Društvo| Politika

Revolucija (tiha ) u Srbiji na delu ?

sentinel26 RSS / 13.09.2009. u 17:03

Posle nekoliko štrajkova nezaposlenih radnika, uglavnom vlasnika praznih radnih mesta,  kojima su se priključivali i bivši radnici, u privatizovanim preduzećima koja duži period nisu radnicima plaćala doprinose za socijalno osiguranje, Vlada Srbije je pronašla „spasonosno“ rešenje – da ona u svojstvu poslodavca izvrši povezivanje staža radnicima.

Medju preduzećima, kandidatima, kažu neki ima  i državnih preduzeća.

Kakav je to nobelovski recept pronašla Vlada Srbije ?

1) Vlada će da predloži a Skupština da usvoji zakon kojim će taj „problem“ biti skinut sa dnevnog reda. Radnici će za uzvrat prekinuti štrajkove.

Zašto zakon ?

Ako Vlada ima novac (ili zna kako će da ga nabavi ) koji će da uplati Fondu PIO umesto „nemarnih“ poslodavaca (partijski ljudi ) što će joj zakon, jednostavno uplati sredstva i gotovo.

Vlada ustvari namerava da tim radnicima pripiše staž bez ikakvog uplaćivanja sredstava, jer ona ta sredstva sada nema i neće ih ni imati nikada.

Rasim Ljajić u poseti na blokadi pruge radnika 1.maj Lapovo i Zastava elektro iz Rače 


Test proba je već izvršena sa fondom zdravstva za veliki broj preduzeća čiji je spisak ostao tajna, a novinari su još tada počeli da primenjuju (neusvojeni ) novi Zakon o ćutanju u Srbiji.

2) Pored napred opisanog izuma Vlada i Poreska uprava planiraju da na neki način obavežu poslovne banke da one vrše kontrolu  plaćanja poreza i doprinosa prilikom isplata neto zarada.

Poslovne banke ćute kao i NBS i njen guverner iako znaju da je to ordinarna glupost i da bi to bilo stvaranje paradržavnih organa mimo pameti i mimo svih propisa o platnom prometu i bankarskom poslovanju.

Banke bi ustvari kontrolisale ove koji su i do sada uredno uplaćivali poreze i doprinose, a one koji to nisu radili neće ni biti u prilici da proveravaju.

Postoji ozbiljan problem zbog kojeg banke neće moći da sprovedu ovu “genijalnu” zamisao, ali o tome drugom prilikom.

Treba opravdati nerad ogromnog aparata rasporedjenog u lokalnim jedinicama poreske uprave.

3) Prema (protivzakonitoj ) direktivi (uredbi ) NBS, poslovne banke su dužne da obaveštavaju poresku upravu o pravnim i fizičkim licima koja podižu veće sume gotovine i one to revnosno čine.

Cilj ove mere nije bio da se napr. zaštite fondovi socijalnog osiguranja već da se vidi ko kupuje devize na ulici.

Sve poreske uprave vode analitičku knjigovodstvenu evidenciju za svakog poslodavca o plaćenim porezima i doprinosima i bez izmirenja dugovanja nisu mogli dobiti nikakvo uverenje, a od skora ni regulisati overu zdravstvenih knjižica.

Do prije godinu dana naprijed pomenuta preduzeća su sama overavala zdravstvene legitimacije zaposlenih, onima na “plaćenom” i na neplaćenom odsustvu i tako dvostruko oštetili fond zdravstva.

4) Počelo je i sponovanje o reformama u zdravstvu, prosveti pa i fondovima. Ja kažem spinovanja jer ozbiljne reforme mogu da izvedu samo ozbiljni ljudi.

5) Onima koji ne poštuju pozitivne zakonske propise ne treba dozvoliti da pričaju kako ovi ne valjaju i da treba pisati noive jer oni neće poštovati ni te nove.

6) Reforme fondova, pogotovu Fonda PIO ne treba dozvoliti ovima koji ne umeju da rukuju istim.

To najprije mora da postane pravi fond a ne vreća sa pedesetipet rupa.

Sadašnje stanje penzionog fomda nije nastalo zbog lošeg sistema (mada ima mana ) nego zbog ljudi koji su njime upravljali.

Dokaz:

Pored Fonda PIO zaposlenih do skora je postojao još jedan fond. Bio je to Fond PIO samostalnih preduzetnika koji nije bio prazan (zna se i zašto ) i koji je Vlada pripojila (ukinula ) Fondu PIO zaposlenih i praktično otela sredstva koja nije smela da dira i ubacila ih u onu vreću sa rupama.

Zbog ovoga bi neko morao da izvrši svečano presecanje vrpce u novom “Pentagonu” i da ostane tamo bar jedan poslanički mandat.

Država Srbija sa njenom privredom, sa njenim administrativnim aparatom, sa njenim brojem penzionera (starosni, invalidski i porodični ) neće biti sposobna da u narednih 20 godina snizi stopu zahvatanja za ovu vrstu dažbina.

Šta može da se uradi ?

Može i mora da se poveća disciplina.

Konačno da počne poštovanje zakona.

Ministre i poslanike koji svaki dan tračare o zakonima koji ne valjaju prvo sprečiti da pišu nove zakone dok ne budu primjenili ove postojeće.

Na čelo fondova i poreskih uprava mora da dodju stručna i nekorumpirana lica, izabrana na konkursima, a ne partijski poslušnici.

Porodične penzije (kao budžetski trošak ) da se odvoje od starosnih penzija.

Najprije ljudski factor da se upristoji  pa onda reforme. 

Poslije skoro održane sednice Centralnog komiteta na kojem je usvojena nova spasonosna nacionalna politika počinju balon vesti.

Evo prve:

Javni sektor napušta 14.000 ljudi

 “ Ministarka finansija Diana Dragutinović kaže da će u lokalnoj i državnoj administraciji biti otpušteno 14 hiljada zaposlenih. “

"Otpremnine će iznositi 50 odsto godišnje plate, tako da će ušteda u budžetu biti polovina godišnjih zarada otpuštenih radnika", istakla je Dragutinovićeva.

 

Nije u redu.

Otpremnine treba da im isplate njihove stranke jer se radi o kompletnom drugom ešalonu unutarstranačke structure koja je ta “radna mesta “ dobila kao nagradu za stranački minuli rad..

"Viška zaposlenih ima i u sektoru obrazovanja, kao i u zdravstvu, ali nisu višak doktori ili medicinske sestre, već administrativni radnici", rekla je ministarka.

Znači u zdravstvu ima viška higijeničarki, računovodja, sekretarica, kurira, direktora itd.

 

Pošto vidim da se mnogi frljaju komentarima o visini poreza i doprinosa za socijalno osiguranje i barataju raznim (većinom netačnim ) procentima, istine radi, dajem ovaj tabelarni pregled, iz kojeg se vidi da se ukupna zahvatanja države u masi fonda zarada kreću  od 35 do  40%.

Jednostavno sabiranje procenata (12 + 17,9 + 17,9 = 47,8 ) nije korektno (a ni matematički nije dozvoljeno ) jer se porez na zaradu (12% ) i doprinosi za socijalno osiguranje (17,9% ) na teret zaposlenog računaju “iz (bruto ) zarade” a doprinosi na teret poslodavca ( takodje 17,9% ) “na (bruto ) zaradu”.

 

 

ZARADE  I  DAŽBINE  KOJE PRATE  ZARADE  U  SRBIJI  2009

 

 

Minimalna

Republički

Prosek x 2

Prosek x 3

Prosek x 4

Prosek x 5

Preko 5 

 

zarada

prosek

 

 

 

 

i veće

NETO

15.138

32.553

65.106

97.659

130.212

162.765

186.000

Porez

1.757

4.738

10.311

15.883

21.456

27.028

31.006

Doprinosi

3.684

8.130

16.443

24.755

33.068

40.550

40.550

iz zarade

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

20.578

45.421

91.859

138.297

184.735

231.173

264.319

zarada

 

 

 

 

 

 

 

Osnov za

20.578

45.421

91.859

138.297

184.735

226.535

226.535

doprinose

 

 

 

 

 

 

 

Doprinosi

3.684

8.130

16.443

24.755

33.068

40.550

40.550

na zaradu

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

24.262

53.552

108.302

163.053

217.803

271.723

304.869

Plata

 

 

 

 

 

 

 

Dažbine

9.124

20.999

43.196

65.394

87.591

108.128

 112.105

svega

 

 

 

 

 

 

 

Procenat

37,61

39,21

39,88

40,11

40,22

39,79

 36,77

dažbina

 

 

 

 

 

 

 

u masi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komentari (42)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

sentinel26 sentinel26 17:15 13.09.2009

Procenti opterećenja mase zarada

Pošto gornja tabela nije dovoljno pregledna i može da dovede i do zablude, dajem pojedinačni pregled za većinu (6 od ukupno 7) obuhvaćenih grupa :
................
Minimalna zarada :
N e t o : …………….…………. = 15.138,-
Porez : …………….….….…….. = 1.757,-
Doprinosi iz zarade ….……….. = 3.684,-
Bruto zarada ………………….. = 20.578,-
Osnovica za doprinose ………. = 20.578,-
Doprinosi na zaradu ………….. = 3.684,-
UKUPNO plata ………….……. = 24.262,-
Dažbine u masi ……….………. = 9.124,-
Procenat dažbina u masi .…… = 37,61 %

Republički prosek :
N e t o : …………….……….…. = 32.553,-
Porez : …………….….…...……. = 4.738,-
Doprinosi iz zarade ……..…….. = 8.130,-
Bruto zarada ………………….. = 45.421,-
Osnovica za doprinose ………. = 45.421,-
Doprinosi na zaradu …….…….. = 8.130,-
UKUPNO plata ……….….……. = 53.552,-
Dažbine u masi …………...….. = 20.999,-
Procenat dažbina u masi ……. = 39,21 %

Dvostruki republički prosek :
N e t o : …………….…………. = 65.106,-
Porez : …………….….….…... = 10.311,-
Doprinosi iz zarade ………….. = 16.443,-
Bruto zarada ………………….. = 91.859,-
Osnovica za doprinose ………. = 91.859,-
Doprinosi na zaradu ………….. = 16.443,-
UKUPNO plata ……….….……. =108.302,-
Dažbine u masi ……….….……. = 43.196,-
Procenat dažbina u masi ……. = 39,88 %

Četrvorostruki republički prosek :
N e t o : …………….…………. = 130.212,-
Porez : …………….….….…….. = 21.456,-
Doprinosi iz zarade …….…….. = 33.068,-
Bruto zarada ………………….. = 184.735,-
Osnovica za doprinose ………. = 184.735,-
Doprinosi na zaradu ….……….. = 33.068,-
UKUPNO plata …………...……. = 217.803,-
Dažbine u masi ………...………. = 87.591,-
Procenat dažbina u masi ……. = 40,22 %

Petostruki republički prosek :
N e t o : …………….…………. = 162.765,-
Porez : …………….…….….….. = 27.028,-
Doprinosi iz zarade …….…….. = 40.550,-
Bruto zarada ………………….. = 231.173,-
Osnovica za doprinose ………. = 226.535,-
Doprinosi na zaradu ….……….. = 40.550,-
UKUPNO plata ………..….……. = 270.893,-
Dažbine u masi ……….………. = 108.128,-
Procenat dažbina u masi ….… = 39,92 %

Zarade veće od petostrukog proseka (napr. Neto=2.000,-Eur-a ):
N e t o : …………….…………. = 186.000,-
Porez : …………….………..….. = 31.006,-
Doprinosi iz zarade …….…….. = 40.550,-
Bruto zarada ………………….. = 264.319,-
Osnovica za doprinose ………. = 226.535,-
Doprinosi na zaradu ….……….. = 40.550,-
UKUPNO plata …………..……. = 298.106,-
Dažbine u masi ………….……. = 112.105,-
Procenat dažbina u masi ……. = 37,61 %
sentinel26 sentinel26 18:46 13.09.2009

Re: Procenti opterećenja mase zarada

Masovni štrajkovi i gotovo jednoglasni zahtevi za "podržavljenjem" već privatizovanih preduzeća u cijeloj Srbiji nijesu se rodili tek tako.
Očigledno je da u jednoj stranci imaju savetnike.
Umjesto da se utvrdi odgovornost i zaplena imovine (ako treba ), ali ako bi istražni organi stvarno začeprkali ispod te ljušture pronašli bi svašta pa i umiješanost nekih ministara prethone dvije vlade.

Vlada sada više ne može jednako da se ponaša u svim slučajevima.
To je veliki dokaz nezakonitosti.

Ovima u Rači su obećali "Ako vlasnik pristane da se dobrovoljno odrekne vlasništva u korist države, ministarstvo će organizovati proizvodnju."
Šta znači pova rečenica ? U koju godinu administrativnog centralizma se vraćamo ?

Radnicima TK "Raška" u N.Pazaru su svašta obećavali ali sada su priznali da je jedino zakonsko i jedino moguće rešenje "stečaj".
Postoji veliki broj dugova koje treba namiriri a to su znali i na početku i radnici i ministarstva.
Sada mogu da odseku ministru jezik i ništa.
dragan7557 dragan7557 09:04 15.09.2009

Re: Procenti opterećenja mase zarada

2) Pored napred opisanog izuma Vlada i Poreska uprava planiraju da na neki način obavežu poslovne banke da one vrše kontrolu plaćanja poreza i doprinosa prilikom isplata neto zarada.

Što je isto kao kad mački damo da nam čuva slaninu ili medvedu da čuva med.

Preporuka za tekst i ideju.

dragan7557 cerski
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 17:43 13.09.2009

Faktor redosleda

"Najprije ljudski factor da se upristoji pa onda reforme."
Cega reforme ? Vec upristojenih ljudskih faktora ? Ili neupristojenog ostataka zivog i nezivog sveta ?
sentinel26 sentinel26 17:49 13.09.2009

Re: Faktor redosleda

Ninoslav Randjelovic
"Najprije ljudski factor da se upristoji pa onda reforme."
Cega reforme ? Vec upristojenih ljudskih faktora ? Ili neupristojenog ostataka zivog i nezivog sveta ?

Mislio sam na "reforme sistema" (svega i svačega ).

Grčka vlada je podnijela ostavku i od predsednika zatražila raspisivanje izbora iako su joj svi prognozirali poraz vladajuće stranke.
Njihova vlada ne polazi od maksime "Grčka to smo mi!".

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 17:57 13.09.2009

Re: Faktor redosleda

Mislio sam na "reforme sistema" (svega i svačega ).

Dobro. Ali, kad rekoste da se "najpre ljudski faktor upristoji, pa onda reforme" zamislio sam kako se nasi gradjani i politicari povlace u svoje izbe da se tamo "upristojavaju" na neki misteriozni nacin. Onda izlaze napolje, krecu se upristojeni ka svojim radnim mestima i zapocinju reforme od kojih ce svima u Srbiji biti bolje. I bilo me malo strah od te ideje, pa sam Vas pitao to oko redosleda.
sentinel26 sentinel26 18:16 13.09.2009

Re: Faktor redosleda

Ninoslav Randjelovic
Mislio sam na "reforme sistema" (svega i svačega ).
Dobro. Ali, kad rekoste da se "najpre ljudski faktor upristoji, pa onda reforme" zamislio sam kako se nasi gradjani i politicari povlace u svoje izbe da se tamo "upristojavaju" na neki misteriozni nacin. Onda izlaze napolje, krecu se upristojeni ka svojim radnim mestima i zapocinju reforme od kojih ce svima u Srbiji biti bolje. I bilo me malo strah od te ideje, pa sam Vas pitao to oko redosleda.

Ne treba "karikirati".
Priče o reformama pokreću ljudi koji ne poštuju zakone.
Ja sam napisao da ih treba onemogućiti da oni sprovode bilo kakve reforme.

Pod "upristojavanjem" ljudskog faktora podrazumevam poštovanje zakona uz namensko trošenje novca i polaganje računa.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 18:49 13.09.2009

Re: Faktor redosleda

Ja sam napisao da ih treba onemogućiti da oni sprovode bilo kakve reforme.

Ko da ih onemoguci ? Mi sto glasamo za njih 10-15 godina ?
Inace, otkud Vam ideja da "karikiram" Vase misli ? Zbog toga sto ne shvatam "upristojavanje ljudskog faktora" o kome pisete kao o preduslovu reformi sistema ?
sentinel26 sentinel26 19:02 13.09.2009

Re: Faktor redosleda

Ninoslav Randjelovic
Ja sam napisao da ih treba onemogućiti da oni sprovode bilo kakve reforme.
Ko da ih onemoguci ? Mi sto glasamo za njih 10-15 godina ?
Inace, otkud Vam ideja da "karikiram" Vase misli ? Zbog toga sto ne shvatam "upristojavanje ljudskog faktora" o kome pisete kao o preduslovu reformi sistema ?

Dobro. Ako se slažete da ih u tome treba spriječiti, predložite način.
Ja bih pozvao javnost ( i pripadnike javnog ćutanja ) da ih osudi i konstantno proziva za loše postupke.
Ne predlažem lijeganje po šinama u Nemanjinoj jer će oni uskoro pobjeći odatle na N.Bgd.

Za ogrešenje o zakone treba ih pozivati na krivičnu odgovornost.

Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:19 13.09.2009

Re: Faktor redosleda

Ako se slažete da ih u tome treba spriječiti, predložite način.

Pa, ja nisam bas neki revolucionar. Ali ajde, predlazem da ih sutnemo u dupe gde god da ih vidimo. I mozda da im dobacimo nesto kao - Pazi kako se ponasas na poslu i sta radis !
I da ne glasamo ni za kog od tih "njih". Dok "nama svima " odjednom ne bude bolje.
dragan7557 dragan7557 09:05 15.09.2009

Re: Faktor redosleda

Njihova vlada ne polazi od maksime "Grčka to smo mi!".

Za razliku od naše.

dragan7557 cerski
Doctor Wu Doctor Wu 18:09 13.09.2009

Čini mi se da je

Najprije ljudski factor da se upristoji pa onda reforme.

...ovo pogrešna logika. Ako hoćemo napredak Srbije neophodno je povećati GDP a on se brzo može povećati samo povećanjem lične potrošnje građana, odnosno povećanjem brzine novca (kad već nema mase). 40% poreza (odnosno, 40% učešća države u GDP-ju) je ogromno za nerazvijenu zemlju kao što je Srbija. Povećana državna potrošnja smanjuje GDP jer jednostavno usporava tok novca. Ono što je dobro za razvijene zemlje, ne važi za nerazvijene. Potrebno je redukovati poreske stege, povećati potrošnju, stimulisati domaću proizvodnju i usluge (kroz incentive, nikako carinskim barijerama) sve to ubrzati i primeniti modele malih i nekad siromašnih a sada bogatih država kao što je Irska i da se kroz povećanje GDP-ja nadamo građenju i uvećavanju društvenog bogatstva. Naravno, sve podrazumeva strogu finansijsku disciplinu.
sentinel26 sentinel26 18:21 13.09.2009

Re: Čini mi se da je

Doctor Wu
Najprije ljudski factor da se upristoji pa onda reforme.
...ovo pogrešna logika. Ako hoćemo napredak Srbije neophodno je povećati GDP a on se brzo može povećati samo povećanjem lične potrošnje građana, odnosno povećanjem brzine novca (kad već nema mase). 40% poreza (odnosno, 40% učešća države u GDP-ju) je ogromno za nerazvijenu zemlju kao što je Srbija. Povećana državna potrošnja smanjuje GDP jer jednostavno usporava tok novca. Ono što je dobro za razvijene zemlje, ne važi za nerazvijene. Potrebno je redukovati poreske stege, povećati potrošnju, stimulisati domaću proizvodnju i usluge (kroz incentive, nikako carinskim barijerama) sve to ubrzati i primeniti modele malih i nekad siromašnih a sada bogatih država kao što je Irska i da se kroz povećanje GDP-ja nadamo građenju i uvećavanju društvenog bogatstva. Naravno, sve podrazumeva strogu finansijsku disciplinu.

I za vas važi odgovor kao i za Randjelovića.

Pod "upristojavanjem" ljudskog faktora podrazumevam dovodjenje stručnih kadrova na čelo fondova, poštovanje zakona uz namensko trošenje novca i polaganje računa.

Ne protivim se reformama već da reforme sprovode ljudi koji su se istakli u nepoštovanju zakona.

Ovi koje pominjem nijesu sposobni da dovedu do povećanja GDP-ija.
Ovi nijesu sposobni čak ni da smanje potrošnju.
Doctor Wu Doctor Wu 18:28 13.09.2009

Re: Čini mi se da je

Pod "upristojavanjem" ljudskog faktora podrazumevam dovodjenje stručnih kadrova na čelo fondova, poštovanje zakona uz namensko trošenje novca i polaganje računa.

A ja baš o tome pišem. Nema šta ljudski faktor da se upristojava, treba mu jednostavnim mehanizmima (ukidanjem) onemogućiti da namenski troši novac. To je za komunističke, centralističke sisteme upravljanja (ili kriminalne, kao u Crnoj Gori), a ono što ja kažem je da Srbiji treba veće učešće slobodnog tržišta za dalji rast.

Nema tu ovi, oni, političari uopšte ne treba da se bave potrošnjom (osim ličnom). Oni bi trebalo da budu tu samo donose, sprovode zakone i donose budžete za neophodnu infrastrukturu. Činovnici, dakle. Naravno, u takvom sistemu efikasno funkcionisanje policije i sudstva su od presudnog značaja.
sentinel26 sentinel26 18:57 13.09.2009

Re: Čini mi se da je

Doctor Wu
A ja baš o tome pišem. Nema šta ljudski faktor da se upristojava, treba mu jednostavnim mehanizmima (ukidanjem) onemogućiti da namenski troši novac. To je za komunističke, centralističke sisteme upravljanja (ili kriminalne, kao u Crnoj Gori), a ono što ja kažem je da Srbiji treba veće učešće slobodnog tržišta za dalji rast.
Nema tu ovi, oni, političari uopšte ne treba da se bave potrošnjom (osim ličnom). Oni bi trebalo da budu tu samo donose, sprovode zakone i donose budžete za neophodnu infrastrukturu. Činovnici, dakle. Naravno, u takvom sistemu efikasno funkcionisanje policije i sudstva su od presudnog značaja.
Gosn Wu, mi ne pričamo o istim stvarima.

U osnovnom postu sam već napisao da iz fondova treba ujkloniti političare i dovesti stručne ljude putem javnih konkursa, ali vi to očigledno nijeste čitali.

O kakvom nenamneskom trošenju novca vi pišete ? Sav novac koji se nadje u nekom fondu ima strogu namjenu i ono na šta ja insistiram jeste strogo poštovanje namene svih budžetskih i nebudžetskih sredstava.

Zamolio bih te da se prvo ti upristojiš i ne ubacuješ ovdje CG jer o njoj nije riječ i o njoj ne znadeš ništa izvan pisanja srpske štampe. U tvojoj okolini i ovoj drugoj tebi dražoj sredini ima mnogo više kriminala no tamo.
Otvori sam post o tome pa piši a ja ću o ovima koji su trošili i troše novce iz kase kojoj sam ja doprinosio više od 40 godina.

Doctor Wu Doctor Wu 19:11 13.09.2009

Re: Čini mi se da je

Možda nesporazumi proističu iz toga što vi stalno brkate u svojim postovima državu i fondove. Čas kritikujete vladu, čas ustrojstvo i upravljanje fondovima. Što se mene tiče, ja bih vama koji ste uplaćivali 40 godina u svoje fondove dao puteve i EPS i onda sami birajte ko će time i kako upravljati.
O kakvom nenamneskom trošenju novca vi pišete ? Sav novac koji se nadje u nekom fondu ima strogu namjenu i ono na šta ja insistiram jeste strogo poštovanje namene svih budžetskih i nebudžetskih sredstava.

Tekuću globalnu finansijsku krizu su upravo izazvali stručni ljudi, mnogo stručniji nego što će ih Srbija ikad imati, koji su upravljali fondovima, mnogo bogatijim i većim nego što će ih Srbija ikad imati. Ono što je zakazalo je regulacija, a sve se desilo u državama koje su neuporedivo uređenije nego Srbija. Prema tome, premise su vam pogrešne.
Zamolio bih te da se prvo ti upristojiš i ne ubacuješ ovdje CG jer o njoj nije riječ i o njoj ne znadeš ništa izvan pisanja srpske štampe. U tvojoj okolini i ovoj drugoj tebi dražoj sredini ima mnogo više kriminala no tamo.

Kakav je ovo bezobrazluk? Pišemo otvoreno o Srbiji i njenim problemima, pominjete kriminal u mojoj okolini o kojoj vi baš ništa ne znate (čak ni ono što donosi srpska ili crnogorska štampa) a ne možemo pisati o jednom od najmračnijih mafijaša Evrope, šverceru i ubici koji je direktno opljačkao građane na milione građana Srbije?
sentinel26 sentinel26 19:25 13.09.2009

Re: Čini mi se da je

Gosn Wu, vama očigledno nije do rasprave o temi.

Ja jesam kritikovao i upravljanje fondovima i državne organe - tj. vlast.

Kao dokaz da fondove nijesu upropastili stručni ljudi već klasični političari naveo sam primer Fonda PIO samostalnih preduzetnika kojim i jesu upravljali stručni ljudi i kada su političari vidjeli da tu ima novaca oni su ga jednostavno "ekspropriisali" i pripojili ovom drugom fondu koji je već duže vrijeme bio prazan i koji su takodje ispraznili političari.

Kada je ekonomija u pitanju posljednjih 30 godina u ovoj sredini, ekonomisti su bili sluge politike i političara i nijesu oni krivi za loše stanje privrede.

Dakle ne postoji niti jedan jedini dokaz da je za propast fondova u Srbiji kriva struka.

Takvu tvrdnju može da napiše samo neko ko ne živi ovdje i nema prave informacije.

A za ovo drugo što vas interesuje, već sam rekao, napišite svoj post i svoje pomračeno vidjenje.
dragan7557 dragan7557 09:14 15.09.2009

Re: Čini mi se da je

Ako hoćemo napredak Srbije neophodno je povećati GDP a on se brzo može povećati samo povećanjem lične potrošnje građana, o

I naravno novim zaduživanjem kao kolateralnom posledicom.
a sada bogatih država kao što je Irska

Naročito bogate Irske sa dugovima koje sledećih 30 pokoljenja neće moći da isplate.

Još bolje da kao Island domaće banke (ako je neka još ostala) zadužimo čuvanjem inostranih para sa sve kamatama a la Ice Save i naravno objavimo predstečajno stanje pošto pokupimo pare ostatku sveta.

Možemo kao i Mađarska i sl.
Naravno, sve podrazumeva strogu finansijsku disciplinu.

Koja disciplina je kod nas legendarna kao što pokazaše i MMF diskusije.

Od silne pameti i 'learn by experience of others' na ovom blogu je skoro nemoguće biti pametan.

dragan7557 cerski
angie01 angie01 18:23 13.09.2009

predlazem

reformu kadrova!

samo, ako se ta famozna rech -reforma, bude koristila za uobichajene radnje ovde- bojim se, da to znachi promene na gore!
sentinel26 sentinel26 19:32 13.09.2009

Re: predlazem

angie01
reformu kadrova!
samo, ako se ta famozna rech -reforma, bude koristila za uobichajene radnje ovde- bojim se, da to znachi promene na gore!

Sposobni uvijek prvo probaju da poprave situaciju i da nešto urade i tada nadju i šta ne valja, a nesposobni odmah traže "reforme" jer oni znaju da ovo "ne valja", neće to da rade (ne sprovode zakone ) i da ga treba odmah mijenjati.

Ne treba im dati ni slovo "R" da izgovore.

Pominju se reforme u zdravstvu i prosveti.
Kada smo ono imali ministra prosvete bez dana radnog (staža ) iskustva u obrazovanju ?
Čime se bavio ?
dragan7557 dragan7557 09:16 15.09.2009

Re: predlazem

Čime se bavio ?

Vratija se Šime
šta je radija - NIŠTA

dragan7557 cerski
asparagus asparagus 18:30 13.09.2009

Pojasnjenje, molicu

Šta može da se uradi ?

Može i mora da se poveća disciplina.

Konačno da počne poštovanje zakona.

Ministre i poslanike koji svaki dan tračare o zakonima koji ne valjaju prvo sprečiti da pišu nove zakone dok ne budu primjenili ove postojeće.

Na čelo fondova i poreskih uprava mora da dodju stručna i nekorumpirana lica, izabrana na konkursima, a ne partijski poslušnici.


Svi mi znamo da ovo mora i treba da se uradi.
Pravo je pitanje kako da nateramo (jer druge reci nema) nase politicke odlucioce da ovo sto ste naveli sprovedu.
sentinel26 sentinel26 19:12 13.09.2009

Re: Pojasnjenje, molicu

asparagus
Šta može da se uradi ?
Može i mora da se poveća disciplina.
Konačno da počne poštovanje zakona.
Ministre i poslanike koji svaki dan tračare o zakonima koji ne valjaju prvo sprečiti da pišu nove zakone dok ne budu primjenili ove postojeće.
Na čelo fondova i poreskih uprava mora da dodju stručna i nekorumpirana lica, izabrana na konkursima, a ne partijski poslušnici.

Svi mi znamo da ovo mora i treba da se uradi.
Pravo je pitanje kako da nateramo (jer druge reci nema) nase politicke odlucioce da ovo sto ste naveli sprovedu.

Ja nemam gotovo rešenje za ovaj problem.

Potreban i neophodan uslov je da se potpuno depolitizuju policija i istražni organi.
Odakle nekom ministru saznanje o nekom predstojećem hapšenju ?
U prethodnim mandatima neki ministri su čak direktno rukovodili tim akcijama.

Ministri i ministarski pomoćnici koji su predsednicima sudov slali instrukcije da ne izvršavaju pravosnažne sudske presude su morali odmah u zatvor, a ova sadašnja Vlada je odbila čak i da raspravlja o njihovoj odgovornosti i da ih smijeni.

Ako takvi ljudi krenu da prave reforme po Srbiji loše se piše svima, osim njima.

ninasimone ninasimone 19:34 13.09.2009

Re: Pojasnjenje, molicu

sentinel26

Potreban i neophodan uslov je da se potpuno depolitizuju policija i istražni organi.
Odakle nekom ministru saznanje o nekom predstojećem hapšenju ?
U prethodnim mandatima neki ministri su čak direktno rukovodili tim akcijama.

Ministri i ministarski pomoćnici koji su predsednicima sudov slali instrukcije da ne izvršavaju pravosnažne sudske presude su morali odmah u zatvor, a ova sadašnja Vlada je odbila čak i da raspravlja o njihovoj odgovornosti i da ih smijeni.

Ako takvi ljudi krenu da prave reforme po Srbiji loše se piše svima, osim njima.


da rezimiram: kadija te tuzi, kadija ti sudi, kadija ti pise zakone, krsi zakone, pise nove, skuplja pare, deli pare, krade pare, zaposljava, otpusta, investira, krade, pozajmljuje, reformise, opet krade...
Rekla bih da je broj jedan reforma politickog sistema (to upristojavanje o kome Senta govori i uvodjenje koncepta 'odgovornosti') ali onda opet krene kadija-mantra...
sentinel26 sentinel26 19:36 13.09.2009

Re: Pojasnjenje, molicu

ninasimone
sentinel26
Potreban i neophodan uslov je da se potpuno depolitizuju policija i istražni organi.
Odakle nekom ministru saznanje o nekom predstojećem hapšenju ?
U prethodnim mandatima neki ministri su čak direktno rukovodili tim akcijama.

Ministri i ministarski pomoćnici koji su predsednicima sudov slali instrukcije da ne izvršavaju pravosnažne sudske presude su morali odmah u zatvor, a ova sadašnja Vlada je odbila čak i da raspravlja o njihovoj odgovornosti i da ih smijeni.
Ako takvi ljudi krenu da prave reforme po Srbiji loše se piše svima, osim njima.
da rezimiram: kadija te tuzi, kadija ti sudi, kadija ti pise zakone, krsi zakone, pise nove, skuplja pare, deli pare, krade pare, zaposljava, otpusta, investira, krade, pozajmljuje, reformise, opet krade...
Rekla bih da je broj jedan reforma politickog sistema (to upristojavanje o kome Senta govori i uvodjenje koncepta 'odgovornosti') ali onda opet krene kadija-mantra...

Šta predlažeš ?
Ne misliš valjda da treba to trpeti doživotno ?
asparagus asparagus 19:45 13.09.2009

Re: Pojasnjenje, molicu

Ma jok, cim dodje beli sengen - pravac baustela.
ninasimone ninasimone 20:00 13.09.2009

Re: Pojasnjenje, molicu

sentinel26

Šta predlažeš ?
Ne misliš valjda da treba to trpeti doživotno ?

taman posla! (btw, na tvojoj sam strani...) Revolucije (nasilne) smo probali, ne pomaze... sad mislim da treba da ih konstantno prozivamo (ovo sto i ti sam radis) a sa bloga preci na televizuju jer ipak ona najvise dopire do masa. Pa kljucati u glavu, svaki bozji dan, ko sto su oni kljucali sa svim onim uzasima i glupostima.

edit: na taj nacin i ti sto se zalazu za promene imaju prilike i vremena da se pokazu a ne neko vikne "Juris!", svi za njim a posle se ispostavi, on jos gori...
dragan7557 dragan7557 09:18 15.09.2009

Re: Pojasnjenje, molicuSvi mi znamo da ovo mora i treba da se uradi.

Al' nije jasno KO kada i kako da uradi.

dragan7557 cerski
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 20:17 13.09.2009

(Kontra)revolucija

Baš sam se ovih dana pitao kuda nas to vraća naša vlast: u period samoupravljanja ili državno-planskog upravljanja privredom.
Bilo kuda od to dvoje kontrarevolucija ili revolucija je na delu, a sprovodi je vlada.
ninasimone ninasimone 20:37 13.09.2009

Re: (Kontra)revolucija

Vojislav Stojković
Baš sam se ovih dana pitao kuda nas to vraća naša vlast: u period samoupravljanja ili državno-planskog upravljanja privredom.
Bilo kuda od to dvoje kontrarevolucija ili revolucija je na delu, a sprovodi je vlada.

Cini mi se da ovo samo pokazuje da su se potpuno pogubili. Sad nema vise para od kredita da se time malo zamaskira nesposobnost a doslo vreme da se vracaju. Na zalost, novinari su takodje nepismeni i neobrazovani (cast izuzecima) pa ih pustaju da se gadjaju kojekakvim 'ekspertlucima' koji, u najboljem slucaju, nista ne znace, a u najgorem, skrivaju neku podlost. Predlazem da uz svako pojavljivanje politicara na televiziji ide titl sa prevodom na svima razumljivi srpski.
sentinel26 sentinel26 20:46 13.09.2009

Re: (Kontra)revolucija

Vojislav Stojković
Baš sam se ovih dana pitao kuda nas to vraća naša vlast: u period samoupravljanja ili državno-planskog upravljanja privredom.
Bilo kuda od to dvoje kontrarevolucija ili revolucija je na delu, a sprovodi je vlada.

Mislim da je ovo što oni sada rade veliki dokaz da nemaju pravu strategiju (sem za ostanak na vlasti ).

Ja bih rekao da je prije u pitanju nova "revolucija", jer ovo do čega smo bili došli sprovedeno je mirnim (nažalost djelimično i kriminalnim ) putem, nije bilo pravog nasilja.

Pazite, imamo slučajeve gdje radnici dolaze pred vladu (ministre ) sa gotovim rešenjima.
Traže da država bezuslovno povrati državno vlasništvo i da im ona postane gazda - poslodavac.
Odakle njima to znanje - tj. rešenje ?
Pa lijepo, vide kako žive ovi što im je država stvarni pooslodavac, tj. državna administracija.

Još strašnije je to što oni listom traže ispunjenje njihovih zahteva i u slučajevima kada to predstavlja drastično kršenje nekog zakona.
Ako svi izadju sa zahtevima čije ispunjenje podrazumeva kršenje propisa onda je to znak da je djavo došao po svoje.

Milan Karagaća Milan Karagaća 23:20 13.09.2009

Re: (Kontra)revolucija

Deca jedu svoju revoluciju.
dragan7557 dragan7557 09:21 15.09.2009

Re: (Kontra)revolucija

državno-planskog upravljanja privredom.

Sve države koje su iole pametne imaju plansko upravljanje privredom, kako bivše komunističke tako i bivše c.q. sadašnje kapitalističke.

Bez planiranja (taktičkog i strateškog) ne postoji privreda.

dragan7557 cerski
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:23 13.09.2009

otpremnine

Otpremnine treba da im isplate njihove stranke jer se radi o kompletnom drugom ešalonu unutarstranačke structure koja je ta “radna mesta “ dobila kao nagradu za stranački minuli rad..

Tačno tako.
Jelena Milić Jelena Milić 06:28 14.09.2009

dobar prikaz

dobar post, vazna tema
sentinel26 sentinel26 09:42 14.09.2009

Re: dobar prikaz

Jelena Milić
dobar post, vazna tema

Zahvaljujem.
sentinel26 sentinel26 13:47 14.09.2009

"Reforma" obrazovanja

je već krenula..
Na osnovu uputstva ministarstva prosvete a koje nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, počelo je smanjenje broja odeljenja u nastavi na madjarskom jeziku u Vojvodini.
Kako sad, pa uputstvo ministarstva da bude jače od zakona ?
Vrlo lako, sva (važeća ) uputstva i uredbe, (ima čak i mišljenja kojima se pripisuje karakter imperativnih normi ) koja nisu u saglasnosti sa zakonima Srbije ne bi mogla stati na jedan kamion.

Udžbenici za nastavu na hrvatskom (u Subotici ) još nijesu dobili saglasnost a ka' će ne zna se još.
sentinel26 sentinel26 16:29 14.09.2009

Dinkić preti kaznama

Racionalizacija ili kazne - Obračun kod D.A. korala !

I z v o r : B92, FoNet Beograd, 14. septembar 2009. | 01:36 -> 16:34 |

"Ministri koji ne naprave plan otpuštanja u administraciji plaćaće milion dinara kazne. Sindikat zaposlenih u upravi najavljuje proteste."

"Vlada Srbije rešena je da se obračuna sa preglomaznim državnim aparatom u kome je trenutno zaposleno 28 hiljada ljudi. Ministri koji ne budu napravili plan smanjenja zaposlenih biće kažnjeni sa milon dinara, a prekobrojni radnici od januara neće primati platu, kaže ministar ekonomije Mlađan Dinkić."

Visina predvidjene kazne je 1 milion dinara !
dragan7557 dragan7557 09:23 15.09.2009

Re: Dinkić preti kaznama

"Ministri koji ne naprave plan otpuštanja u administraciji plaćaće milion dinara kazne.

Narodnih para. Svoje bele pare čuvaju za crne dane.

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 16:35 14.09.2009

Goli populizam

Gostujući u emisiji "Kažiprst" na TV B92, predsednik LDP-a Čedomir Jovanović je izjavio:

“Ako govorimo o ideji da se reže državni aparat, da, ali ne tako što će se kažnjavati činovnici u državi koji su do posla dolazili tako što su prvo morali da zakucaju na vrata partije koja je na vlasti“, rekao je, gostujući u emisiji “Kažiprst“ B92, lider LDP-a Čedomir Jovanović.

“Dakle, departizacija i depolitizacija ne počinju od onog prizemnog nivoa o kojem se danas najčešće govori, nego zapravo mora biti promenjen karakter države koja se u ovom trenutku guši i onemogućava nam normalan razvoj“, smatra on.

Umesto ove populističke izjave, bolje je vratiti ih "partijama na vlasti" pa neka im one o svojem trošku reše problem otpremnine.
Za promenu karaktera države nije ni približno dovoljno to što predlaže gospodakoju brani gospodin Jovanović.
dragan7557 dragan7557 09:26 15.09.2009

Re: Goli populizam

“Ako govorimo o ideji da se reže državni aparat,

U filmskoj produkciji postoji rezanje u pozorišnoj režiseri rade režiju, a Čeda ni jedno ni drugo.

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 17:19 14.09.2009

Gradonačelnik Novog Pazara

godinuipo dana "pravio gluposti" sa znanjem ministra Ljajića.

Danas je na sjednici Skupštine opštine Novi Pazar, smijenjen je dosadašnji gradonačelnik Mirsad Djerlek.

Izvor: RTS
Смењен градоначелник Новог Пазара

Lokalnom vlašću su do sada rukovodile Ljajićeva SDP i SRS.

Povodom njegove smene, ministar Rasim Ljajić (koji osniva novu stranku ) je izjavio:

"Извињавам се свим одборницима и грађанима Новог Пазара што сам толико одлагао Ђерлекову смену, тражећи компромис упркос милионима аргумената које су ми давали из СДП и упркос тешких глупости које је он направио током протеклих годину и по дана, а о којима ће јавност бити обавештена".Smenjeni Mirsad Djerlek - “Pravio gluposti godinuipo dana” sa znanjem ministra Ljajića

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana