Planeta

Drugi padež za 5.jun *

gordanac RSS / 04.06.2009. u 13:39

* posvećeno svetskom danu zaštite životne sredine (WED), odnosno Petom Junu koga su UN 1972. proglasile za "World Environment Day", koji se ove godine planetarno obeležava u Meksiku (Mexico 2009., dia mundial del medio ambiente)

engoing-green-expo.png...a s pokušajem postavljanja pitanja i traženja odgovora iz drugog padeža (genitiva), dakle:

"OD KOGA ILI OD ČEGA ŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU ?"

Ljudi, kao vrsta evolutivno nastala na "trećem kamenu od Sunca", nemaju spontanu, genetsku sposobnost za uviđanje, definisanje i ostvarivanje - opšteg, zajedničkog  interesa (neki autori to nazivaju "Tragedy of the Commons", što je Garrett Hardin stavio kao naslov svog članka iz 1968.). S malo sasvim razbarušene pesničke slobode u opisivanju malenih promena kojim evolucija dovodi do boljeg prilagođavanja neke vrste, moglo bi se zamisliti da je, (van ljudske volje i uticaja, naravno !), prva metafora za "ugovor sa Mefistom" (tako popularna metafora eonima kasnije!) bila upravo "evolutivna trgovina" kojom smo, u zamenu za svest, um, razum i kreativni intelekt na koje smo tako ponosni - izgubili alele kojima spontano i genetski imamo svest o opštem, zajedničkom interesu grupe, odnosno vrste. Što se nije dogodilo drugim živućim (ili evolutivno nestalim) vrstama koje žive u jatima, rojevima, krdima, čoporima, stadima, kolonijama, simbiozama, društvima, u zajednicama bilo koje vrste i oblika. Ljudima za definisanje opšteg, zajedničkog interesa trebaju - posebne, smišljene, ljudske regulacije (zakona, pisanih ili nepisanih propisa i pravila), i to obično tek posle događaja očite štete (bilo kog porekla) načinjene po sve ili po većinu ljudskog društva.

Prilično dugo vremena ljudi su, čak, našu zajedničku životnu sredinu zvali "čovekovom okolinom", kao da sva ta divota oduvek postoji samo zbog ljudskih bića.. Jes`, paz` da nije čovekova!? Ali takva upotreba jezika ukazuje na to kolika je arogancija prisutna ponekad u svima nama koji smo samo ostrva u moru drugih ostrva bez kojih ne možemo i ne umemo. A stanje naše životne sredine je dokaz  koliku i kakvu štetu arogancija i bahatost može da napravi.

Zato što su bića zajednice, zato što ne umeju, ne mogu i ne znaju da žive samotno i jedni bez drugih, ljudi su svoje društvene, socijalne veze, rituale i navike uređivali hiljadama godina tokom kojih su menjali skoro sve što su mogli, neprekidno, malim promenama, a tek naknadno to nazivali "napretkom" ili su savremenici (istom onom arogancijom kojom se odnose prema životnoj sredini) prethodne epohe nazivali "primitivnim ili inferiornim", a sebe same "modernim ili superiornim". I tako u beskrajon...Do pre dvestotinak godina, do nas.

Koja je osnovna razlika civilizacije kojoj smo savremenici od svih prethodnih? 

U posledicama regulacija koje su ljudi donosili, ili - nisu donosili.

I u činjenici da nas je najviše na planeti "od ikada", da nam za potrošnju treba svega "više nego ikada" i da je sto-dvesta godina (XIX i XX vek) tehničko-tehnološkog-naučnog razvoja donelo ljudskim bićima mnogo dobrih stvari (produženje životnog veka, standard, slobode, brze razmene informacija i znanja...), ali i mnogo loših stvari (najrazornije i najsmrtonosnije ratove za resurse, zagađenja i oštećenja životne sredine, nepravde i najneravnomerniji planetarni razvoj ikada zabeležen)

Suštinski, posledice su donosile politike koja su razna ljudska društva u raznim epohama vodila, smatrala "najboljim od svih" i živela po pravilima, pisanim i nepisanim, koja su bila sadržaj tih politika. Pa ih neprestano menjala, burno ili mirno (revolutivno ili evolutivno), uvek tek nakon što bi napravili kakvu nepopravljivu  štetu ili ostali bez ikakvih ideja i znanja o tome ŠTA je njihov sopstveni, opšti, zajednički interes.

Politika je sredstvo menjanja naših socijalnih veza i još važnije - politikama menjate prostor u kojem živite. Politika naše civilizacije je proizvela najopsežnije, najkorenitije i ponegde sasvim nepovratne promene prostora u kojem svi zajedno živimo.Politika naše civilizacije je prvo načinila štete zemlji, vodi i vazduhu, a zatim počela da donosi regulacije kojima te štete treba popravljati, sanirati i postepeno (gde god to može) dovoditi u stanje pre nego što smo, beskrajno velikom arogancijom, tu štetu sami proizveli.

Dakle, logičan odgovor na genitiv "od koga i od čega" štitimo životnu sredinu je - od nas samih.

Niko je drugi ne ugrožava i čekali smo do 1972. godine da se uvidi koliko velike (potencijalno) štetočine mogu biti eworld20environment.jpgljudska bića, pa da donesemo - regulacije kojima propisujemo ŠTA je zaštita životne sredine, KAKO se sanira već napravljena šteta i ZAŠTO je važno podizati svest među ljudima o važnosti očuvanja i unapređenja životne sredine, s time što se niko ne usuđuje (još uvek) da kaže KADA će početi vreme održivog planetarnog razvoja, što ukazuje na to da ne postoji svest o tome da li je ili nije taj "održivi razvoj" i - opšti interes. Moraćemo, kanda, praviti još neke štete, pa da i o tome donesemo neke regulacije i time ga definišemo, kad već ne posedujemo spontanu sposobnost da to uvidimo per se.

Politika kojom menjamo prostor podrazumeva odluke o potrošnji neobnovljivih (ili veoma sporo obnovljivih) resursa koji su nam stavljeni na raspolaganje - kamen, rude, drvo, voda, plodno tle, nafta, pesak,...prostor kao takav, reklo bi se, jer je prostor životni resurs po sebi i osnov je svake politike. Način, strateški promišljen i domišljen prilaz temi KAKO i KOJOM BRZINOM  trošiti neobnovljive (ili sporo obnovljive) resurse, način KAKO menjati prostor, ključni je za sve druge sektorske politike. VREME koje nam je na rasolaganje za donošenje i primenu tih politika je potrošiv i neobnovljiv resurs i zato je važno, neopisivo važno, a prema njemu se tek ljudi odnose sa neverovatnom arogancijom, kao da je nepotrošivo ili obnovljivo.

Spadam u relativno retke (i često izložone podsmehu) koji smatraju da je ekonomija prirodna nauka, a da je zaštita životne sredine - društvena nauka, nastala socijalnim dogovorom i regulacijama. Kompromis do kojeg obično stižem u razgovoru je da su obe nauke - multidisciplinarne i to mogu da prihvatim.

Kad se usvoji prilaz da je ekonomija prirodna nauka, lako je objasniti razne pojmove, zakone i procese koje ekonomija tretira. 

Svim živim bićima treba "HRANE, VODE, ENERGIJE i SLOBODE". Život je neravnotežno stanje i da bi opstajao, zahteva neprekidan unos dodatne "energije", odnosno "HRANE" u najširem smislu reči, treba "VODE", što ne treba objašnjavati i treba "SLOBODE" da do svega toga dođu odnosno prostor u kojem to sve postoji, gde god po jednostavnosti ili komplikovanosti sopstvenog životnog sastava bili, od jednoćelijskih organizama do ljudskog bića.

Ali ljudima treba i - "ENERGIJA", posebne vrste, ne samo sunčeva, besplatna i na raspolaganju svima ili vetra ili talasa ili mesečeva, besplatna, koja nam daruje plimu i oseku, ljudi troše posebne vrste energije, ljudska "žudnja" za energijom je jedan od faktora arogancije kojom je nanošena šteta životnoj sredini. Pa sada pokušavamo da je popravimo, a da se žudnje za energijom ne odreknemo, treba nam, jako.

Kod svih drugih živih bića zadovoljenje i ispunjavanje životnog, entropijskog zahteva za "hranom, vodom, energijom i slobodom" odvija se spontano i u sasvim retkim slučajevima proizvodi štetu po životnu sredinu, dok je sa ljudskim bićima, od početka, stvar potpuno drugačija - nama su oduvek "hrana, voda, energija i sloboda" predmet regulacija, posebnih pravila distribucije (ili redistribucije), predmet sukoba i konflikata (pa onda opet regulacija o rešavanju sukoba i konflikata), predmet stvaranja socijalnih statusa i vrednosnih sistema u ljudskim društvima, predmet ekonomije kaotakve, bez obzira da li govorimo o današnjoj ili o bilo kojoj iz prethodnih "ekonomksih epoha" (uključujući i one "ekonomije" bez "novca" kao ljudske izmišljotine posebne vrste).

5.jun je već dvadesetak godina posvećen, širom planete, informisanju ljudi o tome koliko je krhka ravnoteža koja "drži" našu životnu sredinu i kako ju je lako narušiti (a teško dovoditi u novo ravnotežno stanje), 5.jun služi ukazivanju na to da se mora biti jako, jako glup pa bezobzirno uništavati sopstvene životne resurse (zdrav vazduh, zdravu vodu, zdravo zemljište) i potrošiti u jednoj generaciji sve ono od čega treba da žive mnoge generacije, 5.jun služi upozorenju svima koji poseduju i prostor i resurse i znanje i koriste sve to za sopstveni razvoj da to čine na uštrb nekih drugih koji sve to nemaju, 5.jun služi i kao osnov i poziv za ozbiljno shvatanje regulacija kojima se pokušava definisati opšti, zajednički interes našeg vremena, vremena post-globalizacije.

I naravno, svakog 5.juna izgleda kao da ga premalo ljudi shvata baš onako, ozbiljno, izgleda kao da UNEP i UN nemaju onoliki uticaj na regulacije koliki im prethodne dogovorene regulacije "daju" da imaju, izgleda kao stvar "nedovoljno ozbiljna" u poređenju sa temama kojima se bave organizacije i ljudi gde je (sa pisanim ili nepisanim regulacijama ili bez njih) "stvarna moć i stvarni novac i stvarno mesto donošenja regulacija". Što je, takođe, narušavanje ravnoteže, nekad uspostavljene. Ili, kako reče jedan moj gari "pollution in decision making and policy making".

Dugoročno i srednjeročno (u odnosu na generacijski ljudski vek, znači - stotine i hiljade godina) imam nepokolebljiv optimizam kad je životna sredina i naša planeta u pitanju. Što bi rekao George Carlin : "ugrožavanje planete, MI to radimo?! jeste li vi ludi?! ona je tu milijardama godina, svašta je preživela i ne ide nikuda, MI smo tu tek koji sekund i MI vrlo brzo idemo...".

Ali - kratkoročno, za jednu ili dve generacije, optimizam treba svakodnevno testirati u odnosu na našu nesposobnost da spontano uvidimo šta je to opšti, zajednički interes.

I naučiti se poštovanju i uvažavanju prostora koji nam je i poklonjen i osvojen da u njemu živimo, da iz njega crpimo hranu, vodu, energiju i slobodu. Ljudska naselja, gradovi, predstavljaju otisak ljudskog društva u prostoru i taj otisak može biti načinjen s pažnjom, kreativno, s merom i skladom ili može biti jednostavno nasilje nad prostorom. Na nama je da o tome napravimo izbor, regulacijama ili slobodnom voljom. Ma koliko da verujem da nam je "oduzeta" spontana sposobnost uviđanja opšteg interesa, isto tako duboko verujem da imamo nekakvu urođenu sklonost ka lepom i skladnom i da ponekad nedovoljno koristimo tu svoju "žudnju" za lepim, sigurno ne onako i onoliko kako korisitmo svoju "žudnju" za energijom ili uvek prisutnu "žudnju" za nasiljem i konfliktom.

Možda nemamo moći da "popravimo" atmosferu baš brzo ili nemamo uticaja na akcidente raznih vrsta (hemijske, nuklearne, kakve god, pogotovo ne na prirodne katastrofe), ili smo daleko od mesta na kojima se donose odluke o nasilju nad prostorom, ali sasvim sigurno možemo učiniti svakodnevno bar nešto čime ćemo iskazati svoje poštovanje za naš mali, lokalni prostor. Ako smo država - regulacijama i kontrolom neselektivne primene regulacija kojom se saniraju štete ili se čuva i unapređuje životna sredina, ako smo opština ili grad - posebnim lokalnim regulacijama, ako smo u našoj kući ili ulici - dobrovoljnim poštovanjem pravila koje kao poruku nosi 5.jun, Dan zaštite životne sredine.

To dobrovoljno poštovanje prostora i pravila ponekad ljudima predstavlja neverovatan problem za steći ga kao naviku, kao ritual, kao oblik ponašanja. I kroz nekakav spoznajni nesklad u oprečnosti i suprotnosti je sa skoro svim njihovim drugima potrebama i žudnjama da imaju, da budu...A u suštini je - jedino rešenje za održivost i kakav-takav životni sklad jedne generacije koja bi takav ritual onda prenela sledećoj generaciji. Ako se i kada to desi, smatrala bih to najvećom "socijalnom revolucijom" koju bi ljudi izveli menjajući svoj odnos prema prostoru i menjajući time odnos jednih prema drugima, u lokalnoj zajednici ili globalno.

Činjenica da postoji 5.jun daje nadu da je takvo šta moguće.

Dočim je sasvim "drugi padež" šta će ljudi sa svim porukama koje taj dan nosi stvarno uraditi...

 Komentari (144)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gordanac gordanac 22:50 04.06.2009

Re: ovo je, nekako, najteži deo

I sada - treba ekipu od oko pešes' milijardi polaznika, koja je "naučila" da ne obraća pažnju i ne osvrće se za sobom.. - naučiti da obraća pažnju.

Tačno i "u sridu" Hawkeye.
Možemo mi to, možemo, dokazivo je.
Pre samo sto godina zaprepašćujuće je zvučalo da možemo SVI da odlučimo da je IMATI ROBOVE - loše i da ne treba, pre isto toliko vremena još je neverovatnije bilo da žene treba da imaju pravo glasa ili da idu u školu, pre pedeset godina začuđeno bi ti vrteli glavom kad bi im rekao da je kolonijalizam loš i da ga treba ukinuti, pre samo dvadeset pet godina reći u jednopartijskim društvima da su države bez političkih i ekonomskih sloboda čisto makaršta i zlo jedno, odvelo bi te na robiju....sijaset primera ima da smo sposobni za opšti, zajednički interes kad o njegovoj definiciji razgovaramo i kad se za njega borimo...
Ljudi su čudo. (osim što su potpuno šašava bića )
Pa, manji bol je odmah sve to upisati pod "teorija zavere" ili "ionako će Zemlja periodično sve to da resetuje, pobriše, ugajguli", odmahnuti rukom i - nastaviti po starom.
Rešiće se to već samo

I to je tako, tako ljudski i tome su ljudi vrlo, vrlo skloni...ta crta autodestrukcije i volje za nasiljem ili odlaganjem bavljenja očitim problemima nas duboko obeležava kao vrstu. Tlapnje, tako smo često skloni - tlapnjama. Ja to zovem "zagađivanje vremena koje nam je na raspolaganju". Otrovna stvar.
jednatanja jednatanja 21:46 04.06.2009

Malo o hemiji

Gordanac, odličan izbor teme, kažem ja da ćeš ti još prva osnovati Partiju Zelenih Srbije, a ja ću biti prva koja će se pridružiti.

Možda si u pravu da će planeta preživeti, ali ne želim da zamislim kako će buduće generacije izgledati pod uticajem svih hemikalija koje nam se uvlače u vazduh, vodu, hranu. Pošto sam gore napisala da sam ovih dana zaokupljena plastikom (jer sam pre 2 nedelje videla u zabavištu svog sina, slučajno kad sam nabasala u podne, da donose vruću hranu u plastičnim kesama), malo da napišem i ovde par stvari.

Hemijska industrija je izgleda do sada bila samo pod lupom nekakvih NVO, proizvodnja hemikalija se praktično odvijala bez problema, dok procesi sinteze i testiranja (čak 4 kliničke faze) medikamenata, vakcina, mogu da potraju i dekadu, i još poneku godinu dok konačno dobiju zeleno svetlo od, na primer FDA (pa čak se i ovde ne-toliko-retko dešavaju propusti i povlačenje sa tržišta). Na novim hemikalijama se gotovo nikad ne rade long-term ili dugoročne studije. Tek nakon par desetina godina se događa da se (kada se dokaže da je hemikalija štetna za ljudski organizam, što je isto teško) povuku iz proizvodnje. Svakodnevno se ovo dešava sa pesticidima, raznim hemikalijama koje su u nameštaju, plastici, itd. Pogledajte ovaj paragraf koji sam našla na sajtu EU komisije za zaštitu životne sredine, između ostalog i kratkoročni plan za ispitivanje 435 suptanci koje su pod sumnjom da simuliraju hormone u ljudskom telu, tzv. "endocrine disruptors", mnoge od njih industrijske hemikalije, u širokoj upotrebi:

Priority in short-term will be given to conducting and in depth study of 12 candidate substances, which includes up-to-date ED evidence, including dose-response/potency/timing/synergy considerations, comparison with non-endocrine disruption toxic effects and quantitative exposure assessment where appropriate. Nine (9) of the chemicals are industrial or other substances for which there is scientific evidence of endocrine disruption or potential endocrine disruptions and which are neither restricted nor currently being addressed under existing Community legislation. In addition, three (3) synthetic/natural hormones, oestrone, ethinyl oestradiol and oestradiol, will be evaluated in order to gather up-to-date evidence of environmental exposure and effects related to these substances.
Priority will also be given to gathering data/information on persistence, production volumes and legal status of 435 candidate substances for which there were insufficient data for the BKH Report to decide on ED or potential ED.


Tek pre 2 godine EU je pokušala da uvede program novih mera REACH koji ima za osnov da odgovornost ispitivanja toksikoloških i drugih efekata hemikalije pre njene masovne proizvodnje i distribucije prebaci na hemijsku industriju. Ranije je odgovornost ležala na državnim institucijama. Ne znam koliko će ovo zaista doneti poboljšanje, da li će država dobiti trku sa zahuktalom i željnom profita hemijskom industrijom, i svim njenim mušterijama...Na nama, običnim ljudima je velika odgovornost da se edukujemo, iako nismo u mogućnosti da se izolujemo, da se zaštitimo koliko-toliko.

Ljudi, vodite računa o ekologiji, o zaštiti sredine, ovo nisu prazne ili luksuzne priče, ovo se direktno tiče ljudskog zdravlja i budućih generacija.
gordanac gordanac 22:14 04.06.2009

:)

Ja bih da SVE partije budu bar malo zelene :))
"Policy making - go green!" da se pretvori u "politics went green" , to mi se baš nekako sviđa.
To bi bilo onako - "štogod baš dobro" za većinu, tako ja mislim.
drug.clan drug.clan 22:20 04.06.2009

Re: :)

gordanac
Ja bih da SVE partije budu bar malo zelene :))
"Policy making - go green!" da se pretvori u "politics went green" , to mi se baš nekako sviđa.
To bi bilo onako - "štogod baš dobro" za većinu, tako ja mislim.Ja bi da se partije ne mesaju u to jer u sta god da se umesaju to postane ruzno! Bolje i efikasnije ovako vilama na tankere nego da se partije pozabave time!
mariopan mariopan 22:36 04.06.2009

Re: :)

gordanac
Ja bih da SVE partije budu bar malo zelene :))
"Policy making - go green!" da se pretvori u "politics went green" , to mi se baš nekako sviđa.
To bi bilo onako - "štogod baš dobro" za većinu, tako ja mislim.

Ma kad ih oplavimo ima da pozelene!
Blade Runner Blade Runner 22:38 04.06.2009

Re: :)

Ja bi da se partije ne mesaju u to jer u sta god da se umesaju to postane ruzno!

partija pozelenelihedit:
ko bi drugi nego japanci
novi elektricni auto
jednatanja jednatanja 22:43 04.06.2009

Re: :)

Ja bih da SVE partije budu bar malo zelene :))


Nije loša ideja, sećam se da si u prethodnom blogu i navela da su skoro sve političke partije u Srbiji spremne na kompromis kada dođu takva pitanja na dnevni red, što me posebno raduje. U Americi, na primer, republikanci važe za velike "anti-enviromentalists" jer finansijska sredstva dobijaju upravu od industrija kojima je profit obrnuto srazmeran sa zaštitom životne sredine...
gordanac gordanac 23:21 04.06.2009

Re: :)

jednatanja
Ja bih da SVE partije budu bar malo zelene :))


Nije loša ideja, sećam se da si u prethodnom blogu i navela da su skoro sve političke partije u Srbiji spremne na kompromis kada dođu takva pitanja na dnevni red, što me posebno raduje. U Americi, na primer, republikanci važe za velike "anti-enviromentalists" jer finansijska sredstva dobijaju upravu od industrija kojima je profit obrnuto srazmeran sa zaštitom životne sredine...

Jeste, postoji i svest i volja za dijalog baš kod svih.

Inače, bez obzira što znam koliko malo ugleda partije imaju kod nas, već par stotina godina niko nije smislio ništa bolje da se odredi "onaj" ko je neposredno zadužen za definisanje opšteg, zajedničkog interesa osim - političkih partija, svugde. To je suština programa i ideja koje partije nude - svugde.
Da ne bude zabune i nepotrebnog "učitavanja" - podrazumeva se i neophodnost kritičkog pogleda i pritiska na partije od strane stručne javnosti, nevladinog sektora,institucija, medija, najšire javnosti, ali sam mehanizam kojim se stvara prostor za dijalog i definisanje opšteg interesa i prioriteta je zadatak - partija, danas svugde. I niko ne nudi ništa drugačije, suštinski, od predloga "konsenzualne demokratije" do "posebnih pravila za dogovaranje" ostala je vitalna ipak samo konkurencija ideja koju nose - partije.
Mislim da je pred nama zanimljivo vreme promena u partijskom organizovanju, svugde. Krize uvek donose takve "plodove" koji pokreću partijske reforme, neminovno. (mislim i na svet i na nas)
jednatanja jednatanja 23:47 04.06.2009

Re: :)

"onaj" ko je neposredno zadužen za definisanje opšteg, zajedničkog


to jest, nedostaje vizija, ili kako bi na Zapadu rekli "Vision, Mission and Values"?

kod nas se često vizija buduće Srbije izjednačava sa ulaskom u EU, ili sa "evropskim vrednostima" i naravno je to značajan korak i neophodno, ali kad bi mućnuli glavama, možda bi se čak i setili nečeg unikatnog, ili došli na istu ideju (ili još bolju!) kao EU, pa da imamo sopstvenu verziju vizije, onu sa jednom ili dve jednostavne rečenice pod kojima bi okupili narod.

Evo, u domenu zaštite životne sredine, ova tvoja rečenica (treba malo poraditi na finesama) bi mogla da bude početak:

"od koga i od čega" štitimo životnu sredinu je - od nas samih.

pa tek onda plan i realizacija....

p.s. mada sam tek sad shvatila da nijedna politička partija verovatno ne bi plasirala viziju "Zaštitite Srbiju od nas samih", dobro tražimo drugu...
gordanac gordanac 00:03 05.06.2009

Re: :)

p.s. mada sam tek sad shvatila da nijedna politička partija verovatno ne bi plasirala viziju "Zaštitite Srbiju od nas samih", dobro tražimo drugu.

:)))))))))))))))))))))))
dragan7557 dragan7557 08:03 05.06.2009

Re: :)

Ja bih da SVE partije budu bar malo zelene :))

A, ja bih da sve partije što pre nestanu sa lica sveta, kako bi ostatak čovečanstva mogao konačno da počne da živi i uživa u životu.

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 13:59 05.06.2009

Re: :)druga

gordanac
p.s. mada sam tek sad shvatila da nijedna politička partija verovatno ne bi plasirala viziju "Zaštitite Srbiju od nas samih", dobro tražimo drugu.

:)))))))))))))))))))))))

dobro tražimo drugu.

Recimo zabraniti: Velikog Brata, Svadba 24, Grand Šou i slične idioterije a umesto toge staviti HOME koji ste sami linkovali.

Umesto idiotskih reklama na televiziji (bar državnoj) edukovati narod o važnosti njegovog HABITATA.
Zabraniti bavljenje politikom vlasnicima komercijalnih TV ja... itd. Primera 6 milijardi koji čekaju rešenje.

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 11:25 05.06.2009

Evo nekih novih zakona u Srbiji

vezanih za ovu problematiku, koga zanima :

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE I ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA

ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA

ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

ZAKON O HEMIKALIJAMA

ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM I ZAKON O AMBALAZI I AMBALAZNOM OTPADU

Svi objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 36/2009

stupili na snagu 23.05.2009.

A sa primjenom kako vam drago.
Ako vam je život mio ili još preciznije ako vam mio život potomstva udrite svakoga po glavi ko ih ne primjenjuje.

dragan7557 dragan7557 11:52 05.06.2009

Re: Evo nekih novih zakona u Srbiji

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE I ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA

Sa izuzetkom Bor, Pančevo i dr.
Ako vam je život mio ili još preciznije ako vam mio život potomstva udrite svakoga po glavi ko ih ne primjenjuje.

A ovo boldovano bogami neće moći jer onda neće biti vremena za bilo šta drugo.

dragan7557 cerski
myredneckself myredneckself 12:02 05.06.2009

Još malo....

da pišem ili kažem naglas ono što sam pročitala
Jedan od pionira ekološke osvešćenosti i života u skladu s prirodom, iz naših krajeva bio je isposnik Prohor Pčinjski.
Živeo je u svojoj kolibi, negde u planini. Jednog dana naišla je svita, koja je pratila vizantijskog velmožu Romena Diogena, u lovu.
Diogen je hteo da ubije Prohorovu pripitomljenu košutu koja je stalno dolazila kod kolibe, ali nije moglo, zahvaljujući Prohoru
Trebalo je mudrosti i hrabrosti za to, he,he...
Zamolio je velmožu da je ne ubije, rekao mu da će uskoro postati car, i da mu to ne priliči
Kad je ovaj uskoro postao car, setio se proročanstva, i hteo da ode kod starca u planinu da mu se zahvali
Isposnik Prohor je već neko vreme bio pokojni, a njegovo očuvano telo našli su u obližnjoj pećini
Tu je podignuta crkva, a nedaleko, kasnije, i manastir Prohor Pčinjski

sentinel26 sentinel26 12:22 05.06.2009

Re: Evo nekih novih zakona u Srbiji

dragan7557
.A ovo boldovano bogami neće moći jer onda neće biti vremena za bilo šta drugo.dragan7557 cerski
Izbor nije veliki i jednostavan je.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 15:32 05.06.2009

Re: Još malo....

Jedan od pionira ekološke osvešćenosti i života u skladu s prirodom, iz naših krajeva bio je isposnik Prohor Pčinjski.
Živeo je u svojoj kolibi, negde u planini.

pecina je bila u selu Staro NagoricaneIsposnik Prohor je već neko vreme bio pokojni, a njegovo očuvano telo našli su u obližnjoj pećini
Tu je podignuta crkva, a nedaleko, kasnije, i manastir Prohor Pčinjski

This ethereal 14th century church is richly decorated with frescoes, and was built on the site of a much older shrine. Serbian King Milutin refurbished it in 1313, and its haunting, otherworldly frescoes were painted from 1317-18 by Mihajlo and Eftihie, two of the greatest painters in the Byzantine Balkans. The Church of St. George serves as a vital link to Macedonia’s Byzantine past.

a nesto vise o manastiru prohor pcinjski ovde.
spartanka_afrodita spartanka_afrodita 21:35 06.06.2009

Re: Evo nekih novih zakona u Srbiji

Jos da se donese i zakon o zastiti od buke! I gradjani stvarno zastite od iste na raznim nivoima. Koliko znam i ovaj zakon je sa navedenim zakonima bio u skupstinskoj proceduri ali NAZALOST nije usvojen! Mnogi ne znaju ali i buka je vrsta zagadjenja i u savremenom drustvu.

I link za clanak koji se odnosi na taj problem u Italiji, ali verujem da je sustina primenjiva na sve.

I prilazem tekst clanka koji sam sacuvala i koji se pored ostalih izvora odnosi i na buku u kuci, ali ne mogu da ga trenutno da ga nadjem kao link:

Čuvajte se kućne buke!
Autor: E.B. | 13.11.2007 - 06:02

Buka predstavlja veliki problem u Evropi. Polovina evropskog stanovništva živi u bučnoj okolini, a trećina ima problema sa spavanjem prouzrokovanih bukom, stoji u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije za prošlu godinu.

Najagresivniji i najviše uznemiravajuć uzrok buke jesu bučni susedi – njihove svađe, deca i glasna muzika – dok jedan od šest Evropljana pati od buke prouzrokovane aparatima za domaćinstvo iz susednih ili iz svog domaćinstva. Jedno veliko istraživanje, sprovedeno u 10 zemalja, pokrivajući 85 odsto stanovništva Zapadne Evrope, pokazalo je da je gotovo 10 miliona ljudi svake godine prisiljeno na selidbu zbog bučnih suseda!
Za veliki dio buke sami smo odgovorni, a jedan od 10 Evropljana, prema ovom istraživanju, tvrdi da bučni aparati za domaćinstvo predstavljaju problem u njihovom domu.
Najiritantnijom se doživljava buka koja dolazi od usisavača i mašina za veš. Gledanje televizije uz zvuk prosečne jačine proizvodi oko 69 dB. Ako neko usisava, a vi se nalazite na drugom kraju sobe, izloženi ste buci od 73 do 81 dB. Čak i razgovor može da proizvede od 50 do 100 dB, ako morate da vičete kako biste nadglasali sve ostale zvukove.
Kuhinja je najbučnija prostorija u domaćinstvu za više od polovine ispitanih u istraživanju. Ta činjenica postaje važna ako znamo da sve više ljudi “živi” u kuhinji – koristeći kuhinjski prostor za mnogo više od samog kuvanja i obedovanja.
Istraživanje je pokazalo da su aktivnosti koje se odvijaju u kuhinji brojne i različite: više od polovine ispitanika sluša muziku u kuhinji, njih četiri od 10 gleda televiziju u tom prostoru jednom ili više puta nedeljno, 44 odsto ispitanika koristi kuhinju kao radni prostor barem jednom nedeljno.
Za 17 odsto ispitanika kuhinja je ujedno i spavaća soba barem jednom nedeljno, 13 odsto ispitanika vodi ljubav u kuhinji barem jednom nedeljno (iako to varira od zemlje do zemlje, s tim da u Italiji taj broj raste na 22 odsto).
Istraživanje je pokazalo da buka utiče na način kako ljudi koriste kuhinju, na primer, trećina onih koji poseduju kuhinjske aspiratore i petina onih koji imaju mašine za pranje sudova - odlučuju da ih u određenim trenucima ne koriste. Čak četiri od 10 ispitanika želi da ima tišu kuhinju.
Prilikom nabavke aparata za domaćinstvo velika većina ispitanih nije uzimala u obzir bučnost uređaja. Tek jedan od četiri od onih koji su kupovali neki aparat za domaćinstvo uzeo je u obzir buku prilikom kupovine. Gledajući unazad, mnogi ispitanici smatraju da su pogrešili ne uzevši buku u obzir prilikom kupovine aparata.


gordanac gordanac 12:26 05.06.2009

film HOME


HOME

(traje 1h 33min, mora link, "Embedding disabled by request"
dragan7557 dragan7557 13:17 05.06.2009

Re: film HOME

gordanac

HOME

(traje 1h 33min, mora link, "Embedding disabled by request"

gordanac

HOME

(traje 1h 33min, mora link, "Embedding disabled by request"

Za stavljanje ovog link- a preporuka.

dragan7557 cerski
gordanac gordanac 14:07 05.06.2009

5.jun, vesti

B92 - Dan zaštite životne sredine – 5. jun

"Kako je najavljeno, srpski ministar životne sredine Oliver Dulić će posetiti Kraljevo i sa rukovodstvom tog grada razgovarati o ekološkim problemima i značajnim infrastrukturnim projektima u gradu i prisustvovaće uklanjanju velike divlje deponije u Kraljevu.

Organizacija Zelena omladina Srbije najavila je da će u 15 časova u centru Beograda u Knez Mihajlovoj ulici organizovati akciju "Potreban si planeti" tokom koje će građane upoznavati sa mogućnostima da se priključe borbi protiv klimatskih pormena.

Zelena omladina građanima savetuje da sade drveće, koriste uređaje koji štede struju, da ne kupuju nove stvari bez potrebe, koriste što manje plastike, uređaje gase kada im nisu potrebni umesto da ih ostavljaju u "stend baju" (stand by), ne troše suviše vode, koriste gradski prevoz i postave dobru izolaciju u kuću.

Kod kule "Nebojša" u Beogradu Savet za ekologiju opštine Stari Grad posadiće 10 stabala breza i očistiti deo reke između splavova, Fond za povraćaj i reciklažu limenki će na Adi Ciganliji organizovati akciju "Koš za čist grad", a u Skupštini grada će biti predstavljena publikacija "Kvalitet životne sredine Beograda" za 2008.

Informatička kompanija Pi-Si centar (PC) najavila je da će u saradnji sa reciklažnim centrom Božić i sinovi od 5. juna davati popust od 1.000 do 3.000 dinara za kompjutere, monitore i laptopove svima koji prilikom kupovine novih uređaja donesu stare.

Na Dan zaštite životne sredine biće dodeljene nagrade učenicima Pete beogradske gimnazije koji su najviše doprineli akciji “Reciklaža nije blamaža”, tokom koje je u toj gimnaziji za četiri meseca prikupljeno sedam tona elektronskog i električnog otpada u specijalnim kontejnerima.

Taj dan će obeležiti i Apatinska pivara, članica belgijske grupe “Anheuser Busch Inbev”.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1972. godine proglasila 5. jun Danom zaštite životne sredine sa ciljem da podstakne ljude da se uključe u zaštitu životne sredine, da ukaže na značaj lokalnih zajednica u promeni odnosa prema prirodi i da se podstakne stvaranje partnerstava za zaštitu životne sredine.

Domaćin ovogodišnje proslave biće Meksiko, gde će biti održan niz aktivnosti, između ostalog promocija ulaganja u čiste tehnologije, na kojoj će učestvovati direktor Programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine Ahim Štajner, guverner Kalifornije Arnold Švarcenerger i zvaničnici Meksika.

Na sajtu Ujedinjenih nacija ljudima se preporučuje da počnu da recikliraju jer se 75 odsto otpada može reciklirati, a sada se reciklira samo 25 procenata."
vishnja92 vishnja92 14:56 05.06.2009

Re: 5.jun, vesti

Informatička kompanija Pi-Si centar (PC) najavila je da će u saradnji sa reciklažnim centrom Božić i sinovi od 5. juna davati popust od 1.000 do 3.000 dinara za kompjutere, monitore i laptopove svima koji prilikom kupovine novih uređaja donesu stare.

e!
aj da pitam nesto konkretno: sta da radim sa starima ako necu nove, jel zna neko? imam problem - ne mogu da ih bacim u kontejner upravo iz ovih razloga o kojima pricamo, a prave mi guzvu u kuci (moj tata je jos gori - verujem da njemu nocu po stanu setaju duhovi desetine monitora, stampaca i kompjutera, pocev od komodora iz '85 naovamo - nesmirene duse bez spokoja. ne zna gde da ih baci).

i jos jedno e!
jeste otezavajuce to sto nema olaksavajucih pomagala za pametna i uljudna ponasanja: kontejnera za razvrstavanje smeca, platnenih cegera za namirnice (bez d&g dezena), visokih poreza na sve vrste pet ambalaze i stedljivih sijalica bez da se ide preko reke po njih - ali sve je to savladivo (dobro - skoro sve).
problem je u tome sto vecina ljudi nema vremena da ima na umu sve to preskakanje prepona ako vec moze da ih zaobidje (al sam sad upetljala). potrebno je malo vise opste galame i konkretnih akcija, i to ne samo o ovim datumima.

evo - moj drug Veliki Boza je najveci smeker kad tabana kroz Knez Mihajlovu sa smb cegerom u ruci. moze neko da ga angazuje kao eko-manekena ili tako nesto, da si napravi velike novce proizvodnjom platnenih kesa i da urnise proizvodnju onih maxi-idea neukusnih crveno-zelenih plasticnjaka. malo li je za pocetak :)
gordanac gordanac 15:16 05.06.2009

Re: 5.jun, vesti

e!
aj da pitam nesto konkretno: sta da radim sa starima ako necu nove, jel zna neko?

B92 vesti 06.12.2007. - Reciklaža elektronskog otpada
S.E.Trade
zerowaste.rs
EE otpad - Šta recikliramo?
drug.clan drug.clan 15:26 05.06.2009

Re: 5.jun, vesti

Da li se ista desava po planu reciklaze CLF sijalica?

Drzava Srbija podstice njihovu uporebu potpuno nesvesna da njihovom uporebom nanosi znatno vise stete zivotnoj sredini od koristi koju imamo ustedom el energije. Kako je uopste i dozvoljena prodaja CFL-a a nije obezbedjena reciklaza?
mariopan mariopan 21:26 05.06.2009

Re: 5.jun, vesti

drug.clan
Da li se ista desava po planu reciklaze CLF sijalica?

Drzava Srbija podstice njihovu uporebu potpuno nesvesna da njihovom uporebom nanosi znatno vise stete zivotnoj sredini od koristi koju imamo ustedom el energije. Kako je uopste i dozvoljena prodaja CFL-a a nije obezbedjena reciklaza?

E, vidis, ja sve sijalice zamenila tim sijalicama radi stednje i tek onda procitam koliko one zagadjuju sredinu...i sta sad? Da ih cuvam negde i da ih ne bacam kada crknu dok neko ne resi pitanje kako da se unistavaju bezbedno za okolinu? Zasto nesto o otme nsimo znali PRE nego sto su ih tako agresivno reklamirali, preporucivali i nabavili za nas?
vishnja92 vishnja92 21:32 05.06.2009

Re: 5.jun, vesti

Da ih cuvam negde i da ih ne bacam kada crknu

meni jos ni jedna nije crkla... evo vec godinama, a zauzimaju manje vremena od stampaca i ostale starudije :)
ps - gordanac, hvala za linkove

edit

zauzimaju manje vremena


manje mesta, pardon. pao mi pritisak...
drug.clan drug.clan 22:01 05.06.2009

Re: 5.jun, vesti

mariopan
drug.clan
Da li se ista desava po planu reciklaze CLF sijalica?

Drzava Srbija podstice njihovu uporebu potpuno nesvesna da njihovom uporebom nanosi znatno vise stete zivotnoj sredini od koristi koju imamo ustedom el energije. Kako je uopste i dozvoljena prodaja CFL-a a nije obezbedjena reciklaza?

E, vidis, ja sve sijalice zamenila tim sijalicama radi stednje i tek onda procitam koliko one zagadjuju sredinu...i sta sad? Da ih cuvam negde i da ih ne bacam kada crknu dok neko ne resi pitanje kako da se unistavaju bezbedno za okolinu? Zasto nesto o otme nsimo znali PRE nego sto su ih tako agresivno reklamirali, preporucivali i nabavili za nas?


Pa da bi ih prodali, naravno.

Te sijalice ionako nikada nisu ni obecavale nista osim zarade za neke ljude. Skupa i energetski intenzivna proizvodnja, zagadjuju okolinu, lose svetlo stetno po zdravlje, pregrevanje,...

Za koju godinu ce (vec sada postoje ali se ne mogu lako probiti zbog monopola) na svetlo izaci (jos bolje svetlo napraviti) LED sijalice u stvari napraviti razliku jer koje trose 2-3 puta manje a traju 3 puta duze od CLF.


radojicic92 radojicic92 22:11 05.06.2009

...

a ovi sto genetski modifikuju pobise sve pcele jer im se mesaju u posao, svrate malo da njihove livade pa se ne zna ocel' biti sa semenkama, bez semenki ...

"If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man."
Ajnstajn ... navodno

a pcela sve manje i manje
ugasismo
Unfuckable Unfuckable 22:16 05.06.2009

Re: ...

o da : sindrom nestanka pčela
kačio sam negde kod omege to.
To će biti jako ozbiljna stvar
drug.clan drug.clan 22:28 05.06.2009

Re: ...

radojicic92
a ovi sto genetski modifikuju pobise sve pcele jer im se mesaju u posao, svrate malo da njihove livade pa se ne zna ocel' biti sa semenkama, bez semenki ...

"If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man."
Ajnstajn ... navodno

a pcela sve manje i manje
ugasismone brinite znaju pcele gde je dobro

i to najbolje pcele - ligurijske
radojicic92 radojicic92 22:40 05.06.2009

Re: ...

Unfuckable
o da : sindrom nestanka pčela
kačio sam negde kod omege to.
To će biti jako ozbiljna stvar

ovde ima sa nekim ciframa od pre par dana
gordanac gordanac 23:33 05.06.2009

pčele, disu?

E, prvo sam mislila da je ovo sa "nestancima rojeva pčela" varijanta "hoax", nečija, ondaK da su u pitanju uobičajeni balansi između međusobno zavisnih živih vrsta (poznati primer kako među sobom zavisi broj populacije lisica i zečeva), ali sad mi ne izgleda ni jedno ni drugo...
Ovi brojevi sa linka - baš neumoljivo izgleda...
Unfuckable Unfuckable 23:37 05.06.2009

Re: pčele, disu?

ne bre, gordanatz
to se zaista dešava
i jako je loše, ako se pogledaju posledice
Kinezi se već vežbaju u ručnom oprašivanju.
Bojan Budimac Bojan Budimac 23:46 05.06.2009

Re: pčele, disu?

to se zaista dešava
i jako je loše, ako se pogledaju posledice

Samo sa podvučem.
Ovde je takođe bio masovni pomor pčela, inače pčelarski kraj (sedište opštine nam je kasaba Mumdžular što je u prevodu voskar/svećar)
gordanac gordanac 23:55 05.06.2009

Re: pčele, disu?

Ovde je takođe bio masovni pomor pčela,...

Kako?
Nađeno da je u pitanju neka od zaraza, akcidentom od zaprašivanja protiv komaraca (stara sredstva) ili su - samo nestale?
Proskitala sam kroz dvadesetak raznih internet stranica i nigde da naletim na "umirujuće" objašnjenje :(
Unfuckable Unfuckable 00:01 06.06.2009

Re: pčele, disu?

nekoliko je objašnjenja, ali zaprašivanja nisu opcija :
fuckin radio, ili kakvigod, talasi od baznih stanica mobilne telefonije koji im poremete "pejsaž"
virus
pad imuniteta pa - virus
(idi !)
novi virus
(zvuči li poznato?)

edit : hoću da kažem - svi su se utronjali od "svinjskog gripa" - šiomigađura, a ne vide šta im se pred nosom dešava. Stari ples.
Hoćemo polako da počnemo da nabrajamo bez čega bi smo mogli - ako se ovaj problem ne reši - ostati, u jako bliskoj budućnosti , tako da ne moramo da čekamo da se nivo mora podigne za fuckin' pola metra ?
I, šta je još zanimljivije ?
Niko ne trubi o tome. Samo se tronja o Zagrevanju i Krizi.
Bojan Budimac Bojan Budimac 00:07 06.06.2009

Re: pčele, disu?

gordanac
Ovde je takođe bio masovni pomor pčela,...

Kako?
Nađeno da je u pitanju neka od zaraza, akcidentom od zaprašivanja protiv komaraca (stara sredstva) ili su - samo nestale?
Proskitala sam kroz dvadesetak raznih internet stranica i nigde da naletim na "umirujuće" objašnjenje :(

Nema nekog skroz potvrđenog objašnjenja. Neki virus je u igri, ali koliko znam ni to nije potvrđeno sa 100% sigurnosti. Inače ovde se (ni blizu) ne zaprašuje protiv komaraca (Bodrum se zaprašuje, ali ne iz vazduha, to je 30 km od nas, a pomor je na daleko većoj površini od tog radijusa).
radojicic92 radojicic92 06:40 06.06.2009

Re: pčele, disu?Monoculture farming
Cocktail of insecticides, including the new seed treated insecticides
Climate change
Genetic modification' of crops
i Unf gore sto kaze, mobilni, pa virus...virus
i ode imunitet, stvarno smo majstori

a vidi ih
drug.clan drug.clan 14:31 06.06.2009

Re: pčele, disu?

radojicic92

Monoculture farming
Cocktail of insecticides, including the new seed treated insecticides
Climate change
Genetic modification' of crops
i Unf gore sto kaze, mobilni, pa virus...virus
i ode imunitet, stvarno smo majstori

a vidi ih


Otrovi naravno i zagadjenje i mutiranih virusa i bakterija koji su postali imuni na lekove jer se bacaju lopatama unaokolo.

A sto se tice klimatskih promena to je bas atak na zdrav razum i ljudsku inteligenciju. Pcele ca da izumru zbog promene temperature od pola C a znam da je pcelari vole da nabavljaju pcele iz potpuno drugacijeg klimatskog podrucja jer bi te pcele posle velike promene klime (npr. iz kontinentalne u mediteransku) bile mnogo radnije i zdravije.
A i poznato je da pcele same migriraju iz jedne u drugu klimatsku zonu bez ikakvih posledica na zdravlje.
Kazezoze Kazezoze 12:26 07.06.2009

Re: pčele, disu?

http://www.mefeedia.com/entry/chemtrails-killed-the-honey-bees/14633860

UN nije ozakonio chemtrails kao opasne zagadjivache, tako da je ovaj link lazhan i opasna teorija zavere.

ovo je prava istina:

topcat topcat 17:33 07.06.2009

Re: pčele, disu?

Kazezoze

ovo je prava istina:


A budala postavljala blog!
vishnja92 vishnja92 18:24 07.06.2009

Re: pčele, disu?

samo kuuuuulps - a vidi ovu: - ne haje, ne potresa se, peva i uziva :)
tako cemo i mi kad porastemo.
radojicic92 radojicic92 22:33 07.06.2009

Re: pčele, disu?

topcat
Kazezoze

ovo je prava istina:


A budala postavljala blog!Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana