Ruska politika na Balkanu: Upotreba Srbije i Kosova

Tamara Kaliterna RSS / 15.09.2007. u 14:37

Mislim da je tema o kojoj je moj dragi prijatelj Nedim Sejdinović pisao u današnjem "Građanskom listu" vrlo inspirativna za razgovor.

Šta blogeri imaju da kažu na ovu temu?

 

RUSKA POLITIKA NA BALKANU: Upotreba Srbije i Kosova

Rešavanje konačnog statusa Kosova i uloga Rusije u tom procesu probudila je, tek pomalo usnule, srbijanske slavjanofile i rusofile, koji ponovo mogu na sva usta i bez previše muke da raspiruju mit o Rusiji. A mit o Rusiji nije od juče, on je konstantna karakteristika srbijanske političke scene nekoliko poslednjih vekova: Rusija se zamišlja kao stariji, snažni brat, koji će “napaćenu Srbiju”, koja se nalazi “na raskršću puteva”, zaštititi od zlih sila koje je vrebaju sa svih strana. Samo u prošlom i ovom veku, Rusija i ruska moć toliko je puta dozivana iz Beograda, a tako retko se na taj poziv odazivala.

U Rusiji i Srbiji se danas paralelno radi na stvaranju kulta ličnost ruskog predsednika Vladimira Putina, kulta koji popunjava dugo upražnjeno mesto Josifa Visarionoviča Staljina. I ovde i u Putinovoj zemlji, priča se o predsedničkim bicepsima i tricepsima koje je stanovništvo imalo prilike videti na njegovim obnaženim fotografijama, objavljenim u štampi. (Pojedini analitičari smatraju da je javno obznanivanje Putinove fizičke kondicije Putina najava kršenja ruskog ustava, odnosno najava da će se on ponovo, treći put, kandidovati za predsednika!?) I ovde i onde, štampaju se knjige o čoveku koji je uspeo da probudi i postavi na noge posrnulog i usnulog “ruskog medveda”. Neki naši uticajni političari, upravo oni koji sebe nazivaju državotvornim, glasno izgovaraju ono što mnogi u Srbiji misle – da bi naša zemlja bila najsretnija ukoliko bi se našla u državnom savezu sa Srbijom, makar i kao gubernija!

Za razliku od ovih nebitnih, mi ćemo u ovom tekstu pokušati da pronađemo odgovor na pitanja koja smatramo relevantnima: kakva je ruska politika na Balkanu danas, kakva je bila juče? da li je ruski stav u procesu rešavanja statusa Kosova - principijelan stav ili pak neka vrsta trgovine velikih, trgovine koju „mali ne razumeju“? ili je u pitanju ispitivanje sopstvene snage u aktuelnim međunarodnim odnosima? ili politička igra za unutrašnje prilike? ili pak posledica nesposobnosti Rusije da se demokratizuje?

RUSIJA PREKO KOSOVA OSTVARUJE SVOJE INTERESE

Dugogodišnji diplomata i bivši ambasador SFRJ u Moskvi, član Foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić smatra da rusku ulogu u rešavanju kosovskog problema moramo posmatrati u kontekstu međunarodnih odnosa, odnosno želje Rusije da ojača svoje mesto, uticaj i ulogu u svetu. Rusija, po njemu, nastoji da obezbedi novu globalnu preraspodelu moći, te nastoji da vodi globalnu spoljnu politiku i aktivno učestvuje u rešavanju svih spornih i aktuelnih pitanja u međunarodnim odnosima. Kosovo je, kako kaže, deo složenog kompleksa odnosa među velikima, pre svega u trouglu Rusija-SAD-Evropska unija.

- Bez obzira na to što Balkan i Kosovo nisu bili glavni pravci delovanja Rusije, situacija koja je stvorena oko rešavanja statusa Kosova dovela je do toga da oni postanu značajno mesto u njenoj spoljnoj politici. Činjenica je da u poslednje vreme između Rusije i SAD dolazi do niza spornih pitanja i razmimoilaženja, iza kojih se kriju interesi te dve velike države. O tom kompleksu njihovih odnosa, po prirodi stvari složenih i protivrečnih, a u mnogo čemu izloženih raznim izazovima, dominiraju vojno-strateška pitanja: postavljane antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj, problem daljeg širenja NATO pakta, pogotovo na zemlje koje su bile u sastavu SSSR-a... Razlike oko tih pitanja se teško pronalaze, pa se u poslednje vreme više ne govori o strateškom, već o rivalskom partnerstvu Rusije i SAD, mada se još uvek stavlja akcenat na reč „partnerstvo“ – kaže Lazić.

Lazić smatra da su trenutni odnosi između Rusije i SAD dovele do formiranja stava Rusije prema Kosovu, te da bi promena tih odnosa mogla da dovede i do njegove modifikacije. On dodaje da interesi Rusije i SAD znatno prevazilaze probleme koje ih dele i sporna pitanja među njima, tako da će u doglednoj budućnosti po svemu sudeći interesi prevladati razlike.

- Ukoliko se budu rešavala sporna pitanja, pre svega vojno-strateška, sa dosta uverenosti se može reći da će stav Rusije prema pitanju Kosova biti mnogo elastičniji. Ukoliko pak dođe do zaoštravanja odnosa Rusije i SAD, Rusija će još rigoroznije i striktnije stajati na svom sadašnjem stanovištu o Kosovu. U svakom slučaju, pitanje Kosova je pitanje na kojem Rusija može da se nadmeće sa zapadom i da na jedan ili drugi način preko njega ostvaruje svoje interese – kaže Lazić.

IGRA NA JEDNU KARTU

Slično mišljenje ima i publicista Mirko Đorđević, koji je vrsni poznavalac ruskih prilika i povesti rusko-srpskih odnosa. On tvrdi da se ruski odnos prema Kosovu savršeno uklapa u istoriju ruske politike prema Balkanu: Rusija je ovdašnje prilike i probleme koristila da bi igrala globalne igre, a Srbija to nikada nije shvatala.

- Vlada premijera Koštunice u igri oko Kosova ima samo jednu kartu u ruci, a to je Rusija. Ja se na tu kartu međutim ne bih previše oslanjao. Rusija je globalna sila i ona povlači poteze u smeru povratka u poziciju velesile. To je ono što je u centru ruske politike. Ruska spoljna politika je veoma realna i racionalna i oni, kada govore o Kosovu, misle o svojoj zemlji i svojim interesima. A tu postoje problemi za nas. Dugo godina se Rusija plašila da joj se ne dogodi Kosova, ne samo u Čečeniji nego i u mnogime delovima zemlje gde postoje slične tendencije raznih naroda i regija. Sada su se stvari okrenule u drugom smeru i postoji niz paradigmi Kosova na području bivšeg SSSR koje bi da se prisajedine Rusiji. U tom smislu, ruska politika prema Kosovu je protivrečna, Rusija kao da, sa jedne strane, priželjkuje nezavisnost Kosova, jer bi onda bila u prilici da sebi priključi delove međunarodno priznate Gruzije – Abhaziju i Južnu Osetiju – kaže Đorđević.

Đorđević ističe da srpski „mit o majčici Rusiji“ nema nikakve veze se istorijskim dimenzijama rusko-srpskih odnosa. Rusija je 1992. godine priznala Hrvatsku i Sloveniju, potom Bosnu i Hercegovini, i nikako nije njena pažnja na Balkanu okrenuta samo onom što se zbiva u Beogradu, kako se to ovde predstavlja. Đorđević podseća i na 1908. godinu, koja ima mnogo sličnosti sa sadašnjom atmosferom u Srbiji, kada je Austougarska anektirala Bosnu i Hercegovinu.

- U Beogradu vri, svi su Srbi na nogama, prizivaju Rusiju, traže oružje, međutim Rusija se priklonila igri velikih sila, i srpska vlada je to na kraju morala da shvati. A slična situacija se ponovila i mnogo puta kasnije, pa i za vreme Dejtonskog sporazuma – kaže Đorđević.

Đorđević dodaje da je Rusija oduvek Srbiju posmatrala kao delić na karti svojih interesa i da nije problem u njoj već u Srbiji.

- Srbija se uvek kolebala između istoka i zapada i uvek je situacija bila skoro ista. Postojalo je jedno proevropsko krilo, uvek nekako u manjini, koje je uspevalo da se izbori da pokrene Srbiju u modernizacijskom pravcu i drugo, rusofilsko, uvek u većini, koje je usporavalo demokratizaciju. Proevropska Srbija vuče snagu iz jednostavne činjenice da Rusija nikada nije imala, pa nema ni danas, kulturni i civilizacijski model koji bi bio privlačan za druge zemlje. Ne postoji ruski model demokratije, postoji samo zapadni. Rusija nikada nije pomogla da se Srbija modernizuje – kaže Đorđević.

NEUSPEŠNA DEMOKRATIZACIJA

Istoričar Nikola Samardžić smatra da je Rusija, postavši ekonomski i politički samostalna u međunarodnim odnosima, u skladu sa antidemokratskim i antiliberalnim opredeljenima svoje politike krenula da obnavlja onu ulogu koju je imala u Hladnom ratu, odnosno da zaustavlja širenje zapadnih ideja i vrednosti, pre svega opstrukcijom u Savetu bezbednosti.

- Rusiji odgovaraju konfliktna priroda okončanja procesa jugoslovenske integracije i produbljivanje krize koja će nastupiti u regionu nakon ostvarenja onog oblika nezavisnosti Kosova koji će ostati bez potvrde u SB. Inače su dometi ruske politike na Balkanu ograničeni prijemom Rumunije i Bugarske u punopravno članstvo EU, da bi se povoljna prilika za njenu spoljnu politiku ukazala nakon ubistva premijera Đinđića i usporavanja tranzicije u Srbiji. Time Rusija, između ostalog, sebi otvara prostor u međunarodnim odnosima umesto onog koji se zatvorio u procesu evropskog proširenja koje je obuhvatilo većinu evropskih zemljalja bivšeg istočnog bloka. Zaoštravanjem odnosa sa SAD i EU, između ostalog i posredstvom kosovske krize, Rusija računa i na nove partnereske odnose u južnoj i istočnoj Aziji – kaže Samardžić.

On dodaje da antizapadna retorika u Rusiji postala osnovica nove nacionalne ideje, a nacionalni preporod dobio revizionistički karakter.

- Antizapadna ideologija, koja traga i za svojim izrazima u spoljnoj politici zapravo je dimna zavesa etatizaciji i kontrolisanoj redistribuciji u Samoa Rusiji u kojoj, kao partneri države, učestvuju poslušni oligarski, crkva i mafija. Srbija pod Koštunicom, i njena zvanična politika, postaju, između ostalog, spoljnopolitički model unutrašnje autoritarne politike. Pitanje Kosova nije suštinski vezano za presedan samo jednog od separatizama koji, u kontekstu integracija liberalnih demokratija, ne moraju da izazovu dubinske poremećaje. Separatizmi u našem vremenu ugrožavaju samo tvrde, nedemokratske etatizme – kaže Samardžić.

ULOGA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE

Dušan Lazić ne želi da dovede u vezu neuspešnu demokratizaciju u Rusiji sa njenim stavom o kosovskom pitanju. On smatra da je, bez obzira na to da li je demokratizacija bila uspešna ili bezuspešna, Rusija stabilizovana i da iz toga proističe njena snaga na međunarodnom planu.

- U pitanju je finansijska konsolidacija, i to preko energenata, jer je Rusija glavni snabdevač Evropske unije gasom i naftom. S obzirom na cene na svetskom tržištu, Rusija je uspela da otplati sve dugove bivšeg SSSR-a koje je preuzela na sebe. Ne bih ocenjivao da li su promene dovele do unutrašnje demokratizacije u Rusiji, ali u svakom slučaju desile su se značajne promene u odnosu na vreme SSSR-a. U stabilnosti i finansijskoj konsolidaciji kriju se ambicije Rusije na međunarodnom planu, pa i oko zauzimanja stava o Kosovu – kaže Lazić.RUSIJA, MILOŠEVIĆ I KOŠTUNICA

- Rusija je u više navrata pokušavala tokom devedesetih da urazumi Miloševića. U to vreme joj nisu odgovarali nestabilni regioni, posebno u Evropi i u blizini Rusije. Sa druge strane, Milošević je igrao na kartu starih hladnoratovskih rezona, na kartu različitih interesa Rusije, sa jedne, i SAD i EU sa druge strane. Ti pokušaji nisu mogli da daju  rezultat jer se situacija iz temelja promenila, jer je prestao hladni rat i, umesto konfrontacije, nastupio je period saradnje, koja traje do danas. Istorijska je činjenica da je predstavnik Rusije, Černomirdin, zajedno sa Martijem Ahtisarijem, posle NATO intervencije Miloševiću predao ultimatum u vezi sa Kosovom. Za našu zemlju to mora da bude značajna lekcija i jasna poruka da se politika malih ne može graditi na igrama u kojima se suprotstavljaju velike sile, jer u tom slučaju mali stradaju – kaže Dušan Lazić.


ISTORIJSKI ASPEKTI RUSKO-SRPSKIH ODNOSA

Nikola Samardžić kaže da su interesi Rusije u ovom delu sve uvek bili strateški i ideološki, a da su se strateški vezivali su se za potrebu Rusije da preko Bosfora i Dardanela obezbedi stalan i figuran pristup toplim morima.

Smatrajući sebe velikom silom, Rusija je izvozila slavjanofilske političke ideje koje su uspevale naročito u sprezi s konzervativizmom pravoslavnih zajednica čije su crkve otvoreno odbacivale ideje racionalizma i prosvetiteljstva, i u siromašnim ruralnim zajednicama, poput srpske, koje su nerado usvajale načela liberalnog nacionalizma. Pravoslavni svet kao politički projekat rado je usvojio komunizam kao načelo udobnog kolektivizma koji negira ličnu odgovornost i nudi lake odgovore socijalnim problemima i nacionalnim frustracijama. Komunizam nije uspeo samo u Grčkoj, ali tek nakon britanske, potom i američke intervencije u građanskom ratu krajem četrdesetih. Srbija i Crna Gora bile su uporišta jugoslovenskog političkog staljinizma. Neuspeh tog projekta, nakon 1948, ali i pokretanja reformi 1965. i pada Rankovića 1966, oslobodio je ogromnu energiju šovinizma koji je posta pokretačka snaga Miloševićeve destrukcije. Pad komunizma i kolaps Sovetskog Saveza ponizili su i osujetili privrženike bipolarnog sveta, totalitarne vladavine i društveno-ekonomskog egalitarizma zasnovanog na opštoj poslušnosti i siromaštvu – kaže Samardžić.

On dodaje da je sam Milošević krenuo u svoje pustolovine oslonjen na ruski mit i njegovo pogrešno tumačenje.

- Rusiji su odgovarali Miloševićevi sukobi sa Zapadom kako bi branila sopstvene interese u Čečeniji i Kavkazu. Danas Putinu odgovara novo zaoštravanje odnosa Srbije sa Zapadom kako bi nastavio da se obračunava sa separatizmima na obodima Rusije i liberalnom opozicijom u zemlji i u neposrednom susedstvu, pre svega u Ukrajini i Belorusiji. U svakom slučaju, ruski mit je jedno od ključnih pitanja srpske istorije, koje ostaje otvoreno zbog njene nesposobnosti da kao uređeno političko društvo i vladavina prava usvoji vrednosti liberalne demokratije – zaključuje Samardžić.Komentari (49)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Nebojša Milenković Nebojša Milenković 14:59 15.09.2007

Deja vu!

Tamara,
SJAJNA NEDIMOVA ANALIZA!
Izgleda da su Staljinovi brkovi ponovo u modi:


adam weisphaut adam weisphaut 16:47 15.09.2007

Već smo se

doticali te teme ovde na blogu, no ipak nije loše ponoviti. U Srbiji vlada bipolarnost koja je manifestovana kroz stremljenje ka zapadnoj i istočnoj cvivilizaciji. Nije to ništa novo, svi smo već mogli da se uverimo u to. Zato je tipičan srpski spoljnopolitički san o neutralnosti kakvu je imala SFRJ, što smo mogli i danas da čujemo od premijera i njegove sekte. Dakle slažem se sa N. Smardžičem da Srbija pati od "nesposobnosti da kao uređeno političko društvo i vladavina prava usvoji vrednosti liberalne demokratije" I dokle god tako stoji rascepljena između ova dva nepomirljiva stremljenja, nastaviće da tapka u mestu.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 17:54 15.09.2007

Re: Već smo se

Srbija pati od "nesposobnosti da kao uređeno političko društvo i vladavina prava usvoji vrednosti liberalne demokratije" I dokle god tako stoji rascepljena između ova dva nepomirljiva stremljenja, nastaviće da tapka u mestu
UPRAVO TAKO!
jaca jaca 18:56 15.09.2007

Re: Već smo se


Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Moji dragi prijatelji, Nedim iTamara, sjajni kao i uvek
semele semele 20:22 15.09.2007

Re: Već smo se

vrednosti liberalne demokratije


Pa Srbija je sasvim liberalno demokratska drzava. Vi imate poptuno pravo da iznosite vase misljenje u javnost bez posledica po vas. To sto vecina glasaca koristi svoje pravo onako kako vama nije po volji ne znaci da Srbija nije liberalno demokratska drzava. Sve je u skladu sa liberalno demokratskim pravilima ponasanja. Navedite jedan primer nedemokratskog ponasanja u Srbiji danas. Ne uzimajte primer Kosova, gde 100,000 Srba vlada aparthejdski nad 1.9 miliona Albanaca i Nato vojnicima, jer sve liberalno demokratske drzave su imale kolonije u svojoj istoriji, u blizini ili preko mora.
kristina124 kristina124 20:45 15.09.2007

Re: Već smo se

http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/Komentari/2007/153.html


Косово и Метохија: Глобални сукоб цивилизација

Русија ће одлучно бити на страни Срба

Аутор текста је генерал-пуковник Леонид Ивашов и председник Академије за геополитичке проблеме, који за РИА "Новости" коментарише збивања око Косова и Метохије као и понашање Русије у односу на тај проблем

Косовски проблем, без обзира на његов територијални локални карактер, и даље је у центру пажње међународне јавности, и даље утиче на односе између САД, Русије и Европе, и даље прети да произведе озбиљно руско-америчко заоштравање.
Шта је разлог за тај политички окршај светских гиганата, који прети новим линијама поделе у Европи и светској политици?

Да се нешто слично догодило негде у Африци, на такав конфликт би сви већ давно заборавили. А косовски проблем је испливао на површину и не да мира. Ја то објашњавам тиме, што се на територији Косова и Метохије данас моделирају у најзаоштренијем облику процеси и тенденције глобалног развоја човечанства, сударају интереси разних цивилизација, профилирају стратегије деловања центара моћи. И основни играчи на пољу Косову су међународни финансијски капитал, који користе Сједињене Државе, Европа која је под контролом Вашингтона, НАТО као војни инструмент америчког и европског капитала и Русија, која се подиже са колена и не жели да се као раније потчињава Западу.

У позицијама страна, учесница косовског процеса, оповргавају се илузија о окончању "хладног рата" и лаж о постојању једнополарног света. Одлазак са политичке сцене светског социјалистичког система са СССР на челу проглашен је победом либерално-монетаристичке идеологије и праксе, а западне вредности - универзалним средством за све народе, државе и цивилизације. Јер у једнополарном свету капитала не може бити разноврсности традиција, религија, социјално-економских модела развоја, друштвено-државних односа. Све је једнообразно, све је подређено власти новца.

Међутим, нова светска господа - олигарси у својој глобалној империји капитала не желе видети непокорне народе и државе, који иду самосталним путем развоја и не призивају јудеистичко-протестантске стандарде као сурогате духовно-моралних вредности.
У окршају за покоравање Срба коришћен је најшири арсенал средстава: тајне операције специјалних служби, консолидована обрада јавног мњења, формирање сепаратистичких расположења, стварање и наоружавање бандитских групација, примена економских санкција и политичке изолације, стимулисање наркотрафика и, најзад, отворена војна агресија. Затим је уследила резолуција Савета безбедности ОУН број 1244 која је усвојена да би, ма како то парадоксално звучало, све било прецизно реализовано супротно. Међународне снаге и мисија ОУН урадили су све што је могуће да фактички одвоје Косово и Метохију од Србије.

Чврст став заузела је Русија, која није пристала на издају, како је то својевремено урадио Черномирдин. Европа, макар и снебивљиво, покушава да се успротиви Ахтисаријевом плану, купљеном од стране Американаца, како пише штампа, мафиозним парама, и тражи компромис. Управо је немачки представник Европске уније Волфганг Ишингер изнео идеју о подели Косова на албанску и српску зону.
Покушаји Американаца да косовски проблем изместе из Савета безбедности ОУН и предају га решавању Контакт-групе наишао је на чврст став руског министарства иностраних послова, који је изјавио да "обустављање рада у Савету безбедности ОУН о Косову не значи изузимање те теме из оквира ОУН. Коначно решење о статусу треба да донесе Савет безбедности ОУН на основу договора између Срба и косовских Албанаца".


Генерали Ојданић и Ивашов на
сахрани Слободана Милошевића
САД и финансијско-олигархијски кругови који стоје изнад њих тешко да ће се сложити да изгубе контролу над Балканом. Проамеричка енклава на Косову омогућава им да концентришу војну силу у региону и развијају војну базу "Бондстил", што у сарадњи са америчким војним присуством у БИХ и Бугарској омогућава да се контролише транзит енергената, да се изводе војне операције у јужном и југоисточном правцу, да у случају потребе инсталирају свако средство, укључујући и елементе ПРО на тој територији коју оне контролишу.

Уз помоћ савезника какав је актуелни премијер Косова Агим Чеку Американци могу да реализују идеју "Велике Албаније", дугорочне крваве ране и расадника криминала у Европи. Реализација тог пројекта ће постати извор вечите нестабилности за Европљане, као Ирак и Палестина на Блиском Истоку, Авганистан и Кашмир у Источној Азији, Кавказ и Прибалтик на постсовјетском простору.
За Русију ће америчка контрола над Балканом бити препрека за окупљање словенске цивилизације, њених политичких и економских интереса. Био би то покушај рушења историјских веза са Србијом и другим савезницима Москве.
Уз све то још, Американци и Енглези ће активно играти на карту конфронтирања исламског, православно-словенског и евро-хришћанског света.

Према томе, стварање државе на бази косовске енклаве апсолутно одговара интересима светске олигархије, која тежи да учврсти власт новца и криминалне силе над друштвом и природом у светским размерама.
Косово и Метохија се претворила у мостобран борбе за правичан светски поредак, за очување државности као основе и субјекта међународних односа, за право да се остане Србин, Рус, Немац, Француз.
Историјско време доминирања Запада у светској политици и светској економици се завршава. Иницијатива у развоју човечанства прешла је на Исток, у правцу кога се окренула и Русија. Руско друштво одбацује либерално-монетаристичке вредности, враћа се православљу, ослобађа јељцинско-чубајске идеологије негирања руске традиције и банализовања отаџбинске историје.

Године 2008. Русија ће добити новог председника.
Догодиће се делимично обнављање елите. У институте власти доћи ће људи који мање зависе од Запада и који се осећају као Руси, православци. А то значи да ће Русија одлучно и недвосмислено стајати на страни правичне ствари Срба.
blackbox blackbox 18:30 16.09.2007

Re: Već smo se

Русија ће одлучно бити на страни Срба

Tekst generala Ivašova krije samo jednu zagonetku: Da li su mu tekst pisali savetnici ili neki ministri bliski našem premijeru ili su, tokom poslednjih desetak dana, oni isčitavali autorski tekst Ivašova.
semele semele 20:46 15.09.2007

samoubistvo intelekta

CITAT:

"Pravoslavni svet kao politički projekat rado je usvojio komunizam kao načelo udobnog kolektivizma koji negira ličnu odgovornost i nudi lake odgovore socijalnim problemima i nacionalnim frustracijama." AUTOR: Nedim Sejdinovic.Ova konstatacija je plod savrsenog nepoznavanja materije. Sta mislite sta su zvakali na americkim univerzitetima tokom hladnog rata? Napisano je nekoliko hiljada analiza o komunizmu i kako je nametnut Rusima. Ali ovako nesto niko nije mogao ni da sanja da se moze napisati. Autor citirane recenice je izvrsio samoubistvo intelekta.
babic babic 22:24 15.09.2007

Re: samoubistvo intelekta

Opet širenje neke fame o rusofilstvu i okretanju Srbije "ka Istoku".Da,Rusija štiti svoje interese u rešavanju statusa Kosova.Pre svega svoj teritorijalni integritet jer se Rusija sastoji od 20-tak republika i ima preko 80 subjekata federacije(oblasti,autonomnih okruga i slično).Posledice nezavisnosti Kosova bi mogle da se odraze na teritorijalni integritet svake države na svetu naročito složenih država kao što je Ruska Federacija.Eventualni dobitak Abhazije i Južne Osetije bi bila mizerna kompezacija za ugrožavanje teritorijalnog integriteta same Rusije,jer Čečenija nije jedina regija koja je pokušavala da se odvoji već ih ima još nekoliko(Tatarstan,na primer).

S druge strane,zašto se ne postavlja pitanje da li naši zapadni "prijatelji",pre svaga SAD,pokušavaju da ostvare svoje interese u rešavanju statusa Kosova,ili sve to čine zbog humanizma i demokratije?

SAD su efikasno uspele da oteraju Srbiju od Zapada,svojom jednostranom politikom prema Kosovu.Zaista je čudno da je strateški saveznik SAD na Balkanu Čeku-Haradinaj narko-kartel,gde manjine ne smeju da promole nos iz svojih enklava,i gde nema osnovnih preduslova za državu.
semele semele 23:23 15.09.2007

robovlasnik robuje svojim robovima

SAD je jos uvek u svom unipolarnom projektu. Takvu masineriju ne mozete zakociti odmah, inercija gura napred. Ali kad nisu svi koturi uzljebljeni kao sto se vidi u koturima bela kuca, stejt department i 15 tajnih organizacija, u slucaju Iraka i 9/11, onda ne mogu ni da se zaustave blagovremeno. Rusi su shvatili da ne smeju dopustiti sebi da budu zrtve americkog nefunkcionisanja i neprincipijelnosti.
Kralj Markovic Kralj Markovic 02:58 16.09.2007

Re: robovlasnik robuje svojim robovima

Nemam mnogo želje da raspravljam sa tipovima i tipicama koji nisu ni pročitali tekst koji je predmet rasprave i koji očigledno površno pristupaju svim promišljanjima stvarnosti.

1. Citat koji je Semele izdvojio/la nisu reči autora ovog teksta, već reči istoričara Nikole Samardžića- Ali, njemu/njoj odgovara da se ispod tog citata nađe ime i prezime nekoga ko ne nosi srpsko ime i prezime. Na taj način ona se diskvalifikovala za bilo kakvu dalju raspravu jer

- ili je krajnje nepažljivi čitalac
- ili je notorni, pokvareni šovinista, što je verovatnije

2. Gospodin Babić u svom tekstu navodi da je oslonac američke politike - narko-kartel. To može da tvrdi jedino potomak, nerazumni, jeftine miloševićevske propagande, koji zamišlja sve Albance kao dilere droge. To što čitav svet podržava nezavisno Kosovo, po njemu, verovatno je posledica zajedničkesklonosti kao trgovini drogom. Izgleda da svi švercuju i preprodaju drogu a da samo Srbi i Rusi tu drogu i konzumiraju.
kimm kimm 04:45 16.09.2007

Nepotrebna mantra

Posledice nezavisnosti Kosova bi mogle da se odraze na teritorijalni integritet svake države na svetu naročito složenih država kao što je Ruska Federacija. Eventualni dobitak Abhazije i Južne Osetije ...


Ovo je postala opstenarodna mantra u Srbiji, zgodna paralela o Rusiji koja nadje put do vecine ovdasnjih srdaca ionako uljuljkanih i nakljukanih raznim budalastinama. Ona ima samo jednu manu - povrsna je.

Nijedan ruski unutrasnji problem, ma kako bio tezak, ozbiljan ili dugorocan, nikada nije internacionalizovan toliko da bi to ugrozilo teritorijalni integritet/suverenost majcice Rusije. Nijedna etnicka, teritorijalna ili bilo kakva druga kriza u Rusiji nece se zavrsiti "na kosovski nacin" - od Staljina pa naovamo takvi problemi su resavani samo silom, i to vrlo uspesno, a tako ce i ostati, bez obzira na svu mogucu medjunarodnu galamu, osude, pretnje i ostalo.

U slucaju Cecenije ceo Zapad je galamio zbog prekomerne upotrebe sile, nevidjenog nasilja, krsenja ljudskih prava, bombardovanja Groznog ali nista vise. Nikome nije padalo napamet da se vojno mesa ili da salje plave slemove/modre kacije. Cecenija je danas sto se tice sveta zavrsena stvar: problem je resen "unutrasnjim snagama", nije se prelio, sada je pod kontrolom Kremlja, low level conflicts = low level risk. U buducnosti dobice mozda malo bolji status, Moskva ce potkupiti nezadovoljnike, raznorazni lideri ukljuceni su u vlast i tu je kraj price. Ostaju samo teroristi ili "teroristi", a protiv njih je jel'te ceo svet.

Dakle, mantra "Rusi brane Kosovo zbog svojih problema" je besmislena i nepotrebna. Na svu srecu, nije ni stetna po ovdasnje mentalno zdravlje. Ipak, interesantno je koliko su se na nju primili razni analticari pa krenuli da konstruisu neverovatne zaklucke i prognoze. Valjda da pokazu kako puno "znaju", sta li.

babic babic 13:36 16.09.2007

Re: robovlasnik robuje svojim robovima

Kralj Markovic

već reči istoričara Nikole Samardžića- Ali, njemu/njoj odgovara da se ispod tog citata nađe ime i prezime nekoga ko ne nosi srpsko ime i prezime.

Samardžić je svojevremeno pisao zapažene članke u listu "Pogledi" šireći radikalni srpski nacionalizam.Ne znam kada da li uopšte ove njegove analize treba uzimati ozbiljno.Možda se vrati na svoje pređašnje nacionalističke stavove.
Kralj Markovic

2. Gospodin Babić u svom tekstu navodi da je oslonac američke politike - narko-kartel. To može da tvrdi jedino potomak, nerazumni, jeftine miloševićevske propagande, koji zamišlja sve Albance kao dilere droge. To što čitav svet podržava nezavisno Kosovo, po njemu, verovatno je posledica zajedničkesklonosti kao trgovini drogom. Izgleda da svi švercuju i preprodaju drogu a da samo Srbi i Rusi tu drogu i konzumiraju.

Oslonac i strateški partner SAD na Balkanu su Čeku/Haradinaj,režim koji je proterao skoro sve manjine,ne samo Srbe već i ostale(u Centralnoj Srbiji ima oko 50 000 proteranih Roma sa Kosova).Pored toga,Kosovo je crna rupa u Evropi u pogledu organizovanog kriminala,trgovine ljudima,narkoticima,oružjem,poštovanja ljudskih prava i manjina.
I pored svih ovih najblaže rečeno nedostataka,SAD nekritički podržavaju albanski seperatizam,štaviše ističu mogućnost nasilja Albanaca kao argument za nezavisnost Kosova.
Ne podržava "čitav svet",nezavisnost Kosova.SAD nisu čitav svet već jedna moćna država,ali daleko od toga da predstavljaju čitav svet ili veći njegov deo.Protiv nezavisnosti Kosova su izričito ne samo Rusija,već i Bugarska,Rumunija,Grčka,slovačka,Španija,a i Nemačka se koleba,zbog partnerstva sa Rusijom.

Kada se sve sagleda,u proteklih godinu dana,srpska diplomatija je postigla izvanredan uspeh i uspela da osujeti proglašenje nezavisnosti Kosova kroz OUN.U tim nastojanjima se oslonila diplomatski na Rusiju ali druge velike sile koja bi podržala Srbiju i bila spremna da oponira Americi nije bilo.
Ne treba zaboraviti da je nezavisnost Kosova,bila "gotova stvar" do kraja 2006 godine,a mogućnost ruskog veta je bila ismejavana kao priča za malu decu.

babic babic 14:29 16.09.2007

Re: Nepotrebna mantra

kimm

Ovo je postala opstenarodna mantra u Srbiji, zgodna paralela o Rusiji koja nadje put do vecine ovdasnjih srdaca ionako uljuljkanih i nakljukanih raznim budalastinama. Ona ima samo jednu manu - povrsna je.
Nijedan ruski unutrasnji problem, ma kako bio tezak, ozbiljan ili dugorocan, nikada nije internacionalizovan toliko da bi to ugrozilo teritorijalni integritet/suverenost majcice Rusije. Nijedna etnicka, teritorijalna ili bilo kakva druga kriza u Rusiji nece se zavrsiti "na kosovski nacin" - od Staljina pa naovamo takvi problemi su resavani samo silom, i to vrlo uspesno, a tako ce i ostati, bez obzira na svu mogucu medjunarodnu galamu, osude, pretnje i ostalo.
U slucaju Cecenije ceo Zapad je galamio zbog prekomerne upotrebe sile, nevidjenog nasilja, krsenja ljudskih prava, bombardovanja Groznog ali nista vise. Nikome nije padalo napamet da se vojno mesa ili da salje plave slemove/modre kacije. Cecenija je danas sto se tice sveta zavrsena stvar: problem je resen "unutrasnjim snagama", nije se prelio, sada je pod kontrolom Kremlja, low level conflicts = low level risk. U buducnosti dobice mozda malo bolji status, Moskva ce potkupiti nezadovoljnike, raznorazni lideri ukljuceni su u vlast i tu je kraj price. Ostaju samo teroristi ili "teroristi", a protiv njih je jel'te ceo svet.
Dakle, mantra "Rusi brane Kosovo zbog svojih problema" je besmislena i nepotrebna. Na svu srecu, nije ni stetna po ovdasnje mentalno zdravlje. Ipak, interesantno je koliko su se na nju primili razni analticari pa krenuli da konstruisu neverovatne zaklucke i prognoze. Valjda da pokazu kako puno "znaju", sta li.

Rusija je uspešno lokalizovala sukobe u Čečeniji.No,to je trenutno stanje,Rusija može ponovo doživeti krizu i nove seperatističke pobune.Nikome nije padalo na pamet da internacionalizuje situaciju u SSSR-u,no ta se država svejedno raspala.Na teritoriji Rusije je izvesno vreme postojala de facto država-Čečenija,koja nije bila međunarodno priznata ali je faktički bila nezavisna.
Nije tačno da je Rusija silom rešavala svoje unutrašnje probleme.90-tih je bilo nekoliko republika i oblasti koje su želele nezavisnost od Rusije,neke su je i proglasile(Tatarstan).Sa svim tim oblastima,postignut je dogovor i one su potpisale poseban "federalni sporazum" koji im garantuje izvesnu autonomiju u odnosu na Federaciju.Samo ekstremisti u Čečeniji nisu bili spremni za dogovor,kompromis i proširenu autonomiju i status federalne jedinice već su jedino hteli nezavisnost.

To je samo jedan od razloga zašto se Rusija protivi nezavisnosti Kosova.

Drugi razlog je to što bi nezavisno Kosovo bilo pretnja za stabilnost celog regiona.Amerikanci bi uz minimalno angažovanje snaga mogli da izazivaju sukobe niskog inteziteta -low level conflicts u bliskom okruženju Kosova.Kada im zatreba da pritisnu Srbiju,izazvali bi konflikte u Preševu,Bujanovcu i Medveđi(zanimljivo je da se u ovim kombinacijama stalno pominje Medveđa,iako tamo Albanci čine svega 26%,a Srbi preko 2/3).
Izdvajanje Kosova u posebnu državu je samo prvi korak u formiranju "etničke" ili "prirodne" Albanije(neki to nazivaju velikom Albanijom).
blackbox blackbox 18:33 16.09.2007

Re: samoubistvo intelekta

Opet širenje neke fame o rusofilstvu i okretanju Srbije "ka Istoku".

U politici je poznato da se neće razočarati samo onaj ko je realan. A šta je realnost kada je Kosovo u pitanju.?

Bojim se da se ne razočaraju oni koji sada pobedonosno likuju da su, uz pomoć Rusije, već pobedili. Ne znam koga i šta je pobede.Rusija je iskoristila Kosovo da ojača svoju poljuljanu poziciju na međunarodnom planu i to je , nesumnjivo, uspela. Ozbiljno je međutim pitanje da li bi htela da se zbog Kosova ozbiljnije konfrontira sa EU i SAD. Uostalom i sama Rusija kaže da je protiv nametanja rešenja i da će podržati ono o čemu se Beograd i Priština dogovore.Priština bi očito da se Srbiji nametne nezavisno Kosovo a mi bi da se njima nametne da ostaju u Srbiji. Pošto očito neće moći da se dogovore, onda će se verovatno lakše dogovoriti Rusija,SAD i EU i nametnuti obema stranama.
Podsetiću ponovo na tekst sa nekog ranijeg bloga.
Godina 1907, aneksiona kriza, velike sile su se odlučile da Bosnu uzmu Turskoj i da je daju Austriji.. U Beogradu sve vri, narod je na nogama, traži oružje da ide u Bosnu. Veliki pisac Branislav Nušić na belom konju obilazi grad i na belom konju ulazi u zgradu Narodnog pozorišta. Traže oružje da idu u rat da spasavaju Bosnu, jer je Bosna srpska. Kralj Petar donosi odluku da ministra predsednika, to je Nikola Pašić, pošalje u Rusiju da vidi može li se od Rusije dobiti neka nada. Da bi delegacija bila još autoritativnija, u nju ulazi i naslednik zvanični prestola, princ Đorđe Karađorđević, kasnije je lišen tog prava. Princ Đorđe u svojim memoarima priča ovakvu scenu. Otputovali su ministar predsednik srpske vlade i on u Rusiju. Primio ih je sam car lično i rekao im sledeće - mladiću, recite ocu, Rusija će izdati saopštenje, Rusija će učiniti sve što može da zaštiti srpski narod u Bosni, Rusija je dušom i srcem na vašoj strani, ali imajte na umu da Rusija nema nameru da presuđuje o tome, nego će Bosna biti austrijska.. Kraljević prestolonaslednik i predsednik Pašić vratili su se u Beograd, koji i dalje vri. Šta ste uradili u Rusiji, hoće li kozaci doći da jurišamo preko Drine? Na to mudri Pašić kaže kraljeviću - visočanstvo, vi ste čuli šta nam je car rekao, ali nemojte to govoriti narodu. I naravno, mi znamo kako se stvar završila, Bosna je potpala pod vlast Austrije
Da se slična situacija neće ponoviti u u vezi Kosova?
I, kako sada da odjednom toliko volimo Šiptare, koji nas ne vole, da se ne možemo zamisliti da ne živimo zajedno u jednoj državi, gde bi ih objeručke dočekali u parlamentu, dali ministarska mesta itd.
Kralj Markovic Kralj Markovic 21:39 16.09.2007

Re: samoubistvo intelekta

semele
CITAT:

"Pravoslavni svet kao politički projekat rado je usvojio komunizam kao načelo udobnog kolektivizma koji negira ličnu odgovornost i nudi lake odgovore socijalnim problemima i nacionalnim frustracijama." AUTOR: Nedim Sejdinovic.Ova konstatacija je plod savrsenog nepoznavanja materije. Sta mislite sta su zvakali na americkim univerzitetima tokom hladnog rata? Napisano je nekoliko hiljada analiza o komunizmu i kako je nametnut Rusima. Ali ovako nesto niko nije mogao ni da sanja da se moze napisati. Autor citirane recenice je izvrsio samoubistvo intelekta.Ova konstatacija nije plod savršenog nepoznavanja materije nego ordinarna istina. To je otprilike kao da tvrdite da se zemlja okreće oko svoje ose, a pojavi se neko ko kaže da je to nepoznavanje materije. Možda je to moglo u 16. veku, ali sada je prilično smešno.
Vodniku prve klase BIA-e Babiću ovaj čin sam nadenuo simbolički. Inače, više bih voleoo da se raspravljam sa nekim pravim agentom, neko sa nekim ko taj posao radi volonterski, poput Bate Stojkovića u "Balkanskom špijunu". Siroti mali hrčki!
gordanac gordanac 22:25 16.09.2007

troll izrael

@blackbox
neki dan me podsetilo priznavanja Izraela (Truman, Marshall i Klifford) i činjenica da mu je savetnik za unutrašnju politiku bio ZA zbog predstojećih USA izbora, a da je spoljnjopolitički bio PROTIV zbog UN i nepostojanja granica., a da je glasanje za prekid vatre vlada Ben Guriona odbila sa 6:4. Svi znamo kako je završilo u muzeju u TelAvivu, ali ono zbog čega pravim troll je pitanje: čiji memoari spominju "prebeg" jednog britanskog puka na palestinsku stranu u danima kad su se britanci već povlačili? Ne mogu da se setim, a znam da sam u nečijoj knjizi pročitala...
kimm kimm 04:28 17.09.2007

Re: Nepotrebna mantra

Nikome nije padalo na pamet da internacionalizuje situaciju u SSSR-u,no ta se država svejedno raspala


Raspad komunizma u Evropi nije tema o kojoj sam pisao, to jednostavno nije bio unutrasnji problem SSSR, sto ti sugerises. Rec je o dogadjaju mnogo sirem i istorijski mnogo znacajnijem od zahteva pojedinih delova Rusije za otcepljenje (secas se, Kosovo i ruska podrska Srbiji su tema bloga).

Nije tačno da je Rusija silom rešavala svoje unutrašnje probleme.90-tih je bilo nekoliko republika i oblasti koje su želele nezavisnost od Rusije,neke su je i proglasile(Tatarstan).


Resavala je ili silom ili pretjnom upotrebe sile, a kada to nije bilo potrebno onda su postizali razne "dogovore". Iz ovoga sto si napisao sledi: Rusi svoje unutrasnje probleme resavaju sami. To je poenta, nema interanacionalizacije, verifikatora, UN, mirovnih trupa....Ne razumem zasto insistiras na Tatarstanu, to je reseno unutar imperije, Srbija nije mogla da resi Kosovo sama. Kako, zasto - to je prica bez kraja i konca.

Ergo, ni Putinu niti bilo kom drugom "hazjajinu" nije potrebno da preko Kosova obezbedjuje red i mir u svojoj kuci, to oni sami resavaju kako znaju i umeju.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 12:29 16.09.2007

Meni je...

Meni je najbesmislenija tvrdnja naših "domaćina" kako se Putin i Rusija bore za principe međunarodnog prava.
Jedan diktator koji se malo podigao na eksploataciji prirodnih, energetskih resursa (umalo da napišem resurasa..o))) ),
koji svojim političkim protivnicima brani i takve stvari kao što su javni skupovi na otvorenom, koji ubija novinare, koji konfiskuje imovinu i koji smišlja kako će mimo Ustava sebi dodeliti treći mandat, koji destabilizuje susedne zemlje,da se bori za "principe međunarodnog prava. To je da pukneš od smeha...
adam weisphaut adam weisphaut 12:37 16.09.2007

Re: Meni je...

Drago Kovacevic
Meni je najbesmislenija tvrdnja naših "domaćina" kako se Putin i Rusija bore za principe međunarodnog prava.

Bori se Putin za međunarodno pravo koliko se i oni bore protiv korupcije u svojim redovima..
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 12:41 16.09.2007

Re: Meni je...

adam weisphaut
Drago Kovacevic
Meni je najbesmislenija tvrdnja naših "domaćina" kako se Putin i Rusija bore za principe međunarodnog prava.

Bori se Putin za međunarodno pravo koliko se i oni bore protiv korupcije u svojim redovima..

E, taman tako...ni manje ni više..o))
pozz
Jelena Krajšić Jelena Krajšić 12:44 16.09.2007

Re: Meni je...

Dovoljno je o Putinu reći da tri godine nije našao vremena, hrabrosti, obraza da pogleda u oči Majke Beslana. Ko pametan može posle svega što on radi da očekuje da će štititi bilo čije interese osim svojih?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 13:02 16.09.2007

Re: Meni je...

Jelena Krajšić
Dovoljno je o Putinu reći da tri godine nije našao vremena, hrabrosti, obraza da pogleda u oči Majke Beslana. Ko pametan može posle svega što on radi da očekuje da će štititi bilo čije interese osim svojih?

Ma zar tako Jelena za našega dobrotvora, prijatelja i poželjnoga staratelja..o)))
Evo, pitaj Babića, Semele i društvo da bi on ovde bio dobar i milosrdan...
pozz
Jelena Krajšić Jelena Krajšić 13:16 16.09.2007

Re: Meni je...

Evo, pitaj Babića, Semele i društvo da bi on ovde bio dobar i milosrdan...

Znam ja i šta neki ljudi odgovaraju na ovo gore što sam napisala, kao: pa nismo mi naivčine, naravno da znamo da ga ne zanimaju Majke Srbije kao ni Majke Beslana, ali pozicija Srbije, važni putevi, prirodna bogatstva, naravno opaki NATO pakt, i tako bla, bla... aha, da, i to sve naravno u interesu tvom, mom, Babićevom i nadasve u interesu Majki Srbije.
semele semele 13:27 16.09.2007

O buducim SAVEZNICIMA u Evropskom Savezu

B92
16 Sept. 2007
The U.S., Britain and Holland are believed to have dropped more than 2,000 cluster bombs – containing 380,000 sub-munitions – during the three-month campaign in 1999. The RAF dropped 531 RBL755 cluster bombs, designed principally to destroy tanks and other armored vehicles.

But furious condemnation erupted after at least 23 Serb civilians were killed by cluster munitions during the campaign. Since the operation, the Allied forces have admitted the bombs had a failure rate of at least 5 percent, meaning up to 20,000 unexploded bomb-lets may be strewn across Serbia and Kosovo.

The sub-munitions are designed to explode immediately or burst to deposit anti-personnel devices over an area the size of several football pitches.

A conference this year heard that at least six Serbs – including three children – had been killed by exploding cluster munitions since 1999, and 12 people, six of them children, wounded. In the most notorious incident, five ethnic Albanian children were killed during the campaign, when seven youngsters picked up one of the "yellow killers", thinking it was a toy.

Serbian officials report that up to 23 square kilometers in six areas suffer "cluster contamination". Agriculture and development are banned in several rural areas.

But British ministers confessed this summer that, despite Serb requests, the co-ordinates of RAF bombing raids had not been given to Belgrade. Baroness Royall of Blaisdon said Britain had given the information to NATO, but it had not been passed on. She added: "I do think it is rather shameful."
adam weisphaut adam weisphaut 13:36 16.09.2007

Re: O buducim SAVEZNICIMA u Evropskom Save

Doneo glavni odbor odluku da je po progarmu stranka protiv ulaska u NATO pa se sada populariše taj stav?
babic babic 13:51 16.09.2007

Re: Meni je...

Drago Kovacevic
Meni je najbesmislenija tvrdnja naših "domaćina" kako se Putin i Rusija bore za principe međunarodnog prava.
Jedan diktator koji se malo podigao na eksploataciji prirodnih, energetskih resursa (umalo da napišem resurasa..o))) ),
koji svojim političkim protivnicima brani i takve stvari kao što su javni skupovi na otvorenom, koji ubija novinare, koji konfiskuje imovinu i koji smišlja kako će mimo Ustava sebi dodeliti treći mandat, koji destabilizuje susedne zemlje,da se bori za "principe međunarodnog prava. To je da pukneš od smeha...

Da li se Amerika bori za međunarodno pravo?Ili ga svakodnavno krši?

Do nedavno,Vi i vaši istomišljenici niste se nešto bavili Putinom i njegovom "diktaturom".Od onog momenta,kada je Rusija podržala diplomatsku poziciju Srbije,Vama se Putin toliko zamerio da je postao diktator,ubica,konfiskator imovine.
Što se tiče zabrane okupljanja u Rusiji,samo je jedan skup zabranjen pod vođstvom Garija Kasparova.Na tom skupu su bili i neki opskurni nacional-boljševici koji oduševljeno prizivaju Gulag,Staljina i konc logore.Ne bih uopšte bio sklon da zamerim Putinu što je taj protest razbio.
Što se tiče ubistva novinara,ubice i nalogodavci su uhapšeni upravo akcijom državnih organa Rusije.
Što se tiče "konfiskacije imovine",nemojte brinuti o imovini ruskih tajkuna koji su se napljačkali dovoljno.

Izgleda da je neko diktator u vašim očima čim podrži Srbiju ili se malo usprotivi Americi.Jeljcin nije bio diktator iako je tenkovima raspuštao parlament.
Američki predsednik nije diktator iako drži par hiljada ljudi u Gvantanamo bazi bez statusa ratnih zarobljenika i bez suđenja nekoliko godina.Takođe je predlagao i legalizaciju torture u ispitivanju zarobljenika.Da je Putin nešto tako radio već bi bio proglašen Hitlerom.
Uostalom,baš me briga šta se dešava u Rusiji sve dok Rusija podržava Srbiju.

babic babic 14:11 16.09.2007

Re: Meni je...

Drago Kovacevic

Ma zar tako Jelena za našega dobrotvora, prijatelja i poželjnoga staratelja..o)))
Evo, pitaj Babića, Semele i društvo da bi on ovde bio dobar i milosrdan...
pozz

Rusija je dovoljno daleko od nas da bi nam pretila opasnost od njenog prevelikog uticaja i "gubernizacije" Srbije.S druge strane,mi smo u tolikoj meri pod uticajem Amerike i Zapada,da se američki i britanski ambasador popularno nazivaju "guvernerima Srbije".
U tom međuprostoru i polarizaciji između Rusije i Amerike,u koju će se možda uključiti i neki manji igrači(Nemačka),Srbija može da uzgradi neku svoju spoljno-političku poziciju,manje-više samostalnu.U unipolarnom sistemu,koji je do nedavno bio na snazi,naša Vlada i Predsednik su mogli samo da prihvate(ili odbiju) diktat iz Vašingtona i Brisela.
Ne treba biti naivan,Rusija će pokušati što više da "naplati" svoju podršku Srbiji,ali ne kroz "putinizaciju" Srbije već kroz ulazak ruskog kapitala u Srbiju.Isto onako kako su Amerikanci uspeli da kupe SARTID za bagatelnu cenu od 20-tak miliona dolara,a to je vredelo mnogo više.
Od naših vladajućih struktura zavisi da li će to dozvoliti.
adam weisphaut adam weisphaut 14:25 16.09.2007

Re: Meni je...

Iako odavno znam bolje, ne mogu ne upiati kako planirate da ostvarite neutralnu poziciju kada su sve zemlje u okruženju ili u NATo ili na putu za NATO ili bi mi trebali da egzistiramo kao kvazineutralno ( da upotrenbim u reč pošto vidim da je u modi koa Babićevih idoloških istomišljenika) ostrvo koje je zapravo okrento Rusiji. Taj san o multipolarnom svetu , o uljujkanoj poziciji i igranju na razlikama između Rusije i US, ili što je još luđe između EU i US nas stavlja u opasnu poziiju odnosno potencijalno u geoplolitički procep. Kada se mali brod uvuče između dva prekookeanska bojna broda, postoji velika opasnost da ili uđe u unakrsnu paljbu ili da bude zdrobljen nekim naglim pokretom..
babic babic 14:30 16.09.2007

Re: Meni je...

adam weisphaut

Bori se Putin za međunarodno pravo koliko se i oni bore protiv korupcije u svojim redovima..

Da li se Buš bori za međunarodno pravo?
babic babic 14:48 16.09.2007

Re: Meni je...

adam weisphaut
Iako odavno znam bolje, ne mogu ne upiati kako planirate da ostvarite neutralnu poziciju kada su sve zemlje u okruženju ili u NATo ili na putu za NATO ili bi mi trebali da egzistiramo kao kvazineutralno ( da upotrenbim u reč pošto vidim da je u modi koa Babićevih idoloških istomišljenika) ostrvo koje je zapravo okrento Rusiji. Taj san o multipolarnom svetu , o uljujkanoj poziciji i igranju na razlikama između Rusije i US, ili što je još luđe između EU i US nas stavlja u opasnu poziiju odnosno potencijalno u geoplolitički procep. Kada se mali brod uvuče između dva prekookeanska bojna broda, postoji velika opasnost da ili uđe u unakrsnu paljbu ili da bude zdrobljen nekim naglim pokretom..

Poziciju Srbije prema NATO nije izgradio Koštunica ili bilo ko u Beogradu nego sama Amerika.Sve druge države u okruženju nisu imale tako oštre uslove za prijem u NATO-pristajanje na teritorijalne ustupke.
Srbiji se nezvanično nudi da pristane na teritorijalni gubitak radi prelaska u iduću fazu evroatlantskih integracija.Ne nudi se članstvo,nego samo "nastavak pridruživanja"NATO i EU.Štaviše niko to nije ni zvanično ponudio,nego se samo šuška o tome.U nekoj idućoj fazi pridruživanja,mogli bi tražiti Vojvodinu,Sandžak,Preševo itd.Na kraju tog procesa,ne znam šta bi ostalo od Srbije.

Nije sporno da članstvo u NATO ili EU nosi izvesne prednosti,ne bi tolike države tražile prijem u članstvo tih organizacija.No,nama se ispostavlja neprihvatljiva cena za to-gubitak dela teritorije.I to ne radi gotovog članstva,već radi izgleda beskonačnog procesa pridruživanja.
Svako normalan je za članstvo u EU i NATO,ukoliko se od Srbije ne traži deo njene teritorije kao uslov za članstvo.
S druge strane,SAD dominiraju NATO paktom,i ne bi dozvolile prijem Srbije u članstvo,jer bi Srbija kao punopravna članica mogla da blokira prijem Kosova u NATO.
Amerikanci su odabrali strateškog partnera na Balkanu,to je narko-kartel na Kosovu i uopšte im nije toliko bitno šta će biti sa Srbijom.
Srbija je za njih i dalje Miloševićev režim,kojeg treba poraziti,poniziti i oduzeti mu što više teritorije.Tako su rezonovali i kada je Đinđić pokušao da aktuelizuje pitanje Kosova,i danas kada sadašnja vlast pokušava da zadrži teritorijalni integritet.
Kralj Markovic Kralj Markovic 16:14 16.09.2007

Re: Meni je...

Odgovor vodniku prve klase BIA-e gospodinu Babicu:
Iza zareza ide razmak, to nauce deca u drugom razredu osnovne skole. To govori i o ostalim vasim perceptivnim sposobnostima.
Odluku o "hladnom ratu" protiv NATO nije doneo Kostunica, vec BIA i tajkuni (Crkva je uvek bila za ratove svih vrsta). Njima generalno ne odgovara nastavak tranzicije i demokratizacije, pa pokusavaju na sve nacine da ih zaustave. BIA ne odgovara jer ce morati da se transformise, sto njoj ni u kom slucaju ne odgovara, jer ce izgubiti vodecu poziciju u drustvu. Tajkunima ne odgovara jer su u dosadasnjoj tranziciji i liberalizaciji zaradili ogromno bogatstvo, a dalje liberalizacija i demokratizacija (druga faza tranzicije) im ne odgovara jer uvodi konkurentnost i crvsta pravila ekonomskog poslovanja. Crkvi ne odgovara jer ce dovesti do sekularizacije drzave, a Srbija danas, zahvaljujuci navedenim faktorima i "legalistima", jeste desekularizovana drzava.
DSS je tu samo da sprovodi njihove odluke.
Jelena Krajšić Jelena Krajšić 17:33 16.09.2007

Re: Meni je...

babic
adam weisphaut

Bori se Putin za međunarodno pravo koliko se i oni bore protiv korupcije u svojim redovima..

Da li se Buš bori za međunarodno pravo?

Ako neko kritikuje Putina ne znači da ne kritikuje i da neće i dalje kritikovati Buša. Ni Buš ni Putin, ali to nije bitno, bitno je da treba da budemo svesni svoje jadne i nebitne pozicije.
babic babic 17:58 16.09.2007

Re: Meni je...

Odgovor vodniku prve klase BIA-e gospodinu Babicu:

Odgovor mlađem vodniku CIA Markoviću.
Da sam pripadnik BIA,imao bih bar čin potporučnika shodno stručnoj spremi,a ne starijeg vodnika.No,ne verujem da BIA ima uopšte činove.
Dakle,ko god da ima drugačije mišljenje on se mora diskvalifikovati kao špijun i agent obaveštajne službe.


Iza zareza ide razmak, to nauce deca u drugom razredu osnovne skole. To govori i o ostalim vasim perceptivnim sposobnostima.

Kada smo već kod pravopisa,primetan je nedostatak pojedinih slova u vašim komentarima(š,đ,č,ć,ž) što je mnogo veći propust od nedostatka razmaka(grdne li nepismenosti).To svakako govori o vašim moćima percepcije.
Izgleda da je velika muka i nauka podesiti srpski jezik u Windowsu.No,pošto neukima treba pomoći,evo kratkog saveta.Start-settings-control panel-regional & language options-languages-details-i dodajte taj srpski jezik(latinicu).Sramota je da neko ko drugima ispravlja pravopisne greške ne koristi sva slova abecede u srpskom jeziku.

Odluku o "hladnom ratu" protiv NATO nije doneo Kostunica, vec BIA i tajkuni (Crkva je uvek bila za ratove svih vrsta). Njima generalno ne odgovara nastavak tranzicije i demokratizacije, pa pokusavaju na sve nacine da ih zaustave. BIA ne odgovara jer ce morati da se transformise, sto njoj ni u kom slucaju ne odgovara, jer ce izgubiti vodecu poziciju u drustvu. Tajkunima ne odgovara jer su u dosadasnjoj tranziciji i liberalizaciji zaradili ogromno bogatstvo, a dalje liberalizacija i demokratizacija (druga faza tranzicije) im ne odgovara jer uvodi konkurentnost i crvsta pravila ekonomskog poslovanja. Crkvi ne odgovara jer ce dovesti do sekularizacije drzave, a Srbija danas, zahvaljujuci navedenim faktorima i "legalistima", jeste desekularizovana drzava.
DSS je tu samo da sprovodi njihove odluke.

BIA-tajkuni-crkva večiti izvor naših nevolja.Da nije njih,95% građana Srbije bi se radosno odreklo Kosova i pohrlilo u cvetne livade NATO,gde bi naši vojnici širili "demokratiju" po Iraku i Avganistanu.
No,odluku da se sačuva teritorijalni integritet Srbije su doneli građani na referendumu,a sve parlamentarne stranke(sem proameričkog LDP-a i monarhiste Batića) su postigle konsenzus po ovom pitanju.
Niko ne brani LDP & proameričkim NVO da iniciraju postupak ustavne revizije i referenduma gde bi se građani izjasnili da li se treba odreći Kosova radi stupanja u NATO.Takođe,valjalo bi pitati građane da li su za angažman naše vojske u Iraku,Avganistanu i sličnim žarištima u svetu.Tamo pobunjenici umeju i da otmu pripadnike vojnog ili civilnog personala neke zemlje da bi prisilile tu državu da povuče svoju vojsku.
Sumnjam da bi građani Srbije pristali na to,sve i da ne postoji kriza oko Kosova.
babic babic 18:11 16.09.2007

Re: Meni je...

Jelena Krajšić

Ako neko kritikuje Putina ne znači da ne kritikuje i da neće i dalje kritikovati Buša. Ni Buš ni Putin, ali to nije bitno, bitno je da treba da budemo svesni svoje jadne i nebitne pozicije.

Primetno je bavljenje Putinom kao "zlikovcem","diktatorom","ubicom" od momenta kada je Rusija podržala Srbiju u diplomatskim naporima za rešenje statusa Kosova.Pre toga se dežurni "građanisti" nisu bavili mnogo Putinom.Sada im je Putin nabio prst u oko,podržavajući Srbiju,pa ga moraju proglasiti diktatorom,ubicom,itd.,jer onaj koji podržava Srbiju je najgori zlikovac za naše "građaniste" zadojene autošovinizmom Latinke Perović(mržnjom prema svojem narodu i državi).

S druge strane,ne vidim da se "građanisti"-autošovinisti bave nešto ponašanjem Amerike na Balkanu,položajem manjina na Kosovu,raseljenim Srbima(oko 150 000) i Romima sa Kosova(oko 50 000).

Bitno je da smo mi "jadni" i "nebitni" a da su tu dobronamerni Amerikanci koji će nam pokazati put ka svetlosti.Jer gde Amerika uređuje države,tu je med i mleko,a ko mi ne veruje neka pogleda Čeku-Haradinaj narko-kartel gde sve pršti od demokratije,prava manjina,ljudskih prava i sloboda.

Jelena Krajšić Jelena Krajšić 18:40 16.09.2007

Re: Meni je...

Pre toga se dežurni "građanisti" nisu bavili mnogo Putinom.

Zašto bi se pre toga bavili Putinom?

Sada im je Putin nabio prst u oko,podržavajući Srbiju,pa ga moraju proglasiti diktatorom,ubicom,itd.,jer onaj koji podržava Srbiju je najgori zlikovac za naše "građaniste"

Putin ne podržava Srbiju. Putin podržava samo sebe.
Kako Putin podržava Srbiju? Kada je Rusija podržala Srbiju? Da li ste pročitali tekst gore?

zadojene autošovinizmom Latinke Perović(mržnjom prema svojem narodu i državi).

Pobrkali ste mržnju i ljubav. Jer podržavanjem vlasti i raznoraznih zlikovaca u lošim i po ostale pogubnim odlukama i akcijama ne izražava se ljubav prema narodu i državi, a Latinka radi upravo obrnuto.

S druge strane,ne vidim da se "građanisti"-autošovinisti bave nešto ponašanjem Amerike na Balkanu,položajem manjina na Kosovu,raseljenim Srbima(oko 150 000) i Romima sa Kosova(oko 50 000).

Mogu ako baš hoćete da vam omogućim uvid u arhivu bavljenja svim gore navedenim problemima. Imate li vi arhivu i godine bavljenja ovim problemima?
Uostalom Nataša Miljković na državnoj televiziji govori o antiamerikanizmu. Imate tu temu na državnoj televiziji u udarnom terminu u jednoj od najgledanijih emisija u državi. Šta biste još?

da su tu dobronamerni Amerikanci

Zaista ne vidim da je neko ovde pisao o tome da li su Amerikanci dobronamerni ili ne i uopšte o tome kakvi su Amerikanci. Nije tema. Niti bi bilo ko pametan mogao govoriti o tome da li su Amerikanci ovakvi ili onakvi, jer bi takva priča morala biti, složićete se, u svakom slučaju zasnovana na predrasudama. Ovde se govori o politici vlasti u Rusiji. O odnosu ruske i srpske vlasti, danas i nekad. Možete pročitati gore.
babic babic 20:27 16.09.2007

Re: Meni je...


Putin ne podržava Srbiju. Putin podržava samo sebe.
Kako Putin podržava Srbiju?

Rusija podržava Srbiju u njenim naporima da sačuva teritorijalni integritet.To je fakat.Taj fakat ne mogu da obore vaša predubeđenja o neiskrenim i "prljavim" motivima zvanične Rusije.
Ne pravite razliku između učinjene radnje i motiva da se ta radnja preduzme.

Kada je Rusija podržala Srbiju? Da li ste pročitali tekst gore?

Rusija je podržala Srbiju pretnjom vetom u Savetu Bezbednosti i to nekoliko puta,zbog čega su svi pokušaji da se stavi van snage rezolucija 1244 i da se donese nova o nezavisnosti Kosova propali.
Zar to nije podrška?

Uostalom Nataša Miljković na državnoj televiziji govori o antiamerikanizmu. Imate tu temu na državnoj televiziji u udarnom terminu u jednoj od najgledanijih emisija u državi. Šta biste još?

Ne petljajte RTS u ovo.Ja sam govorio o našim dičnim "građanistima" koji ne daju da trun padne na Ameriku.

Zaista ne vidim da je neko ovde pisao o tome da li su Amerikanci dobronamerni ili ne i uopšte o tome kakvi su Amerikanci. Nije tema. Niti bi bilo ko pametan mogao govoriti o tome da li su Amerikanci ovakvi ili onakvi, jer bi takva priča morala biti, složićete se, u svakom slučaju zasnovana na predrasudama. Ovde se govori o politici vlasti u Rusiji. O odnosu ruske i srpske vlasti, danas i nekad

Ja nisam govorio o Amerikancima kao narodu,već o antisrpskoj politici američke administracije(i Kongresa).Nisu to nikakve "predrasude",već fakti.Podrška albanskim seperatistima,trpeljivo ponašanje prema progonu srpskog i drugog nealbanskog življa,podrška deobi Srbije po etničkim granicama-zar to nisu fakti?
To je evidentno antisrpska politika a ne nikakve predrasude.I da Amerikanci bace nuklearnu bombu na Beograd,još bi naši "građanisti" sumnjali u njihovu zlonamernost.
S druge strane,vaš odnos prema Rusiji je opterećen brdom predrasuda.U opiranju komadanju Srbije,vi apriori vidite nešto neiskreno,nečasno i prljavo.
Jelena Krajšić Jelena Krajšić 20:59 16.09.2007

Re: Meni je...

Rusija podržava Srbiju u njenim naporima da sačuva teritorijalni integritet.To je fakat.Taj fakat ne mogu da obore vaša predubeđenja o neiskrenim i "prljavim" motivima zvanične Rusije.
Ne pravite razliku između učinjene radnje i motiva da se ta radnja preduzme.

Niste odgovorili na pitanje“Kako Putin podržava Srbiju?”

Rusija je podržala Srbiju pretnjom vetom u Savetu Bezbednosti i to nekoliko puta,zbog čega su svi pokušaji da se stavi van snage rezolucija 1244 i da se donese nova o nezavisnosti Kosova propali.

Divno, i sada je uz pomoć Rusije sve u redu? Na Kosovu cveta prosperitet, ljubav i tolerancija?
Ovo pišem ako vas zanimaju ljudi, ako vas zanima teritorija nastavićete da govorite o potezima Rusije u Savetu bezbednosti.

Ja sam govorio o našim dičnim "građanistima" koji ne daju da trun padne na Ameriku.

Šta vam znači to “građanisti”? Ne možemo normalno razgovarati uz tako neke potpuno nedefinisane etikete. Ko su konkretno “građanisti”?

To je evidentno antisrpska politika a ne nikakve predrasude.

Niste čitali šta sam napisala ili je u pitanju nešto drugo? Rekoh da ako bismo razgovarali o tome da su Amerikanci ovakvi ili onakvi takva priča bi morala biti zasnovana na predrasudama. Vi pričate potpuno nešto devedeset deveto.

S druge strane,vaš odnos prema Rusiji je opterećen brdom predrasuda.U opiranju komadanju Srbije,vi apriori vidite nešto neiskreno,nečasno i prljavo.

Ne znam da li mi persirate ili se obraćate nekom drugom kad kažete „vaš odnos“?
Ja nemam odnos prema Rusiji, osim što bih volela da otputujem turistički tamo. Ali imam odnos prema Putinovoj politici, a posebno imam odnos prema ovdašnjoj politici koja vodi narod u propast lažima o tome kako je Putinu jako stalo do Srbije i srpskih interesa.

No, sve smo već rekli. Nas dvoje smo sa različitih planeta, nema razloga da nastavljamo ovaj razgovor.

Kralj Markovic Kralj Markovic 22:35 16.09.2007

Re: Meni je...

Babić i dalje izbegava da stavlja razmak iza zareza i tački. Tvrdoglavost je njegova vrlina. Ako grešim, grešim do kraja! Tako i u svemu ostalom.
Domazet Domazet 22:46 16.09.2007

Mislim da je stvarno...

... malo neprijatno to sto se Kralj Markovic tako tvrdoglavo javlja na threadovima T. Kaliterne (pod svojim ili njenim nickom, sve jedno). Eto mene je bio, za trenutak, naveo da pomislim da je sama Tamara nedozrela tinejdzerka...
kimm kimm 04:43 17.09.2007

Re: Meni je...

Rusija je dovoljno daleko od nas da bi nam pretila opasnost od njenog prevelikog uticaja i "gubernizacije" Srbije.

Kilometri nisu nikakva repreka za sirenje uticaja.
Domazet Domazet 22:43 16.09.2007

Romanticni interesi...

Mislim da samo nepopravljivi nacional-romanticari mogu da veruju u to da Rusija podrzava Srbiju iskljucivo iz nekih 'bratskih' razloga. Rusija podrzava Srbiju po pitanju Kosova prvenstveno zarqad sopstvenih interesa. Utoliko bolje po njih ukoliko je njenba podrska u skladu sa (jos uvek vazecim) normama medjunarodnog prava. I sasvim je u redu sto Jelena postavlja pitanje interesa Rusije (ona voli da kaze Putina) u svemu tome.Svako javno politicko istupanje nosi sa sobom rizik raspitivanja o interesdima. Takodje, samo nepopravljivi global-romanticari mogu da veruju da US of A (i par drzava Zapadne Evrope, normalno u okviru svojih mogucnosti) podrzava nezavisnost Kosova isljucivo zbog visih, humanitarnih, razloga. State Department (a ne GW Bush kako to Jelena voli da kaze, jos bi neko rekao da ona ima sklonost da tumaci drzavne politike kroz volju pojedinaca) podrzava nezavisnost Kosova prvenstveno zbog sopstvenih interesa. A interesi se menjaju. Pa i stavovi o nezavisnosti. Ko zna da li ce nezavisnost Abhazije jednom biti popularna. A menja se i redosled na listi najpopularnijih narko-dilera. Setite se Norijege.

Jednom recju, sasvim je u redu postavljati pitanje kakvi interesi stoje iza politickih stavova. Tako da sam sasvim siguran da mi Jelena ne bi zamerila ako bih je ja, recimo, pitao da li iza njenog stava po pitanju nezavisnosti Kosova stoji interes za nezavisnoscu Vojvodine. Ako nista drugo, takvo jedno pitanje bi joj dalo priliku da nam objasni kakav se to (njen) interes krije iza (njenog) stava o Putinovoj politici.

Kralj Markovic Kralj Markovic 23:48 16.09.2007

Re: Romanticni interesi...

Siguran sam da mi gospodin vodnik prve klase Domazet ne bi zamerio ukoliko bih ga pitao u čemu se krije njegov lični interes kada se zalaže za veliku i etnički čistu Srbiju.
Ne osećam se slavodobitno već tužno kada posmatram ljude koji uporno vode unapred izgubljene bitke. Mogu misliti šta je Domazet, ili neka njegova mnogobrojna replika u zemlji Srbiji, tvrdio kada su ka nezavisnosti hrlile Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, nedavno i Crna Gora. O bože moj!
adam weisphaut adam weisphaut 05:18 17.09.2007

Re: Romanticni interesi...

Domazet
Mislim da samo nepopravljivi nacional-romanticari mogu da veruju u to da Rusija podrzava Srbiju iskljucivo iz nekih 'bratskih' razloga.

Po ovom pitanju se slažemo, uz malu ispravku da mnogi od onih koji govore o ruskoj bratskoj podršci to rade iz veoma realnih ličnih interesa.
A menja se i redosled na listi najpopularnijih narko-dilera.

Ah a koliko pre koji dan David Icke kaže da nema onog starog dobrog cinizma kod naše Domija. Ovo je Domazet at his best. No Domi, da li se promenila lista srBovskih omiljenih zločinaca ili još Ratko i Cema suvereno vladaju njome?
Tako da sam sasvim siguran da mi Jelena ne bi zamerila ako bih je ja, recimo, pitao da li iza njenog stava po pitanju nezavisnosti Kosova stoji interes za nezavisnoscu Vojvodine.

Hm verovatno ne bi, kao što verujem da mi Domi ne bi zamerio da ga pitam zašto se bori za vaskoliko srpstvo putem blogosfere pišući iz nama neprijateljskih US. Sigurno bi dobio veoma dobar kako to da plaća porez nama neprijateljskoj državi, koja hoće da nam uzme 15 % naše teritorije. Štaviše da sam zloban, ja bih rekao da je njegov prilično glasan patrjiotizam, tipičan sindrom među onima u dijaspori koji kompenzuju nezadovoljstvo novom sredinom srBovanjem.
Jelena Krajšić Jelena Krajšić 12:50 17.09.2007

Re: Romanticni interesi...

Tako da sam sasvim siguran da mi Jelena ne bi zamerila ako bih je ja, recimo, pitao da li iza njenog stava po pitanju nezavisnosti Kosova stoji interes za nezavisnoscu Vojvodine.

Vi koji me poznajete da li ste umrli od smeha?
Domazet Domazet 17:49 17.09.2007

Romanticna Jelena...

E bas mi je drago Jelena da se ti i ja slazemo da je politika ciji je interes nezavisnost Vojvodine za umiranje od smeha. Sa nestrpljenjem cekam nastavak o nesto ozbiljnijim interesima koji stoje iza tvojeg angazovanja za nezavisno Kosovo. Siguran sam da neces propustiti priliku da nam ih prezentujes..
Domazet Domazet 19:18 17.09.2007

Ih bre...

Po ovom pitanju se slažemo, uz malu ispravku da mnogi od onih koji govore o ruskoj bratskoj podršci to rade iz veoma realnih ličnih interesa.


Da li ispravka ide i na racun onih koji govore o zapadnoj humanitarnoj pomoci? Ili su medju globalistima sve sami nepopravljivi romanticari? Da li si ti nepopravljivi romanticar?

Ah a koliko pre koji dan David Icke kaže da nema onog starog dobrog cinizma kod naše Domija. Ovo je Domazet at his best. No Domi, da li se promenila lista srBovskih omiljenih zločinaca ili još Ratko i Cema suvereno vladaju njome?


Cinizam!? Hmmm, a ja bio ubedjen da se radi samo o nesto duzem pamcenju novinskih naslova vezanih za 'Ko bi gori sad je doli' americke spoljne politike...Ali nisam hteo o tome. Otkuda sada u prici lista srBovskih omiljenih zlocinaca? Nije valjda da je ovo neka vrsta 'Pusti nas, vidi ti sta ono rade...'Ako je to onda mi nije nista jasno. Mislim ko su tu 'mi' a ko su tu 'oni' posebno sto se ovde prica o Romanticarima, panslavenskim, globalnim i onim za pare a ne o zlocincima. Stvarno, otkud ovo u tvom tekstu?

Hm verovatno ne bi, kao što verujem da mi Domi ne bi zamerio da ga pitam zašto se bori za vaskoliko srpstvo putem blogosfere pišući iz nama neprijateljskih US. Sigurno bi dobio veoma dobar kako to da plaća porez nama neprijateljskoj državi, koja hoće da nam uzme 15 % naše teritorije. Štaviše da sam zloban, ja bih rekao da je njegov prilično glasan patrjiotizam, tipičan sindrom među onima u dijaspori koji kompenzuju nezadovoljstvo novom sredinom srBovanjem.


I sta kazes, borim se za vaskoliko srpstvo. da znas da si me bas onako iznenadio ovom svojom konstatacijom. Ja sam do sada ziveo u ubedjenju da je moje blogovsko piskaranje nista vise do sprdnja na racun neprincipijelnih foliranata i lovaca u mutnom. Tako da mi ovo dodje sa jedne strane kao preuvelicavanje onoga sto ja radim. A opet, posto nisam opterecen nacijom, nekako mi dodje i kao ogranicavanje. Ja nekako mislim da je sprdanje na racun foliranata i umisljenih velicina opste civilizacijsko mesto i da,da sebi dozvolim pesnicki uzlet, benefits the entire humankind. Tako da mi ova odrednica 'borba za vaskoliko srbstvo' nekako deluje limitirajuca. Posebno sto ja nikada do sada nisam pitao da li su predmeti mojih sprdnji Srbi ili ne. Ja brate nemam pojma ko je sta? Tako da ne znam ni da li si ti recimo Srbine. Sto se mene tice, ti mozes biti i Srbin i banatski Svaba i Miadjar, ono sto je meni bitno je to da mislim da si ti neprincipijelni folirant. Jedino mi nije do kraja jasno da li foliras samo sebe, uglavnom sebe, uglavnom druge ili samo druge. Tj, jos ti merkam mesto na skali Romanticni Romanticar - Romanticar za Pare.

A interesantno mi je da ti (bar u mojim tekstovima) vidis US of A kao neprijateljsku drzavu. Pa cak je i Dr Woo, koji inace bas i nema neko visoko misljenje o meni i mom razmisljanju, poceo da prihvata moj stav (koji ja uporno ponavljam) da je US of A prema Srbiji indiferentna drzava. Uzece sta god im Srbija ponudi (zaasto ne bi) a nece im dati mnogo za uzvrat (zasto bi). I jos mi je interesantnije to sto ti mislis da se protiv politike neke drzave moze (i treba?) boriti neplacanjem poreza. Pa to je, prvo, protivzakonito i, drugo, narocito u mom slucaju, neposteno. Iz mog poreza se delimicno finansiraju moja plata i plata moje zene. I policija. I vatrogasci. O skolama da ti ne pricam. I zasto bih ja svoje neslaganje sa politikom US of A izrazavao na nezakonit nacin kada to mogu da radim na zakonit. Za vreme bombardovanja ja sam lepo svaki petak u podne odlazio na proteste u downtown Chicago. Protesti su bili legalni, policija nas je obezbedjivala, moj poslodavac mi je odbijao pola dnevnice i smatrao da je sasvim u redu da mi dozvoli da idem na proteste ako ga to ne kosta, moje komsije su smatrale da je sasvim u redu to sto se ja bunim protiv bombardovanja zemlje u kojoj mi zive majka, sestra i sestrina porodica. Mislim da bi me komsije zapravo cudno gledali da nisam isao. I isto tako sam odlucio da se, u po svim ostalim kriterijumima tesnoj trci izmedju Hilari i Obame, priklonim Obami jer mislim da ce Obama voditi manje nepovoljnu politiku po Srbiju. Sto je drugi sasvim legalni mehanizam iskazivanja mojih politickih stavova. Meni, normalno, jeste stalo da US of A ima sto bolje odnose sa Srbijom jer je za mene Srbija mnogo vise od trenutne vlasti, kakva god ona bila.

I trece, meni najinteresantnije, je tvoje otkrivanje mog nezadovoljstva sredinom kojom zivim. Ja sam bas mislio da sam veoma zadovoljan sredinom i uslovima u kojima zivim, cak toliko da stalno pokusavam da ne zaboravim da nije sve bilo do mene nego da sam imao i dosta srece u svemu tome. Tako da bih bio sklon da svako moje eventualno ispoljavanje nezadovoljstva prema sredini u kojoj zivim okarakterisem kao razmazeni entitleitis. Nekako mi delujes neuverljivo, tj. moram da ti priznam da vise vereujem sebi nego tebi kada je u pitanju moj odnos prema sredini u kojoj zivim. A mozda je to i zbog toga sto si ti neki dobrica pa si neuverljiv kada hoces da budes zloban.

Normalno, to sto sam ja jako zadovoljan, narocito u poslednje vreme, sa sredinom i mojim mestom u njioj me nikako ne sprecava da vidim da ima mnogo onih koji nisu bili podjednake srece kao ja. A neki medju njima su, siguran sam, mnoo sposobniji od mene. Sto mi sasvim dobro dodje da sredinu u kojoj je menji bas dobro ne posmatram kroz ruzicaste naocari...
adam weisphaut adam weisphaut 20:37 17.09.2007

Re: Ih bre...


Da li ispravka ide i na racun onih koji govore o zapadnoj humanitarnoj pomoci? Ili su medju globalistima sve sami nepopravljivi romanticari? Da li si ti nepopravljivi romanticar?

Generalno je puno ljudi koji se bave politikom iz koristoljublja, i tu ćemo se složiti, Ja baš nisam puno sklon romantičarenju niti gledam svet kroz ružičaste naočare, ali ako implicinto pitaš nemam niakvu korist od svojih ubeđenja.

Cinizam!? Hmmm, a ja bio ubedjen da se radi samo o nesto duzem pamcenju novinskih naslova vezanih za 'Ko bi gori sad je doli' americke spoljne politike...Ali nisam hteo o tome. Otkuda sada u prici lista srBovskih omiljenih zlocinaca? Nije valjda da je ovo neka vrsta 'Pusti nas, vidi ti sta ono rade...'Ako je to onda mi nije nista jasno. Mislim ko su tu 'mi' a ko su tu 'oni' posebno sto se ovde prica o Romanticarima, panslavenskim, globalnim i onim za pare a ne o zlocincima. Stvarno, otkud ovo u tvom tekstu?

Hm uvek se setiš ko su šverceri cigareta, ko su šverceri droge i rado to ističeš pa rekoh da pomognem tvom neosporno dugom sečanju da ne padne ne daj bože u selektivnost. Ništa više.
Ja sam do sada ziveo u ubedjenju da je moje blogovsko piskaranje nista vise do sprdnja na racun neprincipijelnih foliranata i lovaca u mutnom.

Skoro kada ovako lepo razložiš mogao bi da se složim s tobom ali... vidiš Domi ti si prilično sitematičan, isključivo tražiš foliranje i nedoslednosti na jednoj strani. što s obzirom da je politika takva delatnost da su joj foliranje i nedoslednost satavni deo uvek možeš naći. S druge strane sistematski se javljaš u odbranu onih koji se javljaju uslovno rečeno sa "patriotske" strane. E sad opet možda je to samo moj utisak, ali sam stekao taj dojam.
A interesantno mi je da ti (bar u mojim tekstovima) vidis US of A kao neprijateljsku drzavu

Pa ako prihvatimo stanovište koje Babić sistematski promoviše, kome veoma često priskačeš u pomoč kada je zbog istog na udaru kritike, US pokušava da nam oduzme 15% teitorije da bi stvorio nato državu. Po defaultu to znači da nam je ta država neprijateljska. Da kada plaćaš porez toj državi, plaćaš, školski sitem, policiju, sudstvo itd, ali finansiraš i spoljnu politiku te zemlje i nejnu vojsku. Ako smatraš da je Babić u pravu, onda sam sebe dovodiš u situaciju da doslednoti radi moraš da priznaš da i tvoj poreski dolar ide za otcepljenje Kosova. S druge strane možda sam pogrešno shvatio i ti ne smatraš da nam US otima 15% teritorije?
trece, meni najinteresantnije, je tvoje otkrivanje mog nezadovoljstva sredinom kojom zivim.

Ok priznajem da je ovo bilo a wild goose chase. Veoma često po forumima, blogovima i u krajnoj liniji životu vidim primere da se ljudima u emigraciji digne nacionalni sentiment. i uglavnom je to posledica sparacije od stare i nedovoljnog prilagođavanja novoj sredini. Uvek se setim onog UTN kada je gost bio Danojlić, i usta mu puna Srba i Srbija a kada ga Bećkovićka pita a kako mu se izjašnjavaju deca on kaže kao Francuzi ali... Enough said.
No to ne menja činjenicu da je lepo da čujem da nisam bio upravu. Niti to znači da idealizujem US i da nisam svestan da je i ona sama puna paradoksa.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 07:51 18.09.2007

Re: Romanticna Jelena...

Domazet
E bas mi je drago Jelena da se ti i ja slazemo da je politika ciji je interes nezavisnost Vojvodine za umiranje od smeha. Sa nestrpljenjem cekam nastavak o nesto ozbiljnijim interesima koji stoje iza tvojeg angazovanja za nezavisno Kosovo. Siguran sam da neces propustiti priliku da nam ih prezentujes..

Evo, Brajan je nepogrešivo markirao šta će biti sledeće "bojno polje" srpskih nacionalista. Vojvodina.
Dakle, oni ne mogu da "nešto ne brane" i kad to "nešto" niko ne napada...o)))
Kad konačno raskrste sa "15 posto koje brane od NATO i SAD-e", imaju novi posao, kandidovali su problem.
No, ne postoji ništa opasnije, ništa tako destabilizujće od njihove "odbrane". Onaj koga brane taj redovno strada, njegovo stradanje je u "opisu posla", jer "domoljub" bez razloga za plač i kuknjavu nije "domoljub"...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana