Gradjanske inicijative| Zdravlje

Drug Lepi i sastanak u Ministarstvu

Krugolina Borup RSS / 07.11.2008. u 19:36

magnus_Alan_Ford.jpg&usg=AFQjCNF1NfV-MAoihMsyW9y-VoXYgyDzyA

Znam, znam, očekujete izveštaj sa sastanka u Ministarstvu zdravlja, ali pre toga, moram prvo da vam kažem za Druga Lepog. Prosto moram! On je Utisak Krugolinine nedelje!

Elem, ima tome već par dana kako, kao komandant ove ničim izazvane parade, vrbujem po blogu privatnim porukama ko bi se građanskoj inicijativi mogao priključiti u većoj meri i doprineti da bude još bolja i konstruktivnija. I tako pozovem jednog blogera, koji se pozivu odazove. Predstavi mi se kao Vlada, ali zamoli da mu se očuva anonimnost, tj. da mu se ime ne vezuje s nikom. Dobro, mislim se ja, nikakav problem. Mada znam da sad svi ima da misle da je to drug Unf, a nije drug Unf. Ali, šta da se radi. Neka se drug Unf sad s tim bori kako zna i ume, kad je i on, brate, preko svake mere zapeo za tu anonimnost!

Pored druga Vlade, pozvala sam i Tajanstvenu Čitateljku Blogova koja je od početka sve pratila, ali tek treba da objavi svoj prvi komentar na blogu. Prepoznaćete je kao Spartanku_Afroditu. Ona je pravnica i ima iskustva u radu unutar nekoliko NVO.

Naravno, tu je bio i naš Dr M, dok nam se ovaj put Bilja nije pridružila, jer treba neko i da doji bebu od 4 meseca, a tata NNN ne može baš u svemu da je odmeni!

Tako smo nas četvoro sinoć zakazali "pripremni sastanak". Dođosmo Spartanka_Afrodita i ja prve u odabrano kafanče, i dok smo bile zaokupljene neobaveznim čapras divanom uz piće naše i vaše mladosti, pojavi se drug Vlada... A drug Vlada... ljudi moji... nije uopšte drug Vlada, nego Drug Lepi! Ko s piste manekenske da je sišao, Crnogorski Zelen Bor, zaseni nas svojom pojavom, sede na stolicu i pravi se da ne primećuje naša širom otvorena usta!

Misli se Krugolina: "Kuku mene, šta nikovi kriju?!" I odmah mu na listi prioriteta zadataka koje u Ministarstvu ima izvršiti napravim reorganizaciju i na prvo mesto stavim: "Šarmirati".

Izdogovarasmo se sinoć, koliko smo se izdogovarati mogli posle jednog takvog blogo-šoka, i danas se pojavismo u zakazano vreme na zakazanom mestu.

Iz Ministarstva su na sastanku bili gđa Maja Ivetić, specijalni savetnik za zaštitu prava pacijenata, i gđa Ivana Mišić, pravna savetnica. Ministar je na putu do četvrtka.

Tema ovog sastanka bila je isključivo anketa.

Ministarstvo je prihvatilo našu sugestiju još s prvog sastanka, da se anketa koja će ići u porodilišta odvoji od opšte ankete koja će ići po svim zdravstvenim ustanovama. Predlog ankete koji smo dobili od ministarstva uključivao je sva pitanja s ankete koju smo mi ovde smislili, tj. o ljubaznosti i spremnosti da informišu, kako lekari tako i ostalo zdravstveno osoblje (pojedinačno lekari, babice, pedijatrijske sestre, sestre s laktacije). Neka od pitanja smo zajednički dodatno doradili, preformulisali, pojednostavili izraze kako bi bili razumljiviji, neka pitanja izbacili, druga dodali - sve u svemu lako se oko svega složili. Odgovori na pitanja u anketi osmišljeni su tako da se odgovara da/ne, ali na skali od 1 do 5 (1 za da, zadovoljan sam; 5 za ne, nisam zadovoljan; ostalo između). Ovo je neophodno zbog metodologije i obrade podataka.

Tekst ankete, s obzirom da smo je zajednički dorađivali, trenutno ne mogu da s vama podelim, jer mora da prođe lekturu i obuhvati sve izmene koje smo danas napravili. Otom potom. Bitno je da se kroz pitanja koja ona obuhvata dobijaju sve informacije koje smo mi definisali da želimo dobiti. Da biste dobili ideju, forma najvećeg broja pitanja je otprilike ovakva:

  • Akušer/ginekolog je pri prijemu, za vreme porođaja i boravka u bolnici bio ljubazan i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja.
  • Akušer/ginekolog mi je posvetio dovoljno vremena, pružio mi je dovoljno informacija i dao odgovore na moja pitanja.

Pa tako za babicu, za pedijatra/neonatologa, za pedijatrijsku sestru i za sestru s laktacije. S tim da je za sestru s laktacije dodatno naglašeno ne samo pružanje informacija nego i "pomogla mi je da".

Ima tu i par opisnih pitanja, tj. poziv da se da komentar. Ukupno, oko 25 pitanja.

Predložili smo im i da Ministar napiše jedno pismo, neku vrstu ličnog obraćanja porodilji, kojom bi joj čestitao na prinovi, a potom objasnio zašto je važno da uzme učešća u anketi i iskreno odgovori na sva pitanja, motivišući što veći broj žena da anketu popuni. Predlog je naišao na pozitivan prijem.

Imali smo dosta razgovora oko toga kako tu anketu prikupljati. Patronažne sestre? Slanje poštom? Dozvoljavanje porodilji da odluči da li će dati patronažnoj sestri ili poslati poštom? Najveći problem su manja mesta, gde se svi znaju i gde, po svedočenju Dr Ma koji ima iskustva s organizacijama zdravstvene službe u manjim mestima, svako popunjavanje ankete može biti automatski percipirano kao nešto negativno. Na kraju smo rešili da, za početak bar, odustanemo od prevelikog pokalanjanja pažnje teorijama zavera, nego da se nakon preseka prvih rezultata vidi da li odgovori koji stižu iz manjih mesta, po broju i rezultatima, odudaraju od onih koji stižu iz većih mesta - pa shodno tome reagovati i dorađivati anketu i način njenog prikupljanja.

Anketa će ići 6 meseci. Dobijaće je porodilje po izlasku iz bolnice, uz otpusnu listu i bebu. Uz anketu dobijaće i kovertu koja će već biti naslovljena na Ministarstvo zdravlja. Anketu će, popunjenu i zatvorenu u koverti, skupljati patronažne sestre i donositi ih u Dom zdravlja u kome rade, a Dom zdravlja je dužan da ih onda pošalje u Ministarstvo. Da bi se izbeglo da Dom zdravlja slučajno ne propusti da te koverte pošalje, Ministarstvo će unutar Doma zdravlja zadužiti nekakvu posebnu službu da o tome vodi računa. Zaboravih sad kako se služba zove, ama zapamtih da postoji. (Lepo kažu - lud pamti, pametan piše. Ama, ajde ti sedi pored Druga Lepog, i seti se da zapišeš bilo šta!)

Anketu će obrađivati Institut Batut, i praviće presek na svakih mesec dana. Mesečni presek rezultata Ministarstvo zdravlja objavljivaće na svom vebsajtu, a na svaka tri meseca sazvaće Konferenciju za štampu isključivo na temu rezultata ankete.

Anketa bi trebalo da bude spremna i počne da se porodiljama uručuje već 1. decembra. S tim što su nas iz ministarstva zamolili da ih ne držimo za reč striktno, da može da bude koji dan kasnije - zbog potrebe da se cela stvar odštampa i pošalje u sva porodilišta. Dobro, nije strika. Nećemo baš da se držimo 1. decembra kao pijan plota. Može i 2. decembra.:-)

Mislim da je to sve što se ankete tiče, ako nešto nisam zaboravila. A ako jesam, tu su Spartanka_Afrodita i Dr M da dodaju. Drug Lepi će, naravno, da se pravi lud - da očuva anonimnost.

MIMO ANKETE:

Pomenusmo bedževe, na šta je gđa Ivetić rekla da se čeka povratak Ministra s puta kako bi mu oni predložili da se napravi jedno cirkularno pismo koje će se poslati svim zdravstvenim ustanovama u zemlji, a ne samo porodilištima. U najhitnijem mogućem roku.

Na samom kraju, kao materijal za razmišljanje za dalje sastanke, Krugolina im je uručila sledeći uradak koji je sklepala na osnovu raznih sugestija s bloga i šire:

Smeo i revolucionarni predlog
koji može drastično uticati na poboljšanje
ponašanja zaposlenih u porodilištu

Predlog:

Da se svakoj trudnici koja u porodilište dolazi, dozvoli da ima pratnju jedne osobe: oca bebe ili neke druge osobe koja će joj pružiti podršku, i to:

- potpuno besplatno

- bez uslova vađenja briseva i drugih analiza

- bez bilo kakvih drugih uslovljavanja

Razlog:

- Shodno Preporukama SZO za porođaj, prisustvo osobe koja porodilji pruža podršku tokom porođaja značajno joj olakšava celokupno iskustvo, utičući i na skraćenje trajanja porođaja, smanjenje broja beba rođenih s Apgar skorom manjim od 7, i čak duže dojenje nakon porođaja.

Dodatni razlozi:

- Najčešći razlog zbog koga žene potplaćuju zdravstveno osoblje, jeste da bi bile sigurne da će neko biti pored njih. Ovim se osigurava da će u svakom trenutku neko biti pored njih.

- Iz neformalno skupljenih priča o iskustvima s porođaja, kao lajt-motiv javlja se činjenica da žene u porođajnoj sali često bivaju ostavljene same, i čak ne uspevaju nikog da dozovu kad im je potreban. Ovim se osigurava neko ko će biti u stanju dozvati pomoć kada je potrebna, a istovremeno rasterećuje osoblje obaveze da neko stalno bude uz porodilju, dok se čeka početak samog porođaja.

- Iz neformalno skupljenih priča o iskustvima s porođaja, često se javljaju svedočanstva o neljubaznom i neetičkom postupanju zdravstvenog osoblja prema porodilji. Ovim se osigurava svedok čije će prisustvo osoblje odvratiti od neljubaznog i neetičkog ponašanja.

Mogući izgovori za odbijanje predloga
i zašto isti ne stoje:

- Izgovor: U porođajnoj sali su potrebni sterilni uslovi. Odgovor: SZO u svojim preporukama tvrdi suprotno.

- Izgovor: Nemamo tehničke mogućnosti da obezbedimo svima privatnost. Odgovor: Instalacija najobičnijih zavesa, tipa zavese za tuš-kabinu, oko boksova za porođaj, obezbeđuju svu potrebnu privatnost svima. A jeftino je.

- Izgovor: Prisustvo oca izaziva neprijatnost kod lekara (citat: Dr Stanojević u intervjuu datom Blicu). Odgovor: Kome u celoj priči treba da bude prijatno: porodilji ili lekaru?

- Izgovor: Shodno rezultatima istraživanja američkih psihologa, prisustvo porođaju smanjuje seksualnu želju kod oca (citat: Dr Stanojević u intervjuu datom Blicu). Odgovor: Svaki otac treba sam da odluči da li će rizikovati da mu opadne seksualna želja. Osim toga, porodilji na porođaju podršku ne mora pružati otac deteta, nego neka druga osoba, po njenom izboru.

- Izgovor: Očevi padaju u nesvest (citat: Dr Stanojević u neformalnom razgovoru). Odgovor: Pa šta?

 

Na kraju, rastasmo se razmenivši email adrese, preko kojih ćemo biti u kontaktu oko ostalih pojedinosti koje treba oko ankete još da se dogovore (konačno definisanje rečnika kojim se pitanja postavljaju; lektura; uvodno pismo Ministra; i sl.), i preko čega ćemo, konačno, dogovarati i sledeće sastanke i teme razgovora.

Nije zgoreg da podsetim, ako neko nije priču od početka pratio, da je na prvom sastanku s Ministrom dogovoreno da ćemo do Nove godine raditi na idejama i definisanju plana delovanja kako bi se popravilo stanje u porodilištima, a da će se onda od Nove godine krenuti u implementaciju istog.

E, da, još nešto.

Važno.

Pitah zašto načelnici ne mogu da kažnjavaju zaposlene otkazom?

Odgovoreno mi je da nije tačno da ne mogu.

To su dobre vesti, zar ne?

 

****

 

PODSETNIK: Potpišite peticiju!

http://www.majkahrabrost.com/Komentari (269)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

katica_zlatica katica_zlatica 18:42 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno...

pa bre vis da nista ne rade u skupstinu, treba de im cvrsta ruka
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:45 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno..

Scabies, da me ne shvatiš pogrešno, molim te, ne se svađam s tobom, nego ti samo dajem moje viđenje stvari.
Razgovaramo se, jel. Ne moramo da se slažemo, a ipak možemo da se razgovaramo. Ok?

Da je moglo bolje, više, brže - od promena naovamo - moglo je.
Uvek može bolje, više, brže.
Ali, ako posmatraš stvari iz ptičije perspektive, a ne iz žablje, od promena naovamo mnogoomraženi političari MORALI SU da se rvu s visokom politikom, tj. el smo s Crnom Gorom el nismo? El smo s Kosovom il nismo?
U stvari, tek sad, od ove godine, ta visoka politika ide u drugi plan, a ova normalna, što nas pogađa, dolazi u fokus.
Jeste sporije nego što bi mi, s ograničenim životnim vekom trajanja hteli.
Ama, iz perspektive velikih istorijskih ciklusa - mi u stvari vrlo brzo napredujemo.

Ajd sad, ko hoće da baca kamenje na mene, napred - tri, četri, SAD! )
scabies scabies 19:06 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno..

Scabies, da me ne shvatiš pogrešno, molim te, ne se svađam s tobom, nego ti samo dajem moje viđenje stvari.
Razgovaramo se, jel. Ne moramo da se slažemo, a ipak možemo da se razgovaramo. Ok?

upali smo u circulus vitiosus pogresnog shvatanja :) Ja mislim da je pogresno shvaceno da mislim da bilo ko zeli da se svadja sa bilo kim. Valjda smo svi ovde iz konstruktivnih pobuda...
Hansel Hansel 19:14 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno..

Ta "visoka politika", kad već iskočiste iz osnovne teme, samo je izgovor. I to (razume se) loš. Pa, nisu se svi bavili time. Ili bar nije trebalo da se svi bave time. To što se, npr. ministar za obrazovanje više bavio Kosovom nego obrazovanjem, pa to je propust onoga ko ga je tu postavio (a znamo ko je). Ministar zdravlja (je l' beše iko bio između Obrena i Tomice, ne sećam se; a, da, bila je ona super žena, al' ona je bila pre Obrena) ima se baviti zdravstvom, ne Kosovom i Crnom Gorom. I tako dalje. Bavili su se oni, draga moja Krugolina, svojim džepovima, raspodelom partijskih moći i tome sličnim. Većina njih. A ono što im je resor - pa to, onako, usput, kad već mora... Nemoguće da im to nisi videla u horoskopima?

A kad ja kažem promene - mislim: promene (u suštinskom, ne kozmetičkom smislu). Još uvek verujem da je MOGUĆE (pitanje je koliko verovatno) da se pojavi neko dovoljno pametan i dovoljno pošten i dovoljno spreman i dovoljno hrabar da se sa svima njima uhvati u koštac i da pokaže i dokaže da nije kao oni i da političar ne mora da bude... 'aj' da se ne izražavam. Al' neće biti da bi bio dovoljan samo jedan/jedna.

E, problem je što su se neki, kad je trebalo (i kad treba) dobro maskirali i uvek su drugačije pametni kad uđu u vlast. Pa onda (na primer, to je najsvežije) ČJ izjavi ono što je izjavio pre neki dan (povodom pisma Biljane Srbljanović)...
Dr M Dr M 20:09 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno..

Uvek može bolje, više, brže.


Moto Olimpijskih igara.
Tamo je doping zabranjen, u nasem slucaju potreban i dobrodosao.
Zove se KRUGOping:))
katica_zlatica katica_zlatica 21:12 08.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno..

Krugolina Borup

U stvari, tek sad, od ove godine, ta visoka politika ide u drugi plan, a ova normalna, što nas pogađa, dolazi u fokus.


bas sad kad je krenula svetska kriza....bas nemamo srece :)
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:48 09.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno..

Ministar zdravlja (je l' beše iko bio između Obrena i Tomice, ne sećam se; a, da, bila je ona super žena, al' ona je bila pre Obrena) ima se baviti zdravstvom, ne Kosovom i Crnom Gorom.


Pa vezano ti je sve to, kako nije.
Pa jel' bila vest da zaustavljaju nekakve konvoje s lekovima na ulazu u Kosovo, pa stoje ne znam koliko dana tamo, pa ocel' propasti, necel' propasti, oce li ih pustiti, nece li ih pustiti... pa tako nekoliko puta.
Vrzino je to kolo - cim ne znas sta ti je drzava, kolika je, rasipa se energija na sve strane, bez obzira u kom Ministarstvu da si - dotiče te vako ili nako.
Hansel Hansel 11:22 09.11.2008

Re: lepe ti je lepe ti je zagorje zeleno..

Dobro, draga Krugi , jeste, ali ne može to nekome da veže ruke da sredi situaciju u porodilištima, i, uopšte, svuda unutra gde treba. Samo treba neko da kaže da su za drogu i nasilje u školama krivi status Kosova i odvajanje CG! Uostalom, šta radi MInistarstvo za KiM?

Ako ti je taj argument u glavi, kako sada očekuješ da se nešto pozitivno uradi? Pa će odjednom za ponašanje zdravstevnih radnika da bude kriva svetska recesija, pa ovo, pa ono... A takvo ponašanje u porodilištima je, manje-više bilo i pre 35-6 godina, kada sam se ja rodio. (Seti se da iz tog vremena datiraju i krađe beba koje još nisu dobile epilog!) Mene 22 dana nisu skoro uopšte prihranjivali (majka nije imala mleka, bila alergična na lekove, komplikovala joj se rana koju su cedili na živo, da ne davim) - davali mi samo zašećerenu vodicu i dojile me žene koje su imale viška mleka. Lekar nas je otpustio iz bolnice (majci još nije bila zarasla rana) samo da "dete ne bi ispustili" (pošto sam već imao ozbiljne znake pothranjenosti). A dete vraćeno kući ne sa ojedima, nego s ranama! Itd. Treba li reći da je moj otac redovno davao što novac, što kafu/bombonjere/sokove.

Dakle, ništa novo pod suncem, samo se vrsta izgovora menja, krivi smo za to svi. Tvoja inicijativa jeste nova i iskreno se nadam da se neće rasplinuti.
gandalfina gandalfina 18:40 08.11.2008

ja malo kasnim...

sreca,sreca radost-uzivancija
anketa odlicno zamisljena,predlozi za podrsku porodilji jos bolji-the sky is the limit-jako,jako mi je drago sto je sastanak bio uspesan-
schnappi_m schnappi_m 18:47 08.11.2008

Psihologija nagrade i kazne

Psihologija nagrade i kazne (tj. pohvale i pljuvanja)

Da li ljudi (kod nas i šire) nešto što je dobro uradjeno motivišu pohvalom ili nastavkom pljuvanja? Šta će više uroditi plodom?

Bez zavitlavanja. Neki ljudi veruju da pohvalama možeš samo da prekineš seriju uspeha, tj "da se taj previše opusti i smanji gas"!?
katica_zlatica katica_zlatica 21:16 08.11.2008

Re: Psihologija nagrade i kazne

krugolina pu! pu!
..
dubokoiplavo dubokoiplavo 19:15 08.11.2008

otac i porodjaj

Evo priznajem, nisam stigla da procitam komentare, al me svrbi jezik ...
Moj muz je prisustvovao, nije se onesvestio, nije povracao i nije mu se promenila bilo kakva zelja...
Inace ne moze da gleda ni serije koje se bave bolnicama i bolestima, ali ovo je bilo njegovo dete i njegova zena. Nas doktor je svesrdno podrzavao ideju i napomenuo da otac moze da bude uz zenu-onoliko koliko moze da izdrzi, ostalo vreme moze da provede u hodniku, ili sa babicama, ali da ne napusta porodjajni blok.
Njemu je ceo porodjaj bio lepo iskustvo i jako je ponosan na sebe.
I ne pada mu na pamet da to propusti sledeci put, naravno, ako budemo mogli da platimo-ako bude 15000 il vise...
Mislim da je SRAMOTA! iz bilo kog gore-pomenutog razloga sprecavati oceve da budu na porodjaju! Zato sto je LAKSE?! lekaru ili babici???? SRAMOTA!
Naravno, ako ne moze otac a moze neko ko je blizak porodilji-odlicno!
katica_zlatica katica_zlatica 21:22 08.11.2008

Re: otac i porodjaj

Pa kad nema zakona onda svako uredjuje kako zna. Tako npr. dr S uredjuje kako je naucio u Ivanjici pre 60 i kusur godina, 'mesto da se profesionalno edukuje i siri svoje vidike on se tvrdoglavo drzi plota i niko mu ne moze nista, terorise najopremljenije porodiliste u Srbiji.... bar da koristi internet pa da procita ovo...
vidomir pavlovic vidomir pavlovic 23:53 08.11.2008

Re: otac i porodjaj

Schnappi svaka ti čast !

Krugolina dobro pročitaj sve njene komentare i između redova, da bi dobro shvatila njene reči? Posle svega ponovo ćeš se vratiti na njene komentare zato bolje odmah ih dobro razmotri. Uhvatila si se u koštac sa ljudima koji ne žele poraz i nisu rođeni da gube zato dobro razmisli u ime svih žena koje te prate po blogu.
Na prvoj greški će te uhvatiti i odmah će te pojesti naivnu....
Da je tako lako "njih" pobediti znaš li ti gde bi mi do sada bili. Da je ministar bio čestit do ovih anketa nije trebalo ni doći veruj mi....
schnappi_m schnappi_m 11:55 09.11.2008

Re: otac i porodjaj

Nemojte pogrešno da me razumete...
Ja sam vaš. Samo poneki put izgleda da trčim ka nešem golu i traumiram publiku. :)

To put it briefly: Poruka je da ne treba spuštati gard iako je ministar počeo da igra za našu momčad.

btw. greška u rodu: nisu njeni nego njegovi.
goga4444 goga4444 00:48 09.11.2008

Ne mogu bas da se setim ko je napisao...

...mislim da je La Fonten


"Iako je ne osvojim, imacu bar cast da sam pokusao".

Ima i Unf jednu slicnu :))))))))))))))

Pozzzzz
dali76 dali76 02:50 09.11.2008

no smoking ;gde?

Ne znam kako stoje stvari s pusenjem u bolnicama postoje li jos uvijek te sobe za pusace (sestre I doktore).
Ima li namjere uvesti brosure gdje ce svaka majka tj porodilja upoznati s posljedicama mogucim?
Eto tako u kutku mog potpalublja vodi se mala rasprava oko zabrane pusenja na javnim mjestima ( u Hr zakon stupa na snagu sljedece godine).
Kakve su sanse da se Srbija uclani u to drustvo “diskrimminatora pusenja”?
Eto znam da je autorka bloga poput moje malenkosti strastven pusac pa je ovim povodom ,ukoliko ukrade vremena, pozivam na temu :
Zabranjeno pusenje: dobro za nas I njih?
Naravno svi ostali su dobro dosli.
katica_zlatica katica_zlatica 09:36 09.11.2008

Re: no smoking ;gde?

sestre puse u svojoj sobi sa otvorenim prozorom a pacijenti u wc-u, zatvoris se kao da se tusiras.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:54 09.11.2008

Re: no smoking ;gde?

I to je totalno glupo, jer WC koriste i pušači i nepušači.
Treba da se odvoji jedna soba za porodilje pušače, da ne smetaju porodiljama nepušačima.
schnappi_m schnappi_m 11:35 09.11.2008

Re: no smoking ;gde?

Možda bi i trebalo obezbediti posebnu prostoriju u kojoj bi bilo dozvoljeno pušenje, ali nemojte to u ovom prvom talasu promena. Samo ćete izazvati kontra efekekat sa tim prohtevom, jer to isto ministarstvo je frontmen u kampanji protiv pušenja, pa ih stavljate u nezgodan položaj.

btw. Jel' neko sa "Zapada" bio napisao da je dozvoljeno dimiti tamo u porodilištima?

Re: no smoking ;gde?

btw. Jel' neko sa "Zapada" bio napisao da je dozvoljeno dimiti tamo u porodilištima?

nije!
iris.davidovich iris.davidovich 15:01 09.11.2008

Re: no smoking ;gde?

Treba da se odvoji jedna soba za porodilje pušače, da ne smetaju porodiljama nepušačima


Krugolina, znam da si pusac, i uz duzno postovanje - ali mislim da u porodilistu, i bolnici uopste ne treba da postoji nijedna soba za pusenje! uzdrzite se barem tih 4 dana, a i posle ako uspete. ne zelim da zvucim ko da popujem, meni licno ama nijedan pusac ne smeta ni na 30cm od nosa, al mislim da stvarno nije mesto ni vreme pusiti u porodilistu.
p.s. jednom sam bila u domu zdravlja vracar, opsta sluzba, lekarka je ladno pusila u ordinaciji! ukljucila neki ventilatorcic ispod stola, i osvezivac koji prska direktno u njega!
ana.ch ana.ch 11:37 10.11.2008

Re: no smoking ;gde?

btw. Jel' neko sa "Zapada" bio napisao da je dozvoljeno dimiti tamo u porodilištima?
nije!


U bolnici gde sam se ja porodile 2006 bilo je dozvoljeno pusenje na velikom balkonu koji je bio zajednicki za celo odeljenje. Bile su postavljene piksle. Sad su tu postavili znak za zabranjeno pusenje, tako da na celom odeljenju nema ni jedne prostorije, ni za osoblje ni za porodilje, gde moze da se pusi. Ali, niko nije zakljucan na odeljenju! Ako se porodilja oseca OK ostavi bebu u boxu za bebe sa sestrama i ode na kafu u kafeteriju ili se proseta po parku oko bolnice i ako pusi, moze tu da zapali cigaretu. A da, sad sam se setila... Na vrhu bolnice je bio ooogroman balkon na krovu sa postavljenim klupama. I tamo mozete da odete - napolju ste pa moze da se pusi...

Dakle, ni na jednom odeljenju nema pusenja...ni za koga...
scabies scabies 16:14 10.11.2008

Re: no smoking ;gde?

ali mislim da u porodilistu, i bolnici uopste ne treba da postoji nijedna soba za pusenje!

Ne slazem se. Sve dok ne postoji prostorija u kojoj je pusenje dozvoljeno, svaka prostorija ce biti potencijalno mesto za pusenje. A kada se bude znalo da postoji TakvaProstorija, a da pusenje na svim ostalim mestima moze biti jaaaako sqpo, tada vise necemo vidjati lekare koji puse u ordinacijama i pacijente u wc.
scabies scabies 16:18 10.11.2008

Re: no smoking ;gde?

Treba da se odvoji jedna soba za porodilje pušače, da ne smetaju porodiljama nepušačima.

samo je malko eticki sporno pitanje porodilja-dojilja koje konzumiraju cigarete. Sto ne znaci da im to Drzava moze (treba) da zabrani... Mada nisam sigurna da treba i da im omogucava u porodilistu.

Re: no smoking ;gde?

u uk moze da se pusi samo ispred bolnice. to vazi i za pacijente i za zaposlene. ko god zeli da ne pusi tokom bolnickog lecenja a pusac je (hladno napolju, bolestan da izadje) dobija nikotinske flastere ili zvake.
scabies scabies 16:31 10.11.2008

Re: no smoking ;gde?

Hm... Ovo mi je dalo ideju. ZAsto onda Drzava koja zeli da nas spasi od lose navike, ne snizi cene nikotinskih flastera, a podigne cene cigareta i tako nam pomogne da napravimo ispravan izbor?

Re: no smoking ;gde?

ne znam
scabies scabies 11:58 09.11.2008

opravdanja, opravdanja

Ako su Unufuckablea optuzivali da je Tomica-licno, ja pocinjem da verujem da je Krugolina Predsednik-licno
Da li je povezano pitanje Kosova i stanje u srpskim porodilistima-nek' bude da jeste. Da li je povezana svetska ekonomska kriza sa novcem koji ce ministarstvo moci da ulozi u vasu akciju-naravno da jeste! ...
Obzirom da se drzavni vrh vec izjasnio da za njih pitanje Kosova nikad nece biti reseno (dok se ne resi onako kako se ne moze resiti) i obzirom da je svetska ekonomska kriza nesto sa cim se i vece i bogatije zemlje nece lako nositi i obzirom da se u medjuvremenu moze pojaviti jos neki uzasan problem (da ne slutim)-velike su sanse da se nista ne moze promeniti! Sem ako se ne desi da za par meseci Tomica Vas posalje da pregovarate na nekom granicnom prelazu da se omoguci transport lekova. Ipak da se znaju prioriteti.
Pa nek' sad ja budem optuzena da sam Jovanovic-licno
I napomena, da se o5 ne bi pogresno shvatali: ne svadjam se i ne zelim. Ovako je napisano, a da je izgovoreno bilo bi sa osmehom.
Dr M Dr M 13:09 09.11.2008

Re: opravdanja, opravdanja

ja pocinjem da verujem da je Krugolina Predsednik-licno


Per aspera ad astra:))
Nista nije nemoguce, posle mene, zasto ne ona:))
jednatanja jednatanja 19:18 09.11.2008

Sto bre muz na porodjaju?

Evo zasto:

1) Doteglice porodilji torbu do sobe
2) Otrcace po vodu ili nesto sto je zaboravna porodilja ostavila kod kuce
3) Ovo iznad vise puta
4) Podsetice porodilju kako da dise pravilno
5) Ako nije bio na casovima pripreme, pricace o nekoj xyz temi, koja porodilju u tom momentu uopste ne interesuje ali joj je drago da nije sama
6) Trcace po babicu kad porodilja bude krenula da se napinje
7) Ovo iznad vise puta (jer babice nece biti ni od korova, a porodilja mu nece dati da udje ponovo u sobu bez nje)
8) Kad beba bude izlazila, porodilja ce se izdrati na njega umesto na doktora ili babicu
9) Porodilja ce oko 10% svog bola preneti na njegovu saku koja ce mu jos 3 dana biti plava
10) Kad ugleda svoje dete, ispustice onu retku musku suzu koju porodilja nikad nece zaboraviti a mozda i ostale u sali nece ostaviti ravnodusnim
10) Pomocice babici da okupa dete
11) Donece ga cistog i povijenog sad vec novoj mamici
12) Posedece jos malo sa porodiljom pa ce se onda ko zna kako dovuci do kuce
13) Porodilja, muz, lekar i babice ce te noci spavati zadovoljni kao bebe
14) Krugolinina akcija nece vise uopste imati smisla
15) Ministar zdravlja spavace kao beba

Ovo iz mog iskustva, a vi slobodno dopunite ili nastavite...

gandalfina gandalfina 20:29 09.11.2008

Re: Sto bre muz na porodjaju?

jeee, to je to-sa posebnim naglaskom na
jednatanja
Evo zasto:

1) Doteglice porodilji torbu do sobe
2) Otrcace po vodu ili nesto sto je zaboravna porodilja ostavila kod kuce
3) Ovo iznad vise puta
4) Podsetice porodilju kako da dise pravilno
5) Ako nije bio na casovima pripreme, pricace o nekoj xyz temi, koja porodilju u tom momentu uopste ne interesuje ali joj je drago da nije sama
6) Trcace po babicu kad porodilja bude krenula da se napinje
7) Ovo iznad vise puta (jer babice nece biti ni od korova, a porodilja mu nece dati da udje ponovo u sobu bez nje)
8) Kad beba bude izlazila, porodilja ce se izdrati na njega umesto na doktora ili babicu
9) Porodilja ce oko 10% svog bola preneti na njegovu saku koja ce mu jos 3 dana biti plava
10) Kad ugleda svoje dete, ispustice onu retku musku suzu koju porodilja nikad nece zaboraviti a mozda i ostale u sali nece ostaviti ravnodusnim
10) Pomocice babici da okupa dete
11) Donece ga cistog i povijenog sad vec novoj mamici
12) Posedece jos malo sa porodiljom pa ce se onda ko zna kako dovuci do kuce
13) Porodilja, muz, lekar i babice ce te noci spavati zadovoljni kao bebe
14) Krugolinina akcija nece vise uopste imati smisla
15) Ministar zdravlja spavace kao beba

Ovo iz mog iskustva, a vi slobodno dopunite ili nastavite...


htedoh da naglasim 8 i 13 stavku ali su sve jednako vazne-buducoj mami ovo moze da obezbedi i neko lepo secanje na boravak u bolnici gde osmeh secanja nece biti kiselo-ironican vec - mozda cak- i srecan
bladerunner92 bladerunner92 09:11 10.11.2008

Excuse me?!

Anketa će ići 6 meseci.


Mislim da ovo nije dovoljno! Zapravo ne da mislim vec sam ubedjena. Čiji je ovo predlog da ide 6 meseci?
I sta posle???
Kako bi bilo da traje zauvek? Ja uopste ne verujem da ono sto je ukorenjeno medju zdravstvenim radnicima OD UVEK -- nepostovanje pacijenta, izigravanje boga i nehumano ophodjenje kao prema ovcama u toru --moze da se iskoreni posle 6 meseci nekakve ankete koja ce da kaze --ovoliko proodilja je bilo srednje zadovoljno ovoliko nezadovoljno i bla, bla i STA POSLE? STA SAD? KO ce biti i da li ce uopste neko da snosi odogovornost ili ce da bude - pojeo vuk magarca, malo se zatreslo pa se stisalo -eto sta hocete dobile ste anketu od celih 6 meseci!
Ja necu bacanje prasine u oci sa jednom anketom , hocu da im se izgradi svest da mogu da budu kaznjeni i ostanu bez posla od sada pa do kraja radnog veka i da to stalno imaju na umu a ne u narednih 6 meseci!
Samo me interesuje ciji je ovo predlog?
bladerunner92 bladerunner92 09:16 10.11.2008

I da

gore je neko pisao o tome kako treba da se stvori konkurencija. Sta je bilo sa mojim pitanjem zasto su privatne ginekoloske klinike pausalci a uzimaju pare na ljudskoj muci i to dobre pare? Cak namerno svojim odnosom u drzavnim ustanovama primoravaju zene da im se obrate privatno! Kako da se stvori konkurencija u tom slucaju? Ja bih volela da mi ministar to objasni!
Mislim stvarno ne vidim nikakav SUSTINSKI pomak! Ovo je sve samo bacanje prasine u oci!

6 meseci

6 meseci moze da bude period nakon kog se napravi evaluacija i na osnovu nj promena sistema.
ja bi rekla da je 6 meseci previse dugo. s obzirom na broj porodjaja u srbiji, mislim da bi cak mesec dana do max 3 meseca bilo dovoljno da se dobije reprezentativni uzoran. moram da vam skrenem paznju da ovde vec ulazimo u statistiku, sto je posebna nauka.
velicinu uzorka ne treba da odredi ministarstvo, nego nezavisni statisticar, na osnovu broja porodjaja i prosecnog broja vracenih anketa za koji smo videli gore da je oko 44%.
OVO NE ZNACI DA ANKETA TREBA DA PRESTANE POSLE PRVIH REZULTATA. KAD SE REZULTATI ANKETE OBJAVE A SISTEM REORGANIZUJE NA OSNOVU TOGA, NEOPHODNO JE DA SE ANKETA PONOVO SPROVEDE DA BI SE VIDELO DA LI JE REFORMA DALA NEKE REZULTATE ILI NE.
UOSTALOM, STALNA PROVERA KVALITETA USLUGE JE NORMA!
Unfuckable Unfuckable 10:10 10.11.2008

Re: 6 meseci

tako je.
I, ne dozvoliti da anketa bude samo reper koji će presuđivati da li su zahtevi u peticiji uopšte opravdani ili ne, to je jako bitno.
bladerunner92 bladerunner92 10:14 10.11.2008

Re: 6 meseci

Stvar je u tome sto ovde nije ni potreban nikakav reprezentattivan uzorak. Sto rece neko gore ovde se vec sve to zna -- sve su reprezentativan uzorak i to i g-din ministar i jadni dr sa problemima sa svojim radnicima to odlicno znaju! Samo je sad pocelo da se prica o tome kao o problemu. I promena sistema na osnovu evaluacije --kako ce izgledati ta promena sistema i sta ce podrazumevati? Hajde da se urade i traze sustinske promene koje ce biti dugorocne - a ne anketa 6 meseci , evenutalno neka suspenzija privremena i posle ponovo ostajemo sa problemom.
Treba traziti ideju da se dugorocno resi problem tj promeni sistem. Evo mene interesuje kakve ideje ima ministartsvo kako da resimo problem trajno- tj promenimo sistem i kako da posle kontrolisemo kvalitet usluge kontinuirano??
schnappi_m schnappi_m 10:39 10.11.2008

Re: 6 meseci


Krugolina:
Aman, dokle ću da ponavljam!
Do Nove godine pravimo plan.
Od Nove godine implementiramo plan.
Anketa ide nezavisno od toga, i daje nam povratne informacije kako plan funkcioniše!

Re: 6 meseci

Stvar je u tome sto ovde nije ni potreban nikakav reprezentattivan uzorak. Sto rece neko gore ovde se vec sve to zna -- sve su reprezentativan uzorak i to i g-din ministar i jadni dr sa problemima sa svojim radnicima to odlicno znaju! Samo je sad pocelo da se prica o tome kao o problemu. I promena sistema na osnovu evaluacije --kako ce izgledati ta promena sistema i sta ce podrazumevati? Hajde da se urade i traze sustinske promene koje ce biti dugorocne - a ne anketa 6 meseci , evenutalno neka suspenzija privremena i posle ponovo ostajemo sa problemom.
Treba traziti ideju da se dugorocno resi problem tj promeni sistem. Evo mene interesuje kakve ideje ima ministartsvo kako da resimo problem trajno- tj promenimo sistem i kako da posle kontrolisemo kvalitet usluge kontinuirano??

cini mi se da ti ne razumes kako sistem funkcionise, ne samo u srbijici nego bilo gde.
ne moze da dodje neki djoka (ma koliko veliki djoka bio) i da kaze postoji problem hajde da ga resimo. svemorad da bude objektivno mereno i dokumentovano. to je jedini nacin da se izbegnu malverzacije i prikupe cinjenice o tome koliko je stanje lose, sta je neko uradio da to promeni, kada je sistem (protokol, sta god) promenjen za koliko se situacije promenila na bolje (ili mozde losije?)
ne izmisljamo mi ovde toplu vodu. sistem stalne evalucaije i kvaliteta usluga zdravstvene zastite postoji u svim razvijenim zemljama i u uk izgleda tako kako sam ja gore opisala.
SISTEM SE NE MOZE PROMENITI JEDNOM ZA SVA VREMENA< VEC MORA STALNO DA SE UNAPREDJUJE NA OSNOVU PROMENA U NAUCI I REZULTATA U PRAKSI
bladerunner92 bladerunner92 13:04 10.11.2008

Re: 6 meseci

cini mi se da ti ne razumes kako sistem funkcionise, ne samo u srbijici nego bilo gde.
ne moze da dodje neki djoka (ma koliko veliki djoka bio) i da kaze postoji problem hajde da ga resimo. svemorad da bude objektivno mereno i dokumentovano.odakle si ti ovo zakljucila ?
Kad sam rekla ovo
Stvar je u tome sto ovde nije ni potreban nikakav reprezentattivan uzorak. Sto rece neko gore ovde se vec sve to zna -- sve su reprezentativan uzorak

htela sam da kazem da ce anketa da donese samo ono sto se vec zna. Naravno da je potrebna da bi se gradio dalje slucaj ali da ne bude da samo zavrsimo sa anketom i promenom koja ce da traje jednu sezonu nego da se napravi mehanizam da se oni i nadalje uvek kontrolisu i sankcionisu.
Ali s obzirom da se ne razumemo i da zauzimas stav -- ocigledno ti ne razumes evo JA cu da ti pojasnim--hajde da ne komuniciramo.
Ja nisam zauzela takav stav ni prema kome samo mi se ucinilo da sve ovo pocinje da se razvodnjava i da se dozvoljava bacanje prasine u oci .

Re: 6 meseci

razumem da te brine da bi kampanja mogla da se razvodnji, ali izjava da anketa nije potrebna nije na mestu jer je anketa jedna od objektivnih mera situacije. zato ona mora da se sprovede. zato sam i napisala komentar gore, koji ne predstavlja moj stav prema tebi, vec prema tvojoj izjavi.
scabies scabies 16:28 10.11.2008

Re: 6 meseci

velicinu uzorka ne treba da odredi ministarstvo, nego nezavisni statisticar

Potpuno se slazem! Opet riziqjem da ispadnem neobavestena, ali nisam shvatila da li ste konsultovali strucnjake za statistiq? I posto je vec dokazano da sam (previse) skepticna, a mozda do kraja uspem da dokazem i da sam dobronamerna, zelim da skrenem paznju da je to jos jedna od potencijalnih zamki. Da ne bude posle da su pare (i vreme) potroseni, a da rezultati ankete nisu reprezentativni ni validni....

zamerke na racun ministarstva

Ono sto meni smeta u celoj prici je sto se Ministarstvo oslanja (zloupotrebljava?) dobru volju gradjana volontera da rese problem za koji su ljudi u Ministarstvu PLACENI DA RESAVAJU. Ako oni koji su placeni da to rade nisu u stanju da posao obave ili nemaju dovoljno iskustva, onda lepo plate strucnog saradnika.
To i dalje ne znaci da gradjanska inicijativa i Krugolinina akcija gube svoj znacaj. Oni treba da im stalno sede za vratom, ali postoje ljudi PROFESIONALCI KOJI SU DOBRO PLACENI DA OBAVLJAJU POSAO KOJI OCIGLEDNO NE OBAVLJAJU DOBRO
antioksidant antioksidant 17:54 10.11.2008

Re: zamerke na racun ministarstva

ali postoje ljudi PROFESIONALCI KOJI SU DOBRO PLACENI DA OBAVLJAJU POSAO KOJI OCIGLEDNO NE OBAVLJAJU DOBRO

mozda postoje ti profesionalci ali ne u ministarstvu
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:31 10.11.2008

BANNER!!!

Ej, ljudi - jemamo baner na B92 blog stranici!!!
YEEEEEAAAAAAH!!!!
Živija B92!
Unfuckable Unfuckable 15:42 10.11.2008

Re: BANNER!!!

poklonu se u zubalo ne gleda, ali....
mislim da nema posetioca bloga koji ne zna za akciju.
Zato mislim da bi daleko produktivnije bilo da baner bude na naslovnoj strani sajta B92, ili bar na Info stranici

Unfuckable The Traži Previše Da Bi Dobio Dovoljno
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:21 10.11.2008

Re: BANNER!!!

Eeeee, a vidi ovaj: http://www.b92.net/zivot/

Najveći je na svetu, ubedljivo.)))))))
Unfuckable Unfuckable 16:30 10.11.2008

Re: BANNER!!!

halo !
ridmajlips :
naslovna....
na - slo - vna

ajmo sada svi zajedno :
na - slo - vna !
na - slo - vna !
NNN NNN 21:22 10.11.2008

Re: BANNER!!!

Najveći je na svetu, ubedljivo.
WWWWWWWWOOOOOOOOOOOWWWWWWWW!!!!!!!!!!
Preko pola ...
schnappi_m schnappi_m 04:11 11.11.2008

Re: BANNER!!!

schnappi_m schnappi_m 04:21 11.11.2008

Re: BANNER!!!

btw. da li ste postavili brojač posetilaca na sajt http://www.majkahrabrost.com/?
Ako ne javni, barem da vam služi kako indikacija kako se sajt prima kod naroda.
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:37 11.11.2008

Re: BANNER!!!

Nisam. Ne znam ja seljanka to da uradim. Ali, vratija se Krle, a on zna, i baš mi juče kaže da to treba da dodamo. Biće, dakle.
ivana23 ivana23 15:35 10.11.2008

Zamislite da se dogodilo u Srbiji...

Nedonošče u džepu medicinske sestre šokiralo IzraelJedna medicinska sestra u Izraelu fotografisala se kako drži prevremeno rođenu bebu u džepu uniforme, misleći valjda da će se to shvatiti kao šala tokom prezentacije obuke u jednoj bolnici u Haifi. Međutim, njen gest je izazvao sasvim suprotne reakcije, pa sestri sada preti kazna, budući da je ministarstvo zdravlja označilo taj događaj žalosnim.

Cela vest
NNN NNN 21:26 10.11.2008

Re: Zamislite da se dogodilo u Srbiji...

ODVRATNO! GNUSNO! SRAMOTA!
antioksidant antioksidant 22:08 10.11.2008

Re: Zamislite da se dogodilo u Srbiji...

NNN
ODVRATNO! GNUSNO! SRAMOTA!

Fotografija je snimljena tokom prezentacije čiji je cilj bio da se pokaže roditeljima prevremeno rođenih beba smeštenih na neonatalno odeljenje.
"Ona ilustruje metod kengura koji bi trebalo da nauči roditelje kako da uspostave direktnu fizičku vezu s nedonoščićima", rekao je Rofe.


naravno, opravdanje postoji samo ako su roditelji znali za fotografisanje
katica_zlatica katica_zlatica 22:18 10.11.2008

Re: Zamislite da se dogodilo u Srbiji...

ovo mora da je neka nasa otisla da radi u izrael...
ivana23 ivana23 00:21 11.11.2008

Re: Zamislite da se dogodilo u Srbiji...

katica_zlatica
ovo mora da je neka nasa otisla da radi u izrael...


Cemu neumesni komentar, kada u tekstu sve pise?

...da se radi o višoj sestri sa neonatalnog odeljenja Medicinskog centra Bnei Cion.
ptiki ptiki 01:17 11.11.2008

Re: Zamislite da se dogodilo u Srbiji...

Cela vest
Istovremeno je objavljeno da u Izraelu radi samo jedna sestra na svakih osam prevremeno rođenih beba, dok je standard jedna na svake četiri. Više od 20 odsto lekarskih mesta u takvim odeljenjima je nepopunjeno.


Bez namere da trolujem, i namerno ne komentarišući fotografiju, želim da kažem sledeće:
Ako u Izraelu ima 20% otvorenih radnih mesta na neonatologiji, onda lekarima iz naših pretrpanih, kako je to već rečeno, porodilišta i ne bi trebalo da bude teško da nađu posao drugde. Naravno, ako uspeju da polože izraelske ispite...
NNN NNN 01:49 11.11.2008

Re: Zamislite da se dogodilo u Srbiji...

Fotografija je snimljena tokom prezentacije čiji je cilj bio da se pokaže roditeljima prevremeno rođenih beba smeštenih na neonatalno odeljenje.
"Ona ilustruje metod kengura koji bi trebalo da nauči roditelje kako da uspostave direktnu fizičku vezu s nedonoščićima", rekao je Rofe.

naravno, opravdanje postoji samo ako su roditelji znali za fotografisanje
Pa NISU znali (a i da jesu, to ne znači da treba ovako da se postupa sa prevremeno rođenom decom).
goga4444 goga4444 23:58 10.11.2008

Jos jedan glas za

NASLOVNU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mija77 mija77 15:05 11.11.2008

Ne mora da se pada u nesvest...

Izgovor: U porođajnoj sali su potrebni sterilni uslovi. Odgovor: SZO u svojim preporukama tvrdi suprotno.

- Izgovor: Nemamo tehničke mogućnosti da obezbedimo svima privatnost. Odgovor: Instalacija najobičnijih zavesa, tipa zavese za tuš-kabinu, oko boksova za porođaj, obezbeđuju svu potrebnu privatnost svima. A jeftino je.

- Izgovor: Prisustvo oca izaziva neprijatnost kod lekara (citat: Dr Stanojević u intervjuu datom Blicu). Odgovor: Kome u celoj priči treba da bude prijatno: porodilji ili lekaru?

- Izgovor: Shodno rezultatima istraživanja američkih psihologa, prisustvo porođaju smanjuje seksualnu želju kod oca (citat: Dr Stanojević u intervjuu datom Blicu). Odgovor: Svaki otac treba sam da odluči da li će rizikovati da mu opadne seksualna želja. Osim toga, porodilji na porođaju podršku ne mora pružati otac deteta, nego neka druga osoba, po njenom izboru.

- Izgovor: Očevi padaju u nesvest (citat: Dr Stanojević u neformalnom razgovoru). Odgovor: Pa šta?

Porodila sam se u Torontu i samnom je bio moj muz, strina i sestra bukvalno od ulaska u bolnicu do smestanja u sobu posle porodjaja. Nisam primetila da je ikome bilo neprijatno njihovo prisustvo cak im i odgovara kad je neko pored tebe jer je osoblju lakse. Otac je do duse izasao iz sobe kad sam pocela da "guram" da ne padne u nesvest. Eto i resenja za to...
schnappi_m schnappi_m 20:12 11.11.2008

Vic

Zemlja Srbija (dok Plan još nije počeo da se sprovodi u delo...)

Dolazi suprug porodilje kod doktora, par dana pred porođaj, i kaže:
"Čuo sam da po blogovima na Netu piše da se medicinsko osoblje loše ophodi prema porodiljama. Bojim se da ona ne prođe rđavo i da ima posle traume."

Na to doktor odgovara:
"Gospodine, ne pričajte svašta, hoćete li da se kladimo u 1000 evra da neće loše da prođe"

:)schnappi_m schnappi_m 20:53 11.11.2008

Re: Vic

sorry ali moram još jedan...

Razgovor u zoru


- Gde si ti celu noć! Priznaj!

- Znaš draga, jučerašnji sastanak se odužio, pa je našoj novoj sekretarici otišao poslednji autobus. Zamolila me je da je odbacim kući; onda sam pred njenom kućom video da je ispustila zadnja leva guma na autu, pa sam promenio točak. Sekretarica me je ljubazno pozvala u svoj stan da operem ruke, i usput mi je skuvala čaj sa rumom, pošto sam se smrzao menjajući točak. Kad sam hteo da krenem kući, video sam da policija u njenoj ulici zaustavlja vozila i radi alko test, pa sam morao da sačekam da odu, zbog ruma u čaju. Onda je sekretarica predložila da prespavam kod nje... i eto...

- Ne laži, džukelo! Opet si celu noć bio u kancelariji i njakao kompjuter po forumu s onim tvojim ludacima!

p.s. čitaj forum=blog
kengurbr.3_1 kengurbr.3_1 14:27 12.11.2008

Efekti?!

Moram da postavim pitanje da li neko ima povratnu informaciju iz porodilišta? Da li se uopšte nešto menja od kad je akcija krenula? Pretpostavljam da su zaposleni u porodilištima već upoznati sa akcijom i da (većina) čitaju blog i da ne žele da im se ime pojavljuje na netu u negativnom kontekstu, nego da poprave utisak?

mamica.mamica mamica.mamica 21:37 13.11.2008

Draga Krugolina

Iz sveg srca poštujem to što radiš.
Drago mi je da je neko napokon počeo da se bavi i porodilištima i ženama na taj način.
Iskreno verujem da nešto može da se promeni i da je neophodno govoriti istinu i prenositi iskustva.
Moje iskustvo vezano za porođaje se dogodilo u bolnici Dr. Dragiša Mišović. Porađala sam se dva puta i oba puta sam doživela mnogo neprijatnosti, prvenstveno od strane lekara. Lekarska nemarnost, nebriga i korumpiranost je ono što boli.
Volela bih još nešto da dodam. Anketni upitnik mi se dopada, ali bih te zamolila da se ubaci i pitanje o neonatolozima. Mislim da je njihova uloga u ovoj priči izostavljena, a ne bi trebalo.
Puno pozdrava,
Mamica
vakum vakum 22:51 13.11.2008

Re: Draga Krugolina

Zašto ne može da se pročita vaše iskustvo.
mamica.mamica mamica.mamica 23:03 13.11.2008

Re: Draga Krugolina

Da probam opet...

http://mamica.blog.co.yu/blog/mamica/dileme/2008/11/12/koliko-kostaju-lekarske-greske

Veliki pozdrav,
Mamica
vakum vakum 22:59 13.11.2008

Izjava Ministra o radu profesora

Da li je neko razumio sinoć MInistra šta je hteo da kaže onom rečenicom o budućem radu univerzitetskih profesora. Da li to znači da će oni i dalje moći da rade u više privatnih ordinacija ili će konačno da rade samo na fakultetu i po potrebi na klinici. Ako neko zna neka pojasni.
maca22 maca22 02:09 14.11.2008

predlozi

Vracam se od pre neki dan sa laparoskopske i histereskopske operacije u Visegradskoj. (hvala bogu da nije bio jezivi Narodni front)
NIje horor prica, samo par predloga u vezi sa protokolom:

1) Na prijemu vas izlisno i protokolarno pregleda (iako sam onoliko ispregledana) neki doktor poletarac, a ne vas lekar. Pregled je bolan (valjda jer je poletarac) i bespotreban. Dobro je sto je sada obaveza doktora na prijemu da vam izrecituje sve o intervenciji sto sledi. Bilo bi bolje da je to vas lekar.

2) Nakon operacije, kad sam se probudila iz anestezije i stala na noge, pa jos sutradan, sta zelim - da pitam lekara sta je nasao u meni. To je poenta intervencije. Ne bi trebalo da mu pravim, juce operisana, sacekusu u hodniku, pa jos da stojeci, u tom istom hodniku, saznam lose vesti od koje se zamalo nisam onesvestila.
Predlog: susret sa lekarom nakon operacije da bude obavezan. Da vas on obavezno obavesti o vasem stanju. Dok sedite, i u privatnosti.

3) Na dan otpusta izabacise nas iz kreveta i kad napokon stigose otpusne liste, isfurase nas napolje. Ne mogu da se zalim na neljubaznost, vec da su u stalnoj zurbi, pa ih morate loviti i pitati. A ako to ne uradite, izadjete ne znajuci mnogo sta - npr. kako da se odnosite prema rani. U otpusnoj listi nadjoh kad treba da se javim za skidanje konaca.
Predlog: po protokolu da ih obavezete da vam kazu STA treba da radite.

Sto se tice vizita, pisi propalo: to je trenutak pun tenzije u odnosu lekara i sestara i potreba je prilicna doza agresivnosti da ih zadrzavate da biste ispricali i ptiali sve sta treba, iako se oseca u vazduhu da ih zadrzavate.

Svaka cast Krugolina! Divim vam se i zahvalna sam.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana