Kritika konzervativnog uma: poraz sociologa Antonića

Dušan Maljković RSS / 13.12.2008. u 15:57

013-1.jpgU jednom od svojih poslednjih istupa, u tekstu „Poraz gej lobija"[1], gospodin Antonić vraća se svojoj „staroj strasti" - homoseksualnim brakovima.Tema aktuelna u vreme donošenja Ustava, a u vezi sa članom koji brak određuje isključivo kao zajednicu muškarca i žene, bila je povod uzrujanog oglašavanja našeg zapaženog političkog analitičara. Tada je, između ostalog, zahtevao javnu raspravu u vezi sa legalizacijom istopolnih zajednica, nemajući ništa - makar javno, u svojim komentarima - protiv nedostatka sličnog dijaloga o Ustavu, donesenom ekspresno, brzim prugama Srbije, bez mogućnosti da na njegov izgled neposrednije utiču sami građani, čija prava i slobode treba da utemeljuje[2].

Načelno, nisam oponent diskusije u vezi sa nizom tema koje homoseksualnost sobom nosi, ali sam protiv ovakvog dvostrukog standarda. On se zasniva na implicitnom prihvatanju konzervativnog svetonazora, u kome Ustav igra ulogu nedodirljivog temelja političke zajednice, te služi kao sredstvo da se svi predlozi (amandmana) unapred eliminišu argumentom da je u pitanju „podrivanje državnosti same". Regulisanje prava i obaveza dela političke zajednice tj. građana homoseksualne orijentacije vidi se kao nešto van njega, čak se ni diskriminacija po seksualnoj osnovi eksplicitno ne zabranjuje Ustavom (iako se zabranjuje po drugim osnovama, kao što je rasna, verska, etnička itd. pripadnost). Sociolog Antonić ne iznosi ni jedan argument protiv izjednačavanja položaja homoseksualnih i heteroseksualnih građana u vezi sa ostvarivanjem prava bračne zajednice koja se, eufemistički, može zvati i registrovano partnerstvo ili civilna unija, što je slučaj u velikoj većini zemalja Evropske unije. Za ovu neravnopravnost nema opravdanja, naravno: situacija je analogna onoj kada bi Mađarima bilo osporeno pravo na školovanje ili ženama bilo zabranjeno da budu članice državnih institucija.

Nota bene, u ranijoj polemici sa Antonićem na stranicama Politike jasno sam izneo stav po pitanju gej brakova tj. brakova uopšte, zalažući se za ukidanje svih prava koja iz takve zajednice proizilaze, jer je brak institucionalizovana diskriminacija: on bračnim drugovima daje više prava u odnosu na neudate/neoženjene. Stoga, bio sam i protiv gej braka, ali takva argumentacija kreće se na meta-nivou u odnosu na ravnopravnost heterosekusalnih i homoseksualnih građana pred zakonom: sve dok tu postoji disbalans, načelo pravednosti biva suspendovano i prema sekusalnoj orijentaciji građane deli na privilegovane i one sa manjim stepenom prava. Moje rešenje bilo je ukidanje kompletnog člana Ustava koji uređuje brak i uspostavljanje prava građana na individualnom nivou. Brak bi u toj viziji ostao moguć, ali kao „ukras", bez ikakvih prav(n)ih konsekvenci.

Za razliku od političkog analitičara, budimo na ovom mestu precizni: istopolni brak, priznat na nacionalnom nivou, postoji u Holandiji, Belgiji, Španiji, Kanadi, Južnoj Africi i Norveškoj (stupa na snagu 2009). Na delu nacionalne teritorije priznat je u američkim državama Masačusets i Konektikat. Istopolne zajednice, dajući im različita prava (nekim i na usvajane dece), zakon priznaje u Danskoj, Norveškoj, Izraelu, Švedskoj, Grenlandu, Mađarskoj, Islandu, Francuskoj, Nemačkoj, Portugalu, Finskoj, Hrvatskoj, Luksemburgu, Novom Zelandu, Britaniji, Andori, Češkoj, Sloveniji i Švajcarskoj, kao i na delu nacionalne teritorije - ukupno 10 država u SAD, i nekoliko regiona u Australiji, Argentini, jedan u Brazilu, kao i grad Meksiko. U mnogim drugim državama ovo je aktuelna politička tema. Takođe, u mnogim zemljama homoseksualnost je zakonski sankcionisana.

Iz navedenog sledi da je Antonićeva teza da „evro-propagandisti", koristeći lažne informacije o gej braku, žele da ga „poture" ovdašnjoj javnosti, obmanjujući je kako je nedostatak takvog prava „antimoderan" i „antievropski", te suprotan praksi „najrazvijenijih demokratija", blago rečeno problematična. Tačno je, naime, da legalizacija istopolnih zajednica nije uslov ulaska u EU, ali je netačno da takav proces nije trend u ovoj grupi država već dve decenije unazad. Ova tvrdnja postaje neodrživa ukoliko uklonimo nominalne razlike  - jer, ako se istopolnim zajednicama priznaju ista prava kao i heteroseksualnom braku, onda je on de facto ista stvar, različitog naziva. Ostaje, dakle, uskraćeno pravo na ime braka, ali je neravnopravnost suštinski ukinuta u meri u kojoj je do izjednačenja prava i došlo. Kako se ne zalaže za ukidanje bračne institucije, Antonić nema kud do da prizna njeno proširenje, pa makar i pod drugačijim, kompromisnim imenom, jer u protivnom stoji na poziciji diskriminacije homoseksualen građana, od koje se navodno ograđuje. (Isto važi za građane koji žive u neseksualnim zajednicama, zakonski priznatim francuskim Paktom o solidarnosti, npr.)

Doveden pred izuzetno nezgodan izbor - ili priznati pravo na „gej brak" ma kako se on zvao, ili otvoreno istrajati na uskraćivanju prava, na diskriminaciji - čemu sociolog Antonić pribegava? Ničemu drugom do već proverenoj strategiji: zastrašivanju čitalaca najavom moralne apokalipse. Ovog puta, detaljniji je i slikovitiji: na scenu stupa teza o „uticajnom gej lobiju", koji odavno značajno kontroliše unutrašnju politiku i biznis SAD-a, a sada se pojavljuje i u Srbiji. Nijedna reč nije dovoljno dobra, osim „lobija" ,koji u Srbiji „miriše" na zaveru, mada na Zapadu nema nikakav konspirativni potencijal - Antoniću su dobro poznate akcije ovog lobija, jer nije reč ni o kakvoj tajnoj organizaciji, već o grupi koja se otvoreno, javno bori za svoja prava, što je (valjda) legitimna stvar u slučaju homoseksualaca, kao i u slučaju crnaca, žena i drugih „manjinskih grupa".

No, Antoniću ovo nije dovoljno.  Na sledećem koraku, on uvodi u igru homofobični izraz „gej mafija", koji više ne asocira samo  na „masonski" karakter gej pokreta, nego mu pridaje i kriminalne tonove, kao u staroj priči, „majci svih zavera" - antisemitizmu tj. ideji o jevrejskoj tajnoj svetskoj dominaciji... Tako, namesto Protokola sionskih mudraca, osvedočenog istorijskog falsifikata, staju potpuno neproverene izjave pojedinaca koje Antonić često vadi iz konteksta i tumači po principu „šta je babi milo to joj se i snilo".  (Jedan od linkova, koji bi trebalo da potkrepi tezu o „gej mafiji", uopšte nije ispravan : on vodi na sajt gej organizacije GLAAD koja sigurno ne bi propagirala, već pre kritički ispitivala takve homofobične navode. )

Na primer - Antonić u fusnoti 24 daje link ka tekstu iz Time magazina, iz koga citira: «Свет музике (...), позориште, уметнички свет, сликарство, балет, мода, свет фризуре и уређења стана - свугде постоји нека врста `Хоминтерне`», dok pasus u celini glasi (podebljao D. M.):

"Is there a homosexual conspiracy afoot to dominate the arts and other fields? Sometimes it seems that way. The presence of talented homosexuals in the field of classical music, among composers, performers, conductors and management, has sometimes led to charges by disappointed outsiders that the music world is a closed circle. The same applies to the theater, the art world, painting, dance, fashion, hairdressing and interior design, where a kind of "homintern" exists: a gay boss will often use his influence to help gay friends. The process is not unlike the ethnic favoritism that prevails in some companies and in big-city political machines; with a special sulky twist, it can be vicious to outsiders. Yet homosexual influence has probably been exaggerated. The homosexual cannot go too far in foisting off on others his own preferences; the public that buys the tickets or the clothes is overwhelmingly heterosexual. Genuine talent is in such demand that entrepreneurs who pass it by on the grounds of sex preference alone may well suffer a flop or other damage to their own reputations."[3]

Autor citiranog članka ništa eksplicitno ne tvrdi, već koristi oprezne izraze („nekada tako izgleda"), dok Antonić  pojedine delove, istragnute iz konteksta,  navodi kao nedvosmislenu optužbu za organizovanje „hominterne". U zaključku ovog pasusa, tvrdi se da je gej uticaj verovatno preuveličan i da je talenat, a ne seksualna orijentacija, ključni parametar dobijanja poslovnog angažmana. Posebno pada u oči upotreba reči „svudge", kojom Antonić sugeriše „univerzalizno" postojanje „hominterne" (u svim profesijama), umesto da koristi „gde", ili „tu", što bi situaciju lokalizovalo na navedena zanimanja i daleko više odgovaralo originalu (where kind of...). Da li je reč o nameri ili slučajnoj pogrešci sasvim je svejedno na nivou učinka - moralna panika je raširena, jer tajni homoseksualni lobi svuda „vuče konce"! Spasavaj se ko može!

Jasno je da Antonić ovakav falsifikat sme da iznese u domaću javnost zato što je reč o u nas „prihvatljivom prestupu" - da li bi se usudio da neku etničku zajednicu optuži za dominantni uticaj u izvesnim oblastima, kao što je „moda i industrija zabave", Kogres, čak i u domenu medicine i psihijatrije, za šta optužuje ne samo gej lobi, veći ukupnu homoseksualnu populaciju. Njoj prebacuje i u proseku više obrazovanje i veće zarade[4], što joj navodno omogućava da nametne „svoj životni stil i svoje vrednosti". Takođe, on uopšte ne problematizuje homofobiju i njene efekte, već u paranoičnom obrtu od najčešćih žrtava stvara (zavereničke) nasilnike . Da li Antonić ima bilo kakve informacije o diskriminaciji istopolno orijentisanih osoba i zna li kroz šta one prolaze u većini zemalja sveta, od kojih neke države predviđaju i smrtnu kaznu (Iran, Kuvajt, Nigerija, Pakistan, Saudijska arabija itd.)?

U SAD-u, na primer, istraživanja pokazuju da je pokušaj samoubistva gej tinejdžera do 5 puta veći od heteroseksualnih[5] - pretpostavljam da sociolog može odatle zaključiti da je uzrok tome veoma homofobično okruženje, a ne delovanje „gej mafije" (koja ne može ni da zaštiti svoje buduće potencijalne „bosove, makroe i dilere"). Po podacima FBI, 15,9% prijavljenih „zločina iz mržnje" u 2007. godini odnose se na gej populaciju[6], a primeri diskriminacije koja i dalje postoji isključivo na osnovu  seksualne orijentacije - od ubistava, problema na poslu, izbacivanja iz kuće i sl. - moguće je naći na internetu[7], i nije potrebno dalje navođenje da bi se razumela očigledna poenta: gej populacija je i dalje ugrožena, heteroseksualci ni izdaleka ne prolaze sličan tretman zbog svoje orijentacije. Ne tvrdim da takva diskriminacija nikada nije prisutna, ali bih voleo da Antonić, pored neodgovornih izjava, navede neko istraživanje koje bi statistički pokazalo, na primer, ima li ubistva iz mržnje čije su žrtve heteroseksualci (meni je ta pojava nepoznata), gde je heteroseksualnost zabranjena itd, tj.  relevantnu evidenciju koja bi naučno verifikovala delovanje „gej mafije".

Kakav životni stil i koje vrednosti „gej lobi" nameće, Antonić ne navodi, niti može da navede: unutar gej zajednice ne postoji jedinstvo po pitanju lifestyle-a i vrednosnih stavova. Pozicije variraju od konzervativnih do ultraliberalnih, kao, usotalom, i u ostatku društva. Naglasak pokreta za gej oslobođenje stavljen je, pre svega, na ravnopravnost i depatologizaciju homoseksualnosti, koja nastaje u XIX veku u Zapadnoj Evropi[8], u doba kada, na primer, u nekim državama severne Afrike postoje legalne muško-muške zajednice (Oskar Vajld i Andre Žid upravo u Alžiru doživljavaju svoja prva homoseksualna iskustva, zbog „liberalne" klime koja tamo vlada). Praksa unutar Srpske pravoslavne crkve, ritual bratotvorenja (dva muškaraca), gde se tekst koje svešteno lice izgovara veoma malo razlikuje od teksta prilikom sklapanja braka, poznati američkog medijavelista Džon Bozvel vidi kao proto-gej brak.[9] (Izgleda da „srpskom nacionalnom biću" nije toliko stran „crkveni gej brak", ako je svetovni već toliko traumatičan).

Ovaj kulturno-relativistički ekskurz ima za cilj da ukaže na jedan od temelja Antonićevog teksta:  on počiva na implicitnom prihvatanju da su muško-muški emotivno-seksualni odnosi i njihovo priznavanje neka vrste ekskluzive pojedinih zemalja i savremenog doba, a da nasuprot stoji klasična porodica „koja se kroz dugotrajno iskustvo potvrdila kao najbolja osnovica za reprodukciju i podizanje dece". Na ovom mestu, političkom analitičaru ponestaje referenci za kulturno-istorijski izvanredno problematične, pa i rasističke teze: šta je sa kulturama koje su upražnjavale ili upražnjavaju i dalje poligamiju ili poliandriju, kao i neke „alternativne" oblike podizanja dece u širokim familijarnim zajednicama, koje je diskurs nauke XIX veka označio „primitivnim"? Antonića, takođe, treba pitati: šta je toliko loše u zemljama u kojima postoje gej brakovi i porodice? Da li su to nenormalna društva koje sebi dozvoljavaju, kako kaže, „čudovišne eksperimente sa decom", ili je pak reč o „naprednim" državama -  s obzirom na parametre koje priznaje i većina u Srbiji, kakvi su, recimo, standrad života, ekonomska razvijenost, naučna dostignuća i sl. -  dakle društva koja nisu lišena problema i kontroverzi, ali nisu ni nakazne države pravljene po ugledu na lik i delo dr Mengelea?

Ni statistika nije na strani Antonićeve teze o idili „standardne porodice" - u SAD-u, 1 od 4 devojčice i 1 od 6 dečaka seksualno nasilje doživljava pre svoje 18 godine, a 30-40% takvog nasilja odigrava se unutar porodice[10]. Kada se uzme u obzir da je navedeno samo najdrastičniji oblik nasilja, tj. da u statistiku od preko 1/3 seksualnog nasilja nad decom u okviru porodice ne ulaze drugi oblici psihičkog i fizičkog maltretiranje , koje je daleko zastupljenije, dobijamo vrlo nepovoljnu sliku porodičnog okruženja: 3, 3 do 10 miliona dece svedoci su neke forme porodičnog nasilja[11], 50% muškaraca koji često zlostavljaju žene takođe zlostavljaju decu[12], 324.000 žena svake godine doživi nasilje od svog partnera[13]. Efekti ovakvog tretmana dece mogu, između ostalog, uzrokovati ozbiljen fizičke povrede i slabiji razvoj mozga, depresiju, povučenost, kognitivne i socijalne poteškoće, maloletnu delikvenciju i kasnije kriminal, zavisnost od alkohola i droga, nasilno ponašanje, itd.[14]

Pod teretom fakata, konstatacija o „najboljoj osnovici za reprodukciju i podizanje dece", pretvorila se u noćnu moru, gde je upravo „klasična porodica" mesto nedopustivog nasilja, pre svega nad decom, a onda i nad partnerima. Ako je Antonićev argument protiv usvajanja dece u gej zajednicama, konačno, da su nemoćna deca, kao nekakvi „pokusni kunići", iloženi „čudovišnom ekspreimentu", šta onda ima da kaže za čudovišnost statusa quo, o kome postoje ovako uznemirujući podaci? Naravno, na to pitanje Antonić ne može da ponudi bilo kakav smislen odgovor, s obzirom da je efektivno na poziciji legitimacije ovakvog nasilja - uterujući „strah u kosti" avetima gej porodica, on skreće pažnju sa dramatično raširenog nasilja u „standardnoj" porodici, stavljajući u prvi plan mogućnost lošeg tretmana dece ispred stvarnog porodičnog nasilja.

„Istraživački" potkovan politički analitičar u prvom delu teksta uvek koristi reference kada treba da argumentuje neku tezu, no u drugom delu mnoge tvrdnje ostaju simptomatično nepotkrepljene. Nedostaju, na primer, istraživanja o deci unutar gej zajedinica kako bi se ustanovilo šta se zaista dešava unutar tog „monstruoznog opita". Ili to Antonić apriorno dedukuje iz svog „čistog uma"? Kada bi se obavestio o temi o kojoj piše, otkrio bi, na primer, da je 90% dece iz takvih brakova heteroseksualno tj. da gej roditelji ne mogu da nametnu svoju orijentaciju[15], da ne postoje značajne razlike između dece roditelja različitog i istog pola,[16] dok je nasilje nad decom unutar lezbejskih porodica manje od nacionalnog proseka u SAD-u.[17] Mnoga druga istraživanja Američke psihološke asocijacije (APA) potvrđuju navedene zaključke.[18]

Uostalom, zar navedene rezultate ne implicira upravo Antonićevo podvlačenje činjenice da su istopolno orijentisane osobe u proseku obrazovanije i bolje plaćene, te dakle imaju više „resursa" (znanje i novac) za podizanje dece? Namera mi nije da tvrdim da su gej roditelji „bolji", ni da su deca iz ovakvih zajednica „zdravija", samo želim da istaknem da istraživanja ne potvrđuju nikakvu „abnoramalnost" dece tj. da nema ni govora o onome što Antonić pretpostavlja, a da ne zna, o gej brakovima i porodicama. No, njegovo neznanje nije slučajno, već nedvosmisleno proračunato: istraživanja koja sam naveo samo su nekoliko klikova mišem daleko (od rezultata google pretraživača). Pa ipak, budući da se ne uklapaju u sliku koju želi da nametne, politički analitičar ih namerno ignoriše, ne bi li zastrašivanjem i senzacionalističkim poluinformacijama, podržao svoju restriktivnu, patrijarhlanu i konzervativnu viziju društva u Srbiji.

Gospodin Antonić, umesto sociološkog pristupa fenomenima gej braka i porodice, koju su društvena realnost u mnogim delovima svetu i predmet ozbiljnih istraživanja, odlučuje da bude „lučonoša morala" i da u paternalističkom gestu zaštite Srbije od opasnosti „homoseksualizma", kako pogrešno kaže[19], prenebregne svoje profesionalno znanje i poziciju naučnika. On podseća na jednog australijskog komičara, koji, travestiran u kraljicu Elizabetu, zadovoljno maše britanskom zastavom, slaveći rezultate referenduma kojim „Oz" ostaje pod formalnom vlašću britanskog monarha. Uz jednu razliku: politički analitičar maše srpskom trobojkom bez ironije, pozdravljajući pobedu konzervativnih snaga s druge strane Okeana (što ga ne čini manje komičnim). Njemu, doduše, nije jasno da nije reč o „porazu gej lobija" - kako u duhu Kurira naslovljava svoj članak, profesionalan koliko i „ono što se kupuje na trafici, a nisu novine" - već o očekivanoj dinamici borbe za ljudska prava, koja ima uspone i padove, napretke i povlačenja.

Uostalom, da li je osporavanje ravnopravnosti delu građana razlog za slavlje, osim za one koji takvu diskriminaciju priželjkuju, maštajući o povratku na „staro stanje", ukidajući sav progres „manjinske" emancipacije? (Setimo se da član Ustava koji ne dopuštva smanjenje postignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava Antonić naziva „zlosrećnim"!?[20]) I nije li njihova kratkovidost bolno očigledna, zbog neuviđanja veze homofobije i ostalih formi diskriminacije, koje mogu pogoditi i njih same, kao i kategroije stanovništva do kojih im je „posebno stalo": nisu li Srbi, u prethodne dve decenije, bili žrtve etnorasističkih predrasuda, koje imaju istu strukturu kao i etnošovinizam, rasizam itd. - grupi, na osnovu nekog ličnog svojstva, pripisuju se negativne osobine bez stvarnog utemeljenja. Niko nije slobodan dok svi nismo slobodni, budući da mehanizam diskriminacije postoji sve dok sloboda nije u potpunosti ostvarena, uvek preteći da zahvati nove kategorije građana. Tako, spektar žrtvi nacističkog pogroma stalno je proširivan - od Jevreja, preko drugih „nižih rasa", Slovena, homoseksualaca, itd. sve do samih „izdajnika" Nemaca (u završnoj fazi).

Stoga, ukoliko želi da se bavi ozbiljnim društvenim analizama, sociolog Antonić bi trebalo da napusti homofobičnu, ali i ksenofobičnu poziciju: ne optužuje li on pojedine države/nacije za „monstruozno eksprimentisanje" sa decom legalizacijom gej porodica? Povratak nauci, za koju je izvanredno sposoban, kao u zapaženim  Izazovima istorijske sociologije (1995), pokazuje se kao nužan korak u savladavanju predrasuda, ali i izbegavanju širenja katastrofičnih vizija sutrašnjice. Do tada, diskurs uvaženog političkog analitičara podsećaće na panična naricanja uličnih proroka, stalno zazivajući smak sveta, koji, avaj!, nikako ne dolazi...

 

P. S. Ovaj odgovor objavljen je na sajtu NSPM: http://www.nspm.rs/kulturna-politika/kritika-konzervativnog-uma-poraz-sociologa-antonica.html i izazvao najviše komentara do sada.

Sa Antonićem je polemisao i moj kolega Rastislav Dinić na sajtu Pešačnika: http://pescanik.net/content/view/2406/191/ (gde se nalazi i Antonićev odgovor!)

 

Fusnote: 

[1] Pečat, 21. novembar 2008; NSPM: http://www.nspm.org.yu/kulturna-politika/poraz-gej-lobija.html

[2] Detalji ove polemike dostpuni su na http://blog.b92.net/text/1419/Moja%20polemika%20sa%20Antoni%C4%87em%20o%20(gej)%20braku/

[3] http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,839116-3,00.html

[4] Postoje istraživanja koja ovu tezu dovode u pitanje, pre svega u vezi sa lezbejkama. Na primer, 14% njih zarađuje manje od heteroseksualnih žena sa sličnim poslom, obrazovanjem, godinama i prebivalištem, pokazala je studija Univerziteta u Merilendu. (Badgett, M.V. Lee, "The Wage Effects of Sexual Orientation Discrimination," Industrial and Labor Relations Review, July 1995.)

[5] http://www.english.iup.edu/liberalstudies/gay_teen_suicide.htm

[6] http://www.fbi.gov/ucr/hc2007/victims.htm

[7] Jedan od takvih sajtova je i http://www.now.org/issues/lgbi/stats.html

[8] Vidi Mišel Fuko, Istorija seksualnosti I, Karpos, Loznica, 2006.

[9] Vidi Boswell John, Same-Sex Unions in Premodern Europe, New York: Villard Books, 1994.

[10] ACE Study - Prevalence - Adverse Childhood Experiences  http://www.cdc.gov/nccdphp/ace/prevalence.htm;

Abel, G. & Harlow, N. (2001). Stop child molestation book. Abel and Harlow;

Kilpatrick, D., Saunders, B., & Smith, D. (2003). Youth victimization: Prevalence and implications. U.S. Department of Justice, National Institute of Justice report;

Snyder, H N. (2000). Sexual assault of young children as reported to law enforcement: Victim, incident, and offender characteristics. National Center for Juvenile Justice, U.S. Depar tment of Justice.

[11]  Straus, M.A. (1992). Children as witnesses to marital violence: A risk factor for lifelong problems among a nationally representative sample of American men and women. Report of the Twenty-Third Ross Roundtable. Columbus, OH: Ross Laboratories;

Carlson, Bonnie E. (1984). Children's observations of interpersonal violence. Pp. 147-167 in A.R. Roberts (Ed.) Battered women and their families (pp. 147-167). NY: Springer.

[12] Strauss, Murray A, Gelles, Richard J., and Smith, Christine. 1990. Physical Violence in American Families; Risk Factors and Adaptations to Violence in 8,145 Families. New Brunswick: Transaction Publishers.

[13] Gazmararian JA, Petersen R, Spitz AM, Goodwin MM, Saltzman LE, Marks JS. "Violence and reproductive health; current knowledge and future research directions." Maternal and Child Health Journal 2000;4(2):79-84. 

[14] http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/long_term_consequences.cfm

[15] Gazmararian JA, Petersen R, Spitz AM, Goodwin MM, Saltzman LE, Marks JS. "Violence and reproductive health; current knowledge and future research directions." Maternal and Child Health Journal 2000;4(2):79-84;

Golombok, S., & Tasker, F. (1996). Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families. Developmental Psychology, 32, 3-11.

[16] Flaks, D., Ficher, I., Masterpasqua, F., & Joseph, G. (1995). Lesbians choosing motherhood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their children. Developmental Psychology, 31, 104-114.

[17] Gartrell, N., Deck, A., Rodas, C., Peyser, H., & Banks, A. (2005). The National Lesbian Family Study: 4. Interviews with the 10-year-old children. American Journal of Orthopsychiatry, 75(4) 518-524.)

[18] http://www.apa.org/pi/lgbc/publications/lgpstspec.html

[19] Homoseksualizam, naime, ne postoji, već samo homoseksualnost, budući da je reč o označavanju jedne varijacije (ljudske) seksualnosti, a ne o umetničkoj (nadrealizam, dadaizam, itd) ili ideološko-političkoj poziciji (liberalizam, socijalizam, itd). Kako sam pokazao, taj termin Antonić upotrebljava ne bi li sagradio homofobičnu ideju o gej lobiju čiji snažan uticaj oblikuje (skoro) sve sfere savremenog života, tako da ga treba u potpunosti odbaciti kao diskriminativan i lažan.

[20] Vidi http://blog.b92.net/text/1419/Moja%20polemika%20sa%20Antoni%C4%87em%20o%20(gej)%20braku/Komentari (263)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dušan Maljković Dušan Maljković 20:30 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Ma naravno da ih ima. Pogledajte samo Queer As Folk.
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:55 13.12.2008

Ovo ne pije vodu

Dusan M.
Naglasak pokreta za gej oslobođenje stavljen je, pre svega, na ravnopravnost i depatologizaciju homoseksualnosti, koja nastaje u XIX veku u Zapadnoj Evropi[8], u doba kada, na primer, u nekim državama severne Afrike postoje legalne muško-muške zajednice (Oskar Vajld i Andre Žid upravo u Alžiru doživljavaju svoja prva homoseksualna iskustva, zbog „liberalne" klime koja tamo vlada).


Ovo je u prilicnoj meri - zabluda. Tacno je da se u raznim drustvima na razne nacina tretira homoseksualnost, ali samo u tome sto se na nju manje - upire prstom, sto nikako ne znaci da se odobrava.

Konkretno, radi se o arapskim drustvima u kojima su bili Vajld i Zid, kao stranci, iskoriscavali arapske decacice, za malo para - to bi se danas moglo smatrati kao sexual harassment. U danasnje vreme ljudi slicni Vajldu i Zidu idu u Tajland... o tome se mnogo vec govori. Medjuim, bilo bi pogresno reci da je u arapskoj kulturi, a narocito u islamu, stav prema homoseksualnosti liberalniji. Nije. Narocito nije u Saudi Arabiji. Tamo vesaju. Kao i u Iranu.

Naravno, ja se nadam da ce i tamo kad-tad doci do tolerantnijeg stava prema homoseksualnim manjinama - na nivou drzava, pa time i drustva.
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:03 13.12.2008

Re: Ovo ne pije vodu

Pričam vam o periodu XIX veka, ne o onom nakon islamskih revolucija, malo se informišite više. Evo za početak osnove:

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_same-sex_unions

Kako li ste samo doznali da su Vajld i Žid plaćali usluge prostituta da mi je znati... S jedne strane potpuno ste neupućeni u istoriju gej zajednica, a s druge znate takve neverovatne detalje... Zanimljivo.
Jaril Jaril 19:11 13.12.2008

Re: Ovo ne pije vodu

S jedne strane potpuno ste neupućeni u istoriju gej zajednica, a s druge znate takve neverovatne detalje...
Ово баш и није тачно. Има В.П. чаршаве на мом блогу који говоре супротно.
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:28 13.12.2008

Re: Ovo ne pije vodu

Jaril
Има В.П. чаршаве на мом блогу који говоре супротно


Carsavi? A ja ziveo u uverenju da sam doprinosio naucno-socioloskoj znanosti, kako bi rekli Hrvati, sa svojim elaboriranim empirijskim stavovima, he, he, he...

Nota bene: Kada se iduci put javim na tvom blogu, cinicu to u obliku haiku poezije!::
Jaril Jaril 19:59 13.12.2008

Re: Ovo ne pije vodu

Nota bene: Kada se iduci put javim na vasem blogu, cinicu to u obliku haiku poezije!:
Ене, па ја волим чаршаве.
milosib92 milosib92 19:06 13.12.2008

Zabrinutost

Hvale vredan tekst g.Maljkoviću. Meni kao protivniku nečega što bi se nazvalo gej brakom ste ponudili stanovište sa koga ne mogu da gledam na ovu problematiku i time omogućili da sveobuhvatnije sagledam materiju.

Lično mislim da je pisanje g.Antonića potaknuto strahom od eventualnog širenja gej populacije, a ne od same netrpeljivosti prama istoj. Ako se takav vid zajednice ozakoni onda time šaljete poruku da je to u redu, pa ako hoćete i da je sam homoseksualizam nešto društveno poželjno. Zemlja koja i inače ima problem sa natalitetom takve poruke ne treba da odašilje. Kao što neke države kažnjavaju samce većim porezom većina ih ne dozvoljava gej brakove jer oni ne donose decu jer brak je zajednica muškarca i žene koja se osniva da bi se imalo i podizalo potomstvo.

Pogrešne stvari tipa porodičnog nasilja ili seksualnih izopačenosti u istim su problemi koji se javljaju isto kao što svaki oblik organizovanja ima svoje dobre i loše strane. To što su po nekim istraživanjima, a uvek se može postaviti pitanje verodostojnosti rezultata, deca iz gej zajednica 90% heteroseksualna nije nikakav dokaz da neko od onih 10% nije naučen da bude homoseksualan. Već samo ovo je neupućenom u odnose među homoseksualcima dovoljan razlog za strah i odbojnost prema ideji ozakonjenog gej braka.

Jaril Jaril 19:17 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Ako se takav vid zajednice ozakoni onda time šaljete poruku da je to u redu, pa ako hoćete i da je sam homoseksualizam nešto društveno poželjno.
Наравно да је хомосексуалност друштвено пожељна. Репресија хомосексуалног идентитета може довести до запостављања сопствених талената који доприносе друштвеном развоју. То ниједном друштву није на корист. У ствари - да се мало исправим: понашање и организација живота у складу са сопственим сексуалним идентитетом су друштвено пожељни. Било какво насиље над сексуалним идентитетом индиректно осиромашује друштво.
man ray loves me man ray loves me 19:20 13.12.2008

Re: Zabrinutost

thank you. potpuno si u pravu. i najprosperitetnija su ona drustva koja su istovremeno i najtolerantija, koja su pronasla modus da sto vise ljudi moze da ostvari svoje potencijale, bez obzira na to sto se ne uklapaju u sablone.
slicno, ali ne gay-related, (mada ustvari i jeste, ali nije u tome poenta), meni je amerika 'najbolja' (najefikasnija, recimo, jos uvek) zemlja jer je samo tamo neko kao lou reed mogao da postane mainstream.
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:23 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Zemlja koja i inače ima problem sa natalitetom takve poruke ne treba da odašilje. Kao što neke države kažnjavaju samce većim porezom većina ih ne dozvoljava gej brakove jer oni ne donose decu jer brak je zajednica muškarca i žene koja se osniva da bi se imalo i podizalo potomstvo.


Holandija, najliberalnija "gej zemlja" ima ujedno i jedan od najvećih prirodnih priraštaja u Evropi. http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Netherlands

S druge strane, još uvek u većoj meri homofobična Srbija pati od bele kuge. Dakle, nemate korelaciju koju tvrdite.

Mnogi lezbejski parovi se odlučuju za veštačku oplodnju, tako da to što pričate ne stoji.
milosib92 milosib92 19:23 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Jaril
Наравно да је хомосексуалност друштвено пожељна. Репресија хомосексуалног идентитета може довести до запостављања сопствених талената који доприносе друштвеном развоју. То ниједном друштву није на корист. У ствари - да се мало исправим: понашање и организација живота у складу са сопственим сексуалним идентитом су друштвено пожељни. Било какво насиље над сексуалним идентитетом индиректно осиромашује друштво.

Pravo u centar Jarile što se mene tiče. Jedini razlog u prilog gej brakova koji sam ja do sada uvideo je to što će omogućiti pojedinim homoseksualcima da daju svoj puni društveni doprinos. Ti si mi uvek bio primer za takvo stanovište.

No uvek ima razloga za i protiv, a konačna odluka je suma svih.
milosib92 milosib92 19:25 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Dušan Maljković
Zemlja koja i inače ima problem sa natalitetom takve poruke ne treba da odašilje. Kao što neke države kažnjavaju samce većim porezom većina ih ne dozvoljava gej brakove jer oni ne donose decu jer brak je zajednica muškarca i žene koja se osniva da bi se imalo i podizalo potomstvo.Holandija, najliberalnija "gej zemlja" iam ujedno i jedan od najvećih prirodnih priraštaja u Evropi. http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_NetherlandsS druge strane, još uvek u većoj meri homofobična Srbija pati od bele kuge. Dakle, nemate korelaciju koju tvrdite.Mnogi lezbejski parovi se odlučuju za veštačku oplodnju, tako da to što pričate ne stoji.

Stvar primera. Evo ja ću navesti Albance. Ne znam podatke, ali čisto sumnjam da nisu homofobičniji od Srba.
topcat topcat 19:31 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Jaril
Наравно да је хомосексуалност друштвено пожељна. Репресија хомосексуалног идентитета може довести до запостављања сопствених талената који доприносе друштвеном развоју. То ниједном друштву није на корист. У ствари - да се мало исправим: понашање и организација живота у складу са сопственим сексуалним идентитетом су друштвено пожељни. Било какво насиље над сексуалним идентитетом индиректно осиромашује друштво.


Ovo boldano i ovo sto pise na pocetku je dijamtralno suprotno.

Pitala sam kod kvirije onomad kako to i cime homoseksualci unapredjuju drustvo?

U vezi represije - to se slazem. Samo...nakon sto otkrijes identitet, je li rjesenje bas maticar?
topcat topcat 19:34 13.12.2008

Re: Zabrinutost

omogućiti pojedinim homoseksualcima da daju svoj puni društveni doprinos.Cime ce homoseksualni par dati drustveni doprinos? Puninom samospoznaje?

Pojedinacno mogu dati doprinos...ali kao par...tesko.
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:38 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Stvar primera. Evo ja ću navesti Albance. Ne znam podatke, ali čisto sumnjam da nisu homofobičniji od Srba.


A ne, ne, izvinite -- stvar većinske statistike, pogledajte: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_growth_rate

I pazite -- ne tvrdim da u svim homoseksualno represivnim društvima opada prirodni priraštaj (mada ta dva fenomena koreliraju u Evropi, npr), nego drugo -- u većini gej afirmativnih državama nema "bele kuge" tj. afirmacija gej osoba nema nikakve veze sa natalitetom. To je ono što hoću da vam kažem.
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:40 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Pitala sam kod kvirije onomad kako to i cime homoseksualci unapredjuju drustvo?


http://www.gay-serbia.com/queer/

Čime su Platon i Aristotel, Mikelanđelo i da Vinči, Oskar Vajld i Tomas Man zadužili čovečanstvo? Svojim genijem, rekao bih...
Jaril Jaril 19:42 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Pitala sam kod kvirije onomad kako to i cime homoseksualci unapredjuju drustvo?
Уопште није дијаметрално супротно, али јесте различито па сам се исправио. Сексуални идентитет ничим не унапређује друштво. Ни хомосексуални, ни хетеросексуални. Ја не мислим да повећани наталитет унапређује друштво, већ рад на култури у ширим потезима. Тако да се враћам на репресију и запостављање личног развоја - па се ту слажемо.
nakon sto otkrijes identitet, je li rjesenje bas maticar?
И наравно да матичар није решење по аутоматизму, али ако ће неки човек ставши пред матичара пронаћи личну животну срећу, ко има дрскости да му то ускрати?
topcat topcat 19:50 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Dušan Maljković
Pitala sam kod kvirije onomad kako to i cime homoseksualci unapredjuju drustvo?


http://www.gay-serbia.com/queer/

Čime su Platon i Aristotel, Mikelanđelo i da Vinči, Oskar Vajld i Tomas Man zadužili čovečanstvo? Svojim genijem, rekao bih...


Pojedinacno...ili u zajednici s "partnerom"?
Uostalom...nisu svi od navedenih bili queer...sorry.
Jaril Jaril 19:55 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Čime su Platon i Aristotel, Mikelanđelo i da Vinči, Oskar Vajld i Tomas Man zadužili čovečanstvo?
Заборавио си ми Чајковског

Зашто баш Чајковски? Зато што су његова дела - нарочито симфоније, нарочито Шеста - обележени управо репресивним односом друштва према хомосексуалцима. Чини ми се да је он од малобројних Генија (ако није и једини) код кога је генијалност директно, да не може директније, обојена сексуалним идентитетом.
topcat topcat 19:57 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Sam seksualni identitet moze unapredjivati drustvo, ako je seksualnost pravilno usmjerena:
Iz heteroseksualnog braka - u daljem tekstu samo 'brak' - mogu se roditi djeca - to je napredak drustva (bez obzira sto nisu sve porodice idealne i sto nisu svi primjerni roditelji).
Is homoseksualne zajednice ne moze se roditi nista - eventualno se moze privremeno naci malo zaklona.
A ako vec govorimo o "drugacijim" porodicama, postoje i homoseksualne veze koje su izrazito promiskuitetne. Da li i njima trebaju ta prava?

али ако ће неки човек ставши пред матичара пронаћи личну животну срећу, ко има дрскости да му то ускрати?

Nemoj meni prodavati srcedrapateljne price o "ljudskosti". Please...
Nema pravo na tu "srecu", ako ona samo jednom jedinom covjeku, a da ne govorimo o drustvu kao takvom - donosi nesrecu. To sto opisujes je najobicnija sebicnost.

topcat topcat 20:01 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Jaril
Čime su Platon i Aristotel, Mikelanđelo i da Vinči, Oskar Vajld i Tomas Man zadužili čovečanstvo?
Заборавио си ми Чајковског

Зашто баш Чајковски? Зато што су његова дела - нарочито симфоније, нарочито Шеста - обележени управо репресивним односом друштва према хомосексуалцима. Чини ми се да је он од малобројних Генија (ако није и једини) код кога је генијалност директно, да не може директније, обојена сексуалним идентитетом.Djela Cajkovskog jesu ponekad obojena seksualnim identitetom - zato su cesto nedorecena.
Kako to da nisi posumnjao da je Chopin homoseksualac? On je pisao ovako...njezne melodije...
Svi mi imamo elemenata jednog i drugog, Jarile...samo je pitanje sto cinimo sa onim sto nam je dato.
Jaril Jaril 20:03 13.12.2008

Re: Zabrinutost

mogu se roditi djeca - to je napredak drustva
Зашто рађање деце аутоматски доприноси напретку друштва?
Nema pravo na tu "srecu", ako ona samo jednom jedinom covjeku donosi nesrecu.
Зашто доноси несрећу?

man ray loves me man ray loves me 20:04 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Зашто доноси несрећу?

Pa frustrira ih sto nisu i sami imali mooda da 'ucine nesto sa onim sto im je dato'.
topcat topcat 20:09 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Jaril
Зашто рађање деце аутоматски доприноси напретку друштва?
Зашто доноси несрећу?


Neka netko Jarilu odgovori kako radjanje djece pozitivno utjece na drustvo.

A na drugo pitanje...indikativno da ti to uopce nije palo na pamet kao opcija.
topcat topcat 20:10 13.12.2008

Re: Zabrinutost

man ray loves me
Зашто доноси несрећу?

Pa frustrira ih sto nisu i sami imali mooda da 'ucine nesto sa onim sto im je dato'.


Frustrirani smo sto nismo homoseksualci? Hmmmm...interesting...

Jaril Jaril 20:11 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Djela Cajkovskog jesu ponekad obojena seksualnim identitetom - zato su cesto nedorecena.
Добро, је л' ти схваташ да је ово лична увреда?


!!!!Докажи да су му дела недоречена!!!!

Kako to da nisi posumnjao da je Chopin homoseksualac? On je pisao ovako...njezne melodije..
Ене, па нису у музици Чајковског "њежне мелодије" оно што се препознаје као хомосексуално. Управо супротно, мрачни тонови увода Шесте симофније, јаки енергетски набоји и чувени емоционални таласи Чајковског, затим мрачан последњи став исте симфоније (ретки, ако не и једини Ламентозо симфонијске литературе 19ог века) и понајвише та уводна тема - његова природа (према његовим речима) која га прогони кроз симфоније (не само кроз једну). Све далеко од нежног.

А за Шопена - није да се зна. Зна се да је Жорж Санд (његова жена) била мушкарача, односно буч, речено жаргоном, да је пушила ко турчин, да је носила мушке панталоне - и уопште мушку гардеробу. А Шопен је са њом био само због пара. Није је волео - сигурно. Кога је волео? Осим сопствене домовине - не знамо.
audrey92 audrey92 20:13 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Ama Jarile, po topcatu drustvo upravo nije dovoljno represivno prema homoseksualcima, daje im prevelika prava, gleda im kroz prste, a oni samo razaraju i ugrozavaju porodice. Ma drustvo ne moze nikad biti dovoljno represivno, zar ne topcat?
Zaista, nisam davno citala ovako homofobicne postove.
Jaril Jaril 20:14 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Neka netko Jarilu odgovori kako radjanje djece pozitivno utjece na drustvo.
A na drugo pitanje...indikativno da ti to uopce nije palo na pamet kao opcija.
Поставио сам ти два питања. Хоћеш ли ми одговорити?

Дакле:

1) Зашто рађање деце аутоматски доприноси напретку друштва?
2) Зашто геј брак аутоматски доноси несрећу трећем лицу?
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:20 13.12.2008

Re: Zabrinutost

postoji verovatnoca da topcat samo talasa (iz meni neznanih razloga). znam da je videla mnogo srecnih i produktivnih homoseksualnih parova. osim ako bash nije zhmurila.
man ray loves me man ray loves me 20:22 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Frustrirani smo sto nismo homoseksualci? Hmmmm...interesting...

not my point exactly. i bow out.
topcat topcat 20:35 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Ni jedan. Topcat ne talasa...ali hvala na brizi.

Jarile, o Cajkovskom mozemo raspravljati kasnije, ako zelis. Volim njegovu muziku, nacelno, ali ponekad "nesto fali", sto nikad nisam rekla za Bacha, Chopina ili Brahmsa (btw, postoji vrlo jak lobi koji pokusava plasirati pricu da je Brahms bio homoseksualac)

I zasto je netko cim se ne zalaze za homoseksualni brak, etiketiran kao "homofob"?
Ne bojim se ljudi i nisam latentni homoseksualac, ok? I ne znam sto je tocno homofobno u konstataciji da radjanje djece unapredjuje drustvo.
topcat topcat 20:36 13.12.2008

Re: Zabrinutost

audrey92
Ma drustvo ne moze nikad biti dovoljno represivno, zar ne topcat?


Ako ikako mozes, ne stavljaj mi rijeci u usta.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:36 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Dusan M.
Čime su Platon i Aristotel, Mikelanđelo i da Vinči, Oskar Vajld i Tomas Man zadužili čovečanstvo? Svojim genijem, rekao bih...


Hm. Pravis gresku sto ubrajas Tomasa Mana medju homoseksualce. On to nije bio, on je samo imao razumevanja za homoseksualce.
Kao sto se zna, on je bio ozenjen covek, sa puno dece. Dobar suprug i dobar otac.
I izvanredan pisac. Sa velikim varijetetom tema.

A zna se da je jedan od njegovih sinova bio homoseksualac.
U tome je razlika izmedju oca (slavnog pisca) i sina.

Nota bene. To sto je Tomas Man napisao jednu poeticnu knjigu-novelu (Smrt u Veneciji), koju gejevi vole i uvek je stavljaju na prvo mesto tzv. gej-literature, ne znaci da je Tomas Man bio homoseksualac, kao sto covek moze pisati o crncu a da nije crnac, o coveku bolesnom od raka a da nije bolestan od raka, o ludaku a da nije lud...
man ray loves me man ray loves me 21:40 13.12.2008

Re: Zabrinutost

i oscar wilde je bio ozenjen, with kids. paul verlaine takodje itd itd....
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:43 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Jaril
А за Шопена - није да се зна. Зна се да је Жорж Санд (његова жена) била мушкарача, односно буч, речено жаргоном, да је пушила ко турчин, да је носила мушке панталоне - и уопште мушку гардеробу. А Шопен је са њом био само због пара. Није је волео - сигурно. Кога је волео? Осим сопствене домовине - не знамо.


Ovo je tacno.
Navodno je pri kraju zivota, u iskrenosti svojoj, Zorz Sandova rekla da, mada je Sopen ziveo sa njom, oni nikada nisu imali seksualne odnose. Veza je, dakle, bila aseksualna.... A ona je njega volela!
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:46 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Man ray loves me
...i oscar wilde je bio ozenjen, with kids. paul verlaine takodje itd itd....


Hm. A zasto se ignorise BISEKSUALNOST. To narocito cine homoseksualci, koji ih tako reci ne priznaju.
Jer Vajld, Verlen i jos neki - oni su bili biseksualci, narodski receno, "radili su i na struju i na baterije", he, he, he.
Unfuckable Unfuckable 21:48 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Veza je, dakle, bila aseksualna.... A ona je njega volela!

samo još jedan dokaz da je sex ženama nebitan
dunjica dunjica 22:01 13.12.2008

Re: Zabrinutost

oni su bili biseksualci, narodski receno, "radili su i na struju i na baterije"

u mom kraju se to kaže "dvocjevka"


I... pazi kako čitaš ;-)

Dušan Maljković Dušan Maljković 22:04 13.12.2008

Re: Zabrinutost

m. Pravis gresku sto ubrajas Tomasa Mana medju homoseksualce. On to nije bio, on je samo imao razumevanja za homoseksualce.
Kao sto se zna, on je bio ozenjen covek, sa puno dece. Dobar suprug i dobar otac.
I izvanredan pisac. Sa velikim varijetetom tema.

A zna se da je jedan od njegovih sinova bio homoseksualac.
U tome je razlika izmedju oca (slavnog pisca) i sina.


Čitali ste dnevnike Tomasa Mana?

Evo detalja:

Veliki pisac je po biografu Harprechtu izbegavao izgleda svaku seksualnost a pogotovo je mrzeo heteroseksualni odnos a pre svega žene. Jos u pubertetu su ga privlačili lepi drugovi u školskoj klupi. Neke od njih je ovekovečio i učinio besmrtnim u svojim čuvenimn romanima. Tako, kada u Čarobnom bregu, sigurno kapitalnom delu Thomasa Manna, čitamo epizodu o krejonu-olovci i Pribislavu Hippeu mi neslutimo da je Mann tu opisao lik izvesnog Willria Timpea, sina direktora privatne škole, u koga je Tommy, kako ga je porodica zvala, bio do smrti zaljubljen. U dnevničkim beleškama od 15. jula 1935. nailazimo međutim na pravu istinu. Th. Mann, tada već u švajcarskom egzilu, piše o smrti svog intimusa Gratoffa ''koji je znao o mojoj strasti prema W.T. koga sam uzdigao u liku Pribislava Hippea.''

...

Uopšte, homoseksualna ljubav između starijeg muškarca i mladića je izgleda bila opsesija pisca. On navodi u svom dnevniku da je krajem dvadesetih godina ostvario svoj ideal - zadobio je ljubav 17-godišnjeg gimnazijalca, sina svog poznanika iz Severne Nemačke. Tugaljiv rastanak na glavnoj železničkoj stanici u Münchenu, gde je dečak posetio Manna on komentariše: ''eto konačno sam ostvario želju da budem ljubavnik i imam miljenika'' - očigledno po Platonovom modelu.

Evo i dodatne literature:

K. W.Böhm, Zwischen Selbszucht und Verlangen: Thomas Mann und das Stigma Homosexualität, Würzburg, 1991.
A. Heilbut, Thomas Mann: Eros und Literatur, New York, 1996.
dunjica dunjica 22:08 13.12.2008

Re: Zabrinutost

topcat topcat 23:00 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Da li to znaci da je Chopin imao seksualne odnose s muskarcima? Ili mozda nije "upraznjavao" seks? Kao uostalom i mnogi genijalci?
Unfuckable Unfuckable 23:13 13.12.2008

Re: Zabrinutost

u mom kraju se to kaže "dvocjevka"

u porno žargonu ulice, dvocevka je izraz za ženu koja radi "bulju" i regular, dakle : analno i vaginalno
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:16 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Topcat
Da li to znaci da je Chopin imao seksualne odnose s muskarcima? Ili mozda nije "upraznjavao" seks? Kao uostalom i mnogi genijalci?


Ovo drugo. Kao i mnogi genijalci (ali ima i obicnog sveta medju njima - aseksualcima).
topcat topcat 23:22 13.12.2008

Re: Zabrinutost

I ja to mislim. Zato mi je neshvatljivo kako su se oni navedeni "homoseksualci" ( to jer su se nasli na kvirijinom popisu, ne nuzno jer su spavali s muskarcima) uspjeli "ispoljiti" khm...kao umjetnici, knjizevnici, slikari...sto vec...a nije bilo ovog cirkusa s paradama, brakovima i usvajanjem djece. Kako to objasniti?
man ray loves me man ray loves me 23:25 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Kako to objasniti?

hlorisana voda.
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:31 13.12.2008

Re: Zabrinutost

Thomas Mann NIJE bio homoseksualac.

Svi ovi primeri koje si naveo - dzaba. Navodio svoje nevine citaoce na to - jeste, ali to ne znaci da je on bio homoseksualac. Nije.

Dzaba i ova literatura:

Evo i dodatne literature:

K. W.Böhm, Zwischen Selbszucht und Verlangen: Thomas Mann und das Stigma Homosexualität, Würzburg, 1991.
A. Heilbut, Thomas Mann: Eros und Literatur, New York, 1996.Jer u nijednoj od njih nema dokaza da je Mann bio praktujuci homoseksualac.
A to da je imao naklonosti, da se u njegovim knjigama govori o latentnima i slicno - nije dokaz.

Ali dok je Mann u mladosti i u srednjim godinama blagonaklono gledao na tu stvar, u poznijim delima je vec pokazivao odredjeno gadjenje. To (uglavnom) pokazuje i ova literatura koju si ti naveo.

Dalje, pogresno je tvrditi i za Da Vincija, jer nema dokaza, ali bolje da vise ne pricam o tome....
Jer gejevi olako prave liste i misle da je bolje da liste budu sto duze. Tako su nepotrebno ukljuceni Aleksandar Makedonski, Sekspir i mnogi drugi..
ssvetlana92 ssvetlana92 00:17 14.12.2008

Re: Zabrinutost

topcat
I ja to mislim. Zato mi je neshvatljivo kako su se oni navedeni "homoseksualci" ( to jer su se nasli na kvirijinom popisu, ne nuzno jer su spavali s muskarcima) uspjeli "ispoljiti" khm...kao umjetnici, knjizevnici, slikari...sto vec...a nije bilo ovog cirkusa s paradama, brakovima i usvajanjem djece. Kako to objasniti?


Evo ti moj slučaj. Posle spavanja s muškarcem, dobijala sam genijalne ideje..slikanje, vajanje, kuvanje, pranje prozora i sl.Bilo je tu cirkusa i sa brakovima...da se ne lažemo.
Zar ne misliš da možda mi žene i homoseksualci imamo sličan ukus, koji ne treba osudjivati! Ja ih razumem, i podržavam!
maksa83 maksa83 00:23 14.12.2008

Re: Zabrinutost

Posle spavanja s muškarcem, dobijala sam genijalne ideje..slikanje, vajanje, kuvanje, pranje prozora i sl.
Imala si sreće da naletiš na one koji ne hrču.

Q: Zašto ženka Crne Udovice ubije mužjaka za vreme parenja?
A: Da ne sluša hrkanje posle.
topcat topcat 00:26 14.12.2008

Re: Zabrinutost

Good 4 U ali nije isto...
Ne primamo na isti nacin. Cisto psiholoski i emocionalno, da ne opisujemo bas fizicke radnje.
ssvetlana92 ssvetlana92 00:37 14.12.2008

Re: Zabrinutost

maksa83
Posle spavanja s muškarcem, dobijala sam genijalne ideje..slikanje, vajanje, kuvanje, pranje prozora i sl.
Imala si sreće da naletiš na one koji ne hrču.

Q: Zašto ženka Crne Udovice ubije mužjaka za vreme parenja?
A: Da ne sluša hrkanje posle.

Imala sam takva iskustva, zato se i krijem na blogu..od animal policije!
ssvetlana92 ssvetlana92 00:39 14.12.2008

Re: Zabrinutost

topcat
Good 4 U ali nije isto...
Ne primamo na isti nacin. Cisto psiholoski i emocionalno, da ne opisujemo bas fizicke radnje.

Ako ti imaš drugačija iskustva, tresni na sto! Volim da čujem!
Covek u belom Covek u belom 04:02 14.12.2008

Re: Zabrinutost

Dušan Maljković
Holandija, najliberalnija "gej zemlja" ima ujedno i jedan od najvećih prirodnih priraštaja u Evropi. http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Netherlands

I pazite -- ne tvrdim da u svim homoseksualno represivnim društvima opada prirodni priraštaj (mada ta dva fenomena koreliraju u Evropi, npr), nego drugo -- u većini gej afirmativnih državama nema "bele kuge" tj. afirmacija gej osoba nema nikakve veze sa natalitetom. To je ono što hoću da vam kažem.
Na stranu odlican tekst, ali ti si Maljkovicu funkcionalno nepismen. Das link sa wikipedije kojime samog sebe direktno demantujes! Stvarno mi nije jasno kako neko ko je univerzitetski visokoobrazovana osoba u toj meri nije u stanju da razume najosnovnije statisticke podatke???
Prirodni prirastaj (ili growth rate ako si uopste na to mislio) je potpuno nebitan za celu pricu (jer u njega ulazi broj novorodjenih, broj umrilih, broj imigranata i broj emigranata). Jedini pokazatelj koji je bitan za diskusiju je natalitet (birth rate). Zamena natalita prirodnim prirastajem u diskusiji je klasicna zamena teze.
Inace po natalitetu Holandija je 15. od 45 zemalja Evrope (recimo iza Srbije). Reci za to da je najveci natalitet u Evropi je u najmanju ruku zlonamerno iskrivljivanje cinjenica. A pritom za natalitet u Holandiji na gornjem linku iz wikipedije sasvim jasno pise da je u ociglednom padu.
Dušan Maljković Dušan Maljković 06:37 14.12.2008

Re: Zabrinutost

Because of birth control-measures the Dutch birth rate is declining. Dakle, ne zbog "promocije homoseksualnosri". Holandska nacija je izrazito "kompozitna", tako da je za njen opstanak relevantan prirodni priraštaj -- tamo nema puno ideologa "čiste rase", bar nisu dominantni. I kao što vidite, uprkos najliberalnijoj društvenoj klimi glede gej pitanja, holandska nacija nije ugrožena, naprotiv.

I da, u pravu ste, pogrešno sam rekao natalitet misleći na prirodni priraštaj. Hoćete sad da me besite zbog toga?
marco_de.manccini marco_de.manccini 06:47 14.12.2008

Re: Zabrinutost

pa mozhe. zbog tvoje seksualne orijentacije to nece uticati na natalitet. ti si shto se kazhe expendable.
kamichak92 kamichak92 07:54 14.12.2008

Re: Zabrinutost

marco_de.manccini
pa mozhe. zbog tvoje seksualne orijentacije to nece uticati na natalitet. ti si shto se kazhe expendable.pa nece bas biti, dok god moze da donira spermu.
Черевићан Черевићан 20:49 13.12.2008

ума недореком

прочитах натенане све до сада и ова 3 (позајмљена) афоризма ми се некако сами наметоше оцсебе

- Голицљиви људи треба да избегавају шкакљиве теме

- Упознај СА МОГА СЕБЕ!

- Отворено је признао да је хомосексуалац и баш га боли дупе.
soylentgreen soylentgreen 21:23 13.12.2008

Ekonomija i ekologija mrznje

Stvar je prosto u tome sto su se vece mrznje izmakle pa su one manje dosle na scenu. Cinjenica je da mrznja ne trpi vakuum, i uvek postoje najpopularnije mrznje. Otprilike kao kad antibioticima uklonite neke bakterije, druge zauzmu njihovo mesto i prave isti ili veci problem. Organizam nikad ne mozete da sterilisete (a da ostane ziv.)

Svaka sredina ima svoje mrznje, bez izuzetka. Sad kad vise nije probitacno mrzeti jevreje, hrvate, ostale ne-srbe, dosli su na red pederi. Ako srbi zavole pedere mrzece istom zestinom nekog drugog. Treba biti retardirani new ager pa misliti da je moguce drustvo bez mrznje prema Drugom, uostalom ne postoje primeri u skorijoj istoriji civilizacije.

Znaci ostaje kao resenje management mrznje, tj. naci najbolju mrznju za datu sredinu. Do sada su to uglavnom uredjivale vladajuce elite, ali bi bilo mnogo vise demokratski da se to uredi referendumom.

Koga bi bilo najekonomicnije mrzeti sto se konkretno tice Srbije, koja je ciljna grupa najpogodnija za svrhe nacionalne integracije? Kako bi izgledala ta lista na referendumu? Treba imati na umu osnovno pravilo: objekat mrznje treba optimalno da predstavlja 3-7% populacije i ne sme da moze lako da promeni obelezja. Manje nije zanimljivo, vise predstavlja opasnost od destabilizacije.

Evo par predloga:

- levaci

- povratnici iz emigracije

- crnogorci

- pravnici

- frankofili

- dijabeticari

- samci

- blogeri


Pick one.


maksa83 maksa83 21:30 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

Pick one.

Šta si se stis'o, ovo ovako je agonija izbora, izgorećemo k'o Buridanovi magarci.

Je l' može neki combo od navedenog, npr. "crnogorci pravnici povratnici iz emigracije"?
ivana23 ivana23 21:36 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

maksa83
Pick one
.Šta si se stis'o, ovo ovako je agonija izbora, izgorećemo k'o Buridanovi magarci.Je l' može neki combo od navedenog, npr. "crnogorci pravnici povratnici iz emigracije"?

I sta podrazumevas pod levaci? Bas levake ili levoruke?
Unfuckable Unfuckable 21:38 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

i Toni Kukoč je onda na listi ?
banujte ovoga, pošto mu odrubite glavu
Jaril Jaril 21:41 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje


- blogeri
Ja гласам за блогере. Обавезно забранити бракове између блогера, јербо то шкоди блогодруштву (у животу, блогер има да се бави само блогом и ничим осим блогом).
man ray loves me man ray loves me 21:45 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

у животу, блогер има да се бави само блогом и ничим осим блогом

bojim se da vec zivim taj ideal.
Unfuckable Unfuckable 21:48 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

Обавезно забранити бракове између блогера

a sex ?
Jaril Jaril 21:55 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

a sex ?
(Сајбер)секс може, али само у приватним (чет) собама, да нам се блогодруштво не узнемирава.

Држање за руке не долази у обзир.
antioksidant antioksidant 22:06 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

Je l' može neki combo od navedenog, npr. "crnogorci pravnici povratnici iz emigracije"?

ali da bloguju levom rukom
antioksidant antioksidant 22:07 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

bojim se da vec zivim taj ideal.

padni mi na grudi sine

u stvari kceri

ma samo padni
topcat topcat 23:02 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

(Сајбер)секс може, али само у приватним (чет) собама, да нам се блогодруштво не узнемирава.

Држање за руке не долази у обзир.DISKRIMINACIJA!
man ray loves me man ray loves me 23:04 13.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

padni mi na grudi
is my own vip list givin me lip?
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:59 14.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

Jaril
Обавезно забранити бракове између блогера, јербо то шкоди


Podrzavam. Brakovi izmedju blogera bili bi suprotni onome sto je americki pesnik Volt Vitman podrazumevao pod "Brotherhood of Men".

Zapravo, takvi brakovi bi bili - incest!
dragoljub92 dragoljub92 13:22 14.12.2008

Re: Ekonomija i ekologija mrznje

Zapravo, takvi brakovi bi bili - incest!

aquariusoptimist aquariusoptimist 21:40 13.12.2008

Mogu li nesto da kazem?

100% podrzavam gay brakove, unione, partnerstva, sustanarstva, podstanarstva, suzivota... or whatever else that would make gay people happy. Why not.
U US 1/3 brakova se razvede, kazu cak i do 40%, pa su izgleda strejtovi ti koji nisu za brak.
Tkdj. podrzavam gayeve u nameri da imaju decu , biolosku ili usvojenu, prema zelji i mogucnostima.
Neko je na pocetku rekao da ne treba promovisati gay model porodice, a ja pitam: zasto ne?
Kao da su sva deca iz strejt porodica izrasla u propisne gradjane (moj omiljeni lik Miladin mi pade na pamet).

Protiv sam, medjutim , ulazenja u raspravu sa likovima poput ovoga iz naslova bloga i njima slicnim mindsetovima. Cak ni snaga argumenata moderne medicine nije dovoljno jaka da ovakvi likovi promene misljenje , pa su rasprave sa njima uzaludne i samo trose dragocenu energiju koja je gay populaciji neophodna u borbi za njihova prava. Konstantno davanje medijskog prostora "analiticarima" ovog tipa samo fuel homofobnu ofanzivu.
Umesto toga, treba uspostaviti kontrolu stete koju ovakvi likovi nanose. Konstantna i uporna edukacija je veoma mocno oruzje.
Analiza teme od strane D.M. je fenomenalna moram reci: opsezna, jasna, dobro potkovana, multifokusna, koncizna.
ivana23 ivana23 21:49 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

aquariusoptimist
koncizna.


Unfuckable Unfuckable 21:50 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

U US 1/3 brakova se razvede, kazu cak i do 40%, pa su izgleda strejtovi ti koji nisu za brak.


pa znaš šta, kada bude neka krupnija cifra gej brakova, hajde da vidimo da li će biti i koliki će biti procenat njihovih razvoda....ili su gej neveste imune na zgodne baštovane, a prevara u gej vezama ne postoji ?
aquariusoptimist aquariusoptimist 21:56 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

gej neveste imune na zgodne baštovane


Molim te , pojasni mi.
Ako su imune na bastovane, onda su gay.
Ako nisu imune, onda nisy gay?
Ili ne kapiram ?

A razvod braka nije bila poenta mog posta.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:56 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

aquariusoptimist
...U US 1/3 brakova se razvede, kazu cak i do 40%, pa su izgleda strejtovi ti koji nisu za brak.


Hm. Ima gejeva koji su zvanicno sklopili zajednice (tamo gde je to dozvoljeno) - pa su vec stigli da se razvedu.
Nikada gejevi ne kazu da ce, kada se vencaju, do smrti ostati zajedno (ono "till the death part us...." je prica za malu decu).
Gejevi, dakle, hoce ista prava, a nije im namera da dokazu da su oni stabilniji i da kod njih nece biti razvoda....
aquariusoptimist aquariusoptimist 21:59 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

vladimir petrovic
aquariusoptimist
...U US 1/3 brakova se razvede, kazu cak i do 40%, pa su izgleda strejtovi ti koji nisu za brak.


Hm. Ima gejeva koji su zvanicno sklopili zajednice (tamo gde je to dozvoljeno) - pa su vec stigli da se razvedu.
Nikada gejevi ne kazu da ce, kada se vencaju, do smrti ostati zajedno (ono "till the death part us...." je prica za malu decu).
Gejevi, dakle, hoce ista prava, a nije im namera da dokazu da su oni stabilniji i da kod njih nece biti razvoda....


Da.
Unfuckable Unfuckable 22:05 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

pa naveo si nešto kao
U US 1/3 brakova se razvede, kazu cak i do 40%, pa su izgleda strejtovi ti koji nisu za brak.

što se praviš lud ?
to ti je bio, kao, neki argument da bi objasnio.....ne znam ni ja šta
samo sam te citirao
topcat topcat 23:03 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

Ne...ne racuna se u prevaru u vecini slucajeva.
Swingeraj je dozvoljen.
aquariusoptimist aquariusoptimist 23:21 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

Unfuckable
pa naveo si nešto kao
U US 1/3 brakova se razvede, kazu cak i do 40%, pa su izgleda strejtovi ti koji nisu za brak.

što se praviš lud ?
to ti je bio, kao, neki argument da bi objasnio.....ne znam ni ja šta
samo sam te citirao


Ne moras da vredjas, to govori o tvojoj licnoj kulturi.

Sudeci po statistikama, strejtovi nisu proslavili instituciju braka.
To je poenta mog posta.
topcat topcat 23:24 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

A sad ce homoseksualci spasiti statistiku...
blago nama...
aquariusoptimist aquariusoptimist 23:31 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

ivana23
aquariusoptimist
koncizna.
Jeste Ivana, narocito onaj deo o statistici pokusaja samoubistava kod gay tinejdzera.
U mom komsiluku je ziveo serif naseg countija i on mi je rekao da, kad policija vrsi uvidjaj posle nestanka, pokusaja samoubistva ili samoubistva decaka-tinejdzera, jedno od prvih pitanja koje policija postavi roditeljima je da li je decak bio gej.
Po pravilu, kaze mi serif, odgovaraju odrecno, iako policija citajuci dnevnike ili pretrazujuci kompjuter tog klinca, nedvosmisleno utvrdi da jeste bio gey.
Mislim i da je bila jedna emisija na ovu temu na Discovery health.
I onda je jasno da takav decak nije imao sansu.

Zanima me sta bi pokazala slicna analiza da je sprovedena u Srbiji
aquariusoptimist aquariusoptimist 23:32 13.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

topcat
A sad ce homoseksualci spasiti statistiku...
blago nama...


A da mi njima omogucimo brak, pa da vidimo?
Malo je glupo da raspravljamo bez brojeva.
Unfuckable Unfuckable 00:02 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

pa upravo sam ti to i rekao :
eno, dobiše pravo braka u US i još po negde, je li tako *
samo malo sačekajmo dok to ne dostigne neku validnu brojku pa pogledajmo da li su zaista gej brakovi oličenje institucije braka
dakle, niko te nije vređao - ne imputiraj kad si se već našao u nedoumici - samo sam te malo isprozivao što se praviš mutav i ignorišeš reči koje si sam napisao


btw : a kako ide sa samoubistvima heterosexualaca, kad se već na to pozivaš ?
topcat topcat 00:06 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

aquariusoptimist
topcat
A sad ce homoseksualci spasiti statistiku...
blago nama...


A da mi njima omogucimo brak, pa da vidimo?
Malo je glupo da raspravljamo bez brojeva.


Sta je ovo...ajd da probamo?
Nije li malo skakljivo pitanje za nonsalantne pokuse?
topcat topcat 00:07 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

aquariusoptimist

Po pravilu, kaze mi serif, odgovaraju odrecno, iako policija citajuci dnevnike ili pretrazujuci kompjuter tog klinca, nedvosmisleno utvrdi da jeste bio gey.


Sto? Okolina ga nije prihvatila? Depresija? Ili mozda ipak...gay nije uvijek ok?
aquariusoptimist aquariusoptimist 00:09 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

niko te nije vređaošto se praviš mutavSerif mi je rekao i kakva je situacija sa samoubistvima heteroseksualnih tinejdzera, ali to nije tema ovog bloga.

Zajednicki imenitelj za obe "vrste" samoubistava je depresija.
aquariusoptimist aquariusoptimist 00:12 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

topcat
aquariusoptimist
topcat
A sad ce homoseksualci spasiti statistiku...
blago nama...


A da mi njima omogucimo brak, pa da vidimo?
Malo je glupo da raspravljamo bez brojeva.


Sta je ovo...ajd da probamo?
Nije li malo skakljivo pitanje za nonsalantne pokuse?


Ne mislim da su gay brakovi nonsalantni pokusi.
Pre izraz slobodne volje dve odrasle osobe, verovatno ludo zaljubljene.
Unfuckable Unfuckable 00:19 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

ček, ček...mojne me sada sa zajedničkim imeniteljem - malo pre si tvrdio kako jadnik "nije imao šanse"
ne reče mi kako to statistički izgleda sa hetero samoubistvima
ili si opet pokušao da prodaš testise za renese, pozivajući se na "podatke" koji su više nego irelevantni

aquariusoptimist aquariusoptimist 00:26 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

ne reče mi kako to statistički izgleda sa hetero samoubistvima


Kad to bude tema bloga.
Evo ideje za tebe.
Do tad bye.
Unfuckable Unfuckable 00:30 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

čekaj, nemo' sad da ideš kad je najzanimljivije ?!?
pa, prvi si spomenuo hetero razvode, iako nisu bili tema bloga ?
alexlambros alexlambros 01:17 14.12.2008

Re: Mogu li nesto da kazem?

Gejevi, dakle, hoce ista prava, a nije im namera da dokazu da su oni stabilniji i da kod njih nece biti razvoda....


Да докажу да су стабилнији и да неће бити развода?!
soylentgreen soylentgreen 21:54 13.12.2008

ravnopravnost u klanici

Kako je uopste doslo dotle da homoseksualci traze reprezentaciju u najpatoloskijoj instituciji koju su dvonosci do sada uspeli da smisle? Kao kada bi se konji bunili sto su zapostavljeni u mesnoj industriji u odnosu na krave.

Gde se to provuklo da je brak 'pravo'? Kao i vojna obaveza, brak je nasilje zajednice nad pojedincem u svrhu reprodukcije takve zajednice, sa svim pratecim parazitima.

Ovo je totalno pogresna diskusija. Statistike u najrazvijenijim drustvima pokazuju da brak postaje neodrziv, ma sta neko mislio o tome. Zanimljivije je pitanje kako ce drustva obezbediti ekonomican priliv svezeg mesa bez braka.
aquariusoptimist aquariusoptimist 23:41 13.12.2008

Re: ravnopravnost u klanici

Kako je uopste doslo dotle da homoseksualci traze reprezentaciju u najpatoloskijoj instituciji koj


Jedan moj nesrecno ozenjeni kolega kaze:
I absolutely support gay marriages.
Let them suffer like the rest of us.
Dušan Maljković Dušan Maljković 00:04 14.12.2008

Re: ravnopravnost u klanici

Ja se sa vama slažem i to i kažem u tekstu.
soylentgreen soylentgreen 00:43 14.12.2008

Re: ravnopravnost u klanici

Dušan Maljković
Ja se sa vama slažem i to i kažem u tekstu.


Mislim da postoji dva bitna aspekta koji nisu dotaknuti.

Prvo, radi se o dihotomiji (ili bolje receno, cognitive dissonance) medju konzervativcima. Desilo im se najgore - da gej populacija podrzava njihovu osnovnu dogmu. Otprilike kao kad bi radikali zahtevali izrucenje Ratka Mladica (ima li gore more za Tadica?)

To cini samu platformu neodrzivom, i to je ono sto najvise boli.

Napravite misaoni eksperiment i zamislite da je gay populacija protiv svakog braka, u principu. To uopste ne bi bilo kontroverzno i sve bi se kockice lepo slozile. Niti bi bilo politicko pitanje.

Drugo, zahtev gay populacije za ravnopravnost u smislu braka je jedan od najrevolucionarnijih pokreta danas - zato sto to znaci kraj braka kakvog ga znamo. Naravno, vecina zagovornika nije uopste svesna te posledice, kao sto je i obicaj - revolucionari u principu nemaju predstavu za sta se u stvari bore. U tom smislu ih treba podrzati, tj. iskoristiti.
alexlambros alexlambros 01:18 14.12.2008

Re: ravnopravnost u klanici

Jedan moj nesrecno ozenjeni kolega kaze:
I absolutely support gay marriages.
Let them suffer like the rest of us.Ја их подржавам јер је у њима макар једна страна вољна
Inner Party Inner Party 21:57 13.12.2008

Pohvala!

Evo proslo je vec par sati, ima gomila komentara i za sada nisam primetio uvrede na racun Antonica.

Moram priznati da sam ocekivao redaljku po liku i delu doticnog

Svaka cast ljudi!

Dušan Maljković Dušan Maljković 22:06 13.12.2008

Re: Pohvala!

JA mislim da za bilo kakvim vređanjem nema potrebe. Gospodina Antonića treba napadati argumentima -- sve ostalo je suvišno i NIJE DOBRODOŠLO na mom blogu.
Unfuckable Unfuckable 22:06 13.12.2008

Re: Pohvala!

možda zato što se redaljka odvija na jednom drugom blogu, pa nema raspoloživih "spermatozoida" ?
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:08 13.12.2008

Re: Pohvala!

Inner P.
...Moram priznati da sam ocekivao redaljku...


Redaljke treba izbegavati, to moze da bude zamorno, he, he, he...

Arhiva