Ekonomija| Istorija| Politika

Ekonomska promašenost ‘Socijalističke' Jugoslavije

Goran Nikolić RSS / 15.06.2016. u 13:13

Da li je Brozova politika navodne neutralnosti (i nesvrstavanja), odnosno tzv. ekvidistance prema dva ideloški i gepolitički suprostavljena bloka: ‘(N)i Istok (N)i Zapad' bila racionalna? Koliko je zapravo koristi ili štete takva politika donela našoj zemlji, odnosno njenim građanima.
Postoji ‘legenda' da je Enver Hodža rekao da se nije Albanija izolovala od sveta, već svet od Albanije. Možda je za Broza bilo adekvatnije da tako nešto kaže. Naime, režim nije rekao NE Staljinu, već ovaj njima (nadajući se da će jugoslovensko rukovostvo zbaciti niži ešalon komunista). Džugašvili je svakako bio nezadovoljan autonomnošću Broza i družine ali i njihovim nekooperativnim ponašenjem prema grčkim komunistima, koje su vojnom opremom podržavali uprkos protivljenju Moskve (koja je imala obaveštajne podatke, a nije htela da ih podeli sa ‘Valterom', da su Amerikanci spremni da vojno intervenišu na Egeju). Naši komunisti, već 1945. od Zapada označeni kao: ‘Satelit N. 1', neko su vreme pokušavali da se pokaži većim ‘papom od pape' forsirajući izgradnju komunističkog društva, u želji da pokažu svoju privrženost ideologiji Marksa i Lenjina. Videvši da to ne daje rezultate, a suočeni sa brojnim obaveštajnim podacima da im se sprema vojna intervencija SSSR-a (i što je za njih najgore: gubitak vlasti), oni odlučuju da pokrenu saradnju sa Zapadom, koji je provobitno bio uzdržan (sumnjajući da je razlaz stvaran). Dakle, politika: (N)i Istok (n)i Zapad praktično je uslovljena intenzivnom ‘izgradnjom komunizma', pa ‘raskolom' 1948. Broz zbog prvog nije mogao biti ‘Zapad', a zbog drugog ‘Istok'. Odluka 1948, odnosno novonastala politika, je bila iznuđena i reprezentovala je nezavidnu poziciju Jugoslavije, jer režim zapravo nije mogao ni sa kim. U Evropi je samo Austrija imala formalnu obavezu da bude neutralna, ostale države (Švedska, Finska, Irska) su to radile uglavnom svojevoljno, ali su se jasno oslanjale na Zapad (kao uostalom i Austrija), jer su imale iste ideološke osnove za to. Ostanak van saveza (kada je velika većina Evrope u dva bloka) poskupljivao je odbranu i razvoj, tj. politički trošak autarhičnog sistema je bio veći nego što je to mogao biti u nekom alternativnom scenariju.
Sasvim je neopravdano rizikovanje sukoba sa Zapadom, posebno tokom 1946, te sa SSSR-om 1948-1953, te opet 1968, jer bi eskalacija donela enormne ljudske žrtve i ekonomske štete. Treba dodati da je vojna odbrana od napada SSSR-a 1948-53. praktički bila nemoguća (Sovjeti bi ušli u Beograd nešto sporije nego što je brzina tenka). U suštini režim je bio spreman da brani vlast po svaku cenu (ogromne ljudske žrtve i materijalni gubici), te izgradnja brojnih (podzemnih) vojnih skloništa posebno širom Bosne tokom 1950-ih i 1960-ih ne treba da čudi.

Ekonomske posledice samoizolacije

Svakako da Pokret Nesvrstanih (u sklopu ‘aktivne miroljubive koegzistencije') nije bio adekvatna zamena za ekonomsku integraciju u (zapadno)evropski prostor, što bi sa privrednog aspekta bio racionalan izbor (i nastavak ekonomske orijentacije zemlje do 1941). Naivni entuzijazam saradnje sa ovim zemljama od druge polovine 1950-ih se nikada nije materijalizovao. Građani su "glasali nogama" za Zapad, uz ekonomski otpor države koji je pokušavao da administrativnim merama štiti svoju partikularnu viziju ekonomskog razvoja. Jugoslovensko društvo je moralo da "izmišlja" društveno-ekonomski model (samoupravni socijalizam) za koji se pokazalo da je bio neodrživ, a služio je legitimaciji jednopartijske diktature. Tome je služilo i ‘nesvrstavanje', odnosno to je postalo njegova glavna funkcija - da predstavi vlast kao avangardnu grupu koja je humanija i pravednija od ‘belog' sveta. Na kraju, Jugoslavija je kraj Hladnog rata dočekala kao ideološki gubitnik i zemlja bez prijatelja, ostavljena sama sebi i prepuštena centrifugalnim spoljnim uticajima.
Intenzivirana saradnja sa marginalnim zemljama trećeg sveta bila je veoma skupa, odnosno ekonomski neracionalna. I u vremenima ‘ekspanzije prijateljstva' sa država ‘trećeg sveta' ona nije prelazila sedminu ukupne robne razmene. Npr. 1987. 14,5% izvoza otpadalo je na zemlje u razvoju, dok je iz istih država dolazio 12,4% uvoza, od čega je polovina u stvari bio neophodni uvoz energenata, pre svega iz Irana, Iraka i Libije. Udeo Afrike u robnom izvozu i uvozu uglavnom nije prelazio 5% (1969. 3,9% izvoza i 3,4% uvoza; 1987: 5,7% izvoza i 3,8% uvoza Jugoslavije). Učešće najvećeg partnera u Aziji među zemljama u razvoju, Indije, bilo je uglavnom između 1% i 2% (1969. čak 2,7% izvoza i 1,6% uvoza, ali već 1987. samo 0,5% uvoza i 1,2% robnog izvoza SFRJ). Udeo ostalih zemalja u razvoju, izuzev izvoznica nafte bio je marginalan. Ako pogledamo stanje 2014 i 2015. slika je sasvim drugačija. Na zemlje Afrike otpada tek 1,3% izvoza i 0,6% uvoza Srbije, dok Indija, niti jedna zemlja u razvoju (van Evrope, sem Kazakstana povremeno), nije među prvih 30 spoljnotrgovinskih partnera naše zemlje (što znači da su daleko ispod 1% razmene). Ne treba sumnjati da je današnji geografski obrazac naše razmene ekonomski racionalan, i faktički povratak na geografsku strukturu trgovine pre Drugog svetskog rata.
Dodatni problem ovakve orijentacije je pola veka izostanka stranih investicija i posledničnog transfera modernih tehnologija iz bogatih zemalja (mada su od 1967. bila dozvoljena tzv. zajednička ulaganja, koja su imala ograničen pozitivan ekekat u zatvorenom ekonomskom sistemu kakav je bio ‘samoupravni' jugoslovenski). Treba istaći da je zemlja često imala nepotrebno loše politički odnose zbog vođenja globalne politike, što nas je ekonomski iscrpljivalo. Naime, Brozov režim nas je u stvari nepotrebno svađao sa mnogim zemljama poput Izraela (sankcije 1967.) ili SR Nemačke (prekid diplomatskih odnosa).
Verovatno nešto viši životni standard koji su stanovnici Jugoslavije imali tokom 70-ih i delimično 80-ih u odnosu na zemlje Istočne Evrope posledica je ekonomkski neracionalnog enormnog zaduživanja zemlje nakon Prvog naftnog šoka (najmanje polovina investicija iz tih zajmova se mogu okarakterisati kao ‘promašene'). Pored toga, iluziju o znatno boljem životu nego na Istoku stvarala je i dostupnost određenih roba, odnosno konzumerskih navika sa Zapada, poput farmerki, koka-kole ili modernih automobila, te i dostupnost pop-kulture (pre svega muzike i filmova), naročito iz Britanije i SAD. Ono što je činjenica je da po stopi privrednog rasta u periodu 1951-1990. Jugoslavija (sa 4,4% prosečno godišnje) bila bolja samo od Mađarske (4,3%) a lošija od svih ostalih zemalja Istočne Evrope. Preduzeća su formalno bila društvena a stvarno državna, ali je njihova neefikasnost i međunarodna nekonkuretnost (usled neadekvatne alokacije resursa, nemotivisanosti radnika, loše poslovne organizacije, nedostaka modernih tehnologija) grubo bila jednaka firmama sa istoka starog kontinenta. U suštini ‘jugoslovenski ekonomski model' je bio jednako neracionalan kao i u ostalim socijalističkim zemljama, prosto zato što se radilo o praktično istom, etatističkom odnosno netržišnom, sistemu.
Paradoksalno je da je relativno visok nivo spoljne trgovine naše zemlje u odnosu na današnjicu, pre svega posledica povlašćenog tretmana upravo na tržištu zemalja SEV-a, na koje je otpadalo oko dve petine izvoza i uvoza. Naime, u te zemlje kliringom je išla roba koja nije imala prođu na zahtevnom tržištu država zapadne Evrope. Dok su se međunarodno praktično izolovane, države Istoka uvezale u SEV, što je koliko-toliko ublažavalo njihove ekonomske probleme, Jugoslavija je sarađivala sa siromašnim zemljama trećeg sveta, od kojih dobar deo potraživanja nikada nije naplatila. Istina, naša zemlja je imala nešto bolji tretman od Istoka pri uvozu tehnologije iz zapadnih zemalja.
Jugoslavija je ostvarila i znatan priliv donacija, mekih kredita i doznaka (od kraja 60-ih) sa Zapada, što je nadomeštavalo prednosti koje su imale zemlje Istoka, koje su ostvarivale drastičan popust pri kupovini nafte i gasa iz SSSR-a. Naime, jugoslovenska ekonomija je provela najmanje dvadeset godina, zaključno sa 1980, pod tempom rasta duga od preko 17% godišnje, što ukazuje da se i struktura te ekonomije formirala na taj način da je njenoa održivost zavisila od budućeg uvećanja duga. Ovo je pre svega posledica toga što je jugoslovenski trgovinski deficit 1970-80. strahovito rastao, čak i brže od spoljnog duga. Kako su uvoženi uglavnom repromaterijali (a u manjoj meri moderna oprema), to ukazuje da se nije moglo očekivati povećanje produktivnosti u budućnosti kojim bi se pokrivao trgovinski deficit. Šta više, produktivnost po jedinici uloženih resursa u većini jugoslovenskih industrija tokom šezdesetih i sedamdesetih godina je opadala. S druge strane, stopa nezaposlenosti se, uprkos odlasku preko milion Jugoslovena na privremeni rad u inostranstvo (što je oko 20% radne snage) 1970-1980. popela sa 7% na 12%. Dakle, uprkos neprestanom rastu priliva stranih sredstava u vidu kredita, deviznih doznaka milionske dijaspore i politički motivisane, pre svega američke, ekonomske pomoći (postoje jaki dokazi da je uloga američkih interesa, a time i pomoći, u periodu nakon Drugog svetskog rata, posebno do početka 60-ih bila slična onoj u zemljama zapadne Evrope), jugoslovenska ekonomija je beležila skroman rast. Kriza osamdesetih, kada je stopa rasta BDP pc postala nulta, pokazala je neodrživost i tako zasnovanog modela rasta.

 

 Komentari (206)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

milisav68 milisav68 10:05 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis
pa ni sad doznake nisu 50% priliva u srpski budžet a šalje se mnogo više nego onda.

Ne šalje se Dragoljube, zato što sada nikome ne pada na pamet da zida kuće na tri sprata sa lavićima i Ajfelovom kulom ispred.

Novac koji se šalje uglavnom ide samo u potrošnju i lekove, jer retko kome se vraća nazad.
freehand freehand 10:06 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Ne šalje se Dragoljube, zato što sada nikome ne pada na pamet da zida kuće na tri sprata sa lavićima i Ajfelovom kulom ispred.

Kad si prošao Isočnom Srbijom, Milisave?
milisav68 milisav68 10:28 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
samo prilično napižđen i zlovoljan.

Ma nisam sam po sebi, nego kad pročitam kako je neko nekad živeo, a znam kako smo živeli mi u provinciji i to u mestu gde je postojala fabrika koja je takođe radila poslove po tim istim inostranstvima.
hoćeš da ti navodim primere najrazvijenijih država zapada koje su bankrotirale,aa da izbegnem SAD koje bankrotiraju bar jednom godišnje ali to ne objavljuju?

Baš je za poređenje.
Među prijateljima i školskim drugovima imam ljude koji su u okvirima posla kojim se bave svetski priznati. Ovde na blogu imaš ljude haj profila u svojim oblastima, odraslih i školovanih u Srbiji.

Dobro, razmisli onda koliki je to procenat, i zašto onda Vučić ima skoro dva miliona glasova.
Burleska je da neki od njih po tom obrazovanju i državi pljujuu kao ulični bilmezi, kao da su rasli i učili na nekom drugom mestu.

Možda zato što bi stekli obrazovanje i da je bilo drugačije.
milisav68 milisav68 10:29 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Kad si prošao Isočnom Srbijom, Milisave?

Pre dva meseca.
freehand freehand 10:40 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Ma nisam sam po sebi, nego kad pročitam kako je neko nekad živeo, a znam kako smo živeli mi u provinciji i to u mestu gde je postojala fabrika koja je takođe radila poslove po tim istim inostranstvima.

Ovde nije reč ni o kakvim hvalospevima ni sistemu ni državi tog vremena, na koje bi na taj način morao da reaguješ.
Baš je za poređenje.

A zašto ne bi bilo? Kakva je razlika između državnog bankrota i državnog bankrota sem u veličini i posledicama?
Dobro, razmisli onda koliki je to procenat, i zašto onda Vučić ima skoro dva miliona glasova.

Niđe veze. Ta dva miliona su uvek na isti način glasala za istu tu samo drugačije spakovanu opciju. Sa druge strane, milioni su zavedeni kojekakvim pričama ko klenovi progutali jeftine mamce na udicama pa potrčale za novom ideologijom potrošačćkog izobilja i nacionalnog Šangri La, pa se sad bude u traljama i usrani iz tog komatoznog sna. Samo što, eto, ništa nisu naučili nego opet blentavo pikiraju najjeftinije populističke šarene laže.
Možda zato što bi stekli obrazovanje i da je bilo drugačije.

Možda, samo je poenta nešto drugo: da je u SFRJ sve pa i obrazovanje bilo sranje te da se učio samo marksizam i ONOiDSZ.
narcis narcis 11:56 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
narcis
pa ni sad doznake nisu 50% priliva u srpski budžet a šalje se mnogo više nego onda.

Ne šalje se Dragoljube, zato što sada nikome ne pada na pamet da zida kuće na tri sprata sa lavićima i Ajfelovom kulom ispred.

Novac koji se šalje uglavnom ide samo u potrošnju i lekove, jer retko kome se vraća nazad.

nikad taj novac nije bio toliko veliki kao sad, pa čitaj malo , nekad se nisu slale doznake za preživljavanje kao sad.
ali , veruj brate što oćeš da vidiš ,,,
tadejus tadejus 12:14 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

apacherosepeacock
Istina; samo da dodam, moj je tata u tom periodu poslom (cak do osamdesetih, iz Iraka je i penzionisan..) ni manje ni vise nego 34 drzave odradio (biznis pa razgledanje) - Azija, Afrika, Z.Evropa. Samo kroz njegove ruke je na milijarde proslo za SFRJ.


pa jel ih lično oziđivo taj tvoj tata pa baš kroz njegove ruke prođoše ti meleoni il je neko ipak bar mistrije dodavo?
no dobro.. razumjelo se šta si tela.. nego zvuči malo nako..
šta sam ja tela jeste da se ovaj free opet u svom patriotskom zanosu malo zaboravlja da nismo mi baš te tamo afričke tendere dobijali e jer smo toliko bolji zidari od švaba bili..
isto ko što ni danas iračke ne dobijaju ameri jer su toliko bolji trgovci od svih drugih na svijetu bijelomu..
te tako ne zarivajte se više u te brane..
bile brane, da smo se nabijali na glave danas ih više bilo ne bi..
vratili smo se tamo gdje nam je mjesto i sad živimo usud kletve dabogda imo pa ne imo..
a žalosno je što ne umijemo ni da saberemo da se radilo o dobitku na lotu a ne o našoj nekoj pameti i posebnoj umješnosti da prejebemo svijet vaskoliki (sa sve švabama i amerima)
tadejus tadejus 12:17 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Ovde na blogu imaš ljude haj profila u svojim oblastima, odraslih i školovanih u Srbiji..


a jel misliš da nema istih takvih recimo Bugara, Estonaca, pa Peruanaca, Mongola, Indusa (e Indusa što ima da cjepaju atome pa to je da se usereš)..
sad istina ne znam seru li oni po svojim Bugarskama, al što sam čitala Aleka Popova facijalni me grč vaćao, a poslije malo i stomačni, kad ukapiraš koliko smo mi bre isti a mislimo da smo nešto posebni..
maksa83 maksa83 12:19 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

a jel misliš da nema istih takvih recimo Bugara, Estonaca, pa Peruanaca, Mongola, Indusa

Sve sve, ali Bugara...
freehand freehand 12:21 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

šta sam ja tela jeste da se ovaj free opet u svom patriotskom zanosu malo zaboravlja

Dešavalo mi se da se tako zaletim i u proceni perceptivnih sposobnosti pojedinih blogera. ne pitaj me zašto to baš tebi sad kažem.
a jel misliš da nema istih takvih recimo Bugara, Estonaca, pa Peruanaca, Mongola, Indusa (e Indusa što ima da cjepaju atome pa to je da se usereš)..

Dapače, siguran sam da ima.
Cepanje atoma ne utiče mi na probavu.
tadejus tadejus 12:23 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

maksa83
Sve sve, ali Bugara...


da smo bar Bugare ušili pa da kažeš, al brate ni njih..
bio tekst nekad, negdje (da znam da je precizna odrednica) kako Harvard kad bira stipendiste posebno cjeni Bugare i još neke tako Mađare.. to im bio primjer.. jer kao e ako si iz Bugarske uspio onda si baja..
pa ispade i iz te Bugarske se nauspjevali..
jebitiga
maksa83 maksa83 12:26 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

posebno cjeni Bugare i još neke tako Mađare..

Obavestio moderaciju zbog potpirivanja i podstrekivanje netrpeljivosti na nacionalnoj osnovi, čl. 34 Krivičnog zakonika Republike Srbije – „Sl. glasnik RS“ 85/2005.
tadejus tadejus 12:29 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Dešavalo mi se da se tako zaletim i u proceni perceptivnih sposobnosti pojedinih blogera. ne pitaj me zašto to baš tebi sad kažem.
Cepanje atoma ne utiče mi na probavu.


ne znam kako al osjećam da si mi sad šukno pravo..
svarog svarog 12:36 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије


narcis
svarog
Mislim, ta priča o tome kako je saradnja i trgovina sa afričkim i drugim slabije razvijenim državama bila loša i pogrešna - mimo svih pogrešnih i zlonamernih čitanja i tumačenja vremena i podataka - potpuni mi je hit.


Ne, nego je bila nebitna nasuprot onome sto je propaganda ovde sirila

ti si budala


haha a ne mogu se naljutiti na takvo živinče, samo ti njači i uživaj
svarog svarog 12:41 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Mislim, ta priča o tome kako je saradnja i trgovina sa afričkim i drugim slabije razvijenim državama bila loša i pogrešna - mimo svih pogrešnih i zlonamernih čitanja i tumačenja vremena i podataka - potpuni mi je hit.

Ne, nego je bila nebitna nasuprot onome sto je propaganda ovde sirila


Evo iz teksta, ako imaš druge podatke daj

Udeo Afrike u robnom izvozu i uvozu uglavnom nije prelazio 5% (1969. 3,9% izvoza i 3,4% uvoza; 1987: 5,7% izvoza i 3,8% uvoza Jugoslavije). Učešće najvećeg partnera u Aziji među zemljama u razvoju, Indije, bilo je uglavnom između 1% i 2% (1969. čak 2,7% izvoza i 1,6% uvoza, ali već 1987. samo 0,5% uvoza i 1,2% robnog izvoza SFRJ)


freehand freehand 12:46 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

ne znam kako al osjećam da si mi sad šukno pravo..

Da, to su ti perceptivni doživljaji. mada objektivna stvarnost i subjektivni osećaj ne moraju uvek biti saglasni, možda si ga šuknula ti meni.
No nebitno. Utrčala si sa zaključkom kako možda nismo najbolji zidari - kao da je neko tvrdio da jesmo (i kao da tako nešto uopšte postoji), ono što ja govorim jeste da uprkos opštem hajpu nismo ni najgori.
I da ta blaženopočivša država nije bila najgora.
I da, tako je: tendere nismo dobijali kao najbolji nego drug Tita obilazio te kojekakve divljine i njihove vladare da bismo te poslove dobili. Jer diplomatija ne služi bratimljenju nego ekonomiji.
Pa tako i američki predsednici, i britanski premijeri lunjaju po tim zabitima i slikaju se zagrljeni sa ljudožderima - a često i sa najnižim oblicima te vrste poput saudijskog kralja i Bibija Netanjahua ne prijateljstva i bratstva radi nego pustog dolara radi.
E o tome je reč, koliko god da sam siguran da ti to znaš ali nekako uspevaš da prenebregneš ili zaboraviš.
narcis narcis 12:48 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

maksa83
a jel misliš da nema istih takvih recimo Bugara, Estonaca, pa Peruanaca, Mongola, Indusa

Sve sve, ali Bugara...

Objavljivanje rata Bugarskoj spaljivanjem Vlada Georgieva na trgu u Dimitrovgradu

Malo je toga nedvosmislenog u današnjem svetu kao otvoreni prezir između Srba i Bugara. Carevanje Dušanovo su nam vratili 1885. 1913. 1914. 1941, pa i 1999. satelitskim puštanjem preleta zločinačke NATO soldateske. Takođe, o Bugarskom nožu u leđa svi već sve znaju (osim nas jer jebote kako je moguće da ti Bugar zabije nož u leđa a da ti to ne očekuješ, to je kao kad bi otišao kod lava u kavez i iznenadiš te što je pojeo), a na fejsu postoji i čuvena stranica „Inicijativa za obnovu srpsko-bugarskog neprijateljstva“ koja na žalost veoma loše posluje i preti joj stečaj. Stoga smatram da bi ovaj ivent probudio trenutno usahlu a u naše duše inkorporiranu mržnju među narodima i da bi stvorio lavinu kreatvnih načina za upad tenkovima, helikopterima i konjicom u Sofiju, Varnu i Plovdiv. Ukoliko se neko pita šta je grešni Vlado skrivio pa se našao u ulozi žrtvenog jagnjeta i kakve veze on ima sa Bugarima, nek se ubije.


Pročitaj još na http://www.tarzanija.com/pet-fejsbuk-iventova-koji-su-nam-neophodni/
tadejus tadejus 12:51 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Da, to su ti perceptivni doživljaji. mada objektivna stvarnost i subjektivni osećaj ne moraju uvek biti saglasni, možda si ga šuknula ti meni.No nebitno. Utrčala si sa zaključkom kako možda nismo najbolji zidari - kao da je neko tvrdio da jesmo (i kao da tako nešto uopšte postoji), ono što ja govorim jeste da uprkos opštem hajpu nismo ni najgori.I da ta blaženopočivša država nije bila najgora.I da, tako je: tendere nismo dobijali kao najbolji nego drug Tita obilazio te kojekakve divljine i njihove vladare da bismo te poslove dobili. Jer diplomatija ne služi bratimljenju nego ekonomiji.Pa tako i američki predsednici, i britanski premijeri lunjaju po tim zabitima i slikaju se zagrljeni sa ljudožderima - a često i sa najnižim oblicima te vrste poput saudijskog kralja i Bibija Netanjahua ne prijateljstva i bratstva radi nego pustog dolara radi.EW o tome je reč, koliko god da sam siguran da ti to znaš ali nekako uspevaš da prenebregneš ili zaboraviš.


aaaaaaaaaaaaa..
pa ništa.. onda čeremića za preśednika pa da opet zidamo..
ili misliš, jedan je tito?
narcis narcis 12:52 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Evo iz teksta, ako imaš druge podatke daj

falsifikat
freehand freehand 12:58 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

aaaaaaaaaaaaa..
pa ništa.. onda čeremića za preśednika pa da opet zidamo..
ili misliš, jedan je tito?

A možda sam te ipak precenio.
Šta ti misliš, šta će ovaj Kinez tri dana ovde? Hipnotisan Tomom Nikolićem? Ili i on ima Titov sindrom?
vcucko vcucko 13:03 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand

Čudna je i neverovatna ta sklonost da se minimizuje svaki napor i svaka ostvarena vrednost u tim vremenima i da se iz (smešnih) ideoloških razloga poništi bilo kakvo znanje i pamet.

Bar za sebe znam i tvrdim da mi to nikad nije bilo ni na umu ni na tastaturi.
Naprotiv, sve vreme pokušavam da kažem da nesreću nisu izazvali znanje i pamet (kojih je svakako bilo) nego fukara. Ona Pekićeva "fukar s puška" koja se u SFRJ zaista pitala (za razliku i od zapada i od SEV). Fukara koja je jedva dočekala da se dernja na mitinzima istine u Srbiji ili da okreće volove na ražnju za HDZ u Rvackoj. A kad je stvarno trebalo da se tuče bradonje od 30+ godina su se krile iza majčine suknje, ili su naprasno imali neka posla u Trstu i gde već. Fukara koja je gledala američke serije pa je genijalno zaključila da je kapitalizam kad radiš kao kod Tite, a zarađuješ kao u "Dinastiji". Jes, kur moj.
A da je bio cirkus od države, bio je. To niko ne može da ospori.
milisav68 milisav68 13:11 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis
nikad taj novac nije bio toliko veliki kao sad, pa čitaj malo , nekad se nisu slale doznake za preživljavanje kao sad.
ali , veruj brate što oćeš da vidiš ,,,

Ajde razmisli malo, nekad su decu ostavljali dedama i babama, zidale se kuće, kupovao se nameštaj i bela tehnika (i sve je bilo uslovno rečeno domaće - zbog carine).

Danas se sele kompletne porodice i ostaju tamo da žive (zajedno sa decom), a novac se šalje dedama i babama za preživljavanje - dok ne umru, a kuće se više ne zidaju (već se prodaju), i eventalno ako treba da se zameni bela tehnika - je strana.

Manjak tih doznaka, kao i propale domaće privrede, nadoknađuje se mnogo većim kreditima.
tadejus tadejus 13:13 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
A možda sam te ipak precenio.Šta ti misliš, šta će ovaj Kinez tri dana ovde? Hipnotisan Tomom Nikolićem? Ili i on ima Titov sindrom?


šta? toma je novi tito?
u jbt ja definitivno ne pratim radnju
freehand freehand 13:19 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

tadejus
freehand
A možda sam te ipak precenio.Šta ti misliš, šta će ovaj Kinez tri dana ovde? Hipnotisan Tomom Nikolićem? Ili i on ima Titov sindrom?


šta? toma je novi tito?
u jbt ja definitivno ne pratim radnju

Pa dobro, bar ne mogu sebi da prebacim da nisam pokušao.
apacherosepeacock apacherosepeacock 13:21 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

pa jel ih lično oziđivo taj tvoj tata pa baš kroz njegove ruke prođoše ti meleoni il je neko ipak bar mistrije dodavo?
no dobro.. razumjelo se šta si tela.. nego zvuči malo nako..


Pa zvucalo nako ili vako, tek bilo je tako..:)

Ugovarao je poslove s inostranstvima i takvim ciframa, da ne kazem bio je odgovoran licno & personalno 2 decenije na tom poslu da sve prodje po peesu. (naravno, nije samo on sve radio vec i ceo tim)

A o tome pricamo inace, pa se nadovezah.

Gde smo bili i gde smo se vratili i ko (drzave) je iskoristio pozicije a ko nije - sira je tema za pricu.

Usput, nikog od njih nismo bombardovali niti slali tamo vojsku, uvrtali ruke i prodavali cigle za ugovaranje tih poslova. Za razliku od nekih, jelte.


tadejus tadejus 13:25 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand

Pa dobro, bar ne mogu sebi da prebacim da nisam pokušao.


e takav je usud genija..
freehand freehand 13:28 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

tadejus
freehand

Pa dobro, bar ne mogu sebi da prebacim da nisam pokušao.


e takav je usud genija..

Džentlmena, draga moja. :)
tadejus tadejus 13:43 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand

Pa dobro, bar ne mogu sebi da prebacim da nisam pokušao.
e takav je usud genija..

Džentlmena, draga moja. :)


ma čekaj.. ti si nešto pokušao da objasniš (al đeš kravi objanist) pa si onda odustao jer si džentlmen?
ama šta si ti to pokušavao da objasniš?
neka je to smutna rabota
freehand freehand 13:45 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

tadejus
freehand

Pa dobro, bar ne mogu sebi da prebacim da nisam pokušao.
e takav je usud genija..

Džentlmena, draga moja. :)


ma čekaj.. ti si nešto pokušao da objasniš (al đeš kravi objanist) pa si onda odustao jer si džentlmen?
ama šta si ti to pokušavao da objasniš?
neka je to smutna rabota

Gospon doktor zaklali su barunicu, milostiva. :(
tadejus tadejus 13:51 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand

Gospon doktor zaklali su barunicu, milostiva. :(


ma ja, ja.. plava riba, kljukana dinastija i ja velim
deset_slukom deset_slukom 14:06 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

vcucko
Ona Pekićeva "fukar s puška" koja se u SFRJ zaista pitala (za razliku i od zapada i od SEV).


Na stranu SFRJ o kojoj bi se zaista moglo svašta pisati a da svako bude u nečemu u pravu, ali neki ljudi o SEV-u imaju veoma čudnu predstavu. Ovakvo stavljanje zapada i dotičnih nesrećnih zemalja u isti koš, radi suprotstavljanja prilikama u SFRJ je nešto, blago rečeno, neobično i neobjašnjivo.

Da li može neka šira elaboracija - ko se za šta pitao a ko nije, i gde, i za šta je to i na koji način bilo dobro ili loše? Pogotovo me zanima šta je u SEV-u bilo bolje nego u SFRJ?

Budući da kroz ceo blog provejava ideja da je SFRJ bila nešto najgore, jedino još sa tadašnjom Albanijom nije poređena.
narcis narcis 14:25 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
narcis
nikad taj novac nije bio toliko veliki kao sad, pa čitaj malo , nekad se nisu slale doznake za preživljavanje kao sad.
ali , veruj brate što oćeš da vidiš ,,,

Ajde razmisli malo, nekad su decu ostavljali dedama i babama, zidale se kuće, kupovao se nameštaj i bela tehnika (i sve je bilo uslovno rečeno domaće - zbog carine).

Danas se sele kompletne porodice i ostaju tamo da žive (zajedno sa decom), a novac se šalje dedama i babama za preživljavanje - dok ne umru, a kuće se više ne zidaju (već se prodaju), i eventalno ako treba da se zameni bela tehnika - je strana.

Manjak tih doznaka, kao i propale domaće privrede, nadoknađuje se mnogo većim kreditima.

imaš li ti predstavu koliko hiljada ljudi je radilo po iracima, iranima, arabijama, kuvajtima , čadovima, i ostalim ljudožderskim republikama, pa oni su donosili cele plate, višegodišnje, daklem samo vojska tih doznaka je višestruko prekrivala sve što su ovi gasosi radili, pa plus izvoz oružja i municije idi bre.
moja firma je izvozila robu u iran za vreme iračko iranskog rata, samo prepakivanje robe i 500$ po komatu, a de su ostale, imaš li ti pojma koliko su trgovali blokovi preko nas, samo nalepimo tipske pločice da se vidi kao mi smo proizvođači i keš na ruke, znaju kupci šta je u pitanju al oni su i predlagali takav način.
nemate vi pojma kolko je yugoslavija trgovala i uzimala nego onaj palančki praziluk u dupetu vas tera da šutirate palog čoveka, zemlju,
koj ekonomiju imamo sad, u slobodi, jebala vas ovaka sloboda,
pa ova zemlja sad bukvalno živi od doznaka.
izvadite taj praziluk iz dupeta možda vam se rašisti magla u glavi.
krkar krkar 14:29 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

za upad tenkovima, helikopterima i konjicom u Sofiju, Varnu i Plovdiv.


A na osnovu čega si ti tako ubeđen da bi Srbija, posle 4 rata u kojima su je isprdecali nogom u dupe kojekakvi kaplari i konobari, baš protiv Bugarske pobedila?

Ipak su Bugari ozbiljna država i vojska, u poslednjih 100 godina u svakom su ratu pobedili.

Kad će već jednom taj Pašaluk da ostatak Srbije ne bude talac vaše iracionalne šopsko-torlačke mržnje!
narcis narcis 14:36 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

krkar
za upad tenkovima, helikopterima i konjicom u Sofiju, Varnu i Plovdiv.


A na osnovu čega si ti tako ubeđen da bi Srbija, posle 4 rata u kojima su je isprdecali nogom u dupe kojekakvi kaplari i konobari, baš protiv Bugarske pobedila?

Ipak su Bugari ozbiljna država i vojska, u poslednjih 100 godina u svakom su ratu pobedili.

Kad će već jednom taj Pašaluk da ostatak Srbije ne bude talac vaše iracionalne šopsko-torlačke mržnje!

aj ne lupaj budalo viš dda je to iskopirano sa tarzanije
i ko si ti, ti ćemi zabraniš da mrzim bugari, ajdebegaj
narcis narcis 14:44 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68 milisav68 15:20 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis
imaš li ti pojma koliko su trgovali blokovi preko nas, samo nalepimo tipske pločice da se vidi kao mi smo proizvođači i keš na ruke, znaju kupci šta je u pitanju al oni su i predlagali takav način.


koj ekonomiju imamo sad, jebala vas ovaka sloboda,Ako ti ovde ne vidiš problem, ja ne znam šta da ti kažem.

samo vojska tih doznaka je višestruko prekrivala sve što su ovi gasosi radili, pa plus izvoz oružja i municije idi bre.

Nemoj samo vojsku i zaradu, i danas štucamo od vojnih penzija.

Construction of the Željava or Bihać Air Base, code-named "Objekat 505", began in 1948 and was completed in 1968. During those two decades, SFRJ spent approximately $6 billion on its construction, three times the combined current annual military budgets of Serbia and Croatia. It was one of the largest and most expensive military construction projects in Europe.


A gde su ostali objekti.
pa ova zemlja sad bukvalno živi od doznaka.

Čekaj, zar nismo (svi iz ex-YU) zaduženi nekoliko puta više nego onda, a živimo lošije nego onda.

Nešto tu ne štima.

krkar krkar 16:32 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Construction of the Željava or Bihać Air Base, code-named "Objekat 505", began in 1948 and was completed in 1968. During those two decades, SFRJ spent approximately $6 billion on its construction, three times the combined current annual military budgets of Serbia and Croatia. It was one of the largest and most expensive military construction projects in Europe.


Šuplja priča ta o 6 milijardi i to ONDAŠNJIH dolara.

Ima sjajan izračun, elaborat koji pokazuje da je to teška prazna priča. Željava je koštala oko 200 miliona US$ po kursu iz 1970.

Imam ga negde sejvovanog pa kad nađem postiraću
emsiemsi emsiemsi 17:17 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

krkar
Construction of the Željava or Bihać Air Base, code-named "Objekat 505", began in 1948 and was completed in 1968. During those two decades, SFRJ spent approximately $6 billion on its construction, three times the combined current annual military budgets of Serbia and Croatia. It was one of the largest and most expensive military construction projects in Europe.


Šuplja priča ta o 6 milijardi i to ONDAŠNJIH dolara.

Ima sjajan izračun, elaborat koji pokazuje da je to teška prazna priča. Željava je koštala oko 200 miliona US$ po kursu iz 1970.

Imam ga negde sejvovanog pa kad nađem postiraću

Откуда теби ти подаци ?!
Овај човек је неуништив --- поред тога што зна да кува и оштри ножеве, човек је стручњак за конструкцију аеродрома - и то војних !
vcucko vcucko 19:03 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

deset_slukom

Da li može neka šira elaboracija - ko se za šta pitao a ko nije, i gde, i za šta je to i na koji način bilo dobro ili loše? Pogotovo me zanima šta je u SEV-u bilo bolje nego u SFRJ?

Budući da kroz ceo blog provejava ideja da je SFRJ bila nešto najgore, jedino još sa tadašnjom Albanijom nije poređena.

SFRJ je širok pojam. I sve samo ne kompaktan.
Ti i ja (pretpostavljam) ni pre 1990. godine (kad sam preselio u Bg) nismo živeli u istoj državi. Predatorz je opet živeo u nekoj trećoj. I tako dalje. Svaki pojedinac i svaki narod ima svoju percepciju SFRJ. Ako to ne shvataš, da prostiš ništa ne shvataš.
Kako god, SFRJ neka je bila od zlata ili od govana, svejedno. Više je nema i neće je ni biti, aman. Dokle više o njoj?
deset_slukom deset_slukom 19:22 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

vcucko

Kako god, SFRJ neka je bila od zlata ili od govana, svejedno. Više je nema i neće je ni biti, aman. Dokle više o njoj?


Uspešno si skratio moj citat, prekrojio pitanje i izbegao odgovor, usput me optužujući da ništa ne shvatam.

Ne zanima me tvoje mišljenje o njoj (SFRJ) nego o SEV-u i o neobičnim paralelama koje praviš, stavljajući ga u sličnu ravan sa zapadom.
narcis narcis 19:23 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Kako god, SFRJ neka je bila od zlata ili od govana, svejedno. Više je nema i neće je ni biti, aman. Dokle više o njoj?

pa ako unize jugoslaviju onda će da ispadne da je ova krpa od zemlje bolja.
svoju nesposobnost da stvore bolju državu pokrivaju laganjem i lažiranjem istorije.
nikad od seronje nećeš da čuješ - ja sam kriv, nego , i jedino- svi su krivi osim mene.
deset_slukom deset_slukom 19:37 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68

SFRJ spent approximately $6 billion on its constructionPo veoma velikodušnom računu, gde je prosečna plata $100 mesečno (oko 400DEM), na plate pet hiljada radnika, tokom dvadeset godina, trebalo je izdvojiti $120,000,000.

Sve su to bili veoma obimni građevinski radovi, a oprema, valjda, kao i za svaki aerodrom?
deset_slukom deset_slukom 19:46 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis

nikad od seronje nećeš da čuješ


Izbegavam ovakve kvalifikacije, ali, kad si već napisao, šta se može...
narcis narcis 19:56 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

deset_slukom
narcis

nikad od seronje nećeš da čuješ


Izbegavam ovakve kvalifikacije, ali, kad si već napisao, šta se može...

to ti je ko vučićoid, 4 godine na vlast i još mu za sve krivi DS, ej bre amzo četri godine si ti vlast a neumeš da poništiš prethodnu vlast, znači nesposoban si.
26 godine rastura(ju)mo srbiju i sad da pokriju svoju nesposobnost , jugoslavija bila nikakava, ej bre šta je srbija sad , pod vama? pustinja.
26 godine razvlačite mrtvo truplo jugoslavije i još niste uspeli skroz da ga ogolite a kažete nije stvorila ništa.
ovo vi je političarima i kvazianalitičarima svih fela
vcucko vcucko 20:58 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

deset_slukom

Ne zanima me tvoje mišljenje o njoj (SFRJ) nego o SEV-u i o neobičnim paralelama koje praviš, stavljajući ga u sličnu ravan sa zapadom.

Jedino poređenje SEV i Zapada na koje sam se pozvao jeste da se ni u jednom ni u drugom fukara (lumpenproletarijat, zovi kako hoćeš) nije pitala. U SFRJ jeste i bila je glavna.
Uporedimo SEV i SFRJ po posledicama. Elem, pučanstvo SFRJ je moglo da se kurči po Pragu i Moskvi sa farmerkama i Vegetom. I uspomena na to je otprilike sve što mu je (pučanstvu) ostalo od SFRJ. Zemlje SEV su promenom društvenog uređenja samo krenule da funkcionišu na drugi način. SFRJ (kad kažem SFRJ mislim Srbija, jer jedina i dalje misli da je SFRJ!?) se promenom društvenog uređenja raspala, realno ne postoji (ne znam šta je ovo u čemu živimo, ali država nije), a za onu Vegetu će još dugo, dugo da nas peku i roštiljaju. I jedni i drugi. Niko ne voli kad mu se fukara bahati po kući.
freehand freehand 21:00 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије


A na osnovu čega si ti tako ubeđen da bi Srbija, posle 4 rata u kojima su je isprdecali nogom u dupe kojekakvi kaplari i konobari, baš protiv Bugarske pobedila?

O kojim ratovima ti pričaš i ko je Srbiju isprdecao nogom u dupe?
Nije baš neophodno ali bi bilo korektno da pričamo o činjenicama a ne fantazijam,a, koristeći proverljive argumente.,
elenold elenold 21:02 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

krkar
..
Ipak su Bugari ozbiljna država i vojska, u poslednjih 100 godina u svakom su ratu pobedili...Ne znam baš da li su u svakom ratu pobedili, a da su ozbiljna država i dobri ratnici to stoji. A ustavri ovo me podsetilo na reci dede mog druga koji je sa nama voleo da prica, a mi zeljni izvorne, prave reči, pravog čoveka, svašta smo pitali.
Bilo je to pre 40 godina. On je (deda mog druga)bio u o oba balkanska rata i prvom svetskom ratu, Solunac, a da pri tom kući 6 godina nije dolazio. Žena ga je čekala i dočekala. I on je govorio ( to mi se dobro urezalo a ni sam ne znam što) da su Bugari jako dobri vojnici i da su mu borbe bile najteže sa njima. Baš je govorio da su Bugari vojnici kao i mi ( misli na Srbe). I isto je rekao da se Šiptari nikoga nisu plašili koliko Bugara, jer kaže da su prema njima baš zverstva činili.
Inače mi smo se oduševljavali kada vidimo kako deda bez naočara, a imao je verovatno preko 80 godina tada , igrao karte sa svojim sinom koji je nosio naočare.
elenold elenold 21:29 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
...
Čudna je i neverovatna ta sklonost da se minimizuje svaki napor i svaka ostvarena vrednost u tim vremenima i da se iz (smešnih) ideoloških razloga poništi bilo kakvo znanje i pamet. Pa ok u ovim kolokvijalnim dokoličarskim što-na-umu-to-na-drumu raspravama za dosadno popodne, ali još uvek ne mogu da pojmim da neko sa toliko akademskih znanja i zvanja poput autora napiše ovako pretenciozno isprazan, smandrljan tekst u kome se sve sa svime sudara a ništa od napisanog, tako smandrljanog i ne liči na realnost.


I ja se često pitam, ne direktno vezano za autora bloga, nego upšte kada se govori o periodu koga se dobro sećam , šta je motiv, neznanje ili neki ideološki razlozi da se tako ne samo minimizira već loše ocenjuju stvari koje su bile po meni dosta dobre. Ali izgleda da u našoj sada ( a to traje već decenijama) jadnoj Srbiji još uvek ne može objektivno da se sagleda šta je bilo dobro a šta loše u SFRJ ( grubo period od 1960 do 1990).
Bila ozbiljna država sa mnogo dobrih stvari. Ako ništa drugo raspodela ajde da kažem nacionalnog dohodka je bila mnogo pravednija od sadašnje. I što je još važnije odnosi među ljudima, zatim među generacijama mnogo zdraviji i bolji nego što je danas. No široka tema, ali dobro si uočio ovu sklonost ka minimiziranju a ja bih rekao i negiranju.
deset_slukom deset_slukom 21:48 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

vcucko
Zemlje SEV su promenom društvenog uređenja samo krenule da funkcionišu na drugi način.


Nisi bio baš jasan, pa je delovalo kao da se priključuješ onima koji tvrde da su zemlje SEV-a, osim što su "samo krenule da funkcionišu na drugi način", krenule sa mnogo zdravije startne pozicije nego SFRJ. Ali, eto, ti ne misliš tako, zar ne?

A za fukaru si skroz u pravu.
krkar krkar 21:59 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

O kojim ratovima ti pričaš i ko je Srbiju isprdecao nogom u dupe?


O onima u kojima si ti branio Jugoslaviju preko granica Srbije u vojsci i paravojskama koja je branila Jugoslaviju čineći ratne zločine. Eno pun Hag ali bogami i Beograd tvojih saboraca koji su branili Jugoslaviju u Vukovaru, Dalju, Gabošu, Markušici i ostalim mestima izvan Srbije gde ste tolike masovne grobnice civila posejali.

Marš!
vcucko vcucko 22:06 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

deset_slukom

Nisi bio baš jasan, pa je delovalo kao da se priključuješ onima koji tvrde da su zemlje SEV-a, osim što su "samo krenule da funkcionišu na drugi način", krenule sa mnogo zdravije startne pozicije nego SFRJ. Ali, eto, ti ne misliš tako, zar ne?

A za fukaru si skroz u pravu.

U stvari, mislim, a ti opet ne shvataš
I to si baš upotrebio odgovarajući izraz "sa zdravije startne pozicije".
Ne sa udobnije, ugodnije, lakše, lepše, kako god. Nego baš sa zdravije.
Ako je SFRJ bila zamišljena i ostvarena kao zemlja dembelija za fukaru (što SEV nikako nije bio, tamo si morao da budeš jak u svojoj delatnosti, ma kojoj, da bi osetio neko interno blagostanje), to nije moglo da bude zdravo nikako i ni za šta. Pogotovo za startnu poziciju.
krkar krkar 22:09 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Откуда теби ти подаци ?!
Овај човек је неуништив --- поред тога што зна да кува и оштри ножеве, човек је стручњак за конструкцију аеродрома - и то војних !Čarli,

Ne smeš da sudiš prema sebi. To što si se ti rodio kao debil i umrećeš kao golja ne znači da smo svi takvi.

Našao sam taj ceo elaborat, tačan iznos je između 150 i 175 miliona US$ iz 1970. ili, preračunato u US$ iz 2011, kad je elaborat rađen, to je oko 1,05 milijardi US$.

Neverovatno precizna analiza, da je čita čovek sa uživanjem. Čovek - znači za tebe nije.

Ali ko god hoće da je pročita može da mi se javi na PP pa ću mu je poslati. Osim tebe, Čarli. Ti nisi dorastao. Ni intelekturlno ni ljudski.

Čitajući popodne pisanije na ovom topiku baš sam se nešto mislio da pišem post iz svoga iskustva. Naime, sa 25 godina i nekoliko meseci bio sam predstavnik svoje firme na projektu vrednom oko 150 miliona US$ (iz 1985.) na kojem je udeo moje firme, podizvođača, bio oko 25 miliona US$. U inostranstvu, po švajcarskom projektu i sa engleskim nadzornim organima. I uspešno sam projekat priveo kraju. I usput mi još uvalili da vadim firmu iz govana na drugom projektu u istom gradu, vrednom 6 miliona $. I završio sve to pre 27. rođendana, verovao ili ne!

Kad budem imao vremena napisaću blog o tome i samoupravnim sporazumima, društvenim dogovorima, pokušajima uvaljivanja domaćeg škarta, rešavanju socijale slanjem u inostranstvo, pokušajem polupismenih samoupravljača da zajebu investitora i nadzorni organ po svaku cenu i sličnim biserima socijalističke samoupravne ekonomije.

A ti Čarli idi pa crkni.
freehand freehand 22:15 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

krkar
O kojim ratovima ti pričaš i ko je Srbiju isprdecao nogom u dupe?


O onima u kojima si ti branio Jugoslaviju preko granica Srbije u vojsci i paravojskama koja je branila Jugoslaviju čineći ratne zločine. Eno pun Hag ali bogami i Beograd tvojih saboraca koji su branili Jugoslaviju u Vukovaru, Dalju, Gabošu, Markušici i ostalim mestima izvan Srbije gde ste tolike masovne grobnice civila posejali.

Marš!

SFRJ je bila moja država, dok je postojala. Njoj sam u JNA položio zakletvu. Ne znam šta bih ti više rekao na ovaj bulšit.

Edit: ovo marširanje nisam iskulirao nego ga ne videh. To mami svojoj. Uz moje iskreno saučešće.
deset_slukom deset_slukom 00:25 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

vcucko

U stvari, mislim, a ti opet ne shvataš
I to si baš upotrebio odgovarajući izraz "sa zdravije startne pozicije".
Ne sa udobnije, ugodnije, lakše, lepše, kako god. Nego baš sa zdravije.


Je l' nemaš nekad osećaj da pišeš gluposti?

Ovo je blog o ekonomiji. Ja jesam upotrebio odgovarajući izraz, jer prikladnije govoriti o zdravoj ekonomiji nego o ugodnoj, lakšoj ili lepšoj.

Ti bi stalno da pričaš o ljudima i naravima, ali, to nije tema. Ako hoćeš baš o tome, raja u zemljama SEV-a je bila patološki korumpirana, nemotivisana, nekreativna... produži sam, i to ih, u sasvim dovoljnoj meri, drži i danas, negde više, negde manje.

vcucko

tamo si morao da budeš jak u svojoj delatnosti, ma kojoj, da bi osetio neko interno blagostanje


Ovo nikako ne umem da rastolmačim, ali mi zvuči kao običan bulšit. Ako si išta morao da uradiš u zemljama SEV-a, to je da ispuniš godišnji plan (u tonama, komadima...). Inovacije, borba za kvalitet i kvantitet, širenje asortimana, očuvanje životne sredine - ni u primislima, jer državna komisija to nije tražila, a nije tražila jer se ne razume u proizvodnju, nego barata samo tonama. Ama, raj na zemlji i čudo od internog blagostanja, šta god ti to značilo.

Kakvi god da smo bili traljavi i drljavi, po radnoj etici smo bili Japanci za njih.
jkt2010 jkt2010 01:12 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Ma retko ko to negira, nego je stvar u tome što je to bila manjina u odnosu na celokupnu privredu Jugoslavije, pa se time samo krpile rupe propalih firmi.

jeste, samo bi svaku od tih tvrdnji trebalo staviti u vremenski i politički kontekst i uporediti sa svetskim dešavanjima.


Eto ti ga gore čovek stavio u kontekst, ali džaba.

deset_slukom deset_slukom 03:12 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Iz aviona se vidi da su gornji grafikoni smešan falsifikat. Kada se potraži izvor, bude sve jasno. Mislim da je ovo već stavljano ranijih godina, pa je i tada raskrinkano, ali nema toga što bi pokolebalo autošoviniste. Mislim - SFRJ je bila i njihova domovina?

Kao da je Bugarska na kraju sveta, pa da neko poveruje da smo decenijama kaskali za njima, sve upinjući se da ih dostignemo po BDP-u?! Hajte, molim vas.emsiemsi emsiemsi 03:44 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

krkar
O kojim ratovima ti pričaš i ko je Srbiju isprdecao nogom u dupe?


O onima u kojima si ti branio Jugoslaviju preko granica Srbije u vojsci i paravojskama koja je branila Jugoslaviju čineći ratne zločine. Eno pun Hag ali bogami i Beograd tvojih saboraca koji su branili Jugoslaviju u Vukovaru, Dalju, Gabošu, Markušici i ostalim mestima izvan Srbije gde ste tolike masovne grobnice civila posejali.

Marš!

У тим местима су бранили Србе од повампирене усташке гамади !
Знам ја да ти (и слични теби) не можете да прежалите да Срби из тих места нису ишли погнутих глава и испружених вратова под усташки нож као њихови претходници четрдесетих.
emsiemsi emsiemsi 03:50 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

krkar
Откуда теби ти подаци ?!
Овај човек је неуништив --- поред тога што зна да кува и оштри ножеве, човек је стручњак за конструкцију аеродрома - и то војних !Čarli,

Ne smeš da sudiš prema sebi. To što si se ti rodio kao debil i umrećeš kao golja ne znači da smo svi takvi.

Našao sam taj ceo elaborat, tačan iznos je između 150 i 175 miliona US$ iz 1970. ili, preračunato u US$ iz 2011, kad je elaborat rađen, to je oko 1,05 milijardi US$.

Neverovatno precizna analiza, da je čita čovek sa uživanjem. Čovek - znači za tebe nije.

Ali ko god hoće da je pročita može da mi se javi na PP pa ću mu je poslati. Osim tebe, Čarli. Ti nisi dorastao. Ni intelekturlno ni ljudski.

Čitajući popodne pisanije na ovom topiku baš sam se nešto mislio da pišem post iz svoga iskustva. Naime, sa 25 godina i nekoliko meseci bio sam predstavnik svoje firme na projektu vrednom oko 150 miliona US$ (iz 1985.) na kojem je udeo moje firme, podizvođača, bio oko 25 miliona US$. U inostranstvu, po švajcarskom projektu i sa engleskim nadzornim organima. I uspešno sam projekat priveo kraju. I usput mi još uvalili da vadim firmu iz govana na drugom projektu u istom gradu, vrednom 6 miliona $. I završio sve to pre 27. rođendana, verovao ili ne!

Kad budem imao vremena napisaću blog o tome i samoupravnim sporazumima, društvenim dogovorima, pokušajima uvaljivanja domaćeg škarta, rešavanju socijale slanjem u inostranstvo, pokušajem polupismenih samoupravljača da zajebu investitora i nadzorni organ po svaku cenu i sličnim biserima socijalističke samoupravne ekonomije.

A ti Čarli idi pa crkni.

Људи моји, овај човек је (ако се то тако може назвати) неуништив.
Линеарном апроксимацијом би се могло израчунати да је још док је био у вртићу хендловао пројекте од тричавих неколико милиона долара.
И шта кажеш - баш тебе нашли, шиљокурана, да ти хендлујеш те пројекте и довршаваш недовршиво.
Алал вера, када лажеш, онда лажеш масно.
Успут - како то да те швајцарски пројекти и енглески надзорни органи макар мало нису уљудили ?
Успут 2 --- што би рекли наши, од гована се пита не прави.
Успут 3 --- што би ти рекао - цркни !
milisav68 milisav68 06:10 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis
pa ako unize jugoslaviju onda će da ispadne da je ova krpa od zemlje bolja.

To si ti nešto pomešao, ja ti samo objašnjavam zašto živiš u ovome što ni ne može da se nazove zemljom, a što je posledica onoga sa čime se ti hvališ (trange - frange, prelepljivanje etiketa).

Nisam ja kriv što Zastava nije umela da proizvede ništa bolje od Yuga (koji i danas služi za sprdnju), i što EI Niš propao kada je Ante Marković otvorio granice, pa je uvezeno brdo jeftinih televizora Stylandia (a video rekordere nije ni znao da napravi).

Ili što u Srbiji niko nije znao da napravi nešto od bele tehnike, nego su Slovenci napravili brend koji i danas (kako tako) traje.

Kupovale su se licence i zastarale tehnologije, i živelo se uljuljkano po sistemu, ne mogu oni mene tako malo da plate, koliko mogu ja malo da radim - i to nam se danas obija o glavu, gde stalno tražimo nekoga da brine o nama (trenutno je to Vučić, za koga u narodu možeš da čuješ kako je dobar, ali ne može on sve sam - i dobije skoro dva miliona glasova).
nikad od seronje nećeš da čuješ - ja sam kriv, nego , i jedino- svi su krivi osim mene.


milisav68 milisav68 07:47 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

deset_slukom
Po veoma velikodušnom računu, gde je prosečna plata $100 mesečno (oko 400DEM), na plate pet hiljada radnika, tokom dvadeset godina, trebalo je izdvojiti $120,000,000.

Sve su to bili veoma obimni građevinski radovi, a oprema, valjda, kao i za svaki aerodrom?

Ma to je bio čitav podzemni grad, ali nije samo taj aerodrom problem, već što je bilo oko 40 takvih podzemnih objekata, a jedan jebeni autoput nije mogao da se završi do kraja.

I uopšte, vojni budžet je bio problematičan, tako su i počeli prvi problemi kada su Slovenci tražili izveštaj na šta se troše pare, generali su rekli - vojna tajna.E kad je vojna tajna, više nećete da dobijete ni dinara.

narcis narcis 12:27 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

To si ti nešto pomešao, ja ti samo objašnjavam zašto živiš u ovome što ni ne može da se nazove zemljom, a što je posledica onoga sa čime se ti hvališ (trange - frange, prelepljivanje etiketa).

ne to šta ja živim ovako kako živim nema veze sa jugoslavijom, ona je mrtva .
srušen je stari režim došo je novi, taj novi režim je kriv za sve. taj novi režim se nije bavi stvaranjem nove zemljee već nekrofilijom jugoslavije i pljačkom svega što je ostalo od te jugoslavije. i još uvek on skida zaostalo meso sa kostura te zemlje a ništa ne radi na stvaranju nove države.
a zašto, zato što još uvek ima budala kojima može da proda priču da su mrtvi krivi za sve.
vi još uvek bijete kravu što je prosula mleko iako ste je utepali još onomad. umesto da operete kove i nađete drugu kravu vi pokušavate da iz one blatnjavr barice što je ostala od mleka izdvojite neku kap. i normalno idalje pljujete po mrtvoj kravi.
28 i slovima dvaesšes godina vi numete da krenete dalje , 87-9 je svet resetovan i krenulo se iznova, za vas ne vi niste ništa resetovali već idalje stojite zablokirani i neznate šta da radite sa onom crvenom lampicom koja gori .
freehand freehand 12:30 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Nisam ja kriv što Zastava nije umela da proizvede ništa bolje od Yuga (koji i danas služi za sprdnju), i što EI Niš propao kada je Ante Marković otvorio granice, pa je uvezeno brdo jeftinih televizora Stylandia (a video rekordere nije ni znao da napravi).

Nisi. Kriv je Tito zbog odustajanja od reformi šezdesetih i uvođenja samoupravljanja, tog ekonomsko-političkog eksperimenta koji je praktično razorio privredu. Da se razumemo - ja mislim da su u pitanju bile najhumanije i najplemenitije namere i želja da se "lumpenproletarijat" i "gologuzija" kako je radništvo ovde neko posprdno nazvao digne još jednu stepenicu više u emancipaciji, a time i čitavo društvo približi idealima Ruosa i sledbenika. No ispostavilo se da je to po državu bilo pogibeljno u istorijskom konbtekstu.
Tako da nije Ei Niš tragično zaostao sa Antom Markovićem nego bar 15 godina ranije, kao i najveći deo jugoslovenske privrede koja se sa jedne strane ugušila feudalnom bumu proisteklom iz novog ustava a sa druge u pogibeljnoj neefikasnosti nastaloj usled rastakanja autoriteta u odlučivanju i opšte neodgovornosti.

Ili što u Srbiji niko nije znao da napravi nešto od bele tehnike, nego su Slovenci napravili brend koji i danas (kako tako) traje.

Dabre, zato ja još uvek imam Obodin frižider koji radi 40 godina a znam veš mašine iz istog tog Oboda koje rade po 30+.
apacherosepeacock apacherosepeacock 12:46 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Dabre, zato ja još uvek imam Obodin frižider koji radi 40 godina a znam veš mašine iz istog tog Oboda koje rade po 30+.


Ko Filips. Doduse do pre 20 godina. Sad sve sto prave prestizne firme traje taman do 2 dana posle isteka garancije.
narcis narcis 12:49 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Ili što u Srbiji niko nije znao da napravi nešto od bele tehnike, nego su Slovenci napravili brend koji i danas (kako tako) traje.


Dabre, zato ja još uvek imam Obodin frižider koji radi 40 godina a znam veš mašine iz istog tog Oboda koje rade po 30+.

stvar je u tome što su i obodin i gorenje i iskra isto kupovali tehnologiju i samo šrafili, ovi su samo imali jedan korak višu teknologiju, kasnije su kupovali pa nije bilo starije.
a to da su zlovenci imali bolju robu, zajebi. imali su bolju propagandu i koristili korumpiranost srba pa uvaljivali svoje ...
to je kao što ja sag moramda ubeđujem kretene da je aero pravio boje žlj kvaliteta da su toz-olovke žlj kvaliteta , ali kako ubediti budalu koja nije nikad probala nešto drugo.
Tako da nije Ei Niš tragično zaostao sa Antom Markovićem nego bar 15 godina

jerjer je propao 71-2. kad su skinuli jasića i da samoupravljanje je ustvari sjebalo jugoslaviju.
sumanuta ideja da će radnik u proizvodnji da zna ekonomiju, marketing i da bude upućen u razvoj novih teknolodžika, kao što je i sumanuto da ekonomista ili marketing-bilo šta zna kako se prave ekseri i dal šrafciger odvrče il zavrće, suluda ideja.
milisav68 milisav68 14:03 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis
srušen je stari režim došo je novi, taj novi režim je kriv za sve.

Nema nikakvog novog režima, jer se stari samo prebacio na rezervni crkveno-nacionalistički položaj.

Tajna policija ti je organizovala i vlast i opoziciju.

Srbija je jedina zemlja koja nije otvorila dosijea tajne policije, a skoro svi bivši direktori su postali vlasnici privatnih firmi.

Doduše, ima tu i bivših kriminalaca koji su takođe sarađivali sa DB-om.

I EU sve to zna, i zato nas sa pravom drnka, jer nije izvršena restitucija, jer država nije izvršila popis svoje imovine, jer je pravosuđe u rasulu, gomila spornih privatizacija, pa se ne zna ko pije a ko plaća, i dobiješ onda to što se dešava, kao ovo sa Savamalom.
28 i slovima dvaesšes godina vi numete da krenete dalje

Koji mi?

Ti više od 28 godina nemaš pojma šta ti se dešava u sopstvenoj zemlji.
milisav68 milisav68 14:07 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Dabre, zato ja još uvek imam Obodin frižider koji radi 40 godina a znam veš mašine iz istog tog Oboda koje rade po 30+.

Imam i ja, samo Obod je sa Cetinja.
freehand freehand 14:09 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
freehand
Dabre, zato ja još uvek imam Obodin frižider koji radi 40 godina a znam veš mašine iz istog tog Oboda koje rade po 30+.

Imam i ja, samo Obod je sa Cetinja.

Koje nije bilo u Jugoslaviji?
milisav68 milisav68 14:14 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Koje nije bilo u Jugoslaviji?

Ali nije bilo u Srbiji.
Ili što u Srbiji niko nije znao da napravi nešto od bele tehnike,

freehand freehand 14:24 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
freehand
Koje nije bilo u Jugoslaviji?

Ali nije bilo u Srbiji.
Ili što u Srbiji niko nije znao da napravi nešto od bele tehnike,


Pričali smo o Jugoaslaviji, ali ništa nije falilo ni tehnici iz EI Niša, ni iz Slobode. Sem malo krštenog dizajna, naravno.
narcis narcis 14:42 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Pričali smo o Jugoaslaviji, ali ništa nije falilo ni tehnici iz EI Niša, ni iz Slobode. Sem malo krštenog dizajna, naravno.

elektronska jeimala jak dizajnerski centar, ali zašto su pravili takve promašaje nije mi jasno, pošto neke ljude znam, mislim da je tu u pitanju bila zastarelost u shvatanjima dizajna i opšte zastarelosti shvatanja svega.
pošto sam bio na izvoru i gledao šta prave učenici industrijskog dizajna, nisu zaostajali ič za svetom, gde se ta inventivnost gubila neam pojma.
mada ,tih godina kad sam bio prisiljen da se bavim dizajnom, video sam kolkiko je bilo odbacivanja svake pomisli da je dizajn važan isto kao i proizvod, to jest da je čak ii važniji od samog proizvoda.
ali tu se i dolazi do pitanja zašto uopšte postoje škole za "likovne tehničare" u prevodu dizajnere, kad u industriji uopšte nije postojalo radno mesto za njihovu kvalifikaciju, već tad su tražili akademiju za to mesto. i danas mi nije jasno čemu služi srednja umetnička u niš.
apacherosepeacock apacherosepeacock 15:17 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

pošto sam bio na izvoru i gledao šta prave učenici industrijskog dizajna, nisu zaostajali ič za svetom, gde se ta inventivnost gubila neam pojma.


Nije se gubila nego nemas odresene ruke, neko drugi odobrava ili ne i radi se po narudzbini. Ono, ocu na strafte, kocke, u šreh i ne diraj dugmice.

Tako je bar bilo, sad ne znam kako stoje stvari.

Inace i kad upises dizajn odma ti kazu profani tamo da nikom neces trebati.
maksa83 maksa83 16:20 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Nije se gubila nego nemas odresene ruke, neko drugi odobrava ili ne i radi se po narudzbini. Ono, ocu na strafte, kocke, u šreh i ne diraj dugmice.

Pre više od 15 godina, u praskozorje Interneta u nas, jedan drugar radio sajt za jednu firmu izbosne, i on to napravio fensi, neki lep minimalizam, da deluje profi i tako to.

I dođe naručilac i gleda i kaže "slušaj dećko, dobro t' je ovo, dobro je, al' jelmožto malo veselije?". "Kako to mislite, veselije?". "Pa šta znam, veselije bolan, ono - Miki-Pajo-Šiljo".

Ne znam ni sam koliko puta smo to Miki-Pajo-Šiljo posle reminiscirali diskutujući postojeće web dizajne.
narcis narcis 16:36 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Inace i kad upises dizajn odma ti kazu profani tamo da nikom neces trebati.

Ne znam ni sam koliko puta smo to Miki-Pajo-Šiljo posle reminiscirali diskutujući postojeće web dizajne.

tu dolazimo na cucka,
jugoslavija jeste pravljena po meri mediokriteta, al kako to da su mediokriteti preživeli smrt jugoslavije, pošto je teza da su komunisti stvorili taj mediokretenizam?
biće ipak da ima nešto i u našem palanačkom mentalitetu koji cveta u svakom sistemu koji stvorimo.kako to da su nam na mestima gde s odlučuje uvek neki paančani, šojići, babići, sline , zorane i ostala praziluk intelegencija.
milisav68 milisav68 16:37 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand

Pričali smo o Jugoaslaviji, ali ništa nije falilo ni tehnici iz EI Niša, ni iz Slobode. Sem malo krštenog dizajna, naravno.

Pa nije, samo je problem što se tu stalo, i što je krenulo prekomerno partijsko-rođačko zapošljavanje, gde su ulizice najviše napredovale.

Plus ako je i postojao neki višak para, to nije išlo u unapređenje proizvodnje, nego za pokrivanje gubitaka nekih drugih firmi.

I onda se svi čude šta se desilo, kao ona budala iz komunalnog kada je izjavila da ih je iznenadio sneg u decembru.
narcis narcis 17:06 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

I onda se svi čude šta se desilo,

ne čudimo se mi što je ta ekonomija propala, čudimo se da smo stvorili potpuno goru još besmisleniju, državu u kojoj je korupcija još veća od prethodne , državu kojom vladaju oni koji ne bi smeli ni da budu portiri po ulazima u te institucije.
babići, zorane, mali, sline, starlete vučići, onaj što je krečio u 2 noću, nisu videli ni j od jugoslavije oni su ta mladost koju smo prizivali
šta to snama nije uredu kad ne umemo da napravimo državu evo već vek ipo
freehand freehand 19:23 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
freehand

Pričali smo o Jugoaslaviji, ali ništa nije falilo ni tehnici iz EI Niša, ni iz Slobode. Sem malo krštenog dizajna, naravno.

Pa nije, samo je problem što se tu stalo, i što je krenulo prekomerno partijsko-rođačko zapošljavanje, gde su ulizice najviše napredovale.

Plus ako je i postojao neki višak para, to nije išlo u unapređenje proizvodnje, nego za pokrivanje gubitaka nekih drugih firmi.

I onda se svi čude šta se desilo, kao ona budala iz komunalnog kada je izjavila da ih je iznenadio sneg u decembru.

Sad se vrati pa čitaj svoje komentare. Ako nastavimo ovako još dva kruga u svemu ćemo se slagati. :)
milisav68 milisav68 19:28 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis
ne čudimo se mi što je ta ekonomija propala, čudimo se da smo stvorili potpuno goru još besmisleniju, državu u kojoj je korupcija još veća od prethodne , državu kojom vladaju oni koji ne bi smeli ni da budu portiri po ulazima u te institucije.
babići, zorane, mali, sline, starlete vučići, onaj što je krečio u 2 noću, nisu videli ni j od jugoslavije oni su ta mladost koju smo prizivali

Pa ne vladaju ti oni državom, već krupni kapital, što strani, što domaći.

I nismo mi ništa stvorili, nego su nam tako drugi skrojili (i ne samo nama), kao što su stvorili (odobrili) obe Jugoslavije.
šta to snama nije uredu kad ne umemo da napravimo državu evo već vek ipo

Pa ima tu od svega pomalo, ali nismo mi jedinstveni u svetu, ni po propaloj ekonomiji, ni po korupciji, ni po ne znam čemu.
narcis narcis 20:20 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

(odobrili)

pa odobrili su i poljsku i češku i slovačku i blgariju
pa su oni napravili države a mi bananu
da mi nemamo , kroz istoriju gledano, nijednog političara, a kamoli stranku, kojoj će jedini cilj da bude da uvede poštovanje zakona i od strane države i od naroda.
kad doživim da na moj predlog dobijem odgovor - ne to ne može, nije po zakonu, onda ćemo mi biti država, al za mog života neće to da se desi.
milisav68 milisav68 21:43 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis

pa odobrili su i poljsku i češku i slovačku i blgariju
pa su oni napravili države a mi bananu

Oni se nisu zanosili braćom i bratstvom&jedinstvom, nego su znali kolika im je merka.

Pa i danas, samo blentavi Srbi pate za Jugoslavijom, i dokle god budemo to radili bićemo čardak ni na nebu ni na zemlji.
da mi nemamo , kroz istoriju gledano, nijednog političara, a kamoli stranku, kojoj će jedini cilj da bude da uvede poštovanje zakona i od strane države i od naroda.
kad doživim da na moj predlog dobijem odgovor - ne to ne može, nije po zakonu, onda ćemo mi biti država, al za mog života neće to da se desi.

Pa ni Tito se nije držao zakona kao pijan plota, pa ti to vidim ne smeta puno.
elenold elenold 22:15 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

emsiemsi

Алал вера, када лажеш, онда лажеш масно.Ako ima takvih, onda sam se ja zezno sa ozbiljnim shvatanjem ovih pisanija
elenold elenold 22:27 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand

Pričali smo o Jugoaslaviji, ali ništa nije falilo ni tehnici iz EI Niša, ni iz Slobode. Sem malo krštenog dizajna, naravno.


Ma ne samo to, već da je u jednom periodu (- period moje mladosti - ) ogromna većina naroda svakim danom živela sve bolje. Svi su napredovali i bili zadovoljni. To je meni neko opšte mišljenje, a zašto je to bilo tako, može biti za diskusiju, ali po meni nema dileme da je bilo i bolje i humanije za njveći broj ljudi nego sada.
A drugo i pitanje sa kim se porediš, dizajn i sve ostalo. Pa ne može se tadašnja SFRJ ili pak samo Srbija porediti sa Engleskom i Francuskom Austrijom koje su bile kolonijalne sile. Gde god sam bio, video sam uglavnom kapitalne građevine i eksponate u muzejima koji su iz perioda neke kolonijalne epohe te zemlje.
narcis narcis 23:28 18.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Pa i danas, samo blentavi Srbi pate za Jugoslavijom,

očigledno je da nemaš pojma. mržnja te zatupela
Pa ni Tito se nije držao zakona kao pijan plota, pa ti to vidim ne smeta puno.

aha, kaži mi kakose to u jugoslaviji nisu držali zakona
pa ti to vidim ne smeta puno.

stvarno? a št ga onda nisam izuzeo, viš u niš je skoro napravljen još jedan most preko nišave e taj most je trebao da bude napravljen 20godina ranije da mu nije stajala na put jedna jedina kuća, pa te sudije, koje kako ti kažeš nisu sudile po zakonu , 20 godina su donosile presude u vlasnikovu korist a ne u korist države, iako je celom gradu bilo u interesu da se napravi most baš na tom mestu.
a mogu da ti nabrojim još stotinak takvih situacija u niš gde su vlasnici nekretnina kočili namere vlasti.
mislim, zajebi ne volim da vodim dijalog sa ljudima koji su zaslepljeni mržnjom. uz to ja ne patim za jugoslavijom ona je za mene samo prošlost, i to ne baš i uvek lepa prošlost, ali mene prošlost ne opseda i ne mrači mi um.
freehand freehand 07:27 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Oni se nisu zanosili braćom i bratstvom&jedinstvom, nego su znali kolika im je merka.

Pa i danas, samo blentavi Srbi pate za Jugoslavijom, i dokle god budemo to radili bićemo čardak ni na nebu ni na zemlji.

Nekad imam utisak da ti ove rečenice pišeš kao pesmicu, bez razmišljanja o njihovom sadržaju i značenju.
Pa ni Tito se nije držao zakona kao pijan plota, pa ti to vidim ne smeta puno.

Tito se zakona držao više nego što se vlasti drže danas, a ni manje ni više nego pandani mu u Francuskoj, Nemačkoj, SAD.
milisav68 milisav68 08:05 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

narcis
očigledno je da nemaš pojma. mržnja te zatupela

Većina Hrvata i Slovenaca i danas podržava odluku o otcepljenju, da se rat u Hrvatskoj nije mogao izbeći, da za Jugoslavijom i danas žale samo Srbi, a Bošnjaci smatraju Slobodana Miloševića i Franju Tuđmana pođednako krivim za sve strahote ratnih godina u BiH.

Preko 90 odsto ispitanih hrvatskih, ali i slovenačkih građana, i danas smatra da je odluka o izlasku iz Jugoslavije bila ispravna, dok samo po 5,6 odsto građana obe zemlje smatra da je odluka o otcepljenju bila pogrešna.

Govoreći o rezultatima ankete, vidi se da kao najvažniji razlog nasilnog raspada Jugoslavije najveći broj Srba vidi u višepartijskom sistemu s nacionalnim strankama (24,3 odsto) i nerešenim pitanjima iz prošlosti (25,7 odsto), dok Hrvati smatraju da su to nerešena pitanja iz prošlosti (32,5 odsto) i unitarizam i centralizam (30,5 odsto).

Za Slovence su to razlike u privrednoj razvijenosti (35,9 odsto) i centralizam (23 ,4 odsto), a za građane BiH višestranački sistem (42,3 odsto) i nerešena pitanja iz prošlosti (21,4 odsto).


Iako sve lošije žive, Hrvati i Slovenci ne žale za SFRJ
a mogu da ti nabrojim još stotinak takvih situacija u niš gde su vlasnici nekretnina kočili namere vlasti.

Mogu ja i tebi da nabrojim stotinak primera iz sadašnjeg vremena gde država čeka da se zakonski izvrši otkup imanja za neke velike projekte.

Ali, nekad su postojali slučajevi kao danas sa Savamalom, gde se upadalo u tuđe, rušilo (a bogami i otimalo), bez ikakve sudske odluke, i to 15-20 godina posle rata.

Da ne pominjem privredni kriminal, gde je važio sistem, što više ukradeš, manja je šansa da odeš u zatvor.

milisav68 milisav68 08:19 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Tito se zakona držao više nego što se vlasti drže danas, a ni manje ni više nego pandani mu u Francuskoj, Nemačkoj, SAD.

Ma da, naročito kada je u pitanju privatna svojina i verbalni delikt.
freehand freehand 08:23 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
freehand
Tito se zakona držao više nego što se vlasti drže danas, a ni manje ni više nego pandani mu u Francuskoj, Nemačkoj, SAD.

Ma da, naročito kada je u pitanju privatna svojina i verbalni delikt.

jel da guzglam sad a da preskačem Huvera pošto to ne bi bilo korektno?
milisav68 milisav68 08:43 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand

jel da guzglam sad a da preskačem Huvera pošto to ne bi bilo korektno?

Može i tako, šta se danas radi po USA, Srbija je oaza građanske slobode.
freehand freehand 08:47 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
freehand

jel da guzglam sad a da preskačem Huvera pošto to ne bi bilo korektno?

Može i tako, šta se danas radi po USA, Srbija je oaza građanske slobode.

Ne, pričam o pedesetim, šezdesetim, sedamdesetim. O Titu i njegovom bezakonju. :)
milisav68 milisav68 09:03 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
Ne, pričam o pedesetim, šezdesetim, sedamdesetim. O Titu i njegovom bezakonju. :)

I porediš sa današnjim stanjem.
emsiemsi emsiemsi 09:04 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
milisav68
freehand

jel da guzglam sad a da preskačem Huvera pošto to ne bi bilo korektno?

Može i tako, šta se danas radi po USA, Srbija je oaza građanske slobode.

Ne, pričam o pedesetim, šezdesetim, sedamdesetim. O Titu i njegovom bezakonju. :)

Оооо, јебо те Тито !
freehand freehand 09:08 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
freehand
Ne, pričam o pedesetim, šezdesetim, sedamdesetim. O Titu i njegovom bezakonju. :)

I porediš sa današnjim stanjem.

kako si to zaključio? Ako preskočim Huvera nisam preskočio Niksona.
gedza.73 gedza.73 09:28 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68
i živelo se uljuljkano po sistemu, ne mogu oni mene tako malo da plate, koliko mogu ja malo da radim - i to nam se danas obija o glavu, gde stalno tražimo nekoga da brine o namaZato ih tako dobro i odradili Jezda i Dafina.Posle kukali i vrečali da im država vrati pare

gedza.73 gedza.73 09:32 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Meni je od eurokrema i Florida uspeha u Americi daleko bliže citirano. Ima svega od ovog što se dešava danas. Lažnih diploma, partijskog zapošljavanja, odliva mozaka, fiktivnih radnih mesta, Potemkinovih sela...
Stari sistem, koji su neki puno voleli, je samo dobio novo odelo.

U Jugoslaviji su svi bili zaposleni

Jesu, ako su kupili kartu za München u jednom smjeru. Takvih je bilo preko pola milijuna samo u prvih pet godina nakon što je Tito otvorio granice, u periodu 1968 – 1973., a kasnije im se pridružilo još oko milijun ljudi. Pad nezaposlenosti u tim godinama upravo odgovara broju ljudi koji su – odselili.

Sve studije, domaće i strane, su upućivale da u Jugoslaviji postoji ogromna skrivena nezaposlenost, kao posljedica “političkog zapošljavanja”. Naime, postojao je, prema svim istraživanjima, višak zaposlenih koji je iznosio 20-30% radne snage, zavisno od autora studije i godine kad je istraživanje vršeno.Jedan dio te razlike bio je, kako sam već naveo, pokri­ven dozna­kama emi­gra­nata. Na pri­mjer, ukupne doznake emi­gra­nata su 1971. izno­sile 1.3 mili­jarde dolara, a 1972. 2.1 mili­jardu. Ipak, pri­ljev strane valute kroz kre­dite i doznake emi­gra­nata nije bio dovoljan da pokrije sav trgo­vin­ski defi­cit i spriječi odljev deviza iz Jugo­sla­vije.Radilo se o ljudima koji su samo na papiru imali radno mjesto, ali su zapravo bili čisti “tehnološki višak”, balast. To je bilo naročito izraženo u velikim državnim sistemima koji su služili i kao socijalni amortizer. Mnogi su bili zaposleni samo statistički, a u stvarnosti nisu dolazili na posao, ili su jednostavno sjedili na radnom mjestu, ne radeći ništa. Osamdesetih su sve češći postali “prinudni godišnji” neplaćeni odmori, koji su znali potrajati po godinu i više dana.

No problem duga Jugoslavije je bio u nečem drugom: dolar je, kad je Jugoslavija uzimala kredite, vrijedio oko 1,7 maraka – dugi niz godina je bio zacementiran na tom tečaju. Dolaskom Reagana na vlast, dolar naglo skače na tri, u jednom trenutku čak četiri marke! A kamate su istovremeno drastično rasle. Jugoslaviji se doslovce dogodio scenarij onih koji su uzimali kredite u “švicarcima”. Glavni izvor deviza Jugoslaviji su bile marke od turizma, i devizne doznake gastarbajtera – također u markama. A dug je bio denominiran – u dolarima.

Nacionalni dohodak po glavi stanovnika 1973. godine u Jugoslaviji je iznosio je 57 posto europskog prosјeka, dok je npr. 1938. godine iznosio 50 posto. Taj neodrživi razvoj na kreditima se vratio kao bumerang. Ubrzana poslijeratna industrijalizacija (kao mjera razvoja) po cijenu devastacije sela, “izvoz” na Zapad stanovništva u najboljoj stvaralačkoj snazi, povećavanje regionalnih razlika i neracionalno zaduživanje zemlje doveli su do toga da je već osamdesetih godina prošlog stoljeća jugoslovenski nacionalni dohodak po glavi stanovnika pao ispod 50 posto europskog prosјeka. Dakle: još prije rata i pada komunizma, koji je otpuhao ostatke ekonomije, vratili smo se tamo gdje smo bili – prije Drugog svjetskog rata.


FFZG je bio ustanova za partijsku indoktrinaciju gdje su sinovi članova partije mogli steći diplomu, a svjedodžbe legendarnih sveučilišta poput “Đure Pucara Starog” u Banja Luci ili “Džemala Bijedića” u Mostaru su se, ako ste bili dovoljno visoko u partiji, mogle dobiti poštom uz odgovarajuću naknadu. (“Čuj direktor si, druže, nije red da imaš četiri razreda osnovne, daj da ti sredimo diplomu, javi se onom profesoru u Bihaću…”)


milisav68 milisav68 09:52 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
kako si to zaključio?


freehand
Tito se zakona držao više nego što se vlasti drže danas, a ni manje ni više nego pandani mu u Francuskoj, Nemačkoj, SAD.


vcucko vcucko 10:48 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

milisav68

Oni se nisu zanosili braćom i bratstvom&jedinstvom, nego su znali kolika im je merka.

Upravo. Sećam se neke '88.-'89., kad je već bilo jasno da od socijalizma nema ništa i samo se čekalo kako i gde će da pukne, braća Blgari su iskoristili poslednji voz za Istanbul
Bilo je: batko, ti se zoveš Naum Šalamanov i dižeš tegove za Blgarsku. Ako 'oćeš da se zoveš Naim Sulejmanoglu, ti lepo na voz, eto Jedrene, eto Stambol, široko ti polje. Pa tako za još par stotina hiljada Šalamanova/Sulejmanoglua. I niko da bekne, još se bojali sovjetskih raketa. Pa kad su počistili zemlju od -oglua, preko noći okrenuli ćurak i počeli da pljuju po Sojuzu i socijalizmu. A sutra bi prvi zapevali "Rosija, svjaščenaja naša deržava...", samo ako situacija tako kaže. Nekad pomislim, dobro smo mi i opstali, ovako zatupasti, pored tako efikasnih komšija. Pa im se još kao podsmevamo.
narcis narcis 11:34 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Bilo je: batko, ti se zoveš Naum Šalamanov i dižeš tegove za Blgarsku

ima i drugi deo , kako se ta rulja koja je dobrovoljno, da neki su i dobrovojno tamo napustili blgariju, posle vraćala i odricala svega turskog.
freehand freehand 11:38 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

vcucko
milisav68

Oni se nisu zanosili braćom i bratstvom&jedinstvom, nego su znali kolika im je merka.

Upravo. Sećam se neke '88.-'89., kad je već bilo jasno da od socijalizma nema ništa i samo se čekalo kako i gde će da pukne, braća Blgari su iskoristili poslednji voz za Istanbul
Bilo je: batko, ti se zoveš Naum Šalamanov i dižeš tegove za Blgarsku. Ako 'oćeš da se zoveš Naim Sulejmanoglu, ti lepo na voz, eto Jedrene, eto Stambol, široko ti polje. Pa tako za još par stotina hiljada Šalamanova/Sulejmanoglua. I niko da bekne, još se bojali sovjetskih raketa. Pa kad su počistili zemlju od -oglua, preko noći okrenuli ćurak i počeli da pljuju po Sojuzu i socijalizmu. A sutra bi prvi zapevali "Rosija, svjaščenaja naša deržava...", samo ako situacija tako kaže. Nekad pomislim, dobro smo mi i opstali, ovako zatupasti, pored tako efikasnih komšija. Pa im se još kao podsmevamo.

Odličan recept. Ovo treba ponoviti na dan "Oluje", obavezno.

Edit: zaboravih dfa kažem da mi je neizmerno žao što ne živim u takvoj zemlji, što nisam učestvovao u tom poduhvatu i što decu ne učim istim vrednostima i modelima ponašanja, jer su i mene u SFRJ i ja moju decu u Srbiji vaspitavali i učili sasvim drugačije, da ne kažem - suprotno.
narcis narcis 11:42 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

utepamo 200 a gazda ni da ne zapljune
krkar krkar 12:03 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

utepamo 200 a gazda ni da ne zapljune


Gazda je pičkica. Čim blog pređe 10 replika on ne sme da se pojavi.
emsiemsi emsiemsi 14:24 19.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

krkar
utepamo 200 a gazda ni da ne zapljune


Gazda je pičkica. Čim blog pređe 10 replika on ne sme da se pojavi.

А ти си пиздетина која би требало да ме одбанује са променом теме !

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana