Poseta porodilištu u Pančevu

Krugolina Borup RSS / 18.12.2008. u 14:47

saglasnost.jpg 

Dobri ljudi iz agecije LUNA/TBWA koji nam dodeliše prizanje snimaju petominutni film o istorijatu i ciljevima cele akcije koji će se emitovati na svečanoj dodeli priznanja u ponedeljak, a za film su hteli da uslikaju i neko porodilište. Odlučismo se za najbliži komšiluk - Pančevo. Pribavismo neophodnu saglasnost iz ministarstva zdravlja, pa se Spartanka_Afrodita i ja potrpasmo s njima u kola i ogrebasmo za vožnju!

Porodilište u Pančevu je renovirano i ono što smo videli i uslikali izuzetno lepo izgleda: novo, čisto i umiveno. Obišli smo sve: pripremu, porođajne sale, operacionu salu za carski rez, babinjare, baby-friendly odeljenje, prostoriju za posete, pa i patologiju trudnoće i ginekološko odeljenje.

Operaciona sala
Operaciona sala
Načelnik porodilišta, dr Vladimir Vajs, rekao nam je da su imali sreću da budu obuhvaćeni programom Evropskog investicionog fonda, koji je uložio u renoviranje nekoliko zdravstvenih ustanova u Srbiji pre neku godinu. Uspeli su teškom mukom da se izbore i za operacionu salu za carske rezove, argumentom da ne mogu trudnice prevoziti dva sprata liftom na hirurgiju istovremeno sa leševima i kesama s đubretom. Operacioni sto za salu donirala im je Petrohemija. Sam sto je koštao preko milion dinara, a kompletna operaciona sala koštala je oko 200.000 eura.

Za neke stvari nije bilo dovoljno para, pa su se zaposleni organizovali da ih skupe i kupe šta im treba. Lekarska soba, na primer, opremljena je kupovinom nameštaja za koji su sami skupili novac, a medicinske sestre same su tapacirale stolice.

Prostorija za pripremu dosta je mala, ali s obzirom da u proseku imaju oko 4 do 5 porođaja dnevno, to ne predstavlja veliki problem, izuzev što očevi u toj fazi ne mogu biti uz ženu, zato što nema mesta. Godišnje se kod njih porodi između 1500 i 1800 žena. Klistir je obavezan, ali za klistiranje koriste čepiće, izuzev kada se zna da žena ide na carski rez. Brijanje je takođe obavezno, a od pre tri godine (kada je, valjda u Čačku, bila epidemija hepatitisa C upravo uzrokovana brijanjem), menjaju žilete za svaku ženu, a brijače redovno sterilišu.

Očevima je dozvoljeno prisustvo porođaju, pod uslovom da žena da svoju saglasnost za to u pismenoj

Soba za pripremu
Soba za pripremu
formi. Takođe, porođaju može prisustvovati i neko drugi, ne samo otac deteta, ponovo uz prethodno datu pismenu saglasnost žene. Na pitanje da li bi to značilo i da bi žena sa sobom u bolnicu mogla povesti dulu, ukoliko bismo mi iste krenuli sa "proizvodimo" po međunarodnim standardima i sa međunarodnim, sertifikatima, dobili smo odgovor: Da. PRISUSTVO POROĐAJU SE NE NAPLAĆUJE. Doduše, osobe koje prate porodilju na porođaju moraju proći golgotu privabljanja potvrde o brisevima grla i nosa i koprokulture.

Pismena saglasnost se, inače, potpisuje za sve procedure, uključiv i epiduralnu anesteziju i epiziotomiju. Načelnik dr Vajs rekao nam je da Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snagu stupio 2005. godine, kao i podzakonski akti koji ga prate, to u stvari izričito zahtevaju. Na pitanje zašto onda to ne rade i ne poštuju i u drugim porodilištima, odgovorio je: Ne znam. Uzgred nam je napomenuo da, u formularima za statističko praćenje podataka s porođaja, koje dobijaju od ministarstva zdravlja, epiziotomija jeste klasifikovana pod kategorijom "porođajne povrede", odmah uz "rupturu" tj. prirodno cepanje.

Porodjajni boks
Porodjajni boks
Epiduralna anestezija daje se ženi ukoliko to želi. Do septembra ove godine nisu je naplaćivali, ali sada je naplaćuju 10.000 dinara, kao vanstandardnu uslugu. Na pitanje zašto, dobili smo odgovor da je broj zahteva za epiduralnu anesteziju izuzetno povećan u poslednje vreme, a da oni nemaju svog anesteziologa koji bi je redovno mogao davati, već zavise od dva anesteziologa koji opslužuju i ostala odeljenja Opšte bolnice u Pančevu, u okviru koje se porodilište i nalazi. Saznadosmo i da samo ta dva, od mnogo većeg broja zaposlenih anesteziologa u Opštoj bolnici, uopšte želi i pristaje da daje epiduralnu anesteziju. Ostali se "klone" tog posla. Na pitanje zašto, dobili smo odgovor: Ne znam.

Porođajnih bokseva ima tri, vrlo su prostrani i obezbeđuju potpunu privatnost. U njima ima i muzike, ali ne i zavesa na prozorima. Na pitanje zašto, odgovor je bio: To je sledeće što ćemo da rešavamo.

Na baby-friendly odeljenju, zatekosmo dve žene. Uz jednu je bila njena beba, a druga je imala porođaj to jutro, pa je zamolila da sestre privremeno odnesu njenu bebu dok je ne prođe vrtoglavica. Popričali smo s obe.

Prva žena porodila se pre neki dan, vrlo je zadovoljna, jedino se iznenadila što je tek nakon porođaja

Kupatilo
Kupatilo
saznala da se u porodilištu organizuje besplatna psiho-fizička priprema i obilazak porodilišta svakog četvrtka u 11 pre podne. Glavna sestra, Radica Brkljač, tada nam je objasnila da žene u Domovina zdravlja ne dobijaju te informacije, a oni nemaju načina da žene obaveste. Podsetila je da Vodič dobre prakse "Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće", koji je napravila Republička stručna komsija u saradnji s ministarstvom zdravlja, propisuje da patronažna sestra svaku trudnicu treba da poseti bar jednom i to do 20. nedelje trudnoće. Tom prilikom, trebalo bi da trudnicu obavesti i o mogućnostima psiho-fizičke pripreme. Međutim, izgleda da ova preporuka iz Vodiča nije primenjena u praksi. Na naše pitanje: šta je sa ženama koje privatno vode trudnoću, kako bi one mogle saznati za psihofičku pripremu, dobili smo odgovor da bi očigledno trebalo pronaći neki način da i te žene budu na spisku patronažne službe za obilazak u trudnoći.

Druga porodilja bila je još uvek pod utiskom donošenja svoje bebe na svet tog jutra, i bila je dobro raspoložena i nasmejana. Nije imala nikakvih primedbi na tretman, mada je napomenula da je bila uplašena u jednom trenutku, ali da je na kraju sve proteklo u najboljem redu. U jednom trenutku smo je pitali ko joj je dao neke neophodne informacije, a odgovor koji smo dobili glasio je: "Ona crvena kovrdžava." Bila je to sjajna pokazna vežba zašto treba nositi bedževe!

Glavna sestra Radica Brkljač
Glavna sestra Radica Brkljač
U porodilištu u Pančevu bedževa još uvek nema. Na pitanje zašto, dobili smo objašnjenje da Opšta bolnica izrađuje bedževe za sva odeljenja i sve zaposlene, tako da oni zavise od njih, i čekaju da bedževe dobiju "iz centrale". S druge strane, za pohvalu je da apsolutno svaka prostorija u porodilištu i na odeljenju ginekologije na vratima ima jasno istaknut natpis o kojoj je prostoriji reč, da pacijenti i porodilje ne bi morali eci-peci-pec metodom tražiti onu koja im u datom trenutku treba.

Na kraju obiđosmo i "prostoriju za posete ". Reč je o prostoru veličine 2 metra X 2 metra. To nas je, u najmanju ruku, iznenadilo. Zašto tako mali prostor? Zar očevima nije omogućeno da uđu na odeljenje i vide ženu i dete? Objašnjeno nam je da se posete odvijaju isključivo u tom malom prostoru, i to pod nadzorom sestre, da se ne bi desilo da očevi ulaze na odeljenje. I ovde, kao i kod prisustva očeva porođaju, videsmo opsednutnost "sterilnim uslovima". Usput smo saznali i da posete očeva do pre četiri godine uopšte nisu ni bile dozvoljene, tako da su oni u stvari izuzetno ponosni na to što su se i za ovaj mali prostor izborili.

Inače, sve prostorije koje smo obišli imaju na vratima zalepljene i posebne formulare koji daju informaciju o vremenu i mestu čišćenja i sterilisanja iste. Svaki put nakon čišćenja i sterilisanja, u formular se upisuje kada i ko je to obavio.

U prostoriji za otpust naletesmo i na "našu" anketu. Rečeno nam je da je nisu dobili 1.12., već 8.12.,

Naša anketa
Naša anketa
kao i da je od tada redovno uručuju svakoj porodilji koja njihovo porodilište napušta. U jednom trenutku, odnekle je stigao neki prigovor jedne žene da nije dobila anketni listić prilikom otpusta, pa su oni samoinicijativno onda otvorili jednu svesku u kojoj traže da im žene potpišu da su anketni listić primile i odnele kući. Zanimljiv je i detalj da je u kutiji u kojoj su stigle koverte za pakovanje ankete pisalo da sadrži 500 komada, dok su oni u njoj po otvaranju pronašli i prebrojali samo 244 komada.

Time se završio naš obilazak porodilišta, pa sedosmo da se okrepimo uz kafu i čašicu razgovora.

Najviše nas je zanimalo tzv. "aktivno vođenje porođaja". Da li se primenjuje, zašto se primenjuje, može li se to menjati? Dr Vajs nam je prvo ljubazno objasnio razliku između indukcije i stimulacije porođaja, jer je uočio da Krugolina tu debelo brka pojmove. Indukcija jeste izazivanje porođaja, a stimulacija jeste ubrzavanje porođaja nakon što on jednom krene. Stimulacija je ta koja "aktivno vodi porođaj". Hvala mu što je imao strpljenja da laiku objasni stručne pojmove.

Da, porođaj se vodi aktivno, čuli smo od dr Vajsa. Zašto? Zato što je organizacija rada u porodilištu takva da je najveći broj zaposlenih prisutan pre podne, dok popodne i uveče imaju samo dežurno osoblje. Pitali smo: Imate li dovoljno zaposlenih da organizujete da u svakom trenutku dana i noći bude prisutno dovoljno ljudi da porođaj ne mora "aktivno da se vodi", već da se pusti da teče spontano. Odgovor je bio: Da, nije probelem broj zaposlenih, nego organizacija njihovog rada. U porodilištu i na ginekološkom odeljenju, gde se ne vrše samo porođaji već i ostale ginekološke operacije i intervencije, zaposleno je 14 ginekologa/akušera, iako je od ministarstva propisano da imaju pravo na 15. Tog petnaestog ne zapošljavaju zato što na nekim drugim odeljenjima Opšte bolnice već imaju višak zaposlenih. Zaposleno je i 16 babica i 16 pedijatrijskih sestara, od kojih je u svakom trenutku otsutno 5 (od toga 4 na godišnjem odmoru, a peta na bolovanju ili slobodnim danima). Ali ni to nije problem. Problem je što njihov rad nije organizovan u smenama.

Evidencija o sterilizaciji
Evidencija o sterilizaciji
Dr Vajs tvrdi da se smenski rad može lako organizovati u slučaju da se usvoji i sprovede odluka ministarstva o dopunskom radu. (Znate već o čemu je reč, pretpostavljam - reč je o odluci ministarstva da se lekari do 11. decembra moraju odlučiti hoće li i koliko raditi privatno, a koliko u državnoj ustanovi. Ako pratite situaciju, onda znate i da su se lekari i Lekarska komora pobunili protiv takve odluke ministarstva i da trenutno traže ocenu njene ustavnosti od Vrhovnog suda.)

Glavna sestra Radica Brkljač potom je iznela još jedan problem s kojima se babice i pedijatrijske sestre susreću: 12-očasovno radno vreme. Iako je propisano da je njihovo radno vreme 7 i po sati, one uredno u smenama po 12 sati. To umnogome opterećuje i utiče na kvalitet njihovog rada i pruženih usluga. Na pitanje zašto rade 12 sati, kad je propisano 7 i po, dobili smo objašnjenje da veliki broj njih živi u okolnim mestima, a ne u samom Pančevu, te na posao putuju, a ustanova je dužna da im plati putne troškove. Propisana radna nedelja za njih je 35 sati. To je mesečno oko 140 sati. Ako rade po sedam i po sati, onda do posla putuju 18 do 19 puta mesečno, a ako rade 12 sati, onda se broj putovanja smanjuje na 11 do 12 putovanja. Opšta bolnica Pančevo tako štedi novac.

Zatim su nas sestre i babice upoznale s rezultatima ankete o zadovoljstvu kvalitetom usluge u zdravstvenoj zaštiti, koju ministarstvo zdravlja svake godine u novembru pet dana sprovodi u apsolutno svim ustanovama u Srbiji. (To nije "naša anketa". To je anketa koja je postojala i nekoliko godina pre "naše".) Ovog novembra, rezultati te ankete bili su takvi da su oni ispali najgore odeljenje u celoj Opštoj bolnici Pančevo. To ih je mnogo pogodilo, rekoše nam skoro pa sa suzama u očima, pošto su oni mnogo dobre volje i entuzijazma uložili da se u poslednjih 7 godina stanje popravi. Rezultati te ankete, kao i utisci sa sastanka svih načelnika koji je otprilike u to doba i organizovan, naterao ih je na veliko razmišljanje i bolno suočavanje sa istinom: treba još da se popravljaju.

Babice i sestre su dosta razgovarale o svemu, razmenjivale ideje i došle do zaključka da pred porođaj i

Soba za bebe
Soba za bebe
tokom porođaja stvari funkcionišu dobro, ali da nakon prelaska žena na odeljenje iste nekako "ispuste". Ne obilaze ih dovoljno, ni same nisu zadovoljne kako to funkcioniše. Onda su rešile da počnu mnogo češće da zalaze u sobe i pitaju porodilje da li im treba neka pomoć, pa su rešile da i jedna drugu stalno proveravaju i zapitkuju da li su obišle odeljenje, uz dogovor "Nema ljutiš!" Međutim, ono što bi one volele jeste da se bukvalno propiše protokol ponašanja, protokol frekvencije obilazaka i da se sestre upisuju u određene forumulare kad i koliko dugo su obišle porodilje.

Istovremeno, kažu da su došle do zaključka da im definitivno treba neki kurs iz komunikacije i boljeg odnosa s porodiljama. Vrlo rado bi ga pohađale, kažu da takvih kurseva ima za lekare ali ne i za sestre i babice. Pitale su nas može li se tako nešto organizovati?

Onda je načelnik dr Vajs ispričao svoje iskustvo s jednog takvog kursa na kome je nedavno bio, koji je u stvari nalikovao na "radionicu", jer lekari nisu imali klasična predavanja, već praktične vežbe - upravo onako kako nam je dr Ana opisivala radionice iz te oblasti. Priča dr Vajs kako je jedna od tih vežbi podrazumevala da svaki lekar dobije karton s podacima o pacijentu da ga izvesno vreme prouči, a potom bi se karton stavio u stranu, a moderator ih propitivao o istom i vežbao saopštavanje vesti o podacima iz njega. Prvo pitanje koje je moderator postavio u ovoj vežbi je glasilo: "Kako se zove pacijent?" Nije bilo prisutnog lekara koji je znao odgovor na to pitanje.:-)

Sve u svemu, poseta porodilištu u Pančevu bila je izuzetno korisna i produktivna na različitim nivoima. Uverili smo se, i dobili potvrdu za ono što Krugolina od početka priča: nisu problem  pare. Porodilište je odlično opremljeno, imaju svu potrebnu opremu, sve potrebne lekove. Imaju i dovoljan broj zaposlenih. Korak koji sada treba napraviti na putu poboljšanja opšteg stanja jeste - reorganizacija rada i rad na poboljšanju odnosa zaposlenih i porodilja. Naišli smo na načelnika, glavnu sestru, babice i medicinske sestre koji imaju puno entuzijazma, volje i želje da napreduju u svom radu, a ni motivacije im ne nedostaje! Mi ćemo se, kao građanska inicijativa "Majka hrabrost", truditi da im pomognemo u tome što više možemo. Pale su i neke konkretne ideje... ali otom potom... Želim da čujem i vaše mišljenje i predloge!

osoblje.jpg

***

Ostale vesti:

- Novosadski "Dnevnik" priprema priču o celoj akciji, a u tom cilju kontaktirali su i novosadsko porodilište. Prenosim vam deo pisma koje su od porodilišta dobili: "Mere koje Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCV kontinuirano sprovodi, a koje su dodatno proširene nakon sastanaka koji su se odvijali tokom poslednjih nekoliko nedelja obuhvataju organizaciju radionica iz oblasti komunikacije koje su pohadjale sve medicinske sestre, obnavljanje identifikacionih kartica koje su obavezne za sve zaposlene, štampanje edukativnih i informacionih agitki u kojima se pacijentkinje mogu upoznati sa procedurama i intervencijama koje se pružaju na Klinici, u toku je snimanje edukativnih filmova, koji će se puštati na internoj televiziji Klinike. Komplikacije, koje su u našem poslu, nažalost neminovne, razmatraju se kako na kolegijumu Klinike, tako i na redovnim sastancima Komisije za unutrašnji stručni nadzor, sa svakom pacijentkinjom ili članom njene porodice koji ima primedbe na boravak na Klinici i želi da o tome razgovara sa upravom Klinike, to se omogući, a u svakom momentu je pacijentima na raspolaganju i zaštitinik pacijentovih prava KCV".

- Prekjuče dobijem i sledeći email od jedne "sveže" porodilje iz Novog Sada, koji vam uz dozvolu prenosim: "Postovana, pozdravljam Vasu inicijativu koja je vec pocela da menja stvari u nasem zdravstvu. Porodila sam se pre 3 nedelje u Novom Sadu, nisam imala nikakvih vecih neprijatnosti, svi sa kojima sam se srela tokom porodjaja, od doktora preko sestara do servirki, su bili veoma ljubazni. Prilikom otpusta sam dobila anketu, koja doduse nije bila zapecacena ali je bila veoma opsirna sa dovoljno mesta za primedbe i pohvale. Ja sam kao i ostale porodilje otisla sa velikim strahom u Betaniju ocekujuci uobicajeni tretman o kojem sam slusala, tako da sam bila prijatno iznenadjena. Obicno se svi zale na sestre iz laktarijuma, ali i one su bile ok. Sestre nije mrzelo da svakoj mami iz sobe kazu koliko je beba sisala, posle dojenja kad ih odnesu na merenje. Novi deo je stvarno lepo sredjen, sve je bilo cisto. Jedina zamerka je sto je prilikom otpusta sestra nosila bebu a ja posle carskog reza trcala za njom sa veeeelikom torbom. Nadam se da ce ovo nije samo svetli trenutak, vec da ce ovako od sad i biti u nasim porodilistima. Puno srece u daljem radu."

- Ako je neko propustio, evo linka za sjajan članak o celoj akciji iz jučerašnje "Politike": http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Pobuna-porodilja.sr.html

- Časopis "MAMA" priprema priču o akciji za februarski broj 2009. godine.

www.MajkaHrabrost.com

 

AtačmentiKomentari (154)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

scabies scabies 14:49 18.12.2008

:)

Uvezbala
cassiopeia cassiopeia 15:00 18.12.2008

Hvala!

Čini mi se da je ovo pravi način da saznamo kako stvari funkcionišu u porodilištima. Drago mi je da ste naišle na dobar prijem i volju zaposlenih da se stvari menjaju.
Mnogo mi je drago Krugolina što su ljudi voljni da sarađuju i uče.

Mislim da je najpreče omogućiti im edukaciju na temu poboljšanja odnosa zaposlenih i porodilja. Onda će sve drugo biti lakše.
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:01 18.12.2008

Re: Hvala!

Mislim da je najpreče omogućiti im edukaciju na temu poboljšanja odnosa zaposlenih i porodilja. Onda će sve drugo biti lakše.


Staraćemo se!
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 15:00 18.12.2008

e...

kako mi se cini da ce stvari da stoje, ja cu se poradjati u pancevu

ps. sad idem da citam sve jos jednom, malo sam letimicno...
oldtajmer92 oldtajmer92 20:43 18.12.2008

Re: e...

E stvarno, treba da pravite rang listu, pa da zene znaju gde im je najbojle poradjati se... To bi mozda (ili sam previse optimista?) stimulisalo i zdravu konkurenciju medju porodilistima...
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:02 18.12.2008

Re: e...

Nažalost, zdravstveni sistem u Srbiji tako je organizovan da, izuzev u retkim hitnim slučajevima, nije moguće poroditi se bilo gde do u porodilištu koje je na teritoriji kojoj pripada porodilja po mestu življenja. Mislim, moguće je, ali se onda to naplati kao da nije pokriveno osiguranjem.
antioksidant antioksidant 22:27 18.12.2008

Re: e...

Krugolina Borup
Nažalost, zdravstveni sistem u Srbiji tako je organizovan da, izuzev u retkim hitnim slučajevima, nije moguće poroditi se bilo gde do u porodilištu koje je na teritoriji kojoj pripada porodilja po mestu življenja. Mislim, moguće je, ali se onda to naplati kao da nije pokriveno osiguranjem.

ako cemo posteno ima mnogo gluposti u zdravstvenom sistemu srbije a ovo je samo jedna od njih.

ali ako se vec igraju birokratije sto ne igraju igru do kraja? logicnije (izvinjavam se na zloupotrebi reci "logika" bi bilo da se porodjaj obavlja po mestu sticanja zdravstvenog osiguranja (posto te pare idu od poslodavca - procent od bruto zarade, zena bi mogla da se poradja samo tamo gde je sediste poslodavca - znaci sve zene zaposlene u epsu i nezaposlene zene ciji su muzevi zaposleni u epsu se poradjaju u beogradu (takodje i zeleznica, telekom, a cini mi se i mup, vojska..))
maca22 maca22 22:28 18.12.2008

Re: e...

Pa zato bi bilo fino da postoji izabrano porodiliste.
(ko o cemu babo ustipcima a ja o izabranom porodilistu, znam)


Cula sam da je porodiliste u Milanovcu OK. Mozda i tamo da odete, ako cete da pocinjete od ovih finijih.
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:05 19.12.2008

BoL

samo nemoj duboko da dišeš
scabies scabies 00:30 19.12.2008

Re: e...

ali ako se vec igraju birokratije sto ne igraju igru do kraja?

Pa eto bas zbog ovoga:
zena bi mogla da se poradja samo tamo gde je sediste poslodavca - znaci sve zene zaposlene u epsu i nezaposlene zene ciji su muzevi zaposleni u epsu se poradjaju u beogradu (takodje i zeleznica, telekom, a cini mi se i mup, vojska..))

Kapaciteti bolnica i domova zdravlja se odredjuju prema teritoriji koju pokrivaju, odnosno broju stanovnik neke teritorije.
Zato i jeste poenta da se u jednom sistemu (u ovom slucaju drzavnog zdravstva) standardizuju uslovi. Kada bi se pruzila mogucnost izbora (pa se sve zene poradjale u Pancevu ili (cuvenom) Milanovcu) cena bi bila pad kvaliteta usluga na tim mestima. A i takvo pravljenje konqrencije ne bi imalo veliq svrhu.
Privatna porodilista su vec druga prica (svako o svojim ustipcima )
maca22 maca22 02:02 19.12.2008

Re: e...

Jao neresivih problema.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 02:34 19.12.2008

Re: BoL

Jelica Greganović
samo nemoj duboko da dišeš

jao, da! na to sam potpuno zaboravila. bila sam par puta u pancevu na ceo dan i svaki put mi je bilo jako lose jer ne mogu da disem. znaci, poradjam se u pancevu ali sa gasmaskom na licu
Dr M Dr M 08:44 19.12.2008

Re: BoL

bila sam par puta u pancevu na ceo dan i svaki put mi je bilo jako lose jer ne mogu da disem.


Sta, nisi ponela cigare?:))
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 12:30 19.12.2008

Re: BoL

Sta, nisi ponela cigare?:))

dr m, ja sam asmaticar...tako da mi dobrovoljni odlazak u pancevo (a sve cesce i u neke delove BG-a) lici na pokusaj samoubojstva
ps. a ni ne pusim...
Dr M Dr M 00:18 20.12.2008

Re: BoL

dr m, ja sam asmaticar


Sorry, sala mala, stigla na pogresno mesto, umesto krugolini, cist previd:))
A Pancevo je pogodno samo za anaerobne organizme. Licni uvid u materiju.
NNN NNN 15:09 18.12.2008

Izgoresmo od nestrpljenja

Pa lepo..Posebno mi se sviđa to što ljudi sami uviđaju probleme.. A i ovaj pozitivan utisak iz NS.
Porodila sam se pre 3 nedelje u Novom Sadu, nisam imala nikakvih vecih neprijatnosti
Ovo mi je posebno drago, prvo zato što smo baš o toj Betaniji stekli najgori mogući utisak, a drugo zato što to znači da postojanje ankete ima nekog uticaja na ponašanje zaposlenih. Nadam se da će pozitivne vibracije nastaviti da se šire.. A mi ne odustajemo... Još 57! Ili 56..
Btw. sviđa mi se što je načelnik iskren čovek
Priča dr Vajs kako je jedna od tih vežbi podrazumevala da svaki lekar dobije karton s podacima o pacijentu da ga izvesno vreme prouči, a potom bi se karton stavio u stranu, a moderator ih propitivao o istom i vežbao saopštavanje vesti o podacima iz njega. Prvo pitanje koje je moderator postavio u ovoj vežbi je glasilo: "Kako se zove pacijent?" Nije bilo prisutnog lekara koji je znao odgovor na to pitanje.
voljan da pojasni stvari
Dr Vajs nam je prvo ljubazno objasnio razliku između indukcije i stimulacije porođaja, jer je uočio da Krugolina tu debelo brka pojmove. Indukcija jeste izazivanje porođaja, a stimulacija jeste ubrzavanje porođaja nakon što on jednom krene. Stimulacija je ta koja "aktivno vodi porođaj".

..a takav nam treba..
Hvala mu što je imao strpljenja da laiku objasni stručne pojmove.
Hvala mu, zaista. Nije teško biti fin! (Moto naše kampanje? )
B.
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:06 18.12.2008

Re: Izgoresmo od nestrpljenja

Jas' izvinjavam što sam vas ostavila da čekate izveštaj, ali juče stvarno nisam bila u stanju pisati blog, nakon dana koji mi je počeo gostovanjem u jutarnjem programu (da mi je znati i ko izmisli taj jutarnji program!). Došla sam kući iz Pančeva i - kolabirala.

Btw. sviđa mi se što je načelnik iskren čovek


Načelnik je ostavio izuzetno pozitivan utisak na nas, baš kao i glavna sestra.
maca22 maca22 22:53 18.12.2008

Re: Izgoresmo od nestrpljenja

Ako nekom nije problem da napise sta sve obuhvata stimulacija (ono rucno pritiskanje stomaka?). Hvala.
scabies scabies 15:41 18.12.2008

OPeraciona sala

Je l' koriste oni ovu operacionu salu? Gde su im reflektori iznad stola? (po kablovima koji vire iz plafona-rekla bih da tek treba da ih postave?)
A i ovaj sto od milion dinara koliko vidim ima drzace za noge-sta ce im to za carski rez? Zar im ne smeta da pristupe operacionom polju?
Samo pitam...Ne razumem...
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:07 18.12.2008

Re: OPeraciona sala

Pitam načelnika emailom, pa ti javim.
scabies scabies 23:38 18.12.2008

Re: OPeraciona sala

Pitam načelnika emailom, pa ti javim.

Ma nije bitno... Ja pitala ako ti znas. Ne treba da pitas nacelnika, moze covek pogresno da razume...
rapunzel rapunzel 15:58 18.12.2008

.

Kad se male ruke slože,
sve se može, sve se može!

Što više njih shvate da su tu zbog nas biće lakše i njima i nama.

A to da imaš energije za desetoro neću ni da komentarišem

niccolo niccolo 16:38 18.12.2008

prisustvo porodjaju

PRISUSTVO POROĐAJU SE NE NAPLAĆUJE


Znaci, u svakom porodilistu razlicito...Inace, naisao sam u biltenu Ministarstva Finansija na misljenje Ministarstva (dato tokom novembra) povodom pitanja koje im je uputio Narodni Front o tome da li na cenu usluge prisustva oceva porodjaju treba da obracunavaju PDV. Ministarstvo kaze da treba.
radmilahum radmilahum 16:49 18.12.2008

Re: prisustvo porodjaju

Eto...svasta
Def treba da se detaljno precesljaju kako protokoli porodilista tako i zakonska regulativa. Ovo je hodanje kroz maglu. Kada zakon bude jasno definisan bez velike mogucnosti slobodnog tumacenja i kada za sva porodilista budu vazili isti protokoli, onda ce se moci lako videti ko prokole ozbiljno krsi i iste sankcionisati. A ovako, kada jedni naplacuju, drugi ne a i jedni i drugi tvrde da su u pravu, nikako se nece doci do resenja.
axen axen 16:58 18.12.2008

Re: prisustvo porodjaju

niccolo
PRISUSTVO POROĐAJU SE NE NAPLAĆUJEZnaci, u svakom porodilistu razlicito...Inace, naisao sam u biltenu Ministarstva Finansija na misljenje Ministarstva (dato tokom novembra) povodom pitanja koje im je uputio Narodni Front o tome da li na cenu usluge prisustva oceva porodjaju treba da obracunavaju PDV. Ministarstvo kaze da treba.Opet ja o Kruševcu...ne zamerite, moram...
Dakle, u Kruševcu sve i da hoćeš(i možeš) da platiš...tako nešto nije moguće...ne može se!Nije dozvoljeno...i tačka.
U koliko hoćeš dodatno objašnjenje- nema ga! Ne može i tačka! I dve tačke ako treba!Ni u toku porođaja- ni kasnije! Jedino ako imaš"boga za oca"-onda može!Kriomice-potajno.Naravno, tu onda nastupaju veze i vezice, pare i parice....
Krugolina, kako bi bilo ( i šta vam je potrebno ) pa da obiđete i akušerstvo u Kruševcu?????Please!

A sve ovo "gore" izrečeno- za pohvalu je!
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:08 18.12.2008

Re: prisustvo porodjaju

Opet ja o Kruševcu...ne zamerite, moram...


Axen, pa jesi videla da sam novinarki Politike baš Kruševac naglasila kao primer gde očevi ne mogu ni u posete, i ona to objavila?!

Dakle, ne se sekiraš, nećemo da zaboravimo Kruševac. Doći će na red i Kruševac!
axen axen 23:01 18.12.2008

Re: prisustvo porodjaju

Krugolina Borup
Axen, pa jesi videla da sam novinarki Politike baš Kruševac naglasila kao primer gde očevi ne mogu ni u posete, i ona to objavila?!Dakle, ne se sekiraš, nećemo da zaboravimo Kruševac. Doći će na red i Kruševac!


Shame me!Tek sad pročitah Internet izdanje! Sorry...Mada, baš me zanima da li je iko sa akušerstva ovde TO pročitao?
I HVALA,HVALA,HVALA......
MINISTREEEEEEEEE....AKCIJA I REAKCIJAAAAAAAAAAAAAA......Alo, beograde- kruševac ovde!

maca22 maca22 02:03 19.12.2008

Re: prisustvo porodjaju

Ministar je dobar.
anastasija.p anastasija.p 23:37 19.12.2008

Re: prisustvo porodjaju

Ni u Pozarevcu nema posete, samo kroz malo prozorce (nameran pleonazam). Jedno prozorce za sve porodilje... Pa sad zamislite kad vise njih hoce da prica... A prozorce u visini glave, pa porodilja (bez gaca) mora da stoji...

Kru, u sledecem clanku pomeni i Pozarevac:)
radmilahum radmilahum 16:44 18.12.2008

Sve pohvale

za pancevacko porodiliste. Eto kako je moguce na kulturan nacin odgovoriti na kritike. Bez sujete, prljavih reci, nipodastavanja. Svesni su ljudi nedostataka i hoce da ih otklone. Sto je savrseno normalno. Koliko nama koristi to sto hoce da objasne procedure, toliko ce i njima koristiti nase primedbe (a i pohvale) kako bi popravili svoj rad. Ako ne toliko zbog nas, ono zbog njih jer je slozicete se, mnogo lakse raditi sa zadovoljnim i spokojnim (koliko toliko) porodiljama nego sa prestravljenim, uspanicenim porodiljama koje nemaju nikakvu informaciju o postupku koji se sprovodi.
Jelica Greganović Jelica Greganović 17:20 18.12.2008

radmilahum,

da ne prekucavam, potpisujem tvoj komentar
leila leila 17:52 18.12.2008

?

Jel zna neko o cemu se ovde konkretno radi??
http://www.bebac.com/index.php?show=news&part=display&int_newsID=1883
radmilahum radmilahum 17:58 18.12.2008

Re: ?

Pa planirali su manje novca u budzetu za tudnice i decu nego prosle godine a po obecanju je trebalo da ga bude najmanje isto a regularno mnogo vise. To je sve pod izgovorom da nemaju para i da mora da se pristedi. Bitno da imaju za basnoslovne plate raznih ^$%#&$(%(@&
leila leila 18:06 18.12.2008

Re: ?

Ma ok je to, al kako to planiraju da sprovedu, gde vise da nam zakinu..
Pitam to jer sam danas bila do bolnice i cula da ne da nema nista od povecanja trudnickog na 100%, nego i porodiljsko planiraju da smanje, neko kaze na 65% plate, neko 80%...
I da, od dodatka za dete kad se rodi nema nista.....
radmilahum radmilahum 18:13 18.12.2008

Re: ?

To vec ne znam. Danas sam citala Privredni savetnik na tu temu i dalje stoji podatak o naknadi 100% zarade za porodilje, a podaci koje ti navodis su spekulacije, nista jos nije zvanicno. Iskreno sumnjam da ce da obore procenat naknade za porodiljsko. Ali ako su planirali manje para definitivno se nece povecati naknada za trudnicko na 100%, to je jasno.

samo informativno

u uk se 100 plate dobija za prvih 8 nedelja, do 18 nedelja dobija se 70%, a posle toga zakonsko sledovanje od 120 funti nedeljno, posle toga moze do godinu dana neplaceno.
pa vi sad vidite kakav je srpski standard u odnosu na engleski.
ivana23 ivana23 18:41 18.12.2008

Re: ?

leila
Jel zna neko o cemu se ovde konkretno radi??
http://www.bebac.com/index.php?show=news&part=display&int_newsID=1883


Protestno pismo
12:10 18.12.2008. / Izvor: Bebac.com
VLADI REPUBLIKE SRBIJE, premijer Mirko Cvetković
MINISTARSTVU ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU, ministar Rasim Ljajić
MEDIJIMA

PROTESTNO PISMO

Roditeljski portal BEBAC.com poručuje Vladi Republike Srbije

OBEZBEDITE NOVAC ZA TRUDNICE I DECU!

Najoštrije protestujemo zbog činjenice da u Budžetu za 2009. godinu nije isplanirano dovoljno novca za trudnice i decu i da će na taj način biti uskraćeni svi koji primaju porodiljske i roditeljske naknade, kao i dečiji dodatak.

Nedopustivo je da se prilikom formiranja budžeta najmanje mislilo na roditelje i njihovu decu koji predstavljaju osnovni stub društva.


Bebac.com - celo pismo
radmilahum radmilahum 19:13 18.12.2008

Re: samo informativno

Da li znas mozda koliko u UK iznosi procenat od zarade koji se izdvaja za zdravstveno osiguranje?
Brooklyn Brooklyn 19:50 18.12.2008

Re: samo informativno

radmilahum
Da li znas mozda koliko u UK iznosi procenat od zarade koji se izdvaja za zdravstveno osiguranje?

moj payment slip kaze 7.81% bruto plate, tj. 11.01% od neto plate. ja sam u poreskoj grupi od 40%. za druge je mozda drugacije.
maca22 maca22 18:35 18.12.2008

Re: ?

Dok ne obrisete, da se nazgrazavam podatkom da je u valjda Cacku bila epidemija neizlecivog hepatitisa C. Pretvorise zene u invalide i to zasto?
I ko ce tim ljudima da vrati zdravlje?
hajkula1 hajkula1 20:41 18.12.2008

Re: ?

maca22
Dok ne obrisete, da se nazgrazavam podatkom da je u valjda Cacku bila epidemija neizlecivog hepatitisa C. Pretvorise zene u invalide i to zasto?
I ko ce tim ljudima da vrati zdravlje?Da se ne ponovi !
maca22 maca22 22:39 18.12.2008

Re: ?

hajkula1
maca22
Dok ne obrisete, da se nazgrazavam podatkom da je u valjda Cacku bila epidemija neizlecivog hepatitisa C. Pretvorise zene u invalide i to zasto?
I ko ce tim ljudima da vrati zdravlje?

Da se ne ponovi !

I to tako da tuze, dobiju odstetu i otpuste te koji su do toga doveli.
Svako ko je to tako brijanje uredio je ZNAO sta se prenosi ziletima. Monstrum.

U Francuskoj su bili masovni protesti da se daju odstete ljudima kojima je njihov zdravstvo veselo davalo transfuziju krvi zacinjenu virusom HIV-a.Treba ljudima novac da zalecuju jezivu smrtnu bolest.
E treba novac i za lecenje hepatitisa C i onih koji ce zavrsiti sa cirozom jetre.

I Grci znaju da se dignu kad policajac ubije decka na ulici. Ili kad ih zezaju sa porezom.

Samo Srbi cute, trpe, i ako neko pokusa nesto kao Branka - skacu samo drugom da ne daju. Iz zavisti na licnu slobodu.
Tek kad dobi incijativa nagradu, izasla je iz grupe "mi" i uklopila se krug mocnih, pa sad moze, eto je u novinama i sl. Sto rece onaj seljak: "Kad ti budes na vlast, glasacu za tebe"

<_<
scabies scabies 23:41 18.12.2008

Re: ?

da se nazgrazavam podatkom da je u valjda Cacku bila epidemija neizlecivog hepatitisa C. Pretvorise zene u invalide i to zasto?

Meni samo smeta sto uvek nekako zvucis kao da mislis da neko sve to radi namerno. Nadam se da me utisak vara...?
radmilahum radmilahum 23:42 18.12.2008

Re: ?

Sto rece onaj seljak: "Kad ti budes na vlast, glasacu za tebe"

uvek se pokidam kada cujem ovu legendarnu izjavu
chobanica chobanica 01:26 19.12.2008

Re: ?


Meni samo smeta sto uvek nekako zvucis kao da mislis da neko sve to radi namerno. Nadam se da me utisak vara...?


Pa vidi, da neko slucajno ne menja zilet kada brije vise pacijentkinja, sumnjam... ajde jednom da zaboravi, ali da zaboravi toliko puta da napravi epidemiju?

A s obzirom na to da ne briju cistacice, nego osobe sa strucnom spremom iz oblasti medicine, znaci da su ti koji nisu menjali zilete znali kojem riziku izlazu porodilje. Znaci - znali su, ali lakse im je bilo da se kockaju sa tudjim zivotima.
axen axen 09:55 19.12.2008

Re: ?

maca22

hajkula1

maca22Samo Srbi cute, trpe, i ako neko pokusa nesto kao Branka - skacu samo drugom da ne daju. Iz zavisti na licnu slobodu.Tek kad dobi incijativa nagradu, izasla je iz grupe "mi" i uklopila se krug mocnih, pa sad moze, eto je u novinama i sl. Sto rece onaj seljak: "Kad ti budes na vlast, glasacu za tebe"<_<


Ali bez "nas" - ona bi i dalje bila samo"mi"....-Nadalje je "isturena mi"...a i to ima svoju težinu!Pre 6 godina, biti isturen za tako nešto- nimalo nije bilo prijatno! Ne znam kako je sad......
Neko mi je, na prošlom tekstu, stavio opasku"zašto sam u razgovoru ´02. god. sa Načelnikom akušerstva u KŠ i sestrama samo slegla ramenima"- zato što nisam smela! Zašto? Zato što sam i dalje bila samo "mi",zrno prašine na putu,bez ikoga ko bi me ovako sveobuhvatno i u velikom broju na globalnom-državnom polju podržao.Žene koje sam pratila pričom (njih 5-6) već su unapred okarakterisali kao "postporođajne sindrome".I svi mi u toj priči bili smo "nenormalni"-čitava stvar bi gubila smisao i valjanost da sam još ja ispričala svoju priču.Rekli bi da sam pristrasna!I što onda učinih!A i onako je rečeno"zaokruži ovu priču pričom iz bolnice"-pristiglom sa viših distanci grada-provincije...šta li već.
...I zato Kru, skupila si nas ovde da se izborimo za nešto veoma bitno za celokupnu našu naciju.Za novu budućnost....
A zašto Srbi ćute (ne mislim na Srpkinje-one ipak, evo, pričaju- a Srbi nemi(ti junaci i heroji današnjice), verovatno još uvek veruju"belim mantilima"!!!)...a obično su i negde na "slavlju" u to vreme dok kasape žene...tako dok se oni otrezne-mi
scabies scabies 13:50 19.12.2008

Re: ?

A s obzirom na to da ne briju cistacice, nego osobe sa strucnom spremom iz oblasti medicine, znaci da su ti koji nisu menjali zilete znali kojem riziku izlazu porodilje.

Briju osobe sa srednjom strucnom spremom koje u takvoj situaciji ne odlucuju o tome cime ce i koliko ljudi brijati. Neko drugi to odlucuje.
A ideja da se to radi namerno da bi se unesrecili pacijenti mi je (najblaze receno)-neverovatna!
maca22 maca22 13:58 19.12.2008

Re: ?

Sta da ti radim.
scabies scabies 15:02 19.12.2008

Re: ?

Sta da ti radim.

Mislim da sam jedno milion puta ponovila: meni su brijali GLAVU do OTVORENE RANE u Urgentnom! U prevodu: imam 459puta vecu sansu da sam poqpila: hepatitB/C, HIV, besnilo, tetanus... Pri tome treba imati u vidu populaciju i frekventnost UC u odnosu na porodilista. Ni jednog momenta nisam mislila da je to neko radio namerno. AKo mislis da jeste-nije kasno da ih tuzim-znam cak i imena?
Drugo, problem su navike medicinskog osoblja koje je jako tesko menjati. Jedan primer: ne postoji med.sestra koja se bar jednom nije ubola na iglu (upotrebljenu). Najveci broj uboda se desi zato sto sestre nikako ne mogu da ukapiraju da nema potrebe da vracaju kapicu na upotrebljenu iglu (cak ni sada kad postoje kontejneri za medicinski i bioloski otpad). Ili i to rade namerno, ko ce ga znati...
maca22 maca22 15:35 19.12.2008

Re: ?

E, ajde, nabedi me da sam rekla ono sto ti se ne svidja, pa se razracunaj sa time sto ti se ne svidja.

Devojko, mi smo bili jasni o cemu pricamo. Krivi su. Zlocinci su.
TI si ta koja ima asocijacije o namernostima, pa ti se ne svidjaju. Tvoj problem.
Cak nemam pojma ni sta hoces, ni sta ti smeta, ni sa cim ratujes, ni sta IZMISLJAS da smo rekli... niti me zanima.
scabies scabies 15:43 19.12.2008

Re: ?

TI si ta koja ima asocijacije o namernistima, pa ti se ne svidjaju. Tvoj problem.

Ja gore pitala da li ti mislis da je namerno, a Chobanica odgovorila, ti nisi demantovala, pa ja pomislila da se slazes. Nebitno, nesporazum...
mi smo bili jasni o cemu pricamo.

Koji vi?
pa se razracunaj sa time sto ti se ne svija u meni.
TI si ta koja ima asocijacije o namernistima, pa ti se ne svidjaju.

A ova psihostagod tumacenja, ako mozemo da zaobidjemo...
maca22 maca22 15:45 19.12.2008

Re: ?

scabies

A ideja da se to radi namerno da bi se unesrecili pacijenti mi je (najblaze receno)-neverovatna!

Pa ipak ti se uporno javlja.
I sto samo tebi.
maca22 maca22 15:46 19.12.2008

Re: ?

chobanica
A s obzirom na to da ne briju cistacice, nego osobe sa strucnom spremom iz oblasti medicine, znaci da su ti koji nisu menjali zilete znali kojem riziku izlazu porodilje. Znaci - znali su, ali lakse im je bilo da se kockaju sa tudjim zivotima.

Pa naravno da se slazem sa ovim. Krivi su.
chobanica chobanica 16:21 19.12.2008

Re: ?


Ja gore pitala da li ti mislis da je namerno, a Chobanica odgovorila, ti nisi demantovala, pa ja pomislila da se slazes.


Waiiiit....

Namerno rizikuju zdravlje pacijenata, to da. Mislim, da sestra prljavim rukama cacka oko rane i to bi bilo namerno rizikovanje zdravlja pacijenta. A eventualna tuzba bi bila za nemar. S tim sto se zna sta je urgentno, ako nekome siklja krv iz arterije onda naravno da niko nece prvo da pere ruke ili da trazi rukavice. Kada se zene briju pred porodjaj, to tesko da je toliko urgentno da se nema vremena za menjanje zileta.

Ne znam otkud ti ideja da

a) iko ovde smatra da zdravstveno osoblje ima cilj da sto vise pacijenata zarazi neizlecivim bolestima
b) da je zdravstveno osoblje krivo i treba da bude tuzeno jedino ako je pretpostavka pod a) tacna.

I postoji komandna odgovornost, naravno, bas kao i individualna. Kriv je i onaj ko zada naredjenje (da se zileti ne menjaju) i onaj ko ga izvrsi.
maca22 maca22 16:34 19.12.2008

Re: ?

chobanica
Ne znam otkud ti ideja da

a) iko ovde smatra da zdravstveno osoblje ima cilj da sto vise pacijenata zarazi neizlecivim bolestima
b) da je zdravstveno osoblje krivo i treba da bude tuzeno jedino ako je pretpostavka pod a) tacna.

I postoji komandna odgovornost, naravno, bas kao i individualna. Kriv je i onaj ko zada naredjenje (da se zileti ne menjaju) i onaj ko ga izvrsi.

E i ja mislim da se tu greska u njenom rezonu.
Doctor Wu Doctor Wu 20:05 18.12.2008

Boga mi, Krugolina, ti ako

ovako nastaviš mogla bi da postaneš srpska Oprah.
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:00 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

Hm.
Možda ako uplatim godišnju pretplatu u nekom solarijumu, i nabacim koje kilo tu i tamo.
Doctor Wu Doctor Wu 22:16 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

Možda ako uplatim godišnju pretplatu u nekom solarijumu,

He-he, kad Berluskoni zvekne neku ovakvu političku nekorektnost odmah ga proglase za rasistu,
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:21 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

ovakvu političku nekorektnost


A što je politički nekorektno?
Ne razumem.
Doctor Wu Doctor Wu 22:28 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

Nisam ti ja baš neki stručnjak za pitanja PC, ali ima ljudi koji reaguju.
antioksidant antioksidant 22:32 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

A što je politički nekorektno?

sta ti vise smeta: politika ili nekorektnost?
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:46 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

Doctor Wu
Nisam ti ja baš neki stručnjak za pitanja PC, ali ima ljudi koji reaguju.


Thanks za link. Sad kapiram šta te asociralo.
Ma, pusti te političare, i novinare koji ih prate - ma to ti je Holivud u malom.
Daleko smo mi od tog filma.

Pretpostavljam da je moj komentar bio prilično "off mark", jer je tvoje poređenje s Oprah bilo više u smislu njenih aktivnosti, a ja obrnula na fizički izgled. To je prosto zato što tu ženu stvarno cenim i ne mogu da pomislim da se u bilo kom smislu poredim s njom, jer joj nisam ni do kolena. Pa, onda, ne znajući kako da to kažem, okrenula na glupava poređenja koja ističu razlike, pa još pokušavajući da budem duhovita.

Hebi ga, ajd ti budi u svakom trenutku svestan svih mogućih i nemogućih političkih nekorektnosti u zemlji u kojoj ljude druge rase ni lupom ne možeš da nađeš, i u kojoj su svakodnevne uzrečice o kojima i ne razmišljamo dok iz izgovaramo: "Prljav si ko Ciganin" i "Mrzim ga ko Nemca". (Ako živiš ovdi i uspevaš u svakom trenutku - svaka ti čast. Meni uglavnom posete inostranstvu služe kao podsećanja i obnavljanja gradiva o političkim korektnostima.)
axen axen 23:06 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

Doctor Wu
ovako nastaviš mogla bi da postaneš srpska Oprah.Ma i bolja od Opre....
Krugolina, kad da očekujemo prvu emisiju....Bar na B92...a mogla bi i na Info......
Doctor Wu Doctor Wu 23:41 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

Bar na B92...a mogla bi i na Info

Navijamo. Ne znam kako bi delovala na TV (ipak je to drugi medij) ali ovde na Blogu je postala prava zvezda (za razliku od nekih koji su poceli kao "zvezde" a zavrsili kao totalne dileje). Pokazala se kao pravi sampion emocionalne inteligencije, skupila, ono, tonu street creda, furala empatiju itajrad.
radmilahum radmilahum 23:46 18.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

skupila, ono, tonu street creda, furala empatiju itajrad.

uh covece.....ozbiljne optuzbe
NNN NNN 00:35 19.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

chobanica chobanica 01:32 19.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

Krugolina Borup
[
Hebi ga, ajd ti budi u svakom trenutku svestan svih mogućih i nemogućih političkih nekorektnosti u zemlji u kojoj ljude druge rase ni lupom ne možeš da nađeš, i u kojoj su svakodnevne uzrečice o kojima i ne razmišljamo dok iz izgovaramo: "Prljav si ko Ciganin" i "Mrzim ga ko Nemca". (Ako živiš ovdi i uspevaš u svakom trenutku - svaka ti čast. Meni uglavnom posete inostranstvu služe kao podsećanja i obnavljanja gradiva o političkim korektnostima.)


E sad mene podseti na Spance! Ima neke latinske krvi u tebi?

http://www.guardian.co.uk/sport/2008/aug/11/olympicsbasketball.olympics20081
maca22 maca22 02:07 19.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

Doctor Wu
Bar na B92...a mogla bi i na Info

Pokazala se kao pravi sampion emocionalne inteligencije, skupila, ono, tonu street creda, furala empatiju itajrad.

Ma zvezda, sampion, carica i sve je na 1000 nivoa.
Osecam da je inicijativa u dobrim rukama.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 03:16 19.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

"Mrzim ga ko Nemca"

ima i ona 'Mrzi me ko crnca'!
u zemlji u kojoj ljude druge rase ni lupom ne možeš da nađeš

kod nas je bilo crnaca za vreme tita, jer je bilo para a fakulteti besplatni (ili kostali mnogo manje od onih na zapadu). kad je dosao slobO, otisli i crnci, ali zato su nam stigli kinezi
za latinose cemo da se nacekamo
u londonu ima (valjda?) svih rasa, ali zato u belfastu (uglavnom) samo jedna - bela. po koji azijat tu-i-tamo, uglavnom drze restorane...nema raznih rasa na jednom mestu bez para. zato je u afrika samo - crna.
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:04 19.12.2008

Re: Boga mi, Krugolina, ti ako

ima i ona 'Mrzi me ko crnca'!


Ja to prvi put čujem!
Čula sam samo "Radi ko crnac".
mirelarado mirelarado 21:08 18.12.2008

Za svaku pohvalu

Korak koji sada treba napraviti na putu poboljšanja opšteg stanja jeste - reorganizacija rada i rad na poboljšanju odnosa zaposlenih i porodilja. Naišli smo na načelnika, glavnu sestru, babice i medicinske sestre koji imaju puno entuzijazma, volje i želje da napreduju u svom radu, a ni motivacije im ne nedostaje!


Ovo stvarno daje nadu! Bravo za Pančevo!
Bravo i za našu delegaciju. Lepo ste ih "preslišale". Nijedno važno pitanje niste zaobišle. Svaka čast!
Strongman Strongman 21:45 18.12.2008

Nisam trudan ali imam stomak

Nkako da uhvatim svoj omiljeni blog na manje od 2334 komentara. TYu obicno gubim volju za komentarisanjem jer se rasplinem citajuci sta su rekli nasi a sta njihovi.

Revolucionarna revolucija iz virtualnog sveta na svetlost dana porodila je fantastican pomak u temi koja je bila zacementirana na dnu zabokrecnog jezera. Godina su zene isle na porodjaj kao na klanje pa sta im bog da, prepustene mahom nemilosti osoblja i uslovima ratne bolnice. Ovo za osoblje naravno izuzima odredjeni broj super casnih izuzetaka.

Pravo pitanje za nacelnika klinika glasi "Da lo bi pustio svoju suprugu/sestru/cerku da se anonimno poradja na tvojoj klinici". Da se nezna ko je rodjak porodilje i da se se prepusti toboganu "porodjajnih usluga nalik "zidu smrti".

Veiko ALAL VERA za akciju i da prestanes da pusis!


A pancevcima svaka cast. Prilicno svetla tacka u poprilicnom mraku.
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:59 18.12.2008

Re: Nisam trudan ali imam stomak

Pa, dobrodošao Stongi, i čestitka za knjigu! (Nikako da stignem da odem i čestitam i tamo gdi treba!)

Veiko ALAL VERA za akciju


Hvala...

i da prestanes da pusis!


...ali taj film nema da se prikazuje.

ssvetlana92 ssvetlana92 00:28 19.12.2008

Re: Nisam trudan ali imam stomak

Pravo pitanje za nacelnika klinika glasi "Da lo bi pustio svoju suprugu/sestru/cerku da se anonimno poradja na tvojoj klinici". Da se nezna ko je rodjak porodilje i da se se prepusti toboganu "porodjajnih usluga nalik "zidu smrti".

Ovo mi se eksplicitno dopada, i baš bih volela da vidim jedan takav slučaj...koji neće potegnuti vezu!
Strongman Strongman 01:21 19.12.2008

Re: Nisam trudan ali imam stomak

U odgovoru na to pitanje je sazeta cela situacija u porodilistu!
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 03:20 19.12.2008

Re: Nisam trudan ali imam stomak

...ali taj film nema da se prikazuje.

maca22 maca22 22:49 18.12.2008

Sjajan trenutak

Pismena saglasnost se, inače, potpisuje za sve procedure, uključiv i epiduralnu anesteziju i epiziotomiju. Načelnik dr Vajs rekao nam je da Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snagu stupio 2005. godine, kao i podzakonski akti koji ga prate, to u stvari izričito zahtevaju. Na pitanje zašto onda to ne rade i ne poštuju i u drugim porodilištima, odgovorio je: Ne znam. Uzgred nam je napomenuo da, u formularima za statističko praćenje podataka s porođaja, koje dobijaju od ministarstva zdravlja, epiziotomija jeste klasifikovana pod kategorijom "porođajne povrede", odmah uz "rupturu" tj. prirodno cepanje.

Jel to ono sto se rutniski radi svim zenama provorotkama u Narodnom Frontu?


Uzgrede mogu da se nacudim trazenju korpokulture (???) za osobu koja bi prisustvovala porodjaju (sta ce tamo su boksu da radi? Da ****?) A sa druge strane do skora se nije menjao zilet za brijanje (a negde se verovatno jos uvek ne menja).
scabies scabies 23:24 18.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Uzgrede mogu da se nacudim trazenju korpokulture (???) za osobu koja bi prisustvovala porodjaju

Ma to je sve jer su 'beli mantili' opsednuti fekalijama...
Naravno da ne.
Bolesti prljavih ruq se jos zovu i feko-oralne infekcije, ali ne zato sto neko jede fekalije, nego zato sto u nehigijenskim uslovima bakterije lako dospeju gde ne treba.
I ako se uzme onaj podatak o listi uzroka smrtnosti porodilja-ja smatram da je to potpuno opravdano. A ako nista-od viska glava ne boli. Ima mnogo vecih problema od toga...
maca22 maca22 02:09 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

scabies
Uzgrede mogu da se nacudim trazenju korpokulture (???) za osobu koja bi prisustvovala porodjaju

Bolesti prljavih ruq se jos zovu i feko-oralne infekcije, ali ne zato sto neko jede fekalije, nego zato sto u nehigijenskim uslovima bakterije lako dospeju gde ne treba.

A da opere ruke?

Mislim, nije da nam pravi sendvice tamo, ili da ce da pipka matericu.

EDIT: TIfusi i kolere haraju?
pix3lchick pix3lchick 06:59 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

scabies
I ako se uzme onaj podatak o listi uzroka smrtnosti porodilja-ja smatram da je to potpuno opravdano. A ako nista-od viska glava ne boli. Ima mnogo vecih problema od toga...

Bullshit.
Total & utter bullshit.

Zbog traženja te hebene koprokulture i svih ostalih potrebnih analiza moj muž nije mogao da prisustvuje rođenju svog deteta. To mu je bila poslednja šansa, jer prva dva puta nije smelo da se prisustvuje porođaju, nisu dozvoljavali protokoli. Poslednji put, kada je Sveti Lekarski Sinod konačno dozvolio i taj poslednji hir sa Zlog Zapada, krene čovek na analiziranje, dobro ga na CT skener nisu slali, međutim, bebac se rodi na početku devetog. I njegov otac nije mogao da prisustvuje jer nije imao sve rezultate gotove na vreme, i to je nešto što će ga proganjati do kraja života. Bebac se rodio u ponedeljak, a rezultati tek u utorak. Hteo je da bude tu, uz mene, da dočeka svoju decu od početka. A sva tri puta mu to nije dozvoljeno zbog neke nazovi higijene.

Nazovi higijena se ogleda u dugačkim noktima sestara koje rade u samom porodilištu, i kasnije sa bebama. U kojekakvim rođacima i poznanicima med. osoblja koji mogu da uđu gde god hoće i kad god hoće. U jednom brijaču za gomilu žena. U zasranom wc-u u samom porodilištu. U prljavim kupatilima i wc-ima na odeljenjima gde leže porođene ćene. U bubama i miševima po sobama. U đubretu koje se ne prazni iz soba. Da li da nastavim, mislim, mogu ovako do večeras... ? Hepatitis C, mislim STVARNO!!!

I na kraju, najvažnije, MENI niko nije tražio ni bris grla ili koprokulturu da bih smela da se porodim. Izvini, ali ja isto tako mogu da budem izvor kolere, tifusa pjegavca ili ebole, a opet ulazim u porodilište, delim krevet za klistir i brijanje sa gomilom žena, delim wc u koji te metnu posle klistiranja, delim sto za UZ, delim i porođajni boks. I neometano širim svoje zle viruse i bakterije.

Prema tome, cenjeni protokoli mogu da uzmu svoje koprokulture i briseve i da ih zabiju where the sun doesn't shine.
axen axen 09:31 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

maca22
Pismena saglasnost se, inače, potpisuje za sve procedure, uključiv i epiduralnu anesteziju i epiziotomiju. Načelnik dr Vajs rekao nam je da Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snagu stupio 2005. godine, kao i podzakonski akti koji ga prate, to u stvari izričito zahtevaju. Na pitanje zašto onda to ne rade i ne poštuju i u drugim porodilištima, odgovorio je: Ne znam. Uzgred nam je napomenuo da, u formularima za statističko praćenje podataka s porođaja, koje dobijaju od ministarstva zdravlja, epiziotomija jeste klasifikovana pod kategorijom "porođajne povrede", odmah uz "rupturu" tj. prirodno cepanje.Jel to ono sto se rutniski radi svim zenama provorotkama u Narodnom Frontu? Uzgrede mogu da se nacudim trazenju korpokulture (???) za osobu koja bi prisustvovala porodjaju (sta ce tamo su boksu da radi? Da ****?) A sa druge strane do skora se nije menjao zilet za brijanje (a negde se verovatno jos uvek ne menja).


Da, a ja se pitam kako može odgovor na "takvo" pitanje da bude "ne znam"? I to od načelnika? A sad nek mi neko kaže da nisu bili unapred pripremljeni.....Za prostorije jesu-ali Kru, postavila si prava pitanja-na pravom mestu-u pravo vreme! I dobila "ne znam"!
Uzgred rečeno, i mene su epiziotomisalii nigde nisu verifikovali pod pojmom i u rubrici"povreda"-opet jedno ZAŠTO?ZAŠTO TEK NAKON 10 GODINA SAZNAJEM DA SE (popularno nazvano-bar ovde"sečenje" )PODRAZUMEVA KAO POVREDA! Nije tačno da sam nepripremljena ušla u sve to- čak sam od svog doktora koji mi je pratio trudnoću, uredno bila obaveštena DA se TO radi(dakle,čak i pre nego što sam došla na porođaj).Objašnjenje"da se ne bi pocepala"!TO se radi- i tačka.I zato tome nisam ni pridavala značaj...jer što se mora-mora(tako m ije objašnjeno)...a bolelo je...bolelo...nego šta!Iako sam molila da me ne seku (ni moju majku ` 70-te nisu sekli pa sam pretpostavljala da baš i ne mora!!!)- epiziotomija je urađena!
Epiziotomija- "porođajna povreda"......a i ja mislila rutinska obavezakako bi ja njih lepo epiziotomisala...rutinski....i za par sati"penjala" na stol i pregledala....i vrištala "zašto nisi obavio/la osnovnu fiziološku"...a pre toga ih "na živo" ušivala pa trtljala da ne smeju da se napinju jer će da"pukne"pa ponovo isto.....Brrrrrrrr i grrrrrrrr!
A za žilete-opet ću ja- nisam baš sigurna da ih u Kruševcu menjaju.Za sigurno znam da ih nisu menjali ´98. kao ni ´06....uskoro ću saznati da li ih menju sad!
scabies scabies 13:29 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Bullshit.
Total & utter bullshit.

??????
Prvo, nije razlog samo u bezbednosti porodilje-supruge i zajednickog deteta, postoji tu potencijalno mnogo veci problem, a to si intrahospitalne infekcije koje su jedan od najvecih problema svih zdravstvenih ustanova svuda u svetu. Najopasnije su kad se javljaju u jedinicama intenzivne nege i porodilistima. A objasnjavanje fenomena bi zahtevalo previse prostora da se sada time bavimo...
Zbog traženja te hebene koprokulture i svih ostalih potrebnih analiza moj muž nije mogao da prisustvuje rođenju svog deteta.

To (kao i brijanje) je nesto sto mogu sami roditelji bebe da preveniraju, da se raspitaju koliko vazi nalaz, pa da isti na vreme pocnu da rade i ako je potrebno obnavljaju.
MENI niko nije tražio ni bris grla ili koprokulturu da bih smela da se porodim. Izvini, ali ja isto tako mogu da budem izvor kolere, tifusa pjegavca ili ebole, a opet ulazim u porodilište

To je kao kad se uvodi pacijent u opstu anesteziju, ako je operacija planirana sprovodi se priprema, pacijentu se ne da da jede itd. a kada je u pitanju hitna i iznenadna operacija niko ne pita pacijenta da li je jeo. To je prica o potencijalnim rizicima i koristima...
Drugo, kolere, pegavog tifusa i ebole se niko i ne plasi. Salmonela i sigela su realne opasnosti... A najopasnije su one zivotinjice koje zdravom, odraslom coveq ne mogu nista, a za bebe mogu biti fatalne (E.coli, streptokok grupe B. itd...)
centaura centaura 14:02 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

axen


Da, a ja se pitam kako može odgovor na "takvo" pitanje da bude "ne znam"? I to od načelnika? A sad nek mi neko kaže da nisu bili unapred pripremljeni.....Za prostorije jesu-ali Kru, postavila si prava pitanja-na pravom mestu-u pravo vreme! I dobila "ne znam"!
Uzgred rečeno, i mene su epiziotomisalii nigde nisu verifikovali pod pojmom i u rubrici"povreda"-opet jedno ZAŠTO?ZAŠTO TEK NAKON 10 GODINA SAZNAJEM DA SE (popularno nazvano-bar ovde"sečenje" )PODRAZUMEVA KAO POVREDA! Nije tačno da sam nepripremljena ušla u sve to- čak sam od svog doktora koji mi je pratio trudnoću, uredno bila obaveštena DA se TO radi(dakle,čak i pre nego što sam došla na porođaj).Objašnjenje"da se ne bi pocepala"!TO se radi- i tačka.I zato tome nisam ni pridavala značaj...jer što se mora-mora(tako m ije objašnjeno)...a bolelo je...bolelo...nego šta!Iako sam molila da me ne seku (ni moju majku ` 70-te nisu sekli pa sam pretpostavljala da baš i ne mora!!!)- epiziotomija je urađena!
Epiziotomija- "porođajna povreda"......a i ja mislila rutinska obavezakako bi ja njih lepo epiziotomisala...rutinski....i za par sati"penjala" na stol i pregledala....i vrištala "zašto nisi obavio/la osnovnu fiziološku"...a pre toga ih "na živo" ušivala pa trtljala da ne smeju da se napinju jer će da"pukne"pa ponovo isto.....Brrrrrrrr i grrrrrrrr!I mene su epiziotomisali , mada ne znam kako je to pomoglo , posto se sve ne-epiziotomisano samo "rupturisalo" u toku porodjaja...Jos se secam doktorice kad mi je rekla da ne moze da mi da "toliko anestezije , jer ne zna gde da ubode" pa ce boleti...nije bolelo , tacnije nista nisam ni osetilja , valjda se jos nije bilo "ohladilo"...Za tih sat i po usivanja (lezala sam jos dvadesetak minuta nakon toga) doktorka je kukala , kako usije jedno mesto , tako puknu nova dva...Protiv bolova se narednih dana nista ne pije , a inekcije " vam ne trebaju , kad ste vec sve "ono" prosli"... I tako ja rodih "palcicu" , od 2.5 kilograma i 47 cm ...RUTINSKI
Cesto mi se "upale" te "tackice" kroz koje su isli konci...
maca22 maca22 14:04 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

E Scabies, bravo za logiku.

Samo da ti kazem (neverovatno da to do sada nisi primetila) na zapadu se to ne radi (znaci NE POSTOJI ta opasnost od intrablabla), kao ni obavezna epiziotomija - sve sto mi nam prepricavala kako ovde mora.

Ajde, nadji neku bolju literaturu od tog smeca koje nam prepricavas.
scabies scabies 14:24 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Samo da ti kazem (neverovatno da to do sada nisi primetila) na zapadu se to ne radi, kao ni obavezna epiziotomija - sve sto mi nam prepricavala kako ovde mora.

To sto se ne radi na Zapadu ne znaci da se odmah moze ovde ukinuti dok se ne steknu neki drugi uslovi!!! Ni na Zapadu to niko nije preko noci uveo...
Za pocetak, na Zapadu postoje oni 'lepljivi' otiraci na ulasq na odeljenja. U Srbij postoje na desetak mesta, a i tu ih (i osoblje cak) preskacu.
Na Zapadu je nivo svesti o higijeni na mnogo vecem nivou i kod najveceg broja pacijenata i najveceg broja zaposlenih.
Na Zapadu je drugacija (uglavnom) organizacija sluzbe i drugi tehnicki uslovi.
Na Zapadu sve zene dodju pripremljene i obucene na porodjaj ( a ne objasnjava im se u toq samog porodjaja, akd vise ne znaju za sebe, sta da rade). A ako trudnica aktivno ne ucestvuje u porodjaju epiziotomija, vaqm, forceps i ostalo se ne mogu izbeci. akodje, kad se pokrene zacarani krug strah-spazam-bol porodjaj se jos dodatno kompliqje pa opet-epiziotomija, vaqm, forceps...


Ajde, nadji neku bolju literaturu od tog smeca koje nam prepricavas.

A literaturu, bih molila, ako mozes da mi preporucis. Unapred zahvalna!
maca22 maca22 15:27 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Sve to sto si nabrojala nema veze sa koprokulturama.
Jos ce ispasti da su zene same krive sto ih epiziotomiraju. Kakav bezobrazluk.

scabies
A literaturu, bih molila, ako mozes da mi preporucis. Unapred zahvalna!

Ako do sada nisi primetila SZO, ne mogu ti pomoci.
pix3lchick pix3lchick 15:32 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

scabies
Prvo, nije razlog samo u bezbednosti porodilje-supruge i zajednickog deteta, postoji tu potencijalno mnogo veci problem, a to si intrahospitalne infekcije koje su jedan od najvecih problema svih zdravstvenih ustanova svuda u svetu.

Naravno, zbog toga je i stanovništvo u zemljama u kojima porođaju prisustvuju članovi porodice kojima nije urađena koprokultura kompletno izbrisano intrehospitalnim infekcijama. Te infekcije se ne događaju zbog toga što otac deteta nije uradio koprokulturu, nego zbog neodržavanja higijene u delovima koji bi trebalo da budu sterilni. Takođe, praksa u potpunosti pobija tvoju tvrdnju.

To (kao i brijanje) je nesto sto mogu sami roditelji bebe da preveniraju, da se raspitaju koliko vazi nalaz, pa da isti na vreme pocnu da rade i ako je potrebno obnavljaju.

Dakle, po tebi bi otac deteta trebalo da počne da radi koprokulturu i sve ostale potrebne briseve čim majka zađe u treći trimestar. Rezultati važe 15 dana (što se jesmo raspitali) što znači da bi otac trebalo da posećuje laboratoriju najmanje 8 puta da bi uvek imao spremne rezultate. Izvini, ali to je malo sumanuto. Isto kao i to neko fiktivno brijanje koje obavlja otac u 4 ujutru dok njegova žena sa potpuno puknutim vodenjakom pufće kroz kontrakcije koje idu na manje od 10 minuta. Hepatitis C u Čačku. I odakle uopšte ikome ideja da se ispiranjem brijača u povidon jodu ubijaju svi mikroorganizmi? Čemu onda služi sterilizacija?

To je prica o potencijalnim rizicima i koristima...

Korist je da otac ne bude uskraćen za pravo da prisustvuje rođenju svog deteta. On to pravo ima isto koliko i majka, i neki posebni uslovi da on prisustvuje porođaju su kršenje njegovih osnovnih roditeljskih prava. Kao što postoji rizik za majku, tako se mora prihvatiti i taj mali rizik za oca.

Drugo, kolere, pegavog tifusa i ebole se niko i ne plasi.

Ovo je bio humor, očigledno u potpunosti protraćen.

Salmonela i sigela su realne opasnosti... A najopasnije su one zivotinjice koje zdravom, odraslom coveq ne mogu nista, a za bebe mogu biti fatalne (E.coli, streptokok grupe B. itd...)

E, vidiš, ovo je baš interesantno. Sva tri puta sam insistirala da mi se pred kraj trudnoće uradi bris na Streptokok B. Na šta su me moji ginekolozi (u svakoj trudnoći različiti) gledali kao da im u najmanju ruku tražim pečenog hrčka na tostu. Na kraju sam te analize morala da radim privatno, u svom aranžmanu. Znam da se Streptokokom B se beba može zaraziti u porođajnom kanalu i da može biti čak i fatalan za bebu. Međutim, to nije test koji se rutinski radi.

Ta opsesija sterilnošću ne funkcioniše u praksi, jer infekcije postoje, što zbog samog osoblja, što zbog nehigijenskih uslova u samom porodilištu, ili na odeljenju gde leže porodilje. Gore sam nabrojala primere kako se to navodno sterilno okruženje narušava, da se ne ponavljam.

Uostalom, šta se dešava sa bebom kada izađe iz porodilišta? Da li zamišljate da se ona drži u nekom super sterilnom okruženju do puberteta?

Ponovila bih svoj stav da je u pitanju total & utter bullshit, ali ne umem to da izgovorim na starogrčkom
scabies scabies 15:36 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Ako do sada nisi primetila SZO, ne mogu ti pomoci.

Promaklo mi... Nisam videla stav o koproqlturi. Ako moze link, bila bih zahvalna. Drugo, SZO vrlo cesto ima dvostruke preporuke za razvijene zemlje i zemlje u razvoju.
Sve to sto si nabrojala nema veze sa koprokulturama.
O koproqlturama sam vec u vise navrata pisala (cini mi se) na prethodnim blogovima. A ovo ovde je bilo objasnjenje zasto je sporno se4lektivno usvajati i realizovati zapadne standarde...
elastigirl elastigirl 15:58 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Znam da se Streptokokom B se beba može zaraziti u porođajnom kanalu i da može biti čak i fatalan za bebu. Međutim, to nije test koji se rutinski radi.


Deluje prilicno opasno sto se na Strep B trudnice rutinski ne testiraju u Srbiji. Statistika je da 1 od 3 trudnice ima Strep B iliti GBS (a najcesce nemaju nikakav problem zbog toga), bar u Kanadi se kod takvih trudnica u toku porodjaja daju i antibiotici da se spreci infekcija bebe u slucaju da porodjaj bude kroz porodjajni kanal. Jedna prijateljica iz Srbije me detaljno ispitivala koje sam sve testove radila u trudnoci, pa je i ona takodje insistirala da joj rade GBS test, na srecu nije bila pozitivna - a sta da jeste bila pozitivna, da li bi dobila antibiotike u toku porodjaja? Ili bi lekari 'ladno dozvolili da joj se beba zarazi (ne znam da li je tacno, ali evo ovde pise da je verovatnoca da beba zakaci bakteriju 40-70% - link: http://www.sogc.org/health/pregnancy-groupb_e.asp). I onda ako beba slucajno razvije Strep B infekciju (sto se po istom izvoru desi jednom do dva % beba izlozenih bakteriji) majke SA PRAVOM misle da je beba zarazena u bolnici, a cinjenica je zapravo porazavajuca - da je majka POTPUNO NEPOTREBNO prenela bebi bakteriju. A ovamo teraju tate da rade neke bespotrebne analize?! Smesno!
maca22 maca22 15:59 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

@ scabies: Vidis kakva si neznalica. Ako ne trebaju brisevi oca, to podrazumeva i koprokulturu. A dvostruki standard za korpokulturu ne postoji. I niko selektivno ne usvaja nista.
scabies scabies 16:11 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

@ scabies: Vidis kakva si neznalica.

To su i ostali imali priliq da zakljuce, ne znam cemu potreba da se to istice? Ali kad insistiras-ja sam podebljala! Da vide i ovi sto im je promaklo.
maca22 maca22 16:37 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Ne insistiram. Mozes da od-boldujes.
chobanica chobanica 16:39 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

a sta da jeste bila pozitivna, da li bi dobila antibiotike u toku porodjaja? Ili bi lekari 'ladno dozvolili da joj se beba zarazi


Smrtnost novorodjencadi u Srbiji je dva puta veca nego u zapadnoj Evropi. Nema se para valjda za te rutinske testove koji bi smanjili smrtnost. Sto rece Scabies, spadamo medju zemlje u razvoju.

Izvor.
elastigirl elastigirl 18:21 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

chobanica
a sta da jeste bila pozitivna, da li bi dobila antibiotike u toku porodjaja? Ili bi lekari 'ladno dozvolili da joj se beba zarazi


Smrtnost novorodjencadi u Srbiji je dva puta veca nego u zapadnoj Evropi. Nema se para valjda za te rutinske testove koji bi smanjili smrtnost. Sto rece Scabies, spadamo medju zemlje u razvoju.

Izvor.


Makar neka te lekar u toku trudnoce OBAVESTI da taj test postoji, mnoge bi platile. A u slucaju pozitivnog nalaza bi platile i za upotrebu antibiotika u toku porodjaja. Ovako znaju samo one trudnice koje su se raspitivale kod prijateljica koji su redovni testovi po inostranstvu, strasno. Da li iko objasnjava mamama cije su se bebe zarazile kako je do toga doslo?
limarija limarija 18:28 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Ispravkadodatak:

Luksemburg - otac ne podleze kojekakvim analizama.
Ali epiziotomija jeste rutinska stvar, nazalost.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 19:55 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

u USA u bilo kojoj drzhavi i u bilo kojoj bolnici nema nikakvih testova za tate i sve druge osobe koje izraze zhelju da budu prisutni na porodjaju. daj molim vas dosta sa ubedjivanjem da su bilo kakve analize i testovi potrebni. nisu!
a epiziotomija je potrebna u najvecem broju sluchajeva.
NNN NNN 20:23 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

a epiziotomija je potrebna u najvecem broju sluchajeva.
ili nije? SZO (WHO)
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:25 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

SZO navodi podatak da je procenat epiziotomija u SAD oko 50% čak i 60%, a bio je i veći.
Istovremeno, navodi da bi trebalo težiti tome da on bude 10%, kao u Engleskoj.
maca22 maca22 20:39 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Krugolina Borup
SZO navodi podatak da je procenat epiziotomija u SAD oko 50% čak i 60%, a bio je i veći.
Istovremeno, navodi da bi trebalo težiti tome da on bude 10%, kao u Engleskoj.

Znaci nije da je NEOPHODNA, vec je neophodna onda kada babice ne urade svoj posao.
maca22 maca22 20:44 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

elastigirl
Makar neka te lekar u toku trudnoce OBAVESTI da taj test postoji, mnoge bi platile. A u slucaju pozitivnog nalaza bi platile i za upotrebu antibiotika u toku porodjaja. Ovako znaju samo one trudnice koje su se raspitivale kod prijateljica koji su redovni testovi po inostranstvu, strasno. Da li iko objasnjava mamama cije su se bebe zarazile kako je do toga doslo?

E ovo je jos jedan od misterija koje prate nase zdravstvo i sada zelim da pitam DA LI NEKO ZNA za objasnjenje.

Ja sam bila vise puta u prilici da NECE da mi kazu sta treba da uradim, zato sto bih to morala da platim. I onda sam to saznavala previse kasno. Zbog cega i vucem neke posledice.

Neki od cutologa su bili i doktori-veze.

O cemu se radi?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana