Budućnost| Društvo| Obrazovanje| Planeta| Porodica

Rat - nacionalsocijalizam i fašizam

Srđan Fuchs RSS / 25.03.2018. u 07:46

Хучи Кучи Мену

Ipak borba

 

images?q=tbn:ANd9GcT_6f47-q9_3XjG9edFQL474P3BWcpZS6zYr6vz1eAycgppefjfrg

Mali je ljudski um! Ono što se nije preživelo i ono što se nije radilo - to se ne zna. A kakve mračne sile vršljaju svetom, to mi pojedinci izvan moćnih organizacija, još manje znamo. Ko za vreme rata nije vršljao Jugoslavijom.

Kada čovek izrasta van sredine gde ima ljudi koji se bave javnim, državnim, društvenim poslovima; kada izrasta van roditeljske kuće i mesta negovanja i pažnje, on ostaje sasvim sirov. On može kao i ja što sam - da prođe kroz školu, da stekne i fakultetsku diplomu i zvanje i opet ostane sirov. Ovo, da kažem, javno, službeno, državno vaspitanje - to je nepotpuno vaspitanje. To je vaspitanje, obrazovanje, neukog sveta, sveta prosečnih shvatanja (ili u interesu vladajuće klase). Ono nije sveobuhvatno, a čak mu i elementarna istina nedostaje. Sa takvim vaspitanjem čovek ostaje naivan. Možda se i rađa da bude naivan. Ne verujem da se može nešto pouzdano reći o ovome. Ovde se, nekako radi o ljudima "s poreklom" i ljudima "bez porekla". Nekako su to ljudi iz običnog naroda (sirotinje) i ljudi iz prosvećene, stabilne (ili buržujske) sredine. To su, igrom slučaja, siromašni radnici i seljaci i imućni, bogati svet. U svakom slučaju - to su oni koji su odrastali uz trezveno domaće vaspitanje i oni koji su odrastali "na ulici". Ja sam bio siroče sa ulice! Imao jesam trezvene strica i majku. Malo sam vremena provodio sa njima. Više su na mene imali uticaja nepravda i oskudica. Siromaštvo i nepravda odvlače mladog čoveka u "levo"!

Izrastanje u jednoj i izrastanje u drugoj sredini, drugim uslovima, daje različite ljude. Tačno je da shvatanje formiraju uslovi pod kojima se živi. Ja sam izrastao na onom otvorenom polju. Bio sam meta za svaki napad i spreman da jurišam na svaku nepravdu. Takvog me je zatekao rat!

 

Srbija je u I ratu preživela i pogibiju i okupaciju i pobedu. Srbiji je rat nametnut kada je ona već, u balkanskim ratovima, istrošila svoje naoružanje. Austrija je bila silna carevina. U prvom naletu, 1914., Austrija je naletela na malu i istrošenu Srbiju. Naletela je na vojsku koja je morala ali i umela da se bori. Naletela je na vojsku s komandom koja je imala ratno iskustvo. Iduće, 1915., uz pomoć Nemačke i Bugarske, Austrija je okupirala Srbiju. Saveznici Srbije nisu stigli ni municijom da pomognu.
 
Po nekim statistikama život je izgubio svaki sedmi građanin. Ako se računa da je svaki peti-šesti bio vojnik, izišlo bi da su skoro svi vojnici izginuli. Bilo je, međutim, i masovnih streljanja po naseljima. U Brestoviku je bilo oko 170 kuća. U borbama je palo oko 50 ljudi. U crkvi u Grockoj stoji spomen-ploča sa imenima izginulih. U sudnici u Brestoviku se čuvaju barjaci sa imenima izginulih. 1941. kada smo spalili opštinski arhiv (mi, partizani), barjake smo ostavili. 1945. posleratni nazovi-komunisti su spalili i barjake - na vrhu koplja je bio krst. Ovo rekoh reda radi.
 
U I ratu ono što je rat preživelo, to je rat preživelo. Svako živi muku je pretrpeo. Bilo nas je mnogo siročadi!
 
Francuska je izišla kao glavni pobednik iz rata. Francuska je pomagala Srbiju. Ona je prihvatila srpske trupe koje su odstupile preko Albanije. Ona je prihvatila srpske izbeglice. Svako živi je znao za Francusku. Srbija je bila, posle rata, sva pod uticajem Francuske. U školama se učio francuski jezik. Na Kalemegdanu je podignut spomenik zahvalnosti Francuskoj. Mnoge intelektualce je ona odškolovala. Mnogi ratnici seljaci su lečeni u njenim ratnim bolnicama. Ljudi iz moje sredine, seljaci koji su se vratili iz rata, pri svakom skupu, pa i kad su samo dvojica, pričali su o događajima i doživljajima iz rata. Sve te njihove priče, mnoge od tih priča, nešto sasvim slično tim pričama, nalazi se u "Srpskoj trilogiji" Jakovljevića. Seljaci nisu pričali o ratu kao pojavi koliko o svojim doživljajima. 

U školi i gimnaziji, drugačije se govorilo. Nikakvi državnici nisu bili oni naši  profesori! A spadalo je u program i pokoje predavanje o Društvu naroda. Govorilo se: rata više neće biti. Nemačka je razoružana. Društvo naroda neće dati. I tako sve do paljenja Rajhstaga (zgrade nemačkog parlamenta). 
 
Nacionalsocijalisti, u Nemačkoj,  poraženoj  u ratu, sa zbunjenim narodom, opterećenoj plaćanjem ratne štete, sa oskudicom, bez kolonija koje je imala pre rata; nacionalsocijalisti, kojima je nemačko plemstvo dopustilo da dođu na vlast, našli su u narodu pogodno tlo za raspirivanje nacističkih strasti. Uspeha propagande radi istaknut je i neki socijalni program. Programom jačanja, naročito ratne industrije i strategijskih objekata (puteva, pre svega), nestala je prva beda - nezaposlenost. Bliska nemačka prošlost (ujedinjenje, Bizmarkovo doba, te pobeda Pariske komune u susedstvu) doprinela je da masa nemačkog naroda prihvati Hitlerov program. Posle rata, poniženja, oskudice, gladi... nacionalsocijalistička propaganda se upijala u duše i u tim dušama razbuktavala najniže ljudske strasti. Mora se priznati da su imali fašisti i sposobne agitatore za raspaljivanje mržnje kod neukog sveta koji prestiž vidi u nacionalizmu. Takvi su, pre svih, bili Hitler i Gebels.
 
Nacionalsocijalizam je, istovremeno, masi trovao dušu i svrstavao je i organizovao u poluvojničke omladinske organizacije sa uniformama i egzercirom. Kada je nacionalsocijalizam došao na vlast, ili bolje reći - kada su ga pruski junkeri pustili da dođe na vlast; istodobno, koliko se brže moglo, počelo se sa reorganizacijom industrije, privrede, države u celini, pripremajući se za rat. Na jednoj strani razdraženoj masi, kao lovačkoj štenadi živina, stavljena je na iživljavanje jevrejska manjina; a na drugoj strani vrhuški, željnoj revanša, povraćeni su Alzas i Loren.
 
Italijanski, Musolinijev fašizam nije imao krupnu ulogu u međunarodnim razmerama. Nemačka - to je već nešto drugo.
 
Krupna buržoazija je stojala na "visini", stojala je u iščekivanju. Stojala je kao da ima da bira između dva zla - fašizma i komunizma. Dok je ona stojala fašizam je narastao i preplavio je. Da, da! To je manje zlo! Manje... fašizam joj je ostavljao veliki deo njenih privilegija.
 
Fašizam je pripremao ratnu tragediju dok je buržoazija popuštala. Koliko je ona popuštala toliko je on nastupao. Istorija, ili Sedma sila, priznaju da je Francuska mogla srušiti fašizam da je odlučno udarila kada su nemačke trupe, protivno Versajskom ugovoru o miru, umarširale u Alzas.
 
Uporedo sa pripremanjem fašizma za rat, uporedo s njegovim nastupanjem, čitav svet je psihološki pripreman

367px-Selassie_restored.jpg

 da primi rat. Iznenadna pojava drastično deluje i podstiče nas na neprihvatanje. Postupno nastupanje određene zbilje pretvara se u svršen čin. Tako nekako je počeo rat. Nemačke trupe su ušle u Alzas, a Francuska je to ćutke otrpila. Ranije, u Španiji, na izborima je većinu dobila ujedinjena levica - Narodni front. To je bila krupna stvar. Tih godina je i u Francuskoj, na izborima, pobedio Narodni front ali je, na miran način, i izgubio vlast. U Španiji se, dotle, pobunila jedna divizija stacionirana u Maroku pod komandom generala Franka, sitnica naizgled. U našoj javnosti toj pobuni se nije pridavao značaj. Međutim, iza te pobune su stajala sva tri fašizma - portugalski, nemački i italijanski. Legalnoj španskoj vladi Demokratije (Francuska i Engleska) nisu htele pomagati. U toj španskoj vlasti učestvovali su i komunisti. Ne treba pomagati - "komunizam je zaraza". Kominterna je, sa svoje strane, skupljala dobrovoljce sa svih strana sveta. Osnovane su tkz. Internacionalne brigade. Njih je pomagao i SSSR, tri godine je trajao ovaj nered.
 
U Etiopiji (Abisiniji), na izvoru vode u oazi, izbio je sukob između Etiopljana i italijanskih vojnika. Italija je, tobož zbog "nereda", energično "zavela red" - okupiravši Etiopiju. U Društvu naroda, u Ženevi, govorio je  car Haile Selasie. Vapio je čovek pa i budućnost proricao. Društvo naroda čas hoće, čas neće ekonomske sankcije protiv Italije. Ovo, ono, i okupacija osta.
 
(Mnogo štošta sam dovde napričao, to je priča jednog neobaveštenog aktera događaja. Tako je nama, "naprednoj" a zabludeloj omladini, onda tako izgledalo. A šta je u svemu tome potpuna istina, teško da zna iko sasvim, možda osim šačice njih, "pobednika koji pišu Istoriju.")
 
Pričalo se posle rata da je Gestapo, nemačka policija prerušena u uniforme poljske vojske, izvršila napad na jedno pogranično mesto, nemačko selo, i da je to uzeto kao povod za nastupanje nemačkih trupa. To je, valjda, bio propagandni trik za unutrašnju upotrebu. Tako je bilo u toku jeseni 1939. Izlazile su i razne brošure Sedme sile, članci pojedinih uglednih novinara. Dobro se sećam i brošura generala De Gola. U septembru, Jugoslavija je prvo delimično mobilisala pa demobilisala. Svetska diplomatija je intenzivno radila. SSSR je postajala sve aktivnija. Bio sam voljan da se borim protiv Nemačke, protiv fašizma. Dužnost sam prihvatio sasvim ozbiljno. Vičan ratovanju nisam bio, ali sam disciplinu držao. Mobilisan sam u selo Parunovac, blizu Kruševca, u rangu potporučnika za tehniku pri protivavioncima.
 
1940. pala je Francuska. Mnogi Srbi, ratnici iz I rata, imali su dodira sa Francuskom. Voleli su Francusku. Kada je pala Francuska, seljaci Solunci su plakali po Kruševcu. Svet je bio zatečen nemačkom silom i brzinom. "Blitzkrieg" - munjevit rat, ponavljalo se svuda. Stizale su odasvud vesti o primirju, o kapitulaciji. Kapitulacija je potpisana, kao i u I ratu, na istom mestu u Kompjenskoj šumi i u istom vagonu koji su Nemci dovukli iz muzeja u Parizu. Francuzi su bili poniženi, ali Nemci su bili taktični: kada su Francuzi došli na potpisivanje kapitulacije smešteni su u taj vagon; kada su ušli nemački oficiri, Francuzi su ih dočekali sedeći, dok su ranije okupljeni Nemci svi ustali Francuzima. Nemcima je bila potrebna, koliko se mogla dobiti, sva pomoć za predstojeći rat protiv SSSR. Dobro se sećam brošure generala De Gola, pisane pre kapitulacije. De Gol je pisao o ofanzivnom ratu, o naoružanju, o borbenoj spremi armija, demokratskih i fašističkih. Još tada mi je ostao snažan utisak da se spremnoj Nemačkoj uspešno može suprotstaviti jedino Crvena armija.
 
Jugoslavija je, posle diktature generala Pere Živkovića i posle smrti kralja Aleksandra, administrativno bila podeljena na devet banovina: Dunavska - Novi Sad, Moravska - Niš, Vardarska - Skopje, Zetska - Cetinje, Drinska - Sarajevo, Savska - Zagreb, Primorska - Split, Dravska - Ljubljana, devete se ne sećam, beše valjda Vrbaska - Banja Luka. Zbog masovne opozicije Hrvata, po sporazumu Cvetković - Maček spojene su Savska i Primorska u Banovinu Hrvatsku, s nekom većom administrativnom samostalnošću. Zbog tih i takvih administrativnih ograničenja, ne samo u sastavu Jugoslavije, već i ranije, u sastavu Austrije, svaka opozicija, pri nerazvijenoj državnosti Hrvata, imala je uspeha. Posle atentata u skupštini na Stjepana Radića, neki poslanici iz Hrvatske emigrirali su iz zemlje. Među njima je bio i Ante Pavelić, za vreme okupacije Poglavnik Hrvatske. Zločinstvu Pavelićevih ustaša nad Srbima u Hrvatskoj i Bosni ništa nije bilo ravno, time su čak i nemački fašisti bili iznenađeni.
 
Pavelić je živeo u Italiji ili Nemačkoj i prisno sarađivao sa fašistima u pripremanju "pete kolone" za Jugoslaviju, Jednog jutra su se, tako, u mom Brodu pojavili natpisi "ŽAP". To je bilo ispisano noću crvenom bojom. Zorom bi žandari strugali. Tako jednog jutra, pa drugog, petog, sve dok nije sasvim učestalo i ostajalo da na to više niko nije obraćao pažnju. Slova su značila "Živio Ante Pavelić". Narod nije ni slutio kakvu su tragediju slutila ta slova.
 
 
images?q=tbn:ANd9GcS4WJ1-p9YAkwE8s-m7a-W9GUWmWX0FTeeawZfIZNXYfOkUL5jNsQ
 


Komentari (272)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

freehand freehand 10:33 26.03.2018

Re: Ja cu samo kopirati

Srđan Fuchs
Сморке

I kad kažem Masada:
Међутим, када су ушли у тврђаву Римљани су установили да је отпирлике око 1000 бранилаца запалило све зграде осим складишта са храном и да су затим извршили масовно самоубиство како би избегли сигурну смрт од руку својих непријатеља. Због тога што јеврејска религија не дозвољава самоубиство, претпоставља се да су браниоци извлачили сламку и наизменично убијали једни друге до последњег човека који је био једини од бранилаца који је извршио самоубиство, наводи Јосиф Флавије. Исти историчар наводи да само складишта хране нису запаљена јер су браниоци желели да покажу Римљанима да су, иако су имали могућност да опстану сами изабрали време своје смрти. Опис опсаде Масаде наводно су Јосифу Флавију испричале две жене које су се заједно са петоро деце сакриле у једно од цистерни за скупљање кишнице.Брате Сморке...
Ти када кажеш нешто, углавном се половина у старту може одбацити као застарела или полуистина, а у другој половини треба копати да би се видело шта је плод индоктринације, а шта плод преосталог фртаљ-разума.

"Downplaying the role of 'dagger-men'

Sociologist Nachman Ben-Yehuda, who researched what he called the Masada myth, noted that in the 1940s, when the Jewish community of prestate Israel was living under the threat of a possible invasion by Nazi Germany, the story of Masada had special relevance. Look at the heroes of Masada, he told his students. They were like us and were prepared to die for their freedom.

Many members of the countrys youth movements have been brought to Masada with the same message, climbing the steep Snake Path from the foot of the mountain to the top of Masada, where they have watched the sun rise over the Dead Sea and been captivated by the magic of the place.

In my view, Masada is an amazing site, Ben-Yehuda said, but its important to understand how the myth about it was created. Masadas greatest advantage over other sites is that it has a good story thats easy to understand. The secret of Masada is an exciting story attached to a successful site.

In his writings, Ben-Yehuda has explained how, in an effort to create the myth, Gutman altered a number of details of the story recounted by Josephus. Gone, for example, was the presence of the Sicarii – a cruel, extremist group of Jewish zealots – along with Josephus account of a massacre at nearby Ein Gedi. In the 1960s, when Yadin wrote two books about Masada, he chose to refer to the Jews under Roman siege on the mountain as zealots, but did not mention the extremist Sicarii (meaning dagger men) at all.

It was functional and very important in the 1940s, Ben-Yehuda explained. There is no people that does not have myths of heroism, and for many years Masada served as our myth.

The status of the myth changed over the years, and in large part the magic of Masada as a heroic myth was lost. The turning point occurred after the Six-Day War in 1967. The war granted the Israeli public access to sites such as the Western Wall and the rest of the Old City of Jerusalem, as well as sites such as Gamla in the Golan Heights and the Tomb of the Patriarchs in Hebron, which took Masadas place."

Nema više heroja - preispitivanje mita o Masadi

Jebiga, bar mrva inteligencije neophodna je da bi se razumelo prvo o čemu je reč a onda i da bi se u razgovoru učestvovalo a da to ima smisla.
Inače bi se i o Novom zavettu i hrišćanstvu govorilo kroz dekonstruisane mitove i očigledne fantazije.
Masada ovde nije ni upotrebljena kao priča zasnovana na čistoj faktografiji, već kao mit koji je opstao iako je u pitanju bio strašan porraz.
Kapiraš, Debilko?
c_h.arlie c_h.arlie 10:38 26.03.2018

Re: Ja cu samo kopirati

freehand
Srđan Fuchs
Сморке

I kad kažem Masada:
Међутим, када су ушли у тврђаву Римљани су установили да је отпирлике око 1000 бранилаца запалило све зграде осим складишта са храном и да су затим извршили масовно самоубиство како би избегли сигурну смрт од руку својих непријатеља. Због тога што јеврејска религија не дозвољава самоубиство, претпоставља се да су браниоци извлачили сламку и наизменично убијали једни друге до последњег човека који је био једини од бранилаца који је извршио самоубиство, наводи Јосиф Флавије. Исти историчар наводи да само складишта хране нису запаљена јер су браниоци желели да покажу Римљанима да су, иако су имали могућност да опстану сами изабрали време своје смрти. Опис опсаде Масаде наводно су Јосифу Флавију испричале две жене које су се заједно са петоро деце сакриле у једно од цистерни за скупљање кишнице.Брате Сморке...
Ти када кажеш нешто, углавном се половина у старту може одбацити као застарела или полуистина, а у другој половини треба копати да би се видело шта је плод индоктринације, а шта плод преосталог фртаљ-разума.

"Downplaying the role of 'dagger-men'

Sociologist Nachman Ben-Yehuda, who researched what he called the Masada myth, noted that in the 1940s, when the Jewish community of prestate Israel was living under the threat of a possible invasion by Nazi Germany, the story of Masada had special relevance. Look at the heroes of Masada, he told his students. They were like us and were prepared to die for their freedom.

Many members of the countrys youth movements have been brought to Masada with the same message, climbing the steep Snake Path from the foot of the mountain to the top of Masada, where they have watched the sun rise over the Dead Sea and been captivated by the magic of the place.

In my view, Masada is an amazing site, Ben-Yehuda said, but its important to understand how the myth about it was created. Masadas greatest advantage over other sites is that it has a good story thats easy to understand. The secret of Masada is an exciting story attached to a successful site.

In his writings, Ben-Yehuda has explained how, in an effort to create the myth, Gutman altered a number of details of the story recounted by Josephus. Gone, for example, was the presence of the Sicarii – a cruel, extremist group of Jewish zealots – along with Josephus account of a massacre at nearby Ein Gedi. In the 1960s, when Yadin wrote two books about Masada, he chose to refer to the Jews under Roman siege on the mountain as zealots, but did not mention the extremist Sicarii (meaning dagger men) at all.

It was functional and very important in the 1940s, Ben-Yehuda explained. There is no people that does not have myths of heroism, and for many years Masada served as our myth.

The status of the myth changed over the years, and in large part the magic of Masada as a heroic myth was lost. The turning point occurred after the Six-Day War in 1967. The war granted the Israeli public access to sites such as the Western Wall and the rest of the Old City of Jerusalem, as well as sites such as Gamla in the Golan Heights and the Tomb of the Patriarchs in Hebron, which took Masadas place."

Nema više heroja - preispitivanje mita o Masadi

Jebiga, bar mrva inteligencije neophodna je da bi se razumelo prvo o čemu je reč a onda i da bi se u razgovoru učestvovalo a da to ima smisla.
Inače bi se i o Novom zavettu i hrišćanstvu govorilo kroz dekonstruisane mitove i očigledne fantazije.
Masada ovde nije ni upotrebljena kao priča zasnovana na čistoj faktografiji, već kao mit koji je opstao iako je u pitanju bio strašan porraz.
Kapiraš, Debilko?

Jel to Srđan tebe zove Smorke ?!
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:26 26.03.2018

Re: Ja cu samo kopirati

Kada ne da da ga zovem po imenu pošto je kosmički važan i opasan tip pa ne sme da se otkrije njegov stvarni identitet, tako da sam ga nazvao po suštini njegovog odnosa prema inomišljenicima.

Kapiram, Smorke, jedino da te Gedžina dobrota i zauzimanje dele od degažiranja.

Uzgred, Čaki, ako budeš nastavio da citiraš kilometarske komentare da bi pitao jednu rečenicu, brisaću ih, pošto su nepregledni i guše vizuelno temu.
gedza.73 gedza.73 16:36 26.03.2018

Re: Ja cu samo kopirati

Kapiram, Smorke, jedino da te Gedžina dobrota i zauzimanje dele od degažiranja.

Ako je on Smorke, ja sam Smorke na kub

Ma nisam ja zbog Frija ja zbog ostalih blogera. Neeee, dobar je Free, ima da se čuje od njega svašta pametno samo što to loše pakuje.

A kad sam kod cenzuere (iskreno zabole me i za partizane i za četnike. Oni su živeli u njihovom vrmenu, mi u našem pa valjda radimo kako treba za naše potmoke da se ne svađaju ovako poput nas po blogovima)

ovde se, bar ja, vrtimo oko sistema. Smešan je SNS bot što lupa lajkove i piše hvalospeve Vučiću jer je bot 'on, a 'ja' kad veličam Tita, jedem Titov sendvič i idem na Titov posao sam antifašista, pošten, lep i visok.

Autocenzura danas nije ista kao autencezura onda. Jednopartijski sistem je bio onda dobar, danas nije.

Da budeš u partiji kako bi bio raspodeljen na direktorsko mesto onda i sada nije isto.

Skoro mi neko napisao u odgovor kako su levičari invetivni a desničari statični.
po tome, u vreme SFRJ, je Srbija bila ekstremno desničarska.

meni je najbolji pokazatelj našeg mentaliteta čuvena
'ono što je Tito izgradio, ovi ne mogu da okreče'

kao odgovor samo jebale vas vođe.

Država treba da napravi solidno dobar okvir u kome se mi krećemo.
Šta čovek debil pa čeka da mu država sredi fasadu?
Država prođe ulicom i pošalje opomene za neuređene fasade (naši gradovi u pojedinim delovima počinju da liče na kolumbijske favele), preduzeće (najbolji, najkvalitetnije ponuđač ne direktorov rođa) odradi projekat, preduzeće (nije ženinog momka) odradi fasadu, stanari plate.

Stanari idu na posao koji je pošteno plaćen, redovno isplaćivan. Ako radi kako treba, nastavlja mu se ugovor, ne rad dobije otkaz.

Ili stanari hoće da srede fasadu, odu u opštinu na jedan šalter i tamo završe sve. Ili im opština pošalje na mail.

c_h.arlie c_h.arlie 20:48 26.03.2018

Re: Ja cu samo kopirati

Srđan Fuchs
Kada ne da da ga zovem po imenu pošto je kosmički važan i opasan tip pa ne sme da se otkrije njegov stvarni identitet, tako da sam ga nazvao po suštini njegovog odnosa prema inomišljenicima.

Kapiram, Smorke, jedino da te Gedžina dobrota i zauzimanje dele od degažiranja.

Uzgred, Čaki, ako budeš nastavio da citiraš kilometarske komentare da bi pitao jednu rečenicu, brisaću ih, pošto su nepregledni i guše vizuelno temu.

Samo ti briši - boli te patka.
Lako je za mene - jer je meni poprilično važno da se složim (sam) sa sobom.
Ja sam neprilagođen - i kada ja mislim da je potrebno da citiram ceo post, ili celu seriju postova - ja to i radim.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:09 27.03.2018

Re: Ja cu samo kopirati

Nema veze sa neprilagođenošću, već lenjivluk, uzmeš dve operacije prstom napraviš, i brišeš ono na šta se tvoj komentar NE odnosi.
c_h.arlie c_h.arlie 09:19 27.03.2018

Re: Ja cu samo kopirati

Srđan Fuchs
Nena veze sa neprilagođenošću, već lenjivluk, uzmeš dve operacije prstom napraviš, i brineš ono na šta se tvoj komentar NE odnosi.

Ja ne volim da vadim iz konteksta.
Kada smatram da je potrebno da se uradi na taj način koji sugeriš - ja to tako i uradim ... naravno, ne zbog toga što to sugerišeš ti ili bilo ko drugi.
narcis narcis 10:10 25.03.2018

ajd

i šta si nam novo reko ovim blogom?
nešto što svaki prosečan čovek već zna. to što si ti napisao nekad se učilo u čkolju, dok nisu došli tase,hučiji gedže i ostali revizionisti istorije, a i ti si tu negde.
docsumann docsumann 11:23 25.03.2018

Re: ajd

i šta si nam novo reko ovim blogom?


ma ovo je samo prelom teksta s prošlog nadgornjavanja
da se lakše prate komentari i stavovi.

e, pa da se i ja sažmem, po treći put...probaću s drugim bojicama:

zašto je otpor u Srbiji zamro do '44.

pa jednostavno, zato što su i partizani, nakon četnika, ukapirali da teror i snaga okupatora daleko nadmašuju svaki prihvatljiv rezultat pobune.

i jedna moja (naknadno glupa) spekulacija - pretpostravljam da četnici nisu željeli da isporvociraju dalje masakriranje sopstvenog naroda, a da su partizani ocijenili em da im slijedi fizička eliminacija na tom prostoru, em da će masovne odmazde kod naroda proizvesti antipatiju spram partizanskog pokreta.


ideje slobodarstva i antifašizma su svakako pozitivne, visokoetične i vrijedne njegovanja, ali praktični rezulatai omjereni vojnim postignućima i civilnim žrtvama jasno ukazuju da u Srbiji '41-'44 nije bilo ni vrijeme ni mjesto za oružani otpor.
to su i sami partizani pokapirali.

što bi mi danas morali biti veći komesari od tadašnjih komesara.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 11:49 25.03.2018

Re: ajd

dok nisu došli tase,hučiji gedže i ostali revizionisti istorije, a i ti si tu negde.


revizionista uloge zvanične, titoističke verzije komunizma? nije tito smislio komunizam, niti bio njegov ni prvi ni poslednji predstavnik. u toj meri jesam u opoziciji mejnstrim titoizmu na blogu sa mojim prijateljima tasom, hučijem i gedžom.

to što si ti napisao nekad se učilo u čkolju,


danas se polako vraćaju dve verzije - četnici su pozitivni,

ili mejnstrim komunizam/titoizam je pozitivan. zato mi se čini da su pogodne istorijske prilike da se objavi ovo svedočanstvo rata srpske rusofilske komunističke struje.
narcis narcis 11:55 25.03.2018

Re: ajd

Srđan Fuchs
o što si ti napisao nekad se učilo u čkolju, dok nisu došli tase,hučiji gedže i ostali revizionisti istorije, a i ti si tu negde.


revizionista uloge zvanične, titoističke verzije komunizma? nije tito smislio komunizam, niti bio njegov ni prvi ni poslednji predstavnik. u toj meri jesam u opoziciji mejnstrim titoizmu na blogu sa mojim prijateljima tasom, hučijem i gedžom.

pa ja ti kažem da nisi ništa novo reko već isto što su tvoji titoisti nama predavali u čkolju.
nema razlike
ps
kako si zaboravio čarlija , najinteligentniju ličnost u vašem društvu.
izvini se čarliju
sramota
užas
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 11:56 25.03.2018

Re: ajd

narcis

pa ja ti kažem da nisi ništa novo reko već isto što su tvoji titoisti nama predavali u čkolju.
nema razlike
ps
kako si zaboravio čarlija , najinteligentniju ličnost u vašem društvu.
izvini se čarliju
sramota
užasnisam još, dok ne dođem do unutar-partizanskih obračuna. šta tebe lično žulja? ne vidim da si se nešto opario od tog režima.
narcis narcis 12:15 25.03.2018

Re: ajd

ne vidim da si se nešto opario od tog režima.

tačno, ja sam u tom režimu bio na dnu društvene lestvice, ali ne zbog režima već zbog svojih ludih ideja, čitaj totalnne averzije prema matrijalnom.
a šta me žulja, demagogija kojom mažete istoriju. laži koje širite o tom vremenu. zlonamernost.
zamerate komunistima da su iskrivljavali činjenice a sami to isto radite.
smeta vam konstantinović zato što je ispred vas stavio ogledalo u kom ste se videli, pa pošto vam se ne sviđa ono što ste videli onda razbijate ogledalo.
žulja me to vaše licemerje koje proglašavate za vrlinu.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:34 25.03.2018

Re: ajd

narcis

zamerate komunistima da su iskrivljavali činjenice a sami to isto radite.ne komunistima, već titoistima, komunjarama.

ne znam za ostale diverzante iz moje grupe, meni konsta ne smeta ništa specifično, i ne vidim nešto sebe u tom njegovom ogledalu. to šta mi ti pripisuješ da radim, to je drugo, tvoj trip. nema nužno veze sa realnošću.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:44 25.03.2018

Re: ajd

narcis

nema razlike
ps
kako si zaboravio čarlija , najinteligentniju ličnost u vašem društvu.
izvini se čarliju
sramota
užas

čaki je naš nevidljivi komandant, baš zbog najviše inteligencije i tehničke osposobljenosti - on nam pravi nacrte kako da Švabama miniramo mostove i instalacije, a mi samo realizujemo njegove planove, povezujemo žice i stavljamo detonatore na terenu.


narcis narcis 12:52 25.03.2018

Re: ajd

ne komunistima, već titoistima, komunjarama.

eto, tačno potvrđuješ sve što sam gore reko
smaraš ko da ti je čarli rod
Черевићан Черевићан 12:55 25.03.2018

г. Константиновића огледалце

zbog svojih ideja

од одјека.....својег лика
скрајнути се тешко може,
Бог је Балкан и створио
да'с по њему људи гложе
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:55 25.03.2018

Re: ajd

vrlo jednostavno - zašto braniš taj sistem a nisi ništa napravio u njemu, niti državu, niti bilo šta vidno iza sebe, napisao knjige? šta je dobro u tom sistemu, i koji je tvoj lični interes da ga braniš?

ps. i konkretno, ne vidim niti jedan poseban motiv da se prema njemu ophodim nekritički - za mene nije ništa lično dobrog doneo, podelio narode, uništio mi dobar deo života, uništio domovinu? ili to nije bio titoizam, ja sam u jeresi?
narcis narcis 13:05 25.03.2018

Re: ajd

Srđan Fuchs
vrlo jednostavno - zašto braniš taj sistem a nisi ništa napravio u njemu, niti državu, niti bilo šta vidno iza sebe, napisao knjige? šta je dobro u tom sistemu, i koji je tvoj lični interes da ga braniš?

ps. i konkretno, ne vidim niti jedan poseban motiv da se prema njemu ophodim nekritički - za mene nije ništa lično dobrog doneo, podelio narode, uništio mi dobar deo života, uništio domovinu? ili to nije bio titoizam, ja sam u jeresi?

sve i da ti objasnim šta je bilo dobro u tom sistemu ti ne bi to razumeo.a i kad bi razumeo ne bi prihvatio.
ja ne branim taj sistem samo se suprotstavljam vašim lažima o tom sistemu.
ka što svakog ko drvi patku na mrtvu kokošku smatram običnom protuvom
narcis narcis 13:08 25.03.2018

Re: ajd

a nisi ništa napravio u njemu, niti državu, niti bilo šta vidno iza sebe, napisao knjige?

nisam misli o ovome ali kad te već 'interesuje'
sistem nema ništa sa tim što nisam naslikao sliku, napisao knjigu ili ostavio nešto vidno iza sebe.
uptanju sam samo ja i moja nesposobnost da to uradim, i zato ne krivim sistem kao ti i tebi slični kojima je za sopstvenu jalovost kriv neko drugi a ne vi sami.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 13:10 25.03.2018

Re: filtrirani komentar

smorke
Pitanje čoveka uma, srca, vere...
nećeš verovati, ali postoje ljudi kojima lična korist nije ni prvi ni jedini motiv u životu.
Mislim, kaži dedi.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 13:13 25.03.2018

Re: ajd

narcis

sve i da ti objasnim šta je bilo dobro u tom sistemu ti ne bi to razumeo. a i kad bi razumeo ne bi prihvatio.


Ajde, deder, možeš ti bolje od Smorketa.

Zašto ne pokušaš, daj mi šansu.
narcis narcis 13:57 25.03.2018

Re: ajd

Srđan Fuchs
narcis

sve i da ti objasnim šta je bilo dobro u tom sistemu ti ne bi to razumeo. a i kad bi razumeo ne bi prihvatio.


Ajde, deder, možeš ti bolje od Smorketa.

Zašto ne pokušaš, daj mi šansu.

pa već jesam a ti nisi skapirao.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 14:23 25.03.2018

Re: ajd

Ne vidim da si bilo šta pametno napisao osim polivanja osobenih za Smorketa kada, kao, ostvaruješ poentu tako što vređaš sagovornika. Ti si velik tako što je sagovornik umanjen. Budalaština svojstvena indoktriniranim jedinkama. Koliko ja znam, ti reče da si Švaba a ne Hrvat, pa ti nije Tito ni rod ni pomozbog tako da ako neko vređa njegov legitimitet vređa tebe lično pa da se osećaš toliko pozvan da budeš na braniku ideologije.
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:09 25.03.2018

Nastavak, a :)


Hvala ti za ovu posvetu.
Pa da nastavimo

Reći ću ti samo još jedno - da je cela pokorena Evropa podigla ustanke brzo i revnosno kao mi, rat bi mnogo kraće trajao. Oni su trebali kao mi, jer da smo mi kao oni, i da su Rusi kao oni, rat bi isto tako kratko trajao, samo na drugu stranu.


Zaključak na nivou šta bi bilo da je bilo, iliti, da su babi....

Može se još lepih scenarija smisliti, ne samo da je Evropa ustala, nego i da je Hitler izgubio izbore, da ga je stefila srčka, da je pao sa skele, da je Musolini bio antifašista, d aje Japan bio na strani saveznika....i šta god ti padne na pamet, a što bi bilo bolje od onoga što se je bilo.

Ali ništa se od toga nije desilo, niti je Hitler pao sa skele, niti je izgubio izbore, niti je Evropa ustala, pa je besmisleno pričati na temu ŠBBKBB.

Analizitramo situaciju koje se jeste desila, i postupke pojedinih u toj situaciji, njihovu svrsishodnost, njihovu opravdanost, njihove učinke, i na kraju i njihove motive.

Prilično je jednostavno doći do zaključka, treba samo ogovoriti na par jednostavnih pitanja kao što je recimo, koji je smisao i svrha ubijanja nekolko Nemaca uz svest da će biti pobijeno nekoliko hiljada nedužnih ljudi?

Kad na to pitanje odgovoriš ali bez bežanja u opšte o tome kako su za to krivi Nemci, i da partizani s tim nemaju ništa, jer itekako imaju.

Dakle, koja je bila svrha, i šta je rezultat tog partizanskog napada na Nemce?
alselone alselone 17:12 25.03.2018

Re: Nastavak, a :)

Prilično je jednostavno doći do zaključka, treba samo ogovoriti na par jednostavnih pitanja kao što je recimo, koji je smisao i svrha ubijanja nekolko Nemaca uz svest da će biti pobijeno nekoliko hiljada nedužnih ljudi?

MIslis hoces da pricamo SBBKBB da nije bilo ustanka?
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:26 25.03.2018

Re: Nastavak, a :)

MIslis hoces da pricamo SBBKBB da nije bilo ustanka?


Ne, nego da nabrojimo, sagledamo, posledice i rezultate ustanka.
alselone alselone 17:32 25.03.2018

Re: Nastavak, a :)

Ne, nego da nabrojimo, sagledamo, posledice i rezultate ustanka.


Losi su i mucni, kao i kod Rusa sto su izgubili desetine miliona ljudi.
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:39 25.03.2018

Re: Nastavak, a :)

Losi su i mucni, kao i kod Rusa sto su izgubili desetine miliona ljudi.


Igubili desetine miliona ljudi, i to je bila cena da se Hitler slomi.

Ogromna cena, ali uspeli su da slome Hitlera, a šta su uspeli partizani sa Šumaricama i ostalim stratištima?
Koga su oni pobedili, koga su oni oslobodili?
vcucko vcucko 18:33 25.03.2018

Re: Nastavak, a :)

hoochie coochie man
Losi su i mucni, kao i kod Rusa sto su izgubili desetine miliona ljudi.


Igubili desetine miliona ljudi, i to je bila cena da se Hitler slomi.

Ogromna cena, ali uspeli su da slome Hitlera, a šta su uspeli partizani sa Šumaricama i ostalim stratištima?
Koga su oni pobedili, koga su oni oslobodili?

Izvini, a zašto smatraš, da je bila obaveza Rusa (OK, svih naroda SSSR) da žrtvuju nekoliko desetina miliona svojih, da bi slomili Hitlera? A mi da čučimo kući i čekamo da oni to završe.
Najjače je to, što nam je od strane istog tog Hitlera bila namenjena potpuno ista sudbina (mislim Rusima i Srbima, o nama/njima se ovde uglavnom i radi).
Vidiš kako je lako upasti u tu zamku - ma to su Rusi, deset miliona gore-dole neće ni da primete, uostalom oni vole da ginu... i svo to sranje koje si zapadnjaci utuvljuju u glavu vekovima.
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:46 25.03.2018

Re: Nastavak, a :)

Izvini, a zašto smatraš, da je bila obaveza Rusa


Uopšte ne mislim da je bila obaveza, samo konstatujem stanje.
A stanje je, Rusi ogromnu cenu platili, i slomili su Hitlera.

Partizani ništa nisu postigli pucanjem na nekoliko Nemaca, a to je proizvelo velike žrtve.
Iz toga sasvim logično proizilazi da su ruske žrtve smsilene, partizanske besmislene, iza jednih stoji neki rezultat, iza drugih ne stoji ništa.

Da li je cena koju je Rusija platila velika mala, taman, dovoljna, nedovoljna glupa, pametna, o svemu tome se može razgovarati, ali da li je za tu cenu nešto postignuto ne može, postignuto je.


A mi da čučimo kući i čekamo da oni to završe.


Nikave uzročno posledične veze između toga nema.
I da smo sedeli, i što smo radili šta smo radili, rezultat bi bio isti, Rusi bi slomili Hitlera istigli do Berlina preko Beograda.

Ono što smo eventualno dobili je prilika da se budamo u prsa i pričamo, i mi smo i mi smo...ono, miš i slon tresu most.

Ali kad se zna da iza tog busanja u prsa junačka stoje hilajde smrti nedužnih, koje su se možda mogle izbeći, malo je to busanje kiselkasto.
docsumann docsumann 18:54 25.03.2018

Re: Nastavak, a :)

Izvini, a zašto smatraš, da je bila obaveza Rusa (OK, svih naroda SSSR) da žrtvuju nekoliko desetina miliona svojih, da bi slomili Hitlera?


Rusi nisu imali izbora.
opcije su im bile ili da pobijede Hitlera ili da nestanu.
apostata apostata 18:46 25.03.2018

ostadoh dužan loaderu

loader

Nema nikakve dileme da je lakše razmišljati u krajnje suprotstavljenim kategorijama (ili slobodarstvo, ili izdajstvo), pri čemu se u ogromnoj većini slučajeva lepše svrstati u moralno ispravne.

Dok opet razmišljati u odsustvu bilo kakvih kategorija (ili eventualno jedne bućkuriš kategorije) predstavlja izvanredan intelektualni napor.
Dovoljno je rečeno u mom prvom komentaru, koji se tiče srpskog ulaska u II rat preko puča, tj. faktičke objave rata Nemačkoj. Kome to nije dovoljno, i ne aktivira ga da pomisli da nešto ipak ne štima u ovdašnjem ustaljenom reznovanju (tzv. slobodarskom), koje se čak i danas, nakon ovolikih posledica istim frazama brani - onda je slaba šansa da se nešto izmeni kroz par komentara. Uz iskreno poštovanje, mislim da zaista ne vredi pokušavati ako već nisu vredeli onoliki i ovoliki istorijski pokazatelji i posledice na terenu.

Ne, nije dovoljno rečeno .., ni blizu nije dovoljno.

To što si ti tamo rekao, to je savremeno recikliranje onoga što je bilo stalna tema štampe u Nedićevoj Srbiji i prožvakano je i davno ispljunuto. A danas, danas sve što ti pričaš je pored toga i na liniji "intelektualnog" mainstreama, koji relativizuje sve, od onog najprostijeg kao što su "gospođa" i "gospodin", pa do slobode.

Izvikani i na sva usta veličani proces tzv. širenja slobode završio je time što se sloboda rasplinula u svakodnevnici. Ona je danas prizemljena, smještena u pojedinca, okrenutog sebi i (za sada još i) svom najužem biološkom krugu. Pojedinac tu slobodu samovoljno definiše i u skladu sa svim posljedicama "filosofije guzice" kojom je izdoktriniran, kao i shodno sa tim da je sistematski očiššćen od svega univerzalnog i nadličnog.

A kada je riječ o cijeni louderu - ona je stvarno velika. No vi svi pričate iz perspektive kako se kao znalo ko će pobijediti. Kontraofanziva pod Moskvom je super, ali nakon toga je došlo leto '42, kao najniža tačka antifašističke koalicije. Tek '43. ti si mogao sebi dozvoliti luksuz i ubijediti sam sebe da čekaš oslobodioce, a do tada ti si mogao sebe samo ubjeđivati u to da je bolje čekati svoj red nego srljati preko reda.

Ja tamo u onom komentaru na koji si ti reagovao ubacih u opticaj i kategorički imperativ, pa me eto (ako nije problem) interesuje tvoje mišljenje o tome šta bi bilo da su svi u Evropi rezonovali u kategoriji opstanka tzv. biološke supstance svoga naroda?
To bi naravno kao posljedicu imalo glatku pobjedu Švaba i zanimljivo kakva bi mudra strategija bila izabrana u tom slučaju?

Da li bi se onda svi po Srbiji udarili po čelu i rekli - ala kakvi smo debili bili, e idemo im onda sada barem malo 'ebat kevu ili bi i za takav slučaj bila pronađeno nekakvo novo rješenje?
Kakva bi cijena tek tada bila?

1937. Deutshe Akademie der Wissenschaften dobila je zadatak da izvrši vrednovanje narodnosnih grupa u Evropi.
Vrednovanje je izvršeno prema odnosu i priznatom položaju u Zapadnoj civilizaciji i "držanju" prema "velikoj nordijskoj rasi". Narodi su podjeljeni na one koji imaju pravo na svoju teritoriju i državu, na one koji imaju pravo samo na teritoriju i na one koji nemaju pravo ni na jedno od to dvoje.

Po toj klasifikaciji Srbe je čekala sudbina helotizacije i jeftine niskokvalifikovane radne snage, Pored njih stoje dvije odrednice - "Staatenlos" (narod bez prava na državu), a takođe "Flurreinigung" (čišćenje zemljišta), koja se pojavljuje uz slovenske narode na istoku.
freehand freehand 18:52 25.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

To bi naravno kao posljedicu imalo glatku pobjedu Švaba i zanimljivo kakva bi mudra strategija bila izabrana u tom slučaju?

Biti kapo zvuči kao dosta perspektivna varijanta, Pravo na grejanje zimi, topao kaput i duplo sledovanje cigareta ume čoveku da nadoknadi razne druge izmišljene potrebe.
c_h.arlie c_h.arlie 19:04 25.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

apostata
loader

Nema nikakve dileme da je lakše razmišljati u krajnje suprotstavljenim kategorijama (ili slobodarstvo, ili izdajstvo), pri čemu se u ogromnoj većini slučajeva lepše svrstati u moralno ispravne.

Dok opet razmišljati u odsustvu bilo kakvih kategorija (ili eventualno jedne bućkuriš kategorije) predstavlja izvanredan intelektualni napor.
Dovoljno je rečeno u mom prvom komentaru, koji se tiče srpskog ulaska u II rat preko puča, tj. faktičke objave rata Nemačkoj. Kome to nije dovoljno, i ne aktivira ga da pomisli da nešto ipak ne štima u ovdašnjem ustaljenom reznovanju (tzv. slobodarskom), koje se čak i danas, nakon ovolikih posledica istim frazama brani - onda je slaba šansa da se nešto izmeni kroz par komentara. Uz iskreno poštovanje, mislim da zaista ne vredi pokušavati ako već nisu vredeli onoliki i ovoliki istorijski pokazatelji i posledice na terenu.

Ne, nije dovoljno rečeno .., ni blizu nije dovoljno.

To što si ti tamo rekao, to je savremeno recikliranje onoga što je bilo stalna tema štampe u Nedićevoj Srbiji i prožvakano je i davno ispljunuto. A danas, danas sve što ti pričaš je pored toga i na liniji "intelektualnog" mainstreama, koji relativizuje sve, od onog najprostijeg kao što su "gospođa" i "gospodin", pa do slobode.

Izvikani i na sva usta veličani proces tzv. širenja slobode završio je time što se sloboda rasplinula u svakodnevnici. Ona je danas prizemljena, smještena u pojedinca, okrenutog sebi i (za sada još i) svom najužem biološkom krugu. Pojedinac tu slobodu samovoljno definiše i u skladu sa svim posljedicama "filosofije guzice" kojom je izdoktriniran, kao i shodno sa tim da je sistematski očiššćen od svega univerzalnog i nadličnog.

A kada je riječ o cijeni louderu - ona je stvarno velika. No vi svi pričate iz perspektive kako se kao znalo ko će pobijediti. Kontraofanziva pod Moskvom je super, ali nakon toga je došlo leto '42, kao najniža tačka antifašističke koalicije. Tek '43. ti si mogao sebi dozvoliti luksuz i ubijediti sam sebe da čekaš oslobodioce, a do tada ti si mogao sebe samo ubjeđivati u to da je bolje čekati svoj red nego srljati preko reda.

Ja tamo u onom komentaru na koji si ti reagovao ubacih u opticaj i kategorički imperativ, pa me eto (ako nije problem) interesuje tvoje mišljenje o tome šta bi bilo da su svi u Evropi rezonovali u kategoriji opstanka tzv. biološke supstance svoga naroda?
To bi naravno kao posljedicu imalo glatku pobjedu Švaba i zanimljivo kakva bi mudra strategija bila izabrana u tom slučaju?

Da li bi se onda svi po Srbiji udarili po čelu i rekli - ala kakvi smo debili bili, e idemo im onda sada barem malo 'ebat kevu ili bi i za takav slučaj bila pronađeno nekakvo novo rješenje?
Kakva bi cijena tek tada bila?

1937. Deutshe Akademie der Wissenschaften dobila je zadatak da izvrši vrednovanje narodnosnih grupa u Evropi.
Vrednovanje je izvršeno prema odnosu i priznatom položaju u Zapadnoj civilizaciji i "držanju" prema "velikoj nordijskoj rasi". Narodi su podjeljeni na one koji imaju pravo na svoju teritoriju i državu, na one koji imaju pravo samo na teritoriju i na one koji nemaju pravo ni na jedno od to dvoje.

Po toj klasifikaciji Srbe je čekala sudbina helotizacije i jeftine niskokvalifikovane radne snage, Pored njih stoje dvije odrednice - "Staatenlos" (narod bez prava na državu), a takođe "Flurreinigung" (čišćenje zemljišta), koja se pojavljuje uz slovenske narode na istoku.

Principijelno se ovome nema šta odgovoriti.
Ono što mene, pored principijelne ravni, uvek zanima je --- i kvalitet implementacije principa.
A tu nešto debelo ne štima, jer - jebeš te principe kada Srbi svaki puta izginu - i to onoliko.
Nadam se, pored svega, da su Srbi, ipak, nešto naučili - i da će u perspektivi znati da brane svoje interese - kako bi, za početak, sačuvali što više (svojih) živih glava.
Za ostalo ćemo da vidimo - potom.
korisnickoime-1 korisnickoime-1 20:35 25.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Po toj klasifikaciji Srbe je čekala sudbina helotizacije i jeftine niskokvalifikovane radne snageOvo helotizacija ne znam sta je a ovo drugo o jeftinoj radnoj snazi je poceo drug Tito ali bogami Vucic ga i tu šije.
vcucko vcucko 21:40 25.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

korisnickoime-1
Po toj klasifikaciji Srbe je čekala sudbina helotizacije i jeftine niskokvalifikovane radne snageOvo helotizacija ne znam sta je a ovo drugo o jeftinoj radnoj snazi je poceo drug Tito ali bogami Vucic ga i tu šije.

bene_geserit bene_geserit 05:37 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

c_h.arlie
kako bi, za početak, sačuvali što više (svojih) živih glava.
Za ostalo ćemo da vidimo - potom.

Sto bi rekao Taleb:
"Survival comes first, truth, understanding, and science later."
"How much you truly believe in something can be manifested only through what you are willing to risk for it."
"Courage is when you sacrifice your own well-being for the sake of survival of a layer higher than yours."

Kad su u pitanju komunisti i pokret otpora u Srbiji u WW2:
- bolelo ih je dupe sa prezivljavanje srpskog naroda, ono sto ih je zanimalo je prezivljavanje i sirenje komunizma, za to su bili spremni da ztrvuju srba koliko hoces (tj. "layer higher than yours" im je bio drugaciji od nekomunista)
- "hrabro" su zrtvovali druge a ne sebe u slucaju nemackih odmazdi, nisu isli da oslobadjaju taoce vec pucaju na nemce i pobegnu u sumu (sto rece neko gore)

I najvaznije od svega, zbog cega bre o ovome drvite posle 75 godina, idite radite nesto pametno.
docsumann docsumann 06:10 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

I najvaznije od svega, zbog cega bre o ovome drvite posle 75 godina, idite radite nesto pametno.


zbog čega uopšte postoji istorija kao disciplina sistematskog bavljenja društvenom prošlišću?
bene_geserit bene_geserit 08:24 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

zbog cega uopste postoji istorija kao disciplina sistematske indokrinacije stanovnistva u skladu sa vladajucom ideologijom i interesima vladara?
docsumann docsumann 09:37 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit
zbog cega uopste postoji istorija kao disciplina sistematske indokrinacije stanovnistva u skladu sa vladajucom ideologijom i interesima vladara?


i mnogo egzaktnije naučne discipline (čovjek bi rekao objektivističke-racionalističke) znaju da budu kontrolisane od vladajućih struktura, pa kako onda da istorija bude imuna.

no, postoji i ona druga istorija, koja je u fokusu slobodnomislećih istoričara, neopterećenna dominantnim sitemom vladanja
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:08 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

I najvaznije od svega, zbog cega bre o ovome drvite posle 75 godina, idite radite nesto pametno.Ја због морала и посла - треба да пренесем Америма (мојима, комијима, не твојим нацошима ) из Вашингтона дух раздора на Балкану, и да сугеришем начине на које се тај дух може искоренити. Мени није губљење времена. Притом видим да баш нема интересовања, а ни читаности теме. Мени није јасно шта се којмој укључујете ако вас тема смара - да би рекли да вас тема смара?! Пали брате тамо код Стојковића и види шта кења мојој деци о Америци, из Америке, ја немам живаца за српске емигрантске синдроме, када или мраче о Србији, или о земљи домаћину. Мене занима слободна и мирна Србија, јер ми деца одрастају ту.
Milan Novković Milan Novković 10:11 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit
...Sto bi rekao Taleb:
"Survival comes first, truth, understanding, and science later."
"How much you truly believe in something can be manifested only through what you are willing to risk for it."
"Courage is when you sacrifice your own well-being for the sake of survival of a layer higher than yours."
...

Klasičani Taleb, brz, površan - što je irelevantno pošto malo zna - i jeftin povrh nečega što malo zna (otprilike ko mi B92 blogeri

Samo dok smo mi nebitnbi, on je javna ličnost i ovakva sažimanja ga opasno često svode na nivo idiota, s obzirom kakav okean istorijske pameti ima, i koliko velikana ima iza sebe na čija ramena ne ume ni da se popne, a kamoli da na njima stoji.

Lik koji je vežbao kako se stavlja kurton pre nego što je izgubio nevinost, aj to, nego onda periodično obnavljao gradivo (ovo sad matorac u meni cmizdri gledajući aseksualizaciju onih što dolaze iza nas, njihovo ubacivanje u hormonski, epistemiološki, idejni Matrix)

Najbanalniji primeri - imamo armije vanrednih naučnika danas koji i u zapadnom, razvijenom svetu decenijama žive često na bednim primanjima jureći istinu i razumevanje koji ne da nisu izvesni, nego su mizerni na skalama verovatnoće. Da ne objašnjavam šta ih pogoni.

Imamo mlade, i svi smo bili mladi, pune žara, koje, ovako, oni koji su mladost odradili drmusaju bez veze pošto nemaju ništa kreativno da rade.

On ne kapira šta to znači biti "osuđen na slobodu", u vremenima gde je "The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking." pošto uporno pokušava da pobegne iz tog zatvora pokušavanjem da sredi fiJoke, al onako na brzaka pošto mu je još toliko toga ostalo da čovečanstvu objasni, tj Sizif u njemu je na to osuđen, površno sređivanje fioka, ... misliš da je on čitao Kjerkegora, Sartra, Marksa, Hajdegera, ma čak i Kamija, iako je on manje bitan, razumeo Spinozu pre nego što je nastavio put ka sadašnjosti.

Jbt, mogao je samo jednu kjnigu u životu da pročita, kad već toliko voli da piše, Being and Time od Hajdegera, i podigao bi kvalitet pisanja za koji red veličina, tamo bi našao sve ono od neodoljivog, i dobrog, i lošeg, magnetno privlačnog, tačnog i netačnog što je omašio u, nagađam, formativnim godinama.

Uh, kako ja svoju decu drugačije vaspitam od ovih formulaša i račundžija, a u većini slobodnog vremena se najradije vrpoljim oko nauka i tehnologija, popularnih, pokušavam da zamislim da li bi mojoj starijoj ćerci iskamčio nešto dosta privatno što joj je neko drugi rekao u poverenju da joj pretiš da ćeš joj ruku odseći - ne bih se kladio.

Otkrio čovek "definiciju" hrabrosti - pa nju i dalje većina ljudi živi svakodnevno, on bi prvo trebao da kupi nešto za umivanje pa da prvo skine tu mrenu sa očiju koju skoro svi mi donekle dobijemo kako nam život postane previše udoban, pa više ne čujemo te preduboke zvuke civilizacijske gde ogromna većina i dalje hrabro ide unapred.

Al dobro, možda i nije strašno, ako pomislimo na blisku budućnost gde lepo robotić donese kaficu, ne kako zatražimo nego kako pomislimo na nju, japanci zriktaju next generation sex toys, pa nam ostane više vremena za TVje i Internet koji nam, osim onoga što baš moramo da uradimo u interesu onih iznad nas kažu samo još ono što želimo da čujemo, ... još par sitnica i onda imamo formule koje nam tačno kažu štakako nam je raditi ako se na trenutke zbunimo
c_h.arlie c_h.arlie 10:37 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Milan Novković
bene_geserit
...Sto bi rekao Taleb:
"Survival comes first, truth, understanding, and science later."
"How much you truly believe in something can be manifested only through what you are willing to risk for it."
"Courage is when you sacrifice your own well-being for the sake of survival of a layer higher than yours."
...

Klasičani Taleb, brz, površan - što je irelevantno pošto malo zna - i jeftin povrh nečega što malo zna (otprilike ko mi B92 blogeri

Samo dok smo mi nebitnbi, on je javna ličnost i ovakva sažimanja ga opasno često svode na nivo idiota, s obzirom kakav okean istorijske pameti ima, i koliko velikana ima iza sebe na čija ramena ne ume ni da se popne, a kamoli da na njima stoji.

Lik koji je vežbao kako se stavlja kurton pre nego što je izgubio nevinost, aj to, nego onda periodično obnavljao gradivo (ovo sad matorac u meni cmizdri gledajući aseksualizaciju onih što dolaze iza nas, njihovo ubacivanje u hormonski, epistemiološki, idejni Matrix)

Najbanalniji primeri - imamo armije vanrednih naučnika danas koji i u zapadnom, razvijenom svetu decenijama žive često na bednim primanjima jureći istinu i razumevanje koji ne da nisu izvesni, nego su mizerni na skalama verovatnoće. Da ne objašnjavam šta ih pogoni.

Imamo mlade, i svi smo bili mladi, pune žara, koje, ovako, oni koji su mladost odradili drmusaju bez veze pošto nemaju ništa kreativno da rade.

On ne kapira šta to znači biti "osuđen na slobodu", u vremenima gde je "The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking." pošto uporno pokušava da pobegne iz tog zatvora pokušavanjem da sredi fiJoke, al onako na brzaka pošto mu je još toliko toga ostalo da čovečanstvu objasni, tj Sizif u njemu je na to osuđen, površno sređivanje fioka, ... misliš da je on čitao Kjerkegora, Sartra, Marksa, Hajdegera, ma čak i Kamija, iako je on manje bitan, razumeo Spinozu pre nego što je nastavio put ka sadašnjosti.

Jbt, mogao je samo jednu kjnigu u životu da pročita, kad već toliko voli da piše, Being and Time od Hajdegera, i podigao bi kvalitet pisanja za koji red veličina, tamo bi našao sve ono od neodoljivog, i dobrog, i lošeg, magnetno privlačnog, tačnog i netačnog što je omašio u, nagađam, formativnim godinama.

Uh, kako ja svoju decu drugačije vaspitam od ovih formulaša i račundžija, a u većini slobodnog vremena se najradije vrpoljim oko nauka i tehnologija, popularnih, pokušavam da zamislim da li bi mojoj starijoj ćerci iskamčio nešto dosta privatno što joj je neko drugi rekao u poverenju da joj pretiš da ćeš joj ruku odseći - ne bih se kladio.

Otkrio čovek "definiciju" hrabrosti - pa nju i dalje većina ljudi živi svakodnevno, on bi prvo trebao da kupi nešto za umivanje pa da prvo skine tu mrenu sa očiju koju skoro svi mi donekle dobijemo kako nam život postane previše udoban, pa više ne čujemo te preduboke zvuke civilizacijske gde ogromna većina i dalje hrabro ide unapred.

Al dobro, možda i nije strašno, ako pomislimo na blisku budućnost gde lepo robotić donese kaficu, ne kako zatražimo nego kako pomislimo na nju, japanci zriktaju next generation sex toys, pa nam ostane više vremena za TVje i Internet koji nam, osim onoga što baš moramo da uradimo u interesu onih iznad nas kažu samo još ono što želimo da čujemo, ... još par sitnica i onda imamo formule koje nam tačno kažu štakako nam je raditi ako se na trenutke zbunimo

Bravo Milane !
Usput --- umre meni ćale na rukama u jednoj bolnici. Na pitanje nekog lekara za ovo i ono, ja njemu odgovorim protupitanjem ... znaš li ti zašto nikada od tebe neće postali lekar ? Normalno da ne znaš - eeee, zato što ne znaš da slušaš.
Naravno da me je gledao kao 'tele u šarena vrata'.
Da bi čovek mogao da stigne donekle, mora da bude otvorena struktura ličnosti.
Da bi to postao, mora da radi na eliminaciji nečega što ja definišem kao artizam.
freehand freehand 10:43 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

japanci zriktaju next generation sex toys, pa nam ostane više vremena za TVje i Internet koji nam, osim onoga što baš moramo da uradimo u interesu onih iznad nas kažu samo još ono što želimo da čujemo, ... još par sitnica i onda imamo formule koje nam tačno kažu štakako nam je raditi ako se na trenutke zbunimo

Takoe: Japanci sex a mi TV i internet.

Moraću i ja tog Hajdegera da dohvatim, sad si me zagolicao. Znam da sam nekad nešto davno čitao, kao obaveznu literaturu ali da me ubiješ ne znam šta. Toliko mi je Hajdeger legao.

A suština je u humanosti i dobroti. Ne treba tu mnogo filozofiranja kad vidiš čoveka koji zrači dobrotom, čak i kad je onako, kao onaj naš stric što stane pored puta da piša pa zaboravi da otkopča šlic a posle se popne na drvo i traži ženu. Hoću da kažem - isi ovaj naš Čarli.
Milan Novković Milan Novković 10:54 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

freehand
...Moraću i ja tog Hajdegera da dohvatim, sad si me zagolicao...

On je ovde 45% zbog teme bloga, tačnije ne teme nego ovog dugačkog treda koji se vuče još od prošlog bloga

Inače, iako je dosta genijalan ja sumnjam da ću ga ponovo čitati, a isto sam većinu zaboravio, taman je tekući broj Philosophy Now o njemu pa i da imam vremena veće su šanse da ću više naučiti iz sažimanja eksperata, namenjenog široj publici, nego iz svog isčitavanja

A opet, ako misliš da te blog ponekad nervira onda ga čitaj (ovo zloća u meni progovara)
freehand freehand 10:57 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

A opet, ako misliš da te blog ponekad nervira onda ga čitaj (ovo zloća u meni progovara)

Vrlo retko. Samo kad ekstremno inteligentni ljudi istrajavaju na očiglednim glupostima, i kad zlice i iskompleksirane budale navale sa ličnim vređanjem.
Mada i tu brojim do koliko treba.
Milan Novković Milan Novković 11:05 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

freehand
A opet, ako misliš da te blog ponekad nervira onda ga čitaj (ovo zloća u meni progovara)

Vrlo retko. Samo kad ekstremno inteligentni ljudi istrajavaju na očiglednim glupostima, i kad zlice i iskompleksirane budale navale sa ličnim vređanjem.
Mada i tu brojim do koliko treba.

Onda čitaj ne zbog zloće u meni nego zato što je seminalno delo
freehand freehand 11:15 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Milan Novković
freehand
A opet, ako misliš da te blog ponekad nervira onda ga čitaj (ovo zloća u meni progovara)

Vrlo retko. Samo kad ekstremno inteligentni ljudi istrajavaju na očiglednim glupostima, i kad zlice i iskompleksirane budale navale sa ličnim vređanjem.
Mada i tu brojim do koliko treba.

Onda čitaj ne zbog zloće u meni nego zato što je seminalno delo

Kad je zloća ušao u tebe?
Crni Milane, stariji čovek, ozbiljan...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:51 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

i kad zlice i iskompleksirane budale navale sa ličnim vređanjem.

jaao, mica mala naša nevina i prepametna, koja se brani samo u samoodbrani. pali bre, Smorke, i vari ga usput još - imam i gluplja dela pred sobom od prepucavanja s tobom, kao što je Marksova ekonomska teorija primenjena na turizam u Srbiji - nema veze što zarađujemo triplo manje para od Hrvata, Bosanaca, Crnogoraca i Albanaca u praksi al' je zato važno da čuvamo Marksa u teoriji. nisi ti u stvari kriv, pregrub sam prema tebi, tvoja indoktrinacija je produkt debilnog sistema u kojem živimo, nesposobnog da napravi pare.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 14:23 26.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Apostata,

ovo je kosmički vredan komentar za doprinos odnosima južnih Slovena (prevashodno Srba među njima, pošto nas je propaganda 90-ih učinila "ravnim nacistima", i "najvećim zločincima na evropskom tlu na kraju XX veka" - dok je opšti medijski veto na dešavanja u Siriji; šta li, nije u Belom Evropskom Krugu pa nije zanimljiva?) sa Jevrejima na zapadu.

PS. Inače baš sam pazario knjigu pre neki dan misleći na tebe.

Strašne blogove pišeš, samo što si CG/HG lenčuga pa ne pišeš više . Inače, možda najedukativnije pišeš od trenutno okupljenih blogera, tj. verovatno za moju sferu interesovanja i rad na relaciji Jevreji/Jugo-Sloveni. Slutim neku nadmenost u tvom tonu, je l' to zato što te blogeri ne poštuju/ili što nećeš da se kaljaš u baricama ljudske sujete?
bene_geserit bene_geserit 07:24 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Milan Novković
Klasičani Taleb, brz, površan - što je irelevantno pošto malo zna - i jeftin povrh nečega što malo zna ...ovakva sažimanja ga opasno često svode na nivo idiota, s obzirom kakav okean istorijske pameti ima, i koliko velikana ima iza sebe na čija ramena ne ume ni da se popne, a kamoli da na njima stoji.
...
On ne kapira šta to znači biti "osuđen na slobodu", u vremenima gde je "The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking." pošto uporno pokušava da pobegne iz tog zatvora pokušavanjem da sredi fiJoke, al onako na brzaka pošto mu je još toliko toga ostalo da čovečanstvu objasni, tj Sizif u njemu je na to osuđen, površno sređivanje fioka, ...
Uh, kako ja svoju decu drugačije vaspitam od ovih formulaša i račundžija

Ovo je bas bezveze komentar, koji samo govori da od Taleba nisi procitao nista vise od pokojeg clanka. Probaj npr. Antifragile, tu je verovatno najbolji (i dalje nece da ti se svidi, niti ces da delis njegov pogled na svet - ni za jednog levicara to nije moguce - ali makar da ne ostavljas ovakve komentare).

Btw, ja jesam verovatno izvukao par citata koji tako izvuceni iz konteksta deluju banalno, ali to je valjda moj problem a ne Talebov.
Uostalom mnoge zivotne istine deluju banalno ali ih to cini manje tacnim, a mi smo bica koja vole da od drveta ne vide sumu, tako da nije lose da nas neko sa vremena na vreme potseti, pa makar i banalno.
bene_geserit bene_geserit 08:00 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

c_h.arlie
Milan Novković

Bravo Milane !

Carli, ti si me iznenadio, izgleda da si citao svasta u zivotu, i to bez da ti neko sazme u tri reda, pa mozez kvalifikovano da kazez bravo za ono sto je covek rekao. A ne zato sto je popularan u "odelenju".
c_h.arlie c_h.arlie 09:25 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit
c_h.arlie
Milan Novković

Bravo Milane !

Carli, ti si me iznenadio, izgleda da si citao svasta u zivotu, i to bez da ti neko sazme u tri reda, pa mozez kvalifikovano da kazez bravo za ono sto je covek rekao. A ne zato sto je popularan u "odelenju".

Ma, to što sam ja pročitao je pičkin dim ... jedva nekih cca 3 hiljade knjiga.
Jebeš ga --- kada sam rođen poprilično pre ere (masovnog) interneta, pa morale da se čitaju knjige.
Što se tiče Milana, ne znam koliko je popularan na blogu ... ono što je meni bitno je osećaj da je Milan moj --- i ne samo Milan, nego i TasaDebeli, i Srđan, i Mariopan, i Gedža, i Silver, i Maksa, i JednaReč, i Apačero, i Spira, i Stefan, i Vrabac, i .... o jebote, ko će sve da vas nabroji.
Nisi ni ti loš - polako se kvalifikuješ da i ti budeš na ovom spisku. No, potrebno ti je još malo brušenja.
bene_geserit bene_geserit 09:49 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

c_h.arlie
Ma, to što sam ja pročitao je pičkin dim ... jedva nekih cca 3 hiljade knjiga.

OK, dakle moram da budem direktniji sa tobom - Carli, da li si citao Taleba?
Ako nisi, za koji kurac vices bravo Milanu za komentar u kome po Talebu pljuje? U tom slucaju to tvoje "bravo" nije bas korisno za diskusiju i lici na odobravanje po liniji popularnosti.
Ako jesi, valjda imas sta god pametnije da kazes od bravo?

Nego kad si se vec "outovao" za procitane knjige:
- jesi stvarno brojao da ih je bilo 3000? koliko je bilo plavih a koliko crvenih?
- jesil' siguran da nisu u pitanju stripovi?
- vecini ljudi citanje knjiga obogati vokabular, zar je moguce da posle 3000 procitanih imas recnik od par reci - saglasan, gluposti, bravo i sl.?
Milan Novković Milan Novković 10:28 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit
Milan Novković
Klasičani Taleb, brz, površan - što je irelevantno pošto malo zna - i jeftin povrh nečega što malo zna ...ovakva sažimanja ga opasno često svode na nivo idiota, s obzirom kakav okean istorijske pameti ima, i koliko velikana ima iza sebe na čija ramena ne ume ni da se popne, a kamoli da na njima stoji.
...
On ne kapira šta to znači biti "osuđen na slobodu", u vremenima gde je "The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking." pošto uporno pokušava da pobegne iz tog zatvora pokušavanjem da sredi fiJoke, al onako na brzaka pošto mu je još toliko toga ostalo da čovečanstvu objasni, tj Sizif u njemu je na to osuđen, površno sređivanje fioka, ...
Uh, kako ja svoju decu drugačije vaspitam od ovih formulaša i račundžija

Ovo je bas bezveze komentar, koji samo govori da od Taleba nisi procitao nista vise od pokojeg clanka. Probaj npr. Antifragile, tu je verovatno najbolji (i dalje nece da ti se svidi, niti ces da delis njegov pogled na svet - ni za jednog levicara to nije moguce - ali makar da ne ostavljas ovakve komentare).

Btw, ja jesam verovatno izvukao par citata koji tako izvuceni iz konteksta deluju banalno, ali to je valjda moj problem a ne Talebov.
Uostalom mnoge zivotne istine deluju banalno ali ih to cini manje tacnim, a mi smo bica koja vole da od drveta ne vide sumu, tako da nije lose da nas neko sa vremena na vreme potseti, pa makar i banalno.

On je više-manje "klasika" u mom načinu čitanja - vidim neke preporuke negde, kupim nekoliko kjniga, ako mi se učini da nisu dobre, prva, po pravilu, tek onda odem i pročitam više šta drugi misle o njemu p ajoš malo čitam i ili pročitam sve ili odustanem.

Znači ne radi se o člancima, a isto tako ni o MSM kolumnistima (oni ga ionako uglavnom hvale).

Samo su mi dvojica autora bila plitki na taj čudan način, on i Dawkings, s tom razlikom što mi je Dawkins vanredno antipatičan, gde ostavljaju utisak jako širokih znanja a ako ti se zalomi da si u nekim temama pročitao i druge kjnige onda vidiš da su plitki. Dawkins je agresivno plitak, on nije - a kažu oni i dosta pametnog, naravno.

Lako ti je pogoditi koja je bila moja prva kjniga, sad kad sam ti rekao kako čitam - Black Swan i lako ti je pogoditi da sam odustao pre Antifragile.

Da ne navodim sad primere, recimo kad kažu da je predvideo krizu 2008. i napravio neki novac - mnogi su je predvideli, a neki od njih su običan IT. Trivija - mi smo znači isto da će se kriza desiti, nismo znali da će biti toliko jaka, ali smo znali da će biti vrlo jaka do te mere da smo, na trenutke frenetično, tražili kupca za firmu, i našli ga minut pre krize (govorim u svoje ime, u stvari, ne znam šta je bilo u glavama covlasnika ali se sećam da su se trudili) - pa, šačica geeks predvidela krizu i samo na tu foru zaradila $40M (toliko bismo manje dobili da smo je prodali manje od godinu dana kasnije) - kupca baš briga, oni su ionako potrošili nekoliko milijardi kupujući firmice, oni su kupovali IP.

E sad, naravno, možda grešim, ali ne znam koliko si ti kjniga pročitao na teme kompleksnosti, evolucije i sličnog, mogu samo da nagađam o čemu je Antifragile.

Recimo da su mi prva asocijacija vaši Plunge Protection Team - možda nema neke vidljive veze sa njima ali i oko njih ide ceo jedan eco sistem - ne da ne mislim kako je to Americi korisno na dug rok, nego mislim da joj ubrzava urušavanje.

Nisu mnoge lomljivosti zdrave, naravno, ali neke manje jesu, pa i velike ako prolaze kroz neku kontrolisanu tranziciju - al da ne nagađam.

Ja, sve živeći u UK, sam upoznao nemalo US ljudi koji nisu javna imena (recimo da su svi traderi iz Market Wizards, obe kjnige, javna imena) i koji su suludo dobri prognostičari.

Bez nekog plana i programa, slučajno naleteo na njih - jednom je jedan, kasnije se ispostavilo conman (ovde smo naslutili a posle je tamo kod vas neku babu prevario za par miliona pa završio u zatvoru) doveo jednog sitnog čoveka - njih dvojica su, u trenutku kad sam ja imao oko 40 kjniga iz asset managementa iza sebe (godinama sam na blogu pričao 25, a onda seo i prebrojao ih), preko 1000% profita u test tradingu prve godine (pravi novac samo male cifre, nekoliko hiljada), 142x u tri godine .... njih dvojica su pričali brzo i pametno tako da sam ih ja jedva pratio, jedva.

Onaj sitni, tada je zlato bilo 390 dolara, nam je, od gomile drugih korisnih stvari, predočio forward krivu spot gold rates do u 1,100 budućnost, sa zastrašujućom preciznošću u vremenu, sve sa talasanjem.

Pa onda znam još par ljudi, pa još desetak, niko javna ličnost - Taleb je bebica z anjih (igrom slučaja sam ipak pročitao i neke članke o njemu iz pera onih koji na te neke teme znaju bolje od njega - pogađaš, nisu svi ružičasti, pa sam onda malo čituckao i na tu temu

A ja uopšte, po prirodi posla, ne srećem te ljude planski, nego slučajno - možeš misliti koliko ih ima, nejavnih.

A ni Market Wizards nisu ne znam koliko javni, ajd vidim Paul Tudor Jones se pojavi ponekad u medijima, ali oni najbolji su relativno tihi - ako gledaš Billions samo da ti kažem da uopšte ne mislim na tu kategoriju ljudi, Milkene i ostale, mislim na ljude gde je mnogo manje spekulacija i manipulacija i mnogo više pameti, u čijoj ligi je Taleb kao onomad hedge fund manager skoro nikakav.

Ovo što si ti naveo - ne mislim da je izuzetak u ime bržeg komentarisanja na blogu, ja mislim da je to pravilo kad je Taleb u pitanju.

A osim ekonomsko-finansijskih na ostale Telabove teme, kao i ovu koju si ti dotakao, samo pročitao bar 100 knjiga (baš konzervativna procena, ko bi to sad brojao) - isto je bebica, preletač preko najšire grupe tema gde, iako je moj izbor uži, se stiče utisak da na više tema ne vidi šumu od drveća nego što je vidi.

Evo da zaokružim pa mu ponovo pozajmim rečenicu:

"Survival comes first, truth, understanding, and science later."

Sasvim sigurno, kad te juri medved

A ako te ne juri medved onda sve to postaje mnogo kompleksnije, al pošto se on osvrtao na sve, od Platona na ovomo, ko bi se sad osvrtao na sve njegove osvrte (tačnije samo one koje sam ja dodatako u delu kjnige i člancima).
c_h.arlie c_h.arlie 13:40 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit
c_h.arlie
Ma, to što sam ja pročitao je pičkin dim ... jedva nekih cca 3 hiljade knjiga.

OK, dakle moram da budem direktniji sa tobom - Carli, da li si citao Taleba?
Ako nisi, za koji kurac vices bravo Milanu za komentar u kome po Talebu pljuje? U tom slucaju to tvoje "bravo" nije bas korisno za diskusiju i lici na odobravanje po liniji popularnosti.
Ako jesi, valjda imas sta god pametnije da kazes od bravo?

Nego kad si se vec "outovao" za procitane knjige:
- jesi stvarno brojao da ih je bilo 3000? koliko je bilo plavih a koliko crvenih?
- jesil' siguran da nisu u pitanju stripovi?
- vecini ljudi citanje knjiga obogati vokabular, zar je moguce da posle 3000 procitanih imas recnik od par reci - saglasan, gluposti, bravo i sl.?

Baš zato ... što se tiče ovoga boldovanoga.
Stripove nisam čitao do negde 5. godine studija.
Čitao sam samo Alana Forda.
U gimnaziji sam znao da pročitam knjigu za dan do dva.
Knjige nisam delio po boji, no, ako me, implicitno, pitaš koju boju preferiram - to je plava boja. Ali blaga plava boja, što bi se reklo - nebeska. Saturisana plava boja, spektralnih linija bliskih ljubičastoj je teška boja.
Taleba nisam čitao, verujem Milanovoj interpretaciji.
Inače, kako vreme ide, sve više me zanimaju mišljenja 'običnih' i 'neobičnih' ljudi.
bene_geserit bene_geserit 17:36 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

"Survival comes first, truth, understanding, and science later."
Sasvim sigurno, kad te juri medved

Citirano u kontekstu pozicije Srbije pocetkom i sredinom WW2 - i ne deluje pogresno.

Antifragile se bavi jednom idejom - reciklirajnjem "sta te ne ubije, ucini te jacim" i generalizovanje toga na politicke sisteme, ekonomski zivot, medicinu, etiku, socijalne sisteme, psihologiju, legalne sisteme, nauku, edukaciju, tradiciju, ...
Pod "antifragile" sistemima podrazumeva one koji su napravljeni tako (ne da budu robusni vec) da imaju korist od katastrofalnih dogadjaja.

Znas sta, moguce da je plitak, da banalizuje stvari i da ja nisam dovoljno citao.
Ali je (makar meni) vrlo tesko da nadjem bilo kakav eticki problem u onome sto pise i jebeno je uvek na pravoj strani i bullshit nazove bullshitom. I ono sto pise je suprotno od vladajuce ideologije i politicke korektnosti.
bene_geserit bene_geserit 17:44 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

c_h.arlie
Taleba nisam čitao, verujem Milanovoj interpretaciji.

Milanu mozes da verujes u vezi puno stvari, ali u vezi Taleba ne. Tebi bi se Taleb jako svideo. Milan je zapravo jedini inzenjer koga znam koji ga ne voli (Pajic je verovatno drugi, ali Pajic je vec verovatno uclanio decu u komunisticku partiju, pardon odveo ih na protest protiv nosenja oruzja, tako da nije relevantan).
c_h.arlie c_h.arlie 18:58 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit
c_h.arlie
Taleba nisam čitao, verujem Milanovoj interpretaciji.

Milanu mozes da verujes u vezi puno stvari, ali u vezi Taleba ne. Tebi bi se Taleb jako svideo. Milan je zapravo jedini inzenjer koga znam koji ga ne voli (Pajic je verovatno drugi, ali Pajic je vec verovatno uclanio decu u komunisticku partiju, pardon odveo ih na protest protiv nosenja oruzja, tako da nije relevantan).

Ne mogu da verujem da je Pajić komunista ?!
Pa zar se ne boji da Trump popizdi, kao nekada onaj Džozef Makarti ?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:41 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

To je Benetu komunista - Benetu sve što je levlje od njegove pozicije je komunizam. Znači Bene, pa desno od njega je pristojan univerzum, a svi koji su levlje od desnog ekstrema su tamna materija. Podseća me na nekog iz US društva.

narcis narcis 22:38 27.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit bene_geserit 04:19 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Srđan Fuchs
To je Benetu komunista - Benetu sve što je levlje od njegove pozicije je komunizam.

Vidim ovde svi citaju ukoso.
Elem nisam rekao da je Pajic komunista, vec sam poredio ove trenutne "intelektualce" (tipa Pajic) sto su ili u prvim borbenim redovima da isteruju politicku korektnost ili cute ko picke sa onima koji su se nekada prvi dobrovoljno uclanjivali u Komunisticku Partiju.

Evo pre neku nedelju, kada su djaci protestvovali protiv nosenja oruzja - isti princip k'o kad su kod nas vodili decu na sletove ili kada dodje Tito u posetu pa te vode da mases zastavicama i maramama.
c_h.arlie c_h.arlie 06:45 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit
Srđan Fuchs
To je Benetu komunista - Benetu sve što je levlje od njegove pozicije je komunizam.

Vidim ovde svi citaju ukoso.
Elem nisam rekao da je Pajic komunista, vec sam poredio ove trenutne "intelektualce" (tipa Pajic) sto su ili u prvim borbenim redovima da isteruju politicku korektnost ili cute ko picke sa onima koji su se nekada prvi dobrovoljno uclanjivali u Komunisticku Partiju.

Evo pre neku nedelju, kada su djaci protestvovali protiv nosenja oruzja - isti princip k'o kad su kod nas vodili decu na sletove ili kada dodje Tito u posetu pa te vode da mases zastavicama i maramama.

Jedina korist od (pri kraju ćopavpg) Tite za decu je bila najava da će negde da naiđe-dođe-putuje Tito ... i onda nema časova.
bene_geserit bene_geserit 08:05 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

c_h.arlie
Jedina korist od (pri kraju ćopavpg) Tite za decu je bila najava da će negde da naiđe-dođe-putuje Tito ... i onda nema časova.

Pa isto i ovde kad su sad "protestvovali" protiv oruzja - mozes da ostanes u skoli i ne ides na protest ili da ne budes u skoli. Pogodi jel iko ostao u skoli? Moja cerka kada je ostala poslednja u odelenju, glupo joj bilo da se izdvaja.

A naravno odmah su se pojavili mladi komunisti koji su jedva docekali priliku da stave u rezime svoj aktivizam da drze govore (jebiga partija je uvek nagradjivala one koji pokazu da zele da budu na liniji, znaju oni sta se gleda kada se upisuju fakulteti i prima na posao).
Sve u svemu, nisam ni morao da idem iz jebenog komunizma, evo ga opet ovde.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:36 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderuЕј, јеби га, опет, ако је Троцки био у праву да ретроградна друштва морају проћи истим стопама развијених да би дошла до истог нивоа просперитета, значи да ће Србија бити демократија када Амери постану титоизам, и можете да се вратите кући онда. Ионако имамо 0.4 процента мозгоса у земљи, ако изузмемо Чакија, и мање.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:44 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Иначе, ми смо то са слетовима, када је дошао Цобе, Мали Тито, решавали тако што смо ишли донекле у колони, и онда близу Баште СКЦ-а 'ватали кривину, тамо цуга-пљуга, зика, зајебанција. Позитивна страна комун-ства.
bene_geserit bene_geserit 09:26 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Ma taj deo nije sporan, i ovde ih pola zbrise.
Problem su oni koji su komunisti po izboru i od toga profitiraju.
I pritisak da ne sme da se zucne protiv. Profesorka koja se "usudila" da prokometarise da ako se dopusta politicki protest jedne strane, mora sutra da se dozvoli i politicki protest nekoga ko misli drugacije (pa davala primer npr. protesta protiv abortusa) je ovih dana na odsustvu (iliti smesi joj se otkaz) - sve sa izgovorom da su neki roditelji protestvovali protih nje.

Jebiga totalitarni sistemi uvek rade po istom principu.
c_h.arlie c_h.arlie 12:21 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Srđan Fuchs


Еј, јеби га, опет, ако је Троцки био у праву да ретроградна друштва морају проћи истим стопама развијених да би дошла до истог нивоа просперитета, значи да ће Србија бити демократија када Амери постану титоизам, и можете да се вратите кући онда. Ионако имамо 0.4 процента мозгоса у земљи, ако изузмемо Чакија, и мање.

Ma, moj mozak radi odavno na leru - a i čemu !?
Milan Novković Milan Novković 13:29 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

bene_geserit
c_h.arlie
Taleba nisam čitao, verujem Milanovoj interpretaciji.

Milanu mozes da verujes u vezi puno stvari, ali u vezi Taleba ne. Tebi bi se Taleb jako svideo. Milan je zapravo jedini inzenjer koga znam koji ga ne voli (Pajic je verovatno drugi, ali Pajic je vec verovatno uclanio decu u komunisticku partiju, pardon odveo ih na protest protiv nosenja oruzja, tako da nije relevantan).


bene_geserit
"Survival comes first, truth, understanding, and science later."
Sasvim sigurno, kad te juri medved

Citirano u kontekstu pozicije Srbije pocetkom i sredinom WW2 - i ne deluje pogresno.

Antifragile se bavi jednom idejom - reciklirajnjem "sta te ne ubije, ucini te jacim" i generalizovanje toga na politicke sisteme, ekonomski zivot, medicinu, etiku, socijalne sisteme, psihologiju, legalne sisteme, nauku, edukaciju, tradiciju, ...
Pod "antifragile" sistemima podrazumeva one koji su napravljeni tako (ne da budu robusni vec) da imaju korist od katastrofalnih dogadjaja.

Znas sta, moguce da je plitak, da banalizuje stvari i da ja nisam dovoljno citao.
Ali je (makar meni) vrlo tesko da nadjem bilo kakav eticki problem u onome sto pise i jebeno je uvek na pravoj strani i bullshit nazove bullshitom. I ono sto pise je suprotno od vladajuce ideologije i politicke korektnosti.

Ja ne znam koliko može da mi se veruje o Talebu pošto sam ubrzo po čitanju kjnige prestao, i nisam ga više pratio

Ali ja ne bih potcenjivao moje znanje zato što u industriji (gde sam ja samo programirao, ali imao tone drugih, vanredno pametnih na dohvat ruke) zvanoj asset/money management i ja idem unazad do Feb 1992, kad sam umoren od niskih plata i paženja na svaku funtu u intelektualno stvarno genijalnom istraživačkom okruženju pravljenja senzora za CERN i elektronike za satelite prešao u City of London.

Ja stvarno dosta znam o onome što on piše, toliko sam se toga naprogramirao, morao da ukapiram pre programiranja, posle pomalo trgovao i sam i 10 ljudi mi dalo i nešto njihovog novca, dvaput mi nuđeno da budem proprietary trader u to doba od top šefa, itd.

Taleb ti je, i ja bih se kladio da je tako bez da trepnem, evo u par mojih reči pa pozajmljenih, pod navodnicima: Profesionalni, serijski pisac površnih kjniga "reckless at times and subject to grandiose overstatements; the professional statistician will find the book ubiquitously naive."

Autor ovog fragmenta je relativno ljubazan pošto se pod "grandiose overstatements" često skrivaju i laži.

On ne laže slučajno, nepažnja, nego mu je takav karakter - recimo tebi ne može da se omakne kao profi trejderu da ako na 100K napraviš 1K profit kažeš kako si napravio 101K profita u nadi da te niko neće pitati da pojasniš rečenicu.

Onaj ko nije iz ove industrije možda neće videti zašto je takve greške nemoguće napraviti, ali njih ne prave ni loši trejderi zato što su oni godinama na jednom ili dva telefona onomad, pa ispred 2-6 ekrana danas i ne mogu da prave takve greške zato što su tako utrenirani, to je isto kao da neko ko vozi bicikl godina naglo padne is čista mira na ravnom, udariš nekog pesnicom, greškom, umesto da se rukuješ, pošalješ nekoga u PM, greškom, a hteo si da kažeš "dobar dan".

Tih cakica kod njega ima na sve strane ali ih nećeš primetiti ako nisi dostigao neki prag znanja u onome čime se on bavi.

Njegov trading record je sve samo ne impresivan, Black Swana uopšte nije on izmislio nego baš geniji, jedno 15 godina pre njega.

Ja sam u početku u Nomuri napravio break i vratio se opet 1993. ili 1994. zaboravio, i onda naučio moćan deo iz biznisa od čoveka koji je to naučio od US Bankers Trust - siva eminencija u to doba, posle ih kupila deutsche Bank i ne sećam se da je nešto sivo-eminentno posle dolazilo iz tog pravca, možda grešim.

I onda sve to isprogramirao.

Igrom slučaja i Taleb je radio u Bankers Trust.

Do 1987. valjda je on promenio toliko mnogo poslova da, veruj mi ili ne, nema nikakve sumnje da je bio loš u njema do te mere da je morao da napušta jedan i traži drugi - naravno, zučan PhD i sve te zvučne uloge u CVu su mu pomagale u tome.

Recimo u Bankers Trust je bio options arbitrage trader - iako ne znam detalje, kao što muzičar u nekom izvođenju lako primeti disonantnu grešku ja iz činjenice da su taj tip tradera onomad bili najpametniji mogu da ti obrazovano-nagađam da prosto nije mogao da se nosi sa najboljima.

Njegovo pisanje to potvrđuje, i ovo mi nije nagađanje, to je iz ono malo što sam ja pročitao.

Svašta je on od osnovnih ideja kaznije, u generalizacijama i filozofiranju, pozajmio iz tog doba ...

... evo baš sam bio prelistao i osvrt na njegovu kjnigu Antifragility, pošto kažeš da je dobra, i open-minded sam, onog sekunda kad mi se učini da ću iz nje nešto naučiti kupiću je, al kad vidim u svrtu osvrt na convexity i kad mu ti pozajmiš da da nas sve što nas ne ubije čini jačim, nisam siguran

Sve je to tačno u nekim slučajevima, naravno, ali uglavnom nije, tj on se zaleće u te grandiose generalizacije. Primer:

- Zamisli da ti neko kaže da je Obrenovac sada jači zato što ga poplava nije ubila. Ima gomila načina kako to neko stvaro može i da dokaže i da "dokaže". Ali sve je to na nekoj "dubini", kako ideš dublje vidiš da to nije tačno, a i kakav bi bio, sad zezanja balo, ontološki smisao jačanja Obrenovca ako je tamo upumpano novca dovoljnog da se u Africi spasi 50,000 života.

- Dal da ti pričam sad u konvexitiju nekih debt market instrumentata, pa portfolija, pa šta se dešava kad ulete ti systemic event, pa ako portfolia imaju opcionalnost u nekim merama ... o tome se neverovatno mnogo znalo i pre 1990tih, gomila tema ide unazad ka početku prošlog veka - tj ja sam zapamtio da tebi ovo nije industrija, a impresivno znanje, kao amateru, US pa šire geo-politike, fiskalnih, monetarnih i ostalih issues više hobi, ili prosto opšte znanje.

Al nevo najsitnijeg matematičkog primera, kad već ulazimo i u "krive" (krive pod navodnicima zato što mi razne višedimenzionalne strukture zovemo krive, i površine u 3D, npr, da bi nam interfaces u analitičke modele bili jedinstveni, pa pametniji moduli koji sve to organizuju "odozgo" ne moraju da znaju te detalje.

1. Zamisli da si kupio 15togodišnji bond US vlade pošto ti 12 meseci ne treba keš, i neko ti je rekao da je to dobra investicija. On svake godine plaća, npr, 3 dolara i posle 15 ti daje 100 dolara, tj onome ko ga bude imao tada, pošto ćeš ga ti prodati za 12 meseci

2. Da bi se izračunala njegova teorijska cena sada, NPV, net present value, ti umeš svaki taj budući prihod i umanjiš vrednost koristeći odgovrajuću kamatu sa tamo neke krive (popularizujemo ovo). Npr ako je 15togodišnja kamata 4% tih 100 dolara za 15 godina ti je sad vreno 54.88 dolara - tj da ih oročiš na 15 godina po 4% za 15 godina bi ti 54.88 dolara dogurala do 100.

3. Zbog uprošćavanja primera zamisli da je kriva kamata horizontalna, sve je 4%, i ti si za bond platio 88 dolara (manje od sto zato što on ima kupon od 3%, pa što bi ga kupovao po ceni većoj od 88 dolara ako bi u banci na depozitu više zarađivao.

4. Samo ova kriva je jako "živahna", sada ovde uleće većina svkodnevnog biznisa u money managementu (bar iz perspektive većine menadžera), secondary trading, i zamisli da skoči uvis desetinku procenta - izgubio si 1.2%.

5. Pa zamisli da je pre tvoje kupovine bila neka frka i penzioni fondovi i osiguravajuća društva panično prodavali akcije i kupovali bonodve - problem sa njima je što preferiraju ove dugoročne bondove, biznis horizontovi su im dugoročni.

6. Oni ovu kamatnu krivu (ona nije opipljiva, nego implied, izvedena, npr, regresivnom analizom iz tržišnih podataka), umeju žestoko da pomere, a ovaj gore gubitak nije linearan u vremenu, naravno, na onih 100 dolara za 25 godina desetinka procenta uvis je gubitak od 1.5%, a na 3 dolara za 12 meseci, npr, samo 0.1%

7. I kad prođe frka i ovi fondovi i društva počnu da izlaze polako iz svojih rupa ti za 12 meseci za čas možeš da izgubiš 15%

8. A ovo ti je low risk instrument, pa bez opcionalnosti (nije taj čuveni "derivat" koji još ima leveraging efekat gde, ako se igraš, možeš da izgubiš sve)

E sad, ovo je kap u okenanu, Taleb stvarno ide dosta dalje od ovih prostih primera, samo staje stotinama milja pre prostora u kojima i obični igrači, ne samo bolji, rade svakodnevno.

Ti imaš danas na hiljade trading strategies i structured products, u stvari biraj koju hoćeš veliku brojku, skoro svaki iole razuman sistem ima ne-trivijalnu risk management analitiku pa onda hedging strategije, kad imaš previše tih (near-)BlackSwan tačaka u risk prostoru sve više u kompositiji ideš iz analitike ka stohastikama, simulacijama, ...

... a stvari tipa gde u milion (i ovo je mali broj) scenarija imaš neverovatno veliku verovatnoću da ti se desi scenario gde je MonteCarlo neke tačke na jednoj te istoj krivoj postavio u baš malo verovatan odnos, iako je sačuvao korelacije (klasičan problem sa statističkim ciframa, Monte Carlo ti da čak i pomalo nareckanu krivu ponekad, a ona baš nikad nije takva) ... su stvari koji se on ne dotiče, i zato je on profi statističarima pri ovoj industriji sasvim neozbiljan i amater...

... pa tek onda idu male i sve veće tajne mnogih baš velikih majstora koji ne da ih neće staviti u kjnige, nego se poprilično ljubomorno poenkad čuvaju.

Pa je Taleb stravno "reckless at times and subject to grandiose overstatements; the professional statistician will find the book ubiquitously naive."

Popularizator koji ne voli tu etiketu, a evo, logično je a i tačno, prošle godine su svi očekivali tog crnog labuda i imamo smešnu situaciju:

- Kad ga svi očekuju on više nije crn imaš seminalnu kjnigu čak iz 1923 - Reminiscences of a Stock Operator - i ako stvarno želiš da ukapiraš najbolju definiciju "sucker"-a u toj kjnizi je.

- Pa ćeš ukapirati zašto je prošla godina baš rodila kad su suckeri koji su veruju Talebu u pitanju (o profesionalcima pričam, ne onima kojima je on popularno štivo)

- I, možda, će ti biti i pomalo simpa kako se on distancira od samog sebe čak kad mu ne odgovara, kao što i ne navodi reference kad prepričava tuđe ideje u trenucima kada rade, pa čitaoci misle da su njegove.

... imam utisak da sam malo odužio ovaj komentar
alselone alselone 13:43 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

pošalješ nekoga u PM, greškom, a hteo si da kažeš "dobar dan".


Zamalo mi se ovo desilo par puta.
c_h.arlie c_h.arlie 13:56 28.03.2018

Re: ostadoh dužan loaderu

Milan Novković

...

... imam utisak da sam malo odužio ovaj komentar

Jok !
Svaka ti je ka u Njegoša !
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:55 26.03.2018

pazi ovo, fenomenalna rvacka idejaPutovanje pod nazivom ‘Past Future Monuments of the Balkans’ razgrabljeno je u rekordnom roku


Američki online magazin i turistička agencija Atlas Obscura nude svojim posjetiteljima nešto neobičnija turistička putovanja, a jedno od najpopularnijih novih u ponudi ono je pod nazivom “Past Future Monuments of the Balkans”, koje je razgrabljeno u rekordnom roku, a nudi obilazak “prekrasno bizarnih spomenika Balkana” posvećenih antifašističkoj i partizanskoj borbi, piše KAportal.

U okviru desetodnevnog putovanja Srbijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, koje će potrajati od 18. do 28. travnja, obići će i Petrovu goru – najveći spomenik na putovanju, nekada kolosalno sjećanje na žrtve i iznimno umjetničko djelo kipara Vojina Bakića, a danas raspadnutu ruševinu u divljem zelenilu.

Za cijenu od 3.650 dolara, američki avanturisti posjetit će u Hrvatskoj još i vukovarski vodotoranj, Jasenovac, partizanski spomenik u Sisku (vjerojatno Brezovica) te monumentalno spomen-obilježje partizanskoj borbi u Moslavini.

Svratit će do Zagreba gdje će posjetiti urušeni dvorac (ne spominje se koji) i napušteni sanatorij, a Petrova gora im je posljednja stanica u Hrvatskoj, prije malog odmora od ruševina na Plitvičkim jezerima i nastavka puta prema BiH i Srbiji i tamošnjim napuštenim i zapuštenim spomenicima i lokacijama.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 15:10 26.03.2018

Milan Che

De si, vraže?Vidi moju Lidiju

Obrati pažnju na kraj teksta, kada kažeš da kukam na AV-Srbiju. Ne kukam, nego pljujem - Serem vam se u ton-film (AV-u i Krletu, mislim, ne tebi )!
Milan Novković Milan Novković 17:44 26.03.2018

Re: Milan Che

Srđan Fuchs
De si, vraže?Vidi moju Lidiju

Obrati pažnju na kraj teksta, kada kažeš da kukam na AV-Srbiju. Ne kukam, nego pljujem - Serem vam se u ton-film (AV-u i Krletu, mislim, ne tebi )!

Našu Lidiju

Vido, svaka čast

Trivija - taj ATLAS detektor gde je ona je dobrim delom i rezultat rada tih laboratorija gde sam ja proveo prve 4.5 godine u UK, od Aug 1987.

I baš sam se sa njima družio, sve fini ljudi:

"The largest volume detector ever constructed (link is external) for a particle collider, ATLAS has the dimensions of a cylinder, 46m long, 25m in diameter, and sits in a cavern (link is external) 100m below ground. The ATLAS detector weighs 7,000 tonnes, similar to the weight of the Eiffel Tower."
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 17:50 26.03.2018

Re: Milan Che

Milan Novković

Našu Lidiju

Vido, svaka čast

Trivija - taj ATLAS detektor gde je ona je dobrim delom i rezultat rada tih laboratorija gde sam ja proveo prve 4.5 godine u UK, od Aug 1987.

I baš sam se sa njima družio, sve fini ljudi:

"The largest volume detector ever constructed (link is external) for a particle collider, ATLAS has the dimensions of a cylinder, 46m long, 25m in diameter, and sits in a cavern (link is external) 100m below ground. The ATLAS detector weighs 7,000 tonnes, similar to the weight of the Eiffel Tower."


tvoju i moju, Freehandova nije, pošto je Frile izraelofob a i izvređao nam je familiju samo tako - dedu, koji je legenda matematike (i srpskog odbrambenog pokreta) kod nas bio; sada mi je Filip nasledio taj kliker - osim za srpstvo, jebi ga, tu je povukao na internacionalno, od commie-ja u familiji.

ludilo, voleo bih da vodim klince da idu da vide tu skalameriju. kaže Leda da ima par nivoa gde mogu laici da se šetkaju.


c_h.arlie c_h.arlie 20:45 26.03.2018

Re: Milan Che

Srđan Fuchs
Milan Novković

Našu Lidiju

Vido, svaka čast

Trivija - taj ATLAS detektor gde je ona je dobrim delom i rezultat rada tih laboratorija gde sam ja proveo prve 4.5 godine u UK, od Aug 1987.

I baš sam se sa njima družio, sve fini ljudi:

"The largest volume detector ever constructed (link is external) for a particle collider, ATLAS has the dimensions of a cylinder, 46m long, 25m in diameter, and sits in a cavern (link is external) 100m below ground. The ATLAS detector weighs 7,000 tonnes, similar to the weight of the Eiffel Tower."


tvoju i moju, Freehandova nije, pošto je Frile izraelofob a i izvređao nam je familiju samo tako - dedu, koji je legenda matematike (i srpskog odbrambenog pokreta) kod nas bio; sada mi je Filip nasledio taj kliker - osim za srpstvo, jebi ga, tu je povukao na internacionalno, od commie-ja u familiji.

ludilo, voleo bih da vodim klince da idu da vide tu skalameriju. kaže Leda da ima par nivoa gde mogu laici da se šetkaju.Čekaj - a zašto ona više ne piše na blogu - nema vremena ... ?
Milan Novković Milan Novković 21:39 26.03.2018

Re: Milan Che

c_h.arlie

Čekaj - a zašto ona više ne piše na blogu - nema vremena ... ?

Više voli fiziku od rasprava o partizanima i četnicima
c_h.arlie c_h.arlie 05:15 27.03.2018

Re: Milan Che

Milan Novković
c_h.arlie

Čekaj - a zašto ona više ne piše na blogu - nema vremena ... ?

Više voli fiziku od rasprava o partizanima i četnicima

Dakle, nisam jedini - jer nikada u tim raspravama ne učestvujem.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:17 27.03.2018

Re: Milan Che

Ma jok, ne piše zbog smarača raznoraznih reda ranga Smorketa i sličnih. A, voli rasprave o četnicima, eno mene nakrpila na mojoj FB-lajni. Pošto joj je jedan deda bio četnaja, pa ih brani, ovako u sličnom fazonu kao Hoochie, posebno otkad se vratila iz USA pa videla kako su ovi ratoborni kao Pruska. Ne da ni na šta srpsko da joj pljuneš, odmah se pokači. A i na onom mostu kod Varvarina su joj neki prijatelji izginuli 1999., pa ne voli celu tu militantnu priču.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:20 27.03.2018

Re: Milan Che

Ne da ni na šta srpsko da joj pljuneš, odmah se pokači.


A ima i toga da je naučnica-humanistkinja pa ne voli kada se rezultati nauke upotrebljavaju u nenaučne svrhe.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:26 27.03.2018

Re: Milan Che

A u stvari, ja ni ne nameravam da pišem o sukobu četnici-partizani, već partizani-partizani. O četnicima ne znam ništa, nisam ih imao u porodici, osim što danas vidim da su imali elemente mejnstrim-fašizma ugrađene u svoju ideologiju.
vcucko vcucko 09:23 27.03.2018

Re: Milan Che

Srđan Fuchs
A u stvari, ja ni ne nameravam da pišem o sukobu četnici-partizani, već partizani-partizani. O četnicima ne znam ništa, nisam ih imao u porodici, osim što danas vidim da su imali elemente mejnstrim-fašizma ugrađene u svoju ideologiju.

Potpisujem, znači piši o nečem zanimljivijem.

Npr.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:26 27.03.2018

Re: Milan Che

vcucko

Potpisujem, znači piši o nečem zanimljivijem.

Npr.

ne vidimo se mi od glave Kejsarove, jesmo li samostalni konačno?
vcucko vcucko 09:35 27.03.2018

Re: Milan Che

Srđan Fuchs
vcucko

Potpisujem, znači piši o nečem zanimljivijem.

Npr.

ne vidimo se mi od glave Kejsarove, jesmo li samostalni konačno?

Šapnula mi ptičica, piše:

Сердце России

ali ovo je verzija za domaće tržište.
Ima vremena...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:48 27.03.2018

Re: Milan Che

gedza.73 gedza.73 16:12 27.03.2018

Re: Milan Che

Ne da ni na šta srpsko da joj pljuneš, odmah se pokači.

Evo joj jedna verzija.

Srbijanci su se oslobodili od Turaka, oslobodili Srbiju od Austrougara i Jugoslaviju od KuK.

Onda su napravili kraljevinu podeljenu po banovinama pa je Gedža bio dospisni Lala sa sedištem u Novom Sadu.

Posle su došli strani plaćenici i domaći izdajnici koji su te Srbijance nazvali Velikosrbima Hegemonoimperijalistima, napravili novu Jugoslaviju uz pomoć dva Srbijanca, predstavnika Sovjetske stranke, sa republikama pa su čak Srbiji za nagradu dodelili dve autonomne pokrajine. Uz dozvolu svima za nacionalno samoopredeljenje.

Amerikanci su samo preuzeli postojeću mapu, gađali ove iz Sovjetske stranke kojih se u međuvremenu namnožilo po Beogradu, i raščlanili kraljeve banovine. Ovaj Titove republike. Sa kojima su se svi slagali osim Srba.

(neka zahvale onoj dvojici Srbijanaca iz Jajca)

A za vreme kralja od Kuma Vršac i okolina.
Da se ne zaboravi koliko je Kum Jenki bio galantan nekad.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 16:54 27.03.2018

Re: Milan Che


(neka zahvale onoj dvojici Srbijanaca iz Jajca

Hmm, koji su ti?

Међу делегатима осим КПЈ, било је и делегата Хрватске сељачке странке (мачековци и радићевци), Српске земљорадничке странке, Странке самосталних демократа, Муслиманске заједнице (спахиновци), неколицина радикала, двојица Хрвата из Југословенског одбора основаног још 1915. године у Лондону, Странка хришћанских социјалиста и других грађанских партија. Већина делегата били су припадници Народноослобоилачке војске Југославије као проверени борци и револуционари.

Дан уочи заседања у Јајцу, председника АВНОЈ-а, предратног председника скупштине Краљевине СХС др Ивана Рибара (сведок атентата у народној скупштини који је починио Пуниша Рачић), снашла је тешка судбина. 28. новембра 1943. године на Гламоч пољу је страдао његов син Иво Лола Рибар, члан Врховног штаба и председник организације СКОЈ-а. Само неколико недеља раније код Колашина у борби са четницима погинуо му је и други син Јурица Рибар. Ове тужне вести му је пренео новоизабрани маршал Југославије Јосип Броз Тито одмах по завршетку заседања које је др Рибар водио у својству председавајућег.
hoochie coochie man hoochie coochie man 18:25 27.03.2018

Re: Milan Che

Pošto joj je jedan deda bio četnaja, pa ih brani, ovako u sličnom fazonu kao Hoochie,


Pozdravi je.
Ali OBAVEZNO!
I poslušaj je bre Srki, razmisli malo, slušaj pametne ljude, nemoj da si zadrt

:)


gedza.73 gedza.73 18:39 27.03.2018

Re: Milan Che

Hmm, koji su ti?

Jedan je bio sa Kosova. Kad se određivale granice.

Mda grešim negde je pisalo kako je bilo problema oko dolaska na zasedanje pa i oko slanja 'pozivnica'
irvington irvington 20:29 27.03.2018

Re: Milan Che

Srđan Fuchs
A u stvari, ja ni ne nameravam da pišem o sukobu četnici-partizani, već partizani-partizani. O četnicima ne znam ništa, nisam ih imao u porodici, osim što danas vidim da su imali elemente mejnstrim-fašizma ugrađene u svoju ideologiju.


Какав бре мејнстрим фашизам, па стари Љотићевци су тврдили да је Дражин штаб “црвенији” од Титовог. Главни идеолог тог штаба био је Драгиша Васић, који је и пре и током рата био на вези са Москвом, притом био је и ожењен држављанком СССР-а. Можемо да се присетимо и првог синдикалца и борца за радничка права оне Југославије - Живка Топаловића (он је био и један од учесника првог комунистичког конгреса у Вуковару, али се убрзо разишао са комунцима), који је такође био један од првих сарадника Драже Михаиловића. После рата, као емигрант, био је дугогодишњи председник Социјалистичке интернационале и веома ангажован у међународном радничком покрету. Било је ту још много озбиљних и часних људи које ти на ружан начин, верујем, пре свега из незнања, блатиш и етикетираш. Уосталом, када је Мустафа Голубић као високи официр НКВД стигао у окупирани Београд веза му је био Васић, а не Титова дружина, која је Мустафу и наместила Гестапоу.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:46 27.03.2018

Re: Milan Che

Interesantno, Bora tvrdi sve vreme da su sumnjali da je Ranković pušten iz Gestapovog zatvora da bi radio kao taster viđenijih (i sposobnijih za otpor) komunista. Taj Mustafa bio visoko častan čovek izgleda. Šteta što nije bio demokrata.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:11 27.03.2018

Re: Milan Che

Kapiram da su bili okej za srpske interese, samo je deo njih furao antisemitsku spiku - ne kažem za Dražu lično, on je očito bio u mnoštvu zabluda; ali masa ljudi koja dolazi danas kod mene, a fura četničku spiku, ima problem sa antisemitizmom. Recimo, u onoj crkvi na Menhetnu, mogao si da čuješ najfantastičnije priče - samo što sam ja decidirano pri tome da je taj lik bio Udbin igrač. Ne blatim nikoga, raspitujem se gde je istina. Ista ta ekipa misli o još nekolicini ljudi da su super a bili su neto antisemiti. Super su možda za srpske interese, ali meni su, uzev u obzir sve okolnosti, najblaže rečeno dobri kada su na distanci.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:13 27.03.2018

Re: Milan Che

Какав бре мејнстрим фашизам,

Etnički čiste teritorije, Jevreji su boljševici, zločini protiv Srba komunista, samo da kažem za elemente na unutar-društvenom polju, da ne idemo spolja.
docsumann docsumann 06:23 28.03.2018

čitajući sve komentar

nekako mi se sklopila slika o tomer da nam je poslijratno KPJ rukovodstvo uvalilo priču kakvu nam danas, na globalnom planu, uvaljuju vlade zapadnih zemalja (pogotovu onih najjačih).
oću reći, poslije gomilu prrljavog posla odrađenog na usppostavljanju svoje pozicije moći oni odjednom (shvatiti uslovno) počinju da dejstvuju kao moralni autoriteti i zaštitnici slobode i pravde.

taj mehanizam tako dobro radi. a rekao bih da je ključ upravo u domognutoj moći.
ona ti daje mogućnost da bacaš zrake i u prošlost i u budućnost, stvarajući iluziju jedne velike i koherentne slike stvari.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:27 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

Па, научили су механизме моћи, то засигурно, и неће да о'ладе. Увек ће бити њихов апетит за моћи и владањем, и увек ће раја бити нешто ниже доле, маса за обликовање и манипулацију. Осим ако не предузмемо нешто. Али, што им је моћ, моћ мањине, паразитска, непродуктивна моћ, моћ главног шибаџије међу робовима - а робовског порекла.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:31 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

Заправо, ја видим две препреке на путу до слободе: једна је тај дух, назови-КПЈ, а тичу га се само ресурси власти - не тиче га се слободни грађанин, а други је десна популистичка реакција. Дакле, обрни-окрени, демократија је у средини, и с дупетом уза зид да не добије цајпр спеду - кај би се рекло на мојој античкој радничкој Миљи.
gedza.73 gedza.73 10:23 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

daje mogućnost da bacaš zrake i u prošlost i u budućnost, stvarajući iluziju jedne velike i koherentne slike stvari.

Ovo je postalo
'Radisave, silazi s tog drveta, skršićeš glavu. I skidaj te gađe preko trenerke zabraniću ti da gledaš filmove o SUpermenu'

Ugrubo gledano posle podizanja ustanka došlo je do odmazdi pa je u Banatu i Bačkoj bukvalno prestao otpor okupatoru osim simboličnih akcija i vrlo malog broj pripadnika.

Za razliku od Srema koji nije pripao mađarskoj strani već strani koja je vršila stravične zločine samo dve decenije ranije, gde su se partizani sve vreme borili, gde je mnogo više civila stradalo nego u nemačko-mađarskoj okupacionoj zoni (na primer mesta sa 10 posto civilnih žrtava je u Sremu bilo čak 44, 8 u Bačkoj, nijedno Banat)

U Vojvodini je bilo 400 boraca na početku rata. Od otprilike 1 500 000 ljudi.

U drugoj polovini rata vojvođanske brigade su imale između 500 i 700 vojnika.
Od 1 500 000 stanovnika.

Većina je znači čekala srpke partizane iz Bosne i Ruse.

Posle rata su poizlazile sve babe koje su rekle Šiceru u lice sve što su imale, u sebi naravno, duboko sakrivene iza fenstera.

Onda se snime filmovi, serije, malo bluruje istorija pa se dobije utisak kako su svi napadali Nemce svakog dana iz svakog dvorišta.freehand freehand 10:31 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

Onda se snime filmovi, serije, malo bluruje istorija i svi su napadali Nemce svakog dana iz svakog dvorišta.

Ne znam o kakvim odmazdama u Banatu na početku govoriš, valjda ne znaš ni ti.
Ali ovde nikad niko nije ni pričao da se borio svakog dana. Postojali su ilegalci, postojale druge vrste otpora i pomaganja ustanku tamo gde je, za razliku od Banata postojala bilo kakva šansa za borbu.
A o tome kako je legenda da su se svi borili svakog dana nešto što postoji govori vic o stradanju Lala koji se svodi na čučanje u trapu, pa reed šunke, red slanine a Nemci kraj bunara.
Mislim, toliko o tome.
gedza.73 gedza.73 10:40 28.03.2018

Re: čitajući sve komentar

Postojali su ilegalci, postojale druge vrste otpora i pomaganja ustanku tamo gde je, za razliku od Banata postojala bilo kakva šansa za borbu.


Opa bato. Još jedno svetlo.
Ovo su već novi momenti u našoj vezi. Jel' isto pravilo važi i za 27. mart ili samo za Banat?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana