Ljudska prava

BIRAČI = PODANICI, IZABRANI = GOSPODARI

Filip Mladenović RSS / 27.10.2016. u 22:08

Pohorska u mom srcu...
Pohorska u mom srcu...
Greška u tekstu REŠENJA
Greška u tekstu REŠENJA
U državi Srbiji gde nema novca za kupovinu lekova za najteže bolesnike, ima para za bacanje zbog nepotrebne i arogantne promene naziva dve ulice u Novom Beogradu, Pohorske i Goce Delčeva. Naravno, sve iz naših džepova.

U državi Srbiji gde se na Rešenja na gradjanske žalbe i pritužbe čeka mesecima i godinama, gradska uprava brzo i efikasno menja nazive pomenutih ulica u katastru, biračkim spiskovima, urbanističkim planovima... naravno opet izvlačeći novac iz naših džepova.

Upravnom sudu sam početkom jula 2016. godine podneo tužbu protiv Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a potom i tužbu protiv Skupštine grada Beograda zbog promene naziva pomenute dve ulice. Pošto su obe tužbe ekspresno brzo odbijene, prema pravnom leku navedenom u Rešenjima, podneo sam žalbe Veću sudija Upravnog suda. Do danas nisam mogao da saznam kada će biti održana ročišta i rešene te dve žalbe.

A onda sam se obratio Zaštitniku gradjana Beograda, gospodji Katarini Žeželj. Prepiska koju navodim verno ilustruje svu gradjansku nemoć i podanički status u koji nas guraju tzv. izabrani, tj. gospodari naših života:

15. septembar 2016.

Poštovana gospodjo Žeželj,

obraćam Vam se kao zaštitniku gradjana zbog ugrožavanja osnovnih ljudskih prava gradjanki i gradjana - stanovnika ulica Pohorska i Goce Delčeva u Novom Beogradu.

Uprkos peticiji - protestu zbog promene naziva ove dve ulice, protivno podršci predsednika opštine Novi Beograd, Skupština grada Beograda je na sednici održanoj 8. juna 2016. donela Rešenje o promeni naziva ulice Pohorska i Goce Delčeva, čime je ugrozila elementarna ljudska prava stanovnika pomenutih ulica.

Takodje, u tekstu spornog Rešenja (u attachmentu) načinjena je materijalna greška - pogrešno napisan broj Rešenja, što ga u pravnom i zakonskom smislu čini ništavnim.

Na osnovu iznetog, kao gradjanin čija su prava ugrožena, zahtevam da u skladu sa Vašim kompetencijama preduzmete odgovarajuće mere.

Srdačni pozdravi,

Filip Mladenović

23. septembar 2016.

Poštovani,

Primili smo Vašu pritužbu koja se odnosi na Odluku skupštine grada Beograda o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd.
Odlukom o zaštitniku građana (Sl. List grada Beograda br. 34/2009, i 41/2009) predviđeno je da je Zaštitnik građana ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili
nečinjenjem Gradske uprave grada Beograda, Gradskog javnog pravobranilaštva i javnih službi čiji je osnivač grad Beograd.

Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine grada Beograda, gradonačelnika grada Beograda i Gradskog veća grada Beograda. Iz navedenog proizilazi da subjekt kontrole Zaštitnika građana ne može biti Skupština grada Beograda na čiju odluku imate pritužbu.

S poštovanjem,

Grad Beograd
Zaštitnik građana
Zamenik zaštitnika građana
Aleksandar Jovanović
Kosovska 17
Kont.tel.3240-394
3227-494


5. oktobar 2016.


Poštovani gospodine Jovanoviću,

iz Vašeg odgovora od 23. septembra 2016. ostaje nejasno po kom kriterijumu i na osnovu kojih na zakonu zasnovanih tumačenja ste Skupštinu grada Beograda, na čiju odluku sam Vam podneo pritužbu, IZUZELI iz Gradske uprave grada Beograda!?

Uvidom u zakonska rešenja o Zaštitniku gradjana i Odluku o zaštitniku gradjana, koju navodite u Vašem odgovoru, može se nedvosmisleno zaključiti da je na prvom mestu OBAVEZA Zaštitnika gradjana zaštita individualnih i kolektivnih prava i interesa građana.

Pošto je u mojoj pritužbi jasno navedena činjenica da su u slučaju nezakonite i nametnute promene naziva ulica Pohorske i Goce Delčeva u Novom Beogradu narušeni individualna i kolektivna prava i interesi gradjana (o čemu svedoče: peticije upućene javnosti, predsedniku opštine Novi Beograd i predsednici gradske Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica, pritužbe Zaštitniku gradjana Saši Jankoviću, tužbe podnete Upravnom sudu protiv Skupštine grada Beograda i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave), logično se očekuje da odmah postupite po mojoj pritužbi.

U medjuvremenu ja sam podneo pritužbu i na rad Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica, koja je takodje svojim predlogom ozbiljno narušila individualna i kolektivna prava i interese gradjanki i gradjana, stanovnika ulica Pohorska i Goce Delčeva u Novom Beogradu.

U nadi da ćete uvažiti na zakonu i pomenutoj Odluci zasnovanu argumentaciju, srdačno Vas pozdravljam.

Gradjanin Filip Mladenović

11. oktobar 2016.

Poštovani,

Primili smo Vašu pritužbu koja se odnosi na Odluku skupštine grada Beograda o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd.

Nakon toga smo Vas obavestili da Zaštitnik građana nije ovlašćen da kontroliše rad Skupštine grada Beograda. Ovde se ne radi o kako navodite „tumačenju" već o jasnoj i izričitoj zakonskoj formulaciji. Razlozi za izuzimanje Skupštine iz korpusa subjekata kontrole veoma su jasni i jednostavni. Skupština grada je najviši organ grada Beograda koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada. Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, opštim pravom glasa. Apsurdno i protivno svim pravnim načelima bilo bi kada bi inokosni organ kao što je Zaštitnik građana imao pravo da na bilo koji način vrši kontrolu nad kolektivnim organom kao što je to Skupština.

U skladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi, kao i u skladu sa članovima 110-122 Statuta grada Beograda građani u skladu sa
propisanim uslovima imaju pravo i mogućnost da putem građanske inicijative i referenduma neposredno učestvuju u obavljanju poslova grada.

S poštovanjem,

Zaštitnik gradjana


17. oktobar 2016.

Poštovani,

u slučaju promene naziva ulica Pohorska i Goce Delčeva u Novom Beogradu Skupština grada Beograda je postupila kao da se radi o odnosu vladajućih i podanika, a ne izabranih i birača. A to je nedemokratski i necivilizovan postupak, na koji sam ja svojim Prigovorom ukazao i zatražio zaštitu od Vas.

No, bilo kako bilo, ja sam uputio i Prigovor zbog odluke Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica, na koji od Vas još uvek nisam dobio nikakav odgovor. Pošto pomenuta Komisija ulazi u korpus Uprave grada, nadam se da ste u uvom slučaju ovlašćeni da kontrolišete rad ovog segmenta Uprave grada Beograda.

Evo tog Prigovora ponovo:

Poštovana gospodjo Žeželj,

obraćam Vam se kao zaštitniku gradjana zbog ugrožavanja osnovnih ljudskih prava gradjanki i gradjana - stanovnika ulica Pohorska i Goce Delčeva u Novom Beogradu.

Uprkos peticiji - protestu zbog promene naziva ove dve ulice, protivno podršci predsednika opštine Novi Beograd, Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica juna 2016. donela je Predlog Rešenja o promeni naziva ulice Pohorska i Goce Delčeva, čime je ugrozila elementarna ljudska prava stanovnika pomenutih ulica (kopija u prilogu).
Iako je predsednica Komisije Jasmina Mitrović Marić bila detaljno upoznata sa protestima gradjanki i gradjana, kao i sa tekstom peticije koju joj je prosledio predsednik opštine Novi Beograd, ona je potpisala sporan predlog Rešenja!

Takodje, u tekstu Rešenja, sa kojim ste bili upoznati u prethodnom pismu, načinjena je materijalna greška - pogrešno napisan broj Rešenja, što ga u pravnom i zakonskom smislu čini ništavnim.

Na osnovu iznetog, kao gradjanin čija su prava ugrožena, zahtevam da u skladu sa Vašim kompetencijama preduzmete odgovarajuće mere.

Srdačni pozdravi,

Filip Mladenović

Od 17. oktobra do danas, 27. oktobra 2016, nema nikakvog odgovora od Zaštitnika gradjana.

Ćutanje koje glasno govori o gradjanskim pravima i njihovoj zaštiti.
A na sajtu Zaštitnika gradjana lepo piše: „Zaštitnik građana je institucija pravnog sistema koja, pod nazivom ombudsman, postoji u više od sto zemalja u svetu. Ombudsman je institucija koju je prvi put uspostavio Švedski parlament 1809. sa zadatkom da nadgleda kako izvršna vlast sprovodi zakone."

AtačmentiKomentari (13)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

anamarkana anamarkana 22:29 27.10.2016

zar nisu oduvek


izabrani a i neizabrani gospodari radili šta su hteli

a ni ombudsmani nisu svemogući kao što bismo želeli
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:37 27.10.2016

Re: zar nisu oduvek

Ono što posebno iritira je brzina, ta efikasnost u nametnutoj promeni naziva ulica!? Kako bi bilo lepo ovde kada bi vlastodršci bili tako efikasni u mnogo važnijim i sudbonosnijim stvarima po živote gradjanki i gradjana!?

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u roku od samo 5 (pet) dana (zakonom predvidjen rok je do 2 meseca) daje saglasnost za promenu naziva ove dve ulice.

A Gradska uprava ne časeći časa kuca silna rešenja, šalje ih poštom, trošeći naše pare za - NIŠTA!

A koliko će tek novca, vremena, živaca potrošiti stanovnici ove dve ulica plaćajući po ko zna koji put za - NIŠTA!?
blogovatelj blogovatelj 00:54 28.10.2016

Dalje nisam citao

Skupština grada Beograda je na sednici održanoj 8. juna 2016. donela Rešenje o promeni naziva ulice Pohorska i Goce Delčeva, čime je ugrozila elementarna ljudska prava stanovnika pomenutih ulica.


Posle ovoga sam pao u nesvest, nisam bio u stanju da citam dalje.
predatortz predatortz 07:10 28.10.2016

Re: Dalje nisam citao

blogovatelj
Skupština grada Beograda je na sednici održanoj 8. juna 2016. donela Rešenje o promeni naziva ulice Pohorska i Goce Delčeva, čime je ugrozila elementarna ljudska prava stanovnika pomenutih ulica.


Posle ovoga sam pao u nesvest, nisam bio u stanju da citam dalje.


Da! Razumem da promena naziva ulice u kojoj živi donosi neke obaveze građaninu - treba da ode do policije i promeni podatak u ličnim dokumentima, da snosi i neke troškove (za nekog sitne, za nekog velike, ovisno od imovinskog stanja), da mu uzima neko vreme zbog čekanja u redovima... Ali, brate Filipe, elementarna ljudska prava?!
I onda se čudiš što te ne doživljavaju kao ozbiljnog čoveka...
Filip Mladenović Filip Mladenović 13:19 28.10.2016

Re: Dalje nisam citao

predatortz
blogovatelj
Skupština grada Beograda je na sednici održanoj 8. juna 2016. donela Rešenje o promeni naziva ulice Pohorska i Goce Delčeva, čime je ugrozila elementarna ljudska prava stanovnika pomenutih ulica.


Posle ovoga sam pao u nesvest, nisam bio u stanju da citam dalje.


Da! Razumem da promena naziva ulice u kojoj živi donosi neke obaveze građaninu - treba da ode do policije i promeni podatak u ličnim dokumentima, da snosi i neke troškove (za nekog sitne, za nekog velike, ovisno od imovinskog stanja), da mu uzima neko vreme zbog čekanja u redovima... Ali, brate Filipe, elementarna ljudska prava?!
I onda se čudiš što te ne doživljavaju kao ozbiljnog čoveka...


Da, to su elementarna ljudska prava - da te izabrani ne ponižavaju, ne pljačkaju, ne obespravljuju!

Gradjanke i gradjani su potpisali peticiju, uputili svim izabranima, pokušali svim pravnim, civilizovanim sredstvima da ukažu izabranima na kršenje elementarnih ljudskih prava u slučaju nepotrebne, nerazumne, za oslobodioce Beograda ponižavajuće odluke o promeni naziva ove dve ulice.

Evo komentara jednog gradjanina sa mog Facebook profila:

"E moj Filipe, davno sam ja saznao i isprobao zatitnika gradjana i shvatio da od njega nema nikakve koristi. Korist ima samo on, jer ima veliku platu, a mi gradjani SIPAK. Pošto sam i ja stanovnik ulice Goce Delčeva i redovno placam ne mali porez na imovinu, i punio budzet. Sad bi bio red da nam gradska vlada plati troskove za zamenu: licnih karata, pasosa, vozackih dozvola, zdravstvenih knjizica itd. Ha ha ha rekli bi oni. Kao sto vidis vlast je uvek ista. Nusic je u pravu i nije umro. Na nasu zalost bice vecit. Don Kihotu pozdrav od Sanco Panse."
gedza.73 gedza.73 18:05 28.10.2016

Re: Dalje nisam citao

Gradjanke i gradjani su potpisali peticiju, uputili svim izabranima, pokušali svim pravnim, civilizovanim sredstvima da ukažu izabranima na kršenje elementarnih ljudskih prava u slučaju nepotrebne, nerazumne, za oslobodioce Beograda ponižavajuće odluke o promeni naziva ove dve ulice.


Sad bi bio red da nam gradska vlada plati troskove za zamenu: licnih karata, pasosa, vozackih dozvola, zdravstvenih knjizica itd.


od 7:00Na nasu zalost bice vecit. Don Kihotu pozdrav od Sanco Panse."


I ja bi pozdravio ove LJude iz emisije.

Ribozom Ribozom 09:44 28.10.2016

mali trol

Zamolio bih te da se malo posvetis ekonomskim temama. Zafalilo na blogu ekonomista.
arianna arianna 11:23 28.10.2016

Trol

Filip Mladenović Filip Mladenović 13:23 28.10.2016

Re: Trol

Dnevno u Srbiji 4 (četiri) ljudska bića izvrši samoubistvo!

Po razmerama siromaštva Srbija je pri vrhu Evrope.

A koliki broj ljudi je svakodnevno izložen tzv. sečenju struje u kućama i stanovima, kao i otimačini ličnih stvari, 2/3 plata i penzija i stanova u režiji izvršiteljske državne mafije, to ne može da sazna nijedan novinar u Srbiji!
princi princi 14:26 28.10.2016

Re: Trol

Dnevno u Srbiji 4 (četiri) ljudska bića izvrši samoubistvo!

U Ukrajini 53, tj pedeset troje. Trinaest puta više, a ima ih oko 6 puta više nego Srba. U Japanu, preko 120 samoubistava dnevno. Srbija je WHO listi 43. po stopi samoubistava (muškarci 44., žene 50., ima ime za taj paradoks), u grupi zemalja kao što su Slovenija, Somalija, Papua Nova Gvineja, nešto niža stopa od Češke, a nešto viša od Francuske.

Ipak, jel ti se ne čini malo preteranim da se ljudi ubijaju zbog menjanja imena ulicama?
alselone alselone 10:57 29.10.2016

Re: Trol

Ipak, jel ti se ne čini malo preteranim da se ljudi ubijaju zbog menjanja imena ulicama?


Ma ne, sigurno je to.
Kraja Kraja 20:58 28.10.2016

...mozda...

...bi bilo interesantno obracunati koliko ce grad i republika inkasirati od ove promene naziva ulica...

licna karta
pasos
vozacka
saobracajna
vizit karte
izmene u registru firmi
memorandumi, stari i novi
pecati
reklamne table
table sa nazivom firme
izmene na emajlovima
faxovima
fiskalnim kasama
izmene po sajtovima...

...ovo mi je ad hoc palo na pamet...
...dodajte, promesajte, pomnozite sa brojem gradjana, firmi, cenama usluga u policiji, raznim registrima, tarifama onih koji vam odrzavaju sajtove, tarifama stamparija, reklamopisaca...

...sve bih im oprostio da ove izmene urade o trosku organa koji je inicirao izmenu imena...
...i interesuje me da li su oni koji su glasali imali predstavu koliko ce novca isterati iz dzepova i sa racuna...
emsiemsi emsiemsi 07:00 29.10.2016

Re: ...mozda...

Kraja
...bi bilo interesantno obracunati koliko ce grad i republika inkasirati od ove promene naziva ulica...

licna karta
pasos
vozacka
saobracajna
vizit karte
izmene u registru firmi
memorandumi, stari i novi
pecati
reklamne table
table sa nazivom firme
izmene na emajlovima
faxovima
fiskalnim kasama
izmene po sajtovima...

...ovo mi je ad hoc palo na pamet...
...dodajte, promesajte, pomnozite sa brojem gradjana, firmi, cenama usluga u policiji, raznim registrima, tarifama onih koji vam odrzavaju sajtove, tarifama stamparija, reklamopisaca...

...sve bih im oprostio da ove izmene urade o trosku organa koji je inicirao izmenu imena...
...i interesuje me da li su oni koji su glasali imali predstavu koliko ce novca isterati iz dzepova i sa racuna...

Ма, битно је само да се паре обрћу !

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana