Gost autor| Ljudska prava| Životni stil

Jedan korak bliže ili dva koraka dalje - odlučite sami

reanimator RSS / 02.12.2013. u 13:12

Moderacija, može autorska za kontroverznu i hiper - produktivnu blogerku taube, beskompromisnog borca za blogodemokratiju, pravo na svoju reč i pravo na tuđu reč, te osvedočenog borca protiv etiketiranja?

Shrek%20Cat.jpg

Čovekov smisao za pravednost  šini demokratiju mogućom. Njegova sklonost ka nepravednosti  čini demokratiju neophodnom. Džon F. Kenedi je rekao da  '' Život u slobodi nije lak, a demokratija nikad nije potpuna '', i još je rekao da '' Dok god sloboda ne zacveta u svim zemljama, ne može uvenuti u jednoj ''.Demokratija znači imati izbor. Diktatura znači biti stavljen pred izbor. Demokratija nikada nije završen proces, nije zadata ravan. Demokratija ne trči, ali ona sigurnije stiže na cilj. Karl Poper je kazao : '' Pitanje a '' Ko treba vladati ? '' pogrešno je postavljeno. Dovoljno je ako se loša vlada može opozvati. To je demokratija ."

Demokratija je naše najvrednije dobro. Njeno održanje je ujedno zadatak i obaveza. To znači stalno, odlučno, samosvesno preispitivanje, stremljenje i trud da se postignu kompromisi i trajni konsenzus. Ovo su uslovi jedinog političkog reda koji može garantovati slobodu i stabilnost u državi.

Sistem vrednosti demokratije najbolje i najlakse je predstaviti kroz opis primera americke demokratije.

Prva stvar na koju pomislim kad mislim o sistemu vrednosti američke demokratije je stabilnost koju ona donosi ovoj zemlji.

Demokratija je proizvela stabilnost u SAD, takvu stabilnost koja je sveprisutna i vrlo lako vidljiva i uočljiva realnost. Vlast se menja izborima, ne ratom; Najveći zadatak demokratije, njen ritual i praznik a to je izbor postavljen je na pijedestal društvenog života u SAD i postao je najsvetliji i najviši pokazatelj sistema vrednosti američke demokratije. Odluke se u SAD ne donose krvlju, već glasanjem.

Veoma je bitno neglasiti da je američka demokratija jedan proces koji traje evo 3 veka, prolazi kroz svoje neuspešnije i uspešnije faze; u globalu ide ka boljem. Svaki liberal je svestan da je društvo kojem on teži ideal, ali on isto zna da je svaki korak ka tom idealnom jedna pobeda više; savršena demokratija ne postoji, ali svaki korak prema boljem se smatra uspehom. Svaki dokument, svaka deklaracija koju su Amerikanci doneli odn. proglasili je izraz i težnja ka nečim idealnim. I američka Deklaracija se može tako tumačiti. Napisana je u 18.veku, u vreme buđenja Evrope, u vreme Žan Žak Rusoa, i samim tim, bila pod uticajem zanosa i idealizma. Volter je izrekao reči koje nam pružaju dokaz te uzavrele težnje ka idealnom, težnje ka univerzalnoj jednakosti i dobroti, ka vrhuncima lepog i dobrog. Volter je rekao '' Moj Gospodine, ja se ne slažem sa vašim mišljenjem, ali daću svoj život, samo da biste Vi mogli reći svoje mišljenje ''.

Iako u Deklaraciji Nezavisnosti lepo stoji da smo svi rođeni jednaki, narednih 200 godina neki građani američke države nisu bili ni blizu isti, pogotovo Crnci i Indijanci. Ali ta linija koja ide ka idealnom, da li sporije ili brže, to je ta osnovna vrednost američke demokratije koju ja vidim.

Američki model demokratije sa transformisao kroz vekove imajući svoje uspone, nove osobenosti, protivrečnosti, krize, manjkavosti i prednosti.

Pluralizam mišljenja i razmišljanja je još jedan faktor u sistemu vrednosti američke demokratije. Nema diskriminacije prema onima koji ne žive u Americi a mogu glasati u istoj. U SAD, stavovi se napadaju drugim stavovima a ne predrasudama - opet, još jedna vrednost sistema američke demokratije. U vezi sa tim je imperativ da je dozvoljen civilizovan napad na neki stav, a ne na ličnost koja taj stav iznosi. U komunikaciji imamo verbalnu agresivnost i argumente. Ovo drugo je sposobnost ili želja da napadnemo druge stavove, a ovo prvo da umesto stavova napadnemo ljude koji ih iznose. Ovo drugo je tipično američki, dok je ovo prvo tipično ne -američki način. Može nam se neka stranka sviđati ili ne sviđati, ali to nema i ne sme imati nikakve veze da li ti isti smeju postojati. Koliko ljudi u Americi je mislilo da je da Beri Goldvoter, senator iz Arizone opasan po interese SAD? Taj čovek je rekao da je i ekstremizam u odbrani slobode dozvoljen i da to nije ni greh, ni porok, pa je otvoreno zagovarao da SAD treba da bace jednu raketu na Kremlj za početak. Koliko ljudi je podržavalo generala Makartura koji je otvoreno zagovarao atomski rat protiv Kine 1950?; ali ni u jednom slučaju se nije išlo ka tome da se zabrani bilo čija kandidatura, već su se takve stvari rešavale na izborima. Treba imati mirnoću i staloženost jednog Trumana pa izbeći nevolje, a ne izazivati nove nevolje s'nevoljama koje već postoje. Ne sme se nikada odjednom sve ono što je dobro izbrisati, ono što je loše naglasiti, pa onda '' vrištati '' o tome i tako doneti demokratiju. Možda u režiji nekoh dobrog režisera, dramaturga, možda u nekom pozorištu, možda u zemlji čuda, ali ne i u realnosti; tako se nije postizala američka demokratija. Beri Goldvoter je izgubio izbore sa ogromnom razlikom. Američki narod je bio demokratski visokosvestan i odoleo je primamljivoj retorici Berija Goldvotera na taj način pokazavši demokratsku zrelost.

 Nastavkom svog razmišljanja o američkoj demokratiji dolazim do zaključka da bi validnost ocene američke demokratije trebala doći iz diskusije oko porekla njenog nastanka. U tom slušaju, trebali bismo diskutovati o vremenu nastanka američke države, o okolnostima koje su bile značajne i verovtno uticale na rađanje nove republike na novom kontinentu.

U proučavanju istorijskih prilika, za istoričara je mnogo bitno da zna šta je krivo, a šta je pravo i da je mnogo bitnije znati šta su ljudi u nekom periodu mislili da je krivo i pravo da bismo razumeli njihove postupke.

Glavno pitanje u vezi postanka američke demokratije je : Kako se demokratija stvorila u  takvom radikalno religioznom društvu kakvo je bilo puritansko društvo? I nije se demokratija stvorila u tom i takvom društvu koje je prevaru ili psovanje smatralo neoprostivim zločinom, zločinom za smrtnu kaznu, u društvu u kome su samo članovi crkve imali pravo izbora i sl. Puritanci su, ustvari imali dosta uticaja na američku istoriju jer je njihovo represivno ponašanje uticalo na to da se mnogi doseljenici pod puritanskim represivnim zakonima odluče nastaniti negde drugde. ( Ana Hačinson je oterana, kao i Rodžer Vilijams koji je posle osnovao Rod Ajland )

Ono što ja mislim da je uticalo na razvoj demokratije u Americi je pravo vreme, pravo mesto i pravi ljudi - tri kockice su se složile u pravo vreme neponovljivo u istoriji. To je bilo neponovljivo istorijsko iskustvo.

Zašto pravo vreme? Recimo da se začetak demokratske misli u Americi javlja posle buđenja filozofske inteligencije u Evropi; ponovno oživljavanje knjiga grčkih filozofa koje su bile strogo zabranjene tokom vladavine katoličke crkve, buđenje nauke i početak razmišljanja van strogih crkvenih dogmi. Već nekoliko puta pominjano, Žan Žak Ruso, Džon Lok, Dekart biće oni koji će uticati na pisanje Deklaracije Nezavisnosti na novom kontinentu.To je odgovor na pitanje zašto je Novi svet bio pravo vreme

 Zašto pravo mesto ? Amerika je u to vreme uzimajući u obzir tadašnje domete komunikacije bila kao neko izolovano ostrvo pogodno za buđenje kakve takve demokratije posle mračnog perioda srednjeg veka. Osim toga prirodna bogatstva i inferiornost Amero-Indijanaca u pogledu ratne tehnologije išla je na ruku teritorijalnom širenju SAD.

Zašto pravi ljudi ? U Ameriku nisu stizali plemići niti lordovi već kako Amerikanci vole da kažu common people - običan narod. O ovome se može raspravljati veoma dugo jer s'početka demokratija je više ličila na oligarhiju gde su se samo pripadnici bogatih porodica koje su činile ranu Novoenglesku elitu mogli baviti politikom; čak ni Ustav nije pokazivao želju za glasom naroda kao temeljom demokratije. Elektoralni koledž je bio način na koji se birao predsednik. Svaka država je birala svoje predstavnike koji su glasali za jednog od kandidata tako da se moglo desiti da jedan kandidat ne osvoji većinu glasova naroda, ali po onome što izglasa elektoralni koledž mogao je da ne dobije izbore. S'pojavom irskih političkih mašina i biranja '' običnih ljudi '' a ne bogate elite za mesta u politici počinje proces demokratije ili bolje rečeno korak više u tom gradualnom procesu stvaranja američke demokratije. Pitanje je, kako to da različite etničke grupe nisu došle u sukob jedna s' drugom, kako se  ranije nije preslikala Evropa na novi kontinent, kako nije došlo do socijalnih nemira, revolucija itd. Odgovor, po mom mišljenju leži u dve stvari. U vezi socijalnih nemira koji su mogli nastati porastom broja emigranata i sve manjim prostranstvima za naseljavanje, problem se rešavao proterivanjem Indijanaca i obezbeđivanja jeftine zemlje za svakog, bar u vreme dok se Amerika smatrala farmerskom zemljom, idealnom kako bi je Džeferson opisao. Međuetnički sukobi  izbegnuti su opet radi Indijanaca jer su se oko jednog '' neprijatelja ''  svi belci ipak složili, u ovom slučaju, rekoh to su bili Indijanci, a verovatno i Crnci kasnije. Na jugu, mali broj ljudi je imao robove; ispod 2% belaca je imalo svoje plantaže, i velika većina belaca na jugu nisu imali ništa sem slobode; no, upravo to stvaranje mita kako su ipak iznad crnaca omogućio je da se ne bune; u svom siromaštvu imali su po jednu lažnu utehu '' mi smo belci ''. Bogati osnivaju Kju Kluks Klan, ali siromašni ga čine.

Tako su se tri kockice sklopile i omogućile novu, i važno je naglasiti zdravu podlogu za razvoj demokratije.

Ponavljam, postojala su vremena kada se SAD odlazilo po korak, dva ili tri od demokratije. Jedan od takvih koraka unazad od demokratije bio je period makartizma i njegove posledice. Američko društvo je tada, uprkos svom nevelikom znanju o komunizmu bilo jako anti-komunistički raspoloženo. Progonima potencijalnih komunista i hapšenjima samo na osnovu dojave ili sumnje, američkom društvu je pretilo da postane upravo onakvo isto društvo protiv kojeg su se borili. Takva strujanja postoje u američkom društvu i danas; za određene grupe Arapa upotrebljava se izraz islomofašisti i preduzimaju se mere zaštite od njihovog delovanja. Svakako, politički ekstremizam je unapred osuđen na propast i uvek je samo korak od demokratije a nikako korak bliže.

Da se sada usmerimo na pitanje političkih stranaka u demokratiji . Smatram da su stranke kao neizostavan deo demokratije i njen kočničar u velikom broju slučajeva. Bolje rečeno, moć stranke je u relaciji sa jačinom i vrednošću demokratije. Što su stranke jače u svom jezgru i ideologiji demokratija više strada. Kad su u SAD uveli primarne stranačke izbore gde su građani, a ne nikakvi odbori stranaka birali stranačke kandidate -demokratija je izvojevala još jednu pobedu. Godinama su u zapuštenim stranačkim prostorijama, stranački bosovi birali svoje kandidate i uvek je tu bilo mesta za korupciju. Od kraja 19.veka stranke gube moć na američkoj političkoj sceni, ali ovaj proces osim što je konstantan teče jako sporo. Uvođenjem tzv. primaries ili izbora na kojima građani biraju stranačke kandidate definitivno je ukinuta moć partija. Svaka država ima pravo odlučiti o zakonima za ove izbore.  To je primer za jedan korak blize demokratiji.

 A, jedan primer za korak unazad od demokratije je delatnost „ Crnih pantera „

U Kaliforniji su bili osnovani tzv. '' Crni panteri '' - crnačka militantna organizacija; pripadnici te organizacije su šetali ulicama naselja u kožnim jaknama, sa crnim beretkama i puškama u ruci. Zakon nije branio nošenje dugih cevi tako da su Crni panteri mogli nositi svoje puške i patrolirati ulicama štiteći crnce od represije. Naravno, zakon se promenio u Kaliforniji upravo radi Crnih pantera. Danas se čini neverovatnim da su ljudi mogli nositi duge cevi na javnom mestu. Dakle, i taj korak unazad od demokratije SAD su uspešno prevazišle. To vreme, opasno po demokratiju, uspešno je prevaziđeno.

I na kraju, kako to nastade demokratija ? Radi se o tome da su talasi dolazaka puritanaca počeli jenjavati; njihova represija i zakoni naterali su druge da se sele na neka druga mesta, a Amerika je postala demokratska a ne teokratska država.

To je bilo nekad. Danas se sve više čini da je demokratija kidnapovana i koristi se za sve i svašta; no, to ne znači da borba za demokratiju treba da prestane. Demokratija je uvek vredna borbe.

 Amerika je totalno demokratska zemlja? Nije. Nije, ali teži tome, svaki korak bliže je pobeda, svaki korak dalje je poraz demokratije. Mogu li Amerikanci videti da je predsednik Barak Obama, demokrata veoma elokventan i obrazovan ili većina primeti da je crnac? Kad primete crnca u njemu to je poraz demokratije, kad primete čoveka to je korak bliže demokratiji.

Bilo je nemoguće zamisliti katolika da bude predsednik SAD, a postao je i bila je to pobeda demokratije. Demokratija ima svoje pobede i svoje poraze i večito je u procesu stvaranja. Često je čak i protiv interesa onih što vladaju, baš kao što mislim da je protiv interesa američke nomenklature danas. Demoralizacija ljudi da njihov glas ne može da promeni ništa je u interesu onih koji vladaju, onih kojima paše '' Status Quo ''. Demokratija u SAD stvara atmosferu šansi, povoljnost prilika u kojima možeš da plivaš. Voleti Ameriku znači kritikovati je. Američki mit '' Grad na brdu '' je opasan i štetan za američku demokratiju. Ne možeš biti '' Grad na brdu '' jer tako stvaraš mržnju.

Koliko daleko ide demokratija u Americi dokazuje i podatak da u SAD nema službenog, zvaničnog  jezika. To nije engleski jezik već common language; i o tome se malo zna

Demokratija ?

Uvek u procesu stvaranja i uvek vredna borbe, ali ne da se gube životi već da ugrađujemo svoje živote za nju.

 Nije dovoljno doneti demokratske zakone i čekati demokratiju da samo pokuca na vrata. Da li je ipak Sokrat bio u pravu tvrdeći da je demokratija samo mit u koga samo želimo verovati jer ne mogu svi koji glasaju biti visokosvesni? Možda kao dovršen posao i jeste mit, ali mit kome možemo biti bliži i od koga možemo biti dalji. Velika je razlika.

           Komentari (353)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

taube taube 00:32 03.12.2013

Re: 1

Salem, Omega. Salem. Guglaj malo, preteci Taube

ima ga i u mom bodensee region, dvorac, kloster i brdo majmuna - salemaffenberg,,

pobozan narod, nadenuo biblijsko ime gradu
freehand freehand 00:35 03.12.2013

Re: 1

taube
Salem, Omega. Salem. Guglaj malo, preteci Taube

ima ga i u mom bodensee region, dvorac, kloster i brdo majmuna - salemaffenberg,,

pobozan narod, nadenuo biblijsko ime gradu

Da, bio sam u Afenbergu. Berberski majmuni i smoki bez začina :)
Nego pusti to,za drugi sam te Salem pitao (a i naziv je dobio po holandskom gradu, mislim)
taube taube 00:35 03.12.2013

Re: 1

hoochie coochie man
kao hodza ili svetovnjak? razlika je velika,,Nije se skidao ni menajo odelo, sa sve onom kapicom bio u kampanji

dakle iran u srbiji,bravo
blogovatelj blogovatelj 00:39 03.12.2013

Re: 1

učinilo mi se da zalaziš na moju teritoriju pre Starog Zaveta


Ko u tvoju teritoriju zadje, u startu se zajebo
omega68 omega68 00:53 03.12.2013

Re: 1

ma ga i u mom bodensee region, dvorac, kloster i brdo majmuna - salemaffenberg,,

pobozan narod, nadenuo biblijsko ime gradu

Da li je baš tako? Evo jedne male lekcije:
Према пророку Језекиљу, Јерусалим су подигли Хети и Аморити: „Постањем и родом ти си из земље Хананске, отац ти беше Аморејац а мати Хетејка“ (XVI, 2). Да су и једни и други србска племена, јасно видимо према следећим наводима.

Мането наводи да су Хети учествовали у градњи Јерусалима. Стари завет помиње Хете[3] у Палестини (1Мој. 23), где Аврам купује пећину Макпели од Ефрона Хетејина, сина Сарова. Захарије Мајани наводи, да су приликом доласка Александра Македонског у данашњи Израел пред њега изашли људи који су говорили његовим језиком и молили га да их заштити од досељеног народа (Олга Луковић). Семантички, Хети и Келти су грчки и латински облик имена србског ратничког сталежа Гети, који се као такав наводи и у Душановом Законику. Гетулија је старо име за Србију код Јеронима, који тако назива рајску земљу Хавилу (Евилу) из Постања. Исти писац Гете назива Гогима и Магогима (С.Филиповић). Магоги су заправо библијски облик имена Маса-Гети (тј.Медо-Гети), названих по Медији, односно „Ематији љупкој“ (Хомер – Илијада 14,226). Њено име је сачувано у једном њеном делу данас познатом као Шумадија, тј. Света Мадија (ариј.Сум Мадија) (С.Филиповић).

За Аморите дознајемо да су завладали Блиским Истоком, сместивши се у Вавилону као владајућа династија око 2000 с.е. (Деретић-З.Мајани). Они су, заправо саплеменици Нина Неброда Белова који је спровео овај поход, кренувши из своје хелмске постојбине око 2024 с.е. (Деретић). Тачније, племе Неброда је пореклом из Старог Раса, близу планина Велике и Мале Нинаје (Деретић). Да су Аморити србско племе сведочи и сам асирски запис „Ур Нино сар Сербула“, тј.Нино цар Срба (А.Сајс-Деретић). Потврду о аморитском становништву Ханана имамо у Светом Писму, где Исус Навин, истребљује поред Сиона Аморејина цара есевонског и његовог народа (5 Мој. 2), и пет аморејских царева, међу којима и Адониседека, цара Јерусалимског (Исус Нав 10).

Снажну потпору наведеним чињеницама даје Анђелија Станчић Спајићева у свом, по садржају, капиталном делу „Најстарији језик Библије“. У истом ауторка, поред мноштва имена и топонима у Светом Писму Старога завета, расветљава мноштво библијских тзв. „тамних“-неразумљивих речи, и то све помоћу архаичног србског језика.


Ko hoće da pogleda
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:54 03.12.2013

Re: 1

dakle iran u srbiji,bravo


Aha
Dobio je nešto oko jedan posto glasova.

I vidiš sad prednosti demokratije koju bi ti da ograničiš?
Nekima, tebi simpatičnim, bi da obezbediš dodatna prava, a drugima da ograničiš i ona koja svi ostali imaju.
Demokrato.

Čoveku kao i svakom drugom omogućeno da se kandiduje, da propagira svoje ideje, a koliko je Srbija Iran pokazali rezulatati.

Nego kako ti za to ne znaš?
Ne znaš šta se u Srbiji dešava al zato imaš stav
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:54 03.12.2013

Re: 1

Ko u tvoju teritoriju zadje,


Taj se ne vrača
looping looping 05:48 03.12.2013

Re: 1

taube
ako se kandiduje na izborima

onda mora skinuti mantiju,

ovo je total wahnsinn!!

Sto, ako mu se svidja da nosi mantiju?
Moze da nosi i odelo supermena ako voli kao i ostali gradjani jedne demokratske drzave.
niccolo niccolo 08:03 03.12.2013

Re: 1

looping
taube
ako se kandiduje na izborima

onda mora skinuti mantiju,

ovo je total wahnsinn!!

Sto, ako mu se svidja da nosi mantiju?
Moze da nosi i odelo supermena ako voli kao i ostali gradjani jedne demokratske drzave.

Mislim da je koleginica htela da kaže da bi, pod uslovom da ima dobro telo, namakao koji glas više da je skinuo mantiju. Što mene dovodi do zaključka da se ja zalažem da se neka mlada sveštenica kandiduje, pa da onda skine mantiju.
gedza.73 gedza.73 08:11 03.12.2013

Re: 1

Šta je 'Korpus sloboda'?
Šta stoji u prambuli 'Korpusa sloboda' o slobodama, privilegijama i imunitetu?
Zašto se jednim delom oslanjao na engleske zakone?
U kakvoj su vezi kalvinizam i demokratija?
Da li su puritanci imali biskupe?
Kakav je odnos puritanaca i kvekera i koliko je taj odnos uticao na društvo i zakone?
Poreklo reči 'demokratija'?


blogovatelj blogovatelj 09:05 03.12.2013

Re: 1

Poreklo reči 'demokratija'?


Krademo (demokra) ti i ja!
gedza.73 gedza.73 09:25 03.12.2013

Re: 1

Učinilo mi se iz teksta da je demokratija bubnula u Ameriku iz vedra neba.
Krademo (demokra) ti i ja!

Kod nas to ide sa zadrškom.
Robovi rade za tebe (radnici), nakupiš para od pamuka (trgovinskih lanaca), kupiš njive za koje si siguran da će proći autoput (železnička pruga) i počneš da propovedaš demokratiju (slobodno tržište)
taube taube 09:38 03.12.2013

Re: 1

freehand

taube
ti znaš za salemske događaje, zar ne?svakako, americko drustvo je imalo svoje " izlete " u ludilo i povratke iz istog,,Dobro, ali ti si načela te pilgrim face iz šuma Masačusetsa, koji su ostali očevi i politički krem američke nacije?

ocevi americke nacije - velika je to tema, ako zelis mogu ti mejlom poslati svoj dipl.rad jer bi stvarno bilo zamorno toliko pisati
taube taube 09:44 03.12.2013

Re: 1

koju bi ti da ograničiš?

ma, ne bih da ogranicim demokratiju, ja bih da ljude uputim sta su ljudska prava, koja su i kako ih postovati,

Nego kako ti za to ne znaš?
Ne znaš šta se u Srbiji dešava al zato imaš stav

ne znam sve a i ono sto znam ubedjujete me da ne znam,

kad kazem iran u srbiji - to je metafora i moj strah da srbija na iran ne zalici
taube taube 09:53 03.12.2013

Re: 1

Nekima, tebi simpatičnim, bi da obezbediš dodatna prava, a drugima da ograničiš i ona koja svi ostali imaju.
Demokrato.

Da su svi ljudi racionalni demokratija ne bi bila najmanje lose resenje vec najbolje.
Da ne postoji ta kolektivna iracionalnost u glasackom telu, populisti i ostali sarlatani i klovnovi lepih reci nikad i nigde ne bi dobili jedan glas,a kamoli vlast.
Koliko je jaka srpska kolektivna iracionalnost najbolje pokazuje ovolika " odbrana " popova ".

Demokratija je najmanje lose resenje i stoga je vredna borbe.

Teokrato!

Sve mi diraj al popove nemoj
taube taube 10:15 03.12.2013

Re: 1

Sto, ako mu se svidja da nosi mantiju?
Moze da nosi i odelo supermena ako voli kao i ostali gradjani jedne demokratske drzave

Zar toliko masite temu?

Ozbiljnost stranaka ili potencijalnih svestenickih stranackih kandidata za neku funkciju se meri odgovornoscu njenih lidera za minuli rad ,a ne skrivanjem neucinjenog skupim predizbornim marketing kampanjama zacinjenim iracionalnom argumentacijom. Od svestenstva dolazi samo iracionalna argumentacija, od svestenstva dolazi uljuljkanost birackog tela u mitove, nema racionalizma u svestenickim tv nastupima.
Vi biste bas da potonete u iracionalizmu?

taube taube 11:08 03.12.2013

Re: 1

Nekima, tebi simpatičnim, bi da obezbediš dodatna prava, a drugima da ograničiš i ona koja svi ostali imaju.
Demokrato.

mozemo i ovako

kada crkva kao NVO bude placala porez i potpadala pod zakone Republike Srbije, pa onda će moći da iznosi svoje misljenje.Dok parazitiraju na svim građanima nista.

ili ovako

crkva moze imati svoj stav o cemu god hoce! To je njeno pravo...
Ali Crkva moze SVOJ stav da "okaci macku o rep" u svakoj normalnoj, pravno uredjenoj, gradjanskoj drzavi, jer NEMA PRAVO da se na bilo koji nacin, pa ni iznosenjem svog mišljenja, uplice u drzavna pitanja!
Jedino u wild east serbien, koja sebe (iz potpuno nepoznatih razloga) naziva drzavom, može da se desi da cela garnitura na vlasti, odlazi da cuje stav i "mudri" savet crkvenih lica... kao savet staraca koji " upucuje " saplemenika kuda i kako..
steta sto (zvanicno) nemamo nekog vrhovnog vudua, koji bi malo bacao kamencice ili pilece kosti, na raspetu jagnjecu kozu ispred sebe, pa iz njihovog polozaja izvlacio dalekosezne zakljucke za savetovanje plemenskih vodja! ili da malo kao u delfima poverujemo prorocici, ili starorimskim zrecima i njihovom gledanju u let ptica ili tumacenju sustanja hrastovog lisca
To bi bilo sasvim primereno, i ovom praznoglavom plemenu, i ovim nemustim diletantima koji ga vode...
oj srbijo, pleme moje, oj srbijo, rode moj,,
looping looping 11:10 03.12.2013

Re: 1

Od svestenstva dolazi samo iracionalna argumentacija, od svestenstva dolazi uljuljkanost birackog tela u mitove, nema racionalizma u svestenickim tv nastupima.

Molim?
Pa to je diskriminacija svestenstva.
Svestenstvo je kategorija kao i svaka druga. Vrlo sirok pojam. Pojam kao sto su Udruzenje Knjizevnika, Gej Strejt Alijansa, Planinarsko Drustvo, Udruzenje Superheroja (ako takvo postoji) itd.

A ako je racionalna argumentacija da je svestenstvo iskljucivo negativno za jedno demokratsko (ili bilo kakvo) drustvo onda ne vredi razgovarati. Samim tim je pobijena sustina demokratije. Ili bar ono sto ja mislim da je sustina.

taube taube 11:26 03.12.2013

Re: 1

Pa to je diskriminacija svestenstva.

nije diskriminacija, imaju duhovnu vlast, sta ce im jos i svetovna te se u nju mesaju? ne razumem te pretenzije?

dokle god vrse liturgiju i mole se ne predstavljaju negativnost u demokratskom drustvu, ali kad drzavni vrh pocne da odlazi kod svestenstva " po misljenje " mislim da u takvom drustvu nema ni d od demokratije.

izgleda da imamo razlicite stavove o sustini demokratije,
taube taube 11:28 03.12.2013

Re: 1

Ili bar ono sto ja mislim da je sustina.

izgleda da stvarno masite sustinu demokratije,,

SPC je jedna retrogadna, staromodna organizacija koja zahvaljujuci populizmu vec godinama, od 1990, usled naglog porasta tzv.vernika, vesto manipulise sopstvenim narodom terajuci ga u jos dublju nesrecu od one na koju su je naterali politicari 90-tih na celu sa Slobom. Nikada bolje nije stajala sa drzavom i uvek je podrzavala gotovo sve vlastodrsce od pada komunizma (moze se reci cak i za vreme komunizma).Koristi svoj uticaj u delu naroda i stalno se mesa u drzavnu politiku pri tom ne pokusavajuci da se iznutra osavremeni i uradi nesto korisno za ovaj narod makar na medjunarodnom planu.Na primer, Vatikan koji je snazno podrzao stvaranje nezavisne Hrvatske i Slovenije iz opstepoznatih razloga ne priznaje Kosovo kao drzavu, nije li pametnom to dobar signal da iz toga mozemo i kao crkva i kao narod i drzava da profitiramo, ali ne lezi vraze mi odbijamo decenijama posetu Pape Srbiji, srpski inat zvan: svakom prst u oko.
Takodje SPC nema snage da se obracuna sa izuzetno negativnim pojavama u sopstvenm redovima ukljucujuci pedofiliju, a o batinskim metodama oca Perkana da i ne govorim. Za vreme ratova sirom bivse SFRJ,nije uspela da sacuva moral u srpskom narodu, ni da ukaze na nesrecu koja se desavala narodima oko na i nama samima. Tada je trebalo da anatemise Slobu Milosevica, ali ona mu je davala precutnu podrsku.


EDIT Gledaj pope u se i u svoje Leksuse
looping looping 11:47 03.12.2013

Re: 1

dokle god vrse liturgiju i mole se ne predstavljaju negativnost u demokratskom drustvu, ali kad drzavni vrh pocne da odlazi kod svestenstva " po misljenje " mislim da u takvom drustvu nema ni d od demokratije.

Drzavni vrh moze da ide po savet gde god hoce (da ne kazem sada gde sve) a narod bira za koga ce da glasa i da li mu se to svidja.
izgleda da stvarno masite sustinu demokratije,,

Meni se cini da ti masis sustinu demokratije.
To kakva je SPC je tvoje individualno misljenje. Da li si u pravu ili nisi to je potpuno nebitno. To je misljenje jedne osobe a mozda svi ostali na ovom svetu misle drugacije od tebe. Misljenje jedne osobe koja misli da nesto zna je kap u moru demokratije. Misljenje je takodje promenljiva, ko zna kakvo ce biti za deset godina.
Democracy is a form of government in which all eligible citizens participate equally—either directly or through elected representatives—in the proposal, development, and creation of laws. It encompasses social, economic and cultural conditions that enable the free and equal practice of political self-determination.

Ja ne vidim da se ovde igde spominje negacija SPC. Svestenstvo takodje spada u "eligible citizens". Ne moze neko da bude nepodoban zbog toga sta radi u svoje slobodno vreme osim ako nije protivzakonito.
Tebi se ne svidja svestenstvo, nekom se ne svidja LGBT, neko ne voli nacionalne manjine, ljude druge boje koze itd.
taube taube 12:04 03.12.2013

Re: 1

Meni se cini

tako je , cini ti se,

Tebi se ne svidja svestenstvo

meni se svidja svestenstvo ali u crkvi
milisav68 milisav68 12:15 03.12.2013

Re: 1

taube
meni se svidja svestenstvo ali u crkvi

Znači - u četiri zida.
taube taube 12:30 03.12.2013

Re: 1

Znači - u četiri zida

upravo
Sunce se na Istoku sve više zagreva -
da krene na Zapad.
looping looping 12:53 03.12.2013

Re: 1

taube
Meni se cini

tako je , cini ti se,

Tebi se ne svidja svestenstvo

meni se svidja svestenstvo ali u crkvi

Dobro da nije nesto gore.
taube taube 13:14 03.12.2013

Re: 1

Drzavni vrh moze da ide po savet gde god hoce (da ne kazem sada gde sve) a narod bira za koga ce da glasa i da li mu se to svidja.

ako vec mora da ide po savet, zasto samo kod spc ide, ako je vlada demokraticna onda treba da cuje misljenje svih verskih zajednica a ne samo " odabrane " jer u srbiji ne zive iskljucivo pravoslavni vernici.

na kraju krajeva, cemu onda sluzi vlada kad nije u stanju da donese teske politicke odluke za koje je i izabrano na izborima nego mora da trazi misljenja predstavnika duhovne vlasti.

neka iznese crkva svoj stav na svom sajtu , a neka ne zove vladu na raport,to je ponizenje i to lici , izvinite na klovnovsku drzavu, smejuriju od drzave,

vase komentare smatram konstruktivnim, pisete argumentovano, ne vredjate me, i nasa diskusija je dokaz da blogodemokratija moze da uspe, ne slazemo se ali se ne vredjamo, i ucimo jedno od drugog, sta ja mogu da naucim od nekog ko misli kao ja? skoro nista, ali od nekog ko drugacije misli mogu dosta toga da saznam, uvazavam vas i hvala na komentarima, mislim da je ovaj moj blog uspeo

diskusija blogodemokratska, hvala looping
alselone alselone 13:17 03.12.2013

Re: 1

sta ja mogu da naucim od nekog ko misli kao ja


Kako si u pravu.
taube taube 13:20 03.12.2013

Re: 1

Ne moze neko da bude nepodoban zbog toga sta radi u svoje slobodno vreme osim ako nije protivzakonito.

slazem se sa ovim.

a ako je drzava demokratija , a ne teokratija, onda taj " freizeit rad " srpskih svestenika ne bi smeo srpsku vladu da udalji od demokratije, toga bi , kao prvo, samo svestenstvo trebalo da bude svesno.

dakle nije protivzakonito ali je u vecini slucajeva stetno za demokratiju koja je uvek u procesu usavrsavanja.
taube taube 13:27 03.12.2013

Re: 1

Kako si u pravu

opet se hvatas samo za ono gde mozes da me podbodes,, i verujes da si duhovit,,
svoje misljenje velikodusno prenosim, kome se svidja nesto moze da nauci, kome se ne svidja takodje nesto moze da nauci, ako diskutujem sa nekim ko misli kao ja nema povratnog ucenja,
ukljuci se u diskusiju pa da naucim nesto od tebe, ili od tvog noama comskog, jel mu knjiga - sta to ustvari hoce amerika, krajnji domet?
taube taube 14:09 03.12.2013

Re: 1

gedza.73
Šta je 'Korpus sloboda'?Šta stoji u prambuli 'Korpusa sloboda' o slobodama, privilegijama i imunitetu?Zašto se jednim delom oslanjao na engleske zakone?U kakvoj su vezi kalvinizam i demokratija?Da li su puritanci imali biskupe?Kakav je odnos puritanaca i kvekera i koliko je taj odnos uticao na društvo i zakone?Poreklo reči 'demokratija'?

mnogo pitanja gedzo , a malo vremena

ajmo ovako

evo tebi spisak izvora i literature odakle sam ja crpela znanje o americkoj demokratiji pa kad procitas samo ce ti se kasti

Elvin M. Džozefi, Jr., Poglavice patrioti, Beograd 2003.
Parkerova verzija Ustava Irokeza, publikovana od strane države Njujork kao Bilten 184, 1. aprila 1916. godine pod naslovom : Ustav Pet Nacija ili Irokeska knjiga Velikog Zakona. Tekst Ustava Irokeza korišćen u radu je autorsko pravo Džerald Marfija, distribuisan kroz NPTN – National Public Telecomputing Network; Ustav Irokeza u celini može se pronaći na sajtovima www.constitution.org/cons/iroqois.htm i www.edu/dee/naanth/ircoust.htm
Ronald Rajt, Oteti kontinenti, Beograd 1995.
Donald A. Grinde Jr. And Bruce E. Johansen, Exemplar of liberty : Native America and Evolution of democracy, Copyright 1990, Chapter 6 : The White Roots Reach out; knjiga se u digitalnom formatu može pronaći na sajtu www. eric.ed.gov.
A. L. Morton, Istorija Engleske, Sarajevo 1955.
Edmund S. Morgan – The Puritan dilemma, Publisher Longman 1998.
Sajt korišćen za istraživanje korena američke demokratije – www. thomasbrewton.com/index.php/weblog/theocracy the origin of american democracy/
Danijel Dž. Borstin, Amerikanci – Kolonijalno iskustvo, Beograd 2004.
Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.
Život Bendžamina Franklina, sa engleskog preveo Čedomilj Mijatović, Beograd 1901.
Veb sajt Kongresne biblioteke SAD – a, Library of Congress :// memory.los.gov/ammem link Today in history : april 19
Tomas Pejn, Prava čoveka, Beograd 1987.
Temelji moderne demokratije – izbor deklaracija i povelja o ljudskim pravima ( 1215 – 1989 ), Beograd 1989.
Janda, Berry, Goldman, The challenge of democracy, Houghton Mifflin Company 1992.
Encyclopaedia Britannica, volume 22, Sjedinjene Američke Države, Beograd 1967.
Danijel Dž. Borstin, Amerikanci – Demokratsko iskustvo, Beograd 2005.
William Ebenstain, C. Herman Pritchett, Henry A. Turner, Dean Mann – American democracy in world perspective, Harper & Row, 1967

looping looping 14:57 03.12.2013

Re: 1

vase komentare smatram konstruktivnim, pisete argumentovano, ne vredjate me, i nasa diskusija je dokaz da blogodemokratija moze da uspe, ne slazemo se ali se ne vredjamo, i ucimo jedno od drugog, sta ja mogu da naucim od nekog ko misli kao ja? skoro nista, ali od nekog ko drugacije misli mogu dosta toga da saznam, uvazavam vas i hvala na komentarima, mislim da je ovaj moj blog uspeo

diskusija blogodemokratska, hvala looping

Nema na cemu.
blogovatelj blogovatelj 18:26 03.12.2013

Re: 1

Kako si u pravu.


Jaro, umrijecu
gedza.73 gedza.73 19:50 03.12.2013

Re: 1

Taube
evo tebi spisak izvora i literature odakle sam ja crpela znanje o americkoj demokratiji pa kad procitas samo ce ti se kasti

Taube, pro;itano treba i 'popakovati'.
Ja to samo nabacam.
Da pričamo o traktorima, sejanju, bagerima, varenju, hidraulici, pneumatici, farbanju, viljuškarama i ostalim metalnim igračkama lakše bi se 'razgovarali'.

Kvekeri, 'Prijatelji', su bili slični onim fakirima koji se samobičuju i zabadaju si klinci pod nokti.
Nisu oni bili proterani na Rod Ajland već su tamo bili slobodni.
Onda su oni, kao grupe mučenika, odlazili prema puritanskim naseljima i dolazilo je do sukoba, odnosno do zakona o smrtnoj kazni.

Članstvo u crkvi kod puritanaca je imalo i praktičnu stranu. Vuklo je na državljanstvo i pokušaje distanciranja od Engleske.

Dok su oni bili rigidni, kruti i čvrsti u svojim uverenjima ('ebote, koliko je kod Amera religija upravljala državom) kvekeri su verovali u jednostvanost, jednakost, da su svi ljudi dobri i slične priče i dosta toga je upisano u 'Deklaraciju'.

Znači, sukob dve sekte različite u svojim viđenjima religije. Imamo klanja, ubijanja, paljenja, proterivanja, žrtve...
Tokom vremena kRekeri se menjaju i počinju da robuju svojim uverenjima dok puritanci labave okove svoje vere.

Idi, bre, Taube, u đavola, kad seljak mora da bistri istoriju.
Mi se poklasmo ovde oko četiri godine rata a ti 'oćeš da ti spakujem 400 godina USA istorije u jedan post.

'de smo stali?

Koledže osnivaju sekte. Svaka preovlađujuća u svojoj državi pravi koledž za sebe sa crkvenim telima kao upraviteljima.
Odnosno koledži su formirani da bi podupreli crkvena uverenja zvanične crkve.
Harvard, Jejl, prinston...

Glavni pokretač demokratije u Americi je novac (ja ne mislim da u tome ima išta loše).
Zarad trgovine crkve su počele liberalnije da gledaju na uverenja drugih (ima izjave nekih poznatih kojima se imena ne sećam) i tada masovno dolaze Nemci, Irci i drugi, kako ti navede, običan narod.Sad mene interesuje jedno.
Da li je veća demokratija kad juče puritanci zabranjuju naseljavanje u svojoj koloniji svima koji nisu članovi njihove crkve i koji ne prolaze test verske ispravnosti i danas kad veće stanara na Long Ajlendu ne dozvoli osobi koja im se ne svidi da u njihovoj zgradi kupi stan?

Da li je veće pravo imao kveker, upadljivo jednostavno-uniformno obučen, među puritancima ili crnac u autobusu pedesetih?gedza.73 gedza.73 19:59 03.12.2013

Re: 1

Sad si me navukla na još jednu temu.
Ovo je srpska kuća.Gornji, drveni, deo rasturiš za pola dana.
I pobegneš dalje u šumu od Turaka.

Useljenici upali, poklali Indijance, ćurke, Engleze, svako je bio primoran da radi sve i svašta da bio opstao i preživeo.

Društvena kretanja, odnose u društvu nije baš tako lako opisati poput recepta za karbonaru ili dimljena crevca.

Divim se Amerikancima za puno stvari.
Fasciniran sam kako gledaju na svoj građanski rat i kako su uspeli da imaju heroje na obe strane.
Imaju i onaj zid (ne znam kako se zove) gde su imena svih pobijenih vojnika bilo da su poginuli u Drezdenu, ili Minhenu, Vijetnamu, Afganistanu.
Svi su heroji koji su branili svoju zemlju.

gedza.73 gedza.73 20:07 03.12.2013

Re: 1

Taube, pronađi par razlika.
Na prvoj fotki je podeljen Berlin.
Na drugoj je grad Nogales. Pola u Meksiku, pola u Arizoni, USA.

Treće je gratis.
taube taube 20:51 03.12.2013

Re: 1

Taj se ne vrača

pojedu ga Sarmati k`o sarmu
omega68 omega68 20:54 03.12.2013

Re: 1

Nemoj da se cerekaš nego mi odgovori na onaj linkovani tekst o Americi
taube taube 21:01 03.12.2013

Re: 1

Da li je veća demokratija kad juče puritanci zabranjuju naseljavanje u svojoj koloniji svima koji nisu članovi njihove crkve i koji ne prolaze test verske ispravnosti

tad demokratije nema, mislim u to vreme, puritanaca i kvekera-drhtavaca, istorija se sagledava pojmovima vremena o kojem pises, dakle u to vreme , moze se reci da demokratije nema

i danas kad veće stanara na Long Ajlendu ne dozvoli osobi koja im se ne svidi da u njihovoj zgradi kupi stan?

Da li je veće pravo imao kveker, upadljivo jednostavno-uniformno obučen, među puritancima ili crnac u autobusu pedesetih?


ovi primeri koje si naveo ticu se onih koraka napred, nazad od demokratije pa proceni sam,, i mesas istorijska vremena koja nemaju apsolutno nista zejednicko, osim tvoje namere da ih namerno uporedis kako bi dokazao nesto, pojma nemam sta,,

EDIT lepo popakovano, ali nedostaje nesto..
taube taube 21:04 03.12.2013

Re: 1

Jaro, umrijecu

nemoj blogi iz kanade, nemoj molim te, sta da naucim od nekog ko je istog stava kao ja, a otprilike nista ne naucih ni od nekih koji su suprotnog stava a nepristojni,,
gedza.73 gedza.73 21:15 03.12.2013

Re: 1

ovi primeri koje si naveo ticu se onih koraka napred, nazad od demokratije pa proceni sam,, i mesas istorijska vremena koja nemaju apsolutno nista zejednicko, osim tvoje namere da ih namerno uporedis kako bi dokazao nesto, pojma nemam sta,,

Ma ni ja nemam pojma.

Je li, a 'el velika istorijska distanca između zida u Berlinu i zida ka Meksiku?

taube taube 21:22 03.12.2013

Re: 1

Nemoj da se cerekaš nego mi odgovori na onaj linkovani tekst o Americi

ok. ne verujem u apokalipticna starozavetna prorocanstva, niti da je usa ispunjenje nistog,,
taube taube 21:24 03.12.2013

Re: 1

Jeli, a 'el velika istorijska distanca između zida u Berlinu i zida ka Meksiku?

iza kamenih zidova postoje i drugi vrtovi,, uvek,,
gedza.73 gedza.73 21:38 03.12.2013

Re: 1

iza kamenih zidova postoje

Ko određuje gde stoji kameni zid?
Demokrata, autokrata, oligarh?
omega68 omega68 21:45 03.12.2013

Re: 1

ok. ne verujem u apokalipticna starozavetna prorocanstva, niti da je usa ispunjenje nistog,,

Ali ti tvoji ljubljeni veruju
taube taube 23:03 03.12.2013

Re: 1

Ko određuje gde stoji kameni zid?
Demokrata, autokrata, oligarh?

svi pomalo
taube taube 23:15 03.12.2013

Re: 1

Divim se Amerikancima za puno stvari.
Fasciniran sam kako gledaju na svoj građanski rat i kako su uspeli da imaju heroje na obe strane.
Imaju i onaj zid (ne znam kako se zove) gde su imena svih pobijenih vojnika bilo da su poginuli u Drezdenu, ili Minhenu, Vijetnamu, Afganistanu.
Svi su heroji koji su branili svoju zemlju.

lepo si ovo napisao ,,
gedza.73 gedza.73 00:41 04.12.2013

Re: 1

Bilo je ironično.
Američki vojnik popali civile u jednom selu hiljade km od USA, u drugom pogine i on je američki heroj.

Ali, da, imam daleko lepše mišljenja (pored svih manjkavosti) o USA za razliku od SSSR-a.


taube taube 08:51 04.12.2013

Re: 1

Bilo je ironično.
Američki vojnik popali civile u jednom selu hiljade km od USA, u drugom pogine i on je američki heroj.

Ali, da, imam daleko lepše mišljenja (pored svih manjkavosti) o USA za razliku od SSSR-a.


ali,divno napisano iako je ironija, jasno je kakav stav imas o imperijama, donekle je i ispravan,, o ovome ne pisao bloger dali76
" kako, zbog cega i kada je to Amerika usla u fazu klasicnog imperijalizma ?
istorija nije nauka o proslosti,vec nauka koja pokusava objasniti sadasnjost. Ona se i kroz primer Amerike moze posmatrati kao svojevrsna patologija ljudskog ponasanja,
,Ideja o Americi kao svetioniku ostatku mracnog sveta rodila se davne 1630 godine na brodu "Arbela". John Winthrope, lider Puritanaca zasluznih za osnivanje kolonije Massachusetts bay, prvi ce u svom najpoznatijem politickom pamfletu "model hriscanske solidarnosti"( A Model of Christian Charity) citirati novozavetnu frazu :grad na bregu ( City upon hill) u kontekstu njegovog verovanja da je upravo on ,skupa sa Puritancima, dobio zadatak da na novoj zemlji osnuje "novi Jerusalem".

winthropova politicko religiozna poruka do te je mere sekulizirana da bi je sam Wintrhope da je mogao tesko prepoznao. Novo stvarana americka republika, utemeljena na principima prosvetiteljstva koji su nosili novi, sekularni odnos religije i drzave, sve da je htela, nije mogla samo kopirati Winthropov "model hriscanske solidarnosti".,. Ono sto medjutim lideri novostvarane republike jesu prihvatili od Winthropa jeste mesijanska uloga,

Amereika je tako odbacivsi jednu vrstu imperijalizma, onog hriscanskog,postavila seme drugoj vrsti imperijalizma kog je sam Jefferson nazvao slobodarskim.

Medjutim, niti Winthrope, a jos manje Jefferson , nisu smatrali da je Americi, kao svetioniku svetla, za promicanje njenih ideja potrebna sila. Sta vise, sama svrha postojanja svetionika jeste da svojom svetloscu ukaze na put ostatku sveta, a ne da ga na taj isti put natera. Drugim recima, neophodnost sile , oskrnavila bi sustinu ideje kao takve.

Jefferson, ocigledno svestan da bi vojna moc mogla Amerriku odvesti tamo gde je bila Engleska njegovog vremena, zustro se protivio postojanju aktivne vojske. "Aktivna vojska", kako je govorio Jeffersonov istomisljenik Elbridge Jerry, "je poput aktivnog penisa: odlican garant mira u kuci,ali opasno iskusenje za avanture spolja".

sad dolazi najbitniji momenat
Gotovo dva veeka kasnije, hladnoratovska Amerika kao pobednik dva svetska rata te sa ideoloskim neprijateljem u vidu komunistickog Sovjetskog Saveza, postace pogodno tlo da se jos jednom iz istorije izvuce mesijanska uloga Amerike.
U Americi ciji je glavni neprijatelj postala komunisticka bezboznicka ideologija USSR/a, Winthrope ce doziveti svojevrsnu politicku rehabilitaciju.

U isto vreme, ovvog puta nimalo suprostavljena Winthropovoj politicko religioznoj idejiAmerike kao "novog Jerusalema", vaskrsnuce i Jeffersonov tzv slobodarski imperijalizam.

Tako ce ova dva ideoloski suprostavljena koncepta kohabitirati zajedno, prvi Winthropov prihvacen od Republikanaca , dok su drugi, Jeffersonov concept " prigrlili" Demokrate. Medjutim nit koja spaja ova dva koncepta, odnosno zbog cega se spoljnja politika dve partije nece razlikovati, jeste mesijanska uloga SADD.


Oslonivsi se na silu SAD su presle taj rubikon u kome su i bog i sloboda postali dekoracija sustini oslikanoj u klasicnom imperijalizmu

neki ddanasnji Nietzsche/ov junak(ludak)mogao bih usred belog ddana sa fenjerom u ruci traziti demokratiju ,a zatim uzviknuti kako je ista konacno mrtva. Ono sto je preostalo jeste samo senka upokojene ideologije. .

Svaka je imperija prevashodno zainteresirana za poruku svoje akcije dok je demokratija prevashodno zainteresirana za poruku svojih gradjana


Amerika, na razocarenje mnogih, nije delo ni boga ni vraga; istina je kao obicno negde izmedju. Ameriku su stvorili ljudi. Sto naravno ne umanjuje kredibilitet univerzalnog pravila da je pitanje odgovornosti i moci usko poveezano, radilo se o lokalnoj ili globalnoj ljudskoj zajednici. "

slazem se sa dalijem, istina je negde izmedju, imperije nastaju i umiru ciklicno, stari rim je bio imperija, postoji sentenca - prvi rim je bio rim, drugi rim je bio carigrad, treci rim moskva, cetvrtoga nece biti, posto je sentenca nastala pre uspona usa u imperiju, dodala bih 4.-og rima ima, vasington je to, a u eu je to berlin, sklona sam da izvitoperim i onu latinsku sentencu - svi putevi vode u rim i da kazem svi putevi vode u berlin!
sta hocu da kazem? mi mali neksako moramo da nadjemo put da previse ne stradamo od raznoraznih Rimova
a demokratiji, i pored svih njenih manjkavosti treba teziti jer je najmanje zlo i najmanje lose resenje od svih ostalih,,
gedzo , hvala veliko na konstruktivnoj diskusiji, o temi znas mnogo, i raspravljas bez vredjanja sto je cilj ovog mog bloga, hvala
taube taube 09:04 04.12.2013

Re: 1

Ali ti tvoji ljubljeni veruju

nema omega mojih i tvojih, oslobodi se takvih kvalifikacija

ja sam individua koja razmislja, pravi greske, popravlja se, a moji su moje dete, moj muz, moja sestra, moje sestricine,to je moje omega
taube taube 09:09 04.12.2013

Re: 1

Pa to je diskriminacija svestenstva

na ovo nisam odgovorila

kad bi neko zabranio svesteniku da vrsi liturgiju to bi bila diskriminacija svestenstva, ili kad bi mu zabranio da u odredjeno vreme ide u crkvu, to bi bila diskriminacija,
ovako je to nesto sasvim normalno sto odvojenost duhovne i svetovne vlasti nosi,

rekla bih da je problem i ovo - crkva je odvojena od drzave, ali ne i drzava od crkve ,
taube taube 09:17 04.12.2013

Re: 1

Ko određuje gde stoji kameni zid?
Demokrata, autokrata, oligarh?


zidovi su sastavni deo sirenja klasicnih imperija
ukoliko pod klasicnim imperijalizmom svedemo prosierenje granica neke drzave, sto je valjda karakteristika ogromne vecine drzava, bojim se da reci klasican i rec imperrijalizam gube smisao.
Onda je recimo Rim usao u svoju fazu klasicnog imperjalizma zauzimanjem poluostrva koga danas zovemo Italijom.
Ili u slucaju Srbije faza klasicnog imperjalizma bi bilo prosirenje njenih granica na jug ( makedonija od vizantije preoteta ) ili na sever vojvodina od madjara " vracena " ili osvojena, ne znam koju rec da upotrebim a da ne povredim srpska nacionalna osecanja, ,

dakle imamo zidove i u nasoj srbiji, posledica iz vremena srpske imperije,,

odgovor, malo izmenjen - gde ce stajati zid odredjuje domet neke imperije, sssr namerno ne spominjem, ti su i pojam imperije izvitoperili i pretvorili ga u nesto posve negativno,,
taube taube 09:22 04.12.2013

Re: 1

Je li, a 'el velika istorijska distanca između zida u Berlinu i zida ka Meksiku?


opasno je igrati se sa istorijskim analogijama
analogija ta igracka istorije koju upotrebljava svako kako mu pase.
analogija sa okupiranim Beogradom i nedicevom vladom bila bi tacna ukoliko na kosovu zivi 95% Srba,a premijer je svetozar pavlovic,,.

Posto to nije tacno svaka rasprava na ovu temu je neozbiljna,,
taube taube 09:27 04.12.2013

Re: 1

pobijena sustina demokratije


nikako,,
svedok sam stavova Crkve koija sebi uvek daje pravo glasa naroda bez ikakvih izbora,,
gedza.73 gedza.73 10:48 04.12.2013

Re: 1

Taube, sve je u redu
taube taube 12:12 04.12.2013

Re: 1

Taube, sve je u redu

cool
gedza.73 gedza.73 21:30 04.12.2013

Re: 1

cool

Ljudi ponesu na putovanje Den Brauna a budala knjigu o naseljavanju Amerike.
Kako sam ja bio oduševljen Old Šeterhendom i karavanom za Oregon.

pnbb pnbb 22:00 04.12.2013

Re: 1

hoochie coochie man
pop moze da kritikuje vladu i parlament,


A sad im to ipak dopuštaš, reče prvo da to ne mogu.
sta biste vi? da patrijarh bude i predsednik


ako se kandiduje na izborima i dobije te izbore, šta bi ti uradila,
Suspendovala volju birača i uspostavila čiju?


Oo
ali ne sme da kreira javno mnnjennje koje ce pod takvim uticajem zaliciti na teokratsko,no


Dakle ima se popovima odrediti šta smeju da pričaju da slučajno ne bi lajali nešto politički nepodobno.
Sećam se ja tog vremena.

Normalno da treba, čim predju sa ljubi bližnjeg svog na ubi bližnjeg svog-pravac zatvor.
A tamo gde poglavar verske zajednice hoće da bude šef države, tu retko ima izbora
taube taube 22:54 04.12.2013

Re: 1

Ljudi ponesu na putovanje Den Brauna a budala knjigu o naseljavanju Amerike.
Kako sam ja bio oduševljen Old Šeterhendom i karavanom za Oregon

mi k`o da smo brat i sestra a kako sam ja tek odusevljenja naseljavanjem Novog sveta, ne pitaj
nadam se da cemo i dalje razmenjivati znanje o istoriji usa, tvoje je znanje veliko, skoro kao moje
taube taube 22:56 04.12.2013

Re: 1

gedza.73
coolLjudi ponesu na putovanje Den Brauna a budala knjigu o naseljavanju Amerike.Kako sam ja bio oduševljen Old Šeterhendom i karavanom za Oregon.

jao slika knjiga karla maja, taj nemac ameriku nikad nije video, a u zanosu napisao divne knjige kao da je tamo rodjen,,
hajkula1 hajkula1 10:06 06.12.2013

Re: 1


Ameriku su osnovali puritanci a prvi naseljenici su bili kriminalci, prostitutke.

Još jedan izvor patologije.
mariopan mariopan 16:26 02.12.2013

...

...za autorsku


taube taube 16:57 02.12.2013

Re: ...

mariopan
...za autorsku

hvala mariopan

iz tvojih reci u ..u..necije usi
sonja.m sonja.m 17:19 02.12.2013

pitanje

Stvarno mi nije jasno zasto ti je toliko stalo da postanes autor-ka bloga b92.
Bila si...pre nekoliko godina.
A imam i jedan besplatan savet za podmicivanje komisije za prijem; viskici, sampanjcici, cokoladice i sus-sus-suskice...nemojte da se blamirate sa macama i sa kucama i sa ponekom ziraficom
Ajd cao!
hajkula1 hajkula1 21:15 02.12.2013

Re: ...

mariopan
...za autorsku


Kad je demokratija, da ne zaboravimo vraćanje autorske Omegi68.
taube taube 22:24 02.12.2013

Re: pitanje

Stvarno mi nije jasno zasto ti je toliko stalo da postanes autor-ka bloga b92.
Bila si...pre nekoliko godina.
A imam i jedan besplatan savet za podmicivanje komisije za prijem; viskici, sampanjcici, cokoladice i sus-sus-suskice...nemojte da se blamirate sa macama i sa kucama i sa ponekom ziraficom
Ajd cao!

bila, ali u potpalublju, nije bas prijatan osecaj za pisanje ali sam ipak pisala,
zasto je stalo suncu da sija?

nemojte mi reci da sus-sus-sukice odredjuju ko ce biti autor ja ne verujem u to, svi blogeri su se kvalitetom izborili za autorsko pravo,

u pravu si, stvarno je blam sa macama, kucama i ziraficama , moja zelja da postanem autor sudarila se sa urednistvom koje me kao autora ocito ne zeli jer da me zeli proizvelo bi me u autora nakon prvih 50-ak tekstova,

na kraju cu se povuci ali znajuci da sam sve svoje snage, znanje i energiju upotrebila da bih postala b92 blog autor, nisam uspela ali sam pokusala, meni dovoljno za satisfakciju

cao i tebi
Atomski mrav Atomski mrav 16:33 03.12.2013

Re: pitanje

svi blogeri su se kvalitetom izborili za autorsko pravo,

Ja nisam
gedza.73 gedza.73 19:02 02.12.2013

Amen,

amen, hallelujah, brothers and sister, moderators.

Moderacija, može autorska za kontroverznu i hiper - produktivnu blogerku taube, beskompromisnog borca za blogodemokratiju, pravo na svoju reč i pravo na tuđu reč, te osvedočenog borca protiv etiketiranja?Sepulturero Sepulturero 19:17 02.12.2013

Извињавам се, много се извињавам...

... ако нисам схватио да је овај текст уствари сарказам.

Америчка демократија са дроновима који убијају по кугли земаљској без процеса? Гвантанамо? Индијанци који су сами криви што нису били технички довољно напредни? Итд.

По неким прилично веродостојним теоријама Америку је уствари основао европски олош и зато и имамо овакав производ.

Уосталом, шта мислите како би изгледао референдум у Америци?

ПС: Још увек не могу да верујем да је потенцијални блогер ово озбиљно мислио.
alselone alselone 19:42 02.12.2013

Re: Извињавам се, много се извињавам...

Америчка демократија

taube taube 00:39 03.12.2013

Re: Извињавам се, много се извињавам...

Америку је уствари основао европски олош

vredjate nastajanje jedne drzave, ne mogu da verujem ,, i ona je zato losa od one drzave koju su osnovali plemici ili sveci? kakvo zakljucivanje, boli glava
taube taube 10:02 03.12.2013

Re: Извињавам се, много се извињавам...

Индијанци који су сами криви што нису били технички довољно напредни?

nisu krivi, imali su peh, to je sve,,

usa su presle put od republike do velike imperije za kratko vreme, gledajte iz tog ugla, nemojte kao noam comski iz ugla paname i ostalih drzava.

jel su bolje one drzave koje su osnovali konzuli, trijumviri, plemici, sveci ? nisu, ni bolje ni gore,

to nije bio evropski olos, to su bili ljudi koji su trazili sansu,
taube taube 14:28 03.12.2013

Re: Извињавам се, много се извињавам...

По неким прилично веродостојним теоријама Америку је уствари основао европски олош

demokratske vrednosti koje je ustanovio evropski " olos "

Za početak ću kratko navesti nekoliko američkih vrednosti koje se čine najosobenijim.
Skromnost je , na primer bila važna prvom predsedniku Džordžu Vašingtonu. On je odbio da bude nazvan, kako su mu predlagali, nekim pompeznim imenom koje će biti slično evropskim titulama kao što je '' Vaše Visočanstvo ''. On je ustanovio da jednostavno bude nazvan terminom '' Mr. President ''. Amerikanci se '' rugaju '' evropskim titulama. O tome piše i Mark Tven. On piše da Amerikanci imaju mogućnost da obožavaju titule i njihovu naslednost u svojim srcima, ali isto tako imaju mogućnost da ih ismevaju svojim ustima tj. svojim govorom i to je američka demokratska privilegija.

ndividualna sloboda im je neobično važna i nalazi se u samom vrhu sistema vrednosti. Mark Tven je otišao toliko daleko da je nazvao šampionom nepoštovanja. Za Amerikance sloboda nije samo pravo, već permanentan zadatak.
Privatnost je veoma važna Amerikancima. Većim delom američke istorije egzistirala je granica. To iskustvo je puno uticalo na američke stavove. Rani doseljenici su morali biti sami sebi dovoljni i biti inventivni. Njihov uspeh dao im je optimizam i veru u budućnost, veru da se bilo koji problem može i mora rešiti. Ovaj pozitivni duh omogućio je Amerikancima da rizikuju na takvim područjima o čemu su drugi mogli samo sanjati. Američka granica je kreirala heroje: samopouzdane ljude snažne volje koji su preferirali akciju a ne reči. Sve ovo kreiralo je mit o američkom kauboju, i modernu verziju personifikovanu u filmovima u kojima su junaci: Džon Vejn, Klint Istvud, Silvester Stalone i dr. Gledaju čak i u daleku budućnost i dive se kvalitetima heroja tv serija Zvezdane Staze i Zvezda. Ova vrednost već zalazi u druge vrednosti.

Te vrednosti su Budućnost, Promena i Progres .Amerikanci su generalno manje zabrinuti pitanjima istorije. '' Istorija nije važna '', mnogi od njih će reći, '' Samo se budućnost računa ''. Gledaju napred. Ovo verovanje u progres i u bolju budućnost je fundamentalno u sistemu američkih vrednosti. Amerikanci kritikuju one narode koji preterano naglašavaju prošlost i koji veruju da je budućnost u rukama '' sudbine '', ''Boga '' ili nekolicine moćnih porodica koje dominiraju društvom.
Dobrota i humanost su jako naglašene u američkom društvu. Amerikanci pretpostavljaju da je ljudska priroda bazično dobra, a ne bazično zla. '' Gde ima volje, ima i načina. '', kažu Amerikanci.
Vreme je za Amerikance resurs kao voda ili ugalj. '' Time is money '' - Vreme je novac '' i budućnost neće biti bolja od prošlosti ili sadašnjosti, kao što su Amerikanci utrenirani da gledaju na stvari, ukoliko narod ne iskoristi svoje vreme konstruktivno, i na akcije koje su okrenute budućnosti.


Uspeh, Akcija, Rad i Materijalizam .'' He 's a hard worker '' – '' On je odličan radnik '' je rečenica koja se često može čuti u SAD, a može se čuti i sledeća '' Don't just stand there, do something '' – '' Ne stoj, radi nešto '' - ovo bi bio tipičan američki savet i kad se uzme u obzir orijentacija ka radu koju Amerikanci praktikuju, to nimalo ne čudi.
Ako bismo kratko razvrstali vrednosti koje su srž američke demokratije, to bi bila - Individualna prava američke demokratije: Život, Sloboda, Pravo na privatno vlasništvo, Sloboda štampe, Sloboda govora, Sloboda okupljanja i udruživanja, Sloboda religije, Sloboda potpisivanja peticije; U političku jednakost spadaju: Jednaka zaštita svih građana pred zakonom, Jednake šanse za sve, što znači da svi građani imaju Jednako pravo i pristup bilo kojoj formi javnog obrazovanja i sl., Jednakost prilika u zapošljavanju; Kad je o pravdi reč- svi ljudi moraju biti tretirani jednako i imati pravo na zakonski proces, pravo na brzo, javno suđenje, i dr.
Ovo predstavlja samo deo vrednosti američke demokratije..
Amerikanci su se složili oko zajedničkih vrednosti što nije slučaj ni u jednoj drugoj zemlji. Svi su se okupili oko tih vrednosti, svi zajedno radosno ushićeni ponavljaju: život, sloboda i traženje sreće.
Okupili su se oko zajedničkih vrednosti i postali su Amerikanci.
Mark Tven je opet autor reči koje opisuju ono što se dogodilo: I am not an American, I am the American.

i koliko vas se sad te teorije cine " verodostojnim " ?
taube taube 14:43 03.12.2013

Re: Извињавам се, много се извињавам...

alselone
Америчка демократија

jel na ove americke stare navike mislis?

Skromnost je , na primer bila važna prvom predsedniku Džordžu Vašingtonu. On je odbio da bude nazvan, kako su mu predlagali, nekim pompeznim imenom koje će biti slično evropskim titulama kao što je '' Vaše Visočanstvo ''. On je ustanovio da jednostavno bude nazvan terminom '' Mr. President ''. Amerikanci se '' rugaju '' evropskim titulama. O tome piše i Mark Tven. On piše da Amerikanci imaju mogućnost da obožavaju titule i njihovu naslednost u svojim srcima, ali isto tako imaju mogućnost da ih ismevaju svojim ustima tj. svojim govorom i to je američka demokratska privilegija.

Individualna sloboda im je neobično važna i nalazi se u samom vrhu sistema vrednosti. Mark Tven je otišao toliko daleko da je nazvao šampionom nepoštovanja. Za Amerikance sloboda nije samo pravo, već permanentan zadatak.
Privatnost je veoma važna Amerikancima. Većim delom američke istorije egzistirala je granica. To iskustvo je puno uticalo na američke stavove. Rani doseljenici su morali biti sami sebi dovoljni i biti inventivni. Njihov uspeh dao im je optimizam i veru u budućnost, veru da se bilo koji problem može i mora rešiti. Ovaj pozitivni duh omogućio je Amerikancima da rizikuju na takvim područjima o čemu su drugi mogli samo sanjati. Američka granica je kreirala heroje: samopouzdane ljude snažne volje koji su preferirali akciju a ne reči. Sve ovo kreiralo je mit o američkom kauboju, i modernu verziju personifikovanu u filmovima u kojima su junaci: Džon Vejn, Klint Istvud, Silvester Stalone i dr. Gledaju čak i u daleku budućnost i dive se kvalitetima heroja tv serija Zvezdane Staze i Zvezda. Ova vrednost već zalazi u druge vrednosti.

Te vrednosti su Budućnost, Promena i Progres .Amerikanci su generalno manje zabrinuti pitanjima istorije. '' Istorija nije važna '', mnogi od njih će reći, '' Samo se budućnost računa ''. Gledaju napred. Ovo verovanje u progres i u bolju budućnost je fundamentalno u sistemu američkih vrednosti. Amerikanci kritikuju one narode koji preterano naglašavaju prošlost i koji veruju da je budućnost u rukama '' sudbine '', ''Boga '' ili nekolicine moćnih porodica koje dominiraju društvom.
Dobrota i humanost su jako naglašene u američkom društvu. Amerikanci pretpostavljaju da je ljudska priroda bazično dobra, a ne bazično zla. '' Gde ima volje, ima i načina. '', kažu Amerikanci.
Vreme je za Amerikance resurs kao voda ili ugalj. '' Time is money '' - Vreme je novac '' i budućnost neće biti bolja od prošlosti ili sadašnjosti, kao što su Amerikanci utrenirani da gledaju na stvari, ukoliko narod ne iskoristi svoje vreme konstruktivno, i na akcije koje su okrenute budućnosti.
Uspeh, Akcija, Rad i Materijalizam .'' He 's a hard worker '' – '' On je odličan radnik '' je rečenica koja se često može čuti u SAD, a može se čuti i sledeća '' Don't just stand there, do something '' – '' Ne stoj, radi nešto '' - ovo bi bio tipičan američki savet i kad se uzme u obzir orijentacija ka radu koju Amerikanci praktikuju, to nimalo ne čudi
Ako bismo kratko razvrstali vrednosti koje su srž američke demokratije, to bi bila - Individualna prava američke demokratije: Život, Sloboda, Pravo na privatno vlasništvo, Sloboda štampe, Sloboda govora, Sloboda okupljanja i udruživanja, Sloboda religije, Sloboda potpisivanja peticije; U političku jednakost spadaju: Jednaka zaštita svih građana pred zakonom, Jednake šanse za sve, što znači da svi građani imaju Jednako pravo i pristup bilo kojoj formi javnog obrazovanja i sl., Jednakost prilika u zapošljavanju; Kad je o pravdi reč- svi ljudi moraju biti tretirani jednako i imati pravo na zakonski proces, pravo na brzo, javno suđenje, i dr.
Ovo predstavlja samo deo vrednosti američke demokratije ..
Amerikanci su se složili oko zajedničkih vrednosti što nije slučaj ni u jednoj drugoj zemlji. Svi su se okupili oko tih vrednosti, svi zajedno radosno ushićeni ponavljaju: život, sloboda i traženje sreće.
Okupili su se oko zajedničkih vrednosti i postali su Amerikanci.
Mark Tven je opet autor reči koje opisuju ono što se dogodilo: I am not an American, I am the American.

EDIT ponovila sam komentar u jos jednom odgovoru jer repetio est mater studiorum , ponavljanje je majka nauka , i da bi bilo vise komentara pa nek ide duplo, mozda neko i procita, pa razmisli o svojim predrasudama o americirepetitio est Mater studiorum, Wiederholung ist die Mutter des Studierens, ponavljanje je Majka nauke
looping looping 14:59 03.12.2013

Re: Извињавам се, много се извињавам...

EDIT ponovila sam komentar u jos jednom odgovoru jer repetio est mater studiorum , ponavljanje je majka nauka , i da bi bilo vise komentara pa nek ide duplo, mozda neko i procita, pa razmisli o svojim predrasudama o americi

taube taube 23:08 03.12.2013

Re: Извињавам се, много се извињавам...

looping
EDIT ponovila sam komentar u jos jednom odgovoru jer repetio est mater studiorum , ponavljanje je majka nauka , i da bi bilo vise komentara pa nek ide duplo, mozda neko i procita, pa razmisli o svojim predrasudama o americi

volim ovaj film, izvrgava ruglu nasu opcinjenost rusijom i usa, razbija predrasude i o jednoj i o drugoj,

zasto li gledamo u te velike sile, zasto se ne okrenemo sebi? jos jedna od poenti ovog genijalnog filma,,
hajkula1 hajkula1 10:10 06.12.2013

Re: Извињавам се, много се извињавам...

Amerikanci se '' rugaju '' evropskim titulama. O tome piše i Mark Tven. On piše da Amerikanci imaju mogućnost da obožavaju titule i njihovu naslednost u svojim srcima, ali isto tako imaju mogućnost da ih ismevaju svojim ustima tj. svojim govorom i to je američka demokratska privilegija.


Ti ovo smatraš vrednošću? Ja znam da je to dvoličnost, licemernost.


Eto šta radi novi svetski poredak, globalizam, mondijalizam, sve izvrće; štetno, loše, zlo proglašava za poželjno, ispravno.


omega68 omega68 19:35 02.12.2013

Da se prekrstiš


i opet


Питагора: "Демократија је владавина ниских страсти над здравим разумом".


Pametnima - dosta

Brate Re, je l ti ovu gospodžu malo zekiš?
reanimator reanimator 20:19 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Brate Re, je l ti ovu gospodžu malo zekiš?

Jok brate, plaća mi 20 eur po blogu, a od vlasnika sajta imam 100 eur ako im probije sve odbrane i obori server
niccolo niccolo 20:32 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

plaća mi 20 eur po blogu

Vidim, spustio si cenu…
reanimator reanimator 20:45 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Vidim, spustio si cenu

Imam posebne popuste za mladje od 18, grupe i Srbe iz dijaspore
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 21:34 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

reanimator
Vidim, spustio si cenu

Imam posebne popuste za mladje od 18, grupe i Srbe iz dijaspore


Molim te - povecaj cenu...
reanimator reanimator 21:43 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Molim te - povecaj cenu..

A ne, dosta je sa praksom da matica dijasporu tretira ko da je tudja. Nemamo mi bližih prijatelja od Djokovića u Monaku, Blogija u Torontu, Taube u (taube, u kom si gradu?)..
zilikaka zilikaka 21:47 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Vidim, spustio si cenu…


Ma to je popust na količinu, za više od 10 mesečno.
Taj paket je uzela gošća.
Inače, ako je manje od 3, meni tražio po 35.
Za pojedinačan čak 45.
Čist bezobrazluk!

Doduše, kod Krkara je 50 svaki, i nema popusta, al ipak je njemu tezga na ćošku.
reanimator reanimator 21:53 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Inače, ako je manje od 3, meni tražio po 35.
Za pojedinačan čak 45.

E moja ti, kad je to bilo...
Brajović srušio lehman brothers, trajalo arapsko proleće, radulović bio samo bloger...niko bre nije znao šta će biti sutra, a mene kući čekaju gladna usta... Bilo bi neodgovorno sa moje strane da sam tada forsirao potrošnju kao danas
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 21:56 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

zilikaka
Vidim, spustio si cenu…


Ma to je popust na količinu, za više od 10 mesečno.
Taj paket je uzela gošća.
Inače, ako je manje od 3, meni tražio po 35.
Za pojedinačan čak 45.
Čist bezobrazluk!

Doduše, kod Krkara je 50 svaki, i nema popusta, al ipak je njemu tezga na ćošku.


Zili, da imas autorsku dibitibio kraj?:

Ti bi to dzabe
niccolo niccolo 22:27 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Zili, da imas autorsku dibitibio kraj?

Ne znam za nju, ali nama ostalima bi svakako bio kraj…
zilikaka zilikaka 22:32 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Ti bi to dzabe


Ne treba mi autorska jer je skupo održavati radnju, a cene padaju.

Pusti to što se Re folira.
Ovamo, vremena se promenila, a čitaj, daj šta daš. Ponuda onolika.

Iskreno, u 100 banki da se sad i kod Krkara može ubiti cena bar 10-15%.


Ti bi to dzabe


Pa nema sestro slatka ništa džabe. Upravo se upljuvala da objasnim.
zilikaka zilikaka 22:51 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Ne znam za nju, ali nama ostalima bi svakako bio kraj…


Kolega, pošto mi je istekao ugovorni period kojim sam se, između ostalog obavezala i na ćutanje po tom pitanju, sad mogu oči da ti otvorim.

Ono moje čuveno gostovanje kod tebe je bilo poručeno od jedne koleginice, uz adekvatnu naknadu.

Naime, kao što znaš, prečesto ste se susretali na istiom polju, pa je nekako na VIP po tom pitanju nastala gužva. Moralo se nešto preduzeti.

Msm, ti bar to ne bi trebalo da shvatiš lično. Čisto poslovni potez.

...još jedino mogu da dodam da imam nešto slobodnih dana za NG, a valjalo bi negde otputovati, pa ako neko od kolega ima potrebu da sebi smanji konkurenciju u VIP, može mi se obratiti na PP.

Isplata po realizaciji.


niccolo niccolo 22:55 02.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Msm, ti bar to ne bi trebalo da shvatiš lično. Čisto poslovni potez.

Sasvim ok, glupo bi bilo da nisi ništa zaradila u tom procesu...
taube taube 00:41 03.12.2013

Re: Da se prekrstiš

reanimator
Molim te - povecaj cenu..A ne, dosta je sa praksom da matica dijasporu tretira ko da je tudja. Nemamo mi bližih prijatelja od Djokovića u Monaku, Blogija u Torontu, Taube u (taube, u kom si gradu?)..

U Djindjicevom Konstanzu ( ovde je doktorirao, videla sam njegov doktorat ), ili ako hocete u Konstancu gde ce se 2014 obelezavati 600 godina od papskog koncila, jedan papa bio u avinjonu, drugi u pisi, treci u rimu, koncil u konstanzu resio stvar i bio prava berza ideja onog vremena.
taube taube 09:46 03.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Molim te - povecaj cenu

also, ipak je istina ..nur bar es ist Wahr
ecce-florian ecce-florian 16:34 03.12.2013

Re: Da se prekrstiš

@taube
ili ako hocete u Konstancu


Ijaooo, jel ti predavao Mićunović možda?
taube taube 09:01 04.12.2013

Re: Da se prekrstiš

Ijaooo, jel ti predavao Mićunović možda?

iju, kakva neinformisanost, micun je zoranu predavao u beogradu, a u konstanzu je zoran imao druge profesore i mentore,,

i bio je bolji i od micuna i od nemackih mentora,

zamisljam ga kako filosofski zamisljen seta obalom bodenskog jezera, uci filosofiju, polaze ispite u konstanzu, i ..kakva greska-razmislja o dolasku u srbiju da srbima prenese deo svog ogromnog znanja, naivno verujuci da ce srbi prihvatiti ne ropcuci,

nakon atentata, poceli su da kruze video klipovi - kako je govorio zoran? al kasno, meni ostaje secanje na neke rezgovore

starija teta kaze zoranu na ulici - nije valjalo za vreme slobe, nije valjalo za vreme tita, ne valja ni sad

a zoran, ni pet ni sest - a mozda vi ne valjate?

ili ono u jagodini - ljudi znam da je kriza ali koji je problem da onaj sat na zidu radi?

gledao je unapred,,srbi unazad nisu se razumeli,,
omega68 omega68 22:46 02.12.2013

Američka demokratija?

Из САД, једна за другом нам стижу вести о несрећама у нуклеарним електранама, цурењy опасних материја, судара танкера, исклизнућa возова и рушење мостова, нафтниx платформа и цевовода, као и техногених пожара. Информациони извештаји о несрећама подсећају на војнe извештајe. САД криве за катастрофу у Мексичком заливу, када је у априлу 2010 године био је колапс на нафтној платформи Deepwater Horizon ВР. У несрећи је погинуло 11 радника на нафтној платформи, а исцурело je 940 милиона галона нафте, чији ce укупни трошкови катастрофе процењујy на 63 милијарди долара. Под претњом изумирања је око 400 различитих врста животиња. Неки стручњаци су изразили забринутост, да je резултат ове катастрофe, вештачка промена правца Голфске струје, која је неповратно већ изазвала глобалнe климатскe променe. Северна Америка и Западна Европа могу бити суочене са претњом таласа озбиљног захлађења.
У фебруару 2013 године је процурео радиоактивни отпад из неколико подземних резервоара Ханфорд комплекса на обали реке Колумбија у држави Вашингтон.
29 мартa 2013 године је примећено цурење на нафтоводу „Ексон Мобил“ (Exxon Mobil) чији је цевовод у Арканзасу. Исцурело је око милион литара нафте.
17 апирла 2013 године у великој експлозији у азотари West Fertilizer Co у Тексасу, погинуло je 70 људи, а око 200 је повређено. Постоје спекулације да су је намерно дигли у ваздух, конкретно, да би се прикрила крађа безводног амонијака, који се користи за тајну производњу најјачег стимуланса – метамфетаминa. Фабрика је више пута пљачкана.
23 мај 2013 године у области Сијетлa срушио се главни транснационални мост, који обезбеђује америчко – канадски саобраћај (за више од 70 хиљада возила дневно).
29 јула серија експлозија је потресла фабрику Lake County у Флориди. У августу, због проблема на електричном систему који ел. енергијом напаја пумпе за воду које активно хладе реакторско језгро, затворена је нуклеаркa „Пилгрим“, којa се налази у држави Масачусетс.
12 новембра је објављена вест о цурењy радиоактивне воде у највећој америчкој нуклеарнoj електрани у граду Окони сједињена државa Јужнa Каролинa. Узрок несреће је квар на расхладном систему.
Дана 14 новембра на северо-истоку Тексаса експлодирао је нафтовод корпорације Шеврон (Chevron). Према речима стручњака, Сједињене Државе суочавају проблеми пропадања инфраструктуре: неупотребљива мрежа електро-система, путеви и мостови су уништени, деградирана нуклеарна индустрија итд.
Ако су раније САД за многе биле оличење демократије, грађанске слободе, пример лагодног животa, али сада су новински ступци пуни извештаја о убиствима мирних грађана од стране полиције, корупције међу званичницима, војском, па чак и конгресменима, морална деградација америчких оружаних снага којe је буквалнo захватила епидемија насиља, алкохолизма, злоупотреба наркотика и корупцијe, а о сексуалним скандалима међу политичарима највишег ранга да и не говоримо итд.
На пример, 15 новембра се појавила вест о учешћу агената тајне Службе у сексуалним перверзијама. Члан Сената Одбора за националну безбедност републиканац Роналд Џонсон је известио, да су америчке тајне службе, агенти, који чувају високе државне службенике у последњих неколико година били умешани у сексуалне перверзије и другe неправилне поступке у 17 земаља.
Истовремено се активно промовишy историјски материјали који су претходно били познати само уском кругу људи који су се бавили тим питањима. Јавности приказани амерички ратни злочини у Кореји, Вијетнаму, сетите се геноцидa над староседеоцима – Индијанцима, „Великe амерички глади“ од 1932-1933 године, током којег су уморили на стотине хиљада Американаца који су подржавали Хитлеров режим и скривали нацистичке злочинце и злочинe ЦИА и учешћу САД-a у десетинама преврата и револуција широм света и још много тога. Америчка историја је крцата многим „скелетима“ којe готово можемо извући из ормара. Али, поставља се питање – зашто сада? Зашто се о овоме није говорило 1985 или 1991 или 1999 или 2001 године. Овa експозицијa je тада била привилегија појединих истраживача.
Данас је евидентно, од Америке ће се направити „жртвено јагње“. Сценарио Америчке смрти – биће нека врста oперације која се „завршава у води“. Као, за све светске невоље и невоље човечанства биће окривљене САД, а ако оне пропадну, свима ће бити боље.
reanimator reanimator 23:49 02.12.2013

...

Dobar domaćin centrira iz punog trka ...
reanimator reanimator 00:00 03.12.2013

Re: ...

Dobar domaćin centrira iz punog trka

Kvota na taube, koja je očekivano realiovala centaršut, je bila 1,01, tako da, ako se neko kladio, isplaćujem po isteku bloga
alselone alselone 09:13 03.12.2013

Re: ...

reanimator
Dobar domaćin centrira iz punog trka

Kvota na taube, koja je očekivano realiovala centaršut, je bila 1,01, tako da, ako se neko kladio, isplaćujem po isteku bloga


Ja se kladim na omegu.
stefan.hauzer stefan.hauzer 01:13 03.12.2013

.

uuuu

b92 je jednom izdao strašnu kompilaciju; korak napred,dva koraka nazad
tako da
,ako,
igraš na neku staru kartu ...blizu si

jer

taube je devojka iz drugog sveta:)


alselone alselone 09:12 03.12.2013

Kaze meni juce jedan blogodrugar

Zasto zezate taube? Zezali ste pa oterali Stosice, Draga Kovacevica, Sibilu... Ko ce nas onda zasmevati?

Hm... dobar komentar. Ali, meni se cini da njih Bog pravi neprestano jer se pojavljuju u jednakim vremenskim razmacima.
reanimator reanimator 09:30 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Zezali ste pa oterali Stosice, Draga Kovacevica, Sibilu... Ko ce nas onda zasmevati?

Sve zavisi iz kog ugla gledaš. Ja mislim da su nas iskoristili, odbacili kao opušak i sada poklanjaju sebe u nekim drugim dimenzijama.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana