Očuvanje Zvezdarske šume - stav Sekretarijata

Tanja Jakobi RSS / 24.10.2009. u 07:45

Očuvanje Zvezdarske šume - stav Sekretarijata za zaštitu životne sredine
Iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda stigle su ohrabrujuće vesti. Izdvajamo neko od stavova iz dopisa koji nam je upućen:
- Sekretarijat se zalaže za zadržavanje i očuvanje postojećih zelenih površina na području Zvezdarske šume kao i za podizanje novih zasada.
- Sekretarijat smatra da deo šume iznad KBC „Zvezdara", koji je regulacionim planom predviđen za proširenje KBC „Zvezdara" i podizanje Doma za stare, predstavlja najkvalitetniji deo površine pod šumom.
- Sekretarijat je sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije usaglasio stav da je moguće pokrenuti inicijativu za zaštitu centralnog dela Zvezdarske šume (deo oko opservatorije) i dela šume između ograde KBC „Zvezdara" i ulica: Trnavska - Novice Cerovića - Vojvode Sime Popovića.
- Sekretarijat smatra da se, pored zaštićenih prostora, u urbanoj sredini Beograda moraju očuvati i druge javne zelene površine jer su od posebnog značaja za unapređenje i očuvanje kvaliteta životne sredine.

Pozdravljamno stavove Skretarijata za zaštitu životne sredine i nadamo se da će gradska vlast u celini, kako kada je reč o Planu detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara tako i u drugim slučajevima, doneti ekološki odgovornu odluku.

zvezdarskasuma@yahoo.com
http://zvezdarskasuma.blogspot.com
http://sites.google.com/site/zvezdaraforest/
http://www.facebook.com/group.php?gid=103341934230 

Evo i dopisa Sekretarijata za zaštitu životne sredine:

Republika Srbija
GRAD BEOGRAD
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRAD
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 07-183/09-V-01
12.Oktobar 2009.godine
GRUPA GRAĐANA „ZAŠTITIMO ZVEZDARSKU ŠUMU"
Predmet: Očuvanje Zvezdarske šume

Poštovani,

Sekretarijatu za zaštitu životne sredine dostavljeno je više zahteva građana za očuvanje Zvezdarske šume, uključujući zahtev prosleđen preko Kabineta gradonačelnika. Kako je zaključeno na sastanku održanom 25. septembra 2009. godine, a koji je organizovan na Vašu inicijativu, ovaj sekretarijat je još jednom razmotrio dokumentaciju kojom raspolaže, navode iz vaše inicijative, kao i sugestije izrečene na sastanku. S tim u vezi konstatovano je sledeće:
• Sekretarijat je, za potrebe izrade Plana detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara u Beogradu, a na zahtev obrađivača planskog dokumenta Javnog urbanističkog preduzeća „Urbanistički zavod Beograda", rešenjem broj 501-134/05-V-03 od 13.05.2005.godine utvrdio uslove i mere zaštite životne sredine, kao i obavezu strateške procene uticaja predmetnog plana na životnu sredinu;
• U navednim uslovima zaštite životne sredine, Sekretarijat je nedvosmisleno utvrdio obavezu zadržavanja i očuvanja svih postojećih zelenih površina predmetnog područja, kao i obavezu valorizacije postojeće vegetacije, funkcionalno raščlanjavanje gradske šume „Zvezdara" i, u skladu sa tim, definisanje elemenata za rekonstrukciju i podizanje novih šumskih sastojina, u skladu sa odredbama GP Beograda 2021;
• U cilju analize rešenja predloženih predmetnim planskim dokumentom i mnogobrojnih zahteva da se spreči svaki pokušaj prenamene šumskog zemljišta u građevinsko, odnosno onemogući seča drveća i uništavanje zelenih površina ovog dela grada, predstavnici Sekretarijata su izvršili obilazak terena 23.09.2009. godine, kako bi utvrdili stanje same šume na lokacijama na kojima je planirana prenamena šumskog u građevinsko zemljište, odnosno izgradnja građevinskih objekata i o tom obilasku sačinili su izveštaj za tri „sporne" lokacije i to:
1.pozicija 1. uz ulicu Sime Popovića pored KBC „Zvezdara", na koje je planirano proširenje kiničko-bolničkog centra i izgradnja ustanove socijalne zaštite za stare,
2. pozicija 2. Dečija ustanova „Zvezdani gaj", na kojoj je planirano proširenje i izgradnja novih sadržaja ove dečije ustanove i
3. pozicija 3. deo prostora uz uicu Dragoslava Srejovića (Partizanski put), ispred benzinske stanice „OMV", na kojem je, kao mera sanacije klizišta, planirana izgradnja otvorenog stambenog bloka;

Takođe, izvršen je obilazak i drugih lokacija na kojima je planirana izgradnja novih objekata ( u okviru kompleksa Instituta „Mihajlo Pupin", Tornja/ vidikovca na vrhu Zvezdarskog brda, crkve i pratećih objekata) o čemu su usaglašeni stavovi na našem zajedničkom sastanku;

• U cilju stručne i objektivne procene stanja šumskih sastojina na prostoru Zvezdarske šume, a naročito u delovima šume na kojima je planirana prenamena šumskog u građevinsko zemljište, izvršena je analiza Plana upravljanja i gazdovanja Zvezdarskom šumom „Posebna šumska osnova gazdinske jedinice Zvezdarska šuma", koji je za potrebe upravljača JKP „Zelenilo Beograd" izradio Šumarski fakultet, i na koju je pribavljena saglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Uprava za šume (Rešenje broj 322-02-00010/2009-10 od 27.01.2009.godine) i konstatovano sledeće:
- celokupna površina ove gazdinske jedinice odgovara namenskoj celini-park šume,
- u ukupnoj obrasloj površini veštački podignute sastojne pokrivaju 91,9%, sastojne visokog porekla 1,4%, a preostalih 6,7% čine šikare,
- u manjem delu obraslih površina su konstatovane čiste sastojne 11,4%, dok mešovite prekrivaju veći deo obrasle površine 88,6%,
- dominantne vrste drveća su hrast lužnjak, beli jasen, javor, lipa, crni bor i američki jasen, čije je zdravstveno stanje ocenjeno kao dobro,
- najveći deo zapremine pripada srednje jakim i tankim stablima,
- zapreminski prirast iznosi 240,4 m3/ha, a tekući 5,1m3/ha, što ukazuje na bioekološku stabilnost kompleksa.

Deo šume između ograde KBC „Zvezdara" i ulica: Trnavska-Novice Cerovića-Vojvode Sime Popovića predstavlja najkvalitetniji deo obrasle površine pod šumom. Vodi se kao veštački podignuta sastojina hrasta lužnjaka (početkom pedesetih godina). Prirast u ovom delu kompleksa je značajan, što je detaljno prikazano i u tabeli o razmeru dobnih razreda u posebnoj osnovi gazdovanja GJ „Zvezdara";

Činjenice o izuzetnom kvalitetu dela šume koji bi imao osnov za valorizaciju/procenu za potrebu eventualne buduće zaštite, potvrđena je i u izveštaju o obilasku terena.

• Razmatrajući predlog grupe građana o pokretanju procedure vrednovanja i stavljanja pod zaštitu Zvezdarske šume, kao zaštićenog prirodnog dobra, Sekretarijat je, u konsultacijama sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, kao nadležnom stručnom organizacijom, usaglasio stav da je moguće pokrenuti inicijativu za proglašenje dva zaštićena područja predmetnog prostora i to: centralnog dela Zvezdarske šume (deo oko Opservatorije) i dela šume između ograde KBC „Zvezdara" i ulica: Trnavska-Novice Cerovića-Vojvode Sime Popovića. Za navedene predele je, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS", br.36/09), potrebno uraditi studiju zaštite kojom se utvrđuju vrednosti područja, način upravljanja područjem, i način finansiranja zaštićenog područja;
• Navedena pitanja kao i predložena planska rešenja biće razmatrana i vrednovana u postupku ocene i odlučivanja o davanju saglasnosti na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara, u skladu sa čl. 21. i 22. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS" br.135/04).

Na osnovu navedenog, a imajući u vidu i pitanja razmatrana na sastanku održanom 25.09.2009. godine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine podržće Vašu inicijativu, kao i druge inicijative građana dostavljene ovom sekretarijatu, a koje se odnose na zaštitu vrednih i očuvanih delova Zvezdarske šume. S tim u vezi, u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije biće razmotrena mogućnost pokretanja procedure zaštite delova Zvezdarske šume kao zaštićenih područja.

Ističemo da će kroz mehanizam strateške procene uticaja pedloženih planskih rešenja na životnu sredinu,ovaj sekretarijat posebnu pažnju posvetiti izvršenoj analizi postojećeg stanja prirodnih i ekoloških vrednosti delova šume predloženih za prenamenu. Takođe, biće razmatrana procena mogućih uticaja predloženih rešenja, a naročito opravdanost takvih rešenja, kao i analiza varijantnih rešenja sadržanih u Izveštaju o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Ovom prilikom izražavamo i stav da se, pored zaštićenih prostora, u urbanoj sredini Beograda moraju očuvati i druge javne zelene površine budući da su od posebnog značaja za unapređenje stanja i očuvanje kvaliteta životne sredine.

Napominjemo da ćemo kopiju ovog odgovora dostaviti Kabinetu gradonačelniku grada Beograda i Zavodu za zaštitu prirode Srbije, kao i drugim građanima koji su nam se obratili sa istim zahtevom.


S poštovanjem,


SEKRETAR

Goran Trivan, dipl.inž.Komentari (4)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

jesen92 jesen92 21:20 25.10.2009

nije mi jasno

..zasto ovaj blog niko ne komentarise, ja sam pomislila da je zakljucan a vidim da nije....Tanja, pozdrav za tebe...!
Tanja Jakobi Tanja Jakobi 10:48 26.10.2009

Re: nije mi jasno

Pozdrav jesen92
Nije zaključan, naprotiv ali ga umesto mene vodi ekipa koja se aktivnije bavi zaštitom Zvezdarske šume.Već su se predstavili na jednom od prethodnih blogova posvećenih istoj temi.
Oni sami postavljaju blog, komentarišu i odgovaraju na komentare.

jesen92 jesen92 00:59 27.10.2009

Re: nije mi jasno

..izgleda da ekipi nije stalo do komentara vec samo do prezentovanja informacija...a blog i nije neko mesto za to..
Rejlem Rejlem 11:59 26.10.2009

Veliki pozdrav

Pratim ovu inicijativu od pojavljivanja na blogu. Podrska, preporuka, i ako treba i nesto konkretno da se uradi, tu sam.
P.S. Kako postati clan GG „ZAŠTITIMO ZVEZDARSKU ŠUMU", preko gore navedenih sajtova?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana