Društvo| Kultura| Reč i slika| Umetnost| Životni stil

Umetnost kao prostor oslobađanja (kolektivnih) trauma

Nebojša Milenković RSS / 29.01.2010. u 23:56

Pitanja na odgovore ili: o (ne)mogućnostima (umetničkih) utopija danas

Jeff Koons & Cicciolina
Jeff Koons & Cicciolina
Ko je (kakav je) umetnik današnjice? Odgovor na ovo pitanje, prirodno, neodvojiv je od priče o mestu, ulozi, psihološkim, estetskim, etičkim i semantičkim kontekstima i problemima umetnosti našeg vremena.

Polazeći od rečenice koju je u vremenu (realnog) socijalizma izgovorila jedna mađarska umetnica: “Moj umetnički status, pa to je geografska i biološka nepravda!”[1] , prirodno dolazimo do pitanja statusa današnjeg umetnika nastanjenog na prostoru (prostorima) Istočne Evrope. Dok su, recimo, u vremenu pre pada Berlinskog zida za cilj (svrhu) svoje umetnosti imali osvajanje i širenje prostora slobode ─ istočnoevropski umetnici današnjice, “ušuškani” višedecenijskim ograničenjima državnog socijalizma, ovaj šok budućnosti dočekali su prilično nespremni. Danas kada ih zbog njihove umetnosti više niko neće hapsiti, neće ih pozvati na informativne razgovore, ili im sudskim odlukama zabranjivati rad, dobar broj umetnika Istočne Evrope, ma kako paradoksalno delovalo, oseća se zakinutim upravo za taj prostor i (urođenu) potrebu subverzije, otpora, nepristajanja, svakovrsnog angažmana..., ili pak, na drugom polu: sluganstva, poltronstva, veličanja, slavljenja... 

Tanja Ostojić, Posle Kurbea,2004
Tanja Ostojić, Posle Kurbea,2004
Kao u onoj priči o dve muve koje žive u velikoj kartonskoj kutiji od kojih jedna razdragano leti na sve strane uzvikujući: "Ja sam slobodna, ja sam slobodna", dok druga, šćućurena uz zid kutije, neprestano ponavlja: "Ja sam zatvorena, ja sam zatvorena"[2], i umetnici iz zemalja nekadašnjeg realnog socijalizma, kao žrtve nepovoljne geografije, danas se, jednako kao i države u kojima žive, nalaze pred otpočinjanjem uzbudljivog i prilično neizvesnog procesa uključivanja u svet. 

U istom vremenu i prostoru u ovim zemljama trenutno paralelno obitavaju kreativna umetnička manjina koja je komunikacijski sposobnija, bolje vlada jezicima i tehnologijama današnjice i manje-više uspešno uključuje u globalne umetničke tokove – i, na drugoj strani, prilično konfuzna, apartidska umetnička većina koja u današnjem, a posebno u vremenu koje dolazi, deluje kao kolateralna šteta ili (zavisno od ugla posmatranja) kao statistička greška. Za razliku od svojih zapadnoevropskih i američkih kolega koji su imali privilegiju (?!) da se rode i kao umetnici formiraju u zemljama s višedecenijskim tradicijama tržišne privrede, umetnici iz Istočne Evrope, u kojima su muzejsko-galerijsko-medijski sistem kao i tržište umetničkih dela uglavnom u začecima, u ne malom broju slučajeva posledice negativne geografije osećaju kao balast koji opterećuje njihov rad.
B.Sombati,Lenjin u Budimpešti/71
B.Sombati,Lenjin u Budimpešti/71
Formirajući se u sistemu u kom je, paralelno sa različitim nivoima zabrana, ograničenja i (auto)cenzure, istovremeno opstajala i iluzija, bolje rečeno simulakrum koji ih je uveravao da su umetnost i kultura od fundamentalnog značaja za promenu društva ─ umetnicima koji danas žive na prostoru između Vladivostoka, Krakova, Bratislave, Segedina, Novog Sada, Pančeva, Temišvara, Varne, Skoplja, Sarajeva, ili Splita,.... “privilegije“ totalitarizma na momente čak izgledaju kao velika i nedostižna pravda[3]. 

Ukoliko je uopšte ima, onda bi se pozitivnom utopijskom idejom današnjice možda mogla identifikovati jedino (predstavnička) demokratija. Da li, dakle, u eri (liberalne) demokratije možemo govoriti o liberalizmu i demokratiji i u sferi umetnosti i kulture? Povedemo li se za Fukoovom teorijom gavermentalizma (governmentality) po kojoj suštinske razlike između totalitarizma i sistema predstavničke demokratije zapravo ni nema ─ uz pripadajući tvrdnju o postojanju skrivenih mehanizama prinude, tačnije kontrole koji postoje u svakom političkom sistemu[4], dolazimo do naizgled paradoksalne pozicije gde bi buduću razliku između umetnika tzv. istočne i zapadne hemisfere činilo upravo to buđenje istočnoevropskih umetnika iz svog totalitarističkog sna.

M.Abramović,Balkanski barok,1999
M.Abramović,Balkanski barok,1999
Pišući o (unutrašnjem) ustrojstvu (američke) demokratije, Noam Čomski ovu Fukoovu tvrdnju dodatno izoštrava tvrdeći da u našem vremenu postoje pojedinci koji deluju nezavisno i slobodno, ali da nezavisne i slobodne institucije ne postoje. Svi su, dakle, zavisni: od izvora pomoći, velikih korporacija, vlade, političkih partija,... U takvoj konstelaciji snaga pojedinci (ovo bi se posebno moglo odnositi na umetnike) koji bi se osmelili da pokušaju da deluju nezavisno i slobodno s ciljem remećenja ili kršenja uspostavljenih pravila i odnosa moći, po Čomskom, verovatno će biti iskorenjeni – počevši s vrtićem pa nadalje[5]. 

Prihvatimo li, dakle, tezu da mehanizmi kontrole i prinude postoje u svakom društvu – može li se onda govoriti o istim i u kontekstu priče o umetnosti koja se upravo stvara?! 

Prirodno, slede i pitanja o tome: 
– Ko bi, dakle, bili cenzori i/ili kontrolori umetnosti današnjice?! 
– Ko su ti totalitarni Drugi koji istovremeno predstavljaju pretnju, ali i šansu današnjim umetnicima?!
– Na oba pitanja odgovor je isti: pre svega kustosi, zatim muzeji, galerije, mediji, kolekcionari, velike kompanije, naručioci, kupci, marketinške agencije, publika, ljubitelji, konkurencija (drugi umetnici)... 

Sve navedeno, dakle, stoji naspram umetnika koji je, ukoliko želi uspeh, u dobroj meri prinuđen da vodi računa o željama, potrebama, očekivanjima i ukusima prilično širokog i nekonzistentnog kruga onih kojima se njegova umetnost potencijalno obraća. Navedena stvarnost ekonomskog realizma[6] (globalizovanog) društva u priličnoj meri, dakle, određuje pravac (smer) svakog umetničkog angažmana. Ne retko tretirana kao lični fetiš samog autora, ta umetnost svoj puni smisao dobija tek ostvarivanjem njene javne vidljivosti čime postaje otvorena platforma za otvorene ljude koja stimuliše ili pak nastoji da stimuliše aktivno mišljenje – bilo u realnoj ili pak virtuelnoj interaktivnoj zoni (internetu)[7]. 

Umetnost posle savremene umetnosti 

Moj rad je otpočetka zamišljen tako da ljudi naleću na njega dok obavljaju svoje svakodnevne poslove. 
Dženi Holcer

Nastajuća u međuprostoru između visoke i popularne kulture, posmatrana kao svojevrstan intelektualni turizam, umetnost današnjice ipak jeste polje neograničenih mogućnosti – mesto dijaloga na teme socijalnog i ekonomskog konteksta, odnosno mesta i uloge same umetnosti (umetnika) u savremenom svetu. Intelektualna kultura današnjice neodvojiva je, dakle, od svoje političke i društvene dimenzije. U datom kontekstu poznata avangardistička jednačina umetnost=život, sa nekadašnje idealističke, na naše oči, prevodi se na sasvim praktičnu dimenziju i ravan. Umesto vizije, talenta ili čiste intuicije, umetnost (umetnik) današnjice mora posedovati: znanje, osvešćenost, obaveštenost, strategičnost, angažovanost, empatičnost... Da li su zaista velike (istorijske) teme, ustupile mesto mikronarativima[8], odnosno malim, svakodnevnim pričama o savremenom dobu ─ bilo da su u pitanju moda, seksualnost, (potrošačka) kultura, komunikacija, smrt, dokolica, sport, rodni i polni identiteti, ekologija i životna sredina, vizni režimi, religija, politika, mediji, ljudska ili pak prava životinja...? Činjenica je da umesto o umetničkim delima danas radije govorimo o umetničkim radovima, projektima ili događajima. Umetničke prakse ili stilovi zamenjeni su umetničkim strategijama ─ takođe umesto o umetničkom nomadizmu danas radije govorimo o socijalnom (umetničkom/kustoskom) turizmu. Istovremeno, čak i umetnici iz Istočne Evrope umetnost su počeli da doživljavaju kao posao. Lišeni patetike i utopije velikih ciljeva i njihovi radovi postali su roba ─ tačnije proizvodi kulturne industrije za koje u podjednakoj meri važe zakoni ponude i tražnje, baš kao i za sve ostale (proizvode). Ipak svoj unekoliko povlašćen društveni status proizvodi umetnosti stiču činjenicom da su oni istovremeno i sredstva produkcije znanja i proizvođenja značenja.

Neposrednim (telesnim) konzumiranjem umetnosti kao interaktivne prakse, njeni komunikacijski potencijali postaju ključni kriterijumi za određivanje umetničke i tržišne (komercijalne) vrednosti. Matisovska fotelja za odmaranje zamenjena je meditativnim prostorom – mestom sa/učestvovanja i direktnog, fizičkog sučeljavanja sa vlastitim (ličnim i kolektivnim) ubeđenjima, strahovima, predrasudama, telesnošću, euforijom, spiritualnošću, nadama, seksualnošću, razočaranjima, frustracijama, greškama, napetostima, nelagodnostima, traumama... Prevazilazeći okvire galerija ili muzeja umetnost današnjice samoostvaruje se prevashodno u javnoj sferi, svedočeći o vremenu i kontekstu društva u kom nastaje. Ipak, velike umetničke manifestacije svojom magičnom privlačnošću i dalje su ključni punktovi raspodele umetničke, ali i političke i ekonomske moći[9]. Kustoske izložbe prostori su stvaranja diskursa (o) umetnosti, kao i mesta kreiranja umetničkog konteksta (umetničkih konteksta) našeg vremena. Zahvaljujući njima, pored samih umetnika, istinske mega-zvezde umetnosti postaju i kustosi ─ diktatori ukusa, stilova, trendova, tržišta. 

Za razliku od nekadašnjeg insistiranja na ujednačenosti i konzistentnosti ─ velika izložba XXI veka mora da dozvoli postojanje višestrukosti, raznolikosti i kontradiktornosti unutar vlastite strukture... Rezultat više ne bi trebala da bude složena izložba već izložba mnogih složenosti[10]. Čist izraz u umetnosti danas mogao bi biti upravo onaj izraz koji stimuliše i afirmiše komunikaciju, razmišljanje, (ne)pristajanje, otpor, participiranje... Unapred date ili jednom za svagda osvojene te(rit)orije ovde nisu moguće. Sve je podložno stalnim promenama direktno zavisnim od svih aktera ili učesnika sistema umetnosti, relacijskih odnosa uspostavljenih u ambijentima u kojima su radovi postavljeni/prikazani, vremenskih prilika ali, podjednako, i od samih posetilaca manifestacije. Otvoreno polje savremenosti ogleda se, dakle, kroz aktiviranje procesa formulisanja, konstruisanja i konstituisanja značenja koja danas više nisu jednosmerna niti jednoznačna. Naprotiv ─ svako pogrešno čitanje kako samih radova, izložbe ili manifestacije kao celine dozvoljeno je, legitimno i često veoma poželjno!

 

Takashi Murakami
Takashi Murakami

 

 

 

 

 

 Napomene:

  Sonja Briski Uzelac, Umjetnost kao trag kulture, u: The Misfits / Neprilagođeni, MSU, Zagreb, 2002, str.160
2 Parafraza po: Miško Šuvaković, Umetnost XX veka u Vojvodini - kontradikcije i hibridnosti vojvođanske umetnosti, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008.
3 Umjetnici Zapada nisu lijeni i zato više nisu umjetnici, već proizvođači nečega... Potpuna zaokupljenost umjetnika Zapada nevažnim stvarima, kao što su proizvodnja, promocija, sistem galerija, sistem muzeja, sistem natječaja (tko je prvi), zaigranost predmetima, sve to udaljilo ih je od lijenosti, od umjetnosti. Kao što je novac papir, tako je i galerija soba. Umjetnici s Istoka bili su lijeni i siromašni, jer cijeli sistem nevažnih činilaca nije postojao. Zato su imali vremena koncentrisati se i baviti umjetnošću i lijenošću. Ali kada su i proizvodili umjetnost, znali su da je to uzaludno, da je to ništa. Mladen Stilinović, Pohvala lijenosti, Zagreb, 1993.
4 Parafraza po: Michael Hirsch, Utopije otpora, u: Još uvek bez naslova, Jugoslovenski bijenale mladih, Vršac, 2004, str. 43
5 Postoji puno vrsta sredstava filtriranja pomoću kojih se rešavaju ljudi koji predstavljaju problem i koji misle za sebe. Noam Chomski, Mediji, propaganda i sistem, www.elektronickeknjige.com
6 Termin kojim svoje postkonceptualne radove naziva umetnik Vlado Martek.
7 ...kunst - fu... status quo, Venice Biennal – Pavilion of the Czech republic and Slovak republic, Venice, 2003. str.1-2
8 Današnji umetnik više nije intelektualac koji deluje u ime univerzalnog subjekta... Njegova nadležnost se odnosi na nešto sasvim drugo a to je da deluje u odgovarajućim konkretnim, realnim, mikrodruštvenim situacijama... Nova umetnost je umetnost umetnika a ne "intelektualca". Ona je blaga, intimna, senzibilna, antihijerarhijska, antimonumentalistička, participatorska i empatička., Lorand Heđi, Intimnost, fragilnost i mnogostrukost odgovornosti: narativi o fleksibilnosti, toleranciji i pokretljivosti, u: Mikronarativi – 48.Oktobarski salon, Kulturni centar Beograda, Beograd, 2007. str.7-14
9 Međunarodne kulturne i umetničke manifestacije se često koriste za pridobijanje političkih poena, malverzacije, pranje para..., Tanja Ostojić, Strategies of success / Curators Series 2001-2003, SKC, Belgrade, 2004.
10 Francesco Bonami, ”I have a dream”, u: Dreams and Conflicts ─ The dictatorship of the viewer, 50th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia, Venice, 2003.

 

 

AtačmentiKomentari (33)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

baroniknez baroniknez 00:35 30.01.2010

milenkovicu

status umetnika je takav zato sto se u javnom sektoru toliko krade, da je to neverovatno. imamo na delu tezak lopovluk!

i jedno pitanje: sta ce lenjin u madjarskoj 1971?
zeks92 zeks92 00:44 30.01.2010

mene zanima...ovo sada i ovo ovde.

– Ko bi, dakle, bili cenzori i/ili kontrolori današnjice?!


cice-moderatorice.

Banuju li me, banuju ... a i Unf i JT.

Sta cu, kad mi ne daju.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 00:51 30.01.2010

Re: milenkovicu

sta ce lenjin u madjarskoj 1971?

Reč je o jednoj od najpoznatijih umetničkih akcija Balinta Szombathy-ja u kojoj se, poigravajući se sa mestom, ulogom i kontekstom/kontekstima (umetnosti) ironijski pokušava izazvati reakcija publike na umetnički rad...

dragoljub92 dragoljub92 21:00 30.01.2010

Re: milenkovicu

u kojoj se, poigravajući se sa mestom, ulogom i kontekstom/kontekstima (umetnosti)

ja,od celokupne umetnosti samo je p(r)oigravanje ostalo kao tema u njoj(zi)
aleksanadar aleksanadar 01:24 30.01.2010

Уметност данашњице

Nastajuća u međuprostoru između visoke i popularne kulture, posmatrana kao svojevrstan intelektualni turizam, umetnost današnjice ipak jeste polje neograničenih mogućnosti


Шта је у ово постмодерно доба "висока", а шта "популарна" култура? А шта "интелектуални туризам"? Није ли све то једно?

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 01:14 31.01.2010

Re: Уметност данашњице

aleksanadar
Шта је у ово постмодерно доба "висока", а шта "популарна" култура? А шта "интелектуални туризам"? Није ли све то једно?

Ево шта Политикин округли сто о томе каже, кад је о литератури реч...
aleksanadar aleksanadar 01:51 30.01.2010

Питања неупућеног

svoj unekoliko povlašćen društveni status proizvodi umetnosti stiču činjenicom da su oni istovremeno i sredstva produkcije znanja i proizvođenja značenja


Шта неком предмету даје "значење"?

Има ли икакве разлике између уметности и свакодневног живота? Шта уметника разликује од обичног човека? Шта је то што уметник зна, а ја не знам?

Могу ли постати уметник (уколико то већ нисам)?

Nebojša Milenković Nebojša Milenković 02:00 30.01.2010

Re: Питања неупућеног

Могу ли постати уметник (уколико то већ нисам)?

Уколико неко за свој рад тврди да је уметност
- то је онда Уметност!
aleksanadar aleksanadar 02:09 30.01.2010

Re: Питања неупућеног

Драго ми је, ја сам уметник.
А чиме се ти бавиш?
Аутопортрет

Техника: Paint
30. јан. 2010.
Власништво аутора
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 02:19 30.01.2010

Re: Питања неупућеног

Питање, наравно, може и да се преформулише.
Рецимо:

" Mogu li se stvarati umetnička dela
koja neće biti umetnička dela "
mariopan mariopan 02:55 30.01.2010

Re: Питања неупућеног

" Mogu li se stvarati umetnička dela
koja neće biti umetnička dela "

Mogu.
Ako neko uziva u svom radu, stvara, to jeste umetnicko delo. Ne mora niko da ga "smatra" niti proglasava za umetnost, dovoljno je da postoji, da je stvoreno, tada pocinje samostalan zivot, to delo, i tek vreme ce da pokaze sta jeste ili nije.

Dozivljaj sta jeste ili nije umetnicko delo je individualan i menja se, nije stalan, konstantan. Zato i ne postoji definicija sta jeste ili nije umetnicko delo, to je samo dozivljaj koji u nama izaziva. Bar tako ja mislim.


Уколико неко за свој рад тврди да је уметност
- то је онда Уметност!

Jupiii i ja sam umetnik
kinky kitten kinky kitten 18:44 30.01.2010

Re: Питања неупућеног

mariopan
" Mogu li se stvarati umetnička dela
koja neće biti umetnička dela "

Mogu.
Ako neko uziva u svom radu, stvara, to jeste umetnicko delo. Ne mora niko da ga "smatra" niti proglasava za umetnost, dovoljno je da postoji, da je stvoreno, tada pocinje samostalan zivot, to delo, i tek vreme ce da pokaze sta jeste ili nije.

To je veoma siroko i pomalo akrobatsko shvatanje umetnosti, ali legitimno naravno. I pekar moze da uziva u svom radu dok muti smesu i vaja buhtlice, sto ga na neki nacin onda cini "majstorom svog zanata", ali bi se pojednostavljeno u tom slucaju umetnik zapravo veoma priblizio majstoru/zanatliji, sto bi rek`o Tarabukin.

Dozivljaj sta jeste ili nije umetnicko delo je individualan i menja se, nije stalan, konstantan. Zato i ne postoji definicija sta jeste ili nije umetnicko delo, to je samo dozivljaj koji u nama izaziva. Bar tako ja mislim.

Neka konkretna ili najtacnija definicija umetnosti istina i ne postoji, ali je zapravo dozivljaj samog umetnickog dela individualan, a ne to sta jeste ili nije umetnost. Tako kod vas primera radi onaj Disanov pisoar sto ga je okacio Nebojsa malo nize () moze da izazove gadjenje ili pak odusevljenje, ali ga ni jedno ni drugo (individualno) osecanje ne cini manje umetnoscu. On je to postao onog trenutka kada je u istu uveden.
(obratiti paznju na izraz "uveden". Primer dela koje nije stvarano da bude umetnicko, ali je to postalo!)

Umetnost je ono sto je uvedeno u... hmmm... pa recimo strucne krugove. Ono sto je naslo svoje mesto u polemikama strucne, ali i sire javnosti, putem medija, institucija (kulture, ali i obrazovanja), ono sto ostvaruje interakciju s publikom... utoliko je neophodno da odredjeno delo "neko" i proglasi umetnoscu, da s njim "neko" komunicira, nije dovoljno da isto samo postoji, jer moze da postoji i u okviru umetnikova 4 zida, a da mi za to ne znamo...
hazar hazar 21:29 30.01.2010

Re: Питања неупућеног

Disanov pisoar sto ga je okacio Nebojsa malo nize () moze da izazove gadjenje ili pak odusevljenje, ali ga ni jedno ni drugo (individualno) osecanje ne cini manje umetnoscu. On je to postao onog trenutka kada je u istu uveden.

Некако сам се увек ужасавао овакве тврдње, али има истине у њој. Никада нисам видео било шта вредно у видео радовима Марине Абрамовић, али када их гледате у Помпидуовом центру ипак почнете да размишљате другачије. Прво што сам медиокритет за уметност, а друго што помисите да нису луди ти Французи па да уврсте два таква рада у поставку.

G r o f G r o f 22:08 30.01.2010

Re: Питања неупућеног

Има ли икакве разлике између уметности и свакодневног живота?


Nema, oboje su u kartonskoj kutiji samo što umetnost ima izlaz od 23.55 do 00.05.

Шта уметника разликује од обичног човека?Jedan deo mozga im se nalazi u piši.


Шта је то што уметник зна, а ја не знам?


Ovo što sam upravo rekao.

Могу ли постати уметник (уколико то већ нисам)?


Nema šanse...
lutherblisset lutherblisset 01:03 31.01.2010

Re: Питања неупућеног

Disanov pisoar sto ga je okacio Nebojsa malo nize () moze da izazove gadjenje ili pak odusevljenje, ali ga ni jedno ni drugo (individualno) osecanje ne cini manje umetnoscu. On je to postao onog trenutka kada je u istu uveden.Kada sam otkrio ready-made, nadao sam se da ću obeshrabriti karneval estetizma. Ali neo-dadaisti upotrebljavaju ready-mades da bi u njima otkrili neku estetsku vrednost. Ja sam im bacio nosač za boce i pisoar na glavu kao provokaciju, a eto njih gde se dive njihovoj estetskoj lepoti. (iz pisma Marsela Dišana Hansu Rihteru)

Realizam je govno, Nadrealizam je smrad govneta.
Tristan TzaraNebojša Milenković Nebojša Milenković 01:13 31.01.2010

Re: Питања неупућеног

Postoji i teza da dužnost/zadatak/misija, kakogod, umetnika danas jeste
upravo ta da društvu ponudi ogledalo...

Džef Kuns, Žena u kadi,1988.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 01:17 31.01.2010

Kristo

Umetnik bugarskog porekla, Kristo se, recimo, bavi preobražajima javnih spomenika - privremeno rekontekstualizuje mesta kolektivne memorije


Christo & Jeanne Claude, Umotani Rajhstag, Berlin, 1009.
kinky kitten kinky kitten 02:24 31.01.2010

Re: Питања неупућеног

lutherblisset

Kada sam otkrio ready-made, nadao sam se da ću obeshrabriti karneval estetizma. Ali neo-dadaisti upotrebljavaju ready-mades da bi u njima otkrili neku estetsku vrednost. Ja sam im bacio nosač za boce i pisoar na glavu kao provokaciju, a eto njih gde se dive njihovoj estetskoj lepoti. (iz pisma Marsela Dišana Hansu Rihteru)I've been in it all the time and still want to get rid of it...
aleksanadar aleksanadar 10:47 31.01.2010

Re: Питања неупућеног

Shall we go on?kinky kitten kinky kitten 07:56 01.02.2010

Re: Питања неупућеног

aleksanadar
Shall we go on?

Certainly.

mariopan mariopan 17:11 01.02.2010

Re: Питања неупућеног

On je to postao onog trenutka kada je u istu uveden.

Upravo to sto je uveden. Slažem se i sa ovim:


Umetnost je ono sto je uvedeno u... hmmm... pa recimo strucne krugove. Ono sto je naslo svoje mesto u polemikama strucne, ali i sire javnosti, putem medija, institucija (kulture, ali i obrazovanja), ono sto ostvaruje interakciju s publikom... utoliko je neophodno da odredjeno delo "neko" i proglasi umetnoscu, da s njim "neko" komunicira, nije dovoljno da isto samo postoji, jer moze da postoji i u okviru umetnikova 4 zida, a da mi za to ne znamo...


Potpuno tačno.
Dok sam pisala moj gornji komentar upravo sam na umu imala zanatliju, recimo grnčara, koji počinje da radi jednu šolju ili činiju, nešto što ima upotrebnu vrednost i njegova namera nije da stvara umetnost već neku korisnu stvar.

Onda uzme boje i naslika nešto, oboji, i od tog časa to bi moglo da se posmatra kao umetnost ako je dovoljno dobro, ako ga tako vide i procene pa ga "uvedu" pod umetnost i njega počnu da smatraju umetnikom.

Može da se desi i obratno, da u to vreme nema sluha za nejgove boje, crteže proglase za šaranje, njega smatraju neuspešnim. On i dalje stvara ono što misli da treba. Za sto godina neko iskopa to njegovo delo i proglasi ga za umetnost jer su se gledista promenila, promenilo se shvatanje sta je to umetnost i on postaje slavan?Više nije samo zanatlija nego umetnik.
Da li bi bio moguc takav scenario?
Zato sam i napisala da svako ko misli da ume nešto da stvori, treba samo da stvara, vreme će pokazati da li je to umetnost ili ne.
I ja sam neupućena šta je sve umetnost pa sam dosla da to vidim.
bindu bindu 03:43 30.01.2010

umetnost koja nije umetnost

background noise background noise 08:49 30.01.2010

Pricali su nam kad smo bili deca

Da je umetnost vesnik sutrasnjice. Da li je bila, i koliko jeste?

Ne bih znala reci . . .
arianna arianna 09:58 30.01.2010

Re: Pricali su nam kad smo bili deca

meni govorio deda:


"Bakterije su jedina kultura koju neki ljudi imaju "
background noise background noise 19:15 30.01.2010

Re: Pricali su nam kad smo bili deca

Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 12:57 30.01.2010

upoznala sam Ilonu

Staler na snimanju filma "Javne mane privatne vrline" Miklos Janca
pre no sto je postala Cicciolina, bila je devojka iz grupe Maks
sudbine su umetnost
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 13:15 30.01.2010

A. B. O. o M. D, Svetovi, Novi Sad,1999.

A. B. O.
Umetnik je biološka greška u odnosu na poslovičnu besmrtnost umetnosti.

M.D.
Kao umetnik, rano sam, svojevoljno, odsekao sebi ruke, radeći glavom.

A. B. O.
Nije izvesnost ta koja rađa umetnost...

Umetnost je uvek odgovor na nedostatak nečega.Nebojša Milenković Nebojša Milenković 13:17 30.01.2010

Re: A. B. O. o M. D, Svetovi, Novi Sad,1999.

čOVEK SE RAĐA KAO KRITIČAR, UMETNIKOM POSTAJE, KAO PUBLIKA UMIRE...
background noise background noise 19:18 30.01.2010

Re: upoznala sam Ilonu

Ima nesto o slobodi kod g. Novkovica.

Jasmina, verovatno si bila detence koje joj je donelo cvece na binu?
Jasmina Tesanovic Jasmina Tesanovic 22:30 30.01.2010

Re: upoznala sam Ilonu

MA KAKVI!
bila sam asistentkinja Miklosa Janca u istom
a ona porno zvezda really
obe smo mlade krenule u zivot hahahahhaha
oskar-z-wild oskar-z-wild 17:13 30.01.2010

Istočna Evropa

Interesantno je da kod tebe još živi taj pojam tj. geopolitički prostor, Istočna Evropa.
Čini mi se da nje već davno nema.
Umetnici se danas (pa i ranije) samoodređuju prema postojećem i dominirajućem centru umetnosti.
Umetnici iz nabrojanih gradova praktično nemaju ikakve veze jedno sa drugim osim preko centra svetske umetnosti.
Nebojša Milenković Nebojša Milenković 17:44 30.01.2010

Re: Istočna Evropa

Kao duhovna činjenica - ako ništa drugo ono kroz onaj karakterističan osećaj/osećanje istorijske zakinutosti Istočna Evropa nažalost ipak postoji... Što se više ide istočnije tako je i njeno postojanje (ponavljam: kroz ovo osećanje) realnije... Takođe, svakako postoji i možda ne kao geo-politički ali kao geografski pojam svakako da postoji.
Oleg Kulik
za ostalo ste sasvim u pravu
katica_zlatica katica_zlatica 19:51 03.02.2010

nesto ti nedostaje....


Damien Hirst

( pozdrav od umetnice, odlican tekst, naravno spoznaja koju nagovestavas nije deo racionalne svesti, tako se dobra umetnicka dela mogu i duboko doziveti sto ih i izdvaja iz gomile. umetnik sam radeci vredno dolazi u stanje da granica izmedju njega i materijala nestaje i on prenosi duboki dozivljaj kolektivnog nesvesnog )

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana