Istorija| Religija

Kama i križ

alexlambros RSS / 16.12.2009. u 18:51

AleXandar Lambros

Puno saučesništvo hrvatske katoličke crkve s ustaškom diktaturom ozvaničeno je 26. juna 1941. kada prilikom svečanog susreta najviših dostojanstvenika crkve i poglavnika, monsinjor Stepinac jamči Paveliću "vjernu i lojalnu suradnju za veliku budućnost naše domovine". Saradnju koju primas Hrvatske potvrđuje u brojnim javnim prilikama, često prisustvujući i svečanostima ustaškog režima i okupacionih nacifašističkih snaga.

Prije 1941. Hrvatska katolička crkva godinama je trpjela nepravde i šikaniranja. Bivši monarhistički režim jugoslovenske države koji je bio pod srpskom hegemonijom uvijek je favorizovao srbopravoslavnu vjeroispovjest na štetu drugih obreda (koje je režim samo tolerisao) . Ali potpuna i aktivna podrčka hrvatskog katoličkog klera ustaškoj diktaturi nije prosto reakcija na višegodišnje nepravde, nego je to aktivno učešće u stvaranju Nezavisne Države Hrvatske zamislio nacifašista Pavelić a podrzali Hitler i Musolini. Uostalom, duhovno uporište ustaške ideologije predstavlja najmračniji katolički fanatizam.
Po mišljenju istoričara Falkonije u saučesništvu katoličkog klera s Pavelićevom diktaturom "odlučujući je bio krajnje vjerski karatkter ustaškog pokreta koji je u izvjesnom smislu želio da obnovi staro hrvatsko kraljevstvo koje je imalo vazalski odnos prema Papi". Poglavnikov pokret "u ime Boga" karakteriše ekstremni katolicizam koji ga jasno razlikuje od njemačkog nacionalsocijalizma i italijanskog fašizma; već u godinama ilegalne aktivnosti Pavelićev pokret je pridobio mnoge aktiviste u djelovima hrvatskog klera i bez pune podrške veoma rasprostranjene i hegemonske katoličke crkve hrvatska država ne bi mogla ni da nastane.

Gotovo svi katolički sveštenici i njihova bratstva daju, dakle, punu i osvjedočenu podršku novonastaloj ustaškoj diktaturi. Podršku koja ide čak do gordog i otvorenog saučesništva i poslije prvih etničkih pokolja. Kao primjer navešćemo jedan članak koji je 10. aprila 1942. objavljen u novinama "Vrhbosna", a čiji je potpisnik Dragutin Kamber, sekretar sarajevskog nadbiskupa Ivana Šarića: "(Možemo) ustvrditi, bez bojazi da budemo opovrgnuti, da smo se mi hrvatski katolički svećenici od samog početka našli u veoma velikoj većini na strani onih ljudi koji su pripremili došašće Nezavisne Hrvatske. Ova država je naša tvorevina."

Stepinac i ustaše
Stepinac i ustaše
Godine 1941., 21. aprila službeni organ Zagrebačke nadbiskupije, "Katolički list", komentarišući napad na Jugoslaviju od strane nacifašističkih trupa, dolazak Pavelića u Zagreb i uspostavljanje ustaške diktature, takve događaje pripisuje "Svemogućem Proviđenju":
"Ovi su događaji omogućili stvaranje Nezavisne Države Hrvatske. Zato je hrvatska država činjenica. Naši preci su je u sebi nosili stoljećima, kao ideal sve dok je Svemoguće Proviđenje nije ostvarilo u ljetu velikog narodnog jubileja. Katolička crkva koja 1300 ljeta duhovno vodi hrvatski narod u svim teškim i veselim vremenima, sjedinjuje svoju radost s radošću hrvatskog naroda u ovim danima uspona i ponovnog stjecanja državne nezavisnosti".

Isti ovaj "Katolički list" - čiji je pročelnik nadbiskup zagrebački monsinjor Stepinac - u broju 41 od 7. juna 1941. objavljuje članak pod naslovom "Nezavisna Država Hrvatska", čiji je potpisnik kanonik Janko Penić (urednik časopisa), u kojem se slavi ustaški diktator Pavelić: "Poglavnik je vratio katoličkoj crkvi njenu drevnu, tradicionalnu božansku vlast koja je u staroj Jugoslaviji znatno trpjela. Poglavnik posvećuje veliku pažnju vjeri i čudima".
Puna podrška hrvatske katoličke crkve ustaškoj diktaturi uspijeva da potvrdi čak i antisemitski fanatizam. O tome svjedoči katolički časopis "Glasnik sv. Ante", po statutu posvećen kultu Sv. Ante, koji u broju 5-6 iz juna 1941. piše:
"U Hrvatskoj ima preko 30.000 Židova. U zagrebačkoj oblasti ima ih 12.000... U našim najsiromašnijim krajevima (Lika, Hercegovina, Gorski Kotar, Dalmatinska Zagora i dalmatinski otoci) nema nijednog Židova zato što tamo nemaju prigodu da pljačkaju. Poglavnik je izjavio da će židovsko pitanje biti korjenito riješeno".

fra Satana Filipović
fra Satana Filipović
Katolička akcija (koju je organizovao i razvio lično monsinjor Stepinac), "Veliko bratstvo križara", Akademska udruga "Domagoj", Katolička studentska udruga "Mahnić", "Velika unija križarskih sestara", brojne župne crkve, rekreativni kružoci, katoličke škole i konvikti: sva struktura hrvatske katoličke crkve mobiliše se na podršci i širenju ustaške ideolgijeiI na ubjeđivanje vjernika da je Bog blagoslovio surovu poglavnikovu diktaturu.
Zatrovano naročito fanatičnim misticizmom jeste društvo "Križara" čiji je simbol očito krst. Nastali 1920. kao "Hrvatski orlovi", 1941. "Križari" broje 540 lokalnih sekcija, sa oko 30 hiljada upisanih članova (studenti, seljaci, radnici), razvijaju burnu aktivnost (sastanci, seminari, konferencije, logorovanje). Raspolažu sa dva organa štampe: nedjeljnikom "Nedjelja", koji je namijenjen križarima, i mjesečnikom "Za vjeru i dom", namijenjenim križaricama. Dolaskom Ante Pavelića križari masovno postaju militantne ustaše, a njihovi rukovodioci prve starješine diktature: predsjednik "Križara", Feliks Njedžilski, postaje viceprefekt i vođa Ustaške mladeži.

"Križarska" propaganda predstavlja bogohulnu mješavinu ustaške apologije i vjerskog fanatizma, kao što piše u časopisu "Nedjelja" od 6. jula 1941. :"ustaška Hrvatska biti će Isusova i naša, i ničija druga. Sav hrvatski narod, od našega voljenoga Poglavnika do najmanjega djeteta, osjetio je u ovim danima Isusovu ruku". Mjesec dana kasnije "Nedjelja" objavljuje članak pod naslovom "Križari u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj", u kojem se tvrdi: " Kako god čvrsto vjerujemo u Boga tako čvrsto vjerujemo u Poglavnika... Ispunjava se Pravda, padaju naši protivnici". Razni predstavnici križarskih organizacija koje su rasute po provincijama kao ona u Gospiću (na čijem se čelu nalazi ustaški prefekt Jurica Frković), sarađuju na organizovanju masovnih pokolja. Za vrijeme jednog prijema priređenog za "Križare" u jesen 1942. monsinjor Stepinac će ih ovako pozdraviti: "Neka nas današnji sastanak posluži kao nadahnuće vašem radu i neka bude potvrda radnog i svestranog obilježja vaše organizacije".

naci papa Pije XII - sve je znao
naci papa Pije XII - sve je znao
Puno saučesništvo hrvatske katoličke crkve s ustaškom diktaturom ozvaničeno je 26. juna 1941. kada prilikom svečanog susreta najviših dostojanstvenika crkve i poglavnika, monsinjor Stepinac jamči Paveliću "vjernu i lojalnu suradnju za veliku budućnost naše domovine". Saradnju koju primas Hrvatske potvrđuje u brojnim javnim prilikama, često prisustvujući i svečanostima ustaškog režima i okupacionih nacifašističkih snaga: u svojstvu zagrebačkog nadbiskupa Stepinac, na primjer, prisustvuje svečanom otvaranju Sveučilišne nedjelje za njemačku i hrvatsku vojsku 1941. te inauguralnoj svečanosti Kongresa koji je organizovan u Zagrebu 28. oktobra 1941. (u čast proslave godišnjice fašističkog marša na Rim).
Političko-ideološko-vjerski sporazum između poglavnika i monsinjora Stepinca veoma je konkretan: ustaški režim postavlja sebi cilj da Nezavisnu Državu Hrvatsku pretvori u jedinstvenu zemlju u svijetu - na stranu grad Vatikan - koja će biti nastanjena samo vatrenim katolicima; a katolički kler odaje Paveliću dužno priznanje. Kanonik Kolarek, u "Katoličkom listu" od 8. avgusta 1941. označuje poglavnika kao "prvog sina hrvatskog naroda", "obnovitelja hrvatske države", "povijesnu ličnost koja se nije vidjela stoljećima", i zaključuje da je "hrvatska država činjenica koju su generacije nosile u svom srcu kao ideal, sve dok ruka Proviđenja (preko Ante Pavelića) to nije ostvarila".

"Narodne novine", službeni organ Nezavisne Države Hrvatske, od 5. maja 1941.objavljuju "Zakon o vjerskom prekrštavanju", potpisan od ministra obrazovanja i bogoštovlja Mile Budaka i poglavnika. To je zakonski akt koji se nalazi u funkciji programa etničko-vjerskog "čišćenja", već najavljen u javnim nastupima ustaških poglavara, a koji predstavlja brutalan diktat Srbima (hrišćanskopravoslavne vjere): ili se pokatoliči ili ćeš umrijeti.
"Katolički list", službeni organ zagrebačke kurije, 15.maja 1941. objavljuje cirkularno pismo iz ureda monsinjora Stepinca koje određuje Srbe kao "otpadnike Katoličke crkve", i oduševljeno pozdravlja donošenje zakona koji obavezuje pravoslavce da se prekrste u katolike. Iste novine 31. jula 1941. potiču ustašku diktaturu da ubrza proces nasilnog "prekrštavanja".

Godine 1941. 13. jula, dok etničko-vjerski pokolji traju već nedjeljama, udbinski župnik, don Mate Mogusa, propovijeda svojim vjernicima:
"Do sada smo radili za katoličku vjeru molitvenikom i Isusovim križom. Došao je trenutak da radimo puškom i samokresom. Protjerajmo iz Hrvatske ili istrijebimo srpski narod. Biti ću sretan kada Hrvatima podijelimo srpsku zemlju.Ustaše će se boriti bespoštedno i nemilosrdno će trijebiti sve one koji nisi vjerni Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i njenom Poglavniku i osnivaču. Gledaj, narode, ovih šesnaest ustaša pokraj mene. Oni imaju šesnaest tisuća kuršuma u pripojasnicama i ubiti će šesnaest tisuća Srba".

pokrštavanje Srba
pokrštavanje Srba
Tako počinje kampanja masovnog prisilnog "prekrštavanja" u katolicizam srpskog naroda koji je vjekovima gajio pravoslavnu vjeru. Za dvije godine biće 240.000 novokatolika, bivših pravoslavaca. O tome piše sam Stepinac u jednom memorandumu koji primas Hrvatske uručuje papi Piju XII prilikom dolaska u Vatikan maja 1943:
"Ogromna odgovornost koju imam kao biskup prijestolnice jedine katoličke države na Balkanu i kao mitropolit Hrvatske i Slavonije, primorava me da Vam s punom odgovornošću zabrinutog pastira iznesem pakleni plan o uništenju katolicizma na istočnoj obali Jadrana koji pripremaju neprijatelji.
Ovdje ne govorimo o strašnoj sudbini koja bi zadesila katolike u Hrvatskoj u slučaju pobjede boljševičke zvijeri i u slučaju da ista okupira ta područja koja spadaju u sferu Vaših interesa, a to je cijeli Balkanski polutok i Dunavski bazen, kojem pripada i Nezavisna Drzava Hrvatska. U tom slučaju sudbina katolika u Hrvatskoj ne bi se uopće razlikovala od katolika u Poljskoj i u Rumuniji, a o toj mogućnosti, od koje neka nas čuva Božja milost, ne želim ovdje govoriti.
Sveti Oče, danas su oči cijelog čovječanstva koje krvati tisućama rana uprte u Vas kao onoga koji po čudesnom značenju svoga imena treba da donese jadnom ljudskom rodu ono što mu je najpotrebnije, pacem coeli. Donoseži mir svijetu, Sveti Oče, mislite na naciju koja je uvijek vjerna Kristu i Vama. Mlada hrvatska država, nastala u najstrašnijim i najtežim uvjetima od svih država kroz više vjekova, boreći se očajnički za svoj opstanak, pokazuje svim tim u svakoj prigodi, da želi ostati vjerna svojim slavnim katoličkim tradicijama i osigurati bolju i jasniju budućnost Katoličkoj crkvi u ovom kutku svijeta. U suprotnom, njenim nestankom ili fatalnim smanjenjem - tisuće najboljih vjernika i svećenika bi s radošću žrtvovali svoj život da bi spriječili takvu strašnu mogućnost - ne bi bilo uništeno samo onih 240.000 prekrštenih iz pravoslavlja nego i sav katolički svijet na tim teritorijama s crkvama i samostanima.
match made in heaven
match made in heaven
Po prirodnom redu stvari, ukoliko Bog ne učini veliko čudo, napredak katolicizma usko je vezan za napredak hrvatske države, njegov opstanak za njen opstanak, njegov spas za njen spas.
Sveti Oče, duboko vjerujući u Božiju Milost i u Božije Proviđenje, čije ste Vi izabrano oruđe, preporučujem Vašoj očinskoj skrbi i Vašim molitvama našu Nezavisnu Državu Hrvatsku, smatrajući da time u isto vrijeme preporučujem i na najbolji način Svetu Vjeru u mojoj domovini i na Balkanu".


Nasilna "prekrštavanja u katolicizam na koja ustaška diktatura obavezuje srbopravoslavce zakonskom normom integralni su dio programa etničko-vjerskog "čišćenja" koje čini osnovu Nezavisne Države Hrvatske kako su je zamislili nacifašisti. Jedna zločinačka praksa koja se revnosno sprovodi i koja opija hrvatsku katoličku crkvu. Broj 38 novina Zagrebačke nadbiskupije, "Katoličkog lista", obavještava da je "cijelo selo Budimci prekršteno u katolicizam 14. septembra 1941. Franjevački fratar Sidoje Šolc izvršio je pripremne radnje. Ovoj svečanosti su prisustvovali razni svećenici i prefekt Baranje. Za vrijeme završnog banketa razgovaralo se i nazdravljalo u čast Poglavnika i Hrvatske".

Franjevac Sidoje Šolc, naveden u "Katoličkom listu", jedan je od najneumornijih "prekrštavača", pravi profesionalac za prisilna kolektivna "prekrštavanja". U Makloševcu, Zoljanima, Lisinama, Londžici, Granicama, Pojelićima, Partincima, Cenkovu, Kućancima, Caglinu, Našicama, Slatinim Sarvasu, Vukovcu, Balenicama, te u svim drugim središtima Našica i Slavonske Požege, fratar Šolc, uz pomoć ustaških oružnika, "prekrštava" stotine Srba pravoslavne vjere, preteći im internacijom ili smrću. Pretnje koje nisu lišene nastavka, kao što će posvjedočiti Petar Kovačeviž, učitelj iz Palenca: "Kada su se prekrstili u katolicizam učinili su to pod uticajem straha. Sidoje Šolc je bio na čelu katoličkih misionara koji su se okupili u srezu Našice. On je naredio ubistvo našeg popa Đorđa Babića, koji je uhapšen u toku noći i koji je strašno mučen. Ustaše su mu odrezale nos, uši i jezik i iščupali su mu bradu prije nego sto su mu rasporili stomak".
Franjevačkog fratra Sidoja Šolca kasnije će ubiti jedna grupa Srba koji su se pobunili protiv nasilnog "prekrštavanja". "Katolički list" će mu rezervisati odgovarajući nekrolog: "Izgradnja slobodne države, kakva je ova koju mi vatreno priželjkujemo, tražila je žrtvu ovog novomučenika, koji je pao za vjeru i za katoličku Hrvatsku".
Mnogi drugi hrvatski sveštenici predano se lično angažuju na prisilnom "prekrštavanju" pravoslavaca u katolicizam; među ostalima: Mihailo Kuzmanović, Silvije Franković, Božidar Bralo, Franjo Herman, Augustin Juretić, Nikola Borić, Janko Kalaj; i fratri Ante Zeno, fra Vasilj, fra Glavaš, sve do groznog ‘fra Satane' Filipovića Majstorovića (zapovjednika logora Jasenovac).

 

 iz knjige "Nadbiskup genocida" Marka Aurelija Ravelija

u izdanju "Jasena", Nikšić a u prevodu Lazara Macure

- nastavlja se -

1. Čekaj, ko će koga da tuži?

2. Holokaust o kom se ćuti

pogledati i:

Match Made in Heaven

i

Znaju se imena 20.000 ubijene dece

 

AtačmentiKomentari (174)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

jaksa scekic jaksa scekic 19:09 16.12.2009

Il moze autor

da mi objasni svrhu serijala, toliko godina posle, pitanje nema nikakvu politicku konotaciju, samo "what's the point", jer ovo su sve poznate stvari.(bar je mene ucilo u skoli o ovome za vreme predratne Jugoslavije)
Il to uvod u temu katolicka crkva i predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsednicke izbore.
Ali kako rekoh, u pitanju je cista znatizelja

J
alexlambros alexlambros 19:25 16.12.2009

Re: Il moze autor

Il moze autorda mi objasni svrhu serijala, toliko godina posleМоже. Међутим, неће.
jaksa scekic jaksa scekic 19:26 16.12.2009

Re: Il moze autor

alexlambros
Il moze autorможе. међутим, неће.


Posteno
J
die hard die hard 19:31 16.12.2009

Re: Il moze autor


Може. Међутим, неће.

Kakav recit mladic.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 20:27 16.12.2009

Re: Il moze autor

da mi objasni svrhu serijala, toliko godina posle, pitanje nema nikakvu politicku konotaciju, samo "what's the point", jer ovo su sve poznate stvari.(bar je mene ucilo u skoli o ovome za vreme predratne Jugoslavije)
Il to uvod u temu katolicka crkva i predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsednicke izbore.
Ali kako rekoh, u pitanju je cista znatizelja

ne moze Jaksa, jer kada bi rekao o cemu je rec ogolio bi se do kraja. a dole vidim i veoma jasan odgovor, veoma cest kada sem mrznje nemas ama bas nista drugo u sebi.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 20:28 16.12.2009

Re: Il moze autor

Kakav recit mladic.

tacka i zarez na svom mestu, veliko slovo na pocetku recenice. molim lepo.
sachse sachse 20:37 16.12.2009

Re: Il moze autor

Aleksandar Stosic
da mi objasni svrhu serijala, toliko godina posle, pitanje nema nikakvu politicku konotaciju, samo "what's the point", jer ovo su sve poznate stvari.(bar je mene ucilo u skoli o ovome za vreme predratne Jugoslavije)
Il to uvod u temu katolicka crkva i predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsednicke izbore.
Ali kako rekoh, u pitanju je cista znatizelja

ne moze Jaksa, jer kada bi rekao o cemu je rec ogolio bi se do kraja. a dole vidim i veoma jasan odgovor, veoma cest kada sem mrznje nemas ama bas nista drugo u sebi.


Prosvetlite nas molim Vas gospodine Stosicu kako bi se autor ogolio?
stefan.hauzer stefan.hauzer 20:38 16.12.2009

Re: Il moze autor

Prosvetlite nas molim Vas gospodine Stosicu kako bi se autor ogolio?

xexexe
Zen Master Zen Master 21:07 16.12.2009

Re: Il moze autor

Aleksandar Stosic

ne moze Jaksa, jer kada bi rekao o cemu je rec ogolio bi se do kraja. a dole vidim i veoma jasan odgovor, veoma cest kada sem mrznje nemas ama bas nista drugo u sebi.


Da li to znači mladi gospodine da zemlja za čiju ambasadu vi radite a koja se zove Izrael nema ništa sem mržnje u sebi kada 60 godina na bukvalno svako pitanje o bilo čemu ( ili ne dao Bog kritiku ) počinje čuvenu priču: Nas je 6 miliona stradalo u Holokaustu ?! Da li to znači kada se vaša malenkost priključi priči o obeležavanju godišnjice Vukovara ili Srebrenice nema ništa drugo osim mržnje u sebi kada iznova podseća ljude ovde na te dogadjaje ?!
Ili je može biti ta visprena primedba o mržnji, mržnji i samo mržnji nešto iz serijala pod nazivom Quod licet Iovi, non licet bovi u kojoj svakom ko pomene Jasenovac ide objašnjenje da kako isti nije Jupiter onda mora biti vo pa još i pun mržnje !?
Za bilo koga normalnog u svetu Jasenovac i Holokaust imaju isto značenje ali ne i za lokalne pokondirene tikve koliko mi se čini...
Ono što je najsmešnije u celoj ovoj priči sa mržnjom u sebi je da bi se u Hrvatskoj sa tim vašim komentarom najpre složio ultradesničarski Hrvatski uljudbeni pokret poznatiji i kao Štovatelji Ante Pavelića. Lepo društvo mladi gospodine Stošiću, baš lepo... taman vama po meri
mikimedic mikimedic 23:20 16.12.2009

Re: Il moze autor

Da li to znači mladi gospodine da zemlja za čiju ambasadu vi radite a koja se zove Izrael nema ništa sem mržnje u sebi kada 60 godina na bukvalno svako pitanje o bilo čemu ( ili ne dao Bog kritiku ) počinje čuvenu priču: Nas je 6 miliona stradalo u Holokaustu ?!


koliko znam ne radi vise. nije znao kad se zaposlio, a kad je video o cemu se tu radi, dao otkaz.
posteno.
Dejan Ninkovic Dejan Ninkovic 05:05 17.12.2009

Re: Il moze autor

jaksa scekic
da mi objasni svrhu serijala, toliko godina posle, pitanje nema nikakvu politicku konotaciju, samo "what's the point", jer ovo su sve poznate stvari.(bar je mene ucilo u skoli o ovome za vreme predratne Jugoslavije)Il to uvod u temu katolicka crkva i predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsednicke izbore.Ali kako rekoh, u pitanju je cista znatizeljaJ"whats the point" je delom sazet u naslovu prvog dela serijala " Stani, ko ce koga ovde da tuzi?" Malo jasnije? Ovakvi blogovi se ne komentarisu. Oni se citaju da se ne zaborave.Ne zaborave se da se ne ponove.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:14 17.12.2009

Re: Il moze autor

Zen Master


Da li to znači mladi gospodine da zemlja za čiju ambasadu vi radite a koja se zove Izrael nema ništa sem mržnje u sebi kada 60 godina na bukvalno svako pitanje o bilo čemu ( ili ne dao Bog kritiku ) počinje čuvenu priču: Nas je 6 miliona stradalo u Holokaustu ?!


dobro, a kako objasniti tvoju potrebu da mrziš Izru, brate po zenu?
i otkud je Izra tema ovde?


Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:19 17.12.2009

Re: Il moze autor

mikimedic
Da li to znači mladi gospodine da zemlja za čiju ambasadu vi radite a koja se zove Izrael nema ništa sem mržnje u sebi kada 60 godina na bukvalno svako pitanje o bilo čemu ( ili ne dao Bog kritiku ) počinje čuvenu priču: Nas je 6 miliona stradalo u Holokaustu ?!


koliko znam ne radi vise. nije znao kad se zaposlio, a kad je video o cemu se tu radi, dao otkaz.
posteno.što znači šta? da u ambasadi u bg rade sve sami poricatelji srpskog stradanja? besmislica, svako ko je prošao kroz bg ambasadu je poneo najlepša iskustva i najpozitivnija mišljenja o srbima i srbiji. pronađite samo negde podatak da vidite u koliko poslovnih angažmana se izra uključila poslednjih godina u srbiji pa ćete videti da se izraelci osećaju u srbiji kao kod kuće (a i mi imamo koristi od toga). ne znam čemu ta pritajena netrpeljivost.
mikimedic mikimedic 09:53 17.12.2009

Re: Il moze autor

što znači šta? da u ambasadi u bg rade sve sami poricatelji srpskog stradanja? besmislica, svako ko je prošao kroz bg ambasadu je poneo najlepša iskustva i najpozitivnija mišljenja o srbima i srbiji. pronađite samo negde podatak da vidite u koliko poslovnih angažmana se izra uključila poslednjih godina u srbiji pa ćete videti da se izraelci osećaju u srbiji kao kod kuće (a i mi imamo koristi od toga). ne znam čemu ta pritajena netrpeljivost.


srdjane -- mislim da si potpuno pogresno shvatio komentar. mislim da je u najmanju ruku licemerno da neko ko radi ili je radio u ambasadi izraela na blogu zastupa stav da nije pozeljno govoriti o holokaustu ili ustaskim zlocinima za vreme ndh. moj komentar je bio ironican.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:33 17.12.2009

Re: Il moze autor

Da li to znači mladi gospodine da zemlja za čiju ambasadu vi radite a koja se zove Izrael

Za ovo cu vas ispratiti - ne radim za ambasadu a koja se zove Izrael, nego sam bio zaposlen u izraelskoj ambasadi u Beogradu dok se nisam preselio iz Beograda.
A za ostale gluposti koje ste napisali, preporucujem lekara.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:36 17.12.2009

Re: Il moze autor

koliko znam ne radi vise. nije znao kad se zaposlio, a kad je video o cemu se tu radi, dao otkaz.
posteno.

ej miki, ajde sad da preskocimo temu izraelske ambasade. jel moze? Pogotovo na nacin na koji ti sve to predstavljas.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:37 17.12.2009

Re: Il moze autor

što znači šta? da u ambasadi u bg rade sve sami poricatelji srpskog stradanja? besmislica, svako ko je prošao kroz bg ambasadu je poneo najlepša iskustva i najpozitivnija mišljenja o srbima i srbiji. pronađite samo negde podatak da vidite u koliko poslovnih angažmana se izra uključila poslednjih godina u srbiji pa ćete videti da se izraelci osećaju u srbiji kao kod kuće (a i mi imamo koristi od toga). ne znam čemu ta pritajena netrpeljivost.

Srki, veliko ti hvala. Ti si bar dolazio tamo, pa im reci par reci. Ovo je sasvim bolesno sto pise Mikimedic, i prilicno jadno.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:41 17.12.2009

Re: Il moze autor

mislim da je u najmanju ruku licemerno da neko ko radi ili je radio u ambasadi izraela na blogu zastupa stav da nije pozeljno govoriti o holokaustu ili ustaskim zlocinima za vreme ndh. moj komentar je bio ironican.

pa miki, od tebe niko nij ni ocekivao da shvatis sustinu mog komentara. Sta vise, upravo je logicno da si me protumacio na nacin na koji si me protumacio. Dakle potpuno pogresno, ali to je vec tvoj problem nerazumevanja sveta s kojim pokusavas da komuniciras. Mejdutim, problem postaje opsti kada drugi trpe zbog tvog nerazumevanja , jer moras da se pokazes u drustvu a ne znas kako.
godec godec 11:47 17.12.2009

Re: Il moze autor

... zastupa stav da nije pozeljno govoriti o holokaustu ili ustaskim zlocinima za vreme ndh.


Nije rekao da nije pozeljno govoriti. Samo je pitao u čemu je svrha. Ima pravo da pita za svrhu. Što je to toliki problem?
mikimedic mikimedic 12:10 17.12.2009

Re: Il moze autor

Srki, veliko ti hvala. Ti si bar dolazio tamo, pa im reci par reci. Ovo je sasvim bolesno sto pise Mikimedic, i prilicno jadno.


sta? ja sam dole objasnio da se u potpunosti slazem sa srdjanovim komentarom.
mikimedic mikimedic 12:15 17.12.2009

Re: Il moze autor

Da li to znači mladi gospodine da zemlja za čiju ambasadu vi radite a koja se zove Izrael

Za ovo cu vas ispratiti - ne radim za ambasadu a koja se zove Izrael, nego sam bio zaposlen u izraelskoj ambasadi u Beogradu dok se nisam preselio iz Beograda.
A za ostale gluposti koje ste napisali, preporucujem lekara.


acika, ajde sto se u pravo mnogo ne razumes (a volis da komentarises), ali ako ne mozes da razumes znacenje koje je vise nego ocigledno, a zelis da budes novinar, onda to bas i ne ide.

elem -- covek nije napisao 'ambasada a koja se zove izrael' nego je napisao zemlja, za ciju ambasadu vi radite, a koja se zove izrael.

na blogu vaze pojednostavljena pravopisna pravila (eto i ja retko kad koristim npr. veliko slovo), ali je znacenje (kod elokventnih komentatora) vrlo lako ustanoviti. nedostatak zapeta u komentaru mislim da nije problem da se bez vece muke ustanovi da se radi o apoziciji. ako se razume, naravno.

mikimedic mikimedic 12:16 17.12.2009

Re: Il moze autor

Nije rekao da nije pozeljno govoriti. Samo je pitao u čemu je svrha. Ima pravo da pita za svrhu. Što je to toliki problem?


nije problem. koja je svrha price o holokaustu?
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 12:19 17.12.2009

Re: Il moze autor

sta?

to sto pises o meni i ambasadi, i nacin na koji tumacis moje komentare - napisah ti i ja dole...
mikimedic mikimedic 12:21 17.12.2009

Re: Il moze autor

to sto pises o meni i ambasadi, i nacin na koji tumacis moje komentare - napisah ti i ja dole...


ne verujem da ja pisem... ti sam pises o sebi. pa i o ambasadi za koju si radio.
mirakulus mirakulus 20:57 17.12.2009

Re: Il moze autor

jaksa scekic
da mi objasni svrhu serijala, toliko godina posle, pitanje nema nikakvu politicku konotaciju, samo "what's the point", jer ovo su sve poznate stvari.(bar je mene ucilo u skoli o ovome za vreme predratne Jugoslavije)
Il to uvod u temu katolicka crkva i predizborna kampanja u Hrvatskoj za predsednicke izbore.
Ali kako rekoh, u pitanju je cista znatizelja

J

Mozda u svojem serijalu spomene i neke ustase koji su ubijeni u Jasenovcu. Poput ustase povratnika Vlade Singera. Ili mozda spomene kako je Vlatko Macek jedno vrijeme takodjer proveo u Jasenovcu. Ili mozda otkrije dugo cuvanu tajnu tko je i kada u Jasenovcu ubio Mihovila Pavleka znanog kao Miskina narodnog tribuna koji je zaglavio u Jasenovcu samo zato sto nije htio pristati uz ustaski pokret. Sjecate se one njegove crveni makovi? Ili mozda spomene akciju diane Budisavljevic koja je uz pomoc tisuca hrvata spasavala djecu i iz Jasenovcu. uz put bih mu preporucio neka procita i njezin dnevnik. Puno zanimljivije stivo od ovog kojeg iznosi. Zanimljivo kako diana nije naisla na pomoc od save Besarovica ali je naisla na pomoc karitasa na cijem je celu stajao stepinac i preko karitasa je mnostvo djece smjesteno po slavonskim selima te tako izbjeglo sigurnu smrt.
Nadam se kako cemo u iducim nastavcima moci procitati nesto od predlozenog.
Biljana 77 Biljana 77 11:34 18.12.2009

Re: Il moze autor

Ili mozda spomene akciju diane Budisavljevic koja je uz pomoc tisuca hrvata spasavala djecu i iz Jasenovcu. uz put bih mu preporucio neka procita i njezin dnevnik.
Linkovala sam na prošlom tekstu, a linkovaću i opet tekst blogokolege matityahu o Diani Budisavljević, jednoj od osoba koja zaslužujue neizmerno poštovanje i divljenje jer je odabrala da bude čovek u neljudsko vreme.
hajkula1 hajkula1 22:31 18.12.2009

Re: Il moze autor


J
Mozda u svojem serijalu spomene i neke ustase koji su ubijeni u Jasenovcu. Poput ustase povratnika Vlade Singera. Ili mozda spomene kako je Vlatko Macek jedno vrijeme takodjer proveo u Jasenovcu. Ili mozda otkrije dugo cuvanu tajnu tko je i kada u Jasenovcu ubio Mihovila Pavleka znanog kao Miskina narodnog tribuna koji je zaglavio u Jasenovcu samo zato sto nije htio pristati uz ustaski pokret. Sjecate se one njegove crveni makovi? Ili mozda spomene akciju diane Budisavljevic koja je uz pomoc tisuca hrvata spasavala djecu i iz Jasenovcu. uz put bih mu preporucio neka procita i njezin dnevnik. Puno zanimljivije stivo od ovog kojeg iznosi. Zanimljivo kako diana nije naisla na pomoc od save Besarovica ali je naisla na pomoc karitasa na cijem je celu stajao stepinac i preko karitasa je mnostvo djece smjesteno po slavonskim selima te tako izbjeglo sigurnu smrt.
Nadam se kako cemo u iducim nastavcima moci procitati nesto od predlozenog.Po nesto znam o ovome. Mozda bi mogao nesto vise da napises? Inace, snagu dobrote, sazaljenja i hrabrosti u poduhvatima svih koji su spasavali, moguce je da se sagleda tek kada se sazna o opasnosti kakva je i njih vrebala.
To je jedna prica, ako se prica o jednima, povlaci pricu i o drugima. S jedne strane neobjasnjivo zlo, a s druge strane vrlina i hrabrost. Najblaze receno vaspitno, ohrabrujuce, podsticajno, deluje prica o primerima suprotstavljanju zlu.
Sofroniye Sofroniye 19:18 16.12.2009

Jos jedna

preporuka. Vrlo zanimljivo stivo, mislim generalno je poznato cime se katolicka crkva bavila ali je vrlo korisno imati na jednom mestu iznete cinjenice sa konkretnim imenima
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 20:30 16.12.2009

Re: Jos jedna

Vrlo zanimljivo stivo, mislim generalno je poznato cime se katolicka crkva bavila ali je vrlo korisno imati na jednom mestu iznete cinjenice sa konkretnim imenima

jel vi mislite da je AL dao nesto novo Srbiji, ili jednostavno nikada se niste bavili ovom materijom, pa vam je strana?
sachse sachse 20:43 16.12.2009

Re: Jos jedna

Aleksandar Stosic
Vrlo zanimljivo stivo, mislim generalno je poznato cime se katolicka crkva bavila ali je vrlo korisno imati na jednom mestu iznete cinjenice sa konkretnim imenima

jel vi mislite da je AL dao nesto novo Srbiji, ili jednostavno nikada se niste bavili ovom materijom, pa vam je strana?


Nista novo u materiji, vec je novina u tome da se ta tema pojavljuje na ovom blogu, jer mislim da su dosta drzali monopol zlocini Srba u poslednjim ratovima.
Sofroniye Sofroniye 21:17 16.12.2009

Re: Jos jedna

Aleksandar Stosic
Vrlo zanimljivo stivo, mislim generalno je poznato cime se katolicka crkva bavila ali je vrlo korisno imati na jednom mestu iznete cinjenice sa konkretnim imenima

jel vi mislite da je AL dao nesto novo Srbiji, ili jednostavno nikada se niste bavili ovom materijom, pa vam je strana?


A je li ja to u Vasem tonu osecam cinizam/ironiju ? Ili vam mozda smeta sto neko preporucuje tekst?

No da odgovorim na Vase pitanje. Sam autor bloga citira knjigu iz koje je ovaj materijal te stoga i pitanje "noviteta" je irelevantno. Ono sto se MENI LICNO svidja je sto je jedan od retkih koji na prostorima B92 bloga pise o tome. Dovoljno precizno ?
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 22:10 16.12.2009

Re: Jos jedna

A je li ja to u Vasem tonu osecam cinizam/ironiju ? Ili vam mozda smeta sto neko preporucuje tekst?

No da odgovorim na Vase pitanje. Sam autor bloga citira knjigu iz koje je ovaj materijal te stoga i pitanje "noviteta" je irelevantno. Ono sto se MENI LICNO svidja je sto je jedan od retkih koji na prostorima B92 bloga pise o tome. Dovoljno precizno ?

Odgovor za sve koji se nisu slagali sa mojim komentarima:
Ne mogu da se nacudim taktici, podsecanja na zlocine od pre 60 godina da bi se zataskala prica o Srebrenici i ostalim srpskim zlocinima iz bliske proslosti. Sta je poenta, da se dokaze da nisu samo Srbi genocidan i zlocinacki narod. Pa to niko i ne govori, osim autora i vas koji ga hvalite jer samim cinom elaboracije ustaskih zlocina kao da hoce da se kaze eto imamo mi zlocine, ali imaju ih i drugi, i to kakve. I to mi je nekakva uteha. Prilicno - degute.
Drugo ne znam ispred koga i zbog cega i koje su njegove kvalifikacije za ovakvu istorijsku gradju,a ne bih da me diletanti uce istoriji, ako me razumete, pa bila ona i u formi copy-paste.
Goran Vučković Goran Vučković 22:16 16.12.2009

Re: Jos jedna

Drugo ne znam ispred koga i zbog cega i koje su njegove kvalifikacije za ovakvu istorijsku gradju,a ne bih da me diletanti uce istoriji, ako me razumete, pa bila ona i u formi copy-paste.

Hoćeš da kažeš da mu biografija u profilu ovde na blogu nije dovoljno detaljna ili šta?
Filip2412 Filip2412 22:33 16.12.2009

Re: Jos jedna

Ne mogu da se nacudim taktici, podsecanja na zlocine od pre 60 godina da bi se zataskala prica o Srebrenici i ostalim srpskim zlocinima iz bliske proslosti.
Fantaziras Aco.

Isto tako ja bih mogao reci da kad god neko govori o Srebrenici to je da bi zataskao Jasenovac, kada neko govori o Holokaustu to je samo da bi prikrio stanje Palestinaca u Gazi, kada govori o stanju Palestinaca u Gazi to je zato sto zeli negirati Holokaust itd. Ako cemo tako da razgovaramo onda nikakav razgovor nema smisla.
mikimedic mikimedic 23:31 16.12.2009

Re: Jos jedna

Ne mogu da se nacudim taktici, podsecanja na zlocine od pre 60 godina da bi se zataskala prica o Srebrenici i ostalim srpskim zlocinima iz bliske proslosti. Sta je poenta, da se dokaze da nisu samo Srbi genocidan i zlocinacki narod. Pa to niko i ne govori, osim autora i vas koji ga hvalite jer samim cinom elaboracije ustaskih zlocina kao da hoce da se kaze eto imamo mi zlocine, ali imaju ih i drugi, i to kakve. I to mi je nekakva uteha. Prilicno - degute.


Ne mogu da se nacudim taktici, podsecanja na zlocine od pre 60 godina da bi se zataskala prica o Gazi i ostalim izraelskim zlocinima iz bliske proslosti. Sta je poenta, da se dokaze da nisu samo Izraelci genocidan i zlocinacki narod. Pa to niko i ne govori, osim autora i vas koji ga hvalite jer samim cinom elaboracije nacistickih zlocina kao da hoce da se kaze eto imamo mi zlocine, ali imaju ih i drugi, i to kakve. I to mi je nekakva uteha. Prilicno - degute.

Inner Party Inner Party 23:48 16.12.2009

Re: Jos jedna

Aleksandar Stosic

Ne mogu da se nacudim taktici, podsecanja na zlocine od pre 60 godina da bi se zataskala prica o Srebrenici i ostalim srpskim zlocinima iz bliske proslosti. Sta je poenta...


Sigurno se ne radi o zataskavanju.

Koliko sam razumeo radi se o cinjenici da Srbiju Hrvatska tuzi za genocid a da je Srbija propustila da isto uradi posle WWII.

Ali najfascinantnije je sto se i 2009. pisanje o Jasenovcu smatra raspirivanjem mrznje ili zataskavanjem "nasih" zlocina ...

Da, Jevreji jesu na ime holokausta dobili drzavu Izrael. Srbi iz Hrvatske su na ime Jasenovca dobili nogu u dupe. Srbija izbeglice i tuzbu pride. I Mesica kao prepodobnog staratelja ...

topcat topcat 00:54 17.12.2009

Re: Jos jedna

Inner Party

Da, Jevreji jesu na ime holokausta dobili drzavu Izrael. .

A sta su Srbi trebali dobiti? SAO Krajinu? Mislim...nesto propustam?
Da li su Jevreji opravdano dobili drzavu na teritoriju Palestine?
Nisu, znamo. Zbog cega onda to povlacimo?

Rimokatolicka crkva - u daljem tekstu Vatikan - je napravio jako puno zla na ovim prostorima. Usudjujem se reci Hrvatskoj mnogo vise nego Srbiji. S tim u vezi bilo bi korektno da autor izbaci ono "Hrvatska" iz katolicka crkva
Prije 1941. Hrvatska katolička crkva godinama je trpjela nepravde i šikaniranja.
jer je ista bila ugusena nakon Grgura Ninskog. Ne postoji Hrvatska crkva kao sto postoji Srpska. Nekada su uz obalu i po otocima postojale tzv. bratovstine koje su se brinule o ocuvanju nacionalnog (slavenskog) identiteta, ali vec jako dugo u Hrvatskoj postoji samo i jedino Kaptol kao produzena ruka Vatikana.
mikimedic mikimedic 01:14 17.12.2009

Re: Jos jedna

A sta su Srbi trebali dobiti? SAO Krajinu? Mislim...nesto propustam?


ne SAO, nego SAP (Socijalisticku Autonomnu Pokrajinu). u najmanju ruku.

Kao Kosovo i Vojvodina -- doduse ne secam se nesto da je nad Madjarima I Albancima bio pocinjen genocid.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 08:35 17.12.2009

Re: Jos jedna

Da li su Jevreji opravdano dobili drzavu na teritoriju Palestine?
Nisu, znamo.


ali je hrvatska dobila opravdano etnički čistu državu jer su srbi pravili pizdarije, je l' te?

btw, izrael ima skoro dva miliona od 7,5 nejvreja. koliko vi imate nehrvata?
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 10:42 17.12.2009

Re: Jos jedna

Aleksandar Stosic


Sta je poenta, da se dokaze da nisu samo Srbi genocidan i zlocinacki narod.Hvala sto ste nam i eksplicitno kazali da je Vas cilj kad podsecate na Vukovar - da se utvrdi da su Srbi genocidan i zlocinacki narod. Ako je neko i imao neka idealisticka verovanja o motivima, sada ste ih svakako rasprsili.


Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:43 17.12.2009

Re: Jos jedna

Ne mogu da se nacudim taktici, podsecanja na zlocine od pre 60 godina da bi se zataskala prica o Gazi i ostalim izraelskim zlocinima iz bliske proslosti. Sta je poenta, da se dokaze da nisu samo Izraelci genocidan i zlocinacki narod. Pa to niko i ne govori, osim autora i vas koji ga hvalite jer samim cinom elaboracije nacistickih zlocina kao da hoce da se kaze eto imamo mi zlocine, ali imaju ih i drugi, i to kakve. I to mi je nekakva uteha. Prilicno - degute.

daj bre miki, uozbilji se.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:47 17.12.2009

Re: Jos jedna

Koliko sam razumeo radi se o cinjenici da Srbiju Hrvatska tuzi za genocid a da je Srbija propustila da isto uradi posle WWII.

a koga da Srbija tuzi. Kakve veze ima nova Hrvatska vlast za NDH. AKo hocete da kazete da je u vasoj percepciji ona i dalje endeha-ovska, to je druga star ali pravno neutemeljena. Nema ko da se tuzi, ili bi po toj logici bilo dobro postaviti pitanje zasto recimo pokojni Ivan Stambilic nije tuzio pokojnu Milku Planinc i tako redom. Ne moze sada da se tuzi Francuska vlada i Sarkozi zbog zlocina maronetske vladavine u Vichy-ju. Mislim da to ovde malo ko razume.
mikimedic mikimedic 12:08 17.12.2009

Re: Jos jedna

daj bre miki, uozbilji se.


.
mikimedic mikimedic 12:19 17.12.2009

Re: Jos jedna

a koga da Srbija tuzi. Kakve veze ima nova Hrvatska vlast za NDH.


nikakve. a kakve veze ima srbija sa sfrj?
Goran Vučković Goran Vučković 12:34 17.12.2009

Re: Jos jedna

nikakve. a kakve veze ima srbija sa sfrj?

Pravni naslednik, izboreno na mišiće...
Sofroniye Sofroniye 13:19 17.12.2009

Re: Jos jedna

Aleksandar Stosic
A je li ja to u Vasem tonu osecam cinizam/ironiju ? Ili vam mozda smeta sto neko preporucuje tekst?

No da odgovorim na Vase pitanje. Sam autor bloga citira knjigu iz koje je ovaj materijal te stoga i pitanje "noviteta" je irelevantno. Ono sto se MENI LICNO svidja je sto je jedan od retkih koji na prostorima B92 bloga pise o tome. Dovoljno precizno ?

Odgovor za sve koji se nisu slagali sa mojim komentarima:
Ne mogu da se nacudim taktici, podsecanja na zlocine od pre 60 godina da bi se zataskala prica o Srebrenici i ostalim srpskim zlocinima iz bliske proslosti. Sta je poenta, da se dokaze da nisu samo Srbi genocidan i zlocinacki narod. Pa to niko i ne govori, osim autora i vas koji ga hvalite jer samim cinom elaboracije ustaskih zlocina kao da hoce da se kaze eto imamo mi zlocine, ali imaju ih i drugi, i to kakve. I to mi je nekakva uteha. Prilicno - degute.
Drugo ne znam ispred koga i zbog cega i koje su njegove kvalifikacije za ovakvu istorijsku gradju,a ne bih da me diletanti uce istoriji, ako me razumete, pa bila ona i u formi copy-paste.


Ako je pitanje kvalifikacija ja ne znam ni koje su Vase kvalifikacije (mozda ostali znaju) ni sto se tice formalnog obrazovanja ni objavljenih naucnih radova i/ili knjiga itd. Dakle stepen "diletantizma" kako AL-vog tako i Vaseg mi je apsolutno nepoznat.

Dalje, Vasa opaska da ja hvaljenjem CINA postavljanja takvog teksta na blog B92 pokusavam nesto da opravdam ili ne, je blago receno totalno neosnovana. Meni se cini da Vi u recima citate ono sto zelite tj. pokusavate da nadjete nesto sto tamo nije napisano. Pronadjite mi u mojim recima na ovom blogu bilo kakav komentar koji i iz daljine ukazuje na to "eto imaju i drugi zlocine". A ukoliko to ne mozete onda bih Vas molio da se uzdrzite komentara tipa

"niko to i ne govori sem vas i autora"

ja vrlo dobro znam sta govorim i Vi mi ni najmanje niste potrebni da bih razumeo znacenje svojih reci. Dakle pronadjite mi gde su mojim recima eksplicitno govori ili se uzdrzite od toga "hoce da se kaze". Ja mogu da se bavim samo onim "sto se reklo".


To cemu Vi mozete da se nacudite ili ne je Vas licni stav ali to nije stav drugih i ne vidim zbog cega bi Vas stav morao da bude sinonim za objektivnost/umerenost/ispravnost/ili sta sve vec.

I na kraju sta je vama degute ili ne je meni potpuno beznacajno. Za razliku od Vas, kao sto vidite, ja se nisam bavio time sta ste "hteli" da kazete ili sta ja mislim da ste vi "hteli" da kazete nego sam ukazao na ono sto ste "rekli" a ono sto me je zanimalo ja sam Vas pitao i ponavljam jos jednom: Je li onaj prvi komentar vezano za neupucenost bio pateican pokusaj ironije ili ne ? Doduse sa Vaseg stanovista je mozda bio vrhunski primer ironije ali ukusi se razlikuju.
mikimedic mikimedic 13:31 17.12.2009

Re: Jos jedna

Pravni naslednik, izboreno na mišiće...


nisam siguran. pogledaj presude MSP u postupcima o legalnosti upotrebe sile.
mikimedic mikimedic 13:33 17.12.2009

Re: Jos jedna

Ako je pitanje kvalifikacija ja ne znam ni koje su Vase kvalifikacije (mozda ostali znaju) ni sto se tice formalnog obrazovanja ni objavljenih naucnih radova i/ili knjiga itd. Dakle stepen "diletantizma" kako AL-vog tako i Vaseg mi je apsolutno nepoznat.


kako ne znas? zar mu nisi gledao profil?
alexlambros alexlambros 16:13 17.12.2009

Re: Jos jedna

A sta su Srbi trebali dobiti? SAO Krajinu?


у најмању руку ....
alexlambros alexlambros 16:17 17.12.2009

Re: Jos jedna

Kakve veze ima nova Hrvatska vlast za NDH


рецимо да је Туђман за хрватског амбасадора у Аргентини хтео да постави ратног злочинца Иву Ројницу, одговорног за истребљење хиљада Срба и Јевреја .... то није прошло само захваљујући бурним реакцијама аргентинских новинара ...
случајно?
I don't think so.
Нема везе?
Не бих рекао.
Јел довољно илустративно>?
alexlambros alexlambros 16:21 17.12.2009

Re: Jos jedna

Usudjujem se reci Hrvatskoj mnogo vise nego Srbiji


get serious.

ps. Autor je Marko Aurelio Riveli i on istrajava na terminu hrvatska katolicka crkva .... sigurno da bi se istaklo da je u pitanju hrvatski katolicki kler ....
topcat topcat 16:46 17.12.2009

Re: Jos jedna

Srđan Fuchs

ali je hrvatska dobila opravdano etnički čistu državu jer su srbi pravili pizdarije, je l' te?

Ne podmeći: nitko nema pravo na entičko čišćenje - pa tako ni Hrvatska, ni Srbija, ali ni Izrael (ovom zadnjem izgleda sve oprošteno dok nas razvlače). Isto tako nitko nema pravo ucjenjivati svojim žrtvama, te na osnovu toga tražiti teritorij koji mu ne pripada.
stefan.hauzer stefan.hauzer 17:00 17.12.2009

antisemita :))

ali ni Izrael (ovom zadnjem izgleda sve oprošteno dok nas razvlače)


Gde njih da spomenes,ce te cuti neko?!
Mozda te optuze za antisemitizam ?
Inner Party Inner Party 17:00 17.12.2009

Re: Jos jedna

topcat
Isto tako nitko nema pravo ucjenjivati svojim žrtvama, te na osnovu toga tražiti teritorij koji mu ne pripada.


Kako ne pripada?!

Imas tri srednjovekovna srpska manastira u Dalmaciji: Krupa (1317. godina), Krka (1345. godina) i Dragović (1395. godina).

Hajde sad ti dokazi da Dalmacija ne pripada I Srbima.

mikimedic mikimedic 17:01 17.12.2009

Re: Jos jedna

Ne podmeći: nitko nema pravo na entičko čišćenje - pa tako ni Hrvatska, ni Srbija, ali ni Izrael (ovom zadnjem izgleda sve oprošteno dok nas razvlače).


pa znaci mogla bi da padne tuzba protiv hrvatske za etnicko ciscenje?

Isto tako nitko nema pravo ucjenjivati svojim žrtvama, te na osnovu toga tražiti teritorij koji mu ne pripada.


mislis na kosovo?
alexlambros alexlambros 17:05 17.12.2009

Re: Jos jedna

Isto tako nitko nema pravo ucjenjivati svojim žrtvama, te na osnovu toga tražiti teritorij koji mu ne pripada


nema nijedne osnove po kome etnicki ocisceni delovi Hrvatske treba da pripadaju Hrvatskoj u danasnjim granicama ... u Jugoslaviju je uslao kao odcepljeni deo Austro-Ugraske, dakle ne kao samostalna drzava, a NDH je jedina drzavotnorna hrvatska tradicija a ta nakazna nacisticka satelitska tvorevina zaista se ne moze uzimati ni u kakvo razmatranje ....
Inner Party Inner Party 17:18 17.12.2009

Re: Jos jedna

Aleksandar Stosic
Koliko sam razumeo radi se o cinjenici da Srbiju Hrvatska tuzi za genocid a da je Srbija propustila da isto uradi posle WWII.

a koga da Srbija tuzi. Kakve veze ima nova Hrvatska vlast za NDH.


Pa u svom sticanju nezavisnosti Hrvatska je iskoristila tekovine NDH:

1. Genocid koji je Srbe sveo na nacionalnu manjinu.
Srbi su trazili da se pri raspadu SFRJ u obzir uzme njihov procenat u Hrvatskoj do 1940. (Bilo je tada 1.847.000 Срба naspram 3 000 000 Хрвата).

2. Rehabilitacija ustastva, dodvoravanje ustaskoj emigraciji i povratak ustaske emigracije u Hrvatsku

...

topcat topcat 17:23 17.12.2009

Re: Jos jedna

alexlambros
Usudjujem se reci Hrvatskoj mnogo vise nego Srbiji

get serious.

ps. Autor je Marko Aurelio Riveli i on istrajava na terminu hrvatska katolicka crkva .... sigurno da bi se istaklo da je u pitanju hrvatski katolicki kler ....


Kome istraživanje ima kao cilj unaprijed određeno "dokazivanje" - neka ga se ostavi.
Ako već ne može odoljeti, neka bar ne izlaže rezultat kao jedini mjerodavan.

Šteta što nema jednog revnog profesora da i ovdje zamoli barem za minimum preciznosti.
I am serious i da vidiš dalje od svog dekoltea, vidio bi i da hrvatski problemi sa Vatikanom nisu počeli '41 već da nam isti sjedi na glavi od kad znamo za sebe. A postojimo - već neko vrijeme, ma koliko to pojedincima bilo neshvatljivo.

- Bishop Grgur Ninski (Gregory of Nin around 925) tried to fight for indipendence from the Roman Church. He wasn't succesful...

- The Latin branch of the church was not only supported by Rome but later by Vienna and Pest...

- In the 19th century bichop Strossmayer tried to bring back the old tradition, but the Pope Pio IX answered: "nec volumes, nec possumus"...

- 2nd Vatican council brought definite and final sanctions to the Croatian church...


Citati su iz uvoda jednog rada, Maj 2007.

Mogu ja citirati i "dublje" izvore, ali mislim da nije potrebno jer zapravo ovdje nikoga zanimaju.
Poanta je da Hrvatska katolička crkva, ovako kako je ti navodiš - ne postoji.
Postoji Vatikan. Redovi se uglavnom dijele na Jezuite i Franjevce.
Franjevci su na neki način ostaci onih spomenutih bratovština koji su se trudili barem nekako očuvati tradiciju, jezik, identitet ovog naroda.
Jezuiti nisu imali te probleme. Gledali su isključivo vatikanski interes.
topcat topcat 17:32 17.12.2009

Re: Jos jedna

alexlambros

nema nijedne osnove po kome etnicki ocisceni delovi Hrvatske treba da pripadaju Hrvatskoj u danasnjim granicama ...


Da li sam dobro shvatila?
Smatraš da nema ni jedne osnove po kojoj bi Hrvatski teritorij pripadao Hrvatskoj?
Smatraš da tzv. SAO Krajina zapravo treba biti dio Srbije?

Mislim, ljudi, ako vam nije dobro idite liječniku. Nije sramota...
Ali nemojte širiti ovakve budalaštine.
alexlambros alexlambros 17:34 17.12.2009

Re: Jos jedna

Franjevci su na neki način ostaci onih spomenutih bratovština koji su se trudili barem nekako očuvati tradiciju, jezik, identitet ovog naroda.


e, bas ti cuvari hrvatske tradicije .... medju njima je bilo najvecih i najkrvolocnijih koljaca

alexlambros alexlambros 17:38 17.12.2009

Re: Jos jedna

Smatraš da tzv. SAO Krajina zapravo treba biti dio Srbije?


Сматрам
topcat topcat 17:38 17.12.2009

Re: Jos jedna

Inner Party

Srbi su trazili da se pri raspadu SFRJ u obzir uzme njihov procenat u Hrvatskoj do 1940. (Bilo je tada 1.847.000 Срба naspram 3 000 000 Хрвата).

Tako su i Jevreji krenuli u Palestinu jer su "nekada tamo živjeli"...
Zbog čega bi se 1990 uzimao procenat do 1940? Kao, samo su Srbi stradali u 2. svj. ratu - Hrvati su se brćkali u moru i uživali. (Jebote!)
topcat topcat 17:39 17.12.2009

Re: Jos jedna

alexlambros
Franjevci su na neki način ostaci onih spomenutih bratovština koji su se trudili barem nekako očuvati tradiciju, jezik, identitet ovog naroda.

e, bas ti cuvari hrvatske tradicije .... medju njima je bilo najvecih i najkrvolocnijih koljacaGlavni koljači su Jezuiti! I klanja je bilo tamo gdje su se uvukli.
A tko se među njih uvukao tebi očito nije potrebno da znaš.
alexlambros alexlambros 17:40 17.12.2009

Re: Jos jedna

Poanta je da Hrvatska katolička crkva, ovako kako je ti navodiš - ne postoji.
Postoji Vatikan. Redovi se uglavnom dijele na Jezuite i Franjevce.


Међутим, хрватско свештенство нит лук јело ни лук мирисало ....
alexlambros alexlambros 17:44 17.12.2009

Re: Jos jedna

Glavni koljači su Jezuiti! I klanja je bilo tamo gdje su se uvukli


А тако значи .... подметнули језуите иначе мирољубивим и христољубивим фрањевцима да кољу Србе па да љага после падне на Хрвате ....

ццц, тај Ватикан, да бог лепи сачува
Inner Party Inner Party 17:45 17.12.2009

Re: Jos jedna

topcat
Hrvati su se brćkali u moru i uživali. (Jebote!)


Vise su se smrzavali oko Staljingrada.
alexlambros alexlambros 17:46 17.12.2009

Re: Jos jedna

Kao, samo su Srbi stradali u 2. svj. ratu - Hrvati su se brćkali u moru i uživali


слабо стојите с рачуном, рекао бих .....

математика је неумољива .....
topcat topcat 17:50 17.12.2009

Re: Jos jedna

Alex, jel smatraš da Srbija treba povratiti izgubljeni teritorij, tj. tzv. SAO Krajinu?
Čisto da znam...da li da se spremam ili ne...

topcat topcat 17:55 17.12.2009

Re: Jos jedna

Inner Party
Vise su se smrzavali oko Staljingrada.


Netko mi je davno rekao: Hrvati su ginuli za Ustanak, a Srbija je bila i ostala četnička i nisam htjela vjerovati. Još uvijek se nadam da je vas koji oštrite noževe za klanje i osvetu - manje.

Kako vas nije sram?
alexlambros alexlambros 18:16 17.12.2009

Re: Jos jedna

Još uvijek se nadam da je vas koji oštrite noževe za klanje i osvetu - manje.


evo ko nije znao sta znaci zamena teza i kako se to radi, moze da pogleda primer gore.
topcat topcat 18:18 17.12.2009

Re: Jos jedna

alexlambros

evo ko nije znao sta znaci zamena teza i kako se to radi, moze da pogleda primer gore.


Ne vadi se, imaš gore pitanje.
Ionako se sprdaš s hrvatskim jezikom, tako da ti je vjerujem na ovom koji koristim - jasno.
Odgovor je jednostavan: da/ ne.
mikimedic mikimedic 18:18 17.12.2009

Re: Jos jedna

Da li sam dobro shvatila?
Smatraš da nema ni jedne osnove po kojoj bi Hrvatski teritorij pripadao Hrvatskoj?
Smatraš da tzv. SAO Krajina zapravo treba biti dio Srbije?


on sada jeste de facto i de jure, ali kako je pripao je vec drugi padez.

kao kad bi sad srbija krenula, proterala dva miliona albanaca i vratila kosovo u sustavni poredak, ne?
mikimedic mikimedic 18:19 17.12.2009

Re: Jos jedna

Netko mi je davno rekao: Hrvati su ginuli za Ustanak, a Srbija je bila i ostala četnička i nisam htjela vjerovati. Još uvijek se nadam da je vas koji oštrite noževe za klanje i osvetu - manje.

Kako vas nije sram?


koga da bude? onih 200,000 koje ste proterali da bi dobili etnicki cistu drzavu?
Filip2412 Filip2412 18:24 17.12.2009

Re: Jos jedna

koga da bude? onih 200,000 koje ste proterali da bi dobili etnicki cistu drzavu?
pa dobro ljudi ajde da ne budemo komicni, nije topcat proterala ljude niotkud
topcat topcat 18:24 17.12.2009

Re: Jos jedna

mikimedic

koga da bude? onih 200,000 koje ste proterali da bi dobili etnicki cistu drzavu?


A ne. Trenutno se bavimo "intelektualnom elitom" koja sjedi u Bg, Kg ili u nekom velikom evropskom gradu i smatra da hrvatski teritorij nije hrvatski. Tim pričama je pumpala onih 200 000 koji su reagirali kako su reagirali.
mikimedic mikimedic 18:27 17.12.2009

Re: Jos jedna

A ne. Trenutno se bavimo "intelektualnom elitom" koja sjedi u Bg, Kg ili u nekom velikom evropskom gradu i smatra da hrvatski teritorij nije hrvatski. Ti pričama je pumpala onih 200 000 koji su reagirali kako su reagirali.


hrvatski teritorij sada jeste hrvatski. nastao na etnickom ciscenju.

nista tu nije sporno.

ali ako bas hocete da tuzite, onda cemo se cerati jos...
alexlambros alexlambros 18:28 17.12.2009

Re: Jos jedna

Ionako se sprdaš s hrvatskim jezikom, tako da ti je vjerujem na ovom koji koristim - jasno.


tko se sprda? ja ionako ne pravim razliku izmedju takozvanog hrvatskog i srpskog .... stalno pricam kako Hrvati govore cistiji srpski od Srba ....

odgovor ste vec dobili negde gore

al evo, nije mi tesko da ponovim ....

da, smatram da teritorije koje su sada deo Hrvatske, a koje su pre genocida etnicki bile vecinski srpske, treba da budu deo Srbije

Dawngreeter Dawngreeter 18:30 17.12.2009

Re: Jos jedna

I ovo je razlog zasto sam se osecao neugodno povodom serijala. Mislim da je na blogu dobar rule of thumb, ako ce se mikimedic sloziti sa necim, mozda bi trebalo da se pojasni i refrazira.
Filip2412 Filip2412 18:31 17.12.2009

Re: Jos jedna

A ne. Trenutno se bavimo "intelektualnom elitom" koja sjedi u Bg, Kg ili u nekom velikom evropskom gradu i smatra da hrvatski teritorij nije hrvatski. Ti pričama je pumpala onih 200 000 koji su reagirali kako su reagirali.

topcat, drago mi je da si na diskusiji... ne uzimaj nista licno

balkan je ludilo, nema tu krivog ni pravog..

tih 200.000 su pumpani kako Jugoslavija postoji 50 godina i kako su konstitucioni narod u SR HR

e posle je dosao neko i poceo da ih pumpa kako su samo obicna manjina kako njihovo pismo ne treba da se uci u skolama jer to ne valja za Hrvatsku kako su oni strani nepozeljni element....

ti ljudi su pumpani samo tako decenijama a s obzirom da svako od njih ima uspomene iz WWII jasno je da nisu zeleli rizikovati ostanak u takvoj HR pa su je i napustili. U svakom slucaju najpre je Hrvatska napustila te ljude - izasavsi iz Jugoslavije i zatim promenivsi Ustav kako bi se otarasila Srba.

Ta danasnja HR nije ona sto je imala Srbe, to je sada nekakva druga Hrvatska. Hrvatskoj je uspelo u Krajini ono sto Srbiji na Kosovu nije. To je to, sta ces, tako je...
topcat topcat 18:37 17.12.2009

Re: Jos jedna

mikimedic

hrvatski teritorij sada jeste hrvatski. nastao na etnickom ciscenju.
nista tu nije sporno.
ali ako bas hocete da tuzite, onda cemo se cerati jos...


Teritorij je BIO hrvatski.
Ćerat ćemo se dok god bude bilo vas koji smatrate da Srbija treba "vraćati teritorij" koji joj ne pripada.
Imam neki dojam da nitko ne govori o diplomaciji.
topcat topcat 18:46 17.12.2009

Re: Jos jedna

Filip2412
To je to, sta ces, tako je...


Ne moraš me tješiti jer nije baš tako.
Eno ih malo poviše, huškači u punom sjaju.
Kosovo je Srpsko, ali Krajina je Hrvatska.
Šta nije jasno? I dokle više ta velikosrpska propaganda?

Filip2412 Filip2412 18:59 17.12.2009

Re: Jos jedna

Ne moraš me tješiti jer nije baš tako.
Eno ih malo poviše, huškači u punom sjaju.
Kosovo je Srpsko, ali Krajina je Hrvatska.
Šta nije jasno? I dokle više ta velikosrpska propaganda?


Kako to mislis Kosovo je srpsko?
Ja ne vidim da je srpsko niti mislim da ce biti ikada.

Hrvatska od pre devedesetih je bila drugacija od ove danas, i po etnickom sastavu i po Ustavu, a i nalazila se u Jugoslaviji a Srbi posto su politicki gluplji narod od ostalih eto, verovali su u tu Jugoslaviju pa im dugo nije smetalo sto su u Hrvatskoj jer se ta Hrvatska nalazila u Jugoslaviji.

Nije velikosrpska propaganda ako govorimo o istoriji. Srbi su proterani iz Hrvatske i ne mozemo se sad praviti da su otisli pevajuci. Naravno da je smesno sada govoriti o granicama, sada je sve zavrseno.
stefan.hauzer stefan.hauzer 19:28 17.12.2009

Re: Jos jedna

kako Hrvati govore cistiji srpski od Srba ....


Hrvati govore vise slovenski od Srba...
Primer:mi kazemo Istorija-grcka rec!Oni povjest-slovenska rec!
Nas jezik se mnogo Jevropezirao,dok se Hrvatski vraca korenima,kako bi se sto vise distancirao od nekadasnjeg Srpskohrvatskog!

mirakulus mirakulus 20:27 17.12.2009

Re: Jos jedna

alexlambros
Isto tako nitko nema pravo ucjenjivati svojim žrtvama, te na osnovu toga tražiti teritorij koji mu ne pripada


nema nijedne osnove po kome etnicki ocisceni delovi Hrvatske treba da pripadaju Hrvatskoj u danasnjim granicama ... u Jugoslaviju je uslao kao odcepljeni deo Austro-Ugraske, dakle ne kao samostalna drzava, a NDH je jedina drzavotnorna hrvatska tradicija a ta nakazna nacisticka satelitska tvorevina zaista se ne moze uzimati ni u kakvo razmatranje ....

Vi gospodine ocigledno patite od nedostatka informacija. Kako bi mogli meritorno raspravljati o temi koju ste zadali morali bi imati sire znanje nego sto ga sad imate kako ne bi vise pisali gluposti poput gore citirane.
No budimo potpuno jasni. Ovim svojim pisanjem odali ste velikosrpskog djaka pocetnika koji povijesna saznanja o ulozi katolicke crkve crpi iz pera trecerazrednog italijana. Bolje da ste provasli Magnum crimen viktora Novaka ili neko slicno djelo.
mikimedic mikimedic 20:32 17.12.2009

Re: Jos jedna

Teritorij je BIO hrvatski.
Ćerat ćemo se dok god bude bilo vas koji smatrate da Srbija treba "vraćati teritorij" koji joj ne pripada.
Imam neki dojam da nitko ne govori o diplomaciji.


jeste. bio je hrvatski od 1945.
samo ne znam zasto tad nije stvorena SAP krajina kao SAP kosovo i vojvodina? slozicemo se da bi krajina bila legitimnija pokrajina od ove druge dve? ili u najgorem slucaju bar jednako legitimna?

ko kaze da treba vracati teritoriju? ja kazem da ne treba. ta prica je zavrsena.

ali cemo se cerati dok ne odustanete od tuzbe, pre ili kasnije, a ako ne budete odustali bojim se da cete biti jedina zemlja koja ce placati reparacije 60. godina posle zavrsetka drugog svetskog rata.
mikimedic mikimedic 20:35 17.12.2009

Re: Jos jedna

Ne moraš me tješiti jer nije baš tako.
Eno ih malo poviše, huškači u punom sjaju.
Kosovo je Srpsko, ali Krajina je Hrvatska.
Šta nije jasno? I dokle više ta velikosrpska propaganda?


krajina jeste sada hrvatska i to nije sporno. nastala je na genocidu i etnickom ciscenju, mislim da ni to nije sporno? i takodje, daleko od toga da je jedina drzava koja je nastala na tom osnovu.

kosovo de facto nije srbija i tesko je verovati da ce albanci ikad prihvatiti bilo kakav novi sporazum. treba ozvaniciti realnost.

takodje, realno je i postojanje srpske, kao i bih federacije, kao nezavisnih drzava.
Goran Vučković Goran Vučković 20:47 17.12.2009

Obožavalac?

Vi gospodine ocigledno patite od nedostatka informacija. Kako bi mogli meritorno raspravljati o temi koju ste zadali morali bi imati sire znanje nego sto ga sad imate kako ne bi vise pisali gluposti poput gore citirane.

Nedostatak informacija je ovde verovatno najmanji problem. Čovek je počeo priču o ustaškim zločinima u 2. sv. ratu a završio na Blut und Boden raspravi o teritorijama - koje delove Hrvatske treba pripojiti Srbiji (i sličnoj raspravi o poreklu jezika u regionu).

Pošto je verovatno jedini način na koji se takva rekompozicija teritorija može izvesti - upravo ovaj koji su izvodili u okviru NDH - pitam se da li se naš domaćin u stvari divi ovim zverima, čiji opis prenosi u svom serijalu? Možda mu je ustaška država NDH ideal rešavanja "nacionalnih pitanja"? Inače ne vidim kako misli da treba ostvariti tu njegovu zemljokrvnu "pravdu".
mirakulus mirakulus 20:48 17.12.2009

Re: Jos jedna

Rimokatolicka crkva - u daljem tekstu Vatikan - je napravio jako puno zla na ovim prostorima. Usudjujem se reci Hrvatskoj mnogo vise nego Srbiji. S tim u vezi bilo bi korektno da autor izbaci ono "Hrvatska" iz katolicka crkva

Prije 1941. Hrvatska katolička crkva godinama je trpjela nepravde i šikaniranja.

jer je ista bila ugusena nakon Grgura Ninskog. Ne postoji Hrvatska crkva kao sto postoji Srpska. Nekada su uz obalu i po otocima postojale tzv. bratovstine koje su se brinule o ocuvanju nacionalnog (slavenskog) identiteta, ali vec jako dugo u Hrvatskoj postoji samo i jedino Kaptol kao produzena ruka Vatikana.

Zanimljivo je kako je Tito nudio Stepincu osnivanje Hrvatske katolicke crkve sto je ovaj odbio.
mirakulus mirakulus 20:51 17.12.2009

Re: Obožavalac?

Goran Vučković
Vi gospodine ocigledno patite od nedostatka informacija. Kako bi mogli meritorno raspravljati o temi koju ste zadali morali bi imati sire znanje nego sto ga sad imate kako ne bi vise pisali gluposti poput gore citirane.

Nedostatak informacija je ovde verovatno najmanji problem. Čovek je počeo priču o ustaškim zločinima u 2. sv. ratu a završio na Blut und Boden raspravi o teritorijama - koje delove Hrvatske treba pripojiti Srbiji (i sličnoj raspravi o poreklu jezika u regionu).

Pošto je verovatno jedini način na koji se takva rekompozicija teritorija može izvesti - upravo ovaj koji su izvodili u okviru NDH - pitam se da li se naš domaćin u stvari divi ovim zverima, čiji opis prenosi u svom serijalu? Možda mu je ustaška država NDH ideal rešavanja "nacionalnih pitanja"? Inače ne vidim kako misli da treba ostvariti tu njegovu zemljokrvnu "pravdu".

Ne znam da li bih isao toliko daleko u svojoj procjeni. cini mi se ipak malo pretjeranom. No uz put bih donio ispravku. Koliko znam Majstorovic-Filipovic nije bio zapovjednik Jasenovca.
Inner Party Inner Party 14:28 18.12.2009

Re: Jos jedna

topcat


Još uvijek se nadam da je vas koji oštrite noževe za klanje i osvetu - manje.I tu dolazimo do potvrde moje teze da je i 2009. stav mnogih (sa obe strane) da je pisati o Jasenovcu huskanje na rat.
Nastavlja se cutanje - radi mira u kuci.
A tuzba je i dalje tu i moramo je prihvatiti - radi mira u kuci.
Ali kuce vise nema, nema vise ni SFRJ, ni Tita, ni Partije.

Na kraju cemo verovatno i na blogovima morati da cutimo, jer nam u suprotnom sledi etiketa Velikosrbina koji ostri nozeve za klanje i osvetu.

Moze se cutati, naravno. Ali onda cemo opet, za pedesetak godina, imati rat.
Zato pisimo i pricajmo o tome, ali ovaj put kao da je 46. a ne 90.

Ja se radujem svim buducim blogovima na ovu temu.


topcat topcat 18:06 18.12.2009

Re: Jos jedna

Inner Party

I tu dolazimo do potvrde moje teze da je i 2009. stav mnogih (sa obe strane) da je pisati o Jasenovcu huskanje na rat.

Ucjenjivanje Jasenovcem u smislu prava na teritorij je huškanje na rat.
Svako insinuiranje da je današnja Hrvatska nasljednica NDH, koja je dužna snositi krivnju za ustaške zločine, kao i poistovjećivanje Hrvatskog naroda sa Ustašama također.
Vlada RSK "u izgnanstvu" koja i danas djeluje ne pomaže u normalizaciji odnosa , kao ni 6 preporuka mikiju za one prijetnje gore.

U tome je problem - u stanju u pojedinim glavama ovdje - a ne u pisanju i sjećanju na žrtve fašizma.
Jer Jasenovačke su žrtve fašizma, koji je na žalost zakačio i Hrvatsku, a ispada da su žrtve genocidnih Hrvata koji su iskoristili režim da istrijebe Srbe. Razlika je povelika, a namjerno se zanemaruje.

p.s.
Kopka me...

Pretpostavljam da bi i BiH trebala biti Srpska...barem da ne bude rupa između matiče zemlje i Knina - u narodu još poznatog kao "Zvonimirovog grada". Svi znamo za poznatog Srpskog kralja Zvonimira, ne? Ima i onaj poznati Srbin malo niže...Krešimir ili tako nešto...pa uzmite i Šibenik. Kanal je zgodan, ekipa je cool. Korisnije nego Zadar. U okolici su već i srpski manastiri, koji od neki dan imaju i naciju. Prije su ih naivno nazivali pravoslavnim. Ne zaboravite Srpski Vukovar koji ste "oslobodili do temelja" 18. 11. 1991 i na koji sigurno po nekom članku 35/ 1813 imate pravo.
I srpski Осек. Ma šta, nosite cijelu Slavoniju. Ionako je "pala u ruke okupatora", kako mi je svojedobno poručeno na jednom blogu. Plodna je zemlja...iskoristit ćete. A Hrvate koje tamo zateknete (jer nam je već u genima da "osvajače" dočekujemo na kućnom pragu) stjerajte u Jasenovac II - neka vidi bagra jedna kako je to!

Pozdrav, nabrijani komšije i pazite da se ne prebrojiteZa ovo nitko još nije odgovarao, ali je žalosnije da toliki broj uopće ne shvaća da tu nešto nije bilo u redu...
mikimedic mikimedic 18:17 18.12.2009

Re: Jos jedna

Ucjenjivanje Jasenovcem u smislu prava na teritorij je huškanje na rat.


to ne verujem da iko radi.

Svako insinuiranje da je današnja Hrvatska nasljednica NDH, koja je dužna snositi krivnju za ustaške zločine, kao i poistovjećivanje Hrvatskog naroda sa Ustašama također.


pa da li je Srbija duzna da snosi krivicu za zlocine pocinjene u vreme SFRJ? i poistovecivanje srpskog naroda sa tim zlocinima?

kao ni 6 preporuka mikiju za one prijetnje gore.


kakve pretnje?

Jer Jasenovačke su žrtve fašizma, koji je na žalost zakačio i Hrvatsku, a ispada da su žrtve genocidnih Hrvata koji su iskoristili režim da istrijebi Srbe.


ne znam ko je autor plana podeljenog na tri trecine? ako su fasisti u pitanju, kazes, a nisu hrvati, kako to da se odnosio samo na srbe, a ne i na hrvate?

Prije su ih naivno nazivali pravoslavnim. Ne zaboravite Srpski Vukovar koji ste "oslobodili do temelja" 18. 11. 1991 i na koji imate pravo.


ko? drzava srbija, ili sfrj -- na celu sa mesicem?

A Hrvate koje tamo zateknete (jer nam je već u genima da "osvajače" dočekujemo na kućnom pragu) stjerajte u Jasenovac II - neka vidi bagra jedna kako je to!


postoji samo jedan jasenovac, i zna se ko je za njega odgovoran. ovo ne zelim da komentarisem.

Za ovo nitko još nije odgovarao, ali je žalosnije da toliki broj uopće ne shvaća da tu nešto nije bilo u redu...


ko po tebi treba da odgvara?

i ne zaboravi da ni za jasenovac nije niko odgovarao...
hajkula1 hajkula1 23:15 18.12.2009

Re: Jos jedna

mikimedic
a koga da Srbija tuzi. Kakve veze ima nova Hrvatska vlast za NDH.


nikakve. a kakve veze ima srbija sa sfrj?Nisam cula da se sadasnja drzava Hrvatska razgranicava od NDH, na protiv. Od pokojnog predsednika Franje Tudjmana pa redom. Cak su se nadovezivali i na NDH.

Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 11:53 19.12.2009

Re: Jos jedna

topcat

Svako insinuiranje da je današnja Hrvatska nasljednica NDH, koja je dužna snositi krivnju za ustaške zločine, kao i poistovjećivanje Hrvatskog naroda sa Ustašama također.

Prvo treba da se dogovorite da li se vi (Hrvati, to jest) ogradjujete ili mislite da nema razloga da se ogradjujete od NDH. Jer, ipak, priznacete, malo je zbunjujuce kad suprotni glasovi stizu od vas:E sad, ovo podsecanje na Vukovar, da li da shvatimo, kao Vi sto tumacite ovaj tekst, da u komsiluku cuce ratnohuskacki porivi, ili da shvatimo da Vi mislite da se ta dva zlocina nekako ponistavaju? A mozda su Srbi zasluzili svoju sudbinu u Jasenovcu kasnijim akcijama po Vukovaru?

Devojko, vi nama vec zamerate Jasenovac II (fiktivni, iz Vase glave), samo zato sto pisemo o Jasenovcu koji se zaista dogodio. Pa mu to onda dodje kao 1-1, je l'? Ali uz Vukovar, pa kada se doda da je sveziji, a ne ishlapeo kao Jasenovac, to moze da se navuce i na 2:1 za Vas, ne?
Fakat je u necijoj glavi problem, kaj je je.
stefan.hauzer stefan.hauzer 20:33 16.12.2009

Jes' ti to resio da isteras do kraja?Opet,kako god,svaka cast na upornosti!
nebicanin nebicanin 20:50 16.12.2009

II moze autor, al' necePreporuka!

Objasnjavati svrhovitost ovog serijala?

Jaksa, ti si vec dao dva pondjena razresenja misterije... btw Ja sam kroz ove tekstove dosao do novih saznanja, iako sam bio prilicno upucen kroz elementarnu istoriju, koja je itekako selektivna, da li bila posleratna, predratna.

Kao i jos kroz neke tekstove i knjizevnost. Ponavljam, ovde sam naisao na neke nove izvore.
Zasto je potrebna teodikeja za pisanje teksta o sprezi Katolicke crkve i Fasisticke Hrvatske, gde su monstruzno iskasapljeni Srbi, Jevreji....?
I to jos toliko godina kasnije....? ej, pola veka!

Potpuno su mi neopravdani ovakvi tekstovi, jos se sve lepo razjasnilo, kaznjeni su ti ljudi, odgovorni, ma, najbitnije je da se tog dela istorije Hrvati stide, svest je drugacija sad medju njihovim predacima. Puni Tompsonovi stadioni, gde se "velicaju porodicne vrednosti", kako objasnjavaju poglavnici, pokazaju nacionalni uvid u taj deo istorije.
Tako i neke dominantne sile, poput NemFraEngRusSpaHolAmer itd, bespotrebno secaju i nemaju opravdanja za pomen nekim istorijskim trenucima koji su se desili tako davno...
Kako su Nemci pokazali kako se tretira ljudski zivot, to im danas daje za pravo da uce nas, manje iskusnim u projektima organizovanja godisnjih odmora po koncentracionim logorima. Ostali ucitelji, narodi koji nas uce vrednostima, zastiti ljudskih prava, svi imaju izvanredno iskustvo u tretiranju Afrikanaca, Muslimana, Azijaca, Indijanaca. Tako su lepo kolonijalno opstili sa narodima u istoriji, da se ja pretvorim u uvo kada cujem njihove propovedi.

A, mi se nesto usudjujemo da pomenemo nase zrtve, mislim, gde je svrha svemu tome? Zasto? I ja sam zbunjen Jaksa
cbronson cbronson 21:03 16.12.2009

Bravo Alex

odlican tekst,
mozda bi ga neki sa ovog bloga bolje sagledali i razumeli da je ispevan u maniru nekih novokomponovanih branitelja
Dawngreeter Dawngreeter 21:10 16.12.2009

Blago zbunjeni thumbs up

Pozdravljam kritiku crkve, koja je u ovom slucaju katolicka. I zaista mislim da ovakve stvari treba spominjati cesto i potanko jer ce svaki put popovi iznova blagosiljati puske i nozeve kada im se prilika ukaze. Thumbs up in that regard.

Ali se ipak moram pridruziti sentimentu zbunjenosti povodom ovog celog serijala. No dobro, ti valjda znas sta radis. Meni je samo zao sto je legitimna kritika umanjena cinjenicom da kontekst serijala dopusta kojekakva ucitavanja. Dovoljno te citam da bih znao da zadnja namera nije ona koju bih pretpostavljao da je autor neko drugi, ali sama cinjenica da moram da znam da si ti autor da bih odagnao takve sumnje nesto govori.
Filip2412 Filip2412 21:17 16.12.2009

Re: Blago zbunjeni thumbs up

I zaista mislim da ovakve stvari treba spominjati cesto i potanko jer ce svaki put popovi iznova blagosiljati puske i nozeve kada im se prilika ukaze.

noboole noboole 22:23 16.12.2009

Re: Blago zbunjeni thumbs up

Dawngreeter
Pozdravljam kritiku crkve, koja je u ovom slucaju katolicka. I zaista mislim da ovakve stvari treba spominjati cesto i potanko jer ce svaki put popovi iznova blagosiljati puske i nozeve kada im se prilika ukaze. Thumbs up in that regard.

Ali se ipak moram pridruziti sentimentu zbunjenosti povodom ovog celog serijala. No dobro, ti valjda znas sta radis. Meni je samo zao sto je legitimna kritika umanjena cinjenicom da kontekst serijala dopusta kojekakva ucitavanja. Dovoljno te citam da bih znao da zadnja namera nije ona koju bih pretpostavljao da je autor neko drugi, ali sama cinjenica da moram da znam da si ti autor da bih odagnao takve sumnje nesto govori.Hehe, govori o tome sta obicno mi ucitavamo kada neko zucne o ovome.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana