Društvo| Mediji| Nauka

Ratni planovi

expolicajac RSS / 21.09.2016. u 12:41
rat-vojnik.jpg
Ta famozna feč „Ratni planovi“, kojom tabloidna štampa i kvazi analitičari svih vrsta već danima podižu „temperaturu“ umornom i napaćenom narodu, stvaraju utisak da je RAT „ono što se maže na hleb“. Problem je mnogo ozbiljan da bi se površno, bahato i nadmeno iz kožnih fotelja, a zarad samo ličnih interesa, prosipala pamet i širila iluzija moći. Zato sam se i upustio u „avanturu“ da vam u okviru zakonskih ovlašćenja i bez bilo kakve političke pozadine prikažem osnovne okvire toga što oni nazivaju „ratnim planovima“
Ratni plan je samo jedan deo sveobuhvatnog procesa koji se jedinstvenim imenom zove „PROCENA VOJNIH, EKONOMSKIH I DRUGIH USLOVA ZA SLUČAJ AGRESIJE“. Svaka država ima zakonskom regulativom propisane postupke i nosioce zadužene za obavljanje ove aktivnosti.
Procenom se bliže sagledavaju i procenjuju sledeći elementi: vojna procena, bezbednosna procena, procena uslova i mogućnosti za organizovanje i rad organa Republike, procena uslova i mogućnosti izvršenja mobilizacije, procena uslova i mogućnosti organizacije i funkcionisanja veza i kriptozaštite, procena mogućnosti, organizacije i funkcionisanja sistema osmatranja i obaveštavanja, procena ugroženosti i mogućnosti za zaštitu i spasavanje, procena uslova i mogućnosti funkcionisanja privrednih delatnosti i delatnosti javnih službi.
1. Vojnom procenom se na osnovu raspoloživih podataka naročito procenjuju: vrste i način napada agresora, ciljevi, snage i mogućnosti agresora; osnovni pravci i objekti dejstva; moguće posledice, koje se mogu očekivati; sopstveni ljudski i materijalni potencijali i mogućnosti za odbranu i druga pitanja za planiranja mera odbrane.
Prilikom izrade ove procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa nadležnim organima oružanih snaga.
2. Bezbednosnom procenom se naročito procenjuju: ugroženost državnih organa, preduzeća, drugih organizacija i građana; mogućnost zaštite od obaveštajne aktivnosti i delovanja neprijatelja; zaštićenost državnih organa, preduzeća, drugih organizacija i objekata od posebnog značaja za odbranu i mere suprotstavljanja; snage, sredstva i osposobljenost organa bezbednosti za izvršavanje zadataka.
Ovaj deo procene izrađuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa  Ministarstvom odbrane.
3. Procenom uslova i mogućnosti za organizovanje i rad organa Republike naročito se procenjuju: uslovi i mogućnosti organizacije i rada organa i organizacija Republike, a posebno na ratnim lokacijama i na privremeno-zaposednutoj teritoriji.
Pri izradi ovog dela procene Ministarstvo odbrane ostvaruje neposrednu saradnju sa Ministarstvom pravde i drugim ministarstvima.
4. Procenom uslova i mogućnosti izvršenja mobilizacije procenjuje se na osnovu specifičnosti konkretnih organa i organizacija, organizacije materijalno-tehničkih i drugih uslova naročito: uslovi u kojima se vrši mobilizacija u slučaju neposredne ratne opasnosti i iznenadne agresije organa i organizacija Republike; geografski i meteorološki uslovi; uticaj i delovanje neprijatelja; vreme potrebno za izvršenje mobilizacije; mobilizacijske lokacije; mesta i zborišta; materijalno, zdravstveno i drugo obezbeđenje mobilizacije.
U pripremi ovog dela procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa nadležnim organima Republike.
5. Procenom uslova i mogućnosti organizacije i funkcionisanja veza i kriptozaštite naročito se sagledava: uticaj dejstva agresora na organizaciju i mogućnosti održavanja veza; korišćenje sistema i sredstava veza PTT i drugih imalaca; način organizacije veza rukovođenja i kriptografske zaštite u različitim varijantama ratnih dejstava, a posebno u uslovima elektronskih dejstava i u uslovima privremeno-zaposednute teritorije.
U pripremi ovog dela procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Javnim preduzećem PTT saobraćaja "Srbija" i drugim nadležnim organima i organizacijama u Republici.
6. Procena mogućnosti, organizacije i funkcionisanja sistema osmatranja i obaveštavanja naročito se procenjuju: uticaj veličine teritorije i reljefa zemljišta; geografski položaj; udaljenost aerodroma agresora sa kojih se očekuju dejstva; broj i vrste vazduhoplova koji se mogu očekivati; objekti verovatnog dejstva avijacije i rejoni moguće upotrebe vazdušnih desanata; opasnosti od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih većih opasnosti; mogućnost uključivanja preduzeća i drugih organizacija i organa koji se u okviru svoje redovne delatnosti bave osmatranjem i utvrđivanjem pojava od značaja za odbranu; mogućnost povezivanja elemenata sistema osmatranja i obaveštavanja sa elementima osmatranja i obaveštavanja oružanih snaga i razmene podataka sa njima; funkcionisanje sistema osmatranja i obaveštavanja u uslovima privremeno-zaposednute teritorije.
U pripremi ovog dela procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa komandama i štabovima oružanih snaga.
7. Procena ugroženosti i mogućnosti za zaštitu i spasavanje sadrži:
a) procenu ugroženosti i povredljivosti od ratnih dejstava, koja, naročito sadrži: položaj, karakteristike i ugroženost pojedinih delova i ukupne teritorije; objekte od posebnog značaja na teritoriji koji bi mogli biti ugroženi dejstvom agresora; povredljivost teritorije u odnosu na demografske karakteristike, uticaj prirodnih uslova, tehnički sadržaj urbanih struktura; posledice dejstava i razaranja; gubitke u ljudstvu i materijalnim dobrima.
b) procenu potreba i mogućnosti za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, kojom se naročito, procenjuje: osposobljenost i mogućnost za organizovanje lične i uzajamne zaštite u naseljima i preduzećima i drugim organizacijama (samo za opštinu); potrebe i mogućnosti za organizovanje i funkcionisanje mera zaštite i spasavanja; potrebe i mogućnost za organizovanje jedinica civilne zaštite, operativno-stručnog organa za rukovođenje akcijama zaštite i spasavanja; potrebe i mogućnost za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja od strane preduzeća i drugih organizacija i službi opremljenih i osposobljenih za zaštitu i spasavanje.
Procena ugroženosti i mogućnosti za zaštitu i spasavanje, čini osnovu za razradu dokumenata plana civilne zaštite Republike, opština, naselja i preduzeća i drugih organizacija.
Republički štab civilne zaštite izrađuje procenu za Republiku i izvode iz te procene dostavlja okružnim štabovima civilne zaštite, koji izvode iz svoje procene dostavljaju opštinskim štabovima civilne zaštite na svojim područjima. Opštinski štabovi civilne zaštite, na osnovu dobijenih izvoda, razrađuju procene opštine i, zajedno sa štabovima civilne zaštite naselja, odnosno sa poverenicima u manjim naseljima, izrađuju procenu za svako naselje na teritoriji svoje opštine. Opštinski štabovi civilne zaštite dostavljaju izvode iz procene opštine i svim preduzećima i drugim organizacijama koja su u obavezi da na osnovu ovog izvoda izrade svoje planove civilne zaštite.
U pripremi ovog dela procene Republički štab okružni i opštinski štabovi civilne zaštite sarađuju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i preduzećima i drugim organizacijama.
8. Procenom uslova i mogućnosti funkcionisanja privrednih delatnosti i delatnosti javnih službi naročito se procenjuju: uticaj agresora na funkcionisanje privrede i društvenih delatnosti u ratu; karakteristike privrede i društvenih delatnosti po oblastima i značajnim granama, sa mogućnošću proizvodnje i pružanja usluga u ratu; procenu bitnih elemenata koji uslovljavaju funkcionisanje u ratu; mogućnost za obezbeđenje radnika za obavljanje delatnosti u ratu; druge elemente značajne i specifične za funkcionisanje u ratu (izmeštanje delova kapaciteta i robnih fondova, onesposobljavanje objekata kapaciteta).
U izradi ovog dela procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa nadležnim ministarstvima u oblasti privrednih delatnosti i delatnosti javnih službi.
9. Za sve delove procene organi koji ih pripremaju izrađuju i kratke zaključke, koji naročito treba da obuhvate težišne objekte dejstva agresora; moguće posledice i gubitke; sopstvene snage i sredstva suprotstavljanja dejstvima agresora(ukupne mogućnosti).
Ti tabloidni analitičari bi trebalo da se upoznaju sa svim ovim elementima pa tek onda donose olako izrečene procene o tome ko i koliko je spreman za rat. Naravno da je to za njih nepremostivi intelektualni napor, tako da ne očekujem neku značajniju promenu u upotrebi te reči „Ratni plan“.Komentari (282)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

hoochie coochie man hoochie coochie man 22:13 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod


Bolje bi prošli da su navatali za predsednika nekog Meksikanca koji je uspeo da im se provuče ispod onog zida.

Meni samo žao onih silnih panegirika Obami, bio sam ubeđen da će da obori OR u plivanju, stigne na Mars, pronađe izvore besplatne energije i nov recept za vrhunski sos za špagete.


Izgleda da je ta država ili toliko pukla ili toliko napredovala da je svejedno ko će biti predsednik.
Što da ne i Hilari, što da ne i Tramp, ili neki Meksikanac koji im je (opet) promakao.

Ovo što Tramp priča može da bude primamljivo makar što se tiče spoljne politike Amerike, ozbiljnog razgovora sa Rusijom, uz uvažavanje interesa ijednih i drugih, ali ne i natezanja čiji je veći.
Makar sam ja tako shvatio njegove stavove.
Ali nešto slično je pričao i Obama, povlačenje fokusa Američke politike u ameripku državu, priča o povlačenju vojske, o zdravstvu kao centralnoj temi, a onda dođe u oralni (tako bi?) kabinet, i sve se nastavlja po starom.
Što bi sad bilo drugačije?

Tako da mi se čini da stvarno postoje neke ujke koji odlučuju kakva će politika biti, a predsednik i izbori su tu samo da kao zabava za mase.
Pa tako ujke odluče da narodu daju crnca, posle će ženu, pa možda pedera, pa možda i Meksikanca.
Narod voli, oni glume ravnopravnost, a ustvari im je svejedno.

freehand freehand 22:17 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

gedza.73
Pa uspeo je da dobije Nobela za kevemi. Šta ćeš više?

Realno je i zaslužio. Malo su razbucali Bliski istok, malo Ukrajinu a realno su mogli da biju još par zemalja. Samo to suzdržavanje vredi bar dva Nobela za mir.

Dobro, sve će to da nadoknadi blagorodna Hilari

Realno je on Nobela dobio na dođemti. Posle je kao čovek od reči sve odradio i opravdao, naravno.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:17 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Ma, bre, huči, nemoj da se nerviraš, malo se nadgornjavamo ovde po običaju.


Ebeš to nedgornajvanje bez nerviranja :)
Kad se neko iznervira to znači da čita i razmišlja o onome što je napisao onaj ko ga je iznervirao.
A nerviranje je, naravno, samo ono ovdašnje, blogovsko, ništa strašno i bez posledica :)
srdjan.pajic srdjan.pajic 22:18 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

alselone
Ma glup ti je bi primer, to sam hteo da ti kažem, mogao si i boljeg da se setiš.


Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.


E, da ga jebem ako si tu video primer podivljalog američkog nacionalizma. Sad svaki indus, meksikanac ili kinez ovde, kad popije to pivo, oseti naki naboj i želju da se tuče i kolje sa komšijama oko pola šljivika, zamrzivača i šporeta.
G.Cross G.Cross 22:20 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

alselone
Ti, dečko, prvo da odslužiš vojni rok kao muškarac: da naučiš da iskopavaš aplasmane za topove, i ukopavaš nagazne mine, i klozeta zapušenih šinjelima da se načistiš, kreveta da zategneš, strojevog koraka da izudaraš, pa se onda javi ovde da pričaš o temama za odrasle.


E, je l' znaš da Badvajzer menja ime svog poznatog piva iz Bud u America? U kakvoj ti nacionalističkoj tvorevini živiš, to je piš živi. Mi smo Skandinavija za vas.


Pravi Budweiser se pravi samo u Ceskim Budjevicama od 1245 godine. (Pre kosovske bitke)
Zato oni iz Anheuser-Busch moraji da menjaju ime.

Anheuser–Busch has been involved in a trademark dispute with European beer companies, in particular the Budweiser Budvar Brewery of České Budějovice, Czech Republic, over the trademark rights to the name "Budweiser". Beer has been brewed in České Budějovice (known as Budweis in German) since it was founded by king Ottokar II of Bohemia in 1245. The name Budweiser is a derivative adjective, meaning "of Budweis". In 1876, Adolphus Busch and his friend Carl Conrad, a liquor importer, developed a "Bohemian-style" lager, inspired after a trip to the region.

In the European Union, excluding the United Kingdom, Republic of Ireland, Finland and Spain, the American beer is marketed as Bud, as the Budweiser trademark name is owned solely by the Czech beer maker, Budweiser Budvar.[3][4]
freehand freehand 22:23 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

srdjan.pajic
alselone
Ma glup ti je bi primer, to sam hteo da ti kažem, mogao si i boljeg da se setiš.


Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.


E, da ga jebem ako si tu video primer podivljalog američkog nacionalizma. Sad svaki indus, meksikanac ili kinez ovde, kad popije to pivo, oseti naki naboj i želju da se tuče i kolje sa komšijama oko pola šljivika, zamrzivača i šporeta.

A šta su ovi pili i oko čega se svađaju?

srdjan.pajic srdjan.pajic 22:26 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

alselone
Nisi ti meni ništa kriv, ja sam samo pitao šta je vama Hilari skrivila, da je ovoliko mrzite?


Šta je tebi toliko dobro uradila, da je toliko voliš?


Ja sam prvi pitao!

Meni Hilari nije ništa uradila, jer nije još bila u poziciji. Tek treba da dođe do toga, onda ću videti da li sam se zajebao u proceni ili ne. A to da je volim si ti, po običaju učitao, no, pretpostavljam da nema svrhe da se od toga branim. Ne bi trebalo da se glasa za političare na osnovu ljubavi, nego na osnovu toga šta se od njega/nje očekuje. Eto, ja od Hilari i njene administracije, između ostalog, očekujem da vas, tu na Balkanu, ne pusti da se između sebe opet poubijate.
gedza.73 gedza.73 22:26 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod


Ovako divnog čoveka ste našli da opanjkavate.
Šta li sanja?Više od 14.700 dece ubijeno je u ratu u Siriji od 2011. godine, navodi Sirijska opservatorija za ljudska prava

U Siriji je od početka rata rođeno oko 3,7 miliona dece, navodi Unicef i ističe da “ta deca ne znaju šta je normalna svakodnevica, bez pucanja, udara granata, straha i bežanja u skloništa”.

hoochie coochie man hoochie coochie man 22:30 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Eto, ja od Hilari i njene administracije, između ostalog, očekujem da vas, tu na Balkanu, ne pusti da se između sebe opet poubijate.


Nego će ona to umesto nas.
srdjan.pajic srdjan.pajic 22:31 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

gedza.73

Ovako divnog čoveka ste našli da opanjkavate.
Šta li sanja?Više od 14.700 dece ubijeno je u ratu u Siriji od 2011. godine, navodi Sirijska opservatorija za ljudska prava

U Siriji je od početka rata rođeno oko 3,7 miliona dece, navodi Unicef i ističe da “ta deca ne znaju šta je normalna svakodnevica, bez pucanja, udara granata, straha i bežanja u skloništa”.Nisam ni očekivao da ćeš da okačiš Putinovu sliku, pa evo: šta li ovaj tek sanja?


gedza.73 gedza.73 22:31 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Eto, ja od Hilari i njene administracije, između ostalog, očekujem da vas, tu na Balkanu, ne pusti da se između sebe opet poubijate.

Ih, sad. 'de je ona, i ta njena pismejker administracija, bila krajem osamdesetih?
Ah, da, organizovali su Balkanijadu, doturali oružje, postavljali figurice i žrtvovali pijune.
freehand freehand 22:36 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

gedza.73
Eto, ja od Hilari i njene administracije, između ostalog, očekujem da vas, tu na Balkanu, ne pusti da se između sebe opet poubijate.

Ih, sad. 'de je ona, i ta njena pismejker administracija, bila krajem osamdesetih?
Ah, da, organizovali su Balkanijadu, doturali oružje, postavljali figurice i žrtvovali pijune.

Ovaj... Da nije ona bila i Obamina desna ruka?
srdjan.pajic srdjan.pajic 22:36 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

hoochie coochie man
Eto, ja od Hilari i njene administracije, između ostalog, očekujem da vas, tu na Balkanu, ne pusti da se između sebe opet poubijate.


Nego će ona to umesto nas.


Ja sam tu veći optimista, iz iskustva: eto već 20+ godina vlada kakav takav mir. Seru političari sve vreme, na svim stranama, nacionalisti terciraju, ali oružje miruje. Mislim da će, uz nadzor, tako i da ostane.
gedza.73 gedza.73 22:39 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Nisam ni očekivao da ćeš da okačiš Putinovu sliku, pa evo: šta li ovaj tek sanja?A? Sine, al' bi oduvao na američkim izborima Hilari i Donalda.

Pravi izvorni američki mountain man, a ne kao ove sisice što padaju u nesvest od manje prehlade.
Aj kaži pošteno. U koga bi imao veće poverenje kad bi te napala puma? U Putina ili ova dva fensi zevzeka?
milisav68 milisav68 22:40 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

alselone
Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.

Nije to ništa novo.New York 1937.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:40 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Ja sam tu veći optimista, iz iskustva: eto već 20+ godina vlada kakav takav mir. Seru političari sve vreme, na svim stranama, nacionalisti terciramu, ali oružje miruje. Mislim da će, uz nadzor, tako i da ostane.


Aha, ti u ubijanje računaš samo kad se međusobno rokamo, od toga jeste prošlo dvadeset plus, od onoga Američkog ubijanja nije toliko prošlo, ili ti to ne računaš u ubijanje?

Ne znam stvarno Srki koji te đavo tera da o Klintonovima govoriš kao o nekome ko se brine za dobro Balkana, posebno Srbije.
Malo je neukusno jbg.
alselone alselone 22:46 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Eto, ja od Hilari i njene administracije, između ostalog, očekujem da vas, tu na Balkanu, ne pusti da se između sebe opet poubijate.


Kojom logickom operacijom to ocekujes od nje? Ocekivanja su ti genijalna. Pa ta baba ne samo da ce da nastavi tu gomilu ratova koju paralelno vodite evo vec 16 godina nego ce i nove da zapocne. A ti je gledas kao golubicu mira. Stvarno ne kontam.
blogovatelj blogovatelj 22:48 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Vama treba neki kauboj što je prod'o stoku, našao zlato, napio se, 'vata ženske po salunu, sve spicka na karte, pobije se, izbace ga u valov vode a ujutru se probudi kaljav, mamuran i švorc. Pa ukrug. Do sledećeg morgidža i bankrota.


Tramp izabrao da mu ministar poljoprivrede bude lik koji je bio prvak Amerike u hvatanju i vezivanju teleta u američkoj rodeo ligi.
Upoznajte Sida Milera.
PS.

Molim obratiti pažnju na svaki detalj fotografije. Perjanica, preparirana puma, kolt značka za reverom...
srdjan.pajic srdjan.pajic 22:49 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Pravi izvorni američki mountain man, a ne kao ove sisice što se padaju u nesvest od manje prehlade.


Sisica je, bre, baba od dvesta godina.

Ne znam šta da ti kažem za Putina, izgleda da ne delimo ista estetska merila, iako potpuno poštujem tvoju slobodu izboragedza.73 gedza.73 22:51 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

A pazi pištoljče na reveru. Baš koloritni primerci na izborima u USA.
Da ih neko ne zajebava, tajno snima komediju?
jel' ono u pozadini puma?
Ako jeste ja mislim da imamo jednog blogera prebega i glasača manje za Hilari.

edit
Ne znam šta da ti kažem za Putina, izgleda da ne delimo ista estetska merila

BU!!!

maksa83 maksa83 22:56 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Tramp izabrao da mu ministar poljoprivrede bude lik koji je bio prvak Amerike u hvatanju i vezivanju teleta u američkoj rodeo ligi.
Upoznajte Sida Milera.

Je l' ovog indijanca pored preparirane pume sam ulovio ili mu pradeda ostavio?
blogovatelj blogovatelj 23:00 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

E, je l' znaš da Badvajzer menja ime svog poznatog piva iz Bud u America?


Ne može američko pivo sa ukradenom licencom da se zove po češkom mestu. Mora ili America, ili Freedom ili Libety. Zna se šta su prava američka imena.
freehand freehand 23:01 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

maksa83
Tramp izabrao da mu ministar poljoprivrede bude lik koji je bio prvak Amerike u hvatanju i vezivanju teleta u američkoj rodeo ligi.
Upoznajte Sida Milera.

Je l' ovog indijanca pored preparirane pume sam ulovio ili mu pradeda ostavio?

Dakota pipeline suvenir, 3.99 zajedno sa skalpom.
Ima varijanta ispod tezge da sam uloviš, al to je skuplje.
alselone alselone 23:02 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Je l' ovog indijanca pored preparirane pume sam ulovio ili mu pradeda ostavio?


A je l' vidite koje odvrate face i grimase svi oni prave, da se smrznes. Tu je Kilari apsolutni sampion.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:02 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Ne znam šta da ti kažem za PutinaSrđan Fuchs Srđan Fuchs 23:02 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

elem, Srke, kome ćete ako ne svojoj najiskrenijoj saveznici,
ali ovog puta izgleda real.

danas su se videli, a Obi je iskazao očiti prezir Bibiju nakon handshake-a.

Bibi priča posle u UN-u da zove Palestince u Parlament - tako je počelo i povlačenje sa Sinaja, a ovde u medijima on, Bibi, hej, kaže da ćemo naredne, 2017. gledati možda kraj najnepravednije i najduže okupacije u novijoj istoriji - u UN-u je rekao da se neće odreći prava da budemo Jewish State, ništa Jerusalim i slično, već samo Jewish State. inače, ovde na terenu je zaokružena granica, tj. gotova je.

'rani sinove, i spremaj nam dronove, dolazi NATO u Palestinu!

nego, klasični hejterski sajtić, potpuno jednostran, ova electronicintifada, stvarno si drugoamerikanac, kako možeš da čitaš ova komunjarska sranja. mada, daje par uvida, ko će sročiti lepo ako ne brat hejter:

Obama package would see US military aid jump to more than $40 billion over the 10-year period beginning in 2018

Israel is free to spend about a billion dollars each year subsidizing its own arms makers and research,

екстра-паметно, извучем ти лову а радим независно истраживање

“perhaps we will not manage to come to an agreement with this administration and will need to come to an agreement with the next administration.”

When these clash – as in the case of the ongoing US rapprochement with Iran – the US establishment, even Obama, has no problem defying the lobby.

значи, насупрот ономе што маса кењатора прича, а што су ружна подметања, а да је Обама искрен пријатељ Израела - не и Нетанјахуа, али није Нетанјаху Израел, и ничија није вечно горело па неће ни Бибијева - сам имао прилику да се уверим и лично када је са великим ентузијазмом и смиреношћу говорио на некој студентској конвенцији младим Израелцима и изазвао велике симпатије код нових покољења.

alselone alselone 23:03 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Ne može američko pivo sa ukradenom licencom da se zove po češkom mestu. Mora ili America, ili Freedom ili Libety. Zna se šta su prava američka imena.


Nisam znao za tu pricu sto je GC okacio. Ali, da, mora neko napaljenicko ime, da se masa nalozi, stavi zastave na kucu i bumper stickere.
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:03 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Kojom logickom operacijom to ocekujes od nje? Ocekivanja su ti genijalna. Pa ta baba ne samo da ce da nastavi tu gomilu ratova koju paralelno vodite evo vec 16 godina nego ce i nove da zapocne. A ti je gledas kao golubicu mira. Stvarno ne kontam.


Neće, bre, alse, nemoj da se sekiraš. Ne vodimo mi nijedan rat trenutno, malo iz daleka pomažemo ovim pobunjenicima u Siriji, ko i Putin ovim njegovim kasapinima sa druge strane, iz Afganistana se povlačimo, spustimo po neki helfajer teroristi u spavaću sobu tu i tamo, i to je to.

A šta ćeš ti, jadan, ako Tramp pobedi, pa krene da razjebava sav taj autsorsing od koga živiš, nećeš više ni turističku vizu moći da dobiješ zbog mogućnosti da poželiš ovde ilegalno da ostaneš, a kamo li da ostvariš svoje dječačke snove, da radiš u Top Gun-u.
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:07 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

nego, klasični hejterski sajtić, potpuno jednostran, ova electronicintifada, stvarno si drugoamerikanac, kako možeš da čitaš ova komunjarska sranja. mada, daje par uvida, ko će sročiti lepo ako ne brat hejter:

Obama package would see US military aid jump to more than $40 billion over the 10-year period beginning in 2018


E, ne čitam, keve mi, slučajno sam naleteo baš na ovaj sajt, vest je juče bila na NPR-u, i to onako usput, između vremenske prognose i izveštaja sa berze, slušao u kolima, ali me mrzelo da kopam link, ovo bilo prvo što je našao gugl (valjda što me AI ima u memoriji pamćenja pribeleženog kao drugosrbijanca, pa je prilagodila pogotke tom uzrastu i mentalnom sklopu).

gedza.73 gedza.73 23:07 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

malo iz daleka pomažemo ovim pobunjenicima u Siriji, ko i Putin ovim njegovim kasapinima

blogovatelj blogovatelj 23:08 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

ili mu pradeda ostavio?


Prađed odstrelio.
alselone alselone 23:08 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Neće, bre, alse, nemoj da se sekiraš. Ne vodimo mi nijedan rat trenutno, malo iz daleka pomažemo ovim pobunjenicima u Siriji, ko i Putin ovim njegovim kasapinima sa druge strane, iz Afganistana se povlačimo, spustimo po neki helfajer teroristi u spavaću sobu tu i tamo, i to je to.


Malo si kontradiktoran. Gle, samo od 2010. gde ste sve bili "aktivni".
1. Jemen
2. Irak
3. Libija
4. Pakistan
5. Somalija
6. Uganda
7. Jordan
8. Sirija

I tako dalje. Pogedaj ovaj clanak. Verujem da vise od pola nisi ni znao.


A šta ćeš ti, jadan, ako Tramp pobedi, pa krene da razjebava sav taj autsorsing od koga živiš, nećeš više ni turističku vizu moći da dobiješ zbog mogućnosti da poželiš ovde ilegalno da ostaneš, a kamo li da ostvariš svoje dječačke snove, da radiš u Top Gun-u.

Bas su te naplasile te zle novine. Nece to tako biti, da ti cika alse kaze.
alselone alselone 23:09 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

gedza.73
malo iz daleka pomažemo ovim pobunjenicima u Siriji, ko i Putin ovim njegovim kasapinima
Goran Matic, Ivan Markovic stajl.
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:15 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

E, ljudi, aj vi nastavite bez mene polako, ja nešto moram na krov da zakrpim dimnjak. Nadam se da nisam nikog uvredio tokom ove plodne diskusije i razmene argumenata i udaraca, ili previše nasekirao kao hučija, koji je morao da ide da se pukne ekstra dozom round-up-a, u svakom slučaju ne zamerite
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:16 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

oji je morao da ide da se pukne ekstra dozom round-up-a


Probaj, radi :)
gedza.73 gedza.73 23:19 22.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Goran Matic, Ivan Markovic stajl.

Ima štofa. Biće Jenki od njega.

srdjan.pajic
ja nešto moram na krov da zakrpim dimnjak.


Evo ti i malo muzike da ti lepše prođe vreme,

emsiemsi emsiemsi 05:22 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

srdjan.pajic
E, ljudi, aj vi nastavite bez mene polako, ja nešto moram na krov da zakrpim dimnjak. Nadam se da nisam nikog uvredio tokom ove plodne diskusije i razmene argumenata i udaraca, ili previše nasekirao kao hučija, koji je morao da ide da se pukne ekstra dozom round-up-a, u svakom slučaju ne zamerite

Ма не замерамо !
Знамо ми да нема Американца до натурализованога.
vcucko vcucko 06:44 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

srdjan.pajic
Kojom logickom operacijom to ocekujes od nje? Ocekivanja su ti genijalna. Pa ta baba ne samo da ce da nastavi tu gomilu ratova koju paralelno vodite evo vec 16 godina nego ce i nove da zapocne. A ti je gledas kao golubicu mira. Stvarno ne kontam.


Neće, bre, alse, nemoj da se sekiraš. Ne vodimo mi nijedan rat trenutno, malo iz daleka pomažemo ovim pobunjenicima u Siriji, ko i Putin ovim njegovim kasapinima sa druge strane, iz Afganistana se povlačimo, spustimo po neki helfajer teroristi u spavaću sobu tu i tamo, i to je to.

A šta ćeš ti, jadan, ako Tramp pobedi, pa krene da razjebava sav taj autsorsing od koga živiš, nećeš više ni turističku vizu moći da dobiješ zbog mogućnosti da poželiš ovde ilegalno da ostaneš, a kamo li da ostvariš svoje dječačke snove, da radiš u Top Gun-u.

Za boldovano samo pogledaj ove dve slike, čisto da se vidi ko koga podržava.
Naši:

Vaši (tzv. Al-Nousra Front):

Ovim završava svaka priča.
predatortz predatortz 07:11 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

alselone
Ma glup ti je bi primer, to sam hteo da ti kažem, mogao si i boljeg da se setiš.


Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.


Meni je uvek otužno bilo to kad neko naš iz US of A napada Srbe za nacionalizam, a puši priču da se američki interes brani u Siriji, Iraku, Afganistanu... i slepo veruje da te intervencije ljudima donose slobodu i prosperitet.

b92fmember b92fmember 08:34 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

milisav68
alselone
Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.

Nije to ništa novo.New York 1937.


A tek ovo:


Srbija 313.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 09:48 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

karabasbarabas

Ovo nije montaza ni loop, zena je dobila napad usred pitanja novinara.


Uzmimo stvar globalno, eto ovaj gore citirani najbooljše pokazuje da ako u nečem ne zaostajemo za Amerima to je zasigurno količina (procentualna ;> ) morona u populaciji.
freehand freehand 09:51 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

b92fmember
milisav68
alselone
Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.

Nije to ništa novo.New York 1937.


A tek ovo:


Srbija 313.

Simbol na cepelinu je simbol nacizma. Simbol na mozaiku 313. godine imao je sasvim i potpuno drugo značenje.
Kao zvezde na vijetnamskoj, jugoslovenskoj i američkoj zastavi.
svarog svarog 13:13 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.


Ma to nije ništa. Ta boles njih drma odavno FREEDOM FRIES
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 14:21 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Simbol na cepelinu je simbol nacizma. Simbol na mozaiku 313. godine imao je sasvim i potpuno drugo značenje.
Kao zvezde na vijetnamskoj, jugoslovenskoj i američkoj zastavi.Dobro, to 313, dakako, ali "ono" na cepelinu (koje je nadhanuti "kubista" priložio kao "dokaz" američkog "nacionalizma" je od 1935. pa i te 1937.g. bila zvanična zastava države Nemačke, pa te godine nije bio simbol "nacizma", pa čak ni nacional socijalističke vladajuće partije u Nemačkoj, nego simbol Nemačke države (a tek onda šta god da su oni u njoj pod tim simbolom podrazumevali, Istočni misticizam, ubermenševe, pohovane pihtije...).

A i mimo simbolike, "kubistička" ☻ je mnogo ta logika kojom je sletanje / uzletanje nemačkog cepelina u /iz ... dokaz ičega drugog osim da su cepelini leteli i da je New York imao vazdušnu luku ;>
gedza.73 gedza.73 14:53 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvodХитлеров антисемитизам, којим је прожет његов „теоријски” рад „Мајн Кампф”, преузет је од америчког индустријалца Хенрија Форда. Фирер је и сам истакао „снажан утицај” који је на њега имала књига „Делатност Јевреја у САД”


Fordov ogranak u Nemačkoj koristio je radnu snagu iz koncentracionih logora, a čak i opremao nemačku vojsku za ratne pohode. Neki američki Fordovi menadžeri koji su se u to vreme nalazili u Nemačkoj su pristajali na ovu vojnu proizvodnju, dok je Fordovim fabrikama na američkom tlu ona bila zabranjena od strane predsednika Ruzvelta.

Iako su Fordovi advokati decenijama pokušavali da „odvoje” nemački i američki Ford, podrivala ih je činjenica da je američki Ford od nemačke filijale zarađivao čak 600 hiljada dolara godišnje.
freehand freehand 16:48 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

A i mimo simbolike, "kubistička" ☻ je mnogo ta logika kojom je sletanje / uzletanje nemačkog cepelina u /iz ... dokaz ičega drugog osim da su cepelini leteli i da je New York imao vazdušnu luku ;>

Ovo ima smisla i ok je. Ali svastika je postala simbol Nemačke - nacističlke Nemačke od '33 - upravo kad je fon Hindenburg konačno bio prisiljen da Hitleru za narednih 12 godina preda mandat i Nemačku na upravljanje, na njegovu i nesreću čitavog čovečanstva. A taj hakenkrojc simbol je tog pokreta od početka. I pod njim su se odigrali najveći užasi.
stefan.hauzer stefan.hauzer 18:24 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Tramp izabrao da mu ministar poljoprivrede bude lik koji je bio prvak Amerike u hvatanju i vezivanju teleta u američkoj rodeo ligi.

Pre neki dan gledam odličan intervju sa Majklom Kaningemom, američkim piscem, koji kaže, kako mu u pisanju kod američkih pisaca smeta apsolutni nedostatak politike. Kada ga je voditeljka u pitala - a što? On jednostavno kaže, kako to daje privid; da je, tamo kod Pajiča, sve dobro, a nije. Jer su zemlja u kojoj postoji mogućnost da Donald Tramp postane predsednik; tj. ubeđeni su kako su SAD postavljene na autopilota i da je nebitno ko vodi zemlju. S druge strane navodi, kako se kod istočnoevropskih pisaca, politika provlači non-stop. Valjda ne zna, da su kod nas karikature poput Donalda Trampa, i pored toga, predsednici.
srdjan.pajic srdjan.pajic 19:14 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

predatortz
alselone
Ma glup ti je bi primer, to sam hteo da ti kažem, mogao si i boljeg da se setiš.


Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.


Meni je uvek otužno bilo to kad neko naš iz US of A napada Srbe za nacionalizam, a puši priču da se američki interes brani u Siriji, Iraku, Afganistanu... i slepo veruje da te intervencije ljudima donose slobodu i prosperitet.Jebote, ja vam ovde dajem (besplatno) uputstvo za upotrebu Klintonovih, znači: ne kolji komšiju, ne snajperiši mu grad, ne tenkom na kuću, pragom na štalu, frižider se kupuje u robnoj kući a ne krade u proteranog komšije kući, ali vi ne prestajete da kenjate i lupetate. Posle će vam opet avo biti kriv. Da, i Cimerman.

(ovo samo da javim da sam sišao sa krova, da se ne sekira huči što se ne javljam: ploča na dimnjaku je zakrpljena, usput popravljene još neke manje rupe i sve izgitovano kako treba, ostalo samo da se isprska sealantom i spremno je za novu zimu).

mariopan mariopan 19:37 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Molim obratiti pažnju na svaki detalj fotografije. Perjanica, preparirana puma, kolt značka za reverom...


To je on sve odstrelio, uključujući i poglavicu čija je perjanica bila.
maksa83 maksa83 19:59 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Jebote, ja vam ovde dajem (besplatno) uputstvo za upotrebu Klintonovih, znači: ne kolji komšiju,

A, a, a, a, a... po Klinton kanonu komšiju možeš da kolješ, ako prethodno pitaš za dozvolu. Štaviše, ako si pametan nećeš da ga kolješ, nego ga lepo istranžiraš i preprodaš u delovima, i onda zauzvrat Klintonima daš ulicu u Prištini (manje bitno) i bazu u Uroševcu (više bitno). Podmiriš i Veslija Klarka tako što firmi u kojoj je on čermen daš tapiju na kopanje uglja. Neko dobio bazu, neko ulicu, neko ugalj, neko bubreg. Jebotebog, idila.
anfieldroad anfieldroad 20:03 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod


Igra:

Šta mislite, kako bi svet izgledao da je vojno najjača supesila na planeti- Srbija ?

A) raj na zemlji
B) isto kao i sad
C) pećine i toljage


Kad se oko ovog barem donekle složimo, ajd da vidimo onda i ove realne igrače (Botvinik- Fišer i ta klasa)
Msm, možemo i ovako. Iz šupljine u prazninu. Ko na Kališu. Najbolji igrači su uvek oni koji šacuju. Dok oni ne sednu za tablu...
gedza.73 gedza.73 20:08 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Jebote, ja vam ovde dajem (besplatno) uputstvo za upotrebu Klintonovih, znači: ne kolji komšiju, ne snajperiši mu grad, ne tenkom na kuću, pragom na štalu, frižider se kupuje u robnoj kući a ne krade u proteranog komšije kući, ali vi ne prestajete da kenjate i lupetate. Posle će vam opet džavo biti kriv.

Čekaj da ne zeznemo nešto opet.
Ako krenemo na Ruse u Ukrajini jel' to spada pod kažnjivo ili ne?
freehand freehand 20:32 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

maksa83
Jebote, ja vam ovde dajem (besplatno) uputstvo za upotrebu Klintonovih, znači: ne kolji komšiju,

A, a, a, a, a... po Klinton kanonu komšiju možeš da kolješ, ako prethodno pitaš za dozvolu. Štaviše, ako si pametan nećeš da ga kolješ, nego ga lepo istranžiraš i preprodaš u delovima, i onda zauzvrat Klintonima daš ulicu u Prištini (manje bitno) i bazu u Uroševcu (više bitno). Podmiriš i Veslija Klarka tako što firmi u kojoj je on čermen daš tapiju na kopanje uglja. Neko dobio bazu, neko ulicu, neko ugalj, neko bubreg. Jebotebog, idila.

Khm...

On her 2002 vote to authorize the Iraq War, Secretary Clinton writes: “I thought I had acted in good faith and made the best decision I could with the information I had. … But I still got it wrong.”
As first lady, Clinton played a key role in convincing her husband to bomb Serbia without congressional approval. For eight months after the Monica Lewinsky scandal broke, she refused to speak to her husband, until, in March 1999, she phoned him with a directive to attack.

“I urged him to bomb,” she later explained.

As secretary of State, she urged President Obama to bomb Libya, congressional authorization be damned. If the results haven’t been particularly pretty, at least Clinton got some amusement out of the war. Upon hearing that Gadhafi had been killed by a rebel mob, she cracked, “we came, we saw, he died.”

KLIK

P.S. mislim, možda je malo tunjava, oprezna i preterano bolećiva za ukus Pajićev i Sonje Biserko, ali inače divna žena. Di vna.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:38 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

srdjan.pajic


E, ne čitam, keve mi, slučajno sam naleteo baš na ovaj sajt, vest je juče bila na NPR-u, i to onako usput, između vremenske prognose i izveštaja sa berze, slušao u kolima, ali me mrzelo da kopam link, ovo bilo prvo što je našao gugl (valjda što me AI ima u memoriji pamćenja pribeleženog kao drugosrbijanca, pa je prilagodila pogotke tom uzrastu i mentalnom sklopu).ti si naš Srkela, jedan jedini, nemamo boljeg, većeg i starijeg od tebe u toj pumojebini!
zovitemegrunf zovitemegrunf 21:07 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Sine, kako sam ja ubo devetku na ETFu iz ONO i DSZ, bez dana učenja, ma ni skriptu nisam otvorio (kod nekog matorog crnogorca udbaša, zaboravih mu ime


Vojo Abramović? Predavanja su mu izgledala odprilike ovako: Danas radimo lekciju Rat kao društveno istorijska pojava. Idemo ti mi tako uz brdo kad zapucaše Talijani...
anonymous anonymous 21:45 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

mariopan
Molim obratiti pažnju na svaki detalj fotografije. Perjanica, preparirana puma, kolt značka za reverom...


To je on sve odstrelio, uključujući i poglavicu čija je perjanica bila.


Nedostaju jedino trofeji sa safarija po Balkanu.
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:30 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

zovitemegrunf
Sine, kako sam ja ubo devetku na ETFu iz ONO i DSZ, bez dana učenja, ma ni skriptu nisam otvorio (kod nekog matorog crnogorca udbaša, zaboravih mu ime


Vojo Abramović? Predavanja su mu izgledala odprilike ovako: Danas radimo lekciju Rat kao društveno istorijska pojava. Idemo ti mi tako uz brdo kad zapucaše Talijani...


Nije, nego njegov unuk, možda , ma neki još veći crnogorac, na vr' mi jezika prezime, ali ne mogu da se setim. Nisam ni na jedno njegovo predavanje otišao, kao ni na sociologiju, ni ekonomiju posle na petoj, to sam sve ispolagao tako, na o ruk i blef, čak i dobre ocene dobio.
freehand freehand 23:35 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

kao ni na sociologiju, ni ekonomiju posle na petoj, to sam sve ispolagao tako, na o ruk i blef, čak i dobre ocene dobio.

Nije da se ne vidi.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:47 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

(ovo samo da javim da sam sišao sa krova, da se ne sekira huči što se ne javljam


:)
Ja mislio ti ulovu na crnce, vidim krenula vam sezona, tamanite ih uredno.
Onam ministru očigledno nedostaje taj trofej.

Jel bre Srki, stvarno, šta bi rekao za Srbiju kad bi naši panduri ovako tamanili?

srdjan.pajic srdjan.pajic 23:59 23.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

gedza.73

Ako krenemo na Ruse u Ukrajini jel' to spada pod kažnjivo ili ne?
Vi treba da krenete naoružani kesama za djubre i očistite ove kanale po Srbiji od flaša i plastike sve do kraja Tužne Morave, pa da vas istorija i potomci zapamte po bar nečem dobrom. Verujem da toliko možete da dobacite.
srdjan.pajic srdjan.pajic 00:03 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Jel bre Srki, stvarno, šta bi rekao za Srbiju kad bi naši panduri ovako tamanili?


Ne biste mogli da živite od mene . Srećom, vaši "Crnci" sad imaju svoju državu, a ovi naši nisu te sreće.
srdjan.pajic srdjan.pajic 00:11 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Šta mislite, kako bi svet izgledao da je vojno najjača supesila na planeti- Srbija ?


Ili, zamisli da su Ameri, kojim slučajem podržali ove naše koljače, umesto ujaka i balija. Sine, sa koliko spomenika Klintonu, Medlinki, Holbruku i Cimermanu bi im se zahvalili i u bulji nastanili? Ne znam da li bismo imali dovoljno trgova i raskrsnica za takav volumen zahvalnosti. Svaki od narečenih bi imao po rudnik, telekom i IT preduzeće, plus javnu kuću za odmor i rekreaciju. Ako smo dali nalazišta nafte Putinu, koji nije ni okom namignuo, samo se slikao go na konju i to je bilo dovoljno, mogu da zamislim kako bismo gledali da se odužimo onima koji su nam stvarno pomogli da se makar malo osećamo kao Amerikanci, makar u lokalu.
maksa83 maksa83 00:43 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Srećom, vaši "Crnci" sad imaju svoju državu, a ovi naši nisu te sreće.

Čekaj, ovo znači da bi ti njih iselio u neku njihovu državu?

Lele...

Ali nemoj brineš, sad kad pobedi Vojislav Drumpf ima sve da ih vrati nazad, tj. one koji ne pristanu da budu redovno pretresani (što je njegovo rešenje za problem Crnaca - da ih se redovno pretresa.)

P.S. For d rekord - dobili su svoju državu - tako je nastala Liberija (ako se iko pitao zašto se tako zove, ja jesam) - od oslobođenih robova koji su se vratili u Afriku. Stvar su delom isfinansirali južjnaci koji nisu hteli da im slobodni crnci tu nešto lutaju i podbunjuju neoslobođene, pa daj da ih vratimo tamo gde smo ih na'vatali.

srdjan.pajic srdjan.pajic 01:14 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Čekaj, ovo znači da bi ti njih iselio u neku njihovu državu?


Ne, srećom po Hučija, jer ne mora da me sluša kako ovde kritikujem i kukumavčim nad sudbinom vaših Crnaca. A i vaši se nisu nigde iselili, tu su gde su odvajkada živeli, doduše, huči je čežnjivo pominjao više puta neke "prekoprokletija" ideje i planove, što liči na ovaj tvoj model Liberije, ali sad je to, izgleda, teško sprovodivo. Zato je on ovoliko valjda i kivan na Klintonove.

krkar krkar 01:20 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

freehand
kao ni na sociologiju, ni ekonomiju posle na petoj, to sam sve ispolagao tako, na o ruk i blef, čak i dobre ocene dobio.


Nije da se ne vidi.


Koji si qrc išo u školu, moj Pajiću? Trebalo je i ti da učiš sa Gugla.
Unfuckable Unfuckable 01:30 24.09.2016

Re: Mnogo očekivanja

Mogao je ex malo to i svojim rečima,


realno: nije.
blogovatelj blogovatelj 04:40 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Kojom logickom operacijom to ocekujes od nje? Ocekivanja su ti genijalna. Pa ta baba ne samo da ce da nastavi tu gomilu ratova koju paralelno vodite evo vec 16 godina nego ce i nove da zapocne. A ti je gledas kao golubicu mira. Stvarno ne kontam.


Ni ja ne razumem koliko on ne razume? Pazi ovako. Što reče princi - mark my words.
Ako ona bude izabrana za predsednicu novembra 2016, biće inaugurisana u februaru 2017, a na Balkanu će krenuti pucnjava iste godine.
To samo Pajić ne vidi. Dok recimo Krkar vidi, ali se pravi blesav i naplaćuje da ne primećuje da car nema odelo, nego šeta go.
blogovatelj blogovatelj 04:49 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Ili, zamisli da su Ameri, kojim slučajem podržali ove naše koljače, umesto ujaka i balija. Sine, sa koliko spomenika Klintonu, Medlinki, Holbruku i Cimermanu bi im se zahvalili i u bulji nastanili? Ne znam da li bismo imali dovoljno trgova i raskrsnica za takav volumen zahvalnosti. Svaki od narečenih bi imao po rudnik, telekom i IT preduzeće, plus javnu kuću za odmor i rekreaciju.


Brale, mnogo vremena provodiš u zamišljanju hipotetičkih situacija. A život za to vreme prolazi.
Znaš kako se kaže - da su muda pod miškom, kurcem bi šamare delio. Ali nisu, brale.
Nego, došo septembar, nema nam prosvetara Tase. Razblogovao se bio preko leta, sad piše nastavne planove i programe. Ručno. Ništa kopipejst, samo hendrajting.
blogovatelj blogovatelj 04:52 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

P.S. For d rekord - dobili su svoju državu - tako je nastala Liberija (ako se iko pitao zašto se tako zove, ja jesam) - od oslobođenih robova koji su se vratili u Afriku


Piece of trivia - jedine dve nezavisne države u Africi u kolonijalno doba su bile Liberija i Etiopija, sve ostalo su bile kolonije.
Znači jedino bluz i rege.
gedza.73 gedza.73 07:37 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Vi treba da krenete naoružani kesama za djubre i očistite ove kanale po Srbiji od flaša i plastike sve do kraja Tužne Morave, pa da vas istorija i potomci zapamte po bar nečem dobrom. Verujem da toliko možete da dobacite.

tuše.

freehand freehand 08:11 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

krkar
freehand
kao ni na sociologiju, ni ekonomiju posle na petoj, to sam sve ispolagao tako, na o ruk i blef, čak i dobre ocene dobio.


Nije da se ne vidi.


Koji si qrc išo u školu, moj Pajiću? Trebalo je i ti da učiš sa Gugla.

I na Guglu svačega ima. Normalnog obrazovanog sveta koji zna šta je vokativ a ima i uobraženih budala koji nemaju pojma ali drže lekcije. Ove druge svakako treba izbegavati.
Kakav ti problem sa školom imaš kad je stalno pominješ?
gedza.73 gedza.73 08:14 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

blogovatelj
Ako ona bude izabrana za predsednicu novembra 2016, biće inaugurisana u februaru 2017, a na Balkanu će krenuti pucnjava iste godine.

Neće. Taman smo veliki-mali koliko im odgovara.
Možda će da bude pretumbavanja Sandžak, Republika Srpska ali i ako toga bude biće uz galamljenja na svim stranama bez oružja.

Da čovek ne poveruje da je jedna USA spala na ovakva dva lika.
A pobediće žena (prošli mandat su im namestili crnca) jer zamisli Pajića na blogu ako mu predsednik bude Tramp.
vcucko vcucko 08:26 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

maksa83


P.S. For d rekord - dobili su svoju državu - tako je nastala Liberija (ako se iko pitao zašto se tako zove, ja jesam) - od oslobođenih robova koji su se vratili u Afriku. Stvar su delom isfinansirali južjnaci koji nisu hteli da im slobodni crnci tu nešto lutaju i podbunjuju neoslobođene, pa daj da ih vratimo tamo gde smo ih na'vatali.


I Sijera Leone.
Sve uspešna do uspešne države, čak i po visokim afričkim standardima
vcucko vcucko 08:32 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

gedza.73

A pobediće žena (prošli mandat su im namestili crnca)

S obzirom na zdravstveno stanje, to će da bude kao kad je Sokolović posle bitke kod Sigeta mrtvog Sulju Veličanstvenog držao uspravnog, e da se vojska ne pobuni.
Tako će i Keri da drži Klingonku, e da se mladi liberaldemokrate i pr(e)osvećena imigracija ne istraumiraju
alselone alselone 08:40 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

jer zamisli Pajića na blogu ako mu predsednik bude Tramp.


Znaš šta će biti kada se to desi - relativizovaće i razumeće. Jer siguran sam da neće kritikovati njegovu Ameriku.
freehand freehand 08:52 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Ili, zamisli da su Ameri, kojim slučajem podržali ove naše koljače, umesto ujaka i balija. Sine, sa koliko spomenika Klintonu, Medlinki, Holbruku i Cimermanu bi im se zahvalili i u bulji nastanili? Ne znam da li bismo imali dovoljno trgova i raskrsnica za takav volumen zahvalnosti. Svaki od narečenih bi imao po rudnik, telekom i IT preduzeće, plus javnu kuću za odmor i rekreaciju.

Valjalo bi se zamisliti nad ovom opsesijom klanjem i koljačima, nije to bez nekog đavola.
Ali nešto drugo sam hteo da te pitam: pošto je to već tako kako govoriš a drugačije biti ne može - gde susvi ti silni gigantski kipovi i biste, monumentalne građevine i obelisci koje su Srbi idolopoklonici, takvi kakvim ih opisuješ, podigli Klintonima i ostalima koji su im kroz istoriju pomagali?
Odmah pored Putinovog hrama ili negde drugde?

P.S.
Ovo mora da se vidi, kaklo Klintoni blagotvorno utiču na psihu:

gedza.73 gedza.73 13:06 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

vcucko
S obzirom na zdravstveno stanje...Tako će i Keri da drži Klingonku,


Njima je najbitnije da su prodali priču kako je eto USA izabrala ženu za predsednika države.
alselone
Znaš šta će biti kada se to desi - relativizovaće i razumeće. Jer siguran sam da neće kritikovati njegovu Ameriku

Misliš nešto ovako
'Pobedila je mladost, lepota i preduzetnički duh našeg predsednika Donalda Trampa. Neka ga bog poživi na mnogaja ljeta'?

mariopan mariopan 14:30 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

hoochie coochie man

Šta bi dao za jednog Putina u konkurenciji, a? :)


Ti baš rešio da ga iznerviraš?
anfieldroad anfieldroad 17:30 24.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

blogovatelj
P.S. For d rekord - dobili su svoju državu - tako je nastala Liberija (ako se iko pitao zašto se tako zove, ja jesam) - od oslobođenih robova koji su se vratili u Afriku


Piece of trivia - jedine dve nezavisne države u Africi u kolonijalno doba su bile Liberija i Etiopija, sve ostalo su bile kolonije.
Znači jedino bluz i rege.Koliko me pamćenje služi i kraljevina Lesoto je oduvek bila i ostala nezavisna.
E, sad da li je niko nije ni hteo, da li je suviše visoko pod oblacima ostala neprimećena, ne znam...

mariopan mariopan 10:53 25.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

freehand
b92fmember
milisav68
alselone
Primer je odličan je oslikava podivljali američki nacionalizam koji je počeo da dobacuje i do običnog piva.

Nije to ništa novo.New York 1937.


A tek ovo:


Srbija 313.

Simbol na cepelinu je simbol nacizma. Simbol na mozaiku 313. godine imao je sasvim i potpuno drugo značenje.
Kao zvezde na vijetnamskoj, jugoslovenskoj i američkoj zastavi.


Da, baš htedoh da mu napišem da pročita malo istoriju tog simbola koji su nacisti zloupotrebili i ogadili a on je kroz svoju istoriju imao sasvim drugačije značenje.

Evo malo pomoći ako ne zna gde da pročita.

https://matrixworldhr.com/2012/03/26/povijest-svastike/
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:08 25.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

gedža
Neće. Taman smo veliki-mali koliko im odgovara.
Možda će da bude pretumbavanja Sandžak, Republika Srpska ali i ako toga bude biće uz galamljenja na svim stranama bez oružja.


Pa jel to dobro, ili loše? Svedeni na pravu meru, teško da možete da pravite veća sranja. Zato i kažem da ne treba mnogo da se sekirate oko toga ko će ovde biti predsednik. To je bitnije nama, ovde, nego vama, kao i uvek što je bilo. A i da nije Putin krenuo tu malo da brka prstima po Balkanu (to su ovi referendumi, kurčenja, itd), ne bih se uopšte sekirao oko vas. Ali cenim, on se verovatno boji Hilari više nego vi, pa kad ova dođe na vlast, Putinček će malo da skupi krilca, pa će i kod vas opet da nastupi uobičajeni dremež i tavorenje, kao i poslednjih 20+ godina.


srdjan.pajic srdjan.pajic 16:11 25.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

alselone
jer zamisli Pajića na blogu ako mu predsednik bude Tramp.


Znaš šta će biti kada se to desi - relativizovaće i razumeće. Jer siguran sam da neće kritikovati njegovu Ameriku.


A ti ćeš, po običaju, zaboraviti šta sam napisao, a šta nisam.
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:21 25.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

blogi
A život za to vreme prolazi.


Eto, blogi, i ti si konačno napisao nešto pametno, doduše, samo ako se izvuče iz konteksta .

To smo i ti i ja shvatili, pa smo emigrirali. Kao što je i meni bilo jasno od početka ovog trola kakvi će biti komentari. A ne bi bilo loše da, kad iduće godine još jedno 50-100 iljada Srba koji imaju bar dve daske u glavi, i znaju nešto da rade, emigriraju, ljudi ponovo pročitaju ovu plodnu diskusiju, i svoje oštroumne komentare, i malo se zamisle nad time. Misim, nije obavezno, a verovatno neće biti ni previše korisno, ali ok, takva je sudbina većine eksperimenata u blogovanju

krkar krkar 16:25 25.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Svedeni na pravu meru, teško da možete da pravite veća sranja.


Pašaluk?
blogovatelj blogovatelj 16:29 25.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

A i da nije Putin krenuo tu malo da brka prstima po Balkanu (to su ovi referendumi, kurčenja, itd), ne bih se uopšte sekirao oko vas.


Jesi se sekirao devedesetih. kad je Klinton krenuo malo da brka prstima po Balkanu?
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:57 25.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

blogovatelj
A i da nije Putin krenuo tu malo da brka prstima po Balkanu (to su ovi referendumi, kurčenja, itd), ne bih se uopšte sekirao oko vas.


Jesi se sekirao devedesetih. kad je Klinton krenuo malo da brka prstima po Balkanu?


Jesam, jako.
gedza.73 gedza.73 20:01 25.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

Pa jel to dobro, ili loše? Svedeni na pravu meru, teško da možete da pravite veća sranja.

Nisam drugosrbijanac ali imam neku kinki logiku da bi nas zaobilazili kad bi Srbija bila po Krkarovom čapu.
Deluje mi da su Srbi nepredvidljiv faktor (malo poluludi, malo suicidni) dok su Albanci, Hrvati i Bošnjaci kakolisevećzovu daleko prihvatljiviji kao partneri.
NJima dođe poglavica u selo i kaže
-Ti, ti i ti ajde sutra sa ženama i decom na put ka Mađarskoj
i oni peške krenu.
Kod nas bi bilo
-Hebo ti pas %$#"&/ ti ćeš meni da kažeš 'de ćudidem.

Zato i kažem da ne treba mnogo da se sekirate oko toga ko će ovde biti predsednik. To je bitnije nama,

Bre, Pajiću, što kažu babe pametan si čovek.
Ti stvarno misliš da je izbor predsednika nešto što je bitno?
Da se nešto bitno menja u politici ako vam predsednik bude Dana Drašković ili Šešelj?
Jeftin rijaliti u kome napaljene dokone domaćice glasaju da li će da se biju Rusi ili Crnci. Neko mora, ubistva vam guraju ekonomiju napred.

A i da nije Putin krenuo tu malo da brka prstima po Balkanu


Mi smo najebali zato što su ovde brkali svi podjednako. I ova tvoja lujka što joj muž kresao sekretaricu i ovaj 'de medved da mu lomim noge?'

Ali cenim, on se verovatno boji Hilari više nego vi, pa kad ova dođe na vlast, Putinček će malo da skupi krilca,

Putina možeš da gledaš kao diktatora koji odlučuje o svemu a Hilari kao ženu koja sluša naređenja raznih konglomerata. Mrtva je tu trka ko se koga boji.

To smo i ti i ja shvatili, pa smo emigrirali. Kao što je i meni bilo jasno od početka ovog trola kakvi će biti komentari. A ne bi bilo loše da, kad iduće godine još jedno 50-100 iljada Srba koji imaju bar dve daske u glavi, i znaju nešto da rade, emigriraju, ljudi ponovo pročitaju ovu plodnu diskusiju, i svoje oštroumne komentare, i malo se zamisle nad time

O ovome se da rasrpavljati. I slažem se sa tobom i ne, čudni su životi i sudbine da bi se svelo na 'emigrirao sam, super mi je' i 'ostao si nesposobni bedniče'budjoni budjoni 14:23 27.09.2016

Re: Mnogo dugačak uvod

freehand freehand 20:56 21.09.2016

Bez panike

Imamo ljude od autoriteta i integriteta, ličnosti koje umeju da izaberu momenat i prijatelje i sačuvaju ono što im je povereno.

Milan Karagaća Milan Karagaća 22:36 21.09.2016

Re: Bez panike

Kako god neko mislio, ali je bolje da je bio tamo nego da je poslušao razne kvazipatrijote i analitičare pa odbio i još im psovao majku.E time bi zadovoljio nečiju primitivnu retoriku ali sigurno ne bi ništa koristilo Srbiji.Ovako, da li je baš mnooogo dobijeno ne verujem, ali sigurno nije Srbiji štetilo.
freehand freehand 22:40 21.09.2016

Re: Bez panike

Milan Karagaća
Kako god neko mislio, ali je bolje da je bio tamo nego da je poslušao razne kvazipatrijote i analitičare pa odbio i još im psovao majku.E time bi zadovoljio nečiju primitivnu retoriku ali sigurno ne bi ništa koristilo Srbiji.Ovako, da li je baš mnooogo dobijeno ne verujem, ali sigurno nije Srbiji štetilo.

Pred američke izbore odeš jednoj od strana na noge - i to na noge ratnom zločincu čiji je kompanjon a savetnik istog ovog lumena koji upravlja Srbijom kao svojom prćijom - dakle čiji je kompanjon Bler u sopstvenoj zemlji deklarisan kao ratni zločinac?
Genijalno.
blogovatelj blogovatelj 00:08 22.09.2016

Re: Bez panike

Ovako, da li je baš mnooogo dobijeno ne verujem, ali sigurno nije Srbiji štetilo.


Pa gde ste vi, druze pukovnice, Uzeleo sam vas se. Najiskrenije. Krljanje partizani-cetnici nije ni blizu isto kada vas nema u blizini.
little_radojica little_radojica 12:22 22.09.2016

Re: Bez panike

freehand
Milan Karagaća
Kako god neko mislio, ali je bolje da je bio tamo nego da je poslušao razne kvazipatrijote i analitičare pa odbio i još im psovao majku.E time bi zadovoljio nečiju primitivnu retoriku ali sigurno ne bi ništa koristilo Srbiji.Ovako, da li je baš mnooogo dobijeno ne verujem, ali sigurno nije Srbiji štetilo.

Pred američke izbore odeš jednoj od strana na noge - i to na noge ratnom zločincu čiji je kompanjon a savetnik istog ovog lumena koji upravlja Srbijom kao svojom prćijom - dakle čiji je kompanjon Bler u sopstvenoj zemlji deklarisan kao ratni zločinac?
Genijalno.


Само за тебе Фри


Једино што смо вероватно на супротним странама по питању оног што је Моника Вучић требало да ради 1998-99 (па и 1991). Без обзира што постоје јаки правни аргументи који иду у прилог наше правичности тих година, све остале околности су говориле да ће до овог тапшања по леђима пре или касније доћи.


А ево и како се раја зајебава са Халиловићем, што ме подсети на Шешеља у Максовизији и "бацање Хрвата у море"...
Putin gleda Halilovica - Video>>>>LINK

Milan Karagaća Milan Karagaća 18:00 22.09.2016

Re: Bez panike

ma nema više te dileme, partizani su izgubili u miru što su stvorili u ratu, sada su konačno pobedili oni koji se hvale sa svojim dedovima ustašama i četnicima.Sve su izrehabilitovali, valjda još Croati da rehabilituju Antu i ovi naši Nedića i miran Balkan. Jedino Nemci još dugo neće rehabilitovati Hiću, a za razliku od naših četničkih i ustaških unuka koji to nisu doneli, Nemci imaju zakon koji zabranjuje veličanje i rehabilitaciju naci-fašista.
Pošto je sve već regulisano, rasprava kod nas je izlišna, a kao što vidiš mnooogo se napreduje.
freehand freehand 18:05 22.09.2016

Re: Bez panike


Само за тебе Фри

Što za mene (mada hvala)? Pa nisam ja Vučićev promoter i obožavalac. Ni njegov ni NATO. tu su ovi njegovi podržavaoci da pozdrave i pophvale, mada su poičeli i da izmiču pomalo.
little_radojica little_radojica 18:44 22.09.2016

Re: Bez panike

Što za mene (mada hvala)? Pa nisam ja Vučićev promoter i obožavalac. Ni njegov ni NATO.


Знам, баш зато. Само сам се надовезао на слику коју си ти окачио и на причу коју ти причаш годинама.

martin_krpan martin_krpan 07:25 22.09.2016

Vulin, Vučić, Dačić, Nikolić i Dodik

Dačić, BAAAAAAM - Srbija je spremna za novi rat! A Knindže u kamione po sjevernoj Americi.

Dačić, BAAAAAAM - Srbija je spremna za novi rat! A Vukovi s vučijaka na muženje kengura po Australiji.

Dačić, BAAAAAAM - Srbija je spremna za novi rat! A Tigrovi na naftne platforme po Kanadi.

Dačić, BAAAAAAM - Srbija je spremna za novi rat! A Panteri na varenje u Njemačku.

freehand freehand 10:44 22.09.2016

Re: Vulin, Vučić, Dačić, Nikolić i Dodik

martin_krpan
Dačić, BAAAAAAM - Srbija je spremna za novi rat! A Knindže u kamione po sjevernoj Americi.

Dačić, BAAAAAAM - Srbija je spremna za novi rat! A Vukovi s vučijaka na muženje kengura po Australiji.

Dačić, BAAAAAAM - Srbija je spremna za novi rat! A Tigrovi na naftne platforme po Kanadi.

Dačić, BAAAAAAM - Srbija je spremna za novi rat! A Panteri na varenje u Njemačku.


Jebiga, Martine, sve je na tebi ostalo.
Ne izneveri!
expolicajac expolicajac 11:30 22.09.2016

Pokušao sam...

Ali vidim ne vredi!!!
Raspričali ste se o svemu, a o onoj najbitnijoj stvari NIŠTA. Da bi se vodio rat, a to je jako ozbiljan posao, treba sem mišića imati ogromne kapacitete u ljudskim intelektualnim resursima, i materjalnoj nadogradnji. Ostvarivanje političkih i nacionalnih ciljeva se zasniva na sveobuhvatnom angažovanju društvenih resursa. Nemamo intelektualnu elitu, koja bi svojim stavom izvršila pritisak na političku elitu. Nemamo niti profesionalnu elitu koja bi tvrdim stavom i znanjem odvratila od pogrešnih i razazrajućih postupaka političku elitu. Mi smo dragi moji blogeri u totalnom čabru.
Do sada je većina komentara bila na nivou "blogerskog komformizma" ili u prevodu, ajde da se bavimo sa Hilari i Trampom, KKK i crncima, a to što nam štala gori nema veze.
Ili se ja varam u svojoj proceni situacije?
kukusigameni kukusigameni 11:35 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

Uze mi komentar sa tastature.

Još jedino fali "Bolje rat nego pakt" i ostale munje geostrategije na ovom podneblju.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana