Rezultati ankete - decembar 2008 (suvoparno pisanije)

Krugolina Borup RSS / 05.02.2009. u 23:42

Decembarski rezultati ankete koju smo napravili zajedno sa Ministarstvom zdravlja (MZ), spremni su za predstavljanje, i uskoro će biti postavljena na vebsajt Ministarstva zdravlja, Instituta "Batut" i GI "Majka hrabrost". Internet verzija iste ankete, koja je bila ponuđena na vebsajtu Majka hrabrost (MH), takođe je došla do određenih rezultata (mada nastavlja da uvećava svoj uzorak iz dana u dan).

Na blogu premijerno predstavljam najzanimljivije rezultate obe ankete, uz poređenje.

U distribuciji i prikupljanju MZ ankete na terenu uočeni su propusti, koji će biti ispravljeni, mada se rezultati te ispravke mogu očekivati tek u martovskim anketama. Stoga je doneta odluka da se anketa, umesto do maja, produži i sprovodi sve do kraja 2009. godine.

Glavna posledica propusta na terenu je nedostatak informacija iz velikih gradskih centara u MZ uzorku. Niš, Čačak i Kragujevac uopšte nisu delili i skupljali anketu, kao ni porodilišta "Narodni front" i "Zemun" u Beogradu.

Odziv

Prikupljeno je i obrađeno 1057 anketnih listića MZ. Odziv iznosi ispod 20%. (Očekivani minimalni odziv bio je oko 40%, što je uobičajeni najniži procenat odziva na ostalim anketama o zadovoljstvu pruženim uslugama koje Ministarstvo zdravlja redovno sprovodi. Na redovnim godišnjim novembarskim anketama Ministarstva zdravlja u primarnoj zaštiti i stacionarnim ustanovama, odziv je preko 80%.)

Kada je reč o internet anketi MH, u trenutku preseka uzorak je imao 97 anketnih listića o porođajima iz 2008. i 2009. godine (MH 2008/9), 345 anketnih listića iz poslednje decenije (MH 00-te), i 32 anketna listića iz devedesetih godina prošlog veka (MH 90-te). Glavna poređenja s rezultatima MZ pravljena su preko uzorka MH 2008/9, zbog želje da se uzmu najsvežiji dostupni rezultati. Ipak, poređenja radi, u grafikonima su dati i rezultati iz uzoraka MH 00-te i MH 90-te.

Struktura uzoraka

Od ukupnog broja porođaja u Srbiji godišnje, oko 41% obavi se u tri najveća grada u Srbiji: Beogradu, Novom Sadu i Nišu. U uzorku MZ, učešće ta tri grada je tek 15,3%. S druge strane, učešće ta tri grada u uzorku ankete MH za 2008 i 2009 godinu iznosi čak tri četvrtine: 75,3%.

U uzorku MZ, više i visoko obrazovanje ima 22,5%, a u uzorku MH čak 68%. Nepotpuno osnovno, ili samo osnovno obrazovanje u uzorku MZ ima 22,4%, a u uzorku MH - 0,0%. Srednje obrazovanje u uzorku MZ ima 55,2%, a u uzorku MH 32,0%.

Uzorak MZ ima 48,4%, a uzorak MH 76,3% prvorotki.

Iz ovoga se može izvući zaključak da anketa MH daje rezultate prvenstveno o zadovoljstvu urbanih, visokoobrazovanih prvorotki. S obzirom da je MH anketu sprovodila internetom, ne iznenađuje upravo ovakva struktura uzorka, jer je isti dostupiji u gradskim sredinama i obrazovanijoj strukturi stanovništva.

Zadovoljstvo uslugom zdravstvenih radnika

Ocene koje zdravstveni radnici dobijaju kroz anketu MH niži su za ocenu do ocenu i po od onih koje se dobijaju u anketi MZ. S obzirom na opisanu strukturu uzorka, ni to ne iznenađuje, jer visokoobrazovane porodilje očigledno imaju mnogo veća očekivanja od zdravstvenih radnika.

Međutim, ono što je zajedničko za oba uzorka jeste isti trend. I u anketi MZ i u anketi MH, najvišu ocenu dobijaju babice i lekari, i to pre kada je reč o stručnoj pomoći nego kada je reč o spremnosti da porodilji poklone dovoljno vremena i odgovore na sva pitanja. Na dnu liste, očekivano, nalaze se sestre iz laktacije, usled čega se može pretpostaviti i da je u uzorku MZ Baby friendly nisko kotiran, mada mnogo bolje stoji u uzorku MH.

Izuzetno veliki pad u uzorku MZ imamo kod pitanja prisustva oca na porođaju. S obzirom da je to dostupno uglavnom u gradskim sredinama, a uzorak MZ u većoj meri predstavlja situaciju u manjim mestima, ovo ne iznenađuje. Čak i u uzorku MH, zadovoljstvo tom mogućnošću se najniže kotira, verovatno usled visokih cena koje se pripisuju toj usluzi za koju se i dalje neopravdano insistira da spada u "vanstandardne". Možda će Ministarstvu zdravlja takavi rezultati biti putokaz da se u većoj meri založi za promenu te prakse. Za GI "Majka hrabrost" to svakako jeste potvrda da svoje buduće aktivnosti usmeri na borbu za uvođenje mogućnosti prisustva oca porođaju u svim porodilištima u Srbiji, bez ucenjivanja nepotrebnim brisevima i naplate preskupog harača.

Grafikon1.jpg

1. Zadovoljna sam učešćem babice tokom celog porođaja.

2. Zadovoljna sam tretmanom, neposredno nakon porođaja (odmah sam dobila informacije o stanju bebe i o svom stanju, omogućeno mi je da odmah vidim bebu).

3. Akušer/ginkolog je pri prijemu, za vreme porođaja i boravka u bolnici bio ljubazan i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja.

4. Babica je pri prijemu, za vreme porođaja i boravka u bolnici bila ljubazna i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja.

5. Babica mi je posvetila dovoljno vremena, pružila mi je dovoljno informacija i dala odgovore na moja pitanja.

6. Zadovoljna sam tretmanom u toku priprema za porođaj (klistiranje, brijanje, uzimanje karličnih mera, merenje pritiska, težine).

7. Pedijatar/neonatolog je za vreme porođaja i boravka u bolnici bio ljubazan i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja.

8. Akušer/ginekolog mi je posvetio dovoljno vremena, pružio mi je dovoljno informacija i dao odgovore na moja pitanja.

9. Pedijatrijska sestra je za vreme porođaja i boravka u bolnici bila ljubazna i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja.

10. Akušer/ginekolog me je upoznao sa planom porođaja, predstojećim procedurama i intervencijama i dala sam saglasnost za iste.

11. Pedijatrijska sestra mi je posvetila dovoljno vremena, pružila mi je dovoljno informacija i dala odgovore na moja pitanja.

12. Pedijatar/neonatolog mi je posvetio dovoljno vremena, pružio mi je dovoljno informacija i dao odgovore na moja pitanja.

13. Zadovoljna sam "Baby Friendly" programom (beba uz majku sve vreme), ukoliko se isti praktikuje u zdravstvenoj ustanovi, i pomoći koju sam dobila od osoblja.

14. Zadovoljna sam savetima i pomoći koju sam dobila u vezi dojenja i nege bebe u prvim danima (negom dojki, izmazanje, prepovijanje).

15. Zadovoljna sam mogućnošću da moj suprug prisustvuje porođaju i da aktivno učestvuje u toku porođaja.

Zadovoljstvo smeštajem

Kada je reč o MH uzorku, ocene smeštaja i higijene nalaze se u opsegu ocena koje se odnose na zadovoljstvo pruženom uslugom zdravstvenih radnika. Međutim, u uzorku MZ, imamo veliki pad, i ocene smeštaja niže su od svih ocena iz prethodne tabele, izuzev od stavke koja se odnosi na prisustvo oca na porođaju.

S obzirom na opisanu strukturu uzorka, ni ovo ne iznenađuje. Sva beogradska porodilšta, kao i novosadsko porodilište, renovirani su (nemam informaciju za niško porodilište?), dok mnoga porodilišta u manjim mestima još uvek čekaju na renoviranje.

Grafikon2.jpg

1. Zadovoljna sam udobnošću sobe (temperaturom u sobi, nameštajem, brojem porodilja u sobi).

2. Zadovoljna sam higijenom prostorija, učestalošću zamene spavaćica i posteljina.

3. Zadovoljna sam higijnom i opremljenošću toaleta (toaleti su čisti; slavine, tuševi i vodo-kotlići su ispravni; ima tople vode, sapuna i toalet papira).

4. Zadovoljna sam ishranom u bolnici (kvalitetom i obilnošću obroka).

Korupcija

MZ uzorak dolazi do procenta od 1,4% kada je o korupciji reč. MH procenat je deset puta veći: 14,4%. (Uzgred, MH procenat je prilično blizak procentu do koga je RTS1 došao na reprezentativnom uzorku za celokupno zdravstvo, za poslednjih godinu dana - 13,8%. Rezultate je prezentovala Olivera Kovačević u emisiji "Da, možda, ne" u januaru 2009. godine.)

Kako objasniti ovoliku razliku u rezultatima ankete MZ i MH? Odgovor se verovatno krije u neadekvatnoj zastupljenosti porodilišta iz najvećih gradova Srbije u MZ uzorku. Međutim, za potvrdu ovakve "hipoteze" moraćemo sačekati martovski uzorak, koji bi trebalo da pokrije i porodilišta iz velikih gradova.

Ono što, pak, odmah možemo pogledati jeste: odakle dolazi 16 prijava za korupciju unutar uzorka MZ:

- Kikinda, ukupno prikupljeno 14 anketnih listića, prijava 1 (7,1%)

- Novi Sad, ukupno prikupljen 71 anketni listić, prijave 4 (5,6%)

- Višegradska, ukupno prikupljen 59 anketni listić, prijava 1 (1,7%)

- Valjevo, ukupno prikupljeno 12 anketnih listića, prijava 1 (8,3%)

- Smederevska Palanka, ukupno prikupljeno 32 anketna listića, prijava 1 (3,1%)

- Petrovac, ukupno prikupljeno 11 anketnih listića, prijava 1 (9,1%)

- Požarevac, ukupno prikupljeno 74 anketnih listića, prijave 2 (2,7%)

- Ćuprija, ukupno prikupljeno 10 anketnih listića, prijava 1 (10%)

- Užice, ukupno prikupljeno 58 anketnih listića, prijave 2 (3,4%)

- Leskovac, ukupno prikupljeno 37 anketnih listića, prijava 1 (2,7%)

Patronažna služba

Patronažna služba je dan po porođaju posetila 80% porodilja iz uzorka MH, i 92,5% porodilja iz uzorka MZ. Upravo zbog ovako visokih rezultata u obe ankete, na poslednjem sastanku u Ministarstvu zdravlja odlučeno je da ubuduće porodilje anketu ne dobijaju prilikom otpusta iz porodilišta, već da im anketu donosi patronažna sestra. Ovim se žele otkloniti mogućnosti selektivnog deljenja ili potpunog nedeljenja ankete u pojedinim porodilištima. Ovih dana će u Batutu biti održan sastanak sa svim patronažnim službama svih zdravstvenih zavoda Srbije, i do kraja februara bi trebao da počne da funkcioniše nosi sistem podele ankete.

Pohvale i kritike

Ovaj deo ankete, kako u MZ uzorku, tako i u MH uzorku, zahteva duži vremenski period za obradu, i rezultati će biti predstavljeni naknadno.

 Komentari (62)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

constrictoria92 constrictoria92 23:54 05.02.2009

Odziv je mozda losh,

zato shto nisu sve porodilje dobile anketu...
Evo, ja znam za par sluchajeva u porodilishtu u Kg-u gde porodiljama niko nije dao anketu na otpustu, a nisu je dobile ni od patronazne sluzbe...

Treba uzeti u obzir da mnoge porodilje i nemaju pristup internetu, pa ne mogu popuniti ni anketu on-line, a nije da ne bi htele...
Krugolina Borup Krugolina Borup 23:56 05.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Evo, ja znam za par sluchajeva u porodilishtu u Kg-u gde porodiljama niko nije dao anketu na otpustu, a nisu je dobile ni od patronazne sluzbe...


Kragujevac, Niš, Čačak i Narodni front uopšte nisu delili anketu.
constrictoria92 constrictoria92 23:59 05.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

A zashto?
A shta je sa patronaznim sluzbama? Jesu li one delile?

Izvini, mozda gresim, al' da se ne radi o sabotazi akcije od strane ovih porodilista ili nisu dobili anketu?
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:05 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Anketu je porodilja trebala da dobije u porodilištu, prilikom otpusta, a patronaža je trebala da skuplja popunjene ankete.
E, sad... zašto neka porodilišta nisu delila, bolje da ne nagađamo.
Nema ni potrebe.
Bolje da ih zaobiđemo, da patronaža ubuduće deli.

Samo znam za Narodni front, da insistiraju da nisu dobili anketne listiće, dok istovremeno iz Batuta uporno tvrde da su dobili cele dve kutije.
ivana23 ivana23 00:10 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Krugolina Borup
Anketu je porodilja trebala da dobije u porodilištu, prilikom otpusta, a patronaža je trebala da skuplja popunjene ankete.E, sad... zašto neka porodilišta nisu delila, bolje da ne nagađamo.Nema ni potrebe.Bolje da ih zaobiđemo, da patronaža ubuduće deli.Samo znam za Narodni front, da insistiraju da nisu dobili anketne listiće, dok istovremeno iz Batuta uporno tvrde da su dobili cele dve kutije.

Zasto nema nekog pisanog traga?
Predao -- primio...
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:12 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Zasto nema nekog pisanog traga?


Odlično pitanje.
Ne znam odgovor.
ivana23 ivana23 00:43 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Krugolina Borup
Zasto nema nekog pisanog traga?

Odlično pitanje.Ne znam odgovor.

I patronazne sestre bi trebalo da imaju potvrdice (odstampane na 1/4 lista A4) koje bi porodilje potpisale u vidu pisanog traga da im je anketa urucena.
Samo datum, citko ime i prezime, potpis, (eventualno) br. tel. radi blic provere da li je anketu dobila.
NeuroRadoznalost NeuroRadoznalost 00:44 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

, citko ime i prezime, potpis, (eventualno) br. tel. radi blic provere da li je anketu dobil


Pa onda bi vecinu porodilja bilo strah da rade bilo kakvu anketu jer bi mislile da moze da se poveze sa njihovim imenom i prezimenom.
NNN NNN 01:06 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

I patronazne sestre bi trebalo da imaju potvrdice

Koliko se sećam, patronažnoj sestri se inače pri prvom dolasku potpisuje neki papir tako da postoji evidencija posećenih majki... Možda bi moglo da se odradi tako da one žene koje neće da popune anketu to i napišu i vrate nepopunjen listić... I da se anketa predaje sestri pri poslednjem dolasku kod porodilje.
BFN
ivana23 ivana23 01:10 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

NeuroRadoznalost
, citko ime i prezime, potpis, (eventualno) br. tel. radi blic provere da li je anketu dobilPa onda bi vecinu porodilja bilo strah da rade bilo kakvu anketu jer bi mislile da moze da se poveze sa njihovim imenom i prezimenom.

Da, ali ako tako posmatramo, onda i patronazna sestra kada uzme anketni listic, izadje iz stana... moze da na poledjini ili koverti napise ime i prezime od koje je porodilje taj listic. Zar ne?
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:39 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Da, ali ako tako posmatramo, onda i patronazna sestra kada uzme anketni listic, izadje iz stana... moze da na poledjini ili koverti napise ime i prezime od koje je porodilje taj listic. Zar ne?


Minimum sat vremena smo mi u ministarstvu onomad, pred kretanje ankete, prežvakavali kako da se ista distribuira i prikuplja. I šta god da smo smislili, odmah nam je bilo jasno da može da se izgira, ako hoće da se izgra. Ne postoji savršeni sistem. Onaj ko hoće da "vara" i da te pređe, naći će načina da to uradi, ma kakav sistem da smisliš.

Dakle, rešili smo da krenemo, pa da onda vidimo kako stvari teku, pa ako treba da popravljamo. Evo, upravo to sad i radimo. Dr Mirjana Šulović, koja je na Batutu zadužena za anketu, i koja je bila prisutna na sastanku u utorak, ne samo da je potvrdila propuste na terenu za koje sam ja saznala usled povratnih informacija koje mi porodilje šalju, već je na to dodala još i šta nismo znali. I onda predložila da se sve prebaci na patronažu.
ivana23 ivana23 10:47 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Onaj ko hoće da "vara" i da te pređe, naći će načina da to uradi, ma kakav sistem da smisliš.

To sam upravo i htela da kazem onim kometarom.
Ali, ni porodilje ne bi trebalo da budu toliko strasljive. Pa sta i da se sazna koja je napisala kriticki osvrt da desavanje u porodilistu... Nece joj valjda neko doci na vrata da je sikanira, a ukoliko ode na drugi porodjaj, ko ce je se setiti? Uostalom, rezultati ankete ne idu u porodiliste, tako da u tom smislu ne treba previse paranoisati da ce biti neke "osvete"...
viliana viliana 23:06 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Krugolina Borup
Evo, ja znam za par sluchajeva u porodilishtu u Kg-u gde porodiljama niko nije dao anketu na otpustu, a nisu je dobile ni od patronazne sluzbe...Kragujevac, Niš, Čačak i Narodni front uopšte nisu delili anketu.To je istina !

Pozdrav
viliana viliana 23:10 06.02.2009

Re: Odziv je mozda losh,

Krugolina Borup
Da, ali ako tako posmatramo, onda i patronazna sestra kada uzme anketni listic, izadje iz stana... moze da na poledjini ili koverti napise ime i prezime od koje je porodilje taj listic. Zar ne?Minimum sat vremena smo mi u ministarstvu onomad, pred kretanje ankete, prežvakavali kako da se ista distribuira i prikuplja. I šta god da smo smislili, odmah nam je bilo jasno da može da se izgira, ako hoće da se izgra. Ne postoji savršeni sistem. Onaj ko hoće da "vara" i da te pređe, naći će načina da to uradi, ma kakav sistem da smisliš.Dakle, rešili smo da krenemo, pa da onda vidimo kako stvari teku, pa ako treba da popravljamo. Evo, upravo to sad i radimo. Dr Mirjana Šulović, koja je na Batutu zadužena za anketu, i koja je bila prisutna na sastanku u utorak, ne samo da je potvrdila propuste na terenu za koje sam ja saznala usled povratnih informacija koje mi porodilje šalju, već je na to dodala još i šta nismo znali. I onda predložila da se sve prebaci na patronažu.


Anketa treba da se popuni u porodilistu tj klinici pre odlaska kuci.
Tako se radi u svetu.
I da bude anonimna.
NeuroRadoznalost NeuroRadoznalost 00:35 06.02.2009

Ankete u Srbiji

Rezultati ankete su kod nas veoma "proizvoljna stvar".
Dacu vam jedan primer koji je veoma blizak zdravstvu.
Na mojoj drugoj godini studija su pustili neku anketu tipa "Kvalitet predmeta".
To je kao bila anonimna anketa sa svim mogucim parametrima.
Padne na pamet jednom od retkih postenih profesora da kad skupi ankete od svojih grupa te iste pecatira svojim pecatom.
Uradi on tako.
Posle nekog vremena stignu rezultati koji donesu zakljucak da je skoro sve savrseno.
Ode on da potrazi anketne listice.
Kad mu oni daju ne-pecatirane ankete.
Sve mu je bilo jasno.
Sta je pouka te price.
Pouka je da lekari (subjekat ocenjivanja i vase ankete) mnogo vole da rade ankete.
Tako da su verovatno seli i sami popunili ankete.

Isto tako anketa za hirurgiju je popunjena od strane 133 studenata.
Medjutim kako njih mrzi da drze vezbe a te iste ankete se sprovode na vezbama i kako 90% studenata nije ni videlo unutrasnjost te klinike, postavlja se pitanje odakle toliki broj anketiranih.
Sto opet dovodi do zakljucka da lekari sami sebi rade ankete.

Tako da bih vam preporucio da razmislite koliki broj anketnih listica MZ i MH su mozda popunjeni od strane samih lekara i sestara....
NeuroRadoznalost NeuroRadoznalost 00:41 06.02.2009

Re: Ankete u Srbiji

Mislim da treba uzeti u obzir to pre tumacenja rezultata bilo koje ankete u Srbiji...
Hansel Hansel 00:15 09.02.2009

Re: Ankete u Srbiji

Ankete o zadovoljstvu, te "tradicionalne" koje sprovodi MZ, redovno imaju apsolutno nerealne afirmativne skorove. Pokušao sam da na to upozorim u ranijoj fazi, ali dobro... mora se od nečeg krenuti.

A da se sav posao prikupljanja, a zgodno bi bilo i analize, odvoji od MZ? Npr. porodilja ne može da dobije doznake ako ne preda anketu , makar i praznu! Jes' da je malo radikalno, ali - na ljutu ranu, ljuta trava!
Brooklyn Brooklyn 10:25 09.02.2009

Re: Ankete u Srbiji

A da se sav posao prikupljanja, a zgodno bi bilo i analize, odvoji od MZ? Npr. porodilja ne može da dobije doznake ako ne preda anketu , makar i praznu! Jes' da je malo radikalno, ali - na ljutu ranu, ljuta trava!

jeste, a ako i to ne pomogne, onda je treba malo gumenim cekicem po glavi. jer, ako si ti smislio da treba neko da ispuni anketu u kojoj ce biti realno nezadovoljan, onda ima da ga nateramo da je ispuni, a ne da neka tamo porodilja sama odlucuje oce da salje anketu ili nece!
Hansel Hansel 00:53 10.02.2009

Re: Ankete u Srbiji

Hehe, čini mi se da si nešto pogrešno shvatio-la...!
Brooklyn Brooklyn 10:24 10.02.2009

Re: Ankete u Srbiji

ma shvatam; radikalno, ljuta trava...treba malo podviknuti zenturacama, ili nema para. jasno si rekao.
Hansel Hansel 22:08 11.02.2009

Re: Ankete u Srbiji

Razumeo bih da to kažeš da nisam stavio smajlije, ali pošto jesam... Poenta je bila neka druga. Npr. da treba smisliti način da te "ženturače" (kako TI kažeš!) postanu svesne svojih prava! Jako loša ideja, zar ne?
Brooklyn Brooklyn 12:19 12.02.2009

Re: Ankete u Srbiji

Npr. da treba smisliti način da te "ženturače" (kako TI kažeš!) postanu svesne svojih prava! Jako loša ideja, zar ne?

ma jok. sigurna sam da ce ti biti zahvalne kad ti krenes da ih prevaspitavas. mislim da su samo tebe cekale, da im objasnis kako je...
Hansel Hansel 16:57 12.02.2009

Re: Ankete u Srbiji

A ti znaš ko sam ja i šta mislim? Smešno... Tvoj rečnik dovoljno govori o tebi. Otprilike kao da tebi treba... edukacija?

U tom smislu, evo da ipak dodatno objasnim: službenike prvo treba naterati da anketu daju. Je l' se slažeš da NEKO treba da ih natera? Je l' bi to moglo vezivanjem za neki inače obavezni proces? Doznake, ostvarenje prava na roditeljski dodatak, nemam pojma... Ali, eto mogla bi da anketa obavezno stoji u tim prostorima gde se preuzima i predaje ta vrsta obrazaca, da jasno stoji obaveštenje - ako niste dobili anketu na otpustu iz bolnice,bla, bla, možete je preuzeti na ovom šalteru, i ubaciti u sanduče koje se nalazi u holu, bla, bla.
Možeš ti da huliš koliko hoćeš, ali dok svi ne postanu svesni svojih prava, u stvari - prava da ostvare svoja prava, nema nama boljitka. Pa šta ako treba samo da predaju još jedan papir (predložio sam slobodu da bude i prazan, valjda si u svojoj superiornosti to prevideo-la) pored TONE drugih, od čega bar polovine sasvim nepotrebno, za dobijanje roditeljskog dodatka?! To birokratsko ubijanje papirologijom mnogo je gore od jedne male "obaveze", zbog koje ne bi morale da idu na drugi kraj grada (ili pak u drugi, rodni grad, ili čak rodni grad roditelja - zbog uverenja o državljanstvu) i koju bi mogle i da odbiju, ako žele - bitno je da se nateraju službe da informišu porodilje o tome, i da mora da u određenom periodu bude jednak broj vraćenih anketa i broj zahteva za ostvarivanje prava. To bi garantovalo distribuciju ankete, a popunjavao bi je ko hoće ako misli da ima smisla. Možeš li to da razumeš? Imaš li bolji predlog? Ili misliš da anketa ne treba ni da postoji?
NNN NNN 00:49 06.02.2009

Ćeraćemo se još!

Ne znam šta da kažem osim da sam šokirana činjenicom da porodilište može svojevoljno da ne deli anketu .. i da nisam ni najmanje šokrana time što je npr. Front među njima. Zanima me da li će ministarstvo na neki način da proveri/sankcioniše ovo... Vrlo mi je milo da ste izboksovali anketu do kraja godine.. a za posle videćemo (ja i dalje navijam za anketiranje slučajnog uzorka i posle okončanja opšteg anketiranja ) Jeste li pitali nešto za nenošenje bedževa?
BFN
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:43 06.02.2009

Re: Ćeraćemo se još!

Zanima me da li će ministarstvo na neki način da proveri/sankcioniše ovo...


A šta da sankcioniše?
Oni tvrde da je nisu dobili.
Batut tvrdi da jesu.
Pisanog traga, štonoreče Ivana, nema.
Pa ti dokaži bilo šta.
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:02 06.02.2009

Re: Ćeraćemo se još!

Vrlo mi je milo da ste izboksovali anketu do kraja godine..


E, uopšte nije bilo boksovanja, ženo.

Moram da priznam da se ja jesam spremila za boks-meč, smislila čitav govor, vežbala stav... i onda, kad sam došla, zinula i izgovorila: "Znate šta, anketa mora da se produži,..." oni mi upali u reč, uglas, sa: "Naravno!"

Mislim, to je totalno razuman i jedini normalan stav. Prva dva i po meseca, praktično, otpadaju na uigravanje.

Uostalom, valjda i oni shvataju da dobijaju važne informacije. Od onih 16 prijava za korupciju, dve imenuju lekare. Načelnica inspekcije tvrdi da je njoj dovoljno i da samo zna o kom je porodilištu reč, bez ikakvih imena!

Načelnica inspekcije je, inače, tražila da joj se odštampaju komentari iz obe ankete, i MZ i MH. Ona ih proučava, pa inspektorima koji idu na teren daje uputstva na šta da obrate pažnju u kom porodilištu. A redovnu godišnju posetu svim porodilištima planira u naredna dva meseca.
petar_p petar_p 02:33 06.02.2009

srednja ocena oko 4.5?


Ovi rezultati ankete MZ su neverovatni! Po vecini pitanja u vezi sa porodjajem, ocena je negde oko 4.5! To je ustvari jako visoka ocena, ono sto se u skoli zove odlican uspeh! Po ovome ispada da su porodilje jako zadovoljne tretmanom!

Ali, o cemu se zapravo radi: kljuc je ustvari u slabom odzivu od svega 20%, tj. na jednu porodilju koja je popunila anketu dolazi jos 4 koje nisu popunile. Najverovatnije je stvar "biased", kako se to strucno kaze, tj. anketu su popunjavale one porodilje koje su bile zadovoljne tretmanom. Ove druge, razocarane u sistem i ono sto su dozivele, samo sto pre pokusavaju da zaborave boravak u porodilistu i nije im do ankete.

Da je rezultat "biased" govori i to da najveci centri u kojima se obavi i najvise porodjaja nisu zastupljeni. Prema tome, ovo definitivno nije prava slika stvari. Bilo bi jako lose, a plasim se da ce se upravo to i desiti, da se lekari uhvate za ove "rezultate" (koji to ustvari nisu) pa da tvrde kako je objektivno sve u redu (jer ustvari nije).

Naravno, ne iskljucujem ni mogucnost "ulepsavanja" rezultata, bolje da anketne listice prikuplja i podatke obradjuje neko potpuno nezavistan od bilo kog ministarstva!!! Taj bi takodje trebalo i da odredi reprezentativni uzorak itd, nesto poput cesida za izbore... To mozda malo vise kosta, ali onda se dobiju pouzdani rezultati, a ne ovako, da se izgubi godinu dana a da smo dzaba krecili!!!
NeuroRadoznalost NeuroRadoznalost 02:53 06.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

1. Selektivno popunjavanje ankete - samo zene koje su bile zadovoljne
2. Do-popunjavanje anketa - neke ankete su sigurno popunjene od strane osoblja.
3. Neznanje - ljudi nemaju pojma sta je dobro, nikad to nisu videli, kada bi se te zene porodile jednom u npr USA a drugi put u Srbiji verujem da bi ocene bile oko 1. Mogla bi i da se uradi i jedna selektivna anketa sa zenama koje su imale prvi porodjaj u razvijenom svetu.
4. Strah - strah od osvete osoblja zbog niskih ocena.
jednatanja jednatanja 10:01 06.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

Ja sam u svom preduzeću radila anketu, i meni su statističari rekli treba da očekujem 10% vraćenih anketa, da je to neki prosek. Sa 20% bi ustvari trebali biti zadovoljni.
jednatanja jednatanja 10:14 06.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

Još samo da napomenem da sam ja skoro duplirala "response rate" kad sam poslala podsetnik (2 puta), da se anketa popuni. Ne znam da li je tako nešto moguće ovde.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:46 06.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

Ja sam u svom preduzeću radila anketu, i meni su statističari rekli treba da očekujem 10% vraćenih anketa, da je to neki prosek. Sa 20% bi ustvari trebali biti zadovoljni.


Ma, to je u redu, nego ovde preko 50% nije ni DISTRIBUIRANO, pa nije moglo ni da se vrati!!!
A ovo što je distribuirano, stvorilo je 'bias', jer su u pitanju manje sredine, a velikih gradova skoro da nema u uzorku.
S druge strane, ja imam 'internet bias' u mom uzorku.
Dakle, ne valja ni jedna ni druga, nego je istina, verovatno, negde između.
petar_p petar_p 13:11 06.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

Krugolina Borup
S druge strane, ja imam 'internet bias' u mom uzorku.
Dakle, ne valja ni jedna ni druga, nego je istina, verovatno, negde između.


Istina je izmedju pod pretpostavkom da su anketu na sajtu popunjavale zaista zene koje su se porodile. U zemlji u kojoj se napadaju novinari, ometaju radio emisije, napadaju sajtovi, svasta mi pada na pamet...

Sem toga, ne mogu da verujem da je srednja ocena na pitanje "15. Zadovoljna sam mogućnošću da moj suprug prisustvuje porođaju i da aktivno učestvuje u toku porođaja" preko 3 kod MZ. Koliko sam ja shvatio, ta mogucnost postoji, tj. "praktikuje se" uglavnom samo u vecim centrima (koji nisu ni obuhvaceni u anketi MZ), a i kad postoji jako je zakomplikovana i sve se cini da suprug ne prisustvuje...

Kako moze onda za nesto sto fakticki ne postoji u praksi, posebno u manjim mestima na koja je anketa fokusirana, da odgovor bude preko 3??

Nista ja ne verujem u ove rezultate, jedino trend ima smisla, ali taj trend smo ionako mogli da pogodimo. Ovde je jako vazan 'nivo' ovih krivih, ali ne vidim kako ce se to na ovaj nacin u buducnosti izmeriti. Posebno ako se pretpostavi da je odziv bas sada na pocetku najveci jer cela stvar ima i izvesnu medijsku podrsku... (da li ce lekari nositi bedzeve za 6 meseci, kada ih niko vise ne bude kontrolisao; i da li ce deliti ankete i tada? vidimo da od samog pocetka hvataju krivine sa ciljem da celu stvar eskiviraju i upropaste...)
Brooklyn Brooklyn 13:27 06.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

Kako moze onda za nesto sto fakticki ne postoji u praksi, posebno u manjim mestima na koja je anketa fokusirana, da odgovor bude preko 3??

mozda su zadovoljne zato sto ih ta mogucnost ne interesuje. tako sam ja, na primer, zadovoljna brojem folklornih drustava u uzickom kraju....
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:08 06.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

Koliko sam ja shvatio, ta mogucnost postoji, tj. "praktikuje se" uglavnom samo u vecim centrima (koji nisu ni obuhvaceni u anketi MZ), a i kad postoji jako je zakomplikovana i sve se cini da suprug ne prisustvuje...


Ne mora da znači.
U Pančevu je, na primer, prisustvo besplatno.

Posebno ako se pretpostavi da je odziv bas sada na pocetku najveci jer cela stvar ima i izvesnu medijsku podrsku... (da li ce lekari nositi bedzeve za 6 meseci, kada ih niko vise ne bude kontrolisao; i da li ce deliti ankete i tada? vidimo da od samog pocetka hvataju krivine sa ciljem da celu stvar eskiviraju i upropaste...)


Čekni malo, dok osvanu bilbordi diljem Srbije...
vanja2007 vanja2007 15:56 06.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

NeuroRadoznalost

3. Neznanje - ljudi nemaju pojma sta je dobro, nikad to nisu videli, kada bi se te zene porodile jednom u npr USA a drugi put u Srbiji verujem da bi ocene bile oko 1.


tacno! dalje, ima mnogo sela u srbiji i veliki broj seoskih domacinstava koja nemaju ni toalet, vec poljski wc...te zene kada dodju u bolnicu, misle da su usle u svemirski brod, ili luksuzni hotel ..nemaju primedbe ni na prljav wc jer za njih je on nedostizni san naspram poljskog wca...
nacin na koji se njima obracaju otac, svekar, stricevi,ujaci , muz & etc je takav da je i najbezobraznija i nagrublja sestra, ustvari nezna prema njima...

petar_p petar_p 03:03 07.02.2009

Re: srednja ocena oko 4.5?

Krugolina Borup
Koliko sam ja shvatio, ta mogucnost postoji, tj. "praktikuje se" uglavnom samo u vecim centrima (koji nisu ni obuhvaceni u anketi MZ), a i kad postoji jako je zakomplikovana i sve se cini da suprug ne prisustvuje...

Ne mora da znači.
U Pančevu je, na primer, prisustvo besplatno.


Ok! Znaci nije tako beznadezno, ipak postoje i pozitivni primeri. Mozda bi trebalo na sajtu MH vise istaci te pozitivne svari, navesti koja su to porodilista (u kojima se nose bedzevi, porodilje oslovljavaju imenom, komunikacija je dobra, prisustvo oca besplatno itd.)? Kada sam slusao onaj snimak sastanka sa nacelnicima duboko sam se potresao, slika koju sam stekao je bila jako losa. Ispada da i kada se neko porodiliste trudi da izadje u susret, u okviru svojih mogucnosti, to nekako bude zamaskirano ovim losim primerima. Mozda bi one koji se trude i koji su implementirali predloge inicijative MH trebalo vise pohvaliti?
(da ne gushim blog dalje, svaka cast za inicijativu!!)
bgbgbg bgbgbg 10:22 06.02.2009

Kru, sta je jos bilo na sastanku, please?

...Ja na taj update cekam nestrpljivo jos od tvog poslednjeg bloga, najavila si sastanak za utorak, pa od onda nikako da cujemo sta je i kako bilo...
Je l' bilo, da prostite, napusa na temu nenosenja bedzeva? Hoce li se preduzeti neke akcije na tu temu?
Hoce li biti sankcionisana porodilista koja su uspesno sabotirala anketiranje, na primer, ozloglaseni "Front"?

Rezultati ankete su potpuno nerealni i prosto ne znam sta da kazem.....

Rece neko pre mene, da postoji strah od osvete osoblja zbog losih rezultata ankete. Kakav strah? Kako znaju ko je i sta napisao? Cak i da saznaju, pa sta? Sta to moze da se lose desi, helou rodjaci?

Kru, molim te ne posustaj.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:33 06.02.2009

Re: Kru, sta je jos bilo na sastanku, please?

Da, bedževi su bili prvi na tapetu.
Namerna sam pisati ceo blog o toj temi, jer ima dosta informacija.
Ukratko: upoznali smo načelnicu inspekcije Danu Mihailovic, koja je takođe bila na sastanku, i svašta nešto dogovorili.
viliana viliana 23:21 06.02.2009

Re: Kru, sta je jos bilo na sastanku, please?

Krugolina Borup
Da, bedževi su bili prvi na tapetu.Namerna sam pisati ceo blog o toj temi, jer ima dosta informacija.Ukratko: upoznali smo načelnicu inspekcije Danu Mihailovic, koja je takođe bila na sastanku, i svašta nešto dogovorili.


Nadam se da je sastanak bio konstruktivan.

grafikoni

Kru, ne znam ko je radio grafikone, ali prvi je zbunjujuc.
Trbelo bi da bude histogram ili bar-graph (sto bi se excel recnikom reklo) zato sto predstavlja diskontinuiranu promenljivu vrednost na x osi koja je nezavisna u odnosu na sledecu.
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:34 06.02.2009

Re: grafikoni

Ma, ja sam radila grafikone, a ja ti nisam nikakav statističar, priučena ko i u svemu drugom.

Trbelo bi da bude histogram ili bar-graph (sto bi se excel recnikom reklo) zato sto predstavlja diskontinuiranu promenljivu vrednost na x osi koja je nezavisna u odnosu na sledecu.


Nećeš verovati, ali uspela sam da skapiram šta ovo znači, na moje veliko oduševljenje. (Mada sam čitala 3 puta.)

Ispraviću. I hvala ti na sugestiji.

Re: grafikoni

eto vidis. covek se uci dok je ziv. samo citaj tutorijal u excelu i sve ce ti se samo reci. btw, ne bi bilo lose da obelezis ose radi lakseg razumevanja
NNN NNN 12:36 06.02.2009

Čisto da izreklamiram


Obratiti pažnju na prvi podnaslov gore levo.
BFN
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:38 06.02.2009

Re: Čisto da izreklamiram

Idi bre!
Moram idem da kupim primerak!
NNN NNN 12:48 06.02.2009

Re: Čisto da izreklamiram

Moram idem da kupim primerak!

Pa mogli su da ti poklone jedan...potpisan.. Sama sebi lepo daš autogram... Odo' i ja da kupim!
BFN
jela78 jela78 20:18 06.02.2009

anketa odgovor

Citajuci ove rezultate imam par komentara-da li bi bilo moguce da volonteri Majka Hrabrost dele anketu u porodilistima, mislim da bi samo takva nezavisna posmatracka grupa omogucila da anketa ne bude dopisana pocepana pa ponovo popunjena itd. Jako je vazno da majke budu ubedjene u anonimnost, pomislite koliko su vulnerabilne posle porodjaja u srpskim bolnicama i sama naznaka da ce ostati njihovo ime kod patronazne sestre je jako losa po objektivnost i iskrenost. Inace svako ko malo poznaje doktore u Srbiji zna da je "spustanje" ankete na hijerarhijski nizi nivo patronazna sluzba potreba da se iskaze koliko je ista (anketa) ustvari nepotrebna i ne bas bitna.
Sto se statistike tice , postoje ljudi koji to lepo rade-psiholozi, tako da pored procenata mogu se dobiti i drugi deskriptivni statisticki podaci pa i da se dobije i statisticka znacajnost podataka i lepi bar graphs itd a mogu i pitanja u samoj anketi da se "procesljaju", mislim da kada se uzorak u buducnosti bude povecavao, a nadamo se da makar i sa patronaznom sluzbom hoce, takva obrada ce biti preko potrebna.
rastinjak rastinjak 00:46 07.02.2009

Kiselo groždje?

tacno! dalje, ima mnogo sela u srbiji i veliki broj seoskih domacinstava koja nemaju ni toalet, vec poljski wc...te zene kada dodju u bolnicu, misle da su usle u svemirski brod, ili luksuzni hotel ..nemaju primedbe ni na prljav wc jer za njih je on nedostizni san naspram poljskog wca...
nacin na koji se njima obracaju otac, svekar, stricevi,ujaci , muz & etc je takav da je i najbezobraznija i nagrublja sestra, ustvari nezna prema njima...


Ovo mi mnogo ružno zvuči, nije ispala anketa kako je neko očekivao, pa hajde sad da pljujemo one koji su je popunili.

Rezultati ankete su potpuno nerealni i prosto ne znam sta da kazem.....


Zanimljivo još kad bi podelio/la sa nama na osnovu čega je nerealna, kakvi su dokazi za to.
Ako se ovako nastavi učesnici akcije neće biti ništa bolji od onih protiv kojih se bore

Promeniti pristup oko podele ankete i truditi se da se dobiju što relevantniji podaci je OK ali ovako govoriti i omalovažavati žene bez obrazovanja, žene koje žive u teškim uslovima, zaista je sramno i prava je sreća da nemaju pristup internetu, da vide kako ih vide borci za njihova prava. Sramota

Brooklyn Brooklyn 00:51 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

romeniti pristup oko podele ankete i truditi se da se dobiju što relevantniji podaci je OK ali ovako govoriti i omalovažavati žene bez obrazovanja, žene koje žive u teškim uslovima, zaista je sramno i prava je sreća da nemaju pristup internetu, da vide kako ih vide borci za njihova prava. Sramota

anketu je pokrenula GI 'Majka Hrabrost'. Koliko vidim, ovaj komentar je dao neki komentator koji se registrovao na B92, sto moze svako da uradi. iz tog komentarara ne sledi da je to stav GI MH.

(a komentar jeste debilan)
rastinjak rastinjak 02:25 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

Brooklyn
romeniti pristup oko podele ankete i truditi se da se dobiju što relevantniji podaci je OK ali ovako govoriti i omalovažavati žene bez obrazovanja, žene koje žive u teškim uslovima, zaista je sramno i prava je sreća da nemaju pristup internetu, da vide kako ih vide borci za njihova prava. Sramota

anketu je pokrenula GI 'Majka Hrabrost'. Koliko vidim, ovaj komentar je dao neki komentator koji se registrovao na B92, sto moze svako da uradi. iz tog komentarara ne sledi da je to stav GI MH.

(a komentar jeste debilan)


Moj komentar nije ni bio na račun MH već na ovakve komentare
madam_mym madam_mym 03:08 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

u pravu si, Filip Petrović, nekadašnji profesor statistike na VMŠ u Zemunu, je imao običaj da kaže " statistika je kao žena u bikiniju, vidiš sve -samo ne ono što treba" i još puno toga, kad su statističke krivulje u pitanju .
Promeniti pristup oko podele ankete i truditi se da se dobiju što relevantniji podaci je OK ali ovako govoriti i omalovažavati žene bez obrazovanja, žene koje žive u teškim uslovima, zaista je sramno i prava je sreća da nemaju pristup internetu, da vide kako ih vide borci za njihova prava. Sramota


Moj komentar nije ni bio na račun MH već na ovakve komentare


vanja2007 vanja2007 11:44 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

rastinjak


Ovo mi mnogo ružno zvuči, nije ispala anketa kako je neko očekivao, pa hajde sad da pljujemo one koji su je popunili.Promeniti pristup oko podele ankete i truditi se da se dobiju što relevantniji podaci je OK ali ovako govoriti i omalovažavati žene bez obrazovanja, žene koje žive u teškim uslovima, zaista je sramno i prava je sreća da nemaju pristup internetu, da vide kako ih vide borci za njihova prava. Sramotazao mi je sto si tako protumacio moj komentar, ja sam imala dobru nameru.
pojasnicu,
u vreme kada sam se ja poradjala, u bolnici je bilo nekoliko zena iz okolnih sela, znaci ne jedna ili dve, nego vise njih. na moje zalbe i komentare- izgled toaleta, nedostatak tople vode, ponasanje sestara...govorile su mi da sam "pecna" - u prevodu razmazena...i govorile da one ni kod kuce nemaju kupatila nego poljske wc, da njih ni kod kuce familija ne mazi, pa zasto bi to radile sestre u bolnici....i tako dalje... tih sedam dana u porodilistu, bilo je vise njih sa takvom biografijom nego zena koje imaju "urbane" uslove zivota.... ja sam, dobronamerno, htela da skrenem paznju da nema prostora tolikom iscudjavanju zbog rezultata ankete jer je istinita cinjenica da u srbiji ima mnogo neobrazovanih zena koje zive u veoma teskim uslovima, meni nezamislivim...ni jednog momenta nisam imala nameru da nekoga omalovazim ili na pogrdan nacin prokomentarisem tudje sudbine.
Jos jednom se izvinjavam svima koji su na taj nacin protumacili moje reci
vanja2007 vanja2007 12:00 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

Brooklyn

anketu je pokrenula GI 'Majka Hrabrost'. Koliko vidim, ovaj komentar je dao neki komentator koji se registrovao na B92, sto moze svako da uradi. iz tog komentarara ne sledi da je to stav GI MH.

(a komentar jeste debilan)

nazalost to je realnost u srbiji, i da, debilno je to, sto u srbiji ima toliko stanovnika koji zive u nehigijenskim uslovima, poremecenim porodicnim odnosima i to, sto postoji veliki broj zena koje imaju percepciju da je nehuman tretman u bolnici, bez tople vode, grejanja, sa prljavim wc-ima, turbo bolji od tretman koji imaju kod kuce....

Krugolina Borup Krugolina Borup 16:24 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

Vanja, ja nisam videla ništa nedobornamerno u vašem komentaru. I sama sam imala prilike pričati sa ženama sa sela, koje nisu videle ništa loše u stvarima koje su za mene bile krajnje neprihvatljive u porodilištu.

GI "Majka hrabrost" na duge staze ne treba samo da utiče na poboljšanje stanja, već i na povećaje očekivanja žena. Činjenica da su visokoobrazovane žene iz uzorka MH mnogo manje zadovoljne od manje obrazovanog uzorka MZ ne treba da se uzima kao razlog za etiketiranje ovih prvih kao "razmažene", već kao podsticaj ovim drugima da povećaju svoja očekivanja, jer samo tako se može povećati i sveopšti kvalitet usluga.
Brooklyn Brooklyn 16:49 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

pa ako das nekome anketu, i taj kaze da je zadovoljan, a ti zakljucis da je to zato sto je suvise neobrazovan da zna da zapravo nije ili ne bi trebao da bude zadovoljan, u cemu je onda poenta ankete?

onda batali anketu, i reci meni je ovo neprihvatljivo i zato se ja zalazem za nesto drugo, ali ne mozes da se pozivas na "ostale", onda das anketu i kad ne ispadne kako si htela, onda objasnjavas "niskim ocekivanjima".

a, ako hoces da podizes ocekivanja zena od porodilista, tj. od zivota, onda je to skroz drugi mandat.

pa mi reci, sta ces ako sada imamo novi krug anketiranja, i sada ode svim bolnicama, i opet ispadne da su zene u proseku zadovoljne, sta onda?

jos bi dodala, da ima i efekat, da je osoblje zaista bilo bolje nego obicno kada su znali da ce biti ocenjivani. a ko hoces da ustanovis da li su zene zadovoljne zbog, po tvojim merilima niskoh ocekivanja, onda pitanja treba da budu kvalitativna, a ne na zokruzivanje, zato sto ce pod, npr. "ljubaznoscu osoblja" drugi ljudi podrazumevati drugacije ponasanje kao prihvatljivo. cak mislim da bi najkorisnija pitanja bila u smislu da zene same kazu sta bi se moglo dodati / promeniti da bi im u bolnici bilo jos bolje, iako im je sada vec dobro, tako ces da "elicit" prave odgovore za kojima tragas.

a ako ti anketa ostane isto koncipirana, dobices iste rezultate, ma koliko da traje. i kako ces znati da li je neka bolnica bolja od druge, osim ako sama ne zakljucis da je to zato sto su je pacijentkinje same pomesale sa "svemirskim brodom", a da u stvari nista ne valja.


Krugolina Borup Krugolina Borup 19:50 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

pa ako das nekome anketu, i taj kaze da je zadovoljan, a ti zakljucis da je to zato sto je suvise neobrazovan da zna da zapravo nije ili ne bi trebao da bude zadovoljan, u cemu je onda poenta ankete?


Pa, to nismo znali pre ankete, to jest meni je bar postalo jasno tek nakon što su ovi rezultati stigli, i sa sajta MH i iz porodilišta koje je obuhvatila anketa MZ. Eto, možda je jedna od poenti ankete bila i da se vidi koja struktura, tj. profil porodilja je najnezadovoljnija.

onda batali anketu, i reci meni je ovo neprihvatljivo i zato se ja zalazem za nesto drugo, ali ne mozes da se pozivas na "ostale", onda das anketu i kad ne ispadne kako si htela, onda objasnjavas "niskim ocekivanjima".


Bož' sačuvaj da batalimo anketu, pa nije još pošteno ni proradila! I zašto misliš da nije ispalo kako sam ja htela? Ispalo je isto, trend je isti, najviše je žalbi na pedijatrijske sestre i laktaciju, kao što smo se žalili otpočetka. E, sad - to što obrazovanije žene daju niže ocene od manje obrazovanih - pa to je isto nešto što se anketom rasvetlilo, i ja mislim da je dobro da se rasvetlilo, i meni je to inspiracija da proširim delatnost MH i na edukovanje porodilja da MOŽE DRUGAČIJE I BOLJE.

Da ne pričamo da gradske sredine, u kojima će se pre naći obrazovanije žene, ovom anketom u decembru skoro uopšte nisu bile obuhvaćene. Dakle, hajde da sačekamo da vidimo kako će izgledati rezultati kada uzorak bude veći i reprezentativniji.

pa mi reci, sta ces ako sada imamo novi krug anketiranja, i sada ode svim bolnicama, i opet ispadne da su zene u proseku zadovoljne, sta onda?


Čuj, nikad nisu sve žene zadovoljne niti su zadovoljne sa svime. I da je sve cakum pakum kod nas, kao na Zapadu, a da ide anketa - sigurno bi se našlo ovo ili ono za poboljšavanje. Dakle, bez obzira na to kakve su ocene, tu su komentari, i uvek se vidi po najnižim ocenama i po kritičkim komentarima gde treba dalje raditi na unapređenju.

a ako ti anketa ostane isto koncipirana, dobices iste rezultate, ma koliko da traje.


Ja mislim da neću, mislim da će se razlikovati rezultati kad budu obuhvaćena velika, gradska porodilišta.
Ali, da ne pričamo napamet, da sačekamo pa da vidimo.
Strpljen, spašen.
scabies scabies 20:03 07.02.2009

Re: Kiselo groždje?

pa ako das nekome anketu, i taj kaze da je zadovoljan, a ti zakljucis da je to zato sto je suvise neobrazovan da zna da zapravo nije ili ne bi trebao da bude zadovoljan, u cemu je onda poenta ankete?
Ja sam u svom prvom komentaru na Krugolininom blogu rekla: "mogu vam reci da ono sto ste vi videli i markirali kao problem porodilista, je ustvari problem srpskog zdravstva, uopste. I to je ono sto Ministar (mora da) zna. Zato ne verujem u dobronamernost njihove saradnje. Jer da su nesto hteli da menjaju, ne bi bilo potrebe da inicijativa krece sa BlogaB92. i naravno da za utvrdjivanje stanja nisu potrbne nikakve ankete koje ce se sprovoditi, pogotovo ne toliko dugo. To mi deluje kao dovodjenje u pitanje svega sto Vi tvrdite, a sto svi mi znamo. Deluje kao da su sve opcije otvorene, pa mozda utvrdimo da je stanje lose, a mozda i da je sve toliko dobro da nista ne treba ni menjati...."
I jos ovo: "Da bi zena postala Porodilja, prvo mora da bude Trudnica :) Sto u praxi znaci da pre nego sto stigne do porodjaja vec dozivi vise kontakata sa lekarima. A to znaci da najveci broj onih koje imaju svest o tome kako zdravstvo funkcionise i koje zele sebe da zastite, uspeju da preduzmu preventivne mere (u evrima, najcesce, i to dobrovoljno). I to su one koje ce kvariti ststisticki rezultat!"
bgbgbg bgbgbg 12:23 09.02.2009

Re: Kiselo groždje?


Rezultati ankete su potpuno nerealni i prosto ne znam sta da kazem.....

Zanimljivo još kad bi podelio/la sa nama na osnovu čega je nerealna, kakvi su dokazi za to.Svako ko je nogom krocio u bilo koje srpsko porodiliste, da ne kazem, svaka zena koja se poradjala i provela u istima odredjen broj dana savrseno zna zasto je prosecna ocena od 4.5 (na skali od 1-5) iz ove ankete nerealna. Sama cinjenica da je "Front", kao najvece i najprometnije srpsko porodiliste, aktivno opstruirao anketu govori u prilog tome s koliko rezerve treba uzeti ove prvobitne rezultate.

Ako ceznes za dokazima, slobodno udji u bilo koje porodiliste pa zaviri po sobama, wc-ima, oslusni kako se osoblje odnosi prema trudnicama/porodiljama, itd....sve vrvi od "dokaza".

Uzgred budi receno, ucestvujuci na Krugolininim blogovima vezanim za stanje u srpskim porodilistima ni jednog momenta nisam stekla utisak da su oni steciste kojekakvih pljuvaca bez razloga i mere, naprotiv, uverena sam u sasvim suprotno - i ja u celoj akciji ucestvujem zato sto vidim da se nista nije promenilo nabolje a ja se porodih pre vise od 10 godina.
NeuroRadoznalost NeuroRadoznalost 17:27 07.02.2009

Resenje?

Uz anketu staviti jedan o tekstova o porodjaju u inostranstvu sa sajtova Majka Hrabrost i sliku tog porodilista u inostranstvu.
Pa onda lepo napisati: "Ako su porodjaj i porodiliste iz ovog primera zasluzili ocenu 5 ocenite vase iskustvo na ovom porodilistu"...
rastinjak rastinjak 18:29 07.02.2009

Re: Resenje?

NeuroRadoznalost
Uz anketu staviti jedan o tekstova o porodjaju u inostranstvu sa sajtova Majka Hrabrost i sliku tog porodilista u inostranstvu.
Pa onda lepo napisati: "Ako su porodjaj i porodiliste iz ovog primera zasluzili ocenu 5 ocenite vase iskustvo na ovom porodilistu"...


Ili da postavimo apartman sa Hi-tech uredjajima sa neke ekskluzivne klinike , za poredjenje. Mislim da to nije rešenje. Pobogu anketa je tek krenula, hajde da vidimo šta će do kraja biti. Još jedna stvar kod svake ankete je i analiza same ankete, koja može da pruži mnoge zanimljive podatke i van glavnog cilja ankete. Izgleda da problem oko porodilišta pokazuje sve više njegovu kompleksnost i da je u velikoj meri povezan sa položajem žene u srpskom društvu.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:52 07.02.2009

Re: Resenje?

Pobogu anketa je tek krenula, hajde da vidimo šta će do kraja biti.


Uze mi reč iz usta.
scabies scabies 20:56 07.02.2009

?

Da li su dobijeni rezultati uopste reprezentatvni?
Da li imas detaljnije podatke od ovih koje si nam prezentovala? Da li znas kakvi su rezultati po pojedinim porodilistima (ili samo ovako uopsteno)? Da li imas podatke o rezultatima u odnosu na obrazovanje, godine zivota, u odnosu na to da li je u pitanju prvorotka ili viserotka...?
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:03 07.02.2009

Re: ?

Da li su dobijeni rezultati uopste reprezentatvni?


Nisu.

Da li imas detaljnije podatke od ovih koje si nam prezentovala?


Da. Prezentovaću i njih.

Da li znas kakvi su rezultati po pojedinim porodilistima (ili samo ovako uopsteno)?


Da, ali samo na poslednje pitanje o opštem zadovoljstvu, i stoji napomena ministarstva da nije uputno praviti poređenja, jer je iz nekih porodilišta stiglo 1 do 2 upitnika, pa normalno da imaju prosek 5.00, ili pak 2.00.

Da li imas podatke o rezultatima u odnosu na obrazovanje, godine zivota, u odnosu na to da li je u pitanju prvorotka ili viserotka...?


Ne, ali nameravam da tražim.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana