Ekonomija| Politika

Restrukturiranje - šta će se dogoditi 15.maja

Saša Radulović RSS / 15.04.2014. u 00:14

U novembru mesecu 2013.godine Ustavni sud je proglasio neustavnom odredbu Zakona o privatizaciji koja praktično zabranjuje poveriocima da naplate svoja potraživanja od preduzeća u restrukturiranju. Ta odluka će biti objavljena u Službenom glasniku 15.maja. Ako se bude poštovala, ova odluka će sva preduzeća u restrukturiranju, njih 153, odvesti u stečaj. I RTB Bor, i Ikarbus, i Galeniku, i Politiku, i Petrohemiju, i Simpo i ... Sva, baš sva.


Odluka Ustavnog suda je potpuno razumljiva i trebalo je mnogo ranije da se desi. Zakonodavac je mogao zakonom da propiše moratorijum na naplatu potraživanja, ali samo u jednom kratkom vremenskom periodu i sa ciljem da se dužnicima ostavi prostor da se restrukturiraju. Ta odredba se, međutim, pretvorila u tešku zloupotrebu prava poverilaca i veliki deo privatne privrede prvo oterala u blokadu, a zatim i u stečaj.


Na sastanku sa predsednikom Ustavnog suda u decembru mesecu, nakon što je Ustavni sud doneo ovu odluku, na kome smo razgovarali i o novim zakonima o stečaju i privatizaciji koje je Ministarstvo privrede upravo podnelo Vladi na usvajanje, Predsednik Ustavnog suda nam je rekao da će Ustavni sud ostaviti 6 meseci Vladi da se pripremi na ovu promenu i da će odluku o proglašenju moratorijuma neustavnim objaviti na kraju zakonskog roka, odnosno 15.maja.


U originalnom predlogu zakona o privatizaciji koji je ušao u javnu raspravu u oktobru mesecu, predvideli smo da se restrukturiranje okonča do 30.juna 2014.godine. Nakon odluke Ustavnog suda iz novembra meseca, taj rok smo pomerili na 14.maj.2014.godine. Po novom zakonu, restrukturiranje se okončava podnošenjem sudu plana reorganizacija koji u sebi sadrži finansijsko restrukturiranje, plan budućeg poslovanja, otpuštanje viška zaposlenih uz podršku tranzicionog fonda i izvor obrtnih sredstava za nastavak poslovanja. Ukoliko poverioci izglasaju plan, privredno društvo nastavlja da radi u skladu sa planom, ukoliko ne, otvara se stečajni postupak, prodaje se imovina i namiruju poverioci.

Jedan od pet ekonomskih prioriteta rekonstruisane vlade od 02.septembra 2013.godine je bio završetak restrukturiranja 153 preduzeća koja zapošljavaju preko 50.000 ljudi, koja godišnje koštaju građane Srbije 750 miliona dolara. Mnoga od tih preduzeća parazitiraju u restrukturiranju već 10 godina na leđima poreskih obvezika. Umesto sistemskog rešenja, političari se godinama prikazuju kao spasioci-lovci na strane investitore koji će nam rešiti naše probleme. Pa smo tako dobili čitavu pljačkašku privatizaciju, a sada dobijamo Vršačke vinograde, koje smo na sreću sprečili, i slične nove pokušaje ugradnje.


Preduzeća u restrukturiranju su u potpunoj vlasti nadzornih odbora i direktora koje postavljaju političke stranke. Znači političkih stranaka. Ona su takođe dom za desetine hiljada sindikalnih organizacija. Svi oni parazitiraju na leđima poreskih obveznika. Taj sistem se pretvorio u stil života. Svi znaju da se ništa ozbiljno ne radi. Zaposleni slabo ili nikako ne dolaze na posao u većini ovih firmi. Snalaze se nekim radom na crno, čekaju da nešto kapne iz budžeta ili Fonda za razvoj i mere kada je trenutak da uzmu neki socijalni program. Prirodno, kada je država neodgovorna, kada nema ni sistema ni pravila, svako vodi računa o svom interesu. Svako malo se digne negde neka gužva, neka pruga, put ili most, država iscedi neke pare iz budžeta, iz Fonda za razvoj, iz neke od svojih odličnih banaka koje su popropadale u poslednje 3 godine, pare se podele radnicima ali i mnogim drugim koji su se nakačili na ovaj sistem, i tako već 10 godina.


Kako se radi restrukturiranje bilo koje firme u svetu? Ako ste ozbiljni, naravno.
Prvo se utvrde imovina i obaveze. Proceni se vrednost imovine i odredi se prioritet i visina potraživanja poverilaca. Ako su dugovi veći od imovine, to znači da sve pripada poveriocima. Vlasnici su bili neodgovorni/neuspešni i izgubili su sve. U većini preduzeća u restrukturiranju, obaveze su veće od imovine. Šta se radi u tom slučaju? Radi se finansijsko restrukturiranje. Konvertuju potraživanja u kapital. Poverioci postaju vlasnici i time se firma oslobađa dugova.


Šta dalje? Utvrdi se pozicija na tržištu, proizvodi, kupci i dobavljači i piše se poslovni plan. Ako poslovni plan ima poslovnog smisla, novi vlasnici se opredeljuju da nastave poslovanje. Ukoliko ne, imovina se rasprodaje, i od dobijenog novca se namiruju poverioci. Ovo se radi kroz stečajni postupak i u tom slučaju konverzija potraživanja u kapital nije ni potrebna. Moguća je i kombinacija ova dva rešenja. Utvrdi se i da li postoji imovina koja firmi ne treba za normalno poslovanje i koja bi se mogla prodati. Recimo investicione nekretnine ili rashodovane zalihe. To se proda, i od tog novca se finansira deo kompanije koji nastavlja poslovanja. To se koristi za obrtni kapital. Dodatan izvor obrtnog kapitala je i novo kreditno zaduženje. Ko piše poslovni plan? Menadžment kompanije. Ko procenjuje da li poslovni plan ima smisla? Poverioci. Njihove su pare. U ovoj fazi su kompanije već spremne za ulazak investitora. Idealno već kao deo plana reorganizacije, ali realističnije u periodu nakon njegovog usvajanja. I da, posao traženja investitora nije posao za neko ministarstvo, već za menadžment kompanija.


Inače isti ovaj postupak se sprovodi i kod sanacije javnih preduzeća. Ovo je trebalo da uradimo kada smo prodavali NIS. Da smo uradili popis imovine i procenu njene vrednosti, sigurno ne bi za DŽ poklonili nalazišta gasa na teritoriji Vojvodine. Da smo uradili popis i procenu imovine, sigurno ne bi ni potpisali štetan ugovor kojim Etihad postaje suvlasnik JATA. Nemamo pojma šta smo dali. A budžet preuzima sve dugove. Kada kažem budžet, mislim poreski obveznici. Isto tako i Fiat i nebrojani drugi primeri. Sve ovo je neozbiljno. Diletantski. Štetno po Srbiju. Da ne kažem neku težu reč. I nisu problem Rusi ili Arapi. Oni svakako teže da potpišu što bolji ugovor za njih. Problem smo mi. Jedino mi gledamo kako da potpišemo što lošiji ugovor za nas. I da ga još proglasimo tajnim. Vrhunska neodgovornost. I ne možete ni krivično da je gonite, jer je sve odluke na kraju donela vlada kao najviši organ izvršne vlasti.


Šta smo mi uradili? Ministarstvo privrede je na realizaciji plana restrukturiranja svih 153 preduzeća počelo da radi već 03.septembra. Pokrenuli smo postupak pravljenja ličnih karata, popisa i procene vrednosti imovine i obaveza. Imali smo veliku opstrukciju od strane direktora i nadzornih odbora koji su ih podržavali. RTB Bor, FAP, Galenika, Ikarbus i mnogi drugi. Osluškivali su šta im kaže kabinet i ljudi iz/oko kabineta, i kada nije bilo poruka, onda su sarađivali jer su mislili da kabinet stoji iza projekta ličnih karata. Kada su se u javnosti pojavljivale prikrivene i manje prikrivene kritike na rad minstarstva, saradnja je prestajala. I tako u talasima gotovo pet meseci.


Paralelno sa ovim, pripremili smo i nove zakone o stečaju i privatizaciji koji je trebalo da prate proces restrukturiranja, uvedu potpunu transparentnost i spreče mnoge uočene zloupotrebe iz prošlosti. Npr. po novom zakonu o privatizaciji, šeme tipa Vršačkih vinograda ne bi bile moguće. Offshore kompanije iz poreskih rajeva iza kojih se obično krije pranje novca naših građana više ne bi mogle da učestvuju u privatizaciji. Ukidaju se partijski nadzorni odbori i uvodi puna odgovornost direktora i odgovornost Agencije za privatizaciju u praćenju poslovanja nakon privatizacije.


Zakon o stečaju je značajno promenio redosled namirenja poverilaca. Potraživanja radnika na ime minimalnih zarada i na ime neplaćenog radnog staža za sve godine su stavljene u prvi isplatni red. U drugi isplatni red su stavljeni dobavljači, kao i potraživanja radnika iznad minimalca. U treći subordinirani poverioci. A u četvrti, poslednji isplatni red, ulaze potraživanja povezanih lica, uključujući i offshore firme naših vrlih privatizatora. Zakon o stečaju je značajno povećao transaprentnost i obaveze stečajnih upravnika, kao i uveo stroge kriterijume kod podnošenja planova reogranizacije u pogledu njihove izvodljivosti,


Ove odredbe su uvele paniku među naše bizmismene, pa su požurili da podnesu plan reorganizacije za svoja privatna, uglavnom privatizovana preduzeća, pre nego što novi zakon stupi na snagu. To je bio jedan od razloga otpora reformama.

Zakoni su bili pripremljeni i poslati vladi na usvajanje početkom decembra meseca. I tada su zakočeni od strane Aleksandra Vučića i SNS-a, uz pomoć buke kabinetskih sindikata. Sve je kulminiralo 20. januara 2014. godine kada su zakoni stopirani uz trijumf pomenutih kabinetskih sindikata. I onda se krenulo na izbore.

Posledice ovog neodgovornog ponašanja vlade, Aleksandra Vučića i sindikata biće još jedan težak udarac privredi, budžetu i društvu u celini. Umesto uređenog i odgovornog okončanja procesa restrukturiranja, dobićemo haos i ogroman trošak gašenja požara koji se ne može ugasiti. Da su zakoni prošli, ministarstvo privrede bi dobilo sve poluge neophodne da uvede red i završi proces finansijskog restrukturiranja, ukloni političke partije iz odlučivanja i pripremi sve firme za privatizaciju. Privatizacija ovih kompanija bi se onda mogla posmatrati i kao „reindustrijalizacija" privrede, mada ne volim taj termin.

O ovome sam pisao u tekstu ostavke na mesto ministra privrede. I o pet ekonomskih ciljeva vlade i o posledicama zaustavljanja reformi preduzeća u restrukturiranju.


"Одустајањем од усвајања закона о приватизацији, стечају и још два пратећа закона, владајућа коалиција је показала велику неодговорност. Да су уместо опструкције закони били усвојени у децембру месецу, Агенција за приватизацију би у складу са плановима у јануару поднела план финансијског реструктурирања за 10 предузећа и не само испунила обавезе према Светској банци за кредит од 250 милиона $, већ би и те прве фирме могле да успешно заврше финансијско реструктурирање у фебруару, добију обртна средства од Фонда за развој и почну нормално да функционишу на здравим тржишним основама. Ни да се закони усвоје у јануару није било касно. Уместо тога, ове урушене друштвене фирме су осуђене на даље пропадање, а запослени остављени у даљој неизвесности. Трошак за буџет је велики."

Rešenje još uvek postoji. Ono je u brzom donošenju neophodnih zakona sa izmenama zbog propuštena 4 meseca i svih odgovarajućih podzakonskih akata pre 15.maja, paralelan rad na završetku postupka ličnih karata, popisa imovine, obaveza i pravljenje poslovnog plana za 2014.godinu. Čovek na koga je vlada protivustavno prenela ovlašćenja ministra privrede niti ovo razume, niti je bilo šta na ovome radio. Bavio se arčenjem novca na Goliju, krpljenjem rupa i štrajkova zaobilaženjem Zakona o budžetu i prebacivanjem budžetskih stavki u budžetsku rezervu i ostalim ničim, i eto nas pred vratima 15.maja. Sva preduzeća u restrukturiranju su se vratila na staro. Partijski kadrovi su se vratili na staro. I onaj iz RTB Bora, i onaj iz Simpa. Na kukanje za subvencijama i garancijama države.


Ovo naravno ne razume ni Aleksandar Vučić. On će nastaviti da plasira priče o kraju partijskog zapošljavanja, razbijati brave, dok će u isto vreme i dalje čuvati svoje nadzorne odbore, direktore RTB Bora, Železnica, svog kuma u EMS-u i ostalih genijalnih menadžera, sve svoje turobne tajne ugovore i još tajnije privatizacije, jaja na oku, Mercedese, ine investitore i ostalu kabinetsku ekonomsku gimnastiku. On je u ekonomiji tek krenuo, stigao do jelena i slonova, šlank i malo punijih dama. Razrađuje nove, originalne i genijalne koncepte agresivnog zapošljavanja, kupiš 10 platiš 3 subvencija, oporezivanja političara, prebacivanja neradnika iz javnog u privatni sektor, tišinom prekrivenog odustajanja od svoje druge genijalne, doduše neustavne, mere solidarnog poreza i ostalih genijalnih poteza za koje će verovatno biti nominovan i za nobelovu nagradu zajedno sa bivšim premijerom. On će za ekonomiju i novu ekonomsku teoriju pod imenom Feketić ekonomija.

 

www.dostajebilo.rs

Facebook grupa - Dosta je bilo

https://twitter.com/SasaRadulovich

.

 

 Komentari (179)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 02:05 15.04.2014

Šta je bilo...

Ona su takođe dom za desetine hiljada sindikalnih organziacija.


Koliko sindikalnih organizacija? Hmm, dakle 50 tisuća zaposlenih, desetine hiljada sindikalnih organizacija, znači na parove razbrojs, svi za ruke, pa svaki par u jednu sindikalnu?


                   

hajkula1 hajkula1 10:34 15.04.2014

Re: Šta je bilo...

Dont Fear The Reaper
Ona su takođe dom za desetine hiljada sindikalnih organziacija.


Koliko sindikalnih organizacija? Hmm, dakle 50 tisuća zaposlenih, desetine hiljada sindikalnih organizacija, znači na parove razbrojs, svi za ruke, pa svaki par u jednu sindikalnu?
Nerazumevanje pročitanog.

Lepo piše, 153 preduzeća u restrukturiranju koja zapošljavaju 50.000 zaposlenih. Broj sindikalnih organizacija je ukupan broj svih sindikalnih organizacija. Pa ima i preduzeća koja nisu u restrukturiranju i u svakom je bar jedna sindikalna oraganizacija (često ih je 2-3-4; te sindikat (struke) te nezavisni sindikat, te samostalni...).

Znači,
sindikalne organizacije u preduzećima u restrukturiranju + sindikalne organizacije u drugim preduzećima = broj sindikalnih organizacija

Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 10:51 16.04.2014

Re: Šta je bilo...

Aman ajde što braniš koještarije, ali pre toga barem pročitaj. Znam, znam ni najzadrtiji fanovi ne mogu da iščitaju kada Radulović krene u svoje ofanzive ☻ ali ipak, kada si tako eksplicitna pa drugima "tumačiš" red je da pročitaš barem tu jednu rečenicu onog što kao braniš.

Ona su takođe dom za desetine hiljada sindikalnih organizacija.

Jasno i ne ostavlja mesta za ta tvoja "objašnjenja."

Ah, ček, pa ta rečenica je bila i kvotirana, dakle mora biti da si je videla? Hmmm, možda je nisi razumela? Ih, a tako kratka i tako jasna. To da si namerno krenula da joj izvrćeš smisao se apriorno odbacuje, nema toga ovde, pogotovo ne kod zadrtih fanova. Znači, preostaje da nisi uspela da povežeš tu rečenicu sa prethodnim (gradivo za Malu Maturu), pa da ti pomognemo:

"Preduzeća u restrukturiranju su u potpunoj vlasti nadzornih odbora i direktora koje postavljaju političke stranke. Znači političkih stranaka. Ona su takođe dom za desetine hiljada sindikalnih organizacija. "

I onda se ljudi čude što se pada na maloj maturi ;> Ubr, pala bi ti na maloj maturi i na matematici, ali to je druga priča.
brlog92 brlog92 02:07 15.04.2014

Prioriteti

Ovo naravno ne razume ni Aleksandar Vučić. On će nastaviti da plasira priče o kraju partijskog zapošljavanja, razbijati brave, dok će u isto vreme i dalje čuvati svoje nadzorne odbore, direktore RTB Bora, Železnica, svog kuma u EMS-u i ostalih genijalnih menadžera, sve svoje turobne tajne ugovore i još tajnije privatizacije, jaja na oku, Mercedese, ine investitore i ostalu kabinetsku ekonomsku gimnastiku.


Pre bilo kakvih ekonomskih reformi, Srbiji su potrebne duboke politicke reforme koje bi obuhvatile reformu i ciscenje bezbednosnog sektora, promenu izbornog zakona, krivicno gonjenje svih pojedinaca za koje postoje materijalni dokazi da su vrsili zlocine, ukljucujuci i ratne zlocine, i dozivotnu lustraciju svih pojedinaca koji su vrsili vlast u zlocinackom rezimu Slobodana Milosevica. Tek tada ili, u najmanju ruku, paralelno sa takvom vrstom reformi, bi imalo smisla raditi na ekonomiji.

Ono sto mnogi ne shvataju je da je rezim u Srbiji nepromenjen od 8. sednice SKS 1987. Isti pojedinci su u vlasti vec tri decenije. Sistem je tako koncipiran da odrzava status quo u nedogled. Izbori nemaju nikakvog smisla u Srbiji vec postoje samo da bi stvorili iluziju kako za gradjane tako i za svet da je Srbija demokratska drzava a ne klerofasisticko leglo kriminalaca/ratnih zlocinaca i satelit Kremlja u sred EU.

Da li je samo problem to sto je Aleksandar Vucic demagog koji je ne moze da donese promenu jer bi time ugrozio interese samog rezima ciji je on dugi niz godina deo? Ili je takodje problem da EU i Nemacka daju podrsku osobi koja ima nerazjasnjenu ulogu u UBISTVU novinara (Slavka Curuvije)? Osobi koja je otvoreno pretila tom novinaru putem medija sa pozicije ministra u zlocinackoj vladi neposredno pred njegovo ubistvo i za sta nikada nije cak ni ispitan. Ili je problem u tome da vecina u Srbiji nema problem sa cinjenicom da postoje indicije da im je (buduci) premijer umesan u ubistvo novinara?

Koga i sta ce ovaj Seseljev fasista da promeni? Da li se vi gospodine Radulovicu zaista cudite sto Vucic radi to sto radi? Da li iko od vas veruje da ce ovi sada nesto da promene u Srbiji? Ili su to mozda ocekivali od "gimme-me-five" Tadica & Co.? Pa da je zaista DS bio "nesto drugo" promene bi bile itekako vidljive i opipljive danas. To je jedan te isti rezim koji se ne moze promeniti izborima jer su oni najobicnija farsa u Srbiji. Gospodine Radulovicu, uz svo duzno postovanje za sve sto pokusavate da uradite (iskreno), vrsta reformi koja je neophodna Srbiji najverovatnije bi morala da uljuci i primenu sile - jer ti sto su stekli privilegije i bogatstva tokom zlocinackih devedesetih ce stititi svoje interese po cenu gradjanskog rata u Srbiji. Uz svesrdnu podrsku sponzora i sefova iz Kremlja. Glavni stit rezima u Srbiji je upravo narod - koji je sludjen fasistickom propagandom u poslednjih trideset godina. Zlocinacki rezim ce se do kraja sakrivati iza "srpstva" i "srpskog naroda" - kojeg, istovremeno, tako besomucno pljacka. A, ako stvarno oseti ugrozenost - onda strelja.

charlie charlie 05:45 15.04.2014

Re: Prioriteti

brlog92
Ovo naravno ne razume ni Aleksandar Vučić. On će nastaviti da plasira priče o kraju partijskog zapošljavanja, razbijati brave, dok će u isto vreme i dalje čuvati svoje nadzorne odbore, direktore RTB Bora, Železnica, svog kuma u EMS-u i ostalih genijalnih menadžera, sve svoje turobne tajne ugovore i još tajnije privatizacije, jaja na oku, Mercedese, ine investitore i ostalu kabinetsku ekonomsku gimnastiku.


Pre bilo kakvih ekonomskih reformi, Srbiji su potrebne duboke politicke reforme koje bi obuhvatile reformu i ciscenje bezbednosnog sektora, promenu izbornog zakona, krivicno gonjenje svih pojedinaca za koje postoje materijalni dokazi da su vrsili zlocine, ukljucujuci i ratne zlocine, i dozivotnu lustraciju svih pojedinaca koji su vrsili vlast u zlocinackom rezimu Slobodana Milosevica. Tek tada ili, u najmanju ruku, paralelno sa takvom vrstom reformi, bi imalo smisla raditi na ekonomiji.

Ono sto mnogi ne shvataju je da je rezim u Srbiji nepromenjen od 8. sednice SKS 1987. Isti pojedinci su u vlasti vec tri decenije. Sistem je tako koncipiran da odrzava status quo u nedogled. Izbori nemaju nikakvog smisla u Srbiji vec postoje samo da bi stvorili iluziju kako za gradjane tako i za svet da je Srbija demokratska drzava a ne klerofasisticko leglo kriminalaca/ratnih zlocinaca i satelit Kremlja u sred EU.

Da li je samo problem to sto je Aleksandar Vucic demagog koji je ne moze da donese promenu jer bi time ugrozio interese samog rezima ciji je on dugi niz godina deo? Ili je takodje problem da EU i Nemacka daju podrsku osobi koja ima nerazjasnjenu ulogu u UBISTVU novinara (Slavka Curuvije)? Osobi koja je otvoreno pretila tom novinaru putem medija sa pozicije ministra u zlocinackoj vladi neposredno pred njegovo ubistvo i za sta nikada nije cak ni ispitan. Ili je problem u tome da vecina u Srbiji nema problem sa cinjenicom da postoje indicije da im je (buduci) premijer umesan u ubistvo novinara?

Koga i sta ce ovaj Seseljev fasista da promeni? Da li se vi gospodine Radulovicu zaista cudite sto Vucic radi to sto radi? Da li iko od vas veruje da ce ovi sada nesto da promene u Srbiji? Ili su to mozda ocekivali od "gimme-me-five" Tadica & Co.? Pa da je zaista DS bio "nesto drugo" promene bi bile itekako vidljive i opipljive danas. To je jedan te isti rezim koji se ne moze promeniti izborima jer su oni najobicnija farsa u Srbiji. Gospodine Radulovicu, uz svo duzno postovanje za sve sto pokusavate da uradite (iskreno), vrsta reformi koja je neophodna Srbiji najverovatnije bi morala da uljuci i primenu sile - jer ti sto su stekli privilegije i bogatstva tokom zlocinackih devedesetih ce stititi svoje interese po cenu gradjanskog rata u Srbiji. Uz svesrdnu podrsku sponzora i sefova iz Kremlja. Glavni stit rezima u Srbiji je upravo narod - koji je sludjen fasistickom propagandom u poslednjih trideset godina. Zlocinacki rezim ce se do kraja sakrivati iza "srpstva" i "srpskog naroda" - kojeg, istovremeno, tako besomucno pljacka. A, ako stvarno oseti ugrozenost - onda strelja.


Једне те исте фразетине ! (... злочиначки режим Слободана Милошевића и бла, бла, бла ...). Како вам не досади да понављате те будалаштине --- зашто да не идемо мало даље до периода драгог вам друга Тите итд ...
Доста је више тих прича о коренитим променама, толико коренитим да не могу да се проведу.
Србији требају промене, али оствариве промене са примереном метриком која би квантификовала интензитет и тренд тих промена ... нпр. смањење тренда губљења радних места за толико и толико процената --- пази смањење негативног тренда ... за ћошкасте главе - и ово је позитивно итд ... (мислим да је о томе писао кркан на неком од последњих блогова ... без обзира што се са њим у мноштво ствари не слажем, он је у стању да пластично дочара ствар за људе који незнатно слабије капирају).
Дакле, промене да --- али промене које могу да се лако провере и квантификују, а не ове опште будалаштине следбеника КПЈ-ота (већих комуњара од самог Милошевића итд ...).
ПС. 15. маја се неће догодити ништа ... та нећемо се ваљда држати закона као пијан плота !?

looping looping 06:00 15.04.2014

Re: Prioriteti

Gospodine Radulovicu, uz svo duzno postovanje za sve sto pokusavate da uradite (iskreno), vrsta reformi koja je neophodna Srbiji najverovatnije bi morala da uljuci i primenu sile - jer ti sto su stekli privilegije i bogatstva tokom zlocinackih devedesetih ce stititi svoje interese po cenu gradjanskog rata u Srbiji.

brlog92 ?

Pa ti si ovde otvorio nalog samo radi pljuvačine i podstrekivanja na primenu sile. Neki revolucionar, rekao bih.
Izbori nemaju nikakvog smisla u Srbiji vec postoje samo da bi stvorili iluziju kako za gradjane tako i za svet da je Srbija demokratska drzava a ne klerofasisticko leglo kriminalaca/ratnih zlocinaca i satelit Kremlja u sred EU.

Nije mi jasno zbog čega je u modi povezivati fašizam sa Kremljom. Revidiranje istorije?
8c_competizione 8c_competizione 08:22 15.04.2014

Re: Prioriteti

duboke politicke reforme koje bi obuhvatile reformu i ciscenje bezbednosnog sektora, promenu izbornog zakona, krivicno gonjenje svih pojedinaca za koje postoje materijalni dokazi da su vrsili zlocine, ukljucujuci i ratne zlocine, i dozivotnu lustraciju svih pojedinaca koji su vrsili vlast u zlocinackom rezimu Slobodana Milosevica.


zvuci ko 6. oktobar!

bar meni ...

nije da se ne slazem ...
urbana_gerila urbana_gerila 09:29 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping

Pa ti si ovde otvorio nalog samo radi pljuvačine i podstrekivanja na primenu sile. Neki revolucionar, rekao bih.


pa, stvarno, bre, da je pravi revolucionar ili bi to ovde radio bez naloga ili bi otvorio nalog star najmanje pešes godina.
nikad od njega spomeničar.

nego, ako smem da priupitam, šta je ovde konkretno pogrešno?

brlog92

vrsta reformi koja je neophodna Srbiji najverovatnije bi morala da uljuci i primenu sile - jer ti sto su stekli privilegije i bogatstva tokom zlocinackih devedesetih ce stititi svoje interese po cenu gradjanskog rata u Srbiji.

looping looping 09:42 15.04.2014

Re: Prioriteti

pa, stvarno, bre, da je pravi revolucionar ili bi to ovde radio bez naloga ili bi otvorio nalog star najmanje pešes godina.


A jel' mogu bez naloga da se pišu komentari na B92 blogu?
Jel' može da se otvori nalog pešes godina star?
Onda je revolucionar - haker.
nego, ako smem da priupitam, šta je ovde konkretno pogrešno?

brlog92

vrsta reformi koja je neophodna Srbiji najverovatnije bi morala da uljuci i primenu sile - jer ti sto su stekli privilegije i bogatstva tokom zlocinackih devedesetih ce stititi svoje interese po cenu gradjanskog rata u Srbiji.

Ništa tu nije pogrešno.
Čovek bi primenom sile da menja stvari, da pravi novi majdan. Samo mu CIA fali (ili ne fali ).
urbana_gerila urbana_gerila 09:58 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping

Ništa tu nije pogrešno.
Čovek bi primenom sile da menja stvari, da pravi novi majdan. Samo mu CIA fali (ili ne fali ).


nači, kako nije pogrešna ideja, omanuo je kod strategije i taktike?
looping looping 10:11 15.04.2014

Re: Prioriteti

nači, kako nije pogrešna ideja, omanuo je kod strategije i taktike?

Nije ni pogrešno ni ispravno, to je filozofsko pitanje. Da li je Ukrajini Majdan na štetu ili korist?
anonimni_autor anonimni_autor 10:11 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping
Gospodine Radulovicu, uz svo duzno postovanje za sve sto pokusavate da uradite (iskreno), vrsta reformi koja je neophodna Srbiji najverovatnije bi morala da uljuci i primenu sile - jer ti sto su stekli privilegije i bogatstva tokom zlocinackih devedesetih ce stititi svoje interese po cenu gradjanskog rata u Srbiji.

brlog92 ?

Pa ti si ovde otvorio nalog samo radi pljuvačine i podstrekivanja na primenu sile. Neki revolucionar, rekao bih.
Izbori nemaju nikakvog smisla u Srbiji vec postoje samo da bi stvorili iluziju kako za gradjane tako i za svet da je Srbija demokratska drzava a ne klerofasisticko leglo kriminalaca/ratnih zlocinaca i satelit Kremlja u sred EU.

Nije mi jasno zbog čega je u modi povezivati fašizam sa Kremljom. Revidiranje istorije?

I ako podržavam većinu Radulovićevih stavova, ta satanizacija Kremlja mi uopšte nije jasna. I ako Zapad koji je u neprestanoj ekspanziji i otimanju novih prostora i to po svaku cenu, trenutmo upoređuje mišiće sa Rusijom, njihove firme su užasnute ekonomskim sankcijama jer gube ogromno nezasito tržište za svoje prizvode. Zato mi moramo da sledimo primer EU kada je to na našu štetu jer imamo izuzetno povlašćen položaj u trgovini sa Rusijom? Ja mislim da bi trebali da budemo manje politički ostraćeni, a više praktični. Mislim da sada usred smanjenog broja izvoznika na to ogromno tržište mi imamo dobru šansu da zaradimo, pa makar(kao što milenijumima rade sposobni trgovci) samo preprodavali tuđu robu Rusima. Molio bih da mi Saša odgovori kako on vidi novonastalu situaciju, jer ja je vidim kao izvoznu šansu.PS nadam se da ovim nisam trolovao blog.
urbana_gerila urbana_gerila 10:26 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping
nači, kako nije pogrešna ideja, omanuo je kod strategije i taktike?

Nije ni pogrešno ni ispravno, to je filozofsko pitanje. Da li je Ukrajini Majdan na štetu ili korist?


ne znam, pokazaće vreme, no - ja nisam primetio da je brlog92 komentarisao ukrajinu.


Saša Radulović Saša Radulović 10:32 15.04.2014

Re: Prioriteti

Ne razumem gde ste kod mene videli satanizaciju Kremlja. Jeste van teme i ne bih na ovom blogu. Mi moramo da budemo praktični. Mi smo mala zemlja i naš posao nije da rešavamo svetske probleme i nepravde, već da gledamo svoje interese.
looping looping 10:49 15.04.2014

Re: Prioriteti

urbana_gerila
looping
nači, kako nije pogrešna ideja, omanuo je kod strategije i taktike?

Nije ni pogrešno ni ispravno, to je filozofsko pitanje. Da li je Ukrajini Majdan na štetu ili korist?


ne znam, pokazaće vreme, no - ja nisam primetio da je brlog92 komentarisao ukrajinu.Ja sam komentarisao Ukrajinu i primenu sile radi smene vlasti.
a_jovicic a_jovicic 11:07 15.04.2014

Re: Prioriteti... a evo kako to rade i neke nekomunističke države ...

Capital punishment in Singapore

urbana_gerila urbana_gerila 11:20 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping

Ja sam komentarisao Ukrajinu i primenu sile radi smene vlasti.


ne.
ti si iz njegovog komentara zaključio kako je on revolucionar, jer, po onome što si napisao, revolucionar je neko spreman na pljuvačinu i podstrekavanje na primenu sile, a, valjda, da bi potkrepio tu tvrdnju kao argument si potegao i datum otvaranja njegovog naloga.

paralelu sa ukrajinom u priču si uveo u prepisci sa mnom, vrlo besmisleno, ako smem da primetim.
hajkula1 hajkula1 11:22 15.04.2014

Re: Prioriteti

charlie
brlog92
Ovo naravno ne razume ni Aleksandar Vučić. On će nastaviti da plasira priče o kraju partijskog zapošljavanja, razbijati brave, dok će u isto vreme i dalje čuvati svoje nadzorne odbore, direktore RTB Bora, Železnica, svog kuma u EMS-u i ostalih genijalnih menadžera, sve svoje turobne tajne ugovore i još tajnije privatizacije, jaja na oku, Mercedese, ine investitore i ostalu kabinetsku ekonomsku gimnastiku.


Pre bilo kakvih ekonomskih reformi, Srbiji su potrebne duboke politicke reforme koje bi obuhvatile reformu i ciscenje bezbednosnog sektora, promenu izbornog zakona, krivicno gonjenje svih pojedinaca za koje postoje materijalni dokazi da su vrsili zlocine, ukljucujuci i ratne zlocine, i dozivotnu lustraciju svih pojedinaca koji su vrsili vlast u zlocinackom rezimu Slobodana Milosevica. Tek tada ili, u najmanju ruku, paralelno sa takvom vrstom reformi, bi imalo smisla raditi na ekonomiji.

Ono sto mnogi ne shvataju je da je rezim u Srbiji nepromenjen od 8. sednice SKS 1987. Isti pojedinci su u vlasti vec tri decenije. Sistem je tako koncipiran da odrzava status quo u nedogled. Izbori nemaju nikakvog smisla u Srbiji vec postoje samo da bi stvorili iluziju kako za gradjane tako i za svet da je Srbija demokratska drzava a ne klerofasisticko leglo kriminalaca/ratnih zlocinaca i satelit Kremlja u sred EU.


Једне те исте фразетине ! (... зличиначки режим Слободана Милошевића и бла, бла, бла ...). Како вам не досади да понављате те будалаштине --- зашто да не идемо мало даље до периода драгог вам друга Тите итд ...
Доста је више тих прича о коренитим променама, толико коренитим да не могу да се проведу.
Србији требају промене, али оствариве промене


Mišković je višestruko uvećao svoje bogatstvo posle 2000. god. (Sada ga procesuiraju za najmanji deo. Videćemo kako će se završiti, da li kao svaka predstava bez aplauza?).

Ako je neko pripremio teren za tako nešto, to je takozvani DOS, vlast od 2000. do 2012. Opljačkali su nas, ponizili, uništili bankarstvo, finansije, dokusurili privredu, zdravstvo, obrazovanje, kulturu...

Ako neko gura u fizičke sukobe onda je to Vučić. On ne ume drugačije. Ne može da se odrekne upravnih odbora u preduzećima a kamoli nešto drugo.

Jeftinim marketinškim trikovima, na primer smanjivanjem plata političarima, neguje svoju božanstvenost.
Još neko vreme moći će praznim, populističkim merama da spinuje. Kada ne bude rezultata, videćemo.

Molim da se držimo teme, RESTRUKTURIRANJE preduzeća u Srbiji a svoju rusofobiju zadržati u svom brlogu.


Vratimo se svojim problemima.

Da li su mere koje uvodi Vučić onakve kakve treba da se primenjuju ili su to štetne mere?


looping looping 11:29 15.04.2014

Re: Prioriteti

ti si iz njegovog komentara zaključio kako je on revolucionar, jer, po onome što si napisao, revolucionar je neko spreman na pljuvačinu i podstrekavanje na primenu sile, a, valjda, da bi potkrepio tu tvrdnju kao argument si potegao i datum otvaranja njegovog naloga.

Tačno tako.
paralelu sa ukrajinom u priču si uveo u prepisci sa mnom, vrlo besmisleno, ako smem da primetim.

Žao mi je ako ne razumeš paralelu između zemlje gde je trenutno građanski rat i zemlje gde ti i brlog92 mislite da je potreban građanski rat.
hajkula1 hajkula1 11:32 15.04.2014

Re: Prioriteti

Saša Radulović
Ne razumem gde ste kod mene videli satanizaciju Kremlja. Jeste van teme i ne bih na ovom blogu. Mi moramo da budemo praktični. Mi smo mala zemlja i naš posao nije da rešavamo svetske probleme i nepravde, već da gledamo svoje interese.Priviđa im se.

Mada, ne znam da li je to samo ili neko namerno učatava a ostali papagajski ponavljaju?

urbana_gerila urbana_gerila 11:32 15.04.2014

Re: Prioriteti

hajkula1
a svoje rusofilstvo zadržati u svom brlogu.


omanula si, bre, hvjerice.
mislim, lep pokušaj sa tom igrom reči, ali brlog, po komentaru sudeći, gaji animozitet prema kremlju, ono - ko radikal prema naprednjaku.
urbana_gerila urbana_gerila 11:51 15.04.2014

Re: Prioriteti


looping
ti si iz njegovog komentara zaključio kako je on revolucionar, jer, po onome što si napisao, revolucionar je neko spreman na pljuvačinu i podstrekavanje na primenu sile, a, valjda, da bi potkrepio tu tvrdnju kao argument si potegao i datum otvaranja njegovog naloga.

Tačno tako.


javi kad kreneš kod raznih miškovića da im uz kafu objasniš kako treba da nestanu zajedno sa političarima koje su instalirali radi očuvanja razbojničkog sistema.
siguran sam da će te saslušati, i sa suzama u očima, pred tobom, ne samo pocepati tapiju na sve što su stekli nego će i ono što su, i od sebe samih sakrili za crne dane, direktno sa sejšela i ostalih ostrva prebaciti u fond za nezbrinutu decu.


looping

paralelu sa ukrajinom u priču si uveo u prepisci sa mnom, vrlo besmisleno, ako smem da primetim.

Žao mi je ako ne razumeš paralelu između zemlje gde je trenutno građanski rat i zemlje gde ti i brlog92 mislite da je potreban građanski rat.ih, da je to jedino za čim treba da žališ...
hajkula1 hajkula1 11:58 15.04.2014

Re: Prioriteti

urbana_gerila
hajkula1
a svoje rusofilstvo zadržati u svom brlogu.


omanula si, bre, hvjerice.
mislim, lep pokušaj sa tom igrom reči, ali brlog, po komentaru sudeći, gaji animozitet prema kremlju, ono - ko radikal prema naprednjaku.Jesam,

i ispravila.

Kuckam s posla...

Pls pobriši

da ne zatrpavamo.P.S:
Naši utisci...
urbana_gerila urbana_gerila 12:03 15.04.2014

Re: Prioriteti

hajkula1

Kuckam s posla...


ju, nije lepo, bre.
posle vučić ovoono.
looping looping 12:20 15.04.2014

Re: Prioriteti

javi kad kreneš kod raznih miškovića da im uz kafu objasniš kako treba da nestanu zajedno sa političarima koje su instalirali radi očuvanja razbojničkog sistema.

Smisli ti nešto bolje a bez žrtava.
urbana_gerila urbana_gerila 12:32 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping
javi kad kreneš kod raznih miškovića da im uz kafu objasniš kako treba da nestanu zajedno sa političarima koje su instalirali radi očuvanja razbojničkog sistema.

Smisli ti nešto bolje a bez žrtava.


što odmah ne reče da veruješ u deda mraza...
anonimni_autor anonimni_autor 13:08 15.04.2014

Re: Prioriteti

Saša Radulović
Ne razumem gde ste kod mene videli satanizaciju Kremlja. Jeste van teme i ne bih na ovom blogu. Mi moramo da budemo praktični. Mi smo mala zemlja i naš posao nije da rešavamo svetske probleme i nepravde, već da gledamo svoje interese.

Izvini, izgleda da sam nešto pobrkao pošto objavljuju kometare jedan u drugom. Ja ovu situaciju vidim kao dobru spoljno trgovinsku šansu, pa sam zato kometarisao, bez ikakve želje da trolujem blog. A što se propasti preduzeća pod zaštitom vlade tiče, smatram da je to krst buduće Vučićo-ugarske koalicije, pa neka ga sami nose. Možda će novi premijer da ih nekim vanrednim i prekorednim zakonom u poslednjem trenutku spase i tako još dobije na popularnosti. Ko zna?..Sa superherojima je sve moguće.
hajkula1 hajkula1 14:30 15.04.2014

Re: Prioriteti

urbana_gerila
hajkula1

Kuckam s posla...


ju, nije lepo, bre.
posle vučić ovoono.
Privatna firma

Počela sam da zloupotrebljavam internet tek pošto su nekoliko puta kasnili sa uplatom plate po više meseci.
Kada ja kasnim s plaćanjem, dobijem zatezne kamate i prinudno izvršenje.
Deca i ja, bili sam bez overene zdravstvene knjižice.
Da ne pričam o prekovremenim satima, danima, nedeljama... o uskraćenim godišnjim odmorima... praznicima... tužna priča...
Prvi su počeli sa za.ebavanjem. Sada bez griže savesti, za sve manju platu, trudim se da radim što manje.
urbana_gerila urbana_gerila 14:53 15.04.2014

Re: Prioriteti

hajkula1
urbana_gerila
hajkula1

Kuckam s posla...


ju, nije lepo, bre.
posle vučić ovoono.
Privatna firma

Počela sam da zloupotrebljavam internet tek pošto su nekoliko puta kasnili sa uplatom plate po više meseci.
Kada ja kasnim s plaćanjem, dobijem zatezne kamate i prinudno izvršenje.
Deca i ja, bili sam bez overene zdravstvene knjižice.
Da ne pričam o prekovremenim satima, danima, nedeljama... o uskraćenim godišnjim odmorima... praznicima... tužna priča...
Prvi su počeli sa za.ebavanjem. Sada bez griže savesti, za sve manju platu, trudim se da radim što manje.ala si ga kaznila, svaka ti čast.
možda da pozoveš i blogokolegu loopinga da zapreti tvom gazdi kako mu, recimo, neće dozvoliti da se poigra s njegovim jednorogom.
looping looping 14:56 15.04.2014

Re: Prioriteti


Privatna firma

Počela sam da zloupotrebljavam internet tek pošto su nekoliko puta kasnili sa uplatom plate po više meseci.
Kada ja kasnim s plaćanjem, dobijem zatezne kamate i prinudno izvršenje.
Deca i ja, bili sam bez overene zdravstvene knjižice.
Da ne pričam o prekovremenim satima, danima, nedeljama... o uskraćenim godišnjim odmorima... praznicima... tužna priča...
Prvi su počeli sa za.ebavanjem. Sada bez griže savesti, za sve manju platu, trudim se da radim što manje.ala si ga kaznila, svaka ti čast.
možda da pozoveš blogokolegu loopinga da i on zapreti tvom gazdi kako mu, recimo, neće dozvoliti da se poigra s njegovim jednorogom.


Više će imati šansi ako pozove urbanu gerilu sa AK47.urbana_gerila urbana_gerila 14:58 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping

Privatna firma

Počela sam da zloupotrebljavam internet tek pošto su nekoliko puta kasnili sa uplatom plate po više meseci.
Kada ja kasnim s plaćanjem, dobijem zatezne kamate i prinudno izvršenje.
Deca i ja, bili sam bez overene zdravstvene knjižice.
Da ne pričam o prekovremenim satima, danima, nedeljama... o uskraćenim godišnjim odmorima... praznicima... tužna priča...
Prvi su počeli sa za.ebavanjem. Sada bez griže savesti, za sve manju platu, trudim se da radim što manje.ala si ga kaznila, svaka ti čast.
možda da pozoveš blogokolegu loopinga da i on zapreti tvom gazdi kako mu, recimo, neće dozvoliti da se poigra s njegovim jednorogom.


Više će imati šansi ako pozove urbanu gerilu sa AK47.posle lika koji je prošetao zolju gradom, sve ispod brdskog topića je deplasirano.
highshalfbooze highshalfbooze 15:38 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping
Žao mi je ako ne razumeš paralelu između zemlje gde je trenutno građanski rat i zemlje gde ti i brlog92 mislite da je potreban građanski rat

Stvarno ne razumem zbog čega napadaš čoveka koji je samo izrazio opravdanu sumnju da će onaj koji je protivzakonito stekao imovinu mirno da gleda kako mu je oduzimaju i šalju ga u zatvor. Pa cela ova zbrka je nastala i ovako dugo traje zbog želje za prvobitnom akumulacijom kapitala. Sve ove ratove koji su se desili su napravili oni koji su želeli da akumuliraju kapital. Cela privatizacija je zasnovana na krađi i lopovluku. Ko je imao sredstva da kupi (privatizuje) društvenu imovinu? Jel imao neki građanin Srbije 1990- godine para da kupi RTB Bor, ili MKS ili NIS ili...
hajkula1 hajkula1 15:40 15.04.2014

Re: Prioriteti

looping

Više će imati šansi ako pozove urbanu gerilu sa AK47.I ja pomislila
looping looping 16:25 15.04.2014

Re: Prioriteti

Stvarno ne razumem zbog čega napadaš čoveka koji je samo izrazio opravdanu sumnju da će onaj koji je protivzakonito stekao imovinu mirno da gleda kako mu je oduzimaju i šalju ga u zatvor.

Ne napadam ga, kritikujem njegov post a ne kritikujem ga zbog "izražavanja opravdane sumnje". Deder opet pročitaj kritiku, da ne bude nekog spina.
highshalfbooze highshalfbooze 17:00 15.04.2014

Re: Prioriteti

Deder opet pročitaj kritiku, da ne bude nekog spina.


gde ti i brlog92 mislite da je potreban građanski rat

hajkula1 hajkula1 21:58 15.04.2014

Re: Prioriteti

urbana_gerila
hajkula1
urbana_gerila
hajkula1

Kuckam s posla...


ju, nije lepo, bre.
posle vučić ovoono.
Privatna firma

Počela sam da zloupotrebljavam internet tek pošto su nekoliko puta kasnili sa uplatom plate po više meseci.
Kada ja kasnim s plaćanjem, dobijem zatezne kamate i prinudno izvršenje.
Deca i ja, bili sam bez overene zdravstvene knjižice.
Da ne pričam o prekovremenim satima, danima, nedeljama... o uskraćenim godišnjim odmorima... praznicima... tužna priča...
Prvi su počeli sa za.ebavanjem. Sada bez griže savesti, za sve manju platu, trudim se da radim što manje.ala si ga kaznila, svaka ti čast.
možda da pozoveš i blogokolegu loopinga da zapreti tvom gazdi kako mu, recimo, neće dozvoliti da se poigra s njegovim jednorogom.Ma nije kazna.
Manje posla.
Umesto da blejim, kuckam s vama. Ranije bih našla nešto da radim (sređujem registratore na pr.) sada... lakše mi je da se zezam nego da izmišljam trikove o plati-računima i tako to. Hoćeš da kukam?
vladaxy vladaxy 07:22 15.04.2014

Nema šanse

A šta misliš šta će da bude jedna od prvih mera Vlade Srbije kad se izabere? Sigurno neko osporavanje te odluke ustavnog suda. Neće dozvoliti "da se sve svali na radnička leđa" nego će mesecima i godinama tražiti "strateške partnere". Sindikati će i dalje da mrsomude, izdavaćemo obveznice kao sumanuti, Krstić će kao Jovanča, da obilazi razne zemlje, moljakajući za neku crkavicu od kredita koju će predstavljati kao veliku investiciju. Izbacivaće razne afere-pokrivalice da zamajavaju narod, novi nameti i inspekcije će da cede privredu i tako sve dok ne udarimo u zid. Što pre to bolje.

Pa SPS-u hoće da ostavi saobraćaj!?! Koliko tu samo para otiče na dnevnom nivou? A i "eksperti" koje predlaže, što bi rekao Gidra, sve moj do mojega. Svi su u fazonu "državaduradinešto" i još više države. S...m im se u državu.
8c_competizione 8c_competizione 08:24 15.04.2014

Re: Nema šanse

Pa SPS-u hoće da ostavi saobraćaj


Putevi Srbije, Auto-put i ostale jame bez dna?

lici na SPS dobrano, onaj s jakog kraja 90ih
rade.radumilo rade.radumilo 08:52 15.04.2014

Re: Nema šanse

A šta misliš šta će da bude jedna od prvih mera Vlade Srbije kad se izabere? Sigurno neko osporavanje te odluke ustavnog suda.


Mislim da ne dobacuju toliko. Niti vajni "kadrovi" znaju da postoji nekakva odluka Ustavnog Suda, niti većina budućih poslanika i ministara zna da postoji nešto (a ponajmanje čemu služi) što se vika Ustavni Sud Srbije.
Nešto mislim, dok se oni bave kombinatorikom koliki je čiji deo, odluka Ustavnog Suda će stupiti na snagu koliko 15.05.2014 i samim tim predstavljati zakonsku osnovu, po kojoj će mnogi poverilac pokrenuti sudski postupak za naplatu svojih potraživanja, a onda će nastati žurka.
Moraće navrat-nanos da smišljaju kako će da zaštite plen koji su upravo podelili među sobom, samo što će u tom slučaju svaka uredba ili zakon koji budu izglasali biti protivzakonita i protivustavna, tako da će poevrioci imati mogućnost obraćanja međunarodnim sudovima.
Naime, neki od poverilaca su banke koje su prešle u vlasništvo stranog kapitala i koje u niskom startu čekaju zakonsku mogućnost da pred sudovima traže naplatu svojih potraživanja.
b92fmember b92fmember 09:20 15.04.2014

Re: Nema šanse

Naime, neki od poverilaca su banke koje su prešle u vlasništvo stranog kapitala i koje u niskom startu čekaju zakonsku mogućnost da pred sudovima traže naplatu svojih potraživanja.ŽIVELE BANKE!!!
Saša Radulović Saša Radulović 09:33 15.04.2014

Re: Nema šanse

Dačić u vladi je spoljnopolitičko pitanje. To je odlučeno mnogo ranije i samo potvrđeno nakon izbora u tajnoj poseti. Mi smo na žalost jedna mala banana država.

Isti ljudi u vladi pokazuju potpunu farsu izborne retorike: punom snagom u reforme.
Saša Radulović Saša Radulović 10:15 15.04.2014

Re: Nema šanse

A šta misliš šta će da bude jedna od prvih mera Vlade Srbije kad se izabere? Sigurno neko osporavanje te odluke ustavnog suda.


Činjenica je da vlada ne poštuje ustav. Kao i vi, čekam da vidim šta će uraditi.

Ako se bude poštovala, ova odluka će sva preduzeća u restrukturiranju, njih 153, odvesti u stečaj.

predatortz predatortz 11:45 15.04.2014

Re: Nema šanse

Dačić u vladi je spoljnopolitičko pitanje. To je odlučeno mnogo ranije i samo potvrđeno nakon izbora u tajnoj poseti. Mi smo na žalost jedna mala banana država.


Kao i 'nezavisni eksperti', uoatalom... Ko misli da Vladu sastavlja Vučić, taj još veruje u bajke.
hajkula1 hajkula1 12:04 15.04.2014

Re: Nema šanse

vladaxy
A šta misliš šta će da bude jedna od prvih mera Vlade Srbije kad se izabere? Sigurno neko osporavanje te odluke ustavnog suda. Neće dozvoliti "da se sve svali na radnička leđa" nego će mesecima i godinama tražiti "strateške partnere".Mislim da će primeniti postupak, kuvanja žabe.

SVE će svaliti na tkzv, radnička leđa. Samo to mediji neće objavljivati.
gavrilo gavrilo 16:48 15.04.2014

nista meni nije jasno

Saša Radulović
Dačić u vladi je spoljnopolitičko pitanje. To je odlučeno mnogo ranije i samo potvrđeno nakon izbora u tajnoj poseti. Mi smo na žalost jedna mala banana država.

Isti ljudi u vladi pokazuju potpunu farsu izborne retorike: punom snagom u reforme.


kada ste se vi kandidovali za izbore oko sebe ste imali desetak strucnih ljudi (ako se ne varam)
zamislite da ste dobili 50% glasova i imali skupstinsku vecinu
kako bi ste vi sa 10 ljudi vodili ovu drzavu a da ne bude banana?
gde bi ste nasli poslanike uopste, ko bi bili ti ljudi?
privrednici bez interesa?
jeste li vi svesni tezine zadatka?
na stranu znanje koje sigurno posedujete meni ste vi zapravo jedan neozbiljan covek

zasto niste ostali u SNS i sacekali da se izbori zavrse
sada bi ste imali priliku da pomognete gradjanima Srbije,ako ste zbog toga usli u onu vladu
eto pre neki dan privrednici u Beogradu podrzali Vucica a pre izbora vas
ja sam laik za politiku
pa sva moja zapazanja mogu biti i netacna

i jedan savet <_<
ako se ikada vise budete kandidovali na bilo kakvim izborima nemojte se snimati sami web kamerom i slati tako poruku svojim biracima.
To je neozbiljno.
Saša Radulović Saša Radulović 17:41 15.04.2014

Re: nista meni nije jasno

Dragi gavrilo, varate se. Ali bez obzira na to, mnogo vam hvala i na savetu i na vašim promišljanjima.

Ako vas interesuju razlozi, uputio bih vas na Tekst ostavke i na tekst Zašto sam ušao u vladu.
hajkula1 hajkula1 17:58 15.04.2014

Re: nista meni nije jasno

zasto niste ostali u SNS i sacekali da se izbori zavrseMešaš babe i žabe. Proizvoljne konstatacije i besmisleni komentari. Na primer,
Saša nije bio u SNS.
Više puta je javno rekao da je Vučić kočničar i da iz njegovog kabineta stižu pritisci na Ministarstvo privrede. Da je Vučićevim kabinetom upravljao Dinkić.

Iz tvojih komentara, ne samo ovde na ovoj temi, zaključujem da nemaš pojma o radu i zalaganjima Saše Radulovića, da si formirao stav na osnovu pogrešnih utisaka iz dezinformacija i rekla-kazala koje veze s istinom nemaju.

Na primer, Vučić ni jednom nije pomenuo ukidanje ekskluzivne socijalne pomoći i zdravstveno osiguranje za sve. Vučić ne pominje odgovornost prema zajednici, socijalnu odgovornost.

Ne pominje lične karte preduzeća. Znaš kuda vodi takva privatizacija? Daljoj tajkunizaciji što znači daljem uništavanju Srbije. Jer će za evro prodavati državna preduzeća. (Šta znaš o slučaju Vršački vinogradi?)

Kažeš, privrednici Beograda podržali Vučića a prethodno Sašu. Imam pitanja, koji privrednici i
gde - od koga si to čuo?gavrilo gavrilo 18:47 15.04.2014

Re: nista meni nije jasno

hajkula1
zasto niste ostali u SNS i sacekali da se izbori zavrseMešaš babe i žabe. Proizvoljne konstatacije i besmisleni komentari. Na primer,
Saša nije bio u SNS.
Više puta je javno rekao da je Vučić kočničar i da iz njegovog kabineta stižu pritisci na Ministarstvo privrede. Da je Vučićevim kabinetom upravljao Dinkić.Pogresno sam se izrazio, mislio sam da je ostao u toj vladi.
Pa ne znam meni kao gradjaninu je jasno da se pred izbore ne rade nepopularne mere i da se prica ono sto je lepo za usi.Tako je od kada imamo izbore u Srbiji.
Ne znam da je ikada i jedan politicar na vlasti pred izbore kopao sam sebi rupu, zasto bi Vucic bio drugaciji.
Gospodin Radulovic kao da je zelo da iskopa tu rupu.
Oni koji nemaju sta da izgube na izborima jesu iskreniji prema gradjanima.
Ipak pitanje je bi li takvi bili da imaju ulog.
Ne bi, prosto to tako funkcionise.

hajkula1Kažeš, privrednici Beograda podržali Vučića a prethodno Sašu. Imam pitanja, koji privrednici i
gde - od koga si to čuo?http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=09&nav_id=834668

-------
I ovo ce ti blesavo zvucati,
Vucic nije dobio glasove zbog Beograda na vodi i neprovaljene demagogije.
Jedini je ubedio gradjane da su mu namere cestite i u neku ruku povratio je delic vere u neke bolje dane.
Mislim da je to mnogo bitnije nego da je zavrsio 3 ekonomska fakulteta.
Ne ocekuju Vucicevi glasaci da on bude najbolji do svih, dovoljno je da bude samo bolji od prethodnih, sto mu i nece biti tesko.gavrilo gavrilo 18:54 15.04.2014

Re: nista meni nije jasno

Saša Radulović
Dragi gavrilo, varate se. Ali bez ozbira na to, mnogo vam hvala i na savetu i na vašim promišljanjima.

Ako vas interesuju razlozi, uputio bih vas na Tekst ostavke i na tekst Zašto sam ušao u vladu.


citao sam ja vas blog o ostavci i vi ste u pravu glede vasih vidjenja tadasnje situacije

hocu samo da kazem, da niti ste vi dobili ista time niti gradjani Srbije
kojima ste mozda sada mogli pomoci

ma koliko god covek bio umesen, strucan, hrabar, bitnije od toga svega su njegove namere

njih treba slediti
srecno u vasim daljim namerama

a_jovicic a_jovicic 02:13 16.04.2014

Re: nista meni nije jasno

gavrilo
i jedan savet
ako se ikada vise budete kandidovali na bilo kakvim izborima nemojte se snimati sami web kamerom i slati tako poruku svojim biracima.
To je neozbiljno.

Pretpostavljam da misliš na ...... pa ono jes' ... produkcija nije "bogata" kao ovo ...... ali zato je ovaj drugi svojim predanim radom i poštenjem za samo 9 godina stigao do apsolutne većine u parlamentu.


EDIT: Izgleda da se mobilni uredjaji "ne obožavaju" sa embeded YT pa se ton baš i ne čuje dobro ... evo i linka za otvaranje u odgovarajućim app-ovima :)

http://www.youtube.com/watch?v=LG01ktmt24k
martin_krpan martin_krpan 09:13 19.04.2014

Re: Nema šanse

vladaxy

Izbacivaće razne afere-pokrivalice da zamajavaju narod, novi nameti i inspekcije će da cede privredu i tako sve dok ne udarimo u zid.


To konačno udaranje u zid ili padanje na dno čini mi se da ne ide baš tako linearno, tipa: konstantno padamo a kada padnemo na dno onda krećemo na površinu. Srbija je apsolutno po svim kriterijumina po kojima se mjeri razvijenost jedne zemlje odavno na samom dnu Europe. GDP/capita 40-45% prosjeka EU; broj radnika u primarnom sektoru 15-20% (zemljoradnja je naša najveća šansa??????); ogromna količina nepismenih/funkcionalno nepismenih (to se više ne može ni izmjeriti); količina sive/crne ekonomije na nivou južnoameričkih "banana zemalja",... što Srbiju svrstava u grupu sa zemljama kao što su: BiH, Makedonija, Albanija i Kosovo. To je jedna cjelina i to će po mnogim europskim ekonomistima dugo ostati tako.

Ono što se takođe razumijeva na jedan prost/linearan način je količina spoljnog duga države u procentima GDP. Spoljni dug je količina obaveza koje država ima prema stranim/domaćim povjeriocima. Države koje nemaju povjerioce, tj. mali dug, su potpuno nerazvijene zemlje ili one za koje niko ne zna. Najzaduženije zemlje su kao što vjerovatno svi znaju: USA, Njemačka i Japan. Za Srbiju bi bio možda i jedini spas da se zaduži za jedno 300-350% GDP (generacijska solidarnost je već odavno fraza).

Ali ono što definitivno Srbiju zakucava za zemlje trećeg svijeta je uloga države u razvojnom procesu. U klasičnom a i (neo)kejnzijanskom smislu država se miješa samo onda kada tržište nefunkcioniše. Zbog toga u Švedskoj/Danskoj građani ne znaju imena svojih ministara. Ovo što čitamo svakodnevno u novinama kako Vučić razvija procese u zemlji je po meni gore od Miloševićeve ekonomije. Vučić započinje reverzibilan proces.
dddoca dddoca 09:33 20.04.2014

Gej parada, (ne)ozbiljno

Koliko se sećam, gavrilo, Vi ste u jednom od predizbornih blogova rekli da ćete da glasate za Vučića zato što će on da obezbedi održavanje gej parade.
Ja znam da Vučić nije obezbedio nijedno održavanje gej parade dok je bio PPV. Takođe znam da je jedino SR, usred predizborne kampanje (doduše na tviteru - koliko para toliko muzike), eksplicitno podržao gej populaciju.

Saša Radulović Saša Radulović 13:11 20.04.2014

Re: Gej parada, (ne)ozbiljno

Evo i na blogu da ponovim ono isto sa twittera:

Homoseksualnost je isto toliko prirodna kao i heteroseksualnost. Homofobija je bolest.
8c_competizione 8c_competizione 08:17 15.04.2014

Problem smo mi

I nisu problem Rusi ili Arapi. Oni svakako teže da potpišu što bolji ugovor za njih. Problem smo mi. Jedino mi gledamo kako da potpišemo što lošiji ugovor za nas. I da ga još proglasimo tajnim. Vrhunska neodgovornost. I ne možete ni krivično da je gonite, jer je sve odluke na kraju donela vlada kao najviši organ izvršne vlasti.
stopalo stopalo 10:26 15.04.2014

Da li samo meni ovo grebe uši?

Na sastanku sa predsednikom Ustavnog suda u decembru mesecu, nakon što je Ustavni sud doneo ovu odluku, na kome smo razgovarali i o novim zakonima o stečaju i privatizaciji koje je Ministarstvo privrede upravo podnelo Vladi na usvajanje, Predsednik Ustavnog suda nam je rekao da će Ustavni sud ostaviti 6 meseci Vladi da se pripremi na ovu promenu i da će odluku o proglašenju moratorijuma neustavnim objaviti na kraju zakonskog roka, odnosno 15.maja.


Zašto ministri imaju sastanke sa predsednikom Ustavnog suda?

Zašto Ustavni sud obaveštava ministre o svojim odlukama?

Zašto Ustavni sud ne objavljuje odluku odmah po donošenju nego koristi proceduralna prava da odlaže objavljuvanje odluke da se "Vlada pripremi"???

Ta odredba se, međutim, pretvorila u tešku zloupotrebu prava poverilaca i veliki deo privatne privrede prvo oterala u blokadu, a zatim i u stečaj.


Da li je neko napravio analizu koliko će još privatnih firmi otići u stečaj i koliko će ljudi ostati bez posla u tim firmama?

Zašto ste Vi kao ministar pristali na to u decembru i tek sad u aprilu nam otkrivate "tajnu"?

hajkula1 hajkula1 12:11 15.04.2014

Re: Da li samo meni ovo grebe uši?

stopalo

Ta odredba se, međutim, pretvorila u tešku zloupotrebu prava poverilaca i veliki deo privatne privrede prvo oterala u blokadu, a zatim i u stečaj.


Da li je neko napravio analizu koliko će još privatnih firmi otići u stečaj i koliko će ljudi ostati bez posla u tim firmama?

Zašto ste Vi kao ministar pristali na to u decembru i tek sad u aprilu nam otkrivate "tajnu"?
Mogao je:

da dovrši dovrši istragu i pripremu, obradu, sastavljanje 12 tužbi (deo jedne tužbe je ovo što se pominjalo protiv SIEPA-e). Šta dobijamo time?

ili

da sve prekine, i odmah da ostavku. Šta dobija(mo) time?
Saša Radulović Saša Radulović 14:44 15.04.2014

Re: Da li samo meni ovo grebe uši?

Zašto ministri ne bi imali sastanke sa predsednikom ustavnog suda? Ili Agencijom za borbu protiv korupcije? Ili kolegijumom Privrednog apelacionog suda i sudijama Privrednih sudova? Sve u postupku pripreme novih zakona.

U konkretnom slučaju, pisali su se novi zakoni, postoje neobjavljene odluke Ustavnog suda koje utiču na nove zakone, pa su konsultacije naravno neophodne.

Ustavni sud je odluku o tome kada će objaviti odluku u Službenom glasniku doneo sam. Vodili su se očigledno i pravilno time da daju dovoljno vremena vladi da sprovede odluku, a da ne izazovu haos.

Razdvajanje tri grane vlasti ne znači prekid komunikacije. Upravo suprotno.

O ovome sam govorio i u decembru, i u januaru, i tokom kampanje, i danas.
stopalo stopalo 21:35 15.04.2014

Re: Da li samo meni ovo grebe uši?

Sve u postupku pripreme novih zakona.


U tom slučaju treba da se formira komisija ili radna grupa ili kako god. Što se tiče zakona i odluka koje mogu imati uticaja na predlog nekog zakona, postoji takozvana normativa koja bi trebalo da brine da se usklađenosti predloga zakona sa Ustavom i ostalim zakonima. Da zaključim, to nije posao za kolegijume, konsultacije ili lične dobre odnose sa predsednikom Ustavnog suda jer ste samo njega pomenuli.


Ustavni sud je odluku o tome kada će objaviti odluku u Službenom glasniku doneo sam. Vodili su se očigledno i pravilno time da daju dovoljno vremena vladi da sprovede odluku, a da ne izazovu haos.


Dakle Vlada donosi neustavnu odluku (veoma svesna da to čini) a onda Ustavni sud pravilno donosi odluku da Vlada može još 6 meseci da postupa po neustavnom aktu.

Ipak niste odgovorili, da li je bilo ko analizirao uticaj te neustavne odluke (složićemo se da nije inženjerski rečnike ne poznaje jedinicu veliki deo) a posebno koliko će još firmi imati posledice produženog trajanja neustavne odluke.

Sve su životnije jednake ali su neke jednakije od drugih.
Saša Radulović Saša Radulović 22:11 15.04.2014

Re: Da li samo meni ovo grebe uši?

Argumentujete nešto što je besmisleno. Ne može se razgovarati bez radne grupe i komisije?

Ja mislim da je pravilno. Kolektivno namirenje je jedino rešenje. Pojedinačno nije. Kao što rekoh, ukupan iznos dugovanja nije poznat zbog problema sa kamatama i parnicama u toku. Procene postoje.
stopalo stopalo 22:33 15.04.2014

Re: Da li samo meni ovo grebe uši?

Argumentujete nešto što je besmisleno. Ne može se razgovarati bez radne grupe i komisije?


Ne bi trebalo da mogu predstavnici dve grane vlasti da "razgovaraju" o produženju primene neustavne odluke.

Na osnovu neustavnosti te odluke, neka oštećena lica mogu da pokrenu sudske sporove koje će opet plaćati poreski obveznici.

Da li je takva argumentacija bolja?

EDIT: Našao sam i bolju argumentaciju:

Saša Radulović
Dragi brlog92,
To što vi ne vidite kako se menja sistem i zašto su važni poreski sistem i javna preduzeća, ništa ne menja na činjenici da se tako menja sistem. Ne prstom u oko, oduzimanjem sile nekim revolucionarnim metodama, nego na mestima koja predstavljaju temelje sistema. Menjanjem pravila i uspostavljanjem institucija i zakona. Instituciju po instituciju.


EDIT 2:
Saša Radulović
Mi smo na žalost jedna mala banana država.


Saša Radulović
Činjenica je da vlada ne poštuje ustav.hajkula1 hajkula1 10:44 15.04.2014

Posle naslova svaka slicnost prestaje

Paralelno sa ovim, pripremili smo i nove zakone o stečaju i privatizaciji koji je trebalo da prate proces restrukturiranja, uvedu potpunu transparentnost i spreče mnoge uočene zloupotrebe iz prošlosti. Npr. po novom zakonu o privatizaciji, šeme tipa Vršačkih vinograda ne bi bile moguće. Offshore kompanije iz poreskih rajeva iza kojih se obično krije pranje novca naših građana više ne bi mogle da učestvuju u privatizaciji. Ukidaju se partijski nadzorni odbori i uvodi puna odgovornost direktora i odgovornost Agencije za privatizaciju u praćenju poslovanja nakon privatizacije.


Zakon o stečaju je značajno promenio redosled namirenja poverilaca. Potraživanja radnika na ime minimalnih zarada i na ime neplaćenog radnog staža za sve godine su stavljene u prvi isplatni red. U drugi isplatni red su stavljeni dobavljači, kao i potraživanja radnika iznad minimalca. U treći subordinirani poverioci. A u četvrti, poslednji isplatni red, ulaze potraživanja povezanih lica, uključujući i offshore firme naših vrlih privatizatora.Moram da citiram ovaj deo. Mislim da ću lomiti koplja sa botovima koji zakon o stečaju, zovu Radulovićevim zakonom a da veze nema s tvojim predlogom zakona, sem u naslovu.


mix 018 mix 018 10:48 15.04.2014

Milan Nis

Stvarno,ali stvarno mi je zao,kako vecina ljudi nije razumela ovo o cemu govorite.Ja nisam ni blizu strucnjaka ekonomskih nauka,a sve ovo mi je savrseno jasno.Ili je mozda i njima jasno,samo je mnogo bolje sedeti i cekati da se nesto desi i kako kazete "da kapne" nesto iz budzeta.Mislim da je slavina skroz presusila.
Shvatice to i oni,samo nazalost svima ce nam se obiti o glavu i bice kasno.
hajkula1 hajkula1 18:32 15.04.2014

Re: Milan Nis

mix 018
Stvarno,ali stvarno mi je zao,kako vecina ljudi nije razumela ovo o cemu govorite.Ja nisam ni blizu strucnjaka ekonomskih nauka,a sve ovo mi je savrseno jasno.Ili je mozda i njima jasno,samo je mnogo bolje sedeti i cekati da se nesto desi i kako kazete "da kapne" nesto iz budzeta.Mislim da je slavina skroz presusila.
Shvatice to i oni,samo nazalost svima ce nam se obiti o glavu i bice kasno.Dobrodošla u klub

Mislim da nije samo nerazumevanje u pitanju.

Prvo, mnogi nemaju pojma za šta se Saša zalaže, zaključuju na osnovu poluinformacija i laži a neki ne misle svojom glavom nego papagajski ponavljaju reči svojih lidera.
urbana_gerila urbana_gerila 18:38 15.04.2014

Re: Milan Nis

hajkula1

Dobrodošla u klub


došlo ti da ga malo daš po rodnoj ravnopravnosti, ili to gazda ne da kintu ni za socijalne cvidže?
mix 018 mix 018 09:40 16.04.2014

Re: Milan Nis

Verovatno lapsus,ne ljutim se,a posto su mi cvidze uza specijalnost,saljem jedne gratis .
hazard92 hazard92 11:37 15.04.2014

znam šta će biti 15. maja

Saša, dozvolite mi da malo budem prorok - evo ja skoro pa tačno mogu da naslutim šta će biti 15. maja, ili koji dan pre toga:

Nova vlada doneće zakon (ili još bolje neku uredbu) kojim će na sebe (tj. na državu tj. na nas poreske obveznike) preuzeti SVA dugovanja SVIH 153 preduzeća u restrukturiranju. Do poslednje pare. Naravno to će uraditi tako đuture, bez da uopšte iko i pokuša da sabere koliko je to ukupno i šta sve to podrazumeva (radiće se i to, naravno, ali tek posle, pa će nas onda šlog strefiti kada godinu dana kasnije shvatimo koliko je novog duga sebi država napravila). Ovo će se, naravno, spinovati kao ,,čisćenje preduzeća i restrukturiranju i njihovo pripremanje za investitore".

Poverioci će ćutati, jer će većina njih biti manje-više zadovoljna (dobiće kudikamo ,,boljeg" dužnika nego sad, a sada i onako znaju da u likvidaciji ne mogu naplatiti većinu svojih potraživanja), sindikati će hvaliti vladu za tako mudar i državnički potez, a ostatak ljudi, i onako anesteziran, neće ni primetiti.

Srbija, business as usual.
svarog svarog 12:41 15.04.2014

Dva pitanja

Kako se radi restrukturiranje bilo koje firme u svetu? Ako ste ozbiljni, naravno.
Prvo se utvrde imovina i obaveze. Proceni se vrednost imovine i odredi se prioritet i visina potraživanja poverilaca. Ako su dugovi veći od imovine, to znači da sve pripada poveriocima. Vlasnici su bili neodgovorni/neuspešni i izgubili su sve. U većini preduzeća u restrukturiranju, obaveze su veće od imovine. Šta se radi u tom slučaju? Radi se finansijsko restrukturiranje. Konvertuju potraživanja u kapital. Poverioci postaju vlasnici i time se firma oslobađa dugova.


Šta ako poverioci ne bi želeli da konvertuju potraživanja u kapital, a verujem da skoro niko od privatnih poverilaca to ne bi želeo?

Šta se dešava tamo gde je država (Poreska uprava, RFZO, PIO, Srbijagas, EPS, Fond za razvoj, banke u likvidaciji...) najveći poverilac? Koliki su dugovi preduzeća u restrukturiranju prema državnim organima (pominje se akumulirani dug od 3-4 mlrd EUR)?
Ko tu odlučuje da li je plan restrukturiranja dobar? Ako se konvertuje dug u kapital, šta će PIO fondu na primer vlasništvo u nekoj propaloj firmi, da li PIO fond treba njom da upravlja?
Saša Radulović Saša Radulović 14:36 15.04.2014

Re: Dva pitanja

Piše u tekstu Ako poverioci ne žele, onda stečaj i rasprodaja imovine.

Cilj je privatizacija. Da bi se ona desila, morate da izvršite finansijsko restrukturiranje. Inače imate pljačkašku privatizaciju. Poverioci se naplaćuju u dva koraka: dobijaju vlasništvu, zatim prodaju vlasništvo i dobiju novac.

O tome da li je plan dobar, odlučuju poverioci.

Niko ne zna kolika su dugovanja, jer obračun kamate ni jedno preduzeće u restrukturiranju nije uradilo. A nisu ni procenili potencijalne dugove iz sporova u kojima učestvuju.

Svim subjektima privatizacije upravlja Agencija za privatizaciju po novom zakonu i podzakonskim aktima.
hajkula1 hajkula1 14:40 15.04.2014

Re: Dva pitanja

svarog


Ako se konvertuje dug u kapital, šta će PIO fondu na primer vlasništvo u nekoj propaloj firmi, da li PIO fond treba njom da upravlja?Dobro a šta je alternativa?
svarog svarog 19:55 15.04.2014

Re: Dva pitanja

hajkula1
svarog


Ako se konvertuje dug u kapital, šta će PIO fondu na primer vlasništvo u nekoj propaloj firmi, da li PIO fond treba njom da upravlja?Dobro a šta je alternativa?Stečaj i likvidacija firme. Ovde mislim na one firme koje nemaju nikakvu šansu na tržištu, a rekao bih da je takvih većina od ovih 153. E ako je država glavni poverilac može i verovatno će se desiti da zbog neotpuštanja radnika,a i još malo štrpkanja budžeta, izmisle kako se neko interesuje, kako imaju posla, svetla budućnost trt, mrt i šminkanje mrtvaca nastavi dalje
looping looping 14:50 15.04.2014

1

Može jedno pitanje?
Zbog čega sebe ne predložiš kao člana nove vlade ili jednog od ministra (privrede na pr.), onako nestranački/nepolitički, isključivo u stručnom smislu?
Razgovara se sa "glavnim", izgladi se situacija ako može.
A na toj poziciji može nešto da se proba kao prošli put, pa makar i da ne uspe. Sve u cilju oporavka države. Nema šta da se izgubi.
Saša Radulović Saša Radulović 15:41 15.04.2014

Re: 1

Da sam bio spreman da predlažem i potpisujem štetne ugovore, delim subvencije kako Vučiću treba, prihvatim solidarni porez i ostale slične gluposti, prihvatim neozbiljan budžet, prihvatim arčenje novca na kupovinu socijalnog mira, i dalje bih bio ministar. Pošto nisam, niti ću ikada biti, to što napisaste nije moguće.
brlog92 brlog92 16:09 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Gospodine Radulovicu, meni se cini da vi imate najbolje namere i vidim da pokusavate svom snagom da nesto promenite na bolje. Barem tako meni izgleda posmatrajuci vase aktivnosti i citajuci vase postove. Ako je zaista sve tako kao sto izgleda onda, iskreno, svaka vam cast. Ipak, meni se cini da su vasi pokusaji osudjeni na neuspeh iz sledeceg razloga.

Ako upotrebimo analogiju iz kulinarstva, vi ste recimo neko ko zna recepte o cijim kvalitetima moze da se raspravlja nasiroko. Medjutim, osim znanja o tome kako i koliko "umesiti" potrebni su vam i sastojci sa kojima cete raditi. Od kvaliteta tih sastojaka vam takodje zavisi koliko ce dobra pita da ispadne. Ono sto sam ja pokusao da objasnim u gornjem postu je da vi, umesto sastojaka (manje ili vise kvalitetnih) koji su neophodni da se umesi nesto, imate govna. Bukvalno. A od govana pitu nikada necete napraviti kakve god recepte da koristite. Niti bilo sta drugo jestivo. Govna se puste niz vodu da ne smrde vise. Srbiji su potrebni ljudi koji ce da povuku vodu da govna odu - po svaku cenu.

looping looping 16:33 15.04.2014

Re: 1

Saša Radulović
Da sam bio spreman da predlažem i potpisujem štetne ugovore, delim subvencije kako Vučiću treba, prihvatim solidarni porez i ostale slične gluposti, prihvatim neozbiljan budžet, prihvatim arčenje novca na kupovinu socijalnog mira, i dalje bih bio ministar. Pošto nisam, niti ću ikada biti, to što napisaste nije moguće.

Imamo primer poverenika za informacije koji od svega što pokuša uspe da postigne možda 2% od nameravanog (neka mi oprosti poverenik na slobodnoj proceni). A ipak i dalje pokušava. Srbiji trebaju takvi ljudi, koji uporno pokušavaju. To je neka vrsta pionira u Srbiji (ne oni komunistički).
Ne mora ništa da se prihvata, ono što je neizbežno ne može da se zaustavi ali treba da se pokušava ako nema šta da se izgubi.
Saša Radulović Saša Radulović 16:33 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Sastojaka ima. Zbog toga sam se politički angažovao. Mislim da povlačenje vode ništa ne menja. Revolucija ne daje rezultate.
brlog92 brlog92 16:57 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Sastojaka ima.


Cinjenica da ste vi i pokusali radeci kao ministar u vladi Milosevicevog krmka Ivice Dacica govori da vi zaista verujete da cete napokon iz rerne izvaditi pitu posto ste po n-ti put stavili tepsiju s govnima u rernu. OK, verujte u cuda ako vam je tako lakse. Ocigledno je da se potpuno razlikujemo u pogledima na realnost. Srecno!

Saša Radulović Saša Radulović 17:50 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Dragi brlog92, hvala vam na vašoj analizi, uverenosti u ispravnot vaših stavova, dobroj argumentaciji i argumentovanom zaključku. I na crtežu. Srećno i vama.

brlog92 brlog92 18:00 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Dragi brlog92, hvala vam na vašoj analizi, uverenosti u ispravnot vaših stavova, dobroj argumentaciji i argumentovanom zaključku. I na crtežu. Srećno i vama.


Nema na cemu. Sa takvim neustrasivim vitezovima, Srbijom ce upravljati Milosevicevi isprdci do svoje bioloske smrti. Onda njihovi naslednici dolaze na red. Mada, mozda i gresim ko zna? Mozda jednom i izvadite pitu iz te rerne ako se, nekim cudom, govna u rerni pretvore u jabuke. Keep trying my friend!
mlekac mlekac 18:26 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
Dragi brlog92, hvala vam na vašoj analizi, uverenosti u ispravnot vaših stavova, dobroj argumentaciji i argumentovanom zaključku. I na crtežu. Srećno i vama.


Nema na cemu. Sa takvim neustrasivim vitezovima, Srbijom ce upravljati Milosevicevi isprdci do svoje bioloske smrti. Onda njihovi naslednici dolaze na red. Mada, mozda i gresim ko zna? Mozda jednom i izvadite pitu iz te rerne ako se, nekim cudom, govna u rerni pretvore u jabuke. Keep trying my friend!


Zanimljivo je da ljudi imaju potrebu da se podsmevaju svakom ko se drži nekog prinicipa i ko se trudi da nešto promeni na bolje...

A posle se pitaju zašto to niko drugi, ranije, nije hteo/mogao da uradi?

Saša radi na tome da se nešto promeni. A vi, koji samo sedite i dobacujete iz publike, samo nastavite da grickate kokice... Samo, nemojte posle da kukate što ste se ugojili i što imate mrvice po celoj kući.
brlog92 brlog92 19:52 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Zanimljivo je da ljudi imaju potrebu da se podsmevaju svakom ko se drži nekog prinicipa i ko se trudi da nešto promeni na bolje...


Niko se ne smeje samom trudu kao takvom, vec ocekivanju kada nesto uradite n puta na jedan te isti nacin sa uvek istim rezultatom da cete n+1 put nekako uspeti da dobijete drugaciji rezultat. To je vec u domenu iracionalnog (cuda). Tome se smejem.

U Srbiji je nepohodna promena cinjenicnog stanja na terenu a za to retorika i recepti za ekonomske reforme nisu dovoljni. Niko od ljudi koji iskreno zele promenu na bolje u Srbiji, a u koje verujem pripada i gospodin Radulovic, ne razumeju prirodu sile i ulogu iste u politici. Tu se sva njihova "reforma" raspada - u sudaru sa realnoscu.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:25 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Niko od ljudi koji iskreno zele promenu na bolje u Srbiji, a u koje verujem pripada i gospodin Radulovic, ne razumeju prirodu sile i ulogu iste u politici. Tu se sva njihova "reforma" raspada - u sudaru sa realnoscu.


A što nisi i italik?

Nego, šta predlažeš?
Evo ima trave pokraj vode Save a i stiglo je janje za zaklanje, Đurđev danak ajdučki sastanak se bliži..
Da se mi mećemo u ajduke, jel to?
brlog92 brlog92 20:44 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

A što nisi i italik?


U Srbiji je nepohodna promena cinjenicnog stanja na terenu a za to retorika i recepti za ekonomske reforme nisu dovoljni. Niko od ljudi koji iskreno zele promenu na bolje u Srbiji, a u koje verujem pripada i gospodin Radulovic, ne razumeju prirodu sile i ulogu iste u politici. Tu se sva njihova "reforma" raspada - u sudaru sa realnoscu.

Moze?

Da se mi mećemo u ajduke, jel to?


Jok. Cekajte Godoa i dalje. Doci ce jednom sve zajedno sa tom pitom da se demokratski najedete.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:12 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Moze?


E još samo da podvučeš.

Jok. Cekajte Godoa i dalje. Doci ce jednom sve zajedno sa tom pitom da se demokratski najedete.


Znači ajdučija ipak.
Ajd da izabreremo harambašu.
Oš ti?

Pa harambašo, ko nam je neprijatelj, koga da smaknemo, koga da postavimo. šta i od koga da tražimo?

Stvarno, ta sila koju prizivaš, šta ona treba da postigne?
Koga da skloni a koga da postavi?

Demokratija ti vidim ne odgovara, izbore ne priznaješ.
U redu, ali koga bi sliom postavio?
Saša Radulović Saša Radulović 21:17 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

May the force be with you. A da sada malo odmorite sa mudrostima o sili i fekalijama? Toliko ste postova ostavili, ništa rekli niste osim da znate da se ništa ne može promeniti zbog sile i fekalija i da su svi koji misle da može naivni i veruju u čuda. Ja vam čestitam na tom neobrazloženom znanju, posebno uzimajući u obzir vašu zasluženu reputaciju, obrazovanje i živatno iskustvo vezano za vaše ime brlog92, ali već je počelo malo da smara.
brlog92 brlog92 22:04 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

@hoochie coochie man
E još samo da podvučeš.


Po zelji:

U Srbiji je nepohodna promena cinjenicnog stanja na terenu a za to retorika i recepti za ekonomske reforme nisu dovoljni. Niko od ljudi koji iskreno zele promenu na bolje u Srbiji, a u koje verujem pripada i gospodin Radulovic, ne razumeju prirodu sile i ulogu iste u politici. Tu se sva njihova "reforma" raspada - u sudaru sa realnoscu.

Znači ajdučija ipak.
Ajd da izabreremo harambašu.
Oš ti?


Mene licno vasa sudbina ne zanima. Mozete da nastavite tako da zivite sledecih sto godina. Vas problem. Razlog mojih postova sam vec objasnio - to sto rade gospodin Radulovic i slicni njemu je lepo i pohvalno ali ne moze da ima efekat jer sa druge strane imate osobe koje ne zanima argument. Ako ih zaista ugrozite - vi, Radulovic, Djindjic, bilo ko - dobicete rupu 2x2 u Aleji Velikana na Novom groblju. Sa sve vencima i popovima.

@Sasa Radulovic
Toliko ste postova ostavili, ništa rekli niste osim da znate da se ništa ne može promeniti zbog sile i fekalija i da su svi koji misle da može naivni i veruju u čuda.


Nista onda, stavite tepsiju sa govnima u rernu na 450 C - mozda bas ovoga puta ispadne pita. Ako ne, a vi onda ponovo Good luck!
brlog92 brlog92 22:58 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Uh. Da je bio jedan jedini argument, osim nepristojnih konstatacija, ne bih tako ni reagovao.


Sta je nepristojno u sledecim cinjenicama:

1. Drzava Srbija je odgovorna za najteze zlocine pocinjene na tlu Evrope posle Drugog svetskog rata.

2. Mnogi koji su pocinili te zlocine danas sede na visokim pozicijama u vojsci, policiji, sluzbama dok su drugi postali "ugledni biznismeni".

3. Isti ti su stvarali i na kraju stvorili sistem - ciji je izborni zakon jedan od glavnih delova - koji sluzi da prikaze Srbiju kao demokratsku drzavu dok istovremeno sluzi za odrzavanje statusa quo tj. njihovih polozaja i privilegija.

4. Sa takvim sistemom, Srbija danas NIJE demokratska drzava vec oligarhija kojom upravljaju isti ti pojedinci preko politickih partija finansiranim tajkunskim novcem.

5. Taj sistem je pod direktnim pokroviteljstvom Kremlja koji istovremeno stiti kako svoje vojnike u guberniji Srbiji tako i one koji uzivaju u Rusiji sa krvavo stecenim i opljackanim novcem svih gradjana Srbije.

6. Na celo tog sistema dolaze Aleksandar Vucic - osoba sa nerazjasnjenom ulogom u ubistvu novinara - i Milosevicev krmak Ivica Dacic da urade sta tacno? Da sprovedu reforme? Da uvedu Srbiju u EU? Pa to kao da ste Himlera i Gebelsa (da se nije ubio) posle Drugog svetskog rata uveli u komisiju za otkrivanje zlocina nacista. Prvo sto je "dvojac" uradio posle izbora pre mesec dana je da tajno odu kod gazde u Moskvu na raport i da dobiju instrukcije sta i kako ce "nova" vlada da radi.

I vi sada pokusavate da promenite takav jedan sistem tako sto cete promeniti poreski sistem ili restruktuirati javna preduzeca? Vi mislite njima se jebe za vase predloge, programe, argumente, aktivizam, itd.

Kakvi argumenti su vam tacno potrebni? Jel vi vidite realnost u kojoj se nalazite?

Saša Radulović Saša Radulović 23:16 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Dragi brlog92,
To što vi ne vidite kako se menja sistem i zašto su važni poreski sistem i javna preduzeća, ništa ne menja na činjenici da se tako menja sistem. Ne prstom u oko, oduzimanjem sile nekim revolucionarnim metodama, nego na mestima koja predstavljaju temelje sistema. Menjanjem pravila i uspostavljanjem institucija i zakona. Instituciju po instituciju.

Ni ovo što ste napisali ne predstavlja argument za diskusiju o tome kako se menja sistem. Ja razumem da ste ubeđeni u ispravnost vašeg zaključka. Ali on je besmislen. On kaže: ništa se ne može promeniti.

Razgovor sa vama je neprijatan i smara. Evo i zašto:

http://blog.b92.net/text/13006/Logika-razgovora/

s.dj s.dj 23:20 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Brate Brlože!

Da zanemarimo argument br. 1, ali:

5. Taj sistem je pod direktnim pokroviteljstvom Kremlja koji istovremeno stiti kako svoje vojnike u guberniji Srbiji tako i one koji uzivaju u Rusiji sa krvavo stecenim i opljackanim novcem svih gradjana Srbije.


Stvarno veruješ da je drug Amerikanac bombardovao Srbijicu 78 dana da bi ona bila pod pokroviteljstvom Kremljanaca?

Na stranu što je sam čin bombardovanja dostojna konkurencija argumentu br.1.
hajkula1 hajkula1 23:30 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92

U Srbiji je nepohodna promena cinjenicnog stanja na terenu a za to retorika i recepti za ekonomske reforme nisu dovoljni. Niko od ljudi koji iskreno zele promenu na bolje u Srbiji, a u koje verujem pripada i gospodin Radulovic, ne razumeju prirodu sile i ulogu iste u politici. Tu se sva njihova "reforma" raspada - u sudaru sa realnoscu.


Znači ajdučija ipak.
Ajd da izabreremo harambašu.
Oš ti?


Mene licno vasa sudbina ne zanima. Mozete da nastavite tako da zivite sledecih sto godina. Vas problem. Razlog mojih postova sam vec objasnio - to sto rade gospodin Radulovic i slicni njemu je lepo i pohvalno ali ne moze da ima efekat jer sa druge strane imate osobe koje ne zanima argument. Ako ih zaista ugrozite - vi, Radulovic, Djindjic, bilo ko - dobicete rupu 2x2 u Aleji Velikana na Novom groblju. Sa sve vencima i popovima.Sasa Radulovic

Toliko ste postova ostavili, ništa rekli niste osim da znate da se ništa ne može promeniti zbog sile i fekalija i da su svi koji misle da može naivni i veruju u čuda.


brlog92

Nista onda, stavite tepsiju sa govnima u rernu na 450 C - mozda bas ovoga puta ispadne pita. Ako ne, a vi onda ponovo Good luck!


Znaš šta. Neki te razumeju

Dalji pad standarda, velika nezaposlenost... uopšteno, stanje u društvu... vodi ka pobuni.
I posle sukoba, opet mora da se razgovara. Stradaju ljudi, materijalna dobra. Ja bih uvek bila za tu vrstu rešavanja problema nego ne vidim da je to moguće. U ratu uvek stradaju najslabiji, što i ti ne želiš.

Ja sam ovde po blogovima galamila u tom smislu ali ne da sam pozivala na pobunu nego sam upozoravala da ako se trend nastavi, pobuna sledi.


Inače, moj potpis je

Lopovi da vrate ukradeno.Znaš, brlog92, ljudi ne vidi kome bi ukazali poverenje. O Sašinim zalaganjima skoro da se ne zna. Medijska blokada.

Za promenu je potrebna kritična masa. Pa i za promenu na tvoj način. Kada se desi kritična masa, onda sve može regularno. Vidiš, ljudi su toliko nepoverljivi da se suzdržavaju da nekome daju glas a ti zagovaraš da rizikuju život.


Koliko vidim, Vučić je izmanipulisao birače, jer ne mogu da verujem da su ljudi koji su mu dali glas, dali glas za, kako da nazovem model kojim se uspostavlja neofeudalni neoliberalni tajkunski partokratski kapitalizam. Mali broj ljudi koji su političari i/ili tajkuni, postaje vlasnik svega, ima svu moć i njihov kapital se slobodno kreće, dok sve siromašnija večina nema ni osnovna ljudska prava.
Vučić ide tim putem, kriza se produbljuje, para je sve manje, posla sve manje, penzije, zdravstvene usluge, obrazovanje, sve udaljenije a mogućnost pobune sve izvestnija.


Primećujem da se i ti slažeš sa Sašinim predlogom. Brinu te kadrovi? Ima sposobnih, poštenih, stručnih ljudi koji ne žele da se stranački angažuju a podržavaju Sašine predloge i prihvatili bi se konkretnog posla.

hoochie coochie man hoochie coochie man 23:41 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

no, ne misliš li da je infantilno nekome kao kontraargument poturati niknejm pod nos?


Još te peče ono od pre neki dan kad su te potkačili?
meni se, recimo, stomak okrene kad vidim ko rabi muddyja watersa, al trpim...


A ko ti je taj?
s.dj s.dj 23:54 15.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Za promenu je potrebna kritična masa.


2/3 većina za promenu ustava? Pa da Coa završi priču sa Kosovom a Čedi ne preostane ništa drugo nego da postane član glavnog obora u SNS-u? Naravno da je Ameru bitno da završi tu priču i hoće da plati po neku milijardu socijalnog mira radi opstanka Dačić/Vučić pregovaračkog tima. Ima tu i ekonomije, ali na marginama...
mlekac mlekac 00:09 16.04.2014

Mogu li slikovito da se izrazim?

Hvala!
s.dj s.dj 00:19 16.04.2014

Re: Mogu li slikovito da se izrazim?

mlekac
Hvala!

Bravo! Razumeo sam poruku u potpunosti.
Mene su tako pojedini ubađivali da Coa mora da dobije 2/3 većinu u parlamentu i da će čak OEBS posmatrači da pomognu ako usfali... Nisam verovao, ali neko je radio na tome.
a_jovicic a_jovicic 03:33 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

hajkula1
Znaš, brlog92, ljudi ne vidi kome bi ukazali poverenje. O Sašinim zalaganjima skoro da se ne zna. Medijska blokada.

... i još uvek ga se plaše ... bez obzira što su izbori prošli ...

Otkazano predavanje "Preduzetništvo mladih-mogućnosti i izazovi"

Univerzitetska omladina Beograda
Драге колегинице и колеге,

Универзитетска омладина Београда Вас са жаљењем обавештава да се предавање "Предузетништво младих-могућности и изазови" неће одржати.

Декански колегијум Факултета организационих наука донео је одлуку да забрани предавање.

Званично образложење ове одлуке још увек нисмо добили те да бисмо избегли да "рекла-казала" информације нанесу трајну и непоправљиву штету угледу Факултета, нећемо излазити са другим саопштењима док не добијемо званично образложење.

Предузетништво младих је свакако тема која је од изузетног значаја за све младе и зато се надамо да је ова одлука привременог карактера и да ће Факултету организационих наука у будућности дозволити да се такво предавање одржи.

Универзитетска омладина Београда ће и даље настојати да студентима приближи теме које су значајне за развој и напредак младих и зато се радујемо скором дружењу.

Срдачно,
Ваш УОБ

Za promenu je potrebna kritična masa. Pa i za promenu na tvoj način. Kada se desi kritična masa, onda sve može regularno. Vidiš, ljudi su toliko nepoverljivi da se suzdržavaju da nekome daju glas a ti zagovaraš da rizikuju život.

A evo i efekata PPV-ovog medijskog bombardovanja Srbije ...Što crvenije, to veći broj apstinenata u odnosu na izlaznost iz 2012-te. U providnim oblastima je izlaznost bila veća nego na prošlim izborima.
brlog92 brlog92 05:32 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Sasa Radulovic

To što vi ne vidite kako se menja sistem i zašto su važni poreski sistem i javna preduzeća, ništa ne menja na činjenici da se tako menja sistem. Ne prstom u oko, oduzimanjem sile nekim revolucionarnim metodama, nego na mestima koja predstavljaju temelje sistema. Menjanjem pravila i uspostavljanjem institucija i zakona. Instituciju po instituciju.


Ne Sasa, tako se sistem u Srbiji nece promeniti. Ja ne sporim da vi znate o cemu pricate. Niti da su ekonomske reforme i ekonomija generalno strahovito bitni za svaku drzavu. To sve stoji kada su temelji sistema zdravi i stabilni. Onda nastupaju ljudi poput vas koji izgradjuju sistem i insitucije dalje. Ovde su temelji truli Sasa. Sistem je izgradjen na pogresnim principima da sluzi interesu nekolicine a ne svih gradjana Srbije. Skupstina koja je po ustavu najmocnije telo koje postavlja Vladu i sudije je ispunjena stranackim vojnicima, a ne poslanicima, cija je lojalnost iskljucivo prema onima koji su ih tu postavili - a to nisu gradjani Srbije vec vrhovi politickih stranaka. Same stranke su koncipirane kao diktature u kojima jedan te isti covek ili u najboljem slucaju dvoje-troje ljudi u zadnje tri decenije odlucuju o svim bitnim stvarima vezanim za stranku. Najvaznije od svega - ko ce se naci na poslanickoj listi jer se time direktno ostvaruje kontrola nad zakonodavnim telom - skupstinom - i obesmisljava bilo kakva podela na zakonodavnu, izvrsnu i sudsku vlast. Sve stranke su finansirane od strane tajkuna koji putem novca stecenog bahatom pljackom gradjana devedesetih imaju direktnu politicku moc. Ta sprega - tajkuna i vrhova stranaka - ima politicku moc u Srbiji koju deli jedino sa onima sa kojima mora - a to su nereformisane snage bezbednosti. Ko tu koga kontrolise, to samo oni znaju. Kao i koliki je tacno uticaj Moskve u svemu tome. Podjimo samo od cinjenice da Rusi imaju de facto vojnu bazu na jugu Srbije i da poseduju NIS koji im je maltene poklonjen. I da Vucic/Dacic trce na raport u Moskvu momentalno posle izbora. Gradjani Srbije tu sluze iskljucivo u svrhu punjenja budzeta, sa kojim se potpuno netransparento raspolaze, i da izadju na "izbore" na kojima glasaju za liste na kojima ne znaju otprilike nikoga. I onda su ljudi besni na "demokratiju" jer vide da zive ko slepci i da nista ne funkcionise. Na zalost ne shvataju da Srbija nije demokratska zemlja i da je problem okostala oligarhija koja vlada drzavom.

I onda se pojavite vi Sasa sa predlozima, zakonima, izmenama, dopunama, reformama, itd. i ostanete zapanjeni i pomalo uvredjeni (date ostavku) sto Vucic/Dacic ne postupaju po istim vec poturaju klipove gde god i kako je god to moguce. Vas ekonomski program je verovatno dobar i verovatno bi funkcionisao ali je problem sto vi ocekujete od samog sistema da prihvati nesto sto ce ga unistiti. Neko je to Sasa gradio marljivo godinama zarad sebe i svojih privilegija i sada vi ocekujete da taj neko prihvati vase reforme koje bi urusile citav sistem i stvorile drugaciji koji bi sluzio svim gradjanima a ne nekolicini ljudi. Pa to je smesno i pomisliti. Evo da vas pitam: zasto bi Vucic ili Dacic prihvatili nesto sto bi ugrozilo njihove interese i inerese njihovih sefova? Da je sistem zdrav, pa koji premijer ne bi prihvatio preko potrebne ekonomske reforme u drzavi koja je maltene u bankrotu?

Ni ovo što ste napisali ne predstavlja argument za diskusiju o tome kako se menja sistem. Ja razumem da ste ubeđeni u ispravnost vašeg zaključka. Ali on je besmislen. On kaže: ništa se ne može promeniti.


Ne, to moj zakljucak ne kaze. Moj zakljucak ukratko je sledeci: politicki sistem u Srbiji je zatvoren i ne moze se menjati demokratskim putem. Izbori u Srbiji su farsa kojima se nista sustinski ne moze promeniti. Ako izbori nemaju smisao, onda je jedini nacin da se nesto promeni primenom sile. Da, stvari u Srbiji mogu da se promene, ali samo putem sile. Ne postoji demokratski nacin stvaranja demokratije. Moc se uzima, ne poklanja se. Ako gradjani Srbije zele da zive u demokratskoj drzavi i imaju politicku moc koja bi bila iskazana kroz njihove predstavnike u parlamentu, onda ce morati i da stvore takav sistem za sebe i svoju decu. Tako sto ce prvo srusiti postojeci sistem. Posto to ne mogu putem izbora da urade, morace silom.
s.dj s.dj 07:23 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Ko tu koga kontrolise, to samo oni znaju. Kao i koliki je tacno uticaj Moskve u svemu tome. Podjimo samo od cinjenice da Rusi imaju de facto vojnu bazu na jugu Srbije i da poseduju NIS koji im je maltene poklonjen. I da Vucic/Dacic trce na raport u Moskvu momentalno posle izbora.


Brate Brlože,

Očigledan typo, Ameri imaju vojnu bazu na jugu Srbije i to valjda najveću u Evropi. Razumem da se zbog uzbuđenja potkrala greška. Hajde da sledećom prilikom zajedno odemo na AmCham ili 4. juli žurezu u ambasadi da osetiš samu suštinu slovne greške. Ako ostaneš dosledan, možda se uz tebe provučem i za molitveni doručak.
E sad, to što pričaju EU izaslanici, amerikanski i ostali demokratski ambasadori ne sme da te zbuni. Svi oni su Rusi ili rade za Ruse!

Umalo da zaboravim ključni dokaz - ruski finansijski uticaj putem saudijskih partnera ili npr. železara na poklon...
mlekac mlekac 08:46 16.04.2014

Re: Mogu li slikovito da se izrazim?

s.dj
mlekac
Hvala!

Bravo! Razumeo sam poruku u potpunosti.
Mene su tako pojedini ubađivali da Coa mora da dobije 2/3 većinu u parlamentu i da će čak OEBS posmatrači da pomognu ako usfali... Nisam verovao, ali neko je radio na tome.

Uz izvinjenje da mi povremeno proradi ona plava kosa iz detinjstva... ŠTA je Coa?
s.dj s.dj 09:34 16.04.2014

Re: Mogu li slikovito da se izrazim?

Izvini na uličnom žargonu. Coa je Aca, Aca je Aleksandar, Aleksandar je Vučić, Vučić je... e to najbolje domaćin bloga ume da objasni.

Mogu i ja da probam, mada nisam posebno vešt u pisanju.

Vučić je sin naših naroda i narodnosti, pravedni i nesalomivi vođa. Vučić je još kao dete zno šta hoće da postane kad poraste. On simbolizuje aritmetičku sredinu narodnih stremljenja: državna služba/dobar sa amerikancima/dobar sa rusima/dobar sa opozicijom/dobar sa obećanjima. Okružen hrabrim ratnicima, otima bogatima da bi dao siromašnima. Detinjstvu je proveo zaštićen od bilo kakvog posla da ne bi narušio karmu. Vaspitavali su ga mudri, zreli, dosledni ljudi koje je uspeo da nadmaši u svim aspektima i ambicijama. Skeptici sumnjaju da je Vučić stvaran, veruju da je samo mit nastao iz vekovnog narodnog otpora protiv korupcije.

Btw. Domaćine, daj tu koleginu knjigu što niko ne želi da objavi, da pojasnimo čitalačkoj publici ko je Vučić. Štampa, izdavanje - nema problema. Pravi izdavači se već sada pripremaju za sajam knjiga.
translator translator 09:37 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
Ne, to moj zakljucak ne kaze. Moj zakljucak ukratko je sledeci: politicki sistem u Srbiji je zatvoren i ne moze se menjati demokratskim putem. Izbori u Srbiji su farsa kojima se nista sustinski ne moze promeniti. Ako izbori nemaju smisao, onda je jedini nacin da se nesto promeni primenom sile. Da, stvari u Srbiji mogu da se promene, ali samo putem sile. Ne postoji demokratski nacin stvaranja demokratije. Moc se uzima, ne poklanja se. Ako gradjani Srbije zele da zive u demokratskoj drzavi i imaju politicku moc koja bi bila iskazana kroz njihove predstavnike u parlamentu, onda ce morati i da stvore takav sistem za sebe i svoju decu. Tako sto ce prvo srusiti postojeci sistem. Posto to ne mogu putem izbora da urade, morace silom.


Kakva gomila koješta. Hoćete li vi možda biti u prvim redovima i vikati juriš? Dajte malo ozbiljnosti ili bar nemojte spamovati blog sa glupostima.
a_jovicic a_jovicic 10:17 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
Evo da vas pitam: zasto bi Vucic ili Dacic prihvatili nesto sto bi ugrozilo njihove interese i inerese njihovih sefova? Da je sistem zdrav, pa koji premijer ne bi prihvatio preko potrebne ekonomske reforme u drzavi koja je maltene u bankrotu?

Pa to od njih više niko i ne očekuje ... čeka se samo da njihovi "sposobni" kadrovi toliko ulupaju sistem da ga uvedu u stvarni bankrot. Onda i "optimisti" konačno progledaju i shvate da nema ništa od Potemkinovih sela pa se "napredni" svedu na svoj standardni broj od cca 1 milion.

Ako nešto i pokušaju ranije ... to svakako podrazumeva ...

1. ista ona otpuštanja o kojima Saša priča (samo trapavo izvedena gde će uz kadrove prethodnih pobednika oterati i one koji znaju nešto da rade pa će opet dovesti sistem u totalnu nefunkcioalnost)

2. štampanje para (da bi nekako smanjili plate svojim pulenima a da im to ne kažu "u oči" )

U oba slučaja rezultat je da "i plavuše ukapiraju".

Upravo tada nastupa šansa da snage koje nisu bile u "ekipi" dobiju dovoljno glasova da osvoje većinu i počnu obnovu iz pepela. Samo je potrebno da se i "uspavani" (apstinenti, prim. prev) probude i izadju na izbore ... samo od 2012-te do poslednji izbora se "uspavalo" nekih 320 hiljada birača ... i još 230 hiljada od 2008-me do 2012-te ... što mu ukupno dodje 550K ... nije malo "na ovu skupoću". Ostaje još 700K razočaranih SNS glasača (onih "preobraćenih" u periodu 2012-2014) i eto većine.

Znači ništa računanje na one koji nikad nisu ni izlazili na izbore ... ništa glasači ostalih partija ... ništa novi 5-ti oktobar (sa starim kadrovima) ... samo "spržena (ekonomski) zemlja" i ljudi čistog obraza ... a Saša nije prestao da radi kada se završila izborna kampanja (ref. Čučković u "Utisku" i članci unaokolo). Naravno ... iluzorno je očekivati da će se "ekipa" predati bez borbe ... kad shvate da je postalo gadno pokrenuće još veće blato ... cenzuru i ostale "recepte" iz "veselih 90-tih" ... samo džabe ... ubili su "domaćina" a parazit bez domaćina ne može da živi.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana