Da li je Krugolina ubica? (1. deo)

Krugolina Borup RSS / 15.09.2008. u 18:06

100148.jpg 

U decembru 1992. godine, EPA (prim. prev: The Environmental Protection Agency, u prevodu: Agencija za zaštitu čovekove okoline, inače agencija vlade SAD) objavila je svoj, sada već čuveni, izveštaj o pasivnom pušenju. Izveštaj je tvrdio da pasivno pušenje uzrokuje 3.000 smrti godišnje i klasifikovao ga je kao karcinogen A klase.

Napomena: iako je zvanični datum ovog izveštaja decembar 1992. godine, prilikom pozivanja na njega uglavnom se citira kao "EPA '93 studija", verovatno zato što je postala šire dostupna tek tokom 1993. godine.

Taj izveštaj je bio, i još uvek je, moćno oružje u arsenalu protivnika pušenja. Ako pušač nanosi štetu samo sebi može zagovarati stav da se to ne tiče nikog drugog. Ali, ako nanosi štetu svima oko sebe, sve vrste restriktivnih pravnih lekova mogu biti opravdane.

Da li je ova studija pokazala da je pasivno pušenje smrtonosno? Hajde da pažljivo ispitamo činjenice.

Činjenica: EPA je objavila rezultate studije pre nego što je studija bila završena.

Činjenica: Studija je, u stvari, bila meta analiza, što je analiza postojećih studija.

Meta analize je izuzetno teško sprovesti, i upravo takve studije najlakše je lažirati i njima manipulisati. Kada je reč o izuzetno retkoj bolesti kakva je rak pluća, izostavljanje tek nekoliko važnih studija može značajno iskriviti rezultate.

Termin "meta studija" često se koristi kao naziv ovakvih izveštaja, mada je upotreba reči "studija" greška. EPA nikada nije sprovela niti finansirala niti jednu jedinu studiju o pasivnom pušenju. Oni su samo analizirali studije koje su drugi obavili. Tačnije je nazvati to "analizom", a objavljenu verziju "izveštajem".

Činjenica: Prvi korak u nekoj meta analizi je identifikovanje svih relevantnih studija. EPA je locirala 33 studije koje su uporedile izloženost pasivnog pušenja i procente obolevanja od raka pluća.

Činjenica: EPA je odabrala 31 od ove 33 studije. Kasnije su odbacili još jednu od odabranih studija, što je na kraju dalo ukupno 30 studija.

Činjenica: Na stranama 3-46 izveštaja, EPA na osnovu merenja nivoa nikotina u krvi nepušača procenjuje da se "to može prevesti na ekvivalent od oko jedne petine cigarete dnevno".

Činjenica: Studije koje su merile stvarnu izloženost pasivnom pušenju tako što su nepušači nosili monitore, ukazuju da su čak i ove niske procene preuveličane. Stvarna izloženost (za ljude koji žive i/ili rade u pušačkom okruženju) iznosi oko šest cigareta godišnje. (Pogledajte i studiju Oak Ridž Nacionalnih Laboratorija.)

Činjenica: Godine 1995, CRS (prim prev: Congressional Research Service, ili u prevodu: Kongresionalni Istraživački Servis, inače servis dostupan članovima kongresa SAD) je objavio kritički osvrt na EPA izveštaj.

CRS je bio izuzetno kritički nastrojen i prema metodama i prema zaključcima EPAe.

Činjenica: CRS kaže: "Studije su se primarno oslanjale na upitnike subjekata iz istraživanje i kontrolne grupe, ili njihovih surogata, kako bi odredili izloženost pasivnom pušenju i druge informacije od važnosti za studije."

Upitnici umeju biti notorno netačni, ali u ovom slučaju neke od njih nisu čak ni popunjavali ljudi koji su proučavani, već "surogati". Drugim rečima, neke od informacija su neproverene glasine.

Činjenica: Na 23. stranici studije, u paragrafu br. 3, CRS primećuje da su samo 5 od 30 pomenutih studija pronašle statistički značajan rizik s nivoom sigurnosti od 95%, a jedna je čak pokazala statistički značajan negativan rizik (to jest, zaštitni uticaj). Preostale 24 studije nisu pokazale statistički značajno uvećanje ili umanjenje rizika.

Činjenica: Tokom EPAine studije, još tri velike studije u SAD su bile u toku. EPA je koristila podatke iz samo jedne od ovih nezavršenih studija (Fontham study), a ignorisala preostale dve (Brownson study; Kabat study).

Činjenica: Fontamova studija ukazala je na malo uvećanje rizika. CRS izveštaj ga naziva: "pozitivan rizik koji je jedva statistički značajan" (str. 25)

Činjenica: CRS izveštaj kaže da je Bransonova studija, koju je EPA ignorisala, pokazala "nepostojanje rizika". (str. 25)

Činjenica: Naučnici koji su sproveli Fontamovu studiju, godinama su odbijali da otkriju svoje "sirove podatke". Konačno su na to bili primorani kada je Filip Moris na sudu dobio spor kojim je zahtevao pristup istima.

Većina istraživača rutinski daje pristup svojim "sirovim podacima" nakon što studija bude objavljena. Da li je Fontamovo odbijanje da te podatke učini dostupnima njih učinio manje ili više pouzdanima?

Činjenica: EPA je svoje rezultate zasnovala na meta analizi samo 11 studija. Analiza je pokazala nepostojanje rizika na nivou pouzdanosti od 95%.

Činjenica: Čak i nakon što je odbacila većinu studija, EPA i dalje nije uspela da dođe do cifre od 3.000 smrti godišnje, ali ta je cifra već bila objavljena kao rezultat studije. Stoga su CI (prim prev: confidence interval, u prevodu: interval pouzdanosti) promenili na 90% što je, zauzvrat, udvostručilo marginu greške.

Činjenica koju se isplati ponoviti: Umesto da koristi interval pouzdanosti od 95%, što je statistički standard koji se koristi decenijama, EPA je udvostručila marginu greške kako bi mogla postići unapred objavljene rezultate.

Da li bi ijedan legitimni epidemiolog mogao da zadrži svoj posao nakon što bi bio uhvaćen u udvostručavanju margine greške, kako bi postigao unapred objavljene zaključke?

Činjenica: Nakon žongliranja brojevima, EPA je došla do cifre po kojoj je RR (prim. prev: Relative Risk, ili u prevodu: relativni rizik) da pasivno pušenje izazove rak pluća 1.19. Laičkim rečnikom objašnjeno, to znači sledeće:

- Izloženost pasivnom pušenju usled života sa supružnikom koji puši uvećava rizik od oboljevanja od raka pluća za 19%.

- Gde biste inače imali 100 slučajeva raka pluća, sada biste imali 119.

Činjenica: RR (relativni rizik) koji je niži od 2.0 obično se otpisuje kao nevažan rezultat. Pouzdanim se smatra RR koji je jednak ili viši od 3.0.

Kada je reč o pasivnom pušenju, ovo pravilo se rutinski ignoriše.

Činjenica: EPA je ignorisala skoro dve trećine svojih podataka. Potom je EPA udvostičila svoju marginu greške kako bi dobila željene rezultate.

Činjenica: Iako je EPA proglasila pasivno pušenje, s relativnim rizikom od 1.19, za karcinogen A klase, prilikom analize drugih agenasa koji su imali relativni rizik od 2.6 i 3.0, smatrali su da to nije dovoljno kako bi opravdalo njihovu klasifikaciju kao kancerogene A klase.

Činjenica: Godine 1998, sudija Vilijam Ostin (William Osteen) poništio je studiju, proglašavajući je ništavnom nakon što je dao opširan komentar veštačkog načina na koji je sprovedena. Njegova presuda proteže se na 92 stranice.

Činjenica: Ostin je koristio termin "cherry-picking" (prim. prev: odabiranje onog što se čoveku sviđa) kako bi objasnio način na koji je EPA odabrala svoje podatke. "Prvo, u slučaju postoje dokazi koji idu u prilog optužbi da je EPA 'cherry picked' svoje podatke. Bez kriterijuma za odabir studija za meta analizu, sud ne može utvrditi da li je zaobilaženje studija koje bi verovatno opovrgle EPAinu a priori hipotezu slučajno ili namerno. Drugo, EPAino zaobilaženje skoro polovine postojećih studija u direktnom je kofliktu s EPAinim navodnim ciljem zbog koga analizira epidemiološke studije, i sukobljava se sa EPAinim 'Smernicama za procenu rizika'."

Činjenica: Ostin je pronašao druge velike nedostatke u okviru EPAine metodologije. U svojoj presudi je rekao: "Dokazi i EPAina objašnjenja data sudu jasno govore da korišćenjem standardne metodologije EPA nije mogla proizvesti statistički značajne rezultate iz studija koje je odabrala. Analiza sprovedena sa nivoom značaja od .05 i nivoom pouzdanosti od 95% obuhvatala je relativni rizik 1. Shodno tome, rezultati se nisu uklapali u EPAinu kontroverznu a priori hipotezu. Da bi potvrdila svoju hipotezu, EPA je zadržala svoj standardni level značaja, ali smanjila interval pouzdanosti na 90%. To je EPAi omogućilo da potvrdi svoju hipotezu pronašavši relativni rizik od 1.19, što je vrlo slaba povezanost. EPAino ponašanje izaziva nekoliko briga mimo toga da li je relativni rizik of 1.19 pouzdan dokaz koji ide u prilog klasifikovanju u grupu A. Kao prvo, s tako slabim rezultatima, ako je čak i delić optužbi tužilaca o selekciji studija ili metodologiji tačan, EPA ne može dokazati statistički značajnu povezanost između pasivnog pušenja i raka pluća."

Činjenica: U nastavku sledi još jedan direktan citat iz presude sudije Ostina: "U ovom slučaju, EPA se javno obavezala na zaključak pre nego što je istraživanje uopšte i počelo; zanemarila je svoje polje rada tako što se ogrešila o Akt koji propisuje zahtevane procedure; prilagodila je uspostavljene procedure i naučne norme kako bi potvrdila sopstvene zaključke objavljene u javnosti, i agresivno je iskoristila autoritet Akta kako bi raširila vesti o rezultatima i tako uspostavila de facto regulatornu šemu koja za cilj ima ograničavanje tužilaca i proizvoda i uticanje na javno mišljenje. Prilikom procene rizika od pasivnog pušenja, EPA je ignorisala određene informacije i svoje rezultate bazirala na probranim informacijama; nije objavila značajne epidemiološke informacije; odstupila je od sopstvenih smernica za procenu rizika; propustila je da objavi važne nalaze i zaključke; i ostavila je značajna pitanja bez odgovora. EPAino ponašanje ostavilo je značajne rupe u administrativnoj proceduru. Time je prvo proizvela ograničene dokaze, a potom tvrdila da je težina dokaza do koga je došlo istraživanje Agencije demonstriralo da pasivno pušenje uzrokuje rak. Prikupljanje svih relevantnih informacija, istraživanje i širenje rezultata bili su podređeni EPAinoj želji da demonstrira kako je pasivno pušenje karcinogen A klase."

Većina medija ignorisala je odluku sudije.

Kada se suoče sa ovom presudom, mnogi anti-duvanski aktivisti i organizacije potežu činjenicu da sudija Ostin živi u Južnoj Karolini. Očigledna implikacija toga je da na njega utiče duvanska industrija koja funkcioniše u toj državi. To takođe može biti i pozivanje na stereotip "glupog južnjaka".

Činjenica: Sudija Ostin iza sebe ima istoriju držanja strane vladi kada je reč o duvanskim sudskim slučajevima.

Činjenica: Godine 1997. sudija Ostin je presudio da FDA (prim. prev: Food and Drug Administration) ima autoritet da reguliše duvan.

Toliko o njegovoj navodnoj pristrasnosti.

Činjenica: Iako je ova studija detaljno opovrgnuta samom naukom i legalno poništena od strane saveznog sudije, još uvek se redovno citira od strane vladinih agencija, dobrotvornih organizacija i anti-pušačkog pokreta, kao da je legitimna.

Činjenica: Svako ko se poziva na EPAinu klasifikaciju pasivnog pušenja kao kancerogena A klase, poziva se na ovu studiju.

Mišljenje: Trebalo bi da ozbiljno sumnjate u kredibilitet bilo koga ko se poziva na ovu studiju, ili bilo koje zaključke do kojih je ona došla, kao da su u pitanju činjenice. To obuhvata i one koji se pozivaju na EPAino klasifikovanje pasivnog pušenja kao karcenogena A klase. Kada jednom to izjave, sve potonje izjave trebalo bi smatrati izuzetno sumnjivima, sve dok se detaljno ne ispitaju i potvrde.

Činjenica: Većina informacija iznesenih u ovom tekstu izvučeni su iz presude sudije Ostina, CRS izveštaja i EPAine studije.

Činjenica: EPA se borila da preokrene Ostinovu presudu na osnovu tehničkih nedostataka. Godine 2002. u tome su i uspeli, zahvaljujući najmanjoj od svih tehnikalija. Četvrti okružni žalbeni sud presudio je da, zato što EPAin izveštaj nije dokument zvanične politike, Ostinov sud nije imao nadležnost da o tome odlučuje.

Činjenica: U svojoj žalbi EPA nije odgovorila ni na jednu jedinu kritiku iz presude sudije Ostina, koja se protezala na 92 stranice, niti je u pitanje dovela niti jednu jedinu činjenicu koju je izneo sudija Ostin.

Svim silama vas ohrabrujem da sami pročitate pomenute dokumente.

Sudijinu presudu u celosti možete pročitati ovde.

CRS izveštaj vam na raspolaganju stoji ovde.

EPA izveštaj se proteže na preko 600 stranica, i preporučujemo vam da ga naručite u štampanom izdanju. Građani SAD imaju pravo na besplatan primerak. Pozovite: (800) 438-4318 i tražite dokument EPA/600/6-90/006F. Naslov izveštaja glasi: "Respiratory Health Effects of Passive Smoking: Lung Cancer and Other Disorders." Izveštaj je takođe dostupan i na internetu, u pdf formatu. Napomena: veličina fajla je 4MB.

Činjenica: Karol Brauner (Carol Browner), bivši predsednik EPAe, još uvek insistira da je ova studija validna!

 

Dodatne informacije:

- The Smokers Club Inc. je prikupio mnoštvo članaka o ovoj studiji i drugim EPAinim marifetlucima.

- Mišljenje Sidnija Ciona (Sidney Zion) u New York Daily News.

- Mišljenje LA Times-a o agendi EPA.

 

 

(Napomena: Gornji tekst prevod je teksta Dejva Hita (Dave Hitt) na čijem kraju se eksplicitno daje dozvola da se isti koristi bez ograničenja. Krugolina ovim daje dozvolu da se i njen prevod tog teksta koristi bez ikakvih ograničenja. Izuzev u komercijalne svrhe, tj. ne može se prodavati.)

 

 

AtačmentiKomentari (263)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

margos margos 09:54 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

Doktore, zar vi ne biste po definiciji trebalo da budete filantrop?
Hajde još jednom razmislite.... nije mi zbog Krugoline, nego osudiste i nas ostale. Čist egoizam je u pitanju...
antioksidant antioksidant 09:57 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

Zivot je smrtonosan, 100%, ne treba dokazivati.

kazu da nije tesko postati besmrtan

tesko je to ostati

mislim da je jedino vazno umreti na kraju svog zivota. meni je jedino zao ljudi koji se svog zivota odreknu negde na pola puta. pa se ugase. ako pogledas oko sebe ima ih jako puno.

uh sto ovo vreme utice na mene
vracarac92 vracarac92 10:03 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

Zivot je smrtonosan, 100%, ne treba dokazivati.
A šta je s' nama highlander-ima?
vishnja92 vishnja92 10:05 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

uh sto ovo vreme utice na mene

pa ne daj da utice :))))
idi vidi kisu kod AlexDunje kako je lepa ili....
maksa83 maksa83 10:06 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

Zivot je smrtonosan, 100%, ne treba dokazivati.


Life is 100% lethal sexually transmitted disease.
antioksidant antioksidant 10:08 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

Life is 100% lethal sexually transmitted disease.

smanji procenat - rade tu (na srecu) i epruvete
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:33 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

Evo, da i ja malo dosolim.


Doktore, e baš mi drago da ste se javili.
Ja sam odjutros nameravala da zalepim na kraj svih komentara jedan opšti, koji bi se svodio na: Pa, dobro, majkumu, da li ovo krivljenje činjenica kroz istraživanja i manipulacija istinom prilikom njihovog prezentovanja u javnost brine jedino mene?

Natrčim nedavno na pisma nekolicine epidemiologa koji u nekakvom svom naučnom časopisu izražavaju veliku zabrinutost da će im anti-duvanski aktivisti epidemiologiju pretvoriti u "junk science". A jednom izgubljena reputacija, mnogo se teško vraća.

Nauka je dominantna religija sadašnjice, i čim nešto ispred sebe ima etiketu "naučno dokazano", tome se slepo veruje.

Ja sam proučavanje istraživanja o opasnostima pasivnog pušenja započela s uverenjem da je opasnost preuveličana. Međutim, što više čitam, sve bliža sam uverenju da je - potpuno izmišljena.
maksa83 maksa83 10:44 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

smanji procenat - rade tu (na srecu) i epruvete


Procenat se tu odnosi na smrtnos'.
antioksidant antioksidant 10:51 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

Procenat se tu odnosi na smrtnos'

e tek onda treba da ga smanjis

maksa83 maksa83 10:53 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

e tek onda treba da ga smanjis


Kad to reče, preporučujem iz sve snage ovaj film.
antioksidant antioksidant 10:57 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

maksa83
e tek onda treba da ga smanjisKad to reče, preporučujem iz sve snage ovaj film.


This movie reminds me of Close Encounters of the Third Kind. Not with spaceships and effects, but with intelligent characters and exceptional dialogue, and that it left me with a sense of true wonder and joy, long after the credits ended. If the movie had been two hours longer I still would not have been bored, even though most of the film takes place in one small room. It's like watching a ninety minute Twilight Zone, with a perfect surprise ending

tnx man
Jelica Greganović Jelica Greganović 13:10 17.09.2008

Crna krugolina...

c,c,c...
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:05 17.09.2008

Re: Crna krugolina...

c,c,c...


Ne mi cokćeš ovdi po blogu, nego da podržiš borbu za ljudska prava!
Primamo i nepušači, znaš.
))))))))))
Jelica Greganović Jelica Greganović 14:33 17.09.2008

Re: Crna krugolina...

Javiću nepušačima :)
Podržavam ljudska prava, a Moja Najbolja drugarica bi mogla da obaška da doprinese ovoj borbi, ima već izrađene govore na tu temu. Vrlo su ubedljivi. Prekinuti samo paljenjem cigare.

vishnja92 vishnja92 14:39 17.09.2008

Re: Crna krugolina...

e, aj taman da iskoristim priliku pa da pitam, a zasto Gorica nece da se igra sa nama (ovde na blogu)? meni je jutro totalna uzivancija zbog nje i Draganceta Seksi Kralja.

bas bi bilo lepo da dodje i da se zove Gorica92 Nesovic92.
taman Krugolini kao pojacanje :))
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:46 17.09.2008

Re: Crna krugolina...

E, bre, pet minuta čitam ta dva vaša posta, dok nisam povezala ko šta kome kako...
Da rezimiram, da vidim jesam li dobro ukapirala:
1. Gorica je ona što vodi jutarnji program na radiju, jel' da?
2. Gorica je Jelicina najbolja drugarica.
3. Gorica puši ko Turčin, pardon ko Krugolina.
4. Gorica nije na blogu, a baš bi trebalo da je.

Jel' to to?
Ako jeste, Krugolina se pridružuje apelu da gospojica dođe da se igra s nama.

A ovaj film, Jelice, što si postavila - gledala Krugolina.))
Vidiš kako cigare mogu da spasu život!
vishnja92 vishnja92 14:57 17.09.2008

Re: Crna krugolina...

Jel' to to?
Ako jeste, Krugolina se pridružuje apelu da gospojica dođe da se igra s nama.

to je to.
Jeliiiceee! zovi Goricu!
:)
ps - citam onaj blog o familiji pa se cudom cudim, numem ni da beknem....
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:06 17.09.2008

Re: Crna krugolina...

ps - citam onaj blog o familiji pa se cudom cudim, numem ni da beknem....


Pa, u kakvu si ti to familiju, ondak, udata?
Ja bila u braku s čovekom čiji otac imao desetoro braće i sestara, tako da sam materiju skroz savladala!
Jelica Greganović Jelica Greganović 15:12 17.09.2008

Krugolina, bravo 5,

zvala sam ja Goricu 'vamo više puta, ali moram da vam kažem da je razumem, stvarno ne postizava...ustaje žena u 4 i 15, ja kad bih tako ustajala ne bih ni dobar dan govorila...probala je, pa je shvatila da jednostavno ne stiže i to...ali obećala mi je, vrlo uskoro, jednim svečaTim povodom će da se pripojavi. Ili kod mene na blogu ili na našem dvoblogu Jelica Gorica, da ne verujete ali i to postoji.
p.s. familija uvek ostavlja bez reči
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:16 17.09.2008

Re: Krugolina, bravo 5,

zvala sam ja Goricu 'vamo više puta, ali moram da vam kažem da je razumem, stvarno ne postizava...ustaje žena u 4 i 15, ja kad bih tako ustajala ne bih ni dobar dan govorila...probala je, pa je shvatila da jednostavno ne stiže i to...ali obećala mi je, vrlo uskoro, jednim svečaTim povodom će da se pripojavi. Ili kod mene na blogu ili na našem dvoblogu Jelica Gorica, da ne verujete ali i to postoji.


Da joj kažeš da napiše nešto o patnji zbog zarad protivu pušenja.
Treba nam neko rečit da nešto tim povodom prospe po naslovnoj.
Nemere imat bolju temu za premijeru.
Odma ima da se pojave ombudibogsnamovi, videćeš.)
(Oli si ti to propustila? Jesi, nisi bila tu.)
Jelica Greganović Jelica Greganović 16:12 17.09.2008

Re: Krugolina, bravo 5,

Ama, ona je ovde, na blogu, već nastupala, vrlo kratko...batalila kad je videla da ne postizava...a ovaj njen predstojeći nastup je vezan za jednu drugu pojavu, koju očekujemo, ne bih sada, da se ne ureknemo (nismo trudne)...
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:22 17.09.2008

Re: Krugolina, bravo 5,

Ama, ona je ovde, na blogu, već nastupala,


Izvinjavamo, ja sam ovdi "gušter", tako da dobar deo istorijata ne poznajem...

Šta god da je očekivana pojava - znamo da ima da bude dobro!
Ne se brigam, uopšte!

Samo mi, nekako, u glavu od jutros ušlo da mi je nova misija u životu da nekog s naslovne nagovorim da se pozabavi mučenjem pušača. Eto. Sanjala nešto, šta li... tako sam se probudila od jutros.
Dr M Dr M 16:49 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

margos
Doktore, zar vi ne biste po definiciji trebalo da budete filantrop?Hajde još jednom razmislite.... nije mi zbog Krugoline, nego osudiste i nas ostale. Čist egoizam je u pitanju...


@margos

Nisam ja osudio Krugolinu i nas ostale, osudilo nas dirigovano javno mnjenje, iako nedostaju dokazi, ili se tendenciozno namestaju. Protiv toga se i borimo, protiv osude bez dokaza, protiv nametanja ponasanja iz necijeg hira, protiv nametanja krivice tamo gde je nema.

P.S.
Da li su ljudozderi, po definiciji, filantropi? :))
ivana23 ivana23 21:40 17.09.2008

***

margos margos 23:13 17.09.2008

Re: Smoke...in your eyes..

Nisam ja osudio Krugolinu i nas ostale, osudilo nas dirigovano javno mnjenje,

Ne da(j)mo se!!!

Jesu, ja mislim.....:)
vishnja92 vishnja92 13:18 17.09.2008

o Krugolino

malo si doterivala profil?
U slobodno vreme štrikam, učim crkvenoslovenski i pušim ko Turčin.
U stvari, i u neslobodno vreme pušim ko Turčin.

:))))
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:06 17.09.2008

Re: o Krugolino

malo si doterivala profil?


Aha.
))))))))
Jelica Greganović Jelica Greganović 14:40 17.09.2008

Za borbu, knjiga Svetlane

Makarovič, Prokleti pušači, isečak:

Svetlana Makarovič; PREKLETI KADILCI, Aleph / 66, Ljubljana, 2001----

Kako bi bil naš svet prijeten,
kako bi nam bilo lepo,
kako drugače bi živeli,
ko bi kadilcev ne bilo.

Kako svobodno bi zajeli
globoko v pljuča čisti zrak,
če ne bi več sveta zastrupljal
ta ubijalski gnus - tobak.

Blaginja bi se razcvetela
in mir in sreča vsepovsod
in v bratski se objem bi združil
trpinčeni človeški rod.

Zato pobijmo vse kadilce,
morilce, lopove, smrdljivce,
te puhajoče svinjske rilce,
ki uničujejo nam živce!

Kaj gledaš, deček, me debelo?
Kadilec sem, izmeček, smet,
življenje mi bo izpuhtelo
s strupenim dimom cigaret;

zastrupljam zrak, ljudi in sebe,
zaradi mene ptice mro -
a ker sem lopov, se mi jebe,
kar je, kar b'lo je in kar bo.

---
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:47 17.09.2008

Re: Za borbu, knjiga Svetlane

Makarovič, Prokleti pušači, isečak:

Svetlana Makarovič; PREKLETI KADILCI, Aleph / 66, Ljubljana, 2001


Je se ova zeza il ozbiljno??
Jelica Greganović Jelica Greganović 15:14 17.09.2008

Najozbiljnije,

Svetlana Makarovič je ovdašnja poznata (mahom za decu piše) spisateljica i načisto je podivljala kada su počele nove antipušačke rigorozne mere...
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:18 17.09.2008

Re: Najozbiljnije,

Jelica Greganović
Svetlana Makarovič je ovdašnja poznata (mahom za decu piše) spisateljica i načisto je podivljala kada su počele nove antipušačke rigorozne mere...


Bilo svašta u Sloveniju, pratili smo. "Ima da se puši!" Sjajno zvučalo, ama... tresla se gora, rodio se miš.
ivana23 ivana23 22:37 17.09.2008

57CIGARETE 57

Čuveni filter 57 u mekom pakovanju sa zelenom šrafurom. Cigarete radničke klase. Cigarete 57 su posebne po tome što su okrenute "naopako" tj. prilikom vađenja cigaretu ne hvatate za filter nego za suprotni dio. Razlog je jednostavan, radi se o radničkim cigaretama pa mehaničari, zidari, itd. mogu, uprkos prljavim rukama, staviti čisti filter u usta. Čista jugoslovenska genijalnost.
vishnja92 vishnja92 15:52 17.09.2008

Krugolina, da prostis

svratila sam samo da marnem 200. komentar :)
constrictoria92 constrictoria92 20:14 17.09.2008

Krugolinche,

sjajan ti je text!
:)))

Viva nikotin!
deberzerak deberzerak 22:49 17.09.2008

Re: is this passible?

Svaka cast na tekstu.

Anti-pusacka histerija je stvarno nepodnosljiva. Pusaci se predstavljaju kao neki asocijalni destruktivni tipovi. Svaki dan se suocavam sa tim, sa nekim ljudima sam cak prestao i da se vidjam zato sto im zaboga smeta duvanski dim, smeta im u svakoj situaciji i na svakom mestu. Niti oni dolaze kod mene niti ja odlazim kod njih, valjda je tako svima prijatnije. Smesno mi je kada ih vidim kako krljaju hranu punu aditiva, povrce puno pesticida, prze mozak mobilnim telefonima i pritom se trude da nekom drze lekcije o zdravom zivotu.

Inace, jedna stvar koja me interesuje. Svi se bave stetnoscu pusenja, ali se niko ne bavi kvalitetom cigareta koje se proizvode. Da li iko zna sta se sve stavlja u cigarete od hemijskih materija, ja sam se naslusao svakakvih prica i uvek sam se cudio kako je moguce da se to zna, da se to koristi kao argument da bi se neko odvikao od pusenja, a da ta ista duvanska industrija to radi nesmetano. Hajde da uzmemo za primer jedan narkotik, jer ipak cigarete su po zavisnosti koju izazivaju odmah posle heroina(tako su mi objasnili). Zamislite situaciju u kojoj je kokain npr. legalizovan. Ok. Imate registrovane distributere. Kokain nije previse dobar ni za zdravlje a bogami ni za pamet, to svi znaju. E sad, imate jednog distributera kokaina koji u kokain dodaje misomor da bi ostvario dodatnu zaradu. I sta vi radite u toj situaciji? Logicno vi udarite iz svih oruzija po zavisnicima zato sto oni kupuju kokain.Pritom distributeru nalozite da na kutije svog proizvoda stavi natpis kojim ce sve korisnike upoznati sa time da je koriscenje njegovog proizvoda smrtonosno. Da svi lepo znaju. A onda distributer, proizvodjac, uz misomor doda i malo amonijaka, zivog kreca i truncicu fosfora i ostane dosledan samome sebi a bogami i upozorenju koje je savesno odstampao na svome proizvodu. Svi su bili obavesteni , molim lepo.
Poredjenje nije sjajno ali je poenta je u tome da u kampanji koji se vodi nista nije logicno, tj. nesto zesce smrdi (pre nego sto nepusaci duhovito dobace-duvanski dim, zamolicu ih da razmisle :) ).

Krugolina Borup Krugolina Borup 23:06 17.09.2008

Re: is this passible?

Svaki dan se suocavam sa tim, sa nekim ljudima sam cak prestao i da se vidjam zato sto im zaboga smeta duvanski dim, smeta im u svakoj situaciji i na svakom mestu. Niti oni dolaze kod mene niti ja odlazim kod njih, valjda je tako svima prijatnije.


Zato sad, brate,postoji internet, i rešen problem...

Inace, jedna stvar koja me interesuje. Svi se bave stetnoscu pusenja, ali se niko ne bavi kvalitetom cigareta koje se proizvode.


Na zapadu se pojavljuju cigarete bez aditiva, ili s minimumom aditiva. Zovu ih "organic". )) Imala sam prilike u maju probati ih u SAD. Pušljive su, nisu uopšte loše. Samo su mnogo skuplje od onih štetni(ji)h. Ovde kod nas, kao cigarete s minimumom aditiva, mogu da preporučim George Carelias. Grčke. Skupe ko sam đavo! I ne mogu da se nađu baš svuda. Ali dobreeeee!
Unfuckable Unfuckable 21:59 17.09.2008

Zaključak :

Supermod je pušač
Čestitam naslovnu Krugolina !
constrictoria92 constrictoria92 22:12 17.09.2008

Re: Zaključak :

Čestitam naslovnu Krugolina !


I ja se pridruzujem cestitkama! :)))))))
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:28 17.09.2008

Re: Zaključak :

Ju, pa fala vi za želje, čestitke i pozdrave.
Dobrodošli na veselje.
Krugolina pravi žurku.

Filip2412 Filip2412 22:30 17.09.2008

zavera!!!

ja ne znam zasto toliko truju protiv cigareta...

ja ne pusim vise, ali ovde u Kanadi ga stvarno preteruju, jebg stice se utisak da ces da riknes samo ako popusis jednu cigaretu momentalno...

trenutno se vodi lagana kampanja da se zabrani pusenje na trotoarima, jer eto prodje nepusac pa mu zasmeta.

a pusenje u zatvorenim prostorijama je odavno ozloglaseno... to bi mu doslo ko da se s oprostenjem poseres na sred sobe eto tako bi te gledali kad bi zapalio u zatvorenom prostoruKrugolina Borup Krugolina Borup 22:39 17.09.2008

Re: zavera!!!

trenutno se vodi lagana kampanja da se zabrani pusenje na trotoarima, jer eto prodje nepusac pa mu zasmeta.


O tome pričamo!
Daš im prst, oni hoće ruku do ramena!
A sve na osnovu totalno - ali TOTALNO - nedokazanih tvrdnji o štetnosti pasivnog pušenja.

Poštenije bi bilo da kažu da im smeta što smrdi.
To bih mogla da razumem. I meni parfemi smetaju. Stvar nosa.
Ali, ovo plašenje naroda bez ikakve osnove... to stvarno nema smisla.
ivana23 ivana23 22:44 17.09.2008

Obratiti paznju

na natpis iznad onog - pusenje steti vasem zdravlju -

deberzerak deberzerak 22:57 17.09.2008

Re: Obratii paznju

S cigaretom nisi sam :))), ziva istina. Sa nikotinom sam pauzirao 4 godine, uvek sam se osecao cudno kada sedim negde i cekam a pritom nemam sa sobom nista za citanje. Sa cigaretom uvek imas utisak da nesto radis, ako nista drugo , a onda kao "razmisljas", skoro da meditiras .I tako ja odlucih da je kada sedim sam u kaficu bolje da "razmisljam" nego da zurim oko sebe .
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 00:25 18.09.2008

e pa....

ja sam tek danas otkrila sve tvoje textove oko porodjaja&porodilista. i svaki put kad tako nesto procitam pitam se kako je moguce da se jos uvek nista ne pokrece u javnosti?!?! uzas!

sorry na troollezi

ja sam zakleti nepusac, ne samo sto imam astmu i alergiju na duvanski dim, nego i sto mrzim smrad duvana na svojoj odeci ili kad se vratim kuci pa mi se od iste usmrdi citava soba - bljak!
ne dozvoljavam da mi se pusi po prostoru u kojem zivim (ni na terasi), cak i moj dragi izlece napolje da pusi...i smeta mi sto se on posle oseca na duvan. prosto mi smrdi!

i ne mislim da je pusenje najveci ubica, ima ih onih nevidljivih, sto nam serviraju po hrani, vazduhu i po izduvnim gasovima takve teske otrove, da je duvan mila majka.
opet, kad vidim dete koje se igra u sobi u oblaku duvanskog dima, dobijem napad besa - ni ja ni to dete ne zelimo da se gusimo u dimu, zar ne?
o mogucnosti izbora je rec: ako ja vec ne radim stvari koje smetaju drugima (bar ne svesno), zasto bi neko radio ono sto meni smeta u zajednickoj prostoriji (kafic, restoran, kancelarija, ucionica, cekaonica, frizeraj...)?!

zato podrzavam zabranu pusenja na javnim mestima a da nas truju neki drugi 500xVise od cigareta, to je jasno ko dan. ovim izvestajem se skrece paznja sa veceg na manji problem. i to znamo.
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:39 18.09.2008

Re: e pa....

opet, kad vidim dete koje se igra u sobi u oblaku duvanskog dima, dobijem napad besa - ni ja ni to dete ne zelimo da se gusimo u dimu, zar ne?


Vidi... iz tvoje perspektive nekog ko je alergičan na duvanski dim, i kome stvarno objektivno smeta, razumem bes. Ali, s druge strane, ima ljudi kojima ne smeta, nego se plaše da će da ih ubije. A što se dece tiče, kao što ne valja da se drže u previše sterilnim uslovima, usled čega im se imunitet ne razvije kako treba - ne treba da se drže ni u veštačkim uslovima nedostatka duvanskog dima, naročito kada je taj dim prisutan koliko je prisutan. To je bar moje mišljenje.

o mogucnosti izbora je rec: ako ja vec ne radim stvari koje smetaju drugima (bar ne svesno), zasto bi neko radio ono sto meni smeta u zajednickoj prostoriji (kafic, restoran, kancelarija, ucionica, cekaonica, frizeraj...)?!


Za kancelariju, učionicu, čekaonicu i frizeraj, zakon je već donesen. Ako se ne poštuje, imaš kome da prijaviš, jel. Samo ne garantujem da će više tamo da te friziraju.

Što se restorana i kafića tiče, doneti opštu zabranu nije u redu. Pušački i nepušački delovi restorana i kafića rešavaju problem. Pa si svako ima zajedničke prostorije za sebe: pušači svoje, nepušači svoje.

Jel' to problem?
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:40 18.09.2008

Re: e pa....

ja sam tek danas otkrila sve tvoje textove oko porodjaja&porodilista. i svaki put kad tako nesto procitam pitam se kako je moguce da se jos uvek nista ne pokrece u javnosti?!?! uzas!


Najčešća logika glasi: nećemo da plašimo trudne žene.
Izem im rešenje!
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 03:34 18.09.2008

Re: e pa....

logika nam je inace jaca strana.

a za pusenje i restorane, odvojene prostorije, nije problem. to i podrzavam...ono oko deteta i pusenja u sobi gde isto obitava: pusaci ne mogu da odrede da li je previse dima ili dovoljno za efekat ne-stakleno-zvono. tako bar ja mislim...
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:37 18.09.2008

Re: e pa....

ono oko deteta i pusenja u sobi gde isto obitava: pusaci ne mogu da odrede da li je previse dima ili dovoljno za efekat ne-stakleno-zvono.


Vidi... nije dokazano da pasivno pušenje smeta deci. Na svaku studiju koja, kao, zaključuje da opasnost postoji, dolazi bar jedna koja kaže da su zaključci "inconclusive" ili pak da opasnosti nema. A Svetska Zdravstvena Organizacija je u jednoj svojoj studiji dobila čak zapanjujući rezultat - da pasivno pušenje ŠTITI decu od raka pluća. To ja, naravno, ne bih uzimala zdravo za gotovo, ali činjenica je da rezultati koji se dobijaju ne ukazuju na jasan odgovor i nikako ne mogu biti DOKAZ opasnosti pasivnog pušenja. (Uzgred, ta studija WHO biće predmet mog narednog bloga o pušenju.)

Ono što je o pasivnom pušenju dobrim delom dokazano jeste da, kad je neko već bolestan, stvarno može mnogo da mu smeta. Tvoj slučaj, s astmom i alergijom. To je sve ok.
trener92 trener92 02:37 18.09.2008

Ako smem da kažem šta ja mislim

Izveštaj je tvrdio da pasivno pušenje uzrokuje 3.000 smrti godišnje i klasifikovao ga je kao karcinogen A klase.

Ovo je jedna od većih budalaština ,a najveća je da ubija aktivno pušenje, onako pušači još tri dima i ćao. Duvan nije štetan, a za nikotin se već odavno zna. Naravno i čokolada je opasna ali bi morao da pojedeš oko 20 kg da se naduvaš, kao i tvrdnja da povećanu koncentraciju fenola u krvi više izaziva 1- 2 banane kada pojedeš ,, nego izloženost hemijskim isparenjima u kratkom vremenskom intervalu. I šta sada,nećemo jesti banane?
ja sam zakleti nepusac, ne samo sto imam astmu i alergiju na duvanski dim, nego i sto mrzim smrad duvana na svojoj odeci ili kad se vratim kuci pa mi se od iste usmrdi citava soba - bljak!
ne dozvoljavam da mi se pusi po prostoru u kojem zivim (ni na terasi), cak i moj dragi izlece napolje da pusi...i smeta mi sto se on posle oseca na duvan. prosto mi smrdi!

Ovo poštujem ,ne može niko da ugrožava nekog drugog ako mu to šteti.

constrictoria92 constrictoria92 09:18 18.09.2008

Re: Ako smem da kažem šta ja mislim

Ovo je jedna od većih budalaština ,a najveća je da ubija aktivno pušenje


Apsolutno se slazem. Moj pokojni pradeda je prvu cigurau zapalio & ispusio u ranom detinjstvu (takva moda bila tada). Doziveo je duboku starost...
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:43 18.09.2008

Re: Ako smem da kažem šta ja mislim

Ovo je jedna od većih budalaština ,a najveća je da ubija aktivno pušenje, onako pušači još tri dima i ćao. Duvan nije štetan, a za nikotin se već odavno zna. Naravno i čokolada je opasna ali bi morao da pojedeš oko 20 kg da se naduvaš, kao i tvrdnja da povećanu koncentraciju fenola u krvi više izaziva 1- 2 banane kada pojedeš ,, nego izloženost hemijskim isparenjima u kratkom vremenskom intervalu. I šta sada,nećemo jesti banane?


Trener, dobromidošao i tastature se privatio!
Što se gornjeg tiče... jel' znaš kako neke od studija mere uticaj izloženosti pasivnom pušenju? Gledaju koliko ima nikotina u urinu. A ja imam jednu zgodnu tabelu koja pokazuje koliko nikotina ima u paradajzu, plavom patlidžanu i koječemu još... verovatno i u bananama.)) I to će postavim, kad dođe vreme.

Ovo poštujem ,ne može niko da ugrožava nekog drugog ako mu to šteti.


To se svi slažemo.
Samo preventivno grakćemo da se u zemlji Srbiji ne zapati totalni teror i ukidanje bilo kakvih prava pušača.
Da nešto treba učiniti da se povećaju prava nepušača - to nije sporno.
Ali ne totalnim ukidanjem prava pušača!
Eto - samo to.
I to preventivno, imajući na umu događaje na trulom zapadu kome težimo.
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:44 18.09.2008

Re: Ako smem da kažem šta ja mislim

Apsolutno se slazem. Moj pokojni pradeda je prvu cigurau zapalio & ispusio u ranom detinjstvu (takva moda bila tada). Doziveo je duboku starost...


Moja baba celog života bila pasivni pušač... umrla s 90 godina, od starosti.
Svi mi imamo babe i dede koji su uprkos mrskome duvanu ihahaj poživeli...
thug_b thug_b 05:25 18.09.2008

krugolina,

daj drugi deo sto pre. uuuu, ne mogu da verujem da mi je ovaj blog promak'o.
a svasta sam htela primetiti

thug_b, apsolutni pobornik (i uzivalac prava na first hand smoke
apsolutni protivnik izlaganja dece i nepusaca second hand smoke-u i u "special occasion" kolicinama
apsolutni borac protiv zigosanja pusaca u stilu "em ste glupi & samodestruktivni, em ste bezobrazni i
bezobzirni, ja cu da vam kazem"


trener92 trener92 09:35 18.09.2008

Re: krugolina,

thug_b, apsolutni pobornik (i uzivalac prava na first hand smoke
apsolutni protivnik izlaganja dece i nepusaca second hand smoke-u i u "special occasion" kolicinama
apsolutni borac protiv zigosanja pusaca u stilu "em ste glupi & samodestruktivni, em ste bezobrazni i
bezobzirni, ja cu da vam kazem"

!!!!!!!!!!! thug_b isto razišljamo
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:47 18.09.2008

Re: krugolina,

daj drugi deo sto pre. uuuu, ne mogu da verujem da mi je ovaj blog promak'o.
a svasta sam htela primetiti


Biće, biće...)
Evo ti preview: u sledećem nastavku, Svetska Zdravstvena Organizacja u svojoj studiji dolazi do zaključka da pasivno pušenje ŠTITI DECU od raka pluća.
I onda to pokušava da ne objavi.
Ali mediji joj sednu za vrat, pa mora.
A onda selektivno samo oni mediji koji su joj seli za vrat to objave, a ostali ignorišu i ne prenesu.
Ušla im voda u koaksijalni kabl i tako to.
MilutinM MilutinM 11:21 18.09.2008

Da se javim...

... i čestitam na unapredjenju!

Nikada u životu nisam pušio. Ali verovatno mogu da budem pacijent za ovo istraživanje: imao sam šefa koji je pušio 3 kutije dnevno, a kući me dočekivao brat sa istim prometom. Dobro sam živ ((
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:44 18.09.2008

Re: Da se javim...

Nikada u životu nisam pušio. Ali verovatno mogu da budem pacijent za ovo istraživanje: imao sam šefa koji je pušio 3 kutije dnevno, a kući me dočekivao brat sa istim prometom. Dobro sam živ ((


Milutin... hodajući dokaz da je pasivno pušenje potpuno bezbedno.

Hvala na čestitkama.
Kazezoze Kazezoze 11:24 18.09.2008

u holandiji

pored otvaranja (vec druge) crkve za pushache u alkmaru (cafe lindeboom), pojavila se i pushachka partija koja trenutno broji 124 chlana, ali joj se broj iz dana u dan povecava. posle demonstracija najavljenih za 11 oktobar u den haagu mislim da ce broj simpatizera ove partije znatno porasti. inache himna ove partije je pesma 'mensch durf te leven' (chovek se usudjuje da zhivi) i govori o sve vecoj socijalnoj kontroli i zakonima koji se namecu...inache joint chistak (bez duvana) nije zabranjen))
papaja papaja 11:57 18.09.2008

Podrska

za ovaj text.

Ne pusim skoro 2 godine ali me je kao pusaca nervirala cela ta hajka.

Secam se nekog teksta iz Politike od pre 5-6 godina,
neko pise o zivotu u USA i kako je morao da prestane da pusi ,
jer pored toga sto ne moze da pusi na poslu ,
i stanarima u njegovoj zgradi smeta sto on pusi u svom rodjenom stanu !!
Kao osecaju kroz ventilaciju ili tako nesto...
Budimac Budimac 13:29 18.09.2008

Re: Podrska

neko pise o zivotu u USA i kako je morao da prestane da pusi

meni se drugarica žalila da je morala da prestane da upotrebljava parfem jer su mnogi na poslu smatrali to "ofensive" (predavala je lingvistiku na univerzitetu u San Dijegu u to vreme, inače znam da je upotrebljavala parfem normalno, naime nije se tuširala istim)
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:47 18.09.2008

Re: u holandiji

pored otvaranja (vec druge) crkve za pushache u alkmaru (cafe lindeboom), pojavila se i pushachka partija koja trenutno broji 124 chlana, ali joj se broj iz dana u dan povecava. posle demonstracija najavljenih za 11 oktobar u den haagu mislim da ce broj simpatizera ove partije znatno porasti. inache himna ove partije je pesma 'mensch durf te leven' (chovek se usudjuje da zhivi) i govori o sve vecoj socijalnoj kontroli i zakonima koji se namecu...


Bravo za Holandjane.
Ajde, majke ti, izveštavaj nas (ili bar mene) kako stvari teku. Već sam čitala to o crkvi za pušače kad si pomenuo kod DrAne, totalno sam fascinirana.
Ovi linkovi ti niš ne valjaju, sve na Dutch language.

A za partiju... treba da se proširi i postane pušačka internacionala. Definitivno.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:49 18.09.2008

Re: Podrska

meni se drugarica žalila da je morala da prestane da upotrebljava parfem jer su mnogi na poslu smatrali to "ofensive" (predavala je lingvistiku na univerzitetu u San Dijegu u to vreme, inače znam da je upotrebljavala parfem normalno, naime nije se tuširala istim)


Ma, Amerikanci - a naročito ovi iz Kalifornije - su odavno potpuno odlepili na gomilu stvari.

Zgodno mi da pomenem najnovije istraživanje u kome su 40 poslednjih godina praćeni Kalifornijanci, onako svi komplet sa cenzusa, i ispostavlja se da je broj pušača drastično opao u poslednje dve decenije, a broj obolelih i umrlih od raka sve to vreme samo raste.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:52 18.09.2008

Re: Podrska

i stanarima u njegovoj zgradi smeta sto on pusi u svom rodjenom stanu !!
Kao osecaju kroz ventilaciju ili tako nesto...


Daš im prst, oni hoće ruku iz ramena da iščupaju...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana