Planeta

Promišljaj, Preoblikuj, Popravljaj

gordanac RSS / 27.01.2010. u 11:14

RETHINK,  REDESIGN,  REBUILD

je tema, slogan, duh i ideja ovogodišnjeg Svetskog Ekonomskog Foruma (SEF):

01_clement_michele_009-1.jpg The 40th anniversary of the Annual Meeting is a defining moment for world leaders as they meet under the theme "Improve the State of the World: Rethink, Redesign, Rebuild". Over 2,500 leaders from over 90 countries representing business, government and civil society will work together on pressing challenges. "We must look at the Meeting in the context of what's happening in the world and we see that the present system of global cooperation is not working sufficiently,"

Improve the State of thr World - Svetski ekonomski forum 2010, Davos, Švajcarska

Poslednja januarska nedelja 2010. biće obeležena godišnjim sastankom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

WEF (ili SEF) ima zanimljivu istoriju koju vredi prelistati na internet stranici na koju vodi ovaj link.

Kretanjem po X-osi, a sve gledajući "unazad" možda bude jasnije koliki je i kakav uticaj ovog Foruma od 1970., kad se osniva, pa sve do danas.Kontekst u kom su se donosile pojedine odluke na godišnjim sastancima važan je taman toliko koliko i posledice odluka koje su se donosile.

Ovaj tekst je pokušaj "skice za kontekst" u kom SEF (WEF) predlaže - Promišljaj, Preobliku, Popravljaj.

Internet stranica WEF ima već vrlo zanimljive panele, diskusije i polemike oko konteksta u kom ove godine radi i na link-u se (uz znanje engleskog) sve to već može pratiti. (preporučujem, naročito prvu, održanu pre današnjeg zvaničnog otvaranja SEF).

Skica za kontekst koji svi mi trenutno živimo, a u kome će SEF pokušati tokom diskusija, panela i plenarnih sednica da pronađe potencijal za nove, bolje, održive strategije za budućnost, mislim da mora sadržati nekoliko "linija" odnosno "opisa" koji bi trebalo da izazivaju sasvim malo (ili nimalo) kontroverzi, što bi značilo da većina onih koji kontekst opisuju i onih koji taj opis slušaju - imaju približno istu percepciju tog konteksta.

Prva važna stvar je da se u suštini, u Davosu kao i 40 godina ranije smišljaju, razmatraju, procenjuju - strategije, "what if" scenariji budućnosti u raznim sektorima. (Dešava se u Davosu još i svaštaneštokoješta drugo mnogo važno, ali nije važno za "skicu za kontekst", te sve to ovim tekstom namerno - izostavljam). A kad su strategije u pitanju, one se ne mogu vrednovati kao "pozitivne" ili "negativne", one su - uspešne ili neuspešne, a svaka koja se pokaže neuspešnom traži - RETHINK; REDESIGN; REBUILD.

Šta bi bile, čini mi se,  osnovne linije "skice za kontekst" raznih debata koje će se čuti u Davosu?

- globalizacija je završena (moj lični stav je da joj se zna tačan početak - bomba na Hirošimu, kao prvi događaj napravljen ljudskom rukom koji je imao sasvim globalan efekat, u svakom smislu, od uticaja na životnu sredinu do geopolitike, ekonomije, kulture, ...svega), a "kraj" globalizacije je kontekst života naše generacije i osnovni problem je - kako dobre potencijale tog konteksta učiniti još boljim, a negativne efekte umanjiti (ili zadržati na postojećem nivou)

- resursi potrebni svima (energija, hrana, voda) već su sasvim neodrživo podeljeni, otprilike 10% svetske populacije "ima na raspolaganju i troši" skoro 90% ukupnih resursa i u toku je jedna borba za "redistribuciju" resursa, raznim sredstvima (uključujući terorizam i ratove)

- svetski finanasijski slom 2008. (izazvan ukidanjem regulacija za berze u USA Kongresu 1999., a obilno ubrzanrastkopirates2set2large.jpg ljudskom pohlepom i svetskim finansijskim ekspertima prve kategorije) i svetska ekonomska kriza (koja još uvek traje) stvorili su porast nezaposlenosti, siromašenje, doveli u pitanje skoro sve od dotadašnjih "regulacija i principa" na kojima su se zasnivali svetski finansijski i ekonomski odnosi

- kriza iz 2008. donela je dileme oko :  "protekcionizam ili ne", "državna uloga tržišta",  "reforme svetskog finansijskog sektora", "ponavljanaje grešaka ili ne"...i mnogo drugih sličnih

- krug "donosilaca odluka" (često nedovoljno transparentnih) proširio se sa G8 na G20 , i to je jedan od primera "redistribucije" (u ovom slučaju informacija i moći odlučivanja)

- svetske (međunarodne) organizacije i institucije pokašavaju da nađu "balans" između činjenice da su utemeljene međunarodnim pravom (sa datim nadležnostima) i svojevrsnih "ad hoc" grupa stvorenih u međuvremenu koje su u suštini donosile razne odluke unekoliko zbog tromosti institucija i organizacija, a unekoliko što je i to proces "redistribucije" formalne moći odlučivanja

- terorizam kao svojevrstan "garbage of globalization" provocirao je posebne izmene bezbednosnih regulacija u većini (ako ne i u svim zemljama) i to odredbama koje su na liniji (ili se kose) sa već dostignutim nivoom primene svetskih akata o - ljudskim i građanskim pravima, jer je strah za sopstvenu bezbednost "nadjačao" svaki protest zbog regulacija kojima se (vrlo često očito) sužava prostor sopstvenih sloboda (o CCTV, aerodromskim kontrolama i svemu sličnom i da se ne govori)

- internet pokazuje svoj demokratski, ekonomski, kulturni, informacioni i svaki drugi potencijal, brzina protoka informacija, broj ljudi koji za vrlo kratko vreme  mogu razmeniti informacije je - faktor koji samo povećava svoj ukupni uticaj na sve druge faktore

- ukupna multipolarna političko-bezbednosna svetska struktura kakvu je poznajemo (ili smo je poznavali) se menja pomalo kontroverzno - i neverovatnom brzinom, prilagođavanjem  novom kontekstu i uz velike otpore koji bi uvek da "zadrže staro", ali se - menja, tako da se od znalaca mogu čuti sasvim neverovatni opisi sveta 2021. godine, recimo, ali vredi ih - pažljivo saslušati

- čini se da postoji opšta saglasnost o SARADNJI kao principu kojim će se stvarati nove regulacije, što je (čini mi se) jedna od retkih dobrih vesti u svim mogućim opisima kriza poslednjih godina, problem je što još uvek nema jasne ideje o mehanizmima te buduće saradnje koji bi (bar za neko vreme) oporavili tržišta, smanjili nepravde distribucija resursa i omogućile dovoljno dobru kontrolu o - primeni "novih" mehanizama.

- "korporativnost" kaotakva (ili "korporatizam" ) dobija sasvim nove obrise, naročito u USA (pogledati pod nedavne izmene propisa koji se tiču finansiranja poliitčkih stranaka i kampanja, dalekosežne posledice će imati taj akt, mislim slično kao i 1999. ukidanje regulacija finansijskih tržišta iz 1932., ali u izmenama uloge i značenja "korporativnosti" ne zaostaje ni EU, a o drugim zemljama i da se ne govori.

Ovih nekoliko "linija za skicu konteksta SEF" sasvim sigurno nisu jedine i dovoljne da bi se "linije zatvorile" i skica bila dovršena, što-šta se može i osporiti drugačijom percepcijom i to su osnovni razlozi zašto se zove "skica".

Otprilike kao što mislim da je zima - samo skica za proleće, što isto zavisi od percepcije.

Vreme koje preporučujem za "trošenje" gledanja i slušanja diskusija na SEF, kao i na ukupno praćenje njihove internet  stranice može se slobodno računati ne u "trošak" već u - ličnu informacionu investiciju. Znati kako, o čemu, s kojim razlozima i u kakvom kontekstu razmišljaju drugi ljudi koji pred sobom i pred nama "tematizuju" sve probleme današnjeg ekonomsko-finansijskog-političko-bezbednosnog-kulturnog globalnog doba je dobro po sebi, bez obzira na per se kvalitet sadržaja te informacije ili naše percepcije o njoj.

Odluke, zaključci i dokumenta o kojima se (eventualno) bude saglasio SEF ove godine, u mnogome će odrediti ram, okvir i prostor za proveravanje "skica za kontekst" koje imaju i zemlje koje učestvuju na SEF, ali i sve druge. Ako i ne uspeju da se saglase o bilo čemu, ako i ne uspeju da daje približno dobre odgovore na to kako stvari izgledaju kad se "rethink, redesign, rebuild", sasvim sigurno ćemo svi imati mnogo jasniju "skicu za kontekst" vremena koje živimo. 

Svako vaše "promišljaj, preoblikuj, popravljaj" je, u tom smislu, više nego - dobrodošlo.

p.s.

kao ilustraciju nudim jedno "rethink, redesign, rebuild" koje za mene ima sasvim posebnu i jedinstvenu "skicu za kontekst"

handsome, ha?

postoji, izgleda, a i "radi" :))

cognac_glasses_lifestyle_pic-1.jpg 

 Komentari (126)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gordanac gordanac 11:31 27.01.2010

dodatak

(ne želim da rizikujem sa "izmeni tekst", nije mi se taj "rebuild&redesign" do sada dobro završavao :))

DAVOS DEBATES (YouTube)
gordanac gordanac 15:54 27.01.2010

: dodatak br.2.

Neki zanimljivi (i razni) podaci, brojke i procene o raznim temama o kojima će biti govora na raznim panelima, debatama i "RRR" sastancima, a koji će biti korišćeni za argumentaciju u - Davosu

jednatanja jednatanja 16:59 27.01.2010

Re: : dodatak br.2.

Kad pogledaš ovu mapu konflikata, Afrika skoro sva crvena, strašno...
gordanac gordanac 10:28 28.01.2010

Re: : dodatak br.2.

jednatanja
Kad pogledaš ovu mapu konflikata, Afrika skoro sva crvena, strašno...

Slike, brojke, grafici, raspodele - imaju tu osobinu da "jasnije" stvaraju utiske o činjenicama. Recimo da se samo napisalo "polovina Afrike je u nekoj vrsti konflikata", isto bismo primili informaciju, ali ovako - "na oči" stvara dublji utosak. Mislim da sam negde pročitala da većinu čulnih podsticaja mi primamo - vidom, zato je valjda drugačije.
Posebno što iz dobrog prikaza možeš svašta drugo dobro da uradiš, zato sam i stavila ove "factsheetsove" iz Davosa.
gordanac gordanac 10:39 28.01.2010

dodatak br.3.

Obamin govor o stanju nacije
Očekivan.
Vidljiv "new language code", kao i Davosu.
"Naš najvažniji zadatak bio je da stabilizujemo iste one banke koje su doprinele krizi, a to nije bilo lako. I ako postoji jedna stvar koja nas je ujedinila kao demokrate i republikance to je da smo svi mrzeli spasavanje banaka. Ali tokom kampanje za predsednika obećao sam da neću raditi samo ono što je popularno već ono što je neophodno", rekao je Obama.

Govoreći na zajedničkoj sednici oba doma Kongresa, Obama je, između ostalog, najavio niz mera za pomoć srednjoj klasi, dalje smanjenje poreza, otvaranje novih radnih mesta, kao i smanjenje velikog budžetskog deficita. Govoreći o spoljnoj politici, Obama je ponovio da će povlačenje iz Avganistana početi za godinu i po dana, a da će se Amerikanci iz Iraka povući do kraja avgusta ove godine.
Kokanda se više baš ništa neće vezivati za - dolar. Ili ćemo imati najmanje dva monetarna fonda :))
New "bretton woods" is here, methinks.
(pre više od godinu i po dana to je upravo bila procena u raznim dijalozima i tekstovima na blogu)
Zanimljivi i komentari u Davosu o Obaminom govoru.
gordanac gordanac 18:41 28.01.2010

: dodatak br.4.

Environmental Performance Index - EPI

"The 2010 Environmental Performance Index (EPI) ranks 163 countries on 25 performance indicators tracked across ten policy categories covering both environmental public health and ecosystem vitality. These indicators provide a gauge at a national government scale of how close countries are to established environmental policy goals. The EPI’s proximity-to-target methodology facilitates cross-country comparisons as well as analysis of how the global community is doing collectively on each particular policy issue."

Šta je EPI ?

Indeks životne sredine Srbije EPI

(i nisu "ekološki" nego "životne sredine", to su dve različite stvari)
drug.clan drug.clan 18:47 28.01.2010

Re: : dodatak br.4.

gordanac
Environmental Performance Index - EPI

"The 2010 Environmental Performance Index (EPI) ranks 163 countries on 25 performance indicators tracked across ten policy categories covering both environmental public health and ecosystem vitality. These indicators provide a gauge at a national government scale of how close countries are to established environmental policy goals. The EPI’s proximity-to-target methodology facilitates cross-country comparisons as well as analysis of how the global community is doing collectively on each particular policy issue."

Šta je EPI ?

Indeks životne sredine Srbije EPI

(i nisu "ekološki" nego "životne sredine", to su dve različite stvari)to koliko je taj ideks merilo bilo cega najbolje govori podatak da su juce objavili listu za 2010. na cijem 20 i nekom mestu se nalazi zemlja koja ne postoji vec cetiri godine i za koju imaju podatke da je ocena kvaliteta vodosnadbevanja 100 (od 100) iako u znatno vecem delu te drzave samo dva ili tri vodovoda zadovoljavaju zakonske kriterijume ispravnosti.
gordanac gordanac 12:33 29.01.2010

: : dodatak br.5.

SCENARIO PLANNING

What are scenarios?

"Scenarios are stories about the future. They are not attempts to predict the future; rather, they aim to sketch the boundaries of the plausible. They are built on a thorough analysis of factors – social, political, economic, environmental, technological – that could shape the future environment of a given business, region or policy area. They explore three or four diverse eventualities of how the world might look if the most uncertain and important drivers unfold in different ways.
Good scenarios are not just dry, analytical descriptions of possible future outcomes: while rigorously constructed, they should also be creative and compelling enough to engage the imagination. They challenge assumptions, raise awareness of underlying factors and stimulate participants into fresh thinking about what could happen and what it would mean for them. They offer both a new perspective on events and a framework for constructive discussions."

Strategic Options for Pensions and Healthcare

The Future of the Global Financial System

New Financial Architecture
Milan Novković Milan Novković 14:48 29.01.2010

Re: : : dodatak br.5.

Jedan ne navode, možda još najozbiljniji (iako uključuje, dobrim delom, tvoj prvi scenario), pošto je težak za analizu - veličina država u celoj igranci (public spending je sigurnija "reč", sa mojim površnim poznavanjem termina).

To nije samo srpska boljka, naravno, u UK je problem dostigao kritične razmere (verovatno je i u US vrlo ozbiljan).

Rast GDP-ja je inverzno proporcionalan veličini vlade (logično, banalan primer - izvučeš osobu iz proizvodnje, a da bi naplaćivala kazne za parkiranje).

U UK je ova javna potrošnja prešla 50%, to je pre bilo rezervisano uglavnom za ratove ili periode gde je država bila vlasnik većinskog dela industrije).

Nedavno je negde u severnijoj Engleskoj od nas jedan građanin tužio opštinu zbog plata zaposlenih (jedan električar pri opštini je dobio 120,000 funti za godinu dana, što je jako teško za zaraditi ogromnoj većini najobrazovanijih i najkvalifikovanijih ljudi).

Na sreću ovde počinje da se polemiše (šta god reč značila sve ozbiljnije i glasnije o tome.
gordanac gordanac 19:01 29.01.2010

news&gossip

Milan Novković:
Na sreću ovde počinje da se polemiše (šta god reč značila sve ozbiljnije i glasnije o tome.


Indeed.

At Davos, small economies calling bigger shots

"Thursday, South Korean President Lee Myung-bak - leader of the G20 group of nations this year - called for a "post-crisis agenda" that would lead to sustainable growth while avoiding a new financial or economic crisis.

His sentiment echoed that of French President Nicolas Sarkozy, who opened the conference earlier this week with a speech slamming the international banking community for its role in the global financial meltdown.

Their comments - challenging the banking system and other entrenched seats of power - reflect stark changes in the annual alpine pow-wow, now in its 40th year.

Davos is no longer just a place for the Western wealthy to push their agendas, observers note. Brazil, Russia, India and China, known as the BRIC nations, as well as other growing economies, have more of a say than ever there.

"If anyone in Davos these days asks where the epicenter of growth is going to be in the coming years, they get a single answer: emerging economies," German business journalist Dieter Fockenbrock wrote in recent column for the Handelsblatt newspaper.

The BRIC nations have boosted their share of the global capital markets from 1.4 percent to 15 percent in the past 10 years - more than a tenfold increase, according to Fockenbrock. And attendance at Davos from BRIC countries has more than doubled since 2005, up to about 10 percent of the participants this year.

German economist Michael Braeuninger, of the Hamburg Institute of International Economics, agreed that there is "definitely something like a new world order" in place, but, he adds, it's "a process that has been running for some time now."

That process is reflected not only in Davos but other policy epicenters, like the Group of 20. That powerful coalition comprises BRIC countries and many more, like South Africa and Argentina - and they've earned their spot at the table, Braeuninger told Deutsche Welle.

Global financial crises used to stem from the weaker parts of the developing world - think of the old trope of the Latin American debt crisis. But in the latest economic meltdown, it was the US and other advanced countries who suffered most.

"Within the economic crisis (Brazil, Russia, India and China) did a lot to stabilize the world economy. So they have showed themselves as economic and political powers," Braeuninger said.

And UC Berkeley economics professor Barry Eichengreen told the New York Times that the economic crisis has given people in emerging markets "a new confidence to assert the agenda for reform."

"The days are past when US and Europeans would make all the proposals," he said.

Most observers acknowledge that Europe is at a greater risk of losing relevancy than the US is; even though it was hard hit by the economic crisis, its sheer size and economic power grant it continued hegemony, observers say.

"Logic says that as the US retains, and emerging economies attain, leadership through unhampered growth, Europe will fall between the cracks," Fockenbrock wrote in Handelsblatt. He worries that companies from Germany, France and Great Britain could "get crushed between the giant economies of the USA and China."

And indeed, Europe has been essentially kneecapped by the global economic crisis, while the US - which represents a full 20 to 25 percent of the world economy - is often said to be finding its way to recovery.

"In absolute levels the US is still the most important world economy," said Braeuninger. "Of course, if you think about the rate of growth and change, then China gains a lot."

Meanwhile, Braeuninger warned about a false logic that could lead people to think that a rise in economic power in one bloc means an automatic drop in welfare for another. But economics is not a zero-sum game, he says.

"It is important not to think in terms of one country losing and another one winning," he said. "It is important to think that if we increase trade between countries, then both countries gain."Ovo citirano je sasvim očigledno - news, as they are. Ali "gossips around" su još zanimljiviji. :))))
Ako mi uspe da sročim od svega nešto razumno i čitljivo (a tiče se i tvojih komentara scenarija) - uradiću to, posle zatvaranja u nedelju.
gordanac gordanac 19:21 29.01.2010

: news&gossip br.2.

Nema dogovora bankara u Davosu


"Problem je nastao jer komercijalne i investicione banke nisu uspele da nađu zajednički jezik.Rukovodioci finanijsjih organizacija sa Volstrita i najvećih evropskih banaka sastali su se iza zatvorenih vrata u švajcarskom zimovalištu Davosu, na marginama Svetskog ekonomskog foruma, potvrdili su Rojtersu izvori bliski razgovorima, dodajući da dogovor nije postignut.

Najveće banke sa Volstrita i neke velike evropske investicione banke su na sastanku podržale oštar zajednički stav protiv političara koji traže mnogo oštrije mere za regulisanje bankarskog sektora u periodu posle finansijske krize.

Oni, međutim, nisu uspeli u to da uvere čelnike komercijalnih banaka, koji smatraju da taj sektor treba da bude pomirljiviji, naveli su izvori.

"Oštar stav velikih investicionih banaka se veoma razlikuje od stava komercijalnih banaka. Izgleda da je veoma teško naći zajednički jezik", naveo je Rojtersov izvor. Nezvanični razgovori su održani kao uvod u sastanak sa regulatornim organima i predstavnicima vlasti, zakazan za sutra.

Izvršni direktor "Bank of Amerika" Brajan Mojnihan, koji je potvrdio da su razgovori bankara održani danas, izjavio je da je u pitanju pokušaj da se započne "konstruktivan dijalog sa svim uključenim stranama, regulatornim organima i predstavnicima vlasti."

Američki predsednik Barak Obama je šokirao tržište predlogom da komercijalne banke treba primorati da preseku veze sa hedž-fondovima i privatnim akcijskim fondovima.

On je takođe izjavio kako želi da finansijski sektor vrati obimnu pomoć iz državnog stimulativnog paketa, plaćenu iz džepa poreskih obveznika.

Velika Britanija je, sa druge strane, u decembru odlučila da uvede ekstra porez na visoke bonuse bankara. "Skoro da je sigurno da ću, nakon završetka SEF, sročiti jedan "gossip builten" :))))
Ostaje malko neverovatno kako ljudi jednostavno NEĆE da poveruju u sasvim očigledne stvari koje stoje na sasvim otvorenim dlanovima.
gordanac gordanac 19:33 29.01.2010

: : news&gossip br.3.

Obamina naredba o emisiji gasova

Vašington -- Predsednik SAD-a Barak Obama je izdao naredbu na osnovu koje će američka vlada do 2020. godine smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 28 odsto.

Bela kuća je saopštila da je cilj od 28 odsto baziran na kombinaciji individualnih ciljeva 35 saveznih agencija, preneo je Rojters.
Obama, koji radi na tome da bude usvojen zakon da SAD do 2020. smanje ukupnu emisiju ugljen-dioksida za 17 odsto u odnosu na nivo iz 2005, izjavio je da savezna vlada treba da posluži kao primer u prelasku na goriva koja zagađuju manje od onih fosilnog porekla.

"Kao najveći potrošači energenata u SAD, imamo odgovornost prema američkim građanima da smanjimo potrošnju energije i postanemo energetski efikasniji. Naš cilj je da smanjimo troškove i zagađenje i povećamo udeo potrošnje čistih izvora energije u odnosu na naftu", naveo je Obama u saopštenju.

Američka vlada je 2008. na električnu energiju i gorivo potrošila 24,5 milijardi dolara, saopštila je Bela kuća. Postizanje cilja smanjenja emisije za 28 odsto bi bilo jednako uštedi 205 miliona barela nafte ili 11 milijardi dolara do 2020. godine.

yu1bcd yu1bcd 14:45 30.01.2010

Re: dodatak br.3.

http://www.lrb.co.uk/v31/n13/rory-stewart/the-irresistible-illusion

Gordana, za mene je Rory Stewart nov nacin govorenja za razliko od nasega Jeremica! Upam, da bo koncal kot voditelj UK Foreign Office.
gordanac gordanac 18:14 31.01.2010

dodatak br.4. i...

..news&gossip br.4.

Davos: Dogovor političara i bankara?

Davos -- Predstavnici vlada i bankarskog sektora složili su se na zasedanju Svetskog ekonomskog foruma u Davosu da postoji potreba za globalnom finansijskom regulativom.

"U mnogim aspektima, našli smo zajedničko stanovište", izjavio je posle zatvorenog sastanka predstavnika dveju struja izvršni direktor "Dojče banke" Jozef Akerman, navodeći da su "predstavnici biznisa, politike i regulatornih organa ostvarili bolji dijalog nego ikada ranije", preneli su svetski mediji.
Ranije tokom skupa, koji je otvoren 27. januara, političari su "sasuli drvlje i kamenje" na bankare, koji su se usprotivili, kako su naveli, preteranim i nekoordinisanim pokušajima da se pooštri regulativa posle paketa pomoći bez presedana u istoriji, kojima su vlade uskočile da spasu finansijski sektor u vreme krize.

Jedna od tema, kako je prenela agencija Blumberg, bila je kako odrediti da li je finansijska institucija "suviše velika da bi smela da propadne", odnosno da li bi njena propast naškodila celom finansijskom sistemu.

"Neki misle da treba shvatiti da i male finansijske institucije, ukoliko su povezane sa drugima, mogu da izazovu sistemske probleme isto kao i velike", izjavio je Jon Sununu, bivši američki senatro, a sada jedan od funkcionera "Banke Njujorka".

"Dobro smo prodiskutovali situaciju i došli do saglasja", rekao je direktor najveće američke banke, "Benk ov Amerika", Brajan Mojnihan, koji je objasnio da "mora postojati sveobuhvatna diskusija da bi se obezbedilo da se učini što je potrebno kada je refoma (finansijskog sektora) u pitanju".

Skupu sa vodećim bankarima - među kojima su bili predstavnici najveći američkih i evropskih finansijskih institucija, ali i zamenik guvernera Narodne banke Kine Džu Min - prisustvovali su i ekonomski savetnik Bele kuće Leri Samers, britanski ministar finansija Alister Darling i njegova francuska koleginica Kristina Lagard.

Američki predsednik Barak Obama je nedavno obelodanio plan za "obuzdavanje" banaka, koji ide i dalje od dogovorenog na prošlogodišnjem samitu Grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i država sa privredama u naglom usponu.

Na tom skupu je, kako bi se izbeglo ponavljanje najgore finansijske krize u poslednjih više od osam decenija, dogovoreno da banke vežu bonuse koje dele svojim funkcionerima za svoje dugoročne performanse i da povećaju kvanititet i kvalitet kapitala koji poseduju.

Mediji, međutim, javljaju da je dogovo o koordiniranju regulative na globalnom nivou jedna od retkih stvari o kojima su se bankari i političari javno složili na Forumu i da je u puitanju samo varbalno saglasje, koje za sobom nije povuklo i konkretne dogovore.

Akerman, koji se izdvojio kao nezvanični portparol bankara, izjavio je da "nešto mora da se dogodi, i to brzo, kako bi se povratilo poverenje u bankarski sistem".

Akerman je još u petak rekao da se bankari slažu sa zahtevima za povećanje kapitala banaka, bolju likvidnost i poboljšanu tržišnu infrastrukturu, kao i sa merama koje bi obezbedile da propale banke ne ugrožavaju sistem.

Ostalo je, međutim, otvoreno pitanje sposobnosti regulatornih organa da koordinišu nova bankarska pravila na međunarodnom nivou, što je, kako je rekao direkotr Međunarodnog monetarnoig fonda Dominik Stros-Kan, "ključna lekcija iz krize" iz koje se svet tek postepeno izvlači. "


gordanac gordanac 22:54 01.02.2010

news&no gossip no more...

...koji to više nisu...
Obamin budžet izazavao pometnju

"Američki predsednik Barak Obama izneo je pred Kongresom predlog budžeta za 2011. godinu.

Prema medijskim izveštajima, predlog budžeta od tri hiljade i osamsto milijardi dolara izazvao je pravu pometnju u Beloj kući. Obama planira ukidanje oko 120 državnih programa, pa će od nekih projekata morati da odustane i NASA. Administracija u Vašingtonu stavlja akcenat na ulaganja u obrazovanje i istraživanja, dok će sve što nije neophodno, morati da čeka bolja vremena.

Barak Obama pokušaće da u 2011. što više Amerikanaca vrati na posao. Tako će čak 25 milijardi dolara otići u američke države najteže pogođene krizom. Planirano je dodatno povećanje sredstava za programe iz oblasti energetike, zdravlja, nauke.

Ove godine, Vašington je najavio da će uložiti rekodnu svotu novca u obrazovanje. S druge strane, biće obustavljeno čak 120 državnih programa.

Obama je ranije najavio trogodišnje zamrzavanje potrošnje u nekim domaćim programima, kako bi država uštedela 250 milijardi dolara do 2020. godine.

Viši savetnik predsednika Obame, Dejvid Ekselrod, kaže da su iz budžeta izostala sredstva za sve stvari koje Sjedinjenim Državama trenutno nisu potrebne.

"Moraćemo da se snađemo bez stvari koje nam nisu neophodne u 2011, kako bismo uspeli da odvojimo novac za ono što nam zaista treba. U obrazovanje odlazi ogromna svota novca jer je ono temelj naše budućnosti, kao i istraživanje”, kaže Ekselrod.

“Ukidamo na primer pomoć od 115 miliona dolara za održavanje rudnika koji više ne rade. Izbacujemo stvari koje zaista nemaju smisla i na koje bacamo novac", objašnjava on.

Strani mediji izveštavaju da je u Beloj kući nastala prava pometnja posle najave budžeta za 2011. godinu, jer, kako tvrde neimenovani izvori, nije svima najjasnije šta predsednik planira.

Iako Obama želi da smanji državni deficit, veliki deo novca odlazi u razvijanje zelene energije, uz obrazloženje da će se tako otvoriti nova radna mesta.

Takođe, budžetom su predviđeni veći izdaci za vojne programe, uključujući i finansiranje snaga za specijalne operacije Pentagona, nove vojne helikoptere i avione.

Mnoge državne agencije ipak će morati da se odreknu skupih projekata. Agencija NASA oprostila se od obećanih šest milijardi dolara za period od pet godina.

Obama predlaže da se uloži novac za finansiranje programa Međunarodne svemirske stanice, ali i odustane od Nasinih planova za put astronauta na Mesec. "...so, it`s almost done.
antioksidant antioksidant 11:39 27.01.2010

rrr

pominjes kao okvir :
1-globalizacija zavrsena
2-resursi neodrzivo podeljeni
3-finansijski slom 2008
4-dileme proistekle iz njega
5-krug "donosioca odluka" se siri
6-potreba redefinisanja globalnih institucija
7-terorizam
8-internet (protok informacija)
9-politicko bezbedonosna struktura sveta
10-saradnja
11-korporativnost


a naziv je rething, redesign, rebuild
fokus je ove godine na tacki 3 (i onome sto pristice iz nje)
posledice tog "dogadjaja" su monumentalne
na svest
ekonomija je uvek bila ciklicna a odjedanput smo se nasli na ivici ogromnog ponora jer su baloni rasta koje naduvavamo ocekivanjima sve veci
zelimo opet gore ali se plasimo novog pada
ali neka, zaboravicemo na strah brzo. pohlepa je na duge staze safe bet : ))
u pozadini prolaze tacke 5, 6 i 9
to je jedan jako duuug proces mada ja ne verujem da je u pitanju prosirenje - pre ce biti preraspodela i seljenje moci na istok
(tamo gde je davno i bila - zapadna dominacija se lako moze pretvoriti u "incident"
.................
ne verujem u mogucnost saradnje
myredneckself myredneckself 11:59 27.01.2010

Re: rrr

""promišljaj, preoblikuj, popravljaj" ...
moj pokušaj...
umesto da mužu naredim kao do sada da dovrši ručak dok ja ne dođem, ostavljam mu poruku

gordanac gordanac 12:16 27.01.2010

: rrr

antioksidant:
ne verujem u mogucnost saradnje

Činjenice govore drugačije.
(ali ako su činjenice u suprotnosti sa uverenjima - tim gore po - činjenice :))))

Matematički modeli Teorija igara, a među njima "Igre saradnje" su poprilično dugo u - preovlađajućoj primeni.
Odluka o saradnji je stvorila EU, odluka o saradnji je stvorila partnerske i multilateralne odnose tokom poslednjih 10, 15 ili 20 godina, odluka o saradnji stvara posebne vrste "interesnih saveza" koji su bili nezamislivi pre samo 50 godina,...
Saradnja je bolja, jeftinija, isplativija, TO se, manje-više, skoro pa - naučilo.

Što ne znači da ljudi neće doneti i kakvu drugu odluku, naravno.
antioksidant antioksidant 12:22 27.01.2010

Re: : rrr

ne verujem u mogucnost saradnjeOdluka o saradnji je stvorila EU


u pravu si
ovo sam smetnuo sa uma (kakva jeres : ))))
prvi korak ka ................
vishnja92 vishnja92 11:49 27.01.2010

:)

Otprilike kao što mislim da je zima - samo skica za proleće, što isto zavisi od percepcije.


mirelarado mirelarado 12:08 27.01.2010

Re: :)

Promišljaj, Preoblikuj, Popravljaj
postoji, izgleda, a i "radi" :))


Mного лепо. :)

А економски опоравак имам утисак да ће потрајати. Али, треба бити оптимиста и... радити на томе.
mikele9 mikele9 14:20 27.01.2010

Za Mirelu

Али, треба бити оптимиста и...

Драга Мирела, мој колега сликар (један од највећих и најзначајнијих у 20-то веку) Френсис Бејкн је рекао: "Може се бити оптимиста и немати наду."
Поздрав
Jelica Greganović Jelica Greganović 20:22 27.01.2010

Re: Za Mirelu

"Може се бити оптимиста и немати наду."

Kako?
mirelarado mirelarado 21:31 27.01.2010

Re: Za Mirelu

Jelica Greganović
"Може се бити оптимиста и немати наду."

Kako?


Spero quia absurdum?
godec godec 11:59 27.01.2010

Prave teme za razgovor

Znaju ljudi da odaberu odlicne teme za razgovor i delanje. Kao i Vi za objavljivanje na svom blogu.

globalizacija je završena (moj lični stav je da joj se zna tačan početak - bomba na Hirošimu, kao prvi događaj napravljen ljudskom rukom koji je imao sasvim globalan efekat, u svakom smislu,


Da li je mozda Oktobarska revolucija 1917. bila dogadjaj koji su ljudi izazavali, koji se desio pre Hirosime a imao globalan efekat? Pod pretpostavkom da se efekti ranijih revolucija (Francuske, industrijske...) nisu odmah neposredno osetili na globalnom nivou kao komunizam u XX veku?

postoji, izgleda, a i "radi" :))


:)
gordanac gordanac 12:09 27.01.2010

Re: Prave teme za razgovor

godec
Znaju ljudi da odaberu odlicne teme za razgovor i delanje. Kao i Vi za objavljivanje na svom blogu.

globalizacija je završena (moj lični stav je da joj se zna tačan početak - bomba na Hirošimu, kao prvi događaj napravljen ljudskom rukom koji je imao sasvim globalan efekat, u svakom smislu,


Da li je mozda Oktobarska revolucija 1917. bila dogadjaj koji su ljudi izazavali, koji se desio pre Hirosime a imao globalan efekat? Pod pretpostavkom da se efekti ranijih revolucija (Francuske, industrijske...) nisu odmah neposredno osetili na globalnom nivou kao komunizam u XX veku?

postoji, izgleda, a i "radi" :))


:)

Kaže se "ti", molim lepo :)

OktoMbarska? Globalan efekt?
Ne, mislim da ne.
Ograničen efekt je imala, kao i bilo koji zbir društvenih regulacija koje ljudi smisle, izvedu i zovu "društvenim uređenjem".


Hirošima je apsolutno prvi akt izazavan ljudskom rukom koji je izazvao - globalne efekte, nepovratne.
(da ne govorim o nauci, istraživanju, tehnologijama, "tržištu" koje je njome stvoreno, samo da spomenem, na primer, gvožđe, staro gvožđe, razlikuje se ono "pre" i "posle" Hirošime, tako je sveobuhvatan i globalan taj efekat)


antioksidant antioksidant 12:17 27.01.2010

Re: Prave teme za razgovor

OktoMbarska? Globalan efekt?
Ne, mislim da ne.
Ograničen efekt je imala, kao i bilo koji zbir društvenih regulacija koje ljudi smisle, izvedu i zovu "društvenim uređenjem".

1492?
to ja dozivljavam kao pocetak "incidenta" koji sam pominjao gore
istok se nije snasao na globalnoj pozornici
par vekova dok se privikao i .. hopla evo ga ponovo
(nekada su gradili zidove oko sebe ali lakse je da se prosire na celoj lopti)
gordanac gordanac 12:23 27.01.2010

Re: Prave teme za razgovor

antioksidant
OktoMbarska? Globalan efekt?
Ne, mislim da ne.
Ograničen efekt je imala, kao i bilo koji zbir društvenih regulacija koje ljudi smisle, izvedu i zovu "društvenim uređenjem".

1492?
to ja dozivljavam kao pocetak "incidenta" koji sam pominjao gore
istok se nije snasao na globalnoj pozornici
par vekova dok se privikao i .. hopla evo ga ponovo
(nekada su gradili zidove oko sebe ali lakse je da se prosire na celoj lopti)

Ne, osvajanja novih životnih prostora i usputno prekidanje spontanog razvoja drugih civilizacija - nije globalizacija u našem i današnjem smislu te reči i onoga što joj ej dato kao sadržaj kad je - imenovala stvarnost.
To ljudi rade stalno i oduvek - sa ograničenim efektima.
Globalizacija znači, u relativno jako kratkom vremenskom roku, sasvim vidljiv i merljiv efekat - na celoj planeti, pri čemu taj efekat mora biti smišljen ljudskom glavom i izveden ljudskom rukom.
Jedna od faza, kako ja vidim jasan početak globalizacije, je i - zagađivanje i uništavanje životne sredine koje je tek drugom polovinom XX veka - globalno.
antioksidant antioksidant 12:32 27.01.2010

Re: Prave teme za razgovor

Globalization (or globalisation) describes an ongoing process by which regional economies, societies, and cultures have become integrated through a globe-spanning network of communication and trade. The term is sometimes used to refer specifically to economic globalization: the integration of national economies into the international economy through trade, foreign direct investment, capital flows, migration, and the spread of technology.[1] However, globalization is usually recognised as being driven by a combination of economic, technological, sociocultural, political, and biological factors.[2] The term can also refer to the transnational circulation of ideas, languages, or popular culture through acculturation.

Globalizacija znači, u relativno jako kratkom vremenskom roku, sasvim vidljiv i merljiv efekat - na celoj planeti, pri čemu taj efekat mora biti smišljen ljudskom glavom i izveden ljudskom rukom


ne vidim da se ni jedna od ove dve definicije ne bi mogla primeniti na 1492 i posledice (osim ako se ne "sapletemo" na tome sta je "jako kratak vremenski rok" - za civilizacije su i decenije jako, jako kratke :))))

trol off
gordanac gordanac 12:43 27.01.2010

Re: Prave teme za razgovor

antioksidant
Globalization (or globalisation) describes an ongoing process by which regional economies, societies, and cultures have become integrated through a globe-spanning network of communication and trade. The term is sometimes used to refer specifically to economic globalization: the integration of national economies into the international economy through trade, foreign direct investment, capital flows, migration, and the spread of technology.[1] However, globalization is usually recognised as being driven by a combination of economic, technological, sociocultural, political, and biological factors.[2] The term can also refer to the transnational circulation of ideas, languages, or popular culture through acculturation.

Globalizacija znači, u relativno jako kratkom vremenskom roku, sasvim vidljiv i merljiv efekat - na celoj planeti, pri čemu taj efekat mora biti smišljen ljudskom glavom i izveden ljudskom rukom


ne vidim da se ni jedna od ove dve definicije ne bi mogla primeniti na 1492 i posledice (osim ako se ne "sapletemo" na tome sta je "jako kratak vremenski rok" - za civilizacije su i decenije jako, jako kratke :))))

trol off

Pa, ne bi mogla, nikako.
Imala bi ime i tada - da je moglo. Ali - nije. Jer nije postojalo u realnosti.
Često se takva "izjednačavanja" čuju od "evropocentričnih" ili "zapadnohrišćanskocentričnih", što je sasvim prirodno.
Kao što razne "Istorije sveta" obrađuju u suštini evropski prostor sa Mediteranom, severnom Afrikom i bliskim istokom (kao dominantnim za ukupnu istoriju sveta) tokom vremenske analize bilo kog perioda.
Jes`, paz` da nije tako.

Ili je "istorija SVETA" ili - nije. Ne možeš birati šta ćeš svetom zvati. Ili - možeš, ali samo do - globalizacije, tako ja mislim.
antioksidant antioksidant 12:51 27.01.2010

Re: Prave teme za razgovor

Kao što razne "Istorije sveta" obrađuju u suštini evropski prostor sa Mediteranom, severnom Afrikom i bliskim istokom (kao dominantnim za ukupnu istoriju sveta) tokom vremenske analize bilo kog perioda.

ne razumemo se - ja ne ulazim u tu gresku koju ti ovde pominjes ali kolumbov odlazak u ameriku (koju je on jedno vreme zvao indija : )) je bio pocetak sirenja "evrocentricnosti" na globus. pocetak se zavrsio negde oko prvog svetskog rata kada je evropska "civilizacija" nametnuta kugli kao jedina vrednost. poklekle su sve najznacajnije civilizacije - i indija i kina i juzna amerika.
nisu se snasli na pozornici koja je stvorena tim putovanjem ali to je samo par vekova dominacije "evrocentricnosti"
sada prisustvujemo feniksu istoka
(a i ovaj "zapadnohriscankicentrizam" je sirok pojam - protestantski i katolicki pristup svetu je ... raznovrstan)

edit:
Ili je "istorija SVETA" ili - nije. Ne možeš birati šta ćeš svetom zvati. Ili - možeš, ali samo do - globalizacije, tako ja mislim.

ovo je kljucno (zato sam i zaboravio da ga napisem - posle 1492 svet je kugla isto kao sto ce posle ljudskog putovanja na mars svet biti galaksija - a u pravu si - pre toga birao si granice svog "sveta"
gordanac gordanac 13:11 27.01.2010

: Prave teme za razgovor

ocetak se zavrsio negde oko prvog svetskog rata kada je evropska "civilizacija" nametnuta kugli kao jedina vrednost. poklekle su sve najznacajnije civilizacije - i indija i kina i juzna amerika.
nisu se snasli na pozornici koja je stvorena tim putovanjem ali to je samo par vekova dominacije "evrocentricnosti"
-------------------------------
posle 1492 svet je kugla isto kao sto ce posle ljudskog putovanja na mars svet biti galaksija - a u pravu si - pre toga birao si granice svog "sveta"


Pa to što pišeš je "evrohrišćanskacentričnost", upravo kažem da je to - greška u pristupu, s moje tačke gledišta.
I znam da je - uobičajeno, na žalost.
"Poklekle civilizacije?" Indija i Kina?
Da, obično se tu sporim, jer se ja s takivm stavom - ne slažem.

Kao ni sa odrednicom 1492., tako kako je ti predstavljaš.
Čak ni sa njenom jezičkom interpretacijom koja glasi:
"Kolumbo otkrio Ameriku!"
`Ajde?
Oni što su tamo već bili (i severno i južno) nisu imali pojma da ta Amerika postoji, ha? :))

Prirodno je da je TO "ušlo" u jezik i "zauzelo" značenje, ali samo zato da bi rečito govorilo o aroganciji i "centričnosti" jedne civilizacije, slikovitije nego bilo šta drugo.
I unekoliko su sve civilizacije u tome - slične, neke manje, neke više, prirodno je to ljudima.
Globalizacijom - informacija o tome je svima dostupna. Velika razlika.
antioksidant antioksidant 13:28 27.01.2010

Re: : Prave teme za razgovor

Poklekle civilizacije?" Indija i Kina?
Da, obično se tu sporim, jer se ja s takivm stavom - ne slažem.
s cim se ne slazes?
da kina i indija nisu bile okupirane i devastirane "zapadnim" agresijama?
pa sta je radio gandi po indiji nego skupljao koncice i ponovo preo indiju nezavisno od britanije u tom slucaju?
a boxeri?
:)))


"Kolumbo otkrio Ameriku!"
`Ajde?
Oni što su tamo već bili (i severno i južno) nisu imali pojma da ta Amerika postoji, ha? :))

ko je napisao da je kolumbo otkrio ameriku?
ja ne
kazem - otisao tamo, zvao je indija i razotkrio zavesu za mesanje informacija, ljudi, zelja, ambicija, civilizacija....
zaokruzio planetu
globus
tu se zapadnjaci malo bolje snasli
privremeno izgleda
kazem - isto kao sto ce prvo putovanje na neku drugu naseljenu planetu pokrenuti proces "galaktizacije"......................
a sto se tice hirosime - u cemu je razlika kad jedan avion dodje, baci jednu bombu i ubije desetine hiljada i u tome kad doleti njih 279 i ubije 100.000?

gordanac gordanac 13:46 27.01.2010

: : Prave teme za razgovor

a sto se tice hirosime - u cemu je razlika kad jedan avion dodje, baci jednu bombu i ubije desetine hiljada i u tome kad doleti njih 279 i ubije 100.000?

Pa, razlika je u - samom događaju, to je sam osnov zašto Hirošimu zovem "početkom globalizacije".
Prvi događaj, smišljen od ljudi, koji je imao posledicu u "svakom ćošku" planete, baš svakom, duboke posledice. Nijedan događaj, napravljen od ljudi pre, nije poslao celoj planeti poruku da se - dogodio. I poruku ljudima i, još važnije, poruku - svemu živom i neživom na planeti.
Ne govorim o tragičnoj, užasnoj, ljudskim sudbinama ispisanoj priči o Hirošimi, niti o tome koliko i kako je bilo - nepotrebno. O tome, neki drugi put.
Govorim o - događaju samom, to mi je kontekst.

Ne, nije Kolumbo ama baš ništa "zaokružio", nije taj događaj ništa značajniji od bilo kog drugog sličnog u istoriji, a bilo ih je i-haaaaj!
Stalno je nekud neko išao, pa prekidao spontane razvoje civilizacija na koje je nailazio, ako je mogao, ili se vraćao neuspešan svojoj kući, ako nije - mogao. Tvoj primer o 1492. o tome govori, ali to nije globalizacija. To je priroda sukoba ljudskih zajednica - da spontano idu u konflikt pre nego bilo šta drugo i da viču "moje je, prvi sam ga vid`o!"I da od pobeda jednih nad drugima stvaraju - narativ kakav žele.

Globalizacija je donela sasvim drukčije ponašanje, otuda i - saradnja. Ali, naravno i - nepravde i loše upravljanje i raubovanje resursa i borba za redistribuciju i svašta i koješta o čemu je i - Davos.
antioksidant antioksidant 13:51 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

da od pobeda jednih nad drugima stvaraju - narativ kakav žele.

hajde u necemu i da se slozimo
gordanac gordanac 14:06 27.01.2010

: : Prave teme za razgovor

antioksidant:
s cim se ne slazes?
da kina i indija nisu bile okupirane i devastirane "zapadnim" agresijama?
pa sta je radio gandi po indiji nego skupljao koncice i ponovo preo indiju nezavisno od britanije u tom slucaju?
a boxeri?
:)))

Ne slažem se da se radi o "pokleklim civilizacijama", o tome govorim.I razlikujem povremene poraze (vojne i svake druge) od toga da - jedna civilizacija "poklekne"
A Gandi je dokaz onoga o čemu govorim - njegova borba je izraz njegove civilizacije, ona je čuvana i očuvana sve vreme "okupacija i kolonijalnih devastacija". Kolonizatori su, pragmatično, doneli odluke o vojnom povlačenju jer nisu imali (u tom trenutku) svoj civilizacijski odgovor na - Gandijev civilizacijski pristup. A onda su usvojili - princip saradnje, nenasilja i - ostali u Indiji, u mnogim sektorima, na potpuno nov način u odnosu na svoje civilizacijske načine do tada. Ostaje pitanje : ko je pred kim tu "poklekao" (da parafraziram tvoju reč) ? :))))
Dočim, više ne možemo govoriti o civlizaciji naroda sa tla Južne i Severne Amerike do kolonizacija od XV veka pa na dalje. Te su civilizacije poklekle, nisu imale civilizacijski odgovor i - nestale su, kao i mnoge druge iz pisane i nepisane istorije pre njih. Ostao je narativ, ostalo je kolektivno sećanje koje je lagano "ulazilo" u novu civilizaciju i taj proces još uvek traje, ali je njihov spontani razvoj kolonizacijama i osvajanjima - prekinut. Indijski i kineksi i japanski i mnogi drugi civilizacijski razvoj - nije prekinut, tako ja mislim.
drug.clan drug.clan 14:09 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

ne bih mnogo da se mesam u vasu raspravu ali misljenje da je globalizacija pocela 1945. je nepoznavanje istorije.

Cak ni poslednji ciklus globalizacije nije poceo tada.

Globalizacija se desavala mnogo puta kroz istoriju pocevsi sa antickim dobom gde su vrhunce procesa globalizacije predstavljala velika carstva pocevsi sa persijskim preko azijskih, mediteranskih carstva, preko mongloskih i evropskih imperija sve do perioda pred prvi svetski rat kada je globalizacija dostigla vrhunac (poslednji pre ovog danasnjeg). Pre prvog svetskog rata robna razmena evrope sa azijom i amerikom je procentualno bila ogromna (veca nego danas), kultura se sirila intenzivnije nego danas...

Kraj svake globalizacije se obicno zavrsavao tako sto je je padala neka mocna imperija u velikom ratu posle kog bi ljudi zaboravljali sta se desilo i od cega treba da se paze u buducnosti. Istorija nam kaze da je svaka veca "saradnja" ljudi na globalnoj skali znacila samo da ce se ciklus saradnje zavrsiti u sve vecem ratu i vecoj nesreci. Nazalost kao sto je Hegel primetio iz istorije niko nikada nista nije naucio pa smo tako ponavljajuci iste greske ponovo dosli na prag ponora i iako svi vide bezdan ispod sebe ljudi ne zele to da priznaju, pre svega sami sebi.
godec godec 14:12 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

Mi se od svih tema koje SI navela u svom tekstu uhvatismo dogadjaja koji oznacava pocetak globalizacije sto je najlakse i najbeskorisnije za polemiku.
gordanac gordanac 14:18 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

godec
Mi se od svih tema koje SI navela u svom tekstu uhvatismo dogadjaja koji oznacava pocetak globalizacije sto je najlakse i najbeskorisnije za polemiku.

Bingo!
tako to uvek biva :))
antioksidant antioksidant 14:19 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

"poklekao" (da parafraziram tvoju reč) ? :))))

izgleda da tu rec koristimo u razlicitom znacenju
poklekao - privremeno pasti na kolena
yu1bcd yu1bcd 18:13 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

Gordana, uspesno ste eskivirali evrocentricnost sa 5.000 godina starom Kineskom kulturom. Mislim da je Vase preterano naglasavanje Hirosime posledica obrazovanja iz fizike i relativna bliskost dogadjaja. Sta je ostalo od "globalnog" efekta prve atomske bombe? Samo druga jos prljavija, bezbrojne vojne probe, skupe atomske centrale i strasan period hladnog rata sa MAD pretnjama. Sputnik je bio mnogo znacajniji jer smo prvi puta savladali gravitaciju. Integralna elektronska kola sa udovstrucenjem kapaciteta svake dve godine sto je omogucilo internet.

Sarkozy iz Davosa na CNN. Nekada se to slusalo na BBC radiju na kratkim talasima. Bas kao Beatles preko Radio Luxembourg na srednjim talasima. Svaka veza sa mojom profesijom i hobijem je slucajna
gordanac gordanac 19:47 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

yu1bcd
Gordana, uspesno ste eskivirali evrocentricnost sa 5.000 godina starom Kineskom kulturom. Mislim da je Vase preterano naglasavanje Hirosime posledica obrazovanja iz fizike i relativna bliskost dogadjaja. Sta je ostalo od "globalnog" efekta prve atomske bombe? Samo druga jos prljavija, bezbrojne vojne probe, skupe atomske centrale i strasan period hladnog rata sa MAD pretnjama. Sputnik je bio mnogo znacajniji jer smo prvi puta savladali gravitaciju. Integralna elektronska kola sa udovstrucenjem kapaciteta svake dve godine sto je omogucilo internet.

Sarkozy iz Davosa na CNN. Nekada se to slusalo na BBC radiju na kratkim talasima. Bas kao Beatles preko Radio Luxembourg na srednjim talasima. Svaka veza sa mojom profesijom i hobijem je slucajna

Celokupna tehnologija kojom danas raspolažemo, to je - "ostalo" od cepanja jezgra i rezultata kvantne mehanike koja je do tog otkrića dovela
Tehnologija poluprovodnika - takođe.
Da li mi ima to sve veze sa fizikom?
Naravno!
Taman toliko koliko i sa - inženjerima.
Taman toliko koliko i sa matematikom i matematičkim modelima društvenih procesa.

Što se tiče obraćanja raznih koji su u Davosu, kao i Davosa samog, imam jasnu, kratku i jednostavnu poruku - ako već možemo svi da slušamo i gledamo ŠTA i KO i O ČEMU tamo priča, hajde da sve to čujemo i vidimo. Neće da se baci, tako ja mislim.
A može, možda, i da se poredi sa nedavnim samitom u - Kopenhagenu.
Sve je na dlanu, a očito ne treba dokazivati.
yu1bcd yu1bcd 22:38 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

Za poluprovodnike i kvantnu fiziku se slazem i skruseno priznajem, da sam bio pod uticajem nedavnog BBC Click intervjua sa Intel VP. Zasluge za vasionsku tehniku ipak ne mozemo pripisati atomskim fizicarima! Ali tu dolazi do izrazaja Vasa teza o vojnom doprinosu.
Davos je uvek zanimljiv i dobro medijski pokriven sa CNN i BBC. Ali kad gledam RTS sa valovima strajkova i lovom na svercere droga, Davos mi se cini SF. A za inat oko Kosova valjda ima Jeremic neki model?
yu1bcd yu1bcd 22:59 27.01.2010

Re: : : Prave teme za razgovor

P.S. Valja poslusati i Obamin State of the Union govor sutra ujutro!
d j o l e d j o l e 12:19 27.01.2010

Možda je

moj lični stav je da joj se zna tačan početak - bomba na Hirošimu, kao prvi događaj napravljen ljudskom rukom koji je imao sasvim globalan efekat, u svakom smislu, od uticaja na životnu sredinu do geopolitike, ekonomije, kulture, ...svega


globalizacija počela ranije, a I i II svetski rat i ono što se od onda dešavalo predstavlja kulminacije procesa globalizacije.

Ustvari, možda se procesi globalizacije i deglobalizacije periodično smenjuju u istoriji. Koliko ima primera država i saveza država, koje su u nekom svom istorijskom (i tehnološkom) kontekstu predstavljala globalna društva na sličan način kao što se to dešava sada.
Dragan Pavlicevic Dragan Pavlicevic 15:21 27.01.2010

Hmmm...

eto bas nece da mi objavi komenar pa idem na repliku....

...ne razumem bas najbolje zasto je globalizacija zavrsena...niti sta je tacno globalizacija po tvojoj (moze umesto vasoj?) definiciji...ali kako god, tesko da je trend daljeg "priblizavanja" strana sveta i njihove povezanosti na bilo koji nacin blizu kraja.


Odluke, zaključci i dokumenta o kojima se (eventualno) bude saglasio SEF ove godine, u mnogome će odrediti ram, okvir i prostor za proveravanje "skica za kontekst" koje imaju i zemlje koje učestvuju na SEF, ali i sve druge.


Mislim da nema potrebe da imamo bilo kakva ocekivanja od Davosa.Sve teme koje se pojavljuju na programu i koje si ti sazela u tekstu nisu od juce, i postoje mnoge platforme na kojima se oni raspravljaju i oblikuju na direktniji nacin sa prakticnim posledicama. Davos ih nije ni kreirao niti moze da se ozbiljno njima pozabavi, tema je mnogo a vremena malo a pre svega, ne postoje ni efektivni mehanizmi kojima bi se njima moglo pozabiviti u okviru Davosa. Davosov uticaj na globalna pitanja je mali. To je samo jedno mesto gde se uticajni ljudi srecu, razmenjuju misljenja i osluskuju atmosferu.Nista manje ali i nista vise od toga.
gordanac gordanac 16:07 27.01.2010

Ne...

...izgleda da vam je ova procena dobra...

Dragan Pavlicevic
eto bas nece da mi objavi komenar pa idem na repliku....

...ne razumem bas najbolje zasto je globalizacija zavrsena...niti sta je tacno globalizacija po tvojoj (moze umesto vasoj?) definiciji...ali kako god, tesko da je trend daljeg "priblizavanja" strana sveta i njihove povezanosti na bilo koji nacin blizu kraja.


Odluke, zaključci i dokumenta o kojima se (eventualno) bude saglasio SEF ove godine, u mnogome će odrediti ram, okvir i prostor za proveravanje "skica za kontekst" koje imaju i zemlje koje učestvuju na SEF, ali i sve druge.


Mislim da nema potrebe da imamo bilo kakva ocekivanja od Davosa.Sve teme koje se pojavljuju na programu i koje si ti sazela u tekstu nisu od juce, i postoje mnoge platforme na kojima se oni raspravljaju i oblikuju na direktniji nacin sa prakticnim posledicama. Davos ih nije ni kreirao niti moze da se ozbiljno njima pozabavi, tema je mnogo a vremena malo a pre svega, ne postoje ni efektivni mehanizmi kojima bi se njima moglo pozabiviti u okviru Davosa. Davosov uticaj na globalna pitanja je mali. To je samo jedno mesto gde se uticajni ljudi srecu, razmenjuju misljenja i osluskuju atmosferu.Nista manje ali i nista vise od toga.


Evo kako izgledaju prve vesti nakon otvaranja:

Počeo ekonomski Forum u Davosu

Teme koje sam pomenula su KONTEKST (po meni) u kojem se Davos ove godine odvija, a teme kojima se Davos BAVI su nešto sasvim drugo.

Dragan Pavlicevic Dragan Pavlicevic 16:20 27.01.2010

Re: Ne...

ne vidim nista u ovoj vesti sto ukazuje da Davos na bilo koji nacin UTICE na globalne tokove. Ove izjave isto tako nisu rezultat bilo cega sto se desilo u Davosu i ove pozicije postoje i pre Davosa a verovatno ce ostati takve i posle.
"koordinacija na medjunarodnom nivou" ne pocinje i ne desava se u Davosu.

baviti se necim mi ne izgleda kao dobra rec za prezentacije, okrugle stolove i neformalne diskusije
gordanac gordanac 20:00 27.01.2010

Re: Ne...

Dragan Pavlicevic
ne vidim nista u ovoj vesti sto ukazuje da Davos na bilo koji nacin UTICE na globalne tokove. Ove izjave isto tako nisu rezultat bilo cega sto se desilo u Davosu i ove pozicije postoje i pre Davosa a verovatno ce ostati takve i posle.
"koordinacija na medjunarodnom nivou" ne pocinje i ne desava se u Davosu.

baviti se necim mi ne izgleda kao dobra rec za prezentacije, okrugle stolove i neformalne diskusije

Razumem.
Imate stav i mišljenje da je SEF - potpuno beznačajna stvar, u bilo kom okviru.
Nećemo se složiti, nikako, ja tako ne mislim.
Dragan Pavlicevic Dragan Pavlicevic 02:54 28.01.2010

Re: Ne...

gordanac

Imate stav i mišljenje da je SEF - potpuno beznačajna stvar, u bilo kom okviru.Nećemo se složiti, nikako, ja tako ne mislim.Daleko od toga. Samo odgovaram na ovaj deo u vasem tekstu:


Odluke, zaključci i dokumenta o kojima se (eventualno) bude saglasio SEF ove godine, u mnogome će odrediti ram, okvir i prostor za proveravanje "skica za kontekst" koje imaju i zemlje koje učestvuju na SEF, ali i sve druge. Ako i ne uspeju da se saglase o bilo čemu, ako i ne uspeju da daje približno dobre odgovore na to kako stvari izgledaju kad se "rethink, redesign, rebuild", sasvim sigurno ćemo svi imati mnogo jasniju "skicu za kontekst" vremena koje živimo.Nemamo sta da ocekujemo od Davosa jer Davos nije mesto u kojem padaju vazni globalni dogovori, zavrsavaju se ere i pocinju nove...ili gde se crtaju konture te globalne skice. rethink mozda ali ne i redesign i rebuild.
JJ Beba JJ Beba 13:03 27.01.2010

skica za kontekst


more sve mora da se predrukša sve
gordanac gordanac 13:34 27.01.2010

Re: skica za kontekst

JJ Beba

more sve mora da se predrukša sve

:))
Yep
... i Dylan:Njih dvojica smisliše, oblikovaše, napraviše - fantastikuš :))

A ovi ostali izmisliše - čitav novi rečnik, trust me.
Da je neko ovako pričao pre samo desetak godina (ili i manje) - niko ga ne bi uzimao "zaozbiljno".
Ali - ljudi menjaju i vremena i - sebe (Osim Dylan&Clapton, to je - sigurno mesto u univerzumu :))


godec godec 14:27 27.01.2010

Re: skica za kontekst

"Govori tiho i nosi veliku batinu iza ledja."

Ala ovi govore tiho.
drug.clan drug.clan 14:14 27.01.2010

"elita"

RETHINK,  REDESIGN,  REBUILD
je tema, slogan, duh i ideja ovogodišnjeg Svetskog Ekonomskog Foruma (SEF):


Da li je mudro ili je naivno misliti da ce nas isti oni koji su nas uvalili u globalni problem koji danas vidimo, iz njega izvuci svojim najnovijim "RETHINK, REDESIGN, REBUILD".

Da li nekome ko je brod nasukao u dubokom moru dati prava da nas spase?

Da li je zdrava pamet izumrla kategorija?

Uzdam se u anarhiste da ce im bar ugodjaj pokvariti.
godec godec 14:36 27.01.2010

Re: "elita"

Da li nekome ko je brod nasukao u dubokom moru dati prava da nas spase?


Oni i ne traze da im neko da to pravo. Sami ga prisvajaju.
drug.clan drug.clan 14:49 27.01.2010

Re: "elita"

godec
Da li nekome ko je brod nasukao u dubokom moru dati prava da nas spase?


Oni i ne traze da im neko da to pravo. Sami ga prisvajaju.Mozda ne mora da im se daje ali moze da im se uzme!
godec godec 15:10 27.01.2010

Re: "elita"

Mozda ne mora da im se daje ali moze da im se uzme


Mislim da ne moze.

Sta mislis druze clan o trenutnoj situaciji na Haitiju? Nisam siguran da sam video da je to tema za razgovore u Davosu.
Zen Master Zen Master 15:29 27.01.2010

Re: "elita"

drug.clan


Da li je mudro ili je naivno misliti da ce nas isti oni koji su nas uvalili u globalni problem koji danas vidimo, iz njega izvuci svojim najnovijim "RETHINK, REDESIGN, REBUILD".

Da li nekome ko je brod nasukao u dubokom moru dati prava da nas spase?

Da li je zdrava pamet izumrla kategorija?

Uzdam se u anarhiste da ce im bar ugodjaj pokvariti.


Pa koji moj su nas onda uvaljivali ako neće oni sami da nas kvalitetno i " spašavaju " od raznoraznih neprijatelja koji kao što znamo nikada ne spavaju !? Uostalom nema boljeg načina da ovčice sretne sve mekećući i pocupkujući uteraš u zadati tor od onoga da ih pošteno uplašiš pa im onda tor dodje kao raj na zemlji.
Eh koliko toga ima da se tu još uradi, koliko samo zlih terorista čuči negde u žbunju i čeka da napadnu nedužan svet, koliko tek samo treba uraditi sa internetom jer ako se ne uvede neki red onda ga više neće biti za sve, ko će nam bolje pokazati put iz ekonomsko krizne tame i nesigurnosti ako ne ovi podvižnici !?!
Hvala im do neba što misle na nas obične male ljude što se samopregorno žrtvuju samo da bi neko malo slatko dete moglo slobodno da se igra i uživa u budućnosti... šmrc šmrc evo prosto sam se naježio od the miline...

P.S. Ovce se pretežno ne odlikuju bilo kakvom pameću a ponajmanje zdravom. Ko će da zamara glavu glupostima kada ima toliko šarenih zabavnih ekrana koji ti život čine tako ugodnim...
drug.clan drug.clan 15:34 27.01.2010

Re: "elita"

godec
Mozda ne mora da im se daje ali moze da im se uzme


Mislim da ne moze.

Sta mislis druze clan o trenutnoj situaciji na Haitiju? Nisam siguran da sam video da je to tema za razgovore u Davosu.


Haitiju se desava ono sto mu se stalno desavalo. U stvari pogresno je koristiti ovaj oblik treba reci: Haitiju rade ono sto su mu stalno radili. Na snazi je nova okupacija - ovaj put humanitarna.

Mnogi ljudi pokusavaju da pomognu ali oni koji su tamo "in charge" to otezavaju i/ili onemogucuju. Pre neki dan sam se cuo sa prijateljicom koja je tamo i kaze da je stanje katastrofalno. Pomoc se deli na nacin koji odredjuju oni "in charge". Sporo ili nikako se radi na sistematskoj obnovi infrastrukture kako bi se omogucio samostalan zivot ljudi. Zato ljudi beze iz grada. Crno trziste cveta. Korupcija je uzasna, Vlast u milosti "humanitaraca" koristi priliku za obracun sa neistomisljenicima ....

Naravno da se davos nece baviti haitijem, te slike mogu da im pokvare raspolozenje i tako uniste odmor u mondenskom mestu.

Evo gde se haiti pominje kada pretrazite forumov sajt:
Ima samo 4 pogotka u session summaries (monako ima ukupno 7 a vatikan 18 pogodaka)
1. The Growing Influence of Social Networks (pominju samo kako je na facebooku skupljena pomoc)
2. Closing the Food Gap (pominju glad na haitiju iz 2008. nista o zemljotresu)
3. Energy Security Roundtable: Global Energy and Geopolitical Trends (pominju kako Haiti ne moze da kupuje njihovu skupu naftu)
4. Setting the Scene: Update on Global Governance (spominju americke vojne intervencije pa pored balkana, iraka i avganistana pominju i "uspesne" akcije na haitiju)

godec godec 16:21 27.01.2010

Re: "elita"

Tuzno.

Zar se ne plase da ce ih diskreditovati to sto nigde ne pominju Haiti a raspravljaju o onome o cemu raspravljaju u situaciji kada milioni ljudi na Haitiju uzasno pate?

Zar to ne bi bilo isto kao kada bi na primer gradske vlasti Beograda istakle da nema dovoljno finansijskih sredstava za pomoc u resavanju osnovnih zivotnih potreba stanovnika nehigijenskih naselja u Beogradu a onda na primer potrosile preko milijardu dinara da kupe poslovni prostor (na primer Inex) u cilju bavljenja biznisom izdavanja istog.
drug.clan drug.clan 21:17 27.01.2010

Re: "elita"

godec
Tuzno.

Zar se ne plase da ce ih diskreditovati to sto nigde ne pominju Haiti a raspravljaju o onome o cemu raspravljaju u situaciji kada milioni ljudi na Haitiju uzasno pate?

Zar to ne bi bilo isto kao kada bi na primer gradske vlasti Beograda istakle da nema dovoljno finansijskih sredstava za pomoc u resavanju osnovnih zivotnih potreba stanovnika nehigijenskih naselja u Beogradu a onda na primer potrosile preko milijardu dinara da kupe poslovni prostor (na primer Inex) u cilju bavljenja biznisom izdavanja istog.


evo kako se pomaze haitiju iz daleka:

Two weeks after President Obama announced an initial $100 million for Haiti earthquake relief, U.S. government spending on the disaster has nearly quadrupled to $379 million, the U.S. Agency for International Development announced Wednesday. That's about $1.25 each from everyone in the United States.
Each American dollar roughly breaks down like this: 42 cents for disaster assistance, 33 cents for U.S. military aid, nine cents for food, nine cents to transport the food, five cents for paying Haitian survivors for recovery efforts, just under one cent to the Haitian government, and about half a cent to the Dominican Republic.

za hranu ide samo 7%, prevoz hrane kosta koliko i hrana 7%
za sta onda vojska dobija preko 25% svih para? "Bezbednost"? Okupaciju?
Sta je u grupi za "disaster assistance"? Kaladont i cetkice za zube i generatori za struju koji idu na benzin koji haicani nemaju.
jasnaz jasnaz 15:41 27.01.2010

----->

Atomski mrav Atomski mrav 15:53 27.01.2010

Premišljaj, Preoblikuj, Popravljaj

Kad sam video naslov, pomislio sam da su neke novosti vezane za novi dizajn bloga...
gordanac gordanac 15:57 27.01.2010

Re: Premišljaj, Preoblikuj, Popravljaj

Atomski mrav
Kad sam video naslov, pomislio sam da su neke novosti vezane za novi dizajn bloga...

:))))
Pa i - jeste.
Samo - nije blog, nego svet.
I - nije virtuelno nego realno i oblikuje - svakodnevicu...

Inače - sve ostalo, kokanda liči...
Atomski mrav Atomski mrav 16:36 27.01.2010

Re: Premišljaj, Preoblikuj, Popravljaj

Tja, makar da je drug tehnički direktor skoknuo do Davosa...
Unfuckable Unfuckable 20:43 27.01.2010

Re: Premišljaj, Preoblikuj, Popravljaj

Kad sam video naslov, pomislio sam da su neke novosti vezane za novi dizajn bloga...

kontradiktorno, skroz : Promišljaj =Preoblikuj + Popravljaj
ne slaže se sa strukturama kojima impliciraš ovako složene funkcije.

Davos, ha?
Čujem da glavni šef obezbeđenja neće, iz opravdanih razloga, pratiti dešavanja - što sasvim razmahuje paranoika u meni.
drug.clan drug.clan 16:02 27.01.2010

internet kontrola

gordanac
Da bi "zastitili" ove jadne ljude morace da preuzmu potpunu kontrolu nad internetom.

Sve zbog bezbednosti gradjana

PS. To (kako preuzeti kontrolu nad net-om) je inace jedna od glavnih tema u Davosu
jednatanja jednatanja 17:43 27.01.2010

RETHINK, REDESIGN, REBUILD

Bogmi, nije mogao korenitiji moto: natući "re" na 3 glagola koji sami po sebi označavaju progresivan proces. Izgleda smo u većem sosu nego što to znamo?

gordanac gordanac 17:59 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

jednatanja
Bogmi, nije mogao korenitiji moto: natući "re" na 3 glagola koji sami po sebi označavaju progresivan proces. Izgleda smo u većem sosu nego što to znamo?


:))
Yep.
Moguća je i takva procena, i - čuje se ne tako retko.
Kriza lidera i kriza ideja.
Zen Master Zen Master 18:27 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

gordanac:))
Yep.
Moguća je i takva procena, i - čuje se ne tako retko.
Kriza lidera i kriza ideja.


Sorry ali ko su ti lideri i koje tačno ideje su po tebi u krizi ?!
gordanac gordanac 19:56 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

Zen Master
gordanac:))
Yep.
Moguća je i takva procena, i - čuje se ne tako retko.
Kriza lidera i kriza ideja.


Sorry ali ko su ti lideri i koje tačno ideje su po tebi u krizi ?!

Pa, meni je to prilično - očito.
Ako dve godine sve što ume raspravlja, debatuje, polemiše, procenjuje ŠTA treba raditi u budućnosti, ako se isto toliko dugo vode strateški razgovori o "novoj ulozi države" u onom što poznajemo kao "slobodno tržište", ako države nacionalizuje banke i političari ulaze u uprave, ako se de facto štampa novac da bi se pokrili gubici "kockara na berzama", ako je merljiv slom finansijskih tržišta i vidljiv blagi oporavak, onda - da ja mislim da je to - kriza ideja koje smo poznavali kao ideje "uspešnih ekonomija", a pošto krize ideja uvek "traže" nove lidere, a nema nespornih, onda je to i - kriza lidera.
Ni prvi ni poslednji put na planeti.
Samo sam napisala - o tome se priča i u Davosu. Ne radi se o personalnim opaskama o bilo kome.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 20:19 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

gordanac
Ako dve godine sve što ume raspravlja, debatuje, polemiše, procenjuje ŠTA treba raditi u budućnosti, ako se isto toliko dugo vode strateški razgovori o "novoj ulozi države" u onom što poznajemo kao "slobodno tržište", ako države nacionalizuje banke i političari ulaze u uprave, ako se de facto štampa novac da bi se pokrili gubici "kockara na berzama", ako je merljiv slom finansijskih tržišta i vidljiv blagi oporavak, onda - da ja mislim da je to - kriza ideja koje smo poznavali kao ideje "uspešnih ekonomija", a pošto krize ideja uvek "traže" nove lidere, a nema nespornih, onda je to i - kriza lidera.

<Данас сам ја дежурни климоглавац, па да одрадим смену...>

Да, да, готово да си апсолутно у праву. Ми сведочимо РЕструкрутирању друштва каквог познајемо, али се тај процес одвија пред нашим очима па нам је мање приметан. Два су пута: онај (по песимистима вероватнији) који ће старе постулате увести у наизглед нове форме или онај други који ће у целокупан друштвени систем уградити и нека нова друштвена решења. Идеје државних граница, идеје тржишне економије, идеје интелектуалних власништва, идеје религије или социјалног уређења, политичке и друге идеје – све је то у овом трену под лупом, каква и обично следи након светских криза.

Понекад ми је жао што можда нећу моћи да видим на шта ће све ово изаћи ;-)
gordanac gordanac 20:41 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

Predrag Brajovic
gordanac
Ako dve godine sve što ume raspravlja, debatuje, polemiše, procenjuje ŠTA treba raditi u budućnosti, ako se isto toliko dugo vode strateški razgovori o "novoj ulozi države" u onom što poznajemo kao "slobodno tržište", ako države nacionalizuje banke i političari ulaze u uprave, ako se de facto štampa novac da bi se pokrili gubici "kockara na berzama", ako je merljiv slom finansijskih tržišta i vidljiv blagi oporavak, onda - da ja mislim da je to - kriza ideja koje smo poznavali kao ideje "uspešnih ekonomija", a pošto krize ideja uvek "traže" nove lidere, a nema nespornih, onda je to i - kriza lidera.

[/i]

Да, да, готово да си апсолутно у праву. Ми сведочимо РЕструкрутирању друштва каквог познајемо, али се тај процес одвија пред нашим очима па нам је мање приметан. Два су пута: онај (по песимистима вероватнији) који ће старе постулате увести у наизглед нове форме или онај други који ће у целокупан друштвени систем уградити и нека нова друштвена решења. Идеје државних граница, идеје тржишне економије, идеје интелектуалних власништва, идеје религије или социјалног уређења, политичке и друге идеје – све је то у овом трену под лупом, каква и обично следи након светских криза.

Понекад ми је жао што [i]можда
нећу моћи да видим на шта ће све ово изаћи ;-)


Istovremenost.
Prvi put, za hiljada godina, otkad kao vrsta "brljamo" po planeti - imamo - istovremenost događaja, razdvojenost prostorom je "premošćena" i spojena istovremenim informacijama. Čudna stvar, može se ispostaviti, sasvim čudna stvar.
Nije pristojno pozivati se na intuiciju pri ovakvim razgovorima, (nemam pouzdana merenja, pa moram) - ali, čini mi se da tu "istovremenost" prati stanje "nije valjda?! neće valjda? ne mooooguuu da veerujem!?".
A ?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 21:03 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

gordanac
Istovremenost.

Хммм... И увезаност.

Ево како некадашњи архинепријатељи сарађују: Кина је највеће поверилац USаndA-а. При на стари начин схваћеном идеолошком нивоу њихових односа, било би природно да највећа економија света, кинеска (добро, још није, веома брзо ће то бити), манипулацијом вредносним папирима у њеном поседу сломи америчку економију. Али... не надајте се тој представи. Није упутно по економско здравље саме Кине. Иако данас новац често вреди далеко више него многобројне Мао Цедунгове дивизије, идеја "спржене земље", у економији, никоме се не допада.
Zen Master Zen Master 21:05 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

gordanac

Ako dve godine sve što ume raspravlja, debatuje, polemiše, procenjuje ŠTA treba raditi u budućnosti, ako se isto toliko dugo vode strateški razgovori o "novoj ulozi države" u onom što poznajemo kao "slobodno tržište", ako države nacionalizuje banke i političari ulaze u uprave, ako se de facto štampa novac da bi se pokrili gubici "kockara na berzama", ako je merljiv slom finansijskih tržišta i vidljiv blagi oporavak, onda - da ja mislim da je to - kriza ideja koje smo poznavali kao ideje "uspešnih ekonomija", a pošto krize ideja uvek "traže" nove lidere, a nema nespornih, onda je to i - kriza lidera.
Ni prvi ni poslednji put na planeti.
Samo sam napisala - o tome se priča i u Davosu. Ne radi se o personalnim opaskama o bilo kome.


Nikakvog oporavka nema ima samo pokušaja prikrivanja tužne istine o tzv " uspešnim ekonomijama " jer društva koja previše troše a premalo proizvode pa još i skupo mogu maglu prodavati do odredjenog trenutka a onda dodju računi za naplatu.
Nisu te " uspešne ekonomije " poklekle niti se ta finansijska tržišta slomila kao kula od karata zato što su neki pohlepni ljudi bili bezobrazni pa se kockali nemojte da vas zamajavaju glupostima, sve to je palo jer je padu sklono bilo a padu je sklono bilo jer je srž tj osnov cele priče jedno fenomenalno ubedjenje da će oni najgori i najpohlepniji od nas iz najgorih pobuda učiniti nešto za opštu dobrobit.
Cela ta glupost u koju mi verujemo kao u čvrstu nesalomivu strukturu je najobičniji balon na naduvavanje jer je kao takav i napravljen i tome i služi. Ti šareni papiri su nažalost jedino šareni papiri i ta detinjasta iluzija da ako danas možeš za šareni tzv FIAT ( nema veze sa istoimenom fabrikom ) Euro papir sa par nula da kupiš nešto ćeš moći i za dve godine je samo naša lepa želja koja može biti ( i jeste najverovatnije ) istina ali nažalost možda baš i nije...
Voleo bih da grešim ali u poslednjih sto godina se ta balon priča obično završavala puc puc ožeži ožeži krešendom jer tek kada se sve polupa onda možeš u izgradnji i obnovi do mile volje opet da pumpaš svoj balon šarenim papirima
gordanac gordanac 21:12 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

Predrag Brajovic
gordanac
Istovremenost.

Хммм... И увезаност.

Ево како некадашњи архинепријатељи сарађују: Кина је највеће поверилац USаndA-а. При на стари начин схваћеном идеолошком нивоу њихових односа, било би природно да највећа економија света, кинеска (добро, још није, веома брзо ће то бити), манипулацијом вредносним папирима у њеном поседу сломи америчку економију. Али... не надајте се тој представи. Није упутно по економско здравље саме Кине. Иако данас новац често вреди далеко више него многобројне Мао Цедунгове дивизије, идеја "спржене земље", у економији, не допада се никоме.


Saradnja.
Magična stvar :))))
Nastala dobrovoljno i - sabiranjem prethodnih iskustava kad te saradnje NIJE bilo (iz raznih razloga).
I još lepše - svi znaju da može da prestane bilokada
(ako si pogledao koji od videa za SEF - obrati pažnju na njihov rečnik, može case study da se napravi :))))

Moram da dodam ovu pesmicu - jednostavno je fantastikuš! (osim što je k`o da sam je ja pravila, kad bih umela )

gordanac gordanac 21:27 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

Zen Master
gordanac

Ako dve godine sve što ume raspravlja, debatuje, polemiše, procenjuje ŠTA treba raditi u budućnosti, ako se isto toliko dugo vode strateški razgovori o "novoj ulozi države" u onom što poznajemo kao "slobodno tržište", ako države nacionalizuje banke i političari ulaze u uprave, ako se de facto štampa novac da bi se pokrili gubici "kockara na berzama", ako je merljiv slom finansijskih tržišta i vidljiv blagi oporavak, onda - da ja mislim da je to - kriza ideja koje smo poznavali kao ideje "uspešnih ekonomija", a pošto krize ideja uvek "traže" nove lidere, a nema nespornih, onda je to i - kriza lidera.
Ni prvi ni poslednji put na planeti.
Samo sam napisala - o tome se priča i u Davosu. Ne radi se o personalnim opaskama o bilo kome.


Nikakvog oporavka nema ima samo pokušaja prikrivanja tužne istine o tzv " uspešnim ekonomijama " jer društva koja previše troše a premalo proizvode pa još i skupo mogu maglu prodavati do odredjenog trenutka a onda dodju računi za naplatu.
Nisu te " uspešne ekonomije " poklekle niti se ta finansijska tržišta slomila kao kula od karata zato što su neki pohlepni ljudi bili bezobrazni pa se kockali nemojte da vas zamajavaju glupostima, sve to je palo jer je padu sklono bilo a padu je sklono bilo jer je srž tj osnov cele priče jedno fenomenalno ubedjenje da će oni najgori i najpohlepniji od nas iz najgorih pobuda učiniti nešto za opštu dobrobit.
Cela ta glupost u koju mi verujemo kao u čvrstu nesalomivu strukturu je najobičniji balon na naduvavanje jer je kao takav i napravljen i tome i služi. Ti šareni papiri su nažalost jedino šareni papiri i ta detinjasta iluzija da ako danas možeš za šareni tzv FIAT ( nema veze sa istoimenom fabrikom ) Euro papir sa par nula da kupiš nešto ćeš moći i za dve godine je samo naša lepa želja koja može biti ( i jeste najverovatnije ) istina ali nažalost možda baš i nije...
Voleo bih da grešim ali u poslednjih sto godina se ta balon priča obično završavala puc puc ožeži ožeži krešendom jer tek kada se sve polupa onda možeš u izgradnji i obnovi do mile volje opet da pumpaš svoj balon šarenim papirima

Pa upravo i pričaju o tome - što su došli računi za naplatu.
Teroija o "sklonosti padu" je - netačna.
Tačno se zna KADA, KAKO i KO je omogućio "hedgere" i "Jezde i Dafine Wall Street-a", to je utvrđena stvar.

Ne znam KO veruje ili ne veruje, ako pročitate debate iz Davosa ili pogledate polemike na raznim panelima - jako malo ćete tu naći "verovanja". Ako uopšte.

Čini mi se da vi mislite da je sve ovo poslednjih par godina (sa uvodom od par decenija) samo još jedna od uobičajenih kriza, ciklično viđanih po planeti.
Nećemo se složiti.
Mislim da je ova kriza PRVA, posebna i jednistvena po mnogo čemu i o tome se upravo - razgovara i u Davosu. Je li ili nije? Tome tamo polemike služe, mahom.
yu1bcd yu1bcd 22:55 27.01.2010

Re: RETHINK, REDESIGN, REBUILD

Mislim da je ova kriza PRVA, posebna i jednistvena po mnogo čemu

Ova finansijska "kriza" je uspesno obuzdana u samo godinu dana unutar G20! Srecom je dosao Obama pa USA ozbiljnije razmislja o klimatskim promenama. "New Deal" trebaju i to ce im umanjiti besposlenost. Mali kontrolirani lokalni ratovi nemaju preterano zrtava i ne izazivaju vece reakcije svetskog javnog mnenja. EU ce ukrotiti Balkan, euro se dobro drzi. Uskoro preko 100 dinara pa valja na prolece u Srbiju
ninasimone ninasimone 18:30 27.01.2010

promisljaj, preoblikuj...

...osim ako si bankar. Neka od izlaganja

Tip iz Lloyda: The crisis? It's just like traffic, really. Nema potrebe za regulacijom, banke su shvatile, ubuduce ce kao deca kad prelaze ulicu: Stop. Look. Move.

Tip iz Braclays: Rethinking financial systemic risk? Nema dokaza da ce smanjenje i regulacija banaka pomoci a zaposlenje ce opasti (too big to fail, again). Evo sta jos kaze Mr. Diamond (how appropriate):

We have an opportunity to have real coordinated action. But we are seeing elections in the U.K. and U.S. which is a step back, since elections are national … but markets are global. This is a time when isolated action in the U.S. and U.K. is not beneficial … we need a level playing field,” The Financial Times quoted Mr. Diamond as saying.

Dobili su ga u USA, samo sto nije 'a level playing field' nego ogromna prednost - tvoja tacka 11. Hebali smo jeza. Globalno.
drug.clan drug.clan 18:34 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

We have an opportunity to have real coordinated action. But we are seeing elections in the U.K. and U.S. which is a step back, since elections are national … but markets are global. This is a time when isolated action in the U.S. and U.K. is not beneficial … we need a level playing field,” The Financial Times quoted Mr. Diamond as saying.


Mozda misli na svetsku ekonomsku vladu ...

to im treba jer kinezi nece da popuste
ninasimone ninasimone 18:46 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

drug.clan


Mozda misli na svetsku ekonomsku vladu ...

to im treba jer kinezi nece da popuste

misli prvenstveno na Obamu i njegov plan da regulise banke - naznaceno u izlaganju. Doci ce i ostali na red. Sad kad su Kinezi ti koji imaju 'potential' (citaj pare za istresanje), sve ovo sto se sada ovde desava, desice se i tamo (izgleda da im real estate vec kuva).
Zen Master Zen Master 19:36 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

ninasimone

. Doci ce i ostali na red. Sad kad su Kinezi ti koji imaju 'potential' (citaj pare za istresanje), sve ovo sto se sada ovde desava, desice se i tamo (izgleda da im real estate vec kuva).


Aha kako da ne, što kaže Del Boy: This time next year we'll be millionaires ili ti malo smo tu izgleda u procenama pomešali amerikanske grandmothers and chinese frogs
ninasimone ninasimone 19:42 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

Zen Master


Aha kako da ne, što kaže Del Boy: This time next year we'll be millionaires ili ti malo smo tu izgleda u procenama pomešali amerikanske grandmothers and chinese frogs

zm, nema vise americko/kinesko/whatever - postoje samo korporacije. Trenutno, Kina je cela jedna velika China, Inc.
drug.clan drug.clan 19:54 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

Trenutno, Kina je cela jedna velika China, Inc.ja bi pre rekao da je obrnuto
gordanac gordanac 20:12 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

ninasimone
...osim ako si bankar. Neka od izlaganja

Tip iz Lloyda: The crisis? It's just like traffic, really. Nema potrebe za regulacijom, banke su shvatile, ubuduce ce kao deca kad prelaze ulicu: Stop. Look. Move.

Tip iz Braclays: Rethinking financial systemic risk? Nema dokaza da ce smanjenje i regulacija banaka pomoci a zaposlenje ce opasti (too big to fail, again). Evo sta jos kaze Mr. Diamond (how appropriate):

We have an opportunity to have real coordinated action. But we are seeing elections in the U.K. and U.S. which is a step back, since elections are national … but markets are global. This is a time when isolated action in the U.S. and U.K. is not beneficial … we need a level playing field,” The Financial Times quoted Mr. Diamond as saying.

Dobili su ga u USA, samo sto nije 'a level playing field' nego ogromna prednost - tvoja tacka 11. Hebali smo jeza. Globalno.

Tamantako
I ovo ukidanje je prošlo relativno "lako" kao i ono iz 1999., a čini mi se da će imati - danas nezamislive i nesagledive posledice.
I nadam se da grešim, akomerazumeš.
Zen Master Zen Master 20:34 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

ninasimonezm, nema vise americko/kinesko/whatever - postoje samo korporacije. Trenutno, Kina je cela jedna velika China, Inc.


U tom grmu i leži the zeka jer ta priča da postoje samo korporacije i sve to zasnovano na svetom trojstvu slobodno tržište, liberalni kapitalizam i parlamentarna demokratija ima užasno veliki problem sa Kinom prvenstveno ( mada ni ludi Rusi nisu daleko od njih ) jer uigrane kombinacije osvajanja nemaju još mogućnosti da izvrše značajniji upliv na Kinu i usmere sve u željenom smeru baš upravo zato što se China Inc zove Republic of China i kraj priče.
Nema još bilo kakve parlamentarne demokratije u kome ti treba mnogo para i reklama da bi pobedio na izborima, nema liberalnog kapitalizma pa umesto gomile suprostavljenih korporacija koje se kao besni psi tuku da što više mesa otkinu za sebe ti u Kini imaš državni kapitalizam tj jedan centar moći koji upravlja velikim China Inc brodom a od slobodnog tržišta zahvaljujući ogromnom ljudskom potencijalu i jeftinoj radnoj snazi imaju samo enormne koristi.
Plašim se da je vreme za prodavanje magle prošlo, resursi za borbu su sve manji a Kina je sve jača i jača kako vreme prolazi. Što rekoše pametno pre neki dan na nekom američkom sajtu kada je Hilari Rodam održala ljutit govor o Kini, ljudskim pravima, google-u i internet slobodama: E super a hoćemo li sada posle ove gluposti da pošaljemo flotu bojnih brodova pa da ih lepo zamolimo da nam daju račun koliko smo im zilijardi dolara dužni
ninasimone ninasimone 20:37 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

drug.clan
Trenutno, Kina je cela jedna velika China, Inc.

ja bi pre rekao da je obrnuto

Mislis ceo svet su pojedinacne korporacije a samo je Kina drzava? Meni se cini da su oni trenutno jedini koji nastupaju kao jedinstvena korporacija koja se trenutno poklapa sa drzavnim granicama/sistemom/interesima. Pitanje je koliko ce to da traje. Nesto ne vidim da su Kinezi imuni na pohlepu i korupciju. Sad kad ostatak sveta vise nema toliko para da kupuje bas svaku dranguliju koju oni proizvedu, okrecu se domacem trzistu (kao i ostatak sveta uostalom, tj. kineskom trzistu). Kad im istresu sav kes iz dzepova, a obican narod ga bas i nema toliko, krenuce da hvale i nude kredite, sta drugo? Plus sto ce, pre ili kasnije, neka ugojena kineska firma da krene da nalazi zamerke na odluke nacionalnog supreme board i, eto, sve ovo sto gledamo sad ovde, bice i tamo.

edit: @zm - primili su se na potrosacko drustvo big time i u tom grmu lezi drugi zec
ninasimone ninasimone 20:47 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

gordanac

I ovo ukidanje je prošlo relativno "lako" kao i ono iz 1999., a čini mi se da će imati - danas nezamislive i nesagledive posledice.
I nadam se da grešim, akomerazumeš.

o tome sam i na tvom proslom blogu trubila, vec mi muka od svega
drug.clan drug.clan 20:56 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

Plus sto ce, pre ili kasnije, neka ugojena kineska firma da krene da nalazi zamerke na odluke nacionalnog supreme board i, eto, sve ovo sto gledamo sad ovde, bice i tamo.all large business entities in China were created and owned by the government

The State-owned Assets Supervision and Administration Commission is responsible for managing China's state-owned enterprises, including appointing top executives and approving any mergers or sales of stock or assets, as well as drafting laws related to state-owned enterprises


tesko je samom sebi nalaziti zamerke i zaliti se na njih
Doctor Wu Doctor Wu 21:10 27.01.2010

Polako s tim krajem globalizacije...

Tip iz Braclays: Rethinking financial systemic risk? Nema dokaza da ce smanjenje i regulacija banaka pomoci a zaposlenje ce opasti (too big to fail, again). Evo sta jos kaze Mr. Diamond (how appropriate):

We have an opportunity to have real coordinated action. But we are seeing elections in the U.K. and U.S. which is a step back, since elections are national … but markets are global. This is a time when isolated action in the U.S. and U.K. is not beneficial … we need a level playing field,” The Financial Times quoted Mr. Diamond as saying.

Pa to je, valjda, jasno. Sav taj spending spree iz druge polovine 90-tih i s pocetka 00-tih jeste stvorio klasu superbogatih ali je osiguravao i zavidnu zaposlenost po zemljama kao sto su USA i UK; emerging markets su se po prvi put posle 80-tih pojavili kao ozbiljni igraci na sceni, Kina je prestigla Nemacku i Japan kao najveci izvoznik, sva je prilika da ce 2020. stici USA po GDP-ju, Brazil je, ponovo, ozbiljna zemlja, Indija dozivljava najveci privredni rast u istoriji, americkim penzionim fondovima se isplati da ulazu u zemlje treceg sveta kao sto su Vijetnam, Banglades... bez velikih investicijskih banaka, koje mogu da pokriju rizike, nema novih projekata, nema ulaganja u risky investicije, sve je safe. Meni se cini da je prava namera Obaminih mera da spreci odliv kapitala van USA, da promovise neku vrstu intervencionizma u rukavicama. Ukoliko svaka zemlja bude regulisala banke na svoj nacin, onda cemo imati kraj globalizacije, povratak intervencionizma na velika vrata i, verovatno, rat za nekih 10-ak godina.

Mislim da Obama igra vrlo opasnu igru. Veliki test za svet je ova inflacija u Kini. Rast Kine se otima kontroli i ovo investiranje u nove pogone mora biti praceno rastom potrosnje. Ukoliko Kinezi nastave da stede i samo proizvode onda uskoro nece imati ko da kupuje njihovu robu a investicije ce puci na slican nacin kao sto je puklo americko subprime mortgage trziste jer nece imati od cega da se vracaju dugovi. A veliko je pitanje da li bi svet mirno izrdzao jos jedan kraj 2008. godine.
ninasimone ninasimone 21:11 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

drug.clan
Plus sto ce, pre ili kasnije, neka ugojena kineska firma da krene da nalazi zamerke na odluke nacionalnog supreme board i, eto, sve ovo sto gledamo sad ovde, bice i tamo.all large business entities in China were created and owned by the government

The State-owned Assets Supervision and Administration Commission is responsible for managing China's state-owned enterprises, including appointing top executives and approving any mergers or sales of stock or assets, as well as drafting laws related to state-owned enterprises


tesko je samom sebi nalaziti zamerke i zaliti se na njih

keywords: ambition & greed & corruption
anyways, svi mi ovde nagadjamo sta ce biti i kako ce biti i svi imamo svoje razloge zasto mislimo to sto mislimo. Iako sad ovaj kineski sistem izgleda kao cvrst i pametan sistem, ni on ne uliva nadu da ce trajati mnogo duze od ovih labavih i glupih jer se zasniva na istom principu povecanja potrosnje, crpljenje resursa i rasta privrede do u beskraj. Ono sto celom svetu treba je paradigm shift.
ninasimone ninasimone 21:20 27.01.2010

Re: Polako s tim krajem globalizacije...

Doctor Wu
.. bez velikih investicijskih banaka, koje mogu da pokriju rizike, nema novih projekata, nema ulaganja u risky investicije, sve je safe.

Ono sto Obama hoce je da razdvoji investicione banke od tzv. consumer banks. Igrajte se sa parama koliko hocete ali ne tako sto cete jeftino pozajmljivati od depozita obicnih gradjana, ulaziti u ogromne rizike i onda kad se preigrate, traziti da vas ti isti gradjani spasavaju.

Ukoliko Kinezi nastave da stede i samo proizvode onda uskoro nece imati ko da kupuje njihovu robu a investicije ce puci na slican nacin kao sto je puklo americko subprime mortgage trziste jer nece imati od cega da se vracaju dugovi. A veliko je pitanje da li bi svet mirno izrdzao jos jedan kraj 2008. godine.

o tome sam gore u komentaru govorila..
Doctor Wu Doctor Wu 21:24 27.01.2010

Re: Polako s tim krajem globalizacije...

Ono sto Obama hoce je da razdvoji investicione banke od tzv. consumer banks. Igrajte se sa parama koliko hocete ali ne tako sto cete jeftino pozajmljivati od depozita obicnih gradjana, ulaziti u ogromne rizike i onda kad se preigrate, traziti da vas ti isti gradjani spasavaju.

Pa da, to je, efektivno i drugim recima, zabrana ulaganja u emerging markets: Nemojte da kupujete junk bonds, ulazite samo i iskljucivo u AAA+ rating (koji je, gle cuda, rezervisan samo za Treasuries, Exxon, Walmart i americke large caps), koje daju sigurne, kontrolisane ali male yieldove.
antioksidant antioksidant 21:28 27.01.2010

Re: Polako s tim krajem globalizacije...

Rast Kine se otima kontroli i ovo investiranje u nove pogone mora biti praceno rastom potrosnje.

pocetkom prosle godine smo pisali o tome
prednost kine u krizi je sto moze da stvori unutrasnje trziste kad "zaskripi" na svestkom
ali problem ce nastati kad kineski potrosac postane "samosvesniji"
(problem za kineski politicki sistem)


Ukoliko svaka zemlja bude regulisala banke na svoj nacin, onda cemo imati kraj globalizacije, povratak intervencionizma na velika vrata i, verovatno, rat za nekih 10-ak godina.

optimisto
gordanac gordanac 21:33 27.01.2010

: Polako s tim krajem globalizacije...

Doctor Wu:
Ukoliko svaka zemlja bude regulisala banke na svoj nacin, onda cemo imati kraj globalizacije, povratak intervencionizma na velika vrata i, verovatno, rat za nekih 10-ak godina.
antioksidant:
optimisto


What a dialog!
:)))))))))
Doctor Wu Doctor Wu 21:35 27.01.2010

Re: Polako s tim krajem globalizacije...

pocetkom prosle godine smo pisali o tome

U odnosu na onda su se pojavili novi momenti a to je da velike banke, izgleda, masovno rade carry trade, pozajmljujuci novac kod svojih vlada po kamati od, prakticno 0%, i kupujuci assete po Kini (jbg, trziste se ne moze kontrolisati). Izgleda da se ulaze u sve i da je odliv love veliki: quantitative easing (sto je samo eufemizam za Slobino stampanje para) je stvorio nistavne efekte i u USA i u UK i sada je politicarima, glupim za biznis, ostala na raspolaganju samo gola sila.
optimisto

Nepopravljiv.
ninasimone ninasimone 21:52 27.01.2010

Re: Polako s tim krajem globalizacije...

Doctor Wu

Pa da, to je, efektivno i drugim recima, zabrana ulaganja u emerging markets: Nemojte da kupujete junk bonds, ulazite samo i iskljucivo u AAA+ rating (koji je, gle cuda, rezervisan samo za Treasuries, Exxon, Walmart i americke large caps), koje daju sigurne, kontrolisane ali male yieldove.

Zasto mislis da je to zabrana ulaganja? Ko hoce da ulaze moze jos uvek da ulaze gde hoce i da se kocka kako hoce. Ali ne sa parama ljudi koji pojma nemaju da neko uopste uzima njihove pare da se kocka uz toliki rizik. Zato valjda postoje hedge funds, a dodatni je problem sto su i tu vise ulozili u sopstvene bonuse nego u emerging markets. Poenta je da necemo i ne treba svi da se kockamo (mi koji smo glupi za biznis).
ninasimone ninasimone 21:54 27.01.2010

Re: Polako s tim krajem globalizacije...

presla na drugi komp sa IE i sve otisli u tri ... htela nesto da izmenim
drug.clan drug.clan 22:07 27.01.2010

Re: promisljaj, preoblikuj...

keywords: ambition & greed & corruption


keyword: ownership

ambition & greed & corruption se mogu kontrolisati kontrolom vlasnistva nad stecenim kapitalom,

mirelarado mirelarado 22:11 27.01.2010

Re: Polako s tim krajem globalizacije...

ninasimone
presla na drugi komp sa IE i sve otisli u tri ... htela nesto da izmenim


Е сад ћеш морати да пређеш на личну стратегију "промишљај, преобликуј, поправљај"! :)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana