I bi Žižek!

Dušan Maljković RSS / 31.03.2008. u 13:29

Zizek.jpgPredavanje i promocija knjige Istraživanje realnog planetranog filozofskog superstara Slavoja Žižeka, protekla je uzbudljivo i duhovito, dokazavši publici da zaista prisutvuje događanju „svetskog duha" u Beogradu. Žižek živi u Argentini, predaje u SAD i Evropi, a državljanin je Slovenije - formirao se u nekada zajedničkoj državi SFRJ, a jednu od prvih knjiga pisao je krajem sedamdesetih na srpskom jeziku. Zbog toga, kao i zbog izuzetnog prijema i nesumnjivog uticaja u našoj sredini, Žižeka možemo da posmatramo - on nam sigurno neće zameriti - i kao domaćeg autora.

O poseti slovenačkog filozofa i teoretičara psihoanalize Slavoja Žižeka dugo se nagađalo, uz puno lažnih najava, ali i iskrene želje da nakon deset godina ova teorijska zvezdaponovo poseti Beograd. Poslednji put bio je ovde tokom Studentskog protesta 96/97, gde ga je, zajedno sa drugim demonstrantima, zaustavio policijski kordon na Brankovom mostu. Takvih prepreka ovog puta nije bilo, ali su se pojavile one drugačije, pre svega organizacione - sala Kulturnog centra Beograda bila je mala (370 sedišta) da bi obezbedila mesto svim zainteresovanim, a podela besplatnih karata donela je i mini-skandal - umesto u petak u 16 sati, kako je prvobitno najavljeno, karte su mogle da se preuzmu dva sata ranije, da bi do pola četiri već bile podeljene! Da ima nečeg pozitivnog u tome sugerisao je jedan korisnik Facebook grupe posvećene Žižekovom gostovanju: činjenica da se za filozofsko predavanje karte razgrabe za manje od dva sata siguran je znak da stižu bolja vremena. Uprkos ovom optimističkom tumačenju, sa kojim se intimno slažem, mislim da je reč o očigledno lošoj proceni organizatora, te nerazumevanju popularnosti koju trenutno Žižek uživa globalno, pa samim tim i u Srbiji. Mada nije bilo ozbiljne najave, jagma za kartama, interesovanje novinara, kao i prisustvo nekih poznatih politički angažovanih ličnosti, Vesne Pešić i Đorđa Vukadinovića, sugerisalo je da je reč o događaju od prvorazrednog značaja, koji je i pored „medijske blokade", stogao do onih temeljno zainteresovani za njegov filozofski rad, kao i do onih koji su tu bili da bi „videli i bili viđeni".

Šta je to što danas čini Žižeka toliko značajnim? Odgovor na ovo kompleksno pitanje možemo početi faktografskim podsećanjem na činjenicu da je on autor više od 900 bibliografskih jedinica, od kojih 100 čine knjige, što ga svrstava u jednog od najplodnijih autora današnjice. Takođe, predavač je na mnogobrojnim univerzitetima širom sveta, a od 2005. i član Slovenačke akademije nauka i umetnosti. Intenzivno piše za novine, daje intervjue, stalno je prisutan u raznovrsnim medijima, a o njemu je snimljeno i nekoliko filmova, od kojih je najpoznatiji Vodič kroz film za perverznjake (2006) - u kome Žižek analizira mnogobrojne holivudske hitove, od klasika, kakve su Hičkokove Ptice sve do „postmodernog" Matriksa, inspirisanog teozofijom Helene Blavacke. No, to što je svet pop-kulture tako čest predmet Žižekovih analiza, ne znači da je on - kao što tvrde neki zavidni domaći autori! - puki TV-teoretičar, poput francuskih novih filozofa (B. Anri-Levi, Gliksman, itd). Reč je o tome da su u samoj Žižekovoj analizi elementi masovne kulture dvostruko važni, i to kao dobri primeri za konkretne filozofske teorije, koji imaju didaktički smisao, ali i kao važan politički fenomen, mesto na kome vladajuća ideologija postaje prozirna. Popularna kultura je politika XXI veka, tvrdi Žižek, a parafrazira treš novinarka Gejl Veders u izvanrednoj horor trilogiji Vrisak. Ova teza nalazi uporište u procesu koji se često opisuje kao kulturalizacija politike, gde se politička intervencija izmešta u umetnost, raznovrsne društvene pokrete (feminizam, ekologija, itd), dok se javna sfera meri aršinima kulture. Žižek je istovremeno jedan od najboljih poznavalca kulturne produkcije, ali i kritičar tendencije koja u ime „civilnog društva" narušava autonomiju javne sfere.

Na predavanju, koje je trebalo da bude održano pod nazivom Boj se bliženjeg svog kao što se bojiš sebe samoga, upravo je politička analiza fenomena pop-kulture zauzela centralno mesto. Filozof, vidno uzbuđen što je ponovo u Beogradu, pre svega je kreativno improvizovao. Počeo je od konstatacije da je Srbija imala najveći demokratski potencijal među bivšim jugoslovenskim republikama, podsetivši da je jednu od svojih prvih knjiga (Znak, označitelj, pismo) objavio sedamdesetih u Beogradu, a ne u tada, kako kaže, „represivnoj Sloveniji". Ovu tezu treba razumeti i kao otklon u odnosu na česte rasističke stereotipe o Srbiji i uopšte, o Balkanu, kao „idu Evrope", gde se krava istorija ciklično ponavlja, bez stvarnog društvenog progresa.

titanic.jpgZatim, usledio je uvod u ono po čemu je Žižek i postao poznat, naime u teorijsku psihoanalizu, kroz interpretaciju Lakanovog koncepta želje. Želja je želja drugog, mi stalno nastojimo da dokučimo šta drugi žele i upravo to pokušavamo da ispunimo. To bi bila odrednica histeričkog subjekta, onog koji ispunjavajući želju otkriva da „to nije to" i ide dalje, do ispunjenja nove želje, jer želja uvek kaže „Još"! U seksualnom kontekstu, ovo bi značilo da mi stalno nastojimo da otkrijemo šta to partner želi, ne bismo li, posredstvom njegovog zadovoljenja, i sami bili zadovoljni kao dobri ljubavnici. Ali, upozorava Žižek, za psihoanalizu nije ključna stvar otkrivanje nesvesnih seksualnih sadržaja u onome što deluje kao nešto drugo (kroz tzv. frojdovske omaške, na primer), već je zanimljivo ono što mislimo tokom samog seksualnog čina, konkretno momenat kada „ispadnemo" iz seksa, odnosno, mesto na kome fantazmatska podrška ili njeno odsustvo postaju vidljivi. Fantazmatska konstrukcija na delu je i u politici - kada osetimo da nismo prepušteni aktuelnom poretku, kada se osećamo nelagodno u njemu, na tom mestu počinje otpor, potreba da se on izmeni. Upravo zbog toga će Žižek i Kameronov Titanik interpretirati kao kvazi-levičarski film, jer je potonuće broda tu da spreči veću katastrofu - najavljeno mešanje bogatih i siromašnih u ljubavnom aktu koje remeti ustaljeni klasni poredak. I ne samo to, sklizanje Titanika ka vrletnom morskom dnu - nakon ljubavnog akta Vinsletove i di Kaprija - ovde dolazi kao kazna više za političku (kontakt među različitim klasama), nego za seksualnu transgresiju, kao što i onemogućava buduću nesreću: „uzvišenu" ljubav u siromaštvu koja, upravo zbog nedostatka baze tj. materijalnog elementa, ne bi potrajala.

Žižek se deklarise kao marksista i komunista, dodajući u šali da je „ortodoksni lakanovski staljinista". No, teško bismo mogli da negiramo činjenicu da su Žižekove analize kompleksnosti fenomena staljinizma izuzetno ubedljive, kao i njegovi argumenti protiv izjednačavanja staljinističkog i nacističkog terora. Žižek se suprotstavlja onim interpretacijama staljinizma koje se nadovezuju na Hanu Arent i njene Izvore totalitarizma. Zanimljivo je da se teze o strukturnom identitetu staljinizma i nacizma, kao i diskurs o tzv. totalitarizmu uopšte, veoma dobro slažu sa tezama istorijskih revizionista, u prvom redu Noltea. Žižek iznosi ključnu razliku: za razliku od staljinizma, nacizam vodi potpunoj dehumanizaciji protivnika, kao i svođenju klasnog na rasni antagonizam. Naime, staljinizam i dalje veruje u mogućnost korekcije neprijatelja - zbog toga je moguće da zatočenici gulaga pišu Staljinu čestitke za rođendan, dok analognu situaciju sa Jevrejima i konc-logorima ne možemo da zamislimo: nacizam je esencijalizovao Jevreje kao nepopravljivo zlo koje treba uništiti. Ta razlika je ujedno i razlog zbog čega je danas moguće sa daleko manje podozrenja na Zapadu isticati komunističku ikonografiju, negoli nacističke simbole. Ali, i samo to izjednačavanje nacizma i staljinizma u liberalnom diskursu donosi jednu sumnju - nije li reč o svojevrsnom „pranju ruku" od odgovornosti upravo demokratskih društava? Ne mislim tu samo na istorijsku popustljivost spram Hitlera sve do kasnih tridesetih, već pre na vezu kapitalizma i nacizma - koliko je dakle, marksistički mišljeno, nacizam forma najreakcionarnijeg imperijalizma, odgovor na duboku ekonomsku recesiju Nemačke dvadesetih godina prošlog veka? Taj problem ostaje i dalje slepa mrlja svakog promišljanja nacizma iz liberalne perspektive. Zbog toga, ponovo moramo da podsetimo na Horkhajmerovo upozorenje: „Ko neće da govori o kapitalizmu, trebalo bi da ćuti o fašizmu".

Žižek dovodi u pitanje i druge liberalne dogme. Posebno se fokusirao na dve - aktivizam i humanitarnizam. Prva predstavlja nalog da se nešto čini bez razmišljanja, da se naprosto dejstvuje bez odlaganja, u čemu slovenački filozof prepoznaje svojevrsnu zabranu mišljenja, prizivanje vanrednog stanja kroz realizaciju opasne parole „pređimo s reči na dela". Danas, dominantna ideologija nalaže subverzivno delovanje, ne-revolucionarni politički angažman u okvirima demokratije koji onda, naknadno, postaje ulaznica za sam sistem: nisu li američki neokonzervativci nekada bili raspusna „deca cveća" na travi i LSD-ju? Ovakva pozicija posledica je i dominacije „ateističkog hedonizma", koji, za razliku od moralno konzervativnijih epoha, danas nalaže - uživaj, realizuj sve svoje potencijale, budi to što jesi i sl, odnosno proklamuje kraj svih zabrana koji treba da nam omoguće da delujemo bez jasnih ograničenja. A upravo su ta ograničenja ono što danas treba misliti, jer dolazimo u opasnu poziciju da nam liberalna demokratija predstavlja konačni horizont preko koga ne možemo da „prebacimo", specifičnu granicu mišljenja koju ne možemo više da pređemo. Humanitarizam pada s ove strane tog horizonta i on više nije, tvrdi Žižek nadovezujući se na Sloterdajka, izraz filantropskog karaktera, nekog posebno osetljivog „slomljenog srca" bolom čovečanstva. Nasuprot, on postaje nužni sastojak globalne igre kojim bogata društva, s jedne strane, moralistički prikrivaju umešanost u bedno stanje zemalja Trećeg sveta koje neokolonijalno eksploatišu, a s druge strane, direktno intervenišu u politički poredak, gde finansiraju, kroz podršku demokratskim aktivnostima, uključenje tih regiona u tokove kapitalističke privrede.

19d.jpgStoga, Žižek kaže da je lenjinista, ali sasvim specifičnom smislu - naime, on podržava njegovu parolu, nekada ispisanu po osnovnim školama u SFRJ, koja glasi: „Učiti, učiti i samo učiti!" Jasno, on se tu nadovezuje na ideju da je odbijanje učešća u nepromišljenom političkom angažmanu deo taktike otpora dominantnoj ideološkoj matrici. U tom kontekstu navodi i anegdotu: Marksu saopštavaju da komunistička revolucija samo što nije počela, a on odgovara, zaprepašćen, da još nije završio Kapital i da treba da ga sačekaju! Ili, onaj stari štos: pitaju Marksa, Engelsa i Lenjina da li bi hteli da imaju ženu ili ljubavnicu? Marks bira ženu, liberalniji Engels ljubavnicu, a Lenjin kaže: i ženu i ljubavnicu! Kada ga pitaju za objašnjenje, on odgovara:"Ljubavnici kažeš da si kod žene, ženi da si kod ljubavnice, a ti sediš sam i učiš, učiš i samo učiš!" Ovaj vic, naravno, nastoji da bude kritika „fanatizma za znanjem" pripisanog Lenjinu, sugerišući da se treba ponekad prepustiti i seksualnim užicima, on je apologija „srednjeg puta", balansa između mentalnog i fizičkog, pohvala umerenosti i ravnoteži, ideologija kojom se danas ponajviše napaja „srednji sloj". Upravo u tome Žižek vidi i perverziju leve ideje, koja odustaje od svoje radikalnosti i zadovoljava se da postane kompromis kapitalizma i socijalizma, jedan od raznovrsnih oblika socijaldemokratije, dominantne političke opcije u Evropi. Alternativu toj poziciji, kao i nepromišljenom aktivizmu, koji ostaje u okvirima datog, Žižek vidi u teorijsko-političkom radikalizmu. Za lenjinistu Žižeka, kao i za njemu bliskog filozofa Alana Badjua, politika više nije umetnost mogućeg, već pre umetnost nemogućeg, ona koja ne pristaje na „realno stanje stvari".

Na kraju, slovenački filozof ipak je dotakao i temu predavanja (strah od bližnjeg), nastavljajući kritiku naivnog humanizma, za domaću publiku započetu u zbirci eseja Manje ljubavi, više mržnje (2001). Naime, onaj koji nam je blizak, za koga verujemo da ga poznajemo, pokazuje se kao „neprozirni" Drugi, o kome možemo imati samo pretpostavke, ali ne i jasne, apodiktičke tvrdnje. Kao primer navodi često životno iskustvo da neko, koga znamo dugi niz godina, odjednom uradi nešto za šta bismo pre toga bili spremni da tvrdimo da uopšte nije u stanju da izvede. Takvo iskliznuće sugeriše zaključak koji je Sartr odavno dvosmileno objavio  - „Pakao, to su drugi!", s tim da se Žižek ovde pre nadovezuje na hegelijanski uvid da je druga svest, nama suprotstavljena, uvek-već percipirana kao neprijateljska, kao ona koja nas ograničava sopstvenim postojanjem, stavljajući nas u poziciju stalnog konkurenta, koji uvek, iznenada, može, kao bombaš-samoubica, eksplodirati. Stoga, bližnjeg se treba plašiti baš kao i (nepredvidivog) samog sebe, jer su upravo oni u najužem okruženju predstavljaju neposrednu opasnost. (Silovanje se u najvećem procentu slučajeva sprovodi nad poznatim osobama, kao što najviše psihofizičkog nasilja ima unutar porodičnog okvira).

Deklarišući se kao „hrišćanski ateista" suspektan prema svemu popularnom, pa tako i sve masovnijem ateizmu, Žižek zaključuje da je na krstu, zapravo, umro sam Bog i da konačna poruka hrišćanstva sadrži sartrovski uvid - radikalno smo osuđeni na slobodu. Naša sudbina zavisi od nas samih - Bog nam je predao manadat da o svojoj budućnosti odlučimo, bila ona pesimistična, kako se skeptik Žižek pribojava, ili pak rajski utopijska, kakvu marksista Žižek zaista i priželjkuje.

(Tekst je u skraćenom obliku objavljen u nedeljniku NIN od 27. marta 2008, i emitovan na Trećem programu Radio Beograda, u petak, 28. marta 2008)

*** 

Dodatak: Slavoj Žižek se zalaze za mobilizaciju masa!

Slavoj_Zizek.jpgPOTREBNO JE DA SVI OPET POSTANEMO UTOPISTI

Kakvu kritiku  upućujete demokratiji?

Možda čak ista koju joj upućuju konzervativci. Konzervativci imaju hrabrosti da priznaju da je demokratija u ćorsokaku. Svi su ismevali Fransisa Fukojamu kada je najavljivao kraj istorije, a danas svi prihvataju ideju po kojoj je demokratsko-liberalni okvir tu zauvek.

Zadovoljavamo se zahtevom za  kapitalizam sa ljudskim licem, kao sto je to juče činjeno sa komunizmom. Pogledajte naučnu fantastiku: lakše je  zamisliti kraj sveta nego kraj kapitalzima.

Iza kritike demokratije vaš krajnji cilj je kapitalizam?

Budimo jasni: posleratna Evropa upoznala je nivo blagostanja nikada do tada viđen. Ali četiri suštinska problema remete ravnotežu demokratsko-liberalnog modela.

1. Ljudi „bez  uloga", bez papira, beskućnici, nezaposleni, isključeni iz života zajednice, oni o kojima država više ne brine.

2. Intelektualno vlasništvo, koje tržište više ne uspeva da regulise, kao što pokazuje delirična sudbina Bila Gejtsa, osnivača Microsofta.

3. Čovekova životna sredina, čiju regulaciju može da osigura trzište u slučaju kada je zagađenje merljivo, ali ne i kada rizik postaje neizračunljiv - Černobil, elementarne nepogode i katastrofe.

4. Biogenetika: da li je na tržištu da kaže gde počinje čovek?

U ova četiri domena, ni liberalna demokratija, ni globalni kapitalizam ne donose potrebna rešenja.

Koja je alternativa?

Ja nisam budala, ne sanjam novu komunističku partiju. Moja pozicija je tragičnija. Kao svaki marksista, divim se izuzetnoj produktivnosti kapitalizma i ne potcenjujem učinak ljudskih prava. Hapšenje Pinočea odigralo je važnu psihološku ulogu u Čileu. Ali pogledajte Čaveza. Govori se da je populista, da ne čini ništa za ekonomiju i da će se to sve loše završiti. Možda je to i tačno... Ali on je jedini koji je uključio siromašne iz favela u politički proces. Eto zašto ga podržavam. Kada  se kritikuje njegov pokušaj diktature, to  se čini kao da je pre njega u Venecueli postojala uravnotežena demokratija. A u suštini je on i samo on vektor mobilizacije masa. Da bi to odbranio, smatram da ima pravo da koristi državni aparat - nazovite ga Terorom, ako baš hoćete.

Intervju Slavoja Žižeka francuskom dnevnom listu Liberation, 17. 02. 2008, u okviru istraživanja „Intelektualci koji odbacuju demokratiju"Komentari (99)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dilan Dog Dilan Dog 13:38 31.03.2008

Bolja vremena

Dušan Maljković
Da ima nečeg pozitivnog u tome sugerisao je jedan korisnik Facebook grupe posvećene Žižekovom gostovanju: činjenica da se za filozofsko predavanje karte razgrabe za manje od dva sata siguran je znak da stižu bolja vremena.

Ja ne mislim da se tu radi o boljim vremenima, nego da je reč o pojedincu koji odskače.
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:47 31.03.2008

Re: Bolja vremena

Ne znam da li stižu "bolja vremena", ali sam siguran da je optimistično što postoji širi krug ljudi koje zanima ne samo dnevno politikanstvo, nego i promišljanje političkog.
Dilan Dog Dilan Dog 13:55 31.03.2008

Re: Bolja vremena

Dušan Maljković
Ne znam da li stižu "bolja vremena", ali sam siguran da je optimistično što postoji širi krug ljudi koje zanima ne samo dnevno politikanstvo, nego i promišljanje političkog.

Ja bih rekao da ljude najpre zanima da vide i čuju Žižeka- zbog toga što je poznat, a manje ih zanima da promišljaju o političkom.
Žižek je gostovao i u Novom Sadu u punoj sali Pozorišta mladih. Mislim da 80% ljudi nije razumelo o čemu on
to priča, osim kad je svoju filozofiju povezivao sa vicevime- tad su razumeli viceve :)
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:27 31.03.2008

Re: Bolja vremena

Žižek može da ispriča vic i da preko njega da filozofsku poentu, što je odlična stvar.

Ljudi na FaceBooku, koji su najavili dolazak, bili su uglavnom studenti humanističkog usmetrenja, tako da sam siguran da ipak razumeju makar deo od onoga što Žižek produkuje. Ne znam kako ste stigli do cifre od 80%, ali čak i da je tako -- Žižekova predavanja su dobar stimulans da se nastavi sa čitanjem.
dunjica dunjica 16:20 31.03.2008

Re: Bolja vremena

osim kad je svoju filozofiju povezivao sa vicevime- tad su razumeli viceve :)

Moglo bi se reći da su do izvora (barem) dva putića... Neki razumiju preko viceva, ili zahvaljujući vicevima, pa barem dio poruke "stigne".

Ili barem:
Žižekova predavanja su dobar stimulans da se nastavi sa čitanjem.

Dilan Dog Dilan Dog 22:20 31.03.2008

Re: Bolja vremena

U svakom slucaju, ne mislim da je lose sto je gostovao, bez obzira sto ga vecina na razume. Naprotiv...
tom tom 13:50 31.03.2008

....

meni nije važno dal' je kapitalizam ili komunizam, samo da ima ljudsko lice

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 13:52 31.03.2008

Sta je sa umiranjem drugih bogova ?

"Deklarišući se kao „hrišćanski ateista" suspektan prema svemu popularnom, pa tako i sve masovnijem ateizmu, Žižek zaključuje da je na krstu, zapravo, umro sam Bog i da je konačna poruka hrišćanstva zapravo sartrovski uvid - radikalno smo osuđeni na slobodu."
Mozda su Zizekovi zakljucci o toj smrti nejasni nekome ko nije ni hriscanin niti ateista, a koji je takodje (mada, mozda manje radikalno) zakljucio da je slobodan ?
zonky8 zonky8 17:52 31.03.2008

Re: Sta je sa umiranjem drugih bogova ?

"Deklarišući se kao „hrišćanski ateista" suspektan prema svemu popularnom, pa tako i sve masovnijem ateizmu, Žižek zaključuje da je na krstu, zapravo, umro sam Bog i da je konačna poruka hrišćanstva zapravo sartrovski uvid - radikalno smo osuđeni na slobodu."


bog je psiholoshka realnost kao i primordijalni greh i krivica..


tu se mesha etika religioznih sa osnovnim chovekovim zadatkom (kolektivnim) da se ostvari...da ostvari i ukapira svoju egzistenciju...jer zivot nije negdje drugdje...vec ovdi...
jer ako je bog tako velik i dobar, zashto nam je dodelio bol..zato shto je umro na krstu...tj. kaznio nas je za svako skretanje od nashe najznacajnije uloge, dosezanja svoga bitka...a kazne za zatupljenost i za vezivanje za nize oblike postojanja su velike...chak pravimo (po psihoanalizi) greshke manjega intenziteta kako ne bismo odgovarali za najvazniju greshku: da ne postanemo ljudi ...da se ne podignemo na vishe nivoe svesti za kojima nasha ljudska priroda toliko vapi...
kaznjeni smo radikalnom slobodom da upravljamo svojom karmom (karma-put, darma- istina)...
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 18:09 31.03.2008

Re: Sta je sa umiranjem drugih bogova ?

kaznjeni smo radikalnom slobodom da upravljamo svojom karmom (karma-put, darma- istina)...

Kaznjeni, kazete ?
Ne znam, zaista. Meni je zanimljivija perspektiva bivanja u skladu sa sobom i svetom tokom bas ovog zivota koji zivim.
zonky8 zonky8 18:54 31.03.2008

Re: Sta je sa umiranjem drugih bogova ?

Ninoslav Randjelovic
kaznjeni smo radikalnom slobodom da upravljamo svojom karmom (karma-put, darma- istina)...Kaznjeni, kazete ? Ne znam, zaista. Meni je zanimljivija perspektiva bivanja u skladu sa sobom i svetom tokom bas ovog zivota koji zivim.

kaznjeni smo radikalnom slobodom da upravljamo svojom karmom (karma-put, darma- istina)...


citirao sam sartra i njegovu teoriju o individualnom ostvarenju egzistencije...tu nema recepata...

ali je svim bicima potreban ovaj zivot i svi imaju strah od smrti ili kako sartr kaze i od 'vrhusnkog akta', samoubojstva...

ali zizek lepo uvidja da se ta individualna krivica ogleda na covekovom globalnom unishtenju i zagadjenju planete,projekcijom svojih frustracija na svoga najblizeg, prirodu, tj. zeljom da je svojom kontrolom unishti...sece granu na kojoj sedi...kolektivno samoubojsvo jeli?

a malom slonchetu kada vezu lanac kolchicem, on ce biti vezan celoga zivota, mada sada ima snagu da pokida te lance...to je na individualnom planu...
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 19:05 31.03.2008

Re: Sta je sa umiranjem drugih bogova ?

ali zizek lepo uvidja da se ta individualna krivica ogleda na covekovom globalnom unishtenju i zagadjenju planete,projekcijom svojih frustracija na svoga najblizeg, prirodu, tj. zeljom da je svojom kontrolom unishti...sece granu na kojoj sedi...kolektivno samoubojsvo jeli?

Verovatno mnogi to lepo uvidjaju, ali kao da malo ko uspeva da oslobadjanje sveta zapocne zivljenjem sopstvene slobode.
dunjica dunjica 16:44 31.03.2008

Da li negdje ima više o

2. Intelektualno vlasništvo, koje tržište više ne uspeva da regulise, kao što pokazuje delirična sudbina Bila Gejtsa, osnivača Microsofta.

Ne razumijem najbolje zašto je ovo uvrstio među probleme današnjice, i to još na istoj razini s ostala 3? Zar ideja open source, proširena i na druge sfere ljudskih dostignuća, odn. slobodnog pristupa i korištenja znanja i informacija, ne korspondira s idejama marksizma?

Po mojoj skromnoj opservaciji, ovaj prvi problem, problem ljudi "bez uloga" - briljantan naziv!, je najdalje uznapredovao.
SuperLuigi SuperLuigi 19:39 31.03.2008

Re: Da li negdje ima više o

Bill Gates i Open Source - WFT???

:)
dunjica dunjica 19:45 31.03.2008

Re: Da li negdje ima više o

SuperLuigi
Bill Gates i Open Source - WFT???

:)


delirična sudbina Bila Gejtsa, osnivača Microsofta.

Pa, zbog open source mu je sudbina delirična. Ubuntu rules (Dragoljubeeee, đe si?!)
Filip2412 Filip2412 22:43 31.03.2008

Bill Gates etc.

Kada govorimo o software, treba imati na umu da je cena Open Source tehnologija NEUPOREDIVO veca nego cena ekvivalentnih Microsoft prozvoda. Zbog toga su Open Source tehnologije apsolutno dominiraju u velikim sistemima.

Razlog je sto u Open Source tehnologije ulazu uglavnom IBM, Sun i Oracle koji suvereno vladaju trzistem velikih kompanija. Microsoft prozvodi su do pre 10-ak godina smatrani za jako nepouzdane u ozbiljnim finansijskim sistemima i sam Windows smatran je operativnim sistemom "za domacice" u smislu da je sve lako i prosto ali da je stabilnost daleko iza Open Source sistema.

Dakle istina je sledeca: Microsoft (.NET) je jeftin i zato ga koriste male i srednje firme. Microsoft suvereno vlada trzistem kucnih racunara i malih, srednjih firmi. Zato sto je jeftiniji.

Open Source (J2EE) ima mnogo veci Total Cost of Ownership i interesantan je uglavnom Bankama i velikim Enterprise Level sistemima. Zato jer iako je mnogostruko skuplji poseduje zahtevanu stabilnost.

Obe varijante su jako profitabilne na svom delu trzista i niko tu ne pada u delirijum ni zbog koga.

vagabunda vagabunda 23:21 31.03.2008

Re: Bill Gates etc.

Microsoft suvereno vlada trzistem kucnih racunara i malih, srednjih firmi. Zato sto je jeftiniji.


a jel moze mala elaboracija? sta je skupo kod open source, a nije kod ms?
Filip2412 Filip2412 23:37 31.03.2008

Re: Bill Gates etc.

J2EE tehnologija je Open Source i radi na Open Source Web Serverima (Websphere, Apache...)
to ti je manje vise 100% izbor velikih banaka. Operativni sistemi su neki Sun sistemimkoji su takodje Open Source, sve dzaba, milina!

E sad dolazi glavna fora... svi ti "besplatni" sistemi ne nastaju tako sto mali Perica downloaduje software i instalira ga na neki server koji je kupio na buvljaku. Serveri na kojima rade ti sistemi mogu se kupiti samo od IBM, Sun-a ili Oracle-a i kupuju se sa narucenim software-om koji je konfigurisan po zelji korisnika. Da taj software jeste Open Source ali je konacno resenje 50 puta skuplje jer instalacija takvih sistema nije bas Nextovanje ko kod Microsofta a strucnjaci koji rade Open Source su neuporredivo skuplji. Software nije kifla koju kupis, pojedes i zaboravis, kod software je mnogo bitnija cena implementacije i odrzavanja nego cena nabavke. Tako je Microsoft je mnooooogo jeftiniji u konacnoj cifri.

Sto se tice kucnog software-a tu takodje ne prolaze "Open Source" tehnologije jer Microsoft polu-javno odobrava koriscenje piratskog software-a na kucnim racunarima. Windows platite kad kupite racunar i to se kontrolise ali Office ne kao ni bilo koji drugi software. Zasto bi neko u tom slucaju instalirao sebi Open Office koji jeste opensource ali je mnogo losiji a cena je za kucnu upotrebu zero?

E sad kad armija ljudi koji besplatno koriste Microsoft kuci krene da trazi posao naravno da ce se svakoj firmi vise isplatiti da KUPPI MS OFFICE jer zna da svi ljudi znaju da ga koriste nego da besplatno ili mnogo jeftinije nabavi Open Office i onda muku muci sa obukom ljudi te na kraju potrosi mnogo vise i vremena i novca.vagabunda vagabunda 01:00 01.04.2008

Re: Bill Gates etc.

Software nije kifla koju kupis, pojedes i zaboravis, kod software je mnogo bitnija cena implementacije i odrzavanja nego cena nabavke


slazem se. jedino, ono sto ne radi nikako ne moze biti jeftinije od onoga sto radi . dakle, mislim da je logika obrnuta: nije open source skup, skupo je (za implementaciju i odrzavanje, kao sto ti rece) bilo sta sto je tehnicki sofisticirano. ali cinjenica da je skoro sve sto je dovoljno kvalitetno pri tom i open, mozda upucuje na razlog zbog kojeg je kvalitetno...

doduse, moramo priznati da bez microsofta mnoge bakice ne bi mogle unucicima da salju e-mailove... a i open source je mnogo napredovao pod uticajem (ne)zdrave konkurencije.

btw, meni se cini da se pominjanje deliricne sudbine bill gatesa osim na open source odnosilo i na (relativno) nove napade filantropije. doduse, isti je svojevremeno izjavio (parafraziram) da microsoft nikada ne bi nista postigao da su u ono rano vreme bili aktuelni software patents, pa dakle da bi sprecili bilo kakvu konkurenciju u buducnosti, treba sada patentirati sve zivo. delirijum?
Filip2412 Filip2412 14:31 01.04.2008

Re: Bill Gates etc.

jes, to je tacno... Microsoft je krao od drugih a sad bi da se zastiti.
Medjutim komplikovano je zaraditi pare na software-u. Iz tog razloga Open Source u praksi ne znaci da je nesto besplatno. Zbog toga za prodaju software-a ne postoji prosti cenovnik vec Microsoft ima debele knjige cak i kurseve o prodaji. Ima tu leasing, oem, zatm paketi za velike firme ma cirkus.

Kako god okrenes Microsoft je uspeo da dostavi tehnologiju u najpristupacnijem oblikuza krajnjeg korisnika i po najmanjoj ceni. Kad kazem cena mislim na total cost of ownership. Dzaba ti besplatni Linux OS ako treba da potrosis pare u vrednosti 10 Windowsa kako bi ovladao Linux-om.

Open je u smislu da kompanije za development mogu raditi na istom slobodno pristupajuci izvornom kodu, ali kroz druge mehanizme se opet naplacuje.

Naravno, svaka zastita patenata u domenu nauke zapravo koci razvoj, treba valjda da se nadje neki balans. Da je Nikola Tesla mislio kako da se obogati mozda danas ne bi smo znali za naizmenicnu struju.

dunjica dunjica 14:43 01.04.2008

Re: Bill Gates etc.

Open Source u praksi ne znaci da je nesto besplatno

Pa tu distinkciju (open source vs free software) je Linus Torvalds od početka naglašavao, a u međuvremenu je korištena posvuda.

Open Source misses the point of free software

Bojim se da smo se previše udaljili od teme, iako nije da nema veze ;-)
Dawngreeter Dawngreeter 21:26 01.04.2008

Re: Bill Gates etc.

dunjica
Open Source misses the point of free software


Free software - free as in speech, not as in beer.

:)
Filip2412 Filip2412 03:11 02.04.2008

Re: Bill Gates etc.

Bojim se da smo se previše udaljili od teme, iako nije da nema veze ;-)


ja sam i poceo diskusiju nesvestan sta je zapravo tema... ali vazno da se ispricasmo :)
marcell marcell 01:03 03.04.2008

Re: Da li negdje ima više o

dunjica
2. Intelektualno vlasništvo, koje tržište više ne uspeva da regulise, kao što pokazuje delirična sudbina Bila Gejtsa, osnivača Microsofta.

Ne razumijem najbolje zašto je ovo uvrstio među probleme današnjice, i to još na istoj razini s ostala 3? Zar ideja open source, proširena i na druge sfere ljudskih dostignuća, odn. slobodnog pristupa i korištenja znanja i informacija, ne korspondira s idejama marksizma?


mislim da ta tema nije tu samo zbog slobodnog softvera. slobodni softver je pokazao da je moguće graditi relevantnu ekonomiju u svijetu digitalnog, a da ključni proizvod (softver) nije u privatnom vlasništvu. to su pokazali red hat, ibm, novell, google, yahoo, oracle, trolltech, nokia, motorola, asus, tivo.... ti primjeri pokazuju i u kolikoj mjeri je kapitalizam sposoban asimilirati i adaptirati se i na najradikalnije konfrontacije..

no pitanje koncepta intelektualnog vlasništva uništeno je prije svega "piratstvom" i novim poslovnim modelima googlea, yahooa, amazona i e-baya, a koji pokazuju da privatno vlasništvo nema što tražiti u resursima koji su nepotrošivi. svijet ideja i beskonačnog kopiranja digitalnih podataka čija cijena teži nuli je upravo takav: nepotrošiv...

zastarjeli poslovni modeli koji jedino znaju prodavati prebrojive pakete (softvera, muzike, filmova, knjiga) tako da posreduju i parazitiraju u prostoru između kreatora i konzumenta nestat će, a ako ne propadnu društvo koje bi njima omogućilo oporavak imat će puno veće probleme od toga da i dalje u svijetu kreativnih industrija monopol imaju nekoliko holivudskih studija i diskografskih kuća... komunikacijska arhitektura koja bi omogućila oporavak medijskih dinosaura sigurno bi bila bitno strašnije zloupotrebljena od strane drugih aktera (obavještajne službe i slično...)...

poslovni modeli koje su razvili google, yahoo, amazon i e-bay pokazuju da je i u svijetu bez intelektualnog vlasništva moguće graditi infrastrukturu na kojoj će se žestoko zarađivati.. google prodaje reklame na svakoj stranici i u njihovom je interesu da je sve osim njihovih reklama besplatno. amazon je ponudio svoje farme računala bilo kome da na njima gradi svoje informacijske service i zadnja istraživanja pokazuju da je promet koji se ostvaruje na toj infrastrukturi veći od amazonovog prometa prodaje knjiga i ostalih proizvoda... amazon nudi infrastrukturu na kojoj novi 'start up' može napasti google u polju pretraživanja... e-bay optimizira posredovanje u trgovini na globalnoj razini. teško da će itko moći ponuditi niže cijene posredovanja... da li ikome od njih treba intelektualno vlasništvo? da li je to još uvijek kapitalizam? kakve vrste?

google, yahoo, amazon i e-bay su izgradili infrastrukturu, time ušli u polje ingerencije država, a sudeći po njihovim artikulacijama trenutno bolje zastupaju 'zajedničko' nego bilo koja 'prava' država... do kad će one tako? ne znam... da li je to još opasnije od microsofta? moguće je zamisliti takav scenarij... no što god zamislili jako je lako sve to zamisliti bez ikakve potrebe za intelektualnim vlasništvom... to je relevantan problem današnjice uz bok ostalim navedenim...

u kakvim uvjetima eksploatacije se proizvode računala i koji su preduvjeti potrebni da bi netko imao struju i pristup mreži su problemi kojima se treba pozabaviti nekom drugom prilikom... a pogotovo ga treba izbjegavati kada služi samo pokušaju da se izbjegne relevantna tema jer u sebi uključuje poznavanje tehnologije, a to je jako zastrašajuće pa je bolje plašiti narod "širim pogledom na stvari" gdje netko eksploatira djecu i gdje su djeca gladna, pa još malo djece.... argh... never mind...
dunjica dunjica 09:47 03.04.2008

Re: Da li negdje ima više o

Marcell,
slažem se, mnogo si to bolje izložio nego što bih ja.

delirična sudbina Bila Gejtsa

sam drugačije razumjela, te zbog toga postavila u pitanje da li se doista radi o problemu i formulirala kao
Pa, zbog open source mu (BG, op. dunjica) je sudbina delirična.
Ili, narodski rečeno: što je problem ako open space koncept Billu Gatesu mrsi konce? Zbog Billa, ne zbog čovječanstva ;-)

(ovo je bilo pojašnjenje mog toka misli, koje je kroz niz komentara koji su slijedili dobilo dodatne konotacije, koje u prvi mah nisam imala na umu)
marcell marcell 10:52 03.04.2008

Re: Da li negdje ima više o

dunjica
Pa, zbog open source mu (BG, op. dunjica) je sudbina delirična.
Ili, narodski rečeno: što je problem ako open space koncept Billu Gatesu mrsi konce? Zbog Billa, ne zbog čovječanstva ;-)

kad bi stvarno postojao tvoj typo open space tek to bi stvarno bila relevantna mrsidba i za billa i za čovječanstvo

u međuvremenu slobodni softver (free software) i softver otvorenog koda (open source) mrse konce billu gatesu no moje je pitanje u kolikoj mjeri i zašto bi uopće bili zainteresirani da netko smrsi račune microsoftu. nekoć mali microsoft je smrsio račune tada ogromnom ibm-u no da li bi svijet bio drugačiji da je ibm zadržao to mjesto? nimalo.. svijet bi možda bio gori ili tehničarima nešto mrvicu bolji (os/2 je bio tehnički bolji od windowsa barem do windowsa 2000)... u prošloj godini postotak korisnika linux na desktopu se popeo sa spektakularnih 0.2% na još spektakularnijih 0.8%.. istu stvar je napravio i apple na 10x većoj skali... a apple je bitno gora opcija od microsofta... apple je fašizam sa ljudskim licem ... gartner, vrlo uvažena konzultacijska firma, kaže da će 80% softvera do 2012. biti otvorenog koda... živi bili pa vidjeli distribuciju i emancipaciju koju će to stvoriti....

ključni problem je pitanje intelektualnog vlasništva, a intelektualnom vlasništvu osim slobodnog softvera bitno jače mrse konce "piratstvo" i novi džinovi (google, yahoo, amazon i e-bay).. o poslovnim modelima ove četvorke sam pisao, a o piratstvu bi samo napisao da je sreća da imamo švedski piratski biro, thepiratebay.com i piratsku stranku... oni artikuliraju i evidentiraju situaciju u kojoj zakonska regulativa smatra 99% ljudi u razvijenom svijetu kriminalcima.. to je situacija koja se nije dogodila u nijednom komunističkom ili bilo kojem drugom totalitarizmu... ljudi dijele, skidaju, koriste, modificiraju, pišu i brišu po cijeloj kulturnoj digitalnoj baštini.. i boli ih kurac.. država to smatra kriminalom... najveće firme u digitalnom svijetu u tome vide priliku za super zaradom.. baš zanimljiva kombinacija, ne?

"piratstvo" je pravi razlog zašto su se holivud i metallica zasrali.. i neka im.. dani su im odbrojani

njima jesu, ali ostaje nam vidjeti koliko i što će sa svojom (ali i našom) svijetlom budućnošću napraviti google, yahoo, amazon i ebay...
dunjica dunjica 11:46 03.04.2008

Re: Da li negdje ima više o

ali i našom) svijetlom budućnošću napraviti google, yahoo, amazon i ebay...

Brrr, već vidim svijet u jednom tonu, ne neophodno sivom, ali svakako ne raznolik kao što zamišljam svijetlu budućnost.
Черевићан Черевићан 20:11 31.03.2008

биће и логика

мене, поклоника размишљања ma tre penser-a алена бадиу-а да је истина пут ка откривању непостојаности која подрива целокупно стање привукао је скорашњи наступ следбеника му г .жижека, особе која свакако има формата да се подједнако одговорно и креативно носи са различитим филозофским темама, те што је битно , издржи испит времена обзиром да поседује индивидуалну снагу те филозофски профил којим ће оставити траг у филозофском недореку (или ће пак баштинити некакав актуелни светски концепт филозофије).

ко зна?
bastard bastard 21:35 31.03.2008

NIN

Shta kazzu ovi iz NIN-a? Kako im se svidelo predavanje? ))....
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:01 31.03.2008

Re: NIN

Ne znam, morate pitati nekog ovlašćenog predstavnika NIN-a, ja to svakako nisam... Meni se dopalo! A ono što je važno je da NIN prenosi Žižeka i njegove leve ideje, zar ne?
bastard bastard 23:09 31.03.2008

Re: NIN

NIN prenosi dosta toga: od teoretichara vatikansko&masonskih zavera pa sve do leve kritike...Sve shto mozze da pomogne u borbi protiv Novog Svedskog Poretka i globalizacije.....i sve shto mozze da doprinese ocuvanju starog srpskog poretka...NIN ce da objavi...

Tako da, po mom sudu, nije najbitnije da li NIN prenosi "leve ideje"....Vec je mnogo fundamentalnije pitanje: Kako te ideje zvuche kada govore sa te medijske platforme? Kome govore? Koga pozivaju da se odazove? Kakva je ta nova levica koja cita NIN? I kakva je ta desnica kojoj mora da instrumentalizuje uvide levicarske kritike kako bi "vaspostavila" desni poredak sveta?....

Da se u ovom zizekovskom tematu josh jedanput pozovemo na njega: Ono shto nama treba je "third pill"...Dushane ovu NIN-ovu smo vec gutali....probaj da je ne dajesh ponovo..to bi vec mogli da racunamao za ubistvo s predumisljajem....

Ilija Petronijevic


Dilan Dog Dilan Dog 23:13 31.03.2008

Re: NIN

bastard
Tako da, po mom sudu, nije najbitnije da li NIN prenosi "leve ideje"....Vec je mnogo fundamentalnije pitanje: Kako te ideje zvuche kada govore sa te medijske platforme? Kome govore? Koga pozivaju da se odazove? Kakva je ta nova levica koja cita NIN? I kakva je ta desnica kojoj mora da instrumentalizuje uvide levicarske kritike kako bi "vaspostavila" desni poredak sveta?....

tu je rec o upotrebi pojedinih ideja u razlicite svrhe. Mislim da nema nista lose u tome koristiti NIN-ov clanak.
Dušan Maljković Dušan Maljković 23:18 31.03.2008

Re: NIN

bastard
NIN prenosi dosta toga: od teoretichara vatikansko&masonskih zavera pa sve do leve kritike...Sve shto mozze da pomogne u borbi protiv Novog Svedskog Poretka i globalizacije.....i sve shto mozze da doprinese ocuvanju starog srpskog poretka...NIN ce da objavi...Tako da, po mom sudu, nije najbitnije da li NIN prenosi "leve ideje"....Vec je mnogo fundamentalnije pitanje: Kako te ideje zvuche kada govore sa te medijske platforme? Kome govore? Koga pozivaju da se odazove? Kakva je ta nova levica koja cita NIN? I kakva je ta desnica kojoj mora da instrumentalizuje uvide levicarske kritike kako bi "vaspostavila" desni poredak sveta?....Da se u ovom zizekovskom tematu josh jedanput pozovemo na njega: Ono shto nama treba je "third pill"...Dushane ovu NIN-ovu smo vec gutali....probaj da je ne dajesh ponovo..to bi vec mogli da racunamao za ubistvo s predumisljajem....Ilija Petronijevic


Upravo Žižek govori da levica treba da uzme desnici glasove i da ih ponovo privuče na svoju stranu... Komentar Dilana Doga je vrlo indikativan u tom smislu, pročitajte ga... To i jeste moja ideja -- u glasilima koja tradicionalno čitaju desno orijentisani građani ponuditi levu allternativu.

Zanima me koja je to leva opcija koja doprinosi očuvanju "starog srpskog poretka"? Mislim da je naprotiv NIN upravo modernizacijska, liberalna desnica koja bi da vidi Srbiju u EU, koja prenosu društvenu teoriju da bi čitaoce "prosvetlila" u vezi sa aktuelnom zapadnom teorijom i sl. Takođe, prenosi i ideje kao što su preispitivanje pola Boga -- što nije baš na liniji SPC prihvatljive teologije, gej i lezbejsku kritiku prema kojoj se većina članaka odnosi afirmativno, itd. Malo je situacija sa NIN-om kompleksnija od one koju opisujete.
audrey audrey 23:19 31.03.2008

Re: NIN

A ono što je važno je da NIN prenosi Žižeka i njegove leve ideje, zar ne?


NIN bi prenosio i male zelene samo ako beknu nešto protiv Amerike, Kapitalizma i Drugih Zala. Tačno sam znala da će NIN jako da se obraduje Žižeku i postavi ga u među svoje mislilačke gromade kao što je Jovanović (ako nisam pogrešila ime, piše kolumnu na poslednjoj stranici i pronalazi Troju u Srbiji). Ako bude kritikovala Ameriku &co. NIN bi sutra sa uvažavanjem pisao i o Paris Hilton.
No, u krajnjem efektu, bolje da ga (Žižeka) prenose nego da ga ne prenose.
Dušan Maljković Dušan Maljković 23:23 31.03.2008

Re: NIN

Tačno, ali je problem i u tome što je većina najznačajnijih zapadnih savremenih teoretičara kritički nastrojena prema društvenom sistemu u kome žive, tako da NIN samo verno reprezenutuje zapadni teorijski trend.
audrey audrey 00:15 01.04.2008

Re: NIN

Živim u Nemačkoj i čitam ozbiljnu nedeljnu štampu, u kojoj piše mnogo "najznačajnijih zapadnih savremenih teoretičara". I utisak je sasvim drugačiji, veruj mi, ima mnogo razne konstruktuvne kritike kapitalizma, sa naglaskom na konstruktivna. Antiglobalistička scena je isto izuzetno velika i šarena. Kad dođem u Srbiju i otvorim NIN osećam se pomalo kao u zemlji čuda, kad pred mene krenu da iskaču svi ti po belom svetu skupljeni kritičari zle Amerike Koja Mrzi Srbe I Druge Male Narode. Ipak mislim da NIN ima svoj raster po kome bira "najznačajnije zapadne savremene teoretičare", neki su mu ipak miliji, uz često žmurenje na oba oka u vezi sa njihovom naučnom ozbiljnošću (zato Paris Hilton). U eksplikaciju tog rastera i njegovih kriterijuma ne bih ovde da se upuštam.
bastard bastard 00:32 01.04.2008

Re: NIN

tu je rec o upotrebi pojedinih ideja u razlicite svrhe. Mislim da nema nista lose u tome koristiti NIN-ov clanak.


Ja mislim da NIN koristi ideju, ili ako hocemo preciznije uvid, a ne da ideja ili uvid koriste NIN...Jer pozvani od ovog teksta nisu bili oni koji hoce trecu pilulu, vec oni koje prva prestaje da radi...

E sad, tu nije rech o politici, vec o ozbiljnoj halucinaciiji izazvanom paralelnim upraznjavanjem:
a)banalne politike
b)muljavih 19 vekovnih suverenistickih fantazija

Sve to pomehsatno sa izgubljenim i uvek iznova haluciniranim monumentalnim Bitkom-Bica Srpskog naroda....A koji se, s vremena na vreme, pojavljuje po Vecernjim Novostima....Zauzima dimenziju latencije u Novoj SRPSKOJ politickoj misli...Te zadobija volumen i transparentost u casopisima kao shto je NIN...

Izgubljena "naiconalna stvar" sa magijskim i magnetskim mocima, kao utvara se tetura po ovim prostorima....I ja opet prosto ne mogu da verujem kako smo mi ne mocni...i kako opet...i opet..pokazujemo slabost prema tom fantazmu koji je ovu zajednicu koshtao par cistih ambisa i dve-tri mocvare...

Po mom sudu kada budemo mislili van ovog nacionalnog bitak-bica okvira, mi imamo shanse da artikulishemo novu politiku...
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 11:21 01.04.2008

Re: NIN

Izgubljena "naiconalna stvar" sa magijskim i magnetskim mocima, kao utvara se tetura po ovim prostorima....I ja opet prosto ne mogu da verujem kako smo mi ne mocni...i kako opet...i opet..pokazujemo slabost prema tom fantazmu koji je ovu zajednicu koshtao par cistih ambisa i dve-tri mocvare...

Po mom sudu kada budemo mislili van ovog nacionalnog bitak-bica okvira, mi imamo shanse da artikulishemo novu politikuBez ovog "fantazma" ne bi postojao ni jezik na kojem govoris, ni "zajednica" o kojoj govoris, niti bi postojao "ti" sa svojim stavovima protivljenja.

Nije jasno ko su to "mi" koji treba da "artikulishu novu politiku": Proleteri? Gradjani? Kod nas vec postoji zajednica koja se protivi i artikulise cemu se protivi - dnevnopolitickim desavanjima, a ne utopijskoj buducnosti.

Mislim da Zizek hoce reci da Srbija stvarno koristi svoj veliki demokratski potencijal. Mislim da je to zato sto ima veliki broj ljudi koji znaju sta su i u to ne sumljaju. A oni koji bi "izasli" iz svog bitak-bica kvazihajedegijanskog diskursa su u stvari izgubljeni za istoriju. Zajednice kao i pojedinci prolaze kroz ambise i mocvare, i ko se provuce taj postoji. Mislim da je to vazno shvatiti pre nego sto udjemo u Mocvaru broj 4, da bi opet izasli citavi.
bastard bastard 13:47 01.04.2008

Re: NIN

Bez ovog "fantazma" ne bi postojao ni jezik na kojem govoris, ni "zajednica" o kojoj govoris, niti bi postojao "ti" sa svojim stavovima protivljenja.


Ma ajte molim Vas Nej` da diskutujem o ovom!

Mislim da Zizek hoce reci da Srbija stvarno koristi svoj veliki demokratski potencijal. Mislim da je to zato sto ima veliki broj ljudi koji znaju sta su i u to ne sumljaju.


1.Kako vam je zapalo za uvo ovo draskanje "nacionalne sujete" od strane ZIzeka? Pored svih stvari koje je rekao vi uzeli ono najgore

2. Kako bre lakanovac tvrdi kako: "veliki broj ljudi zna shta su i u to ne sumnjaju" ....Ovo mozzda moze da tvrdi neki propovednik Istine....To mozzda mozze da kaze neki Vladika...Ali lakanovac svakako ne...oni sebe utemeljuju u potpuno obrnutoj tvrdnji od ovog shto ste vi naveli...Oni kazzu: "veliki broj ljudi ne zna shta je! A i to malo shto znaju oni zapravo sve vreme sumnjaju"...Mozzemo mirne savesti da dodamo: s pravom sumnjaju! Ovo bi vec bilo korektno postavljanje lakanovske perspektive. Nadam se da se oko ovog razumemo? Nash razgovor mozze dalje ili se na ovoj raskrsnici razilazimo?

A oni koji bi "izasli" iz svog bitak-bica kvazihajedegijanskog diskursa su u stvari izgubljeni za istoriju. Zajednice kao i pojedinci prolaze kroz ambise i mocvare, i ko se provuce taj postoji. Mislim da je to vazno shvatiti pre nego sto udjemo u Mocvaru broj 4, da bi opet izasli citavi.


Ajjajajaj! Pa upravo u sopstvenom ne pronalazzenju u "Mi"; pa upravo u cinjenici da svaki put kad otvorim MI, ja tu ne pronalazim Ja. U tom defektu "izgubljenosti" za istoriju; u toj "anomaliji" ne osecanja Bitka-Srpskog-Bica, ja samo vidim dobro. Ja u tome vidim ontoloski uslov da se misljenje uopshte zapocne, a u ravni politicke prakse zlocin spreci.

Ali da budem iskren do kraja, kada otorim to Ja ja nalazim dosta tragova Mi, i u tome delu bi mogli da se slozimo?! S tim shto bi ja to pripisao represivnoj karakteristici drustva i kulture, a vi verovatno DNK nasledstvu nashi dedova i rukom sudbine u nash DNK uklesanim obicajnosnim i nereflektovanim nasledjem nashi Otaca ...

Trece-Peto-Shesto: ako, vec govorite o Zizeku, onda je opet stvar elementarne pristojnosti da se upoznate sa nekim od osnovnih koncepata koje on razvija i kako uz pomoc lakana on dalje valja tu "nacionalnu stvar". Kako je dovodi u vezi sa pojmom Uzivanja. I na kraju, zashti svaki nacionalizam zavshava u optuzivanju drugog kako nam krade uzivanje? Ovo su neke elemntarne stvari. Opet ponavljam, stvari prisotojnosti...

Ok, da skratim: treba se truditi da iz natalozenih lejere sopstvenog identiteta citate, kao na arheoloskom sajtu, nereflektovanu istoriju ideologije tj. grub natalozeni materijal. Iz tih izbora koje cinimo u selektovanju informacija (zzizek prepzonao demoklratski kapacitet SRBA) valja citati ono o cemu Zizek govorii....Jer ta neosveshcenost sopstvenih naslaga je vrlo ozbiljan faul preko koga ce retko ko da predje. Retko ko, ko zzeli da Razgovara sa Vama a ne da pravi pleme sa Vama.

Ovo sve ne postavljam u odnosu na Vas, vec u odnosu na Model. Model nereflektovanog, ideoloskim vetrovima formiranog automata koji logiciranjem i zdravim razumom ume da nacine velike shtete. I josh, shto je uostalom razlog mog pisanja uzme pa brani te shtet namesto da se zavucce u toplinu svog Mi i da se prepusti blazenstvu svetog ideoloshkog-forestgampovskog trojstva: normalnosti, prirodnosti i nereflektovanost.

S postovanje
Ilija Petronijevic


Demetra Demetra 15:43 01.04.2008

Re: NIN

Mislim da je naprotiv NIN upravo modernizacijska, liberalna desnica koja bi da vidi Srbiju u EU, koja prenosu društvenu teoriju da bi čitaoce "prosvetlila" u vezi sa aktuelnom zapadnom teorijom i sl. Takođe, prenosi i ideje kao što su preispitivanje pola Boga -- što nije baš na liniji SPC prihvatljive teologije, gej i lezbejsku kritiku prema kojoj se većina članaka odnosi afirmativno, itd. Malo je situacija sa NIN-om kompleksnija od one koju opisujete.Jel vam nije malo, ali makar MALO, neprijatno od tolike a gotovo od reci do reci istovetne POHVALE NIN-a, koji jeste, videli smo, ja tek malopre, objavio celi vas veliki tekst pod istim naslovom kao sto ja ovaj na blogu, a na gotovo tri svoje strane?!
Jedino su izbrisana imena Vesne Pesic i Djordja Vukadinovica, u postu ih pominjete kao ugledne goste, u NIN-u ih nema, NESTALI...
Vasom rukom ili zamahom urednka, verovatno glavnog i odgovornog urednika...Cisto sumnjam da bi urednik kulture pustio vas tekst, a narocito sumnjam da bi izbrisao icija imena, pa i imena dvoje pomenutih...
U svakom slucaju na ussi i nos nam izlazite vi i vas Zizek !!!
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:57 01.04.2008

Re: NIN

Istovetne čemu?

I šta je problem? Stoji u blogu da je tekst objavljen u NIN-u i emitovan na Trećem programu. U čemu je problem?
Demetra Demetra 16:33 01.04.2008

Re: NIN


U čemu je problem?u slihtanju ( NIN-u) i preterivanju ( sa Zizekom)...
a niste odgovorili na pitanje ko je izbrisao iz teksta u NIN- imena Vesne Pesic i Djordja Vukadinovica..
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:43 01.04.2008

Re: NIN

U šlihtanju? Na takve uvredljive ocene bez jasnog argumenta obično ne odgovaram, ali moram vam skrenuti pažnju da iz moje političke perspektive ocena da je neko liberalna desnica i nije kompliment. Ja sam želeo da korigujem shvatanje NIN-a kao nekog zatvorenog, ultra-desničarskog glasila navođenjem konkretnih primera koji pokazuju da je njihov politički okvir daleko širi od desnice -- pogeldajte i kojih -- kao i da sagledam koja politička paradigma stvarno stoji iza redakcije -- zapadna, prosvetiteljska, modernistička desnica. A podsetiću vas da sam krtitički nastrojen i prema Zapadu, prosvetiteljtsvu i moderni. Toliko.

Imena je izbrisala redakcija uz moju saglasnost. Želeli su verovatno da izbegnu dnevno-političke konotacije i fokusiraju se na Žižekovu političku analizu. Ja, naprotiv, objavljujem tekst integralno, jer nemam ništa protiv takvih konotacija, a mislimd a njihovu prisustvo takođe govori i o samom Žižekovom političkom polju -- ono očigledno interpelira širok spektar političkih opcija, kada se one shvataju na način na koji sami akteri sebe vide -- Vesna kao liberalno-socijaldemokratska opicja i Đorđe kao desni centar.

A ako ne želite da čitate o Žižeku, slobodno preskočite blog, štampanu verziju i radio emitovanje. Ništa lakše.
Demetra Demetra 21:19 01.04.2008

Re: NIN

Imena je izbrisala redakcija uz moju saglasnost.neodredjeno...
necemo valjda tako.

inace, hvala na trudu da objasnite orijentaciju tog lista,
mislim da je to vama islo nekako lakse
nego sto bi njima samima poslo od ruke...

ili da citiram svog omiljenog filozofa Velimira Ilica : politicki buckuris je NIN.

sto se tice vase primedbe o Zizeku, pa to vazi i za sve ostalo : promeni kanal, uzmi drugu knjigu, gledaj drugi film...nije bas neki argument.
i nisam ja protiv Zizeka vec sam pisala o tome da ste preterali s njim...

sto i sad mislim.
pozdrav
bastard bastard 21:53 01.04.2008

Re: NIN

Ja nisam znao da oni imaju neku politicku-paradigmu..meni je to sve vishe licili na pomenuti buckurish i usophte neko novinarsko gicanje "protivu" i to...

Ali da sad ne naklapamo i tupimo dva dana o NIN-u, mene interesuje jedna druga stvar:

Da li postoje novine (nedeljne ili dnevne) za koje Vi ne biste objavili svoj tekst da vam ponude?

Ako je odgovr: "Da, postoje novine za koje ni pod kojim uslovima ne bih objavio", molio bih vas da kratak objansite zashto.

A ako je odgovor: "Ne, ne postoje novine za koje ja ne bih objavljivao", onda cu taj odgovor poskushati sam da razumem.

Unapred zahvalan,
Ilija
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:01 01.04.2008

Re: NIN

sto se tice vase primedbe o Zizeku, pa to vazi i za sve ostalo : promeni kanal, uzmi drugu knjigu, gledaj drugi film...nije bas neki argument.
i nisam ja protiv Zizeka vec sam pisala o tome da ste preterali s njim...


A šta drugo da vam kažem ako vas neka tema smara nego da se njome ne bavite? Mene fudbal užasno smara i kad ga vidim u bilo kokoj formi, ja ga preskačem... Ne mislim da na ovu temu ima išta pametnije da se kaže.
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:05 01.04.2008

Re: NIN

Da li postoje novine (nedeljne ili dnevne) za koje Vi ne biste objavili svoj tekst da vam ponude?

Ako je odgovr: "Da, postoje novine za koje ni pod kojim uslovima ne bih objavio", molio bih vas da kratak objansite zashto.

A ako je odgovor: "Ne, ne postoje novine za koje ja ne bih objavljivao", onda cu taj odgovor poskushati sam da razumem.


Za raznovrsne ultradesničarske pamflete ne bih pisao, kao što ne bih pisao za novine koje bi me cenzurisale ili pokušale da isključe političku poentu koju želim da postignem, te za Kurir i varijacije na temu treš tabloidnog novinarstva.
vucko vucko 23:43 01.04.2008

Vođe mora doć' cenzura

kao što ne bih pisao za novine koje bi me cenzurisale

Pa dobro - nisu cenzurisali Maljkovića nego Žižeka - brisali imena itd....

Jesu li ove stvari koje su ovde bold bile cenzurisane u NIN-u? Kejt Vinslet i Leonardo di Kaprio? :)
Dušan Maljković Dušan Maljković 23:52 01.04.2008

Re: Vođe mora doć' cenzura

Nije niko cenzurisan -- tekst je prošao redakturu i samnjen je na obim koji odgovara -- ionako je zauzeo tri stranice... Ko je bio u publici manje je važno, zaista, nije to nikakva pikanterija da bi bila cenzuruisana.

I još neki delovi su otpali nevezani za Srbiju -- ja sam skriboman, mali je NIN za mene...:)
Demetra Demetra 11:07 02.04.2008

Re: Vođe mora doć' cenzura

Dušan Maljković
Ko je bio u publici manje je važno, zaista, nije to nikakva pikanterija da bi bila cenzuruisanaquote]


ali JESTE.


Dušan Maljković) ja sam skriboman, mali je NIN za mene...:)[/quotemali nin?!
jao, ako ovo vide, sta cete ONDA?
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:39 31.03.2008

Maljkovicu, dobar tekst

Nisam video NIN, pa mi je ovaj vas tekst bas dobro dosao. Zizek jeste "personality", iako se licno ne slazem u nekim stvarima sa njim, ali to ne znaci da ga ne cenim. Neko od komentatora rece da vecina slusalaca Zizeka u Novom Sadu i Beogradu ga nije razumela osim kada je nabacivao viceve. Verovatno je to delimicno tacno, mnogo predavanja vidjenih ljudi se umnogome ne razumeju, ali to ne znaci da svet tamo nije trebalo da ide, jos gore, da predavac nije trebalo da drzi predavanje. Mene licno je u vasem tekstu zanimalo vase, makoliko kratko objasnjenje, Zizekove veze odnosno korelacije sa Lakanom; mislim da je ta dimenzije Zizekove misije znacajna. U svakom slucaju, hvala za tekst.
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:03 31.03.2008

Re: Maljkovicu, dobar tekst

Molim. Mislim da se mnogo ko ne slaže sa Žižekom, ali -- gde stoje njegovi kritičari u odnosu na njega? Daleko, veoma daleko, ogromna većina njih, u mraku filozofske anonimnosti.
Filip2412 Filip2412 23:03 31.03.2008

Re: Maljkovicu, dobar tekst

Molim. Mislim da se mnogo ko ne slaže sa Žižekom, ali -- gde stoje njegovi kritičari u odnosu na njega? Daleko, veoma daleko, ogromna većina njih, u mraku filozofske anonimnosti.


Meni brate sve ovo lici na zesci egzibicionizam. Nebitni su poiticki stavovi nekoga ko nema para da utice na politiku. Igranje fudbala je jedno a kladjenje i svadjanje sa navijacima suprotnog tabora je nesto sasvim drugo...
Igraci u politici nisu filozofi, bitnija je neka pevaljka sto ce da podrzi izborni miting.

Inace... i Tom Waits je u mraku anonimnosti u odnosu na Britni Spirs pa sta sad to treba da znaci?

sinisake sinisake 01:26 01.04.2008

Re: Maljkovicu, dobar tekst

Inace... i Tom Waits je u mraku anonimnosti u odnosu na Britni Spirs pa sta sad to treba da znaci?


Pa, to znaci da ne zna da napravi hit, a i ruzan je mnogo... :)

Uostalom, Filipe, nemojte da banalizujete, nije isto pevacka/muzikantska i filozofska anonimnost.
U filozofiji je, kanda, popularnost medju postenom(levom!) inteligencijom - merilo kvaliteta, za razliku od muzike, gde to bas i nije uvek slucaj.

Doduse, ja ne posedujem filozofsko obrazovanje, pa mogu samo da pretpostavljam...

Da posedujem to obrazovanje, verovatno bih razumeo i "argumente protiv izjednačavanja staljinističkog i nacističkog terora"...
Staljinizam je, daklem, ipak imao dobre namere(sto je najvaznije), za razliku od nacizma, i nije hteo da eliminise neprijatelja(k tome, ne manje bitno, klasnog neprijatelja, a ne rasnog), nego samo da ga 'popravi'!

Ja verujem da bi se mnogi Golootocani koji su revidirali stavove(preziveli) slozili sa ovom tezom.
Korekcija, a ne destrukcija, to je to!
Mrtav covek ne moze se popraviti, a oni su imali srecu da budu zrtve ipak mnogo humanije torture(u odnosu na nacisticku), ciji rezultati nisu izostali.(Vecina je shvatila zabludu)

E, da, pride... ne znam kako stoji stvar sa brojem zrtava, treba li da se broji?Dilan Dog Dilan Dog 22:58 31.03.2008

Zizek

Dušan Maljković
Upravo u tome Žižek vidi i perverziju leve ideje, koja odustaje od svoje radikalnosti i zadovoljava se da postane kompromis kapitalizma i socijalizma, jedan od raznovrsnih oblika socijaldemokratije, dominantne političke opcije u Evropi.

Na predavanju u Novom Sadu Zizek se osvrnuo i na promisljanje o levici u Evropi, odnosno o onome sto se danas naziva socijaldemokratijom. Moram da priznam da me je jedan njegov stav obradovao, a taj stav tice se njegove konstatacije da danas zapravo i nema levice u Evropi. Drugim recima, danas se levica vise ne bavi socijalnim pitanjima sto joj je u stvari istorijska uloga. To me je obradovalo zbog toga sto sam ja mislio da je nepostojanje levice karakteristicno jedino za Srbiju ili zemlje bivseg Istocnog bloka. Medjutim... O cemu je tu rec?
Tu je rec o tome da je doslo do inverzije glasaca levice i desnice, posto biraci koji su egzistenciijalno levica glasaju za desnicu jer ih se moderna levica odrice (odricu se
siromasnih, manje obrozavanih jer ih smatraju nekulturnima) i ne zastupa njihove interese- osim na papiru. Dakle, slicno kao i u Srbiji- za radikale glasaju u velikoj meri socijalno najugrozeniji slojevi stanovnostva - levica, bas zato sto ih niko ne zastupa, a ne zato sto su vecina njih nacionalisti. Sada, ako posle izbora Vladu formiraju SRS i DSS, to ce biti bas zbog toga sto sam konstatovao. Dinkic je juce pricao o tome kako ce u Srbiji ostati Zara, Mango itd, dakle on se obraca onima koji potencijalno imaju materijalnih mogucnosti da kupuju proizvode tamo. Eto, niko ne govori o onima koji tamo ne kupuju. Za Demokratsku stranku glasaju srednji slojevi stanovnistva, obrazovanija i mladja studentska populacija. A DS je clanica Socijalisticke internacionale... Eto nam levice, nema je.

I evo jedne po meni sjajne misli...
Zizek
Kakvu kritiku upućujete demokratiji?

Možda čak ista koju joj upućuju konzervativci. Konzervativci imaju hrabrosti da priznaju da je demokratija u ćorsokaku. Svi su ismevali Fransisa Fukojamu kada je najavljivao kraj istorije, a danas svi prihvataju ideju po kojoj je demokratsko-liberalni okvir tu zauvek.
dunjica dunjica 23:10 31.03.2008

Re: Zizek

njegove konstatacije da danas zapravo i nema levice u Evropi. Drugim recima, danas se levica vise ne bavi socijalnim pitanjima sto joj je u stvari istorijska uloga. To me je obradovalo zbog toga sto sam ja mislio da je nepostojanje levice karakteristicno jedino za Srbiju ili zemlje bivseg Istocnog bloka. Medjutim...


U nekim zemljama su stvari otišle još dalje. U Njemačkoj se tako zadnjih godina čini da kršćansko-demokratska stranka (CDU) provodi reforme čiji program je prije bio zaštitni znak socijal-demokrata. S druge strane, ovi posljednji (SPD) odaju ili utisak obezglavljenosti ili uvlakaštva u odnosu na krupni kapital.
Doduše, priča se počinje komplicirati jačanjem Stranke lijevih, plus neodlučnost/dilema socijal-demokrata, kako se prema njoj odnositi?


Dilan Dog Dilan Dog 23:18 31.03.2008

Re: Zizek

dunjica
njegove konstatacije da danas zapravo i nema levice u Evropi. Drugim recima, danas se levica vise ne bavi socijalnim pitanjima sto joj je u stvari istorijska uloga. To me je obradovalo zbog toga sto sam ja mislio da je nepostojanje levice karakteristicno jedino za Srbiju ili zemlje bivseg Istocnog bloka. Medjutim...


U nekim zemljama su stvari otišle još dalje. U Njemačkoj se tako zadnjih godina čini da kršćansko-demokratska stranka (CDU) provodi reforme čiji program je prije bio zaštitni znak socijal-demokrata. S druge strane, ovi posljednji (SPD) odaju ili utisak obezglavljenosti ili uvlakaštva u odnosu na krupni kapital.
Doduše, priča se počinje komplicirati jačanjem Stranke lijevih, unatoč neodlučnosti/dilemi socijal-demokrata, kako se prema njoj odnositi?

Pa eto, bas ste potvrdili njegove navode!
A kakva je to Stranka levih?
dunjica dunjica 23:23 31.03.2008

Re: Zizek

Dilan Dog,
ne zamjeri što ću ti odgovoriti Wiki linkom. Premorena sam i bježim u krpe. Laku noć!
DIE LINKE

P.S. Najveće breme im je što u svojim redovima imaju veliki broj bivših članova i funkcionera bivše SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), vladajuće i jedine partije u DDRu.
Dilan Dog Dilan Dog 08:06 01.04.2008

Re: Zizek

dunjica
Dilan Dog,
ne zamjeri što ću ti odgovoriti Wiki linkom. Premorena sam i bježim u krpe. Laku noć!
DIE LINKE

P.S. Najveće breme im je što u svojim redovima imaju veliki broj bivših članova i funkcionera bivše SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), vladajuće i jedine partije u DDRu.

Hvala na linku.
nsarski nsarski 02:58 01.04.2008

Ovakav opis

coveka kao
planetranog filozofskog superstara Slavoja Žižeka,
je ipak malo preteran. zar ne Dusane?
Mislim, mogao si onda i da napises:
Od danas, zvanicno, SZ ima moc da hoda po vodi, leci gubavce, pretvara vodu u vino i budi iz mrtvih.
Ipak si se malo zaneo, ha?
Dušan Maljković Dušan Maljković 06:58 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Jesam, priznajem. Ali, činio sam to znajući da će moj anđeo-čuvar, lučonoša trezvenosti, tj. nsarski intervenisati i svesti sve na pravu meru. :)
Nebojsa Jovanovic Nebojsa Jovanovic 08:48 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Dušan Maljković
činio sam to znajući da će moj anđeo-čuvar, lučonoša trezvenosti, tj. nsarski intervenisati i svesti sve na pravu meru.


Ufff, sad ce da krene! Ali prije nego Luconosa Trezvenosti ponovo pocne da nas prosvjetljava svojim stavovima o Zizeku, psihoanalizi, Lacanu i ostalim besmislicama, evo male kompilacije njegovih starih stavova o svemu tome (citati povadjeni iz prethodnih diskusija o Zizeku)... Cisto da se ne ponavlja...

PSEUDO INTERVIEW: Nsarski o Zizeku, Lacanu, Sekti, psihoanalizi…

G. nsarski, ko je po Vama, Slavoj Zizek?

Nsarski: Zizek je "zaludni europski mrsomud" koji "fabrikuje gluposti".

A sta bi ste rekli o francuskom psihoanaliticaru Jacquesu Lacanu?

Nsarski: "Jel to onaj gospodin sto je sa Althusserom "citao" Frojda i Marksa na svoj nacin i o tome voluminozno pisao? A Althusser iz filozofsko dijalektickih ubedjenja zadavio svoju zenu, pa se posle pravdao da je bio u "mentalnoj krizi". Ne znam samo sto mu Lacan nije psihoanaliticki pomogao da savlada svoj mentalni problem, vec su ga zatvorili u psihijatrijsku ustanovu?"

Kako biste opisali odnos izmedju Lacan i "zaludnog" (itd.) Zizeka?

Nsarski: Lacan je "Zizekov guru i ucitelj".

Sta je, po Vasem misljenju, karakteristicno za Lacana i Zizeka?

Nsarski: "ovde se radi o jednoj sekti (kultu, ko vise voli), koja sebe reklamira kao people's people, a u pitanju je najobicnije sarlatanstvo sakriveno iza velikih reci."

G. nsarski, kakvo je vase osobno iskustvo s citanjem Zizeka i ostalih pripadnika "sekte"?

Nsarski: "iz licnog iskustva znam da su svi moji pokusaji da desifrujem pravo znacenje onoga o cemu ovi ljudi pricaju ostali bezuspesni. Nikako mi nije jasno o cemu ti ljudi toliko pricaju uvijenim nacinom, a da se to ne moze objasniti prostim recnikom nekome ko je prosecno obrazovan?"

"Takodje znam da je ceo ovaj "trend" davno rasturio (Alan) Sokal, i da se cela afera zavrsila katastrofalno po Sektu. Medjutim, nasi zagovornici ove filozofije i dalje pokusavaju, silom velikih reci, da nas uvere da ovde imamo posla sa nevidjenim mudrostima, nedostupnim obicnim smrtnicima."

Vratimo se opet Zizeku, g. nsarski. Kakav je on jos, po Vama? Kako bi ste ga objasnili "prostim recnikom nekome ko je prosecno obrazovan", da upotrijebim Vasu sintagmu?

Nsarski: "Pored toga sto je glup, on jos i masno laze."

Kojim atributom biste ga opisali kao filozofa?

Nsarski: Zizek je "tabloid-filozof".

Tabloid-filozof!?

Nsarski: "Tabloid-filozof, nema sta."

G. nsarski, jeste li sigurni?

Nsarski: "Ma, covek je najobicnija prevara tabloidne proveniencije."

Tabloidi asociraju i na fotografije, paparazze… Pretpostavljam da ste vidjeli Zizekove fotografije u toaletu ili spavacoj sobi… Sta mislite o tome?

Nsarski: "Jesi li ti ikada vide da se Bertrand Rasel, na primer, slikao na WC solji ili u krevetu i takvu sliku pustio u javnost?"

Ne, istina, tako se nije slikao ni Nietzsche, ali svejedno, druga su vremena bila… Mozete li malo dodatno pojasniti taj argument?

Nsarski: "sto se Zizeka tice i njegovih fotografija, nisu one takve slucajno. Zamisli da tebe neko dodje da intervjuise i hoce da te slika za novine gde ce intervju izaci. Mozes da izaberes da se slikas za radnim stolom, ili pored prozora, ili u basti (prirodi) pored drveca i cveca, ili u kuhinji, ako hoces da pokazes kako volis kuvanje, ili slicno. Sve je to reasonable i stvar konteksta. Pod kojim uslovima bi ti rekao: "Ne, slikaj me kako sedim na WC solji!?""

Sta vam se posebno (ne) dopada na tim fotografijama? Na primjer, na onoj gdje Zizek lezi u krevetu?

Nsarski: "Posebno lepo izgleda to sto je zanosno zavrnuo pokrivac - kao da te poziva u svoj muski zagrljaj!"

Na stranu sad i publicitet, kakav je po vama Zizek kao teoreticar? Sta mislite o nacinu na koji on, na primjer, koristi znanstvene termine?

Nsarski: Zizek "se oseca slobodnim da koristi precizne naucne termine kojima ne zna znacenje, ili ih slobodno interpretira."

Mozete li dati neki konkretan primjer? Evo, recimo, sta mislite o nacinu na koji Zizek koristi pojam "paralaksa" u svojoj knjizi "The Parallax View"?

Nsarski: "... nisam onako neuko kao Zizek rekao "paralaksa" – ybt, koji diletant!"

Mozete li biti malo precizniji, egzaktniji, i reci to "prostim recnikom"?

Nsarski: "Nije paralaksa u pitanju, bez obzira sta taj vas Zizek pro*rao o tome. Paralaksa nema veze sa tim, Zizek nema pojma. Paralaksa je prividno pomeranje objekta u odnosu na daleku (staticnu) pozadinu kad se promeni pravac gledanja. Ono o cemu Zizek prica je drugaciji izgled objekta samog kad ga gledas iz drugog ugla (druge perspektive). Razlika bitna i sustinska - u prvom slucaju je u pitanju prvidni polozaj u odnosu na nesto, u drugom izgled samog objekta. Za filozofe tog kalibra, znam, nekoliko santimetara ne znaci nista, ali, hej, itekako je bitno u realnosti!"

A Zizek kao politicki teoreticar? Na primjer, sta mislite o tome zasto Zizek u populizmu Huga Chaveza vidi "juznoamericki fasizam"?

Nsarski: "Pa da, sto vise sirotinje tamo, to vise klijentica za njegovu (Zizekovu) mashismo jebacko-filozofsku personu."

Sve ove svoje stavove o Zizeku ste iz dana u dan iznosili i na blogu B92, gdje imate i VIP status. Izgledalo je da se ne mozete othrvati tom nizanju uvreda. Zasto?

Nsarski: "Prosto pitanje - evo prostog odgovora: Zato sto ne mogu da poverujem da i dalje ima ljudi koji o ovim stvarima i dalje jalovo raspravljaju, i sebe u tome dozivljavaju ozbiljno. Te pokusavam da dokucim o cemu se tu zapravo radi. Ja bih podjednako bio fasciniram cinjenicom da sam naisao, na primer, na diskusiju o tome koliko andjela moze da stoji na vrhu igle."

Da se malo igram djavolog advokata? Kako biste reagirali kada bih vam rekao da, evo, ipak citam Zizekove tekstove i ne smatram da su nedokucivi…?

Nsarski: "Rakao bih da si ti samo obican pripadnik fan kluba, ljubitelj, da tako kazem, Lacan-a i Zizeka, pa mislis da bui svako trebao to da bude. E, vidis, ja ne delim tvoj entuzijazam, ali sam dovoljno open-minded da saslusam razumne argumente."

Koje biste argumente tada prihvatili kao razumne?

Nsarski: "Mozes li mi dati referencu nekog tvog stampanog rada ili rasprave ili traktata ili eseja iz koga mogu da naucim vise o ovoj materiji pa da mozemo bolje da komuniciramo? Pretpostavljam da covek koji se bavi tim stvarima toliko godina ima svoja otkrica, ili sinteze, ili analize, objavljene negde."

Pa Zizek je napisao cijelu jednu biblioteku knjiga, tekstova, rasprava, a vi ga svejedno ocrnjujete, kazete da *ere, da mrsomudi itd. Zasto biste prihvatili recimo neki moj tekst ako vec ne prihvacate sve te Zizekove ili Lacanove radove?

Nsarski: "Da ponovim: imas li neki rad, ili esej, ili traktat, koji si objavio u strucnom casopisu, a u kome mogu detaljnije da se informisem o ovoj problematici?"

Evo, recimo da nemam… Recimo da sam citao Lacana, Zizeka, ali nisam objavio nista na tu temu. Znaci li to, recimo, da na blogu ne mogu raspravljati o onome sto sam procitao?

Nsarski: "Ako nemas bas nikakav rad ili esej ili analizu, onda ne razumem sa kakvom kompetencijom uopste pricas o Lacan-u i njegovim sledbenicima."

Smatrate li vi sebe kompetentnim da pisete uvrede na racun Zizeka, Lacana & Co.? Odnosno, imate li vi kakve radove objavljene u strucnom casopisu, o Lacanu, Zizeku kao "jebacko-filozofskoj personi", psihoanalizi…?

Nsarski: "Da te podsetim, ja o time nisam pisao - ja sam o tome pitao. Citao sam da bih se informisao, cak i neke seminare pohadjao, tako da ponesto o svemu tome znam. Ali se ne izdajem se za strucnjaka o toj temi."

Sta je s autorima i autoricama koji slove za strucnjake kada je u pitanju psihoanaliza, Lacan, Zizek? Postoje cijele edicije knjiga, publikacije, casopisi koji objavljuju tekstove o tome. Moze ih se naci i na internetu…

Nsarski: "Ako te pitam da li mozes da me uputis na konkretne reference (tvoje ili tudje) gde bih mogao da nadjem "popularnu" verziju Lacanove filozofije, a ti me uputis na internet, to je takodje maliciozno i uvredljivo. Mogao si da mi kazes i "u biblioteci"."

Dušan Maljković Dušan Maljković 11:37 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Evo lepog primera kempa i persiflaže... Elem, ja bih u ovom intervjuu pitao još jedno, ključno pitanje gospodina nsarskog, na koje može da odgovori i na ovom mestu: ako već shvata da postoji problem komunikacije dve "branše", one humanističke i prirodno-matematičke (slaba međusobna upoznatost), zašto se onda ovako odnosi prema filozofiji tj. zašto s toliko nipodođtavanja pristupa nekim njenim pravcima? Nije li dijalog ono što bi trebalo da zastupa, međusobno upoznavanje?
schneetzla schneetzla 11:42 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Ako bih mogao, dao bih ti stotinak preporuka za ovaj post.
I umolio bih gospodina Nsarskog da nastavi sa svojim postovima na temu filozofije, izuzetno je zabavan.
nsarski nsarski 11:47 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Nije li dijalog ono što bi trebalo da zastupa, međusobno upoznavanje?

Definitivno jeste.
Ali, ako razgovor pocnemo sa: "Ovaj covek je Bog. Sta imas ti da kazes?" onda to nije poziv na dijalog.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 11:51 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Ali, ako razgovor pocnemo sa: "Ovaj covek je Bog. Sta imas ti da kazes?" onda to nije poziv na dijalog.

Da, ali ukoliko razgovor pocnemo sa: "Ova zena je Boginja. Sta imas ti da kazes ?" onda to MOZE biti ne samo poziv na dijalog, vec poziv i na mnogo sta drugo, zar ne ?
BakerStreetIrregular BakerStreetIrregular 11:53 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Intersantno je da Zizek pise o tome kako se filmskim i muzickim zvezdama danas daju uloge superheroja, pa tako recimo Bono iz U2 izgleda da moze da spasi svet, itd.

Zanima me sta bi Zizek imao da kaze na temu njegove slave i velicanja od strane trpezarijskih filozofa.
Dušan Maljković Dušan Maljković 11:58 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Ali, ako razgovor pocnemo sa: "Ovaj covek je Bog. Sta imas ti da kazes?" onda to nije poziv na dijalog.


To nisam rekao. Da je Žižek planetarna filozofska zvezda, to mi se čini tačnim -- ne pop-zvezda, nego u filozofiji -- zastupljenost u medijima, filmovi, ali i indeks citiranosti, objavljene knjige, članci, itd. No, ako vam se moja klasifikacija čini preteranom, uvek možete to otpisati kao moju fascinaciju, ali to svakako ne dotiče validnost Žižekovih teza, koje sam izneo u nasatavku teksta. Hvatanje u koštac sa njima bilo bi, čini mi se, daleko produktivnije, bez obzira da li je Žižek filozofska Britney Spears ili ne.
Dilan Dog Dilan Dog 12:21 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Dušan Maljković
Ali, ako razgovor pocnemo sa: "Ovaj covek je Bog. Sta imas ti da kazes?" onda to nije poziv na dijalog.


To nisam rekao. Da je Žižek planetarna filozofska zvezda, to mi se čini tačnim -- ne pop-zvezda, nego u filozofiji -- zastupljenost u medijima, filmovi, ali i indeks citiranosti, objavljene knjige, članci, itd. No, ako vam se moja klasifikacija čini preteranom, uvek možete to otpisati kao moju fascinaciju, ali to svakako ne dotiče validnost Žižekovih teza, koje sam izneo u nasatavku teksta. Hvatanje u koštac sa njima bilo bi, čini mi se, daleko produktivnije, bez obzira da li je Žižek filozofska Britney Spears ili ne.

Iskren da budem nisam mnogo znao o Žižeku. Ali kad sam video da ga ti promovišeš, automatski sam ga stavio u negativni
kontekst. Pošto ti pišeš hvalospeve o Jeleni Karleuši, kako je onda moguće da je Žižek nešto dobro? Pa sam tako zaista imao želju da ga vidim i čujem, jer je on zaista ličnost o kojoj se priča.

Na osnovu tog predavanja na kom sam bio mogu da kažem da se sigurno ne radi o kič filozofu, "pop-zvezdi", Viktoriji Bekam ili nešto tome slično. Upoređivanje tipa pop-zvezdi proizilazi jedino iz dometa njegove popularnosti, pa je zato "zvezda", a ne zato što je kič ili treš. Međutim, da bih imao pravo nešto argumentovanije o njemu i njegovoj filozofiji (društva) da kažem, najpre bih morao da pročitam njegovu knjigu, članak i sl. Sasvim sigurno je sledeće: da zna o čemu govori i da ne priča nešto bezveze, da to što govori apsolutno razume do najsitnijeg detalja- što se vidi iz sposobnosti da visoko apstraktne pojmove povezuje sa svakodnevnim i banalnim pojavama, zatim da je obim znanja kojim raspolaže zaista velik itd...
nsarski nsarski 12:24 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Ja nisam nista rekao o delu filozofa Zizeka vec samo o tome kako je on ovde predstavljen. Ti, razume se, imas pravo na svoju fascinaciju, ali ona ne moze da bude osnova razgovora.
A sto se tice njegovih teza, uzmimo na primer samo jednu.
Upravo zbog toga će Žižek i Kameronov Titanik interpretirati kao kvazi-levičarski film, jer je potonuće broda tu da spreči veću katastrofu - najavljeno mešanje bogatih i siromašnih u ljubavnom aktu koje remeti ustaljeni klasni poredak. I ne samo to, sklizanje Titanika ka vrletnom morskom dnu - nakon ljubavnog akta Vinsletove i di Kaprija - ovde dolazi kao kazna više za političku (kontakt među različitim klasama), nego za seksualnu transgresiju, kao što i onemogućava buduću nesreću: „uzvišenu" ljubav u siromaštvu koja, upravo zbog nedostatka baze tj. materijalnog elementa, ne bi potrajala.

Ovo nije niti posebno revolucionarno, niti posebno novo. Pre 40 godina je Leslie Fiedler napisao knjigu Love and Death in the American Novel, u kojoj je obrazlozio tezu da se drustveno "zabranjene ljubavi" kao ona izmedju Toma Sojera i Haklberi Fina (crnca i belca) ili Kapetana Kirk-a i Mr. Spoka (izmedju dva muskarca) mora dogadjati daleko od ociju drustva - na splavu na Misisipiju, na svemirskom brodu - da bi uopste mogla da se predstavi publici. Ovo je, naravno, izvuceno iz koncepta koji je Barthes razvio u "Sada, Fourier, Loyola" - posebno esej o Sadu - gde je pokazao da nije u pitanju samo izolovano mesto (nepristupacan zamak u ovom slucaju), vec i da sam cina zanosa generise autenticni i specifican jezik koji ovi protgonisti imaju. (Videti, po ovom pitanju, Barthesov "Lovers Discourse". Dakle, nista posebno novo, samo zasoljeno sa malo klasne svesti i spakovano u nove boce.
Povodom Zizekovih nastupa, mogu samo da ponudim sledeci kontra primer. Tokom prve polovine XX veka Bergson je stekao ogromnu popularnost svojim konceptom intuicije (pored ostalih stvari koje je radio). Na njegava predavanja se nije moglo uci, i pred salom je uvek stajao spalir zene (intuicija je za njih bila omiljena tema) koje su ga zaskakale pri ulasku, molile za autogram i slicno. Na to je Bergson reagovao rcima: "Ali, molim vas dame i gospodo, molim vas - nisam ja Sara Bernard!". Vremena se menjaju.
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:35 01.04.2008

Re: Ovakav opis

A zašto je bavljenje JK a priori loše? Analiza fenomena popularne kulture mora biti trivijalna jer su i sami objekti trivijalni? I jedno i drugo je predrasuda koju Žižek najbolje raskrinkava -- ono što čitamo danas u pop-kulturi često je političnije do same politike (a i ona nije nužno trivijlna iako je masovna -- granice visoke i pop-kulture odavno su dovedene u pitanje), a njihova analiza može aktivirati "najozbiljniju" filozofiju -- on sam često primenjuje nemački klasični idealizam u čitanju filma, na primer.

A šta je vaš problem sa JK, btw?
BakerStreetIrregular BakerStreetIrregular 12:45 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Cinjenica je da nije isto baviti se analizom pop kulture i koristiti primere iz nje zarad demonstriranja odredjenih teza i direktno velicati nekoga poput JK.

Nije JK a priori losa, vec je zabrinjavujuce sledece:

Ja ne mogu a da ne posmatram JK u sklopu sire slike turbo-folka i drzavnog aparatusa Milosevica kroz Mitrovica tokom 90tih godina. To je bilo, mozemo se sloziti, mozda najjace orudje Miloseviceve moci. I sad je mnogo licemerno izdvojiti jedan produkt te pornonacionalisticke imperije kao glas borbe protiv konzervativnih struja koje vladaju Srbijom. Pa ti proizvodi su upravo doprineli tome da te konzervativne struje preuzmu posle Milosevica. I sad ih velicati kao borce?

Da li gresim?
Dilan Dog Dilan Dog 12:58 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Dušan Maljković
A zašto je bavljenje JK a priori loše? Analiza fenomena popularne kulture mora biti trivijalna jer su i sami objekti trivijalni? I jedno i drugo je predrasuda koju Žižek najbolje raskrinkava -- ono što čitamo danas u pop-kulturi često je političnije do same politike (a i ona nije nužno trivijlna iako je masovna -- granice visoke i pop-kulture odavno su dovedene u pitanje), a njihova analiza može aktivirati "najozbiljniju" filozofiju -- on sam često primenjuje nemački klasični idealizam u čitanju filma, na primer.

A šta je vaš problem sa JK, btw?

Ne mislim ja da je bavljenje Jelenom Karleušom a priori loše ili da je analiza popularne kulture trivijalna
jer su objekti trivijalni. Pitanje je zakljuaka koji se iz te analize mogu izvući.

Kroz moj diplomski rad provlači se tema popularne kulture, ali ne u ovom značenju
u kojem ga vi upotrebljavate, nego u potpuno drugačijem značenju čiji začeci nastaju u studijama kulture u Birmingemu, a danas taj koncept zastupa, između ostalih Džon Fisk. Njegova knjiga, Popularna kultura, prevedena je kod nas, objavio je Clio 2001. god.

Što se tiče mog stava sa JK, nemam lični problem, ali smatram da kultura koju ona promoviše jeste u najvećoj meri kontaminirana kultura. Ne mislim ja ništa originalno i novo u tom smislu, sve što bih rekao bila bi opšta mesta, pa da se ne ponavljam. Ono što većina koja o njoj misli u negativnom smislu- mislim i ja.
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:58 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Uopšte se ne slažemo po pitanju turbo-folka. Ja ga uopšte ne vidim kao deo državnog aparata niti kao oruđe moći, već kao autonomnu kulturnu produkciju nastalu usled raspada jednog kultur-elitističkog sistema koji je medijski favorizovao "visoku kulturu", a u domenu masovne tzv. rok, a potiskivao na rubove produkcije tzv. neo-folk iz koga će kasnije, upisom u planetarni muzički trend, nastati turbo-folk (setite se njegove geneze -- Ivanovih "200 na sat" koji kombinuju tehno elemente 2 Unlimited sa harmonikom). U tom kontekstu on je modernizacijski projekat, link sa svetskim muzičkim zbivanjima u sankcijama izolovanoj Srbiji, koji uključuje i elemente zapadne pop-kulture koje vi nazivate "pornografskim", a ja bih rekao erotizovanim, što ćete, bar na prvi pogled, teško povezati sa bilo kakvom konzervativnom paradigmom. Stoga, turbo-folk je bio progresivni, liberalni projekat (zajedno sa pop-zvukom devedesteih uopšte) koji je, ustalom, imao i direktne anti-nacionalističke efekte: City Records je objaljivao prvi hrvatske izvođače u Srbiji, a međunacionalnom pomirenju u mnogome su doprinele nad-nacionalne zvezede u Bosni koje slušaju sva "tri konstizitivna naroda", kao što su Dragana Mirković i Indira Radić.
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:00 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Što se tiče mog stava sa JK, nemam lični problem, ali smatram da kultura koju ona promoviše jeste u najvećoj meri kontaminirana kultura. Ne mislim ja ništa originalno i novo u tom smislu, sve što bih rekao bila bi opšta mesta, pa da se ne ponavljam. Ono što većina koja o njoj misli u negativnom smislu- mislim i ja.


Pa što se onda bavite teoretizacijom pop-kulture, a ostajete na nivou zdravorazumskih stavova o JK i turbo-folku? Ne primećujete li da se to međusobno isključuje?

Kontaminirana čime?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 13:09 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Kroz moj diplomski rad provlači se tema popularne kulture

Jel' to bilo pre one Vase magistrature o nekrstenom hriscanstvu i borilackim vestinama ?
BakerStreetIrregular BakerStreetIrregular 13:09 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Moram priznati da se nikako ne slazem sa vama, to je tacno.

Naime, neke vase teze, kao spajanje jeftinog tehna sa harmonikom i dodeljivanje tom fenomenu atributa modernizacije je po meni cisti promasaj i ne mogu da verujem da niste uvidelu vezi izmedju te nakaradne "modernizacije" i Milosevicevog opstanka.

Pa posle spota od JK se na Pinku direktno mogao videti spot JUL-a sa parolom JUL je KUL. Pa eto to je taj spoj tehna i harmonike. JUL kao najveci simbol izolacije Srbije i rec KUL kao najveci simbol savremenog zapadnog zargona. Po vasoj prici bi onda Mira Markovic bila najveci harmonizator tradicionalne Srbije i savremene zapadne kulture.

Upravo zato sto je formalno uneo neke primese savremene zapadne kulture je i mogao toliko da opstane i da se razmnozava turbo folk. A dinastiji Milosevic i njihovim operativcima nikako nikad nije smetalno da ubace malo te elemente, jer sve sto je konsolidovalo njihovu moc i zaslepljenost naroda je bilo ok, nebitno od izvora.
antioksidant antioksidant 13:11 01.04.2008

Re: Ovakav opis

imao i direktne anti-nacionalističke efekte: City Records je objaljivao prvi hrvatske izvođače u Srbiji

ovo je poprilicno nategnuto, narocito imajuci u vidu "majku". mada - lepo pises dusane
Dilan Dog Dilan Dog 13:13 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Dušan Maljković

Pa što se onda bavite teoretizacijom pop-kulture, a ostajete na nivou zdravorazumskih stavova o JK i turbo-folku? Ne primećujete li da se to međusobno isključuje?

Kontaminirana čime?

Popularna kultura mi je jedna od zanimljivih tema. Ali, kao što rekoh, nisam se bavio Jelenom Karleušom, napisao sam teorijski okvir u kom sam se kretao u gornjem komentaru. Predmet mog proučavanja su bile omladinske potkulture- na primeru publike EXIT festivala.

Ovo što sam rekao za JK jeste zdravorazumski stav. Tako da ne bih ulazio u raspravu o JK, jer ću ostati na zdravorazumskom nivou, a to baš ne volim. Biće prilike, a ja ću u međuvremenu i teorijski da se potkujem :)
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:16 01.04.2008

Re: Ovakav opis


Pošteno! Dopada mi se...:)
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:21 01.04.2008

Re: Ovakav opis

ovo je poprilicno nategnuto, narocito imajuci u vidu "majku". mada - lepo pises dusane


Mislite na CeCu? Ona nacionalistkinja, pa je ceo turbo-folk nacionalistički? To je tek nategnuto.

Hvala. Trudim se da lepo pišem. :)
antioksidant antioksidant 13:33 01.04.2008

Re: Ovakav opis

pa da na "majku". A nije nategnuto "City Record resio da zaradi kintu pa poceo da objavljuje hrvatske izvodjace pa iz tog sledi da je ceo turbo-folk imao anti-nacionalisticke efekte. nategnuto, nategnuto. bas me interesuje koji zakljucak bi se mogao izvuci iz cinjenice da je City Records objavio komplet izdanja Azre? da je ceo turbo-folk u stvari politicki rock'n'roll

"majka" je njima svima majka ne samo zbog poprsja vec sto je njen zivot/poruka porodio sve ostalo (sto se tesko moze nazvati anti-nacionalistickim)
audrey audrey 14:32 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Slažem se potpuno oko tvog opisa nastanka turbo-folka nakon pada državne cenzure. Mislim da se on širio vrlo spontano, pre svega zahvaljujući spretnim kapitalistima (vlasnik Pinka) koji su jednostavno prodavali i umnožavali ono što se iole moglo prodati u to vreme. Isto tako mi se čini da je tu više politika profitirala od turbo-folka nego što je on profitirao od nje (vidi dole primer spota JK i odmah zatim nakačenog spota JUL-a).
Jedino se ne slažem sa tvojim VREDNOVANJEM ovog procesa kao modernizatorskog. Priznajem, nisam nimalo objektivna i smatram klasičnu muziku za umetnost a turbo-folk za kič, ali znam da je nekakva popularna muzika uvek neophodna. Zamenom roka/popa turbo-folkom mislim da se nivo popul. kulture estetski još jednom srozao ka vulgarnosti. Teza da se to dešava i na Zapadu (erotizacija) ne pomaže: i popul. kultura se na Zapadu srozala do neviđenih dubina i ja je isto tako kritikujem kao i domaću. Isto tako, ubedjena sam u njenu anti-prosvetiteljsku ulogu, bez obzira na tvoje argumente o liberalnosti JK ili Madone (uzgred, uporedjivati recepciju JK u Srbiji i Madone na Zapadu je metodološki besmisleno zbog prevelikih različitosti dvaju kultura). Na Zapadu je (ciljna) publika Britni Spirs i Tom Waitsa jednostavno klasno i socijalno različita, što se jako eksplicitno očitava i u ikonografiji iliti autfitu nižih slojeva vs. građanska omladina. Da će muzika Spirsove pomoći emancipaciji nižih slojeva, e u to zaista debelo sumnjam.
A sve to lepo stoji rečeno u The Simpsons.
Dilan Dog Dilan Dog 14:39 01.04.2008

Re: Ovakav opis

audrey
Slažem se potpuno oko tvog opisa nastanka turbo-folka nakon pada državne cenzure. Mislim da se on širio vrlo spontano, pre svega zahvaljujući spretnim kapitalistima (vlasnik Pinka) koji su jednostavno prodavali i umnožavali ono što se iole moglo prodati u to vreme. Isto tako mi se čini da je tu više politika profitirala od turbo-folka nego što je on profitirao od nje (vidi dole primer spota JK i odmah zatim nakačenog spota JUL-a).
Jedino se ne slažem sa tvojim VREDNOVANJEM ovog procesa kao modernizatorskog. Priznajem, nisam nimalo objektivna i smatram klasičnu muziku za umetnost a turbo-folk za kič, ali znam da je nekakva popularna muzika uvek neophodna. Zamenom roka/popa turbo-folkom mislim da se nivo popul. kulture estetski još jednom srozao ka vulgarnosti. Teza da se to dešava i na Zapadu (erotizacija) ne pomaže: i popul. kultura se na Zapadu srozala do neviđenih dubina i ja je isto tako kritikujem kao i domaću. Isto tako, ubedjena sam u njenu anti-prosvetiteljsku ulogu, bez obzira na tvoje argumente o liberalnosti JK ili Madone (uzgred, uporedjivati recepciju JK u Srbiji i Madone na Zapadu je metodološki besmisleno zbog prevelikih različitosti dvaju kultura). Na Zapadu je (ciljna) publika Britni Spirs i Tom Waitsa jednostavno klasno i socijalno različita, što se jako eksplicitno očitava i u ikonografiji iliti autfitu nižih slojeva vs. građanska omladina. Da će muzika Spirsove pomoći emancipaciji nižih slojeva, e u to zaista debelo sumnjam.
A sve to lepo stoji rečeno u The Simpsons.

Odri, lepo rečeno. Tako i ja nekako mislim.
BakerStreetIrregular BakerStreetIrregular 16:15 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Nekako su svi aparati Milosevicevog rezima nastali spontano: paravojne formacije, Pink, privatne banke, itd.

Ta teza o spontanosti tih mehanizama je u najmanju ruku sumnjiva.
audrey audrey 16:24 01.04.2008

Re: Ovakav opis

Ta teza o spontanosti tih mehanizama je u najmanju ruku sumnjiva.


Ne mogu, naravno, ništa da tvrdim, ali mi se čini da je turbo-folk zaista produkt ne nečije ideje već baš dizanja ruku od bilo kakve umetničke koncepcije na medijima i u javnom životu i prepuštanje mesta majstorima sa ibarske magistrale. Svakako da je Miloševiću to pogodovalo, ali mislim da bi njemu bilo sasvim svejedno da je narod slušao i indijsku muziku, samo dok je glasao za njega i ne počinjao revolucije.
Ovo nikako ne podiže estetski ili prosvetiteljski nivo te odvratne muzike.
Možda grešim, naravno.
BakerStreetIrregular BakerStreetIrregular 08:32 01.04.2008

Adorno

Žižek dovodi u pitanje i druge liberalne dogme. Posebno se fokusirao na dve - aktivizam i humanitarnizam. Prva predstavlja nalog da se nešto čini bez razmišljanja, da se naprosto dejstvuje bez odlaganja, u čemu slovenački filozof prepoznaje svojevrsnu zabranu mišljenja, prizivanje vanrednog stanja kroz realizaciju opasne parole „pređimo s reči na dela".


Cudi me da ste pomenuli Horkheimera a da u izlaganju gore navedenog niste pomenuli Adorna. Pa ovaj citat je nedvosmisleno glavna tema Adornove "Industrije kulture" (The Culture Industry). Tako da je daleko od toga da je Zizek taj koji odjednom dovodi u pitanje nesto sto je Frankfurtska Skola, a pre svega Adorno, koristila kao glavnu tezu svoje kritike kapitalizma, odnosno administracije kulture i slobodnog vremena.

Ne mislim da ova cinjenica umanjuje vrednost Zizekovog izlaganja na ovu temu, ali trebalo bi Adornu dati priznanje. Vecina ovoga o cemu Zizek prica se moze posmatrati kao ultramoderna varijanta Adornove imanentne kritike.
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:03 01.04.2008

Zanimljiv intervju sa Žižekom

Nebojsa Jovanovic Nebojsa Jovanovic 20:38 01.04.2008

Cudo nevidjeno

nsarski
Od danas, zvanicno, SZ ima moc da hoda po vodi, leci gubavce, pretvara vodu u vino i budi iz mrtvih. Ipak si se malo zaneo, ha?


Dusane Maljkovicu,

Jos nisam cuo da je SZ izlijecio kojeg gubavca, ali ti si, nesumnjivo, cudotvorac!
Na tvom blogu i oni koji su donedavno tvrdili da ce se po njihovom sudu knjizevna kritika ubuduce izucavati u okviru neurologije, pocese citirati Barthesa! Kakva lepra, kakvi bakraci - to ja zovem cudo!

Inace, Zizek bi i prodje, ali knjiga ostaje - kakav je taj prijevod Istrazivanja realnog? Je li to vec neko imao priliku citati, provjeriti?
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:18 02.04.2008

Re: Cudo nevidjeno

Čuo sam od dva izvora da prevod nije najsjajniji, ali nisam sam proverio... Mada su izvori relativno pouzdani... Hmmm, misterija jedna...
umberto umberto 11:07 02.04.2008

znas li ti Maljkovicu

da je skribomanija bolest?
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:15 02.04.2008

Re: znas li ti Maljkovicu

Ne znam. Kako se leči?
antioksidant antioksidant 13:17 02.04.2008

Re: znas li ti Maljkovicu

Dušan Maljković
Ne znam. Kako se leči?

pises sam sebi recepte i dijagnoze po ceo dan
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:25 02.04.2008

Re: znas li ti Maljkovicu

Pokušaću, ali se plašim da sam po pitanju skribomanije zreo za ozbiljan hirurški zahvat...:)
nikola svilar nikola svilar 17:22 02.04.2008

Eh...

Hvala na tekstu Dusane, procitao sam u Ninu. (Kao i sjajan sjajan tekst Zorana Živkovića o odlasku Artura Klarka) Za kriticare Nina - koji su se javili ovde zaista nemam reci. Drskost, nista vise.
Demetra takodje. Mislim kako vas nije sramota da se pojavljujete i
kontaminirate blog komentarima tipa


U svakom slucaju na ussi i nos nam izlazite vi i vas Zizek !!!


Kao malo dete.

:) Dusan ima blog, citamo ga, otvorite vi svoj pa cemo i citati i vas
o nekim "boljim", pametnijim temama ako umete.

No, vidim ovde i neke teoreticare koji bi da su pseudo-novinari.
kao pisac vidim potencijal u pisanju pa preporucujem nadležnima
(i to sve na "kukastoj" ćirilici kako ju vidi jedan dobronamerni vip "genije" par exelance)
:)

Nebojsa Jovanovic Nebojsa Jovanovic 13:18 03.04.2008

Re: Eh...

nikola svilar
kao pisac vidim potencijal u pisanju pa preporucujem nadležnima (i to sve na "kukastoj" ćirilici kako ju vidi jedan dobronamerni vip "genije" par exelance):)


"Genije" okom, Svilar skokom
:)

Hvala na slicici, vec sam je stavio na wallpaper, kao podsjecanje da kukaste misli (pisma manje vise) i dalje kruze naokolo nesmanjenom brzinom i zestinom...

Hoce li ubrzo taj roman?
Ili si ostao na skatolosko-homofobnoj p(r)ozi, poput one svoje drazesne price o Pederagu M. Aisdenkanoviču?

Da razveselimo neupucene jednim odlomcicem, cisto da osjete smek tvoje p(r)oze (citati u drustvu!):

Nikola Svilar
PRIPOVEST O MLADIĆU KOJI JE PISAO O GOVNIMA

Jednog jutra, kada se mladi gospodin Pederag M. Aisdenkanovič, čovek koji je pisao o govnima, prenuo iz nemirnih snova zatekao je sebe kako leži u svom krevetu pretvoren u jedno ogromno smrdljivo govno.

- Ahhhhh, what a fuck, cock, suck, fucking me! Ouaaa, upomoć ljudi pomagajte!!! – počeo je da viče kada je osetio da se guši u smradu koje je njegovo nepokretno telo emitovalo...

Da se razumemo, čovek od ukusa kakav je bio, on nikako nije voleo govna - prezirao ih je - ali je mnogo voleo da piše o govnima. Da se bori protiv njih i da ih ismejava na svom popularnom blogu C93. Nosio je sa sobom svoj digitalni fotoaparatić i uvek kad bi na ulici, na trgu ili u parku naišao na neko govno, konjsku balegu, izmet ili čak sićušno pseće govance – jer kao i svugde na svetu pa tako i u gradu i u zemlji u kojoj je živeo Prederag, oduvek je bilo dosta ljudi i životinja koji su voleli da javno seru gde god da stignu ne birajući mesto – fotografisao bi ga, uneo u svoj računar i pažljivo, lepo, stilski, dabome pazeći na estetiku kojoj je bio vičan - obradio u programu Photoshop – i tako pripremljene ilustracije koristio za svoje priče o govnima koje bi onda bi pisao.

A pisao je svašta.

O tome kako to govno izgleda, kakvu ima boju, da li je analizirana stolica tvrda ili meka /proliv/ - kako smrdi, kakvog je ukusa (da dobro ste čuli – čak je toliko želeo da postane kompetentan, stručan i pozvan da piše o govnima da je na licu mesta uzimao uzorke na plastičnu kaščicu iz bočice i ponekad čak i javno probavao), na koga zaudara, čije bi moglo biti – jer je mnogo je govana analizirao tokom svog dugogodišnjeg rada i slično.

Jednom rečju Pederag M. Aisdenkanovič bavio se govnima.

- Puj, tajo, aja ovde necto necto crmrdi... Kaka? – primetila je tog istog jutra mala Anja, trogodišnja ćerka njegovog prvog suseda Nikole Svilara kada su se spremali da pođu na jutarnju šetnju u Tašmajdanski park pred velelepnu crkvu Svetog Evanđeliste Marka (1932-1939) koju su davne 1932. projektovali veliki srpski arhitekti braća Krstić, Petar (izuzetan arhitekt, crtač i pedagog – poznat kao autor bogato ilustriranih knjiga „Arhitektonske konstrukcije 1“ i „Arhitektonske konstrukcije 2“) i Branko takođe profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

- Hebote, kakav smrad!!! KrATkA strofa!!! – opsovao je Svilar dok je oblačio kaput u predsoblju i upozorio svoju suprugu Sonju da ne izlazi na stubište.

(...)

Pošto je ćerku i suprugu koja je obavestila policiju ispratio do balkona, uzeo je gas masku koju je posedovao kao član rezervnog sastava vojske Srbije i hrabro izašao na stubište. Odmah je čuo zapomaganje iz susednog stana.

- Komšija pomagaj breeee Utuših se od smrada!!! – čulo se iza zatvorenih vrata.

Prišao je vratima ali nije mogao da stupi u Pederagov stan. Vrata su bila zaključana.

- Šta se dešava? Da li si dobro? Evo Sonja je zvala policiju – treba da dođu svaki čas da nas evakuišu iz zgrade. Ima da pomremo svi od ovog otrovnog plina.

- Ma nisam dobro bre, jaoo majko šta mi se ovo dešava? U govno se pretvorih, Bože pomozi mi jadnom i grešnom nisam stvarno promislio o tome kakve zlonamerne gluposti pišem na svom blogu...

Tada je Nikoli postalo jasno šta se desilo jer je znao za Pederagov blog, njegovu posvećenost tom strasnom hobiju da piše o govnima. Borbom i upornim pisanjem protiv svih govana u njihovom gradu i zemlji u kojoj su živeli – nije uticao na smanjenje tog smrada već upravo suprotno - na njegovo povećanje.

(...)

U tom trenutku na sprat na kojem su živeli stupila je specijalna jedinica opremljena neophodnom opremom (i naravno gas maskama) i provalila u stan Pederaga M. Aisdenkanoviča i ugledala stravičan prizor. Ogromatno govno čovekolikog izgleda ležalo je u krevetu u litrama proliva i vapilo za pomoć.

----------------------------------------------------------------------------------------------
etc, etc. (kome nije dovoljno, cijela prica je na profilu pisca Svilara, bujrum!)

Sta reci, nego jos jednom zamoliti C93, pardon B92 da i Nikoli Svilaru konacno dodijeli toliko prizeljkivani VIP status. Mozda tada konacno prestane o sebi pisati u trecem licu... a nakon toga ni NIN-ova nagrada vise nece biti tako nedostizna :)

selami iz Sarajeva
nikola svilar nikola svilar 15:42 03.04.2008

Re: Eh...Sta reci, nego jos jednom zamoliti C93, pardon B92 da i Nikoli Svilaru konacno dodijeli toliko prizeljkivani VIP status. Mozda tada konacno prestane o sebi pisati u trecem licu... a nakon toga ni NIN-ova nagrada vise nece biti tako nedostizna :)

selami iz Sarajeva


:)

citava prica koja je citirana ima pozadinu i govori o netoleranciji ljudi koji zagovaraju toleranciju.
na prvom mjestu kvirija koja zagovara genocidnu republiku srpsku. šta predrag zna o tome?
(par puta sam to i pisao - nemam nista protiv queerova niti gay populacije - zaista bi bilo
okej da najvise pisu o tome, iskustvima gay populacije - iskrenim zivotnim pricama, bez
pristrasnosti, bez hebene politike)

takodje, pripovest o mladicu koji je pisao o govnima (primetna parafraza kafke u prvoj recenici, osprosti franc morao sam) govori o tome da BORBOM PROTIV NEČEGA uvećavate antagonizam (što dokazuje prvo moja reakcija na tvoje zlonamjerno pisanje o nsarskom - pseudo-intervju, zatim ovaj tvoj odgovor na moje pisanje - dakle i ovaj moj odgovor na tvoju repliku). dakle, ismijavanje turbo folk zvijezda, političara i svih ostalih - doprinosi širenju zla (koje nas je na nesreću zadesilo) umjesto da se piše o dobru - mnogobrojnim dostignućima (nemoj mi reći da ih nema) bez obzira na političku pripadnost - postoji jedan čitav svet heroja, neprimjetnih kviriji (koja se uporno bavi nebitnim prolaznim nekulturnim pojavama - iskreno govoreci, u stvari ona pomaže šundu, neukusu, nekompetenciji - pa cak i kada ukucate u google da se stalno jedna te ista imena (NE ZASLUZENO) pominju, pojavljuju, isplivavaju ispod povrsine

moja misija jeste da pišem o... recimo banjalučanki gospođici taskovski... (ukucajte to prezime u google, upuceni u filmsku produkciju ce vec znati o cemu pricam) zahvaljujući njenoj inicijativi banjaluka je dobila novi festival filma... sjajnim sestrama bogavac (dobro poznati blog publici), igoru markovicu mc cut out - pogledajte youtube, o mihajlu lujaku, beogradskom arhitekti (trg krajina banja luka - skulptura sat spomenik), fusion bendu sjajnog vasila hadzimanova - koji je izdao i treci (po meni najbolji, najzreliji) album, mnogim mladim ljudima koji NE FOLIRAJU, ljudima koji RADE (zaista naglasak na rade ne trabunjaju šuplje priče - ili imaju kritizerski odnos prema svim pojavama - kao što je kod srba nažalost slučaj) dakle rade ono što najbolje znaju, ljudima koji su posvećeni, koji imaju znanje, kvalitet, kompetenciju, uglavnom ljudima koji promovisu evropske, svijetske vrijednosti i koji cine da se ne osjecamo usamljeni, izolovani, vec dio evrope, dio svijeta
(što naša sveukupna kultura i jeste)

sto se bloga tice, smatram da je ovo sjajno mjesto - prepuno divnih ljudi od kojih moze mnogo da se nauci.
ne moram nikada da dobijem svoj blog, ima nekoliko autora ovdje, ja ih zovem "dobrociniteljima" oni koji
promovisu znanje, kulturu, promisljenost, uopste jednu lijepu sliku regiona i kod njih mogu da gostujem
zahvaljujuci kvalitetu pisanja. necu da ih pominjem ucinio sam to mnogo puta.
zasluzili su moje postovanje.

uvek sam "napadao" (negativni komentari) umisljenost, drskost, nekompetenciju
ljudi koji se "prosto pojave" na listi - dodijeli im se blog - pocnu da pisu zlonamerne gluposti
tipa onog dase - zaboravio sam mu i ime -

ih, evo mene ja cu da pisem o umjetnosti - ne dopada mi se vecina tekstova koji se pisu ovdje...
bla bla bla i nista... najmanje o umjetnosti...

covjece, umij se pa sjedi i napisi nesto suvislo!

dakle, nemoj nebojsa zamjeriti ali znaj kad god budes drzak tu sam da ti kontriram.
evo u sarajevu si, napisi nesto lijepo sta se zbiva u tom divnom gradu... podjeli radost
srecu sa blogerima ovdje, ne siri zlo. (ivan straus i zlatko ugljen -
dva velika bosansko-hercegovacka arhitekta - tamo su, o njihovom radu pisem, siguran sam
da postoji mnogo ljudi iz drugih oblasti, tvoje recimo, njihovih ideja, djelovanja - najobicnijih sugradjana
koji nude nesto dobro sto treba istaci, podebljati, podvuci...)

na kraju, da ti odam tajnu - uopšte nemam nameru da pisem o nebojsi jovanovicu,
i ljudima koje sam naveo na profilu. samo sam htio da se bar malo postidite
svog ponasanja...

idem to izbrisem iz profila

nikola

p.s.

izvinjavam se domacinu dusanu maljkovicu na opsirnom trolu
Nebojsa Jovanovic Nebojsa Jovanovic 16:55 03.04.2008

Cloaca Maxima

Nikola, troldzijo nas, moglo bi biti bolno, ali dopusti mi da primijetim:
Ti ne znas da pises.
To ne znaci da ti ne znas da pises dobro, literarno, na ovaj ili onaj odredjeni nacin. To ne znaci niti to da si nepismen.

To znaci: Ti ne znas da pises.

Ne znam kako je doslo do toga, ali bozemoj. Sigurno si zavrsio neku skolu, bit ce i posla, predeverat ce se, nisi ni prvi ni posljednji. Gledaj na to pozitivno, kako ti vec volis: da znas pisati, mogao bi nesto i napisati pa zbog toga gluhoidalekobilo nastradati. I danas mnogi umiru zbog onoga sto napisu, ali jos nisam cuo da je neko umro zato sto ne zna pisati.

Nadam se da neces ovo shvatiti kao nesto maliciozno ili neutemeljno (kao kada tvoj Guru pljuje o Zizeku&Co.). Evo samo jedan mali dokaz:

nikola svilar
na prvom mjestu kvirija koja zagovara genocidnu republiku srpsku. šta predrag zna o tome?
etc. etc.

Jos nisam procitao da je neko na blogu B92 zagovarao genocidnu Republiku Srpsku.
Oni koji su je zagovarali, oni su je i napravili jos u vakat kada je blog bio science fiction.
Predrag Q. Azdejkovic?
Ne znam covjeka, citam mu tekstove, po pravilu duhovite (ali kako Nikoli Svilaru, nekome ko je sebe krstio po liku iz proze M. Pavica, objasniti pojam duhovitosti, humora?), i kladim se da on Republiku Srpsku nije zagovarao ni u kakvom obliku, ponajmanje genocidnom...

Dakle, napisati da Predrag Q. Azdejkovic zagovara genocidnu RS najobicnija je neistina, za koju samo ti znas je li posljedica tvoje zle namjere ili neposobnosti da napises suvislu recenicu. Citajuci ostatak tvoje poruke, rekao bih: i jedno i drugo.

Za vesele i nevesele vijesti iz Sarajeva, toplo preporucujem www.radiosarajevo.ba - najduhovitiji medij u Sarajevu, posebno oko podneva, kada Elvis J. Kurtovich pusta svoje omiljene ploce... eto, opet ja o toj duhovitosti, sori, Nidzo, stvarno ne znam kako bih ti to objasnio... mozda bi VIP Genije znao: garant u mozgu imamo nekakav centar ili je genetski, znas vec...
Astrid Astrid 01:35 08.04.2008

Tarantino sa prijateljima

Analiza "Titanika" je na nivou Tarantinove interpretacije "Top Gun"-a :)

Posto je ovaj blog vec otisao na trecu stranu, nema smisla da komentarisem tekst. Sem toga, povrsna sam :)

Zanima me sta mislis o "Pervert's Guide to Cinema". Zasto je izostavio Bunjuela i Cronnenberga??? Da li si zadovoljan izvedbom ili mislis da je zbog previse digresija ostavio gledaoce u nedoumici oko postojanja osnovne teze i sveo film samo na skup "zanimljivih interpretacija", od kojih su neke, evidentno, nategnute, ne bi li se uklopile u njegovu teoriju?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana