Naknadna razmišljanja o ideologiji antifašizma

Dušan Maljković RSS / 11.10.2008. u 20:27

20060318_antifa_gr.gifOno što sledi predstavlja niz izvoda iz prepiske koja se vodila na izvesnoj "levoj" mailing listi. Na toj mailing listi sam se, kao marksista, obratio svim marksistima u Srbiji. Povod obraćanja predstavljala je činjenica cvetanja antifašizma u redovima levice. Prema mojoj proceni, antifašizam predstavlja ustupak marksizma pravno-političkoj ideologiji kapitalističkog načina proizvodnje.

Antifašizam kao jednakost pred zakonom

Ne obazirući se na primedbe (jer će se one pokazati kao ništavne) da sledećim redovima "umanjujem borbeni potencijal", da "se u objektivnom kontekstu stavljam na stranu fašista", da "asptraktno teoretišem", tvrdiću dve teze:


1. Antifašistička borba, onako kako se koncipira u poslednje vreme (u internet zajednici antifašista), predstavlja ekstremnu građansku borbu, a antifašisti sve više izgledaju kao militantno krilo LDP.


2. Antifašisti su inverzna slika fašista.

Što se tiče teze 1, pozvaću vas na to da se zapitate pod kojim terminima/uslovima ulazite u antifašistički savez sa ne-levičarima. Da li su pretpostavke vašeg antifašistickog jedinstva sa ne-levičarima levičarske? Da li jedinstvo sa ne-levičarima koje počiva na pretpostavci jednakosti predstavlja levičarsko ili građansko jedinstvo? Nadam se da nije potrebno da vas podsećam da se ideja egalite pojavila u specifičnom istorijskom kontekstu, i da se taj specificni istorijski kontekst nije bitno promenio do danas. Ideja jednakosti ima veze sa Deklaracijom o pravima gradjanina i čoveka (Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen). Obratite pažnju, nije reč o pravima radnika i čoveka (a ovo kazem svima onima među nama koji se deklarišu i osećaju kao humanisti), već o pravima građanina i čoveka. Prema tome, čovek je, u okviru pomenute egalite za koji se vi borite, bliže shvaćen kao građanin (citoyen), a to zapravo znači buržuj (bourgeois) -- podsetiću vas na Marxov tekst Prilog jevrejskom pitanju gde se govori o tome.

Najlakše je deklarisati se kao antifašista. Ništa lakše nego kliknuti na "join group" (na Facebook-u) i pridružiti se jednoj tako plemenitoj inicijativi. Na kraju krajeva, šta može da bude loše u tome što sam se tako deklarisao - stvorio sam lepu sliku o sebi, pred sobom i pred drugima, i pomogao zajedničkoj stvari. Međutim, lakoća tog oblika deklarisanja treba u nama da izazove, u najmanju ruku, nepoverenje. Gde god se nešto čini tako očiglednim kao što se čini očiglednim da treba biti antifašista, možemo biti sigurni da je ideologija (vladajuća ideologija, naravno) umešala svoje prste. Pa ima li išta očiglednije nego to da su svi ljudi jednaki, ili bar, da treba da budu jednaki? Ima li išta očiglednije od činjenice da treba biti protiv svake nejednakosti? Ali na šta se tačno misli kada se kaže "jednaki"? Misli se na "jednakost pred zakonom", jednakost koja se sastoji u tome da "zakon bude isti za sve". Pa dobro, nije li očigledno da "zakon treba da bude isti za sve"? Ali podsetiću vas na Engelsa, i na Poreklo porodice, privatnog vlasnistva i države. Engels nam u tom delu govori o neraskidivoj vezi izmedju zakona (države) i privatnog vlasništva. O inherentnoj vezi privatnog vlasništva i nejednakosti ne treba trošiti reči. Prema tome, nema zakona bez nejednakosti. Kada se deklarisem kao antifšista u onom smislu u kojem je to danas na dnevnom redu tranzicije, ja se deklarisem upravo za tu nejednakost. Egalite za koji se borite ovde jeste samo šifra za inegalite radnika i buržuja, a liberte u ime koje nastupate predstavlja samo slobodu preduzetništva buržuja. Zato treba shvatiti da nema nevinog antifasizma.

Na posletku, šta je sa mnogo važnijim pitanjima koja tište nas pokret? U sred tranzicije, koja zapravo predstavlja samo lozinku za najgrublju privatizaciju i divljačku prvobitnu akumulaciju, koja za deklarisani cilj ima potpunu deregulaciju/liberalizaciju tržišta, u situaciji koja vrvi od mogućnosti da se vrši ono što su Lenjin i drugi socijalisti njegovog vremena nazivali "fabričkim razgolićivanjima" (misleći pri tome na represiju koju kapitalisti i policija svakodnevno vrše nad radnicima), mi se bavimo šačicom lumpenproletarijata na društvenoj margini, šačicom, i onako, prezrenom od moralne većine i vladajuće ideologije, i izloženoj konstantnoj represiji od strane represivnih državnih aparata (policija). Pri tome, mi ni reči ne progovaramo o represiji nad radnicima -- represiji koja znači nejednakost protiv koje kao levičari moramo da se borimo. Ponavljam, "egalite za koji se borite ovde jeste samo šifra za inegalite radnika i buržuja", a funkcija šifre je uvek da skriva ono šifrovano. Nije li to što nam prodaju, podvaljuju šifru za šifrovano upravo razlog što smo "prevideli" da se više ne bavimo radničkim i što su nam postala draža građanska prava? Previd o kojem govorim nije samo teorijski previd -- on ima svoje jasne političke konsekvence: funkcija šifrovanja sastoji se upravo u tome da proizvede slepilo za onaj osnovniji inegalite na kojem počiva egalite za koji hoćemo da se borimo kao antifašisti? Nema nevinog antifašizma.

Sve ovo treba da nam govori da je nas pokret potpuno izgubio kompas i da više nema pojma gde mu leže prioriteti.

Što se tice teze 2, teze koja kaže da su antifiašisti inverzna slika fašista, svojevremeno sam na ovu istu listu poslao mail pod nazivom "Stilske vežbe", mail koji reprodukujem ovde u celosti. Mislim da teorijski argumenti zaista nisu potrebni.

Na ovome bi im pozavideo i Rejmon Keno. Uživajte u stilskim vežbama Nacionalnog stroja i ASI! [Masna slova i brojeve u uglastim zagradama sam stavio ja kako bi se lakše pratio paralelizam.]

Убрзо је поворка тзв. антифашиста пристигла поред баште ресторана на
шта су патриоте развиле српски заставу и скандирали
''Војводина-Србија''. Антисрпска багра је узвратила звиждањем и
простачким вређањем, а затим је напала српске патриоте унапред
припремљеним каменицама и бакљама
 (1). Патриоте су одлучно стале у одбрану
свог достојанства
 (2) и стојећи поред ограде, под кишом каменица, уз
повике ''Србија Србима'' и ''Ха, ха, ха анти-фа'' узвратиле напад
враћајући те исте каменице! Полиција је, по ко зна који пут, стала на
страну непријатеља Српства и брутално почела да пребија 
(3) и хапси
патриоте који су нападнути
 (4). Све то, опет по ''нечијем'' наређењу (5).
Ипак, већи број патриота је већ следећи дан пуштен након личног
сведочења присутних полицајаца да су нереде први изазвали тзв.
антифашисти, а не српске патриоте! Тројица, такође ухапшених анархиста
су одмах пуштени по ''нечијем'' налогу, иако су полицајци сведочили да
су они изазивачи нереда. Да постоје двоструки стандарди примене закона
говори и то да су тројица српских патриота због самоодбране добили
затворске казне од 10 до 25 дана
 (6).

Информативна служба Националног строја (7)

U tom trenutku, vidno iznervirani, neonacisti su počeli da zasipaju kolonu kamenjem i granama iz dvorišta pivnice (1).Antifašisti su reagovali složno i hrabro (2), uzvrativši neonacistima. No, država je u ovom slučaju, po ko zna koji put, pokazala da uvek žmuri na desno oko. Fašisti su zaštićeni od strane policijskih kordona, i antifašistima nije dozvoljeno da se razračunaju sa njima (3) onako kako se to na našim prostorima uvek radilo. Nekolicina onih koji su uspeli da probiju kordon i neprijateljima zadaju bolnije udarce, pendrečeni su od strane policije, a dva antifašistička druga su uhapšena (4).

Delovanje policije tokom antifašističkih demonstracija, kao i njihovo kasnije ponašanje prema našim uhapšenim drugovima, koji su na različite načine terorisani u policijskoj stanici (6), potvrđuje ono na šta je ASI oduvek ukazivao. Fašizam, kao najekstremniji vid kapitalističke ideologije, uvek će služiti kao džoker vladajuće klase, onda kada radničke mase budu dovoljno snažne da uzdrmaju njenu vlast. Zbog toga država, kao institucija čija je jedina uloga održavanje vlasti eksploatatorske klase, nikada neće raditi na potpunom uništenju naci-fašističkih grupa i organizacija (5). Iz tog razloga su svi zahtevi za oštrijom reakcijom države protiv nacista, plasirani od strane politikanata i liberala, u potpunosti promašeni, i svedoče o niskom nivou svesti i nedostatku razumevanja stvarnosti kod predstavnika tzv. civilnog društva u Srbiji. Borba protiv fašizma kreće borbom protiv kapitalizma i države!

Sekretarijat za komunikaciju sa medijima

Sindikalne konfederacije "Anarho-sindikalistička inicijativa" (7)

P. S. Pojam "proleterskog antifašizma", pojam kojim hoćete svoj antifašizam da distancirate od antifašizma ne-levice, zapravo predstavlja, "drveno gvožđe". U emisiji "Da možda ne - Moje dete fašista?", Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava definisao je antifašizam kao diskriminaciju (tj. "nejednakost pred zakonom"), sa kojom su se svi, bez izuzetka, složili.  Jednakost pred zakonom implicira socijalnu nejednakost (Engels, O poreklu itd.), i zato je pojam "proleterski antifašizam" drveno gvožđe. Osim toga, nikakav dodatak u stilu "kapitalizam proizvodi fašizam" tu ne menja stvar, zato sto 1) nije istina da kapitalizam proizvodi fašizam (onako kako ga je Čiplić definisao), naprotiv, kapitalizam generiše jednakost i slobodu, u gore naznačenom smislu ("da je razmenska vrednost, ili, bliže,  tržište, u stvari, sistem jednakosti i slobode", Grundrisse), i zato što 2) jednakost pred zakonom (= antifašizam), nužno implicira socijalnu nejednakost tj. nejednakost između klasa, ali ne i nejednakost između bilo kojih drugih društvenih grupa (recimo manjinskih). Stoga smatra da Čiplićeva definicija antifašizma kao diskriminacije, koja zapravo predstavlja ideološku platformu "opštenarodnog" pokreta protiv fašizma, predstavlja najgoru i najopasniju reviziju istorijskog antifašizma (najopasniju zato što najviše liči na istorijski antifašizam, do kojeg nam je u stvari stalo, i zato što je stoga najzavodljivija na krivi put vladajuće ideologije -- ona zapravo normalizuje istorijski antifšizam, i pretvara ga u građansku borbu za jednakost pred zakonom).

antifa_guys_running_small.jpgmid.jpgAntifašizam kao cenzura mišljenja

(...)

U tome "manje pričaj" krije se i glavni razlog gore pomenute brzine. Jer "biti brz" ovde znači zapravo "ne gubiti vreme" na (praznu) priču. Pravilno shvaćeno, to znači "ne gubiti vreme" na preterana razmišljanja. Uostalom, zašto "gubiti vreme" na razmišljanje kada su odgovori već dati - "nacisti su loši momci" jer diskriminišu po svakoj osnovi (nije li to očigledno!), a "rodno mesto i tajna" njihove diskriminacije je kapitalizam lično. U ovom aneksu o kapitalizmu kao suštini nacizma krije se naša (nas marksista) razlika u odnosu na sve liberale. U svemu ostalom smo, doduše, isti, ali čini se, ovaj aneks suštinski menja stvari. Da li je to tako? Na kraju poruke ću pokušati da odgovorim na ovo pitanje. Pre toga, biće neophodno da kažem još par reči o već pomenutoj "brzini".

Pošto nema praksi koje nisu uključene u ideološke aparate koji materijalizuju ideologiju, nema praksi koje u poslednjoj liniji ne zavise od neke ideologije. U skladu sa tim, nema "bezglavog" rada, svaki rad je materijalizacija neke ideologije. Imperativ "manje pričaj, više radi", zabranjuje nam da "pričamo" o ideologiji koja je materijalizovana našim radom (praksom). Prava tajna koja se, stoga, krije iza imperativa "manje pričaj, više radi" jeste tajna zabrane mišljenja - "nemoj da misliš o ideološkim pretpostavkama svoje akcije, nego delaj!". Zato je brzina o kojoj se ovde radi, brzina prelaska "sa reči na dela", brzina koja je omogućena jednim propustom -- propustom da se polozi račun o onome što radiš.

Lenjin je, u vezi sa gore rečenim, rekao da je marksizam morao biti unet "spolja" u radničku klasu. Šta je hteo time da kaže? Spontana ideologija radničke klase je dominirana vladajućom ideologijom. I ne samo spontana ideologija radničke klase -- spontana ideologija svake nevladajuće klase dominirana je ideologijom vladajuce klase (vladajuće ideje su ideje vladajućih). Zato Lenjin najoštrije osuđuje "klanjanje pred spontanošću", tvrdeći da samo intervencija spolja, intervencija u spontanu ideologiju proletarijata koja dolazi od inteligencije (koja se, sa svoje strane, uz izuzetke, ideologiju reprodukuje na akademiji, izvan proletarijata) može da stavi tačku na pomenutu dominaciju, ili bar da je relativizuje, i da dovede do toga da marksizam (u svojstvu filozofske ideologije) dominira ideologijom proletarijata. U skladu sa izloženim, nije reč samo o tome da imperativom "manje pričaj, više radi" ne mislimo o onome što radimo, već i tome da je ono sto radimo materijalizacija vladajuce ideologije, baš zato sto ne mislimo o onome što radimo.

Zato bi pravi imperativ za levicu u ovom trenutku morao da glasi: "manje radi, više pričaj!", ili drugčije rečeno, "dosta si radio, sad nam polozi račun o tome šta si radio!" Krajnje je vreme, stoga, da levica skupi svoje prnje, da se pomeri "sa ulice" i da se vrati u teorijski "salon", u pravo "rodno mesto i tajnu" nastanka marksizma (podsetiću vas, ponovo, da je akademija, kao ideološki aparat buržoaske države, a ne "ulica", mesto izvorne produkcije marksističke teorije).

Ja, iz gore navedenih razloga, nisam sklon mišljenju da "je bolje bilo šta raditi nego ne raditi ništa". Naprotiv, nekada je bolje ne raditi ništa. Nekada "ne raditi ništa" nije samo pasivno -- "ne raditi ništa" u izvesnim okolnostima moze da bude i subverzivno i agitprop-profitabilno. Ne kažem da je situacija koja je na agendi takva, ali mislim da ne treba organizovati antifa protestni skup. Zato ću pokušati još jednom da skrenem pažnju na ono što sam tvrdio, ali sada u operativnom kontekstu. Dakle, potpuno je nebitno ko organizuje skup i ko učestvuje na skupu. Bitno je samo koja ideologija dominira skupom -- koje ideje hegemonizuju skup, ili, materijalistički rečeno, koja se ideologija materijalizuje kroz sve ideologeme skupa - govore, parole, simbole itd. Obratite pažnju, to što nosite simbole koji imaju levi "smisao" izvan skupa ne znači da će oni u situaciji dobiti sebi adekvatnu levu interpretaciju. Simboli imaju značenje samo u situaciji, a situacija se obrazuje na fonu vladajuće ideologije, ideologije koja se materijalizuje u skupu. Ako su ideje koje hegemonizuju skup ideje liberalne ideologije, petokrake i ostali simboli će dobiti isključivo liberalnu interpretaciju.

A upravo to je ono što vam se sprema. Upravo to, bez obzira na famozni aneks "o kapitalizmu kao suštini nacizma", koji možete pronaći na kraju ASI-jevog izvestaja iz NS-a. Rekoh, "ako su ideje koje homogenizuju skup ideje liberalne ideologije, petokrake i ostali simboli će dobiti isključivo liberalnu interpretaciju". Isto to važi i za pomenuti aneks. Nije dovoljno reći "nacisti su loši momci jer diskriminišu po svakoj osnovi, a njihovu diskriminaciju proizvodi kapitalizam". To nije dovoljno iz više razloga. Prvo, zato što prvi deo "nacisti su loši momci" pretpostavlja čitav skup ideoloških propozicija, koje si prećutno prihvatio (svesno, nesvesno - nije važno, "značenja nisu u glavi"), a koje onda obrazuju ideološki fon tumačenja drugog dela. Drugačije rečeno, sisar se od ptice razlikuje po tome što na svet donosi žive mladunce, ali i sisar i ptica su kičmenjaci. Isto se može tvrditi i u ovom slučaju, levičari antifašisti se razlikuju od nelevičara antifašista po tome što tvrde da je "kapitalizam suština nacizma", ali i jedni i drugi su antifašisti -- a biti antifašista znači biti egalitarista u smislu "jednakosti pre zakonom". To znači, u poslednjoj instanci, biti liberal.


Uzgred, ovaj aneks o "kapitalizmu kao o suštini ...", predstavlja formulu koju naši marksisti često primenjuju. Kada sam jednoj grupi prigovorio da su termini "totalitaran", "autoritaran" i sl, koje su oni upotrebljavali da bi objasnili Staljinovu "diktaturu", termini liberalne ideologije, oni su mi na to spremno odgovorili: "Ali mi mislimo da je totalitarizam u poslednjoj liniji determinisan ekonomijom i klasnom borbom". OK, u tom slučaju svakom pojmu i sudu možemo da prišijemo pomenuti aneks, i oni automatski postaju deo marksističke teorije...

antifa.jpgAntifašizam i neprijatelji proletarijata

Voleo bih da vam skrenem paznju na još jednu stvar. Marx je, savetujući ćelije organizacije proletarijata, rekao "sklapajte saveze, ali ne trgujte principima". Ono što vi radite jeste najobičnija "trgovina principima". Zato moj stav nije nikakvo "ideološko čistunstvo" (još jedan u nizu izraza koji treba da te diskvalifikuju bez argumenta, a koji pate od ideoloske očiglednosti, lakoće i brzine, baš kao i razlikovanje aktivista i "salonaca" i sl). Mi naprosto ne želimo da trgujemo principima -- mi ne želimo da odstupimo sa marksističke pozicije.

U vezi sa savezima treba dodati jos jednu napomenu, koja nije bez veze sa prethodnom. Sa kim se može sklapati savez? Savez se sklapa sa neprijateljem našeg neprijatelja. Savez se ne sklapa sa našim neprijateljem, bar ne sa glavnim i najvećim. Ono što vi radite jeste precizno to! Vi hoćete da sklopite savez sa našim glavnim i najvećim neprijateljem. Ne sa našim sporednim neprijateljima protiv našeg glavnog neprijatelja, već sa našim glavnim neprijateljem protiv sporednog neprijatelja.

Pozvao bih vas da se zapitate ko je čiji politički reprezentant u Srbiji. Jasno je da su LDP (Liberalno demokratska partija) i DS (Demokratska stranka) politički predstavnici krupne buržoazije, našeg glavnog neprijatelja, i staviše, direktno finansirane i podsticane na političku aktivnost od tog neprijatelja. Sa druge strane, organizacije tipa Krvi i čast, Nacionalni stroj, itd. predstavljaju političke reprezentante sitne buržoazije i lumpenproletarijata u svim bojama i oblicima. Oni, doduse, za razliku od DS, LDP i tsl, nisu direktno finansirane i podsticane na političku aktivnost od strane klasa koje predstavljaju -- ove klase ih se neretko gade. Zapazite pri tome da politički predstavnici sitne buržoazije i lumpenproletarijata politički deluju u reakciji na 1) tranziciju (iz socijalističkog načina proizvodnje u kapitalistički) i 2) na dominaciju (ekonomsku, političku, ali pre svega ideološku) krupne buržoazije u kapitalističkom načinu proizvodnje. Obratite pažnju: oni reaguju na iste stvari na koje (bi trebalo da) reagujemo i mi, oni se bore protiv istih stvari protiv kojih (bi trebalo da) se borimo i mi. Međutim, njihova reakcija ima reakcionarni karakter, a njihova borba, u najboljem slučaju, ima za cilj uspostavljanje predkapitalističkog nacina proizvodnje, a obično se zadovoljava manjom ili većom reformom kapitalističkog načina proizvodnje (pri tome mislim na fašizam i nacizam u prvoj polovini XX veka).

Proletarijat je tradicionalno sklapao savez sa sitnom buržoazijom, a protiv krupne buržoazije. Međutim, sitna buržoazija se, kako to primećuje Marx u tekstu Klasne borbe u Francuskoj, uvek klatila -- ona predstavlja politički najlabilniju klasu društva -- između dve strane, između proletarijata i krupne buržoazije. Ali sitna buržoazija, upravo zbog karaktera svojeg neprijatelja koji sam gore izložio, predstavlja "prirodnog" saveznika proletarijata. Sa druge strane, ne možete praviti saveze sa krupnom buržoazijom! Ne možete, jer upravo pravite saveze sa svim drugima da biste se borili protiv njih! Ono što su naši marksisti do sada radili, bilo je sklapanje saveza sa političkim predstavnicima krupne buržoazije (počev od devedesetih). Obratite pažnju na to čiji politički predstavnici treba da uđu u vaš najširi front, i biće vam jasno da sam u pravu. Naravno, ja ne sugerišem da treba ulaziti u savez sa lumpenproletarijatom, ali vaše gađenje na sitnu buržoaziju kada su u pitanju savezi, odaje vaše ideološke premise, premise koje predstavljaju stvarni razlog vašeg sklapanja saveza sa predstavnicima krupne buržoazije. Te premise su dominirane vladajućom ideologijom -- ideologijom vladajućih, tj. ideologijom krupne buržoazije.

Što se tiče SDO (Socijaldemokratska omladina), jasno je da je SDO "produžena ruka" DS, i jasno je da je to bio od samog osnivanja (Đinđić i Korać, u ostalom, nikada nisu skrivali svoje veliko prijateljstvo). Prava uloga SDO je, mozda, perfidnija, od političke uloge DS (a politička uloga DS se sastoji u tome da proizvede ideološke, ali pre svega pravno-političke uslove za tranziciju). Njena prava uloga je da unese konfuziju i defetizam u redove levice. Konfuziju, jer predstavljajući se kao "normalna" levica, ona svaku drugu levicu stigmatizuje kao ekstremnu, postavljajući je time u istu ravan sa organizacijama protiv kojih ćete da marširate. Defetizam, jer falsifikuje objektivne interese proletartijata i stvarne ciljeve njegove borbe, konstantno emitujući sliku o kapitalizmu kao normalnom (a upravo zbog ove normalnosti SDO i jeste "normalna" levica) i neporazivom (u borbi) načinu proizvodnje. Posvećujem čitav pasus SDO-u, jer je on, za sada, i neposredno, možda opasniji neprijatelj od LDP ili DS. U tom smislu, ne treba da vas podsećam na rang listu neprijatelja ASI (Anarho-sindikalisticka inicijativa) i Partije rada -- politički predstavnici krupne buržoazije su na poslednjem mestu, a SDO je shvaćen, u jednoj vrlo naivnoj političkoj topografiji, kao ideološki i politički najbliži aparat.

Za kraj, želeo bih da vam kažem da pravi neprijatelj SDO, LDP i DS, sa kojima sklapate saveze, nisu ni Nacionalni stroj, ni Krv i čast, a ni takve organizacije kao što su ASI ili Partija rada (leve ruke SDO, u poslednjoj liniji), već najpreciznije, proletarijat i njihovi politički predstavnici. Marširajuci protiv fašista, vi tako, u poslednjoj liniji, marširate protiv sebe.

Toma HerbertKomentari (117)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nsarski nsarski 20:35 11.10.2008

Malkovichu,

Toma Herbert

jel ti ovo nom de guerre?
Ili je u pitanju neki drugi borac?
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:36 11.10.2008

Re: Malkovichu,

U pitanju je Toma Herbert -- kako je i napisano!
nsarski nsarski 20:37 11.10.2008

Re: Malkovichu,

Dušan Maljković
U pitanju je Toma Herbert -- kao je i napisano!

Hvala. Samo te gledam.
maksa83 maksa83 20:42 11.10.2008

mislim stvaaarno


Maljkoviću, ja pročitao otpr. pola (brzo čitam), i pre nego što nastavim, budi drugar pa mi reci pošteno - je l' ima u ostatku teksta recept za neku klopu? Kao ono što si ostavio kod Milikića, (ono je bilo sjajno - ona jedna preporuka što imaš tamo je od mene).

I je l' ima?

vladimir petrovic vladimir petrovic 21:05 11.10.2008

Confused?!

Ja sam malkice zbunjen.
Ne valja biti fasista, ali ne valja ni biti antifasista
Antifasisti su inverzna slika fašista


Ne valja biti komunista, ali ne valja biti ni antikomunista.
Ne valja biti PRO ali ne valja biti ni CONTRA.

Pa sta valja?
Vredi li ziveti?

Budisti imaju jednu pesmicu:
Bolje je sedeti nego stajati.
Bolje je lezati nego sedeti.
Ali od svega je najbolje - umreti.
(Ovo "kod njih" nije neozbiljno, oni ocekuju da u novom zivotu steknu bolju poziciju, i tako tece reinkarniranje do - vecnosti).
Ali mi nismo budisti.
A sta smo?
maksa83 maksa83 21:11 11.10.2008

Re: Confused?!

Budisti imaju jednu pesmicu:
Bolje je sedeti nego stajati.
Bolje je lezati nego sedeti.


Eh, Budisti. Crnogorci (lokalni variety prosvetljenih ljudi, najbliže budistima što imamo u regionu ... bar u nekim aspektima) lepo rekoše: "da je Bog 'teo da čoek stalno stoji ili šjedi - napravio bi ga kockastog."

jaglika jaglika 23:52 11.10.2008

Re: Confused?!

Ni ovo ni ono znaci - cinjenica znalac (ili covek sa tom tendencijom). A ovaj je i skriboman!
Vreme tece, (i) levica se menja, umnozava, modifikuje...
tricanyc tricanyc 18:55 12.10.2008

Re: Confused?!

Budisti su poznati i po jednoj drugoj ideji: The Middle Path, iliti "Srednji put". U prevodu, treba se kloniti ekstrema/krajnosti bilo koje vrste; ni asketizam niti potpuni epikurijanizam, ni gladovanje nit' prežderavanje... NI FAŠIZAM niti KOMUNIZAM!
A to što mi "nismo budisti" , ne znači da od njih ne možemo ponešto i da naučimo, zar ne?
adam weisphaut adam weisphaut 21:19 11.10.2008

Konačno!

Njena prava uloga je da unese konfuziju i defetizam u redove levice

Sad smo otkrili pravi uzrok zašto zvezda prave levice ne zasija punim sjajem na političkom nebu Srbijice.
Put pravih vernika (komunista) je posut iskušenjima đavola (reakcionarnih snaga).
nsarski nsarski 21:24 11.10.2008

Re: Konačno!

Put pravih vernika (komunista) je posut iskušenjima đavola (reakcionarnih snaga).

Klipovi u tockove revolucije?
ivana23 ivana23 21:30 11.10.2008

Re: Konačno!

adam weisphaut
Put pravih vernika (komunista) je posut iskušenjima đavola (reakcionarnih snaga).


Marks potvrdjuje :)))

adam weisphaut adam weisphaut 21:48 11.10.2008

Re: Konačno!

nsarski

Klipovi u tockove revolucije?

Pa postoji li neki drugi razlog zašto je komunistička ideja u kuferu?
ivana23


Marks potvrdjuje :)))


You said Jehova !?!
toma.herbert toma.herbert 21:51 11.10.2008

Re: Konačno!

Sad smo otkrili pravi uzrok zašto zvezda prave levice ne zasija punim sjajem na političkom nebu Srbijice.
Put pravih vernika (komunista) je posut iskušenjima đavola (reakcionarnih snaga).


Upravo tako. Njena prava uloga je da nam skrene paznju na to da se akteri u politickom polju dele na one prosvecene, racionalne, one koji misle svojom glavom, i veruju samo sebi, i one mracne fundamentaliste, vernike koji (u tom mraku) slepo veruju Marsku, Lenjinu, Staljinu, Hitleru i drugim totalitarnim vodjama.

Vas diskurs upravo je oblikovan tom podelom, i predstavlja ucinak delovanja SDO-a u politickom polju. Da li mogu da pretpostavim da ste Vi clan SDO-a? Ili bar simpatizer?

U svakom slucaju, svaka fundamentalna pretnja kapitalistickom nacinu proizvodnje oznacena je terminom "fundamentalizam".

adam weisphaut adam weisphaut 22:02 11.10.2008

Re: Konačno!

Da li mogu da pretpostavim da ste Vi clan SDO-a? Ili bar simpatizer?

Niti niti (mada što se tiče ovog potonjeg, nisu mi nesimpatični).
Čitajući tekst ja sam dobio uvid u jednu drugačiju podelu dobra i zla: reakcionarne i napredne snage koje se predstavljaju kao zaštitnici proleterijata (bez jasnog mandata od istog za to) i interesantno je da su reakcione snage mahom svi koji se sa naprednim ne slažu.
toma.herbert toma.herbert 22:24 11.10.2008

Re: Konačno!

adam weisphaut
Da li mogu da pretpostavim da ste Vi clan SDO-a? Ili bar simpatizer?

Niti niti (mada što se tiče ovog potonjeg, nisu mi nesimpatični).
Čitajući tekst ja sam dobio uvid u jednu drugačiju podelu dobra i zla: reakcionarne i napredne snage koje se predstavljaju kao zaštitnici proleterijata (bez jasnog mandata od istog za to) i interesantno je da su reakcione snage mahom svi koji se sa naprednim ne slažu.


Sudeći po pozivanju na mandat, čini mi se, da se vaša predstava o političkoj borbi, u osnovi, svodi na parlamentarnu borbu u okviru predstavničkog sistema. Međutim, osnovnije pitanje od pitanja "ko je mandatirao?" jeste pitanje zašto se vaša predstava o političkoj borbi ograničava na parlamentarizam. Malo drugačije rečeno, zašto važe baš ta pravila igre (parlamentarizam), a ne neka druga? Politčka borba o kojoj ja govorim ne operiše na nivou igre - akteri te borbe neće da budu igrači u parlamentarnoj igri - već na nivou pravila igre - oni hoće da redefinišu pravila igre.

Oni hoće da redefinišu pravila igre zato što su prema tim pravilima igre osuđeni na to da budu večiti gubitnici. A igra u kojoj su jedni večiti gubitnici, a drugi večiti dobitnici nije fer, složićete se, čak ni prema merilima večitih dobitnika.
adam weisphaut adam weisphaut 22:42 11.10.2008

Re: Konačno!

Politčka borba o kojoj ja govorim ne operiše na nivou igre - akteri te borbe neće da budu igrači u parlamentarnoj igri - već na nivou pravila igre - oni hoće da redefinišu pravila igre.

Šta bi bila cena redifinisanja igre? Revolucija?
Ako bi ta revolucija imala za cilj cementiranje sistema koji izaberemo da li je to onda diktatura?

Akteri političke borbe, o kojima govorim, hoće da redefinišu pravila igre zato što su prema tim pravilima igre oni osuđeni na to da budu večiti gubitnici. A igra u kojoj su jedni večiti gubitnici, a drugi večiti dobitnici nije fer, složićete se, čak ni prema merilima večitih dobitnika.

Na žalost ne možemo svi da budemo dobitnici niti svi možemo da imamo istu sposobnost da igramo.
U vremenu kada je največa komunistička zemlja puna miliionera a najveće kapitalističke nacionalizju banke izgleda apsurdno tražiti čistu ideologiju. Nema kolektivnog rešenja, ima samo individualnih za svakog od nas.
(da napomenem da sam s ekonomske tačke gledišta daleko od winnera)
toma.herbert toma.herbert 23:14 11.10.2008

Re: Konačno!

Na žalost ne možemo svi da budemo dobitnici niti svi možemo da imamo istu sposobnost da igramo.


Ostajući na terenu metafore igre, kazaću da postoje kompetitivne i kooperativne igre (pri tome ne upotrebljavam te termine onako kako se upotrebljavaju u teoriji igara). Akteri igre koji su večiti gubitnici prema sada važećim pravilima igre, hoće da redefinišu tip igre. Sadašnju kompetitivnu igru oni hoće da pretvore u kooperativnu.

Ako ne možete da zamislite igru bez kompeticije, onda kooperativnu igru zamislite kao komepticiju kooperacije ljudi i prirode. U toj igri ne bi bilo nijedne druge kompeticije između igrača osim nadmetanja u tome ko će više da doprinese uspehu kooperacije. U tom smislu oni manje sposobni bili bi smatrani oštećenim, pa bi im se taj nedostatak i nadoknađivao radi uspostavljanja "retributivne" pravde - samim tim bi ne bi bilo ni nejednakosti.
Jaril Jaril 23:33 11.10.2008

Re: Konačno!

U toj igri ne bi bilo nijedne druge kompeticije između igrača osim nadmetanja u tome ko će više da doprinese uspehu kooperacije.
А шта ако кооперација некима нимало не одговара. Као нпр. фашистима, анти-фашистима, марксистима...

Сви који хоће да мењају правила, хоће да их мењају у 'своја правила'. Или бар тако да дају шансу 'својим правилима' да победе 'туђа правила'. Нико неће да мења правила у 'туђа правила'. И ту настаје насиље (физичко, психичко, морално, емотивно, национално... које год). Играње за 'туђа правила' је ипак потребан виши ниво свести. А оно једино може да донесе мир.
toma.herbert toma.herbert 23:53 11.10.2008

Re: Konačno!

Jaril


Сви који хоће да мењају правила, хоће да их мењају у 'своја правила'. Или бар тако да дају шансу 'својим правилима' да победе 'туђа правила'. Нико неће да мења правила у 'туђа правила'. И ту настаје насиље (физичко, психичко, морално, емотивно, национално... које год). Играње за 'туђа правила' је ипак потребан виши ниво свести. А оно једино може да донесе мир.


Ako prihvatimo iskaz "Сви који хоће да мењају правила, хоће да их мењају у 'своја правила'", onda moramo da prihvatimo i direktnu posledicu tog iskaza: svaka pravila igre su "nečija" pravila igra, pa su prema tome i vladajuća pravila igre (ona sada važeća, aktuelne društvene igre) nečija pravila. A ta "nečija pravila" su svakako nekome drugom tuđa.

Ono za šta se ja zalažem jeste upravo promena pravila igre, i to takva promena u kojoj bi pravila igre bila pravila igre proletarijata. Međutim, ta partikularna (dakle, nečija, ne svačija) pravila igre imaju sledeću osobenost:

"rezultat (prihvatanja tih pravila igre - t.herbert) nije nikakva demokratska država u uobičajenom smislu reči, nego diktatura proleterijata koja služi tome da nanese poraz neprijateljima. Osim toga, ova paradigma se predstavlja kao apsolutno univerzalna, jer cilj nije moć određene klase ili grupe, nego ukidanje svih klasa i nejednakosti i, konačno, kraj same države" (masna slova - t.herbert) - A. Badiou
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 01:53 12.10.2008

Re: Konačno!

Sudeći po pozivanju na mandat, čini mi se, da se vaša predstava o političkoj borbi, u osnovi, svodi na parlamentarnu borbu u okviru predstavničkog sistema. Međutim, osnovnije pitanje od pitanja "ko je mandatirao?" jeste pitanje zašto se vaša predstava o političkoj borbi ograničava na parlamentarizam. Malo drugačije rečeno, zašto važe baš ta pravila igre (parlamentarizam), a ne neka druga? Politčka borba o kojoj ja govorim ne operiše na nivou igre - akteri te borbe neće da budu igrači u parlamentarnoj igri - već na nivou pravila igre - oni hoće da redefinišu pravila igre


lepo vas pita čovek. ko je vama dao za pravo da govorite u moje ime (ja sam proleter, u pravom smislu te reči), dakle, čime sam vas ja to ovlastio da budete "moj politički predstavnik"?
adam weisphaut adam weisphaut 07:43 12.10.2008

Re: Konačno!

nije nikakva demokratska država u uobičajenom smislu reči, nego diktatura proleterijata koja služi tome da nanese poraz neprijateljima.

Da samo što se uvek desi da se na čelu diktature nalazi konkretno ime i prezime a ne amorfni "ploreterijat", oko njega (diktatora) se nalazi krug saradnika, što sve podržava pozamašan činovnički i represivni aparat.
I od jednom u društvu koperacije imamo kompeticiju koja nije ekonomska već politička, i grupu ljudi koji na osnovu društevnog položaja crpe privilegije (nova klasa, inner party...zovimo je kako god hoćemo).
Samoukidanje države je kao perpetum mobile, niko ga nije ostavrio u praksi.
Zašto bi smo verovali (opet se vraćam na svoj početni komentar) da bi se to desilo u budućnosti?
Da li onda nije besklasno društvo ideološki ekvivalent Raselovim "orbitalnim letećim čajnicima" ?
toma.herbert toma.herbert 09:50 12.10.2008

Re: Konačno!

lepo vas pita čovek. ko je vama dao za pravo da govorite u moje ime (ja sam proleter, u pravom smislu te reči), dakle, čime sam vas ja to ovlastio da budete "moj politički predstavnik"?


Ko je vas ovlastio da budete svoj sopstveni politički predstavnik? Ne šalim se kad postavljam to pitanje. Nekada je politički predstavnik kmetova i građana bio kralj (apsolutistička monarhija), a da ga prethodno ni kmetovi ni građani nisu nikako ovlastitli da ih politički predstavlja? Francuskom revolucijom se građanstvo izborilo da samo sebe predstavlja u političkom životu, i da, štaviše, njegovi politički predstavnici budu dominantni u političkom životu. Ali obratite pažnju da se pri tome ono nije izborilo za navedene dve stvari kroz neki predstavnički ili pak parlamentarni sistem. Naprotiv, tek pošto se izborilo, u događajima koji su neposredno prethodili buržoaskoj revoluciji, ono je ustanovilo takav sistem (za vreme francuske buržoaske revolucije). I tek u tom sistemu postalo je smisleno postaviti pitanje/zahtev koje vi meni postavljate.

Međutim, obratite pažnju, niko nije, ni na kakvim izborima, parlamentarnim putem, ovalstio ni jakobince ni žirondince ni montanjare da budu politički predstavnici frakcija buržoazije. A nije, jer naprosto nije postojao parlamentarni sistem u čijim koordinatama bi bilo moguće postaviti to pitanje odnosno taj zahtev.

Sad, povucite paralelu sa mojoj namerom da budem politički predstavnik proletarijata. Politička borba o kojoj se ovde radi je ujedno borba za političku reprezentaciju. Kada mi vi postavljate pitanje koje postavljate, onda to znači da, bar što se tiče vas, gubim.
adam weisphaut adam weisphaut 10:05 12.10.2008

Re: Konačno!

Kada mi vi postavljate pitanje koje postavljate, onda to znači da, bar što se tiče vas, gubim.

Vi imate problema sa tim da budete gubitnik?
I da Vaša ideja bude gubitnička?
I šta ako uzmemo da je Vaša ideja u realizaciji upravo uskratila ljudima pravo da postave pitanje koje Srđan postavlja? Da li to nije gubljenje već stećenih prava i da li onda ne možemo da govorimo o evoluciji nego devoluciji?
toma.herbert toma.herbert 11:47 12.10.2008

Re: Konačno!

što sve podržava pozamašan činovnički i represivni aparat.

Recite mi, da li ste ikada videli veći birokratski aparat od aparata EU? Da li ste ikada videli veći represivni aparat od NATO pakta? Ovim želim da vam kažem da su represivni aparati (policija, vojska) i administrativni aparati (birokratija) deo svake države. Prema tome, jedna država socijalističkog načina proizvodnje od kapitalističkih država se ne razlikuje po prisustvu represivnih i administrativnih aparata.

I od jednom u društvu koperacije imamo kompeticiju koja nije ekonomska već politička, i grupu ljudi koji na osnovu društevnog položaja crpe privilegije (nova klasa, inner party...zovimo je kako god hoćemo).

Recite mi, da li u kapitalističkim državama postoji politička kompeticija? Da li je ta kompeticija u vezi sa ekonomskom? Da li je politička dominacija u vezi sa ekonomskom dominacijom? Ponovo, kažem vam, po odlikama koje ste nabrojali, socijalistička država nije nikakav izuzetak.

Samoukidanje države je kao perpetum mobile, niko ga nije ostavrio u praksi.

Ni odumiranje robovlasničke države nikada nije bilo ostvareno u praksi pre odumiranja robovlasničke države. Po vama u istoriji nikada ne može da se dogodi ništa novo?

I šta ako uzmemo da je Vaša ideja u realizaciji upravo uskratila ljudima pravo da postave pitanje koje Srđan postavlja? Da li to nije gubljenje već stećenih prava i da li onda ne možemo da govorimo o evoluciji nego devoluciji?

Cela poenta mog teksta sastoji se u tome da prava o kojima vi govorite impliciraju nepravdu. Ja sam potpuno svestan konsekvenci - ako prava o kojima govorite impliciraju nepravdu, onda nije moguće graditi pravedno društvo u kojem bi vladala baš ta prava (šta više, pojam pravednog prava je contradictio in adjecto).

Ali već sam pokušao da pokažem da je istorijsko uspostavljanje važenja tih prava rezultat borbe koju je vodila buržoazija radi uspostavljanja dominacije. To pravo je, u stvari, pravo buržoazije da dominira i eksploatiše. Ono, naravno, ima i tu perfidnu ulogu da klasnu vladavinu buržoazije predstavi kao besklasnu vladavinu naroda - to bi bila ključna uloga ideološkog operatora "jednakosti pred zakonom". "Jednakost pred zakonom" operiše tako što skriva klasnu suštinu savremenog društva.

Moja borba se, napomenuću još jednom, ne vodi u okviru prava, već ulog te borbe predstavljaju sam pravni okvir i njegova promena.
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:18 12.10.2008

Re: Konačno!

Recite mi, da li ste ikada videli veći birokratski aparat od aparata EU?


Samo mala ispravka -- najveći birokratski aparat imaju UN. EU je na drugom mestu.
aquariusoptimist aquariusoptimist 14:32 12.10.2008

Re: Konačno!

Ni odumiranje robovlasničke države nikada nije bilo ostvareno u praksi pre odumiranja robovlasničke države


????
adam weisphaut adam weisphaut 14:57 12.10.2008

Re: Konačno!

Recite mi, da li ste ikada videli veći birokratski aparat od aparata EU? Da li ste ikada videli veći represivni aparat od NATO pakta? Ovim želim da vam kažem da su represivni aparati (policija, vojska) i administrativni aparati (birokratija) deo svake države. Prema tome, jedna država socijalističkog načina proizvodnje od kapitalističkih država se ne razlikuje po prisustvu represivnih i administrativnih aparata.

Promašili ste poentu, nije poenta da nema birokratije u kapitalističkim sistemima, nego da je ta birokratija i represivni aparat nova klasa koja crpi svoju moć u političkoj moči isključivo. Da li mislite da je slučajno što su se rukovodioci komunista useljavali u raskošne buržaske kuće? I interesntno kako kratite rečenice na koji odgovarate po potrebi tako da ne odgovarate na ono da se uobičajno javlja i diktator i njegov krug saradnika?

Recite mi, da li u kapitalističkim državama postoji politička kompeticija? Da li je ta kompeticija u vezi sa ekonomskom? Da li je politička dominacija u vezi sa ekonomskom dominacijom? Ponovo, kažem vam, po odlikama koje ste nabrojali, socijalistička država nije nikakav izuzetak.

Pa koja je to onda komperativan prednost: besklasna država koja to zapravo nije?
I da, postoji kompeticija ideja u kapitalizmu, kao i personalna.
U komunizmu je to bila kompeticija lična i to oko primene jedne ideje.
No ono što je važno da u toj igri itekako postoje pobednici i gubitnici, što je u suprotnosti s Vašom predstavom "kooperativne društvene igre".

Moja borba se, napomenuću još jednom, ne vodi u okviru prava, već ulog te borbe predstavljaju sam pravni okvir i njegova promena.

Dakle postavljanje onakvog pitanja je za Vas "buržaski individualizam"?
Odnosno pitanje prava biranja reprezentacije nije na nivou individue nego kolektiva?
Kako je kolektiv-klasa-prilično amorfna, pravoverni odnsono klasno osvešćeni su ti koji zastupaju njen interes?
dragan7557 dragan7557 09:30 13.10.2008

Re: Konačno!


Ni odumiranje robovlasničke države nikada nije bilo ostvareno u praksi pre odumiranja robovlasničke države. Po vama u istoriji nikada ne može da se dogodi ništa novo?

U današnjoj društvenpj praksi i ideologoji robovlasničo društvo je dostiglo svoj maksimum upravo zbog sumanitih "istorijskh" "naučnih" definicija marksizma, kenzijanizma i fridmanizma (kome pripada i Jozef Štiglic) jer se sva tri pravca tzv. naučne misli bave jednom te istom zločinačkom idejom, opravdanjem i promocijom robovlasništva koje se već preko dvesta godina redefiniše i opravdava kroz razne "naučne metode" koje sa naukom imaju veze isto koliko i religijska definicija "caru carevo , bogu božije" i u ovom kontekstu sadržane "božije pravde".
Bog i Car su dva božanstva koja se nadopunjuju sa razlikom da je bog zahtevao od ljudi upravo da ne rade ono na čemu je isistirao car (drugo božanstvo) koji je na kraju pobedio Boga.

Definišući rad kao uslov ljudske egzistencije i iz njega proističuća prava na život kreirana je i sumanuta ideja da bez rada čovek (ljudsko društvo) ne bi opstalo kao jedna od najvećih obmana koja je ovoj planeti porodila ropstvo i kreirala u principu odnose robovlasništva koji u današnje vreme upravo zahvaljujući nekolicini zločinačkih ideja
ljudski rod vode u konačnu propast kreiranjem Trećeg Svetskog Rata koji je na pragu a čije žrtve smo mi koji živimo danas.

Učenje o unthinking obedience to authoritarial Leaders od Boga na ovamo je izuzelo i samog boga koji je umesto Ruler- a zauzeo mesto Leader-a a ovozemaljskim autoritetima omogućio prisvajanje njegove uloge koja je i "naučno" opravdana Mesijama : Marks, Engels, Lenjin; J.M. Kejnz, a krunisana kompletnim idiotizmom
M. Fridmana sa malim nečasnim (u kasnijem periodu) ispravkama iz Nobelovske manifakture u Srbiji promovisanog J.Štiglica, koji svoj "rad" (kao i njegovi sledbenici) naplaćuju po Času a ne po učinku kao i svi članovi "High Cabal" = Avangarde = Elite = Opresor.
Dokaz ovom je i lista američkih kompanija koje su direktno pomagale A. Hitlera u gradnji nemačke ratne Mašine :

Chase National Bank
National City Bank
Standard Oil
Texas Oil Company
Davis Oil Company
SKF Industries
General Aniline and Film
Sterling Products
Radio Corporation of America (RCA)
Ford Motors
General Motors
International Telephone and Telegraf (ITT)
Alcoa, the Mellon - Davis --Duke monopoly
Hearst newspaper syndicate
Raders Digest magazine
Du Pont
Suterday Evening Post
Sullivan and Cromwel law firm (Allen Dulles)

Ratna mašina posle WW II nije zaustavljena niti osuđena kao što i u Srbiji (i drugim republikama) nisu zaustavljeni niti osuđeni ratni naredbodavci, ratni profiteri, a rat niskog intenziteta protiv ljudskog društva je nastavljen i trajaće do konačnog istrebljenja.

Jalove diskusije pripadnika komunizma, kapitalizma, fašizma i liberalizma su sve usmerene i podsticane jednom idejom amoralnog, asocijalnog i zločinačkog Robovlasništva koje nesmanjenom žestinom još uvek traje a svoje opravdanje nalazi upravo u navedeninim ideologijama

Ako neko misli da će se posle Velike Berzanske Krađe koja u ovom momentu hara svetom nešto promeniti, svakako treba da pogleda današnje "Res Publicum" Autokratske Kleptokratije nastale na tlu
Avangardne Narodne Demokratije SFRJ = FNRJ kako bi se osvedočio da se ništa nije promenilo u
Robovlasničkom Društvenom Modelu osim što je opresija i totalitarizam prenešen na viši tehnološki nivo pa je umesto raznih demokratskih ratova, sada dovoljan samo jedan WW III kako bi ovo stanje bilo prenešeno u budućnost. Proleter nije ništa drugo do "moderan" naziv za roba u ovom kontekstu dok su mu prava manja nego u drugim vremenima. Onih koji prodaju ideju ljudskih prava i ili sloboda od ove prodaje magle veoma udobno žive kako u Srbiji tako i drugde, isto kao što su i komunisti (SFRJ) udobno živeli od prodaje Komunističkog Mesijanstva dok je na vlasti bio Sin Božiji a državna religija Marksizam obećavala rajsku budućnost.
dragan7557
dragan7557 dragan7557 09:54 13.10.2008

Re: ispravka i definicija

unthinking obedience to authoritarial Leaders

treba da stoji : unthinking obediance to autoritarian Leaders.

Webster definition

Ruler : one who exercises authority and power over others, often harshly or arbitrarily.

Leader : one who gudes on the way, especially by going in advance.


Nepotrebno je reći da u današnjoj Srbiji (i drugde) ne postoje Lideri već Ruleri.

dragan7557
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:14 11.10.2008

Homomarxist?

Ja sam cuo da postoji HOMOFASCIST (kombinacija homoseksualca i fasiste). Kao takav, on je drukciji od obicnog homoseksualca odnosno od obicnog fasiste (heterofasiste).
Ali nisam cuo da postoji HOMOMARXIST.

Na ovo razmisljanje me navela tvoja konstatacija da si, takavkakav, marksista.

Dusan Maljkovic ili Toma Herbert:
Ono što sledi predstavlja niz izvoda iz prepiske koja se vodila na izvesnoj "levoj" mailing listi. Na toj mailing listi sam se, kao marksista, obratio svim marksistima u Srbiji.


Drugim recima, ja se pitam, u stilu malog Djokice, da li postoji razlika izmedju homomarksiste i heteromarksiste?
Jesi li ikad razmisljao o tome?
Pitam li mnogo?

P. S.
Pokusao sam da nadjem definiciju homomarksiste na Google. Ima (za sada) samo jedan jedini sajt (blog), sa nekim trabunjanjem u stilu: “And would Marxofeminists and Homomarxists complain that they are discriminated against? Most likely. But how much should we care when they openly admit that they are intent on altering society and even human beings very core nature, by subversively causing division and chaos?”.
A kada sam upisao “Homofascist” bilo je tusta i tma sajtova… Izgleda da su homomarksisti (jos uvek) retki….
toma.herbert toma.herbert 22:36 11.10.2008

Re: Homomarxist?

Biti homofascist predstavlja kontradikciju zato što su oba pojma složenice u nekom smislu (ili u bar nekom kontekstu) odredjena preko pojma diskriminacije - homo je onaj koji, po pravilu nije diskriminatoran, dok je fascisct onaj koji to po pravilu jeste.

Ono sto sam pokusao da izvedem ovom prepiskom, jeste pozicioniranje marksiste sa one strane antinomije diskriminatoran-antidiskriminatoran. Stoga termin homomarxist ili heteromarxist ne moze (bar ne u mojoj verziji) da rezonira kontradiktornim smislom kao sto to moze termin homofascist.

To je ujedno odgovor i na prvu dilemu u vezi sa budizmom. Ovde je rec o niti-niti poziciji (niti fa niti antifa). Ta pozicija je uvek teska za misljenje, ne samo zbog svoje logicke prirode (dvostruka negacija), vec i zbog toga sto problematizuje pretpostavke/uslova pod kojima uopste mislimo u datoj situaciji.
queeria92 queeria92 19:14 12.10.2008

Re: Homomarxist?

Biti homofascist predstavlja kontradikciju zato što su oba pojma složenice u nekom smislu (ili u bar nekom kontekstu) odredjena preko pojma diskriminacije - homo je onaj koji, po pravilu nije diskriminatoran, dok je fascisct onaj koji to po pravilu jeste.


Ja imam veeeeeeeliki problem s ovim pasusom.
To što su homoseksualci bili žrtve fašističke ideologije, ne znači da ne mogu biti fašisti. Postoji skori primer jevrejske fašističke organizacije u Izraelu. Tako da, sve je moguće.
Moj problem sa citiranim pasusom jeste tvrdnja "homo je onaj koji, po pravilu nije diskriminatoran". Iako samo homo, ja stvarno moram da se pobunim protiv predstavljanja gej populacije kao nežnog finog cvetka koji divno miriše. Možda bih otišao tako daleko da kažem da je homo populacija i te kako diskriminatorna, naročito međusobom.
Meni je interesantna pozicija homofašista i njihovo opravdanje za ubijanje homoseksualaca za vreme II svetskog rata. Nacisti su ubijali feminizirane i promiskuitetne homoseksualce, o kojima homofašisti imaju loše mišljenje i sami ih žele eliminisali iz gej redova, jer brukaju populaciju i stvaraju lošu sliku o homoseksualcima. Takođe, pozicija homofašista je izuzetno mizogina. Homofašisti smatraju da su žene intelektualno i fizički niža bića, dok su muškarci intelektualno i fizički uzvišeniji i da je zbog toga muška ljubav uzvišena forma ljubavi. Naravno, uvek imamo one homofašiste koji su svesni svog fašističkog identiteta i gomilu onih koji imaju ovakvo mišljenje ali sebe ne smatraju homofašistima, ali neke bitne razlike tu nema.

simkke simkke 22:20 11.10.2008

68

"...jer, može se živeti ako ne znaš gde je Abu Dabi, ili, kada je Milutin došao na presto...ali marksizam...marksizam se prosto mora ZNATI! "


NNN NNN 22:56 11.10.2008

Re: 68

Marksizam prožima sve pore našeg društva!
man ray loves me man ray loves me 23:28 11.10.2008

Re: 68

Nemoj mehanicki da radis!
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 03:36 13.10.2008

Re: 68

Imam utisak da je ovaj Toma naucen u spijunsko-teroristickim centrima da sve pamti...
tttomaz tttomaz 23:29 11.10.2008

Brod


Ove nase internet druzine se jako nagnuo u levo. Malo da damo protiv teg :))))))

simkke simkke 00:00 12.10.2008

Re: Brod

tttomaz
Ove nase internet druzine se jako nagnuo u levo. Malo da damo protiv teg :))))))EVO care, pa uzivaj!

tttomaz tttomaz 00:09 12.10.2008

Re: Brod

simkke
tttomaz
Ove nase internet druzine se jako nagnuo u levo. Malo da damo protiv teg :))))))EVO care, pa uzivaj!To bi bilo 6. put da uživam u dotičnom delu. Čisto da pomenemo po nekog ozbiljnog mislioca , da nisu samo komunalni radnici. :)))
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 03:38 13.10.2008

Re: Brod

U istom duhu, jos jedan ozbiljan mislilac blize tom polu:KafaJeGotova KafaJeGotova 23:34 11.10.2008

joj, majko,

koji si ti salonac...
Exitus Letalis Exitus Letalis 00:04 12.10.2008

Re: joj, majko,

dosadno neopevano.
neviđen smor.
jedva savladah donekle.
samo donekle a i to smatram izgubljenim vremenom.

maljkoviću,
ne ne-levičari, nego nelevičari, klajn, stranica 109 (mala korisna knjiga)

ili što antifašisti a ne i anti-fašisti?
pa zato što je ovo prvo pravilno a ovo drugo, kao i ne-levičari, nepravilno.

kao što je nepravilno
da treba da budu jednaki.
pravilno je - trebalo bi da budu jednaki.
dakle, kroz dosadan a kad je i prilično nepismen tekst, šta da ti kažem, teže se probija...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 00:44 12.10.2008

Re: joj, majko,

Exitus Letalis
maljkoviću, ne ne-levičari, nego nelevičari, klajn, stranica 109 (mala korisna knjiga)ili što antifašisti a ne i anti-fašisti?
...


sonja k. sonja k. 23:46 11.10.2008

eh maljkovicu

maljkovicu sta si ti majketi hteo da nam kazes?
al "militantno krilo LDPa" ti je nebesko
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 00:30 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

sonja k.
maljkovicu sta si ti majketi hteo da nam kazes? al "militantno krilo LDPa" ti je nebeskoPrema mojoj proceni, antifašizam predstavlja ustupak marksizma pravno-političkoj ideologiji kapitalističkog načina proizvodnje.

mislim da je ovo hteo da kaže, i taman kada sam se ponadao da će otići priča u tom smeru, kad ono zaspah oko drugog, trećeg pasaža. evo, ipak sam se razbudio, i mislim da bi tekst ispod boldovane dve tvrdnje mogao odavde negde da se sažme, dosade manje i komunikacije radi.

Pozvao bih vas da se zapitate ko je čiji politički reprezentant u Srbiji. Jasno je da su LDP (Liberalno demokratska partija) i DS (Demokratska stranka) politički predstavnici krupne buržoazije, našeg glavnog neprijatelja, i staviše, direktno finansirane i podsticane na političku aktivnost od tog neprijatelja. Sa druge strane, organizacije tipa Krvi i čast, Nacionalni stroj, itd. predstavljaju političke reprezentante sitne buržoazije i lumpenproletarijata u svim bojama i oblicima. Oni, doduse, za razliku od DS, LDP i tsl, nisu direktno finansirane i podsticane na političku aktivnost od strane klasa koje predstavljaju -- ove klase ih se neretko gade. Zapazite pri tome da politički predstavnici sitne buržoazije i lumpenproletarijata politički deluju u reakciji na 1) tranziciju (iz socijalističkog načina proizvodnje u kapitalistički) i 2) na dominaciju (ekonomsku, političku, ali pre svega ideološku) krupne buržoazije u kapitalističkom načinu proizvodnje. Obratite pažnju: oni reaguju na iste stvari na koje (bi trebalo da) reagujemo i mi, oni se bore protiv istih stvari protiv kojih (bi trebalo da) se borimo i mi. Međutim, njihova reakcija ima reakcionarni karakter, a njihova borba, u najboljem slučaju, ima za cilj uspostavljanje predkapitalističkog nacina proizvodnje, a obično se zadovoljava manjom ili većom reformom kapitalističkog načina proizvodnje (pri tome mislim na fašizam i nacizam u prvoj polovini XX veka).

Proletarijat je tradicionalno sklapao savez sa sitnom buržoazijom, a protiv krupne buržoazije. Međutim, sitna buržoazija se, kako to primećuje Marx u tekstu Klasne borbe u Francuskoj, uvek klatila -- ona predstavlja politički najlabilniju klasu društva - između dve strane, između proletarijata i krupne buržoazije. Ali sitna buržoazija, upravo zbog karaktera svojeg neprijatelja koji sam gore izložio, predstavlja "prirodnog" saveznika proletarijata. Sa druge strane, ne mozete praviti saveze sa krupnom buržoazijom! Ne mozete, jer upravo pravite saveze sa svim drugima da biste se borili protiv njih! Ono što su naši marksisti do sada radili, bilo je sklapanje saveza sa političkim predstavnicima krupne buržoazije (počev od devedesetih). Obratite pažnju na to čiji politički predstavnici treba da uđu u vaš najširi front, i biće vam jasno da sam u pravu. Naravno, ja ne sugerišem da treba ulaziti u savez sa lumpenproletarijatom, ali vase gađenje na sitnu buržoaziju kada su u pitanju savezi, odaje vaše ideološke premise, premise koje predstavljaju stvarni razlog vašeg sklapanja saveza sa predstavnicima krupne buržoazije. Te premise su dominirane vladajućom ideologijom -- ideologijom vladajućih, tj. ideologijom krupne buržoazije.

Što se tiče SDO (Socijaldemokratska omladina), jasno je da je SDO "produžena ruka" DS, i jasno je da je to bio od samog osnivanja (Đinđić i Korać, u ostalom, nikada nisu skrivali svoje veliko prijateljstvo). Prava uloga SDO je, mozda, perfidnija, od političke uloge DS (a politička uloga DS se sastoji u tome da proizvede ideološke, ali pre svega pravno-političke uslove za tranziciju). Njena prava uloga je da unese konfuziju i defetizam u redove levice. Konfuziju, jer predstavljajući se kao "normalna" levica, ona svaku drugu levicu stigmatizuje kao ekstremnu, postavljajući je time u istu ravan sa organizacijama protiv kojih ćete da marširate. Defetizam, jer falsifikuje objektivne interese proletartijata i stvarne ciljeve njegove borbe, konstantno emitujući sliku o kapitalizmu kao normalnom (a upravo zbog ove normalnosti SDO i jeste "normalna" levica) i neporazivom (u borbi) načinu proizvodnje. Posvećujem čitav pasus SDO-u, jer je on, za sada, i neposredno, možda opasniji neprijatelj od LDP ili DS. U tom smislu, ne treba da vas podsećam na rang listu neprijatelja ASI (Anarho-sindikalisticka inicijativa) i Partije rada -- politički predstavnici krupne buržoazije su na poslednjem mestu, a SDO je shvaćen, u jednoj vrlo naivnoj političkoj topografiji, kao ideološki i politički najbliži aparat.

Za kraj, želeo bih da vam kažem da pravi neprijatelj SDO, LDP i DS, sa kojima sklapate saveze, nisu ni Nacionalni stroj, ni Krv i čast, a ni takve organizacije kao što su ASI ili Partija rada (leve ruke SDO, u poslednjoj liniji), već najpreciznije, proletarijat i njihovi politički predstavnici. Marširajuci protiv fašista, vi tako, u poslednjoj liniji, marširate protiv sebe.

Toma Herbert


i moje pitanje za Dušana:

dušane, da li se ti imalo raduješ što je srbija konačno zaigrala fuzbal i pocepala litvaniju sa 3:0?
Dušan Maljković Dušan Maljković 01:55 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

Ja duboko saosećam sa svim pristalicama LDP na ovom blogu. Razumem da gubitnička politika, koja na izborima dobija onkraj cenzusa, da bi zatim ušla u koaliciju sa SPS na opštinskom i gradskom nivou -- a klela se da neće!!! -- izaziva bar dva tipa frustracije. Prvo, to je frustracija nedolaska na mesto vlasti koje valjda a priori pripada ovoj eliti -- sprečava ih demokratski sistem izbora, pa onda predsednik kaže da glasovi za većinu ostalih stranaka nisu demokratski tj. iznese idealni budući glasački modus operandi -- da se samo glasovi LDP-u računaju, jer su to jedini demokratski glasovi. I eto nama istinske demokratije. Ali, kako se to ne dešava, treba principe pogaziti i okrenuti se pragmatizmu, pa dojučerašnje javno prokažene raspirivače nacionalne mržnje i kreatore politike Velike Srbije prihvatiti kao svoje koalicione partnere. Nešto se time dobije -- šačica vlasti, a nešto gubi -- elementarna politička konzistentnost. I onda je poseldica ovog šizofrenog raspada materijalizovana u besmislenom tipkanju subjekata koji su se "odazvali" ovoj politici. Jer, šta nakon političkog apsurda samog LDP njegovi poklonici mogu da pišu do još jedan verbalni apsurd?

Drugi, mnogo problematičniji, aspekt ove tegobe jeste nemogućnost da se (1) razume napisano, (2) argumentovano odgovori. I onda, kao posledicu toga, imamo pseudolingvističke analize Exitus Letalis, gde centralni problem predstavlja stvaljanje crtice u složenicama (sve upotpunjeno njenih "džiberskim" tonom o smaranju), optužbe za dvostruke nikove (paranoja), napade ad hominem i već viđen opsesivno-repetitivni repertoar "družine" kojoj svaki put kada se nešto i neko kritikuje -- a njima je to sveto -- reaguje na isti neartikulisan, neargumentovan i nadasve sveden način, piskarajući nekakav "haiku" koji sa temom i bilo čim, sem sa frustracijoim, nema nikakve veze.

To što dotični ni jednu od navedenih referenci nisu pročitali -- a sve što znaju je da pravilno napišu svoje bedastoće (po Klajnu) -- to im ništa ne smeta: oni znaju političku istinu -- saopštava im LDP i tačka. Kako Nikola Samardžić kaže: jel su četnici borci protiv fašizma? Po njemu jesu i to ne u 1992, nego u 2007, da ne bude zabune. E to je deo koji nije napisan, jer se time nije ni bavio tekst, ali koji fali: o tome da su današnji antifašisti upravo u liberalnim redovima ne samo stvaraoci nacionalističke klime 90ih, već i danas aktivni sudionici revizionizma, te u krajnoj liniji i rehabilitatori fašističke ideologije, a da su njihovi učinci Nacionalni stroj i ostali. Uostalom, ta veza je do sada imala mnogo empirijskih materijalzacija, a poslednju smo čuli u navedenoj emisiji na RTS: bivši portparol GSS koji diluje Davidovićeve knjige. Građanski, nema šta. Bravo Vesna, još samo da Kustiricu "vratiš tamo odakle je došao" i Srbija će zaista pripasti Srbima.

ulven ulven 01:57 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

Kad bi ga ti Fuchso pocepo 1:0, nabrojao bi ti Dule sve litvanske vokale na slusni aparat. Manje pricaj o fuzbalu, vise pricaj o argumentovanom pichvajzu.
KafaJeGotova KafaJeGotova 02:15 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

e, je... pa što ližeš pšenicu bjelicu i karleušu toliko ako te služi pamćenje ko je raspirivao nacionalizam 90tih?! o kojoj levici ti pričaš kad furaš mizoginiju glorifikujući lik i delo jelene karluše? znaš, većina naroda nije politička partija, ali ti kao salonski intelektualac, to ne bi mogao da znaš... da ti nema ldp-a, umro bi od dosade.
Dušan Maljković Dušan Maljković 02:24 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

Nepoznato mi je da sam u političkoj koaliciji sa bilo kim ko ke raspirivao nacionalizam 90ih. Poznato mi je da je doduše LDP u koaliciji sa onima koje su za to optuživali (što je opet svojevrstan apsurd -- polovina predsdeništva LDP je radila to isto). No, u tom apsurdu krije se i dogovor: ispod pokorice nekakvog nazovi liberalizma krije se zapravo nacionalistička paradigma: kako drugačije objasniti, na nivou političkog "slaganja", izjavu Jovanovića da je SPS za LDP prihvatljiv? Koem su nacionalisti prihvatljivo do njima samima?

Da LDP-a nema, umro bih od dosade -- takav kič ne sreće se ni na mojoj omiljenoj estradi. Tu ste u pravu.

P. S. Nepoznato mi je da glorifikujem lik i delo JK, kao što mi je nepoznato šta je to kod dotične MIZOGINO? A kad smo već kod mizoginije, šta na tu temu ima da nam kaže Ivan Janković. kreator ekonomskog programa LDP?

"Država podstiče feminizam, homoseksualnost, brakolomstvo iz principa a ne nužde, i razna druga degenerativna i devijantna ponašanja čija sveprisutnost i kancerogeno metastaziranje u modernom društvu prete da potkopaju i unište i poslednje ostatke moralnih vrlina potrebnih za život u slobodnom društvu. Ona stimuliše pasivnost, infantilizam, oslanjanje na državu a ne na sebe, prezir prema svakom autioritetu, koji ide skupa sa nezrelošću i infantilnošću, mentalitet "hleba i igara" (ekstazija i tehno-a?), što su sve karakteristike svih degenerisanih socijalističkih zajednica koje znamo iz istorije, spremnost da se prihvati svaka delirična i destruktivna socijalna doktrina koja napada temelje civlizacije (socijalizam, ekološki pokret, feminizam...), itd..

Očuvanje tradicionalne porodice je jedna od pretpostavki očuvanja moralne i kulturne infrastrukture na kojoj počiva slobodno društvo. Napad na patrijarhalnu porodicu je oduvek bio samo "liberalnom" i "individualističkom" frazeologijom kamuflirani napad na tradicionalni liberalizam, i promocija socijalizma i ropstva pojedinca u odnosu na državu."

http://www.katalaksija.com/template.php?i=&dbtopic_id=1&dbarticle_id=136
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 06:36 12.10.2008

hmm

šta na tu temu ima da nam kaže Ivan Janković. kreator ekonomskog programa LDP?


tz tz tz, maljkovicu bre, Vlada Gligorov je kreator ekonomskog programa LDP, nemo' bre to da radish!
Dušan Maljković Dušan Maljković 07:10 12.10.2008

Re: hmm

Da, ali je u pitanju STARI program, a ovo se odnosi na NOVI tj. aktuelni. Vesna, apdejt!

SAOPŠTENJE REDAKCIJE ČASOPISA „KATALAKSIJA“
Autor Redakcija časopisa "Katalaksija"
02.05.2008.
Povodom usvajanja protržišnog programa LDP-a

Kao što je čitaocima našeg sajta dobro poznato „Katalaksija“ je časopis posvećen promociji individualne slobode i slobodnog tržišta. Iako se ove vrednosti nalaze u temelju savremene civilizacije one nisu kod nas u dovoljnoj meri zastupljene niti prihvaćene. Stoga je prevashodna uloga i zadatak časopisa „Katalaksija“ da ljude u našoj zemlji (ali i u regionu) upozna sa suštinom ovih ideja kao i da ukaže na to zašto se slobodno društvo bez njih ne može zamisliti a faktička sloboda pojedinca ostvariti. Dakle, „Katalaksija“ je prevashodno teorijski časopis te prinicpijelno nije opredeljena ni za jednu političku opciju u Srbiji.

To ipak ne znači da je „Katalaksija“, i svi oni koji pišu za nju, „slepa“ za ono što se dešava oko svih nas a što je velikim delom posledica komunističke zaostavštine i opredeljenja ogromnog broja političkih stranka za ideje u rasponu od radikalne levice do socijaldemokratije. Glavni urednik Katalaksije Ivan Janković je sa dvoje kolega iz Centra za slobodno tržište napisao i medijski promovisao ekonomski program LDP. Pošto ovaj program počiva na načelima do kojih drži i časopis „Katalaksija“, redakcija časopisa „Katalaksija“ ovom prilikom ističe svoje zadovoljstvo ovakvim izborom LDP-a, pogotovo kada se ima u vidu činjenica da je to prva parlamentarna stranka koja je usvojila jedan takav program.

Redakcija „Katalaksije“ još jedamput ističe svoje zadovoljstvo opredeljenjem jedne političke partije za slobodno tržište, uz nadu da će se to u budućnosti i ostvariti.


Ivan Janković

Aleksandar Novaković

Borislav Ristić
Exitus Letalis Exitus Letalis 09:28 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

Nepoznato mi je da sam u političkoj koaliciji sa bilo kim ko ke raspirivao nacionalizam 90ih. Poznato mi je da je doduše LDP u koaliciji sa onima koje su za to optuživali

ko o čemu, maljković o ldp-u.
ti si stvarno opsednut.
šta god da ti je tema, lajt motiv je lps.
i kad bi pisao o pečenju paprika i
pravljenju sarme, opet bi bilo ldpldpldpldpldpldp...
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:06 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

Tako je EL. Sve ste prokljuvili i pročitali me kao otvorenu knjigu.

I kad pišem o Betmenu, o Obami, o LHC-u, o sahranama, o Kini, o '68, o Jozefu F, itd. -- pogledajte samo nazive poslednjih deset blogova -- ja ustvari pišem o LDP.

Apsurdno, ali istinito -- takav je rezultat paranoje i samo paranoje: EL tvrdi, dakle, da ispod svakog mog teksta, ispod njegove transparente površine, postoji zaverološki, subliminalni sadržaj koje može da opazi samo suptilno oko, a koji se uvek bavi LDP.

U tekstu o Betmenu verovatno ne mislim na Betmena nego na Čedu Jovanovića, Džoker je Nikola Samardžić, javni tužilac je Nataša Mićić, itd. A tek kad pišem o elementarnim česticama i približavanju velikom prasku -- jasno je da pod potonjim mislim na debakl LDP na izborima (prsli su!), akcelerator je u stvari parlamentarizam u Srbiji, a elementarne čestice političke partije, itd.

Od vas EL ne može se čovek sakriti. Vaš rendgenski vid a la Superman prolazi kroz sve moje mreže lažnih značenja i prodire do čistog kriptonita underneat it all -- LDP, LDP, LDP... Širi dalje! :)
KafaJeGotova KafaJeGotova 12:24 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

evo, maljkoviću, za tebe tekst minje bogvac o mržnji prema ženama što ti radiš sa sve tvojom jk... da li onda imaš kredibilitet da prebacuješ nekom za diskriminaciju?
mada svakako da u ldp-u ima raznih i da su neki njihovi potezi kontradiktorni i meni nerazumljivi, i da su neki 90tih raspirivali mržnju, ali npr. nikola s. je priznao da je pričao svašta i pokajao se, što priznaćeš skoro niko nije uradio u srbiji. ali, umesto da mu se bar skineš sa grbače što se tiče tih 90tih, ne ti imaš tu mazohističku potrebu da jašeš po onom ko se kaje. recimo, koji tvoj tekst kritikuje sadašnju vlast? a prošlu? svaki tekst jahanje po ldp-u. aj dobro, kritikuješ i ima se šta kritikovati, ali ldp jedva nakrpio 5% a tebi i dalje oni jedini izvor svih problema u životu srbije... biće da je tvoja sujeta u pitanju i tvoj ex angažman u sdu...
maksa83 maksa83 12:36 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

Maljkoviću, nije lepo ignorisati goste, ja pokušavam da navedem na hranu, a ti se praviš gluv & mutav.

I kad pišem o Betmenu, o Obami, o LHC-u, o sahranama, o Kini, o '68, o Jozefu F, itd. -- pogledajte samo nazive poslednjih deset blogova -- ja ustvari pišem o LDP.

Božole je poslednji okrug Burgundije, i u njemu se proizvodi jedno od najčuvenijih crvenih vina u svetu. Svoj generalno lak i voćni ukus dobija od grožđa Game vrste, treba ga probati kad je blago sveže i mlado. Božole Nuvo (to je uvek vino od ovogodišnje berbe) se obično služi kao aperitiv i/ili uz salate, dok lagani Božole ide dobro uz piletinu, a teži uz crveno meso ili npr. jače paprikaše. Takođe se koristi za regionalne dezerte kao što je čaša iseckanih kajsija posuta crnim ribizlama i sve to potopljeno u ohlađeni Božole.

E sad... kakva je razlika između Božolea i LDP-a?
Božole će uvek garantovano imati bar 10 do 12%.
Exitus Letalis Exitus Letalis 13:22 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

Tako je EL. Sve ste prokljuvili i pročitali me kao otvorenu knjigu.

kako god...
I kad pišem o Betmenu, o Obami, o LHC-u, o sahranama, o Kini, o '68, o Jozefu F, itd. -- pogledajte samo nazive poslednjih deset blogova -- ja ustvari pišem o LDP.

tačno tako. ako nema u tekstu, ima u komentarima obavezno. obavezno.
ne možeš da promašiš nikolu, čedu, biljanu ni kad bi hteo...
uslovni refleks...
Apsurdno, ali istinito -- takav je rezultat paranoje i samo paranoje: EL tvrdi, dakle, da ispod svakog mog teksta, ispod njegove transparente površine, postoji zaverološki, subliminalni sadržaj koje može da opazi samo suptilno oko, a koji se uvek bavi LDP.

odgovorila, kao i na ostalo...
Exitus Letalis Exitus Letalis 13:31 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

ali npr. nikola s. je priznao da je pričao svašta i pokajao se, što priznaćeš skoro niko nije uradio u srbiji. ali, umesto da mu se bar skineš sa grbače što se tiče tih 90tih, ne ti imaš tu mazohističku potrebu da jašeš po onom ko se kaje.

ne "skoro niko" nego niko.
ne sećam se da se pšenica stidi bilo kojih svojih reči izgovorenih godinama unazad a i sada bogami.
ne, nego pokušava da to trivijalizuje, relativizuje, što je karakterna crta svih nacionalista (a šta su oni nama radili, bilo je šta je bilo, dogodilo se šta se dogodilo...)
al tu nema primedbi, naprotiv, pozitivna promocija iste...
koji tvoj tekst kritikuje sadašnju vlast? a prošlu?

nema se šta kritikovati. sve je idelano, ko u opereti.
nižu se pobede za pobedama.
bacamo na kolena levo i desno.
sad mali fokus, kakvi mali, najveći, na cg.
šta je sledeće?
koja nas pobeda, dakako, veličanstvena čeka?
na primer, nema oštrih reči prema "bratskoj" grčkoj.
koja nije priznala kosovo al je priznala kosovske pasoše.
nije šija nego vrat...
Dušan Maljković Dušan Maljković 17:02 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

E sad... kakva je razlika između Božolea i LDP-a?
Božole će uvek garantovano imati bar 10 do 12%.


Ha, ha, ha... Odlično! :)

Ili, da se nadovežem: Božole ima procenata onoliko koliko se LDP nadao na beogradskom nivou!

Uzdravlje!

P. S: Znate li zašto su Novaka Kilibardu svojevremeno u CG zvali Džejms Bond?

Zato što je na nekim izborima dobio 0,07% glasova! :)
mariopan mariopan 20:47 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

Dušan Maljković
Tako je EL. Sve ste prokljuvili i pročitali me kao otvorenu knjigu.

I kad pišem o Betmenu, o Obami, o LHC-u, o sahranama, o Kini, o '68, o Jozefu F, itd. -- pogledajte samo nazive poslednjih deset blogova -- ja ustvari pišem o LDP.

Apsurdno, ali istinito -- takav je rezultat paranoje i samo paranoje: EL tvrdi, dakle, da ispod svakog mog teksta, ispod njegove transparente površine, postoji zaverološki, subliminalni sadržaj koje može da opazi samo suptilno oko, a koji se uvek bavi LDP.

U tekstu o Betmenu verovatno ne mislim na Betmena nego na Čedu Jovanovića, Džoker je Nikola Samardžić, javni tužilac je Nataša Mićić, itd. A tek kad pišem o elementarnim česticama i približavanju velikom prasku -- jasno je da pod potonjim mislim na debakl LDP na izborima (prsli su!), akcelerator je u stvari parlamentarizam u Srbiji, a elementarne čestice političke partije, itd.

Od vas EL ne može se čovek sakriti. Vaš rendgenski vid a la Superman prolazi kroz sve moje mreže lažnih značenja i prodire do čistog kriptonita underneat it all -- LDP, LDP, LDP... Širi dalje! :)

A ha ha ha ha ha ha ha ha ah ahha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha )))))))))))))))))))))))) BRAVO!
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:23 12.10.2008

Re: eh maljkovicu

A ha ha ha ha ha ha ha ha ah ahha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha )))))))))))))))))))))))) BRAVO!

e nek se i ti malo nasmeješ.
posle onolikih ronjenja suza vala si zaslužila.
vracarac92 vracarac92 14:53 13.10.2008

Re: eh maljkovicu

e nek se i ti malo nasmeješ.
posle onolikih ronjenja suza vala si zaslužila.
A ja? Volim kada sam uz Mariopan.

Maljkoviću, u principu se ne slažem sa tvojim stavovima ali ovo sa LDPom, pa tu si pogodio direktno u centar. Čestitke.
Matija M. Matija M. 01:02 12.10.2008

au bre...

cemu ovo...
da ne kucam sad odgovore koji su se 'na izvesnoj mejling listi' slali u odgovor na gorenavedene baljezgarije ...
prof. toma herbert po svemu sudeci uopste nije razumeo marksizam inace ne bi bio toma herbert, nego mozda neki aktivniji agens u borbi za ideju koju navodno zastupa.

ali, svaki toma herbert bi da mu se servira na gotovo, pa tako i ovaj nas.
tuga je to...
toma.herbert toma.herbert 01:25 12.10.2008

Re: au bre...

Dragi Matija M.,

ne bi me čudilo da zajedno sa ananas92 preporučite i elektro-šokove. Jer, samo neko potpuno politički nepismen može istovremeno da demonstrira protiv diskriminacije, kao, na primer, vi danas, a da pri tome svoje političke neprijatelje naziva ubogim baljezgarima. U tome ste potpuno srodni sa ananas92 koji me je nazvao bolesnim (govor lidera SDO o fasistima). Čitajte malo, za promenu, Fukoa! Biće vam jasno o čemu govorim.

Osim toga, kada se sledeći put budete javljali, ponesite sa sobom i neki argument. U protivnom ćete biti deo kulture mahovine koja odlično uspeva na ovakvim blogovima.
Matija M. Matija M. 02:04 12.10.2008

Re: au bre...

toma.herbert
Dragi Matija M.,

ne bi me čudilo da zajedno sa ananas92 preporučite i elektro-šokove. Jer, samo neko potpuno politički nepismen može istovremeno da demonstrira protiv diskriminacije, kao, na primer, vi danas, a da pri tome svoje političke neprijatelje naziva ubogim baljezgarima. U tome ste potpuno srodni sa ananas92 koji me je nazvao bolesnim (govor lidera SDO o fasistima). Čitajte malo, za promenu, Fukoa! Biće vam jasno o čemu govorim.

Osim toga, kada se sledeći put budete javljali, ponesite sa sobom i neki argument. U protivnom ćete biti deo kulture mahovine koja odlično uspeva na ovakvim blogovima.


ne bih da se ovo pretvori u javno prepljuvavanje tomo (da ne stavljam sad prave inicijale posto ih u ovom izdanju nema ni sa tvoje strane; zanemaricemo onaj blog koji mi nikako ne ide u glavu cemu sluzi). ali bih napomenuo da tvoje umetanje persiranja nije bas ukusno.
nikako nemam nameru da ti ista objasnjavam i argumentujem; ako nista imao si sasvim dovoljno prilika i vremena da neke stvari shvatis i sam (ako ne iz te strane ti prakse, ono bar iz raznoraznih objasnjavanja koja ti nikada nisu bila dovoljno validna).
nazalost, da se upotrebim tvojim pocetnim referentnim okvirom, u internet zajednicama zaista moze na svasta da se naleti. van internet zajednica, dopustices, nalece se i na neke druge stvari. van internet zajednica stvari su mnogo dinamicnije, kao sto su i van mrtvih slova fukoa, altisera i ostalih 'gubitnika tranzicije' neke stvari neuporedivo zivlje - ako nista bar nisu mrtva slova.
sad ce TH da se pozali kako je, bozemoj, i marks pisao mrtva slova. no, marks je mrtva slova pisao na osnovu iskustva onog 'neinternetpisaralackog' dela zivota, sintetisanog sa predjasnjim saznanjima.
TH, tebi fali taj deo price i nemoj molim te da navaljujes sa novim naletom esejisanja, posto je to jednostavno sve napornije citati. a kad unapred znas sta pise na kraju, to napor cini jos vecim.
i pored toga, TH, falio si nam danas. secam se kako sam jednom bio srecan sto si tu sa nama, citas, ali i isprobavas u praksi. pa opet citas, pa malo nazad u praksu. pa opet citas. citas. citas. pokusavas kroz praksu pisanjem. masis. pokusavas ponovo. masis. masis.

masis TH, pa makar i bio upravu. masis, jer se bavis tautologijom a ne politikom i pokusavas da 'ukazes' na ociglednosti koje deluju tako ostvarljivo i realno. onome ko se ne upusta u neizvesnost susreta sa njima.

na koncu, mozda ja i gresim. ali ti ne dopustam da mi bilo sta objasnjavas dok ne stojis rame uz rame pored mene. i teorija je praksa, ali filistarska - ukoliko ostaje jedina praksa.

iskreno drugarski.
MM
toma.herbert toma.herbert 09:26 12.10.2008

Re: au bre...

Matija, u intersubjektivnom prostoru odnosi medju akterima su strogo simetrični. Drugim rečima, nema neke privilegovane saznajne pozicije. Zato bih i ja mogao da ti kažem isto što si ti rekao meni: "ako nista imao si sasvim dovoljno prilika i vremena da neke stvari shvatis i sam". Jedini način da smisleno upotrebimo iskaze tipa "ako nista imao si sasvim dovoljno prilika i vremena da neke stvari shvatis i sam" jeste, usled strukturnog odsustva svake privilegovane saznajne pozicije, da ih argumentujemo. To je ono, što ja nisam čuo od tebe - argumente. Ne "dovoljno validne", već nikakve.

Sa druge strane, čak ni neteorijska (evo prilike da ispoštujem gramatička uputstva mojih LDP "kritičara" praksa ne može da nas postavi na tu privilegovanu poziciju. Ona, doduše, može da bude izvor empirijske građe, izvor ličnog iskustva itd. ali ne može da bude spoznaja sama, jer se spoznaja proizvodi teorijski i nikako drugačije. Baš zato što nema privilegovane pozicije u političkom životu - u protivnom, teorija ne bi ni bila potrebna.

A što se tiče mojeg (ne)participiranja u neteorijskim praksama, ti pokušavaš da me navedeš da se prihvatim jedne prakse (antifa prakse), sa kojom se ja, očigledno, politički ne slažem. Prigovor da ne participiram u praksama sa kojima se politički slažem bio bi, sa moje tačke gledišta, daleko validniji. U tom smislu, nadam se da ću dati (bar minimalni) doprinos studentskom protestu. To je i odlična prilika da se (ponovo) nađemo rame uz rame. A dotle, nastaviću da vodim ideološku klasnu borbu (jer, ne bavim se samo teorijskom, već i ideološkom praksom), očekujući da mi neko umesto poziva na praksu (kao izvor saznanja) uputi poziv na argument (kao na već proizvodeno saznanje).

Zato te pozivam na neantagonistički teorijski spor. Uvek će mi biti drago da neko argumentovano opovrgne moje tvrdnje, jer bi se u tom slučaju pokazalo da one nisu bile istinite, ili bar da nisu bile dobro argumentovane. Time bi me on oslobodio neznanja, na čemu bih mu ja bio mnogo zahvalan.

drugarski
th
Matija M. Matija M. 12:31 12.10.2008

Re: au bre...

da ne dodje do dalje zabune, ja te nikako ne pozivam da ucestvujes u antifa praksi, vec u praksi uopste (preciznije neideoloskoj ili neteorijskoj praksi). tvoja konkretna kritika bila bi mnogo ozbiljnije shvacena, makar sa moje strane, da si do sada aktivno 'praksirao' na bilo kom frontu van teorijskog. zbog toga moja, niti bilo cija druga, pozicija nije privilegovana - ona je nuzan preduslov kritike, dok sa druge strane nikako nije tesko doci do nje. zato i nedostatak argumenata sa moje strane, pozicija iz koje si pisao to ne zavredjuje.
onda, do narednih studentskih gibanja
drugarski
m
toma.herbert toma.herbert 13:59 12.10.2008

Re: au bre...

Dragi Matija,

validnost jednog argumenta ne zavisi uopšte od toga ko je taj argument izneo. Mišljenje je, u tom smislu, potpuno objektivno. Dakle, za validnost tog argumenta je potpuno svejedno da li sam ja naci, faši, antifa, komunista i tsl. da li ja učestvujem u antifa ili drugim protestnim šetnjama i tsl.

Stoga mi cela strategija "pozicija iz koje si pisao to ne zavredjuje da arumentujem" liči na 1) izbegavanje da se uhvatimo u koštac sa argumentima, i 2) diskvalifikaciju mene iz argumentativnog prostora. A ovo pod 2 me mnogo podseća na diskriminaciju, da budem iskren.
Matija M. Matija M. 18:42 12.10.2008

Re: au bre...

pa, upravu si, jeste u pitanju diskriminacija, stvarno ti vise necu objasnjavati zbog cega.
stvarno je glupo sto samog sebe trpas u kos 'politickih analiticara', koji sve umeju precizno da ocene dok stoje po strani. evo poslednji pokusaj, obecavam. ako ti nije jasno zasto to marksisticki nije dobro, onda ces valjda shvatiti da u tvom pristupu postoje metodoloski problemi koji ti ne dozvoljavaju da dodjes do svih relevantnih informacija i tek onda pocnes da iznosis svoj stav, makakav on bio.
toma.herbert toma.herbert 20:49 12.10.2008

Re: au bre...

Matija, pobrkao si lončiće. U političkoj praksi treba da se ponašamo diskriminatorno, jer, na primer, diktatura proletarijata predstavlja faktičku diskriminaciju političkih predstavnika krupne buržoazije, sitne buržaozije itd. Nasuprot tome, u teorijskoj praksi moramo da se ponašamo potpuno demokratski - "Filozofija pretpostavlja da je potraga za istinom otvorena za sve " (Badiou).

Izgleda da si u pravu u vezi sa primatom političke prakse. Tvoja greška u koncepciji teorije kao diskriminišuće a priori, pre i nezavisno od argumentacije, izgleda, predstavlja posledicu tvoje greške u političkoj praksi. Verujući da "politika pretpostavlja da je potraga za istinom otvorena za sve ", tj. budući liberal, jer juče si marširao svim srcem protiv pravno-političke diskriminacije, ti pretpostavljaš, kao i liberali, da "Filozofija ne pretpostavlja da je potraga za istinom otvorena za sve ". Naprotiv, geslo „nema slobode za neprijatelje slobode!“ ne važi u teoriji.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 03:43 13.10.2008

Re: au bre...

toma.herbert

Osim toga, kada se sledeći put budete javljali, ponesite sa sobom i
neki argument. U protivnom ćete biti deo kulture mahovine koja odlično
uspeva na ovakvim blogovima.

Tomo, da li je tajna ili se moze znati u kom odnosu stojite prema letu dijalektike? Imao sam utisak da kloniranje ljudskih bica jos nije realizovano u praksi...
dragan7557 dragan7557 10:50 13.10.2008

Re: au bre..g.Ćirkoviću

Imao sam utisak da kloniranje ljudskih bica jos nije realizovano u praksi...

Ali zato je kloniranje njihovih idiotskih osobina ustaljna praksa:

Portrait of adult litaracy in America
Present of adults in each prose litaracy level 2003

Below Basic 14 % or 30 million are: Able to perform no more than most simple literacy activites.
Basic 29 % or 53 million simple activites such as understanding pamphlet for prospective jurors
Intermediate 44 % moderately difficult activites such as finding information in reference materials.
Proficant 13 % 28 millions complex activites such as comparing viewpoints in two different editorials.

Some thirty million adults in the U.S. do not have skills to perform even the most basic tasks such as adding numbers on a bank slip, identifying a place on a map or reading directions for taking a medication.
Eleven million Americans are totally illiterate in English.

Only twenty-nine percent of Americans have basic reading and computing skills.
One out of every twenty Americans lacks the ability to understand what is going on in the world or to develop an infomed opinion for voting. Živeli izbori i slobode ljudskih prava !!!!!!!!!

Izvor : The Destruction of American Education www. hermes-press.com/education_index.htm

Cifre u Srbiji smo već obradili na ovom blogu dok je stanje u EU obrađeno na EU Stat-u

Kao što vidite kloniranje iliterarnosti je praksa ne samo demokratskih vlasti u Srbiji već i u Bogom datim
demokratijama EU SAD pa je ta Vrednost i Norma Demokratije kod nas na još brojnijem nivou ili pak iznad Standarda koji su potrebni cq. propisani od razvijenih demokratija. Nepismenost i demokratija uvek idu zajedno a od demokratske demokratije je na zavidnijem mestu (po ovom pitanju) samo Narodna Demokratija.
dragan7557
Matija M. Matija M. 03:56 14.10.2008

Re: au bre...

pretpostavljam da je stvarno lepo kad cujes ono sto jedva cekas da cujes, ali mani me se toga.
ja (kao matija m.) diskriminisem tebe (kao tomu h.) na taj nacin sto ti se serem po argumentima koji nemaju nikakvo argumentativno uporiste van tvojih teorijskih baljezgarija, da se pristojno izrazim. serem ti se po argumentima umesto da ih pobijam svojim argumentima zato sto mi je (kao matiji m.) dojadilo da stojis sa strane i pametujes (ne "dok drugi rade" vec,) dok zapravo nemas ama bas nikakav inside uvid u stvar o kojoj govoris, sto u konkretnom slucaju znaci da nemas sve relevantne informacije. sa druge strane, to nikako ne znaci da ja nisam vec samog sebe suocio sa razmisljanjem koje ti ovde iznosis i pre nego sto je do antifa inicijative doslo. a kada je doslo, vagajuci razne argumente odabrao sam sta sam odabrao. ti si, sa druge strane, samo posmatrao putem TVa ono sto se desavalo pre godinu dana u novom sadu i vec tada izvukao zakljucke koje si kopipejstovao na ovaj konkretan slucaj. mozda bi ti proslo u nekom filozofskom casopisu, ili bilo objavljeno na maljkovicevom blogu, ali dalje od toga sto se mene tice to ti druze moj ne vredi pisljivih pet para. pokusao sam to da ti objasnim, ali izgleda da u onoj staroj o obracanju gluvoj osobi ipak ima neceg. a ti, naravno, nastavi da bacas slova na papir il' gde vec, ne smeta meni to samo po sebi, svaka moja dosadasnja kritika bila je prilicno dobronamerna, zakljucno sa potvrdom diskriminacije. no, posto ti volis svoje logicke obrte vise nego leba da jedes (a kamo li drugova da makar razumes), na ovom mestu proglasavam sopstveni poraz. vidimo se mozda u nekoj narednoj epizodi.
toma.herbert toma.herbert 08:23 14.10.2008

Re: au bre...

dok zapravo nemas ama bas nikakav inside uvid u stvar o kojoj govoris, sto u konkretnom slucaju znaci da nemas sve relevantne informacije.

U tom slučaju, trebalo bi da nam preneseš te uvide i te relevantne informacije. U protivnom završavaš u opskurantizmu onoga koji zna više, ali sa tim dodatkom da to znanje mora da ostane tajne. Mada, da budem iskren, sve mi se više čini da se ovde radi o mudrost čija je dubina nalik dubini bunara kome se ne vidi dno.

A pri tome, primeti koliko je situacija između nas dvojice simetrična. Ja bih isto tako mogao reći da ti nemaš neke uvide i relevantne informacije, i da stoga mogu i moram da se poserem po svemu onome što si napisao. Mogao bih, recimo, reći da ti kritikuješ ono što sam pisao baš zato što ništa nisi razumeo. Mogao bih tome dodati i da bi se složio kada bi razumeo. Mogao bih, ali neću, bez obzira šta lično mislim - to ovde nije relevantno, kao ni privatne informacije/uvide.

sa druge strane, to nikako ne znaci da ja nisam vec samog sebe suocio sa razmisljanjem koje ti ovde iznosis

Sjajno, u tom slučaju podeli ga sa nama. Ima li boljeg prostora da se to uradi od ovog?

ti si, sa druge strane, samo posmatrao putem TVa ono sto se desavalo pre godinu dana u novom sadu i vec tada izvukao zakljucke koje si kopipejstovao na ovaj konkretan slucaj.

Nisam ja kopipejstovao zaključke već se slučaj kopipejstovao i to po obrascu "istorija se ponavlja - prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa". S tim što ni prvi put nije bio tragedija.
kastor92 kastor92 10:38 14.10.2008

Re: au bre...

Matija M.

ja (kao matija m.) diskriminisem tebe (kao tomu h.) na taj nacin sto ti se serem po argumentima koji nemaju nikakvo argumentativno uporiste van tvojih teorijskih baljezgarija, da se pristojno izrazim. serem ti se po argumentima umesto da ih pobijam svojim argumentima


Veoma iskreno i, čini mi se, veoma precizno. Da, ova vrsta argumentacije nema uporište ni u kakvim "teorijskim baljezgarijama", ali ga itekako ima u praktičnoj razmeni materija pojačanoj ricinusom. Ipak mislim da je primerenija za neke intimnije prostorije sa odgovarajućom higijensko-tehničkom opremom. Jel ti ono beše anarhist iz Ratine klapice? Pitam prosto da bih sebi razjasnio izvore ovakve fiziološke argumentativne metode.
toma.herbert toma.herbert 11:41 14.10.2008

Re: au bre...

Ipak mislim da je primerenija za neke intimnije prostorije sa odgovarajućom higijensko-tehničkom opremom.

Kastor92, vidim da vam voajerisanje, u tom slučaju, nije strano.

A što se tiče "Ratine klapice" pitam se koliko nerazuman mora da bude neko ko ne može da razume da da sam ja protiv antifa prakse, a da je ASI direktno za antifa praksu.

Osim toga, vaši eseji su bili zaista instruktivni, ali čini se, potpuno disfunkcionalni. Šta ste zapravo hteli njima da kažete? Uspeli ste samo da precizirate moje teze, i da ih dodatno potkrepite. Niste izneli ni jednu tezu kontradiktornu mojoj. Stiče se utisak da vaša logoreja kompenzuje neki animozitet koji imate prema meni, iz samo vama znanih razloga.

Stoga mi se čini da imate i egzibicionističke impulse. Jer, kako shvatiti vašu logoreju drugačije osim kao potrebu da "se teorijski pokažem". To naravno, uopšte ne umanjuje snagu vaših uvida. Da sam Matija M. možda bih se posrao po njima, a opet, možda biste, s obzirom na pomenuti voajerizam, vi to i voleli?
kastor92 kastor92 14:20 14.10.2008

Re: au bre...

toma.herbert
Ipak mislim da je primerenija za neke intimnije prostorije sa odgovarajućom higijensko-tehničkom opremom.

Kastor92, vidim da vam voajerisanje, u tom slučaju, nije strano.

A što se tiče "Ratine klapice" pitam se koliko nerazuman mora da bude neko ko ne može da razume da da sam ja protiv antifa prakse, a da je ASI direktno za antifa praksu.

Osim toga, vaši eseji su bili zaista instruktivni, ali čini se, potpuno disfunkcionalni. Šta ste zapravo hteli njima da kažete? Uspeli ste samo da precizirate moje teze, i da ih dodatno potkrepite. Niste izneli ni jednu tezu kontradiktornu mojoj. Stiče se utisak da vaša logoreja kompenzuje neki animozitet koji imate prema meni, iz samo vama znanih razloga.

Stoga mi se čini da imate i egzibicionističke impulse. Jer, kako shvatiti vašu logoreju drugačije osim kao potrebu da "se teorijski pokažem". To naravno, uopšte ne umanjuje snagu vaših uvida. Da sam Matija M. možda bih se posrao po njima, a opet, možda biste, s obzirom na pomenuti voajerizam, vi to i voleli?


Hmmm... ne mogu da verujem da neko može da ne primeti da je replika koju ste doživeli kao repliku sebi - u potpunosti upućena Matiji i njegovoj fiziološkoj argumentaciji i da se u njoj ama baš ni jedna reč ne odnosi na vas. Izgleda da neko tu baš ima problem i sa paranojom i sa logorejom.
toma.herbert toma.herbert 17:05 14.10.2008

Re: au bre...

Onda su sledeći pasusi ništavni:

Kastor92, vidim da vam voajerisanje, u tom slučaju, nije strano.

A što se tiče "Ratine klapice" pitam se koliko nerazuman mora da bude neko ko ne može da razume da da sam ja protiv antifa prakse, a da je ASI direktno za antifa praksu.

[...]

Stoga mi se čini da imate i egzibicionističke impulse. Jer, kako shvatiti vašu logoreju drugačije osim kao potrebu da "se teorijski pokažem". To naravno, uopšte ne umanjuje snagu vaših uvida. Da sam Matija M. možda bih se posrao po njima, a opet, možda biste, s obzirom na pomenuti voajerizam, vi to i voleli?


pa vam se stoga i izvinjavam.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 01:08 12.10.2008

antifa

na stranu ovo oplitanje po kapitalističkim strankama (ovo je, ako sam ja ispravno shvatio, nešto lično između tome herberta i sdo-a), je l' ovakva antifa po ukusu pisca bloga?


ps.
ASI (Anarho-sindikalisticka inicijativa) i Partije rada

ko su ovi? prvi put čujem.
sonja k. sonja k. 01:29 12.10.2008

Re: antifa

ko su ovi? prvi put čujem.


pa naravno da nemas pojma ko su kad si krupni burzoazac
pa jos polu jew
idi begaj ; )
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 01:41 12.10.2008

Re: antifa

sonja k.
ko su ovi? prvi put čujem. pa naravno da nemas pojma ko su kad si krupni burzoazac, pa jos polu jew. idi begaj


nisam, ja sam sitna s tendencijom da postanem krupna, al' eto interesuje me i brat marks, tojest njegove emanacije u današnjem vremenu, čisto kao deo kulturnog nasleđa. tako, interesantna mi je ideja pravde između klasa (to verovatno dok se penjem ka višim klasama), ali mi nije jasno zbog čega marks insistira na sukobu između klasa da bi se došlo do nekog rezultata? šta se tačno dobija tim sukobom? na kratko možda dođe do neke vladavine nižih ekonomskih klasa koje dolazak u dodir sa kapitalom neminovno nagriza i korumpira (meni je to poznato iz književnosti pošto mi je bio smor uvek da čitam političku literaturu). dakle, čovek očigledno nije potpuno u pravu, kao što valjda niko ne može ni da bude - što je prirodno i humano; ali neke ideje, te naprimer o nekim korektnim odnosima između klasa (regulisanje porezne stope, neka stabilna i zadovoljavajuća najniža cena rada, itd.) su mi okej, mada opet, ne razumem zašto bih morao da dolazim u sukob i da se makljam sa nekime da bih došao do toga?
deberzerak deberzerak 03:51 12.10.2008

Re: antifa

mada opet, ne razumem zašto bih morao da dolazim u sukob i da se makljam sa nekime da bih došao do toga?


Zato sto ce da te makljaju ako pokusas da dodjes do toga. Tacnije, jedini nacin da dodjes do toga bice primena neke vrste sile. Kapital prvo pokusava sebe da odbrani politickim sredstvima, kada ona visu nisu dovoljna primenice grubu silu, i to je tako, nazalost.
vladimir petrovic vladimir petrovic 07:18 12.10.2008

Re: antifa

Srki F.
...ali mi nije jasno zbog čega marks insistira na sukobu između klasa da bi se došlo do nekog rezultata? šta se tačno dobija tim sukobom?


Oni kazu da sukob nije (svesno) ZELJEN, vec da je sukob IMANENTAN, ma sta to moglo da znaci!
Drugim recima, cim imamo klase - sukob je neminovan.
man ray loves me man ray loves me 12:53 12.10.2008

Re: antifa

ne razumem zašto bih morao da dolazim u sukob i da se makljam sa nekime da bih došao do toga?

pa samo zato sto nece da ti da dobrovoljno, a panduri rade za njega.
tricanyc tricanyc 19:46 12.10.2008

O Marxu i "klasnom sukobu"

@ Srdjan Fuchs: Ne znam da li si ovo ozbiljno napisao? U svakom slučaju, nikako se ne radi o tome da "Marx insistira na sukobu izmedju klasa". Ovo bi značilo da je klasni sukob Marxovo lično opredeljenje (želja, projekcija, whatever...), odn. da on zagovara istorijski obračun izmedju "onih gore" i "onih dole".
A to jednostavno - ne stoji
Marxova teorija klasne borbe je duboko ukorenjena u Hegelovoj filozofiji istorije, a tu smo već na terenu "viših sila" gde, u krajnjem slučaju, uopšte nije bitno šta ko od nas "želi"! Po Hegelu (i Marxu), Istorija (veliko "I"se odvija prema svojim unutrašnjim, a priori utemeljenim, zakonitostima i pravilima koja mi, obični smrtnici, ne možemo da izmenimo. Možemo samo, eventualno, da utičemo na to da se neke faze u tom scenariju odvijaju brže ili sporije, ali osnovni smer/cilj istorije (videti pod, "teleologija" se ne da promeniti.Jer, to je po definiciji (by default) , izvan naše moći. (pogledati pod, "Lukavstvo Uma", Hegel)!
U ovom filozofskom sistemu sukob klasa je već predodredjen , dakle, neizbežan! (videti pod, "fatalizam"!), jer je to krajnji preduslov da Istorija ostvari svoj cilj: oslobodjenje Čoveka (a i Žene!) ,
Da ne bi bilo nesporazuma, ja lično nalazim nekoliko velikih rupa u Marxovoj (i još više, Hegelovoj) teoriji, ali to nije razlog da mu pripisujem(o) i one greške za koje on zaista nije odgovoran.
nsarski nsarski 20:02 12.10.2008

Re: O Marxu i "klasnom sukobu"

Istorija (veliko "I"se odvija prema svojim unutrašnjim, a priori utemeljenim, zakonitostima i pravilima

Ja bih, kao laik, pitao: koje su to "a priori utemeljne zakonistosti i pravila Istorije" po kojima se ona odvija?
Koji je Prvi zakon Istorije?
Drugi?
(I nemojte da me uputite na necitljive knjzurine nekog mrtvog Nemca, plz, da se informisem.)
dzomba81 dzomba81 22:16 12.10.2008

Re: O Marxu i "klasnom sukobu"

nsarski

nsarski
Istorija (veliko "I"se odvija prema svojim unutrašnjim, a priori utemeljenim, zakonitostima i pravilima

Ja bih, kao laik, pitao: koje su to "a priori utemeljne zakonistosti i pravila Istorije" po kojima se ona odvija?
Koji je Prvi zakon Istorije?
Drugi?
(I nemojte da me uputite na necitljive knjzurine nekog mrtvog Nemca, plz, da se informisem.)Prvi zakon: potreba za priznanjem (Anerkennung ili Recognition), to jest zelja za zeljom. Svaki covek zeli zelju u drugom coveku da prizna njegovu "vrednost" (partikularnu, to jeste mene kao XY osobe ili univerzalnu, to jeste mene kao dostojanstva grupe kojoj pripadam - Srbija, nauka etc.). -- Ako do priznanja ne dodje, vodi se borba, na pocetku istorije, na zivot i smrt. Ako prezivi, pobedjeni postaje rob (istovremeno se razvijaju dve introspektivne ideje pravde i to robovska ili reciprocna -- ti meni bezbednost, ja tebi moj ceo dan -- i aristokratska(gospodarska) ili statusna -- samo Srbi imaju prava etc. -- gde je sinteza obe, pravda gradjanina -- ona je statusna jer je univerzalna (zene, druge rase, nacije imaju takodje prava) i reciprocna (ako ukrades, gubis prava)) . Gospodar je zadovoljan situacijom i ne menja nista. Medjutim , rob nije zadovoljan i on prvo menja prirodu svojim radom, a u procesu dolazi do ideje hriscanstva koja treba da legitimise njegovo pravo na individualnost, to jest, pre svega, na njegovo telo u odnosu na grupu kojoj pripada. U medjuvremenu, aristokrata prestaje da bude aristokrata i postaje polu rob (prelaz Rima iz vrle republike u dekadentnu monarhiju), to jest, ne cast vec novac pocinje da ga interesuje (na pocetku smo rekli da je gospodar onaj, koga interesuje njegova "vrednost", to jest, misljenja drugih o sebi). Varvari unistavaju Rim, ali preuzimaju politicku formu apsolutisticke monarhije, sve sa hriscanskim klosterima a kasnije univerzitetima, ciji temeljni patos (hriscanstva) nosi i gosn. Nsarski. Samo na engleskom poluostrvu, zbog geografije, kralj ne moze da opravda veliku stajacu vojsku, sto ga cini slabim naspram krupnih feudalaca i seljastva. Stoga, 1215-e, prinudjen je da ogranici svoju vlast nekakvom formom zakona, koji garantuje prava pojedinaca(!) i koji je na to sve prinudjen od strane ljudi obrazovanih u hriscanskim klosterima. Do XVIII -og veka, Engleska je vec usavrsila parlamentarnu demokratiju (de facto posle Velike revolucije u XVII veku), a Volter prenosi ideju u Francusku (Malo pre je ona vec delimicno ostvarena u Americi) Tamo, kada je trenutak sazreo, nastaje francuska revolucija, ciji je konkretni rezultat Napoleonova kodifikacija, koja je nista drugo do potvrda prava ili "vrednosti" individualnosti u odnosu na grupu.
Dalja istorija se svodi na politicko sirenje te ideje, ali je istorija stala zato sto je jasan politicki patos odneo pobedu.
Marks je pogresio, jer nije ukapirao da je Amerika posle WWII njegovo "Reich der Freiheit" (carstvo slobode) i zato je Hegel Hegel, a Marks Marks.

Salu na stranu, smesno bi bilo da vam u ovako malo redova odagnam sve sumnje u vezi sa vasim pitanjem. Medjutim, jedna stvar je bitna: ako odstranimo Hegelovu filozofiju prirode (sto je uradio A. Kojeve, ciju sam interpretaciju prepricao), onda istorijski proces NIJE NUZAN, jer svakog trenutka mozde da padne meteor i ode sve u tri lepe. MEDJUTIM, ako su uslovi stabilni, autenticna ljudkka potreba ce stvoriti manje vise istu istoriju, i zbog toga su zakoni istorije a priori.

AM
nsarski nsarski 22:31 12.10.2008

Re: O Marxu i "klasnom sukobu"

Hvala na objasnjenju, zaista. Medjutim, cini mi se da je cela prica manjkava zbog onoga a priori - ovo sto je gore napisano je a posteriori interpretacija (naracija, sumiranje, ili stagod) onoga sto je bilo. Uopste nije vazno da li se oko toga slazemo ili ne.
A priori, ako na planeti X nastane zivot i nekakvi kolektivni odnosi medju jedinkama koji ga zive, koju ce istoriju oni imati?

Prica sa meteorima se nikako ne uklapa u istoriju. Na Zemlju su padali meteori i izazivali velike posledice (unistenje vrsta i slicno) ali se ovi dogadjaji desavaju na vremenskim skalamo od desetina milona godina. Homo sapiens na ovoj planeti postoji tek nekih 3 miliona, od kojih samo poslednjih 15000 ima civilizaciju koju prepoznajemo. Dakle, razlika je oko tri reda velicina (hiljadu puta).
Goran Vučković Goran Vučković 22:44 12.10.2008

Re: O Marxu i "klasnom sukobu"

Hvala na objasnjenju, zaista. Medjutim, cini mi se da je cela prica manjkava zbog onoga a priori - ovo sto je gore napisano je a posteriori interpretacija (naracija, sumiranje, ili stagod) onoga sto je bilo. Uopste nije vazno da li se oko toga slazemo ili ne.

Karika koja nedostaje do "a priori" se verovatno zove "nadobudnost istoricizma" :)
dzomba81 dzomba81 23:02 12.10.2008

Re: O Marxu i "klasnom sukobu"

nsarski
Hvala na objasnjenju, zaista. Medjutim, cini mi se da je cela prica manjkava zbog onoga a priori - ovo sto je gore napisano je a posteriori interpretacija (naracija, sumiranje, ili stagod) onoga sto je bilo. Uopste nije vazno da li se oko toga slazemo ili ne.
A priori, ako na planeti X nastane zivot i nekakvi kolektivni odnosi medju jedinkama koji ga zive, koju ce istoriju oni imati?

Prica sa meteorima se nikako ne uklapa u istoriju. Na Zemlju su padali meteori i izazivali velike posledice (unistenje vrsta i slicno) ali se ovi dogadjaji desavaju na vremenskim skalamo od desetina milona godina. Homo sapiens na ovoj planeti postoji tek nekih 3 miliona, od kojih samo poslednjih 15000 ima civilizaciju koju prepoznajemo. Dakle, razlika je oko tri reda velicina (hiljadu puta).Pa, ovo "a priori" ja upotrebljavam u znacenju da postoje pravila koja se mogu uspostaviti neovisno od iskustva. Npr. ne moram svaki put da proverim da ce jabuka pasti sa drveta ceteris paribus, jer znam za zakon gravitacije i isto tako mogu da znam, u odnosu na istoriju, odlucujucu ljudsku strast (cast) iz koje mogu da dedukujem (bukvalno) istoriju, jer to radim a posteriori (na datom iskustvu ja pokazujem zakonitost i time ujedno i dokazujem premisu (prvi zakon). Dakle, vase pitanje je potpuno razumno i odgovor je: NE MOGUCE je znati unpared kakvu ce istoriju imati planeta X. Samo, ja vas pitam, ko je rekao da se moze znati unapred (pogledajte poslednji pasus mog prethodnog posta) istorija bilo cega, osim a posteriori, to jest, kada se dogadjaj zbije?

Pa ja sam upravo rekao da se zbog meteora ne moze pricati o nuznosti istorijskog procesa u uzem smislu (pogledajte poslednji pasus mog prethodnog posta). Ne radi se, naravno, o meteorima, vec prosto o tome da postoje sile koje covek ne kontrolise i zato se ne moze govoriti o nuznosti u ljudskom svetu.

Inace, vi ste upravu kada prozivate Maljkovica zbog pretenciznog pisanja i filozofiju zbog isuvise smelih teza bez empirije i prevelikog ega. Medjutim, nisu svi filozofi, koje sam ja upoznao, takvi. Covek moze mnogo da nauci o ljudskom svetu (kosmologija bez sumnje pripada matematickoj fizici) citajuci filozofiju i ona bi trebala da bude "kraljica socijalnih nauka" , avaj, u nase vreme to je prirodna nauka i svi, putem statistike, teze tom idealu ali to je pogresno. Ako vas interesuje moje misljenje zasto, mozemo i o tome da pricam.
nsarski nsarski 01:29 13.10.2008

Re: O Marxu i "klasnom sukobu"

Hvala na odgovoru, jos jednom. Ovo su korisne informacije. Cini mi se, ipak, da je suvise mnogo tema pokrenuto, i ne verujem da ima mesta da se o svima prica.
Mene je licno zbunila ona tvrdnja o a priori utemeljenim zakonima istorije. Takvi su, na primer, utemeljeni zakoni hemije, i ja tacno znam kakva bi hemija postojala na nekoj planeti X ako bi se tamo razvila bica koja bi se bavila hemijom. Sto se njihove istorije tice ( sa velikim ili malim "i" o tome ne mogu da naslutim nista.
To je bila prva tema.
Da odmah razjasnim, kad je Maljkovic u pitanju. Ja njega ne "prozivam". Stavise, ja mislim da je on bloger bez koga bi ovo mesto bilo upadljivo siromasnije. Da ga malo zadirkujem - to radim, ali zadirkuje i on sve nas, pa se niko ne ljurti. Nije lako biti Malkovich.
Na kraju, ja imam izuzetno postovanje za filozofe. Ne onda kada pokusavaju da istaknu da je filozofija "kraljica" ovoga ili onoga, jer to ne moze biti ni jedna nauka (sa monarhijama smo zavrsili, nadam se). Nego onda kada se filozofija drzi svoje prave danasnje uloge, a to je da postavlja pitanja. To je za postovanje jer slepo pracenje tehnikalija, na sta se uglavnom svode "obicne" nauke, nas dovodi u situaciju da ne vidimo siru perspektivu koju samo filozofija moze da nam da.
Hvala na odgovoru i na druzenju:)


markonio92 markonio92 01:55 12.10.2008

Hmm..

Dakle gos'n Maljkoviću,
Koliko sam shvatio, poenta je u tome da se pravi neka vrsta politički (ne)korektnog "Grand show"-a, zabava za široke narodne mase koje se uzbuđeno indoktriniraju građansko-liberalnim nasuprot tako dugo odgajanog nacionalizma? Delimo se na narodnjake i rokere, tj. "fa" i "antifa", a sve dok iza kulisa traje tranziciona akumulacija kapitala?
Što se tiče lakoće pristupanja i deklarisanja kao "antifa", mogu samo da dodam i lakoću pristupanja samom "liberalnom". Otud i ta Vaša konstatacija o "militantnom" krilu liberala. To su većinom pritajeni i razočarani nacionalisti, opekli se pa sada duvaju i na hladno. Da je Sloba dobio igru... A vuk dlaku menja...
Supermod Supermod 02:12 12.10.2008

Obaveštenje

Moderacija je obrisala jedan niz posprdnih komentara. Ne postoji obaveza da čitate blogove koji vam se ne dopadaju, a još manje da komentarišete dugačke blogove koje niste pročitali jer vam se ne dopadaju na nevidjano.
zeljudina1 zeljudina1 08:13 12.10.2008

Bas lepo...

...Ne bih da duzim, ali, sta to znaci 'Ja sam MARKSISTA'?

To se postaje rodjenjem, ili je steceno ili sta?

Mislim da sam tamo negde u srednjoj skoli imao istoimeni predmet, da li me to cini marksistom?

Opet jeftina demagogija? Che, Lenjin, Staljin i ostala ekipa zabava i sala?!

Diktatura proleterijata? Neki hibridi komunizma?

Kapitalizam ne valja,a sta vec je extra?!

I sve to uvijeno u pricu o fasizmu?

I ti o svemu tome u Zemlji Srbiji?!

Znas li da upravo na NACIONALNOJ TELEVIZIJI gledam reportazu o manifestaciji DANI LUDAJE, u Kikindi valjda, gde se prica o izboru za najtezu bundevu i najduzu tikvu?! I pri tom su svi ozbiljni? I to kako bundeva 'daje' imunitet i slicno...

.......maksa83 maksa83 08:40 12.10.2008

Re: Bas lepo...

Znas li da upravo na NACIONALNOJ TELEVIZIJI gledam reportazu o manifestaciji DANI LUDAJE, u Kikindi valjda, gde se prica o izboru za najtezu bundevu i najduzu tikvu?! pri tom su svi ozbiljni? I to kako bundeva 'daje' imunitet i slicno...


Malo informacija glede te manifestacije - "ludaja" je kolokvijalno ime za bundevu, a bundeva ima specijanu simboliku u tom kraju pošto kažu "kad se popneš na ludaju, možeš da vidiš celu Kikindu", hoće reći - baš je ravno. Manifestacija je stara preko 20 godina. Ja se zadesio u to vreme tamo pre 2 godine, i bude dobro zezanje, ko to voli, bina na trgu, koncerti, itd., možeš da osetiš šarm vojvođanskog mesta. A i bundeve su stvarno impresivne - oko 300 kila.

P.S. Bundeva jeste prilično zdrava, npr. ulje od semena bundeve ima puno korisnih sastojaka. Ima ga po bio-radnjama, toplo preporučujem da strpaš nekako dve supene kašike dnevno ali bez termičke obrade tj. nikako prženje. Eto, kad neće Maljković da priča o hrani, a baš ga krenulo.
zeljudina1 zeljudina1 09:20 12.10.2008

Re: Bas lepo...

Bila bi odlicna reklama za Srbiju na nekom turistickom sajtu:

Srbija - zemlja trivijalnih okupljanja i kolektivne lobotomije!

Zamisli samo: Dani Ludaje u Kikindi, Kupusijada u Mrcajevcima i Sabor Frulasa u Prislonici....

Sta je sledece....?
maksa83 maksa83 09:32 12.10.2008

Re: Bas lepo...

Srbija - zemlja trivijalnih okupljanja i kolektivne lobotomije!

Ako misliš da je ostatatk sveta blagosloven isključivo simpozijumima o kvarkovima i individualnim genijima - u grdnoj si zabludi.

Zamisli samo: Dani Ludaje u Kikindi, Kupusijada u Mrcajevcima i Sabor Frulasa u Prislonici....

Ne moraš da izmišljaš, samo par kilometara dalje od Kikinde - u Mokrinu - se već 14 godina organizuje World Cup u tucanju jaja. Bez zezanja.

Meni je sve to jako simpatično, a Velike Pretenzije sa idiotskim i/ili razornim rezultatima me užasavaju.

zeljudina1 zeljudina1 12:30 12.10.2008

Re: Bas lepo...

Verovao ili ne u dzepu mi je one way ticket to Serbia.

Smorili me kvarkovi, a i niko nije zucno raspravljao o marksizmu, pa reko', aj' malo da budem normalan...

A vidim ima sad i antifasistickih skupova, sto znaci da ima i fasista, samo sto ni oni sami ne znaju sta je fasizam, ali bi se tukli sa nekim, lako bi da su u americi, maltretirali bi neke neduzne crnce, ali ovako nista....

Super zurka u Srbiji..................
maksa83 maksa83 16:56 12.10.2008

Re: Bas lepo...

Verovao ili ne u dzepu mi je one way ticket to Serbia.

Smorili me kvarkovi, a i niko nije zucno raspravljao o marksizmu, pa reko', aj' malo da budem normalan...


I šta kažeš - tamo nema besmislenih vašara, i nema žučnih rasprava o marksizmu?

Pazi ... ako ti to nisi video, to ne znači da toga tamo nema.

Evo ti demanti, 2in1, wash & go.

Čik pogodi odakle su ove slike:

I last but not least, moja omiljena sa te lokacije:
Žao mi je što nemam više slika koje hvataju velelepnost i vašarski duh celog hepeninga na kome bi se Maljković osetio kao riba u vodi. Sad, po ovom Dragošu (kome je sa druge strane majice pisalo Cristall (baš tako, sa dva "L") i natpisu iza njega na stubu ("gurmanske palačinke - 6 evra" , pomislio bi da je to neka Guča, ili tako nešto ... ali jok.

To ti je Volksstimmefest - održava se svake godine u Beču na Prateru, organizuje ga Volksstimme ("Glas Naroda" - neki njihov levičarski list. Sve levo se tu sjati, manifestacija je ogromna, vrte se volovi, peku kobasice i kebabi, održava se džudo turnir ) debatuje se na temu marksizma i imperijalizma, iks bina sa politički angažovanom muzikom - od hard corea pa do vlada&bajka akustičnog fazona... pa još debata , predavanja, i sl. čuda. Svuda štandovi sa Čegevarinim i Marksovim bistama i majicama, bogznakako .... čak se usred svega toga našao i štand iznad kog piše "Pol - bez prisiljavanja" - udruženje travestita ) Ruku na srce, njih su svi obilazili u širokom luku kao da je oko njih neko nevidljivo polje sile - sad mi žao što nisam i njih slikao (na štandu sede tri montirane "ribe" koje evidentno nisu oduvek bile ribe), beše mi glupo, da ne shvate to kao neko zajebavanje. Pitao sam se da l' da odem u Albertinu i pogledam "Od Pikasa do Monea", ali ipak odoh ovde, pošto kontam da je ono stalna postavka i moći ću da je vidim sledeći put. Da ti kažem, vredelo je videti tu stvar - imam i uspomenu u obliku zastavice Kurdistana koju mi je dala neka mala devojčica koja je istrčala sa štanda Radničke Partije Kurdistana. A baška što sam na nekom etno štandu pretrpanom reggae kapama i sl. džidžama našao ludilo jaknu .

Inače, znam 100% da takva stvar postoji i u npr. Francuskoj.

Inače kapiram šta hoćeš da kažeš, što kaže Džoni Štulić (kad nema Unfucka da ga citira, moram ja) - "jebeš zemlju koja ne pravi Spejs Šatl", tu si, da kažemo - u pravu, i to je sve okej. Ali nemoj da mi pričaš kako smo mi ovde kolektivno lobotomirani dok tamo nema narodnih vašara i levičarenja. E pa ima - Vašarskog Levičarenja, ja video svojim očima, a evo možeš i ti.


Goran Vučković Goran Vučković 21:35 12.10.2008

Red Clyde

Kod mene crveni nešto izlažu u pešačkoj zoni u centru takoreći svakog vikenda (hm... u stvari - kad god odem vikendom do centra oni su tamo). Ovde je radnički pokret bio baš jak od početka 20. veka na dalje, posebno radnici iz brodogradilišta na reci Klajd - zato su radnički pokret zvali "crveni Klajd"...
kastor92 kastor92 12:28 12.10.2008

Fašizam bez krupnog i srednjeg kapitala?!


Pozvao bih vas da se zapitate ko je čiji politički reprezentant u Srbiji. Jasno je da su LDP (Liberalno demokratska partija) i DS (Demokratska stranka) politički predstavnici krupne buržoazije, našeg glavnog neprijatelja, i staviše, direktno finansirane i podsticane na političku aktivnost od tog neprijatelja. Sa druge strane, organizacije tipa Krvi i čast, Nacionalni stroj, itd. predstavljaju političke reprezentante sitne buržoazije i lumpenproletarijata u svim bojama i oblicima. Oni, doduse, za razliku od DS, LDP i tsl, nisu direktno finansirane i podsticane na političku aktivnost od strane klasa koje predstavljaju -- ove klase ih se neretko gade. Zapazite pri tome da politički predstavnici sitne buržoazije i lumpenproletarijata politički deluju u reakciji na 1) tranziciju (iz socijalističkog načina proizvodnje u kapitalistički) i 2) na dominaciju (ekonomsku, političku, ali pre svega ideološku) krupne buržoazije u kapitalističkom načinu proizvodnje. Obratite pažnju: oni reaguju na iste stvari na koje (bi trebalo da) reagujemo i mi, oni se bore protiv istih stvari protiv kojih (bi trebalo da) se borimo i mi. Međutim, njihova reakcija ima reakcionarni karakter, a njihova borba, u najboljem slučaju, ima za cilj uspostavljanje predkapitalističkog nacina proizvodnje, a obično se zadovoljava manjom ili većom reformom kapitalističkog načina proizvodnje (pri tome mislim na fašizam i nacizam u prvoj polovini XX veka).


Da, pravo pitanje jeste “ko je čiji politički reprezentent u Srbiji”. To pitanje iziskuje pre svega utvrđivanje toga koje socijalne i političke deluju u Srbiji i kako se ideološki i politički artikulišu i organizuju. Toma Herbert pri tome polazi od pretpostavke da su to isključivo nacionalne snage i da je moguć kapitalizam u jednoj izdvojenoj zemlji nakon “socijalizma u jednoj izdvojenoj”. Otuda u njegovoj analizi nigde nema svetskog imperijalizma i njegovog presudnog uticaja na tranziciju i konačan prelazak totalitarne staljinističke na njegovu stranu u toj tranziciji. Otuda on u Srbiji nalazi i nacionalnu krupnu buržoaziju i sitnu buržoaziju i lumpenrpoletarijat i proletarijat – po “klasičnoj” šemi ekonomske i socijalne stratifikacije nacionalnog kapitalizma. Srednje buržoazije zbog nečega nema u toj analizi. Problem je, međutim, u tome što ta klasična dogmatska šema ne radi više nigde u svetu, a ponajmanje u tranzicionim zemljama, a među njima opet ponajmanje na Balkanu i napose u Srbiji.

Ni u jednoj tranzicionoj zemlji staljinističkoj birokratiji nije uspelo da se transformiše i konstituiše u novu nacionalnu buržoasku klasu i uspostavi nekakav suvereni nacionalni kapitalizam. Buržoazije se konstituiše u klasu u procesu prvobitne akumulacije – procesu razdvajanja sitnog robnog proizvođača od sredstva proizvodnje, tj. u procesu masovne eksproprijacije, pauperizacije i proletarizacije seljaštva i sitnih, zanatskih robnih proizvođača, a u buržoaskim, antifeudalnim, revolucijama otklanja prepreke konstituisanju nacionalnog tržišta i svom razvitku, odnosno razvitku nacionalnog kapitalizma. Epoha nacionalnih kapitalizama okončana je već krajem 19. veka, a zamenila ju je, početkom 20. veka, epoha imperijalizma. To je abeceda marksističke analize istorijskog razvitka čovečanstva u poslednjim vekovima.

Tranziciona “restauracija” kapitalizma nije nikakav povratak nekakve stare restauracionističke nacionalne klase na vlast. Takve klase praktično i ne postoje u tranzicionim državama. Ta “restauracija bez stare restauratorske nacionalne klase” je ponovni prodor svetskog imperijalizma u one države iz kojih je bio izgnan proleterskim revolucijama i u kojima je nacionalna buržoazija, kao socijalni i politički oslonac svetskog imperijalizma, bila definitivno uništena kao klasa. Ovaj “tranzicioni kapitalizam” ostvaruje se ne u procesu prvobitne akumulacije, nego u naletu masovne i u istoriji još neviđene dezakumulacije i privatizacijeske pljačke akumuliranih nacionalnih bogatstava i razaranja svih tekovina proleterske revolucije. Tajkuni tu nisu nikakvi krupni kapitalisti, nastali akumulacijom i centralizacijom kapitala i eksproprijacijom sitne i srednje buržoazije. Oni su naprosto politički mafiozi – legitiman porod parazitske staljinističke političke mafije.

Fašizam i antifašizam su pojave imperijalističke epohe – epohe ratova i revolucija, epohe krajnjeg zaoštravanja klasnih borbi u svetskim razmerama. Fašizam je diktatura krupnog kapitala oslonjenog na sitnu buržoazija i lumpen proletarija i poslednje je oružje imperijalizma pred neposrednom pretnjom proleterske revolucije. To je takođe klasična marksistička definicija fašizma. Komično je posmatrati ga kao nekakvu autonomnu političku artikulaciju sitne buržoazije i lumpenproletarijata. Iz prostog razloga što ove klase nikada nisu bile niti će ikada biti sposobne za ikakvu samostalnu političku ulogu. Kao i sve prelazne, intermedijarne, “srednje” socijalne klase i slojevi, uostalom. U zaoštrenim klasnim sukobima one se cepaju na segmente koji prilaze jednoj od osnovnih socijalnih klasa – proletarijatu ili buržoaziji.

Proletarijat itekako ima interes da sebi privuče i mobiliše protiv buržoazije što veći deo ovih srednjih socijalnih klasa i lumpena. Otuda strategija saveza radnika i seljaka u revolucijama 20-tog veka. Međutim, taj savez se ne gradi koketiranjem i pravljenjem koalicija sa fašističkim organizacijama. Takvu koaliciju je pravio Staljin 1932. protiv nemačke socijaldemokratije, pa je najzaslužniji za Hitlerov dolazak na vlast. Takvu koaliciju je pravio bivši italijanski socijalista i simpatizer futurizma, Benito Musolini, pa je postao vođa italijanskog fašizma.

Za danas dosta. Malo ko će i ovoliko ovde pročitati, a i ja nemam vremena da sad nastavim. Sledećom prilikom o strategijama i savezima proletarijata danas - u svetu, na Balkanu i u Srbiji.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana