Priprema za sledeći sastanak s Ministrom: Anketa

Krugolina Borup RSS / 02.11.2008. u 12:43

Građani i građanke blogopopulacije, sigurna sam da znate da bez motike 'leba nema. Došlo je vremene da se radi! Sastanak koji sledeće nedelje treba da se održi u Ministarstvu zdravlja (još uvek čekam da mi jave kad tačno) biće posvećen izradi ankete koja za cilj ima da ustanovi kvalitet usluga koje porodilje dobijaju u porodilištu, ali da istovremeno bude i način na koji bi porodilje - nakon izlaska iz porodilišta - anonimno prijavljivale osoblje koje se o njih u porodilištu ogrešilo, kao i koga su i koliko potplatili.

S jedne strane, anketa treba da pruži informacije o stanju stvari. Ali, s druge strane, samo njeno postojanje treba da bude neka vrsta podsetnika zdravstvenom osoblju da je njihovo ponašanje pod nadzorom.

Šta treba definisati?

1. Sadržaj ankete (pitanja koja će se u istoj nalaziti)
2. Način distribuiranja i prikupljanja ankete
3. Vreme sprovođenja ankete (kada tražiti njeno popunjavanje)
4. Način motivisanja porodilja da uzmu učešća u anketi

Volela bih da ovde, zajednički, iznedrimo predlog anketnog listića koji bi se na sastanak poneo. Kao osnovu za dalje razrađivanje, predložila bih Upitnik koji je jedna blogograđanka (Senka Jankov, na blogu: gandalfina) koristila u svom diplomskom radu koji je odbranila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. (Kao što se da primetiti, neke žene traume iz porodilišta leče pisanjem blogova, druge naučnim radovima.:-)) Pun naziv njenog diplomskog rada je: Recepcija porođaja kod pacijentkinja akušerske ustanove u Zrenjaninu u svetlu njihovog društvenog statusa.

Senka je sprovela istraživanje o stanju u Zrenjaninskom porodilištu, na uzorku od 40 žena, koje je anketirala u vrtiću, tj. jaslama. Sve žene koje su uzele učešća u anketi, porodile su se manje od dve godine pre toga. Njena anketa obuhvatila je ispitivanje tretmana koje su žene imale tokom trudnoće i u porodilištu. Dok su rezultati prvog dela dobri, rezultati drugog dela su poražavajući i potvrđuju anegdotske dokaze koje smo mi do sada prikupili.

Evo onog dela upitnika koji se na tretman u porodilištu odnosi, kao i rezultati koje je Senka dobila. Rekla bih da nisu sva pitanja prikladna i za anketu koju treba u Ministarstvu da osmislimo, kao i da treba dodati neka pitanja, ali dajem vam ono što je Senka uradila, a što se odnosi na porodilište, u celosti - zbog rezultata. (Neko iz blogopopulacije jeste onomad vapio za nekakvim brojkama. Uzorak je mali, nije reprezentativan, ali je bar metodologija ispoštovana - za razliku od mog anegdotskog upitnika.)

1. Osoblje je na prijemu u bolnici bilo prijatno i puno razumevanja za to kroz šta prolazim

 • potpuno se ne slažem - 12%
 • delimično se ne slažem - 20%
 • neodlučna sam - 8%
 • delimično se slažem - 22%
 • potpuno se slažem - 38%

2. Po prijemu u bolnicu, osoblje je očekivalo moju potpunu pokornost i neuznemiravanje iako sam bila uplašena i puna pitanja.

 • potpuno se ne slažem - 12%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 15%
 • delimično se slažem - 40%
 • potpuno se slažem - 15%

3. Osoblje mi je pružilo potpuna i razumljiva objašnjenja u vezi svih pripremnih procedura (brijanje, klistiranje, merenja, pregledi) uz mogućnost da nešto od toga odbijem.

 • potpuno se ne slažem - 33%
 • delimično se ne slažem - 12%
 • neodlučna sam - 15%
 • delimično se slažem - 20%
 • potpuno se slažem - 20%

4. Od mene je tražena saglasnost za izvođenje svih procedura i intervenicija uz poštovanje mog plana porođaja.

 • potpuno se ne slažem - 60%
 • delimično se ne slažem - 10%
 • neodlučna sam - 2%
 • delimično se slažem - 5%
 • potpuno se slažem - 23%

5. Moj suprug/partner je bio prisutan na porođaju, kao što je bilo i ranije dogovoreno sa osobljem bolnice

 • potpuno se ne slažem - 82%
 • delimično se ne slažem - 0%
 • neodlučna sam - 5%
 • delimično se slažem - 5%
 • potpuno se slažem - 8%

6. Bili su mi ponuđeni različiti načini olakšavanja bolova (epidural, masaža međice, topli oblozi)

 • potpuno se ne slažem - 70%
 • delimično se ne slažem - 10%
 • neodlučna sam - 5%
 • delimično se slažem - 5%
 • potpuno se slažem - 10%

7. Sve vreme boravka u bolnici osećala sam se uplašeno, izolovano, poniženo - osoblje je bilo veoma neprijatno, obraćali su mi se kao da sam dete i bez ikakvog uvažavanja mojih osećanja.

 • potpuno se ne slažem - 38%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 7%
 • delimično se slažem - 30%
 • potpuno se slažem - 7%

8. Članovi osoblja su mi se često obraćali po imenu i pokazivali interesovanje za napredak porođaja.

 • potpuno se ne slažem - 25%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 27%
 • potpuno se slažem - 20%

9. Sve što mi se dešavalo od prijema do izlaska iz bolnice bilo je kao na "pokretnoj traci".

 • potpuno se ne slažem - 25%
 • delimično se ne slažem - 7%
 • neodlučna sam - 20%
 • delimično se slažem - 28%
 • potpuno se slažem - 20%

10. Plašila sam se da članovima osoblja postavljam pitanja u vezi onoga što mi se dešava a prisniji odnos, koji mi je bio potreban, smatran je "dodatnom negom" i mojom slabošću.

 • potpuno se ne slažem - 35%
 • delimično se ne slažem - 15%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 23%
 • potpuno se slažem - 20%

11. Bila sam izložena psihičkom nasilju od strane članova osoblja - vređanje, ponižavanje, ignorisanje i slično.

 • potpuno se ne slažem - 70%
 • delimično se ne slažem - 5%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 7%
 • potpuno se slažem - 8%

12. Tokom trajanja kontrakcija, bilo mi je omogućeno da zauzimam položaj koji mi najviše odgovara - da se šetam, stojim, čučim, klečim...

 • potpuno se ne slažem - 60%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 0%
 • delimično se slažem - 10%
 • potpuno se slažem - 12%

13. Babica koja mi je bila predstavljena i koja je pratila moje kontrakcije bila je divna - pomagala mi je da se koncentrišem, ohrabrivala me i tešila.

 • potpuno se ne slažem - 28%
 • delimično se ne slažem - 5%
 • neodlučna sam - 12%
 • delimično se slažem - 17%
 • potpuno se slažem - 38%

14. Mnogo mi je značilo što sam bila okružena svojim stvarima u bolnici - svojom spavaćicom, posteljinom, slikama, muzikom...

 • potpuno se ne slažem - 55%
 • delimično se ne slažem - 7%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 8%
 • potpuno se slažem - 20%

15. Iako su kontrakcije trajale dugo i bile iscrpljujuće, osoblje nije dozvolilo uzimanje ni hrane ni vode.

 • potpuno se ne slažem - 10%
 • delimično se ne slažem - 7%
 • neodlučna sam - 20%
 • delimično se slažem - 8%
 • potpuno se slažem - 55%

16. Imala sam utisak da moram da budem "DOBRA" pacijentkinja - da ćutim i trpim - iako sam želela da vičem na sav glas.

 • potpuno se ne slažem - 22%
 • delimično se ne slažem - 3%
 • neodlučna sam - 7%
 • delimično se slažem - 18%
 • potpuno se slažem - 50%

17. U porođajnoj sali su svi bili nasmejani, rasploženi i podržavajući me učinili da taj dan zaista bude najsrećniji u mom životu.

 • potpuno se ne slažem - 32%
 • delimično se ne slažem - 5%
 • neodlučna sam - 20%
 • delimično se slažem - 18%
 • potpuno se slažem - 25%

18. Ceo porođaj je prošao bez mene - osoblje se bavilo samo donjim delom moga tela, osećala sam se bolesno - okružena svim tim instrumentima i mirisom bolnice, niko me nije gledao u oči i pregledao me je kako ko stigne i imala sam utisak da će se nešto strašno desiti i meni i bebi ako se pobunim.

 • potpuno se ne slažem - 47%
 • delimično se ne slažem - 10%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 8%
 • potpuno se slažem - 25%

19. Kada je započela faza napinjanja svi su odjednom počeli da viču a ja sam, ležeći na onom krevetu bila zbunjena i uplašena ne znajući šta pre da radim.

 • potpuno se ne slažem - 45%
 • delimično se ne slažem - 2%
 • neodlučna sam - 15%
 • delimično se slažem - 15%
 • potpuno se slažem - 23%

20. Moja beba je izašla u položaju koji mi je najviše odgovarao, osećala sam se sigurno i zaštićeno u rukama osoblja i veoma sposobna da sama donesem svoje dete na svet.

 • potpuno se ne slažem - 32%
 • delimično se ne slažem - 0%
 • neodlučna sam - 25%
 • delimično se slažem - 13%
 • potpuno se slažem - 30%

21. Odmah nakon rođenja beba mi je stavljena na grudi a pupčanu vrpcu su presekli tek nakon 10-15 minuta.

 • potpuno se ne slažem - 60%
 • delimično se ne slažem - 0%
 • neodlučna sam - 18%
 • delimično se slažem - 10%
 • potpuno se slažem - 12%

22. Babice su sa bebom veoma nežno postupale i dale mi veoma detaljan izveštaj o njenom stanju.

 • potpuno se ne slažem - 17%
 • delimično se ne slažem - 8%
 • neodlučna sam - 8%
 • delimično se slažem - 25%
 • potpuno se slažem - 42%

23. Nisam još ni bila svesna da sam se porodila, niti sam bebu dobro videla, a već mi se obraćaju sa "MAJKO".

 • potpuno se ne slažem - 15%
 • delimično se ne slažem - 2%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 13%
 • potpuno se slažem - 60%

24. Na ušivanje reza sam čekala predugo, bilo je izuzetno bolno i grubo urađeno praćeno neprijatnim komentarima.

 • potpuno se ne slažem - 42%
 • delimično se ne slažem - 0%
 • neodlučna sam - 18%
 • delimično se slažem - 23%
 • potpuno se slažem - 17%

25. Ceo porođaj je bio užasno i traumatično iskustvo, zbog ponašanja osoblja sam se osećala potpuno nesposobno i u tim trenucima nisam ni mogla ni htela da mislim o bebi.

 • potpuno se ne slažem - 55%
 • delimično se ne slažem - 5%
 • neodlučna sam - 10%
 • delimično se slažem - 13%
 • potpuno se slažem - 17%

26. Pre prvog podoja, sestra zadužena za mene je došla i detaljno mi je sve objasnila - kako da masiram grudi da se ne upale, kakav položaj da zauzmem da me ne boli rez, kako da držim bebu da bi ona obuhvatila celu bradavicu - bila je nasmejana, pozitivna i ulivala mi je hrabrost da ja to mogu da uradim.

 • potpuno se ne slažem - 27%
 • delimično se ne slažem - 13%
 • neodlučna sam - 5%
 • delimično se slažem - 30%
 • potpuno se slažem - 25%

27. Podržavajući odnos osoblja prema meni i bebi doprineo je našem zbližavanju a njihova otvorenost za sva moja pitanja olakšala je moj odlazak kući.

 • potpuno se ne slažem - 30%
 • delimično se ne slažem - 12%
 • neodlučna sam - 18%
 • delimično se slažem - 15%
 • potpuno se slažem - 25%

28. Želela sam da neko iz moje porodice bude pored mene i uz mene, a ne da se sa njima razgovaram dovikujući se sa prozora.

 • potpuno se ne slažem - 2%
 • delimično se ne slažem - 3%
 • neodlučna sam - 0%
 • delimično se slažem - 3%
 • potpuno se slažem - 92%

29. Gledajući bebu, pitala sam se hoću li umeti da budem mama jer je osoblje kritikovalo sve što radim.

 • potpuno se ne slažem - 52%
 • delimično se ne slažem - 18%
 • neodlučna sam - 5%
 • delimično se slažem - 10%
 • potpuno se slažem - 15%

30. Da li su, po vašem mišljenju, neke žene tokom boravka u bolnici bile privilegovane i po čemu se to videlo?

 • nije bilo privilegija - 35%
 • bilo je privilegija - 53%
 • bez odgovora - 12%

(Senkin komentar: Ni jedna ispitanica pod privilegijama nije smatrala ništa materijalno - ono što su privilegije su pažnja, pomoć, osmesi, olakšavanje bolova, podrška, objašnjenja, češće provere i obilasci. Sve ono što ulazi u redovan opis posla i medicinskih sestara i lekara/ki, ono što bi trebalo da bude svakodnevna praksa za sve, vidi se kao privilegija, kao nešto što pripada samo pacijentkinjama sa poznanstvom i vezama na akušerskom odeljenju.)

31. Da li je ovo vaše iskustvo uticalo na odluku o rađanju još jednog deteta?

 • nije uticalo, spremna sam zaboraviti ružno i roditi ponovo - 65%

***

Dakle, šta predlažete da dodamo, oduzmemo, preformulišemo...?

Ovo je građanska inicijativa - dakle, građani, uključite se! Nemojte samo čitati. Učestvujte sa svojim predlozima.

Istovremeno bih htela da se zahvalim B92 na donaciji sajber kancelarije za sastančenje.:-)

***

NAJAVA: Emisija Uvećanje na B92 Info kanalu, u utorak 4.11.2008, s početkom u 20.00 časova, sat vremena će se baviti stanjem u porodilištima. Kao gosti su pozvani: dr Stanojević (načelnik Narodnog fronta); Maja Ivetić (savetnik ministra za pitanja zaštite prava pacijenta); Biljana Filipović Nešić i Branka Stamenković (blogograđanke).

AtačmentiKomentari (108)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Armitage Armitage 00:11 03.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

Krugolina Borup
Trebalo bi da su otpuštene, naravno.
Ali, pitanje je takođe: A ZAŠTO NISU U ZATVORU?


Zato što u ovoj državi za pravnosnažnu osudu nije dovoljan čak ni video snimak!
A nisu otpuštene zato što im direktor nije otpušten. Kada bi Ministar (koji ovo čita, jelte) mogao da otpusti glavnog i odgovoronog u nekoj zdravstvenoj ustanovi zbog toga što se tamo pacijenti žale na mito, onda bi taj glavni sam otpuštao da bi zadržao poziciju. E, sad, Ministar ne može nikog da otpusti jer su svi oni tamo dovedeni po partijskom ključu (a ne sme se dirati u balans, jer onda nema vlade, pa ni vlasti).
Osim toga postoji mogućnost da deo svakog pojedinačnog mita ide u džep glavnog i odgovornog, a da on opet deo daje u kasu partije koja ga je tu postavila.

Što se ankete tiče, mislim da bi trebalo da se ostavi poleđina anketnog lista prazna, sa naznakom da se tu u slobodnoj formi može napisati sve, uključujući i korupciju.
Uvoženjem automatizma u davanju otkaza, tipa - tri ili pet anketa imenuju nekog za primanje mita, onda taj leti s posla, postigao bi se efekat na svest potencijalnim primačima mita o tome da mogu veoma lako da izgube službu samo zbog anonimnih prijava. Pretpostavljam da onda to ne bi radili tako olako. Još jedan metod je da se to upisuje u radnu knjižicu, tako da ne samo da ne može da ikada ponovo dobije posao u državnoj ustanovi, nego bi i privatnici znali s kim imaju posla.

Ako se anketi da na težini, ako se napravi tako da ona zaista proizvodi ozbiljne posledice, onda će se i sama svest svih promeniti, a to je nešto što Ministar i sam želi da uradi.
man ray loves me man ray loves me 00:33 03.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

tri ili pet anketa imenuju nekog za primanje mita, onda taj leti s posla, postigao bi se efekat na svest potencijalnim primačima mita o tome da mogu veoma lako da izgube službu samo zbog anonimnih prijava

ma daj, ovde se vracamo u cinkarenje i dosijee. to otvara vrata za mnoge malverzacije. sudski postupak i pravosnazna presuda, ni manje ni vise. ne mozes ipak tako ozbiljnu optuzbu anonimno. i druga strana mora da pokaze malo gradjanske svesti.
ivana23 ivana23 00:33 03.11.2008

Re: JOŠ O KORUPCIJI

Kada bi Ministar (koji ovo čita, jelte) mogao da otpusti glavnog i odgovoronog u nekoj zdravstvenoj ustanovi zbog toga što se tamo pacijenti žale na mito, onda bi taj glavni sam otpuštao da bi zadržao poziciju.

Naravno da ne moze kada su porodilista (ukonkretnom primeru, bar) pod ingerencijom lokalne samouprave!
jamari jamari 23:01 02.11.2008

anketa i njen izgled

Nemam bas mnogo volje da pisem,umorna sam, ali... Kao studentkinja psihologije i kao neko ko planira da ima decu se osecam duznom... Morate prvo definisati cilj ankete. Sta je ono sto ona treba da postigne? Pre toga ide definisanje problema, ali ajde da kazemo da je to nekako postignuto.
Ako vec pravimo anketu zasto ona ne bi bila statisticki obradiva? Postoji bar jedan dobar razlog za to. Mozemo na kraju svake godine kvantitativno pokazivati da li se stanje poboljsalo.
Zaista mi nije cilj da pametujem... Zelela bih da pomognem i rado cu se ukljuciti u rad, ako Vi, Krugolina, smatrate da ima razloga i prostora za to. Pozdrav!
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 01:08 03.11.2008

Re: anketa i njen izgled

Trebalo bi u svakom gradu zadužiti nekog iz socijalnog ili nekog inspektora koji će jednom nedeljno da proverava sve ankete.
Takođe mislim da bi dobro bilo da porodilja koja odlazi kući, treba da tu anketu popuni u sobi sa ostalim porodiljama i da bude na svakoj anketi potpis dva svedoka. Tako da nikako ne mogu da opovrgnu, ako krene neko u isterivanje istine.
Setitie se prodaje beba u Smederevu ako se ne varam, kada je babica pred smrt progovorila šta su sve radili u porodilištima, i gde su sve bebe prodavane a prijavljivali ih kao mrtve.....

Kada su za tako nešto bili sposobni šta više da vam pričam.....

Nemojte da na kraju bude : tresla se Goca rodio se miša.....
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 08:19 03.11.2008

...

nisam pročitala sve komentare, nemam vremena i izvinjenje zbog ponavljanja.

ja bih anketu pojednostavila, ne bih ostavljala mogućnost nesigurnosti (tj. da se shvati i ovako i onako) - npr. ovo popuno/delimično se (ne)slažem - zato što to može biti mač sa dve oštrice, tj. navesti nekog da nema problema tamo gde ih ima. (a i ponudjeni odgovori su mi malko zbunjujući)

neko je pomenuo, fokusirala bih se više na rad osoblja, a što se osećanja tiče, mogu se postaviti konkretna pitanja., koja bi definisala odnos osoblja prema pacijentima, jer to jeste issue. (ali bi ih odvojila totalno od, da kažem "operativnih" i proceduralnih pitanja.

nisam videla nijedno pitanje (možda mi je promaklo) o uslovima u bolnici (wc, kreveti, higijena i sl)
i tu se slažem sa anom - higijenski uslovi su bili a) zadovoljavajući b) nezadovoljavajući c) dobri d) izuzetno dobri.

što se odnosa osoblja prema porodiljama tiče, mogu se grupisati tako da se vidi gde je problem - babice/pedijatri/ginekolozi. ..
npr, odnos tog i tog je bio... (pa kao za pitanje higijene)

pa onda, ako je fokus postupanje / osećanja porodilja:
odnos osoblja (pa možeš odvojiti pitanja za prijem, sam porodjaj, i posle porodjaja) me je :
a) zbunjivao - nisam bila sigurna šta treba da radim
b) plašio - brinula sam za svoje i zdravlje svog deteta
c) ohrabrivao - osećala sam se sigurno
d) ponižavao - (pa dodati po potrebi)

recimo ovo pitanje:
Pre prvog podoja, sestra zadužena za mene je došla i detaljno mi je sve objasnila - kako da masiram grudi da se ne upale, kakav položaj da zauzmem da me ne boli rez, kako da držim bebu da bi ona obuhvatila celu bradavicu - bila je nasmejana, pozitivna i ulivala mi je hrabrost da ja to mogu da uradim.
ja bih ga skratila i odvojila dojenje i rez/bol i ulivanje hrabrosti.

- da li vam je pre prvog podoja neko od osoblja pokazao-objasnio kako da podojite svoje dete?
- da li vam je objašnjeno kako da se namestite da vas ne bi boleo rez?
- da li vam je objašnjeno kako da držite bebu da bi ona obuhvatila celu bradavicu?
- da li vam je objašnjeno kako da masirate grudi?
(i tu bih jednostavno ostavila mogućnost odgovora: da - ne)

- da li vam je za gore postavljena pitanja (pa navesti broj) sestra sama prišla ili ste morali da je zovete, tek kada ste shvatili da vaša beba ne doji ili tek kad ste imali nekih problema?

takodje bih napravila zasebnu anketu za one žene kojima je prekinuta trudnoća, kao i za carski rez / održavanje trudnoće i sl.

ubacila bih pitanje diskriminacije (nac. pripadnost, godište, edukacija, selo/grad i sl):
da li ste osećali da ste zbog bilo čega diskriminisani? ili da li su neke porodilje bile diskriminisane i zašto?
(doduše, možda je ovo totalno druga priča - ne znam, al mi palo na pamet)

pai sad ovo pitanje:
Na ušivanje reza sam čekala predugo, bilo je izuzetno bolno i grubo urađeno praćeno neprijatnim komentarima.
može se desiti a je neko čekao, a da nije bilo grubih komentara i obratno.

malo mi je komentar zbdrazdola, izvinjenjce krugos.
dboki dboki 10:00 03.11.2008

anketa

krugolina, imate dosta predloga ovde, ali svi se slazu u jednom: da su bolja konkretnija pitanja (vise nalik onima iz Vaseg upitnika). dozvolite da samo (uglavnom) prepisem od ostalih blogera ono sto se meni ucinilo najinteresantnijim:

da anketa bude sa detaljima u boji (ako su odgovori skalirani, da ih prate odgovarajuce nijanse crvene/zelene)
da pitanja budu jasna vecinskoj populaciji (koja je, budimo realni, manje obrazovana)
da pitanja budu kratka (sve sto se podrazumeva -da se podrazumeva)
da pitanja budu konkretna (cak i toliko banalna -da li ste smeli da nosite (mrezaste) gace)
da sve stane na prednju i zadnju stranu a5 formata (eventualno a4)
da odgovori mogu nekako da se "vrednuju" -tj. da anketa ipak ima i mogucnost statisticke obrade, bar u nekim delovima (negde je ipak neophodno zadrzati "opisni" karakter)

ostavite mogucnost i da se navede ime med. radnika koji jeste/nije dobro obavio svoju duznost,
a po zelji i ime porodilje -ja bih se potpisala!

najbolje je -kao sto ste i sami rekli, da nam date dva -tri predloga na osnovu ovih komentara, da malo suzimo pricu.

pokusajte da isforsirate ministra da se obezbede info flajeri (opet prepisujem vec spomenutu ideju) o boravku u porodilistu. tacno je da su neke od nas, koje su isle na casove pre porodjaja (a koji se uglavnom organizuju u domovima zdravlja, a ne u bolnicama u kojima ce se porodjaj i obaviti) dobile usmene informacije o tome sta sve treba poneti u bolnicu, ali niko nije spomenuo mrezaste gacice (koej se mogu kupiti i u apoteci u bolnici -ja kupila u visegradskoj), ni sterilni ulozak za toalet (papirni obruc koji se stavi na wc solju) i slicno. da ne govorimo o ostalim bitnim informacijama -toku porodjaja, postporodjajnom periodu, laktaciji....
gandalfina gandalfina 11:57 03.11.2008

jos malo o anketi

Mnogo se ovde dobrih predloga pojavilo,a je bih rekla nesto o svom radu -posto je bilo pitanja o tom.Diplomirala sam na katedri za sociologiju FF u novom Sadu a glavni razlog zasto sam izabrala ovu temu bili su sarmantni argumenti na temu porodjaja tipa-a sta se ti bunis,kako su se nase babe poradjale! Od toga mi je uvek bilo muka pa je zato i ova tema izabrana-a i zbog mog licnog iskustva.Bilo je vrlo tesko pronaci ne-medecinsku litrtaturu koja se bavi dozivljajem porodjaja a moja mentorka je bila vrlo skepticna.Prvi deo rada je istorisko-kulturoloski odnos prema zenskoj fiziologiji,trudnoci i porodjaju a drugi deo je osvrt na dostignute standarde u etici porodjaja u svetu i stane kod nas.Upitnik je zato koncipiran sasvim drugacije nego ovo sto sada zelimo da uradimo.Naravno da pitanja moraju biti drugacija,kraca i konciznija ali da je mene neko pitao odmah posle porodjaja sta mi je sve smetalo pola stvari ne bih rekla niti bi se setila.Ali od negde se poceti mora-i mislim da je najvazniji cilj na kojem bi se trebalo insistirati,kroz pritisak na Ministarstvo-dugorocno zdravstveno prosvecivanje zena jer zena ne moze znati koja su njena prava ako je niko nikad nije pitao za misljenje niti joj je bilo omoguceno da donese informisanu odluku o svom telu.Najvaznija stvar je promenuti bazicni sistem vrednosti i odnose moci koji vladaju u jednom hijerarhiskom i krutom sistemu kakav je bolnica

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana