Oluja...

Drago Kovacevic RSS / 03.08.2008. u 13:15

Sutra je 4. avgust, dan koji je bitan u mom životu, ali i dan koji je ušao u lični život svih Srba iz Krajine, dan koji je ušao u istoriju kao veliki dan nesreće srpske zajednice u Hrvatskoj, i svakako dan o kome će se još razogovarati, kako na nivou država i naroda kojih se ovo tiče, međunarodnih institucija i suda u Hagu.

Napominjem da sam tekst napisao negde u februaru 1996. godine dok mi je sećanje na događanja bilo potpuno sveže,iako je sveže i dan danas i nadam se da će biti sveže dok sam živ, a da je objavljen u mojoj knjizi "Kavez- Krajina u dogovorenom ratu", te u feljtonu koji je išao u dnevnom listu "Danas" u periodu jul - avgust, 2003. godine.

Kako na temu "Oluja" ima mnogo političkih švercera i kako na tu temu pišem već godinama, moram kazati da na ovaj tekst nisam imao nikakvih replika sa bilo koje strane.Ima samo citiranja teksta u ozbiljnim radovima nekih istoričara ( čak i hrvatskoga istoričara dr Nikice Barića, čijim se polaznim tezama ne slažem) i prihvatanja knjige kao istorisjkog izvora živoga učesnika. Preko dvadeset ljudi iz čitavoga sveta dolazilo je i tražilo knjigu i intervju kao izvor za doktorate iz oblasti  balkanske političke istorije. Od Lidsa, preko Tokija, do Perta u Australiji. Najviše je naravno bilo Evropljana. Knjiga im je pomogla da sagledaju šta se to događalo, iako ćemo na objektivni istorijski sud jo pričekati, a on je neminovan.

Jedino, što mogu pouzdano kazati jeste, da sam zadovoljan što je "Oluja" od strane tužilašta međunrodnog suda za ratne zločine u Hagu označena kao "zajednički zločinački poduhvat", a mislim da je ta optužnica trebala bar opisno obuhvatiti veći broj činilaca, među kojima je bilo mesta i za srpske političare. Jer Krajina je zaista bila "Kavez" i mesto dogovorenoga rata, kako bi se stekli međunarodni uslovi da se podeli BIH. Očekujem da deo te istine potvrdi i predstojeće suđenje Radovanu Karadžiću.

No, evo obećanoga tekst. Izvinjavam se zbog dužine, ali kraće nije moglo.

 

 

Čim je zapadna Slavonija pala, u Kninu se pojavio Radovan Karadžić i sa Martićem ponovo počeo predstavu oko ujedinjenja i stvaranja zajedničke vojne komande. To je već sto puta viđena predstava za koju su i oni naneupućeniji znali da se svodi na goli politički marketing i da taj čin može samo da brine, a nikako da ohrabri.

Mikelić je sa pravom bio zabrinut i predložio je jednom broju ministara da se pod hitno traži prijem kod Miloševića kako bi on smjenio Martića, odnosno uzeo mu iz nadležnosti vojsku i policiju te tako otvorio mogućnost da se sanira stanje u preostalom djelu RSK.

Činilo mu se da su argumenti sa kojima će nastupiti tako uvjerljivi da ih Slobo ne može zanemariti. Sastavio je ekipu od šest ljudi koji su trebali prezentovati Miloševiću svu težinu položaja u kojoj se RSK nalazila.

U tu ekipu je predložio i mene sa namjerom da ja prezentujem stanje u Kninu među građanima koji su bili u velikoj panici i samo čekali kraj školske godine pa da masovno pođu put Srbije. Ja sam najprije odbio jer nisam želio ići Miloševiću kod koga nikada ranije nisam odlazio i koga sam javno više puta označio kao osnovnog krivca za sve nesreće koje su se događale na prostoru bivše SFRJ, a Srbima iz Hrvatske posebno.

Sljedećeg dana, sam ipak odlučio ići sa Mikelićem, i to nakon razgovora sa Milanom Babićem koji je rekao da bi ipak trebalo i to pokušati, da će ići i on i da treba na trenutak apstrahovati lični stav. Složili smo se da se time ništa ne gubi i za dva dana, čini mi se 14. maja, 1995. godine, obreli se u Miloševićevim odajama.

Delegaciju je predvodio Boro Mikelić, a sa njim su bili Milan Babić, ministar spoljnih poslova, Rade Tanjga, ministar odbrane, Rajko Ležajić predsjednik Skupštine RSK, Slobodan Perić, ministar policije koji nikada nije mogao preuzeti dužnost, i ja Drago Kovačević, gradonačelnik Knina. Mikelić je razradio naš nastup, a njemu samom je pao u zadatak uvod. Milošević nas je dočekao sa nekom usiljenom srdačnošću, čak mene prilikom upoznavanja uspio pripitati kako to da nikada nisam bio kod njega, ostale oslovio kao stare poznanike i uveo nas u salu gdje smo mogli komtno sjesti. Odmah nam je dao do znanja da su od njega upravo otišli Martić i Čeleketić sa kojima je razgovarao o Zapadnoj Slavoniji i stanju u RSK, i da mu je Martića strašno žao jer se mnogo «sekira i crn je ispod očiju od nespavanja». Za Čeleketića nije imao takve riječi, već je kazao kako je nesposoban za komandanta brigade, a ne komandanta vojske.

Odmah mi je bilo jasno da se Milošević sa nama šali i da nam je već u prvoj rečenici praktično rekao da smo džaba došli. Još kada je počeo priču o potrebi « sloge i jedinstva više nego ikada» ja sam odlučio da na tom sastanku ne progovorim ni jednu jedinu riječ. Mikelića to ipak nije obeshrabrilo. Imao je ispred sebe već pripremljen nekakav blok –podsjetnik, ispisan krupnim slovima kako bi mogao da ih vidi bez napora, i otpočeo sa nekim zamornim, predugačkim izlaganjemu trajanju od dvadesetak minuta, ali iz njega se moglo razabrati da traži Martićevu smjenu, preuzimanje policije i imenovanje novog komandanta vojske. Nakon njega su u nekoj sažetijoj formi to sve opet prepričali Tanjga i Ležajić, a Babić, Perić i ja ćutali kao zaliveni.

Onda je Milošević, valjda ocjenjujući da treba završavati ovaj tužni skup počeo diktirati zadatke. Rekao je da je Vrhovni savjet odbrane, a to je značilo on, zasjedao dva dana ranije i imenovao nam novog komandanta vojske. To je general Mile Mrkšić, rodom iz RSK. U desetak rečenica je izdeklamovao njegovu biografiju, pohvalio mu vojničke sposobnosti, preporučio da odmah sazovemo skupštinu i to verifikujemo. Na dalje je preporučio dobre odnose sa Martićem i političko jedinstvo i mirno rješavanje sukoba sa Hrvatskom.

Mikelić je ostao zatečen. Kada je čuo da je novi komandant Mrkšić iznenađeno je upitao- Pa zar nije Novaković- Nije, rekao mu je Milošević, jer vrhovni savjet odbrane misli da je Mrkšić adekvatnije rješenje. To je tek zbunilo Mikelića, jer je on već bio izlobirao kod Zorana Lilića tadašnjeg Predsjednika SRJ, Novakovićevo imenovanje i smatrao to gotovom stvari. Ali, očito Lilić nije bio adresa koja je to rješavala. No, rečeno, učinjeno.

Za dva dana je sazvana Skupština u Borovu i na njoj verifikovano Mrkšićevo postavljenje za komandanta Vojske RSK. Razmatran je izvještaj anketnog odbora o Martićevoj odgovornosti za pad Zapadne Slavonije i nekoliko dana je trajala rasprava o tome, uz zaista potresne ispovjesti poslanika iz Zapadne Slavonije.

Ali, nije spavala ni Martićeva struja. Vjerovatno je i on dobio neke zadatke, pa je predloženo da se raspravlja o hitnom ujedinjenju sa Republikom Srpskom. Prvi dan je u Borovo svratio i Radmilo Bogdanović bivši šef Miloševićeve policije i visoki funkcioner SPS-a. U kafani, preko puta sale u kojoj je zasjedala Skupština brifovao je neke poslanike. Većina je to odbijala kao još jedno zamajavanje, ali su počele stizati ozbiljne političke pretnje svedene na to da će odgovornost za tragediju nositi oni koji se protive ujedinjenju. Bit će krivi za vojnički slom RSK zbog odbijanja ujedinjenja sa RS. Logističku podršku «ujediniteljima» davao je Borivoje Rašuo, pišući im govore, suflirajući nastupe i političke poruke kao i medijsko nastupanje. Od Jovice Stanišića je išla poruka da treba smjeniti Mikelića.

Znači, Slobo je pričao jedno, a radio potpuno drugo paralelnim lancem. Za nekoliko dana po okončanju te borovske skupštine, pokrenuta je incijativa za Mikelićevu smjenu, i on je smjenjen u roku od 15 dana pod obrazloženjem da je protiv ujedinjenja.

Za «ujedinjenje» nije bio ni Babić, ali je jedan detalj da se ponovo upusti u igru «ujedinjavanja» bio presudan. Dok je trajalo zasjedanje Skupštine u Borovu pozvao ga je Aleksa Buha ministar spoljnih poslova Republike Srpske i zamolio da se te iste večeri sretnu u Bjeljini. Po Babićevoj priči Buha ga je upoznao sa nekim upravo aktuelnim razgovorima oko sudbine RS i teritorije na kojoj ćese ona prostirati, kao i nekim kalkulacijama oko procenata ako se Hrvatskoj prepusti RSK. Izložio je Buha više varijanti i bez ikavog uvijanja u skoro svakoj od njih je RSK bila neki kusur kojim se nagrađuje RS. Iz toga se moglo zaključiti da će stvari teći po već viđenim scenarijima. Napad hrvatske vojske, simulirana odbrana, povlačenje naroda i vojske u neredu, etničko čišćenje, malo buke, i stvar biva završena. Hrvatska vojska je upravo kroz RS opkoljavala Knin i bila pred Grahovom. Aleksa Buha vjerovatno nije zakazao taj sastanak, da bi podnosio Babiću izvještaj o pregovorima i aktuelnim incijativama u rješavanju teritorijalnih mapa RS, ili da bi od njega tražio savjet. Taj gaf je trebalo povezati sa incijativom koju su u Skupštini već uveliko vukli radikali i Hadžićeva struja i tako ga treba razumjeti razumjeti.

Još kada je od strane Jovice Stanišića došla poruka da se smjeni Boro Mikelić, bilo je jasno da je to potpuno sinhronizovana akcija i da se samo čeka da Babić odbije «ujedinjavanje» pa da bude zbog toga proglašen krivcem za vojni slom Krajine, jer eto da je bilo ujedinjavanja bilo bi i odbrane.

Zato je SDS Krajine analizirajući ponašanje svih aktera, poruke sa Pala i Dedinja, na sastanku poslaničkog kluba, a na Babićev prijedlog donio odluku da pristupi inicijativi za «ujedinjavanje» koju je poslala Skupština RS.

Tu odluku nije bilo lako donijeti, ali je preovladao strah da će za vojnički krah RSK koji se spremao, predlagači «ujedinjenja» upravo namjeravaju optužiti SDS Krajine, Babića, Mikelića i Vladu, zato što su odbili i tako ugrozili odbranu.

Mikelić već u to vrijeme nije dolazio u Knin jer su mu «tobože» prijetili da ne putuje kroz Republiku Srpsku, već je svoje sjedište premjestio u Erdut i Vukovar. Opšte uvjerenje u SDS Krajine je bilo da će nakon toga lopta biti u Karadžićevom dvorištu i da će sa te strane početi opstrukcija «ujedinjenja». Zato je sutradan, uz neke blaže modifikacije prihvaćena odluka o pristupanju «ujedinjenju» i ona je donijeta skoro jednoglasno. Borislav Mikelić je nakon usvajanja te odluke napao Skupštinu i u nekim detaljima tačno kazao da ona nije dobra. Jedino je pogrešno zaključio da je donijeta protiv volje «rukovodstva Srbije». Možda je « rukovodstvo Srbije» upravo tražilo od njega da dade takvu izjavu kako bi se otvorila nova priča o krivici. Značilo je da je skupština RSK kriva jer je za tvrdu ratnu opciju, pa kad su za rat i propadnu, ko im je kriv. Ono što se nakon takvih Mikelićevih izjava moralo uraditi bio je zahtjev za njegovom smjenom koji je upućen u skupštinsku proceduru. Nakon te višednevne borovske skupštine i povratka u Knin, uočio sam da je atmosfera jako loša. Ljudi su osjećali veliku napetost i razvoj situacije ih je upućivao na pesimizam. Veliki broj porodica čekao je kraj školske godine pa da krene na neka sigurnija mjesta. Oko «ujedinjenja» nije bilo nikakvih iluzija niti je to iko shvatao ozbiljno, već kao proziran trik koji bi trebao služiti neopravdanom optimizmu.

Nekoliko dana po povratku u Knin, negdje pred ponoć dobio sam poziv da dođem odmah u dom vojske, gdje će biti održan sastanak oko «ujedinjenja». Saopšteno mi je da će na tom sastanku biti Milan Martić, general Mrkšić, Milan Babić, Rajko Ležajić i vladika dalmatinski Longin. Otišao sam i tu su bili svi pobrojani ali je pored njih na sastanku sjedio i mitropolit Nikolaj, te vladika Nikanor Bogunović. Atmosfera je bila opuštena, pričalo se o svemu i svačemu dok mitropolit Nikolaj nije održao slovo o potrebi « ujedinjenja» i donio poruku da se ide u Dvorove kod Bjeljine gdje će se održati pripremni sastanak. Planirano je da upravo svi prisutni na ovom, budu i na sastanku u Bjeljini. Ta informacija je primljena ćutke, ali sam ja rekao da tamo ne mogu ići. Reagovao je vladika Nikanor prilično nervozno, skoro vičući i tražeći objašnjenje zbog čega.

Rekao sam mu da ja u to ne vjerujem, našta je on potpuno izgubio kontrolu i počeo da prijeti anatemom. Larmao je o izdaji, o izdajnicima, o tome kako ja nisam na pravilan način lomio slavsku pogaču kada se obilježavala slava grada Knina, i prosuo još neke razloge za nezadovoljstvo mojim ponašanjem. Ja u Bjeljinu nisam išao, ali mi je Milan Babić pričao o otužnoj predstavi koja se tamo događala. Asociralo je na parodije o «kosovskoj večeri» i «kosovskoj kletvi», te formirana radna grupa za usklađivanje propisa. Radna grupa se sastala za nekoliko dana i zanimljivo je da su i ljudi iz RS na to gledali kao na puštanje magle, a pokojni Nikola Koljević, po pričanju Dušana Vještice, koji je vodio delegaciju RSK, rekao otvarajući prvi sastanak «treba Mi u RS smo u pomalo specifičnoj situaciji. Sa Hrvatskom smo u izvjesnoj vrsti saveza, a sa vama da radimo ujedinjenje». Brzo je zaboravljeno «ujedinjenje» i za petnaestak dana su zaboravljene sve aktivnosti oko njega. Početkom juna je Skupština RSK razrješila Mikelića, a onda je počeo pritisak iz Beograda da Babić preuzme mandat. Martić je velikodušno nudio mandat i svoju podršku, a Babić otezao, pa i predlagao da SDS Krajine podržati neke nestranačke ličnosti kao kandidate.

Tako je predložio Paju Marjanovića guvernera Narodne banke RSK i insistirao da se sa njim obavi razgovor. Martiću se ta ponuda učinila prihvatljivom, s obzirom da je Pajo bio blizak rođak i neka vrsta štićenika Mirka Marjanovića tadašnjeg predsjednika Vlade Srbije, pa je pristao da taj razgovor obavi uz Babićevo i moje prisustvo. Pajo Marjanović je odlučno odbija bilo kakvu pomisao da se prihvati mandata, a kako je Martić u tome odlučno istrajavao, skoro ga je dotjerao do suza i preklinjanjao da ga ostavi na miru. Nakon mjesec dana Babić je ipak prihvatio mandat, a onda sa sastavljanjem Vlade otezao još nekoliko nedjelja. Vlada je izabrana tek 27. 7. 1995. godine, isti dan kada je hrvatska vojska ušla u Grahovo i tako praktično opkolila Knin.

Za vrijeme juna mjeseca Franjo Tuđman je priredio vojnu paradu na Jarunu u Zagrebu i demonstrirao silu na najtransparentniji način. To isto je uradio i general Mrkšić paradom na Slunjskom poligonu gdje su iznesena neka oružja koja ranije nisu upotrebljavana u ratu u Hrvatskoj. To je trebalo da stanovništvo Krajine ostavi u uvjerenju kako je moguća oružana odbrana RSK. Glavni govornik na krajiškoj paradi je bio Milan Martić a bilo je upadljivo Babićevo odsustvo sa tog skupa.

Kada je izabrana Babićeva Vlada pad RSK je visio o koncu. Ta Vlada je imala dva sastanka i donijela nekoliko kriznih odluka, za vrijeme osmodnevnog mandata. Jedna odluka je bila da pošalje svog predstavnika u zajedničkoj misiji koju su imenovali Martić i Vlada, na pregovore sa hrvatskom stranom u Ženevu. Predstavnik Vlade u toj komisiji bio je ministar spoljnih poslova Milivoj Vojnivić. Od strane Vlade on je dobio instrukcije i ovlaštenje da potpiše sporazum sa Hrvatskom kako bi napad na RSK bio zaustavljen. Istovremeno je ovlašten Milan Babić da u Beogradu ishodi sastanak sa američkim ambasadorom u Hrvatskoj Piterom Galbrajtom te da potpiše Plan Z – 4 i uslove za izbjegavanje vojne agresije, što je i učinjeno 2. 8. 1995. godine. Ratna mašinerija se tako zahuktala da ništa od ovih poteza nije bilo dovoljno da se ona zaustavi. Sve ću pokušati rekao je tom prilikom Galbrajt, ali nisam siguran da če to biti dovoljno.

U Glini je 30. 07. 1995. godine obilježena godišnjica pokolja Srba u Glinskoj crkvi, i tom prilikom je doputovao iz Beograda Patrijarh Pavle, praćen vladikom Atanasijem Jeftićem. Iz Gline su tog istoga dana doputovali u Knin, a vladika Atanasije je govorio na trgu pred željezničkom stanicom, pokušavajući da ohrabri nekoliko hiljada ljudi koji su se okupili nestrpljivo čekajući bilo kakvo ohrabrenje. Ipak vladika Atanasije je tom prilikom kazao da se ne treba bojati odlaska «jer su Srbi odlazili i vraćali se». Isti taj dan i nekako u isto vrijeme u Kninu se pojavio general Ratko Mladić. Došao je u dom vojske i kratko se obratio novinarima, govoreći o potrebi borbe i junaštva, ali je djelovao nekako neuvjerljivo i odsutno. Na Dinari su trajale borbe i sve je ukazivalo da predstoje teški dani.

Na dan 4. avgusta 1995. godine, pred samu zoru usljedio je opšti napad na Krajinu. Knin je zasut granatama i padalo ih je bezbroj po gradu. U bolnici je bilo na desetine mrtvih ljudi. Prekinut je dotok struje. Radio-Knin je zanjemio. Gorilo je i dimilo se svuda uokolo. Već ujutru su kolone civila krenule iz grada, jedinim preostalim pravcem, prema Lici. Pauze u granatiranju skoro i da nije bilo. Posebno je sistematično gađan kraj oko TVIK-a, policijske stanice i sjeverne kasarne. Oko pet popodne po mene su došla dvojica policajaca i odvezla me do komande Vojske Krajine. Zgrada je bila oštećena, stakla je bilo svuda naokolo, i pošao sam u Mrkšićevu kancelariju. Zatekao sam ga za radnim stolom. U uglu za sporednim stolićem sjedio je Milan Martić u uniformi. Ispred njega je bila napunjena pepeljara i nekoliko već ispražnjenih kutija cigareta. Imao je tamne podočnjake i djelovao kao čovjek koji nije dugo spavao. Pored njih su bili tu još Tošo Pajić, ministar policije, pukovnik Kosta Novaković i Slobodan Perić. Odmah po dolasku sam pitao kako stoje stvari i dobio prilično obeshrabrujuće odgovore. Izgubili smo neke položaje na Dinari koji su bili dosta važni, pao je Ćelavac na Velebitu i pomjerena linija na drniškom ratištu. To mi se nije učinilo mnogo strašnim jer je po grmljavini koja je odjekivala izgledalo još gore. Vrlo brzo će se ispostaviti da je stvar završena jer su me zvali oko namjere da isele grad i odrede evakuaciju stanovništva prema Srbu. Martić je već imao pred sobom naredbu o iseljavanju Knina, Benkovca, Drniša, Obrovca i Gračaca prema Srbu. Potpisavši naredbu Martić je tražio da se odmah organizuje evakuacija i pitao kojim sredstvima za to raspolažemo. Prioritet je trebalo dati bolnici, i obavjestiti ljude zadužene za civilnu zaštitu po udaljenim selima. Iz grada su ljudi već uveliko odlazili. Bilo je problem u obezbeđivanja goriva i dogovoreno je da se to obavi na dvije gradske pumpe, a da se dodatna pomoć zatraži od UNPROFOR-a.

Martić je tražio da mu se obezbjedi telefonska veza i bio bjesan na Miloševića. Mrkšić je djelovao hladnokrnvno, ali nakon što je Martić potpisao naredbu o evakuaciji komentarisao je da će to značiti da za narodom ide i vojska. Linije neće biti moguće još dugo održati. U neko doba Martić je dobio vezu sa Branom Crnčevićem koji mu je navodno rekao da će razgovarati sa Miloševićem oko vojne pomoći. Međutim Crnčevićeve vijesti su ga još više razočarale i razbjesnile. Psovao je Miloševića i razočarano se jadao Crnčeviću. Poslove oko evakuacije je preuzeo štab civilne zaštite koji smo imali na nivou opštine, a koji je bio pod direktnom upravom ministarstva odbrane. Taj momenat sam odlučio da ne evakuišemo matične i zemljišne knjige, kako hrvatske vlasti kad uđu u grad, nebi mogle da manipulišu tom činjenicom. Računao sam na to da će bar kninskim Hrvatima biti od interesa da se te knjige sačuvaju i budu u funkciji, kad preuzmu i uspostave vlast u Kninu. To je bila dobra odluka jer je kasnije olakšala ljudima rješavanje njihovih statusnih problema, za razliku od sredina gdje su te knjige bile evakuisane i gdje su ljudi zahvaljujući toj činjenici godinama morali dokazivati identitet i imovinska prava.

Iz Knina sam sa svojim roditeljima i najbližim komšijama otišao oko 21 sat toga 4. avgusta u kamionu crvenog krsta. Išli smo put Srba i cesta je bila zakrčena vozilima. Odlučili smo da ne stajemo u Srbu već smo sa kolonom nastavili ka Drvaru.

Iznad Drvara smo bili u dva sata noću. Izišli smo iz kamiona, a ja sam vozača vratio da pokupi sljedeću grupu i nađe se onima kojima treba. Čekajući da se vozilo vrati sjedili smo na poljani iznad Drvara. Čitavu noć su u drvarsku doilinu padale granate. Po odbljeksku koji se vidio u brdima prema Glamoču vidjelo se da je hrvatska artiljerija na samo nekoliko kilometara od Drvara. Neki od mojih saputnika su se plašili da će hrvatska artiljerija gađati cestu kojom su u neprekidnom lancu prolazile izbjeglice iz Dalmacije i Like, ali sam ih ja umirivao jer sam bio skoro siguran da neće. Njih je zanimalo da gađaju grad Drvar ne bi li i njegove stanovnike natjerali u bježanje. Izbjeglice iz Krajine ih nisu zanimale, to su smatrali završenim poslom.

Zaista, ni jedna granata nije pala blizu ceste, a samo kilometar odatle pale su ih na stotine. Na tom mjestu smo ostali do dva sata popodne kada se pojavio konvoj sa izbjeglicama iz Drniša.

Mi smo, budući da smo mogli svi sjesti u vozila iz tog konvoja, krenuli dublje u Bosnu. Već na cesti prema Petrovcu počele su se redati neobične pa i tragične scene. Pred Petrovcem je umro prvi izbjeglica u konvoju i naišli smo na rodbinu koja je razmišljala gdje i kako da ga sahrani. Bio je to stari Jošo Maglov iz Polače kod Knina.

Kasnije smo utvrdili da je više desetina uglavnom starijih ljudi umrlo u konvoju do Srbije, ali je bilo i novorođenčadi koja su umirala zbog toga što nisu imala mlijeka. Sredinom popodneva, po strašnoj vrućini smo stigli u Petrovac, gdje je više desetina hiljada ljudi stajalo na raskrsnici prema Ključu. Svuda uokolo, po livadama i uz cestu bila su vozila, kamioni i traktori puni ljudi. Kod kafane «Milošev konak» stali smo i ja sam pošao da pronađem kafu za majku, računajući na to da poznajem vlasnika kod koga sam prije svraćao bar pedeset puta.

Dao mi je kafu ali je naplatio deset maraka, što je onda bila užasno visoka cijena, čak dvadeset puta veća nego što je bila prije ove situacije. Dao sam mu pare ne želeći da išta pitam, a on mi je kazao nešto što je glasilo kao izvinjenje, otprilike «izvini, moram, jer sva je prilika da ću i ja brzo seliti». Ta slika ljudske sebičnosti i iskorišćavanja tuđe nevolje bila je prisutna u cijelom ovom ratu na najrazličitije načine, i ova petrovačka epizoda sa kafedžijom je samo malo zrnce u tom mozaiku. Nenormalno veliki broj ljudi je funkcionisao na instiktivnoj, obezljuđenoj ravni. Noć smo proveli u Kozaruši kod Prijedora gdje je bio organizovan doček i prihvat izbjeglica i gdje smo zatekli veliki broj ljudi sa Banije koji su pričali jednako tragičnu priču.

 

 

 Komentari (161)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

margos margos 13:37 03.08.2008

:((((

što je glasilo kao izvinjenje, otprilike «izvini, moram, jer sva je prilika da ću i ja brzo seliti».
Identičnu rečenicu sam čula od prijatelja iz Banja Luke... Onaj koji ju je izgovorio, nije se odselio. Ostao je integrisan u nove okolnosti. Jednako obezljuđen kakav je i bio.
Inner Party Inner Party 13:52 03.08.2008

Tuzno

Cela prica oko RSK je jako tuzna, ali kada se covek malo blize upozna sa njenom istorijom - pad RSK je nesto najlogicnije sto se moglo desiti...ja sam odlučio da na tom sastanku ne progovorim ni jednu jedinu riječ.


Ovaj deo me je bas razocarao.
Ako si vec imao tako lose misljenje o Milosevicu i ako si znao da je sve vise-manje izgubljeno - mogao si bar da mu kazes sta mislis o njemu...

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 13:57 03.08.2008

Re: Tuzno

Inner Party
Cela prica oko RSK je jako tuzna, ali kada se covek malo blize upozna sa njenom istorijom - pad RSK je nesto najlogicnije sto se moglo desiti...ja sam odlučio da na tom sastanku ne progovorim ni jednu jedinu riječ.


Ovaj deo me je bas razocarao.
Ako si vec imao tako lose misljenje o Milosevicu i ako si znao da je sve vise-manje izgubljeno - mogao si bar da mu kazes sta mislis o njemu...


Ja napisah kako je bilo....
A o Miloševiću sam ja, pre toga, bar deset puta javno kazao šta o njemu mislim...
Nije to bilo mesto mesto gde sam ja nastupao lično. Visili smo o koncu i zaista zavisili od toga što će on uraditi...
outcast outcast 14:00 03.08.2008

Re: Tuzno

Ma da Drago, svi ti junaci sto bi Milosevicu skresali u brk ti sada prigovaraju. Kao da je od svega sto si napisao najvaznije da li si ti cutao ili ne. Just ignore!
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 14:12 03.08.2008

Re: Tuzno

outcast
Ma da Drago, svi ti junaci sto bi Milosevicu skresali u brk ti sada prigovaraju. Kao da je od svega sto si napisao najvaznije da li si ti cutao ili ne. Just ignore!

Outcast...
Nadam se da si ti ona osoba koja na forumima i blogovima insistira na razjašnjavanju ubistva Dade Vujasinović. Nadam se da imaš neke veze sa Krajinom jer koliko znam Dadini su iz Ivoševaca kod Knina. No, iako nemaš to nije važno. Bitno je ono zašta se zalažeš.
E, vidiš, Dada je bila u Kninu negde mesec dana, možda i nešto više pre nego što je stradala. Razgovarli smo tada i ona je govorila o mogućem raspletu događaja oko Krajine. Bila je veoma potresena time što je očekivala. I upozravala na verovatni razvoj događaja. A bio je početak 1994. godine...
outcast outcast 14:15 03.08.2008

Re: Tuzno

Drago,

Dada je moja sestra.

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 14:22 03.08.2008

Re: Tuzno

outcast
Drago,

Dada je moja sestra.


Eto...
Onda znamo o čemu pričao...
Imaš moje poštovanje....kao što je imala i Dada...
Inner Party Inner Party 14:24 03.08.2008

Re: Tuzno

outcast
Ma da Drago, svi ti junaci sto bi Milosevicu skresali u brk ti sada prigovaraju. Kao da je od svega sto si napisao najvaznije da li si ti cutao ili ne. Just ignore!


Pa jasno je bilo da ih je MIlosevic lagao i da je donosio dubiozne odluke. Jasno je da su glavne odluke vec bile donesene i da je, zbog toga, sve sto je vlada RSK radila bilo uzaludan posao. Cak i da su pokusali nesto da urade nezavisno od Milosevica bilo je (par godina) prekasno...

U takvim okolnostima, mozes bar naci neku licnu zadovoljstinu...

PS
Znas li ko je prvi skresao Milosevicu u brk? A to je bilo pre ratova! Tesko se moze reci da je lose prosao u zivotu...
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 14:34 03.08.2008

Re: Tuzno

PS
Znas li ko je prvi skresao Milosevicu u brk? A to je bilo pre ratova! Tesko se moze reci da je lose prosao u zivotu...

Znam...To je bio Ivan Stambolić..A on je koliko znam prošao jako loše.
Bilo je još takvih ljudi. Nisu doživeli sudbinu Ivana Stambolića jer objektivno, Milošević je opasnima smatrao samo ljude u okviru sistema koji je gradio. Smatrao je da samo ti ljudi mogu da uruše sistem.
Naravno, bili su mu opasni i novinari koji su "iskali" iz toga sistema jer su objektivno, mogli da ga ugroze.
Inače, da nije tako, Milošević bi likvidirao Srđu Popovića, Bogdana Bogdanovića, Vesnu Pešić i mnoge druge..,.
A vidiš, nije. A nije samo zato što je mislio da njegov režim zavisi od onih kpoje je smatrao "unutra" a ne onih koje je video "vani"...
I naravno, račubnao je uvek na to što će ko kazati vani...pa zahvaljujući tome nije dirao neke ljude..
AlexDunja AlexDunja 14:38 03.08.2008

Re: Tuzno

postovanje za dadu vujasinovic


kao i za sve izigrane i unesrecene o kojima pises, drago.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 14:41 03.08.2008

Re: Tuzno

AlexDunja
postovanje za dadu vujasinovic


kao i za sve izigrane i unesrecene o kojima pises, drago.

Dubok naklon sa moje strane, za tebe, AD...
nikobelic nikobelic 14:43 03.08.2008

Re: Tuzno

.pa zahvaljujući tome nije dirao neke ljude..

porodice cetvorice mucenika iz SPO ne misli tako..
Anjale Anjale 14:56 03.08.2008

Re: Tuzno

Onda znamo o čemu pričao...
Imaš moje poštovanje....kao što je imala i Dada...

Iako ovo nije poenta teksta, dobro je što Dada Vujasinović nije zaboravljena.
Kada sam pre par godina čitala o njenom radu, i "samoubistvu iz puške", priči koja vređa prosečnu ljudsku inteligenciju, plašila sam se da će sve brzo otići u zaborav.
A ona to nije zaslužila. Kao ni mnogi drugi.

I sve ovo piše osoba koja je bila prilično mlada za vreme tih dešavanja, čini mi se iz srca
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:11 03.08.2008

Re: Tuzno

Anjale
Onda znamo o čemu pričao...
Imaš moje poštovanje....kao što je imala i Dada...

Iako ovo nije poenta teksta, dobro je što Dada Vujasinović nije zaboravljena.
Kada sam pre par godina čitala o njenom radu, i "samoubistvu iz puške", priči koja vređa prosečnu ljudsku inteligenciju, plašila sam se da će sve brzo otići u zaborav.
A ona to nije zaslužila. Kao ni mnogi drugi.

I sve ovo piše osoba koja je bila prilično mlada za vreme tih dešavanja, čini mi se iz srca

Da, Dadu ne smemo zaboraviti. Dada je radila sve što je bilo u njenoj moći da razotkrije karakter prljavoga rata koji se vodio. Radila je i ono što je bilo preko njenih moći. I zbog toga je dala ono poslednje što je imala - svoj život. Dada Vujasinović, duboko sam ubeđen, zaslužuje najveće moguće poštovanje i istinska je herojina ptotekloga zla na Balkanu.
adam weisphaut adam weisphaut 15:58 03.08.2008

Re: Tuzno

AlexDunja
postovanje za dadu vujasinovic


kao i za sve izigrane i unesrecene o kojima pises, drago.

Nemam šta dodati lii oduzeti.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 16:05 03.08.2008

Re: Tuzno

nikobelic
.pa zahvaljujući tome nije dirao neke ljude..

porodice cetvorice mucenika iz SPO ne misli tako..

SPO je bio u stalnoj interakciji sa Miloševićem. Vlast u Beogradu, vlast na saveznom nivou....SPO ne bi mogao biti van kruga koji sam označio da je za Miloševića bio naročito opasan. Pri tome ne mislim ništa loše o ljudima iz SPO-a koji su stradali kao Miloševićeve žrtve. Sa bratom od pokojnog Zvonka Osmajlića, Veskom Osmajlićem sam u vreme demonstracija 1996/97 godinu imao saradnju oko pokretanja demonstracija u Aranđelovcu, i veoma ga cenim, kao i još neke ljude koji su tada vodili SPO u Aranđelovcu. Recimo, Grkovića ili Baneta kafandžiji ili Fleša...Znaju Aranđelovčani sve te ljude...
angie01 angie01 05:58 04.08.2008

Re: Tuzno

kao što je imala i Dada...


Krajnje je vreme da se otkriju ubice Dade Vujanisovic!
Tatlin Tatlin 13:39 04.08.2008

Re: Tuzno


Inner Party
U takvim okolnostima, mozes bar naci neku licnu zadovoljstinu...


Tragično je što Vas je ovaj tekst potakao jedino u traganju ka mogućnosti ostvarivanja lične "zadovoljštine", za autora, bahatim podmetanjem sopstvenih kriterijuma, i u potpunosti zanemarujući ozbiljnost situacije u kojoj se naš narod u Hrvatskoj tada nalazio.

Između Vašeg "kresanja u brk" i onog Miloševićevog "Srbija se saginjati neće", zapravo i nema nikakve razlike: to su dve tačke na istoj pravoj liniji, one prvenstveno nama svojstvene narcisoidnosti, koja nas upropaštava generacijama.


outcast outcast 13:53 03.08.2008

Pad Krajine

4. avgusta 1995. sam bila u Beogradu. Secam se jasno da ni jedna televizijska stanica nije prenela vest da su se hiljade izbeglica iz Krajine slile u Srbiju. Izasla sam na autoput Beograd-Zagreb i nemo posmatrala nepreglednu, dugacku kolonu traktora. Nigde nikoga. Ceo Novi Beograd cuti. Sakrio se iza spustenih roletni. TV Pink ima odlican program: Ceca i Jelena, Pivo se hladi u frizideru. Kolone: cega, kakve kolone?, neki su me pitali. Ja sam totalno "pala u nesvest" kada mi je neko rekao da je sve to "njihova krivica" i da mi sa tim nemamo nikakve veze. To sto su oni dosli u Srbiju, na takav nacin, je valjda bila planirana turisticka poseta, u Milosevicevom aranzmanu.

Prvo sam mislila: dacu pare. Pa sam krenula autom po autoputu, ali to se pokazalo komplikovanijim nego sto sam ja zamisljala. Kolona je i dalje tuzno prolazila: sporo i naprono putovanje se nije zavrsavalo u Beogradu. Na izlazu sa Gazele je stajao policajac, koji traktorima nije dozvoljavao da skrenu sa autoputa. Mogli su samo napred, agonija se nastavljala, Beograd ih nije hteo.

Otisla sam u radnju: kupila hranu za bebe, pelene, spakovala nesto decije garderobe, i odnela sve u Crveni Krst. Uopste nisam bila uverena da ce sve to sto sam odnela stici do onih kojima sam ja to namenila. Atmosfera mracna da mracnija ne moze da bude. Svi se prave ludi, kao da se nista ne desava. Ja pocnjem da mislim da sa mnom nesto nije u redu. Moja bivsa svekrva mi to potvrdjuje. Ona volontira u Crvenom Krstu, i tvrdi da su svi dobili po veknu hleba!!!! I sta se ja tu sada petljam u nesto sto se mene uopste ne tice. Ima ko da vodi racuna o situaciji. Ja bolje da gledam svoja posla. Da nisam lepo vaspitana, svasta sam htela da joj kazem u vezi vekne hleba i situacije. Ali ona nije bila jedina. Svi, ali svi do jednog su se pravili blesavi. A ja, ja sam polako pocela da se osecam kao totalni stranac.

Pad Krajine, i patnja naroda u koloni, ucinila je da se mentalno totalno odvojim od Srbije, i da nikada vise ne pomislim na nostalgican nacin o Beogradu. Njegovi stanovnici, bez trunke empatije, bez trunke ljudskog saosecanja, bez trunke kajanja, bez trunke plemenitosti, su me zauvek izgubili.

I to nista nikada nece moci da promeni!
nikobelic nikobelic 14:47 03.08.2008

Re: Pad Krajine

Njegovi stanovnici, bez trunke empatije,

ne pridaj mnogo srcu..ko je sve dosao da zivi u Beograd i odakle od 45.na ovamo,nije za cudjenje..
outcast outcast 15:03 03.08.2008

Re: Pad Krajine

nikobelic
Njegovi stanovnici, bez trunke empatije, ne pridaj mnogo srcu..ko je sve dosao da zivi u Beograd i odakle od 45.na ovamo,nije za cudjenje..


Ovo sto ja pisem nema nikakve veze sa tim "ko je sve dosao da zivi u Beograd". Pa ni ja nisam rodjena u Beogradu, i dosla sam kao dete, ali sam se smatrala Beogradjankom. Poenta onoga sto sam ja napisala da je da sam 4. avgusta 1995. otkrila jedno ruzno lice mojih sugradjana, i da sam shvatila da to nije grad koji mogu da zovem "svojim" u smislu kako sam ga nosila u srcu pre toga. Grad pre svega cine ljudi, a ne gradjevine, i ti ljudi, koji su cutali kada se ceo jedan svet srusio su za mene stranci. MI ne pripadamo istom rodu.

Stoga, bez obzira odakle su dosli, ocigledno da su pristali da budu, sto Drago fino rece, "obezljudjeni". To je najgore sto coveku moze da se desi. Najgore!
nikobelic nikobelic 15:12 03.08.2008

Re: Pad Krajine

"obezljudjeni".

znas kako je,kad skupis drustvo s koca i konpca,naravno da ces jednom biti neprijatno iznenadjen.Ili kad strpas u jedan kolac i so i papar i secer i i kafu,na kraju ispadne bljAK

Sustina je da je tesko definisati 'beogradjane'

Zato mislim da je bolje koristiti rec NOVOSRBI
outcast outcast 15:20 03.08.2008

Re: Pad Krajine

Slazem se sa ovim NOVOSRBI.

E to je nesto sto ja nisam i nikada necu biti.

angie01 angie01 06:26 04.08.2008

Re: Pad Krajine

kao da se nista ne desava.


ja sam se tog jutra vracala kolima s aerodroma,odvezla sam muza rano, pa zurim u redakciju i josh nisam skroz izoshtrila, pa samo inertno pratim vozilo ispred sebe,.. shvatim posle nekog vremna da se neshto deshava, da je neki zastoj, pa neka chudna mimoilazenja ,..i onda ih ugledam,..bele, poluzive ljude, kako bez pogleda voze stare traktore natovarene nechim, shto bi trebalo da je imovina, sa nekih dusheka vire chupava dechica musavog lica, neme zene, u nekom polozaju zguzvane hartije, onog istog ukochenog pogleda, koji ne gleda nikud- kao sablasna kolona,..niko im ne prilazi, svi zaobilaze i beze,..ja malo vozim paralelno, zbunjeno posmatram i potpuno shvatim sve, iako josh nemam nikakvu informaciju, pa suze same krenule,...stanem pored puta da se malo priberem,...pa krenem da vidim gde ce oni- do poliajca pred most, kji je bio tu da ih nepusti. Tako je naredio predsednik- njihov oslobodilac, koji ih je ovako dochekao.

Dodushe, nisu svi bili slepi, organizovalo se koliko se moglo, samo shto individualna pomoc nije mogla da pokrije onolike ljude- kod mene su zaposlili i neke pristigle devojke iz kraijne i zenu iz sarajeva- dali ljudima i stanove, .. skupilo se odece, posteljine, nosila hrana-potrebe za decu. Vishe prijatelja, koji su imali uslove, primili su neke zene sa decom i na stanovanje-mnogo je vec bilo shto rodnine, shto nepoznatih vec iz bosne iz ostalih krajeva- barem u mojoj okolini.
anonym anonym 14:18 03.08.2008

Bez komentara

nikobelic nikobelic 14:32 03.08.2008

Sustina problema u Hrvatskoj

Njih je zanimalo da gađaju grad Drvar ne bi li i njegove stanovnike natjerali u bježanje. Izbjeglice iz Krajine ih nisu zanimale, to su smatrali završenim poslom.
........................................................................................................
Evo ovo objasnjava vekovnu zelju Hrvata(ogromne vecine)

Oni jednostavno(kao i Albanci na Kosovu) ne podnose prisustvo srpskog puka pored sebe i po svaku cenu,bio to genocid,ili etnicko ciscenje,zele da se rese Srba.

To je i odgovor mnogima koji se pitaju,'a zasto Hrvati nece da oproste,zasto su nepomirljivi,zasto mi Srbi nismo toliko agresivno raspolozeni prema njima,kao oni prema nama'...a onda drugi daju odgovor,da je eto kod njih vodjen rat pa je to tako..

NE!

Upitanju je vekovna netrpeljivost prema Srbima iz Hrvatske,narocito s pocetkom dvadesetog veka, i oni jednostavno ne zele da imaju Srbe tamo..zato im je gard toliko visok,i danas u 21.veku.
mariopan mariopan 14:45 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Da li cete vi, Drago, sa svojim svedocenjima, posto je sada Radovan u Hagu, otici tamo da svedocite o tome sto pisete?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:02 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

mariopan
Da li cete vi, Drago, sa svojim svedocenjima, posto je sada Radovan u Hagu, otici tamo da svedocite o tome sto pisete?

O, onome što znam, draga Mariopan, ja sam uvek bio spreman svedočiti. I svedočio sam kao zajednički svedok odbrane i optužbe u postupku protiv Milana Babića. Kao tzv. "karakterni svedok". To je termin tribunala.Očekujem poziv za svedočenje protiv Ante Gotovine i hrvatskih generala u delu koji ja poznajem. Što se tiče Radovana Karadžića, ja sam ga kroz 1994. godinu sreo nekoliko puta, ali ja mogu samo posredno govoriti o njemu. Kao sudski svedok teško da bih bio od neke koristi.Posredno, recimo kao svaki od ljudi koji se bave političkom analitikom i publicistikom, ja sam dosta toga napisao. Uzmite recimo knjuigu "Izbeglice kao žrtve etničkoga inđenjeringa" u izdanju Helsinškoga komiteta Srbije.
anonym anonym 15:12 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Promenit' ce se odnos Hrvata (i ostalih naroda SFRJ) prema Srbima, kada im Srbi budu trebali da se zrtvuju za njihove interese, a preostali Srbi u Hrvatskoj, treba da odigraju kljucnu ulogu u toj igri (misljenje mudrijih Hrvata - oni koji ne slusaju Thompsona).
Na srpskom narodu je, da li ce igrati to hrvatsko- (slovensko-, bosnjacko-, crno gorsko-, makedonsko-) kolo, braneci tu neku novu Jugoslaviju (projekat zvani "Velika Srbija". Sa ovom velicinom birackog tela, koji glasaju za SRS, NS i DSS, to zrtvovanje je sigurno kao "Amen" u katolickoj crkvi.

"Misljenje jednog, koji ne deli narode na "vole nas - ne vole nas".
mariopan mariopan 15:12 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Cudim se.
Nijednom recju niste spomenuli obican narod koji je u svoje kuce primao i prihvatao izbeglice, koji je, i sam gladan jer smo svi bili opljackani, sa nevoljnicima delio svoje domove i glad, zajednicku.Pomenuli ste OBEZLJUDJENE LJUDE koje ste sve vreme sretali ovde po Srbiji.

To sam JA uradila a i mnogi drugi koji su u svoje kuce primali sasvim nepoznate ljude i pomagali onako kako su jedino znali. Takvih je bilo daleko vise od onog vaseg kafedzije..ali mozda vas je prepoznao pa vam je zato tako mnogo i naplatio.

Sve vreme pisete o "dogovorenom ratu" i lakonski redjate: "fingiran napad.hrvatske vojske...onda kao malo mi uzvratimo, ...onda malo etnickog ciscenja i malo bezanije za izbeglice....." ako nisam dobro shvatila (nije citat) izvinjavam se ali od tih reci sam se NAJEZILA.

A u svemu tome ste vi, aktivno ili pasivno, ucestvovali, samim tim sto ste sve ovo znali. Onaj narod kojim ste svi vi tada manipulisali, sve ovo nije znao. Na dusu vam svima, mozda se neko u Hagu seti i vase uloge pa vas pozove da razjasnite zasto ste u svemu tome ucestvovali, kad sada kazete da je sve to bilo neposteno i tragicno sta ste trazili sa tom bagrom u istom drustvu?
mariopan mariopan 15:15 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

izvinite ali ja ovde vidim i vasu krivicu. Niko vas nije prisilio da se bilo cime tada bavite, mogli ste kao i sav onaj narod biti naivna zrtva.
drug.clan drug.clan 15:24 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Ta netrpeljivost seze nekoliko vekova unazad i ima objasnjenje.
Dolaskom turaka na vrata tadasnje Austrije i osnivanjem Vojne Krajine srbi koji su tu vec ziveli kao i oni pridosli u seobama su dobili privilegije koje su hrvati koji su tu vec ziveli mogli samo da sanjaju. Hrvati koji su bili konstitutivni element carstva bili su u daleko gorem polozaju sve do osnivanja Austro-ugarske 1848. i abolicije Vojne krajine 1873.

Jos od tih trenuta u hrvatskoj se srpsko pitanje naziva "Rak rana hrvatskog naroda".
Dubravka Bozinovic Dubravka Bozinovic 15:30 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Oni jednostavno(kao i Albanci na Kosovu) ne podnose prisustvo srpskog puka pored sebe i po svaku cenu,bio to genocid,ili etnicko ciscenje,zele da se rese Srba.

E, nece biti!
Zanemarujuci za ovu priliku irelevantne ekstremiste, napaljene i, jos gore: profesionalne "rodoljube" (ili "domoljube", zaustavimo se na obicnim, normalnim, miroljubivim ljudima. Njima se - bilo da su u Hrvatskoj, Danskoj, Makedoniji ili Novom Zelandu - i ne postavlja problem podnosenja bilo koga ko pripada nekoj drugoj grupi, naciji, rasi, veri itd.
U ovim zemljama seljaka i ludaka na brdovitom Balkanu se radi o sacici zlocinaca, provincijskih politikanata (poput Milosevica), psihijatara (poput Karadzica) koji su gori od sopstvenih pacijenata, pisaca (npr. Dobica C.) koji su koji su napisali vise nego procitali i bezbroj secikesa koji su sopstvenom i drugim narodima naneli taman onoliko zla koliko je potrebno da neko dodje u mentalno stanje u kojem ce napisati: "Oni jednostavno(kao i Albanci na Kosovu) ne podnose prisustvo srpskog puka pored sebe".
Mostruozno!
miljanah miljanah 15:41 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Dubravka Bozinovic
Oni jednostavno(kao i Albanci na Kosovu) ne podnose prisustvo srpskog puka pored sebe i po svaku cenu,bio to genocid,ili etnicko ciscenje,zele da se rese Srba.

E, nece biti!
Zanemarujuci za ovu priliku irelevantne ekstremiste, napaljene i, jos gore: profesionalne "rodoljube" (ili "domoljube", zaustavimo se na obicnim, normalnim, miroljubivim ljudima. Njima se - bilo da su u Hrvatskoj, Danskoj, Makedoniji ili Novom Zelandu - i ne postavlja problem podnosenja bilo koga ko pripada nekoj drugoj grupi, naciji, rasi, veri itd.
U ovim zemljama seljaka i ludaka na brdovitom Balkanu se radi o sacici zlocinaca, provincijskih politikanata (poput Milosevica), psihijatara (poput Karadzica) koji su gori od sopstvenih pacijenata, pisaca (npr. Dobica C.) koji su koji su napisali vise nego procitali i bezbroj secikesa koji su sopstvenom i drugim narodima naneli taman onoliko zla koliko je potrebno da neko dodje u mentalno stanje u kojem ce napisati: "Oni jednostavno(kao i Albanci na Kosovu) ne podnose prisustvo srpskog puka pored sebe".
Mostruozno!


Odlicno receno, Dubravka.
Preporuka!
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:44 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

mariopan
izvinite ali ja ovde vidim i vasu krivicu. Niko vas nije prisilio da se bilo cime tada bavite, mogli ste kao i sav onaj narod biti naivna zrtva.

Pa gde ja kažem da nisam ništa kriv Mariopan...Kriv sam zato što je zlo na kraju triumfovalo, ako ništa drugo,,,
No ja spadam u onu grupu ljudi koji "skaču" kad je kritično, a ne beže. Ti mi zameraš što sam se uopšte u to "petljao". Imam u rodu veliki broj njih koji mi to zamere, tako da mi je tvoja zamerka sasvim razumljiva. No, ja sam čovek koji to nije moga gledati tako kako to gledate ti i Jeremija, sa bezbedne vremenski i geografske distance. Ja sam iz Knina mogao ići i 1990. godine i sada mudrovati. Recimo, moji rođaci iz Belgije i Nemačke su mi to nudili. Znam da neki od njih prate ovaj blog pa se možda i jave..Ne, ja sam tu ostao, tu je bio moj dom, moja porodica, moj posao i moj život.. Kad su postavljene prve barikade, 1990. godine, ja sam na TV Zagreb bio jedini iz Knina koji se tome usprotivio. Ima snimak na TV Zagreb gde kažem da najpre trebamo rasčistiti te barikade u glavama da bi se one rasčistile u životu. Emisju je radio novinar Slavoljub Bosnić i taj prilog snimio ispred moje kuće.
Kada sam ušao u politiku u Krajini, a ušao sam ozbiljno, 26. 01. 1994. godine, kada sam izabran za gradonačelnika Knina, sva moja aktivnost svela se na to da iz Krajine i Knina ne budemo isterani. To je jedino bilo moguće tako da se uspostavi neka vrsta dogovara između hrvatske države i političkih predstavnika Srba iz Hrvatske.
Tu sam uradio "mali milon stvari" da to bude moguće, ali očito nije bilo moguće. Da, kriv sam. Ono za šta sam se zalagao nije uspelo....to je najbolčji kriterij krivice...
mariopan mariopan 16:12 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Ja ne donosim sud na osnovu tudjih komentara, mada ih citam i sa nekima se slazem.Odavno te prozivaju ali ja nigde, do ovoga sad, nisam nasla tvoje licno svedocenje i vidjenje tih dogadjaja pa se nisam ni upustala u takve diskusije. Tako je posteno, zar ne?
Sada citam i na osnovu toga donosim zakljucak, sve mi se smucilo i ti dogovori, i politcari i kada se u dve tri recence u "lakim skokovima" opise ona golgota i tragedija naroda, mrtvi ljudi, bebe, deca koja voze traktore natovarene starcima i drugom decom..pokucstvom .sve to.

Ovde nije bilo kuce koja nije primila izbeglice a radnicke su porodice, sirotinja i oni, ili su bili rodjaci ili prijatelji ali mnogo puta i nepoznati, a neki i danas zive ovde, pa mi je opaska da su ljudi u Srbiji bili obezljudjeni tesko pala. Neki jesu bili, najveci deo nije.koliko su tek bili obezljudjeni oni ljudi koji su ih na tu nesrecu naterali? Mi smo obican narod , zrtva kao i oni drugi.

A svako ko je tada imao bilo kakvu funkciju ili je znao sta se sprema narodu za mene je sada kriv isto kao i oni koji su sve to planirali i uradili. Sada mogu da sumnjam i da je odbacivanje onog plana za autonomiju BILO DOGOVORENO. Zasto ne bi bilo.Ako su rat mogli da dogovore onda su i to mogli.
corn mouth corn mouth 16:40 03.08.2008

Sustina problema

Dubravka Bozinovic
U ovim zemljama seljaka i ludaka na brdovitom Balkanu se radi o sacici zlocinaca, provincijskih politikanata (poput Milosevica), psihijatara (poput Karadzica) koji su gori od sopstvenih pacijenata, pisaca (npr. Dobica C.) koji su napisali vise nego procitali i bezbroj secikesa koji su sopstvenom i drugim narodima naneli taman onoliko zla koliko je potrebno da neko dodje u mentalno stanje u kojem ce napisati: "Oni jednostavno(kao i Albanci na Kosovu) ne podnose prisustvo srpskog puka pored sebe".
Mostruozno!

Drago K
Ima snimak na TV Zagreb gde kažem da najpre trebamo rasčistiti te barikade u glavama da bi se one rasčistile u životu.


nikobelic nikobelic 17:16 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

drug.clan
Ta netrpeljivost seze nekoliko vekova unazad i ima objasnjenje.
Dolaskom turaka na vrata tadasnje Austrije i osnivanjem Vojne Krajine srbi koji su tu vec ziveli kao i oni pridosli u seobama su dobili privilegije koje su hrvati koji su tu vec ziveli mogli samo da sanjaju. Hrvati koji su bili konstitutivni element carstva bili su u daleko gorem polozaju sve do osnivanja Austro-ugarske 1848. i abolicije Vojne krajine 1873.

Jos od tih trenuta u hrvatskoj se srpsko pitanje naziva "Rak rana hrvatskog naroda".


DA,DA..UVEK ME JE CUDILA TA KOLICINA MRZNJE,kod Hrvata..na neki nacin,razumemalbansku netrpeljivost prema Srbima,drugacija kultura,veroispovest..medjutim,ima nesto u toj hrvatskoj netrpeljivosti,neki iskonski udeo,neka vrsta kompleksa nize vrednosti..koja ih je naterala da pocine jedan od najgorih genocida u istoriji planeta,ubijajuci i malu decu..sto,slozicemo se Srbi nikad nisu radili.

Ali nadam se da ce ponovni zajednicki zivot u EU,konacno razvodniti te pogane strasti,i kod jednih i kod drugih..naposletku,mi smo najblizi jedni drugima.Isti jezik,ista kultura,mentalitet..
nikobelic nikobelic 17:18 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

naravno,potrebno je prvo priznanje i izvinjenje za genocid u wwii,povratak ko zeli da se vrati.a posle sledi i nase izvinjenje za devedesete,u kojima je ucestvovao i nas autor.(znaci period od nekih 15, 20 god)
nikobelic nikobelic 17:23 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

E, nece biti!

molim vas,pa pogledajte hrvatske internet forume..tek poneki miroljubivi ucesnik,a skoro svaki zavrsava komentar(sto je meni vrlo interesantno,i muski i zenski,s obzirom da su ekstremisti na srpskoj strani obicno muski,dok su nase mladje zene uglavnom neopterecene nacijom i verom)ti prljavi cetnici,neka se ne vracaju u Hrvatsku!Znaci jasna je zelja,samo da ne gledaju Srbe u HR.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:33 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

mariopan
Cudim se.
Nijednom recju niste spomenuli obican narod koji je u svoje kuce primao i prihvatao izbeglice, koji je, i sam gladan jer smo svi bili opljackani, sa nevoljnicima delio svoje domove i glad, zajednicku.Pomenuli ste OBEZLJUDJENE LJUDE koje ste sve vreme sretali ovde po Srbiji.

To sam JA uradila a i mnogi drugi koji su u svoje kuce primali sasvim nepoznate ljude i pomagali onako kako su jedino znali. Takvih je bilo daleko vise od onog vaseg kafedzije..ali mozda vas je prepoznao pa vam je zato tako mnogo i naplatio.

Sve vreme pisete o "dogovorenom ratu" i lakonski redjate: "fingiran napad.hrvatske vojske...onda kao malo mi uzvratimo, ...onda malo etnickog ciscenja i malo bezanije za izbeglice....." ako nisam dobro shvatila (nije citat) izvinjavam se ali od tih reci sam se NAJEZILA.

A u svemu tome ste vi, aktivno ili pasivno, ucestvovali, samim tim sto ste sve ovo znali. Onaj narod kojim ste svi vi tada manipulisali, sve ovo nije znao. Na dusu vam svima, mozda se neko u Hagu seti i vase uloge pa vas pozove da razjasnite zasto ste u svemu tome ucestvovali, kad sada kazete da je sve to bilo neposteno i tragicno sta ste trazili sa tom bagrom u istom drustvu?

O običnom narodu i plemenitost malih ljudi mogli bi se pisati romani. Mene i moju porodicu je primila jedna obična porodica iz Nove Pazove...Mića i Bosa Đorđević, i tamo sam u njihovoj kući, o njihovoim "ruvu i kruvu" živeo dva meseca. Nikad ih ranije nisam video, a vodili su računa o nama kao da smo najrođeniji. Porodici moga strica Lazara dali su utočište, Nikoilići, Vesna i njen suprug, također iz Pazove. Oni su tu bili nešto krače, ali jednako paženi. To se Mariopan ne zaboravlja i nemoj meni to prigovarati, jer ovaj post nije o tome. Ja sam objavio "mali milion" tekstova o malim ljudima u Srbiji koji su se pokazali zaista humanim i vekim u ljudskim nesrećama.
No, tebe boli svaka kritika napopakom sistema u Srbiji koji je "potpomogao" ove ljudske nesreće..-..
Ja danas pišem o tome što se dogažalo pred Oluje, za vreme i dan posle, a ti pitaš zašto ne pričam o plemenitosti ljudi koji su pomogli izbeglicama...
Evo, zahvaljujem svim ljudima koji su pomogli ili želeli pomoći izbegicama te 1995. godine, a bilo ih je mnogo, mnogo...
No, kažem, da je država, državna vlast, bila prema izbeglicama apsolutono loša, što je i danas.,..
Neka ti o tome nbešto više kažu tvoji sa Kosova. Možda njima više veruješ...
vracarac92 vracarac92 17:52 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

No, kažem, da je država, državna vlast, bila prema izbeglicama apsolutono loša, što je i danas.,..

Oprostite, molim vas probajte da mi verujete, uopšte nemam ni trunku namere da budem zlonameran i unapred se izvinjavam ukoliko je ovo što ću vas pitati možda neprijatno ali zaista mi nije jasno da ako je Srbija toliko loša kao što vi tvrdite, ukoliko je toliko nikakava i ružna, Pa zašto vi uopšte živite u Srbiji? Koliko sam shvatio imate i hrvatsku putovnicu i mogućnosti da odete ne neko drugo (bolje) mesto pa zašto se onda ovde zlopatite?
nikobelic nikobelic 17:53 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Drago Kovacevic
mariopan
Cudim se.
Nijednom recju niste spomenuli obican narod koji je u svoje kuce primao i prihvatao izbeglice, koji je, i sam gladan jer smo svi bili opljackani, sa nevoljnicima delio svoje domove i glad, zajednicku.Pomenuli ste OBEZLJUDJENE LJUDE koje ste sve vreme sretali ovde po Srbiji.

To sam JA uradila a i mnogi drugi koji su u svoje kuce primali sasvim nepoznate ljude i pomagali onako kako su jedino znali. Takvih je bilo daleko vise od onog vaseg kafedzije..ali mozda vas je prepoznao pa vam je zato tako mnogo i naplatio.

Sve vreme pisete o "dogovorenom ratu" i lakonski redjate: "fingiran napad.hrvatske vojske...onda kao malo mi uzvratimo, ...onda malo etnickog ciscenja i malo bezanije za izbeglice....." ako nisam dobro shvatila (nije citat) izvinjavam se ali od tih reci sam se NAJEZILA.

A u svemu tome ste vi, aktivno ili pasivno, ucestvovali, samim tim sto ste sve ovo znali. Onaj narod kojim ste svi vi tada manipulisali, sve ovo nije znao. Na dusu vam svima, mozda se neko u Hagu seti i vase uloge pa vas pozove da razjasnite zasto ste u svemu tome ucestvovali, kad sada kazete da je sve to bilo neposteno i tragicno sta ste trazili sa tom bagrom u istom drustvu?

O običnom narodu i plemenitost malih ljudi mogli bi se pisati romani. Mene i moju porodicu je primila jedna obična porodica iz Nove Pazove...Mića i Bosa Đorđević, i tamo sam u njihovoj kući, o njihovoim "ruvu i kruvu" živeo dva meseca. Nikad ih ranije nisam video, a vodili su računa o nama kao da smo najrođeniji. Porodici moga strica Lazara dali su utočište, Nikoilići, Vesna i njen suprug, također iz Pazove. Oni su tu bili nešto krače, ali jednako paženi. To se Mariopan ne zaboravlja i nemoj meni to prigovarati, jer ovaj post nije o tome. Ja sam objavio "mali milion" tekstova o malim ljudima u Srbiji koji su se pokazali zaista humanim i vekim u ljudskim nesrećama.
No, tebe boli svaka kritika napopakom sistema u Srbiji koji je "potpomogao" ove ljudske nesreće..-..
Ja danas pišem o tome što se dogažalo pred Oluje, za vreme i dan posle, a ti pitaš zašto ne pričam o plemenitosti ljudi koji su pomogli izbeglicama...
Evo, zahvaljujem svim ljudima koji su pomogli ili želeli pomoći izbegicama te 1995. godine, a bilo ih je mnogo, mnogo...
No, kažem, da je država, državna vlast, bila prema izbeglicama apsolutono loša, što je i danas.,..
Neka ti o tome nbešto više kažu tvoji sa Kosova. Možda njima više veruješ...


Ja ne bih napadao naseg domacina,ako se neko ogradio od svoje proslosti,to je bio on..

Neko se pitao gore,zasto su 'Beogradjani'uglavnom samo odmahivali rukom,i zeleli srecan put izbeglicama 95.
Bilo je tu suza,a neko se i razocarao u ljudskost 'beogradjana'

Ja kao jedan od retkih pravih Beogradjana,probacu da naucno objasnim taj manjak ljudskosti kako neko rece.U par recenica..zapravo samo jednu.

Manje srcani ljudi uvek idu gde je bolje,bezeci od rada,tamo gde se manje radi a bolje zivi,gradeci zajednice SA SEBI SLICNIMA,koje jedu same sebe,postajuci jos gori,prema svojoj okolini.

Znaci cista evolucija..

vracarac92 vracarac92 18:07 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Ali nadam se da ce ponovni zajednicki zivot u EU,konacno razvodniti te pogane strasti,i kod jednih i kod drugih..naposletku,mi smo najblizi jedni drugima.Isti jezik,ista kultura,mentalitet..

Da li zaista mislite da će u slučaju da hrvatska pre Srbije uđe u EU i da se i ona pita oko našeg eventualnog ulaska u uniju glasati ZA pridruženje Srbije? ja lično sumnjam i zbog toga smatram da je irsko NE u stvari veliki dobitak za Srbiju jer nam baš to NE daje dodatno vreme da postignemo neophodne standarde i da eventualno u paketu sa hrvatskom uđemo u EU a da nam sudbina ne zavisi i od naših suseda. Bojim se da od hrvatske možemo da očekujemo samo jedno sigurno NE. Ovo što pričaju njihovi političari je samo prazna retorika.
mariopan mariopan 18:14 03.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Znam sve kako se sa njima postupa i sve me to zaista boli, mozda si se tako izrazio da sam ja razumela da ovde samo losi ljudi zive..ili mi je zivac jos na "crvenom" od nekih tekstova ovde na blogovima gde smo opet mi, narod, najgori..govorim samo o narodu. A za nasu vlast nemam lepih reci, uopste, niti ih branim, samo ne bih rekla da su sve sami zakuvali imali su sa druge strane ograde svoje dobre prijatelje sa kojima su delili ratni plen i sa kojima su dogovarali sta ce ko da "uzme" zato sam se i slozila sa Jeremijom, sve sto su "uzeli" da im doktori vade.
katarinamedici92 katarinamedici92 10:15 04.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Drago Kovacevic

No, ja sam čovek koji to nije moga gledati tako kako to gledate ti i Jeremija, sa bezbedne vremenski i geografske distance. Ja sam iz Knina mogao ići i 1990. godine i sada mudrovati. Recimo, moji rođaci iz Belgije i Nemačke su mi to nudili. Znam da neki od njih prate ovaj blog pa se možda i jave..Ne, ja sam tu ostao, tu je bio moj dom, moja porodica, moj posao i moj život.. Kad su postavljene prve barikade, 1990. godine, ja sam na TV Zagreb bio jedini iz Knina koji se tome usprotivio. Ima snimak na TV Zagreb gde kažem da najpre trebamo rasčistiti te barikade u glavama da bi se one rasčistile u životu. Emisju je radio novinar Slavoljub Bosnić i taj prilog snimio ispred moje kuće.Kada sam ušao u politiku u Krajini, a ušao sam ozbiljno, 26. 01. 1994. godine, kada sam izabran za gradonačelnika Knina, sva moja aktivnost svela se na to da iz Krajine i Knina ne budemo isterani. To je jedino bilo moguće tako da se uspostavi neka vrsta dogovara između hrvatske države i političkih predstavnika Srba iz Hrvatske.Tu sam uradio "mali milon stvari" da to bude moguće, ali očito nije bilo moguće. Da, kriv sam. Ono za šta sam se zalagao nije uspelo....to je najbolčji kriterij krivice...


Šta znači to:" Sa bezbedne vremenski i geografske distance"?
Ostala je priča, koliko tumačim, da smo, pogotovo mi Beograđani, krivi za sva dešavanja u Krajini.
Sećam se priče na TV-u, jednog momka iz Knina, koji je na sva usta ošajdario po Beograđanima i da bi bilo, po njemu, prirodno i logično, da se zamenimo, koliko god to suludo bilo.
Krivi smo i za balvan revoluciju, za ono ludovanje po putevima, a sve je moglo drugačije, da Rašković nije gurnut u politički ćošak.
Da se razumemo, ono što je tražio imalo je elemnte pobune, ali, svakako, nije to imao u glavi kao prioritet, makar zato što je mogao da dođe do Tuđmana.
Njegov naivni pokušaj, uslovno rečeno, pretnje Tuđmanu referndumom, je bila inicijalna kapisla za ekstremne Srbe koji su i po mentalitetu i po načinu života podesni za nacionalnu homogenizaciju i organizovanje oružane pobune i kao takvi nahuškani, pre svega od gnjide Mikelića, koji je, odavno znajući šta se sprema, na vreme sklonio porodicu, opljačkao mesnu industriju čiji je bio direktor.
Nadalje, tandem gnjide Mikelic - Tanjga naneo je ogromnu štetu odbrani RSK i spada u red velikih krivaca za stradanja koja su Srbi doživeli u Krajini. Krajnje nekritički i nesebično su služili uskogrudoj politici, ne može se reći Srbije, već, pre svega Slobodana Miloševića. Pukovnik Tanjga je, uz sve to, bio i neposredni svedok kriminala i šverca, koji se odvijao pod okriljem vlade gnjide Borisava Mikelića. Takvo ponašanje gnjide Mikelića i njegovog personala pravdao je i branio "višim interesima, koji dolaze iz Beograda". Ali, kad je tikva pukla, progledao je i Tanjga. Javno priznanje o postojanju zakulisne politike gnjide Borisava Mikelića, pukovnik Tanjga je saopštiti tek u julu 1996. godine. "Izjadao" se godinu dana posle tragedije Srba i RSK, prvenstveno pogođen dvoličnošću gnjide Mikelia prema sebi, a ne prema Krajini i Srbima. Tanjga će mu zbog toga napisati "otvoreno pismo". Obelodaniće mnoge dobro prikrivane istine o štetnom i poraznom delovanju gnjide Borisava Mikelića kao predsednika Vlade RSK.
Pismo vrca detaljima o malverzacijama u RSK koje su bile jedino moguće i izvodljive sa znanjem i uz pomoć gnjide Mikelića. Poimenično su navedena imena i prezimena onih koji su prodavali dozvole za uvoz razne robe i prolaz autoputem kroz Hrvatsku, koji su zgrtali novac za razne kompenzacije po odobrenju gnjide Mikelića. Gnjida Mikelić je optužen i za malverzacije koje je činio po padu Krajine, kao predsednik famoznog "Komiteta za zatitu prava i interesa raseljenih lica i povratak u zavičaj". Dok se izbeglice iz RSK bore za goli život u Srbiji, gnjida Mikelićje i dalje arčio imovinu RSK koja je izvučena u Beograd, i koja se našla pod njegovom kontrolom. Optužen je i za manipulisanje izbeglicama, pozivajući se lanžo na podršku koju navodno uživa od stradalnika iz Hrvatske.

katarinamedici92 katarinamedici92 10:20 04.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

Šta si tražio pored takve gnjide, izdajnika i ratnog profitera, koji se danas šeta po Beogradu, uživajući u penzonerskim danima i "ljušteći" pljačkom i marifetlucima stečeno bogatstvo.
Koliko vidim, većina vas, oko njega ostade zakrpljenih gaća.
heroj ulice heroj ulice 15:39 04.08.2008

Re: Sustina problema u Hrvatskoj

"DA,DA..UVEK ME JE CUDILA TA KOLICINA MRZNJE,kod Hrvata..na neki nacin,razumemalbansku netrpeljivost prema Srbima,drugacija kultura,veroispovest..medjutim,ima nesto u toj hrvatskoj netrpeljivosti,neki iskonski udeo,neka vrsta kompleksa nize vrednosti..koja ih je naterala da pocine jedan od najgorih genocida u istoriji planeta,ubijajuci i malu decu..sto,slozicemo se Srbi nikad nisu radili."

Srebrenica?
jeremija92 jeremija92 15:13 03.08.2008

Država

....predsednici... premjeri... ministri... guverner... skupština... vlada... parlament... komandanti... komande.. vojska.... gradonačelnik.... ministarstva...

Pa zar je moguće Drago, da čovek poput Tebe, sa tako izraženim analitičkim sposobnostima i sposobnostima predviđanja političkih smerova i tendencija, čak šta više i procenata na izborima, nije video... ili nije hteo da vidi...da RSK nije nikakva DRŽAVA ... nit će ikad DRŽAVOM biti.

I što je još čudnije i sam se prihvatio da učestvuje u tom igrokazu za naivne, odnosno VELIKOM BIZNISU, za scenariste i režisere neviđene cirkuske predstave u kojoj nisu učestvovali klovnovi i artisti već ljudi i to in vivo.

Nema opravdanja, Drago, ni upiranja prstom, nema ga pogotovo za one koji su bili na bilo kojoj i bilo kakvoj političkoj funkciji u toj DRŽAVI.

Neka počiva u miru Jošo Maglov iz Polače i hiljade drugih žrtava tog rata, a vreme neka umanji muke onima koji su najmilije izgubili i neka je prokleta svaka marka onima koji su na toj DRŽAVI zaradili.
mariopan mariopan 15:17 03.08.2008

Re: Država

BRAVO JEREMIJA.
pape92 pape92 15:15 03.08.2008

Z4

Mene zanimaju razlozi propasti plana Z4. U Beogradu je to predstavljeno na sledeći način: Milošević ako i ne podržava iz sve snage, u svakom slučaju nije protiv tog plana, i ‚"nema ništa protiv" da se on potpiše. Rukovodstvo Krajine ga je međutim odbilo (tvrdi Beograd), i na taj način postalo ‚"samo krivo" za sve što je ubrzo potom snašlo Krajinu. Tu psihološku prednost je Milošević odlično iskoristio da iz celog slučaja izađe tobož ni kriv ni dužan. Iako je loš odnos Beograda i Srbije prema izbeglicama posledica mnogih faktora (nisam ponosan na taj odnos) jedan od njih je ta vrsta alibija, gubo rečeno, stav: sami su krivi.
Da li je to zapravo tačno ako govorimo o rukovodstvu? Da li je, što se Miloševića tiče, rukovodstvo RSK zaista moglo da potpiše Z4 blagovremeno (ono potpisivanje kad je vojska pokrenuta ne računam)? Pa nije...

Da ne bude zabune, naglašavam da kada pominjem krivicu, mislim isključivo na vođstvo: Babića, Martića, Mikelića...

Za kraj prilažem dva priloga u vezi ove tematike: izvod iz intervjua Nikice Barića i Bojana Dimitrijevića datom Omeru Karabegu, i iz ntervjua koji je autor ovog bloga dao Feralu, a iz kojeg se vidi atmosfera zbrke i smušenosti kada je u pitanju odluka o Z4, ali ne i jasan odgovor na pitanje o strani koja je odgovorna za njegovo neprihvatanje. Milošević ili Martić?

Omer Karabeg: Zašto je odbijen plan Z4 koji je Srbima nudio široku autonomiju u Hrvatskoj? To je zaista teško razumijeti. Malo je vjerovatno, bar ja tako mislim, da bi rukovodstvo krajinskih Srba to uradilo na svoju ruku, bez Miloševićeve saglasnosti.
Nikica Barić: Moram priznati da mi to nije jasno. Jednostavno nemam dovoljno pouzdanih izvora. Prema podacima kojima ja raspolažem Milošević se početkom 1995. godine nije izjašnjavao o planu Z4. On nije primuio međunarodne predstavnike, predvođene američkim ambasadorom u Zagrebu Piterom Galbrajtom, koji su došli s njime raspravljati o tom planu, Zašto je to napravio? Da li je možda smatrao da još uvijek može ostvariti određene aspiracije prema istočnoj Slavoniji, a plan Z4 u tom pogledu nije ništa garantirao Srbima u Istočnoj Slavoniji, nego samo onima u općinama Banije, Korduna, Like i sjeverne Dalmacije, gdje su bili većina prije rata? A možda je jednostavno smatrao da taj plan Srbima nudi premalo. Što se tiče samog krajiškog vodstva, to su bili ljudi potpuno zamagljene percepcije, potpuno nepopustljivi. Oni su govorili da se Hrvatima ne može popustiti ni za centimetar. Ma koliko se danas činilo da je plan Z4 puno nudio, iz hrvatske perspektive cak i previše, iz perspektive tadašnje nepopustljive politike krajiškog rukovodstva to se doživljavalo kao kapitulacija. Ne treba zaboraviti da su neke javne ličnosti, političari i intelektualci iz Beograda, kao Kosta Čavoški ili današnji premijer Srbije gospodin Koštunica, u tome podržavali krajinske Srbe. Tadašnji opozicioni prvaci, kao gospodin Koštunica, na primjer, smatrali su da ne može srpski narod u Krajini pristati na to da ima autonomiju u neke dvije-tri općine ili dvije-tri "Tuđmanove županije", kako su oni govorili.
Bojan Dimitrijević: Pa, većina ljudi u nacionalno-opozicionim krugovima verovala je u fikciju da srpsko oružje može da odbrani Srbe i u Krajini i u Republici Srpskoj. I to se završilo kako se završilo.

Drago Kovačević, intervju Feralu:
Šansa da se nešto konstruktivno napravi bio je plan Z4. Tog dana kada je u Knin trebao doći Peter Galbraith da predstavi taj plan, bio sam u kancelariji kod Milana Babića i sjećam se dobro da sam mu rekao da je taj plan zadnja šansa da ne budemo iz Krajine najureni i moram reći da je to Babić saslušao vrlo ozbiljno. Onda se telefonom javio Mile Martić koji je u svom poznatom stilu rekao da neće doći na sastanak s Galbraithom jer "ko mu jebe mater", a zatim se javio i Boro Mikelić da neće doći "jer ima problema sa naftnom crpkom u Kostajnici". Mi smo Galbraithu, koji je sve shvatio, rekli da želimo plan prihvatiti, ali da nemamo politički instrumentarij da takvu odluku provedemo jer je, na primjer, krajinsku televizija koja je bila presudno važna za javnu afirmaciju plana Z4 držala Martićeva struja koja je nekom vrstom puča tamo postavila svog čovjeka. Sastanak nas dvojice s Galbraithom trajao je osam sati, a Martić je isti dan otišao na sastanak kod Miloševića u Beograd, vratio se natrag, sazvao vrhovni savjet obrane i proglasio da Krajina ne prihvaća plan Z4. Epilog kojem sam prisustvovao opisan je u dokumentarnom filmu "Pad Krajine": Martićevi podočnjaci i pune pepeljare dok padaju granate po Kninu i njegov histerični telefonski razgovor s književnikom Branom Crnčevićem u kojem Martić urla u slušalicu da ga je Milošević izdao...


pape92 pape92 21:00 03.08.2008

Re: Z4 / možda...

...se nisam kvalifikao za odgovor? Pitanje je jednostavno, odavno me zanima odgovor na njega. Uloga Miloševića glede odbijanja plana z4.
Milošević je ili a) javno pričao da se ne protivi planu i da je to stvar rukovodstva RSK, a tajno sopstvenim kanalima izdejstvovao odbijanje, sve u cilju ostvarivanja šireg teritorijalnog plana, tačnije dogovora u vezi Bosne, ili b) nije stajao na putu potpisivanja z4 ali je taj plan odbijen od strane..........(čitko popuniti).
(Martića? Babića? Mikulića?...a u strahu od pada sa vlasti jer bi se taj čin okvalifikovao kao izdaja u javnom menju...ili usled ličnog ubeđenja...stanja političkog slepila ili već koje bi se objašnjenje moglo dati).
Ako postoji komplikovanija verzija kao c), u redu, voleo bih da je čujem. Ukoliko nemate direktnih saznanja o ovome, svakako možete izneti utemeljenu pretpostavku, tim više jer ste se sami zalagali za potpisivanje dotičnog plana.
mayo1 mayo1 15:56 03.08.2008

Drago...

...cijenim Vas i Vaša razmišljanja koje ste pokazali puno puta na raznim temama ovdje na blogu.
Sve ove nesretne događaje svatko od nas je proživio na svoj način i kroz svoja iskustva.
Ja osobno nisam bio nikakav važan čimbenik, rat sam proveo na [Vama] drugoj strani, u mojoj Slavoniji.
Ono što je nesreća za Vas i Srbe u "Krajini", za ostatak Hrvatske i mene je bilo veliko olakšanje, stavljanje točke na rat i okretanje nekakvom normalnom životu.
Kada kažem olakšanje, ne mislim na odlazak Srba, nego početak funkcioniranja države - prvenstveno prometno, a za tim gospodarski itd.
Vi ste bili "u toku" tokom tih godina, pa kada danas gledate te događaje, da li smatrate da je pokušaj stvaranja RSK bio najpametniji potez? U prvom redu gospodarski, na stranu politika.
Zanima me i Vaše mišljenje oko izbjeglica.
Činjenica jeste da su Tuđman i ekipa oko njega željeli odlazak pobunjenih Srba. Postoje mnogi dokazi u tom smislu. Od suđenja u Haagu, famoznih transkripata itd.
Ali je isto tako činjenica da je zbjeg bio dobro organiziran i da je većina Srba sa tih područja otišla prije dolaska HV. To je isto tako dokazano u Haagu, kao i kroz svjedočenja i knjige istaknutih ljudi sa srpske strane.

Gledajući iz današnje perspektive, nije li to bio pogrešan potez?
Nije li trebalo utjecati na ljude da ostanu, da ne idu u neizvjesnost?
Možda bi ispočetka bilo teško (ništa lakše nije ni u izbjeglištvu), ali bili bi barem na svome.
Tamo gdje je veća skupina ljudi, lakše je voditi računa i zaštititi ih od eventualne osvete.

Srdačno Vas pozdravljam.
mariopan mariopan 16:30 03.08.2008

Re: Drago...

izvinite Mayo
Da li je mitraljiranje kolona izbeglica vama poziv da ostanu? Pa nih su i usput ubiajli, ima snimaka, da li imate podatke koliko ih je usput pobijeno?
Zasto kazete da je Tudjman zeleo odlazak "pobunjenih Srba" kada transkripti jasno kazu da je on trazio da se broj Srba svede na minimum..SVIH, znaci to je bio plan i kao takav sproveden. Zato se u Hagu taj poduhvat zove "Zlocinacki poduhvat i udruzivanje.." planirano je i sprovedeno kao zlocin i za to ce se suditi. Tamo kod vas se slavi kao dan pobede? nad kim? Nad decom u kolonama? Da li ste ikad videli snimke? Kazete da je gro ljudi otisao pre oluje...odakle onda onoliki narod koji se kao reka valjao drumovima i umirao usput zasipan mitraljeskom vatrom i sa neba i sa zemlje dok su ih usput pretresali i zaustavljali "domoljubi" koji su se izivljavali do kraja da ne propuste priliku da postanu heroji?
Previse verujete vasim politcarima i "lako svarljivoj" istoriji koju su vam oni servirali.
Ja mojima ne verujem nista, taman da mi kazu i da je mleko belo.
Zato citam sve o tim danima, izmedju raznih pokusaja da se neko opere ili opravda izaci ce ponekad i zrnce istine i ja cu ga naci sama, ne gutam lako svarljivu istinu koju mi oni serviraju.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 16:45 03.08.2008

Re: Drago...

mayo1
...cijenim Vas i Vaša razmišljanja koje ste pokazali puno puta na raznim temama ovdje na blogu.
Sve ove nesretne događaje svatko od nas je proživio na svoj način i kroz svoja iskustva.
Ja osobno nisam bio nikakav važan čimbenik, rat sam proveo na [Vama] drugoj strani, u mojoj Slavoniji.
Ono što je nesreća za Vas i Srbe u "Krajini", za ostatak Hrvatske i mene je bilo veliko olakšanje, stavljanje točke na rat i okretanje nekakvom normalnom životu.
Kada kažem olakšanje, ne mislim na odlazak Srba, nego početak funkcioniranja države - prvenstveno prometno, a za tim gospodarski itd.
Vi ste bili "u toku" tokom tih godina, pa kada danas gledate te događaje, da li smatrate da je pokušaj stvaranja RSK bio najpametniji potez? U prvom redu gospodarski, na stranu politika.
Zanima me i Vaše mišljenje oko izbjeglica.
Činjenica jeste da su Tuđman i ekipa oko njega željeli odlazak pobunjenih Srba. Postoje mnogi dokazi u tom smislu. Od suđenja u Haagu, famoznih transkripata itd.
Ali je isto tako činjenica da je zbjeg bio dobro organiziran i da je većina Srba sa tih područja otišla prije dolaska HV. To je isto tako dokazano u Haagu, kao i kroz svjedočenja i knjige istaknutih ljudi sa srpske strane.

Gledajući iz današnje perspektive, nije li to bio pogrešan potez?
Nije li trebalo utjecati na ljude da ostanu, da ne idu u neizvjesnost?
Možda bi ispočetka bilo teško (ništa lakše nije ni u izbjeglištvu), ali bili bi barem na svome.
Tamo gdje je veća skupina ljudi, lakše je voditi računa i zaštititi ih od eventualne osvete.

Srdačno Vas pozdravljam.

Mayo, i Vi apsolutno imate moje poštovanje za sve što ste ovde pisali, pa tu delimo iste stvari.
Tekst sam, kako napomenuh, napisao još 1996. godine i on je moj pogled na to što se događalo. Ja sam u tom tekstu opisao stanje i nisam ulazio, osim posredno u uzoroke. Uzroci su apsolutno nešto čime sam se bavio u drugim delovima knjige. Znam da verovatno niste imali prilike da knjigu pročitate iako je ona prodana u Hrvatskoj u jedno 600 od ukupno 1500 primeraka. Ja sada spremam drugo prošireno izdanje knjige za koje se nadam da će Vam biti dostupna, i koja će samo dodatno potkrpiti moje teze o dogovorenom ratu između srpske i hrvatske elite kako bi se podelila BIH. Za Vas ličnmo i još nekoliko blogera iz Hrvatske sam spreman da prvo izdanje knjige dostavim na vašu imejl adresu, ako to želite, naravno. Tu su, verujte mi sasvim lična saznanja koja sam ja izneo, bez straha, i za koja i dan danas ima nekih problema. No, kako bi relkli i ovi "moji "i ovi "tvoji" pa i ovi naši ", ko se boji na grobu mu prde". Ja nikada nisam biuo plašljiv čovek, nisam to ni danas, neću verovatno biti dok sam živ. Moja baka Anđelija je za mene, kad sam pošao studirati, govorila mome ocu...čuvajte ga, njemu ništa nije bilo zajahati našu "Bebu" koju niko nije smeo zajahati, tako se zvala prilično gadna kobila, a kamo li da napravi kakvu drugu ludost"..0)))
Što se tiče izbeglica, one su predmet političke manipulacije, a svim državama u regionu je stalo da ostanu tamo gde jesu...na žalost. Čitajte i videćete da je Tuđman - Miloševićev, odnost koncept elita koje su iza njih stajale gde je bila SANU, HAZU, SPC, katoličkja crkva u Hrvatskoj, i drugi bitni faktori računala na to da treba etnički homogenizovati Srbe i Hrvate, a Muslimamne učiniti nebitnim. Pri ovome ne želim učiniti muslimansku elitu nevinom-.
Danas Srbi iz Hrvatske u najvećem broj slučajeva shvataju šta se dogodilo. No shvataju i to da u Hrvatskoj imaju brojne probleme. Što se broj tih problema bude smanjiovao i što zajedno budemo bliži integraciji u EU problemi će biti manji. Što ne znači da će efekti etničkoga inženjeringa biti manji....no na individualnom planu ostaće imovine, prava, obeštećenja, razne stvari koje su prenosne...
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:12 03.08.2008

Re: Drago...

ipsi
Dobro, i da se u ovome slozimo, ostaje pitanje zasto brisete komentare u kojima vam se samo kaze da ste i sami ucesnik tih dogovora i da nema potrebe da bilo koga pravite ludim?!

Necete vi zavrsiti na sudjenju, znate i sami, pa ne vidim razlog da se plasite sto mali anonimusi iskazu svoj stav.

Ne znam da li je to bio vaš komentar...Ja jesam jedan obrisao ali ne iz razloga koji navodite...Ja nikada nisam krio svoj položaj i ulogu, niti krijem danas, a niti je to moguće sakriti...
Dakle, pišite što vas je volja po ovome pitanju...
Moderator06 Moderator06 17:28 03.08.2008

Obavestenje

Skrecemo paznju blogerima da se u skladu sa disclaimerom pridrzavaju pravila medjusobne komunikacije, prema kojima bi sagovornicima trebalo da se obracaju argumentovanim i na cinjenicama zasnovanim stavovima, a ne diskvalifikacijama na ličnoj osnovi, ukljucujuci nezasnovane optuzbe.
ipsi ipsi 17:46 03.08.2008

Re: Obavestenje

Pretpostavljam da je ovo obavjestenje upuceno prvenstveno meni i zahvaljujem se na istome.

Kako je tema Oluja, a postavio je direktni sudionik iste koji nije bio obicno civilno lice vec u samom vrhu tadasnjeg rukovodstva RSK smatram da je nemoguce ne obracati mu se diretno. Pogotovo kad se uzme u obzir cinjenica da autor svjesno pere svoju ulogu u dogadjajima.

Ipak, ne zelim da se suprostavljam uredjivackoj politici tako da necu ostavljati vise komentare na ovoj temi.

Jos jednom, neka je laka zemlja svim pobijenim u akciji etnickog ciscenja Hrvatske od Srba.
mayo1 mayo1 17:48 03.08.2008

Re: Drago...

mariopan
Tamo kod vas se slavi kao dan pobede? nad kim? Nad decom u kolonama?


Ne, mariopan, slavi se kao dan pobjede nad onima koji su 1991. razvalili Vukovar i moju Slavoniju, Dubrovnik, Karlovac, Gospić i mnoge gradove i sela.
U tenkovima gardijskih brigada, u avionima i artiljerijskim posadama nisu bila deca.
Slavimo pobjedu nad nebrojenim dobrovoljcima iz Srbije - arkanovcima, šešeljevcima, bokanima, belim orlovima, kapetanima draganima, raznim vojvodama i tko zna kojim junacima koji su branili Srbe po Hrvatskoj.
Slavimo povratak onih koji su 1991. protjerani iz "Krajine" jer nisu bili Srbi.
I tu je bilo djece, mariopan. I baka i djedova.

Previse verujete vasim politcarima i "lako svarljivoj" istoriji koju su vam oni servirali.


Ja sam ono o čemu pišem osobno doživio. Na priče političara davno ne padam.
Da ste bili ste bili mjesecima pod bombama u podrumu u Osijeku, kao moja obitelj, možda biste malo drugačije razmišljali.
Kazete da je gro ljudi otisao pre oluje...

To ne kažem ja. To kažu ljudi [Srbi] koji su u tome učestvovali i o tome dali izjave u Haagu - pa evo i Drago kao aktivni svjedok događaja. To kažu i datumi i TV slike. i knjige i biografije.
Zato citam sve o tim danima, izmedju raznih pokusaja da se neko opere ili opravda izaci ce ponekad i zrnce istine i ja cu ga naci sama, ne gutam lako svarljivu istinu koju mi oni serviraju.

Pa, probajte malo i pročitati nešto osim priča o mirnim, golorukim i nenaoružanim Srbima i zlim do zuba naoružanim Hrvatima, pardon, ustašama.
Pa se upitajte u čijim rukama je bila JNA, tko je oduzeo oružje teritorijalne obrane Hrvatske i gdje je ono završilo, tko je raspolagao silnim skladištima oružja SFRJ, tko je raspolagao proizvodnjom oružja u Kragujevcu...
Na čijoj strani je bila sva ta moć i tko ju je koristio?
Protiv koga?
Ne 1995.
1991.

Kada ljudi moraju napustiti svoj dom, to je velika nesreća i tragedija.
Ja nikada u svojim postovima nisam negirao počinjene zločine nad Srbima. Naprotiv.
Ali Vi postavljate stvari vrlo jednostrano i ne mogu se složiti s Vašim razmišljanjem.
Događaji nisu crno-bijeli, puno toga ne znamo, dio otkriva i Drago u svom blogu.

Rat je davno prošao.
Ostavio je probleme koje i danas treba rješavati.

Pozdrav, mariopan.


Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:50 03.08.2008

Re: Obavestenje

ipsi
Pretpostavljam da je ovo obavjestenje upuceno prvenstveno meni i zahvaljujem se na istome.

Kako je tema Oluja, a postavio je direktni sudionik iste koji nije bio obicno civilno lice vec u samom vrhu tadasnjeg rukovodstva RSK smatram da je nemoguce ne obracati mu se diretno. Pogotovo kad se uzme u obzir cinjenica da autor svjesno pere svoju ulogu u dogadjajima.

Ipak, ne zelim da se suprostavljam uredjivackoj politici tako da necu ostavljati vise komentare na ovoj temi.

Jos jednom, neka je laka zemlja svim pobijenim u akciji etnickog ciscenja Hrvatske od Srba.

Opet kažem...
Od ničega se ne perem...Pišem ono što se dogodilo....po najboljem sećanju.
Sa zadnjom rečenicom se slažem.
Slava svim žrtvama "Oluje"...
mayo1 mayo1 17:58 03.08.2008

Re: Drago...

Danas Srbi iz Hrvatske u najvećem broj slučajeva shvataju šta se dogodilo. No shvataju i to da u Hrvatskoj imaju brojne probleme. Što se broj tih problema bude smanjiovao i što zajedno budemo bliži integraciji u EU problemi će biti manji. Što ne znači da će efekti etničkoga inženjeringa biti manji....no na individualnom planu ostaće imovine, prava, obeštećenja, razne stvari koje su prenosne...


Slažem se.
Probleme treba rješavati i to je najteže.
Zato se često i bježi u povijest i mitologiju kada se ne znaju (ili ne žele) pomaknuti stvari.
Na sreću tu je Veliki brat EU, koji uprkos mnogim nedostacima, ipak blagotvorno djeluje.

Svakim danom sve više napredujem(o).
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:05 03.08.2008

Re: Drago...

Na sreću tu je Veliki brat EU, koji uprkos mnogim nedostacima, ipak blagotvorno djeluje.

Ili "Supermarket" kako bi to kazala Biljana Srbljanović za EU...Mi smo još neki "diskont" koji se približava "supermarketu", ali gde je "roba" još nedovoljno dobra ali zato i nešto jeftinija...
P.S. Mayo, uzmi sledeći broj "Novosti", zagrebačkog nedeljnika koji izdaju hrvatski Srbi, pa ćeš videti intervju sa Biljanom gde ona o tome priča....Izlaze u petak...
vracarac92 vracarac92 18:17 03.08.2008

Re: Drago...

slavi se kao dan pobjede

uz Tompsona na trgu, velelepnu sahranu Dinka Šakića ( sve u ustaškoj uniformi), pet puta veći budžet za komemoraciju pobijenih ustaša u Blajburgu nego za pobijene žene i decu u Jasenovcu, odbor za doček hrvatskog teroriste na aerodromu i navijače fudbalske reprenzetacije koji telima na zvničnoj utakmici sa italijom (Livorno 2007.) formiraju kukasti krst uz pesmu "ubij Srbina". A i anketa večernjeg lista je dala više nego zanimljive podatke, no bolje da ne podsećam kakvi su ti rezultati bili.
mayo1 mayo1 18:45 03.08.2008

Re: Drago...

vracarac92

slavi se kao dan pobjede

uz Tompsona na trgu, velelepnu sahranu Dinka Šakića ( sve u ustaškoj uniformi), pet puta veći budžet za komemoraciju pobijenih ustaša u Blajburgu nego za pobijene žene i decu u Jasenovcu, odbor za doček hrvatskog teroriste na aerodromu i navijače fudbalske reprenzetacije koji telima na zvničnoj utakmici sa italijom (Livorno 2007.) formiraju kukasti krst uz pesmu "ubij Srbina". A i anketa večernjeg lista je dala više nego zanimljive podatke, no bolje da ne podsećam kakvi su ti rezultati bili.


Sve što si naveo, postoji u hrvatskom društvu.
Sramota je komemoracija na Bleiburgu, to ide doista na državnu dušu.
Šakić je osuđeni ratni zločinac, umro na odsluženju kazne i nije bilo nikakvog velelepnog sprovoda.
Kremiran je u okviru obitelji i par dežurnih marginalaca koji su redovni na svim sličnim događanjima.
Kao što je i doček spomenutog Bušića.
O "navijačima" ne treba trošiti riječi. Nisu baš isključivo hrvatska specijalnost.

Sve to skupa nema veze sa proslavom Dana domovinske zahvalnosti.

vracarac92 vracarac92 19:14 03.08.2008

Re: Drago...

Šakić je osuđeni ratni zločinac, umro na odsluženju kazne i nije bilo nikakvog velelepnog sprovoda.
Kremiran je u okviru obitelji i par dežurnih marginalaca koji su redovni na svim sličnim događanjima.
Kao što je i doček spomenutog Bušića.
Pa sad, nisam baš siguran da su marginalci. najpopularniji hrvatski pevač, visoko kotirani franjevački sveštenik (poznat i po svojoj ljubavi prema Paveliću) a i sahrana nije bila baš obična. malo kom ratnom zločincu je dozvoljeno da bude sahranjen u uniformi za koju vrlo dobro znamo šta simbolizuje. A ni njegovo tamnovanje nije bilo baš najobičnije. Ćelija mu je bila kompletno opremljena sa sve kompijuterom na kom je pisao svoju biografiju a i dva puta nedeljno je službenim vozilom, dakle o državnom trošku, odvožen do (neki tvrde veoma luksuznog) staračkog doma da poseti svoju suprugu koja je, gle slučajnosti, bila čuvar u logoru za decu.
O "navijačima" ne treba trošiti riječi. Nisu baš isključivo hrvatska specijalnost.

Što se fašističkih ispada tiče nisam baš siguran da to nije hrvatska specijalnost. Naravno pričamo o nacionalnim reprezentacijama.
Sve to skupa nema veze sa proslavom Dana domovinske zahvalnosti.
a koncert pomenutog Tompsona, koga su podržali mnogi hrvatski intelektualci, ja bio održan baš tom prigodom a slike 30.000 prisutnih "omladinaca" smo svi imali prilike da vidimo. Taj koncert povodom tog hrvatskog praznika je bio klasičan festival ustaštva u glavnom gradu hrvatske. i samo jedno malo podsećanje, na Ravnogorskom saboru u Srbiji (koja ima dva puta više stanovnika nego hrvatska) je bilo prisutno 2.000 ljudi naspram 30.000 u na zagrebačkom ustaškom festivalu. Oprostite, ali dok se takve stvari dešavaju (sa obe strane) sumnjam da ćemo biti u prilici da počnemo da gradimo iole normalne susedske odnose.
mayo1 mayo1 19:58 03.08.2008

Re: Drago...

Oprostite, ali dok se takve stvari dešavaju (sa obe strane) sumnjam da ćemo biti u prilici da počnemo da gradimo iole normalne susedske odnose.


Sa ovim se potpuno slažem.
mariopan mariopan 20:45 03.08.2008

Re: Drago...

Ja nikako ne mogu, dragi Mayo, da zaboravim ono sto sam videla svojim ocima, niko mi nije pricao.
To je kratak film u kome Martin Spegelj daje uputstva o ubijanju Srba, prikazano na TV i to mnogo pre nego sto je bilo kakav sukob poceo, a sve u vezi velike kolicine oruzja koju je Hrvatska uvezla iz Madjarske, na sta nije imala pravo kao republika koja je jos uvek u sastavu Jugoslavije.
Toliko o tome sta je drzava Hrvatska spremila za Srbe, mnogo pre bilo kakvog oruzanog sukoba ili prvog ispaljenog metka. Dakle vasa prica da je sve to neko drugi zapoceo a Hrvatska je jadna bila nenaoruzana i dobronamerna prema Srbima, crno na belo na tom filmu stoji da nije istina.

Ps.
Kada kazem "deca" govorim o kolonama koje su mitraljirane i oko 2000 ubijenih i nestalih osoba koje su vec odlazile iz Hrvatske za takvo sta nema opravdanja.
pozdrav i vama g, Mayo
mariopan
mayo1 mayo1 21:45 03.08.2008

Re: Drago...

Ja nikako ne mogu, dragi Mayo, da zaboravim ono sto sam videla svojim ocima, niko mi nije pricao.
To je kratak film u kome Martin Spegelj daje uputstva o ubijanju Srba, prikazano na TV i to mnogo pre nego sto je bilo kakav sukob poceo, a sve u vezi velike kolicine oruzja koju je Hrvatska uvezla iz Madjarske, na sta nije imala pravo kao republika koja je jos uvek u sastavu Jugoslavije.


Taj film je prikazan 25.siječnja 1991.
Jugoslavija je tada postojala samo na papiru.
U ljeto 1990. Babić i Martić su u Kninu već proveli balvan revoluciju, JNA avioni su vratili helikoptere MUP Hrvatske koji su išli uspostaviti legalnu vlast u Kninu.
Da je tada uspostavljena legalna vlast i Martić & co poslani na hlađenje, možda bi bilo bolje za sve - uključujući i samog Martića.
Preporučujem Vam knjigu srpskog generala Milisava Sekulića, člana "Glavnog štaba Vojske RSK" -
- Knin je pao u Beogradu , a može se i raznih svjedočenja naći i u knjizi Florence Hartmann: Milošević, dijagonala laufera
Tko ima živaca, zanimljivih svjedočenja ima i na stranicama ICTY - jako biste se iznenadili svjedočenjima.
Dakle vasa prica da je sve to neko drugi zapoceo a Hrvatska je jadna bila nenaoruzana i dobronamerna prema Srbima, crno na belo na tom filmu stoji da nije istina.

Moja mariopan, Hrvatska je doista bila nenaoružana u odnosu na Srbiju i Srbe u Hrvatskoj koju je ista podržavala.
Uvoz pješadijskog naoružanja nikako nije mogao ni približno poremetiti tu sliku: puška na tenk, top ili avion i nije baš neka perspektiva. Događaji u Vukovaru i drugim mjestima to samo potvrđuju.

Da je Hrvatska bila dobro naoružana i nedobronamjerna prema Srbima, zašto nije "Oluju" provela odmah 1991? Nego je "dozvolila" da Srbi razvale i protjeraju trećinu Hrvatske? I četiri godine trpjela prometne i gospodarske posljedice nefunkcioniranja na cijeloj teritoriji?

Mariopan, Vi ste uvijek razložni i normalni u svojim komentarima.
Nemojte se ljutiti, ali kada skrenemo na hrv-srpske odnose...prava ste Maginot-linija. Ni naprijed ni nazad.
Ako Vaše ogorčenje proizlazi iz neke osobne tragedije vezano uz Hrvatsku , primite moje žaljenje, ako Vam to nešto znači.mariopan mariopan 23:00 03.08.2008

Re: Drago...

Nije nista licno u vezi Hrvatske i zao mi je ako tako zvucim, tamo nemam nikoga niti je neko moj ziveo u Hrvatskoj za vreme rata, tata je vec bio pokojni i pokopan u Dubrovniku gde je ziveo.

Moje ogorcenje dolazi otuda sto sam videla te kolone, sto sam videla te ljude, sto ni danas ne mogu da pojmim da zivi ljudi drugim ljudima to urade i jos to da slave. Da se posle toga bar govorilo o tome kao o zlocinu, jer sva svedocenja govore da je to zlocin, za to se sudi u Hagu i dokaza je previse, ja nailazim na neku vrstu opravdavanja i obrazlaganja....ne znam kako to da nazovem drugacije...a taj zlocin je tako veliki da za njega nema opravdanja, svaki pokusaj da se to nekako objasni dovodi do toga da se samo dublje zaglibimo.

Nigde ne kazem da vi taj zlocin opravdavate, i vasi su komenatri izbalansirani, ali vi i dalje tvrdite da je to legitimna vojna operacija iako postoje dokazi da je to planski i unapred smisljeno kao politika prema Srbima u Hrvatskoj. Ako je neko to smislio i izveo, a jeste, onda tim Srbima tamo nije ni bilo opstanka.Onda je ta Oluja zapravo bila samo izvrsilac te politike i kao takva zapravo - zlocin.

Vi ste se vratili na svoje i zadovoljni ste, svi oni proterani ljudi nisu a ovde su , u Srbiji i ima ih oko pola miliona sa svih strana. Njihov polozaj je tragican i ja u to gledam ovde. Moji su izbegli sa Kosova i znam sta je to kada se ostane bez icega, znam kako je njima.Ne mogu da budem ravnodusna. To je sve.
Pozdrvaljam vas Mayo
Vec je kasno, zato laku noc
mariopan

djape071 djape071 16:28 03.08.2008

Nije moglo drugačije

Slučajno sam bio prisutan pred sami rat u BiH na jednom skupu gde se okupio veliki broj srpskih "pametnih " glava. Bio je prisutan i gore pomenuti Radovan Karadžić. I u pauzi između dva izlaganja, u foajeu ispred dvorane poveo se razgovor o podeli SFRJ, već je bio potpisan Ovenov plan. Tu sam prvi put čuo teoriju o napuštanju Zapadnog Dela RSK (to se tada tako zvalo). Mene je to šokiralo da se tada to tako razmišlja, ali se ispostavilo da je u osnovi to bio deo nekog plana. Jer osnovna teza tih likova koji su zastupali tu teoriju je bila da je srbima potrebno fizičko odvajanje od ostalih naroda, i da u tu svrhu treba raditi na tome pa po cenu da se žrtvuju i srpski krajevi u Hrvatskoj jer bi se previše energije potrošilo na njihovo očuvanje i da je srbima potrebna kompaktna teritorija, a ne velika srbija. Osnovni akcenat je bio na tome da je srbima u BiH potrebna država i da je potrebno da se uspostavi kontrola nad resursima koji će biti značajni u budućnosti a to su voda, obradivo zemljište i energija. I ta priča je, da ne duljim govorila da srbi treba da drže posavinu, podrinje i ovaj deo hrvatske uz Dunav. I da na toj teritoriji treba insistirati.

Posle 2 godine, negde pred kraj 1994 sam opet sedeo slučajno u zgradi jedne "slobine" firme u Beogradu, mislim da je u toku bila ofanziva na Bihaćkom ratištu, i da je Bihać bio pred padom. Tada je ono Karter bio na Palama. Povela se rasprava kao "što se ne zauzima Bihać, šta se čeka" i na stolu je mislim bila Politika sa mapom Zapadne Bosne. Posle nekog vremena jedan lik, bio je blizak rukovodstvu "firme", ladno uzeo olovku i reče kao "ma nemate vi veze, evo kako je dogovoreno da granica bude" i nacrta granicu BiH gde Ključ i Sanski most ostadoše drugoj strani. Dejtonska mapa doslovce. I sad na pitanje a šta će biti sa Srbima u hrvatskoj, ovaj lik reče "to sve ostaje tuđmanu, oni će najverovatnije to sve da napuste". Rekao je nešto u stilu "pa bolje nek taj narod dođe u Srbiju nego da se pokatoliči, jer nama srbi trebaju ovde, tamo će verovatno samo starci ostati". Eto moj Drago, znači ta priča o Z4 i ostalim opcijama za srbe u hrvatskoj samo bilo mlaćenje prazne slame, to je sve dogovoreno mnogo ranije. Mislim i pre slobinog dolaska na vlast.
dali76 dali76 16:33 03.08.2008

ma hajte gos. Kovacevic

Meni se odista cini smijesnim sva ta vasa prica o vasem otvorenom sukobu s tadasnjom politikom koja se vodila )kao deset puta javno govorio da je Milosevici najveci krivac). U ta luda vremena glava se gubila lako a vi niste mogli biti ni cuvar u TVIKU a kamoli gradonacelnik Knina a da niste bili “neciji covijek”.

Bilo je ljudi koji su mislili kako vi tvrdite da ste mislili I oni nisu morali reci samo jednom protiv politike da bi bili pretuceni . Veljko Dzakula je umalo glavom platio sto je na studio B govorio protiv Milosevica , a vi kao gradonacelnik Knina ste deset puta javno oznacili Milosevica kao krivca. Pa vas il je Milosevic toliko volio pa niste zakacili poznati Kninski zatvor u kojemu je Dzakula prebijan il vasi javni nastupi protiv Milosevica nistu bili zabiljezeni….
Osjecate li gospodine Kovacevic ikakvu odgovornost za ono sto nam se desilo?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:03 03.08.2008

Re: ma hajte gos. Kovacevic

dali76
Meni se odista cini smijesnim sva ta vasa prica o vasem otvorenom sukobu s tadasnjom politikom koja se vodila )kao deset puta javno govorio da je Milosevici najveci krivac). U ta luda vremena glava se gubila lako a vi niste mogli biti ni cuvar u TVIKU a kamoli gradonacelnik Knina a da niste bili “neciji covijek”.

Bilo je ljudi koji su mislili kako vi tvrdite da ste mislili I oni nisu morali reci samo jednom protiv politike da bi bili pretuceni . Veljko Dzakula je umalo glavom platio sto je na studio B govorio protiv Milosevica , a vi kao gradonacelnik Knina ste deset puta javno oznacili Milosevica kao krivca. Pa vas il je Milosevic toliko volio pa niste zakacili poznati Kninski zatvor u kojemu je Dzakula prebijan il vasi javni nastupi protiv Milosevica nistu bili zabiljezeni….
Osjecate li gospodine Kovacevic ikakvu odgovornost za ono sto nam se desilo?

Pa ja Dali76 mislim da vi ne poznejte baš detalje onoga što se događalo u Krajini a niti to da detaljno čitaate napisano.
Uz svo poštovanje za g. Veljka Džakulu, morate znati da je on do tada, dokle je nastradao od Miloševića ( bilo je to u proleće 2003. god), bio čovek unutar sistema. Bio je jedan od važnih ljudi u SDS-u, bio potpredsednik vlade koju je oktroisao Milošević u februaru 1992. nakon što je smenio Babića, bio čovek koji je tu funkciju vršio do februara 1993. godine. E, nakon toga je on video da to ne ide i pobunio se. Nije samo on. Ima još dva čoveka iz zapadne Slavonije
koja su nastradala uz Džakulu, od kojih bar za jednoga mogu reći da je moj prijatelj. To je Dušan Ećimović koji je bio ministar informnisanja u Krajini i Mladen Kulić koji danas živi u Podravskoj Slatini i bavi se aktivno politikom.
Da Vam kažem..Oni nikada nisu bili u zatvoru u Kninu. Bili su u raznim zatvorima, među kojima je bilo i nelegalnih, ali najviše u Glini..Evo, Ećimović, ili bilo ko od njih može ako ovo čita napistai koliko su drva tamo iscepali...o))
dusavu dusavu 16:47 03.08.2008

Paralele

Seoba Srba pod A.Čarnojevićem je migracija koja je imala i obrnut smer, Oluja pak je put (iz Hrvatske ) bez povratka. Za srpski narod, usuđujem se reći ,napuštanje Krajine je istoriski veći egzodus od posledica koje prete dešavanjima na KIM. Za sudbinu krajinskih Srba još nema dovoljno razumevanja u Srbiji i ako je ona pre svega bila vodilja njihove sudbine. Nema ih zato što su se srpski državnici, političari, intelektualci i drugi postavili kao njihovi tutori.
nn_3 nn_3 16:51 03.08.2008

Oluja...

Kao prvo da iskritukujem medije u Srbiji koji pojma nemaju sta se desavalo uopste u ratu u Hrvatskoj a tako i u BiH sto se vidi iz danasnjih vesti o godisnjici desavanja iz avgusta 1995. u Hrvatskoj.
1. U akciji su cestvovali i pripadnici Muslimanske vojske tacnije 5. korpus iako se to ne spominje a inace 5. korpus je cinio teske zlocine na Kordunu to znam a to mogu i da potvrde pripadnici HV iz sektora sever. Nabijanje ljudi na kolac, silovanja itd.
2. Krajina nije srusena u avgustu 1995. jer je istocni deo i dalje postojao i on je reintegrisan 1997., koliko se secam, i oko toga ima puno sta da se kaze.

Vidim da se ponovo spominje Z-4 a ja bih vas gospodine Kovacevicu zamolio da kazete koju je teritoriju podrazumevao Z-4?
Takodje neki ljudi koji su bili levicar ali su pali na propagandu Tudjmana pocetkom 90-tih su bukvalno se kasnije izvinjavali Srbima narocito po velikim gradovima i oblastima van Kninske Krajine jer ih je SDP izdao poput Stipe Suvara a sada i Josipa Boljkovca. Ljudi su shvatili sta se tu u stvari desavalo a i sam Pupovac je rekao da su mu Hrvati iz vlasti jos 1991. rekli da su ti Srbi izgubljeni.
SAD su pomogle i ucestvovale u rusenju Krajine ne samo kroz pomoc logistiku nego kroz direktno vojno delovanje.
Takodje Krajina je na neki cudni nacin sprecila podelu BiH a ja znam da je plan bio da se jos 1992. srusi Krajina a to je sve sprecila nesposobnost Hrvata u zapadnoj Slavoniji 1991.
Toliko o tome, ionako ce vam gospodin Kovacevic objasniti sa liberalne pozicije kako su Srbi krivlji od samih Hrvata samo ne znam ko je glasao za nacionalisticke partije u Hrvatskoj vecinski, ko ej otpusato sa posla, ko je trazio nesto sto ni po zakonu jos nije bilo dozvoljeno, ko je maltretirao a ko menjao ustav i ko je prvi poginuo a ko stradao od svojih, ko je izigravao dogovore itd.
I jos nesto Hrvatska moze da slavi dan kada je stvarno postala celovita drzava npr. 15. januar ali znam da ne zele jer je lepsa krv.
Za sektor Sever niko od komandanata nije odgovarao iako su tamo bili teski zlocini, eshumirano 160 ljudi sa Petrinjsko groblja pre 1 godine i to ej samo deo.
Posto su SAD razorile sistem za vezu SVK ljudi na sektoru Sever nisu imali pojma sta se desava u Kninu i oni su ratovali tamo su se vodile najteze borbe, a HV je oko Petrinje imala problerma, a vi se raspitajte kako je Stipetic zepretio da moraju da se predaju ili ce sta uraditi a vec je pocelo sa tim.
Atif Dudakovic kao nacelnik 5. korpusa Muslimanske vojske je jos uvek na slobodi iako psotoje snimci gde njegova vosjka strelja kao i neki HV jedinice i one cuvene naredbe paljenja itd.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 19:22 03.08.2008

Re: Oluja...

Vidim da se ponovo spominje Z-4 a ja bih vas gospodine Kovacevicu zamolio da kazete koju je teritoriju podrazumevao Z-4?

Plan Z-4 i autonomija njime predviđena je podrazumevao one teritorije u Hrvatskoj gde su Srbi bili većina....Znači, opštine u severnoj Dalmaciji, Lici, Baniji i Kordunu...radilo se o 13 opština, računajući i Slunj..
Istočna Slavonija, Baranja i zapadsna Slavonija tu nisu bile uračunate jer tamo Srbi nisu bili etnički dominantni...
Za njih je bila predviđena druga vrsta autonomije, ali i integracija u Hrvatsku, odmah za zapadnu Slavoniju, a u roku od 5 godina za Vukovarski deo i Baranju...
nn_3 nn_3 19:38 03.08.2008

Re: Oluja...

Drago Kovacevic
Vidim da se ponovo spominje Z-4 a ja bih vas gospodine Kovacevicu zamolio da kazete koju je teritoriju podrazumevao Z-4?

Plan Z-4 i autonomija njime predviđena je podrazumevao one teritorije u Hrvatskoj gde su Srbi bili većina....Znači, opštine u severnoj Dalmaciji, Lici, Baniji i Kordunu...radilo se o 13 opština, računajući i Slunj..
Istočna Slavonija, Baranja i zapadsna Slavonija tu nisu bile uračunate jer tamo Srbi nisu bili etnički dominantni...
Za njih je bila predviđena druga vrsta autonomije, ali i integracija u Hrvatsku, odmah za zapadnu Slavoniju, a u roku od 5 godina za Vukovarski deo i Baranju...


Ovo nije tacno sto ste izneli gospodine Kovacevicu.
Sektor Zapad ili zapadna Slavonija je bila vecinski srpski naseljena po popisu 1991. tj. ona oblast koja je bila uspostavljena kao sektor Zapad ne i cela oblast u pocetku jer je ta oblast umalo pala 1991. i to uz pomoc JNA kada su pravili koridor da izadju Srbi, znam ja i za falsifikovanje dokumenata da bi se odbranili Okucani sto je i uspelo a vi pitajte kolegu iz SDF Hrvatska Veljka Dzakulu dal' je to istina?
The allocation of the population in the different parts of the RSK was, according to the ICTY source, as follows:

UNPA Sector
West
14,161 (60%) Serbs
6,864 (29%) Croats
2,577 (11%) others

A ovo jeste tacno jer je pre maja 1995. u sektoru zapad zivelo nesto manje od 15 000 ljudi.
A i nisam siguran da je Z-4 vazio za sve opstine Banije i Korduna.
Ali se slazem da se nije smelo onako ponasati i tek tako ga odbiti.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 19:47 03.08.2008

Re: Oluja...

nn_3
Drago Kovacevic
Vidim da se ponovo spominje Z-4 a ja bih vas gospodine Kovacevicu zamolio da kazete koju je teritoriju podrazumevao Z-4?

Plan Z-4 i autonomija njime predviđena je podrazumevao one teritorije u Hrvatskoj gde su Srbi bili većina....Znači, opštine u severnoj Dalmaciji, Lici, Baniji i Kordunu...radilo se o 13 opština, računajući i Slunj..
Istočna Slavonija, Baranja i zapadsna Slavonija tu nisu bile uračunate jer tamo Srbi nisu bili etnički dominantni...
Za njih je bila predviđena druga vrsta autonomije, ali i integracija u Hrvatsku, odmah za zapadnu Slavoniju, a u roku od 5 godina za Vukovarski deo i Baranju...


Ovo nije tacno sto ste izneli gospodine Kovacevicu.
Sektor Zapad ili zapadna Slavonija je bila vecinski srpski naseljena po popisu 1991. tj. ona oblast koja je bila uspostavljena kao sektor Zapad ne i cela oblast u pocetku jer je ta oblast umalo pala 1991. i to uz pomoc JNA kada su pravili koridor da izadju Srbi, znam ja i za falsifikovanje dokumenata da bi se odbranili Okucani sto je i uspelo a vi pitajte kolegu iz SDF Hrvatska Veljka Dzakulu dal' je to istina?
The allocation of the population in the different parts of the RSK was, according to the ICTY source, as follows:

UNPA Sector
West
14,161 (60%) Serbs
6,864 (29%) Croats
2,577 (11%) others

A ovo jeste tacno jer je pre maja 1995. u sektoru zapad zivelo nesto manje od 15 000 ljudi.
A i nisam siguran da je Z-4 vazio za sve opstine Banije i Korduna.
Ali se slazem da se nije smelo onako ponasati i tek tako ga odbiti.

Hajde da vidimo šta nije tačno....
Koja je to opština u zapadnoj Slavoniji imala srpsku većinu prema popisu iz 1991. godine.? Postojao je značajan procenat u Daruvaru, Pakracu, Podravskoj Slatini, Grubišnom Polju i Slavonskoj Požegi...Ali većina ne...Čak ne ni u Pakracu po tome popisu..
Okučani nisu bili opština. Oni su pripadali Novoj Gradiški.
Ovo ne znači da u zapadnoj Slavoniji ne bi bilo neke vrste personalne autonomije, ali je to bilo daleko od onoga što je bilo u Krajini...
mayo1 mayo1 22:10 04.08.2008

Re: Oluja...

Hajde da vidimo šta nije tačno....
Koja je to opština u zapadnoj Slavoniji imala srpsku većinu prema popisu iz 1991. godine.? Postojao je značajan procenat u Daruvaru, Pakracu, Podravskoj Slatini, Grubišnom Polju i Slavonskoj Požegi...Ali većina ne...Čak ne ni u Pakracu po tome popisu..


Jelena Milić Jelena Milić 18:16 03.08.2008

tuga

dragi d,
slazem se da ima puno srpske odgovornosti za krajnu.

i pred hrvatskom je jos dugacak put suocavanja sa svime sto se tamo desavalo. to sto je na hrvatsku izvrsena agresija nije NIKAKVO OPRAVDANJE ZA RATNE ZLOCINE. evo i ta potpredsednica SDP Zeljka Antunovic , ocekivala bih vise od nekog iz SDP.....

sto se izvinjenja tice mislim da to niko od politicara u hrvatskoj ence uciniti. i ne znam toga koji bi to uradio


oni su jos mahom u fazi idelaizacije domovinskog rata

meni je slika sa tompsonovog koncerta u zagrebu mi je vrlo indikativna

napolitanac92 napolitanac92 18:40 03.08.2008

Re: tuga

Hajde malo drugacie da postavimo cinenice.Za mene ostaje dlime,da li je RSK pala akcijom Oluja,ili je rec o veleizdaji Milosevicevog policijskog i vojnog aparta injegovih "causa "u RSK. Ako dobijem ekplicitan odgovor onda nikako ne mogu biti ravnodusan u poimanju srpkog pitanja u Hrvatskoj.
zajec zajec 00:06 04.08.2008

Re: tuga

napolitanac92
Hajde malo drugacie da postavimo cinenice.Za mene ostaje dlime,da li je RSK pala akcijom Oluja,ili je rec o veleizdaji Milosevicevog policijskog i vojnog aparta injegovih "causa "u RSK. Ako dobijem ekplicitan odgovor onda nikako ne mogu biti ravnodusan u poimanju srpkog pitanja u Hrvatskoj.

Nije nam trebalo cekati pedeset i vise godina kada se objavljuju drzavna dokumenta, tako je osvanula i knjiga ''REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA, deset godina posle pada (drzavna dokumenta)'' Slobodana Jarcevica, eks ministra spoljnih poslova RSK i savetnika Martica, da bi saznali istinu o Oluji, hrvatskom zlocinu genocida.

Sve je to bila metoda novog kolonijalizma. Nadam se da ovde necu biti prozvana zavernikom nekih teorija, kako se to uobicava kada se cuje srpski glas, kao svi su nam drugi krivi, a nismo mi. Jesmo, jer smo trebali reci NE ratu, i toj (izvinite Drago) tvorevini drzave RSK. I Milosevic je najveci krivac sto je dopustio da njime upravljaju drugi, a on nije pomogao tom srpskom narodu kada se dogodila Oluja o koju su se ogresili i mirovni posrednici UN, EU... i ostale zapadne sile. Pa, buducu hrvatsku drzavu jos u drugom svetskom ratu pripremali su britanci, planovi su postojali i u Parisu, Vatikanu. Posle rata pustili su da malo bude Jugoslavija, posle nestanka Varsavskog ugovora 1989. vise im nije trebala. I onda su smislili rat, na koji je naseo Milosevic.

U pomenutoj knjizi navedeno je da je u okviru UN dogovorena Oluja. Nasa toboznja braca Rusi nisu stavili veto. O akciji Oluji, da se proteraju Srbi, obavesten je Milosevic i rukovodstvo tzv. RSK, samo narod nije znao. Mogli su ga pripremiti, da krenu ranije, da ponese sto mogu i SACUVAJU ZIVOTE. Milosevic naravno, nije mogao poslati vojnu pomoc, jer su u akciji ucestvovali i amerikanci, a da se usudio stigla bi vojna pomoc i drugih zapadnjaka. Milosevic je pripremao ovde plan, ne dozvoljavajuci Srbima ulazak u Beograd. Secate se kordona policije koji su vozila usmeravali dalje, trebalo je da idu na Kosovo.

Nije mi samo jasno kako su intelektualci, Cosic, Milosevic, Babic i ostali uopste mogli proglasiti srpsku drzavu u Hrvatskoj i jos u onim srazmerama, obuhvatajuci i celu zapadnu Slavoniju. Tamo je bilo samo nekoliko sela cisto srpskih. Iritirali su me rodjaci (povremeno dolazi kod nas u Bg) koji su govorili kako ce Osijek biti „Osek“...

Gradjani Srbije su devedesetih zdusno podrzavali nove srpske tvorevine, ispracali tenkove cvecem, a kada se sve zavrsilo izbeglice su im krive za sve. Ovi sto su dosli iz tzv. RSK danas su i od drzave zaboravljeni, sva paznja je usmerena na Kosovo. Cesto od njih cujem negodovanja, jos uvek bez posla, stana. Sva je vika i povika sto je Seselj u opstini Zemun dao nekima im zemlju da grade kuce. I zbog toga sto je to bio Seselj, u mnogim njihovim naseljima ni danas nakon desetak godina od izgradnje kuca nemaju struju i vodovod, opstruise grad Beograd.

I jos ovo. Prema zapadnom planu Srbiji bi trebala da se pripoji Republika Srpska, kao „uteha“ za Kosovo.
Jelena Milić Jelena Milić 18:16 03.08.2008

tuga

dragi d,
slazem se da ima puno srpske odgovornosti za krajnu.

i pred hrvatskom je jos dugacak put suocavanja sa svime sto se tamo desavalo. to sto je na hrvatsku izvrsena agresija nije NIKAKVO OPRAVDANJE ZA RATNE ZLOCINE. evo i ta potpredsednica SDP Zeljka Antunovic , ocekivala bih vise od nekog iz SDP.....

sto se izvinjenja tice mislim da to niko od politicara u hrvatskoj nece uciniti. i ne znam toga koji bi to uradio


oni su jos mahom u fazi idelaizacije domovinskog rata

meni je slika sa tompsonovog koncerta u zagrebu vrlo indikativna

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:28 03.08.2008

Re: tuga

Jelena Milić
dragi d,
slazem se da ima puno srpske odgovornosti za krajnu.

i pred hrvatskom je jos dugacak put suocavanja sa svime sto se tamo desavalo. to sto je na hrvatsku izvrsena agresija nije NIKAKVO OPRAVDANJE ZA RATNE ZLOCINE. evo i ta potpredsednica SDP Zeljka Antunovic , ocekivala bih vise od nekog iz SDP.....

sto se izvinjenja tice mislim da to niko od politicara u hrvatskoj nece uciniti. i ne znam toga koji bi to uradio


oni su jos mahom u fazi idelaizacije domovinskog rata

meni je slika sa tompsonovog koncerta u zagrebu vrlo indikativna


Draga Jelena...
Najpre, volim da si tu....šta ću kad si mi draga, a još usput i znaš svakoga vraga...o))
Da, za sve je potrebno vreme. Ja sam nezvanično u komunikaciji sa mnogim pametnim ljudima u Hrvatskoj. Oni mi kažu, isto što i ti....argumentujući dodatno da će doći vreme, jer je nemoguće sreću jednih graditi na nesreći drugih...
P.S. Pozdravi brata Savu....o))
nn_3 nn_3 19:49 03.08.2008

Re: tuga

Drago Kovacevic


Draga Jelena...
Najpre, volim da si tu....šta ću kad si mi draga, a još usput i znaš svakoga vraga...o))
Da, za sve je potrebno vreme. Ja sam nezvanično u komunikaciji sa mnogim pametnim ljudima u Hrvatskoj. Oni mi kažu, isto što i ti....argumentujući dodatno da će doći vreme, jer je nemoguće sreću jednih graditi na nesreći drugih...
P.S. Pozdravi brata Savu....o))


Nece se nista desiti narocito kada udju u EU i vi to dobro znate i dobro znate sta prica Sanader. A on je rekao da nema veze sta je istina vec koje koga, kako on kaze, pobedio i da nema sanse da dopuste da se to menja niti da im bilo ko govori sta ce onio da slave i rade. Oni stravicno lobiraju i u Hagu imaju iznajmljunu vilu gde rade pravni i obavestajni timovi kako bi oslobodili trojicu njihovih generala.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 20:01 03.08.2008

Re: tuga

nn_3
Drago Kovacevic


Draga Jelena...
Najpre, volim da si tu....šta ću kad si mi draga, a još usput i znaš svakoga vraga...o))
Da, za sve je potrebno vreme. Ja sam nezvanično u komunikaciji sa mnogim pametnim ljudima u Hrvatskoj. Oni mi kažu, isto što i ti....argumentujući dodatno da će doći vreme, jer je nemoguće sreću jednih graditi na nesreći drugih...
P.S. Pozdravi brata Savu....o))


Nece se nista desiti narocito kada udju u EU i vi to dobro znate i dobro znate sta prica Sanader. A on je rekao da nema veze sta je istina vec koje koga, kako on kaze, pobedio i da nema sanse da dopuste da se to menja niti da im bilo ko govori sta ce onio da slave i rade. Oni stravicno lobiraju i u Hagu imaju iznajmljunu vilu gde rade pravni i obavestajni timovi kako bi oslobodili trojicu njihovih generala.

Eto...
Pošto si ti izgleda "stručnjak" za EU, ja ti nemam što kazati..
Ali, ajde...kad smo se zapričali. Hrvatska i Srbija će zajedno u EU...Svaka ima svoje uslove. ja ne tvrdim da će se Srbi vratiti tamo gde su bili. Pa da sada neko izda takvo naređenje to se ne bi dogodilo. Prošlo je mnogo godina, rodila se neka nova deca, mnogi ljudi su iz sela došli u grad što je samo po sebi događaj....i tako dalje..
Ali ovde je bitno da se prilike srede do mere da je povratak za one koji to hoće moguć. Da im se vrati imovina, da budu delom obeštećeni za štetu koju su pretrpeli, da se prema njima postupa kao prema ljudima...
To je smisao....a onda je moguća slobodna volja...i slobodna odluka. Pa će ljudi živeti tamo gde hoće.
Imaš na internetu moj izveštaj o povratku u Hrvatsku za 2006. godinu. Pročitaj, naćićeš tamo detalje na preko 80 stranica. To nije uopšte jednostavno pitanje.
nn_3 nn_3 23:00 03.08.2008

Re: tuga

Drago Kovacevic

Eto...
Pošto si ti izgleda "stručnjak" za EU, ja ti nemam što kazati..
Ali, ajde...kad smo se zapričali. Hrvatska i Srbija će zajedno u EU...Svaka ima svoje uslove. ja ne tvrdim da će se Srbi vratiti tamo gde su bili. Pa da sada neko izda takvo naređenje to se ne bi dogodilo. Prošlo je mnogo godina, rodila se neka nova deca, mnogi ljudi su iz sela došli u grad što je samo po sebi događaj....i tako dalje..
Ali ovde je bitno da se prilike srede do mere da je povratak za one koji to hoće moguć. Da im se vrati imovina, da budu delom obeštećeni za štetu koju su pretrpeli, da se prema njima postupa kao prema ljudima...
To je smisao....a onda je moguća slobodna volja...i slobodna odluka. Pa će ljudi živeti tamo gde hoće.
Imaš na internetu moj izveštaj o povratku u Hrvatsku za 2006. godinu. Pročitaj, naćićeš tamo detalje na preko 80 stranica. To nije uopšte jednostavno pitanje.


Hrvatska ce pre Srbije u EU jer lobiraju mnogo u Briselu.
Pa dobro gospodine Kovacevicu jer vi kao deo NVO vise radite da se poboljsa polozaj Srba ili u stranci? SDF Hrvatske je davao informacije i daje o napadima na Srbe, j jel' je neka ambasada upoznata sa time? Mozda Savet Evrope? A bilo je i ubistava ranije, tamo do 2005. ljudi su bukvalno lincovani, izvrsavali samoubistva jer vise nisu mogli da izdrze pritisak i napade kako na njih tako i na njihovu porodicu, mngi su promenili veru cak i svoje mrtve selili na katolicka groblja.
I? Koliko medija u Srbiji prati sta se desvaa ili se desvalo sa Srbima u Hrvatskoj gde su bili bukvalno proganjani pa 10 godina, sada se malo situacija popravila da bi Hrvatska moga u EU. Gospodine Kovacevicu jos jedna stvar me zanima kako ste vi skinuti sa liste osumnjicenih u Hrvatskoj? Ako ste skinuti, mozda i gresim. Gomila ljudi je optuzena na osnovu nepotvrdjenih prica a vi ste ipak bili funkcioner.
I nemojte meni o tome sta i kako je sa Srbima u Hrvatskoj ja sam iz zapadne Slavonije nas je i Bog zaboravio.
I ovo je tacno sto sam napisao bukvalno celu vilu su iznajmili za obavestajni i pravni rad da bi se oslbodili ti njihovi i ogroman novac ulazu i angazuju najbolje advokatske firme u svetu za taj posao i to na nivou drzave.
A sta cak reci za njihovu levicu. Pa ti orgnizuju koncerte Perkovica u Zagrebu, za vreme Racana nije bilo nista bolje nego za vreme hdz, pa ta levica je izdala, ali bukvalno Srbe , u Hrvatskoj gomilu mandata za prvi savez Sabora je SDP donela srpska zajednica a oni u vladu nacionalnog jedinstva a Tudjman na Trgu Jelacica prica nebuloze o hrvatskom organskom jedinstvu. Citati Stipu Suvara i "Hrvatski karusel" pa videti.
Pa jel' ovo proslavu "oluje" upravo organizovala siroka koalicija koja je jedva ujedinjena na celu sa sdp smenila hdz?
Pa Srbi u Hrvatskoj su bila jedina zajednica koja je ucestvovala u nekom sukobu koja je vecinski glasala za levicu a sta smo dobili? Pa nista, svi su barem nest a sta mi? Sta smo mi dobili? Da nas je vise od 1000 proslo kroz hrvatske sudove a gomila neosnovano optuzena i naravno za njih nema povratka. Jure nas po svetu kao da smo nacisti, brane nam prava koju su oni potpisali, Erdutski sporazum, nas za ovih 13 godina niko nije cuo. Nije ni cuo kada je 1990. sve krenulo, kada su minirane kuce jos 1990. kada su nas izbacivali sa pijaca sa posla, kada su nas maltretirali kada je preko 200 000 Srba 1991. napustalo gradova i delove Slavonije.
I dosta mi je vise kukanja, poceo je 4. avgust a vama zelim uspesan rad u partiji i nadam se da knjizica nije crvene boje.
Jelena Milić Jelena Milić 18:34 03.08.2008

Trinaest godina od masovnog egzodusa Srba

Beograd, 01. 08. 2008.


Trinaest godina od masovnog egzodusa Srba iz Hrvatske

U ponedeljak, 4. avgusta 2008. godine, navršava se 13 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja u toku koje je proterano oko 200.000 Srba iz Hrvatske. Prema podacima organizacija i udruženja Srba iz Hrvatske, u toku i posle operacije stradalo je i nestalo najmanje 1.900 Srba, a prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, po završetku borbenih dejstava, na prostoru sektora Jug i Sever, ubijeno je oko 700 srpskih civila. Srpska udruženja iznose da je u okviru ukupnog broja žrtava preko 1.000 nestalih, od kojih su 700 civili.

U toku četvorodnevne operacije, hrvatske oružane snage su neselektivno granatirale civilna naselja u kojima nije bilo vojnih ciljeva, pljačkale i uništavale imovinu Srba. U toku akcije pripadnici hrvatskih snaga ubili su oko 300 civila koji su bežali u koloni traktora i automobila. Kamenovani su prilikom prolaska pored naseljenih mesta. Srbi koji su ostali u svojim selima, većinom stariji ljudi, bili su izloženi brutalnom postupanju pripadnika hrvatskih vojnika i policajaca. Oko 400 Srba je ubijeno u njihovim kućama.

Nakon prelaska na teritoriju Srbije, pripadnici MUP-a Srbije su deo izbeglica upućivale na Kosovo a ostalima nisu dozvoljavali da se zaustave u Beogradu. Prinudna mobilizacija izbeglica organizovana je odmah, već 6.avgusta 1995. Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i njegove lokalne kancelarije snabdevale su MUP Srbije adresama izbeglica. Tokom celog avgusta policija je hapsila izbeglice na ulicama i u javnom prevozu i odvodila ih iz izbegličkih centara i privremenih domova. Kršeći odredbe Konvencije o statusu izbeglica i Zakona o izbeglicama, MUP Srbije je nezakonito lišio slobode oko 10.000 izbeglica i vratio ih na teritoriju obuhvaćenu ratom. Prema podacima FHP-a, MUP Srbije je najmanje 3.000 izbeglica predao Srpskoj dobrovoljačkoj gardi Željka Ražnatovića Arkana, koja je organizovala „prevaspitavanje i kažnjavanje“ izbeglica koje nisu želele da se vrate na ratno područje. Izbeglice su po nekoliko dana držane u kampovima za obuku gde su bili izloženi torturi i ponižavanju a onda prisilno odvođeni na prve borbene linije, odakle se mnogi nikada nisu vratili.

Pred Haškim tribunalom u toku je suđenje vojnim zapovednicima operacije Oluja, generalima Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku za progon, deportaciju, prisilno premeštanje, ubistva, nehumane postupke, pljačku i uništavanje imovine. Očekujemo da to suđenje utvrdi činjenice o počinjenim zločinima prema Srbima, odgovornost optuženih zapovednika i da pomogne Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske da pokrene postupke protiv niže rangiranih komandanata i neposrednih počinilaca. Podsećamo da je za utvrđivanje činjenica o počinjenim ratnim zločinima potrebno utvrditi činjenice o ratnim zločinima pre, tokom i posle Oluje. To je jedini način da se zadovolji pravda i obezbede garancije da se zločini ne ponove.

Beogradski centar za ljudska prava
Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD)
Centar za regionalizam
Fond za humanitarno pravo
Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)
Žene u crnom

Atomski mrav Atomski mrav 18:46 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa S

za progon, deportaciju, prisilno premeštanje, ubistva, nehumane postupke, pljačku i uništavanje imovine.

Nigde etničkog čišćenja...
napolitanac92 napolitanac92 19:25 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa

Potpisujem,ali se cini da je izostao Helsinski Odbor za ljudska prava koji je te godine odradio ogroman posao kako bi pomogao tim nesretnicima.
Priznajem,ostatak Beogradjana je bio nem i gluvi za probleme dolazece brace na njarazlicitijim prevoznim sredstvima iz Hrvatske.To je onaj vecinski Beograd koji je 91 ispracao cvecem Miloseviceve tenkove za odbranu srpstva i velike srbije.To su danas ti isti koji ruse Beograd u zelji da se dokopaju gole vlasti.
Moji problemi,ovde u Beogradu 1994.godine nisu bili opipljivi i vidljivi kao vasi u Kninu.Smesni su i za porediti ih.Zato su i smesne konstacije koje imaju za cilj da omalovaze vasu ulogu u svemu tome.Pa niste vi jedini koji ste isli ili morali ice kod Milosevica po misljenje.Od gospodara rata je zaviso vas zivot. Pripadam onom delu Beograda i beogradjana,ako smem da kazem gradjanskog dela,koji nisu imali mogucnosti da uticu na tok dogadjaja.Zato pred vasim problemima cutim.
Mozda ce izgledati deplasirano,ali me citiranje izjave episkopa Atanasija na cetiri dana pred Oluju da se ne treba bojati
odlaska: "jer Srbi su odlazili i vracali",potsetlo na knjigu Dejana Medak0vica "Ephemeris" ili ti hroniku jedne porodice u kojoj on opisjuje svoj odlazak iz Zagreba ratne 1942.godine pred najezdom ustastva.Citiram dijalog sa profesorom Vikerhauserom:
V:"Verujem vam da je tesko sto napustate svoj zavicaj?"
M:"Odlazim zato sto moram.Kao da sam ko zna skim izravnao racune.Izbacuju me iz zavicaja"!
V:"Ako se budete vratili,sacuvajte tu svoju ljubav za Hrvatsku,poslije ovog ludila valjda ce se ljudi opametiti.Krenucemo opet iz pocetka.Bice tada potrebno mnogo ljubavi i jos vise prastanja.".
Nedavno je akademik Medakovic preminuo nakon 66 godina provedenih u Beogradu.Nije se vratio na Zrinjevac,niti je sahranjen pored oca Bogdana,koji je inace bio Predsednik hrvatskog Sabora.
Istorija se ponovila.
nikobelic nikobelic 19:28 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa S

Nigde etničkog čišćenja...

ej bazi bruke,umestu da opletu one koji su ih proterali i etnicki cistili,dve trecine saopstenja protiv srbije(i ako to nije sporno)

ma gadite mi se..


p.s.

kada ce neko da se seti u srbiji da osnuje neku nevladinu organizaciju,koja ce ISKRENO DA SE BAVI UZASIMA KOJI SU NANETI I SRBIMA
nikobelic nikobelic 19:29 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa S

dve trecine saopstenja protiv

E OVO JE KLASICNI PRIMER RELATIVIZIRANJA KRIVICE NA DELU.ucite se majstorijama..
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 19:32 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa

Mozda ce izgledati deplasirano,ali me citiranje izjave episkopa Atanasija na cetiri dana pred Oluju da se ne treba bojati
odlaska: "jer Srbi su odlazili i vracali",potsetlo na knjigu Dejana Medak0vica "Ephemeris" ili ti hroniku

Žao mi je što niste u ruci imali knjigu...
Sve to tamo piše.....samo blog je blog, a knjiga je knjiga...
No, biće drugo izdanje....pošto prvoga već odavno nema...
vracarac92 vracarac92 20:19 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa S

kada ce neko da se seti u srbiji da osnuje neku nevladinu organizaciju,koja ce ISKRENO DA SE BAVI UZASIMA KOJI SU NANETI I SRBIMA
Za ovo što ste napisali imate moju preporuku.
Ima ih ali one nisu baš preterano popularne na ovom blogu. takve organizacije ( ne mislim na obraz i ekipu) se ovde momentalno proglašavju nacionalističkim, pro fašističkim, klerofašističkim itd. Ovde uglavnom mesta ima samo za organizacije koje se trude da nas što više ocrne a sve pod šifrom nekakvog suočavanja sa prošlošću ili kolektivnog izvinjavanja. Sve u svemu po njima nevino pobijeni Srbi nisu bitni a srpske majke ne plaču za svojom pobijenom decom. Samo druge strane su propatile. Tužno i sramno.
adam weisphaut adam weisphaut 20:23 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa S

Ovde uglavnom mesta ima samo za organizacije koje se trude da nas što više ocrne a sve pod šifrom nekakvog suočavanja sa prošlošću ili kolektivnog izvinjavanja. Sve u svemu po njima nevino pobijeni Srbi nisu bitni a srpske majke ne plaču za svojom pobijenom decom. Samo druge strane su propatile. Tužno i sramno.

Ribozom Ribozom 20:53 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa S

Adame, ako je ironicno onda je sramno
adam weisphaut adam weisphaut 21:00 03.08.2008

?

Adame, ako je ironicno onda je sramno

Ti ne nalaziš ništa sporno u rečima "Vračarca"?
mariopan mariopan 21:04 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa S

vracarac92
kada ce neko da se seti u srbiji da osnuje neku nevladinu organizaciju,koja ce ISKRENO DA SE BAVI UZASIMA KOJI SU NANETI I SRBIMA
Za ovo što ste napisali imate moju preporuku.
Ima ih ali one nisu baš preterano popularne na ovom blogu. takve organizacije ( ne mislim na obraz i ekipu) se ovde momentalno proglašavju nacionalističkim, pro fašističkim, klerofašističkim itd. Ovde uglavnom mesta ima samo za organizacije koje se trude da nas što više ocrne a sve pod šifrom nekakvog suočavanja sa prošlošću ili kolektivnog izvinjavanja. Sve u svemu po njima nevino pobijeni Srbi nisu bitni a srpske majke ne plaču za svojom pobijenom decom. Samo druge strane su propatile. Tužno i sramno.

E, u pravu si.eto mene jedna VIP blogerka proglasila radikalkom )))) Nekako se radikalno osecam odonda, ne smes progovoriti u odbranu sopstvenog naroda odmah ti prilepe etikete.
I ja preporucila Milickin komentar ali bih volela da onaj poduzi procitaju i braca nam Hrvati. Tek toliko da saznaju ono sto uporno pokusavaju da odbrane ovde -- da je neodbranjivo. Zlocin je zlocin, cime god ga pravdali postaje sve ruzniji.
adam weisphaut adam weisphaut 21:11 03.08.2008

!

E, u pravu si.eto mene jedna VIP blogerka proglasila radikalkom

Mora da si zaličila na Vjericu Radetu,. mislim po stilu.
nikobelic nikobelic 21:58 03.08.2008

Re: Trinaest godina od masovnog egzodusa S

Tužno i sramno.

hm,mozda to sve neko namerno radi..hmm,,gili,gili..mozda to i nije zbog hrvata i srba..mozda je neko dobio zadatak da otupi srpsku pravnu ostricu i mazne im 15posto teritorija..pss..nemoj nikom da kazes ovo,ali prica se da je Badzet uplatio veliki budzet jednoj mocnoj ekipi koja ima sredstva da hipnotise psttttttttttttt
mariopan mariopan 23:16 03.08.2008

Re: !

adam weisphaut
E, u pravu si.eto mene jedna VIP blogerka proglasila radikalkom

Mora da si zaličila na Vjericu Radetu,. mislim po stilu.

Stil VIP blogerke je nametnuo i stil odgovora, a nesto mi se cini da ce i ona kao Radovan morati da pusti brkove, nabije neke naocare i promeni licni opis jednog dana da je ne prepoznaju, od sramote, za ono sto pusta na svojoj EPP stranici.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana