Da li će ekonomija podstaći dramatične političke promene

Goran Nikolić RSS / 03.03.2008. u 18:16

 

Lider G17 Mlađan Dinkić izašao je u javnost izjavivši da ne može više da podnese ’’kolektivno ludilo’’ inicirano ponašanjem koalicionog partnera u Vladi: DSS-a, odnosno premijera (podržanog SRS-om). Oglasio se i Palma, veoma razboritom analizom trenutnog stanja u Srbiji. I to što Velja, po svemu sudeći, neće u koaliciju na lokalu sa DSS (možda samo ponegde, da ispoštuje starog saborca) a hoće sa pro-evropskim SPO (verovatno u dobrom delu opština u Srbiji) možda nešto govori (brod koji tone valja napustiti!). Stav privrednika, političke i kulturne elite jasno je saopšten pre, i na izborima 3. februara: hoće ljudi u Evropu! Indikativno je i istraživanje javnog mnjenja Medijum Galupa, kuće kojoj se teško može osporiti referentnost. SRS vodi sa manje od 2% ’’protiv’’ DS i G17 (bez SPO, koji bi mogao da ’’upadne’’ pa da bude egal). Koalicija, koja to možda i neće biti na hipotetičkim izborima, Narodnjaci, jedva prelaze 10% (skoro je četiri puta slabija od koalicione grupacije u Vladi). Čeda i Čanak su iznad cenzusa i verovatno će tako i ostati jer im trenutna radikalizacija ide na ruku (mogu da kažu, pa ova histerija, odnosno ’’rokoko faza’’ premijera dramatično liči na ono o čemu smo mi govorili četiri godine!). Manjine bi, posle stvaranja mađarske koalicije mogle da uzmu i čak 4,5% biračkih mesta u skupštini Srbije. SPS, iako mu se daje 3,9%, bi mogao koalicijom sa penzionerima da pređe cenzus i bude stranka odluke. Kako trenutno stvari stoje čini se da im je rukovodstvo dovoljno razumno (dobrano očišćeno od tvrdolinijaša) da se odluči za ’’carstvo zemaljsko’’[1]. Ovakav ili sličan preokret bio bi bonanca za Srbiju. Naša zemlja doživela bi ekonomski uspon verovatno ravan slovačkom posle pada Mečijara. Odnosi sa glavnim svetskim silama bili bi na visokom nivou, priliv kapitala iz tih zemalja obilan te bi brz oporavak srpske ekonomije bio neminovan. Prava Srba na Kosovu bila bi bolje štićena, dok bi se retko kome činilo uljudnim da jasno profilisanoj demokratskoj vlasti u Srbiji pominje reviziju Dejtona. Čovek koji je punih sedam i po godina kočio modernizaciju zemlje bio bi u opoziciji sa minornom podrškom te samim tim i skromnim destruktivnim kapacitetima. Srbija bi se normalizovala. A okidač bi bila ekonomija, odnosno želja ljudi da u svojoj zemlji sebi priušte normalan život. Možda nas samo izbori, koje nažalost premijer može da spreči, dele od toga.  

 Ekonomski scenario u mračnoj alternativi 

Postoji i druga alternativa u kojoj premijer okuplja političke stranke, odnosno ’’Pokret sa samoizolaciju Srbije’’, koji bi trebalo da mu obezbedi političko preživljavanje (dok bi Srbija išla u rikverc). Na žalost, ni ova opcija nije nemoguća.          

Politička nestabilnost, koja se već sada prenosi na ekonomsku sferu, stvara ozbiljne negativne posledice na priliv stranih investicija, rast cena, monetarnu stabilnost i opšti privredni razvoj. Političke turbulencije (demokratksa opozicija se ne bi mirila na novo-nastalom situacijom, dok bi svet, praktično, izolovao novu vlast, koja bi se našla u zagrljaju Rusije) se prenose na ekonomiju, pre svega, preko rasta deficita tekućeg računa, koji se pokriva uglavnom iz stranih direktnih investicija i zaduživanja banaka i preduzeća u inostranstvu (6,9 milijardi dolara u 2007.).

Za pokrivanje tekućeg deficita platnog bilansa Srbija bi uz značajno otežano novo zaduživanje morala početi da troši devizne rezerve, koje su trenutno “solidne”, ali mogu brzo da se istope. Istina, deficit tekućih plaćanja se smanjuje, ali kao posledica nemogućnosti da se isfinansira neophodni uvoz (oprema, energenti, repromaterijali), i zemlja upada u platnobilansnu i ekonomsku krizu.Priliv stranog kapitala, koji je, u biti, ključni faktor podizanja životnog standarda i posrnule privrede posle 2000. bio bi minimiziran. Zemlja bi faktički, iako ne formalno bila izolovana, BDP bi, u najboljem slučaju, stagnirao. Beogradska berza bi opstala, ali u rudimentarnoj formi, bez ozbiljnijeg prometa i sa stropoštanom vrednošću akcija. Kurs dinara bio bi pod velikim pritiskom; devizne rezerve bi se topile. U tom scenariju redukovani priliv kapitala iz zapadnih zemalja pokušao bi da se nadomesti kapitalom koji pristiže od novog strateškog saveznika. Imajujući u vidu solidne devizne rezerve, čak i u ovom scenariju moguće je, uz prodaju velikih sistema, neko vreme obezbediti kakvu-takvu stabilnost. Posle toga, u, praktično, izolovanoj zemlji sa rapidno redukovanim obimom spoljne trgovine, stranih ulaganja i donacija, sledi neminovni krah (platnobilansna kriza, praćena redukcijom uvoza, izvoza i stropoštavanjem dinara). Nešto kasnije, kako to ekonomski zakoni nalažu, ravnoteža se, ipak, uspostavlja, ali na znatno nižem nivou (dohotka, plata, penzija, zaposlenosti, investicija).

Sa faktičkom izolacijom zemlje možemo pretpostaviti da bi u jednom od negativnih scenarija servisiranje duga (u % izvoza robe i usluga) moglo dostići blizu 40%. Došlo bi do samo blagog rasta deficita tekućih transakcija (na 7,3 milijarde dolara) ali i do snažnog pada suficita kreditno-finansijskih transakcija (samo 0,8 milijardi dolara). To bi, pre svega, bilo usled pada SDI (2 milijarde dolara; ipak će biti ostvarene određene privatizacije poput Atek-a, možda JAT-a), korišćenja dugoročnih kredita (samo 2 milijarde dolara), ostalih kapitalnih priliva, pre svega, nove devizne štednje (0,5 milijardi dolara), kao i minusa po osnovu portfolio investicija, koje bi bile delimično povučene (-0,5 milijardi dolara). Otplata glavnice duga (-4,2 milijarde dolara) i kamata (-1,1 milijardi dolara) ostala bi nepromenjena u odnosu na normalni scenario. Neto-priliv po osnovu doznaka, koje se po ekonomskim zakonima povećavaju u ’’teškim vremenima’’, bi u 2008. mogao biti između 3,5 i 4 milijarde dolara[2]. Deficit ukupnog platnog bilansa, odnosno pad deviznih rezervi iznosio bi čak 6,5 milijardi dolara. Treba pomenuti da su rezidual paltnog bilansa, samo naizgled obimne devizne rezerve NBS (9,8 milijardi evra), najvećim delom obaveze NBS, čiji bi imaoci lako mogli požuriti da naplate svoja potraživanja.[3]

 Trenutno stanje srpske ekonomije   

Indikatori koji trenutno mogu da ukažu na perpeciju tržišnih transaktora nisu ohrabrujući. Dinar je nominalno oslabio prema evru u periodu januar-februar 2008. godine za 5,1% (u istom razdoblju realni bilateralni kurs dinar-evro oslabio je za 4%). U većini trgovačkih dana tokom februara na deviznom tržištu kotacije ’’market-makera’’ postoje, ali je promet višestruko manji od uobičajenog (išao je čak i na samo 12 miliona evra 20 2. 2008, dok je prosek 2007. bio 96 miliona evra), što govori o nespremnosti banaka da se izlažu deviznom riziku. Banke žele da se zaštite od deviznog rizika pa izbegavaju da ’’otvore dinarske pozicije’’, te je zbog toga i kotaža (30 para) tri puta veća od standardne. Uzrok nije, za sada, platni bilans, tj. manjak deviza, već strah tržišnih učesnika da bi anti-evropske snage mogle da preuzmu vlast u Srbiji, što bi značilo dodatni pritisak na dinar,

Berzanski indeksi danima, odnosno mesecima skoro permanentno beleže pad. U toku februara 2008. indeks najlikvidnijih akcija Beogradske berze BELEX15 je zabeležio pad od 3,3%, dok njegovo smanjenje od početka godine iznosi 9,9% (BELEXline pao je za 8,7%). Pad indeksa povezan je sa krahom berzi u svetu (krajem 2007. i tokom januara 2008. godine) kao i sa političkom neizvesnošću u Srbiji. Strani investitori za razliku od prosle godine sve više prodaju svoje akcije. Od početka godine učešće stranih investitora u prodaji akcija na Beogradskoj berzi iznosi oko polovine, što je snažan rast u odnosu na 2007. godinu  (oko 30%). Dakle, strani ulagači se povlače sa berze sto je veoma zabrinjavajuće.  Ukupna inflacija, odnosno cene na malo su u prva dva meseca 2008. porasle za 1,6% a na godišnjem nivou iznosi čak 11% (inflatorna očekivanja su rastuća i iznose 9,9% za finansijski sektor a skoro 16% za stanovništvo, dok je nafta prešla psihološku granicu od 100 dolara po barelu). Bazna inflacija je prva dva meseca 2008. iznosila 0,8%. To na godišnjem nivou iznosi preko 6,4%, što je izvan planiranog koridora (od 3% do 6%).

Kada se isključe menjački poslovi nominalna međugodišnja stopa rasta tražnje stanovništva u januaru 2008. iznosila je -0.1% realno! Januarski rast kredita bio je samo 1%. Pored toga, i preliminarni podaci o januarskom snažnom usporavanje uvoza, koji je ključan za investicionu aktivnost, nisu ohrabrujući. Na kraju protiv Srbije bi se mogli urotiti i eksterni ekonomski faktori. [4]

   


[1] Te bi lako mogli zamisliti da Mrkonjić bude novi Ministar kapitalnih investicija, a Dačić npr. Ministar za rad i socijalnu politiku.  

[2] To se u platnom bilansu kniži u stavke tekući transferi i nova devizna štednja.

[3] Oko dve milijarde evra čine obaveze NBS po osnovu obavezne rezerve na ino-kreditne linije banaka (uglavnom u stranom vlasništvu), dok dodatne preko dve milijarde evra čine potraživanja od NBS po osnovu obavezne rezerve na deviznu štednju građana (koji bi se vrlo lako odlučili da svoja sredstva razoroče). Pored toga, komercijalne banke trenutno potražuju 220 milijardi dinara (oko 2,7 milijardi evra) po osnovu repo-kupljenih blagajničkih zapisa NBS, koji dostižu za maksimalno 14 dana, te bi u slučaju političke krize sa tim dinarima (koje ne bi opet uložile u zapise NBS) ’’izašle’’ na devizno tržište da kupe evre. Treba dodati da pojedinci i preduzeća u kešu i na računima po viđenju imaju oko 160 milijardi dinara (blizu 2 milijardi evra), te bi se dobar deo i tog novca mogao pojaviti na deviznom tržištu u vidu tražnje za jačom valutom. Takva ogromna ponuda dinara i snažno povećana tražnja za devizama dovela bi do osipanja deviznih rezervi i neminovnog snažnog pada kursa domaće monete.
[4] Naime, dosta moguca recesija u SAD, i njeno ublaženo prelivanje u EU, se čini skoro izvesnom, i ona bi mogla imati negativne posledice i na našu zemlju (Srbija zbog visokog minusnog salda u razmeni sa svetom spada među ugroženije zemlje istočne Evrope). Srbija bi mogla biti ’’pogođena’’ kroz manji dotok kapitala, što bi značilo smanjivanje ''cross-border'' zaduživanja i stranih direktnih (i portfolio) investicija (a to su važni izvori pokrivanja deficita tekućeg dela platnog bilansa). 


Komentari (121)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ludvig ludvig 18:25 03.03.2008

first

I love this game!
mvelja mvelja 18:25 03.03.2008

novac

Ekonomija uvek sa sobom pokrece drasticne promene, ne samo na politickoj sceni, vec i na kulturnom planu. Koliko cemo mi to sada osetiti ne znam....

Goran Nikolić Goran Nikolić 18:41 03.03.2008

Re: novac

to je u dugom roku svakako tacno,
ali brojne ekonomske studije
npr ukazuju da su
resursno bogate zemlje
(drzave Zaliva ili Rusija)
napravile vrlo male korake ka demokratizaciji
Kod nas je u poslednjih 7 godina ekonomija dala svoj doprinos
demokratizaciji i modernizaciji,
ali srpska demokratija jos uvek zavisi od
volje premijera
mvelja mvelja 18:49 03.03.2008

Re: novac

da, to ste u pravu, a on je izlgeda lose volje
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:51 03.03.2008

Re: novac

sto bi rekao Seselj
do podne mrzi sebe
a od podne ceo svet
mvelja mvelja 18:54 03.03.2008

Re: novac

mozda:)
ludvig ludvig 19:05 03.03.2008

Re: novac

do podne mrzi sebe
a od podne ceo svet


biće da do podneva spava a onda....:))
ivana23 ivana23 19:22 03.03.2008

Re: novac

ludvig
do podne mrzi sebea od podne ceo svet biće da do podneva spava a onda....:))

Jednom recju - mizantrop.
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:25 03.03.2008

Re: novac

tako nešto Ivana
Fergal Sarki Fergal Sarki 19:27 03.03.2008

Re: novac

Goran Nikolić
to je u dugom roku svakako tacno,
ali brojne ekonomske studije
npr ukazuju da su
resursno bogate zemlje
(drzave Zaliva ili Rusija)
napravile vrlo male korake ka demokratizaciji
Kod nas je u poslednjih 7 godina ekonomija dala svoj doprinos
demokratizaciji i modernizaciji,
ali srpska demokratija jos uvek zavisi od
volje premijera


Neosporno je da je u ekonomskom smislu Srbija dozivela jedan izvestan napredak u odnosu na 2000 godinu ako se posmatraju neki matematicki pokazatelji. Medjutim, cinjenica je da se sav taj napredak prelio na jedan jako uzak krug ljudi dok je ogromna vecina i dalje na gubitku. I sa tim se oduvek slazem.
S druge strane, imati veliku stopu privrednog rasta koji se poredi sa prethodnom godinom koja je bila na nuli ili negativna je prakticno mazanje ociju.
A ovde politicki i ostali centri moci bojim se i imaju tu ideju da nas vrate na nulu kako bi opet za par godina svoje uspehe mogli da porede sa 2008 godinom. Znaci, vratis merac na nulu pa opet meris svoje fantasticne uspehe u odnosu na katastroficne reperne vrednosti.
Nakon sto nas skroz unazade i zaustave privredu, onda ce opet kao fol pokrenuti ekonomiju pa ce nam 2011 godine iznova prikazivati podatke koliko je porasla zaposlenost i prosecna plata u odnosu na 2008 godinu ne uzimajuci naravno u obzir da su se te 2008 godine stvari vrtoglavo strmoglavile u odnosu na 2007.
I naravno, te 2011 u Beogradu ce se zaposliti neki novi mladic pun optimizma koji je uspeo da napusti svoje malo mesto i dodje u veliki grad i imace osecaj da se u Srbiji nikad bolje nije zivelo nego 2011.
A oni koji budu pokusali da ukazu na pravu prirodu drustvenih kretanja bice tada vec obicni nostalgicni matorci koji zapravo samo zale za svojom mladoscu a ne zele realno da vide blagostanje u Srbiji.
I tako u krug, sve dok entropija ne pojede i poslednjeg Srbina i pretvori ga u kolicinu toplote...
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:27 03.03.2008

Re: novac

bolje bi bilo da non-stop spava
i ništa ne radi!
ama baš ništa,
zemlja bi odmah osetila
blagodeti
njegovog nerada!
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:30 03.03.2008

Re: novac

g. Sarki,
ne znam da li mislite na mene,
kada pričate o tom mladiću,
ali ne zameram vam
iako niste u pravu......
Fergal Sarki Fergal Sarki 23:05 03.03.2008

Re: novac

Goran Nikolić
g. Sarki,
ne znam da li mislite na mene,
kada pričate o tom mladiću,
ali ne zameram vam
iako niste u pravu......


Daj boze da nisam u pravu.
No, hajde da zapamtimo ovo sto smo danas pricali pa da sacekamo 2011 i da onda vidimo ko je bio u pravu.
Naravno, to moze biti i 2010 i 2012 ali sustina je ista.

Pozdrav
Supermod Supermod 23:49 03.03.2008

obavestenje

Korisnica Andjelija je banovana na 30 dana zbog u vishe navrata ponovljenih postova koji sadrze rasisticke elemente, antisemitizam i neprihvatljive generalizacije.
Na ovom blogu ti postovi nisu obrisani, jer bi automatski bile obrisane 24 replike, sto bi poremetilo tok diskusije na blogu i dovelo do uobicajenog raspitivanja zbog cega su brisani.
Ovakvi komentari nece biti tolerisani na B92 i ukoliko se budu ponavljali bice brisani bez obzira na broj replika koje ce tom prilikom otpasti.
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:19 04.03.2008

Re: novac

Nisam vas razumeo g. Sarki
Fergal Sarki Fergal Sarki 21:38 04.03.2008

Re: novac

Goran Nikolić
Nisam vas razumeo g. Sarki


Ako me niste razumeli onda ne mozete ni biti tako sigurni da nisam u pravu...
andjelija andjelija 18:33 03.03.2008

malo da prosirim

zvanicno recesija u SAD nije. mi smo samo "malo" u krizi... talas ove krize ce se tek osetiti po strane zemlje. i nece biti blago prelivanje, vec ce biti da evro ima da padne skoro na 1 (hvala bogu vise) u odnosu na dolar...jer za ovo vreme, jeshe i ostali kapitalisti su vec spremno pokupavali fina zemljista i biznise po americi...preraspodela kao i u svakom ciklusu.... a onim 600 000 po foruclosurima ostavljaju nama sitnim dusicama da se koljemo.

sto se srbije tice, dok god ova stoka i bagra bude vodila ovaku idiotsku politiku, ni ekonomija nam nece cvetati.
mr. burns (miskovic) ima samo da sladi svoje brke ..mislim dokle??? marze razbijaju....a oni se maste po skupstinskoj menzi pa ni u onim centrima za beskucnike nije toliko jeftino!
monopol na uvoz robe? jebote mogu li cackalice da uvozim?
mvelja mvelja 18:36 03.03.2008

Re: malo da prosirim

da...ekonomija drzave ne svodi se samo na uzimanje kredita
Solomon Solomon 18:38 03.03.2008

Re: par ispravki

jeshe i ostali kapitalisti


Spusti loptu malo.
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:38 03.03.2008

Re: malo da prosirim

Ispravio sam ovo za recesiju
(da budemo precizni, treba nam dva negativna kvartala,
a meni se slucajno omaklo)

pozz
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:42 03.03.2008

Re: malo da prosirim

g. mvelja

Mada to sto 600 000 ljudi ima kredite
koji su indeksirani u evrima,
je svakako bio faktor,
koji je konacno naterao ljude da 3 februara misle svojim
dzepom i glavom
andjelija andjelija 18:43 03.03.2008

Re: par ispravki

Solomon
jeshe i ostali kapitalisti


Spusti loptu malo.

sto? osecas se prozvanim? ovo je cinjenica. ne treba da je dozivljas kao diskriminaciju, vec profilisanje kupaca.
mogu da napisem i jevrejska zajednica, ali poenta je ista. sto se folirati ako ne moramo. zar ne?

Goran Nikolić Goran Nikolić 18:44 03.03.2008

Re: par ispravki

a ko je to napisao g. Solomone,
ja to nisam video
Solomon Solomon 18:46 03.03.2008

Re: par ispravki

Goran Nikolić
a ko je to napisao g. Solomone, ja to nisam video


Ova koja se brani.
andjelija andjelija 18:47 03.03.2008

Re: malo da prosirim

mvelja
da...ekonomija drzave ne svodi se samo na uzimanje kredita

mislim da se zove decko sasa radulovic ..sad bi on nama ovde na sitna crevca nacrtao lepo kako ide sve....

ali jedna politika zemlje ako je uslovljena kreditima (domacim) moze da propadne i upadne u recesiju... dajem primer samo...u americi ima dosta stranih banaka koje su finansirale homo owners kredite...i tu postoji direktan lancani udarac.
ovo nije nesto sto se prvi put desava. posle klimaksa mora usloviti pad...

Solomon Solomon 18:51 03.03.2008

Re: par ispravki

sto? osecas se prozvanim?


Nisam jevrej... ali se osecam prozvanim.
Po vasoj logici - ajmo jos par "cinjenica" da navodimo...
"Romi i ostali lopovi"
"Italijani i ostali fasisti"
"Srbi i ostali ratni zlocnici"
"Amerikanci i ostali idioti"
"Palestinci i ostali fundamentalisti"
... mislim lista se nastavlja....
wk wk 18:51 03.03.2008

Re: malo da prosirim

i nece biti blago prelivanje, vec ce biti da evro ima da padne skoro na 1 (hvala bogu vise) u odnosu na dolar

Ne vidim zasto bi kriza u USA, kada se prelije van USA vise stetila EU nego toj USA u kojoj je kriza nastala? Ako vi znate, voleo bih da mi objasnite.
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:52 03.03.2008

Re: par ispravki

a...da
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:53 03.03.2008

Re: malo da prosirim

nism rekao da bi vishe stetila Eu nego SAD
nego da stetila i EU
pa time
kroz skuplje
i teze dostupne kredite i Srbiji
wk wk 18:53 03.03.2008

Re: par ispravki

Nisam jevrej... ali se osecam prozvanim.

Ni ja nisam Jevrejin, ali se osecam prozvanim kada druge prozivaju - mislim da bi Andjelijin post trebalo da bude skinut.
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:58 03.03.2008

Re: par ispravki

pa ljudi kakve su to
antisemitske rasprave?
to nije na nivou intelektualaca
wk wk 18:58 03.03.2008

Re: malo da prosirim

nism rekao da bi vishe stetila Eu nego SAD
nego da stetila i EU
pa time
kroz skuplje
i teze dostupne kredite i Srbiji

Ne znam da li ste meni odgovorili, ja sam u svom postu mislio na Andjelijinu citiranu tvrdnju o tome da ce evro vredeti jedan za dolar - sto mi deluje skroz nerealno ako se uzme u obzir da EU ima trgovinski suficit (ako se ne varam) i mnogo manji budzetski deficit od USA.

Meni deluje da su vece sanse da ce dolar jos pasti, a da ce evro pasti tek ako se kriza u USA vrlo gadno odrazi na EU. Za sada se ta kriza ne vidi previse u EU, srecom. A ako se bude videla, tu se sasvim slazem se sa vama da to nece dobro izaci po nas. Cak je vrlo verovatno da cemo mi proci gore nego EU (malo trziste, spekulativni kapital, potencijalno neko zatvaranje EU, mere koje ce EU da uvede ali koje ce moci da budu od koristi samo firmama unutar EU i slicno...).
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:59 03.03.2008

Re: malo da prosirim

ako zemlja ima malu akumulaciju i investicije
krediti su neophodni,
i oni su dakle veoma korisni
ako su usmereni
na profitabilneprojekte
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:01 03.03.2008

Re: malo da prosirim

OK WK
Dolybell Dolybell 19:31 03.03.2008

Re: malo da prosirim

Meni deluje da su vece sanse da ce dolar jos pasti,


Nemojte se plašiti kad dolar raste već kad pada.
Nikad neće pasti onoliko koliko očekujete a da posle ne skoči još više.
Svaki pad dolara znači potencijalni rat - negde.

Goran Nikolić Goran Nikolić 19:45 03.03.2008

Re: malo da prosirim

ma ne,
studije pokazuju da rat samo kratkoročno može
da pokrene ekonomiju
ali da već u srednjem roku
istiskivanjem nemilitarnih investicija
guši nemilitarni BDP
Dolybell Dolybell 20:04 03.03.2008

Re: malo da prosirim

ma ne,
studije pokazuju da rat samo kratkoročno može
da pokrene ekonomiju


Da li je postojalo razdoblje da nije bilo rata nigde na planeti
u bilo kom momentu?
ludvig ludvig 20:14 03.03.2008

Re: malo da prosirim

Da li je postojalo razdoblje da nije bilo rata nigde na planeti
u bilo kom momentu?eto sad me podseti na dosije X i onu epizodu kad Molder dobije pravo na tri želje od neke žene...pa jedna bude da u svetu uvek bude mir:)
Dolybell Dolybell 20:33 03.03.2008

Re: malo da prosirim

edna bude da u svetu uvek bude mir:)


Kako bi to tek bilo dosadno...
Dolybell Dolybell 21:08 03.03.2008

Re: par ispravki

mogu da napisem i jevrejska zajednica, ali poenta je ista. sto se folirati ako ne moramo. zar ne?


Zašto im zavidiš ?
Niko ti ne brani da se baviš bankarstvom, umetnošću,
i svim ostalim poslovima kojima se oni bave.
Ako to ne umeš - ne treba da zavidiš onima koji to umeju i znaju.

Njih ima samo 14 miliona u svetu.
Zašto ih apostrofiraš na tako ružan način ?

Kako to da ti nije palo na pamet da su Kinezi mnogo
opasniji od Jevreja, na primer ?

Nikad nijednu naciju ne prozivaj, ako misliš
da se upuštaš u bilo kakvu diskusiju.

Pogotovo sa a priori stavom.
Dolybell Dolybell 21:23 03.03.2008

Re: par ispravki

Nisam jevrej... ali se osecam prozvanim.


Potpuno si u pravu bez obzira šta si,
(mene to ne interesuje)
ali kvalifikacije koje si nabrojao
su elementarne predrasude.

Najlakše se pamte, i kao takve
usađuju u glave, potom postaju
aksiomi i više ih ni ne treba proveravati.

(još :Što da se foliramo!???)
dragoljub dragoljub 14:45 04.03.2008

Re: malo da prosirim

Da li je postojalo razdoblje da nije bilo rata nigde na planeti
u bilo kom momentu?

za dva milenijuma NE uspeli su da saberu ukupno 13-14 godina,u stilu 1dan ovde 3 ovde i tako celih 13-14 godina
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:43 04.03.2008

Re: malo da prosirim

referente studije ukazuju da nekada nije bilo manje ratova na planeti
u smislu relativnog broja mrtvih,
taj tren pocinje posle 1945 i
on se nastavio i posle 2000
Dolybell Dolybell 16:00 04.03.2008

Re: malo da prosirim

eferente studije ukazuju da nekada nije bilo manje ratova na planeti


Ne zaboravi da uračunaš razvoj tehnike i tehnologije naoružanja.
Što modernije oružje - to manje mrtvih, i manje mučenje žrtava.
U današnje vreme je daleko logičnije organizovati i voditi
lokalne ratove, nego svetski rat , čije posledice nisu predvidive.
Koliko je npr. atomska bomba i slične, pa i gore, opasna u
isto vreme nas je, za sada i spasila od velikog rata.
Do kada ? Nadam se da to nećemo videti.
beli beli 18:48 03.03.2008

previše optimizma u prvom delu teksta

prvi deo teksta je optimističan. Da li će baš tako biti? Da li je Koštunica naivan?
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:54 03.03.2008

Re: previše optimizma u prvom delu teksta

nije naivan,
ali se mozda preigrao
wk wk 19:06 03.03.2008

Re: previše optimizma u prvom delu teksta

ali se mozda preigrao

Mislim da je problem sto se Kostunica ozbiljno preigrao i sada nema vise mnogo normalnih poteza. Za razliku od Slobe koji je i u najgorim trenucima ipak imao nekakvu podrsku glasaca pa je smeo na izbore (dok se, jel'te, nije i tu preigrao) DSS zna da izbori nisu muzika njihovim usima.

A kada nemate vise poteza u igri, onda nastane improvizacija i radikalni potezi - npr. ukida se jedini prevoz Srbima juzno od Ibra i slicno.

Meni je veci problem DS. Da DS ovako poslusnicki ne podrzava ili ne pokusava da spreci sulude poteze DSS-a, DSS bi vrlo brzo bio "bivsa" partija. Nazalost, sa DS-om ovakvim kakvim je, DSS ce jos dugo seiriti.

DS se plasi da ne padne iz vlasti. Ja licno mislim da im pad ne gine (dakle, ja ne mislim da ce ekonomski racio prevladati) ali da bi bilo bolje da sami doskoce, pa da se jednom na vlast i vrate umesto da cekaju i gledaju svoju propast (sto, po meni, trenutno cine) a da se posle toga vise nikada ne vrate na vlast.

Drugacije receno, mislim da je Dinkicev stav ispravan a ne Tadicev, ili ne-daj-boze Kostunicin.
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:20 03.03.2008

Re: previše optimizma u prvom delu teksta

Ako vas dobro razumem
vi sugerishete
da bi bi DS trebalo da
prepusti vlast DSS-NS-SRS.
To je naivno, po meni,
te posle ne bi bilo lako smaci s vlasti,
tesko mi je da poverujem
da bi sledeci izbori bili potpuno slobodni
s njim na vlasti....
mislite o tome
Dolybell Dolybell 20:11 03.03.2008

Re: previše optimizma u prvom delu teksta

Da li je Koštunica naivan?


Nije naivan, samo ne ume da igra (npr. preferans,)
a seo je za sto gde su uloz veliki.

E sad, on ne zna da igrač nikad ne odigrava
kartu koju protivnik očekuje a najmanje onu koju
protivnik želi. Ne zna da igra, vrlo prosto.
Dolybell Dolybell 21:10 03.03.2008

Re: previše optimizma u prvom delu teksta

Drugacije receno, mislim da je Dinkicev stav ispravan a ne Tadicev, ili ne-daj-boze Kostunicin.


Još će Palma da ispadne najmudriji i to argumentovano,
rečnikom koji svaki čovek sasvim jasno može da razume,
bez prevodioca.
wk wk 21:15 03.03.2008

Re: previše optimizma u prvom delu teksta

Ako vas dobro razumem
vi sugerishete
da bi bi DS trebalo da
prepusti vlast DSS-NS-SRS.

Daleko bilo da treba da im prepusti. Naprotiv, ja sam za to da DS uzme i "konzumira" vlast koju (formalno) poseduju. Ali oni kao da se plase toga, jer bi to moglo da dovede do novih izbora.

Ja sam mislio na sledece: ako dodje do situacije da ce se postoji opasnost da ce se morati sa vlasti - da je onda mnogo bolje cvrsto zastupati svoj stav, pa makar i izgubiti te izbore nego popustati korak po korak, pa doci u istu situaciju (i to vrlo brzo). Ako se pokaze malo cvrstog stava mozda ce se bar sledeci izbori dobiti, a ako se ide politikom popustanja zlu, moze lako da se desi da ds na tim izborima zavrsi kao SPO sada.

Naravno, ostaje vase sasvim ispravno pitanje kako ce izgledati izbori kada/ako SRS/DSS koalicija i formalno preuzme vlast.

PS A propos teme igranja: "ko igra za raju i zanemaruje taktiku, zavrsice karijeru u nizerazrednom Vratniku." Nase stranke, a pogotovo DS, sve vreme igraju da se ne zamere javnom mnjenju. Dugorocno, to ne moze tako. Ne sme se zanemariti taktika.
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:22 04.03.2008

Re: previše optimizma u prvom delu teksta

pa politicke strane nisu NGO da
se previse zameraju javnom mnjenju
sladja82 sladja82 18:49 03.03.2008

bonanca

Da li ste sigurni u bonancu?
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:55 03.03.2008

Re: bonanca

Pravo da vam kazem
verujem u to!
Srbi nisu ni bolji
ni gori od Slovaka,
tu smo negde,
ili smo bar blizu njih po potencijalima
Dilan Dog Dilan Dog 19:02 03.03.2008

DS i G17+

Goran Nikolić
DS i G17 (bez SPO, koji bi mogao da ’’upadne’’ pa da bude egal).

Tokom predizborne kampanje Borisa Tadića, došao sam do zaključka da je samo pitanje vremena i pogodnog momenta kada će se DS i G17+ ujediniti, tačnije kada će se G17+ integrisati sa DS. Tada će Dinkić biti jedan od potpredsednika DS-a.
Demetra Demetra 19:14 03.03.2008

Re: DS i G17+

Dilan Dog

Tada će Dinkić biti jedan od potpredsednika DS-a.


budna sanjam taj trenutak, on je gotovo pa jedini koji zna sta radi u ovoj sizofrenoj zemlji,
jedino njega razumem i sta prica i o cemu prica i zbog cega prica
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:22 03.03.2008

Re: DS i G17+

Dilane,
to sada nije bitno
bitno je da pobede evropske stranke,
a u ciju košaru idu glasovi
od male je važnosti
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:24 03.03.2008

Re: DS i G17+

g. Demetra
pitanje je da li bi ujedinjenje donelo efekat sinergije
ako da, onda sam za,
ako ne, onda ne
zapamtite bitan je samo zbroj,
tu naravno ubrajam i ostale evropske stranke
pa čak i one koji to do skora nisu bili
Dilan Dog Dilan Dog 19:27 03.03.2008

Re: DS i G17+

Ne mora se to desiti pre vanrednih parlamentarnih izbora.
Slažem se da je bitno da pobede pro-evropske stranke,
samo sam to izneo kao mogućnost, nezavisno od konteksta
o kom pišete. Deluje mi kao realno.
Demetra Demetra 19:38 03.03.2008

Re: DS i G17+

Goran Nikolić
g. Demetra

gospodjica
miss

a opet kazem da jedino dinkica razumem, bas kao i ovom prilikom
nastojacu inace da zapamtim, mada ne znam tacno sta

plavussa
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:41 03.03.2008

Re: DS i G17+

OK
Goran Nikolić Goran Nikolić 19:43 03.03.2008

Re: DS i G17+

ispricačavam se miss!
Dolybell Dolybell 19:46 03.03.2008

Re: DS i G17+Kosovski problem = Trojanski konj u EU ?

Ili ćemo i EU i tako ojačati njenu poziciju u celini
i izbeći da nas proglase Trojanskim konjem koji bi trebalo da
posluži razbijanju EU (Pojedinačno priznavanje Kosova npr. kao
jedna od varijanti za rasturanje EU - koje je nametnuto od strane
Amerike, pre nego što je EU postala jedinstvena)
Jedinstvena Evropa nije u interesu ni Rusiji ni Americi.

Da li je moguće da smo se opet "upecali" na isti mamac?
Čeda je potpuno u pravu .
Potrebno je i neophodno priznati Kosovo i tako preduprediti
(predviđene korake) - koje naša Vlada čini, nesvesna da
čini upravo ono što Amerikanci i hoće.

gradicevic gradicevic 19:58 03.03.2008

Re: DS i G17+

budna sanjam taj trenutak, on je gotovo pa jedini koji zna sta radi u ovoj sizofrenoj zemlji,
jedino njega razumem i sta prica i o cemu prica i zbog cega prica


A ja sanjam da jednog lepog nedeljnog dana kupim novine i procitam sledecu vest:
Danas je u zgradi predsednistva RS nakon trominutnih konsultacija novoizabrani predsednik Republike Vlade Divac poverio mandat za sastav nove vlade mandataru Aleksandru -Saletu Djordjevicu, sto je ovaj i ucinio u narednih 5 minuta. Novu srpska vlada ce imati nekoliko clanova i to:
Dejan Bodiroga - MIP. Covek ume i 1 na 1 i 1 na 2, a bogami i 1 na 3, i uvek pogodi, a protivnik zavrsi na ortopediji sa uganucem kicme.
Nikola Grbic - Ministarstvo za kapitalne invsticije. Tamo i onako, ministruju cuveni sportski radnici, a ovaj je barem majstor kombinatorike i lucidnih poteza.
Ministarstvo finansija- Novak, Nole Djokovic, ne treba komentar.
Ministarstvo kulture - Koministri Aleksandra Kovac i Zvonimir Djukic- Djule, znaju ljudi da budu pravi
Ministarstvo energetike - Ivan Miljkovic, i Aca Sapic . Ima li ko jaci?
Ministarstvo za omladinu i lepotu - Anja Spasojevic, Ana Ivanovic, J.J., i sve ostale nase divne devojke
Ministarstvo......
Ministarstvo......
Pa tek ambasadorska mesta.
Al nece da moze. A bilo bi lepoDemetra Demetra 20:11 03.03.2008

Re: DS i G17+

Pa tek ambasadorska mesta.

gde me nadje ?!

spisak je inace sasvim ok
lep za pricu na blogu, u kaficu...
Dolybell Dolybell 20:16 03.03.2008

Re: DS i G17+

Al nece da moze. A bilo bi lepo

Kad bi drugi imali takve sastave pa i da maštaš.

Ali politika je suviše ozbiljna igra i vrlo surova.
Nju dobro igraju samo pravi "kockari" ili dobri "šahisti",
koji mogu da predviđaju sve moguće poteze unapred
u vrlo kratkom vremenu, skoro u sekundi.
gradicevic gradicevic 22:43 03.03.2008

Re: DS i G17+

Nju dobro igraju samo pravi "kockari" ili dobri "šahisti",


Onda su ovi nasi paceri
Dolybell Dolybell 07:47 04.03.2008

Re: DS i G17+

Onda su ovi nasi paceri


Pa to je toliko očigledno!
Adut im je Rusija, i to su dozvolili da se zna i obznanili celom svetu.
(Po sistemu: A moj tata će da bije tvog tatu! Onda će da vidiš!
Krajnje infantilno, ali kako su deca surova (nemaju osećaj straha)
mogu da uzazovu strašne posledice, jer nemaju dovoljno razuma.)

Sećaš se koliko su govorili o Zoranu da je hohštapler?

Moj odgovor je uvek bio: Super, pa takav nam treba, samo
hohštapler može da se nosi sa svetom hohštaplera.

(Pošto važi da su svi drugi hohštapleri i MRZE nas )

I tu bi bio kraj svakoj diskusiji.
blackbox blackbox 09:47 04.03.2008

Re: DS i G17+

gradicevic
budna sanjam taj trenutak, on je gotovo pa jedini koji zna sta radi u ovoj sizofrenoj zemlji,jedino njega razumem i sta prica i o cemu prica i zbog cega pricaA ja sanjam da jednog lepog nedeljnog dana kupim novine i procitam sledecu vestanas je u zgradi predsednistva RS nakon trominutnih konsultacija novoizabrani predsednik Republike Vlade Divac poverio mandat za sastav nove vlade mandataru Aleksandru -Saletu Djordjevicu, sto je ovaj i ucinio u narednih 5 minuta. Novu srpska vlada ce imati nekoliko clanova i toejan Bodiroga - MIP. Covek ume i 1 na 1 i 1 na 2, a bogami i 1 na 3, i uvek pogodi, a protivnik zavrsi na ortopediji sa uganucem kicme.Nikola Grbic - Ministarstvo za kapitalne invsticije. Tamo i onako, ministruju cuveni sportski radnici, a ovaj je barem majstor kombinatorike i lucidnih poteza.Ministarstvo finansija- Novak, Nole Djokovic, ne treba komentar.Ministarstvo kulture - Koministri Aleksandra Kovac i Zvonimir Djukic- Djule, znaju ljudi da budu praviMinistarstvo energetike - Ivan Miljkovic, i Aca Sapic . Ima li ko jaci?Ministarstvo za omladinu i lepotu - Anja Spasojevic, Ana Ivanovic, J.J., i sve ostale nase divne devojkeMinistarstvo......Ministarstvo......Pa tek ambasadorska mesta. Al nece da moze. A bilo bi lepo

Ministarstvo za KiM Dule Savić
Ministarstvo vera Dejan Bodiroga
Ministarszvo vera Nemanja Kusturica
Ministarstvo pravde Branislav Ristivojević
Ministarstvo odbrane Vladika Artemije

i možete redjati gluposti koliko hoćete
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:24 04.03.2008

Re: DS i G17+

ma nismo mi toliko bitni
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:26 04.03.2008

Re: DS i G17+

g. Dolybell
sada je demokratska Srbija jaca nego ikad
skoro da predsedniku i ne smeju da kazu
nista ruzno
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:31 04.03.2008

Re: DS i G17+

Dolybell
da, politika je i
sposobnost anticipacije ponasanja
velikih igraca na
medjunarodnoj sceni,
sto premijeru nije jaca strana
Dolybell Dolybell 16:03 04.03.2008

Re: DS i G17+

sto premijeru nije jaca strana


Ma on tu stranu ni ne poseduje, a
kakvi su mu savetnici i da je imao -
sad je više nema.
Sepulturero Sepulturero 20:36 03.03.2008

Politika

Gospodine Nikolic, bas sam se obradovao da se ovde konacno pojavio jedan pravi ekonomski strucnjak ali, nazalost, vidim da je i vasa strucnost pod uticajem dnevnopoltickih potreba.

Nekako sam, sada vidim pogresno, mislio da bi vi kao saradnik privredne komore tj. drzavne administracije trebalo da budete malo neutralniji sto se tice politickih preporuka. Predpostavljam da vasu platu obezbedjuju svi poreski obveznici pa i oni koji ne glasaju za G17/DS/LDP.

A cak i da nije tako, jedan strucnjak bi trebalo da makar malo suptilnije navija za svoju politicku opciju i to ne bi trebalo da utice na sopstveno STRUCNO misljenje. I to je zalosno jer je u Srbiji posle samoupravnog socijalizma nivo finansijske pismenosti prilicno nizak.

Ne bih ulazio u druge detalje ali mene, naprimer, zanima kako je moguce da jedan ekonomista, inace vrlo prisutan u medijima, moze da brani sadasnju vestacki odrzavanu vrednost dinara. Zasto nas ne obavestite o tome koliko nas, poreske obveznike, kostaju dnevno intervencije NBS na trzistu? I koliko dugo to moze da se odrzava? I kome stvarno koristi taj kurs? I kada ce da nam se dogodi neizbezni argentinski scenario?
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:29 04.03.2008

Re: Politika

g. Sepultero,
sto se tice kursa,
svaka znatnija promena kursa dinara
bila bi katastroficna po svojim posledicama
a NBS , odnosno drzava
vishe zaradjuje od orocavanja deviznih rezervi
u prvoklasnim svetskim banakama
(ili ulaganjem u hartije od vrednosti zapadnih zemalja)
nego sto je trosak repo operacija,
odnosno cuvanja stabilnosti dinara
Damjana Damjana 20:43 03.03.2008

Stanje srpske ekonomije

…. Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić održaće danas sastanak na temu "Perspektive kretanja privrede u Srbiji", sa ministrima iz ekonomskog tima Vlade, guvernerom Narodne banke Srbije, predstavnicima srpske i Američke privredne komore, kao i Saveta stranih investitora, najavljeno je iz Vlade. Sastanku će prisustvovati ministri za ekonomiju i regionalni razvoj Mlađan Dinkić, za trgovinu i usluge Predrag Bubalo, guverner NBS Radovan Jelašić, predsednici Privredne komore Srbije Miloš Bugarin i Američke privredne komore Dejan Cvetković, kao i predsednik Saveta stranih investitora Stajn Erik Velan. Posle sastanka u sedištu srpske Vlade, učesnici će održati konferenciju za novinare, navedeno je u saopštenju iz Kabineta potpredsednika Vlade….

Od kada je demokratije Srbiji uvek najbolje ide kada su izbori u pitanju ili neki gorući politički problem. Ekonomski podvizi i dobre vesti se umnožavaju,a optimizam političara bar onih na vlasti sada raste.

Ekonomska politika inače i nije neka tema u Srbiji. Ozbiljne debate nema, možda zato što nema ko da je vodi. Debate se uglavnom svode na parole, opšta obećanja, frljanja obećanjima o milijardama novih investicija koje lete poput konfeta.

U zavisnosti od aktuelnog političkog trenutka počinje i kreativno tumačenje statističke fotografije Srbije. Srbija je uvek svoje ekonomske pokazatelje iskazivala u dolarima. Time je omogućeno građenje i upoređivanje ekonomskih pokazatelja u različitim vremenskim periodima. Međunarodna statistika se takođe vodi u dolarima, pa to olakšava poređenje između država.

Srbija u poslednje vreme ima prema dolaru ambivalentan i selektivan odnos. Što je dolar slabiji to je odnos ambivaletniji.Spoljni dug Srbije raste uprkos prihodima od privatizacije. Na kraju 2007 godine Srbija je inostranstvu dugovala 23,7 milijardi dolara. Javnosti se međutim srpski dug iskazuje u evrima. Iskazan u evrima srpski dug iznosi samo 19,37 milijardi evra. Na taj način je napravljena „vizuelna „ ušteda od četiri milijarde. Druge strane , veličine za koje vlast voli da izgledaju velike –izvoz, bruto domaći proizvod (BDP) po glavi biće uvek i nepogrešivo iskazivane u dolarima.

Saznajemo takođe da je udeo deficita tekućeg i trgovinskog bio najniži u poslednjih pet godina.Nikakvi detalji ni cifre nisu poznate.

Srbija poslednje dve, tri godine doživljava kreditni bum, uostalom kao i ostale zemlje jugo-istočne Evrope. Ekspanzija kredita nastavljena je posle, praktične, stagnacije tokom jeseni prethodne godine (usled monetarnog ''pritezanja'' Narodne banke Srbije). U 2007 godini dinarski kreditni plasmani banaka su porasli (rast od čak 18,5 odsto).

Uzimajući u obzir da spoljnotrgovinski deficit odnosno deficiti roba i usluga praktično predstavlja ono što trošimo preko Bruto domaćeg proizvoda to znači da bi njegova redukcija vodila smanjenju investicija (koje su na vrlo niskom nivou) ili potrošnje, što bi podrazumevalo i udar na standard.

Najvažniji element uspešne strategije razvoja, odnosno rasta bruto domaćeg proizvoda kao i izvoza, svakako, predstavlja restrukturiranje domaće proizvodnje gde bi privatizacija, koja će u narednim godinama biti ubrzana, igrala ključno mesto.

Problem Srbije nije ponašanje politike, političara i čelnika državnih institucija. Oni uvek i svuda rade isto – tačno onoliko koliko im dopusti javno mnjenje, a pre svega elita. Na srpskoj političkoj sceni ne posrće samo politika, već mnogo više elita. U tom posrtanju nema gordosti ima, samo interesa.


Dilan Dog Dilan Dog 21:34 03.03.2008

Re: Stanje srpske ekonomije

Damjana
….
Uzimajući u obzir da spoljnotrgovinski deficit odnosno deficiti roba i
usluga praktično predstavlja ono što trošimo preko Bruto domaćeg
proizvoda to znači da bi njegova redukcija vodila smanjenju investicija
(koje su na vrlo niskom nivou) ili potrošnje, što bi podrazumevalo i
udar na standard.

Znači, kako god okreneš, neophodne su direktne strane investicije.

СТРАНИ ИНВЕСТИТОРИ ЗАБРИНУТИ ЗА СИГУРНОСТ УЛАГАЊА
ЗРЕЊАНИН ОСТАЈЕ ОТВОРЕН ГРАД

– Сувишна су питања о сигурности уговорених инвестиција, у светлу најновијих дешавања у Србији. Ми не желимо да себи ускратимо будућност и угрозимо оно што смо неколико година градили. Зрењанин ће и даље бити мирољубив град, отворен за све који желе да допринесу његовом напретку и остварењу визије развоја – каже се у саопштењу градоначелника Горана Кнежевића упућеном јавности у понедељак.

Прошле недеље медији су пренели вест да су страни инвеститори забринути и да су локалној самоуправи упућени дописи у којима је затражена процена извесности реализације успостављених пословних пројеката. Координатор за привреду Града Зрењанина Иван Девић потврдио нам је да је таквих упита било, што писмених, што усмених:

– Нико међутим није рекао да се пакује и одлази, већ су се распитивали да ли су угрожени параметри са којима су они рачунали. Према нашим сазнањима, политика земље према страним инвеститорима неће се мењати, и из локалне самоуправе могли смо да им пружимо таква уверавања – каже Девић.

– Зрењанин је „Град будућности“ у Србији, који се последњих неколико година доказао као најуспешнији у привлачењу страних инвестиција. „Капија Европе за Србију“ више није само промотивни слоган нашег града, већ реалност у којој живимо – подсећа Горан Кнежевић поводом таквих вести. – Стварање многобројних услова да инвеститори изаберу баш Зрењанин за место пласмана свог капитала није било ни лако, ни брзо, али смо коначно стигли и до периода у којем почиње убирање плодова тих вишегодишњих напора. Пад броја незапослених, пораст зарада и укупног животног стандарда осетили су се већ крајем прошле године, а тај позитивни помак је занемарљив у односу на оно што следи уколико се реализују сви потписани инвеститорски уговори. Ако Зрењанин настави путем којим је ишао последњих неколико година, постаће привредни центар значајнији него што је био у време „велике“ Југославије, а тиме и једно од најпривлачнијих места за живот у Србији – изјавио је Горан Кнежевић, потврђујући да актуелна власт у Зрењанину не може довести у питање своје опредељење за развој слободних пословних зона и партнерске односе са страним инвеститорима.

Tekst iz lista Zrenjanin
blackbox blackbox 10:19 04.03.2008

Re: Stanje srpske ekonomije

A ministri iz DSS nisu prisustvovali.
Oni na Kosovu sprovode mere svoje patrije i SPC.
Postavlja se pitanje da li je na sednici vlade doneta odluka da se to radi i ko će da snosi odgovornost za rapidno pogorsanje položaja Srba na Kosovu, za eventualne sukobe i masovno iseljavanje Srba.
Da li su članovi vlade iz DS i G17* saglsni za provociranje sukoba sa UNMIK-om i KFOR-om i hoće li i oni da dele odgovornost kad KFOR u skladu sa R1244, u koju se Samardžić licemerno kune, vrati zonu kopnene bezbednosti, uvede striktne nadležnosti UNMIK-a, zabrani bilo kakve paralelne institucije i konačno, zatvori granice.
Je li Ristivojeviću tata ostavio zeleznice u nasledje?
Hoće li DS sebi dozvoliti da bude konzervativnija i od jednog Palme.
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:33 04.03.2008

Re: Stanje srpske ekonomije

Damjana,
nasu ekonomiju losha politiak decenijama vuche nazad
i to je to
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:35 04.03.2008

Re: Stanje srpske ekonomije

g. Dilan Dog
pa naravno kljucne su strane investicije
a njih nema bez politicke stabilnosti
i demokratske vlasti
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:08 04.03.2008

Re: Stanje srpske ekonomije

blackbox
potrebna je mudrost,
mozda pobeda nikada nije bila bliza
blackbox blackbox 14:55 04.03.2008

Re: Stanje srpske ekonomije

Goran Nikolić
blackboxpotrebna je mudrost, mozda pobeda nikada nije bila bliza

Ko će koga da pobedi?
Inače ste u pravu, mudrost je uvek potrebna bez obzira što svi misle da je imaju.A iz aviona se vidi da ovo što se radi na Kosovu u ime Kosova i u Srbiji u ime Kosova nije mudro.
Rusija jeste mnogo velika ali to ne znači da mi treba da budemo mnogo glupi pošto nismo veliki.
Dolybell Dolybell 16:29 04.03.2008

Re: Stanje srpske ekonomije

Postavlja se pitanje da li je na sednici vlade doneta odluka da se to radi i ko će da snosi odgovornost za rapidno pogorsanje položaja Srba na Kosovu, za eventualne sukobe i masovno iseljavanje Srba.


Suština je da se svi u cilju održanja na vlasti pozvaju sami
na preuzimanje odgovornosti. Šta ćeš sa tom "odgovornošću" posle?
Na koji način oni to preuzimaju odgovornost?
Čije živote ulažu ? Čiji novac ulažu ? Šta uopšte ulažu da
bi preuzimali odgovornost ?
Šta rade i šta hoće da urade ? Akcioni tajni plan (već se
komentariše da on i ne postoji).
Ako postoji, otkud sad Radikali sa predlogom Skupštini
da se ne može ni govoriti o EU bez Kosova, što podržava
i DSS. Kako to da Skupština odlučuje o onome za šta je
vlada formirana i za šta postoji ?
Što rekoše one devojke ( i plavuše su shvatile): "Šta hoćete?
Ova država je haos!"

Doctor Wu Doctor Wu 21:00 03.03.2008

***

Oglasio se i Palma, veoma razboritom analizom trenutnog stanja u Srbiji.

Imajuci u vidu ovaj mali puc koji se danas desio, utisak je da je Palma odigrao istu ulogu u razbijanju Kostunice kao sto je Velja (sa Mickom) svojevremeno odigrao u rusenju Zlobe.
mixmasterche mixmasterche 21:28 03.03.2008

Re: ***

Doctor Wu
Oglasio se i Palma, veoma razboritom analizom trenutnog stanja u Srbiji.

Imajuci u vidu ovaj mali puc koji se danas desio, utisak je da je Palma odigrao istu ulogu u razbijanju Kostunice kao sto je Velja (sa Mickom) svojevremeno odigrao u rusenju Zlobe.


Dragi putnici, brod tone! Narodnjaci nece jos dugo trajati
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:37 04.03.2008

Re: ***

pozdrav Mixe
cvele72 cvele72 21:02 03.03.2008

renesansni ekonomista

Jos jedna municiozna analiza iz pera poslednjeg renesansnog ekonomiste sto bi nekad reko Risto Kubura. Samo jos reci otkud ti optimizam da bi se i SPS mogao dozvati pameti poput druga Betovena. Bravo za analizu Goranche!
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:38 04.03.2008

Re: renesansni ekonomista

Cvele72
hvala, hvala
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 21:45 03.03.2008

Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene....o

E, moj Gorane....
O čemu ti pričaš. O tome da će reforme prelomiti Palma, Velja, Dačić i Mrkonjić...o))
To je kao ono što si pisao pre koji mesec "kako je Koštuničina vlada svuda uradila pomake"....
Ništa od toga Gorane.....Ovde je moguć napredak samo ako se napravi ozbiuljna priča o tome da ima samo dve kolone...
Pa izbor između ludila i normalnosti...Normalni protiv nacoša, mafijaša, lažnih patriota, foliranata, Miškovićevih trabanta i rusofila u nevolji...
Ivan Marović Ivan Marović 22:29 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene....o

Drago Kovacevic
Pa izbor između ludila i normalnosti
Vidim da je neko slušao Mlađana Dinkića. Samo Drago, kad postaviš takav izbor, nikad ne znaš ko će se sve naći na tvojoj strani. Ljudi vole da prebegnu, pa čak iako su gradonačelnici... kao Palma.
milosib milosib 22:47 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene....o

Drago Kovacevic
E, moj Gorane....O čemu ti pričaš. O tome da će reforme prelomiti Palma, Velja, Dačić i Mrkonjić...o))To je kao ono što si pisao pre koji mesec "kako je Koštuničina vlada svuda uradila pomake"....Ništa od toga Gorane.....Ovde je moguć napredak samo ako se napravi ozbiuljna priča o tome da ima samo dve kolone...Pa izbor između ludila i normalnosti...Normalni protiv nacoša, mafijaša, lažnih patriota, foliranata, Miškovićevih trabanta i rusofila u nevolji...

Gosn Drago jel primate u ovu normalnu kolonu i predsednika Tadića sa DS-om? Uopšte bio bih vam zahvalan ako mi napišete ko su normalni, a ko ludaci na političkoj sceni Srbije.
gradicevic gradicevic 22:48 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene....o

Ovde je moguć napredak samo ako se napravi ozbiuljna priča o tome da ima samo dve kolone...
Pa izbor između ludila i normalnosti...Normalni protiv nacoša, mafijaša, lažnih patriota, foliranata, Miškovićevih trabanta i rusofila u nevolji...


A koliko mislis da ima zaista "normalnih", bez zadnjih namera i sitnih interesa u ovoj drugoj koloni
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:18 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene.

gradicevic
Ovde je moguć napredak samo ako se napravi ozbiuljna priča o tome da ima samo dve kolone...
Pa izbor između ludila i normalnosti...Normalni protiv nacoša, mafijaša, lažnih patriota, foliranata, Miškovićevih trabanta i rusofila u nevolji...


A koliko mislis da ima zaista "normalnih", bez zadnjih namera i sitnih interesa u ovoj drugoj koloni

Pa evo..Verujem da je onih 2,3 miliona normalno....oni što su glasali za Tadića 3. 2. kao i nas jedan broj što nismo glasali. Dovoljno da se pobedi.
Ali, šta će Tadiću 5 miliona kad on to sve lepo izruči Koštunici....
Mislim, naravno, politički normalnih..
gradicevic gradicevic 23:22 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene.

Pa evo..Verujem da je onih 2,3 miliona normalno....oni što su glasali za Tadića 3. 2


I ovi iz upravnih odbora raznih NIS-ova, EPS-ova, MTS-ova..... itd. I ja sam glasao za Tadica, pa se sad pitam dali sam normalan?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:25 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene.

gradicevic
Pa evo..Verujem da je onih 2,3 miliona normalno....oni što su glasali za Tadića 3. 2


I ovi iz upravnih odbora raznih NIS-ova, EPS-ova, MTS-ova..... itd. I ja sam glasao za Tadica, pa se sad pitam dali sam normalan?

Tu se radi o par stotina ljudi....
Ti si normalan, ali si prevaren...Nisu ljudi izašlki da glasaju za Tadića, nego protiv očiglednoga zla...
A ispalo je da su glasali za lažno dobro....
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:28 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene.

Ivan Marović
Drago Kovacevic
Pa izbor između ludila i normalnosti
Vidim da je neko slušao Mlađana Dinkića. Samo Drago, kad postaviš takav izbor, nikad ne znaš ko će se sve naći na tvojoj strani. Ljudi vole da prebegnu, pa čak iako su gradonačelnici... kao Palma.

Ja mislim da je on dobio mig..Ne odgovara ovo baš ni svim tajkunima....
gradicevic gradicevic 23:39 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene.

A ispalo je da su glasali za lažno dobro....


Pa Nikolic je, koliko vidim, ipak pobedio. Ovaj "moj" nema m..da, da izadje pred narod i kaze sta se bar pretvara da misli, nego iz Rumunije gleda direktan prenos apokalipse u svojoj kuci. Na predsednistvu stranke, koju mu je Djindjic ostavio, mlati gluposti, i direktno vredja sve one kojima je ukrao glas. Te Kosovo u Srbiji, te nema odustajanja od evropskih integracija. Pokusava da nam dokaze da 2+2 vise nije 4, vec 5,a mozda i 3, zavisi sta Voja kaze.
Doctor Wu Doctor Wu 23:54 03.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene.

Ja mislim da je on dobio mig..Ne odgovara ovo baš ni svim tajkunima....

Dragec, latinica, a i dovoljno je jasno da cak i ti razumes.
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:47 04.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene....o

Drago,
ne slazem se ,
mi smo u maju 07 bili pred antievropskom vladom
i sta bi dobili da je vec imao godinu dana
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:52 04.03.2008

Re: Sa Palmom, Veljom i SPSA-om u promene....o

Ivane,
slazemo se

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana