Putovanja

Vize -- sve što ste oduvek hteli da znate o vizama :)

Snezana Radojicic RSS / 19.11.2015. u 08:55

Često dobijam poruke u kojima me neiskusni putnici pitaju : 
"A kako to sa vizama?"
"A gde vadim vize?" 
"Je l' možeš da mi daš neki savet za vize?"

Da ne bih i dalje svakome pojedinačno objašnjavala, sela sam i napisala tekst u kome je sadržano sve što bi budući putnik i trebalo da zna o vizama.

Čitajte i širite dalje, a meni šaljite sve sugestije i dopune :-)

-----------

Vizni sistemi razlikuju se od države do države. Nekada su zasnovani na recipročnosti, pa uslovi koje treba da ispuni državljanin neke zemlje da bi došao u vašu zemlju turistički, recipročno će važiti i za vas kada aplicirate za vizu za turistički ulazak u njegovu državu. Skup određenih uslova se nekada odnosi na državljane zemalja koje su članice EU, koje se nalaze u sastavu Šengena ili su samo fizički u Evropi, a nekada su ti uslovi naizgled potpuno proizvoljni.

Global-Cytizen.jpg

Apliciranje iz svoje zemlje

Prvo pravilo u vezi sa turističkim vizama je da ih je uvek jedno-stavnije, brže i jeftinije izvaditi kod kuće. To znači da ćete otići u ambasadu zemlje u koju nameravate da putujete, ili u konzulat ako u vašoj državi nema ambasade, a ako nema ni njega, onda u amasadu ili konzulat te države u vama najbližoj zemlji, da biste tamo podneli zahtev za izdavanje vize. Da bi vaša prijava bila uzeta u razmatranje, morate da priložite i odgovarajuća dokumenta. Na zvaničnom vladinom sajtu svake države (u ekstenziji tih sajtova uvek je sadržano *.gov.* a reč je o ministartsvima spoljnih poslova) naći ćete spisak šta treba da spremite od papira. Obično se prilažu jedna ili dve fotografije određenih dimenzija i popunjen zahtev u kome morate da date tačne odgovore na sva postavljena pitanja.

Za mnoge zemlje, vizni obrasci dostupni su onlajn. Treba samo da ih preuzmete, odštampate u traženom broju pimeraka i popunite. Nekada se i popunjavaju onlajn i šalju na adresu koja je navedena na sajtu, a viza se kasnije preuzima lično u ambasadi ili konzulatu.

Osim obrasca, a zavisno od viznih pravila, moraćete da obezbedite izvod sa vašeg računa ili potvrdu o redovnom studiranju/zaposlenju, o vlasništvu nad firmom ili nekretninom, o plaćenom porezu, Izvod iz knjige rođenih/venčanih, potvrdu o rezervisanom ili plaćenom smeštaju, pozivno pismo osobe ili instutucije iz zemlje za čiju vizu aplicirate, povratnu avionsku kartu, tačan plan puta, vizu za narednu zemlju... Za pojedine zemlje, biće vam potrebne desetine potvrda i dokumenata, dok će vam vize za neke druge zemlje izdati samo na popunjen zahtev uz priloženu fotografiju.

Nekada ono što je navedeno na sajtu neke zemlje nije sve neophodno, a nekada nije navedeno sve što treba da pripremite. Zato, da biste predupredili negativna iznenađenja i bespotrebnu šetnju/putovanje do ambasada, obavezno proverite sve informacije i na aktivnim putničkim forumima. Za državljane balkanskih zemalja koji apliciraju sa Balkana, najbolji je sajt Klubputnika.org. Osim sekcije 'Vize', na Forumu možete naći iskustva putnika koji su nedavno i sami prošli kroz proces pribavljanja tih istih viza, te vas mogu najbolje uputiti. Od stranih foruma, sveže informacije i iskustva možete naći na forumu Lonely Planeta – Thorn Tree.

IMG_5738.JPG

Apliciranje iz treće zemlje

Ako planirate duže putovanje u trajanju od nekoliko meseci, onda nećete moći da unapred pribavite sve potrebne vize čak i ako tačno znate gde i kada ćete putovati. To je zato što se većina viza mora aktivirati najkasnije tri meseca od datuma izdavanja, inače će isteći i postati nevažeća. Tako ćete vizu za zemlju u koju planirate da otputujete tek četvrtog meseca od početka vašeg putovanja, morati da vadite iz takozvane treće zemlje.

Treća zemlja je bilo koja zemlja u koju ste došli kao putnik i iz koje podnosite zahtev za izdavanje vize za neku sledeću zemlju. Na vas će se primenjivati pravila za nerezidente, koja se takođe nalaze na vladinim sajtovima svih zemalja. Ponekad ćete morati da obezbedite mnogo više dokumenata nego da ste aplicirali od kuće, ili ćete čak biti pozvani na lični razgovor sa konzulom u kome će vas pitati za razloge apliciranja iz treće zemlje i vaše dalje planove. Pokušajte da uvek dajete tačne informacije jer u suprotnom, ako budete uhvaćeni u nekoj laži, možete imati probleme.

Zahtev i dokumenta za izdavanje vize podnosite u ambasadi ili konzulatu zemlje za koju aplicirate. Uvek proverite adresu jer se često dešava da se odeljenje za vize nalazi na drugoj adresi od ambasade. Tu informaciju možete da dobijete telefonom, pozivajući broj koji se nalazi na sajtu.

Posebno obratite pažnju na valutu u kojoj se viza plaća, i pripremite traženi iznos u sitnim apoenima, pošto je kurs po kome vam računaju u viznom odeljenju obično veoma nepovoljan.

Iako nema mnogo putnika sa naših prostora koji su često podnosili zahteve iz trećih zemalja, ipak proverite da li neko može da vam pomogne iz ličnog iskustva. Pitajte na forumu Kluba putnika ili direktno putnike dugoprugaše koje poznajete. No najsigurnije je da za sve nedoumice kontaktirate direktno ambasadu zemlje za čiju vizu aplicirate, u zemlji iz koje aplicirate. Uvek pitajte mejlom, kako biste imali dokaz ukoliko se ispostavi da vam je dat pogrešan odgovor ili neko obećanje. Ambasade i konzulati većine zemalja veoma su pedantni u elektronskoj prepisci i obično brzo odgovaraju.

Napomena: Iz nekih zemalja ne možete dobiti vizu za pojedine zemlje ako niste rezident, odnosno ako nemate državljanstvo zemlje iz koje podnosite zahtev ili prijavu radnog boravka u njoj. Stoga, nastojte da na vreme prikupite sve informacije kako se ne biste našli zaglavljeni u zemlji iz koje ne možete da aplicirate za vašu sledeću destinaciju.

Snapshot_17-1024x768.png

Elektronske vize

Neke zemlje uvele su elektronske vize, delimično ili potpuno. To znači da zahtev za vizu podnosite onlajn, vizu i troškove obrade plaćate elektronski i onda vam na mejl stiže elektornska viza koju samo treba da odštampate na običnom papiru. Osim brzine i jednostavnosti, prednost e-viza je i u tome što štedite mesto u pasošu koje bi zauzela standardna viza u obliku nalepnice (i to obično preko cele stranice).

Kod delimičnih e-viza samo je apliciranje elektronsko, dok samu vizu dobijate na graničnom prelazu u pasoš.

Viza po dolasku

Za neke zemlje, viza se može dobiti na graničnom prelazu ili na aerodromu. To je takozvana viza po dolasku (Visa on Arival, skraćeno – VOA). Prethodno se dobro obavestite na kojim graničnim prelazima ju je moguće dobiti, kao i na kojim aerodromima, pošto je VOA obilčno rezervisana samo za glavne prelaze i prestoničke aerodrome. Obratite pažnju i na napomenu o valuti u kojoj se plaća viza, pošto u nekim zemljama još uvek nema bankomata na imigracionom odeljenju, pa nećete moći da razmenite novac.

Viza po dolasku je najkomfornija viza jer nema gomile dokumenata ni apliciranja unapred i čekanja. Obično je i jeftinija od standardne vize za istu zemlju.

IMG_5742.JPG

Trajanje vize

Na svakoj vizi je navedeno vreme njenog važenja. To je vreme od dana izdavanja vize do dana kada bi istekla ukoliko biste je odmah aktivirali. Međutim, to je u praksi retko kad slučaj, pa se dan izdavanja ili početak važenja, i dan aktiviranja, uglavnom ne podudaraju.

Primera radi, dobili ste vizu 1. septembra koja traje 30 dana. Na nalepnici će pisati sledeće:

Issue Date: 1st September

Expire Date (Valid Until): 1st October

Prvi septembar je dan kada najranije možete da uđete u tu zemlju, a prvi oktobar je poslednji dan kada treba da je napustite ukoliko ste ušli prvog. Međutim, ako uđete 15. septembra, vaših trideset dana isteći će 15. oktobra. Tako će datum važenja i datum aktiviranja biti različiti. Ta informacija pisaće na pečatu koji će vam utisnuti na vizu ili na prvu praznu stranicu do nje.

Napomena: za neke vize ovo nije slučaj nego se datuma izdavanja računa kao datum aktiviranja, bez obzira da li ste tada ušli u tu zemlju. Na gornjem primeru to bi značilo da ćete ulazeći 15. septembra imati još samo petnaest dana pravo da ostanete u toj zemlji. Zbog toga je važno da veoma pažljivo pročitate šta piše na vizi. Ako se trajanje vize računa od datuma njenog izdavanja a ne aktiviranja, tada će na nalepnici stajati napomena poput ove: „30 days from date here of“. Ako se računa od dana aktiviranja, napomena će biti poput ove: „30 days after entry“.

IMG_5742a.JPG

Viza za jedan ili više ulazaka

Prema broju ulazaka vize se dele na single i multi entry. Jedina razlika je u tome što vam ova druga omogućava da u istu zemlju uđete više puta za vreme trajanja vize. To je zgodno kada pravite kružna putovanja, polazeći od jedne zemlje, obilazeći susedne i završavajući putovanje u zemlji iz koje ste ga započeli. Vodite računa o tome da kod nekih multi entry viza broj ulazaka može biti ograničen kao i trajanje vize po jednom ulasku.

Produženje vize

Vize za neke zemlje mogu se produžiti iz te zemlje, a pre isteka prethodne vize. Na sajtu ministarstva spoljnih poslova naći ćete informaciju o proceduri produženja. Vodite računa o tome koliko dana pre isteka vize treba da podnesete zahtev za njeno produženje, jer je u nekim zemljama ono striktno i ako predate kasnije, iako i dalje pre isteka vize, neće vam prihvatiti molbu.

U zemljama sa komplikovanijim viznim režimima, uvek postoje ovlašćene agencije preko kojih, za obično simboličnu nadoknadu, možete bezbolno i sigurno produžiti vizu. Ukoliko želite da uštedite, naoružajte se vremenom i strpljenjem, te pribavite sva dokumenta koja su na spisku.

Viza-ran

Neke vize nije moguće produžiti iz zemlje u kojoj se nalazite, pa je u tom slučaju potrebno da napustite zemlju i nakratko pređete u neku drugu, u kojoj ćete izvaditi novu vizu za ovu prvu. (Ili, u slučaju bezviznog režima koji je takođe vremenski ograničen – aktivirati novih trideset/devedeset dana bezviznog režima.) To 'istrčavanje' u susednu zemlju radi obnavljanja vize naziva se viza ran (visa-run). Možete ga izvesti u ličnoj režiji ili preko neke specijalizovane agencije, koje sad već postoje u svakoj zemlji.

Prekoračenje vize (overstaying)

Nastojte da nikada ne prekoračite trajanje vize. Ukoliko vam se to desi, platićete za svaki dan nedozvoljenog boravka, i te sume često iznose po nekoliko desetina do stotina evra. Prekoračenje takođe znači da ćete se naći u milosti i nemilosti graničnih policajaca koji vam mogu razrezati kaznu mnogo veću od one koja je navedena na zvaničnom sajtu za slučaj prekoračenja. Budući da ste napravili veliki prekršaj – jer vi ste stranac i vaš boravak u toj zemlji postao je neovlašćen onog časa kada vam je istekla viza – nemate mnogo prava na pritužbe. Osim novčane kazne, možete dobiti i zabranu ponovnog ulaska u tu zemlju. Napomena o tome naći će se u međunarodnoj bazi podataka o vama, i možete imati problema kada budete aplicirali za neku narednu vizu neke druge zemlje, jer se svi zahtevi obavezno proveravaju. Najgore što vam se može desiti je da o svom trošku budete eksportovani iz zelje u kojoj ste prekoračili dozvoljeni boravak.

Postoje slučajevi gledanja kroz prste za kraća pekoračenja, ali do vas je da li ćete rizikovati.

Snapshot_18-1024x768.png

Odgovornost putnika

Samostalno putovanje podrazumeva istraživački rad na prikupljanju informacija u vezi sa viznim pravilima. Imajte na umu da se u nekim zemljama (Kina je najradikalniji primer toga) vizni režim veoma često menja, a shodno trenutnoj političkoj situaciji. Stoga morate imati sveže informacije pre nego što aplicirate za određenu vizu. Odbijanje vaše molbe, osim gubitka novca (koji se uglavnom ne vraća ako zahtev nije prihvaćen), može otežati i ponovno apliciranje iz neke druge zemlje, budući da u formularu morate da odgovorite i na pitanje da li je nekada vaš zahtev za vizu te zemlje bio odbijen i ako jeste, kada se to desilo i zašto.

U vreme interneta i opšte dostupnosti svih informacija, te nebrojenih putničkih foruma, nemate nijedno opravdanje za neodgovornost prema viznim režimima zemalja u koje želite da otputujete. Kao putnik/turista vaša je obaveza da se uputite u vizna pravila i da ih se pridržavate. Niko nije dužan da vas informiše o njima, niti je kriv ako neko previdite i prekršite.

-------------------

Srećno vam apliciranje!




Komentari (21)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

cassiopeia cassiopeia 10:34 19.11.2015

Super korisno

Meni je uvek bila enigma, onih godina dok su nam trebale vize za zemlje EU, kako ljudi dođu neinformisani i onda se ljute na službenike ambasade kad ih vraćaju da dopune dokumentaciju.

Otkako su ukinuli vize skroz sam se opustila i ne razmišljam o tome. Zimus sam tako zamalo zakasnila za vizu kad sam putovala za Dubai.

Dobar ti je ovaj tekst i vrlo koristan za buduća putovanja van EU.

Inače, ako nekog zanima, za vizu za UAE se aplicira on line, vrlo jednostavno. Dobija se viza za par dana na mail, to odštampate i to je sve.
Snezana Radojicic Snezana Radojicic 13:18 19.11.2015

Re: Super korisno

cassiopeia
Meni je uvek bila enigma, onih godina dok su nam trebale vize za zemlje EU, kako ljudi dođu neinformisani i onda se ljute na službenike ambasade kad ih vraćaju da dopune dokumentaciju.


Mislim da je veliki problem neznanje jezika jer sam vise puta imala prilike da se uverim da nasi ljudi ne citaju pravila zato sto ne znaju jezik. Pa naviknu da im neko kaze sta treba da urade ili da im pomogne, a kad nema tog nekog, onda nastaje problem.

Nedavno me je jedan putnik koji je vec vise od pola godine na putovanju, doduse, mahom kroz zemlje gde nam ne trebaju vize, pitao a gde moze da izvadi vijetnamsku vizu u Kini. To je isto kao da te neko pita na koji nacin moze da odleti iz Evrope - pa valjda sa aerodroma i valjda iz zemlje u kojoj je trenutno
nim_opet nim_opet 14:00 19.11.2015

I dalje ti se divim na strpljenju

Ja sam svaki put dozivljavao pred- i post-traumatska stresna stanja oko viza tamo 90ih, ranih 2000ih. Poseban specijalitet su vize za zemlje koje nemaju predstavnistva nego ih zastupa treca drzava - pa recimo Francuska zastupa silne bivse kolonije u Zapadnoj Africi, Britanija silne bivse teritorije po Karibima itd, ali: a) ne sve, b)na sajtu konzulata Francuske naravno nema detaljnih informacija o ovim vizama, c)razlikuje se procesuiranje. Pa tako za Senegal i Burkinu Faso, iako ih izdaje konzulat u Beogradu, procedura nije ista - za Burkinu se izdaje viza za nekih 2-3 dana, ali za Senegal moraju da kontaktiraju senegalsko ministarstvo spoljnih poslova, sto moze da traje...pa ne zna se, jer ne traze ljudi sa srpskim pasosem cesto vize :). Desilo mi se da sam za Belize dva puta platio vizu - jednom u konzularnom V. Britanije u Beogradu, jednom na aerodromu u Belize Citiju, jer iako na vizi pise za koga vazi, imigracioni sluzbenik u Belizeu ne misli da se to odnosi na njih (pa mi je ponudio da ili mu platim $50, ili da cekam u redu za $75 i dobijem novu, belizeansku nalepnicu.....Kad na to dodas mnogima nas pasos nije poznat, pa na spisku ne mogu da nadju Srbiju (mjkuim sa dvoslovnom skracenicom "rs"!!!!) onda zavrsis sedeci u nekoj sobici bez prozora dok se ljudi istelefoniraju.
Snezana Radojicic Snezana Radojicic 14:54 19.11.2015

Re: I dalje ti se divim na strpljenju

nim_opet
Ja sam svaki put dozivljavao pred- i post-traumatska stresna stanja oko viza tamo 90ih, ranih 2000ih. Poseban specijalitet su vize za zemlje koje nemaju predstavnistva nego ih zastupa treca drzava.


Slažem se -- vize su najstersniji deo svakog samostalnog putovanja.
A ovo o državama koje nemaju svoje predstavništvo sam zaboravila da napomenem, te si me dobro podsetio. To ću uneti u tekst na blogu.

I meni se desilo dva-tri puta da nema Srbije u sistemu, a Jugoslavija se ne pika. Pa muke žive dok to ne izmene. Često poželim da imam dvojno državljanstvo, jer negde zaista imamo prednosti sa ovim pasošem, ali mnogo češće smo ga nahebali sa njim
srdjan.pajic srdjan.pajic 15:52 19.11.2015

Re: I dalje ti se divim na strpljenju

Ja sam svaki put dozivljavao pred- i post-traumatska stresna stanja oko viza tamo 90ih, ranih 2000ih.


Da, imaš i konzulate koji ne mogu sami da se dogovore da li ti treba viza ili ne. Na primer, Meksiko, ja otišao sa našim (FRY) pasošem u lokalni konzulat u Denveru da izvadim vizu, jer tako piše na vebsajtu. Ajde dobro što u ambasadi niko ne govori engleski, navataše neku tetkicu koja pomalo nabada, dao joj moj jugoslovenski pasoš i onda mi ona objasnila da pošto idem samo na par dana (da proslavim novu godinu), ne treba mi viza, dali su mi samo neki putni papirić da popunuim i držim u pasošu.

I onda predjem granicu, koja je jedan most preko Rio Grandea. Išao sam kolima, i na moje ne malo iznenadjenje - uopšte nisam video meksičku graničnu službu. Prosto, predješ most i ušao si u grad (Ciudad Akuna, preko puta Del Rija u Teksasu). Nema ni znak, ni rampa, ništa. Ja, reko, ček, a ko mi kontroliše pasoš, i šta će posle ovi Ameri da mi rade kad se preko drugog mosta vratim iz Meksika a u pasošu nema vize, niti piše da sam tamo uopšte bio, to jest nema pečata. Hm, obrnem krug i spazim, pazi, ispod mosta preko koga sam upravo prešao, piše Pogranična služba. Dobro, stanem, udjem unutra, i vidim uredno šalter i za njim službenik u uniformi, neki brka. Ne govori engleski, naravno ni ruski, ni francuski. Pokažem mu pasoš, on uzme i razragoči oči i krene nešto da melje na španskom i mlatara rukama, ništa ga ne razumem. No, tu pored stoji isto neki brka sa kaubojskim šeširom, ponudi da pomogne, da prevede. Kaže: gde ti je viza, dečko? Objasnim šta su mi rekli u konzulatu u Denveru, ovaj službeni brka kaže: prvi put čujem, moraš da imaš vizu. Ja, rekoh, pa dobro, šta ću sad, da se vratim, ali da bih se vratio moram kroz dobar deo grada da prodjem da bih došao do mosta kojim se se vraća nazad u USA, kako ću bez vize? I onda me brka službenik odmeri onako mangupski, lupkajući pasošem po dlanu, i kaže, ajde, mali, idi, ali da se vratiš do, ne znam, 3 ujutro (bila nova godina, kao što rekoh)...Tako i bi, proslavih novu godinu, u 3 sam bio na mostu preko Rio Grandea, a kako sam posle sa američkim službenicima prošao u povratku je duga i mučna priča, ostaviću to za neki drugi put.





Snezana Radojicic Snezana Radojicic 16:11 19.11.2015

Re: I dalje ti se divim na strpljenju

srdjan.pajic
...Tako i bi, proslavih novu godinu, u 3 sam bio na mostu preko Rio Grandea, a kako sam posle sa američkim službenicima prošao u povratku je duga i mučna priča, ostaviću to za neki drugi put.


Meni su uvek najzabavnije te priče sa graničnih prelaza. Pitam se kad će se neki scenarista/režiser setiti da naprave seriju sa takvim dogodovštinama.
blogovatelj blogovatelj 20:18 19.11.2015

Re: I dalje ti se divim na strpljenju

Meni su uvek najzabavnije te priče sa graničnih prelaza


Ja sam neke 1989 ili 1990. bio besan na mađarske carinike i demonstrativno prešao granicu bez njihove dozvole. Švercovalo se masovno iz Segedina, a ja išao u Seged iz Novga Sada bukvalno na kafu i da kupim jedan dimljeni sir i jedan Denim after šejv.
Na povratku, stotine automobila na granici, svaki prepun, ja samo sa rančićam i pešaka preko grane, jer sam išao autostopom. I baš ja budem sumnjiv cariniku drkadžiji. Poče nešto da priča na mađarskom, rukom pokazuje da čekam. Uđe u onu trafičicu gde sede panduri, ja čekaj i čekaj, jedno deset minuta dok mi se nije smučilo. Sreća, nije mi još bio uzeo pasoš.
I prolazi kraj mene kombi prepun veštačkog đubriva kojeg vlasnik gura da bi uštedeo na benzinu. Ja se lepo zaklonim iza kombija i laganica do našeg carinika, bez udarenog izlaznog pečata.
srdjan.pajic srdjan.pajic 20:46 19.11.2015

Re: I dalje ti se divim na strpljenju

Ja sam neke 1989 ili 1990. bio besan na mađarske carinike i demonstrativno prešao granicu bez njihove dozvole. Švercovalo se masovno iz Segedina,


Da, i ja sam imao slično loše iskustvo sa Madjarima, kad smo vukli neku speleološku opremu kupljenu u Budimpešti. Pa smo pokušali da povratimo lovu za VAT, što rade u onoj medjugraničnoj zoni. I onda je ispalo je da su u radnji u Pešti pogrešili na nekom računu, pa smo morali da se vraćamo da nam daju novi. Kad smo se vratili, naplatili VAT, dobili smo forinte. I onda smo hteli da se vratimo nazad u Madjarsku jer je kurs za menjanje love, forinti za marke, bio bolji. Onda su madarski džukci uzeli da nas drkaju jer, navodno, treći put ulazimo u Madjarsku a da nismo nijednom ušli u Srbiju, jebem li ih što im to smeta. Pa nas naterali da se otšetamo do naše carine, da nam tamo murkan udari pečat da smo ušli i ponovo izašli, da bi nas madjar tek onda pustio nazad u Madjarsk,u da menjamo pare. I pri tome su bili grozno neljubazni, kao da smo stoka i kriminalci. Na našoj carini nas je onda i naš murkan drkao, onako reda radi, šta će murkan drugo da radi nego nekog da drka. Jedva se kući vratismo, ali uštedesmo.
nikvet pn nikvet pn 13:24 20.11.2015

Re: I dalje ti se divim na strpljenju

Па ево.

Шкофије осамдесетих.

Врело поподне, враћам се из Трста, аутобус глиста скоро пун. Одмах се види шверцерска тура Словенаца са пограничним картицама; са црвеним пасошем два Босанца са крмачама и ја са једном кесом колико да кваримо идилу. Дебела брката цариница брзо их отправља, они махну картицом, она одмахне и они вуку кутије и сандучине у аутобус. Налазим се пред крај реда, покажем заврнуту кесу, у њој три мајице за жену и децу, једне фармерице за мене и - два кокоса. Она скине прасећи осмех, смркне израз лица, узме гадљиво црвен пасош са два прста и каже :

- То је све ?
- Да, све. (На себи имам мајицу, шорц и папуче)
- Порке мизерија !

У мени кува али ћутим. Другом руком, опет са два прста ухвати ћошак кесе и вештим покретом изврне је на тезгу. Кокоси тресну, један почне лагано да се котрља. Могу да га зауставим али ето, нећу, пустим га да се откотрља и падне са тезге на бетон. Пукне ко јаје и упишки се ко дете. Тајац. Дошло ми да је задавим али не, смирим се, усправим и испрсим па кажем :

- Направили сте штету. Надокнадите је, молим.
- Ма ке коза ... !

Баци ми пасош, окрене се и оде. Сви чекају шта ће даље да се деси. Аутобус не може да крене без свих путника, она не излази. Преосталих два Босанца са крмачама и два Словенца са сандуцима показују ми да прођемо али не, не може тако, не идем док ми не плати.

Свиња ми пошаље милицајца. Прилази брка ко шифоњер, нагне се и шапне ми :
- Земо, ја сам од Шапца. Не прави срања него иди. Ајде.
Одмакнем се па кажем :
- Срање не правим ја. Не вичем, не вређам, не претим. Срање је направила она и хоћу надокнаду штете.
- Ојебемти ... Зваћу шефа.

Комплетан застој на граници. Врућина. Дебела свиња брекће у канцеларији, колона возила расте на обе стране не види се крај. Аутобус стоји натоварен ко шлепер десет сантима до асфалта, шофер пизди, путници Словенци нервозни. Ова двојица иза мене очајни али Босанцима се смешка брк; фрка у најави. Не пада ми на памет да одступим. Укопао сам се ко магаре; у праву сам и саћутијебематер па шта кошта. На кокосу под тезгом скупиле се муве.

Словенци код препуног аутобуса нешто се домунђавају. Један од њих прилази и нуди да солидарно плате штету па да кренемо (Словенци ваде паре, еј).

- Не хвала господине, нисте ви штету направили него она; она ће и да плати.

У зло доба, сунце већ зашло, долази леп ауто и из њега излази висок плав човек у царинској униформи, очигледно шеф. Оде право у канцеларију код брке и свиње. Ускоро она излази сва модра у лицу, прилази тезги, бесно баца паре и сикће.

- Ево ! Задовоолјан ?
- Шта је ово ? Динари ? На рачуну пише : лире !

Сва знојава мења боју, претура џепове и вади лире. Броји до најситније металне.

- Добро. Још признаницу, молим.
- Какву признаницу ?
- Вашу царинску декларацију о повраћају штете, са потписом и печатом.
- Како ... Али мењачница сад не ради !

Цео аутобус Словенаца преврће очима, шофер чупа косу, Босанци се ваљају од смеха а брка милицајац с руком на устима бежи иза канцеларије. Свиња се одгега назад, из канцеларије се чује урлање шефа. Ускоро она сва попишана-знојава-масна долази са признаницом, печатираном и потписаном. Опет тајац, чују се само муве на кокосу испод тезге. Сви гледају у мене како пажљиво и гадљиво све са два прста бројим ситне лире, упоређујем са написаним ...

- Хвала лепо, баш то сам тражио. Извињење не тражим, нисте ви толико културни.

Најзад пуштена граница. Босанци одушевљени угурају ме у аутобус, Словенци ме гледају с мржњом, узвраћам им презиром. Мрак, стижемо у Копар, кум ме чека на станици. Босанцима отишао воз за Сарајево али нема везе, пренели су пар стотина фармерица без царине. Ђеш болан ић, не иде то тако; растали смо се ујутру, много лепа теревенка била.

Дуго сам том декларацијом махао као трофејом, мора да је и сад негде имам.

(Испаде чаршав, извини Снежана)
Snezana Radojicic Snezana Radojicic 16:26 20.11.2015

Re: I dalje ti se divim na strpljenju

nikvet pn
Дуго сам том декларацијом махао као трофејом, мора да је и сад негде имам.


Ti si moj idol, toliko zaguljena i tvrdoglava nisam čak ni ja
Hvala ti na ovome, slatko sam se ismejala.
wilma68 wilma68 15:40 19.11.2015

Друштвена жена, перуанска

Премда сам ти ја нека сорта друштвене жене ( само кад су путовања у питању! ), те ми ове варијанте са визама звуча као немогућа мисија ( "ово не бива у мом животу" ), јављам се да сам и даље на редовној дужности ревносне блогопратитељке енд читатељке енд коментаторке.
Ја се оштрим за путовање свог живота, најкасније до округлог рођуса за 3 године: 26 дана Јужне Америке, а све због Куска, Макчу Пикчуа, Титикаке ... група, наравно.

Snezana Radojicic Snezana Radojicic 16:14 19.11.2015

Re: Друштвена жена, перуанска

wilma68

Ја се оштрим за путовање свог живота, најкасније до округлог рођуса за 3 године: 26 дана Јужне Америке, а све због Куска, Макчу Пикчуа, Титикаке ... група, наравно.



Pa mi ćemo se onda sasvim sigurno tamo negde sresti: ja planiram da krajem sledeće godine pređem u Latinsku, ali kako uvek kasnim sa planovima, realno je da to bude negde do sredine 2017. I ne mislim da odem iz nje najmanje pet godina. Tako da -- ugovaramo kafu negde u Peruu
wilma68 wilma68 20:39 19.11.2015

Re: Друштвена жена, перуанска


ulicni-muzicar ulicni-muzicar 00:53 20.11.2015

Mađari

Pomenuti su mađarski carinici, pa sam se setio mađarskih konduktera.
Oktobar 1991. Imao sam voznu Inter Rail kartu, važila je 30 dana. Naravno, iskoristio sam je maksimalno, svirao sam i tog poslednjeg tridesetog dana (negde u Austriji), a onda u voz za Bg. Međutim, karta je u ponoć istekla, a ja još nisam ušao u Jugoslaviju, pa su dvojica konduktera pokušavala da mi iskamče neku paru, da bi mi progledali kroz prste. Ja sam se bio zainatio da im ništa ne dam, pa su me izbacili iz voza (nisam verovao da će zaista to da učine). Završio sam na železničkoj stanici u nekoj selendri, možda oko 80-100 km od granice, pojma nemam...

Čekao sam par sati na sledeći voz, već je bilo i svanulo, ušao i kasnije kondukteru pokazao svoju (isteklu) kartu. Već sam se spremio da počnem sa objašnjenjima, ali on nije ni reč rekao, samo mi vratio kartu.
49 41 49 41 15:24 20.11.2015

Procitah nedavno

da mogu u 157 zemalja sveta bez vize.

Hocu na Kubu, dok je nisu sje... bali sa Coka Colom , McDonaldom, Nebeskim kulama od 50 spratova.

Hocu na Ande, hocu u Patagoniju.

Dal' mi treba visa i dal' ce mi onaj bradonja, dozivotni; sada u penziji dati?!
Ne znam.
blogovatelj blogovatelj 17:46 20.11.2015

Re: Procitah nedavno

Procitah nedavno
da mogu u 157 zemalja sveta bez vize.


Čisto sumnjam da ih ima 157

Snezana Radojicic Snezana Radojicic 18:18 20.11.2015

Re: Procitah nedavno

blogovatelj
Procitah nedavno
da mogu u 157 zemalja sveta bez vize.


Čisto sumnjam da ih ima 157



Možda 49 41 ima diplomatski pasoš
49 41 49 41 20:09 20.11.2015

Re: Procitah nedavno

Snezana Radojicic
blogovatelj
Procitah nedavno
da mogu u 157 zemalja sveta bez vize.


Čisto sumnjam da ih ima 157



Možda 49 41 ima diplomatski pasoš


Od diplomatije ni D.
I'm adopted!
Kako rece Herr Schwartzeneger, u predizbornoj kampanji; guverner of California.
Me, too!

Do 157 me mrzi da brojim.
Kao sto nude, mozes da gledas 600 TV kanala - uzmi.
Ne mogu ni 3 od ovih 80-tak

Hocu u Patagoniju; makar me Pume pojele tamo.
nim_opet nim_opet 17:42 25.11.2015

Re: Procitah nedavno

49 41
da mogu u 157 zemalja sveta bez vize.

Hocu na Kubu, dok je nisu sje... bali sa Coka Colom , McDonaldom, Nebeskim kulama od 50 spratova.

Hocu na Ande, hocu u Patagoniju.

Dal' mi treba visa i dal' ce mi onaj bradonja, dozivotni; sada u penziji dati?!
Ne znam.

Za Kubu ti ne treba, za Peru (pretpostavljam te Ande) takodje. Za Boliviju (takodje Andi) treba, ali je besplatna za srpske pasose :). Za Argentinu takodje ne treba.
amika amika 09:03 21.11.2015

Пример за министарво

Овакво упутство је требало да припреми Министарство - информативно одељење и да дели у путничким агенцијама, на аеродромима и слично. Мораћу да им пошаљем за углед...

Свака част на обавештености и труду да се све финесе и детаљи обухвате.

Snezana Radojicic Snezana Radojicic 14:18 21.11.2015

Re: Пример за министарво

amika
Овакво упутство је требало да припреми Министарство - информативно одељење и да дели у путничким агенцијама, на аеродромима и слично. Мораћу да им пошаљем за углед...

Свака част на обавештености и труду да се све финесе и детаљи обухвате.



Hvala, Amika. Sve je to iz ličnog iskustva, osim prekoračenja

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova postoji neko opšte uputstvo, ali slažem se da se nisu baš potrudili da objasne i upute ljude. Ne bih imala ništa protiv da preuzmu ovo, samo da dopunim još nekim sitnim stavkama za koje smatram da su bitne, a propustila sam ih.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana