Genetski kod Homo politicusa

nsarski RSS / 16.09.2008. u 17:50

woodstock_hendrix_byAllanKoss_n2-use.jpg choir1.gif

Pre par dana, uz pompu i skromne svečanosti, ispraćen je Track Palin, sin guvernerke Aljaske, Sare Palin, da se pridruži američkoj vojsci u Iraku, u Dijali, najopasnijoj pokrajini te zemlje. U maloj crkvi u Fairbanksu odrzana je prigodna svečanost blagosiljanja nevelikog vojnog kontingenta, mali hor je skladno i lepo pevao, a Sara je održala govor i oprostila se od sina rečima: ‘'Odrekao se hokeja zbog ovoga i ja ga podržavam. Ja verujem u njegov cilj, i nadam se i molim da to bude vredan cilj.'' Mala ljudska zajednica je ispraćala jednog od svojih ponosnih sinova da se u vreloj pustinji bori za državne ciljeve koji su mnogo viši od običnog svakodnevnog ljudskog života na snegu i mrazu Aljaske.

Dostojanstvenu atmosferu ovog ispraćaja ukrašavao je, kao oreol, veliki pun Mesec visoko gore i njegov odbljesak na snežnim vrhovima okolnih planina. Po tim planinama Sara voli da ide u lov na polarne vukove avionom. Nekoliko malih Cesni krenu u poteru, isteraju vukove iz šume na čistinu i onda ih Sara, iz aviona koji se dovoljno nisko spusti, pokosi rafalom iz automatskog oružja. Ima nečeg vrtoglavo opčinjujućeg u ovoj ženi koja izgleda kao provincijska učiteljica, koja je skromna pred Bogom,  a Terminator pred neprijateljima. I mnogi su Sarom opčinjeni.

Drugi, opet, smatraju da je Sara, u srednjoj školi zvana Barakuda, brutalni manipulator osnovnim ljudskim osećanjima kao što su patriotizam, čast i vera, da je neosetljiva na stradanja drugih, i da je politički oportunista najgore vrste. I mnogi zato ne mogu da je podnesu. Njen sin je, kažu oni, u želji da je nadmaši, otišao u Irak, da iz vojnog helikoptera, iz vazduha kao i njegova majka, laserski navodjenim projektilima nemilosrdno ubija nevinu iračku decu i žene.

Ljudi koji dele istu planetu, žive pod istim suncem i dišu isti vazduh imaju drastično različita mišljenja o jednom te istom dogadjaju. Ova dva mišljenja, suprotstavljena u direktnom sudaru, odraz su političke orijentacije onih koji ta mišljenja zastupaju, ali ona mi služe da ilustrujem jedan opštiji problem o kome već dugo razmišljam.

Naime, zbog čega se ljudi, koji imaju odredjeno političko mišljenje (ideologiju), grčevito drže tog mišljenja (ideologije) i spremni su, zarad njega, da podnesu realne, životne žrtve? Tog jednog jedinog života koji imaju, kako je govorio Djindjić. Zašto im je do toga toliko stalo?

Nedavno sam uvideo da, prvo, pitanje nisam sebi dobro postavio  (‘'zbog čega'' je inherentna kontradikcija u njemu) i, drugo, da postoji nešto nalik na odgovor. Najkraće rečeno, u pitanju je genetika. Preciznije, u genetskom kodu homo sapiensa postoje geni koji donekle uslovljavaju političko ponašanje čoveka, homo politikusa, i ovaj blog je o tome. O genima i politici.

Dug je put od gena do politike, ali ja ću, rizikujući da suviše pojednostavim stvari, ipak pokušati da ga prevalim u tri koraka.

Prema savremenim političkim teorijama, u politički uredjenim društvima postoje, grubo rečeno, dva tipa političkih orijentacija. Da bi fiksirali terminologiju, ja ću ih zvati konzervativna i liberalna. U praksi se konzervativna orijentacija zove još i republikanska, desna, nacionalistička, rojalistička, itd., dok se liberalna zove socijalistička, demokratska, leva, progresivna, i  slično. Razume se, postoji još veliki broj drugih i/ili egzotičnih naziva za njih, ali to, za ono što dalje sledi, nije bitno. Postoje takodje i mnoge hibridne političke ideologije ali ni one nam sada nisu bitne. Po mom misljenju, termini konzervativan i liberalan dovoljno precizno odrazavaju dve osnovne koncepcije društva koje ovi izrazi opisuju. Osnovna razlika izmedju narečene dve koncepcije se sadrži u njihovom vidjenju odnosa izmedju pojedinca i šire ljudske zajednice u kojoj taj pojedinac postoji. Konzervativna politička ideja daje prednost interesima zajednice u odnosu na interese svakog pojedinačnog člana, dok liberalna u prvi plan ističe interes pojedinca u odnosu na zajednicu. Ovo je bio prvi korak.

Odnos izmedju pojedinca i zajednice se najbolje odrazava u ideji slobode. Svetac zaštitnik liberalne koncepcije slobode je Dz. S. Mill koji je, još pre 150 godina, insistirao da su pojedinačne slobode govora, izbora, protesta, i slično, osnovni preduslov za napredak društva kao celine. Staviše, da društvo ima pravo da sputava pojedinca samo ako ga time sprečava da nanosi štetu drugima. Otprilike u isto vreme, par decenija kasnije, svetac zaštitnik konzervativne ideje slobode, E. Durkheim, je promovisao stav da je društvo veće od proste sume njegovih delova, te da su društvene institucije, njegova hijerarhija, podela rada i širi društveni interes okvir unutar koga pojedinac može da izražava svoje slobode. Društvo opravdano može da sputava pojedinca, ako je to sputavanje u interesu šire društvene zajednice. Ovo je bio drugi korak.

Naše predstave o slobodi su u tesnoj vezi sa idejama o moralu. Hiljade i hiljade knjiga i rasprava je napisano na temu morala, od Aristotela do danas, ali ja se time neću sada baviti. Od trenutnog interesa su nova otkrića vezana za psihologiju odbojnosti i odvratnosti, a neposredno u vezi sa impulsnim reakcijama gadjenja, koja je, čini se genetski uslovljena. Još preciznije, postoje indikacije da su u čoveku evoluirala dva moralna sistema, da tako kažem. Jedan, koji je vezan za neposrednu, refleksnu reakciju, koji se još naziva i moralna intuicija, i drugi, više povezan sa jezikom i kognicijom, koji se naziva moralni sud.

J. Haidt je proučavao situacije kada se moralna intuicija sukobi sa moralnim sudom. Haidt je svojim studentima postavio sledeći problem. U nekoj siromašnoj porodici, na ivici gladi, dogodi se da njihovo kuče nesrecnim slučajem pogine. Majka uzme kuče, spremi ga, iseče, i skuva ga porodici za večeru. Da li je to dobro ili loše? U prvi mah, svi su odgovorili da je loše. To je bio glas moralne intuicije. Medjutim, pošto ni jednoj ljudskoj osobi nije nanesena šteta, naprotiv porodica je ublažila glad, zašto je onda loše? Odgovori su bili od ‘'kučeće meso nije zdravo ‘' do ‘'kuče je član porodice, a porodica se ne jede‘', a sve u pokušaju da se racionalizuje (objasni) početna spontana reakcija. Čovek je, izgleda, evoluirao tako da jedan sistem moralnosti štiti pojednica, dok drugi povezuje ljude u zajednicu (altruizmom, na primer). Elementarni izrazi ovih sistema se mogu naći u raznim tabuima, religioznim zabranama, i slično. I oba ova sistema su potrebna - prvi da zaštiti čoveka pojedinca, a drugi da zaštiti koheziju zajednice, bez koje pojedinac ne može da postoji. U prvu grupu spadaju spadaju pravila koja pojedinca štite od povreda i imaju veze sa recipročnim i fer odnosom prema njemu, dok se druga odnose na lojalnost grupi, poštovanje hijerarhije i autoriteta, i održanje moralne čistote i svetinja.   Kao da je maksima ''čini drugima '' upisana u naš genetski kod. Ovo je bio treći korak.

Da sumiram gore rečeno po ugledu na Sam Harris-a. (1) Genetske promene u mozgu su omogućile pojavu socijalnih emocija, moralne intuicije i jezika...(2) što je proizvelo kompleksno kooperativno ponašanje, držanje obećanja, brigu o ličnoj reputaciji, itd...(3) što je postalo osnova za kulturološke norme, zakone i društvene institucije čiji je cilj da zaštiti ovaj rastući sistem medjuljudske saradnje od sila koje bi ga mogle razbiti.

Tradicionalne ljudske zajednice su mahom (ali ne sve!) davale prednost koheziji - Haidt navodi primere iz Indije - gde je odnos prema starijima, prema običajima i prema zahtevima zajednice mnogo važniji od pojedinačnih ljudskih sloboda u izboru bračnog partnera, oblačenju, ponašanju, i slično. Ova tenzija postoji odvajkada (Grčke drame su prepune sličnih dilema) , jer je kohezija zajednice ključni faktor socijalnog prezivljavanja. Slične se situacije sreću u drugim kulturama i zajednicama, gde je životno važno da se zna ‘'ko kosi, a ko vodu nosi .‘' Heroizam, žrtvovanje zarad kolektiva, itd., je oduvek bio vrlina, od Ahila do današnjih dana, kada je Narodnim herojima lično Tito uručivao ordenje.

Gen za ovo, naravno, ne postoji, ali zato postoji mem, nosilac kulturološke prakse ili običaja koji se prenosi kroz generacije. Medjutim, i memi, kao i geni, evoluiraju. Najvećem broju ljudi na svetu bi danas bila potpuno neprihvatljiva i odbojna ideja da se, na primer, venčaju sa osobom koju nikad nisu srele (ta praksa, prearranged marriage, i danas postoji u Indiji i na mnogim drugim mestima) ili da drže robove koji im besplatno služe, što Starim Grcima, a ni Amerikancima do skora, nije bio nikakav problem. Medjutim, memi, ne iščezavaju, posebno ne oni koji su nastali kao izraz neke istinske genetske predodredjenosti, kao što je kolektivno ponašanje, genetski urodjeno čoveku. Ljudski kolektiv se vekovima obračunavao sa uljezima (strancima, emigrantima, dodjošima, izbeglicama), pederima, nevernicima, ludacima, narkomanima i piscima seksualno uzbudljivih romana, jer oni, navodno, ugrožavaju kolektiv. U američkoj politici je ovih godina pokrenuta velika kampanja za pravnu definiciju braka kao isključivo muško-ženske zajednice, čime bi, praktično, homoseksualni brakovi bili zabranjeni. Zagovornici ove ideje su tvrdili da bi postojanje homoseksualnih brakova ugrožavalo heteroseksualne. To je, po mom mišljenju, isto kao kad bih ja, na primer, tražio da se zabrani prodaja spanaća jer mi izazov ovog ukusnog povrća smanjuje želju da jedem čvarke. A konzumacija čvaraka je, kao što se zna, patriotska dužnost svakog dobrog Srbina.   

Nedavno su socijalni psiholozi objavili rezultate analize 50 godišnjih studija konzervativnih političkih glasača u radu pod naslovom Political conservatism as motivated social cognition. U njemu je pokazano da se konzervativna politička orijentacija korelira sa psiholoskim osobinama kao što su

  • Strah od agresije
  • Dogmatizam i netolerantnost prema nejasnoćama
  • Izbegavanje nesigurnosti
  • Potreba za kognitivnom celinom
  • Kontrola nasilja (terora).

Iz svega gore rečenog slede dve važne posledice: (1) Politička orijentacija nije samo racionalni izbor, kao što čovek, na primer, bira cipele, već se radi o uverenju, i (2) da politička orijentacija implicira i odredjene psihološke, karakterne crte homo politicusa.

Što se prve posledice tiče, treba napomenuti sledeće. Kad se radi o politici, onda ona, na nivou pojedinca, više liči na religiju nego na šoping. I to je zabluda koju mnogi, a ja ne prvom mestu, imaju. Ono pitanje od gore - zašto se ljudi toliko grčevito drže svog političkog mišljenja?- je kontradiktorno. Pitajući to ‘'zasto?'', ja unapred očekujem odgovor ‘'zato što...bla, bla, bla,...nekakav argument''. Medjutim, ako političko mišljenje nije stvar racionalnog izbora, već je ono uverenje, vera, onda nikakav ‘'argument'' tu ne može da se udene. Jedini mogući odgovor je ‘'zato što veruju''. Basta.

Druga posledica je još zanimljivija. Mnogi ljudi kažu da su u stanju da, posle kraćeg razgovora sa nekim koga su skoro upoznali, lako zaključe kakvi su politički stavovi te osobe. U svetlu onog gore psihološkog profila, verujem da je to sasvim moguće. U svakodnevnom životu, ljudi relativno brzo i lako procene kakva je neko osoba, tj., ličnost, a gornji rezultati nam kažu da su karakterne osobine u tesnoj vezi sa političkim uverenjima neke ličnosti. Budući da neke osobine ličnosti imaju genetsku komponentu, eto nama veze izmedju genetike i politike. Ali ovde se ta veza ne završava - naprotiv, tek počinje.

Prema najnovijim rezultatima politikologa iz Kalifornije, J. Fowler-a, genetika političkog ponašanja može mnogo ozbiljnije da se uspostavi. Proučavanjem ponašanja blizanaca, ustanovljeno je da politička privrženost partiji ima genetsku komponentu (videti The Heritability of Partisan Attachment - Naslednost partijske privrženosti). Naime, Fowler je svom timu postavio sledeće pitanje: ''zašto ljudi uopšte izlaze na glasanje?''.  Pored socijalnih uticaja, umreženosti, pritiska prijatelja i poznanika, izlaznost na glasanje ima i genetsku komponentu. Ovi rezultati su objavljeni Jula 2008. godine u radu pod naslovom  Two Genes Predict Voter Turnout .(Dva gena predvidjaju izlaznost na glasanje) U pitanju su geni koji kodiraju za serotonin (5HTT) i monoamine oksidaze (MOA). Ovaj rezultat je sasvim očekivan jer su ova dva gena implicirana u psihijatriji kod socijalizacije i kolektivnog ponašanja (uzgred, serotonin igra važnu ulogu kod pojave depresije). Ovo je tema o kojoj bi moglo naširoko da se piše, ali ovde prosto nemam više mesta. Postoji još nekoliko gena koji su uključeni u formiranje genetske komponente ličnosti, posebno oni koji kodiraju za dopaminske receptore DRD4 i DRD2 (ja sam o ovom prvom pisao ranije u blogu pod naslovom ‘'Candle in the wind''). Ovi rezultati još nisu objavljeni (treba da se pojave u časopisu Science uskoro pod naslovom, a Fowler je bio ljubazan da mi pošalje preprinte), ali, sudeći po popularnosti ovog pristupa, čini se da se polako radja nova nauka - Genopolitika.

Dakle, kako je moguće da ljudi mogu da imaju dva totalno suprotna mišljenja o jednoj te istoj stvari? To nam je, izgleda, u genima. Svi mi pevamo, ali svako na svoj nacin; sto je muzika za jednoga, to je galama za drugoga.Komentari (210)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

r0811n r0811n 18:05 16.09.2008

xxx

-,,Naime, zbog čega se ljudi, koji imaju odredjeno političko mišljenje (ideologiju), grčevito drže tog mišljenja (ideologije) i spremni su, zarad njega, da podnesu realne, životne žrtve?,,-

Lepo dokumentovano, ali....
Ne postoji ,, genetika političkog ponašanja,,. Ma šta o tome mislili prirodnjački umovi.

Pitanje iz gorepomenutog citata je prosto zapanjujuće. Ko su ti (ljudi) koji mogu da se pitaju?
Biti spreman na žrtvu - to je ontološki imperativ, potvrda postojanja pred Bogom, to je izbor ka Slobodi, onaj ko nema taj poriv (,,genetski kod,,) taj ima problem (većina, ogromna naravno, čak i superiorni umovi) i taj problem je mnogo dublji od obične moralne dileme koja je u osnovi (praksi) socijalna dilema.
nsarski nsarski 18:09 16.09.2008

Re: xxx

Ne postoji ,, genetika političkog ponašanja,,. Ma šta o tome mislili prirodnjački umovi.

Ja sam postavio par linkova na najnovije radove iy te oblasti. Autori su ljudi koji se bave politickim naukama:)
I, uzgred, svako ima genetski kod, samo sto neko ima plave oci drugi smedje...
r0811n r0811n 18:22 16.09.2008

Re: xxx

Naravno, možda grešim, ali mislim da se radi o alatima kojima se pokušava otvoriti nešto za šta su potrebni drugi alati.Valjda se o tome radi, bar sudeći po mom ,,moralnom instiktu,,.
Ne sumnjam niti sporim pravo uglednih autora koji se bave političkim naukama.
Ipak mislim da je pogrešno postavljeno (racionalno).
Ne mistifikujem ali -spremnost na žrtvu života- (setite se samo...) jeste racionano ponašanje-izbor koje izranja, bez obzira na boju očiju ili kože, iz arhitipskog prostora, Prometejskog, koji nema ničeg, bukvalno racionalnog.
To nije žrtva kolektivitetu, to je suvereni egoistični čin Individue u njenom dijalogu-kriku pred imperativom Postojanja.
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:29 16.09.2008

Re: xxx

Učitelju, ja bih jednostavno, ako može: ubijanje vukova i slavljenje slanja sopstvenog deteta u rat, za mene su neprihvatljive poruke. Ko je dovoljno hrabar da se sukobi sa vukom, neka to proba sportski, peške. A što se rata i vojski tiče, nema dobre vojske, o čemu svedoči narodna: Teško zemlji kuda vojska prođe.
Od političara, što bi rekao moj Žmu, najviše što očekujem je da ne prave štetu. A napredak će omogućiti oni pametniji, koji se manje slikaju i manje guraju u prvi red, a više rade.
Za mene se sva ta priča svodi na vrlo jednostavna pravila poput onih "Tvoja sloboda seže do slobode drugog", "Ne radi drugome šta ne bi voleo da se tebi radi"...naravno da celu priču o slobodi ljudskog bića otežavaju stereotipi, vekovima usađivani (Psa nije dobro pojesti, ali kravicu čijim mlekom hranimo decu - to može).
Ne znam koliko se tu radi o "političkim genima" ili je sve jednostavnije, u sasvim prirodnoj želji za moći i slobodom, a oboje omogućava jedan od osnovnih ciljeva koji nam je usadila Mama Priroda - opstanak.
Što se tiče konzervativnosti, koja se odražava i u isključivanju drugačijih, tu ljudsko biće nije mnogo drugačije od ostalih životinjskih vrsta. Drugačnost na žalost teško prolazi i u životinjskom svetu. Zbog toga se, u poslednje vreme, sloboda i meri slobodom za drugačije.
nsarski nsarski 18:36 16.09.2008

Re: xxx

Učitelju, ja bih jednostavno, ako može: ubijanje vukova i slavljenje slanja sopstvenog deteta u rat, za mene su neprihvatljive poruke

I za mene, ali to nije bitno. U okviru vrednosnog sistema S. Palin, poboznoj zeni, svet je izgradjen ovako. Na vrhu je Bog, ispod njega ljudi (vernici), ispod razni manijaci, nevernici i narkomani, jos nize su zivotinje. Ubiti vuka na taj nacin je prosto udobno, a nije nikakav greh - otprilike kao sto nije greh da bacis kamen u vodu da odskoci. Dakle, sve je logicno i jasno.
Konzervativno orijentisani ljudi neprestano insistiraju na "moral clarity". Jednom je Dzon Vejn ovako komentarisao: "Kazu mi da nisu stvari samo crne ili bele. A ja pitam - zasto, dovraga, ne bi bile!?". Moralna jasnoca za pocetnike.
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:38 16.09.2008

Re: xxx

Ili pokušaj moralnog izgovora za konzervativce
ivana23 ivana23 18:59 16.09.2008

Re: xxx

Ima nečeg vrtoglavo opčinjujućeg u ovoj ženi koja izgleda kao provincijska učiteljica, koja je skromna pred Bogom, a Terminator pred neprijateljima. I mnogi su Sarom opčinjeni.


Jelica Greganović Jelica Greganović 19:10 16.09.2008

Re: xxx

Alaj je radio fotošop, naročito oko struka, samo tako...
nsarski nsarski 19:19 16.09.2008

Re: xxx

Jelica Greganović
Alaj je radio fotošop, naročito oko struka, samo tako...

Pa, znas sta, ona je bila lepotica grada Wasilla (br. stanovnika oko 7000), i prva pratilja lepotici Aljaske.
man ray loves me man ray loves me 23:27 16.09.2008

Re: xxx

Alaj je radio fotošop
pa glava je stavljena na tudje telo, cini mi se.
ivana23 ivana23 23:39 16.09.2008

Re: xxx

man ray loves me
Alaj je radio fotošop
pa glava je stavljena na tudje telo, cini mi se.


Zeljka Buturovic kaze:
uostalom, imamo primer i na ovoj diskusiji kacenja lazne fotografije palin


Ocigledno se radi o ovoj fotografiji, zao mi je ako je tako, nije bilo zle namere.


Uzgred: Žene žele Sarah Palin - mozda i ima istine u ovakvom sagledavanju njene licnosti..?
dragan7557 dragan7557 12:04 17.09.2008

Re: xxx

I za mene, ali to nije bitno. U okviru vrednosnog sistema S. Palin, poboznoj zeni, svet je izgradjen ovako. Na vrhu je Bog, ispod njega ljudi (vernici), ispod razni manijaci, nevernici i narkomani, jos nize su zivotinje. Ubiti vuka na taj nacin je prosto udobno, a nije nikakav greh - otprilike kao sto nije greh da bacis kamen u vodu da odskoci. Dakle, sve je logicno i jasno.

I dodao bih sve narečene protivnike Vlasti treba Eksterminirati čitaj uništiti.
I nemaj drugog Boga osim Velikog Belog Oca u Beloj Kući.

Sledeća Vlast u Vašingtonu je verovatno sledeći guvernersku tradiciju Arnold Terminator Švarceneger.

Onda dolaze gole slike do pojasa (na veliku žalost mnogih) njega Švarcenegera i naravno Putina koji isto
voli ovakve slike koje više govore od hiljada reči.

Partijski slogani (maloumne poruke) će ovim definitivno izgubiti svoju "jasnoću" i ustupiti zasluženo mesto
primata u političkoj ikonografiji Novog Doba. Gromoglasna muzika We don't need no ........ popuniti po želji.

Nešto sve mislim da će pregojeni politički praktikanti imati uvodnih problema sa ovim trendom al' ne sumljam da će pronaći rešenje. Liposukcija će za njih biti obavezna i na teret budžeta a u zamenu će se odreći jevtinijih Lap Top sokoćala uz zadržavanje najnovijih modela Play Station One (1), kao adekvatnih inteligentnih mašina. Političke praktikantinje će naravno pored Liposukcije morati da se podvrgnu i povećanju hm.... kao i ostalim delovima tzv. Estetske Hirurgije. Za ove potrebe će država rado odvojiti potrebna budžetska sre'stva iz Nacionalnog Plana pošto će ovi koraci izuzetno doprinosti Zapošljavanju mladih kadrova koji će ostati u Srbiji
i dobiti priliku da dobro zarade umesto da idu na argatluk u inostranstvo. Sigurna investicija u zapošljavanje jer ovaj put nećemo dati Koncesiju ni tender za kao za NIS, Bor ili Autodžadu Srbije. Stvari će biti u našim rukama.
nsarski omanja Estetsk oblikovana preporuka.

dragan7557
dusanj92 dusanj92 17:16 17.09.2008

Sarah Barracuda

Upravu si, ova slika je je radjena u PhotoShop. Sara nije bila na naslovnoj strani Vogue. Bio je intervju sa Sarom i slike iz guvernerskje kancelarije, sa decom i par slika napolju na snegu na kojima je obucena u zimsko odelo do glave. Koji idiot moze da poveruje da ce guverner jedne drzave da se slika u kupacem kostimu. Sara je imala intervju za mnoge casopise i uvek joj je glavna tema bila da pozove ljude da posete Aljasku i vide prirodne lepote. Inace sada na internetu mozete naci i mnogo gore slike.

Ako potrazite na internetu mozete da nadjete svasta ali evo ovo:
The picture was created last December by a female blogger from Alaska, before the primaries even began. This swindle is courtesy of AOL’s Parent’s Dish, where the picture was spread.
The real Sarah Palin Vogue Pictures can be found here.
Some VOGUE pictures of her walking in snow, linked from HuffPo, aren't the same as VOGUE properly posting the entire feature, as they should have months ago. They were asleep at the wheel of modern media.

Interesantno je da nigde nema nikakvog komentara od Vogue magazina, pa cak ne moze da se nadje ni original tog intervjua. Propustena prilika za Vogue da privuce citaoce. Nadam se da neko privatno ima taj primerak i da ce da ga skenira i postavi negde na wqeb.

Zaista me iznenadjuje kako ljudi padaju lako na internet politicke fore iz Amerike, pa cak i Srbi u Srbiji. Da li iko vodi polemiku o kadidatu za podpredsednika Norveske, Kazahtana ili Poljske? Zaista me cudi da vidim koliko medija utice na ljude. To me mnogo vise brine nego ko ce biti podpredsednik Amerike.

Ja zivim u Americi. Niko od nas nije znao nista o Sari dok je McCain nije predstavio na republikanskoj konferenciji. Meni je se odmah dopala i postavio sam isto vece mali blog Sara Barakuda za Predsednika

Evo ovde comentar na Vogue clanak ovjavljen u lokalnim novinama Anchorage Daily News

Osvrt na Vogue intervju objavljen na Style.com

Ovo slike koje su objavljene uz intervju u Vogue.Sarah Palin said:

“Can you imagine if our administration would choose to shun any kind of national limelight and let them capitalize on some of the negative with the corruption trials.” “Yes, it’s humbling.” “But it’s also a responsibility we’ve taken on: changing Alaska’s image.”

Sarah Palin added:


“It was the most perfect day in the world with the new snow.” “Everything was just too perfect: the mountains and the sun and the fog on the lake.”ivana23 ivana23 17:26 17.09.2008

Re: xxx

Zaista me iznenadjuje kako ljudi padaju lako na internet politicke fore iz Amerike, pa cak i Srbi u Srbiji.


?


Ja sam okacila tu sliku, izvinila se. Nisam je obrisala jer se spominje u narednim komentarima. Nije dovoljno?


dusanj92 dusanj92 18:52 18.09.2008

Re: xxx

Da se ne ponavljam ali ....

Svi mi volimo da vidimo zgodnu i sexy zenu ali to nije jedini razlog zasto ih volimo. Na jednom engleskom blogu ucestvovao sam u diskusiji o pomenutoj slici. Meni Sara nije ni majka ni zena pa me bas briga za sliku ali ...

Ne razumem da skoro svako trazeci slike Sare Palin na internetu morao da se zaleti i upotrebi ovu sliku za svoju ilustraciju. Da li je moguce da nam zena izgleda privlacnijke na naslovnoj strani Voga, nego u elegantnom odelu u svojoj kancelariji. Zar su nas toliko okupirali i opcinili sex imidzima da automatski vecina MORA da upotrebi ovu sliku, pa cak i oni koji znaju da nije prava.

E to je sto meni smeta. A ti nema sta da se izvinjavas sto nisi znala da slika nije prava. Jer i da jeste prava ti bi je izabrala, a to je moj problem.
ivana23 ivana23 19:05 18.09.2008

Re: xxx

dusanj92
Da se ne ponavljam ali ....Svi mi volimo da vidimo zgodnu i sexy zenu ali to nije jedini razlog zasto ih volimo. Na jednom engleskom blogu ucestvovao sam u diskusiji o pomenutoj slici. Meni Sara nije ni majka ni zena pa me bas briga za sliku ali ...Ne razumem da skoro svako trazeci slike Sare Palin na internetu morao da se zaleti i upotrebi ovu sliku za svoju ilustraciju. Da li je moguce da nam zena izgleda privlacnijke na naslovnoj strani Voga, nego u elegantnom odelu u svojoj kancelariji. Zar su nas toliko okupirali i opcinili sex imidzima da automatski vecina MORA da upotrebi ovu sliku, pa cak i oni koji znaju da bnije prava. E to je sto meni smeta. A ti nema sta da se izvinjavas sto nisi znala da slika nije prava. Jer i da jeste prava ti bi je izabrala, a to je moj problem.


DA, izabrala bih je. Imponuje mi da zena koja ima (mislim) 44 godine i koja je rodila petoro dece IZGEDA TAKO DOBRO.
I zao mi je sto slika nije original.

Tatlin Tatlin 09:19 19.09.2008

Re: xxx

U okviru vrednosnog sistema S. Palin, poboznoj zeni, svet je izgradjen ovako. Na vrhu je Bog, ispod njega ljudi (vernici), ispod razni manijaci, nevernici i narkomani, jos nize su zivotinje.


Dajem amandman na redosled vrednosnog sistema: Na vrhu je Bogočovek (u našem slučaju S. Palin), potom može slediti i ovako kako ste postavili. Na samom dnu se nalazi Bog, i to samo kao opravdanje.
Željka Buturović Željka Buturović 18:20 16.09.2008

naucni ad hominem

svega gore rečenog slede dve važne posledice: (1) Politička orijentacija nije samo racionalni izbor, kao što čovek, na primer, bira cipele, već se radi o uverenju, i (2) da politička orijentacija implicira i odredjene psihološke, karakterne crte homo politicusa.

ovo je malo komplikovanije pitanje, a pre svega zbog problematicnog razumevanja racionalnosti koje je najcesca osnova ovih zakljucaka. pobornici te teze (e.g. lakoff i njemu slicni, tipa autori krajnje problematicnog jost et al clanka koji ste citirali), na primer, vole da tvrde kako siromasni koji ne glasaju za demokrate glasaju protiv svojih ekonomskih interesa - pri cemu podrazumevaju da je u ekonomskom interesu siromasnih sto vece mesanje drzave u ekonomiju. drugim recima, sopstveno nerazumevanje ekonomije se uzima kao merilo racionalnosti, a "naucni problem" se postavlja kao traganje za psiholoski manje vrednim uzrocima drugacijeg politickog misljenja.

sve u svemu, ja bih posavetovala ekstreman oprez prema "naucnim saznanjima" o politickoj psihologiji "naucnika" koji su u 99% deklarisani i ostrasceni zagovornici odredjene politike i ideologije.
nsarski nsarski 18:29 16.09.2008

Re: naucna politika

Slazem se da je pitanje komplikovano. Kada govore o interesu siromasnih, mislim da imaju na umu socijalna davanja na kojima Republikanci skrtare. U svakom slucaju, i jedna i druga orijentacija imaju mnogo kontradikcija u sebi.
Takodje se slazem da su naucna saznanja o politickoj psihologiji uglavnom na klimavim nogama. Ja bih rekao i da su saznanja i genetike ponasanja (Behavioral Genetics) podjednako nepouzdana. I nije tu problem naucna metodologija kod takvih istrazivanja, vec njihova interpretacija. A interpretacija vec zavisi od genetskog koda homo politikusa koji tu interpretaciju pravi.

Uzgred, taj preprint cu da posaljem svakome ko zeli (ima tu, zapravo, 4 rada)- samo mi posaljite e-mail adresu na PP.
Željka Buturović Željka Buturović 20:35 16.09.2008

Re: naucna politika

I nije tu problem naucna metodologija kod takvih istrazivanja, vec njihova interpretacija.

pa u osnovi se slazem (mada nije ni tu sve tako cisto, studije koje ne proizvodu ocekivani zakljucak se bacaju u djubre, beskonacno se podesavaju parametri eksperimenta, koriste se diskreditovani statisticki rituali i sl, da ne duzim), ali problem je sto je interpretacija sustina nauke, pogotovo psihologije. ni autori a kamoli ljudi koji citaju njihove clanke i knjige ne pamte 'raw data', vec pamte zakljucke, poentu teksta, dakle interpretaciju podataka.

neki od tih zakljucaka su validni - zapravo, trivijalni - poput teze da se politika ne zasniva (samo) na argumentima vec i na emocijama, predrasudama, koristuljublju i sl. ali drugi su pomesani sa vrednosnim ocenama, kao sto je zakljucak, ili pre premisa, o nekakvoj povecanoj iracionalnosti politickih neistomisljenika tj. (u ovom slucaju) konzervativaca.

takve predrasude dovode do ogromnih izoblicenja u odabiru tema koje se izucavaju i interpretaciji rezultata koji, zbog neverovatne ideoloske homogenosti istrazivaca (prakticno svi psiholozi su 'liberals' - cini mi se preko 95% prema jednom istrazivanju) oni ni ne primecuju. ima i tu usamljenih izuzetaka, naravno - od ovih koje ste pomenuli haidt je cak osnovao i neko udruzenje koje se bori za ideolosko-vrednosnu neutralnost politicke i moralne psihologije (naravno, i on se svojski potrudio da prvo objasni da je "card-carrying liberal".
thug_b thug_b 21:23 16.09.2008

Re: naucna politika

i jedna i druga orijentacija imaju mnogo kontradikcija u sebi.


moze biti zato sto i jedna i druga "orijentacija" imaju nesto zajednicko - potrebu da se u svojoj liberalnosti ili konzervativnosti ucine sto pristojnijim i razumljivijim i svojim protivnicima. nijednoj orijentaciji nije ni do konzervatizma ni do liberalizma nego do toga da svoja uverenja za svog zivota nametnu kao polaznu teoriju, pa posle nek se "suprotni" bave dokazivanjem suprotnog, ili ti "muko moja predji na drugoga".
a ima ih i koji misle da je problem levog i desnog ustvari problem onih koji su dole a ne gore - hleba i igara, zavadi pa vladaj. tim cudacima koji nista ne znaju da dokazu polazeci, logicno, ili od levog ili od desnog jer treceg nema, podsmehuju se, logicno, i levi i desni na svim nivoima i kroz vekove

istrazivanje veze izmedju genetike i "ubedjenja" mi je malo deprimirajuce.
lici mi na razvlacenje zvake u koju se svi ulepimo cim krocimo na ulicu: neko je sastruze sa obuce drljajuci djon o cist deo trotoara, neko svoj deo zvake stavi u kesu i ide od komsije do komsije da vidi "ko to i zasto ispljuvava zvake po ulici, pa pola zivota samo zvake struzem sa obuce", neko zbog smisla za humor ili nedostatka istog misli da je sve to strava pa pjune i svoju, neko misli "dok je ljudi bice i zvaka" pa zvaku tretira prema trenutnom raspolozenju, neko "si" unajmi pesadiju da ide napred i razzvakuje prolaz... a evo, sad cujem da je neko od svog uzorka naparavio naucni rad na temu povezanosti razlicitog poimanja problema zvake na trotoaru sa, ni manje ni vise, nego mladjanom i prespektivnom naucnom disciplinom - genetikom.
ne mislim da je beskorisno, ali sve vise mi se cini da je vreme u kom je nauka (obrazovanje) obezbedjivala prolaz izmedju levih i desnih, ustolicenih u svojim ubedjenjima, uveliko iza nas. pitam se, zapravo, sta bi sa sobom taj zvakolog/geneticar kad bi neko pocistio sve zvake? bio bi srecan jer je to i zeleo pa bi se do kraja zivota bavio uzgojem kupusa? ili je ubedjen da se tako nesto ne moze desiti, barem ne bez razumevanja genetskog uticaja kojim se eto, on bavi? i tako dalje...

(eto kako nekad rodna neravnopravnost u gramatici ima i srecan kraj - naucnik, muski rod

cuvanje prolaza danas je, izgleda mi, na onima koji, bez obzira na to da li ce ih neko cuti i videti, bez obzira na to da li su trotoarom posli da sade kupus ili istrazuju gene, zvaku sastruzu sa cipela (a bice da su patike u pitanju i bace je u kantu.


dolybell92 dolybell92 03:48 17.09.2008

Re: naucna politika

Takodje se slazem da su naucna saznanja o politickoj psihologiji uglavnom na klimavim nogama. Ja bih rekao i da su saznanja i genetike ponasanja (Behavioral Genetics) podjednako nepouzdana. I nije tu problem naucna metodologija kod takvih istrazivanja, vec njihova interpretacija. A interpretacija vec zavisi od genetskog koda homo politikusa koji tu interpretaciju pravi.


Ovaj tekst sam sad tek pročitala, lepo sam ga previdela....šteta,
zapravo je on jedini sa kojim sam saglasna - samo što uz genetski kod
interpretatora idu i neki drugi elementi, mada i oni proističu,
donekle iz genetskog koda - (ne nužno) - znanje i lični interes.
(Svako koristi ono što mu ide u prilog a odbacuje ono što
mu protivreči)

Blade Runner Blade Runner 18:23 16.09.2008

Glasanje

onda nece biti ni potrebno. Samo se uradi genetska karta svih glasaca u doba izbora i saberu oni za rep. i oni za dem. i to je to. U Srbiji bi to bilo malo teze posto ima 20 partija, ili lakse posto su sve manje-vise iste.
Uzgred... Ovo abolira sve glasace radikala. Nisu oni krivi, geni su im takvi.
nsarski nsarski 18:39 16.09.2008

Re: Glasanje

Ovo abolira sve glasace radikala. Nisu oni krivi, geni su im takvi.

Ne abolira. U genima nam je takodje da budemo agresivni i sebicni, ali nekad ljudi zbog ispoljavanja tih osobina idu u zatvor.
Željka Buturović Željka Buturović 19:05 16.09.2008

Re: Glasanje

Ovo abolira sve glasace radikala. Nisu oni krivi, geni su im takvi.

pa abolira ih u smislu u kojem ludilo abolira - jer, primenjeno na srbiju, sustina ovakvog pristupa politici je da radikali nisu u zabludi, vec da su ludi. uz malo srece, mozda upravo zahvaljujuci ovim "naucnim" otkricima jednog dana budemo imali psihijatrijske bolnice u kojima ce se iracionalni biraci leciti od svojih zabluda.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:13 16.09.2008

Re: Glasanje

uz malo srece, mozda upravo zahvaljujuci ovim "naucnim" otkricima jednog dana budemo imali psihijatrijske bolnice u kojima ce se iracionalni biraci leciti od svojih zabluda.


A što je ovo "naučnim" ovde pod navodnicima?
nsarski nsarski 19:20 16.09.2008

Re: Glasanje

A što je ovo "naučnim" ovde pod navodnicima?

Ja mislim zato sto su sve ovo ipak spekulacije. Nista posebno cvrsto.
Blade Runner Blade Runner 19:27 16.09.2008

Re: Glasanje

iracionalni biraci

znaci njima treba ili mutacija ili genetski inzinjering da od homoradikalisa postanu homodemokratikusi. Ili mozda malo demokratske represije pomogne, a onda ce kasnije kad nastupi blagostanje i sami da uvide da su bili u zabludi?
nsarski nsarski 19:30 16.09.2008

Re: Glasanje

Blade Runner
iracionalni biraci

znaci njima treba ili mutacija ili genetski inzinjering da od homoradikalisa postanu homodemokratikusi. Ili mozda malo demokratske represije pomogne, a onda ce kasnije kad nastupi blagostanje i sami da uvide da su bili u zabludi?

Ako malo razmislis, kada bi sutra sa lica zemlje jednostavno nestali svi ti "neprijatelji" koji nam zagorcavaju zivot (kojigod da su), stvari se ne bi ni za dlaku poboljsale. Ali, to je tesko uvideti...
Blade Runner Blade Runner 19:33 16.09.2008

Re: Glasanje

"neprijatelji"


Mislim da su nam (ljudskoj vrsti) "neprijatelji" u genima kao neka vrsta samoodbrane i da nikad nece nestati. Onog trenutka kad oni nestanu, verovatno ni nas nece biti. Moramo da naucimo da zivimo sa njima.
dolybell92 dolybell92 03:50 17.09.2008

Re: Glasanje

Ako malo razmislis, kada bi sutra sa lica zemlje jednostavno nestali svi ti "neprijatelji" koji nam zagorcavaju zivot (kojigod da su), stvari se ne bi ni za dlaku poboljsale.


He, he - onda bi svi morali da nestanemo...
loader loader 18:26 16.09.2008

Šifra nevidljivog

Tema je izvrsna. Svakako jeste potrebno tražiti uzroke pojava, bilo kojih. Tako se život bolje razume, ili se makar ne ulazi u olakotne i često štetne zaključke, i predrasude. Samo, pri tom sebe ne treba obogaljiti pomišlju da za život, ili fragment života, postoji tačno određena, vidljiva šifra. Proučavaoci gena za politiku su blizu da u takvo što poveruju! To je druga činjenica. Prva činjenica je (gore već pomenuta) da treba proučavati sve. E, u interakciji te dve suprotstavljene činjenice...
dusanj92 dusanj92 18:32 16.09.2008

Ima tu nesto

Ne znam sta ali ubedjen sam da nesto ima u genima. Ja sam primetio da se vecina liberala u Americi, ponasa i govori na slican nacin cak imaju i dosta slicnih fizickih osobina pa ih lako svrstam i prepoznam. Znam da ovo zvuci glupo, ali verujte mi da ih prepoznam po izgledu, sto znaci da ima nesto u genima sto nas predodredi kao i sta da mislimo i zasta se borimo(glasamo). Ovo moje nije nista naucno vec samo iskustvo i susreti sa ljudima.

A sto se tice liberala citiram Dr. Michael Savage: "liberalism is a mental disorder "

------------------------------------------------------------
Sad se setih da dodam ovo.
Ima dosta primera gde mladim ljudima odogvaraju socijalisticko/liberalnae ideje i propadanda. Dokaz i je i vecina Holivudskih zvezda koje uglavnom ne barataju cinjenicama nego idu na osecanja. Evo jedan primer(a ima takvih jos dosta):
Denis Miller, koji je poznat jos spocetka 90-tih godina iz "Saturday night live". To je popuilarna emisija sa skecevima u kojoj se oduvek ismejavaju republikanci a predsednici kao Regan i Bush predstavljaju kao idioti. Kao mlad Denis je bio opredeljen kao i vecina u Holivudu za Demokrate. 15 godina kasnije "kada je sazreo" i formirao se kao osoba koja misli racionalno i barata cinjenicama, promenio je pravac i presao u rep[ublikanski tabor. Danas Denis ima svoj radio program gde 3 ssata dnevno brani i zastupa republikanske ideje i politicare. Program mu je zabavan i raznovrstan, jer us politiku ima i puno komedije. Uzivenje je slusati ga zbog nacina na koji sklapa recenice i koristi retke reci. To je za njega prirodno i karakteristicno.
Koga interesuje moze da ga slusa preko inrterneta u 16:00-19:00 po beogradskom vremenu na ovoj web adresi
http://560wind.townhall.com

Evo i jedan snimak gde Denis gostuje na O'Riley factor show
nsarski nsarski 18:37 16.09.2008

Re: Ima tu nesto

Da, svaki konzervativac dobro zna da su liberali zbunjeni, nepouzdani, ljudi koji prednost daju belim medvedima a ne ljudima, vole prirodu i piske u krevet.
antioksidant antioksidant 21:44 16.09.2008

Re: Ima tu nesto

i piske u krevet

ciji?
nsarski nsarski 21:51 16.09.2008

Re: Ima tu nesto

antioksidant
i piske u krevet

ciji?

Ko sa decom spava...
ivana23 ivana23 18:43 16.09.2008

Bez dobrog naslova


Budimac Budimac 19:02 16.09.2008

Re: Bez dobrog naslova

Ivana majstore :)))
nsarski nsarski 19:20 16.09.2008

Re: Bez dobrog naslova

Ivana majstore :)))

E, zaista majstorica!
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:48 16.09.2008

Fatalism business

nsarski
Dakle, kako je moguće da ljudi mogu da imaju dva totalno suprotna mišljenja o jednoj te istoj stvari? To nam je, izgleda, u genima. Svi mi pevamo, ali svako na svoj nacin; sto je muzika za jednoga, to je galama za drugoga


Pa, kažem ja... naučnike samo treba pustiti da rade svoj posao, i samo je pitanje vremena kad će da dokažu astrologiju.

komparacija

ja, na primer, tražio da se zabrani prodaja spanaća jer mi izazov ovog ukusnog povrća smanjuje želju da jedem čvarke. A konzumacija čvaraka je, kao što se zna, patriotska dužnost svakog dobrog Srbina.

impresionirana komparacijom!:)))
nsarski nsarski 19:21 16.09.2008

Re: komparacija

impresionirana komparacijom!:)))

Pa, cekaj, jel nije? Realno?
Unfuckable Unfuckable 19:06 16.09.2008

uticaj na izlaznost ?

Dva gena predvidjaju izlaznost na glasanje) U pitanju su geni koji kodiraju za serotonin (5HTT) i monoamine oksidaze (MOA)postoje lekovi koji se - grupno - zovu "MAO inhibitori" (inhibitori monoaminooxidaze), da ne širim sada priču čemu služe - ali regularno se upotrebljavaju kada i gde treba....
pa ti sad vidi koliko se polje za manipulaciju biračkim tijelom otvara ; )))))))

Krugolina Borup Krugolina Borup 19:15 16.09.2008

Re: uticaj na izlaznost ?

postoje lekovi koji se - grupno - zovu "MAO inhibitori" (inhibitori monoaminooxidaze),


Ako sam ovo dobro ispratila, svodi se na: i mi konja za gene imamo?
On, kao, hoće da Maoiše, a mi ga inhibiramo?
Jel' to to?
nsarski nsarski 19:22 16.09.2008

Re: uticaj na izlaznost ?

postoje lekovi koji se - grupno - zovu "MAO inhibitori" (inhibitori monoaminooxidaze), da ne širim sada priču čemu služe - ali regularno se upotrebljavaju kada i gde treba....

Postoje i SSRI (Selective serotonin reuptake inhibitors. Prozak, na primer. A o bensedinu da ne pricam:))
gordanac gordanac 19:14 16.09.2008

:))))

Bravo!
I - sve u sridu! :))
Što se prve posledice tiče, treba napomenuti sledeće. Kad se radi o politici, onda ona, na nivou pojedinca, više liči na religiju nego na šoping. I to je zabluda koju mnogi, a ja ne prvom mestu, imaju. Ono pitanje od gore - zašto se ljudi toliko grčevito drže svog političkog mišljenja?- je kontradiktorno. Pitajući to ‘'zasto?'', ja unapred očekujem odgovor ‘'zato što...bla, bla, bla,...nekakav argument''. Medjutim, ako političko mišljenje nije stvar racionalnog izbora, već je ono uverenje, vera, onda nikakav ‘'argument'' tu ne može da se udene. Jedini mogući odgovor je ‘'zato što veruju''. Basta.

Ili samo - zato!
Dvosmernost između "političke ponude" i "političke kupovine" je u svojoj osnovi - emocionalna, koliko god se to mnogima od nas dopada ili ne, razmena "poruka" u politici (svugde i bez obzira na "stupanj razvoja" odvija se kroz matricu "emocionalne intiligencije". Da ne bude zabune - ne govorim o procesu donošenja odluka u politici, govorim o komunikaciji između bilo koje politike i onog/one kojem/kojoj se ta politika obraća. Dakle o našim uverenjima i o onima koji mogu da "zaliče" s vremena na vreme na ljude koji dele naša uverenja ili imaju sposobnosti da očekivanja i nadu koju gradimo na uverenjima - pretvore u realnost.
Najzanimljiviji je "procep" između percepcije koja nastaje zbog uverenja i - činjenica, takvih kakve su, nezavisno od bilo čijih uverenja. Te percepcije se ljudi moraju sasvim dobrovoljno odricati, tu prezentacija činjenica slabo pomaže i to je jedna od ključnih zabluda u koju upadaju mnogi od nas u pokušaju da "promene nečija politička uverenja", jer se proces prosto ne odvija tako.
Druga posledica je još zanimljivija. Mnogi ljudi kažu da su u stanju da, posle kraćeg razgovora sa nekim koga su skoro upoznali, lako zaključe kakvi su politički stavovi te osobe. U svetlu onog gore psihološkog profila, verujem da je to sasvim moguće. U svakodnevnom životu, ljudi relativno brzo i lako procene kakva je neko osoba, tj., ličnost, a gornji rezultati nam kažu da su karakterne osobine u tesnoj vezi sa političkim uverenjima neke ličnosti. Budući da neke osobine ličnosti imaju genetsku komponentu, eto nama veze izmedju genetike i politike. Ali ovde se ta veza ne završava - naprotiv, tek počinje.

Yep, sve tačno.
Mislim, nsarski, da bi ti mogao `leba jesti i od rada u još najmanje jednoj oblasti :))))
nsarski nsarski 19:24 16.09.2008

Re: :))))

Da, ali mene onda jedino buni kako su Staljin, Tito i Sadam (i jos neki iz slicne galerije) redovno dobijali 99% glasova na izborima? Mislim ko je te ljude ubedio da tako glasaju?:))
flipper58 flipper58 19:30 16.09.2008

Re: :))))

Mislim ko je te ljude ubedio da tako glasaju?:))


Party whips.
nsarski nsarski 19:33 16.09.2008

Re: :))))

Party whips.

Speak softly and carry the whip!
gordanac gordanac 19:34 16.09.2008

Re: :))))

E, to je proces "nije važno kako i ko glasa, važno je ko broji!"
Inače je zanimljivo zašto i kako u diktatorskim sistemima opstojava ćutanje o uverenjima, zasnovano mahom na strahu.
nsarski nsarski 19:40 16.09.2008

Re: :))))

Inače je zanimljivo zašto i kako u diktatorskim sistemima opstojava ćutanje o uverenjima, zasnovano mahom na strahu.

Da, ali ima ljudi koji cak i takav sistem vole. I danas ima onih koji zale za Staljinom Causeskuom, Milosevicem...
gordanac gordanac 19:43 16.09.2008

Re: :))))

Naravno.
Zato što je i to - uverenje.
Kad bi ovde razgovarala grupa ljudi koja ima takva uvrerenja bilo bi verovatno jasnije.
Blade Runner Blade Runner 19:56 16.09.2008

Re: :))))

Strast. Kao i sve drugo i to ima sex u svojoj osnovi. Cist mazohizam.
nsarski nsarski 20:00 16.09.2008

Re: :))))

Blade Runner
Strast. Kao i sve drugo i to ima sex u svojoj osnovi. Cist mazohizam.

dolybell92 dolybell92 20:23 16.09.2008

Re: :))))

Da, ali mene onda jedino buni kako su Staljin, Tito i Sadam (i jos neki iz slicne galerije) redovno dobijali 99% glasova na izborima? Mislim ko je te ljude ubedio da tako glasaju?:))


A koju su alternativu imali ?
Mogli su da glasaju ili ne glasaju, nisu mogli da biraju,
tako da je bilo svejedno da li ćeš glasati ili ne,
kad ionako ništa nećeš moći time da promeniš.


nsarski nsarski 20:26 16.09.2008

Re: :))))

A koju su alternativu imali ?
Mogli su da glasaju ili ne glasaju, nisu mogli da biraju,
tako da je bilo svejedno da li ćeš glasati ili ne,
kad ionako ništa nećeš moći time da promeniš.

Naravno, ono je bila sala:)
To i nije bio politicki izbor, vec borba za drustveni opstanak. Kao nekad radne akcije kod nas, ili docekivanje druga Tita kad se vraca sa prekomorskih bahanalija.
antioksidant antioksidant 21:47 16.09.2008

Re: :))))

Strast. Kao i sve drugo i to ima sex u svojoj osnovi. Cist mazohizam.

sex sa slobom??
tek sad mi nisu jasni izborni rezultati iz 90ih
dolybell92 dolybell92 05:05 17.09.2008

Re: :))))

Da, ali ima ljudi koji cak i takav sistem vole. I danas ima onih koji zale za Staljinom Causeskuom, Milosevicem...


Naravno i uvek će ih biti ( koji žale za svakim diktatorskim sistemom,
bez obzira kakav je bio - soft or strong)
Razmišljanje i donošenje odluka, nose za sobom posledice,
zapravo - odgovornost za donete odluke i posledice koje
proističu iz donetih odluka.
Niko ne želi odgovornost.
[Razmišljanje je vrlo teška i ozbiljna kategorija za koju
nemaju sposobnost svi ljudi - iako tako ne izgleda.
Takođe, nemaju svi ni dovoljno znanja (iako svako o sebi misli
da ga ima dovoljno, isto kao što misle da i pameti imaju dovoljno).]

Ne može se govoriti o tome da ljudi koji su pristalice
takvih sistema, takav sistem i vole - oni takav sistem
ne doživljavaju na takav način - već im je mnogo lakše
da ne razmišljaju i ne donose odluke, to radi drugi umesto njih.
Budući da takav sistem podržavaju, nemaju problema sa njim
i njima je dobro u takvom sistemu.

Tako se stvara ropski mentalitet, koji je teško promeniti,
što je očigledno - jer većina ne želi da ga menja.

On postoji i u tzv. demokratskim sistemima, sistemima gde
postoji više partija. Opredeljujući se za neku od ponuđenih
partijskih opcija - samo biramo onog ko će nad nama vladati.


Svi oni koji su članovi partija, podležu partijskoj disciplini.
Svi oni koji su pripadnici neke crkve ili iskreni vernici bilo koje
religije - imaju ropski mentalitet.
Sve u svemu - vlast i podanici.
Slobodan čovek ne postoji.
( Ni onaj - oni - koji vladaju nisu slobodni s obzirom
da su u stalnoj brizi da opstanu na vlasti, sa koje se silazi
na različite načine...)
dolybell92 dolybell92 05:23 17.09.2008

Re: :))))

Da, ali mene onda jedino buni kako su Staljin, Tito i Sadam (i jos neki iz slicne galerije) redovno dobijali 99% glasova na izborima? Mislim ko je te ljude ubedio da tako glasaju?:))


Setih se jedne anegdote iz vremena SSSR-a...
Tada je postojao čuveni "Radio Erevan", koji je odgovarao
na različita pitanja svojih, navodno, slušalaca.

- "Zašto se u SSSR-u ne osnuje bar još jedna partija ?"
- "Nema potrebe. Svi bi prešli u tu drugu partiju i opet bi bilo isto."

flipper58 flipper58 19:28 16.09.2008

Srbomrzacki gen

Kod nas je veoma prepoznatljiv srbomrzacki ili samomrzacki "gen", pitanje je da li je to drustveno uslovljeno ili genetski uslovljeno.
Mislim da je u pitanju "feelgood factor". Jednostavno nije tesko biti u gubitnickom kampu. Bolje je defektirati u podednicki kamp i osecati se superiornijim nad jadnim gubitasima. Onda iz tog polozaja treba pljuvati na gubitnike i povecavati svoj osecaj superiornosti.
Lakse je ako se to radi u inostranstvu onda se moze promeniti drzavljanstvo, ozeniti/udati sa strankinjom/strancem i utopiti se medju pobednike. Ako ste jos u zemlji, mozete postati cinik ili patoloski samomrzac.
nsarski nsarski 19:31 16.09.2008

Re: Srbomrzacki gen

Ako ste jos u zemlji, mozete postati cinik ili patoloski samomrzac.

Nemam nameru da radim ni jedno ni drugo:)
flipper58 flipper58 19:38 16.09.2008

Re: Srbomrzacki gen

nsarski
Ako ste jos u zemlji, mozete postati cinik ili patoloski samomrzac.Nemam nameru da radim ni jedno ni drugo:)


Nisam ciljao na vas. :) sorry za misunderstanding.
Luka Ivanišević Luka Ivanišević 19:29 16.09.2008

VEOMA ZAMRŠENA SITUACIJA

Čitam ovaj tekst, i prosto moram da se složim sa autorom oko svega. Ali bih samo dodao da imam utisak da su paranoja, ksenofobija, predrasude, rasizam, mržnja i zloba isto genski određene. "ŠTA JE TO U LJUDSKOM BIĆU ŠTO GA TERA PREMA PIĆU?" naslov je jedne drame Dušana Kovačevića. Slično je i u ovoj situaciji: šta to u ljudskom biću pokreće čoveka da želi da komšiji crkne krava?
Buregdzya Buregdzya 19:37 16.09.2008

Sasvim nesuvislo

U zelji da nas nalozis protiv Palinovih a zagrejes za svoje stavove si upotrebio sasvim nesuvislu pretpostavku:

Njen sin je, kažu oni, u želji da je nadmaši, otišao u Irak, da iz vojnog helikoptera, iz vazduha kao i njegova majka, laserski navodjenim projektilima nemilosrdno ubija nevinu iračku decu i žene.


Dakle, niti majka Palin navodi laserski navodjene projektile na vukove niti imas bilo kakav dokaz (nego stavise, to zvuci suludo) da ce sin Palin da nemilosrdno ubija nevinu iracku decu i zene.

Mislim, jasno mi je za kasnije sta zelis da razradis ali bih molio: bez jeftinih stosova kao na pocetku (jer nije potrebno niti tebi to treba).
Tatlin Tatlin 09:38 19.09.2008

Re: Sasvim nesuvislo

Dakle, niti majka Palin navodi laserski navodjene projektile na vukove niti imas bilo kakav dokaz (nego stavise, to zvuci suludo) da ce sin Palin da nemilosrdno ubija nevinu iracku decu i zene.

Da, potpuno je suludo: možda će ih ubijati "svojeručno" - oružjem po Vašem izboru, možda će samo deliti pivo u kantini i fotografisati se za New York Times - svejedno je - biće deo ubilačke mašinerije.

Jeftino je tražiti dokaze za očigledno.
dreamreader dreamreader 20:01 16.09.2008

Izbor

Interesantno da je tema o genetskoj predodredjenosti za odredjene politicke stavove kao uvodni primer imala Gov. Sarah Palin :)
Mada se slazem da je svaki aspekt zivota, a koji je vezan za ljudski rod, makar delimicno definisan njihovom genetskom mapom, vrlo sam daleko od toga da prihvatim specifican genetski kod kao predominantno objasnjenje politickih stavova pojedinaca/grupa. Jedan od razloga je taj sto covek/ljudsko bice ima moc da nacini svestan izbor zasnovan na cinjenicama (znacajan deo ljudskog roda bar, ako ne svi). Cinjenice nisu bilo kakvi argumenti, to su argumenti koji se ne mogu osporiti.
Gov. Sarah Palin, kao i svi mi, poseduje karakteristike koje su utemeljene na njenom specificnom i za nju delimicno jedinstvenom genetskom kodu. Krasno, ali najveci problem sa Mrs. Palin ne lezi u njenim verskim, seksualnim, pa cak ni politickim uverenjima (konzervativci/Republikanci, kao i liberali/Demokrate se znacajno razlikuju medjusobno) - problem sa Mrs. Palin lezi u njenom izrazito fleksibilnom tumacenju cinjenica/dokazanih argumenata, neprihvatanju istih, kao i njihovom manipulacijom. Problem takodje lezi i u njenoj izrazitoj ambicioznosti kombinovanoj sa izrazito neadekvatnim obrazovanjem i opstim poznavanjem tema koje su od presudnog znacaja za mesto na koje pretenduje.
Pitanje genetike i njenog uticaja na politicki zivot pojedinaca/zajednica je zanimljiva tema i svakako korisna, ali moze odvesti na uvek opasan teren moralnog relativizma, narocito u sredinama kojima obrazovanje i intelektualni napredak ne predstavljaju prioritet.
Inace ovaj interesantan post me je podsetio na nedavni clanak u Washington Post-u, pod naslovom "Study Links Gene Variant in Men to Marital Discord":)
Za zainteresovane, prosledjujem link - WP

nsarski nsarski 20:09 16.09.2008

Re: Izbor

Naravno da Sarah Palin ima svoj jedinstven genetski kod, kao i svi mi. Medjutim, ona takodje ima i licnost. Javni aspekt neke licnosti je persona. Ta licnost ima naslednu komponentu, kao i sto je imaju i njene ostale karakteristike. Ona je republikanac, zena odredjenih politickih stavova. Po tome se razlikuje od M. Moore-a, recimo, koji nije republikanac. U cemu je razlika?
Druga je stvar sto je Palin ambiciozna zena, zeljna vlasti, slave, uticaja, svega. Nisu svi ljudi takvi, zasto je ona? Stvar svesnog opredeljenja? Sumnjam. Njena strategija moze da bude promisljena, i jeste, ali fundamentalno, njen stav proistice iz neceg mnogo dubljeg.
Ona, najzad, i nije dobar primer. Manipulatora i parazita u ljudskim zajednicama ima svih velicina i boja. I svih politickih orijentacija - od ekstremno konzervativnih, do ekstremno liberalnih. Ovde je bilo mahom reci o ljudima koji iskreno, bez ostatka, imaju neki politicki stav (od koga cak ne moraju da imaju nikakvu korist - a Sarah tu korist itekako ima).
dreamreader dreamreader 20:31 16.09.2008

Re: Izbor

Da, Mrs. Palin nije dobar primer za ono sto mislim da je bila poenta ovog post-a. S druge strane, reakcija kod ljudi, narocito onih koji podrzavaju njenu nominaciju, je dobar primer. I slazem se da njihovi stavovi, narocito oni obojeni "strastvenom odbranom", imaju osnova u necemu mnogo dubljem od 'svesnog opredeljenja'.
Moj komentar se sastoji samo u naglasavanju cinjenice da imamo izbor, cak se i usudjujem reci, da se genetski kod svakako menjao i pod uticajem izbora koji su se pravili tokom istorije covecanstva. A u donosenju svesnih i adekvatno informisanih izbora/odluka mislim da obrazovanje igra kljucnu ulogu.
Svakako, ne sporim znacaj uticaja genetike na nasa opredeljenja:)
jesen92 jesen92 23:46 16.09.2008

Re: Izbor

Manipulatora i parazita u ljudskim zajednicama ima svih velicina i boja. I svih politickih orijentacija - od ekstremno konzervativnih, do ekstremno liberalnih. Ovde je bilo mahom reci o ljudima koji iskreno, bez ostatka, imaju neki politicki stav (od koga cak ne moraju da imaju nikakvu korist - a Sarah tu korist itekako ima)
...ja mislim da geni mogu biti samo nosioci osobina osobe...plave oci ili sklonost ka manipulacijama, sve jedno....ne verujem da imaju veze sa politickim stavovima....prost primer su devedeste godine u Srbiji....setimo se samo baba i deda kako cekaju od 5 ujutru za hleb i mleko ili flasu ulja.....i svi su obozavali SM i socijaliste....nemoguce da su svi imali taj gen za ljubav prema SM ili za njegovu politiku ...to vazi za sve diktatorske rezime, ljudi obozavaju onoga ko im nanosi zlo a to se tumaci opredeljenjem za odredjenu ideologiju...i sad jos naucnici hoce i gene u to da umesaju pa ispada da su citavi narodi godinama trpeli torturu zbog svojih gena tj politickog stava....
marta l marta l 20:02 16.09.2008

gen za pasos

“Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness”
Mark Twain

hajde da poverujem za gene, ali ima nesto i u (ne) putovanjima priznaces. Sto objasnjava ovo
Drugi, opet, smatraju da je Sara, u srednjoj školi zvana Barakuda, brutalni manipulator osnovnim ljudskim osećanjima kao što su patriotizam, čast i vera, da je neosetljiva na stradanja drugih, i da je politički oportunista najgore vrste.
nsarski nsarski 20:14 16.09.2008

Re: gen za pasos

hajde da poverujem za gene, ali ima nesto i u (ne) putovanjima priznaces. Sto objasnjava ovo

Sarah do pre dva mesea nije posedovala pasos.
gordanac gordanac 20:16 16.09.2008

Re: gen za pasos

Sarah do pre dva mesea nije posedovala pasos.

Pa nema ga skoro 90% stanovništva u USA :))
To joj niko neće "zameriti", slaže se sa njihovim uverenjima :)
nsarski nsarski 20:18 16.09.2008

Re: gen za pasos

Pa nema ga skoro 90% stanovništva u USA :))

Ni 60% senatora.
Portoriko sada na tome kapitalizuje. U turistickim reklamama kazu "Puerto Rico - no passport needed" ima i OVDE
nsarski nsarski 20:23 16.09.2008

Re: gen za pasos

To joj niko neće "zameriti", slaže se sa njihovim uverenjima :)

Ali zato Obami zameraju sto jede arugulu. Suvise elitisticki.
gordanac gordanac 20:28 16.09.2008

:)

Ali zato Obami zameraju sto jede arugulu. Suvise elitisticki.

:)))))))))))
Videla!
Koliko frke oko salate!
ivana23 ivana23 20:32 16.09.2008

Re: :)


Gov. Sarah Palin responds to a question in her downtown Anchorage office next to a grizzly her father shot in Denali Highway country. - photo by STEPHEN NOWERS / Anchorage Daily News

Drustva za zastitu zivotinja ne reaguju?

Pauk vec ima neko drugo znacenje...
nsarski nsarski 20:39 16.09.2008

Re: :)

Pauk vec ima neko drugo znacenje..

To je Alaskan snow-crab. Veoma ukusna zverka. Za grizlija ne znam, nisam probao:))

Bez sale, ona je nedavno napisala misljenje u NY Times-u da polarne medvede ne treba staviti pod zastitu. Bearing Up
ivana23 ivana23 20:48 16.09.2008

Re: :)

Sta ce joj ukusna zverka na stolu? Ne svidja mi se. No, to je moje vidjenje.

Za mede znam...

crossover crossover 22:01 16.09.2008

Re: gen za pasos

Pa nema ga skoro 90% stanovništva u USA :))
To joj niko neće "zameriti", slaže se sa njihovim uverenjima :)


Šta će im pasoš kada im je najveći tour operator US Army.
palilula92 palilula92 03:37 17.09.2008

Re: gen za pasos

Puorto Rico je americki protektorat (sta god to znacilo), zato ne treba pasos. Do skora nije im trebao pasos da idu bilo gde na Karibe. Zato valjda mnogi nisu ni znali da su u inostranstvu. Evo price iz zivota: pricam sa prijateljima bracnim parom. On nesto spomenu da nikada nije bio u inostanstvu. Zena kaze pa bili smo u Kankunu. On ne kapira. Covek nije ni svestan da je bio u Meksiku.
nsarski nsarski 03:40 17.09.2008

Re: gen za pasos

Znam, ali to Portoriko koristi da privuce turiste. Mnogi koji su isli u Meksiko, Kanadu, i druga mesta bez pasosa sada vise ne mogu. Portoriko i American Virgin Islands su dve zemlje gde ne treba pasos.
dragan7557 dragan7557 08:22 17.09.2008

Re: gen za pasos

crossover
Pa nema ga skoro 90% stanovništva u USA :))
To joj niko neće "zameriti", slaže se sa njihovim uverenjima :)


Šta će im pasoš kada im je najveći tour operator US Army.

I drugi po veličini NA Tour Operator.
Preporuka.
dragan7557
palilula92 palilula92 20:09 16.09.2008

obrazovanje

Profesore,

Nisam primetila da se stepen obrazovanja pominje. Bar na primeru Amerike ili njenih drzava, u koliko bi analizirali obrazovanje i starost gradana, dobili bi sledecerzave sa vecim stepenom obrazovanih ljudi, i sa mladom populacijom teze demokratama.


PS. Nevezano za temu, I ako sam pristalica Ron Paul-a, nedavno sam imala priliku da cujem Obamu uzivo. Neverovatan govornik. Za Palinovu nemam reci, mislim da bi prosecan b92 bloger bolje odgovarao na pitanja i imao sire politicko/ekonomsko obrazovanje od nje.
nsarski nsarski 20:14 16.09.2008

Re: obrazovanje

Nisam primetila da se stepen obrazovanja pominje

Da, hvala na podsecanju. Sada sam se setio sta sam propustio da napisem.
Mislim da je univerzalna pojava da za konzervativne stranke glasaju uglavnom ljudi nizeg obrazovanja. Uglavnom, kazem, u proseku. To je tacno u usa, to je tako u Srbiji.
U tom smislu, onaj psiholoski profil to i pokazuje. Rigidnost u razmisljanju je stvojstvena vise ljudima koji su nizeg obrazovanja. Konzervativni stav ima appeal na gut feeling vise nego na razum.
dzouzi dzouzi 20:36 16.09.2008

Re: obrazovanje

Druga je stvar sto je Palin ambiciozna zena, zeljna vlasti, slave, uticaja, svega. Nisu svi ljudi takvi, zasto je ona? Stvar svesnog opredeljenja? Sumnjam. Njena strategija moze da bude promisljena, i jeste, ali fundamentalno, njen stav proistice iz neceg mnogo dubljeg.
Ona, najzad, i nije dobar primer. Manipulatora i parazita u ljudskim zajednicama ima svih velicina i boja. I svih politickih orijentacija - od ekstremno konzervativnih, do ekstremno liberalnih. Ovde je bilo mahom reci o ljudima koji iskreno, bez ostatka, imaju neki politicki stav
Kod mene je mutirao "politicus gen" kad sam konacno spoznala
da su svi nasi politicari poput gospodze Palin...
I sada mi je mnogo lakse... ))
Samo mi je 2000. godina bila veoma vazna, sve ostale su za zaborav...
Željka Buturović Željka Buturović 20:45 16.09.2008

Re: obrazovanje

igidnost u razmisljanju je stvojstvena vise ljudima koji su nizeg obrazovanja. Konzervativni stav ima appeal na gut feeling vise nego na razum.

gut feeling i rigidnost nisu ista stvar. a cak i da se slozim sa pricom o tome da konzervativni stavovi zahtevaju manje razmisljanja (upravo je suprotno, ali nema veze), gut feeling moze da bude "pametniji" od tzv. razuma. mnogo katastrofalne ideje (e.g. rent-control, sirenje nato-a) su zvucale "logicno" da bi se na kraju zavrsile sa "it sounded like a good idea at the time".
dolybell92 dolybell92 20:47 16.09.2008

Re: obrazovanje

Rigidnost u razmisljanju je stvojstvena vise ljudima koji su nizeg obrazovanja. Konzervativni stav ima appeal na gut feeling vise nego na razum.


Sve se nalazi u mentalnim sposobnostima.
Ni u čemu drugom. Kako su one genetski kodirane,
tako se može i govoriti o "genu homo politicusa".

Niže obrazovanje jednako je nižim mentalnim sposobnostima.
(Što ne znači, automatski, da je visoko obrazovanje jednako
višim mentalnim sposobnostima)

dolybell92 dolybell92 20:49 16.09.2008

Re: obrazovanje

Samo mi je 2000. godina bila veoma vazna, sve ostale su za zaborav...


Da, ona se može pamtiti kao apsolutna mogućnost
sa apsolutnim promašajem.
nsarski nsarski 20:50 16.09.2008

Re: obrazovanje

gut feeling i rigidnost nisu ista stvar. a cak i da se slozim sa pricom o tome da konzervativni stavovi zahtevaju manje razmisljanja (upravo je suprotno, ali nema veze), gut feeling moze da bude "pametniji" od tzv. razuma. mnogo katastrofalne ideje (e.g. rent-control, sirenje nato-a) su zvucale "logicno" da bi se na kraju zavrsile sa "it sounded like a good idea at the time".

S druge strane i Bus govori o tome da on donosi odluke kad ima gut feeling o njima. Ne cita, ne konsultuje nikoga. I to je katastrofalna ideja.
bene_geserit bene_geserit 21:09 16.09.2008

Re: obrazovanje

nsarski
Mislim da je univerzalna pojava da za konzervativne stranke glasaju uglavnom ljudi nizeg obrazovanja. Uglavnom, kazem, u proseku. To je tacno u usa, to je tako u Srbiji.U tom smislu, onaj psiholoski profil to i pokazuje. Rigidnost u razmisljanju je stvojstvena vise ljudima koji su nizeg obrazovanja. Konzervativni stav ima appeal na gut feeling vise nego na razum.

Sad ste vi liberali ne samo obrazovaniji nego i razumniji. Jel' to ide jedno sa drugim obavezno?
Ono, u proseku je sluzilo valjda da lepse zvuci: ne kazem ja da ste vi budala nego ljudi kao sto ste vi su u proseku budale.
nsarski nsarski 21:22 16.09.2008

Re: obrazovanje

Sad ste vi liberali ne samo obrazovaniji nego i razumniji.

Moguce da je to sasvim tacno. Jedino sto ja nisam liberal:) Bar ne u smislu koji taj termin ima u usa. S tacke gledista jednog Svedjanina, na primer, svi su americki politicari fasisti, ili njima bliski.

Evo, na primer, video Svedske TV iz 70ih o izlasku McCaina iz zarobljenistva gde je mucen.

Video

Prevod komentara
[Images of journalist Erik Eriksson today at his writing desk.] It was Erik Eriksson, foreign correspondent for Swedish Television covering the Vietnam War during the 1960s and 70s who found these images while doing research for his book on his time in Vietnam.

[CLU on determined but rather healthy looking McCain in a group of POWs standing ready for release. Vietnamese speaker [off] calling out the names of the POWs in turn.]

- John Sidney McCain

[found footage: McCain walking briskly and with a slight limp across a square towards an US military officer. He salutes, and shakes hands. US soldiers and officials all around.]

Eriksson: He doesn’t look like he’s a wreck. The image we have been fed was that he had been violently battered and broken when he got home, like a wreck.

[found footage: McCain salutes again, walks briskly off. Cut to another officer. Cut to McCain stepping off a (military?) bus, followed by other passengers (released POWs?)]

Eriksson: But these here images don’t show this at all.

Newscaster: These images which are shown here for the first time where taken on March 14, 1973, the same day McCain was released after five and a half year as POW in communistic North Vietnam.

[CLU Eriksson]

Eriksson: The image which has been put forward – maybe not by himself, primarily, but by his campaign manager – of course, is totally defined by his position as a presidential candidate.

[Clip from McCain bio RNC video.]]

VO: “A year came Hanoi. Critically injured, with wounds never properly addressed, for the next five and a half years John was tortured and dragged from one filthy prison to another.”

[Found footage. CLU McCain walking past a large group of onlooking soldiers. ]

Newscaster: John McCain was a bomber pilot, and he was shot down during his 23rd mission in North Vietnam, the start of his five and half years as POW.

[McCain campaign video with McCain looking haggard and in sickbay.]

Newscaster: These pictures are from his campaign video. Why, Erik Eriksson wonders,

[Found Footage: MC Cain stepping down an airplane gangway]

does McCain leave Vietnam walking on his own legs, but does walk with crutches later on, like here

[the well known photo shoot McCain and Nixon shaking hands]

…when he, much later, half a year after his release, meets with President Nixon.

[Original Soundtrack McCain campaign propaganda. The RNC biog release, I assume]

Five and a half years later, the war was over and the..[fade over to]

Newscaster: The explanation, according to the former editor in chief of Dagens Nyheter, [largest national morning paper] Hans Bergström, being that McCain in summer 1973 had undergone an operation for a wrongly healed leg fracture. Bergström has written a biography about McCain.

[Still the Nixon shot]

Soundtrack RNC biog :”He chose to spend his life serving the country he loved”

[Still: Present day McCain shaking hands with soldiers]

Newscaster: McCain’s status as a war hero is exploited vigorously by his campaign staff in the fight for the presidency.

[RNC biog again]

“Some called him a warrior, a soldier, naval aviator….”

[CLU Erisson]

Eriksson: The targets they had been assigned, of course, were so-called military targets. But I travelled in this country after these extensive bombing campaigns, when I saw these so-called military targets they bombed. I travelled in these areas where each and every town had been reduced to rubble. USA [historians have been reported ] to have estimated they killed about one thousand civilians per week during these bombing campaigns, a number which came to public knowledge later.

[cut to young Eriksson reporting from Vietnam War]

[Eriksson original war report from totally flattened town. Vietnamese trying to clear the ruins]

“They are clearing the ruins with an enormous frenzy, hoping to, maybe, save the people buried in the ruins. I haven’t any reports yet how many they are, four or five it is rumored, but it might be more. They dug out one lifeless person, a man giving no sign of life, most likely he was dead.”

[End of clip.]

Schroder correctly adds:

I assume such a news coverage would be totally impossible on US TV, especially the critical reflections on the USA’s war in Vietnam, and the juxtaposition of McCain’s heroic bombing raids with the suffering of the bombed Vietnamese on the ground. But then, of course, the main Swedish TV is public, not privately owned. Not to say that we do not get some propaganda, but nothing like what’s dished up in the USA. I follow the major papers and some TV on the web, and I fail to understand how the people put up with this. If Goebbels still were around, he would eat his heart out with envy.

As far as I am concerned no one who flies up in the air carpetbombing a helpless civilian population, is a hero. McCain and others make out like these were Red Baron dog fighter times, or WW II RAF pilots who ran a much, much higher risk. The real heroes – if one wants to call them that ­­– in this totally immoral war were the grunts who actually had to meet the “enemy”. The same of course goes for the “heroic” bomber pilots in the present immoral wars in Afghanistan/Pakistan and Iraq.

It is really depressing from our perspective, that such a large part of the US voters seem to be addicted to this kind of false heroic myths, to such a degree that one can build a whole election on some bomb raids 40 years ago committed on a hapless population by a greedy foreign power. It may well be that McCain felt at the time that he was doing the right thing, and felt proud of it. But it is depressing that 40 years later he still is proud of it, instead of regretting what he has doen and hang his head in shame. Even more depressing that close to half the voters lap this up.

And most depressing of all that even Obama and the Dems feel they have to pay lip service to this immoral hogwash and constantly debase themselves in worship of McCain the Hero.
Željka Buturović Željka Buturović 21:23 16.09.2008

Re: obrazovanje

S druge strane i Bus govori o tome da on donosi odluke kad ima gut feeling o njima. Ne cita, ne konsultuje nikoga. I to je katastrofalna ideja.

ja nisam sigurna da je to tacno. mislim da se on itekako savetuje, sa vrlo problematicnim - i sasvim solidno obrazovanim - ljudima.

inace, i sam bush tesko da bi sa svojom diplomom yale-a i MBA-em sa harvarda mogao da se podvede pod neobrazovanog coveka iz naroda. bush je obrazovaniji od najveceg dela "pameti srbije", na primer.

ali, kako se lepo kaze, a little learning is dangerous thing. a upravo je to sve sto velika vecina "obrazovanih" ljudi ima.
nsarski nsarski 21:34 16.09.2008

Re: obrazovanje

Bus:
“I know what I believe. I will continue to articulate what I believe and what I believe - I believe what I believe is right.”

Obrazovan covek. Na papiru je i Velja Ilic obrazovan covek.
A sto se tice njegovih konsultacija sa strucnjacima, upravo je Vudvort napisao knjigu:

The War Within: A Secret White House History 2006-2008

Little learning is dangerous thing, kaze A. Pope.
antioksidant antioksidant 21:59 16.09.2008

Re: obrazovanje

a upravo je to sve sto velika vecina "obrazovanih" ljudi ima.

velika i mala vecinanije da sam maliciozan, ali kad se vec prigovara "obrazovanju"

ps - salim se zeljka. grubo ali se ipak salim. u vase obrazovanje ne sumnjam
Željka Buturović Željka Buturović 22:25 16.09.2008

Re: obrazovanje

“I know what I believe. I will continue to articulate what I believe and what I believe - I believe what I believe is right.”

da, jedna od njegovih mnogobrojnih besmislenih i samim tim prilicno benignih izjava. u svakom slucaju mnogo benignijih od njegovih, obaminih i mccainovih soilidno artikulisanih prica o tome zasto se gruzija mora primiti u nato, na primer. najpogubniji deo bushove politike su solidno iskazane pa cak i obrazlozene misli, a ne besmislice poput ove.

uostalom, imamo primer i na ovoj diskusiji kacenja lazne fotografije palin i komentar gordane comic koja njenu popularnost objasnjava "cinjenicom" da 90% amerikanaca nema pasos (slicno tako je svojevremeno objasnila i da je "svaka treca zena u srbiji zlostavljana". i to nije nikakav usamljen slucaj propusta vec nesto sto se ponavlja iznova i iznova u satro sofisticiranim diskusijama prosvetljenih. kao i u slucaju nekih "naucnih" radova, sopstvena zabluda se percipira kao visi nivo svesti, i sa te pozicije se sazaljeva/ismeva neobrazovan narod koji se oslanja na u osnovi najcesce zdrave insinkte koje nije u stanju da dobro obrazlozi.

ako treba da biram izmedju takvog "znanja" koje sire "obrazovani" i gut-feelinga neobrazovanih, neobrazovani odjednom uopste ne izgledaju tako lose. problem sarah palin nije u tome sto je neobrazovana i sto voli lov, vec sto se ogromnom brzinom preselila na spoljno-politicke pozicije obame i mccaina.
nsarski nsarski 22:28 16.09.2008

Re: obrazovanje

problem sarah palin nije u tome sto je neobrazovana i sto voli lov, vec sto se ogromnom brzinom preselila na spoljno-politicke pozicije obame i mccaina.

a sto je to problem?
palilula92 palilula92 22:56 16.09.2008

Re: obrazovanje

As far as I am concerned no one who flies up in the air carpetbombing a helpless civilian population, is a hero.


A oni jos dodaju da je on heroj i zato sto je bio ratni zarobljenik. Po meni, biti zarobljenik je biti zrtva, a ne heroj.
dreamreader dreamreader 23:10 16.09.2008

Re: obrazovanje

problem sarah palin nije u tome sto je neobrazovana i sto voli lov, vec sto se ogromnom brzinom preselila na spoljno-politicke pozicije obame i mccaina.

Mada verujem da bi se sama Mrs. Palin slozila sa konstatacijom da nije nikakav problem to sto nema adekvatno obazovanje i sto preferira lov, cinjenica je da prva konstatacija, apropos obrazovanja - jeste problem, dok lovacke preference to nisu, u konkretnom slucaju trke za mesto potpredsednika USA. Ono sto sam sigurna da Mrs. Palin ne bi prihvatila kao istinitu konstataciju, odnosi se na ideju da je ona presla na spoljno-politicke pozicije Senatora Obame. Prvo, pozicije senatora Obame i McCaina, a na temu diplomatije i inostrane politike se razlikuju, i to ne uvek u finesama. Drugo, cak i Senator McCain svoje stavove definise sa odredjenim poznavanjem situacija o kojima govori, pa najcesce svakako zvuci kao da zna o cemu prica (minus incidenti vezani za brkanje Sunni/Shi'it populacija i postojanja Cehoslovacke). To nije slucaj sa Mrs. Palin koja, as we speek, dobija intezivne kratke kurseve desavanja sto sa domace sto sa inostrane politicke scene. Najbolji primer koliko joj dobro polazi za rukom razumevanje briefing-a, je intervju koji je dala za ABC.
Trece, zaista, zasto je problem ukoliko Mrs. Palin i vidi neki pozitivan primer u spoljno-politickim stavovima Senatora Obame?
man ray loves me man ray loves me 23:29 16.09.2008

Re: obrazovanje

Po meni, biti zarobljenik je biti zrtva, a ne heroj.
Pa nije on heroj zato sto je bio zarobljen, vec zato sto je odbio da izda drugove i opredelio se za mucenje. Or so the story goes...
dreamreader dreamreader 00:46 17.09.2008

Re: obrazovanje

A oni jos dodaju da je on heroj i zato sto je bio ratni zarobljenik. Po meni, biti zarobljenik je biti zrtva, a ne heroj.


Veterani iz Vijetnamskog rata imaju poseban status u svesti velike vecine Amerikanaca, narocito ratni zarobljenici iz tog perioda Americke ratne istorije. Senator McCain je u ovom pogledu dodatno osnazen svedocenjima saboraca kao i Vijetnamske starne o svom casnom ponasanju u zarobljenistvu. Naime, ne samo sto je odbio da oda imena svojih saboraca/onih koji su ucestvovali u odredjenim operacijama, i ne samo zbog toga sto je kao i mnogi drugi bio podvrgnut mucenju, vec prvenstveno zbog toga sto je, nakon saznanja Vijetnamske strane da je McCain sin visokog oficira Americke Mornarice, on odbio nekoliko njihovih ponuda da bude pusten ranije i pre svojih drugova, sto je smatrao krsenjem koda vojnog ponasanja. Takodje, od 5 i po godina koje je proveo u zatvorenistvu, 3 i po je bio u samici.
Ukoliko je neki kandidat sluzio vojni rok, posebno u Vijetnamskom ratu, to se smatra velikom karakternom prednoscu u izbornoj trci. Da, Americka Vojska se visoko kotira na skali vrednosti prosecnog Amerikanca:)
Mada je predjasnji kandidat Demokrata, John Kerry, osetio na svojoj kozi kako se ta prednost moze zloupotrebiti od strane spretnih, inteligentnih i moralno sumnjivih savetnika Republikanaca olicenih u Karl Rove-u.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana