Ludilo

nsarski RSS / 28.06.2008. u 18:25

 

Jack-Nicholson-Photograph-C12148072.jpeg 

 

But I could have told you, Vincent,
This world was never meant for one as beautiful as you

(Don McLean - Vincent)

 

Pišem ovih dana jedan tehnički rad o genetici i šizofreniji za neki stručni časopis, pa sam bio u situaciji da ponovo pregledam brojne radove na ovu temu. Od onih s početka XX veka (kad se šizofrenija zvala dementia praecox), do današnjih studija o pretraživanju celokupnog ljudskog genoma i pokušajima da se nadje gen za šizofreniju. Medjutim, neću ovde pisati o ovim tehničkim stvarima - one su pomalo dosadne i suvoparne. Ali, priča o tome kako neko, najčešće u mladosti, ‘'poludi'' je ona vrsta priče kakvu smo svi nekada negde čuli, ili smo bili njeni svedoci. I o tome je ovaj blog.

Scenario je skoro uvek isti: mlada osoba, izmedju 18 i 28 godina, počne neobično da se ponaša, da govori kako čuje čudne glasove ili da joj se nešto prividja, da veruje da je nešto u vezi s njom posebno, od posebnog značaja. Često su takve osobe uznemirene, mnoge postanu sumnjičeve, povlače se iz društva, neke prestanu da vode računa o svom izgledu ili higijeni, i deluju nam emotivno ‘'ravne'' ili ‘'plitke''.  Ova promena se često desi naglo, u kratkom vremenskom periodu, i obično ima šokantan uticaj na rodbinu i prijatelje.

Sećam se jednog školskog druga, običnog prosečnog učenika, koji se ničim posebno nije isticao, totalno neupadljiv je bio. Po završetku gimnazije, ljudi su se razišli svojim putevima, pa ni ja nisam imao priliku da ovog druga vidjam. Desi se, medjutim, da ga kasnije sretnem, slučajno, na ulici  - tada sam tek bio završio prvu godinu studija. U tom periodu od oko godinu dana, ovaj čovek se dramatično promenio. Govorio je brzo i nepovezano, povremeno šaputao i osvrtao se nervozno oko sebe. Raspitivao se za napredak mojih studija, pričao kako je iz ‘'najviših državnih vrhova ‘' dobio dozvolu i podršku da formira tim super stručnjaka koji će se baviti problemima planete, da već ima razradjenu studiju i plan rada, i da će se sve to organizovati u najvećoj tajnosti na nekom ostrvu na Jadranu. Odmah sam shvatio da se nešto čudno sa ovim čovekom desilo. Nisam mu, naravno, protivrečio, osim što sam napravio primedbu da sam ja tek student početnik i da nisam dovoljno stručan da se uključim u taj njegov tajni super-tim. Nekako smo se rastali, i više tog čoveka nikada nisam video. Znam da je u jednom trenutku, kasnije u životu, bio na kraće hospitalizovan, i to je sve.

Ponašanje tog mog druga je školski primer šizofrenije, ili ‘'mladalačkog ludila''.  Termin potiče od Grčkog σχίζειν (shizein - podeljenost)  i φρήν (fren - um) čime se ističe ‘'odvojenost od stvarnosti'' ovih osoba. (Strogo govoreći, ovu reč bi trebalo izgovarati kao ‘'скизофренија ‘', ili ''схизофрeнија'', ali to mi liči na nepotrebnu pedanteriju. Zašto onda ne bi insistirali da je ispravno reći kako smo na rok koncertu videli jednu скизику ili схизику?). Zbog izraza ‘'podeljenost ‘', koji se u korenu ove reči nalazi, laici obično misle da se kod šizofrenih ljudi radi o višestrukoj ličnosti, što nije tačno.

Ovo što se sa mojom drugom desilo, klasifikuje se kao poremećaj mišljenja (cognitive disorder) i time razlikuje od emotivnih poremećaja, kao što je depresija, na primer. Specifično, sledećih deset pokazatelja su tipični za šizofreniju: 

1.     Deluzije (verovanje u stvari koje nisu tačne)

2.     Halucinacije (čuju se i vide stvari koje ne postoje)

3.     Neorganizovano mišljenje

4.     Uznemirenost

5.     Neorganizovan govor (česte digresije ili konfuzija)

6.     Upadljivo neorganizovano ili katatonično ponašanje

7.     Nedostatak motiva ili inicijative

8.     Povlačenje iz društva

9.     Apatija

10.  Izostanak emotivne reakcije

Razume se, ovde se radi o gradaciji, ili o stepenu ovih manifestacija - svi mi ponekad imamo nerealna verovanja, ali malo ko od nas je istinski opsednut bizarnim mislima i uverenjem da je Napoleon, da upotrebim stari i prevazidjeni kliše. Inače, ako bi bez gradiranja uzeli ove gore manifestacije,  prvi kandidat za ovu vrstu dijagnoze bi bio Isus Hristos lično; drugi će naći svoje primere. Na nesreću, ovde je sloboda interpretacije prepuštena mašti onoga ko ocenjuje intenzitet simptoma i na osnovu toga proglasi nekoga ‘'ludim'' ili ne. Dovoljno je setiti se da su mentalne institucije u doba Staljina bile pune pacijenata koji su patili od ‘'socijalne šizofrenije‘', tj., nisu se slagali sa Sovjetskom vlašću. Pošto, kao što znamo, 99% narodnih masa oduševljeno podržava Staljinovu vlast, onda se jasno nameće zaključak da njeni protivnici moraju biti ludi.

Pored ovoga, ljudi sa šizofrenijom imaju izmenjene i neke elektrofiziološke parametre- treptaj oka (startle reflex), promene kod moždanih talasa u EEG testovima, količinu potrošnje kiseonika u nekim delovima mozga, itd.

Tokom prve polovine XX veka preovladjivalo je verovanje da je šizofrenija posledica nekog potresnog dogadjaja, ili komplikacija u trudnoći, ili nedostatak roditeljske brige - ukratko, da je uzrokovana nečim u okolini. Prema širim istraživanjima, od šizofrenije oboli oko 1% stanovništva, i ona je podjednako zastupljena u svim kulturama, rasama, ekonomskim klasama i geografskim odredištima, a, veruje se, i istorijskim razdobljima.

Medjutim, od 50-ih godina XX veka, na osnovu istraživanja porodičnih pedigrea, identičnih i neidentičnih blizanaca i usvojene dece, ustanovljeno je da šizofrenija ima genetsku komponentu, tj. da je nasledna. Drugim rečima, ako je neko u vašoj bližoj ili daljoj porodici imao, ili ima, šizofreniju, onda je veći rizik da ćete je i vi dobiti ili imati. Konkretno

          Rizik da se dobije sizofrenija:

  • Generalna populacija: 1%
  • Ako brat ili sestra imaju šizofreniju: 8%
  • Ako jedan roditelj ima šizofreniju: 12%
  • Ako blizanac (ne identicni) ima šizofreniju: 14%
  • Ako oba roditelja imaju šizofreniju: 39%
  • Ako identičan blizanac ima šizofreniju: 47%

Aha, znači nije okolina ‘'kriva'', nego su geni u pitanju. Ovo otkriće je pokrenulo lavinu istraživanja u genetici. Počeo je lov na gen za šizofreniju, i sezona lova i danas, posle pola veka, nesmanjenom žestinom traje. Ispituju se porodična stabla, blizanci, geografski udaljene populacije (koje se nisu mnogo genetski mešale), usvojenici. Ispituje se struktura moždanog tkiva, i ekspresija gena u njima. Svako novo otkriće se zvučno najavljuje u stručnim časopisima i javnim medijima: otkriven gen za šizofreniju na hromozomu 1, obznanjivano je javnosti. Pa je nadjen i na hromozomu 2, i na 5-ici i 6-isci, na hromozomu 18, i hromozomu 22. Danas postoji lista od oko 14 gena koji su potencijalni kandidati da budu taj gen - gen za šizofreniju.

Ovo ‘'genetsko‘' mišljenje ima u sebi fundamentalnu manjkavost. Naime, uspostavljanje neuronskih veza u kompleksnom organu kao što je mozak, formiranje viših funkcija svesti kao sto su verovanja, apstraktno mišljenje, simbolizacija, koncepti istine, i slično, je ekstremno složen niz procesa koji se dogadjaju u periodu od oko par početnih decenija u životu čoveka. Imajući ovo u vidu, teško je poverovati da bi jedan jedini gen mogao biti odgovoran za stabilnost i ispravno funkcionisanje ovakvog sistema. Pre će biti da, ako smo na pravom putu, veliki broj gena reguliše formiranje viših funkcija svesti i održanje njene stabilnosti. Mutacija na samo jednom genu jednostavno ne može biti dovoljna kao objašnjenje uzroka šizofrenije.

Danas preovladjuje verovanje da je u ovaj proces uključena aktivnost više gena, možda neki od ovih 14 sa spiska i možda još neki neotkriveni, kao i uticaj okoline, fiziološki uticaji tokom trudnoće, itd. Istini za volju, pre par meseci je završena najobimnija studija šizofrenije, na koju je potrošeno mnogo desetina miliona dolara, oko 15 godina rada, i u kojoj je obuhvaćeno blizu 5000 pacijenata. Rezultati ove studije nisu pronašli ni jedan gen koji bi bio povezan sa šizofrenijom - savetujem da se pogleda uvodni komentar  Schizophrenia Candidate Genes: Are We Really Coming Up Blank?.

Ima, razume se, anti-psihijatrijskih tumačenja koja tvrde da je celokupno genetsko objašnjenje šizofrenije iluzija, i da se šizofrenija javlja kao posledica poremećaja društva. Nedavno se pojavila knjiga baš takvog naslova - The Gene Illusion. Ovo tumačenje, ipak, ne može da objasni zašto se onda šizofrenija javlja u svim društvenim uredjenjima i ljudskim kulturama, i na svim meridijanima. Da li je moguće da postoji nešto inherentno u ljudskoj zajednici kao takvoj što uzrokuje pojavu šizofrenije kod 1% ljudi? Ili, da citiram mudrog čoveka Lewontina, sve se najzad svodi na pitanje da li je pojedinac problem sa kojim treba da se nosi društvo, ili je društvo problem sa kojim treba da se nosi pojedinac?

Nedavno sam čitao jedan esej Samjuela Džonsona u kome on zastupa tada popularno mišljenje da je društvo to koje ustanovljuje kriterijume normalnosti, i da, dakle, društvo ne može biti nenormalno - samo pojedinac to može biti. Posle Francuske Revolucije je, medjutim, počelo da se formira misljenja da i društvo kao celina može da poludi. U vreme kad je Džonson pisao svoj esej, Vilijam Blejk je imao 20 godina i bio smatran za devijantnog pojedinca, suviše bliskog ludilu, da bi bio uziman za ozbiljno. Blejkov biograf pominje da je neke večeri Blejk imao gosta i, pošto im je ponestalo piva, Blejk, umesto da pošalje slugu kojeg nije imao, sam izadje do obližnje krčme da pivo nabavi. Vraćajući se iz krčme, Blejk sretne usput jednog Kraljevskog Akademika, koga je par dana ranije upoznao na nekom prijemu. Akadamik odbije da se rukuje sa Blejkom kad je video da Blejk sam nosi pivo, umesto da to radi sluga. Akademik je postupio normalno, upravo onako kako mu negov odgoj i kriterijumi normalnosti društva u kome je živeo nalažu. Medjutim, slutim da bi danas odgovor na pitanje Ko je od ove dvojice istinski neurotik? bio sasvim drugačiji.

Posle skoro nezamislivih užasa kroz koje smo prošli u XX veku, stigli smo do stanja manično-depresivne psihoze u kojoj oscilujemo - od očajanja da cela naša civilizacija  srlja u propast, do euforije da će sa dolaskom Doba Akvariusa sve, iz nekog kosmičkog razloga, biti super. Kad nas predstavnici super-sila uveravaju da niko neće aktivirati nuklearno oružje jer bi to bilo bezumlje u kome nema dobitnika, to nam je slaba uteha. Mi više ne verujemo da društva u sebi poseduju makar toliko zrno normalnosti. Samo pojedinac može da bude normalan, pa i to postigne po skupoj ceni i bespomoćan je u svom okruženju.

Čitajući Blejka, čovek brzo uvidi da društvo nije, osim unutar veoma uskih okvira, uopšte kompetentno da sudi o tome da li je pojedinac normalan ili nije. Ono nema nikakve kriterijume da odluči ko je ispod, a ko iznad njegovih standarda. Medju onima koji su ‘'društveno uspešni ‘', dakle iznad standarda, ima mnogo onih koji jednostavno prihvataju vladajuće norme - bile one poštene, ili kriminalne, korumpirane, rasističke, i slično - i unutar tih normi grade svoj društveni uspeh. Oni ne pokušavaju ništa u društvu da promene - oni samo uspešno parazitiraju, jer to je normalno i oni se normalno ponašaju.

S druge strane, društveni škartovi, ‘'ludaci'' kao što je bio Van Gog imaju drugačiju viziju realnosti. Možda nebo pod zvezdama realno ne izgleda onako kako ga je Van Gog naslikao, možda je to samo halucinacija jednog ludaka,

Van_Gogh_Starry_Night.jpg

 

ali mene ne zanima da gledam realne zvezde - kad me to bude zanimalo uzeću teleskop. Mene zanima da doživim, makar delimično, kako izgleda odraz zvezdanog neba u očajnoj ljudskoj duši, a to samo izuzetna svest kakvu je imao Van Gog može da mi pokaže.

Šizofreniju ne treba romantizovati, jer nisu svi ljudi koje je ona zahvatila isti kao Džon Neš u filmu ‘'Beautiful Mind''. Mnogi od njih se teško i mukotrpno nose sa svojim demonima, a mnogi nezamislivo stradaju. Pre par godina je jedna žena osudjena na doživotni pritvor u mentalnoj instituciji jer je u trenucima rastrojenosti ubila svoje četvoro dece kupajući ih u kadi. Šizofrenija rasteže granice ljudske svesti i u pozitivnim i u negativnim pravcima. I otvara nam vrata ljudske svesti kroz koja mnogi od nas, srećom, nikada neće kročiti.

 Komentari (284)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mikimedic mikimedic 18:38 28.06.2008

Ovaj svet nije namenjen nekom tako divnom

kao sto si ti.
nsarski nsarski 18:40 28.06.2008

Re: Ovaj svet nije namenjen nekom tako div

Ima tih beautiful minds, pored Van Goga, mnogo. Dok mi zivimo svoje zivote, ludnice su pune.
Dolybell Dolybell 19:47 28.06.2008

Re: Ovaj svet nije namenjen nekom tako div

Ima tih beautiful minds, pored Van Goga, mnogo. Dok mi zivimo svoje zivote, ludnice su pune.


Odavno mislim da je obrnuto, neuporedivo više ih je
van ludnica sa tendencijom daljeg porasta... tako
da u stvari svi živimo u ludnici, bilo da smo in ili out.
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:25 28.06.2008

Re: Ovaj svet nije namenjen nekom tako div

Hvala sto (makar delimicno) delite sa nama vase preokupacije.
Nsarski
Šizofreniju ne treba romantizovati,

Naravno, ovo je tacno, ali nekima je potrebno da budu koliko-toliko sizofreni da bi bili izvanredni stvaraoci. Vidim da spominjete, pored mnogo famoznog Van Goga, i Viljema Blejka
Nsarski
Vilijam Blejk je imao 20 godina i bio smatran za devijantnog pojedinca, suviše bliskog ludilu, da bi bio uziman za ozbiljno. Blejkov biograf pominje da je neke večeri Blejk imao gosta i, pošto im je ponestalo piva, Blejk, umesto da pošalje slugu kojeg nije imao, sam izadje do obližnje krčme da pivo nabavi. Vraćajući se iz krčme, Blejk sretne usput jednog Kraljevskog Akademika, koga je par dana ranije upoznao na nekom prijemu. Akadamik odbije da se rukuje sa Blejkom kad je video da Blejk sam nosi pivo, umesto da to radi sluga. Akademik je postupio normalno, upravo onako kako mu negov odgoj i kriterijumi normalnosti društva u kome je živeo nalažu. Medjutim, slutim da bi danas odgovor na pitanje Ko je od ove dvojice istinski neurotik? bio sasvim drugačiji.

Nije vazno ko bi danas od pomenute dvojice mogao biti smatran istinskim neurotikom.
Padaju mi na pamet reci jedne americke spisateljice: "I oscillate between thinking I am crazy, and thinking I am not crazy enough" (Joyce Carol Oates).
Ja se, u svojoj malenkosti, cesto tako osecam, ili mi se cini da se tako osecam. Da potrazim pomoc?
Zeks Zeks 09:48 29.06.2008

Ovaj svet nije namenjen nekom tako ludom..

Svako pojedinacno od mnostva ludila bolest je celine drustva.
Ludilo je negativan odgovor na drustvene norme i postupke koji takodje mogu biti bolesni i pogresni.
Kad poredim nasu civilizaciju,nasa pravila i nase ludilo sa nekim bivsim i proteklim setim se propasti Rimskog carstva i njihovog trovanja olovom,tj. sudjem i cevovodima napravljenim od olova .Ljudi su se trovali i ludeli od "blagodeti" dobrog standarda i tadasnje kulture sred sopstvenog neznanja .
I danas ludilo se siri svetom...
A ne znamo sta je "nase olovo"...
Geni,TV,bezdusni kapitalizam...ko ce ga znati?
Kazezoze Kazezoze 10:08 29.06.2008

Re: Ovaj svet nije namenjen nekom tako ludom..

danas ludilo se siri svetom...
A ne znamo sta je "nase olovo"...
Geni,TV,bezdusni kapitalizam...ko ce ga znati?

kao prvo nafta,a iz nje proizilazi sve ostalo...
Dolybell Dolybell 23:46 29.06.2008

Re: Ovaj svet nije namenjen nekom tako lud

A ne znamo sta je "nase olovo"...
Geni,TV,bezdusni kapitalizam...ko ce ga znati?


"Ovaj svet, jednak za sve, nije stvorio ni jedan čovek
niti bog - već je uvek bio, jeste i biće vatra večno živa
koja se sa mêrom pali i sa mêrom gasi "

Heraklit
nikola svilar nikola svilar 18:41 28.06.2008

thx

ovo sam čekao. hvala nenade!
idem da posaljem link prijateljici
nsarski nsarski 18:47 28.06.2008

Re: thx

nikola svilar
ovo sam čekao. hvala nenade!
idem da posaljem link prijateljici

Hehe, neka telepatija? Ja sam bez nekog posebnog plana ovo napisao - prosto citao sam o tim stvarima pa sam pokrenuo gomilu asocijacija:)
nikola svilar nikola svilar 18:55 28.06.2008

Re: thx

bilo je za ocekivati, profesionalno si vezan za izvesna istrazivanja a pominjao si nešto
o ovoj temi ranije, iskreno sam se nadao... inace, meni oduvek zanimljiva tema, vrlo inspirativna
bio sam par puta na psihijatriji i tako- ups, jesam li to ja nesto rekao?

:)
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 20:21 28.06.2008

Re: thx

nikola svilar
bilo je za ocekivati, profesionalno si vezan za izvesna istrazivanja a pominjao si nešto o ovoj temi ranije, iskreno sam se nadao... inace, meni oduvek zanimljiva tema, vrlo inspirativnabio sam par puta na psihijatriji i tako - ups, jesam li to ja nesto rekao?:)


Bravo nidžo oduševio si me ova ti je dobra
Bili Piton Bili Piton 18:49 28.06.2008

Sjajnonapisano, zbilja. Uverava me da sam koliko toliko jos uvek citav.Preporuka. Za skizenje. :))
Radojicic Radojicic 18:57 28.06.2008

...

ima za Van Goga nekoliko teorija oko ovih zvezda na tvojoj slici i oko njegove zute. Jedna je da su ovakve zvezde naslikane jer ih je stvarno tako video, uzrokovano lead poisoning od boja, siri zenice i vidis svetlece objekte koji glow.
Zatim da mu je Dr. Gase davao nekakav ekstrakt, lek iz ove biljhke na stolu sa slike koji u vecim dozama uzrokuje ovako intenzivnu zutu.a i apsint, koji je Van Gog dobrano koristio navodno ima isti efekat. E sad i drugi su se u to vreme overdozirali apsintom pa nista

hvala na tekstu Nsarski
preporuka
nsarski nsarski 19:02 28.06.2008

Re: ...

siri zenice i vidis svetlece objekte koji glow.

I vidis onakve vrtloge?
U jednoj knjizi Dali kaze: "Van Gog je bio lud pa je odsekao sebi uvo. Ja nisam lud, ali bih dao da mi se odsece uvo samo kad bih otkrio tajnu njegove zute boje" :)))
Radojicic Radojicic 19:13 28.06.2008

Re: ...

ima ovde zanimljiv tekst o vrtlozima

http://plus.maths.org/latestnews/may-aug06/vangogh/index.html

a ovde Van Gogova pisma, najvaznija sa bratom Teom, ko voli Van Goga obavezna lektira
Dolybell Dolybell 19:51 28.06.2008

Re: ...

E sad i drugi su se u to vreme overdozirali apsintom pa nista


U tome je i razlika između genija i "normalnih".
On bi bio sjajan slikar i bez apsinta, a mnogi neće nikad ništa
biti, ma šta koristili i u bilo kojoj količini...

vladimir petrovic vladimir petrovic 20:12 28.06.2008

Re: ...

Radojicic
A ovde su Van Gogova pisma, najvaznija sa bratom Teom, ko voli Van Goga obavezna lektira

Ja se pitam da li ima nekog KO NE VOLI VAN GOGA?
Hvala Nsarskom, Mikimedicu, vama i drugima sto nas podsecate na Van Goga.
maqdalena maqdalena 01:16 29.06.2008

Re: ...

Dali je sebi obrijao jedan brk i pojavio se tako na prijemu kod spanske krajice.
Mislim, nisam proveravala ovu pricu, tata mi je ispricao. A ima on jos jednu tako kratku pricu:
"Svako je lud na svoj nacin", rece djavo pa sede u koprive.
silver bullet silver bullet 16:43 29.06.2008

Re: ...

ima za Van Goga nekoliko teorija oko ovih zvezda na tvojoj slici i oko njegove zute. Jedna je da su ovakve zvezde naslikane jer ih je stvarno tako video, uzrokovano lead poisoning od boja, siri zenice i vidis svetlece objekte koji glow.
Zatim da mu je Dr. Gase davao nekakav ekstrakt, lek iz ove biljhke na stolu sa slike koji u vecim dozama uzrokuje ovako intenzivnu zutu.


Nisam nikakav strucnjak za psihijatriju, ali obozavam slike Van Goga.

Medjutim, u vecini napisa o njemu navodi se pretpostavka da je najverovatnije bolovao od manicne depresije, a ne od sizofrenije.
Otuda je i imao epizode omnipotencije kada je manicno slikao i stvarao, kao potkraj zivota kada je naslikao ogroman broj svojih najpoznatijih dela; i epizode depresije i stvaralacke nemoci.

Zamislite onda sta bi bilo, i da li bi uopste bilo njegovih slika, da je samo pio te male pilule koje danas kontrolisu manicnu depresiju - litijum.
Macak Macak 18:59 28.06.2008

Koincidencija slucajnosti...

Pre bukvlano pola sata sam saznala da mi je jedna drugarica, obolela od sizofrenije.
Divan covek, dobar sportista i student, u mom secanju jedan sirki topao osmeh i prelepe plave oci koje sada ocito oslikavaju neko drugo nebo... nebo kakvo mi ne vidimo.
I u trenucima kada je prvo sok prosao, a njoj propisani lekovi, mirno je izasla iz svog braka i pustila svog voljenog da potrazi svoju srecu sa nekom drugom. Ona se u svojoj 28 vratila majci.
Izvinjavam se ako ovo zvuci pateticno, ali od trenutka kada sam saznala ovu tuznu vest, ne mogu da prestanem da place,

Nsarski, ne mogu da verujem da si danas objavio ovaj tekst bas sada... Mozda mi je... malo lakse kada znam da se ljudi svakoga dana trude da dokuce ovu i dalje misticnu i tragicnu bolest.
nsarski nsarski 19:05 28.06.2008

Re: Koincidencija slucajnosti...

ljudi svakoga dana trude da dokuce ovu i dalje misticnu i tragicnu bolest.

Da, na tome se i dalje intenzivno radi! Ja sam sada totalno angazovan na bas takvom jednom projektu..
carly carly 13:44 29.06.2008

Re: Koincidencija slucajnosti...

Izvinjavam se ako zvucim suvise glupo, ali ja sam mislio da za sizofreniju postoje tretmani i da se leci ili sam ja to pomesao sa necim drugim sto sam cuo. Izvinjavam se i Macak posto postavljam ovakva pitanja u teskom trenutku.
nsarski nsarski 13:55 29.06.2008

Re: Koincidencija slucajnosti...

Izvinjavam se ako zvucim suvise glupo, ali ja sam mislio da za sizofreniju postoje tretmani

Postoje tretmani, i najveci broj ljudi drzi bolest pod kontrolom.
Sizofrenija nije izleciva, tj. ne moze da se totalno eliminise kao sto se eliminise nazeb, na primer.
Macak Macak 19:11 29.06.2008

Re: Koincidencija slucajnosti...

carly
Izvinjavam se ako zvucim suvise glupo, ali ja sam mislio da za sizofreniju postoje tretmani i da se leci ili sam ja to pomesao sa necim drugim sto sam cuo. Izvinjavam se i Macak posto postavljam ovakva pitanja u teskom trenutku.


Naravno da je moja prijateljica dobila odgovarajuci (nadamo se) tretman. Ali, uvek postoji to 'ali"...
Problem je okolina (iz velikog grada je otisla da zivi u mali - odakle joj je muz). Posto je imala shizofreni napad na javnom mestu, pretpostavljam da je dozivotno zigosana kao "luda" u tako malom gradu. Onda uz to ide genetska komponenta i strah da ce njena (njihova) deca oboleti, takodje. Komplikovano...
Zato se vratila majci i prijateljima iz detinjstva. Nadam se da ce oni za nju mati vise razumevanja i da ce joj pomoci da se nosi sa svojim problemom.
Niš-tavilo Niš-tavilo 19:00 28.06.2008

Šizofrenija?

1. Deluzije (verovanje u stvari koje nisu tačne)
2. Halucinacije (čuju se i vide stvari koje ne postoje)
3. Neorganizovano mišljenje
4. Uznemirenost
5. Neorganizovan govor (česte digresije ili konfuzija)
6. Upadljivo neorganizovano ili katatonično ponašanje
7. Nedostatak motiva ili inicijative
8. Povlačenje iz društva
9. Apatija
10. Izostanak emotivne reakcije


Da li po ovome postoji makar jedan srpski političar koji nema šizofreniju?

1. i 2. (skoro) Svi vide i veruju da je Kosovo još uvek u Srbiji
3. Totalno su kontradiktorni
4. Iako se često trude da to sakriju prilično su unezvereni, naročito kada se dele mandati
5. Vidi 3.
6. Vidi 4.
7. Sem kada se dele fotelje
8. Oni sa običnim narodom nemaju dodirnih tačaka
9. Prilično su bezosećajni, čak i kada je to gotovo nemoguće
10. Kako bi emotivno reagovali kada se uzme u obzir ovo pod 9.

nsarski nsarski 19:03 28.06.2008

Re: Šizofrenija?

Da li po ovome postoji makar jedan srpski političar koji nema šizofreniju?

Ovo ostavljam citaocima da sami procene:))
Dolybell Dolybell 19:53 28.06.2008

Re: Šizofrenija?

Da li po ovome postoji makar jedan srpski političar koji nema šizofreniju?


Nemaju oni šizofreniju, mi je imamo, nama nešto fali
a njima koliko vidim - ništa.
Soylent Green Soylent Green 19:00 28.06.2008

nesto fali ...

1. Deluzije (verovanje u stvari koje nisu tačne)

2. Halucinacije (čuju se i vide stvari koje ne postoje)

3. Neorganizovano mišljenje

4. Uznemirenost

5. Neorganizovan govor (česte digresije ili konfuzija)

6. Upadljivo neorganizovano ili katatonično ponašanje

7. Nedostatak motiva ili inicijative

8. Povlačenje iz društva

9. Apatija

10. Izostanak emotivne reakcije


Da li postoje podaci za distribuciju po partijskom opredeljenju u Srbiji?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 19:09 28.06.2008

О Блејку...

Ево шта је о Блејку писао Вилијам Вордсворт: "У лудилу овог човека има нечег што ме привлачи више него духовно здравље лорда Бајрона и Валтера Скота”. Ова рђава Вордсвортова медицинска дијагноза односи се, дакле, на једног од најзанимљивијих песника прошлих векова. Оцена његовог духовног здравља није престрога, јер шта треба рећи за човека који је тврдио да је разговарао са анђелом, једино њему видљивим, који се шетао међу косцима, а другом приликом да је на дрвету опазио целу чету херувима који су свакој грани давали сјај, и потом, ако бисмо ове визије могли одбити песнику на младост, одрасли Блејк погурао је ствар још даље, и препричавао како је гледао када се са самртне постеље душа његовог брата кроз таваницу запутила пут неба, пљешћући рукама од радости
nsarski nsarski 19:23 28.06.2008

Re: О Блејку...

Ne znam za Blejka, ali ovde ima "uvazenih clanova drustva" koji pricaju kako su u direktnom kontaktu sa Bogom, preacher-a koji podrzavaju ili osudjuju predsednicke kandidate. I njihova rec se slusa.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 19:51 28.06.2008

Re: О Блејку и шизофренији...

Само сам хтео да укажем да разлози због којих је Блејк био проглашаван "лудим" нису тако безазлени као што си ти у тексту изнео, те она епизода са "академцем" и пивом није онај прави основ његове "дијагнозе". Не зна се да ли је Блејк био прави шизофреничар, постоји само оправдана сумња и ја сам навео неке епизоде које говоре у прилог томе да би он, данас, у неком мање "толерантном" друштву него што је "твоја" Америка, несумњиво био у некој менталној институцији, где му, на жалост, вероватно не би дозволили да пише Па ти види ко би ту испао луд.
Ако се добро сећам, тема шизофреније већ је код тебе била покренута, и као њено објашњење на нивоу хемијских реакција у нашем мозгу понуђена је идеја да дисфункционални, лоше "умрежени" неурони почну сами од себе да шаљу насумичне импулсе? Тако некако...
Тиме се бавиш?

nsarski nsarski 20:36 28.06.2008

Re: О Блејку и шизофренији...

Тиме се бавиш?

To o neuronskim mrezama je jedna od teorija. Ja trenutno radim genetiku, whole genome scan. Imam podatke bas te najvece studije (i ja sam na njoj figurisao par godina), i jos neke nove podatke koji stalno pristizu iz Juzne Amerike. Pa sada pretrazujem, radim neke matematicke modele, data mining, i slicno.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 20:47 28.06.2008

Re: О Блејку и шизофренији...

И наслућује ли се дефинитивни закључак (овде, на блогу, већ постављено питање): узрок је 1) генетика + хемија или 2) друштво, породица, социјално окружење или 3) комбинација претходна два низа чинилаца?
nsarski nsarski 20:55 28.06.2008

Re: О Блејку и шизофренији...

Trenutno se veruje da su sve komponente u igri. Sto se tice genetike, najnoviji hit je da su u pitanju retke (retko se desavaju) mutacije, ali da ih ima mnogo koji do sizofrenije dovode. Dakle, jedna osoba oboli zato sto ima retku mutaciju na genu A, a druga zato sto ima retku mutaciju na genu B, itd. Ipak, necu sve da odajem, treba i taj rad da napisem...:))
man ray loves me man ray loves me 19:10 28.06.2008

drugacije

Gledala sam jednu emisiju u kojoj su razgovarali sa dvoje tinejdzera koji imaju sizofreniju, i to zaista nije bilo nista slicno kao Norman Bates etc.
Ono sto mi je bilo glavno je decko koji je rekao da ne oseca nista, a zna da bi trebalo nesto da oseca. Na primer, kad vidi roditelje, (a porodica se zaista trudila oko njega, davali su sve od sebe), on vidi da mu oni zele dobro i to na neki nacin shvata, ali isto sa uzasom kapira da u sebi nema nikakva osecanja prema njima - prazno. Onda se uplasi zasto ih nema, sta nije u redu s njim, i to ga baca u duboko ocajanje.

Inace, postoji pokret koji se zove mad pride, pokusaj da se skine stigma sa mentalnih bolesnika, i tako sam nasla jedan kanal na youtube, the trouble with spikol, u kome liz spikol objasnjava svoj zivot sa bipolarnim poremecajem, i kroz sta je sve prosla.
igipop igipop 19:12 28.06.2008

Samo

Aha, znači nije okolina ‘'kriva'', nego su geni u pitanju


Bolje

Aha, znači nije samo okolina ‘'kriva'', ...
nsarski nsarski 19:14 28.06.2008

Re: Samo

Aha, znači nije samo okolina ‘'kriva'', ...

Da, bolje:)
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 20:20 28.06.2008

Re: Samo

Radoznalost me odvela do foruma krstarice gde sam pola dana čitao o stresovima nervnim slomovima... Na ovom blogu nisam bio dugo, sama ruka otkuca blog B92 i evo me kod tebe na sličnoj temi? Da li je tvoje pisanje toliko jako da nas nekoliko privuče..., ili je ovo čista slučajnost. Ovo je, bar mislim, tvoj domen - slučajnost, dali postoji ili ne?
Tužno je da je cela naša civilizacija dovedena do volje samo jedne osobe koja može poželeti da vlada svetom i eto nuklearki na nebu. Možda ima u svemiru neka sila koja će ih jednog dana "nekako" naterati da to urade. Zašto mislim tako.. ?

Recimo imam dva sina Momir 8.5 god i Nikola punih deset. Veoma su različiti, a u svađi su veoma slični? Dalje momir voli (kako i zašto ne znam) kratku frizuru, a Nikola voli da ima dugačku kosu? Jednom u prodavnici je ugledao periku i pitao me dali može da proba kako će mu stojati... Shvatam polako, ne samo na ovim primerima, da svi mi imamo zacrtano ko će mo biti i kakvi? Zašto neko ima dara za pevanje a nekoga ne možemo slušati, neko u jednom pokretu nacrta neku životinju super, dok neko može da je crta pola sata neće ličiti ni blizu.
Da li ipak neko upravlja našim mozgom, da li šizofreničari moraju postati šizofreničari ili ne?

Dalje na Malti sam sreo mnogo ljudi koji su me podsetili na neke moje drugove, ali identični ! Kako je moguće da toliko liči neko na nekog, ne facom, nego ista frizura isto brijanje i oblikovanje brade isti brkovi pa i sede im rastu na istom mestu... Slabo se razumem u genetiku ali ako nasleđujemo nešto ovo je sigurno nasledno, da osobe na drugom kraju sveta koji nemaju ništa zajedničko toliko mogu da liče jedna na drugu. Istu nauku vole isti hobi.. Ne to nije slučajnost. Znam da je nama smrtnicima teško ovo objasniti kao i mnoga pitanja u vezi nas, ali sam ubeđen da je neka nepoznata, određena grupa "genetičara" napravila svoje uzorke, a posle kao kola krenula serijska proizvodnja, grubo ali je tako. Kada se malo dublje zanesemo i počnemo razmišljati o nama mnogo toga svaki pojedinac može da napiše i ispriča kao i Van Gog o svojim zvezdama... Da li Vi koji se baviti tim pitanjima i koji mnogo znate o nama , svetu, da li se vi nekada uplašite recimo da će jednog dana doći do toga da na zemlji neće biti žive ljudske duše da će se zemlja vrteti drugaćije da će svemir ostati prazan kad je svet u pitanju da... toliko ima pitanja da ne smem ni pomisliti. Trenirao sam karate dugo i jedan moj kolega koji je krenuo za doktora posle 2 god. na fakultetu, mi je jedno veče na treningu rekao da sam grub u borbi on koji je to voleo. Na pitanje otkud mu to mišljenje odjednom reče :
- Vidiš ovu moju nogu što si me sad udario, to će biti plavo sutra pa modro , pa zelenkasto i to je podloga za kancer... - Gledao sam ga direktno u lice i video sam da on tako i misli.. Da li saznanje o nečemu pravi strah ili ga samo budi u nama. Zašto mi uopšte imamo strah!
Ili recimo, trema, šta je to trema? Osoba koja je nešto uradila po hiljadu puta imaće tremu i hiljadu i prvi put, ZAŠTO?
Zašto, kako, zašto, kako..., nikad kraja..

Izvini ako sam preopširan voleo bih mnogo toga da saznam, a kada saznam voleo bih da i zaboravim...

PREPORUKA
cyN cyN 19:36 28.06.2008

iz iskustva

Shizofrenija je jako jako teska bolest

kada se samo setim ....
prosle godine i studenta iz South Korea koga sam smestila u bolnicu u NYC a da nisam ni znala da je shizofrenicar. Decko je dobio vizu i studirao relativno normalno sve do momenta kada je prestao da uzima lekove i od tada nastupa haos. Mi smo posumnjali na drogu i nikome shizofrenija nije ni padala na pamet. Bio je povucen ali nekako su svi studenti iz Azije takvi bili.
....
Krenuli smo u akciju hospitalizacije one noci kada je po prici drugih studenata ceo taj dan sedeo i zurio u jednu tacku a potom i zaspao u hodniku studentskoga doma.....

Kako ga je NYPD sprovela do bolnice je posebna prica. U slucaju mentalne ne-stabilnosti sa emergency stize uvek i policija i to kakva, 5 policajaca sa izgledom ragbista sa sve crnim koznim rukavicama na rukama, koji su napravili scenu kao da se radi o sakrivenoj bombi, uklonili sve u radijusu od 10m.... Okruzili ga i pitali da dobrovoljno ode u sanitetsko vozilo te posto student nije reagovao jednostavno su ga pokupili i sproveli. Nije se branio ali je imao pogled ubice. Analize koje su u vozilu na licu mesta uradjene ukazivale su da decko nije imao ni grama nedozvoljenih supstanci u sebi i sta se posle desavalo nije vise za pricu.
Sreca njegova a i nasa da je imao odlicno zdravstveno osiguranje (7 dana na psihijatriji 15.000 dolara) te da je zadrzan u bolnici sve dok skola nije odlucila sta ce sa njim. I sta je odlucila? da ga prebaci na drugi univerzitet. U proceduri prebacivanja nije napomenut incident i zdravstveno stanje. Roditelji, lekari u South Korea nisu hteli ni da cuju za varijantu povratka kuci., varijantu za koju sam ja mislila da je jedino moguca.

Posle sam razmisljala, da je rekao u aplikaciji za vizu da je shizofenicar, on verovatno nikada u USA ne bi ni usao. Ili se mozda varam.

pozdrav iz NYC

nsarski nsarski 19:39 28.06.2008

Re: iz iskustva

Posle sam razmisljala, da je rekao u aplikaciji za vizu da je shizofenicar, on verovatno nikada u USA ne bi ni usao. Ili se mozda varam.

Ne verujem da bi dobio vizu, niti da bi bio primljen na fakultet. Medjutim, on mozda nije ni znao sta se sa njim dogadja. Odlazak u inostranstvo na studije, u totalno drugu kulturu, cesto moze da bude dogadjaj koji startuje poremecaj. Kod zena to moze da bude trudnoca, na primer.
cyN cyN 19:51 28.06.2008

Re: iz iskustva

Ma sto je najgore roditelje kad smo ih obavestili, prvo su negirali a onda priznali da su znali.
U medicinskoj dokumentaciji nista nismo imali niti smo immigration obavestili o slucaju.

Mozda je on bio neki blazi slucaj a zivot u New York-u, promena sredine... i neuzimanje lekova su doveli do krize.

Meni je najgore bilo sto taj drugi univerzitet nismo obavestili.
Ovde se sve vrti oko para, nazalost.

Inner Party Inner Party 21:00 28.06.2008

Re: iz iskustva

cyN


1) ceo taj dan sedeo i zurio u jednu tacku a potom i zaspao u hodniku studentskoga doma.....

2) 7 dana na psihijatriji 15.000 dolara

3) pozdrav iz NYC
Sedeti i zuriti u jednu tacku je incident koji zahteva akciju petorice nabildovanih policajaca

Nedelju dana na posmatranju, na sedativima, kosta 15 000 dolara.

Mozda je NY centar sveta, ali ljudi stvarno...

Horror, the horror!
Dolybell Dolybell 22:14 28.06.2008

Re: iz iskustva

Sedeti i zuriti u jednu tacku je incident koji zahteva akciju petorice nabildovanih policajaca


Imala sam, nažalost, priliku da prisustvujem prisilnom
odvođenju osobe na psihijatriju, jednostavno nije pristajala
da je odvedu kod psihijatra, uopšte, - a bilo je neophodno.
Morali smo zvati hitnu pomoć, ali se više ne sećam,
tačno, znam da nije bila obična - već posebna služba.
Lekar i bolničari, dvojica, onako "a la strongmen", nisu hteli da uđu
dok nije stigla i policija, koju su oni zvali, po službenoj dužnosti.

Ne možete da shvatite koja je snaga u osobama koje
nisu sasvim normalne - ova osoba o kojoj govorim je bila
žena, nešto viša ali krhka, jedva su je SVI koji su bili
savladali - bila je neshvatljivo jaka, za neverovati.

Srećom sve se posle dobro završilo, bila je trenutna psihoza,
posle tragedije koju je doživela, i OK sve prošlo, bez posledica.

Sve se to dešavalo ovde, u BG.

A, propo jačine, jedan moj kolega koji se svojevremeno
lečio od alkoholizma, ispričao mi je neverovatan doživljaj iz bolnice.
Težak alkoholičar, koji nije imao 50 kg sa sve krevetom, što bi rekli,
u trenutku delirijuma je uhvatio bolnički, gvozdeni krevet - onako
po dužoj strani, podigao ga je i lupao njime o zid !
To normalan niko ne bi mogao da uradi, sem možda,
nekog exstra - strong i posebno veštog muškarca.
angie angie 22:27 28.06.2008

Re: iz iskustva

Sve se to dešavalo ovde, u BG.


Skro mi prichala drugarica, kako je njenog brata uhvatio napad psihoze dok je vozio kola-prvi put u zivotu, nije ni znao shta se deshva, dobio kochenje ruke za volanom, nekako stao i drugarica pozvala hitnu- i oni joj ladno rekli, ma ishamarajte ga malo i dovedite u Lazu- bash onako ekspeditivnvan pristup.
cyN cyN 23:32 28.06.2008

Re: iz iskustva

Nas pristup je bio, mi ne smemo cekati noc i stavljati zivote drugih studenata/njegov zivot u pitanje. Decko nije hteo da razgovara i morali smo nesto preduzeti. Nije imao rodbinu u USA a roditelji u Koreji nismo mogli da nadjemo citavih 5 dana.

A sto se cene bolnickih usluga tice, lekara sam bukvalno molila da ga tu zadrze jer su sa lekovima njegovo stanje stabilizovali i on je mogao odmah da ide nazad u studentski dom, sto se nama nikako nije dopadalo. Kad sam lekaru objasnila da student ima odlicno osiguranje, lekar je odmah pristao da ga zadrzi.

btw Cula sam da je operacija slepog creva 25000 dolara plus bolnicke usluge...
Radojicic Radojicic 19:39 28.06.2008

...

jos jedan, najvecii ovde
Dolybell Dolybell 19:42 28.06.2008

Individualizam

Postoji još jedan problem kod šizofrenije, a to je što je
svaka osoba koja je ima - individualac u svom poremećaju,
bez obzira na spoljne manifestacije, koje se mogu nekako razvrstati
(i prema simptomima) u više kategorija.
Suštinski, svaki šizofreni poremećaj je unikat, i ne postoje
osobe sa identičnim šizofrenim poremećajem, niti su
svi isti, ni po intenzitetu poremećaja, niti po suštini,
iako bi se mogli svrstati u istu kategoriju.

Svako ima svoje "ludilo".
Neko društvo ga uvažava i priznaje - a neko ne,
pitanje je samo do koje mere ugrožava sebe ili okolinu ?
Oni koji ne ugrožavaju nikog - ostaju samo "neobični".

Svojevremeno, davno, pratila sam jedan sjajan feljton koji je
izlazio u "Politici", a koji je pisao (čini mi se Dr ?) Pavle
Milekić, u kome je vrlo slikovito opisivao razne slučajeve
sa kojima se sretao u praksi.
Žao mi je što taj feljton nisam sačuvala.
Najzanimljiviji su mi bili slučajevi onih osoba koje su
bile potpuno svesne svog stanja i koje su u trenucima
čiste svesti, sasvim jasno, opisivali svoja stanja,
doživljaje koje imaju i kako oni izgledaju.

Principijelno, uglavnom su to potencijalno takozvani
"čudni" ljudi, čije ponašanje i način mišljenja pa i
govora, pripisujemo karakteru a ne čemu drugom.
Odudaraju od okoline, i tek ako pređu "thin red line"
na čijoj se granici uvek nalaze - onda ih dijagnostikuju.

Lično sam imala u svom okruženju, (a ima ih i sada),
takve "čudne" slučajeve.
Nekako se uvek "lepe" za mene više nego za druge,
valjda zato što sam u stanju da ih slušam,
što drugi ne čine, i jedino ih je teško pratiti kad govore o
nečemu. Imaju svoj tok misli, koji je verovatno jako brz,
jer skaču sa teme na temu, bez logične povezanosti...i
tada uopšte niti slušaju niti čuju sagovornika.
Imaju svoju priču i kad ih se prekine izgledaju
iznenađeno, kao da ih je neko trgo iz sna.

Jedan takav slučaj, za koji sam ja znala da je "čudan",
i da je praktično pacijent, a što njegova okolina nije videla,
sve dok nije postalo prekasno - ( a psihijatar ga je vratio
kući sa obrazloženjem da nije slučaj za njega !) završio je
svoju ovozemaljsku misiju tako što se potpuno neočekivano
(za njegove roditelje i sestru) obesio.
Sad se oni pitaju zašto, jer nije imao nikakvog razloga?!

Inače, ne kaže se za džabe da između ludaka i genija
postoji samo jedan korak.nsarski nsarski 19:47 28.06.2008

Re: Individualizam

inače, ne kaže se za džabe da između ludaka i genija

The lunatic, the lover, and the poet
are of imagination all compact
(Shakespeare).
Mnogo sizofrenicara ima i medju beskucnicima. Oni su najcesce neagresivni, zive svoje zemaljske dane s mukom, u nekom svom znanju.
Dolybell Dolybell 20:01 28.06.2008

Re: Individualizam

Mnogo sizofrenicara ima i medju beskucnicima. Oni su najcesce neagresivni, zive svoje zemaljske dane s mukom, u nekom svom znanju.


O da, mada ih ovde (BG) u poslednje vreme ne viđam tako često kao ranije,
ali se zato neverovatno povećao broj onih koji sami sa sobom razgovaraju.
Kad ih čujem, prvo pomislim da govore via mobile - kad ono nije tako.
nsarski nsarski 20:04 28.06.2008

Re: Individualizam

Nekada su se takvi muvali po grobljima u Bg. Mislim da je S. Sremac imao zbirku pripovedaka o tim, niščima sa kojima se druzio.
U Rusiji su takve smatrali za bozje ljude i nisu ih dirali.
Ovde ih postavljaju za predsednike.
cyN cyN 20:10 28.06.2008

Re: Individualizam

Ovde ih postavljaju za predsednike

LOL
)))))))
Radojicic Radojicic 20:11 28.06.2008

Re: Individualizam

Ovde ih postavljaju za predsednike.


:)

ali ima i ovakvih careva
Kazezoze Kazezoze 20:26 28.06.2008

a koja je razlika

izmedju shizofrenije i psihopatije?
negde sam prochitao da je psihopatija opsesivna potreba za nametanjem svoje volje, stavova, ideja i iluzija drugima sa ciljem da bi se oni kontrolisali. ako je ova definicija tachna, onda su svi politichari zarazheni ovim simptomima...
nsarski nsarski 20:32 28.06.2008

Re: a koja je razlika

izmedju shizofrenije i psihopatije?

Obicno se kaze da sizofrenicari pate u sebi, a da uz psihopate ispasta njihova okolina.
Dolybell Dolybell 20:32 28.06.2008

Re: Individualizam

U Rusiji su takve smatrali za bozje ljude i nisu ih dirali.


Sad me podseti na svetu bolest (morbus sacer) ili Herkulovu bolest,
zapravo epilepsiju, koja nije daleko od šizofrenije, ima tu nekih zajedničkih
tačaka, ali kako nisam stručnjak za takvu oblast, ne bih više o tome...
možda znaš nešto više i detaljnije ?
nsarski nsarski 20:39 28.06.2008

Re: Individualizam

možda znaš nešto više i detaljnije ?

Epilepsija je neuroloski poremecaj, ne psihijatrijski (mentalni).
bindu bindu 20:47 28.06.2008

polako.... sa ludilom


A.h.
a ovaj covek je ziveo 102-e godine, a umro je zato sto mu je dosadilo da zivi na ovoj planeti valjda?
(a mene mrzelo da trazim na netu ono sto sam tachno hteo da kazem...sorry)
.A...sta kazes o tome sarski?
ajde i ti ako smes....ha, ....ovo ludilo nije za svakoga...samo se salim tj. pricao mi ujka hemicar....o :).
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:49 28.06.2008

Re: Individualizam

Nsarski
U Rusiji su takve smatrali za bozje ljude i nisu ih dirali.


Ima i kod drugih naroda takvih stavova. Poznato je da kod Arapa ima dosta onih koji cak obozavaju pomucenost uma, posto im ona izgleda kao - boziji dar.
bindu bindu 20:59 28.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

ovo si sigurno chitao....ili neee?
nsarski nsarski 21:01 28.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

bindu
ovo si sigurno chitao....ili neee?

Pa, moram da priznam da nisam...:))) Sorry.
Substance abuse kod sizofrenicara postoji - oni uglavnom prekomerno puse. Ima tome razloga u neurohemiji.
bindu bindu 21:08 28.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

nsarski
bindu
ovo si sigurno chitao....ili neee?

Pa, moram da priznam da nisam...:))) Sorry.
Substance abuse kod sizofrenicara postoji - oni uglavnom prekomerno puse. Ima tome razloga u neurohemiji.


ha-ha...wrong sarski,wrong... kad vec nisi procitao onda procitaj pa kazi nesto vise o :)
Radojicic Radojicic 21:17 28.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

bindu bindu 21:49 28.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

Radojicic
Lucy


yellow submarine
Dolybell Dolybell 22:15 28.06.2008

Re: Individualizam

Epilepsija je neuroloski poremecaj, ne psihijatrijski (mentalni).


A zar psihijatrijski nemaju veze sa neurologijom ?
Unfuckable Unfuckable 22:16 28.06.2008

Re: Individualizam

Epilepsija je neuroloski poremecaj, ne psihijatrijski (mentalni).


beše nešto.... oko prenosa impulsa ?
nsarski nsarski 22:20 28.06.2008

Re: Individualizam

A zar psihijatrijski nemaju veze sa neurologijom ?

Ne uvek. MS (multipla skleroza) je poremecaj nervnog sistema. Ti ljudi su sasvim "normalni" psihijatrijski.
nsarski nsarski 22:22 28.06.2008

Re: Individualizam

beše nešto.... oko prenosa impulsa ?

Da, oko "struja" u mozgu. Ima ljudi (i dece) koji imaju epilepticni napad svakih 60 sekundi. Onda se cesto rade hirurski zahvati.
Brooklyn Brooklyn 22:24 28.06.2008

Re: Individualizam

nsarski
A zar psihijatrijski nemaju veze sa neurologijom ?

Ne uvek. MS (multipla skleroza) je poremecaj nervnog sistema. Ti ljudi su sasvim "normalni" psihijatrijski.

ajde bre, bar ti znas da iz a therefore b, ne sledi b therfore a.
Unfuckable Unfuckable 22:25 28.06.2008

Re: Individualizam

MS je autoimuna, čini mi se
Unfuckable Unfuckable 22:26 28.06.2008

Re: Individualizam

nsarski
beše nešto.... oko prenosa impulsa ?
Da, oko "struja" u mozgu. Ima ljudi (i dece) koji imaju epilepticni napad svakih 60 sekundi. Onda se cesto rade hirurski zahvati.sure, ekstremni slučajevi. Jeza
Inače se obično "usporava" prenos impulsa
nsarski nsarski 22:30 28.06.2008

Re: Individualizam

ajde bre, bar ti znas da iz a therefore b, ne sledi b therfore a.

Znam, hvala na podsecanju. Ali, ima ljudi koji razviju sumanute ideje zato sto imaju tumor, na primer. Cisto fiziolosko ostecenje mozdanog tkiva.
Sizofrenija se ipak racuna u poremecaj kognicije izazvan...cime? Ne znamo.
Jednom je neki lekar napravio ovakvu paralelu. Zamisli da padne cigla sa 4 sprata nekom na glavu i ovaj dobije frakturu lobanje. Sada, mi mozemo da kazemo da je genetika u pitanju, jer ima tanku lobanju, bla, bla...niko ciglu ne pominje.
Koliko ja znam, halucinacije i sumanute ideje (thanks:))) mogu da nastanu kao posledica alkoholizma, recimo, ali se ne racunaju u sizofreniju.
nsarski nsarski 22:31 28.06.2008

Re: Individualizam

MS je autoimuna, čini mi se

Da, jedna moja poznanica koja ima shizofreniju je "zaradila" i MS. I, da vidis, hrabro zivi. Za divljenje, covece.
Unfuckable Unfuckable 22:34 28.06.2008

Re: Individualizam

to je stvarno bedak - mislim : sudbina
ali i dokaz da ne pada onaj kome je rečeno - nego kome je suđeno

....mada, čini mi se da je dokazano da neki virusi mogu biti "okidać" za MS
sarum sarum 22:45 28.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

nsarski
bindu
ovo si sigurno chitao....ili neee?

Pa, moram da priznam da nisam...:))) Sorry.
Substance abuse kod sizofrenicara postoji - oni uglavnom prekomerno puse. Ima tome razloga u neurohemiji.


Nsarski, obozavam tvoje textove ali me ubi sa "substance abuse". nekako mi ide pod ruku sa ostalim isfabrikovanim fobijama, teroristi, sida, rak i ostalo :)

LSD je inicijalno smatran za substancu koja moze da izazove "shizofrene epizode" kod konzumenata, mada je ovo stvarno i dokumentovano samo u experimentima koje su 50ih vrsili US Army u saradnji sa nekim kanadskim institutom, zaboravih...kada su "subjekte" vezivali za krevet i tovarili ogromnim dozama;
Terapeutski potencijali LSDa su bili ogromni ali su po obicaju, zbog "abuse", "use" stavili van zakona.

Stavljati LSD u isti kos sa heroinom, kokainom, nikotinom i ostalim "ublazivacima stvarnosti" je jezivo pogresno. Neces nikada naci "abusera" LSD-a koji se kaje u Jerry Springer Show (nor anywhere else :))

U spoljasnjem opisu osobe na acidu ima dosta slicnosti sa opisom shizofrenicara odozgo...takodje, kreativna snaga koja se oseca je...neopisiva.

Verovatno si cuo za Dr Kerry Mullis-a, coveka koji je izumeo PCR (Polymerase Chain Reaction)? Ideju je dobio dok je bio na LSD-u :)
cyN cyN 23:35 28.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

da, da onaj moj nesrecni student je dosta pusio, cigaru za cigarom.
nsarski nsarski 23:46 28.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

Probaj ovo:
It was long known that nicotine acts on the same receptor as the neurotransmitter acetylcholine. Changeux recognized that this could explain both nicotine's obvious benefits—greater concentration, relaxation, etc.—as well as the drug's more puzzling long-term effects. For instance, while cigarettes are dangerous to health, some studies show that smokers tend to suffer at significantly lower rates from Alzheimer's disease and Parkinson's disease.
To je deo iz jednog "popularnog" teksta a odnosi se na veze u mozgu i neurohemiju. Ono sto je radio Changeux.

Inece, ima veze i sa profilom licnosti. Probaj ovde
time se sada bavim:)
Radojicic Radojicic 00:02 29.06.2008

Re: polako.... sa ludilom

bindu
Radojicic
Lucy


yellow submarine


propali eksperimenti kad su krenuli da hrane ptice

Dolybell Dolybell 08:10 30.06.2008

Re: Individualizam

Ima i kod drugih naroda takvih stavova. Poznato je da kod Arapa ima dosta onih koji cak obozavaju pomucenost uma, posto im ona izgleda kao - boziji dar.


Mnogo ih je više u Afričkim plemenima, tamo su to sveti ljudi,
sa posebnim poštovanjem....jer imaju za njih , posebne osobine...
die hard die hard 23:21 01.07.2008

Re: Individualizam

Kad ih čujem, prvo pomislim da govore via mobile - kad ono nije tako.

A, svega mi i oni koji via mobile vecito razgovaraju nisu bas svoji.Evo ja klasican primer, ne sto ocu nego sto moram.Kako bi ga rado menjo za stari dobri nacin komunikacije, cekas pismo nedelju dana.Ih taj stari svet.
Dolybell Dolybell 20:23 28.06.2008

Tragedija genija

Jedna odlična knjiga, koja je postala vrlo popularna kad se pojavila,
1959. doduše po drugi put i pod drugim imenom, znatno dopunjena
i prerađena. Kasnije su je mnogi izdavači ponovo štampali.
(Prvo izdanje je iz 1924. bilo pod nazivom " Ludilo i kultura".)

Puškin je imao 21 dvoboj i u poslednjem je i poginuo.
(razlozi za dvoboj su bili detinjasti i smešni)
Znao je da jede trešnje i pljucka koštice, dok ga onaj drugi nišani.

Meni je ipak, "najčudnija osoba" ( bio je stvarno lud a uz to
i alkoholičar dipsoman) čije da dela baš volim, Edgar Alan Po.
Prvo sam ga čitala, a tek kasnije saznala ko je bio u stvari.
Macak Macak 20:33 28.06.2008

Re: Tragedija genija

Jedna odlična knjiga,


Citala! Tu procitala o Nicheovom ludilu, a onda pocela da citam njegove knjige. Totalno LODILO!
nsarski nsarski 22:22 28.06.2008

Re: Tragedija genija

Prvo izdanje je iz 1924. bilo pod nazivom " Ludilo i kultura".)

Da nije "Madness and civilization"?
Dolybell Dolybell 00:04 29.06.2008

Re: Tragedija genija

Da nije "Madness and civilization"?


Ne, nije, autor je Prof Dr Vladimir Stanojević,
koji je studirao medicinu u Petrogradu, i tamo je
započeo rad na prikupljanju građe za ovu knjigu.
Korišćena literatura koja je navedena je vrlo velika,
ruska, nemačka, francuska, američka i nešto naše.
dragoljub dragoljub 03:42 29.06.2008

Re: Tragedija genija

Ne, nije, autor je Prof Dr Vladimir Stanojević,

мислим да се зове ,,Трагедија генија" имао сам је некад али се неком другом учинила занимљивом, па ме оставио без исте.сад са дистанце од 30так година небих могао да се сетим већине имена која су се ту нашла али општи утисак је да су бсе ту нашли сви који нешто значе у нашој цивилизацији.и то подједнако уметници и научници.мене је чудило присуство филозофа.е сад ако ме сећање невара,општи закључак би био да је тајна генијалности у блиском контакту са лудилом,сад да ли доводи до истог или проистиче није откривено.ја жао ми је што ми је та књига нестала.
Dolybell Dolybell 00:05 30.06.2008

Re: Tragedija genija

општи утисак је да су бсе ту нашли сви који нешто значе у нашој цивилизацији.и то подједнако уметници и научници

Очекивала сам да ће неко други да наведе бар неко име из те књиге,
али кад већ није, онда ћу ја навести нека имена, чије су биографије
описане :
Оливер Кромвел, Иван Грозни, Петар Велики, Робеспјер,
Наполеон, Шопенхауер, Бетовен, Хектор Берлиоз, Вагнер, Чајковски,
Данте, Шекспир, Русо, Волтер, Шилер, Бајрон, Гете, Пушкин, Е.А.По.,
Достојевски, О. Вајлд, Ниче, Толстој, Лотрек, В.Ван Гог, ....
Черевићан Черевићан 20:29 28.06.2008

oжарени

има томе, на суседном отоку малтешког архипелага ,гозу ,адаптирана је средњовековна утврда шамбреј у звездаст хотел па се ија утој работи тамо затекох.оно што ме је у првом сусрету фасцинирало били су зидови дворишта те старе утврде исписане порукама несретника током деценија.наиме, утврда је подуго служила за смештај лица духа помереног. осетљивог, прозваше ме те поруке . . .

нешто ми се побркали живци
измешали крајеви почетке
полако ме лудост обузима
сам у себи препознајем претке

навиру ми бубе из ушију
у ноздрви стонога се гнезди
крилата жаба сребрног репа
лавежом гласним по непцу језди

таласи ми запљускују лице
из пода теку ратни бродови
утробу ми глођу мрави немилице
по мени падају небески сводови

венама слутим лајаву рибицу
змије су ме обузеле целог
паук из ока сише зеницу
јутрос сам појео миша белог

зидови певају мртвог врапца мјаук
духовне су ми тачке на удару
виљушка у чело ко на празник јаук
по свему сам зрео за лудару
Dolybell Dolybell 20:36 28.06.2008

Re: oжарени

зидови певају мртвог врапца мјаук
духовне су ми тачке на удару
виљушка у чело ко на празник јаук
по свему сам зрео за лудару


Невероватни сте!
Заправо фантастични...
одштампати је и окачити на зид,
да ми увек буде пред очима...
nsarski nsarski 20:38 28.06.2008

Re: oжарени

Hvala na poseti, Cher!
M. Fuko je napisao celu knjigu od tretiranju psihijatrijskih bolesnika i kriminalaca. Zanimljivo i tesko stivo.
Dolybell Dolybell 20:39 28.06.2008

Re: oжарени

Отштампаћу је и окачити на зид,
да ми увек буде пред очима....


Готово, ево је већ ме гледа а и ја њу
schneetzla schneetzla 21:14 28.06.2008

Re: oжарени

M. Fuko je napisao celu knjigu od tretiranju psihijatrijskih bolesnika i kriminalaca. Zanimljivo i tesko stivo.


Jeste, tesko, zanimljivo i fascinantno kao i sve sto je Fuko napisao. Danasnja psihijatrija mnogo duguje tom Fukoovom radu, kao i celom anti-psihijatrijskom pokretu, to je bar moje neko misljenje.
Черевићан Черевићан 21:17 28.06.2008

заушима црвен

немогу рећи да ми (не)сујтеном неласка овако на сва звона произнање мрс Dolybell, фала, па ако Вас је тај текст уистину дојмио . . ондак немарим ,гледајтесе.

г nsarski пардонирам на овој приватности.
Astrid Astrid 00:58 30.06.2008

Re: oжарени

nsarski
Fuko je napisao celu knjigu od tretiranju psihijatrijskih bolesnika i kriminalaca. Zanimljivo i tesko stivo.
Citala sam, zvala se "Istorija ludila u doba Klasicizma" :) Zaista impresivno, mislim, Fukoova sposobnost da na osnovu par istorijskih podataka, bilo da je u pitanju medicina, zatvorski sistem ili odnos drustva prema seksualnosti, objasni skrivene mehanizme kontrole, strukturu moci, cak i kad su mu, zakljucci pomalo 'nategnuti'. Zanimljivo je da se njegov 'Panoptikon' koristi kao model u nekim modernim zatvorima, ali to nije tema :)

Šizofreniju ne treba romantizovati, jer nisu svi ljudi koje je ona zahvatila isti kao Džon Neš u filmu ‘'Beautiful Mind''. Mnogi od njih se teško i mukotrpno nose sa svojim demonima, a mnogi nezamislivo stradaju.
Obozavala sam i Kupera i Leinga, sto je sigurno doprinelo mojoj romantizovanoj predstavi o ljudilu kao 'proboju', a ne 'slomu'. A tek 'Zen i umetnost odrzavanja motocikla'! :)
Inace, poznajem samo dve osobe koje se lece od psihoze (bipolarni premecaj i paranoidna sizofrenija), nisam ih poznavala ni pre, ni za vreme lecenja, obe dobro funkcionisu uz lekove, ali su im iskustva potpuno drugacija. Osoba sa bipolarnim, zali za stanjima manije u kojima je bila hiperaktivna i hiperkreativna, dok druga ima uzasna secanja na 'proganjanja'. Koliko je njih koji zaista pate i treba im pomoc, a koliko je onih koji su samo drustveno neupotrebljivi, a ne pate, zaista ne znam.

Drugim rečima, ako je neko u vašoj bližoj ili daljoj porodici imao, ili ima, šizofreniju, onda je veći rizik da ćete je i vi dobiti ili imati. Aha, znači nije okolina ‘'kriva'', nego su geni u pitanju. Ovo otkriće je pokrenulo lavinu istraživanja u genetici. Počeo je lov na gen za šizofreniju, i sezona lova i danas, posle pola veka, nesmanjenom žestinom traje.
Pominje se to i u 'Genomu', koliko se secam, ali to sto neko ima predispoziciju ipak ne znaci da okolina nije kriva :)
Da li se u tom istrazivanju prave razlike izmedju razlicitih vrsta sizofrenije? Kakve fizioloske razlike uopste postoje izmedju tih podvrsta?
nsarski nsarski 01:06 30.06.2008

Re: oжарени

Da li se u tom istrazivanju prave razlike izmedju razlicitih vrsta sizofrenije? Kakve fizioloske razlike uopste postoje izmedju tih podvrsta?

Heh, u ve zi sa ovim, mogu samo da kazem da psihijatrijska klasifikacija prestavlja najveci problem kada se pacijenti proucavaju- dodju ljudi sa sedam dijagnoza. Sta da radis, mora od necega da se krene. Mnogi misle da je nepreciznost u dijagnozi jedan od osnovnih problema psihijatrijske genetike. Ili, kako mi pre par godina rece jedan sjajan geneticar (da ne pominjem ime, mnogo je poznat): You show me a real f**ing schizophrenic, and I'll find you a f***ing gene!
Astrid Astrid 01:46 30.06.2008

Re: oжарени

nsarski
Heh, u ve zi sa ovim, mogu samo da kazem da psihijatrijska klasifikacija prestavlja najveci problem kada se pacijenti proucavaju- dodju ljudi sa sedam dijagnoza. Sta da radis, mora od necega da se krene. Mnogi misle da je nepreciznost u dijagnozi jedan od osnovnih problema psihijatrijske genetike. Ili, kako mi pre par godina rece jedan sjajan geneticar (da ne pominjem ime, mnogo je poznat): You show me a real f**ing schizophrenic, and I'll find you a f***ing gene!

Da, meni kao laiku stvarno deluje cudno sto se napr. paranoidna sizofrenija i katatonija, svrstavaju u istu grupu.
U kojoj meri se modifikuju psiholoski testovi i 'dijagnoze' kao posledica interdisciplinarne saradnje?

Inace, postoji teorija da je psihijatrijski bolesnik samo 'najslabija karika' ili 'zrtveno jagnje' porodice i da se na njemu 'lomi' porodicna patologija. Znam da te kao geneticara to ne zanima, ali mislim da ne treba zanemarivati socio-psiholoske faktore. Ne znam da li postoje komparativna istrazivanja napr. dve grupe: shizofrenicari iz bolesne porodice tipa x i 'normalne osobe' iz slicnih porodica. To bi bilo zanimljivo.
nsarski nsarski 01:54 30.06.2008

Re: oжарени

shizofrenicari iz bolesne porodice tipa x i 'normalne osobe' iz slicnih porodica

Postoje takve studije - ljudi koji su oboleli, i imaju oblele (og) roditelja, i ljudi koji nisu oboleli, ali roditelji jesu. Uglavnom se sve svodi na dijagnozu - poredis sizofrenu i nesizofrenu decu obolelih roditelja. To ti najpre kaze, da geni nisu jedini faktor, ili da je naslednost komlikobana, da nije u pitanju jedan gene.
Ma, radili su sve zamislive kombinacije. Recimo, identicne blizance (isti genom) koji su razdvojeni u ranoj mladosti - da se vidi koliko odgoj ima uticaj.

P.S. Btw, ja nisam geneticar. Ja sam prosao gomilu kurseva iz genetike koji su mi potrebni da se bavim ovim sto danas radim, ali nisam geneticar. Pravi geneticar je tip koji moze da ti uzme uzorak DNA i da ti kaze kako se zvala svalerka tvog pradede. Ja to ne umem:)
Astrid Astrid 02:45 30.06.2008

Re: oжарени

nsarski
Postoje takve studije - ljudi koji su oboleli, i imaju oblele (og) roditelja, i ljudi koji nisu oboleli, ali roditelji jesu. Uglavnom se sve svodi na dijagnozu - poredis sizofrenu i nesizofrenu decu obolelih roditelja. To ti najpre kaze, da geni nisu jedini faktor, ili da je naslednost komlikobana, da nije u pitanju jedan gene.Ma, radili su sve zamislive kombinacije. Recimo, identicne blizance (isti genom) koji su razdvojeni u ranoj mladosti - da se vidi koliko odgoj ima uticaj. P.S. Btw, ja nisam geneticar. Ja sam prosao gomilu kurseva iz genetike koji su mi potrebni da se bavim ovim sto danas radim, ali nisam geneticar. Pravi geneticar je tip koji moze da ti uzme uzorak DNA i da ti kaze kako se zvala svalerka tvog pradede. Ja to ne umem:)

Znam za underlined, ali za druge analize.
Inace, nisam mislila samo na obolele roditelje, vec na specificne patoloske odnose u porodici.
Ja mislila da jesi! Sad cu da pogledam profil.
Ne umeju ni oni :)
Inner Party Inner Party 21:12 28.06.2008

Najtuznije

Govorio je brzo i nepovezano, povremeno šaputao i osvrtao se nervozno oko sebe.


U vezi sizofrenije je najtuznije to sto ljudi ne polude 100% vec ti tek kroz razgovor (ponekad cak malo duzi) sa covekom shvatis da "mu nisu sve ovce na broju"...

I dalje je to ta ista osoba, poznajes je, zna ona tebe, mozete razmeniti podosta kurtoaznih reci, ali onda BAM! i shvatis da se iza tog poznatog lica i tog imena krije neka druga (ili drugacija) licnost!

I nikad ne znas kako da joj se obracas nadalje...
nsarski nsarski 21:16 28.06.2008

Re: Najtuznije

I dalje je to ta ista osoba, poznajes je, zna ona tebe, mozete razmeniti podosta kurtoaznih reci, ali onda BAM! i shvatis da se iza tog poznatog lica i tog imena krije neka druga (ili drugacija) licnost!

Danas se upotrebom odgovarajucih lekova takve osobe mogu da stabilizuju i da funkcionisu u zivotu relativno normalno. Ja znam vise osoba koje sasvim dobro funkcionisu, a bile su bas ono - ko zvono.
bindu bindu 21:21 28.06.2008

Re: Najtuznije

I nikad ne znas kako da joj se obracas nadalje..


meni su najinteresantniji oni sto glume....mislim na na ludilo a ne oni sto glume da su normalni.
a foliranti su mi dosadni a njih je najvise.
schneetzla schneetzla 21:13 28.06.2008

Splitting hairs

"Deluzije" se na srpski jezik prevode kao sumanute ideje.

Inace je lep tekst, ali bi mene najvise zanimale te "tehnicke" pojedinosti, koje su vam dosadne.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana