Gradjanske inicijative| Zdravlje

Drug Lepi i sastanak u Ministarstvu

Krugolina Borup RSS / 07.11.2008. u 19:36

magnus_Alan_Ford.jpg&usg=AFQjCNF1NfV-MAoihMsyW9y-VoXYgyDzyA

Znam, znam, očekujete izveštaj sa sastanka u Ministarstvu zdravlja, ali pre toga, moram prvo da vam kažem za Druga Lepog. Prosto moram! On je Utisak Krugolinine nedelje!

Elem, ima tome već par dana kako, kao komandant ove ničim izazvane parade, vrbujem po blogu privatnim porukama ko bi se građanskoj inicijativi mogao priključiti u većoj meri i doprineti da bude još bolja i konstruktivnija. I tako pozovem jednog blogera, koji se pozivu odazove. Predstavi mi se kao Vlada, ali zamoli da mu se očuva anonimnost, tj. da mu se ime ne vezuje s nikom. Dobro, mislim se ja, nikakav problem. Mada znam da sad svi ima da misle da je to drug Unf, a nije drug Unf. Ali, šta da se radi. Neka se drug Unf sad s tim bori kako zna i ume, kad je i on, brate, preko svake mere zapeo za tu anonimnost!

Pored druga Vlade, pozvala sam i Tajanstvenu Čitateljku Blogova koja je od početka sve pratila, ali tek treba da objavi svoj prvi komentar na blogu. Prepoznaćete je kao Spartanku_Afroditu. Ona je pravnica i ima iskustva u radu unutar nekoliko NVO.

Naravno, tu je bio i naš Dr M, dok nam se ovaj put Bilja nije pridružila, jer treba neko i da doji bebu od 4 meseca, a tata NNN ne može baš u svemu da je odmeni!

Tako smo nas četvoro sinoć zakazali "pripremni sastanak". Dođosmo Spartanka_Afrodita i ja prve u odabrano kafanče, i dok smo bile zaokupljene neobaveznim čapras divanom uz piće naše i vaše mladosti, pojavi se drug Vlada... A drug Vlada... ljudi moji... nije uopšte drug Vlada, nego Drug Lepi! Ko s piste manekenske da je sišao, Crnogorski Zelen Bor, zaseni nas svojom pojavom, sede na stolicu i pravi se da ne primećuje naša širom otvorena usta!

Misli se Krugolina: "Kuku mene, šta nikovi kriju?!" I odmah mu na listi prioriteta zadataka koje u Ministarstvu ima izvršiti napravim reorganizaciju i na prvo mesto stavim: "Šarmirati".

Izdogovarasmo se sinoć, koliko smo se izdogovarati mogli posle jednog takvog blogo-šoka, i danas se pojavismo u zakazano vreme na zakazanom mestu.

Iz Ministarstva su na sastanku bili gđa Maja Ivetić, specijalni savetnik za zaštitu prava pacijenata, i gđa Ivana Mišić, pravna savetnica. Ministar je na putu do četvrtka.

Tema ovog sastanka bila je isključivo anketa.

Ministarstvo je prihvatilo našu sugestiju još s prvog sastanka, da se anketa koja će ići u porodilišta odvoji od opšte ankete koja će ići po svim zdravstvenim ustanovama. Predlog ankete koji smo dobili od ministarstva uključivao je sva pitanja s ankete koju smo mi ovde smislili, tj. o ljubaznosti i spremnosti da informišu, kako lekari tako i ostalo zdravstveno osoblje (pojedinačno lekari, babice, pedijatrijske sestre, sestre s laktacije). Neka od pitanja smo zajednički dodatno doradili, preformulisali, pojednostavili izraze kako bi bili razumljiviji, neka pitanja izbacili, druga dodali - sve u svemu lako se oko svega složili. Odgovori na pitanja u anketi osmišljeni su tako da se odgovara da/ne, ali na skali od 1 do 5 (1 za da, zadovoljan sam; 5 za ne, nisam zadovoljan; ostalo između). Ovo je neophodno zbog metodologije i obrade podataka.

Tekst ankete, s obzirom da smo je zajednički dorađivali, trenutno ne mogu da s vama podelim, jer mora da prođe lekturu i obuhvati sve izmene koje smo danas napravili. Otom potom. Bitno je da se kroz pitanja koja ona obuhvata dobijaju sve informacije koje smo mi definisali da želimo dobiti. Da biste dobili ideju, forma najvećeg broja pitanja je otprilike ovakva:

  • Akušer/ginekolog je pri prijemu, za vreme porođaja i boravka u bolnici bio ljubazan i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja.
  • Akušer/ginekolog mi je posvetio dovoljno vremena, pružio mi je dovoljno informacija i dao odgovore na moja pitanja.

Pa tako za babicu, za pedijatra/neonatologa, za pedijatrijsku sestru i za sestru s laktacije. S tim da je za sestru s laktacije dodatno naglašeno ne samo pružanje informacija nego i "pomogla mi je da".

Ima tu i par opisnih pitanja, tj. poziv da se da komentar. Ukupno, oko 25 pitanja.

Predložili smo im i da Ministar napiše jedno pismo, neku vrstu ličnog obraćanja porodilji, kojom bi joj čestitao na prinovi, a potom objasnio zašto je važno da uzme učešća u anketi i iskreno odgovori na sva pitanja, motivišući što veći broj žena da anketu popuni. Predlog je naišao na pozitivan prijem.

Imali smo dosta razgovora oko toga kako tu anketu prikupljati. Patronažne sestre? Slanje poštom? Dozvoljavanje porodilji da odluči da li će dati patronažnoj sestri ili poslati poštom? Najveći problem su manja mesta, gde se svi znaju i gde, po svedočenju Dr Ma koji ima iskustva s organizacijama zdravstvene službe u manjim mestima, svako popunjavanje ankete može biti automatski percipirano kao nešto negativno. Na kraju smo rešili da, za početak bar, odustanemo od prevelikog pokalanjanja pažnje teorijama zavera, nego da se nakon preseka prvih rezultata vidi da li odgovori koji stižu iz manjih mesta, po broju i rezultatima, odudaraju od onih koji stižu iz većih mesta - pa shodno tome reagovati i dorađivati anketu i način njenog prikupljanja.

Anketa će ići 6 meseci. Dobijaće je porodilje po izlasku iz bolnice, uz otpusnu listu i bebu. Uz anketu dobijaće i kovertu koja će već biti naslovljena na Ministarstvo zdravlja. Anketu će, popunjenu i zatvorenu u koverti, skupljati patronažne sestre i donositi ih u Dom zdravlja u kome rade, a Dom zdravlja je dužan da ih onda pošalje u Ministarstvo. Da bi se izbeglo da Dom zdravlja slučajno ne propusti da te koverte pošalje, Ministarstvo će unutar Doma zdravlja zadužiti nekakvu posebnu službu da o tome vodi računa. Zaboravih sad kako se služba zove, ama zapamtih da postoji. (Lepo kažu - lud pamti, pametan piše. Ama, ajde ti sedi pored Druga Lepog, i seti se da zapišeš bilo šta!)

Anketu će obrađivati Institut Batut, i praviće presek na svakih mesec dana. Mesečni presek rezultata Ministarstvo zdravlja objavljivaće na svom vebsajtu, a na svaka tri meseca sazvaće Konferenciju za štampu isključivo na temu rezultata ankete.

Anketa bi trebalo da bude spremna i počne da se porodiljama uručuje već 1. decembra. S tim što su nas iz ministarstva zamolili da ih ne držimo za reč striktno, da može da bude koji dan kasnije - zbog potrebe da se cela stvar odštampa i pošalje u sva porodilišta. Dobro, nije strika. Nećemo baš da se držimo 1. decembra kao pijan plota. Može i 2. decembra.:-)

Mislim da je to sve što se ankete tiče, ako nešto nisam zaboravila. A ako jesam, tu su Spartanka_Afrodita i Dr M da dodaju. Drug Lepi će, naravno, da se pravi lud - da očuva anonimnost.

MIMO ANKETE:

Pomenusmo bedževe, na šta je gđa Ivetić rekla da se čeka povratak Ministra s puta kako bi mu oni predložili da se napravi jedno cirkularno pismo koje će se poslati svim zdravstvenim ustanovama u zemlji, a ne samo porodilištima. U najhitnijem mogućem roku.

Na samom kraju, kao materijal za razmišljanje za dalje sastanke, Krugolina im je uručila sledeći uradak koji je sklepala na osnovu raznih sugestija s bloga i šire:

Smeo i revolucionarni predlog
koji može drastično uticati na poboljšanje
ponašanja zaposlenih u porodilištu

Predlog:

Da se svakoj trudnici koja u porodilište dolazi, dozvoli da ima pratnju jedne osobe: oca bebe ili neke druge osobe koja će joj pružiti podršku, i to:

- potpuno besplatno

- bez uslova vađenja briseva i drugih analiza

- bez bilo kakvih drugih uslovljavanja

Razlog:

- Shodno Preporukama SZO za porođaj, prisustvo osobe koja porodilji pruža podršku tokom porođaja značajno joj olakšava celokupno iskustvo, utičući i na skraćenje trajanja porođaja, smanjenje broja beba rođenih s Apgar skorom manjim od 7, i čak duže dojenje nakon porođaja.

Dodatni razlozi:

- Najčešći razlog zbog koga žene potplaćuju zdravstveno osoblje, jeste da bi bile sigurne da će neko biti pored njih. Ovim se osigurava da će u svakom trenutku neko biti pored njih.

- Iz neformalno skupljenih priča o iskustvima s porođaja, kao lajt-motiv javlja se činjenica da žene u porođajnoj sali često bivaju ostavljene same, i čak ne uspevaju nikog da dozovu kad im je potreban. Ovim se osigurava neko ko će biti u stanju dozvati pomoć kada je potrebna, a istovremeno rasterećuje osoblje obaveze da neko stalno bude uz porodilju, dok se čeka početak samog porođaja.

- Iz neformalno skupljenih priča o iskustvima s porođaja, često se javljaju svedočanstva o neljubaznom i neetičkom postupanju zdravstvenog osoblja prema porodilji. Ovim se osigurava svedok čije će prisustvo osoblje odvratiti od neljubaznog i neetičkog ponašanja.

Mogući izgovori za odbijanje predloga
i zašto isti ne stoje:

- Izgovor: U porođajnoj sali su potrebni sterilni uslovi. Odgovor: SZO u svojim preporukama tvrdi suprotno.

- Izgovor: Nemamo tehničke mogućnosti da obezbedimo svima privatnost. Odgovor: Instalacija najobičnijih zavesa, tipa zavese za tuš-kabinu, oko boksova za porođaj, obezbeđuju svu potrebnu privatnost svima. A jeftino je.

- Izgovor: Prisustvo oca izaziva neprijatnost kod lekara (citat: Dr Stanojević u intervjuu datom Blicu). Odgovor: Kome u celoj priči treba da bude prijatno: porodilji ili lekaru?

- Izgovor: Shodno rezultatima istraživanja američkih psihologa, prisustvo porođaju smanjuje seksualnu želju kod oca (citat: Dr Stanojević u intervjuu datom Blicu). Odgovor: Svaki otac treba sam da odluči da li će rizikovati da mu opadne seksualna želja. Osim toga, porodilji na porođaju podršku ne mora pružati otac deteta, nego neka druga osoba, po njenom izboru.

- Izgovor: Očevi padaju u nesvest (citat: Dr Stanojević u neformalnom razgovoru). Odgovor: Pa šta?

 

Na kraju, rastasmo se razmenivši email adrese, preko kojih ćemo biti u kontaktu oko ostalih pojedinosti koje treba oko ankete još da se dogovore (konačno definisanje rečnika kojim se pitanja postavljaju; lektura; uvodno pismo Ministra; i sl.), i preko čega ćemo, konačno, dogovarati i sledeće sastanke i teme razgovora.

Nije zgoreg da podsetim, ako neko nije priču od početka pratio, da je na prvom sastanku s Ministrom dogovoreno da ćemo do Nove godine raditi na idejama i definisanju plana delovanja kako bi se popravilo stanje u porodilištima, a da će se onda od Nove godine krenuti u implementaciju istog.

E, da, još nešto.

Važno.

Pitah zašto načelnici ne mogu da kažnjavaju zaposlene otkazom?

Odgovoreno mi je da nije tačno da ne mogu.

To su dobre vesti, zar ne?

 

****

 

PODSETNIK: Potpišite peticiju!

http://www.majkahrabrost.com/Komentari (269)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

elastigirl elastigirl 19:38 07.11.2008

Prva?

Vidi se da sam nestrpljivo cekala post... Odoh da citam sad...

EDIT: Jako bih volela da upali predlog. Ne bih se uopste cudila da su na zapadu tu foru smislili da bi rasteretili bolnicko osoblje od trudnickih zahteva koji nisu medicinske prirode

go

girl!
reanimator reanimator 19:59 07.11.2008

Re: go

"..Ko s piste manekenske da je sišao.."
Hvala!

Re: go

'ajde stavi neku sliku. moze i sa tamnim naocarima
drug_lepi drug_lepi 23:20 07.11.2008

Re: go

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
'ajde stavi neku sliku. moze i sa tamnim naocarimaDobro vece

Krugolina Borup Krugolina Borup 23:25 07.11.2008

Re: go

A jes, liči.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 23:46 07.11.2008

drug lepi

Ja bih Druga Lepog preimenovala u MekLepi (poput doktora iz serije
Uvod u anatomiju
koja je o lekarima), malo liči na lik kojeg su stažistkinje iz serije tako nazvale

i kad se već bavimo zdravstvenim temama
Supermod Supermod 23:47 07.11.2008

Re: go

drug_lepi


Dobro vece
NNN NNN 00:16 08.11.2008

Re: drug lepi

Ja bih Druga Lepog preimenovala u MekLepi
To "Mek" može da ima neku negativnu konotaciju...

samo za Druga Lepog

ssvetlana92 ssvetlana92 20:06 07.11.2008

Dočekasmo!

Dok mi piljimo u ekran i čekamo izveštaj, ti pariš oči na Drugu Lepom! Znala sam da ima nešto zanimljivo!
Drugi deo mi izgleda kao šlag na torti! Bravo Krugolina, napravila si revoluciju!
ssvetlana92 ssvetlana92 20:09 07.11.2008

Čitaš nam misli!

Provalila si nas za Unfa!
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:11 07.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

Provalila si nas za Unfa!


Ja sam uverena da je i drug Unf jednako lep!
Goran Vučković Goran Vučković 20:14 07.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

Ja sam uverena da je i drug Unf jednako lep!

Ja sam uveren da i njegova mama to misli :)
ssvetlana92 ssvetlana92 01:41 08.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

Krugolina Borup
Provalila si nas za Unfa!


Ja sam uverena da je i drug Unf jednako lep!


Ne mora da bude baš toliko lep! Nije loš ni ovako, kako ga zamišljamo!
ssvetlana92 ssvetlana92 02:35 08.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

Ja sam uveren da i njegova mama to misli :)

Iz tebe govori čista ljubomora!
Unfuckable Unfuckable 02:52 08.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

rečima je neopisivo šta je jedan scorpio u stanju uraditi za drugog....
ssvetlana92 ssvetlana92 03:08 08.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

Unfuckable
rečima je neopisivo šta je jedan scorpio u stanju uraditi za drugog....


Astrologija je čudo!
avemarija avemarija 08:41 08.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

Ja sam uverena da je i drug Unf jednako lep!


A ja sam mishljenja da je Anfak vishe Vudi Alen tip..
nema shanse da je on neko k'o se licka
i da je lep ko upisan.
On je mrachna skorpija
a ne tamo neki dr Kilder
PS nemam iskustva sa porodilistima,al se divim onima koji imaju snage i volje
da preduzmu prvi korak,
kao Krugolina , Pionirka .
:
sanjamt sanjamt 10:14 08.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

Sjajno!
Sve čestitke timu !!!
miniko63 miniko63 11:29 10.11.2008

Re: Čitaš nam misli!

Eeee...a tek treći ...za 2 scorpia
NNN NNN 20:17 07.11.2008

jedna sitnica

Odgovori na pitanja u anketi osmišljeni su tako da se odgovara da/ne, ali na skali od 1 do 5 (1 za da, zadovoljan sam; 5 za ne, nisam zadovoljan; ostalo između).
Misliš ovako:
1)DA, zadovoljna sam
2)...
3)...
4)...
5)Ne, nisam zadovoljna
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:18 07.11.2008

Re: jedna sitnica

Este, tako.
Viš da sam pobrljavila skroz!
NNN NNN 20:29 07.11.2008

Re: jedna sitnica

Uplašio sam se da su u pitanju, nešto kao, ocene, pa kao 1 znači zadovoljna, a 5 nezadovoljna, pa sam pomislio da bi trebalo da bude suprotno (pozitivna logika, a i u školi se tako daju...)
Ovako je OK
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:51 07.11.2008

Re: jedna sitnica

NNN
Uplašio sam se da su u pitanju, nešto kao, ocene, pa kao 1 znači zadovoljna, a 5 nezadovoljna, pa sam pomislio da bi trebalo da bude suprotno (pozitivna logika, a i u školi se tako daju...)Ovako je OK


Čekaj malo, možda sam ja pobrljavila.
Probaću da napravim kako otprilike izgleda:

OVDE ZAMISLI PITANJE 1 2 3 4 5

I sad još zamisli da iznad broja 1 piše: "DA", iznad broja 5 "NE", a preko brojeva 2, 3, 4, opet iznad, piše "DELIMIČNO"
NNN NNN 22:00 07.11.2008

Re: jedna sitnica

Znači horizontalno, a ne vertikalno
I got the picture
Inner Party Inner Party 20:22 07.11.2008

Otkazi nego sta!

Važno.

Pitah zašto načelnici ne mogu da kažnjavaju zaposlene otkazom?

Odgovoreno mi je da nije tačno da ne mogu.

To su dobre vesti, zar ne?


Ulivaju nadu!
NNN NNN 20:25 07.11.2008

Trol na temu...Lepi

Prvo mi je pao Vračarac na pamet, koji se uspešno krije iza lika (i dela?) Ježa aka Ron Džeremi (a i Delija je)
a vidim i da je Antioksidant bio dosta aktivan...(a i on je Delija )
P.S. Znam da nisi smela pred ženom da mi to kažeš...
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:27 07.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

P.S. Znam da nisi smela pred ženom da mi to kažeš...
Sva sreća te Drug Lepi nije ženjen, i nema ko da bude ljubomoran.

Ps: kakve veze imaju Delije? Ne shvaćam šifru uopće.
NNN NNN 20:34 07.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

Krugolina Borup
P.S. Znam da nisi smela pred ženom da mi to kažeš...
Sva sreća te Drug Lepi nije ženjen, i nema ko da bude ljubomoran.

Ps: kakve veze imaju Delije? Ne shvaćam šifru uopće.
'teo sam i ja da stavim ovog istog smajlija...
Delija = Zvezdaš (čisto kao igra reči, tj u srpskom (turskom?) može da ima i opisno značenje koje je vrlo pozitivno u smislu fizičke spoljšnjosti, ako me pratiš, pošto sam se malo izgubio
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:09 07.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

Delija = Zvezdaš (čisto kao igra reči, tj u srpskom (turskom?) može da ima i opisno značenje koje je vrlo pozitivno u smislu fizičke spoljšnjosti, ako me pratiš, pošto sam se malo izgubio


Ufatila dekodirani kod!
NNN NNN 21:29 07.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

Nego, zar nije bitniji (pod)znak u horoskopu nego izgled?
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:48 07.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

Podznak - to ti jeste izgled.
NNN NNN 21:57 07.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

dok nam se ovaj put Bilja nije pridružila, jer treba neko i da doji bebu od 4 meseca, a tata NNN ne može baš u svemu da je odmeni!
Kaže mama (Bilja) da je dečko sad veliki i da tata može da je odmeni i da bebca hrani na cuclu i 'oće sledeći put da ide, ako ide Lepi Vlada
ssvetlana92 ssvetlana92 02:38 08.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

Podznak - to ti jeste izgled.


Pa normalno! Šta drugo?
iris.davidovich iris.davidovich 04:32 08.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

Podznak - to ti jeste izgled


ja sam jarac u podznaku. a? a? kazi! :)
katica_zlatica katica_zlatica 10:52 08.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

Krugs, gde je tebi sunce, zapamtih da si bikonja u podznaku..
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:56 08.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

Sunce u Ribama, podznak Bik, Mesec u Vodoliji.
Ali ključ je, rekla bih, konjunkcija Mars/Saturn u Ovnu.
I Jupiteru na Regulusu.
katica_zlatica katica_zlatica 16:26 08.11.2008

Re: Trol na temu...Lepi

pu pu, izvadise te ove pozicije inace bi bila pateticna riba :)))))
Biljana Beba Knežević Biljana Beba Knežević 20:38 07.11.2008

Odlično

Ne, nije odlično, nego je fenomenalno! Svaka vam čast, svima, na upornosti.
AlexDunja AlexDunja 20:44 07.11.2008

boris tadic?

A drug Vlada... ljudi moji... nije uopšte drug Vlada, nego Drug Lepi! Ko s piste manekenske da je sišao, Crnogorski Zelen Bor, zaseni nas svojom pojavom, sede na stolicu i pravi se da ne primećuje naša širom otvorena usta!
spaskeu spaskeu 21:01 07.11.2008

Re: boris tadic?

Pa reče žena da čovek nije oženjen! Uostalom, on je nevažan u celoj priči (ili možda nije). Svaka čast na inicijativi i upornosti, pa bože zdravlje, možda iduće godine ispitam poboljšanja sa svojom suprugom.
NNN NNN 22:03 07.11.2008

Re: boris tadic?

bože zdravlje, možda iduće godine ispitam poboljšanja sa svojom suprugom.
Nadajmo se!
Brooklyn Brooklyn 20:54 07.11.2008

*

Smeo i revolucionarni predlog je najbolji predlog koji sam cula u zivotu, a izgovori i odgovori na njih tako dobro sroceni, da ne mogu da zamislim da ce neko moci nesto da kaze na njih.

ako se samo ovo ostvari postigla si ogromnu stvar.


P.S. posto mnoge zene biraju da muz ne prisustvuje (i mnogi muzevi), treba edukovati zene da mogu da povedu majku ili prijateljicu i zasto je dobro da imaju nekog.
elastigirl elastigirl 21:10 07.11.2008

Re: *

Brooklyn
Smeo i revolucionarni predlog je najbolji predlog koji sam cula u zivotu, a izgovori i odgovori na njih tako dobro sroceni, da ne mogu da zamislim da ce neko moci nesto da kaze na njih.

ako se samo ovo ostvari postigla si ogromnu stvar.


P.S. posto mnoge zene biraju da muz ne prisustvuje (i mnogi muzevi), treba edukovati zene da mogu da povedu majku ili prijateljicu i zasto je dobro da imaju nekog.


Izgovori su super, a kao dodatni plus ovakvog pristupa treba forsirati i cinjenicu da bi i medicinske sestre bile mnogo manje opterecene (ako je problem trenutnog ponasanja sto ih nema dovoljno pa ne stizu sve).

Zar je ocevima dovoljno to sto bebu vide kroz prozor prvih dana zivota? Meni nekako nije logicno da bi pre izabrali da sede sa drustvom u kafani i napijaju se umesto da budu pored zene i da 'uspostavljaju vezu' sa svojim tek rodjenim detetom. Ali ako bas ocevi i nece da prisustvuju, sigurno bi se nasao neko ko hoce - majka/rodjaka/drugarica
maksa83 maksa83 21:20 07.11.2008

Re: *

Ali ako bas ocevi i nece da prisustvuju, sigurno bi se nasao neko ko hoce - majka/rodjaka/drugarica

A može i muž.
Brooklyn Brooklyn 21:28 07.11.2008

Re: *

A može i muž.

i mene sokira muz koji izabere da se ne nadje zeni na usluzi u takvoj situaciji, ili zena koja izabere da izbaci muza iz tako vaznog desavanje, ali ajde, ima nas raznih.

elastigirl elastigirl 22:01 07.11.2008

Re: *

maksa83
Ali ako bas ocevi i nece da prisustvuju, sigurno bi se nasao neko ko hoce - majka/rodjaka/drugarica

A može i muž.


Mrzelo me da nabrajam varijante: muz/decko/verenik... Otud otac (naravno otac deteta)... Nekako mi ideja prisustva oca porodilje nije ni pala na pamet
aleksandarz92 aleksandarz92 22:58 07.11.2008

Re: *

Dal` bre niko ne kapira?

Doktor kaze porodilji: " Jel mozete da izadjete sa bebom, hoce otac da je vidi?"
- "jao, molim Vas, kazite mu da se skloni, samo sto mi nije stigao muz"
Brooklyn Brooklyn 23:05 07.11.2008

Re: *

- "jao, molim Vas, kazite mu da se skloni, samo sto mi nije stigao muz"

a zasto?
Hemičarka Hemičarka 23:16 07.11.2008

Re: *

Zato sto ne mora da bude otac = muz!
aleksandarz92 aleksandarz92 23:20 07.11.2008

Re: *

Pa ako muz i bebin otac nisu ista osoba, onda majka verovatno ne bi ni volela da se sretnu
Krugolina Borup Krugolina Borup 23:29 07.11.2008

Re: *

Pa ako muz i bebin otac nisu ista osoba, onda majka verovatno ne bi ni volela da se sretnu


Zavisi.
U Danskoj uopšte to nije problem!
Svi se druže, iz svih bivših pet do šest brakova.
aleksandarz92 aleksandarz92 23:34 07.11.2008

Re: *

Krugolina Borup
Pa ako muz i bebin otac nisu ista osoba, onda majka verovatno ne bi ni volela da se sretnu


Zavisi.
U Danskoj uopšte to nije problem!
Svi se druže, iz svih bivših pet do šest brakova.


Ko je pominjao bivse brakove?
ssvetlana92 ssvetlana92 01:14 08.11.2008

Re: *

maksa83
Ali ako bas ocevi i nece da prisustvuju, sigurno bi se nasao neko ko hoce - majka/rodjaka/drugarica

A može i muž.

A može i otac detetov!
Ne ipak ne, on je rodjak. Bolje drugarica! Kako sam se samo toga setila?
elastigirl elastigirl 02:23 08.11.2008

Re: *

Dal` bre niko ne kapira?


A sala mala dakle Eto previdela sam onog smajlija sto namiguje... Na sta sad da se 'vadim', da sam bar plavusa
iris.davidovich iris.davidovich 04:36 08.11.2008

Re: *

Ali ako bas ocevi i nece da prisustvuju, sigurno bi se nasao neko ko hoce - majka/rodjaka/drugarica


slazem se, meni bi, recimo, bila cast da me neka drugarica pozove da budem ta osoba na njenom porodjaju
sanjamt sanjamt 09:57 08.11.2008

Re: *A može i muž.

Sjajna si
......može i muž......
vishnja92 vishnja92 10:41 08.11.2008

Re: *

ili zena koja izabere da izbaci muza iz tako vaznog desavanje, ali ajde, ima nas raznih.

a zasto, Brooklyn?
zena je ta koja tu obavlja vazan posao, i na njoj je da izabere.

niko tu ne biva "izbacen". "vazno desavanje" nije spektakl nego veoma naporna i iscrpljujuca situacija za porodilju.
meni licno nikako ne bi odgovaralo bilo cije emocionalno uplitanje. jedino sto ocekujem je strucna pomoc.

hocu da kazem - samo mi jos fali neko ko ce da se uzbudjuje zbog mene u svemu tome :)

naravno, razliciti smo, ali kao sto rekoh - smatram da je na zeni da izabere a na svima drugima da njen izbor uvaze.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:45 08.11.2008

Re: *

"vazno desavanje" nije spektakl nego veoma naporna i iscrpljujuca situacija za porodilju.


Ne mora da bude i naporna ni iscrpljujuća situacija. Epidural je zakon.

hocu da kazem - samo mi jos fali neko ko ce da se uzbudjuje zbog mene u svemu tome :)


Uz dužno poštovanje, draga, nesmo tada mi u centru pažnje oko koga se vrti uzbuđenje. Beba je tu u glavnoj ulozi.

naravno, razliciti smo, ali kao sto rekoh - smatram da je na zeni da izabere a na svima drugima da njen izbor uvaze.


To - svakako.
vishnja92 vishnja92 10:50 08.11.2008

Re: *

nesmo tada mi u centru pažnje oko koga se vrti uzbuđenje. Beba je tu u glavnoj ulozi

beba se radja, ti je radjas - dakle, obe ste u glavnim ulogama.
Brooklyn Brooklyn 12:00 08.11.2008

Re: *

naravno, razliciti smo, ali kao sto rekoh - smatram da je na zeni da izabere a na svima drugima da njen izbor uvaze.

upravo tako! zato sam rekla:

posto mnoge zene biraju da muz ne prisustvuje (i mnogi muzevi), treba edukovati zene da mogu da povedu majku ili prijateljicu i zasto je dobro da imaju nekog.


a to podrazumeva da zena ima izbor. nakon sto je dobila informaciju koga sve moze da povede, i zasto se smatra dobrim da ima nekog, onda ima sve informacije i izbor da povede nikog je pravi izbor, a ne nesto sto mnoge trudnice podrazumevaju (da ce ici same).

dakle: zena i dete su najvazniji, a ne lekari i rodbina. na zeni je izbor s kim i kako zeli da se porodi.

Re: *

mudro zboris, brook
vishnja92 vishnja92 12:10 08.11.2008

Re: *

e pa da, dobro onda. to je to.
gandalfina gandalfina 18:47 08.11.2008

Re: *

evo sta su ispitanice rekle u mom istrazivanju na ovu problematiku
Тврдња број 8: „Желела сам да неко из моје породице буде поред мене и уз мене, а не да са њима разговарам довикујући се са прозора“

Степен образовања 1 2 3 4 5
Трогодишња средња школа 0% 0% 0% 0% 100%
Четворогодишња средња школа 0% 7% 0% 0% 93%
Факултет 0% 0% 0% 0% 100%

Ова тврдња показује колико је пацијенткињама заиста важно да у оваквим специфичним животним ситуацијама не буду саме и окружене странцима – и то је жеља и потреба која превазилази не само образовну категорију. Присуство партнера или неке блиске особе на порођају је уобичајена могућност у многим европским земљама које дају жени право да одлучи ко ће је и како подржавати у тим тренуцима. У нашој земљи ово представља ванстандардну медицинску услугу која се плаћа
tabela se nije bas dobro pejstovala ali lepo se vidi apsolutno slaganje sa tvrdnjom
vishnja92 vishnja92 19:03 08.11.2008

Re: *

dakle :
Krugolina ce potvrditi da smo u potpalublju bas dosta o tome razgovarale, i da ja apsolutno smatram da je prisustvo oca (ili vec nekoga) ne pozeljno, nego neophodno - ukoliko je to izbor porodilje.

ali takodje ne vidim nista sporno u mom pravu da ne zelim prisustvo bilo koga na mom porodjaju.
a reagovala sam na stav koji sam vec citirala -
i mene sokira muz koji izabere da se ne nadje zeni na usluzi u takvoj situaciji, ili zena koja izabere da izbaci muza iz tako vaznog desavanje, ali ajde, ima nas raznih.

a koji je naknadno modifikovan, i ako cemo sad zbog toga svi na razne nacine da izvikujemo istu stvar, mozemo i to. al ne vidim preteranu svrhu.
flipper58 flipper58 21:00 07.11.2008

Krugolina

Wow, čestitam, sve najbolje, bravo!!!

Ali naslov i ilustracija tvog bloga su razočaravajući. Ne čudi me što Srpkinje nisu dosad uspele da srede pitanje svojih porođaja, ako jedan Vlada može da im obrne glavu na zadatku i tako lako skrene pažnju.
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:26 07.11.2008

Re: Krugolina

Wow, čestitam, sve najbolje, bravo!!!


A ja bih volela čuti i po koje "čestitam" upućeno Ministru i ministarstvu, koji su imali sluha, bili spremni da saslušaju, odreagovali izuzetno brzo, što su obećali do sad, do sad su i ispunili. Oli nisu?

Da nam se malo i Ministar i njegove desne ruke poraduju. Zaslužili su i oni!!
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 23:26 07.11.2008

Moji utisci sa radnog sastanka

Evo mene, Tajanstvene Čitateljke Blogova (kako me je Krugolina opisala ) sa mojim utiscima sa današnjeg sastanka u Ministarstvu zdravlja.

Krugolina je više nego verno i potpuno prenela sadržaj našeg razgovora sa gđom Stanković-Ivetić i gđom Mišić, kao i zaključke i dogovore postignute na sastanku i tu ne bih imala ništa da dodam. Ono što bih ja želela da dodam i što smatram da treba da se naglasi su IZUZETNA predusretljivost i spremnost za saradnju u odnosu na postizanje ciljeva definisanih u Peticiji koje su pokazale obe predstavnice Ministarstva. Gđa Stanković-Ivetić i gđa Mišić su nastupale sa ozbiljnošću, uvažavanjem, otvorenošću za sugestije, strpljenjem, spremnošću da saslušaju i da zajednički kroz konstruktivni dijalog dođemo do najboljih rešenja (PREDMET ovog sastanka bila je ANKETA ali nije bila jedina tema, jer su pitanja iz ankete povlačila mnoga druga pitanja i svi smo bili svesni da anketa nije kraj već samo prvi korak ka postizanju ciljeva definisanih u Peticiji). Prethodna priprema predstavnica Ministarstva, predlog za anketu koji su doneli na sastanak i njihova konstruktivnost u dijalogu govore o iskrenoj spremnosti da u saradnji sa nama ozbiljno posvete rešavanju problema tretmana trudnica i porodilja i unapređivanju uslova u porodilištima na teritoriji cele Srbije. U prilog tome govori i činjenica da će samo Ministarstvo izdvojiti budžetska sredstva kako bi ova anketa bila sprovedena na teritoriji cele Srbije u trajanju od 6 meseci i za konferencije za štampu kojima će na tri meseca obaveštavati javnost o rezultatima i saznanjima dobijenim kroz anketu u tom periodu.

Ne želim da me bilo ko shvati pogrešno, nisam tojanski konj Ministra zdravlja i komplimente državnim funkcionerima i predstavnicima državnih organa ne delim ni lako, ni često. Naprotiv, ova država i ja smo često bile na suprotstavljenim stranama . Ipak, posle zavidnog staža u NVO sektoru, radu na mnogim projektima i bezbrojnim kontaktima i susretima sa predstavnicima državnih organa moram da odam priznanje kada prepoznam pozitivan i konstruktivan pristup kod istih. Iako bi bilo lakše tako misliti, ništa, pa ni naš svet nije crno-belo i smatram da je onoliko koliko smo spremni državu i vlast okriviti i kritikovati (da ne kažem ocrniti) za propuste, loše poteze i odluke, isto tako potrebno i pohvaliti kada to zasluže. U tom smislu sam i napisala ovaj komentar jer smatram da smo nas četvoro danas imali priliku da razgovaramo sa dobronamernim, konstruktivnim i ozbiljnim osobama.

Ja sam ovoj temi svim srcem posvećena, jer i sama imam slična lična iskustva koja bih volela da nemam. U tom smislu, svim svojim ličnim, stručnim i iskustvenim kapacitetima podržavam i podržaću ovu peticiju i založiti se za ostvarivanje njenih ciljeva.

Ovim putem želim da zahvalim Krugolini što je otvorila i pokrenula ovo pitanje u javnosti, kao i svima onima koji su slanjem svojih priča i komenatara doprineli da sve ovo što se sada dešava bude moguće. Meni lično dragocena su dva saznanja: trudnice/porodilje nisu same i postoji nada-možemo promeniti stvari!
Unfuckable Unfuckable 23:41 07.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka

spartanka_afrodita spartanka_afrodita 23:49 07.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka

Unfuckable Unfuckable 00:17 08.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka

komplimenti za Kariku Koja Je Nedostajala u pregovaračkom timu.
Da se ukratko - predstavim : volim da dajem komplimente u početku, pa čak i "ozloglašenim" profesionalcima. Mislim da imaju motivaciono dejstvo, tamo gde ima "plodne zemlje", a profesionalci mogu biti "jezičak na vagi", malo li je kad vidimo Ko i Šta je sve na njoj.
Raduje me da neko svoje preskupo vreme, mada svačije je takvo (moja omiljena reč.... - vreme) deli sa posvećenima u svrhu dostizanja naoko nemogućeg.
Takođe me raduje što se blogerskoj javnosti uredno podnosi i stavlja na razmatranje "Izveštaj o činjenju".
Ja ga shvatam kao neophodnost i kompliment - mnogo nas može da prepozna "svoje" ideje ugrađene u dosadašnji dogovor sa Ministarstvom i da se oduševi kako smo pametni.....
Tu stavljam pauzu.
Pamet tek treba da se pokaže. I dokaže.


Krugolina Borup Krugolina Borup 00:22 08.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka

Ja ga shvatam kao neophodnost i kompliment - mnogo nas može da prepozna "svoje" ideje ugrađene u dosadašnji dogovor sa Ministarstvom i da se oduševi kako smo pametni.....


Anketu smo, ovde na blogu, napravili svi zajedno.
Praktično od nule!
sebena sebena 00:24 08.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka

anketa nije kraj već samo prvi korak ka postizanju ciljeva definisanih u Peticiji).

moram da odam priznanje kada prepoznam pozitivan i konstruktivan pristup kod istih


Ja sam ovoj temi svim srcem posvećena, jer i sama imam slična lična iskustva koja bih volela da nemam.


Ovim putem želim da zahvalim Krugolini što je otvorila i pokrenula ovo pitanje u javnosti,

Ovi stavovi su mi bliski, kao da su moji.
Bravo i nastavite kako ste krenuli.
Unfuckable Unfuckable 00:50 08.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka

Praktično od nule!


pa naravno da smo zajedno, i naravno da je od nule, i bolje je što je od nule - jer se ne uzimaju nikakvi kompromisi u obzir.
To je bitno. Kompromisi.
Vidim da je već. izokola, počela kuknjava za kintu.
Pa da - dok se stvar zahukta - ako budemo spori u motivaciji i informisanju - mogli bi reći " Ejbg - mi dadosmo par meseci, nisu neki rezultati - a sad nema para. Globalna kriza. Platite vi..." - oužasa, ali obožavam da razmatram crne scenarije

mali dodatak - zašto se ne bi na neki način uslovilo porodilji da popuni anketu uz otpusnu listu, ili da se to obavi pre otpusta ?
Moguć problem (opet Koza Čuva Kupus) : kako se obezbediti da patronažna sestra ne "zagubi" koverte ?
Takođe - ok, anketa prolazi, idemo dalje.
Šta učiniti da se ne ispadne magaratz - tj da ne ispadne da je 3 - 5% porodilja nezadovoljno uslovima ? (ne možemo zvati Slobodana da nam sredi rezultate, opravdano odsutan)
Dakle - motivacija porodilja da se anketa popuni. Know your rights. Volonteri ili civilno služeći vojaci po porodilištima. Peticija i dalje + publicitet.
I - insajderi, insajderi, insajderi.
Goran Vučković Goran Vučković 00:52 08.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka


mali dodatak - zašto se ne bi na neki način uslovilo porodilji da popuni anketu uz otpusnu listu, ili da se to obavi pre otpusta ?

A da joj uzmemo i litar krvi, čisto kad je već tu i nema druga posla?
Unfuckable Unfuckable 01:09 08.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka

mogla bi i krevet da namesti, štagod....malo sudova proprati, a i te mrežaste gaćarone (niste valjda mislili da su jednokratne ?) - čisto u formi "za doma" da ostane...
Ok, ok
i litar krvi.
Pola - i evo ruke.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:18 08.11.2008

Re: Moji utisci sa radnog sastanka

Šta učiniti da se ne ispadne magaratz - tj da ne ispadne da je 3 - 5% porodilja nezadovoljno uslovima ?


Pa uvek možemo da angažujemo Strategic Marketing da uradi nezavisno ispitivanje javnog mnjenja, tj. porodilja.
maksa83 maksa83 21:03 07.11.2008

ko se toga seti

- Iz neformalno skupljenih priča o iskustvima s porođaja, često se javljaju svedočanstva o neljubaznom i neetičkom postupanju zdravstvenog osoblja prema porodilji. Ovim se osigurava svedok čije će prisustvo osoblje odvratiti od neljubaznog i neetičkog ponašanja.

Briljantno!
rapunzel rapunzel 21:09 07.11.2008

Da mladje

pilence ne bi kucalo umesto mame, chestitamo svi u kuci a i shire!
aguero aguero 21:25 07.11.2008

ETO!

Bili ste prvo skepticni,a sada ste euforicni!Krenulo vam je zabrinjavajuce dobro!Oprez!
No,dobro je da se stvari krecu u dobrom pravcu.Kao sto rekoh,ima dobrih ministara i dobrih ministarstava.Moj predlog je da u vasoj delegaciji ne bude vise od troje,a ako vam ponude A 8 na duzu upotrebu odbijte sa gnusanjem.Budite oprezni sa lepim Vladom,mozda ga je sam Tomica poslao!
Srecno i dalje!
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:28 07.11.2008

Re: ETO!

A šta mu dođe taj A8?
rivera rivera 21:41 07.11.2008

Re: ETO!

A šta mu dođe taj A8?

Nema veze sa ginekologijom i akuserstvom,ali je duboko ukorenjen u ministarski mentalitet - AUDI 8,luksuzni auto za prevoz ministra na zadnjem desnom sedistu!
Rekoh,kako ste se navadili,pa svaki cas u Ministarstvo,moglo bi im pasti na pamet da ste na "funkciji" pa da vam ponude tu glomaznu limuzinu.
Primecujem da je drugar'ca K.B drugar'ca od poverenja sve sire grupe blogera.
malasneki malasneki 21:42 07.11.2008

Anketino putesestvije

Meni se nesto ne svidja to slanje ankete i deluje mi komplikovano. Mozda bi ipak bilo bolje da porodilje popunjenu anketu salju postom ili smisliti neko trece resenje (pokusacu da smislim sta bi to moglo biti).
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:47 07.11.2008

Re: Anketino putesestvije

Sneki, bilo je razgovora oko pretplaćene poštarine. Međutim, Ministarstvo nema dovoljno para da to finansira, i onda bi se cela stvar morala skratiti na 2 meseca, a ne 6.
NNN NNN 21:49 07.11.2008

Re: Anketino putesestvije

Možda majke da predaju anketu u dom zdravlja, kada budu vodile bebicu na redovnu kontrolicu sa napunjenih mesec dana.
constrictoria92 constrictoria92 22:02 07.11.2008

Re: Anketino putesestvije

Mozda nije lose da anketa bude stavljena i na sajt ministarstva. U tom slucaju, da se porodilje prijavljuju sa maticnim brojem i kompletnim podacima, ostave telefon, popune anketu i sutradan ih neko iz kabineta pozove da verifikuje popunjenu anketu...

Trol:

A je l' DrugLepi bas bas lep? Ufffff, sto ja volim da gledam Lepotanchice....

p.s.
Sunasce,
ako ovo citas:
ufatio me PMS - ne znam sta pricam; ti si meni najlepsi i tako to.... :)))))))
malasneki malasneki 22:05 07.11.2008

Re: Anketino putesestvije

NNN
Možda majke da predaju anketu u dom zdravlja, kada budu vodile bebicu na redovnu kontrolicu sa napunjenih mesec dana.

Ovo nije lose. Naime, em nesto nemam poverenja u te sestre, em dok one to daju Peri, Pera Ziki, Zika Lazi... pa ce jos da se bune kako imaju dodatnog posla a male plate....
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:19 08.11.2008

Re: Anketino putesestvije

A je l' DrugLepi bas bas lep?


Ko slika!
aleksandarz92 aleksandarz92 10:50 08.11.2008

Re: Anketino putesestvije

Trol:

A je l' DrugLepi bas bas lep? Ufffff, sto ja volim da gledam Lepotanchice....

p.s.
Sunasce,
ako ovo citas:
ufatio me PMS - ne znam sta pricam; ti si meni najlepsi i tako to.... :)))))))


Da nije DrugLepi bloger sa nikom Sima Kosmos?
j.bre j.bre 13:25 08.11.2008

Re: Anketino putesestvije

constrictoria92
Mozda nije lose da anketa bude stavljena i na sajt ministarstva. U tom slucaju, da se porodilje prijavljuju sa maticnim brojem i kompletnim podacima, ostave telefon, popune anketu i sutradan ih neko iz kabineta pozove da verifikuje popunjenu anketu...

A be, kakav JMBG, kakvi podaci?!Ni 10% zena ne bi ni popunilo anketu kada ista ne bi bila anonimna (narocito u manjim mestima). I sa sve anonimnoscu 50-60% popunjenih anketnih listica bi, rekla bih, bilo premija.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:42 08.11.2008

Re: Anketino putesestvije

sa sve anonimnoscu 50-60% popunjenih anketnih listica bi, rekla bih, bilo premija.


U ministarstvu kažu da je najveći procenat popunjenih listića oko 40%
Brooklyn Brooklyn 13:50 08.11.2008

Re: Anketino putesestvije


U ministarstvu kažu da je najveći procenat popunjenih listića oko 40%

mislim da nije sve u kvantitetu. ne zelis da zene popunjavaju listic zaokruzujuci naslepo, jer ih cela anketa smara i u stvari ni ne zele da je popunjavaju.

treba da popunjavaju one zene koje zaista zele i imaju nesto da kazu. ostale ostaviti na miru. ali, zato je veoma vazno da se pri predaji ankete, zenama objasni cilj, te da one budu svesne da ce popunjavanjem te ankete pomoci nekim drugim zenama (i njima samim ako se budu vracale).

mislim da vecina ljudi zeli da pomogne drugima, narocito kada ih to kosta svega par minuta vremena. ali zato, ponavljam, vazno je da svaka zena bude svesna znacaja te ankete.
j.bre j.bre 14:49 08.11.2008

Re: Anketino putesestvije

Krugolina Borup
U ministarstvu kažu da je najveći procenat popunjenih listića oko 40%

Eto, jos sam i preterala.

A sve u nadi da ne zvucim pesimisticno.

Al' od istine se ne moze pobeci.
Unfuckable Unfuckable 22:16 07.11.2008

znam ja da

bi ste vi svi, nekako potajno želeli da je taj Vlada u stvari - Unfuckable.
Ali, drage dame, zapitajte se, posle svih tih opisa : želite li to, zaista ?
Naime, kako stvari stoje - moraćete da se potrudite pa da dokažete da je narečeni Vlada - fuckable.
Tako da možemo izvesti stav da narečeni Vlada - jeste unfuckable.
Još uvek
AlexDunja AlexDunja 22:40 07.11.2008

Re: znam ja da

Tako da možemo izvesti stav da narečeni Vlada - jeste unfuckable.

daleko bilo:)))
ja rekoh bt:)))
ssvetlana92 ssvetlana92 01:52 08.11.2008

Re: znam ja da

Tako da možemo izvesti stav da narečeni Vlada - jeste unfuckable.
Još uvek


Tek sad mislimo da si to ti! Džabe se vadiš. Zaglibio si, brate!
Unfuckable Unfuckable 01:55 08.11.2008

Re: znam ja da

totalno.
zato Krug i ćuti
nema mi pomoći
iris.davidovich iris.davidovich 04:46 08.11.2008

Re: znam ja da

bi ste vi svi, nekako potajno želeli da je taj Vlada u stvari - Unfuckable

pa... nekako da
gospdin Vlada + gospodin Unf = Isuse, Bred Pit!
ivana23 ivana23 22:20 07.11.2008

Kru, vidi ovo!!!

Mahinacije sa listama čekanja u državnim bolnicama

Lekari ucenjuju žene koje čekaju veštačku oplodnju

Pozvali su me iz „Narodnog fronta” i rekli da odmah mogu ući u proceduru vantelesne oplodnje o trošku države u privatnoj ginekološkoj ordinaciji „OB Medical centar” u kojoj radi dr Eliana Garaleić, inače načelnica steriliteta u GAK „Narodni front”. Zbog poslovnog puta, morala sam da odbijem. Međutim, odgovorili su mi da ću u tom slučaju tek za godinu dana stići na red u državnoj klinici. Pošto na zakazane konsultacije u privatnoj ordinaciji nisam otišla, lekari iz „Fronta” su me skinuli sa liste čekanja, priča za „Blic” tridesettrogodišnja G. M.


CEO TEKST, a opširmije u izdanju za subotu, 08. novembar 2008.

Nije bas porodjaj, ali je GAK (vise njih).

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana