Tatoo, jako dobar tatoo

Krugolina Borup RSS / 15.02.2009. u 16:45

  pa0706123jt.jpg

Bitka da zaposleni u porodilištima nose bedževe s imenom, prezimenom i funkcijom polako poprima razmere Kosovske bitke. Uprkos tome što je ministar Milosavljević, prilikom našeg zajedničkog gostovanja u emisiji "Stanje nacije" rekao da je nošenje bedževa zakonska obaveza medicinskog osoblja, na poslednjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja (početkom februara), saznasmo da NE POSTOJI zakonska odredba po kojoj bi se nošenje bedževa zahtevalo, a nenošenje kažnjavalo.

Ministarstvo zdravlja, doduše, namerava da takvu situaciju promeni, i odredbu o obaveznom nošenju bedževa, kao i kaznene odredbe, unese u podzakonski akt koji je u pripremi, a koji će se ticati obeležavanja ustanova. Kada će taj podzakonski akt biti donešen, pak, nisu mogli da nam kažu. Jedva nekako klještima izvukosmo obećanje da će sigurno biti do kraja ove godine.

U međuvremenu, svim zdravstvenim ustanovama biće preporučeno da odredbu o obaveznim bedževima unesu u Poslovni kodeks, koji je svaka ustanova bila obavezna da donese još početkom prošle godine.

Zašto i otkud ovoliki otpor zaposlenih da se i bez bilo kakve zakonske obaveze u porodilištima sprovede nešto što prosto ZDRAV RAZUM nalaže, ne bih znala reći. Kao da im tražimo da se tetoviraju, božemeoprosti.

 

Poslovni bonton

Pošto smo u ministarstvu dobili kopiju predloga Poslovnog kodeksa koji je poslat zdravstvenim ustanovama, dođem kući i krenem da čitam. Najzanimljiviji mi je bio deo koji se odnosi na "Poslovni bonton". Tu se mogu, između ostalog, pročitati i sledeće odredbe:

- Ljubaznost je standard ponašanja koji se očekuje od svakog zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi.

- U komunikaciji sa pacijentima zaposleni nikada ne sme da reaguje agresivno i arogantno, kao ni suviše emotivno, odnosno ne sme da se upušta u verbalnu raspravu.

- U razgovoru sa pacijentima, njihovim pratiocima, kolegama i poslovnim partnerima zaposleni nikada ne treba da govori povišenim tonom.

- Upoznavanje sa pacijentima i poslovnim partnerima započinje predstavljanjem i rukovanjem.

- Prilikom upoznavanja potrebno je predstaviti se punim imenom i prezimenom.

- Pravila poslovnog ponašanja nalažu da se zaposleni obraća pacijentima i njihovim pratiocima, kao i poslovnim partnerima, sa gospođo/gospođice/gospodine i prezimenom i titulom.

- U komunikaciji sa pacijentom, njegovim pratiocem i poslovnim partnerom, obavezno je oslovnjavanje sa "Vi", bez obzira na godine starosti, pol, znanje, obrazovanje i društveni položaj.

- U poslovnoj komunikaciji ne sme se ispoljiti ljutnja, nervoza i agresivnost u razgovoru.

- U poslovnoj komunikaciji (telefonom) ne sme se prekidati lice koje govori dok ne saopšti svoj problem ili pitanje, a razgovor treba da privede kraju osoba koja je pozvala. U slučaju da je osoba preterano opširna, potrebno je ljubazno ali odlučno završiti razgovor.

- Svi zaposleni treba da redovno proveravaju e-mail poštu i da odgovaraju u roku od 24 sata. Dopisivanje elektronskom poštom odnosi se samo na posao, a ne i na razmenjivanje neformalnih poruka, slika, viceva, parola i slično.

- Itd, itd...

U prelaznim i završnim odredbama, na kraju se kaže da je direktor zdravstvene ustanove dužan da obezbedi primenu Kodeksa, kao i da je dužan da protiv zaposlenog koji krši odredbe Kodeksa, preduzme mere propisane zakonom, a koje se odnose na radnu disciplinu. Drugim rečima - može čak i da mu da otkaz.

 

Guglovanje, ludom radovanje

paperlady.jpg

Kako odredbe ovog predloga Poslovnog kodeksa lepo pokrivaju skoro sve naše primedbe na PONAŠANJE ZAPOSLENIH u porodilištima, ushićeno krenem da guglujem, a sve sa krajnje naivnom nadom da je bar neka zdravstvena ustanova postavila kopiju Poslovnog kodeksa na svoj vebsajt.

Naravno, ne nađem nijedan.

Ali zato nađem šta tražila nisam: reakciju medicinskog establišmenta na predlog Poslovnog kodeksa. Ispratim svu tu prošlogodišnju februarsku frtutmu na liniji: ministarstvo-sindikati i zaključim: boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije papir u junaka.

Od 70 članova Poslovnog kodeksa, na udaru Sindikata lekara i farmaceuta Srbije (SLFS) našlo se - 35. POLOVINA!

Evo meni najzanimljivijih primedbi na pet odredbi predloga Poslovnog kodeksa:

***

Član 15: Zaposleni je dužan da se sa najvećim stepenom profesionalnog uvažavanja odnosi prema pacijentima i poslovnim partnerima.

Primedba SLFS na član 15: Po završetku rečenice: "...da se zaposleni sa najvišim stepenom profesionalnog uvažavanja odnosi prema pacijentima", dodati: "Pacijenti se moraju pridržavati KUĆNOG REDA, koji je zdravstvena ustanova u obavezi da istakne na vidnom mestu, na ulazu u ustanovu, a kojim bi se precizirale i OBAVEZE PACIJENATA."

Krugolina tumači: Ako se lekar prema pacijentu ne odnosi s najvećim stepenom profesionalnog uvažavanja, to je samo zato što je pacijent bezobrazan.

***

Član 17: U komunikaciji s pacijentima zaposleni nikada ne sme da reaguje agresivno i arogantno, kao ni suviše emotivno, odnosno ne sme da se upušta u verbalnu raspravu.

Primedba SLFS na član 17: ZAHTEVAMO DA BUDU PRECIZNO ODREĐENA I NAPISANA PRAVA PACIJENTA KAKO BI SE IZBEGLE ZABLUDE DA PACIJENTI MOGU DA DOBIJU I ONO ŠTO IM NE PRIPADA PO OSNOVU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, a samim tim i minimizirali razlozi za sukob u zdravstvenoj ustanovi.

Krugolina tumači: Ako lekar reaguje agresivno, arogantno ili previše emotivno, to je samo zato što je pacijent bezborazan.

***

Član 42: Zdravstveni radnik je dužan da se u obavljanju svoje profesije pridržava etičkih normi iz ovog kodeksa, kao i kodeksa profesionalne etike koji donosi komora zdravstvenih radnika.

Primedba SLFS na član 42: Po završetku pasusa, posle reči "radnika", dodati: "a korisnici zdravstvene zaštite da se pridržavaju obaveza koje su precizirane kućnim redom ustanove."

Krugolina tumači: Ako se zdravstveni radnik ne pridržava etičkih normi, to je samo zato što je pacijent bezobrazan.

***

Član 47: Sve što zdravstveni radnik sazna pri obavljanju svoje profesije o bolesti pacijenta, ličnim i porodičnim podacima, dužan je da čuva kao profesionalnu tajnu.

Primedba SLFS na član 47: Iza reči "profesionalnu tajnu", dodati: "I OMOGUĆI UVID U MEDICINSKU DOKUMENTACIJU SAMO PO NAREDBI SUDA!"

Krugolina tumači: Ako lekar i naruši privatnost ličnih podataka pacijenata, to je samo zato što pacijenti u javnosti pričaju o lekarskim greškama.

***

Član 69: Neposredni rukovodilac dužan je da ukaže na propuste u primeni Kodeksa, odnosno na postupanje u suprotnosti sa Kodeksom zaposlenom koji se ne pridržava Kodeksa, a ukoliko i pored toga zaposleni i nadalje nastavi sa ponašanjem kojim se krši Kodeks, rukovodilac je dužan da protiv zaposlenog preduzme mere propisane zakonom kojim se uređuje rad, a koje se odnose na radnu disciplinu.

Primedbe SLFS na član 69: Samo ukazuje na široka ovlašćenja rukovodioca što može biti kamen spoticanja u sakodnevnom radu, samovolju, mobing, što može dovesti do oštećenja zdravlja zdravstvenih radnika.

Krugolina tumači: Vidimo se na Severnom polu!

3-lazy-polar-bears.jpg

Isti taj Sindikat lekara i farmaceuta Srbije (SLFS), u svom dopisu Ministarstvu zdravlja od 12. januara 2009. godine žali se na svakodnevne slučajeve pritužbi pacijenata na rad lekara, i zahteva da se definiše jedinstveni način prigovora pacijenata, uz obrazloženje:

"Na ovaj način bi se sprečila zabluda o neograničenim pravima pacijenata koja se stvorila na osnovu kampanje Ministarstva zdravlja (a da pri tom ni Ministarstvo zdravlja nije tu oblast uredilo i definisalo do kraja) i koja se svakodnevno koristi za senzacionalističke natpise u štampi."

***

Siroma lekari.

Ubi ih medijska hajka.

PRO-PA-DO-ŠE, nesrećnici, od bezobraznih pacijenata.

 

Re-kapitulacija

Sad mi je potpuno jasno šta je ministar mislio kada je na prvom sastanku koji smo imali rekao: "Vi mislite da sve što ja treba da uradim jeste da im nešto naredim, i oni će to da urade?!"

Sad mi je potpuno jasno šta je dr Stanojević mislio kada je rekao da su njemu ruke vezane kada je reč o kažnjavanju, dokle god su nam Zakon o radu i sindikati takvi kakvi jesu.

Uzgred, koristim ovu priliku da se zahvalim dr Stanojeviću kao jednom od retkih direktora porodilišta koji su pozitivno odgovorili na našu molbu da zaposleni nose bedževe. U porodilištu "Narodni front" - svi zaposleni nose bedževe. Hvala vam, dr Stanojeviću što se niste izgovarali nepostojanjem zakonskih propisa, već ste se založili da se u delo sprovede ono što zdrav razum nalaže, a porodilje traže.

 Komentari (160)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

overinerpretation

da krenemo redom
pre svega, ti zaboravljas da se u zdravstvenim ustanovanma, narocito onim koje pruzaju hitnu medicinsku pomoc ukazuje pomoc i kriminalcima. vise puta sam bila dezurna kad su doneli nekog ko je bio umesan u pucnjavu,a sa njim su dosli i clanovi porodice. i pacijent i prateci clanovi su cesto pijani i drogirani i desava se da budu nasilni prema medicinskom osoblju (npr. pijani pacijent koji je imao halucinacije je pesnicom udario moju koleginiu iz urgentnog centa u manchesteru). u medicinskoj ustanovi mora da postoji kucni red. tim pobodom:

Član 15: Zaposleni je dužan da se sa najvećim stepenom profesionalnog uvažavanja odnosi prema pacijentima i poslovnim partnerima.

Primedba SLFS na član 15: Po završetku rečenice: "...da se zaposleni sa najvišim stepenom profesionalnog uvažavanja odnosi prema pacijentima", dodati: "Pacijenti se moraju pridržavati KUĆNOG REDA, koji je zdravstvena ustanova u obavezi da istakne na vidnom mestu, na ulazu u ustanovu, a kojim bi se precizirale i OBAVEZE PACIJENATA."

Krugolina tumači: Ako se lekar prema pacijentu ne odnosi s najvećim stepenom profesionalnog uvažavanja, to je samo zato što je pacijent bezobrazan.

nije na mestu jer postoje bezobrazni pacijenti


Član 47: Sve što zdravstveni radnik sazna pri obavljanju svoje profesije o bolesti pacijenta, ličnim i porodičnim podacima, dužan je da čuva kao profesionalnu tajnu.

Primedba SLFS na član 47: Iza reči "profesionalnu tajnu", dodati: "I OMOGUĆI UVID U MEDICINSKU DOKUMENTACIJU SAMO PO NAREDBI SUDA!"

Krugolina tumači: Ako lekar i naruši privatnost ličnih podataka pacijenata, to je samo zato što pacijenti u javnosti pričaju o lekarskim greškama.

treba jasno da se znaju okolnosti u kojima je interes vecine ljudi, tj zajednice iznad interesa pacijenta kao pojedinca. ovaj primer sam vec davala na mom blogu o medicinskoj etici - dosao je pijani pilot sa minornom povredom da mu se ukaze pomoc i insistirao da mora da vozi avion na toj i toj liniji 2 sata kasnije. lekar u ovim okolnostima ima duznost da obezbedi minimum informacija nadleznim u cilju opste bezbednosti. isto je i sa povredama nastalim zbog nasilja u porodici, NAROCITO NAD DECOM I ZENAMA!

za ostalo se slazem

Krugolina Borup Krugolina Borup 17:22 15.02.2009

Re: overinerpretation

Da, Ana, postoje bezobrazni pacijenti, naravno.

Međutim, Poslovni kodeks treba da definiše ponašanje lekara u normalnim okolnostima, a ne u vanrednim situacijama - to je valjda jasno! Da pacijenti treba da poštuju Kućni red (koji, inače, zdravstvene ustanove skrivaju ko zmija noge, i nigde ga ne možeš pronaći, samo ga ko neku tajnu šifru ponavaljaju "kućni red... kućni red... kućni red..." to je takođe jasno.

Dakle, Kućni red propisuje ponašanje pacijenta. Poslovni kodeks ponašanje osoblja. Način na koji SLFS povezuje Kućni red s očekivanim ponašanjem lekara maltene ima za cilj da legitimiše dranje lekara na pacijenta svaki put kad ovaj prekrši kućni red (za koji možda i ne zna da postoji), a ne u vanrednim situacijama o kakvim ti pričaš.

Re: overinerpretation

sa zakonske strane vrlo je vazno da se jasno definisu situacije u kojima je kodeks neprimenljiv.

tvoj pogled na situaciju je obojen tvojim iskustvom, sto bi englezi rekli skewed i nije skroz objektivan.

koliko znas lekara kojima je zivot bio ugrozen i koje su pacijenti fizicki povredjivali? ja najmanje 20.
koliko znas onik koje su psovali i verbalno maltretitali zato sto su ocekivali da dobiju nesto sto nije bilo dostupno (skup lek koji nije na listi, skener istog trenutka etc...)? ja mnooogo. u raznim zemljama.
Brooklyn Brooklyn 17:28 15.02.2009

Re: overinerpretation

nije na mestu jer postoje bezobrazni pacijenti

pri tome u UK i svuda stoje obavestenja da su lekari sluzbena lica i da abuse istih (valjda tu spada i verbalan i fizicki) nece biti tolerisan. isti natpisi, i status sluzbenog lica bi mogli da rese probleme i strahove koje imaju lekari.
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:32 15.02.2009

Re: overinerpretation

pri tome u UK i svuda stoje obavestenja da su lekari sluzbena lica i da abuse istih (valjda tu spada i verbalan i fizicki) nece biti tolerisan. isti natpisi, i status sluzbenog lica bi mogli da rese probleme i strahove koje imaju lekari.


Što se mene tiče, mogu lekari da dobiju status službenih lica, ali da i porodilje dobiju status službenih lica. Da se ne tolerišu više verbalni i fizički napadi na porodilje. To bi svakako rešilo probleme i strahove koje porodilje imaju.

niccolo niccolo 17:40 15.02.2009

Re: overinerpretation

sa zakonske strane vrlo je vazno da se jasno definisu situacije u kojima je kodeks neprimenljiv.

Pa to i jeste definisano. Postoji Poslovni Kodeks, koji se odnosi na zaposlene, i postoji "kućni red" ili kako ga već zovu, koji se odnosi na pacijente. Ko prvi prekrši dokument kojim se njemu nalažu obaveze ne može da se poziva na kršenje druge strane. Znači onaj bezobrazni pacijent je prekršio "kućni red" i ne može da se poziva da si ti prekršila Poslovni kodeks. Ali ako tebe iznervira neki bezobrazni pacijet pa se ti izdereš na nekog "normalnog" pacijenta, onda ti prva kršiš kodeks i moraš da snosiš posledice...

Re: overinerpretation

to je sasvim logicno.
potrebno je da se noko bavi kucnim redom istovremeno, a ne samo poslovnim kodeksom
chobanica chobanica 17:43 15.02.2009

Re: overinerpretation

U redu je, rekla bih, da se propise sta pacijentu tacno sleduje ukoliko prekrsi kucni red. Ali to sto pacijent krsi red nikako ne moze da znaci da zdravstveni radnici prestaju biti obavezani poslovnim kodeksom.

Ako je ugrozena bezbednost bilo zdravstvenih radnika, bilo stanovnistva, naravno da je prioritet da se oni zastite, ali to ne znaci da nakon toga pacijent koji tu bezbednost ugrozava ne treba da dobije standardnu medicinsku negu.
niccolo niccolo 17:44 15.02.2009

Re: overinerpretation

Pa zar se ne bavi isto rukovodilac ili neko koga on ovlasti? Koliko sam ja shvatio kod nas kućni red već postoji, a sad treba da se uvede i poslovni kodeks...
Brooklyn Brooklyn 17:47 15.02.2009

Re: overinerpretation

Što se mene tiče, mogu lekari da dobiju status službenih lica, ali da i porodilje dobiju status službenih lica. D

pa porodiljama ne treba nikakav status, one su customers, tj placaju te lekare. iz toga proizilaze sva njihova prava. problem proistice iz toga sto ne mogu da kazne onoga ko im da neodgovarajucu uslugu, za razliku od recimo banke, gde mogu, pa se sluzbenicima u bankama ne pada na pamet da se deru.
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:52 15.02.2009

Re: overinerpretation

pa porodiljama ne treba nikakav status, one su customers, tj placaju te lekare. iz toga proizilaze sva njihova prava.


To objasni lekarima, meni ne moraš.
Sve je to lepo na papiru, a u praksi - njih štite sindikati, a porodilje štite... vanzemaljci?
Brooklyn Brooklyn 17:59 15.02.2009

Re: overinerpretation

Sve je to lepo na papiru, a u praksi - njih štite sindikati, a porodilje štite... vanzemaljci?

indeed. a odavde 2 puta:
1) watchdog pristup: krugolina et al. glume policiju, gde su bedzevi, aj pokazi bedz
2) decentralizacija i privatizacija tako da pacijenti sami odlucuju ko ce biti placen i ko ce dobiti priviliegiju da ih leci.

ja znam sta bi brze i efikasnije resilo probleme!
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:02 15.02.2009

Re: overinerpretation

1) watchdog pristup: krugolina et al. glume policiju, gde su bedzevi, aj pokazi bedz


I tako Krugolina ima da dočeka penziju boj bijući za bedževe...
Doctor Wu Doctor Wu 18:12 15.02.2009

Re: overinerpretation

ja znam sta bi brze i efikasnije resilo probleme!

ali znamo i da ministar sigurno ne bi bio za to rešenje (jer onda ministarstvo ne bi moglo da raspisuje nikakve tendere i nestalo bi prostora za muljačinu).

Re: overinerpretation

Brooklyn
Sve je to lepo na papiru, a u praksi - njih štite sindikati, a porodilje štite... vanzemaljci?indeed. a odavde 2 puta:1) watchdog pristup: krugolina et al. glume policiju, gde su bedzevi, aj pokazi bedz 2) decentralizacija i privatizacija tako da pacijenti sami odlucuju ko ce biti placen i ko ce dobiti priviliegiju da ih leci.ja znam sta bi brze i efikasnije resilo probleme!

aha. i ja)

Re: overinerpretation

ja mislim da je glavni problem popravljanja kvaliteta zdravstvenih usluga po zakonim trzista u srbiji u tome sto su ocekivanja jako razlicita.
sa jedne strane imas krugoline, jako svesne i informisane, sa druge strane one druge, koje ne vide problem jer su navikle na nizi stepen kuture komunikacije i potrosnje. posledica toga je krugolinino iznenadjenje rezultatima ankete, posto se i one druge pitaju o zadovoljstvu uslugom. u takvim uslovima, jedan sistem ne moze da odgovara svima.
drug.clan drug.clan 21:04 15.02.2009

Re: overinerpretation

Prvo: da bi se kucni red postovao mora da bude dostupan pacijentima (ne samo da visi na zidu jer onaj ko je u bolnici ima veliku sansu da ne moze da stoji pred oglasnom tablom dva sata dok cita), osim toga pacijent nije obavezan da zna da cita stoga ukoliko neko zeli da ga natera da postuje kucni red mora to usmeno da mu kaze ukoliko nije u stanju da cita.

S druge strane lekari moraju biti upoznati sa kodeksom pre nego sto pocnu da rade.
_________________________________________________________________________________
Zanemarujete cinjenicu da je pacijent bolestan i vrlo cesto zbog toga veoma psihicki rastrojen te se njemu mora pristupiti na drugaciji nacin. Lekari su sa druge strane uvek u takvom okruzenju i veoma su imuni na ljdsku nesrecu.

Odnos lekara i pacijenta ne sme biti simetrican i slican odnosu kupca i prodavca jer je pacijent bolestan i cesto mu zivot zavisi od lekara i to ne treba zaboraviti ni jednog momenta!

_________________________________________________________________________________
Drugo: privatizacija moze samo da nam donese uzas kakav sada postoji u USA gde izvajaju godisnje 8000 dolara po stanovniku (16% GDP-a) a imaju osiguranje losije od ceske koja izvaja 400 dolara godisnje (2.3% GDp-a).

_________________________________________________________________________________
Trece: Trziste prilagodjeno prilikama zdravstvene zastite i u okviru drzavnog fonda i bolnica moze povecati kvalitet ukoliko se plata lekara veze za broj pacijenata i njihovo zadovoljstvo.

Problem je sto 50% stanovnika Srbije nemaju izbor jer postoji jedan dom zdravlja ili jedan lekar u smeni!

Re: overinerpretation

bez zelje da zauzima stane, imam potebu da skrenem paznju na interpretaciju kodeksa iz ugla lekara jer kad jedno drustvo degradira, ne degradiranu samo njegove pojedine grupe, u ovom primeru lekari, nego i pacijenti. logicno je da kad se medju pacijentima pojavi svest o njihovim pravima i nesto na tom planu krene da se desava, da i druga grupa, konkretno lekari, zeli da se zastiti od zloupotrebe.

pacijent bolestan i vrlo cesto zbog toga veoma psihicki rastrojen te se njemu mora pristupiti na drugaciji nacin. Lekari su sa druge strane uvek u takvom okruzenju i veoma su imuni na ljudsku nesrecu

to sto je pacijent rastrojen ne opravdava neljubaznost lekara, naprotiv. lekar mora da zna da informacija i situacija uzrokuju takve reakcije i mora da zna kako da se u takvim okolnostima postavi bez kompromitovanja. nazalost, u srbiji se to ne uci.

nisam sigurna sta ste mislili pod tim da su lekari imuni na ljudsku nesrecu. ja nisam
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:17 15.02.2009

Re: overinerpretation

druge strane lekari moraju biti upoznati sa kodeksom pre nego sto pocnu da rade.


To stoji u samom predlogu Poslovnog kodeksa: da se po jedan primerak mora uručiti svakom zaposlenom, kao i novozaposlenom, čim stupi na posao.
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:19 15.02.2009

Re: overinerpretation

to sto je pacijent rastrojen ne opravdava neljubaznost lekara, naprotiv. lekar mora da zna da informacija i situacija uzrokuju kave reakcije i moraju da znaju kako da se u takvim okolnostima postave bez kompromitovanja. nazalost, u srbiji se to ne uci.


Tačno tako.
I onda se lekari žale na bezobrazne porodilje koje im beže s porođajnog stola, a uopšte se ne pitaju zašto im beže, niti imaju pojma kako da reaguju nakon što počnu da beže - eventualno, počnu da lupaju šamare.
drug.clan drug.clan 21:25 15.02.2009

Re: overinerpretation

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
bez zelje da zauzima stane, imam potebu da skrenem paznju na interpretaciju kodeksa iz ugla lekara jer kad jedno drustvo degradira, ne degradiranu samo njegove pojedine grupe, u ovom primeru lekari, nego i pacijenti. logicno je da kad se medju pacijentima pojavi svest o njihovim pravima i nesto na tom planu krene da se desava, da i druga grupa, konkretno lekari, zeli da se zastiti od zloupotrebe.

pacijent bolestan i vrlo cesto zbog toga veoma psihicki rastrojen te se njemu mora pristupiti na drugaciji nacin. Lekari su sa druge strane uvek u takvom okruzenju i veoma su imuni na ljudsku nesrecu

to sto je pacijent rastrojen ne opravdava neljubaznost lekara, naprotiv. lekar mora da zna da informacija i situacija uzrokuju takve reakcije i mora da zna kako da se u takvim okolnostima postavi bez kompromitovanja. nazalost, u srbiji se to ne uci.

nisam sigurna sta ste mislili pod tim da su lekari imuni na ljudsku nesrecu. ja nisam


I mislio sam na to da zbog rastrojenosti pacijenata lekari moraju da vode vise racuna i da budu tolerantniji..

Lekari su znatno imuniji na nesrecu izazvanu bolescu i smrt jer se svakog dana srecu sa tim. A i sve dok su u ulozi lekara oni sami se ne susrecu sa svojom smrcu i svojom nesrecom zbog bolesti.
Doctor Wu Doctor Wu 21:38 15.02.2009

Re: overinerpretation

Zanemarujete cinjenicu da je pacijent bolestan i vrlo cesto zbog toga veoma psihicki rastrojen te se njemu mora pristupiti na drugaciji nacin. Lekari su sa druge strane uvek u takvom okruzenju i veoma su imuni na ljdsku nesrecu.

Tačno, možda bi zbog toga trebalo više ulagati u prevenciju nego na lečenje.
Drugo: privatizacija moze samo da nam donese uzas kakav sada postoji u USA gde izvajaju godisnje 8000 dolara po stanovniku (16% GDP-a) a imaju osiguranje losije od ceske koja izvaja 400 dolara godisnje (2.3% GDp-a).

U čemu se tačno ogleda taj užas? Life expectancy prosečnog Amerikanca je 4 godine duži od prosećnog Čeha (77 prema 73) i 5 godina od prosečnog Srbina. I zar to nije dovoljan znak da bi najzad trebalo da napustite pakao Amerike.
Trece: Trziste prilagodjeno prilikama zdravstvene zastite i u okviru drzavnog fonda i bolnica moze povecati kvalitet ukoliko se plata lekara veze za broj pacijenata i njihovo zadovoljstvo.

Gore pominjete psihički rastrojene pacijente. Kako, ko i čime će meriti njihovo zadovoljstvo? Imate li primer i jedne zemlje na svetu gde se ovako ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu?

Re: overinerpretation

Lekari su znatno imuniji na nesrecu izazvanu bolescu i smrt jer se svakog dana srecu sa tim. A i sve dok su u ulozi lekara oni sami se ne susrecu sa svojom smrcu i svojom nesrecom zbog bolesti

imuni nije prava rec. samo su pripremljeniji jer je to deo njihove (nase) svakodnevice. lekari se kroz bolest i smrt drugih takodje suocavaju sa svojom prolaznoscu i povrh svega toga sa nekom vrstom uzaludnosti posla u borbi protiv prirode koja na kraju uvek pobedi.
lekari su samo uvezbaniji da emociju koja uz to ide brze obrade
takamatsu takamatsu 21:59 15.02.2009

misapprehension....

Lekari su znatno imuniji na nesrecu izazvanu bolescu i smrt jer se svakog dana srecu sa tim.


Varka.
Doktori imaju stav "nije-mi-ništa", jer obično ne mogu da plaču sa pacijentom zajedno 35 ili 40 godina staža, kao što se meni događalo ispočetka, ali da su imuniji, to se jako varate....samo nauče da bolje održe fasadu.
takamatsu takamatsu 22:04 15.02.2009

Apsolutno...

lekari se kroz bolest i smrt drugih takodje suocavaju sa svojom prolaznoscu


Na žalost, u poslednjih par godina je nekoliko mojih kolega/koleginica pomrlo (ne poginulo), a jedna trenutno ide na zračnu terapiju (moja generacija, a i ostali su tu - 45-50 god).
I onda čovek kaže da ne spoznajemo svoju slabost i prolaznost.... :(.
drug.clan drug.clan 22:53 15.02.2009

Re: overinerpretation

Doctor Wu

Drugo: privatizacija moze samo da nam donese uzas kakav sada postoji u USA gde izvajaju godisnje 8000 dolara po stanovniku (16% GDP-a) a imaju osiguranje losije od ceske koja izvaja 400 dolara godisnje (2.3% GDp-a).

U čemu se tačno ogleda taj užas? Life expectancy prosečnog Amerikanca je 4 godine duži od prosećnog Čeha (77 prema 73) i 5 godina od prosečnog Srbina. I zar to nije dovoljan znak da bi najzad trebalo da napustite pakao Amerike.

Malo ste pobrkali brojeve Life expectancy u Ceskoj je 76.42 a u Americi 78.06 (2.1% veci) pri cemu trose 2000% vise sredstava. A ako bas hocete pravi primer uzmite Australiju koja trosi samo 40% po glavi stanovnika od onoga sto potrose u Americi a ima Life expectancy koji je 80.62 godina (ili 3.2% veci) uz slicnu genetsku strukturu stanovnistva i lifestyle.

Uostalom u bajku o dobrom zdravstvenom sistemu u Americi ne veruje vise niko ni u Americi a vi (kao veci katolik od pape) ovde branite ocevidno pogresan sistem o kome ni predsednik Amerike ne misli nista dobro tako da je ovakva rasprava smesna.

Usas je u tome sto vam naplate 2000% vise skoro istu uslugu dok vam je plata 400% veca!
drug.clan drug.clan 22:56 15.02.2009

Re: misapprehension....

takamatsu
Lekari su znatno imuniji na nesrecu izazvanu bolescu i smrt jer se svakog dana srecu sa tim.


Varka.
Doktori imaju stav "nije-mi-ništa", jer obično ne mogu da plaču sa pacijentom zajedno 35 ili 40 godina staža, kao što se meni događalo ispočetka, ali da su imuniji, to se jako varate....samo nauče da bolje održe fasadu.Ma dajte molim vas, nisam ja rekao da je lekarima svejedno zbog toga nego da bolje podnose cinjenicu da je neko tesko bolestan od tog samog coveka koji je bolestan te se zbog toga treba odnositi sa obzirom prema tom coveku.
madam_mym madam_mym 00:32 16.02.2009

Re: overinerpretation

da krenemo redom
pre svega, ti zaboravljas da se u zdravstvenim ustanovanma, narocito onim koje pruzaju hitnu medicinsku pomoc ukazuje pomoc i kriminalcima. vise puta sam bila dezurna kad su doneli nekog ko je bio umesan u pucnjavu,a sa njim su dosli i clanovi porodice. i pacijent i prateci clanovi su cesto pijani i drogirani i desava se da budu nasilni prema medicinskom osoblju (npr. pijani pacijent koji je imao halucinacije je pesnicom udario moju koleginiu iz urgentnog centa u manchesteru). u medicinskoj ustanovi mora da postoji kucni red. tim pobodom:

Član 15: Zaposleni je dužan da se sa najvećim stepenom profesionalnog uvažavanja odnosi prema pacijentima i poslovnim partnerima.

Primedba SLFS na član 15: Po završetku rečenice: "...da se zaposleni sa najvišim stepenom profesionalnog uvažavanja odnosi prema pacijentima", dodati: "Pacijenti se moraju pridržavati KUĆNOG REDA, koji je zdravstvena ustanova u obavezi da istakne na vidnom mestu, na ulazu u ustanovu, a kojim bi se precizirale i OBAVEZE PACIJENATA."

Krugolina tumači: Ako se lekar prema pacijentu ne odnosi s najvećim stepenom profesionalnog uvažavanja, to je samo zato što je pacijent bezobrazan.


nije na mestu jer postoje bezobrazni pacijenti


Član 47: Sve što zdravstveni radnik sazna pri obavljanju svoje profesije o bolesti pacijenta, ličnim i porodičnim podacima, dužan je da čuva kao profesionalnu tajnu.

Primedba SLFS na član 47: Iza reči "profesionalnu tajnu", dodati: "I OMOGUĆI UVID U MEDICINSKU DOKUMENTACIJU SAMO PO NAREDBI SUDA!"

Krugolina tumači: Ako lekar i naruši privatnost ličnih podataka pacijenata, to je samo zato što pacijenti u javnosti pričaju o lekarskim greškama.


treba jasno da se znaju okolnosti u kojima je interes vecine ljudi, tj zajednice iznad interesa pacijenta kao pojedinca. ovaj primer sam vec davala na mom blogu o medicinskoj etici - dosao je pijani pilot sa minornom povredom da mu se ukaze pomoc i insistirao da mora da vozi avion na toj i toj liniji 2 sata kasnije. lekar u ovim okolnostima ima duznost da obezbedi minimum informacija nadleznim u cilju opste bezbednosti. isto je i sa povredama nastalim zbog nasilja u porodici, NAROCITO NAD DECOM I ZENAMA!

za ostalo se slazem

*novo

upravo sam noćas izbacila/isterala iz službene prostorije - kartoteke i policajca i pacijenta, koji su, dok sam ja radila u previjalištu, a dr u ordinaciji, ušli u kartoteku, posedali na stolice, policajac koristio službeni telefon 094, a pacijent (takodje policajac koji nije bio na dužnosti, nego je počinio prekršaj koji će da se zataška, i koji je bio povredjen) zaprljao krvlju pod kartoteke (kako da ujutro objasnim zašto mi je kartoteka krvava?). Razbaškarili se oni samo tako!!! Kao i uvek! Ma nemoj da mi neko opet o etici
madam_mym madam_mym 00:42 16.02.2009

Re: overinerpretation

kad ovaj prekrši kućni red (za koji možda i ne zna da postoji)

da li treba posebno istaći da nije dozvoljeno psovati sve milo i drago osoblju, i dizati ruku na osoblje, i da je to krivično delo?

scabies scabies 00:47 16.02.2009

Re: overinerpretation

kad ovaj prekrši kućni red (za koji možda i ne zna da postoji)
Ja koliko znam zakon vazi i za one koji u njega nisu upuceni! To sto nisi znao da je nesto prekrsaj/krivicno delo ne oslobadja odgovornosti.
aquariusoptimist aquariusoptimist 06:35 16.02.2009

Re: overinerpretation

Drug Clan

Uostalom u bajku o dobrom zdravstvenom sistemu u Americi ne veruje vise niko ni u Americi


Ja ne znam koji je tvoj motiv da pljujes po svemu sto se dogadja u US.
Prvo pogledaj Srbiju pa onda reci nesto za US.

Svega 15% amera nema nikakvo zdravstveno osiguranje,to je oko 42 miliona, i za njih je obezbedjen Medicaid, dakle, imaju neku zdravstvenu zastitu. Treba prouciti profil ovih bez ikakvog osiguranja.
Neko je dole rekao da je najveci broj amera pokriven zdravstvenim preko poslodavaca i to je tacno. Zdravstveni planovi se razlikuju od poslodavca do poslodavca. O tome se vodi racuna prilikom zaposljavanja, neko uzme manju premiju osiguranja ali vecu platu i obratno. Stvar dogovora prilikom zaposljavalja.

Evo ti praktican primer zdravstvenog osiguranja u US:
jednom godisnje imam obavezan lekarski koji ukljucuje detaljan pregled , analize, procenu mentalnog stanja, a dovoljno je da se samo pozalim na prolazni bol da me posalju na dodatna ispitivanja i snimanja , ne znam da li postoji deo tela i organ koji mi do sad nisu snimali. Nepotrebna gnjavaza ali kazu mi da im je jeftinije da plate preventivu i pocetak bolesti nego lecenje uznapredovalog oboljenja,
Kad odem zbog neke tegobe svaki put imam pola sata , za godisnji pregled imam sat vremena sa doktorom, po potrebi i duze. Kad me pregledaju, otkriven mi je samo po jedan deo tela, da bi se sacuvao dignity pacijenta, kako su mi objasnili. Ostatak je prekriven papirnim ogrtacem.
Zabole me sinusi: mere mi visinu , tezinu, pritisak, rad srca,temperaturu , i sve to ponovo kad odem na kontrolu za 7 dana, kao da mogu da porastem za 7 dana.
Skinuli su mi mladez sa ramena samo da ga ne bi grebla majica.
Dobijem kasalj, snimali mi pluca.
Preterivanje po mom sudu. Uglavnom nema sanse da me neki doktor ne vidi svakog drugog meseca, non stop te salju negde.
Imam 1500$ fonda godisnje za zubara (kozmeticke prodecure nisu pokrivene) to je komotno dovoljno da se plombiraju 3 zuba, (ko dozvoli sebi da ima 3 zuba za popravku godisnje) i za 2 ciscenja.
Mogu da izaberem doktora i zubara kao i da ih promenim.
Rezultate analiza dobijam na kucnu adresu postom i u koverti je recept od doktora ako treba.
Imam 24/7 broj svog doktora da ga zovem ako mi treba.
Imam 10 placenih seansi psihijatra godisnje.


Jednom je Ana rekla da hitnu pomoc ne pruza doktor:
iz iskustva mog brata, kad je imao saobracajku, znam da je u onom kombiju hitne pomoci bio doktor i 2 paramedica iako moj brat nije bio zivotno ugrozen.

Oba mija roditelja su imala po jednu manju operaciju ovde. U bolnicama nema bubasvaba, ne smrdi, WC i kupatila su cisti i lepo mirisu, uvek je imalo sapuna i papira. Posteljine se menjaju svaki dan. Spavacice ne postoje,nego imaju neke papirne, koje se bacaju.
Doktore smo mogli da pozovemo kad god nam je trebalo, i po izlasku iz bolnice, uvek su bili dostupni i ljubazni. Dobro su se potrudili da razumemo sta je u pitanju kao i da razumemo koje lecenje ce da se primeni i zasto .Doktori su ih oslovljavali sa Sir i Madam, a sestre sa dear.
Na tretman doktora i sestara nemam nikakvih primedbi, cak su sestre tesile i hrabrile skamenjenih od straha brata i mene dok smo cekali da ih izvezu iz sale. Odneli smo im cvece samo i bile su iskreno obradovane. Moj otac se zalio na hranu , ali to je bilo zbog onoga sto je smeo da jede a ne na kvalitet. Mom ocu je zbog rehabilitacije bio ponudjen bolnicki taxi , odbili smo, sami smo ga vozili.
Sestre su kupale moju majku,hranile, presvlacile, hrabrile...hvala sestrama do neba. I doktorima. U US.

Moja drugarica se porodila . Kaze da je imala svoju sobu sa tv, kupatilom i krevetom za muza

A posto ja odavno nisam u Srbiji, ti mi Drug Clan kazi kako izgleda praktican primer gde svi imaju zdravstveno osiguranje. Opisi mi molim te.

PS. ovde doktori imaju dobre plate, sestre uglavnom ne, oko 30 000$

0http://swz.salary.com/salarywizard/layouthtmls/swzl_compresult_national_HC07000094.html00.

Znam da ovo nije tema bloga, i necu da se ljutim ako Kru obrise, ali si me isprovocirao konstantnim pljuvanjem za koje nema osnova.
Doctor Wu Doctor Wu 08:28 16.02.2009

Re: overinerpretation

Uostalom u bajku o dobrom zdravstvenom sistemu u Americi ne veruje vise niko ni u Americi a vi (kao veci katolik od pape) ovde branite ocevidno pogresan sistem o kome ni predsednik Amerike ne misli nista dobro tako da je ovakva rasprava smesna.

Pa, to što grupa socijalista i sindikalnih lidera koja je preuzela vlast u Americi misli o zdravstvenom sistemu u USA i što kroz uvođenje national insurance hoće da povećava takse nikako ne znači da je njihova ideja o reformi zdravstvene zaštite i dobra. Hilary Clinton je više puta kao primer kome treba težiti uzimala britanski NHS a ja sa punom odgovornošću tvrdim da je to jedan od najbirokratizovanijih, najneefikasnijih i najskupljih (rečju, najgorih) zdravstvenih sistema u svetu.
Usas je u tome sto vam naplate 2000% vise skoro istu uslugu dok vam je plata 400% veca!

:), vrlo dosledno i socijalistički! Uostalom, kad ti je to sve tako užasno & grozno, stvarno ne razumem zašto se toliko mučiš i grčiš po toj Americi. Što ne odeš lepo u Češku i tamo nema šta da brineš?
Brooklyn Brooklyn 09:58 16.02.2009

Re: overinerpretation

A posto ja odavno nisam u Srbiji, ti mi Drug Clan kazi kako izgleda praktican primer gde svi imaju zdravstveno osiguranje. Opisi mi molim te.

a, ne, drug clan zivi u americi, po kojoj uporno sere, ali se ne da. i dalje je tamo, tako da sta reci? ja mislim najbolje ignorisati i ne uzimati za ozbiljno bilo sta sto kaze.
Unfuckable Unfuckable 10:20 16.02.2009

Re: overinerpretation

bilo je nešto skoro na tv,
Majkl Mur je uradio jedan dobar film o osobenostima zdravstvenog osiguranja u različitim državama.
Tu je ispalo da je US ubedljivo - najlošije, u odnosu na ono u Kanadi i Britaniji - koliko se sećam
Doctor Wu Doctor Wu 10:46 16.02.2009

Re: overinerpretation

Majkl Mur je uradio jedan dobar film o osobenostima zdravstvenog osiguranja u različitim državama.
Tu je ispalo da je US ubedljivo - najlošije, u odnosu na ono u Kanadi i Britaniji - koliko se sećam

Ma, pusti Majkla Mura, on je politički aktivista. On, čovek, radi za demokrate i još vrti kintu na konto europsko-snobovskog i muslimanskog antiamerikanizma. Njegovi filmovi su, onako, dobro odrađen shock porno, kao da Biljanu Srbljanović pitaš ko je ubio Đinđića.
Unfuckable Unfuckable 10:54 16.02.2009

Re: overinerpretation

to mi je jasno
ali film je bio dobar
i ilustrativan, poprilično
drug.clan drug.clan 15:28 16.02.2009

Re: overinerpretation

a sta reci o ljudima koji tek dosli i misle da je amerika raj na zemlji samo zato sto oni zaradjuju 50000-100000 godisnje (ali im drzava uzme 25% a ne da im nista osim rata u iraku) i jos nisu videli troskove koji prosecan Amer ima. U tom "raju" iako platis 30% poreza moras da platis i skolu ako hoces da ti dete ide u iole ozbiljniju skolu, moras da platis koledz (sto hiljada i vise), moras da platis operaciju slepog creva 2-3 hiljade dolara i ako imas "dobro osiguranje", moras da platis deset raznih osiguranja jer si sam na svetu i od drustva ne mozes ocekivati nista u slucaju nesrece, a za to sve moras da radis 55 sati nedeljno, nemas vise od 2 nedelje odmora, mogu da te sutnu kada hoce i bez razloga, kada ostaris neces imati zdravstvenu zastitu (medicare ti pokrije saku leova mesecno i to je to druge dve sake sam placas pa ti je par stotina od social security-a dovoljno samo za 30 lekova koje dnevno moras da pijes) i sto ces morati i kucu da das na lekove (ako otplatis sva 4 mortgage sa 400% kamate do tada), neces imati penziju jer ce ti lopovi na berzi svu ustedjevinu pokrasti tokom 7 redovnih recesija u 40 godina tvog radnog veka!

Pogledajte sta sve svedjani ili danci dobijau za porez koji plate a koji je samo malo veci (tamo je oko 40%).
Sistem u americi je dobar samo u slucaju da vam ta razlika na porezu od 10% veca od svih izdataka koje imate tj. ukoliko ste bas bogati pa za 10% od plate mozete platiti privatne skole i koledze, ultra skupo zdravstveno i sakupiti dovoljno para za penziju! Koliko ima takvih? 25% domacinstava u americi ima godisnji prihod koji je manji od 22500 sto je manje od 5500 po clanu porodice a zdravstveno je 8000 po clanu? Jel to dobar zdravstveni sistem?

Gledajte kako zivi 50% i vise naroda jer sistem je dobar samo ako je dobar za vecinu - demokratija!
Za one koji "zaradjuju" bolje reci dobijaju za sat koliko i vecina za godinu je sistem sigurno dobar - savrsen!

Ja se slazem da u Americi ima odlicnih stvari (pravosudje, business opportunity, i sve ono sto je vec socijalisticko u americi (autoputevi, posta, biblioteke...)), ali pricati o dobrom zdravstvenom u kome 25 000 godisnje umre jer nema osiguranje i gde uslugu od 2000 u slicnim zemljama placaju 8000 godisnje dok neko kupi ogroman profit na ljudskoj nesreci koja je izazvana ne njihovom krivicom.

A sto se mog odlaska tice: "Amerika i Engelska bice zemlja proleterska!"
I sada nakon toliko godina ovde da propustim priliku da vidim socijalisticku Ameriku!
parobrod parobrod 20:04 16.02.2009

Re: overinerpretation

a za to sve moras da radis 55 sati nedeljno,

ti radis samo 55 sati nedljno,
aquariusoptimist aquariusoptimist 01:39 17.02.2009

Re: overinerpretation

25 000 godisnje umre jer nema osiguranje


od 306 miliona ljudi.
Koliki je to procenat? Promil?
Vise pogine u saobracajnim nesrecama.
aquariusoptimist aquariusoptimist 01:41 17.02.2009

Re: overinerpretation

platis koledz (sto hiljada i visehttp://en.wikipedia.org/wiki/Educational_attainment_in_the_United_States

i gde 27 % stanovnista ima barcelor

Neko je ovde na blogu rekao da u Srbiji ima ispod 10 % fakultetski obrazovanih.

aquariusoptimist aquariusoptimist 01:43 17.02.2009

Re: overinerpretation

mogu da te sutnu kada hoce i bez razloga


Prvo, nije do kraja tacno.
Drugo, uvek mozes da nadjes drugi posao.
Trece, ako ima osnova, mozes da tuzis poslodavca.
aquariusoptimist aquariusoptimist 01:46 17.02.2009

Re: overinerpretation

radis 55 sati nedeljno


Ali to je ili placeno ili dobijes slobodne dane, znam po sebi, radim 12 sati dnevno. I nije mi zao.
drug.clan drug.clan 13:58 17.02.2009

Re: overinerpretation

aquariusoptimist
25 000 godisnje umre jer nema osiguranje


od 306 miliona ljudi.
Koliki je to procenat? Promil?
Vise pogine u saobracajnim nesrecama.


Kakav je ovo argument? Da li onda isti argument imas i za srebrenicu?
Pogine vise ljudi u saobracaju ali tu ljudi ne mogu da urade nista ovi su umrli samo zato sto nisu imali health care. Ovo su ljudi koji su prakticno ubijeni zato sto nisu imali para da plate zivot a mogli su da budu spaseni.

Uostalom ne znam kako tamo izgleda hipokratova zakletva - mozda se zato za licemere kaze da su hipokrati!


aquariusoptimist
platis koledz (sto hiljada i vise


http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_attainment_in_the_United_States
i gde 27 % stanovnista ima barcelor
Neko je ovde na blogu rekao da u Srbiji ima ispod 10 % fakultetski obrazovanih.


Mozda bi zanimljivo bilo da ste pokazali da je veci procenat ljudi sa becelorom u dobi oko 50 godina nego onih koji imaju oko 30. Ranije je ta cena bila normalna i kredit od drzave je to mogao pokriti. Pgledajte kako je cena rasla a gde je kredit ostao.


Evo kako su plate rasle u istom periodu


aquariusoptimist
mogu da te sutnu kada hoce i bez razloga


Prvo, nije do kraja tacno.
Drugo, uvek mozes da nadjes drugi posao.
Trece, ako ima osnova, mozes da tuzis poslodavca.Kada nije tacno? Kada radis za drzavu tj u socijalistickom slucaju!
Ko moze da nadje drugi posao? Nezaposlenost u US je relativno mala 7% u odnosu na evropu iz vestackih razloga: zato sto se na "birou" ostaje 4 meseca i ako ne nadjes posao posle toga te brisu sa liste nezaposlenih, da bi dosao na biro moras raditi bar 20 nedelja pre toga i ogroman broj zena su homestay domacice koje ne rade.

Pre zaposlenja potpises ugovor u kome se kaze da svako moze da prekine radni odnos bez razloga i ti i poslodavac. Poslodavca mozes da tuzis samo ukoliko te otpusti ako si bolestan.

aquariusoptimist
radis 55 sati nedeljno

Ali to je ili placeno ili dobijes slobodne dane, znam po sebi, radim 12 sati dnevno. I nije mi zao.


To nije uvek tako. Ukoliko si exempt employee onda nemas prava na placeno prekovremeno i na slobodne sate zbog prekovremenih. Veliki broj professionals su exempt.
Brooklyn Brooklyn 15:15 17.02.2009

Re: overinerpretation

eto, druze clanu, ali sta ces kada su ljudi glupavi, pa se ubise (neki bukvalno) da dodju u taj uzas. na svu srecu, drug clan zna bolje, pa nogom ne bi krocio u taj mrak.
drug.clan drug.clan 15:50 17.02.2009

Re: overinerpretation

Brooklyn
eto, druze clanu, ali sta ces kada su ljudi glupavi, pa se ubise (neki bukvalno) da dodju u taj uzas. na svu srecu, drug clan zna bolje, pa nogom ne bi krocio u taj mrak.


Drug clan je dosao kada je bilo mnogo bolje u tom "mraku" a u ostatku sveta bilo mnogo gore. Drug clan je bio i jos uvek jeste svedok propadanja iako ga kao i sve druge ubedjuju kako je sada mnogo dobro!
aquariusoptimist aquariusoptimist 20:16 17.02.2009

Re: overinerpretation

drug.clan

Brooklyneto, druze clanu, ali sta ces kada su ljudi glupavi, pa se ubise (neki bukvalno) da dodju u taj uzas. na svu srecu, drug clan zna bolje, pa nogom ne bi krocio u taj mrak.Drug clan je dosao kada je bilo mnogo bolje u tom "mraku" a u ostatku sveta bilo mnogo gore. Drug clan je bio i jos uvek jeste svedok propadanja iako ga kao i sve druge ubedjuju kako je sada mnogo dobro!


Drug Clan,

dakle u zemlji gde mogu da te sutnu sa posla kad i kako hoce, i dalje ima samo 7% nezaposlenih?
Kao sto rekoh na pocetku posta, pogledaj Srbiju i uporedi sve ovo sto si naveo sa US, kako mogu da te sutnu sa posla, kakav je zdravstveni sistem Srbije , a koliko je njih umrlo u Srbiji usled ovakvog zdr. sistema nikad necemo znati, jer nikad nikakve analize nisu ni radjene.. Osim vrha ledenog brega koji citamo po novinama svaki dan.
Ovo za expert employee, da ne moze da radi preko vremeno def. nije tacno, znam iz svakodnevnog iskustva.

Ne znam sta da ti kazem osim da mislim da ti treba jedan reality check. Raj na zemlji ne postoji.
Nije u US sve sjajno, ima mnogo problema, ali je daleko bolje nego u ostatku sveta.

Moram da idem, my lunch break is over.
Ostaj mi zdravo i dobro.

drug.clan drug.clan 22:18 17.02.2009

Re: overinerpretation

aquariusoptimist
drug.clan

Brooklyneto, druze clanu, ali sta ces kada su ljudi glupavi, pa se ubise (neki bukvalno) da dodju u taj uzas. na svu srecu, drug clan zna bolje, pa nogom ne bi krocio u taj mrak.Drug clan je dosao kada je bilo mnogo bolje u tom "mraku" a u ostatku sveta bilo mnogo gore. Drug clan je bio i jos uvek jeste svedok propadanja iako ga kao i sve druge ubedjuju kako je sada mnogo dobro!


Drug Clan,

dakle u zemlji gde mogu da te sutnu sa posla kad i kako hoce, i dalje ima samo 7% nezaposlenih?
Kao sto rekoh na pocetku posta, pogledaj Srbiju i uporedi sve ovo sto si naveo sa US, kako mogu da te sutnu sa posla, kakav je zdravstveni sistem Srbije , a koliko je njih umrlo u Srbiji usled ovakvog zdr. sistema nikad necemo znati, jer nikad nikakve analize nisu ni radjene.. Osim vrha ledenog brega koji citamo po novinama svaki dan.
Ovo za expert employee, da ne moze da radi preko vremeno def. nije tacno, znam iz svakodnevnog iskustva.

Ne znam sta da ti kazem osim da mislim da ti treba jedan reality check. Raj na zemlji ne postoji.
Nije u US sve sjajno, ima mnogo problema, ali je daleko bolje nego u ostatku sveta.

Moram da idem, my lunch break is over.
Ostaj mi zdravo i dobro.


Iskusio sam ja dosta sistema i veoma sam svestan da nigde nije savrseno ali me jako nervira kada neko sistem koji nije dobar i postaje sve losiji predstavlja kao idealan. Nigde i nikada nisam rekao da je u Srbiji bolje vec da Srbija ne treba da se ugleda i da kopira svaki (uglavnom los) deo US sistema koji je dokazano los. Mnogo puta sam takodje rekao da bi voleo da vidim da neko u Srbiji kopira americko pravosudje ili lokalnu samoupravu i decentralizaciju umesto da pokusavaju da kopiraju zdravstveni sistem (najgori u razvijenim zemljama), obrazovni sistem (najskuplji i najnedostupniji siromasnom stanovnistvu kojem najvise treba) ili sistem socijalinih i radnickih prava.PS. Sto se exempt (ne expert) employee-a tice oni po definiciji nemaju pravo na overtime. To su u sustini svi radnici koji nisu placeni na sat vec za dogovorenu platu. U tu grupu svaka kompanija moze da stavi skoro bilo kog administrativnog radnika ili professional-a koji zaradjuje vise od $500 nedeljno.

Sto se procenta ne zaposlenih tice to sam vec pomenuo:

Nezaposlenost u US je relativno mala 7% u odnosu na evropu iz vestackih razloga: zato sto se na "birou" ostaje 4 meseca i ako ne nadjes posao posle toga te brisu sa liste nezaposlenih, da bi dosao na biro moras raditi bar 20 nedelja pre toga i ogroman broj zena su homestay domacice koje ne rade.Kada bi u Francuskoj na primer uklonio iz statistike sve ljude koji su nezaposleni duze od 26 nedelja kao sto rade u americi i kada bi uklonio odgovarajuci procenat domacica nezaposlenost bi bila negativna

EDIT:
dobar sistem zdravstvene zastite? 13 dolara za dva dana gledanja TV-a u bolnici
niccolo niccolo 17:15 15.02.2009

"Nerazumevanje"

Evo meni najzanimljivijih primedbi na pet odredbi predloga Poslovnog kodeksa:

Pa od ovih njihovih "amandmana" nijednom nije mesto u POSLOVNOM KODEKSU! To je kodeks ponašanja zaposlenih, a ne pacijenata
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:23 15.02.2009

Re: "Nerazumevanje"

Isto razmišljamo.
Evo sam upravo nešto gore višlje to isto rekla Ani.
Gospodja Klara Gospodja Klara 17:17 15.02.2009

Kategoricki, brate

Primedba SLFS na član 17: ZAHTEVAMO DA BUDU PRECIZNO ODREĐENA I NAPISANA PRAVA PACIJENTA KAKO BI SE IZBEGLE ZABLUDE DA PACIJENTI MOGU DA DOBIJU I ONO ŠTO IM NE PRIPADA PO OSNOVU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, a samim tim i minimizirali razlozi za sukob u zdravstvenoj ustanovi.


Vala, ni Kant ne bi bolje!
leopold_lady leopold_lady 17:20 15.02.2009

Ja njemu ne verujem više ništa ....

ali baš ništa... I da mi sutra kaže da je crno crno i da vidim da je crno,veruj mi - bila bi sigurna da me laže .... Da ne vidim dobro....

Žao mi je što samo narod (u ovom slučaju porodilje) moraju da trpe vređanje njihove inteligencije kojekakvim izjavama....

Kako Bajaga pevao jednom - "... već su mnoge pale vlasti,pa ćeš i ti dragi pasti ..... " I to ne samo gosn Milosavljević ...P.S. Krugolina - pa ti si baš slatka skroz - sad sam odgledala emisiju

Krugolina Borup Krugolina Borup 17:58 15.02.2009

Re: Ja njemu ne verujem više ništa ....

pa ti si baš slatka skroz


Zato, valjda, i htedoše načelnici porodilišta da me živu pojedu onomad... pretpostavljam.
takamatsu takamatsu 22:05 15.02.2009

Re: Ja njemu ne verujem više ništa ....

ali baš ništa... I da mi sutra kaže da je crno crno i da vidim da je crno,veruj mi - bila bi sigurna da me laže .... Da ne vidim dobro....


Potpis, pozdrav, poštovanje....
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:54 15.02.2009

Re: to tattoo?

Ne vidi ti se taj tatoo, kolega alexlambros.
Di popravi, ljubi te Krugolina.
alexlambros alexlambros 17:55 15.02.2009

Re: to tattoo?

Di popravi, ljubi te Krugolina.


izgleda ne umem da nakacim fotku
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:00 15.02.2009

Re: to tattoo?

El ova?

alexlambros alexlambros 18:00 15.02.2009

Re: to tattoo?

El ova?


yeap! kako?
niccolo niccolo 18:02 15.02.2009

Re: to tattoo?

izgleda ne umem da nakacim fotku

Nije zbog toga nego ti se ova adresa ne završava sa .jpg ili .gif ili nekom sličnom extenzijom za sliku. Mora da se web adresa koju kopiraš u onaj prozor koji ti se otvori kad klikneš na drvo završava sa jednom od tih ekstenzija i onda će se u komentaru videti slika...

Edit: evo Krugolina uradila...
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:05 15.02.2009

Re: to tattoo?

kako


Nađeš sliku na netu.
Klikneš desnim mišom na sliku i ideš na "Properties".
Iskopiraš adresu slike iz "Properties".
Vratiš se na blog.
Otvoriš prozor za komentar.
Klikneš ikonicu koja liči na drvo.
"Paste" adresu u polje koje ti se pojavi.
Klikneš OK.
To ti je to.

Nisam ni ja znala, al' naučili me mangupi... još u Potpalublju.
alexlambros alexlambros 18:05 15.02.2009

Re: to tattoo?

evo Krugolina uradila...


a tako znaci. ok, hvala
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:08 15.02.2009

Re: to tattoo?

Oćemo li sad o tetovaži?
El to neki bog?
Ja mislila, kolega, ti ateista.
alexlambros alexlambros 18:40 15.02.2009

Re: to tattoo?

El to neki bog?


pa on je mislio da jeste. nije bog, alexandar je
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:30 15.02.2009

Re: to tattoo?

pa on je mislio da jeste. nije bog, alexandar je


Aaaaa... to je onaj za koga legenda kaže da su mu rođenje prolongirali čekajući da Ascendent padne na Regulus...
alexlambros alexlambros 19:52 15.02.2009

Re: to tattoo?

Aaaaa... to je onaj za koga legenda kaže da su mu rođenje prolongirali čekajući da Ascendent padne na Regulus...


taj
Unfuckable Unfuckable 18:15 15.02.2009

kao što rekoh

Uprkos tome što je ministar Milosavljević, prilikom našeg zajedničkog gostovanja u emisiji "Stanje nacije" rekao da je nošenje bedževa zakonska obaveza medicinskog osoblja, na poslednjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja (početkom februara), saznasmo da NE POSTOJI zakonska odredba po kojoj bi se nošenje bedževa zahtevalo, a nenošenje kažnjavalo.


u nekom prethodnom blogu, kada je ovo što citiram postalo jasno i vidljivo
rekoh da neko nekoga ovde debelo zahebava i zamlaćuje
ili ne poznaje propise u čijem donošenju učestvuje.
Poruka je jasna :
ima da se polomite oko bedževa, pa razmislite koliko teško će tek biti postići - ostalo.
Anketa, na primer
O korupciji ili nekim povezanim, a krupnim i bolnim stvarima da ni ne pričamo.
Dakle, rampa za "saradnju" od strane Ministarstva je prividno podignuta, ali je put posut minama i rupčagama.
Pročitano
Doctor Wu Doctor Wu 18:23 15.02.2009

Re: kao što rekoh

Ma, da, Tomica je igrač. Odradio je Krugolinu na finjaka. Onako, rutinski.
Ovo nikuda ne vodi.
Čini se da je jedino pravo rešenje privatizacija medicinskih ustanova.
niccolo niccolo 18:28 15.02.2009

Re: kao što rekoh

Čini se da je jedino pravo rešenje privatizacija medicinskih ustanova

Podržavam, uz zahtev da se dozvoli i privatnim osiguravajućim društvima da se bave zdravstvenim osiguranjem...pa da oni imaju ugovore sa raznim privatnim medicinskim ustanovama, pa da znamo, to osiguranje naplaćuje toliko i toliko i kad si kod njega možeš da se lečiš u toj i toj zdravstvenoj ustanovi...
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:29 15.02.2009

Re: kao što rekoh

Čini se da je jedino pravo rešenje privatizacija medicinskih ustanova.


Ajde ga ti nateraj, njega ili ko je već nadležan za to, majke ti.
To jest, nemoj samo da pametuješ šta treba, nego reci blagonama - kako?

Re: kao što rekoh

Doctor Wu
Ma, da, Tomica je igrač. Odradio je Krugolinu na finjaka. Onako, rutinski.Ovo nikuda ne vodi.Čini se da je jedino pravo rešenje privatizacija medicinskih ustanova.

iskoristila bih ovu priliku da se slozim sa kolegom wuom
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:30 15.02.2009

Re: kao što rekoh

Podržavam, uz zahtev da se dozvoli i privatnim osiguravajućim društvima da se bave zdravstvenim osiguranjem...


I ti, brate, isto tako - reci kako?
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:31 15.02.2009

Re: kao što rekoh

iskoristila bih ovu priliku da se slozim sa kolegom wuom


I ti, sestro, isto tako - reci kako?

Re: kao što rekoh

kao u americi
niccolo niccolo 18:40 15.02.2009

Re: kao što rekoh

Pa da citiram samog sebe sa jednog od blogova - tehnički rikovci nisu prekršili zakon, zato i treba da snose političku odgovornost da bi se zakon promenio...Znači ako imaš neku političku garnituru koja neće ili je nesposobna da donese odgovarajuće odluke, oni moraju da snose političku odgovornost tj. da idu malo u opoziciju ili radije u političku penziju, a da dođu drugi, pa ako su i drugi nesposobni, onda dođu treći i tako redom...i onda će nekada valjda da se nađe neko sposoban...

Recimo baš ne vidim problem sa privatnim zdravstvenim osiguranjem, siguran sam da bi barem 3-4 postojeća osiguravajuća društva u Srbiji odmah krenula da rade nešto na tom polju kada bi se dozvolilo. To se još uvek ne dozvoljava pričom o nekim stubovima socijalnog osiguranja (pa je prvi stub obavezno državno, drugi obavezno privatno, a treći dobrovoljno privatno), jedino što meni uvek izmakne a u čemu je problem da recimo odeš kod Dunava uplatiš zdravstveno a on ima ugovor sa recimo VMA i ti se fino lečiš na VMA...
Doctor Wu Doctor Wu 18:46 15.02.2009

Re: kao što rekoh

Podržavam, uz zahtev da se dozvoli i privatnim osiguravajućim društvima da se bave zdravstvenim osiguranjem...pa da oni imaju ugovore sa raznim privatnim medicinskim ustanovama, pa da znamo, to osiguranje naplaćuje toliko i toliko i kad si kod njega možeš da se lečiš u toj i toj zdravstvenoj ustanovi...

Pa, normalno. Svako za sebe i svoju porodicu određuje koliko će i šta uplaćivati, a ne da za njega to određuje g. Tomica, g. Mlađan, gen. dir. Dunava, premijer i ko sve ne. Neko će, možda, imati para za lečenje i porađanje u Švajcarskoj, neko u Surdulici, ali je najvažnije da će uslove određivati sam pacijent u skladu sa svojim mogućnostima, poimanjem rizika i potreba.

Sve mi se čini da bi se u toj situaciji doktori i sestre tukli za pacijente, i ne da ne bi krili nego bi se iz petnih žila trudili da im pacijenti zapamte i lik i ime. A svakako se više ne bi vodile beskrajne rasprave o Kodeksima i sl.

Ovako imamo sistem kojim je jedino zadovoljan svinjogojac (SG) na vrhu ministarstva koji odvaja kintu sa tendera po svojim računima širom sveta (i, možda, pokoja sekretarica koju SG trenutno trpa i zasipa poklonima) i gomilu nezadovoljnika s obe strane zdravstvenih usluga.

E, da možda bi mali (ali ne preveliki) problem bio i to što bi i Krugolina u toj situaciji morala da se snađe za neku drugu temu. Ipak, na svu sreću Krugoline, takvih tema u Srbiji ima na pretek.
niccolo niccolo 18:49 15.02.2009

Re: kao što rekoh

pokoja sekretarica koju SG trenutno trpa i zasipa poklonima

Dobro, ona bar odradi svoj poklon
Brooklyn Brooklyn 18:51 15.02.2009

Re: kao što rekoh

za pocetak, trazi od tomice da ponovo dozvoli privatna porodilista. jel znas neku zenu koja se porodila u srbiji u privatnom porodilistu a da nije bila zadovoljna?
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:18 15.02.2009

Re: kao što rekoh

za pocetak, trazi od tomice da ponovo dozvoli privatna porodilista. jel znas neku zenu koja se porodila u srbiji u privatnom porodilistu a da nije bila zadovoljna?


Evo mi ti jedini odgovori šta sam, u stvari pitala. Ostali i dalje samo pametuju šta treba, a ne kažu kako.

Svi ostali bi samo na beskrajne izbore, ko da trudnjače mogu kano Georgine da čekaju dok ne dođe ministar koji hoće sve da privatizuje, jer ovaj definitivno - neće.

Mogu ja da tražim to od ministra, ali on to nema da odobri. Ovaj ministar je protiv toga da se sve privatizuje, jer će onda svi lekari koji nešto valjaju da odu u privatni sektor, a sirotinju neće imati ko da leči, tj. porađa. Dok je nama ovog ministra, nema da bude drugačije.

Mi sada i ovde možemo da radimo na popravljanju nečega samo s ministrom koga imamo, a ne sa nekim fiktivnim ministrom koji će doći ili neće doći, i za koga ne znamo ni kada će doći, ni šta će povodom privatizacije zdravstva misliti. A nekako mislim da ova vizija "solidarnog" zdravstva nije samo ministrova vizija i ideja, već ideja i vizija države.

Bilo kako bilo, reći: sve treba da se privatizuje, isto je što i dići ruke od cele priče. Jer ovaj ministar - neće da privatizuje. I šta sad? Jel to znači da ne treba da pokušavamo da s njim rešimo neke druge stvari koje se možda mogu rešiti, već da treba da čekamo da ode, ili da ga smene, a dotle da sedimo u fotelji i vičemo: "Ništa ovo ne valja!"

Vrlo je dobro poznato da se ministar i ja debelo ne slažemo po pitanju mnogih stvari iz njegovog resora, ali to ne znači da ne možemo da sarađujemo u onome u čemu se slažemo.

Što se tiče bedževa - slažemo se.
Jeste, reče on u emisiji da je to zakonska obaveza, a ispostavilo se da nije, ali ja ne verujem da je on to namerno uradio, već da prosto nije imao informaciju u tom trenutku.
I nikad u ministarstvu nisu rekli: nema odredbe i neće je biti, već je rečeno: nema odredbe, radimo na tome da je bude.

Ljudi, ruku na srce... ko je normalan ikad mogao da pomisli da nešto tako banalno kao što su bedževi mora da se unosi u zakonske odredbe? Da je sve normalno u nas, najnormalnije bi bilo da se to PODRAZUMEVA bez bilo kakve zakonske odredbe. Pa, zamislite odredbu o obaveznom nošenju bedževa u Ustavu ili Zakonu o radu? Blam, ljudi. Sva sreća te postoje podzakonski akti...
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:19 15.02.2009

Re: kao što rekoh

kao u americi


Ih, al ti je odgovor!
Osim toga, zar nisi videla da Obama uzima srpsko zdravstvo kao model promena u Američkom zdravstvu?
niccolo niccolo 19:25 15.02.2009

Re: kao što rekoh

Bilo kako bilo, reći: sve treba da se privatizuje, isto je što i dići ruke od cele priče.

Što bi to bilo dizanje ruke od cele priče? Pa valjda ćeš da juriš i buduća privatna porodilišta ako se u njima ne radi kako treba ? To što se nešto privatizuje ne znači da više ministarstvo neće moći da donosi propise i da će i privatnici morati da se ponašaju po njima...
Uopšte ne mora da se radi samo na jednom koloseku...ti sarađuj sa Tomicom na onome što on pristaje da se uradi, a mi ćemo da ga napadamo oko onoga što on neće da uradi i fino....Kad nađemo nekog ko hoće da privatizuje, mi ćemo da glasamo za njega, a ti posle opet sa njim nastavi da se boriš za bolje uslove porodiljama.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:27 15.02.2009

Re: kao što rekoh

Uopšte ne mora da se radi samo na jednom koloseku...ti sarađuj sa Tomicom na onome što on pristaje da se uradi, a mi ćemo da ga napadamo oko onoga što on neće da uradi i fino....Kad nađemo nekog ko hoće da privatizuje, mi ćemo da glasamo za njega, a ti posle opet sa njim nastavi da se boriš za bolje uslove porodiljama.


Važi, dogovnoreno!
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:28 15.02.2009

Re: kao što rekoh

jel znas neku zenu koja se porodila u srbiji u privatnom porodilistu a da nije bila zadovoljna?


Zanela se, pa zaboravila na ovo da odgovorim.
Dakle, ne znam lično nijednu ženu, ali znam nekog ko lično zna ženu koja je nastradala u privatnom porodilištu.
niccolo niccolo 19:30 15.02.2009

Re: kao što rekoh

dogovnoreno!

hm, zanimljivo, do sada sam znao smo jednu osobu koja govori dogovnoreno i ona je trenutno trudna!
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:31 15.02.2009

Re: kao što rekoh

hm, zanimljivo, do sada sam znao smo jednu osobu koja govori dogovnoreno i ona je trenutno trudna!


Ju, kuku mene... da trčim da kupujem test?!
niccolo niccolo 19:32 15.02.2009

Re: kao što rekoh

parobrod parobrod 19:33 15.02.2009

Re: kao što rekoh

mislim da bi bilo mnogo vise nezadovoljnih sa vecim brojem osiguravajucih drustava, nije bas to samo platis klatis , daju ti 100 strana gusto kucanog teksta tzv "opsti uslovi" itd, pa polako kako ti sta treba tako otkiravas kako nemas prava, i poskupljuje svake godine, pa ce onda da dodje da stariju populaciju nece da prihvate zato ih obicno mnogo kosta, itd itd.
treba da se popravi stari sistem, samo da se uvede da su i privatne klinike obuhvacene,, tako da imas pravu konkurenciju,
ispacues po ucinku,
npr GAK je imao za mesec dana 200 porodjaja a privatna klinika 250 , jedan porodja vredi 10 000 poena a poen evro, pa da vidis kako bi od danas do sutra primeni svi zahtevi pacijenata.
Unfuckable Unfuckable 19:35 15.02.2009

Re: grandmothers & frogs

malo se brkaju pojmovi ovde :
osuste paljbu po Krugolini
a ne po Onima koji zavlače celu priču u ćorsokak
i koji sve vreme uvaljuju bajatu žvaku namesto kusura ponavljajući
"da, jeste, može, tako je, radimo zajedno, imamo isti cilj, blabla...."
a rade nešto potpuno drugačije
ja već jednom zapitah Tomicu da li misli da smo svi retardirani.
Izgleda da misli.
parobrod parobrod 19:38 15.02.2009

Re: kao što rekoh

zamalo moja, pobrljali oko lekova nezeljenih dejstava periduralne , a dezurna sluzba je tzv piqué, znaci na mobilnom pa mora da dodje ako je neki problem, elem jedva izvuce zivu glavu
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:38 15.02.2009

Re: kao što rekoh

npr GAK je imao za mesec dana 200 porodjaja a privatna klinika 250 , jedan porodja vredi 10 000 poena a poen evro, pa da vidis kako bi od danas do sutra primeni svi zahtevi pacijenata.


A šta ako... čim se otvori privatna klinika, svi lekari pređu na nju, pa u GAKu ostane 0 lekara da porađa?
Ili, još gore, ostane samo onih 25 Jul-ovaca za koje se dr Stanojević stalno žali da im ne može ništa, a da pojma nemaju?
Doctor Wu Doctor Wu 19:48 15.02.2009

Re: kao što rekoh

mislim da bi bilo mnogo vise nezadovoljnih sa vecim brojem osiguravajucih drustava, nije bas to samo platis klatis , daju ti 100 strana gusto kucanog teksta tzv "opsti uslovi" itd, pa polako kako ti sta treba tako otkiravas kako nemas prava, i poskupljuje svake godine, pa ce onda da dodje da stariju populaciju nece da prihvate zato ih obicno mnogo kosta, itd itd.
treba da se popravi stari sistem, samo da se uvede da su i privatne klinike obuhvacene,, tako da imas pravu konkurenciju,
ispacues po ucinku,
npr GAK je imao za mesec dana 200 porodjaja a privatna klinika 250 , jedan porodja vredi 10 000 poena a poen evro, pa da vidis kako bi od danas do sutra primeni svi zahtevi pacijenata.

Pa, zna se šta je osiguranje: jednogodišnji ili višegodišnji ugovor o transferu rizika. A svaki ugovor je najbolje pročitati pre nego što se potpiše. Osiguravač visinu premije određuje prema sopstvenoj proceni rizika, nema tu nikakve tajne.

Isplaćivanje po učinku kapiram da je upravo u korenu problema. GAK može proizvesti, lupam, 500 porođaja mesečno i da na taj način formalno ispuni ili prebaci normu koje je postvilo ministarstvo, i to se ne čini problem. Problem se čini tretman porodilja tj zadovoljstvo mušterija.

Inače se potpuno slažem: ako su ljudi zadovoljni sa postojećim sistemom onda stvarno nema nikakve potrebe da se on menja. Samo budala menja nešto što je dobro i daje rezultate. Ali ja ova Krugolinina pisanija nisam tako shvatio.

Re: kao što rekoh

jednostavno. lekari koji zele da budu u nastavni moraju da rade u drzavnim ustanovama koje su nastavne baze. konkretno KCS. tu studenti i specijalizanti dolaze na praktican rad, dezuraju, pomazu, uce... a profesori dobijaju ne samo klinicku platu vec i fakultetsku za ovakvu "zrtvu"
ako se ne varam, i u usa hitne zdravstvene usluge koje spasavaju zivot pruzaju urgentni centri za dz.
brook da li znas?
Brooklyn Brooklyn 19:52 15.02.2009

Re: kao što rekoh

daju ti 100 strana gusto kucanog teksta tzv "opsti uslovi" itd, pa polako kako ti sta treba tako otkiravas kako nemas prava,

nemoj da tripujes da je u ovom sistemu sve pokriveno. isto tako, osiguranje nesto pokriva, a nesto ne, jedino sto te ovde nateraju da placas, a ne daju ti ni ugovor i izbor.

Re: kao što rekoh

Brooklyn
daju ti 100 strana gusto kucanog teksta tzv "opsti uslovi" itd, pa polako kako ti sta treba tako otkiravas kako nemas prava,nemoj da tripujes da je u ovom sistemu sve pokriveno. isto tako, osiguranje nesto pokriva, a nesto ne.

evo jednog primera. u evropi u zavisnosti od zemlje svaki 3ci-5ti covek dobije rak. najnovije lekove protiv raka ne pokriva NHS. namece se zakljucak.
Doctor Wu Doctor Wu 20:16 15.02.2009

Re: kao što rekoh

evo jednog primera. u evropi u zavisnosti od zemlje svaki 3ci-5ti covek dobije rak. najnovije lekove protiv raka ne pokriva NHS. namece se zakljucak.

Tačno, dobar primer. Ima i gorih slučajeva, gde neki lokalni fond pokriva a drugi ne, što obolele od raka ni krive ni dužne dovodi u situaciju da igraju post code lottery (iako svi uplaćuju iste pare u državni fond).

Pri tome je smrtnost obolelih od raka u NHS Engleskoj značajno veća od smrtnosti obolelih od raka u "pokvarenoj" Americi. Ima mišljenja da je to i zbog toga što privatno osiguranje pospešava i prevenciju i redovniji screening od teških oboljenja: osiguravajućim društvima se jednostavno više isplati da ulažu u prevenciju nego u teška, skupa i neizvesna lečenja. U Americi je, na primer, 2001. 57% muškaraca starijih od 50 godina bilo obuhvaćeno PSA testom za otkrivanje raka prostate; u NHS Engleskoj skoro 10 puta manje- svega 6%. Ne znam kako je sa cervical cancerom, mamografijom i drugim stvarima, ali nema razloga da sumnjam da je slično.

Re: kao što rekoh

za screening u uk postoji i problem odziva i zdravstvene kuture. kad bi ljudi morali da plate za test, sigurno bi urednije dolazili na preglede. inace, u uk postoje programi obaveznog screeninga za rak dojke, grlica materice, prostate i mnogih drugih bolesti koji su u teoriji odlicni, sta vise identicni onim iz usa.
podaci o oboljevaju i smrtnosti u usa se ne mogu poreditisa uk jer su u uk obuhvaceni svi, a u usa samo oni koji imaju da plate za screening, dijagnozu i lecenje.
Doctor Wu Doctor Wu 20:28 15.02.2009

Re: kao što rekoh

podaci o oboljevaju i smrtnosti u usa se ne mogu poreditisa uk jer su u uk obuhvaceni svi, a u usa samo oni koji imaju da plate za screening, dijagnozu i lecenje.

Da, to često čujem kao argument, ali imaš li podataka koliko je takvih u USA, jer oni koji nisu obuhvaćeni privatnim osigranjem (što je u USA, uglavnom, preko poslodavca, i, dakle, obuhvata 95% radno sposobnog stanovništva sa porodicama) su svakako obuhvaćeni federalnim i državnim sistemima osiguranja?

Re: kao što rekoh

nemam pojma. mozda brook zna?
Brooklyn Brooklyn 20:38 15.02.2009

Re: kao što rekoh

sta vise identicni onim iz usa.

ne znam za sve, ali za ono sto znam: usa - cervical se standardno radi svake godine, uk - svake druge. debelo creveo: usa - svake godine, za preko 50 starosti, UK ima neku cudnu foru, mislim da izmedju 60 i 75 godina, jednom u dve godine, pa posle toga jednom u 5 ili tako nesto.

usa je daleko bolji sistem, i inace, a narocito sto se tice prevencije. ovde ni BUPA ne pokriva prevenciju (bar moja polisa).

ali najvaznije, u usa mozes da odaberes lekara i bolnicu koja ti odgovara, i uopsteno daleko je prijatniji sistem. sta vise, zivela bi u americi samo zbog zdravstvenog.

Re: kao što rekoh

usa je daleko bolji sistem, i inace, a narocito sto se tice prevencije. ovde ni BUPA ne pokriva prevenciju (bar moja polisa).

ali u usa takodje zavisi sta tvoje osiguranje pokriva a sta ne. skrining je jeftin, to svi daju na izvolte, ali cik probaj da dobijes pet scan za bolest za koju se smatra da je self inflicted, pa da vidis.

ali najvaznije, u usa mozes da odaberes lekara i bolnicu koja ti odgovara

i u uk su od skoro uveli da pacijent moze da izabere gde ce da se leci. taj program se zove choose and book, mozda si cula. relativno je skorog datuma, od kad su uveli tzv pay by performance

ne brini :-)

ne znam za sve, ali za ono sto znam: usa - cervical se standardno radi svake godine, uk - svake druge

ucestalost skrininga za odredjene rakove u uk nije proizvoljna vec proistice iz prirode maligniteta i njegovog napredovanja. posto smo na "ginekoloskom" blogu, evo na primeru raka grlica materice (cerviksa): r
ak grlica materice se razvija sporo. posledica je infekcije papiloma virusom (HPV) stecenim 20ak godina pre pojave bilo kakve vidljive promene koja izgleda kao ranica na grlicu. ranica se na osnovu skrininga klasifikuje u stadijume CIN I-IV, gde su CIN I-III prekancerozne pojave tzv displazije, a CIN IV tzv carcinoma in situ. ako odes na skrining i sve ok, nema potrebe da se skrining ponavlja toliko skoro, ali ako imas CIN II-IV, onda imas skrining, cak i ako ti promenu na grlicu odstrane, za 6 meseci, jer onda nije u pitanju primarna, vec sekundarna prevencija.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana