ŠTA JE WALDORFSKA PEDAGOGIJA

rada_kon RSS / 27.02.2009. u 02:05

uradela ... sa tri tačke na kraju...

 woman_paper_on_desk.jpg

 Vrlo  interesantna  je ova  pedagoška metoda ili metode. 

Mišljenje moje malenkosti, veličine samo kao majke dvanaestogodišnjaka, o ovim metodama je vrlo pozitivno.

I sama sam , u Kompjuterskom kampu za decu, predlagala pedagozima  rad sličan  ovim  modelima učenja , naravno, prilagodjeno današnjim uslovima života. Za zimsko kampovanje, u programu je bilo ručnih radova, pletenje, tkanje- da izraze deca svoju kreativnost u dizajnu, da upotrebe vešte ruke, I da vide kako su naše bake radile. Predložila sam da deca nauče da popune uplatnicu ...da naprave kolače sa kuvaricom..ovog leta u planu je Adventure walk ( po planini u šumi,oko Erdevika,  malo kao survival na jedan dan), Tresaure hunt ( potraga za blagom - po celom selu , malo da zađu i u seoska domaćinstva, se upoznaju i sa domaćim živuljkama, da vide gde kokoške nose jaja i kako se još uvek muze krava, bez aparata ;) ..redovno idemo na jahanje ponija u obližnju Čalmu, oduševljeni su ..malo ih muve nerviraju, xaxa....i ovo su samo nabacani delovi programa u kampu...a htedoh reći da ima tu zrnce nečeg ,,Waldorfskovskog,,... naše radionice lepog ponašanja, usmerene ka nenasilju u medjusobnom druženju po školama..itditd.

 kids_lomm_m.jpgkids_knitting1.jpg

A sada evo i originalnih metoda po Waldorfskim školama...koliko bi to bilo primenjivo prilagodjeno  danas kod nas , .ostaje da zamišljamo...u svakom slučaju, pročitala sam da ovakve škole postoje i rade redovno u  susednim državama...


WALDORF PEDAGOGIJA

ŠTA JE WALDORFSKA PEDAGOGIJA   

Waldorfska pedagogija temelji se na antropozofskom duhovnom pogledu na svet, koji je nastao u kulturnom podneblju srednje Europe početkom 20. veka. Čoveka posmatra kao biće tela, duše i duha, koje se neprestano razvija, a dete kao biće koje do svoje odraslosti i zrelosti prolazi faze razvoja svesti koje je  čovečanstvo prolazilo tokom svoje evolucije. Evolucija čoveka i čovečanstva povezana je s evolucijom biljaka, životinja, planete Zemlje kao bića i celog svemira. Antropozofija je vitalan pogled na svet te je našao primenu u svim sferama modernog, svakodnevnog života: antropozofska medicina, biodinamička poljoprivreda, waldorfska pedagogija, euritmija (nova umetnost pokreta), novi impulsi u arhitekturi i umetnosti, socijalno tročlanstvo.

Vaspitne i obrazovne metode i sadržaji u waldorfskoj pedagogiji menjaju se sa starošću deteta i zavise od njegovih  telesnih i duhovnih potreba i sposobnosti.

Waldorfska pedagogija ne obraća se samo dečijem  intelektu, već paralelno neguje njegov emotivni  život, razvija radne i stvaralačke navike te jača volju i interese. Činiti to u svakom školskom času glavni je zahtev za waldorfske pedagoge. Vaspitanjem se pomaže detetu u odrastanju, tako da ono prepozna i razvije svoje potencijale, da je spremno da upotrebi glavu, srce i ruke u potpuno neobičnim životnim okolnostima, u nepoznatim situacijama, za nove ciljeve.

Utemeljitelj waldorfske pedagogije i antropozofije je Rudolf Steiner, austrijski naučnik i reformator mnogih područja modernog života. 
  

WALDORFSKE ŠKOLE

Prva waldorfska škola osnovana je 1919. godine u Stuttgartu. Od samog osnivanja waldorfskih škola oseća se uticaj pedagoških ideja Marije Montessori, te uticaj ideja Ellen Key koja je zagovarala pedagogiju koja polazi od deteta. Vreme pojave prve waldorfske škole je vreme pune afirmacije pokreta radne škole, te je to verovatno jedan od razloga što se Steiner opredelio za takav koncept škole i vaspitanja u kojem radno vaspitanje ima važno mesto.

Današnje waldorfske škole su utemeljene na načelima koje je naglasio osnivač R. Steiner: orijentacija nastavnih sadržaja na duhovne potrebe i duševni razvoj učenika, snažni naglasak na nastavu umetnosti i ručni rad, koedukacija polova i dece iz različitih socijalnih sredina i slojeva, prelaženje u viši razred bez ocena i ponavljanja, škola nije selektivna, učenje dva strana jezika u osnovnoj školi, organizacija nastave po epohama, kolektivna samouprava u školi, saradnja nastavnika i roditelja na zajedničkim vaspitnim zadacima, naglasak na sticanju znanja u izvornoj stvarnosti ili na primarnim izvorima znanja u školi. U nastavnim aktivnostima važno mesto zauzima i euritmija koja ujedinjuje muziku, govor, telesne vežbe i scenski izraz. Smisao te programske celine, koja ima mesto u nastavnom planu od prvog do poslednjeg razreda, waldorfski pedagozi vide u usklađivanju razvoja duha i tela, te estetskom vaspitanju, a ponekad se koristi i u terapijske svrhe.

Ručni rad u waldorfskoj školi imaju svi učenici od prve do dvanaeste godine školovanja, a radna nastava se posebno organizuje od pete godine. Materijal i alat kojim će učenici raditi primeren je njihovim sposobnostima. Devojčice iz petog ili šestog razreda su prvi majstori u vezenju i kukičanju, a svi učenici prođu aktivnosti kao što su „od žitarice do hleba", cepanje drva, gajenje povrtarskih biljaka i sl. Na višem stepenu školovanja (9-12godine) obrađuje se metal, brušenjem i kovanjem, zatim učenici uče presti, plesti, tkati, krojiti, praviti obuću, obrađuju kamen i uvezuju knjige. Dakle, učenici tokom dvanaestogodišnjeg školovanja upoznaju niz praktičnih zanata važnih za svakodnevni život čoveka.

Ideju W. Ratkea da se istovremeno ne proučava više predmeta, već da se misli i aktivnost učenika koncentrišu na jedan sadržaj, dalje je razradio Steiner u sklopu waldorfske škole. Ta je ideja razrađena kao koncept nastave po epohama (Epochenunterricht). Učenici se sadržajima jedne predmetne celine bave od nekoliko dana do više nedelja (obično četiri nedelje), a zatim prelaze na druge sadržaje. Ta nastava se odvija svaki dan, obično prva dva sata ujutro. Time se žele prevladati slabosti predmetno-časovnog sistema. Od tog su principa izuzete muzičke aktivnosti, euritmija, religija, strani jezik i slični sadržaji.

U waldorfskoj školi nema udžbenika. Polazi se od pretpostavke da sve što mladi treba da  nauče mogu naučiti u objektivnoj stvarnosti. Udžbenike zamenjuju učeničke sveske  koje se popunjavaju crtežima i tekstom o onome što su videli ili čuli tokom školske godine. Na kraju godine ispisana i iscrtana sveska  specifičan je udžbenik nastao kao rezultat aktivnosti učenika i nastavnika.

U waldorfskim se školama velika pažnja posvećuje socijalizaciji mladih. Učenik od prvog do dvanaestog razreda obično boravi u istom kolektivu, a kada god je moguće jedan učitelj vodi isti kolektiv prvih osam godina školovanja. Tako se učitelju omogućuje da maksimalno upozna svakog učenika i pomogne mu u optimalnom razvoju.

Učenikovo napredovanje se prati i komentariše  na sastancima razrednog kolektiva, uz česte susrete učitelja i roditelja, te prilično opširnim opisima (izveštajima) aktivnosti svakog učenika na kraju školske godine. Neguje se i praksa da razredni učitelj bar jedanput godišnje (unapred najavljeno) poseti roditeljski dom učenika kako bi upoznao životne uslove i razgovarao sa roditeljima o učenju deteta i uopšte o organizaciji života i rada u školi. Osim takve veze roditelja sa školom i učiteljima, povremeno se organizuju dani roditelja u školi s veoma bogatim programom,a roditelji prema mogućnostima i interesu učestvuju u organizaciji aktivnosti u školi (uređenje škole, izdavanje školskog časopisa, rad biblioteke i sl.).  
 

   POSEBNOST WALDORFSKOG VRTIĆA   

Danas, u vremenu ubrzanog, tehnološkog i neritmičkog načina života, kad neretko porodicu čine dete i jedan od roditelja, postoji opasnost da se detetu ukrade detinjstvo. Ono ne doživljava neposredno vremenske, dnevne i godišnje mene, nema priliku da vidi ljudski rad i učestvuje u njemu, uskraćeno mu je mnoštvo boja, mirisa i nijansi različitih osetilnih doživljaja.

U waldorfskim vrtićima, u atmosferi toplog, gotovo kućnog doživljaja, deca imaju priliku doživeti red, ritam i harmoniju. U dnevnom, nedeljnom i godišnjem ritmu izmenjuju se različite aktivnosti: igra, obroci i odmaranje, umetničke i radne aktivnosti. Igračke, nameštaj i didaktički materijali prirodnog su porekla, oblikovani i obojeni tako da pružaju blage i nijansirane podsticaje za zdrav razvoj osećanja. Time se u najranijem dobu "dubinski" neguje razumevanje za ekološko. Sve aktivnosti i sadržaji imaju za cilj da kod deteta razviju aktivnu, nenasilnu i stvaralačku igru, izniklu iz same detetove unutrašnjosti. Takva igra u svetu odraslih odgovara ozbiljnom i kreativnom radu, nastalom iz pune slobode čoveka.  

Najčešće su vaspitne greške u predškolskom uzrastu:

neuredan život roditelja,

nedoslednost, udovoljavanje svim željama, tj. hirovima deteta,

uskraćivanje prilike da rade zajedno s odraslima (da se ne zaprljaju, nešto razbiju, ne povrede ...), što vodi konfrontaciji s okolinom te slabom interesu i volji kad odrastu,

zamena roditeljske brige i angažmana surogatima: TV, videom, kompjuterom...

verbalno moralizovanje (to nema efekta jer deca prestaju da obraćaju pažnju na to što im se govori),

preterana očekivanja roditelja (zahtevi prema deci).     

U waldorfskim vrtićima deca zajedno sa vaspitačima učestvuju u seckanju povrća, pravljenju hleba i kolača, mlevenju brašna, čišćenju prostorije i nameštaja, popravljanju i izradi igračaka, šivenju lutaka i  izvođenju lutkarskih predstava. Vaspitač je osoba koja je svojim moralnim bićem te promišljenim, svrsishodnim i preglednim aktivnostima uzor i podsticaj za detetovu aktivnost, bilo u radu, bilo u igri.   
 
  Izvor:LITERATURA Bognar, Ladislav - Matijević, Milan (1993): Didaktika, Zagreb, Školska knjiga, Internet:www.waldorf.net/html/www.htm; www.zzjzpgz.hr/nzl/4/waldorf.htm 
 Pisala: Edita VukovićKomentari (30)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

reanimator reanimator 13:29 27.02.2009

...

Samo ti radi..idealno se poklopilo! Član sam neke radne grupe...pravimo predlog izmena i dopuna nekih zakona koji uredjuju tržište telekomunikacija, pa nam treba tiho i mirno mesto, da možemo na miru da radimo. ovo mi deluje kao idealno mesto...kad završimo, za nekih 7 dana, izlazimo, pa ćemo se dogovorimo oko plaćanja
rada_kon rada_kon 14:49 27.02.2009

Re: ...

reanimator
Samo ti radi..idealno se poklopilo! Član sam neke radne grupe...pravimo predlog izmena i dopuna nekih zakona koji uredjuju tržište telekomunikacija, pa nam treba tiho i mirno mesto, da možemo na miru da radimo. ovo mi deluje kao idealno mesto...kad završimo, za nekih 7 dana, izlazimo, pa ćemo se dogovorimo oko plaćanja


Gosti su uvek dobrodošli, kakvo plaćanje, samo vi kampujte ovde! ee, ne znaš ti mene, prava sremica, gostoljubiva !
' Ajd, srećan rad, da ne kažem da nam živi, živi rad!saphiria saphiria 17:27 27.02.2009

Re: ...

Veliki pozdrav domaćici bloga i sve pohvale za rad


Član sam neke radne grupe...pravimo predlog izmena i dopuna nekih zakona koji uredjuju tržište telekomunikacija, pa nam treba tiho i mirno mesto, da možemo na miru da radimo. ovo mi deluje kao idealno mesto.....


Eve me. Kao jedan od ne baš aktivnih članova radne grupe, predlažem da se prvo usvoji pravilnik o radu, pa onda da se krene na izmenu i dopunu zakona. Ubi se celi dan radeći,
a ima nekih koji i zabušavaju
Ajd prvo da se usvoji dopuna pravilnika o radu. Stavljam na glasanje.


rada_kon rada_kon 20:08 27.02.2009

Re: ...

saphiria
Veliki pozdrav domaćici bloga i sve pohvale za rad ...
Eve me. Kao jedan od ne baš aktivnih članova radne grupe, predlažem da se prvo usvoji pravilnik o radu, pa onda da se krene na izmenu i dopunu zakona. Ubi se celi dan radeći,
a ima nekih koji i zabušavaju
Ajd prvo da se usvoji dopuna pravilnika o radu. Stavljam na glasanje.


Draga Saphiria, hvala za pohvale, drago mi je da si connected, , a verujem da ćeš nastaviti i ti da pišeš. Prvo zbog sebe, a onda i zbog nas . Ne treba da ti je vodilja da li se to svima dopada, naravno. Ko bi celom svetu ugodio.

Od glasanja sam odavno odustala,btw.
reanimator reanimator 15:41 28.02.2009

...

Jeste Margita, potpuni fejk :)
I ne j.bre..uopšte ne stavljam debeo sloj, nego umereno :)
j.bre j.bre 19:35 28.02.2009

Re: ...

Znaci ti si, sad bez ikakve sumnje - lud za medalju!

Luuud!I rekoh, probaj na vlazno lice
margos margos 19:40 28.02.2009

Re: ...

Jeste Margita, potpuni fejk :)

Jasno mi je, ali kako da popravimo situaciju?
rada_kon rada_kon 00:49 01.03.2009

Re: ...

margos
Jeste Margita, potpuni fejk :)Jasno mi je, ali kako da popravimo situaciju?


Margo, ne brigaj brige...i taj Waldorf i nije baš nešto ..što mi već ne znamo...
evo, sve sredjeno, i bez vanisha idemo dalje...
j.bre j.bre 19:45 28.02.2009

Mislim...

Ja se izvinjavam, od shoka zaboravih da se javim domacici!

De si Rado?!

Dovuce on nas... opet!
rada_kon rada_kon 00:41 01.03.2009

Re: Mislim...

j.bre
Ja se izvinjavam, od shoka zaboravih da se javim domacici!De si Rado?! Dovuce on nas... opet!


radim, draga j.bre ....
a on dodje , dovede drustvo oli i malko nas prodrma da pa ondak ili
Vidim sve nas živo interesuje Waldorfska pedagogija...

pozdravljam ja vas, pa kad propratite Waldorfa , dođ'te da
A dotle za sve vas , moje drage posetioce
margos margos 00:54 01.03.2009

Re: Mislim...

Waldorfska pedagogija

Ja sam pre za Waldorf red cake, večeras...

j.bre j.bre 01:26 01.03.2009

Re: Mislim...

rada_kon
Vidim sve nas živo interesuje Waldorfska pedagogija...

Pa jes, kad smo ovih dana ko popisani...

A taj Waldorf neki mnogo pametan covek

Vidim ja da sem ucenja dva strana jezika, povremenog OTO-a i jos povremenijih casova domacinstva, skromnog likovnog i jos skromnijeg muzickog obrazovanja, nismo bas odrastali edukujuci se u duhu Waldorfske pedagogije. Tacnije, i ne vidim u nasem drustvu dovoljno sirine uma i duha da bi se skapirala filozofija manje je vise. Nego daj da ih zatrpamo sa sto vise knjizurdaca i sati provedenih u skolama bubajuci napamet - koga je briga...

A da smo naucili da se gadjamo kredama, to je valjda jasno.
Ipak nije da smo bez talenata. A ni bez duha

Zivela deca u nama!
rada_kon rada_kon 02:05 01.03.2009

Re: Mislim...

j.bre

... Tacnije, i ne vidim u nasem drustvu dovoljno sirine uma i duha da bi se skapirala filozofija manje je vise. Nego daj da ih zatrpamo sa sto vise knjizurdaca i sati provedenih u skolama bubajuci napamet - koga je briga...A da smo naucili da se gadjamo kredama, to je valjda jasno. Ipak nije da smo bez talenata. A ni bez duha Zivela deca u nama!


Upravo to- klinci nam tegle 12 Kg knjiga svaki dan , haos! Morala sam da kupim torbu na točkove , više nisam mogla da ga gledam jedinka mi kako se savija...

A pored svih kniga me pita: kako je nastao hleb ?

Dete, 12 godina.

Tu ja o'ma , da dete vidi ....a u kampu letos ću vodim decu po njivama da vide odakle taj 'leb...

za početak..

ako imate ideja šta još da ih učim u kampu, davajte...

j.bre
povremenog OTO-a i jos povremenijih casova domacinstva,


eee, to su bila lepa vremena...rada_kon rada_kon 02:11 01.03.2009

Re: Mislim...

margos
Waldorfska pedagogijaJa sam pre za Waldorf red cake, večeras...

a to može, naravno !!!...i ne samo večeras, svaki dan bwe!
j.bre j.bre 02:12 01.03.2009

Re: Mislim...

rada_kon
Upravo to- klinci nam tegle 12 Kg knjiga svaki dan , haos! Morala sam da kupim torbu na točkove , više nisam mogla da ga gledam jedinka mi kako se savija...
A pored svih kniga me pita: kako je nastao hleb ?
Dete, 12 godina.

To valjda ide po sistemu - kilogram po godini starosti :)

ako imate ideja šta još da ih učim u kampu, davajte...

Budem, ako se icega pametnog setim ovih mozdano neproduktivnih dana

j.bre
povremenog OTO-a i jos povremenijih casova domacinstva,

eee, to su bila lepa vremena...

Nemoj mi reci da toga vise nema?! Auuu!
Vazno je da smo briljirali u marksizmu... kad ga vec pomenuh, jesu barem to ukinuli?
reanimator reanimator 02:23 01.03.2009

Re: Mislim...

rada_kon

ako imate ideja šta još da ih učim u kampu, davajte...
Kog uzrasta su deca? Mislim, pun sam ideja, ali nisam siguran da li je u tim godinama kažnjivo zakonom :) (kažnjivo učiti ih tome..to sam hteo da kažem)
rada_kon rada_kon 02:24 01.03.2009

Re: Mislim...

j.bre

...To valjda ide po sistemu - kilogram po godini starosti :)
...Nemoj mi reci da toga vise nema?! Auuu!Vazno je da smo briljirali u marksizmu... kad ga vec pomenuh, jesu barem to ukinuli?


koliko ja znam, nema domaćinstva...nisam pouzdana u informaciji, jer smo u petom...ali OTO nemaju, imaju informatiku, umesto toga...verovatno će i ekser u zid ukucavati kompjuterom...ovaj moj k'o s dve leve ruke ...

Ah, pa Marks je izbledeo odavno...sad ni sami ne znaju šta ih uče...ko-šta-napiše-a-ima-dobre-veze-kod-gosnministra, onda valjda to uče...
važno da vuku torbe k'o da su u njima zlatne poluge...
rada_kon rada_kon 02:28 01.03.2009

Re: Mislim...

reanimator

rada_konako imate ideja šta još da ih učim u kampu, davajte... Kog uzrasta su deca? Mislim, pun sam ideja, ali nisam siguran da li je u tim godinama kažnjivo zakonom :) (kažnjivo učiti ih tome..to sam hteo da kažem)


deca su od 8 do 15 godina...taman da ih naučimo praktičnim potrebama svakodnevnog života.
j.bre j.bre 02:30 01.03.2009

Re: Mislim...

A vidi ko nam je budan u ovo nevreme! To se negde pijancilo, a?

reanimator
Kog uzrasta su deca? Mislim, pun sam ideja, ali nisam siguran da li je u tim godinama kažnjivo zakonom :) (kažnjivo učiti ih tome..to sam hteo da kažem)

I meni pade na pamet ono o cemu smo pricali kod Healera, al reko ne znam kolika su ta deca u kampu... A pravo da ti kazem, u ovo danasnje ludo vreme, nisam vise ni sigurna kad su prave godine za poceti o tome
j.bre j.bre 02:33 01.03.2009

Re: Mislim...

rada_kon
važno da vuku po torbe k'o da su u njima zlatne poluge...

E, pa znas li ti koliko se udzbenika godisnje proda?! To je bre unosan bizmis. I sto ih cesce menjaju, to vise parica u dzep. Sto ministrima za podmazivanje, sto autorima od prodaje.
reanimator reanimator 02:35 01.03.2009

Re: Mislim...

j.bre
A vidi ko nam je budan u ovo nevreme! To se negde pijancilo, a?

reanimator
Kog uzrasta su deca? Mislim, pun sam ideja, ali nisam siguran da li je u tim godinama kažnjivo zakonom :) (kažnjivo učiti ih tome..to sam hteo da kažem)

I meni pade na pamet ono o cemu smo pricali kod Healera, al reko ne znam kolika su ta deca u kampu... A pravo da ti kazem, u ovo danasnje ludo vreme, nisam vise ni sigurna kad su prave godine za poceti o tome

Ne znam ja na šta si ti mislila...meni su u glavi bile praktične veštine :)
Ono..kožarski zanat...tekstil...šivenje..vez...kao dodju u kamp, pa malo šiju Nike i tako to
I da...izbegavati kafić Hand Made! Mali Lav - 150 din?! Mislim..kol'ko je veliki...100 eur?? A znaš kako ide sa tim malim pivom..dva gutljaja - kraj. Daj drugo...daj treće..
I tako
Može se konstatovati da je sila koja me trenutno vuče u krevet nekih 9,81 puta jača od gravitacije :)
reanimator reanimator 02:37 01.03.2009

Re: Mislim...

reanimator
krevet

U skladu sa navedenim, lagano ću da se odjavim.
Znam,znam...deda sam...jesam...nije sramota biti deda, sramota je varati, krasti i sl
Aj, pa laku noć..
j.bre j.bre 02:42 01.03.2009

Re: Mislim...

reanimator
Ne znam ja na šta si ti mislila...meni su u glavi bile praktične veštine :)

I meni! Kunem se!

Ono..kožarski zanat...tekstil...šivenje..vez...kao dodju u kamp, pa malo šiju Nike i tako to

Ma verujem ti, ne moras toliko da se naprazes!

I da...izbegavati kafić Hand Made! Mali Lav - 150 din?! Mislim..kol'ko je veliki...100 eur??

Ne brini. Posle ovoga sto si rekao, necu da mu pridjem minimum mesecima.

A znaš kako ide sa tim malim pivom..dva gutljaja - kraj. Daj drugo...daj treće.. I tako

E ne znam. I hate bear!

Može se konstatovati da je sila koja me trenutno vuče u krevet nekih 9,81 puta jača od gravitacije :)

E pa ajd pa tako...

Pajkoli nam lepo
rada_kon rada_kon 02:47 01.03.2009

Re: Mislim...

reanimator

reanimatorKog uzrasta su deca? Mislim, pun sam ideja, ali nisam siguran da li je u tim godinama kažnjivo zakonom :) (kažnjivo učiti ih tome..to sam hteo da kažem)I meni pade na pamet ono o cemu smo pricali kod Healera, al reko ne znam kolika su ta deca u kampu... A pravo da ti kazem, u ovo danasnje ludo vreme, nisam vise ni sigurna kad su prave godine za poceti o tome Ne znam ja na šta si ti mislila...meni su u glavi bile praktične veštine :)Ono..kožarski zanat...tekstil...šivenje..vez...kao dodju u kamp, pa malo šiju Nike i tako to :)


hoću samo da ih naučim , na primer: dečaci da znaju drže čekić i šrafciger u ruci, devojčice da nauče da ušiju dugme ili da nauče da vezu- da naprave , na primer, čestitku na platnu vezom nekih motiva po izboru...ufs, kakve nike bre, o čemu ti to ... pa nije ovaj kamp na filipinima...
j.bre j.bre 02:51 01.03.2009

Re: Mislim...

rada_kon
ufs, kakve nike bre, o čemu ti to ... pa nije ovaj kamp na filipinima...

Rado, sta da ti kazem, pocni da se navikavas...

reanimator
Znam,znam...deda sam...jesam...

E Kume, dok se nisi strovalio na krevet, ne zaboravi - tanak sloj na vlazno lice!
rada_kon rada_kon 02:59 01.03.2009

Re: Mislim...

reanimator

reanimatorkrevet U skladu sa navedenim, lagano ću da se odjavim.Znam,znam...deda sam...jesam...nije sramota biti deda, sramota je varati, krasti i sl Aj, pa laku noć..rada_kon rada_kon 03:04 01.03.2009

Re: Mislim...

j.bre

...Rado, sta da ti kazem, pocni da se navikavas...


Počinjem ..... odoh i ja ...ujutru treba pijacu obaviti...
j.bre j.bre 03:20 01.03.2009

Re: Mislim...

rada_kon
Počinjem ..... odoh i ja ...ujutru treba pijacu obaviti...

Ajd pa i ti nam lepo lalaj :)

112358oo 112358oo 00:55 01.03.2009

waldorf pedagogija

uradela ... sa tri tačke na kraju...

hvala na odličnom tekstu!

antropozofski pristup je prosto prirodan, a opet blizak hrišćanskom čoveku... na izvestan način, to je karika koja spaja duh istoka i zapada, a okrenuta je ka svim onim pitanjima koja savremeni čovek sve ređe sebi postavlja...

ono što waldorf pedagogiju upravo čini drugačijom je ukupniji pristup čoveku, u smislu da dopušta da deca skladnije odrastaju, a da ne postanu odmah mali odrasli ljudi... zapravo, kreativna crta koja se pripisuje desnoj hemisferi mozga je jako važna, ali je zanemarena od strane čoveka koji je logičan i koji se trudi samo da razume, ali ne i da oseti svet oko sebe... ako je već moguće da dete ne nauči da razmišlja logično do svoje 14. godine, a da ipak pristigne i prestigne akademski nivo svojih vršnjaka i u tehničkim naukama, ja ne vidim razloga zašto detetu ne bi dopustili da istražuje svet oko sebe na kreativan način koji će mu kasnije u životu jako mnogo značiti...
i ovo su samo nabacani delovi programa u kampu...a htedoh reći da ima tu zrnce nečeg ,,Waldorfskovskog,,...

drago mi je i da u tvom kompjuterskom kampu za decu prepoznaješ elemente waldorf pedagodije i nadam se da neće proći još mnogo vremena kada ćemo i u srbiji imati školu na ovim osnovama...:)
rada_kon rada_kon 01:47 01.03.2009

Re: waldorf pedagogija

112358oo
uradela ... karika koja spaja duh istoka i zapada, a okrenuta je ka svim onim pitanjima koja savremeni čovek sve ređe sebi postavlja...

Bravo za ovu divnu dopunu!
Oduševljena R.
To je upravo ono što je nedostajalo ... Sada može .


112358oo
...i nadam se da neće proći još mnogo vremena kada ćemo i u srbiji imati školu na ovim osnovama....:)

I ja se iskreno nadam ...učimo decu u kampu, verujem da će neko od njih poći tim stopama .

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana