Основни принципи хришћанских демократа Србије

Nikola Knežević RSS / 24.10.2008. u 08:12

Πоштовани читатељи Б92 блога, πредстављамо вам документ под називом: "Основни принципи хришћанских демократа Србије"

www.hriscanskademokratija.iz.rs

Увод

Вера без дела је мртва (Јак. 2, 20). Хришћански демократи су хришћани који су овај принцип каменом темељцем њиховог живота и политичког становишта. Ми схватамо да порицање овог принципа у друштвеном животу води ка победи зла и неправде, и да је знак пасивности и тежње да се Бог учини одговорним за нашу небригу, слабост и страх.
Ми не желимо да оправдамо нашу пасивност и равнодушност на неправду око нас са речима: ,,Свака је власт од Бога''. Ми не схватамо Хришћанство као начин се побегне од стварности и повлађивање апатији и опсенама света, већ као приручник за политичко деловање.
Они који деле хришћанске принципе предуго времена нису узимали активног учешћа у друштву. То нас је довело до тачке да су власт преузели утицаји који уништавају основне тековине наше цивилизације.
То се десило на више начина: у директном и отвореном уништавању цркава и Хришћанске вере током тоталитарних режима, или кроз постепену и лукаву замену хришћанских вредности са либералним. Иако се они можда чине сличним, они имају сасвим другачију сврху, посебно када се ширење и постојање зла правда толеранцијом, а исмевање и понижавање правог морала слободом говора.
Наша цивилизација починиће самоубиство одбацујући хришћанске темеље на којима је саграђена. То се дешава у сваком смислу речи.
Веру треба практиковати. Као што каже Свето Писмо: ,,Вера је темељ онога чега се надамо" (Јевр.11). Дошло је време за делање.
Пред вама се налазе „Основни принципи хришћанских демократа Србије". Документ садржи дванаест тачака које представљају камен темељац нашег будућег социјално - политичког деловања.

1) Духовна обнова
Духовна обнова српског народа је предуслов сваке обнове и сваког развоја. Нема напредне Србије, без духовне обнове. Под тим подразумевамо повратак и обнову јеванђелскх вредности и врлина које су вековима красиле нас народ, обликовале нашу културу, државност и формирале наш идентитет. Православно Хришћанство је саставни део српског идентитета и сматрамо да Српска Православна Црква треба да буде глас савести у друштву Србије и да добије улогу која јој припада, а то је слободна Црква у слободном друштву. Друге цркве и верске заједнице, такође, треба да имају своје место у друштву, без дискриминације или одбацивања било кога и да заједно са Православном Црквом заступају одбрану традиционалних вредности, које су угрожене агресивним секуларизмом и материјализмом.

2) Време за хришћанску демократију
Хришћанска демократија је најмлађа од данашњих водећих политичких доктрина. Када се хришћанска демократија појавила на великој политичкој сцени, њени противници из разних европских партија су тврдили како она не сме настати јер она спаја послодавце и запослене, земљораднике и интелектуалце. Али, ова разноликост је главна снага хришћанске демократије. То је могуће јер је основ хришћанске демократије да цени људе из различитих слојева друштва - сиромашне и богате, оне из свих крајева Србије. Наша идеја помаже да се нађе компромис између бивших супарника, и помаже људима да виде себе као уједињену нацију, а тачно ово је оно што Србији ових дана треба.
Хришћанска демократија је једина политичка доктрина која је способна да обједини најбоље идеје политичке деснице и левице, да начини простор новим стварима и да очува најбоље и најкорсније елементе прошлости. Снага компромиса, и јединство између различитих друштевних група које хришћанска демократија нуди се не заснивају на некаквом комерцијалном уговору између понуде и тражње, различитих друштвених група и класа, већ на заједничким вредностима Хришћанства за све групе и нивое становништва.
Хришћански демократи признају демократски позив као једини који може да створи услове за одржање достојанства личности и њених фундаменталних права.
Са друге стране, то нас не спречава да демократски процес сматрамо некомплетним и несавршеним, тако да је продубљивање и усавршавање тог процеса један од наших циљева.
Хришћанска демократија је најефективнија доктрина за земље на почетку свог тешког пута ка демокатији и успеху, и које су прошле кроз дуги период тоталитарних режима. Ни једна друга доктрина не може да успе у тим условима. Социјална демократија је идеологија друштва где су људи нахрањени а друштво је у здравом стању. Када је друштво постигло ниво где има развијену економију, када постоји опште сагласје о основним вредностима, када је пословна елита развила свест и схватање општих циљева са народом, и запослени су добро организовани и имају структуре које су способне да заступају интересе на ефикасан и цивилизован начин, социјална демократија може да функционише. Ништа од наведеног није случај са Србијом.
У садашњим условима неолиберализам са својом неограниченом конкуренцијом, себичношћу и доминацијом најмоћнијих ће само одвести у ,,дивљи капитализам'' и просперитет за неколико олигарха и тајкуна. Развој криминала у српској економији током последњих година је правдан слоганима неолиберализма.

3) Политика и етика
Политика по нашем мишљењу треба да се води етиком. Треба развити основне вредности слободе, толеранције, једнакости, социјалне правде и мира. То се не може постићи ако се стварају мере које то спречавају. Циљеви и средства политике треба да буду у складу.
То су методи ненасиља, практиковања правде и права, дијалога и традиције.
Прагматизам који је заправо заборав основних вредности и њихова замена егоизмом, клијентелизмом и похлепом, корупцијом и вољом за моћи, је наш први непријатељ.

4) Право на људско достојанство
Светописамска и црквена традиција сведоче нам о томе да је човек створен по образу и подобију (сличности) Божијем. Право на живот представља темељ свих људских права. Нарочито је важно нагласити фундаментално право људског бића на рођење. Аргумент против абортуса не полази само од премисе верских принципа већ своје оправдање налази и у природном поретку стварања, у основним концептима људских права и социјалне правде. Право на живот не зависи од одређеног верског убеђења, већ оно представља природно и неотуђиво право које извире из достојанства људског бића. Одбрана права на живот од момента зачећа до завршетка живота, јесте одбрана достојанства људског бића. Свако сагледавање овог озбиљног питања мора поћи од јасне премисе да планирани абортус представља одузимање живота људском бићу којем је то постојање дато. Чин који дозвољава да се већ постојећем али не и рођеном људском бићу одузме право на даље постојање, не може ни на који начин бити принцип хуманости и правде.
Достојанство човека и људског живота, укључујући и оно нерођеног детета, представља неизоставну, незаобилазну ставку. Свако људско биће треба сматрати као јединствену и самосталну индивидуу током свих фаза живота. Достојанство сваке особе има једнаку вредност без обзира на пол, расу, националност, доб, хендикеп, верска или политичка убеђења, здравље и могућности, успех или мањак успешности и суд других. У овом контексту важно је нагласити и потребу за побољшањем социјалне негу женама у другом стању и особама са инвалидитетом.
Одговорна државна политика према афирмацији и повећању наталитета треба да буде једна од кључних питања од којих зависи опстанак нашег народа. У том контексту веома је важно поред јавних кампања за повећање наталитета обезбедити и све предуслове како би породица имала све услове за нормалан живот, бесплатну здравствену негу и бесплатно образовање.

5) Породица као темељ друштва
Породица представља темељ друштва. Породица представља најосновнији облик друштвене заједнице. Она пружа појединцу сигурно окружење унутар кога он може да развија све оне позитивне вредности које треба да испољава унутар ширег друштвеног окружења. Породица представља микро-заједницу, које има све основне атрибуте једног друштва. Здраво породично окружење поставља темељ здравом друштву.

6) Солидарност, супсидијарност и хришћанска социјална етика
Светописамска и црквена традиција посебно наглашавају важност саосећања једног људског бића према другоме. Ово подразумева напуштање индеферентног и пасивног става у односу на помоћ коју је потребно указати другоме. Сваки члан друштва сноси индивидуалну и корпоративну одговорност да би служио и помогао другоме. Један од задатака државе јесте да путем различитих програма и активности подстиче ове вредности код појединаца, породица и организација.
Солидарност представља бригу појединца за својег ближњег, емпатију, изражај човекове социјалне природе. Као етичка димензија она произилази из достојанства човекове личности. Солидарност подразумева примање а и давање. Свако ко очекује помоћ треба бити бити спреман и да помогне. Солидарност није само императив појединца већ и колектива, као и саме државе.
Суштина хришћанско - социјалног учења јесте појам супсидијарности. Остварење слободе захтева одговорно уређење живота по принципима супсидијаности. Из овога проистиче да држава треба да се одрекне преузимања задатака које могу да обаве појединац или мањи део друштвене заједнице. Треба препустити појединцу одговорност да за оне ствари које може постићи сам, у породици или у добровољном заједништву са другима. Идеја супсидијарности важи и у односима између манјих и већих заједница, као и слободних удружења и државних установа.

7) Социјална правда
Хришћански демократи подржавају оне људе који раде и зарађују својим рукама, без обзира ко је или шта та особа. Пригодна награда припада за тешки рад рудара угља који под земљом ризикује свој живот, тако и за организационе способности и иницијативу бизнисмена. Ако је тај принцип прекршен, о каквој солидарности уопште можемо говорити?
Социјална правда је кључ. Напредна Србија није могућа без економске стабилности, која опет није могућа без политичке стабилности. Да би се ово постигло, потребно је грађанска сагласност око основних принципа. Али сагласје је немогуће без социјалне правде. Постоји одређени редослед: социјална правда - грађанска сагласност - политичка стабилност - економска стабилност.
Жеља за правдом је посебно јака сада у времену транзиције. Србија никада није била земља у којој су постојале велике и драстичне разлике између богатих и сиромашних. Солидарност и помагање увек су били цењени у нашем народу. Тај осећај солидарности који увек постојао се не сме препустити забораву. Социјална правда ће постати и остати камен темељац Србије.

8) Економија солидарности
Модерна економија није као стари капитализам код кога се учило из старих уџбеника. Ово је најкомпликованији концепт у коме свако обавља своју функцију. Велике компаније, њихови менаџери и власници великих корпорација у било којој земљи нису самовласни господари националних блага. Они служе као менаџери, пружајући ефикасно управљање у разним привредним гранама. Друштво им је поверило ове функције и има право да од њих тражи извештај.
Главни задатак хришћанских демократа је да развије систем где ће богати морати да схвате да не могу да напредују не обазирући се на потребите и очајне. Сви смо у истом чамцу.
Модерни просперитет нације се не мери златним резервама, већ количином материјалних, интелектуалних и организационих ресурса државе. Сви чланови друштва и допринос сваког ка општем добру су важни у том систему. Стабилност таквог система овиси о узајамном поштовању људи, као и рационалној и праведној равнотежи интереса различитих нивоа друштва. Ако не постоји поштена веза између рада и пословања, незадовољство народа се изражава радикално, и од тога нико нема користи. Не само да ће активне и деструктивне акције предузети они који се осећају безнадежно, већ и безаконици. Њихова апатија и пасивна саботажа ће кочити планове енергичних и промишљених менаџера и бизнисмена. Принцип ,,узми све и расподели свима'' неће довести до побољшања живота сиромашних.
Перспектива и моћ власника и бизнисмена мора да се промени. Речи из Светог Писма: ,,Гле, вапије плата ваших посленика који су пожњели њиве ваше и коју сте им закинули, и вапаји жетелаца дођоше до ушију Господа Саваота'' (Јак. 5,4). Овај принцип одговорности треба да постане закон. Ако пословдавци запоставе своје дужности према раднику, како од њега могу да очекују поштени рад? Сврха је да развију систем подршке и одобравања, заједно са образовањем које подупире поштење у друштву, и држава ће бити на свачију корист. Ово треба свако да схвати.
На овај начин хришћански демократи схватају главне услове за успешну економију.

9) Традиционално и модерно
Хришћански демократи схватају конзервативизам не као повратак нештом старом и застарелом већ као чување и развитак ствари доказане вредности. Друштво не може да буде здраво и стабилно ако у њему нема здравог конзервативног поретка. Све промене у животу ове земље и нације треба да се одиграју по принципу: ,,Све ми је слободно али све на користи, све ми је слободно, али све не изграђује' (1.Кор 10, 23-24)'.
Наш конзерватизам је далеко од слепе идеализације прошлости. За нас, прошлост није икона већ уџбеник. И светле и тамне странице наше историје су нам подједнако вредне. Окретање историји није начин да лечимо наш повређени понос, већ да стимулишемо рад на грешкама прошлости.
Ми се не залажемо за обнављање старих порушених темеља и понављање грешака током изградње истих, већ за градњу нових темеља узимајући у обзир захтеве будућности али користећи искуство прошлости. Жито треба одвојити од кукоља. Србија ће се заснивати на вечним а испробати на временским вредностима.

10) Европа
Судбина Србије је суштински повезана са са судбином целе европске цивилизације. Такмичење два смера развитка се одвија у самој евроатлантској цивилизацији. Једна либералан води европске нације у корупцију, губитак снаге и уништење темеља који су начинили Европу оним што она јесте. Други конзервативни је уперен ка очувању основних вредности еврохришћанске цивилизације. Када говоримо европској хришћанској цивилизацији увек треба имати на уму да у њој постоје две различите традиције - источнохришћанска и западнохришћанска. Без обзира на све разлике обе традиције деле заједничко хришћанско наслеђе. То наслеђе мора бити основа и извор заједничке снаге ради заједничког превазилажења искушења владавине материјализма и секуларизма
Европа пролази кроз озбиљну кризу. Изгубила је путоказ ка будућности. Упркос томе, велики повратак здравих конзервативних снага се одиграва данас у многим земљама, и хришћани треба да више учествују у политичким активностима. Хришћански демократи Србије намеравају да заузму достојно место у том глобалном процесу. Ову чињеницу треба узети у обзир при бирању стратешких партнера у свету. Србија ће постати поуздани парнтер свим здравим националним и глобалним покретима који се заснивају на хришћанским вредностима.

11) Очување природних ресурса
Нега према природном окружењу и очувању природних ресурса своје полазиште налази у Светописамској парадигми где је човеку као господару поверена земља коју треба да негује и за коју је одговоран. У садашњем времену у којем је услед глобалног загађења и загревања дошло до значајних климатских промена и озбиљног нарушавања еко система важно је подстицати производњу обновљивих - еколошких горива и смањивање емисија штетних гасова.
Мора се зауставити уништавање екосистема у рекама и шумама. Буџетска средства морају се организовати како би обезбедила развој и спровођење мера за заштиту животне средине. Ово подразумева и законске мере које би оштро санкционисале нарушавање и загађивање животне средине, посебно узимајући у обзир индустријске погоне.

12) Окренутост ка будућности
Важан показатељ здравља нације и/или цивилизације је начин на који људи гледају ка будућности, спремност да жртвују садашња задовољства зарад добробити будућих поколења. Грађани Србије, као и други Европљани, живе дан за даном и мисле све мање о њиховој одговорности ка будићим генерацијама. Изгубљена је способност да се премести моћ, као способност да се закоче сопствене жеље зарад постизања виших циљева. Чак се и сам циљ често губи. Тежња ка будућности је изгубљена. Ово је лако уочити у практичној политици Србије. Свака влада, и свака политичка снага је способна да понуди земљи дугорочни пројекат за будућност. Власти нису способне да виде будућност више од две године унапред.
Овај начин размишљања се пренео на целу нацију. Разочарање расте. Људи не виде циљеве испред себе који би их мотивисали и надахнули.
Пораз и синдром жртве обликују Србију. Странице наших уџбеника су пуни плача о нашој несрећи и нанетим увредама на свакакве начине.
Наша сврха је да потпуно променимо правац наше културне политике у држави.
Треба да се решимо било какве кукњаве и депресије.
Обим посла пред нама је доста велик, и ми морамо спасити оно што је остало под рушевинама. Ми треба да саставимо све индивидуалне интелектуалце који су стварно способни да оформе нашу културу, и скупе семенке које чине истинску српску културу. У културној сфери се формира унутрашња снага која неће допустити да нација поклекне пред својим потешкоћама. Она ће дати живот и импулс који су потребни да се тежи ка будућности.Komentari (23)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 08:52 24.10.2008

A,

od cega tacno oslobadjate SPC ? I kako sprovodite to oslobodjenje ?
("Православно Хришћанство је саставни део српског идентитета и сматрамо да Српска Православна Црква треба да буде глас савести у друштву Србије и да добије улогу која јој припада, а то је слободна Црква у слободном друштву."
dragan7557 dragan7557 09:14 25.10.2008

Re: A,

,Гле, вапије плата ваших посленика који су пожњели њиве ваше и коју сте им закинули, и вапаји жетелаца дођоше до ушију Господа Саваота'' (Јак. 5,4).

Savaot ili Sabaot ???? Pogledajte Google.
dragan7557
Nikola Knežević Nikola Knežević 10:45 25.10.2008

Re: A,

Зашто google? Ово је цитат из Синодовог превода Новога Завета, који користи транслитерацију по итацизму, то јест, новозаветна грчка реч бета се изговара као вита, ета као ита. Мој професор грчког је био православац, па смо стога учени да новозаветни грчки читамо по итацизму а не етацизму, што је и нормално за наше говорно подручје.
dragan7557 dragan7557 14:56 25.10.2008

Re: A,

Nikola Knežević
Зашто google? Ово је цитат из Синодовог превода Новога Завета, који користи транслитерацију по итацизму, то јест, новозаветна грчка реч бета се изговара као вита, ета као ита. Мој професор грчког је био православац, па смо стога учени да новозаветни грчки читамо по итацизму а не етацизму, што је и нормално за наше говорно подручје.

Iz prostog razloga. Savaot daje druge rezultate (muzičke i ost.) dok Sabaot označava sina Jaldabaota i Pistis Sofije.

Bible Dictionary :
SABAOTH

Hosts.
The Lord of Sabaoth was a title of Jehovah; the hosts were the armies of Israel (1 Sam.14:45),
but also included armies of heaven ( cf.Judg. 5:20; 2 Kgs.6:17 Rom. 9:29;James 5:4)

што је и нормално за наше говорно подручје.

Valjda nije ni potrebno reći da se govorna područja prilagođavaju potrebama modernog vremena i savremenog sveta a ne suvoj pravoslavnoj vekovnoj dogmi. Da Isus Nazarećanin nije govorio nikakav starozavetni grčki nije ni potrebno navoditi, jer je u njegovo vreme oficijelni jezik kojim se govorilo nije bio ni starogrčki (ima ih više) a osobito ne starozavetni grčki koji je nastao mnogo kasnije.

Pošto ovde predstavljate dokument koji bi trebao da bude u duhu modernog vremena onda je svako pozivanje na starozavetnu jezikosloviju nepotrebno i zbunjujuće.
Osim toga Google je dostupan blogerima za razliku od vašeg profesora pa bio on bilo ko.
I još nešto dokument koji prezentujete se naslanja na moderne evropske vrednosti i norme pa,
Судбина Србије је суштински повезана са са судбином целе европске цивилизације.

ako je to namera onda sledi i da se razjasni (ili izbaci) Savaot c.q. Sabaot na jedinstven način a ne upotrebom starozavenog grčkog jer ne delimo mi sudbinu Vizantije /Bizantie već Evropske Unije, za koju ostaje da se nadamo da neće završiti kao rečena imperija.
dragan7557
Nikola Knežević Nikola Knežević 15:30 25.10.2008

Re: A,

Драгане, опет ћу поновити да је стих цитиран из Синодовог превда Новога Завета који је превођен са изворника, дакле са новозаветног грчког језика. Када се учи новозаветни грчки он се може изговарати на два начина по итацизму (тако се учи на БФСПЦ, као и на нашем факултету) на западу уче изговор по етацизму, према томе јасно Вам је зашто се у наведеном преводу користи транслитерација Саваот а не Сабаот. Исто као што се нпр, у Даничићевом преводу за место Beer-sheba користи транслитерација Вирсавеја итд...
dragan7557 dragan7557 15:42 25.10.2008

Re: A,

Европа пролази кроз озбиљну кризу. Изгубила је путоказ ка будућности

U ovome se potpuno slažem sa vama pa bih čak dodao da Evropa kao celina (skup evropskih naroda) nikada nisu ni imali jedinstven putokaz ka budućnosti, dok taj putokaz ne postoji ni danas.

Amerikaniziranje Evrope i stvaranje potrošačkog društva svakako nije produkt ni hrišćanstva niti tradicije evropskih naroda već Import demokratija stranog modela koji je silom nametnut posle WW II.
Mada smatram da premise hrišćanske demokratij kako je vi predstavljate
Србија никада није била земља у којој су постојале велике и драстичне разлике између богатих и сиромашних

daje previše idealizovanu sliku.
Власти нису способне да виде будућност више од две године унапред.

Ovo je svakako istina jer je vlast u Srbiji cilj sama sebi i kao takva niti je bila niti će kada biti lider naroda već kao što i sama reč kaže može biti samo vladar (ruler).
Od leadera se može očekivati da vode ka cilju dok se od rulera to svakako ne može očekivati.

Definition :
The difference between a ruler and Leader :


Ruler ; one who exercises authority and power over others often harshly or arbitrarily.

Leader ; one who guides on the way, especially by going in advance.

Izvor : Webster dictionary.


Prema ovom standardu Srbija do sada NIKADA nije imala lidera već samo Rulere uključujući i Z.Đinđića
"Demokratija" deklarativne prirode je samo paravan iza koga se krije nesposobnost vlasti da bude Lider osobito kada su promene i ciljevi u pitanju dok je zlonamerno prezentovanje vršilaca Vlasti kao Lidera nije
uobičajeno samo u Srbiji već u celoj Evropi pa i šire.
dragan7557
dragan7557 dragan7557 16:43 25.10.2008

Re: A,

Nikola Knežević
Драгане, опет ћу поновити да је стих цитиран из Синодовог превда Новога Завета који је превођен са изворника, дакле са новозаветног грчког језика. Када се учи новозаветни грчки он се може изговарати на два начина по итацизму (тако се учи на БФСПЦ, као и на нашем факултету) на западу уче изговор по етацизму, према томе јасно Вам је зашто се у наведеном преводу користи транслитерација Саваот а не Сабаот. Исто као што се нпр, у Даничићевом преводу за место Beer-sheba користи транслитерација Вирсавеја итд...

Ama, jasno je to meni a bez ikakvog dvoumljenja i vama ali ako hoćemo evrostandarde (pa i u ovome) onda se mora menjati (modernizovati) kako Đurin prevod (koliko mi je poznato urađen je novi prevod ) tako i Sinodov prevod. Đura (pošto je mrtav) nije u stanju da madernizuje prevod (koji je danas skoro potpuno nerazumljiv običnom laiku) dok se od Sinoda sa pravom može očekivati da sa vernicima govori razumljivim jezikom a ne
nakaradnom mešavinom nerazumljivih reči i pojmova.

Po meni nema nikakve razlike između uličarskog žargona novo srpskog (koji se na sve strane može čuti i pročitati i na ovom blogu thanks =/= hvala a kul nije kulov /ština ili tripovanje) i vraćanja na neki "izvorni" crkveno srpski koji protežira Sinod a i dobar deo novosveštenstva.
Izgleda da je u Srbiji potrebna u SPC veličina Grgura Ninskog kako bi se Bog približio vernicima.

Nije mala stvar ako neko tvrdi da je Savaot =Sabaoth Bog (glavom i bradom) a ostatak sveta piše i tvrdi da je u pitanju jedna obična titula Jehovina. Kom autoritetu da verujemo lokalnom autoritetu SPC Sinodu ili Biblijskom rečniku koji prihvata oko milijardu ostalih hrišćana.

Hrišćanstvo nije vezano za nacionalnu pripadnost te sam i zbog toga protivnik nacional šovinizma SPC na čelu sa njenim Sinodom koji se ponaša kao da su Srbi Vlasnici Pravog Hrišćanstva čije je oličenje Srpsko Nacinalno Pravoslavlje. Pretvaranje Vere u nacionalni posed negira univerzalnost same vere čineći od iste instrument nacional šovinizma čije smo posledice imali prilike da vidimo u skorim ratovima sa sve do zuba naoružanim prelatima SPC uz intenzivno blagosiljanje zločina nad bližnjim svojim. Vaseljenska Crkva postaje nacionalna prćija a vernici ?????????

Znači nije u pitanju samo itacizam i etacizam već se iza brda valja nešto mnogo veće.

Ne sumnjam da vam je poznata gnostika (Jaldabaot, Sabaot i Pistis Sofija) pa me zbog toga i čudi navođenje boga Savaota u tekstu koji je po meni možda i dobar skup smernica na nekom budućem putu sa nesumnjivo dobrim namerama.
dragan7557
Nikola Knežević Nikola Knežević 17:34 25.10.2008

Re: A,

zgleda da je u Srbiji potrebna u SPC veličina Grgura Ninskog kako bi se Bog približio vernicima.Hrišćanstvo nije vezano za nacionalnu pripadnost te sam i zbog toga protivnik nacional šovinizma SPC na čelu sa njenim Sinodom koji se ponaša kao da su Srbi Vlasnici Pravog Hrišćanstva čije je oličenje Srpsko Nacinalno Pravoslavlje. Pretvaranje Vere u nacionalni posed negira univerzalnost same vere čineći od iste instrument nacional šovinizma čije smo posledice imali prilike da vidimo u skorim ratovima sa sve do zuba naoružanim prelatima SPC uz intenzivno blagosiljanje zločina nad bližnjim svojim. Vaseljenska Crkva postaje nacionalna prćija a vernici ?????????


Схватам вас. Вероватно знате да сам протестантске верисповести па сам и сам имао прилике да чујем етикете типа, ми смо истинити, чокот итд, а ви нисте, али то су појединци и кроз њих не треба посматрати целу Цркву. Да је духовно стање верника лоше, јесте и у многоме то зависи од надлежним им парохијана итд, али генерално код Срба постоји мало интересовања за веру, ако не укључујемо оно помодарско - трендсетерско хришћанство типа слава-божић-ускрс. Ипак, ја се уздам у Бога да ће баш кроз СПЦ ова земља доживети свој духовни препород.dragan7557 dragan7557 19:31 25.10.2008

Re: A,


Схватам вас. Вероватно знате да сам протестантске верисповести

Ovo nisam znao a i da jesam to ne bi imalo nikakvog uticaja na moj stav da crkva koja se slaže sa ubijanjem bližnjega svoga nije zaslužila da sebe nazove hrišćanskom a osobito ne Vaseljenskom crkvom.
Ako se ovome doda Pravoslavlje ispada da je dest božijih zapovesti ili bez mog saznanja preinačeno ili je u pitanju nacionalna privatizacija religije za nacionalno tržište smrću što naravno veoma odgovara liberalnoj slobodi veroispovesti sa svim licemernim stavovima neoliberalizma i posledice mu korporativne države.
Velike banke iz Evrope i SAD se u Pakistanu ( i dr.) reklamiraju sa činjenicom (čista obmana) da posluju po Šerijatskim zakonima i pravilima i pored toga što im je dobro poznato da Islam zabranjuje kamatu i profit putem kamate. Sama Benazir Butho je imala problema sa ovim stavovima.
али то су појединци и кроз њих не треба посматрати целу Цркву.

Crkve nisu u domenu mog interesovanja jer su sekularne profitabilne hijerarhijske organizacije koje sa verom i Bogom nemaju (po meni) ništa zajedničko. Da je Bog hte da ima crkve svakako da bi sam sebi stvorio i bolje i lepše bogomolje a svete majke crkve (organizacije) postavio na osnove 10 božijih zapovesti bez mogućnosti
da se njegove zapovesti negiraju ili interpretiraju kako se to kom zrecu svidi.
Bog koji je jasan u svom odnosu prema Adamu i Evi, Abelu i Kainu sa rigoroznim kaznama zbog nepoštovanja njegove volje, nije isti Bog koji belosvetskim protuvama koji ga svakodnevno zloupotrebljavaju odobrava i ne haje za njihove zločine.Nije potrebno reći da ovog zadnjeg boga ljudi poznaju i prepoznaju u svojim savremenicima kako na vlasti tako i u običnom svakodnevnom životu i stavovima crkve i sveštenstva korumpiranog privilegijama i novcem.

Dovoljno je pročitati pisanija Tertulijana, pa onda Roger Bacona kako bi bilo jasno kada su stvorene dve religije u Hrišćanstvu (za drugu religiju smatram nauku) u krilu jedne te iste crkve. Naravno da je i Bacon bio u krilu crkve (Franciskan) mada su stavovi opozitni ipak je na određenim poljima postignuta sinteza interesa obe veronauke pri čemu je duhovno ubedljivo pobeđeno od strane "racionalnog" i osobito materijalnog.
Kriza u tekstu koju ste spomenuli je duhovna kriza liderske uloge crkve koja je izgubila bitke na svim poljima pa sada kao i SPC pribegava rešenjima Tertulijansko Bakonskog pomirenja po ugledu na moćniju sestru
Rimsko Pravoslavnu = Katoličku = Univerzalnu = Vaseljensku Crkvu.

Monasticizam koji je u Srbiji negovala SPC bratija nije doneo Đurin prevod S.N.Zaveta već Đura koji manastira ni video nije a koji bi verovatno iz istih razloga ne bi kao i Roger Bacon da je živeo u ranijim vremenima ni bio pismen da je živeo u Srbiji.

Srbi su pukim slučajem postali pravoslavci zbog svojih pohlepnih vlastodržaca a interes poput :

али генерално код Срба постоји мало интересовања за веру, ако не укључујемо оно помодарско - трендсетерско хришћанство типа слава-божић-ускрс.

te je onda i jasno da SPC niti ima tradiciju vekovnu na koju se poziva niti je u stanju da dans bude lider masa na bilo koji drugi način osim osim na do sada pokazani nacionalno šovinistički. Narod se seti Boga kada mu je teško dok crkva kao sekularna organizacija sa produktom Vera više podseća na svoj zapadni kontra pol najmasovnijeg poslodavca buduće korporativne države gde se preko Interneta mogu naručiti oproštajnice grehove da ne kažem apsolvencije.
Ипак, ја се уздам у Бога да ће баш кроз СПЦ ова земља доживети свој духовни препород.

Onda je bolje da pređete u mistike kao što sam i ja uradio jer je poštenije i prema Bogu i prema sebi.
dragan7557
Jaril Jaril 12:06 24.10.2008

А постмодерна?

Одмах извињење ако ми је нешто промакло пошто сам текст читао на брзака. Касније ћу га прочитати опет, детаљно.

Основна моја замерка је што се игнорише секуларни (културни) развој и нарочито захтеви које је поставила Постмодерна. Тако се, на пример, каже да се политика треба руководити етиком: Шта је етика? Свако од нас има своју етику. Постмодерна је значајно индивидуализовала сва питања, и све зависи од погледа. А погледи могу бити разни - и сви тачни. Плаши ме да би овакво управљање државом резултирало духовним силовањем појединца, што после Постмодерне једноставно - не' да ваља.

Још једном, ако сам нешто пропустио, извињење. Читам опет.
Nikola Knežević Nikola Knežević 14:01 24.10.2008

Re: А постмодерна?

Зашто је неопходно да се политика руководи етичким и моралним нормама? Пре свега важно је нагласити да етика не мора нужно да буде хришћанска, већ се под тиме подразумевају основни морални закони, који се данас не поштују. Сигурно је да ово није нова ствар, морала и данас у политици има (додуше у промилима) па је из овог разлога неопходно изнова наглашавати моралне кодексе и нормативе који треба да красе једног политичара. Мислим да није потребно образлагати разлог за овим будући да је стање корупције међу политичарима и функционерима огромно. Најбољи начин да се ово спречи јесте човекова савест где жеља за сваким преступом и почиње.
Jaril Jaril 15:15 24.10.2008

Re: А постмодерна?

већ се под тиме подразумевају основни морални закони
Шта си основни морални закони и за кога су основни? И оно што је за тебе основни морални закон гарантовано је преступ за неког другог блогера.
Најбољи начин да се ово спречи јесте човекова савест где жеља за сваким преступом и почиње.
Зар није најбољи начин да се спречи неморал тај да се узроци који доводе до жеље за преступом укину?

Хоћу рећи: не постоје универзални закони као што ни не постоје универзална решења. Осим оног: сваком човеку приступити појединачно. Оно што 'ради' код једног човека сигурно неће 'радити' код неког другог. Свака универзалност је у старту погрешна.
Nikola Knežević Nikola Knežević 15:38 24.10.2008

Re: А постмодерна?

Зар није најбољи начин да се спречи неморал тај да се узроци који доводе до жеље за преступом укину?


Slažem se sa tobom, ali koji su to uzroci koji već nisu na posredan ili neposredan način uzrokovani duhovno - moralno degradacijom nekog čoveka. Kad kažem duhovnom, ne podrazumevam apriori hriscanstvo vec covekovu potrebu da sebe kultivise u kulturnom - psiholoskom smislu.
Jaril Jaril 23:57 24.10.2008

Re: А постмодерна?

ali koji su to uzroci koji već nisu na posredan ili neposredan način uzrokovani duhovno - moralno degradacijom nekog čoveka.
Нпр. вуковарски синдром (или вијетнамски) када човек који прегрмео рат (и остао нормалан) у једном тренутку 'пукне' и убије човека. То нема везе са његовом моралном деградацијом - то има везе са траумама. Много је случајева где су људи злостављани у породици и уопште нису морално деградирали - већ је покретач њиховог злочина нека траума (хришћанским језиком речено: демони).

Треба се само пазити да се не склизне у осуђивање.
Nikola Knežević Nikola Knežević 08:35 25.10.2008

Re: А постмодерна?

Много је случајева где су људи злостављани у породици и уопште нису морално деградирали - већ је покретач њиховог злочина нека траума (хришћанским језиком речено: демони).

Треба се само пазити да се не склизне у осуђивање.


Наравно. Слажем се са Вама. Осуда не води никуда. Само би напоменуо да хришћанство не тврди да су трауме узроковане демонима, бар нико озбиљан тако нешто неће тврдити.
Jaril Jaril 19:54 25.10.2008

Re: А постмодерна?

Само би напоменуо да хришћанство не тврди да су трауме узроковане демонима,
Мислио сам на то да су трауме=демони. Само зависи да ли говоримо секуларним или црквеним језиком.
omega68 omega68 17:04 24.10.2008

Gospodine Kneževiću

Ako se sećate već smo pričali na sličnu temu.Je li ovo program neke nove Hrišćansko - demokratske stranke?
Ja sam jednu već osnivao.Red je da i Vi osnujete jednu.Ako je tako puno sreće u daljem radu!.Pozdrav
Nikola Knežević Nikola Knežević 17:09 24.10.2008

Re: Gospodine Kneževiću

Поштовани,

Како да не, сећам се. Послао сам вам једном приликом и приватну поруку. Лагао бих када бих рекао да немамо амбиције да идемо у правцу оснивања странке а у сваком случају сарадње са неком од постојећих странака демохришћанске оријентације. Хвала Вам.
peca93 peca93 19:54 24.10.2008

Realnost

Religion is the impotence of the human mind to deal with occurrences it cannot understand.
Religion is the opium of the masses.
Democracy is the road to socialism.
to je odgovor na sve što je gore napisano.
Nikola Knežević Nikola Knežević 20:20 24.10.2008

Re: Realnost

Ви очигледно јако волите лик и дело Карла Маркса. Закаснили сте неких 20 так година а комунизама осим у Куби, Кини, Северној Кореји, Ρепублици Лао и Вијетнаму више нигде нема.
Jaril Jaril 23:54 24.10.2008

Re: Realnost

to je odgovor na sve što je gore napisano.
То је одговор на твоја лична питања и нема везе са горе написаним.
peca93 peca93 19:18 29.10.2008

Re: Realnost

dela da, lika ne. Ako cemo vec o zaostalosti vas program je za 19 vek.
I molim vas ne mesajte komunizam i levicu socijalizma
peca93 peca93 19:29 29.10.2008

Re: Realnost

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana