Život

TO

snezana mihajlovic RSS / 20.02.2008. u 11:16

Pre par meseci Jelena Krajšić je objavila tekst ne potpisavši me pritom.
Poštovala je moju anonimnost, a ja sam verovala da je jedini razlog taj, što nisam želela da skrećem pažnju na sebe.

Već pola sata zurim u prazno, u pokušaju da shvatim blanko ekran, pravdajući to nesuvislim mislima, nedovoljno dobro sročenim rečenicama, željom da sve što imam, kažem hladnokrvno i bez emotivnog uplitanja, jer to, zapravo i nije moja priča.

A negde iza, sve vreme vrebaju nelagoda i stid, za koje sam, do ovog trenutka verovala da su daleko izvan mog života. Sprečavaju me da pišem. Vraćaju u udobnost anonimnosti. Tu si siguran.

Prst je sâm, gotovo automatski, nekoliko puta preleteo preko backspace strelice na tastaturi, u nameri da me sačuva, protiveći se ovom naletu patetike koji me odjednom zaposeo i trubeći mi o perverziji razotkrivanja - slovni reality show, još samo da ponesu kokice!

Moja obeleženost nije vidljiva. Prva stvar koju naučite je - kako to da sakrijete. TO nema jasno definisanu formu; deo je vas i menja se, po potrebi. TO nauči da hoda sa vama, da govori sa vama, da sluša sa vama.
Da ćuti sa vama.

Pušta da vodite glavnu reč, čisto da vas prevari, pa da poverujete da mu ističe rok trajanja.

TO se hrani anonimnošću. O takvim ljudima slušate, neke od njih i poznajete, neki su vam možda i ispričali svoju priču. Ali, to što su je rekli vama, ne izvlači ih iz anonimnosti.
Neki od njih svakodnevno prolaze pored vas.
Neki su deca.

Za neke se, oni iza vrata od preko puta, prave da nisu čuli kad plaču. Nekad, kad vam se pogledi sretnu, malo spuste glavu, ili se to samo čini da je tako. Nekad mislite da i oni imaju svoje TO i bude vam žao.

TO vas sprečava da ustanete, kažete svoje ime i priznate krivicu nekog drugog. Stalno podmeće, zamenjuje teze, ali vam sasvim jasno stavlja do znanja da želi da vas zaštiti. Od svih. I od vas samih.
Naročito od vas samih.

TO želi da naučite da mrzite.
Uživa kada vas drugi žale. Hoće da ostanete nemoćni i jadni. Hrani se vašim strahom.
A vas kljuka besom, precizno doziranim.

U meni, osim mog drugara TO, čučim i JA. Rvemo se svaki dan. Za sada sam u blagoj prednosti...bežim mu čitavu večnost, jer ne mrzim.
Pokušavam da razumem.

Osnovne karakteristike nasilnika su: pokazivanje fizičke nadmoći, vređanje žrtve, psihička tortura i pretnja da će biti ugrožen život žrtve ili dece, kajanje nakon izvršenog nasilja i obećanje da se nasilje neće ponoviti.

Profil žrtve nasilja se može odrediti tek kada ona počinje da gubi samopouzdanje i svoj identitet.

Mislite o tome.
Dok posmatrate ljude oko sebe.

Dok razmišljate o društvu u kome živimo, uzmite u obzir i perspektivu nasilja - upravo ovog koje ostaje (i opstaje) iza paravana sitnih porodičnih tragedija. Uzmite u obzir i činjenicu da sistematsko nasilje uvodi kao normativ svoja pravila igre i obrasce ponašanja, a da gubitnici nisu samo oni iza zatvorenih vrata.

Jer, koliko god anonimni bili u činu, ti ljudi ne ostaju iza zatvorenih vrata.

Medju nama su.
Svakodnevno.

Gordana Mitić:

„Ono je prisutno u svim kategorijama stanovništva. I kod onih koji su vrlo socijalno funkcionalni, kada je reč o zlostavljačima, i vrlo poštovani u društvu i svojim socijalnim sredinama - najčešće se ni ne zna da oni zlostavljaju nekoga u svojim porodicama. To je jedan problem koji je vrlo skriven, nasilnici van porodice prikrivaju tu svoju aktivnost, dok je žrtva, s druge strane, zbog nedostatka samopoštovanja i stida koji oseća često nespremna da to prizna drugima i da potraži pomoć."

Istraživanje Viktimološkog društva Srbije koje je rađeno u Srbiji, Mađarskoj, Makedoniji i Bugarskoj pokazalo je da je u svim bivšim komunističkim društvima, koja se danas nalaze u tranziciji, došlo do retradicionalizacije rodnih uloga, što je uzrokovalo veću izloženost žena nasilju. Statistike takođe potvrđuju da najmanju stopu porodičnog nasilja beleže one zemlje u kojima su muškarci i žene ekonomski i socijalno izjednačeni - kao što je to slučaj sa skandinavskim zemljama .( link )

Vesna Nikolić-Ristanović:

Nasilje u porodici nije opasno samo za direktnu žrtvu. Istraživanja pokazuju da su deca, iako posmatrači, takođe izuzetno pogođena nasiljem. Dokazano je da postoji izuzetno jaka korelacija između posmatranja nasilja i kasnije nasilničkog ponašanja u porodici, kao i šire, kroz razne oblike delinkvencije. Nasilje stvara nasilje. To je začarani krug. Ne može se govoriti o suzbijanju nasilja u društvu druge vrste ako se najpre ne krene od sprečavanja nasilja u porodici.

Ali, pre svega ostalog, mi imamo problem sa statistikom o mnogo čemu a pogotovo o kriminalitetu. Jako je, pri tome, teško doći do pouzdane statistike o nasilju u porodicama jer se ono mnogo ređe prijavljuje nego drugi oblici nasilja, i to svuda u svetu. Da bi se ta crna brojka premostila, u svetu je tokom šezdesetih godina prošlog veka uvedena praksa paralelnog praćenja podataka o svim oblicima kriminaliteta za koje je karakterističan visok nivo neprijavljenih slučajeva. Država na jednoj strani registruje slučajeve koji se prijavljuju policiji ili dospevaju do suda, a na drugoj strani se redovno rade ankete sa građanima gde se oni pitaju da li su bili žrtve nekog oblika kriminaliteta, i kakvog. Tako se dobila izuzetno važna dopuna zvaničnoj statistici. Jako je važno da država podrži kontinuirano istraživanje u ovoj oblasti.

Šta preporučujete, koje su to mere koje treba preduzeti i kakva prezentacija problema bi mogla da izazove veću senzibilizaciju društva?

Mislim da bi pomoglo navođenje vrlo kontretnih iskustava, a i prikazivanje nasilja na kompleksniji način od navođenja povreda takođe bi doprinelo tome da se problem ozbiljnije shvati. Nasilje u porodici uvek pogađa mnogo ljudi i najčešće se prenosi generacijama, i upravo to i treba pokazati. Kod nas se, nažalost, o tome mnogo priča u brojkama, ili se iznose priče žrtava koje se svode na senzacionalizam: on me je prebio, uradio mi ovo i ono. Ne daje se slika tog odnosa, i ono što je naročito važno, ne vidi se nasilnik. Mediji su fokusirani na žrtve i to je dobro, ali nije dovoljno i ne doprinosi pravom uvidu u problem.

_______________________________________________________________________________

Profil političkog ekstremiste:

Žarko Trebješanin

Ličnosti koje su nesigurne, nezadovoljne svojim životom, imaju izrazito osećanje manje vrednosti i nizak prag tolerancije, pune su potisnutog besa, te na najmanju uvredu reaguju prekomernom agresijom. Ekstremne političke stranke zadovoljavaju ovu čovekovu potrebu za agresivnošću i destruktivnošću. One smišljeno, planski podstiču kod ljudi javljanje agresivnosti, pojačavaju je i usmeravaju u željenom pravcu, kako bi se ova potreba zadovoljila na društveno prihvatljiv način. Za ekstremiste je tipičan fenomen pomeranja agresivnosti (sa pravog ali nedostupnog izvora frustracije, na zamenski, društveno dopušteni objekt) i traženje "žrtvenog jarca" (neka nezaštićena grupa).
...

Čoveku frustriranom, bez vlastitog identiteta, nesigurnom u svoju vrednost, koji je preplavljen "strahom od slobode", smatra Sartr (1992), nedostaje neko ko je njemu podređen, slab i nezaštićen i na kome može nekažnjeno da iskali svoju agresivnost i bes. Antisemiti je životno potreban "neprijatelj" koga sa strašću želi da proganja, maltretira i, najzad, uništi. Antisemiti potreban je Jevrejin i da ne postoji on bi ga izmislio, zaključuje čuveni francuski filozof.
...

Submisivnost, obožavanje vođe, slepo pokoravanje autoritetu.

Osobina autoritarne submisivnosti predstavlja možda najbitniju odliku autoritarne ličnosti po svim istraživačima, od Adorna do Altmajera. Osoba sklona nekom vidu političkog ekstremizma, odlikuje se visokim stepenom bespogovornog podređivanja etabliranom, legitimnom i moćnom autoritetu, prema kojem ima nekritički, servilan odnos. Za takvu ličnost je karaktreristično da svet i međuljudske odnose opaža u ključu dominantan-podređen, a da za najveću vrlinu smatra slepu poslušnost autoritetu.

Pojedinac koji se utopio u neku antidemokratsku grupu, automatski je svoj lični suverenitet preneo na snažnog, energičnog vođu, kome je od tada slepo poslušan. Voljeni i obožavani Vođa dobija atribute božanstva, a značaj individue u grupi bledi i nestaje. Istina, dublja psihološka analiza pokazuje da se iza svesnog idolopoklonstva i ljubavi prema Vođi skriva potisnuta mržnja (koja postaje manifestna kada ovaj padne sa svog uzvišenog položaja).

Kompleks više vrednosti (potisnuto osećanje manje vrednosti), arogancija i prezir prema pripadnicima «nižih» grupa.

Pripadnici ekstremnih političkih pokreta i stranaka imaju osećanje izuzetnosti i nadmoći jer pripadaju izabranoj, povlašćenoj socijalnoj grupi (naciji, veri, partiji, klasi, rasi) koja se bori za jedan uzvišeni, plemeniti cilj koji će ljudima doneti «sreću», «slobodu», «spasenje». Istovremeno, oni osećaju prezir ili mržnju prema svima koji nisu «izabrani», koji nisu deo elite čovečanstva.

Psihološke analize, međutim, pokazuju da se iza prividnog osećanja nadmoći, ispoljenog kompleksa više vrednosti i grupnog narcizma, skriva duboko potisnuto osećanje manje vrednosti, nesigurnosti i anksioznosti. Njihova nadmenost, osećanje duhovne superiornosti i arogancija zataškavaju osećanje ličnog neuspeha i inferiornosti. Prema tome, uskogruda netolerancija, nije izraz njihove snage, već je, naprotiv, izraz duhovne nemoći, osećanja neadekvatnosti, nesigurnosti i lične inferiornosti.

 

Kome nije dosadilo:


Pogled iznutra

2007. Beogradski centar za ljudska prava - Nasilje nad decom

2007. Beogradski centar za ljudska prava - Izveštaji o položaju žena u Srbiji
Obrazac ponašanja

2006. UNICEF: stanje dece u Srbiji

2008. Zatvoreni krug nasilja

2005. Na malo zvono zvonite na veliku uzbunu

2004. Nasilje radja nasilje

Protiv nasilja?

2006. Studija generalnog sekretara ujedinjenih nacija

Incest trauma centar – seksualno zlostavljanje

Nasilje nad ženama – making it possible

Kobajagi politika i kobajagi društvo - volja za mržnju

 Komentari (21)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Jeremija Jeremija 12:22 20.02.2008

Prilog enciklopediji gadosti

Poslednjih godina kod nas se opširno govori i piše o nasilju nad ženama, decom i životinjama. S pravom.
Međutim, retki su napisi i retko ko se bavi temom nasilja nad starima i nemoćnima. A ima ga. Ima ga daleko više nego što o njemu pišemo, govorimo i mislimo. Našu pažnju povremeno privuku naslovi tipa. "Preminuo sedamdesetgodišnji NN, posle zlostavljanja tridesetogodišnjeg sina MN", "Unuka ubila babu"i sl.
To je samo vrh ledenog brega. Pre naslova u novinama ti stari ljudi bili su izloženi stalnom maltretiranju i zlostavljanju svoje dece, godinama. O tome su ćutali iz stida i očaja. I ne samo oni. Nasilju su izloženi i drugi stari i nemoćni, roditelji, bake i dede, primorani da žive sa svojom decom i unucima, a smetaju im zato što zauzimaju sobicu u stanu, vajat u kući, pa deca i unuci ne mogu da se žene, udaju, da prodaju stan i kuću, da bi kupili nova kola...Smetaju im što su im penzije male, a potrebni su im lekovi, hrana i ponajviše pažnja.
Ako bi pod nasilje podveli i totalnu nebrigu za majke koje su svoju decu dojile, za očeve koji su čitav život radili da odhrane svoju decu, broj žrtava bi bio jako, jako velik.
Roditelji ne prijavljuju decu zbog zlostavljanja i nebrige. Statistike su neme i nemoćne. O tome se ne govori i ne piše.

ps: nisam pogledao sve linkove, moguće je da je tvoja enciklopedija gadosti obuhvatila i gadosti na koje sam pokušao da skrenem pažnju.
G r o f i c a G r o f i c a 14:57 20.02.2008

Re: Prilog enciklopediji gadosti

Međutim, retki su napisi i retko ko se bavi temom nasilja nad starima i nemoćnima. A ima ga. Ima ga daleko više nego što o njemu pišemo, govorimo i mislimo. Našu pažnju povremeno privuku naslovi tipa. "Preminuo sedamdesetgodišnji NN, posle zlostavljanja tridesetogodišnjeg sina MN", "Unuka ubila babu"i sl.

Posledica opsteg drustvenog bezobrazluka i loseg vaspitanja. Unuke od 12-13 godina se sminkaju kao da imaju 30 godina, nosaju mobilne a kod babe i dede dodju da traze da im dopune pri-pejt karticu. Skola je poslednja briga i sutra cemo imati jos jednu totalni izgubljenu i promasenu generaciju. Sve su vrednosti poremecene i niko nikoga vise ne postuje. Stari ljudi su u Srbiji najugrozeniji ali oni od svoje prekomerne ljubavi prema deci i unucicima toga nisu svesni u dovoljnoj meri. Prestavljamo se kao human narod a ustvari smo najsuroviji prema najblizima. Jedino na sahranama se bijemo u prsa i kukamo na sav glas kad je kasno.

Enciklopedija gadosti je u preobimnim tomovima.
Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 16:24 20.02.2008

Re: Prilog enciklopediji gadosti

Jeremija
retki su napisi i retko ko se bavi temom nasilja nad starima i nemoćnima. A ima ga. Ima ga daleko više nego što o njemu pišemo, govorimo i mislimo. Našu pažnju povremeno privuku naslovi tipa. "Preminuo sedamdesetgodišnji NN, posle zlostavljanja tridesetogodišnjeg sina MN", "Unuka ubila babu"i sl. To je samo vrh ledenog brega. Pre naslova u novinama ti stari ljudi bili su izloženi stalnom maltretiranju i zlostavljanju svoje dece, godinama. O tome su ćutali iz stida i očaja. I ne samo oni. Nasilju su izloženi i drugi stari i nemoćni, roditelji, bake i dede, primorani da žive sa svojom decom i unucima, a smetaju im zato što zauzimaju sobicu u stanu, vajat u kući, pa deca i unuci ne mogu da se žene, udaju, da prodaju stan i kuću, da bi kupili nova kola...Smetaju im što su im penzije male, a potrebni su im lekovi, hrana i ponajviše pažnja.Ako bi pod nasilje podveli i totalnu nebrigu za majke koje su svoju decu dojile, za očeve koji su čitav život radili da odhrane svoju decu, broj žrtava bi bio jako, jako velik.Roditelji ne prijavljuju decu zbog zlostavljanja i nebrige. Statistike su neme i nemoćne. O tome se ne govori i ne piše.ps: nisam pogledao sve linkove, moguće je da je tvoja enciklopedija gadosti obuhvatila i gadosti na koje sam pokušao da skrenem pažnju.


Sve to o cemu pisete su primeri nasilja u porodici. Mislim da nije poenta nazivati nasilje ovako ili onako, vec pronaci nacine kako da mu se odupremu. Sta moze pojedinac da uradi? Drustvo? Drzavni organi? Snezanin post je hrabar odgovor nasilju.

snezana mihajlovic snezana mihajlovic 16:34 20.02.2008

Re: Prilog enciklopediji gadosti

Jeremija, hvala za skretanje pažnje
i te kako je važno
Vlasta Vlasta 12:46 20.02.2008

Snežana,

nisam psiholog, ali znam da u osnovi ćutanja leže strah, stid, povređeno dostojanstvo. Onaj ko progovori, učinio je veleliki korak za sebe i veliki korak za čovečanstvo. Baš si dobra, skroz!
Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 16:25 20.02.2008

Re: Snežana,

Vlasta
nisam psiholog, ali znam da u osnovi ćutanja leže strah, stid, povređeno dostojanstvo. Onaj ko progovori, učinio je veleliki korak za sebe i veliki korak za čovečanstvo. Baš si dobra, skroz!

umbra umbra 13:17 20.02.2008

snezana,

just to send you a big hug. za hrabrost.jinks jinks 13:22 20.02.2008

it

Jelena Pavlović Jelena Pavlović 13:51 20.02.2008

podrska

Snezana, svojom hrabroscu ste ohrabrili mnoge.
Pozdrav!
marijainatasha marijainatasha 14:19 20.02.2008

TO


Ženo moja,

Tek sad shvatam šta si mislila pod tim kada si rekla da treba napraviti rez u našem životu. Mada, ženo, nisam siguran da baš znaš šta si uradila. Da si mogla da zaboraviš, da oprostiš – lakše bi bilo. Tebi. Ja sam uvek mislio da ćemo mi, kako i priliči, sahraniti jedno drugo. Mislim, bukvalno, da se razumemo. Ne onako, kako ti kažeš, da sam ja tebe ceo život ukopav’o. Pa, eto, rešila si me se, što sad plačeš? Zakucala si, što bi rekli, ekser u moj sanduk, nemamo kud, nego da vidimo šta ćemo s tvojom i sa mojom mukom. Zajednička, ti si tako ’tela, više nije. Kao prvo, ja se više ne bi’vrać’o. Meni je ovde – tako mi je kako mi je – ne pijem više. Da l’ bolje, da l’ gore – još ne znam. A sve i da dođem - ne znam da l’ bi mi se iko obradov’o. Ne bi, al’ to je, još, i najmanje važno. Kao prvo, ja mislim da je najvažnije da mi lepo završimo ovu priču.Ti ćeš, kad budeš znala na čemu si, lakše da rešiš svoje pitanje, pa da kreneš ispočetka. Ja ti praštam što nas rastavi, nisam ti dobar čovek ni bio. S moje strane te molim da i ti mene rešiš moga kajanja. Znam da, pa taman još sto godina da prođe, zaboraviti neću muke koje si zbog mene prošla. Ali, zbog tebe ti kažem – oprosti. Lakše ćeš, kad ti vreme dođe, pred Boga na istinu.
Ajde, nemoj više plakati, nije meni ovde loše, pa ću da gledam da nađem načina da ti se opet javim.
Tvoj grešni Jovan
*

Ćero moja, sine,

Što se majci ne javljaš? Brine majka kako ćeš sama. Ti si mislila da si od svog života pobegla kad si od nas otišla.Život te, radosti moja, prestigao, zamku ti postavio. Da l’ smo mi krivi? Otac tvoj jadni i ja, grešnica? Da l’ bi ti, sine, otišla sve da smo se mi i slagali? Je l’ bi morala ljubav na drugoj strani da tražiš da te majka više cupkala na krilu? Sve sam mislila – ako bude video kol’ko te volim ima i tebe da povredi, ne bi l’ meni još veću ranu zadao. Zato sam te od sebe gurala. Kad god ruku podigne, ja mislim – kriva sam, loše se oženio, nisam ona koju je hteo. Mislim još – kriva sam, bez posla ostao, ja nervozna, teška nemaština – možda sam ga krivo pogledala. Nemoj da misliš da je tvoj otac loš čovek, sine. Bolest je to. Muka. Možda sam mogla jače da se upnem da ide da se leči. Ali, kad god sam pokušala, loše se svršavalo – poludi načisto i sve viče da nije on lud. A i nije, pametan je bio, dok mu rakija nije mozak popila. Ti, sine, ode, pobeže. Pa da se makar zaljubi u njega, lakše bi mi bilo. Sve i da si kopile rodila, da ti ga majka odgaji, da se nas dve nekako ušuškamo, snašle bi se ...Gde ćeš sada da se vratiš, da se skloniš, ognjište nam ugašeno?! Ne može majka odavde ništa, sem da glavom o zid udara i da se nada da ćeš da se javiš.
Otidi do crkve, ako primiš ovo pismo. Nešto tvoga oca loše sanjam.

*


Pričaju ljudi da su tatu videli u selu. Ja u to ne verujem. Možda se nismo najlepše rastali, ali meni bi se, valjda, javio. Kažu – nisu ni ranije voleli da ga sretnu, a kamoli sad. Ja sve sanjam – tata mlad, lep, došao s kosidbe, ti mu donela košulju da se presvuče, on pevuši i sve ti namiguje. Mene u snu k’o da nema il’ me vi, makar, ne vidite. Samo se okrenete kad zašušte krošnje, ali mene ne primećujete. I čujem te kako kažes – Vetar je, Jovane, nema nikog.
Sad me, majko dozivaš, al’ gde da ti dođem?! Kako da ti dođem, jer tebe kad gledam k’o da vidim sebe u budućnosti. Muka mi je i od ogledala, a kamoli od sudbine. Ja sam tebi, još odavno, sve oprostila. To u lice da ti kažem –ne mogu, slaba sam. Da te razumem – ne razumem te. Ni sebe ne shvatam. Ja sam svog muža želela kad sam za njega otišla. Više od Žuće, veselog, koji me je jedini, svojim kratkim životom voleo. Ako sam i znala šta je to ljubav – od Žutog sam naučila. Jedino se kajem što sam vam njega ostavila. Piliće je, majko, krao kazala si, pa ste ga morali ... Jesam, kažem, volela sam ga, muža svog. I sad ga volim, mada je prek čovek. Mrko gleda uvek, kao tata kad se ono napije, pa me ne prepozneje, pa gleda da me ne promaši kad ’oće da me šutne. Ciganče misli da sam ...
Ne piši mi više. Mene nema, gledaj na to kao da me nikad nije ni bilo. Ja ću svoj život da vodim kako god, sem ako on mene ne povede, a to kako bi se završilo - ne mogu znati.

Ćerka tvoja, Jovana

*

Nešto me, ženo, već neko vreme pritiska oko srca. Ne verujem da je želudac, oslabio sam u zadnje vreme dosta. Ne bi me prepoznala kad bi sad putem naišla. Sigurno bi se i uplašila kad bi ti pomozbog nazv’o. K’o biva da sam se i podmladio malo, al’ ne bih da se hvalim, da ti na muku ne stajem, nije ti lako. Sve nešto mislim – eto, kako Bog nije bio milostiv prema tebi. I samnom i bez mene – na zna se kako ti je gore. Meni je sad ovde dobro. ( A sve k’o da čujem onu zlobnu Rajku – Eh, muškarci, samo gledaju sebi da ugode). Sem tih smetnji što ti pomenuh, ti žigovi. Valjda se organizam čisti od alkohola. I sanjam loše. Mislim – loše, ako je loše popa sanjati. Meni se, nešto, nisu našli kad su mi bili potebni, a može biti da sam ih, kao i sve druge, od sebe terao. Ne traži od deteta u crkvu da ide. Ne pitaj kako znam – znam. Za mene je kasno, jedino ako će poradi sebe da zapali sveću. Za to ne bih znao da l’ utiče ikako.
Nego, priča se da nas neće ovde još dugo držati. Ono što mi je čudno je da ovde nema nikog, a da je već jedanput bio. Svi smo novi, pa nemam koga da pitam. Ako se ne javim pre nego što odem – znači da nisam mog’o, a ne da nisam ’teo.
Ostaj mi zdravo i čuvaj sebe, više nikog drugog nemaš.

Tvoj muž

*
Upravniku zatvorske bolnice

Poštovani kolega,

Upućujem Vam zatvorenicu, Mitrović Ljubicu, 48 godina., pokušaj samoubistva vešanjem. Osuđena na dvadeset godina zatvora zbog ubistva muža. Od kad je došla ne komunicira sa drugim zatvorenicama, nema posete. U zadnje vreme, čuvari kažu, ne jede. Interna istraga je u toku, tako da ćemo saznati ko je odgovoran za ovaj nemili događaj i dozvolio joj da bude sama u vešeraju. Njen kompletan dosije poslaću po službenom pratiocu.

Pozdrav

Zamenik upravnika A odeljenja
Popović Zoran
Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 14:57 20.02.2008

Snezana, preporuka za tekst!

Šta preporučujete, koje su to mere koje treba preduzeti i kakva prezentacija problema bi mogla da izazove veću senzibilizaciju društva?


Najpre, mislim da se zlostavljanje u okviru porodice mora preseliti iz domena obicajnog prava u domen jednog ozbiljnog krivicnog zakonodavstva. Fiziko i psiholosko maltretiranje traumatizuje zrtvu. Njeno samopouzdanje slabi, ona se oseca nemocno i napusteno. Medjutim, razlozi iz kojih zrtva obicno ne trazi pomoc su objektovne prirode. Kod nas se tim problemom uglavnom bave nevladine organizacije, koje osnivaju savetovalista, sigurne kuce itd. Medjutim, drzava mora poneti deo odgovornosti u ovom slucaju. Najpre, moraju se strozije sankcionisati krivicna dela nasilja u porodici. Moraju se ukljuciti mediji, skolstvo... Ne mora se cuvati privatnost siledzije. Sigurna sam da bi se veliki broj nasilnika (neovisno od psiho-socijalnih faktora) suzdrzao od nasilja da ih ne cuva anonimnost i patrijahalni imunitet tipa, 'sta te briga sta ja radim u mojoj kuci'. Taj problem u Srbiji samo hrani kultura nasilja u koju je ogrezlo celo drustvo, na zalost.snezana mihajlovic snezana mihajlovic 16:40 20.02.2008

Re: Snezana, preporuka za tekst!

@ vanja
da, senzibilizacija društva
je direktano vezana za to, o čemu pišeš.
jacHa. jacHa. 17:41 20.02.2008

ti si

sjajna. divim se tvojoj snazi.
bravar bravar 18:04 20.02.2008

bez naslova

Snezana, Ti si pravi strongwomen.

samo napred:)))
blue blue 18:05 20.02.2008

i uopshte..

dobro je da postoji ova nasa snezana mihajlovic.

naklon. za borbe koje vodis oko obrazovanja klinaca, za zastitu slabih..

borba za ISPRAVNO obrazovanje dece, bash kao i borba protiv ugnjetavanja i ugnjetacha je iznimno vazna.
za te borbe uvek imam i vremena i volje. uvek.
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 09:49 21.02.2008

...

prvo - hvala svima koji su pročitali ovo (hvala i za javljanje)
drugo - razlozi za postavljanje teksta

Ukoliko problem nasilja u porodici prolazi gotovo neopaženo kroz državne aparate, ukoliko žrtve istog nemaju pravu podršku (a zakon, npr. kaže - udaljiti nasilnika...koji se ne udaljava) - onda dolazimo do toga da je to nasilje prihvatljivo, a društvo ostaje zgranuto (nakon izvesnih medijskih zastrašujućih naslova), ali samo na trenutak.
Senzibilitet na nasilje: mene i ne čudi da prolaze izjave tipa: lupanje prozora je demokratija - jer to i nije nasilnički, već čin uvredjenosti, te se i bes, u tom slučaju naziva legitimnim, a samim tim i demokratskim činom iskazivanja sopstvenog nezadovoljstva, koji sa laškim pivom nema nikakve veze.

Ponoviću ovu rečenicu:
Profil žrtve nasilja se može odrediti tek kada ona počinje da gubi samopouzdanje i svoj identitet.
Zato što su reči: samopouzdanje i identitet vezane i za druge proflie koje pomenuh u postu.
Zato što nasilje vidim na svakom koraku i zato što mislim da živimo u zemlji nasilnika i žrtava. (ne optužujte me za generalizaciju, namerno je činim - iako sam svesna da nisu svi gradjani ni žrtve ni nasilnici: sebe ne vidim kao žrtvu)

Nasilje je postalo legitiman stav neke većine (bilo koje), zato ga i ne primećujemo. Nasilje je instrumentalizovano i jako dobro prikriveno.

Tragičan paradoks je da i oni koji mrze, promovišu mržnju i prave kampanje mržnje misle da je samo upotrebe za manipulaciju i smatraju je dobrim instrumentom za sticanje poena podrške, smatraju je čak dobrom zabavom, što je najgori stepen u koji te mržnja dovodi: iskreno se zabavljaš dok mrziš (za dokaz setiti se političke mržnje, sportske mržnje, međunacionalne mržnje, mržnje prema ženama, mržnje koja se gaji prema modernom svetu, setiti se sprdnje u koju često pokušavamo da pretvorimo sve te mržnje). To se u «kobajagi politici» onda zove «slobodom medija», «slobodom poltičkog delovanja», čeka se reagovanje institucija, pravne države, na ljudska prava se pozivaju oni koji ih upotrebom mržnje krše i koji ne znaju šta su ljudska prava. Najstrašnije od svega – ne raspravljamo o uzrocima mržnje, već se opredeljujemo o posledicama mržnje, tražimo opravdanja i zakonske mere za mržnju, izgovaramo čuvene laži o «ravnoteži mržnje, ravnoteži ekstrema» i time gradimo kobajagi politiku i kobajagi društvo.

Čini mi se, da smo negde i zadovoljni svojim pozicijama, i to, gledano iz bilo koje perspektive.
Nasilnici i žrtve, kao da su u nekom čudnom miksu - i jedni i drugi su preko potrebni. Zato se i krug nastavlja: žrtva može postati i nasilnik, a nasilnik je opet, nečija žrtva.
U tom svetu nema pomeranja, samo menjamo uloge, po potrebi, u pokušaju da se samo-opravdamo i iznadjemo neke druge krivce - jer krivac je uvek spolja.
jelena arsovic jelena arsovic 10:17 21.02.2008

Divim

vam se!!! podrska!
jasnaz jasnaz 12:06 21.02.2008

! pravim imenom !

Najstrašnije od svega – ne raspravljamo o uzrocima mržnje, već se opredeljujemo o posledicama mržnje, tražimo opravdanja i zakonske mere za mržnju, izgovaramo čuvene laži o «ravnoteži mržnje, ravnoteži ekstrema» i time gradimo kobajagi politiku i kobajagi društvo.


(james deen u svojoj učionici)


dobro je da postoji ova nasa snezana mihajlovic.

. . . ja nisam umela ništa da napišem .
Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 14:35 21.02.2008

Zakon dzungle

Nasilje je postalo legitiman stav neke većine (bilo koje), zato ga i ne primećujemo. Nasilje je instrumentalizovano i jako dobro prikriveno.


Ja mislim da je nasilje u Srbiji transparentno, ali da ga je tesko detektovati jer je sveprisutno.


Vanja Montenegro Ljujic Vanja Montenegro Ljujic 14:35 21.02.2008

Diskurs

NASILJE IMA POL

Staša Zajović

“Ja kao žena, nemam svoju domovinu” (V. Wolf)

U istoriju su žene ulazile samo ako su ispunjavale muške uloge, najčešće kao ratnice, ponekad i kao mučenice: majka Jugovića, sestra Batrićeva, Jovanka Orleanka, Marija Bursać. Nedavno je jedno udruženje Srba sa Kosova poslalo S. Miloševiću poruku da ne sme da da ostavku ne samo zbog “svih Obilića, braće Jugovića, već i zbog svih majki Jugovića”.

Da li su žene ikada imale svoju zemlju, koja je naša domovina? Može li to biti naše telo, ako je “prva teritorija na kojoj je u istoriji čovečanstva izvršena kolonizacija – naše telo, telo žene” (Deklaracija o četvrtom svetu)? Da li je telo žene ikada pripadalo njoj samoj? Kažu da žena pripada porodici, naciji, domovini. Žena prenosi svoje telo deci (rađanjem), ali koje telo: ono koje vrši nasilje ili nad kojim se vrši nasilje. Nasilje ima pol.

U mom zavičaju još uvek se kaže da je imati kćerke isto što i nemati decu, da su “kćerke – tuđa večera”. Žena koja rađa muško dete rađa “dike”, “sreću”, “blago”. Kada žena ne može da ima decu, takve kuće zovu “iskopana kuća” ili “pustinja”. Biološki uzrok nemanja dece tražio se, i u prošlosti i sada, kod žena, a ne muškaraca – “oterao je ženu, ne može da mu rodi”. Nije čudno što mnogi svetski etnolozi kažu da Crnogorci poriču srodstvo izmedju majke i muške dece, “to je moj sin a ono su tvoje kćeri”. Muškarci bi hteli čak i da prisvoje moć rađanja žena, a posebno da prisvoje određene plodove, decu muškog roda. U nemogućnosti da sami stvaraju, diče se junaštvom i izmišljaju ratove, “rat kao simetrični dodatak materinstvu”. A žene, često da bi opstale, govore muškim, ratničkim jezikom. Pokret žena iz Nikšića i u ovom ratu opominjao je muškarce da “ispune plemensku, narodnu i nacionalnu tradiciju”, da idu u rat. One će ih, kad prinesu “žrtvu na oltar domovine”, dostojno oplakati i otužiti”.

Majka rađa, oplakuje, sahranjuje mrtve, ona ide na grobove poginulih vojnika, ratnika. Crnogorski filozof, V. Vujačić, ovako tumači tu nekrofiličnu društvenu ulogu žena: “Ženske sposobnosti se posebno ispoljavaju u tužbalici. U tužbalici se ne vidi samo emocionalnost žene, nego i njeno prirodno (?!?) pravo da sudi o događajima i ljudima. U tužbalici se ona ispunjava svestrano, kao čuvar i graditelj morala”. Sve je u savršenom skladu sa nekrofiličnom kulturom: žena majka = čuvarka morala = čuvarka smrti.

Moja sećanja iz detinjstva ispunjena su slikama žena, srodnica ili nepoznatih – u crnom. Žene u crnom. I crno kao nemogućnost izbora, paradigma života bez boja i nijansi. Možda su i one crnom bojom htele da izraze protest – da li su na to uopšte mogle da se usude?

Dok sam svake srede stajala u crnini i ćutanju, “da bismo razmišljale o sebi i drugima”, iskrsavale su mi žene iz mog detinjstva. Za razliku od njihove, moja crnina nije samo oplakivanje bliskih osoba, već svih žrtava ovog i svih ratova. To nije prepuštanje oplakivanju i tugovanju, to je otpor ubijanju gradova i ljudi, otpor nasilju u svakodnevnom životu.

Žene u mom zavičaju još uvek ne govore o vlastitoj patnji. Znam da je to ćutanje znak duboke ugnjetenosti. To što ne govore, ne znači da su muuškarci pozvani da govore u njihovo ime. Žene u mom zavičaju ćutanje ponekad prekinu, patnju učine vidljivom, oduzimajući sebi život – “zamakla se” (obesila). U odnosu na broj stanovnika, stopa ženskih samoubistava u Crnoj Gori najveća je na svetu. Ubijaju se uglavnom žene od preko pedeset godina. Telo za druge, život za druge, tek kada podmiri potrebe drugih, “zadobija kontrolu nad vlastitim telom”. Da li je to deo istorije čojstva i junaštva? Ta istorija nikada nije dopuštala da žena uđe u nju. Zar je patrijarhalna istorija nešto drugo nego ubijanje Drugog? U njoj ne postoje ni Drugi, ni Različiti, ni Drugi pol. Za takvu istoriju ni žene nisu pokazivale zanimanje.

Muški i ženski svet su u mom zavičaju odvojeni. Žene su međusobno odvojene (porodicom-mužem-sinom), ali se i dosta druže. Ni u detinjstvu, ni sada, nisam čula da kada se sastanu pričaju “o slavnim bitkama za otadžbinu”. Uvek su pričale o drugim stvarima, o svojoj istoriji, o onom što su stvorile, sagradile, okrepile, zacelile, iscelile, osnažile, pomirile. Za te vrednosti ni istorija, ni otadžbina, nisu pokazale interesovanje.

Žene iz mog zavičaja nisu žene “izvan istorije”. Problem je u istoriji samoj. Svima nam je potrebna jedna drugačija istorija, ne istorija otadžbine, “zemlje očeva”, kao sleda ubijanja i smrti. Potrebna nam je domovina kao “zemlja života i osećanja”. Ili kako to kaže Tiziana Plebani, žena u crnom iz Venecije, “domovina ima koliko i živih bića, saveza i ugovora o saradnji, onoliko koliko za svaku(og) od nas ima mogućnosti da stvori ljubav, prijateljstvo, uvažavanje”.

"Pacifik”, časopis za kulturu mira, broj 1, Beograd, avgust 1992.snezana mihajlovic snezana mihajlovic 16:06 22.02.2008

Re: Zakon dzungle

V.
mislimo na isto.
ali da ga je tesko detektovati jer je sveprisutno

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana