Stav dr Vuka Stambolovića

Krugolina Borup RSS / 25.12.2008. u 21:50

slika-Porodjaj-Vuk-Stambolovic-23736x400.jpgPre izvesnog vremena zamolila sam dr Vuka Stambolovića da napiše blog koji bi objasnio razloge za neke od procedura koje se u našim porodilištima sprovode rutinski, kao i da iznese svoje mišljenje o njihovoj opravdanosti. Umesto bloga, dobila sam od njega na poklon knjigu "Porođaj" koju je napisao i objavio još 1996. godine, a koja u sebi sadrži sve odgovore na sva pitanja. A dobila sam i dozvolu da iz nje sama izvučem potrebne odgovore i postavim ih na blog.

Knjiga je, inače, riznica korisnih informacija i u potpunosti podržava savremenu svetsku praksu povratka prirodnom porođaju, i napuštanje prakse "aktivnog vođenja porođaja" koja je, nažalost, kod nas još uvek prisutna. Rešila sam da u par nastavaka objavim izvesne delove knjige, a na teme koje su na blogu ranije već pokrenute oko nekih zastarelih bolničkih protokola, na koje se žalimo u tački 2 Peticije.

U ovom nastavku, objavljujem delove iz knjige dr Stambolovića koji se tiču klistiranja, brijanja i aktivnog vođenja porođaja. Svaka od dole iznetih tvrdnji potkrepljena je odgovarajućim referencama koje ja, zbog preglednosti teksta, ovom prilikom izostavljam - ali ako kroz komentare bude zahteva za njima, rado ću ih dodati naknadno.

Odlomci iz knjige:

Stambolović, Vuk (1996). Porođaj. Beograd: Elit - Medica.

1. Klistiranje

Klistira se formacijski. Dakle, svaka porodilja. A za takvu se praksu, sa stručnog stanovišta, navodi više razloga.

Pre svega, tvrdi se da se na taj način sprečava kompresija porođajnog kanala, pošto po pražnjenju creva ima više prostora za silazak i rotaciju prednjeg dela ploda. Tvrdi se, zatim, da se na taj način skraćuje trajanje porođaja jer se, zbog povezanosti nervnih spletova, refleksno stimuliše aktivnost materice. Ukazuje se, takođe, i na potrebu da se održi nekontaminiranost "porođajnog polja" kako bi se smanjila opasnost od infekcija. A kao još jedan razlog navodi se i izbegavanje neugodnosti koje bi izbacivanje izmeta moglo da načini akušerskome osoblju ili porodilji.

Rezultati nekih istraživanja, međutim, ukazuju da su najvažnija među ovim obrazloženjima data napamet. Romni (Romney) i Gordon (Gordon) su na primer, poredeći grupu žena koje su klistirane (njih 125) sa odgovarajućom grupom žena kod kojih ova intervencija nije bila primenjena (njih 149), ustanovili da, što se tiče trajanja porođaja, između njih nije bilo značajne razlike. Prema istom istraživanju, klistiranje nije umanjilo ni učestalost fekalne kontaminacije. Do kontaminacije je, naime, došlo kod 34% klistiranih i 38% neklistiranih porodilja. Što se pak tiče novorođenčadi, iz obe je grupe po njih sedmoro imalo znake infekcije. A među njima, crevni su mikroorganizmi izolovani kod dvoje novorođenčadi iz grupe klistiranih, i kod četvoro njih iz grupe neklistiranih žena. U sličnom istraživanju, Vajtli (Whitley) i Mek (Mack) su ustanovile da je u grupi neklistiranih do fekalne kontaminacije došlo kod 59%, a u grupi klistiranih kod 38% žena, ali da je u ovoj drugoj grupi, zbog tečne stolice, kontaminaciju bilo mnogo teže ukloniti.

Praksu rutinskog klistiranja još većma stavlja pod pitanje česta pojava nepovoljnih propratnih efekata. Na primer, u slučaju primene klizmi koje nisu neutralne prirode, može doći do iritacije rektalne sluzokože, pa i do alergijskih reakcija. Najveći problem, međutim, (uz to oficijelno neprepozat!) predstavlja prisilno narušavanje privatnosti. Mnoge porodilje, naime, klistiranje može da uznemiri ili iritira. A većina ga doživljava kao neprijatno iskustvo, pogotovo ukoliko se nepažnjom osoblja poklopi sa porođajnim bolovima.

U celoj ovoj situaciji, međutim, najprotivurečnije je to što je u slučaju prirodnog ponašanja porodilje klistiranje, najčešće, potpuno nepotrebno. Naime, usled refleksnog podražaja creva materičnim kontrakcijama (o obrnutome se uticaju ne samo špekuliše nego se on i uvažava, dok se na ovaj smer uticanja i ne pomišlja), već sam početak porođaja navodi porodilju na spontano pražnjenje; ili sukcesivno, ili u vidu lakog proliva. Dovoljno je, stoga, ne primoravati porodilju da leži, odnosno ne oduzimati joj pravo da sama reguliše svoje fiziološke potrebe.

2) Brijanje

Primenjuje se rutinski, a objašnjava se potrebom da se smanji rizik infekcije i da se olakša zašivanje rane napravljene epiziotomijom.

U grupi od 693 porodilje koje je pratila Romni (Romney) i u kojoj je genitalni predeo 228 žena bio potpuno obrijan, dok je kod 240 žena bila obrijana samo međica, a njih 225 ostalo neobrijano - nije bilo nikakvih razlika što se tiče učestalosti infekcija. Romni je uz to naglasila da je u provedenoj anket 98% žena koje su bile obrijane izrazilo nezadovoljstvo što su bile podvrgnute ovom postupku.

Na nezadovoljstvo žena ukazivali su i drugi autori. Pre svega navodima da brijanje narušava integritet kože, da za njim ostaju ogrebotine i oguljotine koje objektivno povećavaju rizik od infekcija, dok su subjektivno uzrok svraba i drugih iritirajućih osećaja, naročito prilikom znojenja i u toku ponovnog rasta dlaka.

Karakteristično je, međutim, da do izmene ustanovljene procedure nije došlo ni pošto je nizom egzaktnih istraživanja nepobitno utvrđeno da se brijanjem porodilja ne postižu proklamovani efekti.

Pokazalo se naime, na izravan način, da su akušerski poslenici prilično probirljivi; odnosno da, uz sve priče o suprotnom, njihova praksa ne ishodi iz naučnog istraživanja kao takvog, nego tek iz onog selekcioniranog.

Princip odabira pri tom, nije zasnovan na egzaktnosti nego na podobnosti, tako da istraživanja čiji rezultati nisu u funkciji postojeće procedure, ili bar skrivenog programa na kojem je ona zasnovana, ostaju zanemarena.

3. Aktivno vođenje porođaja

U nameri da povećaju efikasnost porađanja, akušerski poslenici "poboljšavaju" materično funkcionisanje time što svim porodiljama raskidaju plodove ovojnice i ubrizgavaju sintetske hormonske preparate.

Raskidanjem ovojnica i ubrizgavanjem sintetskog oksitocina, istina, "neadekvatno se napredovanje" u velikom broju slučajeva sprečava. Osim toga, postiže se i velika ušteda vremena.

U isti mah, međutim, svaki se porođaj preobraća u abnormalan. I to ne samo zato što se, faktički, svaki porođaj tetira kao produženi porođaj, nego i zbog toga što se, uz pokoji abnormalan, i svaki prirodan, autonomni porođajni ritam zamenjuje ritmom koji je nametnut, odnosno heteronoman te kao takav remeti specifičan sklad i u drugim domenima.

Ubrzavanjem porođaja, pre svega, porodiljama se dodatno pojačavaju bolovi. Posebno su bolne materične kontrakcije uzrokovane sintetskim oksitocinom. Naime, postojeći fidbek sistemi kojima se količina oksitocina koji se ubrizgava u krv porodilje određuje prema intenzitetu materičnih kontrakcija ne mogu ni približno da oponašaju prirodnu regulaciju. Osim toga, od žene do žene, osetljivost na oksitocin veoma varira tako da ga je još i teško dozirati. Otuda su kod ubrzanih porođaja bolovi intenzivniji i češći, a imaju i poseban kvalitet jer, umesto da se javljaju u vidu talasa (a i uz postepeno pojačavanje), oni naprosto "zgrabe" porodilju.

Dakako, ubrzavanje porođaja nepovoljno deluje i na plod, najvećma zbog toga što ga izlaže dejstvu naglih, intenzivnih i čestih materičnih kontrakcija, a da mu pri tom nije više obezbeđena zaštita amnionskog "okeana".

Zbog novonastalog, neravnomernog i povećanog pritiska ugrožena je naročito detinja glava. Naime, iščezavanjem kontrapritiska takozvanih prednjih plodovih voda, dolazi do izmeštanja pljosnatih lobanjskih kostiju, pa i do deformacije lobanje ploda. Uz to, izmeštene kosti zatežu moždane pregrade i opne tako da su moguće intrakranijalne ozlede i krvavljenja. Spolja, inače, ovu sliku upotpunjuje otok poglavine nastao usled pritiska cervikalnog dela materice i sledstvenog zastoja venske krvi.

Ubrzavanje porođaja, zatim, može dovesti do poremećaja u sistemu fetalnog krvotoka. Već raskidanjem ovojnica, naime, privremeno se smanjuje protok krvi kroz matericu zbog čega se preporučuje da se sačeka najmanje 40 minuta, pa da se tek onda otpočne sa infuzijom oksitocina. Isto tako, usled refleksnih reakcija, kao i usled pojačanog pritiska na pupčanu vrpcu, kod ubrzanih se porođaja češće javlja takozvano rano usporavanje fetalnog srčanog ritma.

Remećenjem krvotoka, dalje, remeti se dotok kiseonika. A to, namah, pokreće i poremećaje metabolizma ploda.

Naravno, sve se ove komplikacije ne javljaju kod svakog ubrzanog porođaja. Potencijalno, međutim, njihovim je raznim kombinacijama ugroženo svako novorođenče i pogođena svaka porodilja. I to sasvim nepotrebno, na šta ukazuje niz veoma dobro poznatih činjenica.

Pre svega, nije svaki porođaj produženi porođaj. Produženi porođaj, osim toga, ne mora biti obavezno abnormalan. Prema nekim stanovištima, čak, on se u 50% slučajeva može uspešno okončati i bez upotrebe materičnih stimulansa.

Produženi se porođaj, zatim, može preduprediti, ili transformisati u porođaj uobičajenog trajanja ukoliko se odustane od nekih elemenata ustanovljene akušerske procedure. Na primer, ukoliko se porodiljama dozvoli da se kreću, odnosno da zauzimaju položaje koji im najviše odgovraju, te ukoliko je uz njih neka bliska osoba. Prema jednom istraživanju, žene koje su bile ohrabrivane da se tokom porođaja kreću, da sede ili stoje, u proseku su se porodile za kraće vreme od žena iz kontrolne grupe koje su se porađale pod dejstvom oksitocina.

(U sledećem nastavku: prisustvo oca porođaju i emotivna podrška dule)Komentari (158)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

anastasija.p anastasija.p 22:19 25.12.2008

Samo da ostavim komentar :)

:)

Odoh sad da citam.

EDIT: Dakle, klistiranje, brijanje i aktivno vodjenje porodjaja kada se izvodi u 100% slucajeva, ima ulogu da olaksa posao zdravstevnom osoblju.
U suprotom bi trebalo dozvoliti prisustvo izabrane osobe, dozvoliti porodlji da se krece i posvetiti joj vise paznje.
Rezultati su manje vise isti, ili idu u prilog druge opcije, a pacijenti su mnogo zadovoljniji.

Da ne bi bilo zabune, ja ovde nisam apriori protiv klistiranja, brijanja i aktiivnog vodejnja porodjaja, jer oni ocigledno imaju svoje mesto u medicini, ali sam protiv toga u 100% slucajeva. Jasno je da postoje SLUCAJEVI kod kojih nesto od navedenog i treba primeniti.

Ja bih zaista volela da nam se jave lekari, po mogucstvu ginekolozi (moze i dr Stanojevic:) sa konstruktivnim predlozima kako da se ovo sprovede. Da iznesu probleme koje treba resiti da se ovo vise ne radi svakoj zeni.
radmilahum radmilahum 08:52 26.12.2008

Re: Samo da ostavim komentar :)

Vise je nego ocigledno da su bolnicki protokoli pretezno naklonjeni medicinskom osoblju nego korisnicama usluga koje ih placaju. S toga je njihovo otpor promenama prirodan. Bas kao i nas.
Ovo razmimoilazenje traje decenijama i toliko se odomacilo da su mnogi prestali da ga preispituju. A nelogicno je da uopste postoji. Opste je poznata stvar da je lakse nekom da radi ako mu je klijent (korisnik tvojih usluga, kupac...kako god) zadovoljan: brze se obavlja posao, nema bespotrebne konfrontacije, besa i gubljenja vremena. Ja sam takodje uocila da ako na ljubazan nacin objasnim mom kupcu neku neprijatnu novost u vezi posla on je prihvata cesto bez polemike ponekad i sa osmehom. Svima je tako lakse. Oni nisu svesni da samo sebi tako jos vise otezavaju.
dobrosav92 dobrosav92 22:19 25.12.2008

Pitanje

Pitam onog profesora i načelnika N. fronta da li je pročitao ovu knjigu?
ne.nevena ne.nevena 14:44 26.12.2008

Re: Pitanje

dobrosav92
Pitam onog profesora i načelnika N. fronta da li je pročitao ovu knjigu?


pridruzujem se pitanju.


sivooka sivooka 15:29 26.12.2008

Re: Pitanje

Pre svega, nije Onaj, nego taj covek ima svoje ime i prezime!
Ne mogu da se otmem utisku da se citava ova prica sa Krugolinom i njenom akcijom, koja je krajnje humana i koju kao i sve osobe zdravog razuma podrzavam, malo otela kontroli. Hocu reci, malo je skrenula sa koloseka i pretvoila sa u lov na vestice. Ukoliko se ne varam, cilj akcije je poboljsanje uslova u porodilistima... Da ne duzim, procitala sam citavu peticiju. I da budem iskrena, postadoh blogerka ( iako sam u relnom zivotu previse zauzeta da bih vodila ovaj virtuelni), cisto da svima vama koji prof.dr Dusana Stanojevica, nazivaju ONAJ,i vec danima se sprdaju sa tim casnim imenom, koje verujte, mnogi pamte samo po dobru, objasnim neke stvari. Steta je da ih ne znate.
Dakle boginja Atina je jednom sapnula jednom slavnom coveku,recimo, Odiseju "Koliko se samo razlikujes od drugih i to je divno"
Kada bi ste znali o kakvoj ljudskoj velicini sa takvim nedopustivim komentarima, vec danima raspredate, mozda biste se i postideli.
Pre svega iz poverljivih izvora znam da se prof. Stanojevic dugo godina opirao da postane nacelnik Narodnog fronta jer je znao kakav ga reformatorski i sizifovski posao ceka.Pa sta vi zamisljate,da jedan covek moze da promeni sistem, preko noci. Pricate samo o losim aspektima vodjenja porodilista, a da li imate pojma koje je dobre stvari ovaj covek ucinio,cim je postao nacelnik/? Ne, naravno da nemate pojma jer mi Srbi obicno vidimo trn u tudjem oku ali zato balvan u svom ne primecujemo. Ostavicu Vas da se pozabavite i dobrim stvarima koje je uradio, krenite recimo od transparenta koji stoji na porodilistu! Odgovor pronadjite sami. Verujem da ce sami lekari imati stosta da vam ispricaju na tu temu! Rugate se neznalice, njemu koji je veliki helenista a nemate pojma da se nekada u Rimskom carstvu govorio uglavnom grcki jezik i da ga danas, kako i sami Grci kazu, mogu nauciti samo privilegovani. To je naime jedini jezik koji je pokazatelj visokog IQ-a.Danima govorite o jednom coveku koji je plemenit,skroman,ne sujetan, nepopravljiv borac za pravdu i pre svega TAKAV STRUCNJAK da ga Srbija dugo nece imati. Raspitajte se malo, pa cete cuti da oni isti lekari koji ovog divnog coveka ne podnose( jer ovde se uspeh i istina ne prastaju) zovu placu i mole, insistirajuci da im on operise, cerke, setre, majke i supruge, jer je on najbolji.
I zato molim, da prekinete da pisete budalastine o ovom coveku o kome nista ne znate i o kome sudite na osnovu
2 pisma, koje ne znam kako je i napisao kada operise po ceo dan. Znate, kod njega je najveca guzva, bas zbog svega sto sam gore napisala.
Ne znam kako, ali "dva losa uvek ubiju Milosa"?! Neko je davno rekao da cete istinski pametnog coveka prepoznati tako sto sve budale kuju zaveru protiv njega. Valjda je to usud pametnih ljudi. A ovaj covek svakodnevo spasava ljudske zivote, pomaze da na svet dodju mnoge bebe,brine o zivotinjama beogradskog ZOO vrta volonterski, poneki put spase zivot u avionu nekom od putnika kojima se recimo zaglavi kamen u mokracnom kanalu i ZAISTA nema vremena da objasnjava cemu klistir i brijanje?! O Boze, pa vi ne shvatate da on sam ne moze da promeni citavo drustvo i sistem. Moramo se svi truditi. Ne moze se on u svakom trenutku teleportovati u svaki cosak klinike, kad svi ljudi koji tamo rade nose teret proslosti. Aman ljudi ,svaka borba je borba sa Titanima.Ne moze se okriviti jedan covek za nesto sto je godinama unazadjivano. A prof Stanojevic se bori cak i kad vama to ne saopstava.
Znam iz licnog iskustva i pretpostvljam da je svako od vas imao bar jednu losu situaciju sa lekarima u Srbiji, ali ne moze se celo zdravstvo nivelisati kao korumpirano i lose. U filosofiji se kaze deduktivno zakljucivanje. Ne gledajte u nazad, hajde da prastamo, ne blatimo i slusamo uvek pametnije od sebe jer samo tako cemo i mi sami biti pametniji jednog lepog dana.Hajde da pricamo o korumpciji tek onda kada intervjuisemo sve prijatelje i poznanike i kada shvtimo koliko su puta sami "podgrejavali" tu korumpciju nudeci novac bez da im ga iko trazi, verujuci u svojim malim mozgovima da se protiv njih vodi Neka Velika Zavera i da ce umreti 100% na opercijskom stolu ako doktoru ne ponude mito. Hocu reci, korumpcija nebi zivela da nije onih koji je hrane. Ono,zakon ponude i potraznje.Probajte, da se bunite. Da nepristojnom lekaru kazete: "Tako Vam ne dozvoljavam da razgovarate sa mnom" Pa cete videti reakciju na akciju. Hajde, da prestanemo da blebecemo a vise da delamo.Onda ce se u nekom zivotu, mozda ne nasem ali nase dece, svest u jednom momentu konvertovati. I bice nam bolje.Jer ne vraca se uvek onima koji to zasluzuju, ali se mozda vrati njihovoj deci. I to je sreca!
Tako da, dragi moji blogeri a obracam se svima koji imaju visak slobodnog vremena (sudeci po komentarima, imate ga na pretek) zelim vam srenu Novu Godinu, Bozic i mudrost iznad svega, jer ona je moje polje delanja. Necu Vas oslepeti, sto obicno cini sivooka, ali podaricu vam sovu da vas vodi.
chobanica chobanica 16:05 26.12.2008

Re: Pitanje

@ sivooka:

Da niste malo zamenili teze? Da li ste i Vi sami posle citanja ovog teksta primetili da ono sto nam je prof. dr Stanojevic ovde ispricao nije na mestu, pa ste sada umesto onoga sto je prava tema (brijanje, klistiranje, aktivno vodjenje porodjaja) i Vi poceli da pricate o grckim bogovima i legendama?

Hajde da se drzimo teme, molim Vas
maca22 maca22 16:07 26.12.2008

Re: Pitanje

sivooka
Hajde da pricamo o korumpciji tek onda kada intervjuisemo sve prijatelje i poznanike i kada shvtimo koliko su puta sami "podgrejavali" tu korumpciju nudeci novac bez da im ga iko trazi, verujuci u svojim malim mozgovima da se protiv njih vodi Neka Velika Zavera i da ce umreti 100% na opercijskom stolu ako doktoru ne ponude mito. Hocu reci, korumpcija nebi zivela da nije onih koji je hrane.

Korumpcija nebi.
radmilahum radmilahum 19:31 26.12.2008

Re: Pitanje

Lepo je sto ste se registrovali i ukljucili se u diskusiju, treba nam i stav tzv druge strane kako bismo zajedno dosli do prihvatljivog resenja za sve.
Kada bi ste znali o kakvoj ljudskoj velicini sa takvim nedopustivim komentarima, vec danima raspredate, mozda biste se i postideli.

steta sto niste imali vise vremena da se posvetite diskusiji, jer da jeste ne biste napisali ovo, stoga je kritika potpuno neopravdana. Jer da jeste, videli bi da NIKO ovde nije osporio strucnost dr Stanojevica a i diskusija nije usmerena iskljucivo na njega vec na sve doktore u porodilistima sirom Srbije. Dr Stanojevic nam se obratio pismom pa smo ga zato najvise pominjali.
2 pisma, koje ne znam kako je i napisao kada operise po ceo dan

ni nama nije jasno kako je ta dva pisma mogao da napise, a zalosno je sto ipak jeste.

O Boze, pa vi ne shvatate da on sam ne moze da promeni citavo drustvo i sistem. Moramo se svi truditi. Ne moze se on u svakom trenutku teleportovati u svaki cosak klinike, kad svi ljudi koji tamo rade nose teret proslosti. Aman ljudi ,svaka borba je borba sa Titanima.Ne moze se okriviti jedan covek za nesto sto je godinama unazadjivano.

to niko nije rekao niti se on krivi za sve.
Nemojte menjati teze. Konkretan doktor se kritikuje sto brani zastarele metode vodjenja porodjaja koje SZO ne preporucuje i sto nije praksa u ostalim zemljama. Kritikovan je i sto porodilje vredja i naziva ih lazljivicama. Ali ovo smo vec apsolvirali i od ove konfrontacije ne mozemo nista konstruktivno da zakljucimo osim sto se vrtimo u krug.

Rugate se neznalice, njemu koji je veliki helenista a nemate pojma da se nekada u Rimskom carstvu govorio uglavnom grcki jezik i da ga danas, kako i sami Grci kazu, mogu nauciti samo privilegovani. To je naime jedini jezik koji je pokazatelj visokog IQ-a.

O tome smo dosta citali od Dr Stanojevica pa nas postedite Grka molim Vas, dosta nam je te teme.
kada shvtimo koliko su puta sami "podgrejavali" tu korumpciju nudeci novac bez da im ga iko trazi, verujuci u svojim malim mozgovima da se protiv njih vodi Neka Velika Zavera i da ce umreti 100% na opercijskom stolu ako doktoru ne ponude mito

Korupcija je u zdravstvu neophodna kao i postojanje zdravstvenih kartona. Vredjanjem nigde necemo otici.
Nadam se da cete ostati na blogu i dati neki koristan predlog ociscen od besa, sujete i uvreda. Niko ovde ne kritikuje zbog dokonosti vec zbog ozlojedjenosti. Nadam se da nikada necete biti u poziciji bilo koje od Kengurica.
Sve najbolje.
scabies scabies 21:02 26.12.2008

Re: Pitanje

Po Vasem poynavanju filosofije i anticke kulture-rekla bih da ste sigurno ginekolog...
zelim vam srenu Novu Godinu, Bozic i mudrost iznad svega, jer ona je moje polje delanja.

Nista ne volim vise od samoreklamiranja. Smatram da je potpuno opravdano isticati svoje (a u ovom slucaju i tudje osobine) onda kad su toliko dobro prikrivena da ih niko ne bi mogao ni pretpostaviti.
U svoje ime (i u ime ostalih koji imaju visak slobodnog vremena)-zahvaljujem se na lepim zeljama, a Vama od sveg srca zalim da ubuduce o Vama i svima ciji lik i delo branite-govore Vasa dela. Da ne morate da rasipate reci (i Vase dragoceno vreme) objasnjavajuci koliko ste mudri, obrazovani, humani, uspesni... Ne brinite, bice uvek ljudi da to prepoznaju i cene.
EDIT
Mudrost nije lako preneti, a i zahteva vreme... Nego, ja bih Vam bila zahvalna ako biste mogli da nam objasnite kako da coveq spasimo zivot ako mu se "zaglavi kamen u mokracnom putu" u avionu. Mozemo se naci u situaciji da nam takvo znanje zatreba...
viliana viliana 08:10 28.12.2008

Re: Pitanje

Slažem se da je neprimereno da se ovako piše o ljudima koji su izuzetno svestrani, što znam iz ličnog iskustva.
Pozdrav
viliana viliana 08:20 28.12.2008

Re: Pitanje

Što se tiče klistiranja, neophodno je jer WHO protokoli i sami govore o neophodnosti praznih creva.
Komplikacije su češće ukoliko postoji sadržaj u gastro-intestinalnom traktu.
Sve je dokumentovano i u najnovijim smernicama u Americi i u V.Britaniji.
Pozdrav
viliana viliana 10:05 28.12.2008

Re: Pitanje

Čemu tolika objašnjenja ?
Prof.Stanojević je vrlo retka biljka na ovim prostorima.
U Srbiji se uspeh ne prašta !
Pozdrav
maca22 maca22 19:12 28.12.2008

Re: Pitanje

viliana
Što se tiče klistiranja, neophodno je jer WHO protokoli i sami govore o neophodnosti praznih creva.
Komplikacije su češće ukoliko postoji sadržaj u gastro-intestinalnom traktu.
Sve je dokumentovano i u najnovijim smernicama u Americi i u V.Britaniji.
Pozdrav

Dajte referencu. GDE je dokumetovano?

Jer sve sto sa zapada dolazi to BAS ne kaze.
Bez reference, to je pricanje napamet.
NNN NNN 22:48 25.12.2008

Preporuka!

Prava stvar na pravom mestu.
Inače smo razgovarali sa Dr Stambolovićem i složili se da se kod nas porođaj ne tretira kao prirodan sled stvari nego kao intrevencija. Takođe, porođaj kod nas nije socijalna (društvena) kategorija, nego tehnička.
U sledećem nastavku: prisustvo oca porođaju i emotivna podrška dule
Nismo stigli da ga pitamo koliko je stručan za starogrčki
anastasija.p anastasija.p 22:50 25.12.2008

Re: Preporuka!

Nismo stigli da ga pitamo koliko je stručan za starogrčkimaca22 maca22 03:19 26.12.2008

Re: Preporuka!

NNN
Prava stvar na pravom mestu.
Inače smo razgovarali sa Dr Stambolovićem i složili se da se kod nas porođaj ne tretira kao prirodan sled stvari nego kao intrevencija. Takođe, porođaj kod nas nije socijalna (društvena) kategorija, nego tehnička.

I to se znaci mora menjati.


Uzgred, da pitamo veterinare sta misle o radu dr Stanojevica na njihovom polju, kad vec postujemo specijaliazije, a ovo su cele struke.
veta92 veta92 12:23 26.12.2008

Re: Preporuka!

Kao što već rekoh na nekom od ranijih blogova na ovu temu, Dr Stanojević nakon nekog porođaja u ZOO-vrtu, koji naravno, beše obilato medijski propraćen (ne razumem zašto,kada veterinari asistiraše [mi to tako zovemo-"asistiramo porođaju" a ne "vršimo "ga-vrši ga porodilja] tolikim porođajima pa ništa)izjavi, i ne trepnu ,da se VETERINOM BAVI IZ HOBIJA.Šta je on,nadriveterinar?Da li je to dozvoljeno?Koliko znam nije.Za bavljenje tim poslom je potrebno, tj.neophodno formalno obrazovanje koje se može dobiti samo na Fakultetu veterinarske medicine.I molim vas, mala anketa-koliko bi vas pristalo da vas porodi veterinar, bez obzira na svo njegovo kliničko iskustvo?
ivana23 ivana23 12:33 26.12.2008

Re: Preporuka!

veta92
Kao što već rekoh na nekom od ranijih blogova na ovu temu, Dr Stanojević nakon nekog porođaja u ZOO-vrtu, koji naravno, beše obilato medijski propraćen (ne razumem zašto,kada veterinari asistiraše [mi to tako zovemo-"asistiramo porođaju" a ne "vršimo "ga-vrši ga porodilja] tolikim porođajima pa ništa)izjavi, i ne trepnu ,da se VETERINOM BAVI IZ HOBIJA.Šta je on,nadriveterinar?Da li je to dozvoljeno?Koliko znam nije.Za bavljenje tim poslom je potrebno, tj.neophodno formalno obrazovanje koje se može dobiti samo na Fakultetu veterinarske medicine.I molim vas, mala anketa-koliko bi vas pristalo da vas porodi veterinar, bez obzira na svo njegovo kliničko iskustvo?

Ne bih niposto da "branim" dr Stanojevića, ali gde nasi veterinari sticu iskustvo u poradjnaju simpanzi?
Pogotovo kada znamo da je šimpanza (lat. Pan troglodytes) čovekoliki majmun iz familije čoveka (Hominidae) . Sto znaci da je najlogicnije bilo u tom momentu, a takodje znamo da je doslo do komplikacija prilikom porodjaja (ko zna, naravno), pozvati ginekologa.
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:38 26.12.2008

Re: Preporuka!

Ne bih niposto da "branim" dr Stanojevića, ali gde nasi veterinari sticu iskustvo u poradjnaju simpanzi?


A gde dr Stanojević stiče iskustvo u porađanju šimpanzi?
ivana23 ivana23 14:04 26.12.2008

Re: Preporuka!

Krugolina Borup
Ne bih niposto da "branim" dr Stanojevića, ali gde nasi veterinari sticu iskustvo u poradjnaju simpanzi?
A gde dr Stanojević stiče iskustvo u porađanju šimpanzi?

Ne citas Kru...
šimpanza (lat. Pan troglodytes) čovekoliki majmun iz familije čoveka (Hominidae)

Sto bi znacilo da su reproduktivni organi vrlo slicni, ako ne i isti. Znaci da iskustvo ima.
veta92 veta92 15:02 26.12.2008

Re: Preporuka!

Veterinari u Srbiji bi mogli da steknu iskustvo u porađanju šimpanzi, pa recimo....u zoo-vrtu, ali kada on ne bi bio evropski centar šverca retkim životinjama , kada se u njemu ne bi pekle i jele divlje svinje koje su do juče bili eksponati, kada bi se kupovale i uvozile zdrave žuvotinje.

Kada se ta nesrećna šimpanzica prvi put porađala, Vuk Bojović, večno i neutoljivo žedan medijske paznje je 3 DANA !!!!nakon pošetka porođaja navodno zavapio ZOVITE MI GINEKOLOGE!Heeej, 3 dana.Naravno, u kadar ulazi Dr Stanojević.Citiram:"Porađala se šimpanza i to je trajalo nekoliko dana. Onda je Vuk rekao: „Nađite mi ginekologa!“ Neko je hteo da dođe neko nije, a i oni koji su došli gledali su i nisu znali šta da rade. Jedna zajednička prijateljica me je pozvala i pitala da li bih je ja pregledao. Pošao sam ko iz topa. Okupim svoju ekipu, dovedem, babicu, instrumentarku, anesteziologa i vidim da je počela da se porađa. Porodili smo je za nekoliko minuta. Iako smo sve uradili profesionalno mladunče, nažalost, nije preživelo porođaj. Vuk i ja smo tada izmenjali telefone...."Nisam ni sumnjala.

I to nije sve, ako ste mislili da Dr Stanojević može imati epizodnu ulogu.Ovo je drama u nastavcima.
Opet citiram:"Posle tri meseca on zove da mi javi da je Lijana u drugom stanju. Pitam ga kad bi trebalo da se porodi, a on kaže u novembru. To je meni dalo vremena da se pripremim, pročitam da trudnoća kod šimpanze traje sedam i po meseci i još neke važne stvari. Zove jedno jutro Vuk i kaže da je počela da krvari. Uspavamo je i pregledamo i ja vidim da mladunče ne prednjači glavom, nego da su prvo krenuli, kako se to kaže, neki sitni delovi - ruka ili noga. Ona predočim Vuku sve opcije. Pripremimo se kao da ćemo raditi carski rez i ja probušim vodenjak i izvučem ekstremitet. Svi gledamo, ali ne znamo da li je ruka ili noga. Zoran Rajić, momak koji je tu radio, kaže da je noga. Kako je šimpanzica Lijana bila mala mi se odlučimo za carski rez. To je bilo prvo majmunče rođeno u vrtu koje se zvalo Zorica. To je bila senzacija! Sve novine su pisale. Posle godinu dana ona ponovo ostane u drugom stanju. Ovoga puta odmah smo odlučili da radimo carski rez. Napravili smo operacionu salu u zoovrtu, bila je tu čitava ekipa, mnogo kolega sa klinike. U toj prostoriji bilo je oko sto ljudi koji su pratili porođaj, sedam kamera i oko 50 fotoaparata. Rojters je te 1993. godine, u vreme najvećeg embarga, kada ptica nije mogla da izleti iz Srbije, snimak sa porođaja šimpanze u Beogradu, prodao u 450 TV centara u svetu. Javljali su mi se prijatelji iz celog sveta da kažu da su me gledali. Ponekad kažem da sam porodio 15.000 žena i niko nije znao za mene, a kada sam porodio majmunicu svi su saznali."

Sada znamo i kako se Dr Stanojević edukovao...samo šta je ruka, šta je noga baš mu ne ide.Da nije tužno, bilo bi smešno.Zato tvrdim, da veterinar koji nikada nije porađao šimpanzu, mada znam neke koji jesu, ne bi bio u takvoj dilemi, ne bi dozvolio graviditet šimpanze koja je pre samo 3 meseca imala težak partus (u prirodi se žimpanze porađaju svakih 6-8 godina, izuzetno u kraćem periodu ako mladunče ugine, ali nikako na 11 meseci), i tako više puta...Šimpanze su divne, retke i ugrožene, dele sa čovekom 98,5% gena, ali se nigde na svetu ne porađaju u porodilištima za žene niti se leše u bolnicama.One su ŽIVOTINJE i predmet su interesovanja veterinarske medicine.
veta92 veta92 15:08 26.12.2008

Re: Preporuka!

Šimpanze su divne, retke i ugrožene, dele sa čovekom 98,5% gena, ali se nigde na svetu ne porađaju u porodilištima za žene niti se leše u bolnicama.One su ŽIVOTINJE i predmet su interesovanja veterinarske medicine.


Greška treba da stoji LEČE.
A obratite pažnju na ovo:U toj prostoriji bilo je oko sto ljudi koji su pratili porođaj, sedam kamera i oko 50 fotoaparata.
A tata ne moze da prisustvuje porođaju.
maca22 maca22 15:20 26.12.2008

Re: Preporuka!

ivana23
Ne citas Kru...
šimpanza (lat. Pan troglodytes) čovekoliki majmun iz familije čoveka (Hominidae)
Sto bi znacilo da su reproduktivni organi vrlo slicni, ako ne i isti. Znaci da iskustvo ima.

Kao neko ko je daaavno polagao, voleo i polozio sa 10, Uporednu anatomiju kicmenjaka na Zoologiji, na Biloskom fakultetu, mogu da kazem da ovakav analogni rezon ne sluzi nicemu.
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:06 26.12.2008

Re: Preporuka!

šimpanza (lat. Pan troglodytes) čovekoliki majmun iz familije čoveka (Hominidae)

Sto bi znacilo da su reproduktivni organi vrlo slicni, ako ne i isti. Znaci da iskustvo ima.


Čuj, Ivana, i veterinari su iz familije belih mantila, pa bih ja ipak - da izvine gosn. veta92 - pre da mi carski rez radi ginekolog nego veterinar.

ivana23 ivana23 18:28 26.12.2008

Re: Preporuka!

Krugolina Borup
Čuj, Ivana, i veterinari su iz familije belih mantila, pa bih ja ipak - da izvine gosn. veta92 - pre da mi carski rez radi ginekolog nego veterinar.

Apsolutno se slazem, zar nisam rekla prvo i osnovno, oko cega se i povela ova rasprava, da veterinari nemaju iskustva...
maca22 maca22 20:51 26.12.2008

Re: Preporuka!

Steta sto majmunice ne mogu da napisu da bi radije veterinara. Ili zoologa sa PMF-a.
viliana viliana 08:26 28.12.2008

Re: Preporuka!

Naravno da nam ne bi palo na pamet da nas porodi veterinar.
Samo ne daj Bože da sam na pustom ostrvu !
viliana viliana 08:27 28.12.2008

Re: Preporuka!

Naravno da nam ne bi palo na pamet da nas porodi veterinar.
Samo ne daj Bože da sam na pustom ostrvu !
scabies scabies 23:51 25.12.2008

Molba

Ako ti nije tesko da napises puna imena Romney i Gordona... I ako moze naziv rada/istrazivanja...
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:02 26.12.2008

Re: Molba

Romeny M.L., Gordon H., Is your enema really necessary?, British Medical Journal, Vol. 282, 18 April 1981, str. 1269-1271.

LINK na stranicu s apstraktom, gde se može preuzeti i celokupan tekst u pdf fajlu.
scabies scabies 00:04 26.12.2008

Re: Molba

Hvala!
scabies scabies 00:29 26.12.2008

Re: Molba

Procitala. Tamo kaze jos i ovo:
"We therefore suggest that the enema should be reserved for
patients who have not had their bowels open in the past 24 hours
and who have an obviously loaded rectum palpable at the time
of initial pelvic examination."
I ovo:
"It is not easy to challenge a procedure which has been an
integral part of obstetric practice for over 300 years."
gospojica gospojica 00:07 26.12.2008

TO!

Sjajno! Jasno i argumentovano i - sto je posebno vazno - na srpskom (ko zna koliko nasih lekara uopste ume da cita strucnu literaturu na engleskom?) pise sve sto je potrebno da se podrzi Krugolinina inicijativa.
Kada citam sve sto moze da se desi, narocito sirotim bebicama, samo zato sto nase bele mantile mrzi da cekaju da "priroda sve obavi sama", jeza me uhvati!
scabies scabies 00:52 26.12.2008

Evo sta kazu Poljaci

25% of women, mainly younger gravidae, attended the labor school. The midwife was considered the most important person at delivery. The presence of family member(s) was important for highly-educated women. The possibility to choose the delivery position and to walk during the 1st stage of labor was important for 73% of respondents. The majority of women who had attended the labor school avoided the horizontal position. Over 60% of patients accepted the usage of labor induction. A vast majority of women were against antepartum perineal shaving and episiotomy. Better-educated women preferred water delivery. 69% of the studied women would like to listen to the music at the delivery room. Cesarean section on request was supported by 11% of women.
Mene zanima kako bi izgledali rezultati ovde.
Eto ideje za sledecu anketu (anketa za tacq 2)
EDIT: ili neciju disertaciju
acky acky 01:03 26.12.2008

Korice su tako lepe bele...

Za koga je knjiga, je li možda namenjena studentima ?!

Bilo bi super da je udžbenik-obavezna literatura! Onda nam nove generacije doktora uče prave stvari...

A ako je knjiga samo u slobodnoj prodaji za zainteresovane stručnjake i javnost... za ovih 12ak godina otkad postoji-izgleda da ih nema mnogo -zainteresovanih...(bar ne onih na ključnim pozicijama)

Da pitamo ministra za malu finansijsku podršku: pokloniti jednu svakom načelniku !

Ili ...prevesti je u pravila od kojih će da se sastoji budući Protokol !

Ili....rezimirane zaključke na panoe u porodilišta !

Ili....
ajmo još predloga, ja za sad ne mogu više da se setim

Samo nek stigne do svih ..
scabies scabies 01:28 26.12.2008

Re: Korice su tako lepe bele...

Mozda je bitno, a mozda i nije:
Vuk Stambolovic nije samo Dr, on je vise od toga- dr sci med ili u prevodu- doktor medicinskih nauka.
Drugo, prof. dr Vuk Stambolovic nije ni aqser ni ginekolog-bavi se socijalnom (i alternativnom?) medicinom.
Trece, ni prvu ni drugu stavku nisam navela da bih povecala/umanjila vrednost njegove knjige, nego smatram da nije visak pojasnjenje.
acky acky 01:54 26.12.2008

Re: Korice su tako lepe bele...

Aha...pa dobro, a mi i jesmo tu oko socijalne medicine, ako sam dobro shvatila pojam .Cela akcija se prevashodno bavi time da porodilje budu bolje tretirane u tom društveno-medicinsko-ličnom kontekstu.
Iako je Krugolina tekst nazvala Stav Dr Vuka Stambolovića, to što on zastupa je podržano rezultatima istraživanja, i kao takvo može da bude literatura za studije....
A da, baš bi bilo dobro da i kod nas prave što više istraživanja na ovu temu-ako znate nekog da bira temu za disertaciju, da ga zainteresujemo(missliiim-nagovorimo).Evo i populaciju ispitanica može preko sajta/bloga da dobije (verovatno će mnoge kengurice da se odazovu pozivu)

PS.Ja u stvari nemam pojma o studijama medicine, tako da....možda moje ideje padaju u vodu
sad ću malko da se obavestim ako uspem preko google-ta
maca22 maca22 03:11 26.12.2008

Re: Korice su tako lepe bele...

scabies
Vuk Stambolovic nije samo Dr, on je vise od toga- dr sci med ili u prevodu- doktor medicinskih nauka.

I ja bih da je to prof. uz njegovo ime. :)
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:23 26.12.2008

Re: Korice su tako lepe bele...

Drugo, prof. dr Vuk Stambolovic nije ni aqser ni ginekolog-bavi se socijalnom (i alternativnom?) medicinom.


Možda dr Stambolović nije akušer koji porađa, ali je svakako dr sci med koji razume pisanije drugih ginekologa na višem nivou nego mi laici. I, iznad svega, čita čovek i obavešten je. Takođe, on nije obavešten o TEORIJI već o PRAKSI. To što on piše nisu želje inostranih akušera, već ono što oni praktikuju u svom radu. Ne piše on bajke, već opisuje ono što je u normalnom svetu PRAKSA.

Pravo da ti kažem, ovim našim ginekolozima i akušerima, koji se toliko busaju u prsa svojom "praksom" i pokušavaju da diskredituju svakog ko radi i misli drugačije - imali bi dobrobiti od nešto malo više socijalne medicine. I manje ega, a više čitanja. Umesto da se brecaju, trebalo bi da budu zahvalni dr Stamboloviću što im je na jednom mestu sažvakao sve najvažnije, i to na našem jeziku, što neko već reče, da ne moraju da naprežu mozak da se prešaltuje na engleski.

Kad ja citiram Preporuke SZO, glupača sam, nisam lekar, ne znam šta pričam.
Kad dr Stambolović, koji jeste lekar, priča - on nije praktičar nego teoretičar.
Ako nađem inostranog praktičara koji će da priča isto što i mi - on će sigurno biti označen kao neko ko ima zadatak da blati srpsku medicinu.

Teško je, mnogo je teško lekarima ugoditi. Srpskim lekarima - praktičarima.
maca22 maca22 12:26 26.12.2008

Re: Korice su tako lepe bele...

Krugolina Borup
Teško je, mnogo je teško lekarima ugoditi. Srpskim lekarima - praktičarima.

Ali zato oni mogu raditi kao veterinari.
(znam, opet ja o tome)
scabies scabies 12:38 26.12.2008

Re: Korice su tako lepe bele...

Ovako citirano samo ovo sa ovako podrobnim objasnjenjem mi deliuje kao da nisam dobro shvacena...
A to sa poqsajima diskreditovanja svakog ko misli drugacije smo imali priliq da vidimo i ovde. Da ne budem pogresno shvacena-mislim da je podjednako ruzno ko god to da (kome god) radi i da je to je uvek posledica nedostatka argumenata.
maca22 maca22 12:56 26.12.2008

Re: Korice su tako lepe bele...

scabies
Ovako citirano samo ovo sa ovako podrobnim objasnjenjem mi deliuje kao da nisam dobro shvacena...

Pa sta?
Pa sta i ako te neko lose shvatio? I to se desava. To nije "pokusaj diskreditovanja usled...". Naprotiv, to je sasvim normalna stvar.
scabies scabies 14:15 26.12.2008

Re: Korice su tako lepe bele...

Pa sta i ako te neko lose shvatio?

Pa-nista! Ne bi bio prvi put...
Ja samo mislim da ako razgovaramo-pozeljno je da se ispravno razumemo...Inace pomalo gubi smisao razgovor. No, ni to nije smak sveta.
ladyhawk ladyhawk 02:07 26.12.2008

Prava stvar

Krugolina, odlicno sto si se i ovoga prihvatila. Mada ce maliciozni sada reci kako on nije ginekolog, covek je naveo literaturne podatke i to savremene, u korist svojih tvrdnji. Neka ga sada ne istomisljenici pobiju isto tako argumentovano, ako mogu. Izvanredno stivo, pristupacno, koncizno, argumentovano.
Ovo sa izazivanjem porodjaja sam iskusila i mogu da poredim sa svojim drugim, gotovo "prirodnim" porodjajem (bilo je epiziotomije i tada ). Notorna je glupost i moram reci zlocin i prema bebi i prema majci silom izazivati porodjaj i onda ga jos stimulisati hormonima sve vreme, kad priroda zahteva drugi tok, prirodan, rekla bih. Naravno, ogradjujem se od slucajeva koji su izuzetak, ali treba zaista proceniti dobro indikacije za takvo sto. Bilo je teskih posledica po moju devojcicu, a svoje muke i da ne pominjem. Vazno da smo zive izasle , sto rece onaj profesor, ali ne i zdrave.
NNN NNN 02:24 26.12.2008

Re: Prava stvar

Nadam se da je sada devojčica dobro
ladyhawk ladyhawk 02:44 26.12.2008

Re: Prava stvar

Hvala na pitanju, devojcica je sada vec devojka, jos malo pa puni 17, zdrava, pametna, lepa. Ali, trebalo je "izvlaciti iz blata" onda. Bila je "izmorena" beba, sa ocenom 7, morali su joj posle nekoliko dana raditi eksangvino transfuziju, godinu dana potom isli smo na stalne kontrole krvi zbog anemije, a i kod decjeg psihijatra, za svaki slucaj, takva je procedura kod ove intervencije. Ona je bila tzv. preosetljiva beba, skakala bi do plafona na najmanji zvuk i nije se smejala gotovo ni malo prvih godinu-dve.
maca22 maca22 03:14 26.12.2008

Re: Prava stvar

Užas kakve zločine čine nad decom.

Kad sam samo pročitala probleme koje kidanje ovojnice pravi, pade mi mrak na oči.
maca22 maca22 03:23 26.12.2008

Re: Prava stvar

Otuda su kod ubrzanih porođaja bolovi intenzivniji i češći, a imaju i poseban kvalitet jer, umesto da se javljaju u vidu talasa (a i uz postepeno pojačavanje), oni naprosto "zgrabe" porodilju.

Ne smem ni da mislim koji je to horor.
NNN NNN 04:50 26.12.2008

Re: Prava stvar

nije se smejala gotovo ni malo prvih godinu-dve.
Nenadoknadivo za koliko ste bili uskraćeni!
ladyhawk ladyhawk 02:18 26.12.2008

Preporuka

Upss, za malo da zaboravim, VEEElika preporuka za ovaj tekst kao i za sve sto si do sad uradila i dalje istrajavas u tome.
Filip Mladenović Filip Mladenović 03:20 26.12.2008

KONKRETNA ISKUSTVA, sledeći korak

Posle ovih sjajnih i poučnih citata iz knjige Dr Stambolovića, nameće se logičan sledeći korak: iskustva u porodjajnim salama Švajcarske, Slovenije, Italije, Velike Britanije, Nemačke itd. Bilo bi dobro da blogerke/blogeri u svim pomenutim i drugim evropskim zemljama ulože dodatni (novinarski) napor i da na ovom mestu objave ISTINITA saznanja/detalje o protokolima koja se primenjuju prilikom porodjaja!
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:09 26.12.2008

Re: KONKRETNA ISKUSTVA, sledeći korak

Filipe, toga već ima na mom sajtu, a imam i brdo novopristiglih priča iz inostranstva, koje ne stižem da postavim na vebsajt, jer sam prioritet davala domaćim pričama. Nadam se da ću za praznike konačno naći vremena da SVE postavim na vebsajt. www.MajkaHrabrost.com
viliana viliana 21:47 27.12.2008

Re: KONKRETNA ISKUSTVA, sledeći korak


Uvek se treba oslanjati na vise razlicitih a evidence based misljenja.
Pozdrav
nicolaus_liesinich nicolaus_liesinich 04:27 26.12.2008

http://www.askdrsears.com/about.asp

U Kanadi i Americi Dr Wiliam Sears i njegova zena Martha su najcitiraniji autoriteti. Dr. Sears je ginekolog, zena mu je babica i imaju zajedno osmoro dece . Gde ces bolji autoritet .. Mi smo kupili nekoliko njihovih knjiga (http://www.amazon.com/Birth-Book-Everything-Satisfying-Parenting/dp/0316779075), i koliko se secam, sinulo im je kako to sve treba da izgleda negde posle sestog deteta . Imaju i dobar sajt (http://www.askdrsears.com/about.asp).
radmilahum radmilahum 08:36 26.12.2008

ima nas jos dokonih...

ukoliko se porodiljama dozvoli da se kreću, odnosno da zauzimaju položaje koji im najviše odgovraju, te ukoliko je uz njih neka bliska osoba. Prema jednom istraživanju, žene koje su bile ohrabrivane da se tokom porođaja kreću, da sede ili stoje, u proseku su se porodile za kraće vreme od žena iz kontrolne grupe koje su se porađale pod dejstvom oksitocina.

Iz iskustva znam koliko mi je bilo lakse sto sam hodala dok sam imala ucestale kontrakcije i mogla da cucim kada jako zaboli (sad ,to je moja privilegija jer sam se poradjala u 6. mesecu, ne znam da li je moguce cucati u 9. ). Kada god bi me neka sestra videla da setam rekla bi mi da legnem. Pa sam se setala po sobi ili hodniku kada nema nikog da ne bi slusala pridike uz kontrakcije. Kada sam konacno na stolu za porodjaj bila prinudjena da legnem bolovi su bili visestruko jaci...

Biljana Beba Knežević Biljana Beba Knežević 10:12 26.12.2008

Samo

dok sam čitala sve ovo što sam već prošla, a što mi je nametnuto maksimalno siledžijski mi je izazvala mučninu. Pomisao da sam najlepši momenat u životu provela kao životinja u pećini, potpuno ponižena, izložena pogledima studenata, čistačica i drugog osoblja, maksimalno ignorisana mi tera suze na oči. Ne samo zbog mene same, već zbog svih žena koje su prošle ili kao ja ili mnogo gore.
A još sam besnija kad sve ovo pročitam jer je u biti sve to neopravdano i jedino sa ciljem da se medicinskom osoblju olakša i da im se kafa ne 'oladi!
Kakva sramota!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Treba ti dodeliti još jednu nagradu: za Ljudskost.
Biljana Beba Knežević Biljana Beba Knežević 10:15 26.12.2008

Moram

još ovo da dodam. U pred porođajnoj sali su me "sestrice" ubeđivale da ne znam da dišem i da mi disanje pomaže da me indukcija manje boli, a ja im nisam verovala jer sam znala da su to neprirodni bolovi i da me sve povređuje na duge staze! Usput sam dehidrirala od povraća jer sam razmažena! Sve vreme privezana za krevet!
Kosa mi se diže na glavi!
maca22 maca22 12:24 26.12.2008

Re: Moram

Biljana, ja samo dok citam sta pises, imam zelju da ih nadjem, "pobijem go*** i gotova stvar". Uzas. kako mi je zao tebe i svake zene.
rapunzel rapunzel 10:30 26.12.2008

Meni

je klisitiranje bilo više nego ponižavajuće. I bez obzira što su me prijateljice spremile na to, ja onako pogubljena ko guska u magli i čujem samo sestru koja daje instrukcije (savršeno me podsetila na bacačicu diska iz bivšeg DDR) i posle toga horor u toaletu narednih petnaest minuta. Obzirom da je od prijema do porođaja prošlo sat i po ispade da sam najviše provela u wc.
jednatanja jednatanja 12:42 26.12.2008

Pa da...

Ovim se potvrdjuje i praksa koju sam iskusila ovde u Nemackoj: niti sam brijana, niti klistirana, niti indukovana i prezadovoljna sa oba porodjaja, iako je prvi trajao preko 24 sata od vremena kad mi je vodenjak pukao.

Pitam se da li je dr.Stambolovic imao prilike da drzi predavanja o ovim temama po nasim klinikama, i na kakve reakcije je naisao. Sta se tacno uci na nasim fakultetima, da li ce studenti dobiti desetku ako odgovore ovako kako je dr. Stambolovic napisao ili ako opisu praksu po bolnicama?
maca22 maca22 12:54 26.12.2008

Re: Pa da...

jednatanja
Sta se tacno uci na nasim fakultetima, da li ce studenti dobiti desetku ako odgovore ovako kako je dr. Stambolovic napisao ili ako opisu praksu po bolnicama?

S obzirom ko ginekologiju predaje, nagadjam da opisuju praksu.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 16:31 26.12.2008

.

A kao još jedan razlog navodi se i izbegavanje neugodnosti koje bi izbacivanje izmeta moglo da načini akušerskome osoblju ili porodilji.

vidim da se zbog gorenavedenih razloga nasi akuseri&babice drze klistiranja ko pijan plota! da ne kazemo posle da ne citaju prirucnike
zlatozubi zlatozubi 17:48 26.12.2008

a sada...

moj maliciozan komentar, slazem se sa doktorom svako slovo napisano, ali sta cemo sa pravom doktora da bude covjek i osoblja bolnickog da budu ljudi pa da koriste svoj polozaj na svaki nacin (da sebi olaksaju, drugom olaksaju, sebi otezaju, drugom otezaju kombinovati po zelji )?
maca22 maca22 20:57 26.12.2008

Re: a sada...

Kakvo pravo?
zlatozubi zlatozubi 08:49 27.12.2008

Re: a sada...

ljudi koji me ne poznaju ne znaju da ja svaki bol i tugu svoju lijecim salom i IRONIJOM.
maca22 maca22 10:36 27.12.2008

Re: a sada...

Ah, ok. Ja je lecim bas tim -
ssvetlana92 ssvetlana92 18:57 26.12.2008

Odlučila sam,

posle svih priča i pričica, da na porodjaju umrem... od starosti!
Biljana Beba Knežević Biljana Beba Knežević 08:43 27.12.2008

Re: Odlučila sam,

ssvetlana92
posle svih priča i pričica, da na porodjaju umrem... od starosti!Nimalo smesan komentar, ali izvini, ja sam se do suza nasemajala. Upravo to - da se zena jedva odluci na tako nesto.
anastasija.p anastasija.p 20:20 26.12.2008

Nema bas direktno veze sa ovim blogomBLIC VEST

Novine u zdravstvu od iduće godine
Besplatno lečenje i kod privatnika
26.12.2008.

Besplatno lečenje u privatnim bolnicama biće moguće već sledeće godine. To će važiti ukoliko pacijenti ne budu mogli da dođu do lekara specijaliste u državnoj ustanovi u predviđenom roku, saznaje „Blic“.
zlatozubi zlatozubi 08:50 27.12.2008

Re: Nema bas direktno veze sa ovim blogom

lekari ismejali...
http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?sectionId=33
maca22 maca22 10:44 27.12.2008

Re: Nema bas direktno veze sa ovim blogom

jerolim jerolim 20:29 26.12.2008

Patnja obavezna (?)

Bitka koju Krugolina vodi nije moja licna bitka, ali je itekako razumem, s obzirom da znam koliko je stete nacinjeno samo u porodilistu na severu Backe u kome sam i sam rodjen - kako majkama, tako i bebama i koliko se o tome vesto i tvrdo cuti...

Na ovom blogu primecujem puno konstruktivnih, ali i puno agresivnih i frustriranih ljudi koji celu stvar ne vode ka nekom kreativnom i pozitivnom ishodu. Takodje primecujem i puno ljudi koji poseduju razna strucna znanja koja ne moraju nuzno da budu medicinske provenijencije, sto je sjajno...

S tim u vezi bih zeleo da vidim da li ima nekoga od antropoloske/socioloske struke... Zasto? Secam se price moje bake koja je oca morala da rodi stojeci da bi vise patila (sic!) Objasnjenje (cin se desio 1937.) je bilo da je zena "duzna da pati prilikom porodjaja jer tako nalazu hriscanske norme". Ako se dobro secam, u Svetom pismu zaista postoji deo koji govori o patnji zene prilikom radjanja jer je to kazna na njen prvobitni greh...

E sad, molim sagovornike da ne potezu argumente za i protiv crkve i religije - nije im sada i ovde mesto. Ali molim nekog sociologa da da svoje misljenje: nisu li jos uvek vazece "porodjajne procedure" samo malo suptilnija "kazna" za zenu koja se poradja??! Da li je taj stav mozda i dalje ziv u "kolektivnom nesvesnom" u Srba?

Minimalni offtopic - porodjaj - hteli vi to ili ne - jeste tehnicka procedura... Cak i u visokorazvijenim zemljama, on je *humanizovana* tehnicka procedura, bas kao sto je i gastroskopija, tonzilektomija ili vadjenje umnjaka... Porodjaj nije bolest i porodilju ne bi trebalo tretirati kao bolesnicu, ali ni cin porodjaja u danasnje vreme nije sasvim prirodan (i dobro je sto je tako), jer su ljudi masovno umirali (i majke i bebe) dok se on vrsio u stali, u kuci ili na njivi - umesto u bolnici. U tom smislu, misljenja sam da bi porodjaj trebalo obaviti na nacin koji predstavlja mimimalnu traumu po majku i dete, uz minimalizaciju rizika po integritet zene i njenog ploda. Komoditet lekara bi tu trebalo da bude na poslednjem mestu, jer je njihov posao da pruzaju tu uslugu!

Najzad, upoznacu vas uskoro sa klinickim istrazivanjima o potencijalno losem efektu prisustva oca tokom porodjaja (losem po oca, ne po majku). Naime, odredjen procenat partnera (oceva) vrlo lose reaguje na scene sa kojima se suocava tokom porodjaja i dozivljava naknadnu seksualnu disfunkciju prema svojoj partnerki. Procenat nije mali (10-20%) i privremenog je ili ireverzibilnog karaktera, tako da je najnoviji trend u opstetriciji da porodjaju prisustvuje ne otac vec zenska osoba od poverenja majke (dula, njena majka...) ili da psiholog barem ucini evaluaciju oca da li je "podoban" da prati i ucestvuje u porodjaju.

Krugolina, dirnuli ste u osinje gnezdo i svaka vam cast na tome! Ne odustanite, ali gledajte po svaku cenu da ne zastranite ili da neko ne pokusa da ovom akcijom manipulise!

Sve najbolje!
vagabunda vagabunda 00:56 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

Objasnjenje (cin se desio 1937.) je bilo da je zena "duzna da pati prilikom porodjaja jer tako nalazu hriscanske norme".


BINGO!!!

ovo mi se mota po glavi od kada su pocele da stizu price iz porodilista... ni ja ne zelim da ulazim u raspravu da li jesu ili nisu hriscanske norme, ali ono sto sam primetila je da se smatra de je taj bol i mrcvarenje nesto sto treba da bude tako... ako se to otkloni/ublazi, neki se maltene razbesne. sto je najgore, i same zene prihvataju ulogu, kao da je to mucenje nesto sto je samo njihovo, sto im daje na vrednosti, kao da bez toga zapravo nemaju pravo da budu majke, nisu platile ulaznicu, sta li.

bio je neki lik na jednom od kru blogova koji 'ne preporucuje epidural nikome, jer to unosi nervozu'. eeeej, odsustvo bola unosi nervozu!!! pa oni silni komentari, uglavnom sestara/babica: pa sta hoces, da imas dete a da te ne boli? zatim, ne secam se da li opet medju kometarima na blogu ili pricama na sajtu, spominje se pitanje nekog lekara, mislim u kanadi, "a zasto zene iz srbije tako cesto ne zele epidural?". i sami vidite da se bune ove 'nacitane', tj samosvesne, kojima ne treba drustveno priznanje koje dobijes kao 'mucenica' (znam, cesce takve imaju pristup internetu, but you get the point).

oort oort 01:03 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

ja sam taj lik. shvatate li vi ljudi gde živite? ali zaista da li shvatate da se ovde priča o SRPSKIM porodilištima? OVO JE SRBIJA, ljudi! šta vam je sad odjednom čudno šta se zbiva po porodilištima? jeste li živeli u devedesetim? jeste li skoro uključili pink/b92/rts/fox/tvavala? jeste li gledali skupštinu za vikend?

cela ova kampanja je gubljenje energije, jer samo pokušava da sanira jednu od posledica 200 godina tradicije državne politike "najbolji si nebeski narode, a sad me pusti da kradem".
maca22 maca22 01:24 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

oort
cela ova kampanja je gubljenje energije, jer samo pokušava da sanira jednu od posledica 200 godina tradicije državne politike "najbolji si nebeski narode, a sad me pusti da kradem".Homer Simpson: "The lesson is: neeeever try."

Uzgred, zar ne vidite da kampanja napreduje fantasticno!
oort oort 02:08 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

ćorav jesam, još od dvanaeste godine, pa ne vidim. sve što zapravo vidim jeste da se potežu argumenti tzv. dr stambolovića, poznatog prodavca alternativne magle, svojevremeno u danasu teksaški izmasakriranog od strane alekseja kišjuhasa.

maco ako se dobro sećam ti si trenutno trudna. svu ti sreću želim uz još jedan savet: ako hoćeš da saznaš tačno kako je na porođaju, gledaj skupštinu. to je dobar savet, i ne čini ga manje dobrim što on važi i ako želiš da saznaš tačno kako je kad uzimaš ličnu kartu/pasoš/registruješ kola, ili kupuješ mobilni u balkanskoj, ili si upisala fakultet, ili vodiš dete u tiršovu... sama nastavi niz. možeš ti to jer živiš u srbiji.

a pošto je bitan deo kampanje pitanje poređenja, evo info: u godišnjem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2008/09 srbija je na 85 mestu od 135 zemalja (za divno čudo, zimbabve nije zadnji, iako tamo ljudi nemaju ni vode da piju - nota bene: zamisli porađaj u zimbabveu pa si žedna a oni kažu sad bi vode a kad si se...). recimo peru je na 83 mestu. dakle ako te interesuje poređenje, poredi se sa peruom, pa još malo smanji.
scabies scabies 02:30 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

E sad, molim sagovornike da ne potezu argumente za i protiv crkve i religije - nije im sada i ovde mesto. Ali molim nekog sociologa da da svoje misljenje: nisu li jos uvek vazece "porodjajne procedure" samo malo suptilnija "kazna" za zenu koja se poradja??!

Ne, necu o religiji i kolektivnom nesvesnom, a ni sa sociologijom ne stojim bas najbolje...
Hocu samo da potvrdim vasu tezu podsecajuci na "omiljeni" komentar pojedinih lekara i babica zenama u porodjajnim bolovima, oni kazu: "sad se deres i qkas, a kad si se..."
NNN NNN 03:27 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

Neki se deru i kad se ...
Bilo na filmu!
madam_mym madam_mym 04:22 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

Da niste malo preterali?

Porodih se i ja, pa ostah ziva!
A da ne bi ste vi da se poradjate STOJECI?
MISLIM, MOZDA VAM LEZECI POLOZAJ ATAKUJE NA DOSTOJANSTVO? Ili tako nesto? Sta o tome kaze SZO?
Ne preterujte zaboga, ISTINA JE NEGDE IZMEDJU. Medicinu i medicinske procedure ostavite zdravstvenim radnicima, a vi se drzite svoje struke. Ili mozda mislite da i ja imam nesto protiv vas? Preterujete, zaboga, ovo se otelo kontroli, kao i sto-sta u zdravstvu, ali preterujete, samo ni ja zaista nemam vremena da se prepucavam sa isfrustriranim zenama, a i smarate brate, bas smarate.
Doktor koga blatite je veoma veliki covek, kakvih malo ima, znate li to? A da niste vi mozda savrsene? Moze biti da nekoga malo steze oreol oko glave?
maca22 maca22 05:31 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

oort
ćorav jesam, još od dvanaeste godine, pa ne vidim. sve što zapravo vidim jeste da se potežu argumenti tzv. dr stambolovića, poznatog prodavca alternativne magle, svojevremeno u danasu teksaški izmasakriranog od strane alekseja kišjuhasa.

Hvala vam na lepim zeljma. Reci cu vam sta jos propustate da vidite. Propustate da vidite kakava je praksa u porodilistima u zapadnim zemljama. Propustate da vidite da to sto trazimo podrzavaju preporuke SZO.

No eto, vi imate svoje misljenje, a mi mislimo da se trudimo i dalje.


Ako je vama dovoljan novinski clanak u kome ipak nisu raspravljali o porodjaju, da jednog profesora Medicinskog fakulteta decidno okarakterisete i odbacite kao "poznatog prodavca alternativne magle" iako je ova njegova knjiga o porodjaju POTKREPLJENA navodima i citatima, kao i da se poklapa sa Preporukama SZO, kao i iskustvom iz Zapadnih zemalja - zao mi je, meni nije.

Kao sto mi ne pomazu prostakluci, uvrede i sujeta obozavateljki drugog, takodje profesora, da poverujem da je neprikosnoven, kada njegova pisma sama za sebe govore (kao sto govori i nesklad sa preporukama njegovih kolega iz sveta i struke). A tek sto mu one, svojim nastupom, ne sluze na cast. Prava su mu antireklama. Poziv da mi svi treba da prestanemo biti misleca bica u njegovom prisustvu, je posebno komican.

Dela, ne reci.

A pre svega, smisao Inicijative nije rat licnosti u struci. Cilj je ono sto pise u peticiji.
maca22 maca22 05:39 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

NNN
Neki se deru i kad se ...
Bilo na filmu![


Pa s obzirom da savete o trpljenju dobijam i od zubara, ja bih rekla da je patnja ovde siroko preporucivana.
oort oort 10:08 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

ne propuštam maco, sve je to u redu zapradna praksa i szo, nego vi propuštate da shvatite da se problem koji pokušavate rešite ne nalazi tamo gde ga vi tražite. kad dete ima temperaturu pa mu vi tu temperaturu skidate, a ona se stalno i stalno vraća, onda nije problem temperatura nego bakterija koja ju je izazvala. kada dođe vreme za porođaj videćete da bolnice imaju aparate koje viđate po američkim medicinskim serijama, ali će vam neko morati da doturi wc papir i mrežaste uloške. moje dete leži u jednoj bolnici i tamo su mu uradili i skener glave i eeg i sve ultrazvukove, ali nemaju pampers da mu promene. razumete? mi smo siromašna država koju vladajuće elite permamentno kradu. problem nije u porodilištu ni u ministarstvu zdravlja. problem je u vladi, u predsedniku i u skupštini. i problem u porodilištu će se sam popraviti kada se popravi problem u vladi, u predsedniku i u skupštini.
oort oort 10:39 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

i još jedan savet: raspitajte se u kraju koja apoteka nabavlja lekove koji se ne nalaze na tzv. listi dozvoljenih lekova u republici srbiji. i to je dobar savet za uopšte: svaki put kada se budete susreli sa bilo kojim lekarom specijalistom verovatnoća je veća od 50% da će vam prepisati - pa čak i na otpusnoj listi otkucati ako daleko bilo u bolnici ležite - lek koji se na toj listi ne nalazi. u tiršovoj i u frontu se takvi lekovi normalno koriste - ali naravno morate sami da ih nabavite. i tu postoji kvaka: ali ako su hitno potrebni onda će vam ih bolnica dati. otkud lek koji nije dozvoljen u bolnici u srbiji? naravno, odgovor i na to pitanje možemo dobiti gledajući skupštinu.

i obratite pažnju na finesu: lek nije zabranjen, nego nije dozvoljen. dakle, to nije lek za koji se ispostavilo da npr dovodi do raka pankreasa pa je zabranjen, već je to lek za koji se ispostavilo da je efikasan i delotvoran, pa ga vlada republike srbije nije dozvolila. zašto? pogađate već: odgovor i na to pitanje možemo dobiti gledajući skupštinu.
scabies scabies 14:00 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

problem nije u porodilištu ni u ministarstvu zdravlja. problem je u vladi, u predsedniku i u skupštini. i problem u porodilištu će se sam popraviti kada se popravi problem u vladi, u predsedniku i u skupštini.

Potpuno se slayem sa (gotovo) svim sto kaze Oort. Ali se ne slayem da ne treba poqsavati. Cuda se ipak ponekad desavaju... Ja cak i dalje verujem i u Cudo da ce se Srbija (predsednik, vlada, sqpstina, sta god) jednom promeniti. Da ne verujem-pocela bih da paqjem kofere...
scabies scabies 14:01 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

problem nije u porodilištu ni u ministarstvu zdravlja. problem je u vladi, u predsedniku i u skupštini. i problem u porodilištu će se sam popraviti kada se popravi problem u vladi, u predsedniku i u skupštini.

Potpuno se slayem sa (gotovo) svim sto kaze Oort. Ali se ne slayem da ne treba poqsavati. Cuda se ipak ponekad desavaju... Ja cak i dalje verujem i u Cudo da ce se Srbija (predsednik, vlada, sqpstina, sta god) jednom promeniti. Da ne verujem-pocela bih da paqjem kofere...
oort oort 14:49 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

neće, scabies, neće za naših života. jer ti tražiš čudo u obliku političara državnika koji će ovoj zemlji iskreno želeti dobro i stvarno činiti samo da zemlji bude dobro. ako to čekaš pakuj kufere. a kad ih spakuješ ja ću pustiti jednu suzu i jedan osmeh za tebe.
scabies scabies 15:00 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

jer ti tražiš čudo u obliku političara državnika koji će ovoj zemlji iskreno želeti dobro i stvarno činiti samo da zemlji bude dobro

Ali ja kazem:
Ali se ne slayem da ne treba poqsavati. Cuda se ipak ponekad desavaju...

Ja smatram da treba poqsavati, a kad se stvori kriticna masa OnihKojiPoqsavaju-promena ce se desiti. Cekati Jednog sa vizijom je jako neizvesno. I opasno. Ne znam da li ces se sloziti sa mnom, ali ja mislim da smo JednogTakvog imali. Sa pravom vizijom! I sta se dogodilo... Ispostavilo se da Jedan mozda i moze da povuce i pokrene, ali ako nema jos takvih sa Vizijom i Energijom, ishod je neizvestan...
Nego, ne bih htela da ispadne da politizujemo ovaj blog.
Poenta je da mi koji smo mozda izgubli (najveci deo) vere, nemamo prava da unapred demoralisemo one koji nisu. Jedino takvi nesto mogu promeniti!!!
oort oort 15:20 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

ne mislim da smo ikada ikoga imali, ali to sada nažalost zaista nije važno. poštujem tvoju nadu, koju sam i ja nekoć imao, i ne želim da je ubijem. živa mi bila!
scabies scabies 18:57 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

a kad ih spakuješ ja ću pustiti jednu suzu i jedan osmeh za tebe.

Hvala, ali se nadam da nece trebati.. Ako ipak zatreba, molila bih te da dodjes i da pomognes oko kofera, do aerodroma

Zelim brz i uspesan oporavak tvom detetu! A tebi malo vise nade... Sve najbolje!
viliana viliana 21:53 27.12.2008

Re: Patnja obavezna (?)

Slažem se .
Pozdrav
anabras anabras 20:32 27.12.2008

skretanje sa teme

Čini mi se, with all due respect, da je Krugolina skrenula sa teme. Pročitala sam dosta ispovesti srpskih porodilja , ako ne i sve i ne sećam se da se neko žalio na klistir ili brijanje. To zaista jeste rutinska stvar. Ja ne bih da u trenutku porođaja razmišljam da li će mi još nešto krenuti sa bebom. Čemu toliki akcenat na to i gubljenje vremena i trenutne medijske pažnje? Ono na šta su se majke žalile najviše jeste tretman u porodilištu i nehumani uslovi. Ako možemo da se skoncetrišemo na to i da ne gubimo dragocene poene u nekakvoj uzaludnoj konfrontaciji sa načelnicima porodilišta. Hvala
maca22 maca22 22:27 27.12.2008

Re: skretanje sa teme

Bas su zalbe i na te dve stari bile upadljive. I da ih kasape prilikom birjanja (plus, ne menjajuci zilete zarazavaju ih hepatitisom). I zalbe na klistir su bile prisutne, na stanje toaleta, na zenu cija se creva maltretiraju, a ona sve vreme krvari jer je porodjaj vec poceo, na upute da paze da im dete ne ispadne u wc. I sl.
madam_mym madam_mym 04:50 28.12.2008

brijanje

Tvrdim da je 90% zena pregledanih za 6 nedelja na GA odeljenju jedne opste bolnice u Srbiji, u martu i aprilu 2007. BILO OBRIJANO PRE PREGLEDA i pre planirane med. intervencije, a kamoli porodjaja..
Nase savremenice uglavnom imaju obrijan polni organ, kompletno, ili delimicno. Cak i one sredovecne, o mladim devojkama da i ne govorimo, to spada pod obavezno!
Valjda je to uticaj onih filmova u kojima s deru i kad se...... A deru se kad uzivaju u ............. Ne deru se od bolova vec iz zadovoljstva. E sad u cemu uzivaju nase savremenice, na ovim nasim prostorima? I njihovi izabranici, buduci prisutni u porodjajnim salama? Pa mi smo malo sado-mazo, oduvek, kroz istoriju........sve manje smo mucenice, a sve vise perverzne i spremne za Evropu.
Sta je sad toliko zapelo to brijanje??????? Uostalom, postoji i drugi nacin da se polni organ izdepilira i spremi za med. intervenciju, porodjaj (gde uvek postoji opasnost od hirurskog zahvata i td)- a to su kreme za depilaciju, batalite se vise brijaca, potencijalno zarazenih.
A raspitajte se, anketirajte i zene i muskarce - koliko njih bi pristalo na sex sa neizdepiliranom zenom, obraslom u dlake? Zena koja drzi do sebe depilira se redovno, a ne samo 1, 2, ili 3 puta u zivotu - kad se poradja.
vstambol vstambol 08:32 28.12.2008

Re: brijanje

Ostavljajući po strani ton i relevantni vrednosni sistem madam_mym, želim da naglasim da je brijanje u okviru takozvane pripreme za porođaj čin poniženja.Tim se činom (dakako, ne samo njime!) žena upodobljava i stavlja joj se na znanje ko nad njome uspostavlja vlast. Istovetnom se poniženju (brijanju brade i šišanju duge kose) podvrgava i muškarac, prvoga dana na osluženju vojnog roka, ili kao osuđenik, po dolasku na odsluženje zatvorske kazne. Naravno, postoje uvek racionalizacije, no kada se one razobliče ponižavanje, sa ciljem upodobljavanja, obično se iskazuje direktno. Uostalom,o pravoj prirodi brijanja porodilja govori i praksa koja je dominirala porodilištima na početku prošlog veka kada je ono bilo i uvedeno, navodno kao prevencija sepse. Tada su, naime, da bi se "zaštitile" od pogubne infekcije, bile brijane samo porodilje koje su, po zdravstvenom osiguranju, pripadale sirotinjskim fondovima, što znači žene nižeg ekonomskog statusa. Za takozvane privatne pacijentkinje, to jest porodilje za čije su se porodjaje dobijale dobre sume, korišćeni su specijalni klipsevi. Dakle, što se tiče ovdašnjih uslova, stvari su se promenile tako što je diskriminacija postala opšta. Pri tom, potpuno je irelevantno u kom procentu na razne intervencije ili na sam porođaj, žene dolaze obrijane ili depilirane. Neka je i jedna jedina koja to nije, bez njene izričite želje, predporođajno brijanje će i dalje biti ponižavajuća procedura.
vstambol vstambol 08:35 28.12.2008

Re: brijanje

Propustio sam da potpisem svoj komentar na tekst madam_mym, pa to činim ovim dodatkom, naknadno.
Vuk Stambolovic
scabies scabies 12:56 28.12.2008

Re: brijanje

Tada su, naime, da bi se "zaštitile" od pogubne infekcije, bile brijane samo porodilje koje su, po zdravstvenom osiguranju, pripadale sirotinjskim fondovima, što znači žene nižeg ekonomskog statusa. Za takozvane privatne pacijentkinje, to jest porodilje za čije su se porodjaje dobijale dobre sume, korišćeni su specijalni klipsevi. Dakle, što se tiče ovdašnjih uslova, stvari su se promenile tako što je diskriminacija postala opšta.

Profesore Stambolovicu,
Ne zelim da branim procedure u srpskim porodilistima i bolnicama, ali ovo o cemu govorite je, cini mi se, Vas teren. U drzavi u kojoj je sistem zdravstvenog osiguranja ovakav i logicna je opsta diskriminacija. Zasto bi Drzava dozvoljavala da se radi nesto sto mozda nosi rizik za vece komplikacije, ako ce je to posle vise kostati (pri cemu se to ne odnosi samo na porodilista). U drugacijim zdravstvenim sistemima je to lakse izvodljivo. Tamo gde troskove lecenja ne snosi Drzava, moze se rizik prepustiti pacijentovom pravu izbora, on neka posle placa bolnicke dane, lekove, materijal... Uostalom, da ne duzim-znate Vi to bolje od mene.
Pozdrav!
oort oort 14:07 28.12.2008

Re: brijanje

scabies
U drzavi u kojoj je sistem zdravstvenog osiguranja ovakav i logicna je opsta diskriminacija.

bravo! a evo i rešenja: cenovnik posebnih usluga na vratima svake bolnice. nećeš da se briješ? 20evra za kupovinu antibiotika. nećeš klistir? 50evra za plaćanje čistačice i kupovinu antibiotika.
NNN NNN 14:55 28.12.2008

Re: brijanje

20evra za kupovinu antibiotika. nećeš klistir? 50evra za plaćanje čistačice i kupovinu antibiotika.
Kako tako odokativne cene? Prvo tender, pa ponude...
vstambol vstambol 16:18 28.12.2008

Re: brijanje


Poštovana koleginice "S",
prema nizu istraživanja, porođaj ne komplikuje odustajanje od bilo kog dela ovde dominantne procedure nego njeno primenjivanje. Mal te ne svaki korak ove procedure potencijalno vodi komplikacijama. U celini pak, procedura kao takva uvodi porodilju u simpatikotoniju, odnosno (za moguće medicinski needukovane čitateljke) stanje napetosti koje objektivno usporava ili čak zaustavlja porodjaj.
Optimalan status porodilje je dominacija parasimpatikusa, odnosno stanje sigurnosti i opuštenosti.
Tim putem su krenuli, na primer, u Holandiji gde je porodjaj prirodan proces, i gde porodilja nije pacijent.
U prvi mah reklo bi se da ispada kako bogati štede, a siromašni rasipaju, no nije samo to. u pitanju Mnogo je važniji stav prema ženi. Kao ilustraciju pomenuću Vam zanimljivu anegdotu. Svojevremeno je, Profesor Klosterman, šef univerzitetske ginekološko akušerske bolnice u Amsterdamu, naredio da se iz porodilista uklone svi monitori na kojima su, inače, projektovani vitalni znaci porodilja i "beba".
Uradio je to jer je opazio da osoblje više pažnje obraća na ekrane nego na žene.
Vuk Stambolović
oort oort 18:06 28.12.2008

Re: brijanje

dakle to je izbor: zbog moguće simpatikotonije rizikujemo moguće infekcije ili zbog moguće infekcije rizikujemo moguću simpatikotoniju? glasam za drugo.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana