Ludilo

nsarski RSS / 28.06.2008. u 18:25

 

Jack-Nicholson-Photograph-C12148072.jpeg 

 

But I could have told you, Vincent,
This world was never meant for one as beautiful as you

(Don McLean - Vincent)

 

Pišem ovih dana jedan tehnički rad o genetici i šizofreniji za neki stručni časopis, pa sam bio u situaciji da ponovo pregledam brojne radove na ovu temu. Od onih s početka XX veka (kad se šizofrenija zvala dementia praecox), do današnjih studija o pretraživanju celokupnog ljudskog genoma i pokušajima da se nadje gen za šizofreniju. Medjutim, neću ovde pisati o ovim tehničkim stvarima - one su pomalo dosadne i suvoparne. Ali, priča o tome kako neko, najčešće u mladosti, ‘'poludi'' je ona vrsta priče kakvu smo svi nekada negde čuli, ili smo bili njeni svedoci. I o tome je ovaj blog.

Scenario je skoro uvek isti: mlada osoba, izmedju 18 i 28 godina, počne neobično da se ponaša, da govori kako čuje čudne glasove ili da joj se nešto prividja, da veruje da je nešto u vezi s njom posebno, od posebnog značaja. Često su takve osobe uznemirene, mnoge postanu sumnjičeve, povlače se iz društva, neke prestanu da vode računa o svom izgledu ili higijeni, i deluju nam emotivno ‘'ravne'' ili ‘'plitke''.  Ova promena se često desi naglo, u kratkom vremenskom periodu, i obično ima šokantan uticaj na rodbinu i prijatelje.

Sećam se jednog školskog druga, običnog prosečnog učenika, koji se ničim posebno nije isticao, totalno neupadljiv je bio. Po završetku gimnazije, ljudi su se razišli svojim putevima, pa ni ja nisam imao priliku da ovog druga vidjam. Desi se, medjutim, da ga kasnije sretnem, slučajno, na ulici  - tada sam tek bio završio prvu godinu studija. U tom periodu od oko godinu dana, ovaj čovek se dramatično promenio. Govorio je brzo i nepovezano, povremeno šaputao i osvrtao se nervozno oko sebe. Raspitivao se za napredak mojih studija, pričao kako je iz ‘'najviših državnih vrhova ‘' dobio dozvolu i podršku da formira tim super stručnjaka koji će se baviti problemima planete, da već ima razradjenu studiju i plan rada, i da će se sve to organizovati u najvećoj tajnosti na nekom ostrvu na Jadranu. Odmah sam shvatio da se nešto čudno sa ovim čovekom desilo. Nisam mu, naravno, protivrečio, osim što sam napravio primedbu da sam ja tek student početnik i da nisam dovoljno stručan da se uključim u taj njegov tajni super-tim. Nekako smo se rastali, i više tog čoveka nikada nisam video. Znam da je u jednom trenutku, kasnije u životu, bio na kraće hospitalizovan, i to je sve.

Ponašanje tog mog druga je školski primer šizofrenije, ili ‘'mladalačkog ludila''.  Termin potiče od Grčkog σχίζειν (shizein - podeljenost)  i φρήν (fren - um) čime se ističe ‘'odvojenost od stvarnosti'' ovih osoba. (Strogo govoreći, ovu reč bi trebalo izgovarati kao ‘'скизофренија ‘', ili ''схизофрeнија'', ali to mi liči na nepotrebnu pedanteriju. Zašto onda ne bi insistirali da je ispravno reći kako smo na rok koncertu videli jednu скизику ili схизику?). Zbog izraza ‘'podeljenost ‘', koji se u korenu ove reči nalazi, laici obično misle da se kod šizofrenih ljudi radi o višestrukoj ličnosti, što nije tačno.

Ovo što se sa mojom drugom desilo, klasifikuje se kao poremećaj mišljenja (cognitive disorder) i time razlikuje od emotivnih poremećaja, kao što je depresija, na primer. Specifično, sledećih deset pokazatelja su tipični za šizofreniju: 

1.     Deluzije (verovanje u stvari koje nisu tačne)

2.     Halucinacije (čuju se i vide stvari koje ne postoje)

3.     Neorganizovano mišljenje

4.     Uznemirenost

5.     Neorganizovan govor (česte digresije ili konfuzija)

6.     Upadljivo neorganizovano ili katatonično ponašanje

7.     Nedostatak motiva ili inicijative

8.     Povlačenje iz društva

9.     Apatija

10.  Izostanak emotivne reakcije

Razume se, ovde se radi o gradaciji, ili o stepenu ovih manifestacija - svi mi ponekad imamo nerealna verovanja, ali malo ko od nas je istinski opsednut bizarnim mislima i uverenjem da je Napoleon, da upotrebim stari i prevazidjeni kliše. Inače, ako bi bez gradiranja uzeli ove gore manifestacije,  prvi kandidat za ovu vrstu dijagnoze bi bio Isus Hristos lično; drugi će naći svoje primere. Na nesreću, ovde je sloboda interpretacije prepuštena mašti onoga ko ocenjuje intenzitet simptoma i na osnovu toga proglasi nekoga ‘'ludim'' ili ne. Dovoljno je setiti se da su mentalne institucije u doba Staljina bile pune pacijenata koji su patili od ‘'socijalne šizofrenije‘', tj., nisu se slagali sa Sovjetskom vlašću. Pošto, kao što znamo, 99% narodnih masa oduševljeno podržava Staljinovu vlast, onda se jasno nameće zaključak da njeni protivnici moraju biti ludi.

Pored ovoga, ljudi sa šizofrenijom imaju izmenjene i neke elektrofiziološke parametre- treptaj oka (startle reflex), promene kod moždanih talasa u EEG testovima, količinu potrošnje kiseonika u nekim delovima mozga, itd.

Tokom prve polovine XX veka preovladjivalo je verovanje da je šizofrenija posledica nekog potresnog dogadjaja, ili komplikacija u trudnoći, ili nedostatak roditeljske brige - ukratko, da je uzrokovana nečim u okolini. Prema širim istraživanjima, od šizofrenije oboli oko 1% stanovništva, i ona je podjednako zastupljena u svim kulturama, rasama, ekonomskim klasama i geografskim odredištima, a, veruje se, i istorijskim razdobljima.

Medjutim, od 50-ih godina XX veka, na osnovu istraživanja porodičnih pedigrea, identičnih i neidentičnih blizanaca i usvojene dece, ustanovljeno je da šizofrenija ima genetsku komponentu, tj. da je nasledna. Drugim rečima, ako je neko u vašoj bližoj ili daljoj porodici imao, ili ima, šizofreniju, onda je veći rizik da ćete je i vi dobiti ili imati. Konkretno

          Rizik da se dobije sizofrenija:

  • Generalna populacija: 1%
  • Ako brat ili sestra imaju šizofreniju: 8%
  • Ako jedan roditelj ima šizofreniju: 12%
  • Ako blizanac (ne identicni) ima šizofreniju: 14%
  • Ako oba roditelja imaju šizofreniju: 39%
  • Ako identičan blizanac ima šizofreniju: 47%

Aha, znači nije okolina ‘'kriva'', nego su geni u pitanju. Ovo otkriće je pokrenulo lavinu istraživanja u genetici. Počeo je lov na gen za šizofreniju, i sezona lova i danas, posle pola veka, nesmanjenom žestinom traje. Ispituju se porodična stabla, blizanci, geografski udaljene populacije (koje se nisu mnogo genetski mešale), usvojenici. Ispituje se struktura moždanog tkiva, i ekspresija gena u njima. Svako novo otkriće se zvučno najavljuje u stručnim časopisima i javnim medijima: otkriven gen za šizofreniju na hromozomu 1, obznanjivano je javnosti. Pa je nadjen i na hromozomu 2, i na 5-ici i 6-isci, na hromozomu 18, i hromozomu 22. Danas postoji lista od oko 14 gena koji su potencijalni kandidati da budu taj gen - gen za šizofreniju.

Ovo ‘'genetsko‘' mišljenje ima u sebi fundamentalnu manjkavost. Naime, uspostavljanje neuronskih veza u kompleksnom organu kao što je mozak, formiranje viših funkcija svesti kao sto su verovanja, apstraktno mišljenje, simbolizacija, koncepti istine, i slično, je ekstremno složen niz procesa koji se dogadjaju u periodu od oko par početnih decenija u životu čoveka. Imajući ovo u vidu, teško je poverovati da bi jedan jedini gen mogao biti odgovoran za stabilnost i ispravno funkcionisanje ovakvog sistema. Pre će biti da, ako smo na pravom putu, veliki broj gena reguliše formiranje viših funkcija svesti i održanje njene stabilnosti. Mutacija na samo jednom genu jednostavno ne može biti dovoljna kao objašnjenje uzroka šizofrenije.

Danas preovladjuje verovanje da je u ovaj proces uključena aktivnost više gena, možda neki od ovih 14 sa spiska i možda još neki neotkriveni, kao i uticaj okoline, fiziološki uticaji tokom trudnoće, itd. Istini za volju, pre par meseci je završena najobimnija studija šizofrenije, na koju je potrošeno mnogo desetina miliona dolara, oko 15 godina rada, i u kojoj je obuhvaćeno blizu 5000 pacijenata. Rezultati ove studije nisu pronašli ni jedan gen koji bi bio povezan sa šizofrenijom - savetujem da se pogleda uvodni komentar  Schizophrenia Candidate Genes: Are We Really Coming Up Blank?.

Ima, razume se, anti-psihijatrijskih tumačenja koja tvrde da je celokupno genetsko objašnjenje šizofrenije iluzija, i da se šizofrenija javlja kao posledica poremećaja društva. Nedavno se pojavila knjiga baš takvog naslova - The Gene Illusion. Ovo tumačenje, ipak, ne može da objasni zašto se onda šizofrenija javlja u svim društvenim uredjenjima i ljudskim kulturama, i na svim meridijanima. Da li je moguće da postoji nešto inherentno u ljudskoj zajednici kao takvoj što uzrokuje pojavu šizofrenije kod 1% ljudi? Ili, da citiram mudrog čoveka Lewontina, sve se najzad svodi na pitanje da li je pojedinac problem sa kojim treba da se nosi društvo, ili je društvo problem sa kojim treba da se nosi pojedinac?

Nedavno sam čitao jedan esej Samjuela Džonsona u kome on zastupa tada popularno mišljenje da je društvo to koje ustanovljuje kriterijume normalnosti, i da, dakle, društvo ne može biti nenormalno - samo pojedinac to može biti. Posle Francuske Revolucije je, medjutim, počelo da se formira misljenja da i društvo kao celina može da poludi. U vreme kad je Džonson pisao svoj esej, Vilijam Blejk je imao 20 godina i bio smatran za devijantnog pojedinca, suviše bliskog ludilu, da bi bio uziman za ozbiljno. Blejkov biograf pominje da je neke večeri Blejk imao gosta i, pošto im je ponestalo piva, Blejk, umesto da pošalje slugu kojeg nije imao, sam izadje do obližnje krčme da pivo nabavi. Vraćajući se iz krčme, Blejk sretne usput jednog Kraljevskog Akademika, koga je par dana ranije upoznao na nekom prijemu. Akadamik odbije da se rukuje sa Blejkom kad je video da Blejk sam nosi pivo, umesto da to radi sluga. Akademik je postupio normalno, upravo onako kako mu negov odgoj i kriterijumi normalnosti društva u kome je živeo nalažu. Medjutim, slutim da bi danas odgovor na pitanje Ko je od ove dvojice istinski neurotik? bio sasvim drugačiji.

Posle skoro nezamislivih užasa kroz koje smo prošli u XX veku, stigli smo do stanja manično-depresivne psihoze u kojoj oscilujemo - od očajanja da cela naša civilizacija  srlja u propast, do euforije da će sa dolaskom Doba Akvariusa sve, iz nekog kosmičkog razloga, biti super. Kad nas predstavnici super-sila uveravaju da niko neće aktivirati nuklearno oružje jer bi to bilo bezumlje u kome nema dobitnika, to nam je slaba uteha. Mi više ne verujemo da društva u sebi poseduju makar toliko zrno normalnosti. Samo pojedinac može da bude normalan, pa i to postigne po skupoj ceni i bespomoćan je u svom okruženju.

Čitajući Blejka, čovek brzo uvidi da društvo nije, osim unutar veoma uskih okvira, uopšte kompetentno da sudi o tome da li je pojedinac normalan ili nije. Ono nema nikakve kriterijume da odluči ko je ispod, a ko iznad njegovih standarda. Medju onima koji su ‘'društveno uspešni ‘', dakle iznad standarda, ima mnogo onih koji jednostavno prihvataju vladajuće norme - bile one poštene, ili kriminalne, korumpirane, rasističke, i slično - i unutar tih normi grade svoj društveni uspeh. Oni ne pokušavaju ništa u društvu da promene - oni samo uspešno parazitiraju, jer to je normalno i oni se normalno ponašaju.

S druge strane, društveni škartovi, ‘'ludaci'' kao što je bio Van Gog imaju drugačiju viziju realnosti. Možda nebo pod zvezdama realno ne izgleda onako kako ga je Van Gog naslikao, možda je to samo halucinacija jednog ludaka,

Van_Gogh_Starry_Night.jpg

 

ali mene ne zanima da gledam realne zvezde - kad me to bude zanimalo uzeću teleskop. Mene zanima da doživim, makar delimično, kako izgleda odraz zvezdanog neba u očajnoj ljudskoj duši, a to samo izuzetna svest kakvu je imao Van Gog može da mi pokaže.

Šizofreniju ne treba romantizovati, jer nisu svi ljudi koje je ona zahvatila isti kao Džon Neš u filmu ‘'Beautiful Mind''. Mnogi od njih se teško i mukotrpno nose sa svojim demonima, a mnogi nezamislivo stradaju. Pre par godina je jedna žena osudjena na doživotni pritvor u mentalnoj instituciji jer je u trenucima rastrojenosti ubila svoje četvoro dece kupajući ih u kadi. Šizofrenija rasteže granice ljudske svesti i u pozitivnim i u negativnim pravcima. I otvara nam vrata ljudske svesti kroz koja mnogi od nas, srećom, nikada neće kročiti.

 Komentari (284)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

man ray loves me man ray loves me 20:16 29.06.2008

Re: pojedinac

TI LJUDI CESTO U LANCIMA, VEZANI I ZATVORENI JEDINI SU SLOBODNI OD SVIH OBLIGACIJA KOJIMA SMO MI LJUDI VEZANI ZA SVET , POSEBNO OD ONE NAJSTRASNIJE CIJI SMO ROBOVI DA PROIZVODIMO SMISAO

ovo je da se covek potpuno razbesni. da je taj tip razgovarao sa jednim bolesnikom, shvatio bi koliko pati - to je zaista bolest, nije lezanje na kaucu i buljenje u tv po ceo dan.
ko njega tera da 'proizvodi smisao'? (a uz to i ne uspeva). nek sedi lepo na trotoaru i nek gleda auta kako prolaze.
b. stojanovic b. stojanovic 20:22 29.06.2008

Re: pojedinac

vo je da se covek potpuno razbesni. da je taj tip razgovarao sa jednim bolesnikom, shvatio bi koliko pati - to je zaista bolest, nije lezanje na kaucu i buljenje u tv po ceo dan.
ko njega tera da 'proizvodi smisao'? (a uz to i ne uspeva). nek sedi lepo na trotoaru i nek gleda auta kako prolaze.

*novo Draga man ray......, covek cija ljubav te u niku greje , dakle Man Ray je bio Lacanov pacijent, a Lacan je preko sesdeset godina radio sa psihoticima.
man ray loves me man ray loves me 20:36 29.06.2008

Re: pojedinac

prvi put cujem da je man ray bio pacijent. on nije bio psihotik. nista nisam uspela da nadjem na netu, osim da je lacan bio muz sestre neke devojke man ray-a. jel moze neka referenca?

cudi me da ovaj citat potice od lekara - zvuci mi dosta surovo i navodi na pomisao da su bolesnici neki srecnici koji ne moraju da rade.
Dolybell Dolybell 21:05 29.06.2008

Re: pojedinac

Hteo sam da kazem da bi svaki pojedinac trebalo da radi na sebi,
u smislu da to postane neka vrsta licne mentalne higijene, a time i deo
kulture, tako sto ce izgradjivati pozitivnu predstavu o sebi.Dilan Dog Dilan Dog 21:08 29.06.2008

Re: pojedinac

nsarski
Mada, i u takvim porodicama i problematicnim okruzenjima postoje
pojedinci koje se otgrnu i u svom sopstvenon sistemu vrednosti uspostave
malo drugacije parametre koje kasnije prenose i na svoju decu.

Da, srecom ima i takvih koji se izvuku iz pakla. (Srecom, jer bi inace davno bili preplavljeni bezumljem iz proslosti, bez spasa). Takvi bi i na Marsu preziveli. Ali drustvo postoji da pomogne onima koji sami sebi ne mogu sebi pomoci. Inace, koji ce nam takvo drustvo koje ne pomaze slabima, bolesnima, i nemocnima? Za ukras?

Ne mislim ja da drustvo treba da bude nehumano, naprotiv. Drustvo i treba da pomaze onima koji sami sebi
ne mogu pomoci. To sam i u prethodnom komantaru spomenuo.
Dilan Dog Dilan Dog 21:11 29.06.2008

Re: pojedinac

Dolybell
Hteo sam da kazem da bi svaki pojedinac trebalo da radi na sebi,
u smislu da to postane neka vrsta licne mentalne higijene, a time i deo
kulture, tako sto ce izgradjivati pozitivnu predstavu o sebi.
Sjajna slika !
))
A o cijem radu je rec?
Dilan Dog Dilan Dog 21:16 29.06.2008

Re: pojedinac

angie
Jer da postoje varijante gde svako moze da se realizuje i iz tog uspeha da crpi zadovoljstvo- pola problema bi vec bilo resheno, a to bez volje drushtva ne ide bash individualno- protiv struje mogu samo najachi, a ni njima nije bash najlakshe, samo ne mogu drugachije.

Sa ovim se ne bih slozio. Ali, dobro, svako govori iz svog ugla posmatranja.
b. stojanovic b. stojanovic 22:03 29.06.2008

Re: pojedinac

prvi put cujem (sto ne znaci nista). man ray nije bio psihotik. nista nisam uspela da nadjem na netu, osim da je lacan bio muz sestre neke devojke man ray-a. jel moze neka referenca?

cudi me da ovaj citat potice od lekara - zvuci mi dosta surovo i navodi na pomisao da su bolesnici neki srecnici koji ne moraju da rade.

*novo 

A ko kaze da je man ray bio psihotik, biti pacijent ne znaci biti nuzno psihotik . On je bio psihoanaliticki pacijent Lacana. Ne Lacan je bio muz dve zena prva Marie-Louis Blondin 1934-1942 a onda druga Sylvia Makles prva zena Zorza Bataja velikog filozofa i antropologa. Ne znam da li je bio muz seste man ray-ove devojke , mozda...

Ne razumem sta je surovo u iskazu da je psihotik slobodan mnogo slobodniji od nas normalnih, dakle sloboda je tezak posao i skupo se placa!!!
nsarski nsarski 22:18 29.06.2008

Re: pojedinac

O profesore, pa ti stvarno ne odustajes!! To je za pohvalu ali stvarno nije jasno sta hoces ovim postom !!! Klinika psihoze je izuzetno komplikovana i problem njene etiologije je van domasaja genetike. Sama sizofrenija nije jedinstvena , size su hetergone i ne postoji jasan klinicki opis shize zato sto je odsustvo subjekta ili brisanje subjekta u shizi potpuno drugim recima nema sta da se opservira posto ne postoji gotovo nikakav odgovor , tako da jedino psihoanaliticiri uspevaju nakon desetogodisnjeg rada da naprave male pomake u potrzi za ovim izbrisanim subjetom . Osim toga shize su vrlo retke a polje izmedju paranoidne sizovrenije i sizofrenije je jako tesko konceptualno zahvatiti.Kao i o svemu moj ucitelj Lacan i o shizi i psihozama ima vrlo specificno misljenje, nime u svom seminaru PSIHOZE, toplo ti preporucujem da ga procitas, on kaze : JEDINO SLOBODNI LJUDI SU PSIHOTICI( SHIZOFRENICI), pa nastavlja, TI LJUDI CESTO U LANCIMA, VEZANI I ZATVORENI JEDINI SU SLOBODNI OD SVIH OBLIGACIJA KOJIMA SMO MI LJUDI VEZANI ZA SVET , POSEBNO OD ONE NAJSTRASNIJE CIJI SMO ROBOVI DA PROIZVODIMO SMISAO.


Hahaaaaaa, i do ovoga covek dodje metodom cistog razmisljanja?! Neverovatno.
A sta cemo sa onom tabelom rizika, na primer? Zasto genetska bliskost povecava rizik?
Ili to nije bitno kad se suprotstavi elegantnoj teoriji?

Najslobodniji su oni u lancima, oni nemaju sta da izgube. Vala bas.
angie angie 22:21 29.06.2008

Re: pojedinac

Dilan Dog

angieJer da postoje varijante gde svako moze da se realizuje i iz tog uspeha da crpi zadovoljstvo- pola problema bi vec bilo resheno, a to bez volje drushtva ne ide bash individualno- protiv struje mogu samo najachi, a ni njima nije bash najlakshe, samo ne mogu drugachije.Sa ovim se ne bih slozio. Ali, dobro, svako govori iz svog ugla posmatranja.


najvishe volim to bez objashnjenja:))),

chivek je pre svega socijalno bice i ima potrebu da pripada i da bude prihvacen-prepoznat i realizovan.

danashnje drushtvo ne podnosi previshe individualca-ni ona naredna, a kamo li ona manje i ako govorimo o osobama koja su svojim boleshcu vec izdvojena iz tog "normalnog " reda za prihvatanje, oni takvi sami teshko da ce bez pomoci drushtva neshto sami uraditi.

I ljudi koji nemaju psihicke poremecaje, a suprotstavljaju se ustanovljenom toku- to ne rade bash najlakshe-TO sam rekla i ne vidim da je to MOJ ugao, to je nekako tako.
man ray loves me man ray loves me 22:23 29.06.2008

Re: pojedinac

Interesuje me sta to tacno znaci, da je man ray bio lacanov pacijent. Ocigledno da se man ray jako interesovao za podsvesno, to je bila osnova njegovog rada, pa zamisljam da je verovatno razgovarao sa psihoanaliticarima toga doba u Parizu. Volela bih da znam koliko dugo ga je posecivao, da li postoje neke zabeleske, nesto sto bi ukazivalo da je lacan nesto znacajno doprineo delu man ray-a. Ja do sada to nisam nasla ni u jednoj biografiji man ray-a.

Opaska o surovosti proizilazi iz toga sto sam nedavno gledala kanal na youtube 'the trouble with spikol', gde liz spikol, koja ima bipolarni poremecaj, opisuje svoja iskustva, koja su jako mucna. Reci za nju na primer da ima 'vise slobode od nekog drugog', a znati kroz sta prolazi (a sto nije karakteristicno samo za nju) zvuci mi jako cinicno, prakticno kao izrugivanje tudjoj muci. Zato me iznenadilo da to dolazi od lekara.

Jednostavno mislim da je ovde malo deplasiran taj sartrovski ugao da je sloboda nesto sto skupo kosta i sto niko zapravo ne zeli - neko ko je bolestan nema nikakav izbor.

Zapravo - Liz ima izbor. Ona pije svoje tablete i drzi stalan posao kao urednik lokalnih novina. Za nju je velika borba da ustaje svaki dan i da odbaci tu slobodu koju Lacan sa nostalgijom prizeljkuje.
b. stojanovic b. stojanovic 23:08 29.06.2008

Re: pojedinac

Hahaaaaaa, i do ovoga covek dodje metodom cistog razmisljanja?! Neverovatno.
A sta cemo sa onom tabelom rizika, na primer? Zasto genetska bliskost povecava rizik?
Ili to nije bitno kad se suprotstavi elegantnoj teoriji?

Najslobodniji su oni u lancima, oni nemaju sta da izgube. Vala bas.Pa ne bas cistim razmisljanjem pre sezdesetogodisnjim radom sa pacijentima.

Da li si ,profesore cuo , za transgeneracijsku traumu, ona se prenosi iz generaciju u generaciju i ne postoji u genima: majka je silovana, onda njena cerka i na kraju njena unuka...najtrivijalniji primer da ti navedem.
Frojd je divno rekao da psihoza nema predistoriju ali da je za veliko ludilo potrebno bar tri generacije!!!

Imaju sta da izgube : Lance , profesore, LANCE!
Dilan Dog Dilan Dog 23:10 29.06.2008

Re: pojedinac

angie
Dilan Dog

angieJer da postoje varijante gde svako moze da se realizuje i iz tog uspeha da crpi zadovoljstvo- pola problema bi vec bilo resheno, a to bez volje drushtva ne ide bash individualno- protiv struje mogu samo najachi, a ni njima nije bash najlakshe, samo ne mogu drugachije.Sa ovim se ne bih slozio. Ali, dobro, svako govori iz svog ugla posmatranja.


najvishe volim to bez objashnjenja:))),

chivek je pre svega socijalno bice i ima potrebu da pripada i da bude prihvacen-prepoznat i realizovan.

danashnje drushtvo ne podnosi previshe individualca-ni ona naredna, a kamo li ona manje i ako govorimo o osobama koja su svojim boleshcu vec izdvojena iz tog "normalnog " reda za prihvatanje, oni takvi sami teshko da ce bez pomoci drushtva neshto sami uraditi.

I ljudi koji nemaju psihicke poremecaje, a suprotstavljaju se ustanovljenom toku- to ne rade bash najlakshe-TO sam rekla i ne vidim da je to MOJ ugao, to je nekako tako.

mrzelo me je da sire obrazlazem svoj stav, pa sam zato rekao da svako gleda iz svog ugla...
u svakom slucaju nisam imao nameru da ostavljam utisak kako sam u pravu, a ti ne, ili nesto slicno.
posto mi se sad spava, napisacu odgovor sutra.
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 23:17 29.06.2008

Re: pojedinac

Supstanca koja koči želju za alkoholom
Naučnici odvikli pacove od alkohola
Autor: CDC/DM | 29.06.2008 - 06:47Pacovi se u roku od nekoliko minuta mogu odvratiti od želje za alkoholom i to uz pomoć supstance koja se proizvodi u samom organizmu. Ona ne samo da koči aktuelnu želju za ovom drogom, već sprečava i recidive nakon duže apstinencije od uzimanja alkohola. Na osnovu tih rezultata, sada bi trebalo da bude razvijena i terapija za lečenje ljudi.

Istraživanja o kojima je reč, objavili su američki naučnici u ,,Zbornicima“ Akademije nauka SAD. Upotrebljena supstanca, na čijem su proučavanju radili dr Sebastijan Kernisela i njegove kolege sa Univerziteta Kalifornije u Emerivilu, zapravo je faktor rasta poznat kao GDNF. On je obično nadležan za razvoj određenih nervnih ćelija u centralnom nervnom sistemu, ali naučnici su sada GDNF ubrizgali direktno u oblast mozga koja igra centralnu ulogu u zavisnosti od droge i alkohola, tzv. ventralno tegmentalno područje (VTA). Kod pacova, koji su pritiskanjem poluge u svom kavezu mogli sami da se snabdevaju alkoholom, želja za ovom drogom je nakon ubrizgavanja pomenute supstance popuštala već nakon deset minuta. Čak i životinje koje su prethodno bile navikle na velike doze alkohola polugu su pritiskale znatno ređe i pile su znatno manje nego ranije. Iste reakcije pacovi su pokazivali i tri sata nakon ubrizgavanja faktora rasta.
U eksperimentima koji su usledili nakon toga, naučnici su pokazali da GDNF smanjuje upravo želju za alkoholom. Kod pacova koji su postali zavisni od šećernog rastvora, ponašanje se nakon injekcije GDNF nije menjalo.
Na kraju, naučnici su dokazali još i to da životinje kojima je dat GNDF neće ponovo podleći zavisnosti ako nakon duže apstinencije popiju neki gutljaj alkohola. Istraživači su ovaj rezultat ocenili kao naročito značajan, jer visoka stopa recidiva predstavlja glavni problem prilikom lečenja alkoholizma.
Pošto u osnovi zavisnosti od alkohola i kod ljudi i kod pacova leže slični procesi. Istraživači se nadaju da bi sada na osnovu postignutog otkrića mogli da razviju terapiju protiv alkoholizma.

b. stojanovic b. stojanovic 23:24 29.06.2008

Re: pojedinac

Interesuje me sta to tacno znaci, da je man ray bio lacanov pacijent


To znaci da je bio njegov psihoanaliticki pacijent,to sam vec napisao. I ne samo on i pikasova zena i dalijeva zena ....

Ako citas francuski imas divnu biografiju Lacanovu Elisabeth Roudinesco: Jacques Lacan , Esquisse d un vie, histoire d un systeme de pensee, Fayard 1993.

Bipolarnost nije psihoticna , biti bipolaran ne znaci da si psihotican , moze da ima kratkotrajnu psihoticnu dinamiku ali je bipolarnost potpunop drugi tip problema.

Ali taj ko je bolestan je vec napravio izbor izabrao je bolest!!!

Pa o tome se radi niko ne kaze da je sloboda cvetnim poljem proci, naprotiv kako je Hegel rekao Sloboda je uzas!! Da upravo tako Liz je odbacila slobodu od neustajanja !!!! Vidis kako je teska oblaciti se, ustati ujutru o i izaci iz kuce , neko je to odbacio jer mu se cini da mu ugrozava slobodu neustajanja. Dakle psihotici su se izborili da ne ustaju oni imaju druga posla. A koja posla, e to je sasvim novo pitanje njihovo povlacenje iz sveta ustajanja je uzasno komplikovan proces u cijoj rekonstrukciji nikakva nauka o genima nam nmece pomoci nego strpljiv dugotrajan rad sa pacijentima..
angie angie 23:26 29.06.2008

Re: pojedinac

nego strpljiv dugotrajan rad sa pacijentima..

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b. stojanovic b. stojanovic 23:28 29.06.2008

Re: pojedinac

nego strpljiv dugotrajan rad sa pacijentima..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


?????????????????
ivana23 ivana23 23:29 29.06.2008

Re: pojedinac

vidomir pavlovic
Pacovi se u roku od nekoliko minuta mogu odvratiti od želje za alkoholom i to uz pomoć supstance koja se proizvodi u samom organizmu.


b. stojanovic b. stojanovic 23:29 29.06.2008

Re: pojedinac

nego strpljiv dugotrajan rad sa pacijentima..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


??????????????????????????????
angie angie 23:37 29.06.2008

Re: pojedinac

b. stojanovic
nego strpljiv dugotrajan rad sa pacijentima..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????


pa-slazem se, onoliko!:)))
man ray loves me man ray loves me 23:43 29.06.2008

Re: pojedinac

To znaci da je bio njegov psihoanaliticki pacijent,to sam vec napisao. I ne samo on i pikasova zena i dalijeva zena ....

kao sto rekoh - u biografijama man ray-a to nigde nisam nasla. dakle - da li je dolazio godinama ili je svratio dvaput iz profesionalne radoznalosti?
Ali taj ko je bolestan je vec napravio izbor izabrao je bolest!!!

you're on your own here. kljucna rec su lekovi - da nema njih ni liz ne bi imala izbor. (ironicno, psihoanaliza joj nije ponudila izbor.)
b. stojanovic b. stojanovic 23:45 29.06.2008

Re: pojedinac

pa-slazem se, onoliko!:)))izvini nisam razumeo , ja uvek !!! razumem kao pretnju, moracu sa srinkom da vidim zasto....
angie angie 23:50 29.06.2008

Re: pojedinac

ja uvek !!! razumem kao pretnju,


pa samo konektujesh u brejnu, za shta sluzi taj znak iterpunkcije!:))


moracu sa srinkom da vidim zasto....bolje nemoj- on ce vec da ti trazi neku vezu sa genima, ili da ti dijagnosticira psihozu- ono da li si kao mali imao negativan dozivljaj sa velikom crtom i tachkom na kraju, a ko zna kako bi on to josh preveo.
b. stojanovic b. stojanovic 23:52 29.06.2008

Re: pojedinac

kao sto rekoh - u biografijama man ray-a to nigde nisam nasla. dakle - da li je dolazio godinama ili je svratio dvaput iz profesionalne radoznalosti?


Biografiju Lacanovu sam citao pre petnest godina kad se pojavila i pravo da ti kazem ne secam se tacno koliko je bio na analizi ali je bio . Nemam vremena sada da kopam po knjizi Man Ray nije vazna referenca u toj biografiji , to je pre deo stimuga Pariza tridesetih i cetrdesetih..

.
you're on your own here. kljucna rec su lekovi - da nema njih ni liz ne bi imala izbor. (ironicno, psihoanaliza joj nije ponudila izbor.)Ali u psihozama ni lekovi ne pomazu , bipolarni poremecaj je teska bolest ali se leci psihoanalizom, dugotrajnom , ali se leci...Lekovi joj pomazu da ustane ali joj ne otklanjaju patnju
Dilan Dog Dilan Dog 23:57 29.06.2008

Re: pojedinac

b. stojanovic
[

Ali taj ko je bolestan je vec napravio izbor izabrao je bolest!!!Sa ovim se slazem u potpunosti!
nsarski nsarski 23:57 29.06.2008

Re: pojedinac

kako je Hegel rekao: Sloboda je uzas!!

Ovo meni vise lici nesto sto bi Dostojevski mogao da kaze...
man ray loves me man ray loves me 00:02 30.06.2008

Re: pojedinac

to je pre deo stimuga Pariza tridesetih i cetrdesetih

pa to ti kazem! oni su se kretali u istim krugovima, that's all.

let's not get into it - sta moze da se leci psihoanalizom a sta ne. ja ti kazem sta je ona sama rekla. moj utisak posle citanja frojdovih knjiga je bio - ima tu nesto, ali veci deo je off, i ne izgleda bas kao da radi. od slucajeva koje je on opisivao, po njegovom sopstvenom priznanju, jedva da je ikoga izlecio. ali opet, jedan deo je svakako tacan.

nisam nikakav strucnjak za psihoanalizu, vec skepticni posmatrac.
b. stojanovic b. stojanovic 00:03 30.06.2008

Re: pojedinac

Ovo meni vise lici nesto sto bi Dostojevski mogao da kaze..Profesore Fenomenologija duha poglavlje o francuskoj revoluciji Sloboda i uzas!!!


Hegel kaze : Sloboda je ipak samo spoznata nuznost!!!
angie angie 00:03 30.06.2008

Re: pojedinac

bipolarni poremecaj je teska bolest ali se leci psihoanalizom,


ja imam prijateljicu sa tom dijagnozom i sve je prilichno teshko i za nji i njenu okolinu.

Ono shto sam ja primetila, je da lekari ne pomazu mnogo, lekovi narochito, samo je odnesu, pomaze joj razgovor, gde raspetljava klupko i uchetvovanje u nechemu gde pokazuje uspeh i realizovanost- pa dobije i podrshku i aplauz, oseti da pripada, da moze i da je prihvacena- ujedno da to shto chini ima smisla.

veoma je inteligentna i obrazoana, desila joj se strashna nesreca u vec i onako neadekvatnoj situaciji i ja pored velikog razumevanja u odnosu na strahotu prozivljenog, mislim da joj je bolest utochishte, jer ne zna kako drugachije da se odbrani od bola i nemoci.
Dilan Dog Dilan Dog 00:04 30.06.2008

Re: pojedinac

Znam da je Hegelovo odredjenje slobode ovako:
sloboda je saznata nuznost.
Marx: sloboda je ovladavanje nuznoscu.

sloboda, sto se mene tice, jeste uzasna, ali samo na pocetku, dok
se na nju ne priviknes. Uzasna je zbog toga sto spoznajes da si
sam na svetu.
angie angie 00:09 30.06.2008

Re: pojedinac

sloboda, sto se mene tice, jeste uzasna


dok ne nauchish da je koristish, dotle je uzasan okov, dok se koprcash da pripadash i da nisi drugachiji.
b. stojanovic b. stojanovic 00:09 30.06.2008

Re: pojedinac

et's not get into it - sta moze da se leci psihoanalizom a sta ne. ja ti kazem sta je ona sama rekla. moj utisak posle citanja frojdovih knjiga je bio - ima tu nesto, ali veci deo je off, i ne izgleda bas kao da radi. od slucajeva koje je on opisivao, po njegovom sopstvenom priznanju, jedva da je ikoga izlecio. ali opet, jedan deo je svakako tacan.


Pa on je prikazao svoje najkomplikovanije slucajeve iz kojih je naucio mehanizam funkcionisnja bolesti i koje nam je opisao da iz njih nesto i mi naucimo. Imao je itekako uspesnih analiza pa kako mislis da bi psihoanaliza opstala na ovoj planeti ako ne pomaze. ona nije deo bolnockog aprata i drzavne kontrole medicinskih doktrina, ona je iskljucivo stvar pacijenta i analiticara, dakle ako je nezadovoljan on odlazi. Psihoanaliza svakako nije svemocna ali nista bolje nije izmisljeno.
man ray loves me man ray loves me 00:12 30.06.2008

Re: pojedinac

ok, okovani prometeji, i'm off to sleep. pozdrav :)
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 00:15 30.06.2008

IVANA...

ivana23

vidomir pavlovicPacovi se u roku od nekoliko minuta mogu odvratiti od želje za alkoholom i to uz pomoć supstance koja se proizvodi u samom organizmu.


...Hvala zasliku ti si ukras ovog bloga. Ako ti Restak ne daje platu sram da ga bude, jer nivo bloga podižeš svakim komentarom, kao i pravovremenom slikom

G. Nsarski da Vas nisam nečim uvredio, već duže vreme, primetio sam, ne želite da odgovorite na moje komentare?

Živ čovek greši, ako i jesam pomozite mi da shvatim gde?

Izvinjavam se na pitanju, ali jako je neprijatno kad primetiš da si (sam) BELA OVCA....,
Dilan Dog Dilan Dog 00:18 30.06.2008

Re: pojedinac

Profesore Fenomenologija duha poglavlje o francuskoj revoluciji Sloboda i uzas!!!

sad sam pogledao, podpoglavlje (ili ne znam kako da ga nazovem, posto ima mnogo nekih glava i podglava i jos manjih celina)
se naziva Apsolutna sloboda i uzas, Fenomenologija duha, str, 341, BIGZ, 1979 god.,
ko voli, nek izvoli)
angie angie 00:19 30.06.2008

Re: IVANA...

kad primetiš da si (sam) BELA OVCA....,


halo bre vidosave-nemoj sad da ti primaknu kauch!:)))
Dolybell Dolybell 00:34 30.06.2008

Re: pojedinac

Sjajna slika !
))
A o cijem radu je rec?


Ms Bobbie Carlyle

vidomir pavlovic vidomir pavlovic 00:36 30.06.2008

Re: IVANA...

Ćao Angie, ti si srce, super si, i drago mi je što se kompj. poznajemo.

Za kauč u pravu si odoh ovog momenta, umoran sam tražim teme o psihologij i stresovima zbog moje povrede pa mi već oči natekle...

Laku noć i prijatno
nsarski nsarski 00:37 30.06.2008

Re: IVANA...

G. Nsarski da Vas nisam nečim uvredio, već duže vreme, primetio sam, ne želite da odgovorite na moje komentare?

Izvinjavam se zbog kasnjenja sa odgovorima. Razlog je totalno banalan: imamo ovde neke goste. (Malocas sam otisao da kupim pivo, i, srecom, nikoga nisam usput sreo):))
U svakom slucaju, ovde se, koliko sam pratio, razvila diskusija o psihijatriji, psihoanalizi, argumenti prste...Sta se cime leci, i da li geni imaju ulogu...Lepo je to.
Ali, da se ne zamajavamo teorijama, evo konkretnog problema koji se ispred mene nalazi, i kojim cu se baviti u sledecem periodu.
Dobili smo podrsku (citaj, lovu) da proucavamo sizofrenu populaciju Kolla Indijanaca koji zive na Andima, u Argentini, Peruu i Boliviji. (Za sada radimo sa Argentincima, ali projekat ce da se prosiri i dalje - imamo i podrsku Ujedinjenih Nacija za ovo).
Celokupna populacija Kolla je oko tri stotine hiljada, i mi smo uspeli da lociramo oko 1500 sizofrenicara. Da podvucem - ti ljudi zive po nekim planinskim zabitima (Crna Gora je Panonsko more za njih), nikada u zivotu lekara nisu videli, i do njih se stize na mazgama, dva dana jahanja.
OK, mi ove ljude ispitujemo iz dva razloga:
(1) Da izmerimo njihove medicinske parametre (ukljucujuci elektrofizioloske, genomske, mentalne) jer su oni dragoceni zato sto su izolovani. Takodje cemo uzeti iste uzorke rodjaka, koje god nadjemo. Nadamo se da ce oni da nam kazu nesto o naslednosti i genima koji ucestvuju u mentalnim poremecajima.
(2) Da osnujemo bazicnu medicinsku negu za ove ljude i pruzimo im potrebnu pomoc. (Ja u ovom delu ne ucestvujem). To bi bilo prvi put da je nekakva zapadnjacka medicina stigla u te krajeve Anda.

Moje pitanje: Sta da se radi?

Ovim ljudima je potrebna pomoc svake vrste, i nadamo se da ce to dobiti. Sta cemo sa mentalno obolelima? Da im posaljemo medicinsku sestru koja ce biti obucena da im da osnovne lekove? Ili, da im posaljemo salonskog psihijatra iz Pariza da im objasni smisao njihove slobode po Hegelu? To ja vas pitam sada, i to je moja dilema (a ne zovem se Hamlet).

Dolybell Dolybell 00:43 30.06.2008

Re: pojedinac

Sjajna slika !
))
A o cijem radu je rec?


Ms Bobbie Carlyle
Dolybell Dolybell 01:11 30.06.2008

Re: pojedinac

JEDINO SLOBODNI LJUDI SU PSIHOTICI( SHIZOFRENICI), pa nastavlja, TI LJUDI CESTO U LANCIMA, VEZANI I ZATVORENI JEDINI SU SLOBODNI OD SVIH OBLIGACIJA KOJIMA SMO MI LJUDI VEZANI ZA SVET , POSEBNO OD ONE NAJSTRASNIJE CIJI SMO ROBOVI DA PROIZVODIMO SMISAO.


Ovo nema veze sa temom šizofrenije, već sa pojmom slobode.
Što je psihotike (šizofreničare) uzeo kao primer, naravno, jer su mu
oni najbliži kao primer za objašnjenje šta on podrazumeva pod pojmom sloboda

Mislim da je stupidno psihijatrijske bolesnike, pa
i psihotičare - šizofrenike nazivati slobodnim,
pa oni su najveći robovi u borbi sa njima samima;
o kakvoj slobodi se tu govori i na kakvu se to slobodu misli ?
Počeću definitivno da verujem, da su psihijatri mnogo
sličniji svojim pacijentima nego normalnim ljudima.

Potpuno zdravi, pravi i normalni beže iz svoje slobode,
nemogući da podnesu obligacije kojima su vezanei za svet.
Koliko ih se samo potpuno predalo veri i postali pravi
vernici, što pre nikada nisu bili ni u tragovima.
Moja prijateljica je "pobegla" iz svoje slobode advokata,
muža i dva sina - u manastir, posle osam godina
intenzivnog druženja sa duhovnicima i (kako ih ja
zovem), novo-vernicima.
angie angie 01:20 30.06.2008

Re: pojedinac

muža i dva sina - u manastir,


potpuno je razumem!:)))
Dolybell Dolybell 01:29 30.06.2008

Re: pojedinac

Ali taj ko je bolestan je vec napravio izbor izabrao je bolest!!!


Verovatno je tako doneo i odluku da je prenosi nalednicima,
jedino ne znam zašto je onda ne nasleđuju svi naslednici,
po pravilu, nego neki bivaju preskočeni u prvoj generaciji,
što opet ne znači da je oni neće preneti svojim potomcima....
Dolybell Dolybell 01:48 30.06.2008

Re: pojedinac

potpuno je razumem!:)))


Ja je potpuno (ne) razumem.
Zapravo, neću da je razumem, jer je odlično poznajem,
od detinjstva, uvek je bila sklona krajnostima, i na neki način,
skoro fanatično se predavala svemu što bi je okupiralo,
ovaj čin se potpuno uklapa u njenu ličnost.
U njenoj prirodi ima nekih nejasnoća, koja
su genetskog porekla, o čemu imam samo površne informacije.

angie angie 02:40 30.06.2008

Re: pojedinac

su genetskog porekla,


ovo moje razumevanje je chisto iskuztvenog porekla!:))
Astrid Astrid 02:54 30.06.2008

Re: pojedinac

b. stojanovic
Klinika psihoze je izuzetno komplikovana i problem njene etiologije je van domasaja genetike. Sama sizofrenija nije jedinstvena, size su hetergone i ne postoji jasan klinicki opis shize zato sto je odsustvo subjekta ili brisanje subjekta u shizi potpuno drugim recima nema sta da se opservira posto ne postoji gotovo nikakav odgovor , tako da jedino psihoanaliticiri uspevaju nakon desetogodisnjeg rada da naprave male pomake u potrzi za ovim izbrisanim subjetom . Osim toga shize su vrlo retke a polje izmedju paranoidne sizovrenije i sizofrenije je jako tesko konceptualno zahvatiti.

Slazem se da je malo verovatno da se objasni samo genetikom, bas sam nsarskom napisala o lomljenju 'najslabije karike' u porodicnoj patologiji, 'zrtvenom jagnjetu', itd.
Medjutim, zapazices da je argument da ne postoji subjekat koji se moze opservirati, problem za psihoanalizu, ali ne i za genetiku.

Kao i o svemu moj ucitelj Lacan i o shizi i psihozama ima vrlo specificno misljenje, nime u svom seminaru PSIHOZE, toplo ti preporucujem da ga procitas, on kaze : JEDINO SLOBODNI LJUDI SU PSIHOTICI( SHIZOFRENICI), pa nastavlja, TI LJUDI CESTO U LANCIMA, VEZANI I ZATVORENI JEDINI SU SLOBODNI OD SVIH OBLIGACIJA KOJIMA SMO MI LJUDI VEZANI ZA SVET , POSEBNO OD ONE NAJSTRASNIJE CIJI SMO ROBOVI DA PROIZVODIMO SMISAO.

Evo, ima nas jos koje zanima, pa bi mogao ukratko.
Da li su psihotici u Realnom? Nemaju zelju? Zar nisu i u Simbolickom? Kako onda opisuju Realno? Realno opisuje samo sebe uz pomoc Simbolickog? Mistik, taj Lakan :)
'Oslobodjeni obligacije da proizvodimo smisao'??? Ako je cena te slobode tako mala (gubitak Ega), odlicno :)))

Kazezoze Kazezoze 08:02 30.06.2008

Re: IVANA...

Moje pitanje: Sta da se radi?

ostavite ih na miru... oni nikakvu pomoc nisu od vas trazhili, a vi se bavite shizofrenim sluchajevima civilizovanog sveta.
toliko je primera ludila svuda oko nas, da nije uopshte potrebno da ganjate indijance po planinskim zabitima da bi neshto ispitali. pogledajte samo ponashanje ljudi na berzi... jel' vam se chini normalno? njih lechite!
bindu bindu 08:34 30.06.2008

nisi hamlet

al si u hamletu...i sta ti je to sve trebalo...nisi valjda bez paraaa.... ili te uhvatili mangupi pa ne pustajuaaa?
lepo si se spremooo da dodjes u motherland iii....sta bi onda?
dobro je sto si otiso samo po "pivo"....znam neke na red piva dodaju red vina....i kocemu ga znati sta jos.
kad si vec poceo sa ovim mislim o kollama ajde da nam kazes malo vise o svemu t. kao na pr.sta je prouzrokovalo vasu brigu za
zdravlje indijanaca i ko placa ujedinjene nacije da predstavlja ovaj tako "noble" projekat.ccc al si naivan sarski.
ej bre do juce su ih bukvalno lovili a posle raspinjali i sekli im polne organe (citaj jaja) ja licno gledala dokumentarac na festu negde sedamdesetih u posle ponocnim proekcijama ...onda kad su prikazivali warhol's "flash"..... and "trash". sad odjednom (posto su provaljeni) ajde malo na shizofreniju pa red genetike, jbt-e ko musaka. sve po zakonu...a oni su ko ludi za vama, ujedinjenim nacijama i onima koji ih placaju. nego ti lepo da prekines taj ugovor sa njima i da se povuces na sigurno dok jos ima vremena za to.
momentalno nemam vremana da surfujem i da pronadjem te krvave masakre koje su nad indijancima uradjeni od strane placenika mutli nacionalnih kompanija koji su se odigrali sedamdesetih, a njihjihova borba za svoju zemlju koju im otimaju traje i trajace....
za sada prilazem ovo sa neta kao mali uvod u ovu pricu o kojoj se malo zna....

Kolla Indians Denounce Abuses in Land Conflict

Americas.org
August 13, 2004
In the latest episode of conflicts over indigenous land rights in Argentina, Kolla Indians in the northwestern province of Salta complained this week that they were brutally beaten by employees of a sugar company that is laying claim to their traditional land.

"The older members of the community were beaten the worst. My father was kicked in the head and passed out," Gabriel Flores, leader of the "Igua Pui Genda" Kolla community in the department (state) of Orán, Salta, 1,600 km north of Buenos Aires, told IPS Thursday by phone.

"The community isn't going to forget this," said Flores, referring to the brutal Aug. 5 attack.

Flores said some 40 private security guards from the San Martín del Tabacal Sugar Mill and Refinery, a subsidiary of the U.S.-based Seaboard Corporation, came to the village of around 60 indigenous families and began to hit local residents with their cudgels.

The president of the sugar mill, Guillermo Jakúlica, says the land where the village is located belongs to the company.

But the Kollas say the company has presented no legal title to the land, where the indigenous community has always lived. Flores, for example, said his grandparents are buried there. ......ima jos


Dolybell Dolybell 09:11 30.06.2008

Re: nisi hamlet

momentalno nemam vremana da surfujem i da pronadjem te krvave masakre koje su nad indijancima uradjeni od strane placenika mutli nacionalnih kompanija koji su se odigrali sedamdesetih, a njihjihova borba za svoju zemlju koju im otimaju traje i trajace....
za sada prilazem ovo sa neta kao mali uvod u ovu pricu o kojoj se malo zna....


Nešto tu nije sasvim OK ?
Da li treba da shvatim, da se zalažeš da sve ostane kao što
se dešavalo i možda još uvek događa
( a njihova borba za svoju zemlju koju im otimaju traje i trajace....)
da ne navodim čitav prethodni tekst ?

Znam šta si hteo da kažeš, ali je ispalo zapravo
kontradiktorno....a i nisi u pravu, ako tako misliš...
polazni stav - preko navedenih informacija, (koji je proizveo ovakvu tvrdnju)
nije u redu....neću dalje da ga ekspliciram
Samo jedno, više si rekao o sebi nego šta drugo.
nsarski nsarski 09:11 30.06.2008

Re: nisi hamlet

na pr.sta je prouzrokovalo vasu brigu za
zdravlje indijanaca

ovaj projekat se radi u saradnji sa ministarstvom zdravlja Argentine, UN, i NIMH.. moj posao je da izvucem informaciju iz podataka (linkage analysis, association studies) i kollu verovatno nikada u zivotu necu ni videti.
Kazezoze Kazezoze 09:40 30.06.2008

Re: nisi hamlet

Dolybell
Samo jedno, više si rekao o sebi nego šta drugo.


to sam upravo pomislio kad sam prochitao tvoj komentar.
bindu bindu 10:59 30.06.2008

Re: nisi hamlet

jeli bre dolibelice jelti to samnom pricas???a i ako ne precias dusice moja mala ispada kao da stvarno ali stvarno nerazumes draga o cemu se ovde radi ....sta ti nije jasno.....ajde lepo sve ispocetka...procitaj pa kazi.
i da te pitam jos..... jel imas ti neki pravi posao...mislim day job ili te mama i tata jos izdrzavaju?ovaj projekat se radi u saradnji sa ministarstvom zdravlja Argentine, UN, i NIMH.. moj posao je da izvucem informaciju iz podataka (linkage analysis, association studies) i kollu verovatno nikada u zivotu necu ni videti.drugim recima-"kao"- pojma nemas sa istoriskom pricom ovog naroda kao i ostlih "indigenous" naroda juzne i severne amerike.-"kao"-...njihova prica se ne rcuna sta li? ova gore navedena prica je istinita i dobro cuvana tajna a drzava argentina (belci koji su dosli iz nazi nemacke posle rata izmedju ostalog) koja im je i otela zemlju sad ce da ih proglase za ludake (shizofrenicare,ha-ha)
sarski sarski sunce moje malo, brinem se za tebe.
p.s.bas bezveze.Dilan Dog Dilan Dog 14:50 30.06.2008

Re: pojedinac

angie

chovek je pre svega socijalno bice i ima potrebu da pripada i da bude prihvacen-prepoznat i realizovan.

danashnje drushtvo ne podnosi previshe individualca-ni ona naredna, a kamo li ona manje i ako govorimo o osobama koja su svojim boleshcu vec izdvojena iz tog "normalnog " reda za prihvatanje, oni takvi sami teshko da ce bez pomoci drushtva neshto sami uraditi.

I ljudi koji nemaju psihicke poremecaje, a suprotstavljaju se ustanovljenom toku- to ne rade bash najlakshe-TO sam rekla i ne vidim da je to MOJ ugao, to je nekako tako.

slazem se da danasnje drustvo ne podrzava u znacajnijoj meri individualca i razlike koje nastaju njegovim izdvajanjem iz grupe (na krajnje uopstenom nivou posmatranja), tako da stoji to sto kazete da takvi pokusaji
pojedinaca nailaze na prepreke drustva.

i da se odmah ogradim da ja govorim o "normalnom" pojedincu koji radi na sopstvenoj aktuelizacji, ispunjenju, samorealizaciji ili najsire receno koji se bavi samospoznajom. to je njegov licni projekat i cak i kada ga okruzenje (a najcesce se tu radi o neposrednom okruzenju) ne podrzava on mora sa tim da se izbori. dakle, svestan sam da prepreke postoje i zato tu onda stupa na snagu nesto krajnje subjektivno, a tu je najvaznija stvar vera u uspeh kao izvor iz kog se crpi energija za premoscavanja sukoba sa "drugima".
angie angie 15:17 30.06.2008

Re: pojedinac

i da se odmah ogradim da ja govorim o "normalnom" pojedincu koji radi na sopstvenoj aktuelizacji, ispunjenju, samorealizaciji ili najsire receno koji se bavi samospoznajom. to je njegov licni projekat i cak i kada ga okruzenje (a najcesce se tu radi o neposrednom okruzenju) ne podrzava on mora sa tim da se izbori. dakle, svestan sam da prepreke postoje i zato tu onda stupa na snagu nesto krajnje subjektivno, a tu je najvaznija stvar vera u uspeh kao izvor iz kog se crpi energija za premoscavanja sukoba sa "drugima".


pa sem veoma retkih, koje jednostavno neshto chachka iznutra u tom smislu i to o chemu vi govorite-se uchi.

chovek je najvishe ono kako je usmeren, na shta je navikao, kakvu skalu su mu prezentovali od detinstva, obichno je inercija glavna energetska varijanta i onda smo jako daleko od tog samorada- sa kojim se ja apsolutno slazem da treba. Barem neki guru, da se tu nadje, uslovno recheno, da pokazuje pravac.

Meni se ovde u Kanadai veoma dopada, shto u shkolama decu podrazvaju i podstichu njihovu indidvidualnost, ali s druge strane ne usmeravaju na druzenje i zajednishtvo, pa su oni kad porastu pretezno usamljeni i opet nesrecni u tome. Naravno ne tako generalizovano, kako zvuchi.
Dilan Dog Dilan Dog 15:57 30.06.2008

Re: pojedinac

angie
i da se odmah ogradim da ja govorim o "normalnom" pojedincu koji radi na sopstvenoj aktuelizacji, ispunjenju, samorealizaciji ili najsire receno koji se bavi samospoznajom. to je njegov licni projekat i cak i kada ga okruzenje (a najcesce se tu radi o neposrednom okruzenju) ne podrzava on mora sa tim da se izbori. dakle, svestan sam da prepreke postoje i zato tu onda stupa na snagu nesto krajnje subjektivno, a tu je najvaznija stvar vera u uspeh kao izvor iz kog se crpi energija za premoscavanja sukoba sa "drugima".


pa sem veoma retkih, koje jednostavno neshto chachka iznutra u tom smislu i to o chemu vi govorite-se uchi.

chovek je najvishe ono kako je usmeren, na shta je navikao, kakvu skalu su mu prezentovali od detinstva, obichno je inercija glavna energetska varijanta i onda smo jako daleko od tog samorada- sa kojim se ja apsolutno slazem da treba. Barem neki guru, da se tu nadje, uslovno recheno, da pokazuje pravac.

Meni se ovde u Kanadai veoma dopada, shto u shkolama decu podrazvaju i podstichu njihovu indidvidualnost, ali s druge strane ne usmeravaju na druzenje i zajednishtvo, pa su oni kad porastu pretezno usamljeni i opet nesrecni u tome. Naravno ne tako generalizovano, kako zvuchi.

covek je niz odluka koje je sam izabrao u proslosti do danas. bez obzira na to sto misli da
mi je vecina toga pripisano i nametnuto. tako treba da se posmatra, odnosno poptuno osvestiti sve najvaznije izbore
koje je covek ucinio sa namerom da sada napravi drugacije izbore i time se ogradi od onih koji su mu naneli stetu,
te da podrzi one izbore koji su mu doneli dobrobit i da sa poptunom svescu pravi svake neredne izbore. a za to je potrebno da stekne uvid u realnu sliku o sebi, odnosno predstavu koju je stvorio o sebi i kada je postane svestan da pocne da je menja.
a gurui, pa ima citav niz gurua koji pisu knjige iz oblasti popularne psihologije i bave se tom temom.
evo jednog "gurua" koji najeksplicitnije i na neverovatno pristupacan nacin govori o tome: Filip Mekgro> "Vasa licnost" (Phillip McGraw)
angie angie 16:08 30.06.2008

Re: pojedinac

covek je niz odluka koje je sam izabrao u proslosti do danas.


ma da- samo shto su te odluke veoma vezane za ono shta je njemu blisko i kakva mu je skala vrednosti.

Ono o chemu vi govorite, podrazumeva visok stepen samosvesti i sa njome i slobode, a ja samo kazem, da to ne ide samo od sebe- nego neko treba da otvori ta vrata i pokaze put- retki su oni, koji ih sami otkriju- jer chovek strahovito pripada onome kako je nauchen, bez obzira koliko je to shtetno po njega.
Dilan Dog Dilan Dog 16:29 30.06.2008

Re: pojedinac

angie
covek je niz odluka koje je sam izabrao u proslosti do danas.


ma da- samo shto su te odluke veoma vezane za ono shta je njemu blisko i kakva mu je skala vrednosti.

Ono o chemu vi govorite, podrazumeva visok stepen samosvesti i sa njome i slobode, a ja samo kazem, da to ne ide samo od sebe- nego neko treba da otvori ta vrata i pokaze put- retki su oni, koji ih sami otkriju- jer chovek strahovito pripada onome kako je nauchen, bez obzira koliko je to shtetno po njega.

potpuno ste u pravu...
pokusajte da pronadjete knjigu koju sam preporucio, siguran sam da se lako moze doci do nje,
sjajna je!
b. stojanovic b. stojanovic 17:17 30.06.2008

Re: pojedinac


Medjutim, zapazices da je argument da ne postoji subjekat koji se moze opservirati, problem za psihoanalizu, ali ne i za genetiku.Pa ne samo za psihoanalizu nego i za desetak stavki koje opisuju sizofrenicara koji nam je dobri profesor nsarski prilozio . Kada procitatate tih desetak stavki fotorobota "kako prepoznati shizofrenicara" to gotovo da koincidira sa opisom jako nisko organizovanih opsesivno kompulzivnih... itd. Problem je sto ni geni nista ne govore , oni su na nivou Lacanovog Reel , dakle oni su nemi kao i psihotik, jos tisi.

Da li su psihotici u Realnom? Nemaju zelju? Zar nisu i u Simbolickom? Kako onda opisuju Realno? Realno opisuje samo sebe uz pomoc Simbolickog? Mistik, taj Lakan :)
'Oslobodjeni obligacije da proizvodimo smisao'??? Ako je cena te slobode tako mala (gubitak Ega), odlicno :)))Tesko je ukratko Lacanovu algebru RIS aplicirati na psihotika. Psihotik jeste u kontaktu sa Realnim on govori sa njegovog mesta ili bar pokusava da nam saopsti sta ostaje od subjekta kad ne pristane na socijalizaciju na ulazak u simbolicko u svet sociosimbolickih obligacija.
Problem psihotika nije sto gubi Ego on je zapravo u jako cudnom odnosu sa Egom , za Lacana je problem sto je on zapravo hiper-egoican, psihotik nema distancu do sebe , nema onu minimalnu distancu koja mu omogucava da stvari i reci ne koincidiraju, naime za njega su reci podjednako stvarne kao i stvari, dakle on je kao u nekom rebusu ovde slovo ovde stvar ovde zapeta opet stvar i on zapravo ne moze ovo preklapanje reci i stvari da dijalektizuje. Drugim recima on je na distanci od sveta , svet ne moze da ga performativno zahvati i stavi u obligaciju prema sebi, on je neko ko svetu u kome mi zivimo u matriksu simbolickog stranac. kad je u pitanju Ego psihotik je zapravo neko ko je potpuno stopljen sa egom , egom koji je odsecen od nesvesnog od potiskivanja , za njega ne vazi potiskivanje nego nesto sto je Frojd nazvao iskljucivanje i sto je Lacan prihvatio
Dolybell Dolybell 19:25 30.06.2008

Re: nisi hamlet

to sam upravo pomislio kad sam prochitao tvoj komentar.


))
bindu bindu 19:44 30.06.2008

Re: nisi hamlet

Dolybell Dolybell 20:05 30.06.2008

Re: nisi hamlet

jeli bre dolibelice jelti to samnom pricas???a i ako ne precias dusice moja mala ispada kao da stvarno ali stvarno nerazumes draga o cemu se ovde radi ....sta ti nije jasno.....ajde lepo sve ispocetka...procitaj pa kazi.


Pročitala i ništa novo nisam našla....i da te pitam jos..... jel imas ti neki pravi posao...mislim day job ili te mama i tata jos izdrzavaju?
bindu bindu 20:18 30.06.2008

Re: nisi hamlet

Pročitala i ništa novo nisam našla...


trebace ti samo oko 10-tak godina....da shvatis a i tada ce novo vec biti staro.......
Astrid Astrid 01:01 01.07.2008

Re: pojedinac

b. stojanovic
Pa ne samo za psihoanalizu nego i za desetak stavki koje opisuju sizofrenicara koji nam je dobri profesor nsarski prilozio . Kada procitatate tih desetak stavki fotorobota "kako prepoznati shizofrenicara" to gotovo da koincidira sa opisom jako nisko organizovanih opsesivno kompulzivnih... itd. Problem je sto ni geni nista ne govore , oni su na nivou Lacanovog Reel, dakle oni su nemi kao i psihotik, jos tisi.

Mislila sam da odsustvo subjekta ne smeta istrazivanju uticaja gena na razne neurofizioloske procese :)
Koliko sam shvatila, ti mislis da ti procesi ne mogu da objasne one vrste poremecaja u kojima dolazi do poremecaja izmedju oznacitelja i oznacenog? Da li se to odnosi samo na sizofreniju ili i na ostale psihoze?

Tesko je ukratko Lacanovu algebru RIS aplicirati na psihotika. Psihotik jeste u kontaktu sa Realnim on govori sa njegovog mesta ili bar pokusava da nam saopsti sta ostaje od subjekta kad ne pristane na socijalizaciju na ulazak u simbolicko u svet sociosimbolickih obligacija.Problem psihotika nije sto gubi Ego on je zapravo u jako cudnom odnosu sa Egom , za Lacana je problem sto je on zapravo hiper-egoican, psihotik nema distancu do sebe , nema onu minimalnu distancu koja mu omogucava da stvari i reci ne koincidiraju, naime za njega su reci podjednako stvarne kao i stvari, dakle on je kao u nekom rebusu ovde slovo ovde stvar ovde zapeta opet stvar i on zapravo ne moze ovo preklapanje reci i stvari da dijalektizuje. Drugim recima on je na distanci od sveta , svet ne moze da ga performativno zahvati i stavi u obligaciju prema sebi, on je neko ko svetu u kome mi zivimo u matriksu simbolickog stranac. kad je u pitanju Ego psihotik je zapravo neko ko je potpuno stopljen sa egom , egom koji je odsecen od nesvesnog od potiskivanja , za njega ne vazi potiskivanje nego nesto sto je Frojd nazvao iskljucivanje i sto je Lacan prihvatio

Zanimljivo. Inace, mislila sam na 'subjekat', ne na Ego. Koliko shvatam, on je u narcistickoj fazi i projekcije dozivljava kao stvarne, nema distance izmedju oznacitelja i oznacenog. On je u Imaginarnom?
Ne razumem zasto tu vrstu slobode od simbolickog dozivljavas kao nesto pozitivno. Zar ti ostaci 'subjekta', tj. podvojenosti ne remete 'uzivanje'? Zar paranoicne projekcije ne dovode do toga da se 'subjekat' oseca ugrozeno?
Mislim, meni ta sloboda, cak i kada bi subjekat potpuno nestao, vise lici na nocnu moru :)

Astrid Astrid 01:08 01.07.2008

Re: pojedinac

Zaboravila sam: preporucujem, u skladu sa temom, Cronenbergov film 'Spider'.
Dolybell Dolybell 07:57 01.07.2008

Re: nisi hamlet

zdravlje indijanaca i ko placa ujedinjene nacije da predstavlja ovaj tako "noble" projekat.ccc al si naivan sarski.
ej bre do juce su ih bukvalno lovili a posle raspinjali i sekli im polne organe (citaj jaja) ja licno gledala dokumentarac na festu negde sedamdesetih u posle ponocnim proekcijama ...onda kad su prikazivali warhol's "flash"..... and "trash". sad odjednom (posto su provaljeni) ajde malo na shizofreniju pa red genetike, jbt-e ko musaka. sve po zakonu...a oni su ko ludi za vama, ujedinjenim nacijama i onima koji ih placaju.


Americas.org
August 13, 2004

In the latest episode of conflicts over indigenous land rights in Argentina, Kolla Indians in the northwestern province of Salta complained this week that they were brutally beaten by employees of a sugar company that is laying claim to their traditional land.
Flores said some 40 private security guards from the San Martín del Tabacal Sugar Mill and Refinery, a subsidiary of the U.S.-based Seaboard Corporation, came to the village of around 60 indigenous families and began to hit local residents with their cudgels.


(belci koji su dosli iz nazi nemacke posle rata izmedju ostalog) koja im je i otela zemlju sad ce da ih proglase za ludake (shizofrenicare,ha-ha)


ovaj projekat se radi u saradnji sa ministarstvom zdravlja Argentine, UN, i NIMH


Bez obzira na to što mi treba 10 godina da shvatim šta ste hteli reći,
i dalje ne vidim nikakav razlog da se ovaj projekat ne realizuje,
ionako su već konstatovali pojavu šizofrenije u Kolla indijanaca,
i projekat nema za cilj da ih proglasi šizofrenim u bilo kom postotku,
to su već uradili - već je cilj sasvim drugi - i već je objašnjen.

Mislim samo, da ne treba generalizovati stvari, jer ispada da su svi koji
se sada bave ovim projektom, (koji je nešto sasvim drugo),
sudelovali u gore pomenutim događajima, pa sad "vade fleke".
Neće biti da je baš tako, iako je vaš zaključak takav.

Kazezoze Kazezoze 08:39 01.07.2008

Re: nisi hamlet

Bez obzira na to što mi treba 10 godina da shvatim šta ste hteli reći,
i dalje ne vidim nikakav razlog da se ovaj projekat ne realizuje,
ionako su već konstatovali pojavu šizofrenije u Kolla indijanaca,
i projekat nema za cilj da ih proglasi šizofrenim u bilo kom postotku,
to su već uradili - već je cilj sasvim drugi - i već je objašnjen.

da oni su vec konstantovali dijagnozu, josh im samo nedostaju nauchni dokazi da su kolla indijanci genetski ludi (za to ce se pobrinuti sharski i ekipa), pa da njihovu borbu mogu osuditi onako kako njima odgovara.
nadam se samo nsarski da je projekat dobro placen, jer nije mala stvar celo pleme indijanaca proglasiti shizofrenicharima sa genetskim nasledjem.
bindu bindu 09:42 01.07.2008

Re: nisi hamlet

Kazezoze
Bez obzira na to što mi treba 10 godina da shvatim šta ste hteli reći,
i dalje ne vidim nikakav razlog da se ovaj projekat ne realizuje,
ionako su već konstatovali pojavu šizofrenije u Kolla indijanaca,
i projekat nema za cilj da ih proglasi šizofrenim u bilo kom postotku,
to su već uradili - već je cilj sasvim drugi - i već je objašnjen.

da oni su vec konstantovali dijagnozu, josh im samo nedostaju nauchni dokazi da su kolla indijanci genetski ludi (za to ce se pobrinuti sharski i ekipa), pa da njihovu borbu mogu osuditi onako kako njima odgovara.
nadam se samo nsarski da je projekat dobro placen, jer nije mala stvar celo pleme indijanaca proglasiti shizofrenicharima sa genetskim nasledjem.


ma pusti je zo, vidis da i sama kaze da ne kapira a osim toga takve rado zaposljavaju na slicnim projektima.
verovatno nema day job pa se nada da ce sarski da je zaposli ili joj u najmanju ruku da neku preporuku....

p.s.dolybell je nickname... i ime cuvene kolonirane ovcice ili se varam...
nsarski nsarski 10:59 01.07.2008

Re: nisi hamlet

jer nije mala stvar celo pleme indijanaca proglasiti shizofrenicharima sa genetskim nasledjem.

Ovo nije tacno. Populacija Kolla je oko 300 000, a medju njima ima oko 1500 za koje njihovi rodjaci kazu da su "ludi", znaci oko 0.5% populacije sto se slaze sa svetskim statistikama za ucestanost sizofrenije. Evo nesto od ranije ovde
bindu bindu 11:39 01.07.2008

Re: nisi hamlet

nsarski
jer nije mala stvar celo pleme indijanaca proglasiti shizofrenicharima sa genetskim nasledjem.

Ovo nije tacno. Populacija Kolla je oko 300 000, a medju njima ima oko 1500 za koje njihovi rodjaci kazu da su "ludi", znaci oko 0.5% populacije sto se slaze sa svetskim statistikama za ucestanost sizofrenije. Evo nesto od ranije ovde


ok...kapiram...na kraju bolje da budes lud nego istrebljen. za te stvari psihijatrija je pravi lek.
neki takvu situaciju zovu mach sa dve ostrice.moses biras da budes mrtav fizicki ili psihicki......ha-ha
p.s....sorry ......I egsist
bindu bindu 11:59 01.07.2008

Re: nisi hamlet

i ...zaboravih da dodam ....jel' to bese kod hitlera ili staljina ili kod obojice da su proglasavali politicke i druge neistomisljenike ludim pa ih onda mucili raznim lekovitim psihijatriskim metodama......brrr i grrr...i uzas.
valjda je to bilo kod staljina.
kod ovog drugog su imali kraci postupak....
sorry, istorija mi nije bas neki interes pa mi to sve maglovito.
nsarski nsarski 12:12 01.07.2008

Re: nisi hamlet

bindu
i ...zaboravih da dodam ....jel' to bese kod hitlera ili staljina ili kod obojice da su proglasavali politicke i druge neistomisljenike ludim pa ih onda mucili raznim lekovitim psihijatriskim metodama......brrr i grrr...i uzas.
valjda je to bilo kod staljina.
kod ovog drugog su imali kraci postupak....
sorry, istorija mi nije bas neki interes pa mi to sve maglovito.

Ne vidim kakve veze ovo ima sa temom. (Uzgred, ja sam nesto od ovoga pomenuo u tekstu, ali u drugom kontekstu). Tim nesrecnim indiosima je potrebna pomoc svake vrste, i ovo je jedna vrsta pomoci.
Cini mi se da je tvoja rezignacija opravdana, ali je upucena na potpuno pogresnu adresu, i nema veze sa ovim.
bindu bindu 13:08 01.07.2008

Re: nisi hamlet

(Uzgred, ja sam nesto od ovoga pomenuo u tekstu,


i uopste nisam rezignir an nego i ja pominjem sve to kao "uzgred". nije sala imati na vratu multi nac.kompanije .
posle brutalnih ispada nad indijancima koje su trajale decenijama ovi odluce da im "pomognu" da se izlece ,
najblaze receno od shizofrenije.....moras priznati da shizofrenije ne bi ni bilo da nema multi nacionalnih kompanija koje im bukvalno otimaju zemlju i pravo na slobodu da zive zivotom koji su sami izabrali. zar ne?
nsarski nsarski 13:13 01.07.2008

Re: nisi hamlet

najblaze receno od shizofrenije.....moras priznati da shizofrenije ne bi ni bilo da nema multi nacionalnih kompanija koje im bukvalno otimaju zemlju i pravo na slobodu da zive zivotom koji su sami izabrali. zar ne?

Bilo bi. Ovo oboljenje je starije od svih multinac. kompanija zajedno. Ucestanost ne zavisi od kulture, rase, drustvenog uredjenja, ili lokacije.
bindu bindu 14:16 01.07.2008

Re: nisi hamlet

nsarski
najblaze receno od shizofrenije.....moras priznati da shizofrenije ne bi ni bilo da nema multi nacionalnih kompanija koje im bukvalno otimaju zemlju i pravo na slobodu da zive zivotom koji su sami izabrali. zar ne?

Bilo bi. Ovo oboljenje je starije od svih multinac. kompanija zajedno. Ucestanost ne zavisi od kulture, rase, drustvenog uredjenja, ili lokacije.


to je veoma diskutabilno pitanje s obzirom da ne znamo od koje vrste shizofrenije su oboleli.indijanci uzimaju ritualno iobredno u sklopu svoje kuture psihodelike a oni sami po sebi izazivaju trenutna stanja shizofrenije po nekim standardima) koje oni posle koriste da bi mogli da reazumeju svoje zivotne okolnosti kao napr.kako da raspoznaju medecinske biljke.iz tog razloga im je veoma stalo da se priroda u njihovoj zivotnoj okolini sacuva.to je i jedan od glavnih problema konflikta koji imaju sa multi nac.
a i s obzirom na ovu relavantnu prepisku ;
b. stojanovic

"Medjutim, zapazices da je argument da ne postoji subjekat koji se moze opservirati, problem za psihoanalizu, ali ne i za genetiku.

Pa ne samo za psihoanalizu nego i za desetak stavki koje opisuju sizofrenicara koji nam je dobri profesor nsarski prilozio . Kada procitatate tih desetak stavki fotorobota "kako prepoznati shizofrenicara" to gotovo da koincidira sa opisom jako nisko organizovanih opsesivno kompulzivnih... itd. Problem je sto ni geni nista ne govore , oni su na nivou Lacanovog Reel , dakle oni su nemi kao i psihotik, "....b. stojanovic b. stojanovic 14:08 02.07.2008

Re: pojedinac


Ne razumem zasto tu vrstu slobode od simbolickog dozivljavas kao nesto pozitivno. Zar ti ostaci 'subjekta', tj. podvojenosti ne remete 'uzivanje'? Zar paranoicne projekcije ne dovode do toga da se 'subjekat' oseca ugrozeno?
Mislim, meni ta sloboda, cak i kada bi subjekat potpuno nestao, vise lici na nocnu moru :)


Ne , ne dozivljavam ni pozitivno ni negativno nego kao zanimljiv paradoks: Oni koji su vezani i u lancima su slobodni i upravo zato sto su slobodni mi ih vezujemo- ne znamo sta cemo sa njima.

Ne ne remete uzivanje posto je psihotik neko ko se usudio da neposredno dohvati uzitak,
citav problem psihotika je sto on veruje da je uzitak neposredno pod rukom. Mi "normalni" se drzimo na bezbednoj distanci od uzitka , tako sto smo ga se odrekli i imamo obecanje da cemo pod nekim uslovima moci jednog dana da ga dosegnemo. E psihotik ne veruje u to obecanje posto zna da je lazno, Ugovor glasi: bices normalan pod uslovom da se odreknes uzitka.
Cuveni psihotik Sreber ugledni sudija iskusio je pokusaj da neposredno dosegne uzitak i sta smo saznali: da bi ga dosegao on je morao da se pretvori u zenu koja koitira sa bogom i stvara nove narastaje. da bi to izrekao morao je da izume potpuno novi jezik koji je i sam neka vrsta pra jezika...itd itd

Drugim recima posto mi zivimo u civilizacija ciji je kategoricki imperativ Uzivaj! paradoksalno , time je po prvi put u istoriji civilizacije uzitak potpuno zabranjen. Jos u frojdovo vreme je vazilo Odlozi uzitak i dobices carstvo zemaljsko, dakle tad je jos postojala dijalektika zabrane i krsenja zabrane, danas je paradoksalno imperativom Uzivaj! uzitak potpuno zabranjen.Astrid Astrid 02:21 03.07.2008

Re: pojedinac

b. stojanovic
Ne , ne dozivljavam ni pozitivno ni negativno nego kao zanimljiv paradoks: Oni koji su vezani i u lancima su slobodni i upravo zato sto su slobodni mi ih vezujemo- ne znamo sta cemo sa njima.

Rekao si da je to 'sloboda od NAJSTRASNIJE obligacije', pa sam zato mislila da to stanje dozivljavas kao pozitivno.

Ne ne remete uzivanje posto je psihotik neko ko se usudio da neposredno dohvati uzitak, citav problem psihotika je sto on veruje da je uzitak neposredno pod rukom. Mi "normalni" se drzimo na bezbednoj distanci od uzitka , tako sto smo ga se odrekli i imamo obecanje da cemo pod nekim uslovima moci jednog dana da ga dosegnemo. E psihotik ne veruje u to obecanje posto zna da je lazno, Ugovor glasi: bices normalan pod uslovom da se odreknes uzitka.
Sta se desava sa zeljom kod psihotika? Nestaje? Mislim, ako ostvari uzitak, onda nema ni 'viska', tj. zelje.

Drugim recima posto mi zivimo u civilizacija ciji je kategoricki imperativ Uzivaj! paradoksalno , time je po prvi put u istoriji civilizacije uzitak potpuno zabranjen. Jos u frojdovo vreme je vazilo Odlozi uzitak i dobices carstvo zemaljsko, dakle tad je jos postojala dijalektika zabrane i krsenja zabrane, danas je paradoksalno imperativom Uzivaj! uzitak potpuno zabranjen.
Zelja se po definiciji ne moze zadovoljiti i otuda potreba za ponavljanjem. Zar nije uvek tako bilo?
Zar imperativ 'Uzivaj!' ne omogucava samo formiranje bogatijeg fantazmatskog sistema u kojem ce se zelja interpretirati?
b. stojanovic b. stojanovic 14:09 03.07.2008

Re: pojedinac


Rekao si da je to 'sloboda od NAJSTRASNIJE obligacije', pa sam zato mislila da to stanje dozivljavas kao poziti


da, ovo je rekao Lacan, a obaveza da proizvodis smisao jeste najstrasnija- jouissance je francuska rec za uzitak koju je Lacan proslavio, samo sto je on cuje na drugaciji nacin nego sto se ona cuje na uobicajan standardni nacin . Naime , on jouissance cuje kao joui -uzitak i fonetski ssance se izgovara kao sans dakle sto na francuskom znaci smisao , znacenje. Dakle uzivanje u smislu je bolest nas normalnih , mi smo uzivaoci smisla ,znacenja, a psihotik ne uziva u smislu on prosto uziva.

Sta se desava sa zeljom kod psihotika? Nestaje? Mislim, ako ostvari uzitak, onda nema ni 'viska', tj. zelje.


Psihotik, a to je uzasno heterogeno polje , nacelno jeste odsecen od zelje , ali postoji i zelja psihotika i njegova zelja je zelja za psihozom koja iskljucuje svaku zelju. Takav paradoks imamo kod anorekticarki npr. anorekticrka nista ne jede , medjutim anorekticarka nesto jede a to sto ona jede je zapravo -nista, ona jede nista. To da jede nista je nemoguca pozicija anorektivarke jedna radikalna zelja za nista, dakle nemoguca zelja. Bulumicarka naprotiv prozdire a ostaje nezadovoljena hranom tako da Lacan kaze da ona jede objekt malo a, prozdire nesto sto je vise od hrane prozdire samu stvar.

Zar imperativ 'Uzivaj!' ne omogucava samo formiranje bogatijeg fantazmatskog sistema u kojem ce se zelja interpretirati?


apsolutno ne. Do pred kraj dvadesetog veka kategoricki imperativ je bio Ne uzivaj!! protestanska etika kapitalizma je podrzala ovaj imperativ. Znas da je dugo vazio narativ da je kapital efekat stednje, dakle u imaginariju kapitalizma zadrzan je kao ideal jedan disciplinovan covek koji se uzdrzava od potrosnje i zato na kraju postaje posednik!!! Medjutim danas, savremeni skrtac je potrosac, onaj koji unapred trosi sve pare zato sto je to isplativo, paradoks je da prakticno trosenjem stedis, moderni skrtac je konzument neko ko dane i dane provodi u neprekidnom trosenju , najboljoj kalkulaciji kako da zadrzi novac tako sto ce ga sto pre potrositi.
Kategoricki imperativ Uzivaj! zapravo blokira bilo kakav uzitak jer ako je uzitak naredjen kao imperativ onda smo u skripcu. Time se zapravo zatvara svako fantazmatsko polje, od onog momenta od kad je Uzitak na vlasti!!!
astrid92 astrid92 03:38 09.07.2008

Re: pojedinac

b. stojanovic
ovo je rekao Lacan, a obaveza da proizvodis smisao jeste najstrasnija- jouissance je francuska rec za uzitak koju je Lacan proslavio, samo sto je on cuje na drugaciji nacin nego sto se ona cuje na uobicajan standardni nacin . Naime , on jouissance cuje kao joui -uzitak i fonetski ssance se izgovara kao sans dakle sto na francuskom znaci smisao , znacenje. Dakle uzivanje u smislu je bolest nas normalnih , mi smo uzivaoci smisla ,znacenja, a psihotik ne uziva u smislu on prosto uziva.

Znam za to, to je kao neki ekvivalent Tanatosu.

Psihotik, a to je uzasno heterogeno polje , nacelno jeste odsecen od zelje , ali postoji i zelja psihotika i njegova zelja je zelja za psihozom koja iskljucuje svaku zelju. Takav paradoks imamo kod anorekticarki npr. anorekticrka nista ne jede , medjutim anorekticarka nesto jede a to sto ona jede je zapravo -nista, ona jede nista. To da jede nista je nemoguca pozicija anorektivarke jedna radikalna zelja za nista, dakle nemoguca zelja. Bulumicarka naprotiv prozdire a ostaje nezadovoljena hranom tako da Lacan kaze da ona jede objekt malo a, prozdire nesto sto je vise od hrane prozdire samu stvar.

Zanimljiv je ovaj deo da 'zelja za psihozom iskljucuje svaku zelju'.
Znam za 'parcijalni objekat', ali ne znam za ovo tumacenje anoreksije i bulimije.

apsolutno ne. Do pred kraj dvadesetog veka kategoricki imperativ je bio Ne uzivaj!! protestanska etika kapitalizma je podrzala ovaj imperativ. Znas da je dugo vazio narativ da je kapital efekat stednje, dakle u imaginariju kapitalizma zadrzan je kao ideal jedan disciplinovan covek koji se uzdrzava od potrosnje i zato na kraju postaje posednik!!! Medjutim danas, savremeni skrtac je potrosac, onaj koji unapred trosi sve pare zato sto je to isplativo, paradoks je da prakticno trosenjem stedis, moderni skrtac je konzument neko ko dane i dane provodi u neprekidnom trosenju , najboljoj kalkulaciji kako da zadrzi novac tako sto ce ga sto pre potrositi.Kategoricki imperativ Uzivaj! zapravo blokira bilo kakav uzitak jer ako je uzitak naredjen kao imperativ onda smo u skripcu. Time se zapravo zatvara svako fantazmatsko polje, od onog momenta od kad je Uzitak na vlasti!!!

Kako se zatvara? Zar time sto se namecu 'uzori'???
Predlazem da napises nesto o Lakanu, moze i tvoj kolega Maljkovic, umesto da davi o Kosovu :)
Zaista mi je zanimljiv Lakanov IRS koncept, ali mi je njegova 'algebra' smesna :)

Out of Beirut Out of Beirut 10:13 30.06.2008

Fejnman

Šizofrenija rasteže granice ljudske svesti i u pozitivnim i u negativnim pravcima. I otvara nam vrata ljudske svesti kroz koja mnogi od nas, srećom, nikada neće kročiti.


Mnogi bi rekli da šizofrenija koja se pokazala na neki način korisnom, naprosto nije šizofrenija. Eto, to je jedan problem.
Mislim da velika dostignuća traže posvećenost ideji, i ponekad i velike lične žrtve. .. I to dodatno komplikuje pitanje prepoznavanja ludila.

Tekst NSarskog me je podsetio na ove odlomke iz sećanja Ričarda Fejnmana:

“You said you hear voices in your head. Describe that, please.”
“It happens very rarely, when I’ve been paying attention to a person with a foreign accent. As I’m falling asleep I can hear his voice very clearly. The first time it happened was while I was a student at MIT. I could hear old Professor Vallarta say, ‘Dee-a dee-a electric field-a.’ And the other time was in Chicago during the war, when Professor Teller was explaining to me how the bomb worked. Since I’m interested in all kinds of phenomena, I wondered how I could hear these voices with accents so precisely, when I couldn’t imitate them that well … Doesn’t everybody have something like that happen once in a while?”
The psychiatrist put his hand over his face, and I could see through his fingers a little smile (he wouldn’t answer the question).
Then the psychiatrist checked into something else. “You said that you talk to your deceased wife. What do you say to her?”
I got angry. I figure it’s none of his damn business [...]

After some more bitter exchanges he says, “Do you believe in the supernormal?”
I say, “I don’t know what the ‘supernormal’ is.”
“What? You, a Ph.D. in physics, don’t know what the supernormal is?”
“That’s right.”
“It’s what Sir Oliver Lodge and his school believe in.”
That’s not much of a clue, but I knew it. “You mean the supernatural.”
“You can call it that if you want.”
“All right, I will.”
“Do you believe in mental telepathy?”
“No. Do you?”
“Well, I’m keeping an open mind.”
“What? You, a psychiatrist, keeping an open mind? Ha!” It went on like this for quite a while.
Then at some point near the end he says, “How much do you value life?”
“Sixty-four.”
“Why did you say ‘sixty-four’?”
“How are you supposed to measure the value of life?”
“No! I mean, why did you say ‘sixty-four,’ and not ‘seventy-three,’ for instance?”
“If I had said ‘seventy-three,’ you would have asked me the same question!”
The psychiatrist finished with three friendly questions, just as the other psychiatrist had done, handed me my papers, and I went off to the next booth.
While I’m waiting in the line, I look at the paper which has the summary of all the tests I’ve taken so far. And just for the hell of it I show my paper to the guy next to me, and I ask him in a rather stupid-sounding voice, “Hey! What did you get in ‘Psychiatric’? Oh! You got an ‘N.’ I got an ‘N’ in everything else, but I got a ‘D’ in ‘Psychiatric.’ What does that mean?” I knew what it meant: “N” is normal, “D” is deficient.

***

Every day I would study and read, study and read. It was a very hectic time. But I had some luck. All the big shots except for Hans Bethe happened to be away at the time, and what Bethe needed was someone to talk to, to push his ideas against. Well, he comes in to this little squirt in an office and starts to argue, explaining his idea. I say “No, no, you’re crazy. It’ll go like this.” And he says, “Just a moment,” and explains how he’s not crazy, I’m crazy. And we keep on going like this. You see, when I hear about physics, I just think about physics, and I don’t know who I’m talking to, so I say dopey things like “no, no, you’re wrong,” or “you’re crazy.” But it turned out that’s exactly what he needed. I got a notch up on account of that, and I ended up as a group leader under Bethe with four guys under me.

( iz “Surely You’re Joking, Mr. Feynman”: Adventures of a Curious Character )

bindu bindu 11:10 30.06.2008

Re: Fejnman

Mnogi bi rekli da šizofrenija koja se pokazala na neki način korisnom, naprosto nije šizofrenija. Eto, to je jedan problem.


ma normalno da nije shizofrenija,nego su to mnogo mutna posla( mislim na kolla indijance).i ne mogu da se vise gnjavim sa tim stvarima pogotovo danas....ceka me veselo drustvo da idemo na plazu na jaz...i ne zelim da sebi totalno pokvarim danasnji dan
ovom mnogo mracnom i tuznom pricom.
man ray loves me man ray loves me 11:56 30.06.2008

Re: Fejnman

Surely You’re Joking

da, super deo. dobro je i kad ga lekar pita - sta mislite, koliko vas ljudi posmatra sada? on proceni kolika je verovatnoca da se ostali regruti dosadjuju i da posmatraju njega kako razgovara sa lekarom posto nema nista interesantnije, kaze, a doktor izvuce zakljucak da je paranoican. :)
Macak Macak 04:27 01.07.2008

Nsarski

Ako ukoro ne napisete novi tekst, ukinuce vas ovde zbog preptrecenja sistema
263 komentara, pa ne ovi blogeri stvarno nemaju milosti:)
jasnaz jasnaz 12:03 01.07.2008

shine

još 1 l e t
die hard die hard 22:16 01.07.2008

kakav sjajan tekst!


Potpuno fenomenalno, hvala za ovo nsarski.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana