Društvo| Eksperimenti u blogovanju| Kultura| Literatura| Ljudska prava| Muzika| Reč i slika| Region| Umetnost| Život

"Voodoo"

trener92 RSS / 06.12.2008. u 00:07

...Velika zahvalnost blogeru Kazezoze na odvojenom vremenu i sugestijama...

 

Opisujući...Claude Lévi-Strauss

"apsolutni , sveobuhvatni, nepomirljivi karakter dileme u koju je, po njegovom sopstvenom osećanju,

bilo zatvoreno čovečanstvo XVI veka" ili odnos "prema populaciji urođenika u Hispanolu ( današnji Haiti

(Saint-Domingue)"....." osvetljava beskurpulozne , mentalne stavove toga vremena":

"Jesu li oni zaista ljudi, treba li u njima videti potomke onih deset plemena koji su se izgubili u Izraelu?

Ili Mongole koji su tu došli na slonovima? Ili Škotlanđane koje je tu pre mnekoliko vekova tu doveo

knez Modok? Da li su oni oduvek pagani ili bivši katolici koje su pokrstili sveti Toma i jeretici? Nisu čak bili

sigurni jesu li to uopšte ljudi ili neka đavolja stvorenja ili životinje."..., svih komisija, koje su

neprestano slali kolonizatori, predvođeni Monasima, da ispitaju prirodu lokalnog stanovništva....donose

jednodušan zaključak " :

"....Za Indijance je bolje da ostanu ljudi- robovi, nego da budu slobodne životinje ...."

"Tristes tropiques"

Claude Lévi-Strauss

...sigurno je, da je takav odnos bio i prema stanovništvu kasnije dovedenom iz Afrike, na te prostore ...

 

 Voodoo

 

 

 

Haitian -vodou (Sèvis Lwa in Creole ili "Service to the Spirits") ili West African -Vodun ili Louisiana Voodoo

Svi znamo, da je najvažnija, , najtraženija "roba" – informacija, na osnovu kojih dolazimo do određenih saznanja..Informacijama može izvanredno da se manipuliše.

Svedoci smo, kakav efekat ili učinak mogu imati na život ljudi. Prećutati istinitu informaciju ili je preneti pogrešno ima istu težinu, a za cilj ima stvaranje atmosfere u kojoj je moguće anatemisanje kako jednog čoveka, etničkih skupina naroda ,tako i njihove kulture, običaja.

Rezultat toga je stvaranje zabluda, strahova prema onima na koje se te informacije odnose.,a stvar su procene od strane onih koji tim informacijama raspolažu ( a to su obično oni čije delovanje ima presudan uticaj u društvima)

.Ili je to možda strah od saznanja koliko smo ustvari, bez obzira na boju kože, različite načine sporazumevanja ili razdaljine od toliko hiljada kilometara , slični i da imamo mnogo toga zajedničkog, odnosno malo toga što nas razlikuje. Ali to već otvara mnoga neprijatna pitanja na koje bi trebalo odgovoriti, zašto...ali ja neću o politici. Možda malo da otklonimo neke zablude koje, i dalje postoje, doduše u manjoj meri, bez obzira na mogućnosti koje su nam pružene razvojem različitih tehnologija, kojima možemo doći do saznanja.

http://www.youtube.com/watch?v=kpeLdXeIbwA,

.....

Kada se pomene voodoo, mnogi pomisle na neki ,mračan ritual prilikom koga neki lik ,koji treba da predstavlja vrača , u transu izgovara samo njemu poznate reči, ispušta neartikulisane krike , i probada igllama neke lutkice i sprovodi,ostvaruje neku vradžbinu, nad nekim drugim i taj drugi ili se previja i urla od bolova ili umire u strašnim mukama,. To smo imali prilike da vidimo gledajući Holivudske filmove,.. ,mnogi pomisle , možda je to stvarno tako. Takvom razmišljanju, naravno prvo pethodi i niz drugih stvari.

Proteklih godina Voodoo je imao negativnu reputaciju nastalu iz "neznanja", koje su potpomogli misionari svojim izveštavanjima ,stvarajući takvu sliku, ( da li nenamerno?!),a kada je još zapisano i u knjizi "Hayti, or the Black Republic"od Sir Spencer St. Johns, 1886.godine, gde se optužuju voodoo praktičari za kanibalizam, onda se nije ni moglo očekivati razumevanje i prihvatanje Haićana.od strane Amerikanaca, Evropljana i ljudi širom sveta, niti, njihove kulture , religije.

Tokom 20. veka, Voodoo je opisan od strane Holivuda kao zlo i preteća religija, kao savez vračara s isceliteljima i kroz priče o zombijima zombies.

( Na Haitiju a i u drugim krajevima ,naprimer, u Zapadnoj Indiji bilo je rašireno verovanje da se mrtvo telo može oživeti zlom voljom crnog vrača.Reč zombi je afričkog porekla.U prividno zanesenom ili drogiranom stanju zombija je moguće prisiliti da za svog vlasnika obavlja običan posao.

Međutim, od 1950, režiser Maya Derenje napravila dokumentarni film ,(nastao kao rezultat trogodišnjeg istraživačkog projekta, od 1947 – 1950. godine,) u kome je pokazala voodoo kao religiju lepote i veličanstvenosti.Možda treba napomenuti da je, osim što je snimila mnogo sati voodoo svečanostt ( neko više voli da koristi izraz :rituala) i sama učestvovala u njima. Napisala je i knjigu " Divine Horsemen: the Living Gods of Haiti (1953) ", koja daje mnogo podataka i sasvim drugačiju sliku o voodoo religiji.

Iako je Voodoo imao lošu reputaciju u ranoj polovini 20. veka u Americi, od 1960-ih, migracija stanovništva sa Haitija u Sjedinjene Američke Države je počela da raste . Njihovi običaji i kultura u nekoj meri su bili prihvatljivi, ali nije bila prihvatljiva njihova religija. Haićani su otkrivali svoje običaje i kulturu u većim kreolskim zajednicama u New Yorku, Miamiju, Chicagu, Filadelfiji, pa čak i u Montrealu i Parizu. Iako su Haićani pokazali svoju voodoo religiju kao ponos cele države, čak i tokom trajanja Mardi Gras ( Fat Tuesday), ili Shrove Tuesday)ili ) Haiti nije prepoznat kao nosilac voodoo religije sve do, 2003.godine.

˝Kada su se Evropljani prvi put upoznali s religijama velikih civilizacija zapadne Afrike, West Africa kao što je ona Yoruba u Nigeria, Ashanti u Ghana ili Dahomey. u današnjem Benin, bili su začuđeni otkrivši pantenone, mitove i kultove, složene i bogate, kao one kod stare Grčke.Procenjuje se da Jorube mogu da biraju čak između 600 božanstava, one koje će poštovati.Slično je i kod njihovih komšija Dahomeja.

Gbe_languages.png

Do poslednjih godina 19.tog veka kralj Dahomeja je održavao raskošan dvor.Preko staleža plemstva i sveštenstva on je vladao narodom, koji se dalje delio na stanovništvo i robove i bavio se najrazličitijim zanimanjima.Svako je u manjoj ili većoj meri , uzgajao jednu ili više kultura- jam,proso,kukuruz, pasulj, cassavu i drugo, jednako kao i pamuk i palmino drveće različitih vrsta.Mnogi su takođe bili vešti u temeljnim zanatima seoskog društva, preradi metala,izradi korpi grnčarstvu, tkanju, krojačkom zanatu, ili rezbariji,zlatarstvu, izradi opreme za groblja i slično.

Jedan oblik dahomejske reči za boga – vodu, liči na ime karipskog kulta voodoo. U Dahomeju većina vodua je organizovana u tri pantenona – Nebo, Zemlja i Grom.

Stvaralački duh Nana Buluku, kome nije upućen ni jedan kult,stvorio je prvo božanstvo nazvano Mawu -Lisa., koji se ponekad opisuje kao androgin (dvopolan ) ili kao muški i ženski blizanac.

Mawu, ženski princip, povezan je sa noći, Mesecom, odmorom, plodnostiu, umilnosti,radošću, majčinstvom.

Lisa., muški princip, povezan je sa danom, Suncem, toplinom, snagom, radom i uopšteno s težim načinom života.

To dvojno božanstvo je rodilo sve druge bogove i još vlada sa najmoćnijeg pantenona – Neba.

Većina bogova brine o nekom području prirode ili kulture. Naprimer,

Age brine o nenastanjenoj prašumi i životinjskom svetu u njoj, pa je prema tome lovac i poštuju ga lovci.

Locobrine o stablima, a kako se većina dahomejskih lekova pravi iz korenja,kore i lišća, on je bog medicine.

Njegova sestra Ayaba je boginja ognjišta.

Neki bogovi nemaju posebno područje, kao naprimer,

Legba koji je povezan, sa sudbinom (Fa). On je najmlađi sin Mawu-Lise i ,kao što Dahomeji zamišljaju najmlađeg sina, veoma je pametan i vešt. Sva tri pentenona imaju različite jezike, i ne razumeju se međusobno, niti znaju jezik ljudi, ali Legba zna sve jezike, i jezike bogova i jezike ljudi, pa je zato on glasnik među bogovima.

Voodoo je religija (izmenjeno!Uvažavam sugestiju nsarskog) stanovništva(stanovništva, koje se uglavnom bavi zemljoradnjom i zanatstvom)a sa Haitija,

mhaiti.gif

koje broji približno 97 posto sveukupnog stanovništva.Većina stanovnika Haitija su potomci robova dovezenih iz Afrike da rade na plantažama, gde su potpali pod hrišćanski uticaj. U religiji su očigledni afrički i hrišćanski uticaji, a sama reč voodoo dolazi od zapadnoafričkog izraza za boga ili duha.

Istaknuto obeležje poštovalaca voodoo sastoji se pridavanju centralne važnosti ˝opsednutosti˝ obožavaoca bogom kulta. Na vrhuncu skoro svake voodoo-svečanosti jedan ili više obožavalaca doživljavaju disocijaciju svesti i padaju u zanos ,za vreme kojeg on ili ona veruju da ih je bog obuzeo ili da ih kontroliše. U zanosu obožavalac prati ustaljeni obrazac ponašanja koje se tradicionalno povezuje sa bogom.Vrsta iskustva pri kom se veruje da je natprirodna sila obuzela telo i duh ljudskog bića, ima dugu istoriju u mnogim delovima sveta, a ne samo na Haitiju.

Postoji na hiljade voodoo-Loa (bogovi i duhovi). Oni ne obuhvatataju samo bogove afričkog porekla, već utelovljuju prirodne sile i pojave –«Sveto» Sunce i » Sveti « vetar,naprimer – kao vuduizovane hrišćanske svece. Bog Legba je prvi loa koga treba prizvati na svečanost. Izvorno potiče iz Dahomeja u zapadnoj Africi i uloga mu je da bude govornik i tumač bogova bez čije pomoći oni ne bi mogli da komuniciraju sa bilo kojim ljudskim bićem., ili međusobno. Tragove takve uloge glasnika moguće je razaznati još samo u Legbi voodooa. Nijedan loa ne može da obuzme obožavaoca bez Legbine dozvole, jer je Legba čuvao vrata koja povezuju svet ljudi sa loa.On ima ključeve od tih vrata i zato se često poistovećuje sa svetim Petrom.Prvim prizivanjem pri svim verskim svečanostima doziva se Legba kao nadzornik granice između telesnog i duhovnog sveta.

˝Atibon-Legba,pomeri prepreku za mene... 180px-VeveLegba.svg.png

Tata Legba skloni prepreku

Da mogu proći,

Kad se vratim, pozdraviću loa.

Voodoo Legba,pomeri prepreku za mene

Da se mogu vratiti

Kad se budem vratio, zahvaliću loa˝

S obzirom na njegovo upravljanje vratima duha, njegova uloga se proširuje, pa se tako Legba smatra čuvarem loa svih vrata i granica.Kao takav, on obavlja dobronamerni i zaštitnički zadatak nad domom. On je takođe, i bog staza i «Gospodar raskršća»( Steve VaiI Ry Cooder i nema veze sa temom ali je izazov veliki ne pustiti dobru svirku? ))).

U poslednjoj ulozi on nadgleda postupke obrednih vračeva koji, kako na Haitiju tako i u Evropi, smatraju raskršće posebno pogodnim mestom za delovanje.

Legba se pojavljuje u liku slabog,siromašno obučenog starca koji pućka lulu i pridržava se štapom. Sveto drvo je opšti voodoo sombol.

Kao simbol Legbe ,štap je često prisutan pri voodoo-svetilištima

Uprkos slabom telesnom izgledu, Legba je neverovatno jak i opsednutost obožavaoca njime je izuzetno žestoka, pa zaneseni obožavalac često pada na zemlju kao pokošen.

Duh rata

Loco je bog vegetacije i često se obožava u vidu drveta.On poklanja znanja o tajnim svojstvima trava, pa je u skladu sa tim i bog isceljenja.Po izgledu donekle liči ne bogatog seljaka koji puši lulu i drži štap u desnoj ruci.

Loco je odgovoran ta postojanje Niboa,jednog od Guedea, bogova smrti.

Pripovedanje kaže, jednoga dana, Loco je izašao u šetnju i našao zamotuljak.Razmotavši ga ,našao je kamen koji se ,kada ga je odneo kući,kamen se preobrazio u dete.Začuđeni Loco upita svog komšiju Ogua, boga rata i kovača, šta mu je činiti.

Ogou 120px-VeveOgoun.svg.png

je krstio dete i ,smatrajući se detetovim kumom, dao mu ime Nibo.Kasnije je usvojio dečaka.Nibo često tvrdi da je brat Oguovog sina Ogu –badagrija. Međutim , Ogu –badagrija ga je žestoko mrzeo, i kada bi dva loa istovremeno obuzela dva vernika često bi iskrsle žestoke svađe.

(Ghede, porodica mrtvih duhova kojoj je pripadao Nibo, broji oko trideset članova.Osim Niboa,značajni članovi porodice su Baron Samedi, Baron Cimetière, Baron La Croix i Maman Brigitte.Po izgledu Guede često liče na pogrebnike u crnini; nose visoke crne šešire,frakove i crne naočare.Ponekad se oblače kao mrtvaci, napune usta pamukom, svežu bradu lanenim trakama i oglašavaju se mrtvačkim ropcem.

Guede (Ghede ) kombiniju svoju ulogu bogova smrti sa onom bogova bluda i razvrata.

Oni koji njima budu opsednuti- što se veoma često događa za vreme svečanosti svih duša, svečano sti mrtvih –ne samo da se oblače kao mtvaci već, povremeno, vezuju veštačke penise na bedra i njima podražavaju silovanje ženskih obožavalaca ili plešu bandu, širom sveta možda najotvoreniji seksualni ples.Razgovor poštovalaca opsednutih Guedama skoro neizostavno je opscene prirode.Pričaju raskalašne šale, pevaju razuzdane pesme i pogrešno izgovaraju obične reči kako bi im dali seksualnu konotaciju.Guede- ili bolje , poštovaoci koji su njima opsednuti, - uvek se ponašaju neobično.Sipaju rum jedni drugima u uši, ispijaju do boli vruće piće, napravljeno od 21 vrste bibera i kradu svojinu drugih poštovalaca.

Ogu, loa koji je usvojio Ghede Nibo, bio je božanski kovač u Dahomeju. Ali kako obrada metala nikada nije bila od većeg značaja u ekonomiji Haitija, tako su se u voodoo-u sačuvali tek tragovi te njegove službe. Metalna šipka gurnuta u vatru naziva se «Oguovom kovačnicom» i njegovo zanimanje za vatru izraženo je tako što oni koji su opsednuti njim često «peru» ruke u plamtećem clairinu( duhu šećerne trske).Uglavnom, međutim, haićanski Ogu je bog rata.Njegov glavni simbol je mač ili sablja zabodena uspravno u zemlju i on se smatra veteranom mnogih građanskih ratova u istoriji Haitija.

Poštovaoci koji su njim opsednuti ,često se oblače u stare vojne uniforme ili , ako im takva odeća nije dostupna u svetilištu, vežu crvene trake oko glave i struka.

Kada se Ogu javi, govori kao vojnik, služeći se vojničkim načinom izražavanja i začinjava svoj govor mnogim psovkama.

Zahteva rum, na način kao što traži vojnik –

"Hladna su mi muda" , viče-" i jako su mi se osladile žene"

Pesma ispevana njemu u čast ukazuje na njegove karakteristike:

« Ogu radi, on ne jede.

Ostavlja novac na stranu

Da bi spavao sa lepom devojkom

Juče uveče Feraille je otišao u krevet

Bez večere.

Ogu radi.

Ogu ne jede.

Kupio je opremu da pokloni svojoj devojci.

Juče je Ogu otišao u krevet

Bez večere.»

Feraille - aluzija na Oguovo zanimanje – kovača

Seljak Zaka

U značajnoj suprotnosti ratničkom Oguu je Azaka, miran seljački bog ratarstva.Oblači se kao tipičan seljak sa Haitija, u grubo platno i slamnati šešir, puši lulu i nosi mač u ruci.Poštovaoci koji su njime obuzeti govore naglašeno seljačkim jezikom i obično se odnose veoma prijateljski naspram drugih poštovalaca u svetilištu koji ih prijateljski pozdravljaju sa rođak «Zaka».Ponekad, kao što ti biva kod seljaka, pogotovo kod onih koji žive u veoma slojevitom društvu kakvo je haićansko, kod kojih je život zemljoradnika stalna borba za goli opstanak, nestane Zaka- in prividni mir i on razotkrije žestinu koja je pritajena u njemu Ta silina je sadržaj voodoo-himne:

«Rođače Zaka, ti si besan,

O, đavole.

Ti si besan,

O,đavole

Želiš napustiti dobru ženu

I poći da živiš sa skitnicama.

Rođače Zaka,ti si besan

O, đavole»

Bes svetog Ivana

Mnogi loa su persohifikacije prirodnih sila, pa tako ima naprimer, šest bogova oluje. Na jugu Haitija najpoznatiji među njima je Shango, bog afričkog porekla, dok je na severu na njegovom mestu sveti Ivan.Možda je razlog tome što su oluje na Haitiju posebno česte oko Ivandana.Voodoo-mit, koji je naveo neki antropolog koji je živeo na Haitiju tokom 1930.tih godina, pokušao je to da objasni:

«Određenog dana Bog dozvoljava svakom svecu da nadgleda svet.Međutim sveti Ivan je toliko neodgovoran i njegov bes je toliko silan da se Bog boji posledica ,kad bi mu dozvolio da raspolaže moćima na taj dan. Opija ga pićem dan ranije i on je toliko pijan da se ne budi pet dana.Kad mu se kaže da je njegov dan već prošao, toliko se razbesni da zemlju zadese oluje i poznato je da je taj dan obeležen olujama sa gromovima i munjama uraganskih razmera»

Odnos između hrišćanskih svetaca i voodoo-«svetaca»,ili «loa»,objašnjen je u mitu koji je čuo francuski antropolog Alfred Metraux u Port-au-Princeu, glavnom gradu Haitija:

«Pošto je stvorio Zemlju i životinje, Bog pošalje dole dvanaest apostola.Nažalost, oni su bili previše okrutni i siloviti.U svojoj nazasitosti ,nakraju ustadoše protiv Boga. Za kaznu, on ih je poslao u Afriku gde su se razmnožili.Oni i njihovi potomci u liku loa pomažu svojim slugama i olakšavaju im položaj kada su nesretni.Jedan od apostola koji je odbio da ode u Afriku posvetio se vračanju i uzeo ime Lucifer.Kasnije je Bog poslao još dvanaest apostola koji su se ponašali kao dužni sinovi i propovedali jedanđelje.Njih i njihove potomke nazivamo svecima Crkve.

Boginja ljubavi

180px-%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8.jpg ili

 

Od najneobičnijih povezivanja hrišćanskih likova i loa jeste identifikacija Device Marije sa Erzulie,

200px-Czestochowska.jpg

voodoo-boginje ljubavi.Ona je meleskinja,polovinom porekla sa Antila.Izvorno je bila član porodice morskih duhova( i zanimljivo je da je Afrodita, grčka boginja ljubavi,takođe rođena u moru,tačnije iz morske pene), ali njena veza sa okeanom skoro je zaboravljena,pa danas se gotovo isljučivo povezuje s romantičnimljubavnim osećanjem.Kad se javlja u voodoo-svetilištu,odnosno, kada obuzme poštovaoca – njoj ,u čast, se peva pesma:

«O! Prekrasna ženo

Erzulie!

Erzulie!

O,daću ti poklon

Pre nego što odeš, Abobo!»

250px-VoodooValris.jpg

Kako se pesma stalno ponavlja, Erzuzlie se odvodi u ugao svetilišta koji je posvećen njoj i njenom kultu, gde su rasprostreni raskošni ćilimi, četkica za zube i češalj.Ona češlja kosu, oblači haljine ,ukoliko ih ima, okiti se,doteruje se i vraća u svetilište.

Tamo «očijuka» sa svojim obožavaocima, traži slatka osvežavajuća pića – posebno su joj omiljeni mali slatki kolačići i sladak šampanjac – udiše miomiris i govori preterano visokim ženskim glasom.Erzulie uopšteno naginje preterano ženstvenom ponašanju.

Naprimer, ako joj poštovalac odbije poklon koji je tražila,sklona je provali bujice suza, olujnoj žalosti koja jenjava tek kada Erzulie iščili iz glave poštovaoca kog je opsela.Imala je brojne ljubavne dogodovštine sa bogovima, uključujući i boga rata Ogua.

Nibo, loa Guedea, je bio jako zaljubljen u Erzulie, ali je ona, s obzirom da je mešane krvi i svetle kože, stalno odbijala njegova udvaranja zato što je on veoma crn.Neki put Nibo ima poštovaoca istovremeno kad Erzulie ima drugog. Kada se to dogodi, Nibo ide za Erzulie žaleći se :

» Dobro znaš da volim tu ženu, ali ona ne želi ništa sa mnom zato što sam crn»

Drugi Erzulijin ljubavnik je Damballa,200px-VeveDamballah.png zmija-loa koji živi na drveću, posebno onom u blizini izvora.Kao i mnogi drugi loa, Damballah je porekliom iz Dahomeja, ali tamo se pre smatrao prvobitnom snagom, nego ličnim božanstvom.

Dahomejski preteča Damballaha bio je Da, sila života, koja poprima mnoge oblike ali ponajviše onaj u kom kruži oko Zemlje pokretajući zvezde i planete.U voodoo-religiji ta , oko Zemlje kružeća snaga svedena je na položaj običnog zmijskog boga i kao takav se poštuje u mnogim svetilištima na Haitiju.

Poštovaoci opsednutosti Damballahom nikad ne govore,već samo šište i oglašavaju se kao zmije,psiču.Uvijaju se po zemlji kao zmije ili se penju po drveću. Nude im se bele stvari za jelo i piće , zato što je belo Damballahova boja.Srebro je za njega sveto i oni kojima je naklonjen pronalaze skrivena blaga ili se obogaćuju na drugi način.


Damballah je prijatelj Agwe, morskog boga, i njegova svetinja je ne samo okean , već sve što je u njemu i na njemu- ribe, morska trava, čamci i brodovi. Simboli Agwe, prisutni u većini voodoo-svetilišta, su modeli brodova ,školjke i vesla obojeni u zeleno ili plavo. Na zidnim slikama nađenim u svetilištima predstavlja se slikama teretnih brodova i teško naoružanih ratnih brodova.

Agwe je zelenooki melez koji se oblači kao pomorski oficir.On je loa zaštitnik ribara i svih onih koji zarađuju za život na moru i slavi se kao takav u voodoo-himni:

«Gazda Agwe, gde si?

Zar ne vidiš da sam na grebenu?

Gazda Agwe, gde si?

Zar ne vidiš da sam na grebenu?

Ne viddiš li da sam na moru?

U ruci mi je kormilo,

Ne mogu se vratiti,

Već sam krenuo napred,

Ne mogu se okrenuti.

Agwe, gde si ?

Zar me ne vidiš na grebenu?»

Istina je da ljudi stvaraju bogove sopstvenim slikama i da mitologija odražava društvenu složenost kulture koja je stvorila.Voodoo u tom smislu nije posebna.Iako je većina loa afričkog porekla, na njih je duboko uticao rimski katolicizam haićanske srednje klase, kao štosu i prožeti uticajem onoga što je, uprkos svim svojim nedostacima, temeljno zapadnjački politički sistem slobodnog preduzetništva.

Francis King

James Littlejohn,profesor socijalne antropologije, University of Edinburg

i naravno

 
Komentari (52)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

jesen92 jesen92 01:53 06.12.2008

zanimljivo..

..al mnogo dugacko za ovo doba dana tj noci....procitacu sutra tj danas po danu...:).Pozdrav
trener92 trener92 02:06 06.12.2008

Re: zanimljivo..

Hvala ti na poseti, ima puno zanimljivih stvari , koga zanima, naravno,može da sazna nešto drugačije o ovome. Pozdrav.
Za tebe jedan voodoo jazz from Haiti
jesen92 jesen92 23:02 06.12.2008

Re: zanimljivo..

Svedoci smo, kakav efekat ili učinak mogu imati na život ljudi. Prećutati istinitu informaciju ili je preneti pogrešno ima istu težinu, a za cilj ima stvaranje atmosfere u kojoj je moguće anatemisanje kako jednog čoveka, etničkih skupina naroda ,tako i njihove kulture, običaja.

Rezultat toga je stvaranje zabluda, strahova prema onima na koje se te informacije odnose.,a stvar su procene od strane onih koji tim informacijama raspolažu ( a to su obično oni čije delovanje ima presudan uticaj u društvima)

.Ili je to možda strah od saznanja koliko smo ustvari, bez obzira na boju kože, različite načine sporazumevanja ili razdaljine od toliko hiljada kilometara , slični i da imamo mnogo toga zajedničkog, odnosno malo toga što nas razlikuje. Ali to već otvara mnoga neprijatna pitanja na koje bi trebalo odgovoriti, zašto...ali ja neću o politici. Možda malo da otklonimo neke zablude koje, i dalje postoje, doduše u manjoj meri, bez obzira na mogućnosti koje su nam pružene razvojem različitih tehnologija, kojima možemo doći do saznanja
.....to je sustina, razlicitost se "proizvodi" sa namerom...al' necemo o politici....
trener92 trener92 04:19 07.12.2008

Re: zanimljivo..

to je sustina, razlicitost se "proizvodi" sa namerom...al' necemo o politici....

Nećemo o politici , hvala ti
Budimac Budimac 02:02 06.12.2008

Samo

da mahnem i lupim preporuku, preletevši preko teksta (a iz ranijih iskustava mitovi znam da je odličan), čitam sutra uz kafu.
trener92 trener92 02:09 06.12.2008

Re: Samo

Hvala ti, znam da ima puno linkova ( znam koliko sam čitao i nešto prevodio , dobro nisam da mi je bila bar koja maslinka
uz pozdrav u skladu sa ovim ..dobar ritam
"Mouvman Rasin" bands.
nsarski nsarski 03:32 06.12.2008

Kazes

Voodoo je religija seljačkog stanovništva sa Haitija,

Ne znam kako je to formalno regulisano na Haitiju, ali znam da je voodoo jedna od religija na Jamajci.
Odlican i poucan tekst. Preporuka za great job!

P.S. Nasao sam. U Haitiju skoro 50% populacije praktikuje voodoo i to im je vecinska religija. Na Jamajci se verzija voodoo zove Obeahizam, ali je mnogo manje ima nego na Haitiju.
maya.sangoma maya.sangoma 04:10 06.12.2008

Re: Kazes

treneru , ako nemas nikakav doktorat ova tema ti se prosto nacrtala za to . Malo procitala odavde , odande , ali breeee, ne mogu sve . Dajem ti preporuku , svejedno .
trener92 trener92 04:16 06.12.2008

Re: Kazes

Hvala profesore.
religija seljačkog stanovništva sa Haitija,


a ovo mi se učinilo kao najbolji opis, po podacima preko 90% (koje sam imao sredinom devedesetih) ljudi žive tako što se bave uglavnom zemljoradnjom, mali deo zanatstvom ,a voodoo je bio zabranjen kao religija do 2003. godine.Procenjuje se ( 2006) da oko 80% ljudi živi u siromaštvu. pogotovo su pali od 2001 do 2004 kada je Amerika kao glavni donator obustavila pomoć Haitiju. Ponovo su počeli da im pružaju pomoć 2006 i 2007, pa su se malo oporavili i po nekim podacima sada oko 70 % ljudi živi od poljoprivrede, a glavni prozvod za izvoz im je kafa i tropsko voće ali su i dalje izuzetno siromašna zemlja.
p.s. Sada im je i Hugo Čavez jedan od velikih donatora
Za nsarskog Haitian band
trener92 trener92 04:25 06.12.2008

Re: Kazes

Na Jamajci se verzija voodoo zove Obeahizam, ali je mnogo manje ima nego na Haitiju.

Da i ne samo na Jamajci, ali pošto je najzastupljeniji na Haitiju predstavljen je kao noslac religije. Možda je trebalo obraditi prvo Zapadnu Afriku, ali bi to bilo predugačko i ovako je puno.
trener92 trener92 04:26 06.12.2008

Re: Kazes

maya.sangoma
treneru , ako nemas nikakav doktorat ova tema ti se prosto nacrtala za to . Malo procitala odavde , odande , ali breeee, ne mogu sve . Dajem ti preporuku , svejedno .

Hvala za preporuku, šta da ti kažem koliko god da si pročitala dobro je.
trener92 trener92 04:31 06.12.2008

Re: Kazes

Odlican i poucan tekst. Preporuka za great job!

Došao sam na ideju da o ovome napišem obilazeći I sajtove i uglavnom, ne kažem svi, ali dosta njih vezuje voodoo religiju za crnu magiju, pa mi se učinilo korisnim da se malo to demistifikuje.
maya.sangoma maya.sangoma 04:36 06.12.2008

Re: Kazes

A sta si odlucio za doktorat?
trener92 trener92 04:38 06.12.2008

Re: Kazes

maya.sangoma
A sta si odlucio za doktorat?

Kako da ti kažem , biće mi mnogo dva
Samo za tebe jedan zanimljiv lik sa tih prostora
maya.sangoma maya.sangoma 05:01 06.12.2008

Re: Kazes

Zar vec ? ...pa doktor . Posle ove pesme ne smem nista vise da te ispitujem .Cao .
trener92 trener92 05:04 06.12.2008

Re: Kazes

nista vise da te ispitujem

Ćao
dusanj92 dusanj92 17:59 07.12.2008

Re: Kazes

Amerika kao glavni donator

Hugo Čavez jedan od velikih donatora

i dalje izuzetno siromašna zemlja.

Dokle ce ta zemlja da zavisi od tudjih para.
trener92 trener92 02:05 09.12.2008

Re: Kazes

Dokle ce ta zemlja da zavisi od tudjih para.

Ko zna, manipulišu njima kako hoće, zanimljivo da je kod njih, ako si pročitao neki od onih linkova, revolucija ("pobuna robova" odnosno oslobođenje od kolonijalizma počelo 1791, proglasili su nezavisnost 1804.godine, vrlo zanimljivo .
Unfuckable Unfuckable 04:47 06.12.2008

Svaka

Tebi čast za ovaj rudarski posao !
trener92 trener92 05:01 06.12.2008

Re: Svaka

Unfuckable
Tebi čast za ovaj rudarski posao !

".....voli ritam jak"
Tnx za tebe Haitian dance malo su daleko, ali tek da naslutiš.. ali ipak nešto
zatebekaotakvog[:o

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 10:42 06.12.2008

Doktore

Sjajan tekst !

trener92 trener92 11:57 06.12.2008

Re: Doktore

Zahvaljujem.Drago mi je da tako misliš,

hvala ti na komentaru i za tebe jedan dobar ples sa Haitija
Doktore
#Link

Kazezoze Kazezoze 12:51 06.12.2008

Treneru, Care...

ona prva rechenica u tvom tekstu je potpuno nepotrebna.
mogu samo ja tebi da se zahvalim zbog toga shto sam nauchio neshto i time odbacio neke predrasude oko crne magije kojom smo svi mi beli laici bili izlozheni putem holivudskih filmova i loshe propagande.
meni je zanimljiv deo koji govori o dvo(s)polnosti boga mawu - lisa. kao yin i yang to ustvari govori o bespolnosti bozhanstva ili bespolnosti savrshenog choveka chesto prikazan u alhemijskim i kabalistichkim slikama.
bespolnost androgena, hemafrodita [alhemijski brak hermesa (yang) i afrodite (yin)] prikazan je i na slikama baphometajosh jedan bespolac egipatskih misterija, HoruSet. Horus (Vatra) i Set (Voda) u beskonachnoj bitci kao noc (mesec) i dan (sunce). Naravno ovo nije bitka u agresivnom smislu te rechi, vec je to konstantna potraga i potreba za balansom.sad mogu reci da sam malo i konstruktivno uchestvovao... evo za kraj i Felin "Zombie".
pozz
trener92 trener92 13:20 06.12.2008

Re: Treneru, Care...


ona prva rechenica u tvom tekstu je potpuno nepotrebna.

Naravno da je potrebna,prvo zbog linkova kod nsarskog , a drugo sam već napisao. Pretpostavio sam da ćeš dodati nešto , odličan dodatak, samo potvrđuje ono što sam i zamislio ovim tekstom, da pokažem

josh jedan bespolac egipatskih misterija, HoruSet. Horus (Vatra) i Set (Voda) u beskonachnoj bitci

bespolnost androgena, hemafrodita [alhemijski brak hermesa (yang) i afrodite (yin)]

Možda i o ovome napišem jednom . Hvala ti još jednom na muzičkom prilogu JEAN CAZE & MELANIE C LIVE AT THE HAITIAN JAZZ MUSIC FEST za tebe
stari92 stari92 17:10 08.12.2008

Re: Treneru, Care...

Pronađi knjigu Čuda vlaške magije - Jasna Jojić ,
prosledi Kazu i jakim ljudima,pa se pišemo.

zop.ganD'Ra
trener92 trener92 17:47 08.12.2008

Re: Treneru, Care...

stari92
Pronađi knjigu Čuda vlaške magije - Jasna Jojić ,
prosledi Kazu i jakim ljudima,pa se pišemo.

zop.ganD'Ra


gde si ti ...Pa dobro? moram da ti upload nešto iznanađenje, ali kasjnije
Nešto ti napiši o tome, bilo bi zanimljivo ( p.s. tu kod Vlaha sam "osetljiv" )
ivana23 ivana23 18:08 08.12.2008

Vlaški kult mrtvih

Prvo raskopaju grob. Potom izvade kovčeg. Usprave ga, otvore, belom maramom prebrišu lice pokojnika i okrenu prema prvom jutarnjem suncu. Poslednji zabeleženi slučaj prǎdǎzgropatu (otkopavanja pokojnika) dogodio se u Debelom Lugu kod Majdanpeka 90-ih godina XX veka.
B92
trener92 trener92 01:55 09.12.2008

Re: Vlaški kult mrtvih

ivana23
Prvo raskopaju grob. Potom izvade kovčeg. Usprave ga, otvore, belom maramom prebrišu lice pokojnika i okrenu prema prvom jutarnjem suncu. Poslednji zabeleženi slučaj prǎdǎzgropatu (otkopavanja pokojnika) dogodio se u Debelom Lugu kod Majdanpeka 90-ih godina XX veka.
B92

Hvala Ivana23 na ovom prilogu, Čuda vlaške magije interesantna tema, bio je na RTS2 pre par meseci dokumantarni film o tome ,ali nisamgledao od početka,nešto malo.Zanimljivo...šta taj stari92 radi , samo ubacuje bube u uši

super tekst

al', mog'o si da nam podelis stampane brosure, ispadose mi oci
trener92 trener92 04:23 07.12.2008

Re: super tekst

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
al', mog'o si da nam podelis stampane brosure, ispadose mi oci

Hvala ti što si pročitala, ali bar si malo odmorila od koncerta na kom si bila . A utisci? i za tebe
THE BEST OF WEEKEND A L'HAITIENNE .2

Re: super tekst

nice
koncert otkazan :(
trener92 trener92 17:14 07.12.2008

Re: super tekst

koncert otkazan :(

Šteta, za utehu
reanimator reanimator 14:55 06.12.2008

...

Odoh da pročitam, pa se vraćam u sredu.
Tema obećava...posebno kad sam video ko je saradnik na scenariu
trener92 trener92 04:21 07.12.2008

Re: ...

Tema obećava...posebno kad sam video ko je saradnik na scenariu

Tada je zaista teško "promašiti", za tebe jedan dance from Haiti
MilutinM MilutinM 15:07 06.12.2008

Vudu

Svaka čast, Treneru i Kaze. Vrlo iscrpno i sadržajno!

Prošle godine, u Ženevskom Etnografskom muzeju održana je izložba vudua sa Haitija. Sjajna izložba, sjajna ideja, odlični eksponati, potpuna priča. Evo iscrpnog izveštaja.

Izložba je radjena koristeći istraživanja i predmete koje je sakupila Marianne Lehmann. O tome postoji i dokumentarni film Une mémoire vodou.


trener92 trener92 04:49 07.12.2008

Re: Vudu

Despite the terrible things said about it--many in the name of religion Lehmann finds voodoo a very rich culture.

"It is truly a way of life. For one thing, it gives people respect for nature. Voodoo priests go into the forests and find plants with medicinal qualities. Their traditional medicine is a combination of physical and spiritual.

"Voodoo is also very moral and teaches people not to steal or to say bad things. It is unfortunate that it has acquired such negative stereotypes."

Milutine, svetski putniče , ne bi me čudilo da si sam otišao po ovu lutku na Haiti. Hvala ti za ovaj link,lepo je žena ispričala o predrasudama koje postoje o ovome, nešto sam i citirao. Hvala ti što si upotpunio ovaj post zbog toga za tebe THE BEST OF WEEKEND A L'HAITIENNE
MilutinM MilutinM 08:27 07.12.2008

Re: Vudu

ne bi me čudilo da si sam otišao po ovu lutku na Haiti

Malo je nedostajalo. Imam drugaricu koja je sa mužem provela 3 godine tamo i zvala nas da je posetimo. Nažalost, ipak ne može svuda da se stigne

Barem ću ih uhvatiti da nam pričaju
trener92 trener92 04:13 08.12.2008

Re: Vudu

Barem ću ih uhvatiti da nam pričaju

Do tada malo
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:34 07.12.2008

Intrigantno

Veoma zanimljiv tekst, mada malo predugacak za standardan blog.

Ja sam kao dete ziveo (sa roditeljima) u Nigeriji, i cesto smo putovali u Kotonu i po Beninu (to je samo stotinu km od Lagosa), a i dalje u Lome (Togo) i Akru (Gana).
Stoga mi je drago kada vidim misljenje da su africke civilizacije - velike.

˝Kada su se Evropljani prvi put upoznali s religijama velikih civilizacija zapadne Afrike, West Africa kao što je ona Yoruba u Nigeria, Ashanti u Ghana ili Dahomey. u današnjem Benin, bili su začuđeni otkrivši pantenone, mitove i kultove, složene i bogate, kao one kod stare Grčke.Procenjuje se da Jorube mogu da biraju čak između 600 božanstava, one koje će poštovati


Ovo kazem zato sto ima ljudi, cak i medju obrazovanima i naucnicima, koji su skepticni kada su u pitanju africke civilizacije.

Kada se pomene voodoo, mnogi pomisle na neki ,mračan ritual prilikom koga neki lik ,koji treba da predstavlja vrača , u transu izgovara samo njemu poznate reči, ispušta neartikulisane krike , i probada igllama neke lutkice i sprovodi,ostvaruje neku vradžbinu, nad nekim drugim i taj drugi ili se previja i urla od bolova ili umire u strašnim mukama,. To smo imali prilike da vidimo gledajući Holivudske filmove,.. ,mnogi pomisle , možda je to stvarno tako.


Vudu, mada vuce korene iz Afrike, je proizvod - Haicana, dakle ljudi u novoj sredini, u susretu sa novom religijom i dr. kako vi to lepo objasnjavate. Hocu da kazem da ja u Africi, kao dete, nisam osecao TAJ TAKAV haicanski vudu...

Mawu, ženski princip, povezan je sa noći,
Lisa., muški princip, povezan je sa danom,


Zensko - noc
Musko - dan,
to me podseti na jedan stih kod, cini mi se, F. G. Lorke

"Dan je zaljubljen u noc".

Hvala na tekstu, dosao je kao the Enlightenment.

N. B. Cini mi se da vam muzika mnogo znaci u zivotu!
trener92 trener92 17:46 07.12.2008

Re: Intrigantno


dosao je kao the Enlightenment.

Hvala na poseti i ovakvom komentaru. Vidim da razumete šta sam želeo ovim tekstom.
da vam muzika mnogo znaci u zivotu!

Ovde ste potpuno u pravu,
Ja sam kao dete ziveo (sa roditeljima) u Nigeriji, i

Nigeria- Tilda - Dance
myredneckself myredneckself 20:43 07.12.2008

Voodoo

Proteklih godina Voodoo je imao negativnu reputaciju nastalu iz "neznanja", koje su potpomogli misionari svojim izveštavanjima ,stvarajući takvu sliku, ( da li nenamerno?!),a kada je još zapisano i u knjizi "Hayti, or the Black Republic"od Sir Spencer St. Johns, 1886.godine, gde se optužuju voodoo praktičari za kanibalizam, onda se nije ni moglo očekivati razumevanje i prihvatanje Haićana.od strane Amerikanaca, Evropljana i ljudi širom sveta, niti, njihove kulture , religije.


Hvala ti na iscrpnom osvrtu na voodoo, odličan članak ! Meni je pomogao da naučim novo! Kad pomislim na voodoo ne znam zašto , ali ja se uvek setim, sem lutkica za probadanje iglama, jednog davnog filma po Tenesi Vilijamsu- Iznenada prošlog leta, sa fantastičnom glumačkom postavom(Ketrin Hepbern, Liz Tejlor i Montgomeri Klift) iako nema nikakve direktne veze sa vuduom! Da li zbog Nju Orliansa, Mardi Gras...kanibalizma..?Bila sam šokirana posle tog filma,( zbog detalja o kanibalizmu), a možda su ove moje asocijacije podsvesno, rezultat holivudskog predstavljanja i nametanja razmišljanja o ovoj religiji.
trener92 trener92 04:07 08.12.2008

Re: Voodoo

Bila sam šokirana posle tog filma,( zbog detalja o kanibalizmu), .

Nisam gledao film, ali sam siguran da je to
a možda su ove moje asocijacije podsvesno, rezultat holivudskog predstavljanja i nametanja razmišljanja o ovoj religiji
Propaganda je čudo šta sve može da napravi . Hvala za komentar i za tebe nešto lepo
myredneckself myredneckself 11:20 08.12.2008

Re: Voodoo

Hvala za komentar i za tebe nešto lepoivana23 ivana23 21:57 07.12.2008

***

trener92 trener92 07:22 08.12.2008

Re: ***

ivana23

Svojim komentarima ulepšaš svaki tekst ,zato specijalno za tebe,

ivana23 ivana23 09:15 08.12.2008

Re: ***

trener92

ivana23 Svojim komentarima ulepšaš svaki tekst ,zato specijalno za tebe,

mirelarado mirelarado 02:12 08.12.2008

Baš baš zanimljivo

Zaista si se potrudio da nam približiš vudu religiju, da razbijemo neke od holivudskih klišea...

U prividno zanesenom ili drogiranom stanju zombija je moguće prisiliti da za svog vlasnika obavlja običan posao.


Ovo me je podsetilo na srednjovekovnu persijsku sektu Ismailita i njihovog vođu Hasana (Marko Polo ga u svom putopisu Milion zove Alaodin - Starac sa planine)). On je otimao mladiće iz okolnih sela, pdvpdio ih u nekakav vrt, pripovedao im o rajskom vrtu prepunom lepih devojaka, biranih jela i piće, potom im je davao hašiš, pa im se takav vrt i priviđao. Razume se, primoravao ih je da za njegov račun ubijaju, pljačkaju, a ovi su sve činili da bi se vratili u onaj raj. Bili su to čuveni Asasini...
Divan post... Pozdrav.
trener92 trener92 03:52 08.12.2008

Re: Baš baš zanimljivo


mirelarado

Hvala za komentar i doprinos odličnim primerom, adekvatnim poređenjem sa Asasinima. Evo malo zanimljive muzike sa tih prostora
MilutinM MilutinM 10:07 08.12.2008

Re: Baš baš zanimljivo

Asasini

Na blogu AlexDunje o Omaru Hajjamu Pesnik je zatvorio krug pominjali smo knjigu Samarkand koja povezuje Omara i Hasana i govori o nastanku reda Asasina. Zanimljiva knjiga...
trener92 trener92 14:43 08.12.2008

Re: Baš baš zanimljivo

MilutinM
Asasini

Na blogu AlexDunje o Omaru Hajjamu Pesnik je zatvorio krug pominjali smo knjigu Samarkand koja povezuje Omara i Hasana i govori o nastanku reda Asasina. Zanimljiva knjiga...

Da, video sam i pročitao blog AlexDunje , odličan je. Zanimljiva knjiga, treba pročitati ,slažem se, dobro si rekao, maznuli su sve što vredi, kao da niko drugi ne može da čuva
mirelarado mirelarado 21:43 08.12.2008

Re: Baš baš zanimljivo

Na blogu AlexDunje o Omaru Hajjamu Pesnik je zatvorio krug pominjali smo knjigu Samarkand koja povezuje Omara i Hasana i govori o nastanku reda Asasina. Zanimljiva knjiga...


I to je bio odličan blog. Ja sam o Asasinima čitala zbog Ekovih romana, gde su sve zapadnjačke legende o njima isprepletane. Samarakand - izvrsna knjiga.
trener92 trener92 11:41 12.12.2008

Re: Baš baš zanimljivo

Zanimljiv tekst, ko želi da sazna nešto više , "Haiti - zaboravljeno ostrvo" drug.clan,

Svima koji su pročitali , poklanjam kompoziciju
"Oleo" - Sonny Rollins-a, ko voli jazz uživaće uz
- Marković - Gut SextetArhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana