Ljudska prava

I posle mobinga - sudski mobing!

Filip Mladenović RSS / 02.11.2017. u 03:21

Viši sud za mobing
Viši sud za mobing
Zapisnik, prve 2 strane
Zapisnik, prve 2 strane
Kako se u praksi sprovodi Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu?

Sudeći po slučaju pokojne koleginice Jasminke Kocijan, koja je zbog zlostavljanju na radu tužila TANJUG, odnosno direktorku Branku Djukić, kao i slučaju moje malenkosti, koja je zbog mobinga tužila JMU RTS, sudski postupci su zapravo nastavak surovog zlostavljanja, sa primesama ruganja i ponižavanja.

Novinarka Jasminka Kocijan je preminula 19. maja 2017. godine, ne dočekavši pravdu. Iako u Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, u članu 32, stav 1, doslovce piše: Postupak u parnicama za ostvarivanje zaštite od zlostavljanja jeste hitan, u praksi se postupci sprovode sporije nego obične parnice.

Sticajem okolnosti, i Jasminka Kocijan i ja smo pripremna ročišta i glavne rasprave imali pred istom sudijkom Višeg suda u Beogradu, Mirjanom Grujičić. Pomenuta sudijka je, ne obazirući se na citirani član 32. o HITNOSTI postupka, zakazivala ročišta na 4 do 5 meseci. 

U slučaju pokojne koleginice Jasminke Kocijan, to je izgledalo ovako:

Tužbu protiv TANJUG-a podnela je marta 2014. godine.

Pretposlednje ročište je održano marta 2017, oko dva meseca pre njene smrti, a poslednje juna 2017!!!

Dakle, ceo sudski proces je trajao više od 3 godine, odnosno oko 3 godine, ako se oduzmu 4 meseca štrajka advokata, od septembra 2014. do januara 2015. godine!

U slučaju moje tužbe protiv JMU RTS to izgleda ovako:

Prvo, pripremno ročište je zakazano i održano 19. januara 2017.

Drugo, pripremno ročište je zakazano i održano 4. maja 2017.

Glavno ročište je zakazano i održano 26. oktobra 2017.

Sledeće ročište je zakazano za 8. mart 2018.

Znači, "HITNA" ročišta na svakih 4 do 5 meseci!!!

A tek atmosfera u sudnici 32 Višeg suda u Beogradu, u kojoj sudi Mirjana Grujičić!? Ja sam se na sva tri do sada održana ročišta osećao kao tuženi, a ne kao tužilac. Zbog nekorektnog i neprofesionalnog postupanja sudijke Mirjane Grujičić tokom tih ročišta odbio sam da potpišem zapisnike. Takodje, odlučio sam da na njen rad uputim prigovor svim relevantnim institucijama, počev od Ministarstva pravde i Visokog saveta sudstva do predsednika Višeg suda u Timočkoj 15, navodeći prekršene članove Zakona o sudijama i neispoštovane odredbe Etičkog kodeksa sudija.

Kako sudijka Mirjana Grujičić u praksi primenjuje Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu može se videti na osnovu stenograma prvih 4 minuta glavnog ročišta održanog 26. oktobra 2017: 

Glavna rasprava je održana 26. oktobra 2017. u sudnici 32 Višeg suda u Beogradu i trajala je tačno 1 sat. Počela je sa desetominutnim zakašnjenjem, u 11,40 i okončana je u 12,40 časova.

Rasprava je bila JAVNA.

Sudijka Mirjana Grujičić: Sud donosi rešenje da se današnje ročište održi.

Novinar Filip Mladenović: Poštovani sude, ostajem pri svim navodima tužbe protiv RTS-a zbog zlostavljanja na radu i zbog protivzakonitog ponašanja tuženog nakon pokretanja postupka za zaštitu od zlostavljanja na radu obaveštavanjem lica ovlašćenog za podnošenje zahteva za pokretanje tog postupka u samom RTS-u 1. decembra 2015. godine. Premeštaj iz kancelarije 120 na prvom spratu Radio Beograda bez obrazloženja, u kancelariju na petom spratu, i to bez kompjutera, tipičan je...

Sudijka Mirjana Grujičić: ...To je sve napisano u tužbi. Nema potrebe da to ponavljate...

Novinar Filip Mladenović: ...Želim da... Pošto pišem knjigu o ovome želim da ovo udje u zapisnik da bih to mogao da objavim u knjizi. Jer moj primer je jedan od mnogih... Kao Jasminke Kocijan koja je, na žalost, umrla u medjuvremenu i nije dočekala pravdu! Direktorka TANJUGA-a Branka Djukić je izbegavala da se pojavi pred ovim sudom i Jasminka Kocijan je umrla maja ove godine ne dočekavši pravdu. Upravo iz tog pijeteta prema mojoj koleginici, koja je preminula, želim da napišem knjigu o ovom slučaju. Zato je potrebno da sve ovo udje u zapisnik sa glavnog ročišta...
Sudijka Mirjana Grujičić: ...Gospodine, sud odredjuje šta je potrebno da udje u zapisnik, a šta ne.
Novinar Filip Mladenović: Dozvolite mi da završim svoje istupanje pred sudom danas, 26. oktobra 2017. godine u 11,30.
Sudijka Mirjana Grujičić: To što se napisali, to želite da čitate?
Novinar Filip Mladenović: Jeste.
Sudijka Mirjana Grujičić: To se piše u pisanom podnesku i dostavlja se sudu u dovoljnom broju primeraka, za sud i suprotnu stranu, pa sud to šalje suprotnoj strani da se na to izjasni. A obzirom da ste počeli da pričate o svim navodima koje ste već naveli u tužbi i vašim podnescima, nema potrebe da se to piše u zapisnik.
Novinar Filip Mladenović: Ali ja kao tužilac insistiram na tome.
Sudijka Mirjana Grujičić: Pa vi možete da insistirate. Kažite ovako: tužilac u svemu ostaje kod tužbe i postavljenog tužbenog zahteva, svih dosadašnjih navoda i dokaznih predloga. Insistira da sud u raspravni zapisnik unese njegovu reč, a koja se odnosi na prepričavanje navoda tužbe. Pa kažite ovako: Sud donosi rešenje, obzirom da sve ono što tužilac želi i što je počeo da navodi već stoji napisano u samoj tužbi NE DOZVOLJAVA se tužiocu da ponavlja već rečeno u toku postupka. Je li imate dokaznih predloga osim onih koje ste predložili u tužbi?
Novinar Filip Mladenović: Nemam. Da li mogu sada da nastavim?
Sudijka Mirjana Grujičić: Tužilac drugih dokaznih predloga nema. Izvolite! (Obraćajući se punomoćnici tuženog, JMU RTS.)

Novinar Filip Mladenović: Ali ja nisam završio gospodjo sudija!

Sudijka Mirjana Grujičić: Jeste li čuli koje je rešenje doneo sud?
Novinar Filip Mladenović: Čuo sam. Ali, mogu li ja sada da nastavim da govorim?
Sudijka Mirjana Grujičić: Ne možete zato što vam sud to ne dozvoljava!
Novinar Filip Mladenović: Na osnovu kog člana zakona i kodeksa o sudijama?
Sudijka Mirjana Grujičić: Sud donosi rešenje: opominje se tužilac da poštuje procesnu disciplinu u toku postupka, da ne postavlja pitanja postupajućem sudiji koja su usmerena na upravljanje postupkom pod pretnjom udaljenja iz sudnice.

NAPOMENA:
Tokom narednih 56 minuta trajanja ročišta, novinar Filip Mladenović je još jednom dobio opomenu, da bi 5 minuta pre kraja glavne rasprave bio udaljen iz sudnice rešenjem sudijke Mirjane Grujičić.

 

 

 

 Komentari (121)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

srdjan.pajic srdjan.pajic 03:32 02.11.2017

1.

Filip Mladenović Filip Mladenović 03:43 02.11.2017

Re: 1.

"NISAM KAFKA, ALI OSEĆAM PROCES!" Vladimir Jovićević JOV
mlatisa mlatisa 05:58 02.11.2017

Где је ту мобинг?

Колико видим, СУДАЦ је хтео да буде ефикасан и да не читаш оно што си написао. Када би сви читали све поднеске онда би ти следеће рочиште било не за 4 месеца него за 4 миленијума.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 10:16 02.11.2017

Re: Где је ту мобинг?

Колико видим, СУДАЦ је хтео да буде ефикасан и да не читаш оно што си написао. Када би сви читали све поднеске онда би ти следеће рочиште било не за 4 месеца него за 4 миленијума.


I opet - valjda ima pravo da to radi, brzina postupka bi morala biti u rokovima održavanja a ne u sprečavanju ponavljanja već rečenog ;>>

Doduše, ako nije bilo pripremnog ročišta, a bilo ga je, glavna raspraqva započinje "izlaganjem (bez laganja? ) tužbe" a inaće je to rezervisano za pripremno ročište.

Filip, po običaju, ponese svoju kutiju za sapun, pa viče Kalimero - na sve od Tolbuhina do procesne ekonomije, no sve je to u okvirima borbe za Slobodu (a ova država je postala ubitačna po sve i svakakve slobode, svaki dan ju je manje)

To što je brljiv i petljiv, ne znači da ga treba po difoltu i bez ikavog osećaja mere i pristojnosti jebavati za njegove brorbe sa vetrenjačama.

(ovo nije na tebe upućeno - ima ih drugih, čak dapače koliko ciglo jednu poruku niže ☻)

nsarski nsarski 08:36 02.11.2017

Filipe, ima par nejasnoća

pa ako možeš da razjasniš.

Prvo, kažeš:
Glavna rasprava je održana 26. oktobra 2017. u sudnici 32 Višeg suda u Beogradu i trajala je tačno 1 sat. Počela je sa desetominutnim zakašnjenjem, u 11,40 i okončana je u 12,40 časova.

Znači, počela je u 11:40h. OK.

Potom kažeš:

Novinar Filip Mladenović: Dozvolite mi da završim svoje istupanje pred sudom danas, 26. oktobra 2017. godine u 11,30.


Kako to da si se sudu obratio za ovu dozvolu 10 minuta pre nego što je ročište realno počelo? Ili ti računaš vreme od 11:30h, bez obzira kada je ročište stvarno počelo? Ali, u tom slučaju, prema prvom navodu gore, ročište je trajalo 1 sat i deset minuta - od 11:30 do 12:40 - što je u koliziji sa tvojim iskazom da je ročište trajalo 1 sat, od 11:40h do 12:40h. Molim te, razjasni: od dva citirana iskaza gore, ne mogu oba istovremeno da budu tačna.

Da pređemo na sam sadržaj razgovora. Koncentrišimo se na sledeći dijalog:

Novinar Filip Mladenović: Dozvolite mi da završim svoje istupanje pred sudom danas, 26. oktobra 2017. godine u 11,30.
Sudijka Mirjana Grujičić: To što se napisali, to želite da čitate?
Novinar Filip Mladenović: Jeste.
Sudijka Mirjana Grujičić: To se piše u pisanom podnesku i dostavlja se sudu u dovoljnom broju primeraka, za sud i suprotnu stranu, pa sud to šalje suprotnoj strani da se na to izjasni...

Dakle, ti tražiš da pročitaš navode iz tužbe (ako ne i celu tužbu), a sudija te opominje da to već postoji zapisano i nema potrebe.

Dalje ti insistiraš:

Sudijka Mirjana Grujičić: ...To je sve napisano u tužbi. Nema potrebe da to ponavljate...

Novinar Filip Mladenović: ...Želim da... Pošto pišem knjigu o ovome želim da ovo udje u zapisnik da bih to mogao da objavim u knjizi. Jer moj primer je jedan od mnogih... Kao Jasminke Kocijan koja je, na žalost, umrla u medjuvremenu i nije dočekala pravdu!


U navedenom nastupanju postoje tri problematične stvari:

1. Ti tražiš da se standardna sudska praksa zaobiđe jer ti pišeš knjigu!. Zamisli da si, umesto pisanja knjige, snimao film i tražio da se poneke jače scene tvog istupanja ponove jer, na primer, svetlo nije bilo dobro, ili je neko slučajno ušao u kadar. Mislim, ipak je u pitanju sudnica, a ne skaska.

2. Kažeš:"Jer moj primer je jedan od mnogih." Hoćeš da kažeš da u sudu vlada nepravda i da je tvoj slučaj samo jedan primer te nepravde? Mogao si da kažeš i da ti taj sud ne priznaješ, već samo sud...ovaj...pravde i morala.

3. Pominješ slučaj novinarke Kocijan kao ilustraciju te nepravde. Taj slučaj je slučaj za sebe i sa tvojim nema veze, osim što je u pitanju sličan prekršaj (mobing) oko koga se spor vodi. Zašto bi ti u svom istupanju pominjao neki drugi slučaj? Da li si ti tu prisutan da istupiš u svoje ime, ili u ime nesrećne novinarke Kocijan? Ako si, najzad, došao na ročište u ime mnogih, u ime pravde, onda si ti, Filipe, borac za pravdu. Čestitam!

Eto, to su stvari koje mi nisu jasne.


Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 10:24 02.11.2017

Re: Filipe, ima par nejasnoća

Eto, to su stvari koje mi nisu jasne.


Nema čovek para za asvokate, pa brljavi, ali to tebe ni u čemu ne opravdava da budeš državi i režimu drveni advokat. Osim što valjda nalaziš neko preverzno zadovoljstvo nitpikujući Filipove skaske o vetrenjačama.

NM - neće baš svako ko krene da brani režim, pogotovo RTS, da na kraju uvlačenja dobije mesto u tamošnjem Upravnom Odboru ;>
nsarski nsarski 12:57 02.11.2017

Re: Filipe, ima par nejasnoća

Da, delim tvoje mišljenje. Na dva dela: na prvi deo, i na drugi deo. Bravo!
stopalo stopalo 20:16 02.11.2017

Re: Filipe, ima par nejasnoća

Eto, to su stvari koje mi nisu jasne.


nazalost filipe po svemu sudeci dzaba ti ovde izlazes svoje sudske avanture jer nikada ne citas komentare

ponekad ti poneko da i sasvim korektan objasnjenje/savet kako pravo i ovaj nas nakardani pravosudni sistem funkcionisu

i umesto da nesto iskoristis, ti svaki put teras po svome i naravno da sudije mogu da te zajebavaju i da zavrsis sa opomenom i iskljucenjem

secam se da su jednom prilikom krkar i zili obecavali da ce (valjda kad odu u penziju) zavrsiti pravo i otvoriti kancelariju samo da bi oni zajebavali sistem

ako me prime u tu kancelariju, ja obecavam da cu prvu pravnu pomoc pruziti tebi


highshalfbooze highshalfbooze 10:10 02.11.2017

čist mobing

Mobingovao si sudiju i zapisničara da ti pišu knjigu, ali se oni nisu dali mobingovati

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 11:35 02.11.2017

Re: čist mobing

Mobingovao si sudiju i zapisničara da ti pišu knjigu, ali se oni nisu dali mobingovati

Апсолутно тачно.
Његов реченица требало је да гласи: "Тужилац у свему остаје при наведеном тужбеном захтеву." И после ње седне. А не да смара.

Сада иду сведоци, материјални докази и остало...
Јбг, бар да има неког основа за овакве блогове, него је то нека конфузија у глави.
Filip Mladenović Filip Mladenović 11:21 02.11.2017

ČINJENICE:

- Glavni pretres je bio zakazan za 11,30, ali je počeo sa 10 (deset) minuta zakašnjenja, u 11,40.

- Moj govor kao tužioca trebalo je da traje 1 minut i 45 sekundi, dakle manje od 2 (dva) minuta.

- Pošto sam kao tužilac stajao dok sam govorio, sudijka je mogla jasno da vidi da prilikom nastupa na glavnom pretresu držim 1 (jedan) list papira, formata A4, iz čega je mogla zaključiti da ću od termina predvidjenog za ovo ročište (1,5 čas, odnosno 90 minuta- videti sliku levo), svojim govorom oduzeti 2 (dva) minuta.

- Glavni pretres je okončan u 12,40, dakle 20 minuta pre zakazanog narednog pretresa, u 13h.

Zaključak na osnovu slučajeva pokojne koleginice Jasminke Kocijan i moje malenkosti:
I NAKON MOBINGA u TANJUG-u i RTS-u - SUDSKI MOBING, u sudnici 32 Višeg suda u Beogradu!
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:09 02.11.2017

Re: ČINJENICE:

sudijka


:)
blogovatelj blogovatelj 03:23 05.11.2017

Re: ČINJENICE:

sudijka


Gospode.
Filip Mladenović Filip Mladenović 11:52 02.11.2017

Ustav, Zakon o sudijama i Etički kodeks:

USTAV Republike Srbije:

Pravo na pravično suđenje

Član 32

Svako ima pravo da nezavisan, nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud, pravično i u razumnom roku, javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama, osnovanosti sumnje koja je bila razlog za pokretanje postupka, kao i o optužbama protiv njega.

Zakon o sudijama:

ČLAN 3.

Sudija je dužan da nepristrasno vodi postupak po svojoj savesti, u skladu sa vlastitom procenom činjenica i tumačenjem prava, uz obezbeđenje pravičnog suđenja i poštovanje procesnih prava stranaka garantovanih Ustavom, zakonom i međunarodnim aktima.
Sudije su dužne da se u svakoj prilici pridržavaju Etičkog kodeksa, koji donosi Visoki savet sudstva.

Vrste disciplinskih prekršaja

Član 90.

- neopravdano odugovlačenje postupka;

- očigledno nekorektno postupanje prema učesnicima u sudskim postupcima i zaposlenima u sudu;

Etički kodeks sudija:

2. НЕПРИСТРАСНОСТ
Судија је дужан да непристрасно води поступак по својој савести, у складу са властитиом проценом чињеница и тумачењем права, уз обезбеђење правичног суђења, суђења у разумном року и поштовања процесних права странака гарантованих Уставом, законом и међународним актима,

P.S.
Građani koji žele da tuže sud zbog predugog suđenja mogu da podnose tužbe neposredno višem sudu od onog pred kojim se vodi postupak.
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku predviđena je Zakonom o uređenju sudova, koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2014., dok je primena ove odredbe počela da se primenjuje 21. maja 2014.
Pomenutim zakonskim odredbama predvidjeno je da gradjani mogu da tuže sud i čak dobiju naknadu štete zbog povrede tog prava.
predatortz predatortz 13:21 03.11.2017

Mobinga je bilo...

Ali, čini mi se, ti si maltretirao sudiju. Nisi ženi dozvoljavao da radi svoj posao, pozivajući se na nekakvu knjigu koju pišeš - što je, priznaćeš, totalno irelevantno za tok spora koji vodiš pred sudom.
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:20 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

predatortz
Ali, čini mi se, ti si maltretirao sudiju. Nisi ženi dozvoljavao da radi svoj posao, pozivajući se na nekakvu knjigu koju pišeš - što je, priznaćeš, totalno irelevantno za tok spora koji vodiš pred sudom.


Pre svega, ovo je blog o sudijkinom neprofesionalnom, protivzakonitom odnosu prema HITNOSTI u parnicama koje se bave zlostavljenjem na radu.

Što se poslednjeg ročišta tiče, ono je treće na kome mi sudijka Mirjana Grujičić nije dozvolila da u zapisnik udje bilo koja reč ili rečenica tužioca, sem otrcane fraze koja se može pročitati i u zapisniku i u stenogramu.
Kako je moguće da na 3 ročišta do sada održana tužiocu nije omogućeno ništa više sem navedene fraze?
Inače, da ponovim da je poslednje ročište počelo sa 10 minuta zakašnjenja, bez obrazloženja ili izvinjenja. I da je moje izlaganje kao tužioca trebalo da traje manje od 2 minuta!
predatortz predatortz 14:26 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...


Pre svega, ovo je blog o sudijkinom neprofesionalnom, protivzakonitom odnosu prema HITNOSTI u parnicama koje se bave zlostavljenjem na radu.


Na šta možeš da se žališ, umesto što držiš bezvezna predavanja.
Uzgred, pošto nisam pravnik, molio bih one koji jesu da nam kažu da li ta hitnost podrazumeva jasno definisane rokove za zakazivanje ročišta.
nsarski nsarski 14:27 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Kako je moguće da na 3 ročišta do sada održana tužiocu nije omogućeno ništa više sem navedene fraze?


Pa, ti nama ovde na blogu na sva pitanja odgovaraš otrcanim frazama, pa ti to ne smeta. Mućni glavom!

Nego, kad si već u radnji, da te pitam: Sudeći po tekstu u tvom postu, čini se da si ti razgovor između tebe i gospođe Grujičić snimao (recimo novinarskim magnetofonom). Da li je to tačno? Ako jeste, da li si joj tražio dozvolu da snimaš?
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:33 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

nsarski
Kako je moguće da na 3 ročišta do sada održana tužiocu nije omogućeno ništa više sem navedene fraze?


Pa, ti nama ovde na blogu na sva pitanja odgovaraš otrcanim frazama, pa ti to ne smeta. Mućni glavom!

Nego, kad si već u radnji, da te pitam: Sudeći po tekstu u tvom postu, čini se da si ti razgovor između tebe i gospođe Gruičić snimao (recimo novinarskim magnetofonom). Da li je to tačno?


U komentarima sam naveo konkretne članove Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o sudijama i Etičkog kodeksa, koje sudijka nije ispoštovala. To je koštalo zdravlja i života novinarku TANJUG-a Jasminku Kocijan!

Tokom glavnog pretresa vodjen je stenogram. Za snimanje je prethodno potrebno dobiti više saglasnosti, od predsednika suda do sudije i stranaka u sporu.
predatortz predatortz 14:42 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

U komentarima sam naveo konkretne članove Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o sudijama i Etičkog kodeksa, koje sudijka nije ispoštovala. To je koštalo zdravlja i života novinarku TANJUG-a Jasminku Kocijan!


Ovo je veoma ozbiljna optužba.
Koji dokaz možeš da pružiš, a koji bi potvrdio da je baš to "koštalo zdravlja i života" novinarku Kocijan?
Ozbiljni ljudi, pri ovakvim kvalifikacijama, mere svaku reč pre nego što je iznesu u javnost.

Profa ti je na lep način pokušao da stavi do znanja da su vaša dva slučaja možda slična, ali da je u praksi svaki slučaj za sebe.

Mislim da nije lepo to što pokojnu Jasminku Kocijan koristiš kao nekakav argument u tvom razračunavanju sa sudijom.
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:20 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

predatortz
U komentarima sam naveo konkretne članove Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o sudijama i Etičkog kodeksa, koje sudijka nije ispoštovala. To je koštalo zdravlja i života novinarku TANJUG-a Jasminku Kocijan!


Ovo je veoma ozbiljna optužba.
Koji dokaz možeš da pružiš, a koji bi potvrdio da je baš to "koštalo zdravlja i života" novinarku Kocijan?
Ozbiljni ljudi, pri ovakvim kvalifikacijama, mere svaku reč pre nego što je iznesu u javnost.

Profa ti je na lep način pokušao da stavi do znanja da su vaša dva slučaja možda slična, ali da je u praksi svaki slučaj za sebe.

Mislim da nije lepo to što pokojnu Jasminku Kocijan koristiš kao nekakav argument u tvom razračunavanju sa sudijom.


Koleginicu Jasminku Kocijan sam poznavao više od 30 godina. Čak smo zajedno radili u redakciji lista "Student". Sticajem okolnosti i ona i ja smo podneli tužbe zbog mobinga i imali ročišta kod iste sudijke.
Da, sve ovo što radim je, izmedju ostalog, izraz solidarnosti i pijeteta sa koleginicom Jasminkom, koja je narušenim zdravljem i životom platila zlostavljanje na radu i trogodišnje mrcvarenje pred jednom neodgovornom sudijkom!
nsarski nsarski 15:53 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Da, sve ovo što radim je, izmedju ostalog, izraz solidarnosti i pijeteta sa koleginicom Jasminkom, koja je narušenim zdravljem i životom platila zlostavljanje na radu i trogodišnje mrcvarenje pred jednom neodgovornom sudijkom!


Sve je to lepo, ali tome nije mesto na suđenju o tvom konkretnom slučaju. Na šta bi to ličilo kad bi svako na ročistu počeo sa: "Sudijko (kakva reč, Bože blagi! - ali koristim je da bi me razumeo) XX, kako to da ja ne nalazim pravdu na ovom sudu i izložen sam mobingu, a vi...bla, bla, bla...ima ih i koji su stradali!?" To je ono što si ti njoj rekao.
Pa, jbt, mogao si da poneseš i jazavca na sud i farsa bi bila kompletna.

Evo jedne anegdote iz moje prakse po sudovima. Naime, ja sam godinama prevodio Bosancima pred razim sudovima u USA, pa sam prilično upućen u materiju.
Sudi se nekom čoveku, Bosancu, što se pobio sa svojim jaranom i pretukao ga na smrt. Pred početak njegovog svedočenja, sudija mu se obraća: "Zakunite se da ćete govoriti istinu, samo istinu i ništa drugo sem istine" (to je standardni protokol).

Ja mu prevedim i kažem šta je sudijka (uh!) rekla. On kaže: "Šta da se, bolan, kunem, ja laž...ništa...samo istina...ja ne lažem...nikad...samo istina...laž, no...moš me ovdje sjeći ja uvijek istina...nikad laž". Pitam ga: "Ti zaista hoćeš da to sudijki prevedem - to što si sada rekao?". On će: "Da, kaži joj to i kaži da ja nikad slagao nisam, evo može pitati moje jarane i Šemsu! Kaži ti njoj da sam ja ovdje došao po pravdu i da ću joj cijeli moj život ispričati da ona razumije."

Ja kažem: "Dobro, ali to se od tebe ne traži. Treba da se zakuneš kako je rečeno i proces može da počne". Posle par takvih razmena, on se najzad zakune kako je traženo. Pita me sudijka: "O čemu ste toliko pričali?" Ja kažem: "Nije precizno razumeo šta se od njega traži"
Filip Mladenović Filip Mladenović 16:00 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Zlostavljanje na radu, eksploatacija, seksualno uznemiravanje na poslu... je najgora epidemija koja već godinama ugrožava zdravlje hiljada i hiljada zaposlenih.
Dva navedena slučaja su samo vrh ledenog brega neorobovlasničkog sistema u Srbiji!
nsarski nsarski 16:03 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Dva navedena slučaja su samo vrh ledenog brega neorobovlasničkig sistema u Srbiji!


Da li si ti to sudijki u lice rekao, sa sve znakom uzvika?
Filip Mladenović Filip Mladenović 16:10 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Kao što piše u mom komentaru, na osnovu člana 8. Zakona o uredjenju sudova podneo sam pritužbu na neprofesionalan i protivzakonit rad sudijke Mirjane Grujičić, putem formulara koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva pravde.
nsarski nsarski 16:17 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Filip Mladenović
Kao što piše u mom komentaru, na osnovu člana 8. Zakona o uredjenju sudova podneo sam pritužbu na neprofesionalan i protivzakonit rad sudijke Mirjane Grujičić, putem formulara koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva pravde.


Nadam se da si pomenuo da te, umesto realnog odgovora, sud zasipa otrcanim frazama.
Filip Mladenović Filip Mladenović 16:25 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Posetom sajta Ministarstva pravde do mene je došla informacija da svakog meseca veliki broj gradjanki i gradjana Srbije podnosi pritužbe na rad sudijki i sudija.
Najčešći razlog: odugovlačenje sudskog postupka.
A drugi razlog: nepravilnosti u radu.
nsarski nsarski 16:56 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Filip Mladenović
Posetom sajta Ministarstva pravde do mene je došla informacija da svakog meseca veliki broj gradjanki i gradjana Srbije podnosi pritužbe na rad sudijki i sudija.
Najčešći razlog: odugovlačenje sudskog postupka.
A drugi razlog: nepravilnosti u radu.


Pa, to si joj valjda predočio? To, da sve ima na internetu i može da se informiše kao i ti.

Nego, celo tvoje izlaganje ovde ima ozbiljnu manjkavost. Koliko sam razumeo, ti smatraš mobingom to što te je redakcija preselila iz kancelarije sa prvog sprata na peti. Oooo keeeej. Okej.

A šta oni kažu tim povodom? - to nigde nisi napomenuo. Možda su zaposlili nekog sa fizičkim hendikepom ko ne može da se penjena peti sprat. Ili se ceo prvi sprat seli jer...štagod. Ili ti smatraš da je ta odluka kuće u kojoj radiš usmerena direktno protiv tebe i nikoga drugog? Mućni glavom!...I upoznaj nas sa odgovorom firme koju tužiš. Bez toga, ovo je samo razgovor jedne strane. A ti si za fer dijalog, koliko znam.
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:48 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Ne budite naivni.
Pročitaje šta su sve uradili koleginici Jasminki u Tanjugu i zašto!
U mom slučaju premeštanje iz kancelarije bio je početak zlostavljanja. Tamo je jedan sto ostao slobodan nakon premeštaja, što je sudu predočeno.
A onda je došlo smanjivanje honorara za 50%, pa ukidanje satirične emisije "Mućni glavom" i svodjenje na rubriku do 10 minuta u okviru emisije "Prosto k'o pasulj" koja se bavi receptima za jela, pa zabrana istupanja pred mikrofonom, pa otkaz...
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:14 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

A onda je došlo smanjivanje honorara za 50%, pa ukidanje satirične emisije "Mućni glavom" i svodjenje na rubriku do 10 minuta u okviru emisije "Prosto k'o pasulj" koja se bavi receptima za jela, pa zabrana istupanja pred mikrofonom, pa otkaz...


A to se ne sme?

Zar je mobing kad se neka emisija skrati, premesti, ukine?

Glupo se osećam kad dospem u situaciju koja se može razumeti i kao odbrana države, ali ti, Filipe, stvarno živiš u nekom paralelnom svetu.
Ne možeš tako ništa učiniti, pogrešan ti je pristup, a tim svojim pogrešnim pristupom samo činiš uslugu onima sa kojima se sporiš.
Serviraš im zicere, namestaš im pozicije da budu u pravu i da kažu, evo vidite, zar nismo u pravu.
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:37 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

hoochie coochie man
A onda je došlo smanjivanje honorara za 50%, pa ukidanje satirične emisije "Mućni glavom" i svodjenje na rubriku do 10 minuta u okviru emisije "Prosto k'o pasulj" koja se bavi receptima za jela, pa zabrana istupanja pred mikrofonom, pa otkaz...


A to se ne sme?

Zar je mobing kad se neka emisija skrati, premesti, ukine?

Glupo se osećam kad dospem u situaciju koja se može razumeti i kao odbrana države, ali ti, Filipe, stvarno živiš u nekom paralelnom svetu.
Ne možeš tako ništa učiniti, pogrešan ti je pristup, a tim svojim pogrešnim pristupom samo činiš uslugu onima sa kojima se sporiš.
Serviraš im zicere, namestaš im pozicije da budu u pravu i da kažu, evo vidite, zar nismo u pravu.


Zlostavljan sam na radu 5 meseci.
Kada sam na osnovu zakona zatražio zaštitu od mobinga u okviru RTS,
poslodavac nije postupio na način na koji ga zakon obavezuje.
Zato sam podneo tužbu. Uz pomoć advokata, stručnjaka upravo za ovu oblast.
Istog koji je zastupao i koleginicu Jasminku Kocijan.
predatortz predatortz 22:47 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Uz pomoć advokata, stručnjaka upravo za ovu oblast.
Istog koji je zastupao i koleginicu Jasminku Kocijan.


Proveri ti njegovu diplomu! Advokati obično ne dozvoljavaju klijentima da se blamiraju na sudu, niti ih puštaju da se svađaju sa sudijama.
Da tom tvom, možda, ne fali neki ispit?
nsarski nsarski 22:59 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Zlostavljan sam na radu 5 meseci.
Kada sam na osnovu zakona zatražio zaštitu od mobinga u okviru RTS,
poslodavac nije postupio na način na koji ga zakon obavezuje.
Zato sam podneo tužbu. Uz pomoć advokata, stručnjaka upravo za ovu oblast.
Istog koji je zastupao i koleginicu Jasminku Kocijan.


Šta znači ovo? Ti si lično zlostavljan time što su te premestili u drugu kancelariju, smanjili ti platu, i ukinuli tvoju emisiju? Pa, dobro, takve stvari su se dešavale i drugima - možda je tvoj firma promenila programsku koncepciju, možda si prosto postao nepotrebni višak. Mnogi ljudi su otpušteni sa posla jer su postali višak ili nepotrebni. I Olji Bećković su sa programa skinuli veoma gledanu emisiju. I?
Možda misliš da imaš neku posebnu privilegiju u odnosu na druge? Još nismo saznali šta kaže tvoja bivša firma za tvoje optužbe - to još uvek izbegavaš da nam kažeš.
A taj "sudski mobing" koji pominješ u naslovu se pre odnosi na tebe nego na sud. Spočitavati sudiji da je sud nepravedan i podmetati joj pod nos ustav i članove zakona je uvredljivo i agresivno. Oni su još ispali tolerantni prema tebi i tvojim drskostima.
Dakle, šta kaže odbrana RTS-a o tvom "slučaju"?

P.S. I najzad, javno iznošenje detalja o sudskom procesu koji je još u toku i nazivanje tog procesa mobingom je, koliko znam, pritisak na javnost i, posredno, na sud. A sud treba da nezavisno odlučuje. I to piše u ustavu kojim ti tako rado mašeš.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:01 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Proveri ti njegovu diplomu! Advokati obično ne dozvoljavaju klijentima da se blamiraju na sudu, niti ih puštaju da se svađaju sa sudijama.
Da tom tvom, možda, ne fali neki ispit?


Koliko ja kapiram Filip je advokatu dozvolio samo da mu napiše tužbu, ne i da ga zastupa na ročištima.
Izgleda da Fića sud i suđenje doživljava kao pozornicu na kojoj on pokušava da igra glavnu ulogu, pa gde da tu priliku prepusti drugome :)

Inercija vuče da se bude na strani Filipa, ali kad pročitaš kako sve to teče vidiš da je sve skroz neozbiljno.

Zamisli scenu kad Fića insistira da čita nešto što je već predao sudu, jer hoće da piše knjigu pa mu to treba :)
I još se nada da će dobiti spor.
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:30 03.11.2017

Re: Mobinga je bilo...

Zlostavljanje na radu, odnosno zaštita od mobinga precizno je regulisana navedenim zakonom.

Tužba je sastavljena na osnovu Zakona o zaštiti od zlostavljanja na radu, a nakon neuspešno, tj. protivzakonito sprovedenog postupka zaštite od mobinga u okviru samog RTS.

Čak i da nije bilo mobinga, što insinuiraju pojedini blogeri, RTS kao poslodavac nije uradio ono na šta ga zakon obavezuje kada neko od zaposlenih podnese obrazloženi zahtev za zaštitu od zlostavljanja na radu obaveštavanjem lica ovlašćenog za podnošenje zahteva za pokretanje tog postupka u samom RTS.

Lice ovlašćeno za podnošenje zahteva za zaštitu od zlostavljanja na radu imenovao je sam RTS kao poslodavac - na osnovu pomenutog zakona.

U skladu sa odgovorajućim članovima tog zakona ja sam kao zlostavljani novinar RTS-a podneo obrazloženi zahtev tom ovlašćenom licu 1. decembra 2015.

To ovlašćeno lice nije postupilo na način na koji ga Zakon o zaštiti od zlostavljanja na radu OBAVEZUJE, pa je, opet na osnovu pomenutog zakona, sastavljena i podneta tužba za mobing Višem sudu u Beogradu.
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:19 03.11.2017

Tragedija Jasminke Kocijan:

Da bi se shvatilo zbog čega je i kako je koleginica Jasminka Kocijan oterana u bolest i u smrt zlostavljanjem na radu i odugovlačenjem sudskog postupka, evo u kratkim crtama opisa njenog slučaja:

Jasminka Kocijan je 5. februara 2014. godine na društvenoj mreži Fejsbuk komentarisala akciju spasavanja zavejanih u Feketiću, u kojoj je učestvovao premijer Aleksandar Vučić, tada prvi potpredsednik Vlade Srbije.
Komentar u kom je napisala da Štab za vanredne situacije nije dao Crvenom krstu da spasava zavejane do dolaska Vučića objavila je dok je bila na bolovanju. Mogli su ga videti novinarkini prijatelji na toj društvenoj mreži, ali se brzo proširio internetom.

Nedelju dana po objavljivanju komentara na svom privatnom fesbuk profilu dobila je ponudu poslodavca za premeštaj na mesto „distributera u desku“, čime je izgubila uredničku poziciju. Medjutim, Jasminka Kocijan se pozvala na činjenicu u Ugovoru o radu „ne postoji klauzula o zaštiti konkurencije, kao ni odredba o ponašanju na društvenim mrežama“.

U tužbi protiv TANJUGA-a i direktorke Branke Djukić navedeno je da je zlostavljanje na radu počelo nakon što je novinarka Jasminka Kocijan na svom zatvorenom privatnom FB profilu kritički prokomentarisala akciju spašavanja zavejanih u snegu u Feketiću, ulozi Aleksandra Vučića, u to vreme prvog potpredsednika Vlade RS, u toj akciji i iznela svoja saznanja da su aktivisti Crvenog krsta jedno vreme bili sprečeni da pruže pomoć zavejanima u Feketiću. Komentar je objavila pod svojim imenom, ne dovodeći izneti stav na bilo koji način u vezu sa Tanjugom. Jasno je navela da je u trenutku objavljivanja komentara na bolovanju i da je u pitanju reakcija obaveštenog građanina, a ne novinara Tanjuga ili samog Tanjuga.
Zlostavljanje na radu, ističe se u tužbi, počinje već prvog dana nakon tužiljinog povratka sa bolovanja. Uskraćeno joj je pravo na korišćenje godišnjeg odmora, izložena je stalnom novčanom kažnjavanju, bez obzira na krivicu, trenutno radi posao koji spada u radna zaduženja poslovnog sekretara, a u međuvremenu je postavljena i na drugo radno mesto koje je ispod njenog stručnog znanja i kvalifikacija.

I tako je jedan komentar na privatnom profilu na Fejsbuku novinarku TANJUG-a Jasminku Kocijan koštao zdravlja i života!

Mene je sramota što živim i radim u državi gde je takva podlost moguća: smrt u prisustvu i uz asistenciju vlasti!

predatortz predatortz 23:37 03.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

tako je jedan komentar na privatnom profilu na Fejsbuku novinarku TANJUG-a Jasminku Kocijan koštao zdravlja i života!


Sad radiš veoma ružnu stvar! Igraš na kartu da niko neće osporavati tvoju tvrdnju jer je žena mrtva.
Dakle, ti tvrdiš da je novinarka umrla isključivo zbog toga, da je pre toga bila zdrava osoba, pa je zbog smene i rasporeda na drugo radno mesto smrtno obolela i umrla.
Da li si svestan koliko je ovo neukusno?

Filipe, ljudi prežive smrt dece, razvode, gubitak kompletne imovine, milioni ljudi su izbegli, gledali ubistva članova svojih porodica. Stotine hiljada je u ovoj zemlji ostalo bez posla, sa kreditima za vratom i decom koju treba na put izvesti.
Ti hoćeš da kažeš da je tvoja poznanica bila toliko slaba osoba, pa je umrla jer je smenjena sa uredničkog mesta?
Nisam poznavao ženu, ali ti ne verujem.
Ljudi, Filipe, obolevaju i umiru. Svedoci smo toga da se to sve češće događa i deci, a kamo li ljudima u zreloj dobi.
Nemoj, jureći svoje vetrenjače, da praviš predstavu od nečije bolesti i smrti.
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:49 03.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Moja koleginica Jasminka Kocijan se razbolela i potom umrla jer je bila zlostavljana na radu zbog jednog komentara na svom privatnom Fejsbuk profilu i potom izmrcvarena, tj. dodatno zlostavljana dugim sudskim procesom, uprkos navedenom članu Zakona o zaštiti zlostavljanja na radu koji obavezuje naše pravosudje na HITNOST postupka.

Sticajem okolnosti imamo, tj. imali smo istog advokata i istu sudijku Višeg suda u Beogradu.

Zato sam odlučio da napišem knjigu o ovim slučajevima, u znak novinarske solidarnosti i pijeteta prema pokojnoj koleginici Jasminki.

I da ponovim: sramota me je što živim i radim u državi gde je takva podlost moguća: smrt u prisustvu i uz asistenciju vlasti!

c_h.arlie c_h.arlie 06:10 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

predatortz
tako je jedan komentar na privatnom profilu na Fejsbuku novinarku TANJUG-a Jasminku Kocijan koštao zdravlja i života!


Sad radiš veoma ružnu stvar! Igraš na kartu da niko neće osporavati tvoju tvrdnju jer je žena mrtva.
Dakle, ti tvrdiš da je novinarka umrla isključivo zbog toga, da je pre toga bila zdrava osoba, pa je zbog smene i rasporeda na drugo radno mesto smrtno obolela i umrla.
Da li si svestan koliko je ovo neukusno?

Filipe, ljudi prežive smrt dece, razvode, gubitak kompletne imovine, milioni ljudi su izbegli, gledali ubistva članova svojih porodica. Stotine hiljada je u ovoj zemlji ostalo bez posla, sa kreditima za vratom i decom koju treba na put izvesti.
Ti hoćeš da kažeš da je tvoja poznanica bila toliko slaba osoba, pa je umrla jer je smenjena sa uredničkog mesta?
Nisam poznavao ženu, ali ti ne verujem.
Ljudi, Filipe, obolevaju i umiru. Svedoci smo toga da se to sve češće događa i deci, a kamo li ljudima u zreloj dobi.
Nemoj, jureći svoje vetrenjače, da praviš predstavu od nečije bolesti i smrti.

Sada i ti radiš istu tu ružnu stvar !
Ne mora da se umre samo zbog rata i dugotrajnih i teških bolesti.
Može da se umre i zbog ovoga što Filip kaže.
U svakom slučaju, ne bi bilo loše suzdržavati se od ovakvih zaključaka.
predatortz predatortz 11:22 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:


Sada i ti radiš istu tu ružnu stvar !
Ne mora da se umre samo zbog rata i dugotrajnih i teških bolesti.
Može da se umre i zbog ovoga što Filip kaže.
U svakom slučaju, ne bi bilo loše suzdržavati se od ovakvih zaključaka.


Ako si pažljivo čitao, primetićeš da upravo to sugerišem Filipu.
On ovde, bez ijednog dokaza, tvrdi da je novinarka umrla zbog sudije koja je vodila spor.
Šta misliš, koliko bi ovakva nesmotrena izjava, u uređenoj državi, mogla da košta Filipa?
Da li mu je prijatelj onaj ko mu sugeriše da prestane da lupeta, ili onaj ko ga kuraži da nastavi dalje?
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:11 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Ne treba biti psiholog, psihijatar, medicinski stručnjak... da bi se saznalo da su smrt bližnje osobe, razvod braka i otkaz 3 najjača okidača za teške bolesti i tragične ishode u mirnodopskim uslovima.

Milan Novković Milan Novković 13:54 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip Mladenović
Ne treba biti psiholog, psihijatar, medicinski stručnjak... da bi se saznalo da su smrt bližnje osobe, razvod braka i otkaz 3 najjača okidača za teške bolesti i tragične ishode u mirnodopskim uslovima.

Stres je i veliki uzrok, i veliki okidač, slažem se.

Ali verovatno nije najjači ni okidač ni uzrok.

Otrovi u hrani, vodi i vazduhu su, možda, najveće zlo, loša ishrana, pa premalo fizičke aktivnosti.
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:00 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Čovek je čoveku vuk! - to je najveći otrov i najjači okidač od davnina!
Milan Novković Milan Novković 14:07 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip Mladenović
Čovek je čoveku vuk! - to je najveći otrov i najjači okidač od davnina!

Ja mislim da nije, čak ni metaforički.

Mi samo volimo da se takmičimo, a, evolutivno, burnije reagujemo na negativno (panic strana, potencijalno ugrožena egzistencija, pa jača pozitivna povratna sprega).

I strast za takmičenjem nam je evolutivna tekovina, samo što kod pojedinaca, grupa, pa u nekim fazama i društvima ume da se izvitoperi.

A mimo toga nam je empatija evolutivna tekovina.
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:26 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Sve što ste napisali demantuje Aušvic.
A tek ova predatorska verzija kapitalizma, koja nas je ponizila do statusa modernog roblja!
Milan Novković Milan Novković 15:02 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip Mladenović
Sve što ste napisali demantuje Aušvic.
A tek ova predatorska verzija kapitalizma, koja nas je ponizila do statusa modernog roblja!

Neki ljudi jesu vukovi drugim ljudima, to je tačno, ali ja mislim da to nije tačno kao opšta odrednica.

Nas sistemi, epizode, grupašenja, prejako-neočekivano i slično pomeraju, i ono najgore u nekima od nas ume da probije na površinu.

Ali, da baneš na vrata 1,000 blogera koji su ti dolazili na blogove i kažeš da si gladan bar 97% bi te ili pozvalo na ručak ili ti dalo neku hranu, ne bi pozvali komšije pa da te zajedno biju.

To je, po mom mišljenju, značajan deo nižih nivoa ljudske jednačine.

A to što se mi, na primer, zanesemo u budalašenju i lošem humoru na blogu do te mere ponekad da bi stvarno, u tom trenutku, bili spremni da istrčimo na ulicu i jedni druge udaramo pesnicama u glavu je isto deo ljudske jednačini, ok, ali manje potentan što se tiče odlaska u dalju civilizacijsku budućnost.

Naime, evolucija nam je podarila empatiju da bi nam pomogla da, sa većom verovatnoćom na uspeh, poguramo vrstu u budućnost.

Među nama ima i nekoliko procenata psihopata, neempatičnih, pa jako gramzivih - nažalost, i oni su evolutivna tekovina, u nekim katastrofalnim situacijama, iz perspektive očuvanja vrste, te su osobine bile poželjne kako se ide unazad desetinama hiljada godina.

Samo ogromna većina nisu takvi.

Predatorska verzija kapitalizma danas urušava stotine miliona života, ali, po mom mišljenju, to je glitch na vremenskoj osi, ljudska vrsta jako brzo napreduje i uskoro će, za deceniju dve, naučno tehnološka revolucija i višak vrednosti ostaviti te gramzive iza nas u civilizacijskom šumu, koji će, onda, biti polako zaboravljen.
predatortz predatortz 15:07 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip Mladenović
Sve što ste napisali demantuje Aušvic.
A tek ova predatorska verzija kapitalizma, koja nas je ponizila do statusa modernog roblja!


Da, bre!
Mogu da ti daju otkaz!
Ili da ukinu emisiju čija koncepcija nije menjana bog zna koliko.
Mi ćemo propasti, to je evidentno.
Ali nije uzrok u "surovom kapitalizmu", uzrok je u sistemu koji je decenijama, sistematski, stvarao čoveka-retarda. Čoveka koji je ubeđen da je država dužna da misli umesto njega, da mu obezbedi posao do penzije, da mu da stan, da mu besplatno školuje decu... Takav primerak je nesposoban za život u realnim uslovima, kao što bi i životinje rođene u zoo vrtovima bile nesposobne da prežive u prirodi. Takvom čoveku i takvoj životinji su ubijeni instikti za samoodržanjem, a bez toga nema ni napretka.
alselone alselone 15:13 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Ili da ukinu emisiju čija koncepcija nije menjana bog zna koliko.

Filipe, je l' se secas kada su ti ukinuli emisiju pa si nastavio da ih stancujes pa da kacis na YT? Je l se secas koliko si pregleda imao? 10, 20 po emisiji. Je l ti to nesto govori o ukidanju?
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:33 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

predatortz
Filip Mladenović
Sve što ste napisali demantuje Aušvic.
A tek ova predatorska verzija kapitalizma, koja nas je ponizila do statusa modernog roblja!


Da, bre!
Mogu da ti daju otkaz!
Ili da ukinu emisiju čija koncepcija nije menjana bog zna koliko.
Mi ćemo propasti, to je evidentno.
Ali nije uzrok u "surovom kapitalizmu", uzrok je u sistemu koji je decenijama, sistematski, stvarao čoveka-retarda. Čoveka koji je ubeđen da je država dužna da misli umesto njega, da mu obezbedi posao do penzije, da mu da stan, da mu besplatno školuje decu... Takav primerak je nesposoban za život u realnim uslovima, kao što bi i životinje rođene u zoo vrtovima bile nesposobne da prežive u prirodi. Takvom čoveku i takvoj životinji su ubijeni instikti za samoodržanjem, a bez toga nema ni napretka.


Pa hajde onda da ukinemo državu!

A kako je u nemačkoj državi?

Evo činjenica iz Nemačke, simbola modernog kapitalizma:

Ko danas u Nemačkoj ostane bez posla može da računa na pomoć za nezaposlene u trajanju od godinu dana. Dužu pomoć (do dve godine) dobijaju samo osobe iznad 50 godina starosti, ukoliko su pre toga nekoliko godina radile u kontinuitetu. Pomoć iznosi 60 odsto prosečne plate koju je radnik imao (ukoliko ne izdržava decu), odnosno 67 odsto (ukoliko izdržava decu). Pri tome je maksimalna bruto plata koja se priznaje 5500 evra mesečno.

Budžet države Nemačke preuzima i troškove stanovanja u "primerenom stanu" – šta je primereno odlučuje se pojedinačno. Jasno je, dakle, da su kirije skuplje u Minhenu nego u nekom saksonskom selu, ali se ne možete useliti u vilu i tražiti da država to plati. Primerenim se smatra 45 kvadratnih metara po osobi, plus 15 kvadrata za svakog sledećeg člana porodice. Budžet preuzima troškove grejanja i dažbina koje idu uz stan, ali ne preuzima plaćanje struje, telefona, interneta. I osobe koje nisu na socijali mogu dobiti doplatu za stanovanje. Računica je veoma komplikovana, neka ovde bude rečeno samo da podršku mogu dobiti svi kojima bi plaćanjem pune cene kirije za život ostajalo manje novca nego što se smatra dovoljnim.


Filip Mladenović Filip Mladenović 15:42 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

alselone
Ili da ukinu emisiju čija koncepcija nije menjana bog zna koliko.

Filipe, je l' se secas kada su ti ukinuli emisiju pa si nastavio da ih stancujes pa da kacis na YT? Je l se secas koliko si pregleda imao? 10, 20 po emisiji. Je l ti to nesto govori o ukidanju?


Sva relevantna istraživanja slušanosti Radio Beograda 202 pokazuju da je ova radio stanica bila iznad sadašnje slušanosti u periodu od 2002. godine do 2010. godine.

Kada kažem relevantna istraživanja, tu mislim na Strategic marketing i na interna istraživanja u okviru RTS-a.

Što se satirične emisije "Mućni glavom" tiče, sudeći po broju SMS poruka koje su stizale tokom emitovanja, odjecima na društvenim mrežama i novinskim tekstovima, kao i tretmanu u okviru samog RTS-a (TV pregled Sedam TV dana), od 2002. godine do 2015. godine njen autor može da bude ne samo zadovoljan, nego i ponosan.

Najlepše se dogodilo dok sam bio zlostavljan: "Politika" je preko cele strane objavila tekst o 13. rodjendanu emisije (21. 11. 2015.), a sponzori emisije su finansirali CD sa izborom najboljih emisija, namenjen kao nagrada slušateljkama i slušaocima. Omot za ovaj rodjendanski CD izradio je naš poznati karikaturista Marko Somborac.

Što se kanala "Mućni glavom" na YOUTUBE tiče, on ima svoju gledanost, tj. odredjeni broj pregleda. Tako je na primer jedna emisija "Mućni glavom" imala 12 432 pregleda, što je svakako više od mnogih radijskih emisija koje se sada emituju na talasaima Radio Beograda 202. A neka druga izdanja satirične emisije "Mućni glavom" imala su 500 ili 2 000 pregleda.
alselone alselone 16:10 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Tako je na primer jedna emisija "Mućni glavom" imala 12 432 pregleda, što je svakako više od mnogih radijskih emisija koje se sada emituju na talasaima Radio Beograda 202. A neka druga izdanja satirične emisije "Mućni glavom" imala su 500 ili 2 000 pregleda.

Za par godina. Sto i nije bas spekakularno.
Evo ovaj snimak kako jedan pas lize drugom guzicu je napravio milion pregleda.

Filip Mladenović Filip Mladenović 16:35 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Da sam kao autor satirične emisije "Mućni glavom" u studio "Dvestadvojke" pozivao umesto satiričara, karikatursita i ostalih hrabrih i mislećih ljudi, likinje i likove iz glupirity programa, ne samo što bih imao veći broj pregleda, nego ne bih bio zlostavljan niti bi emisija bila cenzurisana i potom ukinuta!

U svakom slučaju, hvala Vam na ovom nenadanom komplimentu!
alselone alselone 16:45 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

nego ne bih bio zlostavljan

Zlostavljali su te?
Wow, strasno.
Filip Mladenović Filip Mladenović 17:37 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

To zlostavljanje je kap u moru zlostavljanja na radu zaposlenih širom Srbije.
Pogledajte samo najnoviji slučaj u Ministarstvu sporta i omladine!
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:59 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

A kako je u nemačkoj državi?


Lepo, al to košta, Filipe.
Neko to mora da plati. Ko?
Nemačka ima para, Srbija ih nema, to je tako. Bilo i biće.

Sad verovatno slede tirade otome kako pare mogu da se uštede na nekim drugim mestima (fontane i slično) ali treba odgovoriti i na pianje što bi te uštećene pare išle baš na 'primerene stanove' a ne na nešto drugo.

Naviklo to da država misli njemu, da mu nađe posao, stan, da ga greje, još bi i inetrnet da mu plaća.
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:14 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Država Srbija ima para, samo što ga neprestano pljačkaju stranačke vrhuške i bliski im tajkuni i mafijaši.
Pa upravo su nabrojani navikli da muzu državu Srbiju, a ne gradjanke i gradjani!
predatortz predatortz 18:15 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:


A kako je u nemačkoj državi?


Nemačka medicina je najbolja na svetu!
Znaš li ti, Filipe, da u toj uređenoj Nemačkoj ženu skidaju sa socijale ako odbije posao konobarice u striptiz baru? Bez obzira na to što je ranije bila službenica. Kažu joj: "Evo ti posao, nisi više socijalni slučaj!"
Ne znaš?
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:32 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Država Srbija ima para, samo što ga neprestano pljačkaju stranačke vrhuške i bliski im tajkuni i mafijaši.


Znao sam :)

Ubiće te fraze Filipe.
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:35 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Verovatno zbog toga što ste napisali gradjanke i gradjani BIH, Hrvatske, Srbije... masovno beže u tu državu Nemačku.
Pogledajte samo brojke iseljenih iz Srbije od 2012. do 2016!!! Beže sada porodično, a ne kao nekada: ode jedan, pa kada se snadje, pozove celu porodicu!
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:38 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

hoochie coochie man
Država Srbija ima para, samo što ga neprestano pljačkaju stranačke vrhuške i bliski im tajkuni i mafijaši.


Znao sam :)

Ubiće te fraze Filipe.


Kakve fraze!? Karići, Miškovići, Beko, Kostić...
Vi ste fraza kada možete ovako da reagujete na udruženi zločinački poduhvat stranačkih vrhuški, tajkuna i mafijaša protiv sopstvenog naroda, koji sve masovnije beži iz ovog neorobovlasništva!
predatortz predatortz 18:40 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip Mladenović
Verovatno zbog toga što ste napisali gradjanke i gradjani BIH, Hrvatske, Srbije... masovno beže u tu državu Nemačku.
Pogledajte samo brojke iseljenih iz Srbije od 2012. do 2016!!! Beže sada porodično, a ne kao nekada: ode jedan, pa kada se snadje, pozove celu porodicu!


Bežali su i iz SFRJ. Ljudi idu za većom lovom. Nego, ti si pogrešno skapirao da ja kritikujem Nemačku. Naprotiv, ja je smatram za veoma ozbiljnu i uređenu državu.
Misliš li da bi ti tamo mogao na radiju da guslaš fraze tolike godine?
Nema reklama, nema emisije! Jednostavno!
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:51 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

predatortz
Filip Mladenović
Verovatno zbog toga što ste napisali gradjanke i gradjani BIH, Hrvatske, Srbije... masovno beže u tu državu Nemačku.
Pogledajte samo brojke iseljenih iz Srbije od 2012. do 2016!!! Beže sada porodično, a ne kao nekada: ode jedan, pa kada se snadje, pozove celu porodicu!


Bežali su i iz SFRJ. Ljudi idu za većom lovom. Nego, ti si pogrešno skapirao da ja kritikujem Nemačku. Naprotiv, ja je smatram za veoma ozbiljnu i uređenu državu.
Misliš li da bi ti tamo mogao na radiju da guslaš fraze tolike godine?
Nema reklama, nema emisije! Jednostavno!

I država Nemačka ima svoj javni medijski servis koji na osnovu zakona štiti javni interes.
Pa ne zavisi sve od reklama i komercijale!
P.S.
Poenta mog repliciranja je da država Nemačka više brine o svom gradjanstvu nego država Srbija.
Da sam pomenuo državu Dansku, tek onda biste shvatili šta sve gradjanke i gradjani očekuju od svoje države kada se nadju u nevolji poput mobinga, otkaza, iseljenja iz stana rešenjem izvršitelja, bolesti...
predatortz predatortz 19:01 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip Mladenović
predatortz
Filip Mladenović
Verovatno zbog toga što ste napisali gradjanke i gradjani BIH, Hrvatske, Srbije... masovno beže u tu državu Nemačku.
Pogledajte samo brojke iseljenih iz Srbije od 2012. do 2016!!! Beže sada porodično, a ne kao nekada: ode jedan, pa kada se snadje, pozove celu porodicu!


Bežali su i iz SFRJ. Ljudi idu za većom lovom. Nego, ti si pogrešno skapirao da ja kritikujem Nemačku. Naprotiv, ja je smatram za veoma ozbiljnu i uređenu državu.
Misliš li da bi ti tamo mogao na radiju da guslaš fraze tolike godine?
Nema reklama, nema emisije! Jednostavno!

I država Nemačka ima svoj javni medijski servis koji na osnovu zakona štiti javni interes.
Pa ne zavisi sve od reklama i komercijale!


Da, ali sigurno ne stoji nigde obaveza da na tom servisu svi koji tamo rade moraju tu i penziju da dočekaju. Niti, verujem, obaveza da neka emisija traje dok autor ne ode u penziju. Ne možeš sa naše grbače, jer javnost to smo mi, doveka da verglaš istu pesmu. Dojadi, brate!Filip Mladenović Filip Mladenović 19:08 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Svako ukidanje neke emisije valjda treba biti obrazloženo!
Ako je jedna satirična emisija slušana, citirana, ako njen autor dobija nagrade (jednu književnu i jednu novinarsku baš te 2015.), ako sponzori, iako je emisija na javnom medijskom servisu, ulažu novac za štampanje rodjendanskog izdanja CD-a, čiji omot radi karikaturista Marko Somborac, valjda je zasluženo barem obrazloženje zašto se emisija skraćuje sa 60 na 10 minuta, pa se potom zabranjuje direktno istupanje pred mikrofonom, pa se zatim cenzuriše!?
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:14 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Kakve fraze!? Karići, Miškovići, Beko, Kostić...


Eto takve fraze, o Miškoviću, Kostiću, tajkunima, vrhuškama, lustraciji....
Ni korak dalje od fraza ne odmičeš.
Šta bi npr rekao o Miškoviću osim fraze da je tajkun, lopov...?
Njemu se sudi, suđeno mu je i ništa nije dokazano.
I sve to u situaciji kad ga je najmoćniji čovek u Srbiji unapred osuđuje, i da je napadima na njega i došao na vlast.
Šta ti možeš da kažeš protiv Miškovića osim fraza koje ponavljaš?
Bogat je, jel to greh?

Evo malo gore, na primedbu da je baš neoprezno nekoga okriviti za nečiju smrt, to odgovaraš frazom o najčeščim uzrocima smrti.

Kako znaš, pa tako odlučno tvrdiš, da je uzrok njene smrti baš taj?
Zato što je to čest uzok.
Neozbiljno i neodgovorno, nedao ti bog da te žena koju optužuješ za nečiju smrt tuži.
A kako se ti ponašaš pred sudom, zaglavio bi debelu robiju.
Posle bi se, naravno, žalio na sistem i sebe smatrao žrtvom sistema.

Ili

Tu pre neki dan si opet parolašio o lustraciji, na veoma ozbiljno i uljudno pitanje (Šarski) šta tačno pod tim smatraš, šta bi po tvom mišljenju bila dobra lustracija, koga bi zahvatala, do kad u prošlost bi se prostirala, ti si odgovrio opet nekim frazama, koje ama baš nikakve veze za pitanjem nisu imale.

Pa hajde, pokušaj da obrazložiš nešto od toga a da ne ponavljaš fraze, šta zemeraš Miškoviću, kako dokazuješ da ja tvoja koleginica umrla zbog sudskog procesa, šta tačno smatraš dobrom lustracijom...bilo šta od toga.
predatortz predatortz 19:16 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip Mladenović
Svako ukidanje neke emisije valjda treba biti obrazloženo!
Ako je jedna satirična emisija slušana, citirana, ako njen autor dobija nagrade (jednu književnu i jednu novinarsku baš te 2015.), ako sponzori, iako je emisija na javnom medijskom servisu, ulažu novac za štampanje rodjendanskog izdanja CD-a, čiji omot radi karikaturista Marko Somborac, valjda je zasluženo barem obrazloženje zašto se emisija skraćuje sa 60 na 10 minuta, pa se potom zabranjuje direktno istupanje pred mikrofonom, pa se zatim cenzuriše!?Ja tu stvarno ne vidim problem. Bilo koji komercijalni medij će rado preuzeti dobrog novinara i slušanu emisiju.
alselone alselone 19:17 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Bilo koji komercijalni medij će rado preuzeti dobrog novinara i slušanu emisiju.

U nekoj uredjenoj drzavi, u Srbiji ipak ne, pogotovo ne danas. Cisto da budemo iskreni do kraja sa Ficom legendom.
Filip Mladenović Filip Mladenović 19:22 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

hoochie coochie man
Kakve fraze!? Karići, Miškovići, Beko, Kostić...


Eto takve fraze, o Miškoviću, Kostiću, tajkunima, vrhuškama, lustraciji....
Ni korak dalje od fraza ne odmičeš.
Šta bi npr rekao o Miškoviću osim fraze da je tajkun, lopov...?
Njemu se sudi, suđeno mu je i ništa nije dokazano.
I sve to u situaciji kad ga je najmoćniji čovek u Srbiji unapred osuđuje, i da je napadima na njega i došao na vlast.
Šta ti možeš da kažeš protiv Miškovića osim fraza koje ponavljaš?
Bogat je, jel to greh?

Evo malo gore, na primedbu da je baš neoprezno nekoga okriviti za nečiju smrt, to odgovaraš frazom o najčeščim uzrocima smrti.

Kako znaš, pa tako odlučno tvrdiš, da je uzrok njene smrti baš taj?
Zato što je to čest uzok.
Neozbiljno i neodgovorno, nedao ti bog da te žena koju optužuješ za nečiju smrt tuži.
A kako se ti ponašaš pred sudom, zaglavio bi debelu robiju.
Posle bi se, naravno, žalio na sistem i sebe smatrao žrtvom sistema.

Ili

Tu pre neki dan si opet parolašio o lustraciji, na veoma ozbiljno i uljudno pitanje (Šarski) šta tačno pod tim smatraš, šta bi po tvom mišljenju bila dobra lustracija, koga bi zahvatala, do kad u prošlost bi se prostirala, ti si odgovrio opet nekim frazama, koje ama baš nikakve veze za pitanjem nisu imale.

Pa hajde, pokušaj da obrazložiš nešto od toga a da ne ponavljaš fraze, šta zemeraš Miškoviću, kako dokazuješ da ja tvoja koleginica umrla zbog sudskog procesa, šta tačno smatraš dobrom lustracijom...bilo šta od toga.


Za početak pročitajte Izveštaj pokojne Verice Barać o spornim privatizacijama.
A onda pregledajte konkretne cifre koliko je novca gradjanki i gradjana Srbije opljačkano tokom proteklih 25 godina.
Pa nisu valjda cifre - fraze!?

A što se Miškovića tiče, da ste bili na makar jednom ročištu tokom sudjenja njemu i sinu Marku, pisali biste drugačije komentare.
Sapienti sat.
gedza.73 gedza.73 19:23 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip
Beže sada porodično, a ne kao nekada: ode jedan, pa kada se snadje, pozove celu porodicu!

Kad nekad? i što su bežali 'nekad'?

Mladenović
tu državu Nemačku.

Meni je ovo omiljeni fajt. kakvo zlatno doba Ante MArkovića, medijske slobode naše SFRJ maldosti... Inače bi ti Filipe uto vreme na satiričnu prozivku našeg Velokog VOđe i dovođenja u sumnju činjenice da je SAM došao na ideju o dizanju mosta u vazduh, da ga je SAM ponovo izgradio sa sopstvene dve ruke (uz malu pomoć T Rexa i Jul Brinera) i SAM preneo ranjenike preko nabujale reke fasovao bar petogodišnje letovanje na nekom od naših otoka propisno opremljen igračkama za razbijanje kamena na plaži... Sudikinju (el se tako kaže) ne bi ni video samo bi ti možda pročitali presudu o verbalnom deliktu... al' šta tebe briga što su drugi najebavali... kad tebi bilo lepo... jbg, sad se tale neki drugi novinari...svaka vlast ima svoje poslušnike...


elem ima nekoliko osnovnih grupa (pored onih normalnih ljudi).

jedna je Filipova koja se uvali rođacima ili FB prijateljima na sedmodnevni boravak (FR, D, I, A...) tokom kog ga umorni od posla ljudi šetaju po molovima, ponekom muzeju i centru grada posle koga se vrate oduševljeni 'standardom, uređenošću, radnim navikama i odustvom đubreta na ulicama' uz prateći šlajmaru na sopstven pločnik (ili u lavabo dok prepričavaju komšijama kako su pazarili patike za 'dvaes evri')

Druga su naturalizovani gastarbajteri. Oni kidaju svaku vezu sa svojom domovinom, prošlošću, trude se da budu što sličnijin domorocima pa toliko odu u drugu KOMIFO krajnost da služe za podsmeih (iza leđa ili u lice) i dođošima i domorocima.
Njima u novoj domovini je sve perfektno, raj na zamlji, 'u Srbiji ništa ne valja, sve je propalo, tamo su ostali samo nesposobni da odu', u Srbiju dođu bar jednom godišnje kako bi se popišali s visine na svoju okolinu...

Oni imaju podgrupu u Srbiji koja se na netu inforimše o bruto platama u Nemačkoj ili Danskoj, socijalnoj pomoći, uvek o pravima retko o obavezama, malo pate za doživotnim poslovima kakve su imali njihovi roditelji o čije su penzije okačeni i za čije novce piju po jednu kafu cca tri sata u prometnim kafićima...

Treća su oni što im na Zapadu ništa ne valja. Ništa ne miriše, ništa nema ukus 'a moje suvo meso i kiseo kupus kad zamirišu', kako im 'pun qrac ustajanja svakog dana u pet, koji će mi moj pare kad nemam ništa od života, sutra bi se vratio ('u ponedeljak krećem sa dijetom'), prave kičaste kuće, spomenike i svadbe od minimum hiljadu gostiju (se zna kad Bidža ženi-udaje-proslavalja)...

Srpska podgrupa se uglavnom slaže, uz hroničan nedostatak novca, ispred seoske prodavnice, povremeno se podsmevajući poluizlapelim deviznim penzionerima 'koji su čistili tamo negde govna ili prali sudove' i tihu patnju z adanom kad će Putin dosvoji svet.

Filip Mladenović Filip Mladenović 19:27 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

alselone
Bilo koji komercijalni medij će rado preuzeti dobrog novinara i slušanu emisiju.

U nekoj uredjenoj drzavi, u Srbiji ipak ne, pogotovo ne danas. Cisto da budemo iskreni do kraja sa Ficom legendom.


Kao novinar trenutno sam više angažovan i bolje plaćen nego dok sam radio u Radio Beogradu 202.

Ali, što se satire tiče, u Srbiji je preovladao medijski mrak.
Ili kako je to lepo sročio Aca Baljak u svom aforizmu:UREDNIK NIJE PUSTIO TEKST U ŠTAMPU JER IMA ŽENU I DECU.
predatortz predatortz 19:28 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

alselone
Bilo koji komercijalni medij će rado preuzeti dobrog novinara i slušanu emisiju.

U nekoj uredjenoj drzavi, u Srbiji ipak ne, pogotovo ne danas. Cisto da budemo iskreni do kraja sa Ficom legendom.


Ama, svi su se negde udomili. Nisu baš svi novinari u ovoj zemlji za Vučića.

Uzgred, da vam ispričam zabunu koju sam, pre neki dan, izazvao pored štanda SNS, kod doma zdravlja u Novom Beogradu.

Prilazi mi njihov aktivista i pita imam li par minuta da odvojim za razgovor i neki upitnik.

Za vas, ne!
Zašto, gospodine?
Ja sam Srbin, pravoslavac i rodoljub. Sa vama neću da komuniciram.
Pa i mi smo to isto.
Ne, vi ste oni koji su se na sve to popišali. Sa vama ću komunicirati na drugom nivou, kad za to dođe vreme.

Izazvah osmeh kod neke lepe mladeži.
alselone alselone 19:31 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Srbin, pravoslavac i rodoljub

To lafe.


Sa vama ću komunicirati na drugom nivou, kad za to dođe vreme.

Ovo malo preteci deluje, ali nadam se da su razumeli poruku.
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:42 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Za početak pročitajte Izveštaj pokojne Verice Barać o spornim privatizacijama.
A onda pregledajte konkretne cifre koliko je novca gradjanki i gradjana Srbije opljačkano tokom proteklih 25 godina.
Pa nisu valjda cifre - fraze!?

A što se Miškovića tiče, da ste bili na makar jednom ročištu tokom sudjenja njemu i sinu Marku, pisali biste drugačije komentare.
Sapienti sat.


Eto.
A i ja sviram *****, kao desiće se nešto drugo.
gedza.73 gedza.73 19:43 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Filip Mladenović
A onda pregledajte konkretne cifre koliko je novca gradjanki i gradjana Srbije opljačkano tokom proteklih 25 godina

Je li Filipe koliko je 'građanki i građana' kupilo nekretnine za 100 maraka iako su vredele (uloženo u njih) bar po 30 000 evra? mis'im koliko je tu opljačkana država?

Koliko košta državu povezivanje radnog staža za radnike po državnim gigantima za vreme kad nisu radili već se samo fiktivno vodili kao zaposleni i koliko se danas isplaćuje takvima za nezarađene penzije?

Da li je tako nešto moguće u ovolikom broju u 'uređenim zemljama'?
predatortz predatortz 19:49 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

gedza.73
Filip Mladenović
A onda pregledajte konkretne cifre koliko je novca gradjanki i gradjana Srbije opljačkano tokom proteklih 25 godina

Je li Filipe koliko je 'građanki i građana' kupilo nekretnine za 100 maraka iako su vredele (uloženo u njih) bar po 30 000 evra? mis'im koliko je tu opljačkana država?

Koliko košta državu povezivanje radnog staža za radnike po državnim gigantima za vreme kad nisu radili već se samo fiktivno vodili kao zaposleni i koliko se danas isplaćuje takvima za nezarađene penzije?

Da li je tako nešto moguće u ovolikom broju u 'uređenim zemljama'?


Ti da ćutiš!
Odmah se primeti da si spavao na časovima Marksizma!
Ti i ovaj huči ste čista kulačka reakcija!
Pa šta ako ste sami sazidali svoje kuće, pa šta ako ste sami kupili mehanizaciju, kupujete sadnice, đubrivo, naftu, plaćate radnu snagu...
Lepo je drug Marks rekao, sve vas treba u proletere pretvoriti! A ne da tu nešto, sitnosopstvenički...
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:53 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Pa šta ako ste sami sazidali svoje kuće, pa šta ako ste sami kupili mehanizaciju, kupujete sadnice, đubrivo, naftu, plaćate radnu snagu...


Sve to treba oduzeti i u kolhoz :)
gedza.73 gedza.73 19:55 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Odmah se primeti da si spavao na časovima Marksizma!

Doš'o do 'diktatura' okom zakačio proleterijata i tu odustao.

Ti i ovaj huči ste čista kulačka reakcija!

Ja i nekako. Ovaj Huči... to ti je reakcija. Ko zna kakvu muziku tek sluša sa ovakvim nikom.
Filip Mladenović Filip Mladenović 19:56 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

gedza.73
Filip Mladenović
A onda pregledajte konkretne cifre koliko je novca gradjanki i gradjana Srbije opljačkano tokom proteklih 25 godina

Je li Filipe koliko je 'građanki i građana' kupilo nekretnine za 100 maraka iako su vredele (uloženo u njih) bar po 30 000 evra? mis'im koliko je tu opljačkana država?

Koliko košta državu povezivanje radnog staža za radnike po državnim gigantima za vreme kad nisu radili već se samo fiktivno vodili kao zaposleni i koliko se danas isplaćuje takvima za nezarađene penzije?

Da li je tako nešto moguće u ovolikom broju u 'uređenim zemljama'?


Kada bi sabrali sve to što ste napisali (mada u vezi sa otkupom stanova mislim drugačije), ukupna cifra bi bila oko 10% onoga što je opljačkala srpska crna trojka.
Primer: Milošević je "otkupio" vilu u Tolstojevoj za nekoliko hiljada maraka, da bi tu vilu Mirjana Marković prodala za nekoliko miliona evra.
Tako je to u Srbiji: obični ućare hiljadu evra, a naši zlotvori - milion evra!
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:56 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Ja i nekako. Ovaj Huči... to ti je i reakcija. Ko zna kakvu muziku tek sluša sa ovakvim nikom.


Huči buči Sutjeska, normalno.
Nisi valjda pomislio, nedajbože... :)
predatortz predatortz 19:58 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

hoochie coochie man
Pa šta ako ste sami sazidali svoje kuće, pa šta ako ste sami kupili mehanizaciju, kupujete sadnice, đubrivo, naftu, plaćate radnu snagu...


Sve to treba oduzeti i u kolhoz :)


Prvo malo na more, pa u rudnik, posle ćeš se sam da javljaš za kolhoz...
predatortz predatortz 20:00 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

hoochie coochie man
Ja i nekako. Ovaj Huči... to ti je i reakcija. Ko zna kakvu muziku tek sluša sa ovakvim nikom.


Huči buči Sutjeska, normalno.
Nisi valjda pomislio, nedajbože... :)


Naravno!

I Romanija da se opeva.

Ide Tito preko Romanije
Za njim ide ko pametan nije
gedza.73 gedza.73 20:02 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Mladenović
(mada u vezi sa otkupom stanova mislim drugačije

To uvek zavisi ko sa koje strane barikade stoji.

Milošević je "otkupio" vilu u Tolstojevoj za nekoliko hiljada maraka

Vila u Tolstojevoj je oteta nekome iz familije Gece Kona i dodeljena partijskom kadru.

da bi tu vilu Mijana Marković prodala za nekoliko miliona maraka

šta si ti očekivao od takvih ljudi? Da poštuju tuđu imovinu, tuđ život?
To bre tako vaspitano i naučeno.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:07 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

I Romanija da se opeva.

Ide Tito preko Romanije
Za njim ide ko pametan nije


I Srem

Ide Tito preko ravnog Srema
I sa njime ko pameti nema.

predatortz predatortz 20:10 04.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

hoochie coochie man
I Romanija da se opeva.

Ide Tito preko Romanije
Za njim ide ko pametan nije


I Srem

Ide Tito preko ravnog Srema
I sa njime ko pameti nema.
Al' smo načitani revolucionarnih, ali onih izvornih, kako ih je narod stvarno pevao.
blogovatelj blogovatelj 03:38 05.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Kakve fraze!? Karići, Miškovići, Beko, Kostić...
Vi ste fraza kada možete ovako da reagujete na udruženi zločinački poduhvat stranačkih vrhuški, tajkuna i mafijaša protiv sopstvenog naroda, koji sve masovnije beži iz ovog neorobovlasništva!


Stotinak komantara a još nisi pomenuo lustraciju?!
Ne mogu da verujem.
blogovatelj blogovatelj 03:41 05.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Nego, ti si pogrešno skapirao da ja kritikujem Nemačku. Naprotiv, ja je smatram za veoma ozbiljnu i uređenu državu.
Misliš li da bi ti tamo mogao na radiju da guslaš fraze tolike godine?
Nema reklama, nema emisije! Jednostavno!


Išao je i u Francusku, probao da bude moler, pa ukapirao da za pare mora i da ograši jaja. Lakše mu bilo na radiju. Svira kurcu, čist poso, a parica kaplje.
blogovatelj blogovatelj 03:49 05.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

Druga su naturalizovani gastarbajteri. Oni kidaju svaku vezu sa svojom domovinom, prošlošću, trude se da budu što sličnijin domorocima pa toliko odu u drugu KOMIFO krajnost da služe za podsmeih (iza leđa ili u lice) i dođošima i domorocima


Božemoprosti, meni ovde Anđa pade na pamet.
Filip Mladenović Filip Mladenović 04:20 05.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

blogovatelj
Nego, ti si pogrešno skapirao da ja kritikujem Nemačku. Naprotiv, ja je smatram za veoma ozbiljnu i uređenu državu.
Misliš li da bi ti tamo mogao na radiju da guslaš fraze tolike godine?
Nema reklama, nema emisije! Jednostavno!


Išao je i u Francusku, probao da bude moler, pa ukapirao da za pare mora i da ograši jaja. Lakše mu bilo na radiju. Svira kurcu, čist poso, a parica kaplje.


Da ste pročitali moju radnu biografiju brzo biste ukapirali da sam putovao u više evropskih gradova radi stručnih, žurnalističkih usavršavanja.

Već 25 godina radim kao frilenser, na tržištu novinarske radne snage. Dakle, od autorskih honorara, po ugovoru o delu.
gedza.73 gedza.73 10:39 08.11.2017

Re: Tragedija Jasminke Kocijan:

blogovatelj
Druga su naturalizovani gastarbajteri. Oni kidaju svaku vezu sa svojom domovinom, prošlošću, trude se da budu što sličnijin domorocima pa toliko odu u drugu KOMIFO krajnost da služe za podsmeih (iza leđa ili u lice) i dođošima i domorocima


Božemoprosti, meni ovde Anđa pade na pamet.


Nisam zapamtio neki tako ekstreman Anđin komentar. Svi mi naginjemo na jednu ili drugu stranu nego zapizdim kad neko baš isključivo potencira samo jednu stranu pa volim da se svađam.
tyson tyson 20:16 04.11.2017

Moderacija u sudnici

Tokom narednih 56 minuta trajanja ročišta, novinar Filip Mladenović je još jednom dobio opomenu, da bi 5 minuta pre kraja glavne rasprave bio udaljen iz sudnice rešenjem sudijke Mirjane Grujičić.
(...)
Što se poslednjeg ročišta tiče, ono je treće na kome mi sudijka Mirjana Grujičić nije dozvolila da u zapisnik udje bilo koja reč ili rečenica tužioca, sem otrcane fraze koja se može pročitati i u zapisniku i u stenogramu.

Kako je moguće da na 3 ročišta do sada održana tužiocu nije omogućeno ništa više sem navedene fraze?

I nad popom ima pop.


Filip Mladenović Filip Mladenović 20:40 04.11.2017

Re: Moderacija u sudnici

To ćemo da vidimo na kraju, kada nadzor Ministarstva pravde, Visoki savet sudstva i Predsednik Višeg suda postupe na osnovu moje pritužbe na rad sudijke Mirjane Grujičić.

Sve na osnovu zakona i etičkog kodeksa sudija.
milanb milanb 00:06 05.11.2017

Re:

"Судијка" је радила у складу са законом, ефикасан поступак подразумева да се не понавља оно што је већ изнето у поступку.На припремном рочишту се предлажу чињенице и докази, идентификују спорне чињенице и одређују докази који ће се изводити.

На рочишту за главну расправу(а не главни претрес како г-дин Филиповић погрешно пише) се изводе докази, саслушавају се сведоци, странке, вештаци итд, и наведено рочиште не служи да се понавља оно што је већ написано или усмено изложено.

Када дође до саслушања странака тужилац ће (вероватно) препричати добар део тужбе(можда и целу).Дакле, тужилац излаже своје тужбене наводе у тужби, на припремном рочишту и још једном када буде саслушаван као парнична странке, то је укупно 3 пута.

Сада би тужилац Младеновић хтео да на рочишту за саслушање сведока поново излаже тужбу, што одуговлачи и расплињава поступак.Наравно, после тога је неко други крив за дуго трајање поступка, а не странка која хоће да понавља оно што је већ написала у тужби.

Што се тиче временског размака између рочишта то је условљено бројем судија у суду за одређену материју, бројем предмета и задужењима судије који води конкретан предмет.На пример, судија који води конкретну парници, може бити задужен и првостепеним суђењима у кривичним предметима из надлежности Вишег суда, и радом по жалбама на парничне, кривичне, ванпармничне одлуке основних судова.Виши суд у Београду покрива целу територију Града Београда и ту сигурно има доста предмета.


Filip Mladenović Filip Mladenović 03:00 05.11.2017

Re:

Ponavljam: na do sada 3 (tri) održana ročišta sudijka Mirjana Grujičić nije dozvolila tužiocu da u raspravne zapisnike udje bilo koja reč ili rečenica više sem citirane fraze.

Kada je na ročištu za glavnu raspravu 26. 10. 2017. tužilac upitao sudijku Mirjanu Grujičić na osnovu kog člana Zakona o sudijama i Etičkog kodeksa sudijka NE DOZVOLJAVA tužiocu da dovrši započeto izlaganje (koje je do trenutka prekida trajalo 1 minut i 45 sekundi), dobio je prvu opomenu. A da ironija bude veća, ročište je započelo sa 10 (deset) minuta zakašnjenja, bez ikakvog obrazloženja ili izvinjenja strankama. Toliko o efikasnosti!

Vrhunac neprofesionalnosti navedene sudijke ogleda se u činjenici da je tokom rasprave zazvonio njen privatni mobilni telefon!!!

A što se razmaka izmedju 2 ročišta tiče, potpunu istinu ću kao tužilac saznati nakon podnošenja pritužbe na rad sudijke Mirjane Grujičić. Zanima me, izmedju ostalog, koliko parnica za mobing je vodila tokom 2017. godine i da li je ispoštovala navedeni član 32. Zakona o zaštiti protiv zlostavljanja, koji nalaže HITNOST.
Po podacima Višeg suda u Beogradu, u 2015. godini pokrenuto je 162 postupka za mobing, od kojih je rešeno 54, a u 2016. godini od 70 pokrenutih postupaka rešeno je samo 7. Ostali postupci su u toku.

Medju tih 70 pokrenutih postupaka za mobing 2016. godine je i slučaj moje malenkosti.
milanb milanb 10:47 05.11.2017

Re:

Новинари нас већ 20-так година упорно убеђују у супериорност тржишта, приватне својине и капитализма.Но, када се новинарима деси оно што се свакодневно дешава радницима у Србији, када газда одлучи да их отпусти, када им угасе новине/тв или радио станицу,када их послодавац их премешта на неко друго радно место, онда наступа новинарска кукњава.Нема разлога за кукњаву , оно што су новинари промовисали сада се примењује и на њих.

Заиста је невероватно да неко користи именицу "судијка".До сада су се појављивали судиница или суткиња, али за судијку први пут чујем.Именица судија има женски граматички род и може се користити и за жене и мушкарце.

Што се тиче хитности у судским поступцима, то закони често и неселективно прописују.Скоро све је сада хитно, радни спорови, породични спорови,потрошачки спорови, поједини кривични предмети, део парница и ванпарница, сва извршења су хитна по изричитој законској одредби.Хитност ништа не значи ако се односи на 40, 50 или 60% предмета, то се не може испоштовати у пракси.

predatortz predatortz 10:54 05.11.2017

Re:

Што се тиче хитности у судским поступцима, то закони често и неселективно прописују.Скоро све је сада хитно, радни спорови, породични спорови, поједини кривични предмети, део парница и ванпарница, сва извршења су хитна по изричитој законској одредби.Хитност ништа не значи ако се односи на 40, 50 или 60% предмета, то се не може испоштовати у пракси.


Ja sam to već pitao, u komentaru iznad, ali zamoliću te da mi odgovoriš.
Da li ta "hitnost" u ovoj vrsti sporova ima tačno precizirane rokove za zakazivanje ročišta?
Filip Mladenović Filip Mladenović 11:22 05.11.2017

Re:

predatortz
Што се тиче хитности у судским поступцима, то закони често и неселективно прописују.Скоро све је сада хитно, радни спорови, породични спорови, поједини кривични предмети, део парница и ванпарница, сва извршења су хитна по изричитој законској одредби.Хитност ништа не значи ако се односи на 40, 50 или 60% предмета, то се не може испоштовати у пракси.


Ja sam to već pitao, u komentaru iznad, ali zamoliću te da mi odgovoriš.
Da li ta "hitnost" u ovoj vrsti sporova ima tačno precizirane rokove za zakazivanje ročišta?


Citirao sam član 32. koji nalaže hitnost u ovoj vrsti parnica.
Sticajem okolnosti imao sam tokom 2016. parnicu u vezi sa sporom sa jednom lizing kućom. Sva ročišta sa ispitivanjima svedoka i donošenje presude trajalo je ukupno 14 meseci.
Kamo sreće da je i ova mobing parnica okončana za 14 meseci!
Filip Mladenović Filip Mladenović 11:27 05.11.2017

Re:

milanb
Новинари нас већ 20-так година упорно убеђују у супериорност тржишта, приватне својине и капитализма.Но, када се новинарима деси оно што се свакодневно дешава радницима у Србији, када газда одлучи да их отпусти, када им угасе новине/тв или радио станицу,када их послодавац их премешта на неко друго радно место, онда наступа новинарска кукњава.Нема разлога за кукњаву , оно што су новинари промовисали сада се примењује и на њих.

Заиста је невероватно да неко користи именицу "судијка".До сада су се појављивали судиница или суткиња, али за судијку први пут чујем.Именица судија има женски граматички род и може се користити и за жене и мушкарце.

Што се тиче хитности у судским поступцима, то закони често и неселективно прописују.Скоро све је сада хитно, радни спорови, породични спорови,потрошачки спорови, поједини кривични предмети, део парница и ванпарница, сва извршења су хитна по изричитој законској одредби.Хитност ништа не значи ако се односи на 40, 50 или 60% предмета, то се не може испоштовати у пракси.Kao novinar i kao gradjanin Srbije ne kukam, već se borim da zaštitim radna i gradjanska prava garantovana Ustavom.
U ovom slučaju nastojao sam, po savetu advokata, da ispoštujem zakonom o mobingu predvidjenu proceduru. Poslodavac nije postupio po navedenom zakonu, pa je logično usledila tužba nadležnom sudu.
milanb milanb 11:29 05.11.2017

Re:

Прецизних рокова за заказивање рочишта нема у закону, скраћују се поједини рокови, за достављање тужбе на одговор, за изјављивање жалбе и слично.Суд на припремном рочишту одређује временски оквир у којем се утврђује временско трајање поступка у месецима, број рочишта и датум сваког рочишта и шта ће се од доказа изводити на појединим рочиштима.

Хитност је релативан појам, у бг-судовима је увек размак између рочишта био неколико месеци, а у неким мањим судовима у унутрашњости, у хитним предметима се рочишта заказују сваког месеца.
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:21 05.11.2017

Re:

U mom slučaju sudijka je pitala i tužioca i advokata tuženog za vremenski okvir i odgovore unela u zapisnik. To je sve.
tyson tyson 12:50 05.11.2017

Re: Moderacija u sudnici

To ćemo da vidimo na kraju, kada nadzor Ministarstva pravde, Visoki savet sudstva i Predsednik Višeg suda postupe na osnovu moje pritužbe na rad sudijke Mirjane Grujičić.

Iskreno se nadam da u predmetnoj pritužbi nisi koristio izraz sudijka.


Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana