Odgovor RTS na blog Čedomira Petrovića

RTS RSS / 25.04.2009. u 19:51

DIREKTORU RADIO TELEVIZIJE «B92» gospodinu VERANU MATIĆUPoštovani gospodine Matiću,


Ukoliko sa Vašeg sajta www.B92.net/blog odmah ne skinete tekst pod naslovom «Vaše pravo da znate sve» autora Čedomira Petrovića objavljenog dana 25.04.2009. godine, obaveštavam Vas da će Pravna služba RDU Radio Televizija Srbije, protiv medijske kuće na čijem se čelu nalazite, Vas lično, i autora navedenog - spornog članka, podneti krivičnu prijavu, uz istovremeno podnošenje civilne tužbe nadležnom sudu za naknadu nematerijalne štete, koja je evidentno pričinjena kako RTS-u, tako i gospođi Sandri Šuši, Mariji Bahri, Ani Šuši i Živojinu Žiki Nikoliću.

 


Omogućavanjem javnog objavljivanja navedenog teksta gospodina Čedomira Petrovića, nedvosmisleno ste izvršili više krivičnih dela (kleveta, širenje lažnih vesti, raspirivanje verske, nacionalne, rasne mržnje i netrpeljivosti itd.) po Krivičnom zakoniku RS.


U navedenom tekstu iznošenjem mnogobrojnih neistina i laži učinjena su sledeća krivična dela:


1. Krivično delo klevete povodom neistina koje iznosi Č. Petrović o potpisanom ugovoru sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i UNICEF-om, a koji za predmet ima snimanje 25 emisija pod naslovom «Srbija po meri dece». EAR je finansirao 80% projekta, a RTS 20% projekta i snimljeno je 10, a ne šest emisija, a onda je na Programskom kolegijumu RTS-a doneta Odluka da se prekine sa daljom proizvodnjom iz programskih razloga. Ostatak neutrošenog novca je deponovan na račun RTS-a i čeka se konačan obračun sa pravnim sledbenikom EAR-a, a RTS nije tužena od strane druge ugovorne strane zbog pomenutog projekta.


Krivično delo klevete i uvrede je i tvrdnja gospodina Č. Petrovića da su oni koji su angažovani na projektu podizali honorare a zatim ih vraćali gospođi Sandri Šuši, jer za to nije izneo nijedan dokaz.


2. Protivzakonito je traženje gospodina Č. Petrovića da mu se na uvid pruži privatno pismo (e-mail) koji je gospođa Sandra Šuša poslala gospodinu Aleksandru Tijaniću, jer je Ustavom i pozitivnim zakonskim propisima zagarantovana nepovredivost i tajnost pisama i drugih vrsta pošiljki. Zbog toga su i podnete krivične prijave nadležnim državnim organima protiv učinilaca ovih krivičnih dela.


3. Krivično delo klevete je tvrdnja gospodina Č. Petrovića da za serijal «Robne kuće» koji se emituje subotom na RTS-u ne postoji ugovor. Naprotiv, za svaki projekat koji RTS radi postoji odobrena kalkulacija - predračun troškova, strogo po utvrđenim standardima za svaku vrstu troškova vezanih za proizvodnju konkretne TV emisije, kao i potpisan ugovor.


4.


i


5. Radio Televizija Srbije je konačni finansijski izveštaj «Eurosong 2008» i «Beovizija» dostavila nadležnim institucijama u kući i izvan nje, koje su ove izveštaje prihvatile i usvojile.


6. Č.Petrović u svom tekstu izgovara kletvu kojom našoj delegaciji ne želi povratak sa Eurosonga iz Moskve. Zar nam već nije dosta takvih kletvi i kome su one još uvek potrebne?!


7. Nikada i ni u jednom dokumentu RTS-a nije navedeno da će 1800 radnika RTS-a biti otpušteno kroz socijalni program. Kada se govorilo i govori o socijalnom programu u RTS-u, uvek se spominjao broj od 1000 i 1200 zaposlenih, a najviše do 1500. Nikakvi «moćnici» koje spominje gospodin Petrović ne otpuštaju zaposlene, već se socijalni program radi i provodi isključivo na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom, Kolektivnim ugovorom i potpisanim sporazumima sa reprezentativnim sindikatima u RTS-u.


8. U izjavi Č. Petrovića o tome ko je Marija Bahri, ima elemenata krivičnog dela raspirivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.


9. Krivično delo klevete je da je Televizija dovedena u stanje u kakvom nikada nije bila. Postignuti rezultati i rejting gledanosti RTS-a u poslednjih 5 godina najbolje pokazuju u kakvom je stanju RTS.


10. Č.Petrović nije pružio nijedan dokaz o zapošljavanju navodno podobnih, a nestručnih i nesposobnih. Ko su oni i gde se oni nalaze, ako uopšte postoje?! U RTS-u postoji precizna kadrovska evidencija o svim zaposlenim i o njihovim stručnim kvalifikacijama.


11. Krivično delo klevete je navod autora pomenutog teksta da gospodin Ž. Nikolić, autor i voditelj «Šarenice», prima posebnu naknadu po emisiji, kao i njegovi saradnici.


12. Krivično delo klevete na račun rukovodstva RTS-a je i izjava gospodina Č. Petrovića u navedenom tekstu da jedino još uredno rade kamere i mikrofoni za praćenje i prisluškivanje nepodobnih i sumnjivih lica.
Obaveštavam Vas da je autor navedenog teksta u GENERALNI SEKRETAR RTS

Stanislav Veljković

 

direktnom sukobu interesa, budući da je kao član Programskog odbora, tražio da snimi seriju «Neki čudni ljudi», a mimo dogovora, nije podneo ostavku u Programskom odboru, jer je želeo da i dalje prima 20 hiljada dinara mesečne apanaže kao član tog Odbora.
Serija «Neki čudni ljudi» koštala je RTS oko 320 hiljada evra. Č. Petrović je tražio honorar kao pisac scenarija, kao pisac teksta pesme, kao reditelj i kao glumac u ukupnom iznosu od 1.822.784,00 dinara. Serija je za 53.500 eura premašila predvidjeni budžet, a Č. Petrović je primio po navedenim osnovima ukupno 15.375 eura. Na snimanju serije najznačajnije honorare su dobili članovi njegove familije i to supruga za izbor muzike a kćerka i zet za uloge.


Napominjem da je ovaj tekst, u dramatičnoj koreografiji, Č. Petrović izgovorio na sastanku Programskog odbora tražeći da se raspravlja o njegovim tvrdnjama iznetim bez ijednog dokaza. Programski odbor na svojoj sednici održanoj 07.04.2009. godine, jednoglasno je (izuzev glasa samog Č. Petrovića), odbio da raspravlja o ovim njegovim optužbama, jer nijednog dokaza pruženim sa njegove strane nije ni bilo.
Sve su to razlozi zbog kojih tražim da B92 ne bude saučesnik u već izvršenom krivičnom delu klevete i ostalih napred navedenih krivičnih dela, a gospodina Č. Petrovića, kao što smo to u više navrata istakli, upućujemo na sud i sudski proces protiv osoba i institucija za koje on smatra da su prekršile Zakon.
Kao kolegi, napominjem, da je razlog nezadovoljstva gospodina Petrovića činjenica da je serija «Neki čudni ljudi», uprkos njegovom zahtevu, a po proceni nadležnih urednika, emitovana na Drugom, umesto na Prvom programu i da je imala najlošiji rezultat gledanosti u istoriji serijskog programa RTS-a, uprkos utrošenih 320 hiljada eura.
Imajući pred sobom snimljenu seriju, uprkos tome što je autor Č. Petrović tražio intervenciju visokih političkih i stranačkih insitucija, uredništvo je odbilo da je emituje na Prvom programu.

S poštovanjem,

 

GENERALNI SEKRETAR RTS

 Stanislav Veljković

 

Blog Čedomira Petrovića:  "Vaše pravo da znate sve"

 

 Komentari (0)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana