Poseta porodilištu u Pančevu

Krugolina Borup RSS / 18.12.2008. u 14:47

saglasnost.jpg 

Dobri ljudi iz agecije LUNA/TBWA koji nam dodeliše prizanje snimaju petominutni film o istorijatu i ciljevima cele akcije koji će se emitovati na svečanoj dodeli priznanja u ponedeljak, a za film su hteli da uslikaju i neko porodilište. Odlučismo se za najbliži komšiluk - Pančevo. Pribavismo neophodnu saglasnost iz ministarstva zdravlja, pa se Spartanka_Afrodita i ja potrpasmo s njima u kola i ogrebasmo za vožnju!

Porodilište u Pančevu je renovirano i ono što smo videli i uslikali izuzetno lepo izgleda: novo, čisto i umiveno. Obišli smo sve: pripremu, porođajne sale, operacionu salu za carski rez, babinjare, baby-friendly odeljenje, prostoriju za posete, pa i patologiju trudnoće i ginekološko odeljenje.

Operaciona sala
Operaciona sala
Načelnik porodilišta, dr Vladimir Vajs, rekao nam je da su imali sreću da budu obuhvaćeni programom Evropskog investicionog fonda, koji je uložio u renoviranje nekoliko zdravstvenih ustanova u Srbiji pre neku godinu. Uspeli su teškom mukom da se izbore i za operacionu salu za carske rezove, argumentom da ne mogu trudnice prevoziti dva sprata liftom na hirurgiju istovremeno sa leševima i kesama s đubretom. Operacioni sto za salu donirala im je Petrohemija. Sam sto je koštao preko milion dinara, a kompletna operaciona sala koštala je oko 200.000 eura.

Za neke stvari nije bilo dovoljno para, pa su se zaposleni organizovali da ih skupe i kupe šta im treba. Lekarska soba, na primer, opremljena je kupovinom nameštaja za koji su sami skupili novac, a medicinske sestre same su tapacirale stolice.

Prostorija za pripremu dosta je mala, ali s obzirom da u proseku imaju oko 4 do 5 porođaja dnevno, to ne predstavlja veliki problem, izuzev što očevi u toj fazi ne mogu biti uz ženu, zato što nema mesta. Godišnje se kod njih porodi između 1500 i 1800 žena. Klistir je obavezan, ali za klistiranje koriste čepiće, izuzev kada se zna da žena ide na carski rez. Brijanje je takođe obavezno, a od pre tri godine (kada je, valjda u Čačku, bila epidemija hepatitisa C upravo uzrokovana brijanjem), menjaju žilete za svaku ženu, a brijače redovno sterilišu.

Očevima je dozvoljeno prisustvo porođaju, pod uslovom da žena da svoju saglasnost za to u pismenoj

Soba za pripremu
Soba za pripremu
formi. Takođe, porođaju može prisustvovati i neko drugi, ne samo otac deteta, ponovo uz prethodno datu pismenu saglasnost žene. Na pitanje da li bi to značilo i da bi žena sa sobom u bolnicu mogla povesti dulu, ukoliko bismo mi iste krenuli sa "proizvodimo" po međunarodnim standardima i sa međunarodnim, sertifikatima, dobili smo odgovor: Da. PRISUSTVO POROĐAJU SE NE NAPLAĆUJE. Doduše, osobe koje prate porodilju na porođaju moraju proći golgotu privabljanja potvrde o brisevima grla i nosa i koprokulture.

Pismena saglasnost se, inače, potpisuje za sve procedure, uključiv i epiduralnu anesteziju i epiziotomiju. Načelnik dr Vajs rekao nam je da Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snagu stupio 2005. godine, kao i podzakonski akti koji ga prate, to u stvari izričito zahtevaju. Na pitanje zašto onda to ne rade i ne poštuju i u drugim porodilištima, odgovorio je: Ne znam. Uzgred nam je napomenuo da, u formularima za statističko praćenje podataka s porođaja, koje dobijaju od ministarstva zdravlja, epiziotomija jeste klasifikovana pod kategorijom "porođajne povrede", odmah uz "rupturu" tj. prirodno cepanje.

Porodjajni boks
Porodjajni boks
Epiduralna anestezija daje se ženi ukoliko to želi. Do septembra ove godine nisu je naplaćivali, ali sada je naplaćuju 10.000 dinara, kao vanstandardnu uslugu. Na pitanje zašto, dobili smo odgovor da je broj zahteva za epiduralnu anesteziju izuzetno povećan u poslednje vreme, a da oni nemaju svog anesteziologa koji bi je redovno mogao davati, već zavise od dva anesteziologa koji opslužuju i ostala odeljenja Opšte bolnice u Pančevu, u okviru koje se porodilište i nalazi. Saznadosmo i da samo ta dva, od mnogo većeg broja zaposlenih anesteziologa u Opštoj bolnici, uopšte želi i pristaje da daje epiduralnu anesteziju. Ostali se "klone" tog posla. Na pitanje zašto, dobili smo odgovor: Ne znam.

Porođajnih bokseva ima tri, vrlo su prostrani i obezbeđuju potpunu privatnost. U njima ima i muzike, ali ne i zavesa na prozorima. Na pitanje zašto, odgovor je bio: To je sledeće što ćemo da rešavamo.

Na baby-friendly odeljenju, zatekosmo dve žene. Uz jednu je bila njena beba, a druga je imala porođaj to jutro, pa je zamolila da sestre privremeno odnesu njenu bebu dok je ne prođe vrtoglavica. Popričali smo s obe.

Prva žena porodila se pre neki dan, vrlo je zadovoljna, jedino se iznenadila što je tek nakon porođaja

Kupatilo
Kupatilo
saznala da se u porodilištu organizuje besplatna psiho-fizička priprema i obilazak porodilišta svakog četvrtka u 11 pre podne. Glavna sestra, Radica Brkljač, tada nam je objasnila da žene u Domovina zdravlja ne dobijaju te informacije, a oni nemaju načina da žene obaveste. Podsetila je da Vodič dobre prakse "Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće", koji je napravila Republička stručna komsija u saradnji s ministarstvom zdravlja, propisuje da patronažna sestra svaku trudnicu treba da poseti bar jednom i to do 20. nedelje trudnoće. Tom prilikom, trebalo bi da trudnicu obavesti i o mogućnostima psiho-fizičke pripreme. Međutim, izgleda da ova preporuka iz Vodiča nije primenjena u praksi. Na naše pitanje: šta je sa ženama koje privatno vode trudnoću, kako bi one mogle saznati za psihofičku pripremu, dobili smo odgovor da bi očigledno trebalo pronaći neki način da i te žene budu na spisku patronažne službe za obilazak u trudnoći.

Druga porodilja bila je još uvek pod utiskom donošenja svoje bebe na svet tog jutra, i bila je dobro raspoložena i nasmejana. Nije imala nikakvih primedbi na tretman, mada je napomenula da je bila uplašena u jednom trenutku, ali da je na kraju sve proteklo u najboljem redu. U jednom trenutku smo je pitali ko joj je dao neke neophodne informacije, a odgovor koji smo dobili glasio je: "Ona crvena kovrdžava." Bila je to sjajna pokazna vežba zašto treba nositi bedževe!

Glavna sestra Radica Brkljač
Glavna sestra Radica Brkljač
U porodilištu u Pančevu bedževa još uvek nema. Na pitanje zašto, dobili smo objašnjenje da Opšta bolnica izrađuje bedževe za sva odeljenja i sve zaposlene, tako da oni zavise od njih, i čekaju da bedževe dobiju "iz centrale". S druge strane, za pohvalu je da apsolutno svaka prostorija u porodilištu i na odeljenju ginekologije na vratima ima jasno istaknut natpis o kojoj je prostoriji reč, da pacijenti i porodilje ne bi morali eci-peci-pec metodom tražiti onu koja im u datom trenutku treba.

Na kraju obiđosmo i "prostoriju za posete ". Reč je o prostoru veličine 2 metra X 2 metra. To nas je, u najmanju ruku, iznenadilo. Zašto tako mali prostor? Zar očevima nije omogućeno da uđu na odeljenje i vide ženu i dete? Objašnjeno nam je da se posete odvijaju isključivo u tom malom prostoru, i to pod nadzorom sestre, da se ne bi desilo da očevi ulaze na odeljenje. I ovde, kao i kod prisustva očeva porođaju, videsmo opsednutnost "sterilnim uslovima". Usput smo saznali i da posete očeva do pre četiri godine uopšte nisu ni bile dozvoljene, tako da su oni u stvari izuzetno ponosni na to što su se i za ovaj mali prostor izborili.

Inače, sve prostorije koje smo obišli imaju na vratima zalepljene i posebne formulare koji daju informaciju o vremenu i mestu čišćenja i sterilisanja iste. Svaki put nakon čišćenja i sterilisanja, u formular se upisuje kada i ko je to obavio.

U prostoriji za otpust naletesmo i na "našu" anketu. Rečeno nam je da je nisu dobili 1.12., već 8.12.,

Naša anketa
Naša anketa
kao i da je od tada redovno uručuju svakoj porodilji koja njihovo porodilište napušta. U jednom trenutku, odnekle je stigao neki prigovor jedne žene da nije dobila anketni listić prilikom otpusta, pa su oni samoinicijativno onda otvorili jednu svesku u kojoj traže da im žene potpišu da su anketni listić primile i odnele kući. Zanimljiv je i detalj da je u kutiji u kojoj su stigle koverte za pakovanje ankete pisalo da sadrži 500 komada, dok su oni u njoj po otvaranju pronašli i prebrojali samo 244 komada.

Time se završio naš obilazak porodilišta, pa sedosmo da se okrepimo uz kafu i čašicu razgovora.

Najviše nas je zanimalo tzv. "aktivno vođenje porođaja". Da li se primenjuje, zašto se primenjuje, može li se to menjati? Dr Vajs nam je prvo ljubazno objasnio razliku između indukcije i stimulacije porođaja, jer je uočio da Krugolina tu debelo brka pojmove. Indukcija jeste izazivanje porođaja, a stimulacija jeste ubrzavanje porođaja nakon što on jednom krene. Stimulacija je ta koja "aktivno vodi porođaj". Hvala mu što je imao strpljenja da laiku objasni stručne pojmove.

Da, porođaj se vodi aktivno, čuli smo od dr Vajsa. Zašto? Zato što je organizacija rada u porodilištu takva da je najveći broj zaposlenih prisutan pre podne, dok popodne i uveče imaju samo dežurno osoblje. Pitali smo: Imate li dovoljno zaposlenih da organizujete da u svakom trenutku dana i noći bude prisutno dovoljno ljudi da porođaj ne mora "aktivno da se vodi", već da se pusti da teče spontano. Odgovor je bio: Da, nije probelem broj zaposlenih, nego organizacija njihovog rada. U porodilištu i na ginekološkom odeljenju, gde se ne vrše samo porođaji već i ostale ginekološke operacije i intervencije, zaposleno je 14 ginekologa/akušera, iako je od ministarstva propisano da imaju pravo na 15. Tog petnaestog ne zapošljavaju zato što na nekim drugim odeljenjima Opšte bolnice već imaju višak zaposlenih. Zaposleno je i 16 babica i 16 pedijatrijskih sestara, od kojih je u svakom trenutku otsutno 5 (od toga 4 na godišnjem odmoru, a peta na bolovanju ili slobodnim danima). Ali ni to nije problem. Problem je što njihov rad nije organizovan u smenama.

Evidencija o sterilizaciji
Evidencija o sterilizaciji
Dr Vajs tvrdi da se smenski rad može lako organizovati u slučaju da se usvoji i sprovede odluka ministarstva o dopunskom radu. (Znate već o čemu je reč, pretpostavljam - reč je o odluci ministarstva da se lekari do 11. decembra moraju odlučiti hoće li i koliko raditi privatno, a koliko u državnoj ustanovi. Ako pratite situaciju, onda znate i da su se lekari i Lekarska komora pobunili protiv takve odluke ministarstva i da trenutno traže ocenu njene ustavnosti od Vrhovnog suda.)

Glavna sestra Radica Brkljač potom je iznela još jedan problem s kojima se babice i pedijatrijske sestre susreću: 12-očasovno radno vreme. Iako je propisano da je njihovo radno vreme 7 i po sati, one uredno u smenama po 12 sati. To umnogome opterećuje i utiče na kvalitet njihovog rada i pruženih usluga. Na pitanje zašto rade 12 sati, kad je propisano 7 i po, dobili smo objašnjenje da veliki broj njih živi u okolnim mestima, a ne u samom Pančevu, te na posao putuju, a ustanova je dužna da im plati putne troškove. Propisana radna nedelja za njih je 35 sati. To je mesečno oko 140 sati. Ako rade po sedam i po sati, onda do posla putuju 18 do 19 puta mesečno, a ako rade 12 sati, onda se broj putovanja smanjuje na 11 do 12 putovanja. Opšta bolnica Pančevo tako štedi novac.

Zatim su nas sestre i babice upoznale s rezultatima ankete o zadovoljstvu kvalitetom usluge u zdravstvenoj zaštiti, koju ministarstvo zdravlja svake godine u novembru pet dana sprovodi u apsolutno svim ustanovama u Srbiji. (To nije "naša anketa". To je anketa koja je postojala i nekoliko godina pre "naše".) Ovog novembra, rezultati te ankete bili su takvi da su oni ispali najgore odeljenje u celoj Opštoj bolnici Pančevo. To ih je mnogo pogodilo, rekoše nam skoro pa sa suzama u očima, pošto su oni mnogo dobre volje i entuzijazma uložili da se u poslednjih 7 godina stanje popravi. Rezultati te ankete, kao i utisci sa sastanka svih načelnika koji je otprilike u to doba i organizovan, naterao ih je na veliko razmišljanje i bolno suočavanje sa istinom: treba još da se popravljaju.

Babice i sestre su dosta razgovarale o svemu, razmenjivale ideje i došle do zaključka da pred porođaj i

Soba za bebe
Soba za bebe
tokom porođaja stvari funkcionišu dobro, ali da nakon prelaska žena na odeljenje iste nekako "ispuste". Ne obilaze ih dovoljno, ni same nisu zadovoljne kako to funkcioniše. Onda su rešile da počnu mnogo češće da zalaze u sobe i pitaju porodilje da li im treba neka pomoć, pa su rešile da i jedna drugu stalno proveravaju i zapitkuju da li su obišle odeljenje, uz dogovor "Nema ljutiš!" Međutim, ono što bi one volele jeste da se bukvalno propiše protokol ponašanja, protokol frekvencije obilazaka i da se sestre upisuju u određene forumulare kad i koliko dugo su obišle porodilje.

Istovremeno, kažu da su došle do zaključka da im definitivno treba neki kurs iz komunikacije i boljeg odnosa s porodiljama. Vrlo rado bi ga pohađale, kažu da takvih kurseva ima za lekare ali ne i za sestre i babice. Pitale su nas može li se tako nešto organizovati?

Onda je načelnik dr Vajs ispričao svoje iskustvo s jednog takvog kursa na kome je nedavno bio, koji je u stvari nalikovao na "radionicu", jer lekari nisu imali klasična predavanja, već praktične vežbe - upravo onako kako nam je dr Ana opisivala radionice iz te oblasti. Priča dr Vajs kako je jedna od tih vežbi podrazumevala da svaki lekar dobije karton s podacima o pacijentu da ga izvesno vreme prouči, a potom bi se karton stavio u stranu, a moderator ih propitivao o istom i vežbao saopštavanje vesti o podacima iz njega. Prvo pitanje koje je moderator postavio u ovoj vežbi je glasilo: "Kako se zove pacijent?" Nije bilo prisutnog lekara koji je znao odgovor na to pitanje.:-)

Sve u svemu, poseta porodilištu u Pančevu bila je izuzetno korisna i produktivna na različitim nivoima. Uverili smo se, i dobili potvrdu za ono što Krugolina od početka priča: nisu problem  pare. Porodilište je odlično opremljeno, imaju svu potrebnu opremu, sve potrebne lekove. Imaju i dovoljan broj zaposlenih. Korak koji sada treba napraviti na putu poboljšanja opšteg stanja jeste - reorganizacija rada i rad na poboljšanju odnosa zaposlenih i porodilja. Naišli smo na načelnika, glavnu sestru, babice i medicinske sestre koji imaju puno entuzijazma, volje i želje da napreduju u svom radu, a ni motivacije im ne nedostaje! Mi ćemo se, kao građanska inicijativa "Majka hrabrost", truditi da im pomognemo u tome što više možemo. Pale su i neke konkretne ideje... ali otom potom... Želim da čujem i vaše mišljenje i predloge!

osoblje.jpg

***

Ostale vesti:

- Novosadski "Dnevnik" priprema priču o celoj akciji, a u tom cilju kontaktirali su i novosadsko porodilište. Prenosim vam deo pisma koje su od porodilišta dobili: "Mere koje Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCV kontinuirano sprovodi, a koje su dodatno proširene nakon sastanaka koji su se odvijali tokom poslednjih nekoliko nedelja obuhvataju organizaciju radionica iz oblasti komunikacije koje su pohadjale sve medicinske sestre, obnavljanje identifikacionih kartica koje su obavezne za sve zaposlene, štampanje edukativnih i informacionih agitki u kojima se pacijentkinje mogu upoznati sa procedurama i intervencijama koje se pružaju na Klinici, u toku je snimanje edukativnih filmova, koji će se puštati na internoj televiziji Klinike. Komplikacije, koje su u našem poslu, nažalost neminovne, razmatraju se kako na kolegijumu Klinike, tako i na redovnim sastancima Komisije za unutrašnji stručni nadzor, sa svakom pacijentkinjom ili članom njene porodice koji ima primedbe na boravak na Klinici i želi da o tome razgovara sa upravom Klinike, to se omogući, a u svakom momentu je pacijentima na raspolaganju i zaštitinik pacijentovih prava KCV".

- Prekjuče dobijem i sledeći email od jedne "sveže" porodilje iz Novog Sada, koji vam uz dozvolu prenosim: "Postovana, pozdravljam Vasu inicijativu koja je vec pocela da menja stvari u nasem zdravstvu. Porodila sam se pre 3 nedelje u Novom Sadu, nisam imala nikakvih vecih neprijatnosti, svi sa kojima sam se srela tokom porodjaja, od doktora preko sestara do servirki, su bili veoma ljubazni. Prilikom otpusta sam dobila anketu, koja doduse nije bila zapecacena ali je bila veoma opsirna sa dovoljno mesta za primedbe i pohvale. Ja sam kao i ostale porodilje otisla sa velikim strahom u Betaniju ocekujuci uobicajeni tretman o kojem sam slusala, tako da sam bila prijatno iznenadjena. Obicno se svi zale na sestre iz laktarijuma, ali i one su bile ok. Sestre nije mrzelo da svakoj mami iz sobe kazu koliko je beba sisala, posle dojenja kad ih odnesu na merenje. Novi deo je stvarno lepo sredjen, sve je bilo cisto. Jedina zamerka je sto je prilikom otpusta sestra nosila bebu a ja posle carskog reza trcala za njom sa veeeelikom torbom. Nadam se da ce ovo nije samo svetli trenutak, vec da ce ovako od sad i biti u nasim porodilistima. Puno srece u daljem radu."

- Ako je neko propustio, evo linka za sjajan članak o celoj akciji iz jučerašnje "Politike": http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Pobuna-porodilja.sr.html

- Časopis "MAMA" priprema priču o akciji za februarski broj 2009. godine.

www.MajkaHrabrost.com

 

AtačmentiKomentari (154)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

njanja_de.manccini njanja_de.manccini 20:45 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

SZO navodi podatak da je procenat epiziotomija u SAD oko 50% čak i 60%, a bio je i veći.
Istovremeno, navodi da bi trebalo težiti tome da on bude 10%, kao u Engleskoj.


ili nije? SZO (WHO)


mozhda i nije ali postoji u dovoljnom procentu. u mom sluchaju 100% - od dva porodjaja dve epiziotomije.
maca22 maca22 21:24 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

njanja_de.manccini
u mom sluchaju 100% - od dva porodjaja dve epiziotomije.

100% zuba mog 31 godisnjeg brata je bez ijedne jedine plombe, kvara, senke, beli svi.

To ne znaci da u Srbiji (ili na svetu) zubari najcesce nemaju posla.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 22:04 19.12.2008

Re: Sjajan trenutak

izvinjavam se shto sam se zezala sa mojih 100% na ovom ozbiljnom blogu. nastavite raspravu.
a.bogdanovic a.bogdanovic 22:47 19.12.2008

Group B streptococcus

Kolonizacija GBS-om otkriva se vaginalnim i cervikalnim brisom, odnosno urinokulturom (u slucaju urinarne infekcije). Vodjenje trudnoce u Srbiji obuhvata i redovne vaginalne i cervikalne briseve, kao i urinokulturu. Koliko cesto se ove analize rade, rekla bih da zavisi od samog lekara - kod nekog ce to ici i na svakih mesec dana kada je rec o brisevima, a kod gotovo svih ce to biti na obaveznih 4-6 nedelja kada se radi o urinokulturi. Preporuka ACOG-a u Americi je da se ovi brisevi rade od 35-37 nedelje, sto znaci da ih do tada trudnice verovatno nece dobiti, a u zavisnosti od mesta gde vodi trudnocu, moguce je ni tada (ali bi, s obzirom na preporuku, bilo pozeljno). Tako da bih rekla, sto se same prenatalne brige tice, da su procedure u Srbiji zadovoljavajuce.

Ono u sta nisam sigurna je kakav je protokol tokom porodjaja trudnice koja je pozitivna na GBS. GBS je bakterija koja odraslima ne skodi, ali na bebe moze ostaviti posledice i kljucni momenat je sam cin porodjaja. Na svu srecu, resenje problema je vrlo jednostavno i jeftino - redovne IV doze antibiotika tokom porodjaja. Ja nisam sigurna da protokoli u Srbiji to podrazumevaju - vi dolazite na porodjaj, pokazujete nalaz, lekar vas bez filozofiranja kaci na antibiotike i resen problem. Da li to zaista tako funkcionise ili biste dobili komentar "Evo je ova nacitana...ona ce meni antibiotike". Da li je ovako ozbiljan problem sa ovako jednostavnim resenjem (na svu srecu!!!) prepusten slobodnoj volji (da ne kazem samovolji) lekara ili postoje automatizovane procedure koje podrazumevaju jednostavni mehanicki sled dogadjaja: ako a =>onda b?

Prenatalna briga je u Srbiji zaista ok, ali bojim se da su neke porodjajne procedure usko grlo u zdravstvenom sistemu. Mislim, cemu brisevi na svake 4 nedelje, ako ce se njihovi rezultati ignorisati tokom najkriticnijeg cina tj. samog porodjaja. Onda na kraju optuze majke sa "Ti si zarazila svoje dete". Da, one su mozda bile kolonizirane, ali sta su doktori ucinili da to ne ostavi posledice??? A resenje je tako jednostavno i jeftino.

maca22 maca22 07:11 20.12.2008

Re: Group B streptococcus

Ja sam laik, ali ja sam mislila da antibiotku koji se prima, makar i iV, treba neko vreme da deluje, pogotov do vaginalog kanala. I da to nece stici da uradi za vreme porodjaja (kad kazete da treba da se daje).
Zar nije prostije obrissti vaginu povidon jodom i necim drugim, ali lokalno (kako te meni deluje)?
a.bogdanovic a.bogdanovic 12:36 20.12.2008

Re: Group B streptococcus

maca22
Ja sam laik, ali ja sam mislila da antibiotku koji se prima, makar i iV, treba neko vreme da deluje, pogotov do vaginalog kanala. I da to nece stici da uradi za vreme porodjaja (kad kazete da treba da se daje).
Zar nije prostije obrissti vaginu povidon jodom i necim drugim, ali lokalno (kako te meni deluje)?


U idealnim uslovima sa antibioticima treba poceti 4 sata pre pocetka porodjaja i dalje davati redovno na svaka 4 sata. Posto porodjaj bas i nije neka planska kategorija, a sa druge strane i ne traje najcesce bas kratko, sa antibioticima treba poceti cim je pre moguce, znaci odmah po hospitalizaciji. Pri tome, pozitivan nalaz na GBS ne smatra se indikacijom za indukciju. Oralna primena ili lokalna nema efekta. Iskljucivo IV i to antibiotici (penicilin).

To su sve detalji sa kojima bi lekari trebalo da budu upoznati, ali je samo pitanje da li slede takvu proceduru. Citajuci price porodilja ne tako mali broj puta naidje se na pricu u kojoj beba dobije infekciju, a kao po pravilu majci bude "objasnjeno" da je za to ona kriva i, jos gore, sve to ne bude zabelezeno u otpusnoj listi. Meni je najporazavajuce to sto je resenje za ovakve slucajeve jednostavno i jeftino, a nisam sigurna da se ono primenjuje po automatizmu. A tome valjda sluze protokoli. Na takvim protokolima treba insistirati.

crystalviolet crystalviolet 18:23 20.12.2008

Re: Group B streptococcus

Zar nije prostije obrissti vaginu povidon jodom i necim drugim, ali lokalno (kako te meni deluje)?


Naravno da se ovo sprovodi, rutinski! Samo je pitanje da li moze pomoci kod 'oziljnih' infekcija. A ako je neophodno, u svakom momentu je moguce dati IV antibiotik, jer se po dolasku trudnice u porodjajni box uspostavlja venska linija, tj. stavlja joj se kanila.
maca22 maca22 20:10 20.12.2008

Re: Group B streptococcus

Eto novih pitanja za strucnjake u Ministarstvu i nacelnike - sta se preventivno radi sa streptokokama.


Uzgred, meni su na infektivnoj, usput nasli da kao normalne stanovnike grla imam streptokok ali A (taj valjda nije tako strashan), i, ni manje ni vise, meningokoke ( ). Ne mogu da ne zamisljam protokol koji bi meni zabranio da prisustvujem sopstvenom porodjaju.
Milica 394 Milica 394 04:29 21.12.2008

Re: Sjajan trenutak

scabies
Bullshit.
Total & utter bullshit.
??????
Prvo, nije razlog samo u bezbednosti porodilje-supruge i zajednickog deteta, postoji tu potencijalno mnogo veci problem, a to si intrahospitalne infekcije koje su jedan od najvecih problema svih zdravstvenih ustanova svuda u svetu. Najopasnije su kad se javljaju u jedinicama intenzivne nege i porodilistima. A objasnjavanje fenomena bi zahtevalo previse prostora da se sada time bavimo...Izvini koja je ovde tvoja teza - da će otac možda da prenese intrahospitalnu infekciju na novorođenče (HAHA- devojčice, intrahospitalne infekcije se ne donose spolja), ili da je prisustvo oca nepoželjno jer bi mogao da dobije intrahospitalnu infekciju (HAHA- devojčice, to što su naši smislili da otac treba da uradi briseve pre porođaja neće ga spasiti intrahospitalne infekcije). Ajde brzo trči na zapad i objasni im da od sada očevi moraju da rade sve briseve pre prisustvovanja porođajima - pa pomreće ljudi
scabies scabies 11:13 21.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Mislim da je jako neodgovorno iznositi neistine i davati netacne informacije na ovako ozbiljnom mestu.
intrahospitalne infekcije se ne donose spolja

Intrahospitalne infekcije se dele na endogene i egzogene. Egzogene su one donete spolja, bilo da ih unose sami pacijenti, osoblje ili posete. Bolnicki uslovi posle favorizuju (selekcijom) rezistentne sojeve i-eto problema.
crystalviolet crystalviolet 11:35 21.12.2008

Re: Sjajan trenutak

zvini koja je ovde tvoja teza - da će otac možda da prenese intrahospitalnu infekciju na novorođenče (HAHA- devojčice, intrahospitalne infekcije se ne donose spolja), ili da je prisustvo oca nepoželjno jer bi mogao da dobije intrahospitalnu infekciju (HAHA- devojčice, to što su naši smislili da otac treba da uradi briseve pre porođaja neće ga spasiti intrahospitalne infekcije). Ajde brzo trči na zapad i objasni im da od sada očevi moraju da rade sve briseve pre prisustvovanja porođajima - pa pomreće ljudi


Posto sam ja Petar Pan, a Zemlja ravna ploca, Bakterije zive u sazvezdju Velikog Medveda i hrane se kosmickom prasinom...
Milica 394 Milica 394 13:02 21.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Da, ali za to je dovoljno oca pitati da li je boravio u bolnici duže vremena (što pretpostavljam da pitaju i porodilju ako su zainteresovani da spreče superinfekcije). Ne mora da se tera da radi briseve za sve i svašta, jer da je tako - to bi radili i na zapadu. Pošto to ne rade na zapadu, znači da je statistički dovoljno neverovatno da će se otac tako naprasno pojaviti sa infekcijom superrezistentnim bakterijama, a da majka neće.

A da je tačno to što govorim, dovoljan je podatak da porodilje ne teraju da rade briseve. Sad ćete vi mene da ubedite da je ta ista porodilja, koja živi sa potencijalnim prenosiocem superrezistentne infekcije, i koja će po bolnici da krvari, izbacuje fekalije i provodi vreme u kontaktu sa drugima, da je ta ista porodilja manji rizik za bolnicu od oca?!

Dakle ono što ja odgovorno tvrdim, potpuno je besmisleno terati oca da radi briseve koje od same trudnice niko ne traži, i ova procedura ne povećava bezbednost u smislu superinfekcija (što će reći da je moja teza da traženje briseva od oca nema veze sa prevencijom infekcija rezistentnim sojevima).

Izvolite, ako možete, da to opovrgnete.

p.s.
I da dodam, na zapadu su jako ozbiljni što se tiče superinfekcija. Međutim, kad sam se zapošljavala u bolnici u jednoj EU zemlji, dovoljno im je bilo da popunim upitnik o tome da li sam boravila u bolnici u poslednja dva meseca i sa još nekim pitanjima, niko me nije terao nikakve briseve da radim, a ponoviću, jako su ozbiljni ovde kad je o tome reč. Dokaz više da je ta procedura u srpskim porodilištima potpuno neopravdana.
scabies scabies 13:16 21.12.2008

Re: Sjajan trenutak

Ne znam da li su vas jos sta pitali kad su vas zaposljavali osim toga da li ste boravili u bolnici. Uz duzno postovanje vase licnosti, ja nekoga sa takvim znanjem ne bih zaposlila kao medicinsko osoblje.
I ne znam sa kojim kredibilitetom
ono što ja odgovorno tvrdim
tvrdite bilo sta...
Ja nista ne poqsavam da opovrgnem, pogresno ste sve razumeli...
A sta su superinfekcije se raspitajte, zbog takvog brkanja pojmova moze da se ostane bez posla u ozbiljnim bolnicama...
Milica 394 Milica 394 15:35 21.12.2008

Re: Sjajan trenutak


scabies
Ne znam da li su vas jos sta pitali kad su vas zaposljavali osim toga da li ste boravili u bolnici. Uz duzno postovanje vase licnosti, ja nekoga sa takvim znanjem ne bih zaposlila kao medicinsko osoblje.
I ne znam sa kojim kredibilitetom ono što ja odgovorno tvrdim tvrdite bilo sta...
Ja nista ne poqsavam da opovrgnem, pogresno ste sve razumeli...
A sta su superinfekcije se raspitajte, zbog takvog brkanja pojmova moze da se ostane bez posla u ozbiljnim bolnicama...


vrlo dobro, niste odgovorili ni na jedan moj argument o tome zašto od očeva traže bris a od majki ne, i zašto na zapadu očevi ne moraju da rade briseve da bi prisustvovali porođajima.

samo ste se uhvatili za grešku u mom postu koja NI NA KOJI NAČIN ne menja suštinu onog o čemu sam pisala - da su brisevi samo očeva potpuno nesvrsishodni za širenje infekcija. Da, znam da superinfekcije i infekcije multirezistentnim sojevima nisu isto, pisano je u brzini. A u bolnici rade i oni koji nisu medicinske struke, ne znam da li ste to primetili, ali i oni isto tako dolaze u kontakt sa pacijentima i lekarima. I baš zato su i mene tamo proverili što se tiče infekcija multirezistentnim sojevima - proverili upitnikom koji sam popunila.

A što se Vas tiče, potpuno ste neozbiljan sagovornik, iznosite očigledno netačne teze, a onda se branite tako što pokazujete grešku u mom postu koja nikako ne menja tačnost moje poruke, a to je, ponoviću još jednom, da su obavezni brisevi samo očeva koji bi da prisustvuju porođaju potpuno (medicinski) nepotrebni, i da baš zbog toga na zapadu oni ne postoje, kao što ne postoji ni 100% epiziotomija, brijanje porodilja istim brijačem i ostali protokoli porodilšta u Srbiji.
scabies scabies 17:11 21.12.2008

Re: Sjajan trenutak

vrlo dobro, niste odgovorili ni na jedan moj argument o tome zašto od očeva traže bris a od majki ne

Vi ste mene sa nekim pomesali, ocigledno... Zato bih da prekinem ovaj kolektivni trip! Ja nisam ovde da bilo koga bilo sta ubedjujem, niti da branim bilo cije protokole, stavove, dela i sl. Sa osobama koje ne mogu da povezu ni ono sto je na jednom blogu receno (a da ne pominjemo ono sto se pricalo na prethodnim blogovima) stvarno mislim da nema svrhe poqsavati... (ali ako vas toliko interesuje moj licni stav (sto bi bilo neopisivo uvrnuto) mozete mi se javiti na PP da vam dam broj telefona-stvarno me iscrpljuje predugacko qcanje).
(HAHA- devojčice, intrahospitalne infekcije se ne donose spolja), ili da je prisustvo oca nepoželjno jer bi mogao da dobije intrahospitalnu infekciju (HAHA- devojčice, to što su naši smislili da otac treba da uradi briseve pre porođaja neće ga spasiti intrahospitalne infekcije)

A što se Vas tiče

Jako mi je drago da se razgovor vratio na pristojan nivo. Ne volim onaj pljuvacko-prostacko-primitivacko-psovacki stil, koji se ovde ponekad potencira... Ja se vas secam sa prethodnih blogova (studirate u inostranstvu, rekoste jednom, a posle smo pricali i o "papiricima iz qtija lekova" ) i cini mi se da sam bas vama rekla, a ponovicu-"da protokoli i sprovodjenje preporuka WHO zavise od mene i vas-lako bi se dogovorili..."
vstambol vstambol 18:05 21.12.2008

Re: Sjajan trenutak

1990 -te, pripremajući se za pisanje knjige o porodjaju obisao sam dva porodilista u tadasjoj Jugoslaviji gde su se žene poradjale na drugačiji nacin.u odnosu na sva ostala.
Prvo je bilo porodiliste u Kranju. Tada je nacelnik bio Dr Pajntar, ginekolog koji je uz medicinu diplomirao i psihologiju. Žene su se poradjale na boku i, ukoliko su želele, uz laku hipnozu.
Drugo je bilo porodiliste u Slovenjgradecu. Tamošnji načelnik, Dr Dimitrij Mikuš (sada počivši), rekao mi je da od 1964 (kada je nastavio sa dotadašnjom lokalnom praksom da novođenče sve vreme bude uz majku), nije bilo nijedne infekcije novorodjenceta koja bi mogla da bude pripisana tom vidu nege. Ovde dodajem da je u tom porodilištu svaki partner odn suprug imao otvoren pristup ženi i detetu. Uz dva uslova: prvo, da bude trezan (u prizemlju, uz sam ulaz, je bila posebna prostorija gde su "veseli" ocevi mogli da istutnje mamurluk), a drugo da ženi donese buket cveća. S obzirom da je bio pod dugotrajnim pritiskom Dr Mikuš je svoju praksu dokumentovao u jednom prethodnom tekstu; Mikuš D. Dolgoletne skušnje z namestitvijo novorojenca ob materi objavljenom 1981 godine u časopisu Zdravstveno varstvo, 5/81..
Inače rasprava o infekcijama nije tako jednoznačna. Po nizu istraživanja, za prevenciju infekcije je, u poređenju sa brisom i sl. važnije izbeći separacionu traumu (i kod žene i kod novorodjenčeta)
Vuk Stambolović
scabies scabies 13:30 23.12.2008

Re: Sjajan trenutak

uz laku hipnozu

Nisam sigurna da razumem o kakvoj hipnozi je rec?
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:53 18.12.2008

TURNEJA ĆE PROMENITI SVE!

Svaka čast za početak obilazaka porodilišta u Srbiji! Tek kada novinarska i ostala noga kroči u porodilište, kada se sve lepo zabeleži i sa svima porazgovara, otvara se horizont PROMENE, naravno na bolje.

Pored već spomenutih predloga u vezi sa reorganizacijom rada i rada na poboljšanju odnosa zaposlenih i porodilja, pomenuo bih i treći: nagradjivanje i javno pohvaljivanje najboljih, najpožrtvovanijih babica i sestara. Tek kada one najbolje i najvrednije medju njima, koje zaista vole svoj posao, budu primećene, pohvaljene i nagradjene, stvoriće se bolja klima i za same porodilje.

Predlažem da uz pomoć sponzora jednom godišnje organizujemo izbor NAJ babice i NAJ sestre na nekom lepom mestu. Naravno, uz nesebičnu pomoć medija, poput mog Radio Beograda 202.
axen axen 23:13 18.12.2008

Re: TURNEJA ĆE PROMENITI SVE!

Filip Mladenović
Svaka čast za početak obilazaka porodilišta u Srbiji! Tek kada novinarska i ostala noga kroči u porodilište, kada se sve lepo zabeleži i sa svima porazgovara, otvara se horizont PROMENE, naravno na bolje..


Samo da ne bude sa "viših distanci" STOP! DOSTA!
Već viđeno.......
Izgleda da se ipak nešto menja....bar u centru!
...provincijo- i Bogu si teška!
NNN NNN 00:45 19.12.2008

Re: TURNEJA ĆE PROMENITI SVE!

Naravno, uz nesebičnu pomoć medija, poput mog Radio Beograda 202.
202ка је bila odlična u intrevjuu sa Krugolinom!
Pohvala.
maca22 maca22 02:30 19.12.2008

Re: TURNEJA ĆE PROMENITI SVE!

Citajuci ovde, novinari su i ranije isli u porodilista, ali sa obavezom da izveste kako je sve leeepo Ne daj boze da kazu sta stvarno vide ili su doziveli.
axen axen 09:58 19.12.2008

Re: TURNEJA ĆE PROMENITI SVE!

maca22
Citajuci ovde, novinari su i ranije isli u porodilista, ali sa obavezom da izveste kako je sve leeepo Ne daj boze da kazu sta stvarno vide ili su doziveli.


DAAAAAAAAAAAAA................
UPRAVO TAKO!"Vuk sit i ovce na broju!"
Mene su, novinara, primili odmah u prizemlju dok su porodilje bile na II-III-IV spratu.Visoko"gore" iznad mene!Niti jednu nisam videla, niti s jednom razgovarala, totalno odstranjene i nepristupačne za sav vanjski svet! Zašto? Rekoše mi tada" da ih bespotrebno ne uznemiravam".....
scabies scabies 00:36 19.12.2008

Pancevo

Promaklo mi je-kako je izabrano bas pancevacko porodiliste?
Oni vas zvali?
Predlozilo ministarstvo?
Ili ste vi birali?
odpocetka odpocetka 10:42 19.12.2008

Re: Pancevo

scabies
Promaklo mi je-kako je izabrano bas pancevacko porodiliste?
Oni vas zvali?
Predlozilo ministarstvo?
Ili ste vi birali?


Da, i mene bi zanimalo... i kako korespondiraju price kengurica koje se jesu porodile u Pancevu (videti sajt MajkaHrabrost) sa skoro pa idilicnom situacijom "na terenu"?
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:59 19.12.2008

Re: Pancevo

Sa spiska porodilišta iz kojih su nam stigli pozivi da ih posetimo, Pančevo je izabrano zato što je najbliže, i ova poseta je u stvari bila u cilju snimanja nekog materijala kako bi se isti upotrebio u filmu koji se priprema za dodelu nagrade (vidi prvi pasus bloga). Upravo zbog toga, mi nismo ni imali dovoljno vremena da popričamo o svemu o čemu smo želeli, jer smo se mi praktično "švercovali" uz ekipu koja je išla da snima film. Razgovor s načelnikom i ostalim zaposlenim, o tome šta se dalje može učiniti na poboljšanju stanja i kvaliteta pruženih usluga, nastavićemo nekom drugom prilikom.

Što se tiče svega objavljenom u pričama kengurica, s načelnikom sam prodiskutovala o njima. Ni jednog trenutka nije bilo poricanja ni jedne stavke iznete u njima. Čak su pala i "prepoznavanja". U razgovorima sa sestrama i babicama, takođe je bilo jasno da nema nikakvog poricanja, već da su spremni suočiti se sa kritikama, prihvatiti ih i raditi na tome da se stvari promene.

Ako poricanja nema, onda nema šta ni da se ikome trlja nos onim što je bilo. Ako postoji prepoznavanje da se stvari moraju menjati, kao što postoji, onda se gleda u ono što će biti, a ne ono što je bilo. Što ono reče Dragan Ilić u "Dizanju": kliknemo RESET. I idemo dalje.

Očekujem nove priče iz Pančeva, i očekujem da će biti drugačije. Ako ne budu, onda možemo reći: Hujuston, imamo problem. Ako budu drugačije, onda smo na dobrom putu!
dolybell92 dolybell92 04:03 19.12.2008

krugolinijice ...

Unfuckable Unfuckable 09:31 19.12.2008

dobra reportaža

Imam utisak da je Dr Vajs pogodio suštinu stvari svojim neposrednim i nepretencioznim nastupom, što je dobro u smislu skidanja kletvi sa belih mantila. Osim toga, mislim da je okupio solidnu, motivisanu i za posao zainteresovanu ekipu oko sebe, što je ključ za uspeh. Takođe sam stekao utisak da je atmosfera među njima veoma dobra, što se automatski reflektuje na posao.
Najbitniji deo su - po meni - njegovi stavovi u vezi stvari koje nisu tako dobre, a ima ih : mislim da je to bila mala pokazna vežba kako treba razgovarati o tim temama, bez previše adrenalina, mitova, antičkih legendi ili "ličnog". (Nadam se da ovo čita Onaj kome je i namenjeno)
Dodatna pojašnjenja tipa indukcija & stimulacija smatram kako dodatnu vrednost ali i mali test strpljenja. (btw - tužno je to što su ti pojmovi pojašnjavani i ovde pre "x" blogova, ali se u onolikoj halabuci i opštoj pomami to uopšte nije primećivalo, jednostavno - mnogo razumnih i razložnih komentara je tada prosto - "pregaženo"

Sve u svemu - svetao primer.
Ima "rupa", ima nedorečenosti, ima nejasnoća....ali, moj utisak je da takvoj ustanovi sa tim ljudima nije i neće biti teško da učine sve za porodilje i njihove bebe, ma šta morali da promene zbog toga
bgbgbg bgbgbg 11:15 19.12.2008

RE: Poseta porodilistu u Pancevu

Draga Kru,
sa velikim interesovanjem sam citala ovaj tvoj izvestaj i prijatno se iznenadila.
Hocu reci, obzirom da je porodilistu najavljena vasa poseta, za ocekivati je bilo da sve bude cisto i sredjeno, ali me je pre svega prijatno iznenadilo drzanje osoblja i priznanje da su stvari daleko od idealnog i da jos ima dosta toga da se radi na poboljsanju stanja. Svaka im cast na tome, jer smo videli da postoje i drugaciji primeri.

Ono sto me jos zanima, a verujem i druge - da li postoji vec neki raspored obilazaka porodilista, na primer onog skandaloznog iz Krusevca, zatim "Fronta" i ostalih beogradskih?

Hvala ti jos jednom na trudu i energiji.
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:43 19.12.2008

Re: RE: Poseta porodilistu u Pancevu

Ono sto me jos zanima, a verujem i druge - da li postoji vec neki raspored obilazaka porodilista, na primer onog skandaloznog iz Krusevca, zatim "Fronta" i ostalih beogradskih?


Plan obilazaka porodilišta postoji i za sada se zasniva na spisku onih porodilišta iz kojih su nam stigli pozivi. Kako vreme odmiče, tako se taj spisak proširuje, to jest stižu novi pozivi. Kruševac i Front još uvek nisu na tom spisku, to jest za sad nismo dobili poziv. Ja sam optimista, verujem da će kad-tad stići.

Nakon obilaska svakog porodilišta, dobićete izveštaj - kao što je ovaj.
acky acky 13:13 19.12.2008

Re: RE: Poseta porodilistu u Pancevu

Odlično što je odabrano ovakvo porodilište za početak obilazaka.
Ono je očigledno iznad proseka: organizuju se da skupe novac , tapaciraju stolice,trude se uvesti nekog reda u obilaske pacijenata, i tako...!

Vidi se da su oni i bez Krugolinine akcije na pravom putu, i da sa akcijom "sarađuju"

Da je poseta bila nekom porodilištu iz raspona od nije dobro(zacementirano na tome) do katastrofalno(i baš nas briga da menjamo) naišli bi na negiranja&opravdavanja. A kako se oni odnose prema porodiljama ne bi tada pokazali, osetili biste neiskrenost u njihovoj ljubaznosti,i jedino biste videli izgled prostorija,ako su grozne bilo bi kako se nema para i tako to....

Ovako, poruka je :Evo vidite kako se može!

Ovako oni koji treba da nešto učine,a čitaju ovo, imaju primer da se ugledaju, čemu da teže...

Oni koji mogu nešto organizaciono da menjaju:
-ideja o protokolu frekvencije obilazaka...vidi se da i njima koje imaju želju da se organizuju nedostaju smernice
-odrediti anesteziologe za epidural, nema oće-neće, jel' im to u opisu posla!? ako treba da se usavrše poslati ih,ali da stalno jedan bude dostupan
-zvuče odlično te radionice-napravite ih obaveznim za sve
Oni koji treba sebe da menjaju:
-da shvate kritiku kao poziv na poboljšanje-kao što su ove sestre reagovale na rezultate te (druge) ankete
-da uvide da će promena pozitivno i na njih da se odrazi-ako naprave što bolju atmosferu,budu složni i organizovani, angažovani oko pacijenata - dobiće povratnu reakciju-zadovoljstvo i poštovanje od strane pacijenata,a samim tim i zadovoljstvo za poslu! (8, ili čak 12 sati dnevno -to značajno utiče na opšti kvalitet života)

A ovo je pravi pokazatelj:
Druga porodilja bila je još uvek pod utiskom donošenja svoje bebe na svet tog jutra, i bila je dobro raspoložena i nasmejana


Hoćemo to u svim porodilištima!
centaura centaura 11:40 19.12.2008

PRIMER IZ ZIVOTA

Moja poznanica je pedijatrijska sestra i radi u porodilistu.Istom u kojem sam se ja porodila.Moja nesreca je sto se ta ista sestra porodila mesec dana pre mene , pa je bila na porodiljskom u periodu kad sam ja imala "cast" da ga posetim. Caskamo ona i ja pre neki dan , i ja joj kazem kako su majke (ja prva , a i ostale sa kojima sam ja pricala) ogorcene na beby-friendly program , jer se on svodi na to da ti u psiho-fizicki najbespomocnijem periodu materinstva ( meni licno i u opste) uvale bebu , pa se ti snalazi kako znas i umes...
Kaze ona meni :"Ni meni licno ne odgovara taj sistem. Mnogo mi je napornije , pogotovo kad sam dezurna nocu , jedina (?!- Ja).Ranije su sve bebe bile u boksu pored mene , mogla sam da ih konstantno pratim...Ovako moram na svakih petnestak minuta da obilazim majke i bebe, da pratim kako ( i da li ) ide dojenje , da presvlacim bebe ako majke nisu u mogucnosti , i prvenstveno posto su majke premorene da pazim da neka u toku dojenja ne zaspi kraj bebe... da ne pricam sta sve moze da se desi!
Ja u SOKU!!!Samo sto nisam pocela histericno da placem!

Sestre to rade?! Pa ja sam ih samo videla kada su mi , posle dva dana (bez objasnjenja zasto tek tad,nisu ovlascene), donele bebu (sa flasicom ) i pokazale mi kako da je podignem da podrigne , i sutra kad su ih odnele i vratile sa kupanja.Jedna porodilja sto je imala carski rez nekoliko dana ranije , mi je objasnila da na svaka tri sata (sem nocu ) na kraju drugog hodnika levo , na stolu stoje flasice sa vestackim mlekom , koje na isto mesto treba vratiti kad nahranim bebu.Nocu nema "flasice" , pa ti je tako bog u pomoci , ako ti je dete gladno ( Na veselje prvorotki i svih onih koje nose kletvu ne-dojenja!)
PS.Sestru niposto ne buditi... , kaze ta porodilja , koja mi je cesto donosila i vracala flasicu kao i njene cimerke , kad krenu na "putesestvije"...
Na izlasku mi je jedna sestra REKLA: "Znas,pupak podignes , natapkas jod... " Na izlasku sam konacno i neonatologa videla.Ljubazno nam je pozeleo srecu i rekao da za nacin pravljenja vestackog mleka i kolicinu koju treba da dajem bebi , imam uputstvo na kutiji .

Pita me ta poznanica ,pedijatrijska sestra, kako izgledaju te sestre sto ih se ne sme uznemiravati , a ja kazem : Pa ne znam , nisam ih videla...

I sta sad da prokomentarisem???
maca22 maca22 14:13 19.12.2008

Re: PRIMER IZ ZIVOTA

centaura
Moja poznanica je pedijatrijska sestra i radi u porodilistu.Istom u kojem sam se ja porodila.

I sta sad da prokomentarisem???

Da nam kazes koje je to porodiliste? I koja je to sestra.
maca22 maca22 14:13 19.12.2008

Re: PRIMER IZ ZIVOTA

dupli post
centaura centaura 15:30 19.12.2008

Re: PRIMER IZ ZIVOTA

maca22

Da nam kazes koje je to porodiliste?Porodiliste je u Vrbasu...

Izbegavala sam do sada da to kazem iz razloga zbog kojeg sam i ispricala gornju pricu.Sve zavisi od ljudi koji tamo rade.A ima ih raznih.Znam to , jer sam pola trudnoce provela u toj bolnici.
Do pre desetak godina , situacija je bila ocajna.Zene su tretirane kao krave (jalove,steone), a glavni argument za sve je bio " kako su se zene nekada poradjale same na njivama , u sumama"...Zene iz Vrbasa su se masovno poradjale u NS iz straha.
Tih doktora nema vise , a i babice su sve nove i mlade...NEUPOREDIVO je bolje , neuporedivo ... moja prica i moji komentari su smesni naspram prica kojih sam se naslusala.
Sada sve zavisi ko vas zapadne...Tamo sam poznala najdivniju , najpazljiviju i najposveceniju doktorku na svetu.Da nije bilo nje , nisam sigurna da li bih uopste rodila.Ali...ona nije bila dezurna kada sam se poradjala...
Babica koja je bila kraj mene ceo dan...puna podrske , pazljiva...i punih pet sati je pokusavala da dozove dezurnu doktorku ( koja prima svoje pacijente) da vidi sta nije u redu...ostala je uz mene iako joj se smena davno zavrsila...
Dezurni pedijatar je dosao da mi kaze :"mama , mama...beba od 2.5 kg? jeste li pusac?" i odneo bebu da je prikljuci na aparat za kiseonik (valjda)...Dva dana sestre nisu ovlastene da mi kazu gde je i zasto je odvojena moja beba od mene...Pedijatra nigde nema , iako dezuraju vikendom...Na izlasku iz bolnice me upucuju na uputstvo sa kutije "humane"...
A opet .. i zbog one moje poznanice , i zbog babice i zbog najdivnije doktorke na svetu...ne zelim da me neko pogresno razume...
maca22 maca22 16:03 19.12.2008

Re: PRIMER IZ ZIVOTA

centaura
A opet .. i zbog one moje poznanice , i zbog babice i zbog najdivnije doktorke na svetu...ne zelim da me neko pogresno razume...

Onda najbolje da kazete imena zlikovaca i imena divnih ljudi.
Da ih niko ne pomesa.
djinda djinda 12:32 19.12.2008

Zena Zmaj

Branka, ti si carica. Pratim oko nedelju dana celu ovu pricu, na blogu, na sajtu, po internet izdanjima dnevnih novina, ranije nisam nista culaa jer zivim u inostranstvu, dok mi nije poslala link prijateljica koja je takodje u inostranstvu, i sad je u drugom stanju. Nemam reci, ponosna sam na svoje sugradjanke koje imaju toliko snage da se izbore sa agresivnim i opasnim okruzenjem. Dajem podrsku iz Spanije, gde i dalje planiram da imam svoje prvo dete za neko vreme, a za drugo vidim da postoje sanse da dodjem kuci. .Istraj(mo)!!!
micika92 micika92 13:38 19.12.2008

mogucnosti i potrebe

Postoji stvar koja momentalno moze da se promeni, bez da se ulazu velike pare ili napori, a tiche se cistih toaleta u bolnicama. Vidim da su u Panchevu na vratima zalepili spisak kad/kako/ko sterilisao, ne razumem zashto se to ne bi uvelo i na vratima toaleta. Srce mi se cepa svaki put kad udjem u ikea wc, wc na frankfurtskoj zeleznichkoj... wc-e u ogromnim trznim centrima gde je dnevna frekvencija ljudi oooogromna, pa ipak wc-i cisti i mirishaljvi ili bar nemaju nikakav miris. Kad samo pomislim kakvi su ti wc-i po bolnicama muka mi pripadne. Elem, Ne znam ko bi trebalo da misli o tome, ko je nadlezan ili kako li vec al mislim da treba da dodje odluka od nadredjenog da se svakih sat vremena cisti wc i da se nakon ciscenja tetkica poptpishe na papir okachen na vratima. Ne mislim da je toliki problem u ljudima koji ne znaju da koriste toalete vec u frekvencija ciscenja istih. Mora da se cisti da bi bilo cisto! Ne jedanput dnevno! I ako udjesh vecina ce ostaviti cisto... ovako ako udjesh u prljavo.... Uvodjenje onih stvarchica koje vise iznad solje iz kojih mozesh da isprejih dezinfekciono sredstvo kojim prebrishesh dasku pre korishcenja, bi svakako bilo strava ali kontam da za to treba malo parica. Za dovodjenje tetkica u red s druge strane NE TREBA.

Pozdrav svima i hvala ''Majka Hrabrost''-i shto postoji :)
P.S. Svratite svega vam, do uzichke bolnice.... pre par godina na krevetima su imali musheme ispod carshava koji su shiveni od koriscenih kuhinjskih krpa. Sad chujem da posteljinu sam donosish... O ''cashcavanju'' da ne pricham... narod treba da chuje kako je tamo katastrofichno... nadam se da ce se tada osoblje postideti i promeniti...
maca22 maca22 14:11 19.12.2008

Re: mogucnosti i potrebe

micika92
Postoji stvar koja momentalno moze da se promeni, bez da se ulazu velike pare ili napori, a tiche se cistih toaleta u bolnicama. Vidim da su u Panchevu na vratima zalepili spisak kad/kako/ko sterilisao, ne razumem zashto se to ne bi uvelo i na vratima toaleta.


ODLICNA PRIMEDBA!!!

Samo, vec cista, ordinacija mora biti sterilna, ali zato se u WC ne gleda.
To je malo i primitivizam, prosto snimite ko je primitivac po raskoraku sjaja dnevne sobe i toaleta u tim kucama.
ivana23 ivana23 14:13 19.12.2008

Sveza vest...

Francuska je zemlja s najvećom stopom mrtvorođenčadi u Evropskoj uniji, sa 9,1 umrlih na 1.000 živorođenih beba, navodi se u izveštaju "Euro-Peristata", koji je finansirala Evropska komisija.

U izveštaju se porede podaci vezani za zdravlje majki i beba u perinatalnom periodu (period od kraja trudnoće do prvih dana života novorođenčeta) u članicama EU tokom 2004. godine, preneli su francuski mediji.

Francuski zdravstveni institut INSERM, međutim, ukazuje da velika stopa smrtnosti u toj zemlji može da se objasni uzimanjem u obzir i abortusa, čiji je veći broj delimično posledica intenzivnog preduzimanja mera za otkrivanje kongenitalnih anomalija, posle čega se obavljaju relativno kasni prekidi trudnoće.

Što se tiče drugih indikatora - kao što je, na primer, neonatalna smrtnost, odnosno smrtnost beba u 27 prvih dana po rođenju, kao i smrtnost majki - Francuska se nalazi pri vrhu zemalja EU, ali nije na čelu.
Prema podacima iz "Euro-Peristata", stopa porođaja carskim rezom u zemljama EU varira između 14 i 38 odsto, a u Francuskoj je dostigla 20 odsto.
LINK
maca22 maca22 14:18 19.12.2008

Re: Sveza vest...

Ivana, kolika je kod nas?
ivana23 ivana23 14:35 19.12.2008

Re: Sveza vest...

maca22
Ivana, kolika je kod nas?

Nasla sam zvanicne podatke, ali za 2006g. (za Beograd)

- Stopa nataliteta stagnira: 10/1000 (1993: 10,3/1000)
- Stopa mortaliteta ima trend porasta: 11,6/1000 (1993: 10,6/1000)
- Stopa prirodnog priraštaja ima trend pada: -1,7 (1993: - 0,2)
- Stopa fertiliteta ima trend pada: 38,8/1000 (1993: 41,5/1000)
- Stopa smrtnosti odojčadi ima trend pada: 6,6/1000 (1993: 17,9/1000)
- Stopa mortinataliteta ima trend pada: 4,4/1000 (1993: 7,3/1000)
- Stopa perinatalnog mortaliteta ima trend pada: 10,6/1000 (1993: 18,7/1000)

GZJZB
radmilahum radmilahum 14:55 19.12.2008

Molim ko zna da mi objasni

Zasto je problem zaposliti jos anesteziologa?
Zasto je broj anesteziologa toliko deficitaran u bolnic(ama)i o cemu se tu u stvari radi?
Odakle anesteziolozima pravo da imaju opciju hoce li ili nece da daju epidural i zasto ga se klone?
Da li davanje epidurala, anesteziolozima spada u vanstandardnu uslugu ili u opis posla?
Ko (bi trebalo da) odgovara kada platite uredno 10.000,00 din npr u Narodnom frontu za epiduralnu anesteziju ali je ipak ne dobijete pod izgovorom da nema dezurnog anesteziologa (a u stvari ne dobijete je jer niste potplatili istog da vam je da) i imate li pravo na refundaciju troskova?
Mislim...jbt sve se vrti oko njih, njihovo ime se izgovara sa strahopostovanjem. Koleginica mi sa ponosom govori da je imala najboljeg anesteziologa u frontu, postali su prestiz.
rozalija rozalija 15:53 19.12.2008

Re: Molim ko zna da mi objasni

Nemam odgovor na tvoja pitanja posto sam i sama samo korisnik usluga.
Ono sto znam jeste da su mene pre dve godine u Novom Sadu na operaciji kolena lepo pitali da li hocu totalnu ili epiduralnu anesteziju (sve u istu cenu koju smo platili da ne bi cekali 3 godine da dodjemo na red u redovnom programu). Anesteziolog mi je lepo objasnila kako se daje trudnicama (sedeci) a kako ce ona dati meni, posto nemam stomak, pa mogu da se savijem u kiflu, sto njoj omogucava da lakse obavi svoj deo posla.
Takodje znam da su operacije na ortopediji radjene od ujutro do uvece, sto znaci da su ili imali dva anesteziologa, ili je lekarka koja se brinula za mene radila dve smene.
Meni deluje da se moze kad se hoce...
NNN NNN 18:55 19.12.2008

Re: Molim ko zna da mi objasni

imate li pravo na refundaciju troskova?

Da..ukoliko porodilja iz bilo kog razloga ne primi epidural, vraća set koji je dobila i priznanicu i dobija novac nazad. Zato i naglašavaju da se set ne otvara, a priznanica ne baca. Btw. znam nekoliko žena, pored mene same (slovima još pet) koje su uplatile epidural i dobile ga nezavisno od doba dana, a da nisu potplaćivale anesteziologe.
Biljana
NNN NNN 19:05 19.12.2008

Re: Molim ko zna da mi objasni

Zasto je broj anesteziologa toliko deficitaran u bolnic(ama)

Reče mi neko, ne sećam se ko: biti hirurug, to je nešto, to se kod nas vrednuje, hirurg pa bog... anesteziologe niko ne ceni, mada je često ljudski život u velikoj meri u njihovim rukama.
Odakle anesteziolozima pravo da imaju opciju hoce li ili nece da daju epidural i zasto ga se klone?

Dobro poznajem osobu koja je anesteziolog sa veeelikim iskustvom u jednoj bolnici u jednom malom mestu u Srbiji. Ne daje epidural jer nemaju obuku i nije sigurna da bi umela savršeno to da uradi (časno i pošteno radi svoj posao do te mere da je stresom zbog malverzacija kolega ugrozila zdravlje), a kako nemaju ni dovoljno seminara i sl. nepoverljiva je prema istom i smatra da nosi velike rizike. Ne mislim da je u pravu, samo iznosim stav koji mi je poznat. Btw. njena ćerka se porodila bez epidurala.. i pokajala. Ja sa epiduralom i opet bih.
Biljana
maca22 maca22 20:48 19.12.2008

Re: Molim ko zna da mi objasni

Znaci, da je stvar u tome sto nisu obuceni (a oni savesni nece da rade ono sto ne znaju)

A zasto nema dovoljno obuka?

Moze li se to promeniti?
radmilahum radmilahum 21:41 19.12.2008

Re: Molim ko zna da mi objasni

Pa dobro, to zvuci logicno. Bolje da ne rade nesto u sta nisu sigurni nego da osakate nekog. To bih i ja izabrala. Dakle resenje je organizovati obuku za anesteziologe kako da daju epidural i tako smanjiti manevarski prostor onima koji to odlicno rade i shodno tome naplate (cast izuzecima).
maca22 maca22 23:37 20.12.2008

I nedopustivo je

.. da se stednja vrsi tako sto ce sestre drzati 5 sati DUZE nego sto SME na poslu da im ne bi placali markicu za prevoz.
I ona nije chudno sto nisu ni za sta, a tek koliko ispastaju zene i bebe...

ovo nadjoh na netu - mozda je neko vec postovao ranije, a ja nisam videla.
OVO
NNN NNN 01:04 21.12.2008

Re: I nedopustivo je

ovo nadjoh na netu - mozda je neko vec postovao ranije, a ja nisam videla.
OVO
Iz Alo!-a su rekli da će da prate situaciju i povremeno da obaveštavaju o radu Majkahrabrost-i.
anastasija.p anastasija.p 02:53 21.12.2008

Jos jedan clanak...

clanak u Dnevniku


Ako ponavljam, izvinjavam se unapred :)
scabies scabies 15:31 23.12.2008

cestitam!!

Reko' da ti ne cestitam na tudjem blogu, vec ovako-direktno
CESTITAM!!!
scabies scabies 21:39 23.12.2008

Gde ja prodjem tu trava ne raste :)

Eto, znala sam da je bolje da se ne pojavljujem... Sad sam izgleda rasterala ljude i na onom blogu...
anastasija.p anastasija.p 16:30 23.12.2008

Cestitam...

na nagradi jos jednom :)

Nadam se da nece biti poslednja!

Pozdrav
maca22 maca22 01:56 24.12.2008

Re: Cestitam...

kome sta cestitate?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana