Društvo| Mediji| Nauka

Ratni planovi

expolicajac RSS / 21.09.2016. u 12:41
rat-vojnik.jpg
Ta famozna feč „Ratni planovi“, kojom tabloidna štampa i kvazi analitičari svih vrsta već danima podižu „temperaturu“ umornom i napaćenom narodu, stvaraju utisak da je RAT „ono što se maže na hleb“. Problem je mnogo ozbiljan da bi se površno, bahato i nadmeno iz kožnih fotelja, a zarad samo ličnih interesa, prosipala pamet i širila iluzija moći. Zato sam se i upustio u „avanturu“ da vam u okviru zakonskih ovlašćenja i bez bilo kakve političke pozadine prikažem osnovne okvire toga što oni nazivaju „ratnim planovima“
Ratni plan je samo jedan deo sveobuhvatnog procesa koji se jedinstvenim imenom zove „PROCENA VOJNIH, EKONOMSKIH I DRUGIH USLOVA ZA SLUČAJ AGRESIJE“. Svaka država ima zakonskom regulativom propisane postupke i nosioce zadužene za obavljanje ove aktivnosti.
Procenom se bliže sagledavaju i procenjuju sledeći elementi: vojna procena, bezbednosna procena, procena uslova i mogućnosti za organizovanje i rad organa Republike, procena uslova i mogućnosti izvršenja mobilizacije, procena uslova i mogućnosti organizacije i funkcionisanja veza i kriptozaštite, procena mogućnosti, organizacije i funkcionisanja sistema osmatranja i obaveštavanja, procena ugroženosti i mogućnosti za zaštitu i spasavanje, procena uslova i mogućnosti funkcionisanja privrednih delatnosti i delatnosti javnih službi.
1. Vojnom procenom se na osnovu raspoloživih podataka naročito procenjuju: vrste i način napada agresora, ciljevi, snage i mogućnosti agresora; osnovni pravci i objekti dejstva; moguće posledice, koje se mogu očekivati; sopstveni ljudski i materijalni potencijali i mogućnosti za odbranu i druga pitanja za planiranja mera odbrane.
Prilikom izrade ove procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa nadležnim organima oružanih snaga.
2. Bezbednosnom procenom se naročito procenjuju: ugroženost državnih organa, preduzeća, drugih organizacija i građana; mogućnost zaštite od obaveštajne aktivnosti i delovanja neprijatelja; zaštićenost državnih organa, preduzeća, drugih organizacija i objekata od posebnog značaja za odbranu i mere suprotstavljanja; snage, sredstva i osposobljenost organa bezbednosti za izvršavanje zadataka.
Ovaj deo procene izrađuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa  Ministarstvom odbrane.
3. Procenom uslova i mogućnosti za organizovanje i rad organa Republike naročito se procenjuju: uslovi i mogućnosti organizacije i rada organa i organizacija Republike, a posebno na ratnim lokacijama i na privremeno-zaposednutoj teritoriji.
Pri izradi ovog dela procene Ministarstvo odbrane ostvaruje neposrednu saradnju sa Ministarstvom pravde i drugim ministarstvima.
4. Procenom uslova i mogućnosti izvršenja mobilizacije procenjuje se na osnovu specifičnosti konkretnih organa i organizacija, organizacije materijalno-tehničkih i drugih uslova naročito: uslovi u kojima se vrši mobilizacija u slučaju neposredne ratne opasnosti i iznenadne agresije organa i organizacija Republike; geografski i meteorološki uslovi; uticaj i delovanje neprijatelja; vreme potrebno za izvršenje mobilizacije; mobilizacijske lokacije; mesta i zborišta; materijalno, zdravstveno i drugo obezbeđenje mobilizacije.
U pripremi ovog dela procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa nadležnim organima Republike.
5. Procenom uslova i mogućnosti organizacije i funkcionisanja veza i kriptozaštite naročito se sagledava: uticaj dejstva agresora na organizaciju i mogućnosti održavanja veza; korišćenje sistema i sredstava veza PTT i drugih imalaca; način organizacije veza rukovođenja i kriptografske zaštite u različitim varijantama ratnih dejstava, a posebno u uslovima elektronskih dejstava i u uslovima privremeno-zaposednute teritorije.
U pripremi ovog dela procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Javnim preduzećem PTT saobraćaja "Srbija" i drugim nadležnim organima i organizacijama u Republici.
6. Procena mogućnosti, organizacije i funkcionisanja sistema osmatranja i obaveštavanja naročito se procenjuju: uticaj veličine teritorije i reljefa zemljišta; geografski položaj; udaljenost aerodroma agresora sa kojih se očekuju dejstva; broj i vrste vazduhoplova koji se mogu očekivati; objekti verovatnog dejstva avijacije i rejoni moguće upotrebe vazdušnih desanata; opasnosti od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih većih opasnosti; mogućnost uključivanja preduzeća i drugih organizacija i organa koji se u okviru svoje redovne delatnosti bave osmatranjem i utvrđivanjem pojava od značaja za odbranu; mogućnost povezivanja elemenata sistema osmatranja i obaveštavanja sa elementima osmatranja i obaveštavanja oružanih snaga i razmene podataka sa njima; funkcionisanje sistema osmatranja i obaveštavanja u uslovima privremeno-zaposednute teritorije.
U pripremi ovog dela procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa komandama i štabovima oružanih snaga.
7. Procena ugroženosti i mogućnosti za zaštitu i spasavanje sadrži:
a) procenu ugroženosti i povredljivosti od ratnih dejstava, koja, naročito sadrži: položaj, karakteristike i ugroženost pojedinih delova i ukupne teritorije; objekte od posebnog značaja na teritoriji koji bi mogli biti ugroženi dejstvom agresora; povredljivost teritorije u odnosu na demografske karakteristike, uticaj prirodnih uslova, tehnički sadržaj urbanih struktura; posledice dejstava i razaranja; gubitke u ljudstvu i materijalnim dobrima.
b) procenu potreba i mogućnosti za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i drugih dobara, kojom se naročito, procenjuje: osposobljenost i mogućnost za organizovanje lične i uzajamne zaštite u naseljima i preduzećima i drugim organizacijama (samo za opštinu); potrebe i mogućnosti za organizovanje i funkcionisanje mera zaštite i spasavanja; potrebe i mogućnost za organizovanje jedinica civilne zaštite, operativno-stručnog organa za rukovođenje akcijama zaštite i spasavanja; potrebe i mogućnost za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja od strane preduzeća i drugih organizacija i službi opremljenih i osposobljenih za zaštitu i spasavanje.
Procena ugroženosti i mogućnosti za zaštitu i spasavanje, čini osnovu za razradu dokumenata plana civilne zaštite Republike, opština, naselja i preduzeća i drugih organizacija.
Republički štab civilne zaštite izrađuje procenu za Republiku i izvode iz te procene dostavlja okružnim štabovima civilne zaštite, koji izvode iz svoje procene dostavljaju opštinskim štabovima civilne zaštite na svojim područjima. Opštinski štabovi civilne zaštite, na osnovu dobijenih izvoda, razrađuju procene opštine i, zajedno sa štabovima civilne zaštite naselja, odnosno sa poverenicima u manjim naseljima, izrađuju procenu za svako naselje na teritoriji svoje opštine. Opštinski štabovi civilne zaštite dostavljaju izvode iz procene opštine i svim preduzećima i drugim organizacijama koja su u obavezi da na osnovu ovog izvoda izrade svoje planove civilne zaštite.
U pripremi ovog dela procene Republički štab okružni i opštinski štabovi civilne zaštite sarađuju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i preduzećima i drugim organizacijama.
8. Procenom uslova i mogućnosti funkcionisanja privrednih delatnosti i delatnosti javnih službi naročito se procenjuju: uticaj agresora na funkcionisanje privrede i društvenih delatnosti u ratu; karakteristike privrede i društvenih delatnosti po oblastima i značajnim granama, sa mogućnošću proizvodnje i pružanja usluga u ratu; procenu bitnih elemenata koji uslovljavaju funkcionisanje u ratu; mogućnost za obezbeđenje radnika za obavljanje delatnosti u ratu; druge elemente značajne i specifične za funkcionisanje u ratu (izmeštanje delova kapaciteta i robnih fondova, onesposobljavanje objekata kapaciteta).
U izradi ovog dela procene Ministarstvo odbrane sarađuje sa nadležnim ministarstvima u oblasti privrednih delatnosti i delatnosti javnih službi.
9. Za sve delove procene organi koji ih pripremaju izrađuju i kratke zaključke, koji naročito treba da obuhvate težišne objekte dejstva agresora; moguće posledice i gubitke; sopstvene snage i sredstva suprotstavljanja dejstvima agresora(ukupne mogućnosti).
Ti tabloidni analitičari bi trebalo da se upoznaju sa svim ovim elementima pa tek onda donose olako izrečene procene o tome ko i koliko je spreman za rat. Naravno da je to za njih nepremostivi intelektualni napor, tako da ne očekujem neku značajniju promenu u upotrebi te reči „Ratni plan“.Komentari (282)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

predatortz predatortz 11:40 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

Ne varaš se. Ja sam više puta pisao, doduše u komentarima, da smo totalno zanemarili odbrambeni potencijal zemlje, da ne znamo šta je naš nacionalni interes danas a kamo li za 10,20,50 godina. Da je naše sedenje guzicom na dve stolice opasno, da se trebamo opredeliti i u tom opredeljivanju pažljivo vagati i odstraniti emocije iz procesa.

Nas događaji sustižu i plašim se činjenice da o njima treba da odlučuju Gašići, Stefanovići i slični.
freehand freehand 11:40 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

kukusigameni
Uze mi komentar sa tastature.

Još jedino fali "Bolje rat nego pakt" i ostale munje geostrategije na ovom podneblju.

Na ovom podneblju je većina ratova bila nametnuta i neizbežna. Intelektualističke fraze tu ne pomažu uopšte. kao ni procene usloiva za vođenje ratova. To jest - ovo drugo važi samo kad država započinje osvajački/oslobodilački rat iz "čistog mira".
Kad je napadnuta ili su joj vitalni interesi ugroženi proceni i planovi jesu od pomoći ali nisu ni uslov ni neophodnost. Kao ni resursi.
expolicajac expolicajac 11:47 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

kukusigameni
Uze mi komentar sa tastature.

Još jedino fali "Bolje rat nego pakt" i ostale munje geostrategije na ovom podneblju.

A evo još jednog primera [b]"facebook ratnika"[/b].
Izvor članka je facebook- UŽASSSSSSSSSSSSS
maksa83 maksa83 12:06 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

Do sada je većina komentara bila na nivou "blogerskog komformizma" ili u prevodu, ajde da se bavimo sa Hilari i Trampom, KKK i crncima, a to što nam štala gori nema veze.

I tako je, jednog dana, bloger expolicajac otkrio da postoji nešto što se (ovde pogrešno) zove - trol.
I posle toga više ništa nije bilo isto.
maksa83 maksa83 12:07 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

A evo još jednog primera "facebook ratnika".


maksa83 maksa83 12:20 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

Nas događaji sustižu i plašim se činjenice da o njima treba da odlučuju Gašići, Stefanovići i slični.

Ja b' rek'o da je to malo starije od njih.

Vojska koja onako zataška ubistva sopstvenih regruta u mirnodopsko vreme treba da nestane.
krkar krkar 12:23 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

Raspričali ste se o svemu, a o onoj najbitnijoj stvari NIŠTA. Da bi se vodio rat, a to je jako ozbiljan posao, treba sem mišića imati ogromne kapacitete u ljudskim intelektualnim resursima, i materjalnoj nadogradnji. Ostvarivanje političkih i nacionalnih ciljeva se zasniva na sveobuhvatnom angažovanju društvenih resursa.


Ama nema ništa od rata: pala cena tehnike i jeftinije je kupiti nego oslobađati je po Hrvatskoj, Bosni ili Kosovu. A traktori više nikom ne trebaju jer se sve doselilo u Beograd.

Globalizacija uništava nacionalni duh.
predatortz predatortz 12:25 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

maksa83
Nas događaji sustižu i plašim se činjenice da o njima treba da odlučuju Gašići, Stefanovići i slični.

Ja b' rek'o da je to malo starije od njih.

Vojska koja onako zataška ubistva sopstvenih regruta u mirnodopsko vreme treba da nestane.


Grešiš!
Vojska treba da se reformiše, depolitizuje, osavremeni, prilagodi brigadnom a ne korpusnom konceptu ratovanja. Treba da usvaja nove doktrine, osposobljava specijaliste a ne ljude radi puke borbene poune jedinice na papiru u nekoj kancelariji. Dakle, mora da bude malobrojnija od one koju smo nekoć imali, ali znatno pokkretljivija, ubitačnija i profesionalnija. Trbljavim alkosima tamo ne treba da bude mesta ni među oficirskim, ni među podoficirskim kadrom.

Da nestane? Nikad!
maksa83 maksa83 12:30 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

Da nestane? Nikad!

Nenene, nismo se razumeli. Vojska ne sme da nestane (pazi, to kažem ja, neki kao, bemliga, hipik), ali onakva kakva je bila treba da se dezintegriše i napravi nova, takva kakvu opisuješ. Ali to je ozbiljan pos'o za ozbiljnu državu.
expolicajac expolicajac 12:34 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

maksa83
Do sada je većina komentara bila na nivou "blogerskog komformizma" ili u prevodu, ajde da se bavimo sa Hilari i Trampom, KKK i crncima, a to što nam štala gori nema veze.I tako je, jednog dana, bloger expolicajac otkrio da postoji nešto što se (ovde pogrešno) zove - trol.I posle toga više ništa nije bilo isto.

Hvala svevideći,večno san ti zahvalan na ukazanom poverenj i proceni da ovako glup mogu da spoznam dubinu tvoje poruke.
predatortz predatortz 12:35 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

maksa83
Da nestane? Nikad!

Nenene, nismo se razumeli. Vojska ne sme da nestane (pazi, to kažem ja, neki kao, bemliga, hipik), ali onakva kakva je bila treba da se dezintegriše i napravi nova, takva kakvu opisuješ. Ali to je ozbiljan pos'o za ozbiljnu državu.


To je proces. Ne možeš preko noći da dobiješ potpuno nov komandni kadar, od vodnika do generala. Vojska će valjati kad današnji kapetani budu generali. Kao i u svakoj struci, vojska je puna mladih i školovanih ljudi koji su znanja sticali od Moskve do West Point-a. Koče ih matorci zaostali iz SFRJ, kada je biti oficir bilo više političko nego vojno pitanje.
vcucko vcucko 12:39 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

predatortz

To je proces. Ne možeš preko noći da dobiješ potpuno nov komandni kadar, od vodnika do generala. Vojska će valjati kad današnji kapetani budu generali.

Siguran?
Misliš da do kapetana čisto fizički nisu stigli da sprovedu selekciju po najboljim Titinim kriterijumima?
Daj Bože...
maksa83 maksa83 12:45 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

Hvala svevideći,večno san ti zahvalan na ukazanom poverenj i proceni da ovako glup mogu da spoznam dubinu tvoje poruke.

Ne treba da se zahvaljuješ, evo ja se izvinjavam što nismo prihvatili diskusiju i kroz nju (dvehiljaditi put) otkrili neverovatan obrt - da je ovo krš od države, i da će proizvoljni balkanski političar X svoje izborne šanse i sopstveni značaj da puNpa tako što će da šilji k. na susedno pleme, i da će se na to šiljenje primiti isti takvi sa druge strane i izvaditi svoje pimpeke da njima preteći mrduckaju Elvis pokretima uz ajdepičkoakosmeš poklič, a onda se vrate u svoje službene automobile i stančuge. Doduše ova strategija npr. Milanoviću nije baš pomogla.

Koja smo još očekivanja izneverili?

expolicajac expolicajac 13:04 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

maksa83
Hvala svevideći,večno san ti zahvalan na ukazanom poverenj i proceni da ovako glup mogu da spoznam dubinu tvoje poruke.Ne treba da se zahvaljuješ, evo ja se izvinjavam što nismo prihvatili diskusiju i kroz nju (dvehiljaditi put) otkrili neverovatan obrt - da je ovo krš od države, i da će proizvoljni balkanski političar X svoje izborne šanse i sopstveni značaj da puNpa tako što će da šilji k. na susedno pleme, i da će se na to šiljenje primiti isti takvi sa druge strane i izvaditi svoje pimpeke da njima preteći mrduckaju Elvis pokretima uz ajdepičkoakosmeš poklič, a onda se vrate u svoje službene automobile i stančuge. Doduše ova strategija npr. Milanoviću nije baš pomogla.Koja smo još očekivanja izneverili?

Ponavljanje je majka znanja. Mogu i na latinsko ali se malko stidim Vraćaš mi veru u mlade snage
kukusigameni kukusigameni 13:06 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

maksa83
Koja smo još očekivanja izneverili?


Nismo se pomolili?
emsiemsi emsiemsi 15:28 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

krkar
Raspričali ste se o svemu, a o onoj najbitnijoj stvari NIŠTA. Da bi se vodio rat, a to je jako ozbiljan posao, treba sem mišića imati ogromne kapacitete u ljudskim intelektualnim resursima, i materjalnoj nadogradnji. Ostvarivanje političkih i nacionalnih ciljeva se zasniva na sveobuhvatnom angažovanju društvenih resursa.


Ama nema ništa od rata: pala cena tehnike i jeftinije je kupiti nego oslobađati je po Hrvatskoj, Bosni ili Kosovu. A traktori više nikom ne trebaju jer se sve doselilo u Beograd.

Globalizacija uništava nacionalni duh.

Шта ти је усташки дух !
Успут --- плаћају ли како ?
expolicajac expolicajac 16:10 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

emsiemsi
krkar
Raspričali ste se o svemu, a o onoj najbitnijoj stvari NIŠTA. Da bi se vodio rat, a to je jako ozbiljan posao, treba sem mišića imati ogromne kapacitete u ljudskim intelektualnim resursima, i materjalnoj nadogradnji. Ostvarivanje političkih i nacionalnih ciljeva se zasniva na sveobuhvatnom angažovanju društvenih resursa.


Ama nema ništa od rata: pala cena tehnike i jeftinije je kupiti nego oslobađati je po Hrvatskoj, Bosni ili Kosovu. A traktori više nikom ne trebaju jer se sve doselilo u Beograd.

Globalizacija uništava nacionalni duh.

Шта ти је усташки дух !
Успут --- плаћају ли како ?

Molio bih te da tvoje frustacije šofinističkog tipa lečiš na drugom mestu.
urbana_gerila urbana_gerila 16:17 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
Molio bih te da tvoje frustacije šofinističkog tipa lečiš na drugom mestu.


zar, onda, nisu - vrustracije?

u svakom slučaju, čarli zna znanje - krkar i on istu sisu sisaju.
expolicajac expolicajac 16:40 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

urbana_gerila
expolicajac
Molio bih te da tvoje frustacije šofinističkog tipa lečiš na drugom mestu.


zar, onda, nisu - vrustracije?

u svakom slučaju, čarli zna znanje - krkar i on istu sisu sisaju.

DAJ NE ZAJEBAVAJ, OMAKLOMI SE JEDNO SLOVCE A TI ODMAH U NAPADDD.
urbana_gerila urbana_gerila 16:54 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
A TI ODMAH U NAPADDD.moć navike, čim nanjušim uniformu.

no, poenta je da - ili biraš društvo, ili je svejedno krkar ili čarli.

expolicajac expolicajac 18:07 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

urbana_gerila
expolicajac
A TI ODMAH U NAPADDD.moć navike, čim nanjušim uniformu.

no, poenta je da - ili biraš društvo, ili je svejedno krkar ili čarli.


Krkar nije ustaša. I toliko o tome.
zilikaka zilikaka 18:40 22.09.2016

moj doprinos temi

Upravo sam na televizoru čula premudru izjavu našeg Predsednika,


...ko bi voleo da ratuje, ratovalo mu se u glavi!

urbana_gerila urbana_gerila 19:18 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
Krkar nije ustaša. I toliko o tome.


otkud znaš?
zakleo ti se na pravilo službe?
expolicajac expolicajac 20:26 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

urbana_gerila
expolicajac
Krkar nije ustaša. I toliko o tome.


otkud znaš?
zakleo ti se na pravilo službe?

Znam, i za razliku od tebe i tebi sličnih držim se one stare "pretpostavka je osnova svake greške". I zamolio sam da se sa tim šovinističkim ispadi prestane. MOLIM VAS
urbana_gerila urbana_gerila 20:39 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
Znam, i za razliku od tebe i tebi sličnih držim se one stare "pretpostavka je osnova svake greške".veoma sam zahvalan za to što kažeš da se ti i ja razlikujemo, ali kako si tako siguran da se razlikujemo ako je "pretpostavka osnova svake greške"?

sugerišeš da su to rezultati nekog operativnig rada?
neki poput onih zbog kojih i glede krkara - "znaš"?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:45 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

urbana_gerila
expolicajac
Molio bih te da tvoje frustacije šofinističkog tipa lečiš na drugom mestu.


zar, onda, nisu - vrustracije?

u svakom slučaju, čarli zna znanje - krkar i on istu sisu sisaju.


a potsećaš i nadprosečno?

rekoh još nešto ali ti ipak šaljem kao pp pošto mi je ubismor da mi se nakače smarači ovde.
emsiemsi emsiemsi 21:44 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
urbana_gerila
expolicajac
A TI ODMAH U NAPADDD.moć navike, čim nanjušim uniformu.

no, poenta je da - ili biraš društvo, ili je svejedno krkar ili čarli.


Krkar nije ustaša. I toliko o tome.

Читај пажљивије --- поменут је усташки дух.
Да мислим да је усташа, не бих му написао нити једну реч.
Не знам, чак, нити да ли је плаћеник.
Оно што закључујем је да одрађује посао типизиран за плаћеника.
Ако није плаћеник, онда би могао једино да буде користан идиот (или бескористан, како се узме).
gedza.73 gedza.73 21:44 22.09.2016

Re: Pokušao sam...

Da bi se vodio rat, a to je jako ozbiljan posao, treba sem mišića imati ogromne kapacitete u ljudskim intelektualnim resursima, i materjalnoj nadogradnji. Ostvarivanje političkih i nacionalnih ciljeva se zasniva na sveobuhvatnom angažovanju društvenih resursa. Nemamo intelektualnu elitu, koja bi svojim stavom izvršila pritisak na političku elitu. Nemamo niti profesionalnu elitu koja bi tvrdim stavom i znanjem odvratila od pogrešnih i razazrajućih postupaka političku elitu. Mi smo dragi moji blogeri u totalnom čabru.
Do sada je većina komentara bila na nivou "blogerskog komformizma" ili u prevodu, ajde da se bavimo sa Hilari i Trampom, KKK i crncima, a to što nam štala gori nema veze.
Ili se ja varam u svojoj proceni situacije?


Ako ovi Pajićevi Orci odluče da će biti rata, biće. Puške će nam prodaju, elitu da potkupe, narod će da izgine...
Samo da se molimo bogu da oko Mordora bude okrenuto na drugu stranu bar neko vreme.
To što imamo kompleks veličine (ex-Yu) im samo ide na ruku. A već su videli da volimo da ginemo i da život ne cenimo ič.
martin_krpan martin_krpan 07:38 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

maksa83
Hvala svevideći,večno san ti zahvalan na ukazanom poverenj i proceni da ovako glup mogu da spoznam dubinu tvoje poruke.

Ne treba da se zahvaljuješ, evo ja se izvinjavam što nismo prihvatili diskusiju i kroz nju (dvehiljaditi put) otkrili neverovatan obrt - da je ovo krš od države, i da će proizvoljni balkanski političar X svoje izborne šanse i sopstveni značaj da puNpa tako što će da šilji k. na susedno pleme, i da će se na to šiljenje primiti isti takvi sa druge strane i izvaditi svoje pimpeke da njima preteći mrduckaju Elvis pokretima uz ajdepičkoakosmeš poklič, a onda se vrate u svoje službene automobile i stančuge. Doduše ova strategija npr. Milanoviću nije baš pomogla.

Koja smo još očekivanja izneverili?A da li je iko vidio da je Dodik upotrebio Vučića kao Libresse Daily Fresh i oduzeo srpskoj politici gravitacionu silu, gdje Srbija ponovo počinje da levitira kao zombie i postaje meta-zezalica za praćke i pece nestašnih dječaka. Kada je Vučić odlučio žrtvovati Dodika, bilo je kasno i bio je glup da shvati, da je Dodik u stvari žrtvovao Vučića. Nema više ni mini-tempo politike.

Čekamo kod Tome-grobara na plazmama u nelegalnoj vikendici novi: "Bolje rat, nego pakt,...". Ovoga puta iz KGB-a.


expolicajac expolicajac 07:51 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

martin_krpan
maksa83
Hvala svevideći,večno san ti zahvalan na ukazanom poverenj i proceni da ovako glup mogu da spoznam dubinu tvoje poruke.

Ne treba da se zahvaljuješ, evo ja se izvinjavam što nismo prihvatili diskusiju i kroz nju (dvehiljaditi put) otkrili neverovatan obrt - da je ovo krš od države, i da će proizvoljni balkanski političar X svoje izborne šanse i sopstveni značaj da puNpa tako što će da šilji k. na susedno pleme, i da će se na to šiljenje primiti isti takvi sa druge strane i izvaditi svoje pimpeke da njima preteći mrduckaju Elvis pokretima uz ajdepičkoakosmeš poklič, a onda se vrate u svoje službene automobile i stančuge. Doduše ova strategija npr. Milanoviću nije baš pomogla.

Koja smo još očekivanja izneverili?A da li je iko vidio da je Dodik upotrebio Vučića kao Libresse Daily Fresh i oduzeo srpskoj politici gravitacionu silu, gdje Srbija ponovo počinje da levitira kao zombie i postaje meta-zezalica za praćke i pece nestašnih dječaka. Kada je Vučić odlučio žrtvovati Dodika, bilo je kasno i bio je glup da shvati, da je Dodik u stvari žrtvovao Vučića. Nema više ni mini-tempo politike.

Čekamo kod Tome-grobara na plazmama u nelegalnoj vikendici novi: "Bolje rat, nego pakt,...". Ovoga puta iz KGB-a.Veliki je problem što niko od intelektualne elite srpskog naroda nije postavio pitanje o svrsishodnosti tako odigrane "šahovske partije". Hrvati su izgleda jedini to shvatili, a može biti i iscenirali odigravanje te iste partije, i izrazili "zabrinutost" za svoj narod koji je konstitutivni element BiH. Mnogo navedenih elelmenata procene, koje sam naveo u blogu, nije analiziran niti obuhvaćen procenom, pa su samim tim i rizici mnogo veći nego što se trenutno sagledava.
predatortz predatortz 08:07 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

martin_krpan

expolicajac


A vas dvojica ste baš ubeđeni da je cela igra odigrana bez konsultacija?
expolicajac expolicajac 08:12 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

predatortz
martin_krpan

expolicajac


A vas dvojica ste baš ubeđeni da je cela igra odigrana bez konsultacija?

Naravno da je bilo konsultacija, ali pripreme za konsultacije nisu bile adekvatne i stručne.
freehand freehand 08:15 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

počinje da levitira kao zombie

Kako zombie levitira?
predatortz predatortz 08:23 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
predatortz
martin_krpan

expolicajac


A vas dvojica ste baš ubeđeni da je cela igra odigrana bez konsultacija?

Naravno da je bilo konsultacija, ali pripreme za konsultacije nisu bile adekvatne i stručne.


Uz dužno poštovanje, mi to ne znamo.
Puno je interesa i igrača uključeno u ovu priču. Naravno da iz nje svako želi politički da profitira i da se ogrebe za nekog glasača više. Na kraju krajeva, to i jeste posao političara - da ućare na svemu!

Dodik koristi ovu priču oko referenduma da skrene pažnju sa korupcionaških afera, da ojača poziciju pred lokalne izbore 2. oktobra. Vučić vešto glumi zabrinutog velikog brata, koji sa 'pedagozima' i učiteljicom pokušava da ostvari saradnju u cilju smirivanja nestašnog mlađeg batice. Toma igra svoju igru, u nadi da će dobiti drugi mandat. Bakir se pozicionira u prvog igrača u podeljenom bošnjačkom biračkom telu.

Naravno da će priča oko 9. januara biti elegantno rešena izmenom Zakona o praznicima RS. Naoko, onda je referendum nepotreban.

Da se tu radi samo o 9. januaru, referendum bi zaista bio nepotreban. Tu se radi o nečemu drugom, radi se o uvođenju referenduma kao institucije koju će RS potezati za neke ozbiljnije stvari u perspektivi.

Što se tiče tih ozbiljnijih stvari, tu i ne stojimo tako loše kako se misli da stojimo.
anonymous anonymous 08:32 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
urbana_gerila
expolicajac
A TI ODMAH U NAPADDD.Krkar nije ustaša.


Njegove ambicije su veće.


expolicajac expolicajac 09:39 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

anonymous
expolicajac
urbana_gerila
expolicajac
A TI ODMAH U NAPADDD.Krkar nije ustaša.


Njegove ambicije su veće.Prosvetli me, sveti čoveče.
anonymous anonymous 09:42 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
anonymous
expolicajac
urbana_gerila
expolicajac
A TI ODMAH U NAPADDD.Krkar nije ustaša.


Njegove ambicije su veće.Prosvetli me, sveti čoveče.


Očekivao sam bržu reakciju.


urbana_gerila urbana_gerila 09:53 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

anonymous
expolicajac
anonymous
expolicajac
urbana_gerila
expolicajac
A TI ODMAH U NAPADDD.Krkar nije ustaša.


Njegove ambicije su veće.Prosvetli me, sveti čoveče.


Očekivao sam bržu reakciju.nepravedan si, nije dovoljno da samo pogleda šta mu je krkar upisao u leksikon - trebalo je vremena dok otvori herbarijum, pa da cvećku ubaci u spomenar.
expolicajac expolicajac 09:58 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

anonymous
expolicajac
anonymous
expolicajac
urbana_gerila
expolicajac
A TI ODMAH U NAPADDD.Krkar nije ustaša.


Njegove ambicije su veće.Prosvetli me, sveti čoveče.


Očekivao sam bržu reakciju.

Odaću ti tajnu, a znam da ih obožavaš!
Po saznanjima blogerske kontraobaveštajne službe, na čijem čelu je naravno " neko iskusan", Krkar je ubačen na Blog B92 sa zadatkom da implementira "čobanac" kao nacionalno jelo srpskih blogera.
urbana_gerila urbana_gerila 10:04 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
Odaću ti tajnu, a znam da ih obožavaš!
Po saznanjima blogerske kontraobaveštajne službe, na čijem čelu je naravno " neko iskusan", Krkar je ubačen na Blog B92 sa zadatkom da implementira "čobanac" kao nacionalno jelo srpskih blogera.


znaš ili preDpostavljaš?
ne znam da li te je uputilo da je: "pretpostavka osnova svake greške"...
expolicajac expolicajac 10:06 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

urbana_gerila
expolicajac
Odaću ti tajnu, a znam da ih obožavaš!
Po saznanjima blogerske kontraobaveštajne službe, na čijem čelu je naravno " neko iskusan", Krkar je ubačen na Blog B92 sa zadatkom da implementira "čobanac" kao nacionalno jelo srpskih blogera.


znaš ili preDpostavljaš?
ne znam da li te je uputilo da je: "pretpostavka osnova svake greške"...

Dobro bre. Pravopisni inspektore. Kucam i pravim greške, grešna mi duša
urbana_gerila urbana_gerila 10:13 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
Pravopisni inspektore. Kucam i pravim greške, grešna mi dušanamerno bačena varalica da ne bih pretpostavljao već i saznao da li je i vadilica, poenta je u:

znaš ili pretpostavljaš?
expolicajac expolicajac 10:21 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

urbana_gerila
expolicajac
Pravopisni inspektore. Kucam i pravim greške, grešna mi dušanamerno bačena varalica da ne bih pretpostavljao već i saznao da li je i vadilica, poenta je u:

znaš ili pretpostavljaš?

Naš najbolji agent, pseudonim Đura, je došao do tih podataka. Jedino ako i Đura nije vrbovan.
anonymous anonymous 10:24 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

Odaću ti tajnu, a znam da ih obožavaš!


Kad smo već kod tajni - šta bi sa Novom ?

Puče tikva .....


expolicajac expolicajac 10:26 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

anonymous
Odaću ti tajnu, a znam da ih obožavaš!


Kad smo već kod tajni - šta bi sa Novom ?

Puče tikva .....Još je bolja nego što je bila.
urbana_gerila urbana_gerila 10:35 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
Naš najbolji agent, pseudonim Đura, je došao do tih podataka. Jedino ako i Đura nije vrbovan.ama, đuro, imaš li ti nekog pouzdanijeg od tebe?
urbana_gerila urbana_gerila 10:36 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
anonymous
Odaću ti tajnu, a znam da ih obožavaš!


Kad smo već kod tajni - šta bi sa Novom ?

Puče tikva .....Još je bolja nego što je bila.


i novija!
anonymous anonymous 11:21 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

expolicajac
urbana_gerila
expolicajac
Pravopisni inspektore. Kucam i pravim greške, grešna mi dušanamerno bačena varalica da ne bih pretpostavljao već i saznao da li je i vadilica, poenta je u:

znaš ili pretpostavljaš?

Naš najbolji agent, pseudonim Đura, je došao do tih podataka. Jedino ako i Đura nije vrbovan.


Ako ti je Đuro već takav kadar,vidi da mi nabavi broj one što jaše kod Pajketa....

Edit.

Ali mi pošalji na p.p.

Nemoj svi da znaju.
martin_krpan martin_krpan 14:35 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

Što se tiče tih ozbiljnijih stvari, tu i ne stojimo tako loše kako se misli da stojimo.


Mi ne stojimo, mi levitiramo.

Mali, siromašni, stari ili "jednom nogom u grobu", spori, slabo pismeni,...konstantno uspjevamo da se namjestimo kao globalni problem. Po meni je to neki nepismeno-edipovsko-car dušanovski kompleks vođenja "visoke politike". Šta god da je, to je pitanje za kolegijum ozbiljnih psihijatara.

EDIT: "Ratniče voljno"!
freehand freehand 16:57 23.09.2016

Re: Pokušao sam...

Mi ne stojimo, mi levitiramo.

Verujem da nije na vas mislio.
cane cane 11:42 25.09.2016

Re: Pokušao sam...

Raspričali ste se o svemu, a o onoj najbitnijoj stvari NIŠTA. Da bi se vodio rat, a to je jako ozbiljan posao, treba sem mišića imati ogromne kapacitete u ljudskim intelektualnim resursima, i materjalnoj nadogradnji.


ah da znam koliko je ozbiljan - kad sam u julu 99 u privremenoj (ispostavice se stalnoj) komandi pristinskog korpusa u leskovcu sa lazarevicom pravio ratni plan.

sve crveni i plavi i te munje, da covek ne poveruje.
a ratni plen je podrazumevao i razne kompjutere sa kosova, ali ne lezi vraze ne umeju da ih ih ukljuce.

uros_vozdovac uros_vozdovac 20:41 22.09.2016

isto ovako

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:52 22.09.2016

Re: isto ovako

uros_vozdovac
wag


šteta za protraćenu ideju, vanredno dobra ideja i vanredno traljavo urađen film.

i još nas klića kao da je izrokao po scenariju lošeg filma. kada ona metiljava monika ni jednu običnu pušangiju ne ume da odradi kao što treba.
freehand freehand 21:06 22.09.2016

Re: isto ovako

i još nas klića kao da je izrokao po scenariju lošeg filma. kada ona metiljava monika ni jednu običnu pušangiju ne ume da odradi kao što treba

Opet bezočno ruku koja te hrani...
uros_vozdovac uros_vozdovac 21:17 22.09.2016

Re: isto ovako

Srđan Fuchs
uros_vozdovac
wag


šteta za protraćenu ideju, vanredno dobra ideja i vanredno traljavo urađen film.

i još nas klića kao da je izrokao po scenariju lošeg filma. kada ona metiljava monika ni jednu običnu pušangiju ne ume da odradi kao što treba.

Ali Srki jbt ona je isprskanu `aljinu čuvala u zamrzivaču, ejjj, jbt.

Pa svih mi dabrova sa Ontarija, kako se to slobodno kreće, pa ludnica je kanda ostala otključana...

Pa je još zovu na TV, pa ona ima mišljenje, a jbt haljina u zamrzivaču.

A i Klića je posebna sorta sunce ti žarko:
smoked but didn't inhale


pa šteta božija trave, koji si imbecil.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:55 22.09.2016

Re: isto ovako

freehand
i još nas klića kao da je izrokao po scenariju lošeg filma. kada ona metiljava monika ni jednu običnu pušangiju ne ume da odradi kao što treba

Opet bezuočno ruku koja te hrani...ma jok, to kod nas u demokratiji uobičajeno - two different persons, three diversing opinions. uostalom, nije isto što Israeli što i American Jew - prethodni brane i hrane ovu zemlju, dok potonji rade delimično kvalitetne stvari u smislu branjenja interesa zemlje u nekakvim moćnim centralam, ali prave i štetu. od toga društvo, pa i armija, mogu postati samo kvalitetniji. srbija mora da nađe način da se izvuče iz tih komunjarskih fora (komunjare, negativno, komunizam okej - recimo, ovde iz Nazareta komunisti daju 5 od 14 poslanika za Arapsku Listu u Parlamentu, i potpuno su cool, pročišćeni od imanentnog istočnoevropskom marksizmu hejta i sasvim prilagođeni kapitalističkoj igri u liberalnoj demokratiji), gde više rangirani određuju pravila ponašanja i razmišljanja niže rangiranima.

ima ovaj odličan naslov: Start-up Nation

staviš na stranu svoju emocionalnu percepciju globalne nepravde,

Jon Rosen OF USA Today believes that the book is written from an Israeli perspective and may irk those with reservations about Israeli foreign policy, but it is still an accomplishment, "not simply for exposing the roots of Israel's success, but by showing what the Israeli case might teach the rest of the world."

u svakom slučaju, izoluješ svoj lični animozitet i imaš jedan odličan case-study kako da podignete državu, ekonomiju, osećanje dostojanstva kod naroda, armiju, hitech, sve rečju, i postanete ozbiljna i konkurentna liberalna demokratija.

Urke,
ma debili oboje, i ova šta oskrnavi čestiti kex, i ovaj što upropasti džojus nekim časnim gandžoljubima.
tadejus tadejus 22:16 22.09.2016

Re: isto ovako

uros_vozdovac

Ali Srki jbt ona je isprskanu `aljinu čuvala u zamrzivaču, ejjj, jbt


možda 'tela žena da izvuče fleku
maksa83 maksa83 08:58 23.09.2016

Re: isto ovako

Ali Srki jbt ona je isprskanu `aljinu čuvala u zamrzivaču, ejjj, jbt.

Pa kad ne može od nje turšiju da napravi, šta će...
freehand freehand 09:46 23.09.2016

Re: isto ovako

maksa83
Ali Srki jbt ona je isprskanu `aljinu čuvala u zamrzivaču, ejjj, jbt.

Pa kad ne može od nje turšiju da napravi, šta će...

A šta se inače radi sa priplodnim materijalom?
urbana_gerila urbana_gerila 09:47 23.09.2016

Re: isto ovako

tadejus
uros_vozdovac

Ali Srki jbt ona je isprskanu `aljinu čuvala u zamrzivaču, ejjj, jbt


možda 'tela žena da izvuče flekuneće biti prvi put da me proglase seksistom:

šta ako je čula da nema bolje maske za lice, pa da se ne baci?
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 09:50 23.09.2016

Re: isto ovako

Pa svih mi dabrova sa Ontarija, kako se to slobodno kreće, pa ludnica je kanda ostala otključana...

Pa je još zovu na TV, pa ona ima mišljenje, a jbt haljina u zamrzivaču.


Pa tamo gde je zovu (FOX News) još je i najnormalnija, tako da - sve je to relativno ;>
uros_vozdovac uros_vozdovac 09:58 23.09.2016

Re: isto ovako

Dont Fear The Reaper
Pa svih mi dabrova sa Ontarija, kako se to slobodno kreće, pa ludnica je kanda ostala otključana...

Pa je još zovu na TV, pa ona ima mišljenje, a jbt haljina u zamrzivaču.


Pa tamo gde je zovu (FOX News) još je i najnormalnija, tako da - sve je to relativno ;>

Ma cool je - svi mi imamo svoje fetiše, da ne otvaramo raspravu ovde, ali jbt ipak...
gedza.73 gedza.73 10:49 23.09.2016

Re: isto ovako

vi mi imamo svoje fetiše, da ne otvaramo raspravu ovde, ali jbt ipak..

Paaa ako se mora...
uros_vozdovac uros_vozdovac 14:22 23.09.2016

Re: isto ovako

gedza.73
vi mi imamo svoje fetiše, da ne otvaramo raspravu ovde, ali jbt ipak..

Paaa ako se mora...

poštujem, samo mi reci de - koliko je stajala u zamrzivaču prethodno?
zovitemegrunf zovitemegrunf 21:02 23.09.2016

Re: isto ovako

E, cvet Srpskog ITa se skupio. Aj, nek mi neko pomogne. Može i Uroš ako zna i nije mu mrsko da se zajebava sa Billotićima.

Elem, slike čuvam na OneDrivetu. Svaki put kad 'oću da okačim neku sliku uz svoju pisaniju, muke su neviđene, kobeljam se nekako, pokušavam, tražim rešenje, nekad uspem, nekad odustanem. Osnovna finta, desni klik na sliku i izbor opcije share, get link ili kako već piše, radi za društvene mreže, može i u mail da se pastuje, ali za ovaj blog nije dovoljna. I nije finta sa https, jednostavno, ne dobije se slika.

Ako isti link koji ne radi kada hoću da insertujem sliku, pastujem kao tekstualni link, to ide, bar u onom prozoru za pregled. Napravim link, kliknem i slika se otvori u browseru.

Ajmo, recimo da smo apsolvirali da je windoza za qurac, a OneDrive nije ni za qrac, pa k rešenju, molim

freehand freehand 21:07 23.09.2016

Re: isto ovako

zovitemegrunf
E, cvet Srpskog ITa se skupio. Aj, nek mi neko pomogne. Može i Uroš ako zna i nije mu mrsko da se zajebava sa Billotićima.

Elem, slike čuvam na OneDrivetu. Svaki put kad 'oću da okačim neku sliku uz svoju pisaniju, muke su neviđene, kobeljam se nekako, pokušavam, tražim rešenje, nekad uspem, nekad odustanem. Osnovna finta, desni klik na sliku i izbor opcije share, get link ili kako već piše, radi za društvene mreže, može i u mail da se pastuje, ali za ovaj blog nije dovoljna. I nije finta sa https, jednostavno, ne dobije se slika.

Ako isti link koji ne radi kada hoću da insertujem sliku, pastujem kao tekstualni link, to ide, bar u onom prozoru za pregled. Napravim link, kliknem i slika se otvori u browseru.

Ajmo, recimo da smo apsolvirali da je windoza za qurac, a OneDrive nije ni za qrac, pa k rešenju, molim


Diži na postiimg na primer, koristi direct link
maksa83 maksa83 21:14 23.09.2016

Re: isto ovako

Ajmo, recimo da smo apsolvirali da je windoza za qurac, a OneDrive nije ni za qrac, pa k rešenju, molim


How To Display OneDrives Images in Web Page

Ali meni to izgleda beskrajno zametno, on će da ti izgeneriše html i ti iz img taga treba da izbunariš kobaju koja će (možda) vratiti sliku pa da tu kobaju zalepiš ovde u [img] bbcode tag.

Po meni je rešenje da ne koristiš OneDrive za embedovanje slika ovde (i drugde) nego imgur.com, bes-kra-jno je lakše, on će čak da ti generiše i gotov [img] tag za ovde, a i tamo imaš bazično editovanje (crop, resize, itd.).


P.S. Ako ex krene sad da me 'apsi ovde zbog saučešništva u trolovanju ti će cigare u 'aps da mi donosiš, osim ako i tebe ne u'apsi kao podstrekivača.
zovitemegrunf zovitemegrunf 21:44 23.09.2016

Re: isto ovako

@freehend, @maksa

Fala, koleze

Mogu da razmislim kako ću ubuduće, a ovo sa 'embed' iz Maksinog linka sam koristio ranije, ma se aboailo...

A neće Eks da 'apsi tek tako. Doduše, sad me vuče da ubacim sliku oko koje sam se mučio pre neki dan. Evo, da budem fin, ako pretera 300 komentara, sleduje i trol slika

maksa83 maksa83 21:56 23.09.2016

Re: isto ovako

OneDrive je zajebancija sa onim njegovim permišnima, može ovo, ne može ono, klikođeonđe, hoćeneće - preglomazna džidža za nešto što treba da hostuje prost glup fajl i da ga servira kroz http - simpl šit koji postoji i radi već 2.5 decenije.
expolicajac expolicajac 22:21 23.09.2016

Re: isto ovako

maksa83
OneDrive je zajebancija sa onim njegovim permišnima, može ovo, ne može ono, klikođeonđe, hoćeneće - preglomazna džidža za nešto što treba da hostuje prost glup fajl i da ga servira kroz http - simpl šit koji postoji i radi već 2.5 decenije.

Dobro jasno mi je IMAM KLEMPAVE UŠI I ŠIŠAM SE NA OPASNO
zovitemegrunf zovitemegrunf 23:36 23.09.2016

Re: isto ovako

Ma, ako već moram da se outujem, evo, priznajem, jedem govna, baš ti rečima. Od mene M$ pokasira godišnje približno 50€ za office 365 licencu. Odnosno, bemliga kako se to više zove, ali je svakako 5 full licenci. Deca imaju stabilan SW za ono što im treba oko studija, a kolateralno uleće 5 x 1 TB prostora na OneDrive. Tako, ne da mi se da se zajebavam sa još nekim nalogom za slike, koji bi bio samo za blog. Pokušavao sam, nije da nisam, pa onda, kao što sam zaboravio ovo embedovanje, na isti način zaboravim jel bio DropBox ili šta drugo, da o passwordu ne govorim
freehand freehand 23:41 23.09.2016

Re: isto ovako

Tako, ne da mi se da se zajebavam sa još nekim nalogom za slike, koji bi bio samo za blog

ne treba ti nikakav nalog. Imaš link na Postimage, klikneš, imaš opciju choose image, daš mu path, aplouduješ, daje ti opciju za embedovanje. Kopiraš direct link liniju, pejstuješ ovde u adekvatno polje i to ti je. Nula nalog, nula šifre.
zovitemegrunf zovitemegrunf 10:31 24.09.2016

Re: isto ovako

Preguralo 256 komentara, fina, okrugla brojka, a popodne imam neka posla, pa ću sad da okačim sliku,

Na nekom od prethodnih blogova je bio trol o Golfu dvojci. Hteo sam da okačim ovu sliku, snimljenu nedavno na Krstu, kao ilustraciju moje teze ga je Dvojka dijagnoza a ne auto. Tad sam se zapetljao, nikao mi nije išlo.

Ovo sa postimage je stvarno supersimpl, fala, koleze, još jednom

gedza.73 gedza.73 13:20 24.09.2016

Re: isto ovako

Na nekom od prethodnih blogova je bio trol o Golfu dvojci.

Golf dvojka trol?
Gospodine, birajte vreme i mesto.

zovitemegrunf zovitemegrunf 16:55 25.09.2016

Re: isto ovakoGolf dvojka trol?
Gospodine, birajte vreme i mesto.


Prvo oružje!


gedza.73 gedza.73 16:38 27.09.2016

Re: isto ovako

Može.


Što kaže onaj za jugića 'pa on je fabrički baždaren da se vozi sa više od dva promila. Prevelik je to stres da ga voziš trezan'
alselone alselone 09:14 24.09.2016

Moraju motke da počnu da rade

mariopan mariopan 11:15 25.09.2016

Re: Moraju motke da počnu da rade

alseloneDa prepišemo recept od susjeda?
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:19 26.09.2016

I ne bi rata, šta ćemo sada

I ne bi ništa od rata.
Pa gde su sada ozbiljni najavljivači i potpaljivači, hoće li barem odgovarati za širenje panike i lažnih vesti.
To pitanje ostaje premijeru da prvo propita i preispita svoje ministre, pa onda da se javno odrekne piskarala i kvazianalitičara huškača.
expolicajac expolicajac 08:22 27.09.2016

Re: I ne bi rata, šta ćemo sada

Milan Karagaća
I ne bi ništa od rata.
Pa gde su sada ozbiljni najavljivači i potpaljivači, hoće li barem odgovarati za širenje panike i lažnih vesti.
To pitanje ostaje premijeru da prvo propita i preispita svoje ministre, pa onda da se javno odrekne piskarala i kvazianalitičara huškača.

Boriti se istinom protiv gluposti. Sve dok u medijima budu "analitičari" koji sprovode torturu neznanja moramo biti jasni u ukazivanju na pogubne konsekvence koje mogu proisteći iz širenja tog neznanja. Zato mislim da tvoje vraćanje na blog jeste neminovnost. A to što se pojavljuju likovi koji troluju, nemoj da te uzbuđuje. Oni nam daju poseban "gušt" i za mene predstavljaju pravu relaksaciju.
predatortz predatortz 08:52 27.09.2016

Re: I ne bi rata, šta ćemo sada

expolicajac
Milan Karagaća
I ne bi ništa od rata.
Pa gde su sada ozbiljni najavljivači i potpaljivači, hoće li barem odgovarati za širenje panike i lažnih vesti.
To pitanje ostaje premijeru da prvo propita i preispita svoje ministre, pa onda da se javno odrekne piskarala i kvazianalitičara huškača.

Boriti se istinom protiv gluposti. Sve dok u medijima budu "analitičari" koji sprovode torturu neznanja moramo biti jasni u ukazivanju na pogubne konsekvence koje mogu proisteći iz širenja tog neznanja. Zato mislim da tvoje vraćanje na blog jeste neminovnost. A to što se pojavljuju likovi koji troluju, nemoj da te uzbuđuje. Oni nam daju poseban "gušt" i za mene predstavljaju pravu relaksaciju.


Svašta se danas podvodi pod slobodu medija, i sve što kažeš protiv raznih piskarala tretira se kao napad i gušenje.

Međutim, zaboravlja se da ljudi, pa i novinari (nađe se poneki čovek i među njima), pored sloboda imaju i obaveze. Obavezu poštovanja zakona, između ostalih.
Ovo što se piše u nekim novinama, ladno se može podvesti pod uznemiravanje javnosti, širenje lažnih vesti, izazivanje verske, rasne i nacionalne netrpeljivosti.

Na takva pisanija tužilaštva su dužna da reaguju. To što ne reaguju, jasan je signal da nisu nezavisna.

Mene samo zanima da li neko od ovih na vlasti misli o dalekosežnim posledicama ovakvog ponašanja. Držati narod pod konstantnom tenzijom, u strahu od rata, u strahu od drugih, u strahu od... - ne može a da se ne odrazi na mentalno stanje nacije.
expolicajac expolicajac 09:14 27.09.2016

Re: I ne bi rata, šta ćemo sada

Mene samo zanima da li neko od ovih na vlasti misli o dalekosežnim posledicama ovakvog ponašanja. Držati narod pod konstantnom tenzijom, u strahu od rata, u strahu od drugih, u strahu od... - ne može a da se ne odrazi na mentalno stanje nacije.

Oduševio sam se postom blogera "sasaminijature" kod alselonea. Ma koliko izgleda čudno, mislim da je odgovor na mnoga naša pitanja upravo sadržan u tom postu.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana