Da li je Krugolina ubica? (1. deo)

Krugolina Borup RSS / 15.09.2008. u 18:06

100148.jpg 

U decembru 1992. godine, EPA (prim. prev: The Environmental Protection Agency, u prevodu: Agencija za zaštitu čovekove okoline, inače agencija vlade SAD) objavila je svoj, sada već čuveni, izveštaj o pasivnom pušenju. Izveštaj je tvrdio da pasivno pušenje uzrokuje 3.000 smrti godišnje i klasifikovao ga je kao karcinogen A klase.

Napomena: iako je zvanični datum ovog izveštaja decembar 1992. godine, prilikom pozivanja na njega uglavnom se citira kao "EPA '93 studija", verovatno zato što je postala šire dostupna tek tokom 1993. godine.

Taj izveštaj je bio, i još uvek je, moćno oružje u arsenalu protivnika pušenja. Ako pušač nanosi štetu samo sebi može zagovarati stav da se to ne tiče nikog drugog. Ali, ako nanosi štetu svima oko sebe, sve vrste restriktivnih pravnih lekova mogu biti opravdane.

Da li je ova studija pokazala da je pasivno pušenje smrtonosno? Hajde da pažljivo ispitamo činjenice.

Činjenica: EPA je objavila rezultate studije pre nego što je studija bila završena.

Činjenica: Studija je, u stvari, bila meta analiza, što je analiza postojećih studija.

Meta analize je izuzetno teško sprovesti, i upravo takve studije najlakše je lažirati i njima manipulisati. Kada je reč o izuzetno retkoj bolesti kakva je rak pluća, izostavljanje tek nekoliko važnih studija može značajno iskriviti rezultate.

Termin "meta studija" često se koristi kao naziv ovakvih izveštaja, mada je upotreba reči "studija" greška. EPA nikada nije sprovela niti finansirala niti jednu jedinu studiju o pasivnom pušenju. Oni su samo analizirali studije koje su drugi obavili. Tačnije je nazvati to "analizom", a objavljenu verziju "izveštajem".

Činjenica: Prvi korak u nekoj meta analizi je identifikovanje svih relevantnih studija. EPA je locirala 33 studije koje su uporedile izloženost pasivnog pušenja i procente obolevanja od raka pluća.

Činjenica: EPA je odabrala 31 od ove 33 studije. Kasnije su odbacili još jednu od odabranih studija, što je na kraju dalo ukupno 30 studija.

Činjenica: Na stranama 3-46 izveštaja, EPA na osnovu merenja nivoa nikotina u krvi nepušača procenjuje da se "to može prevesti na ekvivalent od oko jedne petine cigarete dnevno".

Činjenica: Studije koje su merile stvarnu izloženost pasivnom pušenju tako što su nepušači nosili monitore, ukazuju da su čak i ove niske procene preuveličane. Stvarna izloženost (za ljude koji žive i/ili rade u pušačkom okruženju) iznosi oko šest cigareta godišnje. (Pogledajte i studiju Oak Ridž Nacionalnih Laboratorija.)

Činjenica: Godine 1995, CRS (prim prev: Congressional Research Service, ili u prevodu: Kongresionalni Istraživački Servis, inače servis dostupan članovima kongresa SAD) je objavio kritički osvrt na EPA izveštaj.

CRS je bio izuzetno kritički nastrojen i prema metodama i prema zaključcima EPAe.

Činjenica: CRS kaže: "Studije su se primarno oslanjale na upitnike subjekata iz istraživanje i kontrolne grupe, ili njihovih surogata, kako bi odredili izloženost pasivnom pušenju i druge informacije od važnosti za studije."

Upitnici umeju biti notorno netačni, ali u ovom slučaju neke od njih nisu čak ni popunjavali ljudi koji su proučavani, već "surogati". Drugim rečima, neke od informacija su neproverene glasine.

Činjenica: Na 23. stranici studije, u paragrafu br. 3, CRS primećuje da su samo 5 od 30 pomenutih studija pronašle statistički značajan rizik s nivoom sigurnosti od 95%, a jedna je čak pokazala statistički značajan negativan rizik (to jest, zaštitni uticaj). Preostale 24 studije nisu pokazale statistički značajno uvećanje ili umanjenje rizika.

Činjenica: Tokom EPAine studije, još tri velike studije u SAD su bile u toku. EPA je koristila podatke iz samo jedne od ovih nezavršenih studija (Fontham study), a ignorisala preostale dve (Brownson study; Kabat study).

Činjenica: Fontamova studija ukazala je na malo uvećanje rizika. CRS izveštaj ga naziva: "pozitivan rizik koji je jedva statistički značajan" (str. 25)

Činjenica: CRS izveštaj kaže da je Bransonova studija, koju je EPA ignorisala, pokazala "nepostojanje rizika". (str. 25)

Činjenica: Naučnici koji su sproveli Fontamovu studiju, godinama su odbijali da otkriju svoje "sirove podatke". Konačno su na to bili primorani kada je Filip Moris na sudu dobio spor kojim je zahtevao pristup istima.

Većina istraživača rutinski daje pristup svojim "sirovim podacima" nakon što studija bude objavljena. Da li je Fontamovo odbijanje da te podatke učini dostupnima njih učinio manje ili više pouzdanima?

Činjenica: EPA je svoje rezultate zasnovala na meta analizi samo 11 studija. Analiza je pokazala nepostojanje rizika na nivou pouzdanosti od 95%.

Činjenica: Čak i nakon što je odbacila većinu studija, EPA i dalje nije uspela da dođe do cifre od 3.000 smrti godišnje, ali ta je cifra već bila objavljena kao rezultat studije. Stoga su CI (prim prev: confidence interval, u prevodu: interval pouzdanosti) promenili na 90% što je, zauzvrat, udvostručilo marginu greške.

Činjenica koju se isplati ponoviti: Umesto da koristi interval pouzdanosti od 95%, što je statistički standard koji se koristi decenijama, EPA je udvostručila marginu greške kako bi mogla postići unapred objavljene rezultate.

Da li bi ijedan legitimni epidemiolog mogao da zadrži svoj posao nakon što bi bio uhvaćen u udvostručavanju margine greške, kako bi postigao unapred objavljene zaključke?

Činjenica: Nakon žongliranja brojevima, EPA je došla do cifre po kojoj je RR (prim. prev: Relative Risk, ili u prevodu: relativni rizik) da pasivno pušenje izazove rak pluća 1.19. Laičkim rečnikom objašnjeno, to znači sledeće:

- Izloženost pasivnom pušenju usled života sa supružnikom koji puši uvećava rizik od oboljevanja od raka pluća za 19%.

- Gde biste inače imali 100 slučajeva raka pluća, sada biste imali 119.

Činjenica: RR (relativni rizik) koji je niži od 2.0 obično se otpisuje kao nevažan rezultat. Pouzdanim se smatra RR koji je jednak ili viši od 3.0.

Kada je reč o pasivnom pušenju, ovo pravilo se rutinski ignoriše.

Činjenica: EPA je ignorisala skoro dve trećine svojih podataka. Potom je EPA udvostičila svoju marginu greške kako bi dobila željene rezultate.

Činjenica: Iako je EPA proglasila pasivno pušenje, s relativnim rizikom od 1.19, za karcinogen A klase, prilikom analize drugih agenasa koji su imali relativni rizik od 2.6 i 3.0, smatrali su da to nije dovoljno kako bi opravdalo njihovu klasifikaciju kao kancerogene A klase.

Činjenica: Godine 1998, sudija Vilijam Ostin (William Osteen) poništio je studiju, proglašavajući je ništavnom nakon što je dao opširan komentar veštačkog načina na koji je sprovedena. Njegova presuda proteže se na 92 stranice.

Činjenica: Ostin je koristio termin "cherry-picking" (prim. prev: odabiranje onog što se čoveku sviđa) kako bi objasnio način na koji je EPA odabrala svoje podatke. "Prvo, u slučaju postoje dokazi koji idu u prilog optužbi da je EPA 'cherry picked' svoje podatke. Bez kriterijuma za odabir studija za meta analizu, sud ne može utvrditi da li je zaobilaženje studija koje bi verovatno opovrgle EPAinu a priori hipotezu slučajno ili namerno. Drugo, EPAino zaobilaženje skoro polovine postojećih studija u direktnom je kofliktu s EPAinim navodnim ciljem zbog koga analizira epidemiološke studije, i sukobljava se sa EPAinim 'Smernicama za procenu rizika'."

Činjenica: Ostin je pronašao druge velike nedostatke u okviru EPAine metodologije. U svojoj presudi je rekao: "Dokazi i EPAina objašnjenja data sudu jasno govore da korišćenjem standardne metodologije EPA nije mogla proizvesti statistički značajne rezultate iz studija koje je odabrala. Analiza sprovedena sa nivoom značaja od .05 i nivoom pouzdanosti od 95% obuhvatala je relativni rizik 1. Shodno tome, rezultati se nisu uklapali u EPAinu kontroverznu a priori hipotezu. Da bi potvrdila svoju hipotezu, EPA je zadržala svoj standardni level značaja, ali smanjila interval pouzdanosti na 90%. To je EPAi omogućilo da potvrdi svoju hipotezu pronašavši relativni rizik od 1.19, što je vrlo slaba povezanost. EPAino ponašanje izaziva nekoliko briga mimo toga da li je relativni rizik of 1.19 pouzdan dokaz koji ide u prilog klasifikovanju u grupu A. Kao prvo, s tako slabim rezultatima, ako je čak i delić optužbi tužilaca o selekciji studija ili metodologiji tačan, EPA ne može dokazati statistički značajnu povezanost između pasivnog pušenja i raka pluća."

Činjenica: U nastavku sledi još jedan direktan citat iz presude sudije Ostina: "U ovom slučaju, EPA se javno obavezala na zaključak pre nego što je istraživanje uopšte i počelo; zanemarila je svoje polje rada tako što se ogrešila o Akt koji propisuje zahtevane procedure; prilagodila je uspostavljene procedure i naučne norme kako bi potvrdila sopstvene zaključke objavljene u javnosti, i agresivno je iskoristila autoritet Akta kako bi raširila vesti o rezultatima i tako uspostavila de facto regulatornu šemu koja za cilj ima ograničavanje tužilaca i proizvoda i uticanje na javno mišljenje. Prilikom procene rizika od pasivnog pušenja, EPA je ignorisala određene informacije i svoje rezultate bazirala na probranim informacijama; nije objavila značajne epidemiološke informacije; odstupila je od sopstvenih smernica za procenu rizika; propustila je da objavi važne nalaze i zaključke; i ostavila je značajna pitanja bez odgovora. EPAino ponašanje ostavilo je značajne rupe u administrativnoj proceduru. Time je prvo proizvela ograničene dokaze, a potom tvrdila da je težina dokaza do koga je došlo istraživanje Agencije demonstriralo da pasivno pušenje uzrokuje rak. Prikupljanje svih relevantnih informacija, istraživanje i širenje rezultata bili su podređeni EPAinoj želji da demonstrira kako je pasivno pušenje karcinogen A klase."

Većina medija ignorisala je odluku sudije.

Kada se suoče sa ovom presudom, mnogi anti-duvanski aktivisti i organizacije potežu činjenicu da sudija Ostin živi u Južnoj Karolini. Očigledna implikacija toga je da na njega utiče duvanska industrija koja funkcioniše u toj državi. To takođe može biti i pozivanje na stereotip "glupog južnjaka".

Činjenica: Sudija Ostin iza sebe ima istoriju držanja strane vladi kada je reč o duvanskim sudskim slučajevima.

Činjenica: Godine 1997. sudija Ostin je presudio da FDA (prim. prev: Food and Drug Administration) ima autoritet da reguliše duvan.

Toliko o njegovoj navodnoj pristrasnosti.

Činjenica: Iako je ova studija detaljno opovrgnuta samom naukom i legalno poništena od strane saveznog sudije, još uvek se redovno citira od strane vladinih agencija, dobrotvornih organizacija i anti-pušačkog pokreta, kao da je legitimna.

Činjenica: Svako ko se poziva na EPAinu klasifikaciju pasivnog pušenja kao kancerogena A klase, poziva se na ovu studiju.

Mišljenje: Trebalo bi da ozbiljno sumnjate u kredibilitet bilo koga ko se poziva na ovu studiju, ili bilo koje zaključke do kojih je ona došla, kao da su u pitanju činjenice. To obuhvata i one koji se pozivaju na EPAino klasifikovanje pasivnog pušenja kao karcenogena A klase. Kada jednom to izjave, sve potonje izjave trebalo bi smatrati izuzetno sumnjivima, sve dok se detaljno ne ispitaju i potvrde.

Činjenica: Većina informacija iznesenih u ovom tekstu izvučeni su iz presude sudije Ostina, CRS izveštaja i EPAine studije.

Činjenica: EPA se borila da preokrene Ostinovu presudu na osnovu tehničkih nedostataka. Godine 2002. u tome su i uspeli, zahvaljujući najmanjoj od svih tehnikalija. Četvrti okružni žalbeni sud presudio je da, zato što EPAin izveštaj nije dokument zvanične politike, Ostinov sud nije imao nadležnost da o tome odlučuje.

Činjenica: U svojoj žalbi EPA nije odgovorila ni na jednu jedinu kritiku iz presude sudije Ostina, koja se protezala na 92 stranice, niti je u pitanje dovela niti jednu jedinu činjenicu koju je izneo sudija Ostin.

Svim silama vas ohrabrujem da sami pročitate pomenute dokumente.

Sudijinu presudu u celosti možete pročitati ovde.

CRS izveštaj vam na raspolaganju stoji ovde.

EPA izveštaj se proteže na preko 600 stranica, i preporučujemo vam da ga naručite u štampanom izdanju. Građani SAD imaju pravo na besplatan primerak. Pozovite: (800) 438-4318 i tražite dokument EPA/600/6-90/006F. Naslov izveštaja glasi: "Respiratory Health Effects of Passive Smoking: Lung Cancer and Other Disorders." Izveštaj je takođe dostupan i na internetu, u pdf formatu. Napomena: veličina fajla je 4MB.

Činjenica: Karol Brauner (Carol Browner), bivši predsednik EPAe, još uvek insistira da je ova studija validna!

 

Dodatne informacije:

- The Smokers Club Inc. je prikupio mnoštvo članaka o ovoj studiji i drugim EPAinim marifetlucima.

- Mišljenje Sidnija Ciona (Sidney Zion) u New York Daily News.

- Mišljenje LA Times-a o agendi EPA.

 

 

(Napomena: Gornji tekst prevod je teksta Dejva Hita (Dave Hitt) na čijem kraju se eksplicitno daje dozvola da se isti koristi bez ograničenja. Krugolina ovim daje dozvolu da se i njen prevod tog teksta koristi bez ikakvih ograničenja. Izuzev u komercijalne svrhe, tj. ne može se prodavati.)

 

 

AtačmentiKomentari (263)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nebojsam92 nebojsam92 21:15 15.09.2008

.

nebojsam92 nebojsam92 21:20 15.09.2008

:)

Goran Vučković Goran Vučković 21:34 15.09.2008

U vezi sa temom...

...mali prigodan poklon Krugolini i ostalim pušačima:Uz moju omiljenu parolu u vezi pušenja:

najlakše je nikad ne početi
nebojsam92 nebojsam92 21:57 15.09.2008

pitanje

da fotografije ne treba slucajno da izgleda ovako?

vishnja92 vishnja92 14:41 16.09.2008

Re: pitanje

da fotografije ne treba slucajno da izgleda ovako?

tacno tako :)
mnogo bolje

ps - da nisi ti levoruk?
nebojsam92 nebojsam92 16:32 16.09.2008

Re: pitanjeps - da nisi ti levoruk?


samo kad baratam sa cigaretama
margos margos 16:43 16.09.2008

Re: pitanje

Jedva nađoh još neku Krugolininu sliku....

Opasno su počeli da prekrajaju istoriju, pa i filmsku. A nekad je dama sa cigaretom (i/ili muštiklom), uz značajan pogled i muzičku pratnju bila prelomni trenutak u filmovima - mnogim.
nebojsam92 nebojsam92 16:47 16.09.2008

Re: pitanje

margos
Jedva nađoh još neku Krugolininu sliku....

Opasno su počeli da prekrajaju istoriju, pa i filmsku. A nekad je dama sa cigaretom (i/ili muštiklom), uz značajan pogled i muzičku pratnju bila prelomni trenutak u filmovima - mnogim.


nebojsam92 nebojsam92 17:00 16.09.2008

Re: pitanje

margos
Jedva nađoh još neku Krugolininu sliku....

Opasno su počeli da prekrajaju istoriju, pa i filmsku. A nekad je dama sa cigaretom (i/ili muštiklom), uz značajan pogled i muzičku pratnju bila prelomni trenutak u filmovima - mnogim.


margos margos 17:06 16.09.2008

Re: pitanje

To! Hvala:)))
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:21 16.09.2008

Re: pitanje

Krugolina Borup Krugolina Borup 18:22 16.09.2008

Re: pitanje

antioksidant antioksidant 18:29 16.09.2008

Re: pitanje

ne mogu da odolim
))

nebojsam92 nebojsam92 19:00 16.09.2008

Re: pitanje

antioksidant
ne mogu da odolim
))e pa antioksidante, zasluzio si da te ponudim
antioksidant antioksidant 20:45 16.09.2008

Re: pitanjetnx

ovaj blend 420 daje malboro man-u sasvim drugi izgledNNN NNN 02:42 16.09.2008

pigeon murderer

Bravo!Bravo! Uglas povikaše pušači.
Po ovome ispade da još treba da uživam u prisustvu pušača (koji puši).
Misim, pušenje je stvar ličnog izbora, Gordanac je u pravu
imam i ljudsko pravo da me ostave na miru ako hoću da koristim SVOJE PRAVO NA IZBOR, da li ću korisitm duvan ili ne.
ALI
I JA IMAM PRAVO DA MI DUVANSKI DIM BUDE ODVRATAN!!!
Kao dugogodišnji pasivni pušač mogu da primetim izvesnu dozu sebičluka kod pušača, da koriste to svoje pravo, jer pušači su ti koji iniciraju radnju, to bi bilo kao kad bih ja ušao u prostoriju gde svi puše i rekao:" Ajd' sad svi gasite cigarete i udišite svež vazduh."
vishnja92 vishnja92 07:40 16.09.2008

Re: pigeon murderer

JA IMAM PRAVO DA MI DUVANSKI DIM BUDE ODVRATAN!!!

hehe, nasla sam te na dva bloga u kontra pozicijama :))
tamo kod Marijane uzvikujes protiv vegetarijanaca (koji te nisu prozvali, ali ti njih jesi)

(nemoj sad odmah da krenes da me lupas po glavi - ovo je samo zapazanje. bas mi je zanimljivo. prihvatam sva objasnjenja a i cutanje, ako mora:))
dragoljub92 dragoljub92 08:28 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Ajd' sad svi gasite cigarete i udišite svež vazduh."

pa baš to i radite,nepušači,vama ne smeta dim već vam smeta i pomisao da neko puši.kako drugačije razumeti da se uporno borite protiv toga da postoje posebne kafane za pušače,čekaonice i slično.ne vi bi da vladate svetom kao i svi fašistički diktatori.ljudskas prava da,ali samo za nepušače.pušači su za vas niža bića.
i zato
pušači svih zemalja ujedinite se i srušimo mrske fašističke-nepušačke teroriste
gordanac gordanac 08:57 16.09.2008

:))))

Moram da dodam da mi se čini da bi nekakva nevladina organizacija koja bi se bavila isključivo "ljudskim pravima korisnika duvana" imala vrlo brzo i finansijere i sledbenike i poštovaoce :))))
A kampanje? Писофкејк!
Recimo, zove se "Za Istinu o Dimu" - ZID, ha? Šta veliš? :))))
Sa sve sloganima "ZID koji ruši zid izgrađen oko nas", pa onda "Pao je berlinski, a oko nas niče novi ZID", pa dalje "ZID ne želi zidove", pa recimo "ZID je providan, pogledajte nas!" , ha?
vishnja92 vishnja92 09:18 16.09.2008

Re: :))))

nekakva nevladina organizacija

Dzima Dzarmusa za predsednika!!!
Goran Vučković Goran Vučković 09:20 16.09.2008

Give me your best shot

Moram da dodam da mi se čini da bi nekakva nevladina organizacija koja bi se bavila isključivo "ljudskim pravima korisnika duvana" imala vrlo brzo i finansijere i sledbenike i poštovaoce :))))

Ono što mene čudi je: pored onolike duvanske industrije, kojoj sigurno ne fali marketinškog budžeta, kako je moguće da to sve već ne postoji i da nije već dokazano da je pasivno pušenje bezopasno i sve ovo gore?

Da li je najbolje što BAT, Filip Moris i ostali, kako li se već sada zovu, mogu da urade - da Krugolini plasiraju teorije zavere, "istina o Srbiji samo što se nije probila" i sličan crap?

A inače, Goco, što se tiče društveno nepoželjnog ponašanja - razumem da zvuči uvredljivo za pušače - ali pušenje mi baš ne izgleda ni kao društveno poželjno ponašanje. Evo prost test: šta kažeš svojoj deci u vezi pušenja? Preporučuješ li im da puše? Da li ti je svejedno da li će pušiti ili neće?
gordanac gordanac 09:29 16.09.2008

Re: Give me your best shot

A inače, Goco, što se tiče društveno nepoželjnog ponašanja - razumem da zvuči uvredljivo za pušače - ali pušenje mi baš ne izgleda ni kao društveno poželjno ponašanje. Evo prost test: šta kažeš svojoj deci u vezi pušenja? Preporučuješ li im da puše? Da li ti je svejedno da li će pušiti ili neće?

Čubaka, u mom svetu se deca ne osposobljavaju za to KAKAV izbor da naprave, ŠTA da izaberu, već se osposobljavaju DA PRAVE IZBORE. Razlika je ogromna.
Ono što mene čudi je: pored onolike duvanske industrije, kojoj sigurno ne fali marketinškog budžeta, kako je moguće da to sve već ne postoji i da nije već dokazano da je pasivno pušenje bezopasno i sve ovo gore?

Da li je najbolje što BAT, Filip Moris i ostali, kako li se već sada zovu, mogu da urade - da Krugolini plasiraju teorije zavere, "istina o Srbiji samo što se nije probila" i sličan crap?

Pa o tome ti pričam! :))
Nema smanjenja profita, bez obzira na sve kampanje, (naprotiv!), nema plana za situaciju "ako kampanje uspeju, duvanska industrija propada" (jer kad bi SVI prestali da puše, onda, logičnop sledi.....), NE TREBA im, Čubaka, meni se ponekad čini da poneke od njih "finansiraju" kampanje PROTIV pušenja, šta će im još i nevladina organizacija?! :))))
vishnja92 vishnja92 09:34 16.09.2008

Re: Give me your best shot

Čubaka, u mom svetu se deca ne osposobljavaju za to KAKAV izbor da naprave, ŠTA da izaberu, već se osposobljavaju DA PRAVE IZBORE. Razlika je ogromna.

ja bih zamolila gordanac da jednoga dana napise post o decama. jel moze?
gordanac gordanac 09:47 16.09.2008

Re: Give me your best shot

a bih zamolila gordanac da jednoga dana napise post o decama. jel moze?

Uf, vishnja, nisam ti ja baš sigurna da umem takvo šta da napišem!
Tako da bude razumljivo, mislim.
Stereotipi o DECAMA, čemu ona služe i kako sa njima treba postupati su jedni od najčvršćih stereotipa (i izvora nesreće) među ljudima, nisam sigurna da umem razumljivo (a da se niko ne oseti povređen u nesporazumu) da pišem o razmerama stereotipa i predrasuda o tome "kakvi MI treba da budemo sa DECAMA ili kako NAS DECA ustvari vide". I šta posle biva....
Čak sam sigurna da - ne umem.
antioksidant antioksidant 09:50 16.09.2008

Re: Give me your best shot

Uf, vishnja, nisam ti ja baš sigurna da umem takvo šta da napišem!
Tako da bude razumljivo, mislim.
Stereotipi o DECAMA, čemu ona služe i kako sa njima treba postupati su jedni od najčvršćih stereotipa (i izvora nesreće) među ljudima, nisam sigurna da umem razumljivo (a da se niko ne oseti povređen u nesporazumu) da pišem o razmerama stereotipa i predrasuda o tome "kakvi MI treba da budemo sa DECAMA ili kako NAS DECA ustvari vide". I šta posle biva....
Čak sam sigurna da - ne umem.

dozvolite da se ne slozim.

gordanac - moj utisak je da vi neprekidno pisete o deci (i to bas iz sveta u kome se deca osposobljavaju da prave izbore).

ili mozda ja pogresno citam
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:12 16.09.2008

Re: Give me your best shot

Vučko:
Ono što mene čudi je: pored onolike duvanske industrije, kojoj sigurno ne fali marketinškog budžeta, kako je moguće da to sve već ne postoji i da nije već dokazano da je pasivno pušenje bezopasno i sve ovo gore?


Ko kaže da nije dokazano? Nebrojeno je mnogo studija čiji su rezultati ili "inconclusive" ili "nema opasnosti od pasivnog pušenja" ili čak "pasivno pušenje ima zaštitni efekat". Problemi s tim studijama su sledeći:
- Neće niko da ih objavi.
- Ako ih objave, sledi takav frontalni napad anti-duvanskih aktivista, da se naučnik koji stoji iza toga pronađe u vrtlogu kritike iz koje godinama posle ne može da se iščupa. Najčešće ti napadi nemaju za osnovu kritikovanje njegove metodologije, već samo u prvi plan ističu da je istraživanje finansirala duvanska industrija - čak i kad nije!

U oktobarskom broju iz 2007. godine, glavni urednik britanskog naučnog časopisa Epidemiological Perspectives and Innovations, Karl V. Filips, piše:

"Kada je časopis Epidemiological Perspectives and Innovations objavio poziv za prikupljanje članaka koji analiziraju slučajeve zloupotrebe epidemilogije ili epidemiologa od strane organizovanih političkih interesnih grupa, očekivali smo da ćemo otkriti priče o industriji i vladi, činiocima koji se tipično vezuju za nanošenje štete nauci korišćenjem sopstvene moći. Čuli smo za nekoliko slučajeva u kojima su organizovane interesne grupe koje su zloupotrebljavale epidemiologiju poticale od industrije i vlade, i uspostavili smo kontakt sa nekim od istraživača koji su bili deo tih priča. Međutim, one su se već pojavljivale u literaturi (izuzev jednog slučaja, u kome istraživači još uvek nisu spremni da izađu u javnost). Na kraju se ispostavilo da su se sve priče koje smo primili, a koje se nisu ranije pojavljivale u literaturi, ticale napada na epidemiologe ili epidemiologiju od strane anti-duvanskih aktivista. Dve takve priče (pri čemu se obe odnose na uticaj pasivne izloženosti duvanskom dimu, tj. na pasivno pušenje ili ETS (environmental tobacco smoke)), objavljujemo zajedno s ovim komentarom. Mene je naročito zapanjio takav ishod upravo zato što sam u periodu između prvog poziva za prikupljanje gorepomenutih priča i trenutka u kome se objavljuje ova publikacija, i sam postao meta zloupotrebe od strane anti-duvanskih aktivista."


Vučko:
Da li je najbolje što BAT, Filip Moris i ostali, kako li se već sada zovu, mogu da urade - da Krugolini plasiraju teorije zavere, "istina o Srbiji samo što se nije probila" i sličan crap?


Pa, dobro, majkumu, jel' tebi Krugolina izgleda baš toliko naivna?


Vučko:
A inače, Goco, što se tiče društveno nepoželjnog ponašanja - razumem da zvuči uvredljivo za pušače - ali pušenje mi baš ne izgleda ni kao društveno poželjno ponašanje.


Vučko, ljubavi, ti znaš da tebe Krugolina neizmerno i bezuslovno voli, ali sad se već gubiš. Nije ni piće društveno poželjno ponašanje, pa se pije left, right and center. A opasnosti pasivnog pića dobro su poznate. Kamo zabrana točenja alkohola po restoranima i kafićima? Nije ni seks bez kondoma društveno poželjno ponašanje. Kamo "kondom policija"? (Mislim, izuzev u braku, ili sa stalnim partnerom, ama jasno je šta hoću da kažem.)

Goran Vučković Goran Vučković 10:20 16.09.2008

Re: Give me your best shot


Vučko, ljubavi, ti znaš da tebe Krugolina neizmerno i bezuslovno voli, ali sad se već gubiš.

Hehe lepo je osetiti se voljen
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:20 16.09.2008

Re: pigeon murderer

pa baš to i radite,nepušači,vama ne smeta dim već vam smeta i pomisao da neko puši.kako drugačije razumeti da se uporno borite protiv toga da postoje posebne kafane za pušače,čekaonice i slično.ne vi bi da vladate svetom kao i svi fašistički diktatori.ljudskas prava da,ali samo za nepušače.pušači su za vas niža bića.


Kod nas do ovog još uvek nije došlo, ali u "razvijenom svetu", nažalost, predstavlja stvarnost.
Daš im prst, oni hoće šaku.
Primer:
U Danskoj je u avgustu 2007. godine na snagu stupila zabrana pušenja u kafićima, s izuzetkom onih čija je površina manja od 40 m2, u kom slučaju gazda sam bira da li će da dozvoli pušenje ili ne (da ne bi upropastili small businesses).
Celu zimu pušači sede napolju, gde su kafedžije postavile grejalice. Na snegu, na kiši, na oluji.
Dolazi leto.
Pušači sede napolju, u baštama kafića, normalno.
Šta se dešava.
Sad nepušači traže da se zabrani pušenje i ispred kafića.
Zašto?
ZATO ŠTO IM LETI PUŠAČI ZAUZIMAJU NAJBOLJA MESTA!!

Pa, misleeeeeeeeeeem, stvaaaaaaaaaaaaaaaaaaarnooooooooooooooooo!!
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:24 16.09.2008

Re: Give me your best shot

Hehe lepo je osetiti se voljen


Sad se spremam da bezuslovnu ljubav izjavim i NNNu.
Evo Krugoline i njena dva voljena nepušača:

Krugolina Borup Krugolina Borup 10:52 16.09.2008

Re: pigeon murderer

I JA IMAM PRAVO DA MI DUVANSKI DIM BUDE ODVRATAN!!!


Naravno. Niko ti to pravo ne poriče.

Kao dugogodišnji pasivni pušač mogu da primetim izvesnu dozu sebičluka kod pušača, da koriste to svoje pravo, jer pušači su ti koji iniciraju radnju, to bi bilo kao kad bih ja ušao u prostoriju gde svi puše i rekao:" Ajd' sad svi gasite cigarete i udišite svež vazduh."


Ovo je još uvek slučaj kod nas, bar kad je reč o kafanama i restoranima.
Pretpostavljam da tvoja frustracija potiče upravo iz te atmosfere.
Nije ni za čuditi.
Ali, ovde ne pričamo o tome.
Pričamo da je taj problem lako rešiv razvrstavanjem kafana na pušačke i nepušačke, ili pak na uspostavljanje pušačkih i nepušačkih zona unutar kafana.

Međutim, praksa je pokazala, to nepušačima nije dovoljno.
Nepušačima smeta duvanski dim, ali ima još nešto drugo što im smeta.
Smeta im što ne mogu da sede za istim stolom s prijateljima pušačima.
Rešenje: ja sam godinama sedeo za njihovim pušačkim stolovima, sad nek oni sede za mojim nepušačkim.
Jel' to rešenje?

EDIT: Uzgred, ja te volim bezuslovno.
dragoljub92 dragoljub92 11:54 16.09.2008

Re: :))))

Sa sve sloganima "ZID koji ruši zid izgrađen oko nas", pa onda "Pao je berlinski, a oko nas niče novi ZID", pa dalje "ZID ne želi zidove", pa recimo "ZID je providan, pogledajte nas!" , ha?

sestra mi kaže da je u nemciju neka kafanica dobila državu na sud,razlozi mali su gube mušterije i takoto.
meni smeta to nasilje,nikad nisam pušio u bioskopu,autobusu,bolnici,čekaonici sa razumnom opcijom čekanja

ALI BRE KAFANE SU MESTA ZA POROK I TI NEZNAM ŠTA TRAŽE ,,LJUBITELJI ZDRAVOG ŽIVOTA" U NJOJZI?KAO TAKVOJ.
KAFANE SU MESTA ZA PUŠENJE,KOCKU,PROSTITUCIJU UTEPUVANJE NA ŽIVO I MRTVO I OSTALE RABOTE.KOM TO NIJE JASNO NE VREDI DA MU SE POKLANJA PAŽNJA UOPŠTE
bez zezanja ja sam proredio odlake u kuću nepušača i onih koji me teraju da se ,,sazuvam"(koji je to debilizam kupitoi beli tepih) ,to bre služi za gaženje,osnovna namena.

пс
кој бре осећај кривице? ома терам у п.м.
vishnja92 vishnja92 12:01 16.09.2008

Re: Give me your best shot

gordanac - moj utisak je da vi neprekidno pisete o deci (i to bas iz sveta u kome se deca osposobljavaju da prave izbore).

pridruzujem se
antioksidant antioksidant 12:12 16.09.2008

Re: :))))

to bre služi za gaženje,osnovna namena.

mozda osnovna ali ....moz se i prilegne uz mladu damu po neki putsto se tice ovog

ALI BRE KAFANE SU MESTA ZA POROK I TI NEZNAM ŠTA TRAŽE ,,LJUBITELJI ZDRAVOG ŽIVOTA" U NJOJZI?KAO TAKVOJ.
KAFANE SU MESTA ZA PUŠENJE,KOCKU,PROSTITUCIJU UTEPUVANJE NA ŽIVO I MRTVO I OSTALE RABOTE.KOM TO NIJE JASNO NE VREDI DA MU SE POKLANJA PAŽNJA UOPŠTE


sve se slazem
NNN NNN 12:34 16.09.2008

Re: pigeon murderer

hehe, nasla sam te na dva bloga u kontra pozicijama :))
Pa kad svi misle isto, znači da niko ne misli dovoljno :)
tamo kod Marijane uzvikujes protiv vegetarijanaca (koji te nisu prozvali, ali ti njih jesi)
nisam ja uopšte protiv njih (to je savršeno njhihov izbor), nego mi je smešno ono "meso od zivotinja za koje garantuju da su imale srecan zivot", da ne misle ljudi, koji nisu čitali taj blog, pogrešno o meni. Ipak, hvala na zapažanju.
nepušači,vama ne smeta dim već vam smeta i pomisao da neko puši
Odavno nisam pročitao idiJotskiji komentar, pa upravo sam rekao da meni SMETA DIM! Da li neko puši, žvaće, igra se svojim staklenim okom ilištaveć, to je njegova stvar i frankly my dear, I don't give a damn, ali ako to što oni rade ulazi u moje nozdrve (ili neku drugu rupu) i meni to ne prija, imam pravo to i da kažem!
kako drugačije razumeti da se uporno borite protiv toga da postoje posebne kafane za pušače,čekaonice i slično.
au contraire, ja se upravo borim ZA to (pušače u geto :)),
vi bi da vladate svetom kao i svi fašistički diktatori
Znao sam da će me kadtad neko provaliti...


Krugolina Borup Krugolina Borup 12:39 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Da li neko puši, žvaće, igra se svojim staklenim okom ilištaveć, to je njegova stvar i frankly my dear, I don't give a damn, ali ako to što oni rade ulazi u moje nozdrve (ili neku drugu rupu) i meni to ne prija, imam pravo to i da kažem!


A jel' misliš da pušenje treba zabraniti u SVIM kafićima i restoranima?
Jel' misliš da je u redu da u firmi ne postoji prostorija za pušače?
vishnja92 vishnja92 12:45 16.09.2008

Re: pigeon murderer

igra se svojim staklenim okom

kakav haiku detalj :)
ustvari, vise lici na Rundeka
antioksidant antioksidant 12:49 16.09.2008

Re: pigeon murderer

vishnja92
igra se svojim staklenim okom kakav haiku detalj :)ustvari, vise lici na Rundeka

ja imam stakleno oko
NNN NNN 12:52 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Ovo je još uvek slučaj kod nas, bar kad je reč o kafanama i restoranima.
I mnogo više, kod nas je džungla, npr. uđem u kupe na kome piše zabranjeno pušenje (a ima i znak za nepismeni), a od nas 6, 5 puši (slamka među vihorivi, sirak tužni bez iđe ikoga...a i... malo rukah, malena i snaga:))
uspostavljanje pušačkih i nepušačkih zona unutar kafana.
Rešenje je jednostavno, samo ga se treba pridržavati.
ja te volim bezuslovno
SAD SAM SE ISTOPIO, možda će da zvuči kao sranjce, ali svima treba ljubav (na neki način), pa i meni. Mislim, otvorim blog, pogledam šta ima novo i umalo se ne udavih u ovome što je dragoljub prvo napisao, bio sam pobesneo (ne znam da l' to stvarno misli ili provocira, obe opcije su mi grozne), onda vidim tvoj komentar, pa se sredim i još mi je i lepo :)
NNN NNN 13:00 16.09.2008

Re: pigeon murderer

A jel' misliš da pušenje treba zabraniti u SVIM kafićima i restoranima?
Pa, kad ja uđem, cigare se gase :)
Jel' misliš da je u redu da u firmi ne postoji prostorija za pušače?
Mislim da treba da postoje i kreveti, koliko puta ste pomislili "samo da se opružim 5 minuta (pola sata:))"
antioksidant antioksidant 13:05 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Mislim da treba da postoje i kreveti, koliko puta ste pomislili "samo da se opružim 5 minuta (pola sata:))"

ti se mozda zezas ali ovo povecava produktivnost.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:05 16.09.2008

Re: pigeon murderer

SAD SAM SE ISTOPIO, možda će da zvuči kao sranjce, ali svima treba ljubav


Naravno da treba.
Love makes the world go round.

Kod nas su nepušači stvarno ugroženi, to ne sporim.
Nešto tim povodom treba uraditi.
Ali, ukidati pušenje svuda - to je ludost.
Pola-pola je meni sasvim prihvatljivo rešenje.
Ama, znaš i sam da ima agresivnih anti-pušača.
Ima ih i po ovom blogu, samo što ih nema da zavire kod mene.
Dal' ne smeju, dal' neće da mi "dižu cenu" svojim pojavljivanjem, dal' ne znaju da postojim... ne znam.

Samo mogu da konstatujem da je ovdi diskusija sa prisutnim nepušačima krajnje razumna i stoga ne odražava pravo stanje stvari - tamo, napolju, u surovom svetu punom anti-duvanskih aktivista.
antioksidant antioksidant 13:10 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Samo mogu da konstatujem da je ovdi diskusija sa prisutnim nepušačima krajnje razumna

ako mislis da sam ja nepusac - gresis
NNN NNN 13:14 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Mislim da treba da postoje i kreveti, koliko puta ste pomislili "samo da se opružim 5 minuta (pola sata:))"


ti se mozda zezas ali ovo povecava produktivnost.
Ja se (možda) često zezam, ali štošta i znam :) inače što se žensko-muških odnosa pa firmama tiče, i dalje više figuriraju stolovi (što je takođe normalno:))
vishnja92 vishnja92 13:15 16.09.2008

Re: pigeon murderer

ako mislis da sam ja nepusac - gresis

uuu kakva trica covece :)))
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:20 16.09.2008

Re: pigeon murderer

inače što se žensko-muških odnosa pa firmama tiče, i dalje više figuriraju stolovi (što je takođe normalno:))


Stolovi, kreveti, tepisi - nebitno.
Šta je s kondomima?
vishnja92 vishnja92 13:20 16.09.2008

Re: pigeon murderer

ja imam stakleno oko

imas umesto 'pravog' ili imas u posedu zatureno negde?

ja volim iznenadno ubacivanje slikovitih detalja u naizgled obicne recenice. to mi neznatno produzava zivot i, sto je vaznije, znatno ga obogacuje.
antioksidant antioksidant 13:23 16.09.2008

Re: pigeon murderer

imas umesto 'pravog' ili imas u posedu zatureno negde?

nije zatureno - stoji mi na sred radnog stola (u vazi)

plavo.
ja volim iznenadno ubacivanje slikovitih detalja u naizgled obicne recenice. to mi neznatno produzava zivot i, sto je vaznije, znatno ga obogacuje

NNN NNN 13:41 16.09.2008

Re: pigeon murderer

stoji mi na sred radnog stola (u vazi)
Sad mi je lakše. Nisam hteo da pravim sprdnju sa nečijom nevoljom.
NNN NNN 13:44 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Šta je s kondomima?
Ili šta je bolje:
Da ga imaš, a ne treba ti,
ili
Da ga nemaš, a treba ti?
vishnja92 vishnja92 13:57 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Ili šta je bolje:

valjda: sta je gore?
margos margos 14:01 16.09.2008

Re: pigeon murderer

uuu kakva trica covece :)))

Ih, bre, Vishnjo zar nsi pratila na časovima i uključila intuition???
Suvo zlato i jeste suvo zlato jer je živ čovek na teškom zadatku promišljanja kroz život, a ne robot.
vishnja92 vishnja92 14:05 16.09.2008

Re: pigeon murderer

nego je....sacekao na zicer i jeeee!

da pojasnim - ja mnogo volim ove majusne igre medju prijateljima, a i rasprave
a i kad se pojavi tako dobro namesten slagvort...za trice :)

EDIT: umesto da dodam novi komentar ja sam izmenila ovaj :(((
pisalo je (po secanju)

pa znam ja to, rekoh tamo da mi intuicija luduje :)
nego je....sacekao na zicer i jeeee!

a tkoj ti je otkrio suvo zlato, a?
margos margos 14:05 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Da ga nemaš, a treba ti?

Bolje je ovo.
Mož' da ga tražiš i akciju odložiš na neko vreme dok ga ne nađeš, možeš da rizikuješ, a mož' i da se snađeš nekako bez (pot)punog odnosa.

O prvom slučaju ne vredi tošiti reči... bedak.
margos margos 14:08 16.09.2008

Re: pigeon murderer

a tkoj ti je otkrio suvo zlato, a?

Vishnja :)))
vracarac92 vracarac92 14:15 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Da ga nemaš, a treba ti?

Ovo je bolja opcija. na svakom ćošku ima neka trafika ili radnjica.
antioksidant antioksidant 14:23 16.09.2008

Re: pigeon murderer

pa ovo oko kondoma (imesnemastrebanetreba)

valjaju obe

ako ni sad ne treba zatrebace. neka ga - leba ne jede
ako ti zatreba a nemas ga - to sto ti treba je toliko dobro da cemo i zanemariti cinjenicu da ga nemas -i kao odgovorno bice kazem - promeni pozu - ima seksa i bez penetracije - pretpostavljam da ti za ovako nesto treba a ne za

vracarac92 vracarac92 14:27 16.09.2008

Re: pigeon murderer

pretpostavljam da ti za ovako nesto treba a ne za
Jao, zekica!
margos margos 14:29 16.09.2008

Re: pigeon murderer

ako ni sad ne treba zatrebace. neka ga - leba ne jede

U pravu si, ja požurila pa rekoh 'bedak' misleći da je neka hronična a ne akutna situacija u pitanju.
vishnja92 vishnja92 14:29 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Jao, zekica!

idi bre :))))))))))))
antioksidant antioksidant 14:32 16.09.2008

Re: pigeon murderer

vracarac92
pretpostavljam da ti za ovako nesto treba a ne zaJao, zekica!

evo i kuce

antioksidant antioksidant 14:34 16.09.2008

Re: pigeon murderer

antioksidant antioksidant 14:35 16.09.2008

a posle zeke .....

Krugolina Borup Krugolina Borup 14:35 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Fali još samo kondom-policajac.
Da da potvrdu da je sve u redu, jel.
vracarac92 vracarac92 14:36 16.09.2008

Re: pigeon murderer

evo i kuce
Oho-ho. Lesi se vratio kući!
antioksidant antioksidant 14:41 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Fali još samo kondom-policajac.
Da da potvrdu da je sve u redu, jel.

opet ti sa rodnom diskriminacijom


inace ima vic sa policajcima i kondomima a pocetak je u fazonu da se kresao (pogresna rec u vicu sa kondomima) budzet pa u mupu hteli da smanjetroskove saobracajnim odsecima. i vise nije bilo para za testove za alkoholisanost nego resili da kupe kondome. a test je u fazonu - ako pristanes da duvas u kondom - pijan si

vracarac92 vracarac92 14:44 16.09.2008

Re: pigeon murderer

ako pristanes da duvas u kondom - pijan si

Ova gospođa je očigledno pijana k'o letva. Opasnost na drumu.
NNN NNN 14:53 16.09.2008

Re: pigeon murderer

ako pristanes da duvas u kondom - pijan si


Ova gospođa je očigledno pijana k'o letva. Opasnost na drumu.

Pijan k'o letva stepen se dobija za duvanje s pogrešne strane :)
vracarac92 vracarac92 14:57 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Pijan k'o letva stepen se dobija za duvanje s pogrešne strane :)
Dakle samo malo "pripita". Dva piva ili jedno žestoko.
Goran Vučković Goran Vučković 15:07 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Oho-ho. Lesi se vratio kući!

Lesi je žensko. Lassie znači "devojče" na škotskom.
dragoljub92 dragoljub92 17:02 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Odavno nisam pročitao idiJotskiji komentar,

тлко о поимање натолеранцију енд културу кодна непушачи ,сличка и прилика
NNN NNN 18:04 16.09.2008

Re: pigeon murderer

dragoljub92
Odavno nisam pročitao idiJotskiji komentar,

тлко о поимање натолеранцију енд културу кодна непушачи ,сличка и прилика

A i o moći zapažanja i kvalitativnom rasuđivanju
AlexDunja AlexDunja 20:30 16.09.2008

Re: pigeon murderer

Oho-ho. Lesi se vratio kući!

vratiLA
slucaj bez presedana
:)))
dragoljub92 dragoljub92 20:46 16.09.2008

Re: pigeon murderer

NNN
dragoljub92
Odavno nisam pročitao idiJotskiji komentar,

тлко о поимање натолеранцију енд културу кодна непушачи ,сличка и прилика

A i o moći zapažanja i kvalitativnom rasuđivanju

što faliti isto?,pa šta da ti radim
vracarac92 vracarac92 06:55 17.09.2008

Re: pigeon murderer

vratiLA
slucaj bez presedana
Nećemo u sitna crevca.
ivana23 ivana23 21:36 17.09.2008

***

margos margos 23:09 17.09.2008

Re: ***

ivana23

Moje:))))
vracarac92 vracarac92 09:57 18.09.2008

Re: pigeon murderer

Ovo je još uvek slučaj kod nas, bar kad je reč o kafanama i restoranima.
Jeb.š kafanu koja nije zadimljena!
freeuna freeuna 22:48 18.09.2008

Re: :)))) za ZID&Gordanu

Krugolina, Gordana i definitivno Dragoljub ovim komentarom(bez ps-a) su rekli sve ono što mislim na ovu temu. Hvala.
Znači, apsolutno se slažem.

Možda je trol u odnosu na osnovnu temu bloga..
...ali, imam osećaj krivice zbog zapaljene cigarte .....i nerviraju me situacije (za koje nikako ne mogu da nađem opravdanje) :

1. i ja sam nesvesno proredila posete kućama "zabranjenog pušenja" pa se pitam: da li ja to više volim cigarete od dragih ljudi?!
(čak i kad nije eksplicitno zabranjeno zapaliti cigaretu, ali znate da nije red, jer su nepušači i znate da im smeta dim, recimo smrdi im )

2. da li je pušenje stvarno moj slobodan izbor ili je navika (zavisnost)....ne volim bilo kakvu vrstu zavisnosti !

ps
bilo mi jednom mnogo tužno kad je devojčica od max 10 godina u prodavnici kupila 2 piva i paklu cigara...i platila zgužvanim zamotuljkom novčanica iz ruke....bilo je tačno para za 2 piva i paklu cigara. E, to je za mene zlostavljanje...(daleko od toga da bih da sudim kako se vaspitavaju deca, samo ...bilo mi tužno)
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:25 19.09.2008

Re: :)))) za ZID&Gordanu

Dobrodošla freeuna!

Možda je trol u odnosu na osnovnu temu bloga..
...ali, imam osećaj krivice zbog zapaljene cigarte .....


Nije ni čudo. Taj nam se osećaj iznova uteruje sa svih strana.

1. i ja sam nesvesno proredila posete kućama "zabranjenog pušenja" pa se pitam: da li ja to više volim cigarete od dragih ljudi?!
(čak i kad nije eksplicitno zabranjeno zapaliti cigaretu, ali znate da nije red, jer su nepušači i znate da im smeta dim, recimo smrdi im )


A što se ne zapitaš da li ti dragi ljudi čist vazduh vole više od tebe? Sve uvek može da se posmatra iz više uglova.

2. da li je pušenje stvarno moj slobodan izbor ili je navika (zavisnost)....ne volim bilo kakvu vrstu zavisnosti !


Svako je zavisan od nečega. Ne postoji onaj koji nije zavisan niodčega. Čak i monasi i tibetanci jesu - zavisni od molitve. Ono što ti biraš je: od čega ćeš da budeš zavisna.
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:42 16.09.2008

Dobro jutro

Pre nego što se energično privatim omiljene mi diskusije, red je da se na miru popuši koja uz prvu jutarnju, uz koju vam poklanjam i pesmicu "Ostani na otiraču" koju je nedavno snimila grupa danskih muzičara, okupljenih oko Kima Larsena (inače milionera koji je odvojio velike pare za kampanju za borbu za ljudska prava pušača). Naslov je, u stvari, danska izreka, kojom se izražava neko ograničenje (nemoj da gaziš prljavim nogama po podu, ostani na otiraču). Dajem vam i prevod teksta, ali upozoravam da je daleko od idealnog, jer je prevod s danskog na engleski na srpski. Vučko, ako je raspoložen, može da ispravi i postavi verodostojniju verziju.

A rezultati ankete na website-u lokalnih novina izgledaju ovako:

Šta mislite o kampanji Kima Larsena?
- Dobro je da neko konačno diže glas: 61%
- Patetično je što stalno kukaju zbog zabrane pušenja: 39%Ostani na otiraču

U pravu si, u pravu si
Kada kažeš da se treba
Čuvati dima i
Papira za zamotavanje cigareta
Sve u svemu, treba
Ostati na otiraču
Dakle, ostani na otiraču
Samo ostani na otiraču

I u pravu si
Potpuno i totalno si u pravu
Kada kažeš:
"Ugasi tu cigaretu"
Sve u svemu, treba
Ostati na otiraču
(Nema više pića)
Ostati na otiraču
(Nema više seksa)
Ostati na otiraču
(Nema više cigareta)
Ostati na otiraču
(Jer nam više nije dozvoljeno)
Samo ostani na otiraču
U suprotnom, dobićeš
Udarac u lice

I nadam se da ću jednom
Naučiti
Pobogu, pa ne može biti
Tako teško
Ostati na otiraču
U suprotnom, sve što dobijaš je
Udarac u lice

Ljudi dobiju ono što žele
Oni dobiju ono što žele
Ljudi dobiju ono što žele
To je ono što žele
antioksidant antioksidant 09:45 16.09.2008

Re: Dobro jutro

Ljudi dobiju ono što žele
Oni dobiju ono što žele

e kad bi jos ljudi i bili svesni ovoga....

Goran Vučković Goran Vučković 10:40 16.09.2008

Re: Dobro jutro

Vučko, ako je raspoložen, može da ispravi i postavi verodostojniju verziju.

Kim je roker, cool guy, za očekivati je ovo od njega. Sećam se kako je sa ponosom odbio narodnu penziju.

Ništa ne obećavam u vezi Hold dig på måtten, osim da ću da preslušam :)


Goran Vučković Goran Vučković 17:07 16.09.2008

Re: Dobro jutro

Vučko, ako je raspoložen, može da ispravi i postavi verodostojniju verziju

Ne mogu da izguglam tačne reči u pisanoj varijanti, ali posle prvog slušanja se pitam ko je od vas dvoje (ti ili Krle) satanista? Mislim - "for fanden" nije baš "pobogu"
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:25 16.09.2008

Re: Dobro jutro

Ne mogu da izguglam tačne reči u pisanoj varijanti, ali posle prvog slušanja se pitam ko je od vas dvoje (ti ili Krle) satanista? Mislim - "for fanden" nije baš "pobogu"


"Pobogu" je moj slobodan prevod Krletovog "For Christ's sake", a od čega je on to preveo... to ne znam.)
Goran Vučković Goran Vučković 19:40 16.09.2008

Re: Dobro jutro

"Pobogu" je moj slobodan prevod Krletovog "For Christ's sake", a od čega je on to preveo... to ne znam.)

Tačno sam znao da je preveo sa tim "for XY sake" - a u stvari ova konstrukcija znači "dođavola" (fanden je đavo) :)
sentinel26 sentinel26 20:47 16.09.2008

Re: Dobro veče

U znak velikodušnog prihvatanja pametnih misli pušača i nepušača, tj. dobro-misleće i dobronamjerne i raspoložene blogerske raje, jedna pjesmica za Krugolinu.

Krugolina cigar puši
Burno je u njenoj duši
Gustog dima kad povuče
Njeno srce jače tuče
Živi bili vino pili
A što ne bi svi pušili
Sad pušiti svako znade
Cigare od čokolade.
vishnja92 vishnja92 07:33 17.09.2008

Re: Dobro veče

Krugolina cigar puši
Burno je u njenoj duši
Gustog dima kad povuče
Njeno srce jače tuče
Živi bili vino pili
A što ne bi svi pušili
Sad pušiti svako znade
Cigare od čokolade.

kakva divna pesmica, jedino ne razumem ove cokoladne cigarete :))
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:36 17.09.2008

Re: Dobro veče

Krugolina cigar puši
Burno je u njenoj duši
Gustog dima kad povuče
Njeno srce jače tuče
Živi bili vino pili
A što ne bi svi pušili
Sad pušiti svako znade
Cigare od čokolade.


Krugolina i ne puši,
Cigar jede, sve se guši...
sentinel26 sentinel26 11:00 17.09.2008

Re: Dobro veče

Krugolina Borup
Krugolina cigar puši
Burno je u njenoj duši
Gustog dima kad povuče
Njeno srce jače tuče
Živi bili vino pili
A što ne bi svi pušili
Sad pušiti svako znade
Cigare od čokolade.
Krugolina i ne puši,
Cigar jede, sve se guši...
Drugačije i ne znade
Odgovora Višnji dade.
antioksidant antioksidant 11:05 17.09.2008

Re: Dobro veče

sentinel26

Krugolina Borup
Krugolina cigar pušiBurno je u njenoj dušiGustog dima kad povučeNjeno srce jače tučeŽivi bili vino piliA što ne bi svi pušiliSad pušiti svako znadeCigare od čokolade.Krugolina i ne puši,Cigar jede, sve se guši...Drugačije i ne znadeOdgovora Višnji dade.

dok cigar pusi, dete gusi
zabludu ona tu rusi
sentinel26 sentinel26 11:19 17.09.2008

Re: Dobro veče

antioksidant
sentinel26
Krugolina Borup
Krugolina cigar pušiBurno je u njenoj dušiGustog dima kad povučeNjeno srce jače tučeŽivi bili vino piliA što ne bi svi pušiliSad pušiti svako znadeCigare od čokolade.Krugolina i ne puši,Cigar jede, sve se guši...Drugačije i ne znadeOdgovora Višnji dade.

dok cigar pusi, dete gusi
zabludu ona tu rusi

Slušaj dobro Antioksi
Budi dobar ovdje dok si
Jer ako se naljutimo
Pa ti pogled zamutimo
Ti ćeš posle s nama pušit
I nećeš nam pjesmu rušit !


Si kaj razmel ? ! ?
vishnja92 vishnja92 11:22 17.09.2008

Re: Dobro veče

Drugačije i ne znade
Odgovora Višnji dade.

a i visnja pita svasta
zakazala njoj je masta
ko da ne zna - i ne ume -
sentinela da razume

nego voli malo zbrku
i da pita sve u trku

umesto da malo stane
porazmisli, uzme daha...
tome ne bi bilo mane -
misli, visnja, nemaj straha!
antioksidant antioksidant 11:23 17.09.2008

Re: Dobro veče

Slušaj dobro Antioksi
Budi dobar ovdje dok si
Jer ako se naljutimo
Pa ti pogled zamutimo
Ti ćeš posle s nama pušit
I nećeš nam pjesmu rušit !

ovo je najgora knjizevna kritika koju sam dobio u zivotubilo je dovoljno da se kaze

sedi 1
antioksidant antioksidant 11:24 17.09.2008

Re: Dobro veče

a i visnja pita svasta
zakazala njoj je masta
ko da ne zna - i ne ume -
sentinela da razume

nego voli malo zbrku
i da pita sve u trku

umesto da malo stane
porazmisli, uzme daha...
tome ne bi bilo mane -
misli, visnja, nemaj straha!

eto ja bih njoj rekao

vrlodobarodlican 5
sentinel26 sentinel26 11:31 17.09.2008

Re: Dobro veče

antioksidant
ovo je najgora knjizevna kritika koju sam dobio u zivotu
bilo je dovoljno da se kaze
sedi 1
Najgora ili najbolja ?

Nemam ništa protiv da se pjesmom na pjesmu odgovara.

Višnja je već prešla sa misli na djela i zaslužila - odličan 5 !

Nemoj da ti misli kisnu
Ugledaj se ti na Višnju.
antioksidant antioksidant 11:40 17.09.2008

Re: Dobro veče

Nemoj da ti misli kisnu
Ugledaj se ti na Višnju.

uvek
vishnja92 vishnja92 11:45 17.09.2008

Re: Dobro veče

eto ja bih njoj rekao

dragi ao - vidi, vidi...
da se covek ne postidi!
dva su slova u tvom niku
dovoljna za ovu sliku:

"ao" - to su vec dva sloga
(sta da kazem sad, do moga?)
ova rima bas ne stima
kaznicu se po prstima

nesto sam ti reci htela
al me razni ometose
(ili mozda nisam smela?)
sve mi misli sad odose...

nista - nekog drugog puta,
sad mi mis'o nesto luta....
sentinel26 sentinel26 12:31 17.09.2008

Re: Dobro veče

antioksidant
Nemoj da ti misli kisnu
Ugledaj se ti na Višnju.

uvek

Ao Višnji nešto reče
I ona mu tad uteče
Ao sada za njom pati
Neće Višnja da se vrati.

Kad joj nova miso sleti
Možda će se vratit hteti
Nemoj da te nema tada
Ta je pjesma tvoja nada.

Ima ona lepe misli
Kad te pita Ao gdi si ?
Ti se tada okuraži
Pa joj nešto bajno kaži.

S26.


vishnja92 vishnja92 13:20 17.09.2008

Re: Dobro veče

izgleda da nece :(
Dr M Dr M 09:51 17.09.2008

Smoke...in your eyes..

Pozdrav svima,
Krugolini extra, uz zahvalnost za temu.

Evo, da i ja malo dosolim.

Zivot je smrtonosan, 100%, ne treba dokazivati.
Duvan nije tako efikasan.

Svaka stvar koja se ZLOUPOTREBLJAVA je stetna.
Zloupotreba istrazivanja je, takodje, stetna.

Zloupotreba drustvenih mehanizama za nametanje drustveno pozeljnog ponasanja je stetna.

Skretanje paznje sa vrlo stetnih agenasa na manje stetne je zloupotreba javnog mnjenja, vrlo stetna.
( Zato cemo da stavimo pusace u geto a Azotaru i Petrohemiju u Pancevu cemo da pustimo na miru).

Bez obzira na sve sto je receno u ovoj diskusiji, na kraju ce Sentinelova oslobadjajuca presuda da se preinaci u:

KRUGOLINA ( a i oni koji je razumeju) is GILTY- u nedostatku dokaza.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana