Priprema za sledeći sastanak s Ministrom: Anketa

Krugolina Borup RSS / 02.11.2008. u 12:43

Građani i građanke blogopopulacije, sigurna sam da znate da bez motike 'leba nema. Došlo je vremene da se radi! Sastanak koji sledeće nedelje treba da se održi u Ministarstvu zdravlja (još uvek čekam da mi jave kad tačno) biće posvećen izradi ankete koja za cilj ima da ustanovi kvalitet usluga koje porodilje dobijaju u porodilištu, ali da istovremeno bude i način na koji bi porodilje - nakon izlaska iz porodilišta - anonimno prijavljivale osoblje koje se o njih u porodilištu ogrešilo, kao i koga su i koliko potplatili.

S jedne strane, anketa treba da pruži informacije o stanju stvari. Ali, s druge strane, samo njeno postojanje treba da bude neka vrsta podsetnika zdravstvenom osoblju da je njihovo ponašanje pod nadzorom.

Šta treba definisati?

1. Sadržaj ankete (pitanja koja će se u istoj nalaziti)
2. Način distribuiranja i prikupljanja ankete
3. Vreme sprovođenja ankete (kada tražiti njeno popunjavanje)
4. Način motivisanja porodilja da uzmu učešća u anketi

Volela bih da ovde, zajednički, iznedrimo predlog anketnog listića koji bi se na sastanak poneo. Kao osnovu za dalje razrađivanje, predložila bih Upitnik koji je jedna blogograđanka (Senka Jankov, na blogu: gandalfina) koristila u svom diplomskom radu koji je odbranila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. (Kao što se da primetiti, neke žene traume iz porodilišta leče pisanjem blogova, druge naučnim radovima.:-)) Pun naziv njenog diplomskog rada je: Recepcija porođaja kod pacijentkinja akušerske ustanove u Zrenjaninu u svetlu njihovog društvenog statusa.

Senka je sprovela istraživanje o stanju u Zrenjaninskom porodilištu, na uzorku od 40 žena, koje je anketirala u vrtiću, tj. jaslama. Sve žene koje su uzele učešća u anketi, porodile su se manje od dve godine pre toga. Njena anketa obuhvatila je ispitivanje tretmana koje su žene imale tokom trudnoće i u porodilištu. Dok su rezultati prvog dela dobri, rezultati drugog dela su poražavajući i potvrđuju anegdotske dokaze koje smo mi do sada prikupili.

Evo onog dela upitnika koji se na tretman u porodilištu odnosi, kao i rezultati koje je Senka dobila. Rekla bih da nisu sva pitanja prikladna i za anketu koju treba u Ministarstvu da osmislimo, kao i da treba dodati neka pitanja, ali dajem vam ono što je Senka uradila, a što se odnosi na porodilište, u celosti - zbog rezultata. (Neko iz blogopopulacije jeste onomad vapio za nekakvim brojkama. Uzorak je mali, nije reprezentativan, ali je bar metodologija ispoštovana - za razliku od mog anegdotskog upitnika.)

1. Osoblje je na prijemu u bolnici bilo prijatno i puno razumevanja za to kroz šta prolazim

 • potpuno se ne slažem - 12%
 • delimično se ne slažem - 20%
 • neodlučna sam - 8%
 • delimično se slažem - 22%
 • potpuno se slažem - 38%

2. Po prijemu u bolnicu, osoblje je očekivalo moju potpunu pokornost i neuznemiravanje iako sam bila uplašena i puna pitanja.

 • potpuno se ne slažem - 12%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 15%
 • delimično se slažem - 40%
 • potpuno se slažem - 15%

3. Osoblje mi je pružilo potpuna i razumljiva objašnjenja u vezi svih pripremnih procedura (brijanje, klistiranje, merenja, pregledi) uz mogućnost da nešto od toga odbijem.

 • potpuno se ne slažem - 33%
 • delimično se ne slažem - 12%
 • neodlučna sam - 15%
 • delimično se slažem - 20%
 • potpuno se slažem - 20%

4. Od mene je tražena saglasnost za izvođenje svih procedura i intervenicija uz poštovanje mog plana porođaja.

 • potpuno se ne slažem - 60%
 • delimično se ne slažem - 10%
 • neodlučna sam - 2%
 • delimično se slažem - 5%
 • potpuno se slažem - 23%

5. Moj suprug/partner je bio prisutan na porođaju, kao što je bilo i ranije dogovoreno sa osobljem bolnice

 • potpuno se ne slažem - 82%
 • delimično se ne slažem - 0%
 • neodlučna sam - 5%
 • delimično se slažem - 5%
 • potpuno se slažem - 8%

6. Bili su mi ponuđeni različiti načini olakšavanja bolova (epidural, masaža međice, topli oblozi)

 • potpuno se ne slažem - 70%
 • delimično se ne slažem - 10%
 • neodlučna sam - 5%
 • delimično se slažem - 5%
 • potpuno se slažem - 10%

7. Sve vreme boravka u bolnici osećala sam se uplašeno, izolovano, poniženo - osoblje je bilo veoma neprijatno, obraćali su mi se kao da sam dete i bez ikakvog uvažavanja mojih osećanja.

 • potpuno se ne slažem - 38%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 7%
 • delimično se slažem - 30%
 • potpuno se slažem - 7%

8. Članovi osoblja su mi se često obraćali po imenu i pokazivali interesovanje za napredak porođaja.

 • potpuno se ne slažem - 25%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 27%
 • potpuno se slažem - 20%

9. Sve što mi se dešavalo od prijema do izlaska iz bolnice bilo je kao na "pokretnoj traci".

 • potpuno se ne slažem - 25%
 • delimično se ne slažem - 7%
 • neodlučna sam - 20%
 • delimično se slažem - 28%
 • potpuno se slažem - 20%

10. Plašila sam se da članovima osoblja postavljam pitanja u vezi onoga što mi se dešava a prisniji odnos, koji mi je bio potreban, smatran je "dodatnom negom" i mojom slabošću.

 • potpuno se ne slažem - 35%
 • delimično se ne slažem - 15%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 23%
 • potpuno se slažem - 20%

11. Bila sam izložena psihičkom nasilju od strane članova osoblja - vređanje, ponižavanje, ignorisanje i slično.

 • potpuno se ne slažem - 70%
 • delimično se ne slažem - 5%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 7%
 • potpuno se slažem - 8%

12. Tokom trajanja kontrakcija, bilo mi je omogućeno da zauzimam položaj koji mi najviše odgovara - da se šetam, stojim, čučim, klečim...

 • potpuno se ne slažem - 60%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 0%
 • delimično se slažem - 10%
 • potpuno se slažem - 12%

13. Babica koja mi je bila predstavljena i koja je pratila moje kontrakcije bila je divna - pomagala mi je da se koncentrišem, ohrabrivala me i tešila.

 • potpuno se ne slažem - 28%
 • delimično se ne slažem - 5%
 • neodlučna sam - 12%
 • delimično se slažem - 17%
 • potpuno se slažem - 38%

14. Mnogo mi je značilo što sam bila okružena svojim stvarima u bolnici - svojom spavaćicom, posteljinom, slikama, muzikom...

 • potpuno se ne slažem - 55%
 • delimično se ne slažem - 7%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 8%
 • potpuno se slažem - 20%

15. Iako su kontrakcije trajale dugo i bile iscrpljujuće, osoblje nije dozvolilo uzimanje ni hrane ni vode.

 • potpuno se ne slažem - 10%
 • delimično se ne slažem - 7%
 • neodlučna sam - 20%
 • delimično se slažem - 8%
 • potpuno se slažem - 55%

16. Imala sam utisak da moram da budem "DOBRA" pacijentkinja - da ćutim i trpim - iako sam želela da vičem na sav glas.

 • potpuno se ne slažem - 22%
 • delimično se ne slažem - 3%
 • neodlučna sam - 7%
 • delimično se slažem - 18%
 • potpuno se slažem - 50%

17. U porođajnoj sali su svi bili nasmejani, rasploženi i podržavajući me učinili da taj dan zaista bude najsrećniji u mom životu.

 • potpuno se ne slažem - 32%
 • delimično se ne slažem - 5%
 • neodlučna sam - 20%
 • delimično se slažem - 18%
 • potpuno se slažem - 25%

18. Ceo porođaj je prošao bez mene - osoblje se bavilo samo donjim delom moga tela, osećala sam se bolesno - okružena svim tim instrumentima i mirisom bolnice, niko me nije gledao u oči i pregledao me je kako ko stigne i imala sam utisak da će se nešto strašno desiti i meni i bebi ako se pobunim.

 • potpuno se ne slažem - 47%
 • delimično se ne slažem - 10%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 8%
 • potpuno se slažem - 25%

19. Kada je započela faza napinjanja svi su odjednom počeli da viču a ja sam, ležeći na onom krevetu bila zbunjena i uplašena ne znajući šta pre da radim.

 • potpuno se ne slažem - 45%
 • delimično se ne slažem - 2%
 • neodlučna sam - 15%
 • delimično se slažem - 15%
 • potpuno se slažem - 23%

20. Moja beba je izašla u položaju koji mi je najviše odgovarao, osećala sam se sigurno i zaštićeno u rukama osoblja i veoma sposobna da sama donesem svoje dete na svet.

 • potpuno se ne slažem - 32%
 • delimično se ne slažem - 0%
 • neodlučna sam - 25%
 • delimično se slažem - 13%
 • potpuno se slažem - 30%

21. Odmah nakon rođenja beba mi je stavljena na grudi a pupčanu vrpcu su presekli tek nakon 10-15 minuta.

 • potpuno se ne slažem - 60%
 • delimično se ne slažem - 0%
 • neodlučna sam - 18%
 • delimično se slažem - 10%
 • potpuno se slažem - 12%

22. Babice su sa bebom veoma nežno postupale i dale mi veoma detaljan izveštaj o njenom stanju.

 • potpuno se ne slažem - 17%
 • delimično se ne slažem - 8%
 • neodlučna sam - 8%
 • delimično se slažem - 25%
 • potpuno se slažem - 42%

23. Nisam još ni bila svesna da sam se porodila, niti sam bebu dobro videla, a već mi se obraćaju sa "MAJKO".

 • potpuno se ne slažem - 15%
 • delimično se ne slažem - 2%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 13%
 • potpuno se slažem - 60%

24. Na ušivanje reza sam čekala predugo, bilo je izuzetno bolno i grubo urađeno praćeno neprijatnim komentarima.

 • potpuno se ne slažem - 42%
 • delimično se ne slažem - 0%
 • neodlučna sam - 18%
 • delimično se slažem - 23%
 • potpuno se slažem - 17%

25. Ceo porođaj je bio užasno i traumatično iskustvo, zbog ponašanja osoblja sam se osećala potpuno nesposobno i u tim trenucima nisam ni mogla ni htela da mislim o bebi.

 • potpuno se ne slažem - 55%
 • delimično se ne slažem - 5%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 13%
 • potpuno se slažem - 17%

26. Pre prvog podoja, sestra zadužena za mene je došla i detaljno mi je sve objasnila - kako da masiram grudi da se ne upale, kakav položaj da zauzmem da me ne boli rez, kako da držim bebu da bi ona obuhvatila celu bradavicu - bila je nasmejana, pozitivna i ulivala mi je hrabrost da ja to mogu da uradim.

 • potpuno se ne slažem - 27%
 • delimično se ne slažem - 13%
 • neodlučna sam - 5%
 • delimično se slažem - 30%
 • potpuno se slažem - 25%

27. Podržavajući odnos osoblja prema meni i bebi doprineo je našem zbližavanju a njihova otvorenost za sva moja pitanja olakšala je moj odlazak kući.

 • potpuno se ne slažem - 30%
 • delimično se ne slažem - 12%
 • neodlučna sam - 18%
 • delimično se slažem - 15%
 • potpuno se slažem - 25%

28. Želela sam da neko iz moje porodice bude pored mene i uz mene, a ne da se sa njima razgovaram dovikujući se sa prozora.

 • potpuno se ne slažem - 2%
 • delimično se ne slažem - 3%
 • neodlučna sam - 0%
 • delimično se slažem - 3%
 • potpuno se slažem - 92%

29. Gledajući bebu, pitala sam se hoću li umeti da budem mama jer je osoblje kritikovalo sve što radim.

 • potpuno se ne slažem - 52%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 5%
 • delimično se slažem - 10%
 • potpuno se slažem - 15%

30. Da li su, po vašem mišljenju, neke žene tokom boravka u bolnici bile privilegovane i po čemu se to videlo?

 • nije bilo privilegija - 35%
 • bilo je privilegija - 53%
 • bez odgovora - 12%

(Senkin komentar: Ni jedna ispitanica pod privilegijama nije smatrala ništa materijalno - ono što su privilegije su pažnja, pomoć, osmesi, olakšavanje bolova, podrška, objašnjenja, češće provere i obilasci. Sve ono što ulazi u redovan opis posla i medicinskih sestara i lekara/ki, ono što bi trebalo da bude svakodnevna praksa za sve, vidi se kao privilegija, kao nešto što pripada samo pacijentkinjama sa poznanstvom i vezama na akušerskom odeljenju.)

31. Da li je ovo vaše iskustvo uticalo na odluku o rađanju još jednog deteta?

 • nije uticalo, spremna sam zaboraviti ružno i roditi ponovo - 65%

***

Dakle, šta predlažete da dodamo, oduzmemo, preformulišemo...?

Ovo je građanska inicijativa - dakle, građani, uključite se! Nemojte samo čitati. Učestvujte sa svojim predlozima.

Istovremeno bih htela da se zahvalim B92 na donaciji sajber kancelarije za sastančenje.:-)

***

NAJAVA: Emisija Uvećanje na B92 Info kanalu, u utorak 4.11.2008, s početkom u 20.00 časova, sat vremena će se baviti stanjem u porodilištima. Kao gosti su pozvani: dr Stanojević (načelnik Narodnog fronta); Maja Ivetić (savetnik ministra za pitanja zaštite prava pacijenta); Biljana Filipović Nešić i Branka Stamenković (blogograđanke).

AtačmentiKomentari (108)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

NNN NNN 13:07 02.11.2008

Al' si brza

Ne postižem(o) ni da pročitam(o)!
haylee haylee 20:42 04.11.2008

B92 INFO - razvodnjavanje teme

Moram da iskoristim repliku kako bi na vrhu komentara oštro protestovao protiv načina na koji ste vodili emisiju na B92 INFO na temu sastanka sa ministrom Milosavljevićem i akcionog plana za popravljanje odnosa prema trudnicama u državnim bolnicama.

Umesto da pažnju prebacite na pokretače inicijative i da saznamo iz prve ruke šta su doživele, šta su postigle i šta planiraju povodom ove inicijative, slušamo robotizovano izlaganje pravnika koji brani neuspelu kampanju Ministarstva zdravlja i načelnika narodnog fronta koji je za prisustvo očevima na porođaju odrezao cenu od 16,000 dinara, kako bi destimulisao njihovo prisustvo, 'jer ne postoje uslovi'. Pa neka se stvore uslovi!

Zašto grafika nije dala telefon na koji gledaoci mogu da se javljaju da permanentno stoji na ekranu, ili bar na TV sekciji sajta. Zašto operater RDP B92 nije hteo da da broj telefonske linije, već je spustio slušalicu.

Krajnje ste neprofesionalno odradili emisiju i razvodnili temu u korist ljudi koji nam drže zdravstvo u ovom stanju. Koga više zavaravate da ste profesionalan i slobodouman medij. Greota za ovako dobar blog.

ja bih

napravila malo koncizniju anketu, jer mi se cini da se ova gospodja malo rasplinula u osecanjima koja bi mogla da se svedu pod isto pitanje, ali bih jos ukljucila pitanje o higijeni
*Higijenski uslovi u porodilistu su bili
nezadovoljavajuci
prihvatljivi
dobri
izuzetno dobri


pitanje o mitu
Tokom boravka u porodilistu prisustvovala sam situaciji u kojij su zaposleni primali mito
da
ne
nisam sigurna
ako ste na prethodno pitanje odgovorili "da" da li biste bili spremni da date imena osoblja i Vase ime
da
ne
imena
ako ste na prethodno pitanje odgovorili "ne", zasto
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:20 02.11.2008

Re: ja bih

Tokom boravka u porodilistu prisustvovala sam situaciji u kojij su zaposleni primali mito
da
ne
nisam sigurna


I, bre, Ana, pa vidi se da nikad nisi primala/uzimala mito.
Pa, to se ne radi pred svedocima!

Re: ja bih

dobro onda preformulisi u "znam"
neophodno je da se sva pitanja o taome kako se porodilja osecala svedu na jedno
da ima jedno pitanje o celokupnom utisku
jedno pitanje o strucnosti i jedno o ophodjenju svake grupe zdravstvenih radnika
jedno pitanje o prenatalnoj nezi
jedno pitanje o nezi tokom porodjaja
jedno pitanje o nezi posle porodjaja
jedno pitanje o dojenju
VODI RACUNA DA SE OVI LISTICI NE DAJU ZENAMA KOJE DOLAZE NA PREKID TRUDNOCE. za njih ih treba preformulisati.
mislim da listic treba da dobije svaka zena na prijemu, da moze da ga vrati na otpustu ili da posalje od kuce u roku od 2 nedelje
to ne treba da bude prinuda, ali mislim da je u intereu zena da anketne listice popunjavaju, tako da im ne treba neka dodatna motivacija. dovoljno je da se osigura da svaka listic dobije i da se podseti da ga preda na otpustu ili posanje kasnije

Takodje bi bilo dobro da predlozis Ministru uvodjenje rejtinga za porodilista (a mozda i za sve ustanove) na osnovu ishoda intervencija, smrtnosti, stope intrahospitalnih infekcija i naravno upitnika koji popunjavaju pacijenti.
Porodilista sa boljim rejtingom se mogu nagradjivati tako sto ce na primer ove ustanove imati primat u finansiranju, npr obnove fasade, lekarskih soba, novih kompjutera...
NNN NNN 13:33 02.11.2008

Re: ja bih

napravila malo koncizniju anketu

Potpuno se slažem. Anketa mora biti jednostavnija, preciznija, konkretnija i manje sugestivna.. Nadam se da će na nam dr. M. pomoći, a i sugestije svih vrsta su naravno dobrodošle. Mislim da je suštini te ankete približniji upitnik koji je Kru postavila svojevremeno. Anketa mora biti sastavljena od pitanja koja su: 1. kratka, 2. svima potpuno razumljiva, 3. nesugestivna, 4. ograničena na jednu stvar/temu, 5. konkretna. Ministarstvo već ima neku vrstu upitnika, pa će možda i to biti od koristi.
Biljana
MilutinM MilutinM 13:48 02.11.2008

Re: ja bih

napravila malo koncizniju anketu

Podržavam. Koja će novopostala majka, sva zbunjena zbog uloge u kojoj se obrela i zamajana brigom o detetu, (smisleno) popunjavati pet strana ankete?
NNN NNN 13:59 02.11.2008

Re: ja bih

Ovo je tip ankete za statističku obradu, tako bi na eventualno pitanje "da li ste zadovoljni smeštajem" dobio bi se npr. odgovor 25% je zadovoljno (vrlo + "onako", 36% nije zadovoljno (vrlo nezad. + ) ostali nemaju stav i to nam ništa ne bi govorilo čime su (ne)zadovoljni!
I još nešto ovakve ankete su pogodne za "zbirne rezultate", tj u ovom slučaju na nivou svih porodilišta, a nama su potrebne ankete, tj odgovori na konkretne stvari vezane za probleme u određenim porodilištima.
Mislim da je anketa kao Krugolinina bolji primer.
Hoću da kažem da je potrebnije da se pročitaju konkretni odgovori, nego da se vrši statistička obrada.
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:01 02.11.2008

Re: ja bih

Mislim da je anketa kao Krugolinina bolji primer.
Hoću da kažem da je potrebnije da se pročitaju konkretni odgovori, nego da se vrši statistička obrada.


Ono što je Krugolina radila zove se "kvalitativno istraživanje".
Statistička obrada o kojoj ti pričaš zove se "kvantitativno istraživanje".
U stvari, najbolje je napraviti - kombinaciju.
Doctor Wu Doctor Wu 14:43 02.11.2008

Re: ja bih

MilutinM
napravila malo koncizniju anketu

Podržavam. Koja će novopostala majka, sva zbunjena zbog uloge u kojoj se obrela i zamajana brigom o detetu, (smisleno) popunjavati pet strana ankete?

Možda bi trebalo regrutovati volontere koji će, bez neke velike frtutme, pažljivo pristupati majkama i njihovoj rodbini i od njih dobiti tražene odgovore.

Slažem se sa svim Aninim sugestijama.
Unfuckable Unfuckable 14:45 02.11.2008

Re: ja bih

to htedoh predložiti, svaka čast Wu !
ima mnogo dece koja civilno služe askaru po Porodilištima
Treba ih samo malo obučiti za ulogu motivatora ili pomagača oko tih anketa.
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:56 02.11.2008

Re: ja bih

frtutme


)))))
Idi, bre, prvi put ovo čujem.
Moram da zapamtim.
NNN NNN 15:19 02.11.2008

Re: ja bih

U stvari, najbolje je napraviti - kombinaciju.
Otprilike nešto tipa:"Da li ste zadovoljni (npr. smeštajem)?
1)DA
2)NE Napisati čime ste nezadoljni?_____________________________
iris.davidovich iris.davidovich 05:06 04.11.2008

Re: ja bih

Ja sam popunjavala bome 5 punih strana ankete. Doduse, poslatih na kucnu adresu, ali nije me mrzelo. I u bolnici sam popunjavala neke upitnike, al' zaboravih na koju temu
loader loader 13:12 02.11.2008

Bele vetrenjače

Ovaj post je prava stvar. Meni se čini da je za oblast zdravstva nekako karakterističan jedan svojevrsni apsurd. Tema zdravstva je u javnosti stalno prisutna (ili makar veoma često), pa se stvara privid nekakvog ozbiljnog rešavanja problema i brzog napredovanja, dok su stvarne okolnosti ipak nešto drugo. Ima se utisak da ministar radi zaista puno, ali da osetniji rezultati iz nekog razloga koji možda i ne zavisi previše od njega samog izostaju. Možda je to samo moj utisak. No, rezervu u svakom slučaju treba ostaviti, jer ova oblast je veoma osetljiva, specifična, komplikovana, krcata problemima iz šireg prethodnog perioda..

Krugolina Borup Krugolina Borup 13:19 02.11.2008

Re: Bele vetrenjače

Ima se utisak da ministar radi zaista puno, ali da osetniji rezultati iz nekog razloga koji možda i ne zavisi previše od njega samog izostaju.


Ja bih rekla pre da nisu "vidljivi", tj. da se radi na stvarima koje direktni korisnici ne osećaju trenutno i odmah.
Evo prilike da se učini nešto gde svi mogu da osete trenutno i odmah da se nešto uradilo.
loader loader 13:22 02.11.2008

Re: Bele vetrenjače

Ja bih rekla pre da nisu "vidljivi", tj. da se radi na stvarima koje direktni korisnici ne osećaju trenutno i odmah.

Ako je tako, dobro je, jer to znači da će osetnih rezultata biti čim budu bili mogući efekti sadašnjeg rada.
man ray loves me man ray loves me 13:20 02.11.2008

par sitnica, overall je super

pitanja su dobra iako ima nekih ponavljanja. treba se vise fokusirati na ono sto je osoblje radilo ili nije radilo, a ne 'osecala sam se ovako i onako' - u redu je da nekoliko pitanja bude kako se zena osecala, ali ne ovoliko. ili barem da bude osecala sam se ovako i onako zbog ovog ili onog konkretnog postupka.
sto se tice odgovora, trapavo je formulisano. covek moze da se slaze ili ne sa nekim stavom, ali nema sta da se slaze sa necim sto se desilo ili se nije desilo. a 'potpuno se ne slazem' nema smisla - valjda 'uopste se ne slazem'. tako da mislim da odgovori treba da budu 'potpuno se poklapa sa mojim iskustvom', 'delimicno se poklapa'... pa sve do 'uopste se ne poklapa'.
Unfuckable Unfuckable 13:33 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

slažem se, bez obzira što će nekome zvučati grubo :
fokusirati se na to šta jeste a šta nije rađeno od strane osoblja - jer ako se fokusiramo na osećanja porodilje koja je i ovako izložena emotivnoj i hormonalnoj oluji.....odosmo u minsko polje.
Takođe - postavite se u ulogu obične, prosečne srpske žene koja čita ponuđene odgovore : tipizirani su, i smem da se usudim da kažem - za većinu njih - nerazumljivi
Predlažem da se za svako pitanje ponudi posebna vrsta odgovora, u vidu rečenica :
(dakle, odgovori da budu potpuno prilagođeni pitanju)

primer :
26. Pre prvog podoja, sestra zadužena za mene je došla i detaljno mi je sve objasnila - kako da masiram grudi da se ne upale, kakav položaj da zauzmem da me ne boli rez, kako da držim bebu da bi ona obuhvatila celu bradavicu - bila je nasmejana, pozitivna i ulivala mi je hrabrost da ja to mogu da uradim.

1. sestra je došla, ponašala se pristojno i pomogla mi oko svega
2. sestra je došla, nije bila pristojna ali mi jeste pomogla
3. sestra je došla ali nije bila pristojna i nije mi ništa pomogla
4. sestra nije ni došla

osim toga, treba paziti - u dosta pitanja se krije - više pitanja, što u kombinaciji sa tipiziranim odgovorima poprilično "ubija" tačnost odgovaranja kao i razumljivost
Bolje da bude više jednostavnih pitanja nego manje prenabudženih i nerazumljivih
vishnja92 vishnja92 13:38 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

tako je - suvise je subjektivno.
drz se ti Krugolina onih prvih nacrta za anketu - onoga sto si otprilike dala ovde kao upitnik pri kreiranju sajta.

izdeli anketu na
- prijem i porodjaj - procedura, protokol, profesionalno i licno ponasanje osoblja, problemi itd
- postporodjajni boravak: odnos prema porodilji, bebi, dojenju, higijena, raspolozivost osoblja, sve ono sto smo pricali
- korupcija (posebno)
man ray loves me man ray loves me 13:46 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

1. sestra je došla, ponašala se pristojno i pomogla mi oko svega
2. sestra je došla, nije bila pristojna ali mi jeste pomogla
3. sestra je došla ali nije bila pristojna i nije mi ništa pomogla
4. sestra nije ni došla

indeed - mnogo bolje.
sto mi dade ideju - posto u francuskoj svako ima svog lekara opste prakse, i ako zeli da mu osiguranje placa maksimum, uvek ide kod njega, i tako se sprecava gubljenje kartona i ponavljanje nege, bila bi dobra ideja da svaka trudnica bude na spisku kod jedne sestre - njene sestre - koja je zaduzena za nju, a jedna sestra bi bila u jednom trenutku zaduzena za pet, sest trudnica (pretpostavljam da je to brojni odnos). tako se individualizuje odgovornost, i svaka sestra moze da dobije ocenu koju joj daju te trudnice za koje je zaduzena, sto ce se direktno odraziti na njenu platu (odnosno bonus).
vishnja92 vishnja92 13:51 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

ne moze, one rade po smenama a ti si sve vreme tu :(
MilutinM MilutinM 13:52 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

treba se vise fokusirati na ono sto je osoblje radilo ili nije radilo, a ne 'osecala sam se ovako i onako'

I ovo podržavam. Treba najpre definisati šta je cilj ankete. Da li je tačno da je to "Ocena ponašanja medicinskog osoblja u porodilištima" (grubo rečeno, vi definišite bolje)? Onda pitanja treba daa budu usmerena tako da se dodje to tog cilja
noboole noboole 13:53 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

Meni se cini, ako hocete kratku-konciznu anketu, to treba da bude po modelu Anawith...name...pron... . Dakle, DA, NE, NE ZNAM. One delimicnosti su stvarno sugerirajuce i nece pomoci ispravnom uvidu u stanje. Sa druge strane, cini mi se da je model za detaljniju anketu ono sto je predlozio Unfu... Imas A, B, C,D stavove i onda A-da ili ne, A i B da ili ne, A i C da ili ne ....

Covece, vi ste prvi VIP bloger zbog koga sam ostavio komentar posle dugo vremena na ovom ustajalom blogu.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:53 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

ne moze, one rade po smenama a ti si sve vreme tu :(


Pa, svaka sestra iz jedne smene, svoje pacijentkinje predaje komplet određenoj sestri iz druge smene. I tako imaš u svakoj smeni svoju sestru koja, uzgred, nakon dolaska na smenu treba da dođe i da se predstavi i kaže "ja sam tvoja sestra u narednih XY sati".
man ray loves me man ray loves me 13:55 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

onda u trojkama :)
ne mora bukvalno, moze samo kroz nadgledanje, ili osmisljavanje post-porodjajnih aktivnosti.
vishnja92 vishnja92 13:55 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

jeste. ok.
MilutinM MilutinM 13:57 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

DA, NE, NE ZNAM

U redu, ali onda na kraju treba ostaviti i prostor za:

Pored svega rečenog, volela bih da dodam i:

(za sve drugo što nije bilo u anketi)
Unfuckable Unfuckable 13:59 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

pa sad...da ne spekulišem...ali mislim da će se razvojem ove cele priče doći i do pojave pojma "preopterećenosti" medicinskog osoblja - što će na talon postaviti novu temu : organizacija posla - potpuno opravdano, predpostavljam - pri čemu sam odnos prema poslu i pacijentima nikako ne sme biti skrajnut u drugi plan.
Drugim rečima - iza cele ove priče, duboko verujem u to, stoji - ne samo bahat i nedoličan odnos prema poslu i pacijentima kao delu tog posla, već i loša organizacija
JJ Beba JJ Beba 14:03 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

vidi se da je anketa je pravljena za potrebe naučnog rada i da su pitanja tako konstruisana i nije baš primnjljiva za naše potrebe, bar ne u svim segmentima, ali kao polaz može da posluži
Porađaju se žene različitih starosnih doba, ekonomskog statusa, obrazovanja.
kako će nepismene ili polupismene žene da budu obuhvaćene anketom? iskustva pokazuju da takve osobe trpe najveću šikanu i njihovi odgovori bili bi dragoceni.
jezik ankete mora da bude jednostavan a reči kao što su privilegovan, traumatično itda treba da budu zamenjenja pojmovima koje žene pripadnice svih obrazovnih kategorija mogu da razumeju.
za konstrukciju ankete trebalo bi konsultovati nekog sa katedre za psihologiju ili nekog ko već radi u nekoj od mnogobrojnih agencija za istraživanje javnog mnjenja jer od načina na koji se konstruiše anketa zavisi kakvi će se odgovoridobiti,
najvažnije je da pitnja budu razumljiva , nikako dvosmislena jer od toga zavisi i kvaitet odgovora kao i kasnija interpretacija rezultata ankete
NNN NNN 14:04 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

1. sestra je došla, ponašala se pristojno i pomogla mi oko svega
2. sestra je došla, nije bila pristojna ali mi jeste pomogla
3. sestra je došla ali nije bila pristojna i nije mi ništa pomogla
4. sestra nije ni došla
Upravo ovakav tip odgovora možda u produžetku navesti i ime sestre, a ne odgovori tipa: slažem se (malo) isl.
treba paziti - u dosta pitanja se krije - više pitanja, što u kombinaciji sa tipiziranim odgovorima poprilično "ubija" tačnost odgovaranja kao i razumljivost
Bolje da bude više jednostavnih pitanja nego manje prenabudženih i nerazumljivih
Svakako!
I Izbegavati previše fokusiranja na osećanja, jer je to pipanje u mraku.
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:05 02.11.2008

Re: par sitnica, overall je super

Ja sam uverena da je loša organizacija okosnica mnogo čega.
Kad Stanojević kaže da, na 20 porođaja, kad bi 10 očeva prisustvovalo, od njih ne bi moglo da se radi.
Nemoguće.
Samo je organizacija posla takva da se njima čini da ne može da se radi.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:50 02.11.2008

Hoću samo da kažem...

...da sad čitam i prikupljam sve predloge, pa ću na osnovu njih napraviti draft ankete, koji ću pa onda okačiti kroz novi blog - na finu doradu.)

MilutinM MilutinM 13:54 02.11.2008

Re: Hoću samo da kažem...

draft

Dje me nadje?

Drugim rečima: anketa treba da bude pisana običnim jezikom, bez komplikovanih reči i tudjica, tako da je svaka porodilja lako razume.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:57 02.11.2008

Re: Hoću samo da kažem...

rečima: anketa treba da bude pisana običnim jezikom, bez komplikovanih reči i tudjica, tako da je svaka porodilja lako razume


)))
Ma, ovo "draft" meni u brzini. Ljudi, ja se više od pola dana s Krletom divanim na engleskom.
Biće dobro dok ne počnem ko moja strina iz Kanade: "Drajvao je trak, ali je i to kvitao."
Unfuckable Unfuckable 14:00 02.11.2008

Re: Hoću samo da kažem...

hendluješ li tajminge ; ) ?
MilutinM MilutinM 14:04 02.11.2008

Re: Hoću samo da kažem...

Апдејтоваћемо је да би је промптно имплементирали не би ли дошли до рецепције
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:06 02.11.2008

Re: Hoću samo da kažem...

Uozbiljite se, inače sve ću da vi banujem!
MilutinM MilutinM 14:16 02.11.2008

Re: Hoću samo da kažem...

Uozbiljite se, inače sve ću da vi banujem

Lepo sam ja rekao na prethodnom blogu:

KRUGOLINU ZA SUPERMODA!
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:19 02.11.2008

Re: Hoću samo da kažem...

A tebi rečeno, lepo: jeres, čoveče, jeres!
MilutinM MilutinM 14:26 02.11.2008

Re: Hoću samo da kažem...

jeres, čoveče, jeres

Šta ću: Preključe bio Dan Reformacije a i ova Ženeva sva protestantska...

Mora neko i neozbiljan da bude ))
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 14:00 02.11.2008

ja bih anketirala i medicinske radnike

podrzavam anine sugestije i da dodam:

1. anketa mora da bude kratka, po mogucstvu da stane na A4, sa eventualno dodatnom rubrikom koja neije u da, ne, ne znam, fazonu, gde zene koje imaju potrebu mogu svojim recima da napisu sta ih je mucilo.

ali, ja bih pre svega napravila anketu za medicinare, pod imenom i prezimenom i radnom obavezom da je ispune i ona bi trebala da bude detaljna. iz nje mi pre svega ministarstvo moglo da vidi fercera, a sta ne i da pogodi zasto.

ta anketa za sestre i lekare bi morala da ima i nezgodna pitanja tipa

da li ste ikad izgubili profesionalni odnos sa pacijentom i zasto?
pa - sta je za vas profesionalni odnos?

i tako do u sitna crevca... i u krug.

Krugolina Borup Krugolina Borup 14:03 02.11.2008

Re: ja bih anketirala i medicinske radnike

ta anketa za sestre i lekare bi morala da ima i nezgodna pitanja tipa

da li ste ikad izgubili profesionalni odnos sa pacijentom i zasto?
pa - sta je za vas profesionalni odnos?

i tako do u sitna crevca... i u krug.


Ovo je fenomenalna ideja!
Ima li lekara/sestara po blogu koji bi znali šta tu treba pitati?
Ja pojma nemam.
Unfuckable Unfuckable 14:06 02.11.2008

Re: ja bih anketirala i medicinske radnike

pitanje tipa :
šta najčešće zamerate svojim pacijentima ? (pa navesti od 1 -10 moguće odgovore )
bilo bi ....zanimljivo
takođe :
- za koji deo (aspekt) posla smatrate da Vas najviše opterećuje / ili je najviše stresan ?
- šta Vas ometa da na svom radnom mestu pružite maksimum ?
MilutinM MilutinM 14:15 02.11.2008

Re: ja bih anketirala i medicinske radnike

Iz ograničenog iskustva sa ovom populacijom, možda i nešto od ovog repertoara pitanja:

Da li se vaš rad poštuje? Da li ste adekvatno nagradjeni za svoj rad? Zbog čega se, po vašem mišljenju, neke vaše kolege odlučuju da prime mito i pogaze svoju zakletvu? Koliko ima protekcije u vašoj ustanovi? Da li neki pacijenti imaju povlašćeni status i zbog čega? Itd.
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:18 02.11.2008

Re: ja bih anketirala i medicinske radnike

Ima li mobinga?
man ray loves me man ray loves me 14:39 02.11.2008

Re: ja bih anketirala i medicinske radnike

kako se politika odrazava na vas status (nacelnici se cesto postavljaju po politickoj liniji, a oni posle neprofesionalno promovisu svoje 'miljenike')
takodje - mladi lekari jako tesko dobijaju specijalizaciju. prakticno je nemoguce da neko dobije specijalizaciju ako vec nema rodjaka koji ima svoju privatnu praksu.
Unfuckable Unfuckable 14:40 02.11.2008

Re: ja bih anketirala i medicinske radnike

jel istina da se sestre po noćnim smenama. rasturaju od....... posla ?
man ray loves me man ray loves me 14:45 02.11.2008

Re: ja bih anketirala i medicinske radnike

pa otkad se dr krle posvetio savetovanju, pretpostavljam da ne vise toliko :)
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 15:10 02.11.2008

JEDAN OD PREDLOGA.........

Svaka sestra treba da ima broj kao milicija i anketa bi trebalo da bude :1. Najviše mi je pomogla sestra broj..................

2. Mnogo mi je pomogla i setra broj......................

3. Izuzetno razumevanje su imale i setre sa brojem...........................................

4. Svima bih preporučila setru broj......................

5. Ne bih nikom preporučila setru broj...............

higijena zaokružiti broj:

- Da li ste zadovoljni sa higijenom :

1 U potpinosti

2 delimično

3 Nikako.

Utisci i osećaj posle svega u porodilištu, zaokružitt broj :

1. Veoma zadovoljna

2. Moglo je i bolje

3. Nezadovoljna (nezadovoljne neka ispita patronažna setra kući zašto je porodilja nezadovoljna

Šta bi ste voleli da se promeni na bolje kad drugi put dođete, (opisati svojim rečima u rečenici dve)

.........................................................................................................................................................................................

Šta ćete reći mužu,zaokružiti broj :

1. Dragi sretna sam jedva čekam da opet rodim

2.Dragi u ovu bolnicu me više ne dovodi

3. Dragi nikad više neću na porođaj zbog .......................................................................................

Ponašanje doktora

1. Mnogo sam zahvalna doktoru ............................

2. Najviše razumevanja ima doktor ........................

3. Svi doktori su bili fenomenalni

4. Tako sam se neugodno osećala

5. Zamenila bih sve doktore

hrana

1. Hrana je bila super

2. Hrana je bila osrednja

3 Hranu nisam mogla jesti

opšti utisci o porodilištu :

1. Izuzetno zadovoljna po pitanju svega

2. Moglo je mnogo toga biti bolje

3. nije ni čudo što žene izbegavaju porođaj

4. na čega obratiti pažnju ........................................................................................................

Sve ovo ili slično popuniti odma pred mužem ili po dolasku familije i ubaciti u sanduče od kojeg samo direktor bolnice ima ključ. Ne bi bilo loše da bude sa indigom jedan primerak porodilji da ima za sebe?Naravno ovo je samo sećanja od moje žene. Takođe bi trebalo sestre sa najviše pozitivno zaokruženih odgovora nagraditi.
Da li treba da prisutvuje muž ili ne ne bih zalazio u to ali ako neki muž želi da prisutvuje zašto mu braniti. Mislim da brane muževima zbog njhove aljkavosti i arogantnosti.. Takođe bi trebalo biti reči o ušivanju posle porođaja a ne kao moja žena nekoliko sati je čekala doktora koji ju je ušuo sačuvaj me bože, kad je njena mama imala pritužbe šta da vam kažem još.

Takođe o patronažnim babicama treba da ima anketa mada sa njima je manji problem jer ih svi u kući častimo posebno, i nagrađujemo , mada ima i onih koje vam dođu u kuću i deru se na vas

Gde čeljad nije besna nije ni kuća tesna. tako možemo i mi rešiti stanje u našim porodilištima. Naravno setre su te koje provode ceo dan sa bolesnicima i porodiljama. Ako je ona kući bila maltetirana ili prebijena od strane muža ili ima nekih drugih problema to treba da reši njen šef koji bi morao znati stanje o svakoj sestri kako bi ih mogao raspoređivati. Svi mi kad smo nervozni smo nesnosni, da se razumemo, zato treba celu situaciju pametno i temeljno razmotriti.

Da bi neprijatelja pobedili najlakše ćemo uspeti ako ga upoznamo zato G.Krugolina ako se dobro upoznate sa svim problemima znaćete ga i rešiti. Mnogo vam je sada biti lakše jer imate iza svojih leđa armiju podrški.

Ako se setim još nečega smem li napisati......
NNN NNN 15:22 02.11.2008

Re: JEDAN OD PREDLOGA.........

Svaka sestra treba da ima broj kao milicija


Već smo predložili da medicinsko osoblje ima ime (mislim da je lakše zapamtiti npr. sestra Ana Petrović, sego sestra br. 119287)
man ray loves me man ray loves me 15:26 02.11.2008

Re: JEDAN OD PREDLOGA.........

anketa ne treba da bude neravnopravna prema zenama koje nemaju muza ili partnera u trenutku poradjanja. zaboravi pominjanje muza (osim - ako ste zeleli da muz pristustvuje porodjaju, da li vam je omoguceno i slicno - strogo prakticno, nista kolokvijalno 'sta cete reci muzu').
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 15:42 02.11.2008

Re: ja bih anketirala i medicinske radnike

To sa ispitivanjem osoblja je nezgodno.
Niko nece hteti da sebe ocrni.
Mozda bi svako mogao da ocenjuje rad svojih kolega, ali i tu bi se medjusobno pokrivali.
malasneki malasneki 15:02 02.11.2008

Anketa

mi se cini predugacka. Mislim da bi mogla biti i kraca a opet da obuhvati mnogo toga.
Time Bandit Time Bandit 15:25 02.11.2008

Format

ankete je malo komplikovaniji, mozda mozete da probate sa formatom od jedan do deset (jedan ne slazem se, 10 potpuno se slazem, sa sirokim dijapazonom izmedju). Sama anketa vam nece pomoci da resite probleme, pre bi se reklo da njome mozete pratiti situaciju u porodilistima (isto/losije/bolje). Imate posla sa pametnim ministrom, i bolje bi bilo da formulisete zahteve za promenu, i da na njima insistirate.

Vidim da se problemi grupisu oko neobavestenosti, slabe komunikacije sa osobljem, i nehumanog ponasanja osoblja...

Ako se fokusirate npr. na neobavestenost / neinformisanost, i uocite (sakupite i prioritizujete elemente) glavne ciniioce tog problema, mozete doci do sledeceg resenja (ili osnove koju mozete uoblici / modifikovati prema potrebi):

a) prilikom prijema u porodiliste, pacijent dobija uputsvo i informacije (info kit) o procedurama i o svim vaznijim detaljima oko porodjaja (pre porodjajne informacije, sam porodjaj, i post porodjajni saveti)

b) ako pacijent primeti / dozivi neprijatnosti u toku svog boravka u porodilistu moze pozvati ministarstvo na broj xxxxx i potpuno anonimno obavestiti o tome (misinstarstvo ce proveriti tu informaciju i objaviti na svom web sajtub sta je ucinilo povodom toga)

c) za svakkog pacijenta ce se odrediti jedna medicinska sestra/brat koja ce rastumaciti info kit i odgovoriti na pitanja koja moze da ima pacijent

d) porodjajni info kit sadrzi anketu, koju pacijent moze popuniti i poslati ministarstvu
noboole noboole 15:39 02.11.2008

Eto jos jedan predlog

Mozda recimo i pitanje:

Da li je najzad vreme da se promeni ministar?

Ne bih da bogohulim, ali ... kontinuirana posednutost funkcionerske fotelje moze da dovede do okostavanja sistema (i funkcionerske kicme). Naravno, dopustam mogucnost da u slucaju zdravstva nije tako ;-) .
mladen.mladen mladen.mladen 16:00 02.11.2008

glupavi nesuštinski predlozi

Kao i drugi, mislim da treba da sasvim pojednostavite pitanja tako da budu prilagođena upitanicima (upitanicama?)... npr:
Da li su, po vašem mišljenju, neke žene tokom boravka u bolnici bile privilegovane i po čemu se to videlo?
pojednostaviti:
Da li su neke žene u bolnici bile privilegovane, i kako?

Ovo je samo na brzinu sročeno, ali mislim da svako pitanje treba da bude što je kraće moguće, čak i ako se time gubi na preciznosti i formi (kao npr: po vašem mišljenju, tokom boravka u bolnici...). Dakle ono što se podrazumeva - podrazumevati. Anketa je pretpostavljam samo obaveštajnog karaktera, i ukoliko se javi slučaj korupcije, nemara i sl. tada će ionako morati da se daju preciznije i potpisane izjave.

Takođe, mislim da je jako važno tehničko uređenje ankete... tj. ukoliko biste odgovore na jedan deo pitanja (slažem se... potpuno se slažem... ) ponudili u formi skale po šemi:
(NE) -2 -1 0 +1 +2 (DA)
25 ili 30 pitanja moglo bi da stane na samo dve strane. Dodatno, ova šema mogla bi biti predstavljena kvadratićima u boji, gde bi intezitet, pune crvene sasvim levo i ružičaste levo, izražavao neslaganje, bela bi bila u sredini, a bledozelena i puna zelena na desnoj strani skale... Ovo je načelni predlog koji možda ima prednosti:
1. anketa sa malo boje, koja će pre ličiti na bezazleni test iz časopisa a ne na zvaničan papir koji sutra može da se pojavi pred sudom, može pomoći da se neke upitanice oslobode straha pred osećajem da tuže doktora.
2. jednostavna pitanja i šema dela odgovora s leva na desno od negativnog ka pozitivnom, prepoznatljiva su i jasna za širu populaciju
3. papir ne bi ličio na još jedan dokument koji moraju da popunjavaju...

P.S. Ukoliko Ministarstvo već plati štampu u boji na vrhu bi mogla biti i fotografija beba kako bi zaista izgledalo kao da je za novine i da nikome time neće nauditi i da slobodno mogu biti iskrene.

Najvažnije: mislim da treba da se napravi nekoliko tipova, da se izabere dva ili tri, da se nekoliko meseci, u različitim bolnicama, gradovima, mesecima... isproba svaki od odabranih i vidi kako zapravo oni funkcionišu, zatim ih korigovati i tek za godinu ili dve usvojiti jedan konačni. Mislim da je nemoguće odmah doći do rešenja, jer ne znam koliko imamo iskusnih stručnjaka u ovoj oblasti, a prost prevod tudjih anketa i sl. neće mnogo pomoći u zemlji koja ima zaista mnogo nepismenih, pa čak i onih koji ne znaju srpski jezik na elementarnom nivou...

i tako...
nela_69 nela_69 18:57 02.11.2008

Re: glupavi nesuštinski predlozi

25-30 je previše pitanja, ne više od 10-15 da bi bilo efikasno
Filip Mladenović Filip Mladenović 16:32 02.11.2008

Dopuna ankete

Najpre. anketa bi trebalo da obuhvati vreme od prvog saznanja o trudnoći, pa preko kontrola u porodilištu (ultrazvuk) do onih famoznih 500 evra za tzv. vodjenje trudnoće.

Što se sprovodjenja ankete tiče, anketni list sa tri kopije dobija se prilikom izlaska iz porodilišta. Nakon popunjavanja, jedna kopija anonimne ankete ostaje kod majke, druga kopija se šalje Ministarstvu zdravlja, a treći primerak redakciji sajta www.majkahrabrost.com.

I najzad, pored ankete treba insistirati na obaveznom obilasku odredjenog porodilišta Ministra zdravlja, prema unapred dogovorenom rasporedu i na animiranju pre svega lokalnih medija da se opširnije i angažovanije bave ovom temom.
mirelarado mirelarado 17:44 02.11.2008

jasna i sažeta anketa

Slažem se sa svima da pitanja u anketi treba da budu što jasnija i sažetija.
Samo bih dodala da se pitanja o mitu postave najeksplicitnije moguće,
na primer:
1. Da li ste tokom trudnoće nekome nudili da ga potplatite?
a) DA (ako ste zaokružili ovaj odgovor) KOME ____________ i KOLIKO ___________
b) NE

2. Da li ste nekom u porodilištu nudili da ga potplatite?
a) DA (ako ste zaokružili ovaj odgovor) KOME ____________ i KOLIKO ___________
b) NE

3. Da li vam je neko tokom trudnoće tražio da ga potplatite?
4. Da li vam je neko u porodilištu tražio da ga potplatite?

Re: jasna i sažeta anketa

mislim da "nudili" nije odgovarajuci izdraz jer akcentuje odgovornost ong koji nudi. ja bih ga zamenila sa "dali". mozda ne bi bilo lose da pitanje da li je neko trazio pare stoji odvojeno.
mirelarado mirelarado 18:14 02.11.2008

Re: jasna i sažeta anketa

mislim da "nudili" nije odgovarajuci izdraz jer akcentuje odgovornost ong koji nudi. ja bih ga zamenila sa "dali". mozda ne bi bilo lose da pitanje da li je neko trazio pare stoji odvojeno.


Potpuno se slažem, i ja sam htela da se nekako izdvoje slučajevi kada se mito samoinicijativno daje (koverta u kesi s flašom viskija), jer i toga ima, od slučajeva kada se "novčana narukvica" izričito traži (nadam se da je ovog drugog ipak manje).
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:25 02.11.2008

Re: jasna i sažeta anketa

Ja opet mislim da nije bitno da li je osoba nudila mito.
Čak i da jeste - ako to druga osoba nije prihvatila, do mita nije došlo.
Nisam sigurna da li zakon poznaje "nuđenje mita", čini mi se da je formulacija "davanje" mita.

Dakle, po meni, uopšte nije bitno ko je prvi nudio-tražio, već da li je do primopredaje došlo ili ne.
Čak i da mito nije tražen - ako je primljen, ko da je tražen.
man ray loves me man ray loves me 19:44 02.11.2008

Re: jasna i sažeta anketa

postoje dva stupnja. visi stupanj - realizacija primopredaje mita. nizi stupanj - samo trazenje, tj nudjenje. analogno kao ubistvo i pokusaj ubistva. treba i da porodilje znaju da je nudjenje nesto sto moze da se sankcionise, a ne nesto sto se ocekuje od njih. znam da je to pipavo, jer ljudi misle da placaju za zdravlje svoje bebe, pa samo blesav ne bi dao ili bi se usudio da se kocka ili isteruje pravdu na tome, ali promena nacina razmisljanja mora da obuhvati obe strane.
vishnja92 vishnja92 09:48 03.11.2008

Re: jasna i sažeta anketa

jer ljudi misle da placaju za zdravlje svoje bebe, pa samo blesav ne bi dao ili bi se usudio da se kocka ili isteruje pravdu na tome

greska.
ne placaju zdravlje svoje bebe. placaju svoj strah.
ja nisam platila a ne smatram sebe blesavom. i ne vidim kako je placanje moglo da spreci sve ono sto mi se izdogadjalo u porodilistu.

jos jednom - korupcija ima dve strane - ravnopravne u potpunosti.
Biljana Beba Knežević Biljana Beba Knežević 17:51 02.11.2008

Pazljivo sam

procitala sve komentare, obavezno ( da se ne zaboravi ) pitanja vezana za protokole. Niko nas ne pita da li hocemo da nas cepaju indukcijom nego nas samo prikace.

Re: Pazljivo sam

Biljna,
Malo je previse ocekivati da pripadnik opste populacije koji nema medicinsko znanje odlucuje o sadrzaju protokola.
Pitanje izbora i pristanka na bilo koju proceduru, a narocito one koje su invazivne, je nesto sasvim drugo i treba da stoji u anketi.
dolybell92 dolybell92 19:32 02.11.2008

Od početka


1. Kako ste se odlučili da treba da se porodite u ovoj bolnici ?
2. Da li ste imali nekog već poznatog koji radi u toj bolnici,
ili ste preko prijatelja ili rođaka pronašli osobu koja već radi u ovoj bolnici,
sa mogućnošću da vam pomogne ako vam nešto bude potrebno ?
3. Da li ste dobili preporuke od nekog za ovu bolnicu ?
4. Da li ste trudnoću vodili pre porođaja u ovoj bolnici ?

Samo neka od pitanja koja bih ja postavila... a za ostala treba ih probrati i svesti više
pitanja u jedno.
Postavljati direktna pitanja a ne ona koja treba čitati tri puta
da bi se shvatilo šta se pita ( to mi se nije dopalo u pitanjima
koja su navedena jer su sugestivna - i onda treba tri puta pročitati
pitanje ne bi li se odgovorilo pravilno....tj. pojmilo kakav je odgovor moguć)

Nisu sve trudnice sa diplomama, najčešće je obrnuto.

Povedite računa o tome da li je to prvi ili peti porođaj...ako je prvi,
odgovori neće biti tačni - jer se nema iskustva i ne zna se šta treba očekivati
od osoblja i lekara ... pa onda i za ono ružno neko misli da tako mora ili treba...

Ako je to jedina bolnica u gradu, a žena se prvi put porađa,
bojaće se i anonimne ankete - šta će biti ako se žali na nekog ili nešto, a hoće još dece...
zato je nikako ne treba sprovoditi u bolnicama, već po mogućstvu, kasnije,
jer ne rađa se svaki dan bezbroj dece ...

Po meni, prvo trudnice treba upoznati sa SVIM šta treba da dobije
u bolnici, od usluga do ponašanja osoblja i lekara.... do detalja..
od menjanja posteljine i garderobe pa do izlaska iz bolnice...

Gde je prostorija u kojoj se porodilja ispraća iz bolnice i na koji način...
je organizovan sustret sa onima koji su po nju došli ?
Ako je udata, i suprug po nju dolazi ... da li treba i njemu i njoj
zajedno, dati neka mala uputstva, napomene ... i čestitke...


gandalfina gandalfina 19:42 02.11.2008

evo i ja nesto da kazem

prvo, hvala blogerskoj zajednici na konstruktivnim predlozima, drugo upitnik ciji deo ste ovde videli napravljen je za potrebu pisanja diplomskog rada i na njega su odgovarale zene sa distancom od dve godine nakon porodjaja upravo zbog toga da bi se izbegla subjektivnost i da bi se sa tom vremenskom distancom dobili validniji odgovori.Anketa koju bi zene popunjavale odmah nakon porodjaja dok su jos u bolnici i pod utiskom svega sto im se desilo naravno da bi morala biti kraca-a sva pitanja koja ste ovde procitali su u radu formulisana kao tvrdnje u skali procene i zene su zaokruzivale od 1-uopste se ne slazem do 5-potpuno se slazem jedino je pitanje o postojanju privilegija bilo zasebno.Takodje,deo upitnika se bavio samostalnom procenom zena o njihovom socijalnom statusu kao i razlikom dozivljaja vodjenja trudnoce kod privatnika i u bolnici.Anketa o kojoj mi sada pricamo je drugacija a ja sam svoj rad poslala kao podrsku Krugolini za temu koja je sada postala vise nego aktuelna dok se prosle godine na ovo nije niko osvrnuo.Jos jednom, pozdravljam sve sugestije
audrey92 audrey92 20:05 02.11.2008

Re: evo i ja nesto da kazem

Prvo, sve pohvale za ideju i izradu rada sa tom temem. Zanima me na kom ste fakultetu/ institutu radili rad? I kako su profesori, clanovi komisije i kolege reagovali na temu?
Drago: koje su bili Vasi zakljucci analize? Sta je anketa konkretno pokazala, tj. kako ste istumacili podatke?
Nadam se da Vas ne zamaram pitanjima. Sve najbolje u naucnoj karijeri!
ssvetlana92 ssvetlana92 19:52 02.11.2008

Čemu ankete ?

Molim vas da mi objasnite čemu i kome trebaju te ANKETE! Ja nikako da skontam!
Ko će obradjivati te podatke? Šta će promeniti te ankete, ako ne znamo da već treba sve iz korena menjati?
Zne se valjda šta je Nehigijena, Bezobrazluk, Neprofesionalizam i tako dalje....
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:53 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Molim vas da mi objasnite čemu i kome trebaju te ANKETE! Ja nikako da skontam!


Svetlana, kad osoblje zna da anketa postoji - nada nam je da će se drugačije ponašati.
Naročito kad se ispostavi da neko tu anketu čita, uredno pripisuje čije je ime koliko puta pomenuto, i shodno tome da li je u negativnom ili pozitivnom kontekstu, osoba nakon toga direktno oseti kaznu ili nagradu.

To je poenta.
ssvetlana92 ssvetlana92 20:11 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

kad osoblje zna da anketa postoji - nada nam je da će se drugačije ponašati.


Nisam sigurna da će sve biti pokrenuto, NADOM da će se drugačije ponašati!
Ne bih da se nadam, nego da budem sigurna!
Dobro, neka to bude šminka...a sa druge strane Obuka i Kontrola da se uvedu obavezno! Koliko treba da čekamo na osnovne higijenske uslove, ili human odnos prema nama?
Ako prosek budu "ženice" koje su prezadovoljne uslovima, ostaviće nam sve ovako kako jeste! Bojim se!
maksa83 maksa83 20:21 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Nisam sigurna da će sve biti pokrenuto, NADOM da će se drugačije ponašati!

Nije baš da je samo nada, postoji i nešto nauke oko toga - Hawthorne effect. Doduše neki ga osporavaju, a neki se kunu u njega (ali tako je sa mnogo stvari u društvenim naukama, ni oko merljivijih i egzaktnijih stvari se ljudi ne slažu).

Ja mislim da će se ponašati drugačije kada budu znali da su "posmatrani" i da njihovo ponašanje (ovo je takođe jako važno) potencijalno ostavlja za sobom pisani trag. Ovo drugo bi moglo dosta da promeni stvar. Ne znam da li će da je promeni fundamentalno, ali nekako sigurno hoće. Vrlo, vrlo uskoro treba da dobijem drugo dete, pa ću da javim da li su se od ove dosadašnje buke uprpili makar malo. Prethodno prilično stresno iskustvo sam opisao u par komentara ovde.
Brooklyn Brooklyn 20:31 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

mislim da samo treba omoguciti zenama da podnesu "prijave" (dakle, ne zvanicen, sudske prijave, nego prijave nekom telu zaduzenog za "customer satisfaction" u bolnici), umesto ankete. tako ce se svaka zena fokusirati na ono sto joj je smetalo, umesto da odgovara na pitanja iz ankete koja njoj licno nisu relevantna.

takodje, treba omoguciti da se na neki nacin pohvale oni dobri.
Brooklyn Brooklyn 20:35 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

da dopunim, to moze biti i u obliku razgovora sa zaduzenom osobom, koja, recimo ne radi za bolnicu, nego za ministarstvo; posto je mnogim zenama lakse da se ispricaju nego da pisu. ta osoba bi mogla da nazove zenu telefonom nekoliko dana posle napustanja porodilista i sprovede telefonsku anketu.

ssvetlana92 ssvetlana92 20:38 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

uskoro treba da dobijem drugo dete, pa ću da javim da li su se od ove dosadašnje buke uprpili


Nešto treba fundamentalno menjati. A to znamo šta je. Ne treba ni mnogo para. Frka oko anketa traje izvesno vreme i šta onda?
Kada budeš dobijao treće dete, javi da li su i dalje uprpljeni ili su se opet razbaškarili!! :))
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:41 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Frka oko anketa traje izvesno vreme i šta onda?


Anketa ide kontinuirano, preko cele godine, svake godine.
ssvetlana92 ssvetlana92 20:43 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

da dopunim, to moze biti i u obliku razgovora sa zaduzenom osobom, koja, recimo ne radi za bolnicu, nego za ministarstvo; posto je mnogim zenama lakse da se ispricaju nego da pisu. ta osoba bi mogla da nazove zenu telefonom nekoliko dana posle napustanja porodilista i sprovede telefonsku anketu.


Vidim da smo i dalje veliki optimisti tj. naivni.
Šta imam ja od toga što sam dala izjavu u bilo kom obliku, kad izadjem iz bolnice!?
Hoću da odem tamo, mirna i sigurna!
Brooklyn Brooklyn 20:46 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Šta imam ja od toga što sam dala izjavu u bilo kom obliku, kad izadjem iz bolnice!?

saznanje da si pomogla da neke sledece porodilje dobiju bolju uslugu. sve ove zene sto su poslale svoje ispovesti krugolini nisu to uradile sto imaju nesto od toga, nego iz empatije i zelje da neke sledece porodilje dobiju bolju uslugu.

a sama anketa sluzi da se otkrije gde je problem.
ssvetlana92 ssvetlana92 20:48 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Anketa ide kontinuirano, preko cele godine, svake godine.


Znači to služi samo da se deluje na njihovu savest! Da su je imali, ne bi do ove peticije ni došlo. No kad je tako, ok...nemam ništa protiv.
ssvetlana92 ssvetlana92 20:50 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Brooklyn
Šta imam ja od toga što sam dala izjavu u bilo kom obliku, kad izadjem iz bolnice!?

saznanje da si pomogla da neke sledece porodilje dobiju bolju uslugu.
sve ove zene sto su poslale svoje ispovesti krugolini nisu to uradile
sto imaju nesto od toga, nego iz empatije i zelje da neke sledece
porodilje dobiju bolju uslugu.

a sama anketa sluzi da se otkrije gde je problem.


Već znamo gde je problem!
Ja hoću da imam nešto od toga! Baš!
Doctor Wu Doctor Wu 21:02 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Ja hoću da imam nešto od toga!

Pa, šta bi ti? 100 evra?
ssvetlana92 ssvetlana92 21:10 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Doctor Wu
Ja hoću da imam nešto od toga!

Pa, šta bi ti? 100 evra?


Nudiš! Ili toliko imaš!?
audrey92 audrey92 21:18 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Molim vas da mi objasnite čemu i kome trebaju te ANKETE! Ja nikako da skontam!
Ko će obradjivati te podatke? Šta će promeniti te ankete, ako ne znamo da već treba sve iz korena menjati?


Pokusavam da se uzivim u mozak zaposlenih u bolnicama i mislim da je problem nastao i ovoliko narastao bas zato sto nema nikakve kontrole i motivacije pozitivnog pristupa poslu. To je karakteristicno za sve drzavne sluzbe, gde su radna mesta na dozivotno a rad ne utice na platu. Ako nema jakog radnog etosa, tu je onda magarac onaj koji bolje/ vise radi. Treba uvesti nekakvu kontrolu, za pocetak te ankete kao sredstvo posmatranja (mislim da ce se jako mnogo promeniti) sa obaveznim feed backom od nacelnika bolnice za one najgore i najbolje. Zatim treba motivisati odredjeno ponasanje. Sigurno o tome postoje studije i istrazivanja negde, nije to samo srpski fenomen. Najbolje kroz platu, ako tarifni sistem to dozvoljava, ili drugim sredstvima. Uzivljavanje mi govori da ce u pocetku mozda biti mobinga onih dobrih od strane losih (ako je vecina losa), ali svejedno. I onda ce nekako valjda ukapirati da su oni tu radi pacijanata, a ne da pacijanti njih zlonamerno ometaju u pauzama i pusenju.
Verovatno bi Tomica morao i mogao da da zeleno svetlo za takvu promenu sistema - za nagradjivanje i kaznjavanje zaposlenih (recimo putem nekakvih bodova, bonusa, olaksica, penzionih uvecanja...). I sigurno ce to u prvo vreme izazvati otpor.
I na kraju: zalazem se za nekakvo javno objavljivanje imena savesnih i dobrih lekara i sestara. Iz iskustva znam da takvi najlosije prolaze u zdravstvu: imaju jako mnogo pacijenata i rade kao magarci (jer se procuju), a drugi napreduju u karijeri.
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:22 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Uzivljavanje mi govori da ce u pocetku mozda biti mobinga onih dobrih od strane losih (ako je vecina losa), ali svejedno.


E, da, i to nam ministar reče.... problem mobinga već postoji, i nije naivan uopšte.
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 21:27 02.11.2008

Re: Čemu ankete ?

Alo gospodo, ovo čita i Gospodin Ministar i raduje se svakom svađalačkom komentaru....
Puerta Puerta 22:17 02.11.2008

Ovo sad vas leci G17+

vidomir pavlovic
Alo gospodo, ovo čita i Gospodin Ministar i raduje se svakom svađalačkom komentaru....

E u to ime recite ministru da jede g...

Salu na stranu, evo i ja nesto da kazem. Vec ste culi da je zdravstveni centar " Dr Dragisa Misovic" duzan da plati odstetu od sramnih 900 000 dinara zbog pogresne dijagnoze, verujte mi nikog to u Cacku nije iznenadilo.
Drugo od kako je Momcilo Spasic direktor zdravstvenog centra "Dr Dragisa Misovic" niko nije mogao biti zaposlen za stalno, a da nije bio kadar G17+, tarifa je bila prema mojim informacijama od 3 do 4 hiljade eura, vlastito uclanjenje u G17+ i uclanjenje jos 25 ljudi u stranku. Sada se sa tim stalo jer se Spasicu ljulja, pa imam informaciju da je sa jednim deckom raskinut jednogodisnji ugovor, jer je preko svojih "veza" ponudio kesh Spasicu. Takodje, evo kako izgleda jedan stastanak u G17+. U jednom vremenskom periodu odredjen broj ljudi izrazi zelju da se uclani u G17+ bilo preko direktnog kontakta sa strankom bilo preko nekog ko je vec u toj stranci, ostave svoje podatke br telefona, i onda sve te ljude pozove da popune pristupnice, i tako jedan dan okupi se u stranci nekih 15-20 ljudi. I tako oni pricaju, o razlozima zasto zele da se uclane, kazu ime i prezime zanimanje... i to mu dodje otprilike ovako : " Medicinska sestra - tehničar (MST), Pedijatrijska sestra - tehničar (PS),Ginekološko - akušerska sestra (AS),Laboratorijski tehničar (LT) ..."
Dao sam malo masti na volju kada su zanimanja u pitanju, ali verujte mi, ako je doslo 15 ljudi, svih 15 su bili medicinski radnici, eventualno studenti, najcescke ljudi bez posla, ili sa jednogodisnjim ugovorima, neki do "juce" nisu ni znali sta je to G17+. Sve provereno tacno


NNN NNN 00:24 03.11.2008

Re: Ovo sad vas leci G17+

Evo i Puerte oporavio se od šoka i rascepa u svojoj stranci, i po (jadikalskom) običaju nije došao da pomogne, nego da pljuje. I sve zna, samo ništa dobro...
Puerta Puerta 00:58 03.11.2008

Re: Ovo sad vas leci G17+

NNN
Evo i Puerte oporavio se od šoka i rascepa u svojoj stranci, i po (jadikalskom) običaju nije došao da pomogne, nego da pljuje. I sve zna, samo ništa dobro...

Vidim i vi ste detaljno usli u analizu mog teksta, ozbiljno nema sta.
A mislim da niste u toku, ali ako ste me tek sad primetili, dobro.
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:02 02.11.2008

JOŠ O KORUPCIJI

Krajem 2005. godine, B92 je izvestio od dve doktorke koje su porodilje prijavile za traženje/primanje mita.
Dr Vesna Mrđenović iz GAK Narodni Front
Dr Sonja Đurović iz KBC Zvezdara.

Opširnije ima ovde: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=05&dd=21&nav_category=12&nav_id=247584

Odete li na vebsajt GAK Narodni front, danas ćete na spisku zaposlenih pronaći dr Vesnu Mrđenović.
Odete li na vebsajt KBC Zvezdara, danas ćete na spisku zaposlenih pronaći dr Sonju Đurović.

Moje pitanje glasi: A ŠTO DA IH PRIJAVLJUJEMO???
Brooklyn Brooklyn 22:08 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

pa bas zato smo man ray i ja rekle da ce za nas biti znak napretka kada neko bude otpusten. to je vrlo konkretan, vidljiv i merljiv napredak, koji ce primetiti i ostali zaposleni.
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:39 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

pa bas zato smo man ray i ja rekle da ce za nas biti znak napretka kada neko bude otpusten.


Trebalo bi da su otpuštene, naravno.
Ali, pitanje je takođe: A ZAŠTO NISU U ZATVORU?

******

Примање мита
Члан 367

(2) Службено лице које захтева или прими поклон или другу корист или које прими обећање поклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити, казниће се затвором од две до осам година.
Unfuckable Unfuckable 22:40 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

Blogeri -
samo da sugerišem da se malo potrudimo i ostanemo na temi.
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:41 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

Unfuckable
Blogeri - samo da sugerišem da se malo potrudimo i ostanemo na temi.


Pa, tema je i kako formulisati pitanja o korupciji i kako motivisati porodilje da imenuju one koje su potplatile.
Brooklyn Brooklyn 22:49 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

Ali, pitanje je takođe: A ZAŠTO NISU U ZATVORU?

zato bi ja najvise volela da majka hrabrost izraste u watchdog organizaciju, koja ce im stalno biti za petama i od koje ce zazirati i zaposleni u bolnicama i u ministarstvu.

ovako, b92 pisao i u roku od 2 dana svi zaboravili. treba im jedan pitbul, ovaj, watchdog
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:49 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

Kasnim...ne znam da li je neko već to pomenuo, ali :

Jezik ankete bi trebalo da bude jednostavniji, pitanja kraća i manje sugestivna (pitanje 27. je sastavljeno od dva pitanja, koja bih ja razdvojila).
Unfuckable Unfuckable 22:58 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

ok, ne slažem se s pitanjem ; )))))))
šala :
naime, mislim da težište ankete treba da ide, ponoviću, na to šta Osoblje radi a šta ne radi. Mislim da je korupcija zasebna oblast, povezana dakako sa radnim učinkom i odnosom zaposlenih prema pacijentkinjama, ali - najteže dohvatljiva "iz prve"
Mislim da je dovoljno pitanje :
"Da li je neko od Vas tražio nekakvu uslugu ili materijalnu korist (novac, poklon, drugo_________) ili Vam sugerisao da bi bilo dobro da je ponudite ?"
" Ukoliko želite, navedite o kome se radi ili na kom odeljenu radi ta osoba _________________"
bilo sasvim dovoljno
Krugolina Borup Krugolina Borup 23:04 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

" Ukoliko želite, navedite o kome se radi ili na kom odeljenu radi ta osoba _________________"
bilo sasvim dovoljno


Ja bih samo dodala: "Ako ne želite da imenujete, molim vas objasnite razlog zbog koga to ne želite uraditi".
Unfuckable Unfuckable 23:15 02.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

mislim da je previše za prosečnu Srpkinju, bez uvrede
dominantno razmišljanje je i dalje "ne talasaj i ne zameraj se"
Velika stvar je ako uopšte popune anketu i ako pravilno shvate njen značaj

mislim, zamisli da ti napiše : "Zato što se plašim posledica"
'el ti veruješ da će to neko da napiše ?
ljudi ne vole da se suočavaju sa svojim slabostima i strahovima
ta anketa ne treba da bude krivična prijava nego sondaža i monitoring na osnovu kog bi se mogao pratiti trend - kreću li se stvari na bolje ili ne, kao što bi imala i psihološko dejstvo na "svete krave" tj Osoblje - da budu svesni da su - posmatrani

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana