Feminizacija srpske ekonomije vodi ubrzavanju privrednog rasta

Goran Nikolić RSS / 08.08.2007. u 19:47

by Goran(che), uz nesebičnu pomoć Gordane Ninković 

 U industrijalizovanim zemljama devojke danas postižu sve bolje akademske rezultate  i znatno više žena stiče fakultetske diplome, u odnosu na momke. Studije ukazuju da je povećana zaposlenost žena u nekoliko poslednjih dekada doprinela više rastu svetskog GDP-a, ne samo od novih poslova za muškarce, nego i od dodatnih kapitalnih investicija ili povećane  produktivnosti.[1]Pripadnice lepšeg pola su veoma važne na tržištu i kao konzumenti jer se procenjuje da one prave čak 80% potrošačkih odluka! Žene su danas, praktično, mašina globalnog rasta.U siromašnijim zemljama nekorišćenost ženske radne snage je velika barijera rastu. Studija Svetskog ekonomskog foruma iz prethodne godine pokazuje snažnu korelaciju između jednakosti polova (mereno ekonomskom pariticipacijom, edukacijom, itd.) i GDP-a po stanovniku. I druga istraživanja ukazuju da nejednakost polova usporava dugoročni rast. Dugoročne projekcije ukazuju da će jedan od ključnih stubova budućeg ekonomskog rasta Srbije biti upošljavanje i kvalitativno unapređenje ženske radne snage. Naime, u globalnoj, ali i u domaćoj privredi, žene su i dalje neiskorišćen resurs. Mnoge od njih su isključene iz plaćenih poslova ili, pak, ne koriste dovoljno svoje kvalifikacije i sposobnosti. Postoji mnogo prostora da žene postanu produktivnije čime bi snažno doprinele ubrzanju privrednog rasta. Porast zaposlenosti žena biće potpomognut očekivanom promenom vrsta poslova koji će se, sa nastavkom restrukturiranja domaće privrede, tražiti. Naime, klasični industrijski poslovi, koji se tradicionalno vezuju za muškarce, rapidno će opadati dok će broj radnih mesta u uslužnom sektoru značajno rasti (što stavlja polove u ravnopravniji položaj). Sa privrednim rastom doći će do rasta uticaja žena u svim domenima društva u Srbiji. Ipak, pogrešno je porast zapošljavanja lepšeg pola prikazati kao ulazak žena u radnu snagu. Naime, žene su uvek radile u domaćinstvu, podižući decu, kuvajući, čisteći, ali budući da to nije bilo plaćeno samim tim nije bilo ni praćeno u oficijelnoj statistici.[2] U razvijenim zemljama, žene proizvode nešto ispod 40% oficijelnog GDP-a, ali ako se doda rad u kući onda dolazimo do saznanja da žene proizvode čak i nešto više od polovine ukupnog GDP-a.  Trenutno žene čine samo 7% direktora u svetskim korporacijama. U razvijenim zemljama, kao što su Britanija, Kanada, SAD žene na istim radnim mestima imaju čak do 35% nižu platu od muškaraca. Bez obzira na liberalističku propagandu, žene su i dalje praktično diskriminisane i često primorane da prihvate ''muška pravila igre'' u pristupu radu, odnosno da budu ''veći janjičari od Turaka'' da bi uspele. Od njih se često očekuje da potisnu svoju žensku prirodu, kao i biološke preduslove njihove ličnosti, jer se to smatra slabošću, koja vodi ka nedovoljnoj produktivnosti. Postoje firme koje čak potpisuju prilikom zaposlenja ugovor sa ženom u kome se ona obavezuje da odredjeni broj godina neće zatrudneti. Suvišno je reći da se od muškaraca ne očekuje da se odreknu potomstva, jer je u većini društava potomstvo ženska briga; primera radi, u Srbiji žena ima pravo na godinu dana porodiljskog odsustva, a muškarac samo mesec dana. Kompanije sa više žena u top-menadžmentu postižu bolje rezultate, odnosno viši prinos na akcije. Uzrok ovome može da bude to što mešani sastavi žena i muškaraca u upravnim telima bolje fukcionišu nego istorodni bordovi, posebno kod rešavanja problema i otklanjanja pretnji. Studije pokazuju da su žene često uspešnije od muškaraca u građenju tima i komunikaciji.[3]  

Situacija u Srbiji 

Uzimajući u obir negativan pririodni priraštaj i drastično starenje populacije u Srbiji povećava se značaj zapošljavanja žena. Poredeći udeo žena u radnoj snazi sa razvijenim zemljama (npr. u Francuskoj 47%)[4] ili pak nazaposlenosti žena koja je u Srbiji najmanje dvostruko viša, jasno je da postoji ogroman prostor za intenziviranje zapošljavanja pripadnica nežnijeg pola. Realno je očekivati da će ubrzana edukacija žena (više od polovine domaćih studenata su žene; u SAD čak 140 žena se upisuje na visoke škole na 100 muškaraca, u Švedskoj čak 150, ali u Japanu samo 90) doneti dodatne koristi srpskoj ekonomiji.

Postoji jaka evidencija da edukovanje devojaka podstiče prosperitet. To je sigurno najbolja investicija, koja se može napraviti u zemljama u razvoju. Ne samo da će obrazovane žene više proizvoditi, nego one čak i rađaju i odgajaju zdraviju i edukovaniju decu. 

Prema najnovijoj Anketi o radnoj snazi u Srbiji trenutno radi 1076  hiljada žena što je tek dve petine zaposlenih. U državnim službama ih je više nego muškaraca, ali ih je čak za milion manje u privatnom sektoru. Stopa nezaposlenosti žena je znatno viša (skoro četvrtina) od one za muškarce (oko 16%). 

Veće uključivanje žena u radnu snagu je zdrava baza za dugoročni rast. Šansa za preduzetnice su nove tehnike prodaje, osmišljavanje kako kreirati nijanse koje vrhunsko izdvajaju od standarnog, kako prezentovati i nametnuti potrebu za ekstra robom. Znanje postaje najkurentnija roba a vreme interneta i globalizacije omogućava mreže poslovne saradnje. Pojedine modernije tehnike poslovanja, recimo franšiza, prilično odgovara lepšem polu. Međutim, sve surovija borba na tržištu vodi ka gotovo potpunom gubitku privatnosti, što najmanje odgovara ženi. Podatak da su danas najveći gubitnici tranzicije u Srbiji upravo žene u predesetim godinama životne dobi je onespokojavajući, ali je ohrabrujuće to da su devojke u poznim dvadesetim i ranim tridesetim, zahvaljujući svojim, na tržištu sve traženijim kvalifikacijama, među najvećim dobitnicima tranzicije.  Ipak, treba reći da još nije realno očekivati da će se u doglednoj budućnosti po platama žene izjednačiti sa muškarcima. Žene još uvek manje plaćene nego muškarci ne zato što su one manje obučene za isti posao nego zato što one ne napreduju kao snažniji pol u karijeri ili biraju manje plaćena zanimanja, kao što su bolničarke ili učiteljice. [5]Otežavajuća okolnosti za žene u Srbiji, koje pretenduju podjednako kao i muškarci na sva zanimanja, i koje su u mnogim slučajevima i edukovanije od istih, je što i dalje postoji jak patrijarhalni bekgraund, odnosno latentna društvena tendencija da, iako su kvalifikovane, ređe dobijaju posao u mnogim profesijama, koje su od ranije definisane kao muške.[6]  

''Borba žena''          

 Ne postoji, niti je ikada u istoriji civilizacije (ili pak u neolitu ili paleolitu) postajalo matrijarhalno društvo. Muškarci su oduvek kreirali politiku, odlučivali i dominirali, tako bar kažu relevantne antropološke studije. Ono što mi nazivamo matrijarhatom su samo periodi kada su žene uspevale da osvoje nešto više prava, pre svega, ''vezivanjem sebe za kuću'', odnosno porodicu i potomstvo.

Feminizam, kao pobuna protiv svih struktura moći, zakona i pravila koja žene drže u pokornosti, podređenom i drugorazrednom položaju, faktički datira tek od kraja 18. veka. Prve ozbiljnije rezultate dao je u 20. veku, i možda se (teško) osvajanje biračkog prava (i to samo za žene starije od 30 godina) u Britaniji 1918. može smatrati prvom većom pobedom. Za istoriju feminizma bitna je presuda u korist Beti Fridan u tužbi protiv Njujork Tajmsa zbog polne segregacije prilikom zapošljavanja, simbolično spaljivanje brushaltera ili, pak, miniranje izbora za mis SAD 1968. Velikim uspehom feminističkog pokreta smatra se odluka vrhovnog suda SAD 1973. kojom se dozvoljava pravo na abortus. Naravno, i neuspesi su brojni, kao što je  borba radikalnih feministkinja za zabranu pornografije.  

.......................................................

Psihološka komponenta problema.

Žene, svakako, preuzimaju sve značajniju društvenu ulogu, obrazovanije su, raste broj obaveza koje prihvataju, ali time nisu manje žene, nemaju manja očekivanja u intimnom životu. Ali, zbog činjenice da su one toliko ojačale, došlo je do narušavanja prirodne ravnoteže medju polovima, odnosno arhetipsko-biološke podele uloga na muškarca, tj. mužjaka-lovca i ženke, koja se brine o porodici i staništu, koja nije društveno nametnuta, već su te razlike uslovljene genetičkom strukturom polova, odnosno razlikom izmedju hromozoma. Dominantniji, a to su muškarci, ali samo zbog suplementarnosti sa potčinjenošću žene, odnosno radi se usključivo o uslovnom obeležju, koje vodi ravnoteži, dakle, muškarci su razbili ravnotežu i dali samostalni integritet dvema, zapravo povezanim suštinama, čime su prenaglasiliaspekt dominacije i postali isključivi vladari. No, danas to nije više slučaj, bar ne u onoj meri u kojoj je bilo kroz istoriju. Žene sve više postaju lovci, tj. dominantne, i društvena i prirodna ravnoteža je poremećena, te se muškarci i polno i psihološki osećaju sve inferiornije, gube integritet, postaju sve strašljiviji, što ih čini sve manje spremnim da se upuste u večitu borbu polova, te se, pored ostalog,  okreću servisima za kvazi-komunikaciju, poput ICQ. Zbog toga su uspešne žene sve usamljenije, nesrećnije kao ličnosti, uprkos tome što su uspele da uzdrmaju mnoge društvene tabue. Njima su potrebni muškarci koji su stvarno jači pol, jer taj prirodom nametnuti odnos medju polovima će zauvek ostati. Ali, pošto u društvenoj utakmici, muškarac sve više gubi, žena jednostavno ostaje sama sa svojim uspehom. Može se reći da je žensko oslobadjanje mač sa dve oštrice i da očigledno, čovek, tj. žena ne može sve da ima. Neke žene se, onda intimno odriču onoga što ne mogu da imaju i zanemaruju sopstvenu ženskost: odriču se privatnog života i potomstva, čime, možda nesvesno, postaju muškarci u ženskom obličju i zapravo, još više produbljuju društveni jaz i diskriminaciju žena, jer opet nema mesta u sistemu za žene koje ne žele da igraju na kartu muškosti.

................................................................. 

Dolazak na vlast Margaret Tačer primer je žene koja je pristala na muška pravila igre da bi uopšte mogla i da uđe u igru, jer je svaka borba van sistema previše spora i nedovoljno efikasna. No, ipak, bez obzira na njen angažman (njeni politički ideali i praksa su dobrim delom opozitni feminističkom kredu), samim tim što je bila žena to je otvorilo put i drugim ženama da uđu u politiku i da (ne)reformišu društvo, čiji su deo. U samom pokretu postoje određene razlike: radikalne feministkinje vide patrijarhat kao ključni problem i insistiraju na ženskoj kulturi i diskursu (postoje čak istoričari koji zastupaju tezu uporedne ženske istorije civilizacije[7]), dok liberalne feministkinje vide lobiranje i reformu sistema kao način za njegovo popravljanje. Pored ostalog ključne tačke kritike su materinstvo i bračni odnos kao način podređivanja žena, ili, pak, umetnost vođenja ljubavi, koja, po pravilu, mora da se svede na unapred dat obrazac.[8]  

Tokom 90-tih i početkom 21. veka feministkinje su bile aktivni saveznici anti-militarnih pokreta, angažovani borci protiv autoritarizma i tiranije i veliki pobornici poštovanja ljudskih prava (i u Srbiji su, kroz svoje organizacije, dale veliki doprinos demokratizaciji društva).

 ''Borba se nastavlja''; istorijski posmatrano žene nikada nisu imale bolju poziciju, i budući da su relativno skoro počele da se organizuju, nije daleko dan kada će, posle svega, biti jednako prihvaćene u društvu.     


[1] U poslednjih preko deset godina zapošljavanje žena je dalo veći doprinos globalnom rastu nego Kina. Žene su veoma važan faktor uspeha azijskih izvoznih industrija čineći od 60% do 80% radne snage u mnogim uspešnim izvoznim sektorima (kao što je npr. tekstil). S druge strane, obeshrabrujuće je da se izmeštanje čitavih industrijskih grana u zemlje sa ekstremno jeftinom radnom snagom, reflektuje baš u tradicionalno ženskim delatnostima (npr. tekstil).
[2] U nekoj meri, povećanje plaćenog ženskog rada znači smanjenje tog neplaćenog rada. Treba reći da je vrednost poslova u domaćinstivma opala mnogo manje nego vreme potrošeno na njih budući da je porasla produktivnost rada u kući jer su uvedene mašine za pranje veša, posuđa, usisivači itd. Plaćene dadilje i čistačice sada rade posao koji je nekada nije  spadao u oficijelnu statistiku. I pored ovoga, većina zaposlenih žena još uvek radi značajan deo posla u domaćinstvu.
[3] Takođe, pojedina istraživanja ukazuju da su žene i bolji investitori nego muškarci. Ovo može biti posledica toga da su muškarci više skloni da usmere znatnije iznose novca na jednu rizičnu ideju. U godinama koje dolaze edukovane žene če uzimati još više vrhunskih poslova. Trenutno u Britaniji više žena nego muškaraca rade kao lekari ili advokati ali ih je relativno malo na poslovima glavnih hirurga ili partnera u advokatskim firmama.
[4] U 1950. godini samo trećina žena u SAD u radnom dobu je imala plaćen posao. Danas ih je dve trećine, i žene čine skoro polovinu radne snage u SAD (i udeo žena u radnoj snazi ima svoje limite; u SAD njihovo učešće je već postalo stagnantno, ali ostaje još mnogo prostora da žene postanu produktivnije, odnosno da bolje koriste svoje kvalifikacije). Od 1950. godine stopa zaposlenosti muškaraca je opala za čak 12 procentnih poena, na 77%. Faktički skoro svugde u svetu je broj zaposlenih žena porastao i procenat muškaraca sa poslom je opao, mada u nekim zemljama feminizacija poslova nije još uzela snažan zamah budući da je npr. udeo žena u ukupnim radnim mestima u Italiji i Japanu još uvek ispod 40%.
[5] Čak je i teza da ako bi se žene više zapošljavale bio smanjen natalitet pogrešna. Naime, određena istraživanja za industrijske zemlje pokazuju da veća participacija žena u radnoj snazi u pozitivnoj vezi sa stopom fertiliteta. Dakle, ako se viša participacija žena u radnoj snazi kombinuje sa adekvatnom politikom (fleksibilnije radno vreme, reformisanje poreskog i sistema osiguranja) to neće redukovati fertilitet.
[6] Često se kao razlog navodi: mogućnost da postanu majke, što će ih odvojiti od posla na duže vreme, a 'posao ne sme da trpi', ili ukoliko su već majke, nedovoljna spremnost da budu odane poslu, s obzirom da je njihova pažnja usmerena i na porodicu.
[7] Po njima, može se čak govoriti i o namernom izbacivanju ili skrajnjivanju značajnih žena iz udžbenika, leksikona, generalno iz literature koja se bavi istorijom civilizacije.
[8] Insistira se na tome da i muškarci gube kada svoju sekualnost svedu na ud, odvojen od tela.


Komentari (70)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

andjelija andjelija 20:17 08.08.2007

sve je do zene

i to pokusavam da objasnim u svakoj mogucoj prilici.
nije margaret tacer nista posebno, nasla da se jos kaje za neka svoja dela...nadam se da ce ono zlo od rugobe olbrajt danima da umire u bolovima i patnji ....
na kraju krajeva feminizam je taj koji je napravio rasceo izmedju muskog i zenskog sveta.

nisu nama muskarci krivi sto smo mi gde jesmo, nego mi same. kako se ponasamo i kakav nam je stav zavisi i nasa uspesnost.
ni ja ne volim da sam u zenskom drustvu nadrkanih feministkinja koje sve druge krive a ne vide sta rade i koje posledice ostavljaju.
uspesnih zena je bilo i bice. ali i samo ali od nas (zenskog sveta) zavisi kako cemo biti prihvacene i cenjene.

kako to da ja nikad u zivotu nisam dozivela da nesto sto sam naumila nisam dobila zato sto sam zensko???? (za potrebe i trepnem slatko par puta)

i sta gledas USA kada do juce su se crnci vozili u zadnjem delu autobusa dok im nije nasla pokojna rosa parks.

nase zene su lenje, razmazene, patrijahalno vaspitane, navikle na kutlacu. srecom, ovi mladji narastaji zenske populacije umeju da kick ass u svim granama skoro.
izbor je na nama.

Goran Nikolić Goran Nikolić 13:51 09.08.2007

Re: sve je do zene

pa slozio bi se da zene jos uvek nisu
proaktivne,
postoje cak i teze da, zbog oskudice
kvalifikovanih zena, one cak i lakse uspevaju
ako se iole razumeju u dati posao,
jer kako neko rece, nisu dovoljno temeljne,
niti su naucene da se posvete poslu, vec porodici itd.

s druge strane, koje zato kriv,
drustvo, koje moramo menjati,
pocnimo mi........
andjelija andjelija 20:20 08.08.2007

i da dodam

da su zene brze, prakticnije i efikasnije...u odnosu na muskarca, ali je muskarac temeljniji. jedini problem gde umemo da manjkamo je u stresnim situacijama.
andjelija andjelija 21:37 08.08.2007

volela bih da cujem

sta o ovoj temi misle
lidija vukicevic i svetlana kitic?

[auu pardon zauzete su sa frizerajem]
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:52 09.08.2007

Re: volela bih da cujem


kontaktiracu ih
MMMila MMMila 16:12 09.08.2007

Re: volela bih da cujem

I mislish da ces saznati sta ONE misle??? Uf, uf... optimisto:)
dunjica dunjica 21:55 08.08.2007

Stari zakoni i LEGO kockice

Do 1977. je u Njemackoj muskarac imao zakonsko pravo supruzi zabraniti zaposlenje izvan kuce. Dovoljan razlog je bila izlika da "ne zadovoljava svoje bracne duznosti i obaveze", sta god to bilo. 30 godina kasnije imamo slijedecu situaciju:

Prosli vikend vodila djecu u Legoland i tu naidjemo na Reichstag/Bundestag uradjen od LEGO kockica. Na to moja 7-godisnja Dunja kaze: "Ovo je Bundestag. Tu je ona zena koja odlucuje kako ce biti u Njemackoj." (Dobro, dobro, nije u pitanju apsolutizam, ali meni srce zaigralo zbog percepcije mladih narastaja, gdje postaje najnormalnije da se o jednoj zeni govori kao o osobi DONOSITELJICI ODLUKA!)
Ivana K.Landesteen Ivana K.Landesteen 23:11 08.08.2007

Re: Stari zakoni i LEGO kockice

dunjica
Do 1977. je u Njemackoj muskarac imao zakonsko pravo supruzi zabraniti zaposlenje izvan kuce. Dovoljan razlog je bila izlika da "ne zadovoljava svoje bracne duznosti i obaveze", sta god to bilo. 30 godina kasnije imamo slijedecu situacijurosli vikend vodila djecu u Legoland i tu naidjemo na Reichstag/Bundestag uradjen od LEGO kockica. Na to moja 7-godisnja Dunja kaze: "Ovo je Bundestag. Tu je ona zena koja odlucuje kako ce biti u Njemackoj." (Dobro, dobro, nije u pitanju apsolutizam, ali meni srce zaigralo zbog percepcije mladih narastaja, gdje postaje najnormalnije da se o jednoj zeni govori kao o osobi DONOSITELJICI ODLUKA!)


Lepa analogija :)
I bravo za malu Dunju!

Nedavno sam ovde na jednoj temi komentarisala u vezi feminizma pa mi je bilo receno da sam puna gorcine. Go figure.
Pa kad je ova siroka tema vec tu, evo jos malo 'gorcine' - autori su fino nabacali gomilu informacija, ali ipak nesto ostaje mutno: zasto se smatra da zena kao navedena Margaret Thatcher oponasa muskarce i premasuje ih svojim stilom upravljanja, i ne priznaje joj se da takva kakva je ona je i dalje zena a ne aberacija na licu zenstvenosti?

Ona se pela u politickoj hijerarhiji koristeci svoje osobine za koje je znala da ce joj najbolje koristiti. Mozda Mrs. Thatcher voli da plese divlje africke plesove ali joj to ne bi mnogo koristilo za osvajanje vlasti u Britaniji pa stoga plesanje nije potezala. Ali je ispalo da ume i stosta drugo, i to je dobro upotrebila. Kad je bila na vlasti, ona je vladala. Po svojoj savesti i potrebama, bilo partije ili zemlje koju je zastupala, i sigurno i po svojoj prirodi. Neko drugi bi to drugacije. Golda Meir je bila drugaciji tip u nastupu, recimo, ali itekako odlucna i tough. Koliki je procenat uticaja na njihove odluke imala zenska priroda, a koliki politicko stanje tog vremena, vaspitanje, detinjstvo, ili dorucak, ce ostati misterija svakog pojedinacnog organizma.

Da se muskarac trudio da se popne u zenskoj hijerarhiji sigurno ne bi lupio pesnicom o sto pred glasackim telom jer bi ga sutnule napolje, nego bi igrao na karte koje ce mu dati ono sto zeli da postigne kod takve publike. On zbog toga ne bi bio manje muskarac, naprotiv, ako uspe, treba mu cestitati sto je kao muskarac postigao nesto do tada dostupno samo zenama.

Ocekivanje da ce zena na vlasti uvesti utopiju carobnim stapicem i napraviti bolji svet od muskaraca je seksisticko prema muskarcima, zar ne? (moram ovde da smestim jedan smesak iako sve ovo pricam vrlo strogim glasom :)
Istina je da nisu svi muskarci losi, grubijani i zivotinje, niti su sve zene dobre, nezne i slabasne.

Onaj ko smatra da zene trebaju da budu 'zenstvene' ili se umiljavaju da bi postigle svoje ciljeve ne zna mnogo zena. Niti im nudi neki deal puno drugaciji od ovoga koji traje vec hiljadama godina.

Toliko ovog puta, ali je moguce da cu se vratiti :)
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:56 09.08.2007

Re: Stari zakoni i LEGO kockice

super je zemlja,
a i nasha je sada takva,
gde dete moze tako nesto da kaze,

inache, meni je bas OK Angela,
mozda cak ima i vishe sluha za socijalne probleme
(iako je demohricanka)
buduci da je dobar deo zivota provela
u bedi Istocnog Berlina

pozdrav za Dunju
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:15 09.08.2007

Re: Stari zakoni i LEGO kockice

ovo mi je super

Da se muskarac trudio da se popne u zenskoj hijerarhiji sigurno ne bi lupio pesnicom o sto pred glasackim telom jer bi ga sutnule napolje, nego bi igrao na karte koje ce mu dati ono sto zeli da postigne kod takve publike. On zbog toga ne bi bio manje muskarac, naprotiv, ako uspe, treba mu cestitati sto je kao muskarac postigao nesto do tada dostupno samo zenama.

bas me zanima kako bi to izgledalo

pozdrav
dunjica dunjica 14:26 21.08.2007

Re: Angela Merkel

Gorane, samo mala ispravka: AM je veci dio zivota provela u DDRu, iako je rodjena u Hamburgu. Otac joj je bio evangelicki pastor na vise mjesta, sela i gradica, u pokrajini Brandenburg (to je onaj kraj oko Berlina), ali u Berlinu zivi tek od kako ju je njena politicka karijera tu dovela.
Time Bandit Time Bandit 23:03 08.08.2007

Negde sam procitao

da je NATO hteo da sastavi jednu posadu nuklearne podmornice iskljucivo od zena. Prvi rezultati pripremnih istrazivanja su pokazali da bi trening koji treba da obave sa zenskom posadom, a da bi je osposobili za upravljanje i borbene zadatke, trajao oko 70 godina. To je mozda i razlog za onih -35%. Uostalom, mislim da je priroda pravino raspodelila mogucnosti i orijentaciju oba pola, nesto slicno kao "muski" i "zenski" nacin pisanja ...
Jaril Jaril 00:07 09.08.2007

Re: Negde sam procitao

Uostalom, mislim da je priroda pravino raspodelila mogucnosti i orijentaciju oba pola, nesto slicno kao "muski" i "zenski" nacin pisanja ...


Ja mislim da taj "muski" i "zenski" princip nije posledica prirode, vec kulture, odnosno vaspitanja (geneza vaspitanja mozda vodi od nekih prirodnih pretpostavki, ali je to bilo mnogo davno da bismo se toga secali). I to od samog rodjenja. Gde ste videli bebi posteljinu u plavoj boji kod devojcice, a u rozoj kod decaka? Ja nisam. A tako i kod odrastanja: decaci nose plavo, devojcice roze. (Jasno je da sam pojednostavio.) I ta diskriminacija (i jednih i drugih) traje do kraja zivota. A u skladu sa tim je i :

da su zene brze, prakticnije i efikasnije...u odnosu na muskarca, ali je muskarac temeljniji.


Zena (u patrijarhatu) mora da se stara o isharni I muskarca (i dece), mora da se stara o higijeni I muskarca (I dece), mora da se stara I o muskarcu I o sebi I o deci. Ona je primorana da misli na hiljadu stvari od jednom i da te stvari sto brze resava, inace nista ne bi stigla da uradi. Zena je istrenirana da bude brza, prakticnija i efikasnija.
Muskarac je temeljniji, jer ima prostora to da bude. Ako se bavi jednom stvari (poslom, sto je najcesci slucaj) on ima sve vreme ovoga sveta da se tim poslom bavi, jer sve one "nize" potrebe resava zena (majka, supruga, sestra). Muskarac je istreniran da bude temeljniji.
U patrijarhatu, muskarac ne zna ni gde stoji tiganj, a kamoli da spremi dorucak.

Patrijarhat, paradoksalno muskarca stavlja u inferioran polozaj u odnosu na zenu. Dok je ona sposobna da se stara o sebi (i finansijski), muskarac to nije. On ni ne ume da organizuje vreme da pokrpi sve svoje potrebe (i poslovne). Naravno, sve se da nauciti, ali ja ovde govorim o tome da su zene vec naucene, a muskarci nisu. A naucene su, jer se na staranje o sebi (i o muskarcu) treniraju jos od detinjstva - malo po malo.

nase zene su lenje, razmazene, patrijahalno vaspitane, navikle na kutlacu

Ali daleko sposobnije od patrijarhalno vaspitanih muskaraca. A to se zeni ne priznaje. Mislim da zene ne bi imale jake razloge da se bune kada bi patrijarhat priznao njihovu superiornost. Naprotiv, patrijarhat sprovodi nepravdu cija je esktremna konsekvenca nasilje nad zenom.

To sto ne zele da menjaju stvari, to je zato sto su vaspitane da ce tako biti srecne. Nekada su zene sebe i ubedjivale da su srecne u patrijarhatu. Kao sto i zena koja trpi nasilje ubedjuje sebe da je srecna. Zato ga i trpi.

Elem, kada bi na dve godine svaki muskarac ziveo sam... zene bi bile... mnogo postovanije.

Da se vratim usko na temu bloga, pitam se da li prilikom uposljavanja zena (u najsirem smislu) voditi racuna da se njena sposobnost da bude "rastrzana" na vise frontova ocuva (i da se ocuva "fokusiranost" na jedna kod muskaraca) ili da se i kod muskaraca i zena stvori neka sredina, pa da svi po strukturi budu jednaki. Konkretnije: sta je prednost jednog drustva: polarizovana ili uniformisana radna snaga?
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:59 09.08.2007

Re: Negde sam procitao

interesantno
ovo je zanimljiv podatak,
mada problematican,
npr. zene se nisu lose pokazale u kosmosu ,
ali je, verovatno, ovo dobar nacin
da se zapocne zustra rasprava polova
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:02 09.08.2007

Re: Negde sam procitao


na pitanje: sta je prednost jednog drustva: polarizovana ili uniformisana radna snaga?
ekonomski odgovor je uniformisana
jer je upravo podela rad dovela do nastanka
i progresa civilizacije
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:19 09.08.2007

Re: Negde sam procitaoPatrijarhat sprovodi nepravdu cija je esktremna konsekvenca nasilje nad zenom.
To sto ne zele da menjaju stvari, to je zato sto su vaspitane da ce tako biti srecne. Nekada su zene sebe i ubedjivale da su srecne u patrijarhatu. Kao sto i zena koja trpi nasilje ubedjuje sebe da je srecna. Zato ga i trpi.

da, cini mi se, da je tu dobar deo
problema,
ali naravno mislim da je pogresno,
sto vi i ne tvrdite,
da su zene same krive za postojece stanje


Lilu Lilu 08:23 09.08.2007

postoje genetske predispozicije, ali..

Praviti se da su muskarci i zene isti bilo bi jako glupo. Ja stvarno znam malo zena koje mogu po ceo dan da zidaju, nose namestaj i sl. S druge strane kad je komunikacija u pitanju, zene su pazljivije. Problem zaposljavanja zena ili muskarca je posledica drustvenih odnosa u kojima postoje druge vrste predrasuda.
Pre par godina sam razgovala sa socijalnom radnicom u Holandiji koja mi je objasnila da su oni sistematizovano radili na poboljsanju polozaja zena jer se ispostavilo da zena kojoj je posveceno vise paznje radja vise dece ( sad bi neko mogao da kaze da su albanke sampioni u tome, ali pitanje je i treba li vam nekvalitetna gomila ili buduci strucnjaci). Iz tog razloga , poceli su edukaciju jos u obdanistu da se kucni poslovi NE dele na zenske i muske i da vaspitanje dece nije prvenstveno zenski posao. Kad se podele te obaveze , nije problem ostaviti prostor da zene koje imaju neosporne kvalitete ostvare i zavidne karijere.
Ovde stvari idu tesko. Poznato mi je nekoliko slucajeva iz najblize moje okoline u kojima su roditelji svoju zensku decu usmeravali da je krajnji cilj njihovog postojanja da budu dobre supruge i majke,da je poslovna ambicija pozeljna osobina za muskarca a nepozeljna za zenu, iako su te , sada zene, bile super djaci i svoju su buducnost videle na potpuno drugi nacin. Ako je postojalo musko dete u porodici, ono je skolovano, a devojcica- ona ce se dobro udati. Sto je najgore, roditelji su mislili da ce te devojcice tako biti srecnije.
Dakle, samo je pitanje koje se osobine forsiraju u vaspitanju i kako se rasporedjuje vreme. Ne vidim zasto ne bi neki muskarac ostao kod kuce da vodi racuna o deci ukoliko je njegova zena u poziciji da zaradi vise novca nego on. I ne mislim da zene bolje vaspitavaju decu nego muskarci.
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:08 09.08.2007

Re: postoje genetske predispozicije, ali..


nesumnjivo da su promene
u polnom aspektu vaspitanja neminovne
i ja sanjam dan
kada cu videti ogroman broj zena,
koje su emancipovane,
ali to mislim u obrazovnom (i politickom),
a ne nekom povrsnom,
cesto subkulturnom kontekstu

kada kazem politicka emancipacija
mislim, naravno, na potrebu da zene uzmu aktivnije
ucešće u upravljanju drustvom,
da preuzmu vecu odgovornost za razvoj nase demokratije
gordanac gordanac 08:53 09.08.2007

e, kad ne mogu da odolim :))Šalu na stranu, odličan tekst.
Hvala puno.
Mislim da je ovo jedan od prvih ozbiljnih tekstova na temu "koje sve resurse imamo?", a da uključuju i žene.

Nevidljivo, ali neminovno, kod nas se razvio (sad se već može tako nazvati) čitav sloj - preduzetnica. Uspešnih.Koje imaju velikih problema u procesu odlučivanja, sa javnom administracijom ili "nadređenim menadžmentom", ali - ne odustaju (na zajedničku korist i moju radost).

Vidljivo, ali sa prećutkivanjem, žene su nezaposlenije (nego muškarci i nego ikad) i siromašnije nego pripadnici drugih društvenih grupa. (podaci iz "Strategije za smanjenje siromaštva"

Najčešće se razgovori o ovoj i ovakvoj temi svode na "razmenu stereotipa i predrasuda", nemojte da Vas to obeshrabri, to je neminovna faza.
S radošću ću očekivati "follow up" :))
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:39 09.08.2007

Re: e, kad ne mogu da odolim :))


zahvaljujem Vam

citiram vas

Vidljivo, ali sa prećutkivanjem, žene su nezaposlenije (nego muškarci i nego ikad) i siromašnije nego pripadnici drugih društvenih grupa. (podaci iz "Strategije za smanjenje siromaštva"

To, sto je vrlo bitno, sam u brzini, zaboravio da pomenem,
Prema nekim podacima do kojih sam dosao
cak 95% kapitala u svetu drze muskarci
a kod nas se, npr, ogromna vecina nekretnina , vodi na muskarce
naravno, zene su daleko siromasnije od muskaraca

pozdrav
bocabole bocabole 09:01 09.08.2007

TRAZI SE DEVOJKA LEPE SPOLJASNOSTITreba samo uzeti oglase za posao i procitati ih.
Kada ste culi da neko pita muskarca,imate li dece ,jeste li ozenjeni,da li imate nameru da uskoro imate decu.kada ste videli prijemnu komisiju kako odmerava kandidata kakve su mu noge ,kakav mu je struk i kolike su mu grudi.
/postoje retki izuzeci poput naseg VIP blogera/
ZENE U SRBIJI sluze kao lepa dekoracija uspesnog muskarca.
u politici za sve iritantne odluke ,koje treba saopstiti javnosti odjednom se pojavljuju zene.kad sve to prodje nema ih nigde
Iza njih stoje naravno,muskarci.
Isto je svuda pa i u Americi.Sve je to reda radi ,lazna slika idealnog drustva.
Moze biti vise strucna ali nikad joj se nece dopustiti da bude iznad.
Da postoje poslovi koji su vecinom zenski ali samo zato sto su to poslovi koji su ispod casti muskarcima i izuzetno malo placeni.
Jedno je cinjenica da kad nazovete majku na posao i kazete dete ima temperaturu pre nego sto spustite slusalicu ona ce biti uz dete ,OSIM AKO NIJE NA MESECU ,HA HA HA ,
a oca ako nazovete on ce vam reci -Vodi ga kod lekara imam sastanak.
KAD SVEST LJUDI BUDE NA NIVOU DA JE PSIHICKI I FIZICKO ZDRAVLJE PODMLATKA OSNOV PROSPERITETA
JEDNE DRZAVE ,onda ce uloga zene u drustvu biti postavljena na lestvicu iznad muskarca ,
a to ce biti NIKAD
bojana
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:46 09.08.2007

Re: TRAZI SE DEVOJKA LEPE SPOLJASNOSTI


Jedno je cinjenica da kad nazovete majku na posao i kazete dete ima temperaturu
pre nego sto spustite slusalicu ona ce biti uz dete

imam majku,
i ovo je potpuno istina
zato i zalim sto ne mogu biti majka

a oglasi,
tu ne mozemo mnogo da ucinimo
antioksidant antioksidant 08:16 10.08.2007

Re: TRAZI SE DEVOJKA LEPE SPOLJASNOSTI

Jedno je cinjenica da kad nazovete majku na posao i kazete dete ima temperaturu
pre nego sto spustite slusalicu ona ce biti uz dete

ovo je generalizacija. mom klincu je sve jedno da li ce nazvati oca ili majku.
imam majku,
i ovo je potpuno istina
zato i zalim sto ne mogu biti majka
ovo nam govori koliko duboko moramo da menjamo. jedino sto ne mogu jeste dojenje (da se razumemo - to nije malo). sve ostalo (posle rodjenja) radimo i ona i ja i u tome ne postoji nikakav problem.
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:44 10.08.2007

Re: TRAZI SE DEVOJKA LEPE SPOLJASNOSTI

dobro je da je tako
ako uspes da budesh
jednako dobar roditelj
kao i tvoja supruga
svaka cast majstore
iskreno
Aleksandra Mitrovic Aleksandra Mitrovic 10:50 09.08.2007

Ko u stvari sta radi ovde?

Neverovatno je kako vecina muskaraca nije spremna da prizna zenama njihove prave vrednosti vec svoju "muskost" gradi na osnovu ponizavanja zena i negiranja tih vredosti. Takvim ponasanjem, naravno, samo upicavaju sebe u nogu. Kada bi spustili loptu i nasli nacin da zaista u potpunosti iskoriste prednosti zena u svojoj okolini-svima bi bilo bolje kako i kaze ovaj blog. Naravo, razlog je strah od gubljenja svoje "muskosti" koja kod takvih individua u stvari virtualna jer se zasniva na pogresnim osnovama a kada bi ih neko zaista stavio na test "muskosti", malo ko bi prosao. Kunu se u "muske poslove" a nisu u stanju da promene sijalicu u kuci ili gumicu na cesmi. Znam vise zena koje rade "muske" poslove od muskaraca koji rade "zenske" poslove. I to nije zbog toga sto zene zele da dokazu da mogu da rade "muske" poslove, vec zato sto nema ko drugi da ih uradi...."muskarcine" obicno gledaju utakmicu ili citaju novine i to su cesto najozbiljniji "muski" poslovi kojima se ovi bave. U americi se sugerise novopecenim menadzerima da kod zaposljavanja novih radnika, u situaciji kada imaju 2 kandidata potpuno istih kvalifikacija ali razlicitih polova-prednost daju zenama jer je ustanovljeno da ove obavljaju posao 20% efikasnije od muskaraca. Poznajem nekoliko pametnih muskaraca vlasnika privatnih firmi koji su se okruzili zenama posebno u sektoru organizacije i komunikacije i posao im cveta.
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:41 09.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?U americi se sugerise novopecenim menadzerima da kod zaposljavanja novih radnika, u situaciji kada imaju 2 kandidata potpuno istih kvalifikacija ali razlicitih polova-prednost daju zenama jer je ustanovljeno da ove obavljaju posao 20% efikasnije od muskaraca. Poznajem nekoliko pametnih muskaraca vlasnika privatnih firmi koji su se okruzili zenama posebno u sektoru organizacije i komunikacije i posao im cveta.

raduje me ovaj vas podatak
u Srbiji, uglavnom nije tako,
ali stvari se pomeraju

i nije daleko dan..........
Covek u belom Covek u belom 14:04 09.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

Aleksandra Mitrovic
U americi se sugerise novopecenim menadzerima da kod zaposljavanja novih radnika, u situaciji kada imaju 2 kandidata potpuno istih kvalifikacija ali razlicitih polova-prednost daju zenama jer je ustanovljeno da ove obavljaju posao 20% efikasnije od muskaraca.
U USofA se to sugerise u datoj situaciji. jer poboljsava gender balance, utice na PR firme i pokusava da makar malo kompenzuje navike poslodavaca da beze od zena. Teza o 20% dodatne efikasnosti tesko da moze da ima uporiste u bilo kakvom realnom istrazivanju. Naprotiv, s obzirom na porodicne obaveze vecine zena, produktivnost zene na duzi vremenski period je itekako diskutabilna. Da su zene efikasnije od muskaraca overall moze da bude tacno ali na nivou statisticke greske, znaci svega nekoliko procenata, nikako 20. Ono sto bi mozda moglo da donekle objasni vecu efikasnost je da vecina ovih zena radi u dominanto muskim okruzenjima gde su izlozene vecoj konkurenciji od strane muskaraca, te se shodno tome vise trude ne bi li nadomestile "nelojanu konkurenciju" i predrasude koje poslodavci imaju prema njima.

Poznajem nekoliko pametnih muskaraca vlasnika privatnih firmi koji su se okruzili zenama posebno u sektoru organizacije i komunikacije i posao im cveta.
Ova recenica nikako nije potvrda gore citiranog, zbog subjektivnosti i malog uzorka. Vise zvuci kao prazna fraza.
Covek u belom Covek u belom 14:14 09.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

Aleksandra Mitrovic
Znam vise zena koje rade "muske" poslove od muskaraca koji rade "zenske" poslove.
Jos jedan subjektivizam bez realnog uporista. Pogledajte samo kreatore, dizajnere, kuvare i sl. Ima li tu vise muskaraca nego zena vodoinstalatera, gradjevinara, automehanicara i sl. Dakle govorim o profesionalnim zanimanjima, ne o uradi sam u kuci.

P.S. Da ne ispadne da samo kritikujem, prvi deo posta (do citirane recenice) je skroz na mestu .
MMMila MMMila 16:19 09.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

Polako, polako! Rekli smo da postoje predispozicije, koje ipak zavise od fizikih sposobnosti. Ocekujes da zena nosi cigle po gradilistu?

Poredis malo trapavo zanimanja. Kreator dizajner, kuvar... su ipak malko "obrazovanija" zanimanja nego vodoinstalater, gradjevinar, automehanicar. Sto nisi rekao arhitekta!?? Ili Masinski inzenjer???

Lose kritikujes, kad kritikujes!
Covek u belom Covek u belom 16:53 09.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

MMMila
Polako, polako! Rekli smo da postoje predispozicije, koje ipak zavise od fizikih sposobnosti.
Istina, ali opet vazi samo za zene. Dok za muskarce ne postoje poslovi gde bi oni zahvaljujuci predispozicijama bili u gorem polozaju nego zene, ili mozda postoje? Gore imamo trdnju da npr. zene imaju predispozicije za menadzment? Muski za cigle, zene za menadzment, ravnopravnost? Ne bih rekao.

Ocekujes da zena nosi cigle po gradilistu?
Poredis malo trapavo zanimanja. Kreator dizajner, kuvar... su ipak malko "obrazovanija" zanimanja nego vodoinstalater, gradjevinar, automehanicar. Sto nisi rekao arhitekta!?? Ili Masinski inzenjer???
Lose kritikujes, kad kritikujes!
Ne vidim da su npr. krojac i kuvar "obrazovanija" zanimanja od automahanicar i vodoinstalater. Sva su tzv. 3. stepen strucne spreme. Graficki dizajner je 4. stepen primera radi.
Namerno sam stavio gradjevinar, a ne gradjevinski radnik. To podrazumeva i gradjevinske inzinjere i rukovodioce gradilista i predradnike i arhitekte. E sad koliko medju njima zaista ima zena? Ko od njih nosi cigle?

Masinski inzenjer... Sumnjam da to zanimanje ide u prilog zenama.

Covek u belom Covek u belom 16:59 09.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

I mali dodatak.
Nadam se samo da logika nije sledeca (primer je cisto hipoteticki :) ): kad treba zaposliti nekog da nosi cigle na gradilistu i jave se musko i zensko sa istim kvalifikacijama, treba zaposliti musko jer on ima predispozicije da nosi bar 20% vise cigli nego zena.
S druge strane ako se na posao u menadzmentu jave musko i zensko istih kvalifikacija treba zaposliti zensko jer ce imati 20% bolju efikasnost.
MMMila MMMila 17:14 09.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

znas sta, oni vrhunski dizajneri, kreatori, kuvari po svetu najcesce su ipak zavrsili neke skole:)
antioksidant antioksidant 08:18 10.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

U americi se sugerise novopecenim menadzerima da kod zaposljavanja novih radnika, u situaciji kada imaju 2 kandidata potpuno istih kvalifikacija ali razlicitih polova-prednost daju zenama jer je ustanovljeno da ove obavljaju posao 20% efikasnije od muskaraca

dobar menadzer cre voditi racuna i za koje mesto trazi kandidata.
posebno u sektoru organizacije i komunikacije
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:19 10.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

eto, a neko me kritikova kada
se stalno pozivam na stratifikone
statisticke uzorke
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:23 10.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

poenta teksta
je ocajnicki poziv na akciju
i to pre svega na aktivizam samih zena
hocemo proaktivne zene, uspesne zene

barem ja......
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:37 10.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

mozda stvari zaista stoje nepovoljno po zene
ali drustvo treba da nadje nacin da promeni stvari
to je kao prica o komparativnim a ne apsolutnim prednostima,
cuven je primer Rikarda
npr. neka zemlja ima apsolutne prednosti u produkciji obe
posmatrane robe
ona ce ipak proizvoditi samo onu gde ima vece prednosti
i koristi ce biti za obe
zbog efikasnije upotrebe resursa

tako kaze ekonomska teorija
Željka Buturović Željka Buturović 04:43 11.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

eto, a neko me kritikova kada se stalno pozivam na stratifikone statisticke uzorke

i treba da vas kritikuju (pogotovo za ove stratifikovane uzorke - to je tipican primer uvodjenja tehnicke terminologije sa iskljucivim ciljem zbunjivanja). pronasli ste pozitivnu korelaciju izmedju obrazovanja zena i GDP-a i to je za vas dovoljno da zakljucite da je povecanje obrazovanja zena uzrok porasta GDP-a. to bi bilo isto kao da iz korelacije izmedju broja punjaca baterija i GDP-a izvedete zakljucak da ce GDP da poraste ako svako kupi po tri punjaca baterija.

uzrocno-posledicne veze u drustvu i ekonomiji su neuporedivo kompleksinije nego i kompleksni statisticki modeli a kamoli ovo sto vi navodite. nijedna ozbiljna nauka se ne zasniva na statistici, a pogotovo ne regresiji i slicnim (relativno primitivnim) modelima.

Feminizam, kao pobuna protiv svih struktura moći, zakona i pravila koja žene drže u pokornosti, podređenom i drugorazrednom položaju, faktički datira tek od kraja 18. veka. Prve ozbiljnije rezultate dao je u 20. veku, i možda se (teško) osvajanje biračkog prava (i to samo za žene starije od 30 godina) u Britaniji 1918. može smatrati prvom većom pobedom. Za istoriju feminizma bitna je presuda u korist Beti Fridan u tužbi protiv Njujork Tajmsa zbog polne segregacije prilikom zapošljavanja, simbolično spaljivanje brushaltera ili, pak, miniranje izbora za mis SAD 1968. Velikim uspehom feminističkog pokreta smatra se odluka vrhovnog suda SAD 1973. kojom se dozvoljava pravo na abortus.

ovde mesate equity feminism i gender feminism, odnosno jednakost prava i jednakost ishoda. dve veoma razlicite stvari, kao sto sam objasnila ovde.
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:26 11.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

U svakom slucaju drago mi je da ste se oglasili

Vi ste, verovatno, proucavali statistiku u vasoj nauci,
pa nemojte je potcenjivati
meni ne pada na pamet da izvodim zakljucke
bez empirije i statistickih metoda,
naravno, uz pomoc logike
i dostigunuca, odnosno recentne paradigme date nauke

kada u pitanju znanje o feminizmu,
dozvoljavam da sam bio nedovoljno precizan
ali nadam se ne i nedopustivo netacan

hvala vam na sugestijama,
ja ipak mislim, da je cilj ovog teksta,
a to je akcentiranje teme
u dobroj meri postignut
barem mi to priznajte

pozdrav
Željka Buturović Željka Buturović 17:32 11.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

Vi ste, verovatno, proucavali statistiku u vasoj nauci, pa nemojte je potcenjivati

srecom, nisam je proucavala u svojoj struci posto u tom slucaju verovatno ne bih znala ni sta je mle. proucavam je, kad je proucavam, on its own terms, i o njoj samoj - za razliku od njenih mnogobrojnih neadekvanih primena (tipa zakljucci o postojanju diskriminacije zena bazirani na regresionim modelima) - imam prilicno visoko misljenje.

meni ne pada na pamet da izvodim zakljucke bez empirije i statistickih metoda

empirija i statisticki metodi su dve razlicite stvari. kada su opservacije veoma robusne (sva tela padaju, ljudi imaju dve ruke i sl.) statistika u sustini nije potrebna, i izbor statistickog metoda je irelevantan jer svi vode u isti zakljucak. kad su podaci slabi statistika i izbor konkretnih modela ili testa postaje presudan.

kada u pitanju znanje o feminizmu, dozvoljavam da sam bio nedovoljno precizan ali nadam se ne i nedopustivo netacan

pa da li je nesto dopustivo zavisi od konteksta - u kontekstu ovog bloga je vas pasus sasvim dopustiv. s druge strane, po meni ste vi izmesali dve veoma razlicite, i cesto suprotstavljene stvari, podrazumevajuci da se pozitivna konotacija jedne (jednakih prava) moze primeniti i na drugu (jednaki ishodi, pozitivna diskriminacija), a to nije tacno. jednostranu interpretaciju roe vs. wade u tom pasusu necu ni da komentarisem.

ja ipak mislim, da je cilj ovog teksta, a to je akcentiranje teme u dobroj meri postignut, barem mi to priznajte

nisam sigurna sta je 'akcentiranje teme' - ako hocete da kazete da ste uspeli da skrenete paznju na stav da vece ucesce zena u privredi dovodi do ubrzanja razvoja, onda ste verovatno u pravu. razlika izmedju nas je u tome sto ja taj efekat ne smatram pozeljnim niti vasa sredstva validnim.
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:51 12.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?


vase sugestije,
su u velikoj meri validne,
ipak, sve mi ovo, pomalo, lici na nadmudrivanje
sto je pristup koji apriorno ne odbacujem,
ali to nije moj stil
i ne tvrdim da mi je to vrlina,
nego, prosto, to nije moj nacin diskursa
verovatno, a to opet vas ne mora da (i ne) zanima,
zbog strukture moje licnosti.
Naime, prilicno sam obezvoljen,
nemam strasti za tako nesto
mada takva vrsta interakcije moze da bude produktivna


u svakom slucaju,
pozdrav,
i ocekujem da nastavite
Željka Buturović Željka Buturović 14:29 14.08.2007

Re: Ko u stvari sta radi ovde?

mislim da se previse bavite metadiskusionim pitanjima (da li je vasa diskusija imala efekta, da li lici na nadmudrivanje) a premalo konkretnim iznetim primedbama kao sto su:

- da korelacija izmedju obrazovanja zena i privrednog rasta ne znaci da je obrazovanje zena uzrok tog rasta. privredni razvoj moze biti uzrok rasta obrazovanja ili treci faktor moze uticati na oba. u najverovatnijem slucaju radi se o veoma kompleksnoj uzrocno-posledicnoj mrezi u kojoj je uticaj obrazovanja zena na privredni rast samo jedna od karika koja se ne sme posmatrati izolovano, pogotovo ako se zagovara intervencija u cilju povecanja iste.

- da umesto sto olako odbacujete "liberalisticku propagandu" treba da se udubite u metodologiju dokazivanja da diskriminacija zena postoji, koja se cesto sastoji u pogresnoj ideji da regresioni model omogucava da se konstantnim drze svi faktori osim pola (u principu mozda omogucava, ali u praksi ne). a ako vec hocete da pricate o propagandi, mogli biste da se udubite u feministicku propagandu, umesto sto je ovde nekriticki prenosite (prica o 35% nizoj plati za "isti" posao). uzgred, ocekivanje da se zene direktori ponasaju kao muskarci (ako uopste postoji) ne predstavlja diskriminaciju.

- stavljate u isti kos legitimne (ista prava) i potpuno nelegitimne zahteve feministkinja (privilegovan tretman u cilju kompenzacije za istorijske nepravde) podrazumevajuci da su potonji samo prirodan nastavak prvih, iako o tome nema govora.

itd, itd, itd.
Micos Micos 12:47 09.08.2007

bRUKA

Ovo je stvarno smesno !
I to je napisao muskarac ?
Ispade da su muskarci glupi i sve ostalo, a da su zene po prirodi pametnije !
Kada ce autor i njegovi istomisljenici shvatiti da su muskarci i zene isti, tj. da i medju jednima i medju drugima ima i pametnih i glupih, i obrazovanih i neobrazovanih !
I da je u Srbiju ostvarena potpuna jednakost, i po platama i ostalo.
A tek sto je budalastina da pol moze da bude promoter ekonomskog rasta !Kao sto nikada muskarci nece moci radjati decu !
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:43 09.08.2007

Re: bRUKA


A tek sto je budalastina da pol moze da bude promoter ekonomskog rasta !
Kao sto nikada muskarci nece moci radjati decu !

Micoshe,
moze, samo taj
pol treba adekvatno uposliti
i to je to, prosto
Lilu Lilu 13:55 09.08.2007

Re: bRUKA

I da je u Srbiju ostvarena potpuna jednakost, i po platama i ostalo.


Samo su muskarci u Srbiji jednakiji nego zene, narocito ako su kandidati za isto radno mesto
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:11 09.08.2007

Re: bRUKA

nije to samo u Srbiji
to je planetarni fenomen
u Indiji (i Kini) je npr. doslo do
diskrepantnog odnosa novorodjenih devojcica i decaka
zbog zelje roditelja da imaju musko dete
Covek u belom Covek u belom 14:18 09.08.2007

Re: bRUKA

Goran Nikolić
u Indiji (i Kini) je npr. doslo do
diskrepantnog odnosa novorodjenih devojcica i decaka
zbog zelje roditelja da imaju musko dete
Kako je to moguce, nije valjda da zelite da kazete da zene abortiraju kad saznaju da nose devojcicu, a ne decaka, to bi ipak bilo monstruozno. Ili i kod njih postoji fenomen virdzine :).
Gorana Šećibović Gorana Šećibović 22:12 09.08.2007

Re: bRUKA

U Norveskoj je rodna rasprava dostigla nove dimenzije. Skorasnja istrazovanja su pokazala da muskarci sve vise zaostaju za zenama, posebno u adolescentskom periodu kada je njihov drop out rate iz skole mnogo veci nego kod zena.
Ovde (Oslo) se dostigao stepen izuzetne samostalnosti zene koja je pre svega postignuta jakim zakonima koji se i primenjuju. Doduse, statistika i dalje navodi da su zene manje placene od muskaraca na identicnim pozicijama, ali se sve krece ka potpunom izjednacavanju.
Medjutim, ovde dolazi do potpunog preokreta rodne rasprave (do koje se mozda doslo logicnim putem, nakon sto su neki osnovi postavljeni). Ministarka za ravnopravnost je skoro formirala radnu grupu sacinjenu samo od muskaraca koji treba na par narednih sastanaka da donesu zajednicki zakljucak o polozaju muskaraca u modernom norveskom drustvu. Sve vise se stavlja akcenat da se u pricu o ravnopravnosti moraju ukljuciti i muskarci.
Kao sto je do sada akcenat bio na muskarcima, ne treba ponavljati istu gresku i stavljati akcenat na drugu grupu, tj. zene jer se onda postavlja pitanje o iskrenoj zelji za ravnopravnoscu.
Osim toga, a na moje iskreno veselje, pojavljuje se sve veci broj zena koje se gnusaju bilo kakvih kvota po upravnim odborima i parlamentu (primera radi) jer smatraju da je pozitivna diskriminacija podjednako losa kao i negativna. Cak sta vise, tvrde da je pozitivna diskriminacija krajnje licemerna i sluzi statistici, sa cime se beskrajno slazem.
Donositi zakljucak o nekome na osnovu bioloskih svojstava je, po mom misljenju, uzasna diskriminacija i ja nikada ne bih htela da dobijem posao zato sto sam zena. Niti mi se svidja sto nas Parlament uvodi sistem od min. 30% (toliko bese?) zena u Skupstini samo da bi zadovoljio OEBSovu statistiku.
Glavno resenje u celoj prici je, po mom misljenju, jaka pravna drzava koja ce edukacijom da promovise jednakost polova, a zakonski da kaznjava diskriminaciju po bilo kojoj osnovi.
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:31 10.08.2007

Re: bRUKA

upravo to , nazalost
u Kini, gde se vodi politika jednog deteta
zene cesce abortiraju kada nose zensko dete
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:41 10.08.2007

Re: bRUKA

da, u Skandinaviji se u tome najvishe doguralo
ali ne treba imati iluzije da je patrijarhat
cak i u Norveskoj pobedjen

dugo ce vremena trebati
cak i na zapadu Evrope za tako nesto

inace pozdrav, ako si ti kcerka Refikova,
secas li me se sa BOS-ove letnje skole 1999
beli beli 12:49 09.08.2007

feminizam

osvajanje pozicija bice dug puta za zene,
ali taj put je neumitan
ali , ponavljam,
bice to zaista dug, dug put

jedna od glavnih prepreka je inherentna sklonost
zena
da ne podrze feministicki pokret
Micos Micos 15:10 09.08.2007

Neverovatno

Toliko gluposti na jednom mestu, ne mogu da verujem ???
Na kraju uopste nece ni zaposljavati muskarce, jer su zene kvalitetnije ! Samo se pitam sta cemo da radimo sa tolikim muskarcima koji nece nista raditi ? da li da napravimo nove Koloseume i uzivamo u njihovim medjusobnim borbama i ubijanjima ! Neka se ubijaju kadfa nicemu ne sluze !
Zalosno je sto je neko stalno opterecen svojim polom, pa to vise zaista nije prepreka ni za koji posao ! Samo je u pitanju licna zelja da se npr. zena odrekne provodjenje npr. 3 sata dnevno sa svojim detetom i opredeli se da bude sa svojim detetom 1 sat ! Sve je u licnom stavu sta se smatra normalnim ! Da li je normalno da menjamo nesto sto je ipak delo prirode ? Sta mislite da li je dete, kada sam vec poceo o deci, vezanije za majku ili oca, svi naravno znate odgovor. I to je opet prirodno !
Zato ne shvatam odakle se neke zene upinju da budu muskarci, kada im je priroda dala da budu nesto drugo ? Otkuda zelja da se bude u tudjem telu ?
Naravno da niko ne sme samo zbog toga sto je zena biti odbijena na konkursu za posao, imati nizu platu, biti maltretiran u porodici ! To se podrazumeva i mislim da smo dosli do tog civilizacijskog nivoa da su te stvari prevazidjene ! Bar je tako u sredini u kojoj se ja krecem, gde cak ima primera gde su zene ravnopravnije !
I zato ne lecite komplekse , vec budite svesni svoje uloge u drustvu i smisla postojanja !
MMMila MMMila 16:25 09.08.2007

Re: Neverovatno

Al ti izli gomilu, izvini na izrazu ... Ja cu samo da te pitam, ko odredjuje uloge u drustvu, molim te???? I ko cini to drustvo koje odredjuje uloge/??? Ma daaaajjjjj...

E vidis, meni se ne svidja kako drustvo prihvata zene sportske novinarke! Ovo nase, mislim! Englesko me prihvata sasvim OK!

Po tebi, znaci, treba da budem svesna da mi nije uloga da se bavim "muskim" poslom???? Treba da se drzim "smisla postojanja" (sta god to znacilo) i da ne mrdam od ognjista! Uf, uf...
Jaril Jaril 16:32 09.08.2007

Re: Neverovatno

@ MMMila 17:25 09.08.2007

A sto si udostojila ovaj komentar odgovora?

MMMila MMMila 16:36 09.08.2007

Re: Neverovatno

Sto pitash??? Malo mi nezgrapno to "udostojila", usput!
Jaril Jaril 16:41 09.08.2007

Re: Neverovatno

Sto pitash???


Pa komentar mi deluje toliko iščašeno iz realnosti da o njemu ne vredi ni razmišljati. Pa sam se pitao šta si to vredno (i kritički vredno) našla u njemu. Toliko.
MMMila MMMila 16:44 09.08.2007

Re: Neverovatno

Saglasna...valjda sam zato i odreagovala samo na poslednju recenicu. Valjda mi danas dosadno:)

Ne, ajd oziljna sam, gledaj...volim ponekad da se uhvatim "u kostac" s ljudskom gluposcu!
Jaril Jaril 16:51 09.08.2007

Re: Neverovatno

Ne, ajd oziljna sam, gledaj...volim ponekad da se uhvatim "u kostac" s ljudskom gluposcu!

Volim i ja. I da se drzim do krajnjih granica. Do iznemoglosti. Samo mislim da "ova glupost" ne da ni da je dotaknes, a kamoli "opametis". Nju mozes samo da ucutkas.
bata bata 16:59 09.08.2007

Re: Neverovatno

Sviđa mi se ona devojka sto ponekad prenosi tenis na RTS-u i Sport klubu. Dobar je profesionalac, a i simpaticno izgleda.Startovao bih je kad bi je video u gradu...Jel zna neko kako se ona zove?
Jaril Jaril 17:03 09.08.2007

Re: Neverovatno

Startovao bih je kad bi je video u gradu...

:))))
cist sexizam, da li bi to isto rekao i da je decko u pitanju??? :)))
MMMila MMMila 17:06 09.08.2007

Re: Neverovatno

Nejznam ko je na Sport klubu. Na Rts je to (odavno) radila ponekad jedna gospodjica, onako crvenokosa, visoka. Inace radi intervjue sa italijanskim (i spanskim) "govornim podruzjem":) Otjesh telefon:)
MMMila MMMila 17:12 09.08.2007

Re: Neverovatno

Jaril
Startovao bih je kad bi je video u gradu...:))))cist sexizam, da li bi to isto rekao i da je decko u pitanju??? :)))

Kud ces kad ja ni jednog naseg komentatora ne bih startovala u gradu:(
MMMila MMMila 08:51 10.08.2007

Re: Neverovatno

SORRY gazda za trolove! Sad videh da smo bili dokolicari! I uzurpirali mesto!
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:14 10.08.2007

Re: Neverovatno

ma ne, niko nije dokolicar
podsetio men knjigu
Dokolicarska klasa
ne znam pisca

vozdra
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:17 10.08.2007

Re: Neverovatno

micoshe
preti ti banovanje
shalim se
naravno
moramo imati disonantne tonove
Goran Nikolić Goran Nikolić 15:27 10.08.2007

Re: Neverovatno

micoshe
pa hocemo da menjamo obrasce
ako su to obrasci, a jesu,
tim gore po njih
ananka ananka 09:01 10.08.2007

dobar tekst

ako se izuzme ona kvazipsiholoska papazjanija o strasljivim, dezintegrisanim muskarcima i pomahnitalim a ipak usamljenim zenama lovcima…

Inace, zanimljivo. Nikada mi jos nije palo napamet da postoji neka korelacija između zaposlenosti žena i opšte produktivnosti.

Da li ti se cini da je u svetlu toga pozitivna diskriminacija opravdana, makar u nekim oblastima?Goran Nikolić Goran Nikolić 15:13 10.08.2007

Re: dobar tekst

da, da, tu je poenta
miss ananka
stepska vucica stepska vucica 11:22 11.08.2007

Diskriminacija zena u Srbiji!

Uzalud su mi trendovi na zapadu, kada sam kao zena DISKRIMINISANA prilikom zaposljavanja!
Mladje zene ne mogu naci posao zbog moguce trudnoce i materinastva, a starije od 30 a narocito posle 35. godine zivota - zato sto ih vec smatraju starima!

Ja sam u svojoj 39. godini dvostruko diskriminisana, a nacionalne manjine jos i po trecoj osnovi (posebno Romi), kao i zene-invalidi i invalidi uopste.

Uzalud meni i moj fakultet (jedan od najtezih!), sve mi je uzalud ovde jer tu ne mogu ne samo da zivim normlano, nego mi je uskraceno osnovno pravo na zivot i rad !!!

(((((((((((

Jedino ostaje nada da cu konacno uspeti da pobegnem odavde, u neku normalniju zemlju, gd ecu imati prava i kao zena!
Goran Nikolić Goran Nikolić 14:16 11.08.2007

Re: Diskriminacija zena u Srbiji!

TAMO CETE, VEROVATNO,
BITI DISKRIMINISANI PO JOS JEDNOM OSNOVU
ZATO STO SE STRANKINJA
NECETE IMATI DRZAVLJANSTVO, VEROVATNO

BORITE SE OVDE

SRECNO
sladja82 sladja82 21:50 13.08.2007

zene

Tekst je koristan,
jer promovise zenska parava,
mada su mi skepticni muskarci koji se za to zalazu!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana