Dekonstrukcija Putina: intervju sa Mihailom Riklinom

Dušan Maljković RSS / 22.08.2009. u 11:02

Mihail Riklin
Mihail Riklin
"Primoran sam od strane Putinovog režima da se bavim i politikom na ovaj prvi, direktan način, i protestvujem protiv njega. U tom kontekstu kritičar sam putinizma – protiv sam potkupljenih intelektualaca koji rade za tajne službe i pokušavaju da ućutkaju svaku misao koja im se protivi. Kada usmrćuju hiljade, kao u Čečeniji, ili kada oslobađaju taoce i pri tome ubiju 200 dece, to je svakako nešto što vas razljućuje. I što se više takvih stvari dešava, imate manje slobode. Danas, majke ubijene dece traže ponovno pokretanje istrage, jer nije jasno ko je tu odgovoran, neki novi dokazi ukazuju da Čečeni nisu prvi pucali. Zato imaju potrebu da kontrolišu informacije i pokušavaju da javnu sferu, otvorenu za debate, zamene svojim intelektualnim marionetama. Ja pokušavam da odbranim slobodu ove sfere."

***

Mihail Riklin, filozof i esejista, rođen je 1948. u Moskvi, gde je studirao filozofiju i estetiku. Doktorsku tezu odbranio je u Filozofskom institutu Ruske akademije nauka, gde radi kao rukovodilac istraživačkih programa. Član je i Njujorške akademije nauka. Među njegovim poznatijim knjigama su Logika terora (1992), Žak Derida u Moskvi. Dekonstrukcija putovanja (1993), Umetnost kao prepreka (1997), Dekonstrukcija i destrukcija. Razgovori sa filozofima (2002) i Vreme dijagnoze (2003).

 U Srbiji mu je objavljena zbirka eseja Pisma iz Moskve (2006) u izdanju Biblioteke XX vek. Od 2007. živi u Berlinu, u „blagom egzilu“, gde je gostujući profesor na Univerzitetu Humbolt. Posebno je poznat – i u domovini i van nje – kao oštar protivnik Putina i savremene Rusije, posebno nakon bespoštedne kritike napada pravoslavnih „esktremista“ na izložbu Oprez, religija! i montiranih sudskih procesa umetnicima, koji su usledili.

Bili ste jedan od asistenata Žaka Deride. Kako je bilo raditi sa jednim od najvećih filozofa XX veka?

Bilo je to veoma inspirativno i stimulativno iskustvo. Derida nije samo pisao knjige, njegova predavanja bula su ključna za njegov projekat. Bio je jedan od retkih takvih filozofa na Zapadu, jer znam mnoge filozofe koji pišu dobre knjige, ali nisu posebno zainteresovani da predaju. Bilo je to i jedinstveno iskustvo, jer smo nakon njegovih seminara ponekada išli u kafe ili restoran, i nastavili da diskutujemo. Polako sam osećao sve veći i veći uticaj Deride u svom radu i bio sam na tom uticaju izrazito zahvalan. Sve se to zbivalo sada već davne ’91. i ’92. godine. On je prvi put došao u Moskvu u doba perestrojke, početkom ’90. godine i pozvao me tada u Pariz. Kasnije smo se sretali u Americi, i opet u Parizu, i on je svakako jedan od poslednjih velikih filozofa – tako mnogi misli, uključujući i mene.

Jedno od Deridinih poznatijih objašnjenja dekonstrukcije jeste da ona pokazuje da fenomeni, koje smatramo prirodnim, to nisu. Kako vi čitate ovakvu odrednicu i šta je centralna novina koju dekonstrukcija donosi filozofiji?

Jedna od najočiglednijih novosti koje dekonstrukcija donosi jeste čitanje filozofskih tekstova. Ona se usredsređuje na pisanje, na filozofsko pisanje i šta se zbiva na krajevima, a ne u „centru“ teksta, na šta se fokusirala tradicionalno shvaćena filozofska interpretacija. Ključna Deridina pretpostavka je da se ono važno zbiva upravo na marginama teksta. Dekonstrukcija našu pažnju premešta na metaforu, na složenu strukturu pisanja. Derida je uspeo da na nov način pročita klasične tekstove i u tome leži njegovo najveće dostignuće i kao filoza i kao istoričara filozofije, u tom razumevanju da filozofija ne može da se odvoji od svoje istorije. I on je, nalik Delezu, bio tzv. „čitajući filozof“.

Žižek je, u jednoj polemici sa Deridom, tvrdi da je dekonstrukcija zapravo filozofija „zdravog razuma“ i da je zbog toga postala popularna širom univerziteta u Americi, zemlji zdravog razuma.

Meni se čini da je Žižek u mnogome bliži zdravom razumu nego Derida. Derida zapravo napada zdrav razum. U Francuskoj, na primer, Dekarta čitaju od 12. godine i tome prilaze uglavnom zdravorazumski, kao nekakvom nacionalnom nasleđu koej treba naprosto prihvatiti. Derida, naprotiv, kritikuje takav stav i dekonstrukciji podvrgava sva ključna imena klasične filozofije. Slavu je stekao studijom O gramatologiji, gde tvrdi centralnu povezanost filozofije i glasa, glasa kao jednog od njegovih ključnih pojmova. Žižek tvrdi upravo suprotno, da je glas zabranjen u filozofiji, dok Derida nalaže da tražimo tekst iza glasa.On počinje karijeru kao tumač Huserla i njegove fenomenologije u tekstu Glas i fenomen, a Huserl ima veoma poseban odnos prema glasu. Deridin omiljen filozof je bio Hajdeger, te ne mislim da je, s obzirom na sve prethodno, on bio „zdravorazumski filozof“. Žižek je paradoksalan, on je „oralni“ filozof i za njega tekst nije od presudnog značaja. Pre svega je govornik i svojim nastupom impresionira publiku, on je imitaror Hičkoka i Če Gevare, istovremeno.

Kada smo kod Žižeka, šta mislite o njegovom političkom stavu rehabilitacije lenjinizma i revolucionarnog nasilja?

Njegov politički stav može se razumeti samo u kontekstu medija i njegova revolucionarna pozicija mora se pre svega shvatiti kao „medijska revolucionarnost“, revolucionarnost koja impresionira publiku i koja ima svoj dobar izraz u njegovim teorijskim radovima. Mnogi od njih mi se dopadaju, posebno oni raniji. Sublimni objekat ideologije sam sa uživanjem čitao tokom boravka u Americi. Dobrodošli u pustinju realnog jeste tekst od izuzetnog značaja, napisan nakon terorističkog napada 11. septembra i čini mi se da je jedino Bodrijarova analiza ovog događaja bolja od Žižekove. Poznat mi je i njegov Vodič kroz kinematografiju za perverznjake koji sam dobio preko interneta od prijatelja, u video formi. Međutim, on za mene nije značajniji filozof današnjice, nikako ga ne mogu dovesti u istu ravan sa Deridom. No, to je stvar lične procene, za nekog je verovatno Žižek daleko značajniji.

Kako biste ukratko odredili Vaš politički stav?

Pokušavam da odbranim svoje pravo slobode govora i to je danas u Rusiji teško. Najviše bih želeo da se politikom ne bavim direktno. Naravno, kada tumačimo umetnička dela analiziramo i njihov politički sloj ili kada pišemo – a ja sam napisao dosta tekstova o Bahtinu, Dostojevskom i Nabokovu – iskazujemo i politički stav, to je neminovno. Međutim, postiji razlika između profesinalne politike i politike kada se njome bave filozofi. Primoran sam od strane Putinovog režima da se bavim i politikom na ovaj prvi, direktan način, i protestvujem protiv njega. U tom kontekstu kritičar sam putinizma – protiv sam potkupljenih intelektualaca koji rade za tajne službe i pokušavaju da ućutkaju svaku misao koja im se protivi. Kada usmrćuju hiljade, kao u Čečeniji, ili kada oslobađaju taoce i pri tome ubiju 200 dece, to je svakako nešto što vas razljućuje. I što se više takvih stvari dešava, imate manje slobode. Danas, majke ubijene dece traže ponovno pokretanje istrage, jer nije jasno ko je tu odgovoran, neki novi dokazi ukazuju da Čečeni nisu prvi pucali. Zato imaju potrebu da kontrolišu informacije i pokušavaju da javnu sferu, otvorenu za debate, zamene svojim intelektualnim marionetama. Ja pokušavam da odbranim slobodu ove sfere.

Koji su danas ključni problemi Putinove Rusije – veliko klasno raslojavanje, nedostatak civilnog društva...?

Rusija nema puno iskustva u demokratiji. Putin je, pre svega, imao sreće. Iskoristio je neke veoma pogodne trenutke da se uspostavi na vlasti – petostruku devalvaciju rublje 1998. godine i porast cena nafte. On je onda izveo nekoliko „mađioničarskih trikova“ i postepeno je podizao prihode stanovništva. Rusija je u XX veku nije bila konzumersko društvo, potrošnja je bila mala i strogo kontrolisana od strane države i ljudi su stoga razvili potrebu za potrošnjom i to postavili kao prioritet. Većinu ne zanima zašto umiru aktivisti za ljudska prava, šta se zbiva u Čečeniji i sl. Zatvaramo naše uši i oči, i vidimo Putina kao dobrog tvorca „ruskog čuda“. Međutim, u ovo doba krize, ta maska počinje da pada i biće zanimljivo kako će ovaj sistem funkcionisati, ako uopšte bude funkcionisao.

Kako komentarišete, s druge strane, prigovore koji se često mogu čuti na Zapadu, a koji su izrazito rusofobični, i idu do tačke da Rusiji negiraju mogućnost demokratizacije?

To su gluposti. Svi narodi su sposobni za demokratiju. Problem je to što je Rusija bogata i ima puno resursa – nafte i gasa, pre svega. Da ima manje, bila bi više demokratska. Zašto je Ukrajina danas demokratskija od Rusije, ili na primer Gruzija, koja je nekada cvetala, a danas imaju penzije od 20, 30 dolara – zato što nemaju resursa i nemaju izbora do da budu demokratske, da bi dobile pomoć od Zapada.

Šta mislite o tvrdnji da je nova Rusija u stvari samo „našminkana“ stara komunistička Rusija – totalitarna država u novom, kvazidemokratskom ruhu?

Ne, u Rusiji imamo loš autoritarizam, ali ne i totalitarizam. Da je u pitanju totalitarizam, već bih bio 10 puta mrtav. Nikada ne bi dozvolili nekom da ode u inostranstvo i da kritikuje Putinov režim, da objavljuje knjige protiv vlasti i da dolazi u Moskvu. Postoji, dakle odlučujuća razlika izmešu autoritarizma i totalitarizma – na primer, pod Musolinijem, tako nešto ne bi bilo moguće...

I mi ne bismo sada razgovarali...

Upravo tako! Možete li zamisliti da Staljinova porodica živi u Londonu u nekom preskupom stanu, kao što danas živi izrazito bogata ruska politička elita bliska Putinu? Oni vešto koriste kapitalizam na Zapadu, u njega investiraju svuda po svetu i dobro zarađuju. Nazvati takav režim totalitarnim značilo bi dati loš kompliment totalitarizmu. Putin nije novi Staljin, iako ima veze sa njim, jer je on ponikao iz miljea tajnih službi, a Staljin je otac, genije političke policije, a to je bio sam centar njegov režima, kao i ideja denuncijacije protivnika. Treba stalno biti na oprezu – ne zna se ko su neprijatelji i šta oni rade: možda vaša žena spava sa vama i normalno se ponaša, ali šta radi u slobodno vreme? Ljudi koji danas vladaju Rusijom nisu staljinisti u užem smislu – Staljin bi sve oponente streljao, jer su izdali revolucionarni cilj. Međutim, oni koriste neke Staljinove metode. Žele da atomizuju društvo, da stvore paranoičnu atmosferu gde se svi boje svakog, i ja se protiv toga borim pokušajem da uspostavim osećaj zajedništva, nasuprot ovome. Oni bi, naravno, želeli da budu nekakav spoj Staljina i Hrista – večni autoritarni sveci.

Slažete li se da postoji konstitutivna razlika između staljinističkog gulaga i nacističkog konc-logora, gde u prvom postoji mogućnost izbavljenja kroz privatanje revolucionarne istine, dok je u drugom slučaju reč o istrebljenju (Jevreja) bez pomilovanja, te da se komunizam i nacizam ne mogu ni na ovom nivou izjednačiti, kako je to danas popularno u revizionističkom diskursu?

Staljinisti su želeli da izmene obične, ali ne i „političke“ kriminalce, koji su bili pod strogim nadzorom. To je bitna razlika. Postojao je i član zakona po kome je bilo ko mogao da završi u logoru, ma kako optužba apsurdna bila. Nemačka policija je pokušavala da dokaže krivicu, sem u slučaju Jevreja – oni su bili nepopravljivo prokleti! Ako ste, na primer, Nemac, onda je Gestapo tražio dokaze protiv vas, ali je policija pod Staljinom proizvodila i nameštala dokaze. Njima nisu nikada bili potrebni dokazi, reč je o sasvim različitoj logici. „Priznanje je kraljevski dokaz“, bila je izreka tog vremena, a taj dokaz je važio čak i ako neko drugi prizna za vas. Izjednačenje nacizma i komunizma kritikovao sam u svojim knjigama i svuda u javnosti. Polemisao sam na tu temu sa Hanom Arent i tezama iz njenih Izvora totalitarizma. Optužiti komunizam, koji je pobedio nacizam, da je identičan nacizmu, bila je vrlo „drska“ teza, posebno 1947. godine, ali danas je ta ona prevaziđena. Reč je od dva potpuno različita sistema, i treba da proučimo njihove sličnosti kako bismo istakli razlike, a ne obrnuto.

Mislite li da i danas postoji revolucionarni subjekat – radnička klasa, nomadske subjektivnosti, Hartovo i Negrijevo „mnoštvo“ itd. – ili ste po tom pitanju pesimistički nastrojeni?

Razumem logiku ovih revolucionarnih projekata i razumem kontekst pod kojim su ovi koncepti uvedeni,kao i filozofe koji si ih izneli, posebno kao reakciju na događanja iz ’68. Ima tu dosta interesantnih i inspirativnih knjiga, od kojih je meni posebno drag Anti-Edip Deleza i Gatarija. Međutim, danas je situacija drugačija i nisam siguran koliko su te ideje primenjive, koliko je nomadski subjekat i dalje revolucionaran ili čak subverzivan. Međutim, pesimističan sam u pogledu radikalne promene ovog sveta, jer smo mi bili žrtve nekoliko takvih pokušaja. Posledice Oktobarske revolucije ne znamo samo iz knjiga, već su mnogi od nas osetili gubitak članova svojih porodica. Ne podržavam buržoaziju, nisam konzervativac koji će reći da je kapitalizam rešenje za sve i da će nevidljiva ruka tržišta uvek naći pravi put. Slažem se sa Čerčilom, iako ne volim kapitalizam, da je on najgori sistem, sem svih ostalih, koji su još gori. Volim Fukoa i lično sam ga poznavao i veliki sam poklonik njegovih knjiga, znam šta Bodrijar predlaže i koliko je mrzeo kapitalizam i konzumerizam – sve to razumem i ne divim se tom sistemu, ali su svi ostali gori, jer ubijaju ljude. Kapitalizam upravlja ljudima „iz daljine“, pokušava da ih „programira“ i „reprogramira“ bez uništavanja, ali komunizam je veoma nasilan i destruktivan sistem kontrole, nastoji da upravlja svakom misli i reči, svakim šapatom čak i na bračnoj postelji. Pazite šta govorite svojoj ženi na jastuku – možda će vas izdati sutradan ujutro!

Da li je svetska ekonomska kriza zapravo kraj neuzdrmane vere u liberalni kapitalizam i da li će se u skladu sa tim odigrati neke suštinske promene u privrednom sistemu? Kakve su kosekvence po Ameriku, a kakve po Rusiju?

Ne mislim da će doći do neke veće promene, iako ne znamo šta se zapravo dešava, ovoj krizi se za sada ne nazire dno i teško je proceniti koliko će trajati. Obamina uloga je tu zanimljiva – on se postavlja kao spasilac i bilo bi dobro da se makar i manji deo njegovih obećanja ostvari. Amerika, za razliku od Rusije, pokazuje da njen sistem ipak radi. Nakon katastrofe pod Bušem, pod verovatno najgorom administracijom svih vremena, nakon tih osam loših godina, pobeda Obame pokazuje da je ta loša politika prepoznata i da se menja. I da ne mogu da zaustave stvarnog oponenta da dođe na vlast. Posledice toga osetiće prethodna vlast i to u vidu optužbi za ratne zločine i nad Iračanima i nad Amerikancima koji us poginuli u Iraku. U Rusiji, autoritarni vladar naprosto imenuje naslednika, a glasanje je samo farsa, dok je u Americi to pravo glasanje. Pratio sam izbornu kampanju i to su bili verovatno najstrastveniji izbori u Americi u poslednjih pola veka. I obični ljudi shvatali su da treba nešto promeniti, a sam Obama ostavlja utisak inteligentnog čoveka, sa IQ-om bar 3 puta većim od Buša.

Na kraju, delite li moju pomalu bizarnu fascinaciju likom i delom Sare Pejlin?

Ona je čudak svoje vrste, da tako kažem. Amerikanci veoma ozbiljno doživljavaju svog predsednika, za njih on donosi važne odluke koje menjaju sudbinu sveta. Kada su je svojevremeno intervjuisali i kada je ustanovljeno koliko malo zna o globalnoj politici i svetu van Amerike, čak su i republikanci bili shvatili da je Mekejn napravio loš izbor: šta ako on umre za vreme predsedničkog mandata – znamo da je  veoma star –  a Sara Pejlin dođe na to mesto gde može da odluči o nuklearnom ratu?! To zvuči zastrašujuće. Nadam se da je podnošenjem ostavke na mesto guvernerke Aljaske odlučila da prestane da se bavi politikom.

Hvala vam na intervjuu i želim Vam srećan povratak u Putinovu Rusiju.

Nadam se da ću i to preživeti. (Smeh)

*** 

Tekst objavljen u magazinu NIN br. 3060. (20. 8. 2009.) 

AtačmentiKomentari (45)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Bojan Budimac Bojan Budimac 12:44 22.08.2009

*****

na primer Gruzija, koja je nekada cvetala, a danas imaju penzije od 20, 30 dolara – zato što nemaju resursa i nemaju izbora do da budu demokratske, da bi dobile pomoć od Zapada.

Ovo je naivno, da ne kažem smešno.

Inače dobar intervju. Preporuka.
Dušan Maljković Dušan Maljković 12:48 22.08.2009

Re: *****

Naravno, ne odgovaram za istinitost tvrdnji sagovornika sa kojim radim intervju.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 17:31 22.08.2009

Re: *****

Bojan Budimac
na primer Gruzija, koja je nekada cvetala, a danas imaju penzije od 20, 30 dolara – zato što nemaju resursa i nemaju izbora do da budu demokratske, da bi dobile pomoć od Zapada.

Ovo je naivno, da ne kažem smešno.

Inače dobar intervju. Preporuka.

Dušan Maljković
Naravno, ne odgovaram za istinitost tvrdnji sagovornika sa kojim radim intervju.

Са свим се слажем.
vracarac92 vracarac92 12:51 22.08.2009

Putin...

... je Rusiju vratio u zivot.
Dok je pijani Jeljcin bio na vlasti u Rusiji su carevali kriminal,tajkuni su vladali zemljom, nejveci izvozni artikal su bile mlade devojke i nuklearno oruzje (na crno).
Zemlja se raspadala, krediti su bili nesnosni, ljudi su skapavali, sa Rusijom se sprdao ko je hteo i kako je hteo, Ceceni i ostali teroristi su rasturali zemlju.
Zapad ja tapsao Jeljcinu.
Dosao je Putin.
Rusija se resila svih dugova, devizne rezerve su enormne, privreda je zivnula, tajkuni i raznorazne NVO su stavljeni pod kontrolu.
Drzava se preporodila. Rusija je ponovo postala jaka i niko se ne zeza sa njom. Putin uziva enormnu popularnost u zemlji. Cecenski teroristi su (gotovo) unisteni. Doneo je par (skupih i krvavih) odluka kojima je pokazao da vise nema zezanja sa Rusijom i koje su se za Rusiju pokazale dobrim.
Zapadu kritikuje Putina.

Kamo srece da i Srbija dobije nekog svog "Putina" umesto ove plejade korumpiranih beskicmenjaka i poltrona koje sada imamo na vlasti i u opoziciji.

proputin proputin 13:20 22.08.2009

Re: Putin...

pa kazem ti ja ...i onda je došao... Putin
filantrop filantrop 19:05 22.08.2009

Re: Putin...

je Rusiju vratio u zivot.


Pre bi se reklo u smrt:

Life Expectancy in Russia


Russia's life expectancy is the lowest it has been since the 1960s.1 In Russia the average male lives only 59 years, while the average woman lives 70 years. Bad health care, smoking, unemployment, health problems and the largest factor alcoholismall play a part in the men's short life expectancy rate.2 Living standards are expected to continue falling due to poor economic and industrial problems.1
Fast Facts:

At least 34,000 villages in Russia have less than 10 people. Sometimes elderly women are the only people left in a village, due to the men dying before them..2
Men in Russia on average drink one bottle of vodka each day.2
Alcoholism seems to affect men both in the cities and the rural villages.2
1/4 of all Russians live below the poverty line, making only $35.36 U.S.1

http://organizedwisdom.com/Life_Expectancy_in_Russia


http://www.worldaffairsjournal.org/2009%20-%20Spring/full-Eberstadt.html


http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12627956


Life expectancy: 67.7 years (2007 est.)
–male: 61.5 years
–female: 73.9 years


http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia
proputin proputin 13:10 22.08.2009

Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Bog je Putina posalo da spasi Rusiju ,kao i uvek trgne se Rusija kad se krvnik najmanje nada i zablista svom ljepotom i snagom .Zapad se jos prije pet godina pomirio sa cinjenicom da Ruska snaga narasta ,meni su zanimljivi ovi "neovisni ",intelektualci koji znaju da je vreme majstorsko rešeto i za 50 godina niko nece znati da si ikad postojali osjecam njiohv bes i siktanje iz svojih mišijih rupa ,ali Putina će Rusija slaviti i zaboraviti neće nikada .Putin Vojnik KGB-a prva i poslednja odbrana Rusije upoznao je dobro sve dušmane Rusije okosnicu njegovog tima upravo cine oficiri KGB-a .mnogim "neovisnim" je zao kad saznaju da nisu predmet paznje FSB-a jer da je ovaj predmet paznje nasao bi se vec neko da mu sipa nesto u caj
Exitus Letalis Exitus Letalis 20:47 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Bog je Putina posalo da spasi Rusiju

i neka dobra vila.
sybil sybil 03:10 24.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

sta reci na ovo osim- proinformbiro.
proputin proputin 13:10 22.08.2009

Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Zivio Putin
vracarac92 vracarac92 13:13 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

proputin
Zivio Putin

Ne bih isao bas toliko daleko, ali cinjenica je da je mnogo uradio za Rusiju.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 17:22 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

PROPUTIN
Zivio Putin

Хммм, јеси ли сигуран да ниси пристрасан?
Exitus Letalis Exitus Letalis 17:50 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Predrag Brajovic
PROPUTIN
Zivio Putin

Хммм, јеси ли сигуран да ниси пристрасан?


Iz knjige "Putinova Rusija"

Ova knjiga je o Vladimiru Putinu ali na njega gleda drugačije nego što ga obično vide na Zapadu. Dakle, ne kroz ružičaste naočare.

Zašto je teško podržati ružičastu tačku gledišta kad se suočite sa stvarnošću u Rusiji? Zato što Putin, proizvod najmračnije tajne službe ove zemlje nije uspeo da prevaziđe svoje poreklo i da prestane da se ponaša kao potpukovnik KGB-a. Još je zauzet sređivanjem svojih zemljaka – ljubitelja slobode; ne odustaje od uništavanja slobode, baš kao što je radio u svojoj prethodnoj karijeri.

Ova knjiga je i o činjenici da nije svako u Rusiji spreman da podnosi Putinovo ponašanje. Zahtevamo pravo da budemo slobodni.

Ova knjiga nije analiza Putinove politike. Ja nisam politička analitičarka. Ja sam smo jedno od mnogih ljudskih bića, lice iz gomile u Moskvi, Čečeniji, Sankt Petersburgu i drugde. Ovo su moje emocionalne reakcije, pribeležene na marginama života kakav se danas živi u Rusiji. Previše je rano za distancu koja je neophodna kada se želi nepristrasna analiza. Ja živim u sadašnjosti i beležim šta vidim.

Često sam se pitala zašto sam se ovako obrušila na Putina? Šta mi se kod njega toliko ne sviđa da sam morala da napišem knjigu o tome? Ja nisam njegov politički suparnik, već samo žena koja živi u Rusiji. On je rođen kao tiranin; prosto je naručen da razmišlja u kategorijama KGB-a. Zbog toga Putin, čim se neko s njim ne slaže, odlučno zahteva da se "prekine sa histerijom".

Zašto toliko ne volim Putina? Ne volim ga zbog činjeničnog stanja goreg od zločina, zbog njegovog cinizma, njegovog rasizma, gasa koji je upotrebio u pozorištu, ubijanja dece, masakriranja nevinih. Ne volim ga zato što on prezire narod. On nas prezire.

Ana Politkovska
ruska novinarka,
ubijena u liftu svoje zgrade oktobra 2006. godine


p.s. dobar intervju.
preporuka.
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:05 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Ne bih isao bas toliko daleko, ali cinjenica je da je mnogo uradio za Rusiju.

kako da ne.
prepručujem toplo knjigu Ane Politkovske "Putinova Eusija".

tamo novinari gube glavu ako kritijuju putina.

U glavnom gradu Dagestana na ulici je ubijen direktor državnog radija i televizije Gadži Abašilov.

U Moskvi u svome stanu mrtav pronađen drugi novinar koji također potiče iz Dagestana – 32-godišnji Iljas Šurpajev.

Novinarka lišta "Naše vreme," Natalija Skril, pretučena je u martu 2002. godine i umrla je od povreda. Kolege tvrde da je radila na tekstu o kontroli fabrika metala, što je najverovatnije i bio razlog njenog ubistva.

Ubijen je u julu 2004.Pol Klebnikov . Klebnikov je bio urednik ruskog izdanja magazina Forbs i, kako navodi AP, veruje se da je ubistvo povezano sa njegovim istraživanjem mutnog poslovnog sveta Rusije.

"Oko dvadeset novinara je ubijeno dok je Vladimir Putin bio na položaju predsednika, a ni jedan od tih slučajeva nije rasvetljen. Ono što najviše zabrinjava jeste to što oni prolaze nekažnjeno. Nemojte zaboraviti da je Rusija jedna od vodećih zemalja sveta - članica je Saveta bezbednosti i G20, i sramota je što dozvoljava da ovakvi podaci kaljaju njen medjunarodni ugled"

i tako dalje....
proputin proputin 18:07 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Da vam odgovorim ,citav problem nastaje onad kada" ti" kako ih vi nazivate borci za slobodu nisu opozicija Putinu nego Rusiji ,te NVO su jednostavno placene od zapada da sikćiu,pljuju vredjaju i pokazuju svoje račvaste jezike ,e sad tu je upitanju Rusija SILA i naravno Putin ima resurse da stane nogom
za vrat tom ološu ,sve sto može zapad je da odsvira po neku protesnu notu i nisita vise Putin je veliki reformator ponos Rusije kao takvog Rusija će ga upamtiti Čovjek koji je sa koljena podigao Rusiju. Istorija je neumoljiva ON je vojnik KGB-a i to mu je velika prednost ...
vracarac92 vracarac92 18:19 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

kako da ne.
prepručujem toplo knjigu Ane Politkovske "Putinova Eusija".

tamo novinari gube glavu ako kritijuju putina.

Za novinare ne znam, ali Rusija je pod Putinom procvetala posle one katastrofe dok je Jeljcin bio na vlasti gde su cvetali jedino kriminal i prostitucija.
U ostalom nije bitno sta mislim ja, ti, NVO (njih je Putin sveo na pravu meru) ili bilo ko drugi, bitmo je jedino sta misle gradjani Rusije a cini mi se da oni u ogromnom vecinom podrzavaju Putina.
Oprosti ali sramno je kada na miting opozicione stranke u desetomilionskoj (Kasparov i ekipa) Moskvi dodje svega 2000 ljudi!!!!!!!
To je odlican pokazatelj sta gradjani Rusije misle o Putinu.
adam weisphaut adam weisphaut 19:27 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

proputin
Zivio Putin

Živija.
filantrop filantrop 19:32 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Exitus Letalis Exitus Letalis 20:50 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Da vam odgovorim ,citav problem nastaje onad kada" ti" kako ih vi nazivate borci za slobodu nisu opozicija Putinu nego Rusiji

jel?
znači, svako ko ovde kritikuje tajne službe radi protiv srbije.
a putin na vlasti je isto kao i kad bi jovica stanišić bio predsednik/premijer srbije, sa svim svojim saradnicima - legijom, zmijom, frenkijem...

osim toga, da si čak i u pravu, jel treba da ubija svoje kritičare, kako ih ti nazivaš.
Exitus Letalis Exitus Letalis 21:40 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Oprosti ali sramno je kada na miting opozicione stranke u desetomilionskoj (Kasparov i ekipa) Moskvi dodje svega 2000 ljudi!!!!!!!

strah, vračarac, strah.
zna se kako završavaju njegovi opozicionari.
i korupcija na svim nivoima.
mi smo mala deca kako se kod njih rade privatizacije.
sve sa oružanom zaštitom policije i fis-a.
proputin proputin 21:43 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Buš stariji je bio direktor CIA pa je bio predsednik zajedno sa svojim saradnicima iz CIA
CIA danas goni da ubije bar 50 ljudi sirom sveta ,svako malo likvidiraju bombama po neko selo u Pakistanu jer kao tu se krije Bin Laden ,e sad te koje Amerika oce da pobije oni su za mene borci za slobodu ,kako ne svatate ono sto su za vas teroristi za mene su Borci za slobodu ,i obratno i nema potrebe da se ubedjujemo
Kada je Putin 98-me postao premijer jedan od njegovih govora je bio da ce teroriste i neprijatelje Rusije ako treba ubijati po klozetima ( ovo mi se svidja)
stoga svaka prica Vam je izlišna.Po meni svakog neprijatelja Rusije Putin treba da goni i satire kako zna i umije vecena NVO odumrla kada je zabranjeno da primaju pare iz inostranstva , jednostavno za sve sto Vam se nesvidja kod Putina mozete da se zalite ,....samo neznam kome
i ime nase zemlje Pišite velikim početnim slovom
proputin proputin 21:51 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

kakva korupcija ...ja koliko vidim oligarsi u Rusiji cvile pod Putinovom cizmom
PUTIN JE BES PRAVEDNIH
Exitus Letalis Exitus Letalis 21:54 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

dobra ti je ova tirada.
što gore to bolje.
a inače, sve pišem malim slovima, pa i ime naše zemlje.
al kako zamišljaš da i može drugačije nego da početno slovo bude veliko.
il možda može sRbija, srBija a najbolje srBIjA ili serBIA...

čizma nas je održala, njojzi fala...
proputin proputin 21:58 22.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Za mene je ovo što se dogadja u Rusiji odlično
vracarac92 vracarac92 08:04 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

strah, vračarac, strah.
zna se kako završavaju njegovi opozicionari.

Gde zavrsavaju?
Ko je zeleo da dodje na miting-dosao je.
Strah tu ne igra veliku ulogu. Seti se 5. oktobra koliko je ljudi bilo a krzile su razne price o mogucem krvoprolicu.

Bilo ih je malo zato sto su Rusi generalno veoma zadovoljni sa Putinom.
Exitus Letalis Exitus Letalis 10:37 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Bilo ih je malo zato sto su Rusi generalno veoma zadovoljni sa Putinom.

sumnjam, jako sumnjam.
juče sam gledala dokumentarac o staljinu i svim njegovim zločinima prama svom narodu, znači rusima
a bogami o ostalima u sssr-u.
počelo je sa otkrivanjem nekoliko meseci posle njegove smrti.

tako će biti i sa putinom. malo su okolnosti drugačije da bi mogao baš tako otvoreno
da ih likvidira.
ali u njemu čući berija.
a jednom berija, pardon, jednom kgb, uvek kgb.

i što reče neko ovde na blogu, ne može se ekonomija ucmekati u liftu.
može jednog oligarha da smesti u ćorku.
ne može sve.
ne može ni sve koji misle svojom glavom.
ničija nije gorela do zore...
vracarac92 vracarac92 11:55 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

sumnjam, jako sumnjam.

Sumnjaj, to je tvoje pravo ali tvoja sumnja nikoga ne zanima.
Ne postoji ni jedna jedina anketa u kojoj je Putin nije uzivao podrsku minimum 2/3 gradjana Rusije.

Putin je Rusiju vratio u zivot.
Natero je tajkune da vrate dobar deo love u zemlju sto pijanom Jeljcinu (koga su tzv. "zapad" i NVO podrzavali) nije padalo na pamet da ucini.
Ekonomija u Rusiji cveta, svi dugovi su vraceni, devizne rezerve su postale enormne, trgovina ljudima i nuklearnim oruzjem je gotovo eliminisana, standard gradjana je osetno porastao, sa Rusijom se vise niko ne sprda, uveo je odlicne zakona za NVO koje se finansiraju iz inostranstva i za cije interese rade, cecenske teroriste i pobunjenike je sveo na pravu meru a Ruse koje je Gruzija godinama guzila uspesno zastitio.
Putin je od Rusije ponovo napravio pravu, jaku drzavu.

Da li ti mozda mislis da je beznadje pod pijanim Jeljcinom bilo bolje ze Ruse nego prosperitet pod Putinom?
Da li mislis da je izvoz devojaka za prostituciju i oruzija za teroriste "demokraticniji" nego izvoz gasa i nafte?
Da li mislis da je slaba i ponizena Rusija bolja od jake i ozbiljne Rusije?

Da ponovim:
Kamo srece da i Srbija dobije svog "Putina"
srdjan.pajic srdjan.pajic 12:15 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

proputin
Buš stariji je bio direktor CIA pa je bio predsednik zajedno sa svojim saradnicima iz CIA
CIA danas goni da ubije bar 50 ljudi sirom sveta ,svako malo likvidiraju bombama po neko selo u Pakistanu jer kao tu se krije Bin Laden ,e sad te koje Amerika oce da pobije oni su za mene borci za slobodu ,kako ne svatate ono sto su za vas teroristi za mene su Borci za slobodu ,i obratno i ne


Kako ti mislis "kao tu se krije Bin Laden"?
I jesu li za tebe borci za slobodu ovi sto dizu stotinak ljudi u vazduh po pijacama u Iraku i Avganistanu, manjevise svaki dan?

Ne znam, ja mislim da je Putin mozda sasvim ok za Ruse, ali bih voleo da se i mi umuvamo iza raketnog stita, ko Poljaci...

Exitus Letalis Exitus Letalis 12:26 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Ekonomija u Rusiji cveta

jel ovo iz nekog vica?

odakle ti svi ovi podaci.
daj vračarac, uzmi neku ozbiljnu analizu svetskih ekonomista.

jel ti misliš da je ana politkovska bila ruski "izdajnik" il samo građanka, novinarka
koja slika rusku stvarnost.

ako je ona šarlatanka, strana plaćenica, šta god, što su morali da je likvidiraju?
što je nisu argumentovano pobili i ismejali?
osim toga, knjiga nije ni štampana u rusiji niti na ruskom.
što je nisu objavili?
čega se plaše?

p.s. uzmi knjigu, pliz, žena govori o događajima, nazivima firmi, lokacijama i piše puna prava imena ljudi
s kojima je razgovarala.

na primer, kapetan ruske nuklearne podmornice.

kamčatka je najudaljenija tačka u rusiji. let od moskve do tamo preko 10 sati.
aleksej diki je komandant nuklearne podmornice-lovca viljučinsk.
stekao je izvanredno obrazovanje u sank petersburgu i zatim briljantno napredovao u karijeri kao veoma nadaren oficir.
njegova "tržišna vrednost" u svetu meri se hiljadama dolara.
ali ne i u rusiji.
živi bednim životom u užasnom oficirskom hotelu, dotrajlalom, polunapuštenom.
kapetansko mesečno sledovanje - dva pakovanja neočišćenog graška, dva kilograma heljde i pirinča u papirnatim kesama, dve konzerve najjeftinijeg graška, dve konzerve haringe i flaša biljnog ulja.
ponekad ide na pecanje da upotpuni obrok.
ostao je tamo zbog rusije a ne zbog ruske birokratije.
tu on lično opisuje jezivo stanje u nuklearnoj mornairici.
čak kaže: ako se održi ovakav način finansiranja, ili neće biti ničega u ribarevu ili će nato točiti gorivo u našim pristaništima.

toliko o poboljšanom standardu.
etc, etc...
vracarac92 vracarac92 12:41 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

jel ovo iz nekog vica?

Jok, iz zbilje..........proveri, nemoj biti povrsna kao obicno, red je da makar jednom proveris neke cinjenice pre nego sto pocnes da kritikujes i izmisljas.
Nije ovo neka NVO gde se borba za ljuCka prava naplacuje i gde su svakakve neistine i sumanute konstrukcije (cesto prepune mrznje) prihvatljive samo zato sto to odgovara interesu finansijera.
U ostalom proveri koju stopu privrednog rasta je belezila Rusija pod Putinom. Nije tesko, ne budi lenja, potrudi se.
nego:

Da li ti mozda mislis da je beznadje pod pijanim Jeljcinom bilo bolje ze Ruse nego prosperitet pod Putinom?
Da li mislis da je izvoz devojaka za prostituciju i oruzija za teroriste "demokraticniji" nego izvoz gasa i nafte?
Da li mislis da je slaba i ponizena Rusija bolja od jake i ozbiljne Rusije?

Exitus Letalis Exitus Letalis 13:00 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

1. avgust 2009. godine.

Ruske kompanije duguju 400 milijardi

Ministar finansija Rusije Aleksej Kudrin ocenio da je ukupna zaduženost ruskih kompanija premašila 400 milijardi dolara, od čega gotovo tri četvrtine čini inostrani dug. Strane banke pre početka ekonomske krize nudile kredite, uverene u rast ruske ekonomije i sigurnu otplatu.Ministar Aleksej Kudrin

Zaduženost ruskih kompanija premašila je 400 milijardi dolara, od čega gotovo tri četvrtine čini inostrani dug, rekao je ruski ministar finansija Aleksej Kudrin.

Napominjući da ruske kompanije mogu da biraju na kom tržištu će se zaduživati, spoljnom ili domaćem, Kudrin je precizirao da su se one pre finansijske krize radije odlučivale na podizanje pozajmica na stranom tržištu, gde se vodi oštra bitka za klijente.

"Strane banke nudile su kredite, uverene u rast ruske ekonomije i sigurnu otplatu, što je i potvrđeno činjenicom da rusko teržište servisira kredite, otplaćuje dugove i civilizovano se odnosi prema svojim obavezama", rekao je Kudrin.

Ministar je takođe istakao da su ruske kompanije na stranom tržištu mogle da dobijaju jeftinije kredite nego na domaćem.

Prema podacima Centralne banke Rusije, spoljni dug ruskih kompanija je, 1. jula ove godine, iznosio 294,4 milijardi dolara. Na kraju prvog tromesečja bio je na nivou od 274,3 milijarde.

Spoljni dug Rusije, koji obuhvata državna i korporativna dugovanja, je u drugom kvartalu 2009. godine povećan za 24,3 milijarde dolara, na 475,1 milijardu.
Exitus Letalis Exitus Letalis 13:02 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

субота, 22. август 2009.

Спољни дуг Русије смањен је за седам месеци ове године за 1,5 милијарди долара, на 39,1 милијарду долара, објављено је у Москви.

Инострани дуг Русије изражен у еврима смањио се у периоду јануар - јул ове године 3,8 одсто, на 27,7 милијарди евра, објавило је руско министарство финансија.

Највећи део наведеног руског државног дуга односи се на зајмове изражене у еврообвезницама, у вредности од близу 27 милијарди долара, или 19,2 милијарде евра.
vracarac92 vracarac92 14:24 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Ministar finansija Rusije Aleksej Kudrin ocenio da je ukupna zaduženost ruskih kompanija premašila 400 milijardi dolara, od čega gotovo tri četvrtine čini inostrani dug. Strane banke pre početka ekonomske krize nudile kredite, uverene u rast ruske ekonomije i sigurnu otplatu.

To su dugovi privatnih kompanija (najnormalnija stvar u ekonomiji) a Putin nije vlasnik ni jedne kompanije...........drzava Rusija je gotovo u potpunosti eliminisala drzavni dug pre vremena a koliko se ne varam mi pricamo o onome sta je Putin uradio za drzavu Rusiju.............a industrijski rast za vreme Putina precutkujes.............slucajno ili svesno?
P.S.
Da li treba da ti ponovo postavim par pitanja na koja izbegavas odgovor?
markonio92 markonio92 14:27 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Exitus Letalis
субота, 22. август 2009.

Спољни дуг Русије смањен је за седам месеци ове године за 1,5 милијарди долара, на 39,1 милијарду долара, објављено је у Москви.

Инострани дуг Русије изражен у еврима смањио се у периоду јануар - јул ове године 3,8 одсто, на 27,7 милијарди евра, објавило је руско министарство финансија.

Највећи део наведеног руског државног дуга односи се на зајмове изражене у еврообвезницама, у вредности од близу 27 милијарди долара, или 19,2 милијарде евра.

Pa dobro Exitus, u potpunosti razumem da ne voliš Putina (ne volim ga ni ja), ali pokušaj makar malkice da budeš objektivna. Pričati o ruskom dugu je smehotresno imajući u vidu da on iznosi manje od 1% USA duga, manje i od zbirnog duga zemalja članica G20.
Ovo se zove uništavanje zemlje, Putin je mala maca za njih. A za tebe jedno pitanjce: šta misliš, kako će Jenki rešiti pitanje ovoga?
Exitus Letalis Exitus Letalis 15:22 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

To su dugovi privatnih kompanija


Спољни дуг Русије смањен је за седам месеци ове године за 1,5 милијарди долара, на 39,1 милијарду долара, објављено је у Москви.


a dugovi kompanija premašuju 400 milijardi.

osim toga, ništa ne kažeš za komandanta podmornice koji živi kao pas.
toliko o brizi za rusiju.

nema nijednu firmu al je "vlasnik" svih onih koji imaju kompanije.
siroma' jadan.
Exitus Letalis Exitus Letalis 15:24 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Pričati o ruskom dugu je smehotresno imajući u vidu da on iznosi manje od 1% USA duga, manje i od zbirnog duga zemalja članica G20.

pričali smo o rusiji.
kad bude o americi, onda o njoj.

inaće, puna amerika iseljenih rusa.
a nigde rusa u americi.
vracarac92 vracarac92 15:51 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

a dugovi kompanija premašuju 400 milijardi.

osim toga, ništa ne kažeš za komandanta podmornice koji živi kao pas.
toliko o brizi za rusiju.

nema nijednu firmu al je "vlasnik" svih onih koji imaju kompanije.
siroma' jadan.

Rusija se preporodila pod Putinom, mozda se tebi to ne svidja ali to je istina.
Ukoliko se ne varam svi isticu pominju Rusiju kao eknomsku silu u bliskoj buducnosti.
Poceli su da pazare i ogromne kompanije u inostranstvu (celicana u SAD, autoindustrija u Nemackoj, banke po Italiji...)
A Dugovi privatnih kompanija su nesto apsolutno najnormalnije.
Sve kompanije na svetu uzimaju kredite, jednostano, to je nacin na koji funkcionisu.
inaće, puna amerika iseljenih rusa.

Otisli od "dobrog zivota" za vreme Jeljcina.
Goran Vučković Goran Vučković 15:57 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..


pričali smo o rusiji.
kad bude o americi, onda o njoj.

A ako pričamo o spoljnom dugu, Rusija je relativno malo zadužena zemlja (u odnosu na BDP). Evo ovde tabela.

Ne kažem da je to čini idealnim mestom za život, naravno - ali nije loše imati ideju odnosa dugova, kad se priča o njima.
Milan Novković Milan Novković 19:28 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..

Evo ovde tabela

Vučko, ta tabela, sama za sebe, jako malo govori, ovom prilikom, zato što uključuje zaduženost firmi i pojedninaca, a oni su potpuno druga priča.

Sama za sebe ovo je interesantnija lista, Public Debt kao procenat GDP-ja.

Pošto se i Vračarac "ubi" skrećući pažnju samo da dam par prostih primera: firma može da pozajmi za novu proizvodnu liniju, rezerve repromaterijala, pojedinac da kupi property u inostranstvu itd.

Pa onda dolazi finansijski inženjering kojim se bave banke gde odnosi dugovanja i vlasništva umeju da budu mnogo kompleksniji.

Zbog tih odnosa je interesantno je da spoljni dug u tabeli koju si naveo izračunat na način gde je nemoguće izbeći problem da neka zaduženja višestruko računamo, čak na nivou jedne države, a kamo li sveta, pa, čak na nivou novčanog duga, a ovde se priča i u otplatama u uslugama i robi.


A ulogu duga u računanju profita, pa poreza i kreativnom računovodstvu da i ne spominjem :) (seti se one trule gde od bogatih samo "budale" plaćaju porez)
Goran Vučković Goran Vučković 21:30 23.08.2009

Re: Putina Rusija nikad nece zaboraviti..


Vučko, ta tabela, sama za sebe, jako malo govori, ovom prilikom, zato što uključuje zaduženost firmi i pojedninaca, a oni su potpuno druga priča.

Hvala Milane - inače okačih ovu, pošto je priča počela sa dugom firmi - pa je bila bolja za poređenje. Gledao sam danas kad sam ovo okačio i tu koju pokazuješ - to je državni dug, onaj koji otplaćuju poreski obveznici, da. Ali i na jednom i na drugom mestu Rusija nije na vrhu spiska. Dobra stvar ta prirodna bogatstva, majku mu
011-495 011-495 21:58 22.08.2009

I za svoj

kriticki stav je kaznjen mestom nacelnika necega, rasplakao sam se. Kako rece? ..ima novih dokaza...za Dubrovku. Rece i ostade ziv,cak ni da pomene kakvih to dokaza, od koga,sa satelita mozda? Dokle vise kvazi analiza i bavljenja Rusijom, kao da nam Rusi kroje kapu u Srbiji a ne SAD i sateliti?
Cudo jedno kako niko da okaci na blog intervju sa onima koji se ne slazu sa politikom u SAD ili nekog njenog satelita - ili tamo nema opozicije (filozof bi rekao - bez opozicije nema ni demokratije)?
funkofil funkofil 08:12 23.08.2009

Rusofilima

Neverovatno da nakon skoro vek i po trajanja srpske države u Srbima i dalje radi taj robovski gen. Gen roblja.

Stvarno smo narod, koga svaka budala kojoj se digne da vlada, samo poželeti može.
mrdax mrdax 08:57 23.08.2009

Re: Rusofilima

Ma Rusija je super zemlja samo ne sme covek da misli svojom glavom. Sta ce mu glava kada vec ima Putina da mu kaze 'istinu'? Bas me interesuje koliko ce da potraje ova strahovlada Putina. Moze on da uradi sta hoce sa protivnicima ali ekonomiju ne moze ubiti otrovom ili pistoljem u liftu. Mislim da ce ostati upamcen kao i W.Bush kao jos jedani veliki tiranin .
Zivija bacuska Putin! Zivijaaaaaaaaa!!!!
srdjan.pajic srdjan.pajic 12:17 23.08.2009

Re: Rusofilima

funkofil
Neverovatno da nakon skoro vek i po trajanja srpske države u Srbima i dalje radi taj robovski gen. Gen roblja.

Stvarno smo narod, koga svaka budala kojoj se digne da vlada, samo poželeti može.


Aaaa, cekaj samo, kad se digne kuka i motika
roland_h roland_h 15:54 23.08.2009

...

delite li moju pomalo bizarnu fascinaciju likom i delom Sare Pejlin?


a ko nije fasciniran zenom koja misli da je afrika drzava?

odlican intervju, preporuka!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana