Gost autor| Roditeljstvo| Zdravlje

Porodilje - ta neuviđavna i krvožedna stvorenja!

Krugolina Borup RSS / 28.11.2008. u 16:05

AUTOR: Spartanka_Afrodita

dragon.4735.jpgU naslovu ovog bloga je sažeto viđenje porodilja od strane načelnika porodilišta u Srbiji i glavnih sestara u porodilištima. O tome kako su se oni pokazali na skupu imam mnogo šta da kažem, a kako se pokazuju u porodilištima vrlo slikovito su opisale sve Kengurice koje su Krugolini poslale svoje priče i vi koji na blogu dajete svoje komentare i opisujete svoja iskustva. Što se tiče slike aždaje možete da je tumačite dvojako - kao ilustraciju kako naši dragi načelnici i medicinske sestre opisuju porodilje i našu inicijativu ili kao ilustraciju kako su reagovali kad je Krugolina počela da čita priču Kengurice 177.

Učešće na skupu jučerašnjem skupu bilo je vrlo korisno (ekipa Krugolina & CO imala je priliku da vidi ko oličava postojeću situaciju u porodilištima u Srbiji) i dragoceno (jer smo dobili niz interesantnih informacija), a ja lično sam bila šokirana stepenom nepristojnosti, netolerantnosti, rigidnosti i besa (čak agresije!) koji je deo učesnika iskazao.

Ali da krenem redom.

Ministar Tomica Milosavljević je otvorio skup naglasivši socijalnu odgovornost koji ima Ministarstvo zdravlja i najavivši da će 2009. godina biti godina posvećena komunikaciji, pre svega sa pacijentima, ali i unutrašnjoj među zdravstvenim osobljem, kao i njenom unapređivanju. Sa tim ciljem Ministarstvo zdravlja će u okviru kampanje "Zdravlje se osmehom prenosi" sprovesti niz treninga zdravstvenog osoblja u sferi komunikacije. Ministar je posebno naglasio da je medicina zasnovana na dokazima, a ne autoritetu i da se stepen onoga što je prisutno najbolje odslikava na primeru tretmana trudnica i porodilja.

Prezentacija gospođe Judit Rajhenberg, predstavnice UNICEF kancelarije u Beogradu, bila je posvećena postignutim rezultatima Bejbi frendli programa, kao i razlozima i svrsi za pokretanje programa Bejbi frendli plus. Gospođa Rajhenberg je istakla da su sistem i standardi koji su inicijalno postavljeni Bejbi frendli programom (dalje: BF) počeli da se urušavaju i devalviraju, a da se mnogi i ne poštuju i kao primer navela da se samo 15% beba podoji u kratkom roku od porođaja. Kao jedan od nedostataka programa i činjenice koje ukazuju na neophodnost pokretanja Bejbi frendli plus (dalje BF+) programa navela je to da se BF nije bavio time da program bude i "mother friendly" (odnosno da bude i prijatelj majke a ne samo fokusiranje na bebu), niti je uključivao tretman dece koja su rođena sa posebnim potrebama. Dodatni motiv za uvođenje BF+ je što se sve više majki i porodica žali na tretman u porodilištima pre, tokom i nakon porođaja. U tom smislu, poseban aspekt na kojem treba raditi je odnos zdravstvenih radnika prema trudnicama i porodiljama. UNICEF smatra da je novi program BF+ potreban i da je za njegov uspeh neophodna izgradnja partnerstva i saradnje između Ministarstva, zdravstenih radnika u porodilištima, udruženja građana i roditelja i medija, kao i da ako se iznese sa uspehom ima potencijal da bude model za druge zemlje u regionu.

U nastavku je ministar Tomica Milosavljević imao prezentaciju koja je pružila dosta statističkih podataka koji su pokazivali progres koji je postignut od '70ih godina, ali i na pukotine u samom sistemu, kao i na donete propise kojima je cilj unapređivanje reproduktivnog zdravlja žena i zdravstvene zaštite trudnica i porodilja. Ono što je meni lično bilo vrlo pozitivno je da je istakao da je veoma bitno obezbediti socijalnu i ekonomsku sigurnost žena u periodu materinstva i posvetiti posebnu pažnju ženama koje spadaju u tzv. "ranjive grupe". Takođe, ministar je istakao da činjenica da im se obraća sve veći broj ljudi sa pritužbama ili zahtevima govori da ljudi u njih pre svega imaju poverenja da mogu nešto da urade i da poboljšaju situaciju. Po meni ovo je veoma zdrava i konstruktivna percepcija.

Doktorka Đurđa Kisin je u svojoj prezentaciji ponudila obilje interesantnih informacija poput:

 • Ø Prisustvo oca na porođaju je omogućeno u samo 10% porodilišta u Srbiji (nisam sigurna da li to znači da je u celoj Srbiji to moguće samo u 5 ili 6 porodilišta, pošto ih ima 58).
 • Ø Da se u samo 60% porodilišta primenjuje BF standard "kontakt koža na kožu" i da se veoma često probijaju za to propisani vremenski intervali koji za normalan, vaginalni porođaj iznose najkasnije do 2 sata nakon porođaja i najkasnije do 6 sati nakon carskog reza.
 • Ø Ministarstvo je u nekom trenutku (nije precizirano kada) izdalo "Vodič za trudnice" u malom broju primeraka (10.000 primeraka) - lično bih volela da znam da li je i jedna tridnica videla dati vodič i koliko joj je bio koristan.
 • Ø Ministarstvo je izdalo i vodič/priručnik za profesionalce "Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće" (mislim da je izdat 2005, ali me nemojte držati za reč) koji sadrži određene smernice za rad i standarde koje treba ispoštovati. Šta konkretno te smernice i standardi podrazumevaju nije rečeno.
 • Ø Da SVAKA PORODILJA pri izlasku iz porodilišta dobija publikaciju "Srećno roditeljstvo" - šta god ona sadržala, ja bih volela da mi neka porodilja potvrdi da je dobila ovu publikaciju i ako jeste koliko joj je bila korisna.

Objašnjavajući 10 stavki BF dr. Kisin je naglasila da one podrazumevaju timski rad medicinskog osoblja (moj komentar: do sada je slučaj da najčešće leva ruka ne zna šta radi desna), veštinu komunikacije i verbalizacija postupaka i sadržaja rada medicinskog osoblja porodilji. Takođe, naglasila je da su standardi BF dosta urušeni i najavila inspekcijsku posetu nakon koje će jednom broju porodilišta biti ukinut naziv "Prijatelji dece" i da će morati da ponovo uspostave tražene standarde i ponovo apliciraju da bi povratili taj naziv. To znači da 80% porodilišta uključenih u BF, kako je zvanično prezentovano, ne podrazumeva da svi zadovoljavaju potrebne standarde i da je taj procenat BF porodilišta faktički bitno manji.

Prof. dr Radovan Bogdanović, predsednik Republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine predstavio je rezultate četiri pitanja iz ankete koju je Komisija među načelnicima porodilišta u Srbiji sprovela u periodu od 21. do 26. novembra 2008. Ova anketa nema veze sa našom anketom, ova anketa je samostalna inicijativa Ministarstva zdravlja. Cilj ankete je bilo identifikovanje standarda koji se primenjuju u porodilištu, njihovom izvoru i glavne probleme sa kojima se susreću u radu. Za ovu  priliku (usled kratkog roka) nisu obrađeni odgovori na sva pitanja iz ankete već samo četiri od kojih ću vam preneti dva, za nas najrelevantnija. Anketu je popunilo nešto više od 70% načelnika, odnosno 26 od 41 porodilišta kojima je poslato je odgovorilo (nije navedeno zašto anketa nije poslata u ostalih 17 porodilišta). Ključno pitanje postavljeno svim načelnicima je bilo da li postoje protokoli koje korise u radu, ako da kako se zovu i ko je njihov autor. 23 je odgovorilo DA, navodeći reference za protokole koje koriste i na slajdu koji nam je prikazan bilo je izlistano barem 7-8 različitih naslova, ali je naglašeno da je najrasprostranjeniji i najčešće u primeni jedan pod nazivom "Protokoli fetonateralne medicine" (2002), Cvetković - Ljubić, 6. 3 porodilišta su odgovorila sa NE, a 9 je poslalo nepotpun odgovor, odnosno ili su dali nejasan i neodređen odgovor ili su jednostavno odgovorili sa DA bez navođenja naziva i autora protokola. Na pitanje šta predstavlja najveći problem u radu porodilišta načelnici su naveli:

 • Ø Nedostatak ili zastarelost opreme
 • Ø Deficit kadrova (i to: babice, anesteziolozi, akušeri)
 • Ø Nedostatak lekova i drugih medicinskih potrebština
 • Ø Problemi u komunikaciji sa porodiljama i njihovom rodbinom
 • Ø Nepripremljenost porodilja za porođaj
 • Ø Problemi u unutrašnjoj komunikaciji među zaposlenima
 • Ø Manjak entuzijazma u radu zaposlenih

Doktor Dušan Stanojević, načelnik GAK Narodni Front, je imao izlaganje u okviru i kao dodatak izlaganju dr. Bogdanovića. Doktor Stanojević je počeo izlaganje na malo šokantan način rekavši da je sreća da danas ne razgovaramo o tome da li će žena i dete izaći živi iz porođajne sale nakon što u nju uđu kao što je bio slučaj '70ih i da se danas to ne postavlja kao problem, već da je problem u komunikaciji lekar - pacijent (pod pacijentom podrazumeva trudnice i porodilje iako one NISU BOLESNE). Kao GLAVNI UZROK za taj problem navodi "neobaveštenost pacijenta šta ga čeka u porodilištu" (meni je odmah prošlo kroz glavu kako prolaze i kako se tretiraju one žene koje su obaveštene: sa podsmehom, sarkastično, uz nazive "ona načitana", "ona informisana", "ona pametnica" i slično). Zatim doktor Stanojević prikazuje niz slajdova na kojima izlistava šta je zaduženje koga kada se porodilja prima u bolnicu gde je prvi stepen babica koja ima 6-7  zadataka koje treba da obavi u odnosu na porodilju, zatim akušer sa čitavom listom pregleda i merenja koje treba da izvrši i da onda sledi procedura u porođajnoj sali gde postoji nešto što je nazvao "4 porođajna doba". Svako od tih doba podrazumeva određenu vrstu intervencija i tretmana. Nakon svakog slajda dr. Stanojević je komentarisao (uz rezignaciju da uopšte to treba da pominje, jer se podrazumeva) da je to nešto što bi svaka trudnica i porodilja trebalo da zna (u najmanju ruku ispada da bi svaka žena koja ostane u drugom stanju ekspresno trebala da završi medicinski fakultet sa specijalizacijom za ginekologiju i akušerstvo), iako su navedene procedure vrlo nerazumljive prosečnom čoveku i nije baš jasno šta svaka od njih u praksi podrazumeva (šta ko kada porodilji treba da uradi gde). Doktor Stanojević ni u jednom trenutku ne spominje to da nijedan lekar ili sestra (čast izuzecima!) ne govori porodilji šta joj se, zašto u kom trenutku radi, a da one već dovoljno zbunjene i/ili uplašene od porođaja koji je krenuo i zabrinute za sebe i bebu se uz takav odnos dodatno osećaju vrlo nesigurno i ranjivo. Takođe, doktor Stanojević je naveo da je kod prvorotki epizotomija i indukcija neophodna u 100% slučajeva jer to znatno skraćuje porođajni proces. Ovo poslednje ostavljam vama da komentarišete jer je mene ostavio bez reči!

Prezentacija gospođe Maje Ivetić, specijalne savetnice ministra zdravlja, je bila odlična i kao što je Krugolina rekla "uzela nam je reč iz usta". Ona je sa jedne strane ukazala načelnicima na sredstva koja im stoje na raspolaganju da kazne nekorektno i uvredljivo ponašanje osoblja prema porodiljama i da oni za to imaju ovlašćenja i da suprotan stav predstavlja čist izgovor. U tom trenutku je navela različitost ponašanja lekara u prepodnevnim satima kada rade u državnoj bolnici i u popodnevnim satima kada rade u privatnoj ordinaciji/klinici što samo ukazuje da oni vrlo dobro znaju šta su standardi i primereno ponašanje i da to i umeju ali ljubaznost, komunikaciju i korektan odnos čuvaju za privatnu praksu. Onda je po meni rekla ključnu rečenicu: "Ljubaznost, komunikacija i korektan odnos ne spadaju u vanstandarne usluge", a da ih oni svojim dvojakim ponašanjem upravo tako tretiraju, odnosno da očekuju da im se za ljubaznost i korektnost posebno plati i da je takav stav nedopustiv.

Krugolina je već opisala tok i sadržaj svoje prezentacije, a ja moram da dodam da je imala pravi ton, da je bila smirena (i pored kometara u sali koji su je pratili od početka prezentacije), da se držala vrlo hrabro i da se odlično snašla kada je sala eksplodirala jer prisutni nisu hteli ili mogli da podnesu da čuju opis i evaluaciju svog rada iz ugla jedne porodilje koja je to na svojoj koži iskusila. Ovim putem moram još jednom da čestitam gospodinu ministru Tomici Milosavljeviću, koji je ne trenući ni trena lavovski skočio u odbranu Krugoline. S jedne strane, on je reagovao ljudski jer reakcija prisutnih je probila sve granice pristojnosti koja se podrazumeva u međuljudskim, a posebno profesionalnim odnosima, a sa druge strane mislim da ga je bilo sramota da njegove kolege iskazuju toliku količinu nepristojnosti, netolerancije i nesposobnosti da saslušaju bilo šta što ne godi njihovom ego. To je bio i politički hrabar čin, jer malo koji političar u Srbiji, a posebno ministar, ima dovoljno snage, profesionalnog i ličnog integriteta da reaguje na takav način. Moje poštovanje ministre!

Drugi aspekt Krugolininog izlaganja su kometari u sali koji su ga pratili, a posebno Mire Ivanović načelnice službe za ginekologiju u Leskovcu (pošto ona nije imala problem da se predstavi imenom i prezimenom ni ja nemam problem da je imenujem jer se žena očigledno ponosi svojim stavom i komentarima) koja je od početka skupa sve komentarisala na negativan i podsmešljiv način, na samom početku skupa je sarkastično prokomentarisala prisustvo korisnika zdravstvenih usluga na skupu i posebno je imala uvredljive komentare u odnosu na porodilje (one su razmažene, drske, nepismene, stvari im se priviđaju zbog hormona). O ovoj načelnici ću kasnije napisati još par redova, ali sada želim da navedem komentare na priču Kengurice 177 koju je Krugolina čitala:

 • Ø Na deo: Pitam sestru gde mi je torba, ona prolazi bez reci. Pitam ponovo, glasnije, a ona se prodere "sta me briga za tvoju torbu, donece je neko". A meni trebaju maramice, alkohol, telefon, voda, sve mi je u torbi, ko zna gde. Načelnica iz Leskovca rezignirano komentariše: "Bez telefona ne mogu da žive!"
 • Ø Na deo: Kasnije toga dana ulazi covek u radnickom odelu. Mi presrecne, "Donesite nam vode, molim vas dodajte mi punjac, ukljucite mi telefon..." Mnoge obicne stvari su nemoguce u sobi u kojoj lezi deset nepokretnih zena. Načelnik iz Kragujevca komentariše: "Znači rešenje je da porodiljama oduzmemo telefon". Meni je bilo interesantno da su u oba slučaja reagovali na telefon a ne na neljudske uslove i tretman porodilja i da im nije bilo čudno da porodilje nemaju vodu, maramice niti nekog da im pomogne i prinese ponešto, kao i da je recept za vaspitavanje ovih nevaspitanih porodilja ukidanje komunikacije sa ostatkom sveta kroz oduzimanje mobilnih telefona u bolnici.
 • Ø Na deo: Moram podvuci da je moj prodjaj na carski, sa spinalnom anestezijom bio savrsen dogadjaj, divan doktor, divan anesteziolog, sve savrseno, sve u najboljem redu. Jedina svetla tacka, i na kraju svega, i najbitnija. Načelnica iz Leskovca komentariše: "Pa, da. Treba da je srećna i zbog toga i da ćuti!"
 • Ø Na opise sestara iz delova: Kao da sama cinjenica sto si invalid par dana i ne mozes sam da sredis nije dovoljno nedostojanstvena sama po sebi, vec sestra to i komentarise "Pi kako ste mi odvratne". Odvratno ruzna, buljavih zelenih ociju i crvenkaste kose, sa bosanskim naglaskom. I nju sam zapamtila. i Pedijatrijska sestra tada ulazi i kaze jednoj zeni cija beba nije stigla "sa vasom bebom nesto nije u redu". Mrtva ladna. Ova place, mi smo skamenjene. Mala crna gadura izlazi iz sobe, a mi u horu psujemo za njom... tiho. I malu crnu pedijatrijsku gaduru sa dugom kosom sam zapamtila. Načelnica iz Leskovca koja sedi pored glavne sestre ili načelnice iz Višegradske sa njom komentariše likove iz priče povezujući ih sa konkretnim imenima očigledno ih prepoznajući po opisu!

Iziritirana bezobrazlukom u kometarima, kad se Krugolina vratila na mesto, ja joj šapućem ali dovoljno glasno da načelnica iz Leskovca čuje kako se dotična prepoznala u svakoj stavki koju je Krugolina navela jer nije prestajala da komentariše. Načelnica iz Leskovca, očigledno ne baš srećna što se toliko otvorila ne znajući ko sedi ispred nje, počinje tokom trajanja naredne prezentacije da se Krugolini nadugačko i naširoko pravda i da objašnjava njenu tešku situaciju i neljudske uslove u kojima radi i kako bi Krugolina trebala da ima razumevanje za to.

Završnu prezentaciju imala je dr. Mirjana Šulović koja je predstavila pitanja i opseg naše ankete koja će krenuti sa primenom od 1. decembra. Nakon bure koju je podigla Krugolinina prezentacija prvih 5-7 minuta prezentacije niko nije slušao, svi su komentarisali i razgovarali među sobom. Ipak, ono što mislim da je značajno i što želim da podelim sa vama je da će anketa ići i na ćiriličnom i latiničnom pismu, kao i da će biti prevedena na jezike manjina, a porodiljama će se dostavljati prilikom prve posete patronažnih sestara.

Sadržaj diskusije Krugolina je delimično već prenela, a ja bih dodala da iako su neki već pohvalili predloge načelnice iz Leskovca da je ona ideju o apartmanima u porodilištima predstavila na način da to treba posebno izgraditi da bi bilo tako koncipirano, iz čega sledi da dok se novo porodilište ne izgradi tako nešto nije moguće sprovesti niti treba očekivati. Takođe, kad je završila komentar dok je sedala dodala je: "Kad budemo imali sve k'o Skandinavci, mi ćemo se i ponašati kao oni!". Ja nisam znala da je Skandinavija = privatna ordinacija, ali načelnica me je prosvetlila. U pokušaju da diskusiju učini konstruktivnom, gospođa Ivana Minić je rekla navela da zdravstvo deli sudbinu države i društva i da u korpi u kojoj su sve jabuje trule ne treba očekivati da jedna bude potpuno zdrava, da ovo što se iznosi na skupu niko ne treba da shvata lično već kao pokušaj da se uspostavi komunikacija i popravi stanje. Prisutni su mahom doveli u pitanje verodostojnost svih priča na Krugolininom blogu i na sajtu http://www.majkahrabrost.com/ i konstatovali da je u pitanju hajka protiv njih, čista zavera i zloba porodilja koje hoće da im zagorčaju život i otežaju posao koji oni savršeno obavljaju. NIKO od njih NIKADA nije čuo ni za jedan slučaj poput onih iznetih kod Krugoline i na sajtu i ne veruju da se to dešava. Takođe, imali su zamerke što porodilje dolaze nepripremljene za porođaj, a hit mi je bio komentar ginekološko-akušerske sestre iz Novog Sada da "pacijenti (tj. porodilje) treba da imaju razumevanja za sestre!".

Da zaključim:

 • Ø dok zdravstvo deli sudbinu društva trudnice i porodilje su praktično Marsovci, bića sa drugih planeta kojima je sve sjajno i ne osećaju posledice tranzicije i ekonomske krize i zbog toga nesvesni zemaljskih izazova sa kojima se lekari i setre svakodnevno bore;
 • Ø od trenutka kad ostane u drugom stanju žena treba ekspresno da se specijalizuje za ginekologiju i akušerstvo, da prilikom porođaja čita misli lekara, sestara i babica, jer nema razloga da oni sa njom komuniciraju i da je obaveste šta će, kada i zašto da joj urade, po mogućstvu sve da uradi umesti njih a oni samo da evidentiraju podatke o bebi i porodilji koji su prošli kroz bolnicu, da se ne bune i ne postavljaju nikakve zahteve sem onih koje lekari i sestre žele da omoguće i da je potpuno nebitno iz kakve situacije i životne priče one dolaze, ali da je krajnje neophodno da pokažu puno razumevanje za medicinske sestre;
 • Ø porodilje, sadašnje i bivše, su krajnje besposlena bića, patološkog profila ličnosti, sklone laži, čiji je smisao života da uništavaju život divnih, ljubaznih lekara i sestara koji se polomiše oko njih prilikom i nakon porođaja.

Nije mi namera da budem gruba, ali slušajući juče komentare osećala sam se kao da čitam knjigu Dragoljuba Ljubičića "Nacionalni park Srbija". I pored svega mislim da je značajan pomak napravljen, jer je bilo evidentno da svi učesnici skupa čitaju blog i sajt, odnosno da nas čuju. I njihova intezivna reakcija govori u prilog tome, jer da nije tako oni bi nas i ovu inicijativu ignorisali. Ovo je tek početak, a svaki početak je turbulentan i sada više nego ikad verujem u uspeh naše inicijative. Na skupu su načelnici pojedinih porodilišta žurili da se javno pohvale da na sajtu nema priča iz njihovog porodilišta, a verujem da će uskoro doći dan kada će nas prozivati sa: A zašto moje porodilište nije na sajtu! Kada se promeni praksa promeniće se i priče, svojim postupcima uzdićiće sami sebe.

I da završim sa zaključnim rečima gospođe Maje Ivetić: "Ovo nije upereno ni protiv koga lično i ne treba da bude tako shvaćeno, a ako se neko u ovome prepoznao onda je to žalosno."

***

KRUGOLININ DODATAK:

 • - Audio zapis celog sastanka i diskusije (preko tri sata): Sastanak s načelnicima.
 • - Dobili smo prvo pismo podrške prvog načelnika jednog od porodilišta. Uz njegovu dozvolu, kopiram njegovo pismo u nastavku. Iako pismo ovde objavljujem anonimno, on se meni predstavio imenom i prezimenom i ja znam ko je i kojim porodilištem rukovodi. Pozivam ostale načelnike da se jave!

-------------------

Poštovana,

Imao sam danas čast ali i sram da prisustvujem skupu u Institutu za javno zdravlje Batut, al naravno sa one druge, inkrimisane strane. Želim da Vam kažem ono što nisam imao hrabrosti da pred "razjarenom" grupom izustim.

Potpuno ste u pravu, sve ono što ste uradili, organizovali je za mene izuzetno hrabro, ali i delotvorno jer je postiglo svoje, a to je načeli ste nešto što se zove "Pandorina kutija". Tranzicija je bolna, kao što je i istina bolna, a imali ste priliku da danas čujete krik, bol razjarene mase.

Bravo, uspeli ste...

No moram u isto vreme da Vas podsetim da to što sada radite je posledica tranzicije u zdravstvu. Do samo pre petnaestak godina slovo a ne reč ne bi ste mogli da izustite, a da ste to i uradili bilo bi sklonjeno u nekoj fioci partičijka, daleko od očiju, daleko od srca.

Kada sam došao u Zdravstvo, tada je situacija bila takva da su se prozori zakivali. Da se sa svakog ili barem svakog ne zakucanog prozora bacali kanapi da bi se dostavila hrana, presvlaka ili tome slično. Poseta porodiljama bila je najveća jeres a "pijedestalno" ponašanje ginekologa, ravno Zevsovom" tronu.

Prisustvo oca porodjaju mislena imenica. O vokabularu da i ne govorim.

Danas ipak je liberalnije, savremenije, organizovanije ali navike, navike su čudo, najteže se menjaju.

Put Vam je posut trnjem ali izdržite, imate hrabrost, snagu, volju želju. Samo napred.

Iluzionista

 

AtačmentiKomentari (200)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

maca22 maca22 16:19 28.11.2008

Spartanka

svaka cast i vama.

Vidim da su pomenute siledzije (nasilnica-nacelnica iz Leskovca, i egocentricna sestra iz NS) pobrkale loncice, i poguble se u svojoj osionosti.

(volontiram da dr Stanojvica upoznam sa mojom prijateljicom koja se ovog avgusta u 30. god prvi put porodila i koju su dobre sestre, ali ne u njegovoj klinici, spasle od epizotomije)

Aplauz za Ministra!
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 17:38 28.11.2008

Re: Spartanka

svaka cast i vama.


Hvala, ali svaka cast i vama, i svim majkama i blogerima koji su od pocetka podržali ovu inicijativu! Bez te intezivne i masovne podrške svega ovog ne bi bilo.
j.bre j.bre 14:41 29.11.2008

Spartanka

Hvala ti na ovako iscrpnom izvestaju sa sastanka, dobra zapazanja.
A treba to sve i istipkati, svaka cast i hvala za trud.

Dakle, tek sad shvatam koliko je Krugolina ublazila stvari na njenom prethodnom blogu. Kapiram da je to uradila da ne ispadne evo opet pljuvacina, hajka i to. Ali kako kamuflirati stvari kada se oni, onako iz sve snage, eksponiraju u najgorem mogucem svetlu.
Leskovcanka, Kragujevcanin, dr Stanojevic i ostali istomisljenici, sta reci sem - sramota bre! Ma da sta god da kazes takvim ljudima oni to nece da cuju. Oni furaju svoju pricu, dobro im dosao ovaj sastanak da se medjusobno ispotapsu po ramenima, i da zapevaju u stilu "ne moze nam niko nista..."

Nacelnica Leskovackog porodilista: Posto postoji audio zapis, iako ga nisam preslushala, to mi je garancija da nemalazinemaprevare, kada citam njene komentare i ponos s kojim ih je izgovarala... znaci horor! Ta... ta kreatura je nacelnik?! Jbt, pa ja, dok citam njene reci, zamisljam neku poluobrazovanu nadobudnu sa ladnom trajnom, a u stvari, zena je lekar, intelektu... ma jeza!

Nacelnik Fronta: Sto rece margos, prvi put pomislis imao covek los dan, mada kad razmislis, ne mosh imati bas tako los dan da ti iz usta izlecu budalastine u rafalima. I to pred kamerama.

Kragujevac: Sta da vam kazem ljudi, vas tera losa sreca jos od Shumarica.


Neko je dole pominjao motive ministra Milosavljevica, Krugoline, Bilje, Afrodite, Dr M-a, B92 i koga vec i kako im se zahvaljujemo... Ma bas me bre briga za motive! Zasto niko drugi nije do sada nesto uradio po ovom pitanju? Ako ce njihovo angazovanje da pomogne da svima nama bude bolje, onda neka i oni dobiju parce kolaca. Pa i zasluzili su, i daj Boze da im se vrati. I to debelo!
j.bre j.bre 15:10 29.11.2008

Bravo!

Iluzionista
Imao sam danas čast ali i sram da prisustvujem skupu u Institutu za javno zdravlje Batut, al naravno sa one druge, inkrimisane strane. Želim da Vam kažem ono što nisam imao hrabrosti da pred "razjarenom" grupom izustim.

Dragi Covece,

Vi nikada ne mozete pripadati inkriminisanoj strani! Kao sto je vec nebrojeno puta receno, nismo mi ustali protiv svih medicinskih radnika, vec protiv onih nesavesnih, nehumanih.

Hvala vam, zbog takvih kao sto ste Vi, mi i dalje verujemo da se stvari mogu promeniti. Dobro kazete, put do boljitka je posut trnjem, ali ma sta oni pricali, mi znamo, Vi znate, a znaju i Oni da su nase price istinite. A istina je najjace oruzje.
Bar bi tako trebalo da bude :)

Svako dobro!

Kengurica 007
katica_zlatica katica_zlatica 17:11 29.11.2008

Re: Spartanka

maca22

(volontiram da dr Stanojvica upoznam sa mojom prijateljicom koja se ovog avgusta u 30. god prvi put porodila i koju su dobre sestre, ali ne u njegovoj klinici, spasle od epizotomije)

Aplauz za Ministra!


Dodala bih da ni indukcija nije obavezna, ja sam prvorotka i porodila sam se za sat vremena, na moju nesrecu nisam imala dobru sestru da mi masira medjicu, podvlacim, radjena mi je epiziotomija bez predhodne dobre masaze medjice, znaci - rutinski!
antioksidant antioksidant 16:23 28.11.2008

.

I pored svega mislim da je značajan pomak napravljen, jer je bilo evidentno da svi učesnici skupa čitaju blog i sajt, odnosno da nas čuju


covek cuje ono sto slusa. culo se ovo i pre samo su sad svesni da cuje jos neko pa im je sad drugacije.

ovo nece vetar odneti
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 18:54 28.11.2008

Re: .

ovo nece vetar odneti


Ovo će postati uragan kojem vetar ne može ništa
constrictoria92 constrictoria92 16:44 28.11.2008

Samo cu da kazem

da je, generalno, moja lichna impresija da se vecina lekara (pogotovu ginekologa) ponasa kao da su Svevisnji lichno.
Jednom sam dozivela (pisala sam o tome u svom blogu) da gdja doktorka kaze: "Nisam ja gospodja. Ja sam doktorka." Mislim da ova rechenica najbolje opisuje vecinu lekara.
Bas bih volela da znam da li i doktorke ginekologe ili zene doktora ginekologa prilikom porodjaja oslovljavaju sa "kravo", "krmacho", itd.
Dok oni ne usvoje civilizacijske norme pristojnog ponasanja - nece biti pomaka na bolje!
Mozda nije lose poslati ih na kurs bontona, pa ko se posle odslusanog kursa ne ponasa u skladu sa naucenim - OTKAZ!

Izgleda da je danas najteze biti chovek...

Krugolina & CO imaju moje duboko postovanje i podrsku za "Pandorinu kutiju koja je otvorena"!

Krugolina,

ako roditelji u najranijem detinjstvu nisu vaspitali nase VrleLekare iliti Doktore (znam da preferiraju titulu Dr, narocito oni koji nemaju doktorsku disertaciju) - tu si ti sa svojom ekipom da odradis posao, a i mi, kao podrska!

rajce1 rajce1 17:10 28.11.2008

Re: Samo cu da kazem

Krugolina,

ako roditelji u najranijem detinjstvu nisu vaspitali nase VrleLekare iliti Doktore (znam da preferiraju titulu Dr, narocito oni koji nemaju doktorsku disertaciju) - tu si ti sa svojom ekipom da odradis posao, a i mi, kao podrska!


Veelika podrska!
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 16:48 28.11.2008

Standard

da li će žena i dete izaći živi iz porođajne sale nakon što u nju uđu

Misliiiiim,svaka cast!
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 17:20 28.11.2008

bravo cure!!!

doktor Stanojević je naveo da je kod prvorotki epizotomija i indukcija neophodna u 100% slučajeva jer to znatno skraćuje porođajni proces.

jel to onaj gospodin iz narodnog fronta sto voli da se slika sa estradnim zvezdama i sto izjavljuje za medije da ocevi nisu potrebni u salama, i sto im to naplacuje i sto naplacuje epidural, il digo cenu?

spartanka_afrodita spartanka_afrodita 17:40 28.11.2008

Re: bravo cure!!!

jel to onaj gospodin iz narodnog fronta sto voli da se slika sa estradnim zvezdama i sto izjavljuje za medije da ocevi nisu potrebni u salama, i sto im to naplacuje i sto naplacuje epidural, il digo cenu?


Upavo taj.
maca22 maca22 19:11 28.11.2008

Re: bravo cure!!!

spartanka_afrodita
jel to onaj gospodin iz narodnog fronta sto voli da se slika sa estradnim zvezdama i sto izjavljuje za medije da ocevi nisu potrebni u salama, i sto im to naplacuje i sto naplacuje epidural, il digo cenu?


Upavo taj.

Tamo se placa i laparoskopija.

Re: bravo cure!!!

Vesna Knežević Ćosić
doktor Stanojević je naveo da je kod prvorotki epizotomija i indukcija neophodna u 100% slučajeva jer to znatno skraćuje porođajni proces. jel to onaj gospodin iz narodnog fronta sto voli da se slika sa estradnim zvezdama i sto izjavljuje za medije da ocevi nisu potrebni u salama, i sto im to naplacuje i sto naplacuje epidural, il digo cenu?


Ja bih se stidela da sam Dr Stanojevic.

Zao mi je sto sam propustila diskusiju dok je blog bio "vruc" ali imam opravdanje. Bila sam na nekom sastanu DoH (department of health). Ja sam posle iskustva rada u Srbiji i dalje fasinirana kako sistem ovde funkcionise. Ekvivalent lekarske komore (Royal College of Physicians UK) je poceo sa radom 1518.
antioksidant antioksidant 00:07 30.11.2008

Re: bravo cure!!!

Ekvivalent lekarske komore (Royal College of Physicians UK) je poceo sa radom 1518.

a sta im to vredi kad su na prvim "koktelima" morali da jedu prstima a mi lepo viljuskicu boc-boc?<_<

iris.davidovich iris.davidovich 16:56 28.11.2008

srecno roditeljstvo,

ili kako vec rekoste da je ime te knjizice - postoji, ja je procitala, a dala mi je jedna rodjaka koja se poradjala u prokupackom porodilistu. delili su im valda pri izlasku iz bolnice. vec sam joj vratila, pa ne mogu da kazem tacan naslov i autore - znam da je izmedju ostalih bila jedna pedijatrica iz DZ Palilula, prepoznala sam joj ime. nije neupotrebljiva, ali s obzirom na to da se skole razlikuju, vise sam se oslanjala na preporuke koje sam dobijala od ovdasnjih pedijatara i brosura koje dele.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 17:26 28.11.2008

Re: srecno roditeljstvo,

ili kako vec rekoste da je ime te knjizice - postoji, ja je procitala, a dala mi je jedna rodjaka koja se poradjala u prokupackom porodilistu.Hvala na informaciji Lepo što tako nešto postoji, ali šteta što je ipak ne dobija svaka porodilja.
sanjamtl sanjamtl 19:39 28.11.2008

Re: srecno roditeljstvo,

Tu knjizicu nisam dobila vec sam je kupila u narodnom frontu jer mi je sestra donela i ostavila da procitam a onda mi rekla da se placa , i ja sam je platila
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:14 28.11.2008

Re: srecno roditeljstvo,

Tu knjizicu nisam dobila vec sam je kupila u narodnom frontu jer mi je sestra donela i ostavila da procitam a onda mi rekla da se placa , i ja sam je platila


Ovo je skandalozno!!!!! Sigurna sam da ljudi iz Instituta Batut za ovo ne znaju, ali je nedopustivo da nešto što je urađeno da bude besplatno deljeno svim porodiljama po izlasku iz porodilišta kao podrška novopečenim majkama i očevima bude naplaćeno!!!!
Da li se sećaš koliko je sestra tražila za knjigu?
katica_zlatica katica_zlatica 17:18 29.11.2008

Re: srecno roditeljstvo,

Ja je nisam dobila, narodni front - septembar ove godine. Doduse samo su jednoj zeni u sobi dali neki paket pri izlasku, nas 2 nista nismo dobile, predpostavljam da je unutra bila ta knjizica.
scabies scabies 17:13 28.11.2008

Rasipanje glasova :)

Sad sam potpuno zbunjena, ne znam da li da pisem ovde ili kod Spartanke_Afrodite na blogu?
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 17:24 28.11.2008

Re: Rasipanje glasova :)

Sad sam potpuno zbunjena, ne znam da li da pisem ovde ili kod Spartanke_Afrodite na blogu?


Bez rasipanja glasova!!!! Pisi ovde, zato je Krugolina i objavila na svom blogu.
radmilahum radmilahum 17:41 28.11.2008

srecne smo sto smo zive?!

Jbt pa ne idemo mi u logor pa da budemo srecne sto smo prezivele isti! Moguce da sledi: budi srecna beba ti je ziva. A ako je ziva moze biti normalna i ne (sto njihovom greskom sto neotkrivanjem deformiteta na vreme). Ako nije normalna, pa dobro, mozda se izleci. Ako ostane trajno nenormalna, pa boze moj i to je za ljude, ako ipak umre, pa dobro ionako nije bila za drustvo. Ako pak umre zdrava i na porodjaju, to je sudbina i uvek imas drugu sansu. Bitno je da si ti ziva. Sve u svemu, cemu pobuna?! More... Bogovi su primetili da nisu nedodirljivi. Obzirom kako se ponasaju u bolnici kada ih niko ne napada jer nisu u poziciji, ne cudi me sto su se ovoliko razgoropadili kada im neko direktno gura prst u oci.
Ja se Krugolini divim (rekla sam to bar sto puta i njoj i ovde na blogu) sto je tako smirena, konkretna i ne da se izbaciti iz takta. Ja da sam tamo bila verovatno bih pala u vatru te bi me proglasili neuracunljivom.
Elem, ovo je poprimilo ozbiljne tokove i to je dobro, retko koja inicijativa dogura ovoliko daleko. Prica se o tome svuda (licno sam rasirila pricu na sve strane koliko je u mojoj moci) i nesto se mora promeniti. I ja sam zavrsila fakultet pa to nikom nije bilo posebno bitno kada su mi se cerili u lice sto sam nacitana mala mudrica. Otporu smo se svi nadali cak i ranije, tako da nas nisu iznenadili mnogo
Napred Kru
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:00 28.11.2008

Re: srecne smo sto smo zive?!

Jbt pa ne idemo mi u logor pa da budemo srecne sto smo prezivele isti!


I za mene je bilo uvredljivo praviti vrstu poređenja koju je dr. Stanojević napravio, jer je naprihvatljivo u prvoj deceniji 21. veka bit srećana i zahvalana što porođajnu salu žena i dete napuštaju živi, pa se smatra da su standardi unapređeni. Ali dr. Stanojević je juče imao više čudnih izjava...
katica_zlatica katica_zlatica 17:21 29.11.2008

Re: srecne smo sto smo zive?!

..ja sam to pomislila kad smo izasli iz porodilista...srecna sam sto nam nisu nista lose uradili, ne priroda, vec osoblje bolnice.
scabies scabies 17:43 28.11.2008

za lekare

Meni je interesantno kako se na sastanq razgovaralo iz dva potpuno razlicita ugla. Kako se niko nije dosetio da su i lekari sigurno nekad bili u poziciji korisnika zdravstvenih usluga. Zasto nisu izneli svoja isqstva kad su bili u ulozi pacijenta? Mozda bi se onda dosetili o cemu je rec... Da se malo sete tog neprijatnog iscekivanja da ce biti prepoznati, ili da se sete kako su morali da se predstave da bi dobili normalan tretman, a kako se ni tad neki nisu zacrveneli-vec samo malo promenili stav...
Zato bih da se obratim lekarima (da vide kad svrate da se informisu):
Najveci broj pacijenata ne zna kako je biti lekar, ali vi kao lekari treba da se ponekad setite kako je biti pacijent! Sutra vi mozete biti na nekom salteru, u necijoj ordinaciji ili na necijem operacionom stolu!!!
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:03 28.11.2008

Re: za lekare

Najveci broj pacijenata ne zna kako je biti lekar, ali vi kao lekari treba da se ponekad setite kako je biti pacijent! Sutra vi mozete biti na nekom salteru, u necijoj ordinaciji ili na necijem operacionom stolu!!!


Ovo jedobra poenta, ali ONI O TOME NE RAZMIŠLJAJU! Imaju osećaj da im beli mantil daje položaj nedodirljivosti.
maca22 maca22 19:16 28.11.2008

Re: za lekare

scabies
ili da se sete kako su morali da se predstave da bi dobili normalan tretman,

Znam osobu koja smatra da je zavrsila medicinu da bi bila tako povlascena. Ne smeta joj, jer NE misli da dostojanstvo pripada prirodno svakom coveku, nego samo njoj, jer je "zasluzila"(zavrsila medicinu).

Ne znam da li uspevam da vam prenesem i objasnim tu logiku.
margos margos 19:52 28.11.2008

Re: za lekare

Lekari prečesto zaboravljaju da su ljudi.
scabies scabies 19:56 28.11.2008

Re: za lekare

Lekari prečesto zaboravljaju da su ljudi.


da, ali i pacijenti cesto zaboravljaju da su i lekari samo ljudi...
maca22 maca22 20:05 28.11.2008

Re: za lekare

scabies
Lekari prečesto zaboravljaju da su ljudi.

da, ali i pacijenti cesto zaboravljaju da su i lekari samo ljudi...

Sta si htela reci?
margos margos 20:08 28.11.2008

Re: za lekare

da, ali i pacijenti cesto zaboravljaju da su i lekari samo ljudi...

Slažem se.

Al jedna arogantna kokoška me diže pre neko veče s mog mesta u autobusu - bez da pomisli da je greška do agencije... Ustvari, evo kako je bilo:

Ponoć - autobus na redovnoj liniji Skoplje -Beograd, pitam da li mogu da sednem negde pozadi.Pošto sam čest putnik i poznaju me, devojka mi skrene pažnju da ima dosta putnika, pa da sednem na označeno sedište na karti. Pogledam - broj 11. Ok.

Posle par minuta ulazi žena, drži tri karte u ruci, naglas kaže:
''Deset, jedanaest - vi ustanite!!! (bradom pokaže meni) i dvanaest!''

Ja se nasmejem i pitam devojku koja radi
''Pa dobro kako i ja imam jedanaest?''

Ona me pogleda sa molbom u očima da ne pravim problem i kaže:
''Verovatno su pogrešili u agenciji ... hoćete molim vas da odete pozadi?''

Ustajući, obratim se ženi sa tri karte i kažem, smireno, jer idem da sednem tamo gde sam i želela:
''Vi nemojte ubuduće pre vremena da uvodite red...''

A ona meni:
''Ja nisam redar, ja sam doktor!''
Rekoh joj da je izgleda, i nažalost, redar.

Ona misli da je putnik sa velikim ''P'' jer je lekar. Neće biti...

Znam i one druge, na svu sreću.

I iznervirao me, iskreno, dr Stanojević, baš zato što sam čula da je stručan i dobar lekar - a sad čitam gluposti kao da je mehaničar, a žene mašine na proizvodnoj traci.

Sve se nešto mislim - možda mu bio loš dan... možda ga nerviralo što mora na sastanak - a na klinici čekaju pacijenti... sve tražim u glavi razloge da ga opravdam. Vrlo bliske osobe su lekari, i svaki put pre nego što nešto kažem, pomislim na njih, pa gledam da odmerim reči:

Al se raspisah.... izvinite...
scabies scabies 20:19 28.11.2008

Re: za lekare

Ja nisam ovde da bilo koga napadam ili da bilo koga branim... Samo da ubacim po koji drugaciji ton, da ne bude monotono i da se svi slazu
A sad ozbiljno. Trebalo bi da znaci da je svaki covek-samo covek, sklon greskama, sujeti, slabostima. Ljudi su kvarljiva roba... Mozda ih vise od privilegija i moci moze pokvariti losa situacija. Ne treba zaboraviti da su to ljudi koji su radili u tri smene za 5-6 maraka, bez antibiotika, alkohola, osnovnih sredstava. Da su bili u situaciji da zbog nedostatka kiseonika daju pacijentima vestacko disanje usta na usta. To nije opravdanje, ali moze biti olaksavajuca okolnost
Znam da je bolje da nisam odgovarala na ovo pitanje i da ce sve biti pogresno shvaceno!
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:20 28.11.2008

Re: za lekare

Lekari prečesto zaboravljaju da su ljudi.


Iz tog razloga da bi doprla do njih Krugolina je u jednom trenutku rekla "Molimo vas k'o bogove" u nadi da će se prepoznati i da će rečeno doprti do njih.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:23 28.11.2008

Re: za lekare

da, ali i pacijenti cesto zaboravljaju da su i lekari samo ljudi...


Greška, pacijenti ZNAJU da su i lekari ljudi, samo lekari ne žele da budu podsećani na to
margos margos 20:32 28.11.2008

Re: za lekare

Znam da je bolje da nisam odgovarala na ovo pitanje i da ce sve biti pogresno shvaceno!

Ne ne ne....:)))
Radila sam u računovodstvu jedne bolnice - poznajem dosta lekara. Sećam se tog perioda kad ničega nije bilo, kad su dežurali i po dve smene ... kad su se dovijali, radili čuda... Moj školsku drug samo što nije živeo u bolnici - koliko je vremena tamo provodio. Drugi dobar prijatelj je u to vreme ispod hirurškog odela morao da nosi džemper - koliko je bilo hladno u operacionoj sali...

To su sve ljudi koji i kada ne rade, odlaze da obiđu svoje pacijente. (to 'svoje' nisu oni preko veze, nego oni koje su oni operisali).Sva priznanja i svo poštovanje takvim ljudima.

Ali svi smo prošli taj loš period, i svi smo oštećeni - je l to znači da u restoranima treba da nam kažu 'Na, jedi.''
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:38 28.11.2008

Re: za lekare

Vrlo bliske osobe su lekari, i svaki put pre nego što nešto kažem, pomislim na njih, pa gledam da odmerim reči:


I ja imam par bliskih osoba koje su lekari i nije mi nameru da pravim negativnu generalizaciju u odnosu na bilo koju stranu, ali u odnosu lekari - porodilje, porodilje su ranjivija strana.
maca22 maca22 21:27 28.11.2008

Re: za lekare

...
margos margos 21:35 28.11.2008

Re: za lekare

Margos, da li pricamo o istim lekarima i sestrama, o istim osobama? O istom Slobcetu?

Maco, ne kapiram šta me pitaš.:(
Prvi pomenuti je Dragan, drugi je Dušan... a mislila sam na još neke znane lekare.
dragonballs dragonballs 11:05 29.11.2008

Re: za lekare

"I iznervirao me, iskreno, dr Stanojević, baš zato što sam čula da je stručan i dobar lekar - a sad čitam gluposti kao da je mehaničar, a žene mašine na proizvodnoj traci."
Pa molim vas lepo, zar ne primecujete kontradikciju stavova u vasoj recenici: STRUCAN I DOBAR LEKAR a odmah zatim LUPA GLUPOSTI KAO DA JE MEHANICAR. (uzgred, dugujete i izvinjenje mehanicarima, pogotovu onima bistrog uma, a ima ih dosta)
Jedino ako taj Stanojevic nije Dr iz onog vica, iz vremena kad se ucila "Shuvarica":
udje zena kod nekog tamo Dr Stanojevica, G&O specijaliste, a on ce, nakon uredno uzete anamneze bas kao "strucan i dobar lekar", gospodjo izvolite na KANAL. Zasto kanal gosn Doktore, zar me necete pregledati na stolu za pregled? Znate sta gospodjo, ja sam u stvari oduvek zeleo da budem AUTOMEHANICAR ali me zeznulo usmereno obrazovanje pa sam zato otisao u doktore, ali prva ljubav zaborava nema, zato izvolite na kanal.
katica_zlatica katica_zlatica 17:35 29.11.2008

Re: za lekare

@dragonballs Ne pogresio si, doktor Stanojevic je svoju karijeru poceo tranzirajuci svinje za 29-o novembarski pokolj, dobro mu islo, op cup gotovo! Stoka nije mnogo patila...tako ga uputise za Beograd da se skoluje..
margos margos 22:11 29.11.2008

Re: za lekare

Pa molim vas lepo, zar ne primecujete kontradikciju stavova u vasoj recenici: STRUCAN I DOBAR LEKAR a odmah zatim LUPA GLUPOSTI KAO DA JE MEHANICAR. (uzgred, dugujete i izvinjenje mehanicarima, pogotovu onima bistrog uma, a ima ih dosta)

Izvini, je l se ti šališ?
Rekla sam
"I iznervirao me, iskreno, dr Stanojević, baš zato što sam čula da je stručan i dobar lekar - a sad čitam gluposti kao da je mehaničar, a žene mašine na proizvodnoj traci."

Znači ČULA SAM jedno, a sad čitam (čujem drugo).
I ne dugujem nikome izvinjenje - mehaničari opravljaju mehaničke delove, vade, menjaju delove, šrafe... a lekar bi trebalo da se drugačije ophodi prema ljudskom telu, čak i ako zanemari dušu i emocije.
Dr M Dr M 22:31 29.11.2008

Re: za lekare

mehaničari opravljaju mehaničke delove, vade, menjaju delove, šrafe... a lekar bi trebalo da se drugačije ophodi prema ljudskom telu, čak i ako zanemari dušu i emocije.


U medicini nije dovoljno biti majstor, treba postati umetnik. Majstor otklanja kvar, dovodi stvari u red, ako je moguce, umetnik, uz sve to, daje i nadu da je u vecnoj utakmici sa Bogom moguce pobediti ili bar izvuci neresen rezultat.(citat iz Beleznice seoskog doktora)

margos margos 23:11 29.11.2008

Re: za lekare

Dragi moj Dr M - ja izuzetno cenim Majstore svih vrsta - i zanatlije, i mehaničare i umetnike. Jedno vreme sam se bavila zanatom - i s ponosom se upisivala gde je trebalo kao zanatlija.

Problem je, zaista, kad se neko prema biću odnosi kao prema spravi. Pa čak i mehaničari koji se s ljubavlju odnose prema spravama - imaju više uspeha i više mušterija.
antioksidant antioksidant 00:08 30.11.2008

Re: za lekare

- mehaničari opravljaju mehaničke delove, vade, menjaju delove, šrafe...

a ti mislis da ovo nema dusu?
margos margos 00:59 30.11.2008

Re: za lekare

antioksidant
- mehaničari opravljaju mehaničke delove, vade, menjaju delove, šrafe... a ti mislis da ovo nema dusu?

E , AO... ja mog tatu davno pitala zašto nije automehaničar, pa da nasledim zanat i radionicu.... Ja bih bila najbolji majstor jer unam da i mašine imaju dušu... ali, sudbina, šta ćeš... ništa od toga:(
NNN NNN 17:43 28.11.2008

Redom...

1.
SVAKA PORODILJA pri izlasku iz porodilišta dobija publikaciju "Srećno roditeljstvo"
Dobila i korisno je.
2.
standard "kontakt koža na kožu" i da se veoma često probijaju za to propisani vremenski intervali koji za normalan, vaginalni porođaj iznose najkasnije do 2 sata nakon porođaja i najkasnije do 6 sati nakon carskog reza.
Na primer više od 24 sata kasnije, u mom slučaju.
3.
sreća da danas ne razgovaramo o tome da li će žena i dete izaći živi iz porođajne sale
Sreća je i što ljudi u civilizovanom svetu više ne umiru og kuge!
4.
"neobaveštenost pacijenta šta ga čeka u porodilištu" (meni je odmah prošlo kroz glavu kako prolaze i kako se tretiraju one žene koje su obaveštene: sa podsmehom, sarkastično, uz nazive "ona načitana", "ona informisana", "ona pametnica" i slično).
Ja sam bila vrlo obaveštena..čak i o 4 porođajna doba, o kojima nisu imale pojma prisutne studentkinje medicine. Obaveštenost mi ništa nije pomogla!
5.
"Bez telefona ne mogu da žive!"
I ne mogu jer jedino telefonom mogu da čuju neku reč utehe, topline i ljudskosti!
6.
konstatovali da je u pitanju hajka protiv njih, čista zavera i zloba porodilja koje hoće da im zagorčaju život i otežaju posao koji oni savršeno obavljaju
Naravno..a šta bismo inače radile tako dokone...
K002
frondi frondi 17:47 28.11.2008

spartanka

Kao buduca mama, ali i buduci lekar, vec duze vreme pratim vasu inicijativu. Sve mi se cesce desava da u toku kafenisanja sa drugaricama slusam razne price iz porodilista, da li su podstaknute mojim prisustvom, ne znam, ali znam da se osecam uzasno, da nemam opravdanja ni za sta, da ne kazem i krivo i posramljeno zbog postupaka mojih kolega. Sve mi teze pada da slusam te stvari i da se osecam potpuno bespomocno, zato vam cestitam na dosadasnjem uspehu i nadam se da je ova borba tek pocela!
Moje iskustvo je studentski boravak na Betaniji ( cujem da cete ici u posetu tamo). Naime u toku ispita u razgovoru sa trudnicom koja je bila na patologiji trudnoce i tog dana joj je bio i termin (rodila je zdravog decaka), doznala sam da celu noc nisu spavale jer su im bubasvabe setale po krevetu, nogama... NISAM MOGLA DA VERUJEM!
Istresale su posteljinu, cebad, gazile gamad po podu. Ujutru, kad sam dosla pod je bio pun zgazenih buba!!! To je stariji deo zgrade, jeste, ali mislite li da bubasvabe biraju, e necemo tamo tamo je nova zgrada. Koliko danas su i u novom delu! U hodniku, posle ispita, su mi setale izmedju nogu, mojih, drugih zena, lekara... niko se nije obazirao! Uslovi su ocajni, pa zar ne postoji dezinsekcija, ljudi!
Sto se tice odnosa lekara, sestara i porodilja znam samo za tudja iskustva, te ih necu prepricavati, vec cu ih podstaknuti da same ispricaju sta su dozivele. Ne kazem, nisu sva iskustva negativna ima i dobrih i casnih ljudi. Jos jednom , sve cestitke!
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:31 28.11.2008

Re: spartanka

Kao buduca mama, ali i buduci lekar, vec duze vreme pratim vasu inicijativu.


Uz solidarnost svih koji prate i podržavaju ovu inicijativu i malo sreće postaćete mama u mnogo humanijim uslovima i bićete jedan od lekara koji će unaprediti kvalitet usluga u zdravstvenom sistemu.
Hvala na podršci.
ssvetlana92 ssvetlana92 17:48 28.11.2008

Šta reći?

Stvarno nemam reči za entuzijazam i hrabrost kojom ste krenule i opstajete u svemu ovome. Sa zdravstvenim radnicima se treba suočiti. To je poseban soj ljudi, kojima je bio san da obuku bele mantile, a ne da se bave humanim radom. Na koje načine, mnogi od njih su došli do diploma, bolje da ne govorimo. To je jedan od razloga što su osioni i bahati. Da ih ne uhvatimo u prevari, pa bolje je prvo napasti.

Oni doktori, načelnici..specijalisti i drugi koje sam imala prilike da upoznam su oholi, samozadovoljn i veoma agresivni. Samoljublje im curi na uši. Komentari za sve koji nisu iz njihove struke su gnusno uvredljivi. U prvom kontaktu sa pacijentom ispitaju čime se ko bavi, pa kad im pogodite trenutne potrebe..na primer moleri, stolari, zidari, keramičari..vodoinstalateri...i ostali su dobro došli da im obave radove po kućama, stanovima, vikendicama..normalno, za džabe. Ostali keširaju.
Kolege im trebaju, pa su divni jedni prema drugima..usluga za uslugu. To je opšte poznata stvar, ne treba ni polemisati.
Retki su oni koji uče nešto i posle završenog fakulteta. Tone pamfleta, dopisa i novina u medicini i farmakologiji koje dobijaju, bacaju neotvorene.
Nekolicina koje lično poznajem, dopinguju se lekovima ili su obeznanjeni od alkohola. U takvom stanju operišu, poradjaju, odlučuju o našim sudbinama.
Naravno da nisu svi takvi, ali treba li da gledamo u bob da bismo znali u čije ruke dolazimo ili im predajemo živote naših bližnjih!?
scabies scabies 18:02 28.11.2008

Re: Šta reći?

To je poseban soj ljudi, kojima je bio san da obuku bele mantile, a ne da se bave humanim radom.

Ni salterski radnici nisu zeleli da se bave humanim radom, ni policajci, ni trgovci, ni konobari itd. pa to ne znaci da ne treba da budu pristojni i odgovorni kad obavljaju svoj posao. Nista drugo ne treba ocekivati ni od lekara. To kako ce se ophoditi prema pacijentima i kako ce ih leciti ne treba da bude stvar humanosti!
Verujte, kao pacijent ne oceqjem ni humanost ni empatiju, ali trazim i strucnost i pristojnost!!!
scabies scabies 18:19 28.11.2008

Re: Šta reći?

U prvom kontaktu sa pacijentom ispitaju čime se ko bavi

Verovali ili ne to spada u osnovne podatke koje lekar mora da zna (deo je lekarske anamneze)! I licno smatram da je veoma bitno. Podaci o profesiji su vazni zbog mogucnosti razvoja profesionalnih bolesti, eventualnih povreda na radu, ili izlaganja nekim faktorima koji mogu uticati na zdravlje (ili bolest)... Takodje je bitno da bi lekar prilagodio nacin izlaganja.
ssvetlana92 ssvetlana92 18:29 28.11.2008

Re: Šta reći?

scabies
U prvom kontaktu sa pacijentom ispitaju čime se ko bavi

Verovali ili ne to spada u osnovne podatke koje lekar mora da zna (deo je lekarske anamneze)! I licno smatram da je veoma bitno. Podaci o profesiji su vazni zbog mogucnosti razvoja profesionalnih bolesti, eventualnih povreda na radu, ili izlaganja nekim faktorima koji mogu uticati na zdravlje (ili bolest)... Takodje je bitno da bi lekar prilagodio nacin izlaganja.


Znamo sve to, i nemam ništa protiv. Ja sam htela nešto drugo da podvučem, ovim. Bilo bi mi drago da je to osnovni razlog takvim pitanjima i da doktori brinu o tome. Ali, na žalost nije tako..
Sada mogu da vas odvedem na par adresa gde se rade svi ti radovi i apsolutno svaki majstor je bio doskorašnji pacijent.
A da ne govorimo o profesorima..moraju da daju pitanja i prolazne ocene za svako dete doktora...ako ga već nisu ekspedovali u inostranstvo na školovanje.
maca22 maca22 19:25 28.11.2008

Re: Šta reći?

To je poseban soj ljudi, kojima je bio san da obuku bele mantile, a ne da se bave humanim radom.


Upravo. A znate kako se to leci?

Treba im SASECI te bolesne privilegije koje nosi beli mantil. Te da se na studije medicine odlucuju samo humani i saosecajni.
(as much as possible)
scabies scabies 19:36 28.11.2008

Re: Šta reći?

Te da se na studije medicine odlucuju samo humani i saosecajni.

moram da izrazim najdublje neslaganje!!!
Prvo-zasto bi to bio bitan kriterijum? I koje su to jos profesije za koje bi bile potrebne takve osobine?
Drugo-kako bi vi to merili?
Trece-ko vam garantuje da su humanost i saosecajnost konstante? Da nece u medjuvremenu otupeti?
Ja bih jos jednom da podvucem: lekar treba da bude strucan, pristojan, da postuje protokole (koje istina prvo treba napraviti/usvojiti), da ne prekoracuje svoja ovlascenja i ne zloupotrebljava svoj polozaj!
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:42 28.11.2008

Re: Šta reći?

Ja bih jos jednom da podvucem: lekar treba da bude strucan, pristojan, da postuje protokole (koje istina prvo treba napraviti/usvojiti), da ne prekoracuje svoja ovlascenja i ne zloupotrebljava svoj polozaj!


Potpuno se slažem!
NNN NNN 21:02 28.11.2008

Re: Šta reći?

Samo da podvučem da se sve ovo što je ocenjeno kao negativno ne odnosi na većinu zdravstvenog osoblja (hvala Bogu), ali dovoljna je samo jedna loša osoba da vas izmaltretira za ceo život (nažalost).
maca22 maca22 23:38 28.11.2008

Re: Šta reći?

scabies
o kako ce se ophoditi prema pacijentima i kako ce ih leciti ne treba da bude stvar humanosti!

A koja je to stvar u glavi coveka (jer lekari su ljudi) koja ce presuditi kad treba da se donese odluka, npr. da li da radi u najboljem interesu prodilje, ili da pozuri porodjaj jer ide na avion?
scabies scabies 23:46 28.11.2008

Re: Šta reći?

A koja je to stvar u glavi coveka (jer lekari su ljudi) koja ce presuditi kad treba da se donese odluka, npr. da li da radi u najboljem interesu prodilje, ili da pozuri porodjaj jer ide na avion?

To ne treba da se procenjuje, tu se zna sta treba da se uradi! On ima radno vreme u koje nikako ne moze da zuri na avion i u koje uvek mora da radi u najboljem interesu pacijenta (ovom slucaju porodilje). Ili da nju pusti da bira. To nije stvar odluke vec obaveze!
maca22 maca22 00:16 29.11.2008

Re: Šta reći?

scabies
A koja je to stvar u glavi coveka (jer lekari su ljudi) koja ce presuditi kad treba da se donese odluka, npr. da li da radi u najboljem interesu prodilje, ili da pozuri porodjaj jer ide na avion?

To ne treba da se procenjuje, tu se zna sta treba da se uradi! On ima radno vreme u koje nikako ne moze da zuri na avion i u koje uvek mora da radi u najboljem interesu pacijenta (ovom slucaju porodilje). Ili da nju pusti da bira. To nije stvar odluke vec obaveze!

Onda je to, zajedno za informacijom o epizotomiji i 'dvostrukim standardima' jos jedna u nizu stvari sa kojom se ne slazete sa ne samo sa mnom, vec, usudila bih se reci, vecinom pristunih.
audrey92 audrey92 17:50 28.11.2008

svakako

pacijen
ti (tj. porodilje) treba da imaju razumevanja za sestre!"


Jap, nurse-friendly u porodilista!

Mislim da je podrska ministra glavna osnova buduceg uspeha inicijative. Imamo posla sa ljudima kojima niko nikada ne gleda u kolektive, koji su van svake kritike, pa su navikli da se ponasaju kao bogovi. Mozda se jos jedino ministra pomalo boje, ili bi bar njega slusali. I ta savetnica ministra, bas sam prijatno iznenadjena: i neka vam je uzela rec iz usta. Iz njenih usta oni slusaju mirno, a iz vasih bi to bila provokacija. Sve to radi samo na autoritet, komunisticki.
maca22 maca22 19:36 28.11.2008

Re: svakako

audrey92
I ta savetnica ministra, bas sam prijatno iznenadjena: i neka vam je uzela rec iz usta. Iz njenih usta oni slusaju mirno, a iz vasih bi to bila provokacija. Sve to radi samo na autoritet, komunisticki.

Haha, tacno. Kako prepoznaju liniju mocu! Ja sam najjaci u porodilisu i tu gazim.
Ministar je jaci od mene, tu puzim.

Vis, imaju kefalo.
Jelica Greganović Jelica Greganović 17:50 28.11.2008

Naravno...

...
Prisutni su mahom doveli u pitanje verodostojnost svih priča na Krugolininom blogu i na sajtu http://www.majkahrabrost.com/ i konstatovali da je u pitanju hajka protiv njih, čista zavera i zloba porodilja koje hoće da im zagorčaju život i otežaju posao koji oni savršeno obavljaju. NIKO od njih NIKADA nije čuo ni za jedan slučaj poput onih iznetih kod Krugoline i na sajtu i ne veruju da se to dešava.


...naravno da je zavera protiv jadnih i ubogih lekara...evo, na primer ja...ja sam sama sebi 1989. godine u Zemunskoj bolnici, u petom mesecu trudnoće, uradila serklaž NA ŽIVO...ako neko ne zna to je zašivanje grla materice. Posle čega sam iz čistog kaprica u krvavoj spavaćici sama otišla u bolničku sobu, zbog čega su ostale razmažene sapatnice nagrnule da beže kroz prozor videvši me onako krvavu. Kasnije sam ja lično, jer su zbog previše maženja pacijentkinje bežale sa odeljenja kući, uvela zaključavanje odeljenja...i naredila da se prekrasna kupatila demoliraju, a u supu ubaci perje, da se pacijentkinje ne razmaze.
Naravno, kasnije mi je u zaveri protiv ubogih akušera i ginekologa, pomogao i moj kardiolog, koji kad je video kako mi je srce prolupalo, usred trudnoće od onog NA ŽIVO, rekavši mi: Najviše bih voleo da niste došli kod mene...dobila sam tablete iole podnošljive za trudnice, jedino što mi je posle pijenja toga padala londonska magla na duže vreme pred oči...

Ah, da...a onda sam u supi našla perje i obzirom da mi od partizanskog serklaža niko nije ni "dobar dan" rekao u viziti, niti me pregledao, otišla sam da se požalim. Sestre sa nogama na stolu su me izbacile iz njihove sobe, sa sve šoljom supe i poslale kod lekara. Dotični me je isto tako izbacio iz sobe. A onda sam ja otišla nazad u bolničku sobu i od svih sapatnica pokupila sitniš. I javila se direktno u program, u "Ritam srca", tada na Studiju B, opisavši lepote bolnice i pristupa...a baš je tad direktorka bolnice kandidovala za gradonačelnicu Beograda...
Onda je zavladao muk u bolnici...u sobu je samo probala strogo da progviri čistačica pripitavši ko je Jelica Milenković...dobila je tako glasan odgovor da joj se tu gubi svaki trag.
Potom je došao Žmu u redovnu posetu, a ja sam ga čekala spakovana i htela da idem kući. Otišli smo opet do medicinskih sestara da pitam gde je dežurni lekar. Videvši me u horu su gaknule: "Za tebe nema lekara!"...tu nastupa Žmu, koga nisu primetile iza mojih leđa. Sestre se pretvaraju u mačiće, koji predu broj lekarove sobe. Žmu me šalje po torbicu, a on odlazi na razgovor kod lekara. Kasnije sam saznala da se lekar neprijatno iznenadio Žmuom...probao je da objasni da sam ja kao trudnica naravno i histerična...tu je Žmu prekinuo doktora...onda je isti probao da mu objasni kako je on delegat u maloj mesnoj zajednici i par udruženja...i tu je prekinut...a onda je došao biser...za sve sam kriva ja, jer sam u bolnici ležala pod devojačkim prezimenom, da su znali da sam ja Žmuova žena, tj. da sam ležala pod njegovim poznatim prezimenom, sve bi bilo drugačije...a nisam ni prijavila da sam novinarka...i tu je prekinut...i da ne mogu iz bolnice...što je naravno odbijeno kao tvrdnja...Žmu se okrenuo pokupio mene u tačkastoj spavaćici i moju torbicu, odvevši me iz tog bolničkog raja...

ssvetlana92 ssvetlana92 18:21 28.11.2008

Re: Naravno...

.za sve sam kriva ja, jer sam u bolnici ležala pod devojačkim prezimenom, da su znali da sam ja Žmuova žena, tj. da sam ležala pod njegovim poznatim prezimenom, sve bi bilo drugačije...a nisam ni prijavila da sam novinarka


Tačno tako! Moja sestra je bila pred samim porodjajem kada joj je doktor rekao da nema šanse da je trudna, nego nosi ogroman tumor. Bio je krajnje ozbiljan. Moja sestra ga je oterala gde mu je mesto i rekla, pričajte vi šta hoćete, ali ja osećam srce moje bebe. Odmah potom je alarmirala supruga, hirurga na šta su joj rekli: pa zašto odmah niste rekli da vam je suprug hirurg?
Sjatili su se oko njega...i njima je svašta trebalo...pa su meni, njenoj sestri dali beli mantil sa kojim sam ja izigravala akušera...i držala sestru za ruku i pričala viceve sve vreme. Dočekala sam svoju sestričnu prva..držala je u rukama...bio je to najlepši dan u mom životu.
Uvek sam se pitala, kako li tek prolaze žene koje nemaju tako jaku vezu!
maca22 maca22 19:26 28.11.2008

Re: Naravno...

Jelica Greganović

Otišli smo opet do medicinskih sestara da pitam gde je dežurni lekar. Videvši me u horu su gaknule: "Za tebe nema lekara!"

A imamo i slucaj pokusaja ubistva.
NNN NNN 21:22 28.11.2008

Re: Naravno...

Ovo ustvari Jelica 'oće da nabije kompleks svima koje nemaju zvučnog žmua.
maca22 maca22 22:26 28.11.2008

Re: Naravno...

NNN
Ovo ustvari Jelica 'oće da nabije kompleks svima koje nemaju zvučnog žmua.

Znaci doktor mora da mi pravi dete da bi me cestito porodili.
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:43 28.11.2008

Re: Naravno...

Jeste, tako jeupravo zato što mi je prezime tada bilo tako bitno sam i zaboravila da ga okačim...kako ga samo nije bilo sramota da tako nešto izgovori...ali to je sve bilo u stvari zato što sam bila histerična i neuračunljiva zato što sam bila trudna...naravno...naučno dokazano.
elastigirl elastigirl 17:58 28.11.2008

Neka rese vec jednom sta hoce!

Hvala spartanka_afrodita za utiske sa sastanka.

Posto se kao jedan od problema navodi "Nepripremljenost porodilja za porođaj", a s'druge strane one koje se pripreme za porodjaj zovu raznim imenima (kao sto je vec spartanka_afrodita napisala) mogli bi prvo da se dogovore koji je od ova dva stava prihvatljiviji. Posto je ipak nepripremljenost navedena kao problem od strane nacelnika, pre bih zakljucila iz ovog da je 'nacitana' majka ipak pozeljnija, a da manjem broju (nesigurnih u sebe?) lekara smetaju one 'nacitane'.

Koliko se secam meni ovde u Kanadi nikada ni u toku trudnoce, ni u trijaznoj sobi pred porodjaj, ni na porodjaju ni lekar/sestra nisu ni prisli a da mi pre toga nisu rekli sta ce da rade. I naravno uvek su mi saopstavali sta se desava i sta je obavezno, a za sta imam mogucnost izbora. Verujte, sigurna sam da i ovde ima trudnica koje nisu zavrsile ni fakultet ni srednju skolu (ako je to ciljna grupa u Srbiji koja ne zeli obavestenja). Zdravstvene radnike nista ne kosta da prevedu na nama razumljivi jezik postupke, a to jezivo puno znaci za psihicko stanje porodilje pa samim tim i za njenu saradnju - sigurna sam da bi porodilje bile smirenije i bolje saradjivale kad bi im neko lepo sve objasnjavao; sa ovim stepenom neobavestavanja pretpostavljam da samo mogu da izazovu paniku i samim tim porodilju koja i da hoce ne moze da saradjuje.

Ja evo iskreno ne mogu da verujem da postoji ijedna zena koja ne zeli da zna sta se desava sa njom i sa bebom u toku porodjaja, ali eto ako ima neka majka kojoj te informacije ne trebaju i zeli u potpunosti sve odluke da prepusti lekaru - neka se lepo to negde kod nje zabelezi u kartonu ili gde vec, pa njoj slobodno nista ne moraju da objasnjavaju. Ali da se podrazumeva obavestenost.
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:18 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Posto se kao jedan od problema navodi "Nepripremljenost porodilja za porođaj", a s'druge strane one koje se pripreme za porodjaj zovu raznim imenima (kao sto je vec spartanka_afrodita napisala) mogli bi prvo da se dogovore koji je od ova dva stava prihvatljiviji.


Krugolina evocira uspomene:

Par dana pred porođaj, dođem ja na redovan pregled u bolnicu, kod svoje 'doktorke-veze'.

Pita ona mene: Imaš li kontrakcije?
Ja kažem: Ne, samo one Brakston-Hiksove.

Ona - prasnu u smeh. Ha ha ha ha ha, pa opet, ha ha ha ha ha.
Uto ulazi neka sestra, vidi je da se ova smeje na sav glas, pita je: Doktorka, šta je?
Doktorka: Pa, znaš šta mi ova mala kaže? Ajde, reci ponovo.
Ja zapanjeno gledam, šta da kažem ponovo?
Doktorka: Kako se zovu te kontrakcije?
Ja: Brakston-Hiksove.

Njih dve, uglas: HA, HA, HA, HA, HA, HA, HA.

Povratim se ja da pitam: A šta je tu smešno?

A meni moja doktorka-veza odgovara: 'Pa, jel' znaš ti da ja imam studente medicine koji to ne znaju da izgovore?'

NO COMMENT.
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:22 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Još oko 'nepripremljenosti porodilja za porođaj'.

Ja sam bila itekako pripremljena - ZA NORMALAN POROĐAJ.
Knjige koje sam ja čitala, a koje su normalni lekari pisali (Šta da očekujete dok čekate bebu) nigde ne opisuju ono što te čeka u Srpskom porodilištu.
U tim normalnim knjigama normalnih lekara, i indukcija i epiziotomija su vrlo retke stvari, a ne rutinske.
Da se zaustavim samo na tom jednom primeru.

A u Školici za pripremu za porođaj - puštali nam video snimak porođaja... na engleskom, iz Engleske, bez prevoda.

Ko da porođaj kod nas izgleda ko u Engleskoj??
Pa, sve i da izgleda, ljudi moji, ne znaju svi engleski!!!
Ja sam konsekutivno prevodila prisutnima tom prilikom.

Jel to i znanje engleskog mora da bude obavezna priprema za porođaj u Srbiji??
scabies scabies 18:30 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

i indukcija i epiziotomija su vrlo retke stvari

Stav aqsera u Srbiji je da je mnogo sigurnije raditi epiziotomiju, nego testirati elasticnost porodjajnog puta. Mnogo se lakse zbrinjava i zarasta i manje je prostora za komplikacije kad se rez napravi hirurski, nego kad tkivo puca... Rade je jer se toga plase.
A kad se setim price sa bebom od 6kg i polomljenim kostima, pitam se kako bi reagovale tek zene kod kojih su nastupile takve komplikacije, a sve je moglo biti reseno epiziotiomijom.
P.S. ovo nije moj stav, vec stav aqsera!
margos margos 18:38 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Davno, ali i ja sam bila velika beba, pa je babica sugerisala mojoj mami da se već od šestog meseca trudnoće maže vazelinom - te je tkivo kod porođaja bilo dovoljno elastično.
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:43 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Stav aqsera u Srbiji je da je mnogo sigurnije raditi epiziotomiju, nego testirati elasticnost porodjajnog puta. Mnogo se lakse zbrinjava i zarasta i manje je prostora za komplikacije kad se rez napravi hirurski, nego kad tkivo puca... Rade je jer se toga plase.


AKO BABICA RADI SVOJ POSAO KAKO TREBA, POTREBA ZA EPIZIOTOMIJOM SVODI SE NA 10%.
Svetska zdravstvena organizacija

A tu je i Dr M da potvrdi.
U selu u kome je Dr M radio, bilo je oko 50 do 60 porođaja godišnje.
Porođaje je, uglavnom u kući, radila babica, koja je bila fenomenalna.
Za 15 godina - samo joj se jedna porodilja pocepala.
Ostale su prošle bez bilo kakve epiziotomije.

Posle je ta babica otišla u penziju, a došla je nova koja pojma nije imala.

Ja mislim da je načelnik iz Šapca u pravu kada kaže da ima ovakvih i onakvih babica, i da one treba da idu na redovnu doobuku i proveru znanja.
scabies scabies 18:51 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Sad ce sav gnev da se sruci na mene, ali ne mogu da izdrzim:
Primetila sam da se i ovde na blogu ponekad koriste neprimereni izrazi (zenetina, Odvratno ruzna, buljavih zelenih ociju i crvenkaste kose, sa bosanskim naglaskom, itd) a sa druge strane svima zasmeta kad lekar za porodilju kaze pacijentkinja.
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:54 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Primetila sam da se i ovde na blogu ponekad koriste neprimereni izrazi (zenetina, Odvratno ruzna, buljavih zelenih ociju i crvenkaste kose, sa bosanskim naglaskom, itd)


To je zato što ne nose bedževe.
Ne znamo kako se zovu, pa nam nema druge nego da ih opišemo.
scabies scabies 18:59 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

To je zato što ne nose bedževe.
Ne znamo kako se zovu, pa nam nema druge nego da ih opišemo.

E, sad...
Vidis kako radi blogerska solidarnost, a svima smeta kod lekara ista solidarnost.
Ni porodilje ne nose bedzeve, pa hoce da uim se obracaju imenom (sto smatram da je ispravno).
I da se ne lazemo, ovaj opis nije ovde zarad identifikacije vec diskvalifikacije (razumem gnev, ali...)
Dr M Dr M 19:20 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

AKO BABICA RADI SVOJ POSAO KAKO TREBA, POTREBA ZA EPIZIOTOMIJOM SVODI SE NA 10%.
Svetska zdravstvena organizacija

A tu je i Dr M da potvrdi.
U selu u kome je Dr M radio, bilo je oko 50 do 60 porođaja godišnje.
Porođaje je, uglavnom u kući, radila babica, koja je bila fenomenalna.
Za 15 godina - samo joj se jedna porodilja pocepala.
Ostale su prošle bez bilo kakve epiziotomije.

Posle je ta babica otišla u penziju, a došla je nova koja pojma nije imala.


Da bi istina bila potpuna-nemalazinemaprevare-nova babica nije zivela u tom selu nego je dolazila na posao iz drugog mesta. Uporedo sa tim, preovladao je stav da se, zbog bolje neonatalne zastite, porodilje usmeravaju ka bolnici.

Jedna od onih koje nisu otisle u bolnicu bice pomenuta u sledecem nastavku "Beleznice seoskog doktora", kad god to bude...
margos margos 19:24 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

a sa druge strane svima zasmeta kad lekar za porodilju kaze pacijentkinja.

Meni smeta iz dva razloga - jer bi to trebalo da bude fiziološki čin, a ne bolest, pa da žene budu pacijentkinje, a drugi je - jer skoro sve postaju pacijentkinje posle sečenja, indukcija, nemara i zapuštenosti.
elastigirl elastigirl 19:28 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

A u Školici za pripremu za porođaj - puštali nam video snimak porođaja... na engleskom, iz Engleske, bez prevoda.

Ko da porođaj kod nas izgleda ko u Engleskoj??
Pa, sve i da izgleda, ljudi moji, ne znaju svi engleski!!!
Ja sam konsekutivno prevodila prisutnima tom prilikom.

Jel to i znanje engleskog mora da bude obavezna priprema za porođaj u Srbiji??


E svasta, valjda nije problem bar titl da se stavi (valjda). Muz i ja smo isli u skolicu na casove, ali eto slabo sam te tehnike disanja u praksi primenila posto zavrsih na carskom rezu.

Inace sve hocu da pitam mame u Srbiji pa zaboravim - ima li tamo casova za DOJENJE i to PRE porodjaja? U Kanadi je to odvojeno od skolice pripreme za porodjaj, obicno se taj cas drzi u bolnici u kojoj ces se poroditi, cini mi se negde oko 32. nedelje trudnoce (ovde vec tate nisu pozvane iako nije bilo nikakvog razgolicavanja od strane buducih mama). Pustali su nam i filmove o tome kako se beba pravilno 'lecuje' (engleski: latch, ne znam kako bi prevela - zakaci?) a da ne povredi majku, evo 3 pravila koja su mi najupecatljivija bila iz cele price:

- beba ustima mora sto vise da obuhvati oreolu oko bradavice, a ne samo bradavicu; jer ako je beba obihvatila samo bradavicu eto majci bolova i povrede

- tehnika za pravilno skidanje bebe sa dojke: ubacis svoj mali prst bebi u ugao usta da udje vazduh, pa onda skidas bebu - ako se beba skine naglo sa dojke dok je 'vakuum' eto majci povrede

- majka se ne prilagodjava bebi vec beba majci - dakle ne treba zena da se namesta i krivi kicmu da bi se beba lepo 'lecovala' vec se prvo majka udobno smesti, bebu polozi na jastuk za dojenje (npr. 'boppy pillow') i onda bebu zagolica ispod donje usne da bi beba sto vise otvorila usta, pa je u trenutku kad su usta dovoljno rasirena 'zakaciti' na dojku. Bebine usne ne smeju da izgledaju kao da su stisnute, vec sirom otvorene

Uostalom, mozete i da ubacite u google 'baby correct latch' i videcete dosta primera kako to treba da izgleda i sta su znaci da nesto nije u redu.

Bolnica u kojoj sam se porodila (St. Michael's u Torontu) je 'breastfeeding friendly' i u istoj je casove za porodilje drzao i cuveni guru za dojenje dr. Jack Newman (http://www.drjacknewman.com/), a postoji i uopste jaka podrska za dojenje od strane LLL (La Leche League - http://www.lllc.ca/).

Inace na casu za dojenje smo imale priliku i da kupimo dr. Newman-ovu knjigu ako smo zelele, kao i da kupimo neke kremice koje mozemo da koristimo za negu bradavica i koja nije stetna za bebe. Imale smo priliku i da vezbamo pravilno drzanje bebe na lutkama koje su bile otprilike velicine ali i TEZINE prosecne bebe.
maca22 maca22 19:29 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

scabies
i indukcija i epiziotomija su vrlo retke stvari

Stav aqsera u Srbiji je da je mnogo sigurnije raditi epiziotomiju, nego testirati elasticnost porodjajnog puta. Mnogo se lakse zbrinjava i zarasta i manje je prostora za komplikacije kad se rez napravi hirurski, nego kad tkivo puca... Rade je jer se toga plase.
A kad se setim price sa bebom od 6kg i polomljenim kostima, pitam se kako bi reagovale tek zene kod kojih su nastupile takve komplikacije, a sve je moglo biti reseno epiziotiomijom.
P.S. ovo nije moj stav, vec stav aqsera!

Ja sam citala i suprotan stav akusera. Ko ne veruje: google.com, pa nek se uveri.
Tako da to ne stoji.
maca22 maca22 19:32 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

scabies
(razumem gnev, ali...)

Nema "ali". Zasluzile to.
A porodilje nisu.

Nema izjednacvanja kad nismo isti.
maca22 maca22 19:37 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Krugolina Borup
A meni moja doktorka-veza odgovara: 'Pa, jel' znaš ti da ja imam studente medicine koji to ne znaju da izgovore?'

Ona je profesor?
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:39 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Jedna od onih koje nisu otisle u bolnicu bice pomenuta u sledecem nastavku "Beleznice seoskog doktora", kad god to bude...


Ovom prilikom želim da zahvalim Dr. M na podršci i konstruktivnom dijalogu tokom skupa, kao i što mi je skrenuo pažnju na izvesne aspekte iz izlaganja govornika. I samo da znate Dr. M je izuzetan džentlmen! Takvi maniri se retko sreću...
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:45 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Ni porodilje ne nose bedzeve, pa hoce da uim se obracaju imenom


Kod nogu na krevetu porodilje uvek visi lista na kojoj se ne samo prati njeno stanje već stoji i njeno ime, tako da lekari i sestre uvek mogu da identifikuju porodilju, dok porodilje ne mogu isto sa osobljem koje cirkuliše ako ne nose bedževe. Pored toga, lekari su u porodilištima zbog porodilja a ne obrnuto i ona uvek treba da zna ko joj se u datom trenutku obraća.
scabies scabies 19:47 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!


Nema "ali". Zasluzile su to.
A porodilje nisu.

Nema izjednacvanja kad nismo isti.


Ne zelim da bilo koga uvredim, ali meni svi koji vredjaju su isti! Za neke stvari nema opravdanja!
radmilahum radmilahum 19:47 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Ni porodilje ne nose bedzeve, pa hoce da uim se obracaju imenom (sto smatram da je ispravno).

Nema ni potrebe da nose bedz zato sto im je lista sa imenom i prezimenom prikacena na krevet. Ja licno ne ocekujem da me neko na hodniku van "mog" sprata gde lezim zove po imenu a i ako me pita odgovoricu kulturno kako se zovem. Cik pitaj sestru za ime i prezime nakon njene nevezanozasta drskosti i prevrtanja ocima...eeee... ko nije pitao taj ne zna sta je boziji gnev
scabies scabies 19:50 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Kod nogu na krevetu porodilje uvek visi lista

Da kad dodju do kreveta...
Nego nije to bila poenta onoga sto sam rekla, zato sam i stavila objasnjenje u zagradi. Poenta je kako ljudi cesto imaju dvojne standarde.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 19:54 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

pre bih zakljucila iz ovog da je 'nacitana' majka ipak pozeljnija, a da manjem broju (nesigurnih u sebe?) lekara smetaju one 'nacitane'.


Oni tačno znaju šta hoće!
Da se ništa ne menja.
Da rade šta hoće.
Da mi ćutimo.

Pripremljena-nepripremljena porodilja manje pokazuje njihovu neodlučnost šta im više odgovara, a mnogo više stav da se uvek nađe izgovor u nekom ili nečem drugom za probleme u komunikaciji i pristupu nego u sebi samom. Da pred sobom imaju porodilju skrojenu po njihovim merilima ni ona im ne bi odgovarala. Problem je mnogo dublji.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 20:08 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

ljudi cesto imaju dvojne standarde


Da bi postojali dvojni standardi treba da postoji identična situacija na koju se primenjuju različiti standardi. Složićeš se, to ovde nije slučaj. Porodilje su u lice nazivane na različite krajnje neprikladne načine (ne bih da lajem ), a žene koje su pisale priču opisale su određene likove na način kako su se oni predstavili i nisu ih tako nazivali u lice iako im nisu mogli pročitati imena sa bedževa. Slažem se da su neki jaki izrazi i rezultat nakupnjene frusracije, ali konkretni likovi su direktni uzrok istih.
maca22 maca22 20:11 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

scabies

Nema "ali". Zasluzile su to.
A porodilje nisu.

Nema izjednacvanja kad nismo isti.


Ne zelim da bilo koga uvredim, ali meni svi koji vredjaju su isti! Za neke stvari nema opravdanja!

Evo, Njegos je dao opravdanje kad se zapitao "Nije zlo zlo ciniti, vec je zlo o zlu govoriti".

Jedno kad neko vredja zenu i kaze joj da je krava, a drugo je kad se neko ponasa kao krava, pa se to samo izjavom podvuce. Nije svejedno.

Izvini, deluje mi da se ponasas kao da si ti napadnuta. Ako je tako, zasto?
margos margos 20:16 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Poenta je kako ljudi cesto imaju dvojne standarde.

I to stoji - najčešći problemi upravo iz toga proističu u svim oblastima života.

Al se setih scene iz jednog od blogova - Krugolina gola posle porođaja - nema spavaćice do sutra... a onda došla spavaćica, pa bi više gola nego obučena.... Smišljam gde bi Krugolina porodilja stavila bedž....???

Izvini, Krugolina, sad mi smešno - znam da tebi nije ni danas.
scabies scabies 20:24 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

zvini, deluje mi da se ponasas kao da si ti napadnuta. Ako je tako, zasto?

Zato sto sam odvratno ruzna i buljavih zelenih ociju
Milica 394 Milica 394 20:26 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

scabies 19:50 28.11.2008
Preporuči | Obavesti moderatora
Preporuka: 0
Re: Neka rese vec jednom sta hoce!
#Link

Kod nogu na krevetu porodilje uvek visi lista

Da kad dodju do kreveta...
Nego nije to bila poenta onoga sto sam rekla, zato sam i stavila objasnjenje u zagradi. Poenta je kako ljudi cesto imaju dvojne standarde.


To nisu dvojni standardi, kad se doktori i sestre istresaju na tebi, ugrožavaju ti život i zdravlje, ugrožavaju život i zdravlje tvoje bebe, porodilja apsolutno stiče pravo da ih opisuje odgovarajućim terminima, tim pre što neće da se predstave. Ja, da mi neko uradi ovo što sam pročitala na Krugolininom blogu, ne samo da bih ga nazvala ženetinom nego ne bi ostalo na toj bespomoćnoj konstataciji.

Porodilje opet ničim nisu zaslužile da ih pripadnici vaše struke oslovljavaju sa "kravo, ona što je znala da širi noge kad joj je bilo lepo" i sl. Ja ako nekad ugrozim život nekom doktoru ili njegovom detetu, ostavim ga nepokretnog tri dana u njegovoj krvi i izmetu, polomim kosti njegovom detetu zbog svoje nestručnosti, nateram ga da hoda hodnikom u krvavoj spavaćici sa krvavim tragom koji ostaje iza, obećavam evo da ću prihvatiti da me označi kao odvratno ružnu ženetinu buljavih zelenih očiju. Naravno, samo ako pre toga odbijem i da mu se predstavim.

A kod vas je zabrinjavajuće da ste se osetili solidarnom sa lekarskom strukom pre osećaja sramote zbog onoga što vaše kolege rade po porodilištima.
iris.davidovich iris.davidovich 20:37 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Stav aqsera u Srbiji je da je mnogo sigurnije raditi epiziotomiju, nego testirati elasticnost porodjajnog puta. Mnogo se lakse zbrinjava i zarasta i manje je prostora za komplikacije kad se rez napravi hirurski, nego kad tkivo puca... Rade je jer se toga plase.

ali to nije tacno!!! nama su u skolici govorili upravo suprotno - da rana od epiziotomije sporije zarasta, jer je upotrebljen skalpel, oni to tretiraju kao operaciju. rana je onda mnogo dublja nego kad koza pukne sama "koliko joj treba". jako retko se radi u americi. takodje, carski rez se izvodi u epiduralnoj anesteziji
scabies scabies 20:37 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Pogresno si me shvatila.
ja sam rekla da ovde svima smeta kad lekar za porodilju kaze pacijentkinja, a niko ne primeti kad se za zdravstvenog radnika iznesu tako nprimereni epiteti. To su dvojni standardi.
Drugo, "zenetina" je iskorisceno na prethodnom blogu za neq zenu koja je menjala pol, pa posle "vracala" da bi rodila dete.
Trece, ne znam na koju struku mislite kad mi je prisijete. Za mene na blogu ne postoji struka, postoji samo misljenje.
Cetvrto, ni sa kim se ne solidarisem, mada poqsavam svakog da shvatim (objasnim).
I poslednje: na prethodnim blogovima sam iznela mnogo zamerki na racun lekarske profesije, ali posto blog u tome ne osqdeva, odlucila sam da iznosim samo suprotna misljenja. Za ostalo samo qcam preporuke.
maca22 maca22 20:47 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

scabies
Pogresno si me shvatila.
ja sam rekla da ovde svima smeta kad lekar za porodilju kaze pacijentkinja, a niko ne primeti kad se za zdravstvenog radnika iznesu tako nprimereni epiteti. To su dvojni standardi.

Nije. Nego ti ne vidis razliku. I nasilnik i zrtva psuju. Ali izmedju njih postoji velika i sustinska razila.
Kome to nije jasno, zasita je jako tesko objasniti. Narocitno ne na blogu. Uzgred, nije ni tema ovog bloga.

Tako da predlazem da ne spamujemo na ovu visokomoralizatorsku temu. Ne mora scabies da nas shvati.
Ministar jeste.
scabies scabies 21:00 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Nije. Nego ti ne vidis razliku. I nasilnik i zrtva psuju.

Ma da, ali mi kao da pricamo razlicitim jezikom. Ja nisam iznela primer gde neko to isto kaze za porodilju, ja sam iznela primer gde "nasilnik" kaze da je pacijentkinja. A ja samo hocu da objasnim da se lekari cesto zaborave, pa tako pedijatri roditelje svojih pacijenata takodje zovu pacijenti...
NNN NNN 21:43 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

Ja sam rekao "ženetina" (jer ima brkove i bradu) i kad mi je izraz pao na pamet bilo mi je smešno, mada sam pretpostavio da će neko da se uvredi...
Peace
vishnja92 vishnja92 21:44 28.11.2008

Re: Neka rese vec jednom sta hoce!

upravo suprotno - da rana od epiziotomije sporije zarasta

apsolutno: epiziotomija je crni mrak spram "prirodnog pucanja" tkiva. ko ne veruje nek proba.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana