Nezavisno Kosovo

Dušan Maljković RSS / 17.02.2008. u 19:05

kosova.gif20060714Danas je, najverovatnije, kraj jednog procesa i jedne zablude. Nakon skoro decenije, Kosovo je spremno da proglasi nezavisnost - vreme ispipavanje pulsa, puštanja probnih balona i sličnih akcija izgleda da se završava. Iscrpljujući pregovori doneli su samo saglasnost u nesaglasnosti - obe strane čvrsto su ostale na nepomirljivim pozicijama, sa kojih i nisu hetli da se stvarno pomere - a i nejasno je šta bi kompromisno rešenje bilo, sem možda zamrzavanja konflikta na određeno ili neodređeno vreme. Albanska strana insistirala je na nezavisnosti u okviru koje se mogu uspostaviti partikularna rešenja, recimo status manastira, a srpska je insistirala na svemu sem toga, da bi pre svega simbolički očuvala jedinstvo Srbije - de facto nezavisnost, a de jure ostvarenje minimalnih prerogativa srpske državnosti na Kosovu. Potreba da Kosovo „ostane" u Srbiji po svaku cenu ima status „incest-tabua", fantazma na kome se zasniva identitet većine Srba i dominantne političke elite Srbije - kao „srce Srbije", njena „kolevka", ono bez čega se ne može zamisliti, Kosovo je fundamentalna komponenta političkog, koliko i individualnog, etničkog „ja": biti Srbin znači imati Kosovo u Srbiji. Zbog toga je otpor ideji nezavisnosti toliko oštar i poprima apokaliptičko-teološke dimenzije: viđeno i kao centar duhovnosti tj. pravoslavlja, odvajanje Kosova dobija i dimenziju spiritualne amputacije, te je katastrofa sinergetski udvostručena do totalnog gubitka, jer je gubitak i ovozemaljski i onostrani. Takvim shvatanjem sukob je teritorijalno proširen ne samo na carstvo nebesko, već se on odnosi i na kompletan „pravoslavni svet", Rusiju pre svega. Možemo mirne duše reći da je iz ove perspektive reč o novom padu Jerusalima i Hristovog groba u ruke „nevernika". Time je poraz izrazito pojačan, ali dobija i svoj nastavak: „oslobađanje svetilišta" nužno se nameće kao najava novog političkog projekta. Projektovano na svetovnu sferu to znači nepriznavanje Kosova, insistiranje da ono mora ponovo da se pripoji, da je ovo samo privremeni rezultat koji se može promeniti, itd. Kastracija Kosova kompenzovaće se idejom o mogućem prišivanju odsečenog organa, rekonstruktivnoj političkoj hirurgiji budućnosti.

I pored svih zabluda, pre svega one da je Srbija bez Kosova nezamisliva, što će se ubrzo pokazati da nije slučaj, ova pozicija „otvorenog kraja" zasniva se na tačnom zapažanju osnovne karakteristike političkog, a to je njegova nestabilnost - nema ničega što se ne može izmenti, ni jedno rešenje ne može unapred računati na večnost i opstanak vo vjek i vjekov. Upravo je ovo zanemarivala suprotstavljena pozicija „građanske" Srbije, koja je tvrdila da je „sve gotovo", da se unapred sve zna i da je odluka u jednom delu sada multipolarizovanog sveta - SAD, nove Imperije (kako SAD zovu Negri i Hard u istoimenoj studiji) posthladnoratovske ere. Zamerajući opravdano „slavskoj" Srbiji preteranu pravoslavizaciju kosovske politike, ova pozicija previdela je te(le)ološki zaostatak u svom mišljenju, svojevrsnu teodiceju: iako na površini izgleda da postoji komešanje, u političkoj dubini sve je safe and sound - ne postoji mogućnost bilo kakve promene, ishod je unapred (pred)određen. Jednostavnije rečeno, građanska Srbija je sujeverna - ona koncept sudbine uzima za ozbiljno, što je komično neozbiljno. Otuda i hronične greške u prognoziranju nezavisnosti - ona je, iz te perspektive, trebalo da bude odavno priznata, jer je de facto uspostavljena već 1999. godine. Previđena je, takođe, transformacija iz bipolarnog u multipolarni svet, gde glavnu reč i dalje vode SAD, ali ne samo one - otuda proglašenje nezavisnosti kasni nekoliko godina, upravo delovanjem „globalne" opozicije, Rusije pre svih. To je ujedno i pokazatelj da je pozicija ovog otpora i dalje drugorazredna: ona se, za sada, sastoji samo u odlaganju rešenja koje nameće Imperija. Otuda i zabrinutost zbog „putinizacije" Rusije, procesa koji vraća ovu zemlju u status supersile - građanska Srbija vidi je kao pretnju ostvarenju liberalne demokratije i njenoj globalizaciji koju predvodi upravo SAD. Uzalud su kritike na račun ovog širenja, za šta se može upotrebiti i rat, kao u Iraku i Avganistanu, a koje ne dolaze samo iz lokal-desničarskih salona prošle „slave" Francuske 7 - gde se još uvek „dobro jede" ali više ne vodi politika - već upravo iz pera mnogih vodećih „zapadnih" intelektualaca, iz nepoznatih razloga uporno ignorisanih. Izgleda da je svaki pokušaj kritike politike SAD unapred otpisan kao „putinovski" ma sa koje strane dolazio - građanska Srbija ne želi da reflektuje svoje ideološke pretpostavke, kao što slavska ne želi da ispita uslove vlastite geneze, među kojima je neupitna ideja Kosova kao srpskog, samo srpskog i večno srpskog.

kosova.jpgAko građansku poziciju ovde razumevamo kao mogućnost konstrukcije „otvorenog društva" u skladu sa pretpostavkama koje iznosi Karl Poper - od kojih je najbitniji otpor svakom totalitarizmu koji bi da učvrsti sopstvene pozicije na „večnim istinama", kojih, zapravo, nema, jer nauka - kao ono najvažnije u ljudskom saznanju i osnova za mišljenje političkog - predstavlja „put bez kraja", donoseći stalno revolucionarne projekte koje poništavaju prethodne paradigme znanja (ali ne i naučni okvir) - onda svaka „deterministička" politika, politika koja vodi ostvarenju stabilnog stanja, nužno metastazira u totalitarizam. Liberalna demokratija je u procesu stalne evolucije i svaki pokušaj zaustavljanja vodi suprotnim efektima - inherentna joj je promena koju Poper smatra ključnom vrednošću, uključujući i nerevolucionarnu kritiku (da bi sam okvir za kritiku i evoluciju bio očuvan, analogno nauci). Nasuprot ovoj poziciji, građanska Srbija izneverava sopstvene pozicije kada pada u ono što Poper vidi kao ključnu zabludu, a to je istoricizam hegelijanskog tipa. Ona ne prepoznaje sebe u kritici totalitarizma, već u totalitarnim Fukujaminim vizijama kraja istorije, gde je liberalna demokratija u sadašnjem obliku dovršen i najbolji sistem koji poznajemo. Tako je „građanska" Srbija  istovremeno na paradoksalnoj poziciji i teodiceje i eshatologije, ideje da je sve gotovo i da sve vodi ka onome što je unapred poznato, a to je u ovom slučaju nezavisnost Kosova, koja će tek biti jer već jeste. Ona je zatočenik tamnice monadologije koja se, kružeći, uvek vraća na početak, ne idući, zapravo, nikud.

Sličan je slučaj i sa prvom pozicijom - teško da možemo zamisliti konsekventnu, hrišćanski zasnovanu politiku, koja Albanca, „brata svog u Bogu", preobražava u monstruma i nezvanično isključuje, prvo iz polja ljudskog, kroz projekat etničkog čišćenja (koji je upravo ovom „neljudskom" metamorfozom omogućen), a kasnije, usvajanjem novog Ustava, i zvanično, iz polja političkog subjektiviteta. Zbog toga se i artikulisala politika koja želi kao svoj cinični cilj teritoriju, ali ne i ljude - Kosovo u Srbiji bez Albanaca koji mogu postati njeni fiktivni građani kada je potrebno dokazati navodni ne-nacionalizam, ali u strogim granicama koje isključuju „otcepljenje", ma koliko to bilo prepoznato kao volja većine građana Kosova, kao ključno mesto političke subjektivacije upravo albanske većine. Navedena transformacija može se čitati i na pozadini eksremizacije unutar dominantne populističke ideologizacije srpskog pravoslavlja kroz kanonizaciju Nikolaja Velimirovića i njegovog rasističkog diskursa, gde je Evropa nepopravljivo kontaminirala jevrejskim uticajima (iza kojih se krije sam Nečastivi), a azijski, „primitivni element", nasrće na „autentičnu evropsku tradiciju" na čijem braniku se nalazi Srbija. Stoga, ne iznenađuje što Albanac dobija status tuđina - on je izdanak druge, „niže vere i slabije rase", kako kaže vladika, koji ima samo zle, destruktivne namere. On se može pojaviti kao ravnopravan politički subjekt samo ukoliko je građanin Srbije, a nikako nezavisnog Kosova, ali ni ta pozicija, bar do sada, nije implicirala njegovu stvarnu ravnopravnost, već upravo potčinjenost - on može biti uključen samo kao Drugi u državu „srpskog naroda i ostalih građana", kako postulira Ustav.

kosova-biftek.jpgNezavisnost Kosova nije samo posledica globalne politike i sukoba Imperije sa novouspostavljenim starim silama, već i srpskog nacionalizma, problematičnog tretmana koji je postojao, oscilujući u svom intenzitetu, prema Albancima, skoro sto godina (sa izuzetkom perioda SFRJ, kada diskriminacije nije bilo na nivou državne politike, ali je bio prisutan „privatni" resentiman). Mogli bismo reći i ovako: uslov mogućnosti internacionalizacije problema Kosova bila je njegova „nacionalizacija", te je srpsko-albanski sukob u stvari prerastao u sukob u rangu međunarodne politike, koji, u izvesnoj meri, ukida političku subjektivnost sukobljenih strana - oni postaju pioni-nosioci „krupnijih" politika i reprezenti sukoba koji nema direktne veze sa njima samima, već sa uspostavljanjem planetarne hegemonije i pratećim otporima tom projektu. Otuda i vezivanje Srbije za Rusiju, a Kosova za SAD, tako da na lokalnom planu imamo prelamanje globalnih odnosa moći, koje uključuje i ostale relevantne međunarodne faktore, kao što je „velika" EU, kojom se pokušava upravljati direktivama izdatim „maloj" Sloveniji, ili pak Kina, koja brani sopstvene interese, pre svega problem Tibeta i Tajvana, nepriznavanjem secesije Kosova. Stoga, kako nezavisnost u tradicionalnom  smislu ne postoji od kada globalizacija uzima maha, ona se suštinski ne može više ni uspostaviti do kao politička fikcija, još jedan regrutacioni narativ, mobilizujuću ideologiju dva suprotstavljana nacionalizma - srpski i albanski, koji ne vide da su Albanci i Srbi „žrtve" istih zabluda, gde zalaganje za „nezavisnost" Srbije od neposrednog okruženja (kroz politiku izolacionizma od EU, npr) i Kosova od Srbije smanjuje, a ne povećava, političku autonimiju oba entiteta. I jedni i drugi tako postaju dvostruke žrtve - sopstvenog nacionalizma i posledično globalne politike, koja ih koristi kao poligon za svoje obračune, od vojne intervencije 1999. do „nadgledane nezavisnosti", koja je samo eufemizam za međunarodni protektorat po ugledu na Bosnu.

Na tragu ovog projekta, insistiranju da postoji suštinska negativna sličnost lokalnih žrtava - Srba i Albanaca - koja prevazilazi po značaju njihove razlike, ionako generisane lošom politikom nacionalnih elita kao i međunarodne zajednice, koja je priznavala rezultate etničkog čišćenja i stvaranje etnički čistih entiteta na području bivše Jugoslavije, mogla se artikulisati politika deviktimizacije (i stvarne emancipacije). Ona bi išla linijom nadetnicizacije, formiranjem zajedničke države Albanaca i Srba - koja ne bi bila Srbija, gde bi upravo partikularni etnički identiteti bili prevaziđeni opštegrađanskim, i kao takvi stavljeni u rang nebitnih razlika, nečega što treba prevazići upravo naglašavanjem univerzalnih sličnosti, a ne isistiranjem na kontingentnim specifičnostima, istorijski „razgradivim". Kao konstrukti, identifikacije na bazi etnosa mogu i nestati, mada je ključno prepoznavanje njihove nesupstancijalnosti, u krajnjoj liniji neistine. Stoga, politika istine, koja bi bila alternativa prethodno opisanoj poziciji, primenjena na Srbiju, značila bi osustajanje od dihotomije „EU ili Kosovo", gde se politički mainstream priklanja Kosovu umesto EU, a opozicija prihvata evropske integracije umesto Kosova. Slogan ne bi bio formulisan ni prema onom što Tadić nemoguće zastupa -„ i Kosovo i EU".  On bi pre glasio „ni Kosovo ni EU", jer bi se u Kosovu upravo „prepoznala" EU, njena multikulturnu politiku insistiranja na istrajavanju etničkih identiteta (ovde prisutna u konceptu „multietničkog Kosova", koje je za sada nerealizovana ambicija, jer je i dalje aktuelna striktna odvojenost etničkih zajednica), te bi sa tom politikom radikalno i raskinuo, insistiranjem na građaninu nove države, nalik onom izgubljenom „Jugoslovenu" (bez referenci na etničko poreklo, makar i zajedničko), nažalost nikada konsekvetno podržanom, izgrađenom sada u korelaciji sa bitno ne-etničkom državom, kroz državljanstvo, koje uzima u obzir univezalnu istinu čoveka kao političkog bića, onog koji gradi široke političke zajednice, dakle i države ili, u krajnoj instanci, jedinstvenu svetsku Državu.

Jasno je da za podršku ovakvog programa ne postoje adekvatni politički akteri ni na Kosovu ni u Srbiji, te stoga on trenutno ostaje u sferi željene utopije. Ukoliko u njemu prepoznajete i problem prevazilaženje etničkog identiteta posredstvom ovako postavljenog građanskog (i možda zbog toga kripto-komunističkog), paradigmu sličnu skiciranoj možemo upotrebiti primenom na nešto ne-svetovno, na domen vere (doduše sa slabijim, ali verovatnijim političkim posledicama). Reaktuelizujmo stari „dokaz o postojanju Boga", onaj Tertulijanov, čuveni credo quia absurdum, dokaz posredstvom apsurda. Ovaj ranohrišćanski filozof u naizgled apsurdnim detaljima iz Hristovog života pronalazi evidenciju za delovanje Višeg, jer upravo ono nemoguće koje se događa - kao što je smrt Božjeg sina i naknadno uskrsnuće - nedvosmisleno govori o delovanju izvanzemaljskog čuda, intervenciji koja nema poreklo u silama materijalnog sveta. Na apsurdu koji postoji uprkos onom mogućem, Tertulijan zasniva dokaz svoje vere. Primenjujući ovu „logiku apsurda", možemo artikulisati univerzalni poziv i Srbima i Albancima, koji ima za cilj da neutralizuje traumatične posledice etničkog čišćenja (pa tako i fokus na etnički identitet), a to je naizgled apsurdno, ali jedino dejstveno: opraštanje neoprostivog. Formulišimo to i ovako - ne treba opraštati oprostivo jer je ono ionako oprostivo - treba opraštati upravo neoprostivo, samo tako opraštanje ima smisla. Uzmimo za primer ovog programa dva filma - prvi je Zli poručnik (Bad Lieutenant (1992)), a drugi Sveštenik (The Priest (1994)).

Priest.jpgU prvom filmu, reč je o policijskom poručniku, alkoholičaru, ogrezlom u korupciji, vrlo grubom, bezosećajnom, nemilosrdnom, koji koristi ulogu čuvara zakona da bi realizovao svoje sadističke impulse. Sticajem okolnosti, susreće se sa slučajem silovane opatice, koja deluje prilično mirno iako je brutalno zlostavljana - u toku prinudnog seksa dvojica mladića su gasili cigare svuda po njenom telu, penetrirali je raspećem, itd. Kada je pita zbog čega nije gnevna na silovatelje, ona mirno odgovara da im je oprostila i da je to za nju kraj te priče. Kada poručnik insistira da mora da u njoj, „negde duboko", ipak postoji želja za osvetom, ma koliko minimalna, ona odgovara da to nije slučaj i ponavlja da im je oprostila - za nju se ceo događaj nije ni desio, on nema efekta na sadašnje stanje. Lekcija, međutim, biva naučena kada mu objasni da u je, tokom silovanja, sve vreme mislila da su oni stvarne žrtve - ako su bili spremni da učine tako strašan zločin, onda su oni živeli, a i dalje žive u paklu: iz njene perspektive silovatelji su stvarne žrtve i oproštaj im, u stvari, nije ni potreban. U drugom filmu imamo sličan motiv: anglikanski sveštenik, koji je gej, na ispovesti saznaje da otac siluje svoju kćerku, ali je zavetom obavezan da to nikome ne kaže, što ga dovodi u moralno šizofrenu situaciju - ako kaže, prekršiće zavet, ako ne kaže, silovanje će se nastaviti. Dok smišlja šta da radi, otkriva se njegova homoseksualnost, ali i hronično zlostavljanje devojčice, kao i da je on to znao. Gnevna majka prvobitno želi da se s njim razračuna, ali kada vidi da na pričesti niko neće da uzme hostiju iz njegovih ruku zato što je gej, ona prva i jedina staje ispred njega i prima pričest (i tako ga ponovo uvodi u zajednicu iz koje je bio privremeno isključen). Ovde se opraštanje zasniva na prepoznavanju da je i onaj drugi, koji nam je nešto nažao učinio, takođe žrtva istog sistema diskriminacije koji i nas pogađa, da, dakle delimo strukturno istu poziciju bez obzira na formu zlostavljanja. I ne samo to: upravo intervencijom žrtve koja oprašta drugoj žrtvi i defokusiranjem sa sopstvene na „tuđu" tragediju koja se sada prepoznaje kao „svoja", ova viktimizujuća pozicija biva ukinuta, nasuprot optužbama da je kriv onaj drugi, koje tužioce ponovo stavljaju u poziciju žrtve. Kada Srbi i Albanci shvate da su žrtve nacionalizma kao takvog - i srpskog i albanskog - i da je od njega stradao i Drugi - jer je etničkog čišćenja bilo na obe strane - put ka opraštanju i prevazilaženju konflikta biće otvoren. Pri tome nije reč o izjednačavanju intenziteta etničkog čišćenja, već o prepoznavanju njegove istovetne strukture, identičnosti njegovog univerzalnog zla, koje mora, baš kao zlo, biti ukinuto.

Stoga, na dan proglašenja nezavisnosti Kosova, i Srbima i Albancima parola „Ljubi bližnjeg svog kao što ljubiš samog sebe" može biti ostvarena isključivo ako se kao bližnji, vredan ljubavi, prepoznaje Albanac, odnosno Srbin. Ili, u svetovnoj verziji: pravo na politički subjektivitet treba priznati, do tačke „otcepljenja": iako sam protivnik projekta nezavisnoti na etničkim principima, on treba da dobije, ukoliko bude realizovan u slučaju Kosova (što podrazumeva široku međunarodnu podršku koja tek treba da usledi), priznanje i Srbije, umesto najavljenih represivnih mera izolacije i prekida saradnje, jer se time etnička granica još više utvrđuje, a međunacionalni sukob zaoštrava. To priznanje ne mora biti de jure, ali treba da bude de facto: da bi Srbija i Kosovo ponovo „bili zajedno", oni treba da grade to zajedništvo u svim mogućim sferama ravnopravne saradnje i što je moguće intenzivnije - jedino tako Kosovo će „ostati u Srbiji", a „Srbija na Kosovu". Nasuprot ovome, želim da verujem da je i dalje moguća artikulacija drugačije politike, politike istine (skicirane u ovom tekstu), i da u budućnosti treba neizostavno pristupiti njenoj realizaciji.Komentari (118)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

noob noob 19:19 17.02.2008

Deklaracija o nezavisnosti kosova

Posebno obratiti pažnju na tačku 6 . Koliko se meni čini trebalo bi mi u Srbiji da nešto naučimo od Kosovara.
Koliko se meni čini Kosovo će pre postati član EU od Srbije.

Nedelja, 17.02.2008 17:20

DEKLARACIJA O NEZAVISNOSTI KOSOVA

Sazvana na vanrednom sastanku u Petak 17.Februara, 2008. u Prištini, glavnom gradu Kosova,

Odgovarajući na poziv naroda da izgradi društvo koja daje čast ljudskom dostojanstvu i potvrduje ponos i cilj svojih građana,

Odlučna da se suprotstavi bolnom nasleđu nedavne prošlosti u duhu pomirenja i opraštaja,

Posvećena da zaštiti, promociji i poštovanju različitosti naših ljudi,

Potvrđujući našu želju da postanemo potpuno integrisani u Evroatlansku porodicu demokracije,

Posmatrati da je Kosovo poseban slučaj koji je proizišao iz ne-sporazumnog raspada Jugoslavije i nije presedan za bilo koje druge situacije,

Pozivajući se na godine razdora i nasilja na Kosovu, koje je uznemirilo savest svih civilizovanih naroda,

Zahvalni što je 1999 svet intervenisao, i samim tim uklonio upravu Beograda sa Kosova i postavio Kosovo pod privremenom administracijom Ujedinjenih Nacija,

Ponosni što je od tada Kosovo razvilo funkcionalne, multi-etničke institucije, demokratije koje slobodno izražavaju volju naših građana,

Pozivajući se na godine pregovora pod međunarodnim pokroviteljstvom između Beograda i Prištine o pitanju našeg budućeg političkog statusa,

Žaleći što nije došlo do obostrano-prihvatljivog statusnog rešenja nije bilo moguće postići, uprkos uključenosti dobre volje naših vođa,

Potvrđujući da preporuke specijalnog predstavnika Ujedinjenih Nacija Marti Ahtisari-ja pružaju Kosovu sveobuhvatan okvir za njegov budući razvoj i u skladu su sa najvisočijim evropskim standardima ljudskih prava i dobre vladavine,

Odlučni da vidimo da naš status rešen kako bi našim ljudima pružili jasnoću o njihovoj budućnosti, prevazišli sukobe u prošlosti i ostvarili pun demokratski potencijal našeg društva,

Izražavajući počast svim muškarcima i ženama koji su mnogo žrtvovali kako bi izgradili bolju budućnost za Kosovo,

1. Mi, demokratski odabrane vođe naših ljudi, ovim objavljujemo da Kosovo bude nezavisna i suverena država. Ova izjava oslikava volju naših ljudi i potpuno je usklađena sa preporukama Specijalnog Predstavnika UN Marti Ahtisari-ja i njegovim Sveobuhvatnim Predlogom za rešenje statusa Kosova.

2. Mi izjavljujemo Kosovo za demokratsku, sekularnu i multi-etničku republiku, vođena principima ne-diskriminacije i jednake zaštite po zakonu. Mi ćemo zaštititi i promovisati prava svih zajednica na Kosovu i stvoriti uslove neophodne za njihovo efikasno učešće u političkim procesima i procesima donošenja odluka.

3. Mi u potpunosti prihvatamo obaveze Kosova sadržane u Ahtisarijevom Planu i pozdravljamo okvir koji on predlaže a koji će voditi Kosovo u predstojećim godinama. Mi ćemo sprovesti u potpunosti te obaveze uključujući kroz prioritetno usvajanje zakona uključenjih u njegovom Članu XII, posebno one koji će zaštititi i promovisati prava zajednica i njihovih članova.

4. Sto je brze moguce usvojit cemo Ustav koji će sačinjavati našu posvećenost poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda svih naših građana, posebno onih definisanih Evropskom Konvencijom o ljudskim pravima. Ustav će uključiti sve važne prncipe Ahtisarijevog Plana i biće usvojeni kroz demokratski i promišljen proces.

5. Mi pozdravljamo međunarodnu zajednicu nastavljajući podršku našem demokratskom razvoju kroz međunarodna prisustva uspostavljena na Kosovu na osnovu Rezolucije 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija iz 1999. Mi pozivamo i pozdravljamo međunarodno civilno prisustvo koje će nadgledati naše sprovođenje Ahtisarijevog Plana, i Misiju Vladavine zakona Evropske Unije. Mi takođe pozivamo i pozdravljamo Organizaciju Severno-atlanskog Sporazuma da zadrži vodeću ulogu međunarodno-vojnog prisustva na Kosovu i da sprovede odgovornosti koje su mu dodeljene Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija iz 1999 i Ahtisarijevog Plana, do vremena kada kosovske institucije budu sposobne za preuzimanje ovih odgovornosti. Mi ćemo u potpunosti sarađivati sa ovim prisutnim stranama kako bi obezbedili budući mir na Kosovu, njegov napredak i stabilnost.

6. Iz razloga sadržanih u kulturi, geografiji i istoriji, mi verujemo da naša budućnost leži u evropskoj porodici. Mi, prema tome, objavljujemo našu nameru da preuzmemo sve korake koji su potrebni da bi se obezbedilo puno članstvo u Evropskoj Uniji, što pre to bude održivo i sprovedemo reforme potrebne za Evropske i Evro-Atlanske integracije.

7. Mi izražavamo našu duboku zahvalnost Ujedinjenim Nacijama za rad koji su do sad obavile kako bi nam pomogle da se oporavimo i obnovimo od rata i izgradimo demokratske institucije. Mi smo posvećeni konstruktivnoj saradnji sa Ujedinjenim Nacijama pri nastavku njihovog rada u predstojećem periodu.

8. Sa nezavisnošću dolazi i dužnost odgovornog članstva u međunarodnoj zajednici. Mi prihvatamo u potpunosti ovu dužnost i ponašaćemo se u skladu sa principima Povelje Ujedinjenih Nacija, i Konačni Pravni Čin iz Helsinkija, druge povelje Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju, i međunarodne pravne obaveze i principe međunarodne zajednice koje označavaju odnose među državama. Kosovo će imati svoje međunarodne granice kao što je izloženo u Članu VIII Ahtisarijevog Plana, i u potpunosti će poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih svojih suseda. Kosovo će se takođe uzdržati od pretnji ili upotrebe sile na bilo koji način koji nije u skladu sa ciljevima Ujedinjenih Nacija.

9. Mi ovim preuzimamo međunarodne obaveze Kosova, uključujući one koje su zaključeni u naše ime od strane privremene administrativne Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK), i sporazum i druge obaveze bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije kojim smo obavezni kao njen bivši konstitutivni deo, uključujući Bečke Konvencije o diplomatskim i konzularnim odnosima. U potpunosti ćemo sarađivati sa Međunarodnim Krivičnim Sudom za bivšu Jugoslaviju. Mi nameravamo da tražimo članstvo u međunarodnim organizacijama, u kojima će Kosovo tražiti da doprinese težnji međunarodnom miru i stabilnosti.

10. Kosovo objavljuje svoju posvećenost miru i stabilnosti u našem regionu južno-istočne Evrope. Naša nezavisnost privodi kraju proces nasilnog raspada Jugoslavije. I dok je ovaj proces bio bolan, mi ćemo neumorno raditi kako bi doprineli pomirenju koje bi dozvolilo južno-istočnoj Evropi da prevaziđe sukobe iz naše prošlosti i uspostavi nove veze regionalne saradnje. Mi ćemo, prema tome, raditi zajedno sa našim susedima kako bi smo unapredili zajedničku evropsku budućnost.

11. Mi izražavamo našu naglašenu želju da uspostavimo dobre odnose sa svim našim susedima, uključujući Republiku Srbiju, sa kojom imamo duboke istorijske, ekonomske i socijalne veze koje želimo da nastavimo da razvijamo u bliskoj budućnosti. Mi ćemo nastaviti sa našim naporima da doprinesemo odnosima prijateljstva i saradnje sa Republikom Srbijom, u toku kojih ćemo promovisati pomirenje među našim ljudima.

12. Mi ovim potvrđujemo, jasno određeno i neopovratno da će Kosovo biti pravno obavezano da se povinuje odredbama sadržanim u ovoj Deklaraciji, uključujući posebno njegove obaveze po Ahtisarijevom Planu. U svemu ovome, mi ćemo biti dosledni principima međunarodnog prava i rezolucijama Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija, uključujući rezoluciju 1244 (1999). Mi javno objavljujemo da sve države imaju pravo da se oslone na ovu deklaraciju, i ovim ih pozivamo da nam pruže njihovu podršku i prijateljstvo.
Cika Miloje Cika Miloje 19:51 17.02.2008

Re: Deklaracija o nezavisnosti kosova

Pri tom i za Prvu i za Drugu Srbiju tri ideje
- Kosovo je bilo Tursko od Kosovskog boja pa do 20 veka. Ovaj put cemo verovatnije manje cekati - dok se muslimani prvi put ne suprostave ozbiljnije Americi
- Tajvan je marionetska tvorevina SAD koji brane njegovu "nezavisnost" od Kine. Ali sve su blize veze Kine i Tajvana i za koju deceniju doci ce najverovatnije do ujedinjenja na ekonosmkim osnovama.
- Nemackoj je bila "uzeta" istocna Nemacke i tamo uveden marionetski rezim - pa je potrajala 50ak godina, sad je opet jedinstvena.
Mada nam ovo zvuci kao kraj sveta istorija je dugotrajan proces, ono sto je danas, ne mora da bude i sutra.
Taska Dana Taska Dana 19:52 17.02.2008

Re: Deklaracija o nezavisnosti kosova

Nasa vlada ide samo ka jednom cilju a to je da Srbija postane ono sto je Albnija bila 50 godina.
Mungos Mungos 20:44 17.02.2008

Re: Deklaracija o nezavisnosti kosova

Primitivna plemensko-mafijaska drzava?

Mungos, The ???

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 19:23 17.02.2008

Vuk sit i ovce na broju....

a, svi cobani u edukativne radionice.
To je osecaj nakon pokusaja da procitam ovaj Vas tekst. Prestao sam negde kod drugog pasusa. Preleteo sam pogledom ostatak teksta i tu, u poslednjem pasusu vidim da ste se odlucili za happy end i "gradjansko" tumacenje jedne od Bozijih zapovesti ili "parole" kako Vi rekoste.
Da li ste ovo pisali danas posle 15 sati ili ste ovo jos ranije smislili ?
mariopan mariopan 19:27 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

Vi ste u zabludi vec u prvoj recenici , nije ovo kraj nicega ( " kraj jednog procesa') ovo je tek pocetak. Vec sutra , prekosutra , svaka ce etnicka grupa na ovom svetu da krene da terorise nekoga i da proglasava nezavisnost na bilo cijoj teritoriji....bas mi je drago da taj cirkus vec jednom krene malo po svetu i da mecka zaigra i pred njihovim vratima. Taj svet se veoma potrudio da pronadje model po kome ce sve to biti moguce i evo pronasli , zasluzuju da im se sve to desi. Da se i mi malo smejemo.
Dolybell Dolybell 19:39 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....


Saglasna da može da dođe do "zveckanja" kojekuda po svetu samo neka se
prvo izbore da dobiju SUŠTINSKU AUTONOMIJU i to je to.Maksa Maksa 20:54 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

Prestao sam negde kod drugog pasusa.

Jes' vala, opasno je smorio - samodopadljivo umbertoekovsko promovisanje sopstvene "erudicije" - neophodni sastojci: 400g Popera bez kostiju marinirano u Hegelu.

Verovatno nisam dovoljno rafiniran, ali ovo je bilo baš, baš, dosadno.
Srki Srki 21:38 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

Maksa

Prestao sam negde kod drugog pasusa.

Jes' vala, opasno je smorio - samodopadljivo umbertoekovsko promovisanje sopstvene "erudicije" - neophodni sastojci: 400g Popera bez kostiju marinirano u Hegelu.

Verovatno nisam dovoljno rafiniran, ali ovo je bilo baš, baš, dosadno.


U, dobro je, izgleda da nisam jedini. I ja sam krenuo da citam, pa sam onda posle prvog pasusa napravio zajeb da pogledam koliko je dugacko, i onda sam odustao. Ali komentari su bolji ;-).
AlexDunja AlexDunja 21:42 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

samodopadljivo umbertoekovsko promovisanje sopstvene "erudicije" -

etotigasad:((((
eko ti kriv???
kako ga nadje sa maljkovicem, zivota ti????

Umberto Eko


Vidi cuda! Ja sam uvek shvatala ono sto Eko pise u Fukoovom klatnu, ( "klatno osviluje oko jedne tacke u svemiru..." ako ste na to mislili) kao sprdanje sa prenaglasavanjem znacaja intelektualizma. Ako ste ikad odmakli malo dalje od pocetka, mogli ste da primetite da oni koji su vrhunski eruditi perfidno iskoriscavaju one koji to nisu (ali im se svidja da po bilo kojoj ceni kupe parce erudicije za sebe)
Maksa Maksa 22:05 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

etotigasad:((((
eko ti kriv???


Ma nije mi Eko ništa kriv (ma lažem, jeste, ali on je više kolateralna šteta) - to ja neuk vučem frustracije od Fukoovog Klatna koje sam sa jednog odsustva poneo sa sobom nazad u vojsku, i kad sam shvatio kakav mi napor predstoji pročitao sam knjigu "po dijagonali" iz prostog inata (da ne bude da sam džabe vozom vukljao kilo i po knjige 600 km, a mogao sam umesto nje da ponesem tri druge). Ako mene pitaš, celo Fukoovo Klatno služi tome da ti Eko pokaže kako je on obrazovan, a kako si ti siroma' neuk, i u tom intelektualnom nadjebavanju autora sa publikom se zamela cela priča koja bi bila mnogo zanimljivija da je tri puta kraća. Otpr. isto kao i ovaj blog entry. Što je najcrnje, kada bi se (blog entry) destilisao i sveo na trećinu verovatno bih se sa dobrim delom i složio, isto kao što bi mi se Fukoovo Klatno više svidelo. Ovako sam pomislio "a, prepametan ovaj tip" i pročitao ga (blog entry) "po dijagonali" (priznajem da sam morao naknadno da proverim da li se pominje Hegel, i ubo sam, jer kad neko na tri-plus mesta citira Popera, obavezno pomene i Hegela). Kada bi se autor manje tako šepurio pred ogledalom verovatno bi i nama bio, kako on kaže - transparentniji. E, al' tad sebi ne bi zvučao ovako fensi.

No ne obraćati pažnju - ja sam samo džangrizavac koga nerviraju pompeznost i intelektualno nasilje.

AlexDunja AlexDunja 22:20 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

No ne obraćati pažnju - ja sam samo džangrizavac koga nerviraju pompeznost i intelektualno nasilje.

ok, paznja obracena:))))
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 22:57 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

ok, paznja obracena:))))

APSOLUTNO OBRACENA !!!!
AlexDunja AlexDunja 23:32 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

APSOLUTNO OBRACENA !!!!

zasto vices, mr .n?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 23:37 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

zasto vices, mr .n?

Vise je to bilo kliktanje.
AlexDunja AlexDunja 23:43 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....


Vise je to bilo kliktanje.

eto. ptica:))
mogla bih, al' necu poeziju:)))
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 23:46 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

mogla bih, al' necu poeziju:)))

Kako to ? Zasto to ?
Necete poeziju ?!
Vi ?!!!!
AlexDunja AlexDunja 23:50 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

Necete poeziju ?!
Vi ?!!!!

ja. bili smo na ti:)))
mi:)
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 23:56 17.02.2008

Re: Vuk sit i ovce na broju....

ja. bili smo na ti:)))
mi:)

Da, tako je. Ti i ja cemo opet tako.
sintetika sintetika 19:24 17.02.2008

...

akon skoro decenije, Kosovo je spremno da proglasi nezavisnost


Kosovo nije spremno, već je pre nekoliko sati proglasilo nezavisnost.

„Ljubi bližnjeg svog kao što ljubiš samog sebe"


Ne znam da li je politički korektno Albancima nametati ovu hrišćansku parolu?

Dušan Maljković Dušan Maljković 19:41 17.02.2008

Re: ...

Kao što znate, islam priznaje Hrista za proroka. No, navedenu parolu možete čitati i kao etičko uputstvo za svetovnu praksu.
Cika Miloje Cika Miloje 19:45 17.02.2008

Re: ...

Osim toga ima i puno Albanaca hriscana
dragan7557 dragan7557 03:32 18.02.2008

Re: g. Maljkoviću

Kao što znate, islam priznaje Hrista za proroka


Gde to pročita? Islam ne priznaje Isusa za Hrista = sina božijeg. A ti ovde pobrka Boga sa prorokom.
Reč krestos = Hristos je grčka reč za Boga. Čoveče vi izgleda mislite da smo svi mi zbog Kosova sišli s'uma.
Ako bi bilo po tvome onda Alah = Bog analogno bi i Alah bio prorok.
Što bi se reklo ' oprosti im oče, nemaju tri čiste...
I ako već stavljaš zastavu Kosova potrudi se da staviš pravu. Plava šest zvezdica (označava šest regiona Kosova) i mapa sadašnjeg (?)(po njima Kosova).
dragan7557
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:45 18.02.2008

Re: g. Maljkoviću

Osoba poznata u hrišanstvu kao "Isus Hrist" prepoznat je kao prorok u islamu: to što vi prenosite njegovu hrišćansku "bogočovečnost" (kao sin Božji) u islam je vaša greška koju onda meni prebacujete.
adam weisphaut adam weisphaut 19:25 17.02.2008

?

Otuda i zabrinutost zbog „putinizacije" Rusije, procesa koji vraća ovu zemlju u status supersile - građanska Srbija vidi je kao pretnju ostvarenju liberalne demokratije i njenoj globalizaciji koju predvodi upravo SAD

Da li ti stvarno smatraš da je Putionva Rusija kao model smer u kome bi Srbija trebalo da ide?
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:28 17.02.2008

Re: ?

I da hoće, ne može.
adam weisphaut adam weisphaut 19:35 17.02.2008

Re: ?

Dušan Maljković

I da hoće, ne može.

Pa ne dobili kandidat koji je decidirano za to samo 100 hiljada glasova manje od onog koji je galanto prepustio srpsku energetiku u ruke Putinovom monopolu.
I da slažem se da je nemoguće ali kad nas je to sprečavalo da biramo nemoguć put, kako ono ide:
neka bude, što biti ne može
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:37 17.02.2008

Re: ?

U svakom slučaju moj odgovor je NE.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 19:38 17.02.2008

Re: ?

neka bude, što biti ne može

Da, da, tako je to u zemlji u kojoj ima svega 5% ljudi od kojih sve zavisi....
adam weisphaut adam weisphaut 19:46 17.02.2008

Re: ?

Da, da, tako je to u zemlji u kojoj ima svega 5% ljudi od kojih sve zavisi....

Ninoslavae, Ninoslave vi se u ovom trenutku bavite sa tih 5%
Jel' se takobrani Otadžbina
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:01 17.02.2008

Re: ?

tih 5%

Ne bavim se njima. Pominjem ih (bas danas) iz postovanja prema vizionarstvu koje tih 5% populacije ima.
adam weisphaut adam weisphaut 20:11 17.02.2008

Re: ?

Ne bavim se njima. Pominjem ih (bas danas) iz postovanja prema vizionarstvu koje tih 5% populacije ima.

Nemoj nikad reći da je car go.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:19 17.02.2008

Re: ?

Nemoj nikad reći da je car go.

Ili da ima kozje usi. Ili crne podocnjake..
Ali, rekoh Vam, o vizionarstvu je rec.
Vrlo malo ljudi u Srbiji (oko 5%) je tvrdilo da je Kosovo vec
odavno nezavisno i da sve od nas zavisi i da je zivot zakon.
Ako sad povezete sve te vizije, onda vidite koliko ta manjina
u Srbiji ipak mnogo zna. Zar ne ?

adam weisphaut adam weisphaut 20:27 17.02.2008

Re: ?

Ako sad povezete sve te vizije, onda vidite koliko ta manjina
u Srbiji ipak mnogo zna. Zar ne ?

Većina malo zna, pre bih rekoa.
Ali to je pitanje za medije.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:31 17.02.2008

Re: ?

Ali to je pitamnje za medije.

Hvala. Bas ste me lepo nasmejali. Htedoh reci, glasno se nasmejah.
Filip2412 Filip2412 20:47 17.02.2008

Re: ?

Da li ti stvarno smatraš da je Putionva Rusija kao model smer u kome bi Srbija trebalo da ide?


Rusija teritorijom zahvata pola planete i stvarno reba biti neozbiljan pa smatrati da saka jada - duplo golo - Srbija moze da se ugeleda u bilo cemu na Rusiju.

Re: ?

Да?
noob noob 21:46 17.02.2008

Re: ?

Rusija teritorijom zahvata pola planete. Srbija moze da se ugeleda u bilo cemu na Rusiju.


Ima samo jedan mali problemčić, zanemarljiv takoreći. Srbiji da bi bila kao Rusija fali samo 49,5% planete.
adam weisphaut adam weisphaut 22:20 17.02.2008

Re: ?


Hvala. Bas ste me lepo nasmejali. Htedoh reci, glasno se nasmejah.

Smeh je zdrav
dragan7557 dragan7557 03:54 18.02.2008

Re: nemož' baš sve.

[quote]Rusija teritorijom zahvata pola planete

Николa Смоленски

Да?


Izgleda da je kod vas ovde sve moguće. Avanzovanje Boga u proroka, 'ajd' da se nekako proždere ali da
Rusija zauzima "skoro" pola planete neće moći jer ako je i od Boga=Proroka mnogo je.
Rusija teritorija: 17.098.242 kvadratna kilometra.
Planeta Zemlja:149.940.000 kvadratnih kilometara kopna

dragan7557
dragan7557 dragan7557 03:57 18.02.2008

Re: nemož' baš sve erata

dragan7557

Rusija teritorijom zahvata pola planete

Николa Смоленски

Да?


Izgleda da je kod vas ovde sve moguće. Avanzovanje Boga u proroka, 'ajd' da se nekako proždere ali da
Rusija zauzima "skoro" pola planete neće moći jer ako je i od Boga=Proroka mnogo je.
Rusija teritorija: 17.098.242 kvadratna kilometra.
Planeta Zemlja:149.940.000 kvadratnih kilometara kopna
dragan7557


ERATA
Umesto 149.940.000 treba da stoji 148.940.000 kv.km.
dragan7557
nsarski nsarski 04:00 18.02.2008

Re: nemož' baš sve.

Rusija teritorijom zahvata pola planete

Dragane, rekao bih da su mislili na nesto sasvim specificno. Teritorija Rusije, kolikogod bila "sabijena" na sever, pokriva 11 casovnih zona (12 zona je pola planete). Petropavlovsk, na primer, je u istoj zoni kao Novi Zeland. A Moskva je pred nama samo 2 sata.
Nadam se da je ovo od pomoci:)
dragan7557 dragan7557 04:37 18.02.2008

Re: nemož' baš sve.

nsarski

Rusija teritorijom zahvata pola planete

Dragane, rekao bih da su mislili na nesto sasvim specificno. Teritorija Rusije, kolikogod bila "sabijena" na sever, pokriva 11 casovnih zona (12 zona je pola planete). Petropavlovsk, na primer, je u istoj zoni kao Novi Zeland. A Moskva je pred nama samo 2 sata.
Nadam se da je ovo od pomoci:)


nsarski,
hvala na pomoći koja će valjda dobro doći da se poboljša kvalitet na blogu a ponaosob jasnoća. Uzgred časovne zone su administrativno geografko pitanje a fizička površina teritorije je data veličina.
Pozdrav,
dragan 7557
Nebojsa Jovanovic Nebojsa Jovanovic 19:42 17.02.2008

pa zar sve ovo

samo da bi se dobacilo do sljedeceg zakljucka:

"da bi Srbija i Kosovo bili zajedno, oni treba da grade to zajedništvo u svim mogućim sferama ravnopravne saradnje i što je moguće intenzivnije: jedino tako Kosovo će „ostati u Srbiji", a "Srbija na Kosovu". "

Ono sto naigled izgleda kao naobicniji truizam o ravnopravnoj dobrosusjedskoj suradnji, zapravo je jos jedno ponavljanje floskula a la Kostunica (da Kosovo ostane u Srbiji, a Srbija na Kosovu)... Pitam se, pitam: zasto je to "da bi Srbija i Kosovo bili zajedno" krajnji horizont vase analize...
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:47 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Ako je nešto na kraju, nije krajnje. Naprotiv, u kontekstu teksta (primena kanona totaliteta ne bi bila loša), to je upravo suprotno -- najniži domet jedne politike, upravo protivan onome što Koštunica sada zastupa, a posledica je još ekstremnije etničko razgraničenje. Ideja je bila "ako sve prethodno ne može, hajde makar ovo...", možda nisam najbolje artikulisao, mada meni deluje transparetno. Znaci navoda takođe stoje da označe da je reč o floskulama -- i to ste dobro uhvatili, ali ne vidim u čemu je problem. Ili ste vi sada na poziciji potpune etničke segregacije, prekida svakog kontakta i insistiranja na Kosovu u Srbiji po svaku cenu?
doktorka doktorka 20:06 17.02.2008

Nego rece Tadic:

"Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije", stoji u izjavi predsednika Srbije. Tadić je naveo da Srbija ne treba da čini ishitrene poteze i da treba da pomogne svojim sunarodnicima u pokrajini. Premijer Koštunica optužio je predsednika SAD-a i "njegove evropske sledbenike" za stvaranje "lažne države Kosovo"

A onda razbijeni prozori na ambasadama USA i Slovenije.


Mi to hocemo sa Tadicem u Evropu?
mariopan mariopan 20:10 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Izvinite , a zasto vi krivicu za sve sto se sada dogadja prebacujete samo na Srbiju , na Kostunicu , Tadica ili bilo koga...ne branim ja njih i muka mi je od njih ali taj suzivot koji vi kazete da Srbija nije izgradila sa gradjanima Kosova i METOHIJE...da li smo samo mi krivi za to? Pa Albanci su se oruzjem borili da se taj zivot sasvim razdeli sa tim da otmu i teritoriju i za to su imali podrsku zemal;ja kojima je to u strateskom interesu. Oni stoga nisu ni zeleli nikakav suzivot a kad neko nesto nece da li tada optuzujete onoga ko hoce ali to ne moze da ostvari ?

Mrsko vam je da kazete da taj suzivot nisu hteli Albanci , pa zaboga , oni su se upravo protiv toga borili oruzjem. Mrsko vam je da kazete da su za to imali debelu pomoc Zapada i da su neprekidno podsticanio da odbijaju sve sto dolazi od nas? Svaku ponudu da se pregovara i razgovara odbili su i mi smo krivi za sve?

Mislite da ce laz , ako je dovoljno ugacate , poceti da lici na istinu? Pa nece i ne trudite se.
Cika Miloje Cika Miloje 20:12 17.02.2008

Re: Nego rece Tadic:

Izvinite, ali nije Tadic, nego sumanuti kreteni porazbijao prozore. Ocekivati da ceo Srpski narod cutke i dostojanstveno prihvati kradju 13% teritorije i 2% stanovnistva je iluzorno. Treba osuditi nasilje bilo ko da ga sprovodi i identifikovati i kazniti izgrednike. Da tapsemo i navijamo za dokazane ratne zlocince u NJIHOVIM redovima dok pricaju o multietnicnosti i SRPSKOJ MANJINI - (od danas) ne mojte ocekivati ni od koga normalnog i politicki neostrascenog
vucko vucko 20:16 17.02.2008

25%

kradju 13% teritorije i 2% stanovnistva je iluzorno.

Ukrali su nam 25% stanovništva, ako hoćemo da teramo mak na konac (Kosovo 2.5m, Srbija bez kosova 7.5m, ukupno 10m).
Ruben Ruben 20:18 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Sva ta analitičnost, sve te finese u razumevanju, iznijansirane razlike glede strategije...sve to mi se čini, kako bih Vam rekao, uskraćeno smisla.
Kosovo je nezavisno,proces je završen, odnosno proces (ali ovaj i ovakav) sada počinje.
Mene potpuno zbunjuje odsustvo pravog pitanja, u javnosti i ovde na blogu.
Naime:
Premijer, predsednik, skupština, dakle kompletna tekuća politička elita je donošenjem
ustava, raznih deklaracija i nedvosmislemin konsenzusom o Kosovu, vezala svoju političku
sudbinu za to Kosovo.Da?
Budući da se dogodilo ono -što biti ne može-, nije li politički obavezujuće, i moralno obavezujuće
naravno, da svi oni koji su na sceni još od ranih 90-tih, i koji su nastavili politiku Miloševića, politiku
pogrešnih procena i diskreditovanja zemlje do poniženja, sada kad su -pukli-, nije li obavezujuće da
Svi podnesu ostavke, da sve stranke obave svoje izbore i postave nova rukovodstva, a da se potom
raspišu izbori na svim nivoima, za predsednika, skupštinu, lokalne izbore, pa da se tada krene ka nekoj
realnoj i za građane legitimnoj ideji.
Ne mogu da razumem da se neko bavi političkim analizama sa postojećim garniturama vlasti?!
Nije li indikativno da nikome ,,u ovom istorijskom trenutku,, ne pada na pamet da podnese ostavku?
I ono još gore, niko u Javnosti to od njih i ne traži?!!
adam weisphaut adam weisphaut 20:19 17.02.2008

Re: 25%


Ukrali su nam 25% stanovništva, ako hoćemo da teramo mak na konac (Kosovo 2.5m, Srbija bez kosova 7.5m, ukupno 10m)

Oni su nelojalni pa se ne računaju!
doktorka doktorka 20:19 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

mariopan
Izvinite , a zasto vi krivicu za sve sto se sada dogadja prebacujete samo na Srbiju , na Kostunicu , Tadica ili bilo koga...ne branim ja njih i muka mi je od njih ali taj suzivot koji vi kazete da Srbija nije izgradila sa gradjanima Kosova i METOHIJE...da li smo samo mi krivi za to? Pa Albanci su se oruzjem borili da se taj zivot sasvim razdeli sa tim da otmu i teritoriju i za to su imali podrsku zemal;ja kojima je to u strateskom interesu. Oni stoga nisu ni zeleli nikakav suzivot a kad neko nesto nece da li tada optuzujete onoga ko hoce ali to ne moze da ostvari ? Mrsko vam je da kazete da taj suzivot nisu hteli Albanci , pa zaboga , oni su se upravo protiv toga borili oruzjem. Mrsko vam je da kazete da su za to imali debelu pomoc Zapada i da su neprekidno podsticanio da odbijaju sve sto dolazi od nas? Svaku ponudu da se pregovara i razgovara odbili su i mi smo krivi za sve? Mislite da ce laz , ako je dovoljno ugacate , poceti da lici na istinu? Pa nece i ne trudite se.


a vama je mrsko da prihvatite sta je sve milosevic radio na kosovu uz podrsku tamnosnjih srba. pa onda rankovic. a da vas podsetim i na ovo :

Dubravka Stojanovic istoricar:
"1912. godine u Prvom balkanskom ratu Srbija je vrlo brzo vojno ušla na Kosovo i ta teritorija vrlo brzo je pripojena srpskoj državi uz teritorije Sandžaka i dela Makedonije. Novine su tada bile pune patriotskih usklika, govoreno je da je osvećeno Kosovo, da je ostvareno Lazarevo obećanje, da je vraćena srpska srednjevekovna država i tako dalje. Tom patriotizmu u tom trenutku niko nije odoleo, pa čak ni večito cinični Skerlić. Međutim, dobitak te teritorije 1912. godine pokrenuo je u srpskoj skupštini 1913. godine jednu strašno zanimljivu raspravu, na koju mislim da smo dužni da se danas vratimo i da počnemo od nje kada razmišljamo o tome kako je Srbija uspela za jedan vek da izgubi deo svoje teritorije. Ta skupštinska rasprava vodila se oko teme koju su oni tada zvali - uređenje novih krajeva, dakle, kakav će se politički poredak uvesti na teritorijama koje su tada pripojene, dakle, na Kosovo, u Makedoniju i Sandžak. Vladajuća Radikalna stranka Nikole Pašića smatrala je da u tim novim krajevima treba da se uvede specijalni vojno-policijski režim, da su to krajevi koji nisu dovoljno kulturni, kako su govorili, da oni nisu dovoljno politički razvijeni, da se ustav Srbije, koji je zaista bio demokratski, ne može proširiti na te nove krajeve, da oni ne mogu dobiti pravo glasa, da ti novi stanovnici, a podsećam, to je bilo oko milion ljudi na Srbiju koja je pre tih ratova imala negde ispod 3 miliona ljudi, ona je sa tim novim krajevima dobila još jedan milion, dakle, radilo se o gotovo trećini stanovništva tadašnje Srbije..."
doktorka doktorka 20:21 17.02.2008

Re: Nego rece Tadic:

Cika Miloje
Izvinite, ali nije Tadic, nego sumanuti kreteni porazbijao prozore. Ocekivati da ceo Srpski narod cutke i dostojanstveno prihvati kradju 13% teritorije i 2% stanovnistva je iluzorno. Treba osuditi nasilje bilo ko da ga sprovodi i identifikovati i kazniti izgrednike. Da tapsemo i navijamo za dokazane ratne zlocince u NJIHOVIM redovima dok pricaju o multietnicnosti i SRPSKOJ MANJINI - (od danas) ne mojte ocekivati ni od koga normalnog i politicki neostrascenog


ja to vidim kao upaljeno zeleno svetlo.
Nebojsa Jovanovic Nebojsa Jovanovic 20:23 17.02.2008

Nema meta-pozicije

Dušan Maljković
možda nisam najbolje artikulisao, mada meni deluje transparetno.

Usudio bih se primijetiti da je to vec trademark vasih nastupa ovdje...

Dušan Maljković
Znaci navoda takođe stoje da označe da je reč o floskulama -- i to ste dobro uhvatili, ali ne vidim u čemu je problem.

Pa to sam implicirao, ali vi eto niste "uhvatili": u svom vlastitom ponavljanju floskule onoga sto zovete slavskom srbijom, vi sami ne vidite nista problematicno. Eto ad hoc teze: pozicija onih koji misle da su u meta-poziciji iz koje su podjednako distancirani i od "slavske" i od "gradjanske" Srbije, efektivno jeste "slavska" pozicija. Ili kako je vec nedavno primijeceno na blogu: Oni koji vjeruju da ih se ne moze prevariti, u najvecoj su zabludi (original znate: Les non-dupes errent)...

Dušan Maljković
Ili ste vi sada na poziciji potpune etničke segregacije, prekida svakog kontakta i insistiranja na Kosovu u Srbiji po svaku cenu?

Da ovo pitanje ne dolazi od nekoga ko reciklira "slavske" floskule, mozda bi ga i vrijedilo pokusati raspetljati (kao da opet niste najbolje artikulirali...).
doktorka doktorka 20:23 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Ruben
Sva ta analitičnost, sve te finese u razumevanju, iznijansirane razlike glede strategije...sve to mi se čini, kako bih Vam rekao, uskraćeno smisla.Kosovo je nezavisno,proces je završen, odnosno proces (ali ovaj i ovakav) sada počinje.Mene potpuno zbunjuje odsustvo pravog pitanja, u javnosti i ovde na blogu.Naimeremijer, predsednik, skupština, dakle kompletna tekuća politička elita je donošenjemustava, raznih deklaracija i nedvosmislemin konsenzusom o Kosovu, vezala svoju političkusudbinu za to Kosovo.Da?Budući da se dogodilo ono -što biti ne može-, nije li politički obavezujuće, i moralno obavezujućenaravno, da svi oni koji su na sceni još od ranih 90-tih, i koji su nastavili politiku Miloševića, politikupogrešnih procena i diskreditovanja zemlje do poniženja, sada kad su -pukli-, nije li obavezujuće daSvi podnesu ostavke, da sve stranke obave svoje izbore i postave nova rukovodstva, a da se potom raspišu izbori na svim nivoima, za predsednika, skupštinu, lokalne izbore, pa da se tada krene ka nekojrealnoj i za građane legitimnoj ideji.Ne mogu da razumem da se neko bavi političkim analizama sa postojećim garniturama vlasti?!Nije li indikativno da nikome ,,u ovom istorijskom trenutku,, ne pada na pamet da podnese ostavku?I ono još gore, niko u Javnosti to od njih i ne traži?!!


a ne , pa srbima su uvek drugi krivi. zato nam i jeste tako.
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:34 17.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

Nebojsa Jovanovic

Dušan Maljkovićmožda nisam najbolje artikulisao, mada meni deluje transparetno. Usudio bih se primijetiti da je to vec trademark vasih nastupa ovdje...

Dušan MaljkovićZnaci navoda takođe stoje da označe da je reč o floskulama -- i to ste dobro uhvatili, ali ne vidim u čemu je problem. Pa to sam implicirao, ali vi eto niste "uhvatili": u svom vlastitom ponavljanju floskule onoga sto zovete slavskom srbijom, vi sami ne vidite nista problematicno. Eto ad hoc teze: pozicija onih koji misle da su u meta-poziciji iz koje su podjednako distancirani i od "slavske" i od "gradjanske" Srbije, efektivno jeste "slavska" pozicija. Ili kako je vec nedavno primijeceno na blogu: Oni koji vjeruju da ih se ne moze prevariti, u najvecoj su zabludi (original znate: Les non-dupes errent)...

Dušan MaljkovićIli ste vi sada na poziciji potpune etničke segregacije, prekida svakog kontakta i insistiranja na Kosovu u Srbiji po svaku cenu? Da ovo pitanje ne dolazi od nekoga ko reciklira "slavske" floskule, mozda bi ga i vrijedilo pokusati raspetljati (kao da opet niste najbolje artikulirali...).


Problem je što vi niste razumeli da sam hteo da potcrtam protivrečnost u Koštunicinom odnosu prema Kosovu: dakle, s jedne strane, insistira se na Kosovu u Srbiji, a s druge je efekat parole "nikad priznati!" upravo je suprotan. To je realizacija politike koja je obrazložena u prvom pasusu, a to je veza -- između poslednjeg i prvog pasusa -- koju nista uhvatili, takođe. Stavljanje pod znake navoda već predstavlja citat prema kome se distanciram. Ako vam to nije jasno, onda pomoći nema, bar ne sa moje strane. Ako vam takođe nije jasno da se "zajedno" odnosi na dva "nezavisna" entiteta koja sarađuju -- a to je upravo suprotno Koštunicinim idejama -- onda se plašim da govorimo različitim diskursima i da je dalja komunikacija nemoguća. dodao sam još jedne znake navoda, da bi bilo još jasnije -- samo za tebe, Nebojša! :)

Vaša ideja nužnosti da se stane na slavsku poziciju korz neuspelu ekvidistancu prema obe pozicije uopšte nije samorazumljiva i uopšte ne implicira nužnost meta-pozicije -- zašto ne bi bilo reči o "trećoj poziciji" na primer i zašto se ne bi takva distanca mogla završiti i u onoj drugoj, građanskoj, na primer?
Filip2412 Filip2412 20:50 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Mislite da ce laz , ako je dovoljno ugacate , poceti da lici na istinu? Pa nece i ne trudite se.


Mariopan, hoce, istorija nije nista drugo nego skup lazi koje su kreirali pobednici.
Na zalost, samo Srbi misle da se mogu izboriti za svoje ciljeve ne radeci nista i kukajuci kako su nebeski narod i kako je pravda na njihovoj strani.
Nebojsa Jovanovic Nebojsa Jovanovic 20:54 17.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

Dušan Maljković

Vaša ideja nužnosti da se stane na slavsku poziciju korz neuspelu ekvidistancu prema obe pozicije uopšte nije samorazumljiva i uopšte ne implicira nužnost meta-pozicije -- zašto ne bi bilo reči o "trećoj poziciji" na primer i zašto se ne bi takva distanca mogla završiti i u onoj drugoj, građanskoj, na primer?


"Moja ideja nuznosti" je ipak samo vasa ideja. Nisam govorio o nuznosti nego efektivnosti.
"Nuznost metapozicije"? Opet vasa ideja - sasvim sam eksplicitno napisao da Nema meta-pozicije (pazi, naslov posta!).
"Treca pozicija"? Pa o njoj mogu govoriti samo oni koji tvrde da postoje "gradjanska" i "slavska" a taj ste opet vi (vas i citiram, otud navodnici)... Pa izvolite, otkrijte nam konacno i tu tajnu: kakva bi to "treca pozicija" bila, pretpostavljam da vi vec nastupate s nje? Ako opet kazete liberalna pozicija, onda nam dugujete objasnjenje po cemu se vasa ideja liberalne politike razlikuje od one koju zastupa recimo LDP a koju vi svako malo napadate ovdje kao "gradjansku" ...

Nota bene, zasto niste na stavili na blog zastavu nezavisnog Kosova, ako je to vec tema...
mariopan mariopan 20:54 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Bas lepo sto me ucite najnoviju verziju istorije . Da bi to postalo istinitije Albanci su morali da spale onolike crkve i manastire po Kosovu I METOHIJI ( to je crkveno imanje) da bi izbrisali sve tragove naseg postojanja tamo , pa da vi danas mozete da nas ucite ovoj verziji i da ona bar malo lici na istinu. Naravno usput su oteli i crkvena imanja , kada nema crkve nema ni imanja? Ipak je obicna otimacina u pitanju kako god da okrenete? Cak i naziv METOHIJA brisu da bi izbrisali sta ta rec znaci " obrisali " crkve , "obrisali" istoriju , " obrisali" svoje zlocine , oprali ruke ....ne mogu da operu obraz.
Filip2412 Filip2412 20:59 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Ipak je obicna otimacina u pitanju kako god da okrenete?


Istorija ljudskog roda je manje vise istorija otimacine i pljacke, medjusobog ubijanj, samo sto pobednik uvek to lepo ukrasi pa ispadne "borba za slobodu" i slicno.

U ovom slucaju se radi da se jedna nacija: Albanci, bori gotovo 100 godina i zrtvuje se za cilja a druga nacija:Srbi ne radi nista - povlaci se i izgara u medjusobnim sukobima predvodjena imbecilnim politicarima koji ne shvataju da se rat ne vodi bez saveznika.
doktorka doktorka 21:01 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

mariopan
Bas lepo sto me ucite najnoviju verziju istorije . Da bi to postalo istinitije Albanci su morali da spale onolike crkve i manastire po Kosovu I METOHIJI ( to je crkveno imanje) da bi izbrisali sve tragove naseg postojanja tamo , pa da vi danas mozete da nas ucite ovoj verziji i da ona bar malo lici na istinu. Naravno usput su oteli i crkvena imanja , kada nema crkve nema ni imanja? Ipak je obicna otimacina u pitanju kako god da okrenete? Cak i naziv METOHIJA brisu da bi izbrisali sta ta rec znaci " obrisali " crkve , "obrisali" istoriju , " obrisali" svoje zlocine , oprali ruke ....ne mogu da operu obraz.


o cemu vi to?

* U doba Otomanske imperije na teritoriji Beograda postojale su 273 džamije, zapisao je Evlija Čelebija.
* Jedina džamija koja nije srušena posle oslobođenja od Turaka jeste Bajrakli džamija u Gospodar Jevremovoj u centru Beograda, koja je sagrađena 1575. godine
* Bajrakli džamija bila je zapaljena u demonstracijama koje su izbile posle pogroma Srba na Kosovu 17. marta 2004. godine.
Dušan Maljković Dušan Maljković 21:02 17.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

Nebojsa Jovanovic

Dušan MaljkovićVaša ideja nužnosti da se stane na slavsku poziciju korz neuspelu ekvidistancu prema obe pozicije uopšte nije samorazumljiva i uopšte ne implicira nužnost meta-pozicije -- zašto ne bi bilo reči o "trećoj poziciji" na primer i zašto se ne bi takva distanca mogla završiti i u onoj drugoj, građanskoj, na primer?"Moja ideja nuznosti" je ipak samo vasa ideja. Nisam govorio o nuznosti nego efektivnosti. "Nuznost metapozicije"? Opet vasa ideja - sasvim sam eksplicitno napisao da Nema meta-pozicije (pazi, naslov posta!). "Treca pozicija"? Pa o njoj mogu govoriti samo oni koji tvrde da postoje "gradjanska" i "slavska" a taj ste opet vi (vas i citiram, otud navodnici)... Pa izvolite, otkrijte nam konacno i tu tajnu: kakva bi to "treca pozicija" bila, pretpostavljam da vi vec nastupate s nje? Ako opet kazete liberalna pozicija, onda nam dugujete objasnjenje po cemu se vasa ideja liberalne politike razlikuje od one koju zastupa recimo LDP a koju vi svako malo napadate ovdje kao "gradjansku" ... Nota bene, zasto niste na stavili na blog zastavu nezavisnog Kosova, ako je to vec tema...


Hajmo opet -- vi kažete da je nemoguća meta-pozicija prema slavskoj odnosno građanskoj poziciji i da ona efektivno završava u slavskoj -- to postavljate kao nužnost. Takođe, ne mora se distanca prema oba diskursa nužno misliti kao pokušaj zauzimanja meta-pozicija -- moguća je i druga, odnosno treća. Nije li to i bila implikacija "dijalektičkog anti-barbarusa" -- kraj dve Srbije i proliferacija raznovrsnih politika? Uostalom, slažem se sa vama u tom domenu -- kraj dve Srbije implicira postojanje jedne Srbije koja nikada nije ni brojala više od toga.

P.S. Ne mogu da nađem dobar link na zastavu Kosova... Sugestije?
Filip2412 Filip2412 21:05 17.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

Hajmo opet -- vi kažete da je nemoguća meta-pozicija prema slavskoj odnosno građanskoj poziciji i da ona efektivno završava u slavskoj -- to postavljate kao nužnost. Takođe, ne mora se distanca prema oba diskursa misliti kao nekakva meta-pozicija ili pak zabluda da se stoji na istoj -- moguća je i druga, odnosno treća. Nije li to i bila implikacija "dijalektičkog anti-barbarusa" -- kraj dve Srbije? Uostalom, slažem se sa vama u tom domenu -- kraj dve Srbije implicira postojanje jedne Srbije koja nikada nije ni brojala više od toga.


brate izvini ali rec mi nije jasna, ko da japanski govoris nista ne razumem :)
da li mislis da je zivot toliko komplikovan pa zahteva tako komplikovana objasnjenja?
AlexDunja AlexDunja 21:10 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

I ono još gore, niko u Javnosti to od njih i ne traži?!!

a , kao, da trazi,
bilo bi drugacije?
pa i sam znas da nista nije logicno.
a kada bi bilo, tragediju bi izazvalo.
Ruben Ruben 21:27 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

AlexDunja

I ono još gore, niko u Javnosti to od njih i ne traži?!!

a , kao, da trazi,
bilo bi drugacije?
pa i sam znas da nista nije logicno.
a kada bi bilo, tragediju bi izazvalo.


Jeste AD, ali ipak sam potpuno zabrinut (Ha!).
Ne zbog Kosova čiju nezavisnost pozdravljam i ne smatram to nekakvom tragedijom već prirodnim procesom koji je bio neminovan.
Zabrinut sam zaista zbog toga što su ljudi koji su ustavom, deklaracijama pa evo i današnjim izjavama, potpuno amnestirani od odgovornosti, nju ne traže ni oni koji hoće Kosovo?I oni valjda misle da sa Tadićem i Koštunicom krenu u borbu za povratak Kosova?
Siguran sam da kad bih zatražio od Tadića da da ostavku, da bi me on pogledao onim pogledom uvređenog deteta i rekaoa što?Pa tek sam uzeo mandat (igračku), pa kako da sad dam ostavku?
AlexDunja AlexDunja 21:30 17.02.2008

Re: pa zar sve ovo

nju ne traže ni oni koji hoće Kosovo?I oni valjda misle da sa Tadićem i Koštunicom krenu u borbu za povratak Kosova?

pa totikaem.
zabrinuta sam i ja.
ako se tako zove.
noob noob 21:35 17.02.2008

Re: Nego rece Tadic:

Izvinite, ali nije Tadic, nego sumanuti kreteni porazbijao prozore.


Mnogo volim vaša upoređivanja čiko.

Pa nije ni Šešelj vadio oči zarđalom kašikom. Ali eno ga sedi u Hagu zato što je na to podsticao! Ne upoređujem Tadića i Šešelja nego čika milojev rezon.
Kazezoze Kazezoze 21:38 17.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

brate izvini ali rec mi nije jasna, ko da japanski govoris nista ne razumem :)
da li mislis da je zivot toliko komplikovan pa zahteva tako komplikovana objasnjenja?

problem nebojshe i dushana je da oni prichaju jezikom kojim sami sebe ne razumeju, pa prebacuju jedan drugom na nerazumevanju))
kad bi iz svog rechnika izbacili nepotrebne rechi svatili bi da chitavo vreme i jedan i drugi prichaju o istim stvarima;-)
noob noob 21:50 17.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

P.S. Ne mogu da nađem dobar link na zastavu Kosova... Sugestije?


Google i wikipedija Kosova flagKosova flag Kosovo FlagKosovo Flag

Re: pa zar sve ovo

* U doba Otomanske imperije na teritoriji Beograda postojale su 273 džamije, zapisao je Evlija Čelebija..

* Jedina džamija koja nije srušena posle oslobođenja od Turaka jeste Bajrakli džamija u Gospodar Jevremovoj u centru Beograda, koja je sagrađena 1575. godine


Ниједна џамија није срушена после ослобођења од Турака. Са Отоманским царством је постојао уговор по коме се џамије (и турска гробља) неће обнављати нити користити у друге сврхе, већ пустити да саме пропадну.

* Bajrakli džamija bila je zapaljena u demonstracijama koje su izbile posle pogroma Srba na Kosovu 17. marta 2004. godine.


И, та иста џамија је убрзо потом угашена. Поента?
Nebojsa Jovanovic Nebojsa Jovanovic 22:07 17.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

Kazezoze
brate izvini ali rec mi nije jasna, ko da japanski govoris nista ne razumem :)da li mislis da je zivot toliko komplikovan pa zahteva tako komplikovana objasnjenja? problem nebojshe i dushana je da oni prichaju jezikom kojim sami sebe ne razumeju, pa prebacuju jedan drugom na nerazumevanju))kad bi iz svog rechnika izbacili nepotrebne rechi svatili bi da chitavo vreme i jedan i drugi prichaju o istim stvarima;-)


hahaha, volio bih da je tako, ali bojim se da se kolega Maljkovic i ja ipak trvemo zato sto smo se savrseno dobro razumjeli :))
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:48 17.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

Evo da se složimo -- Nebojša i ja se razumemo, ali se ne saglašavamo (oko toga ko je u pravu)...:)
Vlada T Vlada T 00:38 18.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

Nema meta-pozicije, nema ekvidistance, nema "treceg puta".

Ili si anti-fašista, ili nisi. Ili kritikuješ fašizam, ili se uz njega svrstavaš. Intelektualna komocija ne može da relativizuje prljavštinu i ogavnost bilo kojeg nacionalističkog projekta, bez obzira koliko kritičari tog istog projekta padali u dogmatizam i građansku ortodoksiju.

Ne uviđati ovo samo je iskaz jednog ispraznog, iritantnog i zbilja sažaljenja vrednog intelektualističkog egzibicionizma, u suštini već viđen publicity stunt, tek toliko da se dobije koja mrvica blogerske pažnje. Pa, da, ja zaboravih, "sve je samo pablisiti...".

Ajd‚sad malo o Karleuši.
kalvarija kalvarija 03:32 18.02.2008

Re: pa zar sve ovo

"U doba Otomanske imperije na teritoriji Beograda postojale su 273 džamije, zapisao je Evlija Čelebija."

Tacno, ali pre Otomanske imperije nije bila nijedna dzamija. Steta sto Evlija Celebija nije zapisao koliko je crkava bilo na teritoriji Beograda pre dolaska Turaka, pa da onda izvedemo neko poredjenje.

Ja sam mozda indoktriniran narodnom epskom poezijom i mozda sam ucio istoriju iz pogresnih knjiga, ali zaista ne znam sta je to svetlo otomanska imperija ostavila iza sebe, bilo gde, pa i u Srbiji. Moram da priznam da nisam bas upoznat sa istorijom Grcke, ali bi bilo lepo uporediti broj dzamija u Srbiji sa brojem dzamija u Grckoj, pa onda oceniti ponasanje nasih predaka...

Pozdrav
dragan7557 dragan7557 04:03 18.02.2008

Re: 25%

adam weisphaut


Ukrali su nam 25% stanovništva, ako hoćemo da teramo mak na konac (Kosovo 2.5m, Srbija bez kosova 7.5m, ukupno 10m)

Oni su nelojalni pa se ne računaju!


Analogno : nelojalan sam znači ne postojim ?????
bobo bobo 06:37 18.02.2008

Re: Nema meta-pozicije

noob


Google i wikipedija Kosova flagKosova flag Kosovo FlagKosovo Flag


Jadna i deca na Kosovu i deca u Srbiji kada budu morala da crtaju zastave lol
adam weisphaut adam weisphaut 08:24 18.02.2008

Re: 25%

Analogno : nelojalan sam znači ne postojim ?????

Upravo to je juče rekao premijer.
Vlada T Vlada T 09:38 18.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Šteta što niko nije zabeležio koliko je paganskih hramova bilo na tlu Beograda, pre navale Gota, Gepida i Vandala, pa bismo onda znali razmere "vandalizma" prema svetim spomenicima rimske kulture u gornjoj Meziji, to će reći, današnjoj Srbiji. Eto, istorija ne počinje, niti se završava epskim pokosovskim ciklusom, ali jedina konstanta je naravno samo ljudska mizerija.

Uzgred, nije "otomanska" već osmanska imperija, a samo još više uzgred, reč je o velikoj, bogatoj i sofisticiranoj civilizaciji, pa mislim da je najveća tragedija Srbije što nije dovoljno dugo bila izložena emancipatorskim uticajima sa Bosfora.
mariopan mariopan 13:42 18.02.2008

Re: Nego rece Tadic:

noob

Izvinite, ali nije Tadic, nego sumanuti kreteni porazbijao prozore.


Mnogo volim vaša upoređivanja čiko.

Pa nije ni Šešelj vadio oči zarđalom kašikom. Ali eno ga sedi u Hagu zato što je na to podsticao! Ne upoređujem Tadića i Šešelja nego čika milojev rezon.

Dakako ,u Hagu je Seselj ali ne znam zasto nije Ramus Haradinaj , znate onaj sto je imao privatne hladnjace , jedna se zvala RADONJICKO jezero ? Uopste , sto se tice tog suda , kada velika sila njemu naredi da NE SME da vodi istragu i da sudi za zlocine njima i njihovim prijateljima ma sta god da urade zivim ljudima , deci i starcima koje su u komadima vadili iz jezera i cijim su mesom hranili ribe i zivotinje , onda je taj sud samo oruzje u rukama mocnih zlocinaca a ne kuca pravde.
naroz naroz 16:58 18.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Tacno je da postoji deo albanskog drustva koje zeli da izbrise tragove srpske kulture sa Kosaova. Medjutim nije mi jasno zasto ljudi potut vas ne zele da uvaze,vide i druge cinjece.

Bas lepo sto me ucite najnoviju verziju istorije


Citam Dnevnik Jovana Zujovica (1856-1936) ne znam da li znate ko bio Jovan Zujovic.
Prvi srpski geolog. Osnivac te nauke u srbiji. Motivacija da procitam njegov dnevnik potice od toga sto sam ja geolog pa me zanimao njegov zivot. Inace on je bio i politicar, ministar spoljnih poslova i obrazovanja, zatim sekretar srpske akademije nauka od osnivanja i jedno vreme i njen predsednik.

Dnevnik je izdao arhiv srbije 1986. To su dve knjige koje mogu da se kupe za sto dinara.

Dakle 5 januara 1913 godine Jovan Zujovic raspravlja sa svojim stranackim kolegama uredjenje novo osvojenih teritorija.
Izvesni Sojanovic predlaze sledeci plan:
“Jedan neograniceni guverner, s pravom da bira i otpusta cinovnike, da sastavlja budzet, da uredbama i naredbama, da nardebe moze opozvati za 24 sata, da je nepromenjiv za pet, pa za jos pet godina, da cinovnicima daje duple plate i priznaje duple godine sluzbe”
Dalje pise Zujovic:
Prodanovic i Davidovic pravise primedbe kako se to mora dovesti u sklad sa Ustavom I pravima Narodne Skupstine.
Ja bi se tom sistemu privoleo ka bi bio izvodljiv. Za guvernera bi valjalo taziti nekog dalekog Skandinavca……
sloze se da skandinavac nije dobar pa dalje raspravljaju ko bi bio najbolji za guvernera.
pa zatim raspravljaju o agraru o skolama itd.
I onda sledi:
“Jasa (Prodanovic) je pokusavao da smanji godine provizorijuma. Stojanovic je izjavio:
da je potrebno bar deset godina dok se oni ljudi ne osete kao srpski drzavljani a vise dok ne postanu Srbi, jer tamo nema Srbina ni jedna cetvrtina.
Tudje zemlje osvojismo, prosaptah Davidovicu, a posle i glasno ponovih.
Radi toga, rekoh ja, moralo bi se samo u tajnim sednicama Skupstine argumentisati potreba autokratskoga provizorijuma ."


doktorka doktorka 23:54 18.02.2008

Re: pa zar sve ovo

Николa Смоленски
* U doba Otomanske imperije na teritoriji Beograda postojale su 273 džamije, zapisao je Evlija Čelebija..
* Jedina džamija koja nije srušena posle oslobođenja od Turaka jeste Bajrakli džamija u Gospodar Jevremovoj u centru Beograda, koja je sagrađena 1575. godineНиједна џамија није срушена после ослобођења од Турака. Са Отоманским царством је постојао уговор по коме се џамије (и турска гробља) неће обнављати нити користити у друге сврхе, већ пустити да саме пропадну.
* Bajrakli džamija bila je zapaljena u demonstracijama koje su izbile posle pogroma Srba na Kosovu 17. marta 2004. godine.И, та иста џамија је убрзо потом угашена. Поента?


poenta je da svako koristi izvor koji mu odgovara.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 20:25 17.02.2008

Lepo receno...

...narocito sledece:

I ne samo to: upravo intervencijom žrtve koja oprašta drugoj žrtvi i defokusiranjem sa sopstvene na „tuđu" tragediju koja se sada prepoznaje kao „svoja", ova viktimizujuća pozicija biva ukinuta, nasuprot optužbama da je kriv onaj drugi, koje tužioce ponovo stavljaju u poziciju žrtve. Kada Srbi i Albanci shvate da su žrtve nacionalizma kao takvog - i srpskog i albanskog - i da je od njega stradao Drugi - jer je etničkog čišćenja bilo na obe strane - put ka opraštanju i prevazilaženju konflikta biće otvoren. Pri tome nije reč o izjednačavanju intenziteta etničkog čišćenja, več o prepoznavanju njegove istovetne strukture, identičnosti njegovog univerzalnog zla, koje mora, baš kao zlo, biti ukinuto.

Bravo, Dusane! Znas i sam (mislim da mozemo da napustimo persiranje, ako se slazes), da se vrlo cesto ne slazemo, ali ovo si napisao bas istinski moralno, jasno i hrabro i nema mu se sta prigovoriti. U korenu problema je univerzalno zlo, a ne kojekakve racionalizacije i opravdavanja tipa "imao je tesko detinjstvo", "oni su tako nama", itd. Najiskrenija preporuka.
Filip2412 Filip2412 20:52 17.02.2008

Re: Lepo receno...

Kada Srbi i Albanci shvate da su žrtve nacionalizma kao takvog - i srpskog i albanskog - i da je od njega stradao Drugi - jer je etničkog čišćenja bilo na obe strane - put ka opraštanju i prevazilaženju konflikta biće otvoren.


Cemu to? Albancima Srbi nisu potrebni, nije im potreban ni oprostaj ni izvinjenje od Srba, oni imaju USA i EU kao saveznike, zabole ih za Srbe.
Yuga Yuga 20:54 17.02.2008

Deklaracija o nezavisnosti kosova

Ko li je sada dežurni krivac
regedit regedit 21:08 17.02.2008

APEL

JA BIH APELOVAO NA DISKUTANTE I BLOGERE DA NE POTPIRUJU NESTABILNOST KOJA SE PRIMICE OVIH DANA,SMATRAJUCI DA, SEDECI NEGDE IZA EKRANA MOGU DA SE SLADE OVIM BEZUMNIM CINOM KOSOVSKIH ALBANACA,I PROVOCIRAJU VREDNOSTI KOJE POSTUJE OGROMNA VECINA U SRBIJI.

Ovo sam napisao velikim slovima, sad cu probati da objasnim.

Naime,postoji velika opasnost od nereda a mozda i nekih gorih stvari,ovih dana u Srbiji,Beogradu a mozda i na Kosovu.

Postoji opasnost da ce se srdzba naroda obrusiti na pojedince i grupe,koje su se izjasnili da vrednosti vecine,nisu i njihove.

Sad nije trenutak za provociranje i objavljivanje albanskih,okupatorskih zastava.

Nije trenutak za uvrede i likovanja koje pojedinci pokazuju ovde,a koja mogu da nanesu stetu nevinim ljudima.

Pokazimo da smo razumni ljudi i odgovorni pre svega.

Maksa Maksa 01:27 18.02.2008

Re: APEL


Postoji opasnost da ce se srdzba naroda obrusiti na pojedince i grupe,koje su se izjasnili da vrednosti vecine,nisu i njihove.


Izvini, u kom kosmosu je 47% - većina?
vucko vucko 01:30 18.02.2008

Re: APEL

Izvini, u kom kosmosu je 47% - većina?

Apelovao bih da mu ne provociraš vrednosti, da se srdžba naroda ne obruši na pojedince i grupe.
dragan7557 dragan7557 04:13 18.02.2008

Re: APEL

regedit

JA BIH APELOVAO NA DISKUTANTE I BLOGERE DA NE POTPIRUJU NESTABILNOST KOJA SE PRIMICE OVIH DANA,SMATRAJUCI DA, SEDECI NEGDE IZA EKRANA MOGU DA SE SLADE OVIM BEZUMNIM CINOM KOSOVSKIH ALBANACA,I PROVOCIRAJU VREDNOSTI KOJE POSTUJE OGROMNA VECINA U SRBIJI.

Ovo sam napisao velikim slovima, sad cu probati da objasnim.

Naime,postoji velika opasnost od nereda a mozda i nekih gorih stvari,ovih dana u Srbiji,Beogradu a mozda i na Kosovu.

Postoji opasnost da ce se srdzba naroda obrusiti na pojedince i grupe,koje su se izjasnili da vrednosti vecine,nisu i njihove.

Sad nije trenutak za provociranje i objavljivanje albanskih,okupatorskih zastava.

Nije trenutak za uvrede i likovanja koje pojedinci pokazuju ovde,a koja mogu da nanesu stetu nevinim ljudima.

Pokazimo da smo razumni ljudi i odgovorni pre svega.


Glas razuma. Slažem se i preporuka
Maksa Maksa 09:03 18.02.2008

Re: APEL


Apelovao bih da mu ne provociraš vrednosti, da se srdžba naroda ne obruši na pojedince i grupe.


Ma vidiš da sam bio ekstra nežan, napisao sam 47%, a nisam uračunao one koji nisu izašli., čime taj procenat pada na oko 30-ak %. A ispoljena Srdžba Naroda je zapravo 'iljadu navijača koji bi izašli na ulicu i tukli se i zbog pojačane sunčane protuberance.
mariopan mariopan 13:44 18.02.2008

Re: APEL

dragan7557

regedit

JA BIH APELOVAO NA DISKUTANTE I BLOGERE DA NE POTPIRUJU NESTABILNOST KOJA SE PRIMICE OVIH DANA,SMATRAJUCI DA, SEDECI NEGDE IZA EKRANA MOGU DA SE SLADE OVIM BEZUMNIM CINOM KOSOVSKIH ALBANACA,I PROVOCIRAJU VREDNOSTI KOJE POSTUJE OGROMNA VECINA U SRBIJI.

Ovo sam napisao velikim slovima, sad cu probati da objasnim.

Naime,postoji velika opasnost od nereda a mozda i nekih gorih stvari,ovih dana u Srbiji,Beogradu a mozda i na Kosovu.

Postoji opasnost da ce se srdzba naroda obrusiti na pojedince i grupe,koje su se izjasnili da vrednosti vecine,nisu i njihove.

Sad nije trenutak za provociranje i objavljivanje albanskih,okupatorskih zastava.

Nije trenutak za uvrede i likovanja koje pojedinci pokazuju ovde,a koja mogu da nanesu stetu nevinim ljudima.

Pokazimo da smo razumni ljudi i odgovorni pre svega.


Glas razuma. Slažem se i preporuka

I ja se slazem i ja preporucila i ponovila za one koji ne znaju da citaju.

ni kraj ni pocetak

ovo je jedan zacarani krug srpske politike u kom ljudi bez jasnog plana sta je to interes drzave i na koji nacin se on ostvaruje upadaju u jedan te isti vorteks negacije, nepripremljenosti, spasavanja sopstvene glave/dupeta (u zavisnosti kako se na to gleda) i povlacenja zemlje u mrak poznate nam proslosti. sad ce da krene borba za i protiv Mitrovice, pa za i protiv albanskih enklava na jugu Srbije. U tome ce mnogi politicari naci razlog svog opstanka, u nedostatku drugog.
Danas slusam "Pescanik" i cujem mnoga odlicna poredjenja. Npr da li se neko za koga "biti Srbin znači imati Kosovo u Srbiji" oseca duhovno ugrozenim sto je Hilendar vec godinama u Grckoj (da ne cepidlacimo na formalnosti i nazovemo to Svetom Gorom)?
Sa druge, medjunarodne strane niko cak ni na iscrpnim relativno nepristrasnim vestima u kojima se postavlja pitanje legitimnosti otcepljenja i priznavanja Kosova, ne razmatra posledice postojanja 2 albanske nezavisne drzave, jedne pored druge, u Evropi.
A onda mi je, kao slag na tortu, ako cemo vec da posmatramo stvari kroz film, dosao diskretan nedeljni film na movies4men "Gospa". Najgore djubre gde se svestenik i Hrvati predstavljaju zrtvama beogradskog socijalistickog rezima. Kao slucajno, na danasnji dan. Sa sve Mustafom Nadarevicem, Majkl Jorkom i Martin Sinom u glavnoj ulozi. Ne kazu kad je snimljen, ali moja slobodna procena je pocetkom devedesetih, uz velikodusnu pomoc katolicke crkve.
noob noob 21:42 17.02.2008

Re: ni kraj ni pocetak

A onda mi je, kao slag na tortu, ako cemo vec da posmatramo stvari kroz film, dosao diskretan nedeljni film na movies4men "Gospa".


Zaista strašno, što se može i pretpostaviti od svih koji NAS mrze. Puštaju podmukli filmove.
Zamislite JOŠ goru stvar na Premijere Blu puštaju PORNIĆE.
UŽAS.

ne znam

sta ste hteli da kazete. ja sam otisla odande gde me nisu razumeli i mrzeli jer sam mislila da je to suvise nezdrava sredina cije zakone sam morala da prihvatim da bih opstala. kako su se zakoni te sredine ( a govorim o Beogradu, da ne bude zabune) kosili sa mojim zivotnim nacelima, ja sam promenila sredinu. u ovoj u kojoj sada zivim ljudi jedva da znaju u cemu je razlika izmedju Srba i Hrvata. Ako neko zna, onda je sigurno imao jak licni razlog da zna vise o necemu toliko malom i lokalnom. volela bih da imam lepse aktuelne refernce za zemlju iz koje dolazim, ali sta cu. Ovde ne osecam da mene licno bilo ko mrzi, cak ni zbog toga sto sam Srpkinja :)) Volela Ili sam mozda u zabludi? Ili vi mislite da sam ja u zabludi? Ili ste mozda samo generalno besni zbog situacije iz koje ne vidite izlaz, pa sam ja samo posluzila kao prilika da kazete ono sto ste u svakom slucaju hteli da kazete bez obzira da li ste razumeli sta sam ja htela da kazem?
noob noob 22:27 17.02.2008

Re: ne znam

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron

sta ste hteli da kazete. ja sam otisla odande gde me nisu razumeli i mrzeli jer sam mislila da je to suvise nezdrava sredina cije zakone sam morala da prihvatim da bih opstala. kako su se zakoni te sredine ( a govorim o Beogradu, da ne bude zabune) kosili sa mojim zivotnim nacelima, ja sam promenila sredinu. u ovoj u kojoj sada zivim ljudi jedva da znaju u cemu je razlika izmedju Srba i Hrvata. Ako neko zna, onda je sigurno imao jak licni razlog da zna vise o necemu toliko malom i lokalnom. volela bih da imam lepse aktuelne refernce za zemlju iz koje dolazim, ali sta cu. Ovde ne osecam da mene licno bilo ko mrzi, cak ni zbog toga sto sam Srpkinja :)) Volela Ili sam mozda u zabludi? Ili vi mislite da sam ja u zabludi? Ili ste mozda samo generalno besni zbog situacije iz koje ne vidite izlaz, pa sam ja samo posluzila kao prilika da kazete ono sto ste u svakom slucaju hteli da kazete bez obzira da li ste razumeli sta sam ja htela da kazem?


Gospođo shvatio sam ja vas veoma dobro. Ali vi niste shvatili moju ironiju.

Zar stvarno mislite da katolička crkva finansira anti srpske filmove ?

Ako je tako onda ćete i tamo gde sada živite ostati neshvaćeni. Ako im to kojim slučajem pokušate objasniti.

Re: ne znam

To je bila moja slobodna spekulacija na osnovu cinjenice da je film bolno banalan sa jedinom poukom da je socijalizam i centralizam ciji su iskljucivi predstavnici panduri i DBovci iz Beograda - ZLO, a mudri dobri fratar kog psiho-fizicki zlostavljau pod izgovorom da je fasista - DOBRO. Filmovi moraju od necega da se finansiraju imajuci u vidu profit na koji se racuna da ostvare. U ovom slucaju, a osim ako niste gledali film i imate suprotno misljenje, ovo nije umetnost (ako ja smem laicki da kazem, ali racunam, ako mi koji nismo politicari imamo pravo da diskutujemo o politici, onda takodje imamo pravo da diskutujemo o umetnosti iako nismo teoreticari umetnosti) ne radi se o umetnosti. Ne verujem da je film ubrao pare na osnovu gledanosti. Mislim da je on podrzan od stane ustaske emigracije.
Ako ce vam biti lakse to da progutate ako vam dam jedan samokritican primer, isto tako znam naivnog Engleza kog su predstavnici srpske pravoslavne crkve iz Manchestera navukli da se ozeni jednom strasnom perfidnom spodobom pod izgovorom da "pomaze izbeglicama".
Cinizam, ako osim samog sebe ne nosi jos neku ideju, je vrlo destruktivan.
noob noob 22:55 17.02.2008

Re: ne znam

Mislim da je on podrzan od stane ustaske emigracije.Ne kazu kad je snimljen, ali moja slobodna procena je pocetkom devedesetih, uz velikodusnu pomoc katolicke crkve.


Ja samo čitam kako i šta ste napisali. Da li treba da vam skrenem pažnju na to da ste upravu poistovetili katoličku crkvu sa ustašama ?

Molim vas da saberete misli u ovom konfuznom momentu i ne komentarišete više jer se samooptužujete.

Re: ne znam

pa u tome i jeste problem. sto se ideje kao sto su ideje ustaske emigracije poistovecuju sa idejama katolicke crkve. svako u njima moze da nadje nesto za sebe. crkva nove sledbenike, a ovi drugi mocnu reklamu. to se isto desava i u srbiji. pogledajte samo obraz.
verom se najvise manipulise, a verski zvanicnici se tome ne suprotstavljaju. naprotiv!
katolicka crkva je u ovom kontekstu bila metafora bilo koje verske institucije.
noob noob 23:31 17.02.2008

Re: ne znam

ideje ustaske emigracije poistovecuju sa idejama katolicke crkve


Hvala na pojašnjenju. Nadam se da mi nećete zameriti što odustajem od dalje rasprave.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 10:51 18.02.2008

Re: ni kraj ni pocetak

AnaWith... &noob uz velikodusnu pomoc katolicke crkve.

Ne vidim sta je u ovoj recenici sporno. I gde se to, noob-e, poistovećuje Katolička crkva sa ustašama?
Ana je bila prilično pažljiva u formulaciji. Da sam ja napisao nešto o toj relaciji zvučalo bi mnogo gore (i tačnije).

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana