Gost autor| Ljudska prava| Životni stil

Jedan korak bliže ili dva koraka dalje - odlučite sami

reanimator RSS / 02.12.2013. u 13:12

Moderacija, može autorska za kontroverznu i hiper - produktivnu blogerku taube, beskompromisnog borca za blogodemokratiju, pravo na svoju reč i pravo na tuđu reč, te osvedočenog borca protiv etiketiranja?

Shrek%20Cat.jpg

Čovekov smisao za pravednost  šini demokratiju mogućom. Njegova sklonost ka nepravednosti  čini demokratiju neophodnom. Džon F. Kenedi je rekao da  '' Život u slobodi nije lak, a demokratija nikad nije potpuna '', i još je rekao da '' Dok god sloboda ne zacveta u svim zemljama, ne može uvenuti u jednoj ''.Demokratija znači imati izbor. Diktatura znači biti stavljen pred izbor. Demokratija nikada nije završen proces, nije zadata ravan. Demokratija ne trči, ali ona sigurnije stiže na cilj. Karl Poper je kazao : '' Pitanje a '' Ko treba vladati ? '' pogrešno je postavljeno. Dovoljno je ako se loša vlada može opozvati. To je demokratija ."

Demokratija je naše najvrednije dobro. Njeno održanje je ujedno zadatak i obaveza. To znači stalno, odlučno, samosvesno preispitivanje, stremljenje i trud da se postignu kompromisi i trajni konsenzus. Ovo su uslovi jedinog političkog reda koji može garantovati slobodu i stabilnost u državi.

Sistem vrednosti demokratije najbolje i najlakse je predstaviti kroz opis primera americke demokratije.

Prva stvar na koju pomislim kad mislim o sistemu vrednosti američke demokratije je stabilnost koju ona donosi ovoj zemlji.

Demokratija je proizvela stabilnost u SAD, takvu stabilnost koja je sveprisutna i vrlo lako vidljiva i uočljiva realnost. Vlast se menja izborima, ne ratom; Najveći zadatak demokratije, njen ritual i praznik a to je izbor postavljen je na pijedestal društvenog života u SAD i postao je najsvetliji i najviši pokazatelj sistema vrednosti američke demokratije. Odluke se u SAD ne donose krvlju, već glasanjem.

Veoma je bitno neglasiti da je američka demokratija jedan proces koji traje evo 3 veka, prolazi kroz svoje neuspešnije i uspešnije faze; u globalu ide ka boljem. Svaki liberal je svestan da je društvo kojem on teži ideal, ali on isto zna da je svaki korak ka tom idealnom jedna pobeda više; savršena demokratija ne postoji, ali svaki korak prema boljem se smatra uspehom. Svaki dokument, svaka deklaracija koju su Amerikanci doneli odn. proglasili je izraz i težnja ka nečim idealnim. I američka Deklaracija se može tako tumačiti. Napisana je u 18.veku, u vreme buđenja Evrope, u vreme Žan Žak Rusoa, i samim tim, bila pod uticajem zanosa i idealizma. Volter je izrekao reči koje nam pružaju dokaz te uzavrele težnje ka idealnom, težnje ka univerzalnoj jednakosti i dobroti, ka vrhuncima lepog i dobrog. Volter je rekao '' Moj Gospodine, ja se ne slažem sa vašim mišljenjem, ali daću svoj život, samo da biste Vi mogli reći svoje mišljenje ''.

Iako u Deklaraciji Nezavisnosti lepo stoji da smo svi rođeni jednaki, narednih 200 godina neki građani američke države nisu bili ni blizu isti, pogotovo Crnci i Indijanci. Ali ta linija koja ide ka idealnom, da li sporije ili brže, to je ta osnovna vrednost američke demokratije koju ja vidim.

Američki model demokratije sa transformisao kroz vekove imajući svoje uspone, nove osobenosti, protivrečnosti, krize, manjkavosti i prednosti.

Pluralizam mišljenja i razmišljanja je još jedan faktor u sistemu vrednosti američke demokratije. Nema diskriminacije prema onima koji ne žive u Americi a mogu glasati u istoj. U SAD, stavovi se napadaju drugim stavovima a ne predrasudama - opet, još jedna vrednost sistema američke demokratije. U vezi sa tim je imperativ da je dozvoljen civilizovan napad na neki stav, a ne na ličnost koja taj stav iznosi. U komunikaciji imamo verbalnu agresivnost i argumente. Ovo drugo je sposobnost ili želja da napadnemo druge stavove, a ovo prvo da umesto stavova napadnemo ljude koji ih iznose. Ovo drugo je tipično američki, dok je ovo prvo tipično ne -američki način. Može nam se neka stranka sviđati ili ne sviđati, ali to nema i ne sme imati nikakve veze da li ti isti smeju postojati. Koliko ljudi u Americi je mislilo da je da Beri Goldvoter, senator iz Arizone opasan po interese SAD? Taj čovek je rekao da je i ekstremizam u odbrani slobode dozvoljen i da to nije ni greh, ni porok, pa je otvoreno zagovarao da SAD treba da bace jednu raketu na Kremlj za početak. Koliko ljudi je podržavalo generala Makartura koji je otvoreno zagovarao atomski rat protiv Kine 1950?; ali ni u jednom slučaju se nije išlo ka tome da se zabrani bilo čija kandidatura, već su se takve stvari rešavale na izborima. Treba imati mirnoću i staloženost jednog Trumana pa izbeći nevolje, a ne izazivati nove nevolje s'nevoljama koje već postoje. Ne sme se nikada odjednom sve ono što je dobro izbrisati, ono što je loše naglasiti, pa onda '' vrištati '' o tome i tako doneti demokratiju. Možda u režiji nekoh dobrog režisera, dramaturga, možda u nekom pozorištu, možda u zemlji čuda, ali ne i u realnosti; tako se nije postizala američka demokratija. Beri Goldvoter je izgubio izbore sa ogromnom razlikom. Američki narod je bio demokratski visokosvestan i odoleo je primamljivoj retorici Berija Goldvotera na taj način pokazavši demokratsku zrelost.

 Nastavkom svog razmišljanja o američkoj demokratiji dolazim do zaključka da bi validnost ocene američke demokratije trebala doći iz diskusije oko porekla njenog nastanka. U tom slušaju, trebali bismo diskutovati o vremenu nastanka američke države, o okolnostima koje su bile značajne i verovtno uticale na rađanje nove republike na novom kontinentu.

U proučavanju istorijskih prilika, za istoričara je mnogo bitno da zna šta je krivo, a šta je pravo i da je mnogo bitnije znati šta su ljudi u nekom periodu mislili da je krivo i pravo da bismo razumeli njihove postupke.

Glavno pitanje u vezi postanka američke demokratije je : Kako se demokratija stvorila u  takvom radikalno religioznom društvu kakvo je bilo puritansko društvo? I nije se demokratija stvorila u tom i takvom društvu koje je prevaru ili psovanje smatralo neoprostivim zločinom, zločinom za smrtnu kaznu, u društvu u kome su samo članovi crkve imali pravo izbora i sl. Puritanci su, ustvari imali dosta uticaja na američku istoriju jer je njihovo represivno ponašanje uticalo na to da se mnogi doseljenici pod puritanskim represivnim zakonima odluče nastaniti negde drugde. ( Ana Hačinson je oterana, kao i Rodžer Vilijams koji je posle osnovao Rod Ajland )

Ono što ja mislim da je uticalo na razvoj demokratije u Americi je pravo vreme, pravo mesto i pravi ljudi - tri kockice su se složile u pravo vreme neponovljivo u istoriji. To je bilo neponovljivo istorijsko iskustvo.

Zašto pravo vreme? Recimo da se začetak demokratske misli u Americi javlja posle buđenja filozofske inteligencije u Evropi; ponovno oživljavanje knjiga grčkih filozofa koje su bile strogo zabranjene tokom vladavine katoličke crkve, buđenje nauke i početak razmišljanja van strogih crkvenih dogmi. Već nekoliko puta pominjano, Žan Žak Ruso, Džon Lok, Dekart biće oni koji će uticati na pisanje Deklaracije Nezavisnosti na novom kontinentu.To je odgovor na pitanje zašto je Novi svet bio pravo vreme

 Zašto pravo mesto ? Amerika je u to vreme uzimajući u obzir tadašnje domete komunikacije bila kao neko izolovano ostrvo pogodno za buđenje kakve takve demokratije posle mračnog perioda srednjeg veka. Osim toga prirodna bogatstva i inferiornost Amero-Indijanaca u pogledu ratne tehnologije išla je na ruku teritorijalnom širenju SAD.

Zašto pravi ljudi ? U Ameriku nisu stizali plemići niti lordovi već kako Amerikanci vole da kažu common people - običan narod. O ovome se može raspravljati veoma dugo jer s'početka demokratija je više ličila na oligarhiju gde su se samo pripadnici bogatih porodica koje su činile ranu Novoenglesku elitu mogli baviti politikom; čak ni Ustav nije pokazivao želju za glasom naroda kao temeljom demokratije. Elektoralni koledž je bio način na koji se birao predsednik. Svaka država je birala svoje predstavnike koji su glasali za jednog od kandidata tako da se moglo desiti da jedan kandidat ne osvoji većinu glasova naroda, ali po onome što izglasa elektoralni koledž mogao je da ne dobije izbore. S'pojavom irskih političkih mašina i biranja '' običnih ljudi '' a ne bogate elite za mesta u politici počinje proces demokratije ili bolje rečeno korak više u tom gradualnom procesu stvaranja američke demokratije. Pitanje je, kako to da različite etničke grupe nisu došle u sukob jedna s' drugom, kako se  ranije nije preslikala Evropa na novi kontinent, kako nije došlo do socijalnih nemira, revolucija itd. Odgovor, po mom mišljenju leži u dve stvari. U vezi socijalnih nemira koji su mogli nastati porastom broja emigranata i sve manjim prostranstvima za naseljavanje, problem se rešavao proterivanjem Indijanaca i obezbeđivanja jeftine zemlje za svakog, bar u vreme dok se Amerika smatrala farmerskom zemljom, idealnom kako bi je Džeferson opisao. Međuetnički sukobi  izbegnuti su opet radi Indijanaca jer su se oko jednog '' neprijatelja ''  svi belci ipak složili, u ovom slučaju, rekoh to su bili Indijanci, a verovatno i Crnci kasnije. Na jugu, mali broj ljudi je imao robove; ispod 2% belaca je imalo svoje plantaže, i velika većina belaca na jugu nisu imali ništa sem slobode; no, upravo to stvaranje mita kako su ipak iznad crnaca omogućio je da se ne bune; u svom siromaštvu imali su po jednu lažnu utehu '' mi smo belci ''. Bogati osnivaju Kju Kluks Klan, ali siromašni ga čine.

Tako su se tri kockice sklopile i omogućile novu, i važno je naglasiti zdravu podlogu za razvoj demokratije.

Ponavljam, postojala su vremena kada se SAD odlazilo po korak, dva ili tri od demokratije. Jedan od takvih koraka unazad od demokratije bio je period makartizma i njegove posledice. Američko društvo je tada, uprkos svom nevelikom znanju o komunizmu bilo jako anti-komunistički raspoloženo. Progonima potencijalnih komunista i hapšenjima samo na osnovu dojave ili sumnje, američkom društvu je pretilo da postane upravo onakvo isto društvo protiv kojeg su se borili. Takva strujanja postoje u američkom društvu i danas; za određene grupe Arapa upotrebljava se izraz islomofašisti i preduzimaju se mere zaštite od njihovog delovanja. Svakako, politički ekstremizam je unapred osuđen na propast i uvek je samo korak od demokratije a nikako korak bliže.

Da se sada usmerimo na pitanje političkih stranaka u demokratiji . Smatram da su stranke kao neizostavan deo demokratije i njen kočničar u velikom broju slučajeva. Bolje rečeno, moć stranke je u relaciji sa jačinom i vrednošću demokratije. Što su stranke jače u svom jezgru i ideologiji demokratija više strada. Kad su u SAD uveli primarne stranačke izbore gde su građani, a ne nikakvi odbori stranaka birali stranačke kandidate -demokratija je izvojevala još jednu pobedu. Godinama su u zapuštenim stranačkim prostorijama, stranački bosovi birali svoje kandidate i uvek je tu bilo mesta za korupciju. Od kraja 19.veka stranke gube moć na američkoj političkoj sceni, ali ovaj proces osim što je konstantan teče jako sporo. Uvođenjem tzv. primaries ili izbora na kojima građani biraju stranačke kandidate definitivno je ukinuta moć partija. Svaka država ima pravo odlučiti o zakonima za ove izbore.  To je primer za jedan korak blize demokratiji.

 A, jedan primer za korak unazad od demokratije je delatnost „ Crnih pantera „

U Kaliforniji su bili osnovani tzv. '' Crni panteri '' - crnačka militantna organizacija; pripadnici te organizacije su šetali ulicama naselja u kožnim jaknama, sa crnim beretkama i puškama u ruci. Zakon nije branio nošenje dugih cevi tako da su Crni panteri mogli nositi svoje puške i patrolirati ulicama štiteći crnce od represije. Naravno, zakon se promenio u Kaliforniji upravo radi Crnih pantera. Danas se čini neverovatnim da su ljudi mogli nositi duge cevi na javnom mestu. Dakle, i taj korak unazad od demokratije SAD su uspešno prevazišle. To vreme, opasno po demokratiju, uspešno je prevaziđeno.

I na kraju, kako to nastade demokratija ? Radi se o tome da su talasi dolazaka puritanaca počeli jenjavati; njihova represija i zakoni naterali su druge da se sele na neka druga mesta, a Amerika je postala demokratska a ne teokratska država.

To je bilo nekad. Danas se sve više čini da je demokratija kidnapovana i koristi se za sve i svašta; no, to ne znači da borba za demokratiju treba da prestane. Demokratija je uvek vredna borbe.

 Amerika je totalno demokratska zemlja? Nije. Nije, ali teži tome, svaki korak bliže je pobeda, svaki korak dalje je poraz demokratije. Mogu li Amerikanci videti da je predsednik Barak Obama, demokrata veoma elokventan i obrazovan ili većina primeti da je crnac? Kad primete crnca u njemu to je poraz demokratije, kad primete čoveka to je korak bliže demokratiji.

Bilo je nemoguće zamisliti katolika da bude predsednik SAD, a postao je i bila je to pobeda demokratije. Demokratija ima svoje pobede i svoje poraze i večito je u procesu stvaranja. Često je čak i protiv interesa onih što vladaju, baš kao što mislim da je protiv interesa američke nomenklature danas. Demoralizacija ljudi da njihov glas ne može da promeni ništa je u interesu onih koji vladaju, onih kojima paše '' Status Quo ''. Demokratija u SAD stvara atmosferu šansi, povoljnost prilika u kojima možeš da plivaš. Voleti Ameriku znači kritikovati je. Američki mit '' Grad na brdu '' je opasan i štetan za američku demokratiju. Ne možeš biti '' Grad na brdu '' jer tako stvaraš mržnju.

Koliko daleko ide demokratija u Americi dokazuje i podatak da u SAD nema službenog, zvaničnog  jezika. To nije engleski jezik već common language; i o tome se malo zna

Demokratija ?

Uvek u procesu stvaranja i uvek vredna borbe, ali ne da se gube životi već da ugrađujemo svoje živote za nju.

 Nije dovoljno doneti demokratske zakone i čekati demokratiju da samo pokuca na vrata. Da li je ipak Sokrat bio u pravu tvrdeći da je demokratija samo mit u koga samo želimo verovati jer ne mogu svi koji glasaju biti visokosvesni? Možda kao dovršen posao i jeste mit, ali mit kome možemo biti bliži i od koga možemo biti dalji. Velika je razlika.

           Komentari (353)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

niccolo niccolo 09:38 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Zezali ste pa oterali

hebo ti blogera koji ne može da istrpi zezanje...
alselone alselone 09:40 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

reanimator


Ti si jedna dusica, mukice. Nisi odbacen, ima nas koji te volimo i dalje.
reanimator reanimator 09:52 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Ti si jedna dusica, mukice. Nisi odbacen, ima nas koji te volimo i dalje.

Hvala ti, znači mi, mada praznina i dalje boli i svakog dana podseća...
Jaril Jaril 09:57 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

hebo ti blogera koji ne može da istrpi zezanje...

да се забележи да си ми
обећ'о секс са алселоне-ом
alselone alselone 09:57 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

mada praznina i dalje boli


Pa da je popunimo onda?
alselone alselone 09:58 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

да се забележи да си ми
обећ'о секс са алселоне-ом


Vidis ti kako on samo obecava a ne proverava resource availability.
Vidi komentar iznad.
Jaril Jaril 10:09 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Vidis ti kako on samo obecava a ne proverava resource availability.
Vidi komentar iznad.

Он верује у твоје капацитете.
reanimator reanimator 10:16 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

да се забележи да си ми
обећ'о секс са алселоне-ом

Niccolo je pravnik, ništa taj ne obećava tek tako

praznina i dalje boli i svakog dana podseća

Pa da je popunimo onda?


taube taube 10:24 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Kaze meni juce jedan blogodrugar
Zasto zezate taube? Zezali ste pa oterali Stosice, Draga Kovacevica, Sibilu... Ko ce nas onda zasmevati?

Hm... dobar komentar. Ali, meni se cini da njih Bog pravi neprestano jer se pojavljuju u jednakim vremenskim razmacima.

smeh je zdrav. smejem se cesto, svemu i svacemu, ali i radim,,citam, pisem,
a vas je Bog napravio samo za smejanje, i nista vise.

kakvu satisfakciju imas u podsmehu meni? jel te to toliko zadovoljava? na tvoj podsmeh ja odgovaram smehom, ako mislis da me mozes oterati odavde grdno se varas, a da razmislis da ti malo odes? tvoj smeh zaglusuje, i otupljuje smislenost bloga i blogodemokratije.

EDIT Osim tog tvog valjanja od smeha koji je jos tvoj doprinos ovom blogu?
alselone alselone 10:27 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Он верује у твоје капацитете.


Od verovanja nema selameta.
alselone alselone 10:31 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

kakvu satisfakciju imas u podsmehu meni?

Pazi, to em nije podsmeh nego nepatroveni smeh a dobijam cisto lucenje serotonina.

EDIT Osim tog tvog valjanja od smeha koji je jos tvoj doprinos ovom blogu?


Pisem neke tekstove kad mi dodje, zajebavam boraniju kad mi dodje (ovo takodje smatram doprinosom), salim se sa drugarima kad mi dodje, pomazem Reu uvek.
niccolo niccolo 10:45 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Jaril
hebo ti blogera koji ne može da istrpi zezanje...

да се забележи да си ми
обећ'о секс са алселоне-ом

Naravno, poznato je da ja širim ljubav diljem planete
taube taube 11:13 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Pazi, to em nije podsmeh nego nepatroveni smeh a dobijam cisto lucenje serotonina.

ok. onda je lucenje serotonina obostrano

Pisem neke tekstove kad mi dodje, zajebavam boraniju kad mi dodje (ovo takodje smatram doprinosom), salim se sa drugarima kad mi dodje, pomazem Reu uvek


kad ti dodje a ti kao djordje balasevic, ruke u dzepove i zajebava sve redom samo sto on zajebava one koje treba, a ti i one koje treba, i one koje ne treba, a sto mene, leba ti'?
looping looping 11:16 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Pazi, to em nije podsmeh nego nepatroveni smeh a dobijam cisto lucenje serotonina.

Kaze se nepatvoreni.
taube taube 11:16 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

hebo ti blogera koji ne može da istrpi zezanje

tacno tako. malo zezanja i smeha dobro dodje a i zdravo je, jedino nismo jos utvrdili koje su granice'? kad smeh i zezanje prelaze u podsmeh i omalovazavanje'? onda nije u redu, osetljive duse mogu biti povredjene
taube taube 11:18 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Kaze se nepatvoreni

tacno! nek neko i njega ispravi
taube taube 11:19 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

kad mi dodje

cesto ti dodje,

hvatate me za svaku rec, ma za svako slovo
reanimator reanimator 11:25 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

a sto mene, leba ti'

Tako se u Srbiji pokazuje naklonost. Ko ono u nižim razredima osnovne, kad na Izmedju dve vatre onesvestiš onu u koju si zaljubljen
taube taube 11:33 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Tako se u Srbiji pokazuje naklonost. Ko ono u nižim razredima osnovne, kad na Izmedju dve vatre onesvestiš onu u koju si zaljubljen

pa sad je sve jasno

joj bre i jeste tako, sad se setih nekih primera iz svojih skolskih dana, jedan me umalo nije onesvestio ledenicom , ja mislila ne podnosi me, posle kroz hodnike cujem - zaljubio se taj u nju a umalo me ne ubi
alselone alselone 11:37 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Kaze se nepatvoreni.


Greska zbog brzine, ali hvala.
taube taube 12:36 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Greska zbog brzine, ali hvala

verujem da je zbog brzine, i meni se cesto desava,, a cesto mi treba i serotonin pa stoga homo homini alselone ist

i onda ide ovo
alselone alselone 12:51 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

i onda ide ovo


Vidim da ucis.
Samo tako nastavi, prestani da se palis i da toliko trudis da se dopadnes, prestani da toliko filozofiras o politici i da glumih "pescanik beskompromisnost" i bice sve u redu.
reanimator reanimator 12:51 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

homo homini alselone

reanimator reanimator 12:52 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

homo homini alselone

reanimator reanimator 13:04 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Nek stoji duplo, povećava broj komentara
taube taube 13:36 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Vidim da ucis.
Samo tako nastavi, prestani da se palis i da toliko trudis da se dopadnes, prestani da toliko filozofiras o politici i da glumih "pescanik beskompromisnost" i bice sve u redu

uzecu u obzir ovo sto si mi savetovao
sonja.m sonja.m 14:07 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

smeh je zdrav. smejem se cesto, svemu i svacemu, ali i radim,,citam, pisem,
a vas je Bog napravio samo za smejanje, i nista vise.

kakvu satisfakciju imas u podsmehu meni? jel te to toliko zadovoljava? na tvoj podsmeh ja odgovaram smehom, ako mislis da me mozes oterati odavde grdno se varas, a da razmislis da ti malo odes? tvoj smeh zaglusuje, i otupljuje smislenost bloga i blogodemokratije.

EDIT Osim tog tvog valjanja od smeha koji je jos tvoj doprinos ovom blogu?


blogovatelj blogovatelj 18:32 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Ko ono u nižim razredima osnovne, kad na Izmedju dve vatre onesvestiš onu u koju si zaljubljen


Zato volim taube blogove.
blogovatelj blogovatelj 18:36 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

i meni se cesto desava,,


U ovom momentu ne mogu a da ne primetim da ti se cesto omakne da spicis dva zareza ili dve tacke jedne za drugima.
U tu svrhu mislim da bi ti moglo biti od koristi da izmedju pritisaka na tastere "Pregledaj" i "Objavi" procitas i popravis napisano.
A sasvim sigurno bi citanjem svojijeh komentara naletela i na logicke manjkavosti koje bi u hodu takodje mogla da ispravis.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 19:40 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Ko ono u nižim razredima osnovne, kad na Izmedju dve vatre onesvestiš onu u koju si zaljubljen

Aeee, dvadeset godina sam živela u uverenju da sam najbolje umela da izbegavam loptu od svih devojčica u razredu...
taube taube 21:12 03.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

da spicis dva zareza

to je moj stil pisanja koji saqm osmislila, imas danas pisaca koji u knjizi ostave jednu praznu stranu, ili jednu stranu pisu dijagonalno, ili napisu dve reci u donjem uglu, oa onda normalan tekst knjige dalje, experimenti u pisanju i modernost u novoj knjizevnosti 21.veka ocito ti nisu poznate,,
logicke manjkavosti

netlerantna diskusija proizvodi mnogo gore stvari od logickih manjkavosti, tako da se ne osvrcem na to, sve sto je logicno ocas ovde postaje nelogicno i obratno,,

evo opet moja dva zareza,, bas su cakani ,,
taube taube 23:19 04.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

Zasto zezate taube? Zezali ste pa oterali Stosice, Draga Kovacevica, Sibilu... Ko ce nas onda zasmevati?

Hm... dobar komentar. Ali, meni se cini da njih Bog pravi neprestano jer se pojavljuju u jednakim vremenskim razmacima.

hej als, vratio se dragec, niste uspeli da ga oterate, dobre stvari se uvek vrate i postave na svoje mesto
larisa_bg larisa_bg 11:21 05.12.2013

Re: Kaze meni juce jedan blogodrugar

dobrosavljevic_m
Aeee, dvadeset godina sam živela u uverenju da sam najbolje umela da izbegavam loptu od svih devojčica u razredu...


bolje je ne znati istinu, kažem ja
krkar krkar 16:20 03.12.2013

Zaključak


Iz ovog bloga sam zaključio da će Taube drugo dete spontano dobiti sa Amerikancem u kojeg će se spontano zaljubiti i da je Nemačka samo usputna stanica... do Golubicine potpune demokratizacije.

Takođe sam zaključio da su se u diskusiju upustili ... taman oni od kojih sam i očekivao i kojima to pristaje. Jebiga, zima, vegetacija u mirovanju, rakija ispečena...

Predlažem moderaciji da dodele jednu ZAJEDNIČKU autorsku opciju koju će deliti Taube, Huči i Omega. I da se čitanje tog bloga naplaćuje 100 dinara po satu (25 dinara za otvaranje bloga i prvih 10 minuta, dalje tarifiranje po minuti. Meni 3% za ideju).

I na kraju, moram da priznam da mi se neka predložena rešenja glede popova sasvim sviđaju. Kao prelazna, naravno. Ipak je Taube isuviše bolećiva.
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:20 03.12.2013

Re: Zaključak

Takođe sam zaključio da su se u diskusiju upustili ... taman oni od kojih sam i očekivao i kojima to pristaje.


Krkar, npr,
Jebiga, zima, vegetacija u mirovanju, rakija ispečena...


A što se mešaš u stvari o kojima ništa ne znaš?
Jbg Krkar, nije sramota ne znati, ali je sramota trititi se tamo gde ništa ne znaš.
Pitaj, objasniće ti se, ali pitaj.

A kao zameraš nešto Taube.
taube taube 21:16 03.12.2013

Re: Zaključak

Iz ovog bloga sam zaključio da će Taube drugo dete spontano dobiti sa Amerikancem u kojeg će se spontano zaljubiti i da je Nemačka samo usputna stanica... do Golubicine potpune demokratizacije

ako zakljucujes tim nacinom, onda taube ulece u treci brak sa italijanom jer je tema novog bloga italija,,

neko je na faxu bio opcinjen srednjim vekom u engleskoj, neko starim egiptom, neko istorijom jugoslavije, a ja sam bila opcinjena istorijom usa i nemacke, takve stvari - zasto neko voli da proucava bas tu odredjenu istorijsku temu ili oblast su neobjasnjive, jednostavvno - radi se o afinitetima
taube taube 21:32 03.12.2013

Re: Zaključak

Predlažem moderaciji da dodele jednu ZAJEDNIČKU autorsku opciju koju će deliti Taube, Huči i Omega. I da se čitanje tog bloga naplaćuje 100 dinara po satu (25 dinara za otvaranje bloga i prvih 10 minuta, dalje tarifiranje po minuti. Meni 3% za ideju).

ali, krkaru najmiliji, zar nije prvobitno trebalo da pisem 1/4 lakonskih blogova, sad " ispade " da moram za sobom da vucem i omegu sa sve njegovom paralelnom nepriznatom naukom i hcm-a koji se samoproglasio za mog mentora na blogu, izem ti srecu

krkarchitju najmiliji, delujes mi kao bloger koji ima moc, potrebno je samo jedno tvoje DA , i ja " ulecem " u autore ,,

EDIT moli te tvoja taube dove paloma, ne znam u koju cetvrtu zemlju idem'? kako se kaze golubica na japanskom? mozda ce mi cetvrti brak biti s japancem jer sam " navucena " na japanske manga stripove
omega68 omega68 21:41 03.12.2013

Re: Zaključak

Živim za dan kada će neko da mi pokaže tog majmuna
Ne znam za taube ali nama dvojici može da prošeta kožuricu, malo
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:04 03.12.2013

Re: Zaključak

moram za sobom da vucem i omegu sa sve njegovom paralelnom nepriznatom naukom i hcm-a koji se samoproglasio za mog mentora na blogu, izem ti srecu


ja se samo mučim dete da naučim

evo ovako

Ovo što si sad napisala nikada ali nikada nemoj da pišeš
Da sama sebe stavljaš iznad bilo koga drugog.

Ako jesi iznad, pusti neka to drugi vide i neka kažu da je tako

Kad to uradiš to je kao da kažeš, ja sam mnogo pametna, ja mnogo znam, ja mnogo vredim (što i govoriš)
To je skroz glupavo i posle toga te niko neće uzimati za ozbiljno, nego će te jedni zajebavati da prostiš, a drugi će te žaliti.

Još kad ovako uporno a nemaštovito tražiš autorsku, a jasno je da je ne zaslušuješ, to ovim zajebantima dođe ko kec na deset.

taube taube 22:06 03.12.2013

Re: Zaključak

I na kraju, moram da priznam da mi se neka predložena rešenja glede popova sasvim sviđaju. Kao prelazna, naravno. Ipak je Taube isuviše bolećiva

sve je isto samo Njega nema, na kvadrat, ma na kub
taube taube 22:08 03.12.2013

Re: Zaključak

Ovo što si sad napisala nikada ali nikada nemoj da pišeš
Da sama sebe stavljaš iznad bilo koga drugog

u pravu si, izvini,,

pokusala sam da se nasalim, al neuspesno,,sorry

Još kad ovako uporno a nemaštovito tražiš autorsku, a jasno je da je ne zaslušuješ, to ovim zajebantima dođe ko kec na deset.

jos jednom si u pravu,, nisam dorasla autorskoj i samo se blamiram javno je trazeci,,

ovo cu upamtiti kao nauceno od tebe, smatram to iskrenim savetima, hvala
omega68 omega68 22:41 03.12.2013

Re: Zaključak

pokusala sam da se nasalim, al neuspesno,,sorry

Ја се за ово не њутим. Знам да овог пута није било злонамерно.Нисмо сви духовити као макса83. годиште.
Али зато има кретена које чекам да упознам
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:48 03.12.2013

Re: Zaključak

u pravu si, izvini,,


Ne kaže se izvini nego hvala (velikim slovima, sečaš se?)

Stvarno, nemaš potrebe da se izvinajvaš, nije to ništa uvredljivo.

a ovo dole za moderaciju se zezaju opet, nije ni modaratorka od juče, kapira i ona zajebanciju sve da je neko i kliknuo :)
taube taube 22:52 03.12.2013

Re: Zaključak

Ne kaže se izvini nego hvala (velikim slovima, sečaš se?)

Stvarno, nemaš potrebe da se izvinajvaš, nije to ništa uvredljivo.

a ovo dole za moderaciju se zezaju opet, nije ni modaratorka od juče, kapira i ona zajebanciju sve da je neko i kliknuo :)

HVALA

u online komunikaciji gde ne mogu da vas vidim i sa lica " procitam " dal se salite ili ne, gde ne mogu da vas cujem pa da na osnovu tona glasa procenim da li se salite, tesko je proceniti sta je sala a sta nije, previse je bilo sale na moj racun, a ovo sa moderacijom bas bilo fuj i neslano mislim neslana sala ,,
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:52 03.12.2013

Re: Zaključak

HVALA


Jel to bilo teško?

hajkula1 hajkula1 10:36 06.12.2013

Re: Zaključak

hoochie coochie man
moram za sobom da vucem i omegu sa sve njegovom paralelnom nepriznatom naukom i hcm-a koji se samoproglasio za mog mentora na blogu, izem ti srecu


ja se samo mučim dete da naučim

evo ovako

Ovo što si sad napisala nikada ali nikada nemoj da pišeš
Da sama sebe stavljaš iznad bilo koga drugog.

Ako jesi iznad, pusti neka to drugi vide i neka kažu da je tako

Kad to uradiš to je kao da kažeš, ja sam mnogo pametna, ja mnogo znam, ja mnogo vredim (što i govoriš)
To je skroz glupavo i posle toga te niko neće uzimati za ozbiljno, nego će te jedni zajebavati da prostiš, a drugi će te žaliti.

Još kad ovako uporno a nemaštovito tražiš autorsku, a jasno je da je ne zaslušuješ, to ovim zajebantima dođe ko kec na deset.Taube, zar ne vidiš da su komentari na tvoje komentare - uglavnom negativni, suprotni od tvojih?
Moderaciji je bitno da se piše, da se nešto dešava, pa makar to bilo i pljuvanje po taube. Suzdržavam se od komentara jer nemam vremena ni volje a često i jer mi te je žao kad izazoveš reakciju, pa ne moram baš i ja da te kritikujem.

Sada moram, jer tvoje poređenje pa još izdizanje iznad hooci i omege je tupavo ispoljavanje sujete, nevaspitano i bezobrazno.
taube taube 18:26 06.12.2013

Re: Zaključak

Gde ti hajkula vidis negativne komentare? Ja ih ne vidim. Vidim samo diskusiju o prednostima i manama demokratije. Vidim utonulost u pogresnim uverenjima koja i jesu srbe dovela do dna. U diskusiji je sasvim normalno da se ljudi ne slazu. Zato smatram ovu diskusiju uspesnom, ljudi nisu kritikovali mene nego moje stavove i argumente, zar toliko ne kapiras?
Ne bojim se vase kritike. Ja sam stena o koju se obijaju talasi neutemeljene kritike. Vase zaljenje prolazi pored mene kao blagi povetarac i ne dotice me. Previse tribina dveri posecujete pa sto god da napisete iz moje perspektive gledano zvuci bas bas tupavo. Vise vidi onaj na brdu nego onaj pod brdom. Zasto se blogeri ne slazu sa mnom ? Zato jer vise vole da se valjaju u blatu nepristojnosti nego da otvore oci o pogledaju na kakve je grane spala srbija ovim takmicenjem u patriotizmu. Kad se zavrsi to takmicenje budite ljubazni pa mi javite ko je pobedio.
omega68 omega68 20:18 06.12.2013

Re: Zaključak

Vise vidi onaj na brdu nego onaj pod brdom

На ком то брду стојиш ти, о, над - расо над расама?
На брду Морија?
Ти си ипак тужна и смешна , у исто време, појава која ће да се чуди себе кад одрасте
taube taube 21:22 06.12.2013

Re: Zaključak

На ком то брду стојиш ти, о, над - расо над расама?
На брду Морија?
Ти си ипак тужна и смешна , у исто време, појава која ће да се чуди себе кад одрасте

Na Nellenburg brdu, omegice, stojim i gledam kako ponavljate iste greske, takmicite se u patriotizmu, tonete u inacenju, i cekam da mi bude javljeno ko je najveci patriota. Ako nije Rados Ljusic, ko li je onda, bas me zanima?

Ja jesam bila wunderkind, a sad sam samo wunder - cudo, ili osoba za cudjenje, ako hoces, tako da mi ne smeta sto se ti cudis meni, a taman posla da se ja cudim sebi - zar sam prevalila ovoliki put u razvoju samosvesti i samokritike svoje i svog naroda da bih sad omanula i pravila felere u razmisljanju?

Svi feleri mog Misljenja su otklonjeni. Vesti iz Srbije dokazuju svaki dan da sam u pravu.

Omega, Srbija ide na zapad, sto pre to prihvatis, manje ces se buniti i patiti, a sto da patis? zapadna kultura donece malo prosperiteta i srbiji, nemaj toliko negativno da gledas, plz,,

EDIT Nego, ti meni ne odgovori sta to bi Rusima da prodaju Aljasku Amerima za saku dolara? Kako to objasnjavas?
omega68 omega68 22:27 06.12.2013

Re: Zaključak


Aljasku Amerima za saku dolara?

Nije za šaku nego pederi nisu isplatili sve.
Srbija ide na zapad

ne mlati
taube taube 10:49 07.12.2013

Re: Zaključak

Nije za šaku nego pederi nisu isplatili sve

isplatili ne isplatili, nije trebalo da prodaju deo svoje teritorije, na sta to lici? bas nekako ljigavo, prodati zemlju

ne mlati


ok. srbija se okrece sebi i sopstvenoj katarzi
omega68 omega68 16:21 03.12.2013

O U-Krajini

Poslednjih dana mediji na Zapadu počinju informativne programe vestima iz Kijeva. Celu komplikovanu istoriju Ukrajine skraćuju na priču o “humanim, civilizovanim i dobrim činovnicima iz Brisela, kojima se suprostavljaju neljudski, poluazijatski i zli Moskovljani, koji, eto, ponovo žele da na čelu sa bivšim oficirom KGB zagospodare ovom velikom, lepom i nesrećnom evropskom zemljom”.

Najvažnije nemačke televizijske stanice u prvom planu kamere prikazuju jednu baku koja na centralnom kijevskom trgu maše ukrajinskom zastavom i priča reporteru da “sanja Ukrajinu kao člana Evropske unije”. Ili mladu, lepo obučenu, savršeno našminkanu studenticu iz Odese koja odlično govori engleski, “a ne razume ruski”. Komentator onda važno zaključuje: “Videli ste i čuli, dragi gledaoci, glas naroda”. A onda ide prema zdanju Ukrajinskog parlamenta i tamo sreće poslanika iz grada Ljvova, koji kaže: “Meni je i geografski bliža Varšava, nego Moskva”. Potom kamera malo luta ulicama Kijeva i najzad sreće boksera Vladimira Klička, sada u ulozi “ozbiljnog političara” koji se masi obraća na engleskom. Ostavimo po strani da taj jezik govori loše, tek postavlja se pitanje: a zašto se on svom narodu obraća na engleskom? Ili je Kličko tu na nekom drugom zadatku?

Još najumerenije deluje komentar Tea Zomera u uglednom nemačkom nedeljniku Cajt: “Ukrajina je pod tvrdim jakim ruskim pritiskom povukla svoj potpis” (Die Ukraine hat unter hartem russischem Druck ihre Unterschriftsbereitschaft zurückgezogen), da postane pridruženi član Evropske unije.

Tokom mog tridesetogodišnjeg življenja u Nemačkoj imao sam priliku da sretnem ukrajinske političke emigrante. Najveći broj živeo je u Minhenu. Uglavnom su bili rodom iz Trnopolja, Ljvova i Černovice. Ili su im roditelji poreklom iz tih krajeva zapadne Ukrajine, koji su sa simpatijom dočekali Hitlerove vojnike sa hlebom i solju, jer su ih „oslobodili od ruske okupacije“, a oni sami su se rodili u Zapadnoj Nemačkoj. Imali su identičnu priču kao što, evo, sada piše štampa Zapada. Ideal im je bio da Ukrajina bude popularna kao što je Poljska. Nisu voleli Poljake, ali su im zavideli što ih „Pariz i London tako vole“.

KAMEN U TUĐOJ RUCI Razume se, da je svaki razgovor sa takvim ljudima nemoguć jer nisu spremni da čuju nijedan argumenat i pitanje koji bi mogli da pokolebaju njihovu crno-belu sliku sveta o „dobrim Amerikancima i zlim Rusima“. Umesto da ih ubeđujem u pogrešnost njihovog stava, prepričao sam im knjigu jednog Nemca koji je u maju 1921. godine sa puškom u ruci branio „nemačka sela od poljskih agresora“. One čitaoce koji možda ne poznaju taj deo istorije samo da sa nekoliko reči podsetim na te događaje: Versajskim ugovorom iz 1919. bilo je između ostalog zaključeno i to da sile pobednice u Prvom svetskom ratu, dakle pre svih Engelzi i Francuzi te Amerikanci (a bilo je nešto i Italijana), pošalju svoje vojnike kako bi se omogućilo provođenje odluka sa Versajske konferencije, odnosno da se povuče linija razgraničenja između Nemačke i Poljske.

Kako je to izgledalo konkretno, na terenu, u stvarnosti? Pobednici pišu istoriju. To je opštepoznato, pa zato ovde i ne pominjem poljske, francuske ili engleske izvore, već je veoma poučno da čujemo glas jednog nesrećnog, ali ne i pobeđenog Nemca, koji je sa oružjem u ruci rešio da brani čisto nemačka naselja, koja su, međutim, po odredbama Versajskog ugovora trebalo da pripadnu novostvorenoj državi Poljskoj:

„Meni i mojim nemačkim dobrovoljcima Poljaci nisu pružili gotovo nikakav otpor, na svim linijama su se sklanjali od nas. Kada smo u maju 1921. kod Konzata prešli liniju razgraničenja, italijanska straža odjednom je nestala u svojim stražarnicama, kao po komandi. Englezi su, međutim, pozdravili našu kolonu. Naš oficir Šlageter razgovarao je sa nekoliko engleskih oficira. Oni su o svojim saveznicima – Francuzima, Italijanima i Poljacima – govorili samo kao o „belim crncima“. Englezi su nam kroz zube rekli da slobodno možemo krenuti protiv tih ‘white niggers’ i da ih proteramo do đavola“. Za one koji bi to hteli da provere i čuju u originalu, prepisao sam taj odlomak na nemačkom: „...die Polen widerstanden uns kaum, sie wichen vor uns ueberall. Als wir im Mai 1921 bei Konsadt ueber die Abstimmungsgrenze rueckten, verschwand die italienische Wache auf einen Schlag, wie nach Befehl, in ihre Haeuser. Die Englaender gruessten unsere Kolonnen. Schlageter sprach mit einigen englischen Offizieren, die von ihren Verbuendeten, - den Franzosen und Italinern, und von den Polen zusammenfassend nur als von den weissen Niggern redeten. Die Englaender murmelten uns durch die Zaehne zu, wir sollten die ‘white niggers’ zum Teufel jagen“, Ernst von Salomon, Die Geächteten; Hamburg, Rowohlt Verlag 1962, str. 173.

Na opšte iznenađenje, ova priča proizvela je očevidno dubok utisak na moje moje ukrajinske sagovornike jer su sami od sebe promenili temu razgovora. Shvatili su poruku iz te priče: ako Poljaci, Ukrajinci, Hrvati i Bugari odbijaju da neguju solidarnost među slovenskim narodima, ako dakle nećete da budete ono što jeste, dakle, Sloveni, bićete dobre i poslušne sluge Anglosaksoncima u njihovim osvajačkim ratovima, na primer, od Korejskog rata, pa do Avganistana. Zbog čega poljski vojnici ginu u Kabulu? Kako se osećaju bugarske majke kada im iz te daleke zemlje donose u mrtvačkim sanducima njihove sinove? Zašto su oni poginuli? Zbog toga jer su branili ljudska prava i demokratiju među Paštunima i Beludžistancima?

PSIHOLOŠKI PROBLEM Istorija poslednjih stopedeset godina pokazuje jasno da su Poljaci i Ukrajinci za Anglosaksonce interesantni samo kao „beli crnci“, kao korisni idioti u borbi protiv Rusije. Kada bi, nedajbože, kojim slučajem London i Vašington jednog dana pobedili Rusiju, Poljaci i Ukrajinci bili bi za Amerikance, Engleze i Nemce jednako važni kao Paragvajci, Nepalci ili stanovnici Obale Slonovače.

Zato Srbi veoma dobro razumeju ukrajinski problem. Ta, sa gotovo identičnom pričom već stotinu godina se sukobljavaju Srbi sa svojim precima koji su se pokatoličili i, kao posledica toga, promenili su ne samo religiju, nego i identitet. Više nisu hteli da budu što su im bili preci, dakle, Srbi, već su poželeli da budu nešto drugo i to – Hrvati. O sličnom procesu govori Alan Tejlor (A. J. Taylor), engleski istoričar i jedan od najboljih poznavalaca Austro-Ugarske i njene prošlosti. On u svojoj knjizi The Habburg Monarchy 1809-1918 objašnjava kako je ukrajinska i rusinska nacija “stvorena u Sjedinjenim Državama i Kanadi i to tek u drugoj polovini 19 veka. Reč je o emigrantima iz austrougarskog dela Ukrajine, koji su kao emigranti stigli u Sjedinjene Države i Kanadu”.

Baveći se više decenija ovim problemom, došao sam do zaključka da problem ukrajinskih separatista (i rusofoba) nije u svojoj suštini ni politički, a ni ekonomski, već pre svega psihološki. Isti problem imaju i rimokatolici Hrvati, odnosno bosanski muslimani, čiji preci su pre četiri ili pet generacija bili pravoslavni Srbi.

Ljudi iz Užgoroda, Ljvova i Tropolja mrze Ruse više nego hitlerove vojnike jer ih samo postojanje ruskog naroda podseća na to ko su oni. Prosto se, naravno, u podsvesti stide izdaje svojih predaka. Ovde mislim i na Galiciju i unijate (v Galičine u uniatov). Literarno su o uniji pisali, na primer, Ševčeno i Franko (pisali ob unii Ivan Franko i Taras Ševčenko), ili Dostojevski u Velikom inkvizitoru, a kod Srba Meša Selimović, koji je tačno znao da su se njegovi preci još pre 120 godina zvali Petrovići.

Ukrajinski narod je možda malo u povoljnijem položaju od srpskog jer im je ipak većina stanovnika pravoslavno. Čitao sam da je oko godine 1920 – kada tu još nije bilo boljševika – kako su se iz unijatske (grčko-katoličke) crkve ljudi slobodno i dobrovoljno vraćali u veru svojih predaka, u pravoslavlje. Isti proces tekao je i sa Rusinima unijatima iz Kanade i SAD. (“В начале 20-го века, когда никаких коммунистов не было и в помине, возвратились в Православие закарпатские русины, как, очутившись в свободном мире, за пределами католической Австро-Венгрии, массово принимали Православие униаты в США и Канаде”).

Pitanje je samo da se stvori povoljna klima i atmosfera. Zašto ne bi bilo moguće da se taj proces iz godine 1920. ponovi i danas? Nedavno sam čitao da znatan broj muslimana u Rusiji prelazi na pravoslavlje. Zbog veoma osetljive teme, brojke se znatno razlikuju. Dok sam na jednom sajtu pročitao da je reč o dve hiljade godišnje, u jednom listu iz Moskve Zavtra našao sam da je u pitanju čak deset hiljada ljudi. Naši hroničari su zabeležili da je posle Berlinskog kongresa 1878, a naročito posle srpskog pobednosnog Balkanskog rata 1913, došlo do prilično brojnih pojava pokrštavanja muslimana u Sandžaku (u Raškoj oblasti), Crnoj Gori i Hercegovini. No temeljnih naučnih istraživanja ove istorijske teme, koliko mi je poznato, u Srbiji još uvek ne postoji.

Autor je novinar koji živi u Berlinu i Beogradu
Nikola Živković


Kakvi su ti mediji ti si još i dobra
anfieldroad anfieldroad 23:33 03.12.2013

Re: O U-Krajini


Ukrajinsko stanovnistvo je podeljeno na katolike i pravoslavne otprilike pola pola. Ima puno ljudi koji su zaboravili dogadjaje koji su prethodili njihovoj "Narandzastoj revoluciji". Ukratko, glavni protivnik proruske struje i danasnjeg predsednika Janukovica bio je tada Viktor Juscenko,hrizmaticni lider i govornik i predvodnik revolucije. Tada je ruska "sluzba" odigrala na svoj nacin, mocnim oruzjem. Juscenka su poceli da truju ( bukvalno - da truju sa zeljom da otruju ). Zivot mu je bio ozbiljno ugrozen. Spasen je u poslednji cas, ali mu je lice postalo zastrasujuca slika kako prolaze oni koji se igraju politike protiv velikog istocnog suseda. Kako se posle " Narandzaste revolucije", nisu proslavili, sledece izbore su izgubili. I nisu proruski Janukovic i drugovi gubili vreme, pa su gospodju Juliju Timosenko strpali u zatvor, u kom lezi i dan danas. Policija na ulicama grubo reaguje ovih dana na proteste opozicije. Videli smo strasne slike po svim teve stanicama. Opoziciji se prikljucio i prvak sveta u boksu Vitalij Klicko, koji smatra da svojom popularnoscu, a i licnom snagom - kako fizickom, tako i politickom, moze da pomogne.
omega68 omega68 23:56 03.12.2013

Re: O U-Krajini

Juliju Timosenko strpali u zatvor

Nisu je ''strpali'', nego je zasluženo tamo, zbog štetnih ugovora
Policija na ulicama grubo reaguje ovih dana na proteste opozicije

Uopšte ne, trebala bi da reaguje oštrije.
Opoziciji se prikljucio i prvak sveta u boksu Vitalij Klicko

Kličković se nije ''priključio'' nego je po Nemačkoj, u američkoj ambasadi, zaražen virusom izdaje svoje zemlje atlantistima.
Anglosaksonci su neiskreni prema U Krajini kao i prema Srbiji.Sve su to predigre za napad na Sibir.
Nadam se da ovog puta neće da se završi vojnom paradom u Parizu.
Ima tu još mesta koje valja posetiti...
freehand freehand 00:05 04.12.2013

Re: O U-Krajini

Spasen je u poslednji cas, ali mu je lice postalo zastrasujuca slika kako prolaze oni koji se igraju politike protiv velikog istocnog suseda.

Salvador Aljende, Mosadek i drugovi prošli su daleko bolje. Kao i mnogo drugih koje je pomilovala ruka zapadnog (manje-više) suseda.

P.S. mada bi trebalo iamti u vidu i to da su Aljende i Mosadek bili diktatori-samodršci, zamenjeni blagorodnim Pinočeom i Šahom Pahlavijem. Mislim, da budemo objektivni.
taube taube 09:41 04.12.2013

Re: O U-Krajini

Kličković se nije ''priključio'' nego je po Nemačkoj, u američkoj ambasadi, zaražen virusom izdaje svoje zemlje atlantistima

joj omega opet kvalifikacija izdaja ili izdajnik

vitalij klicko nije izdajnik, covek je sportista

nije samo jedan covek pesnica, omega,, i prikljucio se ..iako je progonjen,,

im Boxen ist Vitali Klitschko unumstrittener Weltmeister. Im Kampf um sein Land ist der Ukrainer dagegen nur der Herausforderer, der schon manche Niederlage einstecken musste.
Klitschko´s Antwort: Die Faust eines Weltmeisters wirke wie eine Atomwaffe – und die solle man möglichst nicht einsetzen.

.Dass Klitschko nicht nur ein Mann der Faust ist, war schon vor seinem Einstieg in die Politik bekannt: Parallel zu seiner sportlichen Karriere schrieb er von 1996 bis 2000 eine sportwissenschaftliche Doktorarbeit über das Boxen..Das Regime von Präsident Janukowitsch nimmt den Herausforderer Klitschko auf seine Art ernst: Ende Oktober setzte es eine Änderung des Steuergesetzes durch, mit der ihm die Teilnahme an der kommenden Präsidentenwahl verwehrt werden könnte. Danach gilt nicht als Bewohner der Ukraine, wer in einem anderen Staat eine Aufenthaltserlaubnis hat und dort Steuern zahlt – was der ukrainische Staatsbürger Vitali Klitschko seit Mitte der neunziger Jahre in Deutschland tut. Klitschko reagierte darauf mit einer Kampfansage: Er verkündete offiziell, dass er in der kommenden Präsidentenwahl antreten werde dakle prikljucio se, jel tako da nije izdajnik?
jasno je da diktatorski rezimi imaju problem sa svojim sjajnim sportistima, klicko trpi progon od sopstvenog naroda, u nemackoj se spasio,

imam jednog poznanika estonca, on mora da proda svoj stan u estoniji jer mu je otac rus, a majka estonka, a porodicno su se odselili u nemacku, 30% mesovitih estonsko-ruskih brakova a deca ni kriva ni duzna trpe, estonci ne podnose ruse i na ovakav nacin se svete, dal je po zakonu da decko mora da proda svoj stan u estoniji ako u nemackoj zivi? jel to demokratski zakon? nije.

decko estonac mi rece pre neki dan - ma idem u estoniju, i sve cu prodati, u nemackoj mi 30 puta bolje nego u estoniji,
nemacka kao evropska amerika - spas za progonjene nevoljnike,,

sudbina mog druga estonca dokaz je koliko ljudi " vole " ruse i rusku politiku i imperijalnost najtvrdje vrste, a nevina porodica trpi zbog ruskih zlodela,,
taube taube 09:56 04.12.2013

Re: O U-Krajini

Opoziciji se prikljucio i prvak sveta u boksu Vitalij Klicko, koji smatra da svojom popularnoscu, a i licnom snagom - kako fizickom, tako i politickom, moze da pomogne.

tacno,,
omega68 omega68 16:36 04.12.2013

Re: O U-Krajini

nije izdajnik, covek je sportista

Ma mož' da bude i protestantski pastor ali je izdajnik.Šta je to čudno?
Stara srbska reč koja opisuje radnju koja je kod mnogih Srba vekovima bila zastupljena - IZDAJA.
Zato smo gde jesmo
( Ukrajinci su nam genetski bliži nego Rusi )
Što nam jednostavno ne kažeš da su amreički puritanci nemački protestanti nešto što voliš više od obitelji i da se više ne mučimo, ni ti ni mi?
taube taube 17:47 04.12.2013

Re: O U-Krajini

Što nam jednostavno ne kažeš da su amreički puritanci nemački protestanti nešto što voliš više od obitelji i da se više ne mučimo, ni ti ni mi?

sad si preterao, zahtevam izvinjenje,

mene tuge more zbog srbije koja je u jadnom stanju, zbog majke koja jedva prezivljava s malom penzijom, i koja je jedva skupila novac( uz moju pomoc ) da sahranimo mog oca koji je u oktobru ove godine preminuo. da nije moj muz poslao novac ja ne znam kako bi mama tatu sahranila?

neka te bude sramota ta ovo omega

bog vidi sve!!
omega68 omega68 18:05 04.12.2013

Re: O U-Krajini

Izvinjavam se , ako ti nešto znači.
Ali ja te nisam uvredio.Nisam uvredio ni tvoje roditelje konkretno.
Iz tvog pisanja zaista može da se izvuče zaključak da te toliko interesuje ekumenizam, promena svesti Srba od pravoslavlja ka protestantizmu, da se oduševljavaš nekakvim puritancima i svakakvom ponašanju koje nije rusko, srpsko, pravoslavno...
Malo sam se loše izrazio pa se izvinjavam još jednom ako si tako shvatila da želim da uvredim tvoju porodicu.
taube taube 23:11 04.12.2013

Re: O U-Krajini

Izvinjavam se , ako ti nešto znači.
Ali ja te nisam uvredio.Nisam uvredio ni tvoje roditelje konkretno.
Iz tvog pisanja zaista može da se izvuče zaključak da te toliko interesuje ekumenizam, promena svesti Srba od pravoslavlja ka protestantizmu, da se oduševljavaš nekakvim puritancima i svakakvom ponašanju koje nije rusko, srpsko, pravoslavno...
Malo sam se loše izrazio pa se izvinjavam još jednom ako si tako shvatila da želim da uvredim tvoju porodicu.

hvala,
omega, to su samo moji stavovi i teme kojima se bavim, nesto je pozitivno kod pravoslavnih, nesto kod muslimana, nesto kod katolika, nesto kod budista, ja sve to spajam i pravim sinkretizam pozitivnosti pri tom se ne odricuci svojih srpskih korena, uskoro dolazim u srbiju da krstim cerku, a i muza u pravoslavnom manastiru, eto srpski zet - nemac postace pravoslavac, pa sta ` ocete vise od mene?

sve sto zelim je da promena svesti kod srba ubrza njen prosperitet,

i ne bih nista sto je srpsko a pozitivno menjala, samo ono sto oznacim kao negativno,

pozitivno - beli andjeo, lelic, studenica, monastvo, etno sela, konak kneginje milice, srpska slava, obicaj docekivanja gosta uz kolac i so kao simbol snage i toga da nikada necemo biti gladni, i mnogo toga jos,
negativno - korupcija, neozbiljan politicki vrh, sve manje radnih mesta, besmisao zivljenja kod mladih, losi putevi, rasprodaja vrsackih vinograda i svega vrednog, propast nevene kosili - sampon koji mi je obelezio detinjstvo.

pogledaj sad ovo sto je pozitivno, pa zar da ga ovo negativno nadjaca, e to je meni krivo i zato trazim svetle primere kod drugih naroda, pa i vladika nikolaj velimirovic se odusevljavao sidartom i budizmom a napisao onakve knjige - bisere pravoslavne,,
omega68 omega68 00:04 05.12.2013

Re: O U-Krajini

uskoro dolazim u srbiju da krstim cerku, a i muza u pravoslavnom manastiru, eto srpski zet - nemac postace pravoslavac, pa sta ` ocete vise od mene?

Da te izljubim za ovo!
pozitivno - beli andjeo, lelic, studenica, monastvo, etno sela, konak kneginje milice, srpska slava, obicaj docekivanja gosta uz kolac i so kao simbol snage i toga da nikada necemo biti gladni, i mnogo toga jos,
negativno - korupcija, neozbiljan politicki vrh, sve manje radnih mesta, besmisao zivljenja kod mladih, losi putevi, rasprodaja vrsackih vinograda i svega vrednog, propast nevene kosili - sampon koji mi je obelezio detinjstvo.

pogledaj sad ovo sto je pozitivno, pa zar da ga ovo negativno nadjaca, e to je meni krivo i zato trazim svetle primere kod drugih naroda, pa i vladika nikolaj velimirovic se odusevljavao sidartom i budizmom a napisao onakve knjige - bisere pravoslavne,,

Dobro, vladika Nikolaj je bio mason i sve što uz to pripada.
Ja više volim Avu Justina Popovića, ako me pitaš.On je, za razliku od Nikolaja, pisao pravu istoriju Srpske crkve ( 1. hrišćanska crkva u svetu je izgrađena u Sirmijumu - Mitrovici sremskoj koja je dobila ime po Mitri - jednom od božanstava iz srpske mitologije ( divonije ), a Mitrovdan je takođe od Mitre a ne od Dimitrija).
Slažem se sa tobom da treba raditi na ispravljanju negativnih stvari i promovisati pozitivne.
Ali, mora uvek da se ima na umu šta je sve ovaj narod morao da propati u svojoj istoriji.Retko ko bi još uvek i postojao.Mnoga zla su sa strane doneta.Mnoga zla su nastala zbog srebroljupstva nas, domaćih koji postadosmo veći neprijatelji svog naroda od stranih neprijatelja.
Ako želiš da pomogneš svom narodu - moraš prvo da ga upoznaš.I ja sam imao takav odnos kao ti.Bio sam spreman da na silu svom narodu nametnem nešto što je ''za njega bolje''.Tek sam skoro shvatio šta je Srbin, zašto je takav, šta ga tera da bude baš ovakav kakav jeste.Nemam prostora da ti sve objasnim.Počni da čitaš nešto što je tebi danas ''jeretičko''.Čitaj ''Novost'' e izdanje, npr.To je danas najrealnija novina i novina koja objašnjava mentalitet Srba.
Pogledaj na YT klip ''Crna knjiga''.Pročitaj nešto od Olge Luković Pjanović i upoznaj se ko je bila ta žena.
Pročitaj šta je Tesla u intervjuu rekao posle onog mnogo citiranog odgovora o srpskom poreklu i hrvatskoj domovini, kada ga je novinar pitao ''ko su ti Srbi''.To se nikad ne citira.
Rekao bih ti još mnogo toga da čitaš.Ne znam da li si uopšte zainteresovana.
Pozdrav

taube taube 10:35 05.12.2013

Re: O U-Krajini

Retko ko bi još uvek i postojao

sa ovim se potpuno slazem !!
to sto jos uvek postojimo dokazuje izuzetnost srpske duse koja je nesalomiva,, da - srbija ima dusu

i ja razmisljam sta je to sto tera srbe da budu bas ovakvi, namece mi se misao - pa, napadali nas svi kroz istoriju, morali smo da se razgnevimo ( zato nemojte mene svi napadati postacu jos gora srpkinja )

i niko toliko nije sebe izgubio jureci da postane deo evrope kao sto smo mi srbi sebe izgubili,

zaista nam treba katarza,

pogledacu ovo sto si mi preporucio, nemam mnogo vremena, ali pogledacu novost i crnu knjigu ali pjanovic ne mogu da citam, kosi se sa mojom naukom, nadam se da razumes,, a ti pogledaj malo sta to eu trazi od srba, mozda ima i ispravnih stvari - da vec jednom stvorimo drzavu i ocistimo korupciju,, kad oboje malo popustimo priblizicemo stavove koji nisu toliko udaljeni kako je u prvi mah delovalo

i nemoj mnogo da nameces svoje izvore saznanja, to deluje odbojno, kao sto tebi deluje odbojno kad ja hocu da ti nametnem nesto sto sam procitala,

pustimo da polako sve dodje na svoje mesto,,

Bog te bije da te ne ubije - to se upravo desava srbima, bije nas da se okrenemo sebi, pojacamo pozitivno, odbacimo negativno pa ce nas ta evropa sama potraziti, videces,,
taube taube 10:42 05.12.2013

Re: O U-Krajini

Da te izljubim za ovo!

hvala

da, moj muz ce primiti pravoslavlje uskoro,,

ali ja te molim da razumes da je moj brak mesovit, i da sam samim tim pocela nemacku da dozivljavam kao svoju novu ili drugu domovinu zbog moje cerke i muza, nije mi nimalo lako, ne znam kako da ti to objasnim, to covek mora sam da dozivi

na pr. ovo je samo primer, i nemoj odmah poceti da se krstis ti se ozenis amerikankom i dobijes dete sa njo,m, i nesvesno i neosetno pocnes da volis usa zbog nje i zbog deteta,

sve ima svoje prednosti i mane , omega

nemacka je takva kakva je i usa su takve kakve su, iskoristimo onda maximalno kad nam ponude nesto korisno za srpski opstanak

evo, nemacka pomaze grckoj, da nije te pomoci grcka bi otisla u totalni aut ali ona to cini da istovremeno ne bi propale i nemacke banke, dakle stara latinks - do ut des- daj da bi dobio,, ili kako ameri kazu scratch my back and i will yours - pocesi me po ledjima pa cu i ja tebe, tako su se albanci izborili da nam otmu kosovo, oteto je prokleto ali su se borili bas na ovaj nacin i dobili, nisu priznati od mnogih drzava ali su dosta postigli,,

srbi daju al nekako sve pogresno,
dajmo na pravu stranu i dobicemo,,


omega68 omega68 15:56 05.12.2013

Re: O U-Krajini

Rusija je takva kakva je , Kina je takva kakva je, iskoristimo onda maximalno kad nam ponude nesto korisno za srpski opstanak

omega68 omega68 18:26 05.12.2013

Re: O U-Krajini

evo, nemacka pomaze grckoj, da nije te pomoci grcka bi otisla u totalni aut ali ona to cini da istovremeno ne bi propale i nemacke banke, dakle stara latinks - do ut des- daj da bi dobio,,

Ovo ti nije baš trebalo.Čuj, Nemačka pomaže Grčkoj???!!???
Kad se sad nisam šlogirao...Nemačka pomaže svojim bankama koje treba da zelenaški u bescenje uzmu grčka ostrva.Inače, san svakog nemačkog padobranca koji se iskrcao na Krit je bio da se nakad, posle rata, vrati tamo i kupi plac sa kućom.Dugoročni švabski san se ostvaruje.

A evo kako ćeš ti da se razvijaš u razmišljanju - slično Jovanu Skerliću:

„Zapad je zakon života!” Ovu sintezu srpske nacionalne ideologije formulisao je na samom početku dvadesetog veka Jovan Skerlić (1877–1914), ondašnji „knez” srpske književnosti i „patrijarh” srpske kulture. On je bio evropejac i Jugosloven, lozanski, minhenski i pariski student i doktorant, oženjen Klarom iz švajcarskog kantona Grizon.

Pred srpskim narodom, smatrao je svojevremeno Skerlić, stoje dva puta. Na onom prvom, pobedničkom i prosperitetnom, pratiće nas ugledanje i poistovećivanje sa stvaralačkim dometima zapadnih naroda. Skerlić je naveo i uspešan primer Japanaca, koji su se za takav put opredelili posle reformi iz 1868.

Na pogibeljnoj stazi suprotstavljanja Zapadu, verovao je Skerlić, Srbe čeka nestanak i iščeznuće. Kao što je čekao i crvenokošce na severnoameričkom kontinentu. [3]

Dva krupna događaja čiji je savremenik i očevidac bio doprinela su, međutim, da Skerlić koriguje i unekoliko izmeni svoje prvobitne poglede na integralno jugoslovenstvo i na evropski prosperitet.

Prvi se zbio 1899. kada je svojim očima gledao pogrom Srba u Zagrebu. [4]

U „Pismima iz Zagreba”, a povodom proslave Zmajevog rođendana u tom gradu, Skerlić nam daje verni opis zapaljive ulične atmosfere i beleži sledeće:

„Demonstranti su u grupicama išli po varoši. Razbijali su prozore na kolima i bacali jaja unutra, hvatali pojedince i udarali ih štapovima i bokserima, polupali prozore na Srpskoj banci, Osnovnoj školi, srpskoj gostionici, na stanu Medakovića (u pitanju su bili preci srpskog akademika Dejana Medakovića, prim. R. K.) i još nekolicine poznatijih Srba...” [5]

Posle ove antisrpske histerije, koja je dirigovano i divljački raspaljena po trgovima i sokacima Agrama, Skerliću je postalo jasno da od jugoslovenskog jedinstva i zajedničke države nema ništa sve dok su tako duboke verske podele i netrpeljivost između Srba i Hrvata. On je, međutim, i dalje smatrao da je ideja o ujedinjenju Južnih Slovena neminovnost, te da će duh verske isključivosti s vremenom slabiti, a duh tolerancije jačati. Ili nikakve Jugoslavije neće biti.

Pisac „Istorije srpske književnosti” odlikovao se još u ranoj mladosti intelektualnom hrabrošću i ličnim poštenjem, blistavim razumom, strogim estetskim principima i muškim sudovima. Na sve to dolazile su vanredna marljivost i odgovornost prema pozivu, koje su mu omogućile da iza sebe ostavi životno delo grandioznog opusa i neprolaznog značaja. Za manje od četrdeset godina života.

Drugi događaj koji je iz temelja poljuljao Skerlićeva ubeđenja o našem jedino ispravnom zapadnom putu vezan je za stav i ponašanje Evrope u balkanskim ratovima. Pristalica socijaldemokratskih ideja i pisac ogleda o Svetozaru Markoviću pre tačno jednog veka, 1913, kritički se suočio s Evropom koja se odrekla svih svojih tradicionalnih vrednosti. On je tek tada bacio prekorni pogled na Evropu, koja je postala „zajmodavac, berzijanac i industrijalac”. Na onu samoživu i licemernu Evropu koja je slala svoju flotu u turske vode samo da bi tamo branila profit svojih liferanata i koncesionara. A ostajala je bezdušna, gluva i slepa za ugnjetavanja, pokolje i genocid nad pravoslavnim hrišćanima.

Samo godinu dana pred smrt Skerlić je zaključio:

„I po humanosti hrišćanske i civilizovane Evrope, koja je lažnim interesima mira pokrivala svoju sebičnost i grabljivost, Balkan bi danas bio jedno veliko grobljište.” [6]

Tako je tek u suton svog ionako kratkog života i u suton jedne epohe o Evropi rezonovao nesporni intelektualni autoritet u našoj sredini, koji je u međuvremenu i samo nakratko postao i centralna politička ličnost na celom slovenskom jugu. „Moglo bi se zaista bez preterivanja reći da su Beograd i Srbija bar polovinu svoga intelektualnog, političkog i moralnog prestiža u čitavom Jugoslovenstvu dugovali njemu!” [7]

Jovan Skerlić je ličnim primerom posvećenika, požrtvovanjem i snagom svog nespornog autoriteta Srbe i Beograd pune dve decenije odvajao od Balkana da bi ih što čvršće vezao za Zapad, a onda se pred sam kraj života ipak pokolebao i posumnjao u univerzalnu formulu po kojoj je izvan zakona života ostalo sve ono što se nije ugledalo na Zapad i što se za njim nije povelo.

ili kao Marko S. Marković (1924–2012), doktor političkih nauka sa Sorbone, teozof, geopolitički pisac, istoričar, književni kritičar...

U dugoj koloni srpskih političkih emigranata koji su posle Drugog rata našli utočište na Zapadu on, po značaju svog još nepročitanog dela, ne zaostaje za vladikom Nikolajem i Slobodanom Jovanovićem. Po produktivnosti u našem zagraničnom stvaralaštvu s njim je mogao da se poredi samo dr Lazo M. Kostić (1897–1979).

Episkopa Danila Krstića fascinirala je Markovićeva učenost „okađena svetinjom”. Zato je ona bila krilatija od prizemne učenosti Dositeja Obradovića. Za razliku od Skerlića Marko se nije otpadio od „Vizantije svetlovite”. Njegov kosmopolitizam nikada nije išao ni ispred ni mimo njegovog patriotizma.

Marković je stigao u Pariz 1947. Posle tri godine upoznao je Nikol, kćerku francuskog generala, kojom se oženio i s kojom je izrodio troje dece: Srboljuba, Đorđa i Svetlanu.

Završio je teologiju na Pravoslavnom bogoslovskom institutu Svetog Sergija Radonješkog u Parizu i diplomirao na školi za orijentalne jezike. Okončao je studije ekonomije i socijalne nauke, dobio pravnu licencu i specijalizirao političke nauke i istorijske ustanove. Državni doktorat stekao je na pariskoj Sorboni, na kojoj je s najvišom ocenom odbranio tezu „Filosofija nejednakosti i političke ideje Nikolaja Berđajeva”.

Posle sticanja svih ovih naučnih zvanja Marković se u novoj sredini ipak suočio s jednim gorkim iskustvom:

„Ako niste ni katolik, ni protestant, ako ne pripadate ni nekoj političkoj partiji, ni tajnom servisu, a dolazite iz tuđine, Vi ste niko i ništa.” [10]

Četiri godine pre NATO agresije na Srbiju i SR Jugoslaviju Marković proročki opominje i zaključuje:

„Ako nekome sva dosadašnja stradanja naše braće van Srbije ne dokazuju da novi svetski poredak postoji, onda će možda postati svesniji njegove realnosti kada bombe budu udarile po Srbiji. Taj poredak je na dobrom putu da postane svetski, samo što Srbi, i kad bi hteli, ne bi mogli dobiti ulaznicu. Jer zahteva uništenje pravoslavnih naroda (...) Rečju, čak i kad bismo bili spremni da se prodamo kao narod ne bi nas više niko kupio.” [11]

„Čuvajmo se kompleksa krivice, samoosuđivanja i raspeća. Najveći uspeh totalitarnih režima sastojao se u tome da građanima ulije osećanje sopstvene krivice. Srpska krivica izmišljena je upornom i agresivnom zapadnom propagandom (...) Mene niko ne može da optuži da sam protivnik Amerike, ili Evrope, jer sam čitavog života njih proslavljao. Ali, oni su napustili svoje istinske, posebno duhovne vrednosti. SAD ne žele mir, hoće da vladaju svetom, da oslabe Rusiju, čak da oslabe Evropu najezdom muslimanske emigracije, tako da uvek mogu da drže Evropu podeljenom i u šaci. Nije reč o tome da mi nećemo Evropu, nego Evropa neće nas. Srbi su raspeti između bratske ljubavi prema Evropi i mržnje kojom su im ovi odgovorili. Dostojevski je još govorio da ’imamo dve otadžbine Evropu i Rusiju’, samo što Evropa nije nikad htela Rusiju. Danas biti za Evropu znači obavezno biti protiv Rusije.” [12]

i još je rekao:
„Već godinama pokušavam da srpski narod probudim i razbijem njegove iluzije, ali uzalud. Znate li šta danas srpski narod predstavlja u očima Zapada? Odgovor je prost: on vredi manje od životinjskih vrsta. Svetski ekolozi odavno se brinu za sudbinu delfina, slonova, medveda, ptica, krokodila, a u poslednje vreme slepih miševa i žaba, zato što bi njihov nestanak bio štetan za dalji razvoj prirode. Ali, uništenje Srba i Rusa ni najmanje ne škodi prirodi. U Francuskoj je zabranjeno ubijati vukove i medvede kupljene u Sloveniji. A na teritoriji bivše Jugoslavije Srbi se mogu uništavati kao muve. ’Spasite zoološki vrt u Vensenu!’, to u Parizu lepo zvuči. Ali kad bi neko sutra u novinama napisao članak pod naslovom ’Spasimo srpski narod’, bio bi izviždan i ismejan.” [8]
blogovatelj blogovatelj 03:38 06.12.2013

Re: O U-Krajini

nemacka pomaze grckoj


Samo da ti javim da Folksvagen ima uštedu od tri stotine miliona evra samo na osnovu činjenice da ne mora da prodaje automobile i delove za njih u Grčkoj za drahme, pa da sve to konvertuje u marke. Nego uveli evro pa lepo nema provizije grčkih banaka na deviznim transakcijama.
A gde je Porše, BMW, Mercedes, ostale nemačke firme?
Ne postoji ljubav među državama, tugo moja. Postoji samo interes.
taube taube 08:19 06.12.2013

Re: O U-Krajini

Na pogibeljnoj stazi suprotstavljanja Zapadu, verovao je Skerlić, Srbe čeka nestanak i iščeznuće. Kao što je čekao i crvenokošce na severnoameričkom kontinentu

slazem se sa skerlicem, izgleda da je bio vidovit,,
taube taube 08:24 06.12.2013

Re: O U-Krajini

Ovo ti nije baš trebalo.Čuj, Nemačka pomaže Grčkoj???!!???
Kad se sad nisam šlogirao...Nemačka pomaže svojim bankama

pa i to sam ti napisala, do ut des - daj da bi dobio, scratch my back and i will yours - pocesi me po ledjima pa cu i ja tebe,,
taube taube 08:29 06.12.2013

Re: O U-Krajini

omega68
Rusija je takva kakva je , Kina je takva kakva je, iskoristimo onda maximalno kad nam ponude nesto korisno za srpski opstanak

e sad si uspeo i da me nasmejes, a te rusija i kina nece pokusati zauzvrat da uzmu nesto srpsko u bescenje?

kad smo vec kod rusije, nista ne pominjes sta mislis o vremenu kad je rusija bila zandarm evrope isto kao sto su sad usa svetski policajac,,

sve sto je rusija, a kasnije sssr radila, sad rade usa, tamo gde su bili rusi u expanziji sad su ameri , o ruskoj expanzivnosti i diktatorskom nametanju svje volje i uredjenja davno nekad, ne mislis nista lose?

i bre omega, sta bi rusima da prodaju amerima aljasku, za saku dolara, omega, sramota bre, sramota,
taube taube 08:51 06.12.2013

Re: O U-Krajini

Skerliću je postalo jasno da od jugoslovenskog jedinstva i zajedničke države nema ništa sve dok su tako duboke verske podele i netrpeljivost između Srba i Hrvata.

naravno da od te ideje nema nista, niti je moglo da bude, skerlic je ziveo u vreme kad je pojam verske tolerancije bio nepoznanica, danas je poznat ali ne menja stvar i srbi i hrvati su verski netolerantni, daleko bilo " ispadose " ti nemci tolerantniji, eno dzamije u Konstancu, stoji, nikom ne pada na pamet ni da napise text - a , zasto ta dzamija stoji tu'? a kamoli da je pali,,

neka stoji, ne smeta, nek se moli narod i u dzamiji,

ono sto pokusavam da vam saopstim da vas ne dopire, kroz sve komentare i vase a i vecine blogera sticem utisak na koji nacin srbi u ovom trenutku razmisljaju, i vidim koji ce put da odaberu, opet je pogresan,,

zivi bili pa videli ko je bio u pravu,,
taube taube 08:55 06.12.2013

Re: O U-Krajini

Njegov kosmopolitizam nikada nije išao ni ispred ni mimo njegovog patriotizma.

ni moj,,
taube taube 09:01 06.12.2013

Re: O U-Krajini

samo što Srbi, i kad bi hteli, ne bi mogli dobiti ulaznicu. Jer zahteva uništenje pravoslavnih naroda (...) Rečju, čak i kad bismo bili spremni da se prodamo kao narod ne bi nas više niko kupio.” [11]

dal nije malo extremno? niko ne moze pravoslavce nvise unistiti do oni sami,,
pravoslavne crkve bi trebalo i same da shvate da im je neophodna modernizacija,
zasto na pr. uporno zadrzavaju julijanski pogresan kalendar koji kasni i koji ce jos vise kasniti??

kroz zadrzavanje julijanskog kalendara ja vidim nesto jos mnogo dublje- nastojanje da se zadrzi mnogo sto sta drugog sto je pogresno i sto kasni,,
taube taube 09:06 06.12.2013

Re: O U-Krajini

Marko S. Marković (1924–2012), doktor političkih nauka sa Sorbone

hvala za ovo,

a jel ponudio markovic neko resenje?
taube taube 09:09 06.12.2013

Re: O U-Krajini

Postoji samo interes

znam,, znaci samo interes, nema ljubavi, pa zar onda ovaj svet u kojem zivimo nije prilicno tuzno mesto'?
hajkula1 hajkula1 10:51 06.12.2013

Re: O U-Krajini


Predlažem da se na netu potraže tekstovi i snimci na youtube i/ili dokumantarnifilmovi.net o logorima iz I svetskog rata, punjenim Rusima, pravoslavnima iz Ukrajine. Pažljivije sam odgledala o Ljvovu, u dokumentarcu su i istoričari i drugi kompetentni iz Austrije, Češke. Kako su mučili ljude, samo zato što su pravoslavni. Pominje se 500.000 stradalih samo iz jedne oblasti (ne sećam se da li je u pitanju samo Ljvov ili Galicija...) Film je preveden na srpski.

U Ljvovu je tako na primer, na jednoj zgradi spomenik žrtvama komunističkog režima ali mnogobrojnijim žrtvama - sklonjen.


Ima u dokumentarcima detalja kako se briše identitet promenama u jeziku, promenom pisma. Argumentovano.


Promena vere, nacije je čin kukavičluka ili izdaje a kome prija da se tako oseća? Normalno je da će svim silama da radi na zatiranju tragova.ecce-florian ecce-florian 16:37 03.12.2013

kaka bre autorskaPogle tu širinu shvatanja, pogle tu literaturu


Taube za savetnika precednika Nikolića za demokratiju i EU !!!
krkar krkar 16:40 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

Taube za savetnika precednika Nikolića za demokratiju i EU !!!


Kako duboko poznaje korene američke demokratije, možda bi nju trebalo predložiti onom nesrećniku Mrkiću koji kaže da nema nikoga da pošalje za ambasadora u DC.

Taman bi mogla onda tamo i da se opet uda
ecce-florian ecce-florian 18:59 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

Učite od Krkara,ovako se kadruje: prvo dovedeš i predstaviš kandidata - novo lice ( žena-majka-naučni radnik-znanje jezika- jedrenje kao meki skilzi), onda učiniš da svi pomisle da se bez nje dalje ne može a ti se kao distanciraš i samo usputno, poizdalje, sprovodiš svoj globalni plan. Kakav bre Megatrend Mića i prsne studentkinje diplomatske postdiplome
taube taube 21:38 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

Pogle tu širinu shvatanja, pogle tu literaturukomentar sam obrisala jer moja sala nije shvacena, samo se kapiraju sale onih koji me omalovazavaju,, moje sale malo ko kapira,,
taube taube 21:42 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

Učite od Krkara,ovako se kadruje: prvo dovedeš i predstaviš kandidata - novo lice ( žena-majka-naučni radnik-znanje jezika- jedrenje kao meki skilzi), onda učiniš da svi pomisle da se bez nje dalje ne može a ti se kao distanciraš i samo usputno, poizdalje, sprovodiš svoj globalni plan. Kakav bre Megatrend Mića i prsne studentkinje diplomatske postdiplome

pa kazem ja da je krkar muskarac koji ima moc, intelektualnu, spiritualnu i svaku drugu jer to je krkar
ecce-florian ecce-florian 22:01 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

,i bila sam stub internet tima sns-a koji je trebao da probije ds medijsku blokadu


edit
Maroviću izađi iz Taube


odričem se, odričem se, odričem se


moderacija? povreda disclaimera?
taube taube 22:13 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

moderacija? povreda disclaimera?

znaci moje sale ne prolaze, niste ukapirali da je sala kao odgovor na vase sale da treba da budem savetnik nikolicu,

nista, zaboravite,,obrisala sam, nemojte me prijavljivati moderaciji zbog neuspele sale, gde ce vam dusa?

ecce-florian ecce-florian 22:19 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

ma jok nego samo ip adresa
misim nadam se da si kod kuće
taube taube 22:20 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

Taube za savetnika precednika Nikolića za demokratiju i EU !!!

nemojte nikada ovako da se salite, otisli ste predaleko, a kad vam uzvratim salom prijavljujete me moderaciji, bas bezveze
taube taube 22:22 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

ma jok nego samo ip adresa

nisam skapirala, sta zapravo zelite, na sta mi ukazujete, nista ne razumem
taube taube 22:24 03.12.2013

Re: kaka bre autorska

misim nadam se da si kod kuće

oprostite? ali sta to pricate tj.pisete?
Jaril Jaril 16:38 03.12.2013

Centar šut

...iiii....
krkar krkar 16:42 03.12.2013

Re: Centar šut

...iiii....


Šta vrištiš? Je li pristao?
Jaril Jaril 16:49 03.12.2013

Re: Centar šut

Šta vrištiš? Je li pristao?

A bre Krkar, nisi mogao da odoliš?
ecce-florian ecce-florian 17:14 03.12.2013

Re: Centar šut

niccolo je čovek od reči!
omega68 omega68 22:33 03.12.2013

Ево ти за твог Германа

Призната наука

''Њихови обичаји и навике, (Кимбра и Теутона), према Такиту, су Суебски...'' (125.ст.41). Ови''Суеби'' су били главно племе Германије.
Савремени западни писци ово име пишу као Суевос или ''Суеви''. Читати грчко ''Суебон'' као Суевосније могуће и они који тако поступају то раде са неком намером, а не из незнања. Према грчком писању, ово име се чита-Сурбон, то је Сурби. Неко је у грчком оргиналу заменио 'ро' са наглашеном'етом'. Тако су од Сурбона настали Суеби, па Суеви. Када Маркал каже да су обичаји Кимбра и Теутона били, према Такиту, суебински, он у ствари каже да су били српски. Сличан случај је и са именом реке ''Сабис'', код Јулија(124), која се данас зове Самбр, Sambre,чије је право име Сарбис.

У Француској се још и данас налазе места са именима насталим од српског имена, као:
Serdinya,Serrabonne, Servion, Serbonnes, Sorbon, Sournia, Serdagne, Servian и т.д
Буке каже за фрушког краља Карла Великог да је извршио напад на
Панонију 791. године и вели да је он сишао низ Дунав и вратио се преко Sabbarie,која се на латинском зове Bajoaria (146.V.ст.243).
Аварски владар, каган, држао је усвојој власти Sabariam et Carnutum.
Притиснут од Срба, он прима хришћанство и добија име Теодор,805. године. Да би заштитио Теодора, Карло Велики шаље војску 806. године да заустави нападвојводе Леха
(146.V.ст.57).To нам све доказује да је старо име Баварске - Сарбарија. Баварска јеприпадала главном племену старе Германије које помињу, као што смо видели, као Сурбе.

Диодор додаје: На северу до Скитије (то је Немачка, наша примедба) и Британци Ирске били су још људождери !!!
Не само Диодор, него и Такитус даје приказ домородачког становништва Германије, не српских освајача, него туземаца (домородаца ), као народа на врло ниском степену развоја и просвећености. То је, такође,случај и са домородачким становништвом Скандинавије, које су Срби, односно Аријевци потиснули према северу. Осим старих писаца, као Диодор и Апиан, и каснији писци, као Бошар и Бергман,сматрали су Гале, односно Келте и Илире, истородним народом
(2.II.I.XXIII).
freehand freehand 22:53 03.12.2013

TaubeKao Marija na Prkosima, jbt!
taube taube 23:00 03.12.2013

Re: TaubeKao Marija na Prkosima, jbt!

" muke moje niko ne zna , niti ikom pricam ja "

jedna narodna pesma, ne znam kako ide dalje, a cula sam je milion puta na radiju u srbiji
taube taube 10:42 04.12.2013

Re: Taube

Kao Marija na Prkosima, jbt!

Triput je munja kroz noć zasijala,
triput je Marija jurišala,,

ova marija(na) mnogo puta vise jurisa,
audrey92 audrey92 08:47 04.12.2013

autorska za taube

Moderacija, može autorska za kontroverznu i hiper - produktivnu blogerku taube, beskompromisnog borca za blogodemokratiju, pravo na svoju reč i pravo na tuđu reč, te osvedočenog borca protiv etiketiranja?


Ja sam protiv.
taube taube 10:04 04.12.2013

Re: autorska za taube

Ja sam protiv.

zasto me to ne cudi?

naravno da ces ti biti protiv

" Za ili protiv, za ili protiv,
svako ima jeben motiv, otici, za ili protiv...
Za ili protiv, za ili porotiv,
svako ima motiv ostati, za ili protiv... "
EDIT uspesno laviram izmedju blogerskih za ili protiv,,
taube taube 10:33 04.12.2013

Re: autorska za taube

Ja sam protiv.


ma evo cele edove pesme,,
Rodjen `71, za bratstva jedinstva,
od roditelja komunista, s` partijskih lista...
Pionir posto `78, a za Titom plako dvije godine poslije,
dijete Bosne, dijete Juge...
Nisam mrzio nacije druge do `92,
21-na godina mi bila, preko noci postadoh borac,
od jebenoga mother fucking civila...

Branio sam svoju kucu, ovo je moja zemlja,
drugima nedam od svoje zemlje ni pedlja...
Nisam bježo ko peder, tu i tamo koji geler me pogodio,
al`sam zato zahvalnicu dobio...

Sad sam civil, žena mi radi u SC-u,
cisti im po hodnicima, nekad po WC-u...
A ja imam paru finu, svoju invalidninu,
prevozim ljudima gradju, kad sebi kuce slažu.
Šta cu u Americi kažem, fino mi je ovdje,
tu mi je familija, tu su ljudi što me vole...
Imam neke rodbine, kod njake tam` ATLANTE,
fino im je kažu, mjesto vode piju FANTE...

Al`jebo zivot, bez cevapa i sevdaha,
bez komšiluka i bez našega jezika...
Necu da gledam svoju familiju preko slika,
tam`necu bit`niko ovdje sam im svima dika...

Ovdje me svi znaju i svi me pozdravljaju,
kad sam u kafani onda samnom nazdravljaju...

Tu sam odrasto, proveo svoje djetinjstvo,
sad da odem na zapad, bilo bi ubistvo cisto

Zato cu ostat ovdje iako nemam love,
zato imam snove za Bosanske dane nove, koji idu...

A moj mali po noci se digne i piše,
nekakve parole po zidu i kaže...

Za ili protiv, za ili protiv,
svako ima jeben motiv, otici, za ili protiv...
Za ili protiv, za ili porotiv,
svako ima motiv ostati, za ili protiv...


U Bosni se rodio bio sam i u ratu,
fala bogu, Dayton, uhvatio sam odma maglu...

Dosta mi je bilo ratnih slika,
reko "Jebo vas Balkance", pravac maajka Amerika...
Kako sam došo ovdje, prica je baš fora,
išo` sam u Zagreb na dva, tri razgovora...

Sponzora mi našli nekog cojka iz New York-a,
da mi da za kartu, jer nisam imo`svoju platu...

Zbogom politicari i vaše vojske,
zbogom nacionalisti, zbogom djelitelji BOSNE...

Zbogom arbitraže i ostale gnjavaže,
zbogom žohari, ko st ŠUPAK NELE kaže...

Za sve vas dole me zaboli moje dupe,
preko CNN-a, cu gledat vaše face glupe...
što sam od vas dalje, to mi je sve bolje,
necu niko dat`da moje dijete danas, sutra kolje...

How, Yes, No, to jest, kako da ne,
engleski sam naucio u roku pola godine...
Sve sam obavijestio da sam se ovdje fino smjestio,
da sam poso`našo i sa ženama se snašo`...

Kupio sam kucu, dobio sam i dijete,
žena mi ide na nekakve Americke dijete...

Polete mi misli nekad i do SAVE,
al`tugu ubijem uz peace, New York-ške trave...
teško je ovdje, u Bosni je jos teže,
samo familija, prošlost me za nju veže...

A ja s`rajom mezim, škemba sve veca,
daleko od Bosanskog pakla, oko mene samo sreca...
Oko mene sreca, svakim danom veca,
oko mene sreca, svakim danom sve veca...

Za ili protiv, za ili protiv,
svako ima motiv otici, za ili protiv...

dva su puta, ostati medj balkanskim ludjacima, ili otici i pobeci od kosmara

dva su puta, pisati na blogu i ukazivati na sve greske balkanske zbog koji su jedni ostali, a drugi otisli, ili ne pisati nista i biti saucesnik propasti nekih novih generacija, ja hocu da pomognem u razbijanju visedecenijskih zabluda , kad treba uciniti dobro delu, ja kazem - hocu, nemojte ni vi kazati necu ako ste pozvani dobro delo da ucinite iako ste unapred protiv
birala sam za da odem
biram za, da pisem,

legitimno

vi birate protiv, da ne pisem , iz ko zna koji razloga valjda onog sto mi je iq k´o u veverice , sto sam glupa, sto ni ono sto znam ne znam, kakogod,, samo nagadjam vase za razloge za protiv
ne znam gde zivite,jeste li u izboru svog mesta pod suncem takodje odabrali protiv ili za?

moja lozinka je - hocu, to kazem i cinim radosno,,
zilikaka zilikaka 21:45 04.12.2013

Re

Samo da ti kažem, da mi već koji put prikazuje nove komentare, a kad otvorim da ih pročitam, cvrc, nema!

Meni tu nisu čista posla i mislim da je krajnje vreme videti kome ste ti ili gošća stali na žulj.
taube taube 23:14 04.12.2013

Re: Re

Samo da ti kažem, da mi već koji put prikazuje nove komentare, a kad otvorim da ih pročitam, cvrc, nema!

Meni tu nisu čista posla i mislim da je krajnje vreme videti kome ste ti ili gošća stali na žulj

ne verujem , oboje smo bezopasni u svojoj dobroti,

to mora da je greska do servera ili mreze

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana