Budućnost| Društvo| Gost autor| Obrazovanje| Planeta

Rat - početak

Srđan Fuchs RSS / 20.03.2018. u 12:29

pošto su, više-manje, sve priče između nas već ispričane, i ne znam šta bih vam pričao a da ne nerviram i ne smaram ja vas, kao i vi mene, počeću da vam pričam dedine priče, Приче српског официра Покрета отпора odsada, pa kada nekada u budućnosti završim.

Alan-Ford-pri%C4%8De-haoss.png?resize=310%2C205

Mislim na rat 1939-1945. Zove se II svetski rat. Hteo sam da napišem II rat, međutim, on je za mene i moju domovinu IV rat.
 
Kaže se da je počeo 1939. godine. A da li je rat počeo baš te godine? Tada je Nemačka napala Poljsku. Poljskoj su garantovale zaštitu Francuska i Engleska te su, kao takve, odmah objavile rat Nemačkoj. Italija je već bila u Trojnom paktu (Nemačka, Italija, Japan). 1939.  okupirana je Poljska. Do juna 1941. SSSR je, osim dela Poljske, "prisajedinila" Litvaniju, Letoniju i Estoniju. Posle toga je i Besarabiju, pa osvojila Kareliju. Nemačka je okupirala Dansku, Norvešku, Holandiju, Belgiju i Francusku. Italija je okupirala još pre početka rata (тако ли беше?) Albaniju i napala Grčku. Mađarska, Rumunija i Bugarska pristupile su Trojnom paktu. To je sve išlo nekako u nastavku napada na Poljsku. Međutim, ako se uračuna okupacija Abisinije, rat Kine i Japana, pripajanje Austrije i okupacija ČSR, izići će da je rat počeo ranije, 1936. bar. Potom, pripreme za rat -Mažino linijaZigfrid, Manerhajm utvrđenja, ulazak Nemačke (Hitlera) u pogranične oblasti na Rajni, fašističke formacije crnih košulja... Građanski rat u Španiji s dobrovoljcima iz čitavog sveta na strani Republike, i nemačko-italijanskoj pomoći na strani Franka? Stvarno, kako se može znati kada je rat zapravo počeo?!
 
Razmišljam kako da počnem. Da počnem sa onim što se nalazi po raznim istorijama ne bi trebalo. Istoriju pak neko piše. Istorija koja nije napisana u nečiju korist ne štampa se; nema ko da je štampa. Postoji uzrečica: "Istoriju piše pobednik."
 
U I svetskom ratu na jednoj strani bile su Austrija i Nemačka, na drugoj Rusija i Francuska. Engleska je ušla u rat da bi učestvovala u podeli plena. Stoji i činjenica da bi pobeda Nemačke bila za Englesku gori slučaj. Za Engleskom je pošla i Amerika. U Rusiji je izbila revolucija. Kao glavna pobednička sila izišla je Francuska. Srbija je bila mala. Bila je cela okupirana. Imala je mnogo zasluga, podnela velike žrtve, prema svojoj veličini odnela je dve značajne pobede (proterivanje Austrije sa svoje teritorije 1914. - prva saveznička pobeda; i proboj Solunskog fronta - prvi proboj), ali nije bila "sila".
 
Nešto slično kao što su posle drugog bile Ujedinjene nacije, posle prvog rata bilo je Društvo naroda. Glavnu

9aRk9lLaHR0cDovL29jZG4uZXUvaW1hZ2VzL3B1bHNjbXMvWlRjN01EQV8vNDcxMDg0NmM4NWEwZWFkYTJiYzA5ZDQwZGQ3NTVkMmIuanBnkZMCzQJCAIGhMAE

 reč u Društvu naroda imala je Francuska i njen ministar, Aristid Brijan. Amerika je bila van Društva naroda. Društvo naroda je diskutovalo, diskutovalo... Nezaboravna je karikatura Pjer Križanića u "Политици"  - Društvo (ministri spoljnih poslova država članica), predstavljeno je kao pevački hor s Brijanom kao dirigentom. Razume se da su štampa, a docnije i radio, javljali, izveštavali, komentarisali događaje iz Društva. Nije se to mnogo razlikovalo od ovoga što se dešava u Ujedinjenim nacijama, osim što je bio drugi sastav članova i drugačiji raspored među članovima.  

 Ja sam, kao i ostali svet, formirao svoja mišljenja o tekućim događajima pod uticajem Sedme sile i onoga što se znalo o sličnim događajima u prošlosti. Svet je imao iskustva iz I rata. Kako se samo mislilo o Mažino liniji, ogromnom podzemnom utvrđenju na francuskoj severoistočnoj granici?! Kada god se pomišljalo na rat govorilo se o "linijama". U Francuskoj je postojala emisiona radio stanica Lion. Svi smo slušali Lion na srpskom. Govorilo se da Nemačka i Italija, u sukobu sa Francuskom i Engleskom, moraju izgubiti rat. Francuska ima bolje naoružanje, ima Mažino liniju preko koje nikakva sila ne može preći, ima vezu sa spoljnim svetom, ima zaleđe u moćnoj privredi.Nemačka će biti blokirana na moru, nestaće joj sirovine, hrana... Nemačka se međutim intenzivno spremala za rat. Spremala se materijalno, spremala se proizvodnjom oružja, obukom ljudi, propagandom je sav narod spremala za rat. Razume se da su sve ovo videli i znali vladajući vrhovi Engleske i Francuske. Znali su to, i nadali se da će Nemačka krenuti na istok dok oni to budu pratilli preko Mažino neprobojnih utvrđenja. Nemačka je, na početku, vrlo uspešno sprovodila svoj ratni plan. Bez borbe su prošli Austrija, Sudetija i ostali deo ČSR. Nastao je predah, počekalo se da se u nemačkom narodu razbuktaju strasti za osvajanjem. Pregovori između Engleske, Francuske i SSSR su trajali i trajali. O tome se pisalo, pisalo i govorilo, govorilo (na radiju) dok, iznenada, nije objavljen Pakt o nenapadanju između Nemačke i SSSR. Za 15 dana je pregažena i podeljena Poljska. Jesen 1939. Predah, i s proleća juriš: Francuska, Luksemburg, Belgija, Holandija. Predah, pa Danska i Norveška. U međuvremenu je Italija okupirala Albaniju i napala Grčku (Italija je okupirala Abisiniju/Etiopiju 1936., Albaniju 1938. i napala Grčku 1940.) Pod izgovorom da traži mir u zaleđu za nastavljanje rata protiv Engleske, Nemačka je pridružila Trojnom paktu Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku. Na redu je bila Jugoslavija. Na vlasti je bio namesnik, Princ Pavle, i vlada Cvetković-Maček. Oni pristupiše Trojnom paktu. U stanju kakvo je bilo, ništa se drugo nije moglo. Srbija je mnogo stradala u I ratu. Srbi su strasno mrzeli Nemačku. Oslanjajući se na tu mržnju u narodu, izvršen je prevrat. Buknule su demonstracije širom Srbije. U onakvom okruženju Jugoslavija je brzo i lako okupirana. I narodi koji su hteli da se bore, bili su šaka jada prema silama koje su nasrnule. Tom prilikom, ono što nije uspela Italija, uradila je Nemačka - okupirala je i Grčku.

5218m.jpg

Trojni pakt su bili Nemačka, Italija i Japan.

Japan je već bio u ratu sa Kinom. 1941. Japan je napao američku flotu na Havajima i 1942. je nastavio da osvaja Okeaniju, francuske, engleske i holandske kolonije. Francuska je držala Indokinu, Engleska Hongkong, Singapur i Australiju, Holandija Indoneziju. Japan nije stigao da napadne Australiju i Novi Zeland niti da okupira celu Kinu. Svi ostali, na Dalekom istoku, padali su kao snopje jedan za drugim. Domorodački narodi nisu učestvovali, možda im je bilo svejedno ko je kolonizator.

Jedan pogled na kartu Evrope: neutralne su ostale Švajcarska i Švedska, a delimično i nepotpuno još Turska, Španija i Portugalija. Finska je, pre napada Nemačke na SSSR, u zimu 1940-41. , bila pozvana da se povuče iz svojih utvrđenja koja su bila svega 32 kilometra od Lenjingrada. Odbila je. SSSR je napala i uz žrtvu od 120000 ljudi je osvojila finska utvrđenja. Bio je sklopljen i mir. Međutim, kada je Nemačka napala, napadala je i zajedno s Finskom i sa finske teritorije. Španija je poslala svoju "Plavu diviziju" na Istočni front. Turska je pomagala nemačkoj mornarici da prolazi kroz Dardanele. Imali smo utisak da Turska čeka osvajanje Kavkaza pa da se pridruži Nemačkoj u osvajanju Srednjeg istoka. Ostalo mi je u sećanju da se engleska diplomatija mnogo zauzimala oko pridobijanja Turske za saveznika i da u tome nije imala uspeha. Nemački ambasador u Turskoj, za vreme rata, bio je istaknuti nemački državnik, Von Papen. Od Portugalije se ništa vidljivo nije tražilo osim što je imala svoje oficire u "Plavoj diviziji". Posle napada japanske avijacije (sa nosača aviona) na Havaje, SAD su stupile u rat protiv Osovine, decembra 1941. Estonija, Litvanija i Letonija su, na poziv SSSR-a prvo ustupile svoje luke a zatim se i ujedinile sa SSSR-om, verovatno pod prinudom. Jedan pogled na kartu - šta je Nemačka posedovala pred napada na SSSR? Koliki je to bio industrijski potencijal, kolike tuđe teritorije, kolika privredna polja?!

Nemačka je počela rat i izgubila ga.

Mnogo štošta meni tu nije jasno. Uviđam da je ljudski um mali, suviše mali. Razumem kada se pojedinci varaju. Kolike sam zablude i sam proživeo?! No, ja ne mogu da razumem da se tako lako varaju vlade, đeneralštabovi, političari, jedan pa i više njih odjednom?! Nemačka, Japan i niz drugih manjih zemalja pa i naša?!

Mržnja, želja za slavom i vlašću zaslepljuju ljude. Nemački totalitarni režim i želja za osvajanjem i vladanjem svetom nisu dopustili nemačkom vladajućem vrhu da oceni rat sa SSSR-om i reakciju u svetu pred opasnošću da oni ovladaju svetom. Japanci su u jesen 1941., kada su nemačke trupe stigle pred Moskvu, mislili da je došao i njihov čas. Pred rat 1939. engleska i francuska vlada vodile su duge, duge pregovore s ruskom vladom o savezu protiv Osovine. Pregovori nisu uspeli. Zapadnim demokratijama bio je potreban poraz i fašizma i komunizma. Pakt o nenapadanju iznenadio je sve i rat je počeo. Može se reći da su Englezi uspeli - Nemačka je okupirala mnoge prethodno, no neka, ipak je otišla tamo kuda su Zapadnjaci i želeli.

Tako je to bilo sa državama. Mi, pak, pojedinci, imali smo, kako koji - još teže zablude, još mnogo teže muke i stravične žrtve. 

mijail_bakunin.jpg Komentari (402)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

c_h.arlie c_h.arlie 14:17 20.03.2018

Prijavljujem grešku ...

Tek sam počeo da čitam, pa da odmah prijavim grešku u tekstu

Tada je Nemačka napala Poljsku. Poljskoj su garantovale zaštitu Francuska i Nemačka te su, kao takve, odmah objavile rat Nemačkoj.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 18:45 20.03.2018

Re: Prijavljujem grešku ...

Могуће, рекао је човек да нема претензију да пише историју, већ лични, субјективни приказ народно-ослободилачке борбе, из перспективе активног учесника.
st.jepan st.jepan 05:54 21.03.2018

Re: Prijavljujem grešku ...

Srđan Fuchs
c_h.arlie
Tek sam počeo da čitam, pa da odmah prijavim grešku u tekstu
Tada je Nemačka napala Poljsku. Poljskoj su garantovale zaštitu Francuska i Nemačka te su, kao takve, odmah objavile rat Nemačkoj.

Могуће, рекао је човек да нема претензију да пише историју, већ лични, субјективни приказ народно-ослободилачке борбе, из перспективе активног учесника.

Mislim da nisi razumeo Čarlija. Skrenuo ti je pažnju na lapsus: napisao si da su Francuska i Nemačka objavile rat Nemačkoj.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 06:01 21.03.2018

Re: Prijavljujem grešku ...

A, vidi stvarno! Hvala!
karabasbarabas karabasbarabas 13:45 21.03.2018

Re: Prijavljujem grešku ...

Toliko su Francuzi i Nemci dobri jarani da se vise ne primecuje kad napravis takvu gresku.
c_h.arlie c_h.arlie 14:28 20.03.2018

Usput !

Nije mi jasno, kada si pomenuo greške raznih đeneralštabova i vlada - kako je Švaba mislio da može da pobedi Rusa.
Ono što je i danas čudno - je to isto - da ima pojedinaca, đeneralštabova i vlada, koji misle isto što i tada --- da mogu da pobede Rusa !
Ne mogu da verujem !
apacherosepeacock apacherosepeacock 16:07 20.03.2018

Re: Usput !

c_h.arlie
Nije mi jasno, kada si pomenuo greške raznih đeneralštabova i vlada - kako je Švaba mislio da može da pobedi Rusa.
Ono što je i danas čudno - je to isto - da ima pojedinaca, đeneralštabova i vlada, koji misle isto što i tada --- da mogu da pobede Rusa !
Ne mogu da verujem !Verovatno zato sto pocnu da veruju svojoj propagandi da su Rusi inferioran narod (a oni superiorni).
loader loader 09:30 21.03.2018

Re: Usput !

Čuh u dnevniku pre dan-dva, međ komentarima građanki i građana Rusije nakon završenih izbora za Putina, jednu stariju Ruskinju, solidno odevenu i otresitog izraza, kako o momentalnom statusu Rusije veli sledeće - "... Izašli smo iz rupe. Plaše nas se. Znači, preživećemo. :) ..."

narcis narcis 13:52 21.03.2018

Re: Usput !

apacherosepeacock
c_h.arlie
Nije mi jasno, kada si pomenuo greške raznih đeneralštabova i vlada - kako je Švaba mislio da može da pobedi Rusa.
Ono što je i danas čudno - je to isto - da ima pojedinaca, đeneralštabova i vlada, koji misle isto što i tada --- da mogu da pobede Rusa !
Ne mogu da verujem !Verovatno zato sto pocnu da veruju svojoj propagandi da su Rusi inferioran narod (a oni superiorni).

немцима је тад много добро ишло и да није било неких тактичких грешки ко змна како би се завршила та прича.
конкретно мислим на то да је хитлер изабрао да крене на москву уместона нафтне изворе.
st.jepan st.jepan 16:03 20.03.2018

Trip

Razumem kada se pojedinci varaju. Kolike sam zablude i sam proživeo?! No, ja ne mogu da razumem da se tako lako varaju vlade, đeneralštabovi, političari, jedan pa i više njih odjednom?!

Eh...
"Tripujem ja, tripuješ ti...".
Gimnazijski pank bend moje ćere imao je (pretežno interni) hit, od kojeg su na svirkama prštale cevanice. Naročito kad bi dete zaurlalo refren: "Hej, a šta ako je sve ovo samo trip!!?"
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 18:27 20.03.2018

Re: Trip

To je postmoderno pitanje - naime, moraš znati da si ti ti, jer ako nisi siguran, tu nema pomoći! Pozdrav za ćeru/sestru po gimnazijalskoj rokačini!
st.jepan st.jepan 01:59 21.03.2018

Re: Trip

Srđan Fuchs
To je postmoderno pitanje

Mda..., u stvari ne, u pesmi nije bilo te opštosti. Ćerina zapitanost odnosila se na neke konkretnosti u vezi benda (ladno smo uspeli ovo, ladno smo mislili ono, ali hej...), a trip iz mog komentara odnosio se na skoro svakome (pa i vladama, đeneralštabovima, političarima) znani zajeb: snažno utripuješ da je nešto dobra ideja, ali (zbog ufuranosti i neizdža) ne uzmeš baš sve okolnosti u obzir, pa se ubrzo ispostavi da ideja uopšte nije bila dobra.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 05:55 21.03.2018

Re: Trip

Pa-a, nije ni sada daleko od tripa neizdrža, kada pogledam, baš sam nedavno razmišljao - u poslednjem, V ratu u jednom veku za Srbiju, Jugoslovenskom ratu, određeni broj ljudi se nagrabio određene količine kapitala. Sada, realni kapital se stvara godinama, decenijama, stolećima. Tripozni kapital se stvara tako, preko noći, silovito, međutim brzo i nestaje. To se dogodilo sa gotovo svim sinovima kriminalno stečenog kapitala: brza kola, koka, klinke-cupi avioni i hop-la, ode "kapital". Kako ponovo do njega? Lagano ćemo podgrevati mržnju ponovo. Najgori, najgori scenario da CW2 eskalira u WWIII i da se sukob prenese ponovo na naše prostore. Naš najveći i najegzistencijalniji interes, bez obzira na lične animozitete, jeste 100-godišnji mir.
docsumann docsumann 11:23 21.03.2018

Re: Trip

teorija o kosmosu kao o (višestrukom) virtuelnom simulakrumu i nije neka novost međ modernim fizičarima/kosmplozima.

ovo višestruko se odnosi na to da nismo čak ni prva ruka simulacije, već simulacija koju vrši simulirana simulacija simuliranog simulakruma...kao što ćemo, kažu, i mi sami biti u stanju da jednog dana generišemo kompjuterske simulacije slične kakvoće i detaljnosti.
michiganac michiganac 11:24 21.03.2018

Re: Trip

Jednom sam odgledao emisiju gdje kcerka nekog od upravnika KZ-a u WW2 krajnje iskreno svjedoci o tome kako su prozivljavali sve one dogadjaje od uspona nacista na vlast u Dojclandu do konacnog sloma, opisujuci pri tom kako je sve ispocetka djelovalo kao sveopcinjavajuca (u nekim aspektima cak benevolentna!) "magija", sve one prethodne parade, masovna sepurenja, gradovi zaodjenuti svastikama na jarko-crvenim podlogama, etc..

Onda se zamislim na sta bi izaslo da se proslava 600-godisnjice od kosovske tragedije nije prakticno poklopila sa padom berlinskog zida i krahom istocnog bloka. I da je bilo iole jasnog razumijevanja duha vremena, toka dogadjaja, vizionarstva i angazmana da se krene u neko, recimo fifti-fifti razgranicenje na KiM, gdje bi najveci broj spomenika, memorijala i nac. artefakata inkluzivno sa naseobinama ostao na srpskoj (ili u CG: Decani, Pec, patrijarsija) strani, a ovim drugim npr. predlozena Drenica, data poveznica sa Albanijom i sl. Na koncu tih 80-ih drzim da je bila i posljednja sansa za tako nesto.

Ipak, cuveni, vazda prisutni srpski javasluk je dosao do izrazaja (neko bi ironicno dodao i: ko zna zasto je to dobro..). Stoga, dijelim misljenje da se u srp. drustvu ikad moze zapatiti naci-fasizam, osim u nekakvim sporadicno karikaturalnim, grotesknim oblicima. Uzmimo npr. da su od tog 28.06.1989 na svim fanfarama odjeknuli taktovi "Marsa na Drinu", tesko da bi se nakon svih krvavih dogadjaja 90-ih oprala njihova svijetla simbolika u grudima najv. broja Srba. Poznato je npr. da je Hico (ili mozda prije Gebels) dao direktivu da se Vagner (nadasve sa svojom 'Ride of the Valkyries') permanentno izvodi na pozornicama sirom 3. rajha. Za Srbalje, nemarne kakvi jesu, ne mislim da ikad mogu (ili da su ikad mogli) da odu tako daleko u svojoj zlonamjernosti, ledeno-jezivoj proracunljivosti i sistematicnosti.


Samo, uvijek i svugda ostaje ta tanka linija izmedju (sve)opstenarodnog odusevljenja/zanosa i skliskog terena na putu u fasizam (u bilo kom obliku).
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 18:40 21.03.2018

Re: Trip

docsumann
teorija o kosmosu kao o (višestrukom) virtuelnom simulakrumu i nije neka novost međ modernim fizičarima/kosmplozima.

ovo višestruko se odnosi na to da nismo čak ni prva ruka simulacije, već simulacija koju vrši simulirana simulacija simuliranog simulakruma...kao što ćemo, kažu, i mi sami biti u stanju da jednog dana generišemo kompjuterske simulacije slične kakvoće i detaljnosti.

Doksi, nisam baš skontao kontekst, ne zaboravi da smo mi društvenjaci niže inteligencije od vas tatamata, pa te molim da približiš malo kontekst svog toka misli u ovom komentaru. Thanks, милии!
docsumann docsumann 19:01 21.03.2018

Re: Trip

pa, uhvatio sam se za stih Stjepanove ćere

"Hej, a šta ako je sve ovo samo trip!!?"

što je, jelte, legitimni povod za repliku

e sad, kontekst se uvijek može dopunski iskonstruisati, prilagoditi... ako imaš bar malo postmodernističkog duha
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 19:08 21.03.2018

Re: Trip

E, onda u redu, evo ti jedna od moje malene ćere, vojvođanska antifa-scena:

freehand freehand 16:12 20.03.2018

Deda

... je izgleda imao dosta čudan tok misli i neobična sećanja, kao da je unakrst pretrčavao Vikipediju.
Možda je ideja sa Ivicom i Maricom bila bolja za unučad.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 17:52 20.03.2018

Re: Deda

Polako, polako, titići, doći ćemo do suštine.
freehand freehand 17:56 20.03.2018

Re: Deda

Srđan Fuchs
Polako, polako, titići, doći ćemo do suštine.

Ti ili deda, leptiriću-Šaroniću?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 18:30 20.03.2018

Re: Deda

Ja sam born en-theou-ousios, titiću-maleniću, a djed će stići, polako, tek smo u '41. Nije još ni oružani otpor izbio.
freehand freehand 18:41 20.03.2018

Re: Deda

Srđan Fuchs
Ja sam born en-theou-ousios, titiću-maleniću, a djed će stići, polako, tek smo u '41. Nije još ni oružani otpor izbio.

Pa dobro Unit 101 uoueiouesis Šaroniću, čitam šta piše, a neko je, očigledno bez tvog znanja, na početku napisao kako će ovde pričati priče s(t)vog/nečijeg dede.
Već mi se sviđa deda kao teška avangarda pošto je izgleda vrlko rano počeo sa kreativnim koršćenjem supstanci bez kojih bi bilo nemoguće objasniti ovakvu zbrku od ratno-političko-kvaziistorijske priče
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 18:49 20.03.2018

Re: Deda

Добре дер, не гњави ме више, да не дођем у искушење да се стаљинистички почнем опходити према квазикритичарима.
freehand freehand 18:56 20.03.2018

Re: Deda

Srđan Fuchs
Добре дер, не гњави ме више, да не дођем у искушење да се стаљинистички почнем опходити према квазикритичарима.

Ne usteži se da se ispoljiš u punom kapacitetu.
Ali ako nisi razumeo, moje pitanje je bilo sledeće: ovaj galimatijas od kvaziistorijskog teksta su tvoja zapažanja ili dedina sećanja?
Hvala.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 19:02 20.03.2018

Re: Deda

freehand

Ali ako nisi razumeo, moje pitanje je bilo sledeće: ovaj galimatijas оd teksta su tvoja zapažanja ili dedina sećanja?
Hvala.


Дедина сећања, на бази војних енциклопедија доступних 1973.


Citirano je pitanje postavljeno na normalan način, ovo ostalo su tvoje sitne pakosti.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:53 20.03.2018

Re: Deda

I šta ti uopšte znači ovo "101 Unit", pročitao si nešto o Ariku i opet uvrteo neku netrpeljivost u glavu? Stvarno počinje da me brine ta tvoja patologija odnosa. Pošto si veliki đinđićevac, uzmi bolje pa prouči Đinđićev odnos prema Državi Izrael pa mi se onda javi sa referatom i tumačenjima zašto je i usled čega bio takav.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 18:45 21.03.2018

Re: Deda

Нема фрке, Матори шиптареску , причај шта хоћеш, док не додирујеш моју интелигенцију, иначе, мој Ћед, и у инжењeрлуку и у борби, је за тебе био херојчина људскости, ти си обична партијска чкица - мада, дефинишем неки облик људскости у теби, и поштујем што ниси дефектовао код Вучића као крстичевска подгузна мува.
freehand freehand 19:26 21.03.2018

Re: Deda

ок не додирујеш моју интелигенцију

Ne zna o čemu pričaš.
A bogami, ne znaš ni ti.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 19:30 21.03.2018

Re: Deda

Верујем да знаш о чему причам, само си интелектуално лажљив.
freehand freehand 19:31 21.03.2018

Re: Deda

Srđan Fuchs
Верујем да знаш о чему причам, само си интелектуално лажљив.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 19:40 21.03.2018

Re: Deda

Јел' де - само нахерено. Док ти се не замзрне осмејак. Ал', имаш квиска па ти се може.

Черевићан Черевићан 03:04 21.03.2018

само да рата не буде

počeću da vam pričam

рат страхоте туробно сазнање
на Балкану мало мало стање,
неће нама ...фалити читање
докле год је на рата сећање
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 06:06 21.03.2018

Re: само да рата не буде

Hvala Mr. Čer, zbog Vaše pažnje i ljubaznosti i prekuckavam ovaj tekst, jer vidim i osećam da, pored matorih zvocala, ima i stare gospode koja poštuju čoveka, Č, Čoveka, blagodarim Vam na tome!
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 06:10 21.03.2018

Re: само да рата не буде

Gos'n Eloy,

da ja vas zamolim da se vi meni lepo ne javljate? Odrasli smo ljudi, nemojte da me stavljate u poziciju da vas banujem kao balavca. Nema razloga da dolazite više kod mene, ne volim vas više, ali ne samo da vas ne volim već izazivate u meni jedan dubok osećaj nelagode.

Najbolje i najpribližnije bih opisao to stanje prepričavši vam scenu iz poslednje epizode Tvin Piksa. Ejdžent Kuper je pušten iz Crne Lože (TP 2017, ep.4), međutim nešto je pošlo po zlu i njegov dvojnik, u kojem je Bob, nije vraćen u Ložu. Tom dvojniku sada dolaze iz FBI (sam Linč sa saradnikom). Oni razgovaraju sa Kupom, ali nekako sve vreme osećaju da to nije stari Kup, iako priča, radi i ponaša se kao on. Tako i vi, Mr. Eloy, pričate i ponašate se kao vi, ali to niste vi, a izazivate u meni osećaj suštastveni osećaj Same Tame. Nemojte mi se javljati više kada vama istekne 24-očasovni ban. Blagodarim.tasadebeli tasadebeli 08:17 21.03.2018

Re: само да рата не буде

Srđan Fuchs

Gos'n Eloy,

da ja vas zamolim da se vi meni lepo ne javljate? Odrasli smo ljudi, nemojte da me stavljate u poziciju da vas banujem kao balavca. Nema razloga da dolazite više kod mene, ne volim vas više, ali ne samo da vas ne volim već izazivate u meni jedan dubok osećaj nelagode.А где је тај Елојев коментар због чега је ово?

Обрисато?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:50 21.03.2018

Re: само да рата не буде

tasadebeliА где је тај Елојев коментар због чега је ово?

Обрисато?


obrisato, neka njegova XXOOXXAA-šabana, koja je u suštini najobičnije podjebavanje, i to suštinsko, a pošto je lekar koji je pao u egzistenciju političara, je i duboko bolesno, manipulativno, kao Anakin kada pređe na tamnu stranu, ili Kajlo Ren kada manipuliše Rejinim, Lukovim ili Hanovim osećanjima. tako da smo se lepo i bratski međusobno banovali, s tim što sam ja njega oslobodio pošto ne želim da ovlada mnome Tama te postanem isti kao on, neko vreme se nije javljao, i sada se opet javio, sa istim tim vajbom. pošto nije rat pa ne mogu da mu sručim metak u čelo, četničko-partizanski brutalno onako - a nije Free Pančevac (kao moja keva pa da ima kviska zbog toga); jedino što mi preostaje je da ga strpam u Black Lodge pa da vidim šta će opet biti kada iziđe o'tale. tebi ostaje da mi veruješ na reč da je lik Dark Side kompletno (ili da mi ne veruješ, stvar ličnog izbora).
tasadebeli tasadebeli 09:00 21.03.2018

Re: само да рата не буде

Srđan Fuchs

obrisato,Добро.

Ко пита, не скита.

EDIT: Мада знам исто тако и шта обично раде радозналима, па бих то да избегнем ако је икако могуће.
tasadebeli tasadebeli 09:14 21.03.2018

Re: само да рата не буде

Srđan Fuchs

Срђане, знам да мало ко има стрпљења да гледа читав онај Херцогов филм што са га окачио у мом посту.

Али волео бих, баш због ове твоје слике коју си окачио, да погледаш


овај одломак.


Пази, матор сам човек, свашта видео, чуо и доживео, али то што сам ту видео нисам могао да верујем.

Па да ли је могуће да људи могу баш толико да падну ниско и да оду у Dark Side?

С којим мотивом, јеботе, то раде гадови?

Ужас, брате... Баш ми је било мучно док сам гледао...


П.С. - И да знаш да уопште нисам ништа погрешио када сам на питање оног монаха у Есфигмену на Светој Гори када ће започети Трећи светски рат одговорио да је тај рат одавно започео у главама људи.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:18 21.03.2018

Re: само да рата не буде

tasadebeli


EDIT: Мада знам исто тако и шта обично раде радозналима, па бих то да избегнем ако је икако могуће.šta radi ko? ovde ja radim samo, dok mene nekada ne urade, al' valjda i neće, a ako i 'oće, jebiga. inače, u ovoj priči će se lagano odmotavati klupko srpske hipokrizije, koja nam je u temeljima državnosti, videćeš, pa već dobrih 76 godina (a znam da ćeš videti, pošto imaš dobro, iako katkad nerazumno srce ) - zato su se i uzjarcali svi. jer gle - ako ja tebe ne volim i ne sviđa mi se šta pišeš, jednostavno neću dolaziti kod tebe; međutim, ovi staropartijci imaju potrebu da dođu i još spuštaju, ne spuštaju, nego gaze tvoju ličnost. to su odlike totalitarnosti bića, i zato će, upravo, ova priča biti ispričana do kraja, sa tek svega jednim negativnim kritičarem (hm - om, koje je tu pravilo, Taso, nisam sada siguran, il' kod Hrvata ovako a kod nas ovako? ), zarad ravnoteže među zvezdama...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:25 21.03.2018

Re: само да рата не буде

tasadebeli


Па да ли је могуће да људи могу баш толико да падну ниско и да оду у Dark Side?

С којим мотивом, јеботе, то раде гадови?

Ужас, брате... Баш ми је било мучно док сам гледао...


П.С. - И да знаш да уопште нисам ништа погрешио када сам на питање оног монаха у Есфигмену на Светој Гори када ће започети Трећи светски рат одговорио да је тај рат одавно започео у главама људи.ne znam, just sickness, mislim da nema logičnog obrazloženja. strašna priča ovo tvoje (dobro, keva je malo šiknuta, vidi joj se i po očima da je manična). to, ta sick energija - al' ne vredi da im govoriš: "ti bolesniče, ti bolesniče..." ostaje da poštuješ ono od ljudskog bića što je ostalo u njemu i nadaš se da će se nešto desiti... tako ja verujem da će se u Free-ju razbuditi pančevstvo, dok sam za Elojzija izgubio nadu. ali, videćemo kako će postupiti ujutro kada izađe iz Black Lodge-ta.

tasadebeli tasadebeli 09:27 21.03.2018

Re: само да рата не буде

Srđan Fuchs

šta radi ko?Ма шала мала. На мој рачун.

Сећаш се већ оног чувеног одговора са београдских улица на питање:"А шта радите?"

Па пошто ја рекох Ко пита не скита...

Схватио си већ...
tasadebeli tasadebeli 09:29 21.03.2018

Re: само да рата не буде

Srđan Fuchs

dobro, keva je malo šiknuta, vidi joj se i po očima da je maničnaА и не била, брате, у тој ситуацији.

Људско је биће које је изгубило своје дете...
freehand freehand 10:33 21.03.2018

Re: само да рата не буде

tako ja verujem da će se u Free-ju razbuditi pančevstvo

Moje "pančevstvo" sigurno ne podrazumeva da loše, zbrljane kvaziistorijske tekstove makar proglašene "dedinim sećanjima" - tretiram vrednim i ne kažem da su loši.
Ne razumem odakle ta potreba da sažimaš i izigravaš nekakvog enciklopedistu koji će sad svima sve da predoči i objasni.
Mogao si lepo u prvom liucu da ispričaš neku od dedinih priča i da se maneš megalomanskih projekata tipa E sad ću sve da vam objasnim, pa u nekoliko tomova.
tasadebeli tasadebeli 08:31 21.03.2018

Волшебници и ђенерали будале

Japanci su u jesen 1941., kada su nemačke trupe stigle pred Moskvu, mislili da je došao i njihov čas.Само су Јапанци некако волшебно, глупошћу или не знам чиме, отишли на погрешну страну света у томе исто као и Немци. Она њихова милионска квантуншка армија џабе остала да стоји после дугог гледања у очи са Русима на граници са Русијом на којој су после премештања руских трупа са истока на одбрану Москве остале само руске пограничне трупе по караулама.

А киша је падала тих каснојесењих дана 1941. и у Лондону (заједно са немачким бомбама) исто као и Москви, исто као и у Њујорку и Вашингтону, исто као у Вучјој јами, а вероватно и у Токију...


Pred rat 1939. engleska i francuska vlada vodile su duge, duge pregovore s ruskom vladom o savezu protiv Osovine. Pregovori nisu uspeli. Zapadnim demokratijama bio je potreban poraz i fašizma i komunizma. Pakt o nenapadanju iznenadio je sve i rat je počeo. Može se reći da su Englezi uspeli - Nemačka je okupirala mnoge prethodno, no neka, ipak je otišla tamo kuda su Zapadnjaci i želeli.
A Pan Am 727 flight, waiting for start clearance in Munich, overheard the following:

- Lufthansa (in German): "Ground, what is our start clearance time?"

- Ground (in English): "If you want an answer you must speak in English."

- Lufthansa (in English): "I am a German, flying a German airplane, in Germany. Why must I speak English?"

- Unknown voice from another plane (in a beautiful British accent): "Because you lost the bloody war!"
vcucko vcucko 09:28 21.03.2018

Re: Волшебници и ђенерали будале

tasadebeli

Само су Јапанци некако волшебно, глупошћу или не знам чиме, отишли на погрешну страну света у томе исто као и Немци.

Japanci su pogrešno skrenuli davno pre Nemaca (ako stavimo na stranu ideologije i uporedimo čist učinak na terenu).
Nanking, kraj 1937./početak 1938.:
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:29 21.03.2018

Re: Волшебници и ђенерали будале

zanimljivo deluje ova knjiška, šta bi to bilo?
tasadebeli tasadebeli 09:47 21.03.2018

Re: Волшебници и ђенерали будале

Srđan Fuchs
zanimljivo deluje ova knjiška, šta bi to bilo?Књига је из шездесетих, мислим да је издавач био "Отокар Кершовани", Ријека. Али мислим да је било и каснијих издања.

А Зорге?

Ех, Зорге... (ЛИНК)

Захваљујући његовим извештајима из Токија, Стаљин ризикује и повлачи трупе са источне руске границе (намењене могућем сукобу с Јапанцима) и тако брани Москву.

Наравно, те генијалне заслуге је Џугашвили приписао с(ј)еби и тек после Стаљинове смрти Зорге је одликован орденом хероја СССР као и цела његова група.

А у групи су била два Јапанца, двоје Данаца, брачни пар, и дописник, мислим, Политике из Токија Бранко Вукелић. Отуд данас Бранков унук, Јамасаки-Вукелић (Михаило ), професор и преводилац.

О Зоргеу и његовој групи би могао и читав посебан пост да иде ако већ није био на Блогу.


The Spy Who Saved the Soviets

Richard Sorge (Britannica)

Направљен је чак и играни филм 2003.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:03 21.03.2018

Re: Волшебници и ђенерали будале

Baš lepa i zanimljiva priča. A, đe bi knjigu naš'o, jel'de tvoja lična?
tasadebeli tasadebeli 10:03 21.03.2018

Re: Волшебници и ђенерали будале

vcucko
tasadebeli

Само су Јапанци некако волшебно, глупошћу или не знам чиме, отишли на погрешну страну света у томе исто као и Немци.

Japanci su pogrešno skrenuli davno pre Nemaca (ako stavimo na stranu ideologije i uporedimo čist učinak na terenu).
Nanking, kraj 1937./početak 1938.:


Мржња (због слике коју си окачио) између Јапанаца и Кинеза је вишевековна. И Корејци су ту у причи.

Па још када су се појавили Европљани у 16-17. веку (језуити с једне стране и Енглези и Холандези с друге стране), па почели на њиховој мржњи да зарађују.

Да не мислимо да смо ми, Срби, и Хрвати најгори од све деце... По питању зверстава која су почињена.

Можемо да набрајамо... Индијци и Пакистанци (Енглези то оставили као своје колонијално наслеђе), Руси и Украјинци (Ватикан то оставио као своје "духовно" наслеђе) итд, итд.
tasadebeli tasadebeli 10:03 21.03.2018

Re: Волшебници и ђенерали будале

Srđan Fuchs
Baš lepa i zanimljiva priča. A, đe bi knjigu naš'o, jel'de tvoja lična?


Договорено.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:08 21.03.2018

Re: Волшебници и ђенерали будале

While fighting in the war Sorge, who had started out in 1914 as a right-wing nationalist, became disillusioned by what he called the "meaninglessness" of the war, and he moved to the left.


Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:40 21.03.2018

Re: Волшебници и ђенерали будалеnarcis narcis 10:05 21.03.2018

čisto da se podsetimo kako nam je loše bil

bilo

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:10 21.03.2018

Re: čisto da se podsetimo kako nam je loše bil

O, gospo'n Dragoljuptčo, oklen vas? Šta će to biti: je l' "odjebi", il' ruke gore i predano "jebi, brate"?
narcis narcis 10:20 21.03.2018

Re: čisto da se podsetimo kako nam je loše bil

Srđan Fuchs
O, gospo'n Dragoljuptčo, oklen vas? Šta će to biti: je l' "odjebi", il' ruke gore i predano "jebi, brate"?

постоје свађе и постоји сукоб мишљења, оматорео си ал ниси скапирао шта је шта.
tasadebeli tasadebeli 12:47 21.03.2018

Re: čisto da se podsetimo kako nam je loše bil

narcis


čisto da se podsetimo kako nam je loše bil
biloГласајте за хит недеље (заокружити број):

1)2)


Srđan Fuchs Srđan Fuchs 17:28 21.03.2018

Re: čisto da se podsetimo kako nam je loše bil

narcis

постоје свађе и постоји сукоб мишљења, оматорео си ал ниси скапирао шта је шта.

Omatoreo jesam, sijede došle, al' svađu s ljudima koje volim nikada voljeo nisam, odmalena.

Nego, za ovo "jebi, brate", to je anegdota vezana za moju mamu, Pančevljanku, sugrađanku ing. Frihendoviča. Naime, jednog dana odluči ona da uđe u dom... Ček, mladunčad me zovu nešto. Doć ću.

Elem, edit, skontala moja keva, Jeca, stara komunjara, u Izraelu - doveli smo je 1998. da ne bude solo tamo nego kraj dece, a i da izeskivira Milošektov fijasko državni; elem, skonta pre par godina da ide u Dom. Ja reko', "daj, mojne kevo u dom, evo, uštedeo sam zasebnu gajbicu u NS, đido kod nas." Ne, 'oće. Okej, da vidimo koji dom: imala izbor kod libanske granice, i kod Gaze. Reko', "daj, pali na libansku, to nam je čvršća grana, možemo da te čuvamo tu, šta ćeš raditi ako padne Izra na jugu, predju Palestinjerosi, krenu da vas siluju, matorce?!" "Šta ću raditi - podići ću ruke, i reći, "jebite, braćo.""

to ti je moja Jeca, ono što ti i višnja92, u svojoj isključivosti ne možete da shvatite - crveno-žuto dete.
loader loader 10:11 21.03.2018

Otrov sa ukusom slasti

.... Nemačka je pridružila Trojnom paktu Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku. Na redu je bila Jugoslavija. Na vlasti je bio namesnik, Princ Pavle, i vlada Cvetković-Maček. Oni pristupiše Trojnom paktu. U stanju kakvo je bilo, ništa se drugo nije moglo. Srbija je mnogo stradala u I ratu. ....


Na žalost, pala je odluka da se ide na novih milion i po žrtava, kako bi se kupila velika crvena krvava cigla, sa kojom i danas ova zemlja hropće-pliva kroz mulj. Tu crvenu, krvavu ciglu nije trebalo uzimati i da nam je neko da za džabe, a kamo li da se za nju plati milion i po ljudskih života, od čega je najmanje polovina mrcvarena i ubijena na najbestijalniji način. Crvena cigla je podrazumevala i propagandni paket, koji je obezbeđivao i obezbeđuje priču kako je to bio izraz neviđenog ponosa i slobodarstva ovog naroda. Ako neko za taj sulud potez ima objašnjenje kako je to zapravo maslo stranih obaveštajnih službi, onda im prvo treba dati u zadatak da objasne, kako to da odbacivanja pakta pod uticajem tih istih službi nije bilo u Rumuniji, Bugarskoj ... Ne slučano. Nikako slučajno. - Lakovernost i mitomanija, koji su prevladali i tokom narednog sudbonosnog perioda krajem 80-ih godina XX veka, kada je odlučeno šta će se zbivati tokom naših narednih 30-40 ili više godina, nisu nikakva posebnost i prednost, već ovdašnja boljka. Lakovernost i mitomaniju u podesnim okolnostima koriste "spoljni faktori". To je boljka koja je danas još lakša za sagledavanje pošto su njene posledice sve tragičnije.

Nakon I rata Srbija je, od onih početnih 4,2 miliona stanovnika izgubila trećinu, pri čemu 60% radno sposobnog muškog stanovništva, a nakon rata je imala oko pola miliona invalida, plus pola miliona ratne siročadi. Privreda uništena. .... Ti podaci ni dan-danas nisu dovoljni ovima koji će zbog kombinacije zablude, neobaveštenosti i ličnih interesa (u šta spada i osećaj pripadnosti nekom istorijskom periodu ili "nadmoćnoj" ideologiji) opet braniti samoubilački akt izvođen marta-aprila 1941. One stravične, masovne žrtve, tj. bukvalno biološko sakaćenje, sada ne možemo da ispravimo. Ali smo dužni da se zbog kakve-takve mogućnosti održanja ovog naroda nekako otrgnemo od te sladunjave "slobodarske" mantre.


freehand freehand 11:09 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

loader
.... Nemačka je pridružila Trojnom paktu Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku. Na redu je bila Jugoslavija. Na vlasti je bio namesnik, Princ Pavle, i vlada Cvetković-Maček. Oni pristupiše Trojnom paktu. U stanju kakvo je bilo, ništa se drugo nije moglo. Srbija je mnogo stradala u I ratu. ....


Na žalost, pala je odluka da se ide na novih milion i po žrtava, kako bi se kupila velika crvena krvava cigla, sa kojom i danas ova zemlja hropće-pliva kroz mulj. Tu crvenu, krvavu ciglu nije trebalo uzimati i da nam je neko da za džabe, a kamo li da se za nju plati milion i po ljudskih života, od čega je najmanje polovina mrcvarena i ubijena na najbestijalniji način. Crvena cigla je podrazumevala i propagandni paket, koji je obezbeđivao i obezbeđuje priču kako je to bio izraz neviđenog ponosa i slobodarstva ovog naroda. Ako neko za taj sulud potez ima objašnjenje kako je to zapravo maslo stranih obaveštajnih službi, onda im prvo treba dati u zadatak da objasne, kako to da odbacivanja pakta pod uticajem tih istih službi nije bilo u Rumuniji, Bugarskoj ... Ne slučano. Nikako sluičajno. - Lakovernost i mitomanija, koji su prevladali i tokom narednog sudbonosnog perioda krajem 80-ih godina XX veka, kada je odlučeno šta će se zbivati tokom naših narednih 30-40 ili više godina, nisu nikakva posebnost i prednost, već ovdašnja boljka. Lakovernost i mitomaniju u podesnim okolnostima koriste "spoljni faktori". To je boljka koja je danas još lakša za sagledavanje pošto su njene posledice sve tragičnije.

Nakon I rata Srbija je, od onih početnih 4,2 miliona stanovnika izgubila trećinu, pri čemu 60% radno sposobnog muškog stanovništva, a nakon rata je imala oko pola miliona osakaćenih, plus pola miliona ratne siročadi. Privreda uništena. .... Ti podaci ni dan-danas nisu dovoljni ovima koji će zbog kombinacije zablude, neobaveštenosti i ličnih interesa (u šta spada i osećaj pripadnosti nekom istorijskom periodu ili "nadmoćnoj" ideologiji) opet braniti samoubilački akt izvođen marta-aprila 1941. One stravične, masovne žrtve, tj. bukvalno biološko sakaćenje, sada ne možemo da ispravimo. Ali smo dužni da se zbog kakve-takve mogućnosti održanja ovog naroda nekako otrgnemo od te sladunjave "slobodarske" mantre.Jasno mi je da mi je zahtev prevelik ali zaista bih tu teoriju voleo da vidim pretočenu u ustav i školski program.
Verujem da bi to bio jedinstven primer i da bi mnoge (sve sem aktuelne imperije?) mogle iz njega mnogo da nauče.
loader loader 11:19 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Koju "tu teoriju"? Ovako klimavo pitanje ukazuje na mogućnost da iza njega zapravo stoji izvesno podrazumevanje da u (mom) komentaru stoji nešto čega u njemu nema. No, ajmo postupno. Koju "tu teoriju"?
freehand freehand 11:27 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

loader
Koju "tu teoriju"? Ovako klimavo pitanje ukazuje na mogućnost da iza njega zapravo stoji izvesno podrazumevanje da u (mom) komentaru stoji nešto čega u njemu nema. No, ajmo postupno. Koju "tu teoriju"?

O tome kako je smeđa krvava cigla prihvatljiva? Kako su državni suverenitet i moralna načela rastegljivi i klimavi pojmovi?
loader loader 11:37 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Stavljate znak pitanja na svoj odgovor.
Šta tačno podrazumevate kad kažete "ta teorija", kako ste je sami nazvali? Valjda možete da precizirate, a ne da okolišate kroz ove ne baš jasne forme rečenica.
freehand freehand 12:02 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

loader
Stavljate znak pitanja na svoj odgovor.
Šta tačno podrazumevate kad kažete "ta teorija", kako ste je sami nazvali? Valjda možete da precizirate, a ne da okolišate kroz ove ne baš jasne forme rečenica.

Podrazumevam to da si izbegao da u svom osebujnom komentaru pomeneš rumunske divizije pod Staljingradom i Bugarske u Srbiji, kao deo paketa koji je sađenje tikve sa đavolom svakako podrazumevalo, preskočivši na početku jevrejske zakone u Srbiji. A onda i sve ostalo što sledi kad rat provedeš kao zemlja saveznica Sila osovine.
Suštinski je to značilo upravo to.
A pitanje, retoričko, doduše, jeste kako se prave ti gumeni ustavi i kako decu učiš moralnim načelima koja ovde propovedaš.
loader loader 12:29 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Slobodarstvo i moral, dakle, osnova su vaše primedbe na komentar. Ok. Ali tu baš nikakve ekskluzive nema, jer naslušasmo se u ovih stotinak godina priča i o slobodarstvu, i o moralu. Žrtava kao pleve, a postignute (državne, narodne) slobode vrlo, vrlo malo. A tek o dostignutom moralu da i ne govorimo. Poklič o slobodi vodio je u izginuće i neslobodu. Neki savremeni, radikalni kriterijumi slobode i Miloša Obrenovića bi stavili u red sumnjivaca, ako ne i izdajnika. Moralno načelo (moje) nije da se u ime slobodarstva na svaki istorijski šušanj čitav narod gurne u klanicu, već da se - naročito u periodama ovolike potrošenosti resursa - ide putem maksimalnog očuvanja tog istog naroda. Još kad je borba za slobodu zapravo vođena za ulazak u novu vrstu neslobode ...

Da, novim generacijama to tako treba reći.

freehand freehand 15:04 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Da, novim generacijama to tako treba reći.

Normalno, ko je lud da decu truje Termopilima i Maratonskim poljem, Masadom i Lenjingradom, Kolubarom i Sutjeskom.
Pazi kad me mrzi i da odgovaram na ovo.
Ali bih zaista voleo da ovaj filozofski traktat pretočiš u pasus za udžbenik istorije za šesti razred, na primer.
Možda neki citat Čemberlena, Petena, Antoneskua ili generala Hortija može da posluži?
Poznato je da su u pitanju državnici kojima se njihovi narodi i države i danas ponose i čiju mudrost baštine.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 18:34 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Mister Loudi, ako vas Ing. Frihendovitch gnjavi recite, mada ja ga tolerišem na prirodnom pravu, kao moje Velimirov(ić)е iz grada PA. Ali, ako vas nervira, recite da ga po kratkom postupku...
gedza.73 gedza.73 20:45 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

teoriju voleo da vidim pretočenu u ustav i školski program.

a u praksi jedna strana u svoj ustav i školski program stavi Kosovo kao svoje.
I druga strana u svoj ustav i školski program stavi Kosovo kao svoje.

Priznaje se ustav i školski program strane koja je pobedila.

Opcije?

rumunske divizije pod Staljingradom i Bugarske u Srbiji, kao deo paketa koji je sađenje tikve sa đavolom svakako podrazumevalo, preskočivši na početku jevrejske zakone u Srbiji. A onda i sve ostalo što sledi kad rat provedeš kao zemlja saveznica Sila osovine.


Ovde su verovatno slučajno omaškom preskočeni Italijani, Norvežani, Danci, Francuzi...


Yugoslav survivor at the Beisfjord memorial. Below the Serbo-Croatian text, Norwegian is inscribed:

"This monolith was erected in 1949 in gratitude, by the populaces of Norway and Yugoslavia, in memory of the more than 500 Yugoslavians - victims of Nazism that died in the German Beisfjord camp - 1942-43 - They were faithful to their fatherland and liberty - until death"


Od 4268 identifikovanih jugoslovenskih zatvorenika u Norveškoj u toku II svetskog rata bilo je 3841 Srba (89%), dok su ostali bili Bosanci, Hrvati, Slovenci i pojedine druge nacionalnosti.
freehand freehand 20:52 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

a u praksi jedna strana u svoj ustav i školski program stavi Kosovo kao svoje.
I druga strana u svoj ustav i školski program stavi Kosovo kao svoje.

Priznaje se ustav i školski program strane koja je pobedila.

Opcije?

Kao i obično - nemam pojma ni šta pričćaš ni sa kim se svađaš.
Ovde su verovatno slučajno omaškom preskočeni Italijani, Norvežani, Danci, Francuzi...

Ništa nije preskočeno. U pitanju je bio odgovor Louderu, Italijani su bili bazični saveznik nemaca a Norveška, Danska i Francuska bile su okupirane. I u svim tim državama postoji vrlo jasan stav i o fašizmu i o antifašizmu, petenu i kvislingu.
Što se spomenika u Norveškoj tiče - tek tu nemam pojma šta bi on u ovom kontekstu značio. Da ga ne bi bilo da smo lepo izneli malu domaću pred oslobodioce i Adolfa, koji je inače ako ni po čemu drugom poznat kao veliki poštovalac svoje reči, dogovora i pisanih ugovora, naročito sa narodima svrstanim u grupu pod "r" - "robovi"..
gedza.73 gedza.73 21:18 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Što se spomenika u Norveškoj tiče - tek tu nemam pojma šta bi on u ovom kontekstu značio.Zbirno su ubijani Jugosloveni, pojedinačno Srbi.

Kao i obično - nemam pojma ni šta pričćaš ni sa kim se svađaš

Pogrešno sam protumačio tvoje 'ustav' i 'Termopili' sa 'juriš braćo da branimo ustav'
Pa sam više za sebe pitao ako Kosovo brane i Srbi i ALbanci ko ga napada. I ko će na kraju slavno da izgine.

Norveška, Danska i Francuska bile su okupirane. I u svim tim državama postoji vrlo jasan stav i o fašizmu i o antifašizmu, petenu i kvislingu...a ga ne bi bilo da smo lepo izneli malu domaću pred oslobodioce i Adolfa


De Gol je 23.oktobra 1941. iz Londona izdao memorandum svim pokretima otpora da se bez preke potrebe i naređenja ne ubijaju nemački vojnici i službenici zbog mogućih odmazdi.

Tri meseca nakon okupacije francuski industrijalci su stavili na rapoloženje nemačkoj ratnoj industriji sve svoje proizvodne potencijale

danski kralj je preko radija zatražio od stanvoništva da se "uzdrži od bilo kakvog pružanja otpora" agresoru. Danska je, uz kraljevu saglasnost, postala satelit fašističke Njemačke.


edit
pogledaj ti malo bolje status Francuske do pred sam kraj rata. Ne zajebavaju njih Englezi za džabe.'odličan' muzički prelaz
c_h.arlie c_h.arlie 21:26 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

loader
.... Nemačka je pridružila Trojnom paktu Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku. Na redu je bila Jugoslavija. Na vlasti je bio namesnik, Princ Pavle, i vlada Cvetković-Maček. Oni pristupiše Trojnom paktu. U stanju kakvo je bilo, ništa se drugo nije moglo. Srbija je mnogo stradala u I ratu. ....


Na žalost, pala je odluka da se ide na novih milion i po žrtava, kako bi se kupila velika crvena krvava cigla, sa kojom i danas ova zemlja hropće-pliva kroz mulj. Tu crvenu, krvavu ciglu nije trebalo uzimati i da nam je neko da za džabe, a kamo li da se za nju plati milion i po ljudskih života, od čega je najmanje polovina mrcvarena i ubijena na najbestijalniji način. Crvena cigla je podrazumevala i propagandni paket, koji je obezbeđivao i obezbeđuje priču kako je to bio izraz neviđenog ponosa i slobodarstva ovog naroda. Ako neko za taj sulud potez ima objašnjenje kako je to zapravo maslo stranih obaveštajnih službi, onda im prvo treba dati u zadatak da objasne, kako to da odbacivanja pakta pod uticajem tih istih službi nije bilo u Rumuniji, Bugarskoj ... Ne slučano. Nikako sluičajno. - Lakovernost i mitomanija, koji su prevladali i tokom narednog sudbonosnog perioda krajem 80-ih godina XX veka, kada je odlučeno šta će se zbivati tokom naših narednih 30-40 ili više godina, nisu nikakva posebnost i prednost, već ovdašnja boljka. Lakovernost i mitomaniju u podesnim okolnostima koriste "spoljni faktori". To je boljka koja je danas još lakša za sagledavanje pošto su njene posledice sve tragičnije.

Nakon I rata Srbija je, od onih početnih 4,2 miliona stanovnika izgubila trećinu, pri čemu 60% radno sposobnog muškog stanovništva, a nakon rata je imala oko pola miliona invalida, plus pola miliona ratne siročadi. Privreda uništena. .... Ti podaci ni dan-danas nisu dovoljni ovima koji će zbog kombinacije zablude, neobaveštenosti i ličnih interesa (u šta spada i osećaj pripadnosti nekom istorijskom periodu ili "nadmoćnoj" ideologiji) opet braniti samoubilački akt izvođen marta-aprila 1941. One stravične, masovne žrtve, tj. bukvalno biološko sakaćenje, sada ne možemo da ispravimo. Ali smo dužni da se zbog kakve-takve mogućnosti održanja ovog naroda nekako otrgnemo od te sladunjave "slobodarske" mantre.Korektno podsećanje !
Što bi se reklo - braćo Srbi, koristite malo i mozak.
loader loader 23:02 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

.... Ali bih zaista voleo da ovaj filozofski traktat pretočiš u pasus za udžbenik istorije za šesti razred, na primer.

Да ви, лепо, прво довршите са четвртим разредом историје (да не терамо и раније, како не бисмо још више потпаљивали општи, па и ваш адреналин), посебно оне историје која се (не) крије иза "слободарске" авнојевштине, па да наставимо ...

Елем, ја нисам промотер изгинућа по најмању цену, како досадашње и садашње српско слободарство то промовише. Радије бих да се манемо хипокризије и да се латимо бројања људи, обичних живота ... Кад сачувамо ове људе, и кад их буде довољно, довољно и за те експерименте типа слободољубивост и ударање на десетоструко јачег противника, тада можемо да пискарамо по блогу о слободарству по последњој моди.

Е, сад, ако је до апсолутне правдовштине, морала који помињете тако олакотно и у причу убацујете децу која тобоже не треба да буду трована којекаквим неслободарским причама, онда се лепо замонашите прво ви, који "слободу" проповедате као оно што се препоручује тој истој деци, а онда да се замонаше сви који проповедају ту врсту слободе по сваку, па и најмању цену, ... Тада ћу рећи - е, овде нечега има, заиста, ... Ови људи изгинуше истинито, за царство небеско, које реторички проповедаше, а не за своје сујете и имања око двора ... Тада ћемо се можда наћи на петом разреду основне школе, да дискутујемо о некој од офанзива бољшевика, којима су људи са Козаре радосно и добро послужили за ратни циљ (друштвени преврат). Разуме се, о српским слободарима са петокраком не можемо да причамо ни у ком разреду, јер они нису ни постојали, осим у неком занемарљивом броју, или су постојали касније, у читанкама писаним након завршетка рата (током кога је глобална комбинаторика Србији доделила комунизам, као провизоријум, који ће трајати до неког будућег, погодног часа..! - Дакако, та "слобода" је подразумевала да се српским избеглицама са Косова и Метохије (ви се колико се сећам залажете за очување КИМ) забрани повратак на своја имања, у своје куће...

Из темеља треба мењати ствар насталу на неправу. Из темеља нарочито треба мењати колективну мантру о слободарству која је највише користи донела нашим противницима, а и непријатељима.

loader loader 23:14 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Srđan Fuchs
Mister Loudi, ako vas Ing. Frihendovitch gnjavi recite, mada ja ga tolerišem na prirodnom pravu, kao moje Velimirov(ić)е iz grada PA. Ali, ako vas nervira, recite da ga po kratkom postupku...


Не, не ... то никако. ... Хвала, Мр Ср, али ... Ем сам принципијелно против санкција, ем је то мој (или само свој) стари друг. Бива каткад и користан. Рецимо, таман се онако блогерајски успавам, а оно стиже Ф. са неколико својих типичних, фразеолошких, готово наивних теза, те крене да ме мало враћа у у форму. Није то озбиљно. За праву форму је нешто тематски, аргументски, озбиљније. Стога, УН нису потребне :)

Како год, види се да домаћин све запажа и води рачуна о сваком кутку свог поста :)

zilikaka zilikaka 23:33 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Из темеља треба мењати ствар насталу на неправу. Из темеља нарочито треба мењати колективну мантру о слободарству која је највише користи донела нашим противницима, а и непријатељима.

E, kad bi to išlo tako.
Možda pre treba da se zamislimo zašto posle svake preskupe pobede sami dozvolimo da se naša sopstvena fukara podigne i zasedne,
loader loader 23:37 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

posle svake preskupe pobede

Ех, Жиликака, каснији расплет догађаја најчешће докаже да то заправо и нису биле стварне победе, већ (стравично) жртвовање за туђ грош.
zilikaka zilikaka 23:41 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

loader
posle svake preskupe pobede

Ех, Жиликака, каснији расплет догађаја најчешће докаже да то заправо и нису биле стварне победе, већ (стравично) жртвовање за туђ грош.

Uvek to tako biva. Veliki diktiraju igru.
Opet, ima i ono da tudja vojska ne oslobadja...
freehand freehand 23:45 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Да ви, лепо, прво довршите са четвртим разредом историје (да не терамо и раније, како не бисмо још више потпаљивали општи, па и ваш адреналин), посебно оне историје која се (не) крије иза "слободарске" авнојевштине, па да наставимо ...

Ako izuzmemo činjenicu da ne postoji "četvrti razred istorije", a da se u četvrtom razredu osnovne uči poznavanje društva - izgleda da si tu negde i zaglavio pre radosnog uranjanja u nedićevske mlake. Tu je negde stiglo i vežbanje uljudne komunikacije u kojoj se izveštačeno persiranje piše malim slovom, što opet skladno ide sa nadmenošću u obraćanju sagovorniku.
Ima ljudi koji znanjem i autoritetom mogu da pokriju, pa i onda kad izgleda džulovski opet ima težinu. Ovde to nije slučaj.
Što se "avnojevštine" tiče, slobodarstvo je u normalnom svetu tekovina svake normalne države i nešto čemu svaka nacija i društvo uče svoju decu. Termopili, Louderu, nisu u Bosni, ni u Šumadiji. Ni Alamo. Ni Masada. O slobodi i herojima borbi za slobodu govore priče i lekcije Iraca, Škota, Gala, Jermena, Kurda, Palestinaca, jevreja, Čerkeza, Dakota, Masaija. Pa i Srba.
Nigde se u tim mitovima, legendama i realnim istorijskim lekcijama ne pominju ni kao primer ni kao pozitivne ličnosti kukavice i izdajnici. Saradnici okupatora potkazivači Jevreja. Čitav slobodni svet baštini antifašizam kao najvišu vrednost.
Nema spomenika ni Petenu, ni Antoneskuu, ni Kvislingu. Sem ako nisam nešto ozbiljno propustio na šta ćeš mi ti ukazati linkom ili slikom.
No da to zanemarimo, nema smisla rasspravljati na taj način.
онда се лепо замонашите прво ви, који "слободу" проповедате као оно што се препоручује тој истој деци, а онда да се замонаше сви који проповедају ту врсту слободе по сваку, па и најмању цену, ... Тада ћу рећи - е, овде нечега има, заиста, ... Ови људи изгинуше истинито, за царство небеско, које реторички проповедаше, а не за своје сујете и имања око двора ... Тада ћемо се можда наћи на петом разреду основне школе, да дискутујемо о некој од офанзива бољшевика, којима су људи са Козаре радосно и добро послужили за ратни циљ (друштвени преврат).

Neko ko sa tolike visine ispraznog praznoslovlja popuje verovatno ima i neku konkretnu ideju o vezi monaštva, slobodarstva i antifašizma.
Ili ta palamuđevina o neophodnosti odlaska u monahe da bi se time svedočila iskrenost u verovanje o ideji slobode ipak leži samo na želji da se bude iznad situacije, pa se nedostatak smisla u rečenom zamagljuje kvaziučenom formom koja možda može da zaseni prostotu ali je u stvari samo zveket kamenčića u praznoj konzervi?
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:55 21.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Opet, ima i ono da tudja vojska ne oslobadja...


Ima.
Ali sve, pa i junaštvo ili kalkulacija, je stvar mere.
Ne valja kad jedno pretegne previše.
Izgleda da je Draža bio našao neku meru?
apostata apostata 01:18 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

freehand

Ako izuzmemo činjenicu da ne postoji "četvrti razred istorije", a da se u četvrtom razredu osnovne uči poznavanje društva - izgleda da si tu negde i zaglavio pre radosnog uranjanja u nedićevske mlake. Tu je negde stiglo i vežbanje uljudne komunikacije u kojoj se izveštačeno persiranje piše malim slovom, što opet skladno ide sa nadmenošću u obraćanju sagovorniku.
Ima ljudi koji znanjem i autoritetom mogu da pokriju, pa i onda kad izgleda džulovski opet ima težinu. Ovde to nije slučaj.
Što se "avnojevštine" tiče, slobodarstvo je u normalnom svetu tekovina svake normalne države i nešto čemu svaka nacija i društvo uče svoju decu. Termopili, Louderu, nisu u Bosni, ni u Šumadiji. Ni Alamo. Ni Masada. O slobodi i herojima borbi za slobodu govore priče i lekcije Iraca, Škota, Gala, Jermena, Kurda, Palestinaca, jevreja, Čerkeza, Dakota, Masaija. Pa i Srba.
Nigde se u tim mitovima, legendama i realnim istorijskim lekcijama ne pominju ni kao primer ni kao pozitivne ličnosti kukavice i izdajnici. Saradnici okupatora potkazivači Jevreja. Čitav slobodni svet baštini antifašizam kao najvišu vrednost.
Nema spomenika ni Petenu, ni Antoneskuu, ni Kvislingu. Sem ako nisam nešto ozbiljno propustio na šta ćeš mi ti ukazati linkom ili slikom.
No da to zanemarimo, nema smisla rasspravljati na taj način.
(...)
Neko ko sa tolike visine ispraznog praznoslovlja popuje verovatno ima i neku konkretnu ideju o vezi monaštva, slobodarstva i antifašizma.
Ili ta palamuđevina o neophodnosti odlaska u monahe da bi se time svedočila iskrenost u verovanje o ideji slobode ipak leži samo na želji da se bude iznad situacije, pa se nedostatak smisla u rečenom zamagljuje kvaziučenom formom koja možda može da zaseni prostotu ali je u stvari samo zveket kamenčića u praznoj konzervi?

... i još kada se svemu tome doda kategorički imperativ mudraca iz današnjeg Kalinjingrada, tada cijela stvar po meni izgleda sasvim solidno zaokružena.@loader

Prekrasan traktat u slavu hipotetičkog imperativa, vazalne psihologije i filosofije mišje rupe.
docsumann docsumann 06:59 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Из темеља нарочито треба мењати колективну мантру о слободарству која је највише користи донела нашим противницима, а и непријатељима.bolje drob nego grob!
gedza.73 gedza.73 07:49 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

имања око двора

stvar interpretacije.

Crnogorski napad na Dubrovnik i opšta pljačka bi, u slučaju srpske pobede u poslednjim balkanskim ratovima, bili 'junačka' i 'herojska' bitka a Arkan i Ratko Mladić istinske srpske 'patriote' i vrhunski vojni 'stratezi' (verujem da bi se poneki našli da im povežu junačko poreklo sa genima, ratnim uspesima i beskompromisnim odnosom prema protivnicima).

Pobede su uvek 'herojske', porazi 'kukavički'.

Da li su vođe koje zagovaraju i uvode u svoju zemlju tuđe političko uređenje, koje žrtvuju sopstven narod zarad interesa velike imperijalne sile izdajnici ili patriote?
Kad već pričamo o slobodi.
docsumann docsumann 08:12 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Pobede su uvek 'herojske', porazi 'kukavički'.


ne mora da znači (sa ili bez navodnika).

spomenusmo Termopile, a postoje i Pirove pobijede.


teško i nezahvalno je zauzimazi univerzalni stav o ginućima za slobodu, žrtvama, herojima i izdajnicima.
precniznija računica mora u obzir uzeti kontekst, date okolnosti, da ima osjećaj za istorijski momentum.

blisko mi je ovo što loader priča.
smatram da je martovski puč '41., sa sve bolje grob nego rob stavom, suluda/suicidna politička avantura (ok, znamo i ko je stajao iza svega i zašto) koja sem tih par efektnih fotografija momaka na motociklu s prikolicom nikaj dobro srpskom narodu nije donjela.

takođe, pokušaj oružanog otpora pod njemačkom okupacijom, s ubitačno jasnim mjerama odmazde u slučaju ranjavanja ili ubistva njemačkog vojnika je idiotluk.
kurčenje tuđim životima.

ne moraš biti izdajnik da bi preživio, al ne moraš biti ni samoubica da bi ti život imao smisla.
gedza.73 gedza.73 08:21 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

ne moraš biti izdajnik da bi preživio, al ne moraš biti ni samoubica da bi ti život imao smisla.

saglasan sa celim komentarom posebno sa
teško i nezahvalno je zauzimazi univerzalni stav


i mislim da samopromocijske tirade o junaštvu retko dođu do praktične primene. Uglavnom ostanu u domenima astalskog naklapanja dok pravi junaci najčešće budu ljudi od kojih se junaštvo ne očekuje.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:16 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

loader
Srđan Fuchs
Mister Loudi, ako vas Ing. Frihendovitch gnjavi recite, mada ja ga tolerišem na prirodnom pravu, kao moje Velimirov(ić)е iz grada PA. Ali, ako vas nervira, recite da ga po kratkom postupku...


Не, не ... то никако. ... Хвала, Мр Ср, али ... Ем сам принципијелно против санкција, ем је то мој (или само свој) стари друг. Бива каткад и користан. Рецимо, таман се онако блогерајски успавам, а оно стиже Ф. са неколико својих типичних, фразеолошких, готово наивних теза, те крене да ме мало враћа у у форму. Није то озбиљно. За праву форму је нешто тематски, аргументски, озбиљније. Стога, УН нису потребне :)

Како год, види се да домаћин све запажа и води рачуна о сваком кутку свог поста :)Onda u redu, ja inače razumem ovo što ste rekli u postu gore i ne mislim da je slugeranjski i samo-poraženo. To je moje mišljenje. Ja svog sina neću davati u ratovanje ni zbog koga, ni zbog čega - u prethodne 4 generacije smo izgubili 3/4 muškaraca u porodici, presečeni životi, nadanja, osećanja, tako da je od nas dosta za narednih 100 godina. A druga stvar, moja deca su i osećajno podignuta tako da zaziru od grubosti bilo koje vrste. Jednostavno, kada krene nasilje oko njih, ona se pomere u stranu. Radićemo na razotkrivanju talenta, školovanju i unapređenju tog talenta, da li je matematika, ili su jezici i umetnost, u svakom slučaju, ako ne bude mesta za njih u Srbiji otići će na Zapad.
freehand freehand 09:34 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Srđan Fuchs
loader
Srđan Fuchs
Mister Loudi, ako vas Ing. Frihendovitch gnjavi recite, mada ja ga tolerišem na prirodnom pravu, kao moje Velimirov(ić)е iz grada PA. Ali, ako vas nervira, recite da ga po kratkom postupku...


Не, не ... то никако. ... Хвала, Мр Ср, али ... Ем сам принципијелно против санкција, ем је то мој (или само свој) стари друг. Бива каткад и користан. Рецимо, таман се онако блогерајски успавам, а оно стиже Ф. са неколико својих типичних, фразеолошких, готово наивних теза, те крене да ме мало враћа у у форму. Није то озбиљно. За праву форму је нешто тематски, аргументски, озбиљније. Стога, УН нису потребне :)

Како год, види се да домаћин све запажа и води рачуна о сваком кутку свог поста :)Onda u redu, ja inače razumem ovo što ste rekli u postu gore i ne mislim da je slugeranjski i samo-poraženo. To je moje mišljenje. Ja svog sina neću davati u ratovanje ni zbog koga, ni zbog čega - u prethodne 4 generacije smo izgubili 3/4 muškaraca u porodici, presečeni životi, nadanja, osećanja, tako da je od nas dosta za narednih 100 godina. A druga stvar, moja deca su i osećajno podignuta tako da zaziru od grubosti bilo koje vrste. Jednostavno, kada krene nasilje oko njih, ona se pomere u stranu. Radićemo na razotkrivanju talenta, školovanju i unapređenju tog talenta, da li je matematika, ili su jezici i umetnost, u svakom slučaju, ako ne bude mesta za njih u Srbiji otići će na Zapad.

Jel to i u Izraelu isto tako?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:56 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

apostata

Prekrasan traktat u slavu hipotetičkog imperativa, vazalne psihologije i filosofije mišje rupe.


I je l' je vredelo išta?

Šta je postignuto? Prolazim često suznih misli pored spomen-biblioteke Olge Petrov - eto još jedna luda i ponosna Banaćanka. Na tabli sa njenim lepim, mladim likom piše: "Da, ja sam Olga Petrov. Uvek sam volela svoj narod i svoju domovinu. Ponosno dajem život za KPJ." I, kuća u kojoj se okupljala sa novosadskim ilegalcima, ponosno propada, dok višerangirani službenici Partije okolo grade vile od krijumčarenog dopa i raznih drugih zlodela koruptivnog karaktera. Šta je postigla Olga Petrov svojom žrtvom - izuzev toga što moja deca, među retkima, uđu u njenu spomen-biblioteku da uzmu pokoju knjigu o istoriji grada?Učiteljica i narodni heroj Jugoslavije

Jedna od najzaslužnijih Pančevaca jeste svakako Olga Petrov, koja je, zajedno sa svojim suprugom dala život za slobodu.

Olga Petrov je rođena 1. decembra 1921. godine u selu Barandi, kod Pančeva. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Osnovnu školu je završila u rodnom mestu, a potom je upisala gimnaziju u Petrovgradu. Posle prvog razreda gimnazije prešla je u Učiteljsku školu u Vršcu, koju je završila juna 1940. godine.

Ubrzo se uključila u omladinski revolucionarni pokret. Za vreme školovanja, zbog lošeg materijalnog stanja, davala je časove slabijim učenicima. U školi se ovezala sa članovima SKOJ-a i KPJ, a 1938. godine je primljena u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije(SKOJ) i do kraja školovanja je bila jedan od rukovodilaca ove organizacije u školi.


Juna 1940. godine, bila je uhapšena, kada je policija u dvorištu njene kuće pronašla kofer, sa ilegalnim partijskim materijalom. Bilo je to u vreme pred sam kraj njenog školovanja, i policijski islednici su je ucenjivali da ako ne prizna da je kofer njen, neće moći da diplomira. I pored straha od zabrane diplomiranja, Olga je pred islednicima poricala bilo kakvu vezu sa koferom. Na inicijativu grupe profesora, puštena je da se brani sa slobode.

Posle završene mature, na sudskom procesu je bila oslobođena, zbog nedostatka dokaza. Ubrzo potom bila je ponovo uhapšena, zajedno sa grupom komunista, koji su bili osumnjičeni da su rasturali ilegalne partijske letke, ali je ponovo zbog nedostatka dokaza bila puštena. Posle ovih nemilih događaja, Olgina majka Leposava i sestra su se preselile u Pančevo.
Posle diplomiranja, svoje prvo učiteljsko mesto dobila je u rodnoj Barandi, gde se udala za Borislava Bracu Petrova. Iste godine primljena je i u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Zajedno sa suprugom radila je u partijskoj tehnici i kod sebe imala sav partijski propagandni i teorijski materijal. Aktivno je radila i u Pančevu, gde je bila član Mesnog komiteta SKOJ-a.

U jesen 1940. godine, uhapšena je zajedno s grupom komunista, posle povratka sa jednog ilegalnog sastanka u Novom Sadu. Tada se prvu put susrela sa zloglasnim islednikom novosadske policije Jurajem Špilerom. Iako je bila mučena, islednicima nije rekla ni reči. Nekoliko dana pred početak rata, 17. marta 1941. godine puštena je zajedno sa ostalim zatvorenicima.

Oktobra 1941. godine policija je opkolila kuću, u Crepaji, gde je održavan satanak, na kojem se nalazila i Olga. Videći da se ne mogu izvući, ilegalci su prihvatili borbu. Olga je tada,iako ranjena,ipak uspela da se izvuče i pobegne. Sklonila se u, rodno selo, Barandu, kod jednog poznanika. Olgin poznanik, polakomivši se na nagradu od 25.000 dinara, prijavio ju je policiji. Islednici pančevačke policije najpre nisu znali koga imaju u rukama, pošto je Olga ćutala, ali su slutili da je ona značajna ličnost Narodnooslobodilačkog pokreta u južnom Banatu. Zbog toga je prebačena u Bečkerek, gde je se po drugi put susrela sa zloglasnim Jurajem Špilerom, sada šefom gradske policije.
U istražnom zatvoru provela je šest meseci, podvrgnuta strašnom mučenju - vešali su je za kosu, pekli meso na nogama, povređivali stare rane i dr. U svojoj ćeliiji, u istražnom zatvoru, svojom krvlju je napisala na zidu — Ponosno umirem za KPJ. Na zahtev Gestapoa, prebačena je u Beograd, u Banjički logor. Streljana je 9. maja 1942. godine u Jajincima. Olgin suprug Braca Petrov, je takođe poginuo tokom Narodnooslobodilačkog rata, kada je marta 1942. godine bio opkoljen u jednoj kući na periferiji Pančeva.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:04 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

freehand

Jel to i u Izraelu isto tako?


Izrael i Srbija ne mogu da se porede, Izrael ima godišnje slobodnog prihoda preko 50 milijardi dolara, Srbija svaku godinu ide u minus po par milijardi, Izrael ima kapacitete da se brani, Srbiji je istopljena odbrambena sila, Izrael je soft-power, Srbija je 30 godina iza suseda, pa industrija, proizvodnja... Drugo, ljudi poput tebe u srpskoj politici su jaki na rečima dok se na delima ne vidi ništa. Zato, you, and what army? Na otrovnim rečima si jak ali to nije dovoljno da se pridigne zemlja. Čak je postalo dubiozno da li uopšte možeš svoju pol. organizaciju da ubaciš u Skupštinu, ali zato hoćeš da ti moj Filip služi u vojsci, koju ni nemaš.
freehand freehand 10:18 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Izrael i Srbija ne mogu da se porede, Izrael ima godišnje slobodnog prihoda preko 50 milijardi dolara, Srbija svaku godinu ide u minus po par milijardi, Izrael ima kapacitete da se brani, Srbiji je istopljena odbrambena sila, Izrael je soft-power, Srbija je 30 godina iza suseda, pa industrija, proizvodnja...

Gomila gluposti.
Drugo, ljudi poput tebe u srpskoj politici su jaki na rečima dok se na delima ne vidi ništa.

Jeste, kad počnem frka ja prvo podrum pa uteknem u emigraciju, a posle se kurčim kako samn u stranoj zemlji izigravao heroja. Sram me bilo.
Čak je postalo dubiozno da li uopšte možeš svoju pol. organizaciju da ubaciš u Skupštinu, ali zato hoćeš da ti moj Filip služi u vojsci, koju ni nemaš.

Prvo, ja nemam političku organizaciju. Drugo, za vas male nacoše nikakva mi organizacija i ne treba.
Treće, samo ozbiljno umobolna budaletina meša decu u razgovor na bilo koji način, a moraš da budeš baš težak bolid da bi to činio na ovaj način.

Inače, pitanje je bilo sledeće: šta kažu u Izraelu kad neko rezonuje i govori ovo što ti govoriš ovde?
I šta kažu o svojoj istoriji od pre pet, tri, dve hiljade godina, borbama, ropstvima, ustancima? Šta kažu o varšavskom getu? Ćute li, brišu li to iz istorije?
Prave li koncepcije kako da se potčine većim i brojnbijim, čak i tamo gde su oni agresor i tvorac genocida?

P.S. Bude mi nekad žao zbog grubosti, ali postoji li način da se drugačije odgovori nekom ko uvek i obavezno razgovor prenese na lični nivo, etiketirajući, kvalifikujući, pokušavajući da sagovornika diskredituje (izmišljenom) političkom aktivnošću ili detaljima iz privatnog života, a onda u sve još i decu uplete direktno?
Čoveče, koji je tebi qratz?
c_h.arlie c_h.arlie 11:37 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

apostata
...

@loader

Prekrasan traktat u slavu hipotetičkog imperativa, vazalne psihologije i filosofije mišje rupe.

Ne slažem se !
Loader je napisao nešto o čemu je potrebno, u svakom istorijskom kontekstu, povesti računa.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:20 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Bude mi nekad žao zbog grubostiako, barem nešto ljudsko u tom "ponekad".
freehand freehand 12:22 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Srđan Fuchs
Bude mi nekad žao zbog grubostiako, barem nešto ljudsko u tom "ponekad".

Nisi ti kvalifikovan da meriš bilo čiju ljudskost.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:25 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

freehand
za vas male nacoše .
Treće, samo ozbiljno umobolna budaletina
a moraš da budeš baš težak bolid da bi to činio na ovaj način
ko uvek i obavezno razgovor prenese na lični nivo, etiketirajući, kvalifikujući,

Čoveče, koji je tebi qratz?
ajd malo u black lodge.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:26 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

freehand
]
Nisi ti kvalifikovan da meriš bilo čiju ljudskost.


a ti jesi?
freehand freehand 12:32 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Srđan Fuchs
freehand
]
Nisi ti kvalifikovan da meriš bilo čiju ljudskost.


a ti jesi?

Ne, zato to i ne činim.
Možeš li sad da odgovoriš na bilo koje pitanje ili išta prokomentarišeš bez tih upornih ličnih napada? Tih izmišljanja, etiketa, laganja?
Šta će ti to?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:33 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Inače, pitanje je bilo sledeće: šta kažu u Izraelu kad neko rezonuje i govori ovo što ti govoriš ovde?
I šta kažu o svojoj istoriji od pre pet, tri, dve hiljade godina, borbama, ropstvima, ustancima? Šta kažu o varšavskom getu? Ćute li, brišu li to iz istorije?
Prave li koncepcije kako da se potčine većim i brojnbijim, čak i tamo gde su oni agresor i tvorac genocida?


ja sam ti dao odgovor, druga stvar, pošto će tvoja guzica biti matora za ratovanje, u ratovanje ćemo morati ili ja ili moj sin (ili obojica), ti ćeš visiti na blogu i baviti se aktivnim trovanjem, i objašnjavanjem zašto mora da se ratuje. pozicije srbije i izraela su bitno različite: izrael je pobednički nastrojen, ima jaku ekonomiju, ima moral, ima državničku viziju i cilj; srbija je nema, koliko god to tebe bolelo, srbija nije u poziciji, još sto godina sigurno, a pedeset barem da pomišlja o bilo kakvim ratovima. uostalom, ti si bio u poslednjem, pa si ga izgubio, zašto nisi pobedio u tom ratu?

Edit> nisi odgovorio na pitanje. da ponovim, zašto nisi pobedio u ratu u kom si učestvovao - još si imao i, za te prilike, relativno upotrebljivu opremu?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 13:34 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Dok se smisliš -

Nema 5 hiljada godina državnosti,
(ima 4 hiljade etničkog/duhovnog identiteta);
ima 3 hiljade godina istorije državnosti;

a) Vavilonsko ropstvo, težak poraz 586. p.n.e. (uprkos navođenju proroka Jeremije da će Izrael izgubiti rat), skoro u celosti napuštanje Judeje i seoba u Irak, pod prinudom, oko 70 godina obespravljenosti i

b) tek oko 440. godine ponovni početak gradnje Judeje (promena političkih prilika, umesto nenaklonjenog Vavilona, pragmatična Persija);

c) nakon relativno mirnog razdoblja pod makedonskim Grcima (330.-185.) period od gotovo 40 godina ratovanja);

d) državnost od oko 135. p.n.e. do 6 n.e, relativno nezavisna, od 6. pod rimskom upravom;

e) 66-73. n.e. Prvi poraz od NATO-a, gubitak Judeje (srušen i spaljen Jerusalim i gubitak oko 70 000 ljudskih života - racio u antičkom spram modernog sveta je 1:10);

f) 125-132. n.e. Drugi poraz od NATO-a, gubitak oko 50% populacije i 1900-godišnji gubitak državnosti; gubitak naziva prostora "israel" i "judeja" i uvođenje naziva "palestina/filistina".

šta si ono beše još pomenuo?
stefan.hauzer stefan.hauzer 13:59 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

ne moraš biti izdajnik da bi preživio, al ne moraš biti ni samoubica da bi ti život imao smisla.


Kako za koga i kako kome.

Nekad davno, meni se čini sada da to vreme nije ni postojalo, možda sam samo umislio(?) antifašizam je bila stvar za ponos, a danas, ne znam, čini se da ne vredi ni pišljiva boba. Danas se Nedić može nazvati i srpskom majkom, a svi oni logori po Beogradu i proterani i ubijeni Jevreji se pripisuju okolnostima, a ne stvarima i užasima koje ne možeš prećutati i prosto životariti, okretati glavu. Čak i zlo nacizma (Nemaca!) je umanjeno, skoro izgleda kao jedna šarena laža, bauk kojim se deca plaše, a ne užasavajuća prošla stvarnost - nikad neću reći i simulakrum.

Meni se čini pogrešnim da neko smatra pogrešnim ustanak protiv Nemaca, a da ne vidi užas sa druge strane. Ako je pogrešna sama pobuna, šta je onda kazna koju su sprovodile nemačke trupe? Okolnost? Pravedni gnev? Ima li opravdanja za ono sa druge strane, da bi uopšte dovodili u upitnost otpora tome?


Isto tako podsetiću i da je taj rat imao i svoj kraj i da se Crvena armija sljuštila na ovaj deo Evrope, a da, ima i onih koji su bili saradnici okupatora, isto tako ima i onih država koje su osetili svu silinu moći jedne osvete - pa sad zamislite da se ovde nije sprovela Revolucija i zamislite da nije postojala partizanska armija i onda zaključite o velikim greškama i ostalome.

Na kraju, makar ostaje taj antifašizam za koji barem ne moramo da izmišljamo zakone.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 14:27 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Čak i zlo nacizma (Nemaca!) je umanjeno, skoro izgleda kao jedna šarena laža,


Kada se počelo gađati time u svakoj slobodnoj interpretaciji beznačajnih sporenja - svaki put kada je reč upotrebljena besmisleno, naizgled poraženom demonu u bezdanu se dodavao po atom nove snage.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 14:34 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Danas se Nedić može nazvati i srpskom majkom, a svi oni logori po Beogradu i proterani i ubijeni Jevreji se pripisuju okolnostima, a ne stvarima i užasima koje ne možeš prećutati i prosto životariti, okretati glavu.


Lepo rečeno, dosta ljudi, dosta čak ozbiljnih i ozbiljno školovanih ljudi smatraju da je Nedić tragičarska figura - dobri pojedinac u nemilosti olujne epohe - a kamo svih onih nepodobnih pobijenih sugrađana, to ne pominju. "Čovek je, zarad višeg dobra, učinio šta se učiniti moralo."
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 15:30 22.03.2018

Re: Otrov sa ukusom slasti

Ok, sad mi odgovori dve stvari: zašto su se Jevreji dizali na ustanke iako su bili slabiji, nisu bili podržani od SAD a ni Jahve ih nešto nijhe mnogo jebavao?
I zašto o tome i danas uče umesto da kažu - jeste, kurčili smo se, trebalo je da se odreknemo vere otaca, jezika i sunećenja, da prvo postanemo Persijanci, pa Egipćani, pa da lepo, mirno i pokorno prihvatimo rimske zakone, veru i običaje?
Nego uče da je sve ok ako je Elohim sa njima, i da je i danas genocid ok, i Šaron je ok, i Netanijahu je ok?


Pa, i prihvatali su, u određenim vremenima, u drugim vremenima je razvijeniji bio vlastiti identitet od asimilacije.

Šta uče danas, od tebe je teško naučiti pošto si postao ostrašćeni protivnik postojanja Izraela. Učenje da je genocid u redu je teška i notorna laž.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana