Gost autor| Kultura| Lingvistika| Literatura| Obrazovanje

Две декларације

angie01 RSS / 23.06.2020. u 11:53

 gost autor: Tasa

35711i4pol01.jpg
 

 

 

 

Недавна реакција шире јавности поводом избацивања из школског програма збирке „Тражим помиловање“ Десанке Мајксимовић показала је само колико су нам култура и образовање, иако јавно декларисани као изузетни важни, ипак веома болна тачка која се тиче многих, а не само ускостручних кругова који се баве српским језиком као основним оруђем националне културе, те језиком и књижевношћу у нашем систему образовања, од оног најнижег, па све до академског нивоа.

С тим у вези јесте и ова занимљива информација која се ових дана појавила у неким новинама.
У Тршићу је током протеклих пар дана јуна одржана Прва интеркатедарска србистичка конференција која је, по речима члана програмског савета научно образовног центра Вук Караџић у Тршићу, Милоша Ковачевића, као таква по први пут одржана после 1950. године.
По речима професора Ковачевића, конференција је ставила на дневни ред „не само питање српског језика и књижевности у образовним програмима, него и као националног идентитетског предмета и предмета који, на неки начин, одређује статус писмености једне нације.“

На том скупу су као резултат расправа вођених током два дана донете и две декларације, Декларација о статусу српског језика на несрбистичким катедрама и ненаставничким факултетима и Декларација о неопходном повећању броја часова српског језика и књижевности која се надовезује на недавну реакцију широке јавности поводом избацивања збирке „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић из школских програма књижевности које је у ствари било само још једно у дугачком низу наслова књижевних дела и писаца које смо током протеклих 2-3 деценије избацивали из школских програма књижевности у основним и средњим школама чиме смо нашу децу ускраћивали за многа сазнања која би морала да буду неизоставни део опште културе једне образоване личности.

 

 Прва интеркатедарска србистичка конференција,

Тршић, 19−21. јун 2020.

Учесници Прве интеркатедарске србистичке конференције – коју чине представници свих србистичких катедри на свим филолошким, филозофским, учитељским и педагошким факултетима у Србији, Републици Српској и Црној Гори, укључујући и представнике Института за српски језик САНУ, Института за књижевност и уметност у Београду и Завода за унапређење образовања и васпитања у Београду − једногласно су усвојили

ДЕКЛАРАЦИЈУ О НЕОПХОДНОСТИ ПОВЕЋАЊА БРОЈА ЧАСОВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Декларација се заснива на природи и значају наставе српског језика и књижевности у нас, свести о њеној улози у образовању као наставног предмета и наставног језика, богатству језичког и књижевног садржаја, као и месту и броју часова овог предмета у европским образовним системима.

1. Настава српског језика и књижевности представља једино систематско и континуирано увођење младих у знања и просторе матерњег језика и књижевности, са пресудним утицајем на изграђивање не само њихове језичке и књижевне културе него, још битније, њиховог односа према култури уопште. Готово свакодневно, у можда најзначајнијем периоду за развој личности, они се сусрећу са логиком и лепотом матерњег језика и светом књижевних дела. Представа изграђена у школи не губи се никада сасвим и због тога је њена сазнајна и образовна улога немерљива. Колико су улога и значај матерњег језика и књижевности велики, говори и податак да није било ниједног образовног система у било ком времену у коме овај предмет није имао статус најзначајнијег предемета.

Ученици једино наставом српског језика и књижевности развијају својe говорне способности, обогаћују речник, савладавају правила мисаоне писмености, напредују у процесу овладавања правилима језичке културе, што је све нужни предуслов могућности доброг савладавања садржаја других предмета. Језичко стваралаштво не може се поредити са било којим другим типом стваралаштва. Моћ језика је оно што човека највише одваја од свих других бића, а та се моћ младим људима најбоље може и мора предочити кроз моћ књижевне речи, као најпотпунијег испољавања језика.

2. Матерњи језик и књижевност јесу највреднија духовна добра једнога народа, чувари његовог памћења и културе. Зато матерњи језик никада није само средство комуникације (као што се, неретко, чује), он је носилац наше колективне и индивидуалне меморије које се међусобно допуњују и снаже. Језик и књижевност су у темељима не само личног него и националног и културног идентитета: најбоље се, ако не и једино, кроз садржаје књижевности може ученицима развијати љубав према властитој култури, према властитим националним вредностима и њиховом месту у ризници европске и светске културе. Они поседују дубину у коју су унети памет и памћење културе који се, читањем и разумевањем, надодају на читаочеву појединачну памет и памћење. Није без разлога речено да је улагање у матерњи језик и књижевност једнако улагању у националну безбедност и слично грађењу снажне бране пред опасности од колонијалног статуса народа.

Једино се кроз континуитет српског језика и српске књижевности може пратити континуитет културног развоја српскога народа – од Светога Саве до данашњих дана. Српски језик и књижевност су наша културна и духовна вертикала. Снажно ослоњена на језик и културно памћење (а својом природом делујући на човекове емоције, чула и интелект), књижевност повезује све епохе развоја српске културе. Није могуће ни један период тог развоја заобићи. Зато се у програмима и за oсновну и за средњу школу морају наћи представници свих књижевних епоха. И зато програми изгледају преобимни. У њима нису нити могу бити само српски аутори, него и светски, јер се мора успоставити међуоднос са светским епохама и писцима, пошто се вредност једне књижевности увек одређује и компаративно.

3. Због недовољног броја часова, упркос изузетним напорима учитеља, наставника и професора, свесних своје улоге и мисије, настава српског језика и књижевности није у могућности да у потпуности остварује вишеструку и изузетно значајну улогу: да изграђује темељна граматичка знања и усвајање функционалне писмености код ученика, да негује њихову љубав према читању и разумевању књижевности, да развија и снажи њихов културни и национални идентитет. Богатство и разноврсност наставних садржаја у супротности су са малим бројем часова, што ауторе програма ставља пред непремостиве тешкоће, наставнике присиљава на сажимање градива, а ученике онемогућава да у потпуности стичу знања и уживају у лепоти свога језика и књижевности. Тако се нужно уместо потпуних знања, због броја часова, често остварују само парцијална знања. А парцијална знања, познато је, и нису права знања.

4. Број часова матерњег језика и књижевности у Републици Србији је знатан у поређењу са већином других предмета (5 часова недељно у млађим разредима, укључујући и пети, а 4 у старијим, 4 и 3 у гимназији), осим са математиком, са којом је готово изједначен по броју часова. Међутим, недељни фонд часова приметно је мањи у поређењу са свим европским, па и многим ваневропским земљама. Други, не мање паметни од нас народи никад нису доводили у питање посебан положај свог матерњег језика и националне књижевности. Ево неколико примера: Француска има од 8 до 10 часова недељно, Турска 8 до 10, Русија 9 (у овој земљи матерњи језик није само општеобразовни језик првог реда, већ има надпредметни статус), Словачка 9, Аустрија и Португалија 8 итд. Нема ниједне европске државе која има мање од 7 часова у почетним разредима, да би потом тај број варирао, зависно од узраста ученика.

Захтев за повећањем броја часова јесте насушна потреба не само наставе српског језика и књижевности него целог образовног система. То не подразумева унапређивање знања само једног изолованог предмета него целог образовног система, јер се унапређивање у знањима и ученичким способностима у српском језику и књижевности нужно шири на учење свих предмета. Српски језик и књижевност није, наиме, само наставни предмет од изузетног значаја, већ је и наставни језик, основа за учење свих других предмета. Окосница основношколског и средњошколског програма морају бити садржаји српског језик и књижевности јер се по њиховој успешности мери успешност реализације и садржаја свих осталих предмета.

5. Због тога са пуним правом тражимо да предмет Српски језик и књижевност добије у нашем образовном систему оно место које заслужује, односно да се, најпре, повећа број
часова у основној и средњој школи: на најмање 7 часова у млађим разредима основне школе, на 6 часова у старијим разредима основне школе, на 5 часова у гимназијама на свим смеровима и на 3−4 часа у средњим стручним школама (зависно од типа школе и године учења).

6. Учесници Прве интеркатедарске србистичке конференције сматрају да је неопходно да надлежне образовне институције, пре свега Министарство просвете и науке, Национални просветни савет, Друштво за српски језик и књижевност, Завод за унапређење образовања и васпитања, као и академска заједница у целини, предузму све неопходне мере да Српски језик и књижевност добије оно место у нашем образовном систему које му с правом припада. Најновије измене наставних планова показале су да има простора за остваривање значајних образовних стратешких искорака, а најновија збивања око нових наставних програма још једном су указала на неопходност повећања броја часова српског језика и књижевности. Сматрамо да свако одлагање повећања броја часова наноси ненадокнадиву штету српском образовању у целини.

У Тршићу, Учесници Прве интеркатедарске србистичке конференције

19−21. јун 2020.

 

.........

 "Још када би се остварило оно о чему се причало још док сам ја студирао и о чему смо још тада маштали да се часови језика (правопис, језичка култура, граматика) раздвоје од часова књижевности и да буду два посебна предмета... Ихај!!!"Komentari (377)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

niccolo niccolo 16:14 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Znači ne "gospodine" nego "konjaniče".

Što govori o tome da su nekada oni koji su imali konja u vlasništvu bili gospoda...
alselone alselone 16:15 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Španci ne razlikuju V i B ni u govoru, ni u pisanju.

Pa se tako mogu sresti sledeće rećenice (trebalo mi je par sekundi).

alselone alselone 16:17 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Što govori o tome da su nekada oni koji su imali konja u vlasništvu bili gospoda...


Da, svakako, samo je to toliki arhaizam u današnjem španskom, kao da te nazovu vukobašom u Crnoj Gori. Sinjor bi bilo danas uobičajeno.
nsarski nsarski 16:25 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Sa smešne strane: sećam se da su nas u Kolumbiji oslovljavali sa caballero što je "konjanik" u direktnom prevodu. Znači ne "gospodine" nego "konjaniče".Otuda i reč "kavaljer" - uglađeni gospodin sa stilom, vaspitanjem i manirima.
alselone alselone 16:26 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Otuda i reč "kavaljer" - uglađeni gospodin sa stilom i vaspitanjem.


Arhaizam, ali se osećaš kao u kafani kod Pabla kada ti tako kažu.

U stvari, ja sam bio u Kaliju, kao kod Gospode iz Kalija.
alselone alselone 16:28 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Španski ima i persiranje množini, što mi nemamo, tj. jako malo jezika ima. "Vi" za množinu. U Španiji se skoro više ne koristi dok Južna Amerika to ima prema privilegovanim belcima.
niccolo niccolo 16:30 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

To kao što Makedonci pričaju staru varijantu srpskog koji Srbi više odavno ne govore
nsarski nsarski 16:36 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

niccolo
To kao što Makedonci pričaju staru varijantu srpskog koji Srbi više odavno ne govore


Ma, oni su Srbi sa teškata govornata manata.
medjutim92 medjutim92 16:45 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

nsarski
Otuda i reč "kavaljer" - uglađeni gospodin sa stilom, vaspitanjem i manirima.


A ima i reč koja vuče poreklo od francuskog "chevalier"

bilo je raznih vitezova..
medjutim92 medjutim92 16:47 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

alselone
Ili što kaže moja ćerka: Tata, mi smo onda istrčali napolje i tamo su bili neki pasovi i mi smo pobegli.

PASOVI!


pominjala nam logopedica kako je to ustvari vrlo pozitivno - dokaz da dete razmišlja.

Dete traži pravila. Nije krivo što je jezik nepravilan.
gedza.73 gedza.73 16:47 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

tamo su bili neki pasovi

Moja žena je imala noćne more od mene pošto sam ja iz duše podržavao dete sa svim njegovim gramatičkim izletima.
Mravovi, konjovi...

Uopšte mi nisu jasni pokušaji roditelja da od deteta koje ima tri, četiri, pet ili šest godina naprave akademika koji se izražava po Klajnu.
principessa_etrusca principessa_etrusca 18:32 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

medjutim92
nsarski
Otuda i reč "kavaljer" - uglađeni gospodin sa stilom, vaspitanjem i manirima.


A ima i reč koja vuče poreklo od francuskog "chevalier"

bilo je raznih vitezova..

Па и швалер може да буде углађен.
mirelarado mirelarado 18:38 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

principessa_etrusca
medjutim92
nsarski
Otuda i reč "kavaljer" - uglađeni gospodin sa stilom, vaspitanjem i manirima.


A ima i reč koja vuče poreklo od francuskog "chevalier"

bilo je raznih vitezova..

Па и швалер може да буде углађен.


Ako želi da bude uspešan, švaler mora da bude i kavaljer, dvostruki konjanik.
principessa_etrusca principessa_etrusca 19:03 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Mislim da je upropašćavanje jezika jedna od prvih "tekovina" raspada po šavovima.


У вези са овим, паде ми на памет Витгенштајн који је свет дефинисао не као укупност ствари, већ укупност чињеница које су логички устројене. Логичка форма језика одражава логичку форму света.

Упрошћавање језика, има далекосежне последице на разумевање света и на то како размишљамо.
angie01 angie01 19:07 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Ako želi da bude uspešan, švaler mora da bude i kavaljer, dvostruki konjanik.


...sve te usvojene i izglancane fakat manipulativne osobine tzv svalera, danasnja nauka je prepoznala i svrstala u kategoriju Klaster Bi licnosti,...gde sva ta ugladjenost i maniri dobijaju sasvim druga obelezja.
angie01 angie01 19:15 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

moje mladje dete je sa 8 godina, tek stigavsi iz Kanade sa slabim znanjem srpskog jezika, napisao prvi rad u skoli sa tacnom cirilicom- koju je stvarno brzo savlado- koji je bio naslovljen sa Livadove,...i dobio je 5 ko vrata, jer ga je tako nadahnuto napisao da smo i uciteljica, a i mi kod kuce pali u nesvest, ( negde sam ga sacuvala), a u kome je bilo vise takvih projekcija reci i izraza, kao drugih kretivnosti...
angie01 angie01 19:40 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Dete traži pravila. Nije krivo što je jezik nepravilan.


najuspesnije ucenje jezika-pa i stranog,...nije kroz gramatiku i pravila, nego kroz konverzaciju i pisanu rec- kroz citanje ili pisanje,...pravila tako ulaze u uvo, pa nema potrebe da se o njima razmislja i mora da se prepoznaje sta je pluskvamperfekat,...pa tako jako mala deca sa kojom se puno i kvalitetno prica, cita, razvijaju retoricke vestine i mogu da apsolutno tacno koriste komplikovane recenice i izraze i da se slikovito izrazavaju, bez da su ucila bilo kakva pravila.

...a te njihove kreacije su posledica znanja nekih drugih reci koje su vec usvojila, pa onda po njima modeluju one koje nisu,...a postoje i stvarno logicke kreacije,...moj stariji sin je recimo kao mali za cigaretu govorio-pusica, a za maramicu-brisica:))),...meni su te decije izmiljene reci, ili devijacije nekih pravilnih, genijalne,...pa mi u datom primeru, ckockanog u decijoj glavi, mnogo logicnije da za vise pasa kaze pasovi, jer to zvuci mnogo vise kao nekoliko zivotinja- (ono, konkretna i nekako puna rec), nego pravilna (cvrc) rec psi, zar ne.
shmoo shmoo 20:46 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

alselone
Španski ima i persiranje množini, što mi nemamo, tj. jako malo jezika ima. "Vi" za množinu. U Španiji se skoro više ne koristi dok Južna Amerika to ima prema privilegovanim belcima.
Нисам разумео. Како мислиш немамо?

Па како се ја онда обраћам на Блогу гос'н Черу, рецимо?

(И при томе не мислим да их има више од овог једног нашег уникатног гос'н Чера. )
alselone alselone 20:47 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Нисам разумео. Како мислиш немамо?


Pa nemamo, šta nije jasno?
shmoo shmoo 21:20 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

medjutim92
alselone
Ili što kaže moja ćerka: Tata, mi smo onda istrčali napolje i tamo su bili neki pasovi i mi smo pobegli.

PASOVI!


pominjala nam logopedica kako je to ustvari vrlo pozitivno - dokaz da dete razmišlja.

Dete traži pravila. Nije krivo što je jezik nepravilan.Тако је. Ено, доле Принцеза помену логичко устројавање језика.

Граматика, математика, шах... па чак и музика имају исте принципе "обликовања" мозга када се усвајају. Најозбиљније то тврдим...

Уз часне изузетке (ми то називамо грешке, а то је у ствари логига граматичких структура) и вазда присутну креативност типа "направи глагол од од именице - учионица:учити, игла:...хм...овај... игловати! (5. основне).

Или нпр. оно већ општепознато код сваког детета, сигуран сам у то слон:слонови, коњ:коњови итд.


Али тако се језик и усваја, не само у одрастању, него читавог живота... намерно не кажем да се учи. Усваја. Подижемо систем, софтвер, како год, који већ имамо уписан/инсталиран рођењем (поздрав од чика Чомског ).


А то нам онда свакако служи да артикулишемо оно што перцепирамо чулима из света око себе.

shmoo shmoo 21:32 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

alselone
Нисам разумео. Како мислиш немамо?


Pa nemamo, šta nije jasno?Можда не мислимо на исто?

Можда си ти мислио да шпански (не знам га нимало) има посебан облик за исказивање поштовања чак и када је више особа у питању (множина).

persiranje množini


А ја помислио на на наше "ви" када се обраћамо једној особи из поштовања или да бисмо одржали дистанцу ако то сматрамо потребним.


Ја сам на то наше "ви" за персирање мислио.

(Не знам шпански.)


EDIT: Како то онда иде у шпанском? Који су облици? 1,2,3. лице једнине и множине заменица (ја, ти, он, ми, ви, они) и ти облици за персирање за једну особу и за више особа?
shmoo shmoo 21:41 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

nsarski
niccolo
To kao što Makedonci pričaju staru varijantu srpskog koji Srbi više odavno ne govore


Ma, oni su Srbi sa teškata govornata manata.А успут, и ко шиша Бугаре што их је Белић претекао још 1905.
дијалектиизоглосеМени то изгледа као када бациш два камичка (два језика) у воду, па се од сваког таласићи шире од центра (усвојени језички стандард, еталон, једне језичке заједнице) према споља док се не сударе.

И није то само српски и бугарски... Сви језици исте групе или породице који имају заједничке границе. И изоглосе.

Ово што каже Шарски за македонски, ја исто помислим сваки пут за холандски. То јест, као да је енглески или немачки са тешком говорном маном.alselone alselone 21:47 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Можда си ти мислио да шпански (не знам га нимало) има посебан облик за исказивање поштовања чак и када је више особа у питању (множина).


To sam mislio.

U srpskom:

Jedina - ti. Persinanje - Vi.
Množina - vi. Persiranje - nema.

U španskom to ima.


EDIT: Како то онда иде у шпанском? Који су облици? 1,2,3. лице једнине и множине заменица (ја, ти, он, ми, ви, они) и ти облици за персирање за једну особу и за више особа?


Ne znam detalje. Učio sam ga kratko i malo sam se muvao po Kolumbiji i Ekvadoru pa su mi objašnjavali ali pošto nisam imao priliku da koristim jezik osim tih par dana godišnje, sve sam zaboravio.
shmoo shmoo 21:49 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

alselone
Можда си ти мислио да шпански (не знам га нимало) има посебан облик за исказивање поштовања чак и када је више особа у питању (множина).


To sam mislio.

U srpskom:

Jedina - ti. Persinanje - Vi.
Množina - vi. Persiranje - nema.

U španskom to ima.Схватам.
mirelarado mirelarado 21:55 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

alselone
Можда си ти мислио да шпански (не знам га нимало) има посебан облик за исказивање поштовања чак и када је више особа у питању (множина).


To sam mislio.

U srpskom:

Jedina - ti. Persinanje - Vi.
Množina - vi. Persiranje - nema.

U španskom to ima.


Ima i u italijanskom. Jednoj osobi persira se 3. licem jednine (i to se koristi zamenica za ž. rod - Lei) a većem broju osoba 3. licem množine, zamenica Loro.
shmoo shmoo 22:02 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

mirelarado
alselone
Можда си ти мислио да шпански (не знам га нимало) има посебан облик за исказивање поштовања чак и када је више особа у питању (множина).


To sam mislio.

U srpskom:

Jedina - ti. Persinanje - Vi.
Množina - vi. Persiranje - nema.

U španskom to ima.


Ima i u italijanskom. Jednoj osobi persira se 3. licem jednine (i to se koristi zamenica za ž. rod - Lei) a većem broju osoba 3. licem množine, zamenica Loro.Аха. какво сјајно раслојавање... Према говорним ситуацијама.

Па шта онда да раде мученици Енглези са овим својим сиромашним you?

Никада не знаш да ли ти персира, да л' је то "тви", шта је уопште...

(Што увелико усвајају и ови клинци код нас у српском обраћајући се свакоме са "ти". Није да сам маторо џангризало, али ме баш нервира што ми при првом сусрету кажу "ти" без моје дозволе. Ја то ни са својих 55 година још увек не могу да превалим преко уста ни за старије од мене ни за млађе од мене... Док се не осети моменат да може на "ти"... Са дугим међупериодом периодом на "тви". Тако то код мене функционише.)


EDIT: Важно да су ти Енглези смислили оно мис, мисиз и миз.

А то што су сви на "ти" к'о камаради комунисти, то нема везе, јел' ?mirelarado mirelarado 22:06 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

(Што увелико усвајају и ови клинци код нас у српском обраћајући се свакоме са "ти". Није да сам маторо џангризало, али ме баш нервира што ми при првом сусрету кажу "ти" без моје дозволе. Ја то ни са својих 55 година још увек не могу да превалим преко уста ни за старије од мене ни за млађе од мене... Док се не осети моменат да може на "ти"... Са дугим међупериодом периодом на "тви". Тако то код мене функционише.)


Nije neka uteha, ali isti je trend i kod klinaca u Italiji. Pod uticajem engleskog, društvenih mreža i sve uprošćenije komunikacije uopšte, pretpostavljam.
shmoo shmoo 22:15 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

mirelarado
(Што увелико усвајају и ови клинци код нас у српском обраћајући се свакоме са "ти". Није да сам маторо џангризало, али ме баш нервира што ми при првом сусрету кажу "ти" без моје дозволе. Ја то ни са својих 55 година још увек не могу да превалим преко уста ни за старије од мене ни за млађе од мене... Док се не осети моменат да може на "ти"... Са дугим међупериодом периодом на "тви". Тако то код мене функционише.)


Nije neka uteha, ali isti je trend i kod klinaca u Italiji. Pod uticajem engleskog, društvenih mreža i sve uprošćenije komunikacije uopšte, pretpostavljam.


Да, да, и ја мислим да је због енглеског... Инглиша... Глобиша.


Liz Learns Serbian
EDIT: Кажу неки моји ђаци осмаци када сам им показао ове клипове које Лиз прави:"Ова зна српски боље од мене!"


principessa_etrusca principessa_etrusca 23:21 23.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Nije neka uteha, ali isti je trend i kod klinaca u Italiji. Pod uticajem engleskog, društvenih mreža i sve uprošćenije komunikacije uopšte, pretpostavljam.

БоБои се увелико ословљавају на 'ти' (а још пре неку деценију сам знала париске брачне парове који су били на 'Ви', што мислим да више не постоји). У енглеском еквивалент обраћања на 'ти' је ословљавање по имену, а не по титули и презимену, и то се драматично променило у последњих пар деценија. А у хебрејском нема персирања (али је различит облик за женско и мушко 'ти').
mesan mesan 00:18 24.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

alselone
Španski ima i persiranje množini, što mi nemamo, tj. jako malo jezika ima. "Vi" za množinu.

U mađarskom se persiralo koristeći drugo lice ("Vi" ) dok negde u XVI - XVII veku nije transformisano u treće lice, a postoji i persiranje množini u trećem licu, i tako je i danas.

Zanimljivost je jedan kasniji, samo privremeni obrt, u kojem je onaj "viši" persirao onom "nižem" u trećem licu, da bi ga tako distancirao od sebe.
Ostatak toga danas je da imaš dve zamenice za persiranje u trećem licu, gde je jedna ("Ön" ) veoma formalna i savršeno jasna, dok druga ("Maga" ) može da se koristi u izvrnutom smislu, u smislu "Šta bre VI umišljate o sebi", dakle njome se agresivno i svadljivo možeš distancirai od onog kome persiraš.

Verovatni istorijski razlog za prelazak na treći rod je bila značajna pojava turskih vlasti, kojima su se Mađari obraćali preko prevodioca, pa su gledavši u Turčina izgovarali "Da li bi ON mogao da uradi XXX".
alselone alselone 06:31 24.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

može da se koristi u izvrnutom smislu, u smislu "Šta bre VI umišljate o sebi"


Kao kada Milojko Pantić kaže "gospodine" sa pežorativnim naglasnom.

GOSPODINE Pedersen!
shmoo shmoo 07:39 24.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

alselone
može da se koristi u izvrnutom smislu, u smislu "Šta bre VI umišljate o sebi"


Kao kada Milojko Pantić kaže "gospodine" sa pežorativnim naglasnom.

GOSPODINE Pedersen!
Шо би рекао Филип, свака част, Милојко!
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 08:56 24.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

mirelarado
(Што увелико усвајају и ови клинци код нас у српском обраћајући се свакоме са "ти". Није да сам маторо џангризало, али ме баш нервира што ми при првом сусрету кажу "ти" без моје дозволе. Ја то ни са својих 55 година још увек не могу да превалим преко уста ни за старије од мене ни за млађе од мене... Док се не осети моменат да може на "ти"... Са дугим међупериодом периодом на "тви". Тако то код мене функционише.)


Nije neka uteha, ali isti je trend i kod klinaca u Italiji. Pod uticajem engleskog, društvenih mreža i sve uprošćenije komunikacije uopšte, pretpostavljam.

u svjetlu svih dešavanja 2020. sve ozbiljnije sam počela da mislim da će nama djeca živjeti u gorem svijetu od onog u kom smo mi odrasli..
da će biti prva generacija u kojoj čovječanstvo nedvosmisleno kreće civilizacijski unazad
no mislim da sam ipak samo premorena i malo počinje vrijeme da me gazi
jezik je mijenja, dok god im misli nisu tupe naći će načina da ga razviju pa u kom god pravcu..
a s tim da moram primjetiti da je stvar sasvim sigurno i klasna..
nekima misli zaista i hoće ostati tupe a jezik ograničen na par stotina riječi..
i moram primjetiti i to da je prosječno Englešče iz solidne škole daleko daleko elokventnije od prosječnog Srpčeta..
kod njih se jezik njeguje daleko iznad i ispred svega ostalog
shmoo shmoo 09:14 24.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

newimprovedtadejus

kod njih se jezik njeguje daleko iznad i ispred svega ostalogКод многих се језик негује изнад свега осталог. 'Ајде постани политичар у Француској, а да говориш ваздуплохов...Не може, бато, ма колико год то била стара демократија, како ти кажеш.

Мене теши што смо се ипак и ми мрднули из те неке мртве тачке...

Високообразовани не знају довољно српски (ЛИНК)
А ја се, рецимо, сећам да док сам ја студирао (друга половина осамдесетих), на Филолошком факултету чак ни будући преводиоци и професори страних језика нису имали обавезно полагање испита из српског језика.

И зато и дан-данас имаш гомиле и гомиле неписмених преводилаца и професора страних језика мојих година (част изузецима!). Све је било препуштено појединцу колико ће порадити на сопственој општој култури.i moram primjetiti i to da je prosječno Englešče iz solidne škole daleko daleko elokventnije od prosječnog Srpčeta..
Сад си ме подсетила на сцену из гимназијских клупа (матурирао сам у Земунској гимназији 1983.).

Током часа мој другар се свађа са нашом другарицом која седи испред нас, све шапатом, разуме се, да не чује професорка. И у једном тренутку он њој, пошто она у свађи вазда понавља једно те исто, каже:"Девојчице, ти си неелоквентна!"

Она га гледа пар секунди и онда му каже:"А ти једи говна!"
И дан-данас се смејем кад се тога сетим.


Она је после постала песникиња. Писала поезију још у гимназији и објављивала у школским листовима...


solo solo 18:23 24.06.2020

Re: Zbog?

Она га гледа пар секунди и онда му каже:"А ти једи говна!"


The Song Remains the Same.


principessa_etrusca principessa_etrusca 20:15 24.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbui moram primjetiti i to da je prosječno Englešče iz solidne škole daleko daleko elokventnije od prosječnog Srpčeta..
kod njih se jezik njeguje daleko iznad i ispred svega ostalog


Резултати који се постижу у енглеским школама су далеко од задовољавајућих.

Према званичним подацима, нпр. оним којима располаже The Reading Agency, слика није идилична:

Statistics from 2014 show that one in five children in England cannot read well by the age of 11. Further research, conducted in 2015, found that similar percentages of 15-year-olds across the UK do not have a minimum level of literacy proficiency: 18% in England and Scotland, 15% in Northern Ireland and 21% in Wales.

ЛИНК

According to the National Literacy Trust a major 16% of adults are considered to be ‘functionally illiterate’ in the United Kingdom. Literacy levels are falling among the younger generations and it is stated that 1 in 5 adults struggle to read and write. With this in mind, it is important to consider the crucial elements that go into combating this modern issue.

ЛИНК

Из Гардијана:

Mar 3, 2019 - Clarks staff asked to help improve children's language skills. Nine million adults in the UK are functionally illiterate, and one in four British five-year-olds struggles with basic vocabulary. Three-quarters of white working-class boys fail to achieve the government's benchmark at the age of 16.

ЛИНК
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 06:24 25.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

principessa_etrusca


i moram primjetiti i to da je prosječno Englešče iz solidne škole daleko daleko elokventnije od prosječnog Srpčeta..
kod njih se jezik njeguje daleko iznad i ispred svega ostalog


Резултати који се постижу у енглеским школама су далеко од задовољавајућих.

Према званичним подацима, нпр. оним којима располаже The Reading Agency, слика није идилична:

Statistics from 2014 show that one in five children in England cannot read well by the age of 11. Further research, conducted in 2015, found that similar percentages of 15-year-olds across the UK do not have a minimum level of literacy proficiency: 18% in England and Scotland, 15% in Northern Ireland and 21% in Wales.

ЛИНК

According to the National Literacy Trust a major 16% of adults are considered to be ‘functionally illiterate’ in the United Kingdom. Literacy levels are falling among the younger generations and it is stated that 1 in 5 adults struggle to read and write. With this in mind, it is important to consider the crucial elements that go into combating this modern issue.

ЛИНК

Из Гардијана:

Mar 3, 2019 - Clarks staff asked to help improve children's language skills. Nine million adults in the UK are functionally illiterate, and one in four British five-year-olds struggles with basic vocabulary. Three-quarters of white working-class boys fail to achieve the government's benchmark at the age of 16.

ЛИНКpa rekoh da je pitanje klasno..
uvijek je bilo, u ovim tekstovima se izgleda tvrdi da je problem ranije bio manji..
nisam ubjeđena mada nije ni isključeno..
nejednakost se može mjeriti na mnogo načina, mislim da ona između vrha i sredine nije porasla u UK ali nije isključeno da između sredine i dna jeste..
a problem sa pismenošću upravo će se na dnu pojaviti..
ne vidim da će se na tome išta uraditi ni u narednom periodu..
može samo manje
medjutim92 medjutim92 13:24 26.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

mirelarado
Ako želi da bude uspešan, švaler mora da bude i kavaljer, dvostruki konjanik.


I znak i podznak
vcucko vcucko 08:13 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

shmoo


Једини податак који сигурно знамо је место(Косово поље), напад Турака, време битке(28.06.1389.).


Nije nego 15.juna (po tada važećem julijanskom kalendaru), leta 6.898. od postanja (potopa), po tada važećem brojanju godina.

Kao prosvetni radnik valjalo bi da obratiš pažnju na ovakve tzv. sitnice

principessa_etrusca principessa_etrusca 09:29 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

pa rekoh da je pitanje klasno..
uvijek je bilo, u ovim tekstovima se izgleda tvrdi da je problem ranije bio manji..
nisam ubjeđena mada nije ni isključeno..
nejednakost se može mjeriti na mnogo načina, mislim da ona između vrha i sredine nije porasla u UK ali nije isključeno da između sredine i dna jeste..
a problem sa pismenošću upravo će se na dnu pojaviti..
ne vidim da će se na tome išta uraditi ni u narednom periodu..
može samo manje

Вероватно су разлике раније биле мање јер у Британији сада вегетира једна не само незапослена, већ незапослива поткласа (још са додатком приличног процента необразованих имиграната). Стара радничка класа би тешко могла да се опише као необразована, људи су читали*** и школовали децу у тада пристојним државним школама.

Са друге стране, они који представљају врх у класном смислу у Британији, нису врх у образовном смислу, већ је то образована средња класа која има највеће образовне аспирације за своју децу.

У Србији нема британских екстрема. Осим социо-економских разлога, мислим да је важна улога наше традиционалне културе, коју нажалост губимо, али евидентно је да тамо где је традиционална култура присутнија и живља, људи су елоквентнији и вербално самоупоузданији.

EDIT: *** Improvement societies ЛИНК
angie01 angie01 10:19 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

У Србији нема британских екстрема. Осим социо-економских разлога, мислим да је важна улога наше традиционалне културе, коју нажалост губимо, али евидентно је да тамо где је традиционална култура присутнија и живља, људи су елоквентнији и вербално самоупоузданији.


ne znam sta hoces da kazes,

Do 2020. godine sve zemlje EU moraće da imaju najmanje 40 odsto visokoobrazovanog stanovništva. Srbija sa svojih 6,5 odsto fakultetski obrazovanih građana nije samo najgora u Evropi, već je zbog loše obrazovne politike i propuštenih šansi za reforme u ovom trenutku „milenijumima“ daleko od ispunjenja evropskog standarda.

Srbija nije samo na evropskom dnu, već i na regionalnom. Dok u Sloveniji, s kojom se doduše u reformama teško možemo takmičiti, ima više od 22 odsto visokoobrazovanih, u Hrvatskoj ih je najmanje 15 odsto, u Makedoniji 7,3, podaci za BiH nisu precizni, ali stručnjaci napominju da se i oni nalaze na evropskom dnu.

Malo ko se ne bi postideo nad činjenicom da u Evropi nema zejavascript:;mlje s nižim procentom visokoobrazovanog stanovništva. Na listi Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) iz 2007, na kojoj se Srbija ne nalazi, gorih od nas nema. Najlošije se kotira Turska sa 10,8 procenata, a najbolje je u skandinavskim i zemljama Beneluksa, gde se prosek kreće od 30 do 36,4 odsto. U Srbiji doduše, prema popisu iz 2002, postoji i još oko 4,5 odsto građana koji su završili dvogodišnje više škole ili prvu godinu fakulteta. Oni se u našoj zemlji smatraju visokoobrazovanima, ali po evropskim standardima ne mogu spadati u tu grupu.

evo celog clanka KLIK

...jos da uracunamo koliko je tih diploma sa singilingimegableja fakulteta....

ko predstavlja klasni vrh u Srbiji- estrada i politicari, kontraverzni biznismeni,...ostali su obrisani kao nepotrebni,...je l to najobrazovaniji sloj, ili je to nesto drugo?!

kakve veze tradicija- sviranje gusli, kako navodis primer- moze da utice na elokventnost i samopouzdanje,..ono, opet neki los PR.

ocuvanje kulturne tradicije je nesto sasvim drugo,...Glamocko gluvo kolo je recimo deo tog nasledja, a nema nikakve veze sa elokventnoscu i samopouzdanjem, kao ni grleno sricanje stihova gudeci na jednoj zici...
principessa_etrusca principessa_etrusca 11:01 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Тема од које смо кренули је била елоквентност и писменост деце.

Гусле сам ставила ради илустрације, због асоцијације на народну поезију. (Иначе, не бих тако презриво о тој једној жици, гусле су стари балкански хомеровски инструмент уз који је створена и сва наша епска поезија.)

Тамо где су присутнији као жива традиција, народна поезија и рецимо Његош (који је прави класик у смислу да у неким срединама његов опус близак људима свих образовних новоа, баш као што је случај са народним стваралаштвом), тамо се људи лакше и течније изражавају.

Пролиферација високошколских установа и инфлација академских титула, не значи да смо боље образовани. Али то је једна сасвим друга тема која вероватно захтева посебан блог.
angie01 angie01 11:58 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Тема од које смо кренули је била елоквентност и писменост деце.


o tome sve vreme govorimo,...


(Иначе, не бих тако презриво о тој једној жици, гусле су стари балкански хомеровски инструмент уз који је створена и сва наша епска поезија.)


uopste nisam prezriva- samo mi je neverovatno da neko tako tumaci bolju elokventnost, ti nekadasnji guslari koji su sastavljali arhaicne stihove o nekim dogadjdjima su bili retkost i bili su zamena za pisanu rec mahom nepismenom narodu- naprosto je to tada tako bilo,...kakve veze bi ocuvenje takve tradijije imalo sa elokvantnoscu-opet od strane retkih individua koje imaju talenta za stihoklepanje uz gudjenje na jednoj zici.

to bi bilo isto kao da kazes, kako bi danasnji Indijanci bili elokventniji da upraznjavaju ritualnu igru oko vatre, tokom koje se obracaju svojim bogovima i pricaju im sta im se desava i oko cega su problemi, trazeci pomoc....a ne tako sto bi se skolovali.Тамо где су присутнији као жива традиција, народна поезија и рецимо Његош (који је прави класик у смислу да у неким срединама његов опус близак људима свих образовних новоа, баш као што је случај са народним стваралаштвом), тамо се људи лакше и течније изражавају


a gde je to tacno?... Njegos, se kao i narodna poezija uce u skoli, analiziraju kao kulturno nasledje i nesporne su te vrednosti,...al nigde vise nije zivo takvo stvaralastvo,...ono ni u vremenima kada je nastajalo nije uticalo na elokvantnost i obrazovanost masa- vise je sluzilo za prenosenje prica, da l istinitih ili izmisljenih...
angie01 angie01 12:07 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

...pri tome, jezik se kao ziva stvar menja tokom vremena- danasnje generacije se ne izrazavaju ni kao njihovi roditelji- znaci, samo jedna generacija unapred je promenila svoj nacin komunikacije,...i ono pre njih smatraju zastarelim, kako ti mislis da bi uopste ovoj danasnjoj deci moglo da bude zanimljivo da slusaju arhaicne guslare i da ih to jos unapredi u elokvanciji,...meni to zvuci blesavo.

danasnji stihoklepci repuju, svojim jezikom, metaforama, rimama, o svojim temama, sto je sve otpraceno muzikom i ritmovima koji su njima bliski,...kao ni u bilo kom slucaju pre ovih generacija- nema povratka, sve ide napred, a ono od pre se upisuje u kulturnu bastinu.
sanjar sanjar 13:25 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

principessa_etrusca
Тема од које смо кренули је била елоквентност и писменост деце.

Гусле сам ставила ради илустрације, због асоцијације на народну поезију. (Иначе, не бих тако презриво о тој једној жици, гусле су стари балкански хомеровски инструмент уз који је створена и сва наша епска поезија.)

Тамо где су присутнији као жива традиција, народна поезија и рецимо Његош (који је прави класик у смислу да у неким срединама његов опус близак људима свих образовних новоа, баш као што је случај са народним стваралаштвом), тамо се људи лакше и течније изражавају.

Пролиферација високошколских установа и инфлација академских титула, не значи да смо боље образовани. Али то је једна сасвим друга тема која вероватно захтева посебан блог.

Da.
Slušao sam često jednog (tada) postarijeg našeg kuma - koji je od škole imao svega 2 dana.
Trećega dana nije otišao u školu pošto mu je otac rekao da neki poslovi u ogromnom domaćinstvu zavise od njega.
Način na koji je on slagao priču, mogli bi da posluže kao uzor mnogim blogerima - a i šire.
Logika - 100%, suvislost - 100%, odmerenost - 100%, razumljivost - 200%.

principessa_etrusca principessa_etrusca 13:54 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

a gde je to tacno?... Njegos, se kao i narodna poezija uce u skoli, analiziraju kao kulturno nasledje i nesporne su te vrednosti,...al nigde vise nije zivo takvo stvaralastvo,...ono ni u vremenima kada je nastajalo nije uticalo na elokvantnost i obrazovanost masa- vise je sluzilo za prenosenje prica, da l istinitih ili izmisljenih...

У школи сви уче сличне ствари, али постоје доста велике разлике у елокветности међу говорницима српског језика приближног образовног нивоа и ја покушавам да одгонетнем зашто је то случај.
angie01 angie01 15:07 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

ti kazes,

Тамо где су присутнији као жива традиција, народна поезија и рецимо Његош (који је прави класик у смислу да у неким срединама његов опус близак људима свих образовних новоа, баш као што је случај са народним стваралаштвом), тамо се људи лакше и течније изражавају


a ja te pitam, gde je to tacno,...gde su prisutniji ziva tradicija, narodna poezija- sta god da si mislila?У школи сви уче сличне ствари, али постоје доста велике разлике у елокветности међу говорницима српског језика приближног образовног нивоа и ја покушавам да одгонетнем зашто је то случај.


zato sto deca sve manje citaju, koriste mali fond reci koji zamenjuju novopodstapalicama,...na casovima srpskog jezika, sve manje se obraca paznja na analizu dela, ne uci se vise kako se pise pismeni rad, lektire se prepisuju sa neta...kave veze ima guslar sa time,...ko bi slusao uopste guslara sa onim jednolicnim naricanjem arhaicnih stihova uz onaj, priznaces, neprijatan zvuk- tako nesto nije blisko ni generaciji nasih roditelja, a ne sada generaciji ove dece, koja ima neku svoju muziku i rime...ne razumem ni zasto bi i trebalo da je drugacije,...nekada se lozilo ognjiste, danas imas radijator-valjda je to normalno.
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 15:18 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

principessa_etrusca
a gde je to tacno?... Njegos, se kao i narodna poezija uce u skoli, analiziraju kao kulturno nasledje i nesporne su te vrednosti,...al nigde vise nije zivo takvo stvaralastvo,...ono ni u vremenima kada je nastajalo nije uticalo na elokvantnost i obrazovanost masa- vise je sluzilo za prenosenje prica, da l istinitih ili izmisljenih...

У школи сви уче сличне ствари, али постоје доста велике разлике у елокветности међу говорницима српског језика приближног образовног нивоа и ја покушавам да одгонетнем зашто је то случај.


sigurno ima više razloga ali evo šta se meni čini važnim..
čitanje, na prvom mjestu, i to nije samo stvar odgoja ima i do karaktera.. neko je radoznaliji možda pa zato više voli da čita, ili možda introvertniji pa se više pronalazi u imaginarnim svjetovima.. ali primjećujem da iz istog domaćinstva izlaze ljudi sa veoma raličitim čitalačkim navikama..
profesija, recimo na drugom mjestu, nekoga posao tjera da komunicira mnogo i često i možda čak i da se posebno trudi da se jasno i precizno izražava.. neko pak se bavi poslom koji komunikaciju uopšte ne uključuje..
demencija.. kod starijih ljudi dosta često se pojavljuje problem sa prizivanjem riječi u pamćenje.. to može ozbiljno da naruši elekventnost iako je osoba uložila dosta vremena i truda da je razvije..

na elokvantnosti se ipak može i sistematski raditi (a ja recimo kroz školovanje skoro da uopšte nisam)..
mog petogodišnjaka u školi su ove godine učili prvo da razlikuje beletristiku i esejistiku (i da srijedom i petkom mijenja jednu, pa drugu knjigu koju nosi kući i čita) tako da je to njemu kao perem ruke ili oblačim jaknu, tako i pravi razliku da li je knjiga beletristika ili nije..
formalno opismenjavanje za petogodišnjake već podrazumijeva učenje šta je recimo onomatopeja, rima, aliteracija, kako se piše pismo (sa svim formalnim elementima, čak i onim koji se više i ne koriste u e komunikaciji, npr. adresa, datum), formalna struktura kraćeg teksta, trikovi za interesantnije pisanje (korištenje više pridjeva, stilskih figura itd)..
i on je maleni čovjek ponešto od toga i naučio (dosta i nije jer ja ne insistiram pošto je u školu krenuo skoro godinu dana ranije ali neka djeca - posebno djevojčice - u njegovom razredu već uveliko umiju u pisanju da upotrjebe stilsku figuru simile, ja matora koza sa svojom 21 godinom školovanja ne znam ni kako se ona na srpskom zove)..
kad se tako počne sa petogodišnjakom i onda uloži po sat i po svaki dan, gdje se spektar jezičkih pravila ali i trikova stalno širi, do 12. godine dobije se dijete koje je elokventnije od solidne većine srpskih diplomaca..
ja sam zaista potpuno fascinirana kako ENglezi pristupaju učenju jezika a ponekad i pomalo tužna kad shvatim koliko je moje obrazovanje u suštini bilo jadno i bijedno u svemu osim matišu (i donekle bar fizici)..
no nikad nije kasno da se ljubi strasno (ili šta novo nauči)
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 15:25 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01
sve manje se obraca paznja na analizu delae a meni se sada čini da je upravo ta "analiza djela" bila najveći promašaj našeg školovanja..
ja se zaista i svog učenja srpskog jezika pored nešto gramatike i pravopisa najbolje sjećam bjesomučne "analize djela" i "šta je pisac htio da kaže"..
kod nas je tu ladno postojao i tačan odgovor..
i knjige iz kojih su se ti tačni odgovori mogli naučiti..
a poenta je čini mi se počesto bila na ulivanje proskribovanih istina u mlade mozgove mnogo više nego bilo koji drugi cilj..
stvaranje poželjne mase od tabula raza..
umjesto otvorene rasprave mi smo vrlo često imali serviranje tačnih odgovora koji služe svemu samo ne postizanju višeg nivoa pismenosti..

da ne bude zabune, i u engleskim školama itekako se uči i testira takozvani comprehension, dakle razumijevanje teksta..
samo je ipak čini mi se mnogo manje ideološki obojen i usmjeren na pronalaženje "šta je pisac htio da kaže" suštine a mnogo više usmjeren na razumijevanje finesa jezika ili bar značenja riječi u konktekstu..
istina, ima i ovde itekako ideološkog ispiranja mozga na razne teme ali se ipak ne dozvoljava da ono zamjeni rad na jeziku..
kod nas mi se čini da ga jeste zamjenjivalo
angie01 angie01 16:03 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

umjesto otvorene rasprave


mi smo imali prilicno otvorene rasprave, ali fakat, da je pisac imao neke odredjene poruke, koje smo mi analizom dokucivali, razradjivali, razvijali, upoznavali se sa stilskim figurama, metaforama, kako mozes nesto da kazes sa prenosnim znacenjem, vezbali sinonime, homonime,...posle tih analiza, smo obicno pisali neki pismeni na slicne teme, pa smo ih razvijali pod uticajem tih predhodnih casova.


samo je ipak čini mi se mnogo manje ideološki obojen i usmjeren na pronalaženje "šta je pisac htio da kaže" suštine a mnogo više usmjeren na razumijevanje finesa jezika ili bar značenja riječi u konktekstu..


ne razume sta bi trebalo da znaci, analiza koja je ideoloski obojena?

imas neki tekst, koji je neko napisao sa nekim sadrzajem i porukama, pricom i likovima i ti sada u analizi ideoloski to bojis???


kod nas mi se čini da ga jeste zamjenjivalo


kako se to radilo?

evo, iskreno pitam?...kako se recimo ideoloski boji analiza Epa o Gilgamesu,...ili cega vec...

nemam iskustvo sa skolama u UK, ali imam sa americkim i kanadskim skolama i ono sto se meni dopalo u njihovom ucenju jezika, je sto prvo insistiraju na redovnom citanju od najranijeg uzrasta i nanalizama tih knjiga, a drugo, oni uce decu kako se pise esej i insitiraju na tome- ikao ceo proces , barem nama deluje, kao da je za debile, no na kraju je rezultat takav, da i oni bez nekog spisateljskog talenta, umeju da napisu solidan rad.....sto kod nas, za razliku od pre, nije bas tako i deca zavrsavaju srednje skole, potpuno nesposobna da se suvilo pismeno izraze.
principessa_etrusca principessa_etrusca 16:42 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

čitanje, na prvom mjestu, i to nije samo stvar odgoja ima i do karaktera.. neko je radoznaliji možda pa zato više voli da čita, ili možda introvertniji pa se više pronalazi u imaginarnim svjetovima.. ali primjećujem da iz istog domaćinstva izlaze ljudi sa veoma raličitim čitalačkim navikama..

Нисам мислила на индивидуалне разлике и повезаност навиком читања или са образовањем, већ на регионалне разлике у култури говора (невезане за ниво образовања), посебно на разлике између различитих српских средина.
i on je maleni čovjek ponešto od toga i naučio (dosta i nije jer ja ne insistiram pošto je u školu krenuo skoro godinu dana ranije ali neka djeca - posebno djevojčice - u njegovom razredu već uveliko umiju u pisanju da upotrjebe stilsku figuru simile, ja matora koza sa svojom 21 godinom školovanja ne znam ni kako se ona na srpskom zove)..

Немој тако о свом школовању, чак ако не знаш да је simile поређење.
(То је иначе фигура коју деца и рано науче, и радо користе, "брз као зец", "храбар као лав"...)
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 17:13 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01

ne razume sta bi trebalo da znaci, analiza koja je ideoloski obojena?


potrudi se malo, nije toliko teško..
pola lektire bilo nam je partizansko štivo..
ono što nije bilo partizansko bilo je proskribovano..
Romeo i Julija - podjele su loše..
Rat i mir - buržoazija je zlo, ženska ravnopravnost je dobro..
i da ne nabrajan dalje primjere koji su trebali da nauče da je bratstvo, jedinstvo i socijalizam prava stvar a ostalo zlo..
nije naravno bilo zabranjeno da ti kažeš da si iz Romea i Julije ponjeo utisak kako je sve prolazno a ljubav vječna, možda bi te profa i pohvalio..
ali jasno je bilo rečeno da postoji tačan odgovor na pitanje šta je pisac htio..
ta postavka tačnog odgovora sama po sebi je besmislena a onda je naša izvedba (sa sve onim knjigama tačnih odgovara) bivala i groteskna..

pride..
da budem baš zla jezika..
ti si klasičan primjer kako izgleda loše pisanje..
nisam ni ja puno bolja (ili se bar tješim da sam bar malo manje loša) ali ako ni ne primjećuješ koliko je to što napišeš nerazumljivo, repetitivno, nejasno, često i naizgled bez poruke, kao neki nasumični niz misli.. onda zaista nemaš ni predstavu šta je nastava jezika mogla i trebala da ti pruži..
ja sam svojih mana u pisanju (čak i kad se trudim) vrlo svjesna..
ali popravlja se teško kad se jednom naopako nauči, mada ja još uvijek ne dižem ruke..


angie01 angie01 17:19 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Нисам мислила на индивидуалне разлике и повезаност навиком читања или са образовањем, већ на регионалне разлике у култури говора (невезане за ниво образовања), посебно на разлике између различитих српских средина.


???..gde bi onda trebalo po tebi, da konzervativnije sredine, gde jos postoje recidivi tradicije zbog nedovoljne razvijenosti i gde su ljudi po pravilu procentualno manje obrazovani, nude mnogo povoljnije uslove za razvoj elokvencije, smopouzdanja i tecnog izrazavanja,..ma daj, nemoj zahebavati...

...nikako jos da kazes, gde je to tacno...
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 17:25 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

principessa_etrusca
čitanje, na prvom mjestu, i to nije samo stvar odgoja ima i do karaktera.. neko je radoznaliji možda pa zato više voli da čita, ili možda introvertniji pa se više pronalazi u imaginarnim svjetovima.. ali primjećujem da iz istog domaćinstva izlaze ljudi sa veoma raličitim čitalačkim navikama..

Нисам мислила на индивидуалне разлике и повезаност навиком читања или са образовањем, већ на регионалне разлике у култури говора (невезане за ниво образовања), посебно на разлике између различитих српских средина.
i on je maleni čovjek ponešto od toga i naučio (dosta i nije jer ja ne insistiram pošto je u školu krenuo skoro godinu dana ranije ali neka djeca - posebno djevojčice - u njegovom razredu već uveliko umiju u pisanju da upotrjebe stilsku figuru simile, ja matora koza sa svojom 21 godinom školovanja ne znam ni kako se ona na srpskom zove)..

Немој тако о свом школовању, чак ако не знаш да је simile поређење.
(То је иначе фигура коју деца и рано науче, и радо користе, "брз као зец", "храбар као лав"...)


na koje sredine konkretno ti misliš? ja to uopšte nisam primjetila..
recimo u Srbiji samoj nisam primjetila neku vidnu razliku između recimo juga i Vojvodine ili recimo Šumadije..
nego manje više proporcionalno nivou obrazovanja i izboru struke..
mada ne mogu reći ni da sam se trudila da primjetim..

poređenja što se tiče.. da, zaista sam zaboravila da je poređenje i zvaničan naziv za stilsku figuru.. nije ni slučajno, pošto poređenje ima još značenja i služi kao prevod za najmanje pet engleskih riječi..
da sad ne širim opet i na temu kako nam jezik u poređenju sa engleskim zna biti siromaški..
pa eto nema ni izraz za simile..
to vam je djeco.. poređenje.. nije ni važno..
u suštini smo mi super koliko zaostajemo na mnogim poljima..
dokaz da je talenat ponekad ipak vrjedniji od hiljade časove formalnog obrazovanja..
ipak, ne može sve
i što je važnije, i bez ikakva talenta formalno obrazovanje može da napravi itekako produktivnu jedinku..

angie01 angie01 17:41 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

pola lektire bilo nam je partizansko štivo..


ako je to istina- to bi znacilo da smo imali drasticno razlicit program.

sve ostalo sto si napisla nisam kao iskustvo imala na svojim casovima- naprotiv, super su nam bile profanke srpskog jezika i rasprave na casi nisu bile ni usmeravane u odredjenom pravcu, ni ogranicavane, sad sto su poanta i poruka svakog dela bili definisani od strane pisca i nije bas bilo moguce potpuno ih promeniti, valjda ne podpada pod indoktrinaciju.
pride..
da budem baš zla jezika..
ti si klasičan primjer kako izgleda loše pisanje..
nisam ni ja puno bolja (ili se bar tješim da sam bar malo manje loša) ali ako ni ne primjećuješ koliko je to što napišeš nerazumljivo, repetitivno, nejasno, često i naizgled bez poruke, kao neki nasumični niz misli.. onda zaista nemaš ni predstavu šta je nastava jezika mogla i trebala da ti


a hebiga, sta bi maliciozna sitna dusica, koja je uvek najpametnija u svojoj aroganciji, kojom verovatno sakriva nesto sasvim drugo, nego da jeftino seri, sto ce samo sigurno pokrenuti ovacije obozavaoca, pa je utoliko bednije, a pri tome nije nikakva argumentacija u odnosu na ono sto se tvrdi u raspravi,...svesti na licno vredjanje bilo kakav razgovor je samo odraz loseg karatera- no posto sam ovde domacica, zadrzacu se na ovome.

newimprovedtadejus newimprovedtadejus 17:56 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01

a hebiga, sta bi maliciozna sitna dusica, koja je uvek najpametnija u svojoj aroganciji, kojom verovatno sakriva nesto sasvim drugo, nego da jeftino seri, sto ce samo sigurno pokrenuti ovacije obozavaoca, pa je utoliko bednije, a pri tome nije nikakva argumentacija u odnosu na ono sto se tvrdi u raspravi,...svesti na licno vredjanje bilo kakav razgovor je samo odraz loseg karatera- no posto sam ovde domacica, zadrzacu se na ovome.


umjesto što se ljutiš mogal bi da se osrvneš na ovaj pasus pa pogledaš kako to zvuči nekome ko čita..
šta bi dušica... koja je uvijek.. kojom vjerovatno.. nego da.. što će sigurno samo.. pa je utoliko.. a pri tome nije u odnosu na ono.. svesti na lično.. je odraz..
samo da si podjelila u par rečenica i složila po padežima već bi bilo tri puta bolje..

recimo..

E jebi ga. I šta će sitna dušica do da svede na lično. Moraš li uvijek biti najpametnija u svojoj aroganciji (iza koje vjerovatno kriješ nešto sasvim drugo). I ne umiješ drugo do da seiriš jeftino, uz ovacije publike, a da nikakav argument u rapsravi nemaš. Svodiš na lično vrjeđanje bilo kakav razgovor - govoriš o sebi i svom karakteru a razgovoru ne doprinosiš.

recimo..

dakle samo prost trik da se ne mijenja lice govora (osim ako se upravo time želi postići poseban efekat) već čini tekst mnogo čitljivijim..
a kamo li zarez, tačka..

i konačno, jeste zlobno, ne sporim, ali je sasvim to the point..
ti pričaš o tome kako je tvoje obrazovanje bilo sjajno i kako ne vidiš propusta u svojoj pismenosti a tekstovi su ti porazno nečitljivi..
a nešto malo lekcija koje Englezi uče već u osnovnoj školi bi tu već čuda napravili.. moj bi te jedanaestogodišnjak ipsravio bez muke..
tragedija je u tome što ja sasvim vjerujem da si ti imala sve same petice iz srpskog i to sasvim zaslužene..
e to je ta promašenost naše nastave srpskog a koje ja nisam bila ni svjesna dok ne vidjeh šta se i kako radi ovde sa djecom..
nisam ni sama bolja..
ja umijem bolje napisati tek ako ću tri puta da editujem..
ako napišem šta mi prvo padne na pamet pa to pročitam to je obično papazjanija..
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 18:01 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01
pola lektire bilo nam je partizansko štivo..


ako je to istina- to bi znacilo da smo imali drasticno razlicit program.

sve ostalo sto si napisla nisam kao iskustvo imala na svojim casovima- naprotiv, super su nam bile profanke srpskog jezika i rasprave na casi nisu bile ni usmeravane u odredjenom pravcu, ni ogranicavane, sad sto su poanta i poruka svakog dela bili definisani od strane pisca i nije bas bilo moguce potpuno ih promeniti, valjda ne podpada pod indoktrinaciju.


ovoga što se tiče, da, programi su nam definitivno bili različiti..
mi nismo imali ni Marka kraljevića ni kosovki ciklus ni ništa slično..
a imali smo baš zavidnu kolekciju Branka Ćopića i pisaca iz Hrvatske na sve redom partizanske teme.. to je definitivno dominiralo u osnovnoj, istina manje u srednjoj..

proskribovanja što se tiče..
sama činjenica da si mogao da kupiš knjigu sa "ispravnim čitanjem lektire" ti govori dosta. nije bila bonsansko izdanje..
mi smo prosto bili majstori "tačnog odgovora"..

angie01 angie01 18:21 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

umjesto što se ljutiš


uopste se ne ljutim- rekoh sta mislim, to tvoje konstantno mudroseranje je smesno u najmanju ruku, to sto na blogu pisem komentar izmedju necega drugog sto radim, a nesto i sa telefona, sigurno ne podrazumeva stilsku perfekciju i lektorsku redaktruru i to od nekog ko pise mnogo gore od mene- sto recimo meni nije ni bitno- ne zameram, svaki tvoj komentar je niz nabacanih isecaka-ali te eto, razumem, kada te citam, niti bi tebi, ni bilo kome drugom drzala lekcije kao sto ti to prilicno lose cinis.


ti pričaš o tome kako je tvoje obrazovanje bilo sjajno i kako ne vidiš propusta u svojoj pismenosti


gde sam to tacno napisala- rekoh da nas niko nije indoktrinirao i da su nam casovi srpskog jezika bili konstruktivni- za razliku od danas,...i da nismo imali pola lektire sa partizanskim sadrzajem- ne secam se tacno ni koji su takvi tekstovi i bili- znace tasa.


a nešto malo lekcija koje Englezi uče već u osnovnoj školi bi tu već čuda napravili.. moj bi te jedanaestogodišnjak ipsravio bez muke..


tako to biva, kad seljancica ode u London i to shvati kao da je boga uhvatila za onu stvar,...


e to je ta promašenost naše nastave srpskog a koje ja nisam bila ni svjesna dok ne vidjeh šta se i kako radi ovde sa djecom..
tragedija je u tome što ja sasvim vjerujem da si ti imala sve same petice iz srpskog i to sasvim zaslužene..


sto bi tebe trebalo da zabole za moje ocene- narocito sada kada si u Londri progldala koliko je tamo bolje od one mucne idnoktrinacije preko Drine- kako slatko....
predatortz predatortz 18:39 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

tako to biva, kad seljancica ode u London i to shvati kao da je boga uhvatila za onu stvar,...


Svaka palančanka je opsednuta selom i seljanima.
Misli, mučena, da je mesto rođenja čini izuzetnom.
Nego, idi ti u London, pa probaj da radiš ovo što seljančica radi. Ta seljančica je i u tvom gradu izgradila ime u svojoj struci.


Što se tiče tvog pisanja, odnosno stila, pravopisa i sintakse, kod mog dobrog profe bi imala dva. Jedva!
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 18:59 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01
ali te eto, razumem, kada te citam...


pa to ti pričam..
ja prva se očigledno ne držim nikakvih pravila pisanja na blogu i često odlutam toliko da ni sama ne razumijem šta sam htjela kad čitam..
ali ti to radiš stal-no..
bukvalno stalno..
tvoja pisanja na bilo koju temu uopšte ne mogu da se razumiju..
razumije se samo ako nešto vrjeđaš..
čim pokušaša da objasniš stav na neku političku temu to se uopšte ne može pratiti..
to stalno vezivanje koja je, kojem je, koga, kome, oko koga, u vezi čega, s kim i tako ukrug po desetak puta u jednom bloku teksta..
pa to više nema šanse da se pohvata ko je kome, šta, kada i zašto..
pa je malo smješno da pričaš kako smo imali super nastavu iz srpskog, ti si baš imala super profesora (priznaj da nikad 4 nisi dobila) a tako pišeš..
čisto primjer par exellence toga o čemu govorim - nisu nas naučili da pišemo
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 19:00 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

predatortz
seljančica


for the record mene ovo nit vrjeđa nit zabavlja..
prosto je besmisleno, anđin blind spot
angie01 angie01 19:03 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

predatortz


evo ga jos jedan indoktrinirani:))- bas mi je zao sto su vas mucili tamo preko Drine, sta drugo da vam velim.

a sto se tice seljancice-ona je krenula meni da se licno proserava- ne ja njoj, pa je posle htela jos,...a to sto sam rekla je fakat pokazala-da sam ja tako nesto izjavila, ovde bi se stvorio cirkus od nervnih patriJotskih slomova...sto se mene tice- sustinski me bas briga, nek misli sta hoce i lepo je sto je u osecanju da je u necem boljem nego je bila,...samo su mi posle ovih izjava, malo drugaije zavecala i ona njena prenemagajuca pitanja o misljenju blogera, da l decu da upisuje u dobre ili "srecne" skole:)))

sve ostalo je jasno, ne moras bas svaki put da istrcavas- i to je jadno.

ucinilo mi se da je postojala tendencija da se konstruktivno vodi diskusija, al je izgleda ipak sitna dusa jaca od svega.
predatortz predatortz 19:07 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu


sve ostalo je jasno, ne moras bas svaki put da istrcavas- i to je jadno.


Jače od mene! Naučen da ne uzmičem pred kompleksašima.

Što se ostalog što si napisala tiče, mogu samo, kao seljače, da se složim sa seljančicom - verovatno ti imaš ideju šta si htela da kažeš, no ne umeš to i da napišeš tako da bude bar malo suvislo.
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 19:08 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01

a sto se tice seljancice-ona je krenula meni da se licno proserava- ne ja njoj, pa je posle htela jos,...a to sto sam rekla je fakat pokazala-da sam ja tako nesto izjavila, ovde bi se stvorio cirkus od nervnih patriJotskih slomova...sto se mene tice- sustinski me bas briga, nek misli sta hoce i lepo je sto je u osecanju da je u necem boljem nego je bila,...samo su mi posle ovih izjava, malo drugaije zavecala i ona njena prenemagajuca pitanja o misljenju blogera, da l decu da upisuje u dobre ili "srecne" skole:)))


a šta si ti zaključila iz tog prenemaganja?
jesi ti zaključila da sam ja došla samo da se hvalim a zapravo nisam ni razmišljala?
ozbiljno me zanima
angie01 angie01 19:12 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

pa to ti pričam..

prosto je besmisleno, anđin blind spot


ja ti rekoh sta sam imala- jer si to trazila- na osnovu toga sto si napisala, a ne nekih mojih spekulacija, kao sto to ti cinis, a fakat me uopste ne zanima sta ti i gde radis, niti se takvim stvarima fasciniram ma sta da je u pitanju- to valjda nije obavezan info da bi se sa nekim razgovaralo- mozda u palanckoj svesti, gde mora da se zna ko je ko:)

..inace, zao mi je sto ti je komplikovano sve sto je duze od proste recenice.

a nije mi bas najjasnije, zasto se sada ponavljas,... je l to posledica neke dijagnoze ili ti vera ne dozvoljava manje od 20 ponavljanja...
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 19:14 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01

a inace, nije mi bas najjasnije, zasto se sada ponavljas,... je l to posledica neke dijagnoze ili ti vera ne dozvoljava manje od 20 ponavljanja...ni ovo ne razumijem, šta sad ponavljam?
angie01 angie01 19:21 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Jače od mene! Naučen da ne uzmičem pred kompleksašima.

Što se ostalog što si napisala tiče, mogu samo, kao seljače, da se složim sa seljančicom - verovatno ti imaš ideju šta si htela da kažeš, no ne umeš to i da napišeš tako da bude bar malo suvislo.


i ko je sad kopleksas:)))

...ti kada bi mogao, usao bi u ekran i rekao sve najgore sto ti padne napamet, toliko si ostrascen-sto sve samo govori o tebi.

koliko je ovo besmisleno i glupavo insistiranje na ruznom- nemam reci
principessa_etrusca principessa_etrusca 19:23 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01
Нисам мислила на индивидуалне разлике и повезаност навиком читања или са образовањем, већ на регионалне разлике у култури говора (невезане за ниво образовања), посебно на разлике између различитих српских средина.

???..gde bi onda trebalo po tebi, da konzervativnije sredine, gde jos postoje recidivi tradicije zbog nedovoljne razvijenosti i gde su ljudi po pravilu procentualno manje obrazovani, nude mnogo povoljnije uslove za razvoj elokvencije, smopouzdanja i tecnog izrazavanja,..ma daj, nemoj zahebavati...
...nikako jos da kazes, gde je to tacno...

Окренем се пет минута, а овде се усијало.

Него, занимљиве су предрасуде које имаш, исказане кроз асоцирање конзервативне средине и "рецидива традиције" са недовољном развијеношћу ('због недовољне развијености') и процентуално мање образованих.
predatortz predatortz 19:24 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

koliko je ovo besmisleno i glupavo insistiranje na ruznom- nemam reci


Kažem ti, jače od mene.
Inače, slažem se. Svaki pokušaj razumne komunikacije sa tobom je besmislen.
Zrela žena, ljude deli na "nas" i seljake.
O čemu razgovarati sa takvom osobom?
angie01 angie01 19:24 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

ni ovo ne razumijem


pa hebiga onda...
angie01 angie01 19:28 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

Окренем се пет минута, а овде се усијало.


veruj mi, da ni meni nije jasno- neki neizdrz se pojavio unaokolo...


Него, занимљиве су предрасуде које имаш,


samo sledim ono sto si rekla,...pitam i na koje krajeve tacno mislis, al mi ne rece...mozda bi to razresilo dilemu.
angie01 angie01 19:31 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

seljake.


kao mentalna odrednica,...


O čemu razgovarati sa takvom osobom?


ko te zvao?!...ja ni sada, ni nikada pre....uvek sam dotrcis.
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 19:39 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01
ko te zvao?!...ja ni sada, ni nikada pre....uvek sam dotrcis.ajde ne trubi, da nema predatora i hučija ne bi imala s kim da pričaš..
nisi prva tvrdoglava žena al brate baš znaš da pretjeraš..
da jednom probaš da spustiš loptu al jok..
nego ja pišem super kad hoću, samo me eto mrzi, a to što vi ništa ne razumijete šta sam tela - to je zato što ste vi glupi..
blah..
baš prećera (i to bez da ulazim u seljančica priču)
predatortz predatortz 19:39 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu


kao mentalna odrednica,...


Po čemu se seljaci mentalno razlikuju?
Možda si mislila na mentalitet?
Jer, "mentalno" se vezuje uz duševno, ili ti mentalno zdravlje.


ko te zvao?!...ja ni sada, ni nikada pre....uvek sam dotrcis.


Rekoh ti, već par puta - jače od mene. Uvek se suprotstavljam kompleksašima i nasilnicima, makar bili i oni pasivni jaojadnumeneprogonedokihvređamohmajngot tipa.
angie01 angie01 19:57 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

ajde ne trubi, da nema predatora i hučija ne bi imala s kim da pričaš..
pa ja sam njih godinama bukvalno preskakala,.. al ne vredi, vidis i sama, moraju:)))...a pri tome mi nisu ni zanimljivi, sve isto i predvidljivo.

nisi prva tvrdoglava žena al brate baš znaš da pretjeraš..


kaze mi najtvrdoglavija osoba na blogu- ne samo zena.


da jednom probaš da spustiš loptu al jok..


koliko citam, ti si krenula ovu besmislenu tiradu, sa licnim vredjanjem, ja sam do tada normalno komentarisala,...pa jos nemas nameru da stanes, a meni sviras da spustim loptu, pa nisam je ni podizala bona.


nego ja pišem super kad hoću, samo me eto mrzi, a to što vi ništa ne razumijete šta sam tela - to je zato što ste vi glupi..


..a gde to pise?


Jer, "mentalno" se vezuje uz duševno, ili ti mentalno zdravlje.


mentalno se vezuje za stanje duha,- mentalni sklop oznacava odredjeni nacin razmisljanja, reagovanja, koristi se kolokvijalno vrlo rasprostranjeno,...evo cak postoji emisija mentalno razgibavanje....eto, od silne indoktrinacije nisi usvojio.

Rekoh ti, već par puta - jače od mene. Uvek se suprotstavljam kompleksašima i nasilnicima,


zanimljivo, ja sam nasilna jer komentarisem napisano, a ti se tome suprotstavljas, tako sto me vredjas na licnoj osnovi:)))

pogledaj kako je samo pocela ova glupost- niti sam ja pocela, niti nesto ruzno rekla, nego je tvoja zemljakinja upala u neki neizdrz....no dobro, znam da to nije bitno.


newimprovedtadejus newimprovedtadejus 20:01 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

angie01

pogledaj kako je samo pocela ova glupost- niti sam ja pocela, niti nesto ruzno rekla, nego je tvoja zemljakinja upala u neki neizdrz....no dobro, znam da to nije bitno.


ja sam ti rekla da loše pišeš (i dodala da i sama loše pišem)..
a ti meni da sam seljančica (pa ide širi opis mog seljakluka)..
al ti to uspjevaš da vidiš kao nit ti počela, nit ti šta ružno rekla..
fakat.. treba zaobilaziti
angie01 angie01 21:10 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

ja sam ti rekla da loše pišeš (i dodala da i sama loše pišem)..
pa si zato kvalifikovana za procenu drugih,


a ti meni da sam seljančica (pa ide širi opis mog seljakluka)..


ne, nego sam ti rekla kako si maliciozna sitna dusica tim zlobnim licnim obracanjem,

pa si ti onda nastavila to sto si naumila- da i dalje smaras,
pa sam ti onda, kada si vec trazila, rekla sta mislim o tom tvom mrsomudjenju,

znaci, niti sam pocela, niti htela da nastavim,...za razliku od tebe-ja te samo ispostovala kad si navalila.


shmoo shmoo 22:46 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

sanjar
principessa_etrusca
Тема од које смо кренули је била елоквентност и писменост деце.

Гусле сам ставила ради илустрације, због асоцијације на народну поезију. (Иначе, не бих тако презриво о тој једној жици, гусле су стари балкански хомеровски инструмент уз који је створена и сва наша епска поезија.)

Тамо где су присутнији као жива традиција, народна поезија и рецимо Његош (који је прави класик у смислу да у неким срединама његов опус близак људима свих образовних новоа, баш као што је случај са народним стваралаштвом), тамо се људи лакше и течније изражавају.

Пролиферација високошколских установа и инфлација академских титула, не значи да смо боље образовани. Али то је једна сасвим друга тема која вероватно захтева посебан блог.

Da.
Slušao sam često jednog (tada) postarijeg našeg kuma - koji je od škole imao svega 2 dana.
Trećega dana nije otišao u školu pošto mu je otac rekao da neki poslovi u ogromnom domaćinstvu zavise od njega.
Način na koji je on slagao priču, mogli bi da posluže kao uzor mnogim blogerima - a i šire.
Logika - 100%, suvislost - 100%, odmerenost - 100%, razumljivost - 200%.
Да, и ја сам познавао неке такве људе са природним даром за причу и причање, а скоро или потпуно неписмени. Да седнеш и да уживаш слушајући их.

Исто тако познавао сам неке такве и за поезију. Богомдани песници. Вероватно би у неким претходним миленијумима својим рођењем аутоматски постајали шамани (то Доксуман зна да објасни боље од мене - првобитна поезија итд.).

Узгред, знате ли да Тешан Подруговић није народне епске песме певао уз гусле, него их је говорио наизуст, што бисмо рекли рецитовао. Тако је Вук Караџић од њега то и записивао.

За разлику од, рецимо Филипа Вишњића који је певао уз гусле као и старца Милије такође који уз то још без ракије није хтео ни да започне гуслање, па се Вук с њим намучио онолико и зато има по неколико верзија једно те исте народне епске песме јербо је Милија сваки пут певао другачије. (Старац Милија к'о ове модерне естрадне звезде - без стимуланса нема уметности. )

Углавном, каже Вук да је Тешан Подруговић знао наизуст да каже преко 100 народних епских песама.

Тога сам се сетио када сам пре неколико година гледао репортажу о неком старијем господину са неког од оних острва око Ирске и Енглеске који је знао напамет и говорио наизуст, рецитовао, преко 5000 стихова на том локалном гелском дијалекту иако није разумевао ни реч.

Каже он, научио га отац још у детињству и он то свакодневно понавља да се не би толико културно благо загубило заувек.

shmoo shmoo 23:03 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

vcucko
shmoo


Једини податак који сигурно знамо је место(Косово поље), напад Турака, време битке(28.06.1389.).


Nije nego 15.juna (po tada važećem julijanskom kalendaru), leta 6.898. od postanja (potopa), po tada važećem brojanju godina.

Kao prosvetni radnik valjalo bi da obratiš pažnju na ovakve tzv. sitnice


Извини, матори, покушавам да се сетим где сам ја то на овом блогу помињао Косовску битку одакле си ово цитирао?

(Башка што никада нисам тачно зано те године од Постања итд. А и ретко помињем Потоп. Мислим да их је било више, тих потопа, па избегавам да поменем да не бих правио забуну.)

Сад ме тераш да пређем све своје коментаре овде на овом блогу. Знаш који је то пос'о...


'Ајде, док ја прегледам своје коментаре на овом блогу тражећи овај цитат, ево ти, забављај се... (ЛИНК) То пуштам клинцима на часу када радимо народне епске песме о Косовском боју...
shmoo shmoo 23:24 27.06.2020

EDIT

vcucko

Једини податак који сигурно знамо је место(Косово поље), напад Турака, време битке(28.06.1389.).


Nije nego 15.juna (po tada važećem julijanskom kalendaru), leta 6.898. od postanja (potopa), po tada važećem brojanju godina.

Kao prosvetni radnik valjalo bi da obratiš pažnju na ovakve tzv. sitniceНашао, нашао!

То је, бре, из домаћег задатка моје ученице. Шести разред, 12 година.

Тема: поређење народних епских песама о Косовском боју и филма Косовски бој.

(Сетио сам се да им дам ту тему јербо сам ја у гимназији у она времена имао питање за оцењивање поређење филма и народне епске песме Бановић Страхиња.)


Извини, Чучко, али... Јебо фактографију када имаш 12 година!

(А народне епске песме се иначе развалише од тачних историјских чињеница? То их прво и научим када радимо народне епске песме. Није то историја. Уметност, бре! )

Бићу искрен, уопште не обраћам пажњу на такве ствари у оваквим домаћим задацима из српског језика. Нисмо на часу историје.П.С. - А и боље звучи: На Видовдан.

Зар не?

(Мислим, с уметничке стране гледано. Питај Љубомира Симовића који је писао драму Косовски бој, такође радимо по програму у 6. разреду, као и сценарио за истоимени филм.)


Ето, Чучко, разрешисмо проблем.

Рука руци, нисмо Турци, наша школа напред!


Ево ти, у знак срећног разрешења овог неспоразума, један мали поклон од чика Љубе Симовића с његовим следбеницима.


Molitva svetom Nestoru, koji je ubio alu,
a iz nje postali miševi, gušteri, zmije i druga gamad

Ubio si, sveti Nestore, alu,
hvala ti!
Al da smo posle odahnuli — nismo!
Razmileli se iz njene strvi miševi,
daždevnjaci, zmije, i ostala gamad,
ne znaš kad ćeš zmiju pod jastukom zateći,
kad miša kašikom izvući iz tanjira,
kad će te daždevnjak iz hleba ujesti;
možeš lopatom gamad po zemlji da skupljaš,
iz vode izviru, padaju sa zvezda;
što nam je nekad sa jednog mesta smrdelo,
sveti Nestore, posle tvog junaštva
preti i smrdi sa hiljadu mesta!

Pokupi, sveti Nestore, ove zmije,
guštere, miševe, slepiće, daždevnjake,
škorpione, i drugu gamad, u vreću,
odnesi vreću na vrh brda,
istresi je, zasuči visoko rukave,
pa od njih opet onu alu umesi,
veliku ko što je bila, i još veću!
S daždevnjakom u ustima, sa zmijom oko ruku i nogu,
sa slepićem na očima, sa škorpionom u nozdrvi,
dok mi u žabi nestaju ovca i pas,
gvozdenzubu i stoglavatu, molim te,
sveti Nestore,
vrati nam onu alu,
spasi nas!


Ljubomir Simović
(1935)


shmoo shmoo 23:55 27.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

newimprovedtadejus

mi nismo imali ni Marka kraljevića ni kosovki ciklus ni ništa slično..
Стварно?У БиХ у СФРЈ?

Нисам то знао.

Па јесте макар радили оне прелепе народне баладе у десетерцу Хасанагиница и Смрт Омера и Мериме?П.С. -Зашто? (ЛИНК)зато што се прво распао културни простор (распад чији корени се виде још у 1956. години по тврдњи аутора теорије), то јест да је распад почео прво у књижевности и култури јер су деца од Триглава до Ђевђелије учила разлчичито у својим школама (Вахтел, слависта и ментор Игора Штикса);

Хм, да...


Омер и Мерима...


Сејм филинг.
Универзална тема...


Јбг...
Као Андрићева Јелена које нема...

Као онај Андрићев јунак који на трговачком караванском путовању у некој касаби види девојку која захвата воду на чесми и после тога излуди од љубави...
Као, уосталом, и песме о Косовском боју.
Или о Марку Краљевићу.

Баш си ме изненадила овиме... Стварно нисам то знао да ви у БиХ у СФРЈ нисте радили те народне епске песме...


vcucko vcucko 07:35 28.06.2020

Re: EDIT

shmoo


П.С. - А и боље звучи: На Видовдан.

Зар не?


O tome se i radi. Što je Vidovdan 15. juna.

A što je tamo nekom papi palo na pamet da preskoči izvestan broj dana pa ispade da nije, to je druga stvar.

Kao da je papi teško naći razloge da sakrije nedelju-dve, kao da ih nikad nije ni bilo. Mogao bi taj da sakrije i koji vek, bez blama, i našao bi razloga i materijalaEDIT:

Koristim priliku da čestitam Voši ćup.

Ubode ga mali Pavlović (a pre toga oba gola njegova), ali kad se ušlo u penale znao sam da nema šanse. Kad imamo penzosa na golu. Pogodi ugao, ali dok se on baci lopta već u ćošku.

Nego, onaj Lalat ima trenerskog štofa, ali bre mnogo vuče crte, pre utakmice , u poluvremenu...
Ko je video čoveka na belom, to je to, nema grešeke.
vcucko vcucko 07:40 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

alselone
Zar španski nema izuzetno visok broj nepravilnih glagola, ono, hiljade?
wiki


Ja sam u jednom momentu krenuo da učim španski pa digao ruke. Ali dok sam išao na časove, tako su mi objasnili.

Sa smešne strane: sećam se da su nas u Kolumbiji oslovljavali sa caballero što je "konjanik" u direktnom prevodu. Znači ne "gospodine" nego "konjaniče".


Modernija verzija
principessa_etrusca principessa_etrusca 08:13 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

samo sledim ono sto si rekla,...pitam i na koje krajeve tacno mislis, al mi ne rece...mozda bi to razresilo dilemu.

Мислим на све средине у којима се негује култура усменог изражавања и приповедања, она традиционална српска епска култура. Из таквих средина долазе речити људи који не користе поштапалице и узречице, и који завршавају започете реченице.

Ја наслућујем да су то мање средине у којима се још има времена за разговор и за приповедање (story telling), где још телефон и лаптоп нису заменили маму, тату, деду, бабу,...
angie01 angie01 11:06 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu


Мислим на све средине у којима се негује култура усменог изражавања и приповедања, она традиционална српска епска култура.


ja sam te pitala, koje su to tacno sredine, u smislu koji krajevi, naselja,

licno ne verujem da tako nesto jos postoji, sem da ima nekih pojedinaca koji se time bave jer su recimo nasledili, naucili od nekog od predaka, a i to verujem da se vise odnosi na izvedbe neceg sto je vec postojalo, nego na nove kreacije,...nekada je takvo usmeno pripovedanje bilo nuznost, jedini nacin da se sacuvaju infomacije o nekom dogadjaju npr, pa su se slagali stihovi, ili sastavljale price, koje su se usmeno prenosile,...sada za to ne postoji potreba, a sa druge strane, manje sredine u koje jos nije krocila IT tehnologija, su mahom napustene ili jos uvek postoje malobrojni stanovnici u trecem dobu, koji su naprosto ostali na svojim ognjistima gde su proveli ceo zivot,...ne verujem da su oni izvor elokventnosti.

razumem sta hoces da kazes- ali mi se cini da prvo takvih sredina vise nema, ne postoji potreba za odrzavanjem takve tradicije, a i novo vreme ima neka svoja obelezja i karakteristike, pa novim generacijama tako nesto ne bi bilo ni zanimljivo, jer je fakat arhaicno,....pri tome, slazem se da se treba sacuvati sve sto je tradicija, no ne verujem u ozivljavanje ove vrste pripovedanja.

jednom smo na blogu pokusali da stihoklepamo na stari nacin javascript:;svi zajedno o trenutnim politickim desavanjima- zaboravila sam kako se zove blog, iako se odvijao kod mene:)), a po zajednickoj ideji troje blogera, jer je tako nesto spontano bilo zapoceto u komentarima pisanim na neki predhodni post....probacu da nadjem.


EDIT: evo, nasla sam, POSTKUMANOVSKI CIKLUS
shmoo shmoo 11:59 28.06.2020

Re: EDIT

vcucko

O tome se i radi. Što je Vidovdan 15. juna.

A što je tamo nekom papi palo na pamet da preskoči izvestan broj dana pa ispade da nije, to je druga stvar.

Kao da je papi teško naći razloge da sakrije nedelju-dve, kao da ih nikad nije ni bilo. Mogao bi taj da sakrije i koji vek, bez blama, i našao bi razloga i materijalaМа те раре нам вазда муте воду... Вековима.

Ја и престао да обраћам пажњу на то шта причају.Koristim priliku da čestitam Voši ćup.Придружујем се. Рекох ти ономад, против нас на брду су били бољи таман за маторог Дринчића... И то је то.


Nego, onaj Lalat
Лакнуло ми је када је отишао од нас... (Мало да таблоидно оговарамо јербо је он душу дао да се повлачи по таблоидима.)


Чика Мишо! (ЛИНК)zilikaka zilikaka 12:51 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

ovoga što se tiče, da, programi su nam definitivno bili različiti..
mi nismo imali ni Marka kraljevića ni kosovski ciklus ni ništa slično..

Čitan na preskok pa možda i mašim poentu, al evo u Vojvodini su se gulili ciklusi samo tako. Ne znam kolko pesama smo napamet učili.
Od Zidanja Skadra, preko Marka Kraljevića u svim varijantama, Hasanaginice, Starca Vujadina, do Početka bune protiv Dahija. Još i Mažuranić i Njegoš.
Mnogo toga i danas napamet znam, u fragmentima.
Na tome smo učili i stilske figure.

Plus se radila poezija Rakića, Disa...ma valjda svih srpskih pesnika do 2. Sv. rata. I to se napamet učilo.
Radio se i "Naprijed" i Jama
Najmanje smo radili savremene pesnike.
Malo Popa i Antić al Miljković skoro uopšte, možda jedna pesma.

Mada, i mene lično u nekom periodu držalo, pa dok su vršnjaci čitali stripove il SF il već šta je bilo popularno, ja kod kuće, za sebe, gulila redom po ciklusima. To mi bilo ko bajke čitam, samo malo tvrđe.
...odma se videlo da neću na normalno izaći.
newimprovedtadejus newimprovedtadejus 15:37 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

zilikaka
ovoga što se tiče, da, programi su nam definitivno bili različiti..
mi nismo imali ni Marka kraljevića ni kosovski ciklus ni ništa slično..

Čitan na preskok pa možda i mašim poentu, al evo u Vojvodini su se gulili ciklusi samo tako. Ne znam kolko pesama smo napamet učili.
Od Zidanja Skadra, preko Marka Kraljevića u svim varijantama, Hasanaginice, Starca Vujadina, do Početka bune protiv Dahija. Još i Mažuranić i Njegoš.
Mnogo toga i danas napamet znam, u fragmentima.
Na tome smo učili i stilske figure.

Plus se radila poezija Rakića, Disa...ma valjda svih srpskih pesnika do 2. Sv. rata. I to se napamet učilo.
Radio se i "Naprijed" i Jama
Najmanje smo radili savremene pesnike.
Malo Popa i Antić al Miljković skoro uopšte, možda jedna pesma.

Mada, i mene lično u nekom periodu držalo, pa dok su vršnjaci čitali stripove il SF il već šta je bilo popularno, ja kod kuće, za sebe, gulila redom po ciklusima. To mi bilo ko bajke čitam, samo malo tvrđe.
...odma se videlo da neću na normalno izaći.


u Bosni definitivno ne..
Hasanaginica je bila i Gorski vijenac takođe ali on u srednjoj (što mi je i ok, nisam sigurna koliko klinci išta tu mogu da shvate)..
nešto malo kosovskog ciklusa su ubacili tek u srednjoj kad je već bio rat..
do tada toga nije bilo..
što ok, ne iznenađuje toliko, dominirali su bosanski i hrvatski poslijeratni pisci.. i ok..
da su me naučili da pišem ne bih im toliko zamjerila, ovako, zamjerim, godine utrošene a efekat slab..

a evo kako to može da se radi i da proizvede ljude koji umiju efikasno da komuniciraju
do malena ih učiš da grade rečenice po šemi, pamte šemu, i vode računa da dijelovi rečenice koji su obavezni za razumjevanje smisla ne budu previše udaljeni jedni od drugih..
i onda se čita i razumije lako..
naspram naših pisanja koje nerijetko moraju i po pet puta da se čitaju da bi se shvatila osnovna poruka..
mi vrlo često (ja definitivno) prosto konfuzno razmišljamo a onda konfuzno i pišemo pa tek nakon ozbiljnog lektorisanja tekst može koliko toliko da zaliči na nešto..
a efikasno pisanje je skoro pa matematika..
savladaj nekoliko osnovnih pravila i dalje stvar teče sama

sanjar sanjar 16:10 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

newimprovedtadejus

...
i onda se čita i razumije lako..
naspram naših pisanja koje nerijetko moraju i po pet puta da se čitaju da bi se shvatila osnovna poruka..
mi vrlo često (ja definitivno) prosto konfuzno razmišljamo a onda konfuzno i pišemo pa tek nakon ozbiljnog lektorisanja tekst može koliko toliko da zaliči na nešto..
a efikasno pisanje je skoro pa matematika..
savladaj nekoliko osnovnih pravila i dalje stvar teče sama


Naspram vaših pisanja, moja su koncizna i jezgrovita.
Ima nekoliko razloga tome - a ne samo talenat ili uvežbanost takvog pristupa.
Osnovni razlog je sređenost misli - kao preteča i osnova solidnog pisanja.
No, u nečemu si zaista u pravu - a to je ... da mnogi ljudi, jednostavno, nisu u stanju da napišu dve rečenice koncizno i ulogičeno u celinu.
A tako bi, nesrećnici(e) da se smatraju o skoro svemu.
shmoo shmoo 16:26 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

newimprovedtadejus

u Bosni definitivno ne..
Hasanaginica je bila i Gorski vijenac takođe ali on u srednjoj (što mi je i ok, nisam sigurna koliko klinci išta tu mogu da shvate)..
nešto malo kosovskog ciklusa su ubacili tek u srednjoj kad je već bio rat..
do tada toga nije bilo..
što ok, ne iznenađuje toliko, dominirali su bosanski i hrvatski poslijeratni pisci.. i ok..
da su me naučili da pišem ne bih im toliko zamjerila, ovako, zamjerim, godine utrošene a efekat slab..

у Србији је Горски вијенац у целини у средњој школи.

Неки од нас су морали да га уче напамет део по део у гимназији.

А одувек сам највише волео Војводу Драшка у Млецима...

Knez Rogan

Pričaj štogod, Draško, od Mletakah!
Kakav narod bješe na te strane?

Vojvoda Draško

Kakav narod, pitaš li, Rogane?
Ka ostali - ne bjehu rogati.

Knez Rogan

Znamo, čoče, nijesu rogati,
no bjehu li zgodni i bogati?

Vojvoda Draško

Bješe, brate, dosta lijepijeh,
a grdnijeh deset puta više;
od bruke se gledat ne mogahu.
Bogatijeh bješe pogolemo;
od bogatstva bjehu poluđeli,
đetinjahu isto kao babe.
Svi nuglovi punani praznovah;
mučahu se, da im oči prsnu,
da oderu koru leba suha.
Gledao sam po dva među sobom
đe uprte kakvu ženetinu
tjelesine mrtve i lijene
(potegla bih po stotinu okah!)
pa je nose proz gradske ulice
usred podne tamo i ovamo.
Ne boje se česti i poštenju,
tek da steku da se kami rane.
Trivia: Јбт, на испиту код покојног Деретића упаде ми прво питање Доситеј Обрадовић (Деретић магистрирао на томе) и друго питање Његош (Деретић докторирао на томе). Мислио сам да сам га угасио... Ал' прођох с деветком. Одушевило га нарочито то што сам знао наизуст стихове из Горског вијенца.


Горски вијенац се и данас ради као и некада у основној школи у Србији, али само Везирово писмо и Отпоздрав на њега ( "Коме закон лежи у топузу, трагови му смрде нечовјештвом." Очас посла клинци то повежу са овима са кајлама у теренским возилима са затамњеним стаклима које виде на улицама.)

Могу, могу клинци да схвате... Само ако им се приближи то како треба. Чак им онда постане и омиљено књижевно дело.


А можда су моји исписници у БиХ ипак радили и народне епске песме о Косовској бици, Марку Краљевићу итд?


Ситуација се у тој СФРЈ мењала током осамдесетих (после Титове смрти као да нас је неко одледио из дубоког замрзавања) из дана у дан, а камоли током више година колико се ти и ја генерацијски разликујемо.


newimprovedtadejus newimprovedtadejus 16:54 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

sanjar
newimprovedtadejus

...
i onda se čita i razumije lako..
naspram naših pisanja koje nerijetko moraju i po pet puta da se čitaju da bi se shvatila osnovna poruka..
mi vrlo često (ja definitivno) prosto konfuzno razmišljamo a onda konfuzno i pišemo pa tek nakon ozbiljnog lektorisanja tekst može koliko toliko da zaliči na nešto..
a efikasno pisanje je skoro pa matematika..
savladaj nekoliko osnovnih pravila i dalje stvar teče sama


Naspram vaših pisanja, moja su koncizna i jezgrovita.
Ima nekoliko razloga tome - a ne samo talenat ili uvežbanost takvog pristupa.
Osnovni razlog je sređenost misli - kao preteča i osnova solidnog pisanja.
No, u nečemu si zaista u pravu - a to je ... da mnogi ljudi, jednostavno, nisu u stanju da napišu dve rečenice koncizno i ulogičeno u celinu.
A tako bi, nesrećnici(e) da se smatraju o skoro svemu.


da ali ti uglavnom i preneseš jednu ili dve proste poruke (i to ne mislim na tako je i gluposti)..
često je poruka složena, često nešto važi samo uz mnogo ograničenja i izuzetaka..
a opet ga treba razumljivo objasniti..
tu definitivno pomažu ova pravila grananja rečenice i što je još važnije, ako se ona usvoje rano poslije i misli teku tim tokom i nema toliko potrebe za lektorisanjem..
komunikacija je jasna a time i efeikasna..
mada da se ne lažemo Englezi su takođe i majstori nejasne i višesmislene komunikacije.. što isto rade s namjerom i majstorski
sanjar sanjar 20:23 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

newimprovedtadejus
sanjar
newimprovedtadejus

...
i onda se čita i razumije lako..
naspram naših pisanja koje nerijetko moraju i po pet puta da se čitaju da bi se shvatila osnovna poruka..
mi vrlo često (ja definitivno) prosto konfuzno razmišljamo a onda konfuzno i pišemo pa tek nakon ozbiljnog lektorisanja tekst može koliko toliko da zaliči na nešto..
a efikasno pisanje je skoro pa matematika..
savladaj nekoliko osnovnih pravila i dalje stvar teče sama


Naspram vaših pisanja, moja su koncizna i jezgrovita.
Ima nekoliko razloga tome - a ne samo talenat ili uvežbanost takvog pristupa.
Osnovni razlog je sređenost misli - kao preteča i osnova solidnog pisanja.
No, u nečemu si zaista u pravu - a to je ... da mnogi ljudi, jednostavno, nisu u stanju da napišu dve rečenice koncizno i ulogičeno u celinu.
A tako bi, nesrećnici(e) da se smatraju o skoro svemu.


da ali ti uglavnom i preneseš jednu ili dve proste poruke (i to ne mislim na tako je i gluposti)..
često je poruka složena, često nešto važi samo uz mnogo ograničenja i izuzetaka..
a opet ga treba razumljivo objasniti..
tu definitivno pomažu ova pravila grananja rečenice i što je još važnije, ako se ona usvoje rano poslije i misli teku tim tokom i nema toliko potrebe za lektorisanjem..
komunikacija je jasna a time i efeikasna..
mada da se ne lažemo Englezi su takođe i majstori nejasne i višesmislene komunikacije.. što isto rade s namjerom i majstorski

'Tako je' i 'gluposti' nisu (baš) tako banalne i proste poruke.
Naravno, ukoliko je u njih embedovano i sintetizovano znanje.
Ako je to slučaj, mogu da postanu i mudrosti.
Složena poruka je obrnutio proporcionalna razumljivosti.
Onaj ko ne zna da fragmentira složenu poruku na diskretne poruke, bolje da (i) ne poručuje.
Naravno, mnogo ljudi misli (nisi ti u pitanju) da je kvantitet preteča kvaliteta, pa tako posmatraju i svoje pisanje.
Bio je jedan bloger Tasa, kojega sam ja mnogo poštovao - ali on, jednostavno, nije mogao da kaže ni dobar dan - da to ne raspali na nekoliko pasusčina.
A on je znao ono o čemu piše.
Za razliku od nekih koji, ali zaista, nemaju šta da kažu.
Čak nemaju ni specifičan način iskaza.
Jednostavno - ništa.
shmoo shmoo 20:43 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

sanjar

Bio je jedan bloger Tasa, kojega sam ja mnogo poštovao - ali on, jednostavno, nije mogao da kaže ni dobara dan - da to ne raspali na nekoliko pasusčina.Можда је спадао у тзв. епске типове?

Као потомак рода гуслара са много предачког генетског материјала у себи?

Ко ће то сад знати... А није ни битно.

sanjar sanjar 20:57 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

shmoo
sanjar

Bio je jedan bloger Tasa, kojega sam ja mnogo poštovao - ali on, jednostavno, nije mogao da kaže ni dobara dan - da to ne raspali na nekoliko pasusčina.Можда је спадао у тзв. епске типове
?

Као потомак рода гуслара са много предачког генетског материјала у себи?

Ко ће то сад знати... А није ни битно.


A možda i u lirsko-epske!?
shmoo shmoo 22:44 28.06.2020

Re: Ja bik samo dao podršku Tasi za ovu borbu

sanjar
shmoo
sanjar

Bio je jedan bloger Tasa, kojega sam ja mnogo poštovao - ali on, jednostavno, nije mogao da kaže ni dobara dan - da to ne raspali na nekoliko pasusčina.Можда је спадао у тзв. епске типове
?

Као потомак рода гуслара са много предачког генетског материјала у себи?

Ко ће то сад знати... А није ни битно.


A možda i u lirsko-epske!?
Онда то стварно јесте човек вредан поштовања.

bene_geserit bene_geserit 02:41 29.06.2020

Re: EDIT

Kao da je papi teško naći razloge da sakrije nedelju-dve, kao da ih nikad nije ni bilo. Mogao bi taj da sakrije i koji vek, bez blama, i našao bi razloga i materijala

Ili i da izmisli koji vek.
Jel si čuo za "Phantom time hypothesis" od Heribert-a Illig-a gde tvrdi da su 3 stoleća istorije (614 - 911 AD) izmišljena ?
Черевићан Черевићан 15:43 23.06.2020

exceptis excipiendis

ili maamom fragmentizovane stvarnosti

што је више, читам,... састанчења
све мање ће бити ...... ....договора,
живот хрли .........Програми буђави
радикално решити недореке чвора
shmoo shmoo 16:08 23.06.2020

Re: exceptis excipiendis

Черевићан
ili maamom fragmentizovane stvarnosti

што је више читам..... састанчења
све мање ће бити ...... ....договора,
живот хрли .........Програми буђави
радикално решити недореке чвораРадикално, али стрпљиво!docsumann docsumann 18:48 23.06.2020

slika vrijedi hiljadu lajkova

shmoo shmoo 22:32 23.06.2020

Re: slika vrijedi hiljadu lajkova

docsumannArhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana