Gost autor| Ljudska prava| Životni stil

Jedan korak bliže ili dva koraka dalje - odlučite sami

reanimator RSS / 02.12.2013. u 13:12

Moderacija, može autorska za kontroverznu i hiper - produktivnu blogerku taube, beskompromisnog borca za blogodemokratiju, pravo na svoju reč i pravo na tuđu reč, te osvedočenog borca protiv etiketiranja?

Shrek%20Cat.jpg

Čovekov smisao za pravednost  šini demokratiju mogućom. Njegova sklonost ka nepravednosti  čini demokratiju neophodnom. Džon F. Kenedi je rekao da  '' Život u slobodi nije lak, a demokratija nikad nije potpuna '', i još je rekao da '' Dok god sloboda ne zacveta u svim zemljama, ne može uvenuti u jednoj ''.Demokratija znači imati izbor. Diktatura znači biti stavljen pred izbor. Demokratija nikada nije završen proces, nije zadata ravan. Demokratija ne trči, ali ona sigurnije stiže na cilj. Karl Poper je kazao : '' Pitanje a '' Ko treba vladati ? '' pogrešno je postavljeno. Dovoljno je ako se loša vlada može opozvati. To je demokratija ."

Demokratija je naše najvrednije dobro. Njeno održanje je ujedno zadatak i obaveza. To znači stalno, odlučno, samosvesno preispitivanje, stremljenje i trud da se postignu kompromisi i trajni konsenzus. Ovo su uslovi jedinog političkog reda koji može garantovati slobodu i stabilnost u državi.

Sistem vrednosti demokratije najbolje i najlakse je predstaviti kroz opis primera americke demokratije.

Prva stvar na koju pomislim kad mislim o sistemu vrednosti američke demokratije je stabilnost koju ona donosi ovoj zemlji.

Demokratija je proizvela stabilnost u SAD, takvu stabilnost koja je sveprisutna i vrlo lako vidljiva i uočljiva realnost. Vlast se menja izborima, ne ratom; Najveći zadatak demokratije, njen ritual i praznik a to je izbor postavljen je na pijedestal društvenog života u SAD i postao je najsvetliji i najviši pokazatelj sistema vrednosti američke demokratije. Odluke se u SAD ne donose krvlju, već glasanjem.

Veoma je bitno neglasiti da je američka demokratija jedan proces koji traje evo 3 veka, prolazi kroz svoje neuspešnije i uspešnije faze; u globalu ide ka boljem. Svaki liberal je svestan da je društvo kojem on teži ideal, ali on isto zna da je svaki korak ka tom idealnom jedna pobeda više; savršena demokratija ne postoji, ali svaki korak prema boljem se smatra uspehom. Svaki dokument, svaka deklaracija koju su Amerikanci doneli odn. proglasili je izraz i težnja ka nečim idealnim. I američka Deklaracija se može tako tumačiti. Napisana je u 18.veku, u vreme buđenja Evrope, u vreme Žan Žak Rusoa, i samim tim, bila pod uticajem zanosa i idealizma. Volter je izrekao reči koje nam pružaju dokaz te uzavrele težnje ka idealnom, težnje ka univerzalnoj jednakosti i dobroti, ka vrhuncima lepog i dobrog. Volter je rekao '' Moj Gospodine, ja se ne slažem sa vašim mišljenjem, ali daću svoj život, samo da biste Vi mogli reći svoje mišljenje ''.

Iako u Deklaraciji Nezavisnosti lepo stoji da smo svi rođeni jednaki, narednih 200 godina neki građani američke države nisu bili ni blizu isti, pogotovo Crnci i Indijanci. Ali ta linija koja ide ka idealnom, da li sporije ili brže, to je ta osnovna vrednost američke demokratije koju ja vidim.

Američki model demokratije sa transformisao kroz vekove imajući svoje uspone, nove osobenosti, protivrečnosti, krize, manjkavosti i prednosti.

Pluralizam mišljenja i razmišljanja je još jedan faktor u sistemu vrednosti američke demokratije. Nema diskriminacije prema onima koji ne žive u Americi a mogu glasati u istoj. U SAD, stavovi se napadaju drugim stavovima a ne predrasudama - opet, još jedna vrednost sistema američke demokratije. U vezi sa tim je imperativ da je dozvoljen civilizovan napad na neki stav, a ne na ličnost koja taj stav iznosi. U komunikaciji imamo verbalnu agresivnost i argumente. Ovo drugo je sposobnost ili želja da napadnemo druge stavove, a ovo prvo da umesto stavova napadnemo ljude koji ih iznose. Ovo drugo je tipično američki, dok je ovo prvo tipično ne -američki način. Može nam se neka stranka sviđati ili ne sviđati, ali to nema i ne sme imati nikakve veze da li ti isti smeju postojati. Koliko ljudi u Americi je mislilo da je da Beri Goldvoter, senator iz Arizone opasan po interese SAD? Taj čovek je rekao da je i ekstremizam u odbrani slobode dozvoljen i da to nije ni greh, ni porok, pa je otvoreno zagovarao da SAD treba da bace jednu raketu na Kremlj za početak. Koliko ljudi je podržavalo generala Makartura koji je otvoreno zagovarao atomski rat protiv Kine 1950?; ali ni u jednom slučaju se nije išlo ka tome da se zabrani bilo čija kandidatura, već su se takve stvari rešavale na izborima. Treba imati mirnoću i staloženost jednog Trumana pa izbeći nevolje, a ne izazivati nove nevolje s'nevoljama koje već postoje. Ne sme se nikada odjednom sve ono što je dobro izbrisati, ono što je loše naglasiti, pa onda '' vrištati '' o tome i tako doneti demokratiju. Možda u režiji nekoh dobrog režisera, dramaturga, možda u nekom pozorištu, možda u zemlji čuda, ali ne i u realnosti; tako se nije postizala američka demokratija. Beri Goldvoter je izgubio izbore sa ogromnom razlikom. Američki narod je bio demokratski visokosvestan i odoleo je primamljivoj retorici Berija Goldvotera na taj način pokazavši demokratsku zrelost.

 Nastavkom svog razmišljanja o američkoj demokratiji dolazim do zaključka da bi validnost ocene američke demokratije trebala doći iz diskusije oko porekla njenog nastanka. U tom slušaju, trebali bismo diskutovati o vremenu nastanka američke države, o okolnostima koje su bile značajne i verovtno uticale na rađanje nove republike na novom kontinentu.

U proučavanju istorijskih prilika, za istoričara je mnogo bitno da zna šta je krivo, a šta je pravo i da je mnogo bitnije znati šta su ljudi u nekom periodu mislili da je krivo i pravo da bismo razumeli njihove postupke.

Glavno pitanje u vezi postanka američke demokratije je : Kako se demokratija stvorila u  takvom radikalno religioznom društvu kakvo je bilo puritansko društvo? I nije se demokratija stvorila u tom i takvom društvu koje je prevaru ili psovanje smatralo neoprostivim zločinom, zločinom za smrtnu kaznu, u društvu u kome su samo članovi crkve imali pravo izbora i sl. Puritanci su, ustvari imali dosta uticaja na američku istoriju jer je njihovo represivno ponašanje uticalo na to da se mnogi doseljenici pod puritanskim represivnim zakonima odluče nastaniti negde drugde. ( Ana Hačinson je oterana, kao i Rodžer Vilijams koji je posle osnovao Rod Ajland )

Ono što ja mislim da je uticalo na razvoj demokratije u Americi je pravo vreme, pravo mesto i pravi ljudi - tri kockice su se složile u pravo vreme neponovljivo u istoriji. To je bilo neponovljivo istorijsko iskustvo.

Zašto pravo vreme? Recimo da se začetak demokratske misli u Americi javlja posle buđenja filozofske inteligencije u Evropi; ponovno oživljavanje knjiga grčkih filozofa koje su bile strogo zabranjene tokom vladavine katoličke crkve, buđenje nauke i početak razmišljanja van strogih crkvenih dogmi. Već nekoliko puta pominjano, Žan Žak Ruso, Džon Lok, Dekart biće oni koji će uticati na pisanje Deklaracije Nezavisnosti na novom kontinentu.To je odgovor na pitanje zašto je Novi svet bio pravo vreme

 Zašto pravo mesto ? Amerika je u to vreme uzimajući u obzir tadašnje domete komunikacije bila kao neko izolovano ostrvo pogodno za buđenje kakve takve demokratije posle mračnog perioda srednjeg veka. Osim toga prirodna bogatstva i inferiornost Amero-Indijanaca u pogledu ratne tehnologije išla je na ruku teritorijalnom širenju SAD.

Zašto pravi ljudi ? U Ameriku nisu stizali plemići niti lordovi već kako Amerikanci vole da kažu common people - običan narod. O ovome se može raspravljati veoma dugo jer s'početka demokratija je više ličila na oligarhiju gde su se samo pripadnici bogatih porodica koje su činile ranu Novoenglesku elitu mogli baviti politikom; čak ni Ustav nije pokazivao želju za glasom naroda kao temeljom demokratije. Elektoralni koledž je bio način na koji se birao predsednik. Svaka država je birala svoje predstavnike koji su glasali za jednog od kandidata tako da se moglo desiti da jedan kandidat ne osvoji većinu glasova naroda, ali po onome što izglasa elektoralni koledž mogao je da ne dobije izbore. S'pojavom irskih političkih mašina i biranja '' običnih ljudi '' a ne bogate elite za mesta u politici počinje proces demokratije ili bolje rečeno korak više u tom gradualnom procesu stvaranja američke demokratije. Pitanje je, kako to da različite etničke grupe nisu došle u sukob jedna s' drugom, kako se  ranije nije preslikala Evropa na novi kontinent, kako nije došlo do socijalnih nemira, revolucija itd. Odgovor, po mom mišljenju leži u dve stvari. U vezi socijalnih nemira koji su mogli nastati porastom broja emigranata i sve manjim prostranstvima za naseljavanje, problem se rešavao proterivanjem Indijanaca i obezbeđivanja jeftine zemlje za svakog, bar u vreme dok se Amerika smatrala farmerskom zemljom, idealnom kako bi je Džeferson opisao. Međuetnički sukobi  izbegnuti su opet radi Indijanaca jer su se oko jednog '' neprijatelja ''  svi belci ipak složili, u ovom slučaju, rekoh to su bili Indijanci, a verovatno i Crnci kasnije. Na jugu, mali broj ljudi je imao robove; ispod 2% belaca je imalo svoje plantaže, i velika većina belaca na jugu nisu imali ništa sem slobode; no, upravo to stvaranje mita kako su ipak iznad crnaca omogućio je da se ne bune; u svom siromaštvu imali su po jednu lažnu utehu '' mi smo belci ''. Bogati osnivaju Kju Kluks Klan, ali siromašni ga čine.

Tako su se tri kockice sklopile i omogućile novu, i važno je naglasiti zdravu podlogu za razvoj demokratije.

Ponavljam, postojala su vremena kada se SAD odlazilo po korak, dva ili tri od demokratije. Jedan od takvih koraka unazad od demokratije bio je period makartizma i njegove posledice. Američko društvo je tada, uprkos svom nevelikom znanju o komunizmu bilo jako anti-komunistički raspoloženo. Progonima potencijalnih komunista i hapšenjima samo na osnovu dojave ili sumnje, američkom društvu je pretilo da postane upravo onakvo isto društvo protiv kojeg su se borili. Takva strujanja postoje u američkom društvu i danas; za određene grupe Arapa upotrebljava se izraz islomofašisti i preduzimaju se mere zaštite od njihovog delovanja. Svakako, politički ekstremizam je unapred osuđen na propast i uvek je samo korak od demokratije a nikako korak bliže.

Da se sada usmerimo na pitanje političkih stranaka u demokratiji . Smatram da su stranke kao neizostavan deo demokratije i njen kočničar u velikom broju slučajeva. Bolje rečeno, moć stranke je u relaciji sa jačinom i vrednošću demokratije. Što su stranke jače u svom jezgru i ideologiji demokratija više strada. Kad su u SAD uveli primarne stranačke izbore gde su građani, a ne nikakvi odbori stranaka birali stranačke kandidate -demokratija je izvojevala još jednu pobedu. Godinama su u zapuštenim stranačkim prostorijama, stranački bosovi birali svoje kandidate i uvek je tu bilo mesta za korupciju. Od kraja 19.veka stranke gube moć na američkoj političkoj sceni, ali ovaj proces osim što je konstantan teče jako sporo. Uvođenjem tzv. primaries ili izbora na kojima građani biraju stranačke kandidate definitivno je ukinuta moć partija. Svaka država ima pravo odlučiti o zakonima za ove izbore.  To je primer za jedan korak blize demokratiji.

 A, jedan primer za korak unazad od demokratije je delatnost „ Crnih pantera „

U Kaliforniji su bili osnovani tzv. '' Crni panteri '' - crnačka militantna organizacija; pripadnici te organizacije su šetali ulicama naselja u kožnim jaknama, sa crnim beretkama i puškama u ruci. Zakon nije branio nošenje dugih cevi tako da su Crni panteri mogli nositi svoje puške i patrolirati ulicama štiteći crnce od represije. Naravno, zakon se promenio u Kaliforniji upravo radi Crnih pantera. Danas se čini neverovatnim da su ljudi mogli nositi duge cevi na javnom mestu. Dakle, i taj korak unazad od demokratije SAD su uspešno prevazišle. To vreme, opasno po demokratiju, uspešno je prevaziđeno.

I na kraju, kako to nastade demokratija ? Radi se o tome da su talasi dolazaka puritanaca počeli jenjavati; njihova represija i zakoni naterali su druge da se sele na neka druga mesta, a Amerika je postala demokratska a ne teokratska država.

To je bilo nekad. Danas se sve više čini da je demokratija kidnapovana i koristi se za sve i svašta; no, to ne znači da borba za demokratiju treba da prestane. Demokratija je uvek vredna borbe.

 Amerika je totalno demokratska zemlja? Nije. Nije, ali teži tome, svaki korak bliže je pobeda, svaki korak dalje je poraz demokratije. Mogu li Amerikanci videti da je predsednik Barak Obama, demokrata veoma elokventan i obrazovan ili većina primeti da je crnac? Kad primete crnca u njemu to je poraz demokratije, kad primete čoveka to je korak bliže demokratiji.

Bilo je nemoguće zamisliti katolika da bude predsednik SAD, a postao je i bila je to pobeda demokratije. Demokratija ima svoje pobede i svoje poraze i večito je u procesu stvaranja. Često je čak i protiv interesa onih što vladaju, baš kao što mislim da je protiv interesa američke nomenklature danas. Demoralizacija ljudi da njihov glas ne može da promeni ništa je u interesu onih koji vladaju, onih kojima paše '' Status Quo ''. Demokratija u SAD stvara atmosferu šansi, povoljnost prilika u kojima možeš da plivaš. Voleti Ameriku znači kritikovati je. Američki mit '' Grad na brdu '' je opasan i štetan za američku demokratiju. Ne možeš biti '' Grad na brdu '' jer tako stvaraš mržnju.

Koliko daleko ide demokratija u Americi dokazuje i podatak da u SAD nema službenog, zvaničnog  jezika. To nije engleski jezik već common language; i o tome se malo zna

Demokratija ?

Uvek u procesu stvaranja i uvek vredna borbe, ali ne da se gube životi već da ugrađujemo svoje živote za nju.

 Nije dovoljno doneti demokratske zakone i čekati demokratiju da samo pokuca na vrata. Da li je ipak Sokrat bio u pravu tvrdeći da je demokratija samo mit u koga samo želimo verovati jer ne mogu svi koji glasaju biti visokosvesni? Možda kao dovršen posao i jeste mit, ali mit kome možemo biti bliži i od koga možemo biti dalji. Velika je razlika.

           Komentari (353)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

larisa_bg larisa_bg 23:22 04.12.2013

Blagodeti demokratije

da, da, demokratija nas je zadužila mnogim tekovinama
na primer, demokratski je jednom davno odlučeno da Sokrata treba ubiti
taube taube 23:48 04.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

Blagodeti demokratije
da, da, demokratija nas je zadužila mnogim tekovinama
na primer, demokratski je jednom davno odlučeno da Sokrata treba ubiti


Суђење Сократу је подигло велику дебату, иницирајући настанак читавог жанра у литератури познатог као сократски логои. Сократов начин предавања је љутио утицајне фигуре његовог доба, чија је репутација мудрости и врлине била урушена његовим питањима. Треба рећи да је сам Сократ био довољно мудар да не вређа своје сабеседнике, али су други људи користили његову реторику да би извргли руглу моћне људе. Иритантна природа ових питања је Сократу донела надимак „коњска мува Атине“. Иако се Сократ лично борио за Атину и заговарао послушност законима, он је у исто време критиковао демократију, посебно атински изборни систем. Тај критицизам је подигао сумње међу демократама, посебно кад су неки од његових блиских сарадника проглашени непријатељима демократије. Алкибијад је издао Атину у корист Спарте, a Критија, његов некадашњи ученик је био вође Тираније тридесеторице (проспартанске олигархије која је владала Атином пар година након пораза).

Уз то, Сократ је имао неуобичајене ставове о религији. Изнео је неколико позивања на свој лични дух, или даимонион, мада је експлицитно тврдио да овај дух никада није управљао њиме, већ га је само упозоравао на разне будуће догађаје. Многи од његових савременика су сумњали да сократов даимонион значи одбацивање државне религије. Опште је мишљење да је сократов даимонион сличан интуицији. Штавише, Сократ је тврдио да концепт врлине, а не одређивање шта богови желе, у ствари претходи њему.

Према платоновој "Апологији," сократова три тужиоца, Мелет, Анит и Ликон, све водећи чланови атинских политичких кругова, су га оптужили да је 'кварио омладину' Атине и порицао моћ боговима. Ове оптужбе нису морале да значе смртну казну, и Сократ лично је предлагао пороти да га казни са тридесет минаа (еквивалент отприлике осам година надница атинског занатлије). „Апологија“ такође каже да је гласање о сократовој кривици било тесно, и да су његове шале о казни резултирале да више поротника гласа за смртну казну него што је гласало за осуду.

Очигледно у складу са његовом филозофијом поштовања закона, он је сам извршио смртну казну, попивши отров. Постоји прича да су му током задње ноћи, пријатељи предлагали да побегне из затвора, али је Сократ остао доследан свом веровању да се закон мора поштовати, чак и ако није правичан.
Сократ је постхумно поштован као светионик слободе говора.

freehand freehand 00:00 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

na primer, demokratski je jednom davno odlučeno da Sokrata treba ubiti

Ne bogumi. Sud ne poznaje demokratiju.
Ali je ovde napravio izuzetak i demokratski odlučio da se Sokrat sam počasti kukutom.
"Odbrana i poslednji dani"... Odlična literatura.
taube taube 00:01 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

da, da, demokratija nas je zadužila mnogim tekovinama
na primer, demokratski je jednom davno odlučeno da Sokrata treba ubiti


To pitanje je kompleksno. Radi se o vremenu zacetaka demokratije, I genijalnosti Sokratove koju je malo ko tada mogao razumeti. Sokrat je kritikovao demokratiju ali je zagovarao poslusnost zakonima. Mogao je lako da izbegne kaznu, nije hteo, postovao je zakon.
Da li je ipak Sokrat bio u pravu tvrdeći da je demokratija samo mit u koga samo želimo verovati jer ne mogu svi koji glasaju biti visokosvesni? Možda kao dovršen posao i jeste mit, ali mit kome možemo biti bliži i od koga možemo biti dalji. Velika je razlika. U tome je i poenta mog teksta korak blize ili dva koraka dalje od tog mita ili ideala. Razlika je velika.
Demokratija nikad nece biti dovrsen posao, ali nikad ne treba da prestanemo da je dovrsavamo navodeci primere - pa eto ubise sokrata, ubise ovog, onog, podigose berlinski zid ali ga i srusise,, treba biti svesan svega toga i boriti se kako se u buducnosti takve stvari ne bi desavale, boriti se za demokratiju koja je najmanje lose resenje od svih uredjenja.
larisa_bg larisa_bg 10:37 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

taube
... boriti se za demokratiju koja je najmanje lose resenje od svih uredjenja.


ovo ti je sad za jednu (jaku) nijansu različito mišljenje od prethodnog dizanja na pijedestal takozvane američe demokratije

slažem se s tobom u rečenici "To znači stalno, odlučno, samosvesno preispitivanje, stremljenje i trud da se postignu kompromisi i trajni konsenzus" ali se nikako ne slažem kad tvrdiš "Odluke se u SAD ne donose krvlju, već glasanjem".

treba biti ipak malo naivan pa verovati u to
ali nemam sumnju u tvoju dobronamernost i želju da svet bude dobro mesto, što nažalost nije

o kompromisu kao rešenju bi se takođe moglo mnogo govoriti - kompromis nije najbolje rešenje, u kompromisu svako ponešto izgubi i svako se u izvesnom smislu oseća uskraćen; da ne pominjemo da u "demokratijama" poput američke kompromis obično mora da učini slabija strana

izmišljeno je demokratsko oruđe koje je bolje od kompromisa i zove se win/win solution, ali za njega treba zaista mnogo strpljenja, dobre volje i razumataube taube 10:50 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

Ne bogumi. Sud ne poznaje demokratiju.
Ali je ovde napravio izuzetak i demokratski odlučio da se Sokrat sam počasti kukutom.
"Odbrana i poslednji dani"... Odlična literatura

slazem se free,,
kaze sokrat :
Eine Frau, gleichgestellt, wird überlegen.

a optuzen je za nepostovanje zakona, kritiku svega i kvarenje omladine,

danas bi on bio postmodernista koji kritikuje sve i preziveo bi,,
taube taube 11:10 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

ovo ti je sad za jednu (jaku) nijansu različito mišljenje od prethodnog dizanja na pijedestal takozvane američe demokratije

Ne, nije, negde sam vec napisala u komentarima ali ti je mozda promaklo jer bas ima mnogo komentara.
Da su svi ljudi racionalni demokratija ne bi bila ne najmanje lose resenje vec najbolje.
Da ne postoji ta kolektivna iracionalnost u glasackom telu, populisti i ostali sarlatani i klovnovi lepih reci nikad i nigde ne bi dobili jedan glas,a kamoli vlast.

I zbog toga :

Demokratija je najmanje lose resenje, i stoga je vredna borbe.

taube taube 11:15 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

izmišljeno je demokratsko oruđe koje je bolje od kompromisa i zove se win/win solution, ali za njega treba zaista mnogo strpljenja, dobre volje i razuma

hej za ovo ne znam, win/win solution zvuci sjajno, sam naziv solucije govori da treba strpljenja da se postigne.

dok se ne postige winwin solucija, kompromis ostaje kao najmanje lose resenje, neceg se moras odreci da bi na nekom drugom mestu nesto dobio, ljudska vrsta stvarno bre komplikovana,

ako znas nesto vise o win/win soluciji, napisi, interesuje me kako se postize i kako funkcionise,,
taube taube 11:17 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

ali nemam sumnju u tvoju dobronamernost i želju da svet bude dobro mesto

hvala
larisa_bg larisa_bg 11:22 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

danke
larisa_bg larisa_bg 11:31 05.12.2013

win/win

taube
ako znas nesto vise o win/win soluciji, napisi, interesuje me kako se postize i kako funkcionise


Pa evo za početak jedna osnovna šema iz koje možeš da razumeš lako zašto kompromis nije najbolje rešenje, a na netu ćeš naći mnogo tekstova o tome, ako te bude više zanimalo.


taube taube 12:32 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

"Odbrana i poslednji dani"... Odlična literatura

podseti me fri, sta to bese?

ich war ein wunderkind, jetzt bin ich ein wunder alchajmer mi preti
taube taube 12:33 05.12.2013

Re: win/win

Pa evo za početak jedna osnovna šema iz koje možeš da razumeš lako zašto kompromis nije najbolje rešenje, a na netu ćeš naći mnogo tekstova o tome, ako te bude više zanimalo.

hvala mnogo

edit - ovaj winwin me je potpuno osvojio,,
larisa_bg larisa_bg 12:54 05.12.2013

Re: win/win

taube
winwin me je potpuno osvojio


win/win je zaista veliki pomak u teoriji konflikta
decenijama su se ljudi kleli u kompromis kao najbolje rešenje, dok nisu polako priznali sebi da se u kompromisu svako oseća pomalo uskraćeno

poenta kompromisa je da svako popusti pomalo, tj da od nečega odustane

poenta win/win rešenja je da svako dobije ono što želi i još malo preko toga

zvuči možda nemoguće, ali to je samo zato što smo navikli da gubimo, a ne da dobijamo
larisa_bg larisa_bg 13:38 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

taube
"Odbrana i poslednji dani"... Odlična literaturapodseti me fri, sta to bese?ich war ein wunderkind, jetzt bin ich ein wunder alchajmer mi pretiTo je prvo bilo čuveno Platonovo delo, Odbrana i poslednji dani.
A možda se ovde misli na istoimeni roman Borislava Pekića, objavljen u vreme kad je Pekić već bio u UK u ugzilu. Roman o čoveku koji je takođe (kao i Sokrat) žigosan i prihvata svoju krivicu, i u zatvoru prvi put čita čuveno Platonovo delo o Sokratovim poslednjim danima.

reanimator reanimator 13:42 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

To je prvo bilo čuveno Platonovo delo, Odbrana i poslednji dani.
A možda se ovde misli na istoimeni roman Borislava Pekića, objavljen u vreme kad je Pekić već bio u UK u ugzilu. Roman o čoveku koji je takođe (kao i Sokrat) žigosan i prihvata svoju krivicu, i u zatvoru prvi put čita čuveno Platonovo delo o Sokratovim poslednjim danima

A ja mislio to pisao Vlada Divljan
larisa_bg larisa_bg 13:48 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

reanimator
A ja mislio to pisao Vlada Divljan


zato sam ja i postavila sve tri opcije Platon--> Pekić --> Divljan

to je razvojni put Sokratovih poslednjih dana, vrlo slikovito zapravo...

a govori nešto i o razvoju demokratije, a u smislu vraćanja na temu i obustavljanja trolovanja

(mislim, ako ja moram postavljača teme da opominjem za trolovanje onda su stvarno došli POSLEDNJI DANI )
reanimator reanimator 14:12 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

mislim, ako ja moram postavljača teme da opominjem za trolovanje onda su stvarno došli POSLEDNJI DANI

Da se ja pitam, svi vi što danima trolujete o demokratiji biste davno bili sankcionisani, ali taube kao počasni gost predvodi trol, pa moram da nastupim domaćinski
larisa_bg larisa_bg 14:40 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

reanimator
pa moram da nastupim domaćinski


hvala ti, tako si veliki danas, o Veliki Trole!
taube taube 14:57 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

Da se ja pitam, svi vi što danima trolujete o demokratiji biste davno bili sankcionisani, ali taube kao počasni gost predvodi trol, pa moram da nastupim domaćinski

mnogi komentari su bili nesto izmedju teme i trola pa rekoh - neka bude,

ovo razjasnjenje u vezi sokrat-platon-pekica-idola dobro je doslo kao povratak temi i ujedno neka vrsta zakljucka

hvala larisa jos jednom,,

blogodemokratska diskusija dobila je s tvojom iznenadnom pojavom zakljucnu rec,,

ko zeli, mozemo polemisati o ovome do isteka 7.og dana

" Kakav su utisak, gospodo drugovi, učinili na vas tužitelji moji, to ja ne znam. Od njihovih beseda, ja, evo, gotovo i ne poznajem sebe: tako su ubedljivo zvučale njihove reči. Pa ipak, rekao bih, nikakve istine nisu kazali. A meñu mnogim lažima što su ih izneli, najviše sam se začudio što su vas upozorili da se morate čuvati da vas ne prevarim, jer sam veštgovornik. Oni, dakle, ili su od istine kazali nešto malo ili ništa. A od mene čućete celu istinu. " - pekic

kad laz postane toliko glasna pa zazvuci jace od istine,, te onaj koji istinu govori vise i nije siguran u sebe,,

u ortodoxnoj etici to se zove - strazarenje nad samim sobom, da ne bi upao u tudje, a sto je cesce slucaj, u svoje zamke,,

govorilac istine smeta, on strci, on iritira rulju, masu, gomilu,,

kad gomila postane visokosvesna eto nama rapidnog transformisanja demokratije od mita koji je nemoguce ispuniti do demokratije sveprisutne u realnosti i svakodnevnom zivotu, a do tada ,, ucimo jedni od drugih i lagano izlazimo iz neinformisane, nesvesne gomile, osecaj je oslobadjajuci i katarzican,, kao odbrana od nesvesnog,,
larisa_bg larisa_bg 15:05 05.12.2013

Re: Blagodeti demokratije

taube
larisa jos jednom,,blogodemokratska diskusija dobila je s tvojom iznenadnom pojavom zakljucnu rec


neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar

reanimator reanimator 14:41 05.12.2013

...

300
larisa_bg larisa_bg 14:48 05.12.2013

size matters

reanimator
300što ne reče odmah da je to cilj, da pozovem sve iz ofisa da se priključe, da te odmah lansiramo na 500!

taube taube 15:01 05.12.2013

Re: size matters

što ne reče odmah da je to cilj, da pozovem sve iz ofisa da se priključe, da te odmah lansiramo na 500!

nemoj preterivati sad,
napisala sam komentar koji nas vraca na temu,

procitaj ga, pa da se nadamo i dolasku krleta na blog, zanimalo bi me sta on ima da kaze o ovome ,

krle kommst du, bitte?
taube taube 15:03 05.12.2013

Re: ...

reanimator
300

jao kako lepi smajlici za spartu, vidim da autori imaju na raspolaganju vise smajlica od nas obicnih smrtnika
reanimator reanimator 15:05 05.12.2013

Re: size matters

što ne reče odmah da je to cilj, da pozovem sve iz ofisa da se priključe, da te odmah lansiramo na 500

Neki pričaju, a neki rade
milisav68 milisav68 15:11 05.12.2013

Re: size matters

larisa_bg
reanimator
300

što ne reče odmah da je to cilj, da pozovem sve iz ofisa da se priključe, da te odmah lansiramo na 500!

Pa sramota ga da kaže, ima bonus - evro po komentaru.
reanimator reanimator 15:25 05.12.2013

Re: ...

vidim da autori imaju na raspolaganju vise smajlica od nas obicnih smrtnika

reanimator reanimator 15:27 05.12.2013

Re: size matters

Pa sramota ga da kaže, ima bonus - evro po komentaru

milisav68 milisav68 15:40 05.12.2013

Re: size matters

larisa_bg larisa_bg 15:46 05.12.2013

šta da se lažemo - size do matters

simpatična ste vi ekipa, nema šta
ali ja sad žurim da odnesem tetki lek
videćemo se tu i tamo

taube taube 16:03 05.12.2013

Re: ...

reanimator
vidim da autori imaju na raspolaganju vise smajlica od nas obicnih smrtnikauspela sam, karneval smiley, stvarno ne znam koliko ne znam, ja mislila da autori imaju na raspolaganju vise smajlija, kad ono blogodemokratija cveta li cveta,svi mozemo sve,, radosna sam zbog toga,,
taube taube 16:06 05.12.2013

Re: ...

reanimator
vidim da autori imaju na raspolaganju vise smajlica od nas obicnih smrtnika

jel ovo dejmon iz vampire diaries, ili mi se cini,obozavam tu seriju,,
milisav68 milisav68 16:08 05.12.2013

Re: ...

taube

uspela sam, karneval smiley, stvarno ne znam koliko ne znam, ja mislila da autori imaju na raspolaganju vise smajlija, kad ono blogodemokratija cveta li cveta,svi mozemo sve,, radosna sam zbog toga,,

Kolobok emoticons
taube taube 22:50 05.12.2013

Re: ...

milisav68

taubeuspela sam, karneval smiley, stvarno ne znam koliko ne znam, ja mislila da autori imaju na raspolaganju vise smajlija, kad ono blogodemokratija cveta li cveta,svi mozemo sve,, radosna sam zbog toga,,Kolobok emoticons


hvala milisave,,

blogeri : " taube, sta si ovo napisala? "
larisa_bg larisa_bg 15:22 05.12.2013

common language

Koliko daleko ide demokratija u Americi dokazuje i podatak da u SAD nema službenog, zvaničnog jezika. To nije engleski jezik već common language; i o tome se malo znamožda engleski nije zvanični jezik u Americi, ali u svetu svakako jeste ... i to je tekovina "demokratije"

a znaš i da je na jednom davnom referendumu engleski u Americi za dlaku pobedio, malo je falilo da Amerika govori nemački... sad bismo svi znali nemački umesto engleskog i tebi bi bilo mnogo lakše...

taube

jao kako lepi smajlici za spartu, vidim da autori imaju na raspolaganju vise smajlica od nas obicnih smrtnika


radi se tu ozbiljno
taube taube 16:13 05.12.2013

Re: common language

larisa_bg
Koliko daleko ide demokratija u Americi dokazuje i podatak da u SAD nema službenog, zvaničnog jezika. To nije engleski jezik već common language; i o tome se malo znamožda engleski nije zvanični jezik u Americi, ali u svetu svakako jeste ... i to je tekovina "demokratije"a znaš i da je na jednom davnom referendumu engleski u Americi za dlaku pobedio, malo je falilo da Amerika govori nemački... sad bismo svi znali nemački umesto engleskog i tebi bi bilo mnogo lakše...

taubejao kako lepi smajlici za spartu, vidim da autori imaju na raspolaganju vise smajlica od nas obicnih smrtnikaradi se tu ozbiljnoDolazak Nemaca u mnogome promenio život u Americi. Božićno drvo ili jelka, kupovina za Božić, pivo, kuglanje, piknik, sve ono što nije postojalo unutar puritanske zajednice nalazilo se kod Nemaca.
znam da je malo falilo da amerika progovori nemacki i da se zbog veliko broja nemaca usa nasla u sukobu inreresa i dvoumila hoce li ili nece uci u 1.svet.rat. pa je tek 1917.g usla

engleski je nekako " najzgodniji " i svima za upotrebu lak pa je stoga postao planetaran, nema to veze sa demokratijom, kako zamisljas da vijetnamski jezik osvoji planetu?

radimo punom parom, plodotvorna diskusija na temu demokratije cveta, doprineli su re, gedza, looping, hcm, a sad i ti,

vielen dank mein süße
larisa_bg larisa_bg 15:38 05.12.2013

...

Reanimator dobio tikove?
Bilo je pitanje dana kad će to da se desi
taube taube 16:16 05.12.2013

Re: ...

Reanimator dobio tikove?
Bilo je pitanje dana kad će to da se desi

nema sanse da se to desi,

re je covek celicnih zivaca,, smireno usmerava uzburkane talase kojima moji blogovi kod njega plove,,
larisa_bg larisa_bg 21:30 05.12.2013

Re: ...

taube
re je covek celicnih zivaca,, smireno usmerava uzburkane talase kojima moji blogovi kod njega plove,,


znači pravi čovek na pravom mestu?

baš mi milo zbog vas
omega68 omega68 17:28 05.12.2013

Smrt ovakvoj demonkratiji

Укратко, окупило се 7000 феминисткиња у напад на катедралу, коју је бранило око 1500 мушкараца.

Штитећи катедралу, мушкарци ни у ком случају нису користили физичку силу, ради одбране, нити су жене-нападаче ударали нити вређали. Уместо тога, формирали су „живи зид“ којимсу штитили приступ цркви.

А жене феминисткиње?

Иритиране овим, отпочеле су пљување по мушкарцима у „живом зиду“. Прскале су их спрејевима по лицу, ударале, изводеиле непристојну мимику, бацали им на главе и умотавали их доњим вешом, исцртавале им крстове по челу и лицу и генерално се понашалe као да су дошљакиње из неке примитивне средине у којој влада дивљачки дух.

Трпећи нападе, било је приметно да су поједини мушкарци плакали и изговарали речи молитве. Али, нико од њих није узвратио на све жешћу бруталност која се распламсавала против њих.

larisa_bg larisa_bg 21:25 05.12.2013

Re: Smrt ovakvoj demonkratiji

omega68
Трпећи нападе, било је приметно да су поједини мушкарци плакали и изговарали речи молитве. Али, нико од њих није узвратио на све жешћу бруталност која се распламсавала против њих.Ovo tvoje potresno svedočanstvo me podseća na onaj fazon "Demonstanti su leđima brutalno nasrtali na pendreke iznenađenih milicionera"
taube taube 23:01 05.12.2013

Re: Smrt ovakvoj demonkratiji

omega68
Укратко, окупило се 7000 феминисткиња у напад на катедралу, коју је бранило око 1500 мушкараца.Штитећи катедралу, мушкарци ни у ком случају нису користили физичку силу, ради одбране, нити су жене-нападаче ударали нити вређали. Уместо тога, формирали су „живи зид“ којимсу штитили приступ цркви.А жене феминисткиње?Иритиране овим, отпочеле су пљување по мушкарцима у „живом зиду“. Прскале су их спрејевима по лицу, ударале, изводеиле непристојну мимику, бацали им на главе и умотавали их доњим вешом, исцртавале им крстове по челу и лицу и генерално се понашалe као да су дошљакиње из неке примитивне средине у којој влада дивљачки дух.Трпећи нападе, било је приметно да су поједини мушкарци плакали и изговарали речи молитве. Али, нико од њих није узвратио на све жешћу бруталност која се распламсавала против њих.

jadni muskarci, ove zene ne vole muskarce, one su zapravo muskarci,taube taube 23:05 05.12.2013

Re: Smrt ovakvoj demonkratiji

omega68
Укратко, окупило се 7000 феминисткиња у напад на катедралу, коју је бранило око 1500 мушкараца.Штитећи катедралу, мушкарци ни у ком случају нису користили физичку силу, ради одбране, нити су жене-нападаче ударали нити вређали. Уместо тога, формирали су „живи зид“ којимсу штитили приступ цркви.А жене феминисткиње?Иритиране овим, отпочеле су пљување по мушкарцима у „живом зиду“. Прскале су их спрејевима по лицу, ударале, изводеиле непристојну мимику, бацали им на главе и умотавали их доњим вешом, исцртавале им крстове по челу и лицу и генерално се понашалe као да су дошљакиње из неке примитивне средине у којој влада дивљачки дух.Трпећи нападе, било је приметно да су поједини мушкарци плакали и изговарали речи молитве. Али, нико од њих није узвратио на све жешћу бруталност која се распламсавала против њих.

omega, ja volim muskarce, zao mi je zbog ovog napada
larisa_bg larisa_bg 10:52 06.12.2013

ravna crta

Ovu temu više ni Reanimator ne može da reanimira.
Taube, vreme ti je za novi tekst, nema druge.
Na zadatak!
hajkula1 hajkula1 11:11 06.12.2013

Re: Smrt ovakvoj demonkratiji(7000 feministkinja u napad na katedralu)

Gde i kada se to dogodilo o čemu pišeš?
omega68 omega68 11:21 06.12.2013

Re: Smrt ovakvoj demonkratiji

evo ti gure klip
taube taube 14:01 06.12.2013

Re: ravna crta

Ovu temu više ni Reanimator ne može da reanimira.
Taube, vreme ti je za novi tekst, nema druge.
Na zadatak

pa cak ni ti vise ne mozes da je reanimiras, mozda bi mogao krkar, pitaj ga, ja zurim u market da kupim cerki rodjendansku tortu,,

do novog texta

bis bald u.tschüssssssssss
hajkula1 hajkula1 16:43 06.12.2013

Re: Smrt ovakvoj demonkratiji

omega68
evo ti gure klipŠto nisi lepo preneo?


Сан Хуан – У аргентинском провинцијском граду Сан Хуанy (који је главни град истоимене провинције) синоћ се одиграле јединствене демонстрације.

Укратко, окупило се 7000 феминисткиња, гејева и извели напад на катедралу, коју је бранило око 1500 мушкараца.

...

I završava se ovako:

Ово је нешто што нећете видети у медијима, како писаним тако и телевизијским, јер се не уклапа у причу.

Aли да не буде забуне, ово је право лице феминизма-содомизма-гејевa: нема никаквог поштовање према другима (у овом случају хришћанима) и са пуно мржње се усмеравају на сваког и на све, што се противи њиховим ставовима.Ima i na youtube, pogledaću od kuće.


omega68 omega68 17:01 06.12.2013

Re: Smrt ovakvoj demonkratiji

Što nisi lepo preneo?

larisa_bg larisa_bg 18:23 06.12.2013

Re: ravna crta

taube
cak ni ti vise ne mozes da je reanimiras, mozda bi mogao krkar, pitaj ga, ja zurim u market da kupim cerki rodjendansku tortu,,do novog textabis bald u.tschüssssssssss


ma uvek može da se vrati dah života, samo ja mislim da ti treba da stremiš novim ciljevima

inače, za oživljavanje bilo čega, lekcija prva, zna se:taube taube 21:47 06.12.2013

Re: ravna crta

ma uvek može da se vrati dah života, samo ja mislim da ti treba da stremiš novim ciljevima

ali zasto ozivljavati zavrsenu diskusiju? zar blog diskusija moze trajati 7 dana? to je nemoguce draga moja, to malo kad i malo kome podje za rukom,

jel broj komentara merilo uspesnosti bloga? mislim da nije,,vaznija je citanost,,

broj komentara je merilo popularnosti il nedobog necije opsednutosti mojim misljenjem, ti nisi takva, da ti je bas toliko stalo da citas sta ja mislim, sta ja pisem, ali kome je stalo?

pitala bih krkara preko pp dal je stalo njemu da ovi komentari jos traju al me nesto stra` od njega i bojim se da mi nece odgovoriti na pp, a ja ne volim kad me neko ignorise,,

od silnih komentara ogladnim , pa previse jedem sto nije dobro za moju savrsenu figuru, tako da cu ubuduce biti zadovoljna i sa 50 do 100 komentara, puna kapa.

samo ja mislim da ti treba da stremiš novim ciljevimanaravno, uvek, moj samorazvoj u otklanjanju felera u Misljenju i izbora tema tece i dalje, cudi me da toliko navaljujes da pisem nesto novo, polakooooo

pogledaj neke
filmove u medjuvremenu

dok budes gledala filmove vreme ce proleteti i eto taube s novim blogom,,
bis später
taube taube 21:52 06.12.2013

Re: ravna crta

larisa_bg

taubecak ni ti vise ne mozes da je reanimiras, mozda bi mogao krkar, pitaj ga, ja zurim u market da kupim cerki rodjendansku tortu,,do novog textabis bald u.tschüssssssssssma uvek može da se vrati dah života, samo ja mislim da ti treba da stremiš novim ciljevimainače, za oživljavanje bilo čega, lekcija prva, zna se:

ej super ti ovaj video, svidja mi se sto na kraju donosi saznanje kad je nastao francuski poljubac odn. kad je taj izraz usao u engl.jezik. ovaj video zadovoljava moju zedj za znanjem, hvala

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana