Narušena ravnoteža

nsarski RSS / 11.01.2009. u 16:03

get_image?provider_id=415&size=550x550_mb&ptp_photo_id=1561845

Things fall apart; the center cannot hold (W.B. Yeats)

Ovim stihovima je započeo P. Krugman svoju nedavnu kolumnu pod naslovom The Widening Gyre o raspadu globalnog finansijskog sistema. Štagod bili razlozi ovog raspada nije nam trenutno mnogo važno, ali cela dinamika kolapsa, njena brzina i trajanje, i način raspada, u generalnom smislu, je zaseban i zanimljiv problem.
Svetski sistem finansija je samo jedan primer kompleksnog sistema kakvi postoje svugde oko nas - u biologiji, u ekonomiji, u društvu, u svesti, ili kosmosu. Internet, mreža neurona u mozgu, politicka organizacija planete, ekološki sistemi na vodi i kopnu, Sunčev sistem, galaksije u kosmosu, organi u organizmu, itd., su primeri takvih sistema. Zapravo, ako bolje pogledamo, manje više sve oko nas je ili kompleksan sistem ili deo takvog jednog sistema. Tinejdžer sa kompjuterom je samo pojedinac koji je deo interneta - i sa tačke gledista umreženosti kompjutera on je prosta jedinka. Medjutim, taj tinejdžer je takodje i kompleksan biološki, neuralni, imunološki, itd., organizam. Takodje, i taj kompjuter je, za sebe, kompleksan sistem koji funkcioniše zahvaljujući usaglašenom radu procesora, memorija, monitora, mrežnih kartica, itd.
Neki od kompleksnih sistema su po veličini mali (mozak, na primer, ili ćelija u organizmu), neki su veliki (ekoloski sistemi, Sunčev sistem), dok za neke prostorne dimenzije nisu bitan faktor (finansijski sistem).
Kada razmišljamo o trajanju ili o promenama u kompleksnom sistemu, važno je koju vremensku skalu imamo u vidu. Neke promene su brze i traju nekoliko minuta, koliko da proključa voda, na primer, vremenske prilike se menjaju u periodu od par dana, politički sistemi mogu da traju nepromenjeni više godina ili čak generacija, Sunčev sistem se menja na skalama od desetina milona godina, itd. Drugim recima, dok se oko nas neke stvari menjaju i razvijaju pred našim očima, druge nam deluju, u tom istom intervalu, stabilno i nepromenljivo. Medjutim, na dovoljno dugim vremenskim skalama, svaki složen sistem podleže promenama, bez obzira da li je u pitanju kosmos, ljudsko drustvo, naše raspoloženje, ili moda.
Od ključne važnosti je, dakle, razumeti stabilnost i načine promena kod različitih kompleksnih sistema. Na prvi pogled izgleda neočekivano da bi mogla postojati jedinstvena teorija koja obuhvata sve ove različite sisteme na univerzalan način. Na odredjenom nivou apstrakcije, medjutim, takva teorija postoji, barem za odredjenu klasu kompleksnih sistema, u koju spadaju mnogi nabrojani gore, i o tome je ovaj blog.

Neki kompleksni sistemi mogu da imaju manje više nepromenljiv broj delova ili članova (Sunčev system, organi u organizmu), dok se u drugima broj članova menja, najčešće rastom (Internet, naseljenost u gradovima, veličina koralnog grebena, broj bioloških vrsta na nekoj lokaciji). Upravo u ovom kontekstu su se pojavila i prva sistematska razmišljanja o stabilnosti ovakvih sistema.
Sedamdesetih godina je izašao rad R. May-a Will a large complex system be stable? (Da li će veliki kompleksan system biti stabilan?) gde autor, inače svetski autoritet u ekologiji, razmatra ovakvu ideju: zamislimo kompleksni sistem kome dodajemo sve više i više članova, i neka ti članovi medjusobno interaguju na slučajan (nepredvidljiv) način, da li će u nekom trenutku, kada broj članova dostigne neku dovoljno veliku vrednost, sistem postati nestabilan? Recimo, ako broj bioloških vrsta u nekoj ekološkoj zajednici raste, i te vrste se nalaze jedne drugima u lancu ishrane, ili koriste neki zajednički izvor hrane (na taj način se realizuje interakcija izmedju vrsta), da li će u nekom trenutku ta ekološka zajednica da se destabilizuje? Njegov odgovor - kasnije malo tehnički korigovan u radu Cohena i Newmana When will a large complex system be stable? - je da stabilnost zajednice može da se održi samo ako se postave oštri uslovi na veličinu i način interakcije medju vrstama. Inače će se sistem raspasti.
Ovo rešenje koje je pronašao May je blisko intuiciji.
Zamislimo da, umesto ekološkog sistema u kome broj vrsta raste, razmatramo povećanje broja stanovnika u nekom ljudskom naselju. U početku, kada je populacija naselja sasvim mala, svako može da gradi kuće i stavlja ograde gde želi, ali, kako se broj stanovnika povećava, neophodno je uvesti restrikcije u načinu i veličini gradnje - što, u suštini, znači da treba regulisati koliko stanovnici jedni s drugima interaguju ili imaju prava jedni druge da ometaju. Inače, divlja naselja će početi da rastu svugde, ljudi će neregulisanom gradnjom dovesti do kolapsa energetskog sistema, sistema snabdevanja i transporta, i tako uništiti normalno funkcionisanje grada. (Za one koji imaju bolje pamćenje, samo da pomenem da ovakav kolaps je ilustracija fenomena zvanog Propast opšteg dobra, o kome sam pisao ranije. S tačke gledišta teorije igara, ljudi na početku tretiraju gradsko zemljište kao opšte dobro, i koriste ga sebično i nekooperativno. Medjutim, kada se broj stanovnika u naselju dovoljno poveća, ovo više nije optimalna strategija. Zajedničko stanovanje je Igra saradnje - u istinskim situacijama se ta saradnja propisuje zakonom jer je nerealno očekivati da će ljudi svojevoljno saradjivati, bez obzira koliko je to u njihovom ili opštem interesu)

homePageImage.jpg

 

Ljudsko naselje nastalo bez regulisanog plana gradnje

Setimo se, takodje, da je sistem finansija nedavno krahirao upravo zahvaljujući odsustvu regulacija - novi finansijski instrumenti su uvodjeni, regulacije su smanjivane, i jedino vladajuće pravilo je bilo sebičnost i pohlepa - berzanski špekulanti su finansijski sistem tretirali kao opšte dobro. Čak je i regulator Volstrita, Mr. Greenspan, kasnije nakon kolapsa, izjavio da je ''šokiran od neverice'' što berza nije ‘'regulisala samu sebe''. Da je pročitao gore pomenuti rad Roberta May-a, iznenadjenja ne bi bilo.
Ovakav scenario raspada, medjutim, nije specifican samo za sisteme čiji se broj članova uvećavaja, kao u gornjim primerima. Sunčev sistem, na primer, se sastoji od približno konstatnog broja delova (Sunce, planete, sateliti, asteroidi i poneka kometa). Na prvi pogled, ovaj sistem deluje stabilno i nepromenljivo.


Our+Solar+System.jpg 

Medjutim, zahvaljujući nelinearnim interakcijama izmedju nebeskih tela, mali poremećaji ili fluktuacije u rasporedu masa mogu tokom vremena da proizvedu kumulativnu nestabilnost (‘'efekat leptira'') ili čak raspad sistema.. Nedavno je pokazano, u radu pod naslovom Haos i stabilnost Sunčevog sistema, da na vremenskim skalama od giga godina (milijardu godina), orbite planeta evoluiraju na haotičan način. Na našu sreću, ova se nestabilnost ispoljava tokom vremenskog perioda koji je duži od starosti Sunca, te ne utiče neposredno na naše živote. Kod ovakvih sistema, nestabilnosti se često mogu detaljno numerički analizirati uz pomoć kompjutera - medjusobne interakcije izmedju nebeskih tela su poznate (gravitaciono privlačenje), njihovi trenutni položaji i brzine mogu precizno da se izmere, i samo je potrebno numerički rešiti Njutnove jednačine koje nam daju položaje i brzine tih tela u bilo kom budućem vremenu. Ovo, razume se, nije lak zadatak, ali je izvodljiv, makar u principu.
Na sličan način se može razmatrati i stabilnost ekoloških sistema sa fiksiranim brojem vrsta.


foodchain.jpg

 Napišu se jednačine populacije vrsta (Lotka-Voltera jednačine, na primer), uzme se u obzir lanac (mreža) njihove ishrane, i onda se iz njih kao rešenja dobiju populacije tih vrsta u bilo kom budućem vremenu. [Već ovaj korak, konceptualno jednostavan, je tehnički veoma složen jer je potrebno razumeti celu matricu interakcija medju različitim populacijama.] Od interesa je pronaći stabilnost takvih rešenja, tj. onu populaciju vrsta koja daje dinamički ravnotežnu ekološku zajednicu. U ovakvim situacijama se podjednako mogu dobiti i haotična ili nestabilna rešenja koja vode uništenju nekih vrsta ili raspadu ekološke zajednice. Uvodjenje nove vrste u zajednicu, ili uništenje neke vrste koja već pripada zajednici, takodje može dovesti do dezintegracije ili nekontrolisanog rasta (dobar primer je uvodjenje zečeva u australijsku ekologiju).
Ovi primeri ilustruju opšti princip koji se primenjuje u analizi stabilnosti kompleksnih sistema. Počnemo od nekog početnog stanja sistema (to može da bude početni broj vrsta u ekološkoj zajednici, ili početni položaji i brzine planeta) i iz jednačina koje opisuju interakcije izmedju delova sistema izračunamo buduća stanja sistema. U konceptualnom smislu, veoma jednostavno. Medjutim, postoji mnogo sistema za koje mi ne znamo precizne jednačine koje opisuju njihov vremenski razvoj. Na primer, globalno funkcionisanje naše svesti ili raspoloženja, koji su posledica aktivnosti nervnih ćelija, ili skup genetskih i spoljnih faktora koji, tokom mnogo generacija, utiču na evolutivne promene i razvoj pojedinih vrsta su takvi sistemi. Mi jednostavno ne znamo detaljne mehanizme interakcija izmedju delova takvih sistema, pa je gornji, redukcionistički prilaz na njih neprimenljiv. Kako onda opisati dinamiku promene ovakvih sistema?
Postoji nivo apstrakcije na kome mnogi ovakvi sistemi, o cijem detaljnom (fizicari bi rekli "mikroskopskom") mehanizmu ne znamo mnogo, mogu ipak da se opisu. Odgovor je dosao iz neočekivanog pravca - od paleobiologa. Kao i svaka generalna dinamička teorija, i ova se ne odnosi specifično ni na jedan poseban sistem, već na sve one koji se daju ovakvim prilazom opisati. Nadam se da ce do kraja teksta ova rečenica biti jasnija.

Početkom sedamdesetih, u vreme kad je May proučavao stabilnost kompleksnih sistema, Eldredge i Gould su pokušavali da razumeju paleobiološke podatke o evolutivnom razvoju vrsta. U to vreme se verovalo da se evolutivne promene vrsta dešavaju postepeno (gradualizam), da se, na primer, dužina krila, ili optička prilagodjenost oka, ravnomerno menja sve dok ne dostigne optimalnu vrednost koja toj vrsti daje evolutivnu prednost u preživljavanju. Drugim rečima, da se evolutivna adaptacija na spoljašnje uslove odvija postepeno. Dostupni podaci su, medjutim, ukazivali da ovo nije slučaj, već da se promene ka optimumu adaptacije dogode u relativno kratkom vremenskom intervalu (kratkom u poredjenju sa dužinom života neke vrste na planeti).
Konkretno, broj bodljica na telu vinske mušice je genetski fiksiran (postoji gen koji ovaj broj reguliše, da tako kažem) i iz generacije u generaciju radjaju se mušice sa prosečno istim brojem bodljica. Medjutim, mušice izložene životu na nižoj temperaturi razviju veći broj bodljica na telu, i ova se osobina prenosi dalje na buduće generacije mušica. Ovo je eksperimentalno potvrdjeno tako što se posmatra kolonija mušica, izložena životu na nižoj temperaturi, tokom desetina generacija i utvrdjuje promena broja bodljica na njihovom telu. Evo kako izgledaju rezultati takvog eksperimenta:

generationswy7.jpg 

Na vertikalnoj osi je nacrtan prosečan broj bodljica na telu mušice kako se menja kroz generacije. Tokom perioda od oko 50 generacija, prosečan broj bodljica je oko 10, sa manjim fluktuacijama, i onda se, u vremenskom periodu od svega nekoliko generacija, ovaj broj naglo promeni na oko 16, gde se stabilizuje i dalje genetski prenosi na buduće generacije. Ovakvi, i mnogi drugi, ekperimentalni podaci ukazuju da se evolutivne promene ne dešavaju postepeno, već da je u pitanju dinamika koju su Eldredge i Gould nazvali ''punctuated equilibrium'' (P.E.). Gornja slika upravo takvu dinamiku ilustruje: neka vrsta, izložena pritisku da se promeni, dugo opstaje u ''starom'' genetskom aranžmanu (ovaj period genetske stabilnosti se zove stasis), a potom se u kratkom vremenskom intervalu promeni u novu, povoljniju, genetsku arhitekturu koja je stabilna u potonjim generacijama. Stara genetska ravnoteža je narušena i ustupa mesto povoljnijoj. U ovom procesu važnu ulogu imaju koncepti kao ''genetska izolovanost'' (mušice u ovom eksperimentu se ne ukrštaju sa drugim, ''divljim'', mušicama), genetski drift, genetski pritisak, ali to su detalji koji za nas nisu trenutno bitni. Ideja o P.E. je neko vreme bila osporavana u naučnim krugovima, ali je najzad bila generalno prihvaćena. (Ironično, ova promena mišljenja naučne javnosti se desila u relativno kratkom intervalu, što je samo po sebi ilustracija P.E. u genetici naučnog mišljenja, da tako kažem. Ljudi se dugo protive nekoj ideji, a onda se, u kratkom periodu, svi njoj privole, kao da su razvili po neku ekstra moždanu ćeliju, i počnu da tvrde da su oduvek tako mislili. Gould je napisao sjajan esej na ovu temu.)
Primetimo da nam P.E. odmah nudi odgovor na pitanje: ''Zašto se u paleobiloškim podacima veoma retko mogu naći prelazne forme?''. Recimo, zašto ima veoma malo fosilnih ostataka životinja koje su prelazni oblik izmedju ptica i dinosaurusa? Pa, zato što prelaznih oblika ima jako malo i traju veoma kratko - kao vinske mušice sa, recimo, 14 bodljica, koje postoje samo generaciju ili dve, i onda nestanu. Hibridne forme su nestabilne i retke. Medju fosilnim ostacima koji već su sami po sebi retki, prelazne oblike je izuzetno teško naći. Ja lično bih se čak usudio da kažem da je to jedan od razloga što još nije pronadjena toliko tražena ''nedostajuća karika'' u lancu evolucije čoveka - evolutivne forme šimpanze i čoveka su stabilne (evo, traju već milionima godina), ali prelazna forma nije. Ovo je, razume se, samo moja špekulacija.
Vrsta dinamike kakvu sugeriše P.E. nije ograničena samo na evolutivne promene, i ja ću pokušati to da demonstriram do kraja ovog teksta.
Centralna dva koncepta neo-darvinističke teorije evolucije su male slučajne genetske promene i prirodna selekcija. Neke od ovih promena proizvode bolju adaptaciju (darvinovski ''fitness'' je veći) i takva nova genetska arhitektura se stabilizuje. Retrospektivno gledano, priroda ''odabere'' najpovoljniju formu koja se dalje razvija i adaptira uvek novim uslovima. Treba upamtiti, naravno, da su promene slučajne (priroda je Blind Watchmaker) i u celom procesu ne postoji nikakva viša ''namera'' ili dizajn. Polazeći od ova dva koncepta, Cohen, Newman i Kipnis (prva dvojica su isti autori koji su pomenuti na početku ovog teksta, a u vezi sa radom R. May-a) su konstruisali matematički model ove P.E. dinamike u radu pod naslovomNeo-Darvinovska evolucija imlicira P.E. Po svojoj osnovnoj ideji, koncept je jednostavan.
Zamislimo da imamo neku populaciju (vinskih mušica, na primer) ciji ''fitness'' prema okolini ima dva stabilna stanja (ovo se lako može generalizovati na više od dva stanja) - na primer, stanje sa oko 10 bodljica na telu, i stanje sa oko 16 bodljica. U matematičkom smislu, funkcija prilagodjenosti (fitness function), kao funkcija broja bodljica, ima dva minimuma (ili maksimuma, u zavisnosti od znaka ispred nje). Ova funkcija prilagodjenosti je samo jednodimenzioni matematicki model Waddingtonovog ''fitness lanscape-a'' Promena broja bodljica na telu mušice će se dešavati tako da mušica pokušava da ostane blizu maksimuma prilagodjenosti, plus slučajne i male genetske fluktuacije koje će menjati iz generacije u generaciju broj bodljica ka većem ili manjem broju (na slučajan način!).
Ovo može i matematički da se zapiše, ali ja ću izbeći matematičke formule da ne bih sasvim dotukao par već utrnulih citalaca, ako i takvih još uvek ima. [ U sustini, jednacina je dx/dt=a*dG/dx+e, gde je x prosecan broj bodljica, G fitness funkcija (polinom cetvrtog reda sa dva minimuma, na primer), a je prost parametar, i e je random clan promenljivog znaka.] . Iterativno rešavajući ovaj model - ovo prosto znači da se podje od nekog početnog broja za datu osobinu (broj bodljica u početnoj generaciji, na primer), i onda se po formuli izračuna koliku vrednost ta osobina ima u sledećoj generaciji, pa u sledećoj, itd., - dobije se rezultat prikazan na slici dole


punctuatedga9.jpg 

Na vertikalnoj osi je nacrtana srednja vrednost neke osobine (x u ovom slučaju) kao funkcija vremena, koja se u ovakvom modelu dobija sa proticanjem vremena. (Na istoj osi je, radi ilustracije, takodje prikazana i fitness funkcija G(x), koja ima dva optimuma - kod p=0 i p=3, na slici). Posmatrajući ovaj grafik, odmah je jasno da prilikom razvoja ovakvog sistema, neka osobina dugo vremena ima manje više jednu vrednost, koja se potom u vrlo kratkom vremenskom intervalu promeni u drugu i tu stabilizuje. Ovo je samo rečima iskazana P.E. dinamika.
Ključni rezultat je, dakle, jednostavan: kada je system izložen pritisku da optimizuje svoju prilagodjenost, i istovremeno izložen slučajnim fluktuacijama, onda će ta osobina koja mu menja prilagodjenost (broj bodljica, na primer) da se promeni u veoma kratkom vremenskom intervalu.
Nadam se da je jasno da se ovaj zaključak ne odnosi samo na promenu broja bodljica na telu neke mušice. Evo, na primer, kako izgleda grafik promene vrednosti njujorške berze 24. novembra 2008. godine.


berzapunctuatedog3.jpg

Matematički modeli, slični ovome, su razmatrani u kontekstu teorije katastrofa (ovaj konkretan mehanizam se zove fold katastrofa) i faznih prelaza. Još ranije, u fizici je razvijen tzv. Kramersov model, gde se neka čestica kreće u potencijalu sa dva minimuma (fluktuacije u ovom sistemu su kvantne prirode) i proučava se dinamika prelaza iz jednog minumuma u drugi. Kvaziklasično rešenje ovog problema je poznato kao Rate Theory u hemijskoj kinetici.

Kompleksni sistemi su svuda oko nas. Njihova stabilnost i dinamika je nekada dobro definisana, ali postoje mnogi takvi sistemi kod kojih nekontrolisan rast ili slučajne fluktuacije mogu da dovedu do dramatičnih promena na globalnoj skali. Neke od ovih promena, ili prelaza, se ponekad zovu i noise driven transitions (prelazi izazvani šumom) jer male fluktuacije proizvode globalni efekat. Kad ne bi bilo malih genetskih fluktuacija (mutanata), naša vinska mušica nikada ne bi uspela da promeni broj bodljica na telu i prilagodi se promenjenim uslovima temperature na Zemlji. Uslovi temperature na Zemlji su posledica klimatsko-meteorološke stabilnosti, koja je takodje kompleksan system podložan globalnim promenama pod uticajem slučajnih faktora i čovekovih aktivnosti, izmedju ostalog. Čovekove aktivnosti na Zemlji su posledica rasta i razvoja ljudskog društva i ekonomsko-političkih zakonitosti koje su se, evo, industrijskom revolucijom dramatično promenile. Zemlja ostaje u svojoj orbiti zahvaljujući relativnoj stabilnosti Sunčevog sistema, ali, kako smo videli, i ova stabilnost može da bude narušena. Prema nekim teorijama, i sam nastanak kosmosa i sveta oko nas je posledica kvantnih Fluktuacija u ranom svemiru, koja je dovela do inflatornog širenja. Na neki način, mi smo nastali kao posledica fluktuacija, i možda ćemo, u nekoj budućnosti, kao svaki kompleksan sistem, isto tako bez traga nestati.
Jedino što pouzdano znamo je da će se ta promena, ako je bude, desiti veoma brzo, kao što bi narušena ravnoteža onog dečka na prvoj slici ovog bloga naglo i nepovratno prekinula magiju njegovog lebdenja.

 

 

 Komentari (133)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Covek u belom Covek u belom 23:33 11.01.2009

Re: Sistemske greske

Pa kad kucate u word-u :). Menjanje tastature na SR obicno resava sve probleme (ko nece da se bakce sa AutoFormat/Correct opcijama).
ivan.pet ivan.pet 23:00 11.01.2009

hvalospevka

Nemam običaj da se ubacujem u razgovore učenih ljudi, ali umem da napravim izuzetak. Sjajan post, čak i kad se poredi isključivo sa ostalim postovima istog autora. Već par godina čitam ovaj b92 blog, a svaki post potpisan sa "nsarski" mi dodje k'o omiljena serija - retko nalazim ovako dobre prevodioce. Pri tom mislim na prevođenje sa naučnog na jezik razumljiv nama manje obrazovanim čitaocima. Hvala za tonu razjašnjenja, i još tonu zanimljivosti o kojima baš ništa znao nisam. Ima lepo da snimim sve ovo (uključujući arhivu, kad jednom provalim kako se tamo stiže) da mogu sinu da čitam kad nauči da sluša, tako je mali da još uvek ni "ne" ne razume, a šteta je nešto ovoliko dobro propustiti. Toliko što se naslova komentara tiče.
Da ne bude da je sve super, imam primedbu na "par smorenih čitalaca, ako ih još ima". Volim da verujem da je taj "par" omašio red veličine, i to ne malo omašio.
Glede posta: moraću da promenim svoj omiljeni citat "on a long enough time scale, the survival rate for everyone drops to zero", u "...the survival rate for everything drops to zero". Možda je Palahnjuk malo prepisivao?
Ono gore je prva, jedina i najbolja teorija o nedostatku fosilnih ostataka karike koja nedostaje koju sam ikad čuo. Mora da je tačna, Occam's razor. Ako ipak nije, istina pada u neku oblast fantastičnog, u koju ne mogu da verujem.
A što se tiče ideje koja se u tekstu ne pominje eksplicitno ali (čini mi se) da nazreti, da će i famozna svetska finansijska kriza "brzo" da evoluira u neko ravnotežno stanje koje će onda "dugo" da traje.... vreme će već da pokaže. Prognoza je nezahvalan posao.

K'o što vidiš, domaćine, nije lako ne persirati, zato je komentar tako, hm, neodredjeno pisan... Sve sa rizikom da me posle zoveš "Vaša Svetlosti" ili tako nekako, kako si jednom nekom ovde "zapretio". Respect.
nsarski nsarski 23:10 11.01.2009

Re: hvalospevka

nekad-bio-kuki i ivan.pet, obojica ste istakli vaznu primedbu koju sam ja propustio da kazem. Taj "raspad" sistema treba preciznije definisati. Sistem, naravno, ne prestane da postoji vec promeni neke svoje osobine. Mislim, i neka favela i dobro urdedjen grad su "gradovi". I sadasnji sistem finansija je neki sistem - jes' da je berza za 50% manja i da se krediti tesko dobijaju, ali sistem postoji. Isto kao i one musice sto postoje, samo sa vise bodljica.
Covek u belom Covek u belom 23:47 11.01.2009

Pitanjca

Par pitanja znalcu. Na osnovu jednacina prelaska (ili njihovog opisa) sledi da promene mogu da teku i na drugu stranu tj. kad se steknu ponovo stari uslovi sistem moze da se vrati u staro stanje. E sad, da li se ikad dogodio slucaj reverzibilne evolucije?
Igra li entropija bilo kakvu ulogu u evolucionim procesima, tacnije ima li ikakvih dokaza da igra sem nase intuicije koja navodi na to, kao sto to igra recimo u slucaju primera sa porastom grada?
nsarski nsarski 00:12 12.01.2009

Re: Pitanjca

E sad, da li se ikad dogodio slucaj reverzibilne evolucije?

Ne znam za konkretan primer, ali prema ovome recenom je moguce. U stvari, setio sam se bas sada - kod krtice, recimo, oci su atrofirale (malo se koriste) ali se razvio taktilni sistem nanadmasan. To sto krica ima, uopste nisu funkcionalne oci, ali ih je, ocevidno, nekada imala.

Zanimljivo je da u mnogim evolutivnim procesima entropija raste. Medjutim, to ne narusava II zakon termodinamike, jer se on odnosi na zatvorene sisteme, a mi nismo zatvoren sistem.
Milan Novković Milan Novković 00:21 12.01.2009

"Junk" DNA

uopste nisu funkcionalne oci

Iako, sudeći po C-value enigmi, po kojoj veličina genoma nije u očekivanoj korelaciji sa kompleksnosću organizma (neke male živuljke imaju i po nekoliko desetina puta veći genom od čoveka) reverzibilnost je često verovatno moguća.

nsarski nsarski 00:35 12.01.2009

Re: "Junk" DNA

Milan Novković
uopste nisu funkcionalne oci

Iako, sudeći po C-value enigmi, po kojoj veličina genoma nije u očekivanoj korelaciji sa kompleksnosću organizma (neke male živuljke imaju i po nekoliko desetina puta veći genom od čoveka) reverzibilnost je često verovatno moguća.


Da, s tim bih se slozio. Inace, neke nize zivotinje imaju ukupnu duzinu DNK i do 90 milijardi base pairs (covek ima oko 3 milijarde), ali manje gena. Medjutim, to nije merilo kompleksnosti. Obican poljski mis ima vise gena nego covek, pa ni broj gena nije merilo kompleksnosti.
Reverzibilnost je moguca, ali ne u standardnom smislu. Postoji i efekat histereze - sistem delimicno pamti sta je nekad bio, dok istinski reverzibilni sistemi nemaju pamcenje. Najzad, to se i ocekuje, jer mi nismo izolovan i ravnotezni termodinamicki sistem.
Milan Novković Milan Novković 23:56 11.01.2009

Swarm intelligence

Things fall apart; the center cannot hold

Malopre na BBC-ju emisija o swarm intelligence, samo ne o veštačkoj inteligenciji o kojoj se priča na Wikipediji, nego o primerima u prirodi.

Neverovatno šta 20 miliona mrava ume kolektivno da radi i na trenutke se bukvalno ima osećaj da nisu organizacioni fenomen mnogo priprostiji od neuralne mreže kod jednog primera nekog sisara, npr - od toga kako ratnici štite koridor kad se cela kolonija seli na novo mesto, preko zajedničkog krčenja puta, do strategije spašavanja kad primete da im je kuća unutar neke nadošle vodurine.

U stvari, često je centar, uredni i dobro definisani modeli, detaljna algoritmika ono što kompoziciju čini nestabilnom, sklonom raspadu, stagnaciji ili mrtvim petljama. Pa je slučajnost jedini izlaz iz kriznih situacija.

I interesantno je to što se mi često mučimo sa formalnim matematičkim modelima jednostavnijih procesa, a ostaju nam komplikovani procesi, pa snaga iza fluidnosti svake vrste, u lokalnoj strukturi, sveopštoj strukturi, fitness funkcijama, čeprkanju po entropiji gde nam često u prostoru sa novim parametrima jedino ostaje skoro čista anarhija kao metod za resetovanje - prve bootstrap korake na novom problemu.
dolybell92 dolybell92 05:43 12.01.2009

Re: Swarm intelligence

dolybell92 dolybell92 05:43 12.01.2009

Re: Swarm intelligence

dolybell92 dolybell92 05:44 12.01.2009

Re: Swarm intelligence

Ptice, da ne bude zabune ...

miloradkakmar miloradkakmar 00:58 12.01.2009

Svest o postojećem

Koliko čovek u jednom trenutku, tokom života , može da primi , bude svestan ,onoga šta mu se događa i što utiče na njega kao živo biće i da na sve to, svesno ili nesvesno, reaguje ? Da li je to moguće kroz umetničko delo - sliku , poeziju, muziku... - ili je i za njih neophodno vreme da se u njima uvide kompleksni kosmički i ovozemaljski sistemi? Da li čovek ima vremena za to ili je to privilegija malog broja ljudi da razotkrije suštinu tokom svog vremenskog trajanja?
Možemo da utvrdimo-dokažemo postojanje nečega , a da li možemo da to nazovemo i pravim imenom !?
nsarski nsarski 01:48 12.01.2009

Re: Svest o postojećem

Koliko čovek u jednom trenutku, tokom života , može da primi , bude svestan ,onoga šta mu se događa i što utiče na njega kao živo biće i da na sve to, svesno ili nesvesno, reaguje ?

Ja mislim da je na ovo pitanje primenljiva ona poslovica iz bejzbola: Nikada ne mozes da imas pokrivene sve baze (You can never have all your bases covered). Drugim recima, covek nikada ne moze da se zastiti (ili predupredi) sva iznenadjenja koja mu zivot moze prirediti.
Uprkos akciji "nista nas ne sme iznenaditi" - tako nesto samo linearno-misleci, uniformisani ljudi, mogu da organizuju:)
trener92 trener92 12:30 12.01.2009

Re: Svest o postojećem

Drugim recima, covek nikada ne moze da se zastiti (ili predupredi) sva iznenadjenja koja mu zivot moze prirediti.
Uprkos akciji "nista nas ne sme iznenaditi" - tako nesto samo linearno-misleci, uniformisani ljudi, mogu da organizuju:)

profesore , odlično ,ovo vredi pročitati ( mislim i na komentare)
Medjutim, zahvaljujući nelinearnim interakcijama izmedju nebeskih tela, mali poremećaji ili fluktuacije u rasporedu masa mogu tokom vremena da proizvedu kumulativnu nestabilnost (‘'efekat leptira'') ili čak raspad sistema..


Svaka čast ( iako čitanje i komentara traje duže od predavanja ), ali vredi
noboole noboole 01:30 12.01.2009

Civava

Civava je prvo sto sam zapazio. On(a) je, kao, poznata velicina, medjutim krije makar dve varijable koje mogu da naruse ravnotezu. Ako ostavi jednu od te dve na ledjima balansirajuceg momka - eto belaja.
nsarski nsarski 01:45 12.01.2009

Re: Civava

noboole
Civava je prvo sto sam zapazio. On(a) je, kao, poznata velicina, medjutim krije makar dve varijable koje mogu da naruse ravnotezu. Ako ostavi jednu od te dve na ledjima balansirajuceg momka - eto belaja.

Meni je ona nekakav simbol naseg postojanja. Mi se nalazimo u svetu kompleksnih sistema, na planeti koja je trenutno stabilna, ali koji mogu u nekom trenutku da se sasvim promene i time promene i nacin naseg postojanja. Belaj, jakako:)
dolybell92 dolybell92 06:47 12.01.2009

Balance

dolybell92 dolybell92 06:52 12.01.2009

Brasil

Ova je slika već jednom objavljena - ali sada mi više odgovara...

dolybell92 dolybell92 06:53 12.01.2009

swarm

Branislav Kovačević Cole Branislav Kovačević Cole 09:58 12.01.2009

Mozes li ovaj tekst da posaljes

G-dinu Skundricu, ministru za energetiku, M Cvetkovicu, premijeru i jos ponekima....Utesio si me sa onim da je "nestabilnost ..." spram nasih zivota zanemarljiva.---Jel? A deca, unuci....praunuci...ne deluje optimisticki. al ko ce sad o tome kad resavamo pitanje gasa....
Tekst preporuka, kao i uvek, sa prstom na čelu!
poz
bkc
nsarski nsarski 14:04 12.01.2009

Re: Mozes li ovaj tekst da posaljes

Utesio si me sa onim da je "nestabilnost ..." spram nasih zivota zanemarljiva.-

Da, kad je u pitanju Suncev sisyem, na primer. U politici su stvari drugacije. Pre bi se tu mogla napraviti paralela sa lancem ishrane. Jedino sto u nasoj bari, za razliku od bioloskih sistema, ima mnogo krokodila:))
Pozz.
ns.
dexter92 dexter92 17:51 12.01.2009

Vinska musica eksperiment

Hmm zanima me pod kojim uslovima je vrsen jedan ovakav eksperiment. Koliko musica je uzgajano po generaciji, koliko je eksperiment trajao. Pretpostavljam da je u laboratoriji temperatura snizavana pa onda posmatran srednji broj bodljica u funkciji vremena...Takodje bilo bi zanimljivo znati da li se 'mutacija' desila kod jedne jedinke pa se progresivno sirila preko potomaka ili se relativno istovremeno desila kod vise jedinki. Ukoliko je u pitanju ovo drugo mozda i nije rec o pravoj mutaciji vec nekom postojecem mehanizmu koji menja gen za broj bodljica pod uticajem spoljnog faktora (temperature).
Ukoliko je u pitanju prvi slucaj bilo bi zanimljivo razmotriti verovatnocu mutacije jednog gena (koji je jedan od recimo nekoliko miliona , konkretno 'zaduzen' za broj bodljica) u populaciji od n jedinki i datom trajanju...
nsarski nsarski 18:16 12.01.2009

Re: Vinska musica eksperiment

Pa, ja nisam sa nekom posebnom paznjom analizirao eksperiment. Taj prvi je uradjen 1971, ali se do danas isti autori bave slicnim problemom i neki od radova mogu da se nadju na internetu. Faksimil prve stranice originalnog rada je ovo:


Zivotni vek Drozofile je oko 30 dana i u tom periodu proizvede nekoliko generacija potomaka. Za taj eksperiment, dakle, nije potrebno vise od par meseci.
Drozofila je bas zbog toga veoma pogodna za genetska istrazivanja. Morgan je celo svoje istrazivanje 1920ih bazirao na proucavanju ove musice.
alpeot alpeot 18:51 12.01.2009

Re: Vinska musica eksperiment

Nsarski, izvesno se secas eksperimenata koje je sa Drozofilom, jos kao mlad diplomac, izvodio Karl Sagan. Ukrstali su dva varijeteta Drozofile da bi videli kakvi ce novi oblici nastati iz preraspodele roditeljskih gena, te nakon delovanja prirodnih i izazvanih mutacija. Drzali su vocnu musicu u bocama za mleko, a zenke su svoja jajasca polagale u neku vrstu melase koju su laboranti stavljali na dno boce. Boce su zatim hermeticki zatvarali, i cekali da iz oplodjenih jajasaca postanu larve, a zatim i odrasle vocne musice.

Jednog dana je Sagan kroz binokularni mikroskop posmatrao novoizleglu koloniju Drozofile imobilisane pomocu malo etera, i odvajao razlicite varijetete pomocu cetkice od kamilje dlake. Na ogromno iznenadjenje, naisao je na nesto sasvim razlicito - nije to bila neka sitna varijacija kao na primer crvene oci umesto belih, ili vrat s dlacicama umesto bez dlacica. Ono sto je Sagan video je bila potpuno nova vrsta sa znatno izrazitijim krilima i dugackim perjastim antenama. Sagan je bio zaprepascen. Krupna evoluciona promena, mislio je - ali kako to da saopsti svom sefu, cuvenom Prof. Mueller-u?

Ukratko, Mueller se samo nasmejao. Bila je to stara prica - postojala je jedna vrsta moljca koji se prilagodio laboratorijskoj genetici Drozofile. On nije bio poput vocnih musica niti je zeleo da s njima ima bilo kakva posla. Sve sto je zeleo, bila je melasa vocnih musica. U kratkom vremenu, koliko je laborantu trebalo da otvori i zatvori bocu, zenka moljca bi se kao bombarder obrusila unutra izrucujuci tovar svojih jajasaca u melasu. Saganu je laknulo kada je shvatio da nije otkrio makromutaciju, vec simpatican primer adaptacije u prirodi koji je i sam nastao kao rezultat mikromutacije i prirodne selekcije.
fixxerus fixxerus 18:31 12.01.2009

vidimo see:.

uneredili smo se po motki
за одржавање равнотеже

neko će platiti svoj ceh
neko ga nije ni svestan
netko će voleti do poslednjeg daxa
neko će umreti a da nije osetio ljubav

neko će pasti na dupe
neko na teme
aa ima majstora
koji će ravnotežu tražiti
i u padanju

mnoge matematike izgubiće tela
mnogim telima biće žao
što se nisu davala dok je još moglo

mnoge sijalice ostaće nezamenjene
jer ?čemu svetlost
kada ti srce stane tek za trenutak
ii pomisliš
bože: to je too!
i vrlo brzo iza toga
nastaviš po staarom

stoga braćo:
oprostite ako nešto nije bilo kako treba
ako je neka gruuba reč..
nisam tako..


a

ima li ?naaade:
evo nekoliko thermophilus aquaticus-a
koji svojim enzimima
pomažu stvaranje malix xemijskix čarolija
zvanix: lančana reakcija polimerazeoće li tas ipak na ovu stranu
rimebibuli rimebibuli 18:52 12.01.2009

narušena ravnoteža = f (evolucije)

Ako pođemo od dx/dt=a*dG/dx+e, gde je G zapravo funkcija koja će imati dva ili više minimuma (zavisno od toga koju funkciju G izaberemo), kao posledicu imaćemo čitav kontinum mogućih rešenja, uz naravno pretpostavku da rešenja bar istorijski odgovaraju empirijskim podacima. Takođe, za datu funkciju G, ova rešenja pretenduju da budu diskontinuitetna (skokovi na grafikonu), što i ne čudi jer se u osnovi traže diskretne vrednosti. Ovde naravno, ne želim da zanemarim teoriju verovatnoće prilikom traženja diskretnih i u ovom slučaju srednjih vrednosti, ali nije ni potrebno da dalje komplikujem. Zapravo, pozdravljam ovakav način razmišljanja, ali bih želeo da stanje neravnoteže ne izostane kao nepripadajući deo ukupnog sistema koji se posmatra. Ono što želim da istaknem je verovatno još uvek neshvaćena energija aktivacije (što bi rekli hemičari) potrebna da sistem napusti postojeće stanje ravnoteže kako bi tragao za novom ravnotežom u kojoj će pokušati da egzistira. Tek ukupno ravnoteža i neravnoteža će činiti jedan sistem i posledično, ne treba previše da brinemo što sistem "pati" od svojih promena.

Nije lako napisati napisati ovakav tekst te otud i moja preporuka. Tek primedba za ukjučivajne međunardnog finansijskog sistema u celu priču na osnovama potrebe za dodatnim regulacijama, jer je u suprotnosti sa shvatanjem gore pomenute jednačine, koja bi za ekonomiste bila, pre svega, "laissez faire".
nsarski nsarski 19:09 12.01.2009

Re: narušena ravnoteža = f (evolucije)

Ako pođemo od dx/dt=a*dG/dx+e, gde je G zapravo funkcija koja će imati dva ili više minimuma (zavisno od toga koju funkciju G izaberemo), kao posledicu imaćemo čitav kontinum mogućih rešenja, uz naravno pretpostavku da rešenja bar istorijski odgovaraju empirijskim podacima

Apsolutno, ovo je samo toy-model da ilustruje osnovni mehanizam. Kod mnogih sistema G(x) je funkcija sa vise minimuma i u vise dimenzija. Takodje, nekad postoje sistemi gde je potrebno naci globalni minimum (spinska stakla, na primer), medju velikim brojem lokalnih, i to nije ni malo jednostavno.
Kramerov problem, koji sam pomenuo Reaction-rate theory: fifty years after Kramers je relevantan za hemiju. Mislim da kvaziklasicna resenja odgovaraju Arrhenius-ovom opisu hemijskih reakcija.

Za finansije, detaljni modeli su mnogo slozeniji, naravno, a ovo je samo najgrublja ilustracija.
stefan.vizantin stefan.vizantin 01:11 13.01.2009

:)

Uslovi temperature na Zemlji su posledica klimatsko-meteorološke stabilnosti, koja je takodje kompleksan system podložan globalnim promenama pod uticajem slučajnih faktora i čovekovih aktivnosti, izmedju ostalog.


dosta zanimljive diskusije na ovu temu su objavljene...e.g. Abrupt climate change ili koliko jos mozemo da pumpamo CO2 i druge gasove u atmosferu pre nego sto se kompleksna ravnoteza narusi. u krajnjoj liniji ove procene su usle i u politiku kroz zakone koji podsticu razvoj cistijih tehnologija.
jedan od rezultata je i film-Dan posle sutra.
kao i uvek uzivao sam citajuci!
sve najbolje...

Filip2412 Filip2412 03:13 13.01.2009

hvala nsarski

za lep tekst;

nesto mi nije jansno:

Treba upamtiti, naravno, da su promene slučajne (priroda je Blind Watchmaker) i u celom procesu ne postoji nikakva viša ''namera'' ili dizajn.


snizenjem temperature musice su povecale broj dlacica, sta tu ima slucajno?

Spoljni podsticaj je uzrokovao promenu koja je pravi odgovor na taj podsticaj. veci broj dlacica pruza zastitu od niske temperature. Laicki gledano, za mene tu nema nista slucajno, naprotiv - organizam reaguje inteligentnom genetskom mutacijom.
nsarski nsarski 03:29 13.01.2009

Re: hvala nsarski

Laicki gledano, za mene tu nema nista slucajno, naprotiv - organizam reaguje inteligentnom genetskom mutacijom.

Nije bas sasvim tako. Radjaju se musice i sa manjim brojem bodljica, ali takve ne prezive. Slucajne genetske promene rade u oba pravca, ali samo jedan je uspesan.
Filip2412 Filip2412 03:47 13.01.2009

Re: hvala nsarski

Nije bas sasvim tako. Radjaju se musice i sa manjim brojem bodljica, ali takve ne prezive. Slucajne genetske promene rade u oba pravca, ali samo jedan je uspesan.
dakle, male slucajne promene o kojima govorimo postoje i u stabinom stanju a zatim
impuls spoljasnjeg podsticaja (znatno niza temperatura) odgurne sistem naglo i jednom pravcu...


Nisam siguran da kapiram vezu izmedju malih oscilacija u stabilnom stajnu sistema i ovih skokovitih velikih promena. Da li uopste ima ikakve veze iznedju malih i velikih promena? Mozda su uzroci i mehanizmi razliciti?

Ja te male promene prihvatam kao slucajne, ali velika nagla promena mi vise izgleda kao inteligentan odgovor na podsticaj iz spoljasnje sredine. Mislim, na koju foru te male promene u kratkom intervalu dovedu do velike trajne promene.
Filip2412 Filip2412 05:04 13.01.2009

Re: hvala nsarski

mislim... mozda je sama priroda naglih promena potpuno razlicita od prirode malih oscilacija koje su stalno prisutne

EDIT:
Evo na sta me podseca insistiranje na tome da su promene slucajne:
Recimo meni se tresu ruke, izgubio zivce, zivcan covek... i sad, vi posmatrate moju ruku kako se trese, pravi male nepravilne oscilacije. Najednom ja ispruzim ruku do prekidaca na zidu i upalim svetlo. E sad, ako bi neki posmatrac primenio ovu istu teoriju kao kod musica i dlacica mogli bi smo reci da slucajne promene polozaja moje ruke (zivci, tresu mi se ruke non stop...) nekako iznenada pod spoljasnim uticajem promene osvetljenosti dovode do toga da se polozaj ruke naglo promeni u pravcu prekidaca i ja upalim svetlo.

Da, meni se ruke stalno tresu i polozaj sake se stalno menja u malom opsegu medjutim dramaticna promena u polozaju ruke kada se pruzim da upalim svetlo nije nikako iste prirode kao i male oscilacije.
jasnaz jasnaz 11:18 13.01.2009

dok crveno


ne izađe iz mode

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana