Gradjanske inicijative| Zdravlje

Drug Lepi i sastanak u Ministarstvu

Krugolina Borup RSS / 07.11.2008. u 19:36

magnus_Alan_Ford.jpg&usg=AFQjCNF1NfV-MAoihMsyW9y-VoXYgyDzyA

Znam, znam, očekujete izveštaj sa sastanka u Ministarstvu zdravlja, ali pre toga, moram prvo da vam kažem za Druga Lepog. Prosto moram! On je Utisak Krugolinine nedelje!

Elem, ima tome već par dana kako, kao komandant ove ničim izazvane parade, vrbujem po blogu privatnim porukama ko bi se građanskoj inicijativi mogao priključiti u većoj meri i doprineti da bude još bolja i konstruktivnija. I tako pozovem jednog blogera, koji se pozivu odazove. Predstavi mi se kao Vlada, ali zamoli da mu se očuva anonimnost, tj. da mu se ime ne vezuje s nikom. Dobro, mislim se ja, nikakav problem. Mada znam da sad svi ima da misle da je to drug Unf, a nije drug Unf. Ali, šta da se radi. Neka se drug Unf sad s tim bori kako zna i ume, kad je i on, brate, preko svake mere zapeo za tu anonimnost!

Pored druga Vlade, pozvala sam i Tajanstvenu Čitateljku Blogova koja je od početka sve pratila, ali tek treba da objavi svoj prvi komentar na blogu. Prepoznaćete je kao Spartanku_Afroditu. Ona je pravnica i ima iskustva u radu unutar nekoliko NVO.

Naravno, tu je bio i naš Dr M, dok nam se ovaj put Bilja nije pridružila, jer treba neko i da doji bebu od 4 meseca, a tata NNN ne može baš u svemu da je odmeni!

Tako smo nas četvoro sinoć zakazali "pripremni sastanak". Dođosmo Spartanka_Afrodita i ja prve u odabrano kafanče, i dok smo bile zaokupljene neobaveznim čapras divanom uz piće naše i vaše mladosti, pojavi se drug Vlada... A drug Vlada... ljudi moji... nije uopšte drug Vlada, nego Drug Lepi! Ko s piste manekenske da je sišao, Crnogorski Zelen Bor, zaseni nas svojom pojavom, sede na stolicu i pravi se da ne primećuje naša širom otvorena usta!

Misli se Krugolina: "Kuku mene, šta nikovi kriju?!" I odmah mu na listi prioriteta zadataka koje u Ministarstvu ima izvršiti napravim reorganizaciju i na prvo mesto stavim: "Šarmirati".

Izdogovarasmo se sinoć, koliko smo se izdogovarati mogli posle jednog takvog blogo-šoka, i danas se pojavismo u zakazano vreme na zakazanom mestu.

Iz Ministarstva su na sastanku bili gđa Maja Ivetić, specijalni savetnik za zaštitu prava pacijenata, i gđa Ivana Mišić, pravna savetnica. Ministar je na putu do četvrtka.

Tema ovog sastanka bila je isključivo anketa.

Ministarstvo je prihvatilo našu sugestiju još s prvog sastanka, da se anketa koja će ići u porodilišta odvoji od opšte ankete koja će ići po svim zdravstvenim ustanovama. Predlog ankete koji smo dobili od ministarstva uključivao je sva pitanja s ankete koju smo mi ovde smislili, tj. o ljubaznosti i spremnosti da informišu, kako lekari tako i ostalo zdravstveno osoblje (pojedinačno lekari, babice, pedijatrijske sestre, sestre s laktacije). Neka od pitanja smo zajednički dodatno doradili, preformulisali, pojednostavili izraze kako bi bili razumljiviji, neka pitanja izbacili, druga dodali - sve u svemu lako se oko svega složili. Odgovori na pitanja u anketi osmišljeni su tako da se odgovara da/ne, ali na skali od 1 do 5 (1 za da, zadovoljan sam; 5 za ne, nisam zadovoljan; ostalo između). Ovo je neophodno zbog metodologije i obrade podataka.

Tekst ankete, s obzirom da smo je zajednički dorađivali, trenutno ne mogu da s vama podelim, jer mora da prođe lekturu i obuhvati sve izmene koje smo danas napravili. Otom potom. Bitno je da se kroz pitanja koja ona obuhvata dobijaju sve informacije koje smo mi definisali da želimo dobiti. Da biste dobili ideju, forma najvećeg broja pitanja je otprilike ovakva:

  • Akušer/ginekolog je pri prijemu, za vreme porođaja i boravka u bolnici bio ljubazan i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja.
  • Akušer/ginekolog mi je posvetio dovoljno vremena, pružio mi je dovoljno informacija i dao odgovore na moja pitanja.

Pa tako za babicu, za pedijatra/neonatologa, za pedijatrijsku sestru i za sestru s laktacije. S tim da je za sestru s laktacije dodatno naglašeno ne samo pružanje informacija nego i "pomogla mi je da".

Ima tu i par opisnih pitanja, tj. poziv da se da komentar. Ukupno, oko 25 pitanja.

Predložili smo im i da Ministar napiše jedno pismo, neku vrstu ličnog obraćanja porodilji, kojom bi joj čestitao na prinovi, a potom objasnio zašto je važno da uzme učešća u anketi i iskreno odgovori na sva pitanja, motivišući što veći broj žena da anketu popuni. Predlog je naišao na pozitivan prijem.

Imali smo dosta razgovora oko toga kako tu anketu prikupljati. Patronažne sestre? Slanje poštom? Dozvoljavanje porodilji da odluči da li će dati patronažnoj sestri ili poslati poštom? Najveći problem su manja mesta, gde se svi znaju i gde, po svedočenju Dr Ma koji ima iskustva s organizacijama zdravstvene službe u manjim mestima, svako popunjavanje ankete može biti automatski percipirano kao nešto negativno. Na kraju smo rešili da, za početak bar, odustanemo od prevelikog pokalanjanja pažnje teorijama zavera, nego da se nakon preseka prvih rezultata vidi da li odgovori koji stižu iz manjih mesta, po broju i rezultatima, odudaraju od onih koji stižu iz većih mesta - pa shodno tome reagovati i dorađivati anketu i način njenog prikupljanja.

Anketa će ići 6 meseci. Dobijaće je porodilje po izlasku iz bolnice, uz otpusnu listu i bebu. Uz anketu dobijaće i kovertu koja će već biti naslovljena na Ministarstvo zdravlja. Anketu će, popunjenu i zatvorenu u koverti, skupljati patronažne sestre i donositi ih u Dom zdravlja u kome rade, a Dom zdravlja je dužan da ih onda pošalje u Ministarstvo. Da bi se izbeglo da Dom zdravlja slučajno ne propusti da te koverte pošalje, Ministarstvo će unutar Doma zdravlja zadužiti nekakvu posebnu službu da o tome vodi računa. Zaboravih sad kako se služba zove, ama zapamtih da postoji. (Lepo kažu - lud pamti, pametan piše. Ama, ajde ti sedi pored Druga Lepog, i seti se da zapišeš bilo šta!)

Anketu će obrađivati Institut Batut, i praviće presek na svakih mesec dana. Mesečni presek rezultata Ministarstvo zdravlja objavljivaće na svom vebsajtu, a na svaka tri meseca sazvaće Konferenciju za štampu isključivo na temu rezultata ankete.

Anketa bi trebalo da bude spremna i počne da se porodiljama uručuje već 1. decembra. S tim što su nas iz ministarstva zamolili da ih ne držimo za reč striktno, da može da bude koji dan kasnije - zbog potrebe da se cela stvar odštampa i pošalje u sva porodilišta. Dobro, nije strika. Nećemo baš da se držimo 1. decembra kao pijan plota. Može i 2. decembra.:-)

Mislim da je to sve što se ankete tiče, ako nešto nisam zaboravila. A ako jesam, tu su Spartanka_Afrodita i Dr M da dodaju. Drug Lepi će, naravno, da se pravi lud - da očuva anonimnost.

MIMO ANKETE:

Pomenusmo bedževe, na šta je gđa Ivetić rekla da se čeka povratak Ministra s puta kako bi mu oni predložili da se napravi jedno cirkularno pismo koje će se poslati svim zdravstvenim ustanovama u zemlji, a ne samo porodilištima. U najhitnijem mogućem roku.

Na samom kraju, kao materijal za razmišljanje za dalje sastanke, Krugolina im je uručila sledeći uradak koji je sklepala na osnovu raznih sugestija s bloga i šire:

Smeo i revolucionarni predlog
koji može drastično uticati na poboljšanje
ponašanja zaposlenih u porodilištu

Predlog:

Da se svakoj trudnici koja u porodilište dolazi, dozvoli da ima pratnju jedne osobe: oca bebe ili neke druge osobe koja će joj pružiti podršku, i to:

- potpuno besplatno

- bez uslova vađenja briseva i drugih analiza

- bez bilo kakvih drugih uslovljavanja

Razlog:

- Shodno Preporukama SZO za porođaj, prisustvo osobe koja porodilji pruža podršku tokom porođaja značajno joj olakšava celokupno iskustvo, utičući i na skraćenje trajanja porođaja, smanjenje broja beba rođenih s Apgar skorom manjim od 7, i čak duže dojenje nakon porođaja.

Dodatni razlozi:

- Najčešći razlog zbog koga žene potplaćuju zdravstveno osoblje, jeste da bi bile sigurne da će neko biti pored njih. Ovim se osigurava da će u svakom trenutku neko biti pored njih.

- Iz neformalno skupljenih priča o iskustvima s porođaja, kao lajt-motiv javlja se činjenica da žene u porođajnoj sali često bivaju ostavljene same, i čak ne uspevaju nikog da dozovu kad im je potreban. Ovim se osigurava neko ko će biti u stanju dozvati pomoć kada je potrebna, a istovremeno rasterećuje osoblje obaveze da neko stalno bude uz porodilju, dok se čeka početak samog porođaja.

- Iz neformalno skupljenih priča o iskustvima s porođaja, često se javljaju svedočanstva o neljubaznom i neetičkom postupanju zdravstvenog osoblja prema porodilji. Ovim se osigurava svedok čije će prisustvo osoblje odvratiti od neljubaznog i neetičkog ponašanja.

Mogući izgovori za odbijanje predloga
i zašto isti ne stoje:

- Izgovor: U porođajnoj sali su potrebni sterilni uslovi. Odgovor: SZO u svojim preporukama tvrdi suprotno.

- Izgovor: Nemamo tehničke mogućnosti da obezbedimo svima privatnost. Odgovor: Instalacija najobičnijih zavesa, tipa zavese za tuš-kabinu, oko boksova za porođaj, obezbeđuju svu potrebnu privatnost svima. A jeftino je.

- Izgovor: Prisustvo oca izaziva neprijatnost kod lekara (citat: Dr Stanojević u intervjuu datom Blicu). Odgovor: Kome u celoj priči treba da bude prijatno: porodilji ili lekaru?

- Izgovor: Shodno rezultatima istraživanja američkih psihologa, prisustvo porođaju smanjuje seksualnu želju kod oca (citat: Dr Stanojević u intervjuu datom Blicu). Odgovor: Svaki otac treba sam da odluči da li će rizikovati da mu opadne seksualna želja. Osim toga, porodilji na porođaju podršku ne mora pružati otac deteta, nego neka druga osoba, po njenom izboru.

- Izgovor: Očevi padaju u nesvest (citat: Dr Stanojević u neformalnom razgovoru). Odgovor: Pa šta?

 

Na kraju, rastasmo se razmenivši email adrese, preko kojih ćemo biti u kontaktu oko ostalih pojedinosti koje treba oko ankete još da se dogovore (konačno definisanje rečnika kojim se pitanja postavljaju; lektura; uvodno pismo Ministra; i sl.), i preko čega ćemo, konačno, dogovarati i sledeće sastanke i teme razgovora.

Nije zgoreg da podsetim, ako neko nije priču od početka pratio, da je na prvom sastanku s Ministrom dogovoreno da ćemo do Nove godine raditi na idejama i definisanju plana delovanja kako bi se popravilo stanje u porodilištima, a da će se onda od Nove godine krenuti u implementaciju istog.

E, da, još nešto.

Važno.

Pitah zašto načelnici ne mogu da kažnjavaju zaposlene otkazom?

Odgovoreno mi je da nije tačno da ne mogu.

To su dobre vesti, zar ne?

 

****

 

PODSETNIK: Potpišite peticiju!

http://www.majkahrabrost.com/Komentari (269)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sebena sebena 22:54 07.11.2008

Dobro ide...

Stvari se odvijaju bas kako treba. Krenulo se pipavo, "kao magare kroz maglu", a sada to lici na jednu dobro osmisljenu akciju. Posto pratim od pocetka, navijam za uspeh iz sve snage. Uloga Druga Lepog mogla bi da bude vrlo bitna ,jer su lepota i pamet , udruzene u jednoj osobi , kombinacija koja dobija...
Samo napred, imate moju podrsku.
Hemičarka Hemičarka 23:22 07.11.2008

Svidja mi se ...

...ovaj smeli i revolucionarni predlog. Kad bude prihvacen trebalo bi raditi na obavestenosti porodilja o tome. Kru, je l' bilo do sada reci o nekakvim informatorima za buduce porodilje, mislim da smo ih pominjali ranije na tvojim blogovima?
Krugolina Borup Krugolina Borup 23:27 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

Kru, je l' bilo do sada reci o nekakvim informatorima za buduce porodilje


Ovlaš smo pomenuli, tipa: kad bi ministarstvo platilo poštarinu za kovertirane ankete, onda ne bi bilo para da anketa ide 6 meseci, nego samo 2 meseca, plus ne bi bilo para za te brošure.

Na tome tek treba da se radi.
drug_lepi drug_lepi 23:33 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

Kad bude prihvacen trebalo bi raditi na obavestenosti porodilja o tome

Licno mislim da se informisanost ne resava informatorima (koji se cesto i ne citaju). Pre ce "dobra vest" uci tamo gde treba preko ginekologa koji vode trudnocu. E sad, kako njih motivisati da tako nesto lepo pricaju?
lenamur lenamur 23:37 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

Hemičarka
...ovaj smeli i revolucionarni predlog. Kad bude prihvacen trebalo bi raditi na obavestenosti porodilja o tome. Kru, je l' bilo do sada reci o nekakvim informatorima za buduce porodilje, mislim da smo ih pominjali ranije na tvojim blogovima?


I meni se svidja... Kao i razlozi i moguci izgovori (dobro proricanje buducnosti).
Brooklyn Brooklyn 23:38 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

Na tome tek treba da se radi.

na primer, da se svakoj trudnici, nakon prve posete domu zdravlja, gde se ustanovi trudnoca, preda informator (od strane lekarke), koji sadrzi sve potrebne informacije u vezi ustanova, procedura i njenih prava.

Krugolina Borup Krugolina Borup 23:39 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

(dobro proricanje buducnosti).


Profesionalna deformacija, šta ćeš.
Brooklyn Brooklyn 23:40 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

Pre ce "dobra vest" uci tamo gde treba preko ginekologa koji vode trudnocu. E sad, kako njih motivisati da tako nesto lepo pricaju?

uvesti u protokol :)

kao kada zoves customer service u banci, pa moraju "po protokolu" da ti procitaju tvoja prava.
drug_lepi drug_lepi 23:43 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

uvesti u protokol :)


Brook,

Ti protokoli su kljuc. Meni samo nije jasno (nismo stigli o tome) koliki je uticaj Ministarstva na Protokole (svaka ustanova ima svoje a mene interesuje da li Ministarstvo moze "upisati" obavezne delove u njega)?
Brooklyn Brooklyn 23:49 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

da, mislim da je to to. na kraju prvog pregleda lekarka da informator, i pri tome objasni ukratko sta trudnica moze da procita u njemu. mislim da je stampani informator dobar, i pored lekarkinog objasnjenja, ako zena zeli pazljivije da se informise kod kuce ili da se podseti ako je nesto zaboravila.

u samim cekaonicama mogu da se stave veliki posteri koji sluze da podsete pacijente / lekare da trebaju da dobiju informator ili da mogu da se raspitaju o svojim pravima / procedurama kod svog lekara.
lenamur lenamur 23:57 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

Brooklyn
u samim cekaonicama mogu da se stave veliki posteri koji sluze da podsete pacijente / lekare da trebaju da dobiju informator ili da mogu da se raspitaju o svojim pravima / procedurama kod svog lekara.

Da, to definitivno. I ne samo u cekaonicama. Razne (bitne) informacije treba da su stalno na vidiku, kao informator, anketa, beli telefon, isl.
lenamur lenamur 23:58 07.11.2008

Re: Svidja mi se ...

Krugolina Borup
(dobro proricanje buducnosti).
Profesionalna deformacija, šta ćeš.

I ja znam nesto da predvidim
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:00 08.11.2008

Re: Svidja mi se ...

I ja znam nesto da predvidim


Ajde predvidi, šta čekaš.

Re: Svidja mi se ...

PROTOKOLI
iako mogu da se razlikuju (u nijansama) od ustanove do ustanove, on se uvek zasnivaju na tzv evidence-based preporukama profesionalnih udruzenja, bilo medjunarodnih ili nacionalnih.
To u prevodu znaci da ne moze da dodje neki pera i smisli protokol. Jos jednom da napomenem, protokoli nisu veciti. Vrlo je vazno da postoji evaluacija svakih min 2 god, ili kad zbog novih studija i preporuka profesionalnih udruzenja dodje do promene u shvatanju postupka na koji se protokol odnosi.
Sad ce neki da tupe kako to kosta, ali to je cista laz. Proveru protokola rade stazisti kao deo svog strucnog usavrsavanja. Oni naravno imaju svoje mentore. Na kraju se to prezentuje na strucnom sastanku ustanove, koji svaka ustanova mora da ima.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 10:17 08.11.2008

postarina

koliko ima porodilja u srbiji godisnje? koliko je to koverata? mislim, ako mozemo da dobijamo uz racun za struju jos svasta nesto pride, za izgradnju hrama, za ovo, za ono, pa jos SVA domacinskava, zasto bi bio problem finansiranje postanskih troskova porodiljama?

i zasto samo porodiljama?

svaka zena koja je imala bliski susret sa ginekologijom treba da ima pravo da kaze kako je to proslo, posebno ako je namucena.


a koverte i postarina?

pa, ministarstvo moze da pita PTT da li hoce da sponzorise pisma porodilja, cisto sumnjam da bi odbili, mislim, uvek ima ovo i ono da im se dune pod krila pa da se ukljuce u akciju.

ps. ja sam dupla skorpija, znak i podznak


Krugolina Borup Krugolina Borup 10:24 08.11.2008

Re: postarina

koliko ima porodilja u srbiji godisnje?


Ministar kaže 70.000.
Dr Stanojević kaže 85.000.
Znači, tu negde.

Što se para za poštarinu tiče - bolje iste potrošiti na kupovanje zavesa za odvajanje boksova na porođaju, radi zaštite privatnosti - ako mene pitaš.

svaka zena koja je imala bliski susret sa ginekologijom treba da ima pravo da kaze kako je to proslo, posebno ako je namucena


Ima i drugih načina da kaže.

ps. ja sam dupla skorpija, znak i podznak


Auuuuu... gadna sorta.))
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 11:07 08.11.2008

Re: postarina

kru, PTT kao sponzor pisama, bre! ne mora ministarstvo zdravlja ni dinar da potrosi. lepo ministar pita predsednika uo ptt, da predlozi akciju. sto ne bi prihvatili?
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:14 08.11.2008

Re: postarina

Pa ne znam.
Ne smeta ništa da pitamo/predložimo.
j.bre j.bre 12:55 08.11.2008

Re: postarina

Vesna Knežević Ćosić
kru, PTT kao sponzor pisama, bre! ne mora ministarstvo zdravlja ni dinar da potrosi. lepo ministar pita predsednika uo ptt, da predlozi akciju. sto ne bi prihvatili?

Juce htedoh to da predlozim, nego se zamajah sa smajlijima

Jos kad bi se sve rasclanilo na: stampanje ankete, nabavku koverata, stampanje adrese na kovertama i distribuciju, (ima tu jos i: stampanje pisma porodiljama, stampanje letaka i plakata), lakse bi bilo naci sponzore. A dobro bi i izgledalo pokazati kako je vise firmi/organizacija podrzalo inicijativu protiv bele kuge.
Za uzvrat logo firmi koje su pomogle staviti na sav stampani materijal, posebno na plakate koji bi bili istaknuti po domovima zdravlja i porodilistima. Nesto u stilu: Njima je stalo bla bla...

Ako ne pretplaceni odgovori, onda nije los ni smokvicin predlog. Kroz sto manje ruku te koverte prolaze, to je manje mesta zloupotrebi.
smokvica92
i meni stvar sa kovertama deluje suvise komplikovano i ostavlja dosta prostora malverzacijama.
zasto ne pojednostaviti stvari - mozda napraviti providne kutije po uzoru na glasacke kutije
u koje bi se anketa ubacivala po izlasku iz bolnice dok su jos svi utisci svezi.
samim tim i porodilje ce imati vecu sigurnost u anonimnost.


Ja se nikako ne bih oslonila na patronazne sestre.

Radije bih sama tabanala do Ministarstva, sa sve, da prostite, detetom na sisi.

Re: Svidja mi se ...

drug_lepi
Kad bude prihvacen trebalo bi raditi na obavestenosti porodilja o tomeLicno mislim da se informisanost ne resava informatorima (koji se cesto i ne citaju). Pre ce "dobra vest" uci tamo gde treba preko ginekologa koji vode trudnocu. E sad, kako njih motivisati da tako nesto lepo pricaju?

druze lepi,
istrazivanja pokazuju da pacijenti zapamte samo oko 50% usmenih informacija tokom konsultacije. zato se uvek daju i pisani (stampani) informatori.
schnappi_m schnappi_m 16:58 08.11.2008

Re: Svidja mi se ...

"u samim cekaonicama mogu da se stave veliki posteri koji sluze da podsete pacijente / lekare da trebaju da dobiju informator ili da mogu da se raspitaju o svojim pravima / procedurama kod svog lekara"E ovo je super! Još uzmete da vam Bob Živković radi crteže!

hajkula1 hajkula1 19:32 08.11.2008

Re: Svidja mi se ...

Krugolina Borup
(dobro proricanje buducnosti).Profesionalna deformacija, šta ćeš.Dobro? Kako samo dobro? Odlicno. Ko je slusa, ima sta da cuje. A ko je cita
ima sta da cita. I vi niste losi.

Napravljen je znacajan korak. Mislim da su se uplasili jer znaju, kada zene
krenu - ne staju dok ne urade sto su zamislile.

Razmisljam o volu i kupusu; mislim da bi svaka porodilja sa losim iskustvom prezalila postanske troskove i poslala anketni list ... na NEKU adresu. Razmisljam koja bi to mogla da bude? ...

drug_lepi drug_lepi 22:50 08.11.2008

Re: Svidja mi se ...

druze lepi,
istrazivanja pokazuju da pacijenti zapamte samo oko 50% usmenih informacija tokom konsultacije. zato se uvek daju i pisani (stampani) informatori.

Znam, ali koliko se tih informativnih lifeta procita?

Pisana informacija je sastavni deo ali je pozeljno usmeno skrenuti paznju na bitne cinjenice.

Naravno,ostaje pitanje motivisanosti (da se usmena komunikacija ne pretvori u rutinu koju niko ne pamti).

Re: Svidja mi se ...

nije to samo stvar motivisanosti. tokom konsultacije se pacijentu saopsti mnogo informacija. nekim ljudima je medicina i razumevanje telesnih procesa potpuno stano. kad se tome doda cinjenica da mnoge informacije saopstavaju znacajnu, da ne kazem sustinsku promenu u zivotu pacijenta, one izazovu jake emocije koje ne dozvoljavaju punu koncentraciju.
mislim da je neophodno i jedno i drugo. ovde se to tako radi. u informatoru se da kontakt telefon ili adresa na koju pacijent moze da se obrati za slucaj da ima neka pitanja.
rapunzel rapunzel 18:13 10.11.2008

Re: Svidja mi se ...Esad, mozda kasnim, ali neki informator postoji i zove se vodic za trudnice. Porodila sam se 2007 i nesto pred porodjaj, na nekoj od kontrola u domu zdravlja medju hrpom reklamnog materijala nadjem Vodic za trudnice. Stampan 2006, finansiran od strane Evropske unije, rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju. I razni neki autori, njih 7 potpisano. Ne znam postoji li to jos uvek po domovima zdravlja, a ako ne postoji pod hitno odstampati jos.
Brosurice postoje i Ministarstvo je za njih dobilo pare, treba ih samo staviti na vidno mesto!!!

Svaka podrska i cestitke za baner!!!
mirelarado mirelarado 00:08 08.11.2008

Iskreno se radujem

što stvari idu ozbiljnim i dobrim tokom.. Svaka čast celoj delegaciji, naročito Kru, pohvale i ministarstvu.
Stvarno su veliki koraci na pomolu. Je l' potvrđeno ono za bedževe?
Krugolina, drago mi je da te je prijatno dirnula lepota Alana Forda, ali moj ljubimac je i dalje Dr M, onako na neviđeno
Dr M Dr M 07:50 08.11.2008

Re: Iskreno se radujem

ali moj ljubimac je i dalje Dr M, onako na neviđeno


Samo na nevidjeno, biliv ju tu mi:))
mirelarado mirelarado 16:06 08.11.2008

Re: Iskreno se radujem

Samo na nevidjeno, biliv ju tu mi:))

:)))))
drug_lepi drug_lepi 22:51 08.11.2008

Re: Iskreno se radujem

Samo na nevidjeno, biliv ju tu mi:))

Skromni ste, dobri moj doktore.
Dr M Dr M 14:26 09.11.2008

Re: Iskreno se radujem

Skromni ste, dobri moj doktore.


Ne, samo imam ogledalo i vagu:))
NNN NNN 00:55 08.11.2008

Intrigantni Drug Lepi

Očekujem da se javne i Pedja von Queeria
ssvetlana92 ssvetlana92 01:34 08.11.2008

Re: Intrigantni Drug Lepi

NNN
Očekujem da se javne i Pedja von Queeria


Ovo bi nas pokosilo!
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:21 08.11.2008

Problem sa kovertama

OK, neka popunjen formular ankete ide u zatvoren koverat, pa u Dom zdravlja, pa u Ministarstvo.
Ali, pored ankete, postoji još nešto: na primer, da se za loše postupke lekara, babica, medicinskih sestara i sestara s laktacije formira na sajtu STUB SRAMA, na kome bi se kačila njihova imena. I njihove fotografije, jer danas skoro svaka porodilja ima mobilni telefon sa ugradjenom kamerom.
Istovremeno, na sajtu treba formirati i rubriku MOJ HEROJ ili SUPER ČOVEK, gde bi se isticali dobri primeri i postupci medicinskih radnika.

I najzad, zašto svako porodilište u Srbiji ne bi svakog meseca biralo GINEKOLOGA MESECA, BABICU MESECA, SESTRU MESECA, dobar poslovni običaj koji se poštuje u mnogim našim firmama!!! Pa ne samo da se preti otkazima nesavesnim pojedincima u porodilištima, nego i da se nagradjuju savesni medicinski radnici!
Unfuckable Unfuckable 01:24 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

dobar poslovni običaj koji se poštuje u mnogim našim firmama


kao što je McDonalds
ali - šalu na stranu - predloženo je da se pozitivni likovi - promovišu
Za stub srama nisam baš siguran : pomislimo na to da i među porodiljama ima svakojakijeh.... - ja bi malo usporio s tom idejom, lično.
Sve su to samo - ljudi
ssvetlana92 ssvetlana92 02:21 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

Opet ja, kao sve znam. U NFrontu su mi pre par godina uvalili neke ankete da popunjavam, tj da lupam krstice, naravno, tamo gde mi je med. sestra rekla! Ja se ubila od lupanja krstica, pa sam u neko doba ukapirala (duži proces) da mogu da ih malo miniram. Na pitanje da li porodjaj boli: "da" "malo" "boli jako" ja sam tek na kraju počela da udaram križiće na "boli jako"! Naravno da se nisam ni poradjala u to vreme, tek planiram!
Sesrta mi se zahvaljivala do neba.. da se ona ne bi zadržavala sa tim glupostima....jer to po protokolu ide načelniku, pa dalje...ne znam gde! Ionako to niko ne čita! Eto ga moj mali doprinos, anketama!
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 11:24 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

pomislimo na to da i među porodiljama ima svakojakijeh


pa sta? zato postoji profesionalan odnos i edukacija da se i sa "teskim" porodiljama nadje zajednicki jezik i posao obavi na dostojanstven nacin.

uh, ne svidja mi se ovo... unf, sta ti bi?
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:27 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

uh, ne svidja mi se ovo... unf, sta ti bi?


Kako sam ja to pročitala: ima porodilja koje će neopravdano imenovati ovog ili onog da se ogrešio o njih, iako nije. Zbog ko zna čega (naročito u manjim mestima). To kao opasnost, svakako postoji. Naročito ovdi, gdi je filozofija "da komšiji crkne krava" krajnje rasprostranjena.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 12:08 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

ima porodilja koje će neopravdano imenovati ovog ili onog da se ogrešio o njih, iako nije.


koliko ih ima? toliko da mogu da ugroze projekat, medicinske radnike, druge porodilje?

ne zezaj, kru:)

postoje mehanizmi da se zlonamerne, manipulativne i zloupotrebljavacke prijave odbace kao takve, tj ne uzmu u obzir.

i ja nesto nisam ubedjena da u ovoj sredini, sklonoj nekritickom povodjenju za autoritetima, postoji mnogo porodilja koje bi se usudile protiv doktora. ma idi bre:) pre ce biti obrnuto, da ce zene da cute, jer im je frka. imam i ja poslovicu, ovdasnju "ne moze sut s rogatim". e, da, porodilje nisu rogate.

:)

nisu sve porodilje lepe, pametne, namirisane, kooperativne i pripremljene, sa podrskom familije. ima i ruznih, nervoznih, onih koje smrde, koje niko ne voli, koje nece svoje bebe, koje histerisu itd.

pa sta?

zato treba da postoji profi odnos i edukacija sta sa onim porodiljama koje nisu kao sa reklamnog postera. kako se postupa sa njima? mene i to zanima.

Unfuckable Unfuckable 13:23 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

Vesna, uopšte nisam mislio na izgled ili socijalni status porodilja - ne znam kako si to pročitala u mom komentaru, ali hajde da pojasnimo :
mislim da se može dogoditi - ne znam koliko bi to u procentima moglo biti - pojava tipa "e sad ću te sjebem" - izvinjavam se na izrazu jer bolji nemam.
I, priznajem, za sada ne znam koji bi to "mehanizmi " koje navodiš
postoje mehanizmi da se zlonamerne, manipulativne i zloupotrebljavacke prijave odbace kao takve, tj ne uzmu u obzir.

bili adekvatni za sprečavanje toga, pa te molim da mi pojasniš
Ono što je bitno : doktori i osoblje ne treba da se osete progonjeno, jer će onda nastati neka vrsta neprincipijelne i paradoxalne solidarnosti između Jednih (dobri) i Drugih(nesavesni i neljubazni)
Dakle, ponavljam : nisam ni za kakvu varijantu "Stuba srama", isuviše je velika opasnost od manipulacija, podmetanja i kompromitacije cele akcije na taj način. Treba li verovati bezrezervno baš svakoj anonimnoj dojavi - dakle, prvo mehanizmi, inače :
Mala korist - trenutno, a velika potencijalna šteta.
Dovoljno je što će imena nesavesnih biti otkrivena putem pisama Krugolini, ili putem ankete i insajderskih dojava i da se krene u postupanje po tome.
Kasnije, ako se dokaže da je nešto tako zaista verodostojno - pa onda će, ako se pokrenu pravni i disiplinski mehanizmi za koje se svi ovde zalažemo - to biti udarna novinska vest na naslovnim stranama.
ssvetlana92 ssvetlana92 13:55 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

Krugolina Borup
uh, ne svidja mi se ovo... unf, sta ti bi?


Kako sam ja to pročitala: ima porodilja koje će neopravdano imenovati
ovog ili onog da se ogrešio o njih, iako nije. Zbog ko zna čega
(naročito u manjim mestima). To kao opasnost, svakako postoji. Naročito
ovdi, gdi je filozofija "da komšiji crkne krava" krajnje
rasprostranjena.


Zove komšija, komšiju i kaže: Alo, imam jednu vest koja će te jako obradovati, crkla mi krava!
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 14:12 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

okey, unf, znam da nisi mislio nish' lose, samo mi malo zazvucalo disonantno, zato izvini:)

lekar koji dobro obavlja svoj posao, nema nikakvog razloga da strahuje od neke shiz zene koja ce da upre prstom u njega i cela ova prica ne sme da bude takva, pa da sutra posluzi i manipulativnim lekarima rukovodiocima da sjebu (ajd i ja da se izrazim francuski) kolegu na te fore "tuzila te porodilja", a ono covek ok, samo smeta.

doktori i osoblje ne treba da se osete progonjeno, jer će onda nastati neka vrsta neprincipijelne i paradoxalne solidarnosti između Jednih (dobri) i Drugih(nesavesni i neljubazni)


solidarnost u branshi postoji, greske se prikrivaju jer ljudi ne vole da se zameraju, izbegavaju probleme itd. jasno pokazivanje sta ne valja nije progon, ko tako misli nije ok.

svakog ko je bio stoka prema pacijentu, posebno prema porodilji treba prikucati na stub srama. i isprazniti mu dzepove i razne druge radnje, jel. sta sad, cilemile da se mozda ne uvredi?

:)
Unfuckable Unfuckable 14:33 08.11.2008

Re: Problem sa kovertama

pazi, u svakoj grupaciji ce se naci recimo 5% nepopravljivih nadobudnih degenerika i oni treba da budu primarna meta : kada oni popuše po pevalitzi (džepu, otkazu, whatever) za očekivati je da se ostatak "ekipe" malo uozbilji
Ali, da sve ovo može - ako se ne pazi - da posluži i za njihova lična razračunavanja - može, i na to treba paziti
iris.davidovich iris.davidovich 04:26 08.11.2008

Ocevi padaju u nesves!

Izgovor: Očevi padaju u nesvest (citat: Dr Stanojević u neformalnom razgovoru).


e, ovo se iznerviram svaki put kad cujem, a najvise puta sam cula od medicinskih sestara, dakle zena. "ajde molim te, sta ce MUSKI na porodjaju!" porodjaj, dakle, nije mesto za buduceg oca, jer on, izlozen nevidjenoj torturi, nema kud siroma nego da se skljoka, dok za to vreme zena zaturila ruke podglavu, i zvizdi li zvizdi.
(izvinte na besu :)

p.s. Kao i Tajanstvena C B, i ja pratim blog, pa evo dobrih godinu i po, i nikako da se prikljucim. ali sad me ova krugolinina tema zainatila da preskocim mnoge i teske prepreke. nego sam daleeeko, pa mogu samo ovako da pomazem, sto se kaze, teorijski, a sirim i tekstove okolo

napred nasi!
Hansel Hansel 10:19 08.11.2008

Tehnikalije

I meni nekako rukovanje tom anketom nesigurno. Čak i pod pretpostavkom da anketni list dobije svaka porodilja.

Možda sam postao suviše nepoverljiv (možda i imam osnova)... ipak, mogućnost manipulacije treba svesti na minimum.

Na neki način svaki anketni list označiti, tako da se tačno zna koji je anketni list porodilja primila i predala. Možda je to najlakše uraditi numeracijom u štampariji (nije skupo), uz obavezu da na otpusnoj listi ili u nekom drugom dokumentu, nekoj potvrdi (najbolje da to bude deo samog anketnog lista, negde pri dnu ili pri vrhu, gde bi takođe bio registarski broj anketnog lista; porodilja potpiše prijem uz neki svoj LIB, JMBG ili šta već), iscepa se taj odsečak po perforaciji (odsečak ostaje bolnici kao dokaz da su uredno predali anketu, a Ministarstvu kojem bi dalje te potvrde išle kao garant da popunjeni anketni list nije falsifikovan). Kad bi se ovo sprovelo u delo, možda više i ne bih imao sumnji da npr. patronažne sestre budu "poštari" MInistarstva.

Ukoliko se prvi predlog odbaci (a možda i ako ne), koverte s popunjenim anketama ubacivati lično u posebno sanduče - postoje već sandučići zaštitnika pacijentovih prava u domovima zdravlja (valjda samo oni imaju ključeve), pa neka oni time dalje rukuju. Ja bih najviiše voleo kada bi to radila neka potpuno neutralna lica, koja nemaju veze ni s Ministarstvom ni sa zdravstvenim ustanovama, ali... možda je dovoljno da koverat bude uredno zalepljen, pa možda i zapečaćen, bar selotejpom! :)

"Bezbednosnih mera" bi moglo da bude još (daj prvo da vidim šta ćete na ovo da kažete), ali u svakom slučaju bi trebalo da tražite da prisustvujete, bar ponekad, otvaranju koverata, analizi ankete i sl. Po mogućstvu - nenajavljeno! ))

Konačno, anketa bi trebalo da bude stalna, ne kampanjska, osim ako joj nije cilj da "snimi" stanje u porodilištima (izvinjavam se ako mi je taj detalj promakao). OK, ali imajte u vidu da se stanje zbog ankete može malo poboljšati samo dok ona traje (da ne govorimo o mogućnosti falsifikovanja što sam hteo da "sprečim" gore navedenim merama ) i da za ustanovljenje standarda i nije potrebna anketa! Zašto se prvo ne bi ustanovili standardi (koji bi bili dostavljeni porodilištima) pa onda kontrolisalo (anketom) njihovo sprovođenje? (ovo sam boldirao za sve one koji nisu imali živaca da pročitaju prethodni deo posta )

Pozdrav!
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 10:32 08.11.2008

Re: Tehnikalije

nema svaka porodilja zivac da se aka sa anketom, zato ne bi bilo lose da svaka zena koja je imala bliski susret sa ginekologijom i istraumirana je ima pravo da se javi na telefon nezavisnoj gradjanskoj kontrolnoj grupi, kaze sta ima, pa ove, na primer, kru, ako procene da prica ima tezinu, mogu i da dodju kod porodilje da ima kaze svoju pricu, a onda kru pravi frku na konkretnom slucaju. a svaka frka na konkretnom slucaju ima tezinu opstosti, za nesavesno okruzenje.

ankete su dobre i zahvalne ali nisu ubojite. posle se svode na neke statistike, kad se obrade, te 20 posto nezadovoljnih, te 30 odsto srednje nezadovoljnih, te sastanak sa timom i upoznavanje sa situacijom, heh, te malo medijske paznje, a sta mislite o tome, bice oblje, radimo na tome.

pet prica, snimljenih, prepricanih ima mnogo vecu tezinu od 100 popunjenih anketa. sto ne znaci da se ove dve stvari iskljucuju.

jednatanja jednatanja 12:37 08.11.2008

Re: Tehnikalije

Na neki način svaki anketni list označiti, tako da se tačno zna koji je anketni list porodilja primila i predala. Možda je to najlakše uraditi numeracijom u štampariji (nije skupo), uz obavezu da na otpusnoj listi ili u nekom drugom dokumentu, nekoj potvrdi (najbolje da to bude deo samog anketnog lista, negde pri dnu ili pri vrhu, gde bi takođe bio registarski broj anketnog lista; porodilja potpiše prijem uz neki svoj LIB, JMBG ili šta već), iscepa se taj odsečak po perforaciji (odsečak ostaje bolnici kao dokaz da su uredno predali anketu, a Ministarstvu kojem bi dalje te potvrde išle kao garant da popunjeni anketni list nije falsifikovan). Kad bi se ovo sprovelo u delo, možda više i ne bih imao sumnji da npr. patronažne sestre budu "poštari" MInistarstva.Podrzavam ovo ili nesto slicno! Ono sto hocete svakako da izbegnete je da neko fotokopira i popuni ankete i da dobijete lazne rezultate. Ako je koverta vec naznacena na Ministarstvo, sta bi sprecilo neku na pr. sestru da sama ispuni i posalje pismo direktno Ministarstvu? Ja sam u Nemackoj isto dobila anketu (doduse bolnicka anketa) koju sam predala najobicnijem portiru koji sedi na ulasku u bolnicu kad sam se odjavljivala, koji je onda stavio u neko sanduce pod kljucem.
iris.davidovich iris.davidovich 15:10 08.11.2008

Re: Tehnikalije

nema svaka porodilja zivac da se aka sa anketom


recimo, ja sam bila jedna od tih. doduse, u mom slucaju, ankete su slali na kucnu adresu, a unutra je bila koverta vec adresirana na bolnicu, sa placenom postarinom. ja iskuliram prvu, kad eto ti vraga, stize jos jedna! i onda kazem, ajd, nema smisla da ne odgovorim, da sam ,ne daj boze, lose prosla, odgovarala bih ko bela lala, i svadjala se usput.
mozda kod nas ne bi bilo lose da se odmah daje dok je zena u bolnici, sto se kaze, dok je sve sveze. ionako u srbiji zene leze u bolnici barem 3 dana, pa mogu malko vremena da izdvoje. ili, sta znam, da one babice koje obilaze bebe kad odu kuci pokupe eventualno zaostale upitnike.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:31 08.11.2008

Vesti iz Zrenjanina

Dobila emailom sledeće:

"Otvorim ja juce nase gradske novine-najcitanije u opstini-kad tamo-tema broja KAD TRUDNICE BLOGUJU-PORODILJE PRIORITET ZDRAVSTVA -tekst na udarnoj prvoj strani, blic anketa medju prolaznicima i izjave na temu svih relevantnih politickih stranaka u Zrenjaninu. I citiranje diplomskog rada nase sugradjanke."
Saša Radulović Saša Radulović 10:47 08.11.2008

Dr. Stanojević?

A ko je magični Dr. Stanojević?

Prosto neverovatno da je čovek u stanju da izgovori takvo brdo gluposti u jednom intervjuu. Još neverovatnije ako neko ko tako razmišlja ima neku važnu funkciju u ovoj oblasti. Da li mu barem novinar u tom članku reče nešto na te budalaštine? A doktoru treba Frojd da mu pomogne sa njegovim "issues".

Sve pohvale za akciju. Valjda je najvažnije šta treba porodilji, ne šta treba očevima, doktorima, sestrama ili tetkicama. Prisustvovao sam rođenju oba deteta. Presekao pupčanu vrpcu. Prvi ih i držao i okupao. Barem toliko kad ih je majka nosila 9 meseci. Bolnica je bila super. Svo osoblje orjentisano na uslugu porodilji. Biće valjda jednom i kod nas.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:50 08.11.2008

Re: Dr. Stanojević?

A ko je magični Dr. Stanojević?


Načelnik Ginekološko Akušerske Klinike "Narodni front", ili ti drugim rečima: najvećeg porodilišta u Srbiji.
Saša Radulović Saša Radulović 12:26 08.11.2008

Re: Dr. Stanojević?

Neverovatno.

Prođoh i kroz vaše prethodne postove i zaista mi je bilo teško. Da čitam. A da prolazim kroz to ... Da su vas drzali 3 dana bez bebe ili bebu bez vas, to je stvarno strašno. Ne znam zašto me još uvek iznenađuje ovakav odnos ljudi kod nas. Gde god čovek pogelda, isto je. Znam iz ličnog iskustva za državnu administraciju, poresku upravu, javna preduzeća, čuo sam za domove zdravlja, lekare i zubare, tako da nemam neko opravdanje zašto me ovo toliko iznenadilo i šokiralo.

Nekeko mi se čini da je glavni problem sa tim da pored porodilje bude još neko, pitanje svedoka za to što se radi. Sve ostalo su isprike.

Evo za utehu, ako je neka uteha, da vam ukratko opišem naše kanadsko iskustvo. Kada smo saznali da ćemo imati bebu, prvo smo se odlučili za bolnicu. Malo se raspitali, malo čitali, pa odlučili. Tamo to može da se odluči. Pa nam je porodični doktor rekao koji sve ginekolozi-akušeri rade sa tom bolnicom, pa odabrasmo i doktora koji nas je vodio kroz trudnoću. I to može da se odabere. Odlučili smo se za doktora koji traži da mu se plati više nego što država daje jer je imao odlične preporuke i jer ima sistem po kome garantuje da će on obaviti i porođaj. Mi smo platili razliku. A i imali smo sreće, da je mogao da nas primi, jer veliki broj ljudi hoće baš kod njega.

Inače, ginekolozi-akušeri nisu zaposleni u bolnici već imaju svoje privatne prakse, a u bolnicama rade samo sam porođaj. Svi imaju dežurstva u toj bolnici sa kojom rade i rade sve porođaje tokom svog dežurstva. Samo neki doktori imaju praksu da pored svog dežurstva, rade porođaje i za sve majke koje vode kroz trudnoću. Država plaća onliko koliko država odredi da treba da plati. Neki doktori to prihvate. Neki traže više jer i nude više ili su na glasu kao odlični doktori.

Pa smo onda išli na redovne kontrole (neke sam i propustio zbog posla ili puta) i redovno zajedno razgovarali sa doktorom, i pitali, pitali pa još malo pitali, a on nam strpljivo odgovarao, kao da smo jedini na svetu i njemu najvažniji.

Kada je došlo vreme, pojavili smo se u bolnici, smestili nas sve troje u sobu za porođaj koja ima sve što moglo da vam padne na pamet. Pa i jakuzzi za majku. Ovo nije za bogate koji plaćaju, već za sve građane. Sestre i dežurni doktor su nadgledali napredak. Negde oko 4 ujutro se pojavio i naš doktor kada su ga obavestili da je blizu. Konstatovao da još nije blizu, na našu veliku žalost , i otišao je da dremne tu u nekoj od kancelarija. Oko 6:20 je bilo vreme. Oko 6:50 se rodio klinac. Dok se majka odmarala, ja sam bio sa njim svo vreme. Pa smo ga brisali, i sestra mi sve objašnjavala, pa smo ga vagali, pa smo mu stavili trakicu, pa smo/sam ga kupao, i papire obavili i sve. I svo vreme smo pričali, i sestra se sve smejuljila što toliki čovek tepa neke njoj nerazumljive reči. I onda smo se vratili kod majke, čisti i mirišljavi. Dete nam nije izašlo iz vida, meni ili majci, ni na minut.

I onda, tek tako da utvrdimo gradivo i da nije sve ovo bilo slučajno, za klincezu isto tako. I nisu propustili da pitaju, zašto većina žena iz Srbije odbija epidural Ne znam ni ja. Da sam ja morao kroz isto, to bi anstezija frcala sve u šesnaest. ...

Ako ovo i nije neka uteha, barem je svedočanstvo da može i postoji mnogo bolje i da je dostupno svima. Nažalost u Kanadi, još uvek ne kod nas.

I na kraju, moram malo da okrenem i na moju vodenicu: džaba bilo anketa gospodinu ministru. Anketa će samo da "pokaže" ono što je i golim okom vidljivo. Bez konkurencije i izbora nema ništa. A na tome se slabo šta radi. Pacijenti moraju da imaju izbor. Taj izbor dovodi do pozitivne selekcije. Apelovati samo na svest je promašen model.
iris.davidovich iris.davidovich 15:13 08.11.2008

Re: Dr. Stanojević?

A ko je magični Dr. Stanojević?

on je stvarno toliko magican, da mi samo mozemo da sanjamo o njegovim mocima, i ni u snu ih necemo saznati. a i jos nekolicina njih nedodirljivih. nista im ne mozes, ama ni-sta.
nazalost.
NNN NNN 14:01 09.11.2008

Re: Dr. Stanojević?

kanadsko iskustvo. Kada smo saznali da ćemo imati bebu, prvo smo se odlučili za bolnicu. Malo se raspitali, malo čitali, pa odlučili. Tamo to može da se odluči. Pa nam je porodični doktor rekao koji sve ginekolozi-akušeri rade sa tom bolnicom, pa odabrasmo i doktora koji nas je vodio kroz trudnoću. I to može da se odabere. Odlučili smo se za doktora koji traži da mu se plati više nego što država daje jer je imao odlične preporuke i jer ima sistem po kome garantuje da će on obaviti i porođaj. Mi smo platili razliku. A i imali smo sreće, da je mogao da nas primi, jer veliki broj ljudi hoće baš kod njega.

Inače, ginekolozi-akušeri nisu zaposleni u bolnici već imaju svoje privatne prakse, a u bolnicama rade samo sam porođaj. Svi imaju dežurstva u toj bolnici sa kojom rade i rade sve porođaje tokom svog dežurstva. Samo neki doktori imaju praksu da pored svog dežurstva, rade porođaje i za sve majke koje vode kroz trudnoću. Država plaća onliko koliko država odredi da treba da plati. Neki doktori to prihvate. Neki traže više jer i nude više ili su na glasu kao odlični doktori.

Pa smo onda išli na redovne kontrole (neke sam i propustio zbog posla ili puta) i redovno zajedno razgovarali sa doktorom, i pitali, pitali pa još malo pitali, a on nam strpljivo odgovarao, kao da smo jedini na svetu i njemu najvažniji.
Neverovatno KOLIKO JE OVO LOGIČNO!!!!!!!
smokvica92 smokvica92 11:21 08.11.2008

anketa

Krugolina CESTITAM na svemu do sada!
akcija je sjajna i sto je jos vaznije daje nadu za neke buduce...

i meni stvar sa kovertama deluje suvise komplikovano i ostavlja dosta prostora malverzacijama.
zasto ne pojednostaviti stvari - mozda napraviti providne kutije po uzoru na glasacke kutije
u koje bi se anketa ubacivala po izlasku iz bolnice dok su jos svi utisci svezi.
samim tim i porodilje ce imati vecu sigurnost u anonimnost.
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 13:35 08.11.2008

Re: anketa

i meni stvar sa kovertama deluje suvise komplikovano i ostavlja dosta prostora malverzacijama.


Ljudi, oni ako hoće..., nema prepreke za njih....

Ovo me podseća na pravilo službe u vojsci :
Važi dok se drugačije ne naredi....

Dobar korak je napravljen, dobar posao urađen, ali da bi sto posto uspela mora se biti bar, gospođa ministarka....

Sve čestitke i da nam porodilje budu nasmejane i da se što pre vrate, porodičnim obavezama....
scabies scabies 15:07 08.11.2008

ne zelim da vas demoralisem, ali...

Iako dugo pratim Vas blog, po prvi put se obracam...
Zgrozena sam kolicinom licemerja sa kojim "suprotna strana" pristupa ovom pitanju. Sve mi deluje kao jedna velika farsa i marketinski trik jedinog-dozivotnog-ministra-zdravlja u istoriji Srbije. Kao i za vecinu stvari u Srbiji, kad su shvatili da se javnost uzburkala, odlucili su se za proverenu strategiju: krecemo u maratonske pripreme za kreiranje plana za sprovodjenje reforme, a sve u nadi da cete se u medjuvremenu zamoriti, da ce se entuzijazam potrositi, da ce naici neka druga pitanja (pa onda opet primena iste strategije) i da ce se sve u medjuvremenu zaboraviti....
Kao neko ko je proveo vise godina po bolnicama, razlicitim odeljenjima istih i za to vreme videla vise desetina lekara dok obavljaju svoj posao (i nekoliko porodjaja)-mogu vam reci da ono sto ste vi videli i markirali kao problem porodilista, je ustvari problem srpskog zdravstva, uopste. I to je ono sto Ministar (mora da) zna. Zato ne verujem u dobronamernost njihove saradnje. Jer da su nesto hteli da menjaju, ne bi bilo potrebe da inicijativa krece sa BlogaB92. i naravno da za utvrdjivanje stanja nisu potrbne nikakve ankete koje ce se sprovoditi, pogotovo ne toliko dugo. To mi deluje kao dovodjenje u pitanje svega sto Vi tvrdite, a sto svi mi znamo. Deluje kao da su sve opcije otvorene, pa mozda utvrdimo da je stanje lose, a mozda i da je sve toliko dobro da nista ne treba ni menjati....
Unfuckable Unfuckable 15:16 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

. Deluje kao da su sve opcije otvorene, pa mozda utvrdimo da je stanje lose, a mozda i da je sve toliko dobro da nista ne treba ni menjati....


baš zato treba mnogo poraditi na motivisanju porodilja da popune anketu
scabies scabies 15:27 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

cini mi se da se jedna stvar uporno previdja... Da bi zena postala Porodilja, prvo mora da bude Trudnica :) Sto u praxi znaci da pre nego sto stigne do porodjaja vec dozivi vise kontakata sa lekarima. A to znaci da najveci broj onih koje imaju svest o tome kako zdravstvo funkcionise i koje zele sebe da zastite, uspeju da preduzmu preventivne mere (u evrima, najcesce, i to dobrovoljno). I to su one koje ce kvariti ststisticki rezultat!
Unfuckable Unfuckable 15:29 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

hm, dobro primećeno
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:55 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

Kao i za vecinu stvari u Srbiji, kad su shvatili da se javnost uzburkala, odlucili su se za proverenu strategiju: krecemo u maratonske pripreme za kreiranje plana za sprovodjenje reforme, a sve u nadi da cete se u medjuvremenu zamoriti, da ce se entuzijazam potrositi, da ce naici neka druga pitanja (pa onda opet primena iste strategije) i da ce se sve u medjuvremenu zaboraviti....


Nije reč o maratonskim pripremama.
Na prvom sastanku su dogovoreni krajnje realni i, po meni, sasvim kratki rokovi.
Anketa je samo jedna jedina, malecka stvar.
Prvi korak.
I obavili smo ga odmah sledeće nedelje po sastanku.
Šta je tu maratonsko???????

Do Nove godine, nastavljamo dogovore oko ostalih stvari: brošure za trudnice, predlozi i ideje kako motivisati/naterati osoblje da promeni ponašanje. Do Nove godine - plan sastavljen. Od Nove godine - implementacija istog.
Šta je tu maratonsko???????

Jedva deset dana ima kako nas je Ministar uključio u rad povodom ovog pitanja.
Gdi je tu maraton??

Ajde, ljudi, malo pozitivne energije, malo poverenja u Institucije Sistema!
Naročito ako nas iste ne ignorišu, nego rade s nama!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Meni entuzijazam i rešenost neće opasti.
Mogu samo da me otkače, da me preveslaju.
Sve je moguće.
Nemam ništa protiv, niti isključujem kao mogućnost da se i to desi.
Ama, neću da unapred slutim da će da se desi, jer onda neću ništa da napravim, amanzaman!!!

Sumnjati sad u rešenost i dobru volju Ministarstva da se radi na rešenju problema, jednako je traženju izgovora da se s naše strane odustane od bilo kakvog rada.
Pa da oni ispadnu komplet krivi za sve.

To neje moj stil, da prostite.
iris.davidovich iris.davidovich 15:59 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

statisticki ce kvariti rezultat svaka trudnica/porodilja koja nadje vezu za vodjenje trudnoce/porodjaj, a to se svaka trudi da nadje. kad dodje do momenta popunjavanja ankete, imace strah/zahvalnost/sujeverje/stagodhoces da ako je iole normalno prosla, kaze da je sve bilo u redu (sto verovatno i jeste, s obzirom na mito). i nece reci da je i koliko podmazala.
zato treba stimulisati trudnice da NE DAJU MITO. e, a kako to ne uraditi, kad ti je mali zivot u stomaku, da mi je znati?
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:04 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

statisticki ce kvariti rezultat svaka trudnica/porodilja koja nadje vezu za vodjenje trudnoce/porodjaj


Još ne znam nijednu koja je imala i vezu za porođaj, i za dojenje i za babicu i za pedijatrijske sestre... dakle, po pričama koje primam, jasno je da ima dosta žena koje kažu da su na porođaju dobro prošle, jel su potplatile, a kod svih nakon toga sledi rečenica: "A onda - obrt... prelazak na odeljenje". I tu počinje horor đa s dojenjem, đa s neonatologijom, đa s nečim drugim.

Zato je bitno što ova anketa propituje sve po redu: prijem, porođaj, odeljenje, dojenje, obuhvatajući sve: lekare, sestre, babice.
iris.davidovich iris.davidovich 16:05 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

tako je, Krugolina! ne sumnjam da ce hteti da sabotiraju usput, ali i mi (i sebe racunam, ako moze :) imamo pusku!
napred nasi!
iris.davidovich iris.davidovich 16:09 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

nema za sve, ima za jednu, dve, tri stvari, zavisi kako se snadje. u pravu si. a i tad nije garant da ce sve glatko da prodje. slazem se. jedan horor (mimimum) ne gine.
Zato je bitno što ova anketa propituje sve po redu: prijem, porođaj, odeljenje, dojenje, obuhvatajući sve: lekare, sestre, babice.

apsolutno.
scabies scabies 16:20 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

Još ne znam nijednu koja je imala i vezu za porođaj, i za dojenje i za babicu i za pedijatrijske sestre...

Sem malog broja onih koje obicno i ne plate jer imaju mnogo bolju "preporuq". One koje su Necije zene, sestre, kcerke, kume, prijateljice... One za koje odmah stigne poziv sa nekog bitnog mesta, jos dok su u cekaonici. Ali, slazem se da je to zanemarljiv procenat (mozda cak promil).
U malim sredinama je to jos izrazenije. A tu su vec veci procenti u igri.
Hansel Hansel 16:32 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

Apsolutno se slažem da nikako ne treba biti pesimističan, pa zbog toga ne preduzimati ništa, stvar je u tome da treba sprečiti sve dezavuacije, poznavati i loše osobine "druge strane" i upravo na taj način povećati šanse za uspeh. Ako "druga strana" iskreno želi pozitivne promene, tim bolje!

To su, btw, ta dva ekstrema kod nas - jedni sve vide crno i misle da ništa ne vredi pokušavati jer će vazda crno i ostati, a drugi moraju da imaju iluziju da bi delali. Neki se i klackaju - čas su na jednoj, čas na drugoj strani.
Ne kažem da ovde ima jednih ili drugih, samo kažem da ima tragova oba klišea... Evo, da ne ispadne da ja ovde nešto mudrujem, ja sam bio najbliži onima koji se "klackaju"...
schnappi_m schnappi_m 17:28 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

zato treba stimulisati trudnice da NE DAJU MITO. e, a kako to ne uraditi, kad ti je mali zivot u stomaku, da mi je znati?


A da ubacite u anketu kao poslednje i pitanje:
Da li ste medicinskom osoblju tutnuli neku kintu zarad Vašeg osećaja sigurnosti: da, ne?
...

Ako da:
1. dobru kintu >500E
...
3. nije neka ~300E
...
5. mala <= 100E

:)
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:41 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

Ima pitanje tog tipa: da li vam je neko tražio mito, pa onda da zaokruže:

a) lekar
b) anesteziolog
c) babica
d) medicinska sestra

Ne držite me tačno za formulaciju pitanja, to je po sećanju.
ali ima pitanje koje nudi da se zaokruži ko je u pitanju.
schnappi_m schnappi_m 17:55 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

Ali tako može lako da se desi da oni koji su i dali kintu neće hteti da ugroze tu osobu i automatski propade pitanje!! Bolje da bude bez imenovanja ili dva pitanja na istu temu!!!?

p.s. kada ja poponjavam "anonimne" ankete, uvek pomislim i da one nisu tako anonimne! :)
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:58 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

schnappi_m
Ali tako može lako da se desi da oni koji su i dali kintu neće hteti da ugroze tu osobu i automatski propade pitanje!! Bolje da bude bez imenovanja ili dva pitanja na istu temu!!!?p.s. kada ja poponjavam "anonimne" ankete, uvek pomislim i da one nisu tako anonimne! :)


Nema imenovanja.
Samo zaokružuje funkciju.
gandalfina gandalfina 19:13 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

postovana zajednico blogerska-to sto je jedna Institucija ,jedno Ministarstvo samoinicijativno nacinila prvi korak ka necemu sto je izvan sistema je potpuno neverovatno-ja sam u NVO prici jako dugo a ovaj nas primer je prvi ( po mom skromnom misljenju ) da je inicijativa za resavanje nekog pitanja uzela u obzir ne-vladino misljenje-to je veliki korak i za nas i za temu i za ministra i trebalo bi da uzivamo u ovom trenutku a problemi nas nece zaobici i tek ce se pokazati sta se treba i kako resavati ali ne zaboravimo da se nasa delegacija u toku deset dana dva puta videla sa ministrom -mislim , sta reci ?
schnappi_m schnappi_m 19:17 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

Izvinite, ali ne slažem se. Tako fokus pitanja sa MITA pomerate na KO!

Valjda je prvi padež da dobijete crno na belo da MITO postoji, i široko je rasprostranjeno. A drugi padež je KO šta kome čemu (radi čega) uzima MITO!

EDIT: uzima=prihvata=traži...
Unfuckable Unfuckable 19:17 08.11.2008

Re: ne zelim da vas demoralisem, ali...

i trebalo bi da uzivamo u ovom trenutku

potpuno saglasan :
mi i uživamo, samo što smo fini pa to ne pokazujemo,
tj pokazujemo samo time što smo malo prigušili paljbu po Tomitzi, malo li je....
A kada bude zaista nešto opipljivo postignuto....lako je za slavlje, ne brinem
scabies scabies 16:11 08.11.2008

resenje je jednostavno

Kljucna rec svih resenja je ODGOVORNOST! Sve mora (nazalost) da se svede na licni nivo da bi imalo bilo kakvog izgleda za promene... Simplifikovano i primenjeno na ovaj slucaj, to bi znacilo da Ministar obeca da ako ne resi problem, tj. ako se situacija bitno ne promeni u narednih 6meseci (ili koji god rok da izabere) da ce podneti ostavq. To bi znacilo da ce morati da ucini sve sto moze, a ako i pored toga ne uspe da ce resor prepustiti nekom drugom... I tako dok ne nadjemo pravog coveka sa pravom vizijom i pravim resenjima...
Strasno je sto nam je postalo normalno (a cak nam izaziva i saosecanje) da neko na tako visokoj f-ji kaze da se sve njegove odluke i naredjenja ne sprovode... I to bez bilo kakve odgovornosti. Dzaba mu sva dobra volja, kad vec unapred ima Opravdanje. Lako je tako biti Ministar.
Unfuckable Unfuckable 16:28 08.11.2008

Re: resenje je jednostavno

Strasno je sto nam je postalo normalno (a cak nam izaziva i saosecanje) da neko na tako visokoj f-ji kaze da se sve njegove odluke i naredjenja ne sprovode... I to bez bilo kakve odgovornosti. Dzaba mu sva dobra volja, kad vec unapred ima Opravdanje. Lako je tako biti Ministar.


izvinjavam se, ali moram da reagujem na ovo :
dakle, ne želim nikoga unapred da branim, a ima svedoka da sam u početku Krugolininih blogova bio osumnjičen da sam Tomica - lično. Sav taj rad bio je usmeren samo na to da se iskristališu prava pitanja od onih sporednih tipa "a štobaš tu anesteziju i tim špricem???"
dakle, da pređemo na stvar - bez želje da poredim ovu dvojicu koju ću pomenuti sada : uopšte nema razloga da ne verujem Tomici da je "malo" vezanih ruku, čak mi veoma liči da je u mnogo stvari tako - jer me sve to veoma podseća na recimo Premijera, koji jeste bio to što je bio, ali ga pola njegovih podređenih nije baš slušalo, ispostavilo se kasnije.
Pročitajte recimo Šabićeve tekstove po blogu - i on je na nekoj funkciji, a u stvari veoma vezanih ruku, pa ga to ne čini neiskrenim licemerom, naprotiv.
Zato molim da se lični animoziteti prema ovom ili onom ministru ostave po strani. I ja volim nerandže, no trpim
Dakle - to je nešto očekivano i zato je veoma dobro usmeriti reflektor javnosti na problem, što verujem veoma pomaže ministru i samoj akciji - napisah već negde da sam veoma blizu zaključka da bi Tomici itekako odgovaralo da peticija ima 20.000 potpisa, zaista to mislim
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:36 08.11.2008

Re: resenje je jednostavno

jer me sve to veoma podseća na recimo Premijera, koji jeste bio to što je bio, ali ga pola njegovih podređenih nije baš slušalo, ispostavilo se kasnije.


Nikad neću zaboraviti Đikijevu legendarnu rečenicu: "Ljudi, ja mogu da radim s vama, ali ne mogu da radim umesto vas!"

Isti ti je slučaj i ovdi. Methinks.
Jedino što ne dozvoljavam: ne dozvoljavam da se stanje stvari kakvo jeste koristi kao izgovor da se ništa ne promeni.
Nema nerešivih problema.
Samo treba naći način da mu se priđe.
Tražićemo.
Naćićemo.
Unfuckable Unfuckable 16:40 08.11.2008

Re: resenje je jednostavno

Naravno
ne postoje neosvojive tvrđave, nego samo loši napadači.
Mislim da je ključno sada ne dozvoliti da se - a doći će se do njih - rezultati ankete relativizuju tj protumače kao statistička greška.
Dakle - jako obratiti pažnju na onaj podatak - "oko 40% ih popuni anketu"
scabies scabies 16:45 08.11.2008

Re: resenje je jednostavno

Zato molim da se lični animoziteti prema ovom ili onom ministru ostave po strani.

Nisu u pitanju licni animoziteti, u u pitanju je prepoznavanje greske u sistemu. Tema je trebalo da glasi RESENJE JE JEDNOSTAVNO; ALI NE I LAKO IZVODLJIVO, no sam je promenila (skratila :)) da ne bih ponovo bila optuzena za malodusnost. Princip sam primenila na Ministra zdravlja, ali ga isto tako mozemo primeniti i na sve druge ministre, na sve direktore klinickobolnickih centara, sve direktore bolnica, sve direktore domova zdravlja, sve nacelnike odeljenja... na sve formalno odgovorne.
I ako niko ne bi pristao da skoci u Dunav vezanih ruq, ne znam da li bas ima moralno pravo da se istih baci u fotelju :) A to je vec neka druga prica.
Unfuckable Unfuckable 16:55 08.11.2008

Re: resenje je jednostavno

pa znaš kako :
niko ovde nema iluziju da se stvari lako rešavaju i da rešenja vise pokačena okolo i samo nas čekaju da ih odnesemo "neinteligentnim" ministrima.
ali postoji nešto što se zove javnost i pritisak javnosti. Mislim da može da pomogne i nama i onima koji iskreno žele promene za koje se zalažemo.
Hajde da vidimo tog majčinog sina koji će u kameru reći "Ja ovo ne mogu." - eto onda centaršuta da se postavi pitanje : "Ok, hvala - ima li neko ko može ?"
vishnja92 vishnja92 16:13 08.11.2008

trol on

lepi muskarci nisu zabavni.

izvinjavam se izuzecima :)
NNN NNN 17:18 08.11.2008

Re: trol on

To i meni jedna rekla (ustvari malo drugačije, tj. nju lepi muškarci ne interesuju, ona voli ružnjikave), a ja je pitam "pa kako se onda nismo smuvali?!"
vishnja92 vishnja92 17:40 08.11.2008

Re: trol on

ustvari malo drugačije, tj. nju lepi muškarci ne interesuju, ona voli ružnjikave

pa to je skroz drugacije :))))
drug_lepi drug_lepi 23:01 08.11.2008

Re: trol on

izvinjavam se izuzecima :)

Prihvatam izvinjenje
jack_bauer jack_bauer 23:09 08.11.2008

Re: trol on

drug_lepi
Prihvatam izvinjenje

pazi ga ovaj drug lepi? tek si se registrovao, i odma mislis da kratis nase ribe?
NNN NNN 00:30 09.11.2008

Re: trol on

pazi ga ovaj drug lepi? tek si se registrovao, i odma mislis da kratis nase ribe?
i ja se osećam ugroženo, džabe sam poslao ženu na spavanje
vishnja92 vishnja92 10:42 09.11.2008

Re: trol on

pazi ga ovaj drug lepi? tek si se registrovao, i odma mislis da kratis nase ribe?

vishnja92 vishnja92 18:50 09.11.2008

Re: trol on

kakogod, ja tipujem da je drug lepi a zabavni zvezdas u srcu i dusi.
scabies scabies 17:18 08.11.2008

da poqsam da budem konstruktivna

Mozda cu promasiti temu i mozda mi je nesto promaklo, ali poenta moje price je da anketu treba postaviti kao paremetar promena koje treba da se odigraju, a ne kao realni parametar trenutnog stanja. Tako se mozda moze izbeci zamka statisticke greske. Procenat onih koje su uplasene, koje ne zele da saradjuju, koje su nekog potplatile, koje su bile povlascene iz bilo kog razloga ce biti konstanta (ili se to bar moze pretpostaviti sa odredjenom statistickom sigurnoscu da se nece bitno menjati). Akcenat mozda treba staviti na promenu procenta nezadovoljnih, utvrditi da li je statisticki znacajan, jer bi to onda znacilo da nije posledica klimatskih promena ili bilo cega drugog, vec realnih poboljsanja. A to se mozda moze resiti kvantifikovanjem ucesnica ankete, a ne vremenskim periodom.
Ako je broj porodjaja na godisnjem nivou oko 70000, mozda treba obraditi prvih 3000 pristiglih anketa (ili koliko je potrebno za statistiq), a onda isto ponoviti za godinu dana da bi se videlo da li su se neke promene dogodile...
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:44 08.11.2008

Re: da poqsam da budem konstruktivna

Ima tu još jedan - mnogo manje vidljiv - cilj ankete.
A to je: edukacija žena da imaju pravo na normalan tretman!!

U četvrtak, dođe meni moja draga žena što mi čisti kuću, a inače živi u jednom selu pored Beograda.
Pitam ja nju: kako si prošla na porođaju?
Ona: Dobro.
Pitam ja: Jel' sve bilo u redu u porodilištu, nisi imala nikakvih problema?
Ona: Da, sve bilo u redu.

U 11 počne repriza emisije Uvećanje, i nas dve sednemo da gledamo.
Završi se emisija.

Kad, odjednom, vidiš vraga, setila se ona i da joj niko nije pokazao kako da doji, nego je naučile žene s kojima je bila u sobi.
Pa se setila kako se jedna sestra izdrala na nju kad ju je nešto pitala.
I svašta se još nešto setila!!
schnappi_m schnappi_m 17:45 08.11.2008

Re: da poqsam da budem konstruktivan

btw. Nemojte da vam se desi da stavite sav ulog na anketu i onda čekate 6 meseci na rezultate da bi se videlo šta će dalje da se radi!!!! Ne dajte da vas prevedu žedne preko vode!
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:48 08.11.2008

Re: da poqsam da budem konstruktivan

Nemojte da vam se desi da stavite sav ulog na anketu i onda čekate 6 meseci na rezultate da bi se videlo šta će dalje da se radi!!!!


Aman, dokle ću da ponavljam!
Do Nove godine pravimo plan.
Od Nove godine implementiramo plan.
Anketa ide nezavisno od toga, i daje nam povratne informacije kako plan funkcioniše!
schnappi_m schnappi_m 17:58 08.11.2008

Re: da poqsam da budem konstruktivan

ql! Onda nemate frke.
Plan vam radi savršeno (za sada)! :)
audrey92 audrey92 20:09 08.11.2008

Re: da poqsam da budem konstruktivna

A to je: edukacija žena da imaju pravo na normalan tretman!!


Super opazanje! Na to sam i ja mislila u vezi sa anketama: ako u odgovoru na pitanje "kakav tretman..." stoji "korektno", sta to konkrento znaci? Posle svih godina, mnogima je korektno ako prezive oni i beba i ne ocekuju nista vise. Drugarica koja se porodila, a lekar je, mi je pricala o porodjaju i kako posle klistira ides na WC na kojem nema vrata. Na moje pitanje zasto nema vrata, ona je (lekar) rekla da je to smislena mera jer pred porodjaj moze svasta da ti se desi, mozes da padnes u nesvest i treba da si stalno vidljiv, u tom smislu. Znaci, ona to nije videla kao problem, kao i mnoge druge stvari koje je opisivala kao "neophodne u toj situaciji". Jednostavno, veruje lekarima, protokolima i nije slusala price iz inostranstva. Ne ocekuje nista vise od toga, pa ni nema zamerke.
Dr M Dr M 20:31 08.11.2008

Re: da poqsam da budem konstruktivna

audrey92
A to je: edukacija žena da imaju pravo na normalan tretman!!Super opazanje! Na to sam i ja mislila u vezi sa anketama: ako u odgovoru na pitanje "kakav tretman..." stoji "korektno", sta to konkrento znaci? Posle svih godina, mnogima je korektno ako prezive oni i beba i ne ocekuju nista vise. Drugarica koja se porodila, a lekar je, mi je pricala o porodjaju i kako posle klistira ides na WC na kojem nema vrata. Na moje pitanje zasto nema vrata, ona je (lekar) rekla da je to smislena mera jer pred porodjaj moze svasta da ti se desi, mozes da padnes u nesvest i treba da si stalno vidljiv, u tom smislu. Znaci, ona to nije videla kao problem, kao i mnoge druge stvari koje je opisivala kao "neophodne u toj situaciji". Jednostavno, veruje lekarima, protokolima i nije slusala price iz inostranstva. Ne ocekuje nista vise od toga, pa ni nema zamerke.


Jedan od ciljeva nase akcije je i to, utvrdjivanje i podizanje kriterijuma, koji je sad vrlo nizak.
Ako se covek ne pobuni sto je u intimnim situacijama izlozen mnogim pogledima osoblje ce i dalje da skida vrata sa klozeta i nece mu pasti na pamet, a trebalo bi, da stave zavesu. Tako se pacijent navikne na permanentno ponizavanje, posle ide ono- sta se deres, sto se nisi drala kad si...
NNN NNN 14:27 09.11.2008

Re: da poqsam da budem konstruktivna

edukacija žena da imaju pravo na normalan tretman!!
Upravo to. Prijateljica moje žene podržala ovu našu akciju, i kaže otprilike "bravo, mada ja nisam imala nikakvih problema". Osim što se porađala bez epidurala (i kaže da se onesvešćivala od bolova), nemarom lekara bebica joj dobije neku infekciju, pa su skoro mesec dana ležale u bolnici. Ali kad neko pod bombama, u šorcu izbegne od kuće, verovatno ima viši prag tolerancije (što ne znači da treba da ima loš tretman).
katica_zlatica katica_zlatica 17:36 08.11.2008

lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno...

pa u istom ritmu....

Krugolina Krugolina zivela ti nama, zivela ti nama, zivela ti nama
Krugolina Krugolina zivela ti nama i postAla sef skupstine
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:46 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno...

zivela ti nama i postAla sef skupstine


Pa dobro, majku mu, političari se u našem narodu, pa i ovdi po blogu, pljuju na angro, te ovakvi su, te onakvi su, te muka nam je od njih, te ništa ne znaju, te to treba sve popaliti...

I sad vi mene oćete u te iste političare?

Zašto, pobogu!?
Hansel Hansel 18:06 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno...

Pa, zato što ljudi veruju u promene!
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:10 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno...

Pa, zato što ljudi veruju u promene


Imali smo promene.
Pljuvanje ostalo.
Samo sto je to sad "promenjeno pljuvanje".
Ama je pljuvanje.

Kaka god promena da bude, pljuvanje ostaje.
To ti je konstanta koja se ne menja.
scabies scabies 18:38 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno..

Imali smo promene.
Pljuvanje ostalo.

"trazili smo promene-dobili smo zamene"
Problem mozda i jeste u tome sto se malo sta promenilo. Nije problem u kadrovskim resenjima vec u sistemskom pristupu. Najveci problemi su ostali: korupcija se nije bitno smanjila, za sve bitne f-je glavna preporuka (a najcesce i jedina) je partijska knjizica, smene se ne desavaju zbog pogresnih poteza i loseg rada vec kao posledica izbornih rezultata, niko nema jasnu viziju......Sve ovo vazi i za zdravstvo!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana